KWARTIERSTAAT  VAN  SONJA  EN  JOHN  BROUWER
GENERATIE  13

4096. Jan Jacobsz BROUWER,
Zoon van Jacob Jansz Brouwer [nr. 8192] en N.N., geboren ca. 1550, brouwer te Breukelen (1603), bakker en brouwer te Noorden (1604-1614), verkoopt in 1614 enkele percelen land te Noorden voor de somma van 4800 gulden, overleden aldaar tussen 5 oktober 1618 en 1 maart 1619, oud ca. 68 jaar.
Gehuwd met Annichgen PIETERSDR, geboren ca. 1555, overleden te Noorden na 16 februari 1622.

OPMERKING.
Uit onderstaand Repertorium op de lenen van de hofstede Nijenrode en de Protocollen van 1603 zou kunnen worden opgemaakt dat Jan Jacobsz Brouwer uit Breukelen afkomstg is.
In het betreffende Repertorium komen meerdere Brouwers voor, waaronder Jan Jacobsz, maar dan verbonden aan een andere echtgenote.
Verder onderzoek is noodzakelijk !!

REPERTORIUM OP DE LENEN VAN DE HOFSTEDE NIJENRODE, 1352-1677 (DOOR J.C. KORT).
74. De kamer met hofstede, waar Arnout van Opburen op woonde en nu Aleid, gehuwd met Gijsbert van Suijdlaer, moeder van de leenman, (144.: Jan Gerardsz), in Breukelen voor de kerk (144.: in het gerecht van de heer van Utrecht, breed aan de zuidzijde 2; 1525:
1 ½ roeden 10 ½ voet en noord 2 roeden 13 voet, zuid: de straat, noord: de hofstede van de vikarie van Ruwiel, west: IJsbrand Willemsz met nr. 76; 154: een hofstede van de vikarie van Nijenrode te Breukelen in de kapel aan de zuidzijde van het koor; oost: de leenman; 1525: Albert Frederiksz; met leen van Nijenerode).
..... – 14....: Arnout van Opburen, als getuige vermeld, 1 fol. 108v.
..... – 14....: Gijsbert, dochter van Gijsbert van Suijdlaer, (Jan), 1 fol. 97.
..... – 14....: Frederik Willemsz, bij overdracht door Gijsbert, dochter van Gijsbert van Suijdlaer, (Jan), 1 fol. 4v.
.... – 14(4): Adriaan Jan Gerardszz. bij overdracht door Frederik Willemsz met lijftocht van zijn vader en Johanna, dochter van Egbert Jacobsz, zijn moeder, (Jan), 1 fol. 5.
14-6-1456: Adriaan Jan Gerardszz met lijftocht van zijn ouders, 2 fol. 6v.
24-2-1525: Joost Adriaansz bij dode van Adriaan Jansz, zijn vader, met lijftocht van Machteld Jansdr, zijn vrouw, 6 fol. 2.
.... – 15(4): Jan Willemsz bij overdracht door Joost Adriaansz, 4 fol. 8.
5-5-1578: Nikolaas Hendriksz bij dode van Jan Willemsz, 8 fol. 17v.
30-6-1588: Jacob Jansz bij overdracht door Nikolaas Hendriksz, 8 fol. 17v.
11-3-1594: Herman Jansz van Nuijs, leidekker bij overdracht door Jan Jacobsz, 8 fol. 17v.
19-1-1596: Jan Jacobsz, brouwer, bij overdracht door Herman van Nuijs, 8 fol. 17v.
5-5-1615: Cornelis Gerardsz bij overdracht door Jan Jacobsz, brouwer, 8 fol. 17v.

PROTOCOLLEN, Nieuwkoop en Noorden (1603-1608), inv. nr. 54B, blz. iv, 10 april 1603.
Pieter Cornelisz Spijcker verlijdt een schuldbrief groot 145 gulden, ten behoeve van Jan Jacobsz, brouwer te Breukelen, wegens gehaalde bieren.
Gesteld onderpand zijn huis en erf in de Kerkbuurt, strekkend van de Vorendijk of het land van Aper Fransz. brouwer, belend ten oosten de weduwe van Joris de Vriese, in leven predikant te Nieuwkoop en ten westen Stijn Jacobsdr.
[bron: website Groene Hart Archieven]

PROTOCOLLEN, Nieuwkoop en Noorden.
[In periode 1604-1617 meerdere malen vermeld als belendend landeigenaar in het Noordeinde van Nieuwkoop]
[bron: website Groene Hart Archieven]

PROTOCOLLEN, Nieuwkoop en Noorden, inv. nr. 54, blz. 74, 28 december 1605
Jan Jacobsz Brouwer verkoopt aan Wernaer Heeren een perceel veenland in het Noordeinde van Nieuwkoop over de Achterwetering, strekkend van het land van Maerten Vreecxsz tot Willem Cornelisz Goethart, belend ten oosten Jacob Gerritsz en ten westen Maerten Cornelis Coll.
Koopsom 175 gld.
[bron: website Groene Hart Archieven]

PROTOCOLLEN, Nieuwkoop en Noorden (1603-1608), inv. nr. 54, blz. 113, 11 december 1606.
Aechgen Cornelisdr, weduwe van Ghijsbert Jansz met als voogd haar zoon Cornelis Ghijsbertsz, verkoopt aan Heijndrick Dircxsz Spijcker een perceel veenland achter het dorp over de Achterweg, strekkend uit de Achterwetering tot het land van de koper, belend ten oosten Jan Jacobsz, brouwer en ten westen Aper Fransz, brouwer. Koopsom 60 gulden.
[bron: website Groene Hart Archieven]

PROTOCOLLEN, Nieuwkoop en Noorden (1608-1614), inv. nr. 55, blz. 46v, 9 februari 1609.
Jan Heijndrick Corsz is 29 gulden schuldig aan Jan Jacobsz, brouwer.
Gesteld onderpand: een perceel veenland in het Noordeinde binnenweg, strekkend van het land van Jan Huijbertsz tot dat van Annichgen Jansdr., belend ten oosten Cornelis en Lauris Leendertsz en ten westen Willem Andriesz.
[bron: website Groene Hart Archieven]

PROTOCOLLEN, Nieuwkoop en Noorden (1608-1614), inv. nr. 55, blz. 134v, 31 mei 1610.
Gerrit Gerritsz, snijder te Noorden, is 87 gulden schuldig aan ....... Jacobsz, brouwer.
Gesteld onderpand: zijn huis en erf in het Noordeinde van Nieuwkoop, buitenweg, strekkend uit de Voorwetering tot het land van Maerten Vreecxsz, belend ten oosten deze Vreecxsz en ten westen Jan Heijndricxsz Braets; nog een huis en hof met land te Noorden, buitenweg, strekkend uit de Voorwetering tot de Onderdijk, belend ten oosten Jan Jacobsz en ten westen Gerrit Gerritsz.
[bron: website Groene Hart Archieven]

PROTOCOLLEN, Nieuwkoop en Noorden (1608-1614), inv. nr. 55, blz. 137v, 3 juni 1610.
Jan Jansz van Colm te Nieuwkoop is 27 gulden schuldig aan Jan Jacobsz, brouwer.
Gesteld onderpand: zijn huis en erf in het Noordeinde van Nieuwkoop, binnenweg, strekkend van de Vorendijk tot het land van Willem Gijsen, belend ten oosten Pieter Chielen en ten westen Thonis Jansz.
[bron: website Groene Hart Archieven]

PROTOCOLLEN, Nieuwkoop en Noorden (1608-1614), inv. nr. 55, blz. 140, 10 juni 1610.
Claes Gijsbertsz, waard te Noorden, verkoopt aan Luijt Gerritsz een huis en erf te Noorden, bnnenweg, verongeld voor ½ morgen, strekkend uit de Voorwetering tot het land van Pieter Gijsbertsz.
Belast met 200 gulden, hiervan toekomend aan Jacob Jansz Verhoeff 150 gulden en aan Jan Jacobsz, brouwer, 50 gulden.
Koopsom 768 gulden.
[bron: website Groene Hart Archieven]

PROTOCOLLEN, Nieuwkoop en Noorden (1608-1614), inv. nr. 55, blz. 158v, 13 november 1610.
Luijt Gerritsz te Noorden verkoopt aan Mathijs Dammasz een huis en erf te Noorden, binnenweg, strekkend van de Vorendijk tot het land van de verkoper, belend ten oosten de verkoper en ten westen de Kerklaan;
nog een perceel land te Noorden, buitenweg, inbegrepen een houtakkertje, strekkend van de Oude dijk tot het land van Gijsbert Dircxsz, belend ten oosten Elbert Jacobsz en ten westen Jan Jacobsz;
nog een kamp land, strekkend van het land van Elbert Jacobsz tot dat van Luijt Gerritsz, belend ten oosten Elbert Jacobsz en ten westen Gijsbert Dircxsz.
Koopsom: 1.250 gulden.
[bron: website Groene Hart Archieven]

PROTOCOLLEN, Nieuwkoop en Noorden (1608-1614), inv. nr. 55, blz. 235v, 7 maart 1612.
Jan Jacobsz Brouwer draagt over aan de Armen te Noorden een rentebrief van 200 gulden dd 2 februari 1612.
[bron: website Groene Hart Archieven]

PROTOCOLLEN, Nieuwkoop en Noorden (1608-1614), inv. nr. 55, blz. 328v, 8 mei 1613.
Cornelis Pietersz Boetekees te Nieuwkoop is 90 gulden schuldig aan Jan Jacobsz Brouwer.
Gesteld onderpand: een bruikweerland met huis en hof in het Noordeinde.
[bron: website Groene Hart Archieven]

PROTOCOLLEN, Nieuwkoop en Noorden (1613-1616), inv. nr. 56, blz. 11, 23 april 1614.
Jan Barentsz te Nieuwkoop is 82 gulde 15 stuivers schuldig aan Jan Jacobsz, brouwer te Noorden.
Gesteld onderpand: zijn bruikweerland met huis en hof, strekkend van de Vorendijk tot het land van Pieter Cornelisz Mutsgen, belend ten oosten Laurus Matheusz en ten westen Gerrit Huijbertsz.
[bron: website Groene Hart Archieven]

PROTOCOLLEN, Nieuwkoop en Noorden (1613-1616), inv. nr. 56, blz. 22v, 27 juni 1614.
Jan Jacobsz , brouwer te Noorden, verkoopt aan Pieter Cornelisz Ghijp een bruikweerland met huis en hof te Noorden buitenweg, verongeld voor 6 morgen onder Nieuwkoop en 3 ½ morgen onder Achttienhoven, strekkend uit de Voorwetering tot de Kawetering.
Nog een perceel maeland onder Achttienhoven, strekkend uit de Boswetering tot de Oude Meije, belend ten oosten Maerten Willemsz en ten westen de kinderen van Dirck Elbertsz.
Jan Jacobs, brouwer, verkoopt mede nog aan zijn zoon Jacob Jansz, een erf land te Noorden buitenweg, strekkend uit de Voorwetering tot het land van Pieter Cornelisz.
Koopsom 4.800 gulden.
[bron: website Groene Hart Archieven]

PROTOCOLLEN, Nieuwkoop en Noorden (1616-1621), inv. nr. 57, blz. 46v, 11 januari 1617.
Pieter Aris Pieter Louwen te Nieuwkoop is 50 gulden schuldig aan Jan Jacobsz, brouwer te Noorden, wegens geleverd brood en andere waren.
Gesteld onderpand: zijn huis en erf met een kampje land in het Noordeinde, binnenweg.
[bron: website Groene Hart Archieven]

PROTOCOLLEN, Nieuwkoop en Noorden (1616-1621), inv. nr. 57, blz. 129, 22 mei 1618.
Pieter Aris Pieter Lauwen te Nieuwkoop is 114 gulden 15 stuivers schuldig aan Jan Jacobsz, brouwer te Noorden, wegens een schuldbrief ten behoeve van Jan Maertensz.
Gesteld onderpand: een erf land in het Noordeinde binnenweg, strekkend van de Vorendijk tot aan Lauris Lenertsz toe, belend ten oosten Cornelis Lenertsz en ten westen Aert Jansz Heer.
[bron: website Groene Hart Archieven]

PROTOCOLLEN, Nieuwkoop en Noorden (1616-1621), inv. nr. 57, blz. 143v, 5 oktober 1618.
Pieter Aris Pietersz te Nieuwkoop is 85 gulden schuldig aan Jan Jacobsz, brouwer te Noorden.
Gesteld onderpand: een huis en erf met een kampje land daarachter.
[bron: website Groene Hart Archieven]

PROTOCOLLEN, Nieuwkoop en Noorden (1616-1621), inv. nr. 57, blz. 184v, 1 maart 1619.
Jan Bartholomeesz te Nieuwkoop is 168 gulden schuldig aan Willempgen Jansdr, weeskind van Jan Jacobsz, brouwer.
Gesteld onderpand: een perceel hooiland in het Noordeinde buitenweg.
[bron: website Groene Hart Archieven]

PROTOCOLLEN, Nieuwkoop en Noorden (1621-1627), inv. 58, blz. 27v, 22 december 1621.
Jacob Jansz Brouwer en Ghijsbert Jansz Brouwer voor zichzelf,
Cornelis Willemsz van Griecken, man en voogd van Neeltgen Jansdr.,
Pieter Harmensz als vader en voogd van zijn twee weeskinderen, geboren uit Marritgen Jansdr.,
Willem Cornelisz van Griecken als grootvader en voogd en Elbert Jacobsz als oom en voogd van Cornelis Pietersz, weeskind van Pieter Jansz Brouwer, allen als kinderen van Jan Jacobsz Brouwer en Annichgen Pietersdr., in leven wonende te Noorden, delen de erfenis met Aris Jansz Brouwer, mede een zoon van genoemd echtpaar.
Aris Jansz is toebedeeld een huis, erf en aanliggend land, verongeld voor ½ morgen, strekkend van de Vorendijk en van het erf van Cornelis Willemsz tot het land van Cornelis Reijersz, belend ten oosten Cornelis Willemsz en Jacob Jansz, en ten westen Pieter Harmensz.
Aris Jansz moet de andere 4 partijen elk uitkeren 450 gulden.
Jacob Jansz valt ten deel een perceel land te Noorden binnenweg, verongeld voor 2 morgen, strekkend van de Vorendijk tot het houtland aan de Kerklaan, belend ten oosten Jan Gangloff en de Kerklaan en ten westen Cornelis Willemsz en Aris Jansz; nog een perceel land te Noorden, buitenweg, verongeld voor 1 morgen, strekkend van de oude dijk en het land van Cornelis Willemsz tot aan het land van de kinderen van Piet Harmensz met een henneptuin daar in gelegen, belend ten oosten Tijs Dammasz en ten westen Maerten Vreecksz. Daarbij moeten Gijsbert Jansz en Cornelis Pietersz hem 50 gulden, de kinderen van Pieter Harmensz 12 gulden en Aris Jansz 300 gulden uitkeren.
[bron: website Groene Hart Archieven]

PROTOCOLLEN, Nieuwkoop en Noorden (1621-1627), inv. 58, blz. 28, 17 december 1621.
Jacob Jansz Brouwer en Ghijsbert Jansz Brouwer voor zichzelf,
Cornelis Willemsz van Griecken, man en voogd van Neeltgen Jansdr.,
Pieter Harmensz als vader en voogd van zijn twee weeskinderen, geboren uit Marritgen Jansdr.,
Willem Cornelisz van Griecken als grootvader en voogd en Elbert Jacobsz als oom en voogd van Cornelis Pietersz, weeskind van Pieter Jansz Brouwer, allen als kinderen van Jan Jacobsz Brouwer en Annichgen Pietersdr., in leven wonende te Noorden, delen de erfenis met Aris Jansz Brouwer, mede een zoon van genoemd echtpaar.
Cornelis Willemsz van Griecken ontvangt een huis en erf te Noorden binnenweg, verongeld voor 2 hond, strekkend van de Vorendijk tot het erf van Aris Jansz; nog een perceel land aan de binnenweg, verongeld voor 1 morgen, strekkend van de vorendijk tot in de Achterweg, belend ten oosten de kerklanden en ten noorden en westen Elbert Jacobsz; nog een perceel land buitenweg, verongeld voor 1 ½ morgen, strekkend uit de Voorwetering aan de oude dijk tot het land van Jacob Jansz, belend ten oosten Elbert Jacobsz en ten westen Maerten Vreecksz.
Pieter Harmensz verkrijgt een rietsudde in het Noordeinde binnenweg, veronegld voor 1 morgen, strekkend van het land van Gerrit Jansz Corsz tot aan de Achterweg, belend ten oosten Gerrit Jansz Corsz en ten westen IJsbrant Maertensz; nog een kamp land aan de Achttienhoven, groot 2 ½ morgen, verongeld voor 2 morgen, strekkend van de Kawetering tot de Boswetering, belend ten oosten Ghijsbert Wllemsz en ten westen Pieter Harmensz.
De weeskinderen van Pieter Harmensz, genaamd Marritgen en Geertgen Pietersdr ontvangen een perceel land te Noorden buitenweg, verongeld voor 5 hond, strekkend van het land van Jacob Jansz tot het einde van de kleiput en de dwarssloot van Ghijsbert Jansz en de landen van Cornelis Pietersz, belend ten oosten Gijsbert Dircxsz en ten westen Maerten Vreecxsz.
[bron: website Groene Hart Archieven]

PROTOCOLLEN, Nieuwkoop en Noorden (1621-1627), inv. 58, blz. 28v, 17 december 1621.
Jacob Jansz Brouwer en Ghijsbert Jansz Brouwer voor zichzelf,
Cornelis Willemsz van Griecken, man en voogd van Neeltgen Jansdr.,
Pieter Harmensz als vader en voogd van zijn twee weeskinderen, geboren uit Marritgen Jansdr.,
Willem Cornelisz van Griecken als grootvader en voogd en Elbert Jacobsz als oom en voogd van Cornelis Pietersz, weeskind van Pieter Jansz Brouwer, allen als kinderen van Jan Jacobsz Brouwer en Annichgen Pietersdr., in leven wonende te Noorden, delen de erfenis met Aris Jansz Brouwer, mede een zoon van genoemd echtpaar.
Ghijsbert Jansz Brouwer en Cornelis Pietersz als weeskind van Pieter Jansz Brouwer ontvangen een perceel land te Noorden, groot 1 morgen, verongeld voor 3 hond, strekkend van het land van de weeskinderen van Pieter Harmensz tot in de Kawetering, belend ten oosten Ghijsbert Dircxsz en ten westen Elbert Jacobsz; nog 4 morgen hooiland onder Achttienhoven, strekkend van het land van Maerten Vreecxsz tot in de oude Meije, belend ten oosten Elbert Jacobsz en ten westen Lauris Jansz Spiegels.
Uit te reiken aan Cornelis Willemsz 50 gulden en aan Jacob Jansz 30 gulden.
[bron: website Groene Hart Archieven]

PROTOCOLLEN, Nieuwkoop en Noorden (1621-1627), inv. 58, blz. 34, 16 februari 1622.
Annichgen Pietersdr, weduwe van Jan Jacobsz Brouwer met brieven van condemnatie dd 11 juni 1619 van Pieter Arisz Pieter Lauwen, legt beslag op op een huis en erf in het Noordeinde van Nieuwkoop binnenweg, verongeld voor ½ morgen, strekkend van de Vorendijk tot het land van Leendert Leendertsz, belend ten oosten Cornelis Leendertsz en ten westen Aert Jansz Haer, met de mogelijkheid om bezwaar tegen het beslag in te brengen tot 20 augustus.
Annichgen Pietersdr zelf is koopster voor een bedrag van 230 gulden.
[bron: website Groene Hart Archieven]

4097. Annichgen PIETERSDR,
Geboren ca. 1555, overleden te Noorden na 16 februari 1622.

KINDEREN.
 1. Jacob Jansz Brouwer,
  Geboren ca. 1575, brouwer te Nieuwkoop (1622), vermeld in het kohier 200e penning te Noorden (1623), overleden aldaar tussen 25 februari 1643 en 15 maart 1644.
  Gehuwd met Lijsbet Crijnen, stelt onderpand te Noorden in 1650.
  Lijsbet Crijnen huwde (2) voor 15 maart 1644 met Willem Lambertsz, overleden voor 28 november 1653.
  Lijsbet Crijnen huwde (3) te Noorden in de Geref. kerk op 28 november 1653 met Meerten Willemsz, weduwnaar van Geertje Gangloffs.

  PROTOCOLLEN, Nieuwkoop en Noorden (1613-1616), inv. nr. 56, blz. 22v, 27 juni 1614.
  Jan Jacobsz , brouwer te Noorden, verkoopt aan Pieter Cornelisz Ghijp een bruikweerland met huis en hof te Noorden buitenweg, verongeld voor 6 morgen onder Nieuwkoop en 3 ½ morgen onder Achttienhoven, strekkend uit de Voorwetering tot de Kawetering.
  Nog een perceel maeland onder Achttienhoven, strekkend uit de Boswetering tot de Oude Meije, belend ten oosten Maerten Willemsz en ten westen de kinderen van Dirck Elbertsz.
  Jan Jacobs, brouwer, verkoopt mede nog aan zijn zoon Jacob Jansz, een erf land te Noorden buitenweg, strekkend uit de Voorwetering tot het land van Pieter Cornelisz.
  Koopsom 4.800 gulden.
  [bron: website Groene Hart Archieven]

  PROTOCOLLEN, Nieuwkoop en Noorden (1621-1627), inv. nr. 58, blz. 46, 28 april 1622.
  Jacob Jansz, brouwer te Nieuwkoop, verkoopt aan Luijt Jansz, schoenmaker, een huis en erf in het Noordeinde binnenweg, verongeld voor ½ morgen, strekkend van de Vorendijk tot het land van de verkoper, belend ten oosten Jan Gengloffsz en ten westen de verkoper.
  Koopsom 300 gulden.
  [bron: website Groene Hart Archieven]

  PROTOCOLLEN, Nieuwkoop en Noorden (1621-1627), inv. nr. 58, blz. 61v, 12 juli 1622.
  Gerrit Cornelisz, wonend te Weesp, als voogd van vaderszijde en Jacob Jansz, brouwer als oom en voogd van moederszijde over de vier kinderen van Pieter Harmen en Marietgen Jansdr., beiden overleden en gewoond hebbende te Noorden, dragen over aan IJsbrant Maertensz een rietsudde te Noorden binnenweg, verongeld voor ½ morgen, strekkend van het land van Gerrit Jansz Kees tot de Achterweg, belend ten oosten de genoemde kinderen zelf en ten westen IJsbrant Maertensz.
  Koopsom 220 gulden.
  [bron: website Groene Hart Archieven]

  PROTOCOLLEN, Nieuwkoop en Noorden (1621-1627), inv. nr. 58, blz. 80, 28 december 1622.
  Jan Meesz te Nieuwkoop verkoopt aan Jacob Jansz, brouwer, een perceel maeland in het Noordeinde buitenweg, strekkend van het land van Jan Claesz tot dat van Teus Cornelisz, belend ten oosten Gerrit Gerritsz Dobben en ten westen Lauris Gerritsz.
  Belast met 100 gulden toekomend Aet Dircxsz.
  Koopsom niet vermeld.
  [bron: website Groene Hart Archieven]

  KOHIER VAN DE 200E PENNING VAN RIJNLAND, 1623.
  [In het kohier zijn de gezinshoofden met een vermogen van tenminste Y 1000 opgenomen. De transcriptie vemeldt alleen de tenaamstellingen het in te vorderen bedrag, eventueel na wijziging als gevolg van een eventueel bezwaarschrift (doleantie)]
  Noorden [o.a.]:
  Elbert Jacobsz, Y 35.
  Arys Jansz Brouwer, Y 5.
  Cornelis Willemsz van Griecken, Y 10.
  de erven van Pieter Harmensz, chirurgijn, zijn erven, Y 10.
  Jacob Jansz Brouwer, Y 5.

  PROTOCOLLEN, Nieuwkoop en Noorden (1627-1631), inv. nr. 59, blz. 59v, 8 mei 1628.
  Jan Marcus van Waelwijck, heemraadsbode van Rijnland, verkoopt aan Pieter Cornelisz Gijp, timmerman en Jacob Jansz, brouwer te Noorden, een bruikweerland te Noorden, verongeld voor 6 morgen.
  Koopsom 2.300 gulden.
  [Dit bruikweerland wordt nog dezelfde dag doorverkocht aan Aert Maertensz voor de somma van 2.700 gulden]
  [bron: website Groene Hart Archieven]

  PROTOCOLLEN, Nieuwkoop en Noorden (1627-1631), inv. nr. 59, blz. 143, 20 november 1629.
  Cornelis Willemsz van Griecken te Noorden is 150 gulden schuldig aan Trijntgen Jansdr, weeskind van Jan Cornelisz Block.
  Gesteld onderpand: zijn bruikweerland te Noorden, binnen- en buitenweg, strekkend binnenweg ten noorden van de werf van Aris Jansz tot over de Vorendijk tot aan de oude dijk, belend ten oosten Jacob Jansz, brouwer en Elbert Jacobsz en ten westen Aris Jansz en de kinderen van Maerten Vreecken.
  Geroijeerd 5 april 1636.
  [bron: website Groene Hart Archieven]

  PROTOCOLLEN, Nieuwkoop en Noorden (1631-1634), inv. nr. 60, blz. 17, 7 februari 1632.
  Cornelis Willemsz van Griecken te Noorden is 50 gulden schuldig aan de kerk van Noorden.
  Gesteld onderpand zijn bruikweerland te Noorden, binnen- en buitenweg, strekkend ten noorden, binnenweg van de werf van Arien Jansz, brouwer en ten zuiden over de Vorendijk en de wetering tot de oude dijk, belend ten oosten Jacob Jansz, brouwer en Elbert Jacobsz, brouwer en ten westen Aris Jansz, brouwer en de erfgenamen van Maerten Vreecken.
  [bron: website Groene Hart Archieven]

  PROTOCOLLEN, Nieuwkoop en Noorden (1631-1634), inv. nr. 60, blz. 56, 29 september 1632.
  Cornelis Willemsz Spijcker te Nieuwkoop verkoopt aan Jacob Jansz, brouwer en Gerrit Heijndricxsz Quant te Noorden een perceel hooiland in het Noordeinde, buitenweg, verongeld voor 1 morgen, strekkend van het land van Willem Cornelis Willem Philipsz tot in de oude Meije, belend ten oosten de weduswe van Jaen Claesz Floren en ten westen de kinderen van of erfgenamen van [?].
  Koopsom: 600 gulden.
  [bron: website Groene Hart Archieven]

  PROTOCOLLEN, Nieuwkoop en Noorden (1631-1634), inv. nr. 60, blz. 105v, 6 juni 1633.
  Cornelis Willemsz van Griecken te Noorden is 156 gulden schuldig aan de kerk van Noorden, wegens voorgeschoten geld van Joachim Jacobsz Zael.
  Gesteld onderpand: zijn huis en erf te Noorden, binnenweg, strekkend van de Vorendijk tot Aris Jansz, brouwer, belend ten ten oosten Jacob Jansz, brouwer en ten westen Aris Jansz.
  Nog een perceel land aldaar, buitenweg, strekkend uit de Voorwetering tot de oude dijk, belend ten oosten Elbert Jacobsz en ten westen Jan Cornelisz, corffbreijer en Maerten Dircxsz;
  Nog een perceel land te Noorden, binnenweg, strekkend van de Vorendijk tot de Achterwetering, belend ten oosten de kerk en ten westen Bartholomees Swanenburch.
  [bron: website Groene Hart Archieven]

  PROTOCOLLEN, Nieuwkoop en Noorden (1635-1638), inv. nr. 61, blz. 115v, 9 oktober 1636.
  Jan Gangloffsz Buijs te Noorden, verkoopt aan Luijt Jansz een huis en erf te Noorden binnenweg, strekkend van de Vorendijk tot het land van Jacob Jansz, brouwer, belend ten oosten Jan Koenensz en de Kerklaan en ten westen Daniel Jansz, schoenmaker en Jacob Jansz, brouwer.
  Belast met een schuld van 500 gulden, toekomend de heer van Nieuwkoop, die de koper overneemt.
  Koopsom 400 gulden.
  [bron: website Groene Hart Archieven]

  PROTOCOLLEN, Nieuwkoop en Noorden (1635-1638), inv. nr. 61, blz. 178v, 20 juni 1637.
  Jacob Jansz, brouwer te Noorden, is 100 gulden schuldig aan de kinderen van de overleden Aert Dircxsz, die woonde in de Noordse Buurt.
  Gesteld onderpand: o.a. een huis en erf in Noorden buitenweg.
  [bron: website Groene Hart Archieven]

  PROTOCOLLEN, Nieuwkoop en Noorden (1642-1646), inv. nr. 63, blz. 32v, 25 februari 1643:
  Losliggend.
  Jacob Jansz, brouwer, voor zich zelf, Tomas Crispe, luitenant, getrouwd met Maritgen Pietersdr en Lenert Laurisz als voogd van de onmondige kinderen van de overleden Aris Jansz, brouwer, allen als erfgenamen van Ghijsbert Jansz, brouwer, verkopen aan Heertgen Weernaren een stuk riet- en veenland te Noorden binnenweg, strekkend van het land van Jan Laurisz Lenertsz tot de Zevenhovense dijk, belend ten oosten Philips Cornelisz en ten westen Jan Gerritsz Coos.
  Koopsom 340 gulden.
  [bron: website Groene Hart Archieven]

  PROTOCOLLEN, Nieuwkoop en Noorden (1642-1646), inv. nr. 63, blz. 98v, 15 maart 1644:
  Willem Lambertsz, getrouwd met Lijsbet Crijnen, die weduwe was van Jacob Jansz, brouwer te Noorden, voor een helft en Cornelis Anthonisz Vermij met procuratie van Jacob Maertensz, brouwer en voogd van Maerten Jacobsz brouwer, en Wilburch Jacobsdr, kinderen van genoemde Jacob Jansz, voor de andere helft,
  verkopen aan Cors Claesz een kamp land in het Noordeinde van Nieuwkoop buitenweg, verongeld voor ½ morgen, strekkend van het land van Cornelis Roel jansz tot dat van Cornelis Cornelisz Baillius, belend ten oosten Ghijsbert Jacobs Tol en ten westen de landen van Nicolaes Pathuijsen.
  Koopsom 339 gulden.
  [bron: website Groene Hart Archieven]

  PROTOCOLLEN, Nieuwkoop en Noorden (1642-1646), inv. nr. 63, blz. 98v (2), 15 maart 1644:
  Willem Lambertsz, getrouwd met Lijsbet Crijnen, die weduwe was van Jacob Jansz, brouwer te Noorden, voor een helft en Cornelis Anthonisz Vermij met procuratie van Jacob Maertensz, brouwer en voogd van Maerten Jacobsz brouwer, en Wilburch Jacobsdr,
  kinderen van genoemde Jacob Jansz, voor de andere helft,
  verkopen aan Jan Maerten Neel Tijsz een huis en erf te Noorden buitenweg, verongeld voor 125 roeden, strekkend uit de Voorwetering tot het land van Aert Maertensz, belend ten oosten Aert Maertensz en ten westen de weduwe van lenert Maertensz Col.
  Koopsom 795 gulden.
  [bron: website Groene Hart Archieven]

  PROTOCOLLEN, Nieuwkoop en Noorden (1642-1646), inv. nr. 63, blz. 98v (3), 15 maart 1644:
  Willem Lambertsz, getrouwd met Lijsbet Crijnen, die weduwe was van Jacob Jansz, brouwer te Noorden, voor een helft en Cornelis Anthonisz Vermij met procuratie van Jacob Maertensz, brouwer en voogd van Maerten Jacobsz brouwer, en Wilburch Jacobsdr,
  kinderen van genoemde Jacob Jansz, voor de andere helft,
  verkopen aan Gerrit Aertsz een kamp hooiland in het Noordeinde van Nieuwkoop buitenweg, verongeld voor ½ morgen, strekkend van het land van mr. Cornelis van Sevenhoven, baljuw en schout, tot in de oude Meije, belend ten oosten Cornelis Janen en ten westen Gerrit Heijndricxsz Stichter.
  Koopsom 428 gulden.
  [bron: website Groene Hart Archieven]

  PROTOCOLLEN, Nieuwkoop en Noorden (1642-1646), inv. nr. 63, blz. 201, 23 maart 1646.
  Cornelis Cornelisz Swart, schoenmaker te Noorden, verkoopt aan zijn schoonvader Willem Cornelisz van Griecken een huis en erf te Noorden binnenweg, verongeld voor 2 morgen, strekkend van de Vorendijk tot het erf van Jan Arisz, brouwer, belend ten oosten de nazaten van Jacob Jansz, brouwer en ten westen Jan Arisz, brouwer;
  nog een kamp weiland buitenweg voor het genoemde huis en erf, strekkend uit de Voorwetering tot de oude dijk, belend ten oosten Jan Ariensz Vermij en ten westen Maerten Maertensz;
  nog een kamp land te Noorden binnenweg, strekkend van de Vorendijk tot de Zevenhovense dijk, belend ten oosten de kerklanden van Noorden en anderen en ten westen mr. Bartholomees van Swanenburch, schout van Ter Aar.
  Koopsom 1.500 gulden.
  [bron: website Groene Hart Archieven]

  PROTOCOLLEN, Nieuwkoop en Noorden (1646-1650), inv. nr. 64, blz. 244, 6 september 1650.
  Lijsbeth Crijnen, weduwe van Jacob Jansz, brouwer te Noorden, met als voogd Matheus van Heijningen, secretaris van Nieuwkoop, is 600 gulden schuldig aan Hendrick van Meijert te Amsterdam.
  Gesteld onderpand: een huis, erf en 1 ½ morgen land te Noorden binnenweg, strekkend van de Vorendijk en het huis en erf aan het kerkland te Noorden van Daniel Jansz van Meijert, belend ten oosten deze Daniel Jansz en de kerklanden van Noorden en ten westen Cornelis Cornelisz Swart en Jan Arisz, brouwer.
  Geroijeerd dd 6 augustus 1658.
  [bron: website Groene Hart Archieven]

  PROTOCOLLEN, Nieuwkoop en Noorden (1651-1653), inv. nr. 65, blz. 214.
  Losliggend.
  Pieter Cornelisz Verhoef, als oom en voogd over de 5 minderjarige kinderen van Jan Adriaensz Vermij en Lijsbeth Elbertsdr., beiden overleden, mede als voogd over 5/6 deel van hun goederen, Jan Hendrix van Swieten met procuratie van Jacob Brouwer te Haarlem en Cornelis Arijensz Vermij als oom en voogd van moeders en vaders zijde, ter ene, en Jan Jansz Cool, getrouwd met Neeltjen Jansdr Vermij, dochter van voornoemd echtpaar, erfgenaam voor 1/6 deel, ter andere zijde.
  Deling van nalatenschap:
  Jan Jansz Cool is toebedeeld een huis en erf met boomgaarden en schuren en 70 roeden veenland in het Noordeinde van Nieuwkoop binnenweg, verongeld voor 1 morgen, strekkend van de Vorendijk tot het land van Jan Theunen. Hiervoor moet hij 1279 gulden 13 stuivers uitkeren aan de andere 5 broers en zusters. Ook betreffende de roerende goederen moet hij hen ruim 500 gulden uitkeren.
  [bron: website Groene Hart Archieven]

  TROUWREGISTER, Noorden, Geref. kerk, 28 november 1653.
  Meerten Willemsz, wed. van Geertje Gangloffs van den Bilderdam, met Lijsbet Crijnen, wed. van Willem Lambertsz van de Hoef tot Noorden, sijn des... getrouwt tot Noorden den 28 november 1653.
 2. Ghijsbert Jansz Brouwer,
  Geboren ca. 1578, niet vermeld in het kohier 200e penning te Noorden (1623), overleden te Noorden ca. februari 1643.
  Gehuwd voor 4 juni 1633 met Teuntgen Lourisdr, overleden na 4 juni 1633, dochter van Louris Leenderts.
  Geen nageslacht.

  PROTOCOLLEN, Nieuwkoop en Noorden (1621-1627), inv. 58, blz. 28v, 17 december 1621.
  Jacob Jansz Brouwer en Ghijsbert Jansz Brouwer voor zichzelf,
  Cornelis Willemsz van Griecken, man en voogd van Neeltgen Jansdr.,
  Pieter Harmensz als vader en voogd van zijn twee weeskinderen, geboren uit Marritgen Jansdr.,
  Willem Cornelisz van Griecken als grootvader en voogd en Elbert Jacobsz als oom en voogd van Cornelis Pietersz, weeskind van Pieter Jansz Brouwer, allen als kinderen van Jan Jacobsz Brouwer en Annichgen Pietersdr., in leven wonende te Noorden, delen de erfenis met Aris Jansz Brouwer, mede een zoon van genoemd echtpaar.
  Ghijsbert Jansz Brouwer en Cornelis Pietersz als weeskind van Pieter Jansz Brouwer ontvangen een perceel land te Noorden, groot 1 morgen, verongeld voor 3 hond, strekkend van het land van de weeskinderen van Pieter Harmensz tot in de Kawetering, belend ten oosten Ghijsbert Dircxsz en ten westen Elbert Jacobsz; nog 4 morgen hooiland onder Achttienhoven, strekkend van het land van Maerten Vreecxsz tot in de oude Meije, belend ten oosten Elbert Jacobsz en ten westen Lauris Jansz Spiegels.
  Uit te reiken aan Cornelis Willemsz 50 gulden en aan Jacob Jansz 30 gulden.
  [bron: website Groene Hart Archieven]

  KOHIER VAN DE 200E PENNING VAN RIJNLAND, 1623.
  [In het kohier zijn de gezinshoofden met een vermogen van tenminste Y 1000 opgenomen. De transcriptie vemeldt alleen de tenaamstellingen het in te vorderen bedrag, eventueel na wijziging als gevolg van een eventueel bezwaarschrift (doleantie)]
  Noorden [o.a.]:
  Elbert Jacobsz, Y 35.
  Arys Jansz Brouwer, Y 5.
  Cornelis Willemsz van Griecken, Y 10.
  de erven van Pieter Harmensz, chirurgijn, zijn erven, Y 10.
  Jacob Jansz Brouwer, Y 5.

  PROTOCOLLEN, Nieuwkoop en Noorden (1621-1627), inv. nr. 58, blz. 140v, 18 mei 1624.
  Elias Jansz te Nieuwkoop is 120 gulden schuldig aan Gijsbert Jansz, brouwer.
  Gesteld onderpand: zijn bruikweerland met huis en hof in het Noordeinde buitenweg.
  [bron: website Groene Hart Archieven]

  PROTOCOLLEN, Nieuwkoop en Noorden (1621-1627), inv. nr. 58, blz. 181, 18 maart 1625.
  Cornelis Willemsz van Griecken te Noorden is 450 gulden schuldig aan Ghijsbert Jansz, brouwer.
  Gesteld onderpand: zijn huis, erf, berg en schuur te Noorden binnenweg, strekkend van de Vorendijk tot het erf van Arisz Jansz, belend ten oosten Jacob Jansz, brouwer en ten westen Aris Jansz, brouwer;
  nog een perceel met een boomgaardje aldaar, buitenweg, strekkend uit de voorwetering tot de oude wetering en het land van Jacob Jansz, belend ten oosten Elbert Jacobsz, brouwer en ten westen de weduwe van Maerten Vreecken.
  Geroijeerd 14 november 1637 door Willem Cornelisz van Griecken.
  [bron: website Groene Hart Archieven]

  PROTOCOLLEN, Nieuwkoop en Noorden (1627-1631), inv. nr. 59, blz. 228, 27 augustus 1630.
  [Ghijsbert Jansz, brouwer, vermeld als belendend landeigenaar in het Noordeinde].
  [bron: website Groene Hart Archieven]

  PROTOCOLLEN, Nieuwkoop en Noorden (1631-1634), inv. nr. 60, blz. 103v, 4 juni 1633.
  Lenert en Jan Lourisz voor zich zelf,
  Aert Jansz Heer, man en voogd van Neeltgen Lourisdr,
  Aris Jansz, brouwer, man en voogd van Hillegont Lourisdr,
  Ghijsbert Jansz, brouwer, man en voogd van Teuntgen Lourisdr,
  Dirck Gijsbertsz, man en voogd van Leuntgen Lourisdr, en
  Lenert Lourisz, handelend namens Gerrit Lourisz en Aechgen Lourisdr,
  allen als kinderen van de overleden Louris Lenertsz, die woonde in het Noordeinde van Nieuwkoop, verkopen aan Crijn Jaspersz, getrouwd met Marritgen Lourisdr, als mede-erfgenamen, een bruikweerland in het Noordeinde, buitenweg, verongeld voor 3 morgen,
  strekkend uit de Voorwetering tot aan Lenert Lourisz en het land van Arien Jansz, belend ten oosten Volcken Cornelisz en ten westen Gerrit Jansz Coos, de kinderen van Ghijsbert Heijndricxsz en Vranck Cornelisz. Koopsom 2.160 gulden.
  [bron: website Groene Hart Archieven]

  PROTOCOLLEN, Nieuwkoop en Noorden (1642-1646), inv. nr. 63, blz. 32v, 25 februari 1643:
  Losliggend.
  Jacob Jansz, brouwer, voor zich zelf, Tomas Crispe, luitenant, getrouwd met Maritgen Pietersdr. en Lenert Laurisz als voogd van de onmondige kinderen van de overleden Aris Jansz, brouwer, allen als erfgenamen van Ghijsbert Jansz, brouwer, verkopen aan Heertgen Weernaren een stuk riet- en veenland te Noorden binnenweg, strekkend van het land van Jan Laurisz Lenertsz tot de Zevenhovense dijk, belend ten oosten Philips Cornelisz en ten westen Jan Gerritsz Coos.
  Koopsom 340 gulden.
  [bron: website Groene Hart Archieven]
 3. Neeltgen Jansdr.,
  Geboren ca. 1580, overleden tussen 22 december 1621 en 5 mei 1634, mogelijk te Noorden.
  Gehuwd voor 22 december 1621 met Cornelis Willems van Griecken, geboren ca. 1560, vermeld in het kohier 200e penning te Noorden (1623), tekent schuldbekentenis met onderpandstelling te Noorden op 18 maart 1625, overleden voor 18 april 1637.
  Cornelis Willemsz van Griecken was eerder gehuwd met Meijnsgen Claesdr, dochter van Claes N.N. en Neeltgen Egbertsdr.
  Cornelis Willemsz van Griecken huwt (3) ca. 1626 met Maritgen Cornelisdr, overleden voor 5 mei 1634, dochter van Cornelis Willemsz Jongelijn.

  PROTOCOLLEN, Nieuwkoop en Noorden (1621-1627), inv. 58, blz. 28v, 17 december 1621.
  Jacob Jansz Brouwer en Ghijsbert Jansz Brouwer voor zichzelf,
  Cornelis Willemsz van Griecken, man en voogd van Neeltgen Jansdr.,
  Pieter Harmensz als vader en voogd van zijn twee weeskinderen, geboren uit Marritgen Jansdr.,
  Willem Cornelisz van Griecken als grootvader en voogd en Elbert Jacobsz als oom en voogd van Cornelis Pietersz, weeskind van Pieter Jansz Brouwer,
  allen als kinderen van Jan Jacobsz Brouwer en Annichgen Pietersdr., in leven wonende te Noorden, delen de erfenis met Aris Jansz Brouwer, mede een zoon van genoemd echtpaar.
  Ghijsbert Jansz Brouwer en Cornelis Pietersz als weeskind van Pieter Jansz Brouwer ontvangen een perceel land te Noorden, groot 1 morgen, verongeld voor 3 hond, strekkend van het land van de weeskinderen van Pieter Harmensz tot in de Kawetering, belend ten oosten Ghijsbert Dircxsz en ten westen Elbert Jacobsz; nog 4 morgen hooiland onder Achttienhoven, strekkend van het land van Maerten Vreecxsz tot in de oude Meije, belend ten oosten Elbert Jacobsz en ten westen Lauris Jansz Spiegels.
  Uit te reiken aan Cornelis Willemsz 50 gulden en aan Jacob Jansz 30 gulden.
  [bron: website Groene Hart Archieven]

  KOHIER VAN DE 200E PENNING VAN RIJNLAND, 1623.
  [In het kohier zijn de gezinshoofden met een vermogen van tenminste Y 1000 opgenomen. De transcriptie vemeldt alleen de tenaamstellingen het in te vorderen bedrag, eventueel na wijziging als gevolg van een eventueel bezwaarschrift (doleantie)]
  Noorden [o.a.]:
  Elbert Jacobsz, Y 35.
  Arys Jansz Brouwer, Y 5.
  Cornelis Willemsz van Griecken, Y 10.
  de erven van Pieter Harmensz, chirurgijn, zijn erven, Y 10.
  Jacob Jansz Brouwer, Y 5.

  PROTOCOLLEN, Nieuwkoop en Noorden (1621-1627), inv. nr. 58, blz. 181, 18 maart 1625.
  Cornelis Willemsz van Griecken te Noorden is 450 gulden schuldig aan Ghijsbert Jansz, brouwer.
  Gesteld onderpand: zijn huis, erf, berg en schuur te Noorden binnenweg, strekkend van de Vorendijk tot het erf van Arisz Jansz, belend ten oosten Jacob Jansz, brouwer en ten westen Aris Jansz, brouwer;
  nog een perceel met een boomgaardje aldaar, buitenweg, strekkend uit de voorwetering tot de oude wetering en het land van Jacob Jansz, belend ten oosten Elbert Jacobsz, brouwer en ten westen de weduwe van Maerten Vreecken.
  Geroijeerd 14 november 1637 door Willem Cornelisz van Griecken.
  [bron: website Groene Hart Archieven]

  PROTOCOLLEN, Nieuwkoop en Noorden (1627-1631), inv. nr. 59, blz. 143, 20 november 1629.
  Cornelis Willemsz van Griecken te Noorden is 150 gulden schuldig aan Trijntgen Jansdr, weeskind van Jan Cornelisz Block.
  Gesteld onderpand: zijn bruikweerland te Noorden, binnen- en buitenweg, strekkend binnenweg ten noorden van de werf van Aris Jansz tot over de Vorendijk tot aan de oude dijk, belend ten oosten Jacob Jansz, brouwer en Elbert Jacobsz en ten westen Aris Jansz en de kinderen van Maerten Vreecken.
  Geroijeerd 5 april 1636.
  [bron: website Groene Hart Archieven]

  PROTOCOLLEN, Nieuwkoop en Noorden (1631-1634), inv. nr. 60, blz. 17, 7 februari 1632.
  Cornelis Willemsz van Griecken te Noorden is 50 gulden schuldig aan de kerk van Noorden.
  Gesteld onderpand zijn bruikweerland te Noorden, binnen- en buitenweg, strekkend ten noorden, binnenweg van de werf van Arien Jansz, brouwer en ten zuiden over de Vorendijk en de wetering tot de oude dijk, belend ten oosten Jacob Jansz, brouwer en Elbert Jacobsz, brouwer en ten westen Aris Jansz, brouwer en de erfgenamen van Maerten Vreecken.
  [bron: website Groene Hart Archieven]

  PROTOCOLLEN, Nieuwkoop en Noorden (1631-1634), inv. nr. 60, blz. 105v, 6 juni 1633.
  Cornelis Willemsz van Griecken te Noorden is 156 gulden schuldig aan de kerk van Noorden, wegens voorgeschoten geld van Joachim Jacobsz Zael.
  Gesteld onderpand: zijn huis en erf te Noorden, binnenweg, strekkend van de Vorendijk tot Aris Jansz, brouwer, belend ten ten oosten Jacob Jansz, brouwer en ten westen Aris Jansz.
  Nog een perceel land aldaar, buitenweg, strekkend uit de Voorwetering tot de oude dijk, belend ten oosten Elbert Jacobsz en ten westen Jan Cornelisz, corffbreijer en Maerten Dircxsz;
  Nog een perceel land te Noorden, binnenweg, strekkend van de Vorendijk tot de Achterwetering, belend ten oosten de kerk en ten westen Bartholomees Swanenburch.
  [bron: website Groene Hart Archieven]

  PROTOCOLLEN, Nieuwkoop en Noorden (1631-1634), inv. nr. 60, blz. 177, zonder datum.
  Cornelis Willemsz van Griecken te Noorden is 150 gulden schuldig aan Adriaen Claesz van Leeuwen en Jacob van der Graft.
  Gesteld onderpand: een bruikweerland te Noorden buitenweg, strekkend uit de Voorwetering tot het land van Ghijsbert Jansz, belend ten oosten Elbert Jacobsz, brouwer en ten westen de kinderen van Maerten Vreecken.
  [bron: website Groene Hart Archieven]

  PROTOCOLLEN, Nieuwkoop en Noorden (1631-1634), inv. nr. 60, blz. 226, zonder datum.
  Cornelis Willemsz van Griecken als weduwnaar van Marritgen Cornelisdr ter ene en Cornelis Willemsz Jongelijn als grootvader en voogd over Jan Cornelisz van Griecken, Grietgen, Neeltgen en Marritgen Cornelisdr, onmondige kinderen van genoemd echtpaar.
  De vader neemt op zich zijn kinderen te onderhouden en op te voeden tot de leeftijd van 18 jaar, hen dan elk 142 gulden uitkeren.
  Als garantie stelt hij een kamp weiland te Noorden binnenweg, strekkend van de Vorendijk tot de Zevenhovense dijk, lend ten oosten de erk van Noorden en ten westen mr. Bartholomees van Swanenburch;
  nog een kamp land en boomgaard te Noorden buitenweg, strekkend uit de Voorwetering tot aan het land van Ghijsbert Jansz, brouwer, belend ten oosten Elbert Jacobsz, brouwer en de kinderen van Maerten Vreecken.
  Grietgen was 7 jaar op 5 mei 1634, Jan was 6 jaar in april 1634, Neeltgen was 4 jaar en Marritgen wa 2 jaar.
  [bron: website Groene Hart Archieven]

  PROTOCOLLEN, Nieuwkoop en Noorden (1635-1638), inv. nr. 61, blz. 153, 18 april 1637.
  Cornelis Cornelisz Waling, timmerman, die getrouwd was met Leuntgen Willemsdr, dochter van Meijnsgen Claesdr, in leven getrouwd met Cornelis Willemsz van Griecken te Noorden, en Govert Claesz, oudste zoon en voogd over Neeltgen Egbertsdr, moeder van de overleden Meijnsgen Claesdr.
  Verdeling van de nalatenschap van Cornelis Willemsz van Griecken.
  Willem Cornelisz van Griecken ontvangt een huis en erf te Noorden binnenweg, verongeld voor 42 roeden, strekkend van de Vorendijk tot het erf van Aris Jansz, brouwer, belend ten oosten Jacob Jansz, brouwer en ten westen Aris Jansz, brouwer.
  nog een perceel weiland, boomgaard en schuur te Noorden buitenweg, verongeld voor 1 morgen 367 roeden, strekkend uit de Voorwetering tot het land van Ghijsbert Jansz, brouwer, belend ten oosten Elbert Jacobsz, brouwer en ten westen Maerten Maertensz;
  nog een kamp land in Noorden binnenweg, verongeld voor 1 morgen 225 roeden, strekkend van de Vorendijk tot de Zevenhovense dijk, belend ten oosten de kerklanden van de kerk van Noorden en ten westen mr. Bartholomees van Stravenburch.
  Belast met een schuld van 450 gulden aan Aris Jansz, brouwer en 1.628 gulden aan Willem Cornelisz.
  [bron: website Groene Hart Archieven]

 4. Marritgen Jansdr.,
  Geboren ca. 1584, overleden te Noorden voor 22 december 1621.
  Gehuwd voor 22 december 1621 met Pieter Harmensz, geboren ca. 1580, van beroep chirurgijn, vermeld in het kohier 200e penning te Noorden (1623), overleden te Noorden tussen 22 december 1621 en 12 juli 1622, zoon van Harmen N.N. en Crijntgen IJsbrandtsdr.
  Uit dit huwelijk 2 kinderen, beiden overleden na 22 december 1621, mogelijk te Noorden.

  PROTOCOLLEN, Nieuwkoop en Noorden (1621-1627), inv. 58, blz. 28v, 17 december 1621.
  Jacob Jansz Brouwer en Ghijsbert Jansz Brouwer voor zichzelf,
  Cornelis Willemsz van Griecken, man en voogd van Neeltgen Jansdr.,
  Pieter Harmensz als vader en voogd van zijn twee weeskinderen, geboren uit Marritgen Jansdr.,
  Willem Cornelisz van Griecken als grootvader en voogd en Elbert Jacobsz als oom en voogd van Cornelis Pietersz, weeskind van Pieter Jansz Brouwer,
  allen als kinderen van Jan Jacobsz Brouwer en Annichgen Pietersdr., in leven wonende te Noorden, delen de erfenis met Aris Jansz Brouwer, mede een zoon van genoemd echtpaar.
  Ghijsbert Jansz Brouwer en Cornelis Pietersz als weeskind van Pieter Jansz Brouwer ontvangen een perceel land te Noorden, groot 1 morgen, verongeld voor 3 hond, strekkend van het land van de weeskinderen van Pieter Harmensz tot in de Kawetering, belend ten oosten Ghijsbert Dircxsz en ten westen Elbert Jacobsz; nog 4 morgen hooiland onder Achttienhoven, strekkend van het land van Maerten Vreecxsz tot in de oude Meije, belend ten oosten Elbert Jacobsz en ten westen Lauris Jansz Spiegels.
  Uit te reiken aan Cornelis Willemsz 50 gulden en aan Jacob Jansz 30 gulden.
  [bron: website Groene Hart Archieven]

  PROTOCOLLEN, Nieuwkoop en Noorden (1621-1627), inv. 58, blz. 27v, 22 december 1621.
  Jacob Jansz Brouwer en Ghijsbert Jansz Brouwer voor zichzelf,
  Cornelis Willemsz van Griecken, man en voogd van Neeltgen Jansdr.,
  Pieter Harmensz als vader en voogd van zijn twee weeskinderen, geboren uit Marritgen Jansdr.,
  Willem Cornelisz van Griecken als grootvader en voogd en Elbert Jacobsz als oom en voogd van Cornelis Pietersz, weeskind van Pieter Jansz Brouwer,
  allen als kinderen van Jan Jacobsz Brouwer en Annichgen Pietersdr., in leven wonende te Noorden, delen de erfenis met Aris Jansz Brouwer, mede een zoon van genoemd echtpaar.
  Aris Jansz is toebedeeld een huis, erf en aanliggend land, verongeld voor ½ morgen, strekkend van de Vorendijk en van het erf van Cornelis Willemsz tot het land van Cornelis Reijersz, belend ten oosten Cornelis Willemsz en Jacob Jansz, en ten westen Pieter Harmensz.
  Aris Jansz moet de andere 4 partijen elk uitkeren 450 gulden.
  Jacob Jansz valt ten deel een perceel land te Noorden binnenweg, verongeld voor 2 morgen, strekkend van de Vorendijk tot het houtland aan de Kerklaan, belend ten oosten Jan Gangloff en de Kerklaan en ten westen Cornelis Willemsz en Aris Jansz; nog een perceel land te Noorden, buitenweg, verongeld voor 1 morgen, strekkend van de oude dijk en het land van Cornelis Willemsz tot aan het land van de kinderen van Piet Harmensz met een henneptuin daar in gelegen, belend ten oosten Tijs Dammasz en ten westen Maerten Vreecksz. Daarbij moeten Gijsbert Jansz en Cornelis Pietersz hem 50 gulden, de kinderen van Pieter Harmensz 12 gulden en Aris Jansz 300 gulden uitkeren.
  [bron: website Groene Hart Archieven]

  PROTOCOLLEN, Nieuwkoop en Noorden (1621-1627), inv. nr. 58, blz. 61v, 12 juli 1622.
  Gerrit Cornelisz, wonend te Weesp, als voogd van vaderszijde en Jacob Jansz, brouwer als oom en voogd van moederszijde over de vier kinderen van Pieter Harmen en Marietgen Jansdr., beiden overleden en gewoond hebbende te Noorden, dragen over aan IJsbrant Maertensz een rietsudde te Noorden binnenweg, verongeld voor ½ morgen, strekkend van het land van Gerrit Jansz Kees tot de Achterweg, belend ten oosten de genoemde kinderen zelf en ten westen IJsbrant Maertensz.
  Koopsom 220 gulden.
  [bron: website Groene Hart Archieven]

  KOHIER VAN DE 200E PENNING VAN RIJNLAND, 1623.
  [In het kohier zijn de gezinshoofden met een vermogen van tenminste Y 1000 opgenomen. De transcriptie vemeldt alleen de tenaamstellingen het in te vorderen bedrag, eventueel na wijziging als gevolg van een eventueel bezwaarschrift (doleantie)]
  Noorden [o.a.]:
  Elbert Jacobsz, Y 35.
  Arys Jansz Brouwer, Y 5.
  Cornelis Willemsz van Griecken, Y 10.
  de erven van Pieter Harmensz, chirurgijn, zijn erven, Y 10.
  Jacob Jansz Brouwer, Y 5.

  PROTOCOLLEN, Nieuwkoop en Noorden (1621-1627), inv. nr. 58, blz. 188, 28 mei 1625.
  Jan Jansz Huijgen, man en voogd van Grietgen Harmensdr,
  Jan Cornelisz, schoenmaker, man en voogd van Marritgen Harmensdr,
  mede handelend namens zijn zwager Lauris Willemsz, schipper, man en voogd van Machteltgen Harmensdr,
  Jacob Jansz, brouwer, oom en voogd van Marritgen en Geertgen Pietersdr, kinderen van Pieter Harmensz, mede voor Gerrit Cornelisz te Weesp als medevoogd,
  allen als kinderen en erfgenamen van Crijntgen IJsbrantsdr, verkopen aan Heijndrick Jansz een huis en erf met hennepland te Noorden binnenweg, strekend van de Zevenhovensedijk tot het land van Aper Fransz, brouwer, belend ten oosten Arien Luijtensz en ten westen Maerten Hillebrantsz.
  Koopsom: 500 gulden.
  [bron: website Groene Hart Archieven]
 5. Pieter Jansz Brouwer,
  Geboren ca. 1587, niet vermeld in het kohier 200e penning te Noorden (1623), overleden voor 22 december 1621.
  Gehuwd met [N.N.] Willemsdr van Griecken, woont in 1634 te Zegveld, dochter van Willem Cornelisz van Griecken.
  [N.N.] Willemsdr van Griecken huwt (2) voor 3 juni 1634 met Cornelis Cornelisz, schoenmaker te Zegveld.
  Uit dit huwelijk een zoon Cornelisz Pietersz, overleden na 22 december 1621, mogelijk te Noorden.

  PROTOCOLLEN, Nieuwkoop en Noorden (1631-1634), inv. nr. 60, blz. 180v, 3 juni 1634.
  Cornelis Cornelisz, schoenmaker te Zegveld, getrouwd met de weduwe van Pieter Jansz, brouwer, als erfgenamen, nomine uxoris, van Cornelis Pietersz, brouwer, verkoopt aan de kinderen van de overleden Maertentgen Anthonisdr en Cornelis Dammasz een schuldbrief dd 16 februari 1622 op Dick Jansz Stichter, waarvan resteert 125 gulden.
  [bron: website Groene Hart Archieven]
 6. Aris Jansz Brouwer,  zie nr. 2048.
  Geboren te Noorden ca. 1595, van beroep brouwer, erft huis, erf en aanliggend land van zijn ouders (1621), vermeld in het kohier 200e penning te Noorden (1623), koopt een kamp weiland in 1633, overleden te Noorden tussen 18 april 1637 en 20 maart 1640, oud ca. 43 jaar.
  Gehuwd te Noorden in de Geref. kerk op 2 augustus 1620, ondertrouw te Nieuwkoop met Hillegont (Hilletjen) Louwen, geboren te Nieuwkoop ca. 1595, overleden na 12 juli 1646.
 7. Willempgen Jansdr.
  Onderpandstelling door Jan Bartholomeesz ten behoeve van Willempgen Jansdr op 1 maart 1619.

  PROTOCOLLEN, Nieuwkoop en Noorden (1616-1621), inv. nr. 57, blz. 184v, 1 maart 1619.
  Jan Bartholomeesz te Nieuwkoop is 168 gulden schuldig aan Willempgen Jansdr, weeskind van Jan Jacobsz, brouwer.
  Gesteld onderpand: een perceel hooiland in het Noordeinde buitenweg.
  [bron: website Groene Hart Archieven]
4098. Lauris LEENDERTSZ,
Zoon van Leendert N.N. [nr. 8196], geboren ca. 1560, vermeld als landeigenaar in het Noordeinde van Nieuwkoop (1609, 1618), aangeslagen voor de 200e penning te Nieuwkoop in 1623, overleden voor 2 maart 1628.
Gehuwd ca. 1585 met Marritgen JANSDR.

PROTOCOLLEN, Nieuwkoop en Noorden (1608-1614), inv. nr. 55, blz. 46v, 9 februari 1609.
Jan Heijndrick Corsz is 29 gulden schuldig aan Jan Jacobsz, brouwer.
Gesteld onderpand: een perceel veenland in het Noordeinde binnenweg, strekkend van het land van Jan Huijbertsz tot dat van Annichgen Jansdr., belend ten oosten Cornelis en Lauris Leendertsz en ten westen Willem Andriesz.
[bron: website Groene Hart Archieven]

PROTOCOLLEN, Nieuwkoop en Noorden (1616-1621), inv. nr. 57, blz. 129, 22 mei 1618.
Pieter Aris Pieter Lauwen te Nieuwkoop is 114 gulden 15 stuivers schuldig aan Jan Jacobsz, brouwer te Noorden, wegens een schuldbrief ten behoeve van Jan Maertensz.
Gesteld onderpand: een erf land in het Noordeinde binnenweg, strekkend van de Vorendijk tot aan Lauris Lenertsz toe, belend ten oosten Cornelis Lenertsz en ten westen Aert Jansz Heer.
[bron: website Groene Hart Archieven]

PROTOCOLLEN, Nieuwkoop en Noorden (1621-1627), inv. 58, blz. 37v, 16 februari 1622.
Willem Cornelisz van Griecken als grootvader en Jacob Jansz Brouwer als oom en voogd van Cornelis Pietersz Brouwer, weeskind van Pieter Jansz Brouwer, verkoopt aan Dirck Jansz Stichter een huis en erf in het Noordeinde binnenweg, strekkend van de Vorendijk tot het land van Lauris Leendertsz, belend ten oosten Cornelis Leendertsz en ten westen Aert Jansz.
Borg is Cornelis Leendertsz, schoonvader van Dirck Jansz Stichter.
Koopsom 324 gulden.
[bron: website Groene Hart Archieven]

KOHIER VAN DE 200E PENNING VAN RIJNLAND, 1623.
[In het kohier zijn de gezinshoofden met een vermogen van tenminste Y 1000 opgenomen. De transcriptie vemeldt alleen de tenaamstellingen het in te vorderen bedrag, eventueel na wijziging als gevolg van een eventueel bezwaarschrift (doleantie)] Nieuwkoop [o.a.]:
Lourys Lenertsz, Y 10.

4099. Marritgen JANSDR,
Geboren ca. 1560, vermeld als weduwe van Lauris Leendertsz op 2 maart 1628.

PROTOCOLLEN, Nieuwkoop en Noorden (1627-1631), inv. 59, blz. 48v, 2 maart 1628.
Marritgen Jansdr, weduwe van Lauris Lenertsz met als voogd Jan Huijbertsz Brack,
Elbert Jacobsz, brouwer, als voogd over de weeskinderen van Jacob Jansz,
Eerst Cornelisz Block als oom en voogd over Trijntgen Jansdr, weeskind van Jan Neel....... en Neeltgen Jansdr.,
allen als kinderen van Jan Jacob Nelen, in leven wonende te Noorden.
Deling der nalatenschap:
Jan Jansz, mede zoon van Jan Jacobsz erft een kamp land te Noorden buitenweg, verongeld voor 1 morgen, strekkend uit de Voorwetering tot het land van Jan Jacob IJsbrantsz, belend ten oosten Jacob Ariesz en ten westen de weduwe van Pieter Jansz.
[bron: website Groene Hart Archieven]

PROTOCOLLEN, Nieuwkoop en Noorden (1631-1634), inv. nr. 60, blz. 103v, 4 juni 1633.
Lenert en Jan Lourisz voor zich zelf,
Aert Jansz Heer, man en voogd van Neeltgen Lourisdr,
Aris Jansz, brouwer, man en voogd van Hillegont Lourisdr,
Ghijsbert Jansz, brouwer, man en voogd van Teuntgen Lourisdr,
Dirck Gijsbertsz, man en voogd van Leuntgen Lourisdr, en
Lenert Lourisz, handelend namens Gerrit Lourisz en Aechgen Lourisdr,
allen als kinderen van de overleden Louris Lenertsz, die woonde in het Noordeinde van Nieuwkoop, verkopen aan Crijn Jaspersz, getrouwd met Marritgen Lourisdr, als mede-erfgenamen, een bruikweerland in het Noordeinde, buitenweg, verongeld voor 3 morgen, strekkend uit de Voorwetering tot aan Lenert Lourisz en het land van Arien Jansz, belend ten oosten Volcken Cornelisz en ten westen Gerrit Jansz Coos, de kinderen van Ghijsbert Heijndricxsz en Vranck Cornelisz.
Koopsom 2.160 gulden.
[bron: website Groene Hart Archieven]

KINDEREN:
 1. Leendert Laurisz,
  Geboren ca. 1585, bouwman, veenman, overleden voor 14 februari 1644.
  Gehuwd (1) met Jaepgen Jacobsdr, overleden te Noorden voor 2 maart 1628.
  Gehuwd (2) met Marritgen Claesdr, overleden na 14 februari 1644.
  Jaepgen was eerder gehuwd met Dirck Maertensz Col.
  Uit deze huwelijken geen nageslacht.

  PROTOCOLLEN, Nieuwkoop en Noorden (1627-1631), inv. 59, blz. 47, 2 maart 1628. Compareerde Keendert Laurisz te Noorden als weduwnaar van Jaepgen Jacobsdr, bij wie hij een overleden zoontje Jacob Leendertsz had, ter eenre, en Jacob Dirckse Col voor zichzelf en Cornelis Maertensz Col en Jan Poulusz als voogden over Cornelis Dircksz, als voorkinderen van Jaepgen Jacobsdr en haar overleden man Dirck Maertensz Col, ter andere zijde.
  [Volgt deling van de nalatenschap, waarbij Aris Jansz, brouwer vermeld wordt als eigenaar van een belendend perceel]
  [bron: website Groene Hart Archieven]

  PROTOCOLLEN, Nieuwkoop en Noorden (1642-1646), inv. 63, blz. 92, 14 februari 1644.
  Marritgen Claesdr, weduwe van Lenert Laurisz met als voogd Cornelis Anthonis de Jong, ter ene en
  Jan Laurisz en Gerrit Laurisz voor zichzelf,
  Ghijsbert Dircxsz, man en voogd van Aefgen Laurisdr,
  Neeltgen Laurisdr, weduwe van Cornelis Luijtensz met als voogd haar broer Jan Laurisz,
  Hillegont Laurisdr, weduwe van Aris Jansz, brouwer met als voogd haar broer Jan Laurisz,
  Dirck Ghijsbertsz, vader en voogd van de kinderen van de overleden Leuntgen Laurisdr,
  Crijn Jaspersz, vader en voogd van Lauris Crijnen, kind van de overleden Marritgen Laurisdr, allen als erfgenamen van Lenert Laurisz, die woonde in het Noordeinde van Nieuwkoop, ter andere zijde.
  Deling van de nalatenschap:
  Marritgen Claesdr behoudt een huis en erf in het Noordeinde binnenweg, strekkend van de Vorendijk tot het land van Pieter Claesz Coning, belend ten oosten Cornelis Roelen en ten westen Sijmon Ariensz Kijnt;
  nog een bruikweerland te Noorden buitenweg, strekkend uit de Voorwetering tot Jsn Jacob IJsbranden, Maerten Ariensz, buurman en Marritgen Jacobsdr, belend ten oosten Michiel Craal te Amsterdam en Jan Jacob IJsbranden en ten westen Cornelis Ariensz, buurman en Pieter Cornelisz Ghijp;
  zij ontvangt nog 1.700 gulden.
  Jan Laurisz ontvangt een kamp weiland in het Noordeinde buitenweg, strekkend van de Masloot tot het land van Jan Jansz Braets, timmerman, belend ten oosten de Vliet en ten westen Cornelis Ariensz, buurman. Hij moet 200 gulden uitkeren aan Lauris Crijnen.
  Lauris Crijnen is toebedeeld een kamp weiland met een houttuin in het Noordeinde buitenweg, strekkend van het land van Crijn Jaspersz tot het land van Neeltgen Laurisdr, belend ten oosten Hillegont Laurisdr en ten westen Crijn Jaspersz. Hij ontvangt tevens van Jan Laurisz 200 gulden.
  Neeltgen Laurisdr, weduwe van Cornelis Luijtensz ontvangt een kamp land en henneptuinen in het Noordeinde te Noorden binnenweg, strekkend van de Vorendijk tot de Zevenhovense dijk, belend ten oosten Ghijsbert Jansz van Cats en ten westen Jan Maertensz Vreecken en Ghijsbert Jansz van Cats. Zij moet 700 gulden uitkeren aa de kinderen van de overleden Appelleunia Laurisdr. Hillegont Laurisdr moet mede 36 gulden aan deze kinderen betalen.
  Gerrit Laurisz en Ghijsbert Dircxsz zijn toebedeeld enkele percelen veenland met schuren te Mijdrecht, verongeld voor 3 morgen 237 roeden, strekkend van de landen van Claes Jacobsz, dokter en Cors Roelen tot de landen van Claes Jacobsz. Zij moeten 70 gulden uitkeren aan Hillegont Laurisdr, aan Jan Laurisz en Lauris Crijnen 5 gulden 13 stuivers en aan Marritgen Claesdr de weduwe van genoemde Lenert Laurisz een bedrag van 1.700 gulden.
  Hillegont Laurisdr ontvang een schuldbrief ten laste van Cornelis Willemsz Boertgen, groot 400 gulden, mede nog een obligatie van 400 gulden op Adam Thomas en Gerrit Laurisz. Zij moet uitkeren aan haar broer Gerrit Laurisz en aan haar zwager Ghijsbert Dircxsz 75 gulden 13 stuivers en aan de kinderen van Leuntgen Laurisdr 35 gulden.
  Naschrift in marge aangebracht:
  Compareerde Dirck Ghijsz van Leijen, als vader ende voocht van sijn kinderen, geteelt bij Appelleunia Laurisdr, bekende van de 700 gulden, in desen vertichbrieff begrepen, voldaen te wesen ende dat door het passeren van een obligatie op Gerrit Laurisz ten behoeve van dese weeskinderen gepasseert sulcx dat dit lant nu vrij ende liber ontslagen is - desen 7den februarij 1647.
  [bron: website Groene Hart Archieven]
 2. Jan Laurisz,
  Geboren te Nieuwkoop, erft op 14 februari 1644.
  Gehuwd te Noorden in de Geref. kerk op 10 januari 1627 met Stijntien Arijens, geboren te Noorden.

  TROUWREGISTER, Noorde, Geref. kerk, 10 januari 1627.
  Den 10 Januarij begeven haer in den Huwelicken staet Jan Louwen, Jonckman van Nieucoop met Stijntien Arijens, Jongedochter van Noorden.
  1 Gebot, 2 gebot, 3 gebot.
 3. Neeltgen Lourisdr.
  Erft op 14 februari 1644.
  Gehuwd (1) met Aert Jansz Heer.
  Gehuwd (2) voor 1624 met Cornelis Luijtensz, overleden 1635 - 1644.

  DRIE KINDEREN UIT HET TWEEDE HUWELIJK.
  1. Luijt Cornelisz,
   Gedoopt te Noorden in de Geref. kerk op 29 december 1624.
  2. Jan Cornelisz,
   Gedoopt te Noorden in de Geref. kerk op 15 augustus 1627.

   DOOPREGISTER, Noorden, Geref. kerk, 15 augustus 1627:
   Jan, zoon van Cornelis Luijten en Neeltien Lauwen.
   Getuigen Heijnderick Braetsen, schout van 18hoven, Dirck Gijsen en Japien Jacobs.
  3. Lauweris Cornelisz,
   Gedoopt te Noorden in de Geref. kerk op 28 mei 1635.

   DOOPREGISTER, Noorden, Geref. kerk, 28 mei 1635:
   Lauweris, zoon van Cornelis Luijten en Neeltien Lauweris.
   [geen getuigen vermeld]
 4. Hillegont Laurisdr.,  zie nr. 2049.
  Overleden na 12 juli 1646.
  Gehuwd voor 24 augustus 1622 met Aris Jansz, brouwer.
 5. Teuntgen Lourisdr,
  Gehuwd met Ghijsbert Jansz, brouwer.
 6. Leuntgen Lourisdr.
  Overleden voor 14 februari 1644.
  Gehuwd met Dirck Ghijsbertsz.
  Heeft nageslacht.
 7. Marritge Lourisdr.
  Overleden voor 14 februari 1644.
  Gehuwd met Crijn Jaspersz.

  KIND:
  1. Lauris Crijnen,
   Erft op 14 februari 1644.
 8. Gerrit Lourisz.
  Erft op 14 februari 1644.
 9. Aechgen Lourisdr.
  Erft op 14 februari 1644.
  Gehuwd voor 14 februari 1644 met Ghijsbert Dircxsz.
4112. Jan Gerritsz GOETHART,
Zoon van Gerrit Goethart [nr. 8224], geboren te Kamerik ca. 1615, woont te Westveen onder Noorden, koopt in 1646 hooiland in het Noordeinde van Nieuwkoop, overleden voor 15 juli 1668.
Gehuwd te Noorden in de Geref. kerk op 10 februari 1641 met Meertentje TIJSSEN.

TROUWREGISTER, Noorden, Geref. kerk, 10 februari 1641:
Jan Gerritsz J.M. van Camerick aan de Wijsij met Meertenje Tijsz JD van Westveen. Dese zijn bij ons getrouwt de 10 februarij 1641.

PROTOCOLLEN, Nieuwkoop en Noorden (1642-1646), inv. 63, blz. 219v, 20 juli 1646:
Willem Jansz Poel te Nieuwkoop verkoopt aan Jan Gerritsz Goethart aan het blokhuis buiten Noorden een perceel hooiland in het Noordeinde buitenweg, verongeld voor 1 ½ morgen, strekkend van de Masloot tot aan de Oude Meije, belend ten oosten Michiel Lenertsz en ten westen de weduwe van Lauris Luijtensz Padenburch en Pieter Cornelisz Verhoeff.
Belast met een schuld van 300 gulden aan Ghijsbertsz die de koper overneemt.
Koopsom 391 gulden. Geroijeerd dd 18 juni 1654.
[bron: Groene Hart Archieven]

PROTOCOLLEN, Nieuwkoop en Noorden, 1659-1664, inv. 66, blz. 462, 22 juni 1664:
Jan Gerritsz Goethart en Cornelis Gerritsz Verhoeff als voogden over de minderjarige kinderen van Jan Hendricxsz Huijwelingh en Annetge Gerritsdr Goethart verkopen in het openbaar aan Adriaen van der Ham een huis en erf, welk erf de koper in erfpacht zal houden van Pieter Claesz, belend ten oosten Pieter Claesz en ten westen Cornelis van Dorp, baljuw.
Koopsom 300 gulden.
[bron: Groene Hart Archieven]

4113. Meertentje TIJSSEN,
Geboren te Westveen ca. 1620.
Gehuwd (2) te Zevenhoven op 15 juli 1668, ondertrouw te Noorden in de Geref. kerk met Cornelis Dircksz SPIJKER, wonende onder Zevenhoven, weduwnaar van Neeltje Huijgen.

TROUWREGISTER, Noorden, Geref. kerk, 15 juli 1668:
Cornelis Dircksz Spijker, wed: Neeltje Huijgen inde Sevenhovense ..... & Meertenje Tijszen, wed: van Jan Gerritsz Goedthert op Westveen onder Noorden, getrouwt tot 7hoven den 15 Julij 1668.

KINDEREN VAN JAN GERRITSZ GOETHART EN MEERTENTJE TIJSSEN:
 1. Jan Jansz Goethert,
  Gedoopt te Noorden in de Geref. kerk op 3 november 1641, van beroep turfschipper, overleden te Mijdrecht op 2 maart 1716, oud 74 jaar.
  Gehuwd (1) te Noorden op 16 maart 1664 met Marritje Gijsberts Westveen, gedoopt te Noorden in de Geref. kerk op 3 augustus 1642, overleden te Mijdrecht in december 1683, oud 41 jaar, dochter van Gijsbert Geurtsz en Meijnsje Gijsen.
  Gehuwd (2) met Eechjen Claes van Houten.
 2. Cornelis Jansz Goethart,
  Gedoopt te Noorden in de Geref. kerk op 26 februari 1645, overleden voor 7 maart 1660.
 3. Tijs Jansz Goedhart,  zie nr. 2056.
  Geboren in Westveen, gedoopt te Noorden in de Geref. kerk op 28 december 1647, overleden na 1688.
  Gehuwd te Noorden in de Geref. kerk op 8 januari 1668 met Marritjen Cornelis Boogaard.
 4. Geertje Jans Goethert,
  Gedoopt te Noorden in de Geref. kerk op 20 maart 1650.
 5. Jannetje Jans Goethert,
  Gedoopt te Noorden in de Geref. kerk op 8 oktober 1651, overleden voor 22 februari 1665.
 6. Annetje Jans Goethert,
  Gedoopt te Noorden in de Geref. kerk op 20 september 1654.
 7. Lucas Jansz Goethert,
  Gedoopt te Noorden in de Geref. kerk op 12 november 1656.
 8. Cornelis Jansz Goedthard,
  Gedoopt te Noorden in de Geref. kerk op 7 maart 1660, overleden voor 11 augustus 1718.
  Gehuwd (1) te Noorden in de Geref. kerk op 7 december 1687 met Annitjen Gerrits, geboren ca. 1665, overleden voor 1708.
  Gehuwd (2) te Noorden in de Geref. kerk op 29 april 1708 met Annitje Aaris Plomper, geboren ca. 1670, mogelijk te Woerden, overleden na 1718.
 9. Jannetje Jans Goethert,
  Gedoopt te Noorden in de Geref. kerk op 22 februari 1665.
4116. Erm Pietersz BOSHOF,
Geboren ca. 1605, mogelijk te Noorden, overleden na 1667.
[Niet vermeld in het Kohier van de 200e penning van Rijnland, 1623, Nieuwkoop, Noorden of Zevenhoven]

DOOPGETUIGE:
Op 17 juli 1667 was Erm Pietersz doopgetuige van Jannetje, dochter van Meerte Erms. Waarschijnlijk was hij de grootvader van het meisje.

KIND VAN ERM PIETERSZ BOSHOF:
 1. Maarten Ermboutsen Boshof,  zie nr. 2058.
  Geboren te Noorden ca. 1635.
  Gehuwd te Noorden in de Geref. kerk op 30 november 1659 met Geertje Heijdricks Kruijswijk.
4118. Heijndrick Meertensz KRUIJSWIJK,
Zoon van Meerten N.N. [nr. 8236], geboren te Noorden ca. 1595, diaken Geref. kerk aldaar in 1638, overleden na 1668.
Gehuwd (1) voor 1621 met Neeltje CORNELIS, geboren ca. 1595, overleden ca. 1630.
Gehuwd (2) ca. 1635 met Huijbertje WERRENAERS.

KOHIER van de 200e penning van Rijnland, 1623, Nieuwkoop, Noorden of Zevenhoven:
Niet vermeld !

DOOPGETUIGE:
Op 22 juli 1668 was Heijndrick doopgetuige van zijn kleinkinderen Meerte en Aegje Willems Westveen in Noorden.

4119. Huijbertje WERRENAERS,
Mogelijk en dochter van Warnaer Cornelissen [nr. 8238] en Luentien Tijsen [nr. 8239], geboren ca. 1610, mogelijk buiten Noorden, overleden na 1647.

DOOPGETUIGE:
Op 25 juli 1638 te Noorden in de Geref. kerk van Maerten, zoon van Aert Maertensz en Marritje Meertens (mede getuige Cornelis Meertensz).

KINDEREN VAN HEIJNDRICK MEERTENSZ KRUIJSWIJK EN NEELTJE CORNELIS:
 1. Gerberen Heijndricksz [Kruijswijk],
  Gedoopt te Noorden in de Geref. kerk op 12 april 1621.

  DOOPREGISTER, Noorden, Geref. kerk, 12 april 1621:
  Den 12 aprilis een kint gedoopt genaemt,
  het kint Gerberen, de vader Heijndrick Meertensz.

 2. Aegtijen Heijndricks [Kruijswijk],
  Gedoopt te Noorden in de Geref. kerk op 31 maart 1624.

  DOOPREGISTER, Noorden, Geref. kerk, 31 maart 1624:
  Den 31 maert [een] kint gedoopt,
  genaemt het kint Aegtijen, de vader Heijndrick Meertensz.

 3. Stijntien Heijndericks [Kruijswijk],
  Gedoopt te Noorden in de Geref. kerk op 26 april 1626.

  DOOPREGISTER, Noorden, Geref. kerk, 26 april 1626:
  Den 26 April een kint gedoopt Stijntien,
  de vader Heijnderick Meertensen,
  de moeder Neeltien Cornelis,
  de getuijgen Aert Meertensen en Mattien Lamberts en Geretien Corssen.
KINDEREN VAN HEIJNDRICK MEERTENSZ KRUIJSWIJK EN HUIJBERTJE WERRENAERS:
 1. Neeltje Heijndricks Kruijswijck,
  Geboren ca. 1630, vermeld als doopgetuige in de Geref. kerk te Noorden op 7 november 1695.
  Gehuwd te Noorden in de Geref. kerk op 11 november 1657 met Willem Westveen, geboren ca. 1630, overleden voor 1695, zoon van Pieter Dammessen Westveen en Maertien Willems.]

  DOOPGETUIGE (Neeltje):
  Op 7 november 1695 te Noorden in de Geref. kerk van Henderick Huijbertsz Cruijswijck.

 2. Jan Heijndericsz Cruijswijck,
  Geboren ca. 1630, overleden na 1692.
  Gehuwd (1) te Noorden in de Geref. kerk op 19 december 1654 met Annetje Huijberts, geboren in de Haeck tussen Noorden en Zegveld ca. 1630, overleden te Noorden voor 10 februari 1664.
  Gehuwd (2) te Noorden in de Geref. kerk op 10 februari 1664 met Annetie Cornelis Padenborg, geboren ca. 1630, overleden te Noorden voor 28 juni 1682, eerder weduwe van Jan Braeten.
  Gehuwd (3) te Noorden in de Geref. kerk op 28 juni 1682 met Geertien Cornelis Verdam, gedoopt te Noorden in de Geref. kerk op 24 maart 1636, overleden na 20 januari 1692, dochter van Cornelis Dircksz Verdam en Annegien Jans, eerder weduwe van Dirck Cornelisz Lelivelt.

  TROUWREGISTER, Noorden, Geref. kerk, 19 december 1654:
  Jan Heijndricksz JM aent ....ijs met Annetje Huijberts JDr in de Haeck dese sijn getrouwt tot Noorden de 19 december 1654.

  TROUWREGISTER, Noorden, Geref. kerk, 10 februari 1664:
  Jan Heijndricksz wed: van Annetje Huijbertsdr & Annetie Cornelis, wed: van Jan Braeten, beijde tot Noorden, getrout alhier den 10 februarij 1664.

  PROTOCOLLEN, Nieuwkoop en Noorden, 1672-1680, inv. nr. 68, blz. 165v, 30 juni 1677:
  Jan Hendricksz Kruijswijck, gesteld curator over de afgewezen boedel van Cornelis Pietersz Sicx, verkoopt in het openbaar aan Hendrick van Sevenhoven een kamp hooiland te Noorden buitenweg, groot 1 morgen 415 roeden, strekkend van het land van Maerten Leendertsz Col tot het land van Dirk Ariensz Goetknegt, belend ten oosten de weduwe van Cornelis Willemsz van der Veer en ten westen Jan Hendricksz Kruijswijck.
  Koopsom 221 gulden.
  [bron: website Groene Hart Archieven]

  PROTOCOLLEN, Nieuwkoop en Noorden, 1672-1680, inv. nr. 68, blz. 177v, 30 juni 1677:
  Cornelis Maertensz Brouwer als gesteld curator over de boedel van Jan Ghijsbertsz van Hostingen en Ariaantje Cornelisdr Swart, verkoopt in het openbaar aan Jan Hendriksz Kruijswijk een kamp hooiland te Noorden, groot 648 roeden, strekkend uit de Voorwetering tot het land van de koper, belend ten oosten de koper en Zeger Besuijen en ten westen Dirk Ariensz Goetknegt.
  Koopsom 150 gulden.
  [bron: website Groene Hart Archieven]

  TROUWREGISTER, Noorden, Geref. kerk, 28 juni 1682:
  Jan Hendriksen Kruijswijk wed: van Annetjen Cornelissen Padenborg met Geertjen Cornelissen Verdam wed: van Dirk Cornelissen Leliveld, beijde woonende aan Nieuwkooper Zijde en zijn getrouwt tot Noorden den 28 juni en hebben haar trouwsedul geligt binnen de 14 dagen.

  DOOPGETUIGE (Jan):
  Op 22 december 1692 te Noorden in de Geref. kerk van zijn kleinzoon Willem Huijberts Kruijswijk.

 3. Gijssien Hendricks [Kruijswijk],
  Gedoopt te Noorden in de Geref. kerk op 25 november 1635, vermeld als doopgetuige aldaar op 19 september 1660 van Jan Westveen, zoon van Willem Westveen en Neeltje Heijndricks Kruijswijck, overleden na 1672, mogelijk te Harmelen.
  Gehuwd voor 1672 met Jacob Jansz, geboren ca. 1630, mogelijk in Gerverkoop bij Harmelen.

  DOOPREGISTER, Noorden, Geref. kerk, 25 november 1635:
  Den 25 november een kint gedoopt Gijssien,
  de vader Heijnderick Meertensen, de moeder Hubertien Wernaers.

  DOOPGETUIGE (Gijssien):
  Op 19 september 1660 in de Geref. kerk te Noorden van Jan, zoon van Willem Pietersz [Westveen] en Neeltje Heijndricksdr [Kruijswijck].
 4. Geertje Heijdricks Kruijswijk,  zie nr. 2059.
  Gedoopt te Noorden in de Geref. kerk op 3 januari 1638, overleden na 1715.
  Gehuwd te Noorden in de Geref. kerk op 30 november 1659 met Maarten Ermboutsen Boshof.
 5. Elsje Heijndricks Kruijswijk,
  Gedoopt te Noorden in de Geref. kerk op 10 juni 1640, overleden na 1706.
  Gehuwd te Noorden in de Geref. kerk op 2 december 1663 met Jan Pietersz Nap, geboren te Kamerik ca. 1640.

  DOOPREGISTER, Noorden, Geref. kerk, 10 juni 1640:
  Een kint gedoopt de 10 Junij 1640 genaempt Elsje, de vader Heijndrick Meertensz, de moeder Huubertje Werrenaers, de getuijgen Meerten Willemsz, Maritje Gijsberts.

  TROUWREGISTER, Noorden, Geref. kerk, 2 december 1663:
  Jan Pietersz van Camerick JM met Elsje Heijndrick tot Noorden, getrouwt tot Noorden de 2 december 1663.

  DOOPGETUIGE (Elsje):
  Op 6 juni 1706 te Noorden in de Geref. kerk van haar kleinzoon Jan Huijbertsz Nap.

 6. Annetje Heijndricks Kruijswijk,
  Gedoopt te Noorden in de Geref. kerk op 24 augustus 1642, vermeld als doopgetuige in 1672.
  Gehuwd voor 15 mei 1674 met Jan Ariensz van Spierenburg.

  DOOPREGISTER, Noorden, Geref. kerk, 24 augustus 1642:
  Een kint gedoopt de 24 Augusti 1642 genaempt Annetje, de vader Heijndrick Meertensz, de moeder Huijbertje Werrenaers.

  DOOPGETUIGE:
  Op 17 juli 1672 te Noorden in de Geref. kerk van Huijbertje, dochter van Annetje's zuster Gijsje Heijndricks en Jacob Jansz.

 7. Willemtje Heijndriks Kruijswijk,
  Gedoopt te Noorden in de Geref. kerk op 7 april 1647, vermeld als Geref. lidmaat, maakt met haar 2de echtgenoot Kors Jansen Kouwenhoven testament in Nieuwkoop op 9 september 1705 en 25 september 1708.
  Gehuwd (1) te Nieuwkoop in de Geref. kerk op 4 mei 1670, ondertrouw te Noorden met Kors Jansen van Pijlen, geboren te Nieuwkoop ca. 1645, vermeld als Geref. lidmaat te Nieuwkoop in 1684, overleden voor 24 februari 1686, mogelijk zoon van Jan Willemsz en Grietje Dircks.
  Gehuwd (2) te Nieuwkoop in de Geref. kerk op 17 maart 1686 met Kors Jansen Kouwenhoven, geboren ca. 1645, overleden na 1708, Gereformeerd, weduwnaar van Grietje Pieters Pijl.

  DOOPREGISTER, Noorden, Geref. kerk, 7 april 1647:
  Een kint gedoopt den 7 April 1647 genaemt Willemtje, de vader Heijndrik Meertensz, de moeder Huijbertje Warrenaers, de getuijgen Aert Maertensz, Marritje Meertens.

  TROUWREGISTER, Noorden, Geref. kerk, april 1670:
  Cors Jansz van Pijlen, JM van Nieuwkoop & Willemtje Heijndricks Kruijswijk, JD tot Noorden.
  Dese zijn getrouwt tot Nieuwkoop den 4 Maij 1670.

  RECHTERLIJK ARCHIEF, Nieuwkoop, 9 september 1705 en 25 september 1708:
  Testament.
  Cors Jans Couwenhoven, Meester Eijgew....er en Willempie Hendricks Cruijswijck, egte luijden, woonende tot Nieucoop, maken een zogenaamd "langstlevende" testament, en kennen bovendien enkele legaten toe.
  De Diaconie der armen van de Gereformeerde kerk te Nieuwkoop is f 50,- toebedeeld.
4120. Chiel Leendertsz GOETKNECHT,
Zoon van Leendert Gerritsz Goetknecht [nr. 8240] en Appelleunie (Leuntgen) Ghijsbertsdr [nr. 8241], geboren ca. 1610, waarschijnlijk te Noorden, woont elders in 1648, mogelijk te Zevenhoven.
Gehuwd met Anna PIETERSDR.

PROTOCOLLEN, Nieuwkoop en Noorden, 1646-1650, inv. 64, blz. 96v, 13 juli 1648:
Jacob en Gerrit Leendertsz Goetknecht ieder voor zichzelf,
Roelof Pietersz, getrouwd met Maritgen Lenertsdr,
Arien Gerritsz als oom en voogd over Duijffgen Lenertsdr,
samen handelend namens Michiel Lenertsz en Claes Jansz van Leijen, getrouwd met Nellitgen Lenertsdr,
allen als kinderen van Lenert Gerritsz Goetknecht en Leuntgen Ghijsbertsdr, beiden overleden,
dragen over aan Willem Heijndricxsz, getrouwd met Maritgen Lenertsdr, als mede-dochter,
een perceel veenland in het Noordeinde van Nieuwkoop binnenweg, strekkend van het land van Arien Gerritsz tot dat van Wijt Pietersz, belend ten oosten Jan Huijbertsz Brack en ten westen Jan Luloffsz;
nog een perceel veenland aldaar, strekkend van het land van Gijs Pieter Gijsz tot dat van Arien Gerritsz, belend ten oosten Jan Gijsz en ten westen Cornelis Dircxsz Pontskoeck.
Koopsom 400 gulden.
[bron: Groene Hart Archieven]

PROTOCOLLEN, Nieuwkoop en Noorden, 1646-1650, inv. 64, blz. 170, 9 mei 1649:
Gerrit en Jacob Lenertsz Goetknecht,
Roeloff Pietersz, man en voogd van Maritgen Lenertsdr,
Willem Heijndricksz, man en voogd van jonge Maritgen Lenertsdr, ieder voor zichzelf,
mede Duijffken Lenertsdr met als voogd haar oom Adriaen Gerritsz Goetknecht,
samen handelend voor Michiel Lenertsz Goetknecht en voor Claes Jansz van Leijden, man en voogd van Neeltgen Lenertsdr,
allen als erfgenamen van hun moeder Leuntgen Ghijsbertsdr,
verkopen aan Dirck Adriaensz Goetknecht, mede te Nieuwkoop een huis en erf in het Noordeinde binnenweg, verongeld voor ½ morgen, strekkend van de Vorendijk tot het land van Jacob Pietersz Taet, belend ten oosten Dirck Ariensz Baillius en ten westen Michiel Cornelisz Lenertsz.
Koopsom 934 gulden.
[bron: Groene Hart Archieven]

PROTOCOLLEN, Nieuwkoop en Noorden, 1646-1650, inv. 64, blz. 191v, 16 september 1649:
Michiel Leendertsz te Nieuwkoop, voor zich zelf voor een helft, en Clement Dircxsz, getrouwd met Maritgen Michielsdr, mede voor zichzelf, Gerrit Pietersz als oom en voogd over Lenert Michielsz, kinderen van Michiel Lenertsz en Anna Pietersdr voor de andere helft, verkopen aan Cornelis Adriaensz een perceel hooiland in het Noordeinde buitenweg, verongeld voor 2 morgen, strekkend van het land van Willem Elbertsz tot in de Meije, belend ten oosten Cornelis Cornelisz van Griecken en ten westen Jacob Gerritsz Goethart;
nog een akker land aldaar, strekkend van het land van Willem Elbertsz tot dat van Aris Willem Jan Louwen, belend ten oosten Willem Cornelisz Blesgraeff en ten westen Adriaen Jansz Focker te Kamerik.
Koopsom 1.450 gulden.
[bron: Groene Hart Archieven]

4121. Anna PIETERSDR.
Geboren ca. 1610.

KINDEREN VAN CHIEL CORNELISZ GOETKNECHT EN ANNA PIETERSDR:
 1. Maritgen Michielsdr.
  Geboren ca. 1630.
  Gehuwd voor 1650 met Clement Dircxsz.

  PROTOCOLLEN, Nieuwkoop en Noorden, 1646-1650, inv. 64, blz. 191v, 16 september 1649:
  Michiel Leendertsz te Nieuwkoop, voor zich zelf voor een helft, en Clement Dircxsz, getrouwd met Maritgen Michielsdr, mede voor zichzelf, Gerrit Pietersz als oom en voogd over Lenert Michielsz, kinderen van Michiel Lenertsz en Anna Pietersdr voor de andere helft, verkopen aan Cornelis Adriaensz een perceel hooiland in het Noordeinde buitenweg, verongeld voor 2 morgen, strekkend van het land van Willem Elbertsz tot in de Meije, belend ten oosten Cornelis Cornelisz van Griecken en ten westen Jacob Gerritsz Goethart;
  nog een akker land aldaar, strekkend van het land van Willem Elbertsz tot dat van Aris Willem Jan Louwen, belend ten oosten Willem Cornelisz Blesgraeff en ten westen Adriaen Jansz Focker te Kamerik.
  Koopsom 1.450 gulden.
  [bron: Groene Hart Archieven]
 2. Leendert Chielen Goedtknegt,  zie nr. 2060.
  Geboren ca. 1645, mogelijk te Zevenhoven, Remonstrants, overleden na 1690.
  Gehuwd ca. 1671 met Neeltje.
 3. Pieter Chiele Goetknegt,
  Geboren na 1649, mogelijk Remonstrants, overleden na 1732 in Ter Aar.
  Gehuwd (1) met Aaltje Crijne Allarm, overleden voor 1732.
  Gehuwd (2) te Ter Aar voor schout en schepenen op 25 februari 1732 met Martje Pieters van Kints.
 4. Leuntje Chiele Goetknegt,
  Geboren na 1649.
  Gehuwd te Zevenhoven in de Geref. kerk op 3 oktober 1687 met Jan Cornelisse Commandant, wonende te Nieuwveen.

  TROUWREGISTER, Zevenhoven, Geref. kerk, 3 oktober 1687, inv. nr. 70, blz. 9:
  Jan Cornelisse Commandant, jongeman, wonende te Nieuwveen, met Luentje Chiele Goetknegt, jongedochter, wonende te Zevenhoven.
4124. Cornelis VAN ZUILEN,
Geboren ca. 1615, mogelijk te Zevenhoven.
Gehuwd met N.N.

KINDEREN VAN CORNELIS VAN ZUILEN:

 1. Willem Cornelisz van Zuilen,  zie nr. 2062.
  Geboren ca. 1645, mogelijk te Zevenhoven.
  Gehuwd (1) met N.N.
  Gehuwd (2) te Zevenhoven in de Geref. kerk op 7 juni 1683 met Marijtje Jacobs Kopaar.
 2. Jan Cornelisz van Zuilen,
  Geboren ca. 1650, mogelijk te Zevenhoven, vermeld als doopgetuige te Zevenhoven in de Geref. kerk op 23 februari 1681.
 3. Trijntie Cornelis van Zuilen,
  Geboren ca. 1655, vermeld als doopgetuige te Zevenhoven in de Geref. kerk op 12 maart 1685.
4128. Dirck Claesz Willemen REIJNSBURGER,
Zoon van Claes Willemen [nr. 8256] en Anna N.N. [nr. 8257], geboren ca. 1585, mogelijk in de Ridderbuurt onder Oudshoorn, van beroep veeboer en veenman in de Groote Polder van Oudshoorn, overleden tussen 10 februari 1651 en 22 oktober 1652, oud ca. 65 jaar.
Gehuwd ca. 1610 met Maritgen Gijsendr [VAN DAM]

OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, Alphen, Protocollen 1619-1622, inv. nr 6, fol. 8v, 19 augustus 1619:
Dirck Claesz Willemsz vermeld bij landtransacties van anderen onder Jacobswoude, strekkende uit de Duikerwetering tot de Honskoperdijk.

HOOFDGELD, Oudshoorn en Gnephoek, 1623:
Dirck Claesz ende Maritgen Gijsendr. sijn huijsvre met
Anna,
Cornelis,
Pieter,
Sijmon, ende
Claes heurluijder kinderen - 7 hoofden.

KOHIER van de 200e PENNING van RIJNLAND, Outshoorn ende Gnephouc, 1623:
Ridderbuurt [kompleet]:
nr. 344, Willem Claesz, aen de Quaeckel.
nr. 344, Huych Claes Willemen, 10 ponden van 40 grooten.
nr. 345, Pieter jonge Willemsz, 5 ponden van 40 grooten.
nr. 345, Jacob Claesz Capiteyn, 10 ponden van 40 grooten.
nr. 345, Geryt Jansz Cort, 20 ponden van 40 grooten.
nr. 345, Sijmon Sijmonsz, zijn kinderen, 80 ponden van 40 grooten.
nr. 345, Claesgen Claes, 10 ponden van 40 grooten.
nr. 345, Willem Claes Willemen, 20 ponden van 40 grooten.
nr. 345, Dirc Claes Willemen, 10 ponden van 40 grooten.
nr. 345, Dirc Dircsz Joor, 5 ponden van 40 grooten.
nr. 346, Huybert Ghijsz, 5 ponden van 40 grooten.
nr. 346, Volckgen Willems, weduwe van:
nr. 346, Jan Jansz Cort, 15 ponden van 40 grooen.
nr. 346, Jan Claes Willemen, 15 ponden van 40 grooten.
nr. 346, Cornelis Dircksz de Heer, 10 ponden van 40 grooten.
nr. 346, Ghys Huybertsz, 45 ponden van 40 grooten.
nr. 346, Willem Pietersz, 10 ponden van 40 grooten.
nr. 346, Claes Claesz Cool, 35 ponden van 40 grooten.
nr. 346, Jan jansz Cort van der Mey, 80 ponden van 40 grooten.
nr. 347, Ghys Pietersz, 10 ponden van 40 grooten.
[In het kohier zijn de gezinshoofden opgenomen met een vermogen van tenminste 1000 ponden van 40 grooten; bovengenoemd bedragen geven het in te vorderen belasting bedrag aan]

OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, Oudshoorn, Protocollen 1622-1629, inv. nr. 2B, fol. 21v, 22 juni 1628:
Dirck Claes Willemsz vermeld bij landtransacties van Thomas Jacobsz Verloet e.a., betreffende een perceel strekkende van de Oudshoornseweg tot de Nieuwesloot.

OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, Oudshoorn, Protocollen 1629-1637, inv. nr. 3, blz. 91v, 21 oktober 1632:
Boedelscheiding:
[Dirck Claesz Reijnsburch vermeld als belendend landeigenaar in de omgeving van de Oudshoornse weg]

OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, Oudshoorn, Protocollen 1629-1637, inv. nr. 3, fol. 105, 10 maart 1633:
Aeltgen Dircksdr , weduwe van Willem Claes Willemsz met Jacob Claesz Capijteijn als voogd, verkoopt aan haar zoon Dirck Willemsz 1 ½ morgen land onder Oudshoorn, strekkende van de Duikerwetering tot het land van Dirck Claes Willemsz, belend ten oosten Dirck Claes Willemsz en ten westen Heijndrick Bonensz.
Koopsom: 132 gulden.

OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, Oudshoorn, Protocollen 1629-1637, inv. nr. 3, fol. 159, 6 maart 1636:
Catharijna Herpersdr, weduwe van Arien Heijndricksz Baenen met haar zoon Heijndrick Ariensz Baenen als voogd, verkoopt aan Jan Claesz Willemsz 1 morgen land onder Oudshoorn, strekkende van de Oudshoornseweg tot het land van Dirck Gerritsz Bouman, belend ten oosten Jan Jansz Cort en ten westen Dirck Claesz, zijn broer.
Koopsom: 502 gulden 10 stuivers.
Gecasseerd op 15 april 1639.

RECHTERLIJK ARCHIEF, Oudshoorn, protocollen 1638-1649, inv. 4, blz. 90, 29 november 1641:
Willem Pietersz Scheijnckevelt verkoopt aan Willem Pietersz, wonende te Oudshorn, een perceel veenland of water, groot 5 hond, onder Oudshoorn, strekkende uit de Duikerwetering tot Dirck Willemsz Lelijenvelt, belend ten oosten Dirck Willemsz Lelijenvelt en ten westen Dirck Claesz Reijnsburger.
Koopsom 85 gulden.

RECHTERLIJK ARCHIEF, Oudshoorn, protocollen 1638-1649, inv. 4, blz. 93v, 4 februari 1642:
Boedelscheiding.
[Dirck Claesz Reijnsburger vermeld als belendend landeigenaar in de omgeving van de Oudshoornse weg]

RECHTERLIJK ARCHIEF, Oudshoorn, protocollen 1638-1649, inv. 4, blz. 117v, 25 februari 1642:
Landtransactie.
[Dirck Claesz Reijnsburger vermeld als belendend landeigenaar]

RECHTERLIJK ARCHIEF, Oudshoorn, protocollen 1638-1649, inv. 4, blz. 107v, 24 september 1642:
Huijbert Ghijsbertsz,
Pieter Ghijsbertsz van Dam,
Dirck Claesz Rhijnsburger, man en voogd van Marijtgen Ghijsbertsdr,
Jan Cornelisz, en
Jan Claesz, scheepmaker, als oom en voogd van Pieter Cornelisz, nagelaten weeskind van Cornelis Jansz en Annitgen Ghijsbertsdr,
allen kinderen en kindskinderen van Ghijsbert Huijbertsz en Neeltgen Pietersdr.
Regeling der erfenis:
* Jan Cornelisz en Pieter Cornelisz van Rijssen valt samen ten deel een kamp land genaamd “de Zantcamp”, nog een kamp land, genaamd “Jan Dircken lant”, strekkende samen van de Oudshoornse weg tot Joost Dircksz Verlaen, belend ten zuiden Huijbert Ghijsbertsz en de weduwe en kinderen van Gerrit Ouweneelen en ten noorden Cornelis Pietersz Verdoes;
nog een perceeltje land genaamd “het morgentgen”, belend ten westen Roeloff Huijbertsz, ten oosten en zuiden Cornelis Dircksz Verhoeff en ten noorden Cornelis Cornelisz Mantgen, te samen te verongelden voor 5 morgen 2 ½ hond.
* Pieter Ghijsbertsz valt ten deel het huis, erf, berg, schuur met beplanting, nog de vogelkooi met het aanliggende land, belend ten westen Claes Claesz, ten osten Cornelis Pietersz Verdoes c.s., ten zuiden het voornoemde eerste gedeelte en ten noorden het derde gedeelte, te samen te verongelden voor 7 morgen ½ hond.
* Dirck Claesz Rhijnsburger en Marijtgen Ghijssen val ten deel een perceel land genaamd “den Boomgaert Camp”, belend ten westen Claes Claesz, ten oosten Cornelis Cornelisz Mantgen, ten zuiden het tweede gedeelte c.s. en ten noorden het vierde gedeelte, te verongelden voor 6 morgen en 2 ½ hond.
* Huijbert Ghijsbertsz valt ten deel een kamp genaamd “de Hooge Camp”, belend ten westen Claes Claesz, ten oosten De Aar, ten zuiden het derde gedeelte met Cornelis Cornelisz Mantgen en ten noorden Claes Claesz c.s, te verongelden voor 6 morgen ½ hond.

RECHTERLIJK ARCHIEF, Oudshoorn, protocollen 1638-1649, inv. 4, blz. 122v, 2 september 1643:
Landtransactie.
[Dirck Claesz Reijnsburger vermeld als belendend landeigenaar]

RECHTERLIJK ARCHIEF, Oudshoorn, protocollen 1638-1649, inv. 4, blz. 155, 15 augustus 1645:
Ouwe Jan Dircksz, wonende te Aphen in de Hoorn, verkoopt aan Dirck Claesz Vlasman, wonende te Oudshoorn, een eigenbrief, inhoudende de koop van een hennip- of teelakker, strekkende van de Duikerwetering tot Jan Heijndricksz Hoogelander, belend ten oosten Dirck Claes Willemsz en ten westen Gerrit Jansz Vermij.
Koopsom 256 gulden, voldaan 13 december 1653.

RECHTERLIJK ARCHIEF, Oudshoorn, Protocollen 1649-1657, inv. nr. 5, blz. 13, 14 januari 1650:
Willem Huijgensz, wonende in de Ridderbuurt van Oudshoorn, verkoopt aan Dirck Claesz Reijnsburger 1 ½ hond slagturfland of water in de Grote polder van Oudsoorn, belend ten oosten Jan Huijgen, ten westen Thonis Gerritsz Bouman, ten noorden Willem Dircksz Reijnsburger en ten zuiden Sijmon Jansz Vermij.
Koopsom 160 gulden.

RECHTERLIJK ARCHIEF, Oudshoorn, Protocollen 1649-1657, inv. nr. 5, blz. 14, 14 januari 1650:
Willem Huijgensz, wonende in de Ridderbuurt van Oudshoorn, verkoopt aan Dirck Claesz Reijnsburger, mede wonende aldaar, 1 ½ hond slagturfland of water in de Grote polder van Oudsoorn, belend ten oosten Jan Huijgen, ten westen Thonis Gerritsz Bouman, ten noorden de Duikerwetering en ten zuiden Dirck Claesz.
Koopsom 212 gulden.

RECHTERLIJK ARCHIEF, Oudshoorn, Protocollen 1649-1657, inv. nr. 5, blz. 23v, 21 februari 1650:
Hilletgen Jansdr, weduwe van Arien Aeriensz wonende te Aarlanderveen aan de Lage Zijde van de Rijn met haar voogd Dirck Cornelisz Cop, Michiel Jansz, wonende in de Lagewaard te Koudekerk, als oom en voogd van Aeltgen Aeriensdr, minderjarige dochter van Aerien Aeriensz, en Aerien Aeriensz, scheepmaker, mondige zoon, verkopen aan Dirck Dircksz Joor 5 hond veenland in de Grote polder van Oudshoorn, strekkende van Dirck Willemsz Lelievelt tot in de Duikerwetering, belend ten westen Dirck Claesz Reijnsburger en ten oosten Dirck Willemsz Lelievelt.
Koopsom 125 gulden.

RECHTERLIJK ARCHIEF, Oudshoorn, Protocollen 1649-1657, inv. nr. 5, blz. 54v, 10 februari 1651:
Boedelscheiding nalatenschap Jaepjen Cornelisdr.
[Dirck Claesz Reijnsburger vermeld als belendend landeigenaar]

RECHTERLIJK ARCHIEF, Oudshoorn, Protocollen 1649-1657, inv. nr. 5, blz. 146, 22 oktober 1652:
Marijtjen Ghijsbertsdr, weduwe van Dirck Claesz Reijnsburger, in leven wonend in de Ridderbuurt onder Oudshoorn, met haar broer en voogd Huijbert Gijsen, ter eenre en Cornelis, Pieter, Sijmon, en Claes Dircxsz Reijnsburger en Jan Claesz als oom en voogd van Willem en Jan Dircxsz Reijnsburger, beiden minderjarig, allen kinderen van Dirck Claesz voornoemd ter andere zijde.
Regeling der boedelscheiding:
* Marijtjen Gijsbertsdr zal behouden 6 morgen 2 hond 50 roeden land in de Grote polder van Oudshoorn, strekkende van Claesz Claesz tot Pieter Gijsbertsz, belend ten zuiden Pieter Ghijsbertsz en ten noorden Ghijsbert Huijbertsz van Dam;
nog ½ morgen hooiland onder Esselickerwoude, strekkende van de Duikerwetering tot de Honscooperdijk, belend ten westen de rijweg, ook genoemd de Kortenhontscoop en ten oosten Jan Jacobsz Capiteijn c.s.
Haar zes kinderen zullen haar 500 gulden moeten uitkeren voor delging van boedelschulden.
* Cornelisz Dircxsz ontvangt een huis, erf, berg, drie schuren en beplanting en ontvangt 1 morgen 1 hond 12 roeden en 6 voeten land in de Grote polder, strekkende van Jan Dircxsz tot Willem Dircxsz Reijnsburger, belend ten oosten Dirck Dircxsz Joor den ouden en ten westen de kinderen van Cornelis Jansz Vermij;
nog 3 hond slagturfland in Esselickerwoude, strekkende van Willem Dircxsz Joor tot de Honscooperdijk, belend ten oosten Willem Claesz Coolen en ten westen Willem Dircxsz Joor.
* Sijmon Dircxsz Reijnsburger valt ten deel 1 morgen weiland in de Grote polder, strekkende van de Oudshoornsedijk tot Cornelis Ariensz Weselenburch, belend ten oosten Tonis Cornelisz Outshoorn en ten westen Nathan Jansz van der Marel c.s.;
nog 1 morgen slagturfland in Esselickerwoude, strekkende van Dirck Dircxsz Joor den Ouden tot de Honscooperdijk, belend ten oosten Dirck Dircxsz Joor den Ouden;
nog 3 hond slagturfland in Esselickerwoude, strekkende van de Duikerwetering tot Willem Dircxsz Joor, belend ten oosten Willem Dircxsz Reijnsburger en en westen Dirck Dircksz Joor.
* Pieter Dircxsz Reijnsburger komt toe 1 morgen wei- als turfland in de Grote polder, strekkende van Willem Dircxsz Reijnsburger tot in de Duikerwetering, belend ten oosten Dirck Dircxsz Joor den Ouden en ten westen Dirck Willemsz Lelivelt;
nog 1 hond 50 roeden slagturfland in de Grote polder, strekkende van Sijmons Jansz Vermij tot Wllem Dircxsz Reijnsburger, belend ten oosten Banen [?] Cornelisz van Sijl en ten westen Anthonis Gerritsz Booman.
* Willem Dircxsz Reijnsburger krijgt 1 morgen, zo wei- als teelland in de Grote polder, strekkende van Pieter Dircxsz tot Claes Dircxsz, belend ten oosten Dirck Dircxsz Joor den Ouden en ten westen Dirck Willemsz van Suijlen c.s.;
nog 7 ½ hond slagturfland in Esselickerwoude, strekkende van de Duikerwetering tot Willem Claesz c.s., belend ten oosten Willem Claesz en ten westen Sijmon Dircxsz Reijnsburger c.s.
* Jan Dircxsz Reijnsburger valt toe 1 morgen 1 hond 12 roeden en 6 voeten weiland in de Grote polder, strekkende van Cornelis Dircxsz Reijnsburger en de Oudshoornse dijk tot Claes Dircxsz Reijnsburger, belend ten oosten Dirck Dircxsz Joor den Ouden en ten westen de kinderen van Cornelis Jansz Vermij c.s.;
nog 3 hond slagturfland in Esselickerwoude, strekkende van de Duikerwetering tot de Hontscooper toe, belend ten oosten Dirck Jacobsz Capiteijn en ten westen Pieter Dircxsz Reijnsburger.

RECHTERLIJK ARCHIEF, Oudshoorn, Protocollen 1649-1657, Inv. nr. 5, fol. 222, 9 juni 1654:
Cornelis Dircxsz Reijnsburger, wonende te Oudshoorn, is schuldig aan zijn moeder Maritgen Gijsendr., weduwe van Dirck Claes Reijnsburger, voor de helft, en aan zijn broers Pieter, Sijmon, Claes, Willem, en Jan Dircxsz Reijnsburger voor de andere helft, ieder van de broers voor 1/6 deel hiervan, 250 gulden, een schuld die hij ooit bij zijn vader had gemaakt.
Volgen verdere afspraken en regelingen betreffende de afbetaling.

RECHTERLIJK ARCHIEF, Oudshoorn, Protocollen 1664-1671, Inv. nr. 7, fol. 12, 14 maart 1664:
Cornelis Dircksz Reijnsburger, wonende te Esselickerwoude, Pieter Dircksz Reijnsburger, Simon Dircksz Reijnsburger, Claes Dircksz Reijnsburger, Willem Dircksz Reijnsburger en Jan Dircksz Reijnsburger, wonende in de Ridderbuurt van Oudshoorn, kinderen en erfgenamen van Merritgen Gijsberts, weduwe van Dirck Claesz Reijnsburger.
Regeling der nalatenschap:
Cornelis Dircksz Reijnsburger ontvangt geld, brieven en obligaties.
Pieter, Sijmon, Claes, Willem en Jan Dircksz Reijnsburger ontvangen samen 6 morgen 2 hond 50 roeden land in de Grote polder, strekkende van Claes Claesz tot Pieter Gijsbertse, belend ten zuiden Pieter Gijsbertsz voornoemd en ten noorden Jan Jansz Cop nomine uxoris c.s.; nog ½ morgen hooiland onder Esselickerwoude, strekkende van de Duikerwetering tot de Honscoperdijk, belend ten westen de rijweg, alias de Korten Honscoop en oosten Jan Jacobsz Capeteijn c.s.



De Groote Polder van Outshoorn, 1615.

4129. Maritgen GIJSENDR, ook genaamd Maritgen Ghijsberts [VAN DAM],
Dochter van Ghijsbert Huijbertsz [nr. 8258] en Neeltgen Pieters [nr. 8259], geboren ca. 1585, waarschijnlijk te Oudshoorn, overleden aldaar in februari 1664, oud ca. 78 jaar.

KINDEREN VAN DIRCK CLAESZ REIJNSBURGER EN MARITGEN GIJSENDR:
 1. Anna Dircks Reijnsburger,
  Geboren te Oudshoorn ca. 1610, overleden voor 22 oktober 1652.

  HOOFDGELD, Oudshoorn, 1623:
  Dirck Claesz ende Maritgen Gijsendr sijn huijsvre met Anna, Cornelis, Pieter, Sijmon, ende Claes heurleuijder kinderen - 7 hoofden.
 2. Cornelis Dircksz Reijnsburger,
  Geboren te Oudshoorn ca. 1615, van beroep turfschipper, woont in 1664 te Woubrugge.
  Gehuwd met N.N.
 3. Pieter Dircksz Reijnsburger,
  Geboren te Oudshoorn ca. 1615, bezit turfakkers, begraven aldaar op 26 januari 1675, oud ca. 60 jaar.
  Gehuwd (1) te Alphen in de Geref. kerk op 10 october 1640 met Jaapje Cornelis de Heer, geboren te Oudshoorn ca. 1615, overleden voor 25 mei 1659, dochter van Cornelis Dircksz de Heer en Neeltge Willemsdr.
  Gehuwd (2) te Alphen in de Geref. kerk op 25 mei 1659 met Leuntje Willems, geboren te Oudshoorn ca. 1635, begraven aldaar op 14 mei 1671.
  Ondertrouw (3) te Oudshoorn in de Geref. kerk op 27 december 1671 met Neeltje Jans Schenaert, geboren te Rijnsaterwoude ca. 1625.

  RECHTERLIJK ARCHIEF, Protocollen Oudshoorn 1649-1657, inv. nr. 5, blz. 185v, 9 mei 1653:
  Pieter Dircxsz Reijnsburger, wonende te Oudshoorn, verkoopt aan Dirck Dircxsz Joor den ouden 1 morgen weiland in de Grote polder van Outshoorn, strekkende van Willem Dircxsz Reijnsburger tot aan de turfakkers van Pieter voornoemd, belend ten oosten Dirck Dircxsz Joor den ouden en ten westen Dirck Willemsz Lelivelt.
  Koopsom 1.081 gulden.

  RECHTERLIJK ARCHIEF, Protocollen Oudshoorn 1649-1657, inv. nr. 5, blz. 238, 9 maart 1655:
  Baes Cornelisz Venekae, wonende te Esselickerwoude, verkoopt aan Pieter Dircxsz Reijnsburger, wonende in de Ridderbuurt van Oudshoorn, ½ morgen slagturfland of water in de Grote polder, belend ten oosten Willem Dircxsz Joor, ten zuiden Sijmon Jansz Vermij, ten westen de koper en Willem Dircxsz Reijnsburger en ten noorden de Duikerwetering.
  Koopsom 250 gulden.
 4. Sijmen Dircksz Reijnsburger,  zie nr. 2064.
  Geboren te Oudshoorn ca. 1620, vermeld als doopgetuige in de Geref. kerk te Oudshoorn 15 november 1676.
  Gehuwd te Alphen op 25 november 1643 met Annetgen Maertensdr. van Leeuwen, geboren ca. 1620 te Alphen bij de Goutschen Sluijs ca. 1620, overleden tussen 1701 en 1708, dochter van Maerten Pietersz van Leeuwen en Jannetje Jans.
 5. Claes Dircksz Reijnsburger,
  Geboren te Oudshoorn of Alphen ca. 1620, Gereformeerd diaken in Oudshoorn in 1671, 1673 en 1677, van beroep veeboer, begraven te Oudshoorn op 6 juli 1690, oud ca. 70 jaar.
  Gehuwd te Oudshoorn in de Geref. kerk op 22 januari 1653 met Maritje Dirks Lelijvelt, geboren ca. 1630, begraven te Oudshoorn op 3 december 1681, oud ca. 51 jaar.
 6. Willem Dircksz Reijnsburger,
  Geboren te Oudshoorn na 1627, overleden na 23 mei 1666.
  Gehuwd ca. 1650 met Annetje Dircx, geboren ca. 1625.
 7. Jan Dircksz Reijnsburger,
  Geboren te Oudshoorn na 1627.
  Ondertrouw te Oudshoorn in de Geref. kerk in februari 1666 met Maritje Jans, geboren te Oudshoorn ca. 1640, begraven aldaar op 20 februari 1667, oud ca. 27 jaar.
4130. Maerten Pietersz VAN LEEUWEN,
Zoon van Pieter Heijnricxsz [nr. 8260] en Aeltgen Jan Govertsdr [nr. 8261], geboren ca. 1585, waarschijnlijk in de Steekt te Alphen, koopt in 1612 drie morgen land in de polder Rijneveld, erft in 1614 van zijn vader ca. 7 morgen land in de polders de Steekt en Rijneveld in het zuid-oostelijk deel van Alphen, van beroep bouwman, woont vanaf 1622 te Aarlanderveen, in 1653 voor het eerst vermeld met de achternaam Van Leeuwen, overleden na 1657.
Gehuwd ca. 1615 met Jannetje JANS.

LANDTRANSACTIES:
1612 – koopt 3 morgen in het Rijneveld, Alphen voor 560 gulden.
1614 – erft ca. 7 morgen en een half huis in de Steekt en het Rijneveld, Alphen.
1614 – koopt 1 morgen in het Rijneveld, Alphen voor 300 gulden.
1614 – koopt of ruilt 2 morgen in het Rijneveld, Alphen voor 300 gulden [onduidelijke akte].
1614 – verkoopt 3 morgen in het Rijneveld, Alphen voor 550 gulden.
1619 – koopt 2 morgen in het Rijneveld, Alphen voor 532 gulden.
1619 – koopt 1 morgen in het Rijneveld, Alphen voor 500 gulden.
1620 – verkoopt 2 morgen in het Rijneveld, Alphen voor 834 gulden.
1622 – koopt 3 morgen land in de Kortsteekterpolder en de Noordeinderpolder, Aarlanderveen voor 1.200 gulden en ruil van eigen land.
1622 – koopt een huis, erf, boomgaard en beplanting, groot 163 roeden in Aarlanderveen tegenover de Goudse Sluis, plus 5 morgen erfpachtland voor 5.000 gulden.
1624 – verkoopt ½ huis en erf, boomgaard en meerdere stukken land, groot 1 morgen 1120 roeden in het Rijneveld, Alphen voor 1732 gulden.
1624 – verkoopt 2 morgen land in ’t Rijneveld, Alphen, taxatiewaarde 400 gulden.
1624 – koopt 3 morgen land in ’t Rietveld, Alphen, taxatiewaarde 450 gulden.
1624 – verkoopt 1 morgen land in ’t Rijneveld, Alphen [geen bedrag vermeld].
1634 – verkoopt 3 morgen 3 ½ hond land in het Rijneveld, Alphen, voor 1.105 gulden.
1640 – koopt 3 morgen 1 hond land in ’t Rietveld, Alphen, voor 950 gulden.
1645 – koopt 2 morgen land in ’t Rietveld, Alphen, voor 1.700 gulden.

RECHTERLIJK ARCHIEF, Protocollen Alphen 1608-1614, inv. nr. 4, blz. 132, 16 augustus 1612:
Dirck Cornelisz Bouman e.a. verkopen aan Maerten Pietersz, wonende in de Steekt, 3 morgen land, genaamd “de Westcamp” in het Rijneveld, strekkende van de Groeneweg tot de Dwarssloot, belend ten oosten Jan Dircxsz Drooch, ten westen de erfgenamen van Pieter Adriaensz de Wit.
Koopsom 560 gulden; met schuldbrief.

RECHTERLIJK ARCHIEF, Protocollen Alphen 1608-1614, inv. nr. 4, blz. 225, 28 november 1614:
Aeltgen Jan Govertsdr, weduwe van Pieter Heijnricxsz, met Dirck Jan Govertsz, haar broer en voogd, ter eenre en Heijnrick, Jan, Claes, Cornelis en Maerten Pietersz, kinderen van Pieter Heijnricxsz, ter andere zijde.
Deling der nalatenschap:
* Aeltgen Jan Govertsz komt toe: de helft van een huis, berg, schuur in de Steekt met 4 ½ morgen 1 ½ hond land, strekkende in het geheel uit de Rijn tot de Groeneweg, belend ten oosten Jan Govertsz, ten westen Cornelis Jan Govertsz, waarvan zijn 4 morgen leenland;
de helft van 4 morgen land over de Toegang tot de Groeneweg, belend ten oosten Cornelis Jan Govertsz, ten westen de erven van Sijmon Eijmbertsz;
de helft van 2 morgen land in het Rijneveld, belend in het geheel en oosten Roeloff Niclaesz, ten westen de erven van Thomas Thomasz, ten zuiden de Groeneweg, ten noorden Neeltgen Ewoutsdr;
de helft van 7 hond land in de Steekt, strekkende in het geheel uit de Rijn tot de Aeckerlaeck oe, belend ten oosten Dirck Jan Govertsz, ten westen Pieter Cornelisz;
de helft van een erfpachtsbrief daavan;
de helft van 1 morgen land in het Rijneveld, belend ten oosten de erven van Ghijsbert Sijmonsz, ten westen Dirck Jan Govertsz, ten zuiden de Groeneweg, ten noorden de erven van Sijmon Eijmbertsz.
* Heijnrick Pietersz ontvangt: 4 morgen land in het Rijneveld, belend ten oosten de erven van Thomas Thomasz, ten westen Maerten Pietersz, ten zuiden de Groeneweg, ten noorden Cornelis Willemsz van Limmen;
de helft van 4 ½ morgen land in het Rijneveld, strekkende in het geheel van de Toegang tot de Groeneweg, belend ten oosten de erven van Ghijsbert Sijmonsz en Jan Govertsz, ten westen het rijpad van de burgemeesters van Gouda.
* Jan Pietersz valt ten deel: 2 morgen land in het Rijneveld, belend ten oosten Maerten Pietersz, ten westen Willem Pietersz, ten zuiden Cornelis Pietersz, ten noorden Cornelis Willemsz van Limmen;
de helft van 7 hond land in de Steekt, strekkende in het geheel uit de Rijn tot de Aeckerlaeck oe, belend ten oosten Dirck Jan Govertsz, ten westen Pieter Cornelisz;
de helft van 1 morgen land in het Rijneveld, belend ten oosten de erven van Ghijsbert Sijmonsz, ten westen Dirck Jan Govertsz, ten zuiden de Groeneweg, ten noorden de erven van Sijmon Eijmbertsz.
* Claes Pietersz komt toe: de helft van 9 morgen land in het Rijneveld, de wederhelft is van Dirck Jansz te Boskoop, strekkende in het geheel van de Toegang tot de Groeneweg, belend te oosten Jan Dircxsz Drooch, Dirck Pietersz en Willem Pietersz, ten westen Cornelis Cornelisz Honscoop;
de helft van 4 morgen land over de Toegang tot de Groeneweg, belend ten oosten Cornelis Jan Govertsz, ten westen de erven van Sijmon Eijmbertsz.
* Cornelis Pietersz ontvangt: 2 morgen land in het Rijneveld, belend ten oosten Maerten Pietersz, ten westen Willem Pietersz, ten zuiden de Groeneweg, ten noorden Jan Pietersz;
de helft van 5 ½ morgen in de Steekt, belend in het geheel ten oosten Cornelis Pietersz zelf, ten westen Cornelis Jan Govertsz, ten zuiden de Toegang, ten norden de Molenwetering;
¼ van de 2 morgen in het Rijneveld, belend in het geheel en oosten Roeloff Niclaesz, ten westen de erven van Thomas Thomasz, ten zuiden de Groeneweg, ten noorden Neeltgen Ewoutsdr.
* Maerten Pietersz valt ten deel: 4 morgen land in het Rijneveld, belend ten oosten Heijnrick Pietersz, ten westen Cornelis en Jan Pietersz, ten zuiden de Groeneweg, ten noorden Cornelis Willemsz van Limmen;
de helft van een huis en 4 ½ morgen 1 ½ hond land, strekkende in het geheel uit de Rijn tot de Groeneweg, belend ten oosten Jan Govertsz, ten westen Cornelis Jan Govertsz, waarvan zijn 4 morgen leenland;
¼ van de 2 morgen in het Rijneveld, belend in het geheel en oosten Roeloff Niclaesz, ten westen de erven van Thomas Thomasz, ten zuiden de Groeneweg, ten noorden Neeltgen Ewoutsdr.
Aeltgen Jansdr bedingt dat haar kinderen zullen erven ieder de helften, waarvan zij nu de wederhelften bezitten.

RECHTERLIJK ARCHIEF, Protocollen Alphen 1608-1614, inv. nr. 4, blz. 227, 28 november 1614:
Aeltgen Jansdr, weduwe van Pieter Heijnricxsz, met Dirck Jan Govertsz, haar broer en voogd, voor de ene helft en Jan Pietersz voor de andere helft, verkopen aan Maerten Pietersz, als zoon resp. broer, 1 morgen land in het Rijneveld belend ten oosten de erven van Ghijsbert Sijmonsz, ten westen Dirck Jan Govertsz, ten zuiden de Groeneweg, ten noorden de erven van Sijmon Eijmbertsz.
Koopsom 300 gulden.
VERVOLG:
Jan Pietersz verkoopt aan zijn broer Maerten Pietersz 2 morgen land in het Rijneveld, belend ten oosten de erfgenamen van Ghijsbert Sijmonsz en Jan Govertsz, ten westen het rijpad van de burgemeesters van Gouda.
Jan Pietersz valt ten deel 2 morgen land in het Rijneveld, belnd ten oosten Maerten Pietersz, ten westen Willem Pietersz, ten zuiden Cornelis Pietersz, ten noorden Cornelis Willemsz van Limmen.
Koopsom 300 gulden.

RECHTERLIJK ARCHIEF, Protocollen Alphen 1608-1614, inv. nr. 4, blz. 229, 12 december 1614:
Maerten Pietersz, wonende in de Steekt, draagt over op zijn broer Cornelis Pietersz een koopbrief van 3 morgen land in het Rijneveld.
Koopsom 550 gulden.

RECHTERLIJK ARCHIEF, Protocollen Alphen 1614-1619, inv. nr. 5, blz. 35v, 25 mei 1616:
Boedeldeling:
[Maerten Pietersz vermeld als belendend landeigenaar in het Rijneveld]

RECHTERLIJK ARCHIEF, Protocollen Alphen 1614-1619, inv. nr. 5, blz. 55, 27 januari 1617:
Boedeldeling:
[Maerten Pietersz vermeld als belendend landeigenaar in het Rijneveld]

RECHTERLIJK ARCHIEF, Protocollen Alphen 1614-1619, inv. nr. 5, blz. 133v, 26 februari 1619:
Overdracht koopbrief:
[Maerten Pieter Heijnricxsz vermeld als belendend landeigenaar in het Rijneveld]

RECHTERLIJK ARCHIEF, Protocollen Alphen 1614-1619, inv. nr. 5, blz. 136, 26 februari 1619:
Dirckgen Adriaensz, weduwe van Ghijsbert Sijmonsz, met Meijndert Gjijsbertsz, haar zoon en voogd, verkoopt aan Maerten Pietersz Heijndricxsz 2 morgen land in ‘t Rijneveld strekkend van het land van Heijnrick Pietersz tot dat van Dirckgen voornoemd, belend ten oosten Jonge Jan Roelen, ten westen Heijnrick Pietersz.
Koopsom 532 gulden.

RECHTERLIJK ARCHIEF, Protocollen Alphen 1619-1622, inv. nr. 6, blz. 22v, 4 december 1619:
Cornelis Dircxsz, getrouwd met Geertgen Sijmonsdr, als erfgenaam van Sijmon Eijmbertsz, verkoopt aan Maerten Pieter Heijnricxsz, wonende in de Steekt, 1 morgen land in ’t Rijneveld, belend ten oosten Jonge Jan Arisz, ten zuiden Maerten Pietersz voornoemd, ten westen Dirck Jan Govertsz, ten noorden Heijndrick Dircxsz Barbare.
Koopsom 500 gulden.

RECHTERLIJK ARCHIEF, Protocollen Alphen 1619-1622, inv. nr. 6, blz. 52v, 19 juni 1620:
Maerten Pietersz, wonende in de teekt, draagt over op Jan Govertsz, wonende bij de Gouwsluis, een koopbrief van 2 morgen land in ’t Rijneveld.
Koopsom 834 gulden.

RECHTERLIJK ARCHIEF, Protocollen Aarlanderveen 1621-1622, inv. nr. 2, blz. 11, 27 januari 1622:
Jan Arisz, wonende te Aarlanderveen Lage Zijde, verkoopt aan Maerten Pieter Heijndricksz 3 morgen land, deels in de Kortsteekterpolder, deels in de Noordeinderpolder, strekkende deels uit de Rijn en deel van het erfpachterf van Jan Engelsz tot het land van Joseph Pietersz, belend ten zuiden Cornelis Salomonsz c.s. en ten noorden Joachim Cornelisz en Dirck Joachimsz.
Koopsom 1.200 gulden en deels door mangeling van land [= landruil].

RECHTERLIJK ARCHIEF, Protocollen Aarlanderveen 1621-1622, inv. nr. 2, blz. 39, 17 juni 1622:
Mees Cornelisz, wonende te Aarlanderveen bij Alphen, verkoopt aan Maerten Pietersz een huis, erf, boomgaard en beplanting, groot 163 roeden in Aarlanderveen tegenover de Goudse Sluis, strekkende uit de Rijn met de uiterdijk tot de erfpachtlanden toe, belend ten zuiden Claes Pietersz en ten noorden Jan Arisz;
nog 5 morgen 450 roeden erfpachtland daarachter, strekkende van het vorige land tot het land van Claes Claesz, nu getrouwd met de weduwe van Vries Gerritsz, belend ten zuiden Claes Pietersz en ten noorden Jan Arisz en Herper Sijmonsz;
belast met een erfpacht van 40 gulden per jaar aan de kinderen van jonkheer Jochem Inge Nulandt en nog de erfpacht van 10 morgen in het Rietveld ten bedrage van 20 gulden per jaar volgens arrest van jonkheer Gerant Inge Nieulant, wonende te Heussen in het land van Cleef.
Koopsom 5.000 gulden, schuldbrief geroijeerd op 18 november 1624.

KOHIER VAN HET HOOFDGELD, Aarlanderveen, 1623:
Maerten Pieter Henricxsz (A) ende
Jannetgen Jansdr, sijn huijsvre met
Aeltgen,
Neeltgen ende
Annetgen heure kinders, mitsgaders
Maritgen Harmansdr van Alphen heur dienstmaecht – 6 hoofden.

KOHIER van de 200e PENNING van RIJNLAND, Aarlanderveen, 1623:
nr. 498, Cornelis Pieter Henricsz, 25 ponden van 40 grooten.
nr. 498, Maerten Pieter Henricsz, 10 ponden van 40 grooten.
[In het kohier zijn de gezinshoofden opgenomen met een vermogen van tenminste 1000 ponden van 40 grooten; bovengenoemd bedragen geven het in te vorderen belasting bedrag aan]

RECHTERLIJK ARCHIEF, Protocollen Alphen 1624-1625, inv. nr. 7, blz. 6, 22 mei 1624:
Meerten Pieter Heijnricxsz verkoopt aan zijn broer Cornelis Pietersz 1 morgen land in ’t Rijneveld, strekkend van het land van Heijnrick Pietersz tot het land van de weduwe van Ghijs Sijmonsz, belend ten oosten de erven van Jan Govertsz, ten westen Heijnrick Pietersz;
9 hond land, belend ten oosten de weduwe en kinderen van Jan Govertsz, ten zuiden en westen de comparant zelf en Heijnrick Pietersz;
een boomgaard van 40 roeden, belend ten oosten en zuiden de voornoemde weduwe en kinderen van Jan Govertsz, ten westen Cornelis Pietersz zelf, ten noorden Heijnrick Pietersz;
de helft van een huis en erf groot 44 roeden, belend aan alle zijden Cornelis Pietersz voornoemd;
176 roeden land, belend ten oosten en westen Cornelis Pietersz voornoemd, ten zuiden en noorden Cornelis en Heijnrick Pietersz voornoemd, alles leenland, behalve de morgen in ’t Rijneveld.\;
½ hond land, zowel leen- als eigen land, met een huis, belend ten oosten Cornelis Pietersz voornoemd, ten zuiden de Hoge Rijndijk, ten westen Jan Leuloffsz, schoenlapper, ten noorden de Rijn, alles liggend in de Steekt.
Koopsom 1732 gulden.

RECHTERLIJK ARCHIEF, Protocollen Alphen 1624-1625, inv. nr. 7, blz. 7, 22 mei 1624:
Maerten Pieter Heijnricxsz verkoopt aan zijn broer Heijnrick Pieter Heijnricxsz 1 morgen eigen land in ’t Rijneveld, belend ten oosten de weduwe en kinderen van Jan Govertsz, ten zuiden Cornelis Pietersz, ten westen en noorden Heijnrick Pietersz zelf;
729 roeden eigen land, belend aan alle zijden Cornelis Pietersz Heijndricxsz;
176 roeden leenland, belend aan alle zijden Cornelis Pietersz Heijndricxsz;
een boomgaard, groot 48 roeden leenland, belend ten oosten de weduwe en kinderen van Jan Govertsz, ten zuiden, westen en noorden Cornelis Pietersz voornoemd;
de helft van een huis en erf groot 44 roeden, belend aan alle zijden Cornelis Pietersz voornoemd;
123 roeden leenland, belend ten oosten, zuiden en westen Cornelis Pietersz voornoemd, ten noorden de Rijndijk.
Koopsom 1.732 gulden.

RECHTERLIJK ARCHIEF, Protocollen Alphen 1624-1625, inv. nr. 7, blz. 8, 22 mei 1624:
Landtransctie.
[Maerten Pietersz vermeld als belendend landeigenaar in ’t Rijneveld]

RECHTERLIJK ARCHIEF, Protocollen Alphen 1624-1625, inv. nr. 7, blz. 13, 23 mei 1624:
Landtransctie.
[Maerten Pietersz vermeld als belendend landeigenaar in ’t Rijneveld]

RECHTERLIJK ARCHIEF, Protocollen Alphen 1624-1625, inv. nr. 7, blz. 17, 13 juni 1624:
Maerten Pieter Heijnricxsz verkoopt aan Oude Jan Arisz 2 morgen land in ’t Rijneveld, belend ten oosten Jonge Jan Arisz, ten zuiden de Groeneweg, ten westen Dirck Jan Govertsz of zijn kinderen, ten noorden Heijnrick Dircxsz Barbare.
Taxatiewaarde 400 gulden.

RECHTERLIJK ARCHIEF, Protocollen Alphen 1624-1625, inv. nr. 7, blz. 18, 13 juni 1624:
Heijnrick Sijmon Eijmbertsz verkoopt aan Maerten Pieter Heijnricxsz een koopbrief van 3 morgen land in ’t Rietveld, strekkende van de Nieuwedijk tot het land van Cornelis Bouwensz en Adriaen Claesz, belend ten oosten Jacob Lourisz, ten westen Roet Harmansz.
Taxatiewaarde 450 gulden.
VERVOLG, blz. 18v, 13 juni 1624:
Maerten Pieter Heijnricxsz verklaart aan Heijnrick Claesz schuldig te zijn 600 gulden wegens de koop van 3 morgen land in ’t Rietveld, strekkend van de Nieuwedijk tot het land van Cornelis Bouwensz en Adriaen Claesz, belend ten oosten Jacob Lourisz, ten westen Roet Harmansz.
Schuldbrief geroijeerd op 5 januari 1630.

RECHTERLIJK ARCHIEF, Protocollen Alphen 1624-1625, inv. nr. 7, blz. 19v, 13 juni 1624:
Maerten Pieter Heijnricxsz verkoopt aan Heijnrick Sijmon Eijmbertsz 1 morgen land in ’t Rijneveld, belend ten oosten Dirck Willemsz te Boskoop, ten zuiden Heijnrick Pietersz, ten westen Jaepgen Thomas IJden, ten noorden Neeltgen Ewoutsdr.

RECHTERLIJK ARCHIEF, Protocollen Alphen 1627-1629, inv. nr. 9, blz. 3v, 19 april 1627:
Onderpandstelling.
[Maerten Pieter Heijndricxsz vermeld als belendend landeigenaar in ’t Rietveld]

RECHTERLIJK ARCHIEF, Protocollen Alphen 1627-1629, inv. nr. 9, blz. 8, 26 mei 1627:
Landtransactie.
[Maerten Pietersz vermeld als belendend landeigenaar in ’t Rietveld]

RECHTERLIJK ARCHIEF, Protocollen Alphen 1627-1629, inv. nr. 9, blz. 48, 26 april 1628:
Landtransactie.
[Maerten Pieter Henricksz vermeld als belendend landeigenaar omgeving Groeneweg]

RECHTERLIJK ARCHIEF, Protocollen Alphen 1629-1633, inv. nr. 10, blz. 5v, 16 maart 1629:
Landtransactie.
[Maerten Pieter Heijndricksz vermeld als belendend landeigenaar in ’t Rietveld]

RECHTERLIJK ARCHIEF, Protocollen Aarlanderveen 1630-1631, inv nr. 62, blz. 90v, 27 april 1631:
Onderpandstelling.
[Maerten Pieter Hendricken vermeld als belendend landeigenaar omgeving Rijndijk]

RECHTERLIJK ARCHIEF, Protocollen Aarlanderveen 1630-1631, inv nr. 62, blz. 98, 18 mei 1631:
Onderpandstelling.
[Maerten Pieter Hendricken vermeld als belendend landeigenaar te Aarlanderveen in het Rietveld]

RECHTERLIJK ARCHIEF, Protocollen Alphen 1629-1633, inv. nr. 10, blz. 111, 18 mei 1631:
Onderpandstelling.
[Maerten Pieter Heijndricksz vermeld als belendend landeigenaar in ’t Rietveld]

RECHTERLIJK ARCHIEF, Protocollen Alphen 1633-1634, inv. nr. 11, blz. 23v, 12 januari 1634:
Landtransactie.
[Maerten Pieter Henricxsz vermeld als belendend landeigenaar in ’t Rietveld]

RECHTERLIJK ARCHIEF, Protocollen Alphen 1633-1634, inv. nr. 11, blz. 39, 5 april 1634:
Onderpandstelling.
[Maerten Pieter Henricken vermeld als belendend landeigenaar in ’t Rietveld]

RECHTERLIJK ARCHIEF, Protocollen Alphen 1633-1634, inv. nr. 11, blz. 52v, 6 september 1634:
Maerten Pieter Henricxsz draagt over op Jan Govertsz, wonende aan de Gouwsluis, 3 morgen 3 ½ hond land in het Rijneveld, strekkend van het land van de heer van Zonnevelt tot aan de Groeneweg, belend ten oosten Henrick Pietersz, ten westen Jan Govertsz voornoemd c.s.
Koopsom 1. 105 gulden.

RECHTERLIJK ARCHIEF, Protocollen Alphen 1637-1642, inv. nr. 13, blz. 115, 1 maart 1640:
Claes Cornelisz Hoogenboom draagt over op Maerten Pieter Henricxsz 3 morgen 1 hond land in ’t Rietveld van Alphen, strekkend van de Nieuwedijk tot de Burggooi, belend ten westen en oosten Cornelis Willem Pietersz c.s.
Koopsom 950 gulden.

RECHTERLIJK ARCHIEF, Protocollen Alphen 1642-1647, inv. nr. 14, blz. 15, 25 maart 1643:
Landtransactie.
[Maerten Pieter Henricken vermeld als belendend landeigenaar in ’t Rietveld]

RECHTERLIJK ARCHIEF, Protocollen Alphen 1642-1647, inv. nr. 14, blz. 117, 9 augustus 1645:
Henrick Willemsz Muijen en Maerten Aertsz Rossem, schepenen van Alphen, dragen over op Maerten Pieter Henricken 2 morgen land in het Rietveld.
Koopsom 1.700 gulden.

RECHTERLIJK ARCHIEF, Protocollen Alphen 1642-1647, inv. nr. 14, blz. 150, 5 november 1646:
Roet Harmensz, weduwnaar van Aeltgen Maertensdr, ter eenre en Harm Roeten en Maerten Roeten, zijn kinderen, ter andere zijde.
Deling der goederen die ze samen in bezit hebben.
* Roet Harmensz behoudt de hofstede met huis, berg, schuur, waar hij woont met 5 morgen land, liggend samen met nog 7 morgen, strekkend in het geheel uit de Rijn tot voorbij de Toegang, belend ten oosten Pieter Cornelisz Langen, als eigenaar en gebruiker, ten westen Thonis Sijmonsz en Willem Thomasz;
nog 11 hond land in ’t Rietveld in Alphen, strekkend van de Nieuwedijk tot het land van Maerten Pieter Henricxsz, belend ten westen Claes Cornelisz Langen.
* Zijn kinderen valt toe 3 morgen 3 hond land in het Rietveld, strekkend van de Nieuwedijk tot het Spijkerboor, belend ten oosten Theus Claesz, ten westen de kinderen van Jan Ariensz.

RECHTERLIJK ARCHIEF, Protocollen Alphen 1642-1647, inv. nr. 14, blz. 152v, 28 november 1646:
Landtransactie.
[Maerten Pieters Henricken en Roet Harmensz vermeld als belendend landeigenaars in ’t Rietveld]

RECHTERLIJK ARCHIEF, Protocollen Alphen 1647-1652, inv. nr. 15, blz. 58, 4 december 1648:
Boedeldeling.
[Maerten Pieters Henricken en Roet Harmensz vermeld als belendend landeigenaars in ’t Rietveld]

RECHTERLIJK ARCHIEF, Protocollen Alphen 1652-1655, inv. nr. 16, blz. 62v, 14 juni 1653:
Trintgen Cornelisdr, weduwe van Roet Harmensz van Heijningen met haar zwager en voogd Cornelis Cors Hartsprongh ter eenre, en Harmen en Maerten Roetenzonen van Heijningen, kinderen van Roet Hermensz voornoemd en Aeltgen Maertensdr, zijn eerste vrouw, ter andere zijde.
Regeling der nalatenschap:
* Harmen Roeten valt ten deel de hofstede met huis, berg, schuur met 5 morgen land, liggend samen met nog 7 morgen, strekkend in het geheel uit de Rijn tot over de Toegang, belend ten oosten Pieter Cornelisz Lange, als eigenaar en bruiker, ten westen Lauris Sijmonsz en Willem Thomasz van Heijningen, met vee, land, bouwmaterialen en schuiten;
nog 11 hond land in ’t Rietveld in Alphen, strekkend van de Nieuwedijk tot het land van Maerten Pieter Hendricksz, belend ten westen Cornelis Willemsz Immerseel en Cornelis Huijbertsz van Swieten, ten oosten Maerten Pietersz voornoemd.
Harmen Roeten neemt alle schulden waarmee de goederen belast zijn voor zijn rekening.
* Trintgen en Maerten voornoemd ontvangen obligaties en contant geld.

RECHTERLIJK ARCHIEF, Protocollen Oudshoorn 1649-1657, inv. nr. 5, blz. 193v, 2 oktober 1653:
Jan Cornelisz van Grieken, wonende te Korteraar, enige nagelaten zoon van Grietjen Pieterszdr, Cornelis Cornelisz Verhoef en Pieter Dircxsz Sevenhoven, getrouwd met Neeltjen Cornelisdr voor haar zelf, tevens vervangende Huijbert Leendertsz van Blockland als vader en voogd van de twee kinderen, gewonnen bij Grietjen Corneliszdr, allen kinderen van Crijntjen Pietersdr en allen wonende te Uithoorn, te samen erfgenamen van Jannetje Pietersr, weduwe van Cornelis Willem Harmensz, in leven wonende in de Vrije Hoef van Aarlanderveen, hun overleden moeie [= tante] en “oude moeie”, verkopen gezamenlijk, ieder voor ¼ deel aam Maerten Pietersz van Leeuwen 3 morgen 1 ½ hond land, gelegen in de Grote polder, strekkende van Jan Cornelisz van Rijssen tot in de Aar, belend ten westen Adriaen Willemsz den Vuijlen en ten oosten Maerten Joosten Verlaen.
Betaald met een obligatie van 2.800 gulden.

RECHTERLIJK ARCHIEF, Protocollen Oudshoorn 1649-1657, inv. nr. 5, blz. 215, 29 april 1654:
Onderpandstelling.
[Maerten Pietersz van Leeuwen vermeld als belendend landeigenaar in de Grote polder van Oudshoorn]

RECHTERLIJK ARCHIEF, Protocollen Alphen 1652-1655, inv. nr. 16, blz. 125, 6 augustus 1654:
Landtransactie.
[Maerten Pieter Hendricken en Maerten Roeten van Heijningen vermeld als belendend landeigenaars in ’t Rietveld]

RECHTERLIJK ARCHIEF, Protocollen Aarlanderveen 1655-1656, inv nr. 63, blz. 34v, 14 november 1655:
Onderpandstelling.
[Maerten Pieter Hendricken vermeld als belendend landeigenaar bij de Gouwsluis onder Alphen]

RECHTERLIJK ARCHIEF, Protocollen Oudshoorn 1657-1663, inv. nr. 6, blz. 26v, 8 mei 1657:
Jacob Gijsbertsz Aertsz, wonende te Aarlanderveen, verkoopt aan Maerten Pietersz van Leeuwen, wonende te Aarlanderveen aan de Lage Zijde van de Rijn, 2 morgen 5 hond land in de Grote polder van Oudshoorn, strekkende uit de Aar tot in de Zegersloot, belend ten noorden Dirck Dircksz Jongeneut en ten zuiden Jan Cornelisz Euverendam.
Betaald met een obligatie van 1.800 gulden.

RECHTERLIJK ARCHIEF, Protocollen Oudshoorn 1657-1663, inv. nr. 6, blz. 43v, 12 november 1657:
Dirck Dircksz jonge Neut, bakker, wonende te Aarlanderveen, getrouwd met Marijtgen Willemsdr, dochter van Brechgen Gerritsdr, mede erfgename van Nelletgen Roelendr, haar grootmoeder van van moederswege, verkoopt aan Maerten Pietersz van Leeuwen, wonende te Aarlanderveen aan de Lage Zijde van de Rijn, 2 morgen min ½ hond hooiland in de Grote polder, belend ten oosten Jan Cornelisz Neuteboom, ten noorden Jan Cornelisz Rijssens, ten westen de Zegersloot en ten zuiden Dirck Gerritsz Vaendrager.
Koopsom 1.400 gulden.
Schuldbrief hierop gecasseerd op 10 december 1660.

RECHTERLIJK ARCHIEF, Protocollen Alphen 1662-1664, inv. nr. 19, blz. 141, 13 mei 1664:
Landtransactie.
[Maerten Pieter Hendricksz vermeld als belendend landeigenaar in ’t Rietveld]

RECHTERLIJK ARCHIEF, Protocollen Oudshoorn 1664-1671, inv. nr. 7, blz. 241, 14 augustus 1670:
Annetgen Maertens van Leeuwen, weduwe van Sijmon Dircksz Reijnsburger met haar broer Pieter Maertensz van Leeuwen als voogd, ter eenre, en Jan Sijmonsz Reijnsburger, Gijsbert Simonsz Reijnsburger en Claes Sijmonsz Reijnsburger, mitsgaders Pieter Dircksz Rhijnsburger als oom en bloedvoogd over Annetje Sijmons Reijnsburger, innocente persoon, en over Dirck Sijmonsz Reijnsburger, oud 10 jaar, ter andere zijde.
Regeling der boedelscheiding.
* Annetgen Maertensz van Leeuwen, de weduwe, blijft in bezit van alle goederen en lasten.
Ze is gehouder ieder kind bij het bereiken van het 20e jaar 10 gulden uit te reiken en een goede uitzet.
* Haar innocente dochter Annetje zal ze verzorgen en blijven onderhouden, zo ook haar jongste zoon Dirck tot de leeftijd van 20 jaar.
Vader van Annetgen Maertens vermeld als Maerten Pietersz van Leeuwen.

RECHTERLIJK ARCHIEF, Protocollen Aarlanderveen 1666-1671, inv. nr. 64, blz. 274, 30 september 1670:
Pieter Maertensz van Leeuwen, wonende te Aarlanderveen Lage Zijde, is schuldig aan Neeltgen Maertensdr van Leeuwen, weduwe van Pieter van Rijssen, wonende te Alphen, een bedrag van 2.000 gulden.
Gesteld onderpand: een huis, erf, berg, schuur en beplanting met 6 morgen land onder Aaranderveen Lage Zijde, strekkende van de Lage Rijndijk tot het land van Reijer Beusecum, belend ten oosten Pieter Claesz van Leeuwen en ten westen het Jaagpad.
Dit land is hem toegekomen van Maerten Pietersz van Leeuwen en Jannetge Jansdr, nog in leven, zijn ouders.
Schuldbrief geroijeerd op 11 februari 1710.

4131. Jannetje JANS,
Geboren ca. 1585, mogelijk te Alphen, overleden voor 29 juli 1672.

RECHTERLIJK ARCHIEF, Protocollen Oudshoorn 1671-1679, inv. nr. 8. blz. 48v, 29 juli 1672:
Annetgen Maertensz van Leeuwen, weduwe van Sijmon Dircxsz Reijnsburger, met haar broer Pieter Maertensz van Leeuwen als voogd, ter eenre en Jan Sijmonsz Reijnsburger, Gijsbert en Claes Sijmonsz Reijnsburger, meerderjarigen, met Pieter Dircksz Rhijnsburger als oom en bloedvoogd over Annetje Sijmons Reijnsburger, innocent en Dirck Sijmonsz Reijnsburger, oud 12 jaar, kinderen van voornoemd echtpaar ter andere zijde.
De weduwe Annetgen Maertensz van Leeuwen heeft ontvangen uit de nalatenschap Jannetje Jans, weduwe van Maerten Pietersz van Leeuwen, 5. 556 gulden 2 stuivers 8 penningen, krachtens testament komt hiervan ¼ deel toe aan haar kinderen en wel
1.389 gulden 10 penningen.
Deze schenking is nu geregeld.
VERVOLG, blz. 49v, 29 juli 1672:
Annetgen Maertensz van Leeuwen blijft schuldig aan haar innocente dochter Annetgen en minderjarige zoon Dirck 555 gulden 13 stuivers.
Gesteld onderpand: 2 morgen 5 hond hooi- of teelland in de Grote polder op het veenveld, strekkende van de Zegersloot tot in de Aar, belend ten noorden Lijsbeth Cornelis, weduwe van Dirck Gerritsz Vaendraeger en ten zuiden de kinderen van Jan Cornelisz Euverendam.

KINDEREN:
 1. Aeltgen Maertens van Leeuwen,
  Geboren te Alphen ca. 1605, overleden voor 5 november 1646.
  Gehuwd ca. 1630 met Roet Harmensz van Heijningen, overleden tussen 1648 en 14 juni 1653.
  Roet Harmensz van Heijningen huwt (2) voor 1653 met Trintgen Cornelisdr.

  RECHTERLIJK ARCHIEF, Protocollen Alphen 1642-1647, inv. nr. 14, blz. 150, 5 november 1646:
  Roet Harmensz, weduwnaar van Aeltgen Maertensdr, ter eenre en Harm Roeten en Maerten Roeten, zijn kinderen, ter andere zijde.
  Deling der goederen die ze samen in bezit hebben.
  * Roet Harmensz behoudt de hofstede met huis, berg, schuur, waar hij woont met 5 morgen land, liggend samen met nog 7 morgen, strekkend in het geheel uit de Rijn tot voorbij de Toegang, belend ten oosten Pieter Cornelisz Langen, als eigenaar en gebruiker, ten westen Thonis Sijmonsz en Willem Thomasz;
  nog 11 hond land in ’t Rietveld in Alphen, strekkend van de Nieuwedijk tot het land van Maerten Pieter Henricxsz, belend ten westen Claes Cornelisz Langen.
  * Zijn kinderen valt toe 3 morgen 3 hond land in het Rietveld, strekkend van de Nieuwedijk tot het Spijkerboor, belend ten oosten Theus Claesz, ten westen de kinderen van Jan Ariensz.

  RECHTERLIJK ARCHIEF, Protocollen Alphen 1642-1647, inv. nr. 14, blz. 152v, 28 november 1646:
  Landtransactie.
  [Maerten Pieters Henricken en Roet Harmensz vermeld als belendend landeigenaars in ’t Rietveld]

  RECHTERLIJK ARCHIEF, Protocollen Alphen 1647-1652, inv. nr. 15, blz. 58, 4 december 1648:
  Boedeldeling.
  [Maerten Pieters Henricken en Roet Harmensz vermeld als belendend landeigenaars in ’t Rietveld]

  RECHTERLIJK ARCHIEF, Protocollen Alphen 1652-1655, inv. nr. 16, blz. 62v, 14 juni 1653:
  Trintgen Cornelisdr, weduwe van Roet Harmensz van Heijningen met haar zwager en voogd Cornelis Cors Hartsprongh ter eenre, en Harmen en Maerten Roetenzonen van Heijningen, kinderen van Roet Hermensz voornoemd en Aeltgen Maertensdr, zijn eerste vrouw, ter andere zijde.
  Regeling der nalatenschap:
  * Harmen Roeten valt ten deel de hofstede met huis, berg, schuur met 5 morgen land, liggend samen met nog 7 morgen, strekkend in het geheel uit de Rijn tot over de Toegang, belend ten oosten Pieter Cornelisz Lange, als eigenaar en bruiker, ten westen Lauris Sijmonsz en Willem Thomasz van Heijningen, met vee, land, bouwmaterialen en schuiten;
  nog 11 hond land in ’t Rietveld in Alphen, strekkend van de Nieuwedijk tot het land van Maerten Pieter Hendricksz, belend ten westen Cornelis Willemsz Immerseel en Cornelis Huijbertsz van Swieten, ten oosten Maerten Pietersz voornoemd.
  Harmen Roeten neemt alle schulden waarmee de goederen belast zijn voor zijn rekening.
  * Trintgen en Maerten voornoemd ontvangen obligaties en contant geld.

  KINDEREN:
  1. Harmen Roeten van Heijningen,
   Geboren ca. 1630, vermeld in 1653.
  2. Maerten Roeten van Heijningen,
   Geboren ca. 1630, vermeld in 1653.
 2. Neeltje (Cornelia) Maertens van Leeuwen,
  Geboren te Alphen ca. 1617, overleden te Alphen voor 16 mei 1708.
  Gehuwd (1) met Pieter Cornelisz van Rijssum, in 1654 vermeld als chirurgijn te Alphen, overleden voor 30 september 1670.
  Gehuwd (2) met Joannes de Jong, overleden voor 16 mei 1708.

  RECHTERLIJK ARCHIEF, Protocollen Aarlanderveen 1666-1671, inv. nr. 64, blz. 274, 30 september 1670:
  Pieter Maertensz van Leeuwen, wonende te Aarlanderveen Lage Zijde, is schuldig aan Neeltgen Maertensdr van Leeuwen, weduwe van Pieter van Rijssen, wonende te Alphen, een bedrag van 2.000 gulden.
  Gesteld onderpand: een huis, erf, berg, schuur en beplanting met 6 morgen land onder Aaranderveen Lage Zijde, strekkende van de Lage Rijndijk tot het land van Reijer Beusecum, belend ten oosten Pieter Claesz van Leeuwen en ten westen het Jaagpad.
  Dit land is hem toegekomen van Maerten Pietersz van Leeuwen en Jannetge Jansdr, nog in leven, zijn ouders.
  Schuldbrief geroijeerd op 11 februari 1710.

  RECHTERLIJK ARCHIEF, Alphen, protocollen, inv. nr. 28, folio 26v, dd. 16 mei 1708:
  De gesamenlijke erfgenamen van Cornelia Maartens van Leeuwen, overleden te Alphen, in leven weduwe van Pieter van Rijssum en Joannes de Jong, waarvan het testament gepasseerd is voor notaris Antoni Gaal op 24 februari 1703, verkopen een huis en erf in 't Zuideinde van Alphen, aan Eewoud Pietersz van Staveren voor de somme van 1000 gulden.
  Cornelia vermaakte 1/4 van haar bezit aan de kinderen en kleinkinderen van haar zuster Anna Maartens van Leeuwen, met name:
  a. Gijsbert Sijmonsz Rijnsburger, wonende te Langeraar.
  b. Cornelis Mauringhsz van Swieten, Jan Michielse Outshoorn en Jan Hendrikse van Swieten, allen wonende te Alphen, als voogden over de kinderen van Dirk Sijmonsz Rijnsburger.
  c. Adriaan Bastiaan in 't Hol, wonende te Alphen, man en voogd van Cornelia Claasdr. Rijnsburger, dochter van Claas Sijmonsz Rijnsburger.

  RECHTERLIJK ARCHIEF, Protocollen Oudshoorn 1705-1713, inv. nr. 12, blz. 149v, 10 juni 1709:
  Cornelis Mouringhsz van Swieten en Jan Michielsz als voogden over het weeskind van Jan Claesz Reukel, wegens de goederen het kind ten deel gevallen bij overlijden van Neeltje Maertensz van Leeuwen, verkopen aan Jan van Swieten de helft in een huis, erf, berg, schuur en beplanting, groot 1 hond, in de Ridderbuurt van Oudshoorn, belend ten oosten de koper en het weeskind van Jan Claesz Reukel, ten zuiden de kinderen van Dirck Sijmonsz Reijnsburger, ten westen de Oudshoornse dijk en ten noorden de erfgenamen van juffrouw Waijmans.
  Koopsom 126 gulden.

 3. Annetgen Maertensdr van Leeuwen,  zie nr. 2065.
  Geboren te Alphen bij de Goutschen Sluijs ca. 1620, overleden tussen 1701 en 1708.
  Gehuwd te Alphen op 25 november 1643 met Sijmen Dircksz Reijnsburger.

 4. Pieter Maertensz van Leeuwen,
  Geboren te Aarlanderveen bij de Goutschen Sluijs na 1623, vermeld als voogd van zijn zuster Annetgen in 1670.
  Gehuwd met N.N.

  RECHTERLIJK ARCHIEF, Protocollen Oudshoorn 1664-1671, inv. nr. 7, blz. 241, 14 augustus 1670:
  Annetgen Maertens van Leeuwen, weduwe van Sijmon Dircksz Reijnsburger met haar broer Pieter Maertensz van Leeuwen als voogd, ter eenre, en Jan Sijmonsz Reijnsburger, Gijsbert Simonsz Reijnsburger en Claes Sijmonsz Reijnsburger, mitsgaders Pieter Dircksz Rhijnsburger als oom en bloedvoogd over Annetje Sijmons Reijnsburger, innocente persoon, en over Dirck Sijmonsz Reijnsburger, oud 10 jaar, ter andere zijde.
  Regeling der boedelscheiding.
  * Annetgen Maertensz van Leeuwen, de weduwe, blijft in bezit van alle goederen en lasten.
  Ze is gehouder ieder kind bij het bereiken van het 20e jaar 10 gulden uit te reiken en een goede uitzet.
  * Haar innocente dochter Annetje zal ze verzorgen en blijven onderhouden, zo ook haar jongste zoon Dirck tot de leeftijd van 20 jaar.
  Vader van Annetgen Maertens vermeld als Maerten Pietersz van Leeuwen.

  RECHTERLIJK ARCHIEF, Protocollen Oudshoorn 1671-1679, inv. nr. 8. blz. 48v, 29 juli 1672:
  Annetgen Maertensz van Leeuwen, weduwe van Sijmon Dircxsz Reijnsburger, met haar broer Pieter Maertensz van Leeuwen als voogd, ter eenre en Jan Sijmonsz Reijnsburger, Gijsbert en Claes Sijmonsz Reijnsburger, meerderjarigen, met Pieter Dircksz Rhijnsburger als oom en bloedvoogd over Annetje Sijmons Reijnsburger, innocent en Dirck Sijmonsz Reijnsburger, oud 12 jaar, kinderen van voornoemd echtpaar ter andere zijde.
  De weduwe Annetgen Maertensz van Leeuwen heeft ontvangen uit de nalatenschap Jannetje Jans, weduwe van Maerten Pietersz van Leeuwen, 5. 556 gulden 2 stuivers 8 penningen, krachtens testament komt hiervan ¼ deel toe aan haar kinderen en
  wel 1.389 gulden 10 penningen.
  Deze schenking is nu geregeld.
  VERVOLG, blz. 49v, 29 juli 1672:
  Annetgen Maertensz van Leeuwen blijft schuldig aan haar innocente dochter Annetgen en minderjarige zoon Dirck 555 gulden 13 stuivers.
  Gesteld onderpand: 2 morgen 5 hond hooi- of teelland in de Grote polder op het veenveld, strekkende van de Zegersloot tot in de Aar, belend ten noorden Lijsbeth Cornelis, weduwe van Dirck Gerritsz Vaendraeger en ten zuiden de kinderen van Jan Cornelisz Euverendam.

  RECHTERLIJK ARCHIEF, Alphen, protocollen, inv. nr. 22, folio 139v, dd 17 januari 1675:
  Annitge Maertensdr, wonende in Oudshoorn, koopt van haar broer Pieter Maertensz van Leeuwen, hooiland in de Rietveldse polder.

  KINDEREN:
  1. Maerten Pietersz van Leeuwen,
   Vermeld in 1709 en 1711, wonende te Aarlanderveen.
  2. Klaes Pietersz van Leeuwen,
   Vermeld in 1709 en 1711, wonende te Aarlanderveen.
4136. Maerten Janssen Maertensz VAN DER VOORNE,
Zoon van Jan Maertensz [nr. 8272] en van Anna Willemsdr [nr. 8273], geboren ca. 1595, mogelijk te Langeraar, overleden tussen 1635 en 1654.
Gehuwd te Ter Aar in de Geref. kerk op 20 februari 1621 met Meinsje CRIJNEN.

ONDERTROUWREGISTER, Ter Aar, Geref. kerk, 20 februari 1621:
Maerten Jansen, JM van den Aer, met Niesij Krijnen, JD, mede van den Aer, sijn mede op dese XX februarius inde kerck te Aer getroudt.

KOHIER VAN HET HOOFDGELD, Ter Aar, 1623:
Maerten Jansz, Langeraar, ende Meijnsgen Crijnendr. sijn huijsvrouwe met Claes haerl. kint ende Weijntgen Cornelisdr. haer dienstmeijsgen - 4 hoofden.

KOHIER VAN DE 200e PENNING VAN RIJNLAND, LANGER- ende CORTERAAR, 1623:
Langeraer: Maerten Jan Maertensz, Y 15.

4137. Meinsje KRIJNEN,
Geboren ca. 1595, mogelijk te Langeraar, overleden tussen 1630 en 1654.

DOOPREGISTER, Ter Aar, Geref. kerk.
Periode 1621-1630 onvolledig.
Tot 1642 geen verdere dopen gevonden.

KINDEREN VAN MAERTEN JANSEN VAN DER VOORNE EN MEINSJE CRIJNEN:
 1. Claes Meertensz van der Voorne,
  Geboren te Langeraar in 1621, vermeld in Kohier van het Hoofdgeld van Ter Aar in 1623.
  Gehuwd te Amsterdam op 6 september 1654, ondertrouw te Ter Aar op 13 augustus 1654 en te Amsterdam op 15 augustus 1654 met Saertje Jacobs, geboren te Amsterdam ca. 1629.

  KOHIER VAN HET HOOFDGELD, Ter Aar, 1623:
  Maerten Jansz, Langeraar, ende Meijnsgen Crijnendr. sijn huijsvrouwe met Claes haerl. kint ende Weijntgen Cornelisdr. haer dienstmeijsgen - 4 hoofden.

  ONDERTROUWREGISTER, Ter Aar, Geref. kerk, 13 augustus 1654:
  Sijn bij ons in ondertrouw opgenomen Claas Meertens van der Voorne, jongeman van Langeraar en
  Saertje Jacobs, weduwe van Jan Cornelisse van Amsterdam.
  Getrout de 6 september tot Amsterdam.

  ONDERTROUWREGISTER, Amsterdam, 15 augustus 1654, blz. 366:
  Compareerden als vooren Claes Maertse van Langeraa, vaten......, out 33 jaer, ouders doot, woondt tot Langeraa, geasst. met Dirck Hendrixse ende
  Saertje Jacobs van A., out 25 jaer, ouders doot, geasst. met Annetje Dirx, woondt op de Haerlemmerdijck.
  [in kantlijn:]
  Aucto P. Raap.
  de Gebode sijn ter Aar sonder verhinderingen gegaen.
  [letterlijke weergave]

 2. Maertgen Maertens van der Voorne,
  Gedoopt te Ter Aar in de Geref. kerk op 14 december 1625.
  Gehuwd te Ter Aar in de Geref. kerk op 12 december 1655 met Crijn Dircksz Bloem.

  DOOPREGISTER, Ter Aar, Geref. kerk, 14 december 1625:
  Gedoopt het kint van Maerten Jansen ende Mensje Krinen, echtlieden.
  Kints naem was Maertge.
  Getuijgen Cornelis Jansen, Theun Jansen ende Griete Jansen.
 3. Lisabet Maertens van der Voorne,
  Gedoopt te Ter Aar in de Geref. kerk op 16 januari 1628, vermeld als doopgetuige op 10 maart 1658.

  DOOPREGISTER, Ter Aar, Geref. kerk, 16 januari 1628:
  De 16e jannuarius 1628 gedoopt het kint van Maerte Jansz ende Niesge Krijnen echt lieden.
  kints naem was Lisabet.
  gethuijgen Jacob Jansen ende Leisabet Jans.

  DOOPGETUIGE:
  Te Ter Aar in de Geref. kerk op 12 augustus 1657 van Samuel van Vliede, zoon van Pieter Maertensz van Vliede en Annetje Maertens van der Voorn (getuigen Jan Sijmonsz Lakenkoper en Lijsbeth Maertens van der Voorn).
  Te Ter Aar in de Geref. kerk op 10 maart 1658 van Cornelis, zoon van Leendert Maertenz van der Voorn en Maria Daniels (getuijgen Arien Daniels, Cornelis Fransz en Lijsbeth Maertens).
 4. Leendert Maertensz van der Voorne,  zie nr. 2068.
  Geboren te Langeraar, gedoopt te Ter Aar in de Geref. kerk op 1 april 1630.
  Gehuwd te Ter Aar in de Geref. kerk op 21 januari 1657 met Maria (Marijtje) Daniels van Groenenvelt, geboren te Korteraar, gedoopt te Ter Aar in de Geref. kerk op 11 maart 1635, overleden na 1677.
 5. Annetje Maertens van der Voorne,
  Geboren te Langeraar ca. 1632, vermeld als doopgetuige (1670-1677).
  Gehuwd te Ter Aar in de Geref. kerk op 5 november 1656 met Pieter Maertensz van Vlied, vermeld als doopgetuige (1663, 1670).

  DOOPGETUIGE (Annetje):
  Te Ter Aar in de Geref. kerk op 27 juli 1670 van Maerten, zoon van Leendert Maertenz Vervoorn en Maria Daniels (getuigen Pieter Maertenz en Annetje Maertens).
  Te Ter Aar in de Geref. kerk op 2 juli 1673 van Jeroen, zoon van Leendert Maartenz Vervoorn en Maria Daniels (getuige Annetje maertenz Vervoorn)
  Te Ter Aar in de Geref. kerk op 8 juni 1675 van Meinsje, dochter van Leendert Maertens Vervoorn en Maria Daniels (getuige Annetje maertenz Vervoorn).
  Te Ter Aar in de Geref. kerk op 29 juli 1635 van Jeroen, zoon van Leendert Maertensz en Maria Daniels (getuige Anna Maertensz).

  DOOPGETUIGE (Pieter):
  Te Ter Aar in de Geref. kerk op 21 oktober 1663 van Claes, zoon van Leendert Maertenz Vervoorn en Maria Daniels (getuigen Pieter Maertens van Vliedt en Lijsbeth Daniels).
  Te Ter Aar in de Geref. kerk op 27 juli 1670 van Maerten, zoon van Leendert Maertenz Vervoorn en Maria Daniels (getuigen Pieter Maertenz en Annetje Maertens).

  KIND:
  1. Samuel van Vliede,
   Gedoopt te ter Aar in de Geref. kerk op 12 augustus 1657.
 6. Jeroen Maertensz Clapmuts,
  Gedoopt te Ter Aar in de Geref. kerk op 29 juli 1635.

  DOOPREGISTER, Ter Aar, Geref. kerk, 29 juli 1635:
  Den 29 Julij gedoopt het kindt van Maerten Jansse Clapmuts & Mens Crijnen, wiert genaemt Jeroen.
  getuijgen waeren Jochem Jacobssen & Anna Jans.
4146. Claes Lourisz VAN LANGEVELT,
Geboren ca. 1600, mogelijk te Kudelstaart, van beroep bierschoijer, biersteker in Huis ter Lucht (1625-1627), overleden voor 1673.
Gehuwd ca. 1635 met Dirkje DIRXS.

CALSLAGEN IN FUNCTIES EN BEROEPEN (1400-1810):
Bierschoijer in Huis ter Lucht:
Claes Lourisz van Langevelt, 1625-1627, Biersteker.
[bron: hertaalde akten uit het Aalsmeers Archief en in het Noord-Hollands Archief door mev. Suze van Zijverden-van Reeuwijk]

HUIS TER LUCHT:
Twee km ten zuiden van Kudelstaart aan de Amstel.

LIDMATEN, Kudelstaart, Geref. kerk, 17 december 1673:
[Naam doorgehaald], doot, getrout met Dirckje Dirxs.
Louwerens Jansz..
Annetje Louweris, wede van Jan Crijnen.
Vertrocken met attestatie na Mijdreght den 24 junij 1676.

4147. Dirkje DIRXS,
Geboren ca. 1610, mogelijk te Kudelstaart, vermeld als lidmaat Geref. kerk aldaar (1673).
Gehuwd (2) te Kudelstaart in de Geref. kerk op 28 september 1673 met Laurens JANSEN, eerder weduwnaar van Annetje Sijbrants.

DOOPGETUIGE:
Te Kudelstaart in de Geref. kerk op 8 december 1661 van Cornelis, zoon van Jan Crijnen en Annitge Louwerens (getuigen de vader self, Dirckje dirxs huijsvr van Claes Louwerisz).

TROUWREGISTER, Kudelstaart, Geref. kerk, 28 december 1673:
Na befoore betoog van Mijdreght, en 3 huwel. geboden alhier, zijn in de huwel. staat verenigt Laurens Jansen wedr van Annetje Sijbrants, woonende aan Zuiwe onder het geregt van Mijdregt & Dirckje Dircs wede van Claes Lourensz, woonende aan Klijne dregt onder het geregt van Uijthoorn.

LIDMATEN, Kudelstaart, Geref. kerk, 17 december 1673:
[Naam doorgehaald], doot, getrout met Dirckje Dirxs.
Louwerens Jansz..
Annetje Louweris, wede van Jan Crijnen.
Vertrocken met attestatie na Mijdreght den 24 junij 1676.

KIND:
 1. Annitge Louwerens,  zie nr. 2073.
  Geboren ca. 1635, lidmaat Geref. kerk te Kudelstaart (1673), vertrok met attestatie naar Mijdrecht (1676).
  Gehuwd (1) te Kudelstaart in de Geref. kerk op 21 februari 1658 met Jan Crijnen, geboren ca. 1630, woont aan de Kleine Drecht onder Uithoorn (1658, 1661), overleden voor 1674.
  Gehuwd (2) te Kudelstaart in de Geref. kerk op 8 februari 1674 met Jan Willemsz, woonde aan de Amstel onder Mijdrecht (1674), eerder weduwnaar van Grietje Dirx.
4152. Jan VAN DER VEER,
Geboren ca. 1615, mogelijk te Nieuwveen.
Gehuwd met N.N.

KINDEREN:
 1. Pieter Jansz van der Veer,  zie nr. 2076.
  Geboren ca. 1645, armmeester van Nieuwveen (1683).
  Gehuwd met N.N.
 2. Maerten Jansz van der Veer,
  Koopt een huis en erf met enkele akkers in het Oosteinde van Nieuwveen (1685), overleden voor 19 februari 1688.
  Gehuwd met N.N.
  Uit dit huwelijk nageslacht.

  RECHTERLIJK ARCHIEF, Protocollen, Nieuwveen, 1677-1688, inv. nr. 8, blz. 95v, 5 december 1685:
  Evertge Bruijnen Wesendonck, laatst weduwe van Claes Cornelisz Huijgen, met als voogd Arij Gerritsz Loopeker, verkoopt aan Maerten Jansz van der Veer een huis en erf met enkele akkers in het Oosteinde, verongeld voor 440 roeden, belend ten oosten de erfgenamen van Willem Pietersz Croocq, ten zuiden de landscheiding, ten westen het Leenweer en ten noorden de Heerweg.
  [bron: website Groene Hart Archieven]

  RECHTERLIJK ARCHIEF, Protocollen, Nieuwveen, 1677-1688, inv. nr. 8, blz. 96, 5 december 1685:
  Schuldbrief van vorige akte bedraagt 100 gulden.
  [bron: website Groene Hart Archieven]

  RECHTERLIJK ARCHIEF, Protocollen, Nieuwveen, 1677-1688, inv. nr. 8, blz. 96v, 5 december 1685:
  Evertge Bruijnen Wesendonck, laatst weduwe van Claes Cornelisz Huijgen, met als voogd Arij Gerritsz Loopeker, verkoopt aan Jan Cornelisse Palensteijn een schuldbrief ten laste van Maerten Jansse van der Veer, heden gepasseerd, groot 100 gulden.
  [bron: website Groene Hart Archieven]

  RECHTERLIJK ARCHIEF, Protocollen, Nieuwveen, 1677-1688, inv. nr. 8, blz. 120, 19 februari 1688:
  Maerten Jansz Buijs voor zichzelf en handelend namens Arij Jansz Croocq en Pieter Pietersz, getrouwd met Maritge Jansdr, eerder weduwe van Jan Jansz Croocq, verkoopt aan Elisabeth Sijmonsdr., bejaarde ongehuwde dochter te Zevenhoven, een perceel weiland in het Oosteinde, verongeld voor 2 morgen, strekkend van de Nieuwveense dijk tot het scheid van Zevenhoven, belend ten oosten de weduwe en kinderen van Maerten Jansz van der Veer en ten westen Claes Tonisz van Gaijlwijck.
  Koopsom 450 gulden.
  [bron: website Groene Hart Archieven]
4156. Jan Danielsz VAN RHIJN,
Zoon van Daniel Jansz van Rhijn [nr. 8312] en van Maritgen Gerrits de Waert [nr. 8313], geboren te Leiden ca. 1620, overleden te Voorschoten.
Gehuwd te Voorschoten voor schout en schepenen op 30 mei 1645 met Gerritgen Cornelis VAN LEEUWEN.

HOOFDGELD, Voorschoten, 1622:
[in kantlijn:] onvermogent.
Daniel Jansz van Rijn (D) ende
Maritgen Gerritsdr sijn huijsvr met
Louris,
Maritgen,
Jannetgen ende
Jan hare kinderen - 6 hoofden.
[bron: Stadsarchief II, 501 A, 4023, ff. 348-394, Gemeente-archief Leiden]

TROUWREGISTER, Voorschoten, schout en schepenen, 30 mei 1645:
Compareerden voor ons etc.
Jan Daniels van Rijn, Jongman, wonende te Voorschooten als bruijdegom ter eenre en Gerrittge Cornelis van Leeuwen Jongedr: mede aldaer als bruijdt ter ander sijde.
Geboden op 14, 21 en 28 meij deses Jaeres.
[samenvatting]

4157. Gerritgen Cornelis VAN LEEUWEN,
Geboren te Voorschoten ca. 1620.

KINDEREN:
 1. Daniel Jansz van Rhijn,  zie nr. 2078.
  Geboren te Oegstgeest ca. 1645-1655, mogelijk Leiden 1658.
  Gehuwd te Leiden voor schout en schepenen op 28 juli 1680 met Annitje Crijnen Verdel, ook Annetge Crijnsdr van der Del.
 2. Cornelis Jansz van Rhijn,
  Gedoopt te Katwijk aan Zee op 6 juli 1659, overleden aldaar op 2 augustus 1737, oud 78 jaar.
  Gehuwd te Leiden op 21 juni 1682 met Maertje Claasdr Geijteman, ook Maertje Claesdr van der Plas, geboren te Katwijk aan Zee in 1657, overleden aldaar voor 16 augustus 1705.

  TROUWREGISTER, Leiden, RK Kerk (?), 21 juni 1682:
  Domica 5 post Pentecosten.
  [Pinksteren viel op 17 mei 1682; 5 zondagen na Pinksteren is 21 juni]

  HUWELIJKSAFKONDIGING, Leiden, Schout en schepenen, 2 oktober 1683, blz. 136:
  Corns: Jansz: v: Rijn en Martge Jansd: Loenderslooth.

  KINDEREN:
  1. Adriana Cornelisdr van Rhijn,
   Geboren te Oegstgeest, gedoopt aldaar op 10 september1684.
  2. Theodora Cornelisdr van Rhijn,
   Geboren te Oegstgeest, gedoopt aldaar op 13 maart 1686.
  3. Theodora Cornelisdr van Rhijn, ook Dirkie Cornelisdr van Rhijn,
   Geboren te Katwijk aan Zee, gedoopt te Oegstgeest op 13 juni 1689.
   Gehuwd te Wassenaar in de kerk op 30 december 1714 met Jacob Ariensz Sandvliet, gedoopt te Wassenaar op 19 januari 1689, overleden te Leiden, zoon van Arij Cornelisz Keijser van Sandvliet en van Aechie Cornelisdr van Wouw.
  4. Margaretha Cornelisdr van Rhijn, ook Grietje Cornelisdr van Rhijn,
   Geboren te Katwijk aan Zee, gedoopt te Oegstgeest op 18 mei 1692.
   Gehuwd met Cornelis Ariensz Sandvliet.
  5. Cornelia Cornelisdr van Rhijn,
   Geboren te Katwijk aan Zee, gedoopt te Oegstgeest op 13 oktober 1697.
  6. Jan Cornelisz van Rhijn,
   Geboren te Katwijk aan Zee.
   Gehuwd te Katwijk aan Zee op 10 augustus 1727 met Maria Leendersdr Ruijgrok.
  7. Jacob Cornelisz van Rhijn,
   Geboren te Katwijk aan Zee, overleden aldaar op 9 februari 1771.
   Gehuwd te Katwijk aan de Rijn op 6 maart 1729 met Dirkje Jacobsdr van Duijnen.
 3. Grietje (of Geertje) Jansdr van Rhijn,
  Geboren te Rijnsburg in 1665.
  Gehuwd te Katwijk aan de Rijn op 11 maart 1685 met Simon Jansz Duijndam, geboren te Rijnsburg ca. 1660.
4158. Crijn Jansz VAN DEL,
Geboren ca. 1625, musketier.
Gehuwd voor 1655 met Maertgen JACOBSDR.

4159. Maertgen JACOBSDR.
Geboren ca. 1625.

KIND:
 1. Annitje Crijnen Verdel, ook Annetge Crijnsdr van der Del,  zie nr. 2079.
  Gedoopt te Katwijk aan den Rijn op 11 februari 1655.
  Gehuwd te Katwijk aan de Rijn op 30 mei 1680 met Daniel Jansz van Rhijn.
4160. Gerrit BOUTSEN, [nr. 4160 = nr. 4288]
Geboren ca. 1635, mogelijk te Eemnes.
Gehuwd ca. 1660 met N.N.

KINDEREN VAN GERRIT BOUTSEN:
 1. Jan Gerritsz [Rinkel], ook Jan Gerritsz Bouw, Jan Boutsen en Jan Gerritsen de Jongh,  zie nr. 2080.
  Geboren te Eemnes ca. 1665, van beroep boer, erfgooier, Oud-Katholiek, overleden te Hilversum voor 1719.
  Gehuwd te Eemnes in de Rooms-Kath. kerk op 29 mei 1690 met Aeltie Gijsberts, mogelijk geboren te Eemnes ca. 1665.
 2. Pitertie Boutsen,
  Geboren ca. 1665.
  Gehuwd te Eemnes in de Rooms-Kath. kerk op 13 januari 1689 met Lubbert Hendrixs.

  TROUWREGISTER, Eemnes, Rooms-Kath. kerk, 13 januari 1689:
  Lubbert Hendrixs ende Pitertie Boutsen.
  Testes Geri..... Lubberts et Elisabeth Scheerders.

  KIND:
  1. Hendrick Lubbers,
   Gedoopt te Eemnes in de Rooms-Kath. kerk op 21 november 1690.

   DOOPREGISTER, Eemnes, Rooms-Kath. kerk, 21 november 1690:
   Hendrick Lubbers, parent Lubbert Hendrixsen ende Pitertien Boutsen,
   matrina Geertien Juriaense.
 3. Cnelisien Gerrits, ook Cnelisie Gerrits de Jongh,
  Geboren voor 1675, vermeld als doopgetuige van kinderen van Jan Gerritsz [Rinkel] en Aeltie Gijsberts te Eemnes in de Rooms-Kath. kerk (1691-1700).

  DOOPGETUIGE:
  Te Eemnes in de Rooms-Kath. kerk op 22 maart 1691 van Gerrit Jansen, zoon van Jan Gerritsen de Jongh en Aeltie Gijsberts (getuige Cornelissie Gerrits de Jongh).
  Te Eemnes in de Rooms-Kath. kerk op 20 oktober 1692 van Gerrit, zoon van Jan Gertze en Aeltie Gijsbertz (getuige Cnelisien Gerrits).
  Te Eemnes in de Rooms-Kath. kerk op 31 december 1693 van Gerardus, zoon van Jan Gerritze Bouw en Aeltje Gijsberts (getuige Cneelisie Gerrits).
  Te Eemnes in de Rooms-Kath. kerk op 3 maart 1700 van Aeltie, dochter van Jan Gerritse en Aeltie Gijsen (getuige Knelisie Gerrits).
4162. Gijsbert WILLEMS,
Geboren ca. 1630, mogelijk te Eemnes, overleden na 1675.
Gehuwd ca. 1655 met Baetie EVERS.

4163. Baetie EVERS, ook Beatricis EVERS en Betie EVERS,
Dochter van Everardus N.N. [nr. 8326] en van N.N., geboren ca. 1635, mogelijk te Eemnes, vermeld als doopgetuige (1696).

DOOPREGISTER, Eemnes, Rooms-Kath. kerk:
Periode 21 februari 1696 tot 1 augustus 1698 ontbreekt.

DOOPGETUIGE:
Te Eemnes in de Rooms-Kath. kerk op 18 september 1696 van Gijsbert, zoon van Jan Gerritse en Aeltie Gijsberts (getuige Betie Evers).

KINDEREN:
 1. Elias Gijsbertsen, ook Elis Gijsbertsen,
  Geboren ca. 1655.
  Gehuwd (1) voor 1676 met Barbara Jans, overleden tussen 1682 en 1685.
  Gehuwd (2) voor 1685 met Cornelia Reijers.

  KINDEREN UIT HET EERSTE HUWELIJK:
  1. Gisbertus Elissen,
   Gedoopt te Eemnes in de Rooms-Kath. kerk op 27 september 1676.

   DOOPREGISTER, Eemnes, Rooms-Kath. kerk, 27 september 1676:
   bapt e proles Elis Gisbers et Barbara Jans noe Gisbertus.
   susc. Weijmtie Ariaens.
  2. Cornelius Elissen,
   Gedoopt te Eemnes in de Rooms-Kath. kerk op 2 september 1677.

   DOOPREGISTER, Eemnes, Rooms-Kath. kerk, 2 september 1677:
   bapt e proles Elis Gisbers et Barbara Jans noe Cornelius.
   susc. Aegtien Nannen.
  3. Joannes Elissen,
   Gedoopt te Eemnes in de Rooms-Kath. kerk op 27 januari 1680.

   DOOPREGISTER, Eemnes, Rooms-Kath. kerk, 27 januari 1680:
   bapt e proles Eligij Gisberts et Barbara Jans noe Joannes.
   susc. Marie Jans.
  4. Henricus Elissen,
   Gedoopt te Eemnes in de Rooms-Kath. kerk op 15 juni 1681.

   DOOPREGISTER, Eemnes, Rooms-Kath. kerk, 15 juni 1681:
   bapt e proles Elis Gisberts et Barbara Jans noe Henricus.
   susc. Grietje Jans.
  5. Aeltjen Elissen,
   Gedoopt te Eemnes in de Rooms-Kath. kerk op 20 augustus 1682, overleden voor 21 februari 1690.

   DOOPREGISTER, Eemnes, Rooms-Kath. kerk, 20 augustus 1682.
   bapt e proles Elis Gisbertsen et Barbara Jans noe Aeltjen.
   susc. Aeltie Gisbertsen.
  KINDEREN UIT HET TWEEDE HUWELIJK:
  1. Jacoba Elissen,
   Gedoopt te Eemnes in de Rooms-Kath. kerk op 19 januari 1685.

   DOOPREGISTER, Eemnes, Rooms-Kath. kerk, 19 januari 1685:
   baptizata est Jacoba, filia Elis Gijsbertsen et Cornelia Reijers.
   matrina Gijsbertje Reijers.
  2. Reijnerus Elissen,
   Gedoopt te Eemnes in de Rooms-Kath. kerk op 12 april 1688.

   DOOPREGISTER, Eemnes, Rooms-Kath. kerk, 12 april 1688:
   baptizatus est Reijnerus, filius Elis Gijsbertsen et Cornelia Reijers.
   matrina Gijsbertje Reijers.
  3. Aeltie Elijssen,
   Gedoopt te Eemnes in de Rooms-Kath. kerk op 21 februari 1690.

   DOOPREGISTER, Eemnes, Rooms-Kath. kerk, 21 februari 1690:
   Aeltie Elijssen, parent Elias Gijsbertsen et Cornelia Reijers.
   matrina Grietie Jansen Knappers.
 2. Aeltie Gijsberts,  zie nr. 2081.
  Geboren ca. 1665, mogelijk te Eemnes, vermeld als doopgetuige (1682, 1691), overleden na 1700.
  Gehuwd voor 1 juli 1690 met Jan Gerritsz Rinkel, ook Jan Gerritsz Bouw, geboren te Eemnes in 1665, van beroep boer, Erfgooier, Oud-Katholiek, overleden te Hilversum voor 1719.
 3. Willem Gijsbertsen,
  Geboren voor 1670.
  Gehuwd te Eemnes in de Rooms-Kath. kerk op 7 mei 1690 met Merritie Derricks.

  TROUWREGISTER, Eemnes, Rooms-Kath. kerk, 7 mei 1690:
  Willem Gijsbertsen et Maria Derricks.
  testes Pitertie Mensie et Jacob Jansen Swart.

  KIND:
  1. Crijntie Willems,
   Gedoopt te Eemnes in de Rooms-Kath. kerk op 25 juli 1691.

   DOOPREGISTER, Eemnes, Rooms-Kath. kerk, 25 juli 1691:
   Crijntie Willems, parentes cius Willem Gijsbertsen et Merritie Derrix.
   matrina Aeltie Gijsberts.
 4. Neeltie Gijsberts,
  Gedoopt te Eemnes in de Rooms-Kath. kerk op 8 maart 1675, vermeld als doopgetuige (1694-1711).
  Gehuwd voor 28 juni 1692 met Folkert Rutgertze.

  DOOPREGISTER, Eemnes, Rooms-Kath. kerk, 8 martij 1675:
  Pij.. ve.... baptizata e proles Gisberti Willems et Beatricis Evers noi Neeltie.

  DOOPGETUIGE (Neeltie Gijsberts):
  Te Eemnes in de Rooms-Kath. kerk op 23 juli 1694 van Piter, zoon van Piter Piterse en Anna Piters.
  Te Eemnes in de Rooms-Kath. kerk op 29 september 1695 van Lammert, zoon van Jelis Jelisse en Claesie Lammerts.
  Te Eemnes in de Rooms-Kath. kerk op 31 augustus 1698 van Jan, zoon van Daem Teunisse en Hendrikie Je...nse.
  Te Eemnes in de Rooms-Kath. kerk op 21 april 1699 van Ariaan Teunis, zoon van Teunis Gerrits en Neeltie Ariaans.
  Te Eemnes in de Rooms-Kath. kerk op 14 augustus 1711 van Wijntie, dochter van Willem Gijsberts en Grietie Cornelis (getuige Nelletie Gijsberts).

  KIND:
  1. Gijsbert Folkertsz,
   Gedoopt te Eemnes in de Rooms-Kath. kerk op 28 juni 1692.

   DOOPREGISTER, Eemnes, Rooms-Kath. kerk, 28 Junius 1692:
   puer Gijsbert.
   pater Folkert Rutgertze.
   mater Neeltie Gijsberts.
   patrina Anna Piters.
 5. Everardus Gijse,
  Gedoopt te Eemnes in de Rooms-Kath. kerk op 20 augustus 1676.

  DOOPREGISTER, Eemnes, Rooms-Kath. kerk, 20 augustus 1676:
  Bapt: e proles Gisberti Willems et Baetie Evers noie Everardus Gijse.
  Susc. Grietie Evers.
4164. Claes Lambertsz Lubbertsz DE JONG, [nr. 4164 = nr. 4292]
Zoon van Lambert Lubbertsz [nr. 8328], geboren ca. 1630, mogelijk te Hilversum, aanvankelijk Rooms-Katholiek, naderhand Oud-Katholiek (1696), vermeld op lijst der Koptienden te Hilversum (1680), overleden na 1696.
Gehuwd ca. 1660 met Tijmitie N.N.

KOPTIENDEN, Hilversum, 1651:
[Niet vermeld]

KOPTIENDEN, Hilversum, 1680:
Folio nr. 126, volgnr. 75 - Claes Lamberts.

VORMLIJST, Hilversum, Oud-Kath. kerk, 1696:
Claes Lamberts de Jonge.

4165. Tijmitie N.N., [nr. 4165 = nr. 4293]
Geboren ca.1635, mogelijk te Hilversum.

KINDEREN VAN CLAES LAMBERTSZ LUBBERTSZ DE JONG EN TIJMITIE:
 1. Geertie Claesse Lamberts Lubberts,
  Geboren ca. 1655, vermeld als doopgetuige (1686-1699).

  DOOPGETUIGE (Geertie Claesse):
  Te Hilversum in de Rooms-Kath. kerk op 5 november 1686 van Lambert, zoon van Cornelis Willemse en Claesie Claes.
  Te Hilversum in de Rooms-Kath. kerk op 23 december 1688 van Timothea, dochter van Art Dircks en Neeltie Claesse (getuige Geertie Claesse).
  Te Hilversum in de Rooms-Kath. kerk op 12 december 1689 van Gerritie, dochter van Art Dirckse en Neeltie Claesse (getuige Gerretie Claesse).
  Te Hilversum in de Rooms-Kath. kerk op 8 juli 1692 van Dirck, zoon van Art Dirckse en Neeltie Claesse (getuige Geertie Claesse).
  Te Hilversum in de Rooms-Kath. kerk in januari 1697 van Tijmitie, dochter van Cornelis Willems en Claesie Claesse (getuige Geertie Claesse).
  Te Hilversum in de Rooms-Kath. kerk op 5 mei 1697 van Claes, zoon van Art Dircks en Neeltie Claesse (getuige Geertie Claes Lambert Lubberts).
  Te Hilversum in de Rooms-Kath. kerk op 16 oktober 1699 van Joannes, zoon van Art Dircks Arts en Neeltie Claessen (vervangen door Bijtie Andriesse).
 2. Gerit Claesse de Jong,  zie nr. 2082.
  Geboren ca. 1660, Rooms-Katholiek, naderhand Oud-Katholiek, overleden na 1700, mogelijk te Hilversum.
  Gehuwd voor 1685 met Maria Jans Elten.
 3. Claesie Claes de Jong,
  Geboren ca. 1660, overleden na 1702.
  Gehuwd te Hilversum in de Rooms-Kath. kerk op 21 juli 1686 met Cornelis Willems.

  TROUWREGISTER, Hilversum, Rooms-Kath. kerk, 21 juli 1686:
  Cornelis Willems cum Claesie Claes.

  DOOPGETUIGE (Claesie Claes):
  Te Hilversum in de Rooms-Kath. kerk op 26 april 1685 van Tijmitie, dochter van Gerrit Claesen en Maritie Jans.

  UIT DIT HUWELIJK ACHT KINDEREN:
  1. Lambert Cornelisz,
   Gedoopt te Hilversum in de Rooms-Kath. kerk op 5 november 1686.

   DOOPREGISTER, Hilversum, Rooms-Kath. kerk, 5 november 1686:
   Lambert, pp Cornelis Willemse et Claesie Claes, s. Geertie Claes.

  2. Vietie Cornelis,
   Gedoopt te Hilversum in de Rooms-Kath. kerk op 1 januari 1689.

   DOOPREGISTER, Hilversum, Rooms-Kath. kerk, 1 januari 1689:
   Vietie, pp Cornelis Willemse et Claesie Claes, s. Annitie Willems.

  3. Thijmitie Cornelis,
   Gedoopt te Hilversum in de Rooms-Kath. kerk op 22 augustus 1690, overleden voor 1697.

   DOOPREGISTER, Hilversum, Rooms-Kath. kerk, 22 augustus 1690:
   Thijmitie, pp Cornelis Willems et Claesie Claesse, s. Neeltie Claesse.

  4. Joannes Cornelisz,
   Gedoopt te Hilversum in de Rooms-Kath. kerk op 31 januari 1692.

   DOOPREGISTER, Hilversum, Rooms-Kath. kerk, 31 januari 1692:
   Joannes, pp Cornelis Willems et Claesie Claesse, s. Geertie Peters.

  5. Willem Cornelisz,
   Gedoopt te Hilversum in de Rooms-Kath. kerk op 18 oktober 1693, overleden voor 9 september 1702.

   DOOPREGISTER, Hilversum, Rooms-Kath. kerk, 18 oktober 1693:
   Willem, pp Cornelis Willems et Claessie Claesse, s. Anna Willems.

  6. Peter Cornelisz,
   Gedoopt te Hilversum in de Rooms-Kath. kerk op 23 maart 1695.

   DOOPREGISTER, Hilversum, Rooms-Kath. kerk, 23 maart 1695:
   Peter, pp Cornelis Willems et Claessie Claesse, s. Annitie Willems.

  7. Tijmitie Cornelis,
   Gedoopt te Hilversum in de Rooms-Kath. kerk in januari 1697.

   DOOPREGISTER, Hilversum, Rooms-Kath. kerk, januari 1697:
   Tijmitie, pp Cornelis Willems et Claesie Claesse, s. Geertie Claesse.

  8. Willem Cornelisz,
   Gedoopt te Hilversum in de Oud-Kath. kerk op 9 september 1702.

   DOOPREGISTER, Hilversum, Oud-Kath. kerk, 9 september 1702:
   Willem, pp Cornelis Willemse et Claesie Claessen, s. Annitie Willemse.
 4. Neeltie Claesse de Jong,
  Geboren ca. 1665, overleden na 1702.
  Gehuwd te Hilversum in de Rooms-Kath. kerk in mei 1688 met Aert Dirksz Aertsz [de Goijer].

  TROUWREGISTER, Hilversum, Rooms-Kath. kerk, mei 1688:
  Art Dircks cum Neeltie Claesse.

  DOOPGETUIGE (Neeltie Claes):
  Te Hilversum in de Rooms-Kath. kerk op 26 november 1686 van Tijmitie, dochter van Gerrit Claese en Maria Jans.
  Te Hilversum in de Rooms-Kath. kerk op 22 augustus 1690 van Thijmitie, dochter van Cornelis Willems en Claesie Claesse.

  UIT DIT HUWELIJK ACHT KINDEREN:
  1. Timothea Arts, tweeling.
   Gedoopt te Hilversum in de Rooms-Kath. kerk op 23 december 1688, overleden voor 23 december 1694.

   DOOPREGISTER, Hilversum, Rooms-Kath. kerk, 23 december 1688:
   Timothea et Theodorus, pp Art Dircks et Neeltie Claesse, s. Geertie Claesse et Maritie.

  2. Theodorus Arts, tweeling.
   Gedoopt te Hilversum in de Rooms-Kath. kerk op 23 december 1688.

   DOOPREGISTER, Hilversum, Rooms-Kath. kerk, 23 december 1688:
   Timothea et Theodorus, pp Art Dircks et Neeltie Claesse, s. Geertie Claesse et Maritie.

  3. Gerretie Arts,
   Gedoopt te Hilversum in de Rooms-Kath. kerk op 12 december 1689.

   DOOPREGISTER, Hilversum, Rooms-Kath. kerk, 12 december 1689:
   Gerretie, pp Art Dircks et Neeltie Claesse, s. Gerritie Claesse.

  4. Dirck Arts,
   Gedoopt te Hilversum in de Rooms-Kath. kerk op 8 juli 1692.

   DOOPREGISTER, Hilversum, Rooms-Kath. kerk, 8 juli 1692:
   Dirck, pp Art Dircks et Neeltie Claesse, s. Geertie Claesse.

  5. Thijmitie Arts,
   Gedoopt te Hilversum in de Rooms-Kath. kerk op 23 december 1694.

   DOOPREGISTER, Hilversum, Rooms-Kath. kerk, 23 december 1694:
   Thijmitie, pp Art Dircks et Neeltie Claesse, s. Hendrickie Claesse.

  6. Claes Arts,
   Gedoopt te Hilversum in de Rooms-Kath. kerk op 5 mei 1697.

   DOOPREGISTER, Hilversum, Rooms-Kath. kerk, 5 mei 1697:
   Claes, pp Art Dircks et Neeltie Claesse, s. Geertie Claes Lambert Lubberts.

  7. Joannes Arts,
   Gedoopt te Hilversum in de Rooms-Kath. kerk op 16 oktober 1699.

   DOOPREGISTER, Hilversum, Rooms-Kath. kerk, 16 oktober 1699:
   Joannes, pp Art Dirck Arts et Neeltie Claessen, s. Bijtie Andriesse in de naem van Geertie Claassen.

  8. Maria Arts,
   Gedoopt te Hilversum in de Oud-Kath. kerk op 24 juni 1702.

   DOOPREGISTER, Hilversum, Rooms-Kath. kerk, 24 juni 1702:
   Maria, pp Art Dircks et Neeltie Claesse, s. Marritie Jan Elten.
 5. Hendrickie Claesse de Jong,
  Geboren ca. 1670, overleden na 1704.
  Gehuwd te Hilversum in de Rooms-Kath. kerk op 1 mei 1695 met Jan Jan Hanse.

  TROUWREGISTER, Hilversum, Rooms-Kath. kerk, 1 mei 1695:
  Jan Jan Janse cum Hendrickie Claesse.

  DOOPGETUIGE (Hendrickie Claes):
  Te Hilversum in de Rooms-Kath. kerk op 23 december 1694 van Thijmitie, dochter van Art Dircks en Neeltie Claesse (getuige Hendrickie Claesse).
  Te Hilversum in de Rooms-Kath. kerk op 31 december 1695 van Claes, zoon van Gerit Claesse en Maria Jans (getuige Hendrickie Claesse).

  UIT DIT HUWELIJK DRIE KINDEREN:
  1. Agnes Jans Hansen,
   Gedoopt te Hilversum in de Rooms-Kath. kerk op 2 augustus 1697.

   DOOPREGISTER, Hilversum, Rooms-Kath. kerk, 2 augustus 1697:
   Agnes, pp Jan Jan Hansen et Hendrickie Claesse, s. Barbara Jans.

  2. Anna Jans Hansen,
   Gedoopt te Hilversum in de Rooms-Kath. kerk op 27 januari 1699.

   DOOPREGISTER, Hilversum, Rooms-Kath. kerk, 27 januari 1699:
   Anna, pp Jan Jan Hansen et Hendrickie Claesse, s. Maria Jans.

  3. Tijmitje Jans Jansen,
   Gedoopt te Hilversum in de Oud-Kath. kerk op 19 juni 1704.

   DOOPREGISTER, Hilversum, Oud-Kath. kerk, 19 juni 1704:
   Tijmitje, pp Jan Jansen et Hendrickie Claassen, s. Maria Jansen.
4166. Jan ELTEN, ook Jan AELTENSZ, [nr. 4166 = nr. 4294]
Geboren ca. 1625, mogelijk te Hilversum, Oud-Katholiek, overleden na 1695.
Gehuwd, mogelijk met Geertruijt/Gertrudis.

KOPTIENDEN, Hilversum, 1680:
Folie 125, volgnummer 70 - (den oude) Jan Aeltensz.

VORMLIJST, Hilversum, Oud-Kath. kerk, 1695-96:
De volgende hebben om te worden gevormt ontfangen de 29 Jaanuarij 1696 een briefie: Elt Elte, Jan Elte, etc.

KINDEREN VAN JAN ELTEN:
 1. Elt Janse,
  Geboren ca. 1650.
  Gehuwd voor 1679 met Jaenitie Peters, ook Jannitie Pieters.

  TROUWREGISTER:
  Hilversum RKK begint in 1675; huwelijk niet gevonden 1675-1679.

  KINDEREN:
  1. Maritie Elte,
   Gedoopt te Hilversum in de Rooms-Kath. kerk op 12 maart 1679, vormeling Oud-Kath. kerk (1695).

   DOOPREGISTER, Hilversum, Rooms-Kath. kerk, 12 maart 1679:
   Maritie.
   parentes Elt Janse en Jannitie Pieters.
   Susc. Lijsbeth Pieters.

   VORMLIJST, Hilversum, Oud-Kath. kerk, 25 december 1695:
   Blz. 2, nr. 55 - Merritie Elt Jan Elten.
  2. Jaentje Elte,
   Gedoopt te Hilversum in de Rooms-Kath. kerk op 27 maart 1680, overleden na 1721.
   Gehuwd te Hilversum in de Oud-Kath. kerk op 13 juni 1707 met Jan Tijmensz Jonker.

   DOOPREGISTER, Hilversum, Rooms-Kath. kerk, 27 maart 1680:
   Jaentie.
   parentes Elt Janse en Jaenitie Peters.
   susc. Aeltie Wertie [?].

   TROUWREGISTER, Hilversum Oud-Kath. kerk, 13 juni 1707:
   Jan Tijmensz Jonker en Jaentje Elten.

   KINDEREN:
   1. Tijmen Jansz Jonker,
    Gedoopt te Hilversum in de Oud-Kath. kerk op 30 september 1707.

    [doopgetuige Krijntje Tijmens g:d:]
   2. Eelt Jansz Jonker,
    Gedoopt te Hilversum in de Oud-Kath. kerk op 14 april 1709, overleden voor 29 juli 1710.

    [doopgetuige Grietje Eelte]
   3. Elt Jansz Jonker,
    Gedoopt te Hilversum in de Oud-Kath. kerk op 29 juli 1710.

    [doopgetuige Grietje Elte]
   4. Tijmentje Jans Jonker,
    Gedoopt te Hilversum in de Oud-Kath. kerk op 2 december 1711.

    [doopgetuige Grietje Elte]
   5. Sebastiaen Jansz Jonker,
    Gedoopt te Hilversum in de Oud-Kath. kerk op 22 februari 1714, overleden voor 24 januari 1717.

    [doopgetuige Grietje Elte]
   6. Bastiaen Jansz Jonker,
    Gedoopt te Hilversum in de Oud-Kath. kerk op 24 januari 1717.

    [doopgetuige Grietje Eelte]
   7. Petronella Jans [Jonker],
    Gedoopt te Hilversum in de Oud-Kath. kerk op 26 maart 1720.

    [doopgetuige Crijntje Tijmesz]
   8. Joannes Jansz Jonker,
    Gedoopt te Hilversum in de Oud-Kath. kerk op 26 februari 1722.

    [doopgetuige Crijntje Tijmens]
  3. Johanna Elte,
   Gedoopt te Hilversum in de Rooms-Kath. kerk op 14 juni 1683.

   DOOPREGISTER, Hilversum, Rooms-Kath. kerk, 14 juni 1683:
   Johanna.
   parentes Elt Jansen en Jannitie Peters.
   susc. Gijsie Jans.
  4. Grietie Elte,
   Gedoopt te Hilversum in de Rooms-Kath. kerk op 1 december 1684.

   DOOPREGISTER, Hilversum, Rooms-Kath. kerk, 1 december 1684:
   Grietie.
   parentes Elt Jansen en Jannetie Peters.
   susc. Gijsie Jans.
  5. Margaritgen Aelte,
   Gedoopt te Hilversum in de Rooms-Kath. kerk op 19 mei 1686.

   DOOPREGISTER, Hilversum, Rooms-Kath. kerk, 19 mei 1686:
   Margaritgen Aelte.
   parentes Aelt Jansen en Jannetjen Pieters.
   susc. Gijsien Jans.
  6. Jan Elte,
   Gedoopt te Hilversum in de Rooms-Kath. kerk in september 1688.

   DOOPREGISTER, Hilversum, Rooms-Kath. kerk, [?]9 september 1688:
   Jan.
   parentes Elt Janse en Jannitie Peters.
   susc. Grietie Jans.
  7. Anna Peters,
   Gedoopt te Hilversum in de Rooms-Kath. kerk in juni 1691.

   DOOPREGISTER, Hilversum, Rooms-Kath. kerk, juni 1691:
   Anna.
   par. Jannitie Peters.
   susc. Grietie Jans.
 2. Gijsie Jans Elten,
  Geboren ca. 1650, vermeld als doopgetuige (1685-1694).
  Gehuwd te Hilversum in de Rooms-Kath. kerk voor 1675 met Lambert Rijcke.

  TROUWREGISTER, Hilversum, Rooms-Kath. kerk, 31 maart 1690:
  Lambert Rijcke et Gijsie Jans.
  Dese sijn over 15 jaer getrouwt, maer twijfelen of de dispensatie vercregen is soo 't behoort.

  DOOPGETUGE (Gijsie Jans):
  Te Hilversum in de Rooms-Kath. kerk op 8 februari 1685 van Joannes, zoon van Claes Janse en Geertie Willems.
  Te Hilversum in de Rooms-Kath. kerk op 9 februari 1688 van Gertrudis, dochter van Gerit Claesse en Maria Jans.
  Te Hilversum in de Rooms-Kath. kerk op 30 oktober 1689 van Dirck, zoon van Lubbert Dircks en Grietie Jans.
  Te Hilversum in de Rooms-Kath. kerk op 13 november 1689 van Joannes, zoon van Gerrit Claessen en Maria Jans.
  Te Hilversum in de Rooms-Kath. kerk op 31 januari 1691 van Lambertie, dochter van Gerit Claesse en Maria Jans.
  Te Hilversum in de Rooms-Kath. kerk op 22 december 1692 van Joannes, zoon van Gerit Claesse en Maria Jans.
  Te Hilversum in de Rooms-Kath. kerk op 11 september 1693 van Gerardus, zoon van Claes Jan Elten en Geertie Willems.
  Te Hilversum in de Rooms-Kath. kerk op 20 november 1694 van Anna, dochter van Gerit Claesse en Maria Janse.
 3. Grietie Jans Elten,
  Geboren ca. 1655, Oud-Katholiek, vermeld op Vormlijst Oud-Kath. kerk van 1695, overleden na 1698.
  Gehuwd te Hilversum in de Rooms-Kath. kerk op 18 mei 1681 met Lubbert Dircxe.

  TROUWREGISTER, Hilversum, Rooms-Kath. kerk, 18 mei 1681:
  Lubbert Dircxe et Grietie Jans.

  VORMLIJST, Hilversum, Oud-Kath. kerk, 25 december 1695:
  Pag. 4, nr. 159 - Grietie Jan Elten.
  [Lubbert Dircxe niet vermeld]

  DOOPGETUIGE (Grietie Jans):
  Te Hilversum in de Rooms-Kath. kerk op 1 april 1678 van Gerrit, zoon van Lambert Rijxsen en Gijsie Jans.
  Te Hilversum in de Rooms-Kath. kerk op 6 augustus 1679 van Geertruijt, dochter van Lambert Rijckse en Geijsie Jans.
  Te Hilversum in de Rooms-Kath. kerk op 15 september 1685 van Maria, dochter van Lambert Rijcken en Gijsie Jans.
  Te Hilversum in de Rooms-Kath. kerk op 30 oktober 1697 van Anna, dochter van Gerit Claese en Maria Jans Elte.
 4. Maria Jans Elten,  zie nr. 2083.
  Geboren ca. 1660, mogelijk te Hilversum, Rooms-Katholiek, naderhand Oud-Katholiek, overleden na 1700.
  Gehuwd voor 1685 met Gerit Claesse de Jong, geboren ca. 1660, Rooms-Katholiek, naderhand Oud-Katholiek, overleden na 1700, mogelijk te Hilversum.
 5. Claes Jansz Elten,
  Geboren ca. 1660, Oud-Katholiek, vermeld op Vormlijst Oud- Kath. kerk van 1695, overleden na 1705.
  Gehuwd te Hilversum in de Rooms-Kath. kerk op 7 mei 1684 met Geertien Willems Rijcken, Oud-Katholiek, vermeld op Vormlijst Oud-Katholieke kerk van 1695.

  TROUWREGISTER, Hilversum, Rooms-Kath. kerk, 7 mei 1684:
  Claes Jan Elten met Geertien Rijcken.

  VORMLIJST, Hilversum, Oud-Kath. kerk, 1695:
  Nr. 1 - Geertie Willemse.
  Nr. 178 - Claes Jan Elten.

  KINDEREN:
  1. Joannes (Jan) Claesz Elten, vanaf 1728 ook Van der Heijden.
   Gedoopt te Hilversum in de Rooms-Kath. kerk op 8 februari 1685, Oud-Katholiek, overleden na 1749.
   Gehuwd te Hilversum in de Oud-Kath. kerk op 5 mei 1715 met Geertie Tijmens Perck, gedoopt te Hilversum in de Rooms-Kath. kerk op 29 mei 1697, Oud-Katholiek, overleden na 1742, dochter van Tijmen Hendricks Perck en Merritie Claes Focker.
   Uit dit huwelijk 9 kinderen.

   DOOPREGISTER, Hilversum, Rooms-Kath. kerk, 8 februari 1685:
   Joannes, pp van Claes Janse et Geertie Willems.
   Test Gijsie Jans.

   VORMLIJST, Hilversum, Oud-Katholieke kerk, 1695:
   Nr. 55 - Jan Claes Jan Elte.

   DOOPREGISTER, Hilversum, Rooms-Kath. kerk, 29 mei 1697:
   Geertie, pp: Tijmen Hendricks Perck et Merritie Claes Focker, susc: Hendrickie Andriesse.

   TROUWREGISTER, Hilversum, Oud-Kath. kerk, 5 maij 1715:
   Jan Claesz met Geertje Tijmens Perk.

   NAAMSWIJZIGING:
   Bij de doop van zijn dochter Neeltie in 1728, zoon Tijmen in 1731, zoon Klaes in 1735, dochter Lambertie in 1738 en dochter Marretie in 1742 gebruikt Jan de achternaam Van der Heijden.
  2. Rijck Claesz,
   Gedoopt te Hilversum in de Rooms-Kath. kerk op 30 december 1688.

   DOOPREGISTER, Hilversum, Rooms-Kath. kerk, 30 december 1688:
   Rijck, pp Claes Janse et Geertie Willems, test: Lijsbeth Willems.
  3. Maria (Marritje) Claes Elten,
   Gedoopt te Hilversum in de Rooms-Kath. kerk in juli 1691.
   Gehuwd te Hilversum in de Oud-Kath. kerk op 5 mei 1709 met Hendrick Teunisz Fokker, gedoopt te Hilversum in de Rooms-Kath. kerk op 31 augustus 1682, zoon van Teunis Claese en Treijntie Hendricks.
   Uit dit huwelijk 6 kinderen.

   DOOPREGISTER, Hilversum, Rooms-Kath. kerk, 31 augustus 1682:
   Nicolaus et Hendrick, pp: Teunis Claese et Treijntie Hend:
   susc: Maritie Claes et Jannitie Crijnen.

   DOOPREGISTER, Hilversum, Rooms-Kath. kerk, juli 1691:
   Maria, pp: Claes Jan Elten et Geertie Willems.
   Test: Lijsbeth Willems.

   TROUWREGISTER, Hilversum Oud-Kath. kerk, 5 mei 1709:
   Hendrik Teunisz Fokker met Marritje Claes Jan Elten.

   DOOPGETUIGE (Marritje):
   Te Nieuw-Loosdrecht in de Geref. kerk op 14 augustus 1735 van Geertje, dochter van Aalt Klaasz en Jannitje Frederiks de Bruijn.
   Te Nieuw-Loosdrecht in de Geref. kerk op 11 november 1736 van Klaas, zoon van Aalt Klaase van der Heijden en Jannitje Frederiks de Bruijn (get. Marritje van der Heijden).
   Te Nieuw-Loosdrecht in de Geref. kerk op 22 februari 1739 van geertje, dochter van Aalt Klaase van der Heijden en Jannitje Frederiks de Bruijn (get. Marritje van der Heijden).
  4. Gerardus Claesz Elten,
   Gedoopt te Hilversum in de Rooms-Kath. kerk op 11 september 1693.

   DOOPREGISTER, Hilversum, Rooms-Kath. kerk, 11 september 1693:
   Gerardus, pp: Claes Jan Elten et Geertie Willems; susc: Gijsie Jans.
  5. Elt (Aalt) Claesz Elten, noemde zich in 1734 Van der Heijden.
   Gedoopt te Hilversum in de Rooms-Kath. kerk op 16 mei 1697.
   Gehuwd te Nieuw-Loosdrecht op 26 april 1734 met Jannetie Frederiks de Bruin, gedoopt te Nieuw-Loosdrecht op 17 mei 1708, begraven te Nieuw-Loosdrecht op 2 augustus 1793, oud 85 jaar, dochter van Frederik Gerrits de Bruijn en Metje Aarts Sijpvelt.

   DOOPREGISTER, Hilversum, Rooms-Kath. kerk, 16 mei 1697:
   Elt, pp: Claes Jan Elten et Maria Willems; susc: Maria Elten.

   KOPTIENDEN, Hilversum, 1708:
   Folio 125, Volgnummer 60 - Aalt Claasz Aalte.

   TROUWREGISTER, Nieuw-Loosdrecht, Geref. kerk, 26 april 1734:
   No. 3: Aalt Claasz van der Heijden, J:M: van Hilversum [en] Jannetie Frederikz de Bruin, J.D. van N. Loosd.
   [bron: website Van Papier Naar Digitaal]
  6. Tijmitie Claas Elten.
   Gedoopt te Hilversum in de Rooms-Kath. kerk op 13 september 1699.

   DOOPREGISTER, Hilversum, Rooms-Kath. kerk, 13 september 1699:
   Tijmitie, pp: Claas jan Elten et Geertie Willems; susc: Geertruij Lamberts.
  7. Gijsbertus Claesz Elten, vanaf 1743 ook Van der Heijden,
   Gedoopt te Hilversum in de Rooms-Kath. kerk in december 1700.
   Gehuwd te Hilversum in de Oud-Kath. kerk op 4 november 1741 met Geertruijt Krijnen Brouwer, gedoopt te Hilversum in de Oud-Kath. kerk op 6 oktober 1713, dochter van Krijn Willemsz Krijnen Brouwer en Cornelia Cornelisse Veth.
   Uit dit huwelijk 3 kinderen.

   DOOPREGISTER, Hilversum, Rooms-Kath. kerk, december 1700:
   Gijsbertus, pp: Claes Jan Elten et Geertie Willem Rijcken, susc: Lijsbeth Willem Rijcken.

   DOOPREGISTER, Hilversum, Oud-Kath. kerk, 6 oktober 1713:
   Geertruijt, pp: Krijn Willemsen Brouwer, Cornelia Cornelis, susc: Tijmentje Willems Brouwer.

   TROUWREGISTER, Hilversum, Oud-Kath. kerk, 4 november 1741:
   Gijsbert Klaesse van der Heijden met Geertruij Krijne Brouwer coram pluribus testibus.

   NAAMSWIJZIGING:
   Bij de doop van zijn zoon Klaes in 1743, zoon Krijn in 1744 en dochter Kornelia in 1745 gebruikt Gijsbertus de achternaam Van der Heijden.
  8. Willem Klaese van der Heijden,
   Geboren ca. 1702, overleden voor 1760.
   Gehuwd te Hilversum in de Oud-Kath. kerk op 22 april 1742 met Antonia (Teuntje) Cornelis Brouwer, gedoopt te Hilversum in de Oud-Kath. kerk op 14 maart 1720, overleden te Hilversum, begraven aldaar op 8 maart 1797, oud 76 jaar, dochter van Krijn Willemsz Krijnen Brouwer en Maria (Marritje) Jans Kas.
   Antonia huwde (2) te Hilversum in de Oud-Kath. kerk op 2 mei 1760 met Joannes Gerritsz Rinkel, eerder weduwnaar van Sibilla (Beligje) Jans Brasser.

   DOOPDATUM (Willem):
   Niet gevonden in Hilversum 1685-1720.

   DOOPREGISTER, Hilversum, Oud-Kath. kerk, 14 maart 1720:
   Antonia, pp: Cornelis Willemsz Brouwer et Marritje Jans Cas, susc: Annitje Hendriksz.

   TROUWREGISTER, Hilversum, Oud-Kath. kerk, 22 april 1742:
   Willem Klaese van der Heijden met Teuntie Kornelis Brouwer, cum dispens. in 4to gradie consanguimtatis, post sacrum in facie ecclesia.

   IMPOST OP BEGRAVEN, Hilversum, 8 maart 1797:
   Teuntje Cornelis Brouwer, de vrouw van Jan Rinkel.
  9. Cornelius Claesz Elten,
   Gedoopt te Hilversum in de Oud-Kath. kerk op 15 november 1705.

   DOOPREGISTER, Hilversum, Oud-Kath. kerk, 15 november 1705:
   Cornelius, pp: Claes Jan Elten et Geertje Willems, susc: Jaepje Kees Stevensen.
4168. Hendrick Lauwen BRASSER, [nr. 4168 = nr. 4296]
Geboren ca. 1625, Oud-Katholiek, overleden te Hilversum voor 1719.
Gehuwd ca. 1650 met N.N.

VORMLIJST, Hilversum, Oud-Kath. kerk, 1695:
[Niet vermeld]

BEGRAAFREGISTER, Hilversum, Oud-Kath. kerk:
Naamlijst van overledenen; voor 1719-1868:
[1e naam is:] Hendrik Lauwen Brasser.

KINDEREN VAN HENDRICK LAUWEN BRASSER EN N.N.:
 1. Peter Hendrickse Lauwen Brasser,
  Geboren ca. 1650, Rooms-Katholiek, van beroep landbouwer, plotseling overleden op zijn hofstede te Hilversum op 18 juni 1694, oud ca. 44 jaar.
  Gehuwd ca. 1676 met Annitie Gerrits.

  OVERLIJDENSREGISTER, Hilversum, Rooms-Kath. kerk, 18 juni 1694:
  Peter Hendrickse Brasser na sonder sieck te sijn, uijtgaende na sijn gebuere, wert schielijck op sijn hofstede doot liggende gevonden.
  Hij had Godlofs den 6 Junij, sijnde H. Drijvulderheijt dage, en op .. ...naments dagh, is op St. Vitis dagh hooghtijt gehouden om de Aflaten te verdienen.

  VORMLIJST, Hilversum, Oud-Kath. kerk, 1695.
  nr. 10 - Annitie Gerits.
 2. Teunis Hendricksz Lauwen Brasser,  zie nr. 2084.
  Geboren te Hilversum ca. 1650.
  Gehuwd (1) te Hilversum in de Rooms-Kath. kerk op 26 april 1676 met Maritie Lamberts Elten, geboren ca. 1650, overleden voor 8 mei 1678.
  Gehuwd (2) te Hilversum in de Rooms-Kath. kerk op 8 mei 1678 met Lambertien Albers, geboren ca. 1655, overledn tussen 1690 en 1695.
 3. Lambertie Hendricx Lauwen Brasser,
  Geboren voor 1660, vermeld als doopgetuige te Hilversum van 1677-1683.
 4. Stijntie Hendricx Lauwen Brasser,
  Geboren voor 1660, vermeld als doopgetuige te Hilversum van 1677-1683.
 5. Maria Hendricx Lauwen Brasser,
  Geboren voor 1660, Rooms-Katholiek, later Oud-Katholiek, Geestelijke dochter, overleden te Hilversum op 4 november 1699, oud ca. 40 jaar.
 6. Weijgert Hendricx Brasser,
  Geboren ca. 1660, Rooms-Katholiek, overleden te Hilversum op 30 mei 1691, oud ca. 31 jaar.
  Gehuwd (1) te Hilversum in de Rooms-Kath. kerk op 30 mei 1683 met Maritien Cornelis, overleden te Hilversum voor 5 mei 1686.
  Gehuwd (2) te Hilversum in de Rooms-Kath. kerk op 5 mei 1686 met Aeltie Claese Groen, Rooms-Katholiek, later Oud-Katholiek, overleden voor 1719.

  TROUWREGISTER, Hilversum, Rooms-Kath. kerk, 30 mei 1683:
  Weijgert Hend. Brasser en Maritien Cornelis.

  TROUWREGISTER, Hilversum, Rooms-Kath. kerk, 5 mei 1686:
  Weijgert Hendrixe Brasser en Aeltie Claese Groen.

  BEGRAAFREGISTER, Hilversum, Rooms-Kath. kerk, 30 mei 1691:
  Wijgart Hendrickz Brasser.

  BEGRAAFREGISTER, Hilversum, Oud-Kath. kerk:
  Naamlijst van overledenen van voor 1719 tot 1868.
  voor 1719: Altje Claes Groen, Claes Wijgersz Brasser, Hendrick Wijgersz Brasser en Neeltje Peters Brasser, Matie Claes g.d.
 7. Teuntie Hendricks Brasser,
  Geboren ca. 1660, Oud-Katholiek, overleden na 1731.
  Gehuwd (1) te Hilversum in de Rooms-Kath. kerk op 10 mei 1682 met Jan Gerritsz Schaepherder, overleden te Hilversum voor 5 mei 1686.
  Gehuwd (2) te Hilversum in de Rooms-Kath. kerk op 5 mei 1686 met Peter Hermense Huijsman, overleden te Hilversum voor 1732.
 8. Swaentie Hendricx,
  Geboren voor 1670, vermeld als doopgetuige in 1684.

4180. Jan N.N., mogelijk Jan EBBESE,
Geboren ca. 1620, mogelijk te Hilversum.
Gehuwd met N.N.

KINDEREN:
 1. Ebbetie Jans,
  Geboren ca. 1645, mogelijk te Hilversum, vermeld als doopgetuige (1676, 1688, 1689).
  Gehuwd (1) voor 18 juni 1677 met Laureijs Jansen.
  Gehuwd (2) te Hilversum in de Rooms-Kath. kerk op 23 september 1685 met Lambert Jansen Ketel-boeter.

  TROUWREGISTER, Hilversum, Rooms-Kath. kerk, 23 september 1685:
  Lambert Jansen Ketel-boeter en Ebbetien Jans.

  DOOPGETUIGE:
  Te Hilversum in de Rooms-Kath. kerk op 18 april 1676 van Joannes, zoon van Dirck Jansen en Anna Ericks (getuige Ebbetie Jans).
  Te Hilversum in de Rooms-Kath. kerk op 13 juli 1688 van Adriana, dochter van Liwart Ariaense en Petertie Claesse (getuige Ebbetie Jans).
  Te Hilversum in de Rooms-Kath. kerk op 5 mei 1689 van Joannes, zoon van Peter van Amersfort en Anna Jans (getuige Ebbe Peters Jans).

  KINDEREN UIT HET EERSTE HUWELIJK:
  1. Joanna Laureijsdr.
   Gedoopt te Hilversum in de Rooms-Kath. kerk op 18 juni 1677.

   DOOPREGISTER, Hilversum, Rooms-Kath. kerk, 18 juni 1677:
   Joanna, pp: Laureijs Jansen, Ebbetie Jans.
   s. Annetien Henrixs.
  2. Cornelia Laurens,
   Gedoopt te Hilversum in de Rooms-Kath. kerk in oktober 1678.

   DOOPREGISTER, Hilversum, Rooms-Kath. kerk, oktober 1678:
   Cornelia, pp: Laurens Jans, Ebbetien Jans.
   s. Mattie Pieters.
  3. Joannes Lauwers,
   Gedoopt te Hilversum in de Rooms-Kath. kerk in juli 1682.

   DOOPREGISTER, Hilversum, Rooms-Kath. kerk, juli 1682:
   bapt Joannes.
   parent. Lauwert Jansen Hen...icus et Ebbetie Jans.
   patr. Neeltie Peters.
   [letterlijke text]
  4. Crijntie Lauwen,
   Gedoopt te Hilversum in de Rooms-Kath. kerk op 2 augustus 1684.

   DOOPREGISTER, Hilversum, Rooms-Kath. kerk, 2 augustus 1684:
   Crijntie, pp: Lauw Janse, Ebbetie Jans.
   s. Tijmetie Cleijne.
  KINDEREN UIT HET TWEEDE HUWELIJK:
  1. Joannes Lamberts,

   DOOPREGISTER, Hilversum, Rooms-Kath. kerk, 1 april 1686:
   Joannes, pp: Lambert Janse, Ebbetie Jans.
   s. Maritie Lamberts.
  2. Dirck Lamberts,
   Gedoopt te Hilversum in de Rooms-Kath. kerk op 14 mei 1687.

   DOOPREGISTER, Hilversum, Rooms-Kath. kerk, 14 mei 1687:
   Dirck, pp: Lambert Jans, Ebbetie Jans.
   s. Maria.
 2. Dirck Jansen, mogelijk Dirck Jan Ebbese,  zie nr. 2090.
  Geboren ca. 1650, mogelijk te Hilversum, overleden tussen 1684 en 3 november 1686, oud ca. 35 jaar.
  Gehuwd voor 1676 met Annetie Hendricx, geboren ca. 1650, vermeld als doopgetuige (1676, 1677, 1682), overleden na 1691, mogelijk te Hilversum.
 3. Annitie Jans,
  Vermeld als doopgetuige te Hilversum (1679, 1685).

  DOOPGETUIGE:
  Te Hilversum in de Rooms-Kath. kerk op 18 september 1679 van Joannes, zoon van Dirck Jansen en Annitie Hendricks.
  Te Hilversum in de Rooms-Kath. kerk op 31 juli 1685 van Dirck, zoon van Dirck Janse en Annetie Hendricks.
4182. Hendrick VEEN, ook Heijnric VEEN,
Mogelijk een zoon van Ghijsbert Henricxz Veen [nr. 8364] en N.N., geboren ca. 1610, vermeld op lijst der Koptienden te Hilversum (1651 en 1680).
Gehuwd met N.N.

KOPTIENDEN, Hilversum, 1651:
Folionr. 139, volgnr. 137 - Heijnric Veen.
Folionr. 141, volgnr. 152 - Heijnric Veen.

KOPTIENDEN, Hilversum, 1680:
Folionr. 117, volgnr. 30 - Heijnric Veen.

KINDEREN:
 1. Steven Henrixs Veen,
  Geboren ca. 1640, vermeld in de Koptienden van Hilversum (1680).
  Gehuwd ca. 1665 met Neeltie ....ks.

  KOPTIENDEN, Hilversum, 1680:
  Folionr. 157, volgnr. 254 - Steve Heijn: Veen.

  KINDEREN:
  1. Hendrickie Stephense Veen,
   Vermeld op Vormlijst Oud-Kath. kerk Hilversum (1695-1696).
   Gehuwd voor 8 augustus 1695 met Gerit Tijmens.
  2. Hendrick Stevensz Veen,
   Geboren ca. 1670, vermeld op Vormlijst Oud-Kath.kerk Hilversum (1695-1696), vermeld als erfgooier te Hilversum (1708).
   Gehuwd te Hilversum in de Rooms-Kath. kerk op 14 februari 1694 met Stijntie Willems.
  3. Geertie Stevens,
   Vermeld als doopgetuige (1693, 1694, 1695, 1696, 1698, 1699), vermeld op Vormlijst Oud-Kath.kerk Hilversum (1695-1696).
  4. Rijck Stevens Veen,
   Vermeld als erfgooier te Hilversum (1708).
   Gehuwd te Hilversum in de Rooms-Kath. kerk op 22 mei 1701 met Marritie Cornelisse Perck.
  5. Gisbert Stevens Veen,
   Gedoopt te Hilversum in de Rooms-Kath. kerk op 21 maart 1678, vermeld als erfgooier te Hilversum (1708).
   Gehuwd te Hilversum in de Rooms-Kath. kerk op 26 februari 1696 met Krijntie Lamberts.

   DOOPREGISTER, Hilversum, Rooms-Kath. kerk, 21 maart 1678:
   bapt. Gisbert, pp Steven Henrix, Neeltie ....ks, patr. Maritie Henrixs.
  6. Peter Stevensz Veen,
   Vermeld als erfgooier te Hilversum (1708).
 2. Annetie Hendricx, ook Annitie Hendrix Veen,  zie nr. 2091.
  Geboren ca. 1650, vermeld als doopgetuige (1676, 1677, 1682), overleden na 1691, mogelijk te Hilversum.
  Gehuwd (1) voor 1676 met Dirck Jansen, geboren ca. 1650, mogelijk te Hilversum, overleden tussen 1684 en 3 november 1686, oud ca. 35 jaar.
  Gehuwd (2) te Hilversum in de Rooms-Kath. kerk op 3 november 1686, herbevestigd op 12 maart 1690 met Hendrick Jacobse.
 3. Maritie Hendricks, ook Maritie Hendricks Veen,
  Vermeld als doopgetuige te Hilversum (1676-1692).
  Mogelijk gehuwd voor 1676 met Jan Dirxse.

  DOOPGETUIGE:
  Te Hilversum in de Rooms-Kath. kerk op 25 april 1676 van Margareta, dochter van Jan Dirxse en Maritien Henrixs (get. Maritien Henrixs).
  Te Hilversum in de Rooms-Kath. kerk op 10 oktober 1676 van Nicolaa, kind van Claes Wijgertse en Maritien Henrixs (get. Maritien Henrixs).
  Te Hilversum in de Rooms-Kath. kerk op 30 december 1677 van Aleijdus, dochter van Jacob Aerts en Geertie Jans (get. Maritie Henrixs).
  Te Hilversum in de Rooms-Kath. kerk op 1 januari 1678 van Elisabeth, dochter van Dirck Jansen en Annetie Hendricks (get. Maritie Henrixs).
  Te Hilversum in de Rooms-Kath. kerk op 21 maart 1678 van Gisbert, zoon van Steven Henrixs en Neeltie ........ (get. Maritie Henrixs).
  Te Hilversum in de Rooms-Kath. kerk op 14 februari 1679 van Aertie, dochter van Jacob Aertse en Geertie Jans (get. Maria Hendrix).
  Te Hilversum in de Rooms-Kath. kerk op 25 augustus 1679 van Johannes, zoon van Jan Jansen en Fijtie ...... (get. Maria Hendrics).
  Te Hilversum in de Rooms-Kath. kerk op 7 november 1679 van Hendrick, zoon van Roele Weijgerse en Jannitie Hendr..... (get. Maritie Hendrics).
  Te Hilversum in de Rooms-Kath. kerk op 21 juni 1682 van Hendricus, zoon van Dirck Jansen en Annitie Hendricxs (get. Maritie Hendrix).
  Te Hilversum in de Rooms-Kath. kerk op 26 februari 1683 van Gerard, zoon van Jan Gerritse Schaepherder en Teuntie Hendricx (get. Maria Hendricx).
  Te Hilversum in de Rooms-Kath. kerk op 17 oktober 1685 van Lijsbeth, dochter van Jan Dircx en Maritie Hendricx (get. Maritie Hendricx).
  Te Hilversum in de Rooms-Kath. kerk op 25 juli 1687 van Hendrick, zoon van Wijgart Hendricx en Aeltie Claes Groen (get. Maria Hendricx).
  Te Hilversum in de Rooms-Kath. kerk in augustus 1688 van Henricus, zoon van Wijgart Hendrickse en Aeltie Claes Groen (get. Maertie Hendrickse).
  Te Hilversum in de Rooms-Kath. kerk op 18 februari 1689 van Joannes, zoon van Cornelis Jansse en Weijmtie Willems (get. Merretie Hendrix).
  Te Hilversum in de Rooms-Kath. kerk op 23 juli 1689 van Geertie, dochter van Cornelis Jansse en Geertie Jan Schipper (get. Mari Hendricks).
  Te Hilversum in de Rooms-Kath. kerk op 31 pktober 1691 van Weijgaert, zoon van Dirck Weijgaerts en Weijmtie Peters (get. Meritie Hendricks).
  Te Hilversum in de Rooms-Kath. kerk op 20 februari 1692 van Stephanus, zoon van Hendrick Jacobs en Annitie Hendricks Veen (get. Marritien Hendricks Veen).
4210. Jan VAN TOORN,
Geboren ca. 1640, overleden voor 24 oktober 1696.
Mogelijk gehuwd met Emmetje Jansen OUWENS.

TROUWFICHES, Amersfoort, schout en schepenen, 1542-1811:
Gecheckt op Jansen, Ouwens en Toorn.

4211. Emmetje Jansen OUWENS. [Filiatie niet bewezen]
Dochter van Jan Everts [Ouwens] [nr. 8422] en van Jannetje Everts [nr. 8423], geboren ca. 1641, vermeld als lidmaat Geref. kerk in Scherpenzeel (1657, 1658), overleden te Scherpenzeel op 3 maart 1680.

KINDEREN:
[Ge-checkt: niet gedoopt te Amersfoort, Oud-Kath. parochie 't Zand, 1659-1680]

 1. Jan Jansz van Tooren,
  Geboren te Amersfoort v. 1676.
  Gehuwd te Hilversum in de Rooms-Kath. kerk op 24 januari 1694 met Neeltje Willems, geboren ca. 1670, vermeld als doopgetuige in 1729, 1731 en 1732.

  TROUWREGISTER, Hilversum, Rooms-Kath. kerk, 24 januari 1694:
  Jan Jansen van Tooren ex Amersfort en Neeltie Willems.

  DOOPGETUIGE (Neeltje Willems):
  Te Hilversum in de Oud-Kath. kerk op 29 maart 1729 van Liesbeth, dochter van Gerret Woutersen en Judith Jans van Tooren.
  Te Hilversum in de Oud-Kath. kerk op 6 januari 1731 van Trijntie, dochter van Gerret Wouterse en Judith Jans van Tooren.
  Te Hilversum in de Oud-Kath. kerk op 27 december 1732 van Petrus, zoon van Gerret de Weij en Judith Jans.

  KINDEREN:
  1. Joannes Jansz,
   Gedoopt te Hilversum in de Rooms-Kath. kerk op 10 maart 1694, overleden voor 23 juli 1702.

   DOOPREGISTER, Hilversum, Rooms-Kath. kerk, 10 maart 1694:
   Joannes, zoon van Jan Janse en Neeltie Willems.
   Getuige Aeltie Claesse Kas in de naem van Maria Janse van Toren.
  2. Willem Jansz van Toorn,
   Gedoopt te Eemnes in de Rooms-Kath. kerk op 15 mei 1695.

   DOOPREGISTER, Eemnes, Rooms-Kath. kerk, 15 Maii 1695:
   Infans Willem.
   mater Neeltie Willems.
   pater Jan Janse van Toorn.
   matri: Wijmpie Willems.
  3. Judith Jans van Tooren,
   Geboren ca. 1696, overleden te Hilversum op 18 februari 1754, oud ca. 57 jaar.
   Gehuwd voor 1719 (niet te Hilversum in de Oud-Kath. kerk) met Gerret Wouterse de Weij.

   OPMERKING: Judith niet gedoopt te Hilversum in de Oud-kath. kerk of de Geref. kerk.
   Evenmin gehuwd te Hilversum in de Oud-Kath. kerk.
   Kinderen gedoopt te Hilversum in de Oud-Kath. kerk 1719-1735.
   Op 7 november 1738 wordt buitenechtelijk een dochter gedoopt van Judith Jans, die zegt bezwangerd te zijn geraakt door Pieter van den Berg.

   OVERLIJDENSREGISTER, Hilversum, Oud-Kath. kerk, 18 februari 1754:
   Judite Jans van Toore.
  4. Petertie Jans van Toren,
   Gedoopt te Hilversum in de Rooms-Kath. kerk in december 1700.

   DOOPREGISTER, Hilversum, Rooms-Kath. kerk, december 1700:
   Petertie, dochter van Jan Jansen van Toren en Neeltie Willems.
   Getuigen Jannitie Peters en Neeltie Peters.
  5. Joannes Jansz van Tooren,
   Gedoopt te Hilversum in de Oud-Kath. kerk op 23 juli 1702.

   DOOPREGISTER, Hilversum, Oud-Kath. kerk, 23 juli 1702:
   Joannes, zoon van Jan van Tooren en Neeltie Willems.
   Getuige Maria van Tooren.
  6. Antonius Jansz van Tooren, tweeling,
   Gedoopt te Hilversum in de Oud-Kath. kerk op 12 december 1704.

   DOOPREGISTER, Hilversum, Oud-Kath. kerk, 12 december 1704:
   Antonius, zoon van Jan van Tooren en Neeltje Willems.
   Getuige Weijmtje Willems.
  7. Timotheus Jansz van Tooren, tweeling,
   Gedoopt te Hilversum in de Oud-Kath. kerk op 12 december 1704.

   DOOPREGISTER, Hilversum, Oud-Kath. kerk, 12 december 1704:
   Timotheus, zoon van Jan van Tooren en Neeltje Willems.
   Getuige Mari van Tooren.
  8. Neeltje van Toren,
   Overleden te Hilversum op 6 november 1755.

   OVERLIJDENSREGISTER, Hilversum, Oud-Kath. kerk, 6 november 1755:
   Neeltje van Toren.
 2. Barbara Jans van Toorn,  zie nr. 2105.
  Geboren voor 1679, overleden te Amersfoort, begraven aldaar op 27 september 1727, oud ca. 57 jaar.
  Gehuwd (1) te Amersfoort voor schout en schepenen op 24 oktober 1696 met Jan Jansz, afkomstig van 't Reenseveen (Veenendaal), ook genaamd Jan Jansen Blondij, geboren ca. 1665, overleden voor 21 maart 1707, waarschijnlijk te Amersfoort, eerder gehuwd met Woutertje Henricx, overleden voor 6 oktober 1696.
  Gehuwd (2) te Amersfoort in de Geref. kerk op 12 april 1707, ondertrouw op 25 maart met Pieter de Voor, ook Devoir, geboren te Amsterdam, van beroep lakenkoper, woont in 1722 aan de Langestraat in Amersfoort, begraven te Amersfoort op 13 juni 1724.
 3. Maria Jans van Toorn,
  Geboren voor 1679.
  Gehuwd te Hilversum in de Rooms-Kath. kerk op 24 juni 1696, ondertrouw te Amersfoort voor schout en schepenen op 25 mei 1696 met Bastiaan Petersz Kas, ook Bastiaen Petersz Groen, wonende tot Hilversum, eerder weduwenaar van Henrickje Jans Schipper.
  Bastiaan was eerder gehuwd zonder dispensatie te Hilversum in de Rooms-Kath. kerk op 8 oktober 1684 met Hendrickie Jans Schipper, waarna op 10 december 1690 met dispensatie herbevestiging van dit huwelijk plaats vond.

  TROUWREGISTER, Hilversum, Rooms-Kath. kerk, 8 oktober 1684:
  Bastiaen Peterse en Hendrickie Jans.

  TROUWREGISTER, Hilversum, Rooms-Kath. kerk, 10 december 1690:
  Bastiaen Peterse Kas (na gecregen dispensatie in 4to consang. gradu. Dese sijn int jaer 1684 8e Xber getrout sonder dispensatie) en Hendrickie Jans Schipper.

  TROUWREGISTER, Amersfoort, Gerecht, 25 mei 1696:
  Compareerde Bastiaan Petersz Groen, weduwnaar van Henrickje Jans Schipper, wonende tot Hilversum T:B:,
  Ende Maria Jans van Toorn, j:D: wonende alhier, T:B:, geasst met Judith Jans, wed: van Willem Gerritsz Diephout haer Moeije,
  Ende versochten .... die geconsenteert sijn, mits dat tot Hilversum voors. ge... proclamatien laten gaen, daar van wettel: betoog inbrengen.
  den 9de Junij gebode ende attestatie gez.

  TROUWREGISTER, Hilversum, Rooms-Kath. kerk, 24 juni 1696:
  Bastiaen Petersse Kas en Maria Jans van Tooren.

  DOOPGETUIGE:
  Te Hilversum in de Oud-Kath. kerk op 23 juli 1702 van Joannes, zoon van Jan van Tooren en Neeltie Willems.
  Te Hilversum in de Oud-Kath. kerk op 12 december 1704 van Timotheus, zoon van Jan van Tooren en Neeltje Willems.

  KINDEREN:
  1. Petrus Bastiaensz Kas,
   Gedoopt te Hilversum in de Rooms-Kath. kerk op 5 juli 1699.

   DOOPREGISTER, Hilversum, Rooms-Kath. kerk, 5 juli 1699:
   Petrus, zoon van Bastiaen Peterse Kas en Maria Jans van Toren.
   Getuige Hendrickie Peterse Kas.
  2. Lambertie Bastiaens Kas,
   Gedoopt te Hilversum in de Oud-Kath. kerk op 30 januari 1701.

   DOOPREGISTER, Hilversum, Oud-Kath. kerk, 30 januari 1701:
   Lambertie, dochter van Bastiaen Petersz Kas en Maria van Tooren.
   Getuige Haesie Peters.
  3. Jan Bastiaensz Kas,
   Gedoopt te Hilversum in de Oud-Kath. kerk op 10 september 1707.

   DOOPREGISTER, Hilversum, Oud-Kath. kerk, 10 september 1707:
   Jan, zoon van Bastiaen Petersen Kas en Marij van Toorn,
   Getuige Marie Claes g:d:
 4. Jannitje Jans ten Toorn, ook van Toorn,
  Geboren ca. 1680.
  Gehuwd te Amersfoort in de Oud-Kath. kerk 't Zand op 25 januari 1708, ondertrouw voor schout en schepenen aldaar op 7 januari met Johannes van Urdingen, zoon van Jan van Urdingen, kleermaker.

  TROUWAFKONDIGING, Amersfoort, Schout en schepenen, 7 januari 1708:
  Compr: Johannes van Urdingen j:m: T.B: geasst. met Jan van Urdingen, kleermaker, Sijn vader, En Jannitje Jans ten Toorn, meerderjarige dochter T.B: Ende versochten sij.
  den 25de getroud.

  TROUWREGISTER, Amersfoort, Oud-Kath. kerk 't Zand, 25 januari 1708:
  Jan Dirkse met Jannitie Jans.
  Getuijge Anna Lammers en Maritie.

  OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, Transportregisters, Amersfoort, 14 september 1725:
  Onderpand: Huis, hof en hofstede in de Langestraat.
  Leningnemer: Jan van Urdingen en zijn vrouw Jannetje Jans van Toorn, burgers.
  Leninggever: Elisabeth Foyert, meerderjarige dochter, burger.
  Lening: 799 gulden en 15 stuiver.
  belending 1: Nicolaas van Bogerijen.
  belending 2: Evert Drakenburgh.
  Opmerking: doorgehaald en geroyeerd 16 juni 1768.

  OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, Transportregisters, Amersfoort, 11 mei 1726:
  Huis, hof en hofstede in de Hellestraat te Amersfoort.
  Verkopende partij: Hendrikje Jacobs Cabout, weduwe van Hendrik Janssen van Oldenzeel, tevens Albert Cusak, meesterglazenmaker en zijn vrouw Dirkje Adriaans Landmater.
  Kopende partij: Jan van Urdingen, meester-kleermaker en zijn vrouw Jannitje Jans van Toorn.
  Aktedatum: 11 mei 1726.
  Belendingen: aan de ene zijde juffrouwen van Deurn.

  OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, Transportregisters, Amersfoort, 11 mei 1726:
  Huis, hof en hofstede in de Hellestraat, bewoond door Jan Cardoes de oude.
  Verkopende partij: Jan van Urdingen, meester-kleermaker en zijn vrouw Jannitje van Toorn, burgers.
  Kopende partij: Hendrik van Houthorst en zijn vrouw Jacomina Cok, burgers.
  Aktedatum: 11 mei 1726.
  Belendingen: juffrouwen Sara en Geertruijd van Deurn.

  OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, Transportregisters, Amersfoort, 31 mei 1728:
  Huis, hof en hofstede aan de Langestraat.
  Verkopende partij: Joost Baak, meester koperslager, en zijn vrouw Jannitje Blonde, burgers, en deze Joost Baak, als gevolmachtigde van Jan Croonenburg en zijn vrouw Weijntje Baak.
  Kopende partij: Nicolaas Hagen, burger.
  belending 1: Wolphert de Karman.
  belending 2: de weduwe van Carel Gabrij.
  Opmerking: zullende het resterende 1/3 part ter somme van 140 gulden ten behoeve van de onmondige kinderen van Jan Blonde, in de voorzegde huis blijven staan.
  En heeft voorzegde Hagen aan de kooppenningen ook gecost sodanige 300 gulden als ten behoeve van Philippus verhagen daarin gevestigd staat.

  OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, Transportregisters, Amersfoort, 31 mei 1728:
  Huis, hof en hofstede.
  Verkopende partij: Nicolaas Hagen en zijn vrouw Reijertje van de Pol, borgers.
  Kopende partij: Jan van Urdingen, borger.
  belending 1: Wulphert de Karman.
  belending 2: de weduwe van Carel Gabrij.

  OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, Transportregisters, Amersfoort, 1 december 1728:
  Huis, hof en hofstede aan de Langestraat, strekkende voor van de voorzegde straat tot achter aan de hof van mr. Alard Pannekoek.
  Verkoper: Leendert Nicasius, mr. timmerman.
  Koper: Jan van Urdingen en zijn vrouw Jannetje van Toorn, burger.
  belending 1: Hendrikus de Hoog.
  belending 2: het huis "de Engel".

  KINDEREN:
  1. Hendrikje Jans van Neuringe,
   Gedoopt te Amersfoort in de Oud-Kath. kerk 't Zand op 26 september 1708, overleden voor 16 maart 1712.

   DOOPREGISTER, Amersfoort, Oud-Kath. kerk 't Zand, 26 september 1708:
   Hendrikje dogter van Jan Janze van Neuringe, en Jannetie Jans van Toorn.
   Meter Maria van Neuring.
  2. Joanna Jans van Neuringe,
   Gedoopt te Amersfoort in de Oud-Kath. kerk 't Zand op 17 januari 1710.

   DOOPREGISTER, Amersfoort, Oud-Kath. kerk 't Zand, 17 januari 1710:
   Joanna dogter van Jan van Neuringe en Jannetie.
   Meter Bartha Rôrus.
  3. Hendrikje Jans van Neuringe,
   Gedoopt te Amersfoort in de Oud-Kath. kerk 't Zand op 16 maart 1712.

   DOOPREGISTER, Amersfoort, Oud-Kath. kerk 't Zand, 16 maart 1712:
   Hendrikje dogter van Jan van Neuringe, en Jannetie Jans.
   Meter Maria van Neuring.
  4. Joannes Jansz van Neuringe,
   Gedoopt te Amersfoort in de Oud-Kath. kerk 't Zand op 28 april 1714.

   DOOPREGISTER, Amersfoort, Oud-Kath. kerk 't Zand, 28 april 1714:
   Joannes soon van Joannes van Neuringe, en Jannetie Jans.
   Meter Barthra.
  5. Barbara Jans van Neuring,
   Gedoopt te Amersfoort in de Oud-Kath. kerk 't Zand op 30 november 1715.

   DOOPREGISTER, Amersfoort, Oud-Kath. kerk 't Zand, 30 november 1715:
   Barbara dogter van Jan van Neuring en Jannetie.
   Meter Barthra Rochus.
  6. Judit Jans van Neuringe,
   Gedoopt te Amersfoort in de Oud-Kath. kerk 't Zand op 24 november 1716.

   DOOPREGISTER, Amersfoort, Oud-Kath. kerk 't Zand, 24 november 1716:
   Judit Soon [?] van Jan Janze v. Neuringe en Jannetie Jans.
  7. Petrus Jansz Vanutdingen,
   Gedoopt te Amersfoort in de Oud-Kath. kerk 't Zand op 27 juni 1718.

   DOOPREGISTER, Amersfoort, Oud-Kath. kerk 't Zand, 27 juni 1718:
   Petrus Zoon van Jan Vanutdingen en Jannetie Jansen.
   Meeter Garetie Ardaes.
4240. Jan VAN WALBORGH,
Geboren ca. 1605, mogelijk te Bergen op Zoom.
Gehuwd met N.N.

KINDEREN:
 1. Anneken van Walborgh,
  Geboren ca. 1625, mogelijk te Bergen op Zoom, vermeld als doopgetuige in 1664, 1669.
  Gehuwd voor 1650 met Maerten Cornelissen.

  DOOPGETUIGE:
  Te Bergen op Zoom in de Geref. kerk op 29 april 1664 van Floris, zoon van Rombout Lievensz en Catelijn Louris (getuigen Floris Brouwers, Cornelia Brouwers, Anna van Walborgh en Hendrick Thomas).
  Te Bergen op Zoom in de Geref. kerk op 28 juli 1669 van Johannis, zoon van Jan Janssen en Engeltjen Pieters (getuigen Harman Janssen en Annetjen Jans).

  KIND:
  1. Cornelis Maertensz,
   Gedoopt te Bergen op Zoom in de Geref. kerk op 14 november 1649.

   DOOPREGISTER, Bergen op Zoom, Geref. kerk, 14 november 1649:
   V. Maerten Cornelissen, M. Anneken van Walborgh, k. Cornelis.
   g. Christian Adriaentsen Gerrits, Zara Cornelis.
 2. Maetgen van Walborgh,
  Geboren voor 1640.
  Gehuwd voor 1659 met Jan Willemsz.

  KIND:
  1. Jan Willemsen,
   Gedoopt te Bergen op Zoom in de Geref. kerk op 26 februari 1659.

   DOOPREGISTER, Bergen op Zoom, Geref. kerk, 26 februari 1659:
   V. Jan Willemsen, M. Maetgen Walborgh, K. Jan.
   g. ...llus.
 3. Jan Jansen van Walborgh,  zie nr. 2120.
  Geboren ca. 1640, vermeld als doopgetuige in Bergen op Zoom (1663), van beroep soldaat onder kapitein Leigniet (1668), woont in 1689 te Bergen op Zoom.
  Gehuwd te Grave op 19 oktober 1668, ondertrouw aldaar in de Geref. kerk op 26 september 1668 met Engel Pieters van Doren, geboren te Grave ca. 1645.
 4. Cornelia Walburgh,
  Vermeld als doopgetuige in 1672.

  DOOPGETUIGE:
  Te Bergen op Zoom in de Geref. kerk op 7 juni 1672 van Pieter, zoon van Jan van Walburgh en Engeltje van Walburg (getuigen Aerdt Hermanssen, Cornelia Walburgh, Elisabeth Janssen).
4248. Martinus VAN ELSWIJCK,
Zoon van Gerardus Pietersz van Elswijk [nr. 8496] en Jacoba Heijmerici [nr. 8497], gedoopt te Dinther in de Rooms-Kath. kerk op 29 maart 1626.
Gehuwd met Maria N.N.

DOOPREGISTER, Dinther, Rooms-Kath. kerk, 29 maart 1626:
Getuigen Judich, weduwe van Martinus, Sophia Rutten van Elswijck en Nicolaas van Elswijck.

[bron: genealogie Gerit van Elswijck, op internet]

4249. Maria N.N.
Geboren ca. 1630.

KINDEREN:
 1. Lambertus van Elswijck,  zie nr. 2124.
  Geboren ca. 1654, woont te Schijndel.
  Gehuwd (1) te Dinther in de Rooms-Kath. kerk op 12 oktober 1682 met Johanna Peters.
  Gehuwd (2) te Dinther in de Rooms-Kath. kerk op 21 oktober 1695 met Maria Cornelis, wonende te Nistelrode (1695).
 2. Petrus van Elswijck, ook Peter Martens,
  Geboren ca. 1656, verhuurt onroerend goed in 1711.
  Gehuwd te Dinther in de Rooms-Kath. kerk op 14 februari 1683 met Anna Leonardi, ook Anneke Leenders.

  TROUWREGISTER, Dinther, Rooms-Kath. kerk, 14 februari 1683:
  Getuigen Leonardus Gielens en Gerardus Lamberti.

  OUD-RECHTERLIJK ACHIEF, Dinther, 25 mei 1711:
  Peter Martens van Elswijck verhuurt een huis, hof en aangelag in de Heijlaren aan Peter Arts van Gogh.
  [bron: RAD inv. 74, fol. 46]

  TESTAMENT, Dinther, 26 mei 1711:
  Anneken Leenders, gehuwd met Peeter Martens van Elswijck.
  [bron: Dinther, inv. 74, nr. 7603, p. 46v]
 3. Theodorus van Elswijck, ook Dirk van Elswijck,
  Geboren te Dinther, gedoopt te Berlicum in de Rooms-Kath. kerk op 11 januari 1658, overleden te Heeswijk op 26 november 1736, oud 78 jaren, begraven te Heeswijk op 30 november 1736.
  Mogelijk gehuwd met Willemken N.N.

  DOOPREGISTER, Berlicum, Rooms-Kath. kerk, 11 januari 1658:
  Getuigen Adriani Henrici Wilhelmi en Hubertus Petri Wilhelmi van Elswijck.

  DOOPGETUIGE:
  Te Dinter in de Rooms-Kath. kerk op 2 januari 1703 van Henricus, zoon van Lambertus Martensz van Elswijck en Maria Cornelis (mede getuige Wilhelmina Cornelii).

  GELOFTE:
  Dirk Martens van Elswijck bekent schuldig te zijn aan het corpus van Heeswijk een som van 61 gulden 15 stuivers.
  [bron: Heeswijk, inv. 9, nr. 7613, p. 082]

  KIND:
  1. Martinus van Elswijck, ook Maarten Dirks,
   Geboren in 1695, begraven te Heeswijk op 30 december 1729, oud 34 jaren.
   Gehuwd te Heeswijk in de Rooms-Kath. kerk op 19 februari 1719 met zijn achternicht Gertrude Janssen Bunthof, geboren ca. 1695, begraven te Heeswijk op 23 augustus 1740, oud ca. 45 jaren.
[bron: genealogie Gerit van Elswijck, op internet]
4252. Joannes Hendricx [VAN DEURSEN],
Zoon van Henricus [van Deursen] [nr. 8504] en van N.N., geboren ca. 1630, mogelijk te Erp, overleden aldaar op 10 juli 1683, oud ca. 53 jaren.
Gehuwd ca. 1654 met Maria [N.N.].

KINDEREN:
 1. Henricus van Deursen,
  Gedoopt te Erp in de Rooms-Kath. kerk op 26 augustus 1655, overleden voor 10 augustus 1660.

  DOOPREGISTER, Erp, Rooms-Kath. kerk, 26 augustus 1655:
  Getuigen Godefridus Henrici Arnoldi et Margarita Henrici.
 2. Johannes Joannes Hendricx van Deursen,  zie nr. 2126.
  Gedoopt te Erp in de Rooms-Kath. kerk op 4 februari 1658.
  Gehuwd (1) te Erp op 11 februari 1689 met Maria Thijssen Willems, geboren ca. 1660, overleden te Erp in 1694/95, oud ca. 34 jaren.
  Gehuwd (2) te Veghel op 22 januari 1696 met Eertje Thomassen, geboren te Erp ca. 1670, gedoopt te Veghel in de Geref. kerk, begraven te Erp op 31 december 1715, oud ca. 45 jaren.
 3. Catharina van Deursen,
  Gedoopt te Erp in de Rooms-Kath. kerk op 12 oktober 1659.

  DOOPREGISTER, Erp, Rooms-Kath. kerk, 12 oktober 1659:
  Getuigen Henricus Gerrits et Catelijn Henrici van Deursen.
 4. Henricus van Deursen,
  Gedoopt te Erp in de Rooms-Kath. kerk op 10 augustus 1660.

  DOOPREGISTER, Erp, Rooms-Kath. kerk, 10 augustus 1660:
  Getuigen Aldert Lamberti et Atken [?] van Deursen.
 5. Maria van Deursen,
  Gedoopt te Erp in de Rooms-Kath. kerk op 18 januari 1663.

  DOOPREGISTER, Erp, Rooms-Kath. kerk, 18 januari 1663:
  Getuigen Joost Goyaarts et ........ Henrici.
 6. Godefrida van Deursen,
  Gedoopt te Erp in de Rooms-Kath. kerk op 13 oktober 1664.

  DOOPREGISTER, Erp, Rooms-Kath. kerk, 13 oktober 1664:
  Getuigen Aelbertus Godefridi et Catharina ........
 7. Levius Joannis van Deursen, ook Leunis van Deursen,
  Gedoopt te Erp in de Rooms-Kath. kerk op 17 augustus 1667, woont op de Morsehoef te Erp, begraven te Erp op 28 oktober 1715, oud 48 jaren.
  Gehuwd ca. 1689 met Jenneke Tielen (van Nunen), geboren ca. 1670, begraven te Erp op 18 april 1752, oud ca. 81 jaren.

  DOOPREGISTER, Erp, Rooms-Kath. kerk, 17 augustus 1667:
  Getuigen Jois Godefridi et Henr.... Henricus van Deursen.

  KINDEREN:
  1. Maria van Deursen,
   Gedoopt te Erp in de Rooms-Kath. kerk op 13 oktober 1690, overleden voor 4 februari 1693.
  2. Petrus van Deursen,
   Gedoopt te Erp in de Rooms-Kath. kerk op 2 februari 1692. Gehuwd voor 1726 met Johanna Geerts van Leeuwen, dochter van Geerit Thomasse van Leeuwen.
  3. Maria van Deursen,
   Gedoopt te Erp in de Rooms-Kath. kerk op 4 februari 1693.
  4. Tielen Leunis van Deursen,
   Gedoopt te Erp in de Rooms-Kath. kerk op 4 december 1695.
  5. Joanna van Deursen,
   Gedoopt te Erp in de Rooms-Kath. kerk op25 juli 1697.
  6. Henricus van Deursen,
   Gedoopt te Erp in de Rooms-Kath. kerk op 27 februari 1699.
  7. Maria Leunissen van Deursen,
   Gedoopt te Erp in de Rooms-Kath. kerk op 29 december 1701, begraven te Erp op 29 junu 1745, oud 43 jaren.
  8. Joannes van Deursen,
   Gedoopt te Erp in de Rooms-Kath. kerk op 23 november 1702, overleden voor 27 februari 1704.
  9. Joannes van Deursen,
   Gedoopt te Erp in de Rooms-Kath. kerk op 27 februari 1704, overleden voor 28 maart 1706.
  10. Joannes Leunis van Deursen,
   Gedoopt te Erp in de Rooms-Kath. kerk op 28 maart 1706, overleden voor 17 maart 1772.
   Gehuwd te Erp op 19 januari 1748, ondertrouw aldaar op 30 december 1747 met Henrica Roeffen Middegael, geboren te Dinther ca. 1720, overleden voor 1795.
   Henrica huwde (2) te Erp in de Rooms-Kath. kerk op 17 maart 1772 met Joseph van Esch, gedoopt te Deurne in de Rooms-Kath. kerk op 9 december 1736, woonde ca. 1795 te Erp.
  11. Anna van Deursen,
   Gedoopt te Erp in de Rooms-Kath. kerk op 29 september 1709.

4280. Jacob Cornelisz BORST,
Geboren ca. 1600, woont in 1623 te Kudelstaart.
Gehuwd voor 1623 met Maritgen N.N.

HOOFDGELD, Kudelstaart, 1623:
Jacob Cornelisz Borst ende Maritgen sijn Huijsvrouwe - 2 hoofden.

4281. Maritgen N.N.,
Geboren ca. 1600, woont in 1623 te Kudelstaart.

KINDEREN VAN JACOB CORNELISZ BORST EN MARITGEN:
 1. Duifje Jacobs Borst,
  Geboren ca. 1635, overleden te Aalsmeer voor 1691.
  Gehuwd met Sijmen IJsbrandts, overleden na 1691.
 2. Claas Jacobsz Borst,  zie nr. 2140.
  Geboren ca. 1645, mogelijk te Aalsmeer of Kudelstaart, Geref. lidmaat, overleden te Aalsmeer na 1691.
  Gehuwd met Jannitje Willems, geboren ca. 1645, Geref. lidmaat, overleden te Aalsmeer op 14 maart 1725, oud ca. 80 jaar.
4288. Gerrit BOUTSEN, zie nr. 4160.
Geboren ca. 1635, mogelijk te Eemnes.
Gehuwd ca. 1660 met N.N.

4292. Claes Lambertsz Lubbertsz DE JONG, zie nr. 4164.
Geboren ca. 1630, mogelijk te Hilversum, Oud-Katholiek, overleden na 1696.
Gehuwd met Tijmitie N.N.

4293. Tijmitie N.N., zie nr. 4165.
Geboren ca. 1635, mogelijk te Hilversum.

4294. Jan ELTEN, ook Jan AELTENSZ, zie nr. 4166.
Geboren ca. 1625, mogelijk te Hilversum, Oud-Katholiek, overleden na 1695.
Gehuwd, mogelijk met Geertruijt, ook genoemd Gertrudis.

4352. Claes VRERICKSZ,
Zoon van Vrerick Jacob Gerritsz [nr. 8704] en van Griete Claesdr [nr. 8705], geboren te Aalsmeer ca. 1600, overleden voor 6 januari 1679.
Gehuwd (1) ca. 1625 met Annetgen Jans BUIJSER, overleden voor 1639.
Gehuwd (2) met N.N., overleden voor 1672.

KOHIER VAN DE 200e PENNING VAN RIJNLAND, Aalsmeer, 1623:
[Niet vermeld]

4353. Annetgen Jans BUIJSER,
Dochter van Jan Cornelisz Buijser [nr. 8706] en van N.N., geboren ca. 1600, Doopsgezind, overleden voor 1639.

KINDEREN VAN CLAES VRERICKSZ EN ANNETGEN JANS BUIJSER:
 1. Jan Claesz Vrericksz, ook wel genaamd Jan Klaasz Buijser,
  Geboren ca. 1625.
 2. Ouwe Jacob Claesz Vrericksz,
  Geboren ca. 1628.
  Gehuwd met N.N.
 3. Cornelis Klaasz Vreeksz,  zie nr. 2176.
  Geboren te Aalsmeer ca. 1629, overleden na 1673.
  Gehuwd ca. 1652 met een dochter van Pieter Dirks Ghijs, geboren te Aalsmeer ca. 1629.
 4. Vreeck Claesz Vreeken,
  Geboren ca. 1632, overleden ca. 1693, oud ca. 61 jaar.
  Gehuwd met Trijntje Gerrits.
 5. Greijtgen Claes Vrericks,
  Geboren ca. 1635, overleden voor 1668.
  Gehuwd met Dirck Cornelisz Florisz, geboren ca. 1628, overleden voor 1695, zoon van Cornelis Florisz en Grietgen Cornelis.
KINDEREN VAN CLAES VRERICKSZ EN N.N.:
 1. Dirck Claesz Vrericksz,
  Geboren ca. 1640, overleden na 1682.
 2. Jonge Jacob Claesz Vrericksz,
  Geboren ca. 1645, overleden ca. 1714., oud ca. 69 jaar.
  Gehuwd met Leentgen Willems Mantgens, overleden ca. 1694, dochter van Willem Jansz Mantgens en Brechgen Pieters.
 3. Lijsbet Claes Vrericksz,
  Geboren ca. 1647.
  Gehuwd met Jewit Maertensz.
 4. Antgen Claes Vrericksz,
  Geboren ca. 1649, overleden na 1682.
  Gehuwd met Jan Pouwelsz Eveleens, geboren ca. 1649, overleden te Aalsmeer op 13 mei 1725, zoon van Pouwel Willemsz Eveleens en Marrijtgen Jans Pijeten.
 5. Geertgen Claes Vrericksz,
  Geboren ca. 1655, overleden na 1734.
  Gehuwd ca. 1680 met Baard Willemsz, geboren ca. 1653, zoon van Willem Cornelis Dircksz en Marijtgen Jacobs.
4354. Pieter Dirksz GHIJSZ, ook bekend als "Pieter Dircxsz allemaal BEEN" en als Pieter Dircxsz GEUS, [4354 = 4476].
Zoon van Dirck Ghijsz [nr. 8708], geboren te Aalsmeer ca. 1600, woonde in het Oosteinde (1623), overleden te Aalsmeer ca. 1664, oud ca. 64 jaar.
Gehuwd ca. 1628 met Jannetje JANS.

KOHIER VAN DE 200e PENNING VAN RIJNLAND, AALSMEER, 1623:
Oosteynde:
Dirc Geusen de jonge, Y 50.
Willem Dircsz Geusen, Y 10.
Pieter Dircsz Geusen, Y 10.

4355. Jannetje JANS, [4355 = 4477].
Geboren ca. 1600.

KINDEREN VAN PIETER DIRKSZ GHIJS EN JANNETJE JANS:
 1. "Dochter" Pieter Dirks Ghijs,  zie nr. 2177.
  Geboren te Aalsmeer ca. 1629.
  Gehuwd ca. 1652 met Cornelis Klaas Vreeksz, geboren te Aalsmeer ca. 1629, overleden na 1673.
 2. Ghijs Pietersz Been,  zie nr. 2238.
  Geboren te Aalsmeer ca. 1631, Doopsgezind, woont aan de Uiterweg (1674), overleden na 1697.
  Gehuwd ca. 1655 met Trijntgen Willem Neelfloren, geboren te Aalsmeer ca. 1634.
 3. Oude Jan Pietersz Been,
  Geboren ca. 1635.
  Gehuwd met Claertgen Cornelis Slops, overleden voor 19 maart 1692, dochter van Cornelis Claesz Slopschoe en Trijntje Cornelis.
 4. Jannetje Pieters Been,
  Geboren ca. 1637.
  Gehuwd met Floris Gerrit Baards Mors, geboren ca. 1638, overleden na 1674, zoon van Gerrit Baert Neelfloren en Aechgen Flooren.
 5. Neeltje Pieters Been,
  Geboren ca. 1639, Doopsgezind Oude Vriezen, overleden te Aalsmeer na 20 november 1725.
  Gehuwd met Dirck Cornelisz Slops, geboren ca. 1640, woont in de Linckerhorn onder Aalsmeer, zoon van Cornelis Claesz Slopschoe en Trijntje Cornelis.
 6. Jonge Jan Pietersz Been,
  Geboren ca. 1641, overleden te Aalsmeer op 16 november 1719, oud ca. 78 jaar.
  Gehuwd met Ouwe Marritje Jacobs, geboren ca. 1640, overleden te Aalsmeer op 29 april 1725, oud ca. 85 jaar, dochter van Jacob Maerten Jaepfloren en Annitgen Gerrits Baert Allertsz.
 7. Willem Pietersz Been,
  Geboren ca. 1645.

  OUD NOTARIEEL ARCHIEF, Aalsmeer:
  "van God besocht en sijn gesonde lede niet en heeft".
4366. Jan Jansz JANBROER, ook genoemd Jan Jansz SCHOUTJANNEN,
Zoon van Jan Jansz Jan Broer [nr. 8732] en van N.N., geboren ca. 1580, mogelijk te Kalslagen, Gereformeerd, Schepen van Kalslagen in 1627.
Gehuwd ca. 1610 met Anna LOURISDOCHTER.

KOHIER van de 200e penning van Rijnland, 1623, in Aalsmeer, Kalslagen, Leimuiden, Vriesekoop, Rijnsaterwoude of Kudelstaart:
Niet vermeld.

CALSLAGEN IN FUNCTIES EN BEROEPEN (1400-1810):
Schepen:
Jan Jansz Schoutjannen [Schouten 1 II a], 1627.
[bron: hertaalde akten uit het Aalsmeers Archief en in het Noord-Hollands Archief door mev. Suze van Zijverden-van Reeuwijk]

OPMERKING:
De familie Schoutjannen komt veel voor in de omgeving van Leimuiden, Kalslagen en Aalsmeer. Zij hielden zich vooral bezig met de veenderij en met het transport van turf, groente en fruit naar de zich snel uitbreidende steden in de omgeving.
Veel Schoutjannen konden als bemiddeld beschouwd worden.

4367. Anna LOURISDOCHTER,
Geboren ca. 1585.

KINDEREN VAN JAN JANSZ JANBROER EN ANNA LOURISDOCHTER:
 1. Jan Jansz Schoutjannen,
  Geboren ca. 1615.
 2. Louris Jansz Schoutjannen,
  Geboren ca. 1617.
 3. Maritgen Jans Schoutjannen,
  Geboren ca. 1619.
 4. Grietgen Jans Schoutjannen,
  Geboren ca. 1621.
 5. Hillegond Jans Schoutjannen,
  Geboren ca. 1623.
  Gehuwd met Cornelis Kooij.
 6. Aeltgen Jans Schoutjannen,
  Geboren ca. 1626.
  Gehuwd te Aalsmeer ca. 1651 met Willem Jan Vreeksz.
 7. Trijntgen Jans Schoutjannen,  zie nr. 2183.
  Geboren ca. 1628, mogelijk te Kalslagen, Gereformeerd, overleden te Aalsmeer voor 1699.
  Gehuwd te Aalsmeer ca. 1651 met Willem Cornelisz, geboren ca. 1625, overleden voor 14 januari 1687.
4388. Reineke BRORMAN,
Geboren ca. 1600, landbouwer in Bokel, leeft in 1660.
Gehuwd ca. 1630 met Tobeke N.N.

4389. Tobeke N.N.,
Geboren ca. 1600.

KIND:
 1. Herman Brorman, ook Brörman Bauer,  zie nr. 2194.
  Geboren ca. 1630, van beroep landbouwer te Bokel, begraven te Ankum op 12 november 1715, oud ca. 85 jaar.
  Gehuwd te Ankum op 6 april 1660 met Anna Eilerman, geboren ca. 1640, begraven te Ankum op 19 januari 1720, oud ca. 80 jaar.

4392. Jan Jan NEELFLOREN,
Zoon van Jan Neelflooren [nr. 8784] en Grietje Jacobsdr [nr. 8785], geboren ca. 1580, Doopsgezind, overleden ca. 1622 aan de Uiterweg in Aalsmeer, oud ca. 42 jaar.
Gehuwd (1) met Niesgen Jacobs FLORIS, geboren ca. 1580, overleden voor 15 januari 1612, dochter van Jacob Florisz en Maritgen Louris.
Gehuwd (2) na 1613 met Marijtgen DIRKX.

KOHIER van de dorpen in het Ressort Leiden van 1600:
[NIET vermeld]

OPMERKING:
Jan Jan Neelfloren woonde aan de Uiterweg. Op 15 februari 1616 verkocht hij enkele percelen land bij de Blauwe Beugel en aan de Uiterweg.

[bron: Aalsmeerse Stambomen deel VI, blz. 73 e.v.]

4393. Marijtgen DIRKX,
Dochter van Dirk Cornelisz [nr. 8786] en van Marritgen Doeven [nr. 8787], geboren ca. 1590, overleden ca. 1670, oud ca. 80 jaar.

KIND VAN JAN JAN NEELFLOREN EN NIESGEN JACOBS FLORIS:
 1. Jan Jan Jan Neelfloren,
  Geboren te Aalsmeer ca. 1610, overleden na 24 april 1613.
KINDEREN VAN JAN JAN NEELFLOREN EN MARIJTGEN DIRKX:
 1. Pieter Jan Jan Neelfloren,ook bekend als Pieter Jan Jan Bol,  zie nr. 2196.
  Geboren ca. 1614, Doopsgezind, van beroep arbeider, overleden te Aalsmeer op 9 maart 1700, oud ca. 86 jaar.
  Gehuwd (1) met Geertgen Dircx, overleden voor 1647, dochter van Dirck Dircxsz Oudejaepen en Maritgen Jacobs.
  Gehuwd (2) met Trijntgen Maertensdr., geboren ca. 1625, overleden voor 1680.
  Gehuwd (3) te Aalsmeer ca. 1680 met Marritgen Allerts, geboren te Aalsmeer ca. 1635, Doopsgezind, overleden voor 1700, dochter van Allert Jacob Maertsz en Jannetje Jongcees, eerder weduwe van Jan Cornelisz Scheepmaker.
  Gehuwd (4) met Jatris Pieters Slop, overleden ca. 1714, dochter van Pieter Claesz Slopschoe.
 2. Willem Jan Jan Neelfloren,
  Geboren ca. 1617.
 3. Claes Jan Jan Neelforen, ook genoemd Blootshooft,
  Geboren ca. 1620, overleden na 1680.
  Gehuwd (1) met N.N., overleden voor ca. 1650.
  Gehuwd (2) ca. 1650 met Geertje Cornelis Coomen, geboren ca. 1625, overleden te Aalsmeer op 20 februari 1697, oud ca. 72 jaar, dochter van Cornelis Cornelisz Coomen en Marijtgen Pieters.

  FAILLISSEMENT:
  Claes werd in 1678 failliet verklaard. Zijn huis, werf en enkele stukjes grond werden bij opbod verkocht. In 1680 wordt hij vermeld op een inwonerslijst als behorende onder een groep van "Van den Armen aelmoessen ende heijmelijcke Adsistentie levende".

  KIND UIT HET EERSTE HUWELIJK:
  1. Jan Claes Jan Neelfloren,
   Geboren ca. 1645, matroos (bosschieter) op het schip 't Huijs ter Boede' van de V.O.C., overleden op het schip 'Hardloper' in Ned. O-Indie op 22 oktober 1706, oud ca. 60 jaar.
  KINDEREN UIT HET TWEEDE HUWELIJK:
  [zeven kinderen]
 4. Maritgen Jan Jan Neelfloren,
  Geboren ca. 1625.
[bron: Aalsmeerse Stambomen deel V, blz. 411 e.v.]

4394. Maerten JACOBFLOREN,
Geboren ca. 1600.
Gehuwd met Marritgen CORNELISDR.

KOHIER van de 200e penning van Rijnland, 1623, Aalsmeer en Kudelstaart:
[Niet vermeld]

4395. Marritgen CORNELISDR,
Geboren ca. 1600.

KIND VAN MAERTEN JACOBFLOREN EN MARRITGEN CORNELISDR.:
 1. Trijntgen Maertensdr.,  zie nr. 2197.
  Geboren ca. 1625, overleden voor 1680.
  Gehuwd met Pieter Jan Jan Neelfloren, ook bekend als Pieter Jan Jan Bol, geboren ca. 1614, Doopsgezind, van beroep arbeider, overleden te Aalsmeer op 9 maart 1700, oud ca. 86 jaar.
  Pieter was eerder gehuwd (1) met Geertgen Dircx, overleden voor 1647, dochter van Dirck Dircxsz Oudejaepen en Maritgen Jacobs.
  Hij huwde (3) te Aalsmeer ca. 1680 met Marritgen Allerts, geboren te Aalsmeer ca. 1635, Doopsgezind, overleden voor 1700, dochter van Allert Jacob Maertsz en Jannetje Jongcees, eerder weduwe van Jan Cornelisz Scheepmaker.
  Hij huwde (4) met Jatris Pieters Slop, overleden ca. 1714, dochter van Pieter Claesz Slopschoe.
[bron: Aalsmeerse Stambomen, deel V, blz. 417 en 418]

4400. Velten Veltensz HOFMAN, [4400=4512]
Zoon van Velten Hofman en N.N., geboren te Rietberg (Dld) ca. 1579, Gereformeerd, van beroep schoenmaker te Amsterdam, in 1615 benoemd als schoolmeester te Aalsmeer, overleden aldaar voor 1663, begraven in de Gereformeerde dorpskerk.
Gehuwd (1) te Amsterdam op 5 april 1603 met Barentge BARENTSDR, geboren te Zwolle ca. 1572, overleden te Aalsmeer tussen 1623 en 1626.
Gehuwd (2) te Aalsmeer in de Geref. kerk voor 1626 met Marijtgen DIRCKSDR.

ONDERTROUWREGISTER, Amsterdam, 5 april 1603:
Compareerden als voren Felten Feltensz van Rietbergen, schoenmaker, oudt xxiii jaren, woonende .... ...aken ...... .....brug ....................
ende Barentje Barents, van Zwoll, oudt xxx jaren, ...........................
[getekend: Velten Veltens]
[bron: DTB 410, pag. 391]



OPMERKING:
Velten is waarschijnlijk afkomstig uit het kleine graafschap Rietberg, gelegen tussen Paderborn en Osnabruck in Duitsland.
Rietberg was al sedert de 13e eeuw de hoofdstad van de gelijknamige graafschap die een gebied omvatte van slechts 215 km2. Dit gebied strekte zich uit van Slot Holte/Liemke in het noorden tot Mastholte in het zuiden. In het oosten grenste het aan het vorstenbisdom Paderborn en in het westen aan het vorstenbisdom Osnabruck. Pas in 1807 hield de graafschap op als een staatkundige eenheid te bestaan.
De spreektaal van de graafschap Rietberg vertoonde tot voor enkele decennia veel meer overeenkomsten met Oost-Nederlandse dialecten dan met het Duits. In arme tijden trokken vele Rietbergers dan ook naar het taalverwante Nederland.
Zo ook Velten Hofman. Hij vestigde zich rond 1600 in Amsterdam, de machtigste en rijkste stad in Europa, waar hij de kost verdiende als schoenmaker.
In 1615 werd hij benoemd tot schoolmeester in Aalsmeer, en dat hield ook in dat men koster, voorlezer, voorzanger en doodgraver was. Ook had hij nog eens elf kinderen in de kost. In 1645 vond men hem te oud, en werd hij ontslagen. Er volgde een proces, waarin hij in het gelijk werd gesteld.
[Zie ook Aalsmeerse Stambomen VI, blz.304 en 305.]

KOHIER VAN DE 200e PENNING VAN RIJNLAND, 1623:
Velten Veltensz is niet vermeld in dit Kohier onder Aalsmeer of Kudelstaart.

4401. Marijtgen DIRCKSDR, [4401= 4513]
Dochter van Dirck Jacobsz [nr. 8802] en Trijn Jans (Buijs) [nr. 8803], geboren ca. 1599 in het Oosteinde (Aalsmeer).

RECHTERLIJK ARCHIEF, Protocollen Oudshoorn 1657-1663, inv. nr. 6, blz. 27v, 8 mei 1657:
Jan Cornelisz van de Voort,
Willem Cornelisz van de Voort, beiden scheepmakers in Aarlanderveen,
Willem Willemsz Ouwen, getrouwd met Elijsabeth Cornelisdr van de Voort,
Jan Cornelisz Vermij, getrouwd met Biatricx Cornelisdr van de Voort, beiden in Oudshoorn,
Maritgen Cornelisdr van de Voort, weduwe van Willem Ariensz van IJcken met haar broer Jan Cornelisz van de Voort als voogd, allen kinderen van Cornelis Jansz van De Voort, in leven scheepmaker te Alphen, en Maritgen Dircksdr, voor de ene helft, en Claes Dircksz de Jonge te Aalsmeer voor zich zelf en met procuratie van Gerbrant Pietersz te Aalsmeer, getrouwd met Grietgen Jacobsdr, een dochter van Jacob Dircksz, overleden broer van Maritgen Dircksdr, voor zich zelf, mede vevangende de verdere erfgenamen van Jacob Dircksz.
Claes Maerten Schouten, mede te Aalsmeer, getrouwd met Maritgen Pietersdr, die dochter is van Pieter Dircksz voor zichzelf en vervangende Geertgen Pietersdr, zijn schoonzuster, beiden erfgenamen van Pieter Dircksz, de kindskinderen van Baertgen Pietersdr, mede erfgenamen van Pieter Dircksz, Jan Heertgen, zoon van Jannitgen Dircksdr, zich mede sterk makende voor zijn moeder en Gerbrant Pietersz, gelast door Willem Veltensz, schoolmeester tot Willis, een zoon, mede optredende voor jonge Maritgen Dircksdr, te samen erfgenamen van Maritgen Dircksdr, hun overleden zuster, tante en oudtante, voor de andere helft, verkopen aan Gijsbert Jacobsz van Leeuwen 2 morgen 5 hond 19 roeden hooiland in de Grote polder van Oudshoorn, strekende uit de Nieuwe Sloot tot Dirck Cornelisz van Swieten, belend ten oosten Christiaen Cornelisz van der Aert en ten westen de weduwe van Sijmon Jansz Vermij en Sijmon Reijersz.
Betaald met een obligatie van 2.067 gulden 13 stuivers 6 penningen.

KINDEREN VAN VELTEN VELTENSZ HOFMAN EN BARENTGE BARENTSDR.:
 1. Harmen Feltensz [Hofman],
  Gedoopt te Amsterdam in de Hervormde Oude kerk op 16 oktober 1603, van beroep koopman, overleden voor 1657.
  Gehuwd met Trijntgen Heijndricks.

  DOOPREGISTER, Amsterdam, Hervormde Oude kerk, 16 oktober 1603:
  Harmen, zoon van Felte Feltesz, van beroep schoenmaker en van Barentgen Barents.
  [bron: Stadsarchief Amsterdam, 4 p. 76]
 2. Jan Feltensz [Hofman],
  Gedoopt te Amsterdam in de Hervormde Nieuwe kerk op 6 december 1605, overleden voor 1623.

  DOOPREGISTER, Amsterdam, Hervormde Nieuwe kerk, 6 december 1605:
  Jan, zoon van Felten Feltensz en Barentje Barents.
  [bron: Stadsarchief Amsterdam, 39 p. 82]

KINDEREN VAN VELTEN VELTENSZ HOFMAN EN MARIJTGEN DIRCKSDR.:
 1. Willem Veltensz Hofman,  zie nr. 2200.
  Geboren te Aalsmeer ca. 1630, lidmaat Gereformeerde kerk, van beroep koster en schoolmeester, schout te Vinkeveen, overleden te Aalsmeer na 1717.
  Gehuwd (1) voor 1660, mogelijk te Wilnis met Annitje Jans, geboren ca. 1635, en overleden tussen 1665 en 1673.
  Gehuwd (2) tussen 1665 en 1673 met Lijsbet Jans.
 2. Dirck Veltensz Hofman,
  Geboren ca. 1630, Gereformeerd Lidmaat, vermeld als diaken in de Gereformeerde kerk van Wilnis in 1659, woont voor 1662 in Waverveen, daarna in Kudelstaart, vertrekt in 1675 mogelijk naar Amsterdam, van beroep chirurgijn.
  Gehuwd (1) ca. 1657 met Elisabeth Ernsten, geboren ca. 1630, mogelijk te Zevenhoven, Gereformeerd lidmaat aldaar en te Wilnis, overleden te Wilnis in 1659, oud ca. 29 jaar.
  Gehuwd (2) in de Gereformeerde kerk te Amstelveen op 12 augustus 1660 met Hillegont Claes, Gereformeerd lidmaat, overleden te Waverveen voor 13 december 1663, begraven te Wilnis, eerder weduwe van Friedrich Claesz Ruijter.
  Gehuwd (3) in de Gereformeerde kerk te Wilnis op 10 januari 1664 met Willemijntje Vermeij, geboren ca. 1630 te Kudelstaart.

  GERECHTERLIJK ARCHIEF, Zevenhoven, april 1662, pagina 96.
  Protocollen van eigen-, kusting-, bijl-, decreet-, uitkoop- en taxatiebrieven, 1661-1682.
  Regesten, Auteur: J.D.A. Modderman, 1999.
  Samengevatte inhoud:
  Dirck Veltensz Hoffman, wonende te Waverveen, erft door het overlijden van zijn kind enige onroerende goederen te Zevenhoven. Taxatiewaarde 967 gulden.

  KINDEREN:
  1. N.N.,
   Overleden te Zevenhoven voor april 1662.
  2. Velten Dircksz Hofman,
   Geboren ca. 1660, overleden voor 11 juli 1710.
   Gehuwd met Pietertje Wouters Doudre, geboren ca. 1666.
  3. Hendrik Dircksz Hofman,
   Geboren ca. 1662.
   Gehuwd (1) te Kudelstaart op 20 april 1684 met Jannitje Claasdr, afkomstig van "den Overtoom" te Amsterdam.
   Gehuwd (2) te Leimuiden op 13 mei 1691 met Stijntje Teunis de Jong, van Kalslagen.
  4. Marritje Dircks Hofman,
   Overleden op 27 juli 1709.
   Gehuwd met Willem Sijmonsz van Kralingen.
 3. Barentgen Veltens Hofman,
  Geboren te Aalsmeer ca. 1640, doet belijdenis in de Gereformeerde kerk te Wilnis op 20 december 1659, vertrekt in 1660 naar Amsterdam.
  Gehuwd (1) te Wilnis in de Gereformeerde kerk op 5 februari 1665 met Jan Dircksz Jongens, geboren te Zevenhoven ca. 1635.
  Gehuwd (2) met Isbrand Klaesz Kleijn.

  REGISTER DER LEDEMATEN, Wilnis/Vinkeveen, Geref. kerk vanaf 1646 (nr. 101):
  20 decemb. 1659, belijdenisse, Beerentje Velten, jongedochter van Aelsmeer, nu woonende in Wilnis.
  Nota: met attestatie vertrocken naer Amsterdam in Octob. 1660, en wederom hier met attestatie gecomen van Aelsmeer van 6en Augustij 1662 en wederom met attestatie vertrocken.

  TROUWREGISTER, Wilnis, Geref. kerk, 5 februari 1665:
  Jan Dircksz Jongens, JM te Sevenhoven, trouwt op attest van Sevenhoven en Aalsmeer op 5 feb. 1665 Barentje Veltens Hofman, JD, te Aalsmeer.
4440. Cornelis Thamasz MOIJ, [4440 = 4508],
Zoon van Thomas Moij [nr. 8880] en van N.N., geboren te Vriesekoop ca. 1599, vermeld als lidmaat Geref.kerk in Leimuiden in 1653, overleden te Leimuiden na 1672.
Gehuwd (1) ca. 1629 met Maertge LEENDERS.
Gehuwd (2) na 1653 met Leentje Jans VAN HOEFF, geboren ca. 1635.

OPMERKING:
Zie ook "Protocollen van Leijmuijden ende Vriesecoop, Registers van akten van transport, hypotheek en boedelscheiding, Nr.756-fol.188.

LIDMATENREGISTER, Leijmuiden, Geref. kerk, 1653:
Lidtmaten in Vriesekoop, huis 14:
Cornelis Tamisz, Maertgie Leenders sijn huisv.
Achtgie Cornelis, Stientgie Cornelis, Lijsbet Cornelis, dochters van Corn: Taamens.
Stijntgie Arijens.
Leendert Cornelisz.

4441. Maertge LEENDERS, [4441 = 4509],
Dochter van Leendert Cornelisz [nr. 8882] en Stijntgie Arijens [nr. 8883], geboren ca. 1610, mogelijk in Vriesekoop, vermeld als lidmaat van de Gereformeerde kerk in Leimuiden in 1653, overleden voor 1672.

KINDEREN VAN CORNELIS THAMASZ [MOIJ] EN MAERTGE LEENDERS:
 1. Claes Cornelisz Moij,
  Geboren te Vriezekoop ca. 1630, Gereformeerd.
  Gehuwd te Leimuiden in de Geref. kerk op 4 september 1650 met Geertje Pieters Blom, geboren te Vriezekoop ca. 1625.
 2. Stijntge Cornelis Moij,
  Geboren te Vriezekoop ca. 1632, vermeld als doopgetuige in Leimuiden 1652, lidmaat van de Geref. kerk, wonende in Vriezekoop (1653).
 3. Leendert Cornelisz Mooij,
  Geboren te Vriezekoop in 1634, Gereformeerd.
  Gehuwd te Leimuiden in de Geref. kerk op 12 augustus 1657 met Annetje Joppen Bout, wonende tot Leimuiden.
 4. Aegje Cornelis Mooij,
  Geboren te Vriezekoop ca. 1636, vermeld als lidmaat van de Geref. kerk, wonende in Vriezekoop (1653), overleden voor 28 december 1682.
  Gehuwd (1) te Leimuiden in de Geref. kerk op 28 maart 1660 met Kors Aarze.
  Gehuwd (2) met Jacob Jansz Brant.
 5. Sijtje Cornelis Mooij,
  Geboren te Vriezekoop ca. 1637.
  Gehuwd te Leimuiden in de Geref. kerk op 4 januari 1661 met Teunis Klaasz van Leeuwen, van Alphen Hoorn onder Alphen.
 6. Tames Cornelisz Mooij,
  Geboren te Vriezekoop ca. 1638, Gereformeerd, overleden na 1680.
  Gehuwd te Leimuiden in de Geref. kerk op 5 november 1662 met Geertje Cornelis van Teijlingen, wonende tot Leimuiden.
 7. Jan Cornelisz Mooij,  zie nr. 2220.
  Geboren te Vriezekoop ca. 1640, overleden na 1674.
  Gehuwd te Leimuiden in de Geref. kerk op 10 december 1662 met Maritje Cornelis van Tol.
 8. Isaack Cornelisz Mooij,
  Geboren ca. 1641, Gereformeerd.
  Gehuwd te Leimuiden in de Geref. kerk op 25 december 1685 met Apleunij Chijle Leeuw, weduwe van Jan Claasz Damen.
 9. Maddeleentge Cornelis [Moij],
  Gedoopt te Leimuiden in de Geref. kerk in november 1643.
  Gehuwd te Leimuiden in de Geref. kerk op 20 mei 1663 met Pieter Wieringen.

  DOOPREGISTER, Leimuiden, Geref. kerk, november 1643:
  Cornelis Tamus, vader van Maddeleentge Cornelis, getuijgen Claes Leenaerts ende Stijntge Arents.
 10. Abraham Cornelisz [Moij],
  Gedoopt tee Leimuiden in de Geref. kerk op 27 juni 1645.

  DOOPREGISTER, Leimuiden, Geref. kerk, 27 juni 1645:
  Abraham Cornelis Tamisz, getuijge Ywout Gerrits Bloom ende Jannetge Jongebroers.
 11. Lijsbetge Cornelis [Moij],
  Gedoopt te Leimuiden in de Geref. kerk op 21 juli 1647, vermeld als lidmaat van de Geref. kerk, wonende in Vriezekoop (1653).

  DOOPREGISTER, Leimuiden, Geref. kerk, 21 Julij 1647:
  Cornelis Tomas, Vader van Lijsbetge, getuijge Marijtge Claes.
 12. Meerten Cornelisz [Moij],
  Gedoopt te Leimuiden in de Geref. kerk op 6 maart 1650.

  DOOPREGISTER, Leimuiden, Geref. kerk, 6 maart 1650:
  Cornelis Tomasz, Vader van Meerten, Getuijge Arie Meertens ende Appeleuntge Cornelisse.
4442. Cornelis VAN TOL, [4442 = 4510],
Geboren te Oudshoorn of Aarlanderveen ca. 1610.
Gehuwd met N.N.

OPMERKING:
[Is Cornelis verwant aan de Welgeborenen Jan en Dirck Abrahamsz van Tol ? Zie ook "Omzien naar Aarlanderveen", blz.13.]

KIND VAN CORNELIS VAN TOL EN N.N.:
 1. Maritje Cornelis van Tol,  zie nr. 2221.
  Geboren te Aarlanderveen ca. 1640, overleden na 1674.
  Gehuwd in de Gereformeerde kerk te Leimuiden op 10 december 1662 met Jan Cornelisz Mooij.
4448. Cornelis FRANSZ ook bekend als "Jonge Cornelis Fransz".
Zoon van Frans Gerrytsz [nr.8896] en van N.N., geboren ca. 1565, Doopsgezind, woonde in 1623 in het Oosteinde van Aalsmeer, overleden ca. 1633, oud ca. 68 jaar.
Gehuwd met N.N.

MORGENBOEK VAN AALSMEER, 1588, blz. 16, prc. 97:
Oosteijnde.
A, 4 morgen en 225 roeden, Cornelis Fransz, waarvan:
E, 5 morgen en 450 roeden, Pronckgen (goet),
E, 450 roeden, Jan Jopsz,
E, Duyffgen Claes Jannen.
[Cornelis' broer Jacob Fransz was eigenaar van het naastgelegen perceel onder nummer 96 van dezelfde grootte en met dezelfde pachters]

MORGENBOEK VAN AALSMEER, 1588, blz. 28, prc. 176:
De Gheijlwijck.
A, 3 morgen en 150 roeden, Jan Jansz, waarvan:
E, 300 roeden, Cornelis Fransz,
E, 150 roeden, Willem Claesz en Jan Claesz.

MORGENBOEK VAN AALSMEER, 1588, blz. 28, prc. 178:
De Gheijlwijck.
A, 2 morgen en 150 roeden, Cornelis Fransz.

MORGENBOEK VAN AALSMEER, 1588, blz. 29, prc. 188:
De Gheijlwijck.
A, 1 morgen, Symon Albertsz, den hij zelff vaststaet tot eeuwige dagen voor:
E, 300 roeden, Cornelis Fransz, t voors. half morgen.

MORGENBOEK VAN AALSMEER, 1592, blz. 17, prc. 85:
Oosteijnde.
A, 9 morgen en 38 roeden, Cornelis Fransz, waarvan:
E, 4 morgen en 225 roeden, Pronckgen (goet),
E, 450 roeden, Jan Jobsz,
E, 375 roeden, Duijffgen Claes Jannen,
E, 1 morgen en 188 roeden, Pieter Fransz.
[Cornelis' broer Jacob Fransz was eigenaar van het naastgelegen perceel onder nummer 84 van dezelfde grootte en met dezelfde pachters]

MORGENBOEK VAN AALSMEER, 1592, blz. 32, prc. 166:
De Gheijlwijck.
A, 2 morgen en 150 roeden, Cornelis Fransz.

MORGENBOEK VAN AALSMEER, 1592, blz. 34, prc. 178:
De Gheijlwijck.
A, 1 morgen, Symon Albertsz, waarvan:
E, 300 roeden, Hillegont Huijgen,
E, 300 roeden, Cornelis Fransz.

KOHIER VAN DE 200e PENNING VAN RIJNLAND, AALSMEER, 1623:
Oosteijnde: Cornelis Fransz, Y 10.

KINDEREN VAN CORNELIS FRANSZ:
 1. Claes Cornelisz Jongfrans,
  Geboren ca. 1590, Doopsgezind, overleden voor 1639.
  Gehuwd met Maritgen IJsbrants, dochter van IJsbrant Claesz.
  Uit dit huwelijk tenminste 4 kinderen.
 2. Louris Cornelisz Jongfrans,
  Geboren ca. 1593, Doopsgezind, overleden ca. 1630, oud ca. 37 jaar.
  Gehuwd met Aechgen Jans, overleden na 1635.
  Uit dit huwelijk een dochter, genaamd Trijntgen.
 3. Frans Cornelisz Jongfrans,
  Geboren ca. 1595, Doopsgezind.
  Gehuwd met Maritgen Allerts, dochter van Allert Vrericxsz en Maritgen Dircx.
  Uit dit huwelijk tenminste 4 kinderen.
 4. Cornelis Cornelisz Jongfrans,
  Geboren ca. 1597, Doopsgezind.
  Gehuwd (1) met N.N.
  Gehuwd (2) ca. 1620 met Trijntgen Jan Vreeksz, overleden voor 1680, dochter van Jan Vrericxsz en Annitgen Heijnricx.
  Uit dit huwelijk 4 kinderen.
 5. Maritgen Cornelis Jongfrans,
  Geboren ca. 1600.
 6. Pieter Cornelisz Jongfrans,
  Geboren ca. 1602.
 7. Gerrit Cornelisz Jongfrans,
  Geboren ca. 1605.
 8. Heertgen Cornelisz Jongfrans,  zie nr. 2224.
  Geboren te Aalsmeer ca. 1605, Doopsgezind, overleden te Aalsmeer ca. 1661, oud ca. 56 jaar.
  Gehuwd ca. 1630 met Trijntgen Jacobs, geboren ca. 1610.
4452. Claes Cornelisz LEENEN, [4452 = 9032],
Zoon van Cornelis Dirk Arijsz [nr. 8904] en van Jannetgen Claesdr. [nr. 8905], geboren te Aalsmeer ca. 1585.
Gehuwd met Baefgen JORIS.

4453. Baefgen JORIS, [4453 = 9033],
Dochter van Joris Allertsz [nr. 8906] en van Leentgen Jansdr. [nr. 8907], geboren te Aalsmeer ca. 1590.

KINDEREN VAN CLAES CORNELISZ LEENEN EN BAEFGEN JORIS:
 1. Joores Claesz Scheepmaker,  zie nr. 2226.
  Geboren te Aalsmeer ca. 1615.
  Gehuwd met Guerte Ghijsdr., geboren ca. 1620, overleden voor 1679.
 2. Pieter Claesz,
  Geboren te Aalsmeer ca. 1620.
  Gehuwd met Grietgen Willems, dochter van Willem Jansz.
 3. Cornelis Claesz,
  Geboren te Aalsmeer ca. 1620.
 4. Dirk Claesz,
  Geboren te Aalsmeer ca. 1625, overleden voor 1 augustus 1658.
  Gehuwd met N.N.
 5. Leentgen Claes,
  Geboren te Aalsmeer ca. 1625.
 6. Eva Claes,
  Geboren te Aalsmeer ca. 1625, overleden voor 1 augustus 1658.
  Gehuwd met Sijmon Willemsz.
4456. Jan Gerrit Jaep SIJVERTSZ,
Zoon van Gerrit Jacob Zijverts [nr. 8912] en van Marritgen Dircxdr [nr. 8913], geboren te Aalsmeer ca. 1605, wonende in het Westeinde, overleden voor 6 juli 1681.
Gehuwd (1) ca. 1630 met Grietgen Claes Jan NEELFLOREN, geboren te Aalsmeer ca. 1610, overleden voor 1641, dochter van Claes Jan Neelfloren en van Trijntgen Dircxdr.
Gehuwd (2) ca. 1640 met Lijsbeth Cornelis MAERTSZ.

[bron: Aalsmeerse Stambomen, deel VI, blz. 801 e.v.]

4457. Lijsbeth Cornelis MAERTSZ,
Dochter van Cornelis Maertsz [nr. 8914] en van Haesgen Claesdr [nr. 8915], geboren te Aalsmeer ca. 1615, Doopsgezind, overleden ca. 1669, oud ca. 54 jaar.

KINDEREN VAN JAN GERRIT JAEP SIJVERTSZ EN GRIETGEN CLAES JAN NEELFLOREN:
 1. Klaas Jansz,
  Geboren te Aalsmeer ca. 1630.
 2. Aeltgen Jans,
  Geboren te Aalsmeer ca. 1634.
  Gehuwd met Jan Cornelisz Bot.
 3. Gerrit Jansz,
  Geboren te Aalsmeer ca. 1637, wonende te Alkmaar.
  Gehuwd met N.N.

  KIND:
  1. Jacob Gerritsz van Veen.
   Overleden te Alkmaar ca. 1730.
KINDEREN VAN JAN GERRIT JAEP SIJVERTSZ EN LIJSBETH CORNELIS MAERTSZ:
 1. Lijsbet Jan Gerrits,
  Geboren te Aalsmeer ca. 1643.
  Gehuwd met Jacob Aldertsz.
 2. Jacob Jan Gerritsz, ook Jacob Jan Gerritsz Vink,  zie nr. 2228.
  Geboren ca. 1645, van beroep arbeider, overleden te Aalsmeer op 17 juli 1711, oud ca. 66 jaar.
  Gehuwd te Aalsmeer ca. 1672 met Martje Claes Poulus, geboren te Aalsmeer ca. 1651, Doopsgezind, begraven te Aalsmeer op 5 mei 1728, oud ca. 77 jaar.
 3. Grietje Jan Gerrits,
  Geboren ca. 1647, overleden te Aalsmeer op 26 juli 1698, oud ca. 51 jaar.
  Gehuwd met Pieter Claes Ceesjannen, ook Pieter Claes Oor, geboren ca. 1641, van beroep arbeider, overleden te Aalsmeer op 11 oktober 1703, oud ca. 62 jaar, zoon van Claes Ceesjannen en van Leentje Gerrits Buijs.
[bron: Aalsmeerse Stambomen, deel VI, blz. 801 e.v.]

4458. Claes Poulusz,
Zoon van Poulus Ceesjannen [nr. 8916] en Lijsbet Claes [nr. 8917], geboren ca. 1624, Doopsgezind, overleden na 15 januari 1696.
Gehuwd (1) Niesgen Maerten JAEPFLOREN.
Gehuwd (2) ca. 1656 met Immetje Claes CEESJANNEN, geboren ca. 1632.

OPMERKING:
Claes noemde zich niet OOR. Dat deden wel enkele zoons van zijn vader's broer Claes Cornelisz Ceesjannen.

[bron: Aalsmeerse Stambomen, deel VI, blz. 484 e.v.]

4459. Niesgen Maerten JAEPFLOREN,
Dochter van Maerten Jacob Floren [nr. 8918] en van Maritgen Corssen [nr. 8919], geboren te Aalsmeer ca. 1620, overleden voor 1657.

KINDEREN VAN CLAES POULUSZ EN NIESGEN MAERTEN JAEPFLOREN:
 1. Martje Claes Poulus,  zie nr. 2229.
  Geboren te Aalsmeer ca. 1651, Doopsgezind, begraven te Aalsmeer op 5 mei 1728, oud ca. 77 jaar.
  Gehuwd te Aalsmeer ca. 1672 met Jacob Jan Gerritsz, ook Jacob Jan Gerritsz Vink, geboren ca. 1645, van beroep arbeider, overleden te Aalsmeer op 17 juli 1711, oud ca. 66 jaar.
 2. Aeltje Claes Poulus,
  Geboren te Aalsmeer ca. 1653, Doopsgezind, overleden voor 10 januari 1680.
KIND VAN CLAES POULUSZ OOR EN IMMETJE CLAES CEESJANNEN:
 1. Willem Claes Poulus,
  Geboren te Aalsmeer ca. 1660, Doopsgezind, overleden ca. 1721, oud ca. 61 jaar.
  Gehuwd met Antje Albertsdr.
[bron: Aalsmeerse Stambomen, deel VI, blz. 484 e.v.]

4478. Willem Cornelis Jaep NEELFLOREN,
Geboren ca. 1610, Doopsgezind, overleden te Aalsmeer voor 1650.
Gehuwd met Neeltgen Jans PIJETEN.

OPMERKING:
Pas in de vierde generatie zien we de naam BOL verschijnen. In de eerste drie generaties wordt nog uitsluitend de naam NEELFLOREN gebruikt, een samentrekking van de namen Neel (Cornelis) en Floren (Floris).
Ook enkele andere Aalsmeerse geslachten stammen van de Neelflorens af: Roemer, Beuker, Soet, Tromp, Blootshoofd, Piet en Mors.
[bron: Aalsmeerse Stambomen]

4479. Neeltgen Jans PIJETEN,
Geboren ca. 1610, overleden te Aalsmeer ca. 1697.

KINDEREN VAN WILLEM CORNELIS JAEP NEELFLOREN EN NEELTGEN JANS PIJETEN:
 1. Trijntgen Willem Neelfloren,  zie nr. 2239.
  Geboren te Aalsmeer ca. 1634.
  Gehuwd met Ghijs Pietersz Been, geboren te Aalsmeer ca. 1631, Doopsgezind, onvermogend, woont aan de Uiterweg (1674), overleden na 1697.
 2. Cornelis Willem Neelfloren,
  Geboren te Aalsmeer ca. 1641, overleden na 1671.
 3. Baert Willem Neelfloren,
  Geboren te Aalsmeer ca. 1644, overleden voor 1664.
[bron: Aalsmeerse Stambomen]

4480. Cornelisz Jansz SWANEVELT,
Geboren ca. 1620, mogelijk te Korteraar, van beroep arbeider, overleden na 1680, mogelijk te Ter Aar.
Gehuwd te Ter Aar in de Geref. kerk op 1 mei 1644 met Annetgie Jans VAN ....END...

TROUWREGISTER, Ter Aar, Geref. kerk, 1 mei 1644:
Cornelis Jansz Swanevelt JM wonende in Corteraar met Annetgie Jans van ...ende... JD mede wonende aldaar.
3 Gebod. Getrout tot Langeraar in de kerck.

LEGGER OP HET GEMAAL, Lager Kwartier van Rijnland, ca. 1680, inv. nr. 126, blz. 241v, volgnr. 227:
Ambacht Langer Aar en Korter Aar.
Klasse: arbeiders en onvermogenden.
Personen: 2.
Naam: Cornelis Jansz Swanevelth.
Bron: 162. 1. 01.

4481. Annetgie Jans VAN ....END...
Geboren ca. 1620 mogelijk te Korteraar.

KINDEREN VAN CORNELIS JANSZ SWANEVELT EN ANNETGIE JANS VAN ....END...:
 1. Jan Cornelisz Swanevelt,  zie nr. 2240.
  Geboren te Kalslagen of Rijnsaterwoude ca. 1640, van beroep bouwman, overleden na 1680.
  Mogelijk gehuwd te Ter Aar voor schout en schepenen op 18 juni 1663 met Geertje Pieters.
 2. Annitgie Cornelis Swaneveld,
  Geboren te Rijnsaterwoude ca. 1645, mogelijk overleden te Leimuiden op 6 mei 1744, oud ca. 99 jaar.
  Gehuwd te Rijnsaterwoude in de Geref. kerk op 9 januari 1667 met Jan Gerritsz Gortzak, gedoopt te Leimuiden in de Geref. kerk op 9 april 1645, van beroep beschuitbakker, overleden voor 27 april 1696, zoon van Gerrit Outgertsz.

  DOOPREGISTER, Leimuiden, Geref. kerk, 9 april 1645:
  Gerrit Outgerts Vader van Jan Gerrits.
  Getuijge Geertge Jansdr.

  DOOPREGISTER:
  In het doopregister van de Geref. kerk van Rijnsaterwoude zijn slechts enkele dopen vermeld in de periode 1644-1648.
  Geen daarvan betreft Annitgie.

  TROUWREGISTER, Rijnsaterwoude, Geref. kerk, 29 december 1666:
  Jan Gerrits Gortzack, j.m., geb. van Leijmuijden, met Annetge Cornelis, j.d. geboortich van Rhijnsaterwoude.
  Sijn hier getrouwt den 9 Jan: 1667.

  KINDEREN:
  1. Gerrit Jansz Gortzak,
   Gedoopt te Leimuiden in de Geref. kerk op 13 oktober 1669.
   Gehuwd (1) te Leimuiden op 8 januari 1696 met Guurtje Laurens van 't Kruijs.
   Gehuwd (2) te Leimuiden op 6 januari 1709 met Annitje Dirks Boetekees.
  2. Cornelis Jansz Gortzak,
   Vermeld als schepen van Leimuiden (1703).
   Gehuwd met Antje Abrahams van Heusden, dochter van Abraham Jansz van Heusden en Geertgen Claes Cleijnenbeugel.
  3. Willem Jansz Gortzak,
   Gedoopt te Leimuiden in de Geref. kerk op 17 februari 1675.

   [bron: Aalsmeerse Stambomen, supplement en repertorium, blz. 56-57]
4508. Cornelis Thamasz MOIJ, zie nr. 4440.

4509. Maertge LEENDERS, zie nr. 4441.

4510. Cornelis VAN TOL, zie nr. 4442.

4512. Velten Veltensz HOFMAN, zie nr. 4400.
Zoon van Velten Hofman en van N.N., geboren te Rietberg (Dld) ca. 1579, Gereformeerd, van beroep schoenmaker te Amsterdam, in 1615 benoemd als schoolmeester te Aalsmeer, overleden aldaar voor 1663, begraven in de Gereformeerde dorpskerk.
Gehuwd (1) te Amsterdam op 5 april 1603 met Barentge BARENTSDR, geboren ca. 1572 te Zwolle, overleden te Aalsmeer tussen 1623 en 1626.
Gehuwd (2) in de Gereformeerde kerk te Aalsmeer voor 1626 met Marijtgen DIRCKSDR.

4513. Marijtgen DIRCKSDR, zie nr. 4401.
Dochter van Dirck Jacobsz [nr. 9026] en Trijn Jans (Buijs) [nr. 9027], geboren ca. 1599 in het Oosteinde (Aalsmeer).

4516. Joores Claesz SCHEEPMAKER, [2226 = 4516],
Zoon van Claes Cornelisz Leenen [nr. 9032] en van Baefgen Joris [nr. 9033], geboren te Aalsmeer ca. 1615.
Gehuwd ca. 1640 met Guerte GHIJSDR.

4517. Guerte GHIJSDR, [2227 = 4517],
Geboren ca. 1620, overleden voor 1679.

KINDEREN VAN JOORES CLAESZ SCHEEPMAKER EN GUERTE GHIJSDR.:
 1. Jan Jorisz,  zie nr. 2258.
  Geboren ca. 1643, overleden voor 2 maart 1692.
  Gehuwd met Neeltje Jacobs Sijp, geboren ca. 1645.
 2. Claes Jorisz Scheepmaker,
  Geboren te Aalsmeer ca. 1647, overleden voor 1698.
  Gehuwd met Immetgen Heertgens Jongfrans, geboren te Aalsmeer ca. 1645, overleden voor 1698, dochter van Heertgen Cornelisz Jongfrans en Trijntgen Jacobs.
 3. Marijtgen Joores Scheepmaker,  zie nr. 1113.
  Geboren te Aalsmeer ca. 1652, Gereformeerd, overleden na 1695.
  Gehuwd te Aalsmeer ca. 1675 met Jan Heertgensz, ook Jan Heeren, geboren te Aalsmeer ca. 1649, Doopsgezind, naderhand Gereformeerd gedoopt, van beroep visser, overleden te Aalsmeer ca. 1735, oud ca. 86 jaar.
4520. Jacob RUTGERSZ, ook SPOREMAECKER,
Geboren ca. 1600, linnenwever te Kalslagen (1627-1657), timmerman te Kalslagen (1639-1640).
Gehuwd met N.N.

CALSLAGEN IN FUNCTIES EN BEROEPEN (1400-1810):
Linnenwever:
Jacob Rutgersz (Sporemaecker), 1627-1657.
Timmerman:
Jacob Rutgersz, 1639-1640.
[bron: hertaalde akten uit het Aalsmeers Archief en in het Noord-Hollands Archief door mev. Suze van Zijverden-van Reeuwijk]

CALSLAGEN IN FUNCTIES EN BEROEPEN (1400-1810):
Timmerman:
Jacob Rutgersz, 1639-1640.
[bron: hertaalde akten uit het Aalsmeers Archief en in het Noord-Hollands Archief door mev. Suze van Zijverden-van Reeuwijk]

KIND:
 1. Rut Spoormaker,  zie nr. 2260.
  Geboren ca. 1645, mogelijk te Kalslagen.
  Gehuwd ca. 1670, mogelijk te Kudelstaart met Guurtje Kornelis, geboren ca. 1645, overleden na 1704, mogelijk te Kudelstaart.
4532. Teunis Dirckx VAN LEEUWEN,
Geboren ca. 1630, mogelijk te Langeraar, overleden na 29 juli 1668.
Gehuwd te Ter Aar in de Geref. kerk, ondertrouw aldaar op 5 oktober 1658 met Susannetje Abrahams DAMMERLAEN.

ONDERTROUWREGISTER, Ter Aar, Geref. kerk, 5 oktober1658:
Hier in wettelijke ondertrouw opgenoomen Teunis Dirckx van Leeuwen, JM van Langer-Aer met Susannetje Abrahams
Dammerlaen, wed: van Jan Cornelis, tot Langer-Aer, getrouwt alhier.

4533. Susannetje Abrahams DAMMERLAEN,
Geboren ca. 1630, mogelijk te Langeraar, overleden na 29 juli 1668.

KIND VAN TEUNIS DIRCKX VAN LEEUWEN EN SUSANNETJE ABRAHAMS DAMMERLAEN:
 1. Johannes van Leeuwen,  zie nr. 2266.
  Geboren ca. 1660, overleden voor 1720.
  Gehuwd met Elisabeth Jacobs de Keer, geboren te Aalsmeer ca. 1660, vermeld als Geref. lidmaat aldaar (1720).
4544. Willem VAN DEN HAAK,
Geboren ca. 1620, mogelijk in Lopik.
Gehuwd met N.N.

KINDEREN UIT DIT HUWELIJK:
 1. Geerlof Willemsz [van den Haak],  zie nr. 2272.
  Geboren ca. 1645, mogelijk te Rietveld.
  Gehuwd (1) te IJsselstein in de Geref. kerk op 25 juni 1673, ondetrouw te Lopik in de Geref. kerk ca. 11 juni 1673 met Grietje Cornelisdr Rensen, geboren te Lopik, overleden voor 30 juli 1687, dochter van Cornelis Rensen.
  Gehuwd (2) te Lopikerkarspel op 30 juli 1687 met Maria van Roijen.
 2. Roelof Willemsz [van den Haak],
  Geboren ca. 1655.
  Gehuwd met N.N.

  KINDEREN:
  1. Willem Roelens van den Haak,
   Geboren te Lopik ca. 1680, begraven te Zevenhoven op 12 oktober 1757, oud ca. 77 jaar.
   Gehuwd te Zevenhoven met Trijntje Houweling, overleden te Noorden op 13 januari 1766, dochter van Gijs Houweling.
  2. Marritje Roelen [van den Haak],
   Geboren voor 1693.
   Gehuwd met Cornelis Gerritsen, geboren voor 1693.
   Uit dit huwelijk 16 kinderen, allen geboren in de Zevenhovense Buurt en gedoopt te Noorden.
  3. Anna Roelen [van den Haak],
   Geboren voor 1693, kloosterlinge.
  [bron: www.vandenhaak.com.]
4552. Mathijs Roelen VAN EIJCK,
Zoon van Roelof Cornelisz van Eijck [nr. 9104] en Gerrichjen Elberts [nr. 9105], geboren te Zegveld ca. 1618, lidmaat Geref. kerk te Zegveld (1640).
Gehuwd (1) te Zegveld in de Geref. kerk in juli 1640 met Geertje PIETERS, overleden voor 9 oktober 1657.
Gehuwd (2) te Zegveld in de Geref. kerk op 18 november 1657, ondertrouw te Zegveld op 9 october 1657 met Aaltje KRIJNEN, geboren ca. 1630, eerder weduwe van Cornelis WILLEMS.

TROUWREGISTER, Zegveld, Geref. Kerk, julij 1640:
Mathijs Roeloffs, j.m.
Geertje Pieters, j.d.

LIDMATEN, Zegveld, Geref. Kerk, 1640.
Mathijs Roeloffs.

TROUWREGISTER, Zegveld, Geref. Kerk, de 9 Oct. 1657:
Mathijs Roele, wr: van Geertje Pieters & Aaltje Krijnen, wd: van Cornelis Willems van ........
Alhier getrouwt d’18 Nov.

4553. Geertje PIETERS,
Geboren te Zegveld ca. 1615, overleden voor 8 november 1657.

KINDEREN VAN MATHIJS ROELEN VAN EIJCK EN GEERTJE PIETERS:
 1. Cornelis Thijsz Roelen van Eijck,
  Gedoopt te Zegveld in de Geref. kerk in april 1641, vermeld als Gereformeerd lidmaat met 'Paassen' 1676 in Zegveld, woonde te Zegvelderbroek.
  Gehuwd te Zegveld in de Geref. kerk op 31 december 1671, ondertrouw op 19 november met Merrighje Cornelis Gansevanger, geboren aan de ‘Houwdijck’ ca. 1650, vermeld als lidmaat van de Geref. kerk te Zegveld op 30 maart 1678, begraven aldaar op 3 mei 1734, oud ca. 84 jaar.
  Uit dit huwelijk 5 kinderen.

  DOOPREGISTER, Zegveld, Geref. kerk, april 1641:
  Cornelis, zoon van Thijs Roelen, man’s vader.

  TROUWREGISTER, Zegveld, Geref. kerk, 31 december 1671:
  De 19 november 1671 Cornelius Mathijsse van Eijck J.M van Segvelderbr. & Marrigje Cornelis Gansevanger J.D. van de Houwdijck.
  Alhier getrouwt de 31 dezemb. 1671.
 2. Jacob Thijs Roelen van Eijck,
  Gedoopt te Zegveld in de Geref. kerk in september 1642.
  Gehuwd te Zegveld in de Geref. kerk op 20 november 1664 met Merrighje Jacobs.

  DOOPREGISTER, Zegveld, Geref. kerk, september 1642:
  Jacob, kind van Thijs Roelen.

  TROUWREGISTER, Zegveld, Geref. kerk, 5 november 1664:
  De 20 Nov. alhier getrouwt.
  Jacob Matthijssen ..... & Merrighje Jacobs ........ bijde won. tot Segvelt.

  KINDEREN:
  1. Mathijs Jacobs Thijs Roelen [van Eijk],
   Gedoopt te Zegeveld in de Geref. kerk op 14 augustus 1672.

   DOOPREGISTER, Zegveld, Geref. kerk, 14 augustus 1672:
   Mathijs, soon van Jacob Tijssen & Merrigje Jacobs aen de ......
 3. Gerrit Thijsse Roelen van Eijck,  zie nr. 2276.
  Geboren te Zegvelderbroek, gedoopt te Zegveld in de Geref. kerk op 7 januari 1644, overleden aldaar op 12 januari 1715, oud 71 jaar.
  Gehuwd (1) te Zegveld in de Geref. kerk en voor schout en schepenen op 5 maart 1671 met Gerrigje Jacobs Meijnderts van Leeuwen.
  Gehuwd (2) te Zegveld op 21 april 1700 met Aeltje Nannesdr. Stolwijck, geboren ca. 1650, eerder weduwe van Cats Arentsz Verweij.
 4. Johan Matthijssen van Eijck,
  Gehuwd te Zegveld in de Geref. kerk op 18 januari 1669 met Guurtje Leenderts [?], eerder weduwe van Rutger ...........
 5. Leuntje Thijssen Roelen van Eijck,
  Gedoopt te Zegveld in de Geref. kerk op 24 september 1648.

  DOOPREGISTER, Zegveld, Geref. kerk, 24 september 1648:
  Leuntje, dochter van Thijs Roelen.
 6. Seger Mathijsse Roelen van Eijck,
  Geboren ca. 1650, lidmaat Geref. kerk, overleden na 9 april 1683.
  Gehuwd met Gijsje Ludolphse van der Lint, geboren ca. 1650, overleden na 1712.

  DOOPREGISTER: NIET gevonden in Zegveld.
 7. Mathijs Mathijssen Roelen van Eijck,
  Gedoopt te Zegveld in de Geref. kerk op 2 februari 1654.

  DOOPREGISTER, Zegveld, Geref. kerk, 2 februari 1654:
  Mathijs, zoon van Mathijs Roelen en van Geertje Pietersdr.
4564. Floor Gerritsz OUDENES,
Zoon van Gerrit Flooren [nr. 9128] en van N.N., geboren te Waarder ca. 1625, van beroep landbouwer, vermeld als Geref diaken te Waarder in 1676 en als ouderling in 1688, overleden te Waarder tussen 1698 en 1702, oud ca. 75 jaar.
Gehuwd te Waarder ca. 1653 met Merrichje Tonis TECKOP, geboren ca. 1625, overleden in 1675, dochter van Anthonie Jaspers en Geertje Reijers.
Merrichje was eerder gehuwd te Utrecht in 1650 met N.N.

BEKNOPTE LEVENSLOOP:
Van ca. 1655 tot 1698 woonde Floris Gerritsz Oudenes op een boerderij aan het Laageind nr. 33, die hij pachtte van Adriaan Jansz Teckop.
Floris speelde een actieve rol in het sociale leven van Waarder. Verscheidene malen werd hij gekozen als ouderling of diaken van de Geref. kerk aldaar.

LIDMATEN, Waarder, Geref. kerk, tegen den 27 septemb. 1671, in 't laegh-eijnde van de Langeweij:
3) Floris Gerritse Oudenes. doot.

LIDMATEN, Waarder, Geref. kerk, 1675:
Dese navolgenden nogh gevonden en overbehouden na den oorlogh van den jare 1672, 1673 en 1674, in mijne eerste besoekinge tegen Paeschdagh in den jare 1675.
Thomas Dolegius Rolandus.
In 't laagheijnde van de Langeweijde: 5.X
Floris Gerritse Oudenes (doot)

KERKERAAD, Waarder, Geref. kerk, 1676:
Continueert tot ouderlingh Pieter Janse Hogendoorn (aen 't dorp en tot Diacen Crijn Jacobse Romeijn ) aen den Rhijn.
En sijn daerbij verkoren tot ouderlingen Pieter Jacobse van den Engh (op 't Hof te Waerder Gijs Janse Hogenes) in Laegheijnde van Langeweij En tot Diaconen Pieter Janse Berghshoef (op den bergh Floor Gerritse Oudenes) op 't Laegheijnde van Langeweij.
[In 1677 werd Floor Gerrits Oudenes niet herkozen]

KERKERAAD, Waarder, Geref. kerk 1688:
Verkozen tot ouderling: Floor Gerritse Oudenes, int laagheijnde van de Langeweij.
[In 1689 niet herkozen]

KINDEREN VAN FLOOR GERRITSZ OUDENES:
 1. Geertje Floren Oudenes,
  Geboren te Waarder ca. 1653, vermeld als lidmaat van de Geref. kerk in "tegen Pinxsteren 1705 in't Laegh Eijnde van de Langeweijde", als weduwe met attestatie naar Zegveld vertrokken.
  Gehuwd (1) met N.N., overleden voor Pinksteren 1705.
  Gehuwd (2) te Kamerik op 7 maart 1707, ondertrouw te Zegveld met Cornelis ................

  LIDMATEN, Waarder, Geref. kerk, tegen Pinksteren 1705:
  Tegen Pinxteren 1705 in t Laegh Eijnde van de Langeweijde.
  X50. Geertje Floren Oudenes, wed.
  met attestatie na Segkvelt.

  ONDERTROUWREGISTER, Zegveld, gerecht, 1707, boek 619:
  Geertje Floren Oudenes met Cornelis ......... Pinksteren.
  Getrouwd 7 maart 1707 te Kamerik.
 2. Jan Flooren Oudenes,  zie nr. 2282.
  Geboren in het Lage Einde van de Langeweijde onder Waarder voor 21 juni 1654, vermeld als Geref. lidmaat, in 1685 en 1695 vermeld als diaken van de Geref. kerk te Waarder, overleden na 1698, mogelijk te Nieuwkoop
  Gehuwd te Waarder in de Geref. kerk op 27 maart 1678 met Aefje (Eefje) Gijsbregts Stehouwer.
 3. Teuntje Floren Oudenes,
  Geboren in Langeweijde, gedoopt te Waarder in de Geref. kerk op 30 januari 1656.
  Gehuwd te Zegveld in de Geref. kerk op 10 december 1679, ondertrouw te Waarder op 19 november met Willem Andriesse van Homburgh, geboren te Benschop.

  DOOPBOEK, Waarder, Geref. kerk, 30 januari 1656:
  Teuntje, een kint van Floor Geerits op t leegeijn van L.W.

  ONDERTROUWREGISTER, Waarder, Geref. kerk, 19 november 1679:
  Willem Andriesse van Homburgh, J.M, uijt Bentschop, won. in zekvelt, met
  Theuntje Floren, oudenes, JD vant leegheijnde van de langeweijde, mede won. in zekvelt.
  d'Attestatie vermist.
  Met attestatie tot seckvelt getrout, den 10 dec.
 4. Geerichie Floren Oudenes,
  Geboren te Langeweijde, gedoopt te Waarder in de Geref. kerk op 23 november 1659, begraven te Haastrecht op 2 februari 1696, oud 36 jaar.
  Gehuwd te Haastrecht in de Geref. kerk op 23 januari 1692 met Aert Jansz Dros, overleden te Haastrecht op 18 juni 1739.
  Aert huwt (2) te Waarder in de Geref. kerk op 5 mei 1697 met Maria Jans van Rossen, overleden voor 1705.

  DOOPREGISTER, Waarder, Geref. kerk, 23 november 1659:
  Geerichie d. van floris gerits opt leegeijn van LW.

  IMPOST op begraven, Haastrecht, inv. nr. 1, blz. 2, 2 februari 1696:
  Gerrigje Flooren Oudenes.
  Aangifte door Aert Jansz Dros.
  Klasse 3.

  ONDERTROUWREGISTER, Waarder, Geref. kerk, 21 april 1697:
  Aert Janse Dros, weduw van Gerrige floren oudenes, wonende tot Haestreght, met Maria jans van Rossen, j.d. van Camerik, wonende tot waerder.
  hier getrout den 5 meij, met Attest van Haestreght
 5. Gerrit Floren Oudenes,
  Gedoopt te Waarder in de Geref. kerk op 17 juli 1661, vermeld als lidmaat van de Geref. kerk te Waarder in 1699, wonende in 't Laegheijnde van de Langeweijde onder Waarder, vermeld als diaken in 1713, kocht land in het Westeinde van Waarder (1692), verkocht zijn hofstede met ruim 9 morgen land in het Westeijnde (1698), overleden na 1725.
  Gehuwd (1) te Waarder in de Geref. kerk op 14 april 1697, ondertrouw op 31 maart met Haeghje Damen van der Lee, geboren te Wilnis ca. 1665, vermeld als lidmaat van de Geref. kerk, overleden voor 1715, dochter van Daem van der Lee en Marrichje Lamberts Verhoeff.
  Gehuwd (2) te Waarder in de Geref. kerk op 2 juli 1724 met Leuntje Louris van Leeuwen, eerder weduwe van Willem van der Lee.

  DOOPREGISTER, Waarder, Geref. kerk, 17 juli 1661:
  Een kindt gedoopt van Floor Gerritsz opt laach eijnde vande Langhe weijde, & en is gen. Gerrit.

  RECHTERLIJK ARCHIEF, Waarder, fol. 17 dd 23 september 1692:
  Alsoo uijt kragte van sekere provisionele sententie gewesen bij den Geregte van Waarder ten voordele van de Heeren Regenten vant Arme Weeshuijs tot Amsterdam Eijsers en triumphanten, jegens de kinderen van Pieter Gerrit Floren, met namen Leendert, Kornelis en Merritje Pieters van Vliet, gedaagden in dato 22 July 1692 door Aalbert Rooseboom, Geregtbode, van Waarder (na 4 son- en merktdaagse geboden so in Woerden als in Waarder), is bij executie en met den palmslag t.o.v. Schout en Schepenen tot Waarder in 't openbaar geveijlt op 6 Sept. 1692 aan Gerrit Flooren Oudenes, de helft van derdhalf [=2 ½] morgen land, waarvan de wederhelft toebehoort aan de kinderen van Annetje Pieters van Vliet, gelegen in het Westeynde van Waarder, belend ten wedersijden Willem Baltens Boerefijn, str. voor van de Waardse Wetering tot agter aan de Wierken toe, sijnde dit land vrij eigen patromonieel goed. Volgens de koopvoorwaarden.
  Prijs 140 gld is voldaan.
  [bron: website Stichting Oudheidskamer Reeuwijk]

  RECHTERLIJK ARCHIEF, Waarder, fol. 19 dd 23 september 1692:
  Coram Nicolaas van der Hofstede, Schout, Tys Woerdens en Gerrit Lamberts Groenendijk, Scheepenen compareerde Kornelis Willems van der Kroeg, meerderjarig en Kors Kornss van der Kroeg als voogt over Emmetje Willemsz van der Kroeg en Jan Willemsz van der Kroeg, alle nagelaten kinderen van Willem Korn. van der Kroeg verwekt bij Annetje Pieters van Vliet, mede comparerende voor de eene helfte en Gerrit Floren Oudenes voor de wederhelfte, eijgenaars van het nagenoemde stukje land.
  Zij verkopen aan Gerrit Hagens Hoogendoorn derdhalf mergen lands gelegen in het Westeijnde van Waarder, belending zie fol 17.
  Prijs 284 gulden is voldaan.
  [bron: website Stichting Oudheidskamer Reeuwijk]

  ONDERTROUWREGISTER, Waarder, Geref. kerk, 31 maart 1697:
  Gerrit floren oudenes, j.m., van de Langeweijde,
  met Haeghje Damen van der Lee, j.d., van willis, beijden wonende in het westeijnde tot waerder.
  hier getrout den 14 April.

  RECHTERLIJK ARCHIEF, Waarder, fol. 66 dd 7 maart 1698:
  Voor Nic van der Hofstede, Schout, Jan Gerrits Boer (tek) en Beukel Jansz de Jong (tek), Schepenen, compareerde Gerrit Floren Oudenes wonende Westeijnde van Waarder en verkoopt aan Jan Willems Boerefijn een hofstede groot 9 mergen 3 hont land, met huis etc. in het Westeijnde, nu bewoond door Gerrit Floren Oudenes, strekkende voor van den Eijgen van Adriaan Wittert, koopman te Rotterdam, tot agter aen de Ruijgdeweijdsche landscheiding. Belend ten oosten de koper en ten westen de Heer Daniel Barnard tot Amsterdam, als gebruikelijk belast.
  De koopsom van 1250 gulden is voldaan.
  [bron: website Stichting Oudheidskamer Reeuwijk]

  LIDMATEN, Waarder, Geref. kerk.
  Tegen Kersmis 1699, in 't Laegheijnde van de Langeweijde:
  42. Gerrit Floren Ou.denes.
  43. Haeghje Damen van der Lee, sijn vrou. Doot.

  RECHTERLIJK ARCHIEF, Protocollen Aarlanderveen 1699-1705, inv. nr. 4, blz. 111-116v dd 3 april 1702:
  Gerrit Floris Oudenes, getrouwd met Haegje Damen van der Lee, alsmede haar broers en zusters voor de ene helft, en Dirk Cornelisz de Bruijn e.a., allen erfgenamen van Leendert Dammisz van der Lee en Trijntje Gerritsdr de Bruijn, beiden overleden, verkopen twee percelen hooiland en een huis met erf, berg en schuur met aanliggend land, nog een perceel hooiland met een perceel weiland, nog een perceel hooiland, nog een perceel teelland in de Zuideinderpolder van Aarlanderveen.
  Koopsommen 625, 905, 1.800, 2.500, 400 en 250 gulden.
  [bron: website Groenehart Archieven]

  KERKERAAD, Waarder, Geref. kerk, 1707:
  Benoemd tot diaken:
  Gerrit Floren Oudenes (int Laegheijnde van de Langeweijde).

  KERKERAAD, Waarder, Geref. kerk, 1713:
  Benoemd tot diaken:
  Gerrit Floren Oudenes (int Laegheijnde van de Langeweijde).

  RECHTERLIJK ARCHIEF, Protocollen Zwammerdam 1721-1738, inv. nr. 27, blz. 3v, 22 april 1721:
  Jan Sijmensz Broekhuijsen, wonend te Reeuwijk, is schuldig aan Gerrit Floren Oudenes, wonende te Langeweide, een bedrag van 125 gulden.
  Gesteld onderpand: de helft van 6 morgen 4 en ½ hond land in de Vettenbroek, strekkend uit de Oude Korteweg tot de Bosmanskade, belend ten oosten de weduwe van de heer Storm en ten westen Pieter Cornelis Schipper. Geroijeerd op 1 mei 1725.

  RECHTERLIJK ARCHIEF, Protocollen Zwammerdam 1721-1738, inv. nr. 27, blz. 8v, 27 mei 1721:
  Hendrik Jansz de Knegt is schuldig aan Gerrit Floren Oudenes, wonende te Langeweide, een bedrag van 125 gulden.
  Gesteld onderpand: de helft van 6 morgen 4 en ½ hond land in de Vettenbroek, strekkend van de Korteweg tot de Bosmanskade, belend ten oosten de weduwe van Fredrik Stevin en ten westen Pieter Cornelis Schipper en de weduwe van Arij Arijensz Hoogenels.
  Geroijeerd op 4 mei 1725.

  KINDEREN UIT HET EERSTE HUWELIJK:
  1. Floor Gerritsz Oudenes,
   Gedoopt te Waarder in de Geref. kerk op 19 januari 1698, overleden voor 14 augustus 1707.
  2. Geertje Gerritsd Oudenes,
   Gedoopt te Waarder in de Geref. kerk op 22 maart 1699, overleden te Waarder op 25 september 1772, oud 73 jaar.
   Gehuwd te Waarder in de Geref. kerk op 5 oktober 1727 met Arij Gerritsz Hogendoorn, gedoopt te Waarder in de Geref. kerk op 8 januari 1696, zoon van Gerrit Hagense Hogendoorn en Teetje Meertens van Salen.
  3. Marrige Gerritsd Oudenes,
   Gedoopt te Waarder in de Geref. kerk op 30 juli 1702.
   Gehuwd te Noorden in de Geref. kerk op 4 juni 1724 met Dirck Pietersz Westveen, gedoopt te Noorden in de Geref. kerk op 25 april 1700, overleden te Noorden op 2 augustus 1765, oud 65 jaar, zoon van Pieter Willemsz Westveen en Annetje Dircks Lelivelt.
  4. Gerrige Gerritsd Oudenes,
   Gedoopt te Waarder in de Geref. kerk op 27 april 1704, overleden op 9 februari 1730, oud 25 jaar.
   Gehuwd te Waarder in de Geref. kerk op 28 maart 1729 met Cornelis Leendertsz van der Neut, gedoopt te Waarder in de Geref. kerk op 17 juli 1701, zoon van Leendert Cornelisz van der Neut en Marige Willems van der Neut.
  5. Floor Gerritsz Oudenes,
   Gedoopt te Waarder in de Geref. kerk op 14 augustus 1707.
   Gehuwd te Waarder in de Geref. kerk op 7 januari 1731, ondertrouw te Bodegraven in de Geref. kerk op 21 december 1730 met Aagje Jansd de With, afkomstig van Bodegraven [niet gedoopt in de Geref. kerk aldaar of te Waarder op 22 december 1709].
  6. Aert Gerritsz Oudenes,
   Gedoopt te Waarder in de Geref. kerk op 22 maart 1711, overleden te Waarder op 15 februari 1777, oud 65 jaar.
   Gehuwd (1) te Waarder op 15 september 1730, ondertrouw te Harmelen op 19 augustus 1730 met Johanna Willemsd de With, gedoopt te Harmelen op 27 mei 1703, overleden te Driebruggen op 14 maart 1743, oud 39 jaar.
   Gehuwd (2), ondertrouw te Waarder op 10 april 1744 met Neeltje Ariaansd Donk, geboren te Lakenveld ca. 1720, overleden te Waarder op 16 maart 1797.
 6. Marridgie Floren Oudenes,
  Gedoopt te Waarder in de Geref. kerk op 16 september 1663.

  DOOPREGISTER, Waarder, Geref. kerk. 16 september 1663:
  den 16 septemb. een kint gedoopt van Floor Gerritsz opt leeg: eijn van Langeweijde, is genaamt Marridgie.
 7. Teunis Floren Oudenes,
  Gedoopt te Waarder in de Geref. kerk op 5 januari 1667, vermeld als lidmaat van de Geref. kerk te Waarder "tegen Kersmis 1700", wonende in het Hoogheijnde van de Langeweijde, gekozen tot diaken in 1711, overleden in 't Hoge Einde van de Lange Weijde op 10 januari 1736, oud 69 jaar.
  Gehuwd te Waarder in de Geref. kerk op 20 januari 1692, ondertrouw te Oudewater, met Lijsbeth Jans van Dijck, geboren te Oudewater ca. 1670, vermeld als lidmaat van de Geref. kerk in 1700, begraven te Waarder op 3 december 1720, oud ca. 50 jaar, dochter van Jan Pancken van Dijck en van Crijntgen Cornelis.

  DOOPREGISTER, Waarder, Geref. kerk, 5 januari 1667:
  Een kint van Floor Geeritze opt Leegheijnd van Langeweijde en is genaamt Teunis.

  ONDERTROUWREGISTER, Waarder, Geref. kerk, 6 januari 1692:
  Theunis floren oudenes, j.m., uijt het lege Eijnde van de Langeweijde,
  met Lijsbeth jans van dijck, j.D. van oudewater.
  met attestatie van oudewater hier getrout den 20 Janu.
4566. Gijsbert Willemsz STEEHOUWER,
Zoon van Willem Dircksz Stehouwer [nr. 9132] en Marrighje Claas [nr. 9133], geboren te Zegveld ca. 1620, vermeld als lidmaat van de Geref. kerk aldaar na 1639.
Gehuwd te Zegveld in de Geref. kerk 1646-1649 met Aaltje Aarts VAN DER SWAAN.

LIDMATEN GEREFORMEERDE KERK VAN ZEGVELD OP LIJST VAN 1639-1650, o.a.:
Willem Henrickse Stehouwer,
Grietje IJsbrants sijn huijsvrouw,
Willem Dircks Stehouwer,
Marrighje Claas sijn huijsvrouw,
Gijsbert Willemse Steehouwer,
Aaltje Aarts sijn huijsvrouw.
VANAF 1651:
Marrighje Willems Stehouwer, 25 december 1651.
Neeltje Willems Stehouwer, haar suster, 25 december 1651.
Dirck Willems Stehouwer, 3 juli 1653, thans vertrocken oudt .......
Jan Willemsz Stehouwer, 7 oktober 1666.
Gerrit Willemse Stehouwer, 7 april 1667.

TROUWREGISTER, Zegveld, Geref. kerk, 1646-1649 (lijst met namen zonder data):
Gijsbert Willemse Steehouwer, JM van Segvelt & Aaltje Aarts van der Swaan, JD in't Meijlant van Bodegraven.

4567. Aaltje Aarts VAN DER SWAAN,
Geboren in 't Meijland van Bodegraven ca. 1620, vermeld als lidmaat van de Geref. kerk te Zegveld 1639-1650.

KINDEREN VAN GIJSBERT WILLEMSZ STEEHOUWER EN AALTJE AARTS VAN DER SWAAN:
 1. Henrick Gijsbertsz Steehouwer,
  Gedoopt te Zegveld in de Geref. kerk op 24 september 1648.

  DOOPREGISTER, Zegveld, Geref. kerk, 24 september 1648:
  Henrick, het kint van Gijsbert Willemse.
 2. Jacob Gijsbertsz Stehouwer,
  Tweeling, gedoopt te Zegveld in de Geref. kerk in mei 1650, overleden voor 11 augustus 1656.

  DOOPREGISTER, Zegveld, Geref. kerk, mei 1650:
  Jacob, Marighje, kinderen van Gijsbert Willemse Stehouwer.
 3. Marighje Gijsberts Stehouwer,
  Tweeling, gedoopt te Zegveld in de Geref. kerk in mei 1650.
  Gehuwd voor 1678 met Jan Jansz van Dobben.

  DOOPREGISTER, Zegveld, Geref. kerk, mei 1650:
  Jacob, Marighje, kinderen van Gijsbert Willemse Stehouwer.
 4. Aefje (Eefje) Gijsberts Stehouwer,  zie nr. 2283.
  Gedoopt te Zegveld in de Geref. kerk op 1 februari 1652, vermeld als Geref. lidmaat, overleden te Nieuwkoop na 1698.
  Gehuwd te Waarder in de Geref. kerk op 27 maart 1678 met Jan Flooren Oudenes, geboren in het Lage Einde van de Langeweijde onder Waarder, gedoopt te Waarder in de Geref. kerk op 22 augustus 1655, vermeld als Geref. lidmaat, in 1685 en 1695 vermeld als diaken van de Geref. kerk te Waarder, overleden na 1698, mogelijk te Nieuwkoop.
 5. Jacob Gijsbertsz Stehouwer,
  Gedoopt te Zegveld in de Geref. kerk op 11 augustus 1656.

  DOOPREGISTER, Zegveld, Geref. kerk, 11 augustus 1656:
  Jacob, soon van Gijsbert Willemse Stehouwe en Aaltje Aarts.
4568. Arij Joosten SAMPSON,
Zoon van Joost Pietersz Samsom [nr. 9136] en Gerritje Dirks [nr. 9137], gedoopt te Nieuwkoop in de Geref. kerk op 22 november 1627, overleden in het Noordeinde van Nieuwkoop voor 27 december 1678, oud ca. 50 jaar.
Gehuwd met Marritje Fransdr. VAN WIERINGEN.

RECHTERLIJK ARCHIEF, Nieuwkoop en Noorden, blz. 35, dd 27 december 1678:
Op huijden den 27 december 1678 des s'nagts de clocke ontrent twaelf ures, zijn wij onderget: Schepenen ende Secretaris der Heerlijcheijt van Nieucoop ende Noorden versogt ten huijse vande weduwe van Arie Joosten Samsom, wonende int Noordeijnde van Nieucoop alwaer gecomen zijnde, hebben bevonden dat te deser huijse krank ter bedde was leggende Cornelis Joosten Samsom, meerderjarige Jongman, ons Schepenen ende Schouts wel bekent, [die vervolgens Cornelis Aris van Staveren benoemde tot voogd over zijn minderjarige erfgenamen; dit in presentie van Gijsbert van der Jagt en Willem Aris Blijleven, schepenen].

4569. Marritje Fransdr. VAN WIERINGEN,
Dochter van Frans Michielsz van Wieringen [nr. 9138] en Aaltje Cornelisdr. [nr. 9139], gedoopt te Nieuwkoop in de Geref. kerk op 23 juni 1628, overleden na 1678.

KINDEREN VAN ARIJ JOOSTEN SAMPSON EN MARRITJE FRANSDR. VAN WIERINGEN:
 1. Joost Ariensz Samson,  zie nr. 2284.
  Gedoopt te Nieuwkoop op 4 maart 1657, Gereformeerd lidmaat in 1685, vermeld als diacon en ouderling, overleden na 17 januari 1721, waarschijnlijk te Nieuwkoop.
  Gehuwd ca. 1683, mogelijk te Nieuwkoop met Annetje Willems van Leeuwen.
 2. Neeltjen Ariens Sampson,
  Geboren te Nieuwkoop ca. 1650, gedoopt aldaar op 31 oktober 1655, lidmaat van de Geref. kerk, vermeld als doopgetuige van haar kleindochter Neeltje Arijens van Polen op 31 augustus 1710 te Ter Aar.
  Gehuwd met Heijndrick Dirckse Pool, geboren ca. 1650, mogelijk te Noorden, lidmaat van de Geref. kerk te Nieuwkoop in 1685, vermeld als zijnde in de gevangenis in 1690, vertrekt vervolgens met attestatie naar Langeraar, vermeld als doopgetuige van zijn kleinzoon Cornelis Adriaensz van Polen op 24 september 1702 in de Geref. kerk te Ter Aar.
  In 1694 verzocht Heijndrick om toe gelaten te worden tot het Heilig Nachtmaal in Langeraar. De kerkeraad van Nieuwkoop stond dit toe.

  KERKERAAD, Nieuwkoop, Geref. kerk, 27 maart 1690:
  Is mede binnen gestaen Neeltje Ariens Samson, versoekende Attestatie en getuigenis voor haer man Heijndr: Dircksz Pool, jegenwoordigh gedetineerde en gevange, waer in de kerckeraet gelieft te verklaren hoe hij sich als Litmaet van de Geref: kerck in geloov en wandel voor de tijt van sijn s'Vaders gevangenis etc. heeft onder haer gedragen.
  [De kerkeraad besluit de beslissing over te laten aan de Classis die in Woerden vergadert; deze besluit op 28 maart de attestatie voor haar man, die nu in Nieuwkoop gevangen zit, toe te kennen]

  KINDEREN:
  1. Ariaen Hendricksz van Polen,
   Geboren ca. 1680.
  2. Jannetjen Hendriks van Poolen,
   Geboren te Nieuwkoop, gedoopt te Noorden in de Geref. kerk op 21 mei 1684, overleden aldaar voor 6 juli 1687.
  3. Jannetje Heijndricks Pool,
   Gedoopt te Nieuwkoop in de Geref. kerk op 6 juli 1687, overleden voor 28 november 1688.
  4. Jannetje Heijndricks Pool,
   Gedoopt te Nieuwkoop in de Geref kerk op 28 november 1688.
 3. Aart Ariesz Samson,
  Gedoopt te Nieuwkoop in de Geref. kerk op 9 oktober 1661, begraven te Aarlanderveen op 27 september 1754, oud 92 jaar.
  Gehuwd te Nieuwkoop in de Geref. kerk op 8 februari 1688 met Grietje Pieters van Wieringen, geboren te Aarlanderveen ca. 1660.

  KINDEREN:
  1. Pieter Ariensz Samsom,
   Geboren ca. 1690.
   Gehuwd voor 1726 met Mensje Cornelis van der Meulen.
  2. Arij Aertse Sampson,
   Geboren ca. 1690.
  3. Gooltje Aerts Samson,
   Gedoopt te Aarlanderveen in de Geref. kerk op 27 juli 1692.
  4. Marijtje Aerts Samson,
   Gedoopt te Aarlanderveen in de Geref. kerk op 8 oktober 1693, overleden aldaar voor 27 april 1698.
  5. Cornelis Aartsz Samson,
   Gedoopt te Aarlanderveen in de Geref. kerk op 14 oktober 1694, overleden aldaar voor 1702.
  6. Klaas Aertze Samson.
  7. Marijtje Aerts Samson,
   Gedoopt te Aarlanderveen in de Geref. kerk op 27 april 1698.
  8. Cornelis Aartsz Samson.
 4. Gerritje Ariens Sampson,
  Gedoopt te Nieuwkoop in de Geref. kerk op 16 september 1663, , begraven aldaar op 26 augustus 1748, oud 84 jaar.

  DOOPGETUIGE:
  Te Ter Aar in de Geref. kerk op 24 september 1702 van haar zuster Neeltje's kleinzoon Cornelis Adriaensz van Polen.
 5. Klaes Ariensz Sampson,
  Gedoopt te Nieuwkoop in de Geref. kerk op 8 februari 1665, vermeld als lidmaat van de Gereformeerde kerk in Nieuwkoop op 25 december 1690, overleden te Nieuwkoop in 1739, oud ca. 74 jaar.
  Gehuwd te Nieuwkoop in de Geref. kerk op 6 februari 1689 met Annetje Pieters Wit, geboren te Nieuwkoop ca. 1665, vermeld als lidmaat van de Geref. kerk aldaar in 1690.

  DOOPGETUIGE (Annetje):
  Te Nieuwkoop in de Geref. kerk op 9 februari 1716 van Aris en Klaes Jansz Teijsterman.

  KINDEREN:
  1. Marritje Klaes Samson.
   Geboren ca. 1690.
   Gehuwd te Nieuwkoop in 1714 met Jan Arisse Teisterman.
  2. Weijntje Klaesse Sampson,
   Gedoopt te Nieuwkoop in de Geref. kerk op 26 december 1691, vermeld als doopgetuige op 9 februari 1716 te Nieuwkoop.
 6. Pieter Ariensz Sampson,
  Gedoopt te Nieuwkoop in de Geref. kerk op 23 mei 1666.
  Gehuwd te Nieuwkoop in de Geref. kerk op 19 januari 1698 met Ariaantje Teunis Swanenburgh, geboren te Nieuwkoop ca. 1675.

  KINDEREN:
  1. Cornelia Pieters Samson,
   Gedoopt te Nieuwkoop in de Geref. kerk op 12 oktober 1698, overleden na 3 april 1729.
  2. Arij Pietersz Samson,
   Gedoopt te Nieuwkoop in de Geref. kerk op 27 januari 1700, overleden te Aarlanderveen voor 1741.
   Gehuwd te Aarlanderveen in de Geref. kerk, ondertrouw aldaar op 21 oktober 1735 met Marretje Jacobs van Vliet, geboren ca. 1700, overleden na 1741, mogelijk te Waverveen.
  3. Marritje Pieters Samson,
   Gedoopt te Nieuwkoop in de Geref. kerk op 5 mei 1701.
  4. Teunis Pietersz Samson.
  5. Cornelis Pietersz Samson,
   Gedoopt te Nieuwkoop in de Geref. kerk op 20 maart 1707.
  6. Jacob Pietersz Samson,
   Gedoopt te Nieuwkoop in de Geref. kerk op 20 maart 1707, begraven aldaar op 13 februari 1750, oud 42 jaar.
   Gehuwd te Nieuwkoop in de Geref. kerk op 18 april 1740 met Marretje Jans van Driehuijs, mogelijk geboren te Mijdrecht.
  7. Dirk Pietersz Samson,
   Geboren 1705-1720.
  8. Grietje Pieters Samson,
   Overleden na 1751.
 7. Gooltje Ariens Sampson,
  Gedoopt te Nieuwkoop in de Geref. kerk op 18 november 1668.
4572. David HENDRIKSZ Stoffelsz,
Geboren te Botshol ca. 1615, overleden na 1650.
Gehuwd te Waverveen in de Geref. kerk op 3 februari 1636, ondertrouw in de Geref. kerk van Korteraar, met Lijsabeth PIETERS.

TROUWREGISTER, Waverveen, Geref. kerk, 3 februari 1636, nr. 20:
David Henricksz, JM van Botshol, met Lijsabeth Pieters, JD van Corter-Aar, beide woonachtich in Botshol, met betoogh van Corter-Aar.

4573. Lijsabeth PIETERS,
Geboren te Korteraar ca. 1615, overleden na 1650.

KINDEREN VAN DAVID HENDRIKSZ STOFFELSZ EN LIJSABETH PIETERS:
 1. Johannis Davidsz,
  Gedoopt te Waverveen in de Geref. kerk op 15 november 1637.

  DOOPREGISTER, Waverveen, Geref. kerk, 15 november 1637 (blz. 448):
  T’kindt van David Hendrick Stoffelsz, genaamt Johannis, getuijge beneve de vader [N.G.].
 2. Abraham Davidsz van Breemen,  zie nr. 2286.
  Geboren ca. 1640, mogelijk te Botshol of Kokkengen, Gereformeerd ouderling en diaken in Waverveen, van beroep veenman, veenschipper, overleden na 1702.
  Gehuwd (1) te Waverveen in de Geref. kerk op 8 maart 1665 met Leuntie Jans, geboren voor 1647, overleden na 1678.
  Gehuwd (2) voor 1693 met Elsje Cornelis.
 3. Isaac Davidsz,
  Gedoopt te Waverveen in de Geref. kerk op 16 juni 1641, overleden voor 15 november 1643.

  DOOPREGISTER, Waverveen, Geref. kerk, 16 juni 1641 (blz. 446):
  T’kindt van David Hendriksz genaamt Isaac, getuigen beneve de vader, Hindrick Stoffelsz en Aaltje Hendriks.
 4. Isaac Davidsz [van Breemen],
  Gedoopt te Waverveen in de Geref. kerk op 15 november 1643.
  Gehuwd voor 1667 met Marritje Chiele Thijssen, gedoopt te Waverveen in de Geref. kerk op 10 maart 1641, dochter van Chiel Pieter Thijssen en Hilletje Jans.
  Uit dit huwelijk tenminste 6 kinderen: Lijsbeth, Ariaentie, Lijsbeth, Cornelia, Jan en Michiel.

  DOOPREGISTER, Waverveen, Geref. kerk, 10 maart 1641:
  Marritje, dochter van Chiel Pieter Thijssen.
  Getuijge beneven de vader Marritje Philipsz.

  DOOPREGISTER, Waverveen, Geref. kerk, 15 november 1643 (blz. 449):
  T’kindt van David Hendriksz genaamt Isaac. Solo patre.
 5. Cornelis Davidsz,
  Geboren te Botshol, gedoopt te Waverveen in de Geref. kerk op 1 oktober 1645, in 1679 vermeld als gaarmeester van de Geref. kerk te Waverveen, overleden voor 1693.
  Gehuwd te Waverveen in de Geref. kerk op 15 april 1674 met Ariaentje Aries, overleden na 1693.
  Ariaentje huwt (2) te Waverveen in de Geref. kerk op 31 mei 1693 met Jan Theunisz Deutza.
  Uit het 1e huwelijk tenminste 5 kinderen: David, Arie, Lijsbeth, Arie en Neeltje.

  DOOPREGISTER, Waverveen, Geref. kerk, 1 oktober 1645 (blz. 452):
  T’kindt van David Hendrick ...ffelsz genaamt Cornelis, getuijge de vader, Pieter Pietersz Braax en Aaltje Dirks.

  TROUWREGISTER, Waverveen, Geref. kerk, 15 april 1674:
  Cornelis Davidszon, JM van Botshol, met Ariaentje Aries, JD van Botshol, beijde woonende aldaer.
 6. Niesjen Davids,
  Geboren te Botshol, gedoopt te Waverveen in de Geref. kerk op 21 juli 1647, Gereformeerd, overleden voor 7 september 1732.
  Gehuwd (1) te Waverveen in de Geref. kerk op 13 september 1671 met Jan Huiberts Timmer, ook genaamd Hofland, geboren te Mijdrecht ca. 1645, overleden te Waverveen op 4 januari 1682, oud ca. 36 jaar.
  Gehuwd (2) te Waverveen in de Geref. kerk op 20 september 1682 met Derrick Jansz Buijs, overleden te Botshol voor 1710.
  Gehuwd (3) te Mijdrecht in de Geref. kerk op 29 januari 1710 met Gijsbert Willemsz Capel, overleden na 1732.
  Gijsbert huwt (2) in 1732 met Teuntje Gijsen Uijttenbogaert.

  DOOPREGISTER, Waverveen, Geref. kerk, 21 juli 1647 (blz. 455):
  ’T kindt van David Hendricksen genaamt Niesjen, getuijge behalve de vader, Ingelien Hendriks en Chiel Hendriksen.

  TROUWREGISTER, Waverveen, Geref. kerk, 13 september 1671:
  Jan Huijbertsen, JM van Meijdrecht, wonende tot Waverveen, en Niesje Davids, JD van Botsholl wonende aldaar.
  [in kantlijn:] Jan Huijbertsen obijt 4 jan. 1682.

  TROUWREGISTER, Waverveen, Geref. kerk, 20 september 1682:
  Derrick Janssen Buijs, JM met Niesje Davids, weduwe.

  TROUWREGISTER, Mijdrecht, Geref. kerk, 29 januari 1710:
  Gijsbert Willemsz Capel, JM onder Woerden met Niesje Davids, weduwe van Dirk Janse Buijs, onder Waverveen.

  NOTARISAKTE (A. van der Meer), Mijdrecht, 6 februari 1710, nr. 1896:
  Acte van Revocatie door Niesje Davids, weduwe van Dirck Jansz Buijs, wonende in Botshol onder Waverveen, van een acte waarin zij en haar man Dirck Jansz Buijs op 3 mei 1706 compareerden.

  NOTARISAKTE (G. van Ette), Mijdrecht, 7 september 1732, nr. 160:
  Huwelijksvoorwaarden opgesteld door Gijsbert Willemsz Capel, weduwnaar van Niesje Davids, wonende in Boxhol, als bruidegom en Teuntje Gijsen Uijttenbogaert, bejaarde dogter wonende in Demmerik.
 7. Jacob Davidsz,
  Geboren te Botshol, gedoopt te Waverveen in de Geref. kerk op 18 april 1649.
  Gehuwd te Waverveen in de Geref. kerk op 6 maart 1672 met Neeltje Dirks, geboren te Botshol ca. 1650.

  DOOPREGISTER, Waverveen, Geref. kerk, 18 april 1649 (blz. 458):
  ’T kindt van David Hendrickse genaamt Jacob, getuijge behalve de vader, Aaghje Pieters.

  TROUWREGISTER, Waverveen, Geref. kerk, 6 maart 1672:
  Jacob Davidszon, J:M: van Botshol, met Neeltje Dirks, J:D: van Botshol, beide wonende aldaer.

  KINDEREN:
  1. Lijsbeth Jacobs Davitzen,
   Gedoopt te Waverveen in de Geref. kerk op 27 mei 1674.
  2. David Jacobsz Davidsz,
   Gedoopt te Waverveen in de Geref. kerk op 8 november 1676.
  3. Dirck Jaepen [ van Breemen],
   Geboren te Bothol, gedoopt te Waverveen in de Geref. kerk op 23 augustus 1682, overleden voor 1715.
   Gehuwd (1) te Waverveen in de Geref. kerk in maart 1703 met Belitje Aris Post, overleden te Botshol 1704/05.
   Gehuwd (2) te Waverveen in de Geref. kerk op 17 januari 1706 met Lijsbeth Thijs Hofland, geboren ca. 1675, overleden na 1732.
 8. Sara Davids,
  Gedoopt te Waverveen in de Geref. kerk op 26 december 1650, overleden te Botshol voor 1696.
  Gehuwd te Waverveen in de Geref. kerk op 30 september 1674 met IJsbrant Dirckszen.
  IJsbrant huwt (2) te Waverveen in de Geref. kerk op 23 april 1696 met Jannitje Leenderts.

  DOOPREGISTER, Waverveen, Geref. kerk, 26 december 1650 (blz. 461):
  ’T kindt van David Hendrickse genaamt Sara, ten overstaan van de vader.

  TROUWREGISTER, Waverveen, Geref. kerk, 30 september 1674:
  IJsbrant Dirckszen, J:M: van Amsterveen, met Sara Davids, J:D: van Botshol, beijde woonende tot Amsterveen.

  TROUWREGISTER, Waverveen, Geref. kerk, 23 april 1696:
  IJsbrand Dirksz, weduwnaar van Sara Davidsz, met Jannitje Leendertsz, J:D:, bijde wonende in Waverveen.
 9. Dirk Davidsz van Breemen,
  Geboren ca. 1660, overleden voor 1730.
  Gehuwd te Waverveen in de Geref. kerk op 27 februari 1684 met Aafje Aris, geboren ca. 1660, overleden na 1730.

  TROUWREGISTER, Waverveen, Geref. kerk, 27 februari 1684:
  Derrick Davidsz, J:M: met Eeffie Aris, J:D: woonende beijde in Botsholl.

  NOTARISAKTE (G. van Ette), Mijdrecht, 25 juni 1730:
  Aaffje Aris, weduwe van Dirk Davidz, wonende in Boxhol, stelt haar testament op en wijst als haar erfgenamen aan:
  * Lijsje Dircks, in huwelijk hebbende Gijsbert Cornelis van de Horn,
  * voorts de nagelaten kinderen van hare dogter Pleuntje Dirks, in huwelijck verweckt bij Jan Aarts Schipper, met name Marretje, Aeffje, Aert en Dirck Jansz,
  * en haren soon Arie Dircksz,
  allen voor niet meer dan de simpele en blote legitieme portie.
  Tot haar enige en universele erfgenamen voor alle overige goederen, bezittingen e.d. benoemt zij haar drie verdere kinderen, met name Grietje Dirks, Jan Dirks en Neeltje Dirks, ider in egale porti.

  KINDEREN:
  1. Lijsje Dirks [van Breemen],
   Gehuwd voor 1730 met Gijsbert Cornelisz van Horn.
  2. Pleuntje Dirks [van Breemen],
   Overleden voor 1730.
   Gehuwd met Jan Aartsz Schipper.
  3. Arie Dirksz [van Breemen],
   Overleden na 1730.
  4. Marritje Dirks [van Breemen],
   Gedoopt te Waverveen in de Geref. kerk op 17 april 1702, overleden voor 1730.
  5. Grietje Dirks [van Breemen],
   Overleden na 1730.
  6. Jan Dirksz [van Breemen],
   Overleden na 1730.
  7. Neeltje Dirks [van Breemen],
   Overleden na 1730.
4576. Pieter Pietersz STIERMAN,
Zoon van Pieter Pietersz Stierman [nr. 9152], geboren ca. 1625, mogelijk te Giessen Oudekerk.
Gehuwd ca. 1655 met Jannigje HUIJBERTSDR.

4577. Jannigje HUIJBERTSDR,
Geboren ca. 1630, overleden voor 15 maart 1704.

KINDEREN:
 1. Pieter Pietersz Stierman,
  Geboren te Giessen-Oudekerk ca. 1660.
  Gehuwd te Molenaarsgraaf in de Geref. kerk op 29 december 1686 met Neeltje Heijndriks Tuijtel, geboren te Molenaarsgraaf ca. 1660, overleden na 1725, dochter van Hendrick Bastiaensz Tuijtel en Jannichien Cornelis Jongbloet.

  TROUWREGISTER, Molenaarsgraaf, Geref. kerk, 29 december 1686:
  Pieter Pieterse J:M: van Gijssen-Oudekerck met Neeltje Heijnderiks J:D: van Molenaers-graef, sijn bij ons alhier getrouwt op den 29 Decemb. 1686.

  KINDEREN:
  1. Hendrik Pietersz Stierman, ook genoemd Stuurman.
   Gedoopt te Giessen-Nieuwkerk in de Geref. kerk op 1 augustus 1694.
   Gehuwd te Giessen-Oudekerk in de Geref. kerk op 9 juli 1719 met Marigje Jans Kleijn, gedoopt te Giessendam in de Geref. kerk op 10 september1702, dochter van Jan Ariense Kleijn en Ariaantje Willemse Brandwijk.
   Uit dit huwelijk tenminste 8 kinderen: Neeltje, Jan (3x), Pieter, Ariaantje, Pietertje en Meijnsje.
  2. Arij Pietersz Stierman,
   Geboren ca. 1695.
   Gehuwd te Streefkerk in de Geref. kerk op 24 januari 1717 met Aaltje Zeegers.
   Uit dit huwelijk tenminste 14 kinderen, allen gedoopt te Streefkerk: Neeltje, Bastiaan, Pieter, Adriaan, Ariaantje, Jan (3x), Macheltje (3x), Seger (2x) en Cornelis.
  3. Cornelis Pietersz Stierman,
   Geboren ca. 1700.
   Gehuwd te Noordeloos voor 1730 met Neeltje Sijmen Hogedonk.
   Uit dit huwelijk tenminste 2 kinderen, beiden gedoopt te Noordeloos: Aaltje en Neeltje.
  4. Huijbert Pietersz Stuerman. [Filiatie onbewezen]
   Geboren te Giessen-Nieuwkerk.
   Gehuwd te Hoogblokland in de Geref. kerk op 2 mei 1735 met Divertje Marcelis, geboren te Hoogblokland.

   TROUWREGISTER, Hoogblokland, Geref. kerk, 8 april 1735:
   Zijn alhier in wettige ondertrouw opgenomen Huijbert Pieterse Stuerman, J:M: van Giessen Nieuwkerk, met Divertje Marcelis J:D: van Hoochblockland, en alhier getrouwt den 2 Majus.
 2. Jan Pietersz Stuurman, ook genaamd Den Schipper,  zie nr. 2304.
  Geboren te Giessen Bovenkerk ca. 1665, van beroep schipper, overleden te Ottoland op 7 juni 1726, oud ca. 60 jaar.
  Gehuwd te Ottoland op 26 september 1688, ondertrouw aldaar op 28 augustus 1688 met Neeltje Pieters Swartbol, geboren te Gijbelant ca. 1665, overleden na 1708.
4578. Pieter Huijbertsz SWARTBOL,
Zoon van Huijbrecht Adriaensz [nr. 9156] en Neeltje Hendriksdr 9157, geboren te Molenaarsgraaf ca. 1625.
Gehuwd te Molenaarsgraaf in de Geref. kerk op 13 februari 1650 met Reijmpjen Louwrens BRANDT.

4579. Reijmpjen Louwrens BRANDT,
Dochter van Louwrens Gerritsz Brand [nr. 9158] en Grietge Pietersdr [nr. 9159], geboren te Gijbeland (gem. Brandwijk) ca. 1615.

KIND:
 1. Neeltje Pietersdr [Swartbol],  zie nr. 2289.
  Geboren te Gijbeland (bij Molenaarsgraaf) ca. 1665, overleden na 1708.
  Gehuwd te Ottoland op 26 september 1688, ondertrouw aldaar op 28 augustus 1688 met Jan Pietersz Stierman, ook genaamd Jan Pietersz den Schipper, geboren te Giessen Bovenkerk ca. 1665, van beroep schipper, overleden te Ottoland op 7 juni 1726, oud ca. 60 jaar.
4588. Jan VERBOOM,
Mogelijk een zoon van Leendert Verboom en N.N., geboren ca. 1615, mogelijk te Vlist.
Gehuwd met N.N.

KINDEREN:
 1. Jacob Jansz Verboom,  zie nr. 2294.
  Geboren te Bonrepas (Vlist) ca. 1645, vermeld als lidmaat Geref. kerk Polsbroek Zuid op 20 juli 1694, begraven te Polsbroek op 18 oktober 1723, oud ca. 78 jaar.
  Gehuwd (1) te Polsbroek op 25 mei 1664 met Marchje Dercks.
  Gehuwd (2) in 1677 met Barber Chielen Block, gedoopt te Polsbroek in de Geref. kerk op 30 november 1653, dochter van Michiel Cornelisz Block, burgemeester, ouderling en Fijcke Henricxe.
  Gehuwd (3) te Polsbroek op 28 juli 1697 met Leijntie Jacobs van Eeteren.
 2. Cornelis Jansz Verboom,
  Vermeld als lidmaat Geref. kerk, wonende te zuid Polsbroek, op 20 juli 1694 en 21 maart 1707.
4592. Jan RAMP,
Geboren ca. 1640.
Gehuwd met N.N.

OPMERKING:
Mogelijk Jan Gijsbertsz Ramp, gehuwd met Emmige Dierte Kaiser, gehuwd te Woerden, ondertrouw te Waarder op 16 november 1670.

KIND:
 1. Pieter Jansz Ramp,  zie nr. 2296.
  Geboren ca. 1670, overleden voor 25 juni 1727, waarschijnlijk te Alphen.
  Gehuwd te Zwammerdam op 30 december 1701 met Lijsbeth Gerrits Stedehouwer.
4594. Gerrit Willemsz STEDEHOUDER,
Geboren ca. 1640.
Gehuwd voor 1671, mogelijk te Zegveld met B....tje CLAASSEN.

4595. B....tje CLAASSEN,
Geboren ca. 1645.

KIND
 1. Lijsbeth Gerrits Stedehouwer,  zie nr. 2297.
  Gedoopt te Zegveld op 8 oktober 1671.
  Gehuwd te Zwammerdam op 30 december 1701 met Pieter Jansz Ramp.
4596. Claes Willemsz DE WITH,
Zoon van Willem Claes de Wit [nr. 9192] en Merrichje Claes [nr. 9193], geboren te Harmelen of Linschoten ca. 1645, vermeld als Schepen van Harmelen in 1690, 1693 en 1694.
Gehuwd met Marrighje WILLEMS.

4597. Marrighje WILLEMS,
Geboren ca. 1645 in Harmelen of Linschoten.

KINDEREN VAN CLAES WILLEMSZ DE WITH EN MARRIGHJE WILLEMS:
 1. Jacob Claasz de With,
  Geboren te Haanwijk onder Harmelen ca. 1665.
  Gehuwd te Harmelen in de Geref. kerk op 13 maart 1692 met Ermpje Pieters de Lange, geboren in de Lange Weijdt ca. 1655.
 2. Willem Claesse de With,  zie nr. 2298.
  Geboren ca. 1675, Gereformeerd, woonde in 1700 te Cattebroek onder Linschoten, vermeld als Schepen van Harmelen in 1703 en 1708.
  Gehuwd te Harmelen in de Geref. kerk op 22 september 1700 met Annige Gerrits Hogedoorn, geboren in 't Oosteinde van Waarder, gedoopt in de Geref. kerk aldaar op 26 juni 1678, overleden na 1732.
 3. Cornelis Claasse de With,
  Geboren te Harmelen ca. 1675.
  Gehuwd te Harmelen in de Geref. kerk op 30 april 1699 met Willemtje Jans Liesvelt, geboren te Cattebroek ca. 1674.
 4. Marrighje Claesse de With,
  Geboren te Haanwijk onder Harmelen, gedoopt te Harmelen in de Geref. kerk op 30 mei 1680.
  Gehuwd te Harmelen in de Geref. kerk op 17 november 1700 met Jacob Jansz Verdouw, geboren te Oudewater ca. 1675.
 5. Dirck Claasz de With,
  Geboren te Haanwijk onder Harmelen ca. 1680, Gereformeerd.
  Gehuwd te Harmelen in de Geref. kerk op 6 mei 1703 met Marrighje Dircks Teunis, geboren te Ouwetesche-broek onder Oudewater ca. 1680, Gereformeerd.
4598. Gerrit Jans Hagensz HOGENDOORN,
Zoon van Jan Gerritsz Haegens (Hoogendoorn) [nr. 9196] en Grietje Jans [nr. 9197], geboren te Waarder ca. 1640, van beroep veehouder, boer, vermeld als lidmaat van de Geref. kerk in Waarder op 25 december 1671 en met Pasen 1675, vermeld als diaken voor het Oosteinde van Waarder in 1683 en 1684, vermeld als weesman van Waarder in 1684 en 1692, schepen van Waarder (1700), belooft per 1 mei 1701 achterstallige huurbetalingen te betalen ter grootte van 250 gulden voor een hofstede met landerijen die hij sinds 26 januari 1697 pachtte van Willem Thoen, waarbij wordt overeengekomen dat bij in gebreke blijving de gehele inboedel van de eerste comparant, plus 11 koeien en 3 pinken aan Thoen zal worden overgedragen, overleden na 2 mei 1710.
Gehuwd (1) mogelijk te Ouderkerk aan den IJssel voor mei 1666 met Marigje Jans Pancken VERLAAN, ook genaamd VAN DER LAEN.
Gehuwd (2) te Waarder in de Geref. kerk op 14 februari 1694, ondertrouw aldaar op 24 januari 1694 met Emmige Barents VAN ROSSEN.

NOTARISAKTE (Gerardt van Gorcum), Woerden, 8 maart 1655:
[Jan Gerritsz Hagens en zijn vrouw Grietje Jans laten hun eerste testament opmaken.
Begunstigden zijn hun kinderen Pieter, Aeltgen, Hagen, Jan en Gerrit Jansz].

OPENBARE FUNCTIES:
Diaken van de Geref. kerk van Waarder.....................1683/84.
Weesman van Waarder..............................................1684 en 1692.
Schepen van Waarder.................................................1700.

HUWELIJKSAKTE.
Huwelijks akte van Gerrit Jans Hagensz Hogendoorn en Marigje Jans Panken Verlaan niet gevonden in de Geref. kerk te Waarder.
Mogelijk getrouwd te Ouderkerk aan den IJssel (immers de polder de Geer ligt direct ten Z.W. van Ouderkerk).

OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, Ouderkerk aan den IJssel, 1 juni 1668, inv. 23, ac998:
Transporten en Hypotheken.
Panck Janse, Pieter Janse van der Laan en Gerrit Janse Hoogendoorn, Annetgen Janse, wed. van Jan Pancken, wonende te Woerden, verkopen aan Cornelis Janse Ouwejan 1/3 van een woning met huis, berg, schuur en 9 morgen land in de cromme, genaamd het Huych Foppen viertel, plus 1/3 van 4 morgen 1½ hond in de Geer waar Aryen Huybertse woont, aangekomen door het overlijden van Jan Cornelisse Ouwejan zaliger.
Verkoopprijs 2.000 gulden.
[bron Groene Hart Archieven]

LIDMATEN, Geref. Kerk van Waarder, vanaf 4 meij 1670:
Aengekomen ten tijden van D. Thomas Dolegius Rolandus, beginnende met den jare 1670, den 4. Meij.
Int oost Eijnde van Waerder, tegen Kersdagh den 25 decemb. 1671:
Marige Aelberts, huijsvrou van Floor Jans Jongedoorn.
Gerrit Janse Hogendoorn.
Marige Jans van der Laen, sijn vrou. doot.

HAARDSTEDENGELD, Waarder, 1674:
In het dorp van Waerder: Gerrit Jansen Hoogendoorn, in sijn huijs alleen bevonden.
Int Oosteijende: Gerrit Jansens Hoogendoorn, huijs afgebrant.

LIDMATEN, Waarder, Geref. kerk, 1675:
Navolgenden nogh gevonden en overbehouden na den oorlogh van den jare 1672, 1673 en 1674, in mijne eerste besoekinge, tegen Paeschdagh in den jare 1675. Thomas Doligius Rolandus.
Int Oosteijnde.
1. Marige Aelberts, huijsvrou van Floor Janse Jongendoorn. doot.
2. Marige Heijndriks, wed. van Arij Cornelisse Noorlander. doot.
3. Hagen Janse Hoogendoorn,
4. Lijsbeth Cornelisse, sijn vrou; beijde met Attestatie vertrocken na Gourak.
5. Gerrit Janse Hogendoorn.
6. Merrige Jans van der Laen; sijn vrou. doot.
7. Cornelis Janse Hooghout. doot.
8. Cornelia Jans, sijn vrou, met Attest van Koukenge. doot.
9. Leendert Cornelisse Velthuijsen. doot.
10. Neeltje Cornelis, sijn vrou. doot.
11. Jan Janse Hogendoorn, met Attestatie na Woerden.
12. Aeghje Jans, wed. van Pieter Volkerse. doot.

OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, Ouderkerk aan den IJssel, 3 februari 1676, inv. 24, ac998:
Transporten en hypotheken.
Panck Jansz van der Laen, Pieter Jansz van der Laen en Gerrit Jansz Hoogendoorn als in huwelijk hebbende Marritie Jansdr van der Laen, wonende tot Woerden, verkopen aan de drie minderjarige weeskinderen van wijlen Marritie Leendertse, gehuwd geweest met Cornelis Dircxe Stolck, wonende te Capelle aan den IJssel, door Gerrit Cornelisse Stolck als gestelde voogd van de voornoemde kinderen aangekocht, haar gedeelte in een weer ;land, groot 16 morgen in de Hoge Nesse, gekomen van Jan Adriaense Bijl.
Verkoopprijs 710 gulden.
[bron Groene Hart Archieven]

OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, 8 februari 1681:
Boedelscheiding tussen Grietje Jans, weduwe van Jan Gerritsz Hagens, wonende tot Waerder aent dorp, en haar kinderen Pieter, Hagen, Jan en Gerrit Jansz Hoogendoorn, en Jan Leendertsz Dickenboom, als in huwelijk hebbende Aeltje Jans Hoogendoorn.

SCHOUT EN WEESMEESTERS, Waarder, 4 januari 1663:
Boedelscheiding.
Verschenen voor schout en weesmeesters te Waarder Jan Panckes van Dijck, wonende oosteinde van Waarder, weduwnaar en boedelhouder van zaliger Crijntje Cornelis zijn laatste overleden huijsvrouw ter ene zijde, en
Cornelis Gijsbertsz in 't Holl, vader van Crijntje Cornelis zaliger ende grootvader en oppervoocht van het weeskind ter andere zijde.
De vader belooft het weeskind Evert Jansz te onderhouden tot hij meerderjarig is of trouwt en dan als uitkoop te betalen 500 carolus guldens van XL en de gouden ring van Crijntje Cornelis.
Waarborg is 5 morgen land in het oosteinde van Waarder, belend ten oosten Jan Gerritsz den Oudsten en ten westen Jan Pancken boedelhouder voornoemd.
Opgemaakt voor Cornelis Willemsz Loij, schout, Jan Gerritsz den Oudsten en Cornelis Geerlofsz Berchshoeff, weesmeesters te Waarder.
Op 20 februari 1692 zijn de 500 gulden aan Evert Jansz voldaan, waarmee de borg, de 5 morgen land, welke nu aan Gerrit Jansen Hoogendoorn behoren, vrij komt.
[bron: www.streekmuseumreeuwijk.nl.]

TROUWREGISTER, Waarder, Geref. kerk, 14 februari 1694:
Gerrit Janse Hogendoorn, wedunaer van Marige Jans van der Laen, met Emmige Barens van Rossen, J.d., beijden wonende in 't oosteijnde van Waerder. Ondertrouw alhier op 24 januari.

OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, Waarder, 11 mei 1697, fol. 52:
Compareerde Gerrit Jansen Hoogendoorn en verkoopt aan Kornelis Hagens Hoogendoorn 3 mergen 5 hond en 25 roeden land, strekkende voor uit de kerflandse Wetering tot in de Oosteijnder wetering toe, belend ten oosten Kornelis van den Berg en westen de koper.
Koopsom van 175 gulden is voldaan.

NOTARIEEL ARCHIEF, Woerden, inv. 8573, nr. 53 dd. 21 maart 1701:
Gerrit Janse Hoogendoorn is achterstallig met huurbetalingen ter grootte van 250 gulden voor een hofstede met landerijen die hij sinds 26 januari 1697 pachtte van Willem Thoen, president-schepen en raad van Woerden.
Voor notaris Costerus in Woerden komen partijen overeen dat bij in gebreke blijven van betaling op 1 mei 1701 aan Thoen zal worden overgedragen de gehele inboedel van de eerste comparant, plus 11 koeien en 3 pinken.

OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, Waarder, 25 oktober 1707, fol. 127:
Compareerde Gerrit Jansen Hoogendoorn en verkoopt aan Jan Aartsz van Eijk 5 mergen land op het Oosteinde van Waarder, strekkende voor uit de Oosteinder Wetering tot de Diemerbroeker Landscheiding, belend ten oosten en westen de Heer van Houdringen.
De 5 mergen zijn onbelast, zijnde de 500 gulden ten behoeve van Aart Janse van Eijk en de 500 gulden ten behoeve van de Heer Gerard Gaal, Oud-Burgemeester van Rotterdam, nu raad en vroedschap van Delft, die de actie verkregen hadden van Balten Willemsz Boerefijn en die speciaal hierop waren gevestigt, voor het passeren van desen afgelost.
Verder normaal belast.
Koopsom 800 gulden is voldaan.

OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, Waarder, 2 mei 1710, fol. 150:
Compareert de Heer Willem Thoen, President Burgemeester van Woerden en verkoopt aan Daam en Marrigje Pieters Noorlander en Jan Pieters Snoeij een hofstede in het Oosteinde van Waarder met 15 mergen land, nu gebruikt door Gerrit Jansz Hoogendoorn, met huijs, berg, verkenskot, bepootinge en beplantinge, waarin een "bequame ende gemakkelijke eendekooij".
De koopsom bedraagt 2.075 gulden, waarvan 1.075 contant en een kustingsbriefvan 1.000 gulden op naam van de Heer Thoen.

4599. Marigje Jans Pancken VERLAAN, ook Marige Jans VAN DER LAEN,
Dochter van Jan Pancken Verlaan [nr. 9198] en Annigje Jansdr. (Ouwejan) [nr. 9199], geboren te Waarder ca. 1645, vermeld als Gereformeerd lidmaat op 25 december 1671, overleden tussen 18 november 1687 en 24 januari 1694.

LIDMATEN, Geref. Kerk van Waarder, vanaf 4 meij 1670:
Aengekomen ten tijden van D. Thomas Dolegius Rolandus, beginnende met den jare 1670, den 4. Meij.
Int oost Eijnde van Waerder, tegen Kersdagh den 25 decemb. 1671:
Marige Aelberts, huijsvrou van Floor Jans Jongedoorn.
Gerrit Janse Hogendoorn.
Marige Jans van der Laen, sijn vrou. doot.

KINDEREN VAN GERRIT JANSZ HOGENDOORN EN MARIGJE PANKEN VERLAAN:
 1. Jan Gerritsz [Hogendoorn],
  Geboren te Waarder aan 't dorp, gedoopt in de Geref. kerk aldaar op 2 mei 1666, overleden voor 25 april 1680.

  DOOPREGISTER, Waarder, Geref. kerk, 2 meij 1666:
  Gedoopt een kint van Gerrit Jan Hagens aant dorp is genaam Jan.
 2. Marichie Geerits [Hogendoorn],
  Geboren te Waarder aan 't dorp, gedoopt in de Geref. kerk aldaar op 1 januari 1668, overleden voor 8 februari 1671.

  DOOPREGISTER, Waarder, Geref. kerk, de 1 Januarij 1668 op Sondach:
  Gedoopt een kint van Geerit Jan Hagens & Marichie Jan Pancken aant dorp & is genaamt Marichie.
 3. Claas Geeritsz [Hogendoorn],
  Geboren te Waarder in het Oosteijnde, gedoopt in de Geref. kerk aldaar op 9 december 1669, overleden voor 25 december 1672.

  DOOPREGISTER, Waarder, Geref. kerk, den 9 Decemb: 1669:
  Een kint gedoopt van Geerit Jan Hagens & Marichie Jan Pancken int oosteijn & is genaamt Claas.
 4. Marige Gerrits Hogendooren,
  Geboren te Waarder in het Oosteijnde, gedoopt in de Geref. kerk aldaar op 8 februari 1671, vermeld als lidmaat van de Geref. kerk van Waarder met Pinksteren 1688, naderhand uit Waarder vertrokken.

  DOOPREGISTER, Waarder, Geref. kerk, 8 febr: 1671: Gedoopt een Kint van Gerrit Janse Hogendooren en Marige Jans, in 't oost Eijnde van Waarder.
  En is genaemt Marige.
 5. Claes Gerritsz Hogendoorn,
  Geboren te Waarder in het Oosteijnde, gedoopt in de Geref. kerk aldaar op 25 december 1672, overleden voor 29 mei 1695.

  DOOPREGISTER, Waarder, Geref. kerk, 25 decemb: 1672:
  Gedoopt een Kint van Gerrit Janse Hogendoorn en Marige Jans van der Laen, in 't oosteijnde.
  En is genaemt Claes.

  FRANSE BEZETTING:
  Terugtrekkende Franse troepen brachten grote verwoestingen toe aan plaatsen als Bodegraven, Zwammerdam en Waarder.
  Vele burgers van deze plaatsen werden verkracht en/of gedood. Een groot aantal bewoners ontvluchtten de streek.
  De doop van Claes op 25 december 1672 was de laatste die in die tijd plaats vond.
  Nadat de bewoners weer terug kwamen, vond de eerstvolgende doop plaats op 2 mei 1674.
 6. Hagen Gerritsz Hogendoren,
  Geboren te Waarder in 't Oosteijnde, gedoopt in de Geref. kerk aldaar op 3 april 1675, woont in 1695 te Harmelen, met zijn vrouw vermeld als lidmaat van de Geref. kerk in Waarder met Pasen 1701, overleden tussen 1706 en 1708.
  Gehuwd te Harmelen in de Geref. kerk op 12 juni 1695, ondertrouw te Waarder op 19 mei 1695 met Johanna Reijers Geestdorp, gedoopt te Harmelen in de Geref. kerk op 2 februari 1675, dochter van Reijer Gijsbertsz Geestdorp en Marrighje Gijsberts Moen.
  Johanna Reijers Geestdorp huwde (2) te Waarder in de Geref. kerk op 21 december 1710 met Maerten Jaspersz Gros, afkomstig van Polsbroek, overleden voor 7 juni 1722.
  Johanna Reijers Geestdorp huwde (3) te Waarder in de Geref. kerk op 7 juni 1722 met Claas Claazen Smit, afkomstig van Oudewater, eerder weduwnaar van Gijsbertie Cornelis Borst.

  DOOPREGISTER, Waarder, Geref. kerk, 3 april 1675:
  Gedoopt een Kint van Gerrit Janse Hogendoren en Merrige Jans van der Laen, in 't oosteijnde van Waerder, en is genaemt Hagen.

  TROUWREGISTER, Waarder, Geref. kerk, 12 junij 1695:
  Hagen Gerritse Hogendoorn, j.m. van Waerder, met Johanna Reijers Geesdorp, J.D., onder Hermelen, en beijden aldaer wonende.
  Met Attestatie van hier tot Hermelen getrout de 12 juni.

  TROUWREGISTER, Waarder, Geref. kerk, 21 december 1710:
  Maerten Jasperse Gros, j.m. van Polsbroek en aldaer wonende, met Johanna Reijers Geestdorp, wed. van Hagen Gerritse Hogendoorn, wonende onder Waerder.
  Ondertrouw op 1 december 1710, getrout den 21 dito, met attestatie van Polsbroek.

  TROUWREGISTER, Waarder, Geref. kerk, 7 juni 1722:
  Claas Claazen Smit Wed: van Gijsbertie Cornelis Borst; met Johanna Reijers Geestdorp: wed: van Maarten Jaspers Gros, beijde wonende onder Waerder.
  Drie Voorstel; getrout alhier met att. van Oudewater op den 7 Junij 1722.
 7. Dirk Gerritsz Hogendoorn,
  Geboren te Waarder in het Oosteijnde, gedoopt in de Geref. kerk aldaar op 27 september 1676.

  DOOPREGISTER, Waarder, Geref. kerk, 27 september 1676:
  Gerrit Janse Hogendoorn en Marige Jans van der Laen, is haer kint gedoopt, in oosteijnde van Waerder.
  En is genaemt Dirk.
 8. Annige Gerrits Hogendoorn,  zie nr. 2299.
  Geboren te Waarder in 't Oosteinde, gedoopt in de Geref. kerk aldaar op 26 juni 1678, overleden na 1732.
  Gehuwd te Harmelen in de Geref. kerk op 22 september 1700 met Willem Claasse de With, geboren te Cattenbroek (Linschoten), ca. 1675, Gereformeerd, vermeld als Schepen van Harmelen in 1703 en 1708.
 9. Grietje Gerrits Hogendoorn,
  Geboren te Waarder in het Oosteijnde, gedoopt in de Geref. kerk aldaar op 4 februari 1680.

  DOOPREGISTER, Waarder, Geref. kerk, de 4 febr. 1680:
  Gedoopt een Kint van Gerrit janse Hogendoorn, en Marige jans van Laen, int oosteijnde van Waerder.
  En is genaemt Grietje.
 10. Jan Gerritsz Hogendoorn,
  Geboren te Waarder in het Oosteijnde, gedoopt in de Geref. kerk aldaar op 25 april 1683, overleden voor 18 november 1687.

  DOOPREGISTER, Waarder, Geref. kerk, de 25 April 1683:
  Gedoopt een Kint van Gerrit janse Hogendoorn, en Marige jans van Laen, in t oosteijnde van Waerder.
  En is genaemt Jan.
 11. Jan Gerritsz Hogendorn,
  Gedoopt te Woerden in de Geref. kerk op 18 november 1687.

  DOOPREGISTER, Woerden, Geref. kerk, den 18 november anno 1687:
  Vader............Gerrit janssen hogendorn.
  moeder..........marrighje jans van der laen.
  kint...............Jan.
KINDEREN VAN GERRIT JANSZ HOGENDOORN EN EMMIGE BARENTS VAN ROSSEN:
 1. Claes Gerritsz Hogendoorn,
  Geboren te Waarder in het Oosteijnde, gedoopt in de Geref. kerk aldaar op 29 mei 1695.

  DOOPREGISTER, Waarder, Geref. kerk, 29 meij 1695:
  Gedoopt een Kint van Gerrit Janse Hogendoorn, en Emmige Barents van Rossen, in 't oosteijnde van Waerder.
  En is genaemt Claes.
 2. Pieter Gerritsz Hogendoorn,
  Gedoopt te Woerden in de Geref. kerk op 28 oktober 1696.

  DOOPREGISTER, Woerden, Geref. kerk, den 28 oktober anno 1696:
  vader - Gerrit janse hogendoorn.
  moeder - Emmighje jans.[?]
  kint - Pieter.
 3. Grietje Gerrits Hogendoorn,
  Geboren te Waarder in 't Oosteijnde, gedoopt in de Geref. kerk aldaar op 19 april 1699.
  Gehuwd te Bodegraven in de Geref. kerk op 2 november 1721 met Jan Pieterze Pauw, mogelijk de zoon van Pieter Cornelisse Pauw en Aeltje Cornelisse van der Swaert, wonende aan de Swartedijk.

  DOOPREGISTER, Waarder, Geref. kerk, 19 April 1699:
  Gedoopt een Kint van Gerrit Janse Hogendoorn, en Emmige Barents van Rossen, in het oosteijnde van Waerder, En is genaemt Grietje.

  DOOPREGISTER:
  Jan Pietersz Pauw NIET gevonden in de Geref. kerk te Waarder 1690-1705.

  ONDERTROUWREGISTER, Waarder, Geref. kerk, 2 november 1721:
  Jan Pieterze Pauw, J.M., met Grietje Gerritz Hogendoorn J.D.
  Beijde wonende op het oosteijnde van Waarder.
  [in kantlijn: iii Voorstel. door mij zelve te Bodegraven getrouwt den 2. Novemb: 1721]

  KINDEREN:
  1. Marrigje Jans Pauw,
   Gedoopt te Bodegraven in de Geref. kerk op 9 augustus 1722.
  2. Neeltje Jans Pauw,
   Gedoopt te Waarder in de Geref. kerk op 7 mei 1724.
  3. Gerrit Jansz Pauw,
   Gedoopt te Waarder in de Geref. kerk op 27 januari 1726.
  4. Pieter Jansz Pauw,
   Gedoopt te Waarder in de Geref. kerk op 31 oktober 1728.
  5. Jan Jansz Pauw,
   Gedoopt te Waarder in de Geref. kerk op 16 september 1731.
  6. Cornelis Jansz Pauw,
   Gedoopt te Waarder in de Geref. kerk op 21 maart 1734.
  7. Jacob Jansz Pauw,
   Gedoopt te Waarder in de Geref. kerk op 17 februari 1737.
  8. Hage Jansz Pauw,
   Gedoopt te Waarder in de Geref. kerk op 19 juni 1740.
 4. Aeltje Gerrits Hogendoorn,
  Geboren te Waarder in 't Oosteijnde, gedoopt in de Geref. kerk aldaar op 1 mei 1701.

  DOOPREGISTER, Waarder, Geref. kerk, 1 maij 1701:
  Gedoopt een Kint van Gerrit Janse Hogendoorn, en Emmige Barents van Rossen, in 't oosteijnde van Waerder, En is genaemt Aeltje.
 5. Jan Gerritsz Hogendoorn,
  Geboren te Waarder in 't Oosteijnde, gedoopt in de Geref. kerk aldaar op 27 juni 1704.

  DOOPREGISTER, Waarder, Geref. kerk, 27 junij 1704:
  Gedoopt een Kint van Gerrit Janse Hogendoorn, en Emmige Barents van Rossen, in 't oosteijnde van Waerder, En is genaemt Jan.
4604. Arij VERHEUL,
Geboren ca. 1660.
Gehuwd met Krijntje ARIENS.

4605. Krijntje ARIENS,
Geboren ca. 1660.

KINDEREN:
 1. Cornelis Arijensz Verheul,  zie nr. 2302.
  Geboren te Ouderkerk aan den IJssel ca. 1685, overleden te Ouderkerk aan de IJssel op 16 december 1744, oud ca. 60 jaar.
  Gehuwd (1) te Ouderkerk aan den IJssel in de Geref. kerk op 21 oktober 1714 met Annetje Cornelis, geboren te Ouderkerk aan den IJssel, overleden voor 27 juli 1715.
  Gehuwd (2) te Nieuwerkerk aan den IJssel in de Geref. kerk op 27 juli 1715 met Maria Geerlofs, geboren te Nieuwerkerk aan de IJssel ca. 1690, vermeld als arbeidster (na 1744), woont in de Nessen, overleden te Ouderkerk aan de IJssel op 4 mei 1775, oud ca. 85 jaar.
 2. Job Ariensz Verheul,
  Geboren te Ouderkerk aan den IJssel, gedoopt te Gouderak in de Geref. kerk op 11 juni 1684.
  Gehuwd te Ouderkerk aan den IJssel in de Geref. kerk op 31 augustus 1710 met Krijntje Teunis van der Dusse, gedoopt te Ouderkerk aan den IJssel in de Geref. kerk op 20 mei 1686, dochter van Teunis van der Dusse en Ariaantje.

  KINDEREN:
  1. Cornelis Joppen Verheul,
   Gedoopt te Ouderkerk aan den IJssel in de Geref. kerk op 26 oktober 1710.
  2. Leendert Joppen Verheul,
   Gedoopt te Ouderkerk aan den IJssel in de Geref. kerk op 7 februari 1712.
  3. Ariaantje Joppen Verheul,
   Gedoopt te Ouderkerk aan den IJssel in de Geref. kerk op 4 augustus 1715.
  4. Arij Joppen Verheul,
   Geboren te Ouderkerk aan den IJssel in 1717.
   Gehuwd te Ouderkerk aan den IJssel op 30 december 1742 met Jannigje Pieterse de Jong.
[bron: Toegang op de Archieven van Ouderkerk aan den IJssel tot 1700 van de hand van C.C.J. Lans, internet]

4608. Petrus GEERLINCKS,
Geboren ca. 1610.
Gehuwd met N.N.

OPMERKING:
Dit kan Petrus Gheerlinghs uit Buggenum zijn.

KINDEREN:
 1. Petrus Peters Geerlincx,  zie nr. 2304.
  Geboren te Baexem (Limburg) ca. 1640, Rooms Katholiek, overleden te Heel op 8 januari 1716, aldaar begraven op 10 januari 1716, oud ca. 75 jaar.
  Gehuwd (1) te Heel in de Rooms-Kath. Kerk op 4 october 1665 met Theodora Dirks Janissen, geboren ca. 1640, overleden te Heel op 7 november 1666, oud ca. 26 jaar.
  Gehuwd (2) te Heel in de Rooms Kath. Kerk op 27 september 1667 met Ida (Odilia) Claesse.
 2. Helena Geerlincks, [Filiatie niet bewezen].
  Geboren voor 1650.
  Gehuwd voor 1670 met Petrus Stricken, mogelijk afkomstig uit Caubergh.
  Uit dit huwelijk een dochter, gedoopt te Beegden op 21 januari 1670.
4612. Janis N.N.,
Geboren ca. 1615, mogelijk te Geldern (Dld) of Ittervoort.
Gehuwd met N.N.

KINDEREN:
 1. Gerardus Janisse, ook genaamd Gerardus Stadtgelders,  zie nr. 2306.
  Geboren ca. 1645, mogelijk te Geldern (Dld) of Ittervoort, Rooms Katholiek, overleden te Heel op 23 december 1694, begraven aldaar op 26 december, oud ca. 50 jaar.
  Gehuwd (1) voor 1671 met Catharina N.N., geboren ca. 1645, overleden te Heel tussen 1677 en 1681.
  Gehuwd (2) te Heel in de Rooms-Kath. kerk op 16 februari 1681 met Josijna Joosten, geboren ca. 1655, overleden na 1693, mogelijk te Heel.
 2. Balthasar Janisse, ook genaamd Stadtgelders,
  Vermeld als trouw- en doopgetuige te Heel 1667-1671, wonende te Ittervoort.

  DOOPGETUIGE:
  Op 14 juni 1671 in de Rooms-Kath. kerk te Heel van Godefridus, zoon van Gerardus Janisse, alias Stadtgelders en Catharina (mede getuige Gertrudis Luijens), ex IJttervoert.

  TROUWGETUIGE:
  Op 27 september te Heel in de Rooms-Kath. kerk van Petrus Geerlincx en Ida Claessen (testes: Baltasarus Jannisse et Jacobus Ramakers).
 3. Joannis Janisse,
  Vermeld als doopgetuige op 18 juni 1682 te Heel.

  DOOPGETUIGE:
  Op 18 juni 1682 in de Rooms-Kath. kerk te Heel van Maria, dochter van Gerardus Janisse en Josijne.
 4. Agnes Janisse,
  Vermeld als doopgetuige op 29 maart 1689 te Heel.

  DOOPGETUIGE:
  Op 29 maart 1689 in de Rooms-Kath. kerk te Heel van Margareta, dochter van Gerardus Janisse en Josijne.
 5. Ida Janisse,
  Vermeld als doopgetuige op 30 april 1693 te Heel.

  DOOPGETUIGE:
  Op 30 april 1693 in de Rooms-Kath. kerk te Heel van Mathia, dochter van Gerardus Janisse en Josijne.
4616. Georgius Henricus DE RANDERAHT, [FILIATIE NIET BEWEZEN],
Zoon van Cornelius de Randeraht [nr. 9232] en Aleijdis de Kerckoven [nr. 9233], gedoopt te Thorn in de Rooms-Kath. Kerk op 11 oktober 1642, Rooms-Katholiek, vermeld als Ritmeester van het Regiment Chauvet in 1673 en 1679, overleden na 1717.
Gehuwd ca. 1670 met Joachime DE L'ESPINE DE MANDERE.

DOOPREGISTER, Thorn, Rooms Kath. Kerk, 11 october 1642:
Parentes Nobilis D. Cornelius de Randeraht Scholletus comitatus Hornensis et Stud....erg de Thorn, et domicella Aleijdis de Kerckoven.
Nomina prolium Georgius Henricis.
Patrines Fredericus de Randeraht, satrapa pal..is Kluenberg in loco de Henricus de Randerad, scholletis Raiemers Lessis.
Cecilia Anna Eleonora pp.. ac Abbatis Thorensis, comtesse de Stauffen, supplivit Domicella Anna de Kerckoven. [Ouders De Edele Heer/Jonkheer Cornelius de Randeraht, Schout van het graafschap Horn en Rentmeester van Thorn, en Juffrouw/Jonkvrouw Aleijdis de Kerckoven.
Naam van het kind Georgius Henricis.
Getuigen Fredericus de Randeraht, stadhouder/leenman pal...is Kluenberg in plaats van Henricus de Randerad, Schout van Raiemers Lessis.
Cecilia Anna Eleonora pp.. ac Abdesse van Thorn, gravin van Stauffen, trad op in plaats van Juffrouw/Jonkvrouw Anna de Kerckoven.]

AFSTAMMING:
H. Mosmans veronderstelt in “Een Limburgsche Magistraats-familie (Bijdrage over de Randenraedts)”, PSHAL 66 (1930) dat de 18e eeuwse Randenraedts in het land van Horn en Thorn afstammen van Cornelis, scholtis van het graafschap Horn.
Het is mogelijk dat Adolphus Randeraedt, stamvader van de Hornse tak, wiens naam voor het eerst wordt vermeld op 7 augustus 1700 in het doopboek van Horn, een zoon is van Georgius Henricus.
Een bewijs hiervoor is echter nog niet geleverd.

4617. Joachime DE L'ESPINE DE MANDERE, ook Josina DE L'ESPINE DE MANDERE [FILIATIE NIET BEWEZEN],
Geboren te Angerlo ca. 1645, overleden na 1686, mogelijk te Maasniel.

KINDEREN VAN GEORGIUS HENRICUS DE RANDERAHT EN JOACHIME DE L'ESPINE DE MANDERE:
 1. Sophia van Randenraedt, [FILIATIE NIET BEWEZEN]
  Geboren te Horn ca. 1675, vermeld als doopgetuige op 9 februari 1715 in Roermond van Sophia Randenraedt, overleden na 1726.
  Gehuwd voor 1719 met Joannis Eijckhof, geboren ca. 1670, vermeld als doopgetuige op 14 juli 1723 in Horn van Anna Randenraet, overleden te Horn op 17 november 1730, oud ca. 55 jaar.

  DOOPGETUIGE (Sophia van Randenraedt):
  Op 9 februari 1715 te Roermond van Sophia Randenraedt, dochter van Adolfus Randeraedt en Joanna Vogels.

  OVERL. AKTE, Horn, Rooms-Kath. kerk, die 17 9bris 1730:
  Obijt in domino omnibus sacramentis S:R:E: munitus Joannes Eichoven satelis in Horne - R:I:P:
 2. Adolfus (Aellof/Olert) Randeraedt,  zie nr. 2308. [FILIATIE NIET BEWEZEN]
  Geboren ca. 1677, mogelijk te Thorn, Rooms-Katholiek, overleden te Horn op 2 juni 1727, oud ca. 50 jaar.
  Gehuwd (1) ca. 1699 [waarschijnlijk in Roermond] met Maria Lenssen, geboren te Horn voor 1680, Rooms-Katholiek, overleden te Horn in 1707, oud ca. 30 jaar.
  Gehuwd (2) te Horn in de Rooms-Kath. kerk op 24 april 1708 met Joanna Vogels, geboren te Horn ca. 1685, overleden aldaar na 1739.
 3. Charlotta van Randenraeth,
  Gedoopt te Maaniel in de Rooms-Kath. kerk op 13 oktober 1680.
 4. Maria Isabella van Randenraedt,
  Gedoopt te Maasniel in de Rooms-Kath. kerk op 7 oktober 1682.
 5. Joannes Gerardus van Randenraedt,
  Gedoopt te Maasniel in de Rooms-Kath. kerk op 25 september 1685.
 6. Geertrudis van Randenraedt,
  Gedoopt te Maasniel in de Rooms-Kath. kerk op 1 mei 1687.
4618. N.N. [Leonardus ?] LENSEN,
Geboren ca. 1645, mogelijk te Horn.
Gehuwd met N.N.

KINDEREN:
 1. Elisabeth Lenssen,
  Geboren ca. 1670, mogelijk overleden te Horn op 22 april 1747.
  Gehuwd ca. 1696 met Henricus Ceuven, geboren ca. 1666, van beroep akkerman, overleden te Horn op 5 maart 1727, oud ca. 60 jaar.

  OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, Criminele Rol, Hoofdgerecht Horn, 23 juli 1710:
  Hendrick Keuven, getuijge, oudt ontrent vier en viertigh jaeren, woenende inden Horner Weerdt wesende ackerman etc.
  [bron: Genwiki Limburg, genealogie Keuven]

  KINDEREN:
  1. Joannes Ceuven,
   Gedoopt te Roermond in de Rooms-Kath. kerk op 29 september 1697.
  2. Franciscus Ceuven,
   Gedoopt te Horn in de Rooms-Kath. kerk op 4 oktober 1699.

   DOOPREGISTER, Horn, Rooms-Kath. kerk, 4 8bris 1699:
   Baptizatus est Franciscus filius Henrici Ceuven et Elisabetha Lenssen Coniugum.
   Susceptores sunt Renerus Teuwen et Margareta Raemaeckers.
  3. Petrus Ceuven,
   Gedoopt te Horn in de Rooms-Kath. kerk op 12 maart 1702.
  4. Catharina Keuven,
   Gedoopt te Horn in de Rooms-Kath. kerk op 1 maart 1704, overleden aldaar op 26 november 1762, oud 58 jaar.
   Gehuwd te Horn in de Rooms-Kath. kerk op 26 november 1727 met Wilhelmus Geijsbers.

   OVERL. AKTE, Horn, 26 november 1762:
   Obdormivit in Domino in insula sub parochia Hornensa.
  5. Joannes Ceuven,
   Gedoopt te Horn in de Rooms-Kath. kerk op 3 november 1706.
  6. Maria Ceuven,
   Gedoopt te Horn in de Rooms-Kath. kerk op 7 januari 1709.
  7. Magdalena (Helena) Ceuven,
   Gedoopt te Horn in de Rooms-Kath. kerk op 5 oktober 1710.
  8. Leonardus Keuven,
   Gedoopt te Horn in de Rooms-Kath. kerk op 29 oktober 1714.
 2. Maria Lenssen,  zie nr. 2309.
  Geboren te Horn voor 1680, Rooms-Katholiek, overleden te Horn in 1707, oud ca. 30 jaar.
  Gehuwd ca. 1699 [waarschijnlijk in Roermond] met Adolfus (Aellof/Olert) Randeraedt.
  Uit dit huwelijk tenminste 3 kinderen: Joannes, Petrus en Leonardus.
 3. Daniel Lenssen,
  Geboren te Horn ca. 1677, overleden aldaar op 2 december 1751, oud ca. 74 jaar.
  Gehuwd (1) te Horn in de Rooms-Kath. kerk op 9 mei 1706 met Gertrudis Beckers, overleden te Horn op 27 april 1719, eerder weduwe van Wolterus Vossen.
  Gehuwd (2) te Horn in de Rooms-Kath. kerk op 15 oktober 1719 met Margaretha Hendrix, gedoopt te Roggel in de Rooms-Kath. kerk op 23 juli 1692, overleden te Horn op 16 december 1736, oud 44 jaar, dochter van Andreas Hendrix en Gertrudis Schepers.
  Uit het tweede huwelijk zes kinderen: Leonardus, Andreas, Joanna, Henricus en Catharina (2x).

  TROUWREGISTER, Horn, Rooms-Kath. kerk, 9 Maij 1706:
  Contraxerunt matrimonium Daniel Lenssen et Gertrudis Beckers.
  Testibus Huberto de la Taije et Joanne Cuijpen.
 4. Godefridus Lenssen,
  Gedoopt te Horn in de Rooms-Kath. kerk op 12 augustus 1695, overleden voor 1698.

  DOOPREGISTER, Horn, Rooms-Kath. kerk, 12 augusti 1695:
  Baptizatus est Godefridus Lenssen, filius Leonardi Lenssen et Catharina Vrenssen Coniugum, susceptores Andreas Quasch et Elisabetha Weeuers.
 5. Godefridus Lenssen,
  Gedoopt te Horn in de Rooms-Kath. kerk op 4 februari 1698.

  DOOPREGISTER, Horn, Rooms-Kath. kerk, 4 februarij 1698:
  Baptizatus est Godefridus Lenssen filius Leonardi Lenssen et Catharina Vrenssen Coniugum.
  Susceptores sunt Petrus Weeuers et Gertrudis Janssen.
 6. Godefridus Lenssen,
4672. Pieter Jacobsz VAN DUIJN,
Zoon van Jacon Jansz Duijnmeijer [nr. 9344] en Trijntje Reijers Coorffmaker [nr. 9345], geboren te Egmond Binnen ca. 1625, Rooms-Katholiek, van beroep duijnmeijer, bouwman, overleden te Egmond-Binnen in 1695, oud ca. 70 jaar.
Gehuwd te Egmond Binnen ca. 1660 met Grietje Engels COOPMAN.

OPMERKINGEN:
Reijer en zijn broer Arie waren in 1656 in het bezit van het duijnmeijershuis met erf en land op St.Aalbertsbuurt, waarschijnlijk door vererving van hun vader.
Enige jaren later is het geheel eigendom geworden van Reijer, die het op 6 augustus 1662 ruilde voor het huis en 200 roe land, genaamd Kroftje aan de Beeck, van zijn broer Pieter (C252a).
Op 21 juni 1664 neemt Pieter een hypotheek van f 500.- op het huis, erf en land met als borg zijn schoonvader Engel Adriaan Coopman.
Op 26 februari 1696 wordt het huis met erf en land verkocht door de kinderen Aalbert, Jan, Engel en Cornelis Pietersz van 't Duijn, alsmede namens Jacob en Trijn Pieters, en door Sijmen Cornelisz als in huwelijk hebbende Maartje Pieters, allen kinderen en erfgenamen van Pieter Jacobsz van 't Duijn, die dan net zal zijn overleden.
Pieter was voorts in het bezit van de helft van Noordercroft door vererving van zijn vader (1656-1679), Wulpennest, groot 2.5 morgen, Clopperhofstee, groot 1.5 morgen en Ockersetuijn.
[Bron Siemon Staphorst].

4673. Grietje Engels COOPMAN,
Dochter van Engel Adriaensz Coopman [nr. 9346] en N.N., geboren te Egmond Binnen ca. 1635, overleden te Velsen op 30 april 1728, oud ca. 93 jaar.



Uit: Het Koninkrijk der Nederlanden, J.L.Terwen (1858)

KINDEREN VAN PIETER JACOBSZ VAN DUIJN EN GRIETJE ENGELS COOPMAN:
 1. Albert Pietersz van Duijn,
  Geboren te Egmond Binnen ca. 1665, overleden ca. 1699, oud ca. 34 jaar.
  Gehuwd te Egmond Binnen voor schout en schepenen op 28 september 1697 met Annetje Cornelis, geboren ca. 1670.

  TROUWREGISTER, Egmond Binnen, schout en schepenen, 28 september 1697:
  Is getrout voor Schout en Schepenen Albert Pieterse van Duijn met Annetie Crelis.
 2. Jan Pietersz van Duijn,
  Geboren te Egmond Binnen ca. 1665, Rooms-Katholiek, van beroep boer, begraven te Velsen op 9 april 1732.
  Gehuwd te Egmond Binnen voor schout en schepenen op 13 februari 1689 met Jannetie Hendrickx, geboren ca. 1665, mogelijk te Heiloo, overleden te Velsen en begraven aldaar op 1 november 1731, oud ca. 66 jaar.

  HUW. AKTE, Egmond Binnen, schout en schepenen, 13 februari 1689:
  Jan Pieterse, Jonghman van Egmont Binne met Jannetie Hendericks Jonge dogter van ......., getrout den 13 februari 1689.

  OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, nr. 921, Memoriaal schout en schepenen, Velsen, 25 mei 1712, folio 57:
  [Identiek aan onderstaande acte, ORA nr. 966 dd 25 mei !]
  w.g. Corn: Woutersz Havicq, Antje Wouters, Engel Pietersz, Corn: Jansz Sonneveld, Arijen Blom; als voogden Fredrick Jongh en Cornelis de Wilde; als koper Jan Pijetersen van Duijn.

  OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, nr. 966, Transporten, Velsen, 25 mei 1712, folio 101:
  De gesamenlijke erfgenamen van Jan Woutersz Havicq verkopen aan Jan Pietersz van Duijn een opstal van een huis, met schuur, berg, bepoting en beplanting, waarbij het land voor de tijd van 7 jaar gepacht wordt, met de verdere conditie dat de koper het huis niet zal mogen verhuren of verkopen aan een duinmeier, aangezien de Heer van Breesaap dat niet zal accepteren, voor de somma van f 425.-, waarvan de helft contant, en de andere helft met een custingbrief.

  OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, nr. 921, Memoriaal schout en schepenen, Velsen, 25 mei 1712, folio 57: Custingbrief waarin Jan Pietersz van Duijn verklaart schuldig te wesen aan de erfgenamen van Jan Woutersz Havicq een zomma van f 212.10 uijt sake van een gekogte opstal van een huijs, schuer, berg, bepoting en beplanting mitsgaders 't land in bruijkweer daarbij.

  OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, nr. 921, Memoriaal schout en schepenen, Velsen, 25 mei 1712, folio 60:
  Compareerde Jan Pieters van Duijn, dewelcke wierd aangemaand door S&S tot borg te stellen volgens de keuren van Velsen, waarop hij heeft geantwoord niet van meening te zijn om nog alhier te comen woonen maar tot Wijk op Zee metterwoon te blijven en so de selven persoon Resolveerden om alhier metterwoon te komen als dan voldoening aan de Regter sal komen geven.

  IMPOST op begraven, Velsen, 1 november 1731:
  Jannetje Hendriks; Prodeo.

  IMPOST op Begraven, Velsen, 9 april 1732:
  Jan Pieterz Duijn; Prodeo

  OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, nr. 1008, Publieke Verkopingen, Velsen, 8 oktober 1733:
  Gesamentlijke kinderen en erfgenamen van Jan Pieterze Duijn en Jannetie Hendricx laten publiquelijk opvijlen en verkoopen den opstal van een huijsmanswooning met desselfs schuur, staande in de Bresaap, op de grond van den heer Gerrit Corver.
  Gemeijnt door Hendrik Jansz Duijn voor f 220.-
  [Burger Hugtenburg in huwelijk hebbende Grietje; Jacob; Maarte Janz in huwelijk Hendrikje; Rijer; Jan Schar in huwelijk Belitie; Cornelis; Hendrik; 't kind van P:]

  OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, Velsen 12 mei 1734:
  Compareren Burger Hugtenburg, woonende alhier, in huwelijk hebbende Grietje Janze Duijn, Jacob Janze Duijn woonende te Uijtgeest, Maarte Janz Bruijn, woonende te Wijk op Zee in huwelijk hebbende Hendrikje Janse Duijn, Jan Janze Schar, woonende te Wijk op Zee, in huwelijk hebbende Belitie Janze Duijn, Cornelia Janse Duijn woonende te Egmond, voor haar selven, en staande en de Rato caverende voor Rijer Janze Duijn, meerderjarig blind jongman, en voor Jan Pietersz Duijn, naargelate onmondig kind van Pieter Janze Duijn, alle kinderen en kindskinderen Erfgenamen, benevens Hendrik Janz Duijn, van Jan Pietersz Duijn en Jannetie Hendricx in der tijt egtluijden alhier hebbende gewoond en overleden ter eenre zijde; ende gemelde Hendrik Janze Duijn woonende alhier ter andere zijde.
  [De nalatenschap na aftrek van schulden blijkt zeer gering te zijn; aangezien Hendrik de laatste jaren zonder vergoeding zijn ouders heeft verzorgd en gevoed, besluiten de andere broers en zusters de gehele nalatenschap aan Hendrik te laten, onder voorwaarde dat hij ook de schuldenlast van de nalatenschap op zich neemt].

  Uit dit huwelijk acht kinderen:
  1. Pieter Jansz Duijn,
   Geboren te Velsen ca. 1690, van beroep bouwman in Velserbroek en herbergier van "De Weiman" (1721) in Santpoort, overleden te Velsen op 14 april 1728, oud ca. 38 jaar.
   Gehuwd te Velsen op 14 december 1728 met Cornelia Dammes Prins, geboren te Velsen ca. 1695, overleden te Velsen op 27 augustus 1730, begraven aldaar op 31 augustus 1730, oud ca. 35 jaar, dochter van Dammes Engelsz Prins.
   Cornelia hertrouwt op 2 januari 1729 in Velsen met Cornelis de Wildt, weduwenaar van Catharina Broerze.
   Pieter en Cornelia hadden twee kinderen, Jan en Pieter.
  2. Grietje Jans Duijn,
   Geboren ca. 1695, woonde in de Breesaap, Rooms-Katholiek, overleden te Velsen op 26 april 1760, begraven aldaar op 28 april 1760, oud ca. 65 jaar.
   Gehuwd met Burger Jansz Hugtenburg, geboren ca. 1695, van beroep veeboer en akkerbouwer in de Breesaap (1742), begraven te Velsen op 18 juli 1760, oud ca. 65 jaar, zoon van Jan Claze Hugtenburg en Helena Burgers.
   Burger en Grietje hadden vier kinderen: Jan, Lena, Jannetje en Klaas.
  3. Jacob Jansz Duijn,
   Geboren te Wijk aan Zee en Duin of te Velsen (Breesaap) ca. 1695, woont in 1734 te Uitgeest, overleden na 1752.
  4. Hendrik Jansz Duijn,
   Geboren te Wijk aan Zee en Duin of te Velsen (Breesaap) ca. 1700, van beroep landbouwer in de Breesaap, overleden na 1752.
   Gehuwd te Velsen voor schout en schepenen op 24 november 1737 met Grietje Klaas de Jong, geboren te Velsen ca. 1710, dochter van Claas Gerritsz de Jong en Neeltie [Neus ?].
   Hendrik en Grietje hadden 11 kinderen: Jan, Klaas, Jannetje, Pieter, Maria (2x), Crelis, Gerrit, Neeltie en Jacob (2x).
  5. Hendrikje Jans Duijn,
   Geboren ca. 1705, woont in 1734 te Wijk aan Zee.
   Gehuwd voor 1734 met Maarte Jansz Bruijn, geboren ca. 1700.
  6. Reijer Jansz Duijn,
   Geboren te Velsen ca. 1705, woont aldaar in 1734.
   Reijer was blind.
  7. Beeletie Jans Duijn,
   Geboren te Wijk aan Zee en Duin of te Velsen (Breesaap), begraven te Wijk aan Zee op 18 februari 1763, oud ca. 52 jaar.
   Gehuwd ca. 1734 met Jan Jansz Schar, geboren ca. 1705, overleden na 1743, zoon van Jan Leendertsz Schar en Maartje Jans de Jongh.
   Jan en Beeletie hadden drie kinderen: Jan, Hendrik en Henricus.
  8. Cornelia (Neeltie) Jans Duijn,
   Geboren ca. 1710, overleden na 1745, mogelijk te Egmond aan Zee.
 3. Engel Pietersz van Duijn,  zie nr. 2336.
  Geboren te Egmond Binnen ca. 1670, Rooms-Katholiek, van beroep bouwman, huisman in de Breesaap, overleden in Breesaap (Velsen), begraven aldaar op 22 december 1727, oud ca. 57 jaar.
  Gehuwd ca. 1700 met Guertie Wouters Havicq.
 4. Cornelis Pietersz Duijn,
  Geboren te Egmond Binnen ca. 1670.
  Gehuwd (1) te Egmond Binnen voor schout en schepenen in april 1696 met Lijsbet Ariens, geboren te Egmond Binnen ca. 1670.
  Gehuwd (2) te Egmond Binnen voor schout en schepenen op 17 mei 1705 met Trijntje Cornelisse, geboren ca. 1675.

  TROUWREGISTER, Egmond Binnen, schout en schepenen, April 1696:
  Is voor schout en scheepenen getrout Cornelis Pietersen van Duijn met Lijsbet Ariens beide van Egmont binnen.

  TROUWREGISTER, EgmondBinnen, schout en schepenen, 17 mei 1705:
  Is getrouwt voor Schouwt en Scheepenen Cornelus Pietersen van Duijn met Trintie Cornelus.

  Uit het eerste huwelijk een kind:
  1. Pieter Cornelisz van Duijn,
   Geboren te Egmond Binnen ca. 1700.
   Gehuwd (1) te Egmond Binnen voor schout en schepenen op 11 januari 1728 met Neeltje Pieters van de Velde, geboren te Egmond Binnen ca. 1700, overleden voor 13 augustus 1741.
   Gehuwd (2) te Egmond Binnen voor schout en schepenen op 13 augustus 1741 met Aerijantje Jacobs, geboren te Egmond Binnen ca. 1710.
 5. Maartje Pieters van Duijn de oudere,
  Geboren te Egmond Binnen ca. 1670.
  Gehuwd met Sijmen Cornelisz, geboren te Egmond Binnen ca. 1670.
 6. Jacob Pietersz Duijn,
  Geboren te Egmond Binnen ca. 1675, overleden te Velsen of Wijk aan Duin na 1728.
  Gehuwd ca. 1695 met N.N.

  OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, Velsen 28 december 1728:
  Compareerde Jacob Pietersz Duijn dewelke becende verkogt te hebben aan Gerrit Corneliz Baarte die ook compareerde becend gecogt te hebben den opstal van een huijsmanswooning en houtgewas staande in de Breesaap op de grond van G.Corver, heere van Velsen en naargelaten bij Pieter Jacobz en dat om en voor de somme van f 830.-

  OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, Velsen, 1 juni 1729:
  Compareerde Jacob Pietersz Duijn voor d'eene helft, Engel Jacobz van Duijn, Jan Freeke in huwelijk hebbende Griet Jacobz, Maarte Sijmonz in huwelijk hebbende Griet Jacobz, Aeltie Jacobz, mitsgaders de voorn: Jacob Pieterz Duijn en Sijmon Hendrickz als bij den geregte van Tetterode aangestelde Voogden over de naargelaten onmondige kinderen van Jannetie Jacobz in huwelijk gehad hebbende Willem Cornelis, beijde aldaar overleden, voor d'andere helft Erfgeh: ....... ...... van Pieter Jacobz, dewelke becende verkogt te hebben ende mitsdien tot een vrijen eijgendom op te dragen en te Transporteeren aan Guertie Wouterz, Weduwe en boedelhoudster van Engel Pieterz van Duijn den opstal van een huijs en erf staande in de Breesaep op de grond van den Heer van Breesaep, belast met een Scheepenen Schultbrief van f 300.- Capitaal ten name van Gerrit van Laar woonende in de Steede Beverwijk lopende interest tegen vier procent van dato den 5e februarij 1727 en aan Contantgeld f 300.-, zulcx de koop bedraegt f 600.-
  Actum den 1 junij 1729.
  [W.G.] Met een kruisje door Jacob Pieterz Duijn, Engel Jacobz Duijn en Grietje Jacobz. Handtekeningen van Guertje Wouters, Sijme Cornelis, Jan Fredericks en Maarten Sijmense.

  Uit dit huwelijk zes kinderen:
  1. Pieter Jacobsz Duijn,
   Geboren te Wijk aan Duin ca. 1695, was mogelijk betrokken bij een ouderschapskwestie in 1728, begraven te Velsen op 7 december 1728, oud ca. 33 jaar.
   Gehuwd te Uitgeest op 28 maart 1722 met Aaltje Claas, geboren te Uitgeest ca. 1695, begraven te Velsen op 5 juni 1727, oud ca. 31 jaar.

   IMPOST op trouwen, Uitgeest, 28 maart 1722:
   Pieter Jacobsz Duijn, jongeman van Wijk aan Duijn met Aaltje Claas, jongedogter tot Uitgeest. Prodeo.

   OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, nr. 943, Schepenrol, Velsen, 30 juni 1728, folio 2:
   Regtdag:
   Trijntie Cornelis, woonende in Velzen, contra Pieter Jacobsz, mede woonende in Velzen. Barrevelt, voor de eijsscher, seijt dat zij Trijntie Cornelis, een eerbare JD, voor dienstmaagt heeft gewoond bij de kinderen van Cornelis Wouters den tijt van omtrent aght jaaren, dat hij gedaagde haar eijsseresse met schoone woorden en trouwbelofte zoo verre heeft weeten te brengen dat hij gedaagde met haar eijsseresse niet alleen vleesselijke conversatie heeft gehad, maar van hem gedaagde beswangert en ter voorkind gewerden is, waar van zij eijsseresse int kort staat te verlossen, dat hij gedaagde vervolgens vader van de voorn: vrugt is, vermits zij eijsseresse met niemand anders als met den gedaagde oijt vleeselijke conversatie heeft gehad, en alhoewel mitsdien den gedaagde volgens de wetten en costumen dezer lande haar eijsseresse door de trouw behoorde tot haar voorige eer te brengen, niet tegenstaande verschijde minnelijke interpellatien, daar van tot heden toe is gebleven in gebreeken, al waaromme zij eijsseresse genoodzaakt gewerden is de weg van Justitie in te slaan.
   [De procureur Barrevelt eist dat Pieter Jacobsz zijn cliente trouwt, of in gebreke daarvan, haar schadeloos stelt; en wel f 1.000.- voor de verbreking van de trouwbelofte, f 100.- voor kraamkosten en f 2.20 per week voor het kind]
   IDEM, 21 juli 1728, folio 4:
   Gedaagde vraagt uitstel.
   IDEM, 11 augustus 1728, folio 5:
   Compareerde Engel Cornelis Havicq ende verclaarde zig zelve te constitueren borg en als pricipale schuldenaar voor de bovenstaande Trijntie Cornelis.
   [w.g. Engel Cornelisze Havick]
   Gedaagde ontkent ooit "vleeselijke conversatie" met Trijntie Cornelis gehad te hebben en eist f 300.- schadevergoeding wegens schending van zijn goede naam, te betalen aan de "Armen" van Velsen.
   IDEM, 22 september 1728, folio 7:
   Eiseres verbaast zich over "het humeur" van de gedaagde en daagt hem uit zijn ontkenning onder ede te bevestigen.
   IDEM, 13 october 1728, folio 8:
   Schepenen verlangen van de gedaagde dat hij onder ede zal verklaren dat met de eiseres nooit "vleeselijke conversatie" heeft gehad.
   "Compareerde voor Scheepenen Pieter Jacobse dewelke in presentie van Trijntie Cornelis heeft verclaart, dat hij de gemelde Trijntie Cornelis nooijt ofte nooijt vleeselijk heeft becend gehad, seggende soo waarlijk moeste hem Gode Almagtigh helpen".

   IMPOST op begraven, Velsen, 5 juni 1727:
   Aeltje Claas. Prodeo.

   IMPOST op begraven, Velsen, 7 december 1728:
   Pieter Jacobz. Classis f 3.-
  2. Engel Jacobsz van Duijn,
   Geboren te Velsen ca. 1700, overleden na 1729, mogelijk te Velsen.
  3. Maartie Jacobs van Duijn,
   Geboren te Velsen ca. 1700, overleden na 1729, mogelijk te Velsen.
   Gehuwd met Jan Freeke, geboren ca. 1700, overleden na 1729.
  4. Jannetie Jacobs van Duijn,
   Geboren te Velsen ca. 1700, overleden voor 1729, mogelijk te Velsen.
   Gehuwd met Willem Cornelis, geboren ca. 1695, mogelijk te Tetterode, overleden aldaar voor 1729.
  5. Griet Jacobs van Duijn,
   Geboren ca. 1705, mogelijk te Velsen, overleden na 1729.
   Gehuwd met Maarte Sijmons, geboren ca. 1700, overleden na 1729, mogelijk te Velsen.
  6. Aeltie Jacobs van Duijn,
   Geboren te Velsen ca. 1705, overleden na 1729, mogelijk te Velsen.
 7. Trijntje Pieters Duijn,
  Geboren te Egmond Binnen ca. 1680, overleden in 1710, oud ca. 30 jaar.
 8. Maartje Pieters van Duijn de jongere,
  Geboren te Egmond Binnen ca. 1680, overleden voor 1696.
 9. Dirk Pietersz Duijn,
  Geboren te Egmond Binnen ca. 1685, overleden voor 1696.
4674. Wouter Dircksen HAVICK,
Zoon van Dirck Havick [nr. 9348], geboren te Velsen ca. 1630, vermeld als Welboorene van Velsen (1691).
Gehuwd ca. 1655 met N.N.

OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, nr. 919, Memoriaal schout en schepenen, Velsen, 28 augustus 1691, folio 1:
Compareerden Wouter Dircksen Havick ende Pieter Jacobsen, als last hebbenden van haar mede Confraters int Collegie vande Welbooren Mannen vande Dorpe van Velsen, ende bekende zij comparanten wel ende deuchdelijck schuldigh te wesen aan ende ten behoeve vande voochden vande kinderen van Willem Pietersen Boonacker, ende sulcks ten behoeve vande voorz: kinderen een somme van drie hondert car. guldens.
Interest bedraagt drie gulden tien stuijvers vant hondert int jaar.
[Als handtekening plaatst Wouter Dircksen Havick een circel met een plusteken daarin].

KINDEREN:
 1. Dirck Woutersz Havicq,
  Geboren ca. 1655, mogelijk te Velsen, van beroep landbouwer, overleden 1699-1711.
  Gehuwd met Aafje Jacobs van Wonderen, geboren ca. 1675, overleden na 1744.
  Aafje huwde (2) voor 1713 met Arij Blom, overleden voor 1744.

  OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, nr. 918, Memoriaal schout en schepenen, Velsen, 17 april 1688, fol. 28:
  Gerrit Hoeck verkoopt uit naam van zijn schoonmoeder, de weduwe Willem Engels, aan Dirck Woutersz Havick en Jan Woutersz Havick, wonende alhier een opstal en timmeragie gelegen in de Breesaap op grond van de Heer van Breesaap voor de somma van f 1.250.-

  OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, nr. 1039, Weesboek, Velsen, 27 juni 1694, folio 54:
  Jan Cornelisz als getrout zijnde met Antie Wouters Havick, alsmede Hendrick Claassen Corfer en Aechte Claas als oom ende meutie van Sijmontie Sijmons, ter eenre, ende Dirck Woutersen ende Cornelis Woutersen Havick als oomen vant voorz: kindt ter andere zijde, de welcke ten weeder zijde haare saacke aan ons weesmannen hebben verclaart ter saacke raackende de alimentatie en opvoedinge vande voornoemde Sijmontie Sijmons, bijde voorn: Annetie Wouters Havick ende haar overleden man zal: Sijmon Claasen Corfer verweckt ende geprocureert, te weten dat den voornoemde Jan Cornelisz belooft heeft het voornoemde kindt met naame Sijmontie Sijmons voor zijn eijgen kindt is aannemende soo int alimenteren ende opvoeden mitsgaders te kleeden en te ..eeden voorts in eeten en drincken, lavenis ende gemack te doen, voorts te doen in alles als een vader schuldigh is ende behoort te doen, voorts in alles te doen als met zijne eijge andere kinderen, soo int laaten leeren leesen, schrijven en een goet hantwerck.

  OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, nr. 919, Memoriaal schout en schepenen, Velsen, 4 september 1697, fol. 196:
  Cornelis Jacobsz Clopper verclaart op te draagen aan Dirck Wouters en Sijmen Cornelisz seeckere opstal staande in de Breesaap opde gront vande Heer van Breesaap belent ten oosten Dirck Knaap, ten zuijden Willem Joosten, te westen de wildernisse en ten noorden Sijmon Cornelisz ende dat met een somme van f 66.-

  OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, nr. 939, Schepenrol, Velsen, 17 september 1698:
  Vierschaar:
  Schout en schepenen van Velsen , contra Willem Claas Veesiens als principaal en Dirck Woutersen Havick als borge, mits de een betalende, de ander zij gevrijt....nde... tot condemnatie en betaalen ter somme van 7:14 ider over coop van een bannetie hout.

  OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, nr. 965, Transporten, Velsen, 27 mei 1699, fol. 185:
  Dirck en Jan Woutersen kopen in publieke veiling een stuck hoijlandt, genaampt de Lichtcamp, gelegen in de Velserbroeck, groot 2 en ½ madt, met een somme van f 1,100.-

  OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, nr. 920, Memoriaal schout en schepenen, Velsen, 27 mei 1699, fol. 21:
  Juffrou Geertrui With, weduwe wijlen de Heer Jan Wittebol vercoopen in publ. veilingh aan Dirck en Jan Woutersen seecker stuck hoijlandt genaampt de Lichtcamp, groot 2 en ½ madt, belent ten oosten de Erffgenamen vande Heer Burgemeester Schatter, ten zuijden de nieuwe wateringen ende Heer Burgemeester Munter en Sr. Adriaan Heere, ten noorden 't Gasthuijs tot Haarlem ende ten westen den vercooper selffs, met een somme van f 1,100.-.
  [w.g] Dirck Wouterse Havijck.

  OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, nr. 921, Memoriaal schout en schepenen, Velsen, 25 mei 1712, folio 53:
  De erfgenamen van Jan Woutersz Havicq saliger mitsgaders de Wed: van Dirk Woutersz Havicq saliger nevens de voogden van't onmondige kind van Dirk Woutersz Havicq saliger verkopen in publ: veijlinge aan Vreek Gerritsz Jongh twee stucken so Weij als Teelland, groot ijder een mor 150 Roeden genaamd de Westcroften, belend ten oosten de Lagesweg, ten zuijden de Kerkwegh, ten westen de Buerweg ende ten noorden de Hr: Burgermeester Schatter, met een somme van f 541.-

  OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, nr. 921, Memoriaal schout en schepenen, Velsen, 25 mei 1712, folio 54:
  De erfgenamen van Jan Woutersz Havicq saligers mitsgaders de wed: van Dirk Woutersz Havicq saliger nevens de voogden van 't onmondige kind van Dirk Woutersz Havicq saliger, verkopen in publ.veijlinge aan Dirk Dircksz Havicq, naargelaten soon van Dirk Woutersz Havicq saliger een stuk hoijland groot 2 en 1/2 mat genaamd de Ligtkamp, gelegen in de Velserbroek, belend ten oosten de heer burgermeester Schatter, ten zuijden de wed: Cornelis Munter, ten westen de nieuwe wateringe ende ten noorden het Weeshuijs tot Haarlem, met een somme van f 325.-
  IDEM, folio 54:
  Een stuk hoijland groot 3 en 1/2 mat genaamd de Dammer, gelegen inde Velserbroek, belend ten oosten de Velserdijck, ten zuijden Pieter Verroten, ten westen de Westlaan en ten noorden de heer Honthorst, met een somme van f 630.-

  OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, nr. 921, Memoriaal schout en schepenen, Velsen 1712:
  zie Jan Woutersz Havicq !!

  OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, nr. 921, Memoriaal schout en schepenen, Velsen, 25 mei 1712, folio 58:
  De gesamentlijke erfgenamen van Jan Woutersz Havick verkopen aan Arie Blom, als in huwelijk hebbende Aafje Jacobs een zeeker opstal van 1/2 huijs met sijn bepoting en beplanting staande op de grond van de heer van Bresaap, met een somme van f 875,-, waarvan de helft contant en de andere helft middels een custingbrief.
  w.g. Cornelis Woutersz Havicq, Antje Wouters, Engel Pietersz, Corn: Jansz Sonneveld en Arijen Blom.
  IDEM, Custingbrief voor f 437.10.-

  NOTARISAKTE (A.v.Kalker), Acte van Voogdije, Velsen 19 juni 1744, nr. 149:
  Aafje Jacobz van Wonderen, laatst weduwe van Arij Blom, en daarvoor van Dirck Havick, benoemt tot voogd over haar enige kleinzoon Dirk Dirx Havick, de eerzame Jan Kroonen en Jan de With, beiden wonende alhier.
 2. Jan Woutersz Havick,
  Geboren ca. 1660, landbouwer, overleden te Velsen, begraven aldaar op 1 juni 1711, oud ca. 50 jaar.

  OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, nr. 965, Transporten, Velsen, 27 mei 1699, fol. 185:
  Dirck en Jan Woutersen kopen in publieke veiling een stuck hoijlandt, genaampt de Lichtcamp, gelegen in de Velserbroeck, groot 2 en ½ madt, met een somme van f 1,100.-

  OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, nr. 965, Transporten, Velsen, 27 mei 1699, folio 186:
  Dirck en Jan Woutersen kopen op publieke veiling een stuck hoijlandt, groot 2 en 1/2 madt, genaempt de Lichtcamp, gelegen in de Velserbroeck, met de somme van f 1.100.-

  OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, nr. 920, Memoriaal schout en schepenen, Velsen, 27 mei 1699, fol. 21:
  Juffrou Geertrui With, weduwe wijlen de Heer Jan Wittebol vercoopen in publ. veilingh aan Dirck en Jan Woutersen seecker stuck hoijlandt genaampt de Lichtcamp, groot 2 en ½ madt, belent ten oosten de Erffgenamen vande Heer Burgemeester Schatter, ten zuijden de nieuwe wateringen ende Heer Burgemeester Munter en Sr. Adriaan Heere, ten noorden 't Gasthuijs tot Haarlem ende ten westen den vercooper selffs, met een somme van f 1,100.-.
  [w.g] Dirck Wouterse Havijck.

  OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, nr. 965, Transporten, Velsen, 13 april 1701, folio 233:
  Sijmon Cornelisse Campeer en Pieter Pieterse Schouten verkopen aan Jan Woutersen Havick seecker stuck geestlandt, groot omtrent 1 en 1/2 morgen, genaampt de Westmadt, belent ten westen en zuijden de Kerckwegh, ten oosten de Zeewegh, ten noorden de Heer Burgemeester Schaker, met een somme van f 505.-

  OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, nr. 920, Memoriaal S&S, Velsen, 31 juli 1704, folio 145:
  Jan Woutersen Havick stelde hem borge voor sijn broeder Cornelis Woutersen Havick ten behoeve vande stadt Haerlem, over huijr van twee croften landt bij hem vande voorn: stadt gebruijckt.
  [Jan Woutersen Havick tekent met cirkel met plusteken daarin]

  OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, nr. 920, Memoriaal S&S, Velsen, 5 augustus 1704, folio 147:
  Cornelis Woutersen Havick verklaart zijn schuld van f 250.- aan Jan Woutersen Havicq en Jan Cornelisz niet te kunnen terugbetalen, en biedt aan de schuld te vereffenen met 6 koeien, gereedschappen en andere voorwerpen.

  OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, nr. 920, Memoriaal S&S, Velsen, 5 augustus 1704, folio 147:
  Jan Woutersen Havick en Jan Cornelisz, borgen voor Cornelis Woutersen Havick, beloven te betalen aan Cornelis Huijberts Jongh de verpondingen van de jaren 1702-1704, die Cornelis Woutersen Havick nog schuldig is.
  Ook beloven zij f 400.- te betalen aan de heer Jan van Vollenhoven, wegens achterstallinge pacht.

  OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, nr. 966, Transporten, Velsen, 10 juni 1707, folio 37-1:
  Jan Woutersen Havick koopt bij publieke veiling "een huijs ende erve met sijn boomgaart en thuijn, mitsgaders het landt daar annex, groot omtrent 4 hondt voor de somme van f 324,-".

  OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, nr. 920, Memoriaal S&S, Velsen, 10 juni 1707, folio 215:
  [Tekst identiek aan onderstaande acte, ORA 966 dd 10 juni 1707]

  OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, nr. 966, Transporten, Velsen, 10 juni 1707, folio 37-2:
  Jan Woutersen Havick verkoopt aan de Edele Heer Jacobus Trip, Commissaris binnen de stad Amsterdam "een huijs ende erve, boomgaert, tuijn en landt daer annex, groot omtrent 4 hondt voor de somme van f 352.-".

  OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, nr. 966, Transporten, Velsen, 7 maart 1708, folio 44-2:
  Willem Rijken Woonbergh en Jan Jansz van der Mors als curateurs van de gerepudieerde boedel van IJsbrand Jacobsz Berkhoud, transporteren aan Jan Woutersz Havick "seckere opstal van een Boerehuijs met de bepotinge en beplantinge daar annex, staande ende gelegen opde gront van den Heer van Breesaap in den Banne van Velsen voor de somme van 250 car.guldens".

  OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, nr. 921, Memoriaal S&S, Velsen, 2 april 1710, folio 24:
  Grietje Gerrits Cruek verkoopt aan Jan Woutersz Havick een opstal van een huijs staende op de gront van dHeere van Bresaap, met een somme van f 350.-

  OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, nr. 966, Transporten, Velsen, 2 april 1710, folio 82:
  Grietje Gerrits Crueck verkoopt aan Jan Woutersz Havick een huis, staande op de grond van de Heer van Breesaap, voor de somma van f 200.-

  IMPOST op begraven, Velsen, 1 juni 1711:
  Jan Woutersz Havicq. Classis f 3.-

  OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, nr. 921, Memoriaal schout en schepenen, Velsen, 25 mei 1712, folio 53:
  De erfgenamen van Jan Woutersz Havicq saliger mitsgaders de Wed: van Dirk Woutersz Havicq saliger nevens de voogden van't onmondige kind van Dirk Woutersz Havicq saliger verkopen in publ: veijlinge aan Vreek Gerritsz Jongh twee stucken so Weij als Teelland, groot ijder een mor 150 Roeden genaamd de Westcroften, belend ten oosten de Lagesweg, ten zuijden de Kerkwegh, ten westen de Buerweg ende ten noorden de Hr: Burgermeester Schatter, met een somme van f 541.-

  OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, nr. 921, Memoriaal schout en schepenen, Velsen, 25 mei 1712, folio 54:
  De erfgenamen van Jan Woutersz Havicq saligers mitsgaders de wed: van Dirk Woutersz Havicq saliger nevens de voogden van 't onmondige kind van Dirk Woutersz Havicq saliger, verkopen in publ.veijlinge aan Dirk Dircksz Havicq, naargelaten soon van Dirk Woutersz Havicq saliger een stuk hoijland groot 2 en 1/2 mat genaamd de Ligtkamp, gelegen in de Velserbroek, belend ten oosten de heer burgermeester Schatter, ten zuijden de wed: Cornelis Munter, ten westen de nieuwe wateringe ende ten noorden het Weeshuijs tot Haarlem, met een somme van f 325.-
  IDEM, folio 54:
  Een stuk hoijland groot 3 en 1/2 mat genaamd de Dammer, gelegen inde Velserbroek, belend ten oosten de Velserdijck, ten zuijden Pieter Verroten, ten westen de Westlaan en ten noorden de heer Honthorst, met een somme van f 630.-

  OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, nr. 921, Memoriaal S&S, Velsen, 25 mei 1712, folio 56:
  Custingbrief, waarin Vrerick Gerritsz Jongh bekent schuldig te wesen aan de gesamentlijke erfgenamen van Jan Woutersz Havick een somme van f 270.10.-, met als onderpand de 2 gecoste stukken land, genaamd de Westcroften, en sijn persoon ende alle sijne goederen.

  OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, nr. 921, Memoriaal S&S, Velsen, 25 mei 1712, folio 56:
  Custingbrieven, waarin Dirk Dirksz Havicq, naargelaten zoon van Dirk Woutersz Havicq saliger verklaarde schuldig te wesen aan de erfgenamen van Jan Woutersz Havicq een somma van f 162.10, met als onderpand de Ligtkamp en f 315.- met als onderpand de Dammer, en voorts zijn persoon en alle sijne goederen.

  OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, nr. 921, Memoriaal S&S, Velsen, 25 mei 1712, fol.57-60:
  Deze actes betreffen verkopen van onroerende goederen uit de nalatenschap van Jan Woutersz Havick aan Jan Pietersz van Duijn, Arie Blom en Cornelis Wouters Havick. [Zie ook deze personen].

  OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, nr. 921, Memoriaal schout en schepenen, Velsen, 25 mei 1712, folio 58:
  De gesamentlijke erfgenamen van Jan Woutersz Havick verkopen aan Arie Blom, als in huwelijk hebbende Aafje Jacobs een zeeker opstal van 1/2 huijs met sijn bepoting en beplanting staande op de grond van de heer van Bresaap, met een somme van f 875,-, waarvan de helft contant en de andere helft middels een custingbrief.
  w.g. Cornelis Woutersz Havicq, Antje Wouters, Engel Pietersz, Corn: Jansz Sonneveld en Arijen Blom.
  IDEM, Custingbrief voor f 437.10.-

  OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, nr. 966, Transporten, Velsen, 25 mei 1712, folio 98:
  De gesamenlijke erfgenamen van Jan Woutersz Havicq verkopen aan Vreek Jong twee stukken wei- en teelland, groot elk 1 morgen 150 roeden, genaamd de West-Croften, belend ten oosten de Lagesweg, ten zuiden de Kerckweg, ten westen de Buerweg en ten noorden de heer Burgermeester Pieter Schatten.
  De koopsom bedraagt f 541.-, waarvan de helft contant.

  OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, nr. 966, Transporten, Velsen, 25 mei 1712, folio 99:
  Idem, verkopen aan Dirck Dircksz Havicq een stuk hooiland, groot twee en 1/2 mat, genaamd de Ligtcamp, gelegen in de Velserbroek, belend ten oosten de heer burgermeester Pieter Schatten, ten zuiden de weduwe Cornelis Munter, ten westen de nieuwe watering en ten noorden het Weeshuis van Haarlem.
  De koopsom bedraagt f 325.- waarvan de helft contant.
  IDEM:
  enkele andere verkopen aan Dirck Dircksz Havicq, Vreek Gerritsz Jong, Jan Pietersz van Duijn, Arie Blom en Cornelis Woutersz Havicq op dezelfde datum.
 3. Cornelis Woutersz Havicq,
  Geboren ca. 1660, landbouwer, huisman, vermeld als aangesteld voogd (1715-1721), begraven te Velsen op 26 maart 1725, oud ca. 65 jaar.
  Gehuwd met N.N.

  OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, nr. 918, Memoriaal S&S, Velsen, 18 januari 1690, folio 111:
  Cornelis Woutersz Havick bekent schuldigh te wesen aan Corn: Huijberts Jongh een somme van f 200.-. Interest 4%. Onderpandt is 1/4 van seecker stuck landt, groot int geheel 3 madt 100, genaampt de Vliet, gelegen in de Velserbroeck.

  OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, nr. 919, Memoriaal S&S, Velsen, 14 mei 1692, folio 24:
  Dirck Jeroensen, Cornelis Woutersen ende Corn: Arensen ende Crijniertie Arens voor haarselven, Jacob Sterckman als voocht van ..... Garbrant Claasz ... mitsgaders Aris Claasse Dreeger ende Jan Prins als voochden van Grietie Cornelis verkopen in publ: veijlinge aen Thijmon Cornelisz Zeijt een stuck landt genaampt de lages geleegen inde lages groot 3 en 1/2 hondt, belent ten zuijden Claas Hartogh, ten westen de Zeewegh, ten noorden de stadt Haarlem ende ten oosten Marritie Arens, item noch een stuck landt genaampt Claaswal, groot anderhalf morg, belent ten oosten de schoubeecq, ten zuijden de vercoopers, ten westen de Buijrwegh ende ten noorden de erffgenamen van Gerrit Roobol, met een somme van f 455.-
  [Cornelis Woutersz tekent met een cirkel met een plusteken daarin]
  IDEM,
  Dirck Jeroensen, Corn: Woutersen, Corn: Arentsen ende Crijniertie Arens voor haar selven, Sijmon Corn: ende Jacob Sterckman als voochden van Garbrant Claasz dod [?] mitsgaders Arie Claasen Dreeger en Jan Prins als voochden van Grietie Cornelis vercoopen in publ: veijlinge aan Jan Sijmonsen Roos seecker stuck landt genaampt Moij Dirckencroft, groot 4 hondt, belent ten oosten de Schoubeecq, ten zuijden de wed: ende zoon van Jacob Schuijt, ten westen de Buijrwegh, ende ten noorden de vercoopers, met een somme van f 265.-

  OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, nr. 919, Memoriaal S&S, Velsen, 11 juni 1692, folio 29:
  Dirck Jeroensen ende Cornelis Wouterse Havick verkopen aan Pieter Braeten [?] seecker stuck landt genaamt de Vliet, groot eene morgen 1/2 hondt, gelegen in de Westbrouck met een somme van f 510.-

  OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, nr. 1039, Weesboek, Velsen, 27 juni 1694, folio 54:
  Jan Cornelisz als getrout zijnde met Antie Wouters Havick, alsmede Hendrick Claassen Corfer en Aechte Claas als oom ende meutie van Sijmontie Sijmons, ter eenre, ende Dirck Woutersen ende Cornelis Woutersen Havick als oomen vant voorz: kindt ter andere zijde, de welcke ten weeder zijde haare saacke aan ons weesmannen hebben verclaart ter saacke raackende de alimentatie en opvoedinge vande voornoemde Sijmontie Sijmons, bijde voorn: Annetie Wouters Havick ende haar overleden man zal: Sijmon Claasen Corfer verweckt ende geprocureert, te weten dat den voornoemde Jan Cornelisz belooft heeft het voornoemde kindt met naame Sijmontie Sijmons voor zijn eijgen kindt is aannemende soo int alimenteren ende opvoeden mitsgaders te kleeden en te ..eeden voorts in eeten en drincken, lavenis ende gemack te doen, voorts te doen in alles als een vader schuldigh is ende behoort te doen, voorts in alles te doen als met zijne eijge andere kinderen, soo int laaten leeren leesen, schrijven en een goet hantwerck.

  OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, nr. 919, Memoriaal S&S, Velsen, 1695, folio 138:
  Compareerden Cornelis Woutersen, Cornelis Jacobsen Copper ende Dirck Jeroensen als Erffgenamen van Marritie Arende versoucke en is geconsenteert als boven op datents.

  OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, nr. 940, Schepenrol, Velsen, 30 juli 1704:
  d'Heer Jan van Vollenhoven contra Cornelis Woutersz Havick, huijsman, wonende aan Velserduijn.
  De Bode relateert de citatie gedaan te hebben. De ged: in ..ditio present bekent de schult bij eijsscher gemaekt en staat toe dat sijne goederen bij den eijsscher sal mogen werden vercost.
  Achterstallige lanthuijr over 1701-1703 bedraagt f 900.-, voorts f 300.- voor het loopende jaar 1704, mitsgaders voor de onbetaalde verpondingen, houtsbosgelt en erfpacht.

  OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, nr. 920, Memoriaal S&S, Velsen, 31 juli 1704, folio 145:
  Jan Woutersen Havick stelde hem Borge voor sijn broeder Corn: Woutersen Havick ten behoeve vande stadt Haerlem, over huijr van twee croften landt bij hem van de voorz: stadt gebruijckt.

  OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, nr. 920, Memoriaal S&S, Velsen, 31 juli 1704, folio 146:
  Staat ende inventaris gedaan maacken bij S&S van den gerepudieerde Boedel van Corn: Woutersen Havick, gedaan opde Boerewooninge van Heer Vollenhoven, den laasten julij 1704:
  Naast enig huisraad en boerengereedschappen, 1 bulletie, 3 koeien, 1 kalff en omtrent 40 wagens hoij.

  OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, nr. 920, Memoriaal S&S, Velsen, 5 augustus 1704, folio 147:
  Cornelis Woutersen Havick, dewelcke te kennen was gevende dat hij Comparant schuldigh en ten achteren is aan Jan Wouterse Havick en Jan Cornelisz de somme van f 250.- ende ge....cht hem comparant niet wel machtigh is de voorz: somme soo precijs op te brengen, echter willende ende genegen zijnde den voorn: Jan Woutersen en Jan Cornelisz tevreeden en buijten schande te houden, soo verclaarde hij comparant in voldoeninge vande voorz: somme van f 250.- aande voorz: Jan Woutersen Havicq en Jan Cornelisz over te draagen, te cederen en transporteeren om van nu aff aan in volcomen eijgendom affgestaan en overgegeven te hebben, gelijck hij Comparant doet bij desen, Eerstelijck 6 koeien, verders alle het ....gereetschap, etc.

  OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, nr. 920, Memoriaal S&S, Velsen, 5 augustus 1704, folio 147:
  Jan Woutersen Havick en Jan Cornelisz, borgen van Cornelis Woutersen Havick, beloven de achterstallinge verpondingen van de jaren 1702-1704 aan Corn: Huijberts Jongh te betalen, en aan de heer Jan van Vollenhove de somme van f 400.- wegens achterstallige pacht.
  Cornelis Woutersen Havick mag tot St. Petrus 1705 het land blijven gebruiken, en 't huis tot eind april.

  OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, nr. 940, Schepenrol, Velsen, 21 januari 1705:
  Cornelis Wouters Havick en Willem Joosten contra Cornelis Woutersen.
  Eisers verlangen betaling voor 12 zakken erwten.

  OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, nr. 921, Memoriaal S&S, Velsen, 25 mei 1712, fol. 53-60:
  Betreft verkoop van land uit de nalatenschap van Jan Woutersz Havicq.
  [Zie ook Jan Woutersz Havicq]

  OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, nr. 921, Memoriaal S&S, fol. 59, en nr. 966, Transporten, folio 103, Velsen, 25 mei 1712:
  De gesamentlijcke Erfgenamen van Jan Woutersz Havicq verkopen aan Corn: Woutersz Havicq een zeecker opstal van een huijs staande op de grond van de Heer van Bresaap, voor de somme van f 300.-

  OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, nr. 941, Schepenrol, Velsen, 30 mei 1714:
  Jan Renst, eijsscher, contra Cornelis Woutersz Havicq, gedaagde.
  [Eiser beschuldigt Cornelis Havicq ervan op zijn land gegraven te hebben toen hij bezig was met de reparatie van de Meerdijk. Hij eist reparatie of een vergoeding van f 25.-. Scheepenen, partijen gehoort hebben en gelet hebbende op de Transportbrief, ontseggen den Eijsscher zijn eijsch en condemneeren hem in de costen]

  OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, nr. 921, Memoriaal S&S, Velsen, 25 juli 1716, folio 160:
  Schout, Scheepenen en Welbooren mannen vande dorpe van Velsen hebben geeligeerd gecommitteerd gelijk wij doen bij dese Bartel Pieters de Nijs en Cornelis Woutersz Havicq omme haar als commissarisse te vervoegen aan de Hr. Burgermr: mitsgaders de Baillugool der stede Beverwijk en aldaar waar te nemen sodanige saken als Corn: Maartens heeft voor gedragen aan ons Schout en Schepenen en Welbooren.
  w.g. Jan van Wijck, schout, Klaas Dreger, Jan Malefijt, Jan van der Mors en Corn: de Jong.

  OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, nr. 921, Memoriaal S&S, Velsen, 10 september 1716, folio 163:
  Cornelis Woutersz Havicq verkoopt aan Pieter Eijdensz een seeker opstal van een huijs gelegen en staande op de gront van de heer van Bresaap, belent ten oosten de coper selfs, ten zuijden Willem Joosten, ten westen Bresaper Duijne en ten noorden de coper selfs en Dirk Oudendijk, en dat voor een somma van f 350.- , welk huijs is staande op de coper sijn costen en hagh van dato deses af mits aangaande en aanvaarde primo maij 1717.
  IDEM, 7 april 1717, folio 185: [identieke tekst].

  OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, nr. 921, Memoriaal S&S, Velsen, 7 april 1717, folio 187:
  Taxatie van een opstal van een huijs toebehoorende Corn: Woutersz Havick staande op de gront van de heer van Bresaap. Een opstal van een huijs getaxeert op f 150.-

  OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, nr. 966, Transporten, Velsen, 7 april 1717, folio 174:
  Cornelis Woutersz Havick verkoopt een opstal van een huis op de grond van de Heer van Bresaap voor de somma van f 350.-

  IMPOST op begraven, Velsen, 26 maart 1725: Cornelis Woutersz. Prodeo.

  Trijntje Cornelis,
  Geboren ca. 1700, dienstmaagd bij de kinderen van Cornelis Wouters Havicq in Velsen (1720-1728).

  OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, nr. 943, Schepenrol, Velsen, 30 juni 1728, folio 2:
  Regtdag: Trijntie Cornelis, woonende in Velzen, contra Pieter Jacobsz, mede woonende in Velzen.
  Barrevelt, voor de eijsscher, seijt dat zij Trijntie Cornelis, een eerbare JD, voor dienstmaagt heeft gewoond bij de kinderen van Cornelis Wouters den tijt van omtrent aght jaaren, dat hij gedaagde haar eijsseresse met schoone woorden en trouwbelofte zoo verre heeft weeten te brengen dat hij gedaagde met haar eijsseresse niet alleen vleesselijke conversatie heeft gehad, maar van hem gedaagde beswangert en ter voorkind gewerden is, waar van zij eijsseresse int kort staat te verlossen, dat hij gedaagde vervolgens vader van de voorn: vrugt is, vermits zij eijsseresse met niemand anders als met den gedaagde oijt vleeselijke conversatie heeft gehad, en alhoewel mitsdien den gedaagde volgens de wetten en costumen dezer lande haar eijsseresse door de trouw behoorde tot haar voorige eer te brengen, niet tegenstaande verschijde minnelijke interpellatien, daar van tot heden toe is gebleven in gebreeken, al waaromme zij eijsseresse genoodzaakt gewerden is de weg van Justitie in te slaan.
  [De procureur Barrevelt eist dat Pieter Jacobsz zijn cliente trouwt, of in gebreke daarvan, haar schadeloos stelt; en wel f 1.000.- voor de verbreking van de trouwbelofte, f 100.- voor kraamkosten en f 2.20 per week voor het kind]
  IDEM, 21 juli 1728, folio 4:
  Gedaagde vraagt uitstel.
  IDEM, 11 augustus 1728, folio 5:
  Compareerde Engel Cornelis Havicq ende verclaarde zig zelve te constitueren borg en als pricipale schuldenaar voor de bovenstaande Trijntie Cornelis.
  [w.g. Engel Cornelisze Havick]
  Gedaagde ontkent ooit "vleeselijke conversatie" met Trijntie Cornelis gehad te hebben en eist f 300.- schadevergoeding wegens schending van zijn goede naam, te betalen aan de "Armen" van Velsen.
  IDEM, 22 september 1728, folio 7:
  Eiseres verbaast zich over "het humeur" van de gedaagde en daagt hem uit zijn ontkenning onder ede te bevestigen.
  IDEM, 13 oktober 1728, folio 8:
  Schepenen verlangen van de gedaagde dat hij onder ede zal verklaren dat met de eiseres nooit "vleeselijke conversatie" heeft gehad.
  "Compareerde voor Scheepenen Pieter Jacobse dewelke in presentie van Trijntie Cornelis heeft verclaart, dat hij de gemelde Trijntie Cornelis nooijt ofte nooijt vleeselijk heeft becend gehad, seggende soo waarlijk moeste hem Gode Almagtigh helpen".
  KINDEREN VAN CORNELIS WOUTERSZ HAVICQ:
  1. Antje Cornelis Havicq,
   Vermeld als dienstmeid bij Jacob de Groot aan de Kleverlaan te Velsen in 1712.

   OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, nr. 941, Schepenrol, Velsen, 27 januari 1712:
   Antje Corn: Havicq contra Jacob de Groot woonagtig aande Kleverlaan.
   Den eijscheres concludeert tot condemnatie en betaling ter somma van f 30.- over een half jaar huer waarop de eijscheres heeft ontfangen de somma van f 12.10.- makende nu een somma f 17.10.- om te betalen, alles met de costen.
   IDEM, 24 feb.1712:
   De Eijscheres concludeert tot condemnatie en betalingh ter zomma van f 34.12.- over 1/2 jaar en 4 weken verdiende huerpenn: waarop den eijscher heeft ontfangen zomma f 12.10.-. Blijft per resto f 22.2.- om te betalen, alles met de costen.
   De ged: zijt dat den eijscheres haar werk niet heeft gedaan naar behoren en is stil uijthaar selfs weggelopen.
   De eijscheres seijt dat den ged: gelt soude geven bij de tijd op en af en dat de vrouw haar de huur al heeft opgeseijt een seker tijd geleden.
   De ged: zeijt dat den Eijscheres het ontfangen gelt heeft opgestoken.
   Scheep: partijen gehoord hebbende ordoneeren dat den gedaagde aan den eischeres sal moeten betalen de zomma van f 20.- mits dat den eischeres wederom sal moeten restitueeren haar halve goodspenn: verder met compensatie van costen.
  2. Jan Cornelisz Havick,
   Geboren ca. 1695, landbouwer, begraven te Velsen op 3 januari 1729, oud ca. 35 jaar.
   Gehuwd ca. 1722 met Niesje Aalberts Loos, geboren te Egmond-Binnen ca. 1700, overleden op de Hofgeest te Velsen op 20 oktober 1750, oud ca. 50 jaar.
   Niesje huwde (2) te Velsen voor schout en schepenen op 26 april 1733 met Louris Cornelisz van Veen, geboren te Heemskerk ca. 1700, overleden 1741-1751.

   IMPOST op begraven, Velsen, 3 januari 1729:
   Jan Corneliz Havicq. Prodeo.

   TROUWREGISTER, Velsen, S&S, 26 april 1733:
   Louris Cornelisz, JM, geb.te Heemskerk, met Niesje Aelberz, wed: Jan Corneliz Havicq, geboren te Egmond Binne.
   Beijde ondert classis van prodeo.

   NOTARISAKTE (Abraham van Kalker), Velsen, 24 juli 1748, nr. 207, Testament onder f 2.000.-:
   Louris Cornelisz van Veen en Niesje Aalbers Loos, eghtelieden woonende alhier, revoceren alle voorgaande testamenten en codicillen.
   De eerste comparant nomineert zijn vrouw Niesje Aalbers Loos tot zijn eenige en universele erfgenaam.
   De tweede comparante nomineert tot haar universele erfgenamen haar drie voorkinderen als Antie, Cornelis en Willemijntie Havicq, in huwelijk verweckt bij Jan Cornelisz Havicq ieder voor een portie of kindsgedeelte, dan nog haar jegenwoordige man Louris Cornelisz van Veen mede voor een portie, mitsgaders de kind of kinderen die zij comparante bij dese haar man heeft verweckt.
   Tot voogden worden benoemd Jacob Aalbertz Loos, wonende alhier en Arij Cornelisz van Veen, wonende onder Wijck aan Duijn.

   NOTARISAKTE (Abraham van Kalker), Staat en inventaris f 2.000 - f 5.000, Velsen 17 januari 1751, nr. 267:
   Staat en inventaris van de boedel en goederen van wijlen Niesje Aalbertz Loos, laatst weduwe van Louris Cornelisz van Veen, en eerder van Jan Cornelisz Havik, overleden op de Hofgeest onder Velsen op 20 oct.1750, beschreven op verzoek van Jacob Aalbertsz Loos, wonende onder Velsen en Arij Cornelisz van Veen, wonende onder Wijk aan Duijn, aangestelde voogden over de twee nog onmondige kinderen van Niesje, verwekt door Louris Cornelisz van Veen en door Jan Cornelisz Havik, en voorts namens Antie Jans Havik en Cornelis Jansz Havik, meerderjarige nagelaten kinderen en erfgenamen van gemelde Niesje Aalbers Loos:
   1) Contante gelden in goud en zilver ter waarde van f 2.034.-
   2) Huisraad, met ondermeer 14 boeken
   3) In de Koestal ondermeer 3 koeien [terwijl de overledene bove aarde stond is een koe gestorve anders waarender vier koejen], 2 pinken, 2 paarden, 1 varken en 3 hennen.
   4) Vele landbouwwerktuigen en gereedschappen.
   5) Op het land onder meer 5 biggen, 2 schapen en 1 paard.
   6) Nog te innen schulden, totaal f 539.-
   De lasten van de boedel bedragen f 762.- en omvatten ondermeer huishuur aan Vrouwe Isabella Bernard, de erfportie van haar 3 voorkinderen die zij tegoed hebben van Niesje's oom Engel Havick, begraafkosten en de kosten van de koster en de priester.
  3. Cornelis Cornelisz Havicq,
   Geboren te Velsen ca. 1695, landbouwer, overleden te Velsen op 23 november 1729, oud ca. 34 jaar.
   Gehuwd te Velsen voor schout en schepenen op 22 mei 1729 met Duifje Klaas de Jong, geboren te Velsen ca. 1705, begraven aldaar op 29 mei 1783, oud ca. 77 jaar, dochter van Claas Gerritsz de Jong en mogelijk Neeltie Neus.
   Duifje huwde (2) voor 1732 met Cornelis Claze.

   OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, Velsen, 22 januari 1727:
   Engel en Cornelis Cornelisz Havicq kopen op publieke veiling van Hendrik Stadegaart 2 naast elkaar gelegen stukken grond, genaamd Klaaswallen, groot ruim 2 morgen voor de somma van f 350.-

   OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, Velsen, 5 februsri 1727:
   Engel en Cornelis Cornelis Havicq lenen f 400.- a 3% van de "Gemene Armen" met als onderpand de Klaaswallen.

   TROUWREGISTER, Velsen Gerecht, 22 mei 1729:
   Cornelis Corneliz Havicq, JM, met Duijfje Klaas de Jong, JD, beijde geboren te Velsen.
   Beijde onder 't Classis van Prodeo.

   IMPOST op begraven, Velsen, 23 november 1729:
   Aangeving gedaan van't lijk Corn: Corneliz Havicq als gehoorde onder 't classis van f 3.-

   OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, Velsen, 13 februari 1732:
   Engel Cornelisz Havicq, wonende alhier en Cornelis Claze in huwelijk hebbende Duijfje Klaze de Jong die eerder Wed. en geinstitueerde Erfgenaam is geweest van Cornelis Corneliz Havicq, wonende onder Wijk aan Duin, verkopen aan Olof Corneliz, wonende te Wijk op Zee, twee stukken land genaamd de Klaaswallen voor f 310.- contant geld.

   IMPOST op begraven, Velsen, 29 mei 1783:
   Duijfje de Jong; classis f 3.-.
   [Deze inschrijving kan ook betrekking hebben op een naamgenote die met Cornelis van Noordholland getrouwd was]
  4. Engel Cornelisz Havicq,
   Geboren te Velsen voor 1687, landbouwer, begraven te Velsen op 7 juni 1732, oud tenminste 45 jaar.
   Gehuwd te Velsen voor schout en schepenen op 29 april 1731 met Aagje Huijbers de Jong, geboren te Velsen ca. 1705, tuinvrouw, overleden na 1735, dochter van Huijbert Claasz Jongh en Marritie Jans.
   Aagje huwde (2) te Velsen voor schout en schepenen op 1 januari 1736 met Gerrit van Egmond, geboren te Velsen ca. 1705, begraven aldaar op 19 oktober 1759, oud ca. 54 jaar, eerder weduwnaar van Lena Pijnenburg.

   OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, nr, 941, Schepenrol, Velsen, 21 september 1712:
   J.van Wijk contra Engel Corn: Havicq.
   De eijscher concludeert tot condemnatie en betaling ter zomma van f 2.12.8 over dat hij gedaagde hem niet en heeft ontsien om op den 27 Augustij 1712 te breeken aan een zeekeren klugt gelegen omtrend Jan Cornelis Lans volgens klagten van Corn:
   Teunisz en sijn knegt gedaan. Alles met de costen.
   Den ged: seijt niet meer gedaan als maar aan een paal gestoten en gerockt te hebben.
   Den getuijgen seggen dat 't volgens haar aanklagten waar is dat hij ook de planck heeft afgeschopt.
   De getuijgen seggen dit met eeden te willen verklaaren des noots zijnde.
   Den eijscher persisteerd bij zijn voorgenomen eijsch en conclusie.
   Scheepenen, partijen gehoord hebbende condemneeren den gedaagden te betalen aan den eijscher de voorn: f 2:12:8 alles met de costen.

   OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, Velsen, 22 januari 1727:
   Engel en Cornelis Cornelisz Havicq kopen in publieke veiling van Hendrik Stadegaart voor f 350.- twee naast elkaar gelegen stukken grond, genaamd Klaaswallen, groot ruim 2 morgen.

   OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, Velsen, 5 februari 1727:
   Engel en Cornelis Cornelisz Havicq lenen f 400.- a 3% van de "Gemene Armen" met als onderpand de Klaaswallen.

   TROUWREGISTER, Velsen, gerecht, 29 april 1731:
   Engel Cornelis Havicq, JM, met Aagje Huijberz de Jong, JD, beijde gebooren te Velsen. Beijde Prodeo.

   NOTARISAKTE (Abraham van Kalker), Velsen, 3 mei 1731:
   Langstlevende testament.
   Maartie Jansz, de moeder van Aagje zal f 40.- ontvangen indien zij in leven is wanneer haar dochter overlijdt voor haar man, en zonder kinderen na te laten.

   OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, Velsen, 20 november 1731:
   Verkoop van de Klaaswallen, voor de somma van f 310.-

   IMPOST op begraven, Velsen, 7 juni 1732:
   't Lijk van Engel Corneliz Havicq, classis Prodeo.

   OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, Velsen, 27 augustus 1732:
   Cornelis Roos en Engel Jansz Prins als executeurs en voogden over de minderjarige kinderen van Engel Cornelisz Havicq, alhier overleden, verkopen aan Sijmen Roos een stuk wei of teelland, genaamd de Klaaswalle, groot een en een half morgen, voor de somma van f 300.-

   IMPOST op trouwen, Velsen, 1 december 1735:
   Aagie Huijbers de Jong, wonende alhier, met Gerrit van Egmond woonende tot Amsterdam. Prodeo.

   TROUWREGISTER, Velsen, schout en schepenen, 1 januari 1736:
   Gerrit van Egmond, weduwnaar van Lena Pijnenburg, geboren te Velsen, met Aagje Huiberz de Jongh, J.D., geboren te Velsen. Beijde prodeo.

   NOTARISAKTE (Abraham van Kalker), Velsen, 11 november 1741, nr. 105, Assumptie Voogdije:
   Louris van Veen, voogd van de minderjarige nagelaten erfgenamen van Engel Cornelisz Havicq, benoemt, na het overlijden van mede voogd Cornelis Roos, de eersame Jan de Wildt uit Sandpoort tot diens opvolger.

   OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, nr. 945, Schepenrol, Velsen, 17 juli 1747, folio 1:
   [Deze akte betreft de uitbetaling aan de crediteuren van de insolvente boedel van Jan de Wildt]
   Verklare na deze geprefereert op de geheele massa of provenue des boedels.
   Louris van Veen als voogd benevens Jan de Wildt, over de kinderen van Jan Cornelisz Havik als mede geinstitueerde erfgenamen van haar oom Engel Havik vooor het geene Jan de Wildt in die qualiteit onder zig heeft gehouden, volgens zijn handtekening van dato den tweeden februarij 1742 ter somme van f 477.- en voor een jaar interest f 14.-

   NOTARISAKTE (Abraham van Kalker), Velsen, 25 juli 1748, nr. 208, Assumptie Voogdije:
   Louris Cornelisz van Veen, woonende alhier, door wijle Cornelis Roos in plaats van wijle Engel Jansz Prins benoemd tot medevoogd en executeur van den testamente van wijle Engel Cornelisz Havick, alhier overleden, benoemt tot medevoogd over de nog minderjarige kinderen van voornoemde Engel Cornelisz Havick, inplaats van de insolvente Jan de Wildt, de eerzame Jacob Jansz de Wilde, wonende alhier.

   IMPOST op begraven, Velsen, 19 oktober1759:
   Gerrit van Egmond, Prodeo.
 4. Antie Wouters Havick,
  Geboren ca. 1665, overleden na 1719, waarschijnlijk te Velsen.
  Gehuwd (1) met Sijmon Claasz Corfer, geboren voor 1665, overleden te Velsen voor 1694.
  Gehuwd (2) voor 1694 met Jan Cornelisz, overleden 1704-1712.

  OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, nr. 1039, Weesboek, Velsen, 27 juni 1694, folio 54:
  Jan Cornelisz als getrout zijnde met Antie Wouters Havick, alsmede Hendrick Claassen Corfer en Aechte Claas als oom ende meutie van Sijmontie Sijmons, ter eenre, ende Dirck Woutersen ende Cornelis Woutersen Havick als oomen vant voorz: kindt ter andere zijde, de welcke ten weeder zijde haare saacke aan ons weesmannen hebben verclaart ter saacke raackende de alimentatie en opvoedinge vande voornoemde Sijmontie Sijmons, bijde voorn: Annetie Wouters Havick ende haar overleden man zal: Sijmon Claasen Corfer verweckt ende geprocureert, te weten dat den voornoemde Jan Cornelisz belooft heeft het voornoemde kindt met naame Sijmontie Sijmons voor zijn eijgen kindt is aannemende soo int alimenteren ende opvoeden mitsgaders te kleeden en te ..eeden voorts in eeten en drincken, lavenis ende gemack te doen, voorts te doen in alles als een vader schuldigh is ende behoort te doen, voorts in alles te doen als met zijne eijge andere kinderen, soo int laaten leeren leesen, schrijven en een goet hantwerck.

  KIND UIT HET EERSTE HUWELIJK:
  1. Sijmontie Sijmons Corver,
   Overleden na 1694, mogelijk te Velsen.

  KINDEREN UIT HET TWEEDE HUWELIJK:
  1. Aagje Jans,
   Geboren te Velsen ca. 1693, overleden na 1719.
  2. "dochter" Jans,
   Geboren te Velsen ca. 1695.
   Gehuwd met Cornelis van der Meer.

   OPMERKING:
   Waarschijnlijk identiek aan een der drie andere dochters.
  3. Marijtie Jans,
   Geboren te Velsen ca. 1697, overleden na 1719.
  4. Geurtie Jans,
   Geboren te Velsen ca. 1699, overleden na 1719.

 5. Guertie Wouters Havicq,  zie nr. 2337.
  Geboren ca. 1675, waarschijnlijk te Velsen, overleden te Beverwijk op 12 oktober 1736, oud ca. 61 jaar.
  Gehuwd ca. 1700 met Engel Pietersz van Duijn.
 6. Maartje Wouters Havicq,
  Geboren ca. 1675, waarschijnlijk te Velsen, woont in 1735 te Huisduinen.
  Gehuwd met Cornelis Jansz Sonneveldt, overleden tussen 1712 en 1735, mogelijk te Huisduinen.

  OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, nr. 921, Memoriaal schout en schepenen, Velsen, 25 mei 1712, fol. 53-54:
  Betreft verkoop van land uit de nalatenschap van Jan Woutersz Havicq.
  [zie ook Jan Woutersz Havicq]

  OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, nr. 921, Memoriaal schout en schepenen, Velsen, 25 mei 1712, folio 58:
  De gesamentlijke erfgenamen van Jan Woutersz Havick verkopen aan Arie Blom, als in huwelijk hebbende Aafje Jacobs een zeeker opstal van 1/2 huijs met sijn bepoting en beplanting staande op de grond van de heer van Bresaap, met een somme van f 875,-,
  waarvan de helft contant en de andere helft middels een custingbrief.
  w.g. Cornelis Woutersz Havicq, Antje Wouters, Engel Pietersz, Corn: Jansz Sonneveld en Arijen Blom.
  IDEM, Custingbrief voor f 437.10.-

  NOTARISAKTE (Abraham van Kalker), Procuratie ad Negotia, Velsen, 25 juli 1735:
  Maartje Wouterz Havicq, weduwe Cornelis Janze Sonneveldt, wonende te Huisduinen constitueert haar neef Pieter Schavemaker om namens haar op te treden ter zake van de nalatenschap van Maartie Corneliz van der Meer, onlangs in de Purmer overleden, welke Maartie een kleindochter is geweest van Maartje's zuster Antje Wouterz Havicq.
4680. Joannes TIELENS,
Zoon van Joannes Willemsz Thielens [nr. 9360] en Heilwigis Jans de Breuijel [nr. 9361], gedoopt te Leende in de Rooms-Kath. kerk op 13 januari 1613, overleden aldaar op 17 april 1690, oud 77 jaar.
Gehuwd (1) te Leende in de Rooms-Kath. kerk op 4 februari 1636 met Heijlken Ariaens DAEMS, begraven te Leende op 11 februari 1636, oud ca. 22 jaar.
Gehuwd (2) 1636-1640 met Henrica Jans MAES.

DOOPREGISTER, Leende, Rooms-Kath. kerk, 13 Januarij 1613:
Bapt. est Joannes filius naturalis Joannis Wilhelmi Thielens et Heilwigis Johanis de Breuijel.

ONDERTROUWREGISTER, Leende, Rooms-Kath. kerk, 1 februari 1636:
Contraxerunt sponsalia Joes Tielens et Heijlken Arian Daems.
Testes Adrianus de ...... et Arnoldus Gisbers.

TROUWREGISTER, Leende, Rooms-Kath. kerk, 4 februari 1636.
Contraxerunt matrimonium Joes Tielens et Hylke Arian Daems.
Testes Arnoldus Gisbers et Petrus Aerians.

TROUWREGISTER, Leende, Rooms-Kath. kerk 1637-1643 bestaat niet meer.

BEGRAAFREGISTER, Leende.
Heilwigis Adrianus, overleden op 11 februari 1636.

BEGRAAFREGISTER, Leende, 17 april 1690:
Joannes Tielens.

4681. Henrica Jan MAES,
Dochter van Jan Maes [nr. 9362], geboren voor 1620, overleden te Leende op 5 maart 1673, oud ca. 55 jaar.

BEGRAAFREGISTER, Leende, Rooms-Kath. kerk, 5 maart 1673:
Henrica Jan Tielens uxor, Strijp.

KINDEREN VAN JOANNES TIELENS EN HENRICA JANS MAES:
 1. Maria Jans Tielens,
  Gedoopt te Leende in de Rooms-Kath. kerk op 24 juni 1641.

  DOOPREGISTER, Leende, Rooms-Kath. kerk, 24 Junius 1641:
  Bapt. Maria filia Jois Tielens et Henrica Maes, susc. Joes Gijsen et Maria Maes.

 2. Catharina Jans Tielens,
  Gedoopt te Leende in de Rooms-Kath. kerk op 25 november 1645.

  DOOPREGISTER, Leende, Rooms-Kath. kerk, 25 November 1645:
  Bap. est Catharina filia legit Jois Tielens et Margareta uxoris, susc. Joes Faesse et Maria Bacx.
 3. Wilhelmus Jansz Tielens  zie nr. 2340.
  Gedoopt te Leende op 1 februari 1647, Rooms-Katholiek, overleden aldaar op 13 maart 1693, oud 46 jaar.
  Gehuwd te Leende in de Rooms-Kath. kerk op 3 januari 1683 met Helena Agidius (Dielis) Danckers.
 4. Petrus Jansz Tielens,
  Gedoopt te Leende in de Rooms-Kath. kerk op 30 januari 1651.

  DOOPREGISTER, Leende, Rooms-Kath. kerk, 30 Januarius 1651:
  Bapt. e Petrus Joes Tielens f. legit Henrica Maes, Susc. Joseph Maes et Helena Maes.
 5. Elizabeth Jans Tielens,
  Gedoopt te Leende in de Rooms-Kath. kerk op 16 februari 1654.

  DOOPREGISTER, Leende, Rooms-Kath. kerk, 16 februari 1654:
  Bapt. est Elizabeth filia Jois Tielens et Henrica Maes, Susc. Cathar: Buijkens.
 6. Joannes Jansz Tielens,
  Gedoopt te Leende in de Rooms-Kath. kerk op 1 november 1658.

  DOOPREGISTER, Leende, Rooms-Kath. kerk, 1 november 1658:
  Baptu est proles Joes Tielens et Henrica Jan Maes.
  Susc: Joes Pr...pen et Catharina Wilms nome prolis Joannes.
4682. Aegidius (Dielis) Engelen DANCKERS, ook genaamd BERCHMANS.
Zoon van Angelus Mathias Berchmans [nr. 9364] en Wilhelma Egidius [nr. 9365], geboren te Leende ca. 1620, overleden aldaar op 30 december 1678, oud ca. 58 jaar.
Gehuwd voor 1 augustus 1644 met Christina SWUESTEN.

DOOPGETUIGE:
Te Leende in de Rooms-Kath. kerk op 5 februari 1647 van Catharina, dochter van Godefridus Loes en Christina Berchmans (getuigen Egidius Danckers en Elisabeth Laemen).
Te Leende in de Rooms-Kath. kerk op 12 november 1659 van Aegidius, zoon van Godefridus Jan Berchmans en Helena Dielis (getuigen Aegidius Danckers en Elisabetha Lobben).

4683. Cristina Leenen SWUESTEN,
Geboren ca. 1620.

DOOPGETUIGE:
Te Leende in de Rooms-Kath. kerk op 16 maart 1653 van Helena, dochter van Maria Swuesten en Joannes Pompen (getuigen Franciscus Cox en Christina Swuesten).

KINDEREN VAN AEGIDIUS DANCKERS EN CRISTINA SWUESTEN:
 1. Catharina Agidius Danckers,
  Gedoopt te Leende in de Rooms-Kath. kerk op 1 augustus 1644, overleden voor 1 augustus 1649.

  DOOPREGISTER, Leende, Rooms-Kath. kerk, 1 augustus 1644:
  Bap. est Catharina filia legit Aegidi Danckers et Gristina uxoris, susc. Mathias Danckers et Henrica Mathias Swuesten filia.
 2. Joannes Egidius Danckers,
  Gedoopt te Leende in de Rooms-Kath. kerk op 9 oktober 1646.

  DOOPREGISTER, Leende, Rooms-Kath. kerk, 9 oktober 1646:
  Baptisatus Joannes filius Aegidius Engeli Danckers et Christina Leenen.
  Suscept Adrianus Danckers et Elisabeth Bergman.
 3. Catharina Agidius Danckarts,
  Gedoopt te Leende in de Rooms-Kath. kerk op 1 augustus 1649.
  Gehuwd te Leende in de Rooms-Kath. kerk op 21 oktober 1678 met Laurentius Wilhelmus Vreijssen, zoon van Maas Wilhelmus.

  DOOPREGISTER, Leende, Rooms-Kath. kerk, 1 augustus 1649:
  Bap. est Catharina filia leg. Agidij Danckarts et Christina Suest, susc. Joes Compers et Elisabeth Berchmans.

  TROUWREGISTER, Leende, Rooms-Kath. kerk, 21 augustus 1678:
  Contraxerunt matrimonium Laurentius Wilm Vreijssen et Catharina Dielis Danckers, testes Adriani Barthels et ..eijntie van Veen.

  DOOPGETUIGE:
  Te Leende in de Rooms-Kath. kerk op 12 juli 1696 van Gertrudis, dochter vabn Jacobus Dielis en Henrica Hendricx (getuigen Henricus Hendricx en Catharina Aegidius Danckers).
 4. Gertrudis Agidius Danckers,
  Gedoopt te Leende in de Rooms-Kath. kerk op 9 juni 1652, overleden te Leende op 27 maart 1694, oud 41 jaar.
  Gehuwd te Heeze op 9 februari 1681 met Jacob Hendrick Tielens, overleden voor 4 augustus 1718.

  DOOPREGISTER, Leende, Rooms-Kath. kerk, 9 juni 1652:
  Bapt. est Gertrudis filia legitima Agidij Danckers et Christina Swuesten.
  Susc: Arn: Swuesten et Helena Herbers.

  OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, Heeze, Leende en Zesgehuchten, inv. nr. 1654, Folio 96v, 4 augustus 1718:
  Scheiding en deling van de goederen, nagelaten bij Jacob Dielis en Geertruij Danckers, ten behoeve van hun kinderen Hendrick Jacob Dielis, Reijm Lambert Potter namens zijn echtgenote Christina Jacob Dielis en Frans Corstiaen Verhoeven namens zijn echtgenote Helena Jacob Dielis, allen wonende te Leende.
  Betreft 2 huizen met hof in Strijp onder Leende, en voorts 21 percelen beemd, groes, akkerland, bos en beemdgroes in Strijp en Leenderstrijp onder Leende.
 5. Helena (Heijlcken) Agidius (Dielen) Danckers,  zie nr. 2341.
  Gedoopt te Leende in de Rooms-Kath. kerk op 20 juni 1655, overleden aldaar op 26 maart 1694, oud 38 jaar.
  Gehuwd te Leende in de Rooms Kath. kerk op 3 januari 1683 met Wilhelmus Jansz Tielens, gedoopt te Leende in de Rooms-Kath. kerk op 1 februari 1647, overleden aldaar op 13 maart 1693, oud 46 jaar.
 6. Wilhelma Agidius Berchmans,
  Gedoopt te Leende in de Rooms-Kath. kerk op 29 september 1657.

  DOOPREGISTER, Leende, Rooms-Kath. kerk, 29 september 1657:
  Bapta est proles Agidij Angelus Berchmans et Cristina Swuesten.
  Susc.: Josephus Maes et Aleijdis Danckers nomis prolis Wilhelma.
 7. Elisabetha Agidius Danckers,
  Gedoopt te Leende in de Rooms-Kath. kerk op 28 oktober 1660.
  Gehuwd te Leende in de Rooms-Kath. kerk op 3 november 1680 met Joannes (Jan) Hendrix.

  DOOPREGISTER, Leende, Rooms-Kath. kerk, 28 oktober 1660:
  Baptizata est prolis Agidij Danckers et Cristina Swuesten, susc. Godefridi Jan Berchmans et Joanna van Hees nomis prolis Elisabetha.

  TROUWREGISTER, Leende, Rooms-Kath. kerk, 3 novembris 1680:
  Contraxerunt matrimonium Joannes Hendrix et Elisabetha Dielis Danckers, testes Corstiaen Frans de Smedt et Philippus Hendrix.
4684. Willem [VAN MIERLO],
Geboren ca. 1630, mogelijk te Mierlo.
Gehuwd met N.N.

KINDEREN VAN WILLEM VAN MIERLO EN N.N.:
 1. Guilielmus Willems,  zie nr. 2342.
  Geboren ca. 1660, overleden voor 11 januari 1705.
  Gehuwd te Leende in de Rooms-Kath. kerk op 8 januari 1687 met Maria Jan Engelen.
 2. Guilielma Willems,
  Geboren ca. 1665, vermeld als doopgetuige op 20 april 1691.

  DOOPGETUIGE:
  Te Leende in de Rooms-Kath. kerk op 20 april 1691 van Joanna, dochter van Guilielmus Willems en Maria, zijn wettige echtgenote.
 3. Margareta Willems,
  Geboren ca. 1665, vermeld als doopgetuige 1687/1695.

  DOOPGETUIGE:
  Te Leende in de Rooms-Kath. kerk op 3 oktober 1687 van Guilielmus, zoon van Guilielmus Willems en Maria Jansdr. Engelen.
  Te Leende in de Rooms-Kath. kerk op 9 april 1695 van Judocus, zoon van Guilielmus Willems en Maria Jois Engelen.
 4. Judocus Willems,
  Geboren ca. 1665, overleden in 1693, oud ca. 28 jaar.
  Ondertrouw te Heeze op 22 juli 1691 met Catalijna Aert Hanssen, geboren te Heeze ca. 1670.
 5. Joanna Willems,
  Geboren ca. 1670.
4686. Joannes Jan ENGELEN,
Zoon van Joannes Antonius Engelen [nr. 9372] en Catharina Joannis van Pelt [nr. 9373], gedoopt te Leende in de Rooms-Kath. kerk op 5 september 1619.
Gehuwd voor 1656 met Maria Peters COPPEN.

DOOPREGISTER, Leende, Rooms-Kath. kerk, 5 Sept. 1619:
Bapt est Joannes Jois Engelen et Catharina uxoris.
Susceptores Judocus filius Petri Clemensz et Maria filia Gerardi Bax.

OPMERKING:
Trouwregister Leende Rooms-Kath. kerk van 4 februari 1650 t/m 2 oktober 1655 ontbreekt.

4687. Maria Peters COPPEN,
Dochter van Petrus Coppen [nr. 9374] en mogelijk Anna Schoenmaeckers [nr. 9375], geboren ca. 1630, mogelijk te Heeze.

KINDEREN VAN JOANNES JAN ENGELEN EN MARIA PETERS COPPEN:
 1. Joannes Jan Engelen,
  Gedoopt te Leende in de Rooms-Kath. kerk op 26 juni 1656.

  DOOPREGISTER, Leende, Rooms-Kath. kerk, 26 Junius 1656:
  Bapta est proles Joannes Jan Engelen et Maria Peters, susc. Joannes Smulders et Dijmpna Goossens nomis prolis Joannes.
 2. Petrus Jan Engelen,
  Gedoopt te Leende in de Rooms-Kath. kerk op 28 mei 1658.

  DOOPREGISTER, Leende, Rooms-Kath. kerk, 28 Maius 1658:
  Bapta est proles Joanni Jansen et Maria Peters, susc. Agidij Peters et Maria Teunissen nomes prolis Petrus.
 3. Maria Jan Engelen,  zie nr. 2343.
  Gedoopt te Leende in de Rooms-Kath. kerk op 6 april 1662, in haar slaap overleden op 21 juni 1731, oud 69 jaar.
  Gehuwd te Leende in de Rooms-Kath. kerk op 8 januari 1687 met Guilielmus Willems, geboren ca. 1660, overleden voor 11 januari 1705.
 4. Arnoldus Jan Engelen,
  Gedoopt te Leende in de Rooms-Kath. kerk op 14 oktober 1665.

  DOOPREGISTER, Leende, Rooms-Kath. kerk, 14 Octobris 1665:
  Bapta est proles Joannes Engelen et Maria Coppen.
  Susc: Michaeli Coppen et Elisabetha Jans nomes proles Arnoldus.
4696. Claes DREGER, [4696 = 2376]
Geboren ca. 1620, waarschijnlijk te Velsen.
Gehuwd, mogelijk met [N.N.] COOL.

MOGELIJKE VOOROUDER

I.
Arijs Cornelisz DREGER,
Verkoopt in 1629 een huis, erf en werf in Schoten, genaamd Schotercappel.

OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, Schoten, 13, fol. 38, 28 april 1629:
Arijs Cornelis Dreger, onze buurman, verkoopt aan Jan Arentsz te Velsen een huis, erf en werf te Schoten genaamd Schotercappel, belend ten noorden de Cappelberch, ten oosten en zuiden de weduwe van Augustijn van Teylinge, ten westen de Heerewech, voor 1375 gulden, te betalen op 4 eerstkomende meidagen.
4697. N.N. COOL, [4697 = 2377], filiatie niet bewezen.
Dochter van Cornelis Cool [nr. 9394], geboren ca. 1620.

OPMERKING:
Claes Dreger was mogelijk gehuwd met een zuster van Marritie Cool; immers na haar overlijden waren de kinderen van Claes Dreger haar voornaamste erfgenamen.

KINDEREN:
 1. Aris Claesz Dreger,  zie nr. 2348.
  Geboren ca. 1645, van beroep bouwman, welgesteld, vermeld als lid van de vierschaar, als schepen, en als weesman van Velsen tussen 1681 en 1712, overleden op 30 april 1722 in Velsen, oud ca. 77 jaar.
  Gehuwd met Duiffie Aalberts Stoutenburg.
 2. Jan Claassen Dreger,
  Geboren ca. 1655, aangesteld voogd in 1691, overleden te Velsen in 1694.

  OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, nr. 1039, Weesboek, Velsen 8 maart 1694, folio 50:
  "Reeckeninge, bewijs ende Religna die bij desen is doende Aris Claasen Dreeger als broeder van Jan Claassen Dreeger, ende Cornelis Huijbertsen jong, voor zijn broeder, in zijn leeven voogt ende administreerende de goederen van Teunissie Thomas, etc.
 3. Trijntje Claaze Dreger,
  Overleden te Velsen op 14 december 1728.

  OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, nr. 919, Memoriaal S&S, Velsen, 12 februari 1695, folio 116:
  Aris Claassen Dreeger voor zijn zelven ende als lasthebbende van sijn susters ende voor haerliede de rata caverende, Cornelis Huijbertsen als Testamentaire voocht vande kinderen van Corn: Willemsz Lans, Juffrou Reijnoutie Elberts voor wijle Sr. Pieter Wildeman, Tames Jacobs ende Pancras Lans als geauthoriseerde voochden vande kinderen en erffgenamen Cornelis Jansen Lans, Pancras Jansen Lans voor zijn zelven, Jan Jansen voor zijn selven ende de rato caverende voor zijn suster Grietie Jans, ende Jan Jansen van der Mors ende Willem Dammessen van der Heij als geauthoriseerde voochden van Jan Claassen Berghman, alle erffgenaamen van Gijsbert Sijmons Lans ende Marritie Cool, in haar leeven echteluijden, dewelcke verclaarden mette anderen geschift, gescheijden ende gedeelt te hebben ende dat in maniere hiernaarvolgende, als dat Eerst te beurte is gevallen dese volgende goederen die metter doodt ontruijmt ende gecom..... vande voornoemde Gijsbert Sijmonsen Lans en Marritie Cool, te weeten aan:
  [Volgt gedetailleerde verdeling, waarbij sommige erfgenamen van Gijsbert erfden en anderen van Marijtje Cool]
  Aris Claassen Dreeger met zijn susters ontvangen een else bossie groot 100 roeden, gelegen aande Heerewegh, een huijs van Alijt Cool staande op de Hofgeest, 1 morgen 3 en 1/2 hont genaampt de Saet gelegen op de Hofgeest, 117 roeden landt gelegen aan de Heerewegh genaampt het Hoeckie, 2 morgen landt gelegen voor de Hofgeest, 2 madt landt gelegen voorde Hoffgeest over de Waateringe, een madt gelegen inde Vroomaat, 4 madt in de Langeven, anderhalf morgen sluijscamp gelegen in de Wetsbrouck, 67 roeden inde ... ackers gemeen met Thijmon Cornelis ende kinderen van Corn: Willemsz Lans; alle goederen coomende van Marretie Cooll. De 200e penningen bedragen f 36:5:8.

  IMPOST op begraven, Velsen, 14 december 1728:
  Trijntje Claaze Dreger; f 6.0.0.
 4. Jannetje Claes Dreger,
  Overleden voor 1725, waarschijnlijk te Velsen.
  Gehuwd met Cornelis Engelsz Bruijn, overleden voor 1725, waarschijnlijk te Velsen.

  OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, nr. 919, Memoriaal S&S, Velsen, 12 februari 1695, folio 116:
  Aris Claassen Dreeger voor zijn zelven ende als lasthebbende van sijn susters ende voor haerliede de rata caverende, Cornelis Huijbertsen als Testamentaire voocht vande kinderen van Corn: Willemsz Lans, Juffrou Reijnoutie Elberts voor wijle Sr. Pieter Wildeman, Tames Jacobs ende Pancras Lans als geauthoriseerde voochden vande kinderen en erffgenamen Cornelis Jansen Lans, Pancras Jansen Lans voor zijn zelven, Jan Jansen voor zijn selven ende de rato caverende voor zijn suster Grietie Jans, ende Jan Jansen van der Mors ende Willem Dammessen van der Heij als geauthoriseerde voochden van Jan Claassen Berghman, alle erffgenaamen van Gijsbert Sijmons Lans ende Marritie Cool, in haar leeven echteluijden, dewelcke verclaarden mette anderen geschift, gescheijden ende gedeelt te hebben ende dat in maniere hiernaarvolgende, als dat Eerst te beurte is gevallen dese volgende goederen die metter doodt ontruijmt ende gecom..... vande voornoemde Gijsbert Sijmonsen Lans en Marritie Cool, te weeten aan:
  [Volgt gedetailleerde verdeling, waarbij sommige erfgenamen van Gijsbert erfden en anderen van Marijtje Cool]
  Aris Claassen Dreeger met zijn susters ontvangen een else bossie groot 100 roeden, gelegen aande Heerewegh, een huijs van Alijt Cool staande op de Hofgeest, 1 morgen 3 en 1/2 hont genaampt de Saet gelegen op de Hofgeest, 117 roeden landt gelegen aan de Heerewegh genaampt het Hoeckie, 2 morgen landt gelegen voor de Hofgeest, 2 madt landt gelegen voorde Hoffgeest over de Waateringe, een madt gelegen inde Vroomaat, 4 madt in de Langeven, anderhalf morgen sluijscamp gelegen in de Wetsbrouck, 67 roeden inde ... ackers gemeen met Thijmon Cornelis ende kinderen van Corn: Willemsz Lans; alle goederen coomende van Marretie Cooll. De 200e penningen bedragen f 36:5:8.

  OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, Velsen, 1 maart 1725:
  Abraham van Kalkar krijgt opdracht de boedel van Cornelis Engelsz Bruijn en Jannetje Claes Dreger ten behoeve van de crediteuren te gelde te maken.
4700. Willem Cornelisz LANS,
Geboren ca. 1605, mogelijk te Velsen, vermeld als Schepen van Velsen voor 1642, en als Welborene van Velsen in 1653, overleden voor 1695.
Gehuwd met N.N.

LEENKAMER van Holland, delen 274 en 275:
Uit Repertorium op de lenen van de Hofstede Egmond:
Wijk aan Duin – nr. 201: Twee aaneen gelegen kroften in Wijk aan duin, groot 1569 roeden, noord: Ogier Cuijper Simonsz, oost: Ogier Cuijper en Willem Cornelisz (1627: Aris Cornelisz), zuid: Marietje Cornelisd., weduwe (1627: Lambert IJsbrandsz), west: Jan Cornelisz en Jan Garstmans (1627: Cornelis Bos en Jan Cornelisz).
15 september 1632: Willem Lans Cornelisz te Velsen bij overdracht door mr.Leendert van Boschveld, advokaat bij het Hof van Holland, voor Gerard van der Burch te Beverwijk, fo.1414v-1415v.
[bron: Ons Voorgeslacht, 1986, blz. 209]

LEENKAMER van Holland, delen 274 en 275:
Uit Repertorium op de lenen van de Hofstede Velsen:
39D: De smaltiende in het dorp Velsen:
9 mei 1642: mr. Beukel van Santen te Haarlem bij overdracht door Willem Cornelisz Lants, oud-schepen van Velsen, voor Maarten Adriaansz te Velsen, LRK 149 c.Kenn. fo. 14v-15v.
[bron: Ons Voorgeslacht, 1986, blz. 209]

KIND:
 1. Cornelis Willemsz Lans,  zie nr. 2350.
  Geboren ca. 1640, mogelijk te Velsen, overleden aldaar in 1690, oud ca. 50 jaar.
  Gehuwd ca. 1665 met Neeltie Huijberts de Jong.
4706. Jochem CROES,
Geboren ca. 1645, mogelijk te Heusden.
Gehuwd voor 1673 met Eeltien JANS.

4707. Eeltien JANS,
Geboren ca. 1650, mogelijk te Heusden.

KINDEREN:
 1. Neeltien Croes,
  Gedoopt te Heusden in de Geref. kerk op 17 februari 1673.

  DOOPREGISTER, Heusden, Geref. kerk, den 17 Febr. 1673.
  Neeltien , dochter van Jochem Croes ende Eeltien Jans.
 2. Athoinetta Croes,  zie nr. 2353. [Filiatie niet bewezen]
  Geboren te Heusden ca. 1675, lidmaat Geref. kerk, woonde in 1696 te 's-Gravenhage, begraven te Heusden op 29 september 1724, oud ca. 49 jaar.
  Gehuwd (1) te Heusden in de Geref. kerk op 23 februari 1698, ondertrouw op 7 februari met Adriaan van Dongen, schrijver onder de comp: van d'Heer Majoor de Regtere, begraven te Heusden op 17 juni 1709.
  Gehuwd (2) te Heusden in de Waalse kerk op 1 mei 1712, ondertrouw op 20 april met Andries van Son.
4710. Johannes VAN EMMERICK,
Geboren ca. 1650, overleden na 1695.
Ondertrouw te ’s-Gravenhage op 23 april 1711 (?) met Sophia VAN DE PUTT.

4711. Sophia VAN DE PUTT,
Geboren ca.1655, overleden na 1695.

DOOPBOEK, 's-Gravenhage, Remonstrantse kerk:
Gecheckt: 1665-1760.

KINDEREN:
 1. Elisabeth van Emmerik,  zie nr. 2355.
  Gedoopt te ’s-Gravenhage in de Geref. Nieuwe kerk op 29 september 1680, overleden aldaar op 23 mei 1711, oud 30 jaar.
  Gehuwd te 's-Gravenhage in de Hoogduitse Geref. kerk op 9 november 1704 met Arij Colen.
  Arij Colen huwt (2) te 's-Gravenhage in de Geref. kerk op 1 mei 1712 met Geertruijt Rijkman.
 2. Alida van Emmerick,
  Gedoopt te 's-Gravenhage in de Remonstrantse kerk op 27 september 1682, overleden voor 27 Januari 1719.
  Gehuwd voor 12 februari 1711 met Johan Maarlandt.
  Johan Maarlandt huwde (2) voor 27 januari 1719 met Engeltie Brouwer.

  DOOPREGISTER, 's-Gravenhage, Remonstrantse kerk, 27 Septemb: 1682:
  Den Christelijcken doop bedient aen een kindt van Johannes van Emmerick en Sofia van de Put.
  de name van 't kint is Alida.
  en de getuige daarvan Johannes la Sasu... en Aeltien van de Put.

  DOOPGETUIGE:
  Te 's-Gravenhage in de Remonstrantse kerk op 28 maart 1706 van Sophia, dochter van Arien Kolingh en Elisabet van Emmerik.
  Te 's-Gravenhage in de Remonstrantse kerk op 25 maart 1707 van Sofia, dochter van Arij Kool en Elisabet van Emmerik.

  KINDEREN UIT HET EERSTE HUWELIJK:
  1. Angenietie Maarland,
   Geboren te 's-Gravenhage op 9 februari 1711, gedoopt in de Remonstrantse kerk aldaar op 11 februari 1711.

   DOOPREGISTER, 's-Gravenhage, Remonstrantse kerk, den 11 feb. 1711:
   Is door do. N. Klinkhamer een kindt gedoopt waar van de Vader is Jan Maarland, de Moeder Alida van Emmerick, de Naam van het kindt is Angenietie, de Naamen der getuijgen sijn Henderica Maareland en Christina Maareland;
   is Gebooren den 9 februarij 1711 en gedoopt den 11 dito.
  2. Sophija Maarlandt,
   Gedoopt te 's-Gravenhage in de Remonstrantse kerk op 30 oktober 1712, overleden voor 10 juli 1715.

   DOOPREGISTER, 's-Gravenhage, Remonstrantse kerk, den 30 octob. 1712:
   Heeft Ds. Bergman gedoopt een kint met de naam Sophija daar Moeder van is Alida van Emmerick, huijsvrou van Johan Maarlandt, getuijgen Sara van Emmerick en Hendrik Maarlandt.
  3. Peternelletie Maarlandt,
   Gedoopt te 's-Gravenhage in de Remonstrantse kerk op 9 april 1714.

   DOOPREGISTER, 's-Gravenhage, Remonstrantse kerk, den 9 april 1714:
   Heeft Ds. Bergman een kind gedoopt van Alijda van Emmerik huijsvrouw van Johan Maaslandt genaemt Pieternelletie, peete en getuijge Pieternelle Maaslant en heijndrik Maarlandt.
  4. Sofija Maarland,
   Gedoopt te 's-Gravenhage in de Remonstrantse kerk op 10 juli 1715.

   DOOPREGISTER, 's-Gravenhage, Remonstrantse kerk, den 10 julij 1715:
   Door dominie Nicolaas Bergman den Christelijke doop bedient Aan den kind van Alijda van Emmerik, Huijsvrouw van Johan Maarland, de Naam van het selve Sofija, de peet en Getuijge Sara van Emmerik en Heijndrik Maarland.
  5. Sara Maarlandt,
   Gedoopt te 's-Gravenhage in de Remonstrantse kerk op 3 november 1716.

   DOOPREGISTER, 's-Gravenhage, Remonstrantse kerk, den 3 Novemb. 1716:
   Heeft Ds Bergman gedoopt een kind genaamt Sara, wiens moeder is Aijda van Emmerick huijsvrouw van Johan Maarlandt, getuige was Sara van Emmerick.
  KINDEREN UIT HET TWEEDE HUWELIJK:
  1. Heijndrik Maarland,
   Gedoopt te 's-Gravenhage in de Remonstrantse kerk op 27 januari 1719.

   DOOPREGISTER, 's-Gravenhage, Remonstrantse kerk, 27 Januarij 1719:
   door do. Klinkhamer een kind gedoopt van Engeltie brouwer huijsvrouw van Johan Maarland genaamt Heijndrik, tot peeten sijn Jakob Maarland en Annetie van den Bergh.
  2. Arij Maarland,
   Gedoopt te 's-Gravenhage in de Remonstrantse kerk op 1 juli 1720.

   DOOPREGISTER, 's-Gravenhage, Remonstrantse kerk, den 1 Julij 1720:
   door do. Bergmans een kind gedoopt genaamt Arij, Soon van engeltie brouwers, huijsvrouw van Johan Maasland, tot peeten zijn Arij brouwer en Neeltie blommendaal.
  3. Johannis Maarland,
   Gedoopt te 's-Gravenhage in de Remonstrantse kerk op 20 juli 1722.

   DOOPREGISTER, 's-Gravenhage, Remonstrantse kerk, 20 Julij 1722.
   Is door Do. Klinkhamer den Christelijke doop bedient aan een Soontje van Engeltie Brouwers huijsvrou van Johannes Maarland, de naam daarvan is Johannis, tot getuijge is Agnietje van der boon.

 3. Geerhardus van Emmerick,
  Gedoopt te 's-Gravenhage in de Remonstrantse kerk op 24 oktober 1683.

  DOOPREGISTER, 's-Gravenhage, Remonstrantse kerk, 24 ocktober 1683:
  Een Cristelijcke doop bedient aent kint van Johannes van Emmerick en Sofija van der Putte, als getuge Claes van de Putte en Aeltie Pieters Sepesteijn, het kint genaemt Geerhardus.
 4. Sara van Emmerick,
  Gedoopt te 's-Gravenhage in de Remonstrantse kerk op 11 januari 1688, vermeld als doopgetuige (1712-1716).

  DOOPREGISTER, 's-Gravenhage, Remonstrantse kerk, 11 januari 1688:
  Een christelicke doop bedient Aen een kint op den 11 Januarij, de vader hiet Johannis van Emmerick, de moeder hiet Soffija ........ [niets ingevuld], de getuijge Alicksander van Emmerick en Machtelijna Sprinckvloet en de naem vant kint Sara.

  DOOPGETUIGE:
  Te 's-Gravenhage in de Remonstrantse kerk op 30 oktober 1712 van Sophija, dochter van Johan Maarlandt en Alida van Emmerick.
  Te 's-Gravenhage in de Remonstrantse kerk op 10 juli 1715 van Sofia, dochter van Johan Maarland en Alijda van Emmerik.
  Te 's-Gravenhage in de Remonstrantse kerk op 3 november 1716 van Sara, dochter van Johan Maarlandt en Alijda van Emmerick.
 5. Sanderina Emmerik,
  Gedoopt te 's-Gravenhage in de Remonstrantse kerk op 24 september 1693.

  DOOPREGISTER, 's-Gravenhage, Remonstrantse kerk, 24 september 1693:
  Den 24 Septemb: 1693 is de Cristelijken Doop bedient door do. Bergman aan't kind van Johan Emmerik, de moeder Josijna van Putte, 't kind Sanderina, getuijge Geertruijdt van Teijlinge.
 6. Johanna van Emmerick,
  Gedoopt te 's-Gravenhage in de Remonstrantse kerk op 28 maart 1696.

  DOOPREGISTER, 's-Gravenhage, Remonstrantse kerk, 28 maart 1696:
  Den 28: Maart is den Cristelijken Doop bedient aant kindt van Johannis van Emmerick en Soffija van de Put, het kindt genaemt Johanna, de peter Magdalena van Nimweegen.
NOG UITZOEKEN:
Pieter Elsevier,
Geboren te Rotterdam op 4 oktober 1673, gedoopt aldaar op 5 oktober, zoon van Adriaan Elsevier en Petronella Catarina van Oudensteijn.
Gehuwd (1) voor 1703 met Anna Elisabeth Ortwijn, geboren te Rotterdam ca. 1677, overleden op 8 augustus 1715.
Gehuwd (2) met Geertruid Horman.
Gehuwd (3) met Geertruij Janknecht, overleden op 12 december 1745.
Gehuwd (4) met Sophia van de Put, afkomstig uit Rotterdam, geboren ca. 1677.

KINDEREN UIT HET EERSTE HUWELIJK:
a.
Adriaan Johan Elsevier,
Geboren te Sprang op 23 november 1702, overleden te Amsterdam op 7 april 1754, oud 51 jaar.
b.
Johannes Elsevier,
Geboren te Sprang op 5 juli 1704, gedoopt aldaar op 10 augustus 1704.
4712. N.N. Seeveld
Zoon van N.N. Seeveld [nr. 9424], geboren ca. 1655, overleden voor 26 juli 1709.
Gehuwd met N.N.

KINDEREN:
 1. Daniel Seeveld,  zie nr. 2356.
  Geboren te Leiden ca. 1685, van beroep droogscheerder, begraven te Leiden op 21 oktober 1752, oud ca. 67 jaar.
  Ondertrouw (1) te Leiden in de Geref. kerk op 27 juli 1709 met Elisabeth de Kaa, geboren te Leiden ca. 1685, overleden aldaar tussen 1711 en 1715.
  Ondertrouw (2) te Leiden op 20 april 1715 met Cornelia Delfos, ook genaamd De la Fois, gedoopt te Leiden op 27 oktober 1694, vermeld als doopgetuige op 13 oktober 1751, dochter van Jean Delfos en Willempje Jansz Rietkercken.
 2. Judith Zeeveld, [filiatie niet bewezen]
  Vermeld bij doop van Judith van Vliet, Leiden NH Hooglandsche kerk, 17 november 1743, dochter van Jan van Vliet en Jakomijntje Bonnet (getuige Judith Zeeveld).
4714. Jean DE LA FOSSE, ook genaamd Jan DELFOS en DELVOIS.
Zoon van Michiel Delfos [nr. 9428] en Marie Pamaert [nr. 9429], geboren te Amsterdam, gedoopt in de Oude Waalse kerk aldaar op 11 december 1661, van beroep droogscheerder.
Ondertrouw te Leiden in de Waalse kerk op 29 oktober 1683 met Willempje Jans VAN RIETKERCKE.

DOOPREGISTER, Amsterdam, Oude Waalse kerk, 11 december 1661:
Kind: Jean.
Vader: Michel de la Fosse.
Moeder: Marie Plouvie.
[bron: 131 p. 395]

ONDERTROUWREGISTER, Leiden, Waalse kerk, 29 oktober 1683:
Jan Delvois, geboren te Amsterdam, wonende Uytterstegraft, van beroep droogscheerder en Willempge Jans van Rietkercke, geboren te Leyden, wonende Langebrugge.
Getuige bruidegom: Michel Delvois, vader, Levendael.
Getuige bruid: Aeltie van Commene, moeder, Langebrugge.
Waalse Kerk.
[bron: DTB Leiden, Ned. Herv. ondertrouw, 1575-1712, folio Y – 140v]

4715. Willemijntien Jans RIETKERCKE, ook Willempje Jans VAN RIETKERCKE,
Dochter van Jan Cornelisz Rietkercken [nr. 9430] en Aeltie Jans van Sommene [nr. 9431], gedoopt te Leiden in de Geref. kerk op 17 december 1662.

DOOPREGISTER, Leiden, Geref. Hooglandsche kerk, 17 december 1662:
Den 17 Decemb. 1662.
[Kind] Willemijntien.
[Ouders] Jan Cornelis Rietkercke, Aeltien Jans.
[Getuigen] Gerrit Tas, Cornelius Gaes....

DOOPGETUIGE:
Te Leiden in de Geref. Hooglandsche kerk op 31 oktober 1683 van Adrianus, zoon van Theunis van Rietkerken en Aaltje Aalberts (getuigen Cornelis van Rietkerken, Willemtje van Rietkerken).

KINDEREN:
 1. Johannes del Foos,
  Gedoopt te Leiden in de Geref. Hooglandsche kerk op 30 juli 1684.

  DOOPREGISTER, Leiden. Geref. Hooglandsche kerk, 30 juli 1684:
  [kind] Johannes.
  [ouders] Jan del Foos, Willemtje Jansdr.
  [getuigen] Abraham Delfoos, Aeltje Rietkerk.
 2. Jacobus van der Graf, ook Delphos,
  Gedoopt te Leiden in de Geref. Hooglandsche kerk op 16 maart 1692, wonende te Leiden aan de Scheijstraet (1718), van beroep droogscheerder.
  Ondertrouw te Leiden in de Geref. kerk op 26 november 1718 met Rebecca Kasteel, ook Rebecca van de Casteele, gedoopt te Leiden in de Geref. Hooglandsche kerk op 29 maart 1693, dochter van Abraham Kasteel en van Maria de Vos.

  DOOPREGISTER, Leiden, Geref. Hooglandsche kerk, 16 maart 1692:
  [kind] Jacobus.
  [ouders] Jan van der Graf, Willemtje Jans,
  [getuigen] Cornelis van Rietkercken, Aaltje van Sommee.

  DOOPREGISTER, Leiden, Geref. Hooglandsche kerk, 29 maart 1693:
  [kind] Rebecca.
  [ouders] Abraham Kasteel, Maria de Vos.
  [getuige] Rebecca Kasteel.

  ONDERTROUWREGISTER, Leiden, Geref. kerk, 26 november 1718:
  Jacobus Delphos, Droogschr., jongman van Leijden, woond inde Scheijstraet, verges. met Daniel Zeevelt sijn Swager, woond aen de Manepoort, met
  Rebecca van de Casteele, jongedr. van Leijden, woond op de Doelenachtergragt, verges. met Maria Casteele, haar Moeije, woond inde eerste Kijfhoeck.
  [identieke weergave van de oorspronkelijke aantekening]
 3. Cornelia de Foos, ook Delfos of de La Fois, zie nr. 2357.
  Gedoopt te Leiden in de Geref. Pieterskerk op 27 oktober 1694.
  Ondertrouw te Leiden op 20 april 1715 met Daniel Seeveld, geboren te Leiden ca. 1685, van beroep droogscheerder, begraven te Leiden op 21 oktober 1752, oud ca. 67 jaar.
  Daniel was eerder gehuwd te Leiden, ondertrouw in de Geref. kerk aldaar op 27 juli 1709 met Elisabeth de Kaa, geboren te Leiden ca. 1685, overleden aldaar tussen 1711 en 1715.
  Cornelia huwde (2), ondertrouw te Leiden op 31 mei 1755 met Jacobus Maarsman, eerder weduwnaar van Susanna Geerom.
 4. Willemijntje Delfos, ook Willemijntje de Vos of Delphos,
  Geboren te Leiden ca. 1700, woont in de Scheijstraat (1719), bij de Rijnsburgse Poort aan de Binnenvestgracht (1729).
  Ondertrouw te Leiden in de Geref. Hooglandsche kerk op 28/29 april 1719 met Jacobus van Gulick, gedoopt te Leiden in de Geref. Hooglandsche kerk op 16 januari 1698, overleden voor 24 september 1729, zoon van Dirck Jansz van Gulick, lakenbereider en van Lydia Abrahams Walkier.
  Ondertrouwd te Leiden op 24 september 1729 met Johannes Stavleu, gedoopt te Leiden op 3 april 1697, zoon van Jacobus Stavleu (Staffleu) en Jannetje Gerrits Kok.
  Johannes was eerder gehuwd te Leiden op 1 mei 1722 met Heiltje Stevaer, gedoopt te Leiden op 18 april 1691, dochter van Anthoine Stevaer en Catharina van der Stralen.

  DOOPREGISTER, Leiden, Geref. Hooglandsche kerk, 16 januari 1698:
  [kind] Jacobus.
  [ouders] Dirck van Gulick, Lidia Walkier.
  [getuigen] Jacobsu de Knee, Angenietie Andries.

  ONDERTROUWREGISTER, Leiden, Geref. Hooglandsche kerk, 28 april 1719:
  Jacobus van Gulik, Droogsch.r., Jongman van Leijden, wonende in't Hofje van Woudendorp, met
  Willemtje Delphos, Jonged: van Leijden, wonende in de Scheijstraat.

  ONDERTROUWREGISTER, Leiden, Geref. Hooglandsche kerk, 29 april 1719:
  Jacobus van Gulik, Droogsch.r., Jongman van Leijden, wonende in't Hofje van Woudendorp, vergeselschapt met Dirk van Gulik, Sijn Vader, wonende als vooren, met
  Willemtje Delphos, Jonged: van Leijden, wonende in de Scheijstraat, vergeselschapt met Willempje Rietkerken, haar Moeder, wonende als vooren.

  ONDERTROUWREGISTER, Leiden, Geref. kerk, 24 september 1729:
  Jan Stafleu wedr. van Heijltje Stevaar, in guarnisoen leggende in S'Gravenhage, vergeselschapt met Jacobus Stafleu sijn Vader woonende inde Kleijstraat, met
  Willemijntje Delfos wede van Jacobus van Gulick. woonende aende Rijnsburgse Poort aende Binnenvestgragt vergeselschapt met Lidia Walkier haar aanbehuwde Moeder woonende inde ...... & Willemijntje Rietkerken, haer Moeder woonende bij 't Rijnsburgerbolwerck.
  [in de kantlijn: moet attestatie van S'Gravenhage ophalen; partners brengen elk 1 kind in uit een eerder huwelijk]

  KINDEREN:
  1. Lijdia van Gulik,
   Gedoopt te Leiden in de Geref. Marekerk op 18 februari 1720.

   DOOPREGISTER, Leiden, Geref. Marekerk, 18 februari 1720:
   [kind] Lijdia.
   [ouders] Jacobus van Gulik, willemijntje Delvos.
   [getuigen] Dirck van Gulik, Lijdia Walkier.
  2. Judith Stafleu,
   Gedoopt te Leiden in de Geref. Marekerk op 14 december 1729.

   DOOPREGISTER, Leiden, Geref. Marekerk, 14 december 1729:
   [kind] Judith.
   [ouders] Johannes Stafleu, Willemina Delfos.
   [getuigen] Daniel Sevel, Jannetje Bommesijn.
  3. Johannes Staffleu,
   Gedoopt te Leiden in de Geref. Marekerk op 7 oktober 1731:

   DOOPREGISTER, Leiden, Geref. Marekerk, 7 oktober 1731:
   [kind] Johannes.
   [ouders] Johannes Staffleu, Willemijntje de Vos,
   [getuigen] Stephanus van der Tuin, Willemijntje Sijbrant.
4716. Jacob Jacobsz VAN CLAVEREN,
Zoon van Jacobus Jansz van Claveren [nr. 9432] en van Trijntge Maurijns [nr. 9433], geboren ca. 1635.
Gehuwd voor 1663 met Maria ALTENA.

TROUWREGISTER, Oegstgeest, Geref. kerk alleen beschikbaar 1645-1655 en verder vanaf juli 1662.
In 1662/63 geen huwelijk gevonden van Jacob van Claveren met Maria Altena.

4717. Maria ALTENA,
Mogelijk een dochter van ds Dirck van Altena [nr. 9434] en Hester Plumioens [nr. 9435], geboren ca. 1640, vermeld als doopgetuige op 6 juli 1703, overleden te Oegstgeest op 2 december 1704, oud ca. 64 jaar, begraven.

DOOPGETUIGE:
Op 22 oktober 1692 te Leiden in de Geref. Pieterskerk van Hester, dochter van Jacobus van Klaveren en Anna de Haen (getuige Maria Altena).
Op 26 maart 1693 te Leiden in de Geref. Hooglandsche kerk van Jacoba, dochter van Michiel Hollem en Anna van Klaveren (getuigen Maria Altena en Jannetje Simons).
Op 19 mei 1693 te Leiden in de Geref. Hooglandsche kerk van Sibilla, dochter van Barend van Haegen en Sarah Stam (getuigen Abraham Stam en Maria Altena).
Op 7 april 1694 te Leiden in de Geref. Pieterskerk van Maria, dochter van Michiel Hollem en Anna van Claveren (getuigen Jacobus van Claveren en Maria Altena).
Op 18 november 1698 te Leiden in de Geref. Hooglandsche kerk van Maria, dochter van Jakobus van Klaveren en Johanna de Haan (getuigen Nikolaas Lambrecht en Maria Altena).
Op 19 december 1700 te Leiden in de Geref. Pieterskerk van Abraham, zoon van Jacobus van Klaveren en Anna de Haen (getuige Maria Altena).
Op 30 december 1700 te Leiden in de Geref. Hooglandsche kerk van Catharina, dochter van Nicolaas Lambregts en Johanna van Claveren (getuige Maria Altena).
Op 6 juli 1703 te Leiden in de Geref. Pieterskerk van Anna, dochter van Jacobus van Klaveren en Anna de Haen (getuige Maria Altena).

[Check of Maria de dochter is van ds. Dirck van Altena, predikant te Oegstgeest, die op 22 maart 1627 te Leiden in ondertrouw ging met Hester Plumioens] NIET WAARSCHIJNLIJK.

BEGRAAFREGISTER, Leiden, buiten begraven, 23 december 1704.
Maria Altena tot Oestgeest bij de Molen het Calf ..............4.-.

KINDEREN:
 1. Jacobus van Claveren,  zie nr. 2358.
  Gedoopt te Oegstgeest in de Geref. kerk op 26 augustus 1663.
  Ondertrouw (1) te Leiden op 9 april 1688 met Anna de Haan, ook Johanna de Haan, geboren te Leiden ca. 1665, overleden aldaar voor 8 december 1708.
  Ondertrouw (2) te Leiden in de Geref. kerk op 8 december 1708 met Maria Lalou.
 2. Annetje van Claveren,
  Gedoopt te Oegstgeest in de Geref. kerk op 14 maart 1666.
  Gehuwd voor 26 maart 1693 met Michiel Hollem, ook Holm.

  DOOPREGISTER, Oegstgeest, Geref. kerk, 14 maart 1666.
  Gedoopt het kind van Jacob Jacobus van Claveren en Marijtje Altena, genaemt Annetje.
  de getuijge is Maertje Gerrits.
  [identieke weergave]

  KINDEREN:
  1. Jacoba Hollem,
   Gedoopt te Leiden in de Geref. Hooglandsche kerk op 26 maart 1693.
  2. Maria Hollem,
   Gedoopt te Leiden in de Geref. Pieterskerk op 7 april 1694.
 3. Maria van Claveren,
  Gedoopt te Leiden in de Geref. Pieterskerk op 28 maart 1668.

  DOOPREGISTER, Leiden, Geref. Pieterskerk, 28 maart 1668:
  Maria, [dochter van] Jacobus van Claveren en Maria Altena.
  [Getuige] Anna Huberts Provo.
 4. Johanna van Klaveren,
  Geboren voor 1685.
  Gehuwd voor 1700 met Nicolaas Lambregts.

  KINDEREN:
  1. Catharina Lambregts,
   Gedoopt te Leiden in de Geref. Hooglandsche kerk op 30 december 1700.
  2. Nicolaas van Klaveren,
   Gedoopt te Leiden in de Geref. Hooglandsche kerk op 10 mei 1705.
4718. Christiaan LALOU,
Zoon van Jan La Lou [nr. 9436] en Marij Huisman [nr. 9437], gedoopt te Leiden in de Geref. kerk op 16 januari 1641, Gereformeerd, van beroep lakendrapier, woont in 1674 aan de Nieuwe Houtmarckt, overleden te Leiden op 26 december 1699, oud 58 jaar, begraven op 2 januari 1700 in de St. Pieterskerk.
Ondertrouw te Leiden in de Geref. kerk op 26 november 1666 met Marijtien Jans DEN OOSTERLING.

DOOP- en OVERLIJDENSDATA:
Christaan Lalou, geboren te Leiden op 16 januari 1641, Ned. Herv., lakendrapier, overleden te Leiden op 26 december 1699, begraven in de St. Pieterskerk aldaar op 2 januari 1700.
Gehuwd met Marijtien Jans den Oosterling.
[bron: website Familysearch]

ONDERTROUWREGISTER, Leiden, Geref. kerk, 26 november 1666:
Christiaen la Lou, wonende te Oost Dwersgraft, lakendrapier, met Marya Jans, wonende te Koestraat.
Getuige bruidegom: Jan la Lau, vader; getuige bruid haar moij Aafge Dirks.
[bron: DTB Leiden, inv. 12, folio 216v]

GETUIGE:
Op 12 oktober 1674 in de Geref. kerk te Leiden bij de ondertrouw van Tymotius Paulsz, weduwnaar van Elysabeth Huysman met Annetge Joris [Christiaen vermeld als neef van de bruidegom]

4719. Marijtien Jans DEN OOSTERLING,
Dochter van Jan Dirckxz den Oosterling [nr. 9438] en Jannetgen Gerrits [nr. 9439], gedoopt te Leiden in de Geref. kerk op 16 juni 1647, vermeld als doopgetuige (1712) .

DOOPDATUM:
Marijtien Jans den Oosterling, geboren te Leiden op 16 juni 1647, dochter van Jan Dirckxz den Oosterling en Jannetgen Gerrits.
Gehuwd met Christiaan Lalou.
[bron: website Familysearch]

DOOPGETUIGE:
Op 7 februari 1712 te Leiden in de Geref. Pieterskerk van Sara, dochter van Jacobus van Klaveren en Maria Lalou (getuige Maria den Oosterlijn).

KINDEREN VAN CHRISTIAAN LALOU EN MARIJTIEN JANS DEN OOSTERLING:
 1. Marijtgen La Lou,
  Gedoopt te Leiden op 9 december 1668.

  DOOPREGISTER, Leiden, 9 december 1668:
  Getuige Jan la Lau.
 2. Johannes La Lou,
  Gedoopt te Leiden op 16 april 1671, woont in 1697 aan de Broertjesgraft te Leiden, van beroep lakenwerker.
  Ondertrouw te Leiden op 3 mei 1697 met Pietertje van der Vois, gedoopt te Leiden op 18 oktober 1662, dochter van Samuel Jacobsz van der Vois en Marijtje Cornelis van Oudevest.

  DOOPREGISTER, Leiden, 16 april 1671:
  Getuigen Govert la Lau en Margrijtje la Lau.

  ONDERTROUWREGISTER Leiden, Geref. kerk, 3 mei 1697:
  Johannes la Lou, wonende te Broertjesgraft, lakenwerker, met Pietertje Cornelis van Vois, wonende te Maren.
  [bron: DTB Leiden, inv. 12, folio 233v]
 3. Jannetjen Lalou,
  Gedoopt te Leiden op 30 augustus 1674.
  Ondertrouw te Leiden op 20 maart 1706 met Willem Cornelisz van Egmond, geboren te Leiden ca. 1675.

  DOOPREGISTER, Leiden, 30 augustus 1674:
  Getuige: Antonij van Dieningen.
 4. Maria Lalou,  zie nr. 2359.
  Gedoopt te Leiden in de Geref. kerk op 7 maart 1677.
  Ondertrouw te Leiden op 8 december 1708 met Jacobus van Klaveren, gedoopt te Oegstgeest op 26 augustus 1663.
 5. Geertruid Lalou,
  Gedoopt te Leiden op 11 januari 1679, overleden aldaar voor 28 maart 1688.

  DOOPREGISTER, Leiden, 11 januari 1679:
  Getuige Harmen de Meijer.
 6. Govert Lalou,
  Gedoopt te Leiden op 23 mei 1683.

  DOOPREGISTER, Leiden, 23 mei 1683:
  Getuige Steeven de Koning.
 7. Geertruid Lalou,
  Gedoopt te Leiden op 28 maart 1688.

  DOOPREGISTER, Leiden, 28 maart 1688:
  Getuige Jacobus Koedijk.
[bron: emails Peter van Son, website Familysearch]
4726. Symon PETERS,
Zoon van Petrus Simonis [nr. 9452] en van N.N. [nr. 9453], geboren ca. 1655, mogelijk te Aalst, vermeld bij het overlijden van zijn moeder (1701).
Gehuwd voor 1681 met Joanna PETERS.

BEGRAAFREGISTER, Aalst, Rooms-Kath. kerk, 20 september 1702:
Sijmen Peeters moeder laat kinders na.

4727. Joanna PETERS,
Geboren te Aalst ca. 1660, overleden na 1694.

KINDEREN:
 1. "Kind" van Symon Peters,
  Begraven te Aalst op 30 december 1683.

  BEGRAAFREGISTER, Aalst, 30 december 1683:
  Op de 30 dito t kindt van Symon Peters, nalatende vader en Moeder.
 2. Petronella Simonis, ook Trijn Simonis,  zie nr. 2363.
  Geboren te Aalst, gedoopt aldaar in de Rooms-Kath. kerk op 4 oktober 1681, overleden na 1722, mogelijk te Beverwijk.
  Gehuwd te Velsen in de Geref. kerk op 8 februari 1705, ondertrouw te Aalst in de Rooms-Kath. kerk op 3 januari 1705 met Frans Harmense de Graaff, geboren te Kleef (Dld) ca. 1680, Rooms Katholiek, begraven te Aalst op 29 oktober 1725, oud ca. 45 jaar.
 3. "Kind van Symon Peeters",
  Begraven te Aalst op 22 januari 1690.

  BEGRAAFREGISTER, Aalst, 22 januari 1790:
  Op de 22 Januarij Ao. 1690 t kindt van Symon Peeters, laet Va: & Moeder nae.
 4. "Kind van Symon Peeters",
  Begraven te Aalst op 24 januari 1690.

  BEGRAAFREGISTER, Aalst, 24 januari 1790:
  Op de 24 dito t kindt van Symon Peeters, laet Va: & Moeder nae.
4740. Huijbert DE JONGH, [4740 = 4702]
Geboren te Velsen ca. 1600.
Gehuwd met N.N.

KINDEREN:
 1. Jannetje Huijberts,
  Geboren ca. 1630, overleden voor 16 februari 1675.
  Gehuwd met Jan Jansen van der Mors, vermeld als weduwnaar (1675).

  OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, nr. 1038, Weeskamer, Velsen, 16 februari 1675:
  Compareerde Jan Jansen van der Mors, weduwnaar van Jannetje Huijberts, bij wie hij twee kinderen heeft verwekt, te weten Jan, oud 21 jr., en Claas Jansen van der Mors, oud omtrent 17 jr, aan de ene kant, en Claes Huijberse Jonge, Cornelis Huijberse Jonge, Cornelis Willemse Lans en Claes W.....se Blanck, etc.

  KINDEREN:
  1. Jan Jansen van der Mors,
   Geboren ca. 1653, vermeld in 1675.
  2. Claas Jansen van der Mors,
   Geboren ca. 1657, vermeld in 1675.
 2. Cornelis Huijbertz de Jongh,  zie nr. 2370.
  Geboren ca. 1640, mogelijk te Velsen, Rooms-Katholiek, van beroep veeboer, landbouwer, makelaar, pontgaarder, vermeld als aalmoesmeester, overleden in Velsen en aldaar begraven op 3 januari 1719, oud ca. 79 jaar.
  Gehuwd voor 1682 met Grietje Engels Prins, geboren ca. 1650, overleden tussen 1701 en 1719, waarschijnlijk te Velsen.
 3. Neeltie Huijberts de Jong,  zie nr. 2351.
  Geboren te Velsen ca. 1645, Rooms Katholiek, begraven te Velsen op 20 oktober 1711, oud ca. 66 jaar.
  Gehuwd ca. 1665 met Cornelis Willemsz Lans, geboren ca. 1640, mogelijk te Velsen, overleden aldaar in 1690, oud ca. 50 jaar, zoon van Willem Cornelisz Lans.
 4. Claes Huijbertsz Jongh,
  Vermeld in 1675, overlede voor 28 mei 1687.
  Gehuwd (1) met Marritie Gerrits.
  Gehuwd (2) met Annetie Cornelis.

  OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, nr. 1038, Weeskamer, Velsen, 16 februari 1675:
  Compareerde Jan Jansen van der Mors, weduwnaar van Jannetje Huijberts, bij wie hij twee kinderen heeft verwekt, te weten Jan, oud 21 jr., en Claas Jansen van der Mors, oud omtrent 17 jr, aan de ene kant, en Claes Huijberse Jonge, Cornelis Huijberse Jonge, Cornelis Willemse Lans en Claes W.....se Blanck, etc.

  OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, nr. 1039, Weesboek, Velsen, 19 januari 1687, folio 6:
  Freeck Gerritsz ende Cornelis Huijbertsen verclaare bij dese dat waar ende waarachtigh is, dat Claas Huijbertsen ter tijt hij troude met Annetie Cornelis, zijne twee zoons geprocureert bij Marritie Gerrits voor haar moederl: erffportie heeft bewesen een somme van f 200.-, ende mede ons seer wel kennelijck is dat de kerckwegh de voorz: twee zoonen van haar oomen ende meutie is aanbestorven, welcke somme van f 200.- opde Kerckwegh zijn toegegeven, daarvoor zijlieden de voorz: kerckwegh int geheel zoude genieten en als het comt te gebeuren dat den eene zoon deser werelt quam te overlijden, dat als dan de helfte vanden overleeden zoon zoude de..... vervalle ende versterven opde zijde vande voorz: Claas Huijbertsen.
  [w.g.] Frederick Gerrits Bos en Cornelis Huijbers Jongh.

  OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, nr. 918, Memoriaal S&S, Velsen, 28 mei 1687, fol.6:
  Gerrit Clazen Jongh voor hem selven ende de rato caverende voor Annetie Cornelis, weduwe van Claas Huijbertse Jongh verkoopt aan Cornelis Huijbertsz Jongh seecker stuck weijlandt genaampt de Kerckwegh, welck stuck landt de comparant 3/4 parte is competeerde ende de voorz: Annetie Kornelis het ander vierde part, belent ten noorden Gijsbert Sijmonze Lans ende Willem Claasse, ten oosten 't Groenelaantie, ten zuijden de Kerckwegh ende ten westen de Laagerweg, ende dat met een somme van f 375.-

  OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, nr. 918, Memoriaal S&S, Velsen, 21 juli 1689, folio 94:
  Schout en scheepenen taxeren op verzoek van Cornelis Huijberts Jongh enig land, toebehorende aan Annetie Cornelis, weduwe van Claas Jongh.

  OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, nr. 918, Memoriaal S&S, Velsen, 23 november 1689, folio 109:
  Cors Willemsz Lans als last ende procuratie hebbende van Annetie Cornelis, weduwe ende boedelhouster van Claas Huijberts Jongh, ende Gerrit Claasz Jongh, meerderjaarige naargelaaten zoon vande voorn: Claas Huijberts Jongh verkopen aan Cornelis Huijberts Jongh seecker stuck landt ganaampt Lievendaal, groot omtrent een morge gelegen in de Banne van Velsen, belent ten oosten ende zuijden de Heer Dirck Winter, ten westen Juffrou Werckhoof, ten noorden de gemeene wegh, met een somme van f 175.-

  KINDEREN UIT HET EERSTE HUWELIJK:
  1. Zoon 1.
   Vermeld in 1687.
  2. Zoon 2.
   Vermeld in 1687.
  KINDEREN UIT HET EERSTE OF TWEEDE HUWELIJK:
  1. Gerrit Claasz Jongh.
   Mogelijk identiek aan Zoon 1 of 2.
  2. Willem Claasse,
   Mogelijk identiek aan Zoon 1 of 2.
4742. Engel Damasse PRINS,
Mogelijk een zoon van Dammas Claase [nr. 9484], geboren ca. 1620, mogelijk te Velsen, van beroep veeboer, overleden tussen 1682 en 1686.
Gehuwd (1) ca. 1650 met Cornelisje Engels BOS.
Gehuwd (2) ca. 1660 met Aerieantje JANS, geboren ca. 1635, overleden te Velsen na 1689.

AFSTAMMING:
Het is mogelijk dat Engel Damasse Prins een zoon is van Dammas Claase.

OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, Schepenrol, Velsen, nr. 938 dd 22 october en 12 november 1681:
VIERSCHAAR:
De Heer Mr. Dammas Guldewagen, raede ende vroetschap der stadt Haerlem, contra Willem Engels Bos ende Engel Dammisz als in huijwelijck gehadt hebbende Cornelisje Engels Bos, soo voor haerselven, mitsgaders Maritie Cornelis woonende inde Beverwijk, Claes Cornelisz en Claes Gabben, tesaemen als Erffgenaemen van Cornelis Laurensz, die een soon was van zaliger Annitie Engels Bos, in haer tijt weed: wijlen Laurens Cornelisz, alle representeren kinderen ende mede Erffgenaemen van zaliger Lijsbeth Hendricks, in haer tijt weed: van wijlen Engel Bos, haer overleden moeder en grootmoeder respective indien qualiteijt gedaen.
IDEM, 14 jan.1682:
De Heer Mr. Dammas Guldewagen, contra Jan Engelse, Dammas Engelse ende Cornelis Engelse [doorgehaald] Huijberden, als getrouwt hebbende Grietje Engels, alle kinderen van Engel Dammesse geprocreeert bij Cornelisje Engels, haer vader ende moeder, ende uijt dien hoofde kintskinderen voor een derde part mede erffgenamen van zaliger Lijsbeth Hendricx, haerluijden grootmoeder zaliger.

OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, Schepenrol, Velsen, #938 dd 9 jan.1686:
Vierschaar gehouden bij Cornelis Born, schout ende schepenen ondergez: op de Rechthuijse van Velsen:
Jan, Dammas, Maritie, Jan ende Arijantie Engels, ende Cornelis Huijbertse Jongh, getrout hebbende Grietie Engels, alle kinderen van Engel Dammasse, woonende onder Velsen, eijsers, Contra Arent, Jan, Aeltie ende Grietie Heijndricks, alle woonende onder Velsen, ende Aeltie Heijndrics woonende onder Schooten, alle kinderen van Heijndrick Arents ende gejustitieerde Erffgen: van Jacob Gijsberts, overleden onder Schooten voorz:, gedaagden. Tis sulcks dat de voorz: Jacob Gijsberts opde eerste september 1679 voorde Notaris Arent Rollerius, in de Beverwijck ende seeckere getuijge, disponerende van sijn tijdelijcke goederen des eijsschers vaders, ende die overlede zijnde, deregte selffs heeft gejustistueert, off gelegateert, met seecker stuck landt, groot vier morge, genaampt de Hoogerweijt, gelegen inde Velserbroeck onder dese last, dat de eijssers soo lange Annetie Heijdricks int leeve was, aande selve jaarl: soude moeten uijtkeeren een somme van dertigh gulden die hij Jacob Gijsbertsz uijt cragte vande testamente van zijn overleden suster gehoude was te voldoen; tis wel sulcks dat de voorz: Jacob Gijsbertsz eenige tijt voor zijn overlijden het gem: stuck lants heeft vecocht aan Gerrit Jansen ende Cornelis Abrahamse, voor de somme van twee en veertigh hondert guldens, aan welcke cooppe, noch onder de coopers uijtstaande, ende rijteren [?] is, een somme van sestien hondert glt ende dat oock deselve Jacob Gijsberts de voorz: Annetie Heijndricks vanden jaarl: uijtkeeringe heeft affgecogt, maar geensints met die meeningen om 't selve legaat daar mede ter bevocerg [?], gelijck hij oock sulcke niet simpelijck vande dag, maar dat het selve legaat, soo wettigh als 't selve gemaackt was, moste hebben wederroepen, dat oock niet is geschiedt ende derhalve de eijsschers alsnoch gerechtight zijn, tot het voorz: gelegateerde stuck landt, ofte de waarde vandien, daar toe de gedaegden tegens alle redenen niets willen verstaen, mits welcke de eijsschers concluderen dat zij gedaegden sulle werden gecondemneert aande eijrs: te presteren het voorz: legaat, ende dien volgende 't voorz: gelegateerde landt te laten volgen ofte andersints, de rechte...den vandien, ter somme van twee en veertig hondert guldens, indien voegen 't selve landt is vercoght ende dat met de interest vandien jegens vier percento int jaar. Tsdert de wanvoldoeningen van de voorz: 4200: mettet verloop affslaande t...t be... sal voo... dat Jacob Gijsberts tot redemptie vande voorz: jaarl: dertigh guldens, aan Annetie Heijndricks heeft uijtge...t alsboven omni expensis ofte tot anderen.
VERVOLG dd 30 jan.1686:
Compareerden Jan, Dammas ende Cornelis Huijbertsen, haar te samen sterck maackende voor de andere kinderen ende erffgenamen van Engel Dammense, benoemen Leonard van Asperen tot hun procureur.
VERVOLG dd 20 feb.1686:
Procureur van Arent Heijdrickse e.a. noemt de eis van Jan, Dammas en Cornelis Huijbertsen impertinent en irrelevant.
VERVOLG dd 3 april 1686:
Asperen dient tot adstructie van zijn versochte provisie van inventaris.
Procureur van tegenpartij dient tot destructie vande versoghte provisie mede van inventaris en stucken en versoecke partije een dagh dispositie.
Scheepenen partijen gehoort hebbenden verclaare datter voorde eijsschers geen provisie en valt, ordonneren voorts de saacke ten prinsipaale te instrueren naar stijle.
VERVOLG dd 15 mei 1686:
Asperen dient ten prinsipaale van Inventaris en uitleg.
Tegenpartij dient mede ten prinsipaale van Extracten uijt het Register deses Dorpe note van quitantie van Annetie Heijndricks, certificatie van de bode Pieter Spijcker, Extract uijt de aangevinge vande Colloterale Successie tot Schooten en refereert voorts tot het testament van Jacob Gijsberts.
VERVOLG dd 5 juni 1686:
Jan, Dammas ende Maritie Engels, vertegenwoordigt door Asperen, versoeken om 1 dag dispositie.
VERVOLG dd 19 juni 1686:
Tegenpartij versoekt admissie omme te mogen dienen van naarderproductie, ten minste over de leges. Asperen consenteert. Tegenpartij dienvolgende dient van a..pliatie van inventaris en stucken. Asperen versoeckt copije. Scheepenen fiat.
VERVOLG dd 4 sept.1686:
Scheepenen verlangen van elk der partijen 10 ducatons, "omme te gaan bij Rechtsgeleerden ten advijse".

OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, #918, Memoriaal S&S, Velsen, 25 feb.1689, folio 67:
Compareerde Jan Engelse Prins als last en procuratie hebbende van zijn moeder Aeriaantie Jans, weduwe van Engel Damasse, dewelcke heeft aangegeven dese naarvolgende goederen, naargelaeten bij Engel Damasse Prins, namentlijck voorde helfte ofde partie van dito weduwe.
Eerst het huijs met de Saat [?] groot 2 morgen 5 hondt, getaxeert op f 700.-
De achtercroft leggende onder duijn groot 2 morgen 5 hondt, getaxeert op f 425.- Nogh 2 hondt gelegen achter Velsen, getaxeert op f 45.-
10 koeien soo jong als out, verder bougereetschappen en huijsraet getaxeert op f 265.- Totaal f 1.435.-
Daar tegens ingebracht de naarvolgende lasten. Samen de somme f 950.-

OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, #918, Memoriaal S&S, Velsen, 25 feb.1689, folio 68:
Aeriaantie Jans, weduwe van Engel Dammasse Prins, machtigt haar zoon Jan Engelsz Prins om zekere goederen te transporteren.

NOTARISAKTE, Beverwijk, 1718: zie Dammas Claase (nr. 26502);
Betreft afstamming van graaf Willem III de Goede !

4743. Cornelisje Engels BOS,
Dochter van Engel Bos [nr. 9486] en Lijsbeth Hendricks [nr. 94874], geboren te Velsen ca. 1625, overleden aldaar voor 1661.
Gehuwd ca. 1650 met Engel Damasse PRINS, geboren ca. 1620, mogelijk te Velsen, van beroep veeboer, overleden tussen 1682 en 1686, mogelijk een zoon van Dammas Claase.

OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, Schepenrol, Velsen, nr. 938 dd 22 oktober en 12 november 1681:
VIERSCHAAR:
De Heer Mr. Dammas Guldewagen, raede ende vroetschap der stadt Haerlem, contra Willem Engels Bos ende Engel Dammisz als in huijwelijck gehadt hebbende Cornelisje Engels Bos, soo voor haerselven, mitsgaders Maritie Cornelis woonende inde Beverwijk, Claes Cornelisz en Claes Gabben, tesaemen als Erffgenaemen van Cornelis Laurensz, die een soon was van zaliger Annitie Engels Bos, in haer tijt weed: wijlen Laurens Cornelisz, alle representeren kinderen ende mede Erffgenaemen van zaliger Lijsbeth Hendricks, in haer tijt weed: van wijlen Engel Bos, haer overleden moeder en grootmoeder respective indien qualiteijt gedaen.
IDEM, 14 jan.1682:
De Heer Mr. Dammas Guldewagen, contra Jan Engelse, Dammas Engelse ende Cornelis Engelse [doorgehaald] Huijberden, als getrouwt hebbende Grietje Engels, alle kinderen van Engel Dammesse geprocreeert bij Cornelisje Engels, haer vader ende moeder, ende uijt dien hoofde kintskinderen voor een derde part mede erffgenamen van zaliger Lijsbeth Hendricx, haerluijden grootmoeder zaliger.

OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, Schepenrol, Velsen, nr. 938 dd 9 januari 1686:
Vierschaar gehouden bij Cornelis Born, schout ende schepenen ondergez: op de Rechthuijse van Velsen:
Jan, Dammas, Maritie, Jan ende Arijantie Engels, ende Cornelis Huijbertse Jongh, getrout hebbende Grietie Engels, alle kinderen van Engel Dammasse, woonende onder Velsen, eijsers, Contra Arent, Jan, Aeltie ende Grietie Heijndricks, alle woonende onder Velsen, ende Aeltie Heijndrics woonende onder Schooten, alle kinderen van Heijndrick Arents ende gejustitieerde Erffgen: van Jacob Gijsberts, overleden onder Schooten voorz:, gedaagden. Tis sulcks dat de voorz: Jacob Gijsberts opde eerste september 1679 voorde Notaris Arent Rollerius, in de Beverwijck ende seeckere getuijge, disponerende van sijn tijdelijcke goederen des eijsschers vaders, ende die overlede zijnde, deregte selffs heeft gejustistueert, off gelegateert, met seecker stuck landt, groot vier morge, genaampt de Hoogerweijt, gelegen inde Velserbroeck onder dese last, dat de eijssers soo lange Annetie Heijdricks int leeve was, aande selve jaarl: soude moeten uijtkeeren een somme van dertigh gulden die hij Jacob Gijsbertsz uijt cragte vande testamente van zijn overleden suster gehoude was te voldoen; tis wel sulcks dat de voorz: Jacob Gijsbertsz eenige tijt voor zijn overlijden het gem: stuck lants heeft vecocht aan Gerrit Jansen ende Cornelis Abrahamse, voor de somme van twee en veertigh hondert guldens, aan welcke cooppe, noch onder de coopers uijtstaande, ende rijteren [?] is, een somme van sestien hondert glt ende dat oock deselve Jacob Gijsberts de voorz: Annetie Heijndricks vanden jaarl: uijtkeeringe heeft affgecogt, maar geensints met die meeningen om 't selve legaat daar mede ter bevocerg [?], gelijck hij oock sulcke niet simpelijck vande dag, maar dat het selve legaat, soo wettigh als 't selve gemaackt was, moste hebben wederroepen, dat oock niet is geschiedt ende derhalve de eijsschers alsnoch gerechtight zijn, tot het voorz: gelegateerde stuck landt, ofte de waarde vandien, daar toe de gedaegden tegens alle redenen niets willen verstaen, mits welcke de eijsschers concluderen dat zij gedaegden sulle werden gecondemneert aande eijrs: te presteren het voorz: legaat, ende dien volgende 't voorz: gelegateerde landt te laten volgen ofte andersints, de rechte...den vandien, ter somme van twee en veertig hondert guldens, indien voegen 't selve landt is vercoght ende dat met de interest vandien jegens vier percento int jaar. Tsedert de wanvoldoeningen van de voorz: 4200: mettet verloop affslaande t...t be... sal voo... dat Jacob Gijsberts tot redemptie vande voorz: jaarl: dertigh guldens, aan Annetie Heijndricks heeft uijtge...t alsboven omni expensis ofte tot anderen.
VERVOLG dd 30 januari 1686:
Compareerden Jan, Dammas ende Cornelis Huijbertsen, haar te samen sterck maackende voor de andere kinderen ende erffgenamen van Engel Dammense, benoemen Leonard van Asperen tot hun procureur.
VERVOLG dd 20 februari 1686:
Procureur van Arent Heijdrickse e.a. noemt de eis van Jan, Dammas en Cornelis Huijbertsen impertinent en irrelevant.
VERVOLG dd 3 april 1686:
Asperen dient tot adstructie van zijn versochte provisie van inventaris.
Procureur van tegenpartij dient tot destructie vande versoghte provisie mede van inventaris en stucken en versoecke partije een dagh dispositie.
Scheepenen partijen gehoort hebbenden verclaare datter voorde eijsschers geen provisie en valt, ordonneren voorts de saacke ten prinsipaale te instrueren naar stijle.
VERVOLG dd 15 mei 1686:
Asperen dient ten prinsipaale van Inventaris en uitleg.
Tegenpartij dient mede ten prinsipaale van Extracten uijt het Register deses Dorpe note van quitantie van Annetie Heijndricks, certificatie van de bode Pieter Spijcker, Extract uijt de aangevinge vande Colloterale Successie tot Schooten en refereert voorts tot het testament van Jacob Gijsberts.
VERVOLG dd 5 juni 1686:
Jan, Dammas ende Maritie Engels, vertegenwoordigt door Asperen, versoeken om 1 dag dispositie.
VERVOLG dd 19 juni 1686:
Tegenpartij versoekt admissie omme te mogen dienen van naarderproductie, ten minste over de leges. Asperen consenteert. Tegenpartij dienvolgende dient van a..pliatie van inventaris en stucken. Asperen versoeckt copije. Scheepenen fiat.
VERVOLG dd 4 september 1686:
Scheepenen verlangen van elk der partijen 10 ducatons, "omme te gaan bij Rechtsgeleerden ten advijse".

KINDEREN:
 1. Jan Engelse Prins.
  Vermeld in 1686.
 2. Dammas Engelse Prins.
  Vermeld in 1686.
 3. Maritie Engels,
  Vermeld in 1686.
 4. Grietje Engels Prins,  zie nr. 2371.
  Geboren ca. 1650, overleden tussen 1701 en 1719, waarschijnlijk te Velsen.
  Gehuwd voor 1682 met Cornelis Huijbertz de Jongh, geboren ca. 1640, mogelijk te Velsen, Rooms-Katholiek, van beroep veeboer, landbouwer, makelaar, pontgaarder, vermeld als aalmoesmeester, overleden in Velsen en aldaar begraven op 3 januari 1719, oud ca. 79 jaar.
KIND UIT HET TWEEDE HUWELIJK:
 1. Jan Engelse Prins,
  Vermeld in 1686, compareerde namens zijn moeder Aerieantje Jans, weduwe van Engel Damasse Prins (1689).
 2. Ariaentie Engels,
  Vermeld in 1686.
4754. Cornelis KOOL, [4754 = 9394], Filiatie niet bewezen.
Overleden voor 1695.
Gehuwd met N.N.

KINDEREN:
 1. Marijtje Cornelis Kool,
  Geboren voor 1655, overleden te Velsen in 1693.
  Gehuwd met Gijsbert Simonsz Lans, geboren voor 1655, van beroep landbouwer, lid Vierschaar van Velsen (1681), schepen van Velsen (1687/88), overleden te Driehuis (Velsen) ca. 1692.

  OPENBARE FUNCTIES GIJSBERT LANS:
  Lid Vierschaar van Velsen..................1681
  Scheepen van Velsen..........................1681/88

  OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, nr. 1038, Weesboek, Velsen, 9 december 1682:
  Gijsbert Sijmensz Lans en Jacob Claesz Colvenmaecker, worden benoemd tot voogden over de minderjarige kinderen van de op 27 november 1682 overleden Frans Sijmensz, in huwelijk gehad hebbende Antie Dammis.

  OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, nr. 965, Transporten, Velsen, dd 1691, folio 16:
  [Waterschade] Gijsbert Lans wordt vermeld als wonende in Velsen !

  OPMERKING:
  In 1691 grensde het land van Gijsbert Sijmons Lans, Pancreas Jansen Lans en wijlen Cornelis Willemsz Lans aan elkaar.

  NOTARISAKTE (Jan Cornelisse Poorter), Beverwijk, 22 oktober 1693:
  Testament, waarin Marijtje Cornelis Kool Jan Janse en Hillegond Jans als erfgenamen aanwijst.

  OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, nr. 919, Memoriaal S&S, Velsen, 13 januari 1694, nr. 76:
  Is bij Schout en Scheepenen goetgevonden en verstaan te gaan consuleren met het Testament over de Collaterale van Gijsbert Lans en Marritie Cooll en is daar toe gecommitteert den schout Born, Barent Bruijninck ende Willem de Wilt scheepenen van Velsen.

  OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, nr. 1039, Weeskamer, Velsen, 29 maart 1694, folio 51:
  Reeckeninge, bewijs en Reliqua die bij desen zijn doende Aris Claasen ende Pieter Jacobsz, mitsgaders Cornelis Huijbertsen Jongh als Executeurs vande Boedel ende goederen van Gijsbert Sijmonsen Lans die als voocht is geweest van kinderen van Cornelis de Decker van soodanige ontfangh ende uijtgeeff als den voornoemde Gijsbert Sijmonsen van voorz: kinderen heeft gehadt.

  OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, nr. 965, Transporten, Velsen, 19 mei 1694, folio 83:
  Aris Dreeger en Cornelis Huijbertsen Jongh als Executeurs vande naargelaten boedel ende goederen van Gijsbert Sijmonsen Lans ende Maritie Cooll, verkopen aan Pieter Jacobsz ende Jan Janssen in qualita als voochden over de kinderen van Corn: Adriaansen Decker ende Aegie Cornelis, seeckere tweemadt in viermadt landt, leggende gemeen met Claas Mors, gelegen inde Oostbroeck, belent ten oosten Thames Jacobsz, ten zuijden de Heer Burgemeester van Assendelft, ten westen de oostban ende ten noorden de kerck van Velsen met een somme van f 700.-

  OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, nr. 919, Memoriaal S&S, Velsen, 19 mei 1694, folio 92:
  Identieke tekst als bovenstaande ORA nr. 965 dd 19 mei 1694 !

  OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, nr. 919, Memoriaal S&S, Velsen, 12 februari 1695, fol. 116-120
  Aris Claassen Dreeger voor zijn zelven ende als lasthebbende van sijn susters ende voor haerliede de nata taverende, Cornelis Huijbertsen als Testamentaire voocht vande kinderen van Corn: Willemsz Lans, Juffrou Reijnoutie Elberts voor wijle Sr. Pieter Wildeman, Tames Jacobs ende Pancras Lans als geauthoriseerde voochden vande kinderen en erffgenamen Cornelis Jansen Lans, Pancras Jansen Lans voor zijn zelven, Jan Jansen voor zijn selven ende de rato caverende voor zijn suster Grietie Jans, ende Jan Jansen vander Mors ende Willem Dammessen van der Heij als geauthoriseerde voochden van Jan Claassen Berghman, alle erffgenaamen van Gijsbert Sijmons Lans ende Marritie Cooll, in haar leeven echteluijden, dewelcke verclaarden mette anderen geschift, gescheijden ende gedeelt te hebben ende dat in maniere hiernaarvolgende, als dat Eerst te beurte is gevallen dese volgende goederen die metter doodt ontruijmt ende gecomen vande voornoemde Gijsbert Sijmonsen Lans en Marritie Cool, te weeten aan:
  [Volgt gedetailleerde verdeling, waarbij sommige erfgenamen van Gijsbert erfden en anderen van Marijtje Cool; van Gijsbert erfden de kinderen van Cornelis Willems Lans, Pieter Wildeman, de erfgenamen van Cornelis Jansen Lans, Jacob Cornelissen Lans, Pancras Jansen Lans en Jan Cornelissen Lans, en van Marijtje Cooll erfden Aris Claassen Dreeger en zijn zusters, Jan Janse en zijn zuster en Jan Claassen Berghman, en nogmaals de kinderen van Cornelis Willems Lans]
  1) Aris Claassen Dreeger met zijn susters ontvangen een else bossie groot 100 roeden, gelegen aande Heerewegh, een huijs van Alijt Cool staande op de Hofgeest, 1 morgen 3 en een half hont genaampt de Saet gelegen opde Hofgeest,117 roeden landt gelegen aan de Heerewegh genaampt het Hoeckie, 2 morgen landt gelegen voor de Hoffgeest, 2 madt landt gelegen voorde Hoffgeest over de Waateringe, een madt gelegen inde Vroomaat, 4 madt inde Langeven, anderhalf morgen sluijscamp gelegen in de Westbrouck, 67 roeden inde ... ackers gemeen met Thijmon Cornelis en de kinderen van Corn. Willemz Lans; van dese bovenstaande goederen moet inden 200 pen. gecontribueert worden f 36:5:8.
  2) De kinderen van Cornelis Willemz Lans ontvangen van Marritie Cool 10 morgen landt gelegen inde wooninge van Gijsbert Pancrasse en 2 morgen weijlandt genaampt achteraff, beiden gelegen in Schootervliet, voorts 2 morgen 100 roeden landt in Sparrendam, 2/3 parten in een acker groot 220 roeden in Schooten, alle de goederen gelegen in Limmen, 1 en 1/2 hondt de loet gelegen aan de Coolencroft, 1 en 1/2 morgen genaampt Jan Coollecroft en 133 roeden inde selve acker, gemeen met Aris Claassen en Thijmon Cornelisz, gelegen in Velsen. Van Gijsbert Sijmonsen Lans ontvangen zij 2 en 1/2 morgen meerweijt gelegen aande Heerewegh in Velsen, 4 en 1/2 hont ...omlandt gelegen aande Heerewegh, de helfte van 7 hondt gemeen met Cornelis Machielse genaampt de Cortelaage, een morgen smalgeest gelegen aant Groenelaantie, anderhalf hont .... gelegen inde Velserdijck. Dese bovenstaande goederen gecomen van Gijsbert Sijmonsen Lans moeten contribueren inden persooneelen 200e pen. de somme van f 33:14:6 en voor de goederen gecomen van Marritie Cool f 11:6:8.
  3) Sr. Pieter Wildeman zaliger erft goederen gelegen inden Banne van Velsen; eerst een huijs ende erve, 8 en 1/2 hont desaat gelegen annex de hofsteede voorz., 5 hont het voorlandt gelegen aant huijs, 2 morgen tarwlandt gelegen alsvooren, 1 en 1/2 morgen Meerweijt gelegen aande Velser Heerewegh, 1 en 1/2 morgen Meerweijt gelegen aande Heerewegh. Persooneele 200e penninge f 35:0:8.
  4) De kinderen en erfgenamen van Cornelis Jansen Lans waarvan voochden zijn Thames Jacobsen en Pancras Lans, drie morgen landt gelegen inde gemeene vliet inde Westbrouck, toecomende Jacob Cornelisse Lans. Persooneele 200e penninge f 3:3:10. Jan Adriaansen mede f 3:3:10.
  5) Pancras Jansen Lans erft 3 en 1/2 madt gelegen inde Velserbrouck. Persooneele 200e penninge f 6:7:6.
  6) Jan Cornelissen Lans erft 2 madt in 4 madt gelegen inde Oostbrouck. Persooneele 200e penninge bedraagt f 3:3:10.
  7) Jan Jansen en zijn zuster erven een huijs met 4 morgen 3 hont landt gelegen in Schootervlielandt, item 1 morgen 3 hondt 86 roe gelegen alsvooren, item 1 morgen 75 roeden gelegen als vooren; in Schooten een acker groot 200 roeden.
  Persooneele 200e penninge f 27:2:12.
  8) Jan Claassen Berghman ontvangt een perseel hoijlandt gelegen inde Moos, groot 4 madt; item 1 morgen 56 roeden gelegen in Schooter Vlielandt inde Langewaaijt. Persooneele 200e penning f 12.17.-

  OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, nr. 920, Memoriaal S&S, Velsen, 3 mei 1702, folio 111:
  Alsoo Gijsbert Sijmonsen Lans deser werelt is comen te overlijden de welcke zij ons Quotien vande 200e pen: stont gequotiseert waar nu iegenwoordigh mede erffgenaam is, Cornelis Willemsz Rooswijck en op gene van de selve ..st is verdeelt off gequotiseert op f 1285:14 capitaal inden 200e penn: welcke goederen van dito Gijsbert Sijmonsen Lans, alhier publijcq sijn vercost, en hij Cornelis Willemsz Roos noch geen andere vaste goederen in onsen Banne is hebbende, twelck wij vertificeren voor rechte waarheijt, verspreckende dienthalve dat den voorn: Cornelis Willemsz Rooswijck bij Ed: groot Achtbaare tot de Doleantie mochte werden geadmitteert.

  OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, Schotervlieland, 29 januari 1725:
  Grietje Jans, zustersdochter van Jan Janse en Hillegond Janse, die in 1693 erfden van Marijtje Cornelis Kool, weduwe Gijsbert Sijmonse Lans, verkoopt aan Sijmon, Huijbert en Jan Cornelisse Lans, en aan Claes Arisse Dreger en Cornelis Janse Roos een huijsmanswoning met ca. 4 morgen land, ten westen de Vergierdeweg, ten zuiden het Binnewegje, ten oosten de weduwe Arij Thewisse en ten noorden de erven Cousebant.
  Verder een stuk land, groot 1 morgen en 3 hond, genaamd Het Veentje; nog een stuk land, groot 7 hond, genaamd de Bollemaet. Alles tesamen voor de somma van f 900.-
 2. N.N. Cool  zie nr. 2477.
  Geboren ca. 1620, mogelijk te Velsen.
  Gehuwd met Claes Dreger, geboren ca. 1620, waarschijnlijk te Velsen.
4864. HOOGEFELT,
Geboren ca. 1600, mogelijk in Groes.
Gehuwd met N.N.

KINDEREN:
 1. Johannes Hoogefelt,  zie nr. 2432.
  Geboren te Groessen ca. 1630, van beroep landbouwer, overleden na 13 januari 1701.
  Gehuwd te Groessen in de Rooms-Kath. kerk op 27 november 1659 met Joanna Samme, geboren te Groessen ca. 1635, overleden na 13 januari 1701.
 2. Catharina Hooghfels,
  Geboren voor 1640, vermeld als getuige bij huwelijken in 1657 en 1659 in Groessen.

  HUW. GETUIGE:
  Te Groessen in de Rooms-Kath. kerk op 30 april 1657 van Gisbert Egbers, non Wagening en Margrita Blumen, non Gruessen.
  Te Groessen in de Rooms-Kath. kerk op 27 november 1659 van Johannes Hoogefelt en Joanna Samme.
 3. Bernarda Hooghfels,
  Geboren voor 1640, vermeld als getuige bij een huwelijk in Groessen op 30 april 1657.

  HUW. GETUIGE:
  Te Groessen in de Rooms-Kath. kerk op 30 april 1657 van Gisbert Egbers, non Wagening en Margrita Blumen, non Gruessen.
4904. Bernt BERNS,
Geboren ca. 1625.
Gehuwd voor 1654, mogelijk te Rees, met Stin ORTMANS.

REES:
Stadje aan de Rijn, tussen Emmerik en Wesel.

4905. Stin ORTMANS,
Geboren ca. 1630.

KIND:
 1. Johannes Berends,  zie nr. 2452.
  Gedoopt te Rees op 25 mei 1654, woont 1686-1695 te Rindern, overleden te Rindern bij Kleef op 17 mei 1703, oud 48 jaar.
  Gehuwd te Rees op 29 maart 1686 met Gertrudis Gosens, gedoopt te Rees in de Rooms-Kath. kerk op 12 juni 1652.
4906. Derick GOSENS, ook genaamd GOSSENS,
Geboren ca. 1625.
Gehuwd te Rees (Dld) in de Rooms-Kath. kerk op 27 november 1648 met Sophia (Phijken) KESGENS (ook KERKSK en RECHKES).

--------------------------------------------------------------------------------------
MOGELIJK VERWANT:
Evertie Goossen, doopgetuige te Huissen in de R. K. kerk op 3 mei 1696 van Joanna, dochter van Jan van Brinck en Grietie Heynen.
--------------------------------------------------------------------------------------
4907. Sophia (Phijken) KESGENS, ook vermeld als KERKSK en RECHKES,
Geboren ca. 1625.

KINDEREN:
 1. Gertrudis Gosens,
  Gedoopt te Rees (Dld) in de Rooms-Kath. kerk op 2 januari 1650, overleden voor 12 juni 1652.
 2. Gertrudis Gosens,  zie nr. 2453.
  Gedoopt te Rees (Dld) in de Rooms-Kath. kerk op 12 juni 1652.
  Gehuwd te Rees op 29 maart 1686 met Johannes Berends, gedoopt te Rees op 25 mei 1654, woont 1686-1695 te Rindern, overleden te Rindern bij Kleef op 17 mei 1703, oud 48 jaar.
[bron: website Family search]

4944. Jan HOLTUS, [Filiatie niet bewezen],
Geboren ca. 1605, overleden voor 17 november 1677.
Gehuwd met Aaltje N.N.

4945. Aaltje N.N., [Filiatie niet bewezen],
Geboren ca. 1605.

KINDEREN:
 1. Grietje Holtus,
  Geboren ca. 1630.
  Gehuwd te Didam op 26 oktober 1656 met Derck Joopsz.
 2. Berent Holtus,  zie nr. 2472.
  Geboren ca. 1635.
  Gehuwd te Didam op 30 mei 1660 met Aeltjen ten Straet, geboren ca. 1635.
 3. Neeltje Holtus,
  Gedoopt te Didam op 14 mei 1640.
  Ondertrouw te Didam ca. 1670 met Evert Hoijkink.
 4. Aaltje Holtus,
  Gedoopt te Didam op 30 oktober 1642.
  Ondertrouw (1) te Didam op 17 november 1677 met Willem Hendriksz Wemmers.
  Ondertrouw (2) te Didam op 20 mei 1688 met Jan Willem Smeink.

[bron: stamboom Van der Kemp op internet, 2009]

4956. Garret DIJCKERS,
Geboren ca. 1610, mogelijk te Doetinchem.
Gehuwd voor 1634 met N.N.

GETUIGE:
Te Doetinchem, Geref. kerk op 8 oktober 1634 bij doop van Jan, zoon van Derck te Scheper. Mede getuige Mucke Jan.
Te Doetinchem, Geref. kerk op 26 maart 1643 van Bernt, zoon van Garret Reemmers. Mede getuigen Garret Poelcampt, Garret op Smenck vroue, Catrijne Kluijselers.
Te Doetinchem, Geref. kerk op 8 december 1644 van Jan, zoon van Klaes Eltinck. Mede getuigen Hendrick Alderinck en Wijllem Eltinck vroue.

4957. N.N.,
Geboren ca. 1610.

GETUIGE:
Te Doetinchem, Geref. kerk op 11 april 1641 bij doop van Jan, zoon van Klaes Eltinck. Getuigen Garret op Poelkampt en Garret Dijckers vroue.
Te Doetinchem, Geref. kerk op 22 december 1650 bij doop van Dersken, dochter van Bernt Sgreven. Getuigen Bernt Nijienhuijst, Goerdt Dijckers vroue, Berntien Naest van Verssevelt.
Te Doetinchem, Geref. kerk op 1 juni 1651 bij doop van Berntijen, dochter van Hendrick Grevers. Getuigen freck Barttelts, Garret Dijckers vroue, Bernt Snijders vroue.

KINDEREN:
 1. Aeltijen Dijckers,
  Gedoopt te Doetinchem in de Geref. kerk op 2 februari 1634.

  DOOPREGISTER, Doetinchem, Geref. kerk, 2 februari 1634:
  Garret Dijckers d.g. Aeltijen.
  Get. Lambert Lenssijnck, Freck Lenssijnck vroue, Tonnes Haefs vroue.
 2. Gertijen Dijckers,
  Gedoopt te Doetinchem in de Geref. kerk op 26 april 1635.

  DOOPREGISTER, Doetinchem, Geref. kerk, 26 april 1635:
  Garret Dijcker d.g. Gertijen.
  Get. Wannert te Wijnckel, Jrret Velts vroue, Busvelts vroue.
 3. Garret Dijcker,  zie nr. 2478.
  Gedoopt te Doetinchem in de Geref. kerk op 26 februari 1637.
  Gehuwd met N.N.
 4. Jan Dijcker,
  Gedoopt te Doetinchem in de Geref. kerk op 6 september 1640.

  DOOPREGISTER, Doetinchem, Geref. kerk, 6 september 1640:
  Garret Dijcker s.g. Jan.
  Get. Garret Oijemans, Jan Lens vroue.
 5. Tonnes Dijcker,
  Gedoopt te Doetinchem in de Geref. kerk op 14 december 1642, overleden na 1729.
  Gehuwd voor 1680 met Johanna Sanders, overleden te Didam op 8 maart 1729.

  DOOPREGISTER, Doetinchem, Geref. kerk, 14 december 1642:
  Garret Dijcker s.g. Tonnes.
  Get. Jan Schalevens, Arnt Paetters.

  OVERLIJDENSREGISTER, Didam, Rooms-Kath. kerk, 8 maart 1729:
  Obijt Johanna Sanders uxor Teunis Dijcker orbus extremis munita.

  KINDEREN:
  1. Susanneken (Sanderijn) Dijcker,
   Gedoopt te Didam in de Geref. kerk op 4 april 1680.
   Gehuwd te Didam in de Rooms-Kath. kerk op 8 februari 1711, ondertrouw in de Geref. kerk aldaar op 18 januari 1711 met Lambert Nieuwenhuis, zoon van Gerrit Nieuwenhuis, afkomstig van 's-Heerenberg.
  2. Neuleken Dijcker,
   Geboren ca. 1683, overleden voor 18 februari 1703.
   Gehuwd te Didam op 8 januari 1701 met Jan Arink, afkomstig uit Grol.
  3. Gerrit Dijcker,
   Gedoopt te Didam op 21 maart 1684.
  4. Jan Dijcker,
   Geboren te Didam in 1692, vermeld als doopgetuige 1707-1717, overleden te Didam op 10 oktober 1764, begraven aldaar op 13 oktober, oud 72 jaren.
   Gehuwd te Didam op 3 april 1712 met Catharina Moerman, geboren ca. 1690, overleden te Didam op 17 januari 1756, dochter van Jurriaan Moerman en Berentje Boerboom.

   DOOPGETUIGE:
   Op 1 december 1707 te Didam in de Rooms-Kath. kerk van Hendrin, dochter van Geurt Steinties en Neuleken Dijkers.
   Op 3 november 1711 te Didam in de Rooms-Kath. kerk van Lutje, dochter van Geurt Steinties en Neuleke Dijkers.
   Op 26 januari 1717 te Didam in de Rooms-Kath. kerk van Hendrick, zoon van Geurt Steinties en Neuleke Dijckers.

   BEGRAAFREGISTER, Didam, Geref. kerk, 10 oktober 1764:
   Den 10 octob: overleede Jan Dijker begraven 13 dito.
 6. Evert Dijcker,
  Gedoopt te Doetinchem in de Geref. kerk op 17 maart 1644.

  DOOPREGISTER, Doetinchem, Geref. kerk, 17 maart 1644:
  Garret Dijcker s.g. Evert.
  Als [get.] Renmeister Dijfholt van der Borch, Derck van Grevenbruck.
 7. Arnt Dijcker,
  Gedoopt te Doetinchem in de Geref. kerk op 29 juni 1645.

  DOOPREGISTER. Doetinchem, Geref. kerk, 29 juni 1645:
  Garret Dijcker s.g. Arnt.
  Als get. Jan Lensijnck, Jan Welbijnck, Klaes Eltinck vroue.
 8. Wijllem Dijckers,
  Gedoopt te Doetinchem in de Geref. kerk op 14 maart 1655.

  DOOPREGISTER, Doetinchem, Geref. kerk, 14 maart 1655:
  Garret Dijckers s.g. Wijllem.
  Als get. Wijllem Haefs.
 9. Evert Dijckers,
  Gedoopt te Doetinchem in de Geref. kerk op 19 juni 1659.

  DOOPREGISTER, Doetinchem, Geref. kerk, 19 juni 1659:
  Garret Dijckers s.g. Evert.
  Als get. Hendrick Westhoever, Jan Mullijnck, Grijtien van Dijllen.
[bronnen: aktes en email Theo Dikker]

5096. Nicolaus BODDE, ook Nicolaus BODDEN,
Zoon van Daam Bodde [nr. 10.192] en van Geertgen Cornelissen [nr. 10.193], geboren ca. 1610, mogelijk te Neder-Elten.
Gehuwd te Neder-Elten op 15 november 1637 met Aerntien FRANKEN.

5097. Aerntien FRANKEN, ook Aleda FRANCK en Arnolda FRANCKEN,
Geboren ca. 1615, mogelijk te Neder-Elten.

KINDEREN:

 1. Franciscus Bodde,
  Gedoopt te Neder-Elten op 22 april 1640.
  Gehuwd (1) in 1667 met Joanna Werners Holthuis.
  Gehuwd (2) in 1674 met Aleida Ossewarts, ook Ossenwart of Oostenwardt.
 2. Adamus Bodde, ook Daam Bodden,  zie nr. 2548.
  Gedoopt te Neder-Elten op 7 december 1642, overleden te Beek (Bergh) op 11 augustus 1702 aan de Rode Loop (dysenterie), oud 59 jaar.
  Gehuwd te Zeddam op 20 mei 1678 met Margarite Gudde.
 3. Cornelius Bodde,
  Gedoopt te Neder-Elten op 29 april 1646.
 4. Henricus Bodde,
  Gedoopt te Neder-Elten op 8 december 1647.
 5. Joannes Bodde,
  Gedoopt te Neder-Elten op 10 oktober 1651, overleden te Beek (Bergh) op 18 september 1702 aan de Rode Loop (dysenterie), oud 50 jaar.
  Gehuwd te Beek (Bergh) op 1 november 1693 met Grietje Rose, ook Margarita Rose, geboren ca. 1660, overleden op 16 maart 1727, oud ca. 67 jaar, dochter van Johannes van de Spick Rose en van Everharda Verheij.

  GILDEBOEK VAN SINT-JAN TE BEEK, 1702:
  Bijgehouden door Christiaan Meurs, koster-schoolmeester en gildeschrijver:
  "Anno 1702 is den Roode Loop geweest van .... S. Laurent [10 augustus] tot Kersemis [25 december], 46 gestorve, soo Jonck als out. De pastoor eerst en de Custer lest."
  De namen der volwassenen (24):
  Cornelius Biderwant missionarius in Beeck (de pastoor).
  24-08-1702: Henricus Hermsen.
  25-08-1702: Oswaldus Verhejen.
  29-08-1702: Barbara Lentsen.
  31-08-1702: Cornelius Verhejen.
  01-09-1702: Adamus Bodde senior.
  02-09-1702: Swibertus Verhejen.
  02-09-1702: Anna Joosten.
  05-09-1702: Nicolaus Bodde.
  06-09-1702: Joannes Lamers.
  15-09-1702: Henricus Verhejen.
  16-09-1702: Wilhelmus Jansen.
  18-09-1702: Joannes Bodde.
  20-09-1702: Theodora Schuermans.
  20-09-1702: Reinerus Lamers.
  22-09-1702: Gerardus Bitter.
  01-10-1702: Joanna Philipsen.
  01-10-1702: Aleida Gertsen.
  03-10-1702: Henrica Philipsen.
  04-10-1702: Joannes Dercksen.
  05-10-1702: Bernardus Hermsen.
  05-10-1702: Maria Gertsen.
  11-12-1702: Albertus Bernsen.
  11-12-1702: Petrus Muers [de koster].




BODDE EN TERVOERT IN BEEK, GEM. BERGH:

DOOPREGISTER, Beek, gem. Bergh, 4 april 1685:
Baptizata Margaritha Bodde, parentes Henricus Bodde et Elisabetha Henrixen.
Patr: Joes Bodde et Elisabetha Bodde.

DOOPREGISTER, Beek, gem. Bergh, 21 junii 1685:
Baptizata Joanna Bodden, parentes Joes Bodde et Maria Jansen.
Patr: Stephanus Baackman, Elisabetha Henrixen et Elisabetha Jansen.

DOOPREGISTER, Beek, gem. Bergh, 18 november 1685:
Baptizatus e Petrus Scholten, parentes Bernardus Scholten et Catharina Henrixen.
Patr: Joes Bodde, Wilhelmus Henrixen et Aleida Giesbers.

DOOPREGISTER, Beek, gem. Bergh, junii 1686:
Baptizata e Aleidis Bodde, parentes Adamus Bodde et Joanna Schuermans.
Patr: Henricus Bodde, Theodora Schuermans, Agnes Bodde.

DOOPREGISTER, Beek, gem. Bergh, 29 junii 1686:
Baptizatus Hermannus Henrixen, parentes Joes Henrixen et Anna Schuermans.
Patr: Bernardus Schuermans, Adamus Bodde et Henrica Henrixen.

DOOPREGISTER, Beek, gem. Bergh, 21 september 1686:
Baptizata e Elisabetha Bodde, parentes Henricus Bodde et Christina Loeven.
Patr: Franciscus Bodde, Wilhelmina Loeven.

DOOPREGISTER, Beek, gem. Bergh, 4 october 1686:
Baptizata e Joanna Dappers, parentes Hermannus Dapper et Elisabetha Jansen.
Patr: Joes Bodde, Catharina Henrixen et .......na van Veelen.

DOOPREGISTER, Beek, gem. Bergh, 8 december 1686:
Baptizatus e Cornelius Baackman, parentes Stephanus Baackman et Betrudis Bodde.
Patr: Joes Baackman, Adamus Bodde et Maria Jansen.

DOOPREGISTER, Beek, gem. Bergh, 8 december 1686:
Baptizata e Aleidis Bodde, parentes Joes Bodde et Maria Jansen.
Patr: Henricus Bodde, Joanna Jansen et Theodora Jansen.



5098. Lambertus GUDDEN, ook Laumert MAETTES (1637) en Lambertus METTEN (1639),
Zoon van N.N. Gudden [nr. 10.196], geboren ca. 1610, mogelijk te Neder-Elten.
Gehuwd voor 1637 met Joanna DRIVERS.
5099. Joanna DRIVERS, ook Joanna of Janneken DRIEVERS,
Geboren ca. 1615, mogelijk te Neder-Elten.

KINDEREN:
 1. Steven Gudden,
  Gedoopt te Neder-Elten op 7 juni 1637.
 2. Catharina Gudden,
  Gedoopt te Neder-Elten op 3 november 1639, overleden voor 10 december 1682, mogelijk te Zeddam.
  Gehuwd te Neder-Elten op 30 juni 1662 met Thomas van Uum, ook Thomas van Oem en Teunis van Uhm, gedoopt te Neder-Elten op 7 december 1637, zoon van Theodorus van Uum en van Getrudis Gudden.
  Thomas huwde (2) te Zeddam op 10 december 1682 met Geeske ter Voert.
 3. Stephanus Gudden,
  Gedoopt te Neder-Elten op 2 oktober 1644.
 4. Margarite Gudde, ook Griet Lamerts,  zie nr. 2549.
  Gedoopt te Neder-Elten op 23 december 1646, overleden te Beek (Bergh) op 5 maart 1717, oud 70 jaar.
  Gehuwd (1) met Willem Wolfen, overleden voor 20 mei 1678.
  Gehuwd (2) Zeddam op 20 mei 1678 met Adamus Bodde, ook Daam Bodden, gedoopt te Neder-Elten op 7 december 1642, overleden te Beek (Bergh) op 11 augustus 1702, oud 59 jaar.
 5. Henricus Gudden,
  Gedoopt te Neder-Elten op 2 mei 1649.
 6. Assuerus Gudden,
  Gedoopt te Neder-Elten op 6 augustus 1651.
 7. Joannes Gudden,
  Gedoopt te Neder-Elten op 19 februari 1657.
5116. Willem TONNISSEN,
Geboren ca. 1640.
Gehuwd met N.N.

KIND:
 1. Evert Willems Wullink,  zie nr. 2558.
  Geboren ca. 1670, overleden voor 1727.
  Ondertrouw te Vorden op 17 maart 1698 met Altjen Jansen Weeink.
5118. Jan WEEINK,
Zoon van Gert Weeink [nr. 10.236], geboren ca. 1645, overleden na 1684.
Ondertrouw te Vorden met Gertjen BIJVANCK.

5119. Gertjen BIJVANCK,
Geboren ca. 1645, overleden na 1685.

KINDEREN:
 1. Gertjen Jansen Weeink,
  Gedoopt te Vorden in de Geref. kerk op 7 februari 1675.
  Ondertrouw te Vorden met Hendrijck Leverinck, gedoopt te Vorden in de Geref. kerk op 3 november 1674, zoon van Jan Leverink en Bijltijen Wencks.

  DOOPREGISTER, Vorden, Geref. kerk, 3 november 1674, niuw st. 23 Octob.:
  Jan Leverinck sijn kint laeten doopne genaemt Hendrijck.

  DOOPREGISTER, Vorden, Geref. kerk, 7 februari 1675:
  Jan Weenck sijn kindren laten doopen een Gertjen ander Altjen.
 2. Altjen Jansen Weeink,  zie nr. 2559.
  Gedoopt te Vorden in de Geref. kerk op 7 februari 1675.
  Ondertrouw te Vorden op 17 maart 1698 met Evert Willems Wullink.
 3. Hendersken Jansen Weeink,
  Gedoopt te Vorden in de Geref. kerk op 14 januari 1677.

  DOOPREGISTER, Vorden, Geref. kerk, 14 januari 1677:
  Jan Weeink sijn kint laten doopen genaemt Hendersken.
 4. Beerent Jansz Weeinck,
  Gedoopt te Vorden in de Geref. kerk op 24 augustus 1679.
  Ondertrouw te Vorden in de Geref. kerk op 28 september 1713 met Maria Moombarg, dochter van Hendrick Moemberch en Henders Elshof.

  DOOPREGISTER, Vorden, Geref. kerk, 24 augustus 1679:
  Jan Weeinck sijn kint laten doopen genaemt Beerent.
 5. Jan Jansz Weeinck, naderhand Jan 't Rikkenbarg,
  Gedoopt te Vorden in de Geref. kerk op 21 juni 1685, overleden te Vorden op 14 oktober 1754, oud 69 jaren.
  Ondertrouw te Vorden op 8 januari 1719 met Janna Pelskamp, gedoopt te Vorden in de Geref. kerk op 13 juli 1690, overleden te Vorden op 15 augustus 1738, oud 48 jaren, dochter van Roelof Pelskamp en Tonnisken Gruwel.

  DOOPREGISTER, Vorden, Geref. kerk, 21 juni 1685:
  Jan Weeinck sijn kint laeten doopen genaemt Jan.

  DOOPREGISTER, Vorden, Geref. kerk, 13 juli 1690:
  Pelskamp sijn kint laten dopen genaemt Janna.
7940. Gabriel Pleunen VAN DER KOOY,
Zoon van Pleun Michielsz van der Kooy [nr. 15.880] en Neeltgen Claesdr van Thol [nr. 15.881], geboren te Delfgauw ca. 1598, van beroep bouwman op de Carthuiserwoning buiten de Waterslootsepoort, onder de jurisdictie van Vrijenban en molenaar van de Hogepolder van Papsouw, woonde in Delft, begraven aldaar in de Nieuwe kerk op 6 januari 1668, oud ca. 69 jaar.
Gehuwd te Delft op 21 januari 1624 met Machteld Claesdr. LANGELAEN.
[bron: kwartierstaat M.C. de Keijzer zoals gepubliceerd in Ons Voorgeslacht, 1985, blz. 525 e.v.]

7941. Machteld Claesdr LANGELAEN,
Dochter van Claes Cornelisz Langelaen [nr. 15.882] en Annetge Ariens van Pijnacker [nr. 15.883], geboren te Pijnacker ca. 1600, begraven te Delft in de Nieuwe kerk op 5 augustus 1643, oud ca. 43 jaar.
[bron: kwartierstaat M.C. de Keijzer zoals gepubliceerd in Ons Voorgeslacht, 1985, blz. 525 e.v.]

KINDEREN:
 1. Jacob Gabrielsz van der Kooij,
  Gedoopt te Delft in de Geref. kerk op 1 maart 1626, overleden voor 27 mei 1628.
 2. Jacob Gabrielsz van der Kooij,
  Gedoopt te Delft in de Geref. kerk op 27 mei 1628, bouwman van Papsouw, overleden tussen 2 mei 1685 en 7 december 1689.
  Gehuwd te 't Woudt op 27 december 1649 met Annetgen Dijkshoorn, gedoopt te 't Woudt op 18 april 1627, begraven te Kethel op 9 september 1683, oud 56 jaren, dochter van Arent Dijkshoorn en Elisabeth de Zeeuw.
  Stamreeks:
  1. Jacob Gabrielsz van der Kooij,
   Gedoopt te Delft in de Geref. kerk op 27 mei 1628, bouwman van Papsouw, overleden tussen 2 mei 1685 en 7 december 1689.
   Gehuwd te 't Woudt op 27 december 1649 met Annetgen Dijkshoorn, gedoopt te 't Woudt op 18 april 1627, begraven te Kethel op 9 september 1683, oud 56 jaren.
  2. Pleunis Jacobsz van der Kooij,
   Gedoopt te Delft op 23 januari 1659, van beroep bouwman in Maasland, overleden aldaar op 6 april 1733, oud 74 jaren.
   Gehuwd te Schipluiden op 14 april 1685 met Trijntje Ariens van de Polder, geboren te Zouteveen in april 1664, overleden te Maasland op 3 april 1727, oud 63 jaren.
  3. Machtelt Pleunen van der Kooij,
   Gedoopt te Maasland op 30 augustus 1699, begraven te Naaldwijk op 20 februari 1782, oud 82 jaren.
   Gehuwd te Maasland op 7 april 1724 met Arij Jacobs Dijkshoorn, gedoopt te 's-Gravenzande op 26 februari 1696, begraven te Naaldwijk op 6 november 1767, oud 71 jaren.
  4. Pleun Ariensz Dijkshoorn,
   Gedoopt te Maasland op 6 maart 1726.
   Gehuwd (1) te Pijnacker op 24 oktober 1756 met Trijntje Ariens van der Beek, gedoopt te Delft op 16 januari 1729, begraven te Pijnacker op 7 januari 1765, oud 35 jaren. Gehuwd (2) te Rijswijk op 23 maart 1766 met Pieternelletje Steenevelt, gedoopt te Pijnacker op 1 november 1739.
  5. Magteltje Pleunen Dijkshoorn,
   Gedoopt te Pijnacker op 1 mei 1763, overleden te Delft op 2 januari 1820, oud 56 jaren.
   Gehuwd te Schipluiden op 17 januari 1784 met Arie Johannes Noordam, gedoopt te De Lier op 19 november 1758, overleden te Delft op 29 juli 1831, oud 72 jaren.
  6. Trijntje Noordam,
   Gedoopt te Delft op 10 juni 1787, overleden te Pijnacker op 2 januari 1863, oud 75 jaren.
   Gehuwd te Pijnacker op 5 september 1819 met Jan Pieters Sonneveld, geboren te Naaldwijk op 19 februari 1768, gedoopt aldaar op 21 februari 1768, overleden te Pijnacker op 23 november 1831, oud 63 jaren.
   Jan was eerder gehuwd (1) te Pijnacker op 30 april 1797 met Ariaantje Jacobs van der Sar, gedoopt te Maasland op 13 september 1767, begraven te Pijnacker op 17 april 1804, oud 36 jaren.
   Jan was eerder gehuwd (2) te Pijnacker op 4 november 1804 met Willemijntje Vlaardingerbroek, gedoopt te Pijnacker op 26 juni 1779, overleden te Pijnacker op 20 januari 1819, oud 39 jaren.
  7. Jan Sonneveld,
   Geboren te Pijnacker op 5 februari 1824, overleden aldaar op 17 juli 1878, oud 54 jaren.
   Gehuwd (1) te Pijnacker 2 juni 1849 met Hendrica de Vreede, geboren te Pijnacker op 3 oktober 1822, overleden aldaar op 10 oktober 1863, oud 41 jaren.
   Gehuwd (2) te Pijnacker op 25 november 1864 met Neeltje Zeelenberg, geboren te 's-Gravenzande op 12 oktober 1834, overleden te Pijnacker op 22 mei 1890, oud 55 jaren.
  8. Leendert Sonneveld,
   Geboren te Pijnacker op 6 februari 1854, overleden aldaar op 15 januari 1932, oud 77 jaren.
   Gehuwd te Vrijenban op 20 maart 1878 met Jannetje Bregman, geboren te Vrijenban op 13 augustus 1856, overleden te Pijnacker op 24 december 1940, oud 84 jaren.
  9. Gerrit Sonneveld,
   Geboren te Vrijenban op 14 november 1882, van beroep timmerman, kruidenier, overleden te Utrecht op 29 december 1957, oud 75 jaren.
   Gehuwd te Bergschenhoek op 2 oktober 1907 met Geertruida van den Berg, geboren te Bergschenhoek op 1 januari 1883, overleden te Utrecht op 26 september 1922, oud 39 jaren.
  10. Wim Sonneveld,
   Geboren te Utrecht op 28 juni 1917, cabaretier, zanger, komiek, overleden te Amsterdam op 8 maart 1974, oud 56 jaren.
   Samenlevingsverband met Friso Wiegersma, geboren te Deurne op 14 oktober 1925, vertrok op 16 september 1937 naar Eindhoven, overleden te Amsterdam op 5 juni 2006, oud 80 jaren, crematie te Velsen op 7 juni 2006.
 3. Cornelis Gabrielsz van der Kooij,
  Gedoopt te Delft in de Geref. kerk op 25 augustus 1630.
  Gehuwd te 't Woudt op 28 oktober 1652 met Neeltje Dijkshoorn, gedoopt te 't Woudt op 26 januari 1626, dochter van Arent Dijkshoorn en Elisabeth de Zeeuw.
 4. Arie Gabrielsz van der Kooij,
  Gedoopt te Delft in de Geref. kerk op 12 december 1632.
  Gehuwd (1) te Pijnacker op 9 februari 1659 met Pietergen Cornelis van der Zijl.
  Gehuwd (2) ca. 1670 met Elisabeth Gerrits van Berkel.
 5. Pleun Gabrielsz van der Kooy,  zie nr. 3970.
  Gedoopt te Delft in de Geref. kerk op 10 februari 1636.
  Gehuwd te Maasland op 11 augustus 1664 met Marijtje Pieters Marelvelt, eerder weduwe van Jan Jacobs.
 6. Annetgen Gabriels van der Kooij,
  Gedoopt te Delft in de Geref. kerk op 25 april 1639, begraven te Delft op 6 oktober 1647, oud 8 jaren.
7942. Pieter Pietersz ROMEIJN,
Zoon van Pieter Romeijn [nr. 15.884] en N.N., geboren ca. 1605, vermeld als voogd in 1650, overleden voor 12 april 1662, waarschijnlijk te Kethel.
Gehuwd met Maritge PIETERS.

RECHTERLIJK ARCHIEF, Ambacht Kethel en Spaland, inv. nr. 132, boedelinventarissen, nr. 45, folio 186, 18 januari 1650:
Inventaris opgemaakt door Annetgen Claes weduwe Claes Jacobsz Hoijkaes.
Op Vlaerdinger-woud 3 morgen land belend ten oosten Jacob Jansz de Jonge, ten westen de erfgenamen van Jacob Jansz Hoijkaes.
O.a. 2 gewapende gouden ringen. De boedel komt nog van het sterfhuis van Jacob Jansz Hoijkaes f 41.-.-.
Een jaar landpacht van 23 morgen land f 450 -.-.
Aan Joost Vrancken 1 jaar landpacht f 170.-.-.
De boedel is nog schuldig aan het weeskind van Claes Jacobsz voornoemd f 200.-.-.
Schout en schepenen hebben tot voogden benoemd over Grietgen Claesd, het nagelaten weeskind, Pieter Pietersz Romeijn en Jacob Maertensz, mitsgaders Tijs Jansz Hoijkaes als overvoogd.
[bewerking door Anthonius van der Tuijn, Terhoon]

7943. Maritge PIETERS,
Geboren ca. 1605, overleden tussen 28 april 1668 en 16 oktober 1682, mogelijk te Kethel.

RECHTERLIJK ARCHIEF, Ambacht Kethel en Spaland, inv. nr. 88, bijlagenbijdedingenboek, nr. 22, ca. april 1668 (niet gedateerd):
Jan Cornelisz van Campen, gehuwd met Trijntgen Willemsdr, nagelaten dochter van zaliger Corsie Pieters die een dochter was van Pieter Corsz van der Wael, in die kwaliteit eiser contra Maertje Pietersdr, weduwe en boedelhoudster van Pieter Pietersz Romeijn, gewezen oom en administrerende voogd over de voornoemde Trijntje Willemsdr, in die kwaliteit gedaagde, om te kennen of ontkennen het testament van Pieter Corsz van der Wael in dato 5 juni 1646 en om te overleggen rekening, bewijs en reliqua van de goederen die Trijntje Willemsdr zijn aanbestorven van Pieter Corsz van der Wael en te voldoen de penningen als aan het slot van de rekening hem toekomen.
[bewerking door Anthonius van der Tuijn, Terhoon]

RECHTERLIJK ARCHIEF, Ambacht Kethel en Spaland, inv. nr. 88, bijlagenbijdedingenboek, nr. 23, 28 april 1668:
In absentie van de bode en schepenen van Kethel ben ik ondergeschreven schout op de woonplaats geweest van Maertje Pietersdr Romeijn, welke niet thuis was.
Er is een dag van rechten neergelegd om op woensdag 2 mei 1668 regening te doen van de ontvangsten en uitgaven als boedelhoudster van heet zaliger man die administrerende voogd was van Trijntje Willemsdr, huisvrouw van Jan Cornelisz van Campen.
Daar de gedaagde niet thuis was is de weet gegeven aan de dochter.
Actum 28 april 1668.
Was getekend: Jacob de Jonge.
[bewerking door Anthonius van der Tuijn, Terhoon]

RECHTERLIJK ARCHIEF, Ambacht Kethel en Spaland, inv. nr. 88, bijlagenbijdedingenboek, nr. 24, ca. mei 1668 (niet gedateerd):
Jan Cornelisz van Campen zo hij procedeert eiser contra Maertje Pietersdr, weduwe en boedelhoudster van Pieter Pietersz Romeijn gedaagde.
[bewerking door Anthonius van der Tuijn, Terhoon]

RECHTERLIJK ARCHIEF, Ambacht Kethel en Spaland, inv. nr. 88, bijlagenbijdedingenboek, nr. 25, ca. mei 1668 (niet gedateerd):
Ik Leendert Pietersz Patijn ben geweest ten huize van Gerreijt Cornelisz Post alwaar Maertje Pietersdr woont en daar Maertje Pietersdr niet aanwezig was heb ik een dagvaardiging gegeven aan de dochter om haar moeder te laten verschijnen voor het gerecht van Kethel op woensdag 16 mei 1668. [bewerking door Anthonius van der Tuijn, Terhoon]

RECHTERLIJK ARCHIEF, Ambacht Kethel en Spaland, inv. nr. 85, Dingboek, nr. 256, folio 127v, 28 [?] 1682:
Abraham Heckenhouck, gehuwd met Trijntje Pietersdr, dochter en erfgename van haar moeder Maritje Pietersdr weduwe Pieter Pietersz Romeijn, eiser, contra de regenten van de diaconie van Kethel, gedaagden.
[bewerking door Anthonius van der Tuijn, Terhoon]

RECHTERLIJK ARCHIEF, Ambacht Kethel en Spaland, inv. nr. 85, Dingboek, nr. 257, folio 128, 16 oktober 1682:
De diaconiemeesters van Kethel als het recht hebben verkregen van Abraham Sualius, arrestanten in de nagelaten boedel en goederen van Maertje Pietersdr weduwe van Pieter Pietersz Romeijn, wonende in het dorp Kethel, eisers, contra Sijmons Pietersz Romeijn, wonende Vlaardinger-ambacht, Abraham Heckenhoeck, wonende in het dorp Kethel, gehuwd met Maertje Pietersdr, Gerrit Post, wonende in het dorp Kethel gehuwd met Nelletje Pietersdr, alle kinderen en mede erfgenamen van Pieter Pietersz Romeijn, overleden te Vlaardingen, die mede een zoon en mede erfgenaam was van de voornoemde Maertje Pietersdr., Jan Arijensz Jonghste gehuwd met Maria Cornelisdr die weduwe was van Cornelis Pietersz Romeijn, welke Cornelis Pietersz Romeijn mede een zoon en mede erfgenaam was van Maertje Pietersdr, in die kwaliteit gedaagden en nog de voornoemde Sijmon Pietersz Romeijn als borg, gedaagden om te kennen of ontkennen de obligatie door de voornoemde Maertje Pietersdr op13 november 1656 t.b.v. Abraham Sualius getekend en door de voornoemde Sualius in mei 1662 ten profijte van de armen getekend.
De arrestanten moeten bij provisie betalen de somme van f 400,- kapitaal en de rente van dien sedert 13 november 1679 en nog de somme van ........
[opmerking: deze akte suggereert dat zoon Pieter de vader is van Sijmon, Trijntje en Nelletje; de navolgende akte nr. 258, folio 129v dd 4 november 1682 geeft waarschijnlijk correct aan dat Sijmon, Trijntje, Nelletje en Pieter, evenals Marijtje en Cornelis allen kinderen zijn van bovengenoemde Pieter Pietersz Romeijn (nr. 7942) en diens vrouw Maritge Pieters].
[bewerking door Anthonius van der Tuijn, Terhoon]

RECHTERLIJK ARCHIEF, Ambacht Kethel en Spaland, inv. nr. 85, Dingboek, nr. 258, folio 129v, 4 november 1682:
De armenmeesters van Kethel als het recht hebben verkregen van Abraham Sualmius arrestanten van de boedel van Maertje Pietersdr die weduwe was van Pieter Pietersz Romeijn, overleden (alhier ?), eisers, contra Sijmon Pietersz Romeijn wonende Vlaardinger-ambacht,
Abraham Heckenhouck wonende in het dorp Kethel, gehuwd met Trijntje Pietersdr.,
Pleun Gabrielsz wonende in Maasland, gehuwd met Maertje Pietersdr.,
Gerrit Post wonende in het dorp Kethel gehuwd met Nelletje Pietersdr., allen kinderen en mede erfgenamen van de voornoemde Maertje Pietersdr,
nog de voogden over de kinderen en erfgenamen van Pieter Pietersz Romeijn overleden te Vlaardingen, die mede een zoon en erfgenaam was van Maertje Pietersdr.,
en Jan Arijnsz Jonghste wonende Spaland gehuwd met Maria Cornelisdr die weduwe was van Cornelis Pietersz Romeijn, welke mede een zoon en erfgenaam was van Maertje Pietersdr, in die kwaliteit gedaagden.
Nog de voornoemde Sijmon Pietersz Romeijn als borg en mede principaal, in die kwaliteit insgelijk gedaagde, ten regarde van de voornoemde Pleun Gabrielsz om de eis te renoveren asl op de eis gedaan is op 16 oktober 1682.
Pleun Gabrielsz Koij, gehuwd met Maertje Pietersdr Romeijn zegt zich nooit gesteld te hebben (tot borg ?) voor de moeder van Maertje Pietersdr en ook geen erfgenaam te zijn geweest in de nagelaten boedel.
[bewerking door Anthonius van der Tuijn, Terhoon]

KINDEREN:
 1. Sijmon Pietersz Romeijn, ook genaamd Maarleveld,
  Geboren te Spaland ca. 1632, bouwman, schepen van Spaland (1655-1657), van Vlaardinger-Ambacht (1666-1668), vermeld te Vlaardinger-Ambacht (1682), overleden te Vlaardingen in februari 1693, oud ca. 60 jaar.
  Gehuwd te Vlaardingen op 13 oktober 1657 met Trijntje Meesdr. Maan, geboren te Vlaardingen ca. 1635, overleden aldaar in januari 1715, oud ca. 79 jaar, dochter van Mees Cornelisz Maan en Trijntje Jansdr.
  Uit dit huwelijk tenminste 4 kinderen: Pietertje, Neeltje, Pieter en Marijtje.
 2. Trijntje Pieters Romeijn, ook genaamd Maerlevelt,
  Geboren ca. 1630.
  Ondertrouw te Kethel in de Geref. kerk op 12 april 1662 met Abraham Jansz Heckenhouck, geboren te Kethel ca. 1620, van beroep gerechtsbode van Kethel (1650, 1653, 1654, 1663), zoon van Jan Dircxz Heckenhouck en kleinzoon van Dirck Maertensz Heckenhouck.
  Abraham Jansz was (1) eerder gehuwd te Overschie, ondertrouw te Kethel in de Geref. kerk op 24 november 1646 met Aechthie Jans, geboren te Overschie.
  Abraham Jansz Heckenhouck was (2) gehuwd te Kethel in de Geref. kerk op 4 december 1650 met Lijsbeth Jans, geboren in het ambacht van Vlaardingen.

  TROUWREGISTER, Kethel, Geref. kerk, 24 november 1646:
  Abraham Jansz, jm uit de Ketel en Aechthie Jans, jd van Overschie.
  Attestatie verleend.

  TROUWREGISTER, Kethel, Geref. kerk, 13 november 1650:
  Abram Jansz Heckenhouck, weduwnaar, bode in de Ketel en Lijsbet Jans, jd in de ambacht van Vlaardingen, met attestatie van Vlaardingen.
  Op 4 december 1650 in Ketel gehuwd.

  RECHTERLIJK ARCHIEF, Ambacht Kethel en Spaland, inv. nr. 85, Dingboek, nr. 14, folio 5, 24 maart 1653:
  Cornelis Willemsz schout, Cornelis Cornelisz Verhoeck en Jan Dircxz Starrenburch, schepenen van Kethel, oorkonden dat voor hun gekomen is Dirck Maertensz Heckenhouck en [Jan] Dircxz Heckenhouck, onze inwoners, die zich borg stellen voor Abraham Jansz Heckenhouck, bode van Kethel, hun comparanten zoons' zoon en zoon respective, voor de voldoening van de pacht en impost die hij heeft aangegaan op 1 april 1653, zo in de steden Delft, Rotterdam als Schiedam, ter somme van f 20.000.-
  De schout en schepenen verklaren dat de voorsz. personen alhier zijn gehuisd en meerder sufficiant zijn.

  RECHTERLIJK ARCHIEF, Ambacht Kethel en Spaland, inv. nr. 85, Dingboek, nr. 18, folio 6v, 22 september 1653:
  Wij Joris Meesters secretaris, Jan Ariensz Coppert en Dirck Cornelisz Bijl, schepenen van Kethel, ...................gecompareerd en Jan Dircxz Heckenhouck, ..........dewelken zich borg stellen voor Abraham Jansz Heckenhouck, bode van Kethel, zoonszoon en zoon respective, voor de pacht en impost aangegaan .......... 1653 te Delft, Rotterdam en Schiedam, ter somme van f 7.000.-

  RECHTERLIJK ARCHIEF, Ambacht Kethel en Spaland, inv. nr. 85, Dingboek, nr. 19, folio 7, 4 maart 1654:
  .........................., Dirck Cornelisz (Bijl) en (Jan Ariensz Coppert) van het dorp en ambachte Kethel............ons gekomen (Dirck Maertensz) Heckenhouck en Jan Dircxz Heckenhouck onze inwoners, die zich borg stellen voor Abraham Jansz Heckenhouck, hun comparenten zoonszoon en zoon respective, voor de pacht en impost aangegaan 1 april 1654 te Delft, Rotterdam en Schiedam, ter somme van f 20.000.-

  TROUWREGISTER, Kethel, Geref. kerk, 12 april 1662:
  Abraham Jansz Heckenhouck, weduwnaar in de Ketel en Trijntge Pieter Maerlevelt, jd bij de Ketel wonende in de parochie van Vlaardingen, met consent van haar moeder als langstlevende van haar ouders.
  Attestatie verleend om elders te trouwen.

  RECHTERLIJK ARCHIEF, Ambacht Kethel en Spaland, inv. nr. 85, Dingboek, nr. 110, folio 44, 11 april 1663:
  [Abraham Heckenhouck vermeld in functie van gerechtsbode].

  RECHTERLIJK ARCHIEF, Ambacht Kethel en Spaland, inv. nr. 85, Dingboek, nr. 232, folio 112, 18 april 1674:
  Abraham Heckenhouck wonende Kethel, eiser, contra Theunis Arijensz van Dijck, wonende deze Ambacht.
  De gedaagde zal worden gecondemneerd om op 1 mei a.s. voor schepenen van Kethel opdracht en transport te doen van een stuk weiland in de Hargpolder, groot omtrent 4 morgen 4 hond, door de eiser van de gedaagde op 25 februari 1674 gekocht, mits dat de eiser zal betalen voor iedere morgen f 650.- en voor de kinderen van de gedaagde 6 zilveren ducatons, een rozenobel voor zijn vrouw, een hoed voor de gedaagde, 2 ducatons voor de armen, 40 penningen voor het schrijven en zegelen van de opdrachtbrief en tot zijn last zal nemen de 16 st. voor het jaar 1673 en dat aan de eiser nog zal worden betaald f 10.- in voldoening van alle intresten van de f 250.- die de eiser op het zelve land heeft staan.
  [bewerking door Anthonius van der Tuijn, Terhoon]

  RECHTERLIJK ARCHIEF, Ambacht Kethel en Spaland, inv. nr. 85, Dingboek, nr. 234, folio 113v, 1 mei 1674:
  Abraham Heckenhouck, eiser, contra Theunis Arijensz van Dijck, gedaagde.

  RECHTERLIJK ARCHIEF, Ambacht Kethel en Spaland, inv. nr. 85, Dingboek, nr. 236, folio 114, 6 mei 1674:
  Abraham Heckenhouck, eiser, contra Theunis Arijensz van Dijck, gedaagde.

  RECHTERLIJK ARCHIEF, Ambacht Kethel en Spaland, inv. nr. 85, Dingboek, nr. 256, folio 127v, 28 [?] 1682:
  Abraham Heckenhouck, gehuwd met Trijntje Pietersdr, dochter en erfgename van haar moeder Maritje Pietersdr weduwe Pieter Pietersz Romeijn, eiser, contra de regenten van de diaconie van Kethel, gedaagden.
  [bewerking door Anthonius van der Tuijn, Terhoon]
 3. Marijtje Pieters Marelvelt,  zie nr. 3971.
  Geboren ca. 1635, woont in 1682 te Maasland.
  Gehuwd (1) met Jan Jacobsz, geboren ca. 1635, overleden voor 11 augustus 1664.
  Gehuwd (2) te Delft/Maasland op 11 augustus 1664 met Pleun Gabrielsz van der Kooij, woont in 1682 te Maasland
 4. Nelletje Pietersdr Maerlevelt,
  Geboren te Vlaardinger-Ambacht na 13 oktober 1643.
  Ondertrouw te Kethel in de Geref. kerk op 13 oktober 1663, gehuwd te Schiedam op 2 november 1663 met Gerret Cornelisz Post, geboren te Kethel, woont in 1682 te Kethel.

  TROUWREGISTER, Kethel, Geref. kerk, 13 oktober 1663:
  Gerret Cornelisz Post uit de Ketel en Nelletje Pieters Maerlevelt, jd van Vlaardinger ambacht met attestatie van Vlaardingen.
  De moeder van de bruid, Maertge Pieters, weduwe, maakt bezwaar daar de bruid nog geen 20 jaar oud is.
  Het 1e gebod wordt op 14 oktober 1663 in de kerk van Kethel gegeven.
  Op 2 november 1663 attestatie verleend en tot Schiedam gehuwd.
 5. Pieter Pietersz Romeijn, ook genaamd Maerlevelt,
  Geboren ca. 1625, overleden te Vlaardingen voor 1682.
  Gehuwd te Kethel in de Geref. kerk op 9 maart 1653 met Neeltge Ariens, eerder weduwe.
  Uit dit huwelijk nageslacht.

  TROUWREGISTER, Kethel, Geref. kerk, 9 maart 1653:
  Pieter Pietersz Maerlevelt en Neeltge Ariens, weduwe, beiden wonende in Vlaardinger ambacht, met attestatie van Vlaardinger ambacht.
 6. Cornelis Pietersz Romeijn,
  Overleden voor 1682.
  Gehuwd met Maria Cornelisdr., overleden na 1682.
  Maria huwde (2) voor 1682 met Jan Arijensz Jonghste.
7944. Sijmon Allertsz PRINS,
Zoon van Allert Adriaensz [nr. 15.888], geboren te Zoetermeer ca. 1580.
Gehuwd ca. 1610 met Maritgen CLAESDR.

HOOFDGELD, Zegwaard en Zoetermeer, 1622:
Sijmon Allertsz Prins en Maritgen Claesdr, sijn huijsvrouwe.
Kinderen Ingetgen, Corns en Allert.
Haer voorkinderen Adriaentgen, Neeltgen en Willempgen.
Tuijsterste wechgen in Soetermeer.

7945. Maritgen CLAESDR,
Geboren ca. 1585.

KINDEREN:
 1. Floris Simonsz [Prins],
  Gedoopt te Zoetermeer in de Geref. kerk op 3 mei 1615, overleden voor 1622.

  DOOPREGISTER, Zoetermeer, Geref. kerk, 3 mei 1615:
  Floris, vader Simon Allertss, wonende te Zoetermeer.
  Getuigen Willem Corneliss, Dirck Claess en Ingetje Allerts.
 2. Ingetje Simons [Prins],
  Gedoopt te Zoetermeer in de Geref. kerk op 21 augustus 1616.

  DOOPREGISTER, Zoetermeer, Geref. kerk, 21 augustus 1616:
  Ingetje, vader Simon Allertss, wonende te Zoetermeer.
  Getuigen Arijen Allers, Jaepje Claes en Neeltje Corneles.
 3. Cornelis Sijmonsz Prins,
  Geboren 1617-1621, overleden na 1622.
 4. Allert Simonsz [Prins],  zie nr. 3972.
  Gedoopt te Zoetermeer in de Geref. kerk op 10 april 1622.
  Gehuwd ca. 1645 met Neeltje Claesdr, geboren te Zegwaard.
 5. Aris Simonsz [Prins], tweeling,
  Gedoopt te Zoetermeer in de Geref. kerk op 1 januari 1631.

  DOOPREGISTER, Zoetermeer, Geref. kerk, 1 januari 1631:
  Aris en Neeltie, vader Simon Allertss, wonende te Zoetermeer.
  Getuigen Abraham Janss en Neeltie Aris.
 6. Neeltie Simons [Prins], tweeling,
  Gedoopt te Zoetermeer in de Geref. kerk op 1 januari 1631.

  DOOPREGISTER, Zoetermeer, Geref. kerk, 1 januari 1631:
  Aris en Neeltie, vader Simon Allertss, wonende te Zoetermeer.
  Getuigen Wouter Lenertss en Annetie Cornelis.
7968. Cornelis Woutersz VERDUIJN,
Zoon van Wouter Hendricksz Verduijn [nr. 15.936] en van Lyntgen Eeuwouts Verschoor [nr. 15.937], geboren ca. 1597, erft in 1629 als jongste zoon van zijn vader de hofstede in Charlois, vermeld als Schepen van Charlois (1626-1638 en 1659-1660) en als kerkmeester (1629-1633), woont in de Oosthoek van Charlois, vermeld als lidmaat in Charlois met zijn vrouw in 1668, begraven te Charlois in de Hervormde kerk op 7 januari 1673, oud ca 75 jaar.
Gehuwd (1) in 1629 met Geertruit GERRITS, ook genaamd Geertruit Gerrits CRANENDONCK, geboren ca. 1600, overleden in 1630, oud ca. 30 jaar.
Gehuwd (2) te Rotterdam in de Geref. kerk op 13 december 1639, ondertrouw aldaar op 19 november 1639 met Grietgen ARIAENS, ook genaamd Grietgen Arijens SPARREBOOM.

OUD NOTARIEEL ARCHIEF, Rotterdam, nr. 147, pag. 72, 11 juli 1626:
Wouter Hendricksz. Verduijn wonende te Charlois, ziek te bed liggende, testeert:
Cornelis Woutersz. Verduijn, zijn jongste zoon, zal in eigendom krijgen de hofstede of woning, berg of bergen, boomgaard schuur enz. met een aantal stukken grond.
Hiervoor moet hij aan zijn broers en zusters betalen 5 gouden Carolus gulden en 10.000 gulden.
[bron: "De oudste generaties van het geslacht Verduyn" door Mr. J.J.F. Lots en Ing. H. den Boer in Ons Voorgeslacht, 1981, blz. 368 e.v.]

RECHTERLIJK ARCHIEF, Charlois, nr. 28, 29 juli 1626:
Coopceel van de erfgenamen van Wouter Heijndricksz van coorn te velde.
Eeuwout Woutersz Verduijn, Dirck Woutersz Verduijn, Willem Woutersz Verduijn, Cornelis Woutersz Verduijn, Jaephet Cornelisz getr. met jonge Maertge Woutersd Verduijn, Pieter Jansz de Raet getr. met Elysabeth Woutersd, Huybert Jansz. Ruyter getr. met ouwe Maertge Woutersd, Joost Pietersz getr. met de dochter van Nelletje Woutersd, Crijn Hendricksz, Abraham Hendricksz, Ysaack Hendricksz, Damis Pietersz getr. met Martge Hendricksd, de vier laatste personen als kinderen van Heijndrick Woutersz. zaliger.
Alle erfgenamen van Wouter Hendricksz. Verduijn en Maertge Cornelisdr. en Lijntge Eeuwoutsdr. 2e huisvrouw.
[bron: "De oudste generaties van het geslacht Verduyn" door Mr. J.J.F. Lots en Ing. H. den Boer in Ons Voorgeslacht, 1981, blz. 368 e.v.]

BEGRAVENEN IN DE HERVORMDE KERK TE CHARLOIS,
Volgens de rekeningen der kerkmeester, 1583-1662.
1626.
Rekeninghe ende bewijs van Lenert Adriaensz Hoosge, Dirck Witte ende Pieter Andriesz Munter als kerckmeesters van Charlois, waervan Lenert Adriaensz voorsz. den ontfangh ende wtgeeff gehadt heeft, die sij doen schoudt ende schepenen van Charlois metten inwoonders vandien ende dat van alsulcken ontfangh, wtgeve, handelinge ende administratie als sij in de voorsz qualijte gehadt hebben tsedert de leste rekeninge in date den XIIIen Januarij XVI c sessentwintich ende dat van den jaer XVIc en XXV ende gelijck bij elcken artijckel gestelt is, hier gestelt in ponden, schelingen ende penningen van XL grooten tstuck off tpont.
In den eersten ontfangen van dat Wouter Heijndrickx Verduijn int hoochkoer begrauen is.............VII £.
Ontfangen van dat Aert Heijndrickx met sijn huijsvrouw binnen tcruijswerck begraven sijn............XI £.
Ontfangen van dat Jan Meeuws binnen tcruijswerck begraven is.....................................................v £ x s.
Ontfangen van dat de huijsvrouw van Jacob Jansz Lange binnen tcruijswerck begraven is...............v £ x s.
Ontfangen van dat Niesge Pieters int hoochcoer begraven is..........................................................VII £.
Noch ontfangen van dat Adriaen Adriaen Flooren int hoochcoer begraven is.................................VII £.
Ontfangen van dat Lenert Willemsz Verschoor int hoochcoer begraven is......................................VII £.
Ontfangen van dat Adriaen Jan Ingensz kint inde voorkerck begraven is.........................................iiij £.
geslooten ten ouerstaen van schout (Adriaen Eeuwoutsz) ende schepenen (Bastiaen Pietersz, Bastijaen Geenen, Lenaert Bastiaens Slourp, Adriaen Lenaertsz Pors, Louweris Crijnen ende Cornelis Woutersz Verduijn) int hooft van dese rekeninghe verhaelt, desen XIen Januarij XVIc seven ende twintich in kennisse der waerheijt dit onderteijckent date als boven, mij present als sunstituijt-secretaris van Charlois.
[bron: Ons Voorgeslacht, 1963, blz. 169]

RECHTERLIJK ARCHIEF, Charlois, nr. 13 fol. 223 e.v., 16 januari 1627:
Acte van Boedelscheiding.
Voor Schout en Schepenen compareerden Eeuwout, Dirck, Willem ende Cornelis Wouters soonen Verduyn,
Jaephet Cornelis als man ende voocht van Jonge Maertgen Wouters,
Pieter Jansz de Raet als man ende voocht van Lijsbet Wouters,
Adriaen Lenerts Smitshouck als man ende voocht van Lea Wouters allen kinderen en erfgenamen van Wouter Heyndrickx Verduyn ende Lijntge Eeuwouts sijn tweede huysvrouw beyde salige gedachte.
Huybert Jansz Ruyter als getrout hebbende oude Maertge Wouters,
Dammis Pieters als getrout hebbende Maertge Heyndrickx voor hem selve ende noch als procuratie hebbende van Crijn Heyndrickx, sijn huysvrouws broeder gepasseert voor Bastiaen Pieters ende Adriaen Lenertsz Pors schepenen van Charlois voors. in dato den vijftiende October XVIc ses en twintich ons Schout ende Schepenen voorn. vertoont ende gebleken, ende in desen vervangend Ysaack Heyndrickx sijn huysvrouws broeder ende noch als actie ende transport hebbende van Abraham Heyndrickx mede sijn huysvrouws broeder. Alle kinderen van Heyndrick Woutersz Verduyn.
Ende Joost Pieters als man of voocht van Neeltyen Willems naegelaten dogter van Nelletge Wouters dye een voorkindt was van de voornoemde Wouter Heyndrickx Verduyn en geteelt bij Maertge Cornelis sijn eerste Huysvrouw, beneffens den voorn. Oude Maertge en Heyndrick Wouters kinderen ende oversulx mede erfgenamen van den voorn. Wouter Heyndrickx Verduyn.
Ende bekende den boedel bij den voorn. Wouter Heyndrickx ende Lijntge Eeuwouts geschift ende gescheyden te hebben op conditie ende voege ende manieren hier naervolgende, te weten (volgt een lange omschrijving).
[precieze weergave van de oorspronkelijke akte]

TROUWREGISTER, Rotterdam, Geref. kerk, 13 december 1639:
Cornelis Woutersz Verduijn en Grietgen Ariaens, met attestatie van Charloos.
[bron: DTB, Rotterdam Gereformeerd, 1.02-058-184]

HUWELIJKSE VOORWAARDEN:
Sluit huwelijkse voorwaarden met zijn tweede vrouw op 19 november 1639 in Rotterdam.
Testeert op 9 juni 1648 met zijn tweede vrouw in Rotterdam.

HUWELIJKSE VOORWAARDEN, Rotterdam, 30 mei 1656, acte nr. 233:
Huwelijks voorwaarden tussen Hendrick Pietersz Bijkerck, meerderjarige jongeman wonende tot Ridderkerk, geassisteerd met Cornelis Burgers van Rhoon, zijn zwager en
Nelletgen Japhets van Tolhuijs, wonende onder de heerlijkheid van Hoogvliet en voor desen gewoond hebbende in Catendrecht, geassisteerd met Cornelis Wouters Verduijn, haar oom en Cornelis Japhet, schout van Catendrecht, haer broeder.
[bron: Huwelijkse voorwaarden te Rotterdam van de hand van B. de Keijzer in Ons Voorgeslacht, 1982, blz. 380]

OUD-NOTARIEEL ARCHIEF, Rotterdam, nr. 635, blz. 85, 22 december 1663:
Compareerde Cornelis Woutersz Verduyn, oud 66 jaar, wonende te Charlois, welke verklaart op verzoek van Maertje Ariensd Pors dat hij op 21 april 1629, nevens Eeuwout Woutersz Verduijn en Jan Gabrielsz, als voogd van de nakinderen van Neeltje Ariensd is geweest ten huize van Eeuwout Woutersz Verduijn, staande en gelegen onder Pernis.
Eveneens aanwezig was Cornelis Bastiaensz Santwech.
Betreft verdeling nalatenschap Neeltje Ariensd, moeder van Leendert en Neeltje Witte, kinderen uit haar eerste huwelijk met Witte Bastiaensz, en Witte , Lijntge en Wouter Eeuwoutsz, kinderen uit haar tweede huwelijk met Eeuwout Woutersz Verduijn.
Overeengekomen werd dat Eeuwout zou behouden alle goederen uit de boedel, waar onder speciaal genoemd en begrepen het stuk leenland, hetwelk gekomen is van de zijde van Neeltje Ariensd, die 't zelve al bezeten heeft, toen zij de voorzegde Eeuwout Woutersz Verduijn trouwde, leggende aan de Eijffel recht voor het huis, waar Eeuwout Woutersz toen woonde.
[bron: "De oudste generaties van het geslacht Verduyn" door Mr. J.J.F. Lots en Ing. H. den Boer in Ons Voorgeslacht, 1981, blz. 368 e.v.]

BEGRAAFREGISTER, Charlois, Hervormde kerk, 7 januari 1673:
Cornelis Wouters Verduijn.
[bron: Ons Voorgeslacht, 1985, blz. 31]

7969. Grietgen Arijens SPARREBOOM,
Mogelijk een dochter van Adriaan N.N. en Truitje Leenderts, geboren ca. 1610, vermeld als lidmaat van de Geref. kerk te Charlois in 1668, overleden na 1675.

KIND UIT HET EERSTE HUWELIJK:
 1. Geertruit Cornelisdr,
  Geboren ca. 1630.
  Gehuwd (1) met Hermanus Logerman, predikant en medicus te Hendrik-Ido-Ambacht, later te Willemstad. Gehuwd (2) met mr. dr. Simon Parduijn te Rotterdam.
KINDEREN UIT HET TWEEDE HUWELIJK:

 1. Wouter Cornelisz Verduijn,
  Geboren ca. 1640.
  Gehuwd te Charlois op 30 april 1673 met Leentje Pietersdr. Intveld, dochter van een der Schepenen van Charlois.
 2. Lijsbeth Cornelisdr.,
  Geboren ca. 1642.
  Gehuwd te Charlois op 10 september 1673 met Job Thomasse Comijs, geboren te Barendrecht.
 3. Caetgen Cornelisdr.,
  Geboren ca. 1644.
  Gehuwd te Rotterdam in oktober 1678 met Arijen Simonsz Drogendijk.
 4. Adrijaen Cornelisz Verduijn, ook Arijen Cornelisz Verduijn,  zie nr. 3984.
  Geboren te Charlois ca. 1646, van beroep bouwman, vermeld als ouderling, Schepen van Charlois (1698-1705), woonde in Charlois en in Rotterdam aan de Goudse Rijweg (1705).
  Gehuwd (1) ca. 1674, huwelijksevoorwaarden te Gouda op 26 januari 1674 met Jeffien Leenderts Claren, geboren ca. 1650, overleden op 25 februari 1702 in Charlois, oud ca. 52 jaren.
  Gehuwd (2) op huwelijkse voorwaarden te Rotterdam op 3 november 1705 met Gijsbertje Gijsberts Casemier, geboren ca. 1645, eerder weduwe van Dirk Ouderbergh.

[bron: Stamboom Verduijn door A. Verdun, Gens Nostra, 1965, blz. 207-215]


7970. Leendert Jansz KLAREN,
Geboren te Hekendorp in 1620.
Gehuwd met Baaltje Willemsd RIETVELD,

7971. Baaltje Willemsd RIETVELD,
Geboren te Benschop ca. 1625.

KINDEREN:
 1. Jeffien (IJfje) Leenderts Claren,  zie nr. 3985.
  Geboren te Land van Stein ca. 1650, overleden te Charlois op 25 februari 1702, oud ca. 52 jaar.
  Mogelijk gehuwd te Gouda ca. 1674 met Adrijaen Cornelisz Verduijn, ook Arijen Cornelisz Verduijn, geboren te Charlois ca. 1646, van beroep bouwman, vermeld als ouderling, Schepen van Charlois (1698-1705), woonde in Charlois en in Rotterdam aan de Goudse Rijweg (1705).
  Huwelijkse voorwaarden te Gouda op 26 januari 1674.
 2. Jan Leendertsz Klaaren,
  Geboren te Land van Stein ca. 1665.
  Gehuwd met Marigje Dirks Beers.
7990. Bastiaan Ariensz VLIEGUIJT,
Geboren ca. 1590, overleden voor 1652.
Gehuwd met Neeltje JACOBS.

7991. Neeltje JACOBS,
Geboren ca. 1590.

KIND:
 1. Marrigje Bastiaans,  zie nr. 3995.
  Geboren ca. 1625, overleden na 2 februari 1673.
  Gehuwd voor 1645 met Jan Roels, geboren ca. 1620, overleden te Bergambacht op 9 februari 1706, oud ca. 85 jaar.

8000. Thonis Cornelisz CROON,
Zoon van Cornelis Melsz [nr. 16.000], geboren ca. 1600, overleden voor 1666.
Gehuwd (1) ca. 1624 met Mayke JANSDR.
Gehuwd (2) ca. 1663 met Grietie Ariens VISSER, geboren te Sliedrecht ca. 1630.

8001. Mayke JANSDR.
Dochter van Jan Gijsbertsz [nr. 16.002] en Hilleke Corstendr [nr. 16.003], geboren ca. 1600, overleden voor 1664.

KINDEREN UIT HET EERSTE HUWELIJK:
 1. Cornelis Teunissen Croon,
  Geboren ca. 1625, overleden voor 24 maart 1710.
  Gehuwd op 10 november 1649 met Margrieta Peters van der Maes, geboren te Geertruidenberg, overleden voor 24 maart 1710.
 2. Lijntje Teunissen Croon,
  Geboren ca. 1627, overleden na 1684.
 3. Joris Teunissen Croon,
  Geboren ca. 1629, overleden in 1632, oud 3 jaar.
 4. Jan Teunissen Croon,
  Gedoopt te Werkendam in de Geref. kerk op 11 september 1633, overleden voor 27 augustus 1644.
 5. Mels Teunissen Croon,
  Gedoopt te Werkendam in de Geref. kerk op 31 januari 1636.
  Gehuwd te Werkendam op 7 april 1658 met Geertie Stoffels Fijnekam, gedoopt te Werkendam op 17 april 1633, dochter van Stoffel Pietersz Fijnekam en Jannigje Gerritsdr.
 6. Cuijnder Teunissen Croon,
  Gedoopt te Werkendam in de Geref. kerk op 23 september 1640, overleden voor 29 augustus 1674.
  Gehuwd op 15 februari 1663 met Maijke Verheij.
 7. Jan Teunissen Croon  zie nr. 4000.
  Gedoopt te Werkendam in de Geref. kerk op 27 augustus 1644.
  Gehuwd (1) op 31 maart 1667 met Grietie Ariens, geboren ca. 1645, overleden voor 1684, oud ca. 38 jaar.
  Gehuwd (2) in 1684 met Annigje Jans, geboren ca. 1655.
KINDEREN UIT HET TWEEDE HUWELIJK:
 1. Arie Teunissen Croon,
  Gedoopt te Werkendam in de Geref. kerk op 4 mei 1664.
 2. Teunis Teunissen Croon,
  Gedoopt te Werkendam in de Geref. kerk op 18 februari 1666.
8024. Cornelis Sijmonsz BOSMAN,
Zoon van Sijmon Cornelisz Bosman [nr. 16.048] en Annetgen Jansdr. [nr. 16.049], geboren voor 1623, overleden te Oudshoorn op 25 februari 1687, oud ca. 65 jaar.
Gehuwd voor 1660 met Grietje HUIJBERTSDR, overleden tussen 14 januari 1700 en 16 oktober 1708.

HOOFDGELD, Oudshoorn, 1623:
Sijmon Cornelisz Bosman ende
Annetgen Jansdr sijn huijsvre met
Neeltgen,
Jan ende
Cornelis, heure kinderen; item
Annetgen, Cornelis Jansz Capiteijns dochter van Arlanderveen ende
Dirck Clementsz heur dienstknecht ende dienstmeijt – 7 hoofden.

RECHTERLIJK ARCHIEF, Protocollen Oudshoorn 1649-1657, inv. nr. 5, blz. 53v, 13 januari 1651:
Mees Cornelisz Cop, wonende aan de Lage Zijde onder Aarlanderveen, verkoopt aan Cornelis Sijmonsz Bosman 1 morgen hooiland in de Heuvelpolder onder Oudshoorn, belend ten oosten Dirck Cornelisz Outshoorn, ten zuiden de Voorwetering, ten westen Claes Claesz Vranck en ten noorden Mees Cop zelf.
Koopsom 900 gulden.

RECHTERLIJK ARCHIEF, Protocollen Oudshoorn 1649-1657, inv. nr. 5, blz. 234v, 18 februari 1655:
Landtransctie.
[Cornelis Sijmonsz Bosman vermeld als belendend landeigenaar]

RECHTERLIJK ARCHIEF, Protocollen Oudshoorn 1649-1657, inv. nr. 5, blz. 248, 18 mei 1655:
Landtransctie.
[Cornelis Sijmonsz Bosman vermeld als belendend bruiker]

RECHTERLIJK ARCHIEF, Protocollen Aarlanderveen 1655-1656, inv. nr. 63, blz. 15v, 8 juni 1655:
Landtransactie aan de lage Zijde van de Rijn.
[Cornelis Sijmonsz Bosman vermeld als belendend landeigenaar]

RECHTERLIJK ARCHIEF, Protocollen Oudshoorn 1657-1663, inv. nr. 6, blz. 1, 2 maart 1657:
Landtransctie.
[Cornelis Sijmonsz Bosman vermeld als belendend landeigenaar]

RECHTERLIJK ARCHIEF, Protocollen Oudshoorn 1664-1671, inv. nr. 7, blz. 73v, 16 april 1665:
Cornelis Sijmonsz Bosman, wonende te Oudshoorn, is schuldig aan Justus Gerstecoren, notaris te Leiden en wonende te Oudshoorn, 400 gulden.
Gesteld onderpand: 1 morgen 450 roeden hooiland onder Oudshoorn in de Kleine polder, strekkende van de heer Boreel tot de kinderen van Neeltgen Aelberts, weduwe van Jacob Bruijnen, belend ten westen de kinderen van Neeltgen Aelberts voornoemd en ten oosten Johan Scherpeling.
Schuld voldaan op 12 februari 1681.

RECHTERLIJK ARCHIEF, Protocollen Oudshoorn 1664-1671, inv. nr. 7, blz. 81v, 18 september 1665:
Landtransctie.
[Cornelis Sijmonsz Bosman vermeld als belendend landeigenaar]

RECHTERLIJK ARCHIEF, Protocollen Oudshoorn 1664-1671, inv. nr. 7, blz. 106v, 13 januari 1667:
Cornelis Sijmonsz Bosman, wonende te Oudshoorn, verkoopt aan Pieter Ghijsen, nu wonend te Koudekerk, een huis en erf met beplanting in Oudshoorn, strekkende van de lage Rijndijk tot Cornelis Cornelisz Cop, belend en oosten Adriaen Knotter en ten westen Ghijsbert Geritsz Kalckoven c.s.
Koopsom 875 gulden.

RECHTERLIJK ARCHIEF, Protocollen Oudshoorn 1664-1671, inv. nr. 7, blz. 160v, 17 mei 1668:
Landtransctie.
[Cornelis Sijmonsz Bosman vermeld als belendend landeigenaar]

RECHTERLIJK ARCHIEF, Protocollen Oudshoorn 1664-1671, inv. nr. 7, blz. 169v, 3 juli 1668:
Landtransctie.
[Cornelis Sijmonsz Bosman vermeld als belendend landeigenaar]

RECHTERLIJK ARCHIEF, Protocollen Oudshoorn 1664-1671, inv. nr. 7, blz. 256, 23 oktober 1670:
Landtransctie.
[Cornelis Sijmonsz Bosman vermeld als belendend landeigenaar in de Heuvelpolder te Oudshoorn]

RECHTERLIJK ARCHIEF, Protocollen Oudshoorn 1664-1671, inv. nr. 7, blz. 271v, 7 februari 1671:
Landtransctie.
[Cornelis Sijmonsz Bosman vermeld als belendend landeigenaar]

BEGRAAFREGISTER, Oudshoorn, Geref. kerk, 15 januari 1679:
Cornelis Sijmensz Bosman koopt een graf, f 5-0-0.

BEGRAAFREGISTER, Oudshoorn, Geref. kerk, 25 februari 1687:
Cornelis Sijmensz Bosman, f 8-6-0.

RECHTERLIJK ARCHIEF, Protocollen Oudshoorn 1686-1696, inv. nr. 10, blz. 51v, 5 juli 1689:
Landtransactie.
[weduwe van Cornelis Sijmonsz Bosman en Klaes Cornelisz Bosman vermeld als belendend landeigenaren]

RECHTERLIJK ARCHIEF, Protocollen Oudshoorn 1686-1696, inv. nr. 10, blz. 141v, 22 oktober 1692:
Landtransactie.
[weduwe van Cornelis Sijmonsz Bosman vermeld als belendend landeigenaar]

RECHTERLIJK ARCHIEF, Protocollen Oudshoorn 1686-1696, inv. nr. 10, blz. 145v, 29 januari 1693:
Landtransactie.
[weduwe van Cornelis Sijmonsz Bosman vermeld als belendend landeigenaar]

RECHTERLIJK ARCHIEF, Protocollen Oudshoorn 1686-1696, inv. nr. 10, blz. 152v, 25 maart 1693:
Landtransactie.
[weduwe van Cornelis Sijmonsz Bosman vermeld als belendend landeigenaar]

RECHTERLIJK ARCHIEF, Protocollen Oudshoorn 1686-1696, inv. nr. 10, blz. 210, 14 oktober 1695:
Landtransactie.
[weduwe van Cornelis Sijmonsz Bosman vermeld als belendend landeigenaar]

RECHTERLIJK ARCHIEF, Protocollen Oudshoorn 1696-1704, inv. nr. 11, blz. 60, 20 mei 1698:
Landtransactie.
[weduwe van Cornelis Sijmonsz Bosman vermeld als belendend landeigenaar]

RECHTERLIJK ARCHIEF, Protocollen Oudshoorn 1696-1704, inv. nr. 11, blz. 115v, 14 januari 1700:
Landtransactie.
[weduwe van Cornelis Sijmonsz Bosman vermeld als belendend landeigenaar]

RECHTERLIJK ARCHIEF, Protocollen Oudshoorn 1705-1713, inv. nr. 12, blz. 119v, 16 oktober 1708:
Klaes Cornelisz Bosman, wonende te Oudshoorn, ter eenre en Evert Gerritsz Neuteboom als voogd over Cornelis en Leendert Sijmonsz Bosman, minderjarige kinderen van Sijmon Cornelisz Bosman, die mede een zoon is geweest met Klaes Cornelisz van Cornelis Sijmonsz Bosman en Grietje Huijbertsdr., beiden overleden.
Regeling van de nalatenschap van Grietje Huijbertsdr.:
Klaes Cornelisz Bosman ontvangt 1 morgen 3 hond land in de Kleine polder, belend ten oosten , zuiden en noorden de ambachtsvrouwe van Oudshoorn en ten westen Dirck Dircksz Kalckoven;
nog 150 roeden land , liggende als voren, belend ten oosten Dirck Dircksz Kalckoven, ten zuiden en westen de ambachtsvrouwe van Oudshoorn en ten noorden de Woudweg;
nog 1 morgen land in de Heuvelpolder, belend ten oosten Pieter Pietersz Vermeer, ten westen Harmen Leendertsz Vlasman.
Klaes Cornelisz Bosman is gehouden uit te keren aan de kinderen van Sijmon Cornelisz een bedrag van 502 gulden 7 stuivers.
De twee kleinkinderen ontvangen uit de erfenis nog 195 gulden 6 stuivers.

8025. Grietje HUIJBERTSDR,
Geboren ca. 1625, overleden tussen 14 januari 1700 en 16 oktober 1708.

KOHIER VAN DE 100e PENNINGEN VAN RIJNLAND, 1709, blz. 168:
Cornelis Symonsz Bosman’s weduwe te Oudshoorn overleden.
Erven haar zoon Claes Cornelisz Bosman voor de helft, en haar kleinkinderen Cornelis en Leendert Symonsz Bosman, beiden te Zwammerdam, elk voor een kwart.

KINDEREN VAN CORNELIS SIJMONSZ BOSMAN EN GRIETJE HUIJBERTSDR:
 1. Sijmon Cornelisz Bosman,  zie nr. 4012.
  Geboren ca. 1660, overleden voor 1693, mogelijk te Langeraar.
  Gehuwd met Maritie Cornelisse Vermeij, geboren ca. 1660, overleden na 1699.
 2. Claesz Cornelisz Bosman,
  Gedoopt te Alphen aan de Rijn in de Geref. kerk op 12 juli 1662, overleden voor 21 januari 1726.
  Gehuwd (1) te Oudshoorn in de Geref. kerk op 18 januari 1688 met Trijntje Cornelis Vermij, geboren te Oudshoorn ca. 1665, overleden aldaar op 24 januari 1692, oud ca. 27 jaar.
  Gehuwd (2) te Oudshoorn in de Geref. kerk op 23 november 1692 met Jannetje Dircks Kalckhoven, geboren ca. 1665, mogelijk te Oudshoorn, overleden aldaar op 14 mei 1727, oud ca. 62 jaar.
8026. Cornelis Leendertsz VERMIJ,
Zoon van Leendert Leendertsz Vermij [nr. 16.052] en Aeltgen Eijmbertsdr. [nr. 16.053], geboren ca. 1600, overleden voor 12 april 1680.
Gehuwd met Geertje Jans VELSE, geboren ca. 1630, overleden te Aarlanderveen tussen 6 november 1698 en 4 mei 1718.
Geertje Jans VELSE huwde (2) met Dirk Jansz VAN DOBBEN, overleden voor 6 november 1698.

HOOFDGELD, Oudshoorn, 1623:
Jonge Lenaert Lenaertsz ende
Aeltgen Eijmbertsdr sijn huijsvre met
Pieter,
Jan,
Grietgen ende
Claes heure kinderen – 6 hoofden.

RECHTERLIJK ARCHIEF, Protocollen Oudshoorn 1638-1649, inv. nr. 4, blz. 53v, 10 februari 1640:
Cornelis Leendertsz voor zichzelf en uit naam van Jan Pietersz Zijpesteijn als testamentaire voogd van de drie onmondige weeskinderen van Fijtgen Leendertsdr en Pieter Heijndricksz Zijpesteijn, Jacob Leendertsz, Pieter Leendertsz, Jan Leendertsz en Jan Ghijsbertsz Turckenburg, man en voogd van Grietgen Leendertsdr, allen erfgenamen van Leendert Leendertsz en Aeltgen Eijmbertsdr, verkopen aan Dirck Cornelisz van Swieten een huis, erf, berg, schuur en beplanting met het daarbij gelegen land, groot 11 morgen aan de Lage Zijde van de Rijn bij de Oostheul onder Oudshoorn, strekkende uit de Rijn tot de Oudshoornse weg, belend ten oosten de kinderen van Jan Buijtewech.
Koopsom 10.750 gulden, de schuldbrief hierop drukkende gecasseerd op 19 maart 1677.

RECHTERLIJK ARCHIEF, Protocollen Oudshoorn 1638-1649, inv. nr. 4, blz. 54v, 10 februari 1640:
Cornelis Leendertsz voor zichzelf en uit naam van Jan Pietersz Zijpesteijn als testamentaire voogd van de drie onmondige weeskinderen van Fijtgen Leendertsdr en Pieter Heijndricksz Zijpesteijn, Jacob Leendertsz, Pieter Leendertsz, Jan Leendertsz en Jan Ghijsbertsz Turckenburg, man en voogd van Grietgen Leendertsdr, allen erfgenamen van Leendert Leendertsz en Aeltgen Eijmbertsdr, verkopen aan Huijch Claesz, wonende te Oudshoorn 1 morgen 2 ½ hond land, strekkende van de Oudshoornse weg tot Cornelis Geritsz Neelen c.s. belend ten oosten Huijch Claesz en ten westen Jan Jansz Vermij.
Koopsom 1.092 gulden 10 stuivers, de schuldbrief hierop drukkende voldaan op 9 februari 1644 door Huijch Claesz Willemsz.

RECHTERLIJK ARCHIEF, Protocollen Oudshoorn 1638-1649, inv. nr. 4, blz. 56, 19 februari 1640:
Cornelis Leendertsz voor zichzelf en uit naam van Jan Pietersz Zijpesteijn als testamentaire voogd van de drie onmondige weeskinderen van Fijtgen Leendertsdr en Pieter Heijndricksz Zijpesteijn, Jacob Leendertsz, Pieter Leendertsz, Jan Leendertsz en Jan Ghijsbertsz Turckenburg, man en voogd van Grietgen Leendertsdr, allen erfgenamen van Leendert Leendertsz en Aeltgen Eijmbertsdr, verkopen aan de broers Cornelis en Jan Claesz [bedoeld wordt Claes Jansz] ieder voor de helft, 4 ½ hond land onder Oudshoorn, strekkende van Jan Jansz Vermeij tot van Jan Huijghen, belend ten oosten Cornelis Gerritsz en ten westen Willem Pietersz Schijnkevelt.
Koopsom 520 gulden.
Volgens volgende akte (folio 56v) heeft Jan Claesz, alias Jan Claes Willemsz, als vader van Cornelis en Jan Claesz deze schuld voor zijn rekening genomen.

RECHTERLIJK ARCHIEF, Protocollen Oudshoorn 1638-1649, inv. nr. 4, blz. 57v, 10 februari 1640:
Cornelis Leendertsz voor zichzelf en uit naam van Jan Pietersz Zijpesteijn als testamentaire voogd van de drie onmondige weeskinderen van Fijtgen Leendertsdr en Pieter Heijndricksz Zijpesteijn, Jacob Leendertsz, Pieter Leendertsz, Jan Leendertsz en Jan Ghijsbertsz Turckenburg, man en voogd van Grietgen Leendertsdr, allen erfgenamen van Leendert Leendertsz en Aeltgen Eijmbertsdr, verkopen aan Jan Huijgensz 1 ½ hond land, strekkende van de broers Cornelis en Claes Jansz tot van Evert Matthijsz, belend ten oosten Cornelis Gerritsz en ten westen Jan Jacobsz Capijteijn;
nog 4 ½ hond land strekkende van Cornelis Gerritsz tot in de Duikerwetering, belend ten oosten Jan Jansz Poelgeest en ten westen Evert Matteusz.
Koopsom 730 gulden, de schuldbrief hierop drukkende geroijeerd op 21 december 1650.

RECHTERLIJK ARCHIEF, Protocollen Oudshoorn 1638-1649, inv. nr. 4, blz. 59, 10 februari 1640:
Cornelis Leendertsz voor zichzelf en uit naam van Jan Pietersz Zijpesteijn als testamentaire voogd van de drie onmondige weeskinderen van Fijtgen Leendertsdr en Pieter Heijndricksz Zijpesteijn, Jacob Leendertsz, Pieter Leendertsz, Jan Leendertsz en Jan Ghijsbertsz Turckenburg, man en voogd van Grietgen Leendertsdr, allen erfgenamen van Leendert Leendertsz en Aeltgen Eijmbertsdr, verkopen aan Cornelis Gerritsz, alias Kees Gerritsz Neelen, 1 morgen land, strekkende van Jan Jansz Vermij tot Jan Huijgen, belend ten oosten Huijch Claesz en ten westen Jan Huijgensz, Cornelis en Claes Jansz.
Koopsom 740 gulden, de schuldbrief hierop drukkende volsaan op 29 april 1650 door Cornelis Gerritsz Graft.

RECHTERLIJK ARCHIEF, Protocollen Oudshoorn 1679-1686, inv. nr. 9, blz. 31, 12 april 1680:
Cornelis Michielsz, wonende in de Veldhuizen, is schuldig aan de weeskinderen van Cornelis Leendertsz Vermij en Geertje Jans Vels 250 gulden, uitgereikt door Leendert Leendertsz Vermij als grootvader.
Gesteld onderpand: 7 hond land in de Grote polder, strekkende uit de Zegersloot tot Dirck Jan Vels, belend ten noorden Michielsz voornoemd en ten zuiden Johan Nobelaer.

8027. Geertje Jans VELSE,
Dochter van Jan Claesz Velse [nr. 16.054] en N.N., geboren ca. 1630, overleden te Aarlanderveen tussen 6 november 1698 en 4 mei 1718.
Geertje Jans VELSE huwde (2) met Dirk Jansz VAN DOBBEN, overleden voor 6 november 1698.

RECHTERLIJK ARCHIEF, Protocollen 1713-1722, Oudshoorn, inv. nr. 13, blz. 166v, 4 mei 1718:
Evert Gerritsz Noteboom, getrouwd met Marritje Cornelis Vermij, Gerrit Dammisz Dusseldorp, getrouwd met Lijsbet Cornelis Outshoorn, Cornelis Klaasz Bosman, zoon van Trijntje Cornelis Vermij, (kinds) kinderen van Geertje Jans Velse, laatst weduwe van Dirk Jansz van Dobben, verkopen aan Matteuwis Gijsbertsz van Doorn 1½ morgen land in de Grote polder, belend ten osten Jacob Elbertsz Vermij, ten zuiden Reijer Sijmonsz Beusekom, ten westen Aart Cornelisz Vermij en ten noorden Klaas Jansz Ram.
Koopsom 425 gulden.

RECHTERLIJK ARCHIEF, Protocollen 1713-1722, Oudshoorn, inv. nr. 13, blz. 167v, 4 mei 1718:
Evert Gerritsz Noteboom, getrouwd met Marritje Cornelis Vermij, Gerrit Dammisz Dusseldorp, getrouwd met Lijsbet Cornelis Outshoorn, Cornelis Klaasz Bosman, zoon van Trijntje Cornelis Vermij, (kinds) kinderen van Geertje Jans Velse, laatst weduwe van Dirk Jansz van Dobben, verkopen aan Gijsbert Hendriksz Jongeneut 3 morgen 4 hond 40 roeden land in de Grote polder, strekkende uit de Aar tot in de Zegersloot, belend ten zuiden de erfgenamen van Dirk Jans van Velse en de heer van Broekhuijsen en ten noorden de kinderen van Cornelis Jansz Veraer.
Jongste waarbrief van 28 november 1667.
Koopsom 800 gulden.

KINDEREN VAN CORNELIS VERMEIJ EN GEERTJE JANS VELSE:
 1. Maritie Cornelisse Vermeij,  zie nr. 4013.
  Geboren ca. 1660, overleden na 1699, mogelijk te Aarlanderveen.
  Gehuwd (1) met Simon Cornelisz Bosman, geboren ca. 1660, overleden voor 1693, mogelijk te Langeraar.
  Gehuwd (2) te Ter Aar in de Geref. kerk op 15 november 1693 met Abraham Jacobsz van Suijlen.
  Gehuwd (3) met Evert Gerritsz Noteboom.
 2. N.N. Cornelisse Vermeij, [v],
  Overleden voor 4 mei 1718.
  Gehuwd met Cornelis Outshoorn.

  KIND:
  1. Lijsbet Cornelis Outshoorn,
   Gehuwd met Gerrit Dammisz Dusseldorp.
 3. Trijntje Cornelis Vermeij,
  Geboren te Oudshoorn ca. 1665, overleden aldaar op 24 januari 1692, oud ca. 27 jaar.
  Gehuwd met Claesz Cornelisz Bosman.
8040. Ariaen Cornelis MOUS,
Zoon van Cornelis Adriaensz Mous [nr. 16.080] en Maritgen Jans [nr. 16.081], geboren ca. 1605, mogelijk te Hazerswoude of Benthoorn (Benthuizen), waarschijnlijk lidmaat Remonstrantse kerk, van beroep veenman in Benthuizen, verkoopt in 1653 zijn vrouws erfdeel in het scheepstimmerbedrijf van wijlen haar vader, overleden na 1660.
Gehuwd voor 13 mei 1653 met Aechgen ADRIAENSDR.

OPMERKING:
Mogelijk gedoopt in de Remomstrantse kerk te Hazerswoude. Dit doopboek begint pas in 1664.

HOOFDGELD, Benthoorn, 1622, f. 1479:
Cornelis Adriaenssoon Mous,
Maritgen Jansdochter, sijn huijsvrouw met
Maritgen, Pleuntgen, Arien en Trijntgen heure kinders.
Bij de selve: Leentgen Willemsdr, sijn moeder.

TRANSPORTAKTEN EN OBLIGATIES (1652-1657), Benthuizen, inv. nr. 21, folio 25, 13 mei 1653:
Wij, Corn. van den Berch, bailliu ende schout, Alewijn Maertenss ende Jan Heijndricxss Reus, schepenen der heerlicheijt van Benthuijsen, oirconden, dat voor ons gecomen ende verscheenen sijn:
Sijtgen Aertsdr, weduwe van Adriaen Weijnantss, in sijn leven scheepstimmerman, geadsisteert met Dirck Dircksz , haer soon ende gecooren voocht in desen, voor de eene helfte, Arij Corneliss Mous, getrouwt hebbende AechgenAdriaensdr, eenige dochter ende erffgen. van de voors. Adriaen Weijnantss, voor de wederhelfte, verclaerende in de voors. qualite vercocht te hebben ende opdroughen dienvolgende bij desen aen ende ten behouve van Corn. Janss Boovenwater, wonend alhijer tot Benthuijsen, ofte sijns actie ten desen vercrijgende, een huijsinge ende erve met een timmerhuijs daerop, staende ende gelegen op ten Hill in den desen Ambachte voornt., welck erff den cooper sal moeten verongelden voor 2 hont, belent en oosten de Willick, ten suijden Sijmon Corneliss Bo, ten westen Corn. Ingnaertss, ende ten noorden Corn Willemss Keijser, vrij als buijrhuijs ende erve, wijders met zodanige conditien, servituijten, vrijdommen ende waaringe als begrepen staen in de oude opdrachtbrijeven, de jongste vandijen in date den XIIIJe Augustijs Ao. 1635, die den cooper mits desen overgelevert werden omme bij hem daermede gedaen, gewonnen ende verlooren te werden in allen schijn off zij vercoopers het selffs waeren, belovende voorts sij comparanten voornt. tvoors. huijs ende erve te vrijen ende waeren van alle commer ende beswaaringe die daerop zedert de laetste vercoopinge souden mogen sijn gebracht ende gestelt, onder generael verbant van haere comparanten persoon ende goedren, roerende, onroerende, jegenwoordich ende toecomende, egeen uijtgesondert, stellende dezelve ten bedwanck ende executie special. van den Ed. Hove van Hollant ende aller 's Heeren rechten ende rechteren.
Ten laetsten bekenden zij comparanten voornt. ter saecke deser vercooping ende opdrachte al wel ende ten vollen vergenoucht voldaen ende betaelt te wesen den laetsteen penn. metten eersten, ende dat met een somme van 814 guldens, te xL grooten vlaems t stuck, seventhien stuvers, thien penn., haer comparanten in goeden geevalueerden gelde aengetelt.
Toirconden hebbe ick, bailliu ende schout door begeeren van den comparanten desen brijeff met mijn uijthangende segel in rooden wasse besegelt ende dezelve beneffens de schepenen in onder de plijcque als ten prothecolle geth. op den 13e Meije 1653.
[Streek-archief Rijnlands-Midden]

TRANSPORTAKTEN EN OBLIGATIES (1652-1657), Benthuizen, inv. nr. 21, folio 126, 13 october 1653:
Ary Cornelisz Mous, als mede voogd over de nagelaten weeskinderen van Claes Heijndricxs van Thol, alsmede voornoemde Ary Cornelisz Mous als speciale procuratie hebbende van Cornelis Arentsz van Noort, getrouwt hebbende Gryetgen Willemsdr, tevoren weduwe van wijlen Claes Heijndricxs van Thol, verkoopt een partij veenland aan Jan Tijss]

TRANSPORTAKTEN EN OBLIGATIES (1652-1657), Benthuizen, inv. nr. 21, folio 59, 2 junij 1654:
[Arij Leendertsz Bovenwater en Adriaen Cornelisz Mous, penningborgen en mede principale schuldenaers van Jan Adriaensz Tange bij diens aankoop van een partij slagturfland in Benthuizen]

OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, Hazerswoude, 20 september 1655:
Adriaen Cornelisz Mous te Hoogeveen verkoopt aan Leendert Adriaensz Smith te Benthuizen een erf met schuur gelegen aan de Vrijenoock, belend ten westen de Hoogeveensevaart. Koopsom 160 gulden.
[bron: Streekarchief Rijnlandsmidden]

TRANSPORTAKTEN EN OBLIGATIES (1652-1657), Benthuizen, inv. nr. 21, folio 125, 18 november 1655:
[Gerrit Heijndricxs van Thol en Ary Cornelisz Mous, voogden over de nagelaten weeskinderen van Claes Heijndricxs van Thol, alsmede voornoemde Ary Cornelisz Mous als speciale procuratie hebbende van Cornelis Arentsz van Noort, getrouwt hebbende Gryetgen Willemsdr, tevoren weduwe van wijlen Claes Heijndricxs van Thol]

OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, Hazerswoude, 26 november 1655:
Neeltje Adriaensdr, weduwe van Dirck Claesz Conijnenburch met haar hulp Dirck Willemsz Groenewegen en Govert Claesz Conijnenburch als oom en bloedvoogd over het enig nagelaten weeskind van Dirck Claesz, verkopen aan Adriaen Cornelisz Mous, wonende te Hoogeveen, 1 morgen 50 roeden slagturfland of water, belend ten oosten de koper, ten zuiden de verkopers, ten westen Cornelis Corsz en Neeltje Jansdr. en ten noorden Crijn Leendertsz Hoochbrugge. Voldaan met een schuldbrief van 450 gulden.

OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, Hazerswoude, 30 augustus 1657:
Boedelscheiding nalatenschap Machteld Hendricksdr, weduwe van Adriaen Jansz Mous, waarbij Adriaen Cornelisz Mous optreedt als hulp van Martijntje Adriaensdr, weduwe van Willem Adriaensz Mous en als voogd van de kinderen van wijlen Maritje Adriaens Mous.

TRANSPORTAKTEN EN OBLIGATIES (1660-1662), Benthuizen, inv. nr. 22, folio 51, 7 juli 1660:
Cornelis Willemsz Keijser, tegenwoordig regerend ambachtsbewaarder alhier, verkoopt aan Arij Cornelisz Mous en Jan Dircksz Venegie, ieder voor de helft een stuk slagturfland of water te verongelden voor 3 hond, met een morgen flodderland alhier in Benthuizen.
Koopsom 291 gulden, betaald met een custingsbrief, plus een dukaat speldegeld.
[Streek-archief Rijnlands-Midden]

OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, Hazerswoude, 24 december 1663.
Vermeld als eigenaar belendend perceel.

OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, Hazerswoude,. 29 april 1667:
Arie Cornelisz Mous wonende te Hogeveen, verkoopt aan Cornelis Jansz Bovenwater 4 morgen 50 roeden slagturfland of water met schuur gelegen Bovenweg. Voldaan met een schuldbrief van 575 gulden.

8041. Aechgen ADRIAENSDR,
Dochter van Adriaen Weijnants [nr. 16.082] en N.N., geboren ca. 1605.

OPMERKING:
In het Hoofdgeld, Benthuizen, 1623 komen 2 Aechjes voor met vader Adriaen.
a. Adriaen Henricxsz van Toll, gehuwd met Neeltgen Jansdr, kinderen Jan en Aechgen.
b. Arien Maertensz Smit (overleden), gehuwd met Maritgen Jansdr, kinderen Pieter, Lenaert, Pieter, Gerrit en Aechgen.

KIND:
 1. Cornelis Adriaensz Mous,  zie nr. 4020.
  Geboren te Hazerswoude ca. 1645, overleden te Oudewetering op 20 september 1719, oud ca. 74 jaar.
  Gehuwd met Teuntje Cornelis, geboren ca. 1650, overleden te Benthorn op 21 februari 1703, oud ca. 52 jaar.
8058. Jan KIEVIT,
Geboren ca. 1610, mogelijk te Ameide.
Gehuwd met N.N.

KINDEREN:
 1. Fijtje Jans Kievit,  zie nr. 4029.
  Geboren te Ameide ca. 1640.
  Ondertrouw te Ameide in de Geref. kerk op 17 september 1663 met Gerrit Crijnen Kamphaen, ook genaamd van Swieten, gedoopt te Alphen aan de Rijn in de Geref. kerk op 13 januari 1639.
 2. Aelbertjen Jans Kievit,
  Geboren voor 1645.
  Gehuwd voor 1663 met Jan Claes Maetjen, ook genaamd Corinck.

  KINDEREN:
  1. Maijken Jans Maatjen,
   Gedoopt te Ameide in de Geref. kerk op 13 september 1663.

   DOOPREGISTER, Ameide, Geref. kerk, 13 september 1663:
   Maijken, dochter van Jan Claes Maatjen en Aelbertjen Jans Kievit.
   Getuige Willempjen, huisvrouw van Jan Aederts.
  2. Jantien Jans Corinck,
   Gedoopt te Ameide in de Geref. kerk op 15 juli 1666.

   DOOPREGISTER, Ameide, Geref. kerk, 15 juli 1666:
   Jantien, dochter van Jan Clasen Corinck en Aelbertien Jans Kivid.
   Getuige Willempje Kievitten.
 3. Henrickjen Jans Kivit,
  Vermeld als doopgetuige te Ameide op 28 maart 1667.

  DOOPGETUIGE:
  Op 28 maart 1667 te Ameide in de Geref. kerk van Leendert, zoon van Casper Fransz van Uden en Willempje Leenderts van Uden.
 4. Jannigjen Jans Kievit,
  Ondertrouw te Ameide in de Geref. kerk op 3 augustus 1662 met Willem Gideonsz van Blommendaal, geboren te Vianen.

  TROUWREGISTER, Ameide, Geref. kerk, 3 augustus 1662:
  Willem Gideonsz van Blommendaal, afkomstig van Vianen en Jannigjen Jans Kievit, afkomstig uit Ameide.
 5. Bartien Jans Kievid,
  Ondertrouw te Ameide in de Geref. kerk op 29 april 1665 met Henrick Krijnen Kemphaan, afkomstig uit Alphen.

  TROUWREGISTER, Ameide, Geref. kerk, 29 april 1665:
  Henrick Krijnen Kemphaan, afkomstig uit Alphen en Bartien Jans Kievid, van Ameijda.
8060. Heindrick Pietersz HOECKSTEEN,
Zoon van Pieter Hoecksteen [nr. 16.120] en N.N., geboren te Zoeterwoude ca. 1630, vermeld als Geref. lidmaat te Benthuizen in 1657.
Gehuwd te Benthuizen in de Geref. kerk op 10 december 1654 met Ariaentgen Huberts KEIJSER.

LIDMATEN, Benthuizen, Geref. kerk, 30 december 1657:
Hendrick Pieterse den Hoecksteen met sijn vrouw Ariaentje Huberts.

8061. Ariaentgen Huberts KEIJSER,
Dochter van Hubert Willemsz Keijser [nr. 16.122] en Annetgen Jillisdr [nr. 16.123], gedoopt te Benthuizen in de Geref. kerk op 2 juli 1634, vermeld als lidmaat aldaar in 1657.

DOOPREGISTER, Benthuizen, Geref. kerk, 2 juli 1634:
Ariaentgen, vader Hubert Willemsz Keijser, moeder Annetgen Jillisdr.
Getuigen: Joost Huijgensz, Geertgen Cornelisdr en Neeltgen Claesdr.

LIDMATEN, Benthuizen, Geref. kerk, 30 december 1657:
Hendrick Pieterse den Hoecksteen met sijn vrouw Ariaentje Huberts.

KINDEREN:
 1. Marija Hoeksteen,
  Gedoopt te Zoeterwoude in de Geref. kerk op 5 december 1655.
 2. Pieter Heijndricksz Hoeksteen,
  Gedoopt te Benthuizen in de Geref. kerk op 23 februari 1659.
  Gehuwd ca 1693 met Neeltje Bartholomeus de Heij.

  DOOPREGISTER, Benthuizen, Geref. kerk, 23 februari 1659:
  Pieter, vader Heijndrick Pieterse, moeder Ariaentje Hubertse.
  Getuigen Leendert Pieterse en Geertje Cornelis.
 3. Cornelia Heindricks Hoecksteen,
  Gedoopt te Benthuizen in de Geref. kerk op 18 juli 1660.
  Gehuwd te Benthuizen op 3 mei 1703 met Abraham Pietersz Breetvelt, geboren te Zevenhuizen ca. 1656.

  DOOPREGISTER, Benthuizen, Geref. kerk, 18 juli 1660:
  Cornelia, vader Heijndrick Pieterse Hoecksteen, moeder Ariaentje Huijberts.
  Getuigen Huijbert Cornelisse van Geneuchte en Neeltje Pieters.
 4. Abraham Heijndricksz Hoecksteen,
  Gedoopt te Benthuizen in de Geref. kerk op 19 november 1661, overleden voor 15 april 1663.

  DOOPREGISTER, Benthuizen, Geref. kerk, 19 november 1661:
  Abraham, vader Heijndrick Pieterse Hoecksteen, moeder Ariaentje Huijberts.
  Getuigen Leendert Huijbertse Keijser en Neeltje Claes.
 5. Abraham Heindricksz Hoecksteen,  zie nr. 4030.
  Gedoopt te Benthuizen in de Geref. kerk op 15 april 1663.
  Gehuwd ca. 1693 met Ingetje Jacobs Veenman, gedoopt te Benthuizen in de Geref. kerk op 26 januari 1659.
 6. Rachel Hoeksteen,
  Gedoopt te Benthuizen in de Geref. kerk op 22 maart 1665.

  DOOPREGISTER, Benthuizen, Geref. kerk, 22 maart 1665:
  Rachel, vader Heijndrick Pieters, moeder Ariaentje Hijberts.
  Getuigen: Jochem .......... en Neeltje Huijberts.
 7. Johanna Hoeksteen,
  Gedoopt te Benthuizen in de Geref. kerk op 20 november 1672.

  DOOPREGISTER, Benthuizen, Geref. kerk, 20 november 1672:
  Johanna, vader Heijndrick Pieterse Hoecksteen, moeder Arianetje Huijberts.
  Getuige Maertje Huijberts.
 8. Huijbert Hendriksz Hoeksteen,
  Gedoopt te Benthuizen in de Geref. kerk op 15 november 1676.
  Gehuwd te Moordrecht in februari 1702 met Brechie Jans van den Bosch.

  DOOPREGISTER, Benthuizen, Geref. kerk, 15 november 1676:
  Huijbert, vader Heijndrick Pieterse, moeder Ariaentje Huijberts.
  Getuige Aechje Huijberts.
8062. Jacob Arents VEENMAN,
Zoon van Arent Veenman [nr. 16.124] en N.N., geboren te Zoeterwoude ca. 1630, niet vermeld als lidmaat Geref. kerk Benthuizen op 30 december 1657.
Gehuwd (1) ca. 1658 met Jannetje ARENTS, ook ARIAENS.
Gehuwd (2) ca. 1667 met Immetje ARIAENS

8063. Jannetje ARIAENSE, ook ARENTS
Dochter van Arent N.N. [nr. 16.126] en N.N., geboren ca. 1630.

KINDEREN UIT HET EERSTE HUWELIJK:
 1. Ingetje Jacobs Veenman,  zie nr. 4031.
  Gedoopt te Benthuizen in de Geref. kerk op 26 januari 1659.
  Gehuwd ca. 1693 met Abraham Heindricksz Hoecksteen, gedoopt te Benthuizen in de Geref. kerk op 15 april 1663.
 2. Arij Jacobsz [Veenman],
  Gedoopt te Benthuizen in de Geref. kerk op 19 december 1660.

  DOOPREGISTER, Benthuizen, Geref. kerk, 19 december 1660:
  Arij, vader Jacob Arentse, moeder Jannetje Arens.
  Getuigen Kornelis Arentse en Maertje Krijne.
 3. Krijn Jacobsz [Veenman],
  Gedoopt te Benthuizen in de Geref. kerk op 22 juli 1663.

  DOOPREGISTER, Benthuizen, Geref. kerk, 22 juli 1663:
  Krijn, vader Jacob Arentse, moeder Jannetje Ariaens.
  Getuigen: Krijn Janse en Maertje Ariaens.
 4. Marijtje Jacobs [Veenman],
  Gedoopt te Benthuizen in de Geref. kerk op 6 september 1665.

  DOOPREGISTER, Benthuizen, Geref. kerk, 6 september 1665:
  Marijtje, vader Jacob Arentse, moeder Jannetje Ariaens.
  Getuigen: Cornelis Ariaense en Maertjen Krijnen.
KINDEREN UIT HET TWEEDE HUWELIJK:
 1. Lijsbet Jacobs [Veenman],
  Gedoopt te Benthuizen in de Geref. kerk op 23 september 1668.

  DOOPREGISTER, Benthuizen, Geref. kerk, 23 september 1668:
  Lijsbet, vader Jacob Arentse, moeder Immetje Arents.
  Getuigen: Jan Arentse en Lijsbet Dirckx.
 2. Arij Jacobsz [Veenman],
  Gedoopt te Benthuizen in de Geref. kerk op 22 maart 1671.

  DOOPREGISTER, Benthuizen, Geref. kerk, 22 maart 1671:
  Arij, vader Jacob Arentse, moeder Immetje Ariaens.
  Getuigen: Maertje Krijne en Jan Arentse.
 3. Neeltje Jacobs [Veenman],
  Gedoopt te Benthuizen in de Geref. kerk op 12 maart 1673.

  DOOPREGISTER, Benthuizen, Geref. kerk, 12 maart 1673:
  Neeltje, vader Jacob Arentse, moeder Immetje Ariaens.
  Getuigen: Aechje Ariaens.
 4. Pieter Jacobsz [Veenman],
  Gedoopt te Benthuizen in de Geref. kerk op 6 februari 1675.

  DOOPREGISTER, Benthuizen, Geref. kerk, 6 februari 1675:
  Pieter, vader Jacob Arentse, moeder Immetje Ariaens.
  Getuigen: Jannetje Ariaens.
 5. Jan Jacobsz [Veenman],
  Gedoopt te Benthuizen in de Geref. kerk op 5 juni 1678.

  DOOPREGISTER, Benthuizen, Geref. kerk, 5 juni 1678:
  Jan, vader Jacob Arentse, moeder Immetje Ariaens.
  Getuigen: Jannetje Ariaens.
8064. Arien Hendryckz VERHOOCH,
Mogelijk een zoon van Heindrijck Ariens [nr. 16.128] en Lijsebeth Joosten [nr. 16.129], gedoopt te Gouda in de Geref. St. Janskerk op 19 januari 1642, begraven te Gouda op 18 september 1684, oud 42 jaar.
Gehuwd na 1660 met N.N.

DOOPREGISTER, Gouda, Geref. St. Janskerk, 19 januari 1642.
[dopeling] Arien.
[ouders] Heyndrick Arienz, Lijsbeth Joosten.
[getuigen] Batten van Dooren, Jannetgen Jacobs Berry.

BEGRAVEN:
510. Arien Hendriksz Verhoogh, begraven 18 september 1684. - 1 stuk.
[bron: Stukken betreffende verschillende nalatenschappen]

KINDEREN:
 1. Leena Arijsen Verhoog,
  Geboren ca. 1665.
  Gehuwd voor december 1684, waarschijnlijk te Gouda met Gerrit Simons Sandtdijk.

  KIND:
  1. Arij Sandtdijk,
   Gedoopt te Gouda in de R. K. kerk in december 1684.
   Gehuwd, ondertrouw te Leiden op 8 oktober 1711 met Anna Magteld van Deventer, geboren te Buren ca. 1687, eerder weduwe van Claas Meerburg, dochter van Johan van Deventer en van Barbara van Houtveningh.
 2. Hendrik Ariensz Verhoog,
  Geboren te Gouda ca. 1670.
  Gehuwd te Gouda in de Geref. kerk op 31 mei 1695, ondertrouw aldaar op 15 mei 1695 met Anna Beekaart, geboren te Amsterdam.

  ONDERTROUWREGISTER, Gouda, Geref. kerk, 15 mei 1695:
  Hendrik Ariensz Verhoog, j.m. van Gouda, op de ...., met
  Anna Beekaart, j.d. van Amsterdam, op de Gouwe.
  getrouwt op 31 mei 1695.
 3. Joost Ariensz Verhoogen,
  Geboren ca. 1670.
  Gehuwd te Gouda in de Geref. kerk op 4 december 1695, ondertrouw aldaar op 20 november 1695 met Johanna Dionysius, weduwe, wonende te Gouda, Peperstraat.

  IMPOST OP TROUWEN, Gouda, 19 november 1695:
  Joost Ariensz Verhoogen met Johanna Dionysius......f 6.-.

  ONDERTROUWREGISTER, Gouda, Geref. kerk, 20 november 1695:
  Joost Arysen Verhoogh met Johanna Dionysius, weduwe, wonende te Gouda in de Peperstraat.
 4. Pieter Aryensz Verhooch, ook Pieter Verhoogh of Verhoogen,  zie nr. 4032.
  Gedoopt te Gouda in de Geref. St. Janskerk op 4 maart 1674, vermeld als getuige (1711).
  Gehuwd te Leiden, ondertrouw aldaar op 18 november 1695 en te Gouda op 19 november 1695 met Maria van Oosten, gedoopt te Leiden in de R. K. kerk op 1 januari 1672.

  DOOPREGISTER, Gouda, Geref. St. Janskerk, 4 maart 1674:
  Pieter, zoon van Aryen Hendrycksz Verhooch.
  Getuige Anna Pieters.

  GETUIGE (Pieter Verhoogh):
  Op 8 oktober 1711 in Leiden van de ondertrouw van Arij Sandtdijk met Anna Magteld van Deventer (getuigen: Pieter Verhoog, zijn oom, en haar zuster Sara van Deventer en haar moeder Sara Boosmans [??],

8066. Heijndrick Jansz VAN OOSTEN,
Zoon van Jan van Oosten [nr. 16.132], en N.N. [nr. 16.133], geboren te Zoeterwoude ca. 1640, van beroep warmoezier, woont te Leiden, Levendael (1667).
Gehuwd te Leiden voor het gerecht op 27 november 1667, ondertrouw op 9 november 1667 met Maertge JANS.
Alsnog voor de kerk gehuwd te Leiden in de Rooms-Kath. kerk aan de St-Jorissteeg op 21 januari 1672.

TROUWREGISTER, Leiden, Gerecht, 27 november 1667:
Aengetr. den ix November 1667.
Heijndrick Jans van Oosten, warmoezier, Jongeman van Soeterwoude, woont opt Levendael, vergeselschapt met Jan van den Brouck, sijn bekende mede aldaer, met
Maertge Jans, Jongedr. van Leyden, woont opt Levendael, vergeselschapt met Maertge Heyndrics, haer moij, inde Wielmaeckersteech.
Getrout voor den heere van der Mors, Scheepen, op 27 november 1667.

TROUWREGISTER, Leiden, R. K. kerk aan de St-Jorissteeg, 21 januari 1672:
Matrim. juncti Hendrick van Oosten et Maeritie Jansen,
Testes Walterus Snee et Christijntie de Wat.

GETUIGE:
Te Leiden in de R. K. kerk aan de St-Jorissteeg op 14 juli 1681 bij de doop van Maria, dochter van Dirck Jansz en Leuntje van Oosten (getuigen Hendrick van Oosten en Jannetje Jacobs).

8067. Maertge JANS,
Geboren te Leiden ca. 1645, vermeld als getuige (1696).

GETUIGE:
Op 15 juni 1696 in Leiden bij de ondertrouw van haar dochter Cornelia van Oosten met Claas Jansz Meerburg.

KINDEREN:
 1. Maria van Oosten, ook Maertgen of Marijtie van Oosten, zie nr. 4033.
  Gedoopt te Leiden in de R. K. kerk op 1 januari 1672.
  Gehuwd te Leiden, ondertrouw aldaar op 18 november 1695 en te Gouda op 19 november 1695 met Pieter Aryensz Verhooch, ook Pieter Verhoogh of Verhoogen, gedoopt te Gouda in de Geref. St. Janskerk op 4 maart 1674, vermeld als getuige (1711).

  DOOPREGISTER, Leiden, R. K. kerk aan de St.-Jorissteeg, 1 januari 1672:
  Baptiz. Maria,
  Pater Hendrick Jansz van Oosten.
  Patrini Arnout Pietersz van Rijsenburgh et Leuntie Janse.

  GETUIGE:
  Op 23 november 1708 in Leiden, R. K. kerk bij de doop van Joannes Meerburg, zoon van Claas Jansz Meerburg en van Anna Magteld van Deventer (getuigen: Cornelis Meerburg en Maria van Oosten)
 2. Cornelia van Oosten,
  Gedoopt te Leiden in de R. K. kerk aan de St-Jorissteeg op 23 maart 1674, overleden voor 27 juli 1708, oud ca. 33 jaar.
  Gehuwd te Leiden, ondertrouw aldaar op 15 juni 1696 met Claas Jansz Meerburg, geboren te Voorschoten ca. 1666, overleden voor 8 oktober 1711, oud ca. 44 jaar, mogelijk zoon van Jan Jansz Leenbroer en van Maertgen Sijmonsd van Aldegeest.
  Claas Jansz Meerburg huwde (2) te Buren op 11 augustus 1708, ondertrouw te Leiden op 27 juli 1708 met Anna Magteld van Deventer, geboren te Buren ca. 1687, dochter van Johan van Deventer en van Barbara van Houtveningh.
  Anna Magteld vann Deventer huwde (2), ondertrouw te Leiden op 8 oktober 1711 met Arij Sandtdijk, gedoopt te Gouda in december 1684, zoon van Gerrit Simons Sandtdijk en van Leena Arijsen Verhoog.

  DOOPREGISTER, Leiden, R. K. kerk aan de St-Jorissteeg, 23 maart 1674.
  Baptiz. Cornelia.
  Pater Hendrick van Oosten.
  Patrini Policarpus de Win et Jannetie Jacobs.

  ONDERTROUWREGISTER, Leiden, 15 juni 1696:
  Getuigen zijn broer Simon Jans en haar moeder Maartje Jans.

  ONDERTROUWREGISTER, Leiden, 8 oktober 1711.
  Getuigen haar zuster Sara van Deventer en haar moeder Sara Boosmans [??], en Pieter Verhoog, zijn oom.
 3. Joanna van Oosten,
  Gedoopt te Leiden in de R. K. kerk aan de St-Jorissteeg op 18 november 1675:

  DOOPREGISTER, Leiden, R. K. kerk aan de St-Jorissteeg, 18 november 1675:
  Baptiz. Joanna.
  Parentes Hendrick van Oosten et Marytie Jans.
  Patrini Mattijs Verhoeven et Pleuntie van Oosten.
 4. Apollonia van Oosten,
  Gedoopt te Leiden in de R. K. kerk aan de St-Jorissteeg op 23 december 1677.

  DOOPREGISTER, Leiden, R. K. kerk aan de St-Jorissteeg, 23 december 1677:
  Baptiz. Apollonia.
  Parentes Hendrick van Oosten et Marijtie Jans,
  Patrini Mattijs Verhoeven et Neeltie Horenvelt.
 5. Joannes van Oosten,
  Gedoopt te Leiden in de R. K. kerk aan de St-Jorissteeg op 8 februari 1681.

  DOOPREGISTER, Leiden, R. K. kerk aan de St-Jorissteeg, 8 februari 1681:
  Baptiz. Joannes,
  Parentes Hendrick van Oosten et Maertie Jans,
  Patrini Dirck Jansz et Marijtie Ariensz.
8070. Gregorius VAN DER SWEET, ook Goris VAN DER SWEET,
Mogelijk een zoon van Claesz Antonijs, geboren ca. 1645, vermeld als getuige te Leiden (1681).
Gehuwd voor 6 oktober 1680 met Anna MEESEN.

GETUIGE:
Te Leiden in de R.K. kerk aan de St.-Jorissteeg op 2 april 1681 bij de doop van Aegidius, zoon van Pieter Lowijsz en Cornelia Cornelisz (getuigen Gregorius van der Sweet en Margrietje Jansz).

NOG NIET GEPLAATST:
 1. Claesz Antonijs.
  Geboren ca. 1620.
 2. Claes Claesz van der Sweet.
  Zoon van Claes Antonijs [nr. I], geboren in de Gou ca. 1650, Bootsman VOC.
  Vertrek uit Amsterdam richting Batavia op 19 december 1683, einde verbintenis in Azie op 28 februari 1691.
 1. Isack de Sweet,
  Vermeld als doopgetuige in Leiden (1669).

  DOOPGETUIGE:
  Te Leiden in de Geref. Hoohlandsche kerk op 11 april 1669 van Pieter, zoon van Lucas Jorisz en Dieuwertje Cornelisd. (getuigen Angenietie Slingelant, Engeltie Pietersd, Geleijn Jorisz en Isack de Sweet).
 2. Gregorius,
  Zoon van Barnaert Hartschap en Anthonette van den Berch, gedoopt te Gouda in de Geref. St. Janskerk op 7 augustus 1639.

  DOOPREGISTER, Gouda, Geref. St. Janskerk, 7 augustus 1639:
  [dopeling] Gregorius.
  [ouders] Barnaert Hartschap en Anthonette van den Berch.
  [getuigen] Fransoeis van den Houte, Janneken Gregorius.
8071. Anna MEESEN,
Geboren ca. 1650.

KINDEREN:
 1. Willemijntge Goris van der Sweet,  zie nr. 4035.
  Geboren te Gouda [?] ca. 1675-1682.
  Ondertrouw (1) te Leiden op 14 januari 1696 met Abraham Jansz of Lambertsz, ook Abraham de Wolf en Abraham Boon, geboren te Leiden ca. 1660, van beroep lakenwever, overleden voor 23 maart 1703. Huwelijk afgezegd.
  Gehuwd (1) te Leiden in de Geref. kerk, ondertrouw aldaar op 3 maart 1702 met Abraham Jansz of Lambertsz, ook Abraham de Wolf en Abraham Boon, eerder weduwnaar van Cornelia Cornelisd Boon.
  Gehuwd (2) te Leiden in de Geref. kerk, ondertrouw aldaar op 23 maart 1703 met Hendrick des Levens, geboren te Dordrecht, van beroep varensgezel, zoon van Anthony des Levens.
  Gehuwd (3) te Leiden, ondertrouw aldaar op 12 oktober 1715 met Jan van Oosten, gedoopt te Leiden op 8 september 1689, lijstemaker, zoon van Leendert Jansz van Ooster, ebbenhoutwerker en van Catharina Matthijs van Waalwijk.

  ONDERTROUWREGISTER, Leiden, Geref. kerk, 3 juli 1682:
  Abraham Lambertsz, lakenw., jongem: van Leyden, wonende in de Sandstraet, verges: met Louris Tomas sijn Oom opt Haerlemse Veer, met
  Cornelia Boon, jongedr. van Leyden, wonende inde Boy straet, verges: met Jannetge Harsteyn, haer schoonsuster, mede aldaer.
  [DTB Leiden, Ned. Herv. ondertrouwen (1575-1712), folio Y-046v]

  ONDERTROUWREGISTER, Leiden, Geref. kerk, 14 januari 1696:
  Abraham Jansz, wedr. van Cornelia Boon, wonende in de Meutjessteeg, verges: met Gerrit Jacobsz sijn Oom, mede aldaer, met
  Willemijntje Goris, jongedr. van Gouda, wonende inde Crommen Ellebooghsteeg, verges: met Annetge Marcus, haer bekende, mede alhier.
  Dese neven staende personen een kind.
  In absentia van Heer burgemeester dezer stede voor Schout en Schepenen gecompareert; zijn op haar verzoek ontslagen dd 12 augustus 1697.
  [DTB Leiden, Ned. Herv. ondertrouwen (1575-1712), folio BB-133v]

  ONDERTROUWREGISTER, Leiden, Geref. kerk, 3 maart 1702:
  [in de kantlijn: 3 kind] Abraham Jansz, wedr. van Cornelia Boon, woont inde Crommeelboogsteegh, vergeselt met Pieter van Sulp, sijn bekende, woont alhier, met
  Willemijntge Goris, jongedr. van Gouda, woont inde Crommen Elleboogsteegh, vergeselt met Marijtge Kievron, haer bekende, woont als boven.
  [DTB Leiden, Ned. Herv. ondertrouwen (1575-1712), folio CC-256]

  ONDERTROUWREGISTER, Leiden, Geref. kerk, 23 maart 1703:
  Hendrick des Levens, geboren te Dordregt, wonend Fockersteegh, varensgezel en Willemijntge Goris, weduwe van Abraham Boon, wonend Corte Meutjessteeg.
  Getuige bruidegom: Anthony des Levens, vader, Fockersteeg.
  Getuigen bruid: Anna van der Steen, bekende, Cromme Elleboogsteegh en Jannetge Jacobs, bekende, Vrouwesteegh, Levendael.
  Kinderen weduwe: drie.
  Volgens BS 24 maart 1703 mag paar op 25 maart 1703 trouwen.
  [DTB Leiden, Ned. Herv. ondertrouwen (1575-1712), folio DD-010v]

  ONDERTROUWREGISTER, Leiden, Geref. kerk, 12 oktober 1715:
  Jan van Oosten, Lijstemaker, Jongeman van Leijden, wonende: aan de Meuijtjessteegh, verges. met Leendert van Oosten, sijn vader, wonende als vooren, met
  Willempije van der Sweet, weduw van Abraham Boon, wonende op de Doelegragt, verges. met Maria van den Toren ende Cornelia van de Graaff, beijde haar bekenden & wonende op de Zijtgraft....3 kind:
 2. Antonius Gregorisse van der Sweet,
  Gedoopt te Leiden in de R. K. kerk aan de St. Jorissteeg op 6 oktober 1680, vermeld als pijpenmaker in Gouda (1714 e.v.).
  Gehuwd te Gouda op 14 augustus 1701, ondertrouw aldaar op 17 juli 1701 met Aeltje Harmens van Houwelingen, geboren te Gorinchem ca. 1675, eerder weduwe van Crijn Jansen van Berkouw.
  Aeltje Harmens van Houwelingen huwde te Gouda voor schout en schepenen op 23 maart 1693 met Crijn Jansen van Berkouw.

  DOOPGETUIGE:
  Te Gouda in de Geref. St. Janskerk op 11 april 1706 van Bartholemeus, zoon van Cornelis Goverts Bosman en Jannetie Gregorius (getuige Aaltje van Houwelingen).
  Te Leiden in de Geref. Pieterskerk op 9 november 1707 van Lijsbeth van der Meer, dochter van Mahieu van der Meer en Willemijntje van der Sweet (getuigen Anthonij van der Sweet en Lijsbeth Huijbertsdr).

  DOOPREGISTER, Leiden, R. K. kerk aan de Sint Jorissteeg, 6 oktober 1680:
  6 Octob. 1680 Baptiz. Antonius.
  Parentes Gregorius van der Sweet et Anna Meesen.
  Patrinus Jan Cornelisz.
  [DTB Leiden, RK dopen, deel 295, 1670-1802]

  IMPOST OP TROUWEN, Gouda, 15 juli 1701:
  Antony Gregorisse van der Sweet, geboren te Gouda met Aeltje Hermens van Houweling, weduwe, geboren te Gouda...............pro deo.

  ONDERTROUWREGISTER, Gouda, Geref. kerk, 17 juli 1701:
  Anthony Gregorisse van der Sweet, geboren te Gouda met Aaltje Harmens van Houweling, geboren te Gouda, weduwe van Crijn Janse.
  Getrouwt op 14 augustus 1701.

  PIJPENMAKER:
  merk "Drie Degens:.................Antonij van der Sweet, 1714 - e.v.
  [bron: J. van der Meulen: Goudse Pypenmakers en hun merken, blz. 44]
 3. Benjamin Gorisse van der Sweet,
  Geboren te Gouda.
  Gehuwd te Gouda op 14 april 1702 met Heyltge Wms Duyf, geboren te Gouda.

  IMPOST OP TROUWEN, Gouda, 14 april 1702:
  Benjamin Gorisse van der Sweet, geboren te Gouda met Heyltge Wms. Duyf, geboren te Gouda ............pro deo.

  ONDERTROUWREGISTER, Gouda, Geref. St. Janskerk, 17 april 1702:
  Benjamin Goesse van Sweer, geboren te Gouda met Heyltje Winninghs Duyf, geboren te Gouda.
  Getrouwd op 30 april 1702.
 4. Lena van der Sweet, ook Helena van der Sweed en Helena Fransen.
  Woont te Gouda, Keizerstraat (1697).
  Gehuwd te Gouda in de Geref. St. Janskerk op 5 januari 1698, ondertrouw aldaar op 22 december 1697 met Hendrick de Morre, woont te Gouda in de Keijserstraat (1697).

  IMPOST OP TROUWEN, Gouda, 21 december 1697:
  Hendrick de Morre en Helena van der Sweed...............pro deo.

  ONDERTROUWREGISTER, Gouda, Geref. St. Janskerk, 22 december 1697:
  Hendrick de Morre, j:m: met Lena van der Sweet, j:d:, beijde in de Keijserstraat.
  Getrout de 5 januarij 1698.

  HUWELIJKSREGISTER, Gouda, R. K. Statie Keizerstraat, 7 januari 1698:
  Hendrik de Morre met Helena Fransen.
 5. Jannetie Gregorius, ook Jannigje Goris,
  Vermeld als doopgetuige in Gouda (1702).
  Gehuwd voor 1706 [niet in Gouda] met Cornelis Govertsz Bosman.

  DOOPGETUIGE:
  Te Gouda in de Geref. St. Janskerk op 8 februari 1702 van Jacobus, zoon van Jacobus Jacobs en Klaesje Bastiaens (getuige Jannigje Goris).

  KIND :
  1. Bartholemeus Cornelis Bosman,
   Gedoopt te Gouda in de Geref. St. Janskerk op 11 april 1706.

   DOOPREGISTER, Gouda, Geref. St. Janskerk, 11 april 1706:
   [dopeling] Bartholemeus.
   [ouders] Cornelis Goverts Bosman, Jannetie Gregorius.
   [doopgetuige] Aaltie van Houwelingh.
8076. Isack Willemsz [HORREE],
Zoon van Guillaume Houret [nr. 16.152] en Magdeleine Libot [nr. 16.153], gedoopt te Leiden in de Geref. Nieuwe- of Marekerk op 14 april 1659, overleden na 1701.
Gehuwd te Leiden, ondertrouw aldaar op 6 maart 1682 met Catharina Pietersdr DUIJSENDSTAD, gedoopt te Leiden in de Waals Hervormde kerk op 8 februari 1660.

DOOPREGISTER, Leiden, Geref. Nieuwe- of Marekerk, 14 april 1659:
[kind] Isack.
[ouders] Willem Willemsz, Magdalena Libot.
[getuigen] Isack de Meij, Marijtje Wiggers van Werckhoven.

HUWELIJKSAFKONDIGING, Leiden, Geref. kerk, 6 maart 1682:
Isaack Willemsz, lakenw.: jongm: van Leijden, wonende opde Langegraft vergeselschapt met Jan Willemsz sijn broeder, mede aldaer, met
Catharijna Duijsentstadt, jongedr: van Leijden, wonende opde Langegraft vergeselschapt met Marija Robbrechts haer moeder bijde Marepoort.

8077. Catharine Pietersdr DAMILLEVILLE, ook MILLEVILLE en DUIJSENDSTAD,
Dochter van Pierre Damilleville [nr. 16.154] en van Catharine Boular, ook Bollaaert [nr. 16.155], gedoopt te Leiden in de Waals Hervormde kerk op 8 februari 1660, overleden na 1701.

DOOPREGISTER, Leiden, Waals Hervormde kerk, 8 februari 1660:
Catharine, fille de Pierre Damilleville et de Catharine Boular.
T. Laurens Pucoe, Barthelemy Tiel, Marguariete Damilleville, Jeanne Damilleville.

KINDEREN:
 1. Willem Isaaksz Hose, ook Willem Isaaksz Horree,  zie nr. 4038.
  Gedoopt te Leiden in de Geref. Pieterskerk op 17 maart 1683.
  Ondertrouw te Leiden op 26 april 1709 met Catharina Thomas (Titers).

  DOOPREGISTER, Leiden, Geref. Pieterskerk, 17 maart 1683.
  [kind] Willem.
  [ouders] Isaack Willemsz Hose, Cathrijn Duisentstads.
  [getuigen] Abraham Fontein, Tieleman Mone, Esther Duisentstads, Marij Pieters.

  ONDERTROUWREGISTER, Leiden, 26 april 1709:
  Getuigen zijn vader Isaak Willems en haar moeder Catharina Linders.
 2. Catharina Isaaks,
  Gedoopt te Leiden in de Geref.Pieterskerk op 24 mei 1684.

  DOOPREGISTER, Leiden, Geref. Pieterskerk, 24 mei 1684:
  [kind] Catharina.
  [ouders] Isaak Willemsz, Catrijn Pieters.
  [getuigen] Pieter Barentsz, Marij de Klerk.
 3. Magdalena Isaaks,
  Gedoopt te Leiden in de Geref. Nieuwe- of Marekerk op 24 augustus 1687.

  DOOPREGISTER, Leiden, Geref. Nieuwe- of Marekerk, 24 augustus 1687:
  [kind] Magdalena.
  [ouders] Isaak Willemsz, Katharina Duisentstad.
  [getuigen] Paulus de Koning, Maria Pieters Gosen.
 4. Sara Isaaks,
  Gedoopt te Leiden in de Geref. Nieuwe- of Marekerk op 6 maart 1689.

  DOOPREGISTER, Leiden, Geref. Nieuwe- of Marekerk, 6 maart 1689:
  [kind] Sara.
  [ouders] Isaak Willemsz, Katharina Pietersdr.
  [getuigen] Isaak Breveer, Sara Pietersdr.
 5. Maria Isaaks,
  Gedoopt te Leiden in de Geref. Nieuwe- of Marekerk op 11 juni 1690.

  DOOPREGISTER, Leiden, Geref. Nieuwe- of Marekerk, 11 juni 1690:
  [kind] Maria.
  [ouders] Isaak Willemsz, Katharina Pietersdr.
  [getuigen] Pieter Barentsz, Maria Robbertsdr.
 6. Anna Hooree,
  Gedoopt te Leiden in de Geref.Nieuwe- of Marekerk op 19 augustus 1691, overleden voor 13 november 1692.

  DOOPREGISTER, Leiden, Geref. Nieuwe- of Marekerk, 19 augustus 1691:
  [kind] Anna.
  [ouders] Isak Hooree, Catrijn Duijsenstad.
  [getuige] Lijsbeth Jorisd.
 7. Anna Horet,
  Gedoopt te Leiden in de Geref. Hooglandsche kerk op 13 november 1692, overleden voor 13 januari 1694.

  DOOPREGISTER, Leiden, Geref. Hooglandsche kerk, 13 november 1692:
  [kind] Anna.
  [ouders] Isak Will: Horet, Catharina Duijsendstat.
  [getuigen] Abraham Fortrié, Catharina Begram.
 8. Isaac Isaacsz,
  Gedoopt te Leiden in de Geref, Hooglandsche kerk op 19 juli 1695.

  DOOPREGISTER, Leiden, Geref. Hooglandsche kerk, 19 juli 1695:
  [kind] Isaac,
  [ouders] Isaac Willemsen, Catarina Duisendstad.
  [getuigen] Jacob Gregorius, Lisebet Pieters.
 9. Magdaleentje Ysaacs,
  Gedoopt te Leiden in de Geref. Pieterskerk op 5 oktober 1696.

  DOOPREGISTER, Leiden, Geref. Pieterskerk, 5 oktober 1696:
  [kind] Magdaleentje.
  [ouders] Ysaac Willemsz, Catharijn Duijsentstad.
  [getuigen] Tobias Speel, Catharijn Fonteijn.
 10. Pieter Isaacsz,
  Gedoopt te Leiden in de Geref. Hooglandsche kerk op 15 augustus 1700.

  DOOPREGISTER, Leiden, Geref. Hoglandsche kerk, 15 augustus 1700:
  [kind] Pieter.
  [ouders] Isaac Willemsz, Katharijn Pieters.
  [getuigen] Pieter Fijngesel, Jacomijntgen van Loo.
 11. Elisabet Hores,
  Gedoopt te Leiden in de Geref. Loots- of Oosterkerk op 19 februari 1702.

  DOOPREGISTER, Leiden, Geref. Loots- of Oosterkerk, 19 februari 1702:
  [kind] Elisabet.
  [ouders] Isaak Hores, Katrina Duisend-stad.
  [getuigen] Kornelis Rad, Elisabet Kornelis.
8079. Catharina LINDERS, ook LEENDERS.

KIND:
 1. Catharina Thomas, ook Toomes,  zie nr. 4039.
  Gedoopt te Leiden op 16 november 1687.

  DOOPREGISTER, Leiden, 16 november 1687:
  Getuige Anna de Raa.
8080. Cornelis DE RIEU,
Zoon van Cornelis de Rieu [nr. 16.160] en Cornelia Galle [nr. 16.161], gedoopt te Brugge, Vlaanderen op 23 maart 1618.
Gehuwd te Brugge op 19 januari 1641 met Maria INBONA.
[bron: Wilbrink Web]

8081. Maria INBONA,
Geboren ca. 1620.

KINDEREN:
 1. Jacoba de Rieu,
  Gedoopt te Brugge op 10 maart 1641.
 2. Maria de Rieu,
  Gedoopt te Brugge op 25 augustus 1642, overleden voor 29 december 1649.
 3. Cornelis de Rieu,  zie nr. 4040.
  Geboren te Brugge, Vlaanderen, gedoopt aldaar op 24 september 1644, van beroep vellebloter, overleden te Leiden op 4 mei 1690, oud 45 jaar.
  Gehuwd te Leiden voor schout en schepenen op 2 januari 1672, ondertrouw aldaar op 18 december 1671 met Aeltge Jans Verhaer, geboren te Eindhoven ca. 1650.
 4. Adrianus de Rieu,
  Gedoopt te Brugge op 12 januari 1646.
 5. Maria de Rieu,
  Gedoopt te Brugge op 29 december 1649.
[bron: Wilbrink Web]

8084. Pieter WATERLOO,
Zoon van Pieter Waterloo de Jonge [nr. 16.168] en Cathelijne Roelants Lepelaer [nr. 16.169], gedoopt te Leiden op 30 juli 1636, van beroep lakenbereider, overleden te Leiden, begraven aldaar op 20 juni 1699, oud 62 jaar.
Gehuwd (1) te Leiden in de Geref. kerk, ondertrouw aldaar op 19 mei 1656 met Aefje JONAS, overleden voor 21 april 1662, dochter van Jonas N.N. en Grietgen Nicasius.
Gehuwd (2) te Leiden in de Geref. kerk, ondertrouw aldaar op 21 april 1662 met Hilletje ANDRIES.
Gehuwd (3) te Leiden in de Geref. kerk, ondertrouw aldaar op 26 november 1682 met Marija Cornelisdr VAN TOL, eerder weduwe van Jan CUNE.

ONDERTROUWREGISTER, Leiden, Geref. kerk, 19 mei 1656:
Pieter Waterloo, geboren te Leyden, wonend Schoolsteech, lakenbereider en Aeffgen Jonas, geboren te Leyden, wonend Middelwech.
Getuige bruidegom: Pieter Waterloo, vader, Schoolsteech.
Getuige bruid: Grietgen Nicasius, moeder, Middelwech.
[bron: DTB Leiden, Ned. Herv. ondertrouw (1575-1712), folio P-284v]

ONDERTROUWREGISTER, Leiden, Geref. kerk, 21 april 1662:
Pieter Waterloo, weduwnaar van Aeffge Jonas, wonend Lange Schoolsteech en Hillige Dries, geboren te Harderwijck, wonend Nieuwen Rijn.
Getuige bruidegom: Pieter Waterloo, vader, Schoolsteech.
Getuige bruid: Cornelia van Kerchem, bekende, Nieuwen Rijn.
[bron: DTB Leiden, Ned. Herv. ondertrouw (1575-1712), folio R-087v]

ONDERTROUWREGISTER, Leiden, Geref. kerk, 26 november 1682:
Pieter Waterloo, weduwnaar van Hilletge Andries, wonend Waertgraft en Marya Cornelis, weduwe van Jan Cune, wonend Moerannestraat.
Getuige bruidegom: Dirck Couweet, bekende, Waertgraft.b Getuige bruid: Annetge Claes, bekende, Waertgraft en Catharijntje Cornelis, haar zuster, Hogemorsch te Oegstgeest.b [bron: DTB Leiden, Ned. Herv. ondertrouw (1575-1712), folio Y-076v]

GETUIGE:
Op 24 oktober 1670 te Leiden in de Geref. kerk bij de ondertrouw van zijn broer Dirck Waterlo met Anna Pieters de Vinck.
Op 28 juni 1674 te Leiden in de Geref. kerk bij de ondertrouw van Jeronimus Roosendaal, weduwnaar van Stijntge Denijs, eerder weduwnaar van Annetge Pieters Waterloo met Sara Jans Bink [vermeld als bekende van de bruidegom]
Op 29 augustus 1687 te Leiden in de Geref. kerk bij de ondertrouw van zijn zoon Roelant Waterloo met Maria Jacobs van Putten.b Op 28 juni 1698 te Leiden in de Geref. kerk bij de ondertrouw van zijn zoon Jacob Waterlo met Cornelia van Leeuwen.

WOONADRESSEN:
Leiden, Schoolsteech1656.
Leiden, Lange Schoolsteech1662.
Leiden, Waertgraft1670.
Leiden, Jan de Latershoff1673.
Leiden, bij de Reynsburgerpoort1674.
Leiden, Waertgraft1682-1689.

8085. Hilletje ANDRIES,
Geboren te Harderwijk ca. 1640, overleden voor 26 november 1682.

KINDEREN:
 1. Jakomijn Waterloo, [filiatie onzeker]
  Geboren te Leiden ca. 1660, woont aan de Waertgraft, vermeld als doopgetuige in 1696 en 1716.
  Gehuwd te Leiden in de Geref. kerk, ondertrouw aldaar op 15 oktober 1683 met Evert Jansz van 't Wout, geboren te Gorcum, vermeld als doopgetuige in 1696 en 1716.

  ONDERTROUWREGISTER, Leiden, Geref. kerk, 15 oktober 1683:
  Evert Jansz van 't Wout, geboren te Gorcum, wonend Waertgraft en Jaecquemijntge Waterloo, geboren te Leyden, wonend Waertgraft.
  Getuige bruidegom: Pieter Maertens, zwager, Waertgraft.
  Getuige bruid: Marya Cornelis, moeder, Waertgraft.
  [bron: DTB Leiden, Ned. Herv. ondertrouw (1575-1712), folio Y-138]

  DOOPGETUIGE (Jakomijn):
  Op 8 maart 1696 in de Geref. Hooglandsche kerk te Leiden bij de doop van Maria, dochter van Arnoud van Aelswijk en Maria de Bruijn (mede getuige Evert Jansz).
  Op 28 augustus 1716 in de geref. Pieterskerk bij de doop van Jakomijntje, dochter van Jan van 't Wout en Maartje van Noord (mede getuige Evert van 't Woud).
 2. Femmetje Pieters Waterloo,
  Geboren te Leiden ca 1665, woont aan de Waertgraft, vermeld als doopgetuige op 16 februari 1690, overleden voor 8 november 1692.
  Gehuwd te Leiden in de Geref. kerk, ondertrouw aldaar op 30 augustus 1687 met Pieter Hendricxsz Sypers, geboren te Leiden, van beroep lakenwever.
  Pieter Hendricxs Sypers huwt (2) te Leiden in de Geref. kerk, ondertrouw aldaar op 8 november 1692 met Lijsbeth Joris, eerder weduwe van Gilles Pietersz Clock.

  ONDERTROUWREGISTER, Leiden, Geref. kerk, 30 augustus 1687:
  Pieter Hendricxsz Sypers, geboren te Leyden, wonend Koolstraet, lakenwever en Femmetje Pieters Waterloo, geboren te Leyden, wonend Waertgraft.
  Getuige bruidegom: Govert Sypers, broeder, Langegraft.
  Getuige bruid: Maria van Tol, moeder, Waertgraft.
  [bron: DTB Leiden, Ned. Herv. ondertrouw (1575-1712), folio Z-119]

  GETUIGE (Femmetje):
  Op 16 februari 1690 in de Geref, Hooglandsche kerk te Leiden bij de doop van Weijntje, dochter van Govert Hendrik Sijbers en Anna de Pre.

  ONDERTROUWREGISTER, Leiden, Geref. kerk, 8 november 1692:
  Pieter Hendricx Siebertsz, weduwnaar van Femmetge Waterloo, wonend Langegraft en Lijsbeth Joris, weduwe van Gilles Pietersz Clock, wonend Kleystraet.
  Getuige bruidegom: Govert Sieberts, broeder, Langegraft.
  Getuigen bruid: Fijtge Abrahams, bekende Kleystraet en Anna Haesson, bekende, Kleystraet.
  Kinderen weduwnaar: 1.
  [bron: DTB Leiden, Ned. Herv. ondertrouw (1575-1712), folio AA-182]
 3. Roelant Waterloo,  zie nr. 4042.
  Gedoopt te Leiden op 26 januari 1670, van beroep lakenwever, woont aan de Waertgraft.
  Gehuwd te Leiden in de Geref. kerk, ondertrouw aldaar op 29 augustus 1687 met Maria Jacobs van der Putten, geboren te Delft ca. 1665.
 4. Pieter Waterloo,
  Geboren te Leiden ca. 1670, woont aan de Verwerstraet (1698), van beroep lakenwerker.
  Gehuwd te Leiden in de Geref. Pieterskerk op 11 mei 1698, ondertrouw aldaar op 26 april, met Catharijna Verschuijre, geboren te Leiden.

  ONDERTROUWREGISTER, Leiden, Geref. Pieterkerk, 26 april 1698:
  Pieter Waterloo, geboren te Leyden, wonend Verwerstraet, lakenwerker en Catharijna Verschuijre, geboren te Leyden, wonend Verwerstraet.
  Leiden, Pieterskerk, trouwdatum 11 mei 1698, ondertrouw op 26 april 1698.
  Getuige bruidegom: Jacob Waterloo, broeder, Waertgraft.
  Getuige bruid: Mary Pieters, Verwerstraet.
  [bron: DTB Leiden, Ned. Herv. ondertrouw (1575-1712), folio BB-297v]
 5. Jacob Waterloo,
  Geboren te Leiden ca. 1670, woont aan de Waertgraft (1698), van beroep bierdrager.
  Gehuwd te Leiden in de Geref. kerk, ondertrouw aldaar op 28 juni 1698 met Cornelia van Leeuwen, eerder weduwe van Isack Bernaer.

  GETUIGE:
  Op 26 april 1698 in de Geref. Pieterskerk te Leiden bij de ondertrouw van zijn broer Pieter Waterloo met Catharijna Verschuijre.
  Op 11 september 1707 in de Geref. Hooglandsche kerk te Leiden bij de doop van Cornelia, dochter van Pieter van Leeuwen en Pleuntie Alfijn [mede getuige Cornelia van Leeuwen].
  Op 28 december 1719 in de Geref. Hooglandsche kerk te Leiden bij de doop van Jacobus, zoon van Jeremias van IJselmuiden en Catharina van Kassel (mede getuige Jannetje Waterloo).

  ONDERTROUWREGISTER, Leiden, Geref. kerk, 28 juni 1698:
  Jacob Waterloo, geboren te Leyden, wonend Waertgraft, bierdrager en Cornelia van Leeuwen, weduwe van Isack Bernaer, wonend Mandemaeckersteegh.
  Getuige bruidegom: Pieter Waterloo, vader, Waertgraft.
  Getuigen bruid: Marya Bernardt, zuster, Backersteegh en Lijsbeth van Hoffste, bekende, Mandemaeckersteegh.
  Kinderen weduwe: 3.
  [bron: DTB Leiden, Ned. Herv. ondertrouw (1575-1712), folio CC-004].
 6. Catharina (Kaatje) Waterloo,
  Geboren te Leiden ca. 1675, woont aan de Waertgraft, vermeld als doopgetuige in 1729-1745.
  Gehuwd te Leiden in de Geref. kerk, ondertrouw aldaar op 15 april 1695 met Cornelis Knuijt, geboren te Leiden, van beroep lakenwerker.

  ONDERTROUWREGISTER, Leiden, Geref. kerk, 15 april 1695:
  Cornelis Knuijt, geboren te Leyden, wonend Nieuwe Hogewoert, lakenwerker en Catarina Waterloo, geboren te Leyden, wonend Waertgraft.
  Getuige bruidegom: Frank Knuijt, broeder, Binnevestgraft.
  Getuige bruid: Maria van Tol, moeder, Waertgraft.
  [bron: DTB Leiden, Ned. Herv. ondertrouw (1575-1712), folio BB-065]

  GETUIGE:
  Op 11 januari 1729 in de Geref. Hooglandsche kerk van de doop van Pieter, zoon van Pieter Errewijn en Maria Knuijt.
  Op 20 maart 1732 in de Geref. Hooglandsche kerk van de doop van Catrina, dochter van Pieter Herwijn en Maria Knuijt.
  Op 9 juli 1733 in de Geref. Hooglandsche kerk van de doop van Catharina, dochter van Jacobus Herrewijn en Margareta Bruininkhuize.
  Op 18 juli 1734 in de Geref. Hooglandsche kerk van de doop van Pieter, zoon van Jan Harrewijn en Maria Wijntje.
  Op 2 mei 1745 in de Geref. Marekerk van de doop van Everardus, zoon van Jan van 't Woud en Johanna Maria Schoeman.
8128. Lambert Albertsz KIKKERT,
Zoon van Albert Heijndricxsz Kickert [nr. 16.256] en Anna Jans [nr. 16.257], geboren te Enkhuizen, gedoopt in de Gereformeerde kerk aldaar op 24 mei 1609, begraven te Enkhuizen in de Zuiderkerk op 1 september 1639, oud 30 jaar.
Gehuwd te Enkhuizen in de Geref. kerk op 8 februari 1632 met Geert JANS.

DOOPREGISTER, Enkhuizen, Geref. kerk, 24 Maius des Jaers 1609, blz. 11:
Kind Lambertgen.
Ouders Albert Hendrixz, Anna Jans.
Getuige Marij Jans.

TROUWREGISTER, Enkhuizen, Schout en schepenen, 23 Januaries 1632:
Getrout den 8 feberuaris 1632.
Lambaert Albaertsz Kickert woonende op de Briekerstraat ende Geert Jans op Robrants Dijck, het 3 gebot.

8129. Geert JANS,
Geboren te Enkhuizen ca. 1610, vermeld als doopgetuige in 1664, overleden te Enkhuizen 28 maart 1678, oud ca. 67 jaar.

DOOPGETUIGE:
Te Enkhuizen in de Geref. kerk op 4 januari 1664 van Lambert, zoon van Albert Lambertsz Kickert en Feerdoutje Freex.

KINDEREN VAN LAMBERT ALBERTSZ [KIKKERT] EN GEERT JANS:
 1. Trijn Lamberts [Kikkert],
  Gedoopt te Enkhuizen in de Geref. kerk op 21 november 1632, overleden aldaar op 5 september 1713, begraven in de Westerkerk, oud 80 jaar.
  Gehuwd te Enkhuizen op 23 mei 1655 met Harmen Timmerman, geboren ca. 1630, overleden te Enkhuizen op 10 februari 1693, begraven in de Westerkerk, oud ca. 62 jaar.

  DOOPREGISTER, Enkhuizen, Geref. kerk, 21 November des Jaers 1632, blz. 160:
  Kind Trijn.
  Ouders Lambert Albertsz, Geert Jansd.
  Getuige Pr.

  DOOPGETUIGE:
  Te Enkhuizen in de Geref. kerk op 1 augustus 1681 van Geertjen, dochter van Albert Kickert en Grietjen Jans.
 2. Albart Lambrechtsz [Kikkert],  zie nr. 4064.
  Gedoopt te Enkhuizen in de Geref. kerk op 28 januari 1635, van beroep meester-zeilmaker in Enkhuizen, voorts hopman en vanaf 1670 kapitein der burgerij te Enkhuizen, voorzitter van de Grote Krijgsraad, vestigde zich in 1682 op Texel, van beroep kastelein (bestuursambtenaar) en strandvonder van het Eijerlandt aldaar, overleden te Den Burg op Texel op 13 november 1697, begraven aldaar op 15 november 1697, oud 62 jaar.
  Gehuwd (1) te Enkhuizen op 7 mei 1654 met Feerdutjen Freerx, geboren ca. 1635, overleden voor 16 maart 1670.
  Gehuwd (2) te Grootebroek in de Geref. kerk op 16 maart 1670 met Meijnoutje Pouwels Semeijn, gedoopt te Enkhuizen in de Geref. kerk op 12 februari 1640, overleden te Grootebroek op 6 december 1679, begraven in de Westerkerk te Enkhuizen op 11 december 1679, oud 39 jaar.
  Gehuwd (3) te Hoorn op 24 augustus 1680 met Grietje Abrahams, geboren te Hoorn, overleden te Den Burg, Texel in 1709.
 3. Geert Lamberts Kikkert,
  Geboren te Enkhuizen op 1 april 1636, mogelijk gedoopt te Grootebroek.

  [Doopakte niet gevonden in Enkhuizen 1632 t/m september 1640, evenmin te Bovenkarspel 1635-1642]
 4. Jacob Lambertsz Kikkert,
  Geboren te Enkhuizen ca. 1638, mogelijk gedoopt te Grootebroek.

  [Doopakte niet gevonden in Enkhuizen 1632 t/m september 1640 en evenmin juni 1641 t/m maart 1642; ook niet te Bovenkarspel 1635-1642]
 5. Claasje Lamberts Kikkert,
  Geboren te Enkhuizen ca. 1640, mogelijk gedoopt te Grootebroek.

  [Doopakte niet gevonden in Enkhuizen 1632 t/m september 1640 en evenmin juni 1641 t/m maart 1642; ook niet te Bovenkarspel 1635-1642]]
8130. Pouwel Pietersz SEMEIJNS,
Zoon van Pieter Simonsz Semeijn [nr. 16.260] en N.N. Langius [nr. 16.261], geboren ca. 1610, mogelijk te Grootebroek, overleden ca. 1670, oud ca. 60 jaar.
Gehuwd met Hendrikje WAGENAAR.

8131. Hendrikje WAGENAAR,
Geboren ca. 1615, mogelijk te Grootebroek, overleden in 1643, oud ca. 28 jaar.

KIND:
 1. Meijnoutje Pouwels Semeijns,  zie nr. 4065.
  Gedoopt te Enkhuizen in de Geref. kerk op 12 februari 1640, overleden te Grootebroek op 6 december 1679, oud 39 jaar.
  Gehuwd (2) te Grootebroek in de Geref. kerk op 16 maart 1670 met Albart Lambrachtsz Kikkert, geboren te Enkhuizen, gedoopt in de Geref. kerk aldaar op 28 januari 1635, van beroep meester-zeilmaker, overleden te Den Burg op Texel op 13 november 1697, oud 62 jaar.
8144. Pieter Arentsz KLINKENBERG,
Zoon van Arent Dirksz Klinkenberg, schepen en ambachtsbewaarder te Sassenheim [nr. 16.288] en Neeltje Maartens [nr. 16.289], geboren ca. 1640.
Gehuwd te Sassenheim in de Geref. kerk op 31 januari 1666 met Maartje Cornelis [BACKER].
[bron: website van Rene Stembert, www.stembert.com/klinkenberg/]

8145. Maartje Cornelis [BACKER],
Dochter van Cornelis Backer [nr. 16.290] en Marijtie Jacobs [nr. 16.291], geboren ca. 1640, overleden na 7 april 1680.

REPERTORIUM OP DE LENEN VAN DE HOFSTAD (OUD-) ALKEMADE TE WARMOND (1307-1796), door C. Hoek en A.M. Verbeek:
Alkemade (Kaag):

Nr. 14A. [gedeeltelijk uittreksel]
De helft van zeven hond land in Cagerlant (1497).
23 juni 1631Cornelis Gerritsz Coen na overdracht door Teunis Jansz Roeper [rep. f 29].
14 juni 1635Jacob Cornelisz Coen na overdracht door Cornelis Gerritsz Coen [rep. f 29].
12 mei 1666Neeltie Cornelisdochter, haar aangekomen van haar grootvader Jacob Cornelisz Coen [rep. f 29].
6 april 1672Cornelis Cornelisz Backer, bij dode van Neeltie Cornelisdochter, zijn zuster [rep. f 29v].
7 april 1680Gerrit Crijne Buijtelaer na overdracht door Marijtie Cornelisdochter, haar aangekomen bij dode van haar broer Cornelis Cornelisz Backer [rep. f 29v].

Nr. 18E.
De helft van twee morgen land, genaamd de Broekjes, groot 1 morgen land, belend:
ten zuidoosten: als het gehele leen (1686: Teuwes Wellemsz., 1734: Marijtie van der Schilde).
ten zuidwesten: als het gehele leen (1734: Amerspoel en Claes van Emden).
ten noordwesten: (1686: de Sijdesloot).
ten westen: (1686: Jacob Jansz Coen).
12 mei 1666Cornelis Cornelisz Backer bij dode van zijn grootvader Jacob Cornelis Coen (rep. f 42).
27 juli 1671Cornelissije Pieterse van Bourgonje, na overdracht door Cornelis Backer (rep. f 42).

Nr. 18F.
De wederhelft van twee morgen land, genaamd de Broekjens, belend:
ten zuidoosten: als het gehele leen (1686: als 18E),
ten zuidoosten/zuidwesten: Amerspoel,
ten noordwesten: als 18E,
ten westen: (1686: Jacob Jansz Croon).
12 mei 1666Marijtie Cornelisdochter bij dode van haar grootvader Jacob Cornelisz Coen (rep. f 44).
27 mei 1671Cornelissije Pietersdochter van Bourgonje, na overdracht door Pieter Arentsz Klinkenberg nomine uxoris (rep. f 44).
[bron: O.V., 1977 blz. 237 e.v.]

KINDEREN:
 1. Maritje Pieters Klinckenbergh,
  Gedoopt te Sassenheim op 16 mei 1666.
  Gehuwd te Sassenheim op 1 mei 1689 met Cornelis Pietersz Guldemond.
 2. Neeltje Pieters Klinkenberg,
  Gedoopt te Sassenheim op 17 oktober 1668.
  Gehuwd te Sassenheim op 20 juni 1706 met Leendert Ariesz Klinkenberg, gedoopt te Sassenheim op 5 maart 1679, van beroep meesterbakker, zoon van Arie Evertsz Klinkenberg en Maritje Tadiks van der Jagt.
  Leendert was eerder gehuwd te Sassenheim op 30 november 1704 met Lijsbet Michiels van Broekhuijzen.
 3. Cornelis Pietersz Klinckenbergh,  zie nr. 4072.
  Gedoopt te Sassenheim op 15 mei 1670.
  Gehuwd te Sassenheim in de Geref. kerk op 2 augustus 1693 met Jannetje Cornelis van Pelt.
 4. Weijntje Pieters Klinkenberg,
  Gedoopt te Sassenheim op 22 november 1671.
  Gehuwd te Sassenheim op 11 november 1703 met Pieter Jacobsz Kock.
 5. Daniel Pietersz Klinkenberg,
  Gedoopt te Sassenheim op 22 november 1673.
 6. Grietje Pieters Klinkenberg,
  Gedoopt te Sassenheim op 25 april 1677.
 7. Dirk Pietersz Klinkenberg,
  Gedoopt te Sassenheim op 18 juli 1683.
  Gehuwd te Sassenheim op 22 oktober 1713 met Jacomijntje Buijs.
8154. Jan Jacobsz VAN STIENEVELT,
Zoon van Jacob Cornelisz van Stienevelt [nr. 16.308] en N.N., geboren te Leiden ca. 1630, overleden voor 18 juni 1670.
Gehuwd te Leiden, ondertrouw in de Geref. kerk aldaar op 27 januari 1655 met Sara FERRÉ.

TROUWREGISTER, Leiden, Geref. kerk, 27 januari 1655:
Jan Jacobsz Stienevelt, geboren te Leyden, wonende Cellebroedersgraft en Sara Forre, geboren te Leyden, wonende Paterstraet.
Getuige bruidegom: Jacob Cornelisz van Stienevelt, vader, Cellebroedersgraft.
Getuige bruid: Jannetgen le Jagere, moei, Paterstraet.
[bron: DTB Leiden, Ned. Herv. ondertrouw, (1575-1712), folio P - 121v]

8155. Sara FERRÉ,
Dochter van Olivier Ferret [nr. 16.310] en Tannetge Liagre [nr. 16.311], geboren te Leiden, gedoopt aldaar op 1 januari 1637, vermeld als trouwgetuige in 1687 en 1696.
Sara FERRÉ huwt (2) te Alphen aan de Rijn, ondertrouw te Leiden in de Waalse kerk op 18 juni 1670 met Passchier CRISPIJN, geboren te Leiden, gedoopt aldaar op 28 augustus 1639, van beroep greinwerker, zoon van Aernout Crespin uit Luik en Anna Thomasdr.

TROUWREGISTER, Leiden, Waalse kerk, 18 juni 1670:
Passchier Crispijn, geboren te Leyden, wonend Sint Aechtenstraet, greinwerker en Sara Ferré, weduwe van Jan Jacobsz van Stienevelt, wonend Doelgraft.
Getuige bruidegom: Aernout Crispijn, broeder, aan de Doelen.
Getuige bruid: Mary le Kou, moei, Doelgraft.
Waalse kerk.
Consent verleend om tot Alphen te mogen trouwen.
[bron: DTB Leiden, Ned. Herv. ondertrouw, (1575-1712), folio T - 274]

KIND UIT HET EERSTE HUWELIJK:
 1. Maria Jansdr van Stienevelt, ook genaamd Steenevelt,  zie nr. 4077.
  Geboren te Leiden ca. 1665.
  Gehuwd (1) te Leiden, ondertrouw in de Waalse kerk op 27 april 1687 met Pieter de Clercq, ook genaamd Leclair, geboren te Sedan, Frankrijk ca. 1665, van beroep lakenwever, overleden voor 1696.
  Gehuwd (2) te Leiden, ondertrouw in de Waalse kerk op 2 november 1696 met Christoffel Bertran, geboren te Sedan, Frankrijk, ca. 1670, van beroep lakenwerker.
KINDEREN UIT HET TWEEDE HUWELIJK:
 1. Elias Passchiers Crispijn,
  Gedoopt te Leiden op 23 juli 1671, van beroep greinwerker, overleden te Leiden in 1742, oud 70 jaar.
  Ondertrouw (1) te Leiden op 7 augustus 1693 met Christina Wintheuvel, geboren te Duisburg ca, 1675, overleden te Leiden in 1726, oud ca. 50 jaar.
  Ondertrouw (2) te Leiden op 7 juli 1730 met Rachel Simon, geboren te Leiden.
  Uit het eeste huwelijk 7 kinderen.
 2. Sara Crespin,
  Gedoopt te Leiden op 29 december 1672.
 3. Passchier Crespin,
  Gedoopt te Leiden op 2 september 1674.
 4. Aernout Crespin,
  Gedoopt te Leiden op 25 februari 1677.
  Ondertrouw (1) te Leiden op 25 maart 1702 met Barber Caspers, overleden te Leiden voor 1708.
  Ondertrouw (2) te Leiden op 1 juni 1708 met Cornelia Korse van Houtte, gedoopt te Delft op 22 oktober 1690, dochter van Korstijaan Cornelisz van Houten en Stijntie Teunis de Beer.
 5. Abraham Crespin,
  Gedoopt te Leiden op 9 juni 1680.

8156. Hendrik Claesz WASSENBURG, ook VAN WASSENBURG,
Zoon van Claes van Wassenberg [nr. 16.312] en N.N., geboren ca. 1650, vermeld als doopgetuige in 1701.
Gehuwd ca. 1678 met Eva Claesdr VAN GIELS.

DOOPGETUIGE:
Op 23 januari 1701 in de Geref. Hooglandsche kerk te Leiden van zijn kleindochter Eva, dochter van Claas Wassenbergh en Marijtie Claesse (mede getuigen Eva Claesse en Cornelia Gerrarths).

[bron: www.mijnstambomen.nl/leiden.htm.]

8157. Eva Claesdr VAN GIELS,
Dochter van Claes van Giels en N.N., geboren ca. 1655, vermeld als doogetuige in 1701.

DOOPGETUIGE:
Op 23 januari 1701 in de Geref. Hooglandsche kerk te Leiden van haar kleindochter Eva, dochter van Claas Wassenbergh en Marijtie Claesse (mede getuigen Henrick Claesz Wassenberg en Cornelia Gerrarths).

KINDEREN:
 1. Claas Wassenburg, ook Wassenburgh,  zie nr. 4078.
  Gedoopt te Leiden op 17 augustus 1679, van beroep baggerman.
  Gehuwd (1) te Leiden, ondertrouw in de Geref. kerk aldaar op 8 mei 1700 met Maria Claesse Hardie, overleden voor 8 mei 1722.
  Gehuwd (2) te Leiden, ondertrouw aldaar op 8 mei 1722 met Maria Keurlam, ook genaamd Marijtje Kuurlant, gedoopt te Leiden in de Rooms-Kath. kerk op 23 juni 1698, dochter van Abraham Keurlam en Margarita Bloem.
 2. Johannes Hendrixe Wassenberg,
  Geboren ca. 1681.
  Gehuwd te Leiden in de R.K. Jesuietenkerk op 19 februari 1701, ondertrouw op 3 februari 1701 met Petronilla Banckeman, dochter van N.N. Banckeman en Ariaantje Willems.

  ONDERTROUWREGISTER, Leiden, 3 februari 1702:
  Getuige bruidegom: Hendrik Wassenaar, vader van de bruidegom.
  Getuige bruid: Ariaantje Willems, moeder van de bruid.

  TROUWREGISTER, Leiden, Statie Jesuietenkerk, 19 februari 1701:
  Johannes Hendrixe Wassenberg met Petronilla Banckeman.
  Getuigen bruidegom: Pastoorsmeiden.
  [bron: website Regionaal Archief Leiden]
 3. Hendrick Wassenburg,
  Gedoopt te Leiden op 8 september 1683.

  DOOPREGISTER, Leiden, 8 september 1683:
  Getuige Magdalena Melkstop.
 4. Willem Wassenburg,
  Gedoopt te Leiden op 8 mei 1686.
 5. Alexander Wassenburg,
  Gedoopt te Leiden op 19 april 1688, van beroep schipper.
  Gehuwd te Leiden, ondertrouw aldaar op 11 januari 1710 met Susanna Blouck, overleden te Leiden.
 6. Kors Wassenburg,
  Gedoopt te Leiden op 5 november 1690, overleden voor 10 maart 1693.
 7. Kors Wassenburg,
  Gedoopt te Leiden op 10 maart 1693, overleden voor 25 augustus 1695.
 8. Kors Wassenburg,
  Gedoopt te Leiden op 25 augustus 1695.

8158. Nicolaas HARDIE,
Geboren ca. 1645, mogelijk te Guines (N-Frankrijk), van beroep greinreder.
Gehuwd voor 1677 met Marij ARBOUW.

8159. Marij ARBOUW,
Geboren ca. 1645, op 8 mei 1700 vermeld als trouwgetuige van haar dochter Maria.

KIND:
 1. Maria Hardie,  zie nr. 4079.
  Geboren te Leiden op 3 november 1676, gedoopt aldaar in de Waalse kerk op 4 november 1676, overleden voor 8 mei 1722.
  Gehuwd te Leiden, ondertrouw aldaar op 8 mei 1700 met Claas Wassenburg.
8160. Anthonis BEMME,
Zoon van Adriaen Bemme [nr. 16.320] en van Aleijda van Drielenburg [nr. 16.321], gedoopt te Goes in de Geref. kerk op 1 april 1654, pander bij het Hof van Utrecht, leenman van Tull en 't Waal (1719).
Gehuwd te Utrecht in de Geref. Catharijnekerk op 7 augustus 1677, ondertrouw aldaar op 22 juli 1677 met Johanna VAN DEN BOSCH, geboren 1649/50, waarschijnlijk te Utrecht, overleden aldaar op 13 januari 1716, oud 66 jaar.

TROUWREGISTER, Utrecht, Geref. Catharijnekerk, 7 augustus 1677:
Getuigen: Vincent Bemme, broer van de bruidegom, en Engeltje van Vianen, moeder van de bruid.

NOTARISAKTE (N. van Vechten), Utrecht, 26 augustus 1678:
Testament van Anthonis Bemme en Johanna van den Bosch.

VOLMACHTEN VAN DE GELDERSE LEENKAMER, 9 mei 1719:
Compareerde voor ons ondergz: Willem de With, Procureur voor den Ed Hove van Utrecht ende Antonij Bemme, Leenmannen van den Huijse van Tull en T"Wael, bij gebrek van Gelderse (leenmannen) Jan Schutter noe uxoris Anna van Wijck.

DATA:
[bron: Bijdrage tot de genealogie Bemme (prot) van de hand van L.J. Malherbe in Gens Nostra, 1955, blz. 157-160 en 173-177]

8161. Johanna VAN DEN BOSCH,
Dochter van Melchior Janssen van den Bosch [nr. 16.322] en van Engeltje Thonis van Vianen [nr. 16.323], geboren 1649/50, waarschijnlijk te Utrecht, overleden aldaar op 13 januari 1716, oud 66 jaar.

DATA:
[bron: Bijdrage tot de genealogie Bemme (prot) van de hand van L.J. Malherbe in Gens Nostra, 1955, blz. 157-160 en 173-177]

KINDEREN:
 1. Adrianus Bemme den ouden,  zie nr. 4080.
  Gedoopt te Utrecht in de Geref. Catharijnekerk op 6 september 1678, overleden te Utrecht op 2 juni 1732, oud 53 jaar.
  Gehuwd te Utrecht in de Geref. Catharijnekerk op 20 maart 1714 met Christina Egeling.
 2. Melchior Bemme,
  Gedoopt te Utrecht in de Geref. Buurkerk op 12 september 1679, boedelscheiding van zijn nalatenschap op 11 november 1760.

  NOTARISAKTE (D.W. van Vloten), Utrecht, 11 november 1760, akte nr. 84:
  Boedelscheiding nalatenschap Melchior Bemme mer verwijzing naar testamenten dd 1 juli 1760 en 20 augustus 1760 voor notaris Wernard van Vloten.
  Erfgenamen van de boedel van respectievelijk hun broer, oom en oudoom:
  Anthonij Bemme, Engeltje Bemme en Hendrina Bemme, weduwe Jacobus van Swinderen, voorts de kinderen van Adrianus Bemme den ouden (Wijnand, Deliana, Johannes en Christina), als ook de onmondige kinderen van Adrianus Bemme de jonge (Christina, Adrianus en Nicolaas Bemme).
  [bron: website Utrechts Archief]
 3. Alijda Bemme,
  Gedoopt te Utrecht in de Geref. Catharijnekerk op 7 december 1680.
 4. Engeltje Bemme,
  Gedoopt te Utrecht in de Geref. Domkerk op 7 juni 1682, overleden voor 3 februari 1684.
 5. Engeltje Bemme,
  Gedoopt te Utrecht in de Geref. Catharijnekerk op 3 februari 1684, erft van haar broer Melchior op 11 november 1760.
 6. Anthonis Bemme,
  Gedoopt te Utrecht in de Geref. Catharijnekerk op 13 juli 1686, van beroep meester kleermaker, erft van zijn broer Melchior op 11 november 1760, begraven te Utrecht in de Geref. Nicolaaskerk op 2 juni 1732.
  Gehuwd te Utrecht in de Geref. Domkerk op 16 mei 1712 met Magdalena Cramer.

  TROUWREGISTER, Utrecht, Geref. Domkerk, 16 mei 1712:
  Getuigen zijn vader en haar moeder.

  BEGRAAFREGISTER, Utrecht, Geref. Nicolaaskerk, 2 juni 1732:
  Anthonis Bemme, begraven op 2 juni 1732, 8 dragers, groefbidder Terveen, laat na zijn vrouw en onmondige kinderen.

  OPMERKING:
  Niet zeker dat dit deze Anthonis Bemme betreft; immers in 1760 erft hij van zijn broer Melchior.
  Mogelijk betreft het hier een zoon van Vincent Bemme.
 7. Johanna Bemme,
  Gedoopt te Utrecht in de Geref. Domkerk op 14 december 1688.

  DOOPREGISTER, Utrecht, Geref. Domkerk, 14 december 1688:
  Getuigen Henric van den Bosch (fabrijck) en Henderina van Lochorst, weduwe van Joh. van den Bosch.
 8. Henderina Bemme,
  Gedoopt te Utrecht in de Geref. Catharijnekerk op 15 juni 1690, erft van haar broer Melchior op 11 november 1760.
  Gehuwd te Utrecht in de Geref. Janskerk op 2 maart 1721 met Jacob van Swindren, geboren ca. 1690, mogelijk te Nijmegen, van beroep advocaat, overleden te Utrecht voor 1723.

  TROUWREGISTER, Utrecht, Geref. Janskerk, 2 maart 1721:
  Bruidegom meerderjarig en ouderloos blijkens akte te "Nimmegen" dd 16 september 1717.

  AKTE VAN HUWELIJKSVOORWAARDEN, Utrecht, 12 februari 1721:
  Erkenning dochter, Huberta Johanna, geboren in 1719]
 9. Catharina Bemme,
  Gedoopt te Utrecht in de Geref. Domkerk op 13 januari 1692, overleden voor 9 juni 1695.
 10. Abraham Bemme,
  Gedoopt te Utrecht in de Geref. Catharijnekerk op 19 februari 1693.
 11. Catharina Bemme,
  Gedoopt te Utrecht in de Geref. kerk op 9 juni 1695.
  Gehuwd te Utrecht op 27 oktober 1734 met Berend Steenhof.
[bron: Bijdrage tot de genealogie Bemme (prot) van de hand van L.J. Malherbe in Gens Nostra, 1955, blz. 157-160 en 173-177 en website www.wagenbuur.nl.]

8162. Wijnand EGELING,
Geboren ca. 1665, mogelijk te Amsterdam, koopman, burger van Utrecht (1691), overleden aldaar op 13 maart 1742, oud ca. 77 jaar.
Gehuwd te Utrecht in de Geref. Domkerk op 18 december 1691, ondertrouw aldaar op 29 november 1691 met Deliana VAN DEN BURGH.

TROUWREGISTER, Utrecht, Geref. Domkerk, 18 december 1691:
Getuigen: Vader's consent en Margriete Dame.

8163. Deliana VAN DEN BURGH,
Dochter van Jan van den Burgh [nr. 16.326] en van Grietje Bruijnen [nr. 16.323], gedoopt te Utrecht op 16 februari 1673, overleden te Utrecht op 25 maart 1746, oud 73 jaar.

KINDEREN:
 1. Christina Egeling,  zie nr. 4081.
  Gedoopt te Utrecht in de Geref. Domkerk op 7 mei 1692, overleden te Utrecht op 26 april 1776, oud 83 jaar.
  Gehuwd te Utrecht in de Geref. Catharijnekerk op 20 maart 1714 met Adrianus Bemme.
 2. Lukas Egeling,
  Gedoopt te Utrecht in de Geref. Domkerk op 29 mei 1695, van beroep wijnkoper, begraven te Utrecht op 13 mei 1767, oud 71 jaar.
  Gehuwd te Utrecht op 18 maart 1722 met Sophia de Bie, gedoopt te Utrecht op 25 december 1698, begraven aldaar op 7 juli 1766, oud 67 jaar, dochter van Jacobus de Bie en Jacomina van Marienhoff.
 3. Fredericus Egeling,
  Gedoopt te Utrecht in de Geref. Catharijnekerk op 11 september 1698, overleden na 1746.
  Gehuwd te Wezel in juli 1737, ondertrouw te Utrecht op 23 juni 1737 met Cornelia Theijse Vogel.
 4. Gijsbert Egeling,
  Gedoopt te Utrecht in de Geref. Catharijnekerk op 11 september 1701, van beroep wijnkoper, overleden na 1770, waarschijnlijk te Amsterdam.
  Gehuwd te Utrecht op 9 augustus 1729 met Cornelia van Weede, gedoopt te Utrecht op 16 mei 1706, overleden aldaar op 12 september 1760, oud 54 jaar, dochter van Jacob Everhard van Weede en van Deliana van Beest.
  Uit dit huwelijk werden 11 kinderen te Utrecht gedoopt; de drie zoons, welke meerderjarig werden, Gijsbert Cornelis, Dr. Jan en Gerrit Lucas, bleven ongehuwd.
[bron: Nederland's Patriciaat, 1941, blz. e.v.]

8168. Jan Jansz BREVEE, ook VAN HET VEER, en BREVEER,
Zoon van Jan van der Breveer [nr. 16.336], geboren te Leiden ca. 1660.
Gehuwd (1) te Leiden op 15 september 1680, ondertrouw aldaar op 31 augustus 1680 met Angenis (Angeniet) LISMAN, geboren te Wijk bij Duurstede ca. 1660, overleden voor 8 september 1685.
Gehuwd (2) te Leiden op 23 september 1685, ondertrouw aldaar op 8 september 1685 met Maria BOUDEWIJNS, overleden voor 13 juni 1693.
Gehuwd (3) te Leiden op 28 juni 1693, ondertrouw aldaar op 13 juni 1693 met Catharina LEENDERTS.

TROUWREGISTER, Leiden, 15 september 1680:
Getuigen: zijn broer Isaak Jans Breder en haar moeder Anglis Jans.

TROUWREGISTER, Leiden, 23 september 1685:
Getuigen: zijn zwager Lodewijk Jans en haar schoonzuster Jannetje Passchiers.

TROUWREGISTER, Leiden, 28 juni 1693:
Getuigen: zijn schoonvader Jan Ligtvoet en haar zuster Baartje Leenderts.


8169. Angenis (Angeniet) LISMAN, ook genaamd LEENMAN,
Dochter van Harman Lisman [nr. 16.338] en Agnietje Jans [nr. 16.339], geboren te Wijk bij Duurstede ca. 1660, overleden voor 8 september 1685.

KINDEREN UIT HET EERSTE HUWELIJK:
 1. Johannes Brevee,
  Gedoopt te Leiden op 24 oktober 1681.

  DOOPREGISTER, Leiden, 24 oktober 1681:
  Getuigen: Jan Ligtvoet en Angenis Kriek.
 2. Isaak Brevee,  zie nr. 4084.
  Gedoopt te Leiden op 12 oktober 1683, van beroep kaardemakersknecht, overleden na 1743.
  Gehuwd (1) te Leiden op 4 maart 1703, ondertrouw aldaar op 17 februari 1703 met Pieternelletje de Rijs.
  Gehuwd (2) te Leiden op 4 november 1731, ondertrouw aldaar op 19 oktober 1731 met Pieternella van Drizeke, overleden voor 28 september 1736, dochter van Pieter Jansz van Briseke en Catharina van Tilburg.
  Gehuwd (3) te Leiden op 14 oktober 1736, ondertrouw aldaar op 28 september 1736 met Josijntje Moncourt, gedoopt te Leiden op 15 februari 1696, dochter van Gijsbert Jacobsz Moncourt en Marta Pieters.
KINDEREN UIT HET TWEEDE HUWELIJK:
 1. Lodewijk Brevee,
  Gedoopt te Leiden op 15 oktober 1686.

  DOOPREGISTER, Leiden, 15 oktober 1686:
  Getuigen: Lodewijk Jans en Sara Breveer.
 2. Laurentius Brevee,
  Gedoopt te Leiden op 3 juli 1689.

  DOOPREGISTER, Leiden, 3 juli 1689:
  Getuigen: Laurentius Loijert en Duifje Paulus.

8170. Jacobus DE RIJS,
Geboren ca. 1655.
Gehuwd voor 1682 met Maria Robberts VAN DEN BOS.


8171. Maria Robberts VAN DEN BOS,
Geboren ca. 1655.

KIND:
 1. Pieternelletje (Nelletje) de Rijs,  zie nr. 4085.
  Geboren te Leiden ca. 1682, overleden voor 4 november 1731.
  Gehuwd te Leiden op 4 maart 1703, ondertrouw aldaar op 17 februari 1703 met Isaak Brevee, gedoopt te Leiden op 12 oktober 1683, van beroep kaardemakersknecht, overleden na 1743.

8174. Hendrik Gerritsz VAN DER POST,
Zoon van Gerrit Hendriksz van der Post [nr. 16.348] en Jacomijntje Tijssen Roeveroij [nr. 16.349], gedoopt te Leiden op 14 oktober 1646, van beroep warmoezier.
Gehuwd (1) te Leiden op 24 juli 1667, ondertrouw aldaar op 5 juli 1667 met Abigail Cornelis VAN SCHAGEN.
Gehuwd (2) te Leiden, ondertrouw aldaar op 29 maart 1697 met Sara BEVEL.

DOOPREGISTER, Leiden, 14 oktober 1646:
Getuige Pieter Lantscheere.

ONDERTROUWREGISTER, Leiden, Geref. kerk, 5 juli 1667:
Heyndrick Gerritsz van Post, geboren te Leyden, van beroep warmoezier, wonende aan de Oude Chingel en Abygael Cornelis van Schagen, wonende te Levendeel..
Getuigen:
Voor de bruidegom zijn zwager Cornelis Houweij, wonende aan de Oude Chingel.
Voor de bruid haar moeder Jannetge Pieters, wonende aan de Langestraet.

DOOPGETUIGE (Hendrik):
Te Leiden in de Geref. Hooglandsche kerk op 18 oktober 1674 van Jacobus, zoon van Cornelis Houle en Annetgen Claes (mede getuigen: Dorothea van Sanen en Abigail van Schagen).
Te Leiden in de Geref. Marekerk op 19 april 1677 van Cornelis, zoon van Cornelis Dirksz en Maria Cornelis (mede getuigen Grietie van Schagen en Lijsbet Dirks).
Te Leiden in de Geref. Loodskerk op 11 april 1677 van Maria, dochter van Mattijs van der Pos en Aaltje Reiniers (mede getuigen: Jacomijntie Tijsz en Abigail van Schagen).
Te Leiden in de Geref. Loodskerk op 7 juni 1682 van Gerrit, zoon van Isaac van der Pos en Lijsbet Laurensz (mede getuigen: Jacob de Soete en Trijntjen van der Pos).
Te Leiden in de Geref. Loodskerk op 20 augustus 1690 van Hendrik, zoon van Isaac van der Pos en Lijsbeth Louris (mede getuigen: Johannes Bruneel en Abigael van Schaagen).
Te Leiden in de Geref. Hooglandsche kerk op 3 oktober 1694 van Heijndrik, zoon van Isaac van der Pos en Elisabeth Louris (mede getuigen: Abigila van Schagen en Pietertgen Bosschaert).
Te Leiden in de Geref. Pieterskerk op 20 januari 1700 van Hendrik, zoon van Gerrit van der Pos en Sarah van Sikkenburg (mede getuigen: Sarah Bevel en Marijtje van Diest).
Te Leiden in de Geref. Hooglandsche kerk op 5 december 1717 van Ida, dochter van Pieter van Egmond en Jacomijntie van der Pos (mede getuige Ida de Hart).

DOOPGETUIGE (Sarah):
Te Leiden in de Geref. Pieterskerk op 20 januari 1700 van Hendrik, zoon van Gerrit van der Pos en Sarah van Sikkenburg (mede getuigen: Hendrik van der Pos en Marijtje van Diest).

ONDERTROUWREGISTER, Leiden, Geref. kerk, 29 maart 1697, BB-222v:
Hendrick van der Post, weduwnaar van Abigael van Schagen en Sara Bevel, weduwe van Gerrit Hobby.
Getuigen:
Voor de bruidegom zijn broer Isaack van der Post, wonende aan de Groenesteegh.
Voor de bruid Annetge Claes, bekende, wonende aan de Oude Cingel en Lijsbeth Louris, bekende, wonende aan de Groenesteegh.
Kinderen weduwnaar 1, kinderen weduwe 1.

BONBOEK, Leiden, 1716:
Hendrick van der Post,
Abigael van Schagen.
Langestraat.
Bon: Noord-Rijnevest.

[bron: Regionaal Achief Leiden]

8175. Abigail Cornelis VAN SCHAGEN,
Dochter van Cornelis Dirks van Schagen [nr. 16.350] en Jannetje Pieters de Sticker [nr. 16.351], gedoopt te Leiden op 21 februari 1644, vermeld als doopgetuige in 1694, overleden voor 29 maart 1697.

DOOPREGISTER, Leiden, Geref. Hooglandsche kerk, 21 februari 1644:
Abigail.
Cornelis Dircksz.
Abraham van Mi......, Ma.... Plat...aet, Abigail de ....rken.

DOOPGETUIGE:
Te Leiden in de Geref. Hooglandsche kerk op 18 oktober 1674 van Jacobus, zoon van Cornelis Houle en Annetgen Claes (mede getuigen: Hendrick Gerritsen van der Post en Dorothea van Sanen).
Te Leiden in de Geref. Loodskerk op 11 april 1677 van Maria, dochter van Mattijs van der Pos en Aaltje Reiniers (mede getuigen: Jacomijntie Tijsz en Hendrik van der Pos).
Te Leiden in de Geref. Loodskerk op 7 juni 1682 van Jacobus, zoon van Carel de Poorter en Anna van Akker (mede getuigen: Jacob de Poorter, Maria van Akker en Cijtjen Dirksdr Klok).
Te Leiden in de Geref. Loodskerk op 20 augustus 1690 van Hendrik, zoon van Isaac van der Pos en Lijsbeth Louris (mede getuigen: Hendrik van der Pos en Johannes Bruneel).
Te Leiden in de Geref. Hooglandsche kerk op 3 oktober 1694 van Heijndrik, zoon van Isaac van der Pos en Elisabeth Louris (mede getuigen: Heijndrik van der Pos en Pietertgen Bosschaert).

KINDEREN UIT HET EERSTE HUWELIJK:
 1. Jannetje van der Post,
  Gedoopt te Leiden op 14 juni 1668, overleden voor 1687.
 2. Gerridje Hendriks van der Post,  zie nr. 4087.
  Gedoopt te Leiden in de Geref. Hooglandsche kerk op 24 september 1669.
  Ondertrouw te Leiden in de Geref. kerk op 6 oktober 1691 met Johannes van Diendering, geboren te Leiden ca. 1670, van beroep wolwasser.
 3. Cornelis van der Post,
  Gedoopt te Leiden op 21 april 1671.

  DOOPREGISTER, Leiden, 21 april 1671:
  Getuige Matthijs Gerrits.
 4. Catarina van der Pos,
  Gedoopt te Leiden in de Geref. Loodskerk op 16 juli 1673.

  DOOPREGISTER, Leiden, Geref. Loodskerk, 16 juli 1673:
  Kind: Catarina.
  Ouders: Hendrik van der Pos en Abigail Cornelis.
  Getuigen: Matthijs van der Pos, Jacob Soete en Maria Soete.
 5. Gerrit van der Post,
  Gedoopt te Leiden op 1 augustus 1675.
  Gehuwd te Leiden op 5 april 1699, ondertrouw aldaar op 20 maart 1699 met Sara Sickenburg, geboren te leiden ca. 1677, dochter van Floris van Sickenburg en Maria van Diest.

  TROUWREGISTER, Leiden, 5 april 1699:
  Getuigen: zijn vader Hendrik van der Post en haar moeder Marijtje van Diest.
 6. Mattijs Pos,
  Gedoopt te Leiden in de Geref. Hooglandsche kerk op 10 februari 1678.

  DOOPREGISTER, Leiden, Geref. Hooglandsche kerk, 10 februari 1678:
  Kind: Mattijs.
  Ouders: Hendrik Pos en Abigail van Schagen.
  Getuigen: Isaac Pos, Rijkje van Woesthoven, Annetje Claes en Engelbrecht ter Steeg.
 7. Hermanus van der Post,
  Gedoopt te Leiden in de Geref. Hooglandsche kerk op 18 juli 1680.

  DOOPREGISTER, Leiden, Geref. Hooglandsche kerk, 18 juli 1680:
  Kind: Hermanus.
  Ouders: Hendrick van der Porst en Abigael van Schagen.
  Getuigen: Engelbert ter Steegh, Swaentje ter Steegh, Jannetje Fontein en Lijsbeth Lourensdr.
 8. Jacomijntje van der Pos,
  Gedoopt te Leiden in de Geref. Marekerk op 20 januari 1683.
  Ondertrouw (1) te Leiden op 29 maart 1705 met Cornelis van Leeuwen, gedoopt te Leiden op 16 januari 1676, overleden aldaar in 1720, zoon van Jeremias Mourings van Leeuwen en Pietertje Cornelis Starreveld.
  Gehuwd (2) te Leiden op 1 december 1720, ondertrouw aldaar op 9 november 1720 met Isaac Keijser, geboren te Rijnsburg in 1697, van beroep warmoezier, overleden te leiden in 1755, zoon van Cornelis Keijser, figuurwever en van Barendje Caspers Volten.

  DOOPREGISTER, Leiden, Geref. Marekerk, 20 januari 1683:
  Kind: Jacomijntje.
  Ouders: Hendrick van der Pos en Abigael van Schagen.
  Getuigen: Jacob de Soete, Annetje Klaasdr, Isaack van der Pos en Trijntje van der Pos.

  ONDERTROUWREGISTER, Leiden, 29 maart 1705:
  Getuigen: zijn vader Jacob Schomberg en haar moeder Sara Bevel.

  TROUWREGISTER, Leiden, 1 december 1720:
  Getuigen: zijn vader Cornelis Keijser in Rijnsburg en haar zuster Gerritje van der Post en haar snaar Anna van der Zeeuw.
 9. Isaak van der Post,
  Gedoopt te Leiden op 21 januari 1685.
 10. Jannetje van der Pos,
  Gedoopt te Leiden in de Geref. Hooglandsche kerk op 23 oktober 1687.
  Ondertrouw te Leiden op 31 maart 1714 met Abraham van der Walle, gedoopt te Leiden op 20 juli 1687, zoon van Abraham van der Walle en Geertruij Arents van der Werp.

  DOOPREGISTER, Leiden, Geref. Hooglandsche kerk, 23 oktober 1687:
  Kind: Jannetje.
  Ouders: Hendrik van der Pos en Abigael van Schagen.
  Getuigen: Hendrik Houvlie, Gerritje van der Pos en Maria van der Hidden.

  ONDERTROUWREGISTER, Leiden, 31 maart 1714:
  Getuigen: zijn vader Abraham van der Walle en haar zuster Gerritje Handriks.
[bron: www.mijnstambomen.nl/leiden.htm en Regionaal Achief Leiden.]

8184. Lambert MIJLICK,
Geboren ca. 1640, woont te Dort onder Bathmen (1696).
Gehuwd met N.N.

KIND:
 1. Jan Lambertsz Meilink,  zie nr. 4092.
  Mogelijk geboren in Dort onder Bathmen, ca. 1670.
  Gehuwd te Almen in de Geref. kerk op 25 oktober 1696 met Essele Dercks Meislandt, geboren te Laren, gedoopt te Lochem in de Geref. kerk op 3 december 1671.
8186. Derck MEISLANDT,
Geboren ca. 1640, overleden voor 25 oktober 1696.
Gehuwd met N.N.

KINDEREN:
 1. Essele Dercks Meislandt,  zie nr. 4093.
  Geboren te Laren, gedoopt te Lochem in de Geref. kerk op 3 december 1671.
  Gehuwd te Almen in de Geref. kerk op 25 oktober 1696 met Jan Lambertsz Meilink, geboren ca. 1670.

[bron: website www.esveld.net.]

8188. Derck OP DE RIJT,
Geboren ca. 1640, mogelijk te Bathmen.
Gehuwd voor 1670 met Maria N.N.

8189. Marie N.N.,
Geboren ca. 1640, mogelijk te Bathmen.

KIND:
 1. Hendrick Dercksz Meijslandt, ook Hendrik Baltink,  zie nr. 4094.
  Gedoopt te Bathmen in de Geref. kerk op 21 augustus 1670.
  Gehuwd te Bathmen op 6 maart 1697 met Hendrina Jansen Baltink.



[Laatst gewijzigd op 28 maart 2019

HOME GENERATIE  14 GENERATIE  12 KWARTIERSTAAT  BROUWER