KWARTIERSTAAT  VAN  SONJA  EN  JOHN  BROUWER
GENERATIE  12

2048. Aris Jansz BROUWER,
Zoon van Jan Jacobsz Brouwer [nr. 4096] en Annechgen Pietersdr. [nr. 4097], geboren te Noorden ca. 1595, van beroep brouwer, erft huis, erf en aanliggend land van zijn ouders (1621), vermeld in het kohier 200e penning te Noorden (1623), koopt een kamp weiland in 1633, overleden te Noorden tussen 18 april 1637 en 20 maart 1640, oud ca. 43 jaar.
Gehuwd te Noorden in de Geref. kerk op 2 augustus 1620, ondertrouw te Nieuwkoop met Hillegont (Hilletjen) LOUWEN, geboren te Nieuwkoop ca. 1595, overleden na 12 juli 1646.

TROUWREGISTER, Noorden, Geref. kerk, 2 augustus 1620.
An: 1620, Ondertrout tot Nieucoop.
Geboden: 19 Jul., 26 Dito, 2 August.
Aris Jansz j.m. van Noorden, met Hilletjen Louwen, j.d. van Nieucoop.
Getrout den 2 August:

PROTOCOLLEN, Nieuwkoop en Noorden (1621-1627), inv. 58, blz. 27v, 22 december 1621.
Jacob Jansz Brouwer en Ghijsbert Jansz Brouwer voor zichzelf,
Cornelis Willemsz van Griecken, man en voogd van Neeltgen Jansdr.,
Pieter Harmensz als vader en voogd van zijn twee weeskinderen, geboren uit Marritgen Jansdr.,
Willem Cornelisz van Griecken als grootvader en voogd en Elbert Jacobsz als oom en voogd van Cornelis Pietersz, weeskind van Pieter Jansz Brouwer,
allen als kinderen van Jan Jacobsz Brouwer en Annichgen Pietersdr., in leven wonende te Noorden, delen de erfenis met Aris Jansz Brouwer, mede een zoon van genoemd echtpaar.
Aris Jansz is toebedeeld een huis, erf en aanliggend land, verongeld voor ½ morgen, strekkend van de Vorendijk en van het erf van Cornelis Willemsz tot het land van Cornelis Reijersz, belend ten oosten Cornelis Willemsz en Jacob Jansz, en ten westen Pieter Harmensz.
Aris Jansz moet de andere 4 partijen elk uitkeren 450 gulden.
Jacob Jansz valt ten deel een perceel land te Noorden binnenweg, verongeld voor 2 morgen, strekkend van de Vorendijk tot het houtland aan de Kerklaan, belend ten oosten Jan Gangloff en de Kerklaan en ten westen Cornelis Willemsz en Aris Jansz; nog een perceel land te Noorden, buitenweg, verongeld voor 1 morgen, strekkend van de oude dijk en het land van Cornelis Willemsz tot aan het land van de kinderen van Piet Harmensz met een henneptuin daar in gelegen, belend ten oosten Tijs Dammasz en ten westen Maerten Vreecksz. Daarbij moeten Gijsbert Jansz en Cornelis Pietersz hem 50 gulden, de kinderen van Pieter Harmensz 12 gulden en Aris Jansz 300 gulden uitkeren.
[bron: website Groene Hart Archieven]

PROTOCOLLEN, Nieuwkoop en Noorden (1621-1627), inv. nr. 58, blz. 64, 24 augustus 1622.
Maerten Hillebrantsz, bakker te Noorden, is 400 gulden schuldig aan de Armen van Noorden.
Gesteld onderpand: een kamp weiland in Noorden binnenweg, strekkend vasn het land van Maritgen Jacobsdr tot aan de Zevenhovense dijk, belend ten oosten Crijntgen IJsbrantsdr. en ten westen de kerkenlanden van Noorden en het pastorie erf.
Geroijeerd dd 12 juli 1646, eigenares van de rentebrief was toen Hillegont Laurisdr, weduwe van Aris Jansz Brouwer.
[bron: website Groene Hart Archieven]

KOHIER VAN DE 200E PENNING VAN RIJNLAND, 1623.
[In het kohier zijn de gezinshoofden met een vermogen van tenminste Y 1000 opgenomen. De transcriptie vemeldt alleen de tenaamstellingen het in te vorderen bedrag, eventueel na wijziging als gevolg van een eventueel bezwaarschrift (doleantie)]
Noorden [o.a.]:
Elbert Jacobsz, Y 35.
Arys Jansz Brouwer, Y 5.
Cornelis Willemsz van Griecken, Y 10.
de erven van Pieter Harmensz, chirurgijn, zijn erven, Y 10.
Jacob Jansz Brouwer, Y 5.

PROTOCOLLEN, Nieuwkoop en Noorden (1621-1627), inv. nr. 58, blz. 181, 18 maart 1625.
Cornelis Willemsz van Griecken te Noorden is 450 gulden schuldig aan Ghijsbert Jansz, brouwer.
Gesteld onderpand: zijn huis, erf, berg en schuur te Noorden binnenweg, strekkend van de Vorendijk tot het erf van Arisz Jansz, belend ten oosten Jacob Jansz, brouwer en ten westen Aris Jansz, brouwer;
nog een perceel met een boomgaardje aldaar, buitenweg, strekkend uit de voorwetering tot de oude wetering en het land van Jacob Jansz, belend ten oosten Elbert Jacobsz, brouwer en ten westen de weduwe van Maerten Vreecken. Geroijeerd 14 november 1637 door Willem Cornelisz van Griecken.
[bron: website Groene Hart Archieven]

PROTOCOLLEN, Nieuwkoop en Noorden (1627-1631), inv. nr. 59, blz. 143, 20 november 1629.
Cornelis Willemsz van Griecken te Noorden is 150 gulden schuldig aan Trijntgen Jansdr, weeskind van Jan Cornelisz Block.
Gesteld onderpand: zijn bruikweerland te Noorden, binnen- en buitenweg, strekkend binnenweg ten noorden van de werf van Aris Jansz tot over de Vorendijk tot aan de oude dijk, belend ten oosten Jacob Jansz, brouwer en Elbert Jacobsz en ten westen Aris Jansz en de kinderen van Maerten Vreecken.
Geroijeerd 5 april 1636.
[bron: website Groene Hart Archieven]

PROTOCOLLEN, Nieuwkoop en Noorden (1631-1634), inv. nr. 60, blz. 17, 7 februari 1632.
Cornelis Willemsz van Griecken te Noorden is 50 gulden schuldig aan de kerk van Noorden.
Gesteld onderpand zijn bruikweerland te Noorden, binnen- en buitenweg, strekkend ten noorden, binnenweg van de werf van Arien Jansz, brouwer en ten zuiden over de Vorendijk en de wetering tot de oude dijk, belend ten oosten Jacob Jansz, brouwer en Elbert Jacobsz, brouwer en ten westen Aris Jansz, brouwer en de erfgenamen van Maerten Vreecken.
[bron: website Groene Hart Archieven]

PROTOCOLLEN, Nieuwkoop en Noorden (1631-1634), inv. nr. 60, blz. 103v, 4 juni 1633.
Lenert en Jan Lourisz voor zich zelf,
Aert Jansz Heer, man en voogd van Neeltgen Lourisdr,
Aris Jansz, brouwer, man en voogd van Hillegont Lourisdr,
Ghijsbert Jansz, brouwer, man en voogd van Teuntgen Lourisdr,
Dirck Gijsbertsz, man en voogd van Leuntgen Lourisdr, en
Lenert Lourisz, handelend namens Gerrit Lourisz en Aechgen Lourisdr,
allen als kinderen van de overleden Louris Lenertsz, die woonde in het Noordeinde van Nieuwkoop, verkopen aan Crijn Jaspersz, getrouwd met Marritgen Lourisdr, als mede-erfgenamen, een bruikweerland in het Noordeinde, buitenweg, verongeld voor 3 morgen, strekkend uit de Voorwetering tot aan Lenert Lourisz en het land van Arien Jansz, belend ten oosten Volcken Cornelisz en ten westen Gerrit Jansz Coos, de kinderen van Ghijsbert Heijndricxsz en Vranck Cornelisz.
Koopsom 2.160 gulden.
[bron: website Groene Hart Archieven]

PROTOCOLLEN, Nieuwkoop en Noorden (1631-1634), inv. nr. 60, blz. 105v, 6 juni 1633.
Cornelis Willemsz van Griecken te Noorden is 156 gulden schuldig aan de kerk van Noorden, wegens voorgeschoten geld van Joachim Jacobsz Zael.
Gesteld onderpand: zijn huis en erf te Noorden, binnenweg, strekkend van de Vorendijk tot Aris Jansz, brouwer, belend ten ten oosten Jacob Jansz, brouwer en ten westen Aris Jansz.
Nog een perceel land aldaar, buitenweg, strekkend uit de Voorwetering tot de oude dijk, belend ten oosten Elbert Jacobsz en ten westen Jan Cornelisz, corffbreijer en Maerten Dircxsz;
Nog een perceel land te Noorden, binnenweg, strekkend van de Vorendijk tot de Achterwetering, belend ten oosten de kerk en ten westen Bartholomees Swanenburch.
[bron: website Groene Hart Archieven]

PROTOCOLLEN, Nieuwkoop en Noorden (1631-1634), inv. nr. 60, blz. 118v, 21 september 1633.
Jochum Jacobsz Zael verkoopt aan Aris Jansz brouwer, een kamp weiland te Noorden, binnenweg, verongeld voor 1 morgen, strekkend vasn de Zevenhovense dijk tot het land van Elbert Maertensz, belend ten oosten Heijndrick Jansz en Claes Bastiaensz en ten westen de pastoriegoederen te Noorden.
Belast met 400 gulden, toekomende de armen van Noorden.
Koopsom 400 gulden.
[bron: website Groene Hart Archieven]

PROTOCOLLEN, Nieuwkoop en Noorden (1631-1634), inv. nr. 60, blz. 180, 26 mei 1634.
Elbert Maertensz Vreecken te Noorden is 500 gulden schuldig aan Claertgen Jansdr, onmondig kind van de overleden Luijten en Jan Jacob Heijndricxsz.
Gesteld onderpand: een kamp land te Noorden, binnenweg, strekkend van de Vorendijk tot Aris Jansz, brouwer, belend ten oosten Claes Bastiaensz en ten westen de verkoper.
[bron: website Groene Hart Archieven]

PROTOCOLLEN, Nieuwkoop en Noorden (1631-1634), inv. nr. 60, blz. 204v, 11 september 1634.
[Aris Jansz, brouwer, vermeld als belendend landeigenaar te Noorden]
[bron: website Groene Hart Archieven]

PROTOCOLLEN, Nieuwkoop en Noorden (1635-1638), inv. nr. 61, blz. 33v, 13 juli 1635.
Dirck Jansz, scheepmaker te Zevenhoven, draagt over aan Adriaen Claesz van Leeuwen, brouwer in “’t Lam” te Leiden, een schuldbrief, groot 275 gulden, ten laste van Meijndert Aernsz, scheepmaker te Nieuwkoop, wegens koop van een huis en erf.
Borgen zijn Jochum IJsacxsz van Wieringen, waard, en Aris Jansz, brouwer.
[bron: website Groene Hart Archieven]

PROTOCOLLEN, Nieuwkoop en Noorden (1635-1638), inv. nr. 61, blz. 78v, 19 mei 1636.
Aris Jansz, brouwer te Noorden, is 400 gulden schuldig aan Cornelis Corsz Hasius en Pieter Dircxsz van Hoogeveen, brouwers in “de gecroonde Spar” te Leiden, wegens leverantie van bieren.
Hij bewerkt een uitstel van de kwijting van de schuld, maar stelt tot onderpand een kamp land in het Noordeinde van Nieuwkoop buitenweg, groot 7 hond, strekkend van het erf van Crijn Jaspersz tot het land van Cornelis Luijtensz, belend ten oosten Cors Claessen en ten westen Lenert Laurisz.
Voldaan dd 12 juli 1646 door Hillegont Laurisdr., weduwe van Arie Jansz, brouwer.
[bron: website Groene Hart Archieven]

PROTOCOLLEN, Nieuwkoop en Noorden (1635-1638), inv. nr. 61, blz. 153, 18 april 1637.
Cornelis Cornelisz Waling, timmerman, die getrouwd was met Leuntgen Willemsdr, dochter van Meijnsgen Claesdr, in leven getrouwd met Cornelis Willemsz van Griecken te Noorden, en Govert Claesz, oudste zoon en voogd over Neeltgen Egbertsdr, moeder van de overleden Meijnsgen Claesdr.
Verdeling van de nalatenschap van Cornelis Willemsz van Griecken.
Willem Cornelisz van Griecken ontvangt een huis en erf te Noorden binnenweg, verongeld voor 42 roeden, strekkend van de Vorendijk tot het erf van Aris Jansz, brouwer, belend ten oosten Jacob Jansz, brouwer en ten westen Aris Jansz, brouwer.
nog een perceel weiland, boomgaard en schuur te Noorden buitenweg, verongeld voor 1 morgen 367 roeden, strekkend uit de Voorwetering tot het land van Ghijsbert Jansz, brouwer, belend ten oosten Elbert Jacobsz, brouwer en ten westen Maerten Maertensz;
nog een kamp land in Noorden binnenweg, verongeld voor 1 morgen 225 roeden, strekkend van de Vorendijk tot de Zevenhovense dijk, belend ten oosten de kerklanden van de kerk van Noorden en ten westen mr. Bartholomees van Stravenburch.
Belast met een schuld van 450 gulden aan Aris Jansz, brouwer en 1.628 gulden aan Willem Cornelisz.
[bron: website Groene Hart Archieven]

PROTOCOLLEN, Nieuwkoop en Noorden (1638-1642), inv. nr. 62, blz. 149v, 20 maart 1640:
Claes Bastiaensz, kuiper te Nieuwkoop, verkoopt aan Jan Dircxsz, schoenmaker, een perceel weiland te Noorden binnenweg, verongeld voor 434 roeden, strekkend van de Vorendijk tot het land van Barent Jansz, belend ten oosten Gerrit Heijndricxsz Stichter en ten westen Elbert Meerten Vreecken en de weduwe van Aris Jansz, brouwer.
Koopsom 400 gulden.
[bron: website Groene Hart Archieven]

PROTOCOLLEN, Nieuwkoop en Noorden (1642-1646), inv. nr. 63, blz. 32v, 25 februari 1643:
Losliggend.
Jacob Jansz, brouwer, voor zich zelf, Tomas Crispe, luitenant, getrouwd met Maritgen Pietersdr. en Lenert Laurisz als voogd van de onmondige kinderen van de overleden Aris Jansz, brouwer, allen als erfgenamen van Ghijsbert Jansz, brouwer, verkopen aan Heertgen Weernaren een stuk riet- en veenland te Noorden binnenweg, strekkend van het land van Jan Laurisz Lenertsz tot de Zevenhovense dijk, belend ten oosten Philips Cornelisz en ten westen Jan Gerritsz Coos.
Koopsom 340 gulden.
[bron: website Groene Hart Archieven]

2049. Hillegont (Hilletjen) LOUWEN,
Dochter van Louris Lenertsz [nr. 4098], geboren te Nieuwkoop ca. 1595, overleden na 28 juni 1648.

PROTOCOLLEN, Nieuwkoop en Noorden (1642-1646), inv. nr. 63, blz. 32v, 25 februari 1643:
Losliggend.
Jacob Jansz, brouwer, voor zich zelf, Tomas Crispe, luitenant, getrouwd met Maritgen Pietersdr. en Lenert Laurisz als voogd van de onmondige kinderen van de overleden Aris Jansz, brouwer, allen als erfgenamen van Ghijsbert Jansz, brouwer, verkopen aan Heertgen Weernaren een stuk riet- en veenland te Noorden binnenweg, strekkend van het land van Jan Laurisz Lenertsz tot de Zevenhovense dijk, belend ten oosten Philips Cornelisz en ten westen Jan Gerritsz Coos. Koopsom 340 gulden.
[bron: website Groene Hart Archieven]

PROTOCOLLEN, Nieuwkoop en Noorden (1642-1646), inv. 63, blz. 92, 14 februari 1644.
Marritgen Claesdr, weduwe van Lenert Laurisz met als voogd Cornelis Anthonis de Jong, ter ene en Jan Laurisz en Gerrit Laurisz voor zichzelf,
Ghijsbert Dircxsz, man en voogd van Aefgen Laurisdr,
Neeltgen Laurisdr, weduwe van Cornelis Luijtensz met als voogd haar broer Jan Laurisz,
Hillegont Laurisdr, weduwe van Aris Jansz, brouwer met als voogd haar broer Jan Laurisz,
Dirck Ghijsbertsz, vader en voogd van de kinderen van de overleden Leuntgen Laurisdr,b Crijn Jaspersz, vader en voogd van Lauris Crijnen, kind van de overleden Marritgen Laurisdr, allen als erfgenamen van Lenert Laurisz, die woonde in het Noordeinde van Nieuwkoop, ter andere zijde. Deling van de nalatenschap:
Marritgen Claesdr behoudt een huis en erf in het Noordeinde binnenweg, strekkend van de Vorendijk tot het land van Pieter Claesz Coning, belend ten oosten Cornelis Roelen en ten westen Sijmon Ariensz Kijnt;
nog een bruikweerland te Noorden buitenweg, strekkend uit de Voorwetering tot Jsn Jacob IJsbranden, Maerten Ariensz, buurman en Marritgen Jacobsdr, belend ten oosten Michiel Craal te Amsterdam en Jan jacob IJsbranden en ten westen Cornelis Ariensz, buurman en Pieter Cornelisz Ghijp;
zij ontvangt nog 1.700 gulden.
Jan Laurisz ontvangt een kamp weiland in het Noordeinde buitenweg, strekkend van de Masloot tot het land van Jan Jansz Braets, timmerman, belend ten oosten de Vliet en ten westen Cornelis Ariensz, buurman. Hij moet 200 gulden uitkeren aan Lauris Crijnen.
Lauris Crijnen is toebedeeld een kamp weiland met een houttuin in het Noordeinde buitenweg, strekkend van het land van Crijn Jaspersz tot het land van Neeltgen Laurisdr, belend ten oosten Hillegont Laurisdr en ten westen Crijn Jaspersz. Hij ontvangt tevens van Jan Laurisz 200 gulden.
Neeltgen Laurisdr, weduwe van Cornelis Luijtensz ontvangt een kamp land en henneptuinen in het Noordeinde te Noorden binnenweg, strekkend van de Vorendijk tot de Zevenhovense dijk, belend ten oosten Ghijsbert Jansz van Cats en ten westen Jan Maertensz Vreecken en Ghijsbert Jansz van Cats. Zij moet 700 gulden uitkeren aa de kinderen van de overleden Appelleunia Laurisdr. Hillegont Laurisdr moet mede 36 gulden aan deze kinderen betalen.
Gerrit Laurisz en Ghijsbert Dircxsz zijn toebedeeld enkele percelen veenland met schuren te Mijdrecht, verongeld voor 3 morgen 237 roeden, strekkend van de landen van Claes Jacobsz, dokter en Cors Roelen tot de landen van Claes Jacobsz. Zij moeten 70 gulden uitkeren aan Hillegont Laurisdr, aan Jan Laurisz en Lauris Crijnen 5 gulden 13 stuivers en aan Marritgen Claesdr de weduwe van genoemde Lenert Laurisz een bedrag van 1.700 gulden.
Hillegont Laurisdr ontvang een schuldbrief ten laste van Cornelis Willemsz Boertgen, groot 400 gulden, mede nog een obligatie van 400 gulden op Adam Thomas en Gerrit Laurisz. Zij moet uitkeren aan haar broer Gerrit Laurisz en aan haar zwager Ghijsbert Dircxsz 75 gulden 13 stuivers en aan de kinderen van Leuntgen Laurisdr 35 gulden.
Naschrift in marge aangebracht:
Compareerde Dirck Ghijsz van Leijen, als vader ende voocht van sijn kinderen, geteelt bij Appelleunia Laurisdr, bekende van de 700 gulden, in desen vertichbrieff begrepen, voldaen te wesen ende dat door het passeren van een obligatie op Gerrit Laurisz ten behoeve van dese weeskinderen gepasseert sulcx dat dit lant nu vrij ende liber ontslagen is – desen 7den februarij 1647.
[bron: website Groene Hart Archieven]

PROTOCOLLEN, Nieuwkoop en Noorden (1642-1646), inv. nr. 63, blz. 154v, 16 mei 1645:
Willem Jan Lauwen te Nieuwkoop verkoopt aan jonge Jan Jansz te Noorden een kamp land met boomgaard en henneptuinen te Noorden binnenweg, verongeld voor 5 hond, strekkend van de Vorendijk tot in de Achterwetering en de Zevenhovense dijk, belend ten oosten de weduwe en kinderen van Aris Jansz, brouwer en ten westen Gerrit Heijndricxsz Stichter.
Koopsom 1.400 gulden.
[bron: website Groene Hart Archieven]

PROTOCOLLEN, Nieuwkoop en Noorden (1642-1646), inv. nr. 63, blz. 218v, 12 juli 1646:
Hillegont Laurisdr, weduwe van Aris Jansz Brouwer te Noorden met als voogd haar broer Jan Laurisz, ter ene, en Jan Arisz Brouwer voor zich zelf, en
Jacob Maertensz Brouwer als voogd over Pieter Arisz Brouwer, ter andere zijde.
Deling van de nalatenschap:
Hillegont Laurisdr behoudt een kamp land in het Noordeinde van Nieuwkoop buitenweg, verongeld voor 1 ½ morgen, strekkend van het land van Crijn Jaspersz tot dat van Neeltgen Laurisdr, belend ten oosten Ghijsbert Cornelisz en ten westen Crijn Jaspersz;
nog een kamp land te Noorden binnenweg, strekkend van het land van Elbert Maertensz tot de Zevenhovense dijk, belend ten oosten Barent Jansz en Jan Dircxsz, schoenmaker en ten westen de landen van de kerk te Noorden. Hillegont Laurisdr. mag haar leven lang in de kamer van Jan Arisz en het schuurtje gebruiken voor “haer haertbrant”, mede “genieten de vruchten van drije boomen”.
Jan Arisz Brouwer valt ten deel een huis en erf met de bakkerij “ende aencleven vandien”, nog een kamp land daarbij gelegen te Noorden binnenweg, verongeld voor ½ morgen, strekkend van de Vorendijk tot het land van Cornelis Jan Mercusz of Andriesz, belend ten oosten Cornelis Cornelisz Swart, schoenmaker en de weduwe en erfgenamen van Jacob Jansz Brouwer en ten westen jonge Jan Jansz, kramer.
Jan Arisz Brouwer moet 1.000 gulden uitkeren aan zijn broer Pieter Arisz Brouwer.
[bron: website Groene Hart Archieven]

PROTOCOLLEN, Nieuwkoop en Noorden (1646-1650), inv. nr. 64, blz. 87, 28 juni 1648:
Barent Jansz te Noorden is 250 gulden schuldig aan de Armen van Noorden.
Gesteld onderpand: een huis, erf en land te Noorden binnenweg, strekkend van de Zevenhovense dijk tot het land van Jan Dircxsz, schoenmaker, belend ten oosten Pieter Pietersz Watelaer en ten westen Hilletgen Lourisdr, weduwe van Ars Jansz, brouwer.
[bron: website Groene Hart Archieven]

OPMERKING:
Geen kinderen gedoopt in de Geref. kerk van Noorden (1620-1640), evenmin in die van Nieuwkoop (1620-1625).
Doopsgezind ???

UIT DIT HUWELIJK TWEE KINDEREN:
 1. Jan Arisz Brouwer,
  Geboren ca. 1620, bakker en bierschooier te Noorden (1648), schepen van Nieuwkoop (1652).
  Gehuwd te Noorden in de Geref. kerk op 3 februari 1644 met Gerritje Willems, geboren te Noorden ca. 1620, vermeld als doopgetuige in 1656.

  TROUWREGISTER, Noorden, Geref. kerk, 3 februari 1644:
  Jan Andriesz Brouwer, JM met Gerritje Willems, JD, beijde tot Noorden.

  PROTOCOLLEN, Nieuwkoop en Noorden (1642-1646), inv. nr. 63, blz. 201, 23 maart 1646.
  Cornelis Cornelisz Swart, schoenmaker te Noorden, verkoopt aan zijn schoonvader Willem Cornelisz van Griecken een huis en erf te Noorden binnenweg, verongeld voor 2 morgen, strekkend van de Vorendijk tot het erf van Jan Arisz, brouwer, belend ten oosten de nazaten van Jacob Jansz, brouwer en ten westen Jan Arisz, brouwer;
  nog een kamp weiland buitenweg voor het genoemde huis en erf, strekkend uit de Voorwetering tot de oude dijk, belend ten oosten Jan Ariensz Vermij en ten westen Maerten Maertensz;
  nog een kamp land te Noorden binnenweg, strekkend van de Vorendijk tot de Zevenhovense dijk, belend ten oosten de kerklanden van Noorden en anderen en ten westen mr. Bartholomees van Swanenburch, schout van Ter Aar. Koopsom 1.500 gulden.
  [bron: website Groene Hart Archieven]

  PROTOCOLLEN, Nieuwkoop en Noorden (1642-1646), inv. nr. 63, blz. 218v, 12 juli 1646:
  Hillegont Laurisdr, weduwe van Aris Jansz Brouwer te Noorden met als voogd haar broer Jan Laurisz, ter ene, en Jan Arisz Brouwer voor zich zelf, en
  Jacob Maertensz Brouwer als voogd over Pieter Arisz Brouwer, ter andere zijde.
  Deling van de nalatenschap:
  Hillegont Laurisdr behoudt een kamp land in het Noordeinde van Nieuwkoop buitenweg, verongeld voor 1 ½ morgen, strekkend van het land van Crijn Jaspersz tot dat van Neeltgen Laurisdr, belend ten oosten Ghijsbert Cornelisz en ten westen Crijn Jaspersz;
  nog een kamp land te Noorden binnenweg, strekkend van het land van Elbert Maertensz tot de Zevenhovense dijk, belend ten oosten Barent Jansz en Jan Dircxsz, schoenmaker en ten westen de landen van de kerk te Noorden.
  Hillegont Laurisdr. mag haar leven lang in de kamer van Jan Arisz en het schuurtje gebruiken voor “haer haertbrant”, mede “genieten de vruchten van drije boomen”.
  Jan Arisz Brouwer valt ten deel een huis en erf met de bakkerij “ende aencleven vandien”, nog een kamp land daarbij gelegen te Noorden binnenweg, verongeld voor ½ morgen, strekkend van de Vorendijk tot het land van Cornelis Jan Mercusz of Andriesz, belend ten oosten Cornelis Cornelisz Swart, schoenmaker en de weduwe en erfgenamen van Jacob Jansz Brouwer en ten westen jonge Jan Jansz, kramer.
  Jan Arisz Brouwer moet 1.000 gulden uitkeren aan zijn broer Pieter Arisz Brouwer.
  [bron: website Groene Hart Archieven]

  PROTOCOLLEN, Nieuwkoop en Noorden (1646-1650), inv. nr. 64, blz. 39, 16 augustus 1647:
  Jan Arisz, brouwer te Noorden, is 548 gulden 16 stuivers schuldig aan Claes Jacobsz van Assendelft, brouwer in “de Leeuw” te Leiden, wegens geleverde bieren.
  Gesteld onderpand zijn huis en erf met een kamp land te Noorden binnenweg, strekkend van de Vorendijk tot het land van de erfgenamen van Cornelis Reijersz, belend ten oosten Cornelis Cornelisz Swart en ten westen Jan Jansz Cramer de jonge.
  [bron: website Groene Hart Archieven]

  PROTOCOLLEN, Nieuwkoop en Noorden (1646-1650), inv. nr. 64, blz. 84v, 15 juni 1648:
  Jan Arisz Brouwer, bakker en bierschooier te Noorden, is 600 gulden schuldig aan Jan Pietersz van der Marsche, burgemeester en brouwer in “het Scheepgen” te leiden, wegens geleverde bieren.
  Gesteld onderpand: zijn huis en erf met een perceel weiland te Noorden, strekkend van de Vorendijk en het erf van Cornelis Cornelisz, schoenmaker tot de werf van het weeskind van Jan Marcusz, belend ten oosten Cornelis Cornelisz, schoenmaker en de nazaten van Jacob Jansz Brouwer en ten westen Jan Jansz Cramer de jonge.
  [bron: website Groene Hart Archieven]

  PROTOCOLLEN, Nieuwkoop en Noorden (1646-1650), inv. nr. 64, blz. 244, 6 september 1650.
  Lijsbeth Crijnen, weduwe van Jacob Jansz, brouwer te Noorden, met als voogd Matheus van Heijningen, secretaris van Nieuwkoop, is 600 gulden schuldig aan Hendrick van Meijert te Amsterdam.
  Gesteld onderpand: een huis, erf en 1 ½ morgen land te Noorden binnenweg, strekkend van de Vorendijk en het huis en erf aan het kerkland te Noorden van Daniel Jansz van Meijert, belend ten oosten deze Daniel Jansz en de kerklanden van Noorden en ten westen Cornelis Cornelisz Swart en Jan Arisz, brouwer.
  Geroijeerd dd 6 augustus 1658.
  [bron: website Groene Hart Archieven]

  PROTOCOLLEN, Nieuwkoop en Noorden (1651-1653), inv. nr. 65, blz. 119, 9 juni 1652:
  Gijsbert Cornelisz Neleman voor ee helft en Cornelis Aertsz Heer voor zichzelf en handelend namens Jan Zegroomsz voor de wederhelft verkopen aan Jan Arisz Brouwer, schepen van Nieuwkoop, een schuldbrief ten laste van Warnaer Heren, groot per reste 150 gulden.
  [bron: website Groene Hart Archieven]

  PROTOCOLLEN, Nieuwkoop en Noorden (1651-1653), inv. nr. 65, blz. 241, 8 oktober 1653:
  Claes Cornelisz Janen voor zichzelf, Hendrick Janen als oom en bloedvoogd over Gerrit Cornelisz Janen, doofstomme zoon en handelend namens Pieter Roelen van Hoorn, getrouwd met Marritgen Cornelisdr en Cornelis Cornelisz Boertgen over zijn minderjarige kinderen geboren bij de nu overleden Nellichgen Cornelisdr, kinderen en kleinkinderen van de overleden Cornelis Janen, Dirck Arijensz Goetknecht, getrouwd met Meertgen Jansdr en Elbert Maertensz als oom en voogd van moederszijde over Maerten en Cornelis Jansz, kinderen van hun overleden moeder Leuntgen Maertensdr, verkopen aan Jan Arisz Brouwer een perceel hooiland in het Noordeinde van Nieuwkoop buitenweg, groot 3 ½ morgen, strekkend van de Masloot tot in de oude Meije, belend ten oosten Jan Willemsz Fent en ten westen de weduwe van mr. Cornelis van Sevenhoven;
  nog een houttuin te Noorden, groot 100 roeden, strekkend van en tot het land van Jan Jansz Braats, belend ten oosten Jan Jansz Braats en ten westen de kinderen van de overleden LaurensPadenburch.
  Koopsom 1.715 gulden.
  [bron: website Groene Hart Archieven]

  DOOPGETUIGE (Gerritje Willems):
  Op 20 februari 1656 van Hilletje Leenderts.

  KINDEREN:
  1. Marritje Jans Brouwer,
   Gedoopt te Noorden in de Geref. kerk op 18 juli 1649.

   DOOPREGISTER, Noorden, Geref. kerk, 18 juli 1649:
   Marritje, dochter van Jan Andriesz en Gerritje Willems.
   Getuigen: Crijn Jaspers, Neeltje Lon.... en Lijsbet Crijns.
  2. Leuntje Jans Brouwer,
   Gedoopt te Noorden in de Geref. kerk op 22 juli 1651.

   DOOPREGISTER, Noorden, Geref. kerk, 22 juli 1651:
   Leuntje, dochter van Jan Arisz Brouwer en Gerritje Willems.
   Getuigen: Jan Louwerensz, Niesje Ariaens en Neeltje Jans.
 2. Pieter Arisz Brouwer, zie nr. 1024.
  Geboren te Noorden ca. 1625, ontving 1000 gulden van zijn broer Jan Arisz Brouwer voor zijn erfdeel in de nalatenschap van zijn vader (1646), Doopsgezind, van beroep bierbrouwer, wonende in de Mennonietenbuurt aan de Amstel tussen Uithoorn en Mijdrecht, overleden tussen 1671 en 1678, oud ca. 52 jaar.
  Gehuwd (1) te Noorden in de Geref. kerk op 25 januari 1651 met Niesje Arians, geboren te Bodegraven ca. 1630.
  Gehuwd (2) ca. 1655 met Marritje Leenderts van Wijngaarden.
2050. Leendert VAN WIJNGAARDEN,
Geboren ca. 1600, mogelijk in de Mennonietenbuurt onder Mijdrecht.
Gehuwd met N.N.

KINDEREN VAN LEENDERT VAN WIJNGAARDEN:
 1. Cornelis Leenderts van Wijngaarden,
  Geboren in de Mennonietenbuurt onder Mijdrecht ca. 1626, Doopsgezind, lid Armenbestuur der Mennoniete Gemeente in 1679, van beroep grutter, overleden tussen 1681 en 1685.
  Gehuwd (1) met Marritje Willems, geboren ca. 1630, overleden voor 1671.
  Gehuwd (2) in juli 1671 met Ariaentje Adriaens van Stam, geboren ca. 1635.
  Uit een of beide huwelijken nageslacht.

  OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF (nr. 802), WEESKAMER, sept. 1670:
  Cornelis Leendertsz van Wijngaarden, Grutter, wonende aan de Uithoorn onder het gerecht van Mijdrecht, als principale schuldenaar, Willem Jongcees en Dirck Reijers als borgen en mede als principale schuldenaars, verklaren schuldig te zijn aan Marrijtge en Antgen Jacobs, nagelaten weeskinderen van Trijntgen Claes, gewonnen bij Jacob Jansz Anerman de somma van f ?00.- car. guldens.

  NOTARISAKTE (M. de Witt), Uithoorn, 1 mei 1671:
  Schuldbekentenis:
  Compareerde voor mij Marte de Witt, Notaris public bij de E: hove van Utrecht geadmitteert, residerende aan de Uijthoorn ende de getuijgen nagenoemt de Eersame Pieter Ariensen brouwer ende Gerbrant Ariense ende Cornelis Leendertsen van Wijngaerden dewelke mitsdesen bekende wel ende deuchdelik schuldich te wesen aen en ten behoeve van Jan Adamsen alle wonende a/de Amstel onder Mijdrecht en somma van twee duijsent Car: Guldens spruijtende ten saecke van goed en deuchdelijk geleende en aengetelde penningen haer Comparanten op dato deses aengetelt ende uijthande van hem Jan Adamsen ontvangen, Renuirierende ........ die sijnde ............ mimerata pecunia als bekend ende t..el wel ontfangen te hebben, van welke voors:
  Somma Pieter Ariaense Brouwer tot sijn laste is nemende eenduijsent gulden ende Gerbrant Ariaense Vijfhondert Gulden ende Cornelis Leendertse van Wijngaerden vijf hondert gulden.
  [INVOEGSEL VAN LINKER KANTLIJN: welcke voors. somma sij comparanten ende de brouwerij staende aen Amstel onder Mijdrecht .......... geemplojeert] van welcke voors. somma elck voortsijne belooft de rente te betale van ider hondert drie gulden in't jaer waervan 't eerste jaer rente verschenen sal wesen Majo 1672 ende dat soo voort van jare tot jare tot de effentuele voldoening deses, welcke voldoeninge sij Comparanten sullen mogen, elck sijne voornoemde somma bedragende, door opleggen, met gelijcke somma als elck is bedragende, ende oock moete door opleggen mits malkanderen een ...................... jaere te vooren te waarschouwen, stellen en verbindende sij Comparanten elck voor sijne somma, hunne respective persone en goederen roerende en onroerende hebbende en verkrijgende gene exemt die alle ende de rente van den fu....nerende desperutio van alle rechten ende rechte Cume.....ensis dit alles sonder fraude soo ......... sij Comparante dit beneffens ende in presentie van Jacob Cornelis Grutter ende Hendrick Pijlen ........ toe ........ mij Not.& getuijgen van goede geloove gezegt met hare gewone hand geonderteijckent op de 1 Majo 1671 oude tijd.
  [Handtekening: o.a. pieter ariaensz brouwer]
  Dese obligatie is geroijeert
  op den 27 februarij 1681.

  NOTARISAKTE (F.v.d. Meer), Mijdrecht, 21 juli 1671:
  Cornelis Leendertsz van Wijngaarden, weduwnaar van Marritje Willems, wonende aan de Amstel onder Mijdrecht, toecomende bruijdegom ter eenre, ende Ariaentje Adriaens van Stam, bejaerde Jongedochter, woonende mede aldaar, toecomende bruijt, geassisteert met Ambrosius van Vijnevoet, Schout tot Mijdrecht, haer gecoosen vooght in desen, ter andere zijde, stellen een huwelijkscontract op.

  NOTARISAKTE, dd 27 april 1679:
  [uit deze akte blijkt dat Cornelis Leendertsz van Wijngaarden in 1679 het Armenbestuur van de Mennonietegemeente (Waterlanders) vertegenwoordigt].

  DIVERSE NOTARISAKTES.
  Op 10 sept.1679 krijgt Cornelis een lening van f 400.- tegen 4% van Marritgen Alders, nagelaten weeskindt van Aldert Gerritsz en Annitje Dircks.
  In 1681 trad Cornelis na het overlijden van zijn zuster Marritje op, als voogd van haar minderjarige dochter Aeltje Pieters Brouwer.

  NOTARISAKTE (F.v.d. Meer), Mijdrecht, 12 februari 1685, nr. 1563:
  Compareerde Marcelis Jansz van Grevenbroeck, erfgenaam van sijn vader Jan Marcelis, ter eenre, ende Jan Gerritsz Laackencooper als momber en voocht over de kinderen en erfgenamen van Cornelis Leendertsz van Wijngaerden ter andere sijde, te kennen gevende dat de voochd van kinderen van Hendrick Jansz Voorduijn, als Adriaen Jacobs voor de Gerichte van Mijdrecht op de 5e febr. 1639 volgens de eigendomsbrief daarvan sijnde, hebben g...linsporteert seker ....huijs ende schuijre .......... gruthuijs en grutmolen staande ende gelegen in Mijdrecht op de Amstel en dit van de ..... vant Verlaet en Gerrit Dircks' land tot Hu..sloot.

  NOTARISAKTE (G.van Ette), Mijdrecht 10 juni 1723:
  Uit deze akte blijkt dat Jan Aris Brouwer een obligatie krijgt toebedeeld van f 640.- ten laste van de stad Leiden, in naam van de kinderen van Cornelis Leenderts.[Hieruit blijkt dat Cornelis getrouwd geweest moet zijn en nageslacht had.]

 2. Marritje Leenderts van Wijngaarden, zie nr. 1025.
  Geboren ca. 1630, mogelijk te Uithoorn, Doopsgezind, overleden in de Mennonietenbuurt onder Mijdrecht in juli 1681.
  Gehuwd (1) ca. 1655 met Pieter Ariensz Brouwer.
  Gehuwd (2) tussen 1671-1678 met Jan Ghijsbertsz Schrieck, geboren ca. 1630, overleden na 1681.
2056. Tijs Jansz GOEDHART,
Zoon van Jan Gerritsz [nr. 4112] en Meertentie Tijssen [nr. 4113], geboren te Westveen, gedoopt te Noorden in de Geref. kerk op 28 december 1647, overleden na 1688.
Gehuwd te Noorden in de Geref. kerk op 8 januari 1668 met Marritjen Cornelis BOOGAARD.

DOOPREGISTER, Noorden, Geref. kerk, 28 december 1647:
Een kind gedoopt genaemt Tijs, de vader Jan Gerritsz, de moeder Meertentie Tijssen.
[Getuijgen:] Heijndrick Tijssen, Luijt Tijssen, Marritje Tijssen.

TROUWREGISTER, Noorden, Geref. kerk, 1668:
Tijs Jansz, JM van Westveen met Marritie Cornelis, JD van Breukel, getrouwt tot Noorden den 8 Januarij 1668.

OPMERKING:
Op 4 april 1677 werd ene Lucas gedoopt te Noorden in de Geref. kerk als zoon van Dirk Jacobsen Goethart en Marritje Cornelis van Boogaard.

2057. Marritjen Cornelis BOOGAARD,
Geboren ca. 1648, mogelijk te Breukelen, overleden na 1688.

KINDEREN VAN TIJS JANSZ GOEDHART EN MARRITJEN CORNELIS BOOGAARD:
 1. Johan Tijse Goedhart, zie nr. 1028.
  Gedoopt te Noorden in de Geref. kerk op 6 januari 1669, overleden tussen 1703 en 1709.
  Gehuwd te Noorden in de Geref. kerk op 29 november 1693 met Weijntje Maertens Boshof.
 2. Lucas Tijse Goethart,
  Gedoopt te Noorden in de Geref. kerk op 7 september 1670.
 3. Marritje Tijse Goethart,
  Gedoopt te Noorden in de Geref. kerk op 15 mei 1672, overleden na 27 februari 1712.
 4. Kornelis Tijse Goedhart,
  Gedoopt te Noorden in de Geref. kerk op 18 november 1674.
 5. Geertjen Thijse Goedhart,
  Gedoopt te Noorden in de Geref. kerk op 20 oktober 1680, overleden na 17 juni 1736.
  Op 12 februari 1713 wordt Geertje's "oneght kind, genaamt Marrije" gedoopt in de Geref. kerk van Noorden.
 6. Willem Thijse Goethart,
  Gedoopt te Noorden in de Geref. kerk op 21 juni 1682, overleden na 1722.
  Gehuwd te Noorden in de Geref. kerk op 29 april 1704 met Cornelia Besuijen, gedoopt te Noorden in de Geref. kerk op 7 april 1681, dochter van Willem Harmensz Besuijen en Jannetjen Dirks Pol.
  Uit dit huwelijk tenminste 9 kinderen.

  DOOPREGISTER, Noorden, Geref. kerk, 7 april 1681.
  Cornelia, dochter van Willem Harmensen Besuijen en Jannetjen Dirks Pol.
  Getuijge Marritje Harmensen Besuijen.

  DOOPREGISTER, Noorden, Geref. kerk, 21 juni 1682, blz. 106.
  Willem, zoon van Thijs Jansen Goethart en Marritjen Cornelis.
  Getuijge Neeltjen Hendriks Kruijswijk.

  TROUWREGISTER, Noorden, Geref. kerk, 29 april 1708.
  Willem Teijse Goethard, JM, met Cornelia Willems, JD, alhier getrout.
 7. Aartjen Thijse Goedhart, tweeling,
  Gedoopt te Noorden in de Geref. kerk op 9 april 1684, overleden tussen 1722 en 1726.
  Gehuwd te Noorden in de Geref. kerk op 14 december 1710 met Cornelis den Oosterling, gedoopt te Noorden in de Geref. kerk op 7 april 1686, overleden na 12 mei 1726, zoon van Arien Willemsz Oosterling en Pietje Tomas Bosdam.
  Op 27 maart 1707 werd Aartjen's "oneghte zoon, genaamt Teijs" gedoopt in de Geref. kerk van Noorden.
 8. Meertenjen Thijsen Goedhart, tweeling,
  Gedoopt te Noorden in de Geref. kerk op 9 april 1684.
  Gehuwd te Noorden in de Geref. kerk op 27 juli 1721 met Jakob Clase de Ruijter, geboren ca. 1680, eerder weduwenaar van Trientje Besuije.
 9. Hilletjen Thijse Goedhart,
  Gedoopt te Noorden in de Geref. kerk in april 1688, overleden te Noorden op 19 december 1787, begraven te Nieuwkoop, oud 99 jaar.

  GAARDERSARCHIEF, Impost op begraven, Nieuwveen en Noorden, 21 december 1787:
  Hilletje Goethart, overleden te Noorden op 19 december , begraven te Nieuwkoop, aangifte door de armmeesters van de Gereformeerde armen te Noorden, pro deo.
 10. Dochter,
  Begraven te Nieuwkoop op 5 maart 1696.

  GAARDERSARCHIEF, Impost op begraven, Nieuwkoop en Noorden, 5 maart 1696:
  Dochtertje van Tijs jansz Goethart, begraven te Nieuwkoop op 5 maart 1696, pro deo.
2058. Maarten Ermboutsen BOSHOF,
Zoon van Erm Pietersz Boshof [nr. 4116], geboren te Noorden ca. 1635.
Gehuwd te Noorden in de Geref. kerk op 30 november 1659 met Geertje Heijdricks KRUIJSWIJK.

TROUWREGISTER, Noorden, Geref. kerk, 30 november 1659:
Meerten Aermboutsz JM met Geertje Heijndricks JD beijde tot Noorden, getrouwt alhier de 30 november 1659.

2059. Geertje Heijdricks [KRUIJSWIJK],
Dochter van Heijdrick Meertensen [nr. 4118] en Huibertje Werrenaers [nr. 4119], gedoopt te Noorden in de Geref. kerk op 3 januari 1638, overleden na 1715.

DOOPREGISTER, Noorden, Geref. kerk, 3 januari 1638:
Een kint gedoopt Geertje, de vader Heijdrick Meertensz, Diakon, de moeder Heubertje Werrenaers, de getuijge Aert Meertensz.

KINDEREN VAN MAARTEN ERMBOUTSEN BOSHOF EN GEERTJE HEIJNDRICKS KRUIJSWIJK:
 1. Grietje Meertens Boshof,
  Gedoopt te Noorden in de Geref. kerk op 24 oktober 1660, vermeld als doopgetuige 1717-1718.
  Gehuwd te Noorden in de Geref. kerk op 13 juli 1687 met Klaas van de Graght, ook genaamd van de Greft, geboren te Achtienhoven ca. 1665, zoon van Maarten Willemsz van der Gragt en Dievertje Gijsberts Geesdorp.

  DOOPREGISTER, Noorden, Geref. kerk, 24 oktober 1660:
  Een kint gedoopt genaemt Grietje, de vader Meerte Erme, de moeder Geertje Heijndrixdr.

  TROUWREGISTER, Noorden, Geref. kerk, 13 juli 1687:
  Klaas Mertensen van de Gragt jongman met Grietjen Mertens Boshof jongedogter, beijden woonende op den agtienhoven dese sijn getrouwt den 13 Juli tot Noorden.

  DOOPGETUIGE (Grietje):
  Op 14 maart 1717 te Noorden in de Geref. kerk van Maria, dochter van Jan Mettense Swanenburg en Marritje Klaas van der Graght.
  Op 25 september 1718 te Noorden in de Geref. kerk van Henderick, zoon van Tijs Focker en Wijntje Boshof.
 2. Ermbout Meertensz Boshof,
  Gedoopt te Noorden in de Geref. kerk op 12 november 1662.
  Gehuwd te Noorden in de Geref. kerk op 9 juni 1697 met Eeghje Abrams Appelaar, geboren te Zegveld ca. 1670.

  DOOPREGISTER, Noorden, Geref. kerk, 12 november 1662:
  Een kint gedoopt de 12 novemb: 1662 genaemt Ermbout, de vader Meerte Erme, de moeder Geertje Heijndricks Dr.

  NOTARISAKTE (A.v.d. Meer), Mijdrecht, 25 april 1697, nr. 905:
  Jan Dircx Rol, wonende tot Noorden aen 't Kruijs onder Wilnis, verhuurt aen Ermbout Meertens Boshof, wonende jegenwoordigh onder Nieuwcoop een huijs, erf, bergh en schuijr staende ende gelegen aen 't Kruijs onder Wilnis, voor de tijt van 9 jaren, voor de somma van f 50.- caroli guldens per jaar.

  TROUWREGISTER, Noorden, Geref. kerk, 9 juni 1697:
  Erm Meertense Boshof jonghman van Noorde met Eeghje Abrams Appelaar jonge Doghter van Seckvelt sijn alhier getrout den 9 juni.
 3. Aagje Meertens Boshof,
  Gedoopt te Noorden in de Geref. kerk op 22 april 1665, vermeld als Geref. lidmaat in 1713.
  Gehuwd (1) te Noorden in de Geref. kerk op 12 november 1702 met Gijsbert Focker, gedoopt te Noorden in de Geref. kerk op 5 oktober 1670, overleden te Nieuwkoop voor 10 september 1712, zoon van Dirck Tijsse Fokkert en Barber Jans.
  Gehuwd (2) te Nieuwkoop in de Geref. kerk op 25 september 1712 met Jan Jacobsz van Eck, geboren ca. 1665, vermeld als Geref. lidmaat in 1713.

  DOOPREGISTER, Noorden, Geref. kerk, 22 april 1665:
  Een kint gedoopt de 22 April 1665 genaemt Aegje, de vader Meerte Erme, de moeder Geertje Heijndricks dr, getuijge Annetje Heijndricks Dr.

  DOOPREGISTER, Noorden, Geref. kerk, 5 oktober 1670:
  Een kint gedoopt de 5 october 1670 genaemt Gijsbert, de vader DirckTijssen, de moeder Barber Jans Dr, getuijge Jan Tijssen.

  DOOPGETUIGE (Aagje):
  Op 20 september 1699 te Noorden in de Geref. kerk van Henderick, zoon van Erm Maartense Boshof en Eeghje Abramse Appelaar.
  Op 14 september 1710 te Noorden in de Geref. kerk van Maarte, zoon van Jan Maartense Boshof en Marretje Pleune.

  TROUWREGISTER, Noorden, Geref. kerk, 12 november 1702:
  Den 12 November is Geijsberd Dirckse Focker J:M: en Aaghje Meertense Boshof J:D: alhier getroud. Hun Zeel gehaalt.

  ONDERTROUWREGISTER, Nieuwkoop, Geref. kerk, 10 september 1712:
  Jan Jacobsen van Eck, JM en Aegie Meertens Boshof, wed.van Gijsbert Dirxe Fokkert, beijde woonagtig in Nieukoop.
  In de kerk alhier getrouwt op 25 7ber 1712.
  Prodeo.

  LIDMATEN, Nieuwkoop, Geref. kerk, 26 maart 1713:
  Na gedaane belijdenis van haer geloof sijn als ledematen aangenomen:
  Jan Jacobse van Ek,
  Agie Boshof, e.a.
 4. Jannetje Meertens Boshof,
  Gedoopt te Noorden in de Geref. kerk op 17 juli 1667.
  Gehuwd voor 1695 met Claes Focker, gedoopt te Noorden in de Geref. kerk op 1 augustus 1667, zoon van Dirck Tijsse Fokkert en Barber Jans.

  DOOPREGISTER, Noorden, Geref. kerk, 17 juli 1667:
  Een kint gedoopt de 17 Julij 1667 genaemt Jannetje, de vader Meerte Erme, de moeder Geertje Heijndricks, getuijge Erm Pietersz.

  DOOPREGISTER, Noorden, Geref. kerk, 1 augustus 1667:
  Een kint gedoopt de 1 Augusti genaemt Claes, de vader Dirck Tijssen, de moeder Barber Jans, getuijge Madeleentje Claesdr.

  TROUWREGISTER, Noorden, Geref. kerk.
  Huwelijk niet vermeld 1684-1696.
 5. Weijntje Meertens Boshof,
  Gedoopt te Noorden in de Geref. kerk op 21 augustus 1669, overleden voor 1674.

  DOOPREGISTER, Noorden, Geref. kerk, 21 augustus 1669:
  Een kint gedoopt de 21 Augusti 1669 genaemt Weijntje, de vader Meerten Ermbout, de moeder Geertje Heijndricks, getuijge Cornelis Pietersz, Neeltje Heijndrix dr.
 6. Heijndrick Meertensz Boshof,
  Gedoopt te Noorden in de Geref. kerk op 3 januari 1671.

  DOOPREGISTER, Noorden, Geref. kerk, 3 januari 1671:
  Een kint gedoopt de 3 Jannuarij 1671 genaemt Heijndrick, de vader Meerten Erme, de moeder Geertje Heijndrix, getuijgen Jan Hendrixz, Neeltje Heijndrix.
 7. Jan Maartensz Boshof,
  Geboren ca. 1672, Gereformeerd, overleden na 1727.
  Gehuwd te Noorden in de Geref. kerk op 26 oktober 1698 met Marritje Bos, Gereformeerd, dochter van Pleun Bos en Cornelia, eerder weduwe van Jan Jansz Braats.

  DOOPREGISTER, Noorden, Geref. kerk:
  Hoewel vast staat dat Jan een kind is van Maarten en Geertie, is er van hem geen doopakte opgemaakt in Noorden. Mogelijk is hij elders gedoopt, bv. in Nieuwkoop of Zegveld.
  Overigens ontbreken in de periode 18 september 1672 tot 7 januari 1674 alle doopaktes in het doopboek.

  TROUWREGISTER, Noorden, Geref. kerk, 1693:
  Jan Jansen Braats j:m; en Marretje Pleunen Bosch j:d: beijden woonende aan den Nieuwkooper Zijde, dese zijn getrouwt tot Noorden den 29 maart en hebben trouwcedul geligt den 19 april.

  TROUWREGISTER, Noorden, Geref. kerk, 26 oktober 1698:
  Jan Meertense Boshof JM met Marije Pleunen Bos, weduwe van Jan Janse Braas, beijde wonende tot Noorden sijn alhier getrout den 26 october 1698.
 8. Weijntje Maertens Boshof, zie nr. 1029.
  Gedoopt te Noorden in de Geref. kerk op 15 december 1674, overleden na 1729, mogelijk te Westveen.
  Gehuwd (1) te Noorden in de Geref. kerk op 29 november 1693 met Johan (Jan) Tijse Goedhart, gedoopt te Noorden in de Geref. kerk op 6 januari 1669, overleden tussen 1703 en 1709.
  Gehuwd (2) tussen 1703 en 1708 met Mathijs (Tijs) Dircksz Fokkert, geboren te Noorden, zoon van Dirck Tijsse Fokkert en Barber Jans.
 9. Marten Martensz Boshof,
  Gedoopt te Noorden in de Geref. kerk op 23 oktober 1679.
  Gehuwd te Noorden in de Geref. kerk op 18 november 1714 met Aaltje van Tuijl, geboren ca. 1685, dochter van Jan van Thuijl en Breghje Cornelis.

  DOOPREGISTER, Noorden, Geref. kerk, 23 oktober 1679:
  Den 23 Octob een kind gedoopt en genoemt Marten.
  De vader Marten Ermboutsen Boshof, de moeder Geertje Hendriks Kruijswijk.
  De getuijge Elsje Hendriks Kruijswijk.

  OPMERKING:
  Aaltje werd niet gedoopt te Noorden (1675-1697), te Zegveld (1674-1699) of te Nieuwkoop (1674-1695).

  TROUWREGISTER, Noorden, Geref. kerk, 18 november 1714:
  Den 18 November is Maarte Maartense Boshof J:M: met Aaltje Jans van Tuijl J:D: alhier getrout [en] de zeel gehaalt.
2060. Leendert Chielen GOEDTKNEGT,
Zoon van Chiel Leendertsz Goetknecht [nr. 4120] en Anna Pietersdr [nr. 4121], geboren ca. 1645, mogelijk te Zevenhoven, Remonstrants, van beroep arbeider, overleden na 1690.
Gehuwd ca. 1671 met Neeltje N.N.

PROTOCOLLEN, Nieuwkoop en Noorden, 1646-1650, inv. 64, blz. 191v, 16 september 1649:
Michiel Leendertsz te Nieuwkoop, voor zich zelf voor een helft, en Clement Dircxsz, getrouwd met Maritgen Michielsdr, mede voor zichzelf, Gerrit Pietersz als oom en voogd over Lenert Michielsz, kinderen van Michiel Lenertsz en Anna Pietersdr voor de andere helft, verkopen aan Cornelis Adriaensz een perceel hooiland in het Noordeinde buitenweg, verongeld voor 2 morgen, strekkend van het land van Willem Elbertsz tot in de Meije, belend ten oosten Cornelis Cornelisz van Griecken en ten westen Jacob Gerritsz Goethart;
nog een akker land aldaar, strekkend van het land van Willem Elbertsz tot dat van Aris Willem Jan Louwen, belend ten oosten Willem Cornelisz Blesgraeff en ten westen Adriaen Jansz Focker te Kamerik.
Koopsom 1.450 gulden.
[bron: Groene Hart Archieven]

LEGGER OP HET GEMAAL IN HET LAGER KWARTIER VAN RIJNLAND, CA. 1680, INV. NR. 126, BLZ. 166V, VOLGNR. 266:
Ambacht: Zevenhoven en Noorden.
Klasse: arbeiders, onvermogenden en armen.
Personen: 3.
Naam: Leendert Ghielen Goetkneght.
Bron: 162.1.01.

2061. Neeltje N.N.
Geboren ca. 1650, overleden na 1690.

KINDEREN VAN LEENDERT CHIELEN GOEDTKNEGT EN NEELTJE N.N.:
 1. Marrighje Leenderts Goetkneght,
  Geboren voor 1670, vermeld als lidmaat van de Geref. kerk te Nieuwkoop in oktober 1684, begraven te Nieuwkoop op 6 december 1697.

  LIDMATEN, Nieuwkoop, Geref. kerk, oktober 1684:
  Marrighje Leenderts Goetkneght, in 't Noord-Eijnde.

  GAARDERSARCHIEF, Impost op begraven, 6 december 1697, inv. nr. 1, blz. 42:
  Marritie Leenderts Goetknegt, begraven te Nieuwkoop op 6 december 1697, 3 gulden.
 2. Grietje Leenderts Goedtknegt,
  Gedoopt te Zevenhoven in de Remonstrantse kerk op 25 september 1672.

  DOOPREGISTER, Zevenhoven, Remonstrantse kerk, 25 september 1672:
  Grietje Leenderts - Leendert Chielen.
 3. Annetje Leenderts Goedtknegt,
  Gedoopt te Zevenhoven in de Remonstrantse kerk op 4 maart 1674, overleden aldaar voor 14 augustus 1718.
  Gehuwd te Zevenhoven in de Geref. kerk op 14 januari 1701 met Pieter Roelofse van Leeuwen, geboren te Nieuwkoop ca. 1675, vermeld als Geref. lidmaat te Zevenhoven op 23 december 1722.
  Pieter Roelofse van Leeuwen huwt (2) te Zevenhoven op 14 augustus 1718 met Stijntjen Pieters Groenevelt.

  DOOPREGISTER, Zevenhoven, Remonstrantse kerk, 4 maart 1674:
  Annetje Leenderts - Leendert Chielen.

  TROUWREGISTER, Zevenhoven, Geref. kerk, 14 januari 1703, inv. nr. 70, blz. 18:
  Pieter Roelofse van Leeuwen, jongeman, wonende te Nieuwkoop, met Annetje Leenderts Goetknegt, wonende te Zevenhoven.

  TROUWREGISTER, Zevenhoven, Geref. kerk, 14 augustus 1718:
  Pieter Roele van Leeuwen weduenaar van Annetje Cornelis [?] Goetknegt met Stijntjen Pieters Groenevelt, beijde binnen Sevenhoven.
 4. Chiel Leendertsz Goedtknegt,  zie nr. 1030.
  Gedoopt te Zevenhoven in de Remonstrantse kerk op 23 februari 1676, overleden na 1732.
  Gehuwd te Zevenhoven in de Geref. kerk op 18 mei 1704 met Grietje Willems van Zuijlen.
 5. Harme Leendertsz Goedtknegt,
  Gedoopt te Zevenhoven in de Remonstrantse kerk op 11 september 1678, van beroep turfhandelaar, boer, overleden ca. 1722, oud ca. 43 jaar.
  Gehuwd (1) te Zevenhoven in de Geref. kerk op 14 januari 1703 met Lijsbet Pieters van de Hoef, geboren in De Hoef onder Mijdrecht ca. 1680, overleden te Mijdrecht voor 26 september 1717.
  Gehuwd (2) te Mijdrecht in de Geref. kerk op 26 september 1717 met Arriaantje Dirks Baljuus, gedoopt te Noorden in de Geref. kerk op 3 oktober 1694, overleden te Mijdrecht ca. 1728, oud ca. 33 jaar.

  DOOPREGISTER, Zevenhoven, Remonstrantse Kerk, 11 september 1678:
  Harme Leendertsz - Leendert Chielen.

  DOOPREGISTER, Noorden, Geref. kerk, 3 oktober 1694:
  Arriaantje, dochter van Dirck Pieterse Baljuus en Jannetje Gerrids.
  Getuige Henderickje Aards. In Nieuwkoop gedoopt.

  TROUWREGISTER, Zevenhoven, Geref. kerk, 14 januari 1703, nr. 70, blz. 18:
  Harme Leendertse Goetknegt, jongeman, wonende te Zevenhoven, met Lijsbet Pieters, jongedochter, geboren te De Hoef onder Mijdrecht, wonende te De Hoef onder Mijdrecht.

  NOTARISAKTE (A.v.Meer), Mijdrecht, 30 januari 1715, nr. 3090:
  Waterbrief voor Harme Leenderts Goetknegt op Teunis Sijmense Schut.
  Teunis Sijmense Schut bekent schuldig te zijn aan Harme Leenderts Goetknegt de somma van f 135.- (carolingisch).

  TROUWREGISTER, Mijdrecht, Geref. kerk, 26 september 1717:
  Harmen Leendertz goetknegt, Wedr.van Lijsbet Pieterz en Ariaantje Dirkz Bailleul, JD van Noorden, B.W.tot Mijdregt.

  NOTARISAKTE (G.v.Ette), Mijdrecht, 10 december 1722:
  Ariaentje Dirks Bailjuws, weduwe en boedelhoudster van Harmen Leenderts Goetknegt, wonende onder den geregte van Mijdrecht, ter eenre en Pieter Dirksz Bailjuws, wonende onder Sevenhoven, voor sig selfs als oom en voogd als mede sig in dese sterkmakende Rato Caveerende voor Mighiel Leenderts Goetknegt, meede oom en voogd over Neeltje Harmens Goetknegt, oud anderhalf jaar, nagelaten minderjarige dogter van de voornoemde Harmen Leenderts Goetknegt in sijn leven bij de eerste comparante verweckt, en verklaarden zij comparanten overeengekomen te zijn dat Ariaentje de gehele boedel in eigendom zal krijgen, met het beding dat haar dochter Neeltje bij het bereiken van de 25 jarige leeftijd een bedrag krijgt uitgekeerd van f 50.-

  TROUWREGISTER, Mijdrecht, Geref. kerk, 13 december 1722:
  Jan Isaac van Wieringen, JM van Nieucoop en Ariaantje Dirkz Baljuwz, wed. van Harmen Leendertz aan d'Hoef onder Mijdrecht.

  NOTARISAKTE (G.v. Ette), Mijdrecht, 7 maart 1728:
  Inventaris van den ganschen boedel en goederen als bij Ariaentje Dircks Bailjuws metterdaat sijn ontruijmt en naegelaten en bij haar leven met haar man Jan van Wieringen int gemeen is bezeten, gemaakt in presentie en op versoek van Maghiel Leenderts Goetknegt en Pieter Dircks Bailjuws als ooms en voogden over Neeltje Harmens Goetknegt, naegelaten minderjarige dogter van vern: Ariaentje Dircks Bailjuws bij haar in eerder huijwelijck geprocreert bij Harme Leenderts Goetknegt:
  Een huijs, hooijberg en schuur, en erff met 16 mergen 159 roeden soo hooij als weijland, leggende aande Hoeff vande polder van Bosenhoven onder Mijdrecht.
  Item nog eene mergen 233 Roeden land leggende bij de Driehuijser molen inde voornoemde polder van Bosenhoven onder Mijdrecht.
  Een campe land leggende onder den gereghte van Sevenhoven groot 1 mergen 300 roeden.
  Een oude turfschuur onder Sevenhoven staande, met omtrent 600 manden turff.
  Inkomende schulden, wegens turfleveranties in Amsterdam: f 280.-
  Niet-inbare schulden wegens turfleveranties in Amsterdam: f 500.-
  Inkomende schulden, wegens geleverde winckelwaren: f 20.-
  Den boedel komt nog over geleverde winckelwaren aan de Hoeff uijtgebergt, dog alsoo deselve mensen deels arm en verschijde vertrocken zijn, staat daarvan niets off altoos wijnig te consequeren: f 100.-
  Tot Aarlanderveen is van Bouwen Janse gekogt 105 Roeden turf voor f 173:5:- waer op is betaalt f 100.-, zijnde omtrent de helft van de turff all affgelevert.
  Een turfpont met zijn zijl en toebehoren, out ruijm 5 jaren.
  Een oude bock.
  Twee oude schuijten.
  Acht koeijen, 2 pinckvaarsen, omtrent 6 koeij hooij daar de beesten aff gevoet worden.
  Contante penningen: f 125.-
  Voorts de inboedel, met meubelen, kleding, eetgerij, een psalmenboekje, bierglazen, wijnglaasjes, wijnkan, een anker (39 liter) brandewijn, en een anker jenever, vaten bier en vele andere voorwerpen die wijzen op een redelijk welvarend huishouden.
  Volgen nu de schulden en lasten des boedels:
  Een pleijt van f 800.- op de huijsinge, hooijhuijs en schuur met 7 mergen 159 roeden.
  Achterstalligge interest, leveranties van stroop, brandewijn, zout, erten en gort, hoorn- en slagtgelt, geleverd linnen en broot: f 326.-
  Aan Hendrick van Laren over geleverde wijn : f 296.-
  Aan Claas de Hoop over geleverde meel en grutten: f 85.-
  Aan Jan van de Heiden over geleverde azijn: f 229.-
  Aan de med: doctor over geleverde medicamenten: f 91.-
  Aan Jan van Dorsse over leverantie van bier: f 26.-
  Aan Dirck Soutman over een jaarhuur van 5 mergen lant: f 55.-
  Aan Nieuwenhuijse, Brouwer tot Haarlem int Wapen over gelevert bier sedert 1716: f 550.-
  Aan de brouwer in de passer tot Haarlem ter sake als vore: f 300.-
  Aan Jannigje Gerrits over in bewaring gegeven penningen: f 113.-
  Aan de erffgen: van Juff: Zandijck over geleverde wijn: f 80.-
  Uijtkoop erffdeel Neeltje Harmens van haar vader: f 50.-

  NOTARISAKTE (G.v. Ette), Mijdrecht, 21 maart 1728:
  Jan Isackse van Wieringen, wed: en boedelhouder van Ariaentje Dircksz Bailjuw, wonende aande Hoeff onder Mijdrecht ter eenre en Maghiel Leenderts Goetknegt, wonende aanden Uijthoorn en Pieter Dircks Bailjuw tot Noorden, dog bijde jegenswoordig alhier, in Qualiteit als oomen en voogden over Neeltje Harmens Goetknegt, out omtrent seven jaren, minderjarige naegelaten dogter van Ariaentje Dircksz Bailjuw in haar leven in eerder huijwelijck verweckt bij Harmen Leenderts Goetknegt ter anderen zijde, besluiten, gelet op de hoogte van de schuldenlast van de nalatenschap, dat de eerste comparant bij wijze van uitkoop de tweede comparant zal overhandigen een silveren beugeltas, haar moeders kerkboek en enkele ringetjes. Verder belooft hij voor Neeltje te zullen blijven zorgen tot haar twintigste jaar.

  NOTARISAKTE (G.v. Ette), Mijdrecht, 12 december 1732, nr. 184:
  Jan IJsaaksz van Wieringen, wonende aan de Hoeff onder Mijdrecht, erfgenaam en boedelhouder van Ariaantje Dirks Baljuu, ter eenre, en Maghiel Leenderts Goetknegt en Pieter Dirksz Baljuu in Qualiteit als oomen en vooghden over Neeltje Harmens Goetkneght, minderjarige nagelaten dogter van gemelde zijne vrouwe zaliger bij haar in eerder huwelijk verwekt bij Harmen Leenderts ter andere zijde, besluiten tot uitkoop.
  Neeltje zal op haar 20e verjaardag ontvangen de somma van f 50.-, een zilveren beugeltas, zijn vrouw's zaliger kerkboek zilver beslag, een zilveren oorijzer en een goed ringetje.
  Voorts belooft hij Neeltje "in kost, drank, kledingh als andersints te alimenteren en onderhouden".
  In geval van zijn overlijden benoemt hij tot voogd en administrateur over zijn boedel en over gemelde Neeltje Harmens zijn broer Cornelis IJzaaksz van Wieringen en zijn zwager Cornelis Teunisz.
 6. Aert Leendertz Goedtknegt,
  Gedoopt te Zevenhoven in de Remonstrantse kerk op 29 juni 1683, overleden na 7 juli 1736.
  Gehuwd ca. 1706 met Ariaantje Bouwes van Vliet, overleden voor 8 mei 1761.

  DOOPREGISTER, Zevenhoven, Remonstrantse kerk, 29 juni 1683:
  Aert Leendertsz - Leendert Chielen.

  PROTOCOLLEN, Oudshoorn 1759-1763, inv. 22, blz. 156v, 2 mei 1761:
  Procuratie van de kinderen van Arij Goedknegt en Ariaantje van Vliet, wonende te Zaandam en Graft, te weten Hermanus, Leuntje, Grietje, Stijntje Goedknegt, voogden van Ariaantje en Dirk van Velsen, de kinderen van Anigje Goedknegt, op Leendert Ariens Goedknegt te Zevenhoven, gepasseerd op 2 mei 1761 voor notaris Pieter leur te Zaandam, in verband met de inboedel van Margje Ouwen, weduwe van Otto Evertsz van Bronkhorst.
  [bron: Groene Hart Archieven]

  PROTOCOLLEN, Oudshoorn 1759-1763, inv. 22, blz. 152, 8 mei 1761:
  Dirk Bouwensz van Vliet te Boskoop,
  Bouwe Sijmonsz van Vliet te Hazerswoude, Jan Sijmonsz van Vliet te Alphen, Cornelia Sijmons van Vliet, gehuwd met Willem van Leeuwen te Zoeterwoude, Neeltje Sijmons van Vliet, gehuwd met Jan Hospes te Amsterdam, en de voogden over het minderjarig nagelaten kind van Antje Sijmonsz van Vliet, kinderen van Sijmons Bouwensz van Vliet en Marijtje Verkaade, voorts Bouwe, Antje en Marijtje Verkaade, kinderen van Jannetje Bouwens van Vliet en Cornelis Verkaade, verder Leendert, Harmen, Leuntje, Grietje en Stijntje Ariensze Goedknegt, Arieaantje en Dirk van Velsen als kinderen van Annetje Ariense Goedknegt te Zaandam, Neeltje Ariense Goedknegt, gehuwd met Maarten Verburg te Zevenhoven, erfgenamen van Margje Bouwens van Vliet, in leven huisvrouw van Otto Evertsz van Bronkhorst, dragen over aan Barend Langenboer het onder voorwaarden dd 28 januari 1761 verkochte voorste gedeelte van het huis aan de Oostheul, waarvan Cornelis Nieuwkerk het achterste gedeelte had gekocht, strekkend van de Lage Rijndijk tot Cornelis Nieuwkerk, belend ten oosten Dirk Groeneveld en ten westen de Vaarsloot.
  Koopsom: 525 gulden.
  [bron: Groene Hart Archieven]

  PROTOCOLLEN, Oudshoorn 1759-1763, inv. 22, blz. 153v, 8 mei 1761:
  Dirk Bouwensz van Vliet te Boskoop,
  Bouwe Sijmonsz van Vliet te Hazerswoude, Jan Sijmonsz van Vliet te Alphen, Cornelia Sijmons van Vliet, gehuwd met Willem van Leeuwen te Zoeterwoude, Neeltje Sijmons van Vliet, gehuwd met Jan Hospes te Amsterdam, en de voogden over het minderjarig nagelaten kind van Antje Sijmonsz van Vliet, kinderen van Sijmons Bouwensz van Vliet en Marijtje Verkaade, voorts Bouwe, Antje en Marijtje Verkaade, kinderen van Jannetje Bouwens van Vliet en Cornelis Verkaade, verder Leendert, Harmen, Leuntje, Grietje en Stijntje Ariensze Goedknegt, Arieaantje en Dirk van Velsen als kinderen van Annetje Ariense Goedknegt te Zaandam, Neeltje Ariense Goedknegt, gehuwd met Maarten Verburg te Zevenhoven, erfgenamen van Margje Bouwens van Vliet, in leven huisvrouw van Otto Evertsz van Bronkhorst, dragen over aan Dirk Kalkoven een op voorwaarden dd 28 januari 1761 verkocht hoekje land of tuintje met een schuur en een schuitenhuis bij de Oostheul, strekkende van Cornelis Nieuwkerk met zijn schuitenhuis en sloot tot Willem van Heusden, belend ten oosten Casperen Nieuwenhoff en ten westen de Vaarsloot.
  Koopsom: 162 gulden.
  [bron: Groene Hart Archieven]

  PROTOCOLLEN, Oudshoorn 1759-1763, inv. 22, blz. 155, 8 mei 1761:
  Dirk Bouwensz van Vliet te Boskoop,
  Bouwe Sijmonsz van Vliet te Hazerswoude, Jan Sijmonsz van Vliet te Alphen, Cornelia Sijmons van Vliet, gehuwd met Willem van Leeuwen te Zoeterwoude, Neeltje Sijmons van Vliet, gehuwd met Jan Hospes te Amsterdam, en de voogden over het minderjarig nagelaten kind van Antje Sijmonsz van Vliet, kinderen van Sijmons Bouwensz van Vliet en Marijtje Verkaade, voorts Bouwe, Antje en Marijtje Verkaade, kinderen van Jannetje Bouwens van Vliet en Cornelis Verkaade, verder Leendert, Harmen, Leuntje, Grietje en Stijntje Ariensze Goedknegt, Arieaantje en Dirk van Velsen als kinderen van Annetje Ariense Goedknegt te Zaandam, Neeltje Ariense Goedknegt, gehuwd met Maarten Verburg te Zevenhoven, erfgenamen van Margje Bouwens van Vliet, in leven huisvrouw van Otto Evertsz van Bronkhorst, dragen over aan Willem van Heusden het onder voorwaarden dd 28 januari 1761 hoekje land of tuintje bij de Oostheul, strekkende van het schuitenhuisd en de sloot van Dirk Kalkoven tot Klaas Turkenburg, belend ten oosten Casper Nieuwenhoff en ten westen de Vaarsloot.
  Koopsom: 50 gulden.
  [bron: Groene Hart Archieven]
 7. Tijsje Leenderts Goedtknegt,
  Gedoopt te Zevenhoven in de Remonstrantse kerk op 23 juli 1690.

  DOOPREGISTER, Zevenhoven, Remonstrantse kerk, 23 juli 1690:
  Tijsje Leenderts - Leendert Chielen.
 8. Gerrit Leendertsz Goedknegt, [filiatie niet bewezen]
  Gehuwd voor 1716 met Niesie Stoff.

  KAMERBOEK POLITIEMEESTERS, Gouda, inv. 308, blz. 46, 21 oktober 1716:
  Eiser: Lena van der Swid.
  Gedaagde: Niesie Stoff, vrouw van Gerrit Leendertze Goedknegt.
  Zaak: Eist betaling van f 4.5.- over huishuur, verschenen 15 oktober 1716.
  Vonnis: Conform de eis, alsmede in de kosten.
  [bron: Groene Hart Archieven]

  KAMERBOEK POLITIEMEESTERS, Gouda, inv. 311, blz. 92, 15 september 1734:
  Eiser: Willem Blom.
  Gedaagde: Gerrit Leenderdsz Goedknegt.
  Zaak: Eist f 9.- wegens achterstallige huur.
  Vonnis: Eis toegewezen. Afbetaling: zaterdag 18 september f 3.- en verder over 14 dagen 6 stuivers per week boven de lopende huur. Bovendien moet gedaagde het huis uit.
  [bron: Groene Hart Archieven]
2062. Willem VAN ZUILEN,
Mogelijk een zoon van Cornelis van Zuijlen [nr. 4124], geboren ca. 1645, mogelijk te Zevenhoven.
Gehuwd (1) met N.N.
Gehuwd (2) te Zevenhoven in de Geref. kerk op 7 juni 1683 met Marijtje Jacobs KOPAAR.

LEGGER OP HET GEMAAL IN HET LAGER KWARTIER VAN RIJNLAND, CA. 1680, INV. NR. 126, BLZ. 105, VOLGNR. 83:
Ambacht: Nieuwveen en de Uiterbuurt.
Klasse: kleine getaxeerden.
Personen: 4.
Naam: Willem van Zuijlen.
Beroep: arbeider.
Bron: 162.1.01.

LEGGER OP HET GEMAAL IN HET LAGER KWARTIER VAN RIJNLAND, CA. 1680, INV. NR. 126, BLZ. 166, VOLGNR. 257:
Ambacht: Zevenhoven en Noorden.
Klasse: arbeiders, onvermogenden en armen.
Personen: 2 ½.
Naam: Willem Cornelisz van Zuijlen.
Bron: 162.01.1.

TROUWREGISTER, Zevenhoven, Geref. kerk, 7 juni 1683, inv. 70, blz. 5:
Willem van Zuilen, wonende te Zevenhoven, weduwnaar, met Marijtje Jacobs Kopaar, jongedochter, wonende te Zevenhoven.

KINDEREN VAN WILLEM VAN ZUILEN EN N.N.:
 1. Grietje Willems van Zuijlen,  zie nr. 1031.
  Geboren ca. 1675, mogelijk te Zevenhoven.
 2. Annigje Willems van Zuilen,
  Geboren ca. 1680, overleden na 1709, mogelijk te Ter Aar.
 3. Apolien Willems van Zuilen,
  Gedoopt te Zevenhoven in de Geref. kerk op 23 februari 1681.
KIND VAN WILLEM VAN ZUILEN EN MARIJTJE JACOBS KOPAAR:
 1. Kornelis Willemsz van Zuilen,
  Gedoopt te Zevenhoven in de Geref. kerk op 12 maart 1685.
2064. Sijmen Dircksz REIJNSBURGER,
Zoon van Dirck Claesz Willemen Reijnsburger [nr. 4128] en Maritgen Gijsen [nr. 4129], geboren te Oudshoorn ca. 1620, van beroep veenman, bouwman, overleden tussen 6 juni 1667 en 14 augustus 1670, oud ca. 48 jaar.
Gehuwd te Alphen aan de Rijn op 25 november 1643 met Annetgen Maertensdr. VAN LEEUWEN.

OPMERKING:
Sijmen had waarschijnlijk voor zijn huwelijk met Annetgen al een zoon Dirck, die op 27 juli 1639 in Alphen werd gedoopt.

HOOFDGELD, Oudshoorn, 1623:
Dirck Claesz ende Maritgen Gijsendr sijn huijsvre met Anna, Cornelis, Pieter, Sijmon, ende Claes heurleuijder kinderen - 7 hoofden.

RECHTERLIJK ARCHIEF, Oudshoorn, protocollen 1649-1657, inv. nr. 5, blz. 12, 14 januari 1650:
Sijmon Dircksz Reijnsburger, wonende in de Ridderbuurt van Oudshoorn, verkoopt aan zijn broer Claes Dircksz Reijnsburger een kampje land gelegen binnen de Oudshoornseweg in de Grote polder, groot 40 roeden, belend ten oosten en zuiden Sijmon zelf, ten westen Gerrit Jansz Vermij en ten noorden Claes Dircxsz.
Koopsom 45 gulden.

RECHTERLIJK ARCHIEF, Oudshoorn, protocollen 1649-1657, inv. nr. 5, blz. 113v, 3 april 1652:
Pieter Claesz van Leeuwen, wonende aan de Rijn te Aarlanderveen, verkoopt aan Sijmen Dircxsz Reijnsburger 2 hond 75 roeden veenland in de Grote polder van Oudshoorn, belend ten oosten Cornelis Jansz Outshoorn, en zuiden Gerrit Jansz Vermij, ten westen Jan Claesz en ten noorden Jan Dircxsz Reijnsburger.
Koopsom 368 gulden 15 stuivers.

RECHTERLIJK ARCHIEF, Oudshoorn, protocollen 1649-1657, inv. nr. 5, blz. 114v, 3 april 1652:
Pieter Claesz van Leeuwen verkoopt aan Jan Dircxsz Reijnsburger 2 hond 75 roeden veenland in de Grote polder van Oudshoorn, belend ten oosten Cornelis Jansz Outshoorn, ten zuiden Sijmen Dircxsz Reijnsburger, ten westen Jan Claesz en ten noorden Claes Dircxsz Reijnsburger.
Koopsom 368 gulden 15 stuivers.

RECHTERLIJK ARCHIEF, Oudshoorn, Protocollen 1649-1657, inv. nr. 5, blz. 146, 22 oktober 1652:
Marijtjen Ghijsbertsdr, weduwe van Dirck Claesz Reijnsburger, in leven wonend in de Ridderbuurt onder Oudshoorn, met haar broer en voogd Huijbert Gijsen, ter eenre en Cornelis, Pieter, Sijmon, en Claes Dircxsz Reijnsburger en Jan Claesz als oom en voogd van Willem en Jan Dircxsz Reijnsburger, beiden minderjarig, allen kinderen van Dirck Claesz voornoemd ter andere zijde.
Regeling der boedelscheiding:
* Marijtjen Gijsbertsdr zal behouden 6 morgen 2 hond 50 roeden land in de Grote polder van Oudshoorn, strekkende van Claesz Claesz tot Pieter Gijsbertsz, belend ten zuiden Pieter Ghijsbertsz en ten noorden Ghijsbert Huijbertsz van Dam;
nog ½ morgen hooiland onder Esselickerwoude, strekkende van de Duikerwetering tot de Honscooperdijk, belend ten westen de rijweg, ook genoemd de Kortenhontscoop en ten oosten Jan Jacobsz Capiteijn c.s. Haar zes kinderen zullen haar 500 gulden moeten uitkeren voor delging van boedelschulden.
* Cornelisz Dircxsz ontvangt een huis, erf, berg, drie schuren en beplanting en ontvangt 1 morgen 1 hond 12 roeden en 6 voeten land in de Grote polder, strekkende van Jan Dircxsz tot Willem Dircxsz Reijnsburger, belend ten oosten Dirck Dircxsz Joor den ouden en ten westen de kinderen van Cornelis Jansz Vermij;
nog 3 hond slagturfland in Esselickerwoude, strekkende van Willem Dircxsz Joor tot de Honscooperdijk, belend ten oosten Willem Claesz Coolen en ten westen Willem Dircxsz Joor.
* Sijmon Dircxsz Reijnsburger valt ten deel 1 morgen weiland in de Grote polder, strekkende van de Oudshoornsedijk tot Cornelis Ariensz Weselenburch, belend ten oosten Tonis Cornelisz Outshoorn en ten westen Nathan Jansz van der Marel c.s.;
nog 1 morgen slagturfland in Esselickerwoude, strekkende van Dirck Dircxsz Joor den Ouden tot de Honscooperdijk, belend ten oosten Dirck Dircxsz Joor den Ouden;
nog 3 hond slagturfland in Esselickerwoude, strekkende van de Duikerwetering tot Willem Dircxsz Joor, belend ten oosten Willem Dircxsz Reijnsburger en en westen Dirck Dircksz Joor.
* Pieter Dircxsz Reijnsburger komt toe 1 morgen wei- als turfland in de Grote polder, strekkende van Willem Dircxsz Reijnsburger tot in de Duikerwetering, belend ten oosten Dirck Dircxsz Joor den Ouden en ten westen Dirck Willemsz Lelivelt;
nog 1 hond 50 roeden slagturfland in de Grote polder, strekkende van Sijmons Jansz Vermij tot Wllem Dircxsz Reijnsburger, belend ten oosten Banen [?] Cornelisz van Sijl en ten westen Anthonis Gerritsz Booman.
* Willem Dircxsz Reijnsburger krijgt 1 morgen, zo wei- als teelland in de Grote polder, strekkende van Pieter Dircxsz tot Claes Dircxsz, belend ten oosten Dirck Dircxsz Joor den Ouden en ten westen Dirck Willemsz van Suijlen c.s.;
nog 7 ½ hond slagturfland in Esselickerwoude, strekkende van de Duikerwetering tot Willem Claesz c.s., belend ten oosten Willem Claesz en ten westen Sijmon Dircxsz Reijnsburger c.s.
* Jan Dircxsz Reijnsburger valt toe 1 morgen 1 hond 12 roeden en 6 voeten weiland in de Grote polder, strekkende van Cornelis Dircxsz Reijnsburger en de Oudshoornse dijk tot Claes Dircxsz Reijnsburger, belend ten oosten Dirck Dircxsz Joor den Ouden en ten westen de kinderen van Cornelis Jansz Vermij c.s.;
nog 3 hond slagturfland in Esselickerwoude, strekkende van de Duikerwetering tot de Hontscooper toe, belend ten oosten Dirck Jacobsz Capiteijn en ten westen Pieter Dircxsz Reijnsburger.

RECHTERLIJK ARCHIEF, Oudshoorn, protocollen 1649-1657, inv. nr. 5, blz. 165, 13 februari 1653:
Sijmon Dircxsz Reijnsburger, wonende te Oudshoorn, verkoopt aan Jan Gerritsz Vermij 5 hond wei- of turfland in de Grote polder van Oudshoorn, belend ten oosten Sijmon Cornelisz Schenckevelt, ten zuiden Gerrit Jansz Vermij, ten westen de kinderen van Dirck Cornelisz Swieten en ten noorden Cornelis Dircxsz Reijnsburger.
Koopsom 535 gulden.

RECHTERLIJK ARCHIEF, Oudshoorn, protocollen 1649-1657, inv. nr. 5, blz. 166, 13 februari 1653:
Sijmon Dircxsz Reijnsburger, wonende te Oudshoorn, draagt over op zijn broer Jan Dircxsz Reijnsburger 1 morgen weiland in de Grote polder van Oudshoorn, belend ten oosten Thonis Cornelisz Outshoorn, ten zuiden Pieter Gerritsz Booman, ten westen Nathan Jansz van der Marel en ten noorden de Oudshoornseweg, hem aangekomen bij het overlijden van zijn vader Dirck Claesz Reijnsburger.
Voldaan met de ruil van 1 morgen 1 hond 12 roeden 6 voeten weiland.
VERVOLG, blz. 167, 13 februari 1653:
Jan Dircxsz Reijnsburger ruilt met broer Sijmon 1 morgen 1 hond 12 roeden 6 voet hooiland in de Grote polder van Oudshoorn, strekkende van Sijmon Dircxsz Reijnsburger en de Oudshoornsedijk tot Claes Dircxsz Reijnsburger.

RECHTERLIJK ARCHIEF, Oudshoorn, protocollen 1649-1657, inv. nr. 5, blz. 168v, 18 februari 1653:
Cornelis Dircxsz Reijnsburger draagt over aan zijn broer Sijmon Dircxsz Reijnsburger een huis, erf, berg, 3 schuren en beplanting, groot 1 hond 25 roeden gelegen in de Grote polder van Oudshoorn, strekkende uit de Oudshoornse dijk tot Jan Dircxsz Reijnsburger, belend ten oosten Jan voornoemd en ten westen de kinderen van Cornelis Jansz Vermij. Geruild met zijn broer Sijmon.
VERVOLG, blz. 169v, 13 februari 1653:
Sijmon Dircxsz Reijnsburger draagt over "in mangelinge" aan zijn broer Cornelis een huis, erf, berg, schuur en beplanting met 1 morgen veenland in de Grote polder van Oudshoorn, strekkende uit de Noordwetering over de Oudshoornseweg tot Jan Gerritsz Vermij, belend ten oosten Sijmon Cornelisz Schenckevelt en ten westen de kinderen van Dirck Cornelisz van Swieten en Claes Dircxsz Reijnsburger.

RECHTERLIJK ARCHIEF, Oudshoorn, Protocollen 1649-1657, inv. nr. 5, fol. 222, 9 juni 1654:
Cornelis Dircxsz Reijnsburger, wonende te Oudshoorn, is schuldig aan zijn moeder Maritgen Gijsendr., weduwe van Dirck Claes Reijnsburger, voor de helft, en aan zijn broers Pieter, Sijmon, Claes, Willem, en Jan Dircxsz Reijnsburger voor de andere helft, ieder van de broers voor 1/6 deel hiervan, 250 gulden, een schuld die hij ooit bij zijn vader had gemaakt.
Volgen verdere afspraken en regelingen betreffende de afbetaling.

RECHTERLIJK ARCHIEF, Oudshoorn, protocollen 1649-1657, inv. nr. 5, blz. 226, 3 oktober 1654:
Erfgenamen van Cornelis Jansz Vermij, verdelen boedel in de grote polder van Oudshoorn, belend Claes en Simon Dircksz Reijnsburger en Dirck Willemsz Lelievelt.

RECHTERLIJK ARCHIEF, Oudshoorn, protocollen 1649-1657, inv. nr. 5, blz. 254, 13 juni 1655:
Claes Dircxsz Reijnsburger verkoopt aan zijn broer Sijmon Dircxsz Reijnsburger 712 roeden 6 voet zo wei- als hooiland in de Grote polder, strekkende van Willem Dircxsz Reijnsburger tot de koper zelf, belend ten oosten Dirck Dircxs Joor den ouden en ten westen Dirck Willemsz Lelievelt.
Koopsom 1.475 gulden.
Een schuldbrief hierop geroijeerd op 8 juni 1670.

RECHTERLIJK ARCHIEF, Oudshoorn, protocollen 1649-1657, inv. 5, blz. 309v, 2 november 1656:
Jan Claes Willemen, wonende in de Ridderbuurt van Oudshoorn, verkoopt aan Claes Dircxsz Reijnsburger 225 roeden slagturfland in de Grote polder, belend ten oosten de koper, ten westen Sijmon Dircxsz Reijnsburger, ten zuiden en noorden de verkoper.
Koopsom 270 gulden.

RECHTERLIJK ARCHIEF, Oudshoorn, protocollen 1649-1657, inv. 5, blz. 310, 2 november 1656:
Jan Claes Willemen verkoopt aan Sijmon Dircxsz Reijnsburger 275 roeden slagturfland in de Grote polder, belend ten zuiden, westen en noorden Claes Dircxsz Reijnsburger.
Koopsom 220 gulden.

RECHTERLIJK ARCHIEF, Oudshoorn, protocollen 1657-1663, inv. nr. 6, blz. 46v, 12 januari 1658:
Verkoopakte.
[Sijmon Dircksz Reijnsburger vermeld als belendend landeigenaar in de Grote polder]

RECHTERLIJK ARCHIEF, Oudshoorn, protocollen 1657-1663, inv. nr. 6, blz. 50v, 22 februari 1658:
Boedelscheiding erfgenamen Jan Claesz Willemsz..
[Sijmon Dircksz Reijnsburger vermeld als belendend landeigenaar in de Grote polder]

RECHTERLIJK ARCHIEF, Oudshoorn, protocollen 1657-1663, inv. nr. 6, blz. 276, 15 mei 1663:
Onderpandstelling.
[Sijmon Dircksz Reijnsburger vermeld als belendend landeigenaar in de Grote polder]

RECHTERLIJK ARCHIEF, Oudshoorn, Protocollen 1664-1671, inv. nr. 7, blz. 12, 14 maart 1664:
Cornelis Dircksz Reijnsburger, wonende te Esselickerwoude, Pieter Dircksz Reijnsburger, Simon Dircksz Reijnsburger, Claes Dircksz Reijnsburger, Willem Dircksz Reijnsburger en Jan Dircksz Reijnsburger, wonende in de Ridderbuurt van Oudshoorn, kinderen en erfgenamen van Merritgen Gijsberts, weduwe van Dirck Claesz Reijnsburger.
Regeling der nalatenschap:
Cornelis Dircksz Reijnsburger ontvangt geld, brieven en obligaties.
Pieter, Sijmon, Claes, Willem en Jan Dircksz Reijnsburger ontvangen samen 6 morgen 2 hond 50 roeden land in de Grote polder, strekkende van Claes Claesz tot Pieter Gijsbertse, belend ten zuiden Pieter Gijsbertsz voornoemd en ten noorden Jan Jansz Cop nomine uxoris c.s.; nog ½ morgen hooiland onder Esselickerwoude, strekkende van de Duikerwetering tot de Honscoperdijk, belend ten westen de rijweg, alias de Korten Honscoop en oosten Jan Jacobsz Capeteijn c.s.

RECHTERLIJK ARCHIEF, Oudshoorn, Protocollen 1664-1671, inv. nr. 7, blz. 43, 4 september 1664:
De broers Pieter, Sijmon, Claes, Willem en Jan Dircxsz Reijnsburger, wonende in Oudshoorn in de Rdderbuurt, delen de landerijen hen ten deel gevallen bij het overlijden van hun moeder Marritgen Gijsberts, landen die ze tot nu toe gemeenschappelijk bezaten.
Pieter Dircksz ontvangt ½ morgen hooiland onder Esselickerwoude, strekkende van de Duikerwetering tot de Honscoperdijk, belend ten westen de Korten Honscooper of Rijweg en ten oosten Jan Jacobsz Capeteijn c.s.
Sijmon Dircksz ontvangt 1 morgen 215 roeden hooiland met een teelwerf daar onder begrepen, strekkende Pieter Gijsen tot Claes Claesz toe, belend ten noorden Claes Dircxsz Reijnsburger en ten zuiden Pieter Gijsen.
Claes Dircksz is toebedeeld 1 morgen 525 roeden hooiland, strekkende van Jan Dircksz tot Claes Claesz, belend ten zuiden Sijmon Dircksz voornoemd en ten noorden Jan Jansz Cop.
Willem Dircksz komt toe 1 morgen 4 hond hooiland, strekkende van Pieter Gijsen tot Jan Dircxsz, belend ten noorden Jan Jansz Cop c.s. en ten zuiden Pieter Gijsen van Dam.
Jan Dircxsz valt ten deel 1 morgen weiland, strekkende van Willem Dircxsz tot Claes Dircxsz, belend ten noorden Jan Jansz Cop en ten zuiden Pieter Gijsen van Dam.

RECHTERLIJK ARCHIEF, Oudshoorn, Protocollen 1664-1671, inv. nr. 7, blz. 75, 1 mei 1665:
Onderpandstelling.
[Sijmon Dircksz Reijnsburger vermeld als belendend landeigenaar in de Grote polder]

RECHTERLIJK ARCHIEF, Oudshoorn, Protocollen 1664-1671, inv. nr. 7, blz. 90, 17 mei 1666:
Verkoopakte.
[Sijmon Dircksz Reijnsburger vermeld als belendend landeigenaar in de Grote polder]

RECHTERLIJK ARCHIEF, Oudshoorn, Protocollen 1664-1671, inv. nr. 7, blz. 106, 15 december 1666:
Verkoopakte.
[Sijmon Dircksz Reijnsburger vermeld als belendend landeigenaar in de Grote polder]

RECHTERLIJK ARCHIEF, Oudshoorn, Protocollen 1664-1671, inv. nr. 7, blz. 122v, 6 juni 1667:
Onderpandstelling.
[Sijmon Dircksz Reijnsburger vermeld als belendend landeigenaar in de Grote polder]

RECHTERLIJK ARCHIEF, Oudshoorn, Protocollen 1664-1671, inv. nr. 7, blz. 139v, 20 februari 1668:
Boedelscheiding.
[Sijmon Dircksz Reijnsburger c.s. vermeld als belendend landeigenaar in de Grote polder]

RECHTERLIJK ARCHIEF, Oudshoorn, Protocollen 1664-1671, inv. nr. 7, blz. 201, 20 februari 1670:
Boedelscheiding erfgenamen van Dirck Willemsz Lelijvelt en Merritgen Dircxsdr.
[Sijmon Dircksz Reijnsburger c.s. vermeld als belendend landeigenaar in de Grote polder]

RECHTERLIJK ARCHIEF, Protocollen Oudshoorn 1664-1671, inv. nr. 7, blz. 241, 14 augustus 1670:
Annetgen Maertens van Leeuwen, weduwe van Sijmon Dircksz Reijnsburger met haar broer Pieter Maertensz van Leeuwen als voogd, ter eenre, en Jan Sijmonsz Reijnsburger, Gijsbert Simonsz Reijnsburger en Claes Sijmonsz Reijnsburger, mitsgaders Pieter Dircksz Rhijnsburger als oom en bloedvoogd over Annetje Sijmons Reijnsburger, innocent en Dirck Sijmonsz Reijnsburger, oud 12 jaar, ter andere zijde.
Regeling der boedelscheiding.
* Annetgen Maertensz van Leeuwen, de weduwe, blijft in bezit van alle goederen en lasten.
Ze is gehouder ieder kind bij het bereiken van het 20e jaar 10 gulden uit te reiken en een goede uitzet.
* Haar innocente dochter Annetje zal ze verzorgen en blijven onderhouden, zo ook haar jongste zoon Dirck tot de leeftijd van 20 jaar.
Vader van Annetgen Maertens vermeld als Maerten Pietersz van Leeuwen.

RECHTERLIJK ARCHIEF, Protocollen Oudshoorn 1671-1679, inv. nr. 8. blz. 32, 17 maart 1672:
Annetgen Maertensz van Leeuwen, weduwe van Sijmon Dircxsz Reijnsburger, geassisteerd met Willem Dircxsz Reijnsburger, verkoopt aan Gerrit Gijsbertsz van Westveen 2 hond 75 roeden veenland of water in de Grote polder van Oudshoorn, belend ten oosten Merritgen Jans Outshoorn, ten zuiden Michiel Sijmonsz, ten westen Evert Jacobsz Ram en ten noorden Jan Dircxsz Reijnsburger;
nog 2 hond 75 roeden slagturfland of water, gelegen als het vorige, belend ten zuiden, westen en noorden Meritgen Jans, weduwe van Gijsbert Jacobsz Ram en ten oosten Claes Dircxsz Reijnsburger.
Koopsom 775 gulden.
VERVOLG, blz. 33, 17 maart 1672:
Gerrit Gijsz Westveen verkoopt aan Evert Jacobsz Ram 2 hond 75 roeden veen land of water (eerst genoemde perceel).
Koopsom 5 gulden 10 stuivers [?].

RECHTERLIJK ARCHIEF, Protocollen Oudshoorn 1671-1679, inv. nr. 8. blz. 48v, 29 juli 1672:
Annetgen Maertensz van Leeuwen, weduwe van Sijmon Dircxsz Reijnsburger, met haar broer Pieter Maertensz van Leeuwen als voogd, ter eenre en Jan Sijmonsz Reijnsburger, Gijsbert en Claes Sijmonsz Reijnsburger, meerderjarigen, met Pieter Dircksz Rhijnsburger als oom en bloedvoogd over Annetje Sijmons Reijnsburger, innocent en Dirck Sijmonsz Reijnsburger, oud 12 jaar, kinderen van voornoemd echtpaar ter andere zijde.
De weduwe Annetgen Maertensz van Leeuwen heeft ontvangen uit de nalatenschap Jannetje Jans, weduwe van Maerten Pietersz van Leeuwen, 5. 556 gulden 2 stuivers 8 penningen, krachtens testament komt hiervan ¼ deel toe aan haar kinderen en wel
1.389 gulden 10 penningen.
Deze schenking is nu geregeld.
VERVOLG, blz. 49v, 29 juli 1672:
Annetgen Maertensz van Leeuwen blijft schuldig aan haar innocente dochter Annetgen en minderjarige zoon Dirck 555 gulden 13 stuivers.
Gesteld onderpand: 2 morgen 5 hond hooi- of teelland in de Grote polder op het veenveld, strekkende van de Zegersloot tot in de Aar, belend ten noorden Lijsbeth Cornelis, weduwe van Dirck Gerritsz Vaendraeger en ten zuiden de kinderen van Jan Cornelisz Euverendam.

RECHTERLIJK ARCHIEF, Alphen, protocollen, inv. nr. 22, folio 139v, dd 17 januari 1675:
Annitge Maertensdr, wonende in Oudshoorn, koopt van haar broer Pieter Maertensz van Leeuwen, hooiland in de Rietveldse polder.

RECHTERLIJK ARCHIEF, Protocollen Oudshoorn 1671-1679, inv. nr. 8. blz. 159, 15 maart 1676:
Boedelscheiding.
[Sijmon Dircksz Reijnsburger vermeld als belendend landeigenaar in de Grote polder]

RECHTERLIJK ARCHIEF, Alphen, protocollen, inv. nr. 22, folio 182, dd. 8 april 1676:
Regest:
Annitgen Maartensdr. van Leeuwen, weduwe van Simon Dircksz Reijnsburger, met Jan Simonsz Reijnsburger, haar zoon en voogd, verkoopt aan Gijsbert Willemsz van Leeuwen, wonende aan de Lage Zijde in Aarlanderveen, drie morgen hooiland in 't Rietveld van Alphen, belend ten oosten Dammes Gerritsz Dusseldorp, ten zuiden de kinderen van Mouring Jansz, ten westen de kinderen van Cornelis Jansz Turkenburg en ten noorden de Nieuwedijk voor een somme van 500 gulden.

RECHTERLIJK ARCHIEF, Protocollen Oudshoorn 1671-1679, inv. nr. 8. blz. 164v, 15 april 1676:
Annetje Mertens, weduwe van Sijmen Dircxsz Reijnsburger, wonend in de Ridderbuurt van Oudshoorn, is schuldig aan Jan Sijmensz Westerende 1.100 gulden.
Gesteld onderpand: een huis, erf, berg en shuur met 2 morgen 3 hond weiland in de Grote polder, strekkende van de Oudshoornse dijk tot Willem Dircxsz Reijnsburger, belend ten oosten Jan Dircxsz Joor en ten westen Pieter Cornelisz Baes;
nog 2 morgen, gelegen als voren, belend ten westen Gerrit Gijsz, ten zuiden en oosten Claes Huijgen en ten noorden Claes Dircxsz Reijnsburger;
nog 2 morgen 5 hond land, gelegen als voren, belend ten noorden Lijsje Cees, ten zuiden de kinderen van Jan Verbijl, ten westen de Zegerweg en ten oosten de Aar.

RECHTERLIJK ARCHIEF, Protocollen Oudshoorn 1671-1679, inv. nr. 8. blz. 165v, 2 april 1676:
Annetje Maertens, weduwe van Sijmen Dircxsz Reijnsburger, met haar zoon Jan Sijmensz Reijnsburger als voogd, is schuldig aan Daniel van Overvoorde 150 gulden, deels voor geleverde winkelwaren.
Gesteld onderpand: een huis, erf, berg en shuur met 2 morgen 3 hond weiland in de Grote polder, strekkende van de Oudshoornse dijk tot Willem Dircxsz Reijnsburger, belend ten oosten Jan Dircxsz Joor en ten westen Pieter Cornelisz Baes;
nog 2 morgen, gelegen als voren, belend ten westen Gerrit Gijsz, ten zuiden en oosten Claes Huijgen en ten noorden Claes Dircxsz Reijnsburger;
nog 2 morgen 5 hond land, gelegen als voren, belend ten noorden Lijsje Cees, ten zuiden de kinderen van Jan Verbijl, ten westen de Zegerweg en ten oosten de Aar.

RECHTERLIJK ARCHIEF, Protocollen Oudshoorn 1679-1686, inv. nr. 9. blz. 9v, 2 juni 1679:
Verkoop geabandoneerde boedel.
[weduwe Sijmon Dircksz Reijnsburger vermeld als belendend landeigenaar in de Grote polder]

RECHTERLIJK ARCHIEF, Protocollen Oudshoorn 1679-1686, inv. nr. 9. blz. 32v, 29 april 1680:
Daniel van Overvoorde met procuratie van Annetje Maertensz van Leeuwen, weduwe van Sijmon Dircxsz Reijnsburger, verkoopt aan Cornelis Rietvelt, wonende te 's-Gravenhage, 2 morgen 2 hond 25 roeden land, strekkende van de Oudshoornse dijk en de werf tot Willem Dircxsz Reijnsburger, belend ten oosten de weduwe van Dirck Sijmonsz Schenckevelt en ten westen Pieter Cornelisz Baes.
Koopsom 1.025 gulden.

RECHTERLIJK ARCHIEF, Protocollen Oudshoorn 1679-1686, inv. nr. 9. blz. 33v, 29 april 1680:
Daniel van Overvoorde met procuratie van Annetje Maertensz van Leeuwen, weduwe van Sijmon Dircxsz Reijnsburger, verkoopt aan Claes Pietersz Reijnsburger een huis, erf, berg en twee schuren, groot 1 hond 25 roeden in de Grote polder, strekkende van de Oudshoornseweg tot Cornelis Rietvelt, belend ten oosten Rietvelt voornoemd en ten westen Pieter Cornelisz Baes.
Koopsom 440 gulden.

RECHTERLIJK ARCHIEF, Protocollen Oudshoorn 1679-1686, inv. nr. 9. blz. 34v, 29 april 1680:
Daniel van Overvoorde met procuratie van Annetje Maertensz van Leeuwen, weduwe van Sijmon Dircxsz Reijnsburger, verkoopt aan Willem Jansz Vermeij 2 morgen 5 hond land in de Grote polder, belend ten oosten de Aar, ten westen Huijbert Roosenboom, ten noorden Vermeij voornoemd en ten zuiden Teuwis Jansz Euverendam.
Koopsom 630 gulden.

RECHTERLIJK ARCHIEF, Protocollen Oudshoorn 1679-1686, inv. nr. 9. blz. 35v, 29 april 1680:
Daniel van Overvoorde met procuratie van Annetje Maertensz van Leeuwen, weduwe van Sijmon Dircxsz Reijnsburger, verkoopt aan Claes Dircxsz Reijnsburger 1 morgen 5 hond 25 roeden land in de Grote polder, belend ten oosten en zuiden de kinderen van Pieter Gijsz, ten noorden de koper en en westen Jan Elbertsz Buijterkerck.
Koopsom 410 gulden.

NOTARISAKTE, Alphen, nr. 177.

RECHTERLIJK ARCHIEF, Protocollen Oudshoorn 1735-1737, inv. nr. 16, blz. 58, 1 juni 1736:
Donatie intervivos van Margje Pieters van der Hals, weduwe van Dirk Sijmonsz Reijnsburger en wonende in Oudshoorn, ten behoeve van haar kinderen Pieter, Pietertje, Klaas, Cornelis, Margje en aan de voorzoon van haar man, te weten Simon Dirksz Reijnsburger.
Het betreft een derde part in een partij land in de Grote polder, te verongelden voor 4 morgen, strekkende uit de Zegersloot tot aan Jan en Cornelis Aartsz Vermij, en Cornelis Maartensz Stigter; belend ten zuiden de weduwe van Cornelis Willemsz Vermij en ten noorden de zelfde weduwe, Cornelis Hendriksz Turkenburg en Roel Dirksz.
Dit land had haar man Dirk Sijmonsz Rijnsburger verkregen van Arij Bastiaansz in 't Hol op 27 mei 1712.
Voorts schenkt comparante aan haar 5 kinderen afzonderlijk het vruchtgebruik, bladen en inkomsten gedurende haar leven van een derde part in deze partij land;
zij had ook deze inkomsten, afgesproken met Annetje Maartens van Leeuwen, in haar leven laatst weduwe van Jan de Jongh, ingevolge van haar codicillaire dispositie voor notaris Anthonij Gaal te Boskoop dd 24 februari 1703.

2065. Annetgen Maertensdr. VAN LEEUWEN,
Dochter van Maerten Pietersz van Leeuwen [nr. 4130] en Jannetje Jans [nr. 4131], geboren te Aarlanderveen bij de Goutschen Sluijs ca. 1620, overleden tussen 24 februari 1703 en 1708.
Annetgen huwt (2) met Jan DE JONGH, overleden voor 24 februari 1703.

KINDEREN:
 1. Jan Sijmensz Reijnsburger,
  Geboren te Alphen, gedoopt op 31 augustus 1644 in de Geref. kerk aldaar, begraven te Oudshoorn op 28 december 1690, oud 46 jaar.
  Ondertrouw (1) te Oudshoorn in de Geref. kerk op 17 maart 1669 met Maritje Leenders, geboren ca. 1645, begraven te Oudshoorn op 8 januari 1670 in Oudshoorn, oud ca. 45 jaar.
  Ondertrouw (2) te Oudshoorn in de Geref. kerk op 23 november 1670 met Maritje Corse, geboren te Woubrugge ca. 1645.
  Huwelijk heeft evenwel niet plaats gevonden.
  Ondertrouw (3) te Oudshoorn in de Geref. kerk op 14 december 1670 met Grietje Wouters van Geldere, geboren te Korteraar ca. 1645 , overleden na 1691, mogelijk te Oudshoorn.

  DOOPREGISTER, Alphen, Geref. kerk, 31 augustus 1644:
  Getuigen Pieter Maertensz, Claes Dircksz en Jannitgien Jansdr.

  ONDERTROUWREGISTER, Oudshoorn, Geref. kerk, 17 maart 1669:
  Jan Sijmensz, j.m. en Maritje Leenderts, j.d. wonende beiden in de Ridderbuurt.

  BEGRAAFREGISTER, Kerckeboeck, Oudshoorn, Geref. kerk, 8 januari 1670:
  Vrouw van Jan Sijmensz Rijnsburger, buiten de kerk.............. f 1-14-0.

  ONDERTROUWREGISTER, Oudshoorn, Geref. kerk, 23 november 1670:
  Jan Sijmensz Reijnsburger, weduwnaar van Maritje Leenders, 1e voorstelling 23 november, met Maritje Corse, JD van Woubrugge, wonende beiden in de Ridderbuurt onder Oudshoorn.
  Dese geboden sijn geschut door Sijmen Willemsz Koolen en is alle questie desen aangaende bij Schout en Schepenen affgemaeckt volgens acte die mij daer van is vertoont en bij partijen wedersijts getekent is.

  ONDERTROUWREGISTER, Oudshoorn, Geref. kerk, 14 december 1670:
  Jan Sijmensz Reijnsburger, weduwnaar van Maritje Leenders, 1e voorstelling 14 december, met Grietje Wouters van Geldere, JD van Corteraer, wonende beiden in de Ridderbuurt van Oudshoorn.

  RECHTERLIJK ARCHIEF, Protocollen Alphen, inv. nr. 22, blz. 182, 8 april 1676:
  Regest:
  Annitgen Maartensdr. van Leeuwen, weduwe van Simon Dircksz Reijnsburger, met Jan Simonsz Reijnsburger, haar zoon en voogd, verkoopt aan Gijsbert Willemsz van Leeuwen, wonende aan de Lage Zijde in Aarlanderveen, drie morgen hooiland in 't Rietveld van Alphen, belend ten oosten Dammes Gerritsz Dusseldorp, ten zuiden de kinderen van Mouring Jansz, ten westen de kinderen van Cornelis Jansz Turkenburg en ten noorden de Nieuwedijk voor een somme van 500 gulden.

  BEGRAAFREGISTER, Kerckeboeck, Oudshoorn, Geref. kerk, 28 december 1690:
  Jan Sijmensz Rijnsburger, kerkhof............ f 3-0-0.

  NAGESLACHT:
  Geen dopen van kinderen gevonden in de Geref. kerk van Oudshoorn.
 2. Annetgien Sijmens Reijnsburger,
  Geboren te Alphen of Oudshoorn, gedoopt op 2 september 1646 in de Geref. kerk te Alphen, in akte dd 14 augustus 1670 vermeld als zijnde "innocent", overleden tussen 1685 en 1692, mogelijk te Leiden.
  Gehuwd te Ter Aar in de Geref. kerk op 4 november 1685 met Esaias Jansz Macre, geboren te Langeraar, gedoopt op 7 maart 1660 in de Geref. kerk te Ter Aar, overleden na 1706, mogelijk te Leiden of Ter Aar, zoon van Jan Esaias Macre en Willemtje Gerrits Vertuijn.

  DOOPREGISTER, Alphen, Geref. kerk, 2 september 1646:
  Getuige Marritgien Gijsen.

  DOOPREGISTER, Ter Aar, Geref. kerk, 7 maart 1660:
  Gedoopt een kindt van Jan Esaias Macre & Willemptje Gerrits Vertuijn, genoemt Esaias.
  Getuijgen benevens de vader waaren Maritje Esaias Macre.

  RECHTERLIJK ARCHIEF, Protocollen Oudshoorn 1671-1679, inv. nr. 8. blz. 48v, 29 juli 1672:
  Annetgen Maertensz van Leeuwen, weduwe van Sijmon Dircxsz Reijnsburger, met haar broer Pieter Maertensz van Leeuwen als voogd, ter eenre en Jan Sijmonsz Reijnsburger, Gijsbert en Claes Sijmonsz Reijnsburger, meerderjarigen, met Pieter Dircksz Rhijnsburger als oom en bloedvoogd over Annetje Sijmons Reijnsburger, innocent en Dirck Sijmonsz Reijnsburger, oud 12 jaar, kinderen van voornoemd echtpaar ter andere zijde.
  De weduwe Annetgen Maertensz van Leeuwen heeft ontvangen uit de nalatenschap Jannetje Jans, weduwe van Maerten Pietersz van Leeuwen, 5. 556 gulden 2 stuivers 8 penningen, krachtens testament komt hiervan ¼ deel toe aan haar kinderen en
  wel 1.389 gulden 10 penningen.
  Deze schenking is nu geregeld.
  VERVOLG, blz. 49v, 29 juli 1672:
  Annetgen Maertensz van Leeuwen blijft schuldig aan haar innocente dochter Annetgen en minderjarige zoon Dirck 555 gulden 13 stuivers.
  Gesteld onderpand: 2 morgen 5 hond hooi- of teelland in de Grote polder op het veenveld, strekkende van de Zegersloot tot in de Aar, belend ten noorden Lijsbeth Cornelis, weduwe van Dirck Gerritsz Vaendraeger en ten zuiden de kinderen van Jan Cornelisz Euverendam.

  ONDERTROUWREGISTER, Oudshoorn, Geref. kerk, 1685:
  Jesaias Jansz Macare, JM van Langeraar, 1e Voorst. 21 october met Annetje Sijmons Reijnsburger, JD wonende Ridderbuurt van Oudshoorn.

  OPMERKING:
  Geen kinderen gedoopt in Ter Aar, Geref. kerk, 1685-1692.

  DOOPGETUIGE [Esaias Jansz Macre]:
  Op 13 october 1706 te Ter Aar in de Geref. kerk van Cornelis, zoon van Vegter Abrahams en Marij Macre.
 3. Gijsbert Sijmonsz Reijnsburger,
  Gedoopt te Alphen in de Geref. kerk op 21 mei 1648, woont op 16 mei 1708 te Langeraar.
  Gehuwd te Oudshoorn in de Geref. kerk op 15 november 1671 met Geertje Claes van Leeuwen, geboren te Alphen ca. 1650.

  DOOPREGISTER, Alphen, Geref. kerk, 21 mei 1648:
  Getuigen Jan Cornelisz en Jaepien Cornelisdr.

  TROUWREGISTER, Oudshoorn, Geref. kerk, 1 november 1671 (1e voorstelling):
  Gijsbert Sijmonsz Reijnsburger, jm, wonende in de Ridderbuurt van Oudshoorn, met Geertje Claes van Leeuwen, wonende in Corsteeck.

  OPMERKING:
  In 1708 woonde Gijsbert in Langeraar. Hij had 4 kinderen, gedoopt in Alphen.

  RECHTERLIJK ARCHIEF, Protocollen Alphen, inv. nr. 28, blz. 26v, 16 mei 1708:
  De gesamenlijke erfgenamen van Cornelia Maartens van Leeuwen, overleden te Alphen, in leven weduwe van Pieter van Rijssum en Joannes de Jong, waarvan het testament gepasseerd is voor notaris Antoni Gaal op 24 februari 1703, verkopen een huis en erf in 't Zuideinde van Alphen, aan Eewoud Pietersz van Staveren voor de somme van 1000 gulden.
  Cornelia vermaakte 1/4 van haar bezit aan de kinderen en kleinkinderen van haar zuster Anna Maartens van Leeuwen, met name:
  a. Gijsbert Sijmonsz Rijnsburger, wonende te Langeraar.
  b. Cornelis Mauringhsz van Swieten, Jan Michielse Outshoorn en Jan Hendrikse van Swieten, allen wonende te Alphen, als voogden over de kinderen van Dirk Sijmonsz Rijnsburger.
  c. Adriaan Bastiaan in 't Hol, wonende te Alphen, man en voogd van Cornelia Claasdr. Rijnsburger, dochter van Claas Sijmonsz Rijnsburger.

 4. Claes Sijmonsz Reijnsburger,
  Geboren in de Ridderbuurt onder Oudshoorn, gedoopt te Alphen in de Geref. kerk op 4 september 1650, overleden voor 16 mei 1708. Gehuwd te Oudshoorn in de Geref. kerk op 27 januari 1675 met Leuntje Dirks, geboren in de Ridderbuurt onder Oudshoorn ca 1650, overleden na 1681.
 5. Neeltien Sijmens Reijnsburger,
  Geboren te Alphen of Oudshoorn, gedoopt te Alphen in de Geref. kerk op 9 augustus 1654, overleden voor 14 augustus 1670.

  DOOPREGISTER, Alphen, Geref. kerk, 9 augustus 1654:
  Getuige Neeltjen Maertensdr.
 6. Dirck Sijmonsz Reijnsburger,  zie nr. 1032.
  Geboren te Alphen of Oudshoorn, gedoopt te Alphen in de Geref. kerk op 6 mei 1660, overleden voor 16 mei 1708.
  Gehuwd (1) te Oudshoorn in de Geref. kerk op 14 januari 1685 met Pietje Cornelis, geboren te Wensveen ca. 1660, overleden in de Ridderbuurt onder Oudshoorn 1686-1689.
  Gehuwd (2) te Oudshoorn in de Geref. kerk op 10 april 1689 met Maertje Pieters van der Hals, geboren te Woubrugge ca. 1665, overleden te Oudshoorn op 12 october 1740, oud ca. 75 jaar, dochter van Pieter van der Hals.
2066. Pieter Pietersz Jongen HALS,
Geboren ca. 1635, mogelijk te Woubrugge, van beroep veenman, overleden na 1673.
Gehuwd met N.N.

RECHTERLIJK ARCHIEF, Protocollen Oudshoorn 1664-1671, inv. nr. 7, blz. 58, 22 december 1664:
Alewijn Lenartsz Catsburch, wonende te Woubrugge, verkoopt aan Pieter Pietersz Jongen Hals, 583 roeden veenland met schuur in de Heuvelpolder, belend ten zuiden de schout Capoen, ten noorden de wetering, ten oosten Johan Scherpeling en ten westen Tomas Jacobsz Verloet als bruiker.
Koopsom te betalen met leverantie gedurende 6 jaar van 80 roeden turf jaarlijks of 624 gulden.

RECHTERLIJK ARCHIEF, Protocollen Oudshoorn 1664-1671, inv. nr. 7, blz. 130v, 18 augustus 1667:
Jan Roeloffsz van Leeuwen, wonende te Hazerswoude, geassisteerd met Sijmon Oloffsz van Swieten en Jan Willemsz Groenevelt, verkoopt aan Pieter Pietersz Hals, wonende te Woubrugge, 400 roeden land in de Heuvelpolder van Oudshoorn, belend ten oosten Cornelis Cornelisz Cop, ten westen Cornelis Aelbertsz, ten zuiden de Heuvelwetering en ten noorden Arent Pietersz Sonnega.
Koopsom 600 gulden.

RECHTERLIJK ARCHIEF, Protocollen Oudshoorn 1671-1679, inv. nr. 8, blz. 63, 16 november 1673:
Pieter Pietersz Hals, wonende te Woubrugge, verkoopt aan Alewijn Leendertsz Katsburch veenland met een schuur in de Heuvelpolder van Oudshoorn, belend ten oosten de kinderen van de heer Scherpelingh, ten zuiden Dirck Jansz Graeff, ten westen Dirck Sijmonsz Schenckevelt als bruiker en ten noorden de Duikerwetering.
Koopsom 100 gulden.

RECHTERLIJK ARCHIEF, Protocollen Oudshoorn 1671-1679, inv. nr. 8, blz. 107, 14 december 1674:
Baljuw Johan Capoen met procuratie van Pieter Pietersz Hals, verkoopt aan Pieter Harmensz Joncker 4 hond veenland of water in de Heuvelpolder van Oudshoorn, belend ten oosten Neeltje Cornelisz, ten zuiden de Heuvelwetering, ten westen Willem Cornelisz Schipper en ten noorden Arent Pietersz Sonnega.
Koopsom 500 gulden.

KIND:
 1. Margje Pieters van der Hals,  zie nr. 1033.
  Geboren te Woubrugge ca. 1665, overleden te Oudshoorn op 12 oktober 1740, oud ca. 75 jaar.
  Gehuwd te Oudshoorn in de Geref. kerk op 10 april 1689 met Dirck Sijmonsz Reijnsburger.
2068. Leendert Maertensz VAN DER VOORNE,
Zoon van Maerten Janssen Maertensz van der Voorne [nr. 4136] en Meijnsje Crijnen [nr. 4137], geboren te Langeraar, gedoopt te Ter Aar in de Geref. kerk op 1 april 1630.
Gehuwd te Ter Aar in de Geref. kerk op 21 januari 1657 met Maria (Marijtje) Daniels VAN GROENENVELT.

DOOPREGISTER, Ter Aar, Geref. kerk, 1 april 1630:
Gedoopt den 1 April het kindt van Maerten Janssen & Mens Crijnen & werdt genaemt Leendert.
De getuijgen waeren Maerten Keesen, Jan Janssen en Lijsken Cornelis.

ONDERTROUWREGISTER, Ter Aar, Geref. kerk, 7 januari 1657:
Sijn bij ons in ondertrouw opgenomen Leendert Maertens van der Voorne, jongeman van Langer-Aer, met Maria Daniels van Groenenvelt, jongedochter van Corter-Aer.
Getrouwt ter Aer den 21 Januarij.

2069. Maria Daniels VAN GROENENVELT, ook Marijtje Daniels VAN GROENENVELT,
Dochter van Daniel Cornelissen van Groenenvelt [nr. 4138] en Machtel Pieters [nr. 4139], geboren te Korteraar, gedoopt te Ter Aar in de Geref. kerk op 11 maart 1635, overleden na 1677.

DOOPREGISTER, Ter Aar, Geref. kerk, 11 martij 1635:
Gedoopt het kindt van Daniel Cornelissen & Machtel Pieters, wiert genoemt Maria.
De getuijgen waeren Dirrick Janssen, Lijbke Pieters & Anneke Cornelis.

ONDERTROUWREGISTER, Ter Aar, Geref. kerk, 9 november 1695:
In wettelijke ondertrouw opgenomen tot Leijderdorp, Cornelis Leenderts, Jongeman van Langer-Aer en Sijbregt Sijmens van Velsen, Jongedochter van Leijderdorp.
Attestatie naar Leijderdorp.

KINDEREN VAN LEENDERT VAN DER VOORNE EN MARIA VAN GROENENVELT:
 1. Cornelis Leendertsz van der Voorn,
  Geboren te Langeraar, gedoopt op 10 maart 1658 in Ter Aar, Gereformeerd, overleden na 1696.
  Gehuwd te Leiderdorp, ondertrouw te Ter Aar in de Geref. kerk op 9 november 1695 met Sijbregtje Sijmens van Velsen, geboren te Leiderdorp ca. 1660.

  DOOPREGISTER, Ter Aar, Geref. kerk, 10 maart 1658:
  Gedoopt het kindt van Leendert Maertensz van der Voorn en Maria Daniels, des kindts naem was Cornelis, getuijgen Arien Daniels, Cornelis Fransz en Lijsbeth Maertens.
 2. Jan Leendertsz van der Voorn,
  Gedoopt te Ter Aar in de Geref. kerk op 23 januari 1661.

  DOOPREGISTER, Ter Aar, Geref. kerk, 23 januari 1661:
  Gedoopt het kindt van Leendert Maertsen van der Voorn en Maria Daniels en genoemt Jan.
  Getuijgen benevens de vader waren Claes Jansen Backer.
 3. Claes Leendertsz Vervoorn,  zie nr. 1034.
  Geboren te Langeraar, gedoopt te Ter Aar in de Geref. kerk op 21 oktober 1663, overleden na 1736, mogelijk te Woubrugge.
  Gehuwd te Woubrugge in de Geref. kerk op 23 januari 1693 met Beatrix/Jaterix Gerrits van Egmont.
 4. Lijsbeth Leenderts Vervoorn,
  Geboren te Langeraar, gedoopt te Ter Aar in de Geref. kerk op 20 juni 1666, overleden na 1707.
  Gehuwd te Ter Aar in de Geref. kerk op 18 oktober 1690, ondertrouw aldaar op 22 september 1690 met Cornelis Sijmonsz Weselenburgh, gedoopt te Ter Aar in de Geref. kerk op 24 juni 1668, zoon van Sijmen Jacobsen Weselenburgh en van Annetje Jans.

  DOOPREGISTER, Ter Aar, Geref. kerk, 24 juni 1668:
  Gedoopt het kindt van Sijmen Jacobsen Weselenburgh en Annetje Jans en genoemt Cornelis.
  Getuijgen Jan Dircksen Capitein en Geertje Sijmons.

  DOOPREGISTER, Ter Aar, Geref. kerk, 20 juni 1666:
  Gedoopt het kindt van Leendert Maertenz Vervoorn en Maria Daniels, genoemt Lijsbeth.
  Getuijgen benevens de vader waaren Jan Pietersz van Sethoven en Lijsbeth Daniels.

  ONDERTROUWREGISTER, Ter Aar, Geref. kerk, 22 september 1690:
  Sijn bij ons in wettelijke ondertrouw opgenomen Cornelis Sijmonse Weselenburgh, jongeman en Lijsbeth Leendertse van der Voorn, jongedochter, beijde wonende tot Langer-Aer.
  Getrouwt d'18 october.

  DOOPGETUIGE (Lijsbeth):
  Te Ter Aar in de Gereformeerde kerk op 13 februari 1707 van Marritje Claesse van der Voorne.
 5. Maghtilt Leenderts Vervoorne,
  Gedoopt te Ter Aar in de Geref. kerk op 26 december 1668.

  DOOPREGISTER, Ter Aar, Geref. kerk, 26 december 1668:
  Gedoopt het kindt van Leendert Maertensz Vervoorne en Marijtje Daniels, genoemt Maghtelt.
  Getuijge benevens de vader was Lijsbeth Daniels.
 6. Maerten Leendertsz Vervoorn,
  Gedoopt te Ter Aar in de Geref. kerk op 27 juli 1670.

  DOOPREGISTER, Ter Aar, Geref. kerk, 27 juli 1670:
  Gedoopt het kindt van Leendert Maertenz Vervoorn en Maria Daniels, genoemt Maerten.
  Getuijgen benevens de Vader waaren Pieter Maertenz en Annetje Maertens.
 7. Jeroen Leendertsz Vervoorn,
  Gedoopt te Ter Aar in de Geref. kerk op 2 juli 1673, overleden voor 27 juni 1677.

  DOOPREGISTER, Ter Aar, Geref. kerk, 2 juli 1673:
  Gedoopt het kindt van Leendert Maartenz Vervoorn en Maria Daniels, genoemt Jeroen.
  Getuijge benevens de vader was Annetje Maertenz Vervoorn.
 8. Meinsje Leenderts Vervoorn,
  Gedoopt te Ter Aar in de Geref. kerk op 8 juni 1675.

  DOOPREGISTER, Ter Aar, Geref. kerk, 8 juni 1675:
  Gedoopt het kindt van Leendert Maertenz Vervoorn en Maria Daniels, genoemt Meinsje.
  Getuijge benevens de vader was Annetje Maertens Vervoorn.
 9. Jeroen Leendertsz Vervoorn,
  Gedoopt te Ter Aar in de Geref. kerk op 27 juni 1677.

  DOOPREGISTER, Ter Aar, Geref. kerk, 27 juni 1677:
  Een kindt gedoopt van Leendert Maertensz en Maria Daniels, den naam was Jeroen.
  Getuijgen neffens de vader Anna Maertensz.
2070. Gerrit Jansz VAN EGMONT,
Geboren ca. 1640, mogelijk in Oudshoorn, vermeld als biersteker in 1674 en 1680 te Rijpwetering.
Gehuwd te Oudshoorn in de Geref. kerk op 18 november 1663 met Magdaleentje WOUTERS.

TROUWREGISTER, Oudshoorn, Geref. kerk, 18 november 1663:
Gerrit Jansz van Egmont, Jongeman, wonende in Oudshoorn, met Magdaleentje Wouters, Jongedogter van Woubrugge.
1e Voorstelling 18 Nov.

KOHIER VAN HET FAMILEGELT VAN RIJNLAND, 1674:
Ambacht Alkemade.
AK 274 – Rijpweteringh.
Gerrit Jansz van Egmont, biersteecker, 2.

LEGGER OP HET GEMAAL IN HET LAGER KWARTIER VAN RIJNLAND, ca. 1680, inv. nr. 126, blz. 9v volgnr. 155:
Ambacht Alkemade.
Nadere aanduiding: Rijpwetering.
Klasse: halve kapitalisten.
Personen: 5.
Naam: Gerrit Jansz van Egmont.
Beroep: biersteker.
Bron: 162.1.01.

LEGGER OP HET GEMAAL IN HET LAGER KWARTIER VAN RIJNLAND, ca. 1680, inv. nr. 126, blz. 29 volgnr. 538:
Ambacht Alkemade.
Nadere aanduiding: Roelofarendsveen.
Klasse: arbeiders en onvermogenden.
Personen: 3.
Naam: Gerrit Jansz van Egmont.
Bron: 162.1.01.

RECHTERLIJK ARCHIEF, Oudshoorn, protocollen 1713-1722, inv. nr. 13, blz. 213, 19 mei 1719:
Scheiding van gemeenschappelijk bezit van andere personen.
Perceelbeschrijving: strekkende uit de Heuvelwetering tot aan de erven van Gerrit Jansz van Egmont.

RECHTERLIJK ARCHIEF, Oudshoorn, protocollen 1728-1735, inv. nr. 15, blz. 303v, 16 december 1734:
Rentebrief van andere personen.
Perceelbeschrijving: strekkende uit de Heuvelwetering tot Gerrit Jansz van Egmont.

2071. Magdaleentje WOUTERS,
Geboren te Woubrugge ca. 1640.

KIND VAN GERRIT VAN EGMONT EN MAGDALEENTJE WOUTERS:
 1. Beateris (ook Jaterix) Gerrits van Egmont,  zie nr. 1035.
  Geboren te Woubrugge, gedoopt te Oudshoorn in de Geref. kerk op 27 november 1664, overleden na 1736.
2072. Jan CRIJNEN,
Geboren ca. 1630, woont aan de Kleine Drecht onder Uithoorn (1658, 1661), overleden voor 1674.
Gehuwd te Kudelstaart in de Geref. kerk op 21 februari 1658 met Annitge LOUWERENS.

TROUWREGISTER, Kudelstaart, Geref. kerk, 21 februari 1658:
Op den 21 Februarij sijn in den houwelijcken staat bevestight Jan Crijnen, j.m. en Annitgen Louwerens, j.d. beijden woonende aan de Clijne Dreght, onder 't gereght van Uithooren.

LIDMATEN, Kudelstaart, Geref. kerk, 17 december 1673:
[Naam doorgehaald], doot, getrout met Dirckje Dirxs.
Louwerens Jansz..
Annetje Louweris, wede van Jan Crijnen.
Vertrocken met attestatie na Mijdreght den 24 junij 1676.

LIDMATEN, Kudelstaart, Geref. kerk, junij 1681:
de Kleijne Drecht.
Cornelis Jansen en sijn huijsvr.
Aeltjen Abrahams.
Jan [Krijnen is doorgehaald] Jansz Visscher - in kantlijn: obijt 23 Aug. 1681

2073. Annitge LOUWERENS,
Dochter van Claes Lourensz [nr. 4146] en Dirckje Dirxs [nr. 4147], geboren ca. 1635, lidmaat Geref. kerk te Kudelstaart (1673), vertrok met attestatie naar Mijdrecht (1676).
Gehuwd (2) te Kudelstaart in de Geref. kerk op 8 februari 1674 met Jan WILLEMSZ, woonde aan de Amstel onder Mijdrecht (1674), eerder weduwnaar van Grietje Dirx.

LIDMATEN, Kudelstaart, Geref. kerk, 17 december 1673:
[Naam doorgehaald], doot, getrout met Dirckje Dirxs.
Louwerens Jansz..
Annetje Louweris, wede van Jan Crijnen.
Vertrocken met attestatie na Mijdreght den 24 junij 1676.

TROUWREGISTER, Kudelstaart, Geref. kerk, 8 februari 1674:
met betoogh van Mijdrecht.
Jan Willemsz, wede van Grietje Dirx, woonende aen Amstel onder Mijdrecht met Annetje Louwerens, wede van Jan Crijnen, woonende aen cleijne drecht onder de Uijthoorn.

DOOPBOEK, Kudelstaart, Geref. kerk:
Periodes 1658-1659 en 1665-1681 ontbreken.

KINDEREN VAN JAN CRIJNEN EN ANNITGE LOUWERENS:
 1. Cornelis Jansz Kater, zie nr. 1036.
  Geboren aan de Kleine Drecht onder Uithoorn, gedoopt te Kudelstaart in de Geref. kerk op 8 december 1661, overleden te Rijnsaterwoude, begraven aldaar op 3 januari 1737, oud 75 jaar.
  Gehuwd (1) te Aalsmeer in de Geref. kerk op 1 januari 1690, ondertrouw te Aalsmeer in de Geref. kerk op 20 december1689 met Claartge Jans, geboren ca. 1665, overleden voor 1691.
  Gehuwd (2) te Rijnsaterwoude in de Geref. kerk op10 juni 1691 met Aachie Gerrits Watelaer, gedoopt te Rijnsaterwoude in de Geref. kerk op 31 mei 1666, overleden na 1729.
 2. Klaas Jansz Kater,
  Geboren te Aalsmeer ca. 1670, vermeld als voogd in 1721, overleden te Aalsmeer in het Oosteinde tussen 9 april 1721 en 24 februari 1723.
  Gehuwd voor 1698 met Neeltje Leenderts, overleden na 1723.

  OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF [nr. 807], Weeskamer, Aalsmeer, 9 april 1721:
  Compareert Marritje Jans Klien, weduwe van Jan Jansz Koning en de secr. als haar voogd, ter eenre en Jan Jansz Klien, aangehuwde oom en voogd en Klaes Jansz Kater als gestelde voogden van Geertje 22 jaar, Jan 16 jaar en Pieter Jansz, oud 11 jaar, ter andere zijde.
  Op de leeftijd van 25 jaar ontvangt ieder f 50.- met uitzet en bruids- of bruidegomspak ad f 33.-.
  De moeder verbindt 6 bleekakkers met huis en erf, belend ten oosten Jan Klaasz Soet cs, ten westen de eerste comparante, ten zuiden Jonge Jan Vreeken en ten noorden de dijk.

  OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF (nr. 807), Weeskamer, Staatboek, Aalsmeer, 24 februari 1723:
  Neeltje Leenderts, weduwe van Klaas Jansz Kater, geadsisteert met Leenderd Klaes Kater haer soon, als haer gekoozen voogd in dese ter eenre, ende Leendert Klaes Kater voorn:, Klaes Cornelisz Meedeelen als in huwelijk hebbende Marritje Klaes Kater, Cornelis Baerdsz Been, als in huwelijk hebbende Dieuwertje Klaes Kater, meerderjarige kinderen van Klaes Jansz Kater in huwelijk verwekt bij de eerste comparante, mitsgaders Jacob Jansz Kater als oom en voogd over Trijntje Klaes Kater, oud 21 jaaren, sijnde een kind verwekt als voorg:, ten andere zijde.
  Comparanten verklaren hun deel in de erfenis van hun overleden vader te hebben ontvangen; tevens zal Neeltje Leenderts haar dochter Trijntje verder blijven opvoeden en haar op haar 25e verjaardag een somma uitkeren van f 25.-

  KINDEREN:
  1. Leenderd Klaesz Kater,
   Geboren voor 1701, overleden na 1723.
  2. Marritje Klaes Kater,
   Geboren voor 1701, overleden na 1723.
   Gehuwd voor 1723 met Klaes Cornelisz Meedeelen.
  3. Diiwertje Klaas Kaater,
   Gedoopt te Aalsmeer in de Geref. kerk op 24 juni 1703, overleden op 9 augustus 1764, oud 61 jaar.
   Gehuwd te Aalsmeer op 17 augustus 1721 met Cornelis Baerds Been, geboren ca. 1695, overleden na 1742, zoon van Baart Ghijse Been en Marritje Taamis van 't Kruijs.
  4. Trijntje Klaes Kater,
   Geboren in 1701.
 3. Jacob Jansz Kater,
  Geboren ca. 1670, overleden te Aalsmeer op 5 februari 1728, oud ca. 58 jaar.
  Gehuwd met N.N.

  OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF (nr. 807), Weeskamer, Staatboek, Aalsmeer, 24 februari 1723:
  Neeltje Leenderts, weduwe van Klaas Jansz Kater, geadsisteert met Leenderd Klaes Kater haer soon, als haer gekoozen voogd in dese ter eenre, ende Leendert Klaes Kater voorn:, Klaes Cornelisz Meedeelen als in huwelijk hebbende Marritje Klaes Kater, Cornelis Baerdsz Been, als in huwelijk hebbende Dieuwertje Klaes Kater, meerderjarige kinderen van Klaes Jansz Kater in huwelijk verwekt bij de eerste comparante, mitsgaders Jacob Jansz Kater als oom en voogd over Trijntje Klaes Kater, oud 21 jaaren, sijnde een kind verwekt als voorg:, ten andere zijde.
  Comparanten verklaren hun deel in de erfenis van hun overleden vader te hebben ontvangen; tevens zal Neeltje Leenderts haar dochter Trijntje verder blijven opvoeden en haar op haar 25e verjaardag een somma uitkeren van f 25.-

  IMPOST op begraven, Aalsmeer, 5 februari 1728:
  Frans Jacobs Kater, het lijk van sijn vader Jacob Jans Kater. Prodeo.

2074. Gerrit Klaasz WATELAER,
Zoon van Klaas Chiele Watelaer [nr. 4148], geboren te Rijnsaterwoude ca. 1625.
Gehuwd te Rijnsaterwoude in de Geref. kerk op 11 februari 1652 met Leuntje Abrahams VOORDUIJN.

TROUWREGISTER, Rijnsaterwoude, Geref. kerk, 11 februari 1652:
Gerrit Claasse Watelaer, JM met Leuntje Abrahams Voorduijn, JD, beijde van Rijnsaterwoude, sijn alhier in de egte staat bevestigt de 11 febr.

2075. Leuntje Abrahams VOORDUIJN,
Dochter van Abraham Jansz Voorduijn [nr. 4150], geboren te Rijnsaterwoude ca. 1625, overleden na 1673.

DOOPREGISTER, Rijnsaterwoude, Geref. kerk.
Geen dopen vermeld van 22 juli 1652 tot 28 juli 1653.

DOOPGETUIGE:
Op 26 juni 1661 te Rijnsaterwoude van Leuntge, dochter van Sebastiaen Abrahamsz Verduijn en Grietgen Laurens.
Op 17 juli 1661 te Rijnsaterwoude van Leuntge, dochter van Claes Cornelisz Outshoorn en Neeltgen Abrahams Voorduijn.
Op 12 oktober 1664 te Rijnsaterwoude van Abraham, zoon van Bastiaen Abrahams en Grietgen Lourens.

KINDEREN VAN GERRIT KLAASZ WATELAAR EN LEUNTJE ABRAHAMS VOORDUIJN:
 1. Willem Gerritsz Watelaer,
  Gedoopt te Rijnsaterwoude in de Geref. kerk op 29 maart 1654, overleden voor 22 augustus 1655.

  DOOPREGISTER, Rijnsaterwoude, Geref. kerk, 29 maart 1654:
  Een kind gedoopt: Willem.
  Ouders: Gerrit Claesz Watelaer en Leuntgen Abramsdr.
  Getuijgen: Bastiaen Abrahamsz Verduijn en Aechje Claes Chielen.
 2. Willem Gerritsz Watelaer,
  Gedoopt te Rijnsaterwoude in de Geref. kerk op 22 augustus 1655.

  DOOPREGISTER, Rijnsaterwoude, Geref. kerk, 22 augustus 1655:
  Een kind gedoopt genaemt Willem.
  Ouders: Gerrit Claes Watelaer en Leuntgen Abramsdr Verduijn.
  Getuijgen: Dirck Abramsz Verduijn en Aecht Claesdr Jan Jacobs Vrouw.
 3. Claes Gerritsz Watelaar,
  Gedoopt te Rijnsaterwoude in de Geref. kerk op 19 mei 1658.

  DOOPREGISTER, Rijnsaterwoude, Geref. kerk, 19 mei 1658:
  Een kind gedoopt genaemt Claes.
  Ouders: Gerrit Claes Watelaer en Leuntgen Abramsdr.
  Getuijgen: Dirck Claesz Chielen en Aechjen Willems.
 4. Leuntge Gerrits Watelaar,
  Gedoopt te Rijnsaterwoude in de Geref. kerk op 2 maart 1661.

  DOOPREGISTER, Rijnsaterwoude, Geref. kerk, 2 maart 1661:
  Een kind gedoopt genaemt Leuntge.
  Ouders: Gerrit Claes Watelaer en Leuntgen Abrahams.
  Getuijge: Jan Abrahamsz.
  [in kantlijn: Door D. Keijser]
 5. Aachie Gerrits Watelaar, zie nr. 1037.
  Gedoopt te Rijnsaterwoude in de Geref. kerk op 31 mei 1666, vermeld als doopgetuige (1710, 1716), overleden na 1729.
  Gehuwd te Rijnsaterwoude in de Geref. kerk op 10 juni 1691 met Cornelis Jansz Kater, geboren te Aalsmeer ca. 1660, Gereformeerd, overleden na 1729.
  Cornelis was eerder gehuwd met Claartge Jans, geboren ca. 1660, overleden voor 1691.
 6. Abraham Gerritsz Watelaar,
  Geboren ca. 1670, Gereformeerd, Schepen van Rijnsaterwoude (1728), begraven aldaar op 4 november 1746, oud ca. 76 jaar.
  Gehuwd te Rijnsaterwoude in de Geref kerk op 29 november 1699 met Martge van Rijn, geboren ca. 1675, Gereformeerd, begraven te Rijnsaterwoude op 23 december 1745, oud ca. 70 jaar, dochter van Daniel van Rijn.

  TROUWREGISTER, Rijnsaterwoude, Geref. kerk, 13 november 1699:
  Ondertrouwt Abraham Janse Watelaer JM, met Maartje Daniels van Rhijn, JD, beijde wonende tot Rhijnsaterwoude.
  Alhier getrout 29 november 1699.

  BEGRAAFREGISTER, Rijnsaterwoude, Geref. kerk:
  Kerke Graf No. H3 - Den 23 December 1745: Martje Daniels van Rijn.

  BEGRAAFREGISTER, Rijnsaterwoude, Geref. kerk:
  Kerk Graf No. H.3 - Den 4 november 1746: Abraham Watelaar van Rijnzaterwoude. Boven.
2076. Pieter Jansz VAN DER VEER,
Zoon van Jan van der Veer [nr. 4152] en N.N., geboren ca. 1645, armmeester van Nieuwveen (1683).
Gehuwd met N.N.

RECHTERLIJK ARCHIEF, Protocollen, Nieuwveen, 1677-1688, inv. 8, blz. 67, 20 april 1683:
Pieter van der Codde, schout en Pieter Jansz van de Veer en Gerrit Willemsz van Uttreght, armmeesters van Nieuwveen, verkopen aan Willem Cornelisz van der Aa een huis en erf.
[bron: website Groene Hart Archieven]

KIND:
 1. Jan Pietersz van der Veer, zie nr. 1038. [Filiatie waarschijnlijk]
  Geboren ca. 1675, mogelijk te Rijnsaterwoude of Nieuwveen, Gereformeerd.
  Gehuwd te Rijnsaterwoude in de Geref. kerk op 15 september 1697 met Annetje Daniels van Rijn, geboren ca. 1675, mogelijk te Rijnsaterwoude, Gereformeerd, in 1725 vermeld als doopgetuige.
2078. Daniel Jansz VAN RHIJN, ook Daandel Jansz VAN RIJN,
Zoon van Jan Danielsz Van Rhijn [nr. 4156] en van Gerritgen Cornelis van Leeuwen [nr. 4157], geboren te Oegstgeest ca. 1655. (Leiden 1658 ??)
Gehuwd te Leiden voor schout en schepenen op 28 juli 1680 met Annitje Crijnen VERDEL, ook Annetge Crijnsdr VAN DER DEL.
Mogelijk gehuwd (2) voor 1684 met Aartje Aarts DE LANGE.

TROUWREGISTER, Katwijk aan den Rijn, kerkelijk, op 30 mei 1680:
Getuigen Jan Willemse Tetroo en Jacob Cornelisse.

TROUWREGISTER, Leiden, schout en schepenen, 28 juli 1680, inv. 202, fol. 129v:
Op den 28ste Julij 1680 sijn Daniel Jansz van Rijn ende Annetge Crijne volgens attestatie van Secret. van Catwijck op Rijn van dato als boven voor Assendelft & Van der Aer, Schepenen alhier, getrrout.

2079. Annitje Crijnen VERDEL, ook Annetge Crijnsdr VAN DER DEL,
Dochter van Crijn Jansz van Del [nr. 4158] en van Maertgen Jacobs [nr. 4159], gedoopt te Katwijk aan den Rijn op 11 februari 1655.

DOOPREGISTER, Katwijk aan den Rijn, GK / RK ?, 11 februari 1655:
Getuige Jan Andriesz Wacx.

OPMERKING:
Geen kinderen gedoopt te Rijnsaterwoude GK 1657-1683, te Leimuiden GK 1670-1673.

KINDEREN VAN DANIEL VAN RHIJN:
 1. Jan Danielsz van Rhijn,
  Geboren ca. 1670, mogelijk te Oegstgeest, woont te Zwammerdam (1693), overleden te Alphen aan de Rijn ca. 1716, oud ca. 46 jaar.
  Gehuwd (1) voor 18 december 1693 met Neeltie Cornelisdr. van der Heide, overleden voor 15 januari 1702.
  Gehuwd (2) te Alphen aan de Rijn in de Geref. kerk op 15 januari 1702 met Pietertie Cornelisdr. Hogervorst.

  PROTOCOLLEN, Alphen, 18 december 1693, inv. nr. 25, blz. 116v:
  Jan Danielsz van Rhijn, wonende te Zwammerdam, getrouwd met Cornelia Cornelisdr van de Heije, eerder weduwe van Jacob Romeijn, zijn boedelhoudster volgens akten op 9 april en 21 juni 1691 gepasseerd voor Dirk van Stoopenburgh, schout en notaris te Zwammerdam, verkoopt Adriaen van Groenedijck, secretaris van Gouda een losrente van 60 gulden per jaar, hoofdsom 1.500 gulden. Met onderpand.
  [bron: website Groene Hart Archieven]

  PROTOCOLLEN, Zwammerdam, 27 april 1697, inv. nr. 24, blz. 345:
  Jan Danielsz van Rhijn met procuratie van Cornelis van Sevenhoven, schout van Zevenhoven en Noorden, getrouwd met de weduwe van Dionisius Marsbagh, procuratie dd 27 aprul 1697, verkoopt als zodanig aan Philippus Marsbagh, schout van Sluipwijk, een huis en erf in de Kerkstraat te Zwammerdam. Koopsom 2.000 gulden.
  [bron: website Groene Hart Archieven]

  TROUWREGISTER, Alphen aan de Rijn, Geref. kerk, 15 januari 1702:
  Jan Danielze van Rhijn wedr: van Neeltie Cornelisze van dr: Heide, en Pietertie Cornelisze Hogervorst j:d. beide wonende onder Alphen.
  Getrouwt den 15: jan: 1702.
  vertoog gehaald.
  [letterlijke text]

  PROTOCOLLEN, Zwammerdam, 5 oktober 1718, inv. nr. 26, blz. 127v:
  Ontvangen de 40e penning van een rentebrief van 2.000 gulden, gepasseerd door Dionijsius Marsbag ten behoeve van Jan van Rhijn, als hypotheek op een huis. 50 gulden. Verhoging 10e penning 5 gulden. [bron: website Groene Hart Archieven]

  Jan Danielsz van Rijn en Marijtje Cornelissen Slobbe.
  Jan Danielsz van Rijn en Pieternella Gerrits van Vijanen.

 2. Claes Danielsz van Rijn.
  Geboren ca. 1675.
  Gehuwd voor 1705 met Maria Claesdr van Leeuwen.

  KIND:
  1. Neeltje Claasdr van Rhijn,
   Gedoopt te Rijnsaterwoude in de Geref. kerk op 25 november 1704.

   DOOPREGISTER, Rijnsaterwoude, Geref. kerk, 25 november 1704:
   Een kind gedoopt van Klaas Daniels van Rhijn en Martje Klaas Van Leeuwen.
   Getuijge Piettje [doorgehaald]. Het kind Neeltje.
 3. Martge Daniels van Rijn,
  Geboren ca. 1675, Gereformeerd, begraven te Rijnsaterwoude op 23 december 1745, oud ca. 70 jaar.
  Gehuwd te Rijnsaterwoude in de Geref. kerk op 29 november 1699 met Abraham Gerritsz Watelaar, geboren ca. 1670, Gereformeerd, Schepen van Rijnsaterwoude in 1728, begraven te Rijnsaterwoude op 4 november 1746, oud ca. 76 jaar, zoon van Gerrit Klaasz Watelaar en Leuntje Abrahams Voorduijn.

  TROUWREGISTER, Rijnsaterwoude, Geref. kerk, 13 november 1699:
  Ondertrouwt Abraham Janse Watelaer JM, met Maartje Daniels van Rhijn, JD, beijde wonende tot Rhijnsaterwoude.
  Alhier getrout 29 november 1699.

  DOOPGETUIGE (Martge): Te Rijnsaterwoude in de Geref. kerk in mei 1705 van een kind van Kornelis Kater en Aagje Gerritsz Watelaar (getuige Martje Danielsz).
  Te Leimuiden in de Geref. kerk op 22 oktober 1705 van Maria, dochter van Willem Danen Molenaar en Neeltje Jacobs van Ypren (getuige Martje Danen).

  BEGRAAFREGISTER, Rijnsaterwoude, Geref. kerk:
  Kerke Graf No. H3 - Den 23 December 1745: Martje Daniels van Rijn.

  BEGRAAFREGISTER, Rijnsaterwoude, Geref. kerk:
  Kerk Graf No. H.3 - Den 4 november 1746: Abraham Watelaar van Rijnzaterwoude. Boven.

  KINDEREN:
  1. Gerrit Abrahamsz Watelaar,
   Gedoopt te Rijnsaterwoude in de Geref. kerk op 2 december 1704.

   DOOPREGISTER, Rijnsaterwoude, Geref. kerk, 2 december 1704:
   Een kind gedoopt van Abraham Gerritse Watelaar en Martge Daniels Van Rijn.
   Getuijge Marijtje .......... [ niet ingevuld]. Het kind Gerrit.
  2. Daniel Abrahamsz Watelaar,
   Gedoopt te Rijnsaterwoude in de Geref. kerk op 6 augustus 1710, overleden voor 15 november 1711.

   DOOPREGISTER, Rijnsaterwoude, Geref. kerk, 6 augustus 1710:
   Een kind gedoopt waar van Vader is Abraham Gerritsz Watelaar, Moeder Marige Danielsz Van Rhijn.
   De Getuijge ........... [niet ingevuld]. Het kind Daniel.
  3. Leuntje Abrahams,
   Gedoopt te Leimuiden in de Geref. kerk op 28 augustus 1710.

   DOOPREGISTER, Leimuiden, Geref. kerk, 28 augustus 1710:
   den 28 Augustis 1710 is gedoopt Leuntje.
   V: Abraham Gerritz.
   M: Martje Danen van Rijn.
   Getuijge Aegje Gerrits.
  4. Daniel Abrahamsz Watelaar,
   Gedoopt te Rijnsaterwoude in de Geref. kerk op 15 november 1711:

   DOOPREGISTER, Rijnsaterwoude, Geref. kerk, 15 november 1711:
   Een kind gedoopt van Abraham Gerritse Watelaar en Marija Danielse Van Rhijn.
   De getuijge ........... [niet ingevuld]. Het kind Daniel.
  5. Leuntje Abrahams Watelaar,
   Gedoopt te Rijnsaterwoude in de Geref. kerk op 29 november 1716:

   DOOPREGISTER, Rijnsaterwoude, Geref. kerk, 29 november 1716:
   Een kind gedoopt van Abraham Gerritsz Watelaar en Martje Daniels Van Rhijn.
   De getuijge Aagje G: Watelaar. Het kind Leuntje.
 4. Annetje Daniels van Rhijn, zie nr. 1039.
  Geboren ca. 1675, mogelijk te Rijnsaterwoude, Gereformeerd, vermeld als doopgetuige te Leimuiden (1725), begraven te Rijnsaterwoude op 15 mei 1744, oud ca. 68 jaar.
  Gehuwd (1) te Rijnsaterwoude in de Geref. kerk op 15 september 1697 met Jan Pietersz van der Veer, overleden voor 13 maart 1707.
  Gehuwd (2) te Leimuiden in de Geref. kerk op 13 maart 1707 met Isak Dirksz Klinkenberg.

 5. Aeltje Daniels,
  Vermeld als doopgetuige te Leimuiden (1701, 1705).

  DOOPGETUIGE:
  Te Leimuiden in de Geref. kerk op 30 januari 1701 van Willemijntje, dochter van Jan Pietersz en Annetje Daniels (get. Aeltje Daniels).
  Te Leimuiden in de Geref. kerk op 16 augustus 1705 van Aert, zoon van Jan Pieters en Antje Daniels (get. Aeltje Daniels).

 6. Willem Danielsz van Rijn, ook Willem Danen Molenaar,
  Geboren ca. 1680, van beroep mogelijk molenaar.
  Gehuwd te Leimuiden op 9 december 1704 met Cornelia Jacobsdr van IJperen.

  KINDEREN:
  1. Maria Willems Molenaar,
   Gedoopt te Leimuiden in de Geref. kerk op 22 oktober 1705, overleden voor 20 februari 1707.

   DOOPREGISTER, Leimuiden, Geref. kerk, 22 oktober 1705:
   den 22 Octob: 1705 is gedoopt Maria.
   V: Willem Danen Molenaar.
   g: Martje Danen.
   Moeder Neeltje Jacobs v: Ypren.
   [letterlijke weergave]

  2. Mary Willems.
   Gedoopt te Leimuiden in de Geref. kerk op 20 februari 1707.

   DOOPREGISTER, Leimuiden, Geref. kerk, 20 februari 1707:
   den 20 feb: 1707 Gedoopt Mary.
   V: Willem Danielz.
   M: Neeltje Jacobs van Yperen.
   g: Martyntje Jacobs v: Yperen.
   [letterlijke weergave]

  3. Margareta Willems,
   Gedoopt te Leimuiden in de Geref. kerk op 11 maart 1708.

   DOOPREGISTER, Leimuiden, Geref. kerk, 11 maart 1708:
   den 11 Maart 1708 is ged: Margareta.
   Vader Willem Daniels.
   M: Neeltje Jacobs.
   getuygen Marijtje Will.
   [letterlijke weergave]
KIND VAN DANIEL JANSZ VAN RHIJN EN AARTJE AARTS DE LANGE:
 1. Neeltje Daniels van Rijn,
  Gedoopt te Zwammerdam in de Geref. kerk op 9 januari 1684.
2080. Jan Gerritsz [RINKEL], ook Jan Gerritsz BOUW, Jan BOUTSEN en Jan Gerritsen DE JONGH, [nr. 2080 = nr. 2144]
Zoon van Gerrit Boutsen [nr. 4160] en N.N., geboren te Eemnes ca. 1665, van beroep boer, erfgooier, Oud-Katholiek, overleden te Hilversum voor 1719.
Gehuwd te Eemnes in de Rooms-Kath. kerk op 29 mei 1690 met Aeltie GIJSBERTS, mogelijk geboren te Eemnes ca. 1665.

TROUWREGISTER, Eemnes, Rooms-Kath. kerk, 29 maij 1690, blz. 111v:
Jan Boutsen alias Gerritsen ende Aeltie Gijsberts,
testes Grietien ...rken, Teuntie Gerritsen, Jannitie ....sen, Lijsbeth Scheerders, Gerrebrant Jacobse.

KOPTIENDEN, Hilversum, 1708, folio 140, nr. 151:
Jan Geritz.

BEGRAAFREGISTER, Hilversum, Oud-Kath. kerk (Naamlijst van overledenen voor 1719-1868):
Voor 1719: Jan Gerritse Rinkel e.a.

REGISTER VAN RESOLUTIEN VAN ERFGOOIERS I, 28 april 1730:
Verders is aan G. S. Rinkel, uit kragt hij van een erfgoijer afstamt, vergunt het regt van scharing op de gemeente van Gooyland.
[bron: website stad-lande-resolutieboeken.blogspot.ca/]

2081. Aeltie GIJSBERTS, [nr. 2081 = nr. 2145]
Dochter van Gijsbert Willems [nr. 4162] en Baetie Evers [nr. 4163], geboren ca. 1665, mogelijk te Eemnes, vermeld als doopgetuige (1682, 1691), overleden na 1700.

DOOPREGISTER, Eemnes, Rooms-Kath. kerk:
Periode 21 februari 1696 - augustus 1698 ontbreekt.

DOOPGETUIGE:
Te Eemnes in de Rooms-Kath. kerk op 20 augustus 1682 van Aeltjen, dochter van Elis Gisbertsen en Barbarae Jans.
Te Eemnes in de Rooms-Kath. kerk op 25 juli 1691 van Crijntie Willems, dochter van Willem Gijsbertsen en Merritie Dirckse.
Niet te Hilversum RKK 1680-1700, te Hilversum O.K.K. 1701-1730.

KINDEREN VAN JAN GERRITSZ [RINKEL] EN AELTIE GIJSBERTS:
 1. Gerrit Jansen,
  Gedoopt te Eemnes in de Rooms-Kath. kerk op 22 maart 1691, overleden voor 20 oktober 1692.

  DOOPREGISTER, Eemnes, Rooms-Kath. kerk, 22 maart 1691:
  Gerrit Jansen, parentes Jan Gerritsen de Jongh et Aeltie Gijsberts,
  matrina Cornelisie Gerrits de Jongh.
 2. Gerrit Jansz,
  Gedoopt te Eemnes op 20 oktober 1692, overleden voor 31 december 1693.

  DOOPREGISTER, Eemnes, Rooms-Kath. kerk, 20 oktober1692:
  infans Gerrit,
  pater Jan Gertze,
  mater Aeltie Gijsbertz,
  matrina Cnelisien Gerrits.
 3. Gerardus Jansz Bouw, naderhand Gerrit Jansz Rinkel, zie nr. 1040.
  Gedoopt te Eemnes in de Rooms-Kath. kerk op 31 december 1693, naderhand Oud-Katholiek, van beroep boer, erfgooier, bezat meerdere huurhuizen in Hilversum, overleden aldaar op 22 oktober 1761, oud 67 jaar.
  Gehuwd te Hilversum in de Oud-Kath. kerk op 29 mei 1718 met Lambertie Geritse Claesse de Jong.
 4. Cnelis Jansz,
  Gedoopt te Eemnes in de Rooms-Kath. kerk op 6 december 1695.

  DOOPREGISTER, Eemnes, Rooms-Kath. kerk, 6 december 1695:
  Infans Cnelis,
  mater Aeltie Gijsbertz,
  pater Jan Gerritse,
  matri Grietie Jacobs.

  TROUWREGISTER, Hilversum, Oud-Kath. kerk:
  Niet gevonden 1715-1755.
 5. Gijsbert Jansz,
  Gedoopt te Eemnes in de Rooms-Kath. kerk op 18 september 1698.

  DOOPREGISTER, Eemnes, Rooms-Kath. kerk, 18 september 1698
  Infans Gijsbert,
  Pater Jan Gerritse,
  Mater Aeltie Gijsberts,
  Matri Betie Evers.

  TROUWREGISTER, Hilversum, Oud-Kath. kerk:
  Niet gevonden 1715-1755.
 6. Aeltie Janse,
  Gedoopt te Eemnes in de Rooms-Kath. kerk op 3 maart 1700.

  DOOPREGISTER, Eemnes, Rooms-Kath. kerk, 3 martius 1700, blz. 17:
  Aeltie,
  Jan Gerritse,
  Aeltie Gijsen,
  matrina Knelisie Gerrits.

  TROUWREGISTER, Hilversum, Oud-Kath. kerk:
  Niet gevonden 1715-1755.
2082. Gerit Claesse [DE JONG], [nr. 2082 = nr. 2146]
Zoon van Claes Lambert Lubbertsz [De Jonge] [nr. 4164] en Thijmitie N.N. [nr. 4165], geboren ca. 1660, Rooms-Katholiek, naderhand Oud-Katholiek, vermeld als erfgooier in Hilversum (1708).
Gehuwd voor 1685 met Maria Jans ELTEN.

KOPTIENDEN, Hilversum, 1680 en 1708:
[Niet vermeld]

VORMLIJST, Hilversum, Oud-Kath. kerk, 1695:
nr. 4 - Gerit Claessen.

ERFGOOIERS, Hilversum, 1708:
Gerret Claasz de Jong.

2083. Maria Jans ELTEN, [nr. 2083 = nr. 2147]
Dochter van Jan Elten [nr. 4166] en mogelijk Geertruijt / Gertrudis N.N., geboren ca. 1660, mogelijk te Hilversum, Rooms-Katholiek, naderhand Oud-Katholiek, vermeld als doopgetuige (1699-1704).

VORMLIJST, Hilversum, Oud-Katholieke kerk, 1695:
Nr. 3 - Merritie Jan Elte.

DOOPGETUIGE (Marritie Jan Elten):
Te Hilversum in de Rooms-Kath. kerk op 27 januari 1699 van Anna, dochter van Jan Jan Hansen en Hendrickie Claesse (getuige Maria Jans).
Te Hilversum in de Oud-Kath. kerk op 24 juni 1702 van Maria, dochter van Art Dircks en Neeltie Claesse (getuige Marritie Jan Elten).
Te Hilversum in de Oud-Kath. kerk op 19 juni 1704 van Tijmitje, dochter van Jan Jansen en Hendrickie Claessen (getuige Maria Jansen)

KINDEREN VAN GERIT CLAESSE DE JONG EN MARIA JANS ELTEN:
 1. Tijmitie Gerrits,
  Gedoopt te Hilversum in de Rooms-Kath. kerk op 26 april 1685, overleden voor 26 november 1686.

  DOOPREGISTER, Hilversum, Rooms-Kath. kerk, 26 april 1685:
  26 April bapt. Tijmitie,
  parent. Gerrit Claesen et Maritie Jans,
  patr. Claesie Claes.
 2. Tijmitie Gerrits,
  Gedoopt te Hilversum in de Rooms-Kath. kerk op 26 november 1686, overleden voor juni 1699.

  DOOPREGISTER, Hilversum, Rooms-Kath. kerk, 26 november 1686:
  26 novemb. bapt. Tijmitie,
  parent. Gerrit Claese et Maria Jans,
  patr. Neeltie Claes.
 3. Gertrudis Gerrits [de Jong], ook Geertje Gerrits de Jong,
  Gedoopt te Hilversum in de Rooms-Kath. kerk op 9 februari 1688, Oud-Katholiek, Geestelijke dochter, overleden te Hilversum op 7 maart 1756, oud 68 jaar.
  Ongehuwd.

  DOOPREGISTER, Hilversum, Rooms-Kath. kerk, 9 februari 1688:
  Gertrudis,
  pp. Gerit Claesse en Maria Jans,
  suscept. Gijsie Jans.

  DOOPGETUIGE (Geertje Gerrits de Jong):
  Te Hilversum in de Oud-Kath. kerk op 19 februari 1721 van Gerardus, zoon van Gerrit Jansz Rinkel en Lambertje Gerrits de Jong.
  Te Hilversum in de Oud-Kath. kerk op 24 april 1722 van Alida dochter van Gerrit Jansz Rinkel en Lambertje Gerrits de Jong.
  Te Hilversum in de Oud-Kath. kerk op 9 augustus 1725 van Timothea, dochter van Gerrit Jansz Rinkel en Lambertje Gerrits Claesz.
  Te Hilversum in de Oud-Kath. kerk op 29 augustus 1726 van Gerardus, zoon van Gerrit Jansz Rinkel en Lambertje Gerrits Claesz.
  Te Hilversum in de Oud-Kath. kerk op 25 januari 1728 van Maria, dochter van Gerret Rinkel en Lammertie Gerrets.

  BEGAAFREGISTER, Hilversum, Oud-Kath. kerk, 7 maert 1756:
  Geertje Gerrits de Jong G:D:
 4. Joannes Gerritsz,
  Gedoopt te Hilversum in de Rooms-Kath. kerk op 13 november 1689, overleden voor 22 december 1692.

  DOOPREGISTER, Hilversum, Rooms-Kath. kerk, 13 november 1689:
  Joannes,
  pp. Gerrit Claessen & Maria Jans,
  susc. Gijsie Janse.
 5. Lambertie Gerritse [de Jong], zie nr. 1041.
  Gedoopt te Hilversum in de Rooms-Kath. kerk op 31 januari 1691, Oud-Katholiek, overleden te Hilversum op 20 oktober 1753, oud 62 jaar.
  Gehuwd te Hilversum in de Oud-Kath. kerk op 29 mei 1718 met Gerrit Jansz Rinkel, gedoopt te Eemnes in de Rooms-Kath. kerk op 20 oktober 1692, naderhand Oud-Katholiek, van beroep boer, erfgooier, bezat meerdere huurhuizen in Hilversum, overleden aldaar op 22 oktober 1761, oud 69 jaar.
 6. Joannes Gerits [Claesse de Jong],
  Gedoopt te Hilversum in de Rooms-Kath. kerk op 22 december 1692.

  DOOPREGISTER, Hilversum, Rooms-Kath. kerk, 22 december 1692:
  Joannes,
  pp. Gerit Claessen et Maria Jans,
  Suscepit Gijsie Jans.
 7. Anna Gerits,
  Gedoopt te Hilversum in de Rooms-Kath. kerk op 20 november 1694, overleden voor 30 oktober 1697.

  DOOPREGISTER, Hilversum, Rooms-Kath. kerk, 20 november 1694:
  Anna,
  pp. Gerit Claesse en Maria Janse,
  Susc. Gijssie Jans.
 8. Claes Geritse [Claesse de Jong],
  Gedoopt te Hilversum in de Rooms-Kath. kerk op 31 december 1695.

  DOOPREGISTER, Hilversum, Rooms-Kath. kerk, 31 december 1695:
  Claes,
  pp. Gerit Claesse en Maria Jans,
  Susc. Hendrickie Claesse.
 9. Anna Gerits [Claesse de Jong],
  Gedoopt te Hilversum in de Rooms-Kath. kerk op 30 oktober 1697.

  DOOPREGISTER, Hilversum, Rooms-Kath. kerk, 30 oktober 1697:
  Anna,
  pp. Gerit Claesse en Maria Jan Elte,
  Susc. Grietie Jan Elten.
 10. Thijmitie Gerits Claesz,
  Gedoopt te Hilversum in de Rooms-Kath. kerk in juni 1699, overleden na 1724.

  DOOPREGISTER, Hilversum, Rooms-Kath. kerk, juni 1699 (voor 18 juni):
  Thijmitie,
  pp. Gerit Claesse en Maria Jan Elten,
  Susc. Geertruij Lamberts Rijcken.

  DOOPGETUIGE (Thijmitje Gerits Claesz):
  Te Hilversum in de Rooms-Kath. kerk op 13 juni 1723 van Adrianus, zoon van Gerrit Jansz Rinkel en Lambertje Gerrit Claesz.
2084. Teunis Hendricks Lauwen BRASSER, [nr. 2084 = nr. 2148]
Zoon van Hendrick Lauwen Brasser [nr. 4168] en N.N., geboren te Hilversum ca. 1650.
Gehuwd (1) te Hilversum in de Rooms-Kath. kerk op 26 april 1676 met Maritie Lamberts ELTEN, geboren ca. 1650, overleden voor 8 mei 1678.
Gehuwd (2) te Hilversum in de Rooms-Kath. kerk op 8 mei 1678 met Lambertien ALBERS.

TROUWREGISTER, Hilversum, Rooms-Kath. kerk, 26 april 1676:
Teunis Henrixse et Maritie Lamberts.

TROUWREGISTER, Hilversum, Rooms-Kath. kerk, 8 mei 1678:
Teunis Henrixs et Lambertien Albers.

NAGESLACHT:
Uit huwelijk met Maritie Lamberts Elten geen kinderen gedoopt te Hilversum.

KOPTIENDEN, Hilversum, 1680, fol. 164 v. 295:
Toenis Heijn: Brasser.

VORMLIJST, Hilversum, 1695:
[niet gevonden

2085. Lambertien ALBERS, ook Lambertie ELTEN en Lambertie ELBERS, [nr. 2085 = nr. 2149]
Geboren ca. 1655, overleden tussen 1690 en 1695.

VORMLIJST, Hilversum, 1695:
[niet gevonden]

KINDEREN VAN TEUNIS HENDRICKS LAUWEN BRASSER EN LAMBERTIEN ALBERS:
 1. Lijsbeth Teunis Lauwen Brasser,
  Gedoopt te Hilversum in de Rooms-Kath. kerk op 16 september 1679, Oud-Katholiek, Geestelijke Dochter, vermeld als doopgetuige (1710, 1712).

  DOOPREGISTER, Hilversum, Rooms-Kath. kerk, 16 september 1679:
  16 sept. [bapt.] Lijsbeth,
  pp. Teunis Hendrick Lauwen en Lambertie Elbers,
  pat. Stijntie Hendricx.

  VORMLIJST, Hilversum, Oud-Kath. kerk, 1695:
  nr. 112 - Lijsbeth Teunis Brasser.

  DOOPGETUIGE:
  Te Hilversum in de Oud-Kath. kerk op 9 maart 1710 van Marritje, dochter van Jan Teunisse Brasser en Gerridje Lamberts (getuige Lijsbeth Theunisse g:d:).
  Te Hilversum in de Oud-Kath. kerk op 20 januari 1712 van Theunis, zoon van Jan Theunissen Brasser en Gerridje Lamberts (getuige Lijsbeth Teunis g:d:).
 2. Gijsie Teunis Lauwen,
  Gedoopt te Hilversum in de Rooms-Kath. kerk op 7 september 1682, overleden voor 9 oktober 1690.

  DOOPREGISTER, Hilversum, Rooms-Kath. kerk, 7 september 1682:
  7 sept. bapt Gijsie,
  Parent. Teunis Hendrick Lauwen et Lambertie Elten.
  patrin. Stijntien Hendricx.
 3. Joannes Teunisz Lauwen Brasser, zie nr. 1042.
  Gedoopt te Hilversum in de Rooms-Kath. kerk op 13 maart 1684, Rooms-Kath., naderhand Oud-Katholiek, erfgooier, overleden te Hilversum op 24 februari 1757, oud 72 jaar.
  Gehuwd te Hilversum in de Oud-Kath. kerk op 8 mei 1707 met Gerritje Lamberts Vlaenderen.
 4. Elbert Teunis Brasser,
  Gedoopt te Hilversum in de Rooms-Kath. kerk op 7 april 1687, Oud-Katholiek, overleden te Hilversum op 6 mei 1758, oud 71 jaar.

  DOOPREGISTER, Hilversum, Rooms-Kath. kerk, 7 april 1687:
  7 Aprilis bapt. Elbert.
  parent Teunis Hendricx et Lambertie Elberts.
  patr. Maria Hendricx.

  VERPONDINGSCOHIER, Hilversum, 1733:
  No. 441.
  Oude Verponding: 1-0-0.
  Neu.
  Elbert Brasser,
  Huijs.
  Verhuurt een kamer f 20.16:0
  De tweede woningh f 50:0:0
  Samen f 70:0:0.
  Soude ons bedunkens ruijm genoeg sijn.
  Nieuwe verponding: 5-17-0.

  OVERLIJDENSREGISTER, Hilversum, Oud-Kath. kerk, 6 mei 1758:
  Elbert Teunisz Brasser.
 5. Gijsie Teunisse Brasser,
  Gedoopt te Hilversum in de Rooms-Kath. kerk op 9 oktober 1690, Oud-Katholiek, vermeld als doopgetuige (1715, 1720).

  DOOPREGISTER, Hilversum, Rooms-Kath. kerk, 9 oktober 1690:
  9 october [bapt.] Gijsie.
  pp. Teunis Brasser et Lambertie Elten.
  susc. Maria Hendricx Brasser.

  VORMLIJST, Hilversum, Oud-Kath. kerk 1695-1696:
  [op voorlaatste blz.]
  nr. 89 - Gijsie Teunis Brasser +

  DOOPGETUIGE:
  Te Hilversum in de Oud-Kath. kerk op 26 oktober 1715 van Lambertje, dochter van Jan Teunissen Brasser en Gerridje Lamberts.
  Te Hilversum in de Oud-Kath. kerk op 19 november 1720 van Sibilla, dochter van Jan Teunisz Brasser en Gerritje Lamberts Vlaenderen.

  OPMERKING:
  Niet gehuwd te Hilversum in de Oud-Kath. kerk.
  Van 1720-1740 niet vermeld als doopgetuige in de Oud-Kath. kerk te Hilversum.
2086. Lambert TIJMENSE VLAANDEREN, [2086 = 2150],
Mogelijk een zoon van Tijmen Willem Wouters [nr. 4172], geboren te Hilversum ca. 1660, Rooms-Katholiek, naderhand Oud-Katholiek, overleden na 1711.
Gehuwd (1) te Hilversum in de Rooms-Katholieke kerk op 14 mei 1684 met Marritie STEVENS de Oude, overleden voor 10 mei 1711.
Gehuwd (2) te Hilversum in de Oud-Katholieke kerk op 10 mei 1711 met Haesje Cornelis SPLINT, geboren ca. 1665, Oud-Katholiek, overleden na 1718.

KOPTIENDEN, Hilversum, 1680:
[Niet vermeld].

TROUWREGISTER, Hilversum, Rooms-Kath. kerk, 14 mei 1684:
Lambert Tijmens met Maritien Stevens.

VORMLIJST, Hilversum, Oud-Kath. kerk, 1695:
nr. 260 - Lambert Tijmense.

TROUWREGISTER, Hilversum, Oud-Kath. kerk, 10 Maij 1711:
Lambert Tijmensz Vlaenderen met Haesje Cornelis Splint.

2087. Marritie STEVENS de Oude, [2087 = 2151]
Geboren ca. 1660, Rooms-Katholiek, naderhand Oud-Katholiek, overleden te Hilversum in 1708.

VORMLIJST, Hilversum, Oud-Kath. kerk, 1695:
nr. 72 - Merritie Stephens de Oude.

OVERLIJDENSREGISTER, Hilversum, Oud-Kath. kerk, 1708:
Marritje Stevens.

KINDEREN VAN LAMBERT TIJMENSE VLAANDEREN EN MARRITIE STEVENS DE OUDE:
 1. Gerritje Lamberts Vlaanderen, zie nr. 1043.
  Gedoopt te Hilversum in de Rooms-Kath. kerk op 29 januari 1685, Rooms-Kath., later Oud-Katholiek, overleden te Hilversum in april 1736, oud 51 jaar.
  Gehuwd te Hilversum in de Oud-Kath. kerk op 8 mei 1707 met Joannes Teunisz Lauwen Brasser.
 2. Lijsbeth Lamberts Vlaanderen,
  Gedoopt te Hilversum in de Rooms-Kath. kerk op 27 februari 1687, Oud-Katholiek, overleden na 1727.
  Gehuwd ca. 1712 met Guilelmus (Willem) Clement, gedoopt te Hilversum in de Rooms-Kath. kerk op 29 juni 1689, overleden na 1727, zoon van Philippus Clement en Joanna Maria Wellekens.
 3. Beatrix Lamberts Vlaanderen,
  Gedoopt te Hilversum in de Rooms-Kath. kerk op 30 november 1689.
 4. Tijmen Lambertsz Vlaanderen,
  Gedoopt te Hilversum in de Rooms-Kath. kerk op 20 mei 1693, Oud-Katholiek.
  Gehuwd te Hilversum in de Oud-Kath. kerk op 27 februari 1718 met Timothea (Tijmentje) Grutter, gedoopt te Hilversum in de Roomd-Kath. kerk op 7 mei 1697, Oud-Katholiek, dochter van Piter Rijken Grutter en Willemtie (Wijmpje) Peters Wijgarts.
 5. Stephanus Lambertsz Vlaanderen,
  Gedoopt te Hilversum in de Rooms-Kath. kerk op 11 mei 1697.
2090. Dirck JANSEN, mogelijk Dirck Jan EBBESE [nr. 2090 = nr. 2154]
Zoon van Jan N.N., mogelijk Jan Ebbese [nr. 4180] en van N.N., geboren ca. 1650, vermeld in de Koptienden van Hilversum (1680), overleden tussen 1684 en 3 november 1686.
Gehuwd voor 1676 met Annetie HENRIXS, overleden na 31 juli 1685.

KOPTIENDEN, Hilversum, 1680:
Folienr. 157, volgnr. 255 - Dirck Jan Ebbese.

2091. Annetie HENRIXS, ook Annitie Hendrix VEEN, [nr. 2091 = nr. 2155]
Dochter van Hendrik [Veen] [nr. 4182] en van N.N., geboren ca. 1650, vermeld als doopgetuige (1676, 1677, 1682), overleden na 1691, mogelijk te Hilversum.
Gehuwd (2) te Hilversum in de Rooms-Kath. kerk op 3 november 1686, herbevestigd op 12 maart 1690 met Hendrick JACOBSE, ook Hendrick Jacobs KAECK.

TROUWREGISTER, Hilversum, Rooms-Kath. kerk, 3 november 1686:
Hendrick Jacobse et Anna Hendricx.
[letterlijke text]

TROUWREGISTER, Hilversum, Rooms-Kath. kerk, 12 maart 1690:
12 martij.
Henderick Jacobse en Annitie Hendrix Veen cum ..irib.. dispensatum est in 3e affinitatis gradu, dese sijn tevoore getrouwt Ao. 3e 9bris niet weetende dat Hendrick soo na bestont in bloet aen Annities eerste man.
[letterlijke text]

VORMLIJST, Hilversum, Oud-Kath. kerk, 1695-1696:
nr. 231 (tweede serie) - Hendrick Jacobs Kaeck.

DOOPGETUIGE:
Te Hilversum in de Rooms-Kath. kerk op 29 november 1676 van Joannes, zoon van Meijert Janse en Annetie Rijcken (getuige Annetien Henrixs).
Te Hilversum in de Rooms-Kath. kerk op 18 juni 1677 van Joanna, dochter van Laureijs Jansen en Ebbetie Jans (getuige Annetien Henrixs).
Te Hilversum in de Rooms-Kath. kerk op 11 oktober 1682 van Richard, zoon van Hendrick Barten en Anna Rijcken (getuige Annetie Hendricx).

KINDEREN VAN DIRCK JANSEN EN ANNETIE HENRIXS:
 1. Joannes Dirckse,
  Gedoopt te Hilversum in de Rooms-Kath. kerk op 18 april 1676, overleden voor 18 september 1679.

  DOOPREGISTER, Hilversum, Rooms-Kath. kerk, 18 april 1676:
  18 Apr. bapt. Joannes parts Dirck Jansen, Anna Ericks, pat. Ebbetie Jans.
  [letterlijke text]
 2. Elisabeth Dircks, mogelijk Lijsbeth Dircks Bos, zie nr. 1045.
  Gedoopt te Hilversum in de Rooms-Kath. kerk op 1 januari 1678, Oud-Katholiek, overleden te Hilversum op 11 april 1737, oud 59 jaar.
  Gehuwd te Hilversum in de Rooms-Kath. kerk op 18 november 1700 met Theodorus Henricksz de Jager.

  DOOPREGISTER, Hilversum, Rooms-Kath. kerk, 1 januari 1678:
  Circa idem [Anno 1678, 1 Jan] Tr…ie Bapt. Elisabeth, pp: Dirck Jansen et Annetie Henrixs. patr: Maritie Henrixs.
  [letterlijke text]
 3. Joannes Dirckse,
  Gedoopt te Hilversum in de Rooms-Kath. kerk op 18 september 1679, overleden voor 4 juni 1681.

  DOOPREGISTER, Hilversum, Rooms-Kath. kerk, 18 september 1679:
  18 sept. bapt. Joes.
  parent Dirck Jansen en Annitie Hendricks.
  patr. Annitie Jans.
  [letterlijke text]
 4. Joannes Dirckse,
  Gedoopt te Hilversum in de Rooms-Kath. kerk op 4 juni 1681.

  DOOPREGISTER, Hilversum, Rooms-Kath. kerk, 4 juni 1681:
  4 junij bapt. Joannes,
  parent Dirck Janse et Anna Hendricx.
  patri Mettie Peters.
  [letterlijke text]
 5. Hendricus Dirckse,
  Gedoopt te Hilversum in de Rooms-Kath. kerk op 21 juni 1682.

  DOOPREGISTER, Hilversum, Rooms-Kath. kerk, 21 juni 1682:
  21 iunij bapt. Hendricus,
  parent Dirck Jansen et Annitie Hendricx.
  patri Maritie Hendricx.
  [letterlijke text]
 6. Dirck Dirckse,
  Gedoopt te Hilversum in de Rooms-Kath. kerk op 31 juli 1685.

  DOOPREGISTER, Hilversum, Rooms-Kath. kerk, 31 juli 1685:
  31 julij bapt. Dirck,
  parent Dirck Jansen et Annetie Hendricks.
  patri Annetie Jans.
  [letterlijke text]
KIND VAN HENDRICK JACOBS EN ANNITIE HENDRICKS VEEN:
 1. Stephanus Hendricks, ook Steven Hendriksz Kaek,
  Gedoopt te Hilversum in de Rooms-Kath. kerk op 20 februari 1692.
  Gehuwd te Hilversum in de Oud-Kath. kerk op 30 april 1719 met Rijkje Crelis Bijl.

  DOOPREGISTER, Hilversum, Rooms-Kath. kerk, 20 februari 1692:
  20 febr.
  Stephanus, pp Hendrick Jacobs et Annitie Hendricks Veen.
  susc. Marritien Hendricks Veen.
  [letterlijke text]

  TROUWREGISTER, Hilversum, Oud-Kath. kerk, 30 april 1719:
  Steven Hendriksz Kaek en Rijkje Crelis Bijl.

  KINDEREN:
  1. Anna Stevens [Kaek],
   Gedoopt te Hilversum in de Oud-Kath. kerk op 23 januari 1720.
   Gehuwd voor 1741 met Hendrik Bollebakker.

   DOOPREGISTER, Hilversum, Oud-Kath. kerk, 23 januari 1720:
   Anna, pp Steven Heijndriksz en Rijkje Cornelis.
   s. Lijsbeth Dirks.
  2. Henricus Stevensz Kaek,
   Gedoopt te Hilversum in de Oud-Kath. kerk op 24 februari 1722.

   DOOPREGISTER, Hilversum, Oud-Kath. kerk, 22 februari 1722:
   Henricus, pp Steven Hendriksz Kaek en Rijkje Cornelis Bijl.
   s. Marritje Hendriks Kaek.
2100. Marten LENS,
Geboren ca. 1650.
Gehuwd met N.N.

BURGERRECHTVERLENING, Stadsbestuur Amersfoort, 8 februari 1613, fol. 155-1, inv. 20:
Andries Martensz uuijt het lant van Meijssen.

KOPTIENDEN, Hilversum, 1622:
F 101 V 3...............Marten Meijnsz.
F 112 V 88.............Crijn Mertensz (op de poll van Wijchert Gerritsz).

KOPTIENDEN, Hilversum, 1651:
F 128 V 79............Gerret Martensz.
F 143 V 159..........Harmen Gerret Martensz.
F 143 V 160..........Gijsbert Willem Martensz.

KOPTIENDEN, Hilversum, 1680:
F 120 V 40............Herman Gerret Martensz.
F 153 V 222..........Tijme Janse Martse (in Looserecht).
F 160 V 272..........Marten Crijne.
F 165 V 298..........Dierckge Martens.

KIND:
 1. Andries Martensz Lens,  zie nr. 1050.
  Geboren te Hilversum ca. 1680, Oud-Katholiek, overleden te Hilversum op 29 oktober 1739, oud ca. 59 jaar.
  Gehuwd te Hilversum in de Oud-Kath. kerk op 9 mei 1706 met Eva Corsse.
2102. Cors N.N.,
Geboren ca. 1650.
Gehuwd met N.N.

KINDEREN:
 1. Eva Corsse,  zie nr. 1051.
  Geboren 1678-1688, mogelijk te Blaricum, Oud-Katholiek, overleden te Hilversum op 25 maart 1752.
  Gehuwd te Hilversum in de Oud-Kath. kerk op 9 mei 1706 met Andries Martensz Lens.
 2. Marij Corsse,
  Geboren voor 1695, vermeld als doopgetuige 1711-1713.

  DOOPGETUIGE:
  Te Hilversum in de Oud-Kath. kerk op 22 november 1711 van Jan, zoon van Andries Lensen en Eva Corsen.
  Te Hilversum in de Oud-Kath. kerk op 27 december 1713 van Susanna, dochter van Andries Lansen en Eva Corsen.
2104. Jan Jansen BLONDIJ, ook Jan JANSZ of Jan Jansz VANT REENSEVEEN,
Afkomstig van 't Reenseveen (Veenendaal), geboren ca. 1665, overleden voor 21 maart 1707, waarschijnlijk te Amersfoort.
Gehuwd (1) voor 1696 met Woutertje HENRICX, overleden voor 6 oktober 1696.
Gehuwd (2) te Amersfoort in de Oud-Kath. parochie 't Zand op 23 oktober 1696, voor schout en schepenen op 24 oktober 1696, ondertrouw op 6 oktober met Barbara Jans VAN TOORN.

EERSTE HUWELIJK:
Niet te Amersfoort in de Oud-Kath. kerk of voor schout en schepenen, evenmin in de Herv. kerk (1687-7 feb. 1696).
Geen kinderen gedoopt te Veenendaal in de Geref. kerk 1690-1696, noch te Amersfoort in de Geref. kerk 1692-1696.

TROUWREGISTER, Amersfoort, Schout en Schepenen, 6 October 1696:
Compareerde Jan Jansz vant Reenseveen, weduwnaar van Woutertje Henricx T:B:,
Ende Barbara Jans van Toorn, j.D. T:B:, geasst. met Judith Jans, Huijsfr: van Willem Gerritsz Diephout, hare Moeij, alsoo geen ouders in leven heeft;
Ende versochten drie Houwel. proclamatien te doen verschijnen, deser stadshuijse in forma, die haer vergunt sijn.
den 24de getroud.

TROUWREGISTER, Amersfoort, Oud-Kath. Parochie 't Zand, 23 oktober 1696:
Jan Janze van t Renzeveen met Barbara Jans van den Toolen,
getuijgen Anna Lammers, Maritie.

REENSCHE VEEN:
Oude naam voor Veenendaal.

BEGRAAFREGISTER, Amersfoort, Geref. kerk:
Periode 1693-1715 ontbreekt.

VERENIGDE OOSTINDISCHE COMPAGNIE, Amsterdam, 1700-1701:
Jan Blonde uit Nieupoort, matroos.
Vertrok uit Nederland met het schip Popkensburg in 1700.
Ging op Kaap de Goede Hoop aan boord van het schip Spierdijk.
In dienst van de kamer Amsterdam.
Gegevens van de vaart van het schip Spierdijk:
Vertrek Amsterdam 15 december 1700.
Aankomst Kaap 11 april 1701.
Vertrek Kaap 31 mei 1701.
Aankomst Indie 4 augustus 1701.
Einde verbintenis 15 juli 1701.

NOTARISAKTE (E. Harthoorn), Amersfoort, 21 maart 1707, nr. 6751:
Boedelscheiding.
Jan Jansen Blondij, overleden.
Echtgenoot van Barbara Jans.
Erfgenamen: 4 minderjarige kinderen met name Hendrick, Jannetje, Johan en Judith Blondy.
Mombers en voogden zijn Jan Stevensen van Dael, borger van Amersfoort en Ghijsbert Craen.
De kinderen worden uitbetaald; de moeder houdt roerend en onroerend goed.

Jan Blondel, ook Johan Blondel,
Geboren ca. 1610, van beroep kistenmaker (1643, 1662), overleden na 19 februari 1662.
Gehuwd te Jutphaas in de Geref. kerk op 5 maart 1637 met Lijdia Fromante, geboren ca. 1610, mogelijk te Leiden, dochter van Claertgen Claes, overleden voor 15 november 1643, mogelijk te Leiden.

TROUWREGISTER, Jutphaas, Geref. kerk, 5 maart 1637:
Sijn hier tot Jutphaes getrout Jan Blondel ende Lydia Fromante;
quamen met attestatie haeren gedaene houwelijckse geboden van Utrecht.
Den 5 martij oud: stijl.
[letterlijke weergave]

NOTARISAKTE, Utrecht ( C. van Vechten), 15 november 1643:
Procuratie om haar aandeel in kooppenningen van huis in de Paradijssteeg in Leiden te ontvangen en het huis aan de koper te transporteren.
Betreft mede-erfgenaam van wijlen Claertgen Claes.
Constituant Johan Blondel, kistemaker te Utrecht, echtgenoot van Lidia Frommente, dochter van de overledene.
Constituant Francois Dingelss, haar zwager, wonende te Leiden.

Op 19 februari 1662 wordt Hendrick van Wijckersloot, lid van de vroedschap van Utrecht (1633-1674), eigenaar van 5 plechten van f 100,- uit de erven van Mr. Joris van Nijevelt, elk op een huis van eigenaar Johan Blondel, "kistemaecker" aan de noordzijde van de Salenstraet in Utrecht.
[bron: www.fredbrouwer.nl.]

JOHAN BLONDEL:
Op 8 mei 1670 werd in Utrecht Johannes Blondel gedoopt, zoon van Johan Blondel (niet Geref., RK of O.K).
[bron: Family Search]
2105. Barbara Jans VAN TOORN,
Dochter van Jan van Toorn [nr. 4210], geboren ca. 1670, overleden te Amersfoort, begraven aldaar op 27 september 1727, oud ca. 57 jaar.
Gehuwd (2) te Amersfoort in de Geref. kerk op 12 april 1707, ondertrouw op 25 maart met Pieter DE VOOR, ook DEVOIR, geboren te Amsterdam ca. 1675, van beroep lakenkoper, woont in 1722 aan de Langestraat in Amersfoort, begraven te Amersfoort op 13 juni 1724.

DOOPDATUM:
Niet gedoopt te Amersfoort in de Geref. kerk (17 november 1663 - 1 januari 1670).
Wel gedoopt op 17 mei 1668: Barbara dogter van Fop Willemsz.

VAN TOORN:
Deze naam komt in de 17e en 18e eeuw vooral voor in Fijnaart en Heijningen, Hooge en Lage Zwaluwe, Willemstad, Breda en Heusden.
Dus vooral in West-Brabant. Mogelijk een verbinding met een militaire achtergrond.

DOOPGETUIGE:
Te Amersfoort in de Oud-Kath. parochie Muurhuizen op 10 augustus 1696 van Geurt, zoon van Arent Geurtse en Geertrudis Willems.

NOTARISAKTE (E. Harthoorn), Amersfoort, 21 maart 1707, nr. 6751:
Boedelscheiding.
Jan Jansen Blondij, overleden.
Echtgenoot van Barbara Jans.
Erfgenamen: 4 minderjarige kinderen met name Hendrick, Jannetje, Johan en Judith Blondy.
Mombers en voogden zijn Jan Stevensen van Dael, borger van Amersfoort en Ghijsbert Craen.
De kinderen worden uitbetaald; de moeder houdt roerend en onroerend goed.

TROUWREGISTER, Amersfoort, Geref. kerk, 25 Marti 1707:
1. Pieter de Voor J:M:
2. met Barbara
3. Janssen van den Toorn wede van Jan Janssen Blondijn,
    beijde tot Amersfoort.
hier getrout den 12 April 1707.

HUWELIJKEN VAN JOHANNES DE VOIR:
A. Amersfoort, Geref. kerk, 7 juni 1692:
1. Johannes Devoir
2. Wedn. van Hyndrickje
3. Janse met Willemijn Aelberts, j.d., beide wonende alhier, hier getrout den 5 Julij 1692.
B. Amersfoort, Geref. kerk, 30 september 1706:
1. Johannes Devoir wedr.
2. van Willemijntje Aelberts
3. met Geurtje Anthonisse van Glashorst J.D. tot Scherpenzeel.
betoog op Scherpenzeel de 19 october 1706.

BURGERRECHTVERLENINGEN, Amersfoort, Stadsarchief inv. nrs. 49 en 1847, dd. 26 september 1718:
Pieter Devoir, geboren te Amsterdam, van beroep lakenkoper.
Bijzonderheden: voor hem, sijn huijsfrouw Barbera van Toorn en sijn vrouws voor-soon Jan Blonde, alhier geboren / Amersfoort.

OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, TRANSPORTREGISTERS, Amersfoort, inv. nr. 436-32, blz. 158 verso, dd 30 maart 1722:
Gemachtigde van de mondige en onmondige kinderen en erfgenamen van Wouter Cornelissen van Valckenhoeff en Elisabeth Jans, in haar levenechtelieden, gewoond hebbende en overleden binnen deze stad, verkopen aan Wolphert Engelbertsen, borger en karreman, een huis in de Langestraat tussen de Krommestraat en Zevenhuizen, belend ten oosten Aart van Eemdre en ten westen Pieter Devoir.

BEGRAAFREGISTER, Amersfoort, 13 Junij 1724:
Pieter de Voor.

OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, TRANSPORTREGISTERS, Amersfoort, inv. nr. 436-33, blz. 6 verso, dd. 21 juni 1725:
Barbara van Toorn, weduwe, boedelharster en lijftochterse van Pieter de Voor, voor de ene helft en Steven van Moosbergh als speciaal gemachtigde van Joost Baak, mr. koperslager en zijn vrouw Jannetje Jan Blond, alsmeede Weijntje Baak, huisvrouw van Jan Blond, hare uijtlandige man, als ten dezen zijnde speciaal geautoriseers; tevens Jacob Crayermaath als in huwelijk hebbende Juditje Blond, tevens deselve Juditje Blond voor d'ander helfte, verkopen aan Huijbertus van de Wetering en zijn vrouw Maris Johanna van Birkhoven een huis in de Langestraat, bij de Nieuwestraat, belend aan de ene zijde de juffrouwen Poth en aan de andere zijde de kinderen van Assuerus van Dijk, brouwer.

BEGRAAFREGISTER, Amersfoort, 27 september 1727:
Barbar Jans van Toorn, nalatende kinderen.

KINDEREN UIT HET EERSTE HUWELIJK:
[Geen kinderen gedoopt te Amersfoort in de Geref. kerk van 1 september 1687 tot 1704, de Oud-Kath. parochies 't Zand 1696-1707 en Muurhuizen ?????; evenmin te Utrecht in de Geref. kerk, RKK, Oud-Kath. kerk, Waalse kerk, Lutherse kerk en Remonstrantse kerk van 1 januari 1690 tot 1705]
 1. Hendrik Jan Blonde,  zie nr. 1052.
  Geboren te Amersfoort na 1695, verkrijgt in 1718 in Amersfoort burgerrechten tesamen met zijn moeder en stiefvader, vertrekt volgens akte van indemniteit in 1726 met zijn gezin naar Hilversum, overleden na 1750.
  Gehuwd te Amersfoort in de Geref. kerk op 27 september 1716, ondertrouw aldaar op 4 september met Petronella Jansen, gedoopt te Amersfoort in de Oud-Kath. kerk Muurhuizen op 25 februari 1693, overleden na 1751.
 2. Jannetje Jan Blonde, ook Jannitje Blondé.
  Geboren te Amersfoort ca. 1698, vertrekt in 1732 volgens akte van indemniteit met haar gezin naar Middelburg.
  Gehuwd te Amersfoort in de Geref. kerk op 27 oktober 1720, ondertrouw aldaar op 11 oktober met Joost Baack, gedoopt te Harderwijk in de Geref. kerk op 3 november 1699, van beroep koperslager, verkreeg burgerrechten te Amersfoort op 7 oktober 1720, lidmaat Ned. Herv. kerk (1721), zoon van Arent Baack en Bartie Aerts.

  DOOPREGISTER, Harderwijk, Geref. kerk, 3 november 1699:
  Joost, soon van Arent Baack ende Bartie Aerts.

  NOTARISAKTE (E. Harthoorn), Amersfoort, 21 maart 1707, nr. 6751:
  Boedelscheiding.
  Jan Jansen Blondij, overleden.
  Echtgenoot van Barbara Jans.
  Erfgenamen: 4 minderjarige kinderen met name Hendrick, Jannetje, Johan en Judith Blondy.
  Mombers en voogden zijn Jan Stevensen van Dael, borger van Amersfoort en Ghijsbert Craen.
  De kinderen worden uitbetaald; de moeder houdt roerend en onroerend goed.

  TROUWREGISTER, Amersfoort, Geref. kerk, 11 oktober 1720:
  1. Joost Bake J.M.
  2. van Harderwijck
  3. met Jannitje Blonde J.D.
      Beide wonende alhier.
  hier getrout de 27 october 1720.

  BURGERRECHTVERLENINGEN, Amersfoort.
  Naam: Joost Baak,
  Categorie: gewonnen.
  Datum: 7 oktober 1720.
  Afkomstig van: geboortig van Harderwijk.
  Bijzonderheden: jongman.
  [bron: Archief Eemland, Stadsarchief inv. nr. 1847]

  LIDMATENREGISTER, Amersfoort, Ned. Hervormde kerk.
  Baak, Joost.
  oktober 1721.
  [bron: Archief Eemland]

  OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, TRANSPORTREGISTERS, Amersfoort, inv. nr. 436-33, blz. 6 verso, dd. 21 juni 1725:
  Barbara van Toorn, weduwe, boedelharster en lijftochterse van Pieter de Voor, voor de ene helft en Steven van Moosbergh als speciaal gemachtigde van Joost Baak, mr. koperslager en zijn vrouw Jannetje Jan Blond, alsmeede Weijntje Baak, huisvrouw van Jan Blond, hare uijtlandige man, als ten dezen zijnde speciaal geautoriseers; tevens Jacob Crayermaath als in huwelijk hebbende Juditje Blond, tevens deselve Juditje Blond voor d'ander helfte, verkopen aan Huijbertus van de Wetering en zijn vrouw Maris Johanna van Birkhoven een huis in de Langestraat, bij de Nieuwestraat, belend aan de ene zijde de juffrouwen Poth en aan de andere zijde de kinderen van Assuerus van Dijk, brouwer.

  OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, Amersfoort, inv. 436-33, blz. 127 verso, dd. 31 mei 1728:
  Joost Baak, mr. cooperslager, en zijn vrouw Jannitje Blonde, borgers en deselve Joost Baak als gevolmachtigde van Jan Croonenburg en zijn vrouw Weijntje Baak verkopen aan Nicolaas Hagen, borger een huis, hof en hofstede aan de Langestraat, belend aan de ene zijde Wolphert de Karman en aan de andere zijde de weduwe van Carel Gabrij, sullende het resterende een derde part ter somme van 140 gulden t.b.v. de onmondige kinderen van Jan Blonde, in de voorzegde huijsinge blijven staan. Ende heeft voorzegde Hagen aan de cooppenningen ook gecost sodanige 300 gulden als en t.b.v. Philippus Verhagen daarin gevestigd staat.

  OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, Transportregisters, Amersfoort, 31 mei 1728:
  Huis, hof en hofstede.
  Verkopende partij: Nicolaas Hagen en zijn vrouw Reijertje van de Pol, borgers.
  Kopende partij: Jan van Urdingen, borger.
  belending 1: Wulphert de Karman.
  belending 2: de weduwe van Carel Gabrij.

  AKTE VAN INDEMNITEIT, Amersfoort, Stadsarchief, inv. nr. 1965, fol. 19 en 20, dd. 26 mei 1732:
  Joost Baak, van beroep koperslager, ondersteund ten laste van de regenten van het Burgerweeshuis of Armen Noodhulp te Amersfoort, vertrokken naar Middelburg met zijn echtgenote Jannetje Blonde en hun kinderen Arnoldus, oud 9 jaar, Judith, oud 8 jaar, Jan, oud 6 jaar, Just, oud 5 jaar en Pieter Baak, oud 3 jaar, allen geboren en gedoopt te Amersfoort.

  KINDEREN:
  1. Juditje Baak,
   Gedoopt te Amersfoort in de Geref. kerk op 1 augustus 1721, overleden te Amersfoort, begraven aldaar op 11 oktober 1721, oud ruim 2 maanden.

   DOOPREGISTER, Amersfoort, Geref. kerk, 1 Augus. 1721:
   Juditje dochter van Joost Baak en Jannetje Blondeel.

   BEGRAAFREGISTER, Amersfoort, Geref. kerk, 11 oktober 1721:
   Een kind van Joost Baak.
  2. Arnoldus Baak,
   Gedoopt te Amersfoort in de Geref. kerk op 28 juni 1722, overleden na 1732, mogelijk te Middelburg.

   DOOPREGISTER, Amersfoort, Geref. kerk, 28 Junij 1722:
   Arnoldus soon van Joost Baak en Jannitje Blonde.
  3. Judith Baak,
   Gedoopt te Amersfoort in de Geref. kerk op 17 juni 1723, overleden na 1732, mogelijk te Middelburg.

   DOOPREGISTER, Amersfoort, Geref. kerk, 17 Junij 1723:
   Judith dochter van Joost Baak en Jannetje Blonde.
  4. Jan Baak,
   Gedoopt te Amersfoort in de Geref. kerk op 5 januari 1725, overleden na 1732, mogelijk te Middelburg.

   DOOPREGISTER, Amersfoort, Geref. kerk, 5 Januarius 1725:
   Jan Soon van Joost Baak en Jannitje Blondé.
  5. Just Baak,
   Geboren te Amersfoort in 1726/27, overleden na 1732, mogelijk te Middelburg.
  6. Pieter Baak,
   Geboren te Amersfoort in 1728/29, overleden na 1732, mogelijk te Middelburg.
 3. Johan Blonde, ook Jan Blonde,
  Geboren ca. 1700, van beroep zeeman V.O.C., verblijft in 1725 in het buitenland, overleden voor 1728.
  Gehuwd te Amersfoort in de Geref. kerk op 13 december 1720, ondertrouw op 15 november met Weijmtje Baeck, gedoopt te Harderwijk in de Geref. kerk op 3 april 1697, dochter van Arnoldus Baeck, ook Arent Baack en van Bartjen Aerdts, ook Bartie Aerts.
  Weijmtje Baeck huwde (2) tussen 21 juni 1725 en 31 mei 1728 met Jan Croonenburg, woont in 1739 waarschijnlijk te Middelburg.
  Uit het eerste huwelijk nageslacht.

  DOOPREGISTER, Harderwijk, Geref. kerk, 3 april 697:
  Weijmtje, dochter van Arnoldus Justi Baeck en Bartjen Aerdts.

  NOTARISAKTE (E. Harthoorn), Amersfoort, 21 maart 1707, nr. 6751:
  Boedelscheiding.
  Jan Jansen Blondij, overleden.
  Echtgenoot van Barbara Jans.
  Erfgenamen: 4 minderjarige kinderen met name Hendrick, Jannetje, Johan en Judith Blondy.
  Mombers en voogden zijn Jan Stevensen van Dael, borger van Amersfoort en Ghijsbert Craen.
  De kinderen worden uitbetaald; de moeder houdt roerend en onroerend goed.

  TROUWREGISTER, Amersfoort, Geref. Kerk, 15 november 1720:
  1. Jan Blonde J:M:
  2. van Amersfoort met
  3. Weimtje Bake J.D. van Harderwijk, beide wonende alhier.
  hier getrout de 13 Decemb 1720.

  TROUWREGISTER, Harderwijk, Geref. kerk, 24 november 1720:
  Jan Blondé, J.M. van Amersfoort en Wijmtje Bake, J.D. van Harderwijk.
  Attest naar Amersfoort.

  OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, TRANSPORTREGISTERS, Amersfoort, inv. nr. 436-33, blz. 6 verso, dd. 21 juni 1725:
  Barbara van Toorn, weduwe, boedelharster en lijftochterse van Pieter de Voor, voor de ene helft en Steven van Moosbergh als speciaal gemachtigde van Joost Baak, mr. koperslager en zijn vrouw Jannetje Jan Blond, alsmeede Weijntje Baak, huisvrouw van Jan Blond, hare uijtlandige man, als ten dezen zijnde speciaal geautoriseers; tevens Jacob Crayermaath als in huwelijk hebbende Juditje Blond, tevens deselve Juditje Blond voor d'ander helfte, verkopen aan Huijbertus van de Wetering en zijn vrouw Maris Johanna van Birkhoven een huis in de Langestraat, bij de Nieuwestraat, belend aan de ene zijde de juffrouwen Poth en aan de andere zijde de kinderen van Assuerus van Dijk, brouwer.

  TROUWREGISTER, Amersfoort, Geref. kerk, 1723-1728:
  Geen huwelijk van Jan Croonenburg met Weijmtje Baeck.

  OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, Amersfoort, inv. 436-33, blz. 127 verso, dd. 31 mei 1728:
  Joost Baak, mr. cooperslager, en zijn vrouw Jannitje Blonde, borgers en deselve Joost Baak als gevolmachtigde van Jan Croonenburg en zijn vrouw Weijntje Baak verkopen aan Nicolaas Hagen, borger een huis, hof en hofstede aan de Langestraat, belend aan de ene zijde Wolphert de Karman en aan de andere zijde de weduwe van Carel Gabrij, sullende het resterende een derde part ter somme van 140 gulden t.b.v. de onmondige kinderen van Jan Blonde, in de voorzegde huijsinge blijven staan. Ende heeft voorzegde Hagen aan de cooppenningen ook gecost sodanige 300 gulden als en t.b.v. Philippus Verhagen daarin gevestigd staat.

  OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, Transportregisters, Amersfoort, 31 mei 1728:
  Huis, hof en hofstede.
  Verkopende partij: Nicolaas Hagen en zijn vrouw Reijertje van de Pol, borgers.
  Kopende partij: Jan van Urdingen, borger.
  belending 1: Wulphert de Karman.
  belending 2: de weduwe van Carel Gabrij.

  VERENIGDE OOSTINDISCHE COMPAGNIE:
  Verscheidene van Johan's kinderen en/of kleinkinderen werkten voor de V.O.C.
  Naar alle waarschijnlijkheid werkte Johan zelf ook voor de V.O.C. en is zoals zo velen tussen 1725 en 1728 in Kaapstad of in Batavia, of op weg daarheen overleden.
  - Justus Blonde uit Amersfoort; indiensttreding VOC op 25 december 1772, matroos op de Vredenburg, uitdiensttreding door overlijden in Azie op 20 januari 1774.
  [Functies: Jongen, jonger dan 17 jaar, allerlei karwijtjes aan boord; Matroos, waak- en roergang, laden en lossen, reinigen, teren en kalfaten van het schip, af en aanslaan van de zeilen, helpers van de onderoffcieren, ook wel bootsgezel]

  KINDEREN VAN JOHAN (JAN) BLONDE EN WEIJMTJE BAECK:
  1. Wijnant Blonde,
   Geboren te Amersfoort, in dienst getreden bij de VOC op 12 maart 1734 als oplooper op de Wickenburg, uit dienst getreden in 1736, gerepatrieerd op de Klarabeek, trad op op 11 maart 1737 weer in dienst van de VOC en voer als matroos op het schip Huis te Rensburg weer naar Indie, overleden te Batavia op 5 januari 1738.

   DOOPREGISTER, Amersfoort, Geref. kerk, 1719-1722:
   Geen doopvermelding van Wijnant.

   VERENIGDE OOSTINDISCHE COMPAGNIE:
   Wijnand Blonde uit Amersfoort; indiensttreding VOC op 12 maart 1734, oplooper op de Wickenburg, uitdiensttreding in 1736, gerepatrieerd op de Klarabeek.

   VERENIGDE OOSTINDISCHE COMPAGNIE:
   Wijnand Blonde uit Middelburg, matroos.
   Vertrek Kamer Zeeland 11 maart 1737.
   Aankomst Kaap 9 juli 1737.
   Vertrek Kaap 21 juli 1737.
   Aankomst Indie 23 september 1737.
   Datum uit dienst 5 januari 1738.
   Reden uit dienst: overlijden.

   BEGRAAFLIJST, Middelburg, 1738:
   Wijnant Blonde, begraven in 1738, overleden te Batavia in augustus 1738.
   [bron: Archief Rekenkamer van Zeeland D (begraaflijsten ontvangers collaterale successie)]

   COLLATERALE SUCCESSIE, Middelburg, 11 februari 1739:
   Jan Kroonenburg, stiefvader van de overledene Wijnand Blonde, betaalt collaterale belasting.
   [Collaterale successie is een belasting betaald door de erfgenamen in de zijlinie. De overledene werd het collateraal subject genoemd. De relatie is degeen die belasting moet betalen].
   [bron: Archief Rekenkamer van Zeeland D inv. nr. 59971]
  2. Jan Blonde,
   Gedoopt te Amersfoort in de Geref. kerk op 18 juli 1721, als 9-jarige in dienst getreden bij de VOC op 13 december 1730, werkt als jongen (jonger dan 17 jaar, doet allerlei karwijtjes aan boord) op de Zoetelingskerke, overleden in Azie, waarschijnlijk te Batavia, op 25 december 1736, oud 15 jaar.

   DOOPREGISTER, Amersfoort, Geref. kerk, 18 Julij 1721:
   Jan, Soon van Jan Blonde, Weimtje Baak.

   VERENIGDE OOSTINDISCHE COMPAGNIE:
   Jan Blonde uit Amersfoort, indiensttreding VOC op 13 december 1730, jongen op de Zoetelingskerke, uitdiensttreding door overlijden in Azie op 25 december 1736.

   COLLATERALE SUCCESSIE, Middelburg, 11 februari 1739:
   Jan Kroonenburg, stiefvader van de overledene Jan Blonde, betaalt collaterale belasting.
   [Collaterale successie is een belasting betaald door de erfgenamen in de zijlinie. De overledene werd het collateraal subject genoemd. De relatie is degeen die belasting moet betalen].
   [bron: Archief Rekenkamer van Zeeland D inv. nr. 59971]
  3. Antonij Blonde,
   Gedoopt te Amersfoort in de Geref. kerk op 3 december 1723, doop tweede maal vermeld op 28 december 1723.

   DOOPREGISTER, Amersfoort, Geref. kerk, 3 Decemb. 1723:
   Antonij Soon van Jan Blonde en Weijmtje Baaken.

   DOOPREGISTER, Amersfoort, Geref. kerk, 28 Decemb. 1723:
   Antonij Soon van Jan Blonde en Weijmtje Baaken.
 4. Judith Blonde, ook Judickje Blondé,
  Geboren te Amersfoort ca. 1702 vertrekt in 1735 volgens akte van indemniteit met haar gezin naar Nijkerk.
  Gehuwd te Amersfoort in de Geref. kerk op 7 november 1724, ondertrouw aldaar op 20 oktober met Jacob Jansz Kreijermaath, geboren ca. 1700, overleden te Amersfoort op 28 september 1780, oud ca. 80 jaar.

  NOTARISAKTE (E. Harthoorn), Amersfoort, 21 maart 1707, nr. 6751:
  Boedelscheiding.
  Jan Jansen Blondij, overleden.
  Echtgenoot van Barbara Jans.
  Erfgenamen: 4 minderjarige kinderen met name Hendrick, Jannetje, Johan en Judith Blondy.
  Mombers en voogden zijn Jan Stevensen van Dael, borger van Amersfoort en Ghijsbert Craen.
  De kinderen worden uitbetaald; de moeder houdt roerend en onroerend goed.

  TROUWREGISTER, Amersfoort, Geref. kerk, 20 oktober 1724:
  1. Jacob Jansz Kreijermaath
  2. J:M: met
  3. Judickje Blondé J:D:
      beijde wonende alhier.
  hier getrout den 7 November 1724.

  OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, TRANSPORTREGISTERS, Amersfoort, inv. nr. 436-33, blz. 6 verso, dd. 21 juni 1725:
  Barbara van Toorn, weduwe, boedelharster en lijftochterse van Pieter de Voor, voor de ene helft en Steven van Moosbergh als speciaal gemachtigde van Joost Baak, mr. koperslager en zijn vrouw Jannetje Jan Blond, alsmeede Weijntje Baak, huisvrouw van Jan Blond, hare uijtlandige man, als ten dezen zijnde speciaal geautoriseers; tevens Jacob Crayermaath als in huwelijk hebbende Juditje Blond, tevens deselve Juditje Blond voor d'ander helfte, verkopen aan Huijbertus van de Wetering en zijn vrouw Maris Johanna van Birkhoven een huis in de Langestraat, bij de Nieuwestraat, belend aan de ene zijde de juffrouwen Poth en aan de andere zijde de kinderen van Assuerus van Dijk, brouwer.

  AKTE VAN INDEMNITEIT, Amersfoort, Stadsarchief, inv. nr. 1965, fol. 30, dd. 1 augustus 1735:
  Jacob Kraijermaath, ondersteund ten laste van het stadsbestuur van Amersfoort, vertrokken naar Nijkerk met zijn echtgenote Judith Blonde en hun kinderen Jan, oud 10 jaar, Barbara, oud 8 jaar, Geertruij, oud 7 jaar, Antonia, oud 5 jaar en Crijn Kraijermaath, oud 1 jaar, allen geboren en gedoopt te Amersfoort, mogen te allen tijde terugkeren naar Amersfoort.

  KINDEREN:
  1. Jan Kraijermaath.
   Geboren te Amersfoort in 1724/25, overleden na 1735, mogelijk te Nijkerk.
  2. Barbara Kraijermaath,
   Geboren te Amersfoort in 1726/27, overleden na 1735, mogelijk te Nijkerk.
  3. Geertruij Kraijermaath.
   Geboren te Amersfoort in 1727/28, overleden na 1735, mogelijk te Nijkerk.
  4. Antonia Kraijermaath.
   Geboren te Amersfoort in 1729/30, overleden na 1735, mogelijk te Nijkerk.
  5. Crijn Kraijermaath, ook Krijn Kreijermaat,
   Gedoopt te Amersfoort in de Geref. kerk op 13 augustus 1734, overleden te Amersfoort op 18 maart 1806, oud 71 jaar.
   Gehuwd te Amersfoort op 11 december 1757 met Jacoba van der Heijde, dochter van Tobias Jacobsz van der Heijde en Haasje Rijken.
KINDEREN UIT HET TWEEDE HUWELIJK (tot 1716 vier kinderen):
 1. Pieter de Voor,
  Gedoopt te Amersfoort in de Geref. kerk op 8 december 1707.

  DOOPREGISTER, Amersfoort, Geref. kerk, 8 december 1707:
  Pieter soon van Pieter de Voor en Barber Janse van Toorn.
 2. Hendrijckus de Voor,
  Gedoopt te Amersfoort in de Geref. kerk op 20 november 1708.

  DOOPREGISTER, Amersfoort, Geref. kerk, 20 november 1708:
  Hendrijckus de soon van Pieter de Voor en Barber van der Toorn.
 3. Hendrickje de Voor,
  Gedoopt te Amersfoort in de Geref. kerk op 24 augustus 1710, overleden voor 22 juli 1712.

  DOOPREGISTER, Amersfoort, Geref. kerk, 24 augustus 1710:
  Hendrickje dochr. van Pieter de Voor en Barber Jansz van Toorn.
 4. Hendrikje de Voor,
  Gedoopt te Amersfoort in de Geref. kerk op 22 juli 1712.

  DOOPREGISTER, Amersfoort, Geref. kerk, 22 juli 1712:
  Hendrikje dochter van Pieter de Voor en Barbara van Toorn.
2106. Joannis JANSEN, [filiatie niet bewezen]
Geboren ca. 1665, mogelijk te Amersfoort.
Gehuwd voor 1693 met [N.N.] HENRICKS

2107. [N.N.] HENRICKS, [filiatie niet bewezen]
Geboren ca. 1665, mogelijk te Amersfoort.

KIND:
 1. Petronella Jansen,  zie nr. 1053.
  Gedoopt te Amersfoort in de Oud-Kath. kerk Muurhuizen op 25 februari 1693, overleden na 1751.
  Gehuwd te Amersfoort in de Geref. kerk op 27 september 1716, ondertrouw aldaar op 4 september met Hendrik Jan Blonde, geboren te Amersfoort na 1695, verkrijgt in 1718 in Amersfoort burgerrechten tesamen met zijn moeder en stiefvader, vertrekt volgens akte van indemniteit in 1726 met zijn gezin naar Hilversum, overleden na 1750.
2110. Jacob GERBERDE,
Geboren ca. 1645, mogelijk te Hilversum, Oud-Katholiek, overleden na 1695.
Gehuwd voor 1676 met N.N.

VORMLIJSTEN, Hilversum, Oud-Kath. kerk, 1695:
nr. 188 - Jacob Gerberde.

ERFGOOIERS, Hilversum, 1708:
[Niet vermeld]

KINDEREN VAN JACOB GERBERDE:
 1. Jannitie Jacobs,  zie nr. 1055.
  Geboren ca. 1670, Rooms-Kath., later Oud-Katholiek, overleden te Hilversum tussen 1703 en 1719.
  Gehuwd te Hilversum in de Rooms-Kath. kerk op 3 mei 1693 met Willem Cornelisz Vet.
 2. Geritie Jacobs,
  Vermeld op Vormlijst van Oud-Kath. kerk in Hilversum in 1695, Geestelijke Dochter, vermeld als doopgetuige 1695-1734.
  Ongehuwd.

  DOOPGETUIGE:
  Te Hilversum in de Oud-Kath. kerk op 27 november 1695 van Gerbert, zoon van Willem Cornelisse en Jannitie Jacobs.
  Te Hilversum in de Oud-Kath. kerk op 1 april 1699 van Gerbert, zoon van Willem Cornelisse en Jannitie Jacobs.
  Te Hilversum in de Oud-Kath. kerk op 19 mei 1701 van Agnes, dochter van Willem Cornelisse en Jannitje Jacobs.
  Te Hilversum in de Oud-Kath. kerk op 14 mei 1704 van Jacobus, zoon van Willem Cornelisse en Jannitje Jacobs.
  Te Hilversum in de Oud-Kath. kerk op 15 januari 1734 van Gerretie, dochter van Jakob Willemse Vet en Trijntie Rijken Birk.
 3. Lambert Jacob Gerberts,
  Geboren ca. 1675, Oud-Katholiek.
  Gehuwd te Hilversum in de Rooms-Kath. kerk op 2 mei 1700 met Grietie Kees Splinter, geboren ca. 1675, overleden voor 1711.
2120. Jan Jansen VAN WALBORGH,
Zoon van Jan van Walborgh [nr. 4240] en N.N., geboren ca. 1640, vermeld als doopgetuige in Bergen op Zoom (1663), van beroep soldaat onder kapitein Leigniet (1668), woont in 1689 te Bergen op Zoom.
Gehuwd te Grave op 19 oktober 1668, ondertrouw aldaar in de Geref. kerk op 26 september 1668 met Engel Pieters VAN DOREN, geboren te Grave ca. 1645, begraven te Bergen op Zoom op 13 oktober 1690.

DOOPGETUIGE (Jan Jansen van Walburgh):
Te Bergen op Zoom in de Geref. kerk op 20 juni 1663 van Lodewijck, zoon van Michiel de Golenne en van Geertruij Willems (mede getuige Lodewijck de Golenne).

ONDERTROUWREGISTER, Grave, Geref. kerk, 26 september 1668, pagina 35r:
Den 26 Septemb.
Jan Janssen van Walborgh J:m: soldaet onder den Heer Capteijn Leigniet en Engel van Doren, van de Grave.
[in kantlijn:] III, getrout tot Grave den 19 Octob.

TROUWREGISTER, Grave, Rooms-Kath. kerk:
[begint pas in 1688].

WALBURG.
Kasteel Walborch, opgetrokken in 1632, geheel verbouwd, tot ruine vervallen na 1924, resten van drie vleugels om een binnenplaats en de daarbij aansluitende hoeve, die met het hoofdgebouw een tweede binnenplaats vormde, omstreeks 1992 verdwenen ruine.
Lokatie: aan de Maas bij Laak, even ten westen van Echt.


2121. Engel Pieters VAN DOREN,
Dochter van Pieter van Doren, geboren te Grave ca. 1645, begraven te Bergen op Zoom op 13 oktober 1690, oud ca. 45 jaar.

DOOP (Engel):
'Engel Pieters' en 'Engel Doorn/Doren' niet in Index dopen Grave.

DOOPGETUIGE (Engeltje Pieters):
Te Steenbergen in de Geref. kerk op 7 maart 1655 van Huijbrecht, zoon van Cornelis Huijbrechtsen en Cornelia Pieters (getuigen Jan van Wetten, Cornelis Huijbrechtsen, Jan Claessen, Engeltje Pieters en Aeltje Dirckx).

BEGRAAFLIJST, Krankenbezoeker (1657-1700, map 3), Bergen op Zoom, 13 oktober 1690:
Engel Pieters.

KINDEREN VAN JAN JANSEN VAN WALBORGH EN ENGEL VAN DOREN:
 1. Johannis Jansen [Walburgh],  zie nr. 1060.
  Gedoopt te Bergen op Zoom in de Geref. kerk op 28 juli 1669, overleden voor 22 oktober 1734.
  Gehuwd voor 1689 met Maria Cassiepijn, afkomstig van Maastricht.
  Gehuwd voor 1695 met Maria Hendriks, geboren ca. 1670, getuigt in 1718, 1728 en 1731, en mogelijk in 1743, overleden voor 22 oktober 1734.
 2. Pieter Jansen van Walburgh,
  Gedoopt te Bergen op Zoom in de Geref. kerk op 7 juni 1672.

  DOOPREGISTER, Bergen op Zoom, Geref. kerk, 7 juni 1672:
  V. Jan van Walburgh.
  M. Engeltje van Walburgh.
  k. Pieter.
  gt. Aerdt Hermanssen.
  Cornelia Walburgh, Elisabeth Janssen.
 3. Lijsbeth Jans van Waldijk, [filiatie niet zeker]
  Overleden te Amsterdam, wonende vooraan in de Angelierstraat, begraven op het Karthuizer Kerkhof op 29 december 1692.

  BEGRAAFREGISTER, Amsterdam, Karthuizer Kerkhof, 29 december 1692:
  op Maendagh 29 Desember.
  Lijsbeth Jans van Waldijk voor aan in de Angelier straat - 1 baar - 14.
  [bron: DTB 1166, p. 192]
 4. Matthijs van Waldijk, (filiatie niet zeker).
  Overleden te Amsterdam, wonende in de Boomstraat, begraven op het Karthuizer Kerkhof op woensdag 18 mei 1707.
  Gehuwd met N.N.

  BEGRAAFREGISTER, Amsterdam, Karthuizer Kerkhof, 18 mei 1707:
  op Woensdag D: 18 Meij.
  Mathijs van Waldijk inde Boomstraet - 1 kind.
  [bron: DTB 1170, p. 257]
2124. Lambertus VAN ELSWIJCK,
Zoon van Martinus van Elswijck [nr. 4248] en Maria N.N. [nr. 4249], geboren ca. 1654, woont te Schijndel.
Gehuwd (1) te Dinther in de Rooms-Kath. kerk op 12 oktober 1682 met Johanna PETERS.
Gehuwd (2) te Dinther in de Rooms-Kath. kerk op 21 oktober 1695 met Maria CORNELIS, wonende te Nistelrode (1695).

ONDERTROUWREGISTER, Dinther, 12 oktober 1682:
Getuigen Daniel Wijnands en Joannes Joannes.

ONDERTROUWREGISTER, Dinther, 21 oktober 1695:
Getuigen Henricus van Thuijl en Joanna Peters.

[bron: genealogie Gerit van Elswijck, op internet]

2125. Johanna PETERS,
Geboren ca. 1660, overleden 1690-1695.

KINDEREN UIT HET EERSTE HUWELIJK:
 1. Petrus van Elswijck,  zie nr. 1062.
  Gedoopt te Dinther in de Rooms-Kath. kerk op 21 juni 1683, waarschijnlijk overleden voor 1731.
  Gehuwd te Dinther in de Rooms-Kath. kerk op 9 augustus 1711, ondertrouw aldaar op 25 juli 1711 met Catharina Jans van Deursen.
 2. Martinus van Elswijck, ook Marten van Elswijck,
  Gedoopt te Dinther in de Rooms-Kath. kerk op 4 maart 1683.

  DOOPREGISTER, Dinther, Rooms-Kath. kerk, 4 maart 1683:
  Doopgetuigen Anna Martini en Petrus Martini van Elswijck.
 3. Anthonius van Elswijck,
  Gedoopt te Dinther in de Rooms-Kath. kerk op 25 september 1687.

  DOOPREGISTER, Dinther, Rooms-Kath. kerk, 25 september 1687:
  Doopgetuigen Jacobus Petri en Joanna Lamberti.
 4. Joannes van Elswijck,
  Gedoopt te Dinther in de Rooms-Kath. kerk op 7 maart 1690.
  Gehuwd te Dinther in de Rooms-Kath. kerk op 15 februari 1722 met Gertruda van Geelkercken, geboren ca. 1695, dochter van Theodorus Aertsz van Geelkercken.

  DOOPREGISTER, Dinther, Rooms-Kath. kerk, 7 maart 1690:
  Doopgetuigen Joannes Henrici en Catharina Q. Henrici.

  ONDERTROUWREGISTER, Dinther, 15 februari 1722:
  Johannes Martens van Elsewijck [!] en Gertruda van Geelkercken.
  Getuigen Theodorus Martens van Elswijck en Cornelis Martens van Elswijck.

  DOOPGETUIGE:
  Te Dinther in de Rooms-Kath. kerk op 3 mei 1729 van Lambertus, zoon van Henricus Lambertsz van Elswijck en Maria van der Linden (mede getuige Maria van de Ven).

  KINDEREN:
  1. Joanna van Elswijck,
   Gedoopt te Dinther in de Rooms-Kath. kerk op 24 juni 1723, begraven aldaar op 1 mei 1775, oud 51 jaren.
   Gehuwd te Dinther op 28 februari 1762, ondertrouw aldaar op 13 februari 1762 met Antonius Antoniusz Glaudemans, geboren te Berlicum in 1735.
   Antonius huwde (2) te Dinther op 24 januari 1778 met Johanna Jans Rovers.
  2. Arnolda van Elswijck,
   Gedoopt te Dinther in de Rooms-Kath. kerk op 28 januari 1725.
  3. Helena van Elswijck,
   Gedoopt te Dinter in de Rooms-Kath. kerk op 3 mei 1731.
  4. Johannes van Elswijck,
   Gedoopt te Dinter in de Rooms-Kath. kerk op 9 november 1732, van beroep opperman in de Schoorst, overleden te Rotterdam op 10 februari 1812, oud 79 jaren.
   Gehuwd (1) te Rotterdam op 15 november 1761, ondertrouw aldaar op 31 oktober 1761 met Anna Smits, gedoopt te Boxmeer op 8 oktober 1734, overleden te Rotterdam op 12 juni 1766, oud 31 jaren, dochter van Andreas Abelsz Smits en Petronella Thijssen.
   Gehuwd (2) te Rotterdam op 24 april 1773 met Johanna Smink, geboren in 1725, afkomstig van Doesburg, overleden te Rotterdam op 20 september 1775, oud 50 jaren.
   Gehuwd (3) te Rotterdam op 3 november 1776, ondertrouw aldaar op 19 oktober 1776 met Christina van der Heijden, gedoopt te Zaltbommel op 8 april 1731, overleden te Rotterdam op 1 september 1788, oud 57 jaren, dochter van Hugo van der Heijden en Gertrudis Hoefman.
KINDEREN UIT HET TWEEDE HUWELIJK:
 1. Joanna van Elswijck, ook Jennemie of Jenneke van Elswijck,
  Gedoopt te Dinther in de Rooms-Kath. kerk op 2 februari 1696, begraven aldaar op 17 juli 1775, oud 79 jaren.
  Gehuwd te Dinther in de Rooms-Kath. kerk op 22 juni 1748 met Antonius Hendriksz van Uden, overleden op 17 juni 1775, zoon van Hendrick Peters van Uden en Jenneken Mattijs Peeters.

  DOOPREGISTER, Dinther, Rooms-Kath. kerk, 2 februari 1696:
  Doopgetuigen Jacobus Petri en Paula Cornelli.

  ONDERTROUWREGISTER, Dinther, 22 juni 1748:
  Getuigen Lambertus van Elswijck en Antonius van Berne.

  DOOPGETUIGE:
  Te Dinther in de Rooms-Kath. kerk op 23 december 1726 van Wilhelmus, zoon van Henricus Lamberts van Elswijck en Maria van der Linden (mede getuige Simon Willems van Roij).

  HUWELIJKSGETUIGE:
  Te Dinther in de Rooms-Kath. kerk op 3 juni 1743 van Theodorus Lamberts van Elswijck en Petronella Lamberts Dielissen (mede getuige Martinus van Gogh).
 2. Theodorus van Elswijck, ook Dirk van Elswijck,
  Gedoopt te Dinther in de Rooms-Kath. kerk op 11 augustus 1697, vermeld als doopgetuige op 3 mei 1731.

  DOOPREGISTER, Dinther, Rooms-Kath. kerk, 11 augustus 1697:
  Getuigen Joannes Cornelii en Maria Theodori.

  DOOPGETUIGE:
  Te Dinther in de Rooms-Kath. kerk op 3 mei 1731 van Helena, dochter van Joannes Lamberts van Elswijck en Gertruda van Geelkercken (mede getuige Anna Joannis van Gerffe).
 3. Cornelius van Elswijck,
  Gedoopt te Dinther in de Rooms-Kath. kerk op 15 augustus 1700, begraven te Kralingen op 10 maart 1773, oud 72 jaren.
  Mogelijk gehuwd te Cool op 28 april 1726 met Marietje Verschuur, begraven te Kralingen op 25 januari 1779.

  DOOPREGISTER, Dinther, Rooms-Kath. kerk, 15 augustus 1700:
  Getuigen: Gerardus Cornelii en Machtilda Cornelii.

  DOOPGETUIGE:
  Te Dinther in de Rooms-Kath. kerk op 6 november 1745 van Johannes, zoon van Theodorus Lamberts van Elswijck en Petronella Lamberts Dielissen (mede getuige Johanna Lamberts Dielissen).
  Mogelijk te Rotterdam op 14 september 1764 van Antonius van Elswijk.
 4. Henricus van Elswijck,
  Gedoopt te Dinther in de Rooms-Kath. kerk op 2 januari 1703, overleden in 1731, oud 28 jaren.
  Gehuwd te Dinther in de Rooms-Kath. kerk op 12 maart 1724 met Maria Egidi Dielissen van Der Linden.
  DOOPREGISTER, Dinther, Rooms-Kath. kerk, 2 januari 1703:
  Doopgetuigen Wilhelmina Cornelii en Theodorus Martini van Elswijck.

  TROUWREGISTER, Dinther. Rooms-Kath. kerk, 12 maart 1724:
  Getuigen Martina Theodori van Weert en Joannes Arnoldi Teunissen.

  KINDEREN:
  1. Wilhelmus van Elswijck,
   Gedoopt te Dinther in de Rooms-Kath. kerk op 23 december 1726.
  2. Lambertus van Elswijck,
   Gedoopt te Dinther in de Rooms-Kath. kerk op 3 mei 1729.
  3. Maria van Elswijck,
   Gedoopt te Dinther in de Rooms-Kath. kerk op 22 november 1731, begraven te Helvoirt op 7 april 1770, oud 38 jaren.
   Gehuwd te Helvoirt op 4 maart 1764, ondertrouw aldaar op 18 februari 1764 met Laurentius Jansz van der Voort, gedoopt te Haaren in de Rooms-Kath. kerk op 15 september 1735, overleden te Moergestel op 28 november 1817, oud 82 jaren, zoon van Johannes Laurentiusz van der Voort en Maria Cornelisse Peijnenburg.
   Laurentius huwde (2) met Johanna Maria van Poppel.
 5. Theodorus van Elswijck, ook Dirk van Elswijck,
  Gedoopt te Dinther in de Rooms-Kath. kerk op 17 augustus 1705, begraven aldaar op 17 december 1746, oud 41 jaren.
  Gehuwd te Dinther op 3 juni 1743, ondertrouw aldaar op 18 mei 1743 met Petronella Lamberts Dielissen, ook genaamd Pieternel van den Heuvel, gedoopt te Dinther in de Rooms-Kath. kerk op 25 augustus 1708, overleden aldaar op 21 december 1777, oud 69 jaren, dochter van Lambertus Dielissen en Anna N.N.
  Petronella huwde (2) met Antonius Leonardi van Roij.

  DOOPREGISTER, Dinther, Rooms-Kath. kerk, 17 augustus 1705:
  Getuigen: Peter Martens en Erarda Johannis Dircx.

  DOOPREGISTER, Dinther, Rooms-Kath. kerk, 25 augustus 1708:
  Getuigen: Jacobus Peeters en Arnolda Jans Thijssen.

  TROUWREGISTER, Dinther, 3 juni 1743:
  Getuigen Wijnant Jansen en Gommert van Rooij.

  TROUWREGISTER, Dinther, Rooms-Kath. kerk, 3 juni 1743:
  Getuigen: Martinus van Gogh en Joanna Lamberts van Elswijck.

  DOOPGETUIGE:
  Te Dinther in de Rooms-Kath. kerk op 22 november 1731 van Maria, dochter van Henricus van Elswijck en Maria Egidi Dikleissen van der Linden.

  KINDEREN:
  1. Theodora van Elswijck,
   Gedoopt te Dinther in de Rooms-Kath. kerk op 4 juli 1744, begraven aldaar op 20 juni 1801, oud 56 jaren.
  2. Johannes van Elswijck,
   Gedoopt te Dinther in de Rooms-Kath. kerk op 6 november 1745, begraven aldaar op 1 mei 1806, oud 60 jaren.
[bron: genealogie Gerit van Elswijck, op internet]

2126. Johannes Joannes Hendricx VAN DEURSEN,
Zoon van Joannes Hendrick van Deursen [nr. 4252] en van Maria N.N., gedoopt te Erp in de Rooms-Kath. kerk op 4 februari 1658.
Gehuwd (1) te Erp op 11 februari 1689 met Maria Thijssen WILLEMS, geboren ca. 1660, overleden te Erp in 1694/95, oud ca. 34 jaren.
Gehuwd (2) te Veghel op 22 januari 1696 met Eertje THOMASSEN, geboren te Erp ca. 1670, gedoopt te Veghel in de Geref. kerk, begraven te Erp op 31 december 1715, ou ca. 45 jaren.

DOOPREGISTER, Erp, Rooms-Kath. kerk, 4 februari 1658:
Getuigen Willem Jan Kemps en Janneke Janssen.

NOTARISAKTE (Jan Willem van Nouhuijs), 23 maart 1771, inv. 4974:
Willie Damen van de Mosselaer.
Testament van Jan van Deursen ende Hendrien van Middegaal egteluijden, wonende te Erp.
Genoemde personen: de kinderen van wijlen Jan Hendrik van Deursen wonende te Erp, overleden neef van de testateur.

[bron: www.van-deursen-8000.nl.]

2127. Maria Thijs WILLEMS,
Dochter van Thijs Willems en van N.N., geboren ca. 1660, overleden te Erp in 1694/1695, oud ca. 34 jaren.

KINDEREN UIT HET EERSTE HUWELIJK:
 1. Catharina van Deursen,  zie nr. 1063.
  Gedoopt te Erp in de Rooms-Kath. kerk op 8 april 1690, woont in 1731 te Amsterdam.
  Gehuwd te Dinther in de Rooms-Kath. kerk op 9 augustus 1711, ondertrouw aldaar op 25 juli 1711 met Petrus Lambers [van Elswijck].
 2. Geritje van Deursen,
  Gedoopt te Erp in de Rooms-Kath. kerk op 5 juni 1692.

  DOOPREGISTER, Erp, Rooms-Kath. kerk, 5 juni 1692:
  Getuigen: [onleesbaar en .............. Hendricks]
 3. Anna van Deursen,
  Gedoopt te Erp in de Rooms-Kath. kerk op 6 oktober 1694.
  Verbintenis met Jan Goorts.

  DOOPREGISTER, Erp, Rooms-Kath. kerk, 6 oktober 1694:
  Getuigen: Jenneke ..........., Jacob Hendrick van Deursen en Periken Jansen in Uden]
KINDEREN UIT HET TWEEDE HUWELIJK:
 1. Henricus van Deursen, ook Henricus van Arp,
  Gedoopt te Erp in de Rooms-Kath. kerk op 2 november 1696, woont op 6 april 1731 te Amsterdam in de Bakkersstraat.
  Gehuwd (1) te Erp in de Rooms-Kath. kerk op 9 maart 1719 met Helena Antonius Franciscus Fransen, begraven te Erp op 8 februari 1730.
  Gehuwd (2) te Amsterdam op 27 april 1731, kerkelijk huwelijk aldaar op 29 april 1731, ondertrouw op 6 april 1731 met Eva, weduwe Arij Donkers.

  ONDERTROUWREGISTER, Amsterdam, 27 april 1731:
  Compareerde op 6 april 1731 Hendrik van Deurse van Arp, oud 43 jaar, woonende in de Bakkersstraat, ouders overleden, geassisteerd door sijne suster Catrijna van Deurse, en
  Eva Donkers, dogter van .........., en weduwe Arij Donkers.
  Sij konde noch lesen of schrijven en tekenden met 2 kruijsen.

  KINDEREN UIT HET EERSTE HUWELIJK:
  1. Joanna van Deursen,
   Gedoopt te Erp in de Rooms-Kath. kerk op 18 oktober 1722.
  2. Antonia van Deursen,
   Gedoopt te Erp in de R,K. kerk op 11 november 1724.
  KINDEREN UIT HET TWEEDE HUWELIJK:
  1. Joannes Hendrikus van Deursen,
   Gedoopt te Amsterdam in de R.K. schuilkerk 't Boompje op 13 juli 1731, overleden voor 1783.
   Gehuwd (1) te Erp op 11 februari 1759, ondertrouw aldaar op 27 januari 1759 met Catharina Geert Wouters Coppens, gedoopt te Erp in de Rooms-Kath. kerk op 28 maart 1732, begraven te Erp op 9 juli 1777, oud 45 jaren, dochter van Geert Wouters Coppens en Maria Ceunen.
   Relatie (2) met Maria van Esch.
  2. Hillegonda van Deursen, tweeling,
   Gedoopt te Amsterdam in de R.K. schuilkerk 't Boompje op 18 september 1732.
  3. Hendrina van Deursen, tweeling,
   Gedoopt te Amsterdam in de R.K. schuilkerk 't Boompje op 18 september 1732.
 2. Thomas van Deursen, tweeling,
  Gedoopt te Erp in de Rooms-Kath. kerk op 28 oktober 1698, overleden voor 16 november 1700.

  DOOPREGISTER, Erp, Rooms-Kath. kerk, 28 oktober 1698:
  Getuigen: Henricus Ant. Bollen, ..... Jan Laurens in ...... en Maria Fr.......
 3. Maria van Deursen, tweeling,
  Gedoopt te Erp in de Rooms-Kath. kerk op 28 oktober 1698, woonde te St. Oedenrode (1730-1743), naderhand te Best.
  Gehuwd voor 1730 met Antonij Jansz van Rooij, waarschijnlijk geboren te St. Oedenrode ca 1695, woont na 1743 te Best, zoon van Jan Teunisse van Rooij en Elizabeth Claassen Verhaagen.

  KINDEREN:
  1. Maria van Roij,
   Gedoopt te St. Oedenrode in de Rooms-Kath. kerk op 1 januari 1730.
  2. Sijmon van Roij,
   Gedoopt te St. Oedenrode in de Rooms-Kath. kerk op 6 augustus 1732.
  3. Jhanna van Roij,
   Gedoopt te St. Oedenrode in de Rooms-Kath. kerk op 9 mei 1734.
  4. Arnoldus van Roij,
   Gedoopt te St. Oedenrode in de Rooms-Kath. kerk op 5 augustus 1735.
  5. Hendricus van Roij,
   Gedoopt te St. Oedenrode in de Rooms-Kath. kerk op 14 augustus 1738.
  6. Maria van Roij,
   Gedoopt te St. Oedenrode in de Rooms-Kath. kerk op 30 augustus 1743.
 4. Thomas van Deursen,
  Gedoopt te Erp in de Rooms-Kath. kerk op 16 november 1700, erft van de overleden zuster van zijn vrouw (1749), begraven voor 1781.
  Gehuwd ca. 1727 met Johanna Janse van Rooij, geboren ca. 1705, dochter van Jan Teunisse van Rooij en Elizabeth Claassen Verhaagen.

  DOOPREGISTER, Erp, Rooms-Kath. kerk, 16 november 1700:
  Getuigen Janneke Hendrick Thomassen loco Arianus van Boxmeer.

  OUD RECHTERLIJK ARCHIEF, St. Oedenrode, 1749, inv. 183, fol. 359:
  Adriaan Dircx van de Keer, weduwnaar wijlen Maria Jan Teunisse van Rooij, inwoonder alhier.
  Den welcke verclaerde af te staan de togte hem competeerende in alle soodanige erf haaffelijcke goederen als hij bij wijlen zijne geweese huijsvrouw in volle eijgendom te samen hebben beseeten.
  En sulx aen ende ten behoeve van Jan Teunisse van Rooij, Teunis Janse van Rooij, Jenneke Janse van Rooij weduwe Antonij van Aarle, Anneke Jansevan Rooij ongehuwde dochter ende Tomas Janse van Deursen in huwelijk hebbende Johanna Janse van Rooij, omme daar mede te doen handelen en verrigten als vrij eijgen goet.

  OUD RECHTERLIJK ARCHIEF, St. Oedenrode, 1749, inv. 183, fol. 360:
  Idem ......... en Tomas Janse van Deursen in huwelijk hebbende Johanna Janse van Rooij alle inwoonderen alhier en de vier laaste comparanten, kinderen van Jan Teunisse van Rooij verweckt bij Elizabeth Claassen Verhaagen.
  Dewelcke verklaarde over te geeven aan ende ten behoeve van Adriaan Dirx van de Keer, mede inwoonder alhier en weduwnaar van wijlem Maria Janse van Rooij alle erfhaaffelijcke goederen als hij verkrijger met wijlen sijne voorschreven huijsvrouwe in volle eijgendom heeft beseeten.

  OUD RECHTERLIJK ARCHIEF, St. Oedenrode, 1759, inv. 187, fol. 83:
  Thomas van Deursen out omtrent sestig jaeren ende Andries van den Bighelaer out omtrent dertig jaeren.
  Dewelke ter instantie van juffrouw Maria Elisabeth de Lauwere huisvrouw van de heer Henricus Maes, hebben verklaert dat zij comparanten tot Olland bezig sijnde met boekwijt te maijen, eenig gewag hoorde op de straat, en om siende dan zagen dat daer op de straat stonden gemelde Henricus Maes met juffrouw Maria Elisabeth de Lauweren en met een chees bij haer staande en dat de meergeseijde Henricus Maes sijne huijsvrouw met de sweep sloeg, en wilde hebben dat zij in de chees soude gaan, waer op hij Maes sijne huijsvrouw al meerdere en sterke met de sweep sloeg, zoodanig dat zij verscheijde maelen hulp riep.
  Dat sij eindelijk samen in de cheese gaan zitten en heen gereden.

  KINDEREN:
  1. Ardina Thomasse van Deursen,
   Gedoopt te St. Oedenrode in de Rooms-Kath. kerk op 22 juni 1728, begraven aldaar op 30 oktober 1796, oud 68 jaren.
   Gehuwd te St. Oedenrode in de Rooms-Kath. kerk op 10 februari 1782 met Goswinus Willems Verhagen, begraven te St. Oedenrode op 11 mei 1789.
  2. Johanna van Deursen,
   Gedoopt te St. Oedenrode in de Rooms-Kath. kerk op 22 september 1729.
   Gehuwd met Jacob van Genugte, vertrekt na 1758 met Johanna naar Liempde.
  3. Lijsbet Tomas van Deursen,
   Gedoopt te St. Oedenrode in de Rooms-Kath. kerk op 22 december 1730, woont na 1757 te Schiedam.
   Gehuwd voor 1757 met Adriaan van den Oever.
  4. Henricus van Deursen,
   Gedoopt te St. Oedenrode in de Rooms-Kath. kerk op 30 juni 1732.
  5. Maria van Deursen,
   Gedoopt te St. Oedenrode in de Rooms-Kath. kerk op 2 juli 1734, woont na 1768 te Stevensweert.
   Gehuwd te Stevensweert in 1768 met N.N.
  6. Joannes van Deursen,
   Gedoopt te St. Oedenrode in de Rooms-Kath. kerk op 29 september 1736, begraven aldaar op 18 september 1770, oud 33 jaren.
   Gehuwd te St. Oedenrode op 17 januari 1761 met Maria Janse de Bie, woont in 1774 nog steeds te St. Oedenrode.
   Maria huwde (2) voor 1791 met Jan Lodewijks.
  7. Martinus van Deursen,
   Gedoopt te St. Oedenrode in de Rooms-Kath. kerk op 5 juni 1738, overleden voor 28 december 1739.
  8. Martinus van Deursen,
   Gedoopt te St. Oedenrode in de Rooms-Kath. kerk op 28 december 1739, begraven te St. Oedenrode op 27 december 1751, oud 11 jaren.
  9. Simon van Deursen,
   Gedoopt te St. Oedenrode in de Rooms-Kath. kerk op 30 augustus 1743, overleden voor 1797.
   Gehuwd te St. Oedenrode in de Rooms-Kath. kerk op 17 september 1774 met Mechelina Ruth Rijkers.
   Mechelina huwde (2) voor 1796 met Mathijs Habraken.
  10. Joanna Maria van Deursen,
   Gedoopt te St. Oedenrode in de Rooms-Kath. kerk op 13 augustus 1747.

2140. Claas Jacobsz BORST,
Zoon van Jacob Cornelisz Borst [nr. 4280] en Marritgen N.N. [nr. 4281], geboren ca. 1645, mogelijk te Aalsmeer, Geref. lidmaat, overleden te Aalsmeer na 1691.
Gehuwd met Jannitje WILLEMS.

OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF (nr. 802), Weeskamer, Aalsmeer, januari 1691.

LIDMATEN, Aalsmeer, Geref. kerk, 1671:
De namen der ledematen die bij ons gevonden zijn:
In het Oostent: Claas Jacobsz Borst, onder censuur aangenomen Jannitje Willems, HV.

2141. Jannitje WILLEMS,
Geboren ca. 1645, Geref. lidmaat, overleden te Aalsmeer op 14 maart 1725, oud ca. 80 jaar.

LIDMATEN, Aalsmeer, Geref. kerk, 1671:
De namen der ledematen die bij ons gevonden zijn:
In het Oostent: Claas Jacobsz Borst, onder censuur aangenomen Jannitje Willems, HV.

IMPOST op begraven, Aalsmeer, 14 maart 1725:
Willem Klaasz Borst het lijk van Jannetje Willems. Prodeo.

KINDEREN VAN KLAAS JACOBSZ BORST EN JANNITJE WILLEMS:
 1. Kornelis Claasz Borst,  zie nr. 1070.
  Geboren ca. 1670, mogelijk te De Kwakel, Geref. lidmaat, overleden te Aalsmeer tussen 1720 en 1724, oud ca. 52 jaar.
  Gehuwd ca. 1695 met Antje Hijndriks.
 2. Willem Claasz Borst,
  Geboren ca. 1675, Geref. diaken te Aalsmeer 1707/08 en 1714/15, overleden na 1739.
  Gehuwd (1) met Neeltje Bastiaans, overleden tussen 15 oktober 1704 en 17 maart 1706, dochter van Bastiaan Maartsz en Marritje Gerrits Boender.
  Gehuwd (2) ca. 1705 met Neeltje Cornelisdr Schoutjannen, overleden voor 1724, dochter van Cornelis Claesz Schoutjannen en Marrijtgen Gijssen.
  Gehuwd (3) te Aalsmeer in de Geref. kerk op 14 april 1726 met Neeltje Hendriks, overleden te Aalsmeer op 28 april 1726.

  OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF (nr. 804), Weeskamer, Aalsmeer, 15 oktober 1704:
  Op huiden 15 Octob: 1704 Soo heeft Willem Claasz Borst als in huwelijk hebbende Neeltge Bastiaans dogter van wijlen Bastiaan Maartsz en Marritje Gerrits Boender ter weeskamer van Aalsmeer geligt ende ontfangen de doos met de inleggende 497 guldens 2 stuivers 8 penningen die hem in qt. als ......... ten weeskamer van Aalsmeer berustende van de vaders ende moeders Erffenis deugdelijken was ka....etenende daar, [etc].

  OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF (nr. 804), Weeskamer, Aalsmeer, 17 maart 1706:
  Compareerde ter weeskamer van Aalsmeer Willem Klaasz Borst als in huwelijk hebbende Neeltje Corn: Schoutjannen die bekende .................. geligt & ontfangen te hebben de doos met de inleggende 937 guldens 7 stuijvers zoo aan goud als zilver geld gekomen van zijn vrouws vader en moeder & deszelfs oud oom Gijs Krijnen [etc.].

  AANGIFTE (Willem Claasz Borst):
  Te Aalsmeer op 14 maart 1725 van het lijk van zijn moeder.

  TROUWREGISTER, Aalsmeer, Geref. kerk, 14 april 1726:
  Willem Klaas Borst, Wed. en Neeltjen Hendriks, Wed.
  Ingetekent 29 maart 1726.

  IMPOST OP BEGRAVEN, Aalsmeer, 28 april 1726:
  Willem Klaas: Borst, het lijk van Neeltje Hendricx. Prodeo.
 3. Geertje Claasse Borst,
  Lidmaat Geref. kerk, overleden te Aalsmeer voor 26 augustus 1739.

  OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, Weeskamer, Aalsmeer, 1739.
 4. Grietje Claasse Borst,
  Geboren ca. 1680, lidmaat Geref. kerk, overleden te Aalsmeer voor 24 mei 1719.
  Gehuwd te Aalsmeer in de Geref. kerk op 17 december 1715 met Sijmen Pieterse Blankesteijn.
  Sijmen huwde (2) te Aalsmeer in de Geref. kerk op 24 mei 1719 met Trijntje Jacobs Kok.

  TROUWREGISTER, Aalsmeer, Geref. kerk, 7 december 1715:
  Aangetekent en op hun tijd getroud Sijmen Pieterze Blankesteijn, JM en Grietje Klaasse Borst, JD, beijde wonende op de Noord.

  TROUWREGISTER, Aalsmeer, Geref. kerk, 24 mei 1719:
  Zijme Pietersz, wedr: van Grietje Klaasse Borst in het O.E. met Trijntje Jacobs Kok, JD, woond in het O.E.
  Op hun tijd getrouwt.
 5. Hillegond Claas Borst,
  Vermeld als Geref. lidmaat in Aalsmeer in 1715, overleden aldaar op 25 januari 1728.
  Gehuwd te Aalsmeer op 8 oktober 1712 met Klaas Cornelisz Joris, geboren ca. 1675, vermeld als Schepen van Aalsmeer in 1714/15, begraven te Aalsmeer op 29 mei 1718 in de classe van f 6.-
  Klaas Cornelisz Joris was eerder gehuwd (1) met Marritje Gijssen Piet en (2) met Aaltje Ariens Visser.

  IMPOST OP BEGRAVEN, Aalsmeer, 29 mei 1718:
  Hillegont Klaes Borst doet aangeving van het lijk van haar man Klaas Cornelisz Joris.
  Classis f 6.-.

  IMPOST OP BEGRAVEN, Aalsmeer, 25 januari 1728:
  Corn: Will: Borst, het lijck van Hillegond Klaes Borst. Prodeo.
 6. Antje Claas Borst,
  Overleden te Aalsmeer op 5 juli 1730.

  IMPOST OP BEGRAVEN, Aalsmeer, 5 juli 1730:
  Het lijk van Antje Klaas Borst. Prodeo.
2144. Jan Gerritsz [RINKEL], ook Jan Gerritsz BOUW, Jan BOUTSEN en Jan Gerritsen DE JONGH, zie nr. 2080.
Geboren te Eemnes ca. 1665, van beroep boer, erfgooier, Oud-Katholiek, overleden te Hilversum voor 1719.
Gehuwd te Eemnes in de Rooms-Kath. kerk op 29 mei 1690 met Aeltie GIJSBERTS, mogelijk geboren te Eemnes ca. 1665.

2145. Aeltie GIJSBERTS, zie nr. 2081.
Geboren ca. 1665, mogelijk te Eemnes, overleden na 1700.

2146. Gerit Claesse [DE JONG], zie nr. 2082.
Geboren ca. 1660, Rooms-Katholiek, naderhand Oud-Katholiek, overleden na 1700, mogelijk te Hilversum.
Gehuwd voor 1685 met Maria Jans ELTEN.

2147. Maria Jans ELTEN, zie nr. 2083.
Geboren ca. 1660, mogelijk te Hilversum, Rooms-Katholiek, naderhand Oud-Katholiek, vermeld als doopgetuige in 1702.

2160. VERSCHUUR, mogelijk Guert Hendrickse, ook Geurt Henricz VERSCHUER.
Geboren ca. 1655.
Gehuwd ca. 1680 met N.N.

KINDEREN:
 1. Hendrik Verschuer,  zie nr. 1080.
  Geboren ca. 1685, vermeld op 22 november 1732 te Kortenhoef als comparant bij verkoop bakkerij aan Gijsbertje Hendrikse Schoenmaker, waarbij Willem Verschuur optreedt als lastgever.
  Gehuwd ca. 1715 met N.N.
 2. Willem Verschuer,
  Geboren voor 1690, mogelijk te Utrecht, woont te Kortenhoef (1713, 1719), van beroep bakker te Westbroek (1720), huurt in 1722 een 'huijsinge en hofstede met 3 ½ mergen land in Maartensdijk', vermeld op 22 november 1732 te Kortenhoef als lastgever bij verkoop bakkerij aan Gijsbertje Hendrikse Schoenmaker, waaarbij Hendrik Verschuur optreedt als comparant.
  Gehuwd (1) voor 22 maart 1713 met Hendrina van Wijck, ook Hendrijntje van Wijck, vermeld in 1713, overleden voor 7 november 1719.
  Gehuwd (2) te Ankeveen in de Rooms-Kath. kerk op 28 november 1719, ondertrouw te 's-Graveland op 7 november 1719 en te Kortenhoef op 9 november 1719 met Gijsbertje Jans Spruijt, geboren te Amersfoort, woont in 1719 te 's-Graveland.

  NAGESLACHT:
  Uit notarisakte dd 30 juli 1720 blijkt dat Willem Verschuer in dat jaar minderjarige kinderen had.
  Uit het doopregister van Westbroek, Geref. kerk blijkt dat daar geen van zijn kinderen werd gedoopt (1699-1726), evenmin te Maarssen RKK 1713-1722.
  Ook huwelijken en ondertrouw vonden niet plaats te Westbroek (1685-1721), evenmin te Maarssen RKK 1700-1724.
  Utrecht RK, 1706-1726:
  Hendrina van Wijck, niet begraven te Maarssen (1713-1720), niet te 's-Graveland, alle gezindten, 1713-1720, niet te Ankeveen, Gaarderarchief (1700-1812).
  Ankeveen, R.K. dopen, 1718-1724 - geen Verschuur.
  's-Graveland, Geref. kerk.

  WESTBROEK.
  Ligt 8 km ten zuiden van Hilversum.

  NOTARISAKTE (G. Marthens), Utrecht, 22 maart 1713 (inv. nr. U150a2, aktenr. 22):
  Verzegeling van kast in het sterfhuis van Gosuinus van Wijck, broer van onderstaande broers en zusters:
  Rynier van Wijck.
  Johan van Wijck.
  Lysbeth van Wijck, gehuwd met Hermanus Hartringe.
  Hendrina van Wijck, gehuwd met Willem Verschuur.

  NOTARISAKTE (G. Marthens), Utrecht, 12 april 1713 (inv. nr. U150a2, aktenr. 28):
  Procuratie.
  Willem Verschuur, gehuwd met Hendrina van Wijck, wonende te Cortenhoeff.
  Johan van Wijck, zwager en broeder.
  Samenvatting inhoud akte: tot waarneming zaken in de nalatenschap van Gosuinis van Wijck.

  ONDERTROUWREGISTER, Amersfoort, 7 november 1719:
  Compareerden Willem Verschuer, Weduwenaer van Hendrijntje van Wijck, wonende tot Corthoeff t: b:, Ende Gijsbertje Jans Spruijt, meerderjarige dochter, die verklaerde geen ouders in levende lijve te hebben, wonende alhier t: b:, Ende versochten .............. geconsenteert zijn, .... ook hare gebooden tot Corthoeff gaan, & daer van betoon voor de Solemnisatie des huwelijk in te brengen.
  [1e, 2e en 3e gebod op 7, 14 en 21 9ber; den 24e acte uijtgelevert]

  ONDERTROUWREGISTER, Huwelijksbijlage, 's-Graveland, 7 november 1719:
  Dat de Versoeke van Willem Verschuure, weduwenaer van Hendrijntje van Wijk, wonende tot Corthoeff, toekomende Bruijdegom ende Gijsbertje Jans Spruijt, jongedochter wonende alhier, toekomende Bruijd, op heden sijn ingeschreven, [etc].
  [w.g.] Secretarijs der Stad Amersfoort, 7 November 1719.

  TROUWREGISTER, Ankeveen, Rooms-Kath. kerk, 28 november 1719:
  Anno 1719 die 28 Novembris.
  Copulati sunt Wilm Verschuyr [et] Gijsbertjen Jans Spruijt.
  Testes Gerard Dircks, Gerard Wilms.

  NOTARISAKTE (T. Vosch van Avezaat), Utrecht, akte nr. 420, 30 juli 1720:
  Testament.
  Samenvatting: Inboedel, staande huwelyk geconquesteerde goederen en lyftocht langstlevende.
  Testateur: Willem Verschuer, van beroep backer, wonende te Westbroeck, gehuwd met Gysbertje Jans Spruyt.
  Bijzonderheden: met benoeming, over de minderjarige kinderen en erfgenamen, van langstlevende tot voogd.

  AKTEN OUD-RECHT, Kortenhoef, 22 november 1732, nr. 27:
  Verkoopakte:
  Willem Verschuur, lastgever en Hendrik Verschuur, comparant bij verkoop bakkerij aan Gijsbertje Hendrikse Schoenmaker.
  Abraham Dirkze Kool, eigenaar belendende bakkerij.
  Zietze Janse Timmer, idem.
  Martens, erflater, overledene.
  Dirk Abrahamse Kool, echtgenoot overledene.

  OPMERKING:
  Mijndert Verschuur, en 18 andere turftrekkers, wonende in Kortenhoeff compareerden op 15 maart 1743 voor notaris Jacob Mooij voor het opstellen van een request gericht aan de Heren Staten van Utrecht met verzoek aan hen voorrang te geven boven buitenlandse personen wegens het turftrekken bij Kortenhoef.
  [bron: Gens Nostra, 1994, blz. 75 en 76]

  KIND:
  1. Doodgeboren kind,
   Begraven te Ankeveen op 4 september 1711.

   GAARDERSARCHIE, Grafregister, Ankeveen, alle gezindten, 4 september 1711:
   Den 4 Sept.: het doodbooren kind van Willem de bakker.
2164. Teun DE JONGH,
Geboren ca. 1660, mogelijk te Ankeveen.
Gehuwd ca. 1685 met N.N.

KINDEREN:
 1. Teunis Teunisz de Jongh, ook Teunis Teunissen,  zie nr. 1082.
  Geboren ca. 1690, overleden voor 1772.
  Gehuwd (1) voor 1718 met Annetje Gerrits.
  Buitenechtelijke relatie (2) van 1719-1724 met Geertje Gijsbers.
  Gehuwd (3) te Ankeveen op 29 januari 1733 met Jacobje Jans Schrieck, geboren ca. 1705, begraven te Ankeveen op 25 juli 1772, oud ca. 67 jaar.
 2. Nelletje Teunis de Jongh,
  Gehuwd (1) voor 1732 met Pieter Jan Sijmens, overleden voor 7 april 1732.
  Gehuwd (2) te Ankeveen in de Rooms-Kath. kerk op 28 april 1732, ondertrouw aldaar op 7 april 1732 met Coenraat Lucas Straatman, eerder weduwnaar van Annetje Teunisze.

  ONDERTROUWREGISTER, Huwelijksbijlagen, Ankeveen, schout en schepenen, 7 april 1732:
  Compareerden voor Johannes Gousset, Schout van Abcoude, Coenraat Lucas Straatman, Laast Weduwenaar van Annetge Teunisz eonende int Geijn onderden gerechten van Abcoude en Nelletje Teunis de Jongh, wede van Pieter Jan Sijmens wonende onder den Gerechten van Anckeveen en versochten dat hare drie huwelijks Gebooden mochten worden gepubliceert die haar sijn geaccordeert met belastinge dat deselve mede moeten worden gepubliceert tot Ankeveen en daar van Wettig betoon ingebragt.
  actum in Abcoude op den 7 april 1732.

  ONDERTROUWREGISTER, Huwelijksbijlagen, Ankeveen, schout en schepenen, 7 april 1732:
  Dat de drie agtereenvolgende Zondagen de Huwelijxe geboden van Koenraad Lucas Straatman, Wedunaar van Annetje Teunis, en Nelletje de Jong, Wed: van Pieter Jan Sijmensen, alhier te Ankeveen onverhindert zijn gegaan, en derhalven in den Huwelijke Staat zullen mogen werden bevestigd getuijge ik, Gerrit van Harderwijk.
  Ankeveen den 27 April 1732.
  NB.
  op dato als Boven in trou gesolemniseert present den Schout Claes Pooch, Scheepenen Willem Zijmens, Jan Nijsen.

  TROUWREGISTER, Ankeveen, Rooms-Kath. kerk, 28 april 1732:
  Anno 1732 die 28 Aprilis
  copulati sunt Coendert Lucas Straetman, Nellitjen de Jongh.
  testes Lijsbeth Jans Simonsen, Sijtjen Pieter Dien..e.

2166. Gijsbert RODT, ook genaamd Gijsbert RAT,
Geboren ca. 1665, overleden na 13 maart 1739.
Gehuwd met N.N.

OUD-RECHT, transporten, hypotheken, etc., Kortenhoef, 13 maart 1739 (inv. nr. 3388, acte nr. 104):
Huwelijks aankondiging van Jurie de Vale, geboren te Enger, geassisteerd door Dirk de Groot, met Geertje Gijsbertse Rat, vergezeld van haar vader Gijsbert Rat.

KINDEREN:
 1. Niesjen Gijsberts Rot,
  Geboren te Kortenhoef ca. 1690, vermeld als doopgetuige in 1744 en 1750.
  Gehuwd te Ankeveen voor schout en schepenen op 9 oktober 1714, ondertrouw te Kortenhoef op 7 oktober 1714 met Rijk Jansen Rossenbergh, overleden voor 1757.
  TROUWREGISTER, Huwelijksbijlage, Ankeveen, schout en schepenen, 7 oktober 1714:
  Dat Rijk Jansen Rossenbergh, Jongman, met Niesjen Gijsbertsz Rot, Jongedogter van Cortenhoeft, hare drie Sondaaghse Uijtroepinge voor onse kerke van Cortenhoef alhier onverhindert hebben gehad, zoo dat de voornoemd perzoonen, voor zoo veel ons aangaa wel in den houwelijke Staat mogen bevestigt werden, dat getuijge ik ondergeschreven in waarheijt.
  Cortenhoef den 7 oktober 1714.
  N.B.
  Dat de boven genoemende persoonen door de gereghte van Anckeveen in den Houwelijken Staat sijn bevestight op den 9 October 1714 getuijge ick onder geschrevene bij Apsentij van den Secretaris door mijn ....... ..... Aal Schoudt.

  DOOPGETUIGE:
  Te Ankeveen in de R.K. kerk op 20 oktober 1744 van Meinardus, zoon van Jan Hendriks Verschuur en Aaltjen Rijcken Rossenberg.
  Te Ankeveen in de R.K. kerk op 17 juli 1750 van Agnes, dochter van Gerrit Janse van Hoorn en Hendrikje Rijcke Rossenberg (getuige Niesje Gijsberts).

  KINDEREN:
  1. Marietjen Rijcken Rossenberg,
   Geboren te Kortenhoef ca. 1715, vermeld als doopgetuige 1743-1761.
   Gehuwd te Ankeveen op 12 januari 1740, ondertrouw aldaar op 24 december 1739 met Pieter Jansen Jongman, geboren te Ankeveen.

   DOOPGETUIGE:
   Te Ankeveen in de R.K. kerk op 6 december 1743 van Richardus, zoon van Jan Rijcken Rossenbergh en Joanna Gerrits Brasser.
   Te Ankeveen in de R.K. kerk op 14 januari 1747 van Maria, dochter van Jan Hendriks Verschuur en Aaltjen Rijcken Rossenberg.
   Te Ankeveen in de R.K. kerk op 7 oktober 1748 van Everardus, zoon van Jan Hendriks Verschuur en Aaltjen Rijcken Rossenberg.
   Te Ankeveen in de R.K. kerk op 9 november 1757 van Anna, dochter van Jan Hendriks Verschuur en Aaltjen Rijcken Rossenberg.
   Te Ankeveen in de R.K. kerk op 4 juli 1761 van Meinardus, zoon van Jan Hendriks Verschuur en Aaltjen Rijcken Rossenberg.
  2. Jan Rijcken Rossenbergh,
   Geboren ca. 1715.
   Gehuwd te Ankeveen op 21 april 1743 met Joanna Gerrits Brasser, gedoopt te Ankeveen in de R.K. kerk op 16 augustus 1718, dochter van Gerardus Hendriksz Brasser en Geertje Jansen.
  3. Aaltje Rijcken Rossenberg,
   Geboren ca. 1720, van beroep daghuurster, vermeld als doopgetuige in 1755, overleden voor 1784.
   Gehuwd te Ankeveen in de Rooms-Kath. kerk op 5 februari 1742 met Jan Hendrikse Verschuur, geboren ca. 1715, van beroep waterschepper bij de brandweer te Kortenhoef, overleden voor 1784, zie nr. 1080.

   AKTEN OUD-RECHT, Kortenhoef, 19 januari 1742, nr. 214:
   Huwelijks aankondiging Jan Hendrikze Verschuer met Aaltje Rijkse Rossenbergh.

   TROUWREGISTER, Ankeveen, R.K. kerk, 5 februari 1742:
   Anno 1742 die 5 Februarii.
   Copulati sunt Jan Hendricksen Verschuur [et] Aeltjen Rijcken.
   Coram frequente populo.

   DOOPGETUIGE (Aaltje Rijken Rossenberg):
   Te Ankeveen in de R.K. kerk op 2 augustus 1755 van Agnes, dochter van Gerrit van Hoven en Hentje Rossenberg.
  4. Hendrikje Rijcke Rossenberg, ook Henrica Rijcken,
   Gedoopt te Ankeveen in de R.K. kerk op 9 februari 1720, vermeld als doopgetuige in 1745, overleden na 1762.
   Gehuwd te Ankeveen op 22 mei 1741 met Gerrit Janse van Hoorn, ook Van Hooven, overleden na 1762.

   DOOPREGISTER, Ankeveen, R.K. kerk, 9 februari 1720, blz. 8:
   Anno 1720 die 9 Februarii.
   Baptizata est Henrica.
   Parent: Rijck Jansen, Nijsjen Gijsbersen.
   Mat. Duijfjen Gijsbers cujus loco afftitit Geertjen Gijsbers.

   DOOPGETUIGE:
   Te Ankeveen in de R.K. kerk op 7 december 1745 van Agnes, dochter van Jan Hendriks Verschuur en Aaltjen Rijcken Rossenberg.
  5. Theodora Rijken Rossenberg, ook Dirckjen Rijken Rossenberg,
   Gedoopt te Ankeveen in de R.K. kerk op 31 juli 1726, vermeld als doopgetuige in 1742.
   Buitenechtelijke relatie in 1744 met Lammert Brasser.
   Gehuwd te Ankeveen op 17 juni 1757 met Jan Woltersen, geboren te Didam, zoon van Wolter Peters.

   DOOPREGISTER, Ankeveen, R.K. kerk, 31 juli 1726:
   getuige Annetjen Lammers.

   DOOPGETUIGE:
   Te Ankeveen in de R.K. kerk in augustus 1742 van Richardus, zoon van Jan Hendriks Verschuur en Aaltjen Rijcken Rossenberg.
   Te Ankeveen in de R.K. kerk op 27 augustus 1752 van Henricus, zoon van Jan Hendriks Verschuur en Aaltjen Rijcken Rossenberg.
  6. Anna Rijken Rossenberg,
   Gedoopt te Ankeveen in de R.K. kerk op 26 juni 1729, vermeld als doopgetuige in 1745-1754.

   DOOPREGISTER, Ankeveen, R.K. kerk, 26 juni 1729:
   getuige Gerritjen Lammers.

   DOOPGETUIGE:
   Te Ankeveen in de R.K. kerk op 5 juni 1745 van Gertrudis Brasser, buitenechtelijke dochter van Lammert Brasser (dixit) en Dirckjen Rijken Rossenberg.
   Te Ankeveen in de R.K. kerk op 16 februari 1746 van Richardus, zoon van Gerrit Janse van Hoorn en Hendrikje Rijcke Rossenberg.
   Te Ankeveen in de R.K. kerk op 24 september 1750 van Maria, dochter van Jan Hendriks Verschuur en Aaltjen Rijcken Rossenberg.
   Te Ankeveen in de R.K. kerk op 1 februari 1754 van Anna, dochter van Jan Hendriks Verschuur en Aaltjen Rijcken Rossenberg (cujus loco levavit Mietje Gijsbers).
 2. Geertje Gijsberse Rodt,  zie nr. 1083.
  Geboren ca. 1695, vermeld als doopgetuige in 1720, op 27 april 1742 als getuige aanwezig bij huwelijk van haar dochter Dirkje.
  Gehuwd te Kortenhoef op 13 maart 1739 met Jurie de Vale, geboren te Enger.
 3. Mietje Gijsbers,
  Vermeld als doopgetuige in 1754.

  DOOPGETUIGE:
  Te Ankeveen in de R.K. kerk op 1 februari 1754 van Anna, dochter van Jan Hendriks Verschuur en Aaltjen Rijcken Rossenberg (Annitje Rijken cujus loco levavit Mietje Gijsbers).
 4. Lammert Gijsbertsz Rat, ook genaamd Lammert Rot en Lammert Kaack.
  Geboren ca. 1695, overleden voor 1754.
  Gehuwd (1) met N.N.
  Gehuwd (2) voor ca. 1725 met Neeltje Martens Paertije.

  DOOPGETUIGE (Neeltje):
  Op 26 juli 1739 te ’s-Graveland in de Geref. kerk van Lammert, zoon van Gerrit Louwris de Rijk en Aaltje de Rooij.

  OUD-RECHT, Transportaktes en hyptheken, etc., Kortenhoef, 2 februari 1754 (inv. nr. 3390, acte. nr. 20):
  Transportakte:
  Neeltie Martense Paartie, weduwe van wijlen Lammert Kaack, moeder van Annitje Kaack en Maarten Kaack verkoopt onroerend goed aan Jan Kolhof.
  Lastgever: Maarten Paartie.

  KINDEREN UIT HET EERSTE HUWELIJK:
  1. Maarten Lammertsz Kaack,
   Overleden te Kortenhoef op 4 april 1796.

   OUD-RECHT, Transportaktes en hyptheken, etc., Kortenhoef, 30 mei 1763 (inv. nr. 3391, acte. nr. 81):
   Marten Kaack koopt onroerend goed van Elbert Leeflang.

   OUD-RECHT, Transportaktes en hyptheken, etc., Kortenhoef, 30 mei 1763 (inv. nr. 3391, acte. nr. 82):
   Schuldbekentenis van Marten Kaak, schuldeiser is Elbert Leeflang.

   OUD-RECHT, Transportaktes en hyptheken, etc., Kortenhoef, 2 mei 1764 (inv. nr. 3391, acte. nr. 133):
   Maarten Kaak, vermeld als belendende eigenaar.

   BEGRAAFBOEK, Kortenhoef, Hervormde kerk, 4 april 1796, blz. 65:
   Graf nr. 63: Marten Kaak.

  2. Aaltie Lammerse Kaak,
   Geboren ca. 1715, overleden te Kortenhoef op 27 juni 1789.
   Gehuwd te Kortenhoef op 9 maart 1738 met Jacob Cornelisz Ockhuijse, ook genaamd Jacob Kalff, overleden te Kortenhoef op 17 januari 1789.

   DOOPGETUIGE:
   Op 15 oktober 1741 te Kortenhoef in de Geref. kerk van Gijsbert, zoon van Hendrik Jansz en Trijntje Baak.
   Op 14 augustus 1757 te Kortenhoef in de Geref. kerk van Neeltje, dochter van Lammert Kaak en Magteltje Fokker.

   BEGRAAFBOEK, Kortenhoef, Hervormde kerk, 27 juni 1789, blz. 39:
   Graf. nr. 37: huisvrouw van Jacob Ochuijsen.

   KINDEREN:
   1. Willem Jacobsz Ockhuijse, gedoopt te Kortenhoef in de Geref. kerk op 21 september 1738, doopgetuige Wijntie, de vader’s moeder.
   2. Willem Jacobsz Ockhuijse, gedoopt te Kortenhoef in de Geref. kerk op 24 januari 1740, doopgetuige Weijntje.
   3. Gerrit Jacobsz Okhuijsen, gedoopt te Kortenhoef in de Geref. kerk op 21 februari 1742, doopgetuige Teuntje Lamb. Kaak.
   4. Krijn Jacobsz Kalff, gedoopt te Kortenhoef in de Geref. kerk op 8 januari 1744, doopgetuige Jannetje Krijnen, overleden te Kortenhoef op 26 juli 1820, oud 76 jaar.
    Gehuwd met Neeltje Pieters Mooij.
   5. Lijsbet Jacobs Okhuijzen, gedoopt te Kortenhoef in de Geref. kerk op 3 april 1746, doopgetuige Jannetje Krijnen.
   6. Lammert Jacobsz Okhuijsen, gedoopt te Kortenhoef in de Geref. kerk op 26 mei 1748, doopgetuige Teuntje Lammerts.
   7. Jacob Jacobsz Okhuijsen, gedoopt te Kortenhoef in de Geref. kerk op 16 augustus 1750, doopgetuige Jannetje Krijnen.
   8. Marten Jacobsz Ochuijzen, gedoopt te Kortenhoef in de Geref. kerk op 15 juli 1753, doopgetuige Annetje Lamm: Kaak.
  3. Teuntje Lamberts Kaak,
   Vermeld als doopgetuige in Kortenhoef op 21 februari 1742.
   Gehuwd voor 1746 met Jan Pietersz Brevoort.

   DOOPGETUIGE:
   Op 21 februari 1742 te Kortenhoef in de Geref. kerk van Gerrit, zoon van Jacob Okhuijsen en Aaltje Lammerts Kaak.
   Op 26 mei 1748 te Kortenhoef in de Geref. kerk van Lammert, zoon van Jacon Okhuijsen en Aaltje Lammerts Kaak.

   KIND:
   1. Leendert Jansz Brevoort, gedoopt te Kortenhoef in de Geref. kerk op 7 november 1745.
  4. Trijntje Kaak,
   Vermeld als doopgetuige in Kortenhoef op 1 april 1742.
   Gehuwd voor 1743 met Hendrik Jansz.

   DOOPGETUIGE:
   Op 1 april 1742 te Kortenhoef in de Geref. kerk van Jacob, zoon van Michiel de Kleijn en Geertje Gijsb: Hoogenberg.

   KIND:
   1. Grietje Hendriks, gedoopt te Kortenhoef in de Geref. kerk op 23 december 1742, getuige Geertje Hordenberg.
  KINDEREN UIT HET TWEEDE HUWELIJK:
  1. Lammert Rot, ook genaamd Lammert Kaak,
   Gehuwd (1) voor 1747 met Angenietje Zwart.
   Gehuwd (2) voor 1757 met Magteltje Tijmens Fokker, overleden te Kortenhoef op 28 september 1786.

   BEGRAAFREGISTER, Kortenhoef, Hervormde kerk, 28 september 1786, blz. 35:
   Graf nr. 33: Magteltje Focker.

   KIND UIT HET EERSTE HUWELIJK:
   1. Gerrit Lammerts Rot,
    Gedoopt te Kortenhoef in de Geref. kerk op 18 december 1746.

    DOOPREGISTER, Kortenhoef, Geref. kerk, 18 december 1746:
    Gerrit, zoon van Lammert Rot en Angenietje Zwart.
   KIND UIT HET TWEEDE HUWELIJK:
   1. Neeltje Lammerts Rot,
    Gedoopt te Kortenhoef in de Geref. kerk op 14 augustus 1757.

    DOOPREGISTER, Kortenhoef, Geref. kerk, 14 augustus 1757:
    Neeltje, dochter van Lammert Kaak en Magteltje Fokker.
    Getuige Aaltje Kaak.
   2. Tijmen Lammertsz Kaak,
    Gedoopt te Kortenhoef in de Geref. kerk op 28 oktober 1759.

    DOOPREGISTER, Kortenhoef, Geref. kerk, 28 oktober 1759:
    Tijmen, zoon van Lammert Kaak en Magteltje Tijmens.
    Getuige Marritje Teunis.
   3. Jaapje Lammerts Kaak,
    Gedoopt te Kortenhoef in de Geref. kerk op 28 maart 1762.

    DOOPREGISTER, Kortenhoef, Geref. kerk, 28 maart 1762:
    Jaapje, dochter van Lammert Kaak en Magcheltje Fokker.
    Getuige Marritje Fokker.
  2. Annitije Lammerts Rat, ook genaamd Annetje Lammerts Kaak.
   Gedoopt te Kortenhoef in de Geref. kerk op 25 mei 1732.

   DOOPREGISTER, Kortenhoef, Geref. kerk, 25 mei 1732:
   Annitije, dochter van Lammert Gijsbertsz Rat en Neelije Martens Paertije.
   Getuige Lijsbet Martens Paertije.

   DOOPGETUIGE:
   Op 15 juli 1753 te Kortenhoef in de Geref. kerk van Marten, zoon van Jacob Ochuijzen en Aaltje Lammerts Kaak.
 5. Duijfjen Gijsbers,
  Vermeld als doopgetuige in 1720.

  DOOPGETUIGE:
  Te Ankeveen in de Rooms-Kath. kerk op 9 februari 1720 van Henrica, dochter van Rijck Jansen en Nijsjen Gijsbersen (Duijfjen Gijsbers cujus loco afftitit Geertjen Gijsbers).
2176. Cornelis Klaas VREEKSZ,
Zoon van Claes Vrericksz [nr. 4352] en van Annetgen Jans Buijser [nr. 4353], geboren te Aalsmeer ca. 1629, overleden na 1673.
Gehuwd ca. 1652 met N.N., een dochter van Pieter Dircksz Ghijsz en van Jannetje Jans.

2177. 'Dochter' Pieter Dircksz GHIJSZ, ook bekend onder de namen GEUS en BEEN.
Dochter van Pieter Dirksz Ghijs [nr. 4354] en van Jannetje Jans [nr. 4355], geboren te Aalsmeer ca. 1629.

KINDEREN VAN CORNELIS KLAAS VREEKSZ EN 'DOCHTER' PIETER DIRCKSZ GHIJSZ:
 1. Baard Cornelisz Klaas Vreeksz,  zie nr. 1088.
  Geboren ca. 1655, landbouwer, overleden te Aalsmeer tussen 1701 en 25 augustus 1721.
  Gehuwd te Aalsmeer ca. 1680 met Geertje Cornelis Mantjes, geboren ca. 1660, Doopsgezind (Vermaning der Oude Vriesen), woont aan de Uiterweg (1726).
  Geertje huwde (2) te Aalsmeer op de Uiterweg in Vermaning der Oude Vriezen op 22 december 1726, ondertrouw te Aalsmeer voor schout en schepenen op 8 december 1726 met Pieter Dirksz Slop, geboren ca. 1660, Doopsgezind (De Oude Vriezen), woont te Uithoorn (1726), zoon van Dirk Cornelisz Slop en Neeltgen Pieters Been.
 2. Pieter Cornelisz Claes Vreeksz,
  Geboren te Aalsmeer in juni 1665, van beroep teelman, turfmaker, overleden ca. 1748, oud ca. 83 jaar.
  Gehuwd ca. 1690 met Lijsbet Maartens, geboren ca. 1665, overleden te Aalsmeer op 8 november 1743, oud ca.78 jaar.
 3. Dirk Cornelisz Klaas Vreeksz,
  Geboren ca. 1670, vermeld als voogd over de kinderen van zijn broer Baard, overleden te Aalsmeer op 10 mei 1734, oud ca. 64 jaar.
  Gehuwd met N.N.
2178. Cornelis Jacobsz MANTJES,
Mogelijk een zoon van Jacob Willemsz Mantgens [nr. 4356], geboren te Aalsmeer ca. 1635, overleden voor 22 september 1691.
Gehuwd ca. 1660 met Niesje POUWELS.

2179. Niesje POUWELS,
Mogelijk een dochter van Poulus Ceesjannen [nr. 4358] en Lijsbet Claesdr. [nr. 4359], geboren ca. 1635.

KINDEREN VAN CORNELIS JACOBSZ MANTJES EN NIESJE POUWELS:
 1. Geertje Cornelis Mantjes,  zie nr. 1089.
  Geboren ca. 1660, Doopsgezind (Vermaning der Oude Vriesen), woont aan de Uiterweg (1726).
  Gehuwd (1) te Aalsmeer ca. 1680 met Baard Cornelis Klaas Vreeksz, geboren ca. 1655, landbouwer, overleden tussen 1701 en 25 augustus 1721.
  Gehuwd (2) te Aalsmeer op de Uiterweg in Vermaning der Oude Vriezen op 22 december 1726, ondertrouw te Aalsmeer voor schout en schepenen op 8 december 1726 met Pieter Dirksz Slop, geboren ca. 1660, Doopsgezind (De Oude Vriezen), woont te Uithoorn (1726), zoon van Dirk Cornelisz Slop en Neeltgen Pieters Been.
 2. Poulus Cornelisz Mantjes,
  Vermeld als Armmeester van de Geref. kerk in Aalsmeer (1704), overleden te Aalsmeer op 31 juli 1738.
  Gehuwd met Marritje Cornelis Joren, overleden te Aalsmeer op 10 september 1736.

  IMPOST op begraven, Aalsmeer, 31 juli 1738:
  Aangifte door Jan Jansz Henst in de classis van f 3.-
 3. Jacob Cornelisz Mantjes,
  Overleden te Aalsmeer na 6 december 1725.

  OVERLIJDENSAANGIFTE:
  Op 6 december 1725 deed Jacob Cornelis Mantjes in Aalsmeer aangifte van het overlijden van Neeltje Jans.
 4. Grietje Cornelis Mantjes,
  Geboren ca. 1675, overleden te Aalsmeer op 21 september 1767, oud ca. 92 jaar.
  Gehuwd te Aalsmeer op 12 januari 1697 met Jan Jacob Willemen, geboren ca. 1675, Doopsgezind, zoon van Jacob Wilemsz en Aechgen Jacobs.

  IMPOST op begraven, Aalsmeer, 21 september 1767:
  Heeft Cornelis Jacob Willeme aangeving gedaan vant lijk van zijn grootmoeder genaamt Grietje Cornelis Mantjes wed: van Jan Jacob Willeme onder Prodeo.
2180. Cornelis Claesz JONGKIND, ook bekend als Cornelis Claesz CROON ,
Geboren te Aalsmeer ca. 1625.
Gehuwd met N.N.

KIND VAN CORNELIS CLAESZ JONGKIND:
 1. Claes Cornelisz Jongkind,  zie nr. 1090.
  Geboren te Aalsmeer ca. 1655, overleden voor 1708.
  Gehuwd ca. 1680 met Neeltje Willems Schoutjannen.
2182. Willem CORNELISZ ,
Geboren ca. 1625, overleden voor 14 januari 1687.
Gehuwd te Aalsmeer ca. 1651 met Trijntgen Jans SCHOUTJANNEN.

2183. Trijntgen Jans SCHOUTJANNEN ,
Dochter van Jan Jansz Janbroer, ook Jan Jansz Schoutjannen [nr. 4366] en van Anna Lourisdr. [nr. 4367], geboren ca. 1630, mogelijk te Kalslagen, Gereformeerd, overleden te Aalsmeer voor 1699.

KINDEREN VAN WILLEM CORNELISZ EN TRIJNTGEN JANS SCHOUTJANNEN:
 1. Marritje Willems,
  Geboren te Aalsmeer ca. 1651, overleden voor 17 mei 1729.
  Gehuwd met Vreek Jansz de Wilde, overleden na 1734, zoon van Jan Cornelisz Vreecxz en Marijtgen Pouwels.
 2. Cornelis Willemsz,
  Geboren ca. 1652.
 3. Pieter Willemsz,
  Geboren ca. 1653.
 4. Neeltje Willems Schoutjannen,  zie nr. 1091.
  Geboren te Aalsmeer ca. 1655, Gereformeerd, overleden te Aalsmeer op 2 februari 1735, oud ca. 80 jaar.
  Gehuwd (1) ca. 1680 met Claes Cornelisz Jongkind, geboren te Aalsmeer ca. 1655, overleden voor 1708.
  Gehuwd (2) te Aalsmeer ca. 1708 met Baert Jansz Mors, geboren ca. 1655, overleden te Aalsmeer op 15 juli 1726, oud ca. 71 jaar.
 5. Claes Willemsz,
  Geboren ca. 1658.
 6. Jonge Neeltje Willems,
  Geboren ca. 1662.
  Gehuwd met Pieter Louwrisz van der Stam.
 7. Jan Willemsz,
  Geboren ca. 1668.
[bron: Aalsmeerse Stambomen, deel VI, blz. 596 e.v.]
2194. Herman BRORMAN, ook Brörman BAUER,
Zoon van Reineke Brorman [nr. 4388] en Tobeke N.N. [nr. 4389], geboren ca. 1630, van beroep landbouwer in Bokel, begraven te Ankum op 12 november 1715, oud ca. 85 jaar.
Gehuwd ca 1660 met Anna EILERMAN.

2195. Anna EILERMAN,
Geboren ca. 1640, begraven te Ankum op 19 januari 1720, oud ca. 80 jaar.

KINDEREN:
 1. Tobeke Broermann,
  Gedoopt te Ankum op 7 december 1660, overleden te Priggenhagen op 27 augustus 1701, oud 40 jaar.
  Gehuwd ca. 1685 met Gerardus Ortman, overleden te Priggenhagen op 13 augustus 1712.
  Gerardus huwt (2) te Bersenbrück op 16 januari 1703 met Elisabeth Scherer.
 2. Anna Alheidt Brorman, ook Aaltje Harmensdr.,  zie nr. 1097.
  Gedoopt te Ankum op 11 september 1662, overleden in het kerspel Bersenbrück op 30 april 1729, oud 66 jaar.
  Gehuwd te Bersenbrück ca. 1680 met Samuel Peselman, geboren te Bersenbrück ca. 1657, overleden in het kerspel Bersenbrück op 25 april 1729, begraven op 30 april 1729, oud ca. 72 jaar.
 3. Reineke Broman,
  Gedoopt te Ankum op 24 juli 1667, later ook Meier zu Bokel genoemd.
  Gehuwd in 1688 met Taleke Meyer, afkomstig uit Bokel.
 4. Geseke Brorman,
  Gedoopt te Ankum op 26 mei 1669.

 5. Henrich Brörman,
  Geboren 1669/70, overleden te Ankum op 21 september 1676, oud 6 jaar.
 6. Anna Maria Brörman,
  Geboren in 1675, overleden te Ankum op 25 september 1676, oud 1 ½ jaar.
 7. Johan Broerman,
  Gedoopt te Ankum op 12 augustus 1677, landbouwer in Bokel, overleden te Bokel op 12 juni 1742, oud 64 jaar.
  Gehuwd ca. 1707 met Anna Aleth Stükenbergs, gedoopt te Neuenkirchen/Olb. op 2 februari 1681, overleden na 1747.

  KINDEREN:
  1. Anna Elisabeth Brorman,
   Geboren in 1707, overleden in 1707.
  2. Maria Aleit Brorman,
   Geboren in 1708, overleden in 1708.
  3. Maria Catharina Brorman,
   Geboren in 1709, overleden in 1710.
  4. Johan Herman Brorman,
   Geboren in 1711, overleden in 1753, oud 42 jaar.
  5. Johan Jacob Brorman,
   Geboren in 1714, overleden in 1740, oud 26 jaar.
  6. Anna Maria Alheid Brorman,
   Geboren in 1718, overleden in 1748, oud 30 jaar.
  7. Maria Gertrud Brorman,
   Geboren in 1722, overleden in 1793, oud 71 jaar.

2196. Pieter Jan Jan NEELFLOREN, ook bekend als Pieter Jan Jan BOL,
Zoon van Jan Jan Neelfloren [nr. 4392] en van Marijtgen Dirkx [nr. 4393], geboren ca. 1614, Doopsgezind, van beroep arbeider, overleden te Aalsmeer op 9 maart 1700, oud ca. 86 jaar.
Gehuwd (1) met Geertgen DIRCX, overleden voor 1647, dochter van Dirck Dircxsz Oudejaepen en Maritgen Jacobs.
Gehuwd (2) met Trijntgen MAERTENSDR.
Gehuwd (3) te Aalsmeer ca. 1680 met Marritgen ALLERTS, geboren te Aalsmeer ca. 1635, Doopsgezind, overleden voor 1700, dochter van Allert Jacob Maertsz en Jannetje Jongcees, eerder weduwe van Jan Cornelisz Scheepmaker.
Gehuwd (4) met Jatris Pieters SLOP, overleden ca. 1714, dochter van Pieter Claesz Slopschoe.

OPMERKING:
Uit een testament blijk dat Pieter tamelijk welgesteld was. Hij bezat ondermeer een huis met een werf, verschillende stukken land en verscheidene vaartuigen. Zie verder A.S.5, blz.417/418.

[bron: Aalsmeerse Stambomen, deel V, blz. 417 en 418]

2197. Trijntgen MAERTENSDR,
Dochter van Maerten Jacobfloren [nr. 4394] en van Marritgen Cornelisdr [nr. 4395], geboren ca. 1625, overleden voor 1680.

KIND VAN PIETER JAN JAN NEELFLOREN EN GEERTGEN DIRCX:
 1. Geertje Pieters Neelfloren,
  Geboren ca. 1644, overleden te Aalsmeer op 30 november 1716, oud ca.72 jaar.
  Gehuwd (1) ca. 1666 met Leendert Cornelisz Engelen, overleden ca. 1682, zoon van Cornelis Jacobsz Engelen.
  Gehuwd (2) met Pieter Goossensz Wijnput, ook genaamd Cramer, overleden na 30 november 1716, weduwnaar van Geertgen Willems.

KINDEREN VAN PIETER JAN JAN NEELFLOREN EN TRIJNTGEN MAERTENS:
 1. Jan Pietersz Bol,
  Geboren ca. 1647, overleden na 1711.
  Gehuwd met Annetgen Pouwels Eveleens, geboren ca. 1650, overleden voor 15 juli 1696, dochter van Pouwel Wilemsz Eveleens en Marrijtgen Jans Pijeten.

  Uit dit huwelijk tenminste 2 kinderen:
  1. Dirk Jans Bol.
   Geboren ca. 1670, overleden op 4 november 1735, oud ca. 65 jaar.
   Gehuwd met Jannetje Reijers.
  2. Antje Jans Bol.
   Geboren ca. 1680, overleden op 17 december 1755, oud ca. 75 jaar.
   Gehuwd te Aalsmeer op 20 januari 1702 met Willem Dirksz Buijs, geboren ca. 1680, overleden op 19 augustus 1742, oud ca. 62 jaar, zoon van Dirk Willemsz Buijs en Geertje Willems Maertsz.
 2. Willem Pietersz Bol,
  Geboren ca. 1650, van beroep arbeider, overleden na 1731.
  Gehuwd (1) ca. 1670 met Hillegont Jacobs, overleden voor 1702, dochter van Jacob Pieter Gijsz en Haesgen Allerts.
  Gehuwd (2) ca. 1695 met Marritje Maartens, overleden na 1711.

  Kinderen van Willem Pietersz Bol en Hillegont Jacobs:
  1. Albert Willemsz Bol,
   Geboren ca. 1670.
   Gehuwd ca. 1695 met Aafje Cornelis Buijs, overleden ca. 1745, dochter van Cornelis Jacob Jansz Buijser en Beatrix Pietersdr.
  2. Aaltje Willems Bol,
   Geboren ca. 1675, overleden te Aalsmeer op 4 september 1730, oud ca. 55 jaar.
   Gehuwd te Aalsmeer op 2 februari 1697 met Jacob Jansz Been, geboren ca. 1675, overleden op 5 maart 1726, oud ca. 51 jaar, zoon van Jonge Jan Pietersz Been en Marritje Jacobs.
  3. Trijntje Willems Bol,
   Geboren ca. 1685, overleden te Aalsmeer op 14 januari 1720, oud ca. 35 jaar.
   Gehuwd te Aalsmeer op 2 mei 1714 met Pieter Jacobsz Ekenhout, van beroep scheepmaker, zoon van Jacob Pietersz Ekenhout en Marrijtgen Willems Buijs.
  4. Haasje Willems Bol,
   Geboren ca. 1690, overleden te Aalsmeer op 19 juni 1715, oud ca. 25 jaar.
   Gehuwd te Aalsmeer op 8 februari 1715 met Jacob Maertsz Schol, overleden op 20 mei 1763, zoon van Maerten Willem Maertsz.
  Kinderen van Willem Pietersz Bol en Marritjen Maartens:
  1. Cornelis Willemsz Bol,
   Geboren ca. 1695, vermeld als schepen van Aalsmeer in 1751 en 1752, overleden op 5 november 1759, oud ca. 64 jaar.
   Gehuwd ca. 1718 met Grietje Cornelis Meedeelen, dochter van Cornelis Claesz Meedeelen en Antje Gerbrandsdr.
  2. Pieter Willemsz Bol,
   Geboren ca. 1700, van beroep koehouder en teelman, overleden te Aalsmeer op 7 december 1772, oud ca. 72 jaar.
   Gehuwd (1) te Aalsmeer op 3 maart 1722 met Lijsbeth Dircks, overleden voor 18 maart 1730.
   Gehuwd (2) te Aalsmeer op 18 maart 1730 met Marritje Maartensdr., overleden op 24 april 1731, dochter van Maarten Willemsz [Maarsen].
   Gehuwd (3) te Aalsmeer op 12 oktober 1738 met Lijsbet Pieters Eveleens, geboren ca. 1719, overleden op 15 oktober 1779, oud ca. 60 jaar.
  3. Jan Willemsz Bol,
   Gedoopt op 10 januari 1703, overleden voor 7 juni 1711.
  4. Jannetje Willems Bol,
   Gedoopt op 3 december 1704, overleden op 17 november 1742, oud 37 jaar.
   Gehuwd op 18 augustus 1731 in Aalsmeer met Klaas Klaasz Mantjes, zoon van Klaas Jansz Mantjes.
  5. Neeltje Willems Bol,
   Gedoopt te Aalsmeer op 6 november 1707.
  6. Jan Willemsz Bol,
   Gedoopt te Aalsmeer op 7 juni 1711, overleden aldaar op 28 juli 1783, oud 72 jaar.
   Gehuwd (1) te Aalsmeer op 20 februari 1729 met Niesje Baardse Been, overleden voor 16 september 1752, dochter van Baard Cornelis Klaas Vreeksz en Geertje Cornelis Mantjes.
   Gehuwd (2) te Aalsmeer op 16 september 1752 met Aaltje Jans Spaargaren, overleden op 13 juli 1771, dochter van Jan Jansz Spaargaren en Antje Pieters Been.
 3. Maerten Pietersz Bol, ook genaamd Tromp,  zie nr. 1098.
  Geboren ca. 1650, vermeld als Gereformeerd lidmaat in Aalsmeer (1720), overleden te Aalsmeer op 14 november 1731, oud ca. 81 jaar.
  Gehuwd met Marritje Cornelis.
 4. Dirk Pietersz Bol,
  Geboren ca. 1655.
  Gehuwd met Geertje Vreeken, dochter van Vrerick Claesz Vrericksz.

  Uit dit huwelijk tenminste 4 kinderen:
  1. Jan Dirksz Bol,
   Overleden voor 1719.
   Gehuwd te Aalsmeer op 22 februari 1711 met Saartje Klaas Neus, Doopsgezind Friese Vermaning, overleden op 11 april 1754, dochter van Klaas Claesz Neus en Trijntje Cornelis Buijs.
  2. Vreek Dirksz Bol,
   Overleden ca. 1726.
   Gehuwd te Aalsmeer op 9 januari 1718 met Marritje Pieters Been, dochter van Pieter Cornelis Claes Vreeksz en Lijsbet Maartensdr.
  3. Antje Dirks Bol,
   Overleden te Aalsmeer op 31 mei 1733.
   Gehuwd (1) te Aalsmeer op 8 februari 1720 met Vreek Sijmonsz Mantjes.
   Gehuwd (2) te Aalsmeer op 15 mei 1732 met Klaas Cornelis Jaap Vreeksz, van beroep ballastschipper, overleden op 24 mei 1790, oud ca. 85 jaar, eerder weduwnaar van Aagje Aris Bloothoofd, zoon van Jacob Vreeksz Cornelis Peetoom en Aagje Jacobsdr.
  4. Gerrit Dirksz Bol,
   Overleden te Aalsmeer op 22 november 1741.
   Gehuwd (1) te Aalsmeer op 2 februari 1721 met Haasje Vreeken, geboren op 2 maart 1700, overleden voor 30 augustus 1737, dochter van Vreek Jacobsz en Grietje Pieters, afkomstig van Burgerveen.
   Gehuwd (2) te Aalsmeer op 30 augustus 1737 met Neeltje Jacobs Been, overleden op 9 maart 1768, dochter van Jacob Jansz Been en Aaltje Willems Bol, weduwe van Pieter Maartsz.
 5. Claes Pietersz Bol,
  Geboren ca. 1660, van beroep teelman, woont op 22 januari 1739 bij zijn schoonzoon Aldert Dirk Maartsz aan de Uiterweg in Aalsmeer.
  Gehuwd (1) voor 1686 met Reijmptgen Dircks Doeven, overleden voor ca. 1696, dochter van Dirck Doeven en Marijtgen Dircks.
  Gehuwd (2) ca. 1696 met Annetgen Willems, overleden voor 22 januari 1739.

  Uit het eerste huwelijk tenminste twee kinderen:
  1. Dirk Claesz Bol,
   Overleden te Aalsmeer op 29 februari 1717.
   Gehuwd te Aalsmeer op 28 januari 1708 met Antje Lubbertsdr., overleden op 4 december 1721, dochter van Lubbert Willemsz en Antje Willemsdr.
  2. Trijntje Claes Bol,
   Overleden op 4 maart 1714.
   Gehuwd te Aalsmeer op 6 november 1713 met Pieter Lubbertsz, geboren ca. 1690, van beroep teelman, veehouder, overleden op 7 februari 1785, oud ca. 95 jaar, zoon van Lubbert Willemsz en Antje Willemsdr.
  Uit het tweede huwelijk ondermeer:
  1. Marritje Claes Bol,
   Overleden te Aalsmeer op 20 augustus 1738.
   Gehuwd te Aalsmeer op 21 februari 1723 met Aldert Dirk Maartsz, geboren ca. 1698, van beroep boomkweker, koehouder, overleden op 3 juni 1791, oud ca. 92 jaar, zoon van Dirk Willemsz Maartsz en Antje Cornelis Joppen.
2200. Willem Veltensz HOFMAN, [nr. 2200 = nr. 2256]
Zoon van Velten Veltensz Hofman [nr. 4400] en Marijtgen Dircksdr. [nr. 4401], geboren te Aalsmeer ca. 1630, lidmaat Gereformeerde kerk, van beroep koster en schoolmeester te Wilnis, schout van Vinkeveen, overleden te Aalsmeer na 1717.
Gehuwd (1) voor 1660, mogelijk te Wilnis met Annitje JANS, geboren ca. 1635, en overleden tussen 1665 en 1673.
Gehuwd (2) tussen 1665 en 1673 met Lijsbet JANS.

RECHTERLIJK ARCHIEF, Protocollen Oudshoorn 1657-1663, inv. nr. 6, blz. 27v, 8 mei 1657:
Jan Cornelisz van de Voort,
Willem Cornelisz van de Voort, beiden scheepmakers in Aarlanderveen,
Willem Willemsz Ouwen, getrouwd met Elijsabeth Cornelisdr van de Voort,
Jan Cornelisz Vermij, getrouwd met Biatricx Cornelisdr van de Voort, beiden in Oudshoorn,
Maritgen Cornelisdr van de Voort, weduwe van Willem Ariensz van IJcken met haar broer Jan Cornelisz van de Voort als voogd,
allen kinderen van Cornelis Jansz van De Voort, in leven scheepmaker te Alphen, en Maritgen Dircksdr, voor de ene helft, en Claes Dircksz de Jonge te Aalsmeer voor zich zelf en met procuratie van Gerbrant Pietersz te Aalsmeer, getrouwd met Grietgen Jacobsdr, een dochter van Jacob Dircksz, overleden broer van Maritgen Dircksdr, voor zich zelf, mede vevangende de verdere erfgenamen van Jacob Dircksz.
Claes Maerten Schouten, mede te Aalsmeer, getrouwd met Maritgen Pietersdr, die dochter is van Pieter Dircksz voor zichzelf en vervangende Geertgen Pietersdr, zijn schoonzuster, beiden erfgenamen van Pieter Dircksz, de kindskinderen van Baertgen
Pietersdr, mede erfgenamen van Pieter Dircksz,
Jan Heertgen, zoon van Jannitgen Dircksdr, zich mede sterk makende voor zijn moeder en
Gerbrant Pietersz, gelast door Willem Veltensz, schoolmeester tot Willis, een zoon, mede optredende voor jonge Maritgen Dircksdr,
te samen erfgenamen van Maritgen Dircksdr, hun overleden zuster, tante en oudtante, voor de andere helft, verkopen aan Gijsbert Jacobsz van Leeuwen 2 morgen 5 hond 19 roeden hooiland in de Grote polder van Oudshoorn, strekende uit de Nieuwe Sloot tot Dirck Cornelisz van Swieten, belend ten oosten Christiaen Cornelisz van der Aert en ten westen de weduwe van Sijmon Jansz Vermij en Sijmon Reijersz.
Betaald met een obligatie van 2.067 gulden 13 stuivers 6 penningen.


Vinkeveen met de Kapel in 1637.
In 1730 door L.P.Serrurier gecopieerde tekening.

2201. Lijsbet JANS,
Geboren ca. 1640.

KINDEREN VAN WILLEM VELTENSZ HOFMAN EN ANNITJE JANS:
 1. Annetjen Willems Hofman,
  Gedoopt te Wilnis in de Geref. kerk op 11 maart 1660.
 2. Velten (Valentijn) Willemsz Hofman,
  Gedoopt te Wilnis in de Geref. kerk op 21 september 1662, overleden voor 1673.
 3. Jan (Johannes) Willemsz Hofman,  zie nr. 1128.
  Gedoopt te Wilnis op 1 januari 1665, lidmaat Gereformeerde kerk, diaken in 1700-1701, kerk- en brandmeester, van beroep winkelier, overleden te Aalsmeer tussen 1714 en 1717.
  Gehuwd (1) te Amstelveen in de Geref. kerk op 31 maart 1686 met Annetje Jans Behoudenreijs, geboren te Amstelveen ca. 1665.
  Gehuwd (2) met Trijntgen Jans Buijs, geboren ca. 1670, mogelijk in het Oosteinde van Aalsmeer, overleden te Aalsmeer op 7 december 1695, oud ca. 25 jaar.
  Gehuwd (3) te Aalsmeer in de Geref. kerk op 23 februari 1697 met Marritje Jans.
KIND VAN WILLEM VELTENSZ HOFMAN EN LIJSBET JANS:
 1. Valentijn (Velten) Wilemsz Hofman,  zie nr. 1100.
  Gedoopt te Wilnis op 16 november 1673, lidmaat Gereformeerde kerk, van beroep timmerman, vermeld als schepen van Aalsmeer in 1709, overleden aan de Uiterweg, begraven in de Geref. dorpskerk van Aalsmeer op 12 december 1731, oud 58 jr.
  Gehuwd met (1) Marijtgen Hendriksdr., geboren ca. 1665, overleden voor 1702.
  Gehuwd met (2) Marritje Jacobsdr Broeder.
2202. Jacob BROEDER,
Geboren ca. 1630, mogelijk te Aalsmeer.
Gehuwd met N.N.

KINDEREN VAN JACOB BROEDER:
 1. Marritje Jacobs Broeder,  zie nr. 1101.
  Geboren te Aalsmeer ca. 1664, vermeld als Geref. lidmaat aldaar 1715, 1717 en 1720, van beroep winkelierster, overleden te Aalsmeer na 1720.
  Gehuwd met Valentijn (Velten) Wilemsz Hofman, gedoopt te Wilnis op 16 november 1673, lidmaat Geref. kerk, van beroep timmerman, vermeld als schepen van Aalsmeer in 1709, overleden aan de Uiterweg, begraven in de Geref. dorpskerk van Aalsmeer op 12 december 1731, oud 58 jr.
 2. Kornelis Jacobsz Broeder,
  Geboren ca. 1660, overleden na 1717.
  Gehuwd (1) met Weijntje Huijberts, overleden voor 1717.
  Gehuwd (2) te Aalsmeer in de Geref. kerk op 22 mei 1717 met Jaatje Pieters, weduwe van Jan Ariensz Proock.
2204. Klaas PAUW,
Geboren ca. 1620, waarschijnlijk te Aalsmeer.
Gehuwd met N.N.

KINDEREN VAN KLAAS PAUW en N.N.:
 1. Pieter Klaasz Pau,
  Geboren te Aalsmeer ca. 1650.
  Gehuwd met N.N.

  Uit dit huwelijk tenminste 1 kind:
  1. Klaas Pietersz Pau.
 2. Jan Klaasz Pauw,  zie nr. 1102.
  Geboren ca. 1651, waarschijnlijk te Aalsmeer, Gereformeerd lidmaat, diaken, ouderling, weesmeester, vermeld als Schepen van Aalsmeer in 1711 en 1713, begraven te Aalsmeer op 1 maart 1730, oud ca. 78 jaar.
  Gehuwd met Eva (IJfje) Pieters van der Zijden, geboren ca. 1655.
2220. Jan Cornelisz MOOIJ, [2220 = 2254],
Zoon van Cornelis Thamasz Moij [nr. 4440] en Maertge Leenders [nr. 4441], geboren te Vrieskoop ca. 1635, overleden na 1674.
Gehuwd te Leimuiden in de Geref. kerk op 10 december 1662 met Maritje Cornelis VAN TOL.

OPMERKING:
Zie ook Gens Nostra 1964, nr. 7, blz.187 e.v. over het geslacht Mooy uit Vriesekoop !!

TROUWREGISTER, Leimuiden, Geref. kerk, 10 december 1662:
Jan Cornelisz Mooij, JM, uijt Vriesekoop, met Marritje Cornelis, JD, van Aarlanderveen, woonende tot Leijmuijden.

2221. Maritje Cornelis VAN TOL, [2221 = 2255],
Geboren te Aarlanderveen ca. 1640, overleden na 1674.

KINDEREN VAN JAN CORNELISZ MOOIJ EN MARITJE CORNELIS VAN TOL:
 1. Cornelis Jansz Mooij,
  Gedoopt te Leimuiden in de Geref. kerk op 15 juli 1663, overleden voor 12 oktober 1664.
 2. Cornelis Jansz Mooij,  zie nr. 1110.
  Geboren te Vriesekoop en gedoopt te Leimuiden in de Geref. kerk op 12 oktober 1664, overleden voor 16 november 1729.
  Gehuwd (1) te Aalsmeer in de Geref. kerk op 15 april 1696 met Neeltje Claas.
  Gehuwd (2) na 1712 met Antje Pieters Hoogeveen, overleden te Aalsmeer op 16 november 1729.
 3. Marritje Jans Mooij,  zie nr. 1127.
  Geboren te Vriesekoop, gedoopt te Leimuiden in de Geref. kerk op 1 december 1666, overleden tussen 1706 en 1710.
  Gehuwd te Leimuiden in de Geref. kerk op 22 februari 1705 met Jacob Pietersz Snip, geboren te Vriesekoop ca. 1680, Gereformeerd, overleden te Vriesekoop ca. 1711, oud ca. 31 jaar.
  Jacob huwde (2) te Leimuiden in de Geref. kerk op 9 maart 1710 met Marritje Gerrits van Geijlswijk, gedoopt te Leimuiden in de Geref. kerk op 26 oktober 1664, dochter van Gerrit Jacobs en Annetje Jacobs.
 4. Jacob Jansz Mooij,
  Geboren te Vriesekoop, gedoopt te Leimuiden in de Geref. kerk op 10 juni 1669, overleden voor 1734.
  Gehuwd (1) te Leimuiden in de Geref. kerk op 30 mei 1694 met Neeltje Jans Hoogeveen, overleden voor november 1719.
  Gehuwd (2) te Leimuiden in de Geref. kerk in november 1719 met Neeltje Cornelis Pot, geboren te Nieuwkoop ca. 1690, overleden na 1734.
 5. Willem Jansz Mooij,
  Gedoopt te Leimuiden in de Geref. kerk op 1 november 1671.
 6. Pieter Jansz Mooij,
  Gedoopt te Leimuiden in de Geref. kerk op 11 maart 1674.
2222. Claas Meertensz VAN GEIJLSWIJK, [Filiatie met Neeltje Claas niet zeker],
Zoon van Maarten Cornelisz van Geijlswijk [nr. 4444] en van Lijsje Jacobsdr. [nr. 4445], geboren ca. 1635, huurde een huis aan de Vriezeweg onder Kalslagen.
Gehuwd te Leimuiden in de Geref. kerk op 8 november 1665 met Geertje LEENDERSDR.

TROUWREGISTER, Leimuiden, Geref. kerk, 8 november 1665:
Claas Meertensz J.M. woonende aen de Vriesewegh in de ban van Calslage, met
Geertje Leendersz J.D. wonende in Vriesekoop.
Alhier bevestigt den 8e November Anno 1665.
[Precieze weergave van de oorspronkelijke trouwregistratie]

KALSLAGEN.
De buurtschap Kalslagen ligt op minder dan 1 km ten westen van Kudelstaart.
Claas en Geertje lieten van 1665 tot 1670 geen kinderen dopen in Leimuiden.
Mogelijk doopten zij hun kinderen liever in Kudelstaart dan in Leimuiden.

2223. Geertje LEENDERSDR., [Filiatie met Neeltje Claas niet zeker],
Geboren ca. 1640.

KIND:
 1. Neeltje Claas,  zie nr. 1111. [Filiatie niet zeker]
  Geboren te Aalsmeer ca. 1675, Gereformeerd, overleden tussen 1712 en 1729.
  Gehuwd (1) te Aalsmeer in de Geref. kerk op 15 april 1696 met Cornelis Jansz Mooij.
2226. Joores Claesz SCHEEPMAKER, [2226 = 4516],
Zoon van Claes Cornelisz Leenen [nr. 4452] en van Baefgen Joris [nr. 4453], geboren te Aalsmeer ca. 1615.
Gehuwd met Guerte GHIJSDR.

2227. Guerte GHIJSDR, [2227 = 4517],
Geboren ca. 1620, overleden voor 1679.

KINDEREN VAN JOORES CLAESZ SCHEEPMAKER EN GUERTE GHIJSDR.:
 1. Jan Jorisz,  zie nr. 2258.
  Geboren ca. 1643, overleden voor 2 maart 1692.
  Gehuwd met Neeltje Jacobs Sijp, geboren ca. 1645.
 2. Claes Jorisz Scheepmaker,
  Geboren te Aalsmeer ca. 1647, overleden voor 1698.
  Gehuwd met Immetgen Heertgens Jongfrans, geboren te Aalsmeer ca. 1645, overleden voor 1698, dochter van Heertgen Cornelisz Jongfrans en Trijntgen Jacobs.
 3. Marijtgen Joores Scheepmaker,  zie nr. 1113.
  Geboren te Aalsmeer ca. 1652, Gereformeerd, overleden na 1695.
  Gehuwd te Aalsmeer ca. 1675 met Jan Heertgensz, ook Jan Heeren, geboren te Aalsmeer ca. 1649, Doopsgezind, naderhand Gereformeerd gedoopt, van beroep visser, overleden te Aalsmeer ca. 1735, oud ca. 86 jaar.
2228. Jacob Jan Gerritsz VINK,
Zoon van Jan Gerritsz Jaep Sijvertsz [nr. 4456] en van Lijsbeth Cornelis Maertsz [nr. 4457], geboren ca. 1645, van beroep arbeider, overleden te Aalsmeer, begraven aldaar op 17 juli 1711, oud ca. 66 jaar.
Gehuwd te Aalsmeer ca. 1672 met Martje Klaas POULIS.

IMPOST OP BEGRAVEN, Aalsmeer, 17 Julij 1711:
Op Huijden den 17 Julij 1711 heeft Willem Claesz Poulusz aangevinge gedaen van't lijk Jacob Jan Gerritsz, als gehorende onder de minste classis en sulx betaeld.......3:-.
[w.g.] Willem Claesz Poulis.
[identieke weergave van de oorspronkelijke aantekening]

2229. Martje Klaas POULIS,
Dochter van Claes Pouwelsz [nr. 4458] en van Niesgen Maertendr [nr. 4459], geboren te Aalsmeer ca. 1651, Doopsgezind, begraven te Aalsmeer op 5 mei 1728, oud ca. 77 jaar.

IMPOST OP BEGRAVEN, Aalsmeer, 5 mei 1728:
Jan Jaep Gerrits, het lijk van sijn Moeder Marritje Klaas Paulusz: onder het classis van f 3.-
[identieke weergave van de oorspronkelijke aantekening]

KINDEREN VAN JACOB JAN GERRITSZ VINK EN MARTJE KLAAS POULIS:
 1. Gerrit Jacobsz Vink,  zie nr. 1114.
  Geboren ca. 1673, van beroep visser, overleden te Aalsmeer op 27 maart 1754, oud ca. 80 jaar.
  Gehuwd (1) ca. 1696 met Antje Jans Zijp, geboren ca. 1675, overleden te Aalsmeer tussen 1716-1722, oud ca. 45 jaar.
  Gehuwd (2) ca. 1722 met Neeltje Klaas Vermeij, geboren ca. 1690, overleden te Aalsmeer op 24 februari 1724, oud ca. 34 jaar.
  Gehuwd (3) te Aalsmeer op 14 oktober 1724 met Jannetje Baardse Been/Vreeksz, geboren te Aalsmeer ca. 1703, overleden aldaar op 12 augustus 1728, oud ca. 25 jaar.
 2. Lijsbet Jacobs Vink,
  Geboren ca. 1677, overleden op 16 mei 1714, oud ca. 37 jaar.
  Gehuwd te Aalsmeer op 3 februari 1702 met Dirk Jansz Eveleens, geboren ca. 1670, overleden na 1728, zoon van Ouwe Jan Poulusz Eveleens en Antje Klaas Vreeksz.
 3. Jan Jaep Jan Gerritsz,
  Geboren ca. 1680, overleden te Aalsmeer op 14 augustus 1729, oud ca. 49 jaar.
  Gehuwd (1) te Aalsmeer op 14 maart 1711 met Haesje Jans Maertsz, overleden te Aalsmeer op 13 maart 1725, dochter van Jan Willem Maertsz en Niesje Jacobs.
  Gehuwd (2) te Aalsmeer op 23 september 1725 met Klaartje Jans Been, overleden ca. 1741, dochter van Jan Jansz Been en Cornelisje Cornelis Buijser.
 4. Niesje Jacob Vink,
  Geboren ca. 1680, overleden te Aalsmeer op 1 maart 1744, oud ca. 64 jaar.
  Gehuwd (1) te Aalsmeer op 19 januari 1714 met Jacob Cornelisz Joppen [#220], geboren ca. 1670, Doopsgezind, van beroep schipper, teelman, koehouder, overleden te Aalsmeer op 10 juni 1742, zoon van Cornelis Aldertsz Joppen en Aegje Claes Cramer, weduwnaar van Aagje Cornelis Alderden en Marritje Jacobs Kreuk [#221].
  Gehuwd (2) te Aalsmeer op 1 september 1743 met Dirk Jansz Piet, van beroep visser, teelman, overleden te Aalsmeer op 12 januari 1750, zoon van Jan Gerritsz Piet en Geertje Claes Ceesjannen, weduwnaar van Dingena Pieters Joosten.
2230. Ouwe Jan Jacobsz SIJP,
Zoon van Jacob Pietersz Sijp [nr. 4460] en Marrijtgen Bastiaans [nr. 4461], geboren te Aalsmeer in 1630.
Gehuwd met Neeltgen CLAESDR.

2238. Ghijs Pietersz BEEN,
Zoon van Pieter Dirk Ghijs, ook Pieter Dirks allemaal been [nr. 4476] en van Jannetje Jansdr [nr. 4477], geboren ca. 1631 in Aalsmeer, Doopsgezind, overleden na 1697.
Gehuwd ca. 1655 met Trijntgen Willem NEELFLOREN.

OPMERKING:
In een geschrift van 29 april 1674 wordt als een van de bewoners van de Uiterweg genoemd: "Ghijs Pijetersz Been: man, vrouw en 8 kinderen, onvermogend".
[bron: Aalsmeerse Stambomen, deel II, blz.354]

2239. Trijntgen Willem NEELFLOREN,
Dochter van Willem Cornelis Jaep Neelfloren [nr. 4478] en van Neeltgen Jans Pijeten [nr. 4479], geboren te Aalsmeer ca. 1634.

KINDEREN VAN GHIJS PIETERSZ BEEN EN TRIJNTGEN WILLEM NEELFLOREN:
 1. Baart Ghijsz Been,
  Geboren te Aalsmeer ca. 1655, Gereformeerd.
  Gehuwd ca. 1680 met Marritje Taamis van 't Kruijs, geboren ca. 1655, overleden te Aalsmeer op 26 december 1724, oud ca. 69 jaar, dochter van Taamis Gerbrandsz Van 't Kruijs.
 2. Dirk Ghijsz Been,
  Geboren ca. 1655, overleden te Aalsmeer op 14 juni 1734, oud ca. 79 jaar.
  Gehuwd met Trijntje Cornelis Broer, geboren ca. 1643, overleden op 10 mei 1726, oud ca. 83 jaar, eerder weduwe van Willem Claesz Oor, dochter van Cornelis Pietersz Broer, ook genaamd Vlaming en van Marijtgen Cornelis Jan Neelfloren.
 3. Pieter Ghijsz Been,
  Geboren ca. 1660, woont onder Leimuiden, overleden na 1729.
  Gehuwd (1) ca. 1685 met Aagje Jans, overleden voor 1706.
  Gehuwd (2) te Leimuiden in 1706 met Rebecca Jacobs Mos, afkomstig van Vriesekoop, overleden voor 1712, eerder weduwe van Gijsbert Willemse.
  Gehuwd (3) te Leimuiden op 17 januari 1712 met Jannetje Florin, wonende te Vriesekoop, overleden voor 9 oktober 1729, eerder weduwe van Harmen Barendse.
  Gehuwd (4) te Leimuiden op 9 oktober 1729 met Pietertje Cornelis van Cranenburg, wonende te Vriesekoop.
 4. Neeltje Ghijsse Been,
  Geboren ca. 1670, overleden te Aalsmeer op 9 mei 1725, oud ca. 55 jaar.
  Gehuwd te Aalsmeer op 15 maart 1704 met Pieter Willemsz Oor, overleden 27 september 1752, zoon van Willem Claesz Oor en Trijntje Cornelis Broer.
 5. Cornelis Ghijsz Been,
  Geboren ca. 1670, overleden te Aalsmeer op 16 mei 1755, oud ca. 85 jaar.
  Gehuwd (1) te Aalsmeer op 21 januari 1696 met Leentje Willems Oor, overleden voor 1696, dochter van Willem Claesz Oor en Trijntje Cornelis Broer.
  Gehuwd (2) te Aalsmeer op 22 augustus 1704 met Aaltje Klaas Rembrande,overleden te Aalsmeer op 15 januari 1763.
 6. Antje Gijsse Been,  zie nr. 1119.
  Geboren ca. 1675, Doopsgezind, overleden na 1740.
  Gehuwd ca. 1695 met Pieter Jansz Spaargaren (de jonge), geboren ca. 1770, overleden te Aalsmeer ca. 1737, oud ca. 67 jaar.
2240. Jan Cornelisz SWANEVELT,
Zoon van Cornelisz Jansz Swanevelt [nr. 4480] en Annetgie Jans van ....end... [nr. 4481], geboren te Kalslagen of Rijnsaterwoude ca. 1640, van beroep bouwman, overleden na 1680.
Mogelijk gehuwd te Ter Aar voor schout en schepenen op 18 juni 1663 met Geertje PIETERS.

TROUWREGISTER, Ter Aar, Schout en schepenen, 18 juni 1663:
Huijden de 18e junij 1663 hebben Jan Corns. ..........
jongman en Bruijdegom met Geertje Prs. van de
..ouck desselve bruijd, beijde van der Aer haer
naer drie achtereenvolgende ................ proclamatien
sonder verhindering inden echte daer blijkens gemaect
............... ............. ................ ............. ..............
Gerret Prs Groenevelt,

RIJNLANDSE PENNINGEN, Esselijkerwoude, 1676:
Kinderen van Jan Cornelisz van Swanevelt:
Cornelis Jansz Swanevelt, Teuntje Jans Swanevelt, gehuwd met Cornelis Jansz van der Burgh en Marytje Jans Swanevelt, gehuwd met Jan Aertsz van Sanen, schipper, wonende tot Rotterdam vooraen in de Wijnstraet bij 't Oude Hooft.
[Opmerking: slaat waarschijnlijk op de R.K. Langeraarse Zwanevelds]

LEGGER OP HET GEMAAL, Lager Kwartier van Rijnland, ca. 1680, inv. nr. 126, blz. 22 volgnr. 405:
Ambacht Alkemade (Zevenhuizen, Oude Aade en het Lage Land).
Klasse: kleine getaxeerden.
Personen: 4.
Naam: Jan Cornelisz Swanevelth.
Beroep: bouwt.
Bron: 162. 1. 01.

KIND VAN JAN CORNELISZ SWANEVELT EN N.N.:
 1. Cornelis Jansz Swaneveld,  zie nr. 1120.
  Geboren ca. 1665, vermeld als Geref. lidmaat te Leimuiden op 23 maart 1690, overleden na 1721.
  Gehuwd (1) te Leimuiden in de Geref. kerk op 11 september 1689 met Annitje Ariens van Sijverden.
  Gehuwd (2) te Leimuiden in de Geref. kerk op 21 april 1704 met Trijntje Cornelis Snel, geboren ca. 1665, overleden te Leimuiden voor 1722.
  Gehuwd (3) te Leimuiden in de Geref. kerk op 12 oktober 1721 met Reijmpje Gerrits Koij, geboren te Leimuiden, overleden aldaar op 30 oktober 1748.
2244. Leendert Dircksz BLEIJSWIJCK,
Zoon van Louris Dircxs [nr. 4488] en Maertgen Vrancken [nr. 4489], gedoopt te Overschie in de Geref. kerk op 5 augustus 1640.
Gehuwd te Overschie in de Geref. kerk op 13 december 1665 met Aegtie SIBRANTS.

DOOPREGISTER, Overschie, Geref. kerk, 5 augustus 1640:
Leendert Dircxs, zoon van Louris Dircxs en Maertgen Vrancken.
Getuigen Jan Claesse, Lijsbet Vrancken en Neeltgen Ariens.

TROUWREGISTER, Overschie, Geref. kerk, 13 december 1665:
Leendert Dircks Bleijswijck met Aegtie Sibrants beijde met attestatie van Delfshaven.

2245. Aegtie SIBRANTS,
Geboren ca. 1640, mogelijk te Delfshaven, overleden aldaar op 16 juni 1713, oud ca. 72 jaar.

GAARDERSARCHIEF, Impost op begraven, Delfshaven, 16 juni 1713:
Aagje Sibrants.

KINDEREN VAN LEENDERT DIRCKSZ BLEIJSWIJCK EN AEGTIE SIBRANTS:
 1. Sijbrant Leendertsz Bleijswijk,
  Gedoopt te Delfshaven in de Geref. kerk op 20 februari 1667.

  DOOPREGISTER, Delfshaven. Geref. kerk, 20 februari 1667:
  Sijbrant Bleijswijk, zoon van Leendert Dirksen Bleijswijk en Aachjen Sijbrandts.
  Getuigen Fennetje Pieters en Ingetje Dirks.
 2. Jacop Dirckse [Leendertsz van Bleijswijk],
  Gedoopt te Delfshaven in de Geref. kerk op 30 december 1668, begraven te Kralingen op 7 februari 1752, oud 83 jaar.
  Gehuwd (1) te Delfshaven in de Geref. kerk op 12 januari 1707 met Maartje Harmens de Roij, geboren te Delfshaven ca. 1680, overleden aldaar voor 10 januari 1721.
  Gehuwd (2) te Delfshaven in de Geref. kerk op 29 januari 1721 met Aariaentje Meese Kampman, geboren ca. 1680.

  DOOPREGISTER, Delfshaven, Geref. kerk, 30 december 1668:
  Jacop Dirckse, zoon van Leendert Dirckse en Aeghje Zijbrants.
  Getuigen Joseijntje Franse en Jaepje Jillis.

  GAARDERSARCHIEF, impost op trouwen, Delfshaven, 24 december 1706:
  Ondertrouw op 24 december 1706 van Jacob Leendersse van Bleijswijck met Maertje Harmense de Roij. Prodeo.

  TROUWREGISTER, Delfshaven, Geref. kerk, 26 december 1706:
  Jacob Leendertse van Blijswijk, jongeman te Delfshave, met Maartje Harmens de Roij, jongedochter van Delfshave.
  Getrouwd op 12 januari 1707.

  GAARDERSARCHIEF, impost op trouwen, Delfshaven, 10 januari 1721:
  Jacob Leendertsz van Bleijswijck, weduwnaar, met Aariaentje Meese Kampman, weduwe. Prodeo.

  TROUWREGISTER, Delfshaven, Geref. kerk, 12 januari 1721:
  Jacob Leendertsze van Bleijswijk, weduwnaar, wonende te Delfshaven, met Ariaantje Melsze Kampman, weduwe, wonende te Delfshaven.
  Getrouwd op 29 januari 1721.

  BEGRAAFREGISTER, Kralingen, Geref. kerk, 7 februari 1752:
  Jacobus Blijswijk, begraven te Kralingen op 7 februari 1752.

  KIND UIT HET EERSTE HUWELIJK:
  1. Leendert Jacobsz van Bleijswijk,
   Gehuwd te Delfshaven in de Geref. kerk op 25 december 1729 met Hester Jans van der Kribben.

   TROUWREGISTER, Delfshaven, Geref. kerk, 11 december 1729:
   Leendert van Bleijswijk, jongeman, wonende te Delfshaven, met Hester van Kribben, jongedochter, wonende te Delfshaven.
   Getrouwd op 25 december 1729.
 3. Dirck Dircksen [Leendertsz Bleijswijk],
  Gedoopt te Delfshaven in de Geref. kerk op 13 januari 1672.

  DOOPREGISTER, Delfshaven, Geref. kerk, 13 januari 1672:
  Dirck Dircksen, zoon van Leendert Dircksen en Aechje Sibrants.
  Getuigen Dirck Ariens, Fennetie Pieters en Grietie Zibrants.
 4. Willem Leendersen van Bleijswijk,  zie nr. 1122.
  Geboren te Bleijswijk ca. 1674.
  Gehuwd te Bleijswijk op 8 januari 1699 met Ingetje Gijsberts van Arlen.
 5. Sara Dirksen [Leenderts Bleijswijk],
  Gedoopt te Delfshaven in de Geref. kerk op 5 mei 1677.

  DOOPREGISTER, Delfshaven, Geref. kerk, 5 mei 1677:
  Sara Dirksen, dochter van Leendert Dirksen en Aachien Zibrants.
  Getuige Jaapie Gillis.

2246. Gijsbert Jacobsz VAN ARLEN,
Geboren ca. 1645, overleden te Bleiswijk, begraven aldaar op 29 april 1729, oud ca. 84 jaar.
Gehuwd met N.N., overleden te Bleiswijk, begraven aldaar op 2 november 1722.

NOTARISAKTE, Bleiswijk, inv. nr. 872, nr. 3, 3 oktober 1682:
Staat en Inv.

NOTARISAKTE, Bleiswijk, inv. nr. 872, nr. 20, 1689:
Rekening.

NOTARISAKTE, Bleiswijk, inv. nr. 872, nr. 24, 31 mei 1689:
Boedelscheiding.

GAARDERSARCHIEF, Impost op begraven, Bleiswijk, 2 november 1722:
weduwe van Gijsbert van Arlen, classis f 3.-.
[bron: DTB Bleiswijk, inv. 4, begraven gaarder, index nr. 1290-434-042]

GAARDERSARCHIEF, Impost op begraven, Bleiswijk, 29 april 1729:
Gijsbert van Arlen, prodeo.
[bron: DTB Bleiswijk, inv. 4, begraven gaarder, index nr. 1290-434-082]

KINDEREN:
 1. Teunis Gijsbertsz van Arlen,
  Overleden voor 28 mei 1739, waarschijnlijk te Bleiswijk.
  Gehuwd met Neeltje Jans Roggeveen, overleden ca. 28 mei 1739.

  ABANDONNATIEBOEK, Bleiswijk, inv. nr, 603, 1688-1782:
  za. Roggeveen, Neeltje Jans (wede. v. Teunis Gijsbrs. van Arlen).
  112a, 28 mei 1739.
 2. Ingetje Gijsberts van Arlen,  zie nr. 1123.
  Geboren te Bleiswijk ca. 1678, begraven te Hillegersberg op 22 november 1729, oud ca. 51 jaar.
  Gehuwd te Bleijswijk op 8 januari 1699 met Willem Leendersen van Bleijswijk, geboren te Bleijswijk ca. 1674.
2252. Pieter FREDERICKSZ,
Geboren te Aalsmeer ca. 1650.
Gehuwd te Aalsmeer in de Geref. kerk, ondertrouw te Leimuiden in de Geref. kerk op 13 januari 1675 met Marritje LEENDERTS.

TROUWREGISTER, Leimuiden, Geref. kerk, 1675:
Pieter Fredericksz, JM, wonende tot Aalsmeer, met Marritje Leenderts, JD, wonende tot Leijmuijden.
Betoog gegeven naar Aalsmeer den 13 jann. Anno 1675.

2253. Marritje LEENDERTS,
Geboren te Leimuiden ca. 1650.

KINDEREN VAN PIETER FREDERICKSZ EN MARRITJE LEENDERTS:
[Niet zeker dat Pieter en Marritje de ouders zijn van alle onderstaande kinderen]

 1. Jacob Pietersz Snip,  zie nr. 1126.
  Geboren te Vriesekoop ca. 1680, Gereformeerd, overleden te Vriesekoop ca. 1711, oud ca. 31 jaar.
  Gehuwd (1) te Leimuiden in de Geref. kerk op 22 februari 1705 met Marritje Jans Mooij, geboren te Vriesekoop, gedoopt te Leimuiden in de Geref. kerk op 1 december 1666, overleden tussen 1706 en 1710.
  Gehuwd (2) te Leimuiden in de Geref. kerk op 9 maart 1710 met Marritje Gerrits van Geijlswijk, gedoopt te Leimuiden in de Geref. kerk op 26 oktober 1664, dochter van Gerrit Jacobs en Annetje Jacobs.
 2. Annitje Pieters Snip,
  Geboren te Vriesekoop ca. 1680.
  Gehuwd te Leimuiden in de Geref. kerk op 24 augustus 1704 met Baard Claassen van der Haas, geboren te Spaarnedam ca. 1680.
 3. Pieter Pietersz Snip,
  Geboren te Vriesekoop ca. 1680, overleden na 1731, mogelijk te Oude Wetering.
  Gehuwd (1) te Leimuiden in de Geref. kerk op 8 maart 1703 met Aagje Gijsen van de Vennip, overleden voor 12 augustus 1731.
  Gehuwd (2) te Leimuiden in de Geref. kerk op 12 augustus 1731 met Trijntje Pieters Krook.
 4. Vreeck Pietersz Snip, ook Frederik Snip,
  Geboren te Vriesekoop ca. 1685, begraven te Leimuiden op 25 juli 1760, oud ca. 75 jaar.
  Gehuwd te Leimuiden in de Geref. kerk op 17 januari 1712 met Marritje IJsaaks Mooij, geboren ca. 1690. begraven te Leimuiden op 6 december 1753, oud ca. 63 jaar.

  BEGRAAFREGISTER, Leimuiden, Herv. kerk, 6 december 1753:
  Vrouw van Frederik Snip.

  BEGRAAFREGISTER, Leimuiden, Herv. kerk, 25 juli 1760:
  Fredrik Snip.
 5. Martje Pieters Snip.

 6. Jannitje Pieters Snip,
  Geboren ca. 1690, overleden te Leimuiden op 1 augustus 1757, oud ca. 67 jaar.
  Gehuwd te Leimuiden in de Geref. kerk in december 1713 met Cornelis IJsaaks Mooij, geboren ca. 1690, van beroep schepenjager, overleden na 6 april 1760.

  IMPOST OP BEGRAVEN, Leimuiden, 1 augustus 1757:
  Jannetje Snip, echtgenote van Cornelis Mooij. Prodeo.
2254. Jan Cornelisz MOOIJ, zie nr. 2220.
Zoon van Cornelis Thamasz Moij [nr. 4508] en Maertge Leenders [nr. 4509], geboren te Vrieskoop ca. 1635, overleden na 1674.
Gehuwd te Leimuiden in de Geref. kerk op 10 december 1662 met Maritje Cornelis VAN TOL.

2255. Maritje Cornelis VAN TOL, zie nr. 2221.
Geboren te Aarlanderveen ca. 1640, overleden na 1674.

2256. Willem Veltensz HOFMAN, zie nr. 2200.
Zoon van Velten Veltensz Hofman [nr. 4512] en Marijtgen Dircksdr. [nr. 4513], geboren te Aalsmeer ca. 1630, lidmaat Geref. kerk, van beroep koster en schoolmeester te Wilnis, schout van Vinkeveen, overleden te Aalsmeer na 1717.
Gehuwd (1) voor 1660, mogelijk te Wilnis met Annitje JANS, geboren ca. 1635, en overleden tussen 1665 en 1673.
Gehuwd (2) tussen 1665 en 1673 met Lijsbet JANS.

2257. Annitje JANS,
Geboren ca. 1635, mogelijk te Wilnis, overleden tussen 1665 en 1673.

KINDEREN VAN WILLEM VELTENSZ HOFMAN EN ANNITJE JANS:
 1. Annetjen Willems Hofman,
  Gedoopt te Wilnis in de Geref. kerk op 11 maart 1660.
 2. Velten Willemsz Hofman, ook Valentijn Hofman,
  Gedoopt te Wilnis in de Geref. kerk op 21 september 1662, overleden voor 1673.
 3. Jan (Johannes) Willemsz Hofman,  zie nr. 1128.
  Gedoopt te Wilnis op 1 januari 1665, lidmaat Geref. kerk, diaken (1700-1701), kerk- en brandmeester, van beroep winkelier, overleden te Aalsmeer tussen 1714 en 1717.
  Gehuwd (1) te Amstelveen in de Geref. kerk op 31 maart 1686 met Annetje Jans Behoudenreijs, geboren te Amstelveen ca. 1665.
  Gehuwd (2) met Trijntgen Jans Buijs, geboren ca. 1670, mogelijk in het Oosteinde van Aalsmeer, overleden te Aalsmeer op 7 december 1695, oud ca. 25 jaar.
  Gehuwd (3) te Aalsmeer in de Geref. kerk op 23 februari 1697 met Marritje Jans.

KIND VAN WILLEM VELTENSZ HOFMAN EN LIJSBET JANS:
 1. Valentijn (Velten) Wilemsz Hofman,  zie nr. 1100.
  Gedoopt te Wilnis op 16 november 1673, lidmaat Gereformeerde kerk, van beroep timmerman, vermeld als schepen van Aalsmeer in 1709, overleden aan de Uiterweg, begraven in de Geref. dorpskerk van Aalsmeer op 12 december 1731, oud 58 jr.
  Gehuwd met (1) Marijtgen Hendriksdr., geboren ca. 1665, overleden voor 1702.
  Gehuwd met (2) Marritje Jacobsdr Broeder.

2258. Jan JORISZ,
Zoon van Joores Claesz Scheepmaker [nr. 4516] en van Guerte Ghijsdr. [nr. 4517], geboren ca. 1643, overleden voor 2 maart 1692.
Gehuwd met Neeltje Jacobs SIJP.

2259. Neeltje Jacobs SIJP,
Geboren ca. 1645.

KINDEREN VAN JAN JORISZ EN NEELTJE JACOBS SIJP:

 1. Klaas Jansz,
  Geboren ca. 1670.
 2. Baefgen Jans,
  Geboren ca. 1672.
  Gehuwd met Jan Cornelisz Cloppenburg.
 3. Guertgen Jans,
  Geboren ca. 1674.
  Gehuwd met Cornelis Dirksz Broeder.
 4. Dirk Jansz,
  Geboren ca. 1675.
 5. Marritje Jans,  zie nr. 1129.
  Geboren ca. 1678, waarschijnlijk te Aalsmeer.
  Gehuwd te Aalsmeer in de Geref. kerk op 23 februari 1697 met Jan Willemsz Hofman, ook Johannes Hofman, gedoopt te Wilnis op 1 januari 1665, lidmaat Geref. kerk, diaken (1700-1701), kerk- en brandmeester, van beroep winkelier, overleden te Aalsmeer tussen 1714 en 1717.
  Jan was eerder gehuwd (1) te Amstelveen in de Geref. kerk op 31 maart 1686 met Annetje Jans Behoudenreijs, geboren te Amstelveen ca. 1665.
  Jan huwde (2) met Trijntgen Jans Buijs, geboren ca. 1670, mogelijk in het Oosteinde van Aalsmeer, overleden te Aalsmeer op 7 december 1695, oud ca. 25 jaar.
2260. Rut SPOORMAKER,
Zoon van Jacob Rutgersz [nr. 4520] en van N.N., geboren ca. 1645, mogelijk te Kalslagen.
Gehuwd ca. 1670, mogelijk te Kudelstaart met Guurtje KORNELIS.

2261. Guurtje KORNELIS,
Geboren ca. 1645, overleden na 1704, mogelijk te Kudelstaart.

DOOPGETUIGE:
Te Kudelstaart in de Geref. kerk op 10 april 1698 van Ruth Jacobsz Sporemaker. Getuige Guurtje Kornelis.
Te Kudelstaart in de Geref. kerk op 8 oktober 1702 van Ruth, zoon van Jacob Rutten Spooremaaker en Neeltje Borrits.
Te Kudelstaart in de Geref. kerk op 26 oktober 1704 van het doodgeboren kind van Jacob Rutte en Neeltje Borrits. Getuige Guurtje Cornelis, de grootmoeder.

KINDEREN VAN RUT SPOORMAKER EN GUURTJE KORNELIS:
 1. Jan Rutte,
  Geboren te Kudelstaart ca. 1670, overleden na 1703.
  Gehuwd te Kudelstaart in de Geref. kerk op 6 januari 1694 met Marretje Claas Loopeker, geboren te Kalslagen ca. 1670.
 2. Jacob Rutten Sporemaker,  zie nr. 1130.
  Geboren ca. 1670, mogelijk te Kudelstaart of Ter Aar, Gereformeerd, overleden te Aalsmeer op 3 maart 1713, oud ca. 42 jaar.
  Gehuwd (1) te Kudelstaart in de Geref. kerk op 24 januari 1697 met Geertie Jans van Groningen, overleden tussen 1698 en 1701.
  Gehuwd (2) te Kudelstaart in de Geref. kerk op 25 januari 1701 met Neeltje Borrits.
 3. Kornelis Rutten Spoormaker,
  Geboren ca. 1675, overleden na 1716.
  Gehuwd (1) te Kudelstaart in de Geref. kerk op 11 februari 1699 met Neeltje Claes van Leeuwen, geboren te Kalslagen ca. 1675, overleden te Kudelstaart voor 5 augustus 1703.
  Gehuwd (2) te Langeraar in de Geref. kerk in augustus 1703, ondertrouw te Kudelstaart op 5 augustus 1703 met Annetje Pieter Aarts Sethoven, geboren te Langeraar ca. 1680.
2262. Borrit NEVEN,
Geboren ca.1640.
Gehuwd met N.N.

KINDEREN VAN BORRIT NEVEN:
 1. Dirck Borretsz,
  Geboren ca. 1670, vermeld als doopgetuige in 1692.

  DOOPGETUIGE:
  Te Kudelstaart in de Geref. kerk op 1 mei 1692 van Jannetje, dochter van Jan Jacobsz Cramer en Neeltje Borrets.
 2. Neeltje Borrits,  zie nr. 1131.
  Geboren te Aalsmeer ca. 1667, overleden na 1712.
  Gehuwd (1) te Aalsmeer op 29 januari 1685 met Jan Jacobsz Kramer, geboren te Kudelstaart ca. 1660, overleden aldaar ca. 1691, oud ca. 31 jaar.
  Gehuwd (2) te Kudelstaart in de Geref. kerk op 25 januari 1701 met Jacob Rutten Sporemaker.
 3. Kornelis Borrits Neven,
  Geboren ca. 1670, woont in 1701 in de Stommeer bij Aalsmeer, overleden na 1717.
  Gehuwd (1) met Korneelisje Buijs, geboren ca. 1665, overleden na 1701, dochter van Jan Cornelis Buijs en Marijtgen Jan Man Ghijs.
  Gehuwd (2) voor 1710 met Aaltje Jans.
 4. "dochter" Borrits,
  Vermeld als doopgetuige in 1701.

  DOOPGETUIGE:
  Te Kudelstaart in de Geref. kerk op 12 oktober 1701 van Jannetje, dochter van Jacob Rutten Spooremaaker en Neeltje Borrits.
2266. Johannes VAN LEEUWEN,
Zoon van Teunis Dirckx van Leeuwen [nr. 4532] en Susannetje Abrahams Dammerlaen [nr. 4533], geboren ca. 1660, overleden voor 1720.
Gehuwd met Elisabeth Jacobs DE KEER.

2267. Elisabeth Jacobs DE KEER,
Geboren te Aalsmeer ca. 1660, vermeld als Geref. lidmaat aldaar (1720).

LIDMATEN, Aalsmeer, Geref. kerk, 1720:
Elisabeth de Keer met hare dochter Cornelia van Leeuwen.

KINDEREN VAN JOHANNES VAN LEEUWEN EN ELISABETH JACOBS DE KEER:
 1. Susanna Janse van Leeuwen,  zie nr. 1133.
  Geboren te Aalsmeer of Oude Wetering ca. 1685, Geref. lidmaat in Aalsmeer in 1720, overleden te Aalsmeer op 9 juli 1742, oud ca. 57 jaar.
  Gehuwd ca. 1705 met Adriaen Jansz Beddeman, gedoopt te Leimuiden op 28 oktober 1677, Geref. lidmaat, van beroep zandschipper, overleden te Aalsmeer op 23 oktober 1741, oud 63 jaar.
 2. Cornelia Janse van Leeuwen,
  Geboren ca. 1686, Geref. lidmaat te Aalsmeer (1720).
 3. Jacobus Jansz van Leeuwen,
  Geboren ca. 1695, overleden na 1717, mogelijk te Aalsmeer.
2268. Dirck SPIJCKER,
Geboren ca. 1625.
Gehuwd met N.N.

KIND:
 1. Hendrick Dircksz Spijcker, ook genaamd De Haes,  zie nr. 1134.
  Geboren ca. 1660, mogelijk te Ter Aa, Vriezekoop of Woerden, woont in 1689 te Ter Aa en in 1708 te Mijdrecht, overleden voor 18 april 1715, mogelijk te Mijdrecht.
  Gehuwd te Ter Aa in de Geref. kerk op 15 april 1688, ondertrouw aldaar op 29 maart 1688 met Aeltje Everts van der Sluijs, geboren te Ter Aa of Thamen ca. 1665, overleden na 1715, mogelijk te Mijdrecht.
2272. Geerloff WILLEMSZ,
Zoon van Willem [van den Haak] [nr. 4544], geboren ca. 1645, mogelijk te Rietveld.
Gehuwd (1) te IJsselstein in de Geref. kerk, ondertrouw te Lopik in de Geref. kerk tussen 11 juni en 19 oktober 1673 met Grietje Cornelisse RENSEN.
Gehuwd (2) te Lopikerkapel op 30 juli 1687 met Maria VAN ROIJEN.

ONDERTROUWREGISTER, Lopik, Geref. kerk, juli 1673 (tussen 11 juni en 19 oktober)
Geerloff Willemsen, j.m. en Grietje Rensen, j.d. sijn na hare drie ....... proclamatien in den huwelijken staet bevestigt in de kerke tot IJselstein in 1673.

GEZINSKLAPPERS, Lopik en Cabauw, 1619-1811 door H. de Bruin]:
Geerloff Willemsz,
otr. 30-7-1687 Lopikerkapel.
Maria van Roijen.

2273. Grietje Cornelisse RENSEN,
Geboren ca. 1650 te Lopik, overleden voor 30 juli 1687.

KINDEREN VAN GEERLOF WILLEMSZ VAN DEN HAAK EN GRIETJE CORNELISSE RENSEN:
 1. Maegje Geerloffs,
  Gedoopt te Lopik in de Geref. kerk op 24 november 1675.

  DOOPREGISTER, Lopik, Geref. kerk, 24 november 1675:
  Het kint van Geerloff Willemsen genaemt Maegje is ten doop gepresenteert den 24 nov. 1675, de vader was present.
 2. Beateris Geerloffs,
  Gedoopt te Lopik in de Geref. kerk op 12 augustus 1677.

  DOOPREGISTER, Lopik, Geref. kerk, 12 augustus 1677:
  Het kint van Geerloff Willemsen genaemt Beateris, is ten doop gepresenteert den 12 august 1677, de vader was present.
 3. Willem Geerlofsz van den Haak,  zie nr. 1136.
  Gedoopt te Lopik in de Geref. kerk op 15 februari 1680, van beroep turfschipper, hooischipper, overleden na 30 juni 1744, mogelijk te Zegveld.
  Gehuwd (1) voor 7 september 1719 met Merrigje Willems de Ligt, geboren te Zegveld ca. 1685, begraven te Zegveld op 7 september 1719, oud ca. 35 jaar, dochter van Willem Ermbouts de Ligt en Merrigje Willems Griffioen.
  Gehuwd (2) te Zegveld (Gerecht) op 1 september 1720 met Nicolaa Cornelisse de Jongh, ook Claasje Cornelisse de Jongh en Claartje Cnelis de Jongh, geboren te Zegvelderbroek, gedoopt te Nieuwkoop in de Rooms-Kath. kerk op 31 december 1693, overleden te Zegveld op 4 januari 1741, oud 47 jaar.
  Gehuwd (3) te Woerden op 30 juni 1744 met Niesje Gerritse Peek.
 4. Jan Geerlofsen,
  Gedoopt te Lopik in de Geref. kerk op 9 januari 1687.

  DOOPREGISTER, Lopik, Geref. kerk, 9 januari 1687:
  Het kint van Geerlof Willemsz ten doop gepresenteert genaamt Jan, de vader present, 9 jan:.
KINDEREN VAN GEERLOF WILLEMSZ VAN DEN HAAK EN MARIA VAN ROIJEN:
 1. Hendrik Geerlofsen,
  Gedoopt te Lopik in de Geref. kerk in 1689 (na 26 mei).
  Gehuwd te Lopik in de Geref. kerk op 2 oktober 1712 met Ingena Gerrits, geboren te Lopik in 1691, dochter van Gerrit Pietersz Bendervoet en van Hilligje Pietersdr Rietvelt.

  DOOPREGISTER, Lopik, Geref. kerk, 1689 (na 26 mei):
  Het kint van Geerlof Willemsz ten doop gepresenteert genaamt Hendrik, de vader present.

  TROUWREGISTER, Lopik, Geref. kerk, 2 oktober 1712:
  den 2 Octob: 1712
  Zijn alhier getrouwt Hendrik Geeloffs J.M. van Lopik,
  met Ingena Gerrits J.D. mede van Lopik.
 2. Cornelia Geerlofsen van den Haek,
  Gedoopt te Lopik in de Geref. kerk op 14 mei 1690.
  Gehuwd (1) te Lopik in de Geref. kerk op 15 januari 1719, ondertrouw aldaar op 30 december 1718 met Teunis Flooren van Nieuwerkerk, geboren te Lexmond, overleden voor 20 maart 1723, zoon van Floris Teunisz [van Nieuwkerck] en van Fijgie Willemsdr de Nieuweboer.
  Gehuwd (2) te Lopik in de Geref. kerk op 4 april 1723, ondertrouw aldaar op 20 maart met Jacob Aartsz de Lange, gedoopt te Lopik in de Geref. kerk op 23 februari 1690, zoon van Aert Gerritsz de Langhe en van Jannigje Willems.

  DOOPREGISTER, Lopik, Geref. kerk, 14 mei 1690:
  Het kint van Geerlof Willemsz is ten doop gepresenteert genaamt Cornelia. De vader present. 14 Maij.

  TROUWREGISTER, Lopik, Geref. kerk, 30 december 1718:
  Den 30 Decemb: zijn bij ons in wettigen ondertrou opgenomen
  Theunis Flooren van Nieuwerkerk, j.m. van Lexmont,
  en Cornelia Geeluwen van den Haek, j.d. van Lopik.
  En zijn, naer overgebragte attestatie van Lexmont den 15 Januarij [1719] alhier getrouwt.

  TROUWREGISTER, Lopik, Geref. kerk, 20 maart 1723:
  Den 20 Maart [1723] zijn bij ons in wettigen ondertrou opgenomen
  Jakobus Aertze de Lang j.m. van Lopik,
  en Cornelia Geluwen weduwe van Theunis Floren, beiden wonende onder Lopik.
  En zijn getrouwd alhier den volgende 4 April 1723.
2274. Cornelis Klaassen DE JONGH,
Geboren ca. 1665.
Gehuwd (1) voor 1689 met Martijntie AERTSE.
Gehuwd (2) voor 1694 met Hendrickie HUIJBERTS.

2275. Hendrickie HUIJBERTS,
Geboren ca. 1670.

KINDEREN UIT HET EERSTE HUWELIJK:
 1. Aert (Arij) Cornelisz de Jongh,
  Geboren te Zegvelderbroek, gedoopt te Nieuwkoop in de Rooms-Kath. kerk op 17 september 1689, overleden na 20 juli 1759, mogelijk te Zwammerdam.
  Ongehuwd.

  DOOPREGISTER, Nieuwkoop, Rooms-Kath. kerk, 17 september 1689, blz. 43:
  Aert......, in d’ Broeck, sone van Cornelis Claesse ende Martijntie Aersd. coniugum.
  Patrinus Cornelis Aers.
  Patrina Krijntie Dircks.

  PROTOCOLLEN, Zwammerdam, 13 mei 1760, inv. nr. 29, blz. 2v:
  Op 20 juli 1759 compareerde voor mr. Nicolaas de Vooght van der Hum, notaris te Bodegraven, Arij Cornelisse de Jongh, meerderjarig, ongehuwd en wonende te Zwammerdam, ziek, die wenst opnieuw te testeren.
  Hij stelt als erfgenamen zijn broers Leendert, Huijbert en Willem Cornelis de Jongh, mede zijn overleden zusterskinderen, genoemd Maijke en Cornelia Cornelisdr Ogten, kinderen van Cornelis Gerritsz Ogten en Marrigje Cornelisdr de Jongh.
  Executeurs van het testament zijn Cornelis Hendrikse Bos, wonend te Zegveld en Jacobus van Bemmelen, wonende te Nieuwkoop, die pas na 6 jaar de nalatenschap mogen verdelen.
  [bron: Groenehart Archieven]
 2. Joannes Cornelisz,
  Geboren te Zegvelderbroek, gedoopt te Nieuwkoop in de Rooms-Kath. kerk in 1691.

  DOOPREGISTER, Nieuwkoop, Geref. kerk, 1691, blz. 61:
  In den Broeck.
  Joannes sone van Cornelis Klaessen en Marichie Arisd.
KINDEREN UIT HET TWEEDE HUWELIJK:
 1. Nicolaa Cornelisse de Jongh, ook Claasje Cornelisse de Jongh en Claartje Cnelis de Jongh,  zie nr. 1137.
  Geboren te Zegvelderbroek, gedoopt te Nieuwkoop in de Rooms-Kath. kerk op 31 december 1693, overleden te Zegveld op 4 januari 1741, oud 47 jaar.
  Gehuwd met Willem Geerlofsz van den Haak, gedoopt te Lopik in de Geref. kerk op 15 februari 1680, van beroep turfschipper, overleden na 30 juni 1744, mogelijk te Zegveld.
 2. Wilhelmus (Willem) Cornelisz de Jongh,
  Geboren te Zegvelderbroek, gedoopt te Nieuwkoop in de Rooms-Kath. kerk op 13 januari 1697, overleden na 13 mei 1760.

  DOOPREGISTER, Nieuwkoop, Rooms-Kath. kerk, 13/23 [januari] 1697, blz. 47:
  13/23, uijt den Broeck Wilhelmus sone van Cornelis Claesen en Hendrickie Huiberts.

  OPMERKING:
  13/23 verwijst waarschijnlijk naar de datum verschuiving die in die tijd plaats vond en waarbij alle data in de Verenigde Nederlanden op gelijke hoogte kwamen.
 3. Huijbert Cornelisz de Jongh,
  Stelt in 1753 testament op, overleden na 13 mei 1760.

  NOTARISAKTE, 1753:
  Testament.
  Huijbert Cornelisz de Jongh vermaakt zijn bezittingen aan de drie kinderen van zijn overleden zuster Claertje Cornelis de Jongh, gehuwd met Willem Geerlofsz van den Haak, met name Geerlof, Hendrik en Hendrijntje.
  [bron: email Erwin van den Haak, 2008]

  [Zou volgens testament van Arij Cornelisz pas na 13 mei 1760 overleden zijn.]
 4. Leendert Cornelis de Jongh,
  Overleden na 13 mei 1760.
 5. Marrigje Cornelis de Jongh,
  Overleden voor 13 mei 1760.
  Gehuwd met Cornelis Gerritsz Ogten.
2276. Gerrit Thijsse Roelen VAN EIJCK,
Zoon van Mathijs Roelen van Eijck [nr. 4552] en Geertje Pieters [nr. 4553], geboren te Zegvelderbroek, gedoopt te Zegveld in de Geref. kerk op 7 januari 1644, overleden aldaar op 12 januari 1715, oud 71 jaar.
Gehuwd (1) te Zegveld in de Geref. kerk en voor schout en schepenen op 5 maart 1671, ondertrouw op 18 februari met Gerrigje Jacobs Meijnderts VAN LEEUWEN.
Gehuwd (2) te Zegveld op 21 april 1700 met Aeltje Nannesdr. STOLWIJCK, geboren ca. 1650, weduwe van Cats Arentsz Verweij.

DOOPREGISTER, Zegveld, Geref. kerk, 7 januari 1644:
Gerrit, zoon van Thijs Roelen.

TROUWREGISTER, Zegveld, Geref. kerk, 18 februari 1671:
Gerard Mathijsse van Eijk & Gerrigje Jacobs dr., beide van Segvelderbroek.
Hier de 5 Maert 1671 getrouwt.

2277. Gerrigje Jacobs Meijnderts VAN LEEUWEN,
Dochter van Jacob (Jaap) Meijnderts van Leeuwen [nr. 4554] en Machteltje Martens [nr. 4555], geboren ca. 1652, overleden te Zegveld in 1700, oud ca. 48 jaar.

KINDEREN VAN GERRIT THIJSSE ROELEN VAN EIJCK EN GERRIGJE JACOBS VAN LEEUWEN:

[Vanwege de Franse invasie werd er van 6 oktober 1672 tot 18 juli 1674 in Zegveld niet gedoopt].

 1. Mathias Gerardsz [van Eijck],
  Gedoopt te Zegveld in de Geref. kerk op 22 juli 1674.

  DOOPREGISTER, Zegveld, Geref. kerk, 22 juli 1674:
  Mathias, zoon van Gerard Mathijsse en Gerrighje Jaap Meijnderts.
 2. Jacob Gerridsz Tijs Roelen [van Eijck],
  Gedoopt te Zegveld in de Geref. kerk op 17 september 1676.

  DOOPREGISTER, Zegveld, Geref. kerk, 17 september 1776:
  Jacob, zoon van Gerrid Tijs Roelen en Gerrighje Jacobs.
 3. Merrigje Gerards van Eijck,
  Gedoopt te Zegveld in de Geref. kerk op 19 mei 1678, vermeld als doopgetuige te Zegveld op 22 maart 1722.

  DOOPREGISTER, Zegveld, Geref. kerk, 19 mei 1678:
  Merrigje, dochter van Gerard Mathijsse van Eijck en Gerrigje Jacobs.

  DOOPGETUIGE:
  Te Zegveld in de Geref. kerk op 22 maart 1722 van Hendrik Roelen van Eijk.
 4. Rudolph Gerardsz van Eijck,  zie nr. 1138.
  Gedoopt te Zegveld in de Geref. kerk op 7 november 1680, Gereformeerd, overleden te Zegveld op 9 november 1753, oud 73 jaar.
  Gehuwd te Zegveld op 8 november 1705 met Merrighje Hendriks van Leeuwen.
 5. Geertje Gerrits Thijs Roelen [van Eijck],
  Gedoopt te Zegveld in de Geref. kerk op 16 december 1683, vermeld als doopgetuige te Zegveld op 30 november 1712.

  DOOPREGISTER, Zegveld, Geref. kerk, 16 december 1683:
  Geertje dochter van Gerrit Thijs Roelen en Gerrigje Jacobs.

  DOOPGETUIGE:
  Te Zegveld in de Geref. kerk op 30 november 1712 van Grietje Roelofs van Eijk.
2280. Gerridt Jansz OUTSHOORN,
Zoon van Jan Outshoorn [nr. 4560] en Hillegont Ariens [nr. 4561], geboren ca. 1650, mogelijk in Koudekerk of Alphen, overleden te Rijnsaterwoude.
Gehuwd te Koudekerk in de Geref. kerk op 15 maart 1676, ondertrouw te Bodegraven in de Geref. kerk op 1 maart 1676 met Aagie Leenderts RAMP.

OPMERKING:
Na 1679 moet Gerrit uit Koudekerk vertrokken zijn; er zijn daar dan geen doopvermeldingen meer !
Evenmin te Bodegraven: 1680-1686, 1688-1695 en 1696-1698.

ONDERTROUWREGISTER, Bodegraven, Geref. kerk, 1 maart 1676:
Gerrit Jansz Outshoorn JM: van Koudekerk met Aaggie Leenderts Ramp, J:D: woonende in 't Weijlandt van Bodegraven.
Met attestatie om te trouwen tot Koudekerk den 15 maart.

TROUWREGISTER, Koudekerk, Geref. kerk, 15 maart 1676:
Den 15. Maert met Attest van Boodegraven: Gerrit Janse Outshoorn en Aegje Leenderts Ramp.

BEGRAAFREGISTER, Rijnsaterwoude, Geref. kerk:
Kerke Graf Nr. E2 - 1743 Den 1 maart.
Arijaantje Gerrits Outshoorn alleen.
Vader en moeder geroijeerd in een kisje.

2281. Eechijen Leenderts RAMP, ook Aagie RAMP,
Dochter van Leendert Pietersz [nr. 4562] en Ariaantje Michiels van Borselen [nr. 4563], gedoopt te Bodegraven in de Geref. kerk op 26 februari 1653, overleden te Rijnsaterwoude na 5 februari 1696.
Gehuwd te Koudekerk in de Geref. kerk op 15 maart 1676, ondertrouw te Bodegraven in de Geref. kerk op 1 maart 1676 met Gerridt Jansz OUTSHOORN.

DOOPREGISTER, Bodegraven, Geref. kerk, 26 februari 1653:
Op den 26 februarij 1653 een kint gedoopt van Leendert Pieters int tweijlant genaamt (Eechijen).

KINDEREN VAN GERRIDT JANSZ OUTSHOORN EN AAGIE LEENDERTS RAMP:
 1. Ariaentje Gerrits Outshoorn,
  Gedoopt te Koudekerk op 28 februari 1677, Gereformeerd, begraven te Rijnsaterwoude op 1 maart 1743, oud 66 jaar.
  Gehuwd te Rijnsaterwoude in de Geref. kerk op 11 mei 1708 met Kornelis Dircksz Groen, geboren te Rijnsaterwoude ca. 1675 en aldaar begraven op 19 april 1753, oud ca. 78 jaar.

  DOOPREGISTER, Koudekerk, Geref. kerk, 28 februari 1677:
  Den 28 Febr.
  Ouders Gerrit Janse en Aegje Leenderts,
  Getuige Leendert Pieterse,
  Kind Ariaentje.
 2. Hillegont Gerrits Outshoorn,
  Gedoopt te Koudekerk op 27 februari 1678, Gereformeerd, overleden na 1711, mogelijk te Nieuwkoop.

  DOOPREGISTER, Koudekerk, Geref. kerk, 27 februari 1678:
  Den 27 February.
  Ouders Gerrit Janse Outshoorn en Aegje Leenderts Ramp,
  Getuigen Willem Janse Outshoorn en Jannetje Willems Outshoorn.
  Kind Hillegont.
 3. Marijtje Gerrits Outshoorn,
  Gedoopt te Koudekerk in de Geref. kerk op 3 april 1679.

  DOOPREGISTER, Koudekerk, Geref. kerk, 3 april 1679:
  Den 3 April.
  Ouders Gerrit Janse Outshoorn en Aegje Leenderts Ramp,
  Getuigen Jan Michielse van Borselen en Leentje Claesse Outshoorn,
  Kind Marijtje.
 4. Jan Gerritsz Outshoorn,
  Geboren ca. 1680, mogelijk te Waarder of Woerden.
  Niet gedoopt te Bodegraven 1680-1698.
 5. Willem Gerritsz Outhoorn,  zie nr. 1140.
  Geboren te Bodegraven, gedoopt te Waarder in de Geref. kerk op 17 maart 1683, overleden te Nieuwkoop op 9 juli 1765, begraven aldaar op 13 juli, oud 82 jaar.
  Gehuwd te Nieuwkoop in de Geref. kerk op 15 september 1709 met Geertje Janse Oudenes, geboren te Langeweijde (Waarder), gedoopt te Waarder in de Geref. kerk in januari 1687, begraven te Nieuwkoop op 29 mei 1745, oud 58 jaar.

 6. Leendert Gerritsz Outshoorn,
  Geboren ca. 1685, mogelijk te Waarder of Woerden, overleden na 1714.
  Niet gedoopt te Bodegraven 1680-1698.

  DOOPGETUIGE:
  Te Nieuwkoop in de Geref. kerk op 19 augustus 1714 van Agata, dochter van Willem Gerritzen en Geertie Jans.
 7. Cornelis Gerridtsz Outshoorn,
  Gedoopt te Bodegraven in de Geref. kerk op 8 mei 1687.

  DOOPREGISTER, Bodegraven, Geref. kerk, 8 mei 1687:
  Op den 8 Meij
  Cornelis,
  vad: Gerridt Jansen Outshoorn.
  moed: Agnes Leenders Ramp.
 8. Pieter Gerritsz Outshoorn,
  Gedoopt te Bodegraven in de Geref. kerk op 5 februari 1696.

  DOOPREGISTER, Bodegraven, 5 februari 1696:
  Een kindt van Gerrit Jans Outshoorn en Aaghjen Leenders Ramp.
  Gen: Pieter.
2282. Jan Floren OUDENES,
Zoon van Floris Gerritsz Oudenes [nr. 4564], geboren voor 21 juni 1653, Geref. lidmaat, diaken van de Geref. kerk te Waarder (1685 en 1695), van beroep landbouwer, overleden na 1698, mogelijk te Nieuwkoop.
Gehuwd te Waarder in de Geref. kerk op 27 maart 1678, ondertrouw te Bodegraven met Aefje (Eefje) Gijsbregts STEHOUWER.

DOOPREGISTER, Waarder.
[begint in 1654]

LIDMATENBOEK, Waarder, Geref. kerk, 14 september 1671:
Aen 't Dorp.
Jan Floren is vertrocken na Rotterd.

TROUWREGISTER, Waarder, Geref. kerk, 27 maart 1678:
Jan Floren Oudenes, JM van de Langeweijde met Eefje Gijsberts Steehouwer, JD van Seghvelt, beijde won. op het laegh eijnde van de Lange Weijde.
Met attestatie van Bodegrave hier getrout.

LIDMATENBOEK, Waarder, Geref. kerk, Tegen 26 sept. 1683:
In 't Laegh Eijnde van de Langeweijde: 18. X Jan Floren Oudenes 19. X Eefje Gijsberts Stehouwer, sijn vrou (vertrocken na Nieukoop met Attestatie)

KERKERAAD, Waarder, Geref. kerk, 1685:
Continueert tot ouderlingh: Crijn Jacobse Romeijn, aen Nieuwerbrugge En tot Diaconen: Jan Willemse Boerefijn, int westeijnde van Waerder En sijn daerbij verkoren: Tot ouderlingen: Hagen Janse Hogendoorn, int Oosteijde van Waerder Daem Janse Hogenes, aen Driebrugge En tot Diaconen: Cornelis Ariense Noorlander, int Oosteijnde van Waerder Jan Floren Oudenes, int Laegheijnde van Langeweijde.
[Jan Floren Oudenes werd in 1686 niet herkozen]

KERKERAAD, Waarder, Geref. kerk, 1695:
Verkoren tot Diacon: Jan Floren Oudenes, in Laegheijnde van Langeweijde.
[Niet herkozen in 1696]

KERKBOEK, Nieuwkoop, Geref. kerk, 1698:
Op 16 julij zijn aangekomen met attestatie van Waarder: Jan Floren Oudenes en Aefje Gijsbregts Stehouwers.

2283.Aefje Gijsberts STEHOUWER, ook Eefje Gijsberts STEHOUWER,
Dochter van Gijsbert Willemsz Stehouwer [nr. 4566] en Aaltje Aerts van der Swaan [nr. 4567], gedoopt te Zegveld in de Geref. kerk op 1 februari 1652, vermeld als Geref. lidmaat, overleden te Nieuwkoop na 1698.

DOOPREGISTER, Zegveld, Geref. kerk, 1 februari 1652:
Aafje, dochter van Gijsbert Willemse Stehouwer & Aaltje Aartdoghter.

KINDEREN VAN JAN FLOREN OUDENES EN AEFJE GIJSBREGTS STEHOUWER:

 1. Pieter Jansz Oudenes,
  Geboren in 't Laegheijnde van Langeweide, gedoopt te Waarder in de Geref. kerk op 13 juli 1681, vertrekt op 2 september 1707 met zijn zuster Marretje met attest van Nieuwkoop naar Zevenhoven, vermeld als lidmaat op 19 maart 1719 in Nieuwkoop, vermeld als ouderling in 1739, vertrekt op 28 oktober 1745 met attest van Zevenhoven naar Alphen, overleden aldaar op 20 mei 1756, oud 74 jaar.
  Gehuwd te Nieuwkoop in de Geref. kerk op 27 januari 1726 met Leuntje Klaasse van Wieringen, afkomstig van Nieuwkoop.

  DOOPREGISTER, Waarder, Geref. kerk, 13 julij 1681:
  Gedoopt een kint van Jan Floren Oudenes, en Eefie Gijsberts Steehouwer, in 't Laegheijnde van Langeweide.
  En is genaemt Pieter.

  KERKERAAD, Zevenhoven, Geref. kerk, 2 september 1707:
  Met attest van Nieuwkoop naar Zevenhoven, Pieter Jansz Oudenes.
  [met zijn zuster Marretje woonde hij aan de Krom-Meijdrecht]

  DOOPGETUIGE (Pieter):
  Te Nieuwkoop in de Geref. kerk op 18 januari 1713 van Jan, zoon van Willem Gerritsz Outshoorn en Geertje Janse Oudenes (getuigen: Pieter Janze en Aeltie Janz).
  Te Noorden in de Geref. kerk op 7 augustus 1718 van Aaltje, dochter van Willem Gerritse Oudshoren en Geertje Jans Oudewater (getuigen: Pieter Janse Oudewater en Marritje Jans Oudewater).

  KERKERAAD, Nieuwkoop, Geref. kerk, 19 maart 1719:
  Na gedane geloofsbelijdenis sijn aengekomen:
  Pieter Janzen Oudenes, e.a.

  TROUWREGISTER, Nieuwkoop, Geref. kerk, 27 januari 1726:
  Acte Pro Deo.
  Pieter Jansze Oudenes J.M. en Leuntje Klaas van Wieringen J.D. beide van Nieuwkoop bij ons in ondertrouw opgenomen den 9 Januari 1726 en zijn na 3 HV alhier getrouwt op den 27 Januari 1726.

  KERKERAAD, Zevenhoven, Geref. kerk, 1739:
  Pieter Jansz Oudenes gekozen als ouderling.

  KERKERAAD, Zevenhoven, Geref. kerk, 28 oktober 1745:
  Pieter Jansz Oudenes vertrekt met attest naar Alphen.
 2. Gisbert Jansz Oudenes,
  Gedoopt te Waarder in de Geref. kerk op 14 maart 1683, Gereformeerd lidmaat op 12 april 1705 in Nieuwkoop, vermeld als doopgetuige in Nieuwkoop op 14 augustus 1709.

  DOOPREGISTER, Waarder, Geref. kerk, 14 maart 1683:
  Gedoopt een Kint van Jan floren Oudenes en Eefie Gijsberts Steehouwer, in t laegh eijnde van de Langeweijde,
  En is genaemt Gisbert.

  LIDMATEN, Nieuwkoop, Geref. kerk, 12 april 1705:
  Belijdenis.
  Gijsbert Jansz Oudenes.

  DOOPGETUIGE:
  Te Nieuwkoop in de Geref. kerk op 14 augustus 1709 van Gerrit, zoon van Willem Gerritsz Outshoorn en Geertje Jans Oudenes (getuigen Gijsbert en Marretje Jans Oudenes).
 3. Marige Jans Oudenes,
  Gedoopt te Waarder in de Geref. kerk op 25 februari 1685, Gereformeerd lidmaat met Pinksteren 1713 te Waarder, van beroep dienstmaagd bij haar oom Gerrit Floren Oudenes, verhuisde op 9 april 1718 naar Nieuwkoop, en later naar Zevenhoven, overleden te Nieuwkoop op 6 februari 1764, begraven aldaar op 10 februari, oud 78 jaar.
  Gehuwd op oudere leeftijd te Nieuwkoop in de Geref. kerk op 9 februari 1746 met Pieter Cornelisz van Staveren, eerder weduwnaar van Marretje Jans Hoogeveen.

  DOOPREGISTER, Waarder, Geref. kerk, 25 februari 1685:
  den 25 febr.
  Gedoopt een Kint van Jan floren Oudenes en Eefie Gijsberts Steehouwer, in t laegh Eijnde van de Langeweijde.
  En is genaemt Marige.

  DOOPGETUIGE:
  Te Nieuwkoop in de Geref. kerk op 14 augustus 1709 van Gerrit, zoon van Willem Gerritsz Outshoorn en Geertje Jans Oudenes (getuigen Gijsbert en Marretje Jans Oudenes).
  Te Nieuwkoop in de Geref. kerk op 19 augustus 1714 van Agata, dochter van Willem Gerritzen en Geertie Janz (getuigen Margie Janz en Leendert Gerritzen).
  Te Noorden in de Geref. kerk op 7 augustus 1718 van Aaltje, dochter van Willem Gerritse Oudshoren en Geertje Jans Oudewater (getuigen: Pieter Janse Oudewater en Marritje Jans Oudewater).

  LIDMATEN, Waarder, Geref. kerk, Tegen Pinxteren 1713, in 't Laegh Eijnde van de Langeweijde:
  65. Marrige Jans Oudenes, dienstma. van Gerrit Floren Oudenes {met attest van Nieukoop}

  KERKERAAD, Nieuwkoop, Geref. kerk, 9 april 1718:
  Met attest van Waarder, Mergie Janz Oudenes.

  OPMERKING:
  Marritje woonde tot 1745 met haar broer Pieter in Zevenhoven.
  Op 28 oktober van dat jaar kwam zij met attest naar Nieuwkoop en trouwde enkele maanden later met de weduwnaar Pieter van Staveren.

  TROUWREGISTER, Nieuwkoop, Geref. kerk, 9 februari 1746:
  Pieter Cornelisz van Staveren, Wed: van Marretje Jans Hoogeveen, en Marretje Jans Oudenes, JD, beide woonende te Nieuwkoop, bij ons in ondertrouw 20 januari, en getrouwt den 9den februari.

  BEGRAAFREGISTER, Nieuwkoop, Geref. kerk, 1764, nr. 3:
  10 Februarij, Merrigje Jans Oudenes overleden den 6 Februarij.
  Luijden, Openen, Kleed. Voldaan f 5.8.-

 4. Geertje Jans Oudenes,  zie nr. 1141.
  Geboren te Langeweijde (Waarder), gedoopt te Waarder in de Geref. kerk in januari 1687, begraven te Nieuwkoop op 29 mei 1745, oud 58 jaar.
  Gehuwd te Nieuwkoop in de Geref. kerk op 15 september 1709 met Willem Gerritsz Outshoorn, geboren te Bodegraven, gedoopt te Waarder in de Geref. kerk op 17 maart 1683, overleden te Nieuwkoop op 9 juli 1765, begraven aldaar op 13 juli, oud 82 jaar.
 5. Aeltje Jans Oudenes,
  Gedoopt te Waarder in de Geref. kerk op 13 maart 1689 in Waarder, overleden na 1714.

  DOOPREGISTER, Waarder, Geref. kerk, 13 maart 1689:
  Gedoopt een kint van Jan Floren Oudenes en Eefie Gijsbert Stehouwer, in t Laegh Eijnde van de Langeweijde.
  En is genaemt Aeltje.

  DOOPGETUIGE (Aeltie):
  Te Nieuwkoop in de Geref. kerk op 18 januari 1713 van Jan, zoon van Willem Gerritsz Outshoorn en Geertje Janse Oudenes (getuigen: Pieter Janze en Aeltie Janz).
 6. Kerst Jansz Oudenes, ook Cors Jansz Oudenes,
  Gedoopt te Waarder in de Geref. kerk op 25 februari 1691, overleden voor oktober 1742, mogelijk te Nieuwkoop of Noorden, oud ca. 51 jaar.

  DOOPREGISTER, Waarder, Geref. kerk, 25 februari 1691:
  Gedoopt een kint van Jan floren oudenes en Eefje Gijsberts Steehouwer, in t leegh eijnde van Langeweijde.
  En is genaemt Kerst.

  DOOPGETUIGE:
  Te Noorden in de Geref. kerk op 19 april 1722 van Cornelia Jakoba, dochter van Willem Gerritse Oudshoren en Gerretje Jans Oudenes (getuigen Cors Janse Oudenes en Hilletje van ........)

  BEGRAAFREGISTER:
  Niet te Waarder (1740-1742).

  BOEDELREKENING, Nieuwkoop, Schout & Scheepenen, 1751, nr. 150 dd 23 maart:
  Willem Outshoorn, wonende te Noorden onder Nieuwkoop & Pieter Matt: Euverendam, thans overleden aangestelde voogd over zijn minderjarige, doch nu meerderjarige dochter & Teuntje Oudenes, in haar leven zuster van Cors Oudenes, waren de benoemde executeurs van de nalatenschap van Cors Jansz Oudenes, de dato 10 october 1742.
  Op 23 maart 1751 stelt Willem vast dat de baten f 1.043.- bedragen en de lasten f 414.-.
  Lijsbet Pieters Euverendam, die aanspraak maakt op 1/5 van de nalatenschap verklaart akkoord te gaan met bovengenoemde vaststelling der nalatenschap.
 7. Teuntje Jans Oudenes,
  Gedoopt te Waarder in de Geref. kerk op 11 mei 1693, overleden na 1742.

  DOOPREGISTER, Waarder, Geref. kerk, 11 mei 1693:
  Gedoopt een kint van Jan floren oudenes en Eefje Gijsberts steehouwer, in t leegh Eijnde van de Langeweijde.
  En is genaemt Teuntje.

  BOEDELREKENING, Nieuwkoop, Schout & Scheepenen, 1751, nr. 150 dd 23 maart:
  Willem Outshoorn, wonende te Noorden onder Nieuwkoop & Pieter Matt: Euverendam, thans overleden aangestelde voogd over zijn minderjarige, doch nu meerderjarige dochter & Teuntje Oudenes, in haar leven zuster van Cors Oudenes, waren de benoemde executeurs van de nalatenschap van Cors Jansz Oudenes, de dato 10 october 1742.
  Op 23 maart 1751 stelt Willem vast dat de baten f 1.043.- bedragen en de lasten f 414.-.
  Lijsbet Pieters Euverendam, die aanspraak maakt op 1/5 van de nalatenschap verklaart akkoord te gaan met bovengenoemde vaststelling der nalatenschap.
 8. Floor Jansz Oudenes,
  Gedoopt te Waarder in de Geref. kerk op 9 september 1695, begraven te Alphen aan de Rijn in de Geref. kerk op 20 juni 1770, oud 74 jaar.
  Gehuwd te Alphen in de Geref. kerk op 20 maart 1729 met Magdalena Cornelisd Starrenburg, gedoopt te Moerkapelle op 10 juni 1703, begraven te Alphen aan de Rijn in de Geref. kerk op 15 augustus 1753, oud 50 jaar, dochter van Cornelis Jacobus Sterrenburg en Catharina Leenderts van den Berg.

  DOOPREGISTER, Waarder, Geref. kerk, 9 september 1695:
  Gedoopt een Kint van Jan floren oudenes en Eefje gijsberts steehouwer, in t leegheijnde van de langeweijde.
  En is genaemt floor.

  DOOPREGISTER, Moerkapelle, Geref. kerk, 10 juni 1703:
  Magdalena, dochter van Cornelis Jacobus Sterrenburg en Catharina Leenderts van den Berg.
  Getuigen Cornelis Paulisz de Goede en Anna Paulisse de Goede.

  TROUWREGISTER, Alphen aan de Rijn, Geref. kerk, 20 maart 1729:
  Floris Jansz Oudenes, j:m: van Niekoop en Magdaleentje Cornelis Starrenburg j:d: van Moerkapel, beide wonende onder Alphen.
  Getrouwt den 20 maart.

  BEGRAAFREGISTER, Alphen aan de Rijn, Geref. kerk, 15 augustus 1753:
  Magdalena Starrenburg Huisvr van Floris Oudenes. In de kerk, nr. 105.

  BEGRAAFREGISTER, Alphen aan de Rijn, Geref. kerk, 20 juni 1770:
  Floris Oudenes. In de kerk, nr. 105.

  KINDEREN:
  1. Aafje Oudenes,
   Gedoopt te Alphen in de Geref. kerk op 23 oktober 1729.
   Gehuwd te Alphen, ondertrouw te Ammerstol op 12 oktober 1749 met Wijnand Holsteijn, ook Wijman Holsteijn, geboren te Alphen, van beroep schoolmeester te Ammerstol.
  2. Jan Oudenes,
   Gedoopt te Alphen in de Geref. kerk op 28 oktober 1731, overleden voor 20 mei 1742.
  3. Catrijntje Oudenes,
   Gedoopt te Alphen in de Geref. kerk op 15 juli 1736.
  4. Cornelis Oudenes,
   Gedoopt te Alphen in de Geref. kerk op 14 september 1738.
  5. Catharina Oudenes,
   Gedoopt te Alphen in de Geref. kerk op 19 juni 1740, overleden te Alphen op 29 maart 1773, oud 32 jaar.
   Gehuwd te Alphen op 4 november 1759 met Jan Jaspersz van 't Wout.
  6. Jan Oudenes,
   Gedoopt te Alphen in de Geref. kerk op 20 mei 1742.
   Gehuwd te Alphen op 20 mei 1764 met Maartje Andriesdr Opbroek, gedoopt te Oudshoorn in de Geref. kerk op 29 juli 1731, overleden te Alphen op 15 mei 1809, oud 77 jaar, dochter van Andries Opbroek en Niesje Willems Oudshoorn.

   RECHTERLIJK ARCHIEF, Protocollen Oudshoorn, 1785-1790, inv. nr. 26, blz. 38v dd 18 augustus 1785:
   Jan Oudenes, gehuwd met Marijtje (Maargje) Andriesen Opbroek, Willem en Jan Opbroek, Arij van Grooningen, gehuwd met Hendrikje Andriese Opbroek, Jan Janse Baatelaan, gehuwd met Aafje Opbroek, samen kinderen en erfgenamen van Andries Lodewijkse Opbroek, verkopen aan Jan Klaasz Outshoorn het noordwaartse deel van een huis en erf in de Lagenwaard in de Gnephoek op de hoek van de brug over de scheidwatering tussen de Gnephoek en Koudekerk.
   Koopsom 130 gulden.
   [bron: website Groene Hart Archieven]
2284. Joost Ariensz SAMSON,
Zoon van Arij Joosten Sampson [nr. 4568] en Marritje Fransdr. van Wieringen [nr. 4569], gedoopt te Nieuwkoop op 4 maart 1657, Gereformeerd lidmaat in 1685, vermeld als diacon en ouderling, overleden na 17 januari 1721, waarschijnlijk te Nieuwkoop.
Gehuwd ca. 1683, mogelijk te Nieuwkoop met Annetje Willems VAN LEEUWEN.

DOOPREGISTER, Nieuwkoop, Geref. kerk, 4 maart 1657:
Den 4 Martij Arien Joosten, Maritgen Fransz, t kint Joost.
Getuijgen Aart Joosten, Maritgen Joosten, Kornelis Fransz.

LIDMATEN, Nieuwkoop, Geref. kerk, 1685:
Joost Ariensz Samson en Annighje Willemsz van Leeuwen sijn H:V:

KERKERAAD, Nieuwkoop, Geref. kerk, 9 maart 1697:
Joost Ariensz Samsom stelt zich kandidaat als diacon, maar wordt niet verkozen.

KERKERAAD, Nieuwkoop, Geref. kerk, 1 maart 1698:
Joost Samson stelt zich kandidaat als diacon en wordt verkozen voor een drie-jarige termijn.

KERKERAAD, Nieuwkoop, Geref. kerk, 10 en 11 maart 1703:
Joost Samson wordt verkozen als ouderling in plaats van de "afgaande" Cornelis Jacobsz Kats.

KERKERAAD, Nieuwkoop, Geref. kerk, 28 februari 1712:
Joost Samson wordt verkozen als ouderling.

KERKERAAD, Nieuwkoop, Geref. kerk, 2 maart 1720:
Joost Samson wordt verkozen als ouderling.

KERKERAAD, Nieuwkoop, Geref. kerk, 1721:
Verslag betreffende benoeming nieuwe predicant: Op vrijdag den 17 Januarij zijn de Broeders ouderlinghe Sampson en Hendrik van Veen naar Leijden gereijst, en hebben aan den Hoogedele Heer of desselfs gevolmagtigde dit navolgende overhandus luijdende [betreft nominatie van kandidaat predicanten].

2285. Annetje Willems VAN LEEUWEN
Geboren te Nieuwkoop ca. 1660, vermeld als Gereformeerd lidmaat in 1685.

DOOPREGISTER:
Niet te Noorden.

KINDEREN VAN JOOST ARIENSZ SAMSON EN ANNETJE WILLEMS VAN LEEUWEN:
 1. Grietjen Joosten Sampson,
  Geboren te Nieuwkoop, gedoopt te Noorden in de Geref. kerk op 2 juli 1684, overleden voor 11 augustus 1686.

  DOOPREGISTER, Noorden, Geref. kerk, 2 juli 1684:
  Grietjen, dochter van Joost Arissen Sampson en Annetjen Willems van Leeuwen.
  Geboren in Nieuwkoop.
 2. Arij Joosten Sampson,  zie nr. 1142.
  Gedoopt te Nieuwkoop op 1 juli 1685, doet belijdenis in de Gereformeerde kerk aldaar op 22 maart 1716, van beroep boer, overleden te Nieuwkoop op 2 september 1754, oud 69 jaar.
  Gehuwd te Nieuwkoop in de Geref. kerk op 17 juni 1714 met Marrigje Abrams van Breemen, geboren te Botshol ca. 1690, vermeld als Geref. lidmaat op 22 maart 1716, overleden te Nieuwkoop op 21 februari 1763, oud ca. 73 jaar, dochter van Abraham Davidsz van Breemen en Elsje Cornelis.
 3. Grietje Joosten Sampson,
  Gedoopt te Nieuwkoop in de Geref. kerk op 11 augustus 1686, overleden aldaar op 26 juni 1748, oud 61 jaar.
  Gehuwd te Nieuwkoop in de Geref. kerk op 3 juni 1714 met Jan van Leijden, geboren te Nieuwkoop ca. 1685, van beroep bouwman, erfde in 1735 van zijn ouders onroerend goed, geld en obligaties ter waarde van ruim f 900.-, zoon van Willem Jansz van Leijden en Baartje Willems Tijsterman.

  DOOPREGISTER, Nieuwkoop, Geref. kerk, 11 augustus 1686:
  Den 11. t kindt van Joost Ariensz Sampson en Annetje Willems van Leeuwen met name Grietje,
  de getuigen waren Heijndr: Dirckse Pool en Gerritje Ariens Sampson.

  TROUWREGISTER, Nieuwkoop, Geref. kerk, 3 juni 1714:
  Jan Willemse van Leeuwen, JM van Nieukoop en Grietie Jooste Sampson, JD, mede van Nieukoop sijn den 18 maij ondertrouwt, en hebben haer H. proclamatien onverhindert gehad, en zijn den 3 junij 1714 in onse kerk in den H. Egt ingezegent, hebben elk 6 guld. betaelt.

  RECHTERLIJK ARCHIEF, Nieuwkoop en Noorden, 26 juli 1735, deel 99, nr. 3:
  Procuratie van Cornelis en Arriaantje Willemsz van Leijden, meerderjaarige kinderen en mede Erfgenaamen van Willem Janse van Leijden en Baartje Willems Tijsterman Egtelieden alhier gewoond hebbende, op Dirk en Gijsbert Swartendijk om voor de Vierschaar in Nieuwkoop en Noorden soodanige zaake en regten te vervolgen jegens Jan Willemse van Leijden, Meerderjaarige Soon en mede Erfgenaam van Gem: Willem Janse van Leijden en Baartje Willems Tijsterman woonende te Nieuwkoop.

  RECHTERLIJK ARCHIEF, Nieuwkoop en Noorden, 6 september 1735, deel 99, nr. 4:
  Staat ende begrooting, mitsgaders schifting, scheijding en bedeijling van den boedel en goederen met er dood ontruijmt & nagelaten bij Beertje Willemz Teijsterman, wed: Willem Janz van Leijden, overleden te Nieucoop, welke genooten en gedeijld moeten werden bij Cornelis Willemz van Leijden, Arriaentje Willemz van Leijden en Jan Willemz van Leijden, alle kinderen en meerderjarige Erfgenamen van wijle haer opgem: ouders, ende, dat ingevolge den Invents: daer van bij opgem: Arriaentje Will: van Leijden gemaekt en onderteekend op den 20 April 1735 en oversulx in geschrifte gesteld bij Mr. Pieter Lietaert, Secr: van Nieucoop en Noorden, etc.
  [volgt verdeling van nalatenschap, bestaande uit ondermeer een huis, erf, hooiberg en 2 schuren in het Noordeinde van Nieuwkoop, tussen de Voorwetering en het water, en voorts verscheidene stukken land en tenslotte een obligatie van 600 guldens;
  totale waarde der nalatenschap f 2750.-]

  BEGRAAFREGISTER, Nieuwkoop, Geref. kerk, 26 juni 1748, nr. 36:
  Grietjen Joosten Sampzon, op 't Choor Nr.278. Openen, Huur, Luijden en beste kleed. Betaald.

  KIND:
  1. Willem Jansz van Leijden,
   Geboren ca. 1715, overleden na 1759.
   Gehuwd met Jannitje Gerrits Outshoorn, gedoopt te Nieukoop in de Remonstr. kerk op 14 juli 1720, overleden na 1759, dochter van Gerrit Jansz Outshoorn en Grietje Cornelis Buurman.
 4. Marritje Joosten Sampson,
  Gedoopt te Nieuwkoop in de Geref. kerk op 26 januari 1689, overleden aldaar op 11 augustus 1775, begraven op 15 augustus, oud 86 jaar.
  Gehuwd te Noorden in de Geref. kerk op 22 april 1714 met Seijmen Cornelisz van der Wint, geboren te Noorden ca. 1690 [niet gedoopt te Noorden en Nieuwkoop, Geref. kerk, 1684-1694].].

  DOOPREGISTER, Nieuwkoop, Geref. kerk, 26 januari 1689:
  't Kindt van Joost Ariensz Sampson en Annetje Willems van Leeuwen sijn H:V: met name Marritje; getuigen Klaes Ariensz Sampson en Neeltje Joosten Sampson.

  ONDERTROUWREGISTER, Nieuwkoop, Geref. kerk, 22 april 1714:
  Seijmen Cornelisse van der Wint, JM, van Noorden en Merrigie Joosten Sampson, JD van Nieukoop, hebben in onse kerk haer drie vereijste voorstellingen sonder inspraek gehad, en is daarop den 22 april betoog gegeven na Noorden om te trouwen;
  hebben elk 6 guld: betaelt.

  TROUWREGISTER, Noorden, Geref. kerk, 22 april 1714:
  Den 22 april 1714 is Seijmen Cornelisse van der Wint, JM, met Marritje Joosten Samson, JD, alhier getrout, trouzeel gehaalt.

  NOTARISAKTE, Reeuwijk, 26 februari 1752, nr. 6958:

  BEGRAAFREGISTER, Nieuwkoop, Geref. kerk, 1775, nr. 43:
  15 aug: Marrigje Samson, Overleden 11 dito. N.54.
  NB dit lijk staat boven. Op. Luijden, Kleed en Huur. Vold: f 9.8.0.

  KINDEREN:
  1. Nelletje Seijmens van der Wint,
   Geboren te Noorden, gedoopt in de Geref. kerk aldaar op 21 juli 1715, overleden voor 13 september 1716.
  2. Nelleje Seijmens van der Wind,
   Geboren te Noorden, gedoopt in de Geref. kerk aldaar op 13 september 1716, overleden voor 26 december 1723.
  3. Willem Seijmensz van der Wint,
   Geboren te Noorden, gedoopt in de Geref. kerk aldaar op 19 september 1717, overleden voor 12 maart 1719.
  4. Willem Seijmensz van der Wint,
   Geboren te Noorden, gedoopt in de Geref. kerk aldaar op 12 maart 1719, overleden voor 25 februari 1720.
  5. Willem Seijmensz van der Wint,
   Geboren te Noorden, gedoopt in de Geref. kerk aldaar op 25 februari 1720.
  6. Cornelis Seijmensz van der Wind,
   Geboren te Noorden, gedoopt in de Geref. kerk aldaar op 2 maart 1721, overleden voor 15 oktober 1722.
  7. Cornelis Sijmens van der Wint,
   Geboren te Noorden, gedoopt in de Geref. kerk aldaar op 25 oktober 1722, overleden voor 2 februari 1727.
  8. Nelleje Seijmens van der Wint,
   Geboren te Noorden, gedoopt in de Geref. kerk aldaar op 26 december 1723.
  9. Kornelis Seijmensz van der Wint,
   Geboren te Noorden, gedoopt in de Geref. kerk aldaar op 2 februari 1727.
   Gehuwd (1) met Trijntje Bontekees, overleden voor 4 januari 1756.
   Gehuwd (2) te Mijdrecht in de Geref. kerk op 4 januari 1756 met Trijntje Cornelis Lelivelt, geboren aldaar ca. 1730.
 5. Willem Joosten Sampson,
  Gedoopt te Nieuwkoop in de Geref. kerk op 25 juni 1690, overleden voor 13 maart 1695.

  DOOPREGISTER, Nieuwkoop, Geref. kerk, 25 juni 1690:
  't kindt van Joost Ariensz Sampson en Annetje Willems van Leeuwen sijne H:V: met name Willem, getuige Gerritje Ariens Sampson.
 6. Gooltje Joosten Sampson,
  Gedoopt te Nieuwkoop in de Geref. kerk op 21 oktober 1691, overleden voor 26 oktober 1692.

  DOOPREGISTER, Nieuwkoop, Geref. kerk, 21 oktober 1691:
  't kind van Joost Ariensz Sampson en Annigje Willems van Leeuwen sijne H:V: met name Gooltje, getuige Gerritje Ariens Samson.
 7. Gooltje Joosten Sampson,
  Gedoopt te Nieuwkoop in de Geref. kerk op 26 oktober 1692.

  DOOPREGISTER, Nieuwkoop, Geref. kerk, 26 oktober 1692:
  't kind van Joost Ariensz Sampson en Annigje Willems van Leeuwen sijne H:V: met name Gooltje, getuigen Aert en Neeltje Ariens Samson.

  DOOPGETUIGE:
  Te Aarlanderveen in de Geref. kerk op 27 juli 1766 vsn Elsje, dochter van Willem Samsom en Marijtje Gerritsdr Roest.
  Te Aarlanderveen in de Geref. kerk op 4 augustus 1771 vsn Annigje, dochter van Willem Samsom en Marijtje Gerritsdr Roest.
 8. Willem Joosten Samson,
  Gedoopt te Nieuwkoop in de Geref. kerk op 13 maart 1695.

  DOOPREGISTER, Nieuwkoop, Geref. kerk, 13 maart 1695:
  't kindt van Joost Ariensen Samson en Annigtje Willems sijne H:V: met name Willem, de getuigen Klaas Ariensz Samson en Annigtje Pieters de Wit.
 9. Weijntje Joosten Samson,
  Gedoopt te Nieuwkoop in de Geref. kerk op 17 augustus 1698.

  DOOPREGISTER, Nieuwkoop, Geref. kerk, 17 augustus 1698:
  't kindt van Joost Ariensz Samson en Annetje Willems van Leeuwen sijne H:V: met name Weijntje, getuige Pieter Ariensz Samson en Ariaantje Teunis Swanenburg.


Plattegrond van Waverveen, getekend door J. Sorious, 17e eeuw.

2286. Abraham Davidsz VAN BREEMEN,
Zoon van David Hendriksz Stoffelsz [nr. 4572] en Lijsabeth Pieters [nr. 4572], geboren ca. 1640, mogelijk te Botshol of Kokkengen, vermeld als Gereformeerd ouderling en diaken in Waverveen, van beroep veenman, veenschipper, overleden na 1702.
Gehuwd (1) te Waverveen in de Geref. kerk op 8 maart 1665 met Leuntie JANS, geboren voor 1647, overleden na 1678.
Gehuwd (2) voor 1693 met Elsje CORNELIS.

DOOPREGISTER, Waarder.
[begint in 1654]

LIDMATENBOEK, Waarder, Geref. kerk, 14 september 1671:
Aen 't Dorp.
Jan Floren is vertrocken na Rotterd.

TROUWREGISTER, Waverveen, Geref. kerk, 8 maart 1665:
Abraham Davidsz, JM, met Leuntie Jans, JD, beijde in Botshol.

NOTARISAKTE (F. v.d.Meer), Mijdrecht, augustus 1670:
Abraham Davitsz, wonende tot Botsholl bekent schuldig te zijn aan Teunis Claesz scheepmaker aende Hoeff onder Mijdrecht de somma van f 500.- spruijtende ter saecke van coop van een nieuw turfpontschip ende sijn gereetschap daerbij sijnde.

NOTARISAKTE (F. v.d.Meer), Mijdrecht, 27 januari 1700:
Testament: Abraham Davits en Elsje Cornelis, echteluijden, wonende in Botshol onder Waverveen

OPENBARE FUNCTIES:
Gaarmeester in de Gereformeerde kerk van Waverveen.............1676.
Diaken.............................1677/78 en 1681-83.
Ouderling..............................1687-90, 1695/96 en 1702/03

2288. Jan Pietersz STIERMAN, ook genaamd DEN SCHIPPER,
Zoon van Pieter Pietersz Stierman [nr. 4576] en Jannigje Huijbertsdr. [nr. 4577], geboren te Giessen Bovenkerk ca. 1665, van beroep schipper, overleden te Ottoland op 7 juni 1726, oud ca. 60 jaar.
Gehuwd te Ottoland op 26 september 1688, ondertrouw aldaar op 28 augustus 1688 met Neeltje PIETERS.
[Bron: website van-den-hout.nl]

2289. Neeltje Pietersdr [SWARTBOL],
Dochter van Pieter Huijbertsz Swartbol [nr. 4578] en Reijmpjen Louwrens Brandt [nr. 4579], geboren te Gijbeland (bij Molenaarsgraaf) ca. 1665, overleden na 1708.

GIJBELAND:
Hoewel dichter bij Molenaarsgraaf gelegen, hoort Gijbeland kerkelijk tot Brandwijk.

LIDMATEN, Brandwijk, Geref. kerk, 1689:
Gijbelant:
Neeltje Pieters.

KINDEREN VAN JAN PIETERSZ STIERMAN EN NEELTJE PIETERS:
 1. Pieter Jansz Stierman,
  Geboren ca. 1690.
  Gehuwd te Brandwijk op 21 januari 1714 met Marigjen Jansdr van Wijngaarden, geboren in De Donk (Ottoland).

  OPMERKING:
  Geen doopakte gevonden.

  KINDEREN:
  1. Jan Pietersz Stierman,
   Gedoopt te Brandwijk in de Geref. kerk op 4 april 1717, overleden voor 21 april 1720.
  2. Jan Pietersz Stierman,
   Gedoopt te Brandwijk in de Geref. kerk op 21 april 1720.
  3. Neeltie Pieters Stierman,
   Gedoopt te Molenaarsgraaf in de Geref. kerk op 18 juli 1723.
  4. Marijtje Pieters Stierman,
   Gedoopt te Streefkerk in de Geref. kerk op 7 juli 1726.
  5. Teuntje Pieters Stierman, tweeling.
   Gedoopt te Streefkerk in de Geref. kerk op 7 maart 1730.
  6. Jannigje Pieters Stierman, tweeling.
   Gedoopt te Streefkerk in de Geref. kerk op 7 maart 1730.
 2. Jan Jansz Stierman,
  Gedoopt te Ottoland in de Geref. kerk op 6 januari 1692.
 3. Lauris Jansz Stierman,
  Gedoopt te Ottoland in de Geref. kerk op 1 februari 1693.
  Ondertrouw te Ottoland in de Geref. kerk op 20 december 1722 met Neeltje Claasdr van Houwelingen, gedoopt te Hardinxveld in de Geref. kerk op 21 december 1698, dochter van Claes Ariensz en Ariaentje Ariensdr Verheul.
  Gehuwd (2) te Molenaarsgraaf in de Geref. kerk op 27 oktober 1731 met Dirkie Teunis den Beste.

  KINDEREN UIT HET TWEEDE HUWELIJK:
  1. Rijmpje Lauwrens Stierman,
   Gedoopt te Molenaarsgraaf in de Geref. kerk op 16 december 1731.
  2. Teunis Lauwrensz Stierman,
   Gedoopt te Ottoland in de Geref. kerk op 1 maart 1733.
 4. Teuntje Jansdr Stierman,
  Gedoopt te Ottoland in de Geref. kerk op 5 december 1694.
 5. Jannichje Jansdr Stierman,
  Gedoopt te Ottoland in de Geref. kerk op 31 mei 1696.
 6. Cornelis Jansz Stierman,  zie nr. 1144.
  Gedoopt te Ottoland in de Geref. kerk op 6 november 1697, overleden na 1747.
  Gehuwd (1) te Hoog Blokland in de Geref. kerk op 29 januari 1719 met Marigje Roele.
  Gehuwd (2) te Molenaarsgraaf op 20 april 1737 met Cornelia Janse Krijger.
  Gehuwd (3) te Molenaarsgraaf op 18 juni 1738 met Annigje Gerrits Stam, dochter van Gerrit Aartse Stam en Wijntje Thomisse.
 7. Anna Jansdr Stierman,
  Gedoopt te Ottoland in de Geref. kerk op 7 juni 1699, overleden na 22 juni 1727.
[Bron: website van-den-hout.nl]

2290. Roel Pieterse DE JONG,
Geboren ca. 1660, overleden tussen 11 mei 1702 en 11 februari 1703.
Gehuwd voor 1690 met Garichje JANSDR.

2291. Garichje JANSDR,
Geboren ca. 1660, vermeld als doopgetuige in 1719.

DOOPGETUIGE:
Op 11 juni 1719 in de Geref. kerk te Ottoland van haar kleinzoon Roel, zoon van Cornelis Jansz Stierman en Marigje Roele (getuige Garichje Jansdr, grootmoeder op Hoogbl.l)

KINDEREN:
 1. Gelof Roelen, [Filiatie niet bewezen]
  Geboren ca. 1690.
  Gehuwd te Hoogblokland in de Geref. kerk op 19 mei 1715 met Willemijn Aarts.

  TROUWREGISTER, Hoogblokland, Geref. kerk, 19 mei 1715:
  Namen der persoonen die getrout zijn toen deze plaats vacant was:
  Den 19 Majus is getrout Gelof Roelen met Willemijn Aarts.

  KINDEREN:
  Geen kinderen gedoopt te Hoogblokland 1715-1728.
 2. Maiken Roelen,  zie nr. 1145.
  Geboren te Hoogblokland ca. 1693.
  Gehuwd te Hoogblokland in de Geref. kerk op 29 januari 1719 met Cornelis Jansz Stuurman, gedoopt te Ottoland in de Geref. kerk op 6 november 1697.

 3. Maria Roelen, [Filiatie niet bewezen]
  Geboren te Hoogblokland ca. 1695.
  Gehuwd te Hoogblokland in de Geref. kerk op 3 maart 1720 met Arien van Gelder, geboren te Hoornaar.

  TROUWREGISTER, Hoog Blokland, Geref. kerk, 10 februari 1720:
  In ondertrouw opgenoomen Arien van Gelder, J:M: van Hoornar met Maria Roelen, J:D: van Hoochblockland en getrouwt de 3 maart.

  DOOPGETUIGE:
  Op 13 maart 1729 te Hoogblokland in de Geref. kerk van Roel, zoon van Gerrit Gerritsen en Steijntje Roelen.

  KINDEREN:
  Geen kinderen gedoopt te Hoogblokland 1720-1728.
 4. Cristina (Fijgje) Roelen de Jong,
  Gedoopt te Hoogblokland in de Geref. kerk op 23 november 1697.
  Gehuwd te Hoogblokland in de Geref. kerk op 2 mei 1728 met Aart Cornelissen van der Wolf, geboren te Goudriaan.

  DOOPREGISTER, Hoogblokland, Geref. kerk, 23 november 1697:
  Op den 23 Novemb: 1697 een kint gedoopt genaamt Cristina, de vader Roel Pieters, de moeder Garrigje, de peet Jannitie Pieters heeft het ten doop gehouden.

  TROUWREGISTER, Hoog Blokland, Geref. kerk, 10 april 1728: In wettige ondertrouw opgenoomen Aart Cornelissen van der Wolf J:M: van Goudriaan, wonende aan de Bazerdijk met Fijgje Roelen de Jong, J:D: van Hoochblockland en alhier getrouwt den 2 Maijus.
 5. Sijgje Roelen,
  Gedoopt te Hoogblokland in de Geref. kerk op 17 mei 1699, vermeld als doopgetuige op 11 januari 1722.

  DOOPREGISTER, Hoogblokland, Geref. kerk, 17 mei 1699:
  Den 17 meij 1699 een kint gedoopt genaamt Sijgie, de vader Roel Pieterse, de moeder Gerregie;
  de meter Cornelia Pieterse, des vaders Broeders vrouw heeft het ten doop gepresenteert.

  DOOPGETUGE:
  Op 11 januari 1722 in de Geref. kerk te Ottoland van Gijsbert, zoon van Cornelis Jansz Stuurman en Maike Roelen (getuige Sijchje Roelen).
 6. Roeltie Roelen Pieters,
  Gedoopt te Hoogblokland in de Geref. kerk op 11 februari 1703.

  DOOPREGISTER, Hoogblokland, Geref. kerk, 11 februari 1703:
  Een kind gedoopt genaamt Roeltie, de vader gestorven sijnde die genaamt was Roel Pieterse, de moeder Gerrigje, de meter Arigje, des moeders suster, en heeft hetselve ten doop gepresenteerd.
 7. Steijntje Roelen,
  Geboren voor 1710.
  Gehuwd voor 1727 met Ewit Gerritse, wonende te Minkeloos.

  TROUWREGISTER, Hoogblokland, Geref. kerk:
  Huwelijk niet gevonden 1710-1728.

  KINDEREN:
  1. Gerrit Ewitse,
   Gedoopt te Hoogblokland in de Geref. kerk op 26 januari 1727.

   DOOPREGISTER, Hoogblokland, Geref. kerk, 26 januari 1727:
   Nog een kind gedoopt van Ewit Gerritse uijt de Minkelis, en Steijnte Roelen, genaamt Gerrit, getuijge Marrigje Gerrits des vaders Suster.
  2. Roel Ewitse,
   Gedoopt te Hoogblokland in de Geref. kerk op 13 maart 1729.

   DOOPREGISTER, Hoogblokland, Geref. kerk, 13 maart 1729:
   Een kind gedoopt van Ewit Gerritzen, en Stijntje Roelen, woonende in de Minekelis genaamt Roel, getuijge Maria Roelen.
  3. Ariaantje Ewitse,
   Gedoopt te Hoogblokland in de Geref. kerk op 19 augustus 1731.

   DOOPREGISTER, Hoogblokland, Geref. kerk, 19 augustus 1731:
   Een kind gedoopt van Ewit Gerritsen en Stijntje Roelen, genaamd Ariaantje, getuijge Gerrigje Gerrits.
  4. Bastiaan Ewitse,
   Gedoopt te Hoogblokland in de Geref. kerk op 21 februari 1734.

   DOOPREGISTER, Hoogblokland, Geref. kerk, 21 februari 1734:
   Een kind gedoopt van Ewit Gerritsen en Stijntje Roelen genaamt Bastiaan, getuijge Josijntje Cornelis.
  5. Dirk Ewitse,
   Gedoopt te Hoogblokland in de Geref. kerk op 7 februari 1737.

   DOOPREGISTER, Hoogblokland, Geref. kerk, 7 februari 1737:
   Een kind gedoopt van Ewit Gerritse en Stijntje Roelen, genaamt Dirk, getuijge Marrigje Gerrits.
2292. Jillis Jansz BOSMAN,
Zoon van Jan Bosman [nr. 4584], geboren ca. 1665, mogelijk te Goeverwelle.
Gehuwd te Oudewater in de Geref. kerk op 12 november 1687 met Margje Jacobs BLOMMENDAAL.

TROUWREGISTER, Oudewater, Geref. kerk, 12 november 1687:
Jillis Jansz Bosman, jongeman van Goeverwellesluis met Marighje Jakobz Bloemendaal, jongedochter van Haestreght.
Getrouwt alhier.

2293. Margje Jacobs BLOMMENDAAL,
Dochter van Jacob Blommendaal [nr. 4586], geboren ca. 1665, mogelijk te Haastrecht.

KINDEREN:
 1. Jan Jillisz Bosman,
  Geboren te Goeverwellesluis, gedoopt te Oudewater in de Geref. kerk op 19 maart 1688.

  DOOPREGISTER, Oudewater, Geref. kerk, 19 maart 1688:
  Een kint van Jillis Jansz van Goverwelle, gen: Jan.
 2. Jacobus Jillis Janse,
  Geboren te Goeverwelle, gedoopt te Oudewater in de Geref. kerk op 16 november 1689.
  Gehuwd te Oudewater in de Geref. kerk op 8 december 1720 met Emmigje Jacobse Rietvelt.

  DOOPREGISTER, Oudewater, Geref. kerk, 16 november 1689:
  Een kint van Jillis Janse van Goeverwelle gen: Jacobus.

  KINDEREN:
  1. Jillis Jacobsz Bosman,
   Gedoopt te Oudewater in de Geref. kerk op 16 maart 1721.
   Gehuwd ca. 1745 met Jannetje Arents Middelkoop.
  2. Marrigje Jacobs Bosman,
   Gedoopt te Oudewater in de Geref. kerk op 24 januari 1723.
  3. Niesje Jacobs Bosman,
   Gedoopt te Oudewater in de Geref. kerk op 31oktober 1725.
  4. Anna Jacobs Bosman,
   Gedoopt te Oudewater in de Geref. kerk op 7 maart 1728.
  5. Willemijntje Jacobs Bosman,
   Gedoopt te Oudewater in de Geref. kerk op 20 november 1729.
  6. Niesje Jacobs Bosman,
   Gedoopt te Oudewater in de Geref. kerk op 4 april 1731.
  7. Willem Jacobsz Bosman,
   Gedoopt te Oudewater in de Geref. kerk op23 augustus 1733.
  8. Maria Jacobs Bosman,
   Gedoopt te Oudewater in de Geref. kerk op 9 februari 1737.
 3. Leendert Jillisze Bosman,  zie nr. 1146.
  Geboren ca. 1690, mogelijk te Oudewater, begraven te Bodegraven in de Geref. kerk op 11 april 1768, geboren ca. 78 jaar.
  Gehuwd (1) ca. 1708 met Deliaentje Cornelis, geboren te Suytbroek onder Lekkerkerk ca. 1670, overleden voor 1720, eerder weduwe van Cornelis Hagens Hoogendoorn, dochter van Cornelis Barentsz en Neeltje Jansdr.
  Gehuwd (2) te Waarder in de Geref. kerk op 1 december 1720, ondertrouw op 14 november 1720 met Beatrix Japikse Verboom.
 4. Govert Jillisz Bosman,
  Geboren Goverwellesluis ca. 1691.
  Gehuwd te Waarder in de Geref. kerk op 23 februari 1710 met Geertje Rochus Oostrum, geboren te Oudewater.

  KIND:
  1. Jannige Goverts Bosman,
   Gedoopt te Waarder in de Geref. kerk op 21 juni 1711.
 5. Willem Jillisz Boschman,
  Geboren te Goeverwelle, gedoopt te Oudewater in de Geref. kerk op 12 maart 1692.

  DOOPREGISTER, Oudewater, Geref. kerk, 12 maart 1692:
  Een kint ged: van Jillis Jansz Boschman van Goverwelle, gen: Willem.
 6. Aegje Jillis Bosman,
  Geboren te Goeverwelle, gedoopt te Oudewater in de Geref. kerk op 24 december 1693.

  DOOPREGISTER, Oudewater, Geref. kerk, 24 december 1693:
  Een kint ged: van Jillis Janse Bosman en Marigje Jacbs van Goeverwelle gen: Aegje.
 7. Willem Jillisz Bosman,
  Gedoopt te Oudewater in de Geref. kerk op 25 januari 1696.

  DOOPREGISTER, Oudewater, Geref. kerk, 25 januari 1696:
  Een van Jillis Jansz Bosman en Margje Jacobs van Gouverwelle gen: Willem.
 8. Barent Jillisz Bosman,
  Gedoopt te Oudewater in de Geref. kerk op 15 oktober 1697.
  Gehuwd te Oudewater in de Geref. kerk op 19 december 1732 met Dirkje Bastiaanse Trimet.

  KINDEREN:
  1. Dirk Barendsz Bosman,
   Gedoopt te Oudewater in de Geref. kerk op 14 november 1734.
  2. Willem Barendsz Boosman,
   Gedoopt te Oudewater in de Geref. kerk op 17 juni 1736.
  3. Pieter Barendsz Boosman,
   Gedoopt te Oudewater in de Geref. kerk op 17 juni 1736.
 9. Niesje Jillis Bosman,
  Gedoopt te Oudewater in de Geref. kerk op 11 februari 1702.

  KIND:
  1. Willem Bosman,
   Buitenechtelijk gedoopt te Oudewater in de Geref. kerk op 18 maart 1733.
 10. Cornelis Jillisz Bosman,
  Gedoopt te Oudewater in de Geref. kerk op 14 maart 1703.
2294. Jacob Jansz VERBOOM,
Zoon van Jan Verboom [nr. 4588] en N.N., geboren te Bonrepas (Vlist) ca. 1645, vermeld als lidmaat Geref. kerk Polsbroek, wonende aan de Zuijdzijde op 20 juli 1694, begraven te Polsbroek op 18 oktober 1723, oud ca. 78 jaar.
Gehuwd (1) te Polsbroek op 25 mei 1664 met Marchje DERCKS.
Gehuwd (2) in 1677 met Barber Chielen BLOCK, gedoopt te Polsbroek in de Geref. kerk op 30 november 1653, dochter van Michiel Cornelisz Block, burgemeester, ouderling en Fijcke Henricxe.
Gehuwd (3) te Polsbroek op 28 juli 1697 met Leijntie Jacobs VAN EETEREN.

DOOPREGISTER, Polsbroek, Geref. kerk, 30 november 1653:
Barber, dochter van Michiel Cornelisz Block, diaken.
Getuige Belichgen Henricxe.

NAEMEN DER LEDEMATEN.
die ik Isaacus de Fremery op mijn eerste huijsbesoekinghe; soo aan de Zuijd- en Noordzijde van Polsbroek als aan de Vlist en Bourepas hebben bevonden den 19 en 20 Julii 1694.
aan de Zuijdzijde:
11. obiit - Jacob Jansse Verboom.
14. obiit - Cornelis Jansse Verboom.
[bron: Lidmaten, Polsbroek, Geref. kerk, blz. 210]

TROUWBOEK, Polsbroek, Geref. kerk.
Periode 1662 - 1693 ontbreekt.
Ds de Fremery werd in 1694 in Polsbroek bevestigd.

TROUWBOEK, Polsbroek, Geref. kerk, 28 juli 1697:
den 28 dito zijn in den Huwelijken Stand bevestigt Jacob Jansz. Verboom, weduwenaar, wonende aan de Zuijd-zeijde van Polsbroek &
Leijntie Jacobs van Eeteren, J.D. van IJsselsteijn,
[identieke weergave van de oorspronkelijke aantekening]

GEZINSKLAPPERS, Benschop en Polsbroek (Utr), 1642-1811 van de hand van de heer H. de Bruin:
o.a.
Jacob Jansz Verboom, lidmaat 20 juli 1694, zuid Polsbroek, wednr. wonende zuid Polsbroek, trouwt 28 juli 1697 te Polsbroek met Leijntie Jacobs van Eeteren, jd van IJsselstein, bel. 30 maart 1722, ovl.
Kinderen:
8 juni 1698, Beatricx, getuige Marrichie Chiele Block, huisvrouw van Gerrit Jans.
28 februari 1700, Barber, getuige Neeltje Chielen (bel. 30 maart 1722).
19 maart 1702, Jacob, getuige Marrichje Leenderts.
15 maart 1704, Cornelis, getuige Jannichie Willems.
6 juni 1706, Willem, getuige Marrichje Jans, huisvrouw van Cornelis Scheer.

GEZINSKLAPPERS, Benschop en Polsbroek (Utr), 1642-1811 van de hand van de heer H. de Bruin:
o.a.
Michiel Cornelisz Block (Chielensz), lidmaat zuid Polsbroek ca. 1642/44, in 1657 burgemeester, jm van zuid Polsbroek, ca. 1693/4 ouderling, trouwt 1646 te Polsbroek met Fijcke Henricxe, jd van noord Polsbroek, beide lidmaten 1660 en 20 juli 1694 te zuid Polsbroek.
Kinderen:
4 februari 1652, Henrick, getuige Belichgen Henricxe, moije.
30 november 1653, Barber, getuige Belichgen Henricxe, moije, vader diaken.
22 augustus 1655, Merrichge, getuige Belichgen Henricxe, moije.
12 september 1657, Cornelis, getuige Belichgen Henricxe, moije, Commertgen Dircx, huisvrouw van Cornelis H. Saerse.

2295. Leijntie Jacobs VAN EETEREN,
Dochter van Jacob van Eeteren en N.N., geboren te IJsselstein ca. 1670, overleden op 30 maart 1722.

KINDEREN VAN JACOB JANSZ VERBOOM EN BARBARA BLOCK:
 1. Jan Jacobsz Verboom,
  Gedoopt te Stolwijk in de Geref. kerk op 22 december 1680, woont in 1746 te Vlist.
  Ondertrouw (1) te Jaarsveld in de Geref. kerk op 22 juni 1703, gehuwd aldaar op 8 juli 1703 met Jannigje Willems Vuijck.
  Gehuwd (2) te Polsbroek in de Geref. kerk op 16 oktober 1746 met Hendrika Roelen Rietveld, geboren te Benschop.

  GEZINSKLAPPERS, Benschop en Polsbroek (Utr), 1642-1811 van de hand van de heer H. de Bruin:
  o.a.
  Jan Jacobsz Verboom, jm van zuid Polsbroek.
  ondertrouw 22 juni 1703, trouwt 8 juli 1793 te Jaarsvelt met Jannegje Willems Vuijck, jd van Jaarsvelt, beide bel. 21 maart 1707.
  trouwr 2e op 16 oktober 1746 te Polsbroek met Hendrika Roelen Rietvelt, jd, geboren te Benschop, wnende beide te Vlist.
  Kinderen:
  2 mei 1706, Willem, getuige Trijntje Jans.
  20 mei 1714, Barber, getuige Marchje Chiele Block.

  KINDEREN UIT HET EERSTE HUWELIJK:
  1. Willem Jansz Verboom,
   Gedoopt te Polsbroek in de Geref. kerk op 2 mei 1706.

   DOOPREGISTER, Polsbroek, Geref. kerk, 2 mei 1706:
   Getuige Trijntje Jans.
  2. Barber Jans Verboom,
   Gedoopt te Polsbroek in de Geref. kerk op 20 mei 1714.

   DOOPREGISTER, Polsbroek, Geref. kerk, 20 mei 1714:
   Getuige Marchje Chiele Block.
 2. Cornelis Jacobsz Verboom,
  Geboren te Stolwijk in 1681.
 3. Annetie Jacobs Verboom,
  Geboren te Stolwijk in 1682.
  Gehuwd (1) voor 1705 met Teunis N.N.
  Gehuwd (2) met Jacobus van Gelderen.

  GEZINSKLAPPERS, Benschop en Polsbroek (Utr), 1642-1811 van de hand van de heer H. de Bruin:
  o.a.
  Teunis N.N., gehuwd met Annetie Jacobs Verboom.
  Uit dit huwelijk:
  29 maart 1705, Matheus, getuigen Jacob Verboom en Jannetie Willems.

  KIND UIT HET EERSTE HUWELIJK:
  1. Matheus Teunisz,
   Gedoopt te Polswijk in de Geref. kerk op 29 maart 1705.
 4. Teunis Jacobsz Verboom,
  Geboren te Polsbroek in 1683.
  Gehuwd te Ouderkerk aan de IJssel op 18 maart 1708 met Neeltje Bouman, gedoopt te Moordrecht op 3 juli 1685, dochter van Saars Bouman en Eva Willemsen.

  TROUWREGISTER, Ouderkerk aan de IJssel, Geref. kerk, 18 maart 1708:
  Teunis Jacobs Verboom, jm van Polsbroek, wonende te Lopik (Loopwijk) en (pd) Neeltje Saarse Bouwman, jd van Ouderkerk aan de IJssel.

  KINDEREN:
  1. Barbara Teunis Verboom,
   Gedoopt te Gouderak op 1 januari 1709.
   Gehuwd te Gouderak op 4 november 1731 met Pieter van Dijk.
  2. Willem Teunisz Verboom,
   Gedoopt te Gouderak op 22 februari 1711.
   Gehuwd voor 1735 met Aaltje van Loon.
  3. Michiel Teunisz Verboom,
   Gedoopt te Gouderak op 2 april 1713.
   Gehuwd (1) te Oudekerk aan de IJssel op 17 november 1737 met Lena Verhoog, geboren te Gouderak in 1716, dochter van Reijer Verhoog.
   Gehuwd (2) te Gouderak op 1 juli 1751 met Willempje Weijer, geboren te Gouderak, overleden aldaar op 8 januari 1760.
   Gehuwd (3) te Stolwijk op 12 september 1760 met Dirkje Burger, gedoopt te Stolwijk op 9 januari 1735, dochter van Bastiaan Burger en Marrigje Kroon.
KINDEREN VAN JACOB JANSZ VERBOOM EN LEIJNTJE JACOBS EETEREN:
 1. Beatrix Japikse Verboom,  zie nr. 1147.
  Gedoopt te Polsbroek in de Geref. kerk op 8 juni 1698, overleden te Bodegraven op 22 oktober 1765, oud 67 jaar.
  Gehuwd te Waarder in de Geref. kerk op 1 december 1720 met Leendert Jillisze Bosman.
 2. Barber Jacobs Verboom,
  Gedoopt te Polsbroek in de Geref. kerk op 28 februari 1700.

  DOOPREGISTER, Polsbroek, Geref. kerk, 28 februari 1700:
  Getuige Neeltje Chielen.
 3. Willem Jacobsz Verboom,
  Gedoopt te Polsbroek in de Geref. kerk op 19 maart 1702.

  DOOPREGISTER, Polsbroek, Geref. kerk, 19 maart 1702:
  Getuige Marrichje Leenderts.
 4. Cornelis Jacobsz Verboom,
  Gedoopt te Polsbroek in de Geref. kerk op 15 maart 1704.

  DOOPREGISTER, Polsbroek, Geref. kerk, 15 maart 1704:
  Getuige Jannichie Willems.
 5. Willem Jacobsz Verboom,
  Gedoopt te Polsbroek in de Geref. kerk op 6 juni 1706.
  Gehuwd te Polsbroek op 13 februari 1735 met Dirkje Cornelis Kapteijn, geboren te Langerak.

  DOOPREGISTER, Polsbroek, Geref. kerk, 6 juni 1706:
  Getuige Marrichje Jans, huijsvrouw van Cornelis Scheer.

  GEZINSKLAPPERS, Benschop en Polsbroek (Utr), 1642-1811 van de hand van de heer H. de Bruin:
  o.a.
  Willem Jacobs Verboom, jm van zuid Polsbroek,
  trouwt op 13 februari 1735 te Polsbroek met Dirckje Cornelis Kapiteijn, jd van Langerak.

  KINDEREN:
  1. Leijntje Willems Verboom,
   Gedoopt te Polsbroek in de Geref. kerk op 12 juni 1740.

   DOOPREGISTER, Polsbroek, Geref. kerk, 12 juni 1740:
   Getuige Beatrix Verboom.
  2. Jacob Willemsz Verboom,
   Gedoopt te Polsbroek in de Geref. kerk op 15 april 1742.

   DOOPREGISTER, Polsbroek, Geref. kerk, 15 april 1742:
   Getuige Beatrix Verboom.
  3. Jacob Willemsz Verboom,
   Geboren te Bonrepas (Vlist), gedoopt te Polsbroek in de Geref. kerk op 5 september 1745, overleden mogelijk te Haastrecht.
   Gehuwd te Reeuwijk op 9 april 1787 met Anna Maartensdr Snoeij, gedoopt te Berkenwoude op 26 april 1761.

   DOOPREGISTER, Polsbroek, Geref. kerk, 5 september 1745:
   Getuige Ariaentje.
  4. Cornelia Willems Verboom,
   Geboren te Bonrepas (Vlist), gedoopt te Polsbroek in de Geref. kerk op 26 november 1747.

   DOOPREGISTER, Polsbroek, Geref. kerk, 26 november 1747:
   Getuige Beatrix Verboom.
2296. Pieter Jansz RAMP,
Zoon van Jan Ramp [nr. 4592] en N.N.. geboren ca. 1670, overleden voor 25 juni 1727, waarschijnlijk te Alphen.
Gehuwd te Zwammerdam op 30 december 1701 met Lijsbeth Gerrits STEDEHOUWER.

RECHTERLIJK ARCHIEF, Protocollen Zwammerdam 1706-1722, inv. nr. 26, blz. 42v, 20 februari 1710:
Floris Dammisz Outshoorn verkoopt aan Pieter Jansz Ramp, voor zijn minderjarige zoon Jan Pietersz Ramp, 4 morgen 4 hond 5 roeden land, strekkend van de Oud Bodegraafsedijk tot de Welledijk, belend ten oosten de erfgenamen van de weduwe van Tacksz en ten westen Alewijn Priem.
Koopsom 300 gulden.

WEESKAMER, Bodegraven, inv. 2, blz. 264, 18 juni 1720:
Ramp, Pieter Jansz.

RECHTERLIJK ARCHIEF, Protocollen Alphen 1725-1733, inv. nr. 31, blz. 58 en 58v, 25 juni 1727:
Landtransacties.
[erven Pieter Jansz Ram vermeld als belendend landeigenaar in Alpherhoorn]

RECHTERLIJK ARCHIEF, Protocollen Alphen 1725-1733, inv. nr. 31, blz. 66v en 67, 10 mei 1728:
Landtransacties.
[erven Pieter Janse Ram vermeld als belendend landeigenaar in Alpherhoorn]

2297. Lijsbeth Gerrits STEDEHOUWER,
Dochter van Gerrit Willemse Stedehouder [nr. 4594] en B...tje Claassen [nr. 4595], gedoopt te Zegveld op 8 oktober 1671.

DOOPREGISTER, Zegveld, Geref. kerk, 8 oktober 1671:
Lijsbeth, dr. van Gerrit Willemse Stedehouder en B...tje Claasen.

KIND:
 1. Jan Pietersz Ramp,  zie nr. 1148.
  Gedoopt te Zwammerdam in de Geref. kerk op 12 september 1702, overleden tussen 1745 en 1753, waarschijnlijk in Lange Ruige Weide.
  Gehuwd te Bodegraven in de Geref. kerk op 29 juni 1727 met Marrighje Willems de With.
2298. Willem Claasse DE WITH,
Zoon van Claes Willemsz de With [nr. 4596] en Marrighje Willemsdr [nr. 4597], geboren te Cattenbroek (Linschoten) ca. 1675, Gereformeerd, vermeld als Schepen van Harmelen in 1703 en 1708.
Gehuwd te Harmelen in de Geref. kerk op 22 september 1700 met Annige Gerrits HOGENDOORN.

TROUWREGISTER, Harmelen, Geref. kerk, 22 september 1700:
Willem Claasz de With, jongeman en Annetje Gerrits Hoogendoorn, beiden wonende te Cattenbroek.

2299. Annige Gerrits HOGENDOORN,
Dochter van Gerrit Jans Hagensz Hogendoorn [nr. 4598] en Marigje Jans Panken Verlaan, ook genaamd van der Laen [nr. 4599], geboren in 't Oosteinde van Waarder, gedoopt in de Geref. kerk aldaar op 26 juni 1678, overleden na 1732.

DOOPREGISTER, Waarder, Geref. kerk, 26 juni 1678:
Gedoopt een Kint van Gerrit Janse Hogendoorn en Marige Jans van der Laen in 't oosteijnde van Waerder,
En is genaemt Annige.

KINDEREN VAN WILLEM CLAASSE DE WITH EN ANNIGJE GERRITS HOGENDOORN:
 1. Claas Willemsz de With,
  Geboren te Cattenbroek onder Linschoten, gedoopt te Harmelen in de Geref. kerk op 16 juni 1701.
  Gehuwd te Linschoten in de Geref. kerk op 30 maart 1721 met Neeltje de With, geboren te Reijerskop onder Harmelen, gedoopt te Harmelen in de Geref. kerk op 3 oktober 1697, dochter van Jacob Cornelisz de With en Maghteltje Roelen Holicker.
 2. Jan Willemsz de With,
  Gedoopt te Harmelen in de Geref. kerk op 26 maart 1702.
 3. Marrigje Willems de Wit,  zie nr. 1149.
  Gedoopt te Harmelen in de Geref. kerk op 9 november 1704, overleden na 1785, waarschijnlijk in Lange Ruige Weide.
  Gehuwd te Bodegraven in de Geref. kerk op 29 juni 1727 met Jan Pietersz Ramp, geboren te Bodegraven ca. 1700, overleden tussen 1745 en 1753, waarschijnlijk in Lange Ruige Weide.
 4. Jan Willemsz de With,
  Gedoopt te Harmelen in de Geref. kerk op 14 februari 1706, vermeld als kerkmeester Geref. kerk.
  Gehuwd te Harmelen in de Geref. kerk op 19 maart 1730 met Marrighje de With, gedoopt te Harmelen in de Geref. kerk op 17 september 1699, dochter van Jacob Cornelisz de With en Maghteltje Roelen Holicker.
 5. Dirk Willemsz de Wit,
  Gedoopt te Harmelen in de Geref. kerk op 28 augustus 1707.
2302. Cornelis Arijensz VERHEUL,
Zoon van Arij Verheul [nr. 4604] en N.N., geboren te Ouderkerk aan den IJssel ca. 1685, overleden te Ouderkerk aan de IJssel op 16 december 1744, oud ca. 60 jaar.
Gehuwd (1) te Ouderkerk aan den IJssel in de Geref. kerk op 21 oktober 1714 met Annetje CORNELIS, geboren te Ouderkerk aan den IJssel, overleden voor 27 juli 1715.
Gehuwd (2) te Nieuwerkerk aan den IJssel in de Geref. kerk op 27 juli 1715 met Maria GEERLOFS.
[bronnen: Toegang op de Archieven van Ouderkerk aan den IJssel tot 1700 van de hand van C.C.J. Lans, kwartierstaat Johannes Cornelisz Hoogendijk en Catharina Verheul door B. de Keijzer, OV, 1974, blz. 18 e.v.]

2303. Maria GEERLOFS,
Geboren te Nieuwerkerk aan de IJssel ca. 1690, vermeld als arbeidster (na 1744), woont in de Nessen, overleden te Ouderkerk aan de IJssel op 4 mei 1775, oud ca. 85 jaar.

KINDEREN VAN CORNELIS ARIJENSZ VERHEUL EN MARIA GEERLOFS:
 1. Arij Verheul,
  Gedoopt te Ouderkerk aan den IJssel in de Gereformeerde kerk op 27 januari 1717, overleden na 1744.
 2. Crijntje Cornelis Verheul,  zie nr. 1151.
  Gedoopt te Ouderkerk aan den IJssel in de Gereformeerde kerk op 31 juli 1718, overleden na 1767.
  Gehuwd te Moerkapelle op 3 april 1741 met Gijsbert Sijmensz Verhoek, geboren in De Ruige Weide ca. 1715, overleden na 1767.
 3. Anna Verheul,
  Gedoopt te Ouderkerk aan den IJssel in de Geref. kerk op 15 juli 1722.
  Gehuwd te Ouderkerk aan den IJssel in de Geref. kerk op 31 januari 1740 met Huijbert Bastiaansz Bakker, geboren te Gouderak.

  KINDEREN:
  1. Aagje Huijberts Bakker,
   Gedoopt te Gouderak in de Geref. kerk op 1 mei 1740.
  2. Bastiaan Huijbertsz Bakker,
   Gedoopt te Ouderkerk aan den IJssel in de Geref. kerk op 24 maart 1742.
  3. Kornelis Huijbertsz Bakker,
   Gedoopt te Ouderkerk aan den IJssel in de Geref. kerk op 14 juni 1744.
  4. Marij Huijberts Bakker,
   Gedoopt te Gouderak in de Geref. kerk op 28 september 1749.
  5. Dirk Huijbertsz Bakker,
   Gedoopt te Gouderak in de Geref. kerk op 7 november 1751.
  6. Gerrit Huijbertsz Bakker,
   Gedoopt te Gouderak in de Geref. kerk op 3 november 1754.
  7. Job Huijbertsz Bakker,
   Gedoopt te Gouderak in de Geref. kerk op 19 juni 1757.
  8. Pieter Huijbertsz Bakker,
   Gedoopt te Gouderak in de Geref. kerk op 17 mei 1761.
  9. Cornelia Huijberts Bakker,
   Gedoopt te Gouderak in de Geref. kerk op 22 juli 1764.
 4. Geertje Verheul,
  Gedoopt te Ouderkerk aan den IJssel in de Gereformeerde kerk op 15 juli 1725, overleden aldaar op 26 november 1794, oud 69 jaar.
  Gehuwd te Ouderkerk aan de IJssel in de Geref. kerk op 27 januari 1751 met Jan Jansz Verbos de jonge, gedoopt te Ouderkerk aan den IJssel in de Geref. kerk op 1 augustus 1728, overleden aldaar op 7 augustus 1765, oud 37 jaar, zoon van Jan Jansz Verbos en Neeltje Cornelis Bloot.

  KINDEREN:
  1. Neeltje Jans Verbos,
   Gedoopt te Ouderkerk aan den IJssel in de Geref. kerk op 18 april 1751.
  2. Marija Jans Verbos,
   Gedoopt te Ouderkerk aan den IJssel in de Geref. kerk op 17 februari 1754.
  3. Pietertje Jans Verbos,
   Gedoopt te Ouderkerk aan den IJssel in de Geref. kerk op 11 december 1756, overleden te Nieuwerkerk aan den IJssel op 27 oktober 1834, oud 77 jaar.
   Gehuwd te Ouderkerk aan den IJssel op 13 april 1788 met Jan van Erkel, ook genaamd Jan van Arkel, geboren te Nieuwerkerk aan den IJssel, overleden aldaar op 3 maart 1806, zoon van Frans Teunisz van Erkel en Marrigje van de Donk.
  4. Cornelis Jansz Verbos,
   Gedoopt te Ouderkerk aan den IJssel in de Geref. kerk op 30 januari 1760, overleden na 1794.
  5. Janna Jans Verbos,
   Gedoopt te Ouderkerk aan den IJssel in de Geref. kerk op 27 mei 1765.
  6. Johanna Jans Verbos,
   Gedoopt te Ouderkerk aan den IJssel in de Geref. kerk op 16 januari 1771.
 5. Wijntje Verheul,
  Gedoopt te Ouderkerk aan den IJssel in de Gereformeerde kerk op 30 november 1727, overleden aldaar op 2 januari 1792, oud 64 jaar.
 6. Job Verheul,
  Gedoopt te Ouderkerk aan den IJssel in de Gereformeerde kerk op 18 januari 1730, overleden na 1775.
  Gehuwd te Nieuwerkerk aan den IJssel in de Geref. kerk op 7 september 1753 met Clasijntje Dirks Willebeek (Billebeek).
[bron: Toegang op de Archieven van Ouderkerk aan den IJssel tot 1700 van de hand van C.C.J. Lans (internet)]

2304. Petrus Peters GEERLINCKS,
Zoon van Petrus Geerlincx [nr. 4608] en N.N., waarschijnlijk geboren te Baexem (Limburg) ca. 1640, Rooms Katholiek, overleden te Heel op 8 januari 1716, begraven aldaar op 10 januari 1716, oud ca. 75 jaar.
Gehuwd (1) te Heel in de Rooms-Kath. kerk op 4 oktober 1665 met Theodora Dirks JANISSEN, geboren ca. 1640, overleden te Heel op 7 november 1666, oud ca. 26 jaar.
Gehuwd (2) te Heel in de Rooms-Kath. kerk op 27 september 1667 met Ida (Odilia) CLAESSE.

VOOROUDERS:
Frans Geerlings uit Beesel heeft een genealogie samengesteld van het Buggenumse geslacht Geerlings, teruggaande tot ca. 1500.
Een van de zonen van de daarin vermelde Joost Geerlings is Petrus Geerlings, die gehuwd was met Maria de Helden.
Qua periode zouden dit de ouders kunnen zijn van onze bovengenoemde Petrus Geerlincxs.
Buggenum ligt ca. 8 km ten N.O. van Heel, 7 km ten O. van Baexem en 10 km ten Z. van Helden.

OPMERKING:
Jan H. Hanssen uit Baarlo schrijft in Gens Nostra, 2002, blz.159:
Odilia/Sybilla is identiek met Idilia/Gudula Claessen. Bij de dopen van hun kinderen werd de moeder steeds Odilia genoemd, de vader soms Dullen Petrus of Petrus Dullen. Dit laatste betreft een verwijzing naar de voornaam van zijn echtgenote, Odilia.
Zonder twijfel was haar roepnaam 'Dul' hetgeen de pastoor naar het Latijn vertaalde met Idilia, Odilia, Gudula of zelfs Sybilla. Dit is overigens een indicatie te meer dat Petrus niet autochtoon was in Heel.


Oude kerk te Baexem.

TROUWREGISTER, Heel, Rooms-Kath. kerk, 4 8bris 1665:
Coniuncti sunt Petrus Petri Geerlincx et Theodora Theodori Jannissen.
Jacobus Ramakers et Petrus Hermanni Schaken, testes.

OVERLIJDENSAKTE, Heel, Rooms-Kath. kerk, 7 novembris 1666:
Obiit Theodora uxor Petri van Baexem.

TROUWREGISTER, Heel, Rooms-Kath. kerk, 27 7bris 1667:
matrimonis coniuncti sunt Petrus Geerlincx & Ida Claessen.
testes: Baltasarus Jannisse et Jacobus Ramakers.

DOOPGETUIGE [Odilia Geerlincks]:
[Petrus en Odilia hebben geen dochter of kleindochter met de voornaam Odilia; ik neem derhalve voorlopig aan dat het hier Odilia Claesse zelf betreft]
Doopgetuige op 15 december 1709 te Heel RKK van Barbara, dochter van Hermannus Goije en Petronella Pieters Gierlincks.
Doopgetuige op 21 november 1710 te Heel RKK van Jacobus, zoon van Christiaen Schaecke en Cornelia.
Doopgetuige op 22 maart 1711 te Heel RKK van Maria, dochter van Wilhelmus van Boecquet en Hendrina.
Doopgetuige op 9 augustus 1715 te Heel RKK van Gerardus, zoon van Joannes Gierlincks en Joanna Jansen.

SCHEPENAKTE, inv. nr. 10, Overdrachtsregister 1688-1728, Heel, 25 october 1715:
Joannes van den Eertwegh en Jacop Clout verklaren dat zij zich vervoegd hebben ten huize van Peter Geerlinxs 'cranck te bedde liggende', getrouwd met Idilia Claessens, die aan scholtis Carolus Reijnerus Smets een rentebrief van 4 gulden Maaseiks, te lossen met
100 gld., had overhandigd met als onderpand 'hun huijs cum annexis alhier in 't dorp gelegen, reijgenoeten ter eenre Jacop Clout, ter andere sijden Hendrick Puts, ende verders sijne meerighe goederen hebbende ende vercrijgende'.

OVERL. REG., Heel, 1716:
8 Januarij obijt Petrus Gierlincks et 10 sepultus est.

2305. Ida (Odilia) CLAESSE,
Geboren 1640-1650, Rooms Katholiek, overleden na 25 oktober 1715, mogelijk te Beegden.

DOOPREGISTER:
De doopaktes in Heel zijn vooral wat betreft de periode 1620-1660 moeilijk leesbaar. Voor 1642 zijn ze bovendien zeer onvolledig.
Herkenbaar was evenwel de naam Sibille als dopeling op 6 juli 1643. Namen van de ouders moeten verder bestudeerd worden.

KINDEREN UIT HET HUWELIJK VAN PETRUS GEERLINCKS EN IDA (ODILIA) CLAESSE:
 1. Theodorus (Dirk) Geerlincks,
  Gedoopt te Heel in de Rooms-Kath. kerk op 17 augustus 1668, overleden aldaar op 8 november 1740, begraven op het Rooms-Katholiek kerkhof op 10 november 1740, oud 72 jaar.
  Gehuwd te Heel in de Rooms-Kath. kerk op 26 october 1700 met Joanna Janse Reijnen, gedoopt te Heel in de Rooms-Kath. kerk op 23 december 1674, overleden aldaar op 13 juni 1738, oud 63 jaar, dochter van Joannes Janisse en Catharina Nelisse.
  Uit dit huwelijk negen kinderen: Joannes, Catharina, Gertrudis, Petrus, Wilhelmus, Renerus (2x), Hendrina en Maria.

  DOOPREGISTER, Heel, Rooms-Kath. kerk, 17 Augusti 1668:
  Baptisatus esse Theodorus Petri dul filius uxor Sibille.
  Testes Dirk [?] Jansen et Cornelius Puts.

  OPMERKING:
  Theodorus (Dirk) zal waarschijnlijk vernoemd zijn naar de vader van Petrus' eerste vrouw, Dirk Janisse.

  DOOPREGISTER, Heel Rooms-Kath. kerk, 23 december 1674:
  Bapt. e Joanna filia Jois Janisse et Catharina coniugem.
  Susceptores Langhe Pieter et Peettije de Wessen.

  ACHTERNAAM:
  Joanna's achternaam Reijnen wordt slechts tweemaal genoemd.
  In de doopakte van dochter Maria op 3 april 1718 wordt als moeder vermeld Johanna Reijnen en in de doopakte van zoon Renerus op 30 augustus 1720 wordt als moeder vermeld Joanna Reijnen.

  TROUWREGISTER, Heel, Rooms-Kath. kerk, 26 8bris 1700:
  In facie ecclesia Theodorus Geerlincks et Joanna Janse.
  Testes Joes Geerlincks et Maria van Trieght.

  DOOPGETUIGE (Theodorus Geerlincks):
  Op 14 januari 1698 te Heel in de Rooms-Kath. kerk van Theodorus, zoon van Hermannus Goijde en Petronella Geerlinckx.
  Op 20 mei 1716 te Beegden in de Rooms-Kath. kerk van Elisabeth, dochter van Paulus Houben en Johanna Geerlinckx.
  Op 20 september 1717 te Beegden in de Rooms-Kath. kerk van Elisabeth, dochter van Paulus Houben en Johanna Geerlinckx.

  DOOPGETUIGE (Joanna Janisse):
  Op 6 september 1715 te Heel in de Rooms-Kath. kerk van Christianus, zoon van Hermanus Goede en Petronelle Geerlincks.

  BEGRAAFREGISTER, Heel, Rooms-Kath. kerk, 1738:
  Die 13 junij obiit Johanna Janssen et 15 Sepulta est.

  BEGRAAFREGISTER, Heel, Rooms-Kath. kerk, 1740:
  Die 8 novembris obiit Theodorus Geerlinghs, et 10 sepultar est.
 2. Petronella Pieters Geerlijnckx,
  Gedoopt te Heel in de Rooms-Kath. kerk op 27 maart 1670, overleden na 1729.
  Gehuwd te Heel in de Rooms-Kath. kerk op 28 februari 1696 met Hermannus Goijde, geboren ca. 1670, overleden te Heel op 2 april 1724, begraven aldaar op 4 april, oud ca. 54 jaar.
  Uit dit huwelijk negen kinderen: Theodorus, Catharina, Joannes (2x), Hendrina, Barbara, Wlhelmus, Petrus en Christianus.

  DOOPREGISTER, Heel, Rooms-Kath. kerk, 27 martij 1670:
  Bapt. e Petronella filia Petri Geerlijnckx et Godola Claesse coniugus, susceptores Joannes Jansen et Christina Lietters.

  TROUWREGISTER, Heel, Rooms-Kath. kerk, 28 februari 1696:
  Hermannus Goijds et Petronella Geerlincks.
  Testes Gerardus Visser et Maria Ewouts.

  DOOPGETUIGE (Petronella):
  Op 3 april 1718 te Heel in de Rooms-Kath. kerk van Maria, dochter van Theodorus Geerlincks en Johanna Reijnen.
  Op 9 februari 1720 te Heel in de Rooms-Kath. kerk van Helena, illegit. dochter van Martinus Emonts en Joanna Smets.
  Op 30 augustus 1720 te Heel in de Rooms-Kath. kerk van Renerus, zoon van Theodorus Geerlinghs en Joanna Reijnen.
  Op 28 april 1729 te Heel in de Rooms-Kath. kerk van Leonardus, zoon van Heijlger Verkuelen en Helena Franquin.

  OVERLIJDENSAKTE, Heel, Rooms-Kath. kerk, 1724:
  Die 2 aprilis obyt Hermanus Gooden, et 4 sepultus est.
 3. Joanna Pieters Geerlincks,
  Gedoopt te Heel in de Rooms-Kath. kerk op 23 augustus 1672, overleden te Beegden op 4 maart 1741, oud 68 jaar.
  Gehuwd voor 1716 met Paulus Houben, vermeld als doopgetuige in 1720.
  Uit dit huwelijk tenminste twee kinderen: Elisabeth (2x).

  DOOPREGISTER, Heel, Rooms-Kath. kerk, 23 augustus 1672:
  Bapt. e Joanna, filia Petri .........(NG) et Odilia Coniugus, susceptores Petrus Craenen et Maria Hacken.

  DOOPGETUIGE (Joanna Geerlincks):
  Op 29 februari 1708 te Heel in de Rooms-Kath. kerk van Joannes, zoon van Hermannus Goede en Petronelle Gierlincks.

  DOOPGETUIGE (Paulus Houben):
  Op 30 augustus 1720 te Heel in de Rooms-Kath. kerk van Renerus, zoon van Theodorus Geerlinghs en Joanna Reijnen.

  OVERLIJDENSAKTE, Beegden, 4 maart 1741:
  Joanna Gerlinckx.
 4. Joannes Pietersz Geerlincks,
  Gedoopt te Heel in de Rooms-Kath. kerk op 16 december 1674, overleden voor 6 october 1682.

  DOOPREGISTER, Heel, Rooms-Kath. kerk, 16 Xbris 1674:
  Joes, filius Dullen Petri et Odilia coniugus, susceptores Renerus Brentijens et Margareta Lenters.
 5. Hendrina Pieters Gierlincks,
  Gedoopt te Heel in de Rooms-Kath. kerk op 15 november 1677, overleden te Heel op 30 maart 1711, begraven op het Rooms-Kath. kerkhof aldaar op 1 april 1711, oud 33 jaar.
  Gehuwd te Heel in de Rooms-Kath. kerk op 24 september 1710 met Wilhelmus van Boecquett.
  Wilhelmus huwt (2) te Heel in de Rooms-Kath. kerk op 27 mei 1714 met Joanna Smeetts.
  Uit het eerste huwelijk een kind: Maria.

  DOOPREGISTER, Heel, Rooms-Kath. kerk, 15 9bris 1677:
  Bapt: e Hendrina, filia Petri Dullen et Odilie, coniuges, susceptores Theodorus Henckens et Maria Peeters.

  DOOPGETUIGE:
  Op 4 october 1707 in de Rooms-Kath. kerk te Heel van Petrus, zoon van Theodorus Gierlincks en Joanna Janse.

  TROUWREGISTER, Heel, Rooms-Kath. kerk, 24 7bris 1710:
  Contraxerunt Matrimonium in facie Ecclesia Wilhelmus van Boecquett et Hendrina Gierlinckx.
  Testes Joannes Gierlinckx et Margareta Bloome.

  OVERLIJDENSAKTE, Heel, Rooms-Kath. kerk, 30 Martij 1711:
  Obijtt Hendrina Gierlinckx et 1 Aprilis sepulti est.

  TROUWREGISTER, Heel, R.K kerk, 27 Maij 1714:
  Contraxerunt Matrimonium in facie Eccl. Wilhelmus van Boecquitt, et Joanna Smeetts, tribus proclamationibus factis.
  Testes Joes Smeetts et Joanna Voeghels.

  NOMINA CONSERMATORUM MOSAEI, Anno 1720 - 29 augusti:
  Guilielmus van Becquit.
 6. Catharina Pieters Geerlinckx,
  Gedoopt te Heel in de Rooms-Kath. kerk op 16 april 1680, overleden te Heel op 3 mei 1724, begraven aldaar op 5 mei, oud 44 jaar.

  DOOPREGISTER, Heel, Rooms-Kath. kerk, 16 Aprilis 1680:
  Bapt: e Catharina, filia Petri Geerlinckx et Sybillya Coniugus, susceptores Theodorus Henckens noies Mathias Baetten et Maria Joesten noie Maria Wijnen.

  ACTE VAN CONFIRMATIE, Heel, Rooms-Kath. kerk, 21 juli 1698:
  Catharina Gierlincks.

  DOOPGETUIGE:
  Op 28 october 1711 te Heel in de Rooms-Kath. kerk van Renerus, zoon van Theodorus Gierlincks en Joanna Janse.
  Op 22 maart 1723 te Heel in de Rooms-Kath. kerk van Petrus, zoon van Joannes Geerlinghs en Joanna Jansens.

  OVERLIJDENSAKTE, Heel, Rooms-Kath. kerk, 1724:
  Die 3 Maij obyt Catharina Geerlinghs et 5 sepulta est.
 7. Joannes Pietersz Gierlinckx,
  Gedoopt te Heel in de Rooms-Kath. kerk op 6 oktober 1682, overleden voor 31 januari 1685.

  DOOPREGISTER, Heel, Rooms-Kath. kerk, 6 8bris 1682:
  Bapt: e Joes, filius Petri Gierlinckx et Odilie Coniugus, susceptores [NG].
 8. Joannes Pietersz Geerlinckx,  zie nr. 1152.
  Geboren te Heel (Limburg), gedoopt in de Rooms-Kath. kerk aldaar op 31 januari 1685, overleden te Heel op 18 december 1765, oud 80 jaar.
  Gehuwd te Heel in de Rooms-Kath. kerk op 28 oktober 1714 met Joanna Janisse, geboren te Heel, gedoopt in de Rooms-Kath. kerk aldaar op 7 augustus 1687, overleden te Heel op 13 juni 1738, begraven aldaar op 15 juni, oud 50 jaar, dochter van Gerardus Janisse en Josijna Joosten.
 9. Maria Pieters Geerlinckx,
  Gedoopt te Heel in de Rooms-Kath. kerk op 7 april 1687, confirmatie aldaar op 21 juli 1698.
  Gehuwd te Beegden in de Rooms-Kath. kerk op 30 oktober 1717 met Joannes Houben, geboren ca. 1685. Geen nageslacht in Heel.

  DOOPREGISTER, Heel, Rooms-Kath. kerk, 7 Aprilis 1687:
  Bapt: e Maria, filia Petri Geerlinckx et Odilie Coniugus, susceptores Joes Postertt noie Godefridi op de Santbergh et Margareta Schaecken.

  AKTE VAN CONFIRMATIE, Heel, Rooms-Kath. kerk, 21 juli 1698:
  Maria Gierlincks.

  DOOPGETUIGE (Maria Geerlinckx):
  Op 15 december 1709 te Heel in de Rooms-Kath. kerk van Barbara, dochter van Hermannus Goije en Petronella Gierlincks.

  TROUWREGISTER, Beegden, Rooms-Kath. kerk, 30 oktober 1717:
  Joannes Houben met Maria Geerlinckx.
  Getuigen: Catharina Houben en Severinus Loonen.


  Land van Horn (kartograaf Pieter van den Keere, Amsterdam, 1617).

NOG NIET GEPLAATSTE GEERLINGS:
 1. Angelijs (Angelus) Gierlincs/Geerlincks [m].
  Doopgetuige op 30 november 1709 te Heel RKK van Andrieas, zoon van Godefridus Raemaeckers en Mechtildis Meijers.
  Doopgetuige op 7 september 1710 te Heel RKK van Maria Catharina, dochter van Hubertus Frainskin en Cornelia van Lier.
2306. Gerardus JANISSE, ook genaamd Geradus STADTGELDERS,
Zoon van Janis N.N. [nr. 4612], geboren ca. 1645, mogelijk te Geldern (Dld) of Ittervoort, Rooms Katholiek, overleden te Heel op 23 december 1694, begraven aldaar op 26 december, oud ca. 50 jaar.
Gehuwd (1) voor 1671 met Catharina N.N., geboren ca. 1645, overleden te Heel tussen 1677 en 1681.
Gehuwd (2) te Heel in de Rooms-Kath. kerk op 16 februari 1681 met Josijna JOOSTEN.

OPMERKING:
Niet zeker dat Gerardus Janisse tweemaal getrouwd was. Immers, in de trouwakte dd 16 februari 1681 wordt Gerardus niet vermeld als weduwnaar.
Aan de andere kant worden er na 1677 geen kinderen van Gerardus Janisse en Catharina meer gedoopt, er is sprake van een logisch vervolg na het huwelijk met Josijna Joosten.
Oud-Rechterlijk Archief verschaft mogelijk meer duidelijkheid !!

TROUWREGISTER, Heel, Rooms-Kath. kerk, 16 februari 1681:
Contraxerunt matrimonium Gerardus Jansen et Josina Joosten, testes Joannes Jansen et Petronilla Jansen.

OVERLIJDENSAKTE, Heel, Rooms-Kath. kerk, 23 Xbris 1694:
obijt Gerardus Janse, et 26e sepulti est.

2307. Josijna JOOSTEN,
Geboren ca. 1655, overleden na 1693, mogelijk te Heel.

KINDEREN UIT HET EERSTE HUWELIJK:
 1. Godefridus Janisse,
  Gedoopt te Heel in de Rooms-Kath. kerk op 14 juni 1671.
  Gehuwd voor 1708 met Odilia N.N.
  Uit dit huwelijk tenminste 3 kinderen: Andrus, Petronella en Renerus.

  DOOPREGISTER, Heel, Rooms-Kath. kerk, 14 Junij 1671:
  Godefridus filius Gerardi Janisse alias Stadtgelders et Catharina.
  Susceptores Balthasar Stadtgelders et Gertrudis Luijens ex IJttervoert.
 2. Catharina Janisse,
  Gedoopt te Heel in de Rooms-Kath. kerk op 4 maart 1675, overleden aldaar op 22 september 1676, begraven op 24 september, oud 18 maanden.

  DOOPREGISTER, Heel, Rooms-Kath. kerk, 4 Martij 1675:
  Catharina, filia Gerardi Janisse et Catharina.
  Susceptores Jacobus Puts et Maria Reijne.

  OVERLIJDENSAKTE, Heel, Rooms-Kath. kerk, 22 7bris 1676:
  Obijt Catharina Janisse et 24e sepulta.
 3. Joannis Janisse,
  Gedoopt te Heel in de Rooms-Kath. kerk op 12 november 1677.

  DOOPREGISTER, Heel, Rooms-Kath. kerk, 12 november 1677:
  Bapt. è Joes filius Gerardi Stadtgelders et Catharina coniug., susceptores Gerardus Jansse et Maria Wilhems.
 4. Gerardus Janisse, [Filiatie niet bewezen].
  Geboren ca. 1680, overleden na 1714.
  Gehuwd voor 1708 met Cornelia N.N.
  Uit dit huwelijk tenminste 3 kinderen: Maria, Mathias en Petrus.

KINDEREN UIT HET TWEEDE HUWELIJK:
 1. Maria Janisse,
  Gedoopt te Heel in de Rooms-Kath. kerk op 18 juni 1682.

  DOOPREGISTER, Heel, Rooms-Kath. kerk, 18 Junij 1682:
  Maria, filia Gerardi Janisse et Josijne.
  Susc: Sijbertus Adams noie Jois Janisse et Anna Petri noie Joanna Bormans.
 2. Theodorus Janse,
  Gedoopt te Heel in de Rooms-Kath. kerk op 16 september 1684, overleden aldaar op 8 september 1716, begraven op 10 september, oud bijna 32 jaar.

  DOOPREGISTER, Heel, Rooms-Kath. kerk, 16 7bris 1684:
  Theodorus, filius Gerardi Janse et Josine.
  Susc: Hendricus Joeste et IJda Janse, noie Petronille Janse.

  BEGRAAFREGISTER, Heel, Rooms-Kath. kerk, 1716:
  8 7bris obijt Theodorus Janse et 10 sepultus est.
 3. Joanna Janisse  zie nr. 1153.
  Geboren te Heel, gedoopt aldaar in de Rooms-Kath. kerk op 7 augustus 1687, overleden te Heel op 13 juni 1738, begraven aldaar op 15 juni, oud 50 jaar.
  Gehuwd te Heel in de Rooms-Kath. kerk op 28 october 1714 met Joannis Pietersz Geerlincks, geboren te Heel, gedoopt aldaar in de Rooms-Kath. kerk op 31 januari 1685, overleden te Heel op 18 december 1765, oud 80 jaar.
 4. Margareta Janisse,
  Gedoopt te Heel in de Rooms-Kath. kerk op 29 maart 1689, overleden na 1726.
  Gehuwd te Heel in de Rooms-Kath. kerk op 10 mei 1717 met Lucas Rodrigo, geboren ca. 1685, overleden te Heel op 2 december 1742, begraven aldaar op 4 december.
  Uit dit huwelijk tenminste 5 kinderen: Petrus Josephus, Joana, Maria en Gerardus (2x).

  DOOPREGISTER, Heel, Rooms-Kath. kerk, 29 Martij 1689:
  Margareta, filia Gerardi Janisse et Josijne.
  Susc: Andreas Beckers noie Josephi Verbeeck et Agnes Janisse.

  TROUWREGISTER, Heel, Rooms-Kath. kerk, 10 mei 1717:
  Lucas Rodrigo et Margarita Jansen, vi rubri sigilli tribus proclamationibus remissus testes M: Hendricus Clerx et Machtildis Rombouts.

  DOOPGETUIGE (Lucas):
  Op 19 maart 1731 te Heel in de Rooms-Kath. kerk van Matthias, zoon van Joannis Geerlincks en Joanna Janisse (Jansen).

  BEGRAAFREGISTER, Heel, Rooms-Kath. kerk, 1742:
  Die 2 Decembris obiit Lucas Rodorigo et 4 sepultus est.
 5. Mathia Janisse,
  Gedoopt te Heel in de Rooms-Kath. kerk op 30 april 1693.

  DOOPREGISTER, Heel, Rooms-Kath. kerk, 30 aprilis 1693:
  Mathia filia Gerardi Janisse et Josijne.
  Susc: Mathias Kurffers et Ida Janisse.
 6. Hendrijna Jansen,
  Geboren ca. 1695.
  Gehuwd voor 1717 met Hendricus Vasen.
  Uit dit huwelijk tenminste 3 kinderen: Nicolaus en Josina (2x).


Huizen in het centrum van Thorn met de kerk op de achtergrond.

2308. Adolfus (Aellof/Olert) RANDERAEDT,
Mogelijk een zoon van Georgius Henricus de Randeraht [nr. 4616] en Joachime de l'Espine de Mandere [nr. 4617], geboren ca. 1677, mogelijk te Thorn, Rooms-Katholiek, overleden te Horn op 2 juni 1727, oud ca. 50 jaar.
Gehuwd (1) ca. 1699 [waarschijnlijk te Roermond] met Maria LENSSEN.
Gehuwd (2) te Horn in de Rooms-Kath. kerk op 24 april 1708 met Joanna VOGELS, geboren te Horn ca. 1685, overleden na 1739.

DOOPREGISTER:
[NIET gevonden in Thorn RKK 1675-1679]

AFSTAMMING:
H. Mosmans veronderstelt in “Een Limburgsche Magistraats-familie (Bijdrage over de Randenraedts)”, PSHAL 66 (1930) dat de 18e eeuwse Randenraedts in het land van Horn en Thorn afstammen van Cornelis, scholtis van het graafschap Horn.
Het is mogelijk dat Adolphus Randeraedt, stamvader van de Hornse tak, wiens naam voor het eerst wordt vermeld op 7 augustus 1700 in het doopboek van Horn, een zoon is van Georgius Henricus.
Een bewijs hiervoor is echter nog niet geleverd.

TROUWREGISTER, Horn, Rooms-Kath. kerk, 24 aprilis 1708:
Contraxerunt matrimonium Adolfus Randeraedt et Joanna Vogels, testibus Joanne Cuijpen, Magdalena Pluijme et pluribus alijs.

OVERLIJDENSAKTE, Horn, Rooms-Kath. kerk, 2 junii 1727:
Obijt in domino Adolfus Randeraet maritus Joanna Vogels omnibus sa... R:E: sacramentus munibus. RIP: X

2309. Maria LENSSEN,
Dochter van N.N. Lensen [nr. 4618] en N.N., geboren te Horn voor 1680, Rooms-Katholiek, overleden te Horn in 1707, oud ca. 30 jaar.

OVERLIJDENSAKTE:
[Overlijdens acte niet gevonden in Horn; waarschijnlijk overleden op het eiland in de Maas tussen Horn en Roermond]

HUW. GETUIGE:
Op 2 februari 1700 in de Rooms-Kath. kerk te Horn van Mathhias Lenssen en Joanna Weeuers (mede getuige Petrus van Bree).

KINDEREN VAN ADOLFUS RANDERAEDT EN MARIA LENSSEN:
 1. Joannes Randenraet,
  Gedoopt te Horn in de Rooms-Kath. kerk op 7 augustus 1700.

  DOOPREGISTER, Horn, Rooms-Kath. kerk, 7 augustus 1700:
  Baptizatus est Joannes Randeraet filius Adolphi Randenraet et Maria Lenssen Coniugum, susceptores sunt Henricus Keuven et Margareta Raemaeckers procuratorio nomine Barbara Smelten.
 2. Petrus Randeraet,  zie nr. 1154.
  Gedoopt te Horn in de Rooms-Kath. kerk op 21 april 1704, overleden aldaar op 22 october 1765, oud 61 jaar.
  Gehuwd te Horn in de Rooms-Kath. kerk op 29 april 1733 met Agnes Reulkens.
 3. Leonardus Randenraet,
  Gedoopt te Horn in de Rooms-Kath. kerk op 16 october 1707.

  DOOPREGISTER, Horn, Rooms-Kath. kerk, 16 october 1707:
  Baptizatus est Leonardus Randenraet filius Adolphi Randeraet et Maria Lenssen coniugum, susceptores sunt Daniel Lenssen et Joanna van Wijnarden. [grote X achter deze naam]
KINDEREN VAN ADOLFUS RANDERAEDT EN JOANNA VOGELS:
 1. Joannes Randenraet,
  Geboren te De Weerd [eilandje in de Maas tussen Roermond en Horn], en vanwege winterse omstandigheden gedoopt in de Rooms-Kath. kerk te Horn op 21 januari 1709.

  DOOPREGISTER, Horn, Rooms-Kath. kerk, 21 januarij 1709:
  Baptizatus est Joannes filius Adolphi Randenraet et Joanna Vogels, susceptores sunt Mathias van Herten et Anna Verstraelen.
  NB: habitant Coniuges in insula Ruraemundensi euisdemqu diocesi et proles ratione; intentissimi frigoris, fuit hic Baptizata et casu quo parentibus orbaretur teneritur educari ibidem, sunt enim parentes satis inopes.
 2. Gertrudis Randenraedt,
  Geboren te Roermond, gedoopt in de Rooms-Kath. kerk aldaar op 11 februari 1710.

  DOOPREGISTER, Roermond, Rooms-Kath. kerk, 11 februari 1710:
  [Getuigen Angelus Lensen en Elisabeth Lensen loco Maria Lensen]
 3. Antonius Randenraedt,
  Geboren te Roermond, gedoopt in de Rooms-Kath. kerk aldaar op 27 april 1712, overleden te Horn op 12 mei 1772, oud 60 jaar.
  Gehuwd (1) voor 1740 met Catharina Kevenelders, geboren ca. 1715, overleden te Horn op 25 april 1748, oud ca. 33 jaar.
  Gehuwd (2) te Horn in de Rooms-Kath. kerk op 7 augustus 1748 met Helena Prinja, overleden aldaar op 10 februari 1751.
  Gehuwd (3) te Beeghden in de Rooms-Kath. kerk op 11 augustus 1751 met Petronella Frederix van Outhorn.

  DOOPREGISTER, Roermond, R.K kerk, 27 april 1712:
  [Getuigen Antonius Pluijme en Mechtildis Pluijme loco Aldegondis Cuijper.]

  TROUWREGISTER (voor 1740):
  Antonius Randenraedt met Caharina Kevenelders [niet gevonden].

  OVERLIJDENSAKTE, Horn, Rooms-Kath. kerk, 25ta Aprilis 1748:
  Extremis munita ad aternitatem dislessit Catharina Kleinholtjens R:I:P:

  TROUWREGISTER, Horn, Rooms-Kath. kerk, 7ma Augusti 1748:
  Pramissis Sponsalibus et tribus bannis matrimonio copulati sunt Antonius Randerath et Maghdalena Prinja, testibus Joanna Timmermans, Theodoro Curvers et Catharina Prinja.

  OVERLIJDENSAKTE, Horn, Rooms-Kath. kerk, die 10a Februarij 1751:
  Vitam exut mortatem Helena Brinja uxor Antonij Randerath Extrema Unctione munita tantum qua Serius vocariu..., R:I:P:

  TROUWREGISTER, Horn, Rooms-Kath. kerk, 11 Augusti 1751:
  In Beeghden contraxit Matrimonium Parochianus me us Antonius Randerath cum Petronella van Outhorn.

  OVERLIJDENSAKTE, Horn, Rooms-Kath. kerk, die 12ma mensis maij anno 1772:
  Ad aternitatem obijt Antonius Randeraet consuelis S:R: Ecclesia sacramentis Tempestium promunitus R:I:P:

  DOOPGETUIGE (Antonius):
  Op 19 juni 1743 in de Rooms-Kath. kerk te Horn van Henricus, zoon van Henricus Fredrixsen en Catharina Kleedermaeckers [pro Henricus Henrickx].
  Op 6 oktober 1769 in de Rooms-Kath. kerk te Horn van Joannes, zoon van Mattheus Wouters en Ioanna Schadron.

  HUW. GETUIGE (Antonius):
  Op 9 november 1732 in de Rooms-Kath. kerk te Horn van Jacobus Schadron en Cicilia Eijchoven.

  DOOPGETUIGE (Helena):
  Op 5 september 1748 in de Rooms-Kath. kerk te Horn van Lucia, dochter van Jacobus Schadron en Margaretha Martens.

  DOOPGETUIGE:
  Op 23 september 1759 in de Rooms-Kath. kerk te Horn van Helena, dochter van Antonij Randerath en Petronella van Outhorn.
  Op 23 mei 1773 in de Rooms-Kath. kerk te Horn van Maria, dochter van Matthias Wouters en Ioanna Schadron.

  KINDEREN UIT HET EERSTE HUWELIJK:
  1. Anna Randerat,
   Gedoopt te Horn in de Rooms-Kath. kerk op 8 november 1739.
  2. Maria Catharina Randeraet,
   Gedoopt te Horn in de Rooms-Kath. kerk op 6 juli 1742.
   Gehuwd te Buggenum in de Rooms-Kath. kerk op 15 oktober 1772 met Joannes Michael Graef.
   Uit dit huwelijk tenminste 5 kinderen.
  3. Adolphus Randeraet,
   Gedoopt te Horn in de Rooms-Kath. kerk op 8 mei 1748.
  KINDEREN UIT HET TWEEDE HUWELIJK:
  1. Carolus Randeraet,
   Gedoopt te Horn in de Rooms-Kath. kerk op 23 april 1749.
  2. Joannes Antonisz Randerath,
   Gedoopt te Horn in de Rooms-Kath. kerk op 1 januari 1751.
  KINDEREN UIT HET DERDE HUWELIJK:
  1. Josephus Randerath,
   Gedoopt te Horn in de Rooms-Kath. kerk op 19 augustus 1752.
  2. Henricus Randeraet,
   Gedoopt te Horn in de Rooms-Kath. kerk op 8 december 1754.
  3. Johanna Randeraet,
   Gedoopt te Horn in de Rooms-Kath. kerk op 13 november 1756.
  4. Elisabeth Randeraet,
   Gedoopt te Horn in de Rooms-Kath. kerk op 14 november 1756, overleden na 18 juli 1793.
  5. Helena Randeraet,
   Gedoopt te Horn in de Rooms-Kath. kerk op 23 september 1759.
  6. Andreas Randeraet,
   Gedoopt te Horn in de Rooms-Kath. kerk op 12 mei 1762.
  7. Godefridus Randeraet,
   Gedoopt te Horn in de Rooms-Kath. kerk op 15 januari 1764, vermeld als doopgetuige op 18 juli 1793.
  8. Aldegondis Randeraet,
   Gedoopt te Horn in de Rooms-Kath. kerk op 13 april 1766, vermeld als doopgetuige op 18 juli 1793.
  9. Catharina Randeraet,
   Gedoopt te Horn in de Rooms-Kath. kerk op 29 januari 1769.
  10. Joanna Randeraet,
   Gedoopt te Horn in de Rooms-Kath. kerk op 22 mei 1770, overleden aldaar op 4 december 1771, ruim 1 jaar oud. Christina Randeraet,
   Gedoopt te Horn in de Rooms-Kath. kerk op 22 mei 1770.
 4. Sophia Randenraedt,
  Geboren te Roermond, gedoopt in de Rooms-Kath. kerk aldaar op 9 februari 1715, vermeld als doopgetuige op 19 augustus 1752.

  DOOPREGISTER, Roermond, Rooms-Kath. kerk, 9 februsri 1715:
  [Getuigen Henricus Cuijven loco Jois Raijmackers, en Sophia Randeraet]

  DOOPGETUIGE:
  Op 19 augustus 1752 in de Rooms-Kath. kerk te Horn [Elisabeth Snijders pro Sophia Randerath] van Josephus, zoon van Antonij Randerath en Petronella Outhorn.
 5. Anna Randenraedt,
  Geboren te Roermond, gedoopt in de Rooms-Kath. kerk aldaar op 22 augustus 1717.

  DOOPREGISTER, Roermond, Rooms-Kath. kerk, 22 augustus 1717:
  [Getuigen Henricus Randeraet en Catharina Vogels.]
 6. Henricus Randenraet,
  Gedoopt te Horn in de Rooms-Kath. kerk op 30 november 1719, overleden voor 18 augustus 1722.

  DOOPREGISTER, Horn, Rooms-Kath. kerk, 30 9bris 1719:
  Baptizatus est Henricus filius Aellof Randeraet et Joanna Vogels Coniugum, Susceptores sunt Lambertus Eijckhof et Maria Smedts.
 7. Henricus Randenraet,
  Gedoopt te Horn in de Rooms-Kath. kerk op 18 augustus 1722, overleden op het eiland in de Maas tussen Horn en Roermond op 13 november 1739, oud 17 jaar, begraven op het Rooms-Kath. kerkhof te Horn.

  DOOPREGISTER, Horn, Rooms-Kath. kerk, 18 Augusti 1722:
  Baptizatus est Henricus filius Olert Randeraets et Joanna Vogels Coniugum.
  Susceptores sunt Joannes Linsen en Catharina Keuven.

  OVERLIJDENSAKTE, Horn, Rooms-Kath. kerk, die 13 9bris 1739:
  Obijt in Domino Henricus Raenderaet in insula hic sepultus - R:I:P: - X,
 8. Anna Randenraet,
  Gedoopt te Horn in de Rooms-Kath. kerk op 14 juli 1723.

  DOOPREGISTER, Horn, Rooms-Kath. kerk, 14 julij 1723:
  Baptizata est Anna filia Olert Randenraet et Joanna Vogels Coniugum, susceperunt Joannes Eijckhof et Maria Smeets pro Peternella Raemackers.
 9. Maria Randenraets,
  Gedoopt te Horn in de Rooms-Kath. kerk op 2 augustus 1726.

  DOOPREGISTER, Horn, Rooms-Kath. kerk, 2 augusti 1726:
  Baptisata est Maria filia Adolfi Raenraet et Joanna Vogels coniugum, susceperunt Simon Maes pro Henrico van Herten et Sophia Eijckehoven.
2310. Godefridus (Geurt) REULKENS,
Geboren ca. 1675, mogelijk te Horn, Rooms-Katholiek.
Gehuwd te Horn in de Rooms-Kath. kerk op 26 januari 1705 met Maria BAERTS.

TROUWREGISTER, Horn, Rooms-Kath. kerk, 26 januarij 1705:
Contraxerunt matrimonium Godefridus vulgo Geurt et Maria Baerts, testes fuerunt Hubertus de la Taije et Domicella Aldegundis Smaekers et plures alij.

DOOPGETUIGE:
Op 9 augustus 1707 in de Rooms-Kath. kerk te Horn van Lucia, dochter van Joannis Eijckelooff en Catharina Vogels.
Op 3 januari 1720 in de Rooms-Kath. kerk te Horn van Godefridus, zoon van Martinus Jacobs en Maria Timmermans.
Op 27 augustus 1720 in de Rooms-Kath. kerk te Horn van Jacobus, zoon van Leonardus Timmermans en Christina Clerckx.

2311. Maria BAERTS,
Dochter van N.N. Baerts [nr. 4622] en N.N., geboren ca. 1675, mogelijk te Horn, Rooms-Katholiek, van beroep vroedvrouw, overleden te Horn op 17 juli 1741, oud ca. 66 jaar.

DOOPGETUIGE:
Op 8 september 1705 in de Rooms-Kath. kerk te Horn van Agnes Baerts, dochter van Petrus Baerts en Maria Vossen.

HUW. GETUIGE:
Op 23 oktober 1695 in de Rooms-Kath. kerk te Horn van Jacobus Gerits en Elisabeth Erets (mede getuigen Hubertus Deletaij en Daniel Timmemans)

OVERLIJDENSAKTE, Horn, Rooms-Kath. kerk, die 17 jullii 1741:
Obijt in Domino Maria Baers omnibus S:R:E: sacramentis munita R:I:P:

KINDEREN VAN GODEFRIDUS REULKENS EN MARIA BAERTS:
 1. Agnes Reulkens,  zie nr. 1155.
  Gedoopt te Horn in de Rooms-Kath. kerk op 30 mei 1706.
  Gehuwd te Horn in de Rooms-Kath. kerk op 29 april 1733 met Petrus Randeraet.
 2. Paulus Rulkens,
  Gedoopt te Horn in de Rooms-Kath. kerk op 24 september 1709.
  Gehuwd te Horn in de Rooms-Kath. kerk op 18 november 1739 van Horn met Catharina Weuers.

  DOOPREGISTER, Horn, R.K.kerk, 24 7bris 1709:
  Baptizatus est Paulus filius Godefridi Rulkens et Maria Baers Coniugum, susceptores sunt Joes Cuijper nomine Bartholomeli Janssen et Anna Hendrix, nomine Anna Baers.

  TROUWREGISTER, Horn, Rooms-Kath. kerk, 18 november 1739:
  Contraxerunt Matrimonium post Ives proclamationes vite per actas in facie Ecclesia Paulus Rulkens et Chaterina Weuers.
  Testes ..rant ..alus Claesen et Franciscus Jois ..icus et Joanna Timmermans et Hellena Cripeurs a plures alii.
  [Text moet nog gecorrigeerd worden]

  DOOPGETUIGE:
  Op 14 januari 1736 in de Rooms-Kath. kerk te Horn van Magdalena Randeraet.

  Uit dit huwelijk tenminste een kind:
  1. Maria Chaterina Rulkens,
   Gedoopt, voor de huwelijksvoltrekking van haar ouders, op 22 september 1739 in de Rooms-Kath. kerk van Horn.
2312. Harmen N.N. [VAN HUIJSSE ?],
Geboren ca. 1650.
Gehuwd met N.N.

NAKOMELINGEN:
Vanwege het ontbreken van doopregisters van Overveen voor 1697 kan niet met zekerheid vastgesteld worden wie de kinderen van Harmen zijn.
Gelukkig kan het voorkomen van doopgetuigen enige duidelijkheid brengen.
Casper Harms bij Jurriaen Harms' zoon, voordat Jurriaen met Femmitje Harms getrouwd is en bij een kind van Gritje en Tobias.
Mincke Harms bij kinderen van Casper Harms.
Gritje Harmse bij kinderen van Jurriaen.
Jurriaen Harmse bij een kind van Gritje en Tobias.

KINDEREN:
 1. Casper Harmse, vanaf 1711 ook Casper van Huijssen,
  Geboren ca. 1670, vermeld als doopgetuige in 1699.
  Gehuwd te Bloemendaal in de Rooms-Kath. statie op 11 mei 1698 met Guertje Simons, ook Guertje Campe.

  TROUWREGISTER, Overveen, Rooms-Kath. statie, 11 mei 1698:
  Bl. 11 maij.
  Casper Harmse, Guertje Simons.
  [Getuigen] Martinus Croon, Anna Rijsen.

  DOOPGETUIGE (Casper Harmse, Casper van Huijse):
  Te Bloemendaal in de Rooms-Kath. statie op 16 augustus 1699 van Annitje, dochter van Arij Simonse en Trijntje Arens (mede getuige Gritje Sijmons).
  Te Bloemendaal in de Rooms-Kath. statie op 2 december 1701 van Meijnsje, dochter van Arij Sijmonse en Trijntje Arens (mede getuige Guurtje Sijmons).
  Te Bloemendaal in de Rooms-Kath. statie op 4 december 1718 van Jacob Claes, zoon van Arij Campe en Annitje Jacobs (mede getuige Jannitje Hendrix).
  Te Overveen in de Rooms-Kath. statie op 9 april 1722 van Anna, dochter van Tobias Veltmans en Gritje Harmis (mede getuige Maritje Harmis)

  DOOPGETUIGE (Guurtje Simons, ook Guurtje Campe):
  Te Bloemendaal in de Rooms-Kath. statie op 2 december 1701 van Meijnsje, dochter van Arij Sijmonse en Trijntje Arens (mede getuige Casper Harmse).
  Te Overveen in de Rooms-Kath. statie op 10 januari 1715 van Geertruij, dochter van Otto Hendrix en Lijbe Theunis (getuigen Mincke van Huijsse en Guurtje Campe).
  Te Overveen in de Rooms-Kath. statie op 23 april 1718 van Jan, zoon van Jurjen Harmse en Aeltje Dirx (getuigen Jan Harmse, Guurtje Sijmisse).

  KINDEREN:
  1. Harmen Caspersz,
   Gedoopt te Bloemendaal in de Rooms-Kath. statie op 16 oktober 1698.

   DOOPREGISTER, Bloemendaal, Rooms-Kath. statie, 16 oktober 1698:
   Harmen, zoon van Casper Harmse en Guertje Simons.
   Getuigen ....... van Hoeve, Trijntje Arens.

  2. Anna Caspers,
   Gedoopt te Overveen in de Rooms-Kath. statie op 12 december 1699, vermeld als doopgetuige in 1720.
   Gehuwd voor 1722 met Toon Hendrixe.

   DOOPREGISTER, Overveen, Rooms-Kath. statie, 12 december 1699:
   Anna, dochter van Casper Harmse en Guertje Simons.
   Getuigen Jacob Janse, Gritje Simons.

   DOOPGETUIGE:
   Te Overveen in de Rooms-Kath. statie op 25 november 1720 van Jeroen, zoon van Jeroen Aelberse en Pleuntje Hendrix (getuigen Kees Aelberse, Annitje Casperse).

  3. Joannes Caspersz,
   Gedoopt te Overveen in de Rooms-Kath. statie op 14 juli 1702.

   DOOPREGISTER, Overveen, Rooms-Kath. statie, 14 juli 1702:
   Overv. 14 julij.
   Joannes, zoon van Caspar Harmse en Guurtje Simons.
   Getuige Aagtje Claas.
  4. Jan Caspersz,
   Gedoopt te Overveen in de Rooms-Kath. statie op 3 december 1703, vermeld als doopgetuige in 1722.
   Gehuwd te Bloemendaal in de Rooms-Kath. statie op 5 augustus 1728 met Antje Hendrix.

   DOOPREGISTER, Overveen, Rooms-Kath. statie, 3 december 1703:
   Overv. 3 decemb.
   Jan, zoon van Casper Harmse en Guurtje Sijmons.
   Getuige Binche Harmse.

   TROUWREGISTER, Bloemendaal, Rooms-Kath. statie, 5 augustus 1728:
   Bl. 5 august.
   Jan Casperse, Antje Hendrix.
   [Getuigen] De Eerw. Hr. Huijsmans, Anna van Greven.

   DOOPGETUIGE:
   Te Overveen in de Rooms-Kath. statie op 8 maart 1722 van Hendrick, zoon van Toon Hendrixe en Annitje Casperse (getuigen Jan Casperse, Pleuntje Hendrix).

  5. Hendrick Caspersz,
   Gedoopt te Overveen in de Rooms-Kath. statie op 12 juni 1707.

   DOOPREGISTER, Overveen, Rooms-Kath. statie, 12 juni 1707:
   Overv. 12 junij.
   Hendrick, zoon van Casper Harmse en Guertje Simons.
   Getuige Mincke Harmse.

  6. Margarita Caspers,
   Gedoopt te Overveen in de Rooms-Kath. statie op 18 juli 1708.

   DOOPREGISTER, Overveen, Rooms-Kath. statie, 18 juli 1708:
   Overv. 18 julij.
   Margarita, dochter van Casper Harmse en Guertje Simons.
   Getuigen Mincke Harmse, Gritje Simons.

  7. Margarita Caspers,
   Gedoopt te Overveen in de Rooms-Kath. statie op 25 maart 1710.

   DOOPREGISTER, Overveen, Rooms-Kath. statie, 25 maart 1710:
   Overv. 25 maert.
   Margarita, dochter van Casper Harmse en Guurtje Simons.
   Getuigen Hendrick Goverse, Maritje Tijse.

  8. Harmen Philip Caspersz van Huijssen,
   Gedoopt te Overveen in de Rooms-Kath. statie op 1 mei 1711.

   DOOPREGISTER, Overveen, Rooms-Kath. statie, 1 mei 1711:
   Overv. 1 maij.
   Harmen Philip, zoon van Casper van Huijssen en Guurtje Simons.
   [Getuigen] Jacob Janse, Annetje Jacobs.

  9. Gritje Caspers van Huijssen,
   Gedoopt te Overveen in de Rooms-Kath. statie op 4 mei 1714.

   DOOPREGISTER, Overveen, Rooms-Kath. statie, 4 mei 1714:
   Overv. 4 maij.
   Gritje, dochter van Casper van Huijssen en Guurtje Simons.
   [Getuigen] Mincke van Huijse, Gritje Simons.

  10. Hendrick Caspersz van Huijsen,
   Gedoopt te Overveen in de Rooms-Kath. statie op 11 januari 1717.

   DOOPREGISTER, Overveen, Rooms-Kath. statie, 11 januari 1717:
   Overv. 11 januarij.
   Hendrick, zoon van Casper van Huijsen en Guurtje Simons.
   [Getuige] Otto Hendrix.
 2. Mincke Harmse, vanaf 1714 ook Mincke van Huijsse,
  Geboren ca. 1685, vermeld als doopgetuige in 1703-1715.

  DOOPGETUIGE:
  Te Overveen in de Rooms-Kath. statie op 3 december 1703 van Jan, zoon van Casper Harmse en Guurtje Sijmons (Binche Harmse).
  Te Overveen in de Rooms-Kath. statie op 12 juni 1707 van Hendrick, zoon van Casper Harmse en Guertje Simons (Mincke Harmse).
  Te Overveen in de Rooms-Kath. statie op 18 juli 1708 van Margarita, dochter van Casper Harmse en Guurtje Simons (Mincke Harmse, Gritje Simons).
  Te Overveen in de Rooms-Kath. statie op 4 mei 1714 van Gritje, dochter van Casper van Huijssen en Guurtje Simons (Mincke van Huijse).
  Te Overveen in de Rooms-Kath. statie op 10 januari 1715 van Geertruij, dochter van Otto Hendrix en Lijbe Theunis (getuigen Mincke van Huijsse en Guurtje Campe).
 3. Jan Harmse,
  Geboren ca. 1690, vermeld als doopgetuige in 1721-1743, Rooms-Katholiek.
  Gehuwd (1) voor 1717, mogelijk te Bloemendaal met Gritje Cornelis, protestants.
  Mogelijk gehuwd (2) te Bloemendaal in de Rooms-Kath. kerk op 5 juni 1735 met Ariaentje Pieters.
  Mogelijk gehuwd (3) voor 1738 met Maritje Aelbers.

  TROUWREGISTER, Overveen, Rooms-Kath. kerk, 1697-1716:
  [huwelijk niet gevonden]

  TROUWREGISTER, Bloemendaal, Rooms-Kath. kerk, 5 juni 1735:
  Jan Harmse en Ariaentje Pieters.
  Getuigen juff. van Gennep en Trientje van Taele.

  DOOPGETUIGE (Jan Harmse):
  Te Overveen in de Rooms-Kath. kerk op 30 september 1721 van Harmen, zoon van Juriaen Harmse en Gritje Gerrits.
  Te Overveen in de Rooms-Kath. kerk op 2 september 1733 van Jan, zoon van Juriaen Harmse en Femmitje Harmis (mede getuige Gritje Harmis).
  Te Overveen in de Rooms-Kath. kerk op 24 november 1734 van Harmen, zoon van Juriaen Harmse en Femmitje Harmis (mede getuige Gritje Harmis).
  Te Overveen in de Rooms-Kath. kerk op 12 maart 1743 van Harmen, zoon van Cornelis Colvemaker en Anna Harmis (mede getuige Aalje Harmse).

  KINDEREN UIT HET EERSTE HUWELIJK:

  1. Janitje Janse,
   Geboren te Bloemendaal, gedoopt te Overveen in de Rooms-Kath. kerk op 20 februari 1717.

   DOOPREGISTER, Overveen, Rooms-Kath. kerk, 20 februari 1717:
   Bl. 20 febr.
   Janitje, dochter van Jan Harmse en Gritje Cnelisse, pr. acath.
   Getuige Trijntje Aelbers.

  2. Anna Janse,
   Geboren te Overveen, gedoopt in de Rooms-Kath. kerk aldaar op 23 oktober 1719.

   DOOPREGISTER, Overveen, Rooms-Kath. kerk, 23 oktober 1719:
   Anna, dochter van Jan Harmse en Gritje Cornelis, pr. acath.
   Getuigen Aelbert Cornelisse, Caatje Mangeles.

  3. Maria Janse,
   Geboren te Overveen, gedoopt in de Rooms-Kath. kerk aldaar op 24 november 1721.

   DOOPREGISTER, Overveen, Roms-Kath. kerk, 24 november 1721:
   Overv. 24 novemb.
   Maria, dochter van Jan Harmse en Gritje Cornelis. pr. acath.
   Getuigen Aelbert Cornelisse en Ka Mangeles.

  4. Lijsbeth Janse,
   Geboren te Overveen, gedoopt in de Rooms-Kath. kerk aldaar op 11 november 1723.

   DOOPREGISTER, Overveen, Rooms-Kath. kerk, 11 november 1723:
   Overv. 11 novemb.
   Lijsbeth, dochter van Jan Harmse en Gritje Cornelis, pr. acath.
   Getuigen Aelbert Cornelisse en Kaa Mangeles.

  5. Catharina Marij Janse,
   Geboren te Overveen, gedoopt in de Rooms-Kath. kerk aldaar op 2 februari 1726.

   DOOPREGISTER, Overveen, Rooms-Kath. kerk, 2 februari 1726:
   Overv. 2 febr.
   Catharina Marij, dochter van Jan Harmse en Gritje Cornelis, pr. acath.
   Getuigen Aelbert Cornelisse en Kaa Mangeles.
  KIND UIT HET TWEEDE HUWELIJK:
  1. Maritje Janse,
   Geboren te Bloemendaal, gedoopt te Overveen in de Rooms-Kath. kerk op 15 juli 1736.

   DOOPREGISTER, Overveen, Rooms-Kath. kerk, 15 juli 1736:
   Bl. 15 julij.
   Maritje, dochter van Jan Harmse en Ariaentje Pieters.
   Getuigen Cornelis Theunisse en Maritje Jans.
  KIND UIT HET DERDE HUWELIJK:
  1. Stijntje Janse,
   Geboren te Bloemendaal, gedoopt te Overveen in de Rooms-Kath. kerk op 8 april 1738.

   DOOPREGISTER, Overveen, Rooms-Kath. kerk, 8 april 1738:
   Bl. 8 april.
   Stijntje, dochter van Jan Harmse en Maritje Aelbers.
   Getuigen Toon Harmse en Lijsbeth Harmse.
 4. Juriaen Harmse,  zie nr. 1156.
  Geboren ca. 1695, mogelijk te Overveen, Rooms-Katholiek, van beroep tuinder, begraven te Tetterode op 23 november 1763, oud ca. 68 jaar.
  Gehuwd (1) te Overveen in de Rooms-Kath. kerk op 12 februari 1718 met Aeltje Dircs, geboren te Overveen ca. 1695, overleden aldaar voor 7 april 1720, oud ca. 24 jaar.
  Gehuwd (2) te Overveen in de Rooms-Kath. kerk op 7 april 1720 met Gritje Gerrits, geboren ca. 1695, begraven te Overveen op 10 oktober 1721, oud ca. 26 jaar.
  Gehuwd (3) te Overveen in de Rooms-Kath. kerk op 7 november 1721 met Willemtje Barents, geboren ca. 1695, vermeld als doopgetuige in 1727, overleden te Overveen, begraven aldaar op 19 augustus 1729, oud ca. 34 jaar.
  Gehuwd (4) te Overveen in de Rooms-Kath. kerk op 4 december 1729 met Femmitje Harms.
 5. Gritje Harmse,
  Geboren ca. 1695, vermeld als doopgetuige in 1733-1734.
  Gehuwd te Overveen in de Rooms-Kath. statie op 5 november 1719 met Tobias Veltmans, ook Tobias Harmse, geboren ca. 1685.
  Tobias Veltmans was eerder gehuwd te Overveen in de Rooms-Kath. statie op 3 november 1709 met Lijsbeth Louris.

  TROUWREGISTER, Overveen, Rooms-Kath. statie, 3 november 1709:
  Overv. 3 novemb.
  Tobias Veltmans, Lijsbeth Louris.
  [Getuigen] Anna Rijse, Dirck Coene.

  TROUWREGISTER, Overveen, Rooms-Kath. statie, 5 november 1719:
  Tobias Harmse en Gritje Harmse.
  [Getuigen] Anna van Greve, Jannitje Gerrits.

  DOOPGETUIGE (Gritje Harmis):
  Te Overveen in de Rooms-Kath. statie op 2 september 1733 van Jan, zoon van Juriaen Harmse en Femmitje Harmis (mede getuige Jan Harmse).
  Te Overveen in de Rooms-Kath. statie op 24 november 1734 van Harmen, zoon van Juriaen Harmse en Femmitje Harmis (mede getuige Jan Harmse).

  KINDEREN:
  1. Anna Tobiasse Veltman,
   Geboren te Overveen, gedoopt in de Rooms-Kath. kerk aldaar op 9 april 1722, overleden voor 16 oktober 1728.

   DOOPREGISTER, Overveen, Rooms-Kath. kerk, 9 april 1722:
   Overv. 9 april.
   Anna, dochter van Tobias Veltman en Gritje Harmis.
   Getuigen Caspar Harmis en Maritje Harmis.

  2. Gerrit Tobiasz Veltmans,
   Geboren te Overveen, gedoopt in de Rooms-Kath. kerk aldaar op 30 mei 1723.

   DOOPREGISTER, Overveen, Rooms-Kath. kerk, 30 mei 1723:
   Overv. 30 meij.
   Gerrit, zoon van Tobias Veltmans en Gritje Harmis.
   Getuigen Barent Barentse en Sijtje Casperse.

  3. Joost Tobiasz Veltmans,
   Geboren te Overveen, gedoopt in de Rooms-Kath. kerk aldaar op 13 november 1724.

   DOOPREGISTER, Overveen, Rooms-Kath. kerk, 13 november 1724:
   Overv. 13 novemb.
   Joost, zoon van Tobias Veltmans en Gritje Harmis.
   Getuigen Joost Lourisse en Hendrickje Dirx.

  4. Hendrick Tobiasz Veltmans,
   Geboren te Overveen, gedoopt in de Rooms-Kath. kerk aldaar op 20 maart 1726.

   DOOPREGISTER, Overveen, Rooms-Kath. kerk, 20 maart 1726:
   Overv. 20 maart.
   Hendrick, zoon van Tobias Veltmans en Gritje Harmis.
   Getuigen Hendrick Barense en Sijtje Casperse.

  5. Harmen Tobiasz,
   Geboren te Overveen, gedoopt in de Rooms-Kath. kerk aldaar op 15 april 1727.

   DOOPREGISTER, Overveen, Rooms-Kath. kerk, 15 april 1727:
   Overv. 15 april.
   Harmen, zoon van Tobias Harmse en Gritje Harmis.
   Getuigen Barent Barentse en Willemtje Barents.

  6. Anna Tobiasse,
   Geboren te Overveen, gedoopt in de Rooms-Kath. kerk aldaar op 16 oktober 1728.

   DOOPREGISTER, Overveen, Rooms-Kath. kerk, 16 oktober 1728:
   Overv. 16 octob.
   Anna, dochter van Tobias Harmse en Gritje Harmis.
   Getuigen Juriaen Harmse en Willemtje Barens.

  7. Jan Tobiasz Veltmans.
   Geboren te Overveen, gedoopt in de Rooms-Kath. kerk aldaar op 25 december 1729.

   DOOPREGISTER, Overveen, Rooms-Kath. kerk, 25 december 1729:
   Overv. 25 decemb.
   Jan, zoon van Tobias Veltmans en Gritje Hermis.
   Getuigen Mathias Janse en Sijtje Casperse.

  8. Gerrit Tobiasz,
   Geboren te Overveen, gedoopt in de Rooms-Kath. kerk aldaar op 4 april 1731.

   DOOPREGISTER, Overveen, Rooms-Kath. kerk, 4 april 1731:
   Overv. 4 april.
   Gerrit, zoon van Tobias Harmse en Gritje Harmse.
   Getuigen Barent Barentse en Trijntje Pieters.
 6. Anna (Antje) Harmis,
  Geboren ca. 1710, vermeld als doopgetuige in 1732-1743.
  Gehuwd te Overveen in de Rooms-Kath. statie op 15 november 1739 met Cornelis Kolfmaker.

  TROUWREGISTER, Overveen, Rooms-Kath. statie, 15 november 1739:
  Overv. 15 novemb.
  Cornelis Kolfmaker en Anna Harmis.
  [Getuigen] Divertje van Daale, Lijsje Helmis.

  DOOPGETUIGE (Anna Harmis):
  Te Overveen in de Rooms-Kath. kerk op 25 maart 1732 van Harmen, zoon van Jurriaen Harmse en Femmitje Harmis (mede getuige Berent Warner).
  Te Overveen in de Rooms-Kath. kerk op 20 augustus 1736 van Hendrick, zoon van Harmen Jans en Maritje Jans (mede getuige Jan Glindekamp).
  Te Overveen in de Rooms-Kath. kerk op 4 april 1742 van Geertruij, dochter van Roel Harmis en Antje Theunis (mede getuige Theunis Theunisse).
  Te Overveen in de Rooms-Kath. kerk op 18 april 1743 van Harmen, zoon van Jan Jacobse en Geertruij Harmis (mede getuige Hendrick Jacobse).
  Te Overveen in de Rooms-Kath. kerk op 6 december 1743 van Dirck, zoon van Jan Willemse en Aeltje Harmis (mede getuige Pieter Dirckx Stalbergh).

  DOOPGETUIGE (Cornelis Colvemaker):
  Te Overveen in de Rooms-Kath. kerk op 10 oktober 1743 van Jurriaen, zoon van Juriaen Harmse en Femmitje Harmis (mede getuige Maritje Dirx).

  OPMERKING:
  Anna kan zowel een zuster van Jurriaen als van Femmitje zijn.

  KINDEREN:
  1. Geertruij Cornelis Colvemaaker,
   Geboren te Overveen, gedoopt in de Rooms-Kath. kerk aldaar op 20 april 1741.

   DOOPREGISTER, Overveen, Rooms-Kath. kerk, 20 april 1741:
   Overv. 20 april.
   Geertruij, dochter van Cornelis Colvemaaker en Antje Harmis.
   Getuigen Georgius Harmis en Aeltje Harmis.

  2. Harmen Cornelisz Colvemaker,
   Geboren te Overveen, gedoopt in de Rooms-Kath. kerk aldaar op 12 maart 1743.

   DOOPREGISTER, Overveen, Rooms-Kath. kerk, 12 maart 1743:
   Overv. 12 maart.
   Harmen, zoon van Cornelis Colvemaker en Anna Harmis.
   Getuigen Jan Harmse en Aeltje Harmse.
 7. Aeltje Harmis,
  Geboren ca. 1705, vermeld als doopgetuige in 1737-1743.
  Gehuwd te Overveen in de Rooms-Kath. kerk op 29 april 1736 met Jan Willemse, vermeld als doopgetuige in 1740.

  TROUWREGISTER, Oveveen, Rooms-Kath. kerk, 29 april 1736:
  Overv. 29 april.
  Jan Willemse en Aeltje Harmis.
  Getuige R.d. Raaben dna Rijswijck.

  DOOPGETUIGE (Aeltje):
  Te Overveen in de Rooms-Kath. kerk op 15 augustus 1737 van Maria, dochter van Juriaen Harmse en Femmitje Harmis (mede getuige Hendrick Janse).
  Te Overveen in de Rooms-Kath. kerk op 20 april 1741 van Geertruij, dochter van Cornelis Colvemaaker en Antje Harmis (mede getuige Georgius Harmis).
  Te Overveen in de Rooms-Kath. kerk op 12 maart 1743 van Harmen, zoon van Cornelis Colvemaker en Anna Harmis (mede getuige Jan Harmse).

  DOOPGETUIGE (Jan Willemse):
  Te Overveen in de Rooms-Kath. kerk op 8 september 1740 van Harmen, zoon van Juriaan Harmis en Femmitje Harmis (mede getuige Geertruij Harmis).

  OPMERKING:
  Aeltje kan zowel een zuster van Jurriaen als van Femmitje zijn.

  KINDEREN:
  1. Jan Jansz,
   Geboren te Overveen, gedoopt in de Rooms-Kath. kerk aldaar op 15 februari 1739.

   DOOPREGISTER, Overveen, Rooms-Kath. kerk, 15 februari 1739:
   Overv. 15 febr.
   Jan, zoon van Jan Willemse en Aeltje Harmis.
   Getuigen Gerrit Willemse en Femmitje Harmis.

  2. Harmen Jansz,
   Geboren te Overveen, gedoopt in de Rooms-Kath. kerk aldaar op 7 april 1741.

   DOOPREGISTER, Overveen, Rooms-Kath. kerk, 7 april 1741:
   Overv. 7 april.
   Harmen, zoon van Jan Willemse en Aeltje Harmis.
   Getuigen Cornelis Colvemaaker en Jannitje Veeger.

  3. Dirck Jansz,
   Geboren te Overveen, gedoopt in de Rooms-Kath. kerk aldaar op 6 december 1743.

   DOOPREGISTER, Overveen, Rooms-Kath. kerk, 6 december 1743:
   Overv. 6 decemb.
   Dirck, zoon van Jan Willemse en Aeltje Harmis.
   Getuigen Pieter Dirckx Stalbergh en Anna Harms.
 8. Geertruij Harmis,
  Geboren ca. 1710, vermeld als doopgetuige in 1740.
  Gehuwd te Overveen in de Rooms-Kath. kerk op 8 april 1741 met Jan Jacobsz Leijsterman.

  TROUWREGISTER, Overveen, Rooms-Kath. kerk, 8 april 1741:
  Overv. 8 april.
  Jan Leijsterman en Geertruij Harmis.
  In facie ecclesia.

  DOOPGETUIGE:
  Te Overveen in de Rooms-Kath. kerk op 8 september 1740 van Harmen, zoon van Juriaan Harmis en Femmitje Harmis (mede getuige Jan Willemse)

  OPMERKING:
  Geertruij kan zowel een zuster van Jurriaen als van Femmitje zijn.

  KINDEREN:
  1. Jacob Jansz Leijsterman,
   Geboren te Overveen, gedoopt in de Rooms-Kath. kerk aldaar op 22 januari 1742.

   DOOPREGISTER, Overveen, Rooms-Kath. kerk, 22 januari 1742:
   Overv. 22 januarij.
   Jacob, zoon van Jan Leijsterman en Geertruij Harmis.
   Getuigen Cornelis Colvemaker en Femmitje Harmis.

  2. Harmen Jansz,
   Geboren te Overveen, gedoopt in de Rooms-Kath. kerk aldaar op 18 april 1743, overleden voor 2 maart 1744.

   DOOPREGISTER, Overveen, Rooms-Kath. kerk, 18 april 1743:
   Overv. 18 april.
   Harmen, zoon van Jan Jacobse en Geertruij Harmis.
   Getuigen Hendrick Jacobse en Anna Harmis.

  3. Harmen Jansz Leijsterman,
   Geboren te Overveen, gedoopt in de Rooms-Kath. kerk aldaar op 2 maart 1744.

   DOOPREGISTER, Overveen, Rooms-Kath. kerk, 2 maart 1744:
   Overv. 2 maert.
   Harmen, zoon van Jan Leijsterman en Geertruij Harmis.
   Getuigen Juriaen Harmis en Trijntje Harmis.
 9. Trijntje Harmis,
  Vermeld als doopgetuige in 1744.

  DOOPGETUIGE:
  Te Overveen in de Rooms-Kath. kerk op 2 maart 1744 van Harmen, zoon van Jan Leijsterman en Geertruij Harmis (mede getuige Juriaen Harmis).

 10. Roelof Harmse, [filiatie onzeker]
  Gehuwd voor 1738 met Anna Theunis.

  KINDEREN:
  1. Thijs Roelofsz,
   Geboren te Overveen, gedoopt in de Rooms-Kath. kerk aldaar op 26 februari 1738.

   DOOPREGISTER, Overveen, Rooms-Kath. kerk, 26 februari 1738:
   Overv. 26 febr.
   Thijs, zoon van Roelof Harmse en Anna Theunis.
   Getuigen: Harme Janse en Catrijn Rijnders.

  2. Theunis Roelen,
   Geboren te Overveen, gedoopt in de Rooms-Kath. kerk aldaar op 12 november 1739.

   DOOPREGISTER, Overveen, Rooms-Kath. kerk, 12 november 1739:
   Overv. 12 november.
   Theunis, zoon van Roel Harmse en Antje Theunis.
   Getuigen: Hermen Pieterse en Niesje Pieters.

  3. Theuntje Roelofs,
   Geboren te Overveen, gedoopt in de Rooms-Kath. kerk aldaar op 26 februari 1741.

   DOOPREGISTER, Overveen, Rooms-Kath. kerk, 26 februari 1741:
   Overv. 26 febr.
   Theuntje, dochter van Roelof Harmis en Antje Theunis.
   Getuigen: Jan Pieterse en Hendrina Huijbers.

  4. Geertruij Roelen,
   Geboren te Overveen, gedoopt in de Rooms-Kath. kerk aldaar op 4 april 1742.

   DOOPREGISTER, Overveen, Rooms-Kath. kerk, 4 april 1742:
   Overv. 4 april.
   Geertruij, dochter van Roel Harmis en Antje Theunis.
   Getuigen: Theunis Theunisse en Anna Harmis.

  5. Jannitje Roelen,
   Geboren te Overveen, gedoopt in de Rooms-Kath. kerk aldaar op 14 oktober 1743.

   DOOPREGISTER, Overveen, Rooms-Kath. kerk, 14 oktober 1743:
   Overv. 14 october.
   Jannitje, dochter van Roel Harmse en Antje Theunis.
   Getuigen: Jan Franse en Aeltje Theunis.
2314. Harmen N.N.
Geboren ca. 1675.
Gehuwd met N.N.

KIND:
 1. Femmitje Harms,  zie nr. 1157.
  Geboren 1700-1710, mogelijk te Overveen, begraven te Tetterode op 21 maart 1757, oud ca. 55 jaar.
  Gehuwd te Overveen in de Rooms-Kath. kerk op 4 december 1729 met Juriaen Harmse, geboren ca. 1695, mogelijk te Overveen, Rooms-Katholiek, van beroep tuinder, begraven te Tetterode op 23 november 1763, oud ca. 68 jaar.
2316. Jan WOLFS,
Geboren te Overveen ca. 1690.
Gehuwd met N.N.

KINDEREN:
 1. Jan Jansz Wolfs,  zie nr. 1158.
  Geboren ca. 1715, Room Katholiek, van beroep warmoezier, overleden te Tetterode (Overveen) op 8 december 1781, oud ca. 66 jaar.
  Gehuwd te Overveen in de Rooms-Kath. kerk op 6 oktober 1743 met Grietje Willems Klerks, geboren te Overveen op 12 februari 1724, overleden in 1776, oud 52 jaar.
 2. Michiel Wolfse,
  Vermeld als doopgetuige in 1744.

  DOOPREGISTER, Overveen, Bloemendaal en Zandvoort, Rooms-Kath. kerk, 1696-1728:
  [niet gevonden]

  DOOPGETUIGE:
  Te Overveen in de Rooms-Kath. kerk op 29 maart 1744 van Jan, zoon van Jan Janse Wolfse en Gritje Willems (mede getuige Lijsje Wolfse).
 3. Lijsje Wolfse,
  Vermeld als doopgetuige in 1744.

  DOOPGETUIGE:
  Te Overveen in de Rooms-Kath. kerk op 29 maart 1744 van Jan, zoon van Jan Janse Wolfse en Gritje Willems (mede getuige Michiel Wolfse).
2318. Willem KLERKS,
Geboren ca. 1690.
Gehuwd ca. 1715 met [Trijntje ?] N.N.

KINDEREN:
 1. Trijntje Willemse Clerks,
  Geboren ca. 1715, overleden te Overveen op 10 december 1783, oud ca. 68 jaar.
  Gehuwd (1) te Overveen in de Rooms-Kath. kerk op 6 januari 1737 met Theodorus (Dirk) Thiele [van der Vossen], gedoopt te Haarlem in de Rooms-Kath. Statie aan de Damsteeg op 3 februari 1707, overleden te Overveen op 19 september 1750, oud 43 jaar, eerder weduwnaar van Maritje Jans.
  Gehuwd (2) te Overveen in de Rooms-Kath. kerk op 22 juli 1753 met Pieter Hendriksz Damiaans, overleden te Overveen op 7 oktober 1784.

  DOOPREGISTER, Overveen, Rooms-Kath. statie, 1697-1725:
  Geen doop van Trijntje Willems gevonden.

  DOOPREGISTER, Haarlem, Rooms-Kath. Statie aan de Damsteeg, 3 februari 1707:
  Theodorus.
  Getuigen: Willem van Gent en Hendrikje Dirks.

  TROUWREGISTER, Overveen, Rooms-Kath. statie, 22 juli 1753:
  Bloemend. 22 julij.
  Pieter Hendriks et Trijntje Willems.
  [Testes] in facie Ecclesia.

  DOOPGETUIGE (Trijntje Willems):
  Te Overveen in de Rooms-Kath. kerk op 6 september 1745 van Catrijn, dochter van Jan Wolfse en Gritje Willems (mede getuige Dirck van Thiele).

  DOOPGETUIGE (Dirck Tiele):
  Te Overveen in de Rooms-Kath. kerk op 6 september 1745 van Catrijn, dochter van Jan Wolfse en Gritje Willems (mede getuige Trijntje Willems).

  KINDEREN UIT HET EERSTE HUWELIJK:
  1. Trijntje Dircks [van der Vossen],
   Geboren te Overveen, gedoopt in de Rooms-Kath. statie aldaar op 30 maart 1737, overleden te Bloemendaal op 10 februari 1790, oud 52 jaar.
   Gehuwd te Overveen in de Rooms-Kath. statie op 13 februari 1763 met Petrus Joosten, gedoopt te Heel in de Rooms-Kath. kerk op 10 juni 1736.

   DOOPREGISTER, Overveen, Rooms-Kath. statie, 30 maart 1737:
   Overv. 30 maart.
   Trijntje, dochter van Dirck Thiele en Trijntje Willems.
   Getuigen Jacob Thiele en Maritje Dirx.

   TROUWREGISTER, Overveen, Rooms-Kath. statie, 13 februari 1763:
   Overv. 13 febr.
   Pieter Joosten et Trijntje Dirks van der Vossen.
   Testes sponsi sequentes.
  2. Thieleman Dircksz [van der Vossen],
   Geboren te Overveen, gedoopt in de Rooms-Kath. statie aldaar op 30 maart 1738, overleden te Haarlem op 15 juli 1813, oud 75 jaar.
   Gehuwd te Haarlem op 31 mei 1767 met Petronella Vestering.

   DOOPREGISTER, Overveen, Rooms-Kath. statie, 30 maart 1738:
   Overv. 30 maart.
   Thieleman, zoon van Dirck Thiele en Trijntje Willems.
   Getuigen Jan Thiele en Maritje Jans.
  3. Elisabeth Dircks,
   Geboren te Overveen, gedoopt in de Rooms-Kath. statie aldaar op 26 januari 1740.

   DOOPREGISTER, Overveen, Rooms-Kath. statie, 26 januari 1740:
   Overv. 26 januarij.
   Elisabeth, dochter van Dirck Thiele en Trijntje Willems.
   Getuigen Jan ten Bult en Catharina Prevoo.
  4. Willemtje Dircks [van der Vosse],
   Geboren te Overveen, gedoopt in de Rooms-Kath. statie aldaar op 11 juni 1741, overleden te Haarlem op 20 februari 1822, oud 80 jaar.
   Gehuwd met Nicolaas van Loon.
   Gehuwd te Overveen in de Rooms-Kath. statie op 23 april 1769 met Joseph Buijzers.

   DOOPREGISTER, Overveen, Rooms-Kath. statie, 11 juni 1741:
   Overv. 11 junij.
   Willemtje, dochter van Dirck Thiele en Trijntje Clerckx.
   Getuigen Dirck Andriese en Lena Jans.

   TROUWREGISTER, Overveen, Rooms-Kath. statie, 23 april 1769:
   Overv. 23 april.
   Joseph Buijzers et Willemijntje van der Vosse, cum dispensatione.
   [Testes] Hendrijn van der Vosse et Grietje Pieters Damiaans.
  5. Hendrickje (Hendrijn) Dircks [van der Vosse],
   Geboren te Overveen, gedoopt in de Rooms-Kath. statie aldaar op 30 april 1743.
   Gehuwd te Overveen op 3 november 1776 met Ludovicus (Louis) Frits, ook Fris, van beroep warmoessier, overleden te Haarlem op 18 oktober 1810.

   DOOPREGISTER, Overveen, Rooms-Kath. statie, 30 april 1743:
   Overv. 30 april.
   Hendrickje, dochter van Dirck Thiele en Trijntje Klerckx.
   Getuigen Dirck Konings en Gritje Willems.

   TROUWREGISTER, Overveen, Rooms-Kath. statie, 3 november 1776:
   Overv. 3 9bris:
   Louis Fris et Hendrijntje van der Vosse.
   [Testes] Margarita Grute et Joost Hulsbosch.
  6. Andries Dirckx [van der Vossen],
   Geboren te Overveen, gedoopt in de Rooms-Kath. statie aldaar op 8 februari 1745, overleden te Haarlem op 22 juni 1831, oud 86 jaar.
   Gehuwd te Overveen in de Rooms-Kath. statie op 25 oktober 1772 met Maria Lans, geboren ca. 1744, overleden te Haarlem op 28 februari 1811, oud 66 jaar.

   DOOPREGISTER, Overveen, Rooms-Kath. statie, 8 februari 1745:
   Overv. 8 febr.
   Andries, zoon van Dirck Thiele en Trijntje Clerckx.
   Getuigen Jan Janse en Lijbe Cornelis.

   TROUWREGISTER, Overveen, Rooms-Kath. statie, 25 oktober 1772:
   Overv. 25 8bris:
   Andries van der Vosse et Maria Lans.
   Hi tres ultimi sponsi sibi invicen testes.
  7. Maritje Dircks,
   Geboren te Overveen, gedoopt in de Rooms-Kath. statie aldaar op 13 februari 1747, overleden voor 1753.

   DOOPREGISTER, Overveen, Rooms-Kath. statie, 13 februari 1747:
   Overv. 13 febr.
   Maritje, dochter van Dirck Thiele en Trijntje Clerck.
   Getuigen Huijbert Janse en Steven Thiele.
  8. Jacobus Dircksz,
   Geboren te Overveen, gedoopt in de Rooms-Kath. statie aldaar op 1 mei 1749, overleden voor 1753.

   DOOPREGISTER, Overveen, Rooms-Kath. statie, 1 mei 1749:
   Overv. 1 meij.
   Jacobus, zoon van Dirck Thiele en Trijntje Clerck.
   Getuigen Jacob Clerck en Geertje Jans.
  KINDEREN UIT HET TWEEDE HUWELIJK:
  1. Grietje Pieters Damiaans,
   Gedoopt te Overveen in de Rooms-Kath. statie op 3 november 1753, overleden te Bloemendaal op 23 januari 1843, oud 89 jaar.
   Gehuwd te Overveen in de Rooms-Kath. statie op 7 september 1777 met Joost Pietersz Hulsebosch, gedoopt te Haarlem op 4 december 1750, van beroep kweker, warmoessier, overleden te Bloemendaal op 28 oktober 1827, oud 76 jaar, zoon van Pieter Joosten en Anna Christiaanse Meijers.

   DOOPREGISTER, Overveen, Rooms-Kath. statie, 3 november 1753:
   Overv. 3 9bris.
   Grietje, dochter van Pieter Damiaans en Trijntje Willems.
   Getuigen Hendrik Damiaans en Grietje Willems.

   TROUWREGISTER, Overveen, Rooms-Kath. statie, 7 september 1777:
   Overv. 7 7bris.
   Joost Hulsbosch et Margarita Pieters Damiaans,
   in Facie Ecclesia.
  2. "Kind" Pieters Damiaans,
   Nooddoop te Overveen in de Rooms-Kath. statie op 29 juni 1756.

   DOOPREGISTER, Overveen, Rooms-Kath. statie, 29 juni 1756:
   Overv. 29 junij:
   Baptizati infantem in extrema necessitate absque ceremoniis, parentes erant Pieter Damiaans et Trijntje Willems.
   [Nooddoop zonder ceremonie]
   Proles statium moricbatar.
 2. Grietje Willems Klerks,  zie nr. 1159.
  Geboren te Overveen op 12 februari 1724, overleden in 1776, oud 52 jaar.
  Gehuwd te Overveen in de Rooms-Kath. kerk op 6 oktober 1743 met Jan Jansz Wolfs, geboren ca. 1715, Room Katholiek, van beroep warmoezier, overleden te Tetterode (Overveen) op 8 december 1781, oud ca. 66 jaar.
 3. Jacob Clerks,
  Geboren voor 1733, vermeld als doopgetuige in 1749.

  DOOPGETUIGE:
  Te Overveen in de Rooms-Kath. kerk op 24 april 1747 van Niesje, dochter van Jan Janse Wolfs en Gritje Willems.
  Te Overveen in de Rooms-kath. kerk op 1 mei 1749 van Jacobus, zoon van Dirk van der Vossen en Trijntje Clerks.
 4. Antonie Klerks, [filiatie niet bewezen]
  Geboren voor 1745.
  Gehuwd (1) te Overveen in de Rooms-Kath. statie op 3 juni 1764 met Marijtje Vonke.
  Gehuwd (2) te Overveen in de Rooms-Kath. statie op 2 november 1783 met Maria Franse.

  TROUWREGISTER, Overveen, Rooms-Kath. statie, 3 juni 1764:
  Overv. 3 junij.
  Antonie Klerks et Marijtje Vonke.
  [Testes] Elisabeth Helmes et Elisabeth Hendriks van Waarden.

  TROUWREGISTER, Overveen, Roms-Kath. statie, 2 november 1783:
  O.V: 2 9bris.
  Antonij Klerks et Maria Franse.
  in Facie Ecclesia.
 5. Willem Klerks, [Filiatie niet bewezen]
  Geboren voor 1760.
  Gehuwd te Overveen in de Rooms-Kath. statie op 2 november 1777 met Zijtje Ruttjes.

  TROUWREGISTER, Overveen, Rooms-Kath. statie, 2 november 1777:
  Overv. 2 Nov.
  Willem Klerks et Zijtje Ruttjes,
  hoc duo poria sibi in vicem testes [Frans Schoenman et Anna Booms].

2336. Engel Pietersz VAN DUIJN,
Zoon van Pieter Jacobsz van Duijn [nr. 4672] en Grietje Engels Coopman [nr. 4673], geboren te Egmond Binnen ca. 1670, Rooms-Katholiek, van beroep bouwman, huisman in de Breesaap, overleden in Breesaap (Velsen), begraven aldaar op 22 december 1727, oud ca. 57 jaar.
Gehuwd ca. 1700 met Guertie Wouters HAVICQ.

OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, nr. 965, Transporten, Velsen, 24 mei 1702, folio 257:
Marritie Floris, geassisteert met Jan Broers, als hem sterckmaackende voor de oudere kinderen bij haar en Gijsbert van Est, haar overleden man verweckt, verkoopt aan Engel Pietersen, woonende aan Velserduijn, seeckere opstal van een huijssie, staande op de gront van de Heer van Breesaap, belent ten oosten de wildernisse van Brederode, ten zuijden Claas Engelsen Limmen, ten westen de voorschrevene wildernisse.
Verkoopster bedingt dat sij Marritie Floris int voorz: huijs soo lange sij leeft moet blijven woonen.
Koopsom f 60.-

OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, nr. 920, Memoriaal schout en schepenen, Velsen, 24 mei 1702, folio 111:
[Text identiek aan bovengenoemde acte, ORA nr. 965, dd 24 mei 1702]
tmerck X van Engel Pietersz van Duijn gestelt.

OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, nr. 921, Memoriaal schout en schepenen, Velsen, 25 mei 1712, fol.53-54:
Betreft verkoop van land uit de nalatenschap van Jan Woutersz Havicq.
[zie onder Jan Woutersz Havicq]

NOTARISAKTE (Abaham van Kalker), Velsen, 9 november 1724:
Testament:
Compareerden Engel Pieterz van Duijn en Guertie Wouterz," eghteluijden, woonende alhier, zijnde zij comparanten siekelijk, eghter gaande, staande, haar verstant, memorie en uijtspraek volcomen maghtigh", dewelke verklaarden elkaar te benoemen tot elkanders enige en universele erfgenamen.
Voorts verklaren zij dat de langstlevende aan hun zoon Wouter of diens nakomelingen de somma van f 50.- zal uitkeren in plaats van de legitieme portie. De langstlevende zal de kinderen die uit hun huwelijk zijn geboren verzorgen tot hun 25e jaar, en hen dan hun legitieme portie uitkeren.

BEGRAAFREGISTER, Velsen, 22 december 1727:
Engel Pietersz, Prodeo.

2337. Guertie Wouters HAVICQ,
Dochter van Wouter Dircksen Havick [nr. 4674] en N.N., geboren ca. 1675, waarschijnlijk te Velsen, overleden te Beverwijk op 12 oktober 1736, oud ca. 61 jaar.
Gehuwd ca. 1700 met Engel Pietersz VAN DUIJN.

OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, nr. 921, Memeoriaal S&S, Velsen, 25 mei 1712, fol. 53-54:
Betreft verkoop van land uit de nalatenschap van Jan Woutersz Havicq [zie onder Jan Woutersz Havicq].

OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, Velsen, 9 meij 1728:
Compareerde Guertie Wouterz, Wed. Engel Pieterz, dewelke becende vercogt te hebben aan Wouter Engelz den opstal van een wooningh staande in de Breesaep, gelijk Wouter Engelz ook becende gecogt te hebben op de naavolgende Conditie, te weeten dat den Cooper alle Jaar geduerende het leeven van de Vercoopster zal betalen de somma van f 35:0:- de oncosten half & half.
Datum den 9e Meij 1728.
[W.G] Pieter Engelse Duijn en kruisjes door Wouter Engels en Guertie Woutersz.

NOTARISAKTE (Abraham van Kalker), Velsen, 17 augustus 1728:
Voogdij.
Guertie Wouterz, weduwe en boedelhoudster van Engel Pieterz van Duijn, wonende alhier, moeder en voogdesse over haar twee onmondige kinderen [Wouter was al meerderjarig] bij de voorn: Engel Pieterz van Duijn verwekt, benoemt tot medevoogden Klaas Dreger en Pieter Dicx.

OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, Velsen, 18 mei 1729:
Guertie Wouterz, Weduwe en Boedelhoudster van Engel Pieterz van Duijn, woonende alhier, geadsisteert met Pieter Dircx als haar gecozen voogd in deezen, dwelke becende verkogt te hebben, ende mitsdien tot een vrijen eijgendom op te dragen en te Transporteeren aan ende ten behoeve van den WelEd: gestr. Heer Gerrit Corver, Heere van Velsen en de Sandpoort, oud Schepen en Colonel van de burgerije der Stad Amsterdam, een stuk Teelland gelegen in de deze heerlijkheijt genaamt de Nieuwe Croft, grood twee en een half morgen, belend ten oosten, zuijden en westen den WelEd: gestr. Heerkooper en ten noorden achter .....[NG] Couseband, en dat om en voor de somme van f 260.- contant geld.
[W.G.] Guertje Wouters, e.a.

OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, Velsen, 1 juni 1729:
Guertie koopt van Jacob Pietersz Duijn e.a. de opstal van een huijs en erf staande in de Breesaep voor f600.-
[Zie voor volledige tekst: Jacob Pietersz Duijn]

OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, nr. 943, Velsen, 31 october 1731, folio 76:
Schepenrol.
Reghtdag: Abraham van Kalker als procuratie hebbende van de heer Gerrit Corver, Heere van Velsen, contra Geurt Wouterz, weduwe Engel Pieterz, woonende in de Breesaap.
Den eijsscher concludeert tot condemnatie en betalinge ter somme van f 90.- per Reste van meerder somme over landhuur van een partij land gelegen in de Breesaap, verschenen kersmis 1730 volgens de huurcedule met de costen.
[In kantlijn: deeze zaak is aff]

OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, nr. 1008, Velsen, 25 november 1732 en OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, Velsen, 20 mei 1733:
Publieke Verkopingen.
Guert Wouterze, Wed: Engel Pieterze Duijn, verkoopt aan Jan de Witt de opstal van een huijsmanswoning, boomgebosch en verdere houtgewas in de Breesaap, op grond van de Heer Corver.
De koper betaalt voorts de jaarlijkse huur a f 152.-, de verponding van het huis, land en voorduijn f 18:14:8 p.j. en twee schapekaesjes, voor de somma van f 120.- contant geld.

OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, Velsen, 24 december 1733:
Register van Borgtogt.
Op 24 Xber 1733 naar Beverwijk....Guert Wouterz met haar dogter Elisabeth.

NOTARISAKTE (Abraham van Kalker), Akte 5087 A63, Velsen, 9 juli 1735:
Procuratie ad Negotia.
Guurtie Wouterz Havicq, weduwe Engel Pieterz Duijn, wonende in de Beverwijk, tegenwoordig alhier constitueert haar zwager [moet zijn schoonzoon] Pieter Klaase Schavemaker, mede wonende in Beverwijk om uit haar naam op te treden met betrekking tot de nalatenschap van Maartie Cornelis van der Meer, onlangs in de Purmer overleden, welke Maartie een kleindochter is van Guurtie's zuster Antje Wouterz Havicq.

IMPOST op begraven, Beverwijk, 12 oktober 1736:
Geeft Jan Sijmisz His aen 't lijck van Guertje Wouters. Prodeo.

KINDEREN VAN ENGEL PIETERSZ [VAN] DUIJN EN GUERTIE WOUTERS HAVICQ:
 1. Wouter Engelsz Duijn,  zie nr. 1168.
  Geboren voor 1703 in de Breesaap bij Velsen, Rooms-Katholiek, van beroep landbouwer, in 1753 naar Heemskerk verhuisd, overleden na 1756.
  Gehuwd (1) ca. 1720 met Maartje Cornelis Hogewater, geboren ca. 1700, mogelijk te Uitgeest, overleden te Velsen op 9 maart 1733, oud ca. 33 jaar.
  Gehuwd (2) te Velsen voor schout en schepenen op 14 februari 1734 met Maartje Cornelis Binkert, geboren te Rinnegom ca. 1710, overleden te Velsen op 19 november 1748, oud ca. 38 jaar.
  Gehuwd (3) te Velsen in de Rooms-Kath. kerk en voor schout en schepenen op 6 augustus 1752 met Aagie Garbrants, geboren te Wijk aan Duijn ca. 1720, overleden na 1756.
 2. Pieter Engelsz Duijn,
  Geboren te Velsen ca. 1705, overleden na 1734, mogelijk te Velsen.
  Gehuwd te Beverwijk in de Rooms-Kath. kerk op 10 mei 1733 met Magtelt Dircx Hofland, geboren te Beverwijk ca. 1705.

  NOTARISAKTE (Abraham van Kalker), Velsen, 17 augustus 1728:
  Guertie Wouterz, weduwe en boedelhoudster van Engel Pieterz van Duijn, wonende alhier, moeder en voogdesse over haar twee onmondige kinderen [Wouter was al meerderjarig] bij de voorn: Engel Pieterz van Duijn verwekt, benoemt tot medevoogden Klaas Dreger en Pieter Dicx.

  OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, nr. 943, Schepenrol, Velsen, 31 december 1729, folio 40:
  Regtdag.
  Abraham van Kalker, secretaris tot Velsen, contra Wouter Engelz en Pieter Engelz, woonende alhier.
  Wouter en Pieter Engelz, als borgen voor Rijk Pas te Beverwijk, die een gekochte wagen niet heeft betaald, worden aangemaand deze rekening ad f 20.14. te betalen.

  TROUWREGISTER, Velsen Gerecht, 10 mei 1733:
  Pieter Engelz Duijn, JM, geboren te Velsen met Magtelt Dircz Hofland, Weduwe Cornelis IJsbrandz Cramer, geboren in Beverwijk.
  Beijde onder 't classis van Prodeo.

  TROUWREGISTER, Beverwijk, Rooms-Kath. kerk, 10 mei 1733:
  Pieter Engelse Duijn en Magtelt Dirckse.
  Testes Jacob Backer en Hillegont Nabers.
 3. Lijsbet Engels Duijn,
  Geboren te Velsen ca. 1710, begraven aldaar op 27 december 1748, oud ca. 38 jaar.
  Gehuwd te Beverwijk voor schout en schepenen op 29 mei 1735 met Pieter Claesz Schavemaaker, gedoopt te Beverwijk in de Rooms-Kath. kerk op 21 september 1692, overleden na 13 mei 1753, mogelijk te Beverwijk, zoon van Claas Pietersz Schavemaker en Liesbeth Sieuwers.

  GEBOORTEDATUM:
  Volgens NOTARISAKTE dd 17 augustus 1728 was Lijsbet in dat jaar nog geen 25 jaar oud (zie moeder).

  IMPOST op trouwen, Beverwijk, 13 mei 1735:
  Pieter Claes Schavemaacker, wonende alhier, cl. f 3.- met Lijsbet Engels van Duijn, wonende alhier, Prodeo.

  TROUWREGISTER, Beverwijk, schout en schepenen, 1735:
  Den 13 meij sijn de H.G.ingewilligt aen Pieter Claes Schavemaaker, laest wedunaar van Maartje Dircx Kleinbroek, wonende alhier, met Lijsbet Engels van Duijn, J:D: van Velsen, mede wonende alhier.
  In Beverwijk getrouwt op 29 meij 1735.

  KINDEREN:
  1. Engel Pietersz Schavemaker,
   Geboren te Beverwijk, gedoopt op 5 oktober 1737 in de Rooms-Kath. kerk aldaar, overleden na 1776.
   Gehuwd te Velsen voor schout en schepenen op 25 mei 1788 met Kaatje (Catharina) Franken, geboren te Velsen ca. 1740, overleden na 1775.
  2. Guurtie Pieters Schavemaker,
   Gedoopt te Beverwijk in de Rooms-Kath. kerk op 10 augustus 1739.
  3. Lauris Pietersz Schavemake,
   Gedoopt te Beverwijk in de Rooms-Kath. kerk op 25 september 1741.
  4. Jan Pietersz Schavemaker,
   Gedoopt te Beverwijk in de Rooms-Kath. kerk op 6 maart 1743.
  5. Jan Pietersz Schavemaker,
   Gedoopt te Beverwijk in de Rooms-Kath. kerk op 16 februari 1745, overleden na 1776, mogelijk te Castricum.
   Gehuwd te Heemskerk op 30 januari 1773 met Maartje Floris Schermer, gedoopt te Heemskerk in de Rooms-Kath. kerk op 12 februari 1753, dochter van Floris Jansz Schermer en Anna (Antje) Hendricks Diemeer.
  6. Dirck Pietersz Schavemaker,
   Gedoopt te Beverwijk in de Rooms-Kath. kerk op 19 februari 1747.
2338. Cornelis HOOGEWATER,
Geboren ca. 1675, woont in 1699 te Koedijk, naderhand te Uitgeest.
Gehuwd met N.N.

OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, Koedijk, 6222, fol. 165v, 29 januari 1699:
Jan Hendricksz Hartlant verkoopt aan Hendrick Pietersz Schipper een akker zaadland van 6 snees in 't Harpedel, belend ten noorden Cornelis Hoogwater.

KINDEREN:
 1. Maartje Cornelis Hogewater,  zie nr. 1169.
  Geboren ca. 1700, mogelijk te Uitgeest, overleden te Velsen op 9 maart 1733, oud ca. 33 jaar.
  Gehuwd ca. 1720 met Wouter Engelsz Duijn, geboren voor 1703 in de Breesaap bij Velsen, Rooms-Katholiek, van beroep landbouwer, in 1753 naar Heemskerk verhuisd, overleden na 1756.
  Wouter huwde (2) te Velsen voor schout en schepenen op 14 februari 1734 met Maartje Cornelis Binkert, geboren te Rinnegom ca. 1710, overleden te Velsen op 19 november 1748, oud ca. 38 jaar.
  Wouter huwde (3) te Velsen in de Rooms-Kath. kerk en voor schout en schepenen op 6 augustus 1752 met Aagie Garbrants, geboren te Wijk aan Duijn ca. 1720, overleden na 1756.
 2. Jan Cornelisz Hoogwater,
  Verkoopt in 1723 als inwoner van Uitgeest een huis en erf in Koedijk.

  OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, Koedijk, 6223, fol. 47, 11 mei 1723:
  Jan Cornelisz Hoogwater, wonende te Uitgeest, verkoopt in Koedijk aan Arien Jansz Meegh een huis en erf op het Noordeijnde, belend ten zuiden de Blauwe Cramer, ten noorden Cornelis Jansz Visser, met een tuintje liggende over de Agtergraft, belend ten noorden Jan de Groot, ten zuiden de Veersloot voor 312 gulden.
2340. Wilhelmus Jansz TIELENS,
Zoon van Joannes Tielens [nr. 4680] en Henrica Maes [nr. 4681], gedoopt te Leende in de Rooms-Kath. kerk op 1 februari 1647, Rooms-Katholiek, landbouwer in Strijp onder Leende, overleden te Leende op 13 maart 1693, oud 46 jaar.
Gehuwd te Leende in de Rooms-Kath. kerk op 3 januari 1683 met Helena Agidius (Dielis) DANCKERS.

DOOPREGISTER, Leende, Rooms-Kath. kerk, 1 februari 1647:
Bapt. Wilhelmi filius legitimus Joes Tielens et Henrica Maes.
Susc: Wilhelmus Loes et Gudula van Hees.

TROUWREGISTER, Leende, Rooms-Kath. kerk, 3 januari 1683:
Contraxerunt matrimonium Wilhelmus Jan Tielens et Helena Dielis Danckers.
Testes Petrus Cristianus van Mol et Jacobus Aert Groenen.

OVERL. REGISTER, Leende, Rooms-Kath. kerk, 13 maart 1693:
Obijt Guilielmus Jois Tielens, ecclesia Sacramentis premunitus.

OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, Heeze, Leende en Zesgehuchten, inv. nr. 1653, folio 154v, 12 december 1715:
Scheiding en deling van de goederen van Willem Jan Tielens en Heijlcken Dielis Danckers, beiden overleden, tussen de kinderen.
Hendrick Tielens en Joseph Tielens, beiden wonende te Leende, erven huis, hof en aangelag te Strijp onder Leende, voorts 13 percelen groes, beemd, akkerland en beemdgroes te Strijp.

2341. Helena (Heijlcken) Agidius (Dielis) DANCKERS,
Dochter van Agidius Danckers [nr. 4682] en Cristina Swuesten [nr. 4683], gedoopt te Leende in de Rooms-Kath. kerk op 20 juni 1655, overleden te Leende op 26 maart 1694, oud 38 jaar.

DOOPREGISTER, Leende, Rooms-Kath. kerk, 20 juni 1655:
Bapta est proles Agidij Danckers et Cristina Swuesten.
Susc. Jacobi van Asten en Aldegunde Beecx nome prolis Helena.

OVERLIJDENSREGISTER, Leende, Rooms-Kath. kerk, die 26 martij 1694:
Obijt Helena Danckers ecclesia sacramentis praminita.

KINDEREN:
 1. Henricus Willemsz Tielens,  zie nr. 1170.
  Gedoopt te Leende in de Rooms-Kath. kerk op 23 mei 1684, landbouwer te Strijp onder Leende, begraven te Leende op 18 februari 1731, oud 46 jaar.
  Gehuwd ca. 1714 met Joanna Willems[van Mierlo], gedoopt te Leende in de Rooms-Kath. kerk op 20 april 1691, overleden na 1728, mogelijk te Leende op 29 juli 1739.

 2. Aegidius Willemsz Tielens,
  Gedoopt te Leende in de Rooms-Kath. kerk op 18 juli 1687, overleden voor 12 december 1715.

  DOOPREGISTER, Leende, Rooms-Kath. kerk, 18 juli 1687:
  Baptisatus Aegidius filius Guilielmus Jan Tielens et Helena Danckaers coniugum.
  Susceptores Joes den Timmerman et Maria Jan Tielens.

 3. Joseph Willemsz Tielens,
  Gedoopt te Leende in de Rooms-Kath. kerk op 1 juli 1689, vermeld als erfgenaam van zijn ouders in 1715.

  DOOPREGISTER, Leende, Rooms-Kath. kerk, 1 juli 1689:
  Die prima July baptisatus est Joseph filius Guilielmi Jan Tielens et Helena Danckers coniugum, susceptores Arnoldus Maes et Elisabeta Jan Tielens.

  OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, Heeze, Leende en Zesgehuchten, inv. nr. 1653, folio 154v, 12 december 1715:
  Scheiding en deling van de goederen van Willem Jan Tielens en Heijlcken Dielis Danckers, beiden overleden, tussen de kinderen.
  Hendrick Tielens en Joseph Tielens, beiden wonende te Leende, erven huis, hof en aangelag te Strijp onder Leende, voorts 13 percelen groes, beemd, akkerland en beemdgroes te Strijp.

 4. Guilielmis Willemsz Tielens,
  Gedoopt te Leende in de Rooms-Kath. kerk op 16 juli 1693, overleden voor 12 december 1715.

  DOOPREGISTER, Leende, Rooms-Kath. kerk, 16 juli 1693:
  Baptisatus est Guilielmis filius Guilielmi Tielens defuncti et Helena Danckers coniugum, susceptores Henricus Jacobi Maes et Maria Mathia Swuesten.

2342. Guilielmus (Willem) WILLEMS,
Zoon van Willem van Mierlo [nr. 4684], geboren ca. 1660, overleden voor 1705.
Gehuwd te Leende in de Rooms-Kath. kerk op 8 januari 1687 met Maria Jan ENGELEN.

TROUWREGISTER, Leende, Rooms-Kath. kerk, 8 januari 1687:
Presentibus contraxerunt matrimonium Guilielmus Willems et Maria Engelen.

2343. Maria Jansdr. ENGELEN,
Dochter van Joannes Engelen [nr. 4686] en Maria Coppens [nr. 4687], gedoopt te Leende in de Rooms-Kath. kerk op 6 april 1662, in haar slaap overleden op 21 juni 1731, oud 69 jaar.
Maria huwde (2) te Leende in de Rooms-Kath. kerk op 11 januari 1705 met Henricus BUL.

DOOPREGISTER, Leende, Rooms-Kath. kerk, 6 Aprilis 1662:
Bapta est proles Joes Engelen et Maria Coppens,
Susc.: Cornelis Coppen et Anna Goort Coppen nomen prolis Maria.

TROUWREGISTER, Leende, Rooms-Kath. kerk, 11 januari 1705:
Iuncti sunt Henricus Bul et Maria Jois Engelen: testes Henricus van Hoof et Arnoldus Jois Engelen.

OVERL. REGISTER, Leende, Rooms-Kath. kerk, 21 Junius 1731:
Obdormivit [in slaap overleden] Maria Engelen.

KINDEREN VAN GUILIELMUS WILLEMS EN MARIA JAN ENGELEN:
 1. Guilielmus Willems,
  Gedoopt te Leende in de R.K kerk op 3 oktober 1687, overleden voor 30 december 1692.

  DOOPREGISTER, Leende, Rooms-Kath. kerk, 3 octobris 1687:
  Baptisatus est Guilielmus filius Guilielmus Willems et Maria Engelen coniugum, susceptores Joannes Engelen et Margareta Willems.
 2. Joanna Willems [van Mierlo],  zie nr. 1171.
  Gedoopt te Leende in de Rooms-Kath. kerk op 20 april 1691, overleden na 1728, mogelijk te Leende op 29 juli 1739.
  Gehuwd ca. 1714 met Henricus Willemsz Tielens, gedoopt te Leende in de Rooms-Kath. kerk op 23 mei 1684, begraven te Leende op 18 februari 1731, oud 46 jaar.
 3. Guilielmus Willems [van Mierlo],
  Gedoopt te Leende in de Rooms-Kath. kerk op 30 december 1692, overleden voor 26 februari 1759.
  Gehuwd te Leende in de Rooms-Kath. kerk op 4 oktober 1716 met Antonia Wouters [van Someren], gedoopt te Leende in de Rooms-Kath. kerk op 7 mei 1688, dochter van Wouter Willemsz van Someren en Maria van Hall.

  DOOPREGISTER, Leende, Rooms-Kath. kerk, 30 decembris 1692:
  Baptisatus est Guilielmus filius Guilielmi Willems et Maria ciusdem uxores, susceptores Petrus Engelen et Catharina Daendels.

  TROUWREGISTER, Leende, Rooms-Kath. kerk, 4 oktober 1716:
  Inierunt matrimonium Guilielmus Willems et Antonia Wouters; testes Henricus van Hoof et Joannes Verhoeven.

  OPMERKING:
  Rond 1725 begint Willem de familienaam Van Mierlo te gebruiken.

  OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, 26 februsri 1759:
  Betreft scheiding en deling van de nalatenschap van Willem Willemsz van Mierlo.
 4. Judocus Willems,
  Gedoopt te Leende in Rooms-Kath. kerk op 9 april 1695.
  Gehuwd te Leende in de Rooms-Kath. kerk op 14 januari 1714 met Anna Peters.

  DOOPREGISTER, Leende, Rooms-Kath. kerk, 9 Aprilis 1695:
  Baptizatus est Judocus filius legitimus Guilielmi Willems et Maria Jois Engelen; susceptores Arnoldus Jois Engelen et Margareta Willems: norus nomine Elizabetha Maes.

  TROUWREGISTER, Leende, Rooms-Kath. kerk, 14 januari 1714:
  Matrimonio iuncti sunt Judocus Willems et Anna Peters.
  Testes ydem, qui statim.
 5. Mechtildis Willems [van Mierlo],
  Gedoopt te Leende in de Rooms-Kath. kerk op 24 november 1697, overleden aldaar 1781-1783.
  Gehuwd te Leende in de Rooms-Kath. kerk op 6 oktober 1720 met Petrus Woutersz Donckers, gedoopt te Leende in de Rooms-Kath. kerk op 20 november 1695, overleden voor 3 augustus 1781, zoon van Walterus Donckers en Maria Ariens.

  DOOPREGISTER, Leende, Rooms-Kath. kerk, 24 november 1697:
  Sub conditione & baptizata est Mechtildis filia legitima Guilielmi Willems et Maria Coppen.
  Suscepit Maria Versantvoort.
  [Opmerking: Coppen is de achternaam van Maria Engelen's moeder].

  TROUWREGISTER, Leende, Rooms-Kath. kerk, 6 oktober 1720:
  Inierunt matrimonium Petrus Wouters et Mechtildis Willems. Testes Maria Willems et Joanna Sijnen.

  OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, 3 augustus 1781:
  Mechtildis wodt in deze akte vermeld als weduwe van Peeter Donkers.

  OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, 1783:
  Scheiding en deling tussen de kinderen en erfgenamen van wijlen Peeter Donkers en Mechel Willems van Mierlo.
2344. Arie VAN DER MOERE, ook VAN DER MOIRE,
Geboren ca. 1640.
Gehuwd met N.N.

KIND:
 1. Hendrik Ariensz van der Moere, ook genaamd van der Moire,  zie nr. 1172.
  Geboren ca. 1675, overleden te Heemskerk op 2 september 1748, begraven aldaar op 6 september, oud ca. 73 jaar.
  Gehuwd met N.N.
2348. Aris Claesz DREGER, [2348 = 1188]
Zoon van Claes Dreger [nr. 4696] en [N.N.] Cool [nr. 4697], geboren ca. 1645, van beroep bouwman, welgesteld, vermeld als lid van de vierschaar, als schepen, en als weesman van Velsen tussen 1681 en 1712, overleden op 30 april 1722 in Velsen, oud ca. 77 jaar.
Gehuwd met Duiffie Aalberts STOUTENBURG.

OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, nr. 938, Schepenrol, Velsen, 5 januari 1684:
Annitie Huijgen, weeduwe van Sijmon Jans Roos, arrestant en eiseres contra Jacob Claesz Colfmaecker, Aris Claes Dreger, ende de voorz: Jacob Claes Kolvemaecker, woonende tot Velsen ende Jan Claesen Colvemaecker, woonend aende Oostzanerovertoom, alle Erffgenaemen van Engel Claesz Colvemaecker, overleden tot Velsen, gedaagden en gearresteerden.

OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, nr. 919, Memoriaal S&S, Velsen, 14 mei 1692, folio 24:
Dirck Jeroensen, Cornelis Wouterse ende Corn: Arense ende Crijniertie Arens voor haar selven, Jacob Sterckman als voocht van ..... Garbrant Claasz ... mitsgaders Aris Claasse Dreeger en Jan Prins als voochden van Grietie Cornelis verkopen landt aan Thijmon Cornelisz Hente [?].

OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, nr. 1039, Weesboek, Velsen 8 maart 1694, folio 50:
"Reeckeninge, bewijs ende Religna die bij desen is doende Aris Claasen Dreeger als broeder van Jan Claassen Dreeger, ende Cornelis Huijbertsen jong, voor zijn broeder, in zijn leeven voogt ende administreerende de goederen van Teunissie Thomas, etc.

OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, nr. 919, Memoriaal S&S, Velsen, 12 februari 1695, folio 116:
Aris Claassen Dreeger voor zijn zelven ende als lasthebbende van sijn susters ende voor haerliede de rata caverende, Cornelis Huijbertsen als Testamentaire voocht vande kinderen van Corn: Willemsz Lans, Juffrou Reijnoutie Elberts voor wijle Sr. Pieter Wildeman, Tames Jacobs ende Pancras Lans als geauthoriseerde voochden vande kinderen en erffgenamen Cornelis Jansen Lans, Pancras Jansen Lans voor zijn zelven, Jan Jansen voor zijn selven ende de rato caverende voor zijn suster Grietie Jans, ende Jan Jansen van der Mors ende Willem Dammessen van der Heij als geauthoriseerde voochden van Jan Claassen Berghman, alle erffgenaamen van Gijsbert Sijmons Lans ende Marritie Cool, in haar leeven echteluijden, dewelcke verclaarden mette anderen geschift, gescheijden ende gedeelt te hebben ende dat in maniere hiernaarvolgende, als dat Eerst te beurte is gevallen dese volgende goederen die metter doodt ontruijmt ende gecom..... vande voornoemde Gijsbert Sijmonsen Lans en Marritie Cool, te weeten aan:
[Volgt gedetailleerde verdeling, waarbij sommige erfgenamen van Gijsbert erfden en anderen van Marijtje Cool]
Aris Claassen Dreeger met zijn susters ontvangen een else bossie groot 100 roeden, gelegen aande Heerewegh, een huijs van Alijt Cool staande op de Hofgeest, 1 morgen 3 en 1/2 hont genaampt de Saet gelegen op de Hofgeest, 117 roeden landt gelegen aan de Heerewegh genaampt het Hoeckie, 2 morgen landt gelegen voor de Hofgeest, 2 madt landt gelegen voorde Hoffgeest over de Waateringe, een madt gelegen inde Vroomaat, 4 madt in de Langeven, anderhalf morgen sluijscamp gelegen in de Wetsbrouck, 67 roeden inde ... ackers gemeen met Thijmon Cornelis ende kinderen van Corn: Willemsz Lans; alle goederen coomende van Marretie Cooll. De 200e penningen bedragen f 36:5:8.

OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, nr. 919, Memoriaal S&S, Velsen, 13 november 1695, folio 148:
Jan Adriaansen van der Moire vercost aan Aris Claasen Dreeger seecker stuck landt gelegen inde Westbrouck aande Oostlaan groot 3 en 1/2 madt, belent ten oosten de Oostlaan, ten zuijden de kinderen van Neeltie Huijbers, ten westen de nieuwe wateringe ende ten noorden de Heer Dirck Winter, met een somme van f 1.000.-

LOOPBAAN van Aris Klaasz Dreger:
Lid Vierschaar v.Velsen1681
Schepen van Velsen1685/86
Weesman 1686
Schepen van Velsen1688
Aangesteld voogd1689
Aangesteld voogd1691/92
Schepen van Velsen1694/95/96
Aangesteld voogd1698
Schepen van Velsen1700-02; 1705-07
Schepen van Velsen1710-12

OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, Schotervlieland, 6 juli 1711:
Baerent Cornelisz Schipper verkoopt aan Pieter Claesz Haen en Aris Claesz Dreger, voogden over Marijtje, Jannitje en Cornelis van Velsen, minderjarige kinderen van Marijtje Bennimijns en Cornelis Willemsz van Velsen, 2/4 deel van een stuk land, genaamd De Rooven, voor f 240.-. Het andere deel is van Maerten Arentse van Velsen.

NOTARISAKTE (Abraham van Kalker), Velsen 23 oktober 1721:
Testament.
Compareerde Aris Claze Dreger, siekelijk te bedde leggende, dogh zijn verstand memorie en uijtspraek volcomen maghtigh, verklaart te prelegateren aan Klaas Ariz Dreger een huis, met schuren en erf, gelegen op de Hofgeest. Alle overige goederen vermaakt hij aan de gezamelijke kinderen, nagelaten door Geurtie Arisz Dreger, verwekt door Heert Teuwisz Roobeek, en aan voornoemde Klaas Ariz Dreger.
Tot voogd en administrateur over de erfportie der kleinkinderen benoemt hij hun vader Heert Roobeek en Klaas Aris Dreger.

IMPOST op Begraven, Velsen, 30 april 1722:
Aangevingh gedaan vant lijk van Aris Klaze Dreger als gehoorende int Classis van f 15:0:-.

2349. Duiffie Aalberts STOUTENBURG, [2349 = 1189]
Dochter van Aalbert [Stoutenburg] [nr. 4698] en Neeltje Cornelis [nr. 4699], geboren ca. 1650, overleden te Velsen voor 30 april 1722.

OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, nr. 265, Heemskerk, 7 april 1705:
Gijsbert Arisz Dreger, zoon van Duijfje Aalberts, die een dochter was van Neeltje Cornelis, houder van obligaties, contra Cornelis Gijsberts Borijl, broer van Dirk en Gijsbert Gerrits, vordert achterstallige rente sinds 1698.

NOTARISAKTE, Haarlem, nr. 810, 16 december 1721:
Aalbert en Cornelis Jeroense van der Velt, wonende in Overveen, kinderen van Jeroen Klaasse van der Velt en Maretje Aalberts, en Huijg van der Willige, voogd over het minderjarige kind van Gijsbert Dreger, die een zoon was van Aris Dreger en Duijffie Aalberts, verkopen een obligatie.

KINDEREN:
 1. Gijsbert Arisz Dreger,
  Geboren voor 1675, schepen van Noord- en Zuid-Akendam (1699), overleden 1705-1722.
  Gehuwd te Velsen op 7 september 1698 met Marijtje Simons de Brack, geboren ca. 1675, overleden 1703-1721, dochter van Sijmon Sijmensz de Brack en Maretje Adriaans van der Meij.

  IMPOST op trouwen, Velsen, 7 september 1698:
  Ik ondergez: mij sullende begeven ten houwelijcken staat, geve mij bij desen aan ingevolge vande ordonnantie opt trouwen geemaneert met Gijsbert Arensen woonende onder Aeckendam als gehoorende onder de classis van f 6.-
  [w.g.] Marijtje Sijmons de Brack.

  NOTARISAKTE (M.v. Cleijnenburgh), Haarlem, 20 maart 1705:
  Abraham Claesse Brouwer verkoopt aan Gijsbert Aertsz Dreeger, beiden wonend op de Jansweg, een huis en erf aan de Jansweg, naast dat van Gijsbert.
  [Gijsbert tekent als Gijsbert Arisse Dreger].

  OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, nr. 265, Heemskerk, 7 april 1705:
  Gijsbert Arisz Dreger, zoon van Duijfje Aalberts, die een dochter was van Neeltje Cornelis, houder van obligaties, contra Cornelis Gijsberts Borijl, broer van Dirk en Gijsbert Gerrits, vordert achterstallige rente sinds 1698.

  NOTARISAKTE, Haarlem, nr. 810, 16 december 1721:
  Huijg van der Willige is voogd over het minderjarige kind van Gijsbert Dreger, die een zoon was van Aris Dreger en Duijffie Aalberts.
 2. Klaas Ariensz Dreger,  zie nr. 1174.
  Geboren te Velsen ca. 1680, Rooms-Katholiek, van beroep landbouwer, veeboer, vermeld als Schepen van Velsen van 1716 tot 1721 en in 1725, overleden in de hofstede De Hofgeest onder Velsen) op 14 juli 1739, begraven te Velsen op 17 juli 1739, oud ca. 59 jaar.
  Gehuwd (1) ca. 1715 met Aegje Cornelisse Lans, geboren ca. 1680, overleden te Velsen, begraven aldaar op 17 februari 1733, oud ca. 52 jaar.
  Gehuwd (2) te Velsen voor Schout en Schepenen op 5 juli 1733 met Stijntie Harmsz, geboren te Velsen ca. 1705, begraven aldaar op 9 december 1762, oud ca. 57 jaar.
 3. Geurtie Aris Dreger,
  Geboren ca. 1680, overleden te Velsen voor 1722.
  Gehuwd ca. 1704 met Heert Teuwisz Roobeek, geboren ca. 1680, overleden na 1728, mogelijk te Castricum.

  NOTARISAKTE (Abraham van Kalker), Velsen, 23 oktober 1721:
  Testament.
  Compareerde Aris Claze Dreger, siekelijk te bedde leggende, dogh zijn verstand memorie en uijtspraek volcomen maghtigh, verklaart te prelegateren aan Klaas Ariz Dreger een huis, met schuren en erf, gelegen op de Hofgeest.
  Alle overige goederen vermaakt hij aan de gezamelijke kinderen, nagelaten door Geurtie Arisz Dreger, verwekt door Heert Teuwisz Roobeek, en aan voornoemde Klaas Ariz Dreger.
  Tot voogd en administrateur over de erfportie der kleinkinderen benoemt hij hun vader Heert Roobeek en Klaas Aris Dreger.
2350. Cornelis Willemsz LANS,
Zoon van Willem Cornelisz Lans [nr. 4700] en N.N., geboren ca. 1640, mogelijk te Velsen, overleden aldaar in 1690, oud ca. 50 jaar.
Gehuwd ca. 1665 met Neeltie Huijberts DE JONG.

OPMERKINGEN:
In 1691 grensde het land van Neeltie Huijberts de Jong, weduwe van Cornelis Willemsz Lans, aan het land van Gijsbert Sijmensz Lans en Pancras Jansen Lans.
Er werden geen kinderen gedoopt in de Rooms-Kath. kerk van Heemskerk.

OUD RECHTERLIJK ARCHIEF (Weesboek), Velsen, 1675:
zie Cornelis Huijberts de Jong !

OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, nr. 1038, Weeskamer, Velsen, 16 februari 1675:
Compareerde Jan Jansen van der Mors, weduwnaar van Jannetje Huijberts, bij wie hij twee kinderen heeft verwekt, te weten Jan, oud 21 jr., en Claas Jansen van der Mors, oud omtrent 17 jr, aan de ene kant, en Claes Huijberse Jonge, Cornelis Huijberse Jonge, Cornelis Willemse Lans en Claes W.....se Blanck, etc.

OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, nr. 918, Memoriaal S&S, Velsen, 1687, fol.1:
Jan Velthuijsen als principaal en Cornelis Willems Lans als borg en mede principaal, verklaren aan Arnolt Lamberts f 600.- schuldig te zijn.

OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, nr. 918, Memoriaal S&S, Velsen, 23 november 1689, folio 109:
Cors Willemsz Lans, als last ende procuratie hebbende van Annetie Cornelis, weduwe ende boedelhouster van Claas Huijbertsz Jongh, ende Gerrit Claase Jongh, meerderjaarige naergelaaten zoon vande voorn: Claas Huijbertsz Jongh, verkopen aan Corn:
Huijbertse Jongh seeckere stuck landt, genaampt Levendaal.

OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, nr. 919, Memoriaal S&S, Velsen, 12 februari 1695, fol.116-120
Cornelis Huijbertsen als Testamentaire voocht vande kinderen van Corn: Willemsz Lans, en anderen, alle erffgenamen van Gijsbert Sijmonsz Lans ende Marritie Cooll, in haar leeven echteluijden, dewelcke verclaarden mette anderen geschift, gescheijden ende gedeelt te hebben ende dat in maniere hiernaarvolgende:
1) Aris Claassen Dreeger met zijn susters, etc.
2) De kinderen van Cornelis Willemsz Lans ontvangen van Marritie Cool 10 morgen landt gelegen inde wooninge van Gijsbert Pancrasse en 2 morgen weijlandt genaampt achteraff, beiden gelegen in Schootervliet, voorts 2 morgen 100 roeden landt in Sparrendam, 2/3 parten in een acker groot 220 roeden in Schooten, voorts alle de goederen gelegen in Limmen, 1 en 1/2 hondt de loet gelegen aande Coolencroft, 1 en 1/2 morgen genaampt Jan Coolecroft en 133 roeden inde selve acker, gemeen met Aris Claassen en Thijmon Cornelisz, gelegen in Velsen. Van Gijsbert Sijmonsen Lans ontvangen zij 2 en 1/2 morgen meerweijt gelegen aande Heerewegh in Velsen, 4 en 1/2 hont ...omlandt gelegen aande Heerewegh, de helfte van 7 hondt gemeen met Cornelis Machielse, genaampt de Cortelaage, een morgen smalgeest gelegen aant Groenelaantie, anderhalf hont ..... gelegen inde Velserdijck. Dese bovenstaande goederen gecomen van Gijsbert Sijmonsen Lans moeten contribueren inden persooneelen 200e pen. de somme van f 33:14:6, en voor de goederem gecomen van Marritie Cool f 11:6:8.
3) Sr.Pieter Wildeman etc.
4) De kinderen en erfgenamen van Cornelis Jansen Lans etc.
5) Pancras Jansen Lans, etc.
6) Jan Cornelissen Lans, etc.
7) Jan Jansen en zijn suster, etc.
8) Jan Claassen Berghman, etc.

OUD RECHTERLIJK ARCHIEF, Wijk aan Duin, nr. 1349, dd 1 augustus 1699:
Vermeld dat ene Cornelis Willems Lants in Wijk aan Duin woont.

NOTARISAKTE (Jan van Dijk), Haarlem, 4 april 1729:
Betreft de verdeling van de boedel van Cornelis Willems Lans, overleden in 1690 en Neeltje Huiberts de Jongh, overleden in 1711. Hun kinderen zijn Jan, Marijtje (gehuwd met Cornelis Roos), Aagje (gehuwd met Claes Dreger), Huijbert (overleden, gehuwd geweest met Hillegond Jans Schuijt) en Simon (overleden).
Het te verdelen bezit betreft een huis op de Hofgeest, een huis op Schotervlielanden, met veel land; 31 percelen in Velsen, Wijk aan Duin, Limmen en Schoten.

NOTARISAKTE, Procuratie ad Negotia, nr. 171, Velsen 16 juni 1746 (Abraham van Kalker):
Cornelis Dreger wordt gemachtigd om namens de erfgenamen en voogden over de minderjarige erfgenamen van Cornelis Lans, twee percelen land in Limmen te verkopen. De opbrengst daarvan zal worden uitbetaald aan:
1) Jan Roos, enig nagelaten en minderjarig kind van wijlen Cornelis Roos en Marijtie Cornelis Lans (Voor een vierde).
2) Pieter Pietersz Kaasenbroot, in huwelijk hebbende Antje Dreeger; Neeltie Dreeger, meerderjarige dochter; Guertie Dreeger, minderjarige dochter; en Cornelis Dreger; allen nagelaten kinderen van wijlen Klaas Dreger, in huwelijk verwekt bij wijlen Aagje Cornelis Lans (Gesamenlijk voor een vierde).
3) Cornelis Lans, enig en nog minderjarig kind van Jan Cornelis Lans (voor een vierde).
4) Hillegont Jans Schuijt, weduwe en erfgename van wijlen Huijbert Cornelisz Lans (voor een vierde).

2351. Neeltie Huijberts DE JONG,
Dochter van Huijbert de Jong [nr. 4702], geboren te Velsen ca. 1645, Rooms Katholiek, begraven te Velsen op 20 oktober 1711, oud ca. 66 jaar.

OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, nr. 965, Transporten, Velsen, 25 februari 1693, folio 49:
[Waterschade]: Neeltie ....... Jongh, weduwe van Cornelis Willemsen Lans ende Cornelis Huijbertsen Jongh haar Broeder ende testamentaire voocht vande onmondige kinderen van de voornoemde Cornelis Willemsen Lans ende Neeltie Huijberts Jongh verkopen aan Sr. Jan Heijndricksen Bijvoet seecker gerecht derdepart in een stuck landt, gelegen in de Velserbroeck, groot 3 en 1/2 madt, belent ten zuijden de Heeren Regenten vant Weeshuijs der Stadt Amsterdam, ten westen de Westlaan, ten noorden de Heer Reijne, ten oosten de vierdalff madt van Jacob Flinck, met een somma van [door waterschade onleesbaar].

OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, nr. 919, Memoriaal S&S, Velsen, 25 februari 1693, folio 55:
Neeltje Huijberts, weduwe Cornelis Willemsen Lans en Willem Cornelisz Lans ende Cornelis Huijbertsen Jongh als Testamentaire voocht vande onmondige kinderen van Cornelis Willemsen Lans en Neeltje Huijberts Jonge vercoopen in publijcque veijlinge, een stuk land in de Velserbroek aan Jan Heijdrix Bijvoet, met een somme van f 350.-

OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, nr. 965, Transporten, Velsen, 5 maart 1693, folio 54:
[Waterschade]: Neeltie ........ Jongh, wed: van Cornelis Willemz Lans ende Cornelis Huijbertsen Jongh haar broeder als voocht over de onmondige kinderen van Corn: Willemz Lans zaliger en de voornoemde Neeltie Huijberts Jongh verkopen aan de Heer Jacob Boreel, Regent Burgemeester ende Raadt der Stadt Amsterdam als voocht over de kinderen ende erfgenamen van den Ed: Heer Pieter Bondaan een halfft madt landt in een stuck landt, gelegen in de Velserbroeck, genaamdt de Sluijscamp, gemeen met Jan Bijvoet, etc, met een somma van f 130.- [door waterschade moeilijk leesbaar]
IDEM, folio 54 dd 5 maart 1693:
verkopen aan [onleesbaar] seecker stuck landt gelegen in de Velserbroeck opden Dammer, groot 5 hondt, gelegen ten noorden de heer Burgemeester Schatter, ten suijden de Burgemeester, ten westen de Westlaan met een somme van f 350.-

OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, nr. 919, Memoriaal S&S, Velsen, 5 maart 1693, folio 59:
Neeltie Huijberts, wed.van Cornelis Willemz Lans ende Cornelis Huijbertsen Jongh als testamentaire voocht van de naergelaaten onmondige kinderen vande voorn. Cornelis Willemz Lans ende Neeltie Huijberts vercoopen in publ. veijlinge aan de heer Jacob Boreel, als voocht over de kinderen en erffgenaamen van de heer Pieter Bondaan een halff madt landt in een stuck landt gelegen in de Velserbrouck genaampt de Sluijscamp, met een somme van f 130.-
IDEM, folio 59 en 60:
De voorn: comparanten vercoopen aan Pieter Verrote seecker stuck landt gelegen inde Velserbrouck over den Dammer, groot 5 hondt met een somme van f 350.-

OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, nr. 919, Memoriaal S&S, Velsen, 2 juli 1698, folio 210:
Op verzoek van mevrouw Sara Winter, weduwe van de heer Scholte en met toestemming van Neeltie Huijbers, weduwe van Cornelis Willemz Lans, wordt "een paalinge, rooijninge en scheijdinge tusschen haarlieder beijder land, gelegen inde Banne van Velsen, ontrent de boerewooninge van voorgen: mevrou Scholten beijde Velserdijck" opgericht.

OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, nr. 920, Memeoriaal S&S, Velsen, 6 juni 1708, folio 232:
[Identiek aan onderstaande acte, ORA nr. 966 dd 6 juni 1708]

OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, nr. 966, Transporten, Velsen, 6 juni 1708, folio 59:
Jan Cornelisse Lans, Jacob Lans, Jacob Thamensen, Cornelia Thamens, Jan Bouwensen als voocht ende Cornelis Beeckesteijn als geauthoriseert sijnde van Aeltie Jacobs, alle Erffgenamen van Pieter Jacobsen, vercoopen aan Neeltie Huijberts de Jongh een stuck weijlandt genaemt het cleijne Crommelandt, gelegen in den Banne van Velsen, groot ruijm 450 roeden, belent ten zuijden en westen de cooperesse selffs, ten noorden Cornelis de Jongh en ten oosten de Heerewegh met een somme van f 350.-

IMPOST op begraven, Velsen, 20 oktober 1711:
Neeltje Huijberts, classis f 6.-.

KINDEREN:
 1. Willem Cornelisz Lans,
  Geboren ca. 1665, overleden 1693-1738.
 2. Jan Cornelisz Lans,
  Geboren ca. 1670, schepen van Velsen (1717-1718), in 1732 onder curatele gesteld wegens "een slecht en ongebonden leven", overleden na 10 juli 1739, mogelijk te Schoten, oud ca. 69 jaar.
  Gehuwd met Grietje Aalbertze Stoutenburg, geboren ca. 1685, overleden te Velsen op 13 april 1723, oud ca. 38 jaar.

  OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, nr. 919, Velsen, 12 februari 1695:
  Cornelis Huijberts de Jong, als voogd over de kinderen van Cornelis Willemsz Lans, en anderen, allen erfgenamen van Huijbert Sijmonse Lans en Vrouwtie Cool, verdelen de erfenis.
  [ZIE ook Aris Claes Dreger !!]

  OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, nr. 965, Transporten, Velsen, 23 januari 1696, fol. 109:
  Jan Cornelisz Lans verkoopt aan Jan Bijvoet seeckere tweemadt landt gelegen inde Oostbrouck, belent ten oosten de middelwateringen, ten zuijden mevrouw Scholten, ten westen de erffgenamen van Jacob Teunissen [?] ende ten noorden de kinderen van Jan Jansen, met een somme van f 475.-

  OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, nr. 965, Transporten, Velsen, 30 mei 1696, fol. 125:
  Jan Cornelisz Lans verkoopt aan Hendrick Jansen Aeckersloot een stuck geestlandt, genaampt Smalgeest, groot eene morgen, belent ten oosten de Erffgenamen van Gijsbert Sijmonsen, ten zuijden de Groenelaan, ten westen de heer Nicolaas van Assendelft, ten noorden Jan Bijvoet, met een somme van f 340.-

  OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, Transporten, Velsen, nr. 966 folio 54 dd 6 juni 1708:
  Jan Cornelisz Lans, Jacob Lans, Jacob Thamensen, Cornelia Thamensen, Jan Bouwensen, Cornelis Beeckesteijn en Cornelis Huijbertsen Jongh als lasthebbende van Aeltie Jacobs, allen erfgenamen van Pieter Jacobsen verkopen in publieke veiling een stuk weiland, gelegen aan de Hofgeesterweg, aan de Heer Joan van der Poll Harmansz voor de somma van f 500.-

  OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, Transporten, Velsen, nr. 966 folio 57 dd 6 juni 1708:
  Jan Cornelisz Lans, Jacob Lans, Jacob Thamensz, Cornelia Thames, Jan Bouwensz en Cornelis Huijbertsen Jongh als geauthoriseert zijnde met Cornelis Beeckesteijn zowel Aeltie Jacobs, verkopen in publijcque veijlinge aen en ten behoeve van Cornelis Beeckesteijn voor sijne kinderen, genaamt Neeltie Cornelis ende Hendrick Cornelisz Beeckesteijn seecker weijlandt, gelegen aan de Hoogewegh voor de somma van f 1375.-

  OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, Transporten, Velsen, nr. 966 folio 58 dd 6 juni 1708:
  Jan Corneliz Lans, Jacob Lans, Jacob Thamensz, Cornelia Thamens, Jan Bouwensz ende Cornelis Beeckesteijn als geauthoriseert sijnde van Aeltje Jacobs, vercoopen een perceel weijlandt aan Cornelis Huijbertsen Jongh.

  OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, Transporten, Velsen, nr. 966 folio 59 dd 6 juni 1708:
  Jan Cornelisse Lans, Jacob Lans, Jacob Thamensen, Cornelia Thamens, Jan Bouwensen als voocht ende Cornelis Beeckesteijn als geauthoriseert sijnde van Aeltie Jacobs, alle Erffgenamen van Pieter Jacobsen vercoopen aan Neeltie Huijberts Jongh een stuck weijlandt genaemt het cleijne Crommelandt, gelegen in den Banne van Velsen, groot ruijm 450 roeden, belent ten zuijden en westen de cooperesse selffs, ten noorden Cornelis de Jongh en ten oosten de Heerewegh met een somme van f 350.-.
  IDEM: aen Aeltie Jacobs een stuck hoijlandt in de Velserbroek voor f 730.-
  IDEM: aen Jan Jansz van der Mors een stuck landt in de Velserbroek voor f 280.-

  OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, Transportakte, Schotervlieland, 11 juni 1708:
  Jan Cornelis Lans e.a. zijn voogden over de kinderen van Marijtje Cornelis Lans en Cornelis Huijberts de Jong.

  OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, Transportakte, Schotervlieland, 11 mei 1722:
  Jan Cornelisse Lans, testamentair executeur en voogd over de kinderen van Cornelis Huijbertse de Jongh (zie testament not.Jan Barreveld, dd 28 dec.1719) en Claes Dreger en Claes Gerritse de Jongh, mede-executeurs en voogden, verkopen een stuk land aan het Spaarndammer voetpad, groot 2 morgen en 2 roeden voor de somma van f 175.-

  IMPOST op begraven, Velsen, 13 april 1723:
  Grietie Aelbertz Stoutenburgh, classis f 3.-.

  OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, Transportakte, Schotervlieland, 29 januari 1725:
  Grietje Jans, zustersdochter van wijlen Jan Janse en Hillegond Jans (die erfden van Marijtje Cornelis Kool, weduwe Gijsbert Sijmonse Lans), verkoopt aan Sijmon, Huijbert en Jan Cornelisse Lans, en aan Claes Arisse Dreger en Cornelis Janse Roos een huijsmanswoning met ca. 4 morgen land, ten westen de Vergierdeweg, ten zuiden het Binnewegje, ten oosten de wed: Arij Thewisse en ten noorden de erven Cousebant. Verder een stuk land, groot 1 morgen 3 hond, genaamd Het Veentje en een stuk land, groot 7 hond, genaamd de Bollemaet; voor totaal f 900.-

  OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, Transportacte, Schotervlieland, 4 april 1729:
  Jan Cornelisse Lans, Claes Arisse Dreger (gehuwd met Aagje Cornelis Lans), Hillegont Jans (weduwe Huijbert Cornelis Lans), Marijtje Cornelis Lans (gehuwd met Cornelis Roos) en de erfgenamen van Sijmon Cornelis Lans, ieder voor 1/5 eigenaar van een huis en enkele percelen land in Schotervlieland, gelegen ten westen de Vergierdeweg, ten oosten de weduwe Arij Thewisse, ten zuiden het Vlielanderwegje en ten noorden de erven Cousebant, verkopen dit land aan Cornelis Roos voor f 1.740.-

  NOTARISAKTE (Jan van Dijk), Haarlem, 4 april 1729:
  Jan Cornelisz Lans, Marijtje Cornelis Lans (gehuwd met Cornelis Roos), Aagje Cornelis Lans (gehuwd met Claes Dreger) en Hilegond Jans Schuijt (weduwe Huijbert Cornelisz Lans) verdelen de nagelaten boedel van Cornelis Willemsz Lans, overleden in 1690 en van Neeltje Huijberts de Jongh, overleden in 1712, bestaande uit een huis op de Hofgeest en een huis op Schotervlieland, en ca.31 percelen land in Velsen, Wijk aan Duijn, Limmen en Schoten.

  NOTARISAKTE (F.G. Galle), Haarlem, 25 april 1729:
  Jan Cornelisz Lans, Claas Arisz Dreger als in huwelijk hebbende Aagje Cornelis Lans, Cornelis Roos als in huwelijk hebbende Marijtje Cornelis Lans, en Claas Aris Dreger, Cornelis Roos en Cornelis Janse als voogden over de door Huijbert Cornelisz Lans nagelaten minderjarige kinderen, allen erfgenamen van hun overleden broer en oom Sijmon Cornelisz Lans (bij testament dd 19 maart 1728 bij not.
  A.v.Kalkar te Velsen), allen wonende te Velsen, machtigen A.van Kalkar om aan Jan Cornelis Lans, de oudste broer van Sijmon te transporteren 2 stukken land in Wijk aan Zee en Wijk aan Duin, groot 1569 roeden.

  OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, nrs. 922 & 923 Velsen, 3 mei 1730:
  Compareerden Jan Cornelisz Lans, K: Dreger in huwelijk hebbende Aegie Cornelis Lans, Cornelis Roos in huwelijk hebbende Marijtie Cornelis Lans, welke Jan, Aegie en Marijtie Corn: Lans, benevens de kinderen van Huijb: Corn: Lans te samen geinstitueerde Erfgenamen zijn van Sijmon Cornelisz Lans, alhier overleden.
  Item nog gemelde Klaas Dreger, Cornelis Jansz en Cornelis Roos als gestelde voogden over de voorn: kinderen van Huijb: Corn: Lans, verkopen aan H.v.d.Poel, scheepen en Raad der stad Amsterdam een stuk hooijland gelegen in de Westbroek voor de Hofgeest, genaamt de Cruijse Ven, voor f 800.-

  OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, Velsen, nrs. 922 & 923 dd 13 februari 1731:
  Betreft de boedel van Grietje Aalbertze Stoutenburg en Jan Cornelis Lans, echtelieden.
  Inventaris door schout en schepenen als weesmeesteren van de nalatenschap van Grietje Aalbertze Stoutenburg, nalatende een onmondig kind verwekt bij Jan Cornelisz Lans.

  NOTARISAKTE (F.J. Galle), Haarlem, 30 oktober 1731:
  Gerbrand van Noord en Claas Louris, beiden wonend in Velsen, leggen op verzoek van Claes Dreger en Cornelis Roos een verklaring af.
  Hun zwager Jan Lans leidt een slecht en ongebonden leven, is dagelijks dronken, weet niet meer wat hij doet, met het gevaar mettertijd geruineerd te raken; hij heeft gedreigd zijn huis in brand te steken.

  OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, Velsen, 20 maart 1732:
  Klaas Dreger en Cornelis Roos zijn curateurs over de boedelgoederen van Jan Lans.

  OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, Velsen, 8 februari 1739:
  Klaas Dreger, Jan Roos en Jan Lans verkopen 2 stukken land.

  OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, Velsen, nr. 923 dd 10 juni 1739:
  Jan Cornelisz Lans, Klaas Dreger (weduwenaar van Aagje Cornelis Lans), Cornelis Roos (weduwenaar van Marijtje Cornelis Lans) en de kinderen van wijlen Huijbert Cornelisz Lans, te weten Cornelis, Neeltje (gehuwd met Hendrik Klok) en Trijntje, allen erfgenamen van Sijmon Cornelisz Lans (testament dd 19 maart 1728 bij notaris A.v.Kalkar), verkopen diverse stukken grond.

  NOTARISAKTE (Abraham van Kalker), Procuratie ad negotia, Velsen, 23 juni 1739, nr. 61:
  Selft Everz, woonende alhier, verclaarde te constitueeren ende magtig te macken Monsieur Gijsbert van Kalker woonende alhier, omme uijt naam ende van wegen hem Constituant te compareren voor de heeren Stadhouder & Leenmannen van Holland, ende aldaar voor den Comparant te ontfangen het transport van twee Croften Leenland, gelegen aan den anderen, in den banne van Wijk aan Duijn, en door den Comparand van Jan Cornelisz Lans gecogt voor de somme van vijftig gulden, wesende het voorschreve land jegenwoordig belend ten noorden en westen Pieter Melisz Giben, ten oosten de wed: Pieter Tontel, en ten zuijden de kinderen van Maarten Bodisco.
 3. Huijbert Cornelisz Lans,
  Geboren ca. 1675, overleden te Schoten ca. 1725, oud ca. 50 jaar.
  Gehuwd met Hillegond Jans Schuijt, geboren ca. 1685, begraven te Velsen op 20 mei 1761, oud ca. 75 jaar.

  OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, nr. 919, Velsen, 12 februari 1695:
  Cornelis Huijberts de Jong, als voogd over de kinderen van Cornelis Willemsz Lans, en anderen, allen erfgenamen van Huijbert Sijmonse Lans en Vrouwtie Cool, verdelen de erfenis.
  [ZIE ook Aris Claes Dreger !!]

  NOTARISAKTE (H. Eeckhout), Haarlem, 11 november 1720:
  Huijbert Cornelisse Lans uit Schotervlieland, Maarten Ariaanse van Velsen uit Schooten en Claas Arisse Dreger uit Hofgeest worden door Arij Gerritse Ouweneel benoemd tot voogden over zijn kindskinderen.

  NOTARISAKTE (Bannier van Nes), Schotervlieland, 27 april 1724:
  Testament van Huijbert Cornelisz Lans en Hillegont Jans Schuit.

  OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, Velsen, nrs. 922 & 923 dd 2 augustus 1724:
  Huijbert Cornelis Lans, gehuwd met Hillegond Jans Schuijt, wonende in Schoten, verkopen een huis met grond aan Jacob Schols voor de somma van f 1.500.-

  OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, Transportakte, Schotervlieland, 29 januari 1725:
  Grietje Jans, zustersdochter van wijlen Jan Janse en Hillegond Jans (die erfden van Marijtje Cornelis Kool, weduwe Gijsbert Sijmonse Lans), verkoopt aan Sijmon, Huijbert en Jan Cornelisse Lans, en aan Claes Arisse Dreger en Cornelis Janse Roos een huijsmanswoning met ca. 4 morgen land, ten westen de Vergierdeweg, ten zuiden het Binnewegje, ten oosten de wed: Arij Thewisse en ten noorden de erven Cousebant. Verder een stuk land, groot 1 morgen 3 hond, genaamd Het Veentje en een stuk land, groot 7 hond, genaamd de Bollemaet; voor totaal f 900.-

  OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, Velsen, 11 december 1726:
  Klaas Dreger, voor 2/3 deel eigenaar en Sijmon Lans als voogd van de nagelaten kinderen van Huijg Lans en Hillegond Jans, voor 1/3 deel eigenaar, verkopen grond bij Driehuis voor de somma van f 500.-

  NOTARISAKTE (F.G. Galle), Haarlem, 25 april 1729:
  Jan Cornelisz Lans, Claas Arisz Dreger als in huwelijk hebbende Aagje Cornelis Lans, Cornelis Roos als in huwelijk hebbende Marijtje Cornelis Lans, en Claas Aris Dreger, Cornelis Roos en Cornelis Janse als voogden over de door Huijbert Cornelisz Lans nagelaten minderjarige kinderen, allen erfgenamen van hun overleden broer en oom Sijmon Cornelisz Lans (bij testament dd 19 maart 1728 bij not.
  A.v.Kalkar te Velsen), allen wonende te Velsen, machtigen A.van Kalkar om aan Jan Cornelis Lans, de oudste broer van Sijmon te transporteren 2 stukken land in Wijk aan Zee en Wijk aan Duin, groot 1569 roeden.

  OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, Transportakte, Schotervlieland, 4 april 1729:
  Jan Cornelisse Lans, Claes Arisse Dreger (gehuwd met Aagje Cornelis Lans), Hillegont Jans (weduwe Huijbert Cornelisse Lans), Marijtje Cornelisse Lans (gehuwd met Cornelis Roos) en de erven van Sijmon Cornelisse Lans, ieder voor 1/5 eigenaar van een huis in Schotervlieland met enkele percelen land, ten westen de Vergierdeweg, ten oosten de weduwe Arij Thewisse, ten zuiden het Vlielanderwegje en ten noorden de erven Cousebant, verkopen dit eigendom aan Cornelis Roos voor de somma van f 1.740.-

  NOTARISAKTE (Jan van Dijk), Haarlem, 4 april 1729:
  Jan Cornelisse Lans, Marijtje Cornelisse Lans (gehuwd met Cornelis Roos), Aagje Cornelisse Lans (gehuwd met Claes Dreger) en Hillegont Jans (weduwe Huijbert Cornelisz Lans) verdelen de nagelaten boedel van Cornelis Willems Lans, overleden in 1690 en van Neeltje Huijberts de Jongh, overleden in 1712.
  De nalatenschap omvat een huis op de Hofgeest, een huis op Schotervlieland en ca.31 percelen land in Velsen, Wijk aan Duin, Limmen en Schoten.

  OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, nrs. 922 & 923 Velsen, 3 mei 1730:
  Compareerden Jan Cornelisz Lans, K: Dreger in huwelijk hebbende Aegie Cornelis Lans, Cornelis Roos in huwelijk hebbende Marijtie Cornelis Lans, welke Jan, Aegie en Marijtie Corn: Lans, benevens de kinderen van Huijb: Corn: Lans te samen geinstitueerde Erfgenamen zijn van Sijmon Cornelisz Lans, alhier overleden.
  Item nog gemelde Klaas Dreger, Cornelis Jansz en Cornelis Roos als gestelde voogden over de voorn: kinderen van Huijb: Corn: Lans, verkopen aan H.v.d.Poel, scheepen en Raad der stad Amsterdam een stuk hooijland gelegen in de Westbroek voor de Hofgeest, genaamt de Cruijse Ven, voor f 800.-

  OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, nr. 1008, Publ.Verkopen, Velsen, 27 december 1743, en OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, Velsen 19 mei 1744:
  Hillegond Jansz Schuijt, weduwe en geinstitueerde Erfgename van Huijbert Cornelisz Lans, wonende alhier in de Sandpoort, verkoopt in publieke veiling aan Dirk Dirksz Havick, dewijl Dirk Havick inmiddels alhier is overleden, een stuk teelland gelege alhier genaamt de Briedendeel, groot 300 Roeden voor een somma van f 150.-

  NOTARISAKTE (A. van Kalker), Velsen 17 oktober 1755, nr. 383, Procuratie:
  Hillegond Jans Schuijt, weduwe en boedelhoudster van wijlen Huijbert Cornelisz Lans, benoemt Adriaen Prins, wonende onder Schooten om uit haar naam in publieke veiling verscheidene percelen grond te verkopen.

  OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, Velsen 8 juni en 4 november 1756:
  Hillegond Jans Schuijt, weduwe en boedelhoudster van wijlen Huijbert Cornelisz Lans verkoopt in publieke veiling aan Sijmon Roos een stuk hooiland, gelegen in de Velser Westbroek, genaamd Lokkerscamp, groot 1 morg 400 roeden voor de somma van f 605.-

  IMPOST op begraven, Velsen 20 mei 1761:
  Hillegond Janse Schuijt, Classis f 3.-
 4. Aegje Cornelisse Lans,  zie nr. 1175.
  Geboren ca. 1680, Rooms-Katholiek, overleden te Velsen, begraven aldaar op 17 februari 1733, oud ca. 53 jaar.
  Gehuwd (1) ca. 1715 met Klaas Ariensz Dreger, geboren te Velsen ca. 1680, Rooms-Katholiek, van beroep landbouwer, veeboer, vermeld als Schepen van Velsen van 1716 tot 1721 en in 1725, overleden in de hofstede De Hofgeest onder Velsen) op 14 juli 1739, begraven te Velsen op 17 juli 1739, oud ca. 59 jaar.
  Klaas huwde (2) te Velsen op 5 juli 1733 met Stijntie Harmz, geboren te Velsen ca. 1705, begraven aldaar op 9 december 1762, oud ca. 57 jaar.
 5. Sijmen Cornelisz Lans,
  Geboren ca. 1685, van beroep landbouwer, begraven te Velsen op 10 april 1728, oud ca. 43 jaar.

  OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, Velsen, nr. 919 dd 12 februari 1695:
  Cornelis Huijberts de Jong, als voogd over de kinderen van Cornelis Willemsz Lans, en anderen, allen erfgenamen van Huijbert Sijmonse Lans en Vrouwtie Cool, verdelen de erfenis.
  [ZIE ook Aris Claes Dreger !]

  OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, Transportakte, Schotervlieland, 29 januari 1725:
  Grietje Jans, zustersdochter van wijlen Jan Janse en Hillegond Jans (die erfden van Marijtje Cornelis Kool, weduwe Gijsbert Sijmonse Lans), verkoopt aan Sijmon, Huijbert en Jan Cornelisse Lans, en aan Claes Arisse Dreger en Cornelis Janse Roos een huijsmanswoning met ca. 4 morgen land, ten westen de Vergierdeweg, ten zuiden het Binnewegje, ten oosten de wed: Arij Thewisse en ten noorden de erven Cousebant.
  Verder een stuk land, groot 1 morgen en 3 hond, genaamd Het Veentje en een stuk land, groot 7 hond, genaamd de Bollemaet; voor totaal f 900.-

  OUD-RECHTERLIJK-ARCHIEF, Velsen, 11 december 1726:
  Klaas Dreger, voor 2/3 eigenaar en Sijmon Lans als voogd van de nagelaten kinderen van Huijg Lans en Hillegond Jans, voor 1/3 eigenaar, verkopen grond bij Driehuis voor f 500.-

  NOTARISAKTE (Abraham van Kalker), Velsen, 19 maart 1728:
  Testament:
  Sijmon Corneliz Lans nomineert tot zijn erfgenamen: Jan Cornelis Lans, Aagie Corneliz Lans, Marijtie Corneliz Lans en de nagelaten kinderen van Huijbert Corneliz Lans, ieder voor een vierde part.
  Als voogden over zijn onmondige erfgenamen benoemt hij Klaas Dreger, Cornelis Janz en Cornelis Roos.

  IMPOST op begraven, Velsen 10 april 1728:
  Sijmon Lans, classis f 6.-

  OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, Velsen, 3 mei 1730:
  Compareerde Jan Cornelisz Lans, K: Dreger in huwelijk hebbende Aegie Cornelis Lans, Cornelis Roos in huwelijk hebbende Marijtie Cornelis Lans, welke Jan, Aegie en Marijtie Corn: Lans, benevens de kinderen van Huijb: Corn: Lans, te samen geinstitueerde Erfgenamen zijn van Sijmon Cornelisz Lans, alhier overleden.
  Item nog gemelde Klaas Dreger, Cornelis Jansz en Cornelis Roos als gestelde voogden over de voorn: kinderen van Huijb: Corn: Lans, verkopen aan H.v.d.Poel, scheepen en Raad der stad Amsterdam een stuk hooijland gelegen in de Westbroek voor de Hofgeest, genaamt de Cruijse Ven, voor f 800.-

  OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, nr. 1008, Publieke Verkopingen, Velsen, 10 december 1738:
  [Identiek aan onderstaande akte dd 20 juni 1739]

  OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, Velsen 20 juni 1739:
  Jan Cornelisz Lans, Klaas Dreger, weduwenaar en universeel erfgenaam van wijlen Aagje Cornelis Lans, Cornelis Roos, weduwenaar en universeel erfgenaam van wijlen Marijtje Cornelis Lans, Cornelis Huijbertsz Lans, Hendrik Cok in huwelijk hebbende Neeltje Huijbers Lans en voorts Klaas Dreger, Cornelis Jansz en Cornelis Roos in qualiteit als voogden over Trijntje Huijbers Lans en welke Cornelis, Neeltje en Trijntje de enige nagelaten kinderen zijn van Huijbert Cornelisz Lans, en derhalve met hun drieen, benevens Jan, Aegie en Marijtie Cornelis Lans voor een vierde part erfgenamen zijn van wijlen Sijmon Cornelisz Lans, alhier overleden, en besluiten aan Sijmon Roos een stuk land te verkopen zijnde een Meerweijd, groot 5 morgen voor de somma van f 3.950.-
  IDEM, verkopen aan Sijmen Roos een stuk weiland genaamt de blaauwe of kort lage, groot 350 roeden voor de somma van f 95.-
  IDEM, verkopen aan Klaas Dreger, oud schepe alhier, een stuk hooijland gelegen in de Velserwestbroek op de Vromaad, groot 400 roeden of een mad voor de somma van f 220.-
  IDEM, verkopen aan Jan Croonen, een stuk hooiland, gelegen in de Velser Oostbroek, groot 300 roeden voor de somma van f 100.-
 6. Marijtie Cornelis Lans,
  Geboren te Velsen ca. 1690, overleden aldaar op 16 maart 1732, oud ca. 42 jaar.
  Gehuwd (1) voor 1717 met Pieter Aalbersz Stoutenburg, geboren ca. 1690, overleden te Velsen op 9 december 1722, oud ca. 32 jaar.
  Gehuwd (2) te Velsen op 22 januari 1724 met Cornelis Jansz Roos, geboren te Velsen ca. 1700, begraven aldaar op 25 april 1741, oud ca. 41 jaar, zoon van Jan Sijmonsz Roos en van een dochter van Cornelis Huijbertsz de Jong.

  OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, Velsen, nr. 919 dd 12 februari 1695:
  Cornelis Huijberts de Jong, als voogd over de kinderen van Cornelis Willemsz Lans, en anderen, allen erfgenamen van Huijbert Sijmonse Lans en Vrouwtie Cool, verdelen de erfenis.
  [ZIE ook Aris Claese Dreger !]

  OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, nr. 921, Memoriaal S&S, Velsen, 23 maart 1717, fol.180:
  [Identiek aan onderstaande acte, ORA nr. 966 dd 20 oktober 1717]
  IDEM, dd 20 oktober 1717, folio 205.

  OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, nr. 966, Transporten, Velsen, 20 oktober 1717, folio 188:
  Pieter Aalbertsz Stoutenburg verkoopt aan de Heer Gerrit Corver, out scheepen der stat Amsterdam een stukje lant, groot 1 morgen, genaamt Alenbeek, belent ten oosten de minderjarige kinderen van Corn: Beeckesteijn, ten zuijden de heer Jan Trip, ten westen dito de minderjarige kinderen en ten noorden 't Boschlaantje, voor de somma van f 650.-

  IMPOST op begraven, Velsen, 9 december 1722:
  Pieter Stoutenburg, classis f 3.-

  TROUWREGISTER, Velsen, Schout en Schepenen, februari 1724:
  Cornelis Janz Roos, JM, met Marijtie Corneliz Lans, weduwe Pieter Stutenburg, beijde gebore te Velsen.
  Beijde onder het Classis van Ses guldens, dus voor haar beijde f 12:0.-

  IMPOST op begraven, Velsen, 16 maart 1732:
  't lijk van Marijtje Lans, Cl. f 6.-.
2352. Andries VAN SON,
Zoon van N.N. van Son [nr. 4704], geboren te Ketten, Dld. ca. 1680, Gereformeerd, in dienst van V.O.C. (1714-1740) als schieman (1714-1717), hoogbootsman (1718-1733), onderstuurman (1734-1736) en als opperstuurman (1737-1740), overleden te Batavia, Ned. O-Indie op 9 februari 1740, oud ca. 60 jaar.
Gehuwd (1) te Heusden in de Waalse kerk op 30 april 1712 in de Waalse Kerk met Anthoinetta CROES.
Gehuwd (2) te Rotterdam in de Geref. kerk op 11 september 1714, ondertrouw aldaar op 26 augustus 1714 met Maria VAN DER LIGT, ook Marietje VAN DER LIGT.
Maria VAN DER LIGT huwde (2) te Rotterdam op 2 oktober 1742, ondertrouw aldaar op 16 september met Cornelis VAN TIEL.

POORTERS VAN HEUSDEN, 1712 [bron B 1 2 f16v]:
Achternaam cq patroniem: Son van.
Voornaam (en eventueel patroniem): Andries.

HUW. AFKONDIGING, Heusden, Geref. kerk, 27 april 1712:
Ontfangen bij mijn Secretaris van Heusden van Andries van Son, bruijdegom met Anthonette Croes, weduwe van Adrien van Dongen, Bruijdt de somma van ses gulden actum hier de 27e april 1712.

HUWELIJKSAKTE, Heusden, Waalse Kerk, 30 april 1712:
Le 30 avril 1712 se sont presente devant ................. Andries van Son de Ketten, ville du prince d'Anhalt et Antoinette Croes veufe d'Adrian van Dongen assiste de sa Meu pour etre fiances et pour venir leur mariage apres les proclamations. etc.

OPMERKING:
In het trouwboek van Heusden (N.-Br.) van 1712 wordt Andries vermeld als zijnde afkomstig van Ketten in Duitsland.
Dit stadje ligt ten oosten van Fulda in het prinsdom Anhalt.

LIDMATENREGISTER, Heusden, Geref. kerk, 1694-1715:
Andries van Son: niet vermeld.

TROUWREGISTER, Rotterdam, Geref. kerk, 26 augustus 1714, blz. 259:
Den 26 Aug. 1714.
Andries van Son Wedr. in de Leuwesteeg, met
Marietje van der Light J.D. opt oosteinde, bijde van Rott.
[in de kantlijn]: Hier getroud den 11 sept: 1714.

VERENIGDE OOSTINDISCHE COMPAGNIE.
1e reis:
Andries van Son, uit Rotterdam, in dienst als schieman bij kamer Rotterdam.
Vertrek vanuit Goeree op 23 december 1714 met het schip Engewormer, op weg naar Batavia.
Aankomst de Kaap op 30 april 1715.
Vertrek de Kaap op 24 mei 1715, richting West Australie en vervolgens in noordelijke richting naar Batavia.
Aankomst Batavia 18 juli 1715.
terugreis:
Vetrek vanuit Batavia op 28 november 1715 met het schip Engewormer, op weg naar Nederland.
Aankomst de Kaap op 11 maart 1716.
Vertrek de Kaap op 1 april 1716.
Aankomst Texel op 8 juli 1716.
Uitdiensttreding van Andries van Son; reden gerepatrieerd,
Begunstigde Maria van der Ligt, vrouw.
Maandbrief: ja.
Schuldbrief: nee.
[bron: openarchieven op internet]
2353. Anthoinetta CROES,
Mogelijk een dochter van Jochem Croes [nr. 4706] en Eeltien Jans [nr. 4707], geboren te Heusden ca. 1675, lidmaat Geref. kerk, woonde van 1694 tot 1696 te 's-Gravenhage, overleden 1713/1714, oud ca. 38 jaar.
Gehuwd (1) te Heusden in de Geref. kerk op 23 februari 1698, ondertrouw op 7 februari met Adriaan VAN DONGEN, schrijver onder de comp: van d'Heer Majoor de Regtere, begraven te Heusden op 17 juni 1709.
Gehuwd (2) te Heusden in de Waalse kerk op 1 mei 1712, ondertrouw op 20 april met Andries VAN SON.

CROES IN HEUSDEN.
Alida Jacoba Croes, begraven (Geref.) op 13 november 1739, echtgenote van Adriaen van den Heuvel.
Aaltje Schutters, begraven (Geref.) op 20 november 1772, echtgenote van Jochem Krouse.
Elisabeth Croes, begraven op 6 augustus 1795, weduwe van Huijbert van Bommel.
Francoise Croes, begraven op 26 februari 1768, echtgenote van Johannes Augustijn Reijnhout.
Frederika Kroes (onecht, 5 maanden), begraven op 30 september 1789, dochter van Betje.
Jurrien Bernardus Kroes, begraven (Geref.) op 3 maart 1755.
Jan Kroes, begraven te Hedikhuizen (R.K.) op 4 oktober 1796.
Johannes Croes (gehuwd), begraven op 16 juli 1805.
Dirk Kroes, begraven (Geref.) op 10 april 1741.
Kind van Jurien Bernardus Kroes, begraven (Geref.) op 2 november 1748.
Kind van Jurien Kroes, begraven (Geref.) op 31 januari 1751.
De weduwe (77 jaar) van Jan Croes, begraven op 3 november 1806.
[bron: Fiches begraven 1652-1810]

LIDMATENBOEK, Heusden Gereformeerde kerk, 2 april 1694:
Op belijdenis des geloovs aengenomen:
Antonetta Croes
[in kantlijn: attest op de Haag gegeven]


LIDMATENBOEK, Heusden Geref. kerk, 3 juni 1696:
Geertruij van Delft,
Antonnette Croes, beide met attestatie van Hage.

HUWELIJKS AANGIFTE, Heusden Geref. kerk , 7 februari 1698:
Adriaan van Dongen, JM, schrijver onder de comp: van d'Heer Majoor de Regtere, met Anthonetta Croes, JD. Bijde wonende Alhier.
[in kantlijn: getrout de 23de 1698]

GEZINSINFORMATIE:
Antonetta Croes.
Vrouw, afkomstig van Heusden, begraven op 29 september 1724 te Heusden.
Andries van Son met Antonetta Croës.
Ondertrouw op 20 april 1712 Heusden, Franse kerk.
Huwelijk op 1 mei 1712 te Heusden, Franse kerk.
Adriaan van Dongen met Antonetta Croës.
Ondertrouw op 7 februari 1698 te Heusden.
Huwelijk op 23 februari 1698.
Andries van Son, afkomstig van Ketten, Ville du Prince d’Anhalt.
Ondertrouw op woensdag 20 april 1712, Franse kerk.
Andries van Dongen,
Beroep schrijver, wonende te Heusden, dienende in de compagnie van majoor de Regtere.
Kinderen:
Petrus van Dongen, gedoopt op zondag 2 november 1698 te Heusden.
Nicolaas van Dongen, gedoopt op zondag 12 augustus 1703 te Heusden.
Johannes Andries van Son, gedoopt op vrijdag 17 maart 1713 te Heusden.
[bron: DTB Collectie, Heusden, 1555-1864]

KINDEREN UIT HET HUWELIJK VAN ADRIAAN VAN DONGEN EN ANTHOINETTA CROES:
 1. Petrus van Dongen,
  Gedoopt te Heusden in de Geref. kerk op 2 november 1698.
 2. Nicolaas van Dongen,
  Gedoopt te Heusden in de Geref. kerk op 12 augustus 1703.
KIND UIT HET HUWELIJK VAN ANDRIES VAN SON EN ANTHOINETTA CROES:
 1. Johannes Andries van Son,  zie nr. 1176.
  Gedoopt te Heusden in de Geref. kerk op vrijdag 17 maart 1713, Gereformeerd, overleden te 's-Gravenhage aan verval van krachten en aldaar prodeo begraven op het Noorder kerkhof op 21 november 1789, oud 76 jaar.
  Gehuwd te 's-Gravenhage in de Geref. Hoogduitse Kerk op 6 mei 1736 met Sofia Kool.
2354. Arij COLEN, ook Arien KOLINGH en Arij KOOL,
Mogelijk een zoon van Isaak Kool [nr. 4708] en Maria van der Velde [nr. 4709], geboren te 's-Gravenhage ca. 1680.
Gehuwd (1) te 's-Gravenhage in de Hoogduitse Geref. kerk op 9 november 1704, ondertrouw in de Geref. Kloosterkerk aldaar op 19 oktober 1704 met Elisabeth VAN EMMERICH.
Gehuwd (2) te 's-Gravenhage in de Geref. Kloosterkerk op 1 mei 1712 met Geertruyt RIJCKMAN, eerder gehuwd met Gerrit KNOOP.

DOOPREGISTER,
's-Gravenhage, Geref. kerk, boeken 173 en 174: ge-checkt 1 januari 1675 - 31 december 1684; boek 239 en 240, ge-checkt 1675 (image 272) - doorgaan met image 434.
's-Gravenhage, Remonstrantse kerk, boek 323: ge-checkt 1 januari 1665 - 31 december 1760.

ONDERTROUWREGISTER, 's-Gravenhage, Geref. Kloosterkerk, den xix Octob: 1704:
Arij Colen J:M: met Elisabeth van Emmerik J:d: beijde geb: ende woonagtig alhier.
[boek 195, blz. 202; letterlijke weergave]

TROUWREGISTER, 's-Gravenhage, Hoogduitse Geref. kerk, 9 novemb: 1704:
Arij Colen j:m: met Elisabeth van Emmerik j:dr: beijde geb: & woonagtig alhier.
[boek 300, blz. 225; letterlijke weergave]

ONDERTROUWREGISTER, 's-Gravenhage, Geref. Kloosterkerk, 17 april 1712:
Arij Cool wedr met Geertruijt Rijckman wede wijlen Gerrit Knoop beide wonen alh.
[in kantlijn]: getrout door menheer saardijk den 1 meij 1712.
[boek 196, blz. 175; letterlijke weergave]

2355. Elisabeth VAN EMMERICH, ook Elisabeth VAN EMMERICK,
Dochter van Johannes van Emmerich [nr. 4710] en Sophia van de Putt [nr. 4711], gedoopt te ’s-Gravenhage in de Geref. Nieuwe kerk op 29 september 1680, overleden aldaar op 23 mei 1711, oud 30 jaar.

DOOPREGISTER, 's-Gravenhage, Geref. Nieuwe Kerk, 29 september 1680:
Een [kindt] ged: gent: Elisabeth, d'Ouders Johannes van Emmerich, ende Sophija vande Put.
de getuijgen Alexander Pauwelse van Emmerich, ende Christina Gevers.
[boek 240, blz. 7; letterlijke weergave]

BEGRAAFREGISTER, 's-Gravenhage, Geref. kerk, 23 mei 1711:
Den 23 dito is begraven Elisabet van Emmerick op 't kerckhof.......f 2:10:0:
[boek 286, blz. 227; letterlijke weergave]

KINDEREN UIT HET EERSTE HUWELIJK:
 1. Sophia Kolingh,
  Gedoopt te 's-Gravenhage in de Remonstrantse kerk op 28 maart 1706, overleden voor 25 maart 1707.

  DOOPREGISTER, 's-Gravenhage, Remonstrantse kerk, 28 maart 1706:
  Den 28 maart is den Christelijke doopt bedient door do. bregman aan kint van Arien Kolingh, en de moeder Elisabet van Emmerik, en kint genaamt Sophia , en de peet Alida van Emmerik.
 2. Sofia Kool,  zie nr. 1177.
  Gedoopt te 's-Gravenhage in de Remonstrantse kerk op 25 maart 1707, overleden te 's-Gravenhage, begraven in de Groote Kerk aldaar op 21 maart 1786, oud 78 jaar.
  Gehuwd te 's-Gravenhage in de Hoogduitse Kerk op 6 mei 1736 met Johannes Andries van Son, gedoopt te Heusden in de Geref. kerk op 17 maart 1713.
2356. Daniel SEEVELD, ook Danijel SEVEL,
Zoon van N.N. Seeveld [nr. 4712] en [nr. 4713], geboren te Leiden ca. 1685, van beroep droogscheerder, woonde op de Korte Langegraft (1709), begraven te Leiden op 21 oktober 1752, oud ca. 67 jaar.
Ondertrouw (1) te Leiden in de Geref. kerk op 27 juli 1709 met Elisabeth VAN DER KAA, gedoopt te Leiden op 27 november 1689, overleden aldaar tussen 1711 en 1715, oud ca. 23 jaar, dochter van Johannes van der Kaa en Jannetje Jacobs, ook Jannetje Caffart.
Ondertrouw (2) te Leiden op 20 april 1715 met Cornelia DELFOS.

ONDERTROUWREGISTER, Leiden, Geref. kerk, 27 juli 1709:
Daniel Zeevelt, Droogschr., Jongman van Leijden, wonende op de Korte Langegraft, verges. met Jacob Zeevelt, sijn Oom, wonende op Haven, met
Elisabeth de Kaa, Jongedr. van Leijden, wonend op de Binnevestgraft bij Rhijnsburgerpoort, vergel. met Jannetje Jacobs, haar Moeder, wonend als vooren.
[bron: DTB Leiden, Ned. herv. ondertrouw, 1575 - 1712, folio EE - 166]

TROUWREGISTER, Leiden, Ned. Herv. Hooglandsche kerk, 26 juli 1709:
Daniel Zeevelt, Droogschr., Jongman van Leijden, wonende op de Korte Lange graft, met
Elisabeth de Kaa, Jongedr. van Leijden, wonende op de Binnevestgraft bij de Rhijnsburgerpoort.
[bron: DTB, Leiden, Trouwen Hooglandsche kerk, 27 mei 1707 tot 24 september 1711]

ONDERTROUWREGISTER, Leiden, Ned. Hervormd, 20 april 1715, blz. 23:
Daniel Seeveld, wedr. van Elisabeth van der Kaa, wonende aan de Rhijsburgerpoort, verges: met Johannes van der Kaa, Sijn schoonvader, won: als vooren, met
Cornelia de la Fois, Jongedr. van Leijden, wonende in de Scheijstraat, verges. met Willemijntje Rietkerken, haar Moeder, wonende als vooren.
[in de kantlijn: 1 kind]

BELASTINGKOHIER van 1749, Leiden:
Huishoudgegevens:
Daniel Zeeveld, Hogemorsch 256 (Kruisstraat).
Woont met zuster Rebecca in bij Jacobus de Bruijn, droogscheerder en Cornelia Delfos, een gezin zonder kinderen.
Daniel en Rebecca zijn werkzaam in de textielsector.

DOOPGETUIGE:
Op 14 december 1729 in de Geref. Marekerk te Leiden van Judith, dochter van Johannes Stafleu en Willemina Delfos (getuigen Daniel Sevel en Jannetje Bommesijn).
Op 17 augustus 1738 in de Geref. Marekerk te Leiden van zijn kleinzoon Daniel, zoon van Kornelis Zeeveld en Hester van Klaveren; mede getuige Elisabeth Visser.
Op 17 januari 1745 in de Geref. Marekerk te Leiden van zijn kleindochter Cornelia, dochter van Cornelis Seeveld en Hester van Klaveren; mede getuige Cornelia Rietkerken.
Op 13 oktober 1751 in de Geref. Pieterskerk te Leiden van zijn kleinzoon Daniel, zoon van Kornelis Zeevelt en Hester van Claaveren; mede getuige Cornelia Delvos.

NOTARIEEL REGISTER, notaris Arianus van Talma, Leiden, 14 oktober 1752:
Zeevelt (Daniel) een Contract..............Nr. 10.
Huijden den 14: October 1752
Compareerden voor mij Arianus van Talma, Notaris Publijcq, bij den Ed. Hove van Holland geadmitteerd, binnen de Stad Leijden resideerende, ende voor de negen getuijgen
Daniel Zeevelt, en Cornelia Delfos, Egteluijden, Zijnde Zij Compte met haar voorn. Man geadsisteerd en door hem tot het Passeeren en teekenen deeses geauthoriseert, ter eenre, ende
Jacobus de Bruijn wed. van Rebecca Zeeveld ter andere Zijde, wonende de comptn. binnen deese Stad mij Notaris bekend,
tekennen geevende Zij eerste Comptn dat wijlen haare dogter Rebecca Zeeveld, in haar leeven huijsvrouw van de Voorn. Jacobus de Bruijn met wien Zij in gemeenschap van goederen is getrouwt geweest, eenige tijd geleeden zonder kind of kinderen bij deselve haare Man verwekt int leven nagelaten, of eenige testamentaire dispositien met genoemde haare man te hebben gemaakt, deezes Weereld is koomen te overlijden, waar door de Comptn ter Eenre Zijde, tot haare nalatenschap ab intestato zijn geregtigt geworden,
Ende naardien zij Comptn: aande eene kant bedugt zijnde, dat door het Verval der Vaste gooederen in deese teegenwoordige tijd, s'Boedels Huijs & Erve staande ende gelegen binnen deese Stad aan de westzijde van de Westdwersgragt omtrent de St. Aagtenstraat, tot merkelijk nadeel zoude werden verkogt ende aande andere Zijde in agt neemende de goede Levenswijze welke den Compt: ter andere Zijde met gesegde haare overledene dogter heeft gehouden, met deselve haare aanbehuwde Zoon desweegens hadde gesproken, en tot Voorkominge vande Schaden dewelke daar uijt zoude kunnen ontstaan, met den anderen waren geconvenieert en overeengekomen, Namentlijk
dat de Comptn: ter Eenre, den gantschen Boedel zoo als deese bij deselve haare dogter is beseeten en metter dood ontruijmt is agtergelaten, zullen laaten blijven ten baate en Schaade van hun aanbehuwd Zoon, zonder daar aan iets het allerminste te reserveeren of te behouden, als daar van wel Expresselijk afstand doende bij deesen,
Waarteegen den Compt: ter andere Zijde belooft en aanneemt alle de Schulden en Lasten des Boedels te betalen, ende de Comptn: ter Eenre daar van te Sullen Indemneeren en bevrijden, mitsgaders de gemelde Zijne aanbehuwde Ouders ofte de langstleevende van dien te sullen laaten gebruijken en bewonen haar leven lang gedurende het huijs in Erve bovengemeld, zonder dat Vooren eenige Huure te betalen, of in eenige Lasten of Reparatien gehouden te zijn, als zullende alle 't selve bij den Compt: ter andere zijde alleen werden gedragen ende betaald,
tot Naarkominge van dien verbinden Zij gezamentlijke Comptn: haare Persoonen en goederen, deselve stellende ten bedwang als naar Regten,
Ende op dat hier van ten allen tijden zoude blijken zoo verzogte zij Comptn: hier van gemaakt en gelevert te werden Acte informa.
Aldus gedaan ende gepasseert binnen de Stad Leijden voorl. ter presentie van Pieter van Leeuwen en Rijk Eijken als getuijgen ten deesen versogt.
[w.g.: Danijel Sevel, merk gesteld door Cornelia Delfos, Jacobus de Bruijn, Pieter van Leeuwen, Rijk Eijken, A:v: Talma]
[identieke weergave van het oorspronkelijke document]

OPMERKING:
Op 31 maart 1706 treedt te Leiden in de RK Appelmarktstatie als doopgetuige op: Anna Jacobs Zeevelt; zij zou een dochter kunnen zijn van Daniel’s oom Jacob Zeevelt.

2357. Cornelia DE FOOS, ook DELFOS of DE LA FOIS,
Dochter van Jean Delfos [nr. 4714] en Willempje Jansz Rietkercken [nr. 4715], gedoopt te Leiden in de Geref. Pieterskerk op 27 oktober 1694, vermeld als doopgetuige op 13 oktober 1751.
Cornelia huwde (2), ondertrouw te Leiden op 31 mei 1755 met Jacobus MAARSMAN, eerder weduwnaar van Susanna GEEROM.

DOOPREGISTER, Leiden, Geref. Pieterskerk, 27 oktober 1694:
[kind] Cornelia.
[ouders] Jan de Foos, Willemtje van Pietkerken,
[getuigen] Cornelis van Pietkerken, Anna de Foos.
[bron: arch.nr. 1004, inv. nr. 225]

DOOPGETUIGE:
Op 13 oktober 1751 in de Geref. Pieterskerk te Leiden van haar kleinzoon Daniel, zoon van Kornelis Zeevelt en Hester van Claaveren; mede getuige Daniel Zeevelt.

ONDERTROUWREGISTER, Leiden, 31 mei 1755:
Jacobus Maarsman, laast wedr. van Susanna Geerom, wonende in de Narmstraat, vergesz: met Simon Miljee, zijn Swager wonende in de Jan Vossensteeg,
Met
Cornelia Delfos, wede van Daniel Seevelt, wonende aan de Binnevestgragt omtrent de Rhijnsburgerpoort vergesz: met Willemijntje Delfos, haar Suster wonende als vooren, en Maria Hanseleijn haar Nigt, wonende in de Westhavenstraat.
[identieke weergave van het oorspronkelijke document]

KIND UIT HET EERSTE HUWELIJK:
 1. Jannetje Zevelt,
  Gedoopt te Leiden in de Geref. Marekerk op 22 maart 1711.

  DOOPREGISTER, Leiden, Geref. Marekerk, 22 maart 1711:
  Jannetje, vader Daniel Zevelt en moeder Lijsbeth de Ka.
  Getuigen Johannes de Ka en Anna de Ka.
  [bron: DTB Leiden, Dopen NH Marekerk]

KINDEREN UIT HET TWEEDE HUWELIJK:
 1. Cornelis Seeveld,  zie nr. 1178.
  Gedoopt te Leiden in de Geref. Marekerk op 3 februari 1717, van beroep droogscheerder, begraven te Leiden op het Papagaaien Bolwerk op 2 februari 1760, oud 43 jaar.
  Ondertrouw te Leiden op 10 april 1738 met Hester van Klaveren.
 2. Maria Zeevelt,
  Gedoopt te Leiden in de Geref. Marekerk op 30 april 1719.

  DOOPREGISTER, Leiden, Geref. Marekerk, 30 april 1719:
  Maria, vader Daniel Zeevelt, moeder Cornelia de Vos.
  Getuigen: Loef de Graave en Maria Ansling.
  [bron: DTB Leiden, dopen NH Marekerk]
 3. Rebecca Seevelt,
  Gedoopt te Leiden in de Geref. kerk op 5 juni 1724, vermeld als doopgetuige te Leiden op 9 februari 1749. woont in 1749 met haar broer Daniel en diens vrouw Cornelia in bij Jacobus de Bruijn, Hogemorsch 256, Leiden, overleden voor 14 oktober 1752.
  Gehuwd te Leiden, ondertrouw aldaar op 5 augustus 1746 met Jacobus de Bruin, geboren te Leiden, van beroep schildersknecht, zoon van Willem de Bruijn.

  DOOPREGISTER, Leiden, Geref. Marekerk, 5 juni 1724:
  Rebecca, vader Daniel Sewel [!], moeder Cornelia Delphos.
  Getuigen Kobus Delphos en Rebecca van de Kasteele.
  [bron: DTB Leiden, Dopen NH Marekerk]

  ONDERTROUWREGISTER, Leiden, Ned. Hervormd, 5 augustus 1746:
  Jacobus de Bruijn, Verwersknegt, Jongman van Leijden, wonende in 't Wijkstraetje, vergesz: met Willem de Bruijn, zijn Vader wonende alsvooren, met
  Rebecca Zeevelt, Jongedr van Leijden, wonende in de Narmstraat, vergesz: met Cornelia Delfos, haer moeder, wonende alsvooren.

  BELASTINGKOHIER van 1749, Leiden: Huishoudgegevens: Daniel Zeeveld, Hogemorsch 256 (Kruisstraat). Woont met zuster Rebecca in bij Jacobus de Bruijn, droogscheerder en Cornelia Delfos, een gezin zonder kinderen. Daniel en Rebecca zijn werkzaam in de textielsector. NOTARIEEL REGISTER, notaris Arianus van Talma, Leiden, 14 oktober 1752:
  Zeevelt (Daniel) een Contract..............Nr. 10.
  Huijden den 14: October 1752
  Compareerden voor mij Arianus van Talma, Notaris Publijcq, bij den Ed. Hove van Holland geadmitteerd, binnen de Stad Leijden resideerende, ende voor de negen getuijgen
  Daniel Zeevelt, en Cornelia Delfos, Egteluijden, Zijnde Zij Compte met haar voorn. Man geadsisteerd en door hem tot het Passeeren en teekenen deeses geauthoriseert, ter eenre, ende
  Jacobus de Bruijn wed. van Rebecca Zeeveld ter andere Zijde, wonende de comptn. binnen deese Stad mij Notaris bekend,
  tekennen geevende Zij eerste Comptn dat wijlen haare dogter Rebecca Zeeveld, in haar leeven huijsvrouw van de Voorn. Jacobus de Bruijn met wien Zij in gemeenschap van goederen is getrouwt geweest, eenige tijd geleeden zonder kind of kinderen bij deselve haare Man verwekt int leven nagelaten, of eenige testamentaire dispositien met genoemde haare man te hebben gemaakt, deezes Weereld is koomen te overlijden, waar door de Comptn ter Eenre Zijde, tot haare nalatenschap ab intestato zijn geregtigt geworden, Ende naardien zij Comptn: aande eene kant bedugt zijnde, dat door het Verval der Vaste gooederen in deese teegenwoordige tijd, s'Boedels Huijs & Erve staande ende gelegen binnen deese Stad aan de westzijde van de Westdwersgragt omtrent de St. Aagtenstraat, tot merkelijk nadeel zoude werden verkogt ende aande andere Zijde in agt neemende de goede Levenswijze welke den Compt: ter andere Zijde met gesegde haare overledene dogter heeft gehouden, met deselve haare aanbehuwde Zoon desweegens hadde gesproken, en tot Voorkominge vande Schaden dewelke daar uijt zoude kunnen ontstaan, met den anderen waren geconvenieert en overeengekomen, Namentlijk
  dat de Comptn: ter Eenre, den gantschen Boedel zoo als deese bij deselve haare dogter is beseeten en metter dood ontruijmt is agtergelaten, zullen laaten blijven ten baate en Schaade van hun aanbehuwd Zoon, zonder daar aan iets het allerminste te reserveeren of te behouden, als daar van wel Expresselijk afstand doende bij deesen,
  Waarteegen den Compt: ter andere Zijde belooft en aanneemt alle de Schulden en Lasten des Boedels te betalen, ende de Comptn: ter Eenre daar van te Sullen Indemneeren en bevrijden, mitsgaders de gemelde Zijne aanbehuwde Ouders ofte de langstleevende van dien te sullen laaten gebruijken en bewonen haar leven lang gedurende het huijs in Erve bovengemeld, zonder dat Vooren eenige Huure te betalen, of in eenige Lasten of Reparatien gehouden te zijn, als zullende alle 't selve bij den Compt: ter andere zijde alleen werden gedragen ende betaald,
  tot Naarkominge van dien verbinden Zij gezamentlijke Comptn: haare Persoonen en goederen, deselve stellende ten bedwang als naar Regten,
  Ende op dat hier van ten allen tijden zoude blijken zoo verzogte zij Comptn: hier van gemaakt en gelevert te werden Acte informa.
  Aldus gedaan ende gepasseert binnen de Stad Leijden voorl. ter presentie van Pieter van Leeuwen en Rijk Eijken als getuijgen ten deesen versogt.
  [w.g.: Danijel Sevel, merk gesteld door Cornelia Delfos, Jacobus de Bruijn, Pieter van Leeuwen, Rijk Eijken, A:v: Talma]
  [identieke weergave van het oorspronkelijke document]

  DOOPGETUIGE:
  Op 9 februari 1749 te Leiden in de Geref. Marekerk van Koba, dochter van Kornelis Zeeveld en Hester van Klaveren.

  KINDEREN:
  1. Willem de Bruin,
   Gedoopt te Leiden in de Ned. Herv. Hooglandsche kerk op 21 augustus 1746, overleden voor 3 december 1747.
  2. Willem de Bruin,
   Gedoopt te Leiden in de Ned. Herv. Pieterskerk op 3 december 1747, overleden voor 14 oktober 1752.
  3. Sara de Bruijn,
   Gedoopt te Leiden in de Ned. Herv. Pieterskerk op 4 maart 1750, overleden voor 14 oktober 1752.
2358. Jacobus VAN CLAVEREN, ook Jacobus VAN KLAVEREN,
Zoon van Jacob Jacobsz van Klaveren [nr. 4716] en Marijtje Altena [nr. 4717], gedoopt te Oegstgeest in de Geref. kerk op 26 augustus 1663.
Ondertrouw (1) te Leiden in de Geref. kerk op 9 april 1688 met Anna DE HAAN, ook Johanna DE HAAN, geboren te Leiden ca. 1665, overleden aldaar tussen 22 januari en 8 december 1708, dochter van N.N. en van Annetge de Haen.
Ondertrouw (2) te Leiden op 8 december 1708 met Maria LALOU.

DOOPREGISTER, Oegstgeest, Geref. kerk, 26 augustus 1663.
Gedoopt het kind van Jacob van Claveren en Marya Altena, genaemt Jacobus.
de getuyge is Neeltje Meessen.
[identieke weergave]

ONDERTROUWREGISTER, Leiden, Geref. kerk, 9 april 1688:
Jacobus van Claveren, jongm: van Oesgeest, wonende inde Cleijstraet, verges. met Michiel Holm, sijn bekende inde Hoekstraet,
met
Anna de Haen, jonged. van Leijden, wonende opt cort Rapenburg, verges. met Annetge de Haen, haer moeder, inde Nieuwesteegh.

DOOPGETUIGE:
Op 3 september 1690 te Leiden in de Geref. Hooglandsche kerk van Jacobus Holm, zoon van Michiel Holm en Anna van Klaveren (getuigen: Jacobus van Klaveren, Trijntie van der Kleij en Anna van Klaveren).
Op 3 november 1693 te Leiden in de Geref. Hooglandsche kerk van Rebecca, dochter van Arent Arentz en Rebecca Arentz (getuigen Jacobus van Klaveren en Anna de Haan).
Op 7 april 1694 te Leiden in de Geref. Pieterskerk van Maria, dochter van Michiel Hollem en Anna van Claveren (getuigen Jacobus van Claveren en Maria Altena).
Op 24 maart 1697 te Leiden in de Geref. Pieterskerk van Johanna de Grodt, dochter van Nicolaas de Grodt en Anna van Epen (getuigen Jacobus van Klaveren en Anna de Haan).
Op 10 mei 1705 te Leiden in de Geref. Hooglandsche kerk van Nicolaas van Klaveren, zoon van Nicolaas Lambregt en Johanna van Klaveren (getuigen: Jacobus van Klaveren en Johanna de Haan).
Op 8 mei 1707 te Leiden in de Geref. Hooglandse kerk van Maria, dochter van Nicolaas Lambrechts en Johanna van Claveren (getuigen Jacobus van Claveren en Johanna den Haan).
Op 20 februari 1709 te Leiden in de Geref. Pieterskerk van Marijtje, dochter van Willem van Egmont en Jannetje le Lou (getuigen: Jacobus van Claveren en Marijtje le Lou).

TROUWREGISTER, Leiden, Geref. Hooglandsche kerk, 5 december 1708:
Jacobus van Klaveren, wedr. van Johanna de Haan, wonende in de Middeelste Raamsteegh, met
Maria la Lou, Jongedr. van Leijden, wonende in de Kijffhoeck.

ONDERTROUWREGISTER, Leiden, Geref. kerk, 8 december 1708:
Aangeteijckent den 8e Decemb: 1708.
[in kantlijn:] 1 kind.
Jacobus van Klaveren, wedr. van Johanna de Haan, wonende in de Middelste Raamsteegh & geasst. met Nicolaas Lambregts, sijn Swager, wonende in de Kijffhoeck,
met
Maria la Lou, jongedr. van Leijden, won: in de Kijffhoeck & verges. met Jannetje la Lou, haer Suster, wonende op de Hoogen morsch.
[bron: DTB Leiden inv. 12, folio 114, letterlijke weergave van de oorspronkelijke registratie, ]

2359. Maria LALOU,
Dochter van Christiaan Lalou [nr. 4718] en Maria Jans den Oosterling [nr. 4719], gedoopt te Leiden in de Geref. kerk op 7 maart 1677.

DOOPREGISTER, Leiden, Geref. kerk, 7 maart 1677:
Getuige Abram Moenie.

KINDEREN VAN JACOBUS VAN KLAVEREN EN JOHANNA DE HAAN:
 1. Hester van Claveren,
  Gedoopt te Leiden in de Geref. Pieterskerk op 23 december 1689, overleden voor 22 oktober 1692.

  DOOPREGISTER, Leiden, Geref. Pieterskerk, 23 december 1689:
  Hester, [dochter van] Jacobus van Claveren en Anna van Claveren.
  [Getuige] Michiel Hollem en Anna Hollem.
 2. Pieter van Claveren,
  Gedoopt te Leiden in de Geref. Hooglandsche kerk op 15 mei 1691, overleden voor 16 april 1696.

  DOOPREGISTER, Leiden, Geref. Hooglandsche kerk, 15 mei 1691:
  Pieter, [zoon van Jacobus van Claveren en Anna van Claveren.
  [Getuige] Jannetje van Leeuwe.
 3. Hester van Klaveren,
  Gedoopt te Leiden in de Geref. Pieterskerk op 22 oktober 1692.

  DOOPREGISTER, Leiden, Geref. Pieterskerk, 22 oktober 1692:
  Hester, [dochter van] Jacobus van Klaveren en Anna de Haen.
  [Getuige] Maria Altena.
 4. Petronella van Klaveren,
  Gedoopt te Leiden in de Geref. Hooglandsche kerk op 30 september 1694.

  DOOPREGISTER, Leiden, Geref. Hooglandsche kerk, 30 september 1694:
  Petronella, [dochter van] Jakobus van Klaveren en Anna de Haan.
  [Getuigen] Michiel Hollem en Annetje Jansdr.
 5. Pieter van Claveren,
  Gedoopt te Leiden in de Geref. Pieterskerk op 6 april 1696.

  DOOPREGISTER, Leiden, Geref. Pieterskerk, 6 april 1696:
  Pieter, [zoon van] Jacobus van Claveren en Anna de Han.
  [Getuigen] Michiel Hellem en Anna van Claveren.
 6. Maria van Klaveren,
  Gedoopt te Leiden in de Geref. Hooglandsche kerk op 18 november 1698.

  DOOPREGISTER, Leiden, Geref. Hooglandsche kerk, 18 november 1698:
  Maria, [dochter van] Jakobus van Klaveren, Johanna de Haan.
  [Getuigen] Nikolaas Lambrecht, Maria Altena.
 7. Abraham van Klaveren,
  Gedoopt te Leiden in de Geref. Pieterskerk op 19 december 1700.

  DOOPREGISTER, Leiden, Geref. Pieterskerk, 19 december 1700:
  Abraham, [zoon van] Jacobus van Klaveren en Anna de Haen.
  [Getuige] Maria Altena.
 8. Anna van Klaveren,
  Gedoopt te Leiden in de Geref. Pieterskerk op 6 juli 1703.

  DOOPREGISTER, Leiden, Geref. Pieterskerk, 6 juli 1703:
  Anna, [dochter van] Jacobus van Klaveren en Anna de Haen.
  [Getuige] Maria Altena.
 9. Johanna van Claveren,
  Gedoopt te Leiden in de Geref. Hooglandsche kerk op 3 november 1705.

  DOOPREGISTER, Leiden, Geref. Hooglandsche kerk, 3 november 1705:
  Johanna, [dochter van] Jacobus van Claveren en Anna de Haan.
  [Getuigen] Aarnout Wuje en Jannetje Aelsbergh.
 10. Jacobus van Claveren,
  Gedoopt te Leiden in de Geref. Hooglandsche kerk op 22 januari 1708.

  DOOPREGISTER, Leiden, Geref. Hooglandsche kerk, 22 januari 1708:
  Jacobus, [zoon van] Jacobus van Claveren en Anna de Haan.
  [Getuigen] Arent Arents en Rebecca Arents.
KINDEREN VAN JACOBUS VAN KLAVEREN EN MARIA LALOU:
 1. Christiaen van Klaveren,
  Gedoopt te Leiden in de Geref. Hooglandsche kerk op 29 december 1709.

  DOOPREGISTER, Leiden, Geref. Hooglandsche kerk, 29 december 1709:
  Christiaen, [zoon van] Jacobus v: Klaveren en Maria Lalou.
  [Getuigen] Willem van Egmond en Sara Lalou.
 2. Sara van Klaveren,
  Gedoopt te Leiden in de Geref. Pieterskerk op 7 februari 1712, vermeld als trouwgetuige (1764).

  DOOPREGISTER, Leiden, Geref. Pieterskerk, 7 februari 1712:
  Sara, [dochter van] Jacobus van Klaveren en Maria Lalou.
  [Getuige] Maria den Oosterlijn.

  GETUIGE:
  Te Leiden op 28 december 1764 bij de ondertrouwaangifte van Hester van Claveren en Claas de Rijk (getuigen: Jacobus de Rijk, Sara van Claveren en Barbara Starreveld)
 3. Hester van Klaveren,  zie nr. 1179.
  Gedoopt te Leiden in de Geref. Pieterskerk op 9 februari 1718, woonde in 1770 aan de Langebrugge aldaar.
  Ondertrouw te Leiden op 10 april 1738 met Cornelis Zeevelt, gedoopt te Leiden in de Geref. kerk op 3 februari 1717, van beroep droogscheerder, begraven op het Papagaaien Bolwerk te Leiden, op 2 februari 1760, oud 43 jaar.
 4. Jannetje van Klavere,
  Gedoopt te Leiden in de Geref. Pieterskerk op 10 juni 1722.

  DOOPREGISTER, Leiden, Geref. Pieterskerk, 10 juni 1722:
  Jannetje, [dochter van] Jacobus van Klavere en Maria Lalou.
  [Getuige] Jannetje Lalou.
2360. N.N. BRUIJNS,
Geboren ca. 1690 in Brabant.
Gehuwd met N.N.

NOG TE PLAATSEN:

 1. Dirk Mattijs Bruijns,
  Geboren in de Meijerij, verhuisde naar Hillegom, vertrok op 9 juni 1756 naar Haarlem.

  [bron: Gemeentearchief, Haarlem, reg. 0.199, 0.200 en 0.201, Folie 258v.]
KINDEREN:
 1. Hendrik Bruijns,  zie nr. 1180.
  Geboren in Brabant (mogelijk Nederweert) ca. 1715, Rooms Katholiek, overleden te Beverwijk op 1 juni 1771, oud ca. 55 jaar.
  Gehuwd te Beverwijk in de Rooms-Kath. kerk op 14 mei 1741 met Cornelia Franse van de Graaf.
 2. Matthijs Bruijns,
  Geboren in Brabant (mogelijk Nederweert) ca. 1720, Rooms-Katholiek, overleden te Beverwijk op 20 oktober 1772, oud ca. 52 jaar.
  Gehuwd (1) met Grietje Thomasse Hofland, overleden voor 1764.
  Gehuwd (2) te Beverwijk in de Rooms-Kath. kerk op 12 februari 1764 met Catharina (Trijntje) van Bruggen, ook Bruggers, geboren te Asschenberg in 't Munsterse ca. 1740, overleden na 1797.
  Catharina huwt (2) te Beverwijk voor schout en schepenen op 30 oktober 1774 met Jan Hendriksz Welp, geboren te Aalefoesen in 't Osnabrugse 1726/27, overleden te Beverwijk op 15 januari 1814, oud 87 jaar.

  DOOPGETUIGE:
  Al op 28 mei 1742 was Matthijs doopgetuige.
  Matthijs was dikwijls doopgetuige voor de kinderen van Hendrik Bruijns.

  FAMILIERELATIE:
  In een Hypotheek Akte van 2 juni 1766, waarin Matthijs zich met Hendrik Bruijns borg stelde voor Hendrik's zoon Pieter, wordt hij vermeld als oom van Pieter.
  Derhalve mag worden aannemen dat Matthijs en Hendrik broers zijn.

  IMPOST op trouwen, Beverwijk, 27 januari 1764:
  Matthijs Bruijns, weduwnaar van Grietje Thomasz Hoffland, met Trijntje van Bruggen, JD, beijden alhier.
  Bruijdegom Classis f 3.- en de bruijd Prodeo.

  OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, Beverwijk, 3 januari 1764, folio 79:
  Hypotheek.
  Matthijs Bruijns, wonende alhier leent van de heer Martinus Langevelt, Raad ende Vroedschap, mitsgaders Scheepen deser Stede en Secretaris van den Lande van Blois, wonende meede alhier een Somma van f600.-, ten behoeve van een huijs en erf staande en gelegen in de Peeperstraat, voorts een speelhuijs en erve, eveneens aan de Peperstraat.

  HUW. AFKONDGING, Beverwijk, Schout en Schepenen, 1764:
  Op huijden den 27 januarij 1764 zijn de huwelijksgeboden ingewilligt aan Matthijs Bruijns weduwenaar van Grietje Thomasz Hofland, wonende alhier, met Trijntje van Brugge Jongedogter geboren te Asschenberg in Munsterland en wonende meede alhier.
  Beijde van de Roomsche Religie.
  Op 12 februarij 1764 in den huwelijken staat bevestigt.

  TROUWREGISTER, Beverwijk, Rooms-Kath. kerk, 12 februari 1764:
  Matthijs Bruijns en Trijntie van Bruggen.
  Testes Sijntie Beumers en Marijtie Lammers.

  BEGRAAFREGISTER, Beverwijk, 20 oktober 1772:
  De wed.Matthijs Bruijns 't lijk van haer man Matthijs Bruijns in de Classis van f 3.-

  IMPOST op trouwen, Beverwijk, 28 oktober 1774:
  Jan Hendrik Welp, JM, met Trijntje Bruggers, weduwe van Matthijs Bruijns, wonende beijde alhier.
  Bruijd f 3.- en bruijdegom Prodeo.
 3. Pieternel Bruijns,
  Overleden na 1743.
2362. Frans Harmense DE GRAAFF,
Geboren te Kleef (Dld) ca. 1680, Rooms Katholiek, begraven te Aalst op 29 oktober 1725, oud ca. 45 jaar.
Gehuwd te Velsen in de Geref. kerk op 8 februari 1705, ondertrouw te Aalst in de Rooms-Kath. kerk op 3 januari 1705 met Petronella (Trijn) SIMONIS.

ONDERTROUWREGISTER, Aalst, Rooms-Kath. kerk, 3 januari 1705:
Contraxerunt sponsalia Franciscus Hermens de Graaf et Petronella Simons, testes Godefridus van de Eijnde et .................

IMPOST op trouwen, Velsen, 25 januari 1705:
Frans Harmense de Graaff, geb. van Kleeve [?] met Trijn Sijmons, geb. van Aelst. Classis Prodeo.

TROUWREGISTER, Velsen, Geref. kerk, 1705:
Frans Harmens de Graaff, met Trijn Sijmons. Haare drie huiwelijckse voorstellinge sonder verhinderingh gehad hebbende, sijn in den H: Huiwelijken Staat bevestigd op den 8 Feb: 1705.

BEGRAAFREGISTER, Aalst, Rooms-Kath. kerk, 29 oktober 1725:
Den 29 October begraven Frans van de Graaf.

2363. Petronella SIMONIS, ook Trijn SIMONIS,
Dochter van Simon Peters [nr. 4726] en Joanna Peters [nr. 4727], geboren te Aalst, gedoopt aldaar in de Rooms-Kath. kerk op 4 oktober 1681, overleden na 1722, mogelijk te Beverwijk.

DOOPREGISTER, Aalst, Rooms-Kath. kerk, 4 8bris 1681:
Bta est Petronella filia Simonis Petri et Joa Petri conj., suscept Godefridus Petri et Petronella Petri, noe apsors Maria Petri.

KINDEREN:
 1. Joannes Hermanus Fransz van de Graaf,
  Gedoopt te Aalst in de Rooms-Kath. kerk op 26 december 1705.

  DOOPREGISTER, Aalst, Rooms-Kath. kerk, 26 december 1705:
  Baptisatus est Joannes Hermanus, filius legitimus Fransisci van de Graaf et Petronella Simon coniugum.
  Susceptores Joannes van de Grave et Elisabeth Simons.
 2. Catharina Franse [van de Graaf],
  Gedoopt te Aalst in de Rooms-Kath. kerk op 31 december 1707, overleden tussen 1773 en 1783, mogelijk te Beverwijk.
  Gehuwd (1) te Beverwijk in de Rooms-Kath. kerk op 14 september 1732 met Cornelis Nijsse (Thomasz) van 't Root, overleden voor 1752, mogelijk te Beverwijk.
  Gehuwd (2) te Beverwijk, Schepenbank op 31 december 1751 en in de R.K. kerk op 16 januari 1752 met Harmanus Oosterkamp, overleden voor 1783.

  DOOPREGISTER, Aalst, Rooms-Kath. kerk, 31 10bris 1707:
  Baptisata est Catharina, filia Francisci Hermens et Petronella Simons.
  Testes Simon ....... et Maria Hermens.

  TROUWREGISTER, Beverwijk, Schout en schepenen, 1732:
  Op huijden den 30 Augustus 1732 sijn de huwelicxse gebooden tot Velsen ingeschreven van Cornelis Nijse, weduwnaar van Anne Hendricx, woonende alhier, met Caetje van der Graaff, J:D: van Aelst in de Meijerije van 's Hertogenbos woonende tot Velsen.
  In het Raethuijs te Beverwijk getrouwt op 14 sept. 1732.

  TROUWREGISTER, Beverwijk, Rooms-Kath. kerk, 14 september 1732:
  Cornelis Nijsse en Cornelia van de Graaf. [ !! Cornelia moet zijn: Catharina ]
  Testes Hillegont Nabers en Antie Backers.

  TROUWREGISTER, Beverwijk, Schout en Schepenen, 31 december 1751:
  Op huijden den 31 dcb: 1751 zijn de huwelijken gebooden in gewilligt aan
  Harmanus Oostercamp, J.M., met Catharina van de Graaff, wed.
  beijden wonende binnen desen stedes.

  TROUWREGISTER, Beverwijk, Rooms-Kath. kerk, 16 januari 1752:
  Hermanus Oosterkamp,
  Catharina van der Graaf.
  testes Hillegond Nabers, Aaghje Dirckx. [vaste getuigen bij vrijwel alle huwelijken in die periode]

  HYPOTHEEK, Beverwijk, folio 285, dd 20 augustus 1772:
  Tesamen met haar zoon Jan, stelde Catharina zich borg voor de lening van f 800.-, die haar andere zoon Matthijs van 't Root van Pieter Verhagen kreeg.

  OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, Beverwijk, dd 14 november 1783 (bijlage bij de schepenrol):
  Thijs van 't Root, Jan van 't Root en Cornelus Bak, als Executeuren over den nalatenschap van Catharina de Graaf, laast weduwe wijlen Harmanus Oosterkamp, woonende binnen deeze steede, Eijsschers, ter eenre, contra Dirk Thielen, meede binnen deeze steede woonagtig, gedaagde ter andere zijde.
  [Volgens eisers is de gedaagde schuldig gebleven aan de nagelaten boedel een somma van f132:15:0.; voor het grootste deel van dat bedrag zou er een vergissing zijn gemaakt als gevolg van een naamverwisseling met de eveneens overleden Thomas van 't Root].

  DOOPGETUIGE (Hermanus):
  Te Beverwijk in de Rooms-Kath. kerk op 4 september 1754 van Cornelis, zoon van Hendrik Bruijnse en Cornelia Franse (mede getuige Helena Crelis).
 3. Maria (Marijtie) Franse de Grave,
  Gedoopt te Aalst in de Rooms-Kath. kerk op 23 januari 1710, overleden na 1745, mogelijk te Beverwijk
  Gehuwd te Aalst op 26 december 1740 met Adriaan Vermeulen, geboren te Tongelre ca. 1710, mogelijk te Beverwijk

  DOOPREGISTER, Aalst, Rooms-Kath. kerk, 23 januari 1710:
  Bta est Maria, filia Francisci de Grave et Petronella Simons conj.
  Suscept.: Guilielmus van ......... et Margaretha Jois noma ......... Joa Peters.

  ONDERTROUWREGISTER, Aalst, Schout en schepenen, 10 december 1740:
  Adriaan Vermeulen woonende tot Tongelre en geboortig aldaer, Jonghman ter Eenre ende Maria van de Graaff Jonge Dogter, geboortig en woonagtig tot Aelst ter andere sijde.

  TROUWREGISTER, Aalst, Schout en schepenen, 26 december 1740:
  Naar dat den voorn: Bruijdegom en Bruijt drie agter een volgende Sondaeghse huwelijkse proclamatien onverhinderlijk hebben gehadt, volgens des Relaesches des vorstens, soo van Tongelre als alhier van Aelst soo sijn deselve verders in den Standt des huwelijks gesolemniseert en bevestight; op Heden binnen Aelst desen 26e december 1740.
 4. Cornelia Franse van de Graaf,
  Gedoopt te Aalst in de Rooms-Kath. kerk op 4 februari 1713, begraven aldaar op 22 mei 1714, oud 1 jaar.

  DOOPREGISTER, Aalst, Rooms-Jath. kerk, 4 februari 1713:
  Bta est Cornelia filia Francisci van de Graaf et Petronella Simons coniuges.
  Suscept Godefridus Simons et Elisabeth Cornelis. Noe ....... Sara Simons.

  BEGRAAFREGISTER, Aalst, Rooms-Kath. kerk, 22 meij 1714:
  't kindt van Frans van Graaf laat V: & M: na.
 5. Cornelia Franse van de Graaf,  zie nr. 1181.
  Geboren te Aalst bij Eindhoven, gedoopt in de Rooms-Kath. aldaar op 10 maart 1715, overleden te Beverwijk op 22 januari 1780, oud 64 jaar.
  Gehuwd te Beverwijk in de Rooms-Kath. kerk op 14 mei 1741 met Hendrik Bruijns, geboren in Brabant (mogelijk Nederweert) ca. 1715, Rooms-Katholiek, overleden te Beverwijk op 1 juni 1771, oud ca. 55 jaar.
 6. Petronella Franse van de Graaf,
  Gedoopt te Aalst in de Rooms-Kath. kerk op 18 februari 1718.
  Gehuwd te Aalst voor Schout en schepenen op 1 februari 1742 met Kasper Willem Goossens, geboren te Aalst ca. 1715.

  DOOPREGISTER, Aalst, Rooms-Kath. kerk, 18 februari 1718:
  Bta est Petronella filia Francisci van de Graaf et Petronella Simonis conj.
  Suscep: Henricus Simonis et Anna Maria Leonardi noe ptores Joa Simonis.

  ONDERTROUWREGISTER, Aalst, Schout en schepenen, 20 januari 1742:
  Kasper Willem Goossens, Jonghman ter Eenre ende Piternella van de Graaf, Jonge Doghter ter andere sijde, beijde gebooren ende woonagtig alhier.

  TROUWREGISTER, Aalst, Schout en schepenen, 1 februari 1742:
  Naar dat den Voorn: Bruijdegom ende bruijt haare drie agter een volgende huwelijkse proclamatien onverhinderlijk hebben gehadt volgens den Relaese des Vorstens soo sijn deselve verders in den Staadt des huwelijk bevestigt op Heeden den 1 feb. 1742.
 7. Godefridus (Goort) Fransz van de Graaf,
  Gedoopt te Aalst in de Rooms-Kath. kerk op 16 maart 1722, begraven aldaar op 16 juli 1782, oud 60 jaar.
  Gehuwd te Aalst voor schout en schepenen op 14 juni 1744 met Hendrina van Mierlo, geboren te Aalst ca. 1725, overleden na 1782.

  DOOPREGISTER, Aalst, Rooms-Kath. kerk, 16 martij 1722:
  Btus est Godefridus, filius Frans van de Graaf et Petronella Simonis conj.
  Suscep.: Jacob [?] de Haan et Maria van J...

  ONDERTROUWREGISTER, Aalst, Schout en schepenen, 30 mei 1744:
  Goort van de Graeff, JM, geboortigh tot Aelst ter eenre en Hendrina van Mierlo, jongedogter geboortigh tot Aelst ter anderen sijde.

  TROUWREGISTER, Aalst, Schout en schepenen, 14 juni 1744:
  Naar dat den voorn: bruijdegom ende bruijt, drie agter een volgende sondaegse huwelijkse proclamatien onverhinderlijk hebben gehadt volgens den relaese des vorstens, soo sijn deselve verders in den staet des huwelijks ingesegent ende bevestigt.

  BEGRAAFREGISTER, Aalst, Rooms-Kath. kerk, 16 julius 1782:
  Is begraven Goort van de Graaff.
  Laat vrou en kinderen naar.
2364. Lammert NIJMAN,
Geboren in 1674.
Gehuwd in 1705 met Antie CORNELIS.

2365. Antie CORNELIS,
Geboren in 1678.

KIND:
 1. Lambertus (Lammert) Lammersz Nijman,  zie nr. 1182.
  Geboren te Grootenbarcum in het Munsterland (Dld) ca. 1710, begraven te Castricum op 3 december 1788, oud ca. 78 jaar.
  Gehuwd (1) te Castricum in de Rooms-Kath. kerk op 12 mei 1743 met Maria (Maartje) Laurus Klos, gedoopt te Castricum in de Rooms-Kath. kerk op 14 december 1711, begraven te Castricum op 29 mei 1752, oud 40 jaar.
  Gehuwd (2) te Castricum op 20 oktober 1753 met Maria (Marijtje) Marius Abels.
2370. Cornelis Huijbertz DE JONGH,
Zoon van Huijbert de Jongh [nr. 4740] en van N.N., geboren ca. 1640, mogelijk te Velsen, Rooms-Katholiek, van beroep veeboer, landbouwer, makelaar, pontgaarder, vermeld als aalmoesmeester, overleden in Velsen en aldaar begraven op 3 januari 1719, oud ca. 79 jaar.
Gehuwd voor 1682 met Grietje Engels PRINS, geboren ca. 1650, overleden tussen 1701 en 1719, waarschijnlijk te Velsen.

OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, nr. 1038, Weeskamer, Velsen, 16 februari 1675:
Compareerde Jan Jansen van der Mors, weduwnaar van Jannetje Huijberts, bij wie hij twee kinderen heeft verwekt, te weten Jan, oud 21 jr., en Claas Jansen van der Mors, oud omtrent 17 jr, aan de ene kant, en Claes Huijberse Jonge, Cornelis Huijberse Jonge, Cornelis Willemse Lans en Claes W.....se Blanck, etc.

OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, nr. 938, Schepenrol, Velsen 22 oktober en 12 november 1681 (Vierschaar):
De Heer Mr. Dammas Guldewagen, raede ende vroetschap der stadt Haerlem, contra Willem Engels Bos ende Engel Dammisz, als in huijwelijck gehadt hebbende Cornelisje Engels Bos, soo voor haerselven, mitsgaders Maritie Cornelis woonende inde Beverwijk, Claes Cornelisz en Claes Gabben, tesaemen als Erffgenaemen van Cornelis Laurensz, die een soon was van zaliger Annitie Engels Bos, in haer tijt weed: wijlen Laurens Cornelisz, alle representeren kinderen ende mede Erffgenaemen van zaliger Lijsbeth Hendricks, in haer tijt weed: van wijlen Engel Bos, haer overleden moeder en grootmoeder respective indien qualiteijt gedaen,
IDEM, 14 januari 1682:
De Heer Mr.Dammas Guldewagen, contra Jan Engelse, Dammas Engelse ende Cornelis Engelse [doorgehaald] Huijberden als getrouwt hebbende Grietje Engels, alle kinderen van Engel Dammese geprocreert bij Cornelisje Engels, haer vader ende moeder, ende uijt dien hoofde kintskinderen voor een derde part mede erffgenaemen van zaliger Lijsbeth Hendricx, haerluijden grootmoeder zaliger.

OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, nr. 938, Schepenrol, Velsen, 26 augustus 1683 (Vierschaar):
Cornelis van der Heij, eiser, contra Cornelis Huijberden, gedaagde, om te hebben vergoedinge & betalinge voor een schaep dat op de 17 januarij 1683 door de gedaagde ....... ...... ende .......den ....t geboren is ....etc.

OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, nr. 938, Scheepenrol, Velsen, 23 augustus 1684 (Vierschaar):
De Welboorene van den dorpe van Velsen van den jaere 1682, Eijsers, contra Cornelis Huijberden Jongh, gedaagde.
De Eijsers concluderen tot comdemnatie ende voldoeninge van de somme van f 5.- over twee ....... van binnelantes oncoren van den selven jaer 1682, mette costen offte concesen.

OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, nr. 1039, Weesboek, Velsen, 19 januari 1687, folio 6:
Freeck Gerritsz ende Cornelis Huijbertsen verclaare bij dese dat waar ende waarachtigh is, dat Claas Huijbertsen ter tijt hij troude met Annetie Cornelis, zijne twee zoons geprocureert bij Marritie Gerrits voor haar
moederl: erffportie heeft bewesen een somme van f 200.-, ende mede ons seer wel kennelijck is dat de kerckwegh de voorz: twee zoonen van haar oomen ende meutie is aanbestorven, welcke somme van f 200.- opde Kerckwegh zijn toegegeven, daarvoor zijlieden de voorz: kerckwegh int geheel zoude genieten en als het comt te gebeuren dat den eene zoon deser werelt quam te overlijden, dat als dan de helfte vanden overleeden zoon zoude de..... vervalle ende versterven opde zijde vande voorz: Claas Huijbertsen.
[w.g.] Frederick Gerrits Bos en Cornelis Huijbers Jongh.

OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, nr. 918, Memoriaal S&S, Velsen, 28 mei 1687, fol.6:
Gerrit Clazen Jongh voor hem selven ende de rato caverende voor Annetie Cornelis, weduwe van Claas Huijbertse Jongh verkoopt aan Cornelis Huijbertsz Jongh seecker stuck weijlandt genaampt de Kerckwegh, welck stuck landt de comparant 3/4 parte is competeerde ende de voorz: Annetie Kornelis het ander vierde part, belent ten noorden Gijsbert Sijmonze Lans ende Willem Claasse, ten oosten 't Groenelaantie, ten zuijden de Kerckwegh ende ten westen de Laagerweg, ende dat met een somme van f 375.-

OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, nr. 918, Memoriaal S&S, Velsen, 21 juli 1689, folio 94:
Schout en scheepenen taxeren op verzoek van Cornelis Huijberts Jongh enig land, toebehorende aan Annetie Cornelis, weduwe van Claas Jongh.

OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, nr. 918, Memoriaal S&S, Velsen, 23 november 1689, folio 109:
Cors Willemsz Lans als last ende procuratie hebbende van Annetie Cornelis, weduwe ende boedelhouster van Claas Huijberts Jongh, ende Gerrit Claasz Jongh, meerderjaarige naargelaaten zoon vande voorn: Claas Huijberts Jongh verkopen aan Cornelis Huijberts Jongh seecker stuck landt ganaampt Lievendaal, groot omtrent een morge gelegen in de Banne van Velsen, belent ten oosten ende zuijden de Heer Dirck Winter, ten westen Juffrou Werckhoof, ten noorden de gemeene wegh, met een somme van f 175.-


Rooms-Katholieke Engelmunduskerk in Velsen

2371. Grietje Engels PRINS,
Dochter van Engel Damasse Prins [nr. 4742] en van Cornelisje Engels Bos [nr. 4743], geboren ca. 1650, overleden tussen 1701 en 1719, waarschijnlijk te Velsen.
Gehuwd voor 1682 met Cornelis Huijbertz DE JONGH, geboren ca. 1640, mogelijk te Velsen, Rooms-Katholiek, van beroep veeboer, landbouwer, makelaar, pontgaarder, vermeld als aalmoesmeester, overleden te Velsen en aldaar begraven op 3 januari 1719, oud ca. 79 jaar.

AFSTAMMING:
Grietje Engels zou via Dammas Claes en Claes Dammas van Willem de Goede afstammen. [Zie Dammas Claes !]

OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, Schepenrol, Velsen, nr. 938 dd 22 oktober en 12 november 1681:
VIERSCHAAR:
De Heer Mr. Dammas Guldewagen, raede ende vroetschap der stadt Haerlem, contra Willem Engels Bos ende Engel Dammisz als in huijwelijck gehadt hebbende Cornelisje Engels Bos, soo voor haerselven, mitsgaders Maritie Cornelis woonende inde Beverwijk, Claes Cornelisz en Claes Gabben, tesaemen als Erffgenaemen van Cornelis Laurensz, die een soon was van zaliger Annitie Engels Bos, in haer tijt weed: wijlen Laurens Cornelisz, alle representeren kinderen ende mede Erffgenaemen van zaliger Lijsbeth Hendricks, in haer tijt weed: van wijlen Engel Bos, haer overleden moeder en grootmoeder respective indien qualiteijt gedaen.
IDEM, 14 jan.1682:
De Heer Mr. Dammas Guldewagen, contra Jan Engelse, Dammas Engelse ende Cornelis Engelse [doorgehaald] Huijberden, als getrouwt hebbende Grietje Engels, alle kinderen van Engel Dammesse geprocreeert bij Cornelisje Engels, haer vader ende moeder, ende uijt dien hoofde kintskinderen voor een derde part mede erffgenamen van zaliger Lijsbeth Hendricx, haerluijden grootmoeder zaliger.

OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, Schepenrol, Velsen, nr. 938 dd 9 januari 1686:
Vierschaar gehouden bij Cornelis Born, schout ende schepenen ondergez: op de Rechthuijse van Velsen:
Jan, Dammas, Maritie, Jan ende Arijantie Engels, ende Cornelis Huijbertse Jongh, getrout hebbende Grietie Engels, alle kinderen van Engel Dammasse, woonende onder Velsen, eijsers, Contra Arent, Jan, Aeltie ende Grietie Heijndricks, alle woonende onder Velsen, ende Aeltie Heijndrics woonende onder Schooten, alle kinderen van Heijndrick Arents ende gejustitieerde Erffgen: van Jacob Gijsberts, overleden onder Schooten voorz:, gedaagden.
Tis sulcks dat de voorz: Jacob Gijsberts opde eerste september 1679 voorde Notaris Arent Rollerius, in de Beverwijck ende seeckere getuijge, disponerende van sijn tijdelijcke goederen des eijsschers vaders, ende die overlede zijnde, deregte selffs heeft gejustistueert, off gelegateert, met seecker stuck landt, groot vier morge, genaampt de Hoogerweijt, gelegen inde Velserbroeck onder dese last, dat de eijssers soo lange Annetie Heijdricks int leeve was, aande selve jaarl: soude moeten uijtkeeren een somme van dertigh gulden die hij Jacob Gijsbertsz uijt cragte vande testamente van zijn overleden suster gehoude was te voldoen; tis wel sulcks dat de voorz: Jacob Gijsbertsz eenige tijt voor zijn overlijden het gem: stuck lants heeft vecocht aan Gerrit Jansen ende Cornelis Abrahamse, voor de somme van twee en veertigh hondert guldens, aan welcke cooppe, noch onder de coopers uijtstaande, ende rijteren [?] is, een somme van sestien hondert glt ende dat oock deselve Jacob Gijsberts de voorz: Annetie Heijndricks vanden jaarl: uijtkeeringe heeft affgecogt, maar geensints met die meeningen om 't selve legaat daar mede ter bevocerg [?], gelijck hij oock sulcke niet simpelijck vande dag, maar dat het selve legaat, soo wettigh als 't selve gemaackt was, moste hebben wederroepen, dat oock niet is geschiedt ende derhalve de eijsschers alsnoch gerechtight zijn, tot het voorz: gelegateerde stuck landt, ofte de waarde vandien, daar toe de gedaegden tegens alle redenen niets willen verstaen, mits welcke de eijsschers concluderen dat zij gedaegden sulle werden gecondemneert aande eijrs: te presteren het voorz: legaat, ende dien volgende 't voorz: gelegateerde landt te laten volgen ofte andersints, de rechte...den vandien, ter somme van twee en veertig hondert guldens, indien voegen 't selve landt is vercoght ende dat met de interest vandien jegens vier percento int jaar. Tsedert de wanvoldoeningen van de voorz: 4200: mettet verloop affslaande t...t be... sal voo... dat Jacob Gijsberts tot redemptie vande voorz: jaarl: dertigh guldens, aan Annetie Heijndricks heeft uijtge...t alsboven omni expensis ofte tot anderen.
VERVOLG dd 30 januari 1686:
Compareerden Jan, Dammas ende Cornelis Huijbertsen, haar te samen sterck maackende voor de andere kinderen ende erffgenamen van Engel Dammense, benoemen Leonard van Asperen tot hun procureur.
VERVOLG dd 20 februari 1686:
Procureur van Arent Heijdrickse e.a. noemt de eis van Jan, Dammas en Cornelis Huijbertsen impertinent en irrelevant.
VERVOLG dd 3 april 1686:B Asperen dient tot adstructie van zijn versochte provisie van inventaris.
Procureur van tegenpartij dient tot destructie vande versoghte provisie mede van inventaris en stucken en versoecke partije een dagh dispositie.
Scheepenen partijen gehoort hebbenden verclaare datter voorde eijsschers geen provisie en valt, ordonneren voorts de saacke ten prinsipaale te instrueren naar stijle.
VERVOLG dd 15 mei 1686:
Asperen dient ten prinsipaale van Inventaris en uitleg.
Tegenpartij dient mede ten prinsipaale van Extracten uijt het Register deses Dorpe note van quitantie van Annetie Heijndricks, certificatie van de bode Pieter Spijcker, Extract uijt de aangevinge vande Colloterale Successie tot Schooten en refereert voorts tot het testament van Jacob Gijsberts.
VERVOLG dd 5 juni 1686:
Jan, Dammas ende Maritie Engels, vertegenwoordigt door Asperen, versoeken om 1 dag dispositie.
VERVOLG dd 19 juni 1686:
Tegenpartij versoekt admissie omme te mogen dienen van naarderproductie, ten minste over de leges. Asperen consenteert. Tegenpartij dienvolgende dient van a..pliatie van inventaris en stucken. Asperen versoeckt copije. Scheepenen fiat.
VERVOLG dd 4 september 1686:
Scheepenen verlangen van elk der partijen 10 ducatons, "omme te gaan bij Rechtsgeleerden ten advijse".

KIND:
 1. Cornelia Cornelis de Jongh,  zie nr. 1185.
  Geboren ca. 1675, waarschijnlijk te Velsen, overleden tussen 1711 en 1718, oud ca. 40 jaar.
  Ondertrouw te Velsen op 3 februari 1703 met Claas Dirksz Tromp, geboren ca. 1675, mogelijk te Castricum of Velsen, van beroep bouwman, vermeld als aalmoesmeester te Velsen in 1715, begraven aldaar op 16 april 1716, oud ca. 40 jaar.
2376. Claes DREGER, [2376 = 4696]
Geboren ca. 1620, waarschijnlijk te Velsen.
Gehuwd, mogelijk met [N.N.] COOL.

MOGELIJKE VOOROUDER

I.
Arijs Cornelisz DREGER,
Verkoopt in 1629 een huis, erf en werf in Schoten, genaamd Schotercappel.

OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, Schoten, 13, fol. 38, 28 april 1629:
Arijs Cornelis Dreger, onze buurman, verkoopt aan Jan Arentsz te Velsen een huis, erf en werf te Schoten genaamd Schotercappel, belend ten noorden de Cappelberch, ten oosten en zuiden de weduwe van Augustijn van Teylinge, ten westen de Heerewech, voor 1375 gulden, te betalen op 4 eerstkomende meidagen.
2377. N.N. COOL, [2377 = 4697], filiatie niet bewezen.
Dochter van Cornelis Cool [nr. 4754], geboren ca. 1620.

OPMERKING:
Claes Dreger was mogelijk gehuwd met een zuster van Marritie Cool; immers na haar overlijden waren de kinderen van Claes Dreger haar voornaamste erfgenamen.

KINDEREN:
 1. Aris Claesz Dreger,  zie nr. 1188.
  Geboren ca. 1645, van beroep bouwman, welgesteld, vermeld als lid van de vierschaar, als schepen, en als weesman van Velsen tussen 1681 en 1712, overleden op 30 april 1722 in Velsen, oud ca. 77 jaar.
  Gehuwd met Duiffie Aalberts Stoutenburg.
 2. Jan Claassen Dreger,
  Geboren ca. 1655, aangesteld voogd in 1691, overleden te Velsen in 1694.

  OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, nr. 1039, Weesboek, Velsen 8 maart 1694, folio 50:
  "Reeckeninge, bewijs ende Religna die bij desen is doende Aris Claasen Dreeger als broeder van Jan Claassen Dreeger, ende Cornelis Huijbertsen jong, voor zijn broeder, in zijn leeven voogt ende administreerende de goederen van Teunissie Thomas, etc.
 3. Trijntje Claaze Dreger,
  Overleden te Velsen op 14 december 1728.

  OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, nr. 919, Memoriaal S&S, Velsen, 12 februari 1695, folio 116:
  Aris Claassen Dreeger voor zijn zelven ende als lasthebbende van sijn susters ende voor haerliede de rata caverende, Cornelis Huijbertsen als Testamentaire voocht vande kinderen van Corn: Willemsz Lans, Juffrou Reijnoutie Elberts voor wijle Sr. Pieter Wildeman, Tames Jacobs ende Pancras Lans als geauthoriseerde voochden vande kinderen en erffgenamen Cornelis Jansen Lans, Pancras Jansen Lans voor zijn zelven, Jan Jansen voor zijn selven ende de rato caverende voor zijn suster Grietie Jans, ende Jan Jansen van der Mors ende Willem Dammessen van der Heij als geauthoriseerde voochden van Jan Claassen Berghman, alle erffgenaamen van Gijsbert Sijmons Lans ende Marritie Cool, in haar leeven echteluijden, dewelcke verclaarden mette anderen geschift, gescheijden ende gedeelt te hebben ende dat in maniere hiernaarvolgende, als dat Eerst te beurte is gevallen dese volgende goederen die metter doodt ontruijmt ende gecom..... vande voornoemde Gijsbert Sijmonsen Lans en Marritie Cool, te weeten aan:
  [Volgt gedetailleerde verdeling, waarbij sommige erfgenamen van Gijsbert erfden en anderen van Marijtje Cool]
  Aris Claassen Dreeger met zijn susters ontvangen een else bossie groot 100 roeden, gelegen aande Heerewegh, een huijs van Alijt Cool staande op de Hofgeest, 1 morgen 3 en 1/2 hont genaampt de Saet gelegen op de Hofgeest, 117 roeden landt gelegen aan de Heerewegh genaampt het Hoeckie, 2 morgen landt gelegen voor de Hofgeest, 2 madt landt gelegen voorde Hoffgeest over de Waateringe, een madt gelegen inde Vroomaat, 4 madt in de Langeven, anderhalf morgen sluijscamp gelegen in de Wetsbrouck, 67 roeden inde ... ackers gemeen met Thijmon Cornelis ende kinderen van Corn: Willemsz Lans; alle goederen coomende van Marretie Cooll. De 200e penningen bedragen f 36:5:8.

  IMPOST op begraven, Velsen, 14 december 1728:
  Trijntje Claaze Dreger; f 6.0.0.
 4. Jannetje Claes Dreger,
  Overleden voor 1725, waarschijnlijk te Velsen.
  Gehuwd met Cornelis Engelsz Bruijn, overleden voor 1725, waarschijnlijk te Velsen.

  OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, nr. 919, Memoriaal S&S, Velsen, 12 februari 1695, folio 116:
  Aris Claassen Dreeger voor zijn zelven ende als lasthebbende van sijn susters ende voor haerliede de rata caverende, Cornelis Huijbertsen als Testamentaire voocht vande kinderen van Corn: Willemsz Lans, Juffrou Reijnoutie Elberts voor wijle Sr. Pieter Wildeman, Tames Jacobs ende Pancras Lans als geauthoriseerde voochden vande kinderen en erffgenamen Cornelis Jansen Lans, Pancras Jansen Lans voor zijn zelven, Jan Jansen voor zijn selven ende de rato caverende voor zijn suster Grietie Jans, ende Jan Jansen van der Mors ende Willem Dammessen van der Heij als geauthoriseerde voochden van Jan Claassen Berghman, alle erffgenaamen van Gijsbert Sijmons Lans ende Marritie Cool, in haar leeven echteluijden, dewelcke verclaarden mette anderen geschift, gescheijden ende gedeelt te hebben ende dat in maniere hiernaarvolgende, als dat Eerst te beurte is gevallen dese volgende goederen die metter doodt ontruijmt ende gecom..... vande voornoemde Gijsbert Sijmonsen Lans en Marritie Cool, te weeten aan:
  [Volgt gedetailleerde verdeling, waarbij sommige erfgenamen van Gijsbert erfden en anderen van Marijtje Cool]
  Aris Claassen Dreeger met zijn susters ontvangen een else bossie groot 100 roeden, gelegen aande Heerewegh, een huijs van Alijt Cool staande op de Hofgeest, 1 morgen 3 en 1/2 hont genaampt de Saet gelegen op de Hofgeest, 117 roeden landt gelegen aan de Heerewegh genaampt het Hoeckie, 2 morgen landt gelegen voor de Hofgeest, 2 madt landt gelegen voorde Hoffgeest over de Waateringe, een madt gelegen inde Vroomaat, 4 madt in de Langeven, anderhalf morgen sluijscamp gelegen in de Wetsbrouck, 67 roeden inde ... ackers gemeen met Thijmon Cornelis ende kinderen van Corn: Willemsz Lans; alle goederen coomende van Marretie Cooll. De 200e penningen bedragen f 36:5:8.

  OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, Velsen, 1 maart 1725:
  Abraham van Kalkar krijgt opdracht de boedel van Cornelis Engelsz Bruijn en Jannetje Claes Dreger ten behoeve van de crediteuren te gelde te maken.
2400. Johannes VESTIENS,
Geboren ca. 1645, overleden te Neeritter op 26 februari 1728, oud ca. 83 jaar.
Gehuwd te Neeritter in de Rooms-Kath. kerk op 28 oktober 1669 met Margaretha BASTERS.

TROUWREGISTER, Neeritter, Rooms-Kath. kerk, 28 oktober 1669, 269/249:
Joannes Vestiens en Margaretha Basters.
Getuige Joannes Carten.

DOOPGETUIGE:
Op 25 november 1710 in de Rooms-Kath. kerk te Neeritter van Andreas, zoon van Theodorus Vestiens en Lucia Swachten (mede getuige Geul Swachten).

2401. Margaretha BASTERS,
Geboren ca. 1650, overleden te Neeritter op 29 april 1727, oud ca. 76 jaar.

KINDEREN:
 1. Justus Vestiens,
  Gedoopt te Neeritter in de Rooms-Kath. kerk op 29 december 1670.

  DOOPREGISTER, Neeritter, Rooms-Kath. kerk, 29 december 1670, 269/18:
  Justus, zoon van Joannes Vestiens en Magdalena.
  Getuigen: Jacobus Karis en Gertruda Keyarts.
 2. Theodorus Vestiens,
  Gedoopt te Neeritter in de Rooms-Kath. kerk op 8 februari 1673.
  Gehuwd te Neeritter in de Rooms-Kath. kerk op 17 augustus 1694 met Sophia Swaghten.

  DOOPREGISTER, Neeritter, Rooms-Kath. kerk, 8 februari 1673, 269/22:
  Theodorus, zoon van Joannes Vestiens en Margaretha.
  Getuigen Lambertus Basters en Gertruda op de Heij.

  TROUWREGISTER, Neeritter, Rooms-Kath. kerk, 17 augustus 1694, 269/269:
  Theodrus Vestiens en Sophia Swaghten.
  Getuigen Joannes Driessens en Rutgerus Vestiens.

  KINDEREN:
  1. Judocus Vestiens,
   Gedoopt te Neeritter in de Rooms-Kath. kerk op 18 november 1695.

   DOOPREGISTER, Neeritter, Rooms-Kath. kerk, 18 november 1695, 268/88:
   Judocus, zoon van Theodorus Vestiens en Lucia Swaghten.
   Getuigen Rutgerus Vestiens en Christina Basters.
  2. Joannes Vestiens,
   Gedoopt te Neeritter in de Rooms-Kath. kerk op 12 juli 1698.

   DOOPREGISTER, Neeritter, Rooms-Kath. kerk, 12 juli 1698, 269/96:
   Joannes, zoon van Theodorus Vestiens en Lucia Swaghten.
   Getuigen Petrus Swaghten en Aleida Vestiens.
  3. Rutgerus Vestiens,
   Gedoopt te Neeritter, Rooms-Kath. kerk op 23 september 1701.

   DOOPREGISTER, Neeritter, Rooms-Kath. kerk, 23 september 1710, 269/106:
   Rutgerus, zoon van Theodorus Vestiens en Lucia Swaghten.
   Getuigen Joannes Basters en Gertruda Swaghten.
  4. Catharina Vestiens,
   Gedoopt te Neeritter in de Rooms-Kath. kerk op 6 januari 1703, overleden te Neeritter op 3 september 1779, oud 76 jaar.
   Gehuwd te Thorn op 12 oktober 1727 met Thomas de Hingh, gedoopt te Ophoven op 12 januari 1696, overleden te Neeritter op 16 maart 1777, oud 81 jaar.

   DOOPREGISTER, Neeritter, Rooms-Kath. kerk, 6 januari 1703, 269/110:
   Catharina, dochter van Theodorus Vestiens en Lucia Swaghten.
   Getuigen Herman Hermans en Mathea op de Cloot.
  5. Maria Vestiens,
   Gedoopt te Neeritter in de Rooms-Kath. kerk op 24 juli 1706.

   DOOPREGISTER, Neeritter, Rooms-Kath. kerk, 24 juli 1706, 269/169:
   Maria, dochter van Theodorus Vestiens en Lucia Swachten.
   Getuigen Lambertus Swachten en Margaretha Vestiens.
  6. Andreas Vestiens,
   Gedoopt te Neeritter in de Rooms-Kath. kerk op 25 november 1710.

   DOOPREGISTER, Neeritter, Rooms-Kath. kerk, 25 november 1710, 269/180:
   Andreas, zoon van Theodorus Vestiens en Lucia Swachten.
   Getuigen Joannes Vestiens en Geul Swachten.
 3. Rutgerus Vestiens,  zie nr. 1200.
  Gedoopt te Neeritter in de Rooms-Kath. kerk op 17 november 1675, van beroep boer op de Corstienhof [tegenwoordig in Belgie gelegen], overleden op 5 september 1729, oud 53 jaar.
  Gehuwd (1) te Neeritter in de Rooms-Kath. kerk op 14 april 1698 met Gertruda Coppen, overleden te Neeritter op 22 oktober 1712, oud ca. 37 jaar.
  Gehuwd (2) te Neeritter in de Rooms-Kath. kerk op 11 juli 1713 met Barbera Houben.
 4. Henricus Vestiens,
  Gedoopt te Neeritter in de Rooms-Kath. kerk op 2 februari 1680.
  Gehuwd te Neeritter in de Rooms-Kath. kerk op 21 april 1709 met Maria Wolters.

  DOOPREGISTER, Neeritter, Rooms-Kath. kerk, 2 februari 1680, 269/47:
  Henricus, zoon van Joannes Vestiens en Margaretha Basters.
  Getuigen Mathias Caris en Elisabeth Basters.
 5. Maria Catharina Vestiens,
  Gedoopt te Neeritter in de Rooms-Kath. kerk op 3 oktober 1684, overleden te Neeritter op 24 november 1751, oud 68 jaar.
  Gehuwd (1) te Neeritter in de Rooms-Kath. kerk op 24 november 1707 met Leonardus Reijven, overleden te Neeritter op 6 mei 1719.
  Gehuwd (2) te Neeritter in de Rooms-Kath. kerk op 24 november 1721 met Renerus Steijvers.

  DOOPREGISTER, Neeritter, Rooms-Kath. kerk, 3 oktober 1684:
  Maria Catharina, dochter van Joannes Vestiens en Margaretha Basters.
  Getuigen Godefridus Caris en Maria Basters.

  TROUWREGISTER, Neeritter, Rooms-Kath. kerk, 24 november 1707, 269/280:
  Leonardus Reven en Maria Catharina Vestiens.
  Getuigen Hendricus Basters en Mathias Houben.

  TROUWREGISTER, Neeritter, Rooms-Kath. kerk, 24 november 1721, 269/287:
  Renerus Steijvers en Maria Catharina Vestiens.
  Getuigen Joannes van der Hegghen en Joanna Keysers.
 6. Anna Vestiens,
  Gedoopt te Neeritter in de Rooms-Kath. kerk op 3 februari 1688.
  Gehuwd met Peter van Deur.

  DOOPREGISTER, Neeritter, Rooms-Kath. kerk, 3 februari 1688, 269/70:
  Anna, dochter van Joannes Vestiens en Margaretha Basters.
  Getuigen Lambertus op gen Bleeck en Christina Basters.
 7. Judocus Vestiens,
  Gedoopt te Neeritter in de Rooms-Kath. kerk op 23 januari 1694.

  DOOPREGISTER, Neeritter, Rooms-Kath. kerk, 23 januari 1694, 269/86:
  Judocus, zoon van Joannes Vestiens en Margaretha Basters.
  Getuigen Rutgerus op de Heij en Maria Basters.


Heilige Lambertus en Heilige Lucia kerk in Neeritter,
gebouwd in de 14e eeuw.

2432. Johannes HOOGEFELT,
Zoon van Hoogefelt [nr. 4864], geboren te Groessen ca. 1630, van beroep landbouwer, overleden na 1701.
Gehuwd te Groessen in de Rooms-Kath. kerk op 27 november 1659 met Joanna SAMME.

DOPEN EN HUWELIJKEN:
In de periode 1659-1673 slechts 1 doopakte gevonden van een van hun kinderen in Groessen.
Geen andere Hoogvelt huwelijken gevonden in Groessen 1658-1675 !

HUWELIJKS GETUIGE:
Op 30 april 1657 waren Jan Hooghfelder, Catharina Hooghfels en Bernarda Hooghfels in de RK kerk van Groessen getuigen van het huwelijk van Gisbert Egbers en Margrita Blumen.

TROUWREGISTER, Groessen, Rooms-Kath. kerk, 27 november 1659:
Johannes Hoogefelt, sponsus & Joanna Samme, sponsa.
Testes Joannes Ten Haeff, Joannes Pael, Catharina Hogefelt, Gertruidis Scutten.

2433. Joanna SAMME, ook genaamd SAMMETSE,
Geboren te Groessen ca. 1635, overleden na 13 januari 1701.

KINDEREN VAN JOHANNES HOOGEFELT EN JOANNA SAMME:
 1. Anthonius (Teunis) Hogevelder,  zie nr. 1216.
  Geboren te Groessen op 14 mei 1663, gedoopt op 21 mei 1663 in de Rooms-Katholieke kerk aldaar, overleden na 1717.
  Gehuwd (1) te Groessen in de Rooms-Kath. kerk op 12 november 1689 met Elisabeth Janse.
  Gehuwd (2) te Groessen in de Rooms-Kath. kerk op 2 februari 1701 met Bartie Krachting, geboren ca. 1680, mogelijk te Elst of Didam, overleden na 1722.
 2. Jan Hoogveld,
  Geboren ca. 1665, mogelijk te Groessen, van beroep landbouwer, overleden na 28 februari 1717.
  Ondertrouw te Elst op 30 september 1685, gehuwd (1) te Elst op 17 januari 1686 met Aerntjen Cornelissen, overleden te Elst voor 25 november 1694, eerder weduwe van Willem Joosten.
  Ondertrouw te Elst op 11 november 1694, gehuwd (2) te Elst op 25 november 1694 met Anneken Francken, geboren ca. 1670, overleden voor 9 september 1704, dochter van Franck Philipsen en Maria Jansen.
  Ondertrouw te Elst op 13 september 1704, gehuwd (3) te Elst op 28 september 1704 met Jenneke Donck, geboren te Bergerden (Huissen), ca. 1680, overleden voor 8 mei 1731, dochter van Henrik Donck.
  [bron: email Bert Roes]

  DOOPGETUIGE [Jan Hoogveld]:
  Te Elst in de Rooms-Kath. kerk op 9 april 1713 van Ariaantje Gosen Frericks.
  Te Elst in de Rooms-Kath. kerk op 19 november 1715 van Rijck, zoon van Bastiaan Jacobs en Joanna Bastiaanse.
  Te Elst in de Rooms-Kath. kerk op 28 februari 1717 van Hendrick, zoon van Jan Cornelise en Aaltje Bannink.
 3. Klaes Hooghfelt, [Filiatie niet bewezen]
  Geboren voor 1670, vermeld als doop- en huwelijkgetuige in Groessen in 1690, 1691 en 1701.

  DOOP- EN HUWELIJKS GETUIGE:
  Te Groessen in de Rooms-Kath. kerk op 4 juni 1690 van Joannes, zoon van Thonis Hooghfelt en Lisbeth Janse.
  Te Groessen in de Rooms-Kath. kerk op 4 februari 1691 van Hermannus, zoon van Berndt Boeckhorst en Mechelt Willemse.
  Te Groessen in de Rooms-Kath. kerk op 2 februari 1701 van het huwelijk van Tunnis Hooghfelt en Bartie Krachting.
 4. Joanna Hoogveld,
  Geboren ca. 1685, vermeld als doopgetuige in Elst in 1705, 1715 en 1717.
  Gehuwd te Elst in de Rooms-Kath. kerk op 28 april 1720 met Willem van Kerckhof, geboren voor 1700.

  DOOPGETUIGE:
  Te Elst in de Rooms-Kath. kerk op 18 september 1705 [geul] van Jasper, zoon van Jan Hoogveld en Jenneke Vonck.
  Te Elst in de Rooms-Kath. kerk op 19 november 1715 van Rijck, zoon van Bastiaan Jacobs en Joanna Bastiaanse.
  Te Elst in de Rooms-Kath. kerk op 21 juli 1717 van Joes Wilhelmus, zoon van Jan Janse en Lijsbeth Peters (Peters: Jan Hoogveld junior en Joanna Hoogveld).
  Te Elst in de Rooms-Kath. kerk op 30 november 1717 van Anna, dochter van Theunis Hoogveld en Bertje Crechte.

  TROUWREGISTER, Elst, Rooms-Kath. kerk, 28 april 1720:
  Willem van Kerckhof met Joanna Hooghveldt.
2450. (Derck ?) KLOPPENBURGH,
Geboren ca. 1650, mogelijk in De Hoeven (bij Elst).
Gehuwd met N.N.

KINDEREN:
 1. Geertruijd Kloppenburgh,  zie nr. 1225.
  Geboren te De Hoeven ca. 1675, overleden na 1733.
  Gehuwd te Huissen in de Rooms-Kath. kerk op 25 april 1701 met Geurt Schrijvers, geboren te Lent ca. 1670, eerder gehuwd met Geurtje van Ros.
 2. Jan Kloppenburgh.
  Geboren ca. 1685, mogelijk te Huissen, vermeld als doopgetuige in 1738.
  Gehuwd te Huissen in de Rooms-Kath. kerk op 22 april 1714 met Helena Peters.
  Gehuwd (2) te Loo in de Rooms-Kath. kerk op 20 juni 1721 met Gettruda Hendricksen, ook Gertrudis Hendricksen.
  Gehuwd (3) te Duiven in de Rooms-Kath. kerk op 1 juli 1724 met Margrita Bosmans.
  Mogelijk gehuwd (4) met Margriet Polmans [?], Mogelijk gehuwd (5) te Huissen in de Rooms-Kath. kerk op 26 februari 1737 met Elisabeth Renssen.

  TROUWREGISTER, Huissen, Rooms-Kath. kerk, 22 aprilis 1714:
  Spon: Jan Kloppenburgh, Helena Peters.
  Testes Peter Hooghwout, Lisabeth Bartelingh.

  TROUWREGISTER, Loo, Rooms-Kath. kerk, 20 juni 1721:
  Gettruda Hendricksen et Joannes Kloppenborger.
  Testes Gerrarda Limpers, Aleijda Rexincks, Wolter Jansen.

  TROUWREGISTER, Duiven, Rooms-Kath. kerk, 1 juli 1724:
  Margaretha Boosmans en Joannes Cloppenburger.
  Testes Gertrude Boumans, Joannes Coeman, [N.N.] Wijchman.

  TROUWREGISTER, Westervoort, Rooms-Kath. kerk, 26 februari 1737:
  Jan Kloppenburg, wed. van Margriet Polmans en Elisabeth Renssen, wed. van Antonij Casteleijn.

  DOOPGETUIGE:
  Te Huissen in de R. K. kerk op 6 mei 1738 van Joannes, zoon van Aarnt Kloppenburg en Willemijn Stoffels (getuigen [Jan Kloppenburg et Willemijn Kloppenburg].

  KINDEREN UIT HET EERSTE HUWELIJK:

  1. Theodorus Kloppenburgh, ook Derck Kloppenburgh,
   Gedoopt te Huissen in de Rooms-Kath. kerk op 13 oktober 1714. Gehuwd voor 1744 met Theodora Berens, gedoopt te Huissen in de R. K. kerk op 27 juni 1723, dochter van Jacob Berens [nr. 1226] en Anna van Munster [nr. 1227].

   DOOPREGISTER, Huissen, R. K. kerk, 13 oktober 1714:
   Puer Theodorus.
   Parent Jan Kloppenburgh et Helena Peters.
   Patrin Arent Kloppenburgh et Maria Peters.
  2. Petrus Kloppenborgh,
   Gedoopt te Loo in de R. K. kerk op 25 februari 1716, overleden voor 1720.

   DOOPREGISTER, Loo, R. K. kerk, 25 februari 1716.
   Puer Petrus.
   Parent Joannes Kloppenborgh et Helena Peters,
   Patrin Henrica Spaens et Henrica Jansen.
  3. Wilhelma Kloppenborgh,
   Gedoopt te Loo in de R. K. kerk op 27 juli 1718.

   DOOPREGISTER, Loo, R. K. kerk, 27 juli 1718.
   Puella Wilhelma.
   Parent Joannes Kloppenborgh et Helena Peters.
   Patrin Henrica Roelefs et Henricua ter Haar.
  4. Petrus Kloppenborgh,
   Gedoopt te Loo in de R. K. kerk op 13 november 1720.
   DOOPREGISTER, Loo, R. K. kerk, 13 november 1720:
   Puer Petrus.
   Parent Joannes Kloppenborgh et Helena Peters.
   Patrin Sophia Spans et Bernardus Wolters.
  KIND UIT HET DERDE HUWELIJK:

  1. Elisabeth Kloppenborger,
   Gedoopt te Loo in de Rooms-Kath. kerk op 19 juni 1726.

   DOOPREGISTER, Loo, Rooms-Kath. kerk, 19 juni 1726:
   Puella Elisabeth.
   Parent Joannes Kloppenborger et Margrita Bosmans.
   Patrin Everardus Albers et Gettrudis Kloppenborgers.
 3. Aerndt Kloppenburgh,
  Gehuwd te Huissen in de R. K. kerk op 2 mei 1731 met Willemijn Stoffels.
  TROUWREGISTER, Huissen, Rooms-Kath. kerk, 2 mei 1731:
  Arendt Kloppenburgh, Willemijn Stoffels.
  Test: Anna Maria Leysjes et Roeloff Evers.

  KINDEREN:
  1. Theodorus Kloppenburg,
   Gedoopt te Huissen in de R. K. kerk op 24 januari 1732, overleden voor 13 april 1733.

   DOOPREGISTER, Huissen, Rooms-Kath. kerk, 24 januari 1732:
   Puer Theodorus,
   Parent Aerndt Kloppenburgh et Willemijn Stoffels,
   Patrin Arnoldus van Vleuten et Gertruit Kloppenbugh.
  2. Theodorus Cloppenburgh,
   Gedoopt te Huissen in de R. K. kerk op 13 april 1733.

   DOOPREGISTER, Huissen, Rooms-Kath. kerk, 13 april 1733.
   Puer Theodorus,
   Parent Arendt Cloppenburgh et Willemijn Stoffel,
   Patrin Arnoldus van Vleuten et Gertruit Cloppenburgh.
  3. Elisabetha Kloppenburg,
   Gedoopt te Huissen in de R. K. kerk op 2 oktober 1735.

   DOOPREGISTER, Huissen, Rooms-Kath. kerk, 2 oktober 1735:
   Puella Elisabetha,
   Parent Arent Kloppenburg et Willemijn Stoffels.
   Patrin Arent Schrijver et Catrijn Schrijvers.
  4. Joannes Kloppenburg,
   Gedoopt te Huissen in R. K. kerk op 6 mei 1738.

   DOOPREGISTER, Huissen, Rooms-Kath. kerk, 6 mei 1738:
   Puer Joannes.
   Parent Aarnt Kloppenburg et Willemijn Stoffels,
   Patrin Jan Kloppenburg et Willemijn Kloppenburg.
2452. Johannes BERENDS,
Zoon van Bernt Berends [nr. 4904] en Stin Ortmans [nr. 4905], gedoopt te Rees op 25 mei 1654, woont te Rindern bij Kleef (1686-1695), overleden aldaar op 17 mei 1703, oud 48 jaar.
Gehuwd te Rees op 29 maart 1686 met Gertrudis GOSENS, gedoopt te Rees in de Rooms-Kath. kerk op 12 juni 1652.

REES:
Stadje aan de Rijn, tussen Emmerik en Wesel.

2453. Gertrudis GOSENS,
Dochter van Derick Gosens [nr. 4906] en Sophia Kerksk (Rechkes) [nr. 4907], gedoopt te Rees in de Rooms-Kath. kerk op 12 juni 1652.
[bron: website Family search]

KINDEREN:
 1. Jacob Berends,  zie nr. 1226.
  Gedoopt te Rindern op 24 juni 1686.
  Gehuwd te Huissen in de Rooms-Kath. kerk op 24 februari 1707 met Anna van Munster.
 2. Maria Berends,
  Gedoopt te Rindern op 20 januari 1689, overleden aldaar op 17 januari 1739, oud 49 jaar.
 3. Bernardus Berends,
  Gedoopt te Rindern op 4 januari 1691, overleden aldaar op 27 juli 1691, oud ruim 6 maanden.
 4. Catharina Berends,
  Gedoopt te Rindern op 18 maart 1693, overleden aldaar op 20 januari 1694, oud 10 maanden.
 5. Johannes Berends,
  Gedoopt te Rindern op 7 oktober 1695, overleden aldaar op 18 januari 1732, oud 36 jaar.
2472. Berent HOLTUS, [Filiatie niet bewezen],
Mogelijk een zoon van Jan Holtus [nr. 4944] en Aaltje N.N. [nr. 4945], geboren ca. 1635.
Gehuwd te Didam op 30 mei 1660 met Aeltjen TEN STRAET.

2473. Aeltjen TEN STRAET, [Filiatie niet bewezen],
Mogelijk een dochter van Hendrick ten Straet [nr. 4946], geboren ca. 1635.

KIND:
 1. Hendricus Holtus,  zie nr. 1236.
  Geboren ca. 1670, mogelijk te Didam of Zevenaar, in 1714 vermeld als onderscholtes, overleden te Didam in september 1734, oud ca. 64 jaar.
  Gehuwd te Wehl in de Rooms-Kath. kerk op 12 mei 1697 met Aeltien (Eultien, Aldegondis) Buckers.
2476. Willem STEIJNTIES,
Geboren ca. 1640, mogelijk te Wehl, overleden na 1678.
Gehuwd voor 1668, mogelijk te Wehl met Lutgarda (Lutie) GUERS.

DOOPGETUIGE:
Te Wehl in de Rooms-Kath. kerk op 21 augustus 1672 van Henricus, zoon van Derick Hendericksen en Elisabeth Guerts.

2477. Lutgarda (Lutie) GUERS,
Geboren voor 1650, mogelijk te Wehl.

KINDEREN:
 1. Joannes (Jan) Steinties,
  Gedoopt te Wehl in de Rooms-Kath. kerk op 25 september 1667, van beroep landbouwer, pachter, overleden te Didam op 26 januari 1740, oud 72 jaar.
  Gehuwd voor 1697 met Jenneke van Galen.

  DOOPREGISTER, Wehl, Rooms-Kath. kerk, 25 september 1667:
  Baptizatus Joannes filius Guilielmi Steinties et Lurgardis Guerts.
  Patrin Wander Gudde et Bernarda Gudde.

  RECHTERLIJK ARCHIEF, Protocol van bezwaar, Didam, 1 november 1727:
  Jufrou Angelina Damins, weduwe van Nicolaij Waiop stelt een verklaring op waarin overeengekomen wordt dat zij elk jaar f 210.- zal ontvangen van haar dochters met als onderpand de boerenhoeve waarop Jan Steintjes woont.

  OVERLIJDENSREGISTER, Didam, Rooms-Kath. kerk , 26 januari 1740:
  Obiit Joes Steinties oid Sacrtis munita.

  DOOPGETUIGE:
  In Didam in de Rooms-Kath. kerk op 1 december 1707 van Hendrin Steinties, dochter van Geurt en van Neuleken Dijkers.
  In Didam in de Rooms-Kath. kerk op 27 augustus 1712 van Beernt van Galen, zoon van Steven en van Beerntje Beernse.
 2. Henrica Steintiens,
  Gedoopt te Wehl in de Rooms-Kath. kerk op 24 februari 1669, vermeld als doopgetuige in 1689.

  DOOPREGISTER, Wehl, Rooms-Kath. kerk, 24 februari 1669:
  Baptizata Henrica filia Wilhelmi Steintiens et Lutgardis Guerts.
  Patrin Herman Garrits en Wessel Thunissen.

  DOOPGETUIGE:
  Te Wehl in de Rooms-Kath. kerk op 2 april 1689 van Elisabeth Adams Reijnders.
 3. Joanna (Jenneke) Steijnies,
  Gedoopt te Wehl in de Rooms-Kath. kerk op 22 oktober 1671, vermeld als doopgetuige in 1705.

  DOOPREGISTER, Wehl, Rooms-Kath. kerk, 22 8bris 1671:
  Baptisata Joanna filia Wilhelmi Steijnies et Lutie Guers.
  Patrinus Willem Steijnies, Patrina Liesbet Weitien.

  DOOPGETUIGE:
  Te Didam in de Rooms-Kath. kerk op 5 april 1705 van Gertruidt Steinties, dochter van Geurt Steinties en Neuleken Dijkers.
 4. Guert Steinties,  zie nr. 1238.
  Gedoopt te Wehl in de Rooms-Kath. kerk op 12 november 1672, van beroep landbouwer op Keldermans Hofstede in de buurtschap Holthuizen, overleden te Holthuizen (gem. Didam) 1749-1751.
  Ondertrouw te Didam in de Geref. kerk op 21 januari 1703 met Arnolda (Neuleken, Naleken) Dijkerts.
 5. Evert Steijnties,
  Gedoopt te Wehl in de Rooms-Kath. kerk op 27 april 1675.

  DOOPREGISTER, Wehl, Rooms-Kath. kerk, 27 april 1675:
  Baptizatus Evert filius Willem Steijnties et Lutie Guers, quam Susceperint Jan Thomis et Eultien Steijnties.
 6. Henderica Steinties,
  Gedoopt te Wehl in de Rooms-Kath. kerk op 31 januari 1678.
  Gehuwd te Wehl in de Rooms-Kah. kerk op 12 augustus 1704 met Hendrick Bartels.

  DOOPREGISTER, Wehl, Rooms-Kath. kerk, 31 januari 1678:
  Baptisata Henderica filia Willem Steinties et Lutgarda Guert, patrin: Peeter Loeffs custos et Cent Guert: Kilder.

  TROUWREGISTER, Wehl, Rooms-Kath. kerk, 12 augustus 1704:
  Coniunctie Henderick Bartels et Hendersken Steijnties, testes Wilhelm Loeffs et Derrick Steijnties.
 7. Derrick Steijnties,
  Vermeld als getuige in 1704 en 1715.

  TROUWGETUIGE:
  Te Wehl in de Rooms-Kath. kerk op 12 augustus 1704 van Henderrick Bartels en Hendersken Steijnties.

  DOOPGETUIGE:
  Te Wehl in de Rooms-Kath. kerk op 1 december 1715 van Wilhelmus, zoon van Joannes Steijnties en Anneken Rooring.
 8. Luth Steinties,
  Vermeld als doopgetuige in 1705.

  DOOPGETUIGE:
  Te Didam in de Rooms-Kath. kerk op 21 december 1705 van Peternel Scherder, dochter van Gerrit Scherder en Henderske Gerritsen.
2478. Garrit DIJCKER,
Zoon van Garrit Dijcker [nr. 4956] en van N.N. [nr. 4957], gedoopt te Doetinchem in de Geref. kerk op 26 februari 1637, overleden na 1729.
Gehuwd met N.N.

DOOPREGISTER, Doetinchem, Geref. kerk, 26 februari 1637:
Garret Dijcker s.g. Garret.
Get. Freck Lenssinck, noch man op Poelkamptstees, noch vroue ut Lant van de Barchge.

[bron: email Theo Dikker

2516. Lubbert N.N.,
Geboren ca. 1645.
Gehuwd met N.N.

KINDEREN:
 1. Jan Lubberts,  zie nr. 1258.
  Geboren ca. 1675.
  Gehuwd ca. 1700 met Beerntie Beernsen Rijswicks.
 2. Eultien Lubberts,
  Geboren ca, 1680.
  Gehuwd voor 1707 met Cornelis Coeberg.

  DOOPGETUIGE (Cornelis Coeberg):
  Op 7 april 1706 te Didam in de Rooms-Kath. kerk van Anna, dochter van Jan Lubbertsen en Beerntie Beerntsen; Mede getuige Engel Jansen.
2526. Henricus WILLEMSEN,
Geboren ca. 1640, mogelijk in Duiven, Rooms-Katholiek, overleden op 29 december 1673 in Duiven, oud ca. 33 jaar.
Gehuwd op 25 juni 1665 in de Rooms-Kath. kerk van Duiven met Henrica BITTERS.

HUWELIJKSAKTE, Duiven RKK, 25 junij 1665:
Henricus Willemsen et Henrica Bitters, testibus Haeffkesbrinck et Hermanno Tonnissen.

2536. N.N. STARING,
Geboren ca. 1655.
Gehuwd ca. 1680 met N.N.

KINDEREN:
 1. Henricus Staring,  zie nr. 1268.
  Geboren ca. 1680, mogelijk te Oud-Zevenaar, Rooms-Katholiek, overleden na 1751.
  Gehuwd te Oud Zevenaar in de Rooms-Kath. kerk op 28 juli 1706 met Theodora (Derske) Engelen, gedoopt te Oud Zevenaar in de Rooms-Kath. kerk op 8 september 1686, van beroep vroedvrouw, overleden na 1750, mogelijk te Oud-Zevenaar.
 2. Gertrudis Staering,
  Geboren ca. 1690, overleden na 1720.
  Gehuwd te Oud Zevenaar in de Rooms-Kath. kerk op 20 januari 1714 met Winandus Gerritsz Engelen, gedoopt te Oud Zevenaar in de Rooms-Kath. kerk op 28 maart 1691, zoon van Gerardus Engelen en Margareta Wijntjes.

  TROUWREGISTER, Oud Zevenaar, Rooms-Kath. kerk, 28 juli 1714:
  Winant Engelen, Gertruijt Staringh.
  Testes Henrici Staring et soror et pluris.
 3. Joanna Staringh,
  Geboren voor 1690, vermeld als doopgetuige in 1707 en 1708.

  DOOPGETUIGE:
  Te Oud Zevenaar in de Rooms-Kath. kerk op 13 mei 1707 van Gerarda, dochter van Henricus Staring en Theodora Engelen.
  Te Oud Zevenaar in de Rooms-Kath. kerk op 13 mei 1708 van Gerarda, dochter van Henricus Staring en Theodora Engelen.
 4. Henrica Staring,
  Geboren voor 1705, vermeld als doopgetuige in 1720.

  DOOPGETUIGE:
  Te Oud Zevenaar in de Rooms-Kath. kerk op 23 augustus 1720 van Wilhelmina, dochter van Winandus Engelen en Gertrudis Staring.
2538. Gerardus ENGELEN,
Geboren ca. 1660 [NIET in Duiven,Loo of Groessen], overleden te Oud Zevenaar op 7 mei 1701, begraven aldaar op 11 mei 1701, oud ca. 40 jaar.
Gehuwd te Oud Zevenaar in de Rooms-Kath. kerk op 30 november 1684 met Margareta WIJNTJES.

TROUWREGISTER, Oud Zevenaar, Rooms-Kath. kerk, 30 november 1684:
Juncti matrim: Gerrit Engele et Margaretha Wijntiens; Testes Custos Alb: Ontijdt et Wilhelma Moerkens.

OVERLIJDENSREGISTER, Oud Zevenaar, Rooms-Kath. kerk, 7 maij 1701:
Gerardus Engelen.

BEGRAAFREGISTER, Oud Zevenaar, Rooms-Kath. kerk, 11 maij 1701:
Sepultis Gerardis Engelen.

2539. Margareta WIJNTJES,
Geboren ca. 1660, mogelijk te Oud Zevenaar, overleden na 1708.

KINDEREN:
 1. Theodora (Derske) Engelen,  zie nr. 1269.
  Gedoopt te Oud Zevenaar in de Rooms-Kath. kerk op 8 september 1686, van beroep vroedvrouw, overleden na 1750, mogelijk te Oud-Zevenaar.
  Gehuwd te Oud Zevenaar in de Rooms-Kath. kerk op 28 juli 1706 met Henricus Staring, geboren ca. 1680, mogelijk te Oud-Zevenaar, Rooms-Katholiek, overleden na 1751.
 2. Winandus Gerritsz Engelen,
  Gedoopt te Oud Zevenaar in de Rooms-Kath. kerk op 28 maart 1691.
  Gehuwd te Oud Zevenaar in de Rooms-Kath. kerk op 20 januari 1714 met Gertrudis Staering, geboren ca. 1690, mogelijk te Oud Zevenaar, overleden na 1720.

  DOOPREGISTER, Oud Zevenaar, Rooms-Kath. kerk, 28 maart 1691:
  Bapt: Winandi filii Gerardi Engele et Margareta Wijnties Coniugi.
  Patrinus Wlhelmi ....., patrini Gudula Wijnties.

  TROUWREGISTER, Oud Zevenaar, Rooms-Kath. kerk, 28 juli 1714:
  Winant Engelen, Gertruijt Staringh.
  Testes Henrici Staring et soror et pluris.

2548. Adamus BODDE, ook Daam BODDEN,
Zoon van Nicolaus Bodde [nr. 5096] en van Aerntien Franken [nr. 5097], gedoopt te Neder-Elten op 7 december 1642, overleden te Beek (Bergh) op 11 augustus 1702 aan de Rode Loop (dysenterie), oud 59 jaar.
Gehuwd te Zeddam op 20 mei 1678 met Margarite GUDDE.

GILDEBOEK VAN SINT-JAN TE BEEK, 1702:
Bijgehouden door Christiaan Meurs, koster-schoolmeester en gildeschrijver:
"Anno 1702 is den Roode Loop geweest van .... S. Laurent [10 augustus] tot Kersemis [25 december], 46 gestorve, soo Jonck als out. De pastoor eerst en de Custer lest."
De namen der volwassenen (24):
Cornelius Biderwant missionarius in Beeck (de pastoor).
24-08-1702: Henricus Hermsen.
25-08-1702: Oswaldus Verhejen.
29-08-1702: Barbara Lentsen.
31-08-1702: Cornelius Verhejen.
01-09-1702: Adamus Bodde senior.
02-09-1702: Swibertus Verhejen.
02-09-1702: Anna Joosten.
05-09-1702: Nicolaus Bodde.
06-09-1702: Joannes Lamers.
15-09-1702: Henricus Verhejen.
16-09-1702: Wilhelmus Jansen.
18-09-1702: Joannes Bodde.
20-09-1702: Theodora Schuermans.
20-09-1702: Reinerus Lamers.
22-09-1702: Gerardus Bitter.
01-10-1702: Joanna Philipsen.
01-10-1702: Aleida Gertsen.
03-10-1702: Henrica Philipsen.
04-10-1702: Joannes Dercksen.
05-10-1702: Bernardus Hermsen.
05-10-1702: Maria Gertsen.
11-12-1702: Albertus Bernsen.
11-12-1702: Petrus Muers [de koster].

OPMERKING:
Bij huwelijk in 1678 dispensatie verleend door Joannes Bisschop de Castro, Apostolisch Vicaris, met als penitentie voor het echtpaar het morgen- en avondgebed te leren, alsmede ijverig en devoot de katholieke godsdienstoefeningen bij te wonen.

2549. Margarite GUDDE, ook Griet LAMERTS,
Dochter van Lambertus Gudden [nr. 5098] en van Joanna Drivers [nr. 5099], gedoopt te Neder-Elten op 23 december 1646, overleden te Beek (Bergh) op 5 maart 1717, oud 70 jaar.
Margarite was eerder gehuwd (1) met Willem WOLFEN.

KINDEREN:

 1. Nicolaus Bodde,
  Gedoopt te Wehl op 12 augustus 1682, overleden voor 13 augustus 1684.
 2. Nicolaus Bodde,
  Gedoopt te Zeddam op 13 augustus 1684, overleden te Beek (Bergh) kort voor 5 september 1702 aan de Rode Loop (Dysenterie), oud 18 jaar.
 3. Lambertus Bodde, ook Laemert Bodde,  zie nr. 1274.
  Gedoopt te Beek (Bergh) in de Rooms-Kath. kerk op 27 september 1687, van beroep landbouwer, vermeld als doopgetuige in 1752, overleden voor 18 januari 1760.
  Gehuwd te Beek (Bergh) in de Rooms-Kath. kerk op 25 juni 1713 met Theodora Tervoert.

BODDE EN TERVOERT IN BEEK, GEM. BERGH:

DOOPREGISTER, Beek, gem. Bergh, 4 april 1685:
Baptizata Margaritha Bodde, parentes Henricus Bodde et Elisabetha Henrixen.
Patr: Joes Bodde et Elisabetha Bodde.

DOOPREGISTER, Beek, gem. Bergh, 21 junii 1685:
Baptizata Joanna Bodden, parentes Joes Bodde et Maria Jansen.
Patr: Stephanus Baackman, Elisabetha Henrixen et Elisabetha Jansen.

DOOPREGISTER, Beek, gem. Bergh, 18 november 1685:
Baptizatus e Petrus Scholten, parentes Bernardus Scholten et Catharina Henrixen.
Patr: Joes Bodde, Wilhelmus Henrixen et Aleida Giesbers.

DOOPREGISTER, Beek, gem. Bergh, junii 1686:
Baptizata e Aleidis Bodde, parentes Adamus Bodde et Joanna Schuermans.
Patr: Henricus Bodde, Theodora Schuermans, Agnes Bodde.

DOOPREGISTER, Beek, gem. Bergh, 29 junii 1686:
Baptizatus Hermannus Henrixen, parentes Joes Henrixen et Anna Schuermans.
Patr: Bernardus Schuermans, Adamus Bodde et Henrica Henrixen.

DOOPREGISTER, Beek, gem. Bergh, 21 september 1686:
Baptizata e Elisabetha Bodde, parentes Henricus Bodde et Christina Loeven.
Patr: Franciscus Bodde, Wilhelmina Loeven.

DOOPREGISTER, Beek, gem. Bergh, 4 october 1686:
Baptizata e Joanna Dappers, parentes Hermannus Dapper et Elisabetha Jansen.
Patr: Joes Bodde, Catharina Henrixen et .......na van Veelen.

DOOPREGISTER, Beek, gem. Bergh, 8 december 1686:
Baptizatus e Cornelius Baackman, parentes Stephanus Baackman et Betrudis Bodde.
Patr: Joes Baackman, Adamus Bodde et Maria Jansen.

DOOPREGISTER, Beek, gem. Bergh, 8 december 1686:
Baptizata e Aleidis Bodde, parentes Joes Bodde et Maria Jansen.
Patr: Henricus Bodde, Joanna Jansen et Theodora Jansen.
2550. Derk TER VOERT,
Geboren ca. 1655, mogelijk te Zeddam.
Gehuwd te Zeddam op 10 december 1682 met Beeltje TER HORST.

2551. Beeltje TER HORST,
Geboren ca. 1660.

KIND:
 1. Theodora Tervoert,  zie nr. 1275.
  Geboren ca. 1690, mogelijk te Zeddam.
  Gehuwd te Beek (Bergh) in de Rooms-Kath. kerk op 25 juni 1713 met Lambertus Bodde, ook Laemert Bodde, gedoopt te Beek (Bergh) in de Rooms-Kath. kerk op 27 september 1687, van beroep landbouwer, vermeld als doopgetuige in 1752, overleden voor 18 januari 1760.

2556. Jan DONDERSWINCKEL,
Geboren ca. 1650, mogelijk te Hengelo (Gld), vermeld als lidmaat Geref. kerk van Steenderen in 1692.
Gehuwd ca. 1675, mogelijk te Hengelo (Gld) met Geertien GARRITS.

LIDMATEN, Steenderen, Geref. kerk, 1692-1773, blz. 14:
Toldijk:
Donderwinckel:
202. Jan.
203. Geertien.
204. Jan ter Stege............obiit.

MOGELIJKE VOOROUDERS:
Berent Donderwinkel, vermeld als pachter (1647), wonende te Engelenborgh, ook wel Donderwinckel, overleden voor 1682, mogelijk te Zelhem.
Huwde (1) in 1630 met Helena.
Huwde (2) in 1660 met Hendersken Donderwinkel.
Hendersken huwde (2) te Vorden op 19 februari 1682 met Tonnis Freriksen, zoon van Frerik Boesen.
Kinderen uit deze relaties:
 1. Anneken Berendsen Donderwinkel,
  Geboren ca. 1635.
  Gehuwd te Hengelo (Gld) op 6 januari 1661 met Derck Stuijrman, geboren te Zutphen, zoon van Evert Stuijrman.
 2. Arent Berents Donderwinkel,<
  Geboren ca. 1660.
  Gehuwd (1) in 1687 met Aeltien Feith op de Grote Lankhorst, overleden voor 7 juli 1688, dochter van Feith (Vith) op de Grote Lankhorst en van Griete Menckvelt.
  Gehuwd (2) te Steenderen op 7 juli 1688 met Egbertien Berents.
 3. Jan Berents Donderwinkel,
 4. Jasperke Berents Donderwinkel,
  Geboren ca. 1630.
  Gehuwd te Vorden op 1 september 1651 met Gerrit toe Noortwick, zoon van Lubbert toe Noortwick.
 5. Willemke Berents Donderwinkel,
  Geboren ca. 1640.
  Gehuwd te Hengelo op 16 oktober 1664 met Lubbert van de Grote Lankhorst, gedoopt te Vorden op 16 april 1637, zoon van Feith (Vith) op de Grote Lankhorst en van Griete Menckvelt.

2557. Geertien GARRITS,
Geboren ca. 1655, mogelijk te Hengelo (Gld), vermeld als lidmaat Geref. kerk van Steenderen in 1692.

KINDEREN:
 1. Garrit Jansen Donderwinckel,
  Geboren ca. 1676.
  Gehuwd te Drempt in 1698 met Trijntien Jansen.
 2. Hendrik Jansen Donderwinckel,
  Geboren ca. 1678, overleden te Hengelo (Gld) voor 11 juli 1733.
  Gehuwd (1) te Hengelo (Gld) op 15 september 1703 met Anneken Berends, geboren te Hengelo (Gld) ca. 1680, overleden aldaar op 10 april 1721, oud ca. 40 jaren.
  Gehuwd (2) te Hengelo (Gld) op 22 mei 1721 met Anneken Hendriks Ketterink, geboren te Eibergen ca. 1690.

  TROUWREGISTER, Hengelo (Gld), Geref. kerk, 15 september 1703:
  d. 15 7bris.
  Henrik Donderwinkel, j.m. soon van Jan Donderwinckel uijt Steenren, met Anneken Elderinks, wed. van wijlen Reint Elderink uijt Hengelo.
 3. Willem Jansen Donderwinckel,
  Geboren ca. 1682.
  Gehuwd te Drempt in 1713 met Teuntje Wansink.
 4. Catharina Jansen Donderwinckel,
  Geboren ca. 1686.
  Gehuwd te Steenderen in 1716 met Coenraad Janssen.
 5. Berend Jansen Donderwinckel,  zie nr. 1278.
  Mogelijk geboren te Hengelo (Gld) ca. 1690, overleden te Toldijk op 14 november 1759, begraven in de kerk op 20 november, oud ca. 69 jaren.
  Ondertrouw te Warnsveld in de Geref. kerk op 10 oktober 1722 met Jenneken Everts Wullink.
 6. Kunneken Donderwinckel, ook Cunnera Donderwinckel,
  Geboren te Toldijk, gedoopt te Steenderen in de Geref. kerk op 2 december 1694.
  Gehuwd (1) te Hengelo (Gld) in de Geref. kerk, ondertrouw aldaar op 27 januari 1719 met Willem Plante, afkomstig uit Varsseveld, zoon van Derk Plante.
  Gehuwd (2) te Hengelo (Gld) in de Geref. kerk op 10 november 1743, ondertrouw aldaar op 19 oktober 1743 met Engbert Gerritzen op 't Wiel.

  DOOPREGISTER, Steenderen, Geref. kerk, 2 december 1694:
  Kunneken, k.v. Jan Donderwinckel en Geertien Garrits in den Toldijk.

  ONDERTROUWREGISTER, Hengelo (Gld), Geref. kerk, 27 januari 1719:
  Willem Plante, n.s. van wijlen Derk Plante uijt Varsseveld, met Cunnera Donderwinkel, j.d. van Jan Donderwinkel uijt Steendren.

  ONDERTROUWREGISTER, Hengelo (Gld), Geref. kerk, 19 oktober 1743:
  Engbert Gerritzen op 't Wiel onder Steendre, wed. van wijl. Jenneken Willemzen, met Cunnera Donderwinkel, wed. van wijl. Plante onder Hengeloo.
  Cop. 10 nov.
2558. Evert Willems WULLINK,
Zoon van Willem Tonnissen [nr. 5116] en N.N., geboren ca. 1670.
Ondertrouw te Vorden op 17 maart 1698 met Altjen Jansen WEEINK.

2559. Altjen Jansen WEEINK,
Dochter van Jan Weeink [nr. 5118] en Gertjen Bijvanck [nr. 5119], gedoopt te Vorden in de Geref. kerk op 7 februari 1675.

DOOPREGISTER, Vorden, Geref. kerk, 7 februari 1675:
Jan Weenck sijn kindren laten doopen een Gertjen ander Altjen.

KINDEREN:
 1. Jenneken Everts [Wullink],  zie nr. 1279.
  Gedoopt te Warnsveld in de Geref. kerk op 14 mei 1699.
  Ondertrouw te Warnsveld in de Geref. kerk op 10 oktober 1722 met Berend Jansen Donderwinckel.
 2. Gerritien Everts,
  Gedoopt te Warnsveld in de Geref. kerk op 24 april 1701.
  Ondertrouw te Warnsveld in de Geref. kerk op 6 december 1727 met Jan ......

  DOOPREGISTER, Warnsveld, Geref. kerk, 24 april 1701:
  Evert Willemsen en Aeltien Janssen een d. Gerritien.
 3. Jan Willem Everts [Wullink],
  Gedoopt te Warnsveld in de Geref. kerk op 14 april 1704.
  Ondertrouw te Warnsveld in de Geref. kerk op 10 april 1728 met Maria Tioonk, gedoopt te Vorden in de Geref. kerk op 23 augustus 1711, dochter van Jan 't Joink en Margaretha op 't Ham.

  DOOPREGISTER, Warnsveld, Geref. kerk, 14 april 1704:
  Evert Willemsen en Arent [!] Jansen een s., Jan Willem.

  DOOPREGISTER, Vorden, Geref. kerk, 23 augustus 1711:
  Joijns kint Maria.
 4. Willem Everts,
  Gedoopt te Warnsveld in de Geref. kerk op 26 juni 1707.

  DOOPREGISTER, Warnsveld, Geref. kerk, 26 juni 1707:
  Evert Willems en Aaltien Janssen, een s., Willem.
 5. Harmen Wullink, ook Wilmerink.
  Bouwman op Wilmerink, overleden te Vorden op 27 december 1766.
  Ondertrouw te Vorden in de Geref. kerk op 16 september 1746 met Janna Enserinck, gedoopt te Vorden in de Geref. kerk op 22 december 1720, overleden aldaar op 21 juli 1785, oud 64 jaren, dochter van Lambert Enserinck en Anneken Veltmaat.
  Janna huwde (2) te Vorden, ondertrouw aldaar op 26 februari 1768 met Evert Vroetman, ook Wilmerink, bouwman op Wilmerink, overleden te Vorden op 7 januari 1797,

  DOOPREGISTER, Vorden, Geref. kerk, 22 december 1720:
  Lambert Goosens sijn kind laaten doopen, genaemt Janna.
3848. Johann KÖHNE,
Geboren ca. 1622, overleden te Wardenburg en begraven aldaar op 1 augustus 1694, oud ca. 72 jaar.
Gehuwd ca. 1645 met Anna N.N.

3949. Anna N.N.,
Geboren ca. 1622, overleden te Wardenburg en begraven aldaar op 8 november 1674, oud ca. 52 jaar.

KIND:

 1. Gerdt Köhne,  zie nr. 1974.
  Geboren te Oberlethe ca. 1645, overleden aldaar, begraven te Wardenburg op 16 augustus 1684, oud ca. 39 jaar.
  Gehuwd ca. 1679 met Greta N.N.

3968. Cornelis Cornelisz ROODENBURGH,
Zoon van Cornelis Pietersz Rodenburg [nr. 7936] en Maartgen Leenders van der Chijs, ook genaamd van der Meer [nr. 7937], gedoopt te 't Woudt in de Geref. kerk op 16 november 1630, van beroep landbouwer, overleden na 1662.
Gehuwd te Berkel op 9 december 1657 met Maartje Willems VAN DEN BERGH.
[bron: kwartierstaat M.C. de Keijzer zoals gepubliceerd in Ons Voorgeslacht, 1985, blz. 525 e.v.]

3969. Maartje Willems VAN DEN BERGH,
Dochter van Willem Willemsz van den Bergh [nr. 7938] en N.N., vermoedelijk gedoopt te Berkel op 7 januari 1635, overleden na 1662.
[bron: kwartierstaat M.C. de Keijzer zoals gepubliceerd in Ons Voorgeslacht, 1985, blz. 525 e.v.]

KINDEREN VAN CORNELIS CORNELISZ ROODENBURGH EN MAARTJE WILLEMS VAN DEN BERGH:

 1. Cornelis Cornelisz Rodenburg,
  Gedoopt te Schipluiden in de Geref. kerk op 22 september 1658, overleden aldaar voor 21 mei 1662.
 2. Cornelis Cornelisz Rodenburg,  zie nr. 1984.
  Gedoopt te Schipluiden in de Geref. kerk op 21 mei 1662, burger van Vlaardingen, overleden te Vlaardingen in mei 1701, oud 39 jaar.
  Gehuwd te Maasland in de Geref. kerk op 21 januari 1685 met Machteld Pleunsdr van der Kooij.
3970. Pleun Gabrielsz VAN DER KOOIJ,
Zoon van Gabriel Pleunen van der Kooy [nr. 7940] en Machteld Claesdr Langelaen [nr. 7941], gedoopt te Delft in de Geref. kerk op 10 februari 1636.
Gehuwd te Delft/Maasland op 11 augustus 1664 met Marijtje Pieters MARELVELT.
[bron: kwartierstaat M.C. de Keijzer zoals gepubliceerd in Ons Voorgeslacht, 1985, blz. 525 e.v.]

3971. Marijtje Pieters MARELVELT,
Mogelijk een dochter van Pieter Pietersz Romeijn, ook genaamd Maerlevelt [nr. 7942] en Maritge Pietersdr [nr. 7943], geboren ca. 1635, woont in 1682 te Maasland.
Gehuwd (1) met Jan JACOBSZ, geboren ca. 1635, overleden voor 11 augustus 1664.
Gehuwd (2) te Delft/Maasland op 11 augustus 1664 met Pleun Gabrielsz VAN DER KOOIJ, woont in 1682 te Maasland
[bron: kwartierstaat M.C. de Keijzer zoals gepubliceerd in Ons Voorgeslacht, 1985, blz. 525 e.v.]

RECHTERLIJK ARCHIEF, Ambacht Kethel en Spaland, inv. nr. 85, Dingboek, nr. 257, folio 128, 16 oktober 1682:
De diaconiemeesters van Kethel als het recht hebben verkregen van Abraham Sualius, arrestanten in de nagelaten boedel en goederen van Maertje Pietersdr weduwe van Pieter Pietersz Romeijn, wonende in het dorp Kethel, eisers, contra
Sijmons Pietersz Romeijn, wonende Vlaardinger-ambacht,
Abraham Heckenhoeck, wonende in het dorp Kethel, gehuwd met Maertje Pietersdr,
Gerrit Post, wonende in het dorp Kethel gehuwd met Nelletje Pietersdr, alle kinderen en mede erfgenamen van Pieter Pietersz Romeijn, overleden te Vlaardingen, die mede een zoon en mede erfgenaam was van de voornoemde Maertje Pietersdr.,
Jan Arijensz Jonghste gehuwd met Maria Cornelisdr die weduwe was van Cornelis Pietersz Romeijn, welke Cornelis Pietersz Romeijn mede een zoon en mede erfgenaam was van Maertje Pietersdr, in die kwaliteit gedaagden en nog de voornoemde Sijmon Pietersz Romeijn als borg, gedaagden om te kennen of ontkennen de obligatie door de voornoemde Maertje Pietersdr op13 november 1656 t.b.v. Abraham Sualius getekend en door de voornoemde Sualius in mei 1662 ten profijte van de armen getekend.
De arrestanten moeten bij provisie betalen de somme van f 400,- kapitaal en de rente van dien sedert 13 november 1679 en nog de somme van ........
[opmerking: deze akte suggereert dat zoon Pieter de vader is van Sijmon, Trijntje en Nelletje; de navolgende akte nr. 258, folio 129v dd 4 november 1682 geeft waarschijnlijk correct aan dat Sijmon, Trijntje, Nelletje en Pieter, evenals Marijtje en Cornelis allen kinderen zijn van bovengenoemde Pieter Pietersz Romeijn (nr. 7942) en diens vrouw Maritge Pieters].
[bewerking door Anthonius van der Tuijn, Terhoon]

RECHTERLIJK ARCHIEF, Ambacht Kethel en Spaland, inv. nr. 85, Dingboek, nr. 258, folio 129v, 4 november 1682:
De armenmeesters van Kethel als het recht hebben verkregen van Abraham Sualmius arrestanten van de boedel van Maertje Pietersdr die weduwe was van Pieter Pietersz Romeijn, overleden (alhier ?), eisers, contra
Sijmon Pietersz Romeijn wonende Vlaardinger-ambacht,
Abraham Heckenhouck wonende in het dorp Kethel, gehuwd met Trijntje Pietersdr.,
Pleun Gabrielsz wonende in Maasland, gehuwd met Maertje Pietersdr.,
Gerrit Post wonende in het dorp Kethel gehuwd met Nelletje Pietersdr., allen kinderen en mede erfgenamen van de voornoemde Maertje Pietersdr,
nog de voogden over de kinderen en erfgenamen van Pieter Pietersz Romeijn overleden te Vlaardingen, die mede een zoon en erfgenaam was van Maertje Pietersdr.,
en Jan Arijnsz Jonghste wonende Spaland gehuwd met Maria Cornelisdr die weduwe was van Cornelis Pietersz Romeijn, welke mede een zoon en erfgenaam was van Maertje Pietersdr, in die kwaliteit gedaagden.
Nog de voornoemde Sijmon Pietersz Romeijn als borg en mede principaal, in die kwaliteit insgelijk gedaagde, ten regarde van de voornoemde Pleun Gabrielsz om de eis te renoveren asl op de eis gedaan is op 16 oktober 1682.
Pleun Gabrielsz Koij, gehuwd met Maertje Pietersdr Romeijn zegt zich nooit gesteld te hebben (tot borg ?) voor de moeder van Maertje Pietersdr en ook geen erfgenaam te zijn geweest in de nagelaten boedel.
[bewerking door Anthonius van der Tuijn, Terhoon]

KIND:

 1. Machteld Pleunsdr van der Kooij,  zie nr. 1985.
  Gedoopt te Maasland in de Geref. kerk op 20 november 1667, begraven te Rijswijk op 26 februari 1742, oud 74 jaar.
  Gehuwd te Maasland in de Geref. kerk op 21 januari 1685 met Cornelis Cornelisz Rodenburg, gedoopt te Schipluiden in de Geref. kerk op 21 mei 1662, burger van Vlaardingen, overleden te Vlaardingen in mei 1701, oud 39 jaar.
3972. Allert Sijmonsz PRINS,
Zoon van Simon Allertsz [Prins] [nr. 7944] en N.N., gedoopt te Zoetermeer in de Geref. kerk op 10 april 1622.
Gehuwd te Zoetermeer in de Geref. kerk op 10 mei 1648, ondertrouw aldaar op 26 april 1648 met Neeltje CLAESDR.

DOOPREGISTER, Zoetermeer, Geref. kerk, 10 april 1622:
Allert, vader Simon Allertsz, wonende te Zoetermeer.
Getuigen Jan Lenertsz, Arijen Allertsz, Ingetie Allerts.

TROUWREGISTER, Zoetermeer, Geref. kerk, 26 april 1648:
Allert Sijmonsz J:m. van Soetermeer met Neeltje Claesd. J:d. van Segwaert.
[Getuigen] Sijmon Allertsz, vader [en] Claes Leendertsz, vader.
Alhier getrout 10 Meij.

3973. Neeltje CLAESDR.
Dochter van Claes Leendertsz [nr. 7946], geboren te Zegwaard ca. 1622.

KINDEREN:
 1. Claes Aldertsz Prins,  zie nr. 1986.
  Gedoopt te Zoetermeer in de Geref. kerk op 21 februari 1649, lidmaat Geref. kerk.
  Gehuwd (1) te Benthuizen in de Geref. kerk op 12 februari 1679, ondertrouw te Zoetermeer op 28 januari 1679 met Trijntje Eeuwits, gedoopt te Benthuizen in de Geref. kerk op 7 maart 1655, wonende te Hoogeveen (Benthuizen), lidmaat Geref. kerk, overleden te Zoetermeer tussen 26 november 1686 en 7 maart 1687, oud 31 jaar, dochter van Eeuwit Sijmensz en Maertje Dirckz.
  Gehuwd (2) te Zoetermeer in de Geref. kerk op 7 februari 1694, ondertrouw aldaar op 24 januari 1694 met Pleuntjen Dircks Bovenwater.
 2. Cornelis Allertsz Prins,
 3. Simon Allertsz Prins,

3984. Adrijaen Cornelisz VERDUIJN,
Zoon van Cornelis Woutersz Verduijn [nr. 7968] en Grietgen Arijens Sparreboom [nr. 7969], geboren te Charlois ca. 1646, van beroep bouwman, vermeld als ouderling, Schepen van Charlois (1698-1705), woonde in Charlois en in Rotterdam aan de Goudse Rijweg (1705), mogelijk overleden in 1712.
Gehuwd (1) ca. 1674, huwelijkse voorwaarden te Gouda op 26 januari 1674 met Jeffien Leenderts CLAREN, geboren te Land van Stein ca. 1650, overleden te Charlois op 25 februari 1702, oud ca. 52 jaren.
Gehuwd (2) op huwelijkse voorwaarden te Rotterdam op 3 november 1705 met Gijsbertje Gijsberts CASEMIER, geboren ca. 1645, eerder weduwe van Dirk OUDERBERGH.

3985. Jeffien Leenderts CLAREN,
Dochter van Leendert Jansz Klaren [nr. 7970] en Baaltje Willems Rietveld [nr. 7971], geboren te Land van Stein ca. 1650, overleden te Charlois op 25 februari 1702, oud ca. 52 jaar.

KINDEREN:
 1. Cornelis Arijensz Verduijn,  zie nr. 1992.
  Geboren te Bergambacht, gedoopt te Charlois in de Geref. kerk op 15 augustus 1675, van beroep landbouwer, vermeld als Schepen van Bergambacht (1737-1746), overleden te Bergambacht op 28 augustus 1742, oud 67 jaar.
  Gehuwd te Bergambacht op 5 december 1706 met Christina Willems de Jongh.
 2. Leendert Arijensz Verduijn,
  Gedoopt te Charlois in de Geref. kerk op 7 november 1677.
  Mogelijk gehuwd voor 1704 met M. Pieters van Paria.
 3. Margarithe Arijens Verduijn,
  Gedoopt te Charlois in de Geref. kerk op 11 februari 1681.
 4. Johannes Arijensz Verduijn,
  Gedoopt te Charlois in de Geref. kerk op 14 februari 1683, overleden voor 22 augustus 1688.
 5. Wouter Arijensz Verduijn,
  Gedoopt te Charlois in de Geref. kerk op 28 januari 1685.
 6. Johannes Arijensz Verduijn,
  Gedoopt te Charlois in de Geref. kerk op 22 augustus 1688, overleden op 8 november 1708, oud 20 jaren.
[bron: Gens Nostra, 1965, blz. 209].

3989. Reijmtje GERRITS,
Geboren ca. 1655 in Lekkerkerk.

KIND:

 1. Gerrit Cornelisz de Heer,  zie nr. 1994.
  Gedoopt te Lekkerkerk in de Geref. kerk op 29 april 1685, overleden te Bergambacht, begraven te Stolwijk op 7 december 1764, oud 79 jaar.
  Gehuwd te Lekkerkerk op 19 juli 1711 met Marrigje Cornelisse den Boer.
3990. Cornelis Aertsz [DEN BOER],
Geboren te Bergambacht ca. 1655, begraven te Stolwijk op 1 oktober 1735, oud ca. 80 jaar.
Gehuwd te Stolwijk in de Geref. kerk op 27 november 1683 met Fijgje Nannings DEN BOER.

TROUWREGISTER, Stolwijk, Geref. kerk, 27 november 1683:
Cornelis Aertsz, jm van Bergambacht en wonende in Stolwijk, Bovenkerk, vergezeld van zijn oom Jan Jansz de Boer, en
Fijgje Nannings, jd van Stolwijk en wonende in het land van Steyn, vergezeld van haar vader Nanne Sijmensz.

3991. Fijgje Nannings DEN BOER,
Dochter van Nanne Sijmensz [nr. 7982], geboren te Stolwijk ca. 1655.

KIND:

 1. Marrigje Cornelisse den Boer,  zie nr. 1995.
  Gedoopt te Stolwijk in de Geref. kerk op 26 december 1687, overleden aldaar op 14 juli 1764, oud 76 jaar.
  Gehuwd te Lekkerkerk op 19 juli 1711 met Gerrit Cornelisz de Heer.
3992. Leendert Dirksz NEUT,
Geboren ca. 1625, lidmaat Geref. kerk op 11 oktober 1654.
Gehuwd voor 1654 met Leentje GERRITS.
[bron: Gezinsklapper Benschop/Polsbroek door H. de Bruin en A.W. den Hartogh-Zijderveld]

3993. Leentje GERRITS.
Geboren ca. 1630, lidmaat Geref. kerk op 11 oktober 1654.

KIND:
 1. Klaas Leendertsz van der Neut, ook Klaas den Nieuwen Boer,  zie nr. 1996.
  Gedoopt te Polsbroek in de Geref. kerk op 11 mei 1653, overleden voor 1 februari 1707.
  Gehuwd te Polsbroek in de Geref. kerk op 30 mei 1693 met Dirkje Jans [van] Dijk, geboren ca. 1670.
  Dirkje Jans [van] Dijk huwt (2) te Polsbroek in de Geref. kerk op 6 maart 1707 met Gelijn Barentsen Zuijdbroek, afkomstig uit Gouderak, woont in 1707 aan de Vlist.
[bron: Gezinsklapper Benschop/Polsbroek door H. de Bruin en A.W. den Hartogh-Zijderveld]

3994. Jan ROELS,
Geboren ca. 1620, overleden te Bergambacht op 9 februari 1706, oud ca. 85 jaar.
Gehuwd voor 1645 met Marrigje BASTIAANS.

3995. Marrigje BASTIAANS,
Dochter van Bastiaan Ariensz Vlieguijt [nr. 7990] en Neeltje Jacobs [nr. 7991], geboren ca. 1625, overleden na 2 februari 1673.

KINDEREN:
 1. Cornelia Jans,
  Gedoopt te Ottoland op 12 februari 1645, overleden na 30 augustus 1693.
  Gehuwd te Schoonhoven op 17 december 1680 met Daam Ariensz.

  DOOPREGISTER, Ottoland, 12 februari 1645:
  Getuigen: Arien Bastiaens, Pietertje Aerts en Sijtje Roelofze.
 2. Jacobje Jans,
  Gedoopt te Ottoland op 10 februari 1647.

  DOOPREGISTER, Ottoland, 10 februari 1647:
  Getuigen: Jacob Jordaens, Pietertje Roelfse en Pietertje Aerts.
 3. Roelof Jansz,
  Gedoopt te Ottoland op 1 juni 1648, overleden te Bergambacht op 3 maart 1698, oud 49 jaar.

  DOOPREGISTER, Ottoland, 1 juni 1648:
  Getuigen: Leendert Hendrickze, Arien Bastiaense en Maijke Pieters.
 4. Bastiaantje Jans,
  Gedoopt te Schoonhoven op 8 december 1652.
  Gehuwd te Alblasserdam op 13 april 1681 met Cleijs Jacobsz Stout, gedoopt te Alblasserdam op 19 december 1649, zoon van Jacob Jansz Stout en Annigje Aarts.
 5. Marrigje Jans,
  Gedoopt te Schoonhoven op 18 februari 1655.
 6. Bastiaan Jansz Verwaal,
  Gedoopt te Schoonhoven op 20 februari 1657, woont te Bergambacht, overleden na 21 augustus 1720.
  Gehuwd met Neeltje Thijsdr, overleden na 21 augustus 1720.
 7. Pieter Jansz van Dijk,
  Gedoopt te Schoonhoven op 29 december 1658, overleden te Bergambacht op 23 maart 1741, oud 82 jaar.
  Gehuwd (1) met Marrigje Claasdr Pons.
  Gehuwd (2) met Grietje Hendriks Versaal.
 8. Dirkje Jans [van] Dijk,  zie nr. 1997.
  Geboren ca. 1665, mogelijk te Schoonhoven.
  Gehuwd (1) te Polsbroek in de Geref. kerk op 30 mei 1693 met Klaas Leendertsz van der Neut.
  Dirkje Jans [van] Dijk huwt (2) te Polsbroek in de Geref. kerk op 6 maart 1707 met Gelijn Barentsen Zuijdbroek, afkomstig uit Gouderak, woont in 1707 aan de Vlist.
 9. Arie Jansz,
  Overleden te Bergambacht op 12 mei 1748.
 10. Hendrik Jansz,
  Gedoopt te Bergambacht op 15 april 1668, overleden aldaar op 1 februari 1745, oud 76 jaar.
  Gehuwd te Lekkerkerk op 4 maart 1691 met Trijntje Gerrits.
[bron: Ons Voorgeslacht, april 2010 en website www.den-uijl.nl.]

4000. Jan Teunissen CROON,
Zoon van Thonis Cornelisz Croon [nr. 8000] en Mayke Jansdr [nr. 8001], gedoopt te Werkendam in de Geref. kerk op 27 augustus 1644.
Gehuwd (1) op 31 maart 1667 met Grietie ARIENS, geboren ca. 1645, overleden voor 1684, oud ca. 38 jaar.
Gehuwd (2) in 1684 met Annigje JANS.

4001. Annigje JANS,
Geboren ca. 1655.

KINDEREN UIT HET EERSTE HUWELIJK:
 1. Teunis Jansz Croon,
  Gedoopt te Werkendam in de Geref. kerk op 24 april 1667, overleden voor 30 september 1668.
 2. Teunis Jansz Croon,
  Gedoopt te Werkendam in de Geref. kerk op 30 september 1668.
 3. Ariens Jansz Croon, tweeling,
  Gedoopt te Werkendam in de Geref. kerk op 15 maart 1671.
 4. Cornelis Jansz Croon, tweeling,
  Gedoopt te Werkendam in de Geref. kerk op 15 maart 1671.
 5. Pieter Jansz Croon,
  Gedoopt te Werkendam in de Geref. kerk op 6 augustus 1673.
 6. Maijke Jans Croon,
  Gedoopt te Werkendam in de Geref. kerk op 13 november 1675.
 7. Grietie Jans Croon,
  Gedoopt te Werkendam in de Geref. kerk op 13 februari 1678.
 8. Arien Jansz Croon,
  Gedoopt te Werkendam in de Geref. kerk op 30 maart 1681.
 9. Jan Jansz Croon,
  Gedoopt te Werkendam in de Geref. kerk op 25 oktober 1682.
KINDEREN UIT HET TWEEDE HUWELIJK:
 1. Mels Jansz Croon,
  Gedoopt op 3 september 1684.
 2. Jacob Jansz Kroon,  zie nr. 2000.
  Gedoopt te Werkendam in de Geref. kerk op 17 augustus 1687, begraven in januari 1728, oud 40 jaar.
  Gehuwd ca. 1708 met Neeltje Verdoorn, geboren ca. 1685, overleden na 1716.
4012. Sijmon Cornelisz BOSMAN,
Zoon van Cornelis Sijmonsz Bosman [nr. 8024] en Grietje Huijbertsdr [nr. 8025], geboren ca. 1660, overleden voor 1693, mogelijk te Langeraar.
Gehuwd met Maritie Cornelisse VERMEIJ, geboren ca. 1660, overleden na 1699, dochter van Cornelis Leendertsz Vermij en Geertje Jans Velse.

OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, Protocollen, Oudshoorn, 1705-1713, inv. nr. 12, blz. 119v, 16 oktober 1708:
Klaes Cornelisz Bosman, wonende te Oudshoorn, ter eenre en Evert Gerritsz Neuteboom als voogd over Cornelis en Leendert Sijmonsz Bosman, minderjarige kinderen van Sijmon Cornelisz Bosman, die mede een zoon is geweest met Klaes Cornelisz van Cornelis Sijmonsz Bosman en Grietje Huijbertsdr., beiden overleden.
Regeling van de nalatenschap van Grietje Huijbertsdr.:
* Klaes Cornelisz Bosman ontvangt 1 morgen 3 hond land in de Kleine polder, belend ten oosten , zuiden en noorden de ambachtsvrouwe van Oudshoorn en ten westen Dirck Dircksz Kalckoven;
nog 150 roeden land , liggende als voren, belend ten oosten Dirck Dircksz Kalckoven, ten zuiden en westen de ambachtsvrouwe van Oudshoorn en ten noorden de Woudweg;
nog 1 morgen land in de Heuvelpolder, belend ten oosten Pieter Pietersz Vermeer, ten westen Harmen Leendertsz Vlasman.
* Klaes Cornelisz Bosman is gehouden uit te keren aan de kinderen van Sijmon Cornelisz een bedrag van 502 gulden 7 stuivers.
De twee kleinkinderen ontvangen uit de erfenis nog 195 gulden 6 stuivers.
[Groenehartarchieven]

4013. Maritie Cornelisse VERMEIJ,
Dochter van Cornelis Leendertsz Vermij [nr. 8026] en Geertje Jans Velse [nr. 8027], geboren ca. 1660, vermeld als doopgetuige 1719-1723.

RECHTERLIJK ARCHIEF, Protocollen 1713-1722, Oudshoorn, inv. nr. 13, blz. 166v, 4 mei 1718:
Evert Gerritsz Noteboom, getrouwd met Marritje Cornelis Vermij, Gerrit Dammisz Dusseldorp, getrouwd met Lijsbet Cornelis Outshoorn, Cornelis Klaasz Bosman, zoon van Trijntje Cornelis Vermij, (kinds) kinderen van Geertje Jans Velse, laatst weduwe van Dirk Jansz van Dobben, verkopen aan Matteuwis Gijsbertsz van Doorn 1½ morgen land in de Grote polder, belend ten osten Jacob Elbertsz Vermij, ten zuiden Reijer Sijmonsz Beusekom, ten westen Aart Cornelisz Vermij en ten noorden Klaas Jansz Ram.
Koopsom 425 gulden.

RECHTERLIJK ARCHIEF, Protocollen 1713-1722, Oudshoorn, inv. nr. 13, blz. 167v, 4 mei 1718:
Evert Gerritsz Noteboom, getrouwd met Marritje Cornelis Vermij, Gerrit Dammisz Dusseldorp, getrouwd met Lijsbet Cornelis Outshoorn, Cornelis Klaasz Bosman, zoon van Trijntje Cornelis Vermij, (kinds) kinderen van Geertje Jans Velse, laatst weduwe van Dirk Jansz van Dobben, verkopen aan Gijsbert Hendriksz Jongeneut 3 morgen 4 hond 40 roeden land in de Grote polder, strekkende uit de Aar tot in de Zegersloot, belend ten zuiden de erfgenamen van Dirk Jans van Velse en de heer van Broekhuijsen en ten noorden de kinderen van Cornelis Jansz Veraer.
Jongste waarbrief van 28 november 1667.
Koopsom 800 gulden.
[Groenehartarchieven]

DOOPGETUIGE:
Op 17 december 1719 in de Geref. kerk te Noorden van [haar kleindochter] Annetje Leenderts Bosman.
Op 5 december 1723 in de Geref. kerk te Noorden van [haar kleindochter] Annetje Leenderts Bosman.

KINDEREN:
 1. Cornelis Sijmonsz Bosman,
  Woont in 1709 te Zwammerdam, begraven te Aarlanderveen op 2 juli 1753.
  Gehuwd met N.N.

  DOOPREGISTER:
  Niet gevonden te Bodegraven, Geref. kerk 1684-1695.

  KOHIER VAN DE 100e PENNINGEN VAN RIJNLAND, 1709, blz. 168:
  Cornelis Symonsz Bosman’s weduwe te Oudshoorn overleden.
  Erven haar zoon Claes Cornelisz Bosman voor de helft, en haar kleinkinderen Cornelis en Leendert Symonsz Bosman, beiden te Zwammerdam, elk voor een kwart.

  IMPOST op begraven, Aarlanderveen, 1752-1767, inv. nr. 2, blz. 93, 2 juli 1754:
  Cornelis Sijmonsz Bosman, begraven op 2 juli 1753, prodeo.
  Aangifte door Jan B. Schellingerhout, schoonzoon.
 2. Leendert Sijmensz Bosman,  zie nr. 2006.
  Geboren ca. 1690, woont in 1709 te Zwammerdam.
  Gehuwd (1) te Noorden in de Geref. kerk op 5 december 1713 met Huijbertjen Pieterse Westveen, gedoopt te Noorden in de Geref. kerk op 25 januari 1693, overleden voor 1716, dochter van Pieter Willemsz Westveen en Annetjen Dirks Lelieveld.
  Gehuwd (2) ca. 1716 met Marijtje Cornelis de Bruijn.
4016. Jacob Jansz VAN TEIJLINGEN,
Geboren ca. 1640, mogelijk te Woubrugge.
Gehuwd met Marritje CORNELIS.

4017. Marritje CORNELIS,
Geboren ca. 1650, overleden na 23 maart 1713.
Gehuwd (2) met Maarten Cornelisz VAN STEIJN.

KINDEREN:
 1. Jan Jacobsz van Teijlingen,  zie nr. 2008.
  Geboren ca. 1675, mogelijk te Woubrugge, overleden te Woubrugge op 4 december 1732, oud ca. 57 jaar.
  Gehuwd te Woubrugge ca. 1700 met Lijsbeth Hendriks de Graaf.
 2. Dirk Jacobsz van Teijlingen,
  Van beroep veenman, kooiker, overleden te Woubrugge op 3 juli 1730.
  Gehuwd met Arijaantje Cornelis Moraal, overleden na 3 juli 1730.

  OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, Protocollen Oudshoorn (1705-1713), inv. nr. 12, blz. 114v, 14 september 1708:
  Ingenaer Cornelisz Vrijenoock verkoopt aan Dirck Jacobsz van Teijlingen 1 morgen 3 hond veenland of water in de Heuvelpolder onder Oudshoorn, belend ten oosten Jan Jansz Egmont, ten zuiden de Heuvelwetering, ten westen Klaes Klaesz van Sweden en ten noorden Tijs Leendertsz Boone.
  Koopsom 1.100 gulden.
  [Groenehartarchieven]

  OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, Protocollen Oudshoorn (1705-1713), inv. nr. 12, blz. 186, 6 maart 1711:
  Dirck Jacobsz van Teijlingen verkoopt aan Jacb Jacobsz de Wilde 1 morgen 3 hond veenland in de Heuvelpolder onder Oudshoorn, strekkende uit de Heuvelwetering tot Tijs Leendertsz Boone, belend ten oosten Jan Jansz Egmont en ten westen Klaes Claesz van Sweden.
  Koopsom 650 gulden.
  [Groenehartarchieven]

  OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, Protocollen Oudshoorn (1722-1728), inv. nr. 14, blz. 179, 5 februari 1725:
  Dirk Swanenburg e.a. verkopen aan Dirk Jacobsz van Teijlingen, Cornelis Dirksz Catsburgh en Arij Ariensz de Wilde een vogelkooi met zijn houtakkers, boomgaarden, de vogels die er toe behoorden in de Vrouwgeestpolder in de Gnephoek, te verongelden voor 3 morgen.
  Koopsom 1.000 gulden met 3 gouden en 1 zilveren dukaton tot speldegeld.
  [Groenehartarchieven]

  AANGIFTE OVERLIJDEN:
  Op 1 mei 1728 te Woubrugge (Gaardersarchief) van het overlijden van Jan Pietersz Houweling, zwager.

  IMPOST op begraven, Woubrugge (1724-1730), inv. nr. 5, blz. 45v, 3 juli 1730:
  Dirk Jacobze van Teijlingen, aangifte door Arijaantje Cornelis Moraal, echtgenote van de overledene, 3 gulden.
 3. Cornelis Jacobsz van Teijlingen,
  Geboren ca. 1670.
  Gehuwd voor 1699 met Trijntje Jans.

  KINDEREN:
  1. Neeltje Cornelis van Teijlingen,
   Gedoopt te Oudshoorn in de Geref. kerk op 12 september 1700.
4020. Cornelis Adriaensz MOUS,
Zoon van Ariaen Cornelisz Mous [nr. 8040] en Aechgen Adriaenszdr [nr. 8041], geboren te Hazerswoude ca. 1645, begraven te Oudewetering (Leimuiden) op 20 september 1719, oud ca. 74 jaar.
Gehuwd te Hazerswoude ca. 1670 met Teuntje Cornelis MOLENAAR.
[bronnen: oorspr. aktes, website Familysearch en CD Families of South Holland, distr. 12]

HUWELIJK:
[niet te Hazerswoude GK 1661-1674]

4021. Teuntje Cornelisdr MOLENAAR,
Dochter van Cornelis Jaspers [nr. 8042] en Machtelt Jacobs [nr. 8043], geboren te Hazerswoude ca. 1650, waarschijnlijk Remonstrants, overleden te Benthorn/Zuid-Waddinxveen op 21 februari 1703, oud ca. 52 jaar.

KINDEREN:
 1. Neeltje Cornelisse Mous,
  Geboren ca. 1671, Remonstrants.
  Gehuwd (1) met Pieter Jansz Vermeer, overleden voor 5 juni 1695.
  Gehuwd (2) te Zoetermeer in de Geref. kerk op 26 juni 1695, ondertrouw op 5 juni met Tijmen Leendertsz van der Does.
 2. Adrijaen Cornelisz Mous, tweeling.
  Gedoopt te Hazerswoude in de Remonstrantse kerk op 11 november 1674.

  DOOPREGISTER, Hazerswoude, Remonstrantse kerk, 11 november 1674:
  61. De 11 dito [November] is gedoopt Adrijaen, zoontje van Cornelis Arijensz Mous en Trintje ................. [niet ingevuld], ter overstaen van de ouders en nigt Grietje Joris.
  62. item. Maritje.
  [identieke weergave]

 3. Maritje Cornelisse Mous, tweeling.
  Gedoopt te Hazerswoude in de Remonstrantse kerk op 11 november 1674, overleden voor 10 januari 1691.

  DOOPREGISTER, Hazerswoude, Remonstrantse kerk, 11 november 1674:
  61. De 11 dito [November] is gedoopt Adrijaen, zoontje van Cornelis Arijensz Mous en Trintje ................. [niet ingevuld], ter overstaen van de ouders en nigt Grietje Joris.
  62. item. Maritje.
  [identieke weergave]

 4. Cornelis Cornelisz Mous,
  Gedoopt te Hazerswoude in de Remonstrantse kerk op 6 mei 1676, overleden te Woubrugge op 20 februari 1749, oud 72 jaar.
  Gehuwd voor 1707 met Sara Dirkse Ridder.

  DOOPREGISTER, Hazerswoude, Remonstrantse kerk, 19 mei 1676:
  19. item [6de Meij] is gedoopt Cornelis, zoontje van Cornelis Arijensz Mous en Teuntgen Cornelisse, ten overstaen van de ouders en .................. [niet ingevuld].
  [identieke weergave]

  KINDEREN:
  1. Arij Cornelisz Mous,
   Geboren ca. 1700.
   Gehuwd te Rijnsaterwoude op 3 november 1726 met Neeltje Claasse van Rhijn.
  2. Hendrikje Cornelis Mous,
   Gedoopt te Leimuiden in de Geref. kerk op 13 november 1707.
  3. Jasper Cornelis Mous,
   Gedoopt te Leimuiden in de Geref. kerk op 25 mei 1710.
   Ondertrouw te Alkemade in de Geref. kerk op 8 januari 1734 met Marijtje Willems Lelivelt.
  4. Aagje Cornelis Mous,
   Gedoopt te Alkemade in de Geref. kerk op 22 juli 1714.
 5. Annetje Cornelis Mous,
  Geboren te Hazerswoude ca. 1678, Remonstrants.
 6. Jan Cornelisz Mous,  zie nr. 2010,
  Geboren te Hazerswoude ca. 1681, (gedoopt te Benthuizen op 7 november 1683), Remonstrants, begraven te Woubrugge in de Ned. Herv. kerk op 17 april 1738, oud 56 jaar.
  Gehuwd te Benthuizen op 17 januari 1706 met Baartje Jacobs Houweling, gedoopt te Benthuizen in de Geref. kerk op 27 september 1676, overleden te Woubrugge op 24 januari 1759, oud 82 jaar.
 7. Jasper Cornelisz Mous,
  Gedoopt te Hazerswoude in de Remonstrantse kerk op 14 april 1686, overleden te Leimuiden op 23 augustus 1747, oud 61 jaar.
  Gehuwd te Leimuiden in de Geref. kerk op 30 november 1710 met Marijtje Jillisse Eindhoven.

  DOOPREGISTER, Hazerswoude, Remonstrantse kerk, 14 april 1686:
  8. den 14 dito [April] is gedoopt Jasper, Soontje van Cornelis Adriaensz Mous ende Teuntje Cornelis, ten overstaen vande Vader, vande Vaders Broeder ................... [niet ingevuld] ende Ariaentje Adriaens Mous.
  [identieke weergave]

  OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, Nieuwveen, 26 april 1728:
  Jasper Cornelisse Mous, wonende aan de Oude Wetering koopt 1/3 deel van diverse percelen land of water in Oude Wetering e.o. voor 344 gulden 13 stuivers en 4 ½ penningen.

  KINDEREN:
  1. Cornelis Jaspersz Mous,
   Gedoopt te Alkemade in de Geref. kerk op 20 september 1711.
  2. Magteldje Jaspers Mous,
   Gedoopt te Alkemade in de Geref. kerk op 4 juni 1713.
  3. Teuntje Jaspers Mous,
   Gedoopt te Alkemade in de Geref. kerk op 1 januari 1715, overleden voor 16 mei 1717.
  4. Teuntje Jaspers Mous,
   Gedoopt te Alkemade in de Geref. kerk op 16 mei 1717.
 8. Job Cornelisz Mous.
  Gedoopt te Hazerswoude in de Remonstrantse kerk op 27 mei 1688.

  DOOPREGISTER, Hazerswoude, Remonstrantse kerk, 27 mei 1688:
  6. den 27 Maij gedoopt, Job Cornelisz, Soontje van Cornelis Ariensz Mous ende Teuntje Cornelis, ten overstaen van Vader, en Moeder, ende Lijsbeth Pieters, huisvrouw van ............ [niet ingevuld].
  [identieke weergave]
 9. Marijtje Cornelis Mous,
  Gedoopt te Hazerswoude in de Remonstrantse kerk op 10 januari 1691.

  DOOPREGISTER, Hazerswoude, Remonstrantse kerk, 10 januari 1691:
  2. den 27. dito [Januarij] gedoopt Marijtje, dochtertje van Cornelis Ariensz Mous, ende Teuntje Claes: ten overstaen van Vader, ende Moeder.
  [identieke weergave]
 10. Louris Cornelisz Mous,
  Geboren te Hazerswoude ca. 1693, Remonstrants.

[bronnen: oorspr. aktes, website Familysearch en CD Families of South Holland, distr. 12]
4022. Jacob Corsse HOUWELING,
Zoon van Cors Thijsse Houweling [nr. 8044] en Maertje Goverts Hijzelendoorn [nr. 804], geboren te Zoeterwoude ca. 1652.
Gehuwd te Benthuizen op 6 mei 1674, ondertrouw aldaar op 15 april 1674 met Neeltje Claas VAN ALPHEN.

ONDERTROUWREGISTER, Benthuizen, 15 april 1674:
de 15 Apr. [1674]
Sijn alhier getrouwt den 6 Meij. 15 Apr
Jacob Corsse Houweling, j.m. van Benthuijsen met Neeltje Claes van Alphen, j.d. van Bleijswijck.
[identieke weergave van de oorspronkelijke akte]

4023. Neeltje Claas VAN ALPHEN,
Dochter van Claes Maertensz van Alphen [nr. 8046] en Jaepje Mees van der Braeck [nr. 8047], gedoopt te Bleiswijk in de Geref. kerk op 19 december 1649.

KIND:
 1. Baartje Jacobs Houweling,  zie nr. 2011.
  Gedoopt te Benthuizen in de Geref. kerk op 27 september 1676, overleden te Woubrugge op 24 januari 1759, oud 82 jaar.
  Gehuwd te Benthuizen op 17 januari 1706 met Jan Cornelisz Mous, geboren te Hogeveen onder Benthuizen op 7 november 1683, overleden te Woubrugge op 17 april 1738, oud 54 jaar.
4028. Gerrit Crijnen KAMPHAEN, ook genaamd VAN SWIETEN,
Zoon van Crijn Gerritsz Kamphaen [nr. 8056] en Aechje Hendricksdr [nr. 8057], gedoopt te Alphen aan de Rijn in de Geref. kerk op 13 januari 1639.
Ondertrouw te Ameide in de Geref. kerk op 17 september 1663 met Feijtgen Jans KIEVIT.

TROUWREGISTER, Ameide, Geref. kerk, 17 september 1663:
Den 17 September 1663 [ouden stijll], sijn bij ons in wettige ondertrouw opgenomen Gerrit Krijnen Kemphaan J.M. van Alphen ende Feijtgen Jans Kievit J.D. van Ameijda.

4029. Feijtgen Jans KIEVIT,
Dochter van Jan Kievit [nr. 8057] en N.N., geboren te Ameide ca. 1640.

KINDEREN VAN GERRIT CRIJNEN KAMPHAEN EN FIJTJE JANS KIEVIT:
 1. Kreijn Gerritsz Kamphaen,
  Gedoopt te Oudshoorn en Gnephoek in de Geref. kerk op 31 oktober 1666.
 2. Dirck Gerritsz Kamphaen,
  Gedoopt te Oudshoorn en Gnephoek in de Geref. kerk op 30 december 1668.
 3. Aeltje Gerrits Kemphaen,
  Gedoopt te Oudshoorn en Gnephoek in de Geref. kerk op 28 december 1670.
 4. Hendrick Gerritsz Kamphaen, ook genaamd van Swieten,  zie nr. 2014.
  Gedoopt te Oudshoorn en Gnephoek in de Geref. kerk op 12 mei 1675, overleden te Woubrugge op 10 maart 1729, oud 53 jaar.
 5. Sijmen Gerritsz Kemphaen,
  Gedoopt te Oudshoorn en Gnephoek in de Geref. kerk op 24 oktober 1677.
4030. Abraham Heijndrickse HOECKSTEEN,
Zoon van Heijndrick Pieterse Hoecksteen [nr. 8060] en Ariaentjen Huijberts Keijser [nr. 8061], gedoopt te Benthuizen in de Geref. kerk op 15 april 1663.
Gehuwd ca. 1682 met Ingetje Jacobs VEENMAN.

DOOPREGISTER, Benthuizen, Geref. kerk, 15 april 1663:
Abraham, vader Heijndrick Pieterse Hoecksteen, moeder Arieantje Huijberts.
Getuigen David Pieterse Hoecksteen en Neeltje Claes.

4031. Ingetje Jacobs VEENMAN,
Dochter van Jacob Arentse Veenman [nr. 8062] en Jannetje Arents [nr. 8063], gedoopt te Benthuizen in de Geref. kerk op 26 januari 1659.

DOOPREGISTER, Benthuizen, Geref. kerk, 26 januari 1659:
Ingetje, vader Jacob Arentse Veenman, moeder Jannetje Arents.
Getuigen Dirck Arentse Veenman en Jannetje Arents Veenman.

KIND:
 1. Maria (Marijtje) Abrahamse Hoecksteen,  zie nr. 2015.
  Gedoopt te Benthuizen in de Geref. kerk op 12 september 1683.
4032. Pieter Aryensz VERHOOCH, ook Pieter VERHOOGH of VERHOOGEN,
Zoon van Aryen Hendryckz Verhooch [nr. 8064] en van N.N. [nr. 8065], gedoopt te Gouda in de Geref. St. Janskerk op 4 maart 1674.
Gehuwd te Leiden, ondertrouw aldaar op 18 november 1695 en te Gouda op 19 november 1695 met Maria VAN OOSTEN, gedoopt te Leiden in de R. K. kerk op 1 januari 1672.

DOOPREGISTER, Gouda, Geref. St. Janskerk, 4 maart 1674:
Pieter, zoon van Aryen Hendrycksz Verhooch.
Getuige Anna Pieters.

DOOPBOEK, Gouda, R. K. kerk St. Joseph, Keizersstraat, 1667-1672 en 1674-1676. (1673 ontbreekt vrijwel geheel). 1667 begint op image 118.
18 oktober 1668, vader Adrianus Petri Hekendorp, moeder Aleijdis Theodori, kind Anna Adriani, peet Aleidis Nicolai Hekendorp.
1 februari 1670, vader Petrus Petri, moeder Petronilla Joa....., kind Petrus Petri, getuige Maria Joa.....
21 maart 1670, vader Paulus Petri, moeder Maria L......., kind Petrus Pauli, getuige Clementia Jois van Noortwijck.
3 oktober 1670, vader Florentius Petri Moerbeek, mater Elizabeth Joannis .........., kind Petrus Florentij, getuige Francisca Petri Moerbeek.
5 januari 1671, vader Henricus van Richard, moeder Mechtildis Joannis, kind Petrus Henrici, peet Maria van Richard.
9 juni 1674, vader Johannis Janse, moeder Jannetie Jans, kind Pieter, peet Maria Jans.
27 juni 1675, vader Barent Jansz, moeder Neeltie Claes, kind Pieter, peet Aeltie Houtmans.
8 februari 1676, vader Claes Pietersz, moeder Jannetie Jans, kind Pieter, peet Mari Cornelis.
17 februari 1676, vader Gijsbert van der Pol, moeder Helena Schravelaar, kind Pieter, peet ..eutie Gijsberts.
21 maart 1676, vader Jacob Block, moeder Ariaentie Leenders, kind Pieter, peet Susanna Meese.
27 oktober 1676, vader Jacob Roelen, moeder Grietie Roelen, kind Pieter, peet Claertie Roelen.

IMPOST OP TROUWEN, Gouda, 19 november 1695:
Pieter Verhoogen, wonende te Gouda met Maertgen Hendricks van Oosten, wonende te Leiden..............f 3.-

ONDERTROUWREGISTER, Gouda, Scheepenen, 19 november 1695:
Trouwt te Leijden (betoog 10 december 1695) Pieter Verhoogh, woont te Gouda met Maertgen Hendricx van Oosten, woont te Leijden.

4033. Maria VAN OOSTEN, ook Maertgen of Marijtie VAN OOSTEN.
Dochter van Heyndrick Jansz van Oosten [nr. 8066] en van Maertge Jans [nr. 8067], gedoopt te Leiden in de R. K. kerk aan de St.-Jorissteeg op 1 januari 1672, overleden na 1705.

DOOPREGISTER, Leiden, R. K. kerk aan de St.-Jorissteeg, 1 januari 1672:
Baptiz. Maria,
Pater Hendrick Jansz van Oosten.
Patrini Arnout Pietersz van Rijsenburgh et Leuntie Janse.

KINDEREN:
 1. Adrianus Verhoogh, ook genaamd Adrianus Boon,  zie nr. 2016.
  Gedoopt te Leiden in de R.K. kerk aan de St-Jorissteeg op 24 mei 1697, van beroep tuinier.
  Gehuwd te Leiden voor Schepenen op 2 augustus 1721, ondertrouw op 17 juli met Jacobmina de Vrede.

  DOOPREGISTER, Leiden, R. K. kerk aan de St-Jorissteeg, 24 mei 1697:
  Baptiz. Adrianus.
  Parentes Pieter Verhoogh et Marijtie van Oosten.
  Patrini Hendrick van Oosten et Annetie van Oosten.
  [bron: Arch. nr. 1004, DTB, inv. nr. 295]

  ONDERTROUWREGISTER, Leiden. Schepenen, 17 juli 1721:
  Adrianus Verhooch, geboren te Leyden, gedoopt op 24 mei 1697 aan de Jorissteeg, wonend Doelegraft, tuinier en Jacobmina de Vrede, geboren te Leyden, protestants, wonend Cathalynesteeg.
  Leiden, datum trouwen 2 augustus 1721.
  Getuige bruidegom: Hendrik Badon, voogd, Garenmarkt.
  Getuige bruid: Willemina van der Sweet, moeder, Cathalynesteeg.
  Bruidegom ook genoemd Boon, vader Abraham Boon.
  [bron: DTB Leiden, Schepenhuwelijken (1592-1795), folio J-156]

 2. Henricus Verhoog,
  Gedoopt te Leiden in de R. K. kerk op 15 december 1699.
 3. Petrus Verhoog,
  Gedoopt te Leiden in de R. K. kerk op 16 maart 1703.
  Getuigen Cornelius van Oosten en Hasiena van Oosten.
 4. Joanna Verhoog,
  Gedoopt te Leiden in de R. . kerk op 8 april 1705, begraven te Leiden in de Ned. Herv. Pieterskerk tussen 13 en 20 september 1727, oud 22 jaar.
  Getuigen Sara van Deventer en Hendrik van Oosten.

  IMPOST OP BEGRAVEN, Leiden, Pieterskerk, 13-20 september 1727:
  't Lijk V: Johanna Verhoogh.
4034. Abraham JANSZ of LAMBERTSZ, ook Abraham Jansz DE WOLF en Abraham BOON,
Geboren te Leiden ca. 1660, van beroep lakenwever, overleden voor 23 maart 1703.
Gehuwd (1) te Leiden in de Geref. kerk, ondertrouw aldaar op 3 juli 1682 met Cornelia Cornelisd BOON, geboren te Leiden ca. 1660, overleden voor 14 januari 1696, dochter van Cornelis Boon.
Ondertrouw te Leiden op 14 januari 1696 met Willemijntje Goris VAN DER SWEET, geboren te Gouda ca. 1675.
Huwelijk afgezegd.
Gehuwd (2) te Leiden in de Geref. kerk, ondertrouw aldaar op 3 maart 1702 met Willemijntje GORIS, geboren te Gouda ca. 1670.

ONDERTROUWREGISTER, Leiden, Geref. kerk, 3 juli 1682:
Abraham Lambertsz, lakenw., jongem: van Leyden, wonende in de Sandstraet, verges: met Louris Tomas sijn Oom opt Haerlemse Veer, met
Cornelia Boon, jongedr. van Leyden, wonende inde Boy straet, verges: met Jannetge Harsteyn, haer schoonsuster, mede aldaer.
[DTB Leiden, Ned. Herv. ondertrouwen (1575-1712), folio Y-046v]

ONDERTROUWREGISTER, Leiden, Geref. kerk, 14 januari 1696:
Abraham Jansz, wedr. van Cornelia Boon, wonende in de Meutjessteeg, verges: met Gerrit Jacobsz sijn Oom, mede aldaer, met
Willemijntje Goris, jongedr. van Gouda, wonende inde Crommen Ellebooghsteeg, verges: met Annetge Marcus, haer bekende, mede alhier.
Dese neven staende personen een kind.
In absentia van Heer burgemeester dezer stede voor Schout en Schepenen gecompareert; zijn op haar verzoek ontslagen dd 12 augustus 1697.
[DTB Leiden, Ned. Herv. ondertrouwen (1575-1712), folio BB-133v]

ONDERTROUWREGISTER, Leiden, Geref. kerk, 3 maart 1702:
[in de kantlijn: 3 kind] Abraham Jansz, wedr. van Cornelia Boon, woont inde Crommeelboogsteegh, vergeselt met Pieter van Sulp, sijn bekende, woont alhier, met
Willemijntge Goris, jongedr. van Gouda, woont inde Crommen Elleboogsteegh, vergeselt met Marijtge Kievron, haer bekende, woont als boven.
[DTB Leiden, Ned. Herv. ondertrouwen (1575-1712), folio CC-256]

4035. Willemijntge Goris VAN DER SWEET,
Dochter van Gregorius van der Sweet [nr. 8070] en Anna Meesen [nr. 8071], geboren te Gouda ca. 1675-1682. misschien toch in Leiden !!, begraven te Leiden op het Bolwerk in de periode van 18 tot 25 september 1745, oud ca. 65 jaar.
Ondertrouw (2) te Leiden in de Geref. kerk op 23 maart 1703 met Hendrick DES LEVENS, geboren te Dordrecht, van beroep varensgezel, zoon van Anthony des Levens.
Gehuwd (3) te Leiden, ondertrouw aldaar op 11 oktober 1715 met Johannes VAN OOSTEN, ook Jan VAN OOSTEN, gedoopt te Leiden in de Geref. Hooglandsche kerk op 8 september 1689,
lijstemaker, overleden voor 18 september 1745, zoon van Leendert Jansz van Oosten, ebbenhoutwerker en van Catharina Matthijs van Waalwijk.

DOOPREGISTER, Leiden, Geref. Hooglandsche kerk, 8 september 1689:
[dopeling] Johannes.
[ouders] Leendert van Oosten, Catharin Matteijsz van Walwijk.
[getuige] Jacoba Alensoon.

DOOPGETUIGE:
Te Leiden in de Geref. Pieterskerk op 10 juni 1707 van Daniel van Leeuwen, zoon van Klaas van Leeuwen en Judith de Tombe (getuige Willemtje van der Sweet).

TROUWGETUIGE:
Te Leiden in de Geref. kerk op 6 februari 1711 van Jan Abrahamsz (lakenwerker met Maria Karels, weduwe van Matthijs Matthijsz (getuigen Pieter Boon, zijn oom, en Willemtje van der Sweet en Maria van Oosterbeek, haar getuigen).
Te Leiden in de Geref. kerk op 10 mei 1727 van Jan Deldijck, weduwnaar van Rachel de Croix met Adriaentje de Ruijter, weduwe van Jan Denijs (getuigen Jan van Oosten, Willempje van der Sweet en Magdalena de Poij).
Te Leiden in de Geref. kerk op 30 augustus 1727 van Jacobus Milje, weduwnaar van Neeltjen Huijgen met Clasijntje Bredon, weduwe van Johannes van der Linden (getuigen Pieter Milje, Willempje van der Sweet en Marijtje Lievelaar).
Te Leiden in de Geref. kerk op 20 juli 1731 van har zoon Abraham de Vreede, weduwnaar van Jannetje Kallenburgh met Sara van den Boom (getuigen Willempje van der Sweet en Dora Schreur).
Te Leiden in de Geref. kerk op 17 juli 1734 van haar zoon Goris van Oosten met Suzanna Pluijm (getuigen Willempje van der Sweet en Marijtje Dufloo).

DOOPREGISTER, Gouda, R. K. kerk, Keizerstraat, 1674-1812:
1674-1680, gezien op 29 december 2018.

DOOPREGISTER, Gouda, Geref. kerk, 1670-1681
Doorgaan met image 253.
24 april 1672, Willemijntyen, dochter van Jan Jansz van Aesdael en Marijtyen Hendrickx, getuige Trijntyen Huyberts.
23 augustus 1672, Willemtye, dochter van Hendrick Cornelisz en Machtelyen Willems, getuige Jannychyen Baltens.
5 maart 1673, Willemtyen, dochter van Isack Pietersz en Grietyen Willems, getuige Cijgen Wouters.
1 april 1674, Willemmyntyen, dochter van Aernout Wachhals en Maghtyen Warnaers, getuigen Bastyaen Wachals en Anna Verhaer.
25 september 1674, Jannychye Willemtye, dochter van Lourys Teunysz en Lydewij Willems, getuigen Aryaentyen Teunys en Annychye Teunys.
13 november 1676, Willemijntye, dochter van Cornelis Jansz en Marichye Willems.
27 maart 1677, Willempye, dochter van Dirck Symonsz en Japye Lowissen, getuige Marij Wilems.
28 maart 1677, Willemijntje, dochter van Frans Elyng en [niet vermeld], getuige Willem Hansen Verschut met sijn vrouw.
12 mei 1677, Wijlmyna, dochter van Dirck Joppen Heycoop en Crintye Willems, getuigen Trijntye Joppen en Machteltye Willems.
27 juni 1677, Helena, dochter van Evert de Swee en Hester Gerrits, getuige Femmete van Dusebeek.
10 augustus 1677, Willemijntye, dochter van Glaes Pietersz en Wonnychye Japickx, getuige Maria Pieters.
14 september 1677, Annetyen, dochter van Romboudt Goryssen en Lijtyen Jans, getuige Neeltyen Jans.
18 oktober 1677, Willemijntye, dochter van Cornelis Jacobsz en Barber Jans, getuige Barber Jans.
27 oktober 1677, Willemtye, dochter van Pieter Jacobsz en Neeltye Willems, getuige Grietye Willems.
30 augustus 1678, Willemie, dochter van Gerrit Jansen en Merrichje Adriaens, getuigen Willem Adriaensen en Neeltken IJsebrants.
24 december 1678, Willempje, dochter van Willem Stoffelsz en Trijntje Dirx, getuige Marrigje Jans.
26 maart 1679, Wilhelmina, dochter van Aernoudt Zuerman en Neeltje Pauls, getuige Lijsbeth Jacobs.
7 juli 1679, Willemtie, dochter van Roemer Vlack en Willemtie Ariens, getuige Macheltie van Es.
11 augustus 1679, Willemje, dochter van Jan Hendricksen en Neeltken Dirckx, getuige Marrichjen Dirckx.
6 september 1679, Elisabeth, dochter van Frans Abrahamse Eling en Maria Gillis, getuige Marigie Gillis.
8 september 1680, Willemtie, dochter van Krijn Dirckse en Cornelia Jans, getuige Maritie Hendrickx.
20 augustus 1681, Willemina, dochter van Jacobus Verhage en Willemyna van der Brugge, getuige Marya Pattons.
10 december 1681, Willemijntie, dochter van Gijsbert Janse en Ariaentie Jans, getuige Lodewijckie Pieters.

ONDERTROUWREGISTER, Leiden, Geref. kerk, 23 maart 1703:
Hendrick des Levens, geboren te Dordregt, wonend Fockersteegh, varensgezel en Willemijntge Goris, weduwe van Abraham Boon, wonend Corte Meutjessteeg.
Getuige bruidegom: Anthony des Levens, vader, Fockersteeg.
Getuigen bruid: Anna van der Steen, bekende, Cromme Elleboogsteegh en Jannetge Jacobs, bekende, Vrouwesteegh, Levendael.
Kinderen weduwe: drie.
Volgens BS 24 maart 1703 mag paar op 25 maart 1703 trouwen.
[DTB Leiden, Ned. Herv. ondertrouwen (1575-1712), folio DD-010v]

ONDERTROUWREGISTER, Leiden, Geref. kerk, 11 oktober 1715:
Aangeteijkent den 11en Octob: 1715.
Jan van Oosten, Lijstemaker, Jongeman van Leijden, wonende: aan de Meuijtjessteegh, verges. met Leendert van Oosten, sijn vader, wonende als vooren, met Willempije van der Sweet, weduw van Abraham Boon, wonende op de Doelegragt, verges. met Maria van den Toren ende Cornelia van de Graaff, beijde haar bekenden & wonende op de Zijtgraft....3 kind:

GAARDERSARCHIEF, BEGRAVEN, Leiden, Bolwerk, 18 tot 25 september 1745:
't lijk V: Willemijntje van der Sweet, wed: Jan van Oosten.

KINDEREN VAN ABRAHAM JANSZ EN CORNELIA BOON:
 1. Johannes Abrahamsz, ook Jan Abrahamsz en Johannes de Vreede,
  Gedoopt te Leiden in de Geref. Hooglandsche kerk op 4 maart 1683, lakenwerker, vermeld als trouwgetuige (1729).
  Gehuwd (1) te Leiden, ondertrouw aldaar op 6 februari 1711 met Maria Karels, eerder weduwe van Matthijs Matthijsz, overleden voor 28 mei 1713.
  Gehuwd (2) te Leiden op 28 mei 1713 met Maartje Ariensdr Veenman, overleden voor 22 november 1726.
  Gehuwd (3) te Leiden, ondertrouw aldaar op 22 november 1726 met Catharina de Haas, eerder weduwe van Jan Sonneth.

  DOOPREGISTER, Leiden, Geref. Hooglandsche kerk, 4 maart 1683.
  [dopeling] Johannes.
  [ouders] Abraham Lambertsz, Cornelia Boon.
  [getuigen] Jan Bataly, Martin Antony, Maria Michielsd., Susanna Seegerd.

  ONDERTROUWREGISTER, Leiden, Geref. kerk, 6 februari 1711:
  Jan Abrahams, lakenwerker, Jongman van Leijden, wonende op de Groenhasegraft, verges. met Pieter Boon, sijn oom, wonende in de Metjessteegh,
  met Maria Karels, wedue van Matthijs Matthijsz, wonende op de Vliet in de Zijlemakerspoort, verges. met Willemtje van der Sweet, haar bekende, wonende in de Kromelleboogsteegh en met Maria van Oosterbeek, mede haar bekende in de voors. Poort.
  [bron DTB Leiden Ned. Herv. ondertrouw, arch. nr. 1004, inv. 30, blad FF 8]

  GETUIGE:
  Op 25 februari 1712 te Leiden in de Geref. Hooglandsche kerk van de doop van Leendert van Oosten, zoon van Jan van Oosten en Willemijntje van der Sweet (getuigen Jan Abramsz en Marij Karels).
  Op 30 april 1729 in Leiden bij de ondertrouw van zijn broer Abraham de Vreede met Jannetje Kallenberg (getuigen zijn broeder Jan de Vreede, haar getuige haar moeder Adriaantje Maton)

 2. Abraham Abrahamsz,
  Gedoopt te Leiden in de Geref. Hooglandsche kerk op 4 juni 1687, overleden voor 12 juni 1689.

  DOOPREGISTER, Leiden, Geref. Hooglandsche kerk, 4 juni 1687:
  Dank-Vast en Bede-dag.
  [dopeling] Abraham.
  [ouders] Abraham Lambertsz, Neeltje Bloem.
  [getuigen] Johannes Bloem, Maria Beursen.

 3. Abraham de Wolf,
  Gedoopt te Leiden in de Geref. Hooglandsche kerk op 12 juni 1689, overleden voor 14 januari 1695.

  DOOPREGISTER, Leiden, Geref. Hooglandsche kerk, 12 juni 1689:
  [dopeling] Abraham de Wolf,
  [ouders] Abraham Jansz de Wolf, Cornelia Boon.
  [getuigen] Teunis de Graaf, Johannes der Beek en Rebecca Pieters.

 4. Katarina Abrahams,
  Gedoopt te Leiden in de Geref. Pieterskerk op 19 november 1690, overleden voor 14 januari 1695.

  DOOPREGISTER, Leiden, Geref. Pieterskerk, 19 november 1690, 'S Avonds.
  [dopeling] Katarina.
  [ouders] Abraham Lammertsz, Cornelia Cornelis.
  [getuigen] Jan Delbeeck, Jannetgen Jacobs, Sara Jacobs.

 5. Annetgen Abrahams,
  Gedoopt te Leiden in de Geref. Hooglandsche kerk op 25 juli 1694, overleden voor 14 januari 1695.

  DOOPREGISTER, Leiden, Geref. Hooglandsche kerk, 25 juli 1694:
  [dopeling] Annetgen.
  [ouders] Abraham Jansz, Cornelia Boon.
  [getuige] Annetgen Markus.
KINDEREN VAN ABRAHAM JANSZ EN WILLEMIJNTGE GORIS (drie):

 1. Abraham Abrahamsz,
  Gedoopt te Leiden in de Geref. Hooglandsche kerk op 17 maart 1697, overleden voor 3 maart 1702.

  DOOPREGISTER, Leiden, Geref. Hooglansche kerk, 17 maart 1697:
  [dopeling] Abraham.
  [ouders] Abraham Jansz, Willemijntje Goris.
  [getuige] Cathrijn Jacobs.
 2. Anna de Vreede,
  Gedoopt te Leiden in de R. K. kerk op 29 mei 1699, overleden voor 3 maart 1702.
 3. Jacomijntje Abrahams, ook Jacomijntje de Vreede of Jacobmina de Vreede,  zie nr. 2017.
  Gedoopt te Leiden in de Geref. Pieterskerk op 2 maart 1701, Gereformeerd.
  Gehuwd te Leiden voor Schepenen op 2 augustus 1721, ondertrouw op 17 juli met Adrianus Verhooch, ook Adrianus Boon.

  DOOPREGISTER, Leiden, Geref. Pieterskerk, 2 maart 1701:
  [dopeling] Jacomijntje,
  [ouders] Abram Jansz, Willemijntie Goris.
  [getuige] Marijtie Prijs.

  DOOPGETUIGE:
  Op 27 juni 1717 te Leiden in de Geref. Hooglandsche kerk van Anna Katrijn, dochter van Jan van Oosten en Willemijn van der Sweet (getuigen Hermannis Losfelt en Jakomijn de Vrede.

 4. Abraham de Vreede, ook Abram de Vreede,
  Gedoopt te Leiden op 4 oktober 1702.
  Gehuwd (1) te Leiden, ondertrouw aldaar op 30 maart 1725 met Lijsbeth Veldhuijsen, gedoopt te Leiden op 26 juli 1701, overleden voor 30 april 1729, dochter van Harman Gerrits Veldhuijsen en van Maria Cornelis Blocklant..
  Gehuwd (2) te Leiden, ondertrouw aldaar op 30 april 1729 met Jannetje Kallenberg, gedoopt te Leiden op 29 augustus 1702, overleden voor 20 juli 1731, dochter van Jacobus Kallenberg, ook Kallenburch en van Adriaantje Maton.
  Gehuwd (3) te Leiden, ondertrouw aldaar op 20 juli 1731 met Sara van der Boom, grdoopt te Leiden op 12 januari 1706, dochter van Abraham Pieters van der Boom, saaiwerker en van Dorothea Kaspers Schreuder, ook Dora Schreur.

  DOOPREGISTER, Leiden, 26 juli 1701:
  Getuigen Lisebeth de Rijdder en Daniel Jans.

  DOOPREGISTER, Leiden, 29 augustus 1702:

  DOOPREGISTER, Leiden, 4 oktober 1702:

  DOOPREGISTER, Leiden, 12 januari 1706:
  Getuige Klasina Jans van den Boom.

  ONDERTROUWREGISTER, Leiden, 30 maart 1725:
  Zijn getuige zijn behuwdvader Jan van Oosten, haar getuige haar moedeer Maria Cornelis.

  ONDERTROUWREGISTER, Leiden, 30 april 1729:
  Zijn getuige zijn broeder Jan de Vreede, haar getuige haar moeder Adriantje Maton.

  ONDERTROUWREGISTER, Leiden, Geref. kerk, 20 juli 1731:
  Aangeteijkent den 20e Julij 1731.
  Abraham de Vreede wed: van Jannetje Kallenburgh, woonende in de Nonnesteegh, verges: met Willempje van der Sweet sijn moeder, wonende inde Cathalijne Veststeeg, met
  Sara van den Boom, Jonged: van Leijden, woonende in de Doelesteegh, verges: met Dora Schreur, haar moeder, woonende als voren.
  [bron: DTB Leiden Geref. kerk, arch. nr. 1004, inv. nr. 35, blad LL-192]

KIND VAN MAHIEU VAN DER MEER EN WILLEMIJNTJE VAN DER SWEET:
 1. Lijsbeth van der Meer,
  Gedoopt te Leiden in de Geref. Pieterskerk op 9 november 1707.

  DOOPREGISTER, Leiden, Geref. Pieterskerk, 9 november 1707:
  [dopeling] Lijsbeth.
  [ouders] Mahieu van der Meer, Willemijntie van der Sweet.
  [getuigen] Anthonij van der Sweet, Lijsbeth Huijbertsdr.

KIND VAN JAN VAN OOSTEN EN WILLEMIJNTGE VAN DER SWEET:
 1. Leendert van Oosten,
  Gedoopt te Leiden in de Geref. Hooglandsche kerk op 25 februari 1712.

  DOOPREGISTER, Leiden, Geref. Hooglandsche kerk, 25 februari 1712:
  [dopeling] Leendert van Oosten.
  [ouders] Jan van Oosten, Willemijntie van der Sweet.
  [getuigen] Jan Abramsz, Marij Karels.

 2. Gregorius van Hoosten, ook Gregorius of Goris van Oosten,
  Gedoopt te Leiden in de Geref. Pieterskerk op 26 mei 1713, soldaat van de Binnewagt (1734).
  Gehuwd te Leiden, ondertrouw aldaar op 17 juli 1734 met Suzanna Pluijm, geboren te Leiden, dochter van [N.N.] Pluijm en van Marijtje Dufloo..

  DOOPREGISTER, Leiden, Geref. Pieterskerk, 26 mei 1713,
  [dopeling] Gregorius van Hoosten.
  [ouders] Jan van Hoosten, Willemijn van der Sweet.
  [getuigen] Ambrosius de Jager, Susanne de Jager.

  ONDERTROUWREGISTER, Leiden, Geref. kerk, 17 juli 1734:
  Aangeteijkent den 17 Julij 1734.
  Goris van Oosten. Soldaat van de Binnewagt, Jongman van Leijden woonende in de Cathalijne Veststeegh, vergeselt met Willempje van der Sweet zijn Moeder, woonende als voren, met
  Suzanna Pluijm, Jongedr. van Leijden, woonende in de Coddesteegh, vergeselt met Marijtje Duffloo haar Moeder, woonende als voren.
  [bron: DTB Leiden, Geref. kerk, arch. nr. 1004, inv. nr. 36, blad MM-155]

 3. Claas van Oosten,
  Gedoopt te Leiden in de Geref. Hooglandsche kerk op 6 januari 1715.

  DOOPREGISTER, Leiden, Geref. Hooglandsche kerk, 6 januari 1715:
  [dopeling] Claas,
  [ouders] Jan van Oosten, Willemtie van der Sweet.
  [getuigen] Claas van der Mark, Maria v. d. Mark.

 4. Anna Katrijn van Ossten, ook Anna Katrijn van Oosten,
  Gedoopt te Leiden in de Geref. Hoglandsche kerk op 27 juni 1717.

  DOOPREGISTER, Leiden, Geref. Hooglandsche kerk, 27 juni 1717:
  [dopeling] Anna Katrijn.
  [ouders] Jan van Ossten, Willemijn v. der Sweet.
  [getuigen] Hermannis Losfelt, Jakomijn de Vrede.
4038. Willem Isaaksz HORREE,
Zoon van Isaak Willemsz Horree [nr. 8076] en van Catharine Pieters Duijsendstad [nr. 8077], gedoopt te Leiden op 17 maart 1683.
Ondertrouw te Leiden op 26 april 1709 met Catharina Thomas (TITERS).

DOOPREGISTER, Leiden, 17 maart 1683.
Getuigen Abraham Fontein en Esther Duisenstad.

ONDERTROUWREGISTER, Leiden, 26 april 1709:
Getuigen zij vader Isaak Wllems en haar moeder Catharina Linders.

4039. Catharina THOMAS, ook TOOMES.
Dochter van Thomas Pieters [nr. 8078] en van Catharina Linders [nr. 8079], gedoopt te Leiden op 16 november 1687.

DOOPREGISTER, Leiden, 16 november 1687:
Getuige Anna de Raa.

KINDEREN:
 1. Catharina Horree, ook Kaatje Horree en Catarijn Horree, ook Orree,  zie nr. 2019.
  Gedoopt te Leiden op 8 oktober 1711.
  Gehuwd te Leiden, ondertrouw aldaar op 10 mei 1738 met Hendrik van der Graaf.

  DOOPREGISTER, Leiden, 8 oktober 1711:
  Getuige Catarijn Lindens.

  ONDERTROUWREGISTER, Leiden, 10 mei 1738:
  Getuigen zijn bekende Herbert Kaffijn en haar moeder Catharina Thomas.
 2. Marijtje Horree,
  Gedoopt te Leiden in de Geref. Pieterskerk op 19 december 1723.

  DOOPREGISTER, Leiden, Geref. Pieterskerk, 19 december 1723:
  [kind] Marijtje,
  [ouders] Willem Horree, Catrijn Toomes.
  [getuigen] Klaas Tieters en Marij van den Anker
4040. Cornelis DE RIEU,
Zoon van Cornelis de Rieu [nr. 8080] en Maria Inbona [nr. 8081], geboren te Brugge, Belgie, gedoopt aldaar op 24 september 1644, van beroep vellebloter, overleden te Leiden voor 4 mei 1690, oud ca. 45 jaar.
Gehuwd te Leiden voor schout en schepenen op 2 januari 1672, ondertrouw aldaar op 18 december 1671 met Aaltje Jans VERHAER.

ONDERTROUWREGISTER, Leiden, schout en schepenen, 2 januari 1672:
Cornelis de Rieu, geboren te Brugge, wonende Hoygraft, van beroep vellebloter, en Aeltge Jans Verhaer, geboren te Eyndhoven, wonende Barbersteech.
Getuige bruidegom: Cornelis van der Group, neef, Hoygraft.
Getuige bruid: Bastiaentge Goutswaert, bekende, Barbersteech.
Ondertrouw op 18 december 1671.
[bron: DTB Leiden, schepenhuwelijken (1592-1795), folio E - 265v]

DOOPGETUIGE:
Op 6 maart 1678 in de RK kerk Utrechtse Veer te Leiden van Joannes, zoon van Pieter Lammyn en Maria Sceppers [mede getuige Maria Peeters].

[bron: aktes, alsook de website Wilbrink Web]

4041. Aeltge Jans VERHAER,
Geboren te Eindhoven ca. 1650, overleden na 4 mei 1690, mogelijk te Leiden.
Aeltge huwt (2) te Leiden in de Geref. kerk, ondertrouw aldaar op 4 mei 1690 met Jacobus VAN ROOCKE, geboren te Leiden, van beroep greinwerker, eerder weduwnaar van Margrieta Karels [of Daniels].

ONDERTROUWREGISTER, Leiden, Geref. kerk, 4 mei 1690:
Jacobus van Roocke, weduwnaar van Margrieta Karels [of Daniels], wonend Nieuw Levendael en Aeltge Verhaer, weduwe van Cornelis de Rieuw, wonend Gorstestraet.
Getuige bruidegom: Thomas Bajeu, bekende, Aan de Hogelandsekerk.
Getuigen bruid: Clara Vrede, bekende, Oraniegraft en Catharijna Marcus, bekende, Kaerdesteeg.
Kinderen weduwe: drie.
[bron: DTB Leiden, Ned. Herv. ondertrouw (1575-1712), folio AA-013v]

UIT HET EERSTE HUWELIJK DRIE KINDEREN:
 1. Cornelis Drieuw,  zie nr. 2020.
  Geboren te Brugge, Belgie in 1678, overleden te Leiden, begraven aldaar in september 1730, oud ca. 52 jaar.
  Gehuwd (1) te Leiden, ondertrouw aldaar op 24 april 1700 met Geertrudis van den Berg, geboren te Amsterdam ca. 1680, overleden voor 1717.
  Gehuwd (2) te Leiden, ondertrouw aldaar op 11 december 1716 met Hilletje Waterloo, gedoopt te Leiden op 7 maart 1688.
 2. Maria Cornelis Drieuw,
  Geboren te Leiden ca. 1685.
  Gehuwd te Leiden in de Geref. kerk, ondertrouw aldaar op 15 juni 1709 met Philippus van der Schot, ook genaamd Philips van der Schors, geboren te Leiden, van beroep lakenwerker.

  ONDERTROUWREGISTER, Leiden, Geref. kerk, 15 juni 1709:
  Philips van der Schors, geboren te Leyden, wonend Uytterstegraft, lakenwerker en Maria Cornelis, geboren te Leyden, wonend Nieuw Levendael.
  Getuige bruidegom: Cornelis Colier, oom, Vliet.
  Getuige bruid: Hester Kettenes, bekende, Koenesteegh.
  [bron: DTB Leiden, Ned. Herv. ondertrouw (1575-1712), folio BB-232v]

  KIND:
  1. Philippus van der Schot,
   Gedoopt te Leiden in de Geref. Hooglandsche kerk op 21 april 1720.

   DOOPREGISTER, Leiden, Geref. Hooglandsche kerk, 21 april 1720:
   Philippus, zoon van Philippus van der Schot en Maria Drieuw.
   Getuigen Cornelis Drieuw en Susanna van den Berg.
   [bron: DTB Leiden, Dopen Ned. Herv. Hooglandsche kerk]
4042. Roelant WATERLOO,
Zoon van Pieter Waterloo [nr. 8084] en Hilletje Andries [nr. 8085], gedoopt te Leiden op 26 januari 1670, van beroep lakenwever.
Gehuwd te Leiden in de Geref. kerk, ondertrouw aldaar op 29 augustus 1687 met Maria Jacobs VAN DER PUTTEN.

ONDERTROUWREGISTER, Leiden, Geref. kerk, 29 augustus 1687:
Roelant Pietersz Waterloo, geboren te Leyden, wonend Waertgraft, lakenwever en Maria Jacobs van Putten, geboren te Delft, wonend Uytterstegraft.
Getuige bruidegom: Pieter Waterloo, vader, Waertgraft.
Getuige bruid: Grietge Barents van Groenendale, bekende, Uytterstegraft.
[bron: DTB Leiden, Ned. Herv. ondertrouw (1575-1712), folio Z-118]

4043. Maria Jacobs VAN DER PUTTEN,
Geboren te Delft ca. 1665.

KINDEREN:
 1. Hilletje Waterloo,  zie nr. 2021.
  Gedoopt te Leiden op 7 maart 1688.
  Gehuwd te Leiden, ondertrouw aldaar op 11 december 1716 met Cornelis Drieuw, geboren te Brugge, Belgie, ca. 1678, overleden te Leiden.
 2. Pieter Waterloo,
  Vermeld als ondertrouwgetuige te Leiden op 27 april 1721.

  GETUIGE:
  Op 27 april 1721 in de Geref. kerk te Leiden bij de ondertrouw van Roelof Dreef, zoon van Cornelis Drieuw en Hilletje Waterloo, met Antonia Monnier (Pieter vermeld als oom van de bruidegom).
4044. Olivier WARNIEMOND,
Geboren ca. 1665.
Gehuwd ca. 1689 met Willemijntje Elisabeth MORGEN.

4045. Willemijntje Elisabeth MORGEN,
Mogelijk een dochter van Eduard Morgen en Lambertje Egberts, geboren ca. 1665.

KINDEREN:
 1. Jacobus Warniemond,
  Gedoopt te Leiden in de Geref. kerk op 14 oktober 1689.

  DOOPREGISTER, Leiden, Geref. kerk, 14 oktober 1689:
  Kind: Jacobus.
  Vader: Olivier Warniemond.
  Moeder: Willemijntje Elisabeth Morgen.
 2. Mouris Warniemond,
  Gedoopt te Leiden in de Geref. kerk op 10 november 1693.

  DOOPREGISTER, Leiden, Geref. kerk, 10 november 1693:
  Kind: Mouris.
  Vader: Olivier Warniemond.
  Moeder: Willemijntje Elisabeth Morgen.
 3. Lambertus Warniemond,
  Gedoopt te Leiden in de Geref. kerk op 4 juli 1696.

  DOOPREGISTER, Leiden, Geref. kerk, 4 juli 1696:
  Kind: Lambertus.
  Vader: Olivier Warniemond.
  Moeder: Willemijntje Elisabeth Morgen.
 4. Catharina Warniemond,
  Gedoopt te Leiden in de Geref. kerk op 19 juli 1697.

  DOOPREGISTER, Leiden, Geref. kerk, 19 juli 1697:
  Kind: Catharina.
  Vader: Olivier Warniemond.
  Moeder: Willemijntje Elisabeth Morgen.
 5. Egbert Warniemond,
  Gedoopt te Leiden in de Geref. kerk op 19 juli 1699.

  DOOPREGISTER, Leiden, Geref. kerk, 19 juli 1699:
  Kind: Egbert.
  Vader: Olivier Warniemond.
  Moeder: Willemijntje Elisabeth Morgen.
 6. Joannes Baptista Warniemond,
  Gedoopt te Leiden in de Geref. kerk op 13 augustus 1700.

  DOOPREGISTER, Leiden, Geref. kerk, 13 augustus 1700:
  Kind: Joannes Baptista.
  Vader: Olivier Warniemond.
  Moeder: Willemijntje Elisabeth Morgen.
 7. Gerrit Warmond ook genaamd Gerrit Warremoer en Warremond,  zie nr. 2022.
  Gedoopt te Leiden op 6 december 1701, vermeld als doopgetuige in 1736-1739.
  Gehuwd voor 1730 met Judith Cheval, gedoopt te Leiden in de Geref. Hooglandsche kerk op 27 oktober 1705, vermeld als doopgetuige 1736-1739.
 8. Maria Warmond,
  Gedoopt te Leiden op 10 november 1703.

  DOOPREGISTER, Leiden, Geref. kerk, 10 november 1703:
  Kind: Maria.
  Vader: Olivier Warniemond.
  Moeder: Wllemijntje Elisabeth Morgen.
4046. Jan CHEVAAL,
Geboren ca. 1675.
Gehuwd voor 1706 met Stijntie VAN HEUSDEN.
MOGELIJKE VERWANTEN:

 1. Aron Cheval,
  Geboren ca. 1620.
  Gehuwd voor 1650 met Jeanne du Pon, geboren ca. 1625.

  KINDEREN:
  1. Susanne Cheval,
   Gedoopt te Leiden op 24 februari 1650.
  2. Moise Cheval, [m]
   Gedoopt te Leiden op 14 december 1651, overeden voor 26 juli 1654.
  3. Jakomijntje Cheval,
   Gedoopt te Leiden op 20 april 1653.
  4. Moise Cheval, [m]
   Gedoopt te Leiden op 26 juli 1754.
  5. Jeane Cheval,
   Gedoopt te Leiden op 15 oktober 1656, overleden aldaar voor 24 maat 1658.
  6. Jeane Cheval,
   Gedoopt te Leiden op 24 maart 1658.
  7. Judith Cheval.
   Gedoopt te Leiden op 17 februari 1664, vermeld als doopgetuige op 30 juni 1705.
   Gehuwd te Leiden, ondertrouw aldaar in de Geref. kerk op 14 april 1708 met Jacobus Hovenier, geboren te Leiden, van beroep stofjeswerker.

   ONDERTROUWREGISTER, Leiden, Geref. kerk, 14 april 1708:
   Jacobus Hovenier, geboren te Leyden, wonende Loyerstraat, stofjeswerker met Judith Cheval, geboren te Leyden, wonende Waartgraft.
   Getuige bruidegom: teven Portier, oom, Leege Werffsteegh.
   Getuige bruid: Cathalyntje Rosie, meuy, Paradyssteegh.
   [bron: folio EE - 052v]

 2. Marcus Schevael, ook Gevaal.
  Gehuwd voor 1703 met Beerta Willems, ook Baartje Delster.

  KINDEREN:
  1. Maartje Gevaal,
   Gedoopt te Leiden in de Geref. Loodskerk op 2 december 1702.

   DOOPREGISTER, Leiden, Geref. Loodskerk, 2 december 1702:
   Kind: Maartje.
   Vader: Gevaal (Marcus).
   Moeder: Baartje Delster.
   Doopgetuigen: Kors Teunisse, Maartje Dirks.

  2. Agniesje Schevael,
   Gedoopt te Leiden in de Geref.Hooglandsche kerk op 30 juni 1705.

   DOOPREGISTER, Leiden, Geref. Hooglandsche kerk, 30 juni 1705:
   Kind: Agniesje.
   Vader: Schevael (Marcus).
   Moeder: Beerta Willems.
   Doopgetuigen: Arnout de Man en Judith Schevael.

  3. Willemtie Schevaal,
   Gedoopt te Leiden in de Geref.Hooglandsche kerk op 25 september 1708.

   DOOPREGISTER, Leiden, Geref. Hooglandsche kerk, 25 September 1708:
   Kind: Willemtie.
   Vader: Schevaal (Marcus).
   Moeder: Baartie Marcus.
   Doopgetuigen: Cornelis Smit, Trijntie Cornelisse.
 3. Marcus Cheval, ook Sevaal en Sievaal.
  Gehuwd voor 1712 met Jacoba Brouwers, vermeld als doopgetuige (1736-1737).

  KINDEREN:
  1. Marcus Sevaak, ook Sievaal.
   Gedoopt te Leiden in de Geref. Hooglandsche kerk op 4 februari 1712.
   Gehuwd voor 1737 met Elisabeth van Beek.

   DOOPREGISTER, Leiden, Geref. Hooglandsche kerk, 4 Februari 1712:
   Kind: Marcus.
   Vader: Sevaak (Marcus).
   Moeder: Jacoba Brouwers.
   Doopgetuigen: [..........] Sevaak, Gereda Dirks.

  2. Lijsbeth Sevaal,
   Gedoopt te Leiden in de Geref. Marekerk op 29 januari 1716.

   DOOPREGISTER, Leiden, Geref. Marekerk, 29 Januarij 1716:
   Kind: Lijsbeth.
   Vader: Sevaal (Marcus).
   Moeder: Jacoba Brouwers.
   Doopgetuigen: Marcus van Rijndorp, Marij Brouwers.

  3. Judith Cheval,
   Gedoopt te Leiden in de Geref. Hooglandsche kerk op 22 september 1718.

   DOOPREGISTER, Leiden, Geref. Hooglandsche kerk, 22 september 1718:
   Kind: Judith.
   Vader: Cheval (Marcus).
   Moeder: Jacoba Brouwers.
   Doopgetuigen: Johannes van Hillenaar, Judith Lebot.
 4. Jan Cheval,
  Gehuwd voor 1704 met Agnietje Lamberds.

  KINDEREN:
  1. Jan Cheval,
   Gedoopt te Leiden in de Geref. Hooglansche kerk op 3 juni 1704.

   DOOPREGISTER, Leiden, Geref. Hooglandsche kerk, 3 juni 1704:
   Kind: Jan.
   Vader: Cheval (Jan).
   Moeder: Agnietje Lamberds.
   Doopgetuigen: Isaak de Meij, Jannetje de Man.
 5. Jan Sevaat, ook Chevaal.
  Gehuwd voor 1701 met Barber Berlein.

  KINDEREN:
  1. Annetje Sevaat,
   Gedoopt te Leiden in de Geref. Loodskerk op 17 april 1701.

   DOOPREGISTER, Leiden, Geref. Loodskerk, 17 april 1701:
   Kind: Annetje.
   Vader: Sevaat (*) (Jan).
   Moeder: Barber Berlein.
   Doopgetuigen: Kornelis Jacobsz van Erf, Catharina Roose.
   Opmerking: (*) Chevaal; zie voorafgaande fiches voor 1700.
4047. Stijntie VAN HEUSDEN,
Geboren ca. 1675.

KIND:
 1. Judith Chevaal, ook genaamd Judik Cheval, Servaal, Sevaal en Sievaal,  zie nr. 2023.
  Gedoopt te Leiden in de Geref. Hooglandsche kerk op 27 oktober 1705, vermeld als doopgetuige 1736-1739.
  Gehuwd voor 1730 met Gerrit Warmond, ook genaamd Gerrit Warremoer en Warremond, geboren ca. 1690, vermeld als doopgetuige in 1736-1739.
4064. Albart Lambrechtsz [KIKKERT],
Zoon van Lambert Albertsz Kikkert [nr. 8128] en Geert Jans [nr. 8129], gedoopt te Enkhuizen in de Geref. kerk op 28 januari 1635, van beroep meester-zeilmaker, voorts hopman en vanaf 1670 kapitein der burgerij te Enkhuizen, voorzitter van de Grote Krijgsraad, vestigde zich in 1682 op Texel, van beroep kastelein (bestuursambtenaar) en strandvonder van het Eijerlandt aldaar, overleden te Den Burg op Texel op 13 november 1697, begraven aldaar op 15 november 1697, oud 62 jaar.
Gehuwd (1) te Enkhuizen op 7 mei 1654 met Feerdutjen FREERX, geboren ca. 1635, overleden voor 16 maart 1670.
Gehuwd (2) te Grootebroek in de Geref. kerk op 16 maart 1670 met Meijnoutje Pouwels SEMEIJNS, gedoopt te Enkhuizen in de Geref. kerk op 12 februari 1640, overleden te Grootebroek op 6 december 1679, begraven in de Westerker te Enkhuizen op 11 december 1679, oud 39 jaar.
Gehuwd (3) te Hoorn op 24 augustus 1680 met Grietje ABRAHAMS, ook Grietje JANS, geboren te Hoorn, overleden te Den Burg, Texel in 1709.

DOOPREGISTER, Enkhuizen, Geref. kerk, 28 Januarij 1635, blz. 180:
Kind Albart.
Ouders Lambrecht Albertsz en Geert Jansdr.
Getuige Pr.

PERSOONLIJKE QUOTISATIE, Texel, 1742:
Binneburg.
264. Albert Lammerts Kikkert, kastelein op het Eijerlant, 6 personen, 2 knechten, 2 meiden, 2 paarden, een sjees, huur 22-0-0, getaxeerd op 15.- en 6.-.
[bron: website Miriam Klaassen]

OPENBARE FUNCTIES:
Hopman der burgerij van Enkhuizen.
Kapitein der burgerij van Enkhuizen (1670).
Voorzitter van de Grote Krijgsraad in Enkhuizen.
Voogd van het leprozenhuis op Texel.
Kapitein van het Burgervendel op Texel.
Kastelein van Eijerland op Texel (1682).

GRAFZERK:
In de Ned. Hervormde kerk in Den Burg bevindt zich nog altijd de grafzerk van Albert Lammertsz Kikkert (1635-1697) met daarop een gevierendeeld familiewapen waarin drie gekroonde haringen (stadswapen van Enkhuizen), een kikker, een huismerk en de initialen AHK (Albaert Hinrick Kickert).
[bron: Gens Nostra, 1953, blz. 30, artikel van de hand van J.F. Daarnhouwer en website Genealogie Gomes]

4065. Meijnoutje Pouwels SEMEIJNS,
Dochter van Pouwel Semeijns [nr. 8130] en Hendrikje Wagenaar [nr. 8131], gedoopt te Enkhuizen in de Geref. kerk op 12 februari 1640, overleden te Grootebroek op 6 december 1679, oud 39 jaar.

DOOPREGISTER, Enkhuizen, Geref. kerk, 12 Februarius des jaers 1640, blz. 234:
Kind Meijnu.
Ouders Pouwels Freecksz [?] en Hendrictge Hendrixdr.
Getuige De Vader.

KINDEREN VAN ALBERT LAMMERTSZ KIKKERT EN FEERDUTJEN FREERX:
 1. Grietje Alberts [Kikkert],
  Gedoopt te Enkhuizen in de Geref. kerk op 9 maart 1655, vermeld als doopgetuige in 1671 en 1674, overleden in 1682, oud 27 jaar.
  Gehuwd met Daniel Verbrugge.

  DOOPREGISTER, Enkhuizen, Geref. kerk, 9 Martius des jaars 1655:
  Kind: Grietje.
  Ouders: Albert Lambertsz, Feerdouw Freex.
  Getuige: vader.

  DOOPGETUIGE:
  Te Enkhuizen in de Geref. kerk op 10 april 1671 van Lambert, zoon van Albert La[m]bertsz Kickert en Menouwtien Paulus.
  Te Enkhuizen in de Geref. kerk op 25 november 1674 van Albert, zoon van Albert Lambertz Kickert en Meijnoutien Paulus.
 2. Ebelje Alberts [Kikkert],
  Gedoopt te Enkhuizen in de Geref. kerk op 23 januari 1657, overleden in 1697, oud 40 jaar.
  Gehuwd met Andries Vlugh.

  DOOPREGISTER, Enkhuizen, Geref. kerk, 23 Januarius anno 1657, blz. 101:
  Kind: Ebelje.
  Ouders: Albert Lammersz, Veerduutje Freex.
  Getuige: vader.
 3. Lambert Alberts Kickert,
  Gedoopt te Enkhuizen in de Geref. kerk op 21 mei 1660, overleden aldaar voor 4 juni 1664.

  DOOPREGISTER, Enkhuizen, Geref. kerk, 21 Majus des jaers 1660, blz. 127:
  Kind: Lambert.
  Ouders: Albert Lambertsz Kickert, Veerduwtje Freeks.
  Getuige: de vader.
 4. Freek Alberts Kickert,
  Gedoopt te Enkhuizen in de Geref. kerk op 28 juni 1662, overleden aldaar voor 5 oktober 1667.

  DOOPREGISTER, Enkhuizen, Geref. kerk, 28 Junius des Jaers 1662, blz. 144:
  Kind: Freek.
  Ouders: Albert Lambertsz Kickert, Veerdouwtje Freeks.
  Getuige: de vader.

 5. Lambert Alberts Kickert,
  Gedoopt te Enkhuizen in de Geref. kerk op 4 januari 1664, overleden voor 18 december 1665.

  DOOPREGISTER, Enkhuizen, Geref. kerk, 4 januarius, Het jaer 1664, blz. 155:
  Kind: Lambert Kickert.
  Ouders: Albert Lambertsz Kickert, Feerdoutje Freex.
  Getuige: de vader / Geert Jans.
 6. Lambert Albertsz Kickert,
  Gedoopt te Enkhuizen in de Geref. kerk op 8 december 1665, overleden voor 1671.

  DOOPREGISTER, Enkhuizen, Geref. kerk, 8 December 1665, blz. 170:
  Kind: Lambert.
  Ouders: Albert Lambertsz Kickert, Feerduwtie Freecks.
  Getuige: vader.
 7. Freerk Albertsz Kickert,
  Gedoopt te Enkhuizen in de Geref. kerk op 5 oktober 1667.

  DOOPREGISTER, Enkhuizen, Geref. kerk, 5 october 1667, blz. 182:
  Kind: Freerk.
  Ouders: Albert Lambertsz Kickert, Feerdoutje Freecks.
  Getuige: vader.
KINDEREN VAN ALBERT LAMMERTSZ KIKKERT EN MEIJNOUTJE PAUWELS SEMEIJNS:
 1. Lambert Albertsz Kikkert,
  Gedoopt te Enkhuizen in de Geref. kerk op 10 april 1671, van beroep kastelein (bestuurambtenaar) in Eierland op Texel, landbouwer, overleden te Den Burg, Texel op 9 maart 1748, oud ca. 76 jaar.
  Gehuwd te Den Burg op 29 november 1700, ondertrouw op 17 oktober met Hendrickie Abrahams Plavier, geboren te Den Burg in 1681, overleden aldaar op 22 januari 1761, oud 80 jaar, dochter van Abraham Claasz Plavier en Rijkje Hendriks van de Werf.

  DOOPREGISTER, Enkhuizen, Geref. kerk, 10 Aprilis des Jaars 1671, blz. 2A:
  Kind: Lambert.
  Ouders: Albert La[m]bertsz Kickert, Menouwtien Paulus.
  Getuige: de Vader, Grietien Alberts.

  PERSOONLIJKE QUOTISATIE, Texel, 1742:
  Binneburg.
  261. Lammert Kikkert, rentenier, 2 personen, houdt een meid, paarden, 22-0-0, getaxeerd op 25.- en 6.-..
  [bron: website Miriam Klaassen]
 2. Paulus Albertsz Kikkert,  zie nr. 2032.
  Geboren te Enkhuizen op 25 mei 1672, gedoopt in de Geref. kerk aldaar op 26 mei 1672, van beroep landbouwer, schotgaarder (belastingontvanger), overleden te Den Burg op 6 november 1747, oud 75 jaar.
  Gehuwd (1) te Den Burg op Texel in de Geref. kerk op 2 augustus 1699 met Antje Cornelis Cocq, gedoopt te Oosterend op Texel op 24 april 1673, overleden te Den Burg op 29 december 1727, oud 54 jaar.
  Gehuwd (2) in 1729 met Willempje Alberts, geboren ca. 1680.
 3. Heindrikjen Alberts Kickert,
  Gedoopt te Enkhuizen in de Geref. kerk op 8 november 1673.

  DOOPREGISTER, Enkhuizen, Geref. kerk, 8 November ’s jaars 1673, blz. 23:
  Kind: Heindrikjen.
  Ouders: Albert Lamerz Kickert, Meijnoutien Paulusz.
  Getuige: Vader, Woutertien Wisewaart [?].
 4. Albert Albertsz Kickert,
  Gedoopt te Enkhuizen in de Geref. kerk op 25 november 1674, van beroep zeekapitein op Oost-Indie, overleden te Den Helder op 11 november 1750, oud 75 jaar.
  Gehuwd te Den Burg in de Geref. kerk op 18 januari 1698 met Stijntje Alberts, ook Abbenes, geboren te Den Burg.

  DOOPREGISTER, Enkhuizen, Geref. kerk, 25 November 1674, blz. 31:
  Kind: Albert.
  Ouders: Albert Lambertz Kickert, Meijnoutien Paulus.
  Getuige: Vader, Grietje Alberts.

  KINDEREN:
  1. Lammert Albertsz Kikkert,
   Van beroep zeeman (1742).

   PERSOONLIJKE QUOTISATIE, Texel, 1742:
   Weverstraat.
   119. Lammert Albertsz Kikkert, zijn eigen, een zeeman, 4 personen, huur 16-0-0.
   [bron: website Miriam Klaassen]
  2. Albert Albertsz Kikkert,
   Van beroep glazenmaker en verver op Texel (1742)

   PERSOONLIJKE QUOTISATIE, Texel, 1742:
   Binneburg.
   280. Albert Albertsz Kikkert, zijnde een glaasemaker en verwer, 5 personen, huur 14-0-0.
   [bron: website Miriam Klaassen]
  3. Jan Albertsz Kikkert,
   Herbergier op Texel (1742).

   PERSOONLIJKE QUOTISATIE, Texel, 1742:
   Binneburg.
   286. Jan Albertsz Kikkert, doet een herberg, 5 personen, een kostganger, de huur 60-0-0.
   [bron: website Miriam Klaassen]
 5. Meijnuwtjen (Meijntie) Alberts Kickert.
  Gedoopt te Enkhuizen in de Geref. kerk op 4 maart 1676, overleden in 1697, oud 21 jaar.

  DOOPREGISTER, Enkhuizen, Geref. kerk, 4 maert 1676, blz.: 41.
  Kind: Meijnuwtjen.
  Ouders: Albert Kickert, Meijnuwtjen Pouwels.
  Getuige: Vad:, Meijnutjen Jans.
 6. Antjen Alberts Kickert,
  Gedoopt te Enkhuizen in de Geref. kerk op 30 mei 1677, overleden op Texel op 5 juni 1703, begraven in de Zuiderkerk te Enkhuizen op 8 juni 1703, oud 26 jaar.

  DOOPREGISTER, Enkhuizen, Geref. kerk, 30 mei 1677, blz.: 51.
  Kind: Antjen.
  Ouders: Albert Kickert, Meijnoutjen Semeijns.
  Getuige: vader, Woutertje ............
 7. Maria Alberts Kikkert,
  Gedoopt te Enkhuizen in de Geref. kerk op 13 december 1678.

  DOOPREGISTER, Enkhuizen, Geref. kerk, 13 Decemb: 1678, blz.: 65.
  Kind: Maria.
  Ouders: Albert Kickert, Meijnutien Pouwels.
  Getuige: vader.
KINDEREN VAN ALBERT LAMMERTSZ KIKKERT EN GRIETJE ABRAHAMS:
 1. Geertjen Alberts Kickert,
  Gedoopt te Enkhuizen in de Geref. kerk op 1 augustus 1681, overleden in 1701.
  Gehuwd in 1697 met Jan Dirksz Schaap.

  DOOPREGISTER, Enkhuizen, Geref. kerk, 1 Augustus 1681, blz.: 80.
  Kind: Geertjen.
  Ouders: Albert Kickert, Grietjen Jans.
  Getuige: Trijntje Lammerts.
 2. Barber Alberts Kikkert,
  Geboren op Texel in 1682/83, overleden te Schellingwoude of Texel in 1755, oud 73 jaar.
  Gehuwd (1) met Pieter Cocq, geboren te Den Burg in 1677, in 1710 vermeld als schepen, overleden voor 1719, zoon van luitenant Cornelis Diercksz Cocq en Trijn Pieters Backer.
  Gehuwd (2) te Den Burg in 1719 met Matthijs Albertsz Swerver, geboren te Den Hoorn in 1690, van beroep grootschipper, overleden te Schellingwoude voor 1735.
 3. Jan Kikkert,
  Geboren in 1683, van beroep deurwaarder, overleden op Texel op 8 januari 1754, oud ca. 70 jaar.
  Gehuwd in 1702 of 1707 met Antje Jacobs van Heemskerck.

  KIND:
  1. Jacob Jansz Kikkert,
   Van beroep broodbakker op het Binneburg te Den Burg (1742).

   PERSOONLIJKE QUOTISATIE, Texel, 1742:
   Binneburg.
   257. Jacob Jansz Kikkert, broodbakker, 4 personen, 18-0-0.
   [bron: website Miriam Klaassen]
 4. Abraham Kikkert,
  Geboren te Den Burg ca. 1684, van beroep herbergier in “De Vergulde Kickert”, president-schepen van Texel, overleden te Den Burg op 3 oktober 1737, oud 53 jaar.
  Gehuwd te Den Burg op 30 mei 1706 met Martje Jansdr. Cock, geboren te Den Burg ca. 1687, overleden aldaar op 12 juni 1773, oud ca. 85 jaar.
4066. Cornelis Dierckz COCQ,
Geboren ca. 1650, van beroep luitenant.
Gehuwd voor 1677 met Trijn Pieters BACKER.

4067. Trijn Pieters BACKER,
Geboren ca. 1650.

KINDEREN VAN CORNELIS DIRCKSZ COCQ EN TRIJN PIETERS BACKER:
 1. Pieter Cornelisz Cocq,
  Geboren te Den Burg in 1677, in 1710 vermeld als schepen, overleden voor 1719.
  Gehuwd met Barber Alberts Kikkert, geboren in 1682, overleden te Schellingwoude in 1755, oud 73 jaar.
 2. Antje Cornelis Cocq,  zie nr. 2033.
  Geboren te Den Burg in 1678, overleden aldaar op 29 december 1727, oud 49 jaar.
  Gehuwd te Den Burg in de Geref. kerk op 2 augustus 1699 met Paulus Albertsz Kikkert, geboren te Enkhuizen op 25 mei 1672, gedoopt in de Geref. kerk aldaar op 26 mei 1672, van beroep landbouwer, schotgaarder (belastingontvanger), overleden te Den Burg op 6 november 1747, oud 72 jaar.
4074. Johannes KINTS,
Geboren ca. 1660.
Gehuwd (1) ca. 1688 met Aeltge ENSERINGH, overleden voor 1691.
Gehuwd (2) te Leiden in de Geref. kerk, ondertrouw aldaar op 2 maart 1691 met Maria BERCKELO.

ONDERTROUWREGISTER, Leiden, Geref. kerk, 2 maart 1691:
Johannes Kints, weduwnaar van Aeltge Enseringh, wonend Heeresteegh en Maria Berckelo, geboren te Leyden, wonend over de Zuytsy by de loots.
Getuige bruidegom: Pieter Jansz van Oosten, bekende, Uytterse Veer.
Getuige bruid: Maria van Straten, moeder, over de Zuytsy by de loots.
Kinderen weduwnaar: twee.
Eerder huwelijk bruidegom ca. 1688.
[bron: DTB Leiden, Ned. Herv. ondertrouw (1575-1712), folio AA-057].

GETUIGE:
Op 24 juli 1707 in de Geref. Hooglandsche kerk te Leiden bij de doop van Marij, dochter van Balte Stangh en Sara Berkeloo (mede getuige: Marij Berkeloo)

4075. Maria BERCKELO,
Dochter van N.N. Berckelo [nr. 8150] en Maria van Straten [nr. 8151], geboren te Leiden ca. 1665.

GETUIGE:
Op 24 juli 1707 in de Geref. Hooglandsche kerk te Leiden bij de doop van Marij, dochter van Balte Stangh en Sara Berkeloo (mede getuige: Johannis Kints).

KIND:
 1. Catharina Kints,  zie nr. 2037. [Filiatie onzeker]
  Geboren ca. 1700, waarschijnlijk te Leiden, overleden na 2 september 1781, mogelijk te Amsterdam.
  [bron: website van Rene Stembert, www.stembert.com/klinkenberg/frame2.htm]

4076. Christoffel BERTRAN,
Geboren te Sedan, Frankrijk, ca. 1670, van beroep lakenwerker.
Gehuwd te Leiden, ondertrouw in de Waalse kerk op 2 november 1696 met Maria Jansdr VAN STIENEVELT, eerder weduwe van Pieter DE CLERCQ, ook genaamd LECLAIR.

TROUWREGISTER, Leiden, Waalse kerk, 2 november 1696:
Stoffel Bertran, geboren te Zedan, wonende Camp, lakenwerker, en Maria Jansdr van Stienevelt, weduwe van Pieter Leclair, wonende Doelgraft.
Getuige bruidegom: Oudaert Tardram, neef, Camp.
Getuigen bruid: Sara Ferre, moeder, Wittepoort en Sara Leclair, schoonzuster, Vliet.
Kinderen weduwe: 1.
Waalse kerk.
[bron: DTB Leiden, Ned. Herv. ondertrouw (1575-1712), folio BB - 200]

4077. Maria Jansdr VAN STIENEVELT, ook genaamd STEENEVELT.
Dochter van Jan van Stienevelt [nr. 8154] en Sara Ferre [nr. 8155], geboren te Leiden ca. 1665, vermeld als doopgetuige op 25 februari 1725.
Gehuwd (1) te Leiden, ondertrouw in de Waalse kerk op 27 april 1687 met Pieter DE CLERCK, ook genaamd LECLAIR, geboren te Sedan, Frankrijk ca. 1665, van beroep lakenwever, overleden voor 1696.

TROUWREGISTER, Leiden, Waalse kerk, 27 april 1687:
Pieter de Clercq, geboren te Sedan, wonende Nieuwesteeg, lakenwever en Mary Jans Steenevelt, geboren te Leyden, wonende Vest bij de Wittepoort.
Getuige bruidegom: Isak Lase, bekende, achter de Franse kerk.
Getuige bruid: Sara Ferre, moeder, Vest bij de Wittepoort.
Waalse kerk.
[bron: DTB Leiden, Ned. Herv. ondertrouw (1575-1712), folio Z - 097v]

DOOPGETUIGE:
Op 25 februari 1725 in de Geref. Pieterskerk te Leiden van haar kleindochter Maria, dochter van Isaac Bertrand en Maria Wassenburga [mede getuige Klaas Wassenburga]

KIND UIT HET HUWELIJK VAN PIETER DE CLERCK EN MARIA JANSDR VAN STIENEVELT:
 1. N.N. De Clercq,
  Overleden na 2 november 1696.
KIND UIT HET HUWELIJK VAN CHRISTOFFEL BERTRAN EN MARIA JANSDR VAN STIENEVELT:
 1. Isaac Bertran, ook genaamd Betran,  zie nr. 2038.
  Geboren te Leiden, gedoopt aldaar in de Geref. Hooglandsche kerk op 20 maart 1704, vermeld als doopgetuige in 1746-1750.
  Gehuwd (1) te Leiden, ondertrouw aldaar op 8 juli 1724 met Maria Wassenburg, gedoopt te Leiden op 11 februari 1705, overleden aldaar voor 1735.
  Gehuwd (2) te Leiden, ondertrouw aldaar op 8 april 1735 met Maria Longepee, gedoopt te Leiden op 7 maart 1687, eerder weduwe van Johannes de Gauwer.
4078. Claas Hendricksz WASSENBERG, ook WASSENBERGH,
Zoon van Hendrick Claesz Wassenburg [nr. 8156] en Eva Claesdr van Giels [nr. 8157], gedoopt te Leiden op 17 augustus 1679, van beroep baggerman, vermeld als doopgetuige op 25 februari 1725.
Gehuwd (1) te Leiden, ondertrouw aldaar op 8 mei 1700 met Maria Claesse HARDIE, overleden voor 8 mei 1722.
Gehuwd (2) te Leiden, ondertrouw aldaar op 8 mei 1722 met Maria KEURLAM, ook genaamd Marijtje KUURLANT, gedoopt te Leiden in de Rooms-Kath. kerk op 23 juni 1698, dochter van Abraham Keurlam en Margarita Bloem.

ONDERTROUWREGISTER, Leiden, Geref. kerk, 8 mei 1700:
Claes Hendricx Wassenbergh, geboren te Leiden, wonende Groenehasegraft, van beroep baggerman en Maria Harie, geboren te Leiden, wonende Groenehasegraft.
Getuige bruidegom: Hendrick Claesz, zijn vader, wonende Groenehasegraft.
Getuige bruid: Maria Harrebou, haar moeder, wonende Groenehasegraft.
[bron: DTB Leiden Ned. Herv. ondertrouw (1575-1712), folio CC 119v]

ONDERTROUWREGISTER, Leiden, 8 mei 1722:
Getuigen Jacob Larasij, zijn aanbehuwd vader, en Catharina Daut, bekende.

DOOPGETUIGE:
Op 25 februari 1725 in de Geref. Pieterskerk te Leiden van zijn kleindochter Maria, dochter van Isaac Bertrand en Maria Wassenburga [mede getuige Maria Steeneveld]

[bron: Stamboom van de familie Wassenburg, www.mijnstambomen.nl/leiden/wassenburg.htm]
4079. Maria Claesse HARDIE,
Dochter van Nicolaas Hardie [nr. 8158] en Marij Arbouw [nr. 8159], geboren te Leiden op 3 november 1676, gedoopt aldaar in de Waalse kerk op 4 november 1676, overleden voor 8 mei 1722.

KINDEREN VAN CLAAS HENDRICKSZ WASSENBURG EN MARIA CLAESSE HARDIE:
 1. Eva Wassenbergh,
  Geboren te Leiden, gedoopt in de Geref. Hooglandsche kerk aldaar op 23 januari 1701.
  Gehuwd met Giljaem Lasarij, gedoopt te Leiden op 7 november 1697, zoon van Jakob Lasarij en Magdaleen Minnekens Spelthaan.

  DOOPREGISTER, Leiden, Geref. Hooglandsche kerk, 23 januari 1701:
  Eva, dochter van Claas Wassenbergh en Marijtie Claesse.
  Getuigen Henrick Claesz Wassenberg, Eva Claesse en Cornelia Gerrarths.
  [bron: website Regionaal Archief Leiden]
 2. Nicolaas Wassenburg,
  Geboren te Leiden, gedoopt aldaar op 10 juni 1703, begraven te Oegstgeest op 17 juli 1771, oud 68 jaar.
  Gehuwd te Oegstgeest op 29 april 1725 met Grietje van der Weijde, geboren te Oegstgeest, vermeld als doopgetuige in 1739.

  DOOPGETUIGEN:
  Op 19 augustus 1739 in de Geref. Pieterskerk te leiden van Klaas, zoon van Hendrik Wassenberg en Marijtje Voet (getuigen Klaas Wassenberg en Grietje van der Weide).
 3. Marijtje Wassenburg,  zie nr. 2039.
  Geboren te Leiden, gedoopt aldaar 11 februari 1705, overleden voor 8 april 1735.
  Gehuwd te Leiden, ondertrouw aldaar op 8 juli 1724 met Isaac Bertram, ook genaamd Bertran, geboren te Leiden, gedoopt aldaar op 20 maart 1704, vermeld als doopgetuige in 1746-1750.
  Isaac huwde (2) te Leiden, ondertrouw op 8 april 1735 met Maria Longepee, gedoopt te Leiden op 7 maart 1687, eerder weduwe van Johannes de Gauwer.
 4. Lijsbeth Wassenburg,
  Gedoopt te Leiden op 25 juli 1706.

  DOOPREGISTER, Leiden, 25 juli 1706:
  Getuige Klaas Hardij.
 5. Hendrik Wassenburg.
  Geboren te Leiden, gedoopt aldaar op 11 december 1707.
  Gehuwd te Leiden, ondertrouw aldaar op 27 februari 1734 met Maria Rouwet, ook genaamd Rout of Voet, dochter van Maria Middelton.

  DOOPREGISTER, Leiden, 11 december 1707:
  Hendrik Wassenburg.
  Getuige Lijsbeth Doesburg.

  ONDERTROUWREGISTER, Leiden, 27 februari 1734:
  Getuige bruidegom: Claes Wassenburg, vader van de bruidegom, wonende aan de Groenhasegragt.
  Getuige bruid: Maria Middelton, moeder van de bruid.
 6. Isaak Wassenburg, tweeling.
  Gedoopt te Leiden op 4 juli 1709.
 7. Jacob Wassenburg, tweeling.
  Gedoopt te Leiden op 4 juli 1709.
 8. Susanna Wassenburg,
  Gedoopt te Leiden op 19 augustus 1710.
  Gehuwd te Leiden, ondertrouw aldaar op 7 mei 1740 met Jacobus Halé, gedoopt te Leiden op 29 april 1716, van beroep timmermansknecht, zoon van Bartolomeus Bartels Halé en Susanna Goeding.

  DOOPREGISTER, Leiden, 29 april 1716:
  Jacobus Halé, zoon van Bartolomeus Bartels Halé en Susanna Goeding.
  Getuigen Pieter Noteboom en Martha Paradijs.

  ONDERTROUWREGISTER, Leiden, 7 mei 1740:
  Getuigen Susanna Goedingh, zijn moeder en Marijtje Keurlam, haar moeder.
 9. Adam Wassenburg,
  Gedoopt te Leiden op 22 november 1711.
  Gehuwd te Leiden, ondertrouw aldaar op 3 januari 1733 met Catharina de Ree, weduwe van Pieter van Hooven, dochter van Pieter de Ree en Catharina Gillis Toussaint (ook Toussijn).

  ONDERTROUWREGISTER, Leiden, 3 januari 1733:
  Getuigen Claas Wassenburg, zijn vader en Anna Bertran, haar halve zuster en Hester Lanooij, haar overleden man's moeder.
KINDEREN VAN CLAAS WASSENBURG EN MARIA KEURLAM:
 1. Carel Wassenburg,
  Gedoopt te Leiden op 4 oktober 1724.

  DOOPREGISTER, Leiden, 4 oktober 1724:
  Getuige: Carel Slijpers en Maartje Wassenburg.
 2. Jacobus Wassenburg,
  Gedoopt te Leiden op 17 april 1726.
 3. Cornelia Wassenburg,
  Gedoopt te Leiden op 4 januari 1728.
 4. Grietje Wassenburg,
  Gedoopt te Leiden op 24 december 1730.
 5. Lodewijk Wassenburg,
  Gedoopt te Leiden op 28 april 1733.
 6. Alexander Wassenburg,
  Gedoopt te Leiden op 3 april 1735.
 7. Huibert Wassenburg,
  Gedoopt te Leiden op 28 april 1737.
[bron: Stamboom van de familie Wassenburg, www.mijnstambomen.nl/leiden/wassenburg.htm]


4080. Adrianus BEMME den ouden,
Zoon van Anthoni Bemme [nr. 8160] en van Johanna van den Bosch [nr. 8161], gedoopt te Utrecht in de Geref. Catharijnekerk op 10 september 1678, begraven te Utrecht in de Nicolaaskerk op 2 juni 1732, oud 53 jaar.

DOOPREGISTER, Utrecht, Geref. Catharijnekerk, 10 september 1678:
wonende bij de Hyronimusschool.

NOTARISAKTE (J. Woertman), Utrecht, 1 maart 1714:
Huwelijksvoorwaarden tussen Adriaan Bemme, geassisteerd met Antony Bemme en Johanna van den Bosch zijn vader en moeder, ter ene zijde, en Christina Egeling, geassisteerd met Wijnand Egeling en Deliana van der Burg, haar ouders ter andere zijde.

BEGRAAFREGISTER, Utrecht, 16 juni 1732:
Adrianus Bemme, begraven op 2 juni 1732, wonend aan de Oudegracht omtrent de Volderbrugh, laat na zijn vrouw en onmondige kinderen, begraven Nicolaaskerk met 8 dragers, groefbidder Terveen.
[bron: www.wagenbuur.nl.]

DATA:
[bron: Bijdrage tot de genealogie Bemme (prot) van de hand van L.J. Malherbe in Gens Nostra, 1955, blz. 157-160 en 173-177]

4081. Christina EGELING.
Dochter van Wijnand Egeling [nr. 8162] en van Deliana van den Burgh [nr. 8163], gedoopt te Utrecht in de Geref. Domkerk op 7 mei 1692, begraven te Utrecht op 26 april 1776, oud 83 jaar.

DATA:
[bron: Bijdrage tot de genealogie Bemme (prot) van de hand van L.J. Malherbe in Gens Nostra, 1955, blz. 157-160 en 173-177]

KINDEREN:
 1. Wijnant Bemme,  zie nr. 2040.
  Gedoopt te Utrecht in de Geref. Geertekerk op 5 februari 1715, wonende aan de Oudegracht bij de Geertebrug, erft van zijn oom Melchior Bemme op 11 november 1760, overleden te Utrecht op 30 september 1776, oud 61 jaar.
  Gehuwd te Utrecht op 21 april 1734 met Judith van der Moolen.
 2. Anthonie Bemme,
  Gedoopt te Utrecht in de Geref. Geertekerk op 23 mei 1717, wonende aan de Oudegracht bij de Volderbrug.

  DOOPREGISTER, Utrecht, Geref. Geertekerk, 23 mei 1717:
  Getuigen: Anthonie Bemme en Engeltje Bemme.
  Oude Graft bij de Volderbrug.
 3. Deliana Bemme,
  Gedoopt te Utrecht in de Geref. Geertekerk op 18 mei 1719, overleden voor 1726.

  DOOPREGISTER, Utrecht, Geref. Geertekerk, 18 mei 1719:
  Getuigen: Wijnant Egeling en Deliana van de Burg.
 4. Antonie Bemme,
  Gedoopt te Utrecht in de Geref. Nicolaaskerk op 7 juli 1720, woonde in de Sandstraat (1740).
  Gehuwd te Utrecht in de Geref. Buurkerk op 18 april 1740, ondertrouw op 3 april, met Johanna Lepiper, ook La Pieper of Lapipers, geboren ca. 1723, dochter van Dirk Lepiper, geboren te Osnabruck (Dld) en van Grietje Dussenbroek.

  KINDEREN:
  1. Magdalena Bemme,
   Gedoopt te Utrecht in de Geref. Jacobikerk op 16 juli 1740.
  2. Anthonia Bem,
   Gedoopt te Utrecht in de Geref. kerk op 26 maart 1742, van beroep breister, overleden te Utrecht op 26 december 1821, oud 79 jaar.
   Gehuwd te Utrecht in de Geref. kerk op 21 oktober 1774 met Johannes Rijnberg, gedoopt te Utrecht in de Geref. Domkerk op 11 juli 1744, van beroep soldaat, grenadier bij het 2e bat. van generaal-majoor Ruijs (1774), mandenmaker, overleden te Utrecht op 29 mei 1812, oud 67 jaar, zoon van Johannes van Rhijnberg en van Everijnten van Gravendaal.
  3. Margrita Bemme,
   Gedoopt te Utrecht in de Geref. Jacobikerk op 18 juni 1744.
  4. Grietje Bemme,
   Gedoopt te Utrecht in de Geref. Jacobikerk op 19 april 1750.
  5. Jan Louis Bemme,
   Gedoopt te Utrecht in de Geref. Jacobikerk op 1 juli 1753.
 5. Adrianus Bemme den jonge,
  Gedoopt te Utrecht in de Geref. kerk op 21 maart 1723, overleden te Rotterdam op 5 augustus 1759, oud 36 jaar, begraven op 11 augustus 1759.
  Ondertrouw te Rotterdam op 14 december 1749 met Geertje Korteland, geboren te Groot-Ammers.

  KINDEREN.
  1. Christina Bemme,
   Erft van haar oudoom Melchior Bemme op 11 november 1760.
  2. Adrianus Bemme,
   Erft van zijn oudoom Melchior Bemme op 11 november 1760.
  3. Nicolaas Bemme,
   Erft van zijn oudoom Melchior Bemme op 11 november 1760.
 6. Deliana Bemme,
  Gedoopt te Utrecht in de Geref. kerk op 10 januari 1726, erft van haar oom Melchior Bemme op 11 november 1760.
 7. Johannes Bemme,
  Gedoopt te Utrecht in de Geref. kerk op 24 september 1727, van beroep wolkammer, erft van zijn oom Melchior Bemme op 11 november 1760, overleden te Delft op 2 juni 1799, oud 71 jaar.
  Gehuwd te Delft in de Geref. kerk op 29 oktober 1752 met Geertruij Haverling, geboren ca. 1728, begraven te Delft op 3 februari 1801, oud 72 jaar.

  KIND:
  1. Adrianus Bemme,
   Geboren te Delft ca. 1753, van beroep mr. goud- en zilversmid en -drijver.
   Gehuwd (1) te Rotterdam op 11 december 1774, ondertrouw aldaar op 27 november 1774 met Sara Allart, gedoopt te Rotterdam in de Geref. kerk op 5 juni 1748, overleden te Rotterdam op 23 juli 1784, oud 36 jaar, dochter van Anthonij Allart en Geertruijd van Tuijn.
   Gehuwd (2) met Anna Maria Boon.
   Huwelijk ontbonden door echtscheiding op 19 januari 1793.
 8. Christina Bemme,
  Gedoopt te Utrecht in de Geref. kerk op 13 juni 1730, erft van haar oom Melchior Bemme op 11 november 1760.
4082. Coenraad VAN DER MOOLEN,
Geboren ca. 1680, van beroep mr. messenmaker.
Gehuwd voor 1711 met Johanna VAN VENLO.

DATA:
[bron: Bijdrage tot de genealogie Bemme (prot) van de hand van L.J. Malherbe in Gens Nostra, 1955, blz. 157-160 en 173-177]

4083. Johanna VAN VENLO,
Geboren ca. 1680.

KIND:
 1. Judith van der Moolen,  zie nr. 2041.
  Gedoopt te Utrecht in de Geref. kerk op 3 mei 1711, overleden aldaar op 8 november 1776, oud 65 jaar.
  Gehuwd te Utrecht op 21 april 1734 met Wijnant Bemme, gedoopt te Utrecht in de Geref. Geertekerk op 5 februari 1715, wonende aan de Oudegracht bij de Geertebrug, overleden te Utrecht op 30 september 1776, oud 61 jaar.

DATA:
[bron: Bijdrage tot de genealogie Bemme (prot) van de hand van L.J. Malherbe in Gens Nostra, 1955, blz. 157-160 en 173-177]

4084. Isaak BREVEE,
Zoon van Jan Jansz Brevee [nr. 8168] en Angenis (Angeniet) Lisman, ook Leenman [nr. 8169], gedoopt te Leiden op 12 oktober 1683, van beroep kaardemakersknecht, overleden na 1743.
Gehuwd (1) te Leiden op 4 maart 1703, ondertrouw aldaar op 17 februari 1703 met Pieternelletje DE RIJS.
Gehuwd (2) te Leiden op 4 november 1731, ondertrouw aldaar op 19 oktober 1731 met Pieternella VAN DRIZIKE, overleden voor 28 september 1736, dochter van Pieter Jansz van Briseke en Catharina van Tilburg.
Gehuwd (3) te Leiden op 14 oktober 1736, ondertrouw aldaar op 28 september 1736 met Josijntje MONCOURT, gedoopt te Leiden op 15 februari 1696, dochter van Gijsbert Jacobsz Moncourt en Marta Pieters.

DOOPREGISTER, Leiden, Geref. kerk, 12 oktober 1683:
Getuigen: Isaac Brever, Sara Pieters en Angeniet Lichfout.

TROUWREGISTER, Leiden, Geref. kerk, 4 maart 1703:
Getuigen: zijn vader Jan Breveer en haar moeder Maria Robberts.

TROUWREGISTER, Leiden, Geref. kerk, 4 november 1731:
Getuigen: zijn neef Christiaan Ligtvoet en haar moeder Catharina Tilburch.

TROUWREGISTER, Leiden, Geref. kerk, 14 oktober 1736:
Getuigen: zijn zoon Jan Brevee en haar snaar Jannetje Servarte en haar snaar Jannetje Louwagie.

[bron: www.mijnstambomen.nl/leiden.htm.]

4085. Pieternelletje (Nelletje) DE RIJS,
Dochter van Jacobus de Rijs [nr. 8170] en Maria Robberts van den Bos [nr. 8171], geboren te Leiden ca. 1682

KINDEREN UIT HET EERSTE HUWELIJK:
 1. Johannes (Jan) Brevee,
  Geboren te Leiden ca. 1704, van beroep schoenmakersnecht, overleden na 1758.
  Ondertrouw (1) te Leiden op 21 september 1725 met Jannetje Koelaart, gedoopt te Leiden in de Geref. kerk op 7 september 1701, overleden voor 10 april 1733, dochter van Joris Koelaart, stofwerker en Jannetje Jans Passchier.
  Ondertrouw (2) te Leiden op 10 april 1733 met Neeltje Smits, geboren te Leiden ca. 1710, overleden voor 10 mei 1743, dochter van Adriaantje Webber.
  Ondertrouw (3) te Leiden op 10 mei 1743 met Jannetje de Clercq, ook de Klerk, geboren ca. 1715, overleden na 1758.

  ONDERTROUWREGISTER, Leiden, 21 september 1725:
  Getuigen: zijn vader Isaac Brevé en haar moeder Jannetje Passchier.

  ONDERTROUWREGISTER, Leiden, 10 april 1733:
  Getuigen: zijn vader Isaac Brevee en haar moeder Ariaantje Webbers.

  ONDERTROUWREGISTER, Leiden, 10 mei 1743:
  Getuigen: zijn vader Isaac Brevee en haar meuij Caatje de Tombe.
 2. Jacob Brevee,  zie nr. 2042.
  Gedoopt te Leiden in de Geref. Hooglandsche kerk op 26 juni 1707, protestants, van beroep kaardemaker, overleden voor 16 oktober 1775.
  Gehuwd te Leiden op 3 november 1726 met Sara van Diendering.
 3. Maria Brevee,
  Gedoopt te Leiden in de Geref. kerk op 19 januari 1710.

  DOOPREGISTER, Leiden, Geref. kerk, 19 januari 1710:
  Getuigen: Marijtje Sentelerus en Maritje van Linden.
 4. Nelletie (Pieternella) Brevee,
  Gedoopt te Leiden in de Geref. kerk op 18 oktober 1711.
  Ondertrouw te Leiden op 20 april 1736 met Laurens Jacob van Egeren, ook van Negeren, gedoopt te Leiden in de Geref. kerk op 21 november 1714, zoon van Jan van Egeren en Petronella van Kuijck.

  DOOPREGISTER, Leiden, Geref. kerk, 18 oktober 1711:
  Getuigen: Jan Hillemaas en Pietertie de Groot.

  ONDERTROUWREGISTER, Leiden, Geref. kerk, 20 april 1736:
  Getuigen: zijn vader Jan van Negeren en haar vader Isaac Brevee.
 5. Isaak Brevee,
  Gedoopt te Leiden in de Geref. kerk op 9 december 1714, van beroep kleermakersknecht, overleden na 1769.
  Ondertrouw te Leiden in de Geref. kerk op 27 augustus 1734 met Jacomijntje Walle, gedoopt te Leiden op 21 februari 1713, dochter van Jan Johannes Walle, ook van der Walle, en Jannetje Dirckx van Wort.

  DOOPREGISTER, Leiden, Geref. kerk, 21 februari 1713:
  Getuigen: Abraham Potvliet en Jacomijntje Jans.

  DOOPREGISTER, Leiden, Geref. kerk, 9 december 1714:
  Getuige: Maria Roobers.

  ONDERTROUWREGISTER, Leiden, Geref. kerk, 27 augustus 1734:
  Getuigen: zijn vader Isaac Brevee en haar moeder Jannetje Dirks Wort.
 6. Dirk Brevee,
  Gedoopt te Leiden in de Geref. kerk op 23 april 1716.

  DOOPREGISTER, Leiden, Geref. kerk, 23 april 1716:
  Getuigen: Dirk le Feber en Marijtje Bonpa.

4086. Johannes VAN DIENDERING,
Geboren te Leiden ca. 1670, van beroep wolwasser.
Ondertrouw te Leiden in de Geref. kerk op 6 oktober 1691 met Gerritje Hendriks VAN DER POST.

ONDERTROUWREGISTER, Leiden, Geref. kerk, 6 oktober 1691, folio AA-102:
Johannes van Diendringh, geboren te Leyden, van beroep wolwasser en Gerritje Hendrix van der Post, beiden wonende aan de Uytterstegraft.
Getuigen:
Voor de bruidegom zijn schoonvader Dirck van der Kuijl, wonende aan de Uytterstegraft.
Voor de bruid haar moeder Abigael Cornelis, wonende aan de Uytterstegraft.
[bron: Regionaal Achief Leiden]

4087. Gerridje Hendriks VAN DER POST,
Dochter van Hendrik Gerritsz van der Post [nr. 8174] en Abigail Cornelis van Schagen [nr. 8175], gedoopt te Leiden in de Geref. Hooglandsche kerk op 24 september 1669, overleden na 2 augustus 1705.

DOOPREGISTER, Leiden, Geref. Hooglandsche kerk, 24 september 1669:
Den 24 Septemb. 1669.
Gerridje.
[ouders] Hendrik Gerritsz, Abigail Cornelisdr.
[getuigen] Cornelis Hoste, Annitje Claas, Grietje Cornelis.

DOOPGETUIGE:
Te Leiden in de Geref. Hooglandsche kerk op 23 oktober 1687 van Jannetje, dochter van Hendrik van der Pos en Abigael van Schagen (mede getuigen Hendrik Houvlie en Maria van der Hidden).
Te Leiden in de Geref. Pieterskerk op 11 april 1714 van Abigail, dochter van Cornelis van Leuwen en Jakomijn van der Post (mede getuige Henrik van der Post).
Te Leiden in de Geref. Hooglandsche kerk op 12 december 1723 van Johannes, zoon van Pieter van Roojen en Abigael van Dienderingh.
Te Leiden in de Geref. Hooglandsche kerk op 7 februari 1726 van Abigail, dochter van Arishoeck de Keijser en Jacomijntje van der Post.
Te Leiden in de Geref. Hooglandsche kerk op 16 februari 1727 van Johannes, zoon van Jacobus Brevee en Sara van Dinderen (mede getuige Isaac Brevee).
[bron: Regionaal Achief Leiden]

KINDEREN:
 1. Abigael van Dienderingh,
  Geboren ca. 1700.
  Gehuwd voor 1724 met Pieter van Rooijen.
 2. Sara van Diendering,  zie nr. 2043.
  Gedoopt te Leiden op 2 augustus 1705, woont in 1778 te Utrecht en in 1780 te Leiden, begraven te Leiden op het Valke Bolwerk in de periode van 15 augustus tot 1 september 1781, oud 76 jaar.
  Sara huwde (2) te Leiden , ondertrouw aldaar op 24 juni 1740 met Johannes Koppe, ook Jan Koppee, gedoopt te Leiden op 24 augustus 1713, eerder weduwnaar Jacoba van Rijm, zoon van Mattheus Marcusz Koppe en van Anna van Emmerik.
4092. Jan Lambertsz MEILINK,
Zoon van Lambert Mijlick in Dort onder Bathmen [nr. 8184] en N.N., geboren ca. 1670, mogelijk te Dorth onder Bathmen.
Gehuwd te Almen in de Geref. kerk op 25 oktober 1696 met Essele Dercks MEISLANDT.

DOOPREGISTER, Bathmen, Geref. kerk:
Periode 29 april 1672 tot en met 4 maart 1676 ontbreekt.
Jan's doop in Bathmen niet gevonden 1660-1672 en 1676-1680.
Wel vermeld: 10 juli 1664, Jan, soon van Lambert Werners.

TROUWREGISTER, Almen, Geref. kerk, 25 oktober 1696:
Jan Lamberts, j.m. soon van Mijlick in Dorth onder Bathmen, met Esle Dercks, j.d. dogter van wijlen Derck Meislant, in Her[f]sen wonende.

4093. Essele Dercks MEISLANDT,
Dochter van Derck Meislandt [nr. 8186] en N.N., geboren te Laren (Gld), gedoopt te Lochem in de Geref. kerk op 3 december 1671, woont in 1696 te Harfsen, overleden na 1714.

DOOPREGISTER, Lochem, Geref. kerk, 3 december 1671:
Derc Meijslandt in Laren sijn d. Essele,
get. Henr. Catgerman, Geertjen de Groot, Geertjen Lindenbergh.

HARFSEN:
Dorpje, ca. 4 km ten zuiden van Bathmen.

KINDEREN:
 1. Hendrik Jansz Mijlink,
  Gedoopt te Bathmen in de Geref. kerk op 29 augustus 1697, overleden voor 1772.
  Gehuwd (1) te Bathmen op 20 maart 1720, ondertrouw aldaar op 19 februari 1720 met Lummeken Stevens Klein Haar, geboren te Bathmen in 1710, dochter van Steven Jacobs Klein Haar en Aaltjen Harmsen Steinfort.
  Gehuwd (2) in 1739 met Grietje Derksen Oonk.

  DOOPREGISTER, Bathmen, Geref. kerk, 29 augustus 1697:
  Hendrik, soon van Jan Lambertsz op Mijlink.
  [bron: RBS 27, Bathmen, doopboek, Nederduits Gereformeerd, 1652-1713]
 2. Aaltie Jans Meijlink,
  Gedoopt te Bathmen in de Geref. kerk op 23 april 1699, overleden aldaar voor 9 februari 1710.

  DOOPREGISTER, Bathmen, Geref. kerk, 23 april 1699:
  Aaltie, dogter van Jan Meijer.
  [bron: RBS 27, Bathmen, doopboek, Nederduits Gereformeerd, 1652-1713]
 3. Joost Jansz Meilink,  zie nr. 2046.
  Gedoopt te Bathmen in de Geref. kerk op 12 maart 1702, verhuisde naar Deventer op 27 september 1728, overleden aldaar op 15 november 1759, oud 57 jaar.
  Gehuwd (1) te Bathmen op 23 maart 1726 met Esseltie Hendriks Baltink, gedoopt te Bathmen in de Geref. kerk op 13 juni 1707, begraven te Deventer op 17 augustus 1745, oud 38 jaren.
  Gehuwd (2) te Deventer op 1 mei 1746, ondertrouw aldaar op 16 april 1746 met Harmina Vortmans, overleden te Deventer op 2 december 1794.
 4. Jenneken Jans Mijlink,
  Gedoopt te Bathmen in de Geref. kerk op 16 maart 1704.

  DOOPREGISTER, Bathmen, Geref. kerk, 16 maart 1704:
  Jenneken, dogter van Jan Mijlink.
  [bron: RBS 27, Bathmen, doopboek, Nederduits Gereformeerd, 1652-1713, blz. 59]
 5. Dirk Jansz Mijlink,
  Gedoopt te Bathmen in de Geref. kerk op 7 februari 1706.
  Gehuwd.

  DOOPREGISTER, Bathmen, Geref. kerk, 7 februari 1706:
  Dirk, soon van Jan Lambertsz Mijlink.
  [bron: RBS 27, Bathmen, doopboek, Nederduits Gereformeerd, 1652-1713]
 6. Lambert Meijlink,
  Gedoopt te Bathmen op 26 februari 1708.
 7. Aaltje Meijlink,
  Gedoopt te Bathmen op 9 februari 1710.
 8. Jan Meijlink,
  Gedoopt te Bathmen op 2 augustus 1711.
 9. Maria Meijlink,
  Geboren te Bathmen in 1714.
[bron: email Ans Meijlink, augustus 2009]

4094. Hendrick Dircksz MEIJSLANDT, ook Hendrik BALTINK,
Zoon van Dirck op de Rijt [nr. 8188] en Marie N.N. [nr. 8189], gedoopt te Bathmen in de Geref. kerk op 21 augustus 1670.
Gehuwd te Bathmen op 6 maart 1697 met Hendrina Jansen BALTINK.

DOOPREGISTER, Bathmen, Geref. kerk, 21 augustus 1670:
Hendrick, S. van Dirck op de Rijt.
[bron: RBS 27, Bathmen, doopboek, Nederduits Gereformeerd, 1652-1713, blz. 11]

4095. Hendrina Jansen BALTINK,
Geboren ca. 1675.

DOOPREGISTER, Bathmen, Geref. kerk:
Periode 29 april 1672 tot en met 4 maart 1676 ontbreekt.

KINDEREN:
 1. Dirk Hendriksz Baltink,
  Gedoopt te Bathmen in de Geref. kerk op 23 januari 1698, overleden voor 29 januari 1698.

  DOOPREGISTER, Bathmen, Geref. kerk, 23 januari 1698:
  Dirk, Soon van Hendrik Baltink.
  [bron: RBS 27, Bathmen, doopboek, Nederduits Gereformeerd, 1652-1713, blz. 35]
 2. Dirk Hendriksz Baltink,
  Gedoopt te Bathmen in de Geref. kerk op 29 januari 1699.
  Gehuwd te Bathmen in de Geref. kerk op 22 september 1726, ondertrouw aldaar op 25 augustus 1726 met Jenneken Janzen, geboren ca. 1695, dochter van Jan Swiersz aan den Britsz.
  Jenneken was eerder gehuwd te Bathmen in de Geref. kerk op 21 juni 1716, ondertrouw aldaar op 21 mei 1716 met Hendrik Janzen aan den Brits, overleden voor 25 augustus 1726.

  DOOPREGISTER, Bathmen, Geref. kerk, 29 januari 1699:
  Dirk, Soon van Hendrik Baltink.
  [bron: RBS 27, Bathmen, doopboek, Nederduits Gereformeerd, 1652-1713, blz. 36]

  ONDERTROUWREGISTER, Bathmen, Geref. kerk, 21 mei 1716:
  Henrik Jansz soon van wijlen Jan aan den Aalpoel, woonende bij de Klijne Haar in de Dorterhoek en
  Jenneken Jansz, dochter van Jan Swiersz aan den Britsz in Z: Lo, bijde onder Bathmen.
  Alhier getroud den 21 Junij.
  [bron: RBS 31, Bathmen, trouwboek, Nederduits Gereformeerd, 1711-1765]

  ONDERTROUWREGISTER, Bathmen, Geref. kerk, 25 augustus 1726:
  Derk Hendrikzen J.M., wonende aan Baltink &
  Jenneken Janzen Wed. van wijlen Hendrik Janzen aan den Brits, beide onder Bathmen.
  Alhier getrouwt den 22 Septemb. 1726.
  [bron: RBS 31, Bathmen, trouwboek, Nederduits Gereformeerd, 1711-1765, blz. 53]
 3. Jan Hendriksz Baltink,
  Gedoopt te Bathmen in de Geref. kerk op 24 december 1700.

  DOOPREGISTER, Bathmen, Geref. kerk, 24 december 1700:
  Jan, Soon van Hendrik op groote Baltink.
  [bron: RBS 27, Bathmen, doopboek, Nederduits Gereformeerd, 1652-1713, blz. 56]
 4. Maria Hendriks Baltink,
  Gedoopt te Bathmen in de Geref. kerk op 27 augustus 1702.

  DOOPREGISTER, Bathmen, Geref. kerk, 27 augustus 1702:
  Maria, dogter van Hendrik Dirkx op Baltink.
  [bron: RBS 27, Bathmen, doopboek, Nederduits Gereformeerd, 1652-1713, blz. 58]
 5. Rijnd Hendriksz Baltink,
  Gedoopt te Bathmen in de Geref. kerk op 28 september 1704.

  DOOPREGISTER, Bathmen, Geref. kerk, 28 september 1704:
  Rijnd, Soon van Hendrik Baltink.
  [bron: RBS 27, Bathmen, doopboek, Nederduits Gereformeerd, 1652-1713, blz. 59]
 6. Esseltie Hendriks Baltink,  zie nr. 2047.
  Gedoopt te Bathmen in de Geref. kerk op 13 juni 1707, begraven te Deventer op 17 augustus 1745, oud 38 jaren.
  Gehuwd te Bathmen in april 1726, ondertrouw in de Geref. kerk aldaar op 23 maart 1726 met Joost Jansen Meijlink.
  Joost huwde (2) te Deventer op 1 mei 1746, ondertrouw aldaar op 16 april 1746 met Harmina Vortmans, overleden te Deventer op 2 december 1794.[Laatst gewijzigd op 25 maart 2019]

HOME GENERATIE  13 GENERATIE  11 KWARTIERSTAAT  BROUWER