KWARTIERSTAAT  VAN  SONJA  EN  JOHN  BROUWER
GENERATIE  16

32.960. Cornelis N.N.
Geboren ca. 1520.
Gehuwd met N.N.

PROTOCOLLEN, Nieuwkoop en Noorden, 1603-1608, inv. 54b, blz. 42v, 6 maart 1604:
Gerrit Cornelisz Goetknecht, broer en voogd van Heijltgen Cornelisdr, weduwe van Jacob Cornelisz Louwen, Lenart Lenartsz en Jan Jansz, schout van de Achttienhoven, als voogden van de kinderen van Ghijsbert Cornelisz en Neeltgen Cornelisdr, allen als erfgenamen van Jacob Cornelisz, dragen over op Pieter Gerrit Floren een eigenbrief van de koop van een perceel veenland in het Noordeinde van Nieuwkoop, buitenweg, strekkend van het land van Jacob Pietersz Cleijn Vroom tot dat van Jan Arisz, belend ten oosten Jan Philipsz Jansz en ten westen Jacob Cornelisz.
Koopsom 59 gulden 7 stuivers 8 penningen.
[bron: Groene Hart Archieven]

KINDEREN:
 1. Gerrit Cornelisz Goetknecht,  zie nr. 16.480.
  Geboren ca. 1545, treedt op als voogd in Nieuwkoop voor zijn zuster Heijltgen Cornelisdr (1605).
  Gehuwd met Duijffgen Michielsdr, geboren ca. 1550, overleden ca. 1627, oud ca. 77 jaar.
 2. Heijltgen Cornelisdr.
  Overleden tussen 6 maart 1604 en 3 april 1612.
  Gehuwd met Jacob Cornelisz (Neel) Louwen, overleden voor 6 maart 1604.

  PROTOCOLLEN, Nieuwkoop en Noorden, 1603-1608, inv. 54b, blz. 42v, 6 maart 1604:
  Gerrit Cornelisz Goetknecht, broer en voogd van Heijltgen Cornelisdr, weduwe van Jacob Cornelisz Louwen, Lenart Lenartsz en Jan Jansz, schout van de Achttienhoven, als voogden van de kinderen van Ghijsbert Cornelisz en Neeltgen Cornelisdr, allen als erfgenamen van Jacob Cornelisz, dragen over op Pieter Gerrit Floren een eigenbrief van de koop van een perceel veenland in het Noordeinde van Nieuwkoop, buitenweg, strekkend van het land van Jacob Pietersz Cleijn Vroom tot dat van Jan Arisz, belend ten oosten Jan Philipsz Jansz en ten westen Jacob Cornelisz.
  Koopsom 59 gulden 7 stuivers 8 penningen.
  [bron: Groene Hart Archieven]

  PROTOCOLLEN, Nieuwkoop en Noorden, 1608-1614, inv. 55, blz. 240v, 3 april 1612:
  Gerrit Cornelisz Goetknecht, Ghijsbert Cornelisz en Cornelis Willem Vranckensz, Gerrit Jansz Slamp, Jacob Jansz als zoon en voogd van Neeltgen Cornelisdr en Adriaen Matheus, secretaris, gemachtigd door Cornelis Jansz en Pieter Clementsz, wonende te Leiden, allen als erfgenamen van Heijltgen Cornelisdr, weduwe van Jacob Neel Lauwen, verkopen aan Arien Heijnricxsz Vermij, man en voogd van Gooltgen Cornelisdr, mede erfgenaam van Heijltgen Cornelisdr, een huis en erf in het Noordeinde van Nieuwkoop, binnenweg, strekkend van de Vorendijk tot het land van Gerrit Cornelisz, belend ten oosten Gerrit Cornelisz en ten westen Trijn Cornelisdr.
  Koopsom 390 gulden.
  [bron: Groene Hart Archieven]
 3. Ghijsbert Cornelisz,
  Overleden voor 6 maart 1604.
  Gehuwd met N.N.
  Uit dit huwelijk nageslacht.

  PROTOCOLLEN, Nieuwkoop en Noorden, 1603-1608, inv. 54b, blz. 42v, 6 maart 1604:
  Gerrit Cornelisz Goetknecht, broer en voogd van Heijltgen Cornelisdr, weduwe van Jacob Cornelisz Louwen, Lenart Lenartsz en Jan Jansz, schout van de Achttienhoven, als voogden van de kinderen van Ghijsbert Cornelisz en Neeltgen Cornelisdr, allen als erfgenamen van Jacob Cornelisz, dragen over op Pieter Gerrit Floren een eigenbrief van de koop van een perceel veenland in het Noordeinde van Nieuwkoop, buitenweg, strekkend van het land van Jacob Pietersz Cleijn Vroom tot dat van Jan Arisz, belend ten oosten Jan Philipsz Jansz en ten westen Jacob Cornelisz.
  Koopsom 59 gulden 7 stuivers 8 penningen.
  [bron: Groene Hart Archieven]

  PROTOCOLLEN, Nieuwkoop en Noorden, 1608-1614, inv. 55, blz. 240v, 3 april 1612:
  Gerrit Cornelisz Goetknecht, Ghijsbert Cornelisz en Cornelis Willem Vranckensz, Gerrit Jansz Slamp, Jacob Jansz als zoon en voogd van Neeltgen Cornelisdr en Adriaen Matheus, secretaris, gemachtigd door Cornelis Jansz en Pieter Clementsz, wonende te Leiden, allen als erfgenamen van Heijltgen Cornelisdr, weduwe van Jacob Neel Lauwen, verkopen aan Arien Heijnricxsz Vermij, man en voogd van Gooltgen Cornelisdr, mede erfgenaam van Heijltgen Cornelisdr, een huis en erf in het Noordeinde van Nieuwkoop, binnenweg, strekkend van de Vorendijk tot het land van Gerrit Cornelisz, belend ten oosten Gerrit Cornelisz en ten westen Trijn Cornelisdr.
  Koopsom 390 gulden.
  [bron: Groene Hart Archieven]
 4. Neeltgen Cornelisdr.
  Overleden voor 6 maart 1604.
  Gehuwd met Jan N.N.
  Uit dit huwelijk nageslacht.

  PROTOCOLLEN, Nieuwkoop en Noorden, 1603-1608, inv. 54b, blz. 42v, 6 maart 1604:
  Gerrit Cornelisz Goetknecht, broer en voogd van Heijltgen Cornelisdr, weduwe van Jacob Cornelisz Louwen, Lenart Lenartsz en Jan Jansz, schout van de Achttienhoven, als voogden van de kinderen van Ghijsbert Cornelisz en Neeltgen Cornelisdr, allen als erfgenamen van Jacob Cornelisz, dragen over op Pieter Gerrit Floren een eigenbrief van de koop van een perceel veenland in het Noordeinde van Nieuwkoop, buitenweg, strekkend van het land van Jacob Pietersz Cleijn Vroom tot dat van Jan Arisz, belend ten oosten Jan Philipsz Jansz en ten westen Jacob Cornelisz.
  Koopsom 59 gulden 7 stuivers 8 penningen.
  [bron: Groene Hart Archieven]

  PROTOCOLLEN, Nieuwkoop en Noorden, 1608-1614, inv. 55, blz. 240v, 3 april 1612:
  Gerrit Cornelisz Goetknecht, Ghijsbert Cornelisz en Cornelis Willem Vranckensz, Gerrit Jansz Slamp, Jacob Jansz als zoon en voogd van Neeltgen Cornelisdr en Adriaen Matheus, secretaris, gemachtigd door Cornelis Jansz en Pieter Clementsz, wonende te Leiden, allen als erfgenamen van Heijltgen Cornelisdr, weduwe van Jacob Neel Lauwen, verkopen aan Arien Heijnricxsz Vermij, man en voogd van Gooltgen Cornelisdr, mede erfgenaam van Heijltgen Cornelisdr, een huis en erf in het Noordeinde van Nieuwkoop, binnenweg, strekkend van de Vorendijk tot het land van Gerrit Cornelisz, belend ten oosten Gerrit Cornelisz en ten westen Trijn Cornelisdr.
  Koopsom 390 gulden.
  [bron: Groene Hart Archieven]
 5. Gooltgen Cornelisdr.
  Geboren ca. 1565, erft op 31 december 1617.
  Gehuwd voor 1612 met Arien Heijnricxsz Vermij, ook Van Swieten, bakker te Nieuwkoop, overleden kort voor 31 december 1617.
  Arien was eerder gehuwd met N.N.

  PROTOCOLLEN, Nieuwkoop en Noorden, 1608-1614, inv. 55, blz. 240v, 3 april 1612:
  Gerrit Cornelisz Goetknecht, Ghijsbert Cornelisz en Cornelis Willem Vranckensz, Gerrit Jansz Slamp, Jacob Jansz als zoon en voogd van Neeltgen Cornelisdr en Adriaen Matheus, secretaris, gemachtigd door Cornelis Jansz en Pieter Clementsz, wonende te Leiden, allen als erfgenamen van Heijltgen Cornelisdr, weduwe van Jacob Neel Lauwen, verkopen aan Arien Heijnricxsz Vermij, man en voogd van Gooltgen Cornelisdr, mede erfgenaam van Heijltgen Cornelisdr, een huis en erf in het Noordeinde van Nieuwkoop, binnenweg, strekkend van de Vorendijk tot het land van Gerrit Cornelisz, belend ten oosten Gerrit Cornelisz en ten westen Trijn Cornelisdr.
  Koopsom 390 gulden.
  [bron: Groene Hart Archieven]

  PROTOCOLLEN, Nieuwkoop en Noorden, 1616-1621, inv. 57, blz. 110, 31 december 1617:
  Heijndrick Adriaensz van Swieten voor zichzelf,
  en Heijndrick Woutersz als bloedvoogd over Cors en Jan Adriaensz en Neeltgen Ariensdr, minderjarige weeskinderen van Adriaen Heijndricxsz van Swieten, in leven bakker te Nieuwkoop en Gooltgen Cornelisdr, die ook de stiefmoeder is van Heijndrick Adriaensz van Swieten.
  Bij loting ontvangt Gooltgen Cornelisdr een erf met beplanting met een kampje land daarachter in het Noordeinde binnenweg, strekkend van de Vorendijk tot het land van Jonge Lenert Lenertsz, belend ten oosten de kinderen met huis, erf, boomgaard en een ribbe land, en ten westen Jacob Bouwensz.
  Gooltgen Cornelisdr krijgt nog toebedeeld een huis en erf in het Noordeinde binnenweg, strekkend van de Vorendijk tot het land van Gerrit Cornelisz Goetknecht, belend ten oosten Gerrit Cornelisz en Trijntgen Cornelisdr;
  nog een perceel wei- en hooiland in het Noordeinde buitenweg, strekkend van het weiland van de kinderen tot in de Oude Meije, belend ten oosten Pieter Thomasz en ten westen Cornelis Jaenen en de genoemde kinderen;
  nog twee morgen maland in het Noordeinde buitenweg, strekkend van het land van schout Gijsbert Dircxsz van Vliet tot in de Oude Meijde, belend ten oosten Jan Eliasz en ten westen Luloff Roelen.
  Totaal verongeld voor 6 morgen 4 hond, welke lasten de weduwe op zich neemt.
  Ook komen de weduwe toe de rentebrieven, obligaties, schuldbrieven, en de in- en uitschulden.
  [bron: Groene Hart Archieven]

  PROTOCOLLEN, Nieuwkoop en Noorden, 1627-1631, inv. 59, blz. 80v, 27 oktober 1628.
  Neeltgen Zaerssendr, weduwe van Jan Gerritsz Goetknecht met als voogd Adriaen Matheusz, secretaris, is 300 gulden schuldig aan Gooltgen Cornelisdr, weduwe van Arien Cornelisz, bakker.
  Gesteld onderpand een bruikweerlandmet huis en hof in het Noordeinde van Nieuwkoop buitenweg, strekkend uit de Voorwetering tot het land van Pieter Sijmonsz, belend ten oosten Arien Gerritsz Goetknecht en ten westen Ghijs Neel Gijsz.
  [bron: Groene Hart Archieven]
33.032. Hendrick N.N.
Geboren ca. 1500, mogelijk omgeving Zwammerdam.
Gehuwd met N.N.

KINDEREN:
 1. Huijbert Henricxsz,  zie nr. 16.6.
  Geboren ca. 1530, korenmolenaar te Zwammerdam (1590).
  Gehuwd met N.N.
 2. Oude Cornelis Henricxsz,
  Wonende te Aelssmor [Aalsmeer ?], vermeld in 1590.

  RECHTERLIJK ARCHIEF, Protocollen Zwammerdam 1580-1599, inv. nr. 15, blz. 113v, 18 mei 1590:
  Huijbert Henricxsz, molenaar, verkoopt aan Pieter Maertensz, wonend te Blaeswijck (Bleijswijk ?) een korenmolen met molenwerf en de uiterdijk waar hij staat, mede het huis, strekkend uit de Rijn over de Hoge en Lage Rijndijk tot de sloot van de naastgelegen 4 morgen, toebehorend Geerloff Jacopsz, belend ten oosten Willem Jansz, kuijper en ten westen Jonge Pieter Claesz.
  Met 8 gulden jaarlijkse erfpacht belast en 3 gulden per jaar windgeld.
  Nog het restant van een schuldbrief, nu toekomend Daem van Oudtshoorn Pietersz, rest 221 gulden;
  nog een brief toekomend het weeskind van Aelbert Pietersz, molenaar en Marijtgen Maertens, beiden overleden, groot 53 gulden;
  nog een schuldbrief van 40 gulden, toekomend de crediteuren van de ouders van voornoemd weeskind;
  nog een schuldbrief van 299 gulden, toekomend voornoemde Daem van Oudtshoorn, vanwegen Cornelis Willemsz, molenaar.
  Betaald met een schuldbrief van 587 gulden en nog een schuldbrief van 100 gulden, die Pieter Maertensz verleden heeft.
  Cornelis Henricxsz is een broer van Huijbert Henricxsz voornoemd.
  Gestelde garantie de voornoemde 587 gulden.
  Vervolg a, blz. 114v, 18 mei 1590:
  Schuldbrief van voorgaande koop, groot 587 gulden.
  Vervolg b, blz. 114v, 18 mei 1590:
  Pieter Maertensz is schuldig aan Oude Cornelis Henricxsz, wonende te Aelssmor [Aalsmeer ?], een bedrag van 100 gulden wegens koop van een korenmolen, die mede als onderpand dient.
 3. Jonge Cornelis Henricxsz.
  Vermeld in 1599.

  RECHTERLIJK ARCHIEF, Protocollen Zwammerdam 1580-1599, inv. nr. 15A, blz. 127v, 9 augustus 1599:
  Huijbert Henricxsz, molenaar te Zwammerdam, verklaart dat zijn zoon Ghijsbert Huijbertsz en zijn broer Jonge Cornelis Henricxsz hem hebben voorgeschoten 170 gulden, betaald aan David Kelderman, baljuw van Haarlem.
  Als garantie stelt hij beiden ter hand: twee bedden, vier dekens en kussens met twaalf slaaplakens, zes oorkussens, etc.
33.036. Sijmon N.N.
Geboren ca. 1500.
Gehuwd met N.N.

KINDEREN:
 1. Pieter Sijmonsz,  zie nr. 16.518.
  Geboren ca. 1530, overleden te Oudshoorn voor 23 januari 1598.
  Gehuwd met Ceeltgen Dircxdr, overleden na 10 februari 1598.
 2. Michiel Sijmonsz.
  Koopt in 1598 bouwland in de Aarbroek onder Oudshoorn, in 1616 vermeld als "innocent" , wonende in het Zuideinde van Alphen.
  Gehuwd met Ariaentgen Leendertsdr, overleden na 17 februari 1612.

  RECHTERLIJK ARCHIEF, Protocollen Alphen 1585-1588, inv. nr. 3, blz. 117v, 1 mei 1588:
  Michiel Sijmonsz, wonende op de Hooge Burch, is schuldig aan Pieter Heijnricxsz in de Steekt een losrente van 6 gulden per jaar, hoofdsom 96 gulden.
  Gesteld onderpand: 15 morgen land op de Hooge Burch onder Alphen, strekkende uit de Rijn tot de Toegang, belend ten oosten Cornelis Jacobsz, brouwer, e.a., ten westen Gerit Roeloffsz te Leiden.

  RECHTERLIJK ARCHIEF, Protocollen Oudshoorn 1592-1607, inv. nr. 1A, blz. 162v, 10 februari 1598:
  Ceeltgen Dircxdr, weduwe van Pieter Sijmonsz met haar voogd Eeuwout Pietersz, Sijmon Pietersz, Dirck Pietersz, Ghijsbert Huijbertsz, man van Neeltgen Pietersdr en Dirck Jacobsz, man van Maritgen Pietersz, kinderen en erfgenamen van Pieter Sijmonsz, verkopen aan Michiel Sijmonsz, zwager van de weduwe, en oom, deel van 4 morgen hond land waarvan het vierde deel toekomt aan Ghijsbert Huijbertsz, het gehele weer liggende onder Oudshoorn in de Aarbroek, strekkende uit de Aar tot Jan Arijaensz c.a., naast beland de drie delen in het oosten Lenaert Dircxsz van Korteraar met Ghijsbert Huijbertsz met zijn deel "dewelcke daer mede blijven sull aen de oostzijde", strekkende van Jan Adriaensz dwarssloot tot de eerste dwarssloot naar de Aar toe, ten westen de vrouwe van Bezoijen.
  Vervolg a:
  blz. 163, 10 maart 1598: Sijmon en Dirck Pietersz met Dirck Jacobsz dragen over op hun oom Michiel Sijmonsz een brief van bovengenoemde deel van 4 morgen land.
  Vervolg b:
  blz. 165, 10 maart 1598: Michiel Sijmonsz, wonende te Alphen, is schuldig aan Ceeltgen Dircxdr, weduwe van zijn broer Pieter Sijmonsz, een losrente van 18 gulden 15 stuivers.
  Vervolg c:
  blz. 165v, 10 maart 1598: Michiel Sijmonsz is schuldig aan Sijmon en Dirck Pietersz en hun zwager Dirck Jacobsz 562 gulden 10 stuivers wegens de verkoop van bovengenoemde deel van 4 morgen land.

  RECHTERLIJK ARCHIEF, Protocollen Alphen 1608-1614, inv. nr. 4, blz. 112v, 17 februari 1612:
  Ariaentgen Leendertsdr, getrouwd met Michiel Sijmonsz, wonende in het Zuideinde van Alphen, ziek zijnde, maakt haar testament.
  Ze laat al haar goederen na aan de kinderen van haar broers en zusters: Cornelis Leendertsz, Philips Leendertsz, Joost Leendertsz, Maritgen Leendertsdr en Anitge Leendertsdr.

  RECHTERLIJK ARCHIEF, Protocollen Alphen 1614-1619, inv. nr. 5, blz. 24v, 1 februari 1616:
  Dirck Pietersz, Jan Adriaensz en Ghijsbert Huijbertsz, zich sterk makende voor Michiel Sijmonsz, innocent, dragen over op Dirck Jacobsz een koopbrief van een huis en erf in het Zuideinde van Alphen, met conditie dat Michiel Sijmonsz er mag blijven wonen zolang hij leeft.
  Koopsom 425 gulden
33.064. Michiel PIETERSZ,
Geboren ca. 1530, overleden onder Aarlanderveen tussen 11 februari 1599 en 7 januari 1603, oud ca. 70 jaar.
Gehuwd ca. 1555 met Neeltgen JANSDR.

RECHTERLIJK ARCHIEF, Protocollen Oudshoorn 1592-1607, inv. nr. 1A, blz. 55v, 28 januari 1594:
Verkoopakte.
[Michiel Pietersz vermeld als belendend grondeigenaar aan de Oudshoornseweg]

RECHTERLIJK ARCHIEF, Protocollen Oudshoorn 1592-1607, inv. nr. 1A, blz. 73v, 29 juni 1594:
Verkoopakte.
[Michiel Pietersz vermeld als belendend grondeigenaar aan de Oudshoornseweg]

RECHTERLIJK ARCHIEF, Protocollen Oudshoorn 1592-1607, inv. nr. 1A, blz. 94, 13 november 1595:
Verkoopakte.
[Michiel Pietersz vermeld als belendend grondeigenaar aan de Oudshoornseweg]

RECHTERLIJK ARCHIEF, Protocollen Oudshoorn 1592-1607, inv. nr. 1A, blz. 120v, 2 december 1596:
Cornelis Michielsz, wonende in de Gnephoek bij de Heimansbrug, is schuldig aan de Heilige Geestmeesters van Alphen een jaarlijkse losrente van 6 gulden 5 stuivers, hoofdsom 100 gulden.
Gesteld onderpand zijn huis, berg, schuur met 3 morgen hond land onder Oudshoorn, strekkende van de Rijn tot het land van Mees Jacobsz Verloet, belend ten oosten de Heimansweteringkade en ten westen Pieter Cornelisz.
Borg zijn vader Michiel Pietersz.

RECHTERLIJK ARCHIEF, Protocollen Oudshoorn 1592-1607, inv. nr. 1A, blz. 134v, 23 april 1597:
Verkoopakte.
[Michiel Pietersz vermeld als belendend grondeigenaar aan de Oudshoornseweg]

RECHTERLIJK ARCHIEF, Protocollen Oudshoorn 1592-1607, inv. nr. 1A, blz. 163v, 11 februari 1599:
Verkoopakte.
[Michiel Pietersz vermeld als belendend grondeigenaar aan de Oudshoornseweg]

RECHTERLIJK ARCHIEF, Protocollen Oudshoorn 1592-1607, inv. nr. 1A, blz. 31, 7 januari 1603:
Boedelscheiding:
Neeltgen Jansdr, weduwe van Michiel Pietersz met haar broer Maerten Jansz als voogd ter eenre en Sijmon Michielsz, Cornelis Michielsz, Jan Michielsz, Gerrit Willemsz Bouman, man en voogd van Jannetge Michieldr, Jacop Cornelisz, als vader en voogd van zijn kinderen bij zijn overleden vrouw Steffanijge Michielsdr, allen erfgenamen van Michiel Pietersz, hun vader, ter andere zijde.
Regeling van de boedelscheiding:
* Neeltgen Jansdr behoudt het huis, schuur en erf onder Aarlanderveen, belend ten oosten de Lage Rijndijk, ten westen de Rijn, ten zuiden Rhocus Claesz en ten noorden de weduwe en erfgenamen van Cornelis Neel Ghijssen.
Haar kinderen zullen haar jaarlijks de som van 112 gulden 10 stuivers uitkeren zolang zij leeft.
Als losrente met hoofdsom 1.800 gulden, welk laatste bedrag na haar dood door de kinderen te verdelen.
Enkele zoons zullen haar jaarlijks voorzien van "twee schepelen appelen en vijftich bos tacken".
De kinderen valt ten deelt een huis, berg, schuur, en de vogelkooi en al het landbezit met de daarop drukkende lasten.
* Sijmon Michielsz is ten deel gevallen 4 morgen land van Floris Bruijnensz onder Oudshoorn, strekkende ten noorden van de landen van Cornelis Michielsz en Gerrit Willemsz Bouman af tot de Molenwetering, belend ten oosten Aert Pietersz Eeijwoutsz en ten westen Aert Pietersz met mr. Floris Heij.
* Cornelis Michielsz en Gerrit Willemsz Bouman ontvangen samen een huis, berg, schuur en beplanting, groot 5 morgen land met de vogelkooi met 100 eenden onder Oudshoorn, strekkende van de Oudshoornseweg zuidwaarts tot aan het land van Aert Pietersz en Sijmon Michielsz, belend ten oosten Sint Pieters gasthuis te Amsterdam en ten westen mr. Floris Heij,
en nog 4 morgen 4 hond erfpachtland onder Oudshoorn strekkende van de Oudshoornseweg tot de Duikerwetering, belend ten oosten Clement Pietersz en Joris Cornelis tot Rijnsaterwoude en ten westen de zwagers Bouwen Govertsz en Jan Dircxsz; nog 1 morgen onder Oudshoorn, strekkende van de Oudshoornseweg tot de Duikerwetering, belend ten oosten Pieter Dircxsz Kalckoven en ten westen de erfgenamen van Jacob Willemsz 't Groen te Leiden.
* Jan Michielsz valt ten deel 2 morgen 1 hond land genaamd "Weselenburch" onder Oudshoorn, strekkende van de Oudshoornse weg tot de Duikerwetering, belend ten oosten de weeskinderen van Gerrit Egberts te Leiden en ten westen de weduwe en erfgenamen van Cornelis Neel Ghijssensz.
* De kinderen van Steffanije Michielsdr valt ten deel 4 morgen 1 hond land onder Oudshoorn, strekkende van de Oudshoornse weg tot de Duikerwetering, belend ten oosten Mattheeus Cornelisz en ten westen Fijtgen Ghijsberts, weduwe van Dirck Gerritsz Calckoven en de erfgenamen van Thijs Thijsz.
vervolg a:
blz. 32v, 7 januari 1603: De erfgenamen van Michiel Pietersz dragen over op hun broer Sijmon Michielsz drie brieven inhoudende 4 morgen land, aankomende Floris Bruijnensz.
vervolg b:
blz. 33, 7 januari 1603: Betreffende de vornoemde boedeldeling, zonder nieuwe feiten.

RECHTERLIJK ARCHIEF, Protocollen Oudshoorn 1592-1607, inv. nr. 1B, blz. 37v, 5 maart 1603:
Uitkoop.
[weduwe Michiel Pietersz vermeld als belendend landeigenaar in Aarlanderveen]

33.065. Neeltgen JANSDR,
Dochter van Jan N.N. [nr. 66.130], geboren ca. 1530, overleden na 1603, mogelijk te Aarlanderveen.

KINDEREN:
 1. Sijmon Michielsz,  zie nr. 16.532.
  Geboren ca. 1560, overleden te Oudshoorn voor 25 oktober 1622.
  Gehuwd (1) met N.N. Sijmonsdr.
  Gehuwd (2) met Grietgen Pietersdr.
 2. Cornelis Michielsz,
  Geboren voor 1565, van beroep bouwman te Oudshoorn, overleden na 1625.
  Gehuwd (1) voor 1585 met Margriete (Grietje) Jacobsdr Verloet, overleden na 1596, dochter van Jacob IJsbrantsz Verloet en Neeltgen Willemsdr.
  Gehuwd (2) na 1598 met Lijsbeth Vredericxdr., overleden in 1624, eerder gehuwd met Aert Jansz uit Stompwijk.

  RECHTERLIJK ARCHIEF, Protocollen Alphen 1585-1588, inv. nr. 3, blz. 3, 17 maart 1585:
  Neeltgen Willemsdr, weduwe van Jacob IJsbrantsz Verloet, met Dirck Pietersz Schipper als voogd, ter eenre en
  Willem, Thomas en Mees Jacobsz als broers,
  Baerte Jacobsdr met Willem Heijnrick, haar zoon;
  Pieter Cornelisz, man en voogd van Neeltgen Jacobsdr,
  Cornelis Michielsz, man en voogd van Grietje Jacobsdr, en
  Wolff Dircxsz, man en voogd van Maritgen Jacobsdr,
  allen kinderen van Jacob IJsbrantsz Verloet, ter andere zijde.
  Deling der nalatenschap:
  * Neeltgen Willemsdr als weduwe komt toe de hofstede, woning, berg, en schuren met beplanting met het huisweer, groot 13 morgen, onder Oudshoorn in de Gnephoek, strekkend uit de Rijn tot over de Achterwetering "uitsnepelend" in de Heimanswetering, belend ten oosten Hillegont Bruijnen, ten westen de heer van Warmont.
  Nog 3 morgen 1 hond land in het Westeinde van Oudshoorn, strekkende van de Oudshoornse weg tot de Achterwetering, belend ten oosten Nicolaes van Alckemaede, ten westen Sprong Jacobsz, hier de "actie ende anzeggen" van 7 morgen huurland, behorende aan de heer van Warmont.
  De weduwe neemt op zich enkele schulden op inwoners van Leiden.
  * De andere erfgenamen valt ten deel 11 morgen land, genaamd "de Noort" in Oudshoorn, Gnephoek bij de Heimansbrug, strekkende uit de Rijn tot over de Molenwetering aan de Gnephoekerkade, belend ten oosten de voorn. kade, ten westen Nicolaes van Alckemaede.
  Nog 8 morgen land in Oudshoorn, strekkende van de Oudshoornseweg tot de Achterzwette, belend ten oosten Jan Pietersz kalkbrander, ten westen de erven van Pieter Dirck Claesz.
  Nog 1 morgen land in Oudshoorn, strekkende van de Oudshornse weg tot de Oudeweg toe, belend ten oosten Dirck Dircksz en westen Willem Claesz.
  Nog 4 hond land in Oudshoorn ten westen van de Woudweg.
  Nog 1 hond land bij de Woudweg, binen de Oudshoornse dijk, met financiele verplichtingen hieraan verbonden.

  RECHTERLIJK ARCHIEF, Protocollen Alphen 1585-1588, inv. nr. 3, blz. 4, 17 maart 1585:
  Thomas Jacobsz, Cornelis Michielsz en Wolff Dircxsz verkopen aan Willem en Mees Jacobsz, Pieter Cornelisz en Baerte Jacobszdr, hun broers, zwager en zuster, hun erfdeel in de 8 morgen land in Oudshoorn, strekkende van de Oudshoornseweg tot de Achterzwette, belend ten oosten Jan Pietersz, kalkbrander, ten westen de erven van Pieter Dirck Claesz.
  Nog 1 morgen land in Oudshoorn, srekkende van de Oudshoornseweg tot de Oudeweg toe, belend ten oosten Dirck Dircxsz, ten westen Willem Claesz.

  RECHTERLIJK ARCHIEF, Protocollen Alphen 1585-1588, inv. nr. 3, blz. 4v, 17 maart 1585:
  Willem Jacobsz Verloet, Baerte Jacobsdr, zijn zuster, met Willem Henricxsz Cleeff, haar zoon en voogd, verkopen aan Thomas en Mees Jacobsz, en Pieter Cornelisz, Cornelis Michielsz en Wolff Dircxsz, als broers en zwagers, hun erfportie in 11 morgen land genaamd "de Noort" in Oudshoorn, Gnephoek bij de Heimansbrug, strekkend uit de Rijn tot over de Molenwetering aan de Gnephoekerkade, belend ten oosten de voorn. kade, ten westen Nicolaes van Alckemaede.

  RECHTERLIJK ARCHIEF, Protocollen Alphen 1585-1588, inv. nr. 3, blz. 5v, 17 maart 1585:
  Willem Jacobsz Verloet, Mees Jacobsz Verloet, Pieter Cornelisz en Baerte Jacobszdr met Willem Heijnricxsz, haar zoon en voogd, zijn schuldig aan Cornelis Michielsz, hun zwager, een bedrag van 106 gulden.
  Gesteld onderpand: 8 morgen land onder Oudshoorn, strekkende van de Oudshoornseweg tot de Achterzwette, belend ten oosten Jan Pietersz, kalkbrander, ten westen de erven van Pieter Dirck Claesz.
  Nog 1 morgen land in Oudshoorn, strekkende van de Oudshoornseweg tot de Oudeweg toe, belend ten oosten Dirck Dircxsz, ten westen Willem Claesz.

  RECHTERLIJK ARCHIEF, Protocollen Alphen 1585-1588, inv. nr. 3, blz. 95, 22 november 1587:
  Wolff Dircxsz draagt over op Thomas en Mees Jacobsz, Pieter Cornelisz en Cornelis Michielsz, zijn zwagers tesamen, zijn deel van een brief inhoudende 11 morgen land in de Gnephoek.

  RECHTERLIJK ARCHIEF, Protocollen Oudshoorn 1592-1607, inv. nr. 1A, blz. 53, 18 november 1593:
  Mees Jacobsz Verloet, kalkbrander, als debiteur en zijn broer Thomas Jacobsz Verloet als borg, zijn schuldig aan Jan Pieterse Corver, wonende te Leiden, een jaarlijkse rente van 31 gulden 5 stuivers, hoofdsom 500 gulden.
  Mees Jacobsz stelt als onderpand: 1/3 deel van 11 morgen land dat hij samen bezit met zijn zwagers Pieter Cornelisz en Cornelis Michielsz, liggende onde Oudshoorn, strekkende van de Rijn tot de Molenvliet, belend ten oosten de Gnephoekerkade en ten westen Claes Florisz van Alckemade.
  Thomas Jacobsz geeft als onderpand: zijn hofstede van 12 morgen met huis, berg en schuur onder Oudshoorn, strekkende van de Rijn tot de Heimanswetering.

  RECHTERLIJK ARCHIEF, Protocollen Oudshoorn 1592-1607, inv. nr. 1A, blz. 99, 26 december 1595:
  Mees Jacobsz Verloet en zijn zwager Pieter Jansz, beiden wonende bij de Heimansbrug in "de Calckoven", zijn schuldig aan Jannetgen Cornelisdr, weduwe van Cornelis Sijmonsz Stam, wonende te Leiden, een jaarlijkse losrente van 18 gulden 15 stuivers, hoofdsom 300 gulden.
  Gesteld onderpand: hun huizen, kalkovens, leshuizen, bergen en schuiten aan de Heimanswetering, strekkende van die wetering tot het land van Cornelis Michielsz, belend ten zuiden en noorden Thomas Jacobsz Verloet.

  RECHTERLIJK ARCHIEF, Protocollen Oudshoorn 1592-1607, inv. nr. 1A, blz. 103, 8 februari 1596:
  Mees Jacopsz Verloet, Pieter Cornelisz, Cornelis Michielsz, wonende in de Gnephoek verdelen 11 morgen land in de Gnephoek, genaamd "de Noort".
  * Mees Jacopsz krijgt 1/3 deel aan de westzijde, strekkende van de Rijn over de Molenwetering tot de Gneppikerkade toe, belend ten oosten Pieter Cornelisz voorn. met zijn 1/3 deel, ten westen Nijclaes van Alckemade.
  * Pieter Cornelisz ontvangt 1/3 deel, belend ten oosten Cornelis Michielsz voorn., ten westen Mees Jacopsz voorn.
  * Cornelis Michielsz krijgt 1/3 deel, belend ten oosten de Molenkade, en westen Pieter Cornelisz voorn.
  Ieder deel belast met een losrente.

  RECHTERLIJK ARCHIEF, Protocollen Oudshoorn 1592-1607, inv. nr. 1A, blz. 120v, 2 december 1596:
  Cornelis Michielsz, wonende in de Gnephoek bij de Heimansbrug, is schuldig aan de Heilige Geestmeesters van Alphen een jaarlijkse losrente van 6 gulden 5 stuivers, hoofdsom 100 gulden.
  Gesteld onderpand zijn huis, berg, schuur met 3 morgen hond land onder Oudshoorn, strekkende van de Rijn tot het land van Mees Jacobsz Verloet, belend ten oosten de Heimansweteringkade en ten westen Pieter Cornelisz.
  Borg zijn vader Michiel Pietersz.

  RECHTERLIJK ARCHIEF, Protocollen Oudshoorn 1592-1607, inv. nr. 1A, blz. 168, 11 mei 1598:
  Pieter Cornelisz, man van Neeltgen Jacobszdr en Cornelis Michielsz, man van Margriete Jacobsdr, beiden te Oudshoorn, eertijds eigenaars van een hoekje land (ca. hond), gelegen bij, aan en naast de kalkoven, die nu bezit is van Pieter Jansz, dat zij destijds verkocht hadden aan hun zwager Mees Jacobsz en Pieter Jansz voornoemd dd 19 november 1598.

  RECHTERLIJK ARCHIEF, Protocollen Oudshoorn 1592-1607, inv. nr. 1A, blz. 31, 7 januari 1603:
  Boedelscheiding:
  Neeltgen Jansdr, weduwe van Michiel Pietersz met haar broer Maerten Jansz als voogd ter eenre en Sijmon Michielsz, Cornelis Michielsz, Jan Michielsz, Gerrit Willemsz Bouman, man en voogd van Jannetge Michieldr, Jacop Cornelisz, als vader en voogd van zijn kinderen bij zijn overleden vrouw Steffanijge Michielsdr, allen erfgenamen van Michiel Pietersz, hun vader, ter andere zijde.
  Regeling van de boedelscheiding:
  * Neeltgen Jansdr behoudt het huis, schuur en erf onder Aarlanderveen, belend ten oosten de Lage Rijndijk, ten westen de Rijn, ten zuiden Rhocus Claesz en ten noorden de weduwe en erfgenamen van Cornelis Neel Ghijssen.
  Haar kinderen zullen haar jaarlijks de som van 112 gulden 10 stuivers uitkeren zolang zij leeft.
  Als losrente met hoofdsom 1.800 gulden, welk laatste bedrag na haar dood door de kinderen te verdelen.
  Enkele zoons zullen haar jaarlijks voorzien van "twee schepelen appelen en vijftich bos tacken".
  De kinderen valt ten deelt een huis, berg, schuur, en de vogelkooi en al het landbezit met de daarop drukkende lasten.
  * Sijmon Michielsz is ten deel gevallen 4 morgen land van Floris Bruijnensz onder Oudshoorn, strekkende ten noorden van de landen van Cornelis Michielsz en Gerrit Willemsz Bouman af tot de Molenwetering, belend ten oosten Aert Pietersz Eeijwoutsz en ten westen Aert Pietersz met mr. Floris Heij.
  * Cornelis Michielsz en Gerrit Willemsz Bouman ontvangen samen een huis, berg, schuur en beplanting, groot 5 morgen land met de vogelkooi met 100 eenden onder Oudshoorn, strekkende van de Oudshoornseweg zuidwaarts tot aan het land van Aert Pietersz en Sijmon Michielsz, belend ten oosten Sint Pieters gasthuis te Amsterdam en ten westen mr. Floris Heij,
  en nog 4 morgen 4 hond erfpachtland onder Oudshoorn strekkende van de Oudshoornseweg tot de Duikerwetering, belend ten oosten Clement Pietersz en Joris Cornelis tot Rijnsaterwoude en ten westen de zwagers Bouwen Govertsz en Jan Dircxsz; nog 1 morgen onder Oudshoorn, strekkende van de Oudshoornseweg tot de Duikerwetering, belend ten oosten Pieter Dircxsz Kalckoven en ten westen de erfgenamen van Jacob Willemsz 't Groen te Leiden.
  * Jan Michielsz valt ten deel 2 morgen 1 hond land genaamd "Weselenburch" onder Oudshoorn, strekkende van de Oudshoornse weg tot de Duikerwetering, belend ten oosten de weeskinderen van Gerrit Egberts te Leiden en ten westen de weduwe en erfgenamen van Cornelis Neel Ghijssensz.
  * De kinderen van Steffanije Michielsdr valt ten deel 4 morgen 1 hond land onder Oudshoorn, strekkende van de Oudshoornse weg tot de Duikerwetering, belend ten oosten Mattheeus Cornelisz en ten westen Fijtgen Ghijsberts, weduwe van Dirck Gerritsz Calckoven en de erfgenamen van Thijs Thijsz.
  vervolg a:
  blz. 32v, 7 januari 1603: De erfgenamen van Michiel Pietersz dragen over op hun broer Sijmon Michielsz drie brieven inhoudende 4 morgen land, aankomende Floris Bruijnensz.
  vervolg b:
  blz. 33, 7 januari 1603: Betreffende de vornoemde boedeldeling, zonder nieuwe feiten.

  RECHTERLIJK ARCHIEF, Protocollen Oudshoorn 1592-1607, inv. nr. 1B, blz. 67v, 30 oktober 1605:
  Cornelis Michielsz en Gerrit Willemsz Bouman, zwagers, delen een woning, landen en vogelkooi, hen ten deel gevallen bij het overlijden van Michiel Pietersz, hun vader en schoonvader.
  Verdeling:
  * Cornelis Michielsz behoudt de vogelkooi met de beplanting en het teelland daaromheen, groot 2 morgen, onder Oudshoorn, belend ten oosten de landen van het Sint Pietersgasthuis te Amsterdam, ten noorden en westen de landen van Gerrit Willemsz Bouman en ten zuiden Aert Pieter Eeuwoutsz en Sijmon Michielsz;
  nog 1 morgen en 2 hond land onder Oudshoorn, strekkende van de Oudshoornse weg tot de Duikerwetering, belend ten oosten Jan Huijgensz en Jonge Dirck Gerritsz en ten westen de erfgenamen en weduwe van Jacop Willemsz van der Burch te Leiden;
  nog 4 morgen land plus 1 hond onder Oudshoorn, strekkende van de Oudshoornse weg tot de Duikerwetering, belend ten oosten Clement Pietersz en Joris Cornelisz en ten westen Bouwen Govertsz.
  In de akte wordt zijn moeder vermeld; te weten Neeltge Jansdr.
  * Gerrit Willemsz Bouman valt ten deel een huis, berg, schuur en beplanting met 3 morgen land onder Oudshoorn, strekkende van de Oudshoornse weg tot aan de vogelkooi en Sijmon Michielsz, belend ten westen de erfgenamen van Floris Heij en ten westen het Sint Pietersgasthuis te Amsterdam.

  RECHTERLIJK ARCHIEF, Protocollen Alphen 1608-1614, inv. nr. 4, blz. 49v, 18 januari 1610:
  Landtransactie.
  [Cornelis Michielsz en Mees Jacobsz Verloet vermeld als belendende landeigenaren omgeving Heimanswetering]

  KOHIER VAN HET HOOFDGELD, Oudshoorn en Gnephoek, 1623:
  Cornelis Michielsz ende
  Lijsbeth Vredericxdr, sijn huijsvrouwe - 2 hoofden.

  KOHIER VAN DE 200e PENNING, Rijnland, 1623:
  Oudshoorn en Gnephouc:
  o.a.
  nr. 340, Cornelis Michielsz, 10 ponden van 40 grooten.
  [In het kohier zijn de gezinshoofden opgenomen met een vermogen van tenminste 1000 ponden van 40 grooten; bovengenoemd bedragen geven het in te vorderen belasting bedrag aan]

  RECHTERLIJK ARCHIEF, Protocollen Oudshoorn 1622-1629, inv. nr. 2A, blz. 40v, 1624:
  Cornelis Michielsz, weduwnaar van Elisabeth Fredericx, wonende in de Gnephoek, ter eenre en [broers en zusters en hun nakomelingen van Elisabeth Fredericx] ter andere zijde, besluiten tot boedelscheiding.
  * De erfgenamen valt ten deel een vogelkooi met toebehoren en beplanting, omtrent 2 morgen onder Oudshoorn, belend ten oosten het Sint Pietersgasthuis te Amsterdam, ten westen en noorden de erfgenamen van Gerrit Willemsz Bouman en ten zuiden de erfgenamen van Philips Claesz van Leeuwen;
  nog een huis en erf te Leiderdorp, strekkende uit de Rijn tot de lage Rijndijk, belend ten oosten Huijbert Jansz en ten westen Cornelis Damen Wielmeester;
  nog de helft van een huis en erf met de helft van 4 morgen land.
  * Cornelis Michielsz als weduwnaar komt de andere helft toe, het geheel strekkende uit de Rijn tot aan het land van Gerrit Hendricxsz, belend ten oosten Christoffel van Nieuwenhove, burgemeester van Leiden en ten westen Gerrit Hendricxsz.
  De vele lasten op de goederen drukkend nemen de erfgenamen over.
  Vervolg a:
  blz. 42, 15 oktober 1624: Bovengenoemde erfgenamen verkopen de vogelkooi aan Willem Sijmonsz en Dirck Cornelisz.
  Koopsom 400 gulden.
  Vervolg b:
  Bovengenoemde erfgenamen verkopen de helft van bovengenoemd huis en het land aan Pieter Cornelisz.
  Betaald met een schuldbrief, groot 1.375 gulden.

  RECHTERLIJK ARCHIEF, Protocollen Oudshoorn 1622-1629, inv. nr. 2A, blz. 44v, 2 januari 1625:
  Boedeldeling.
  [Cornelis Michielsz vermeld als belendend landeigenaar]

  RECHTERLIJK ARCHIEF, Protocollen Oudshoorn 1629-1637, inv. nr. 3, blz. 36, 16 november 1630:
  Onderpandstelling.
  [Cornelis Michielsz vermeld als belendend landeigenaar]

  KINDEREN:
  1. Jan Cornelis Michielsz.
   Vermeld als voogd in 1626.
  2. Pieter Cornelis Michielsz.
 3. Jan Michielsz,
  Overleden te Aarlanderveen in 1621.
  Gehuwd met Aeltgen Jansdr, overleden na 1621.

  RECHTERLIJK ARCHIEF, Protocollen Oudshoorn 1592-1607, inv. nr. 1A, blz. 31, 7 januari 1603:
  Boedelscheiding:
  Neeltgen Jansdr, weduwe van Michiel Pietersz met haar broer Maerten Jansz als voogd ter eenre en Sijmon Michielsz, Cornelis Michielsz, Jan Michielsz, Gerrit Willemsz Bouman, man en voogd van Jannetge Michieldr, Jacop Cornelisz, als vader en voogd van zijn kinderen bij zijn overleden vrouw Steffanijge Michielsdr, allen erfgenamen van Michiel Pietersz, hun vader, ter andere zijde.
  Regeling van de boedelscheiding:
  * Neeltgen Jansdr behoudt het huis, schuur en erf onder Aarlanderveen, belend ten oosten de Lage Rijndijk, ten westen de Rijn, ten zuiden Rhocus Claesz en ten noorden de weduwe en erfgenamen van Cornelis Neel Ghijssen.
  Haar kinderen zullen haar jaarlijks de som van 112 gulden 10 stuivers uitkeren zolang zij leeft.
  Als losrente met hoofdsom 1.800 gulden, welk laatste bedrag na haar dood door de kinderen te verdelen.
  Enkele zoons zullen haar jaarlijks voorzien van "twee schepelen appelen en vijftich bos tacken".
  De kinderen valt ten deelt een huis, berg, schuur, en de vogelkooi en al het landbezit met de daarop drukkende lasten.
  * Sijmon Michielsz is ten deel gevallen 4 morgen land van Floris Bruijnensz onder Oudshoorn, strekkende ten noorden van de landen van Cornelis Michielsz en Gerrit Willemsz Bouman af tot de Molenwetering, belend ten oosten Aert Pietersz Eeijwoutsz en ten westen Aert Pietersz met mr. Floris Heij.
  * Cornelis Michielsz en Gerrit Willemsz Bouman ontvangen samen een huis, berg, schuur en beplanting, groot 5 morgen land met de vogelkooi met 100 eenden onder Oudshoorn, strekkende van de Oudshoornseweg zuidwaarts tot aan het land van Aert Pietersz en Sijmon Michielsz, belend ten oosten Sint Pieters gasthuis te Amsterdam en ten westen mr. Floris Heij,
  en nog 4 morgen 4 hond erfpachtland onder Oudshoorn strekkende van de Oudshoornseweg tot de Duikerwetering, belend ten oosten Clement Pietersz en Joris Cornelis tot Rijnsaterwoude en ten westen de zwagers Bouwen Govertsz en Jan Dircxsz; nog 1 morgen onder Oudshoorn, strekkende van de Oudshoornseweg tot de Duikerwetering, belend ten oosten Pieter Dircxsz Kalckoven en ten westen de erfgenamen van Jacob Willemsz 't Groen te Leiden.
  * Jan Michielsz valt ten deel 2 morgen 1 hond land genaamd "Weselenburch" onder Oudshoorn, strekkende van de Oudshoornse weg tot de Duikerwetering, belend ten oosten de weeskinderen van Gerrit Egberts te Leiden en ten westen de weduwe en erfgenamen van Cornelis Neel Ghijssensz.
  * De kinderen van Steffanije Michielsdr valt ten deel 4 morgen 1 hond land onder Oudshoorn, strekkende van de Oudshoornse weg tot de Duikerwetering, belend ten oosten Mattheeus Cornelisz en ten westen Fijtgen Ghijsberts, weduwe van Dirck Gerritsz Calckoven en de erfgenamen van Thijs Thijsz.
  vervolg a:
  blz. 32v, 7 januari 1603: De erfgenamen van Michiel Pietersz dragen over op hun broer Sijmon Michielsz drie brieven inhoudende 4 morgen land, aankomende Floris Bruijnensz.
  vervolg b:
  blz. 33, 7 januari 1603: Betreffende de vornoemde boedeldeling, zonder nieuwe feiten.

 4. Jannetge Michielsdr.
  Overleden na 1602.
  Gehuwd met Gerrit Willemsz Bouman, overleden na 1602.

  RECHTERLIJK ARCHIEF, Protocollen Oudshoorn 1592-1607, inv. nr. 1A, blz. 31, 7 januari 1603:
  Boedelscheiding: Neeltgen Jansdr, weduwe van Michiel Pietersz met haar broer Maerten Jansz als voogd ter eenre en Sijmon Michielsz, Cornelis Michielsz, Jan Michielsz, Gerrit Willemsz Bouman, man en voogd van Jannetge Michieldr, Jacop Cornelisz, als vader en voogd van zijn kinderen bij zijn overleden vrouw Steffanijge Michielsdr, allen erfgenamen van Michiel Pietersz, hun vader, ter andere zijde.
  Regeling van de boedelscheiding:
  * Neeltgen Jansdr behoudt het huis, schuur en erf onder Aarlanderveen, belend ten oosten de Lage Rijndijk, ten westen de Rijn, ten zuiden Rhocus Claesz en ten noorden de weduwe en erfgenamen van Cornelis Neel Ghijssen.
  Haar kinderen zullen haar jaarlijks de som van 112 gulden 10 stuivers uitkeren zolang zij leeft.
  Als losrente met hoofdsom 1.800 gulden, welk laatste bedrag na haar dood door de kinderen te verdelen.
  Enkele zoons zullen haar jaarlijks voorzien van "twee schepelen appelen en vijftich bos tacken".
  De kinderen valt ten deelt een huis, berg, schuur, en de vogelkooi en al het landbezit met de daarop drukkende lasten.
  * Sijmon Michielsz is ten deel gevallen 4 morgen land van Floris Bruijnensz onder Oudshoorn, strekkende ten noorden van de landen van Cornelis Michielsz en Gerrit Willemsz Bouman af tot de Molenwetering, belend ten oosten Aert Pietersz Eeijwoutsz en ten westen Aert Pietersz met mr. Floris Heij.
  * Cornelis Michielsz en Gerrit Willemsz Bouman ontvangen samen een huis, berg, schuur en beplanting, groot 5 morgen land met de vogelkooi met 100 eenden onder Oudshoorn, strekkende van de Oudshoornseweg zuidwaarts tot aan het land van Aert Pietersz en Sijmon Michielsz, belend ten oosten Sint Pieters gasthuis te Amsterdam en ten westen mr. Floris Heij,
  en nog 4 morgen 4 hond erfpachtland onder Oudshoorn strekkende van de Oudshoornseweg tot de Duikerwetering, belend ten oosten Clement Pietersz en Joris Cornelis tot Rijnsaterwoude en ten westen de zwagers Bouwen Govertsz en Jan Dircxsz; nog 1 morgen onder Oudshoorn, strekkende van de Oudshoornseweg tot de Duikerwetering, belend ten oosten Pieter Dircxsz Kalckoven en ten westen de erfgenamen van Jacob Willemsz 't Groen te Leiden.
  * Jan Michielsz valt ten deel 2 morgen 1 hond land genaamd "Weselenburch" onder Oudshoorn, strekkende van de Oudshoornse weg tot de Duikerwetering, belend ten oosten de weeskinderen van Gerrit Egberts te Leiden en ten westen de weduwe en erfgenamen van Cornelis Neel Ghijssensz.
  * De kinderen van Steffanije Michielsdr valt ten deel 4 morgen 1 hond land onder Oudshoorn, strekkende van de Oudshoornse weg tot de Duikerwetering, belend ten oosten Mattheeus Cornelisz en ten westen Fijtgen Ghijsberts, weduwe van Dirck Gerritsz Calckoven en de erfgenamen van Thijs Thijsz.
  vervolg a:
  blz. 32v, 7 januari 1603: De erfgenamen van Michiel Pietersz dragen over op hun broer Sijmon Michielsz drie brieven inhoudende 4 morgen land, aankomende Floris Bruijnensz.
  vervolg b:
  blz. 33, 7 januari 1603: Betreffende de vornoemde boedeldeling, zonder nieuwe feiten.

  RECHTERLIJK ARCHIEF, Protocollen Oudshoorn 1592-1607, inv. nr. 1B, blz. 67v, 30 oktober 1605:
  Cornelis Michielsz en Gerrit Willemsz Bouman, zwagers, delen een woning, landen en vogelkooi, hen ten deel gevallen bij het overlijden van Michiel Pietersz, hun vader en schoonvader.
  Verdeling:
  * Cornelis Michielsz behoudt de vogelkooi met de beplanting en het teelland daaromheen, groot 2 morgen, onder Oudshoorn, belend ten oosten de landen van het Sint Pietersgasthuis te Amsterdam, ten noorden en westen de landen van Gerrit Willemsz Bouman en ten zuiden Aert Pieter Eeuwoutsz en Sijmon Michielsz;
  nog 1 morgen en 2 hond land onder Oudshoorn, strekkende van de Oudshoornse weg tot de Duikerwetering, belend ten oosten Jan Huijgensz en Jonge Dirck Gerritsz en ten westen de erfgenamen en weduwe van Jacop Willemsz van der Burch te Leiden;
  nog 4 morgen land plus 1 hond onder Oudshoorn, strekkende van de Oudshoornse weg tot de Duikerwetering, belend ten oosten Clement Pietersz en Joris Cornelisz en ten westen Bouwen Govertsz.
  In de akte wordt zijn moeder vermeld; te weten Neeltge Jansdr.
  * Gerrit Willemsz Bouman valt ten deel een huis, berg, schuur en beplanting met 3 morgen land onder Oudshoorn, strekkende van de Oudshoornse weg tot aan de vogelkooi en Sijmon Michielsz, belend ten westen de erfgenamen van Floris Heij en ten westen het Sint Pietersgasthuis te Amsterdam.

 5. Steffanijge Michielsdr.
  Overleden voor 1603.
  Gehuwd met Jacop Cornelisz, overleden na 1602.

  RECHTERLIJK ARCHIEF, Protocollen Oudshoorn 1592-1607, inv. nr. 1A, blz. 31, 7 januari 1603:
  Boedelscheiding: Neeltgen Jansdr, weduwe van Michiel Pietersz met haar broer Maerten Jansz als voogd ter eenre en Sijmon Michielsz, Cornelis Michielsz, Jan Michielsz, Gerrit Willemsz Bouman, man en voogd van Jannetge Michieldr, Jacop Cornelisz, als vader en voogd van zijn kinderen bij zijn overleden vrouw Steffanijge Michielsdr, allen erfgenamen van Michiel Pietersz, hun vader, ter andere zijde.
  Regeling van de boedelscheiding:
  * Neeltgen Jansdr behoudt het huis, schuur en erf onder Aarlanderveen, belend ten oosten de Lage Rijndijk, ten westen de Rijn, ten zuiden Rhocus Claesz en ten noorden de weduwe en erfgenamen van Cornelis Neel Ghijssen.
  Haar kinderen zullen haar jaarlijks de som van 112 gulden 10 stuivers uitkeren zolang zij leeft.
  Als losrente met hoofdsom 1.800 gulden, welk laatste bedrag na haar dood door de kinderen te verdelen.
  Enkele zoons zullen haar jaarlijks voorzien van "twee schepelen appelen en vijftich bos tacken".
  De kinderen valt ten deelt een huis, berg, schuur, en de vogelkooi en al het landbezit met de daarop drukkende lasten.
  * Sijmon Michielsz is ten deel gevallen 4 morgen land van Floris Bruijnensz onder Oudshoorn, strekkende ten noorden van de landen van Cornelis Michielsz en Gerrit Willemsz Bouman af tot de Molenwetering, belend ten oosten Aert Pietersz Eeijwoutsz en ten westen Aert Pietersz met mr. Floris Heij.
  * Cornelis Michielsz en Gerrit Willemsz Bouman ontvangen samen een huis, berg, schuur en beplanting, groot 5 morgen land met de vogelkooi met 100 eenden onder Oudshoorn, strekkende van de Oudshoornseweg zuidwaarts tot aan het land van Aert Pietersz en Sijmon Michielsz, belend ten oosten Sint Pieters gasthuis te Amsterdam en ten westen mr. Floris Heij,
  en nog 4 morgen 4 hond erfpachtland onder Oudshoorn strekkende van de Oudshoornseweg tot de Duikerwetering, belend ten oosten Clement Pietersz en Joris Cornelis tot Rijnsaterwoude en ten westen de zwagers Bouwen Govertsz en Jan Dircxsz; nog 1 morgen onder Oudshoorn, strekkende van de Oudshoornseweg tot de Duikerwetering, belend ten oosten Pieter Dircxsz Kalckoven en ten westen de erfgenamen van Jacob Willemsz 't Groen te Leiden.
  * Jan Michielsz valt ten deel 2 morgen 1 hond land genaamd "Weselenburch" onder Oudshoorn, strekkende van de Oudshoornse weg tot de Duikerwetering, belend ten oosten de weeskinderen van Gerrit Egberts te Leiden en ten westen de weduwe en erfgenamen van Cornelis Neel Ghijssensz.
  * De kinderen van Steffanije Michielsdr valt ten deel 4 morgen 1 hond land onder Oudshoorn, strekkende van de Oudshoornse weg tot de Duikerwetering, belend ten oosten Mattheeus Cornelisz en ten westen Fijtgen Ghijsberts, weduwe van Dirck Gerritsz Calckoven en de erfgenamen van Thijs Thijsz.
  vervolg a:
  blz. 32v, 7 januari 1603: De erfgenamen van Michiel Pietersz dragen over op hun broer Sijmon Michielsz drie brieven inhoudende 4 morgen land, aankomende Floris Bruijnensz.
  vervolg b:
  blz. 33, 7 januari 1603: Betreffende de vornoemde boedeldeling, zonder nieuwe feiten.

33.066. Sijmon N.N.
Geboren ca. 1530.
Gehuwd met N.N.

KINDEREN:
 1. N.N. Sijmonszdr,  zie nr. 16.533.
  Geboren ca. 1560.
  Gehuwd met Sijmon Michielsz.
 2. Baertgen Sijmonsdr.
33.248. Cnelis VAN RIJN,
Geboren ca. 1535, mogelijk te Rijnsburg.
Gehuwd met N.N.

KINDEREN:
 1. Jan Cornelisz van Rhijn,  zie nr. 16.624.
  Geboren ca. 1564, mogelijk te Voorschoten.
  Gehuwd met Grietje Cornelis, geboren ca. 1560, mogelijk te Voorschoten.
 2. Cornelis van Rijn,
  Geboren te Rijnsburg ca. 1573.
  Gehuwd met N.N.

  KIND:
  1. Gijsbert Cornelis van Rijn,
   Geboren te Rijnsburg in 1599, overleden te Wassenaar op 24 september 1670, oud ca. 71 jaar.
   Gehuwd (1) te Wassenaar op 22 augustus 1621 met Leuntgen Wouters van der Pruijs, geboren ca. 1600, overleden voor 1648.
   Gehuwd (2) te Voorschoten op 26 oktober 1648 met Neeltje Theunisdr Ruijchrock, geboren te Wassenaar in 1603.

   TROUWREGISTER, Wassenaar, Schout en Schepenen, 22 augustus 1621:
   Gijsbert Cornelisz van Rijn, afkomstig van Reijnsburg en Leuntgen Woutersdr.
   [samenvatting]
33.984. Willem Rut Gerritsz VAN ELSWIJCK,
Zoon van Rut Geritsz van Elswijck [nr. 67.968] en N.N., geboren in 1540, van beroep bierbrouwer, overleden voor 21 februari 1607.
Gehuwd in de kerk in 1564 met Jenneken Peters PAUWELS, geboren ca. 1545.

BELASTINGBOEK, Dinther, 1596:
Willem Rutten bezit een huis en hof, groot een mauwersaets lants geschat op 14 mud rog, voorts een huisken daer eene smit in woont, op 25 stuivers geschat.
[in de kantlijn:] 26 stuivers en 6 penningen en bij de tweede vermelding 5 stuivers en 7 penningen.
[bron: Gem. Archief Dinther, inv. nr. 74]

VORSTER VAN DINTHER:
In 1596 wordt Willem Rutten vermeld als vorster van Dinther. Niet zeker of dit Willem Rut Gerritsz van Elswijck betreft.

ERFDELING, Dinther, 21 februari 1607:
Zoon Peter ontvangt bij de erfdeling van zijn ouders Willem Rutten Gerardsz en Jenneken Peter Pauwels in 1607 het brouwhuis en brouwgetouw, deze brouwerij met gereedschappen moet hij afbreken en op zijn eigen terrein zetten.
Peter heeft in 1608 aan zijn broer Rutger een cijns van zeven gulden overgedragen van het dorp Dinther, te lossen met 100 gulden.
[bron: Rechterlijk Archief Dinther, 39a, blz. 267]

[bron: genealogie Gerit van Elswijck, op internet]

33.985. Jenneken Peters PAUWELS,
Dochter van Peter Pauwels [nr. 67.970] en N.N., geboren ca. 1545, overleden voor 21 februari 1607.

KINDEREN:
 1. Jenneken van Elswijck,
  Overleden voor 21 februari 1607.
  Gehuwd voor 21 februari 1607 met Aert Jansz van Goch, ook De Kelder, of Kelders, lid van de Schepenbank van Dinther (1608-1616), overleden op 22 mei 1637.
  Aert Jansz van Goch huwde (2) met Heijlke Cost-Otten.
 2. Jutte van Elswijck,
  Geboren ca. 1570.
  Gehuwd met Marten Ariens Willemsen.

  KIND:
  1. Jenneken Martens,
   Geboren ca. 1600.
   Gehuwd te Dinther in de R.K. kerk op 1 oktober 1629 met Ambrosius Niclaessen van Berckel.
   Ambrosius huwde (2) met Jenneken's nicht Sophia Rutten van Elswijck.
 3. Peter Willem Rutten van Elswijck,  zie nr. 16.992.
  Geboren in 1570, van beroep bierbrouwer, vermeld als doopgetuige in 1624.
  Gehuwd met Anna Huijberts Rovers.
 4. Rutger Willem Rutten van Elswijck,
  Geboren ca. 1570, van beroep bierbrouwer, schepen van Dinther (1624), Provisor van de tafel van de Heilige Geest te Dinther, gedood door een soldaat in Dinther op 30 maart 1625, oud ca. 55 jaren.
  Gehuwd in de kerk in 1593 met Leinken Wynants Suyskens, geboren ca. 1565, overleden op 28 juni 1625, oud ca. 60 jaren, dochter van Wijnand Jan Suyskens en Elisabeth Adriaans Scheenkens.
  Leinken was eerder gehuwd met Jacob Everts, overleden voor 1593.

  ERFDELING, Dinther, 21 februari 1607:
  Rutger ontvangt van zijn ouders Willem Rutten Gerardsz en Jenneken Peter Pauwels de oude "hostat".
  Broer Peter ontvangt bij de erfdeling het brouwhuis en brouwgetouw, deze brouwerij met gereedschappen moet hij afbreken en op zijn eigen terrein zetten.
  Peter heeft in 1608 aan zijn broer Rutger een cijns van zeven gulden overgedragen van het dorp Dinther, te lossen met 100 gulden.
  [bron: Rechterlijk Archief Dinther, 39a, blz. 267]

  SCHEEPENBENOEMING:
  "ende want Rutger Willemsz ontrent Paesschen 1625 is van eenen soldaet gequetst ende gestorven".
  Soo is opten IX julij 1625 in zijne plaats gestelt ende geeijdt Rombout Daniel Rommen als schepen ende Jan Goyaertsz oock gestorven, is in zijn plaetse gestelt Jan Cost Henricksz.
  [bron: Rechterlijk Archief Dinther, inv. nr. 40 fol. 228 (op los velletje)].

  KINDEREN:
  1. Gerardus Rutgersz van Elswijck,
   Geboren in 1594, overleden in 1645, oud 51 jaren.
   Gehuwd (1) te Heeswijk in de R.K. kerk op 5 november 1623 met Henrica Hanegraeff, gedoopt te Heeswijk in de R.K. kerk op 8 april 1602, overleden in 1632, oud ca. 30 jaren, dochter van Melchior Goyaertsz Hanegraeff en Johanna Hendriks Peters.
   Gehuwd (2) te Dinther in de R.K. kerk op 27 november 1632 met Jacoba Gijsberts.
  2. Leonardus Rutgersz van Elswijck,
   Geboren in 1600, van beroep bierbrouwer.
   Gehuwd met Maria Jan Jacob Daniels, ook Meriken Jan Jacob Daniels.
  3. Sophia Rutten van Elswijck, ook Fijcken Rutten van Elswijck,
   Geboren ca. 1600.
   Gehuwd (1) ca. 1625 met Jan Peter Jansen.
   Gehuwd (2) met Ambrosius Niclaessen van Berckel.
  4. Willemken Rutgers,
   Geboren ca. 1605, overleden te Dinther op 20 maart 1676, oud ca. 70 jaren.
   Gehuwd in de kerk in 1627 met Joannes Wouters, zoon van Wouter Joosten en Dingna.
[bron: genealogie Gerit van Elswijck, op internet]

34.824. Gerrit Jacobsz BUIJS, [34.824=35.650=35.724=35.826=14192]
Zoon van Jacob Buijs [nr. 69.648] en N.N., geboren ca. 1505, wonende in het Westeinde, overleden te Aalsmeer (Westeinde) voor 1572.
Gehuwd ca. 1530 met N.N.

MORGENBOEK van Aalsmeer, 1543:
blz. 12, perc. 190, E, B, 10 morgen, 589 roeden, Gheryt Jacobsz, daer bij noorden aen.
blz. 14, perc. 229, E, B, 22 morgen, 507 roeden, Gheryt Jacobsz, van den Uuterwech tot die landtscheydinge.
blz. 15. perc. 253, B, Gheryt Jacobsz.
blz. 17, perc. 294, E, B, 6 morgen, 307 roeden, Gheryt Jacobsz, bij westen.
blz. 17, perc. 295, E, B, 2 morgen, 316 roeden, Gheryt Jacobsz, noch aen die meer.

MORGENBOEK van Aalsmeer, 1550:
blz. 11, perc. 245, E, B, 11 morgen, 150 roeden, Gerrit Jaecobsz.

KINDEREN GEBOREN IN AALSMEER UIT ZIJN HUWELIJK[-EN]:
 1. Cijtgen Gerrits Buis,  zie nr. 17.825.
  Geboren te Aalsmeer ca. 1530, overleden voor 1595, waarschijnlijk aan de Uiterweg in Aalsmeer.
  Gehuwd ca. 1550 met Jacob Sijvertsz, geboren te Aalsmeer ca. 1525, wonende in het Westeinde, schepen van Aalsmeer (1579, 1580), overleden voor 1591.
 2. Allart Gerritsz Buijs,  zie nr. 17.862.
 3. Cornelis Gerritsz Buijs,  zie nr. 17.412.
  Geboren ca. 1535, wonende in het Westeinde van Aalsmeer (1580, 1584, 1588, 1592, 1600), landbouwer, overleden ca. 1614, oud ca. 79 jaar.
  Gehuwd ca. 1560 met Alijt Dircks, geboren te Aalsmeer ca. 1535.
 4. Anna Gerrits Buijs,
  Geboren ca. 1540, overleden ca. 1584, oud ca. 44 jaar.
 5. Willem Gerritsz Buijs,
  Geboren ca. 1540, wonende aan de Uijterweg, overleden ca. 1606, oud ca. 66 jaar.
  Gehuwd met Maritgen Clementsdr, overleden voor 22 mei 1600.
 6. Jacob Gerritsz Buijs,
  Geboren ca. 1545, overleden voor 1584.
  Gehuwd met Aechte Vrericxdr, dochter van Vrerick Willemsz en van Brechtgen Dircxdr.
  Aechte huwde (2) met Jacob Cornelisz Spruijt.
  Uit het eerste huwelijk tenminste 3 kinderen.

  OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, Aalsmeer, nr. 722, dd 21 juni 1592:
  Aechte Vrericxsdr hertrouwde met Jacob Cornelisz Spruijt.
  Op 21 juni 1592 wordt de nalatenschap van Jacob Gerritsz Buijs gescheiden. De drie minderjarige kinderen (Claes, Jan en Willem) ontvangen enige stukjes land.
  Huis, erf en boomgaard blijven gemeenschappelijk bezit.
  Op 18-jarige leeftijd zullen de kinderen 25 gulden ontvangen en "een koe, nijet van de beste, nijet van de slechtste".
 7. Digna Gerrits Buijs,  zie nr. 17.913.
  Geboren ca. 1550, overleden voor 1609.
  Gehuwd (1) met Baert Dircxz, overleden voor 1582, zoon van Dirck Willemsz en Maritgen Jacobsdr.
  Gehuwd (2) met Jaep Cornelisz Neelfloren, geboren ca. 1550, Doopsgezind, wonende te Burgerveen, overleden te Aalsmeer op 16 november 1614.
 8. Egbert Gerritsz Buijs,
  Geboren ca. 1550.
  Gehuwd met Duijfgen Cornelis, overleden na 15 maart 1602.
 9. Leentgen Gerrits Buijs,
  Geboren ca. 1550, overleden na 1598,
  Gehuwd voor 1598 met Dirck Vrericxsz, overleden na 1598.
 10. Dirck Gerritsz Buijs,
  Geboren ca.1555.
  Gehuwd met N.N.
  Uit dit huwelijk nageslacht.

  OPMERKING:
  In 1602 worden genoemd Dirck Gerrit Buijsz kinderen.
[bron: Aalsmeerse Stambomen, deel 1]

35.520. Claes MOIJ, [35.520 = 36.064]
Geboren ca. 1500, mogelijk te Vriesekoop of Leiden.
Gehuwd met N.N.

KINDEREN GEBOREN UIT ZIJN HUWELIJK [-EN]:
 1. Claes Claesz Moij,
  Geboren ca. 1530, van beroep wagenaar te Leiden, wonende in de Stege (1561), vermeld als bezitter van 6 morgen lants en 2 hond in Vriezekoop (1556).

  REGISTER DER 10e PENNING, Vriesekoop, 1556.
  Claes Claesz Moij, bezit 6 morgen lants en 2 hont in Vriesekoop.

  REGISTER DER 10e PENNING, Leiden, 1561.
  Claes Claesz Moij, wagenaar, wonende in de Stege.

  REGISTER DER 10e PENNING, Vriesekoop, 1562.
  Claes Claes filius Moij bezit zijn "eyghen 1 hont verdolffen lant".
 2. Cornelis Claesz Moij,  zie nr. 17.760.
  Geboren ca. 1535, bezit 1 hont slachlant in Vriesekoop (1562).
  Gehuwd met N.N.
35.650. Gerrit Jacobsz BUIJS, [zie 34.824=35.650=35.724=35.826=14.192]
Zoon van Jacob Buijs [nr. 71.300] en N.N., geboren ca. 1505, wonende in het Westeinde, overleden te Aalsmeer (Westeinde) voor 1572.
Gehuwd ca. 1530 met N.N.

KIND:
 1. Cijtgen Gerrits Buis,  zie nr. 17.825.
  Geboren te Aalsmeer ca. 1530, overleden voor 1595, waarschijnlijk aan de Uiterweg in Aalsmeer.
  Gehuwd ca. 1550 met Jacob Sijvertsz, geboren te Aalsmeer ca. 1525, wonende in het Westeinde, vermeld als schepen van Aalsmeer in 1579 en 1580, overleden voor 1591.
[bron: Aalsmeerse Stambomen, deel I, blz. 370 e.v.]

35.652. Jacob Dircksz OUJAPEN,
Geboren ca. 1515.
Gehuwd met N.N.

KIND:
 1. Dirck Oujapen  zie nr. 17.826.
  Geboren te Aalsmeer ca. 1545, overleden ca. 1612, oud ca. 67 jaar,
  Gehuwd met Lijsbet Lourisdr, geboren te Aalsmeer ca. 1545, overleden ca. 1604, oud ca. 59 jaar.
[bron: Aalsmeerse Stambomen, deel I, blz. 370 e.v.]

35.768. Allart Gerritsz BUIJS, [17.862 = 35.768]
Zoon van Gerrit Jacobsz Buijs [nr. 35.724] en van N.N., geboren te Aalsmeer ca. 1533, wonende aan de Uiterweg, van beroep bouwman aan de Uiterweg en in het Oosteinde, overleden te Aalsmeer tussen 1609 en 1614, oud ca. 78 jaar.
Gehuwd (1) ca. 1555 met Maritgen REIJERS, geboren ca. 1535, overleden te Aalsmeer ca. 1594, oud ca. 59 jaar.
Gehuwd (2) ca. 1594 met Guertgen JACOBS, overleden te Aalsmeer ca. 1642.

OPMERKING:
Uit de morgenboeken van Aalsmeer van 1580 tot 1592 blijkt dat Allart ruim 9 morgen land aan de Uiterweg bezat en bovendien nog ruim 2 morgen in het Oosteinde.
Daarnaast pachtte hij enkele kleine stukken grond in het Westeinde en in het Bos.

MORGENBOEK, Aalsmeer, 't Oosteijnde, 1580, blz. 6, perc. 63:
E, B, 1 morgen, 75 roeden, Allart Gerytsz.

MORGENBOEK, Aalsmeer, den Uijterwech, 1580, blz. 36, perc. 374:
E, B, 8 morgen, Allart Gerytsz.

MORGENBOEK, Aalsmeer, Oesteijnde, 1584, blz. 8, perc. 61:
A, 2 morgen, 150 roeden, Allart Gerrytsz, waarvan:
E, 1 morgen, 75 roeden, (jonge) Pieter Tysz.

MORGENBOEK, Aalsmeer, Den Bosch, 1584, blz. 48, perc. 354:
A, 4 morgen, Dirck Gerrytsz, waarvan:
E, 2 morgen, 150 roeden, Jan Pietersz,
E, 150 roeden, Allart Gerytsz.

MORGENBOEK, Aalsmeer, den Uijterwech, 1584, blz. 52, perc. 385:
A, 9 morgen, 505 roeden, Allart Gerrytsz, waarvan:
E, 562 roeden, Anna Geryts,
E, 562 roeden, Jaep,
E, 1 morgen, Frans Suijck.

MORGENBOEK, Aalsmeer, Oosteijnde, 1588, blz. 11, perc. 63:
A, 2 morgen, 150 roeden, Allart Gerytsz, waarvan:
E, 1 morgen, 75 roeden, Pieter Thysz.

MORGENBOEK, Aalsmeer, Oosteijnde, 1588, blz. 40, perc. 256:
A, 2 morgen, 188 roeden, (wed. van) Cornelis Claesz Bouesz, waarvan:
E, 150 roeden, Arent Fransz,
E, 75 roeden, Allart Gerytsz,
E, 188 roeden, Vrerick Jaep Gerytsz,
E, 75 roeden, Piet Zyb.

MORGENBOEK, Aalsmeer, Voorts nae 't Bos, 1588, blz. 52, perc. 374:
A, 3 morgen, 300 roeden, Dirck Gerytsz, waarvan:
E, 2 morgen, 150 roeden, Jan Pietersz,
E, 150 roeden, Allart Gerytsz,
E, 300 roeden, Dirckgen Koenen.

MORGENBOEK, Aalsmeer, Den Uijterwech, 1588, blz. 55, perc. 389:
A, 9 morgen, 505 roeden, Allart Gerytsz, waarvan:
E, 562 roeden, Anna Geryts,
E, 562 roeden, Jaep, E, 1 morgen, Frans Suyck.

MORGENBOEK, Aalsmeer,Oosteijnde, 1592, blz. 10, perc. 47:
A, 9 morgen, 150 roeden, Zybeth Cornelisz, waarvan:
E, 6 morgen, 150 roeden, Jan Crouter,
E, 2 morgen, 150 roeden, Allart Gerritsz,
E, 450 roeden, Marten Fransz,
E, Cornelis Willemsz.

MORGENBOEK, Aalsmeer, Oosteijnde, 1592, blz. 22, perc. 112:
A, 10 morgen, 228 roeden, Cornelis Heynricxsz, waarvan:
E, 3 morgen, 300 roeden, Cornelis Jacopsz, zijner oom,
E, 150 roeden, Allart Gerritsz,
E, 114 roeden, Hertgen Jacopsz,
E, 114 roeden, Jan Jacopsz.

MORGENBOEK, Aalsmeer, Westeijnde, 1592, blz. 50, perc. 268:
A, 1 morgen, 375 roeden, Marius Joostensz, waarvan:
E, 450 roeden, Willem Jacopsz van Leeuwen,
E, 225 roeden, Allart Gerritsz,
E, 300 roeden, Alyt Jans.

MORGENBOEK, Aalsmeer, voorts nae 't Bos, 1592, blz. 68, perc. 378:
A, 3 morgen, 300 roeden, Dirck Gerritsz, waarvan:
E, 2 morgen, 150 roeden, Jan Pietersz,
E, 150 roeden, Allart Gerritsz,
E, 300 roeden, Dirckgen Thoenen.

MORGENBOEK, Aalsmeer, Den Uijterwech, 1592, blz. 72, perc. 394:
A, 9 morgen, 356 roeden, Allart Gerritsz, waarvan:
E, 412 roeden, Anna Gerritsz,
E, Jaep,
E, 1 morgen, Frans Suijck,
E, 75 roeden, Vrerick Jaep Gerritsz,
E, 150 roeden, Dirck Dircxz.

OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, nr. 727 dd 6 februari 1608 en nr. 728 dd 14 april 1609:
In 1609 maakt Allart Gerritsz een testament waarbij hij aan Guertgen Jacobs de helft van zijn roerende en onroerende goederen vermaakt, te weten zijn huis, erf, land en beesten.
Hij beloofde haar dit voor haar 'getrouwe diensten en hulp die zij hem in zijnen ouderdom heeft betoond en bewezen'.
De andere helft is voor zijn kinderen uit beide huwelijken.
Een jaar eerder hadden de kinderen uit het eerste huwelijk de erfenis van hun moeder verdeeld, waarbij zij de helft van het huis aan de Uiterweg aan hun vader verkocht hadden.

35.769. Maritgen REIJERS, [17.863 = 35.769]
Geboren ca. 1535, overleden te Aalsmeer ca. 1594, oud ca. 59 jaar.

KINDEREN VAN ALLART GERRITSZ BUIJS EN MARITGEN REIJERS:
 1. Maerten Allertsz, [hieruit o.a. een familie Vreeken en de familie Eigenhuis]
  Geboren ca. 1555, overleden ca. 1629, oud ca. 74 jaar.
  Gehuwd (1) met Neeltgen Vrericx, overleden voor 1589, dochter van Vrerick Willemsz en Brechtgen Dircx.
  Gehuwd (2) met Trijntgen Cornelis, overleden voor 1622, dochter van Cornelis Heeren Capiteijn en Neeltgen Cornelis.
 2. Baert Allertsz Buijs,  zie nr. 17.884.
  Geboren te Burgerveen ca. 1560, Doopsgezind, overleden ca. 1633, oud ca. 73 jaar.
  Gehuwd met Maritgen Willems.
 3. Alijt Allerts, ook Aeltgen Allerts,
  Geboren ca. 1560, overleden voor 2 augustus 1598.
  Gehuwd (1) met Jan Dircxsz Geusen, zoon van Dirck Dircxsz Geusen en Alijt Sijmons.
  Gehuwd (2) met Heijnrick Dirckxsz.
 4. Aecht Allerts,
  Geboren ca. 1565, maakt huwelijkse voorwaarden met Cornelis Garbrants op 28 mei 1589.
  Gehuwd te Aalsmeer in 1589 met Cornelis Garbrantsz, overleden voor 1614, zoon van Garbrant Thaemsz en Maritgen Sijmonts.
 5. Trijn Allerts,
  Overleden voor 1614.
  Gehuwd met Jacob Jacobsz.
 6. Geertgen Allerts,   zie nr. 8.931.
  Geboren ca. 1575, overleden voor 1614.
  Gehuwd met Jonge Cornelis Claesz, ook bekend als Jongcees.
KINDEREN VAN ALLART GERRITSZ BUIJS EN GUERTGEN JACOBS:
 1. Gerrit Allertsz,
  Geboren ca. 1595, Doopsgezind, overleden voor 1675.
  Gehuwd met Aeltgen Willems, Doopsgezind, overleden voor 1644, dochter van Willem Jansz Brechten en van Maritgen Vredericx.

  KINDEREN:
  1. Jan Gerritsz Buijser,
   Geboren ca. 1620, waarschijnlijk leraar van de Waterlandse Vermaning in Uithoorn, vermeld in 1675 in ORA's van Aalsmeer wanneer hij, zijn broer en hun zusters stukjes land verkopen die zij gezamenlijk gerfd hadden, overleden te Uithoorn ca. 1695.
  2. Allert Gerritsz Buijser,
   Geboren ca. 1625, overleden voor 21 maart 1675.
  3. Guertgen Gerrits,
   Geboren ca. 1630, overleden na 1696.
   Gehuwd met Jan Marcelisz de Jong, lid van een der meest prominente Uithoornse doopsgezinde families, overleden in 1673, zoon van Marcelis Marcelisz de Oude, lakenkoper.
   Jan was eerder weduwnaar van Maritge Gerritsdr en van Guertgen Dircksdr Broer.

   NOTARISAKTE (J. van Loosdrecht), Amsterdam, 7 december 1665:
   Jan Marcelis de Jonge, weduwnaar van Maritge Gerrits, maakt huwelijkse voorwaarden met Guijertgen Dircx, JD in het oosteinde van Aalsmeer, dochter van Dirck Willemsz Broer.

   NOTARISAKTES (A. v. d. Meer), Mijdrecht, 1696-1697, nrs. 849, 865, 870, 897 en 906:
   Waterbrieven van Geurtje Gerrits Buijs, weduwe van Pieter Dircks Man, op verscheidene personen.
  4. Dochter,
   Geboren ca. 1630.
   Gehuwd met Jacob Jacobsz den Boer.
 2. Jacob Allertsz.
  Geboren ca. 1597.
 3. Marijtgen Allerts,
  Geboren ca. 1600.
  Gehuwd met Jan Dircksz.
 4. Annitgen Allerts,
  Geboren ca. 1603.
  Gehuwd met Dirk Pietersz.
[bron: o.a. Aalsmeerse Stambomen, deel I, blz. 26 e.v.]

35.836. Jacob GERRITSZ, [17.408 = 35.836]
Geboren te Aalsmeer ca. 1520, overleden aldaar na 1565.
Gehuwd ca. 1545 met Guerte REYERSDR.

35.837. Guerte REYERSDR, [17.409 = 35.837]
Geboren ca. 1520, overleden te Aalsmeer ca. 1586.

KIND VAN JACOB GERRITSZ EN GUERTE REYERSDR.:
 1. Vrerick Jacob Gerritsz,  zie nr. 17.918.
  Geboren te Aalsmeer ca. 1553, Doopsgezind, woonde aan de Uiterweg (1600/1623), overleden te Aalsmeer op 1 januari 1631, oud ca. 77 jaar.
  Gehuwd ca. 1580 met Griete Claes, geboren te Aalsmeer ca. 1560, overleden ca. 1621, oud ca. 61 jaar.
36.064. Claes MOIJ, zie nr. 35.520.
Geboren ca. 1500, mogelijk te Vriesekoop of Leiden.
Gehuwd met N.N.

36.128. Dirk ARIJSZ, [17.808 = 36.128]
Geboren ca. 1520, genoemd 1553, wonende in het Westeinde van Aalsmeer, overleden voor 1561.
Gehuwd met N.N.

OPMERKING:
Onzeker of onderstaande Morgenboek aantekeningen op Dirk Arijsz slaan.

MORGENBOEK, Aalsmeer, 1543, blz. 3, perc. 17:
E, B, 27 morgen, 342 roeden, Dirck Adriaensz van Leyden.

MORGENBOEK, Aalsmeer, 1543, blz. 4, perc. 28:
E, 5 morgen, 218 roeden, Dirck Adriaensz van Leyden.

MORGENBOEK, Aalsmeer, 1550, blz. 8, perc. 108 en 113:
E, B, 1 morgen, 300 roeden, Dirck Adriaensz van Leyden.
E. B. 9 morgen, Dirck Adriaensz van Leyden.

ZOON VAN DIRK ARIJSZ:
 1. Cornelis Dirk Arijsz,  zie nr. 18.064.
  Geboren ca. 1555, overleden ca. 1625, oud ca. 70 jaar.
  Gehuwd met Jannetgen Claesdr.
36.416. Roeloff Willemsz VAN EIJCK,
Zoon van Willem Ludolph Rycoltsz [nr. 72.832] en N.N., geboren voor 1535, vermeld als schout van Zegveld in 1563.
Gehuwd met N.N.

KIND VAN ROELOFF WILLEMSZ VAN EIJCK EN N.N.:
 1. Cornelis Roelofsz van Eijck,  zie nr. 18.208.
  Geboren voor 1560, vermeld als schout van Zegveld in 1589 en 1605.
36.512. Jan FLORISSZ,
Geboren ca. 1510, landbouwer op 30 morgen land in de Langeweijde onder Waarder (1536).
Gehuwd met N.N.

LEGGER van grondeigenaren en - gebruikers in Langeweide, Ruigeweide en Kortenhoeven, 1536, 1599 en 1652:
Lange-Weijde, art. 17:
[1536] Jan Florissz bruijckt 30 mergen lants hem selven toebehorende, bij eede s'jaers den mergen 6 schild fc.-60 oud.sch.
[1599] Nu eijgenaers ende bruijckers Floris Janssz van 15 mergen, Claes Gerridsz 6 mergen, Aelbert Gerridsz 4 mergen ende Ludolff Dirxsz 5 mergen.
Anno 1656, eijgenaers ende bruijckers d'kinderen van Claes Gerridsz van 3 mergen, Pieter Claes Gerridden van 2 mergen, Hiob Gansenberch eijgenaer ende Joost Gerridsz Verhaer bruijcker van 9 mergen, d'kindren van Claes Gerridsz noch eijgenaers ende bruijckers van 3 mergen, Hiob voorsz. noch eijgenaer ende Cars Gerridsz bruijcker van 3 mergen, Pieter Gerrid Floren eijgenaer ende bruijcker van 4 mergen ende Cars voorsz. eijgenaer ende bruijcker van 6 mergen.

KIND:
 1. Floris Jansz,  zie nr. 18.256.
  Geboren ca. 1550, landbouwer in de Langeweijde onder Waarder.
  Gehuwd met N.N.
36.544. Joost SAMSOM.
Geboren ca. 1545.
Gehuwd met N.N.

VOOROUDERS:
In een boek over grafzerken in Vianen wordt verondersteld dat de Samsoms die in die streek woonden afstamden van een bastaard van Folpert van der Leede, heer Van Arkel.
Ook de voornaam van Herbaren Samsom wijst in die richting.
Even voor 1600 vraagt deze Herbaren Samsom, afkomstig van Rietveld bij Arkel het poorterschap van Vianen aan.
In het geslacht Van der Leede van Arkel komt de naam Herbaren meermaals voor.

KIND:
 1. Pieter Joosten Samsom,  zie nr. 18.272.
  Geboren ca. 1575 te Nieuwkoop.
  Gehuwd ca. 1600, mogelijk te Nieuwkoop met Grietje Willems.
36.632. Brant LOUWEN,
Zoon van Louris Brantsz [nr. 73.264] en Aeffgen N.N. [nr. 73.265], geboren te Bergambacht ca. 1535, overleden aldaar voor 1608.
Gehuwd met N.N. JANSDR.

36.633. N.N. JANSDR.
Geboren ca. 1540.

KIND:
 1. Gerrit Brantsz,  zie nr. 18.316.
  Geboren te Bergambacht ca. 1565, overleden voor 1631.
  Gehuwd met Theuntgen Bastiaans.
36.714. Dirck N.N. [NIET Calckoven]
Geboren ca. 1545.
Gehuwd met N.N.

OPMERKING:
In de protocollen van het Rechterlijk Archief heb ik geen familieverbanden gevonden tussen Ghijsbert, Cornelis en Aeltgen Dircksz enerzijds, en Ghijsbert en Lijsbeth Dircksz (gehuwd met Jacob Claesz Capijtein) anderzijds.
Wel vermeld:
* Gijsbert Dircxsz Euverendam, vermeld als weesmeester van Oudshoorn in 1659.
* Gijsbert Dircxsz Turckenburg, overleden te Alphen voor 6 mei 1650.
* Gijsbert Dircxsz Cop, schoenmaker te Alphen, met landbezit in Aarlanderveen, overleden na 1667.

KINDEREN:
 1. Cornelis Dircxsz,
  Vermeld als voogd van zijn zuster Aeltgen in Oudshoorn op 12 januari 1628.
 2. Ghijsbert Dircxsz,
  Vermeld als broer en voogd van Aeltgen Dircksdr in Oudshoorn op 20 mei 1628 en 8 januari 1632.

  OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, Oudshoorn, Protocollen 1622-1629, inv. nr. 2B, fol. 19v, 20 mei 1628:
  Aeltgen Dircksdr weduwe van Willem Claes Willems met haar broer Ghijsbert Dircksz als voogd en Jacob Claesz Capijteijn en Ghijsbert Dircksz voornoemd als voogden van de vier onmondige kinderen van Willem Claesz voornoemd en zich sterk makende voor de vier volwassen kinderen, zijn schuldig aan Sussanna Otten, vrouwe van Leeuwenhorst, wonende te Leiden, een jaarlijkse losrente van 37 gulden 10 stuivers, hoofdsom 600 gulden.
  Gesteld onderpand: 4 morgen 1 hond land onder Oudshoorn, strekkende van de Oudshoornseweg tot de Duikerwetering, belend ten oosten Willem Pietersz als bruiker en ten westen Cornelis Drcksz Zoentgen.

  OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, Oudshoorn, Protocollen 1629-1637, inv. nr. 3, fol. 68, 8 januari 1632:
  Aeltgen Dircksdr , weduwe van Willem Claes Willemsz, geholpen door haar oudste zoon Cornelis Willemsz en haar broer Ghijsbert Dircksz, verkoopt aan Jan Jansz Vermij een huis, erf, berg, schuur en bepoting met 2 morgen en 4 hond land onder Oudshoorn, strekkende van de Oudshoornseweg tot Willem Dircks Joeren en Jan Cornelisz van Veenen, belend ten oosten haar zoon Dirck Willemsz c.s. en ten westen Gerrit Jansz Cort.
  Koopsom: 2.300 gulden.
 3. Aeltgen Dircxdr,  zie nr. 18.357.
  Geboren ca. 1570, overleden voor 23 april 1658.
  Gehuwd met Willem Claes Willemen [Lelievelt], geboren ca. 1565, van beroep bouwman in de Grote polder van Oudhoorn, overleden aldaar tussen 1623 en 13 november 1625, zoon van Claes Willemen en N.N.
36.792. Claes Cornelisz VERLAEN,
Zoon van Cornelis [Verlaen] en van Geertje Joosten, geboren ca. 1560, overleden te Pijnacker op 22 oktober 1616, oud ca. 56 jaar.
Gehuwd met Maritgen BANKRAESDR.
[bron: Stamboom De Bruin (Bodegraven, Leiden) op internet]

36.793. Maritgen BANKRAESDR.
Geboren ca. 1560, overleden te Naaldwijk op 10 januari 1618, oud ca. 57 jaar.

KIND:
 1. Pancras van der Laen,  zie nr. 18.396.
  Mogelijk een zoon van Claes Cornelisz Verlaen en Maritgen Bankraesdr, geboren ca. 1590, overleden voor 19 oktober 1632.
  Gehuwd met Dieuwertgen Claesdr. Hensbrouck, geboren ca. 1590.
[bron: Stamboom De Bruin (Bodegraven, Leiden) op internet]

36.794. Claes Cornelisz HENSBROUCK,
Geboren te Wateringen ca. 1560.
Gehuwd met Grietgen Riddersdr DOCKUM.
[bron: Stamboom De Bruin (Bodegraven, Leiden) op internet]
36.795. Grietgen Riddersdr DOCKUM,
Geboren ca. 1570.

KIND:
 1. Dieuwertgen Claesdr. Hensbrouck,  zie nr. 18.397.
  Geboren ca. 1590.
[bron: Stamboom De Bruin (Bodegraven, Leiden) op internet]

36.798. Foppe N.N., mogelijk Foppe VRANCKRIJCKER of Foppe VREDERIKER,
Geboren ca. 1555.
Gehuwd met N.N.

OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, Ouderkerk aan den IJssel, 6 april 1645, inv. 22, ac998:
Sent Senten Crijsman, Maertgen Senten, weduwe van Jan Leendertsz Versnel en Neeltgen Senten, weduwe van Gisbert Ariense voor 1/3,
Huych Foppen, tevens voor Neeltgen Foppen, zijn zuster, voor 1/3, en
Jan Cornelisse Ouwejan, gehuwd met Maertgen Foppen voor 1/3,
alle erfgenamen van Nanne Cornelisse de Vos, van vaders zijde., verkopen aan Cornelis Foppen, wonende alhier, 2 morgen hond land, afkomstig van N. de Vos in De Geer.
Volgt de schuldbekentenis ten behoeve van Cornelis Foppen "Vranckrijcker" en tekent met Cornelis Foppen Vrederiker.
[bron Groene Hart Archieven]

KINDEREN:
 1. Maertgen Foppen,  zie nr. 18.399.
  Geboren ca. 1585, vermeld in 1645.
  Gehuwd met Jan Cornelisse Ouwejan, geboren ca. 1585, van beroep steenbakker.
 2. Huych Foppen,
  Vermeld in 1645.

  OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, Ouderkerk aan den IJssel, 21 maart 1646, inv. 22, ac998:
  Jan Cornelisse Ouwejan, steenbakker en Willem Ariense, steenbakker, beiden voor 1/3 hebben gemeen 12 morgen land in een weer van 18 morgen land waar Huych Foppen en Neeltgen Foppen, zijn zuster, 6 morgen hebben.
  Kaveling Jan Cornelisse Ouwejan krijgt de oosthelft, Willem Ariense de westhelft.
  [bron Groene Hart Archieven]
 3. Neeltgen Foppen,
  Vermeld in 1645.

  OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, Ouderkerk aan den IJssel, 21 maart 1646, inv. 22, ac998:
  Jan Cornelisse Ouwejan, steenbakker en Willem Ariense, steenbakker, beiden voor 1/3 hebben gemeen 12 morgen land in een weer van 18 morgen land waar Huych Foppen en Neeltgen Foppen, zijn zuster, 6 morgen hebben.
  Kaveling Jan Cornelisse Ouwejan krijgt de oosthelft, Willem Ariense de westhelft.
  [bron Groene Hart Archieven]
37.392. Willem HAVICKEN,
Geboren ca. 1530, overleden voor 1600, waarschijnlijk te Velsen.
Gehuwd met Anna WOUTERSDR.
37.393. Anna WOUTERSDR.,
Geboren ca. 1535, overleden te Velsen na 1600.

OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, Velsen, 956, fol. 18v, 12 april 1600:
Anna Woutersdr, weduwe van Willem Havijcken, geassisteerd met haar twee zoons Wouter en Cornelis Willem Havijcken, en deze twee zoons en [o.a.] Pieter Aerntsz, man en voogd van Pietertgen Willem Havijken een croft land.

KINDEREN:
 1. Pietertgen Willemsdr Havicken,
  Geboren voor 1560, overleden te Velsen ca. 1608, oud ca. 50 jaar.
  Gehuwd met Pieter Aentsz, geboren voor 1560, overleden te Velsen 1618-1625, oud ca. 65 jaar, zoon van Aernt en van Alyt Gijsbrechtsdr.
  Pieter Aerntsz huwde (2) ca. 1609 met Griet Jansdr van Leuven, overleden na 1625, eerder weduwe van Jacob Gijsbertsz Stierman.

  OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, Velsen, inv. nr. 954, blz. 89, 3 mei 1579:
  Pieter Arentsz, onze buurknecht, verkoopt aan Aechte Maertensdr, weduwe van Antonis Pietersz, een stuk land genaamd de Barnende Werff, groot omtrent 1 morgen, belend ten oosten Adriaen Symonsz Hoffelant van Wijk op Zee, ten zuiden de Crommelantsbeeck, ten westen de erfgenamen van Willem Luijddolffsz van Wijk op Zee, ten noorden Aelenbeeck, met Jacob Jansz, Garrebrant Willemsz en Jan Arentsz, mede geburen in de banne van Velsen, als waarborgen voor het voorgeschreven land.

  OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, Velsen 955, blz. 313, 21 januari 1598:
  Steffen Cornelisz Rycken, poorter van Haarlem, verkoopt aan Pieter Aerntsz 1 morgen 2 hond land in Zeebroeck, belend ten oosten en westen de verkoper, ten noorden Gerbrant Jansz met Jacop Cornelisz Wrocht, ten zuiden Huijbrecht Dircxsz Slinck.

  OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, Velsen, 955, blz. 25, juni 1597[datum doorgehaald], blz. 330, 5 mei 1598:
  Huijbert Dircxz, wonende beneffens 't huis te Brederoede, verkoopt aan Pieter Aerntsz mede aldaar omtrent 1 morgen land achter de Zantpoorte met een hutje daarop staande, belend ten oosten Pieter de Flameng cs., ten zuiden Huijbert Dircxsz voornoemd met Jacop Jansz in den Berch, ten westen 't Vrouwengilde te Haarlem, ten noorden Pieter Aerntsz voornoemd, waarbij Gerryt Dircxsz wonende te Aelbertsberghe borg is voor Huybrecht Dircxsz zijn broer.

  OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, Velsen, 957, fol. 17v en 18, 9 juni 1609:
  Arent Pietersz van Velsen, nu wonende te Alkmaar, en Floris Pietersz, mede van Velsen, gebroerders [in feite gezwagers], vervangende hun zuster Marijtgen Pietersdr, verkopen aan Jan Arentsz, buurman te Velsen, de helft van omtrent 1 morgen 2 hond land achter de Zantpoorte genaamd de Sibbroeckerweijde, belend ten zuiden de erfgenamen van Jacob Gijsbertsz Stierman en Dammis Pietersz, ten westen Pieter van Daell, ten noorden Gerbrant Jansz en Jacob Cornelisz, ten oosten Cornelis Willem Haveken en Jacob Claesz, met zijn dijk, dam, weg en watering,
  aan Pieter Arentsz de andere helft.

  OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, Velsen, 957, blz. 20, 18 december 1608:
  Accordatie erfenis Jacob Gijsbertsz.
  Griet Jansdr van Leuven, weduwe van Jacob Gijsbertsz in zijn leven buurman te Velsen, ter eenre, en de voogden van haar kinderen, met namen Frans Adrijaensz Sunnevelt met Zeger Fransz, ter andere zijde.

  OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, Velsen, 957, fol. 19, 20 december 1608:
  Pieter Arentsz, buurman te Velsen, ter eenre, met Arent Pietersz, Marijtgen Pietersdr en Alit Pietersdr, alle drie kinderen van voornoemde Pieter Arentsz ter andere zijde, veraccordeerd van alzulke erfenis en bestervenis als de voorschreven kinderen van hun overleden moeder was competerende, waarvoor Pieter Arentsz bewijst een stuk land genaamd de Sipbroeckerweijt, groot omtrent 1 morgen 2 hond, ter presentie van Jan Arentsz en Cornelis Willemsz als ooms en voogden van de voorschreven kinderen.

  OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, Velsen, 957, fol. 30, 13 januari 1610:
  Pieter Arentsz, als man en voogd van Griet Jansdr van Leuven verkoopt aan Gerrit Jansz Duijnen een stukje land van omtrent 2 hond, met een huis, in de Leck.

  OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, Velsen, 958, fol. 133, 3 juli 1618:
  Pieter Arentsz verkoopt aan Jan Claesz wonende in de Santpoort een stuk land in Seebroeck, groot omtrent 4 hond, belend ten oosten Jacob Cornelisz Wrocht, ten zuiden Jan Jansz in 't Prinsenhoff, ten westen Jan Arentsz, ten noorden Garrebrant Jansz en Jacob Claessensz' bruikweer.

  OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, Velsen, 931, 23 april 1625:
  Schepenrol.
  Floris Pietersz als vader en voogd over de drie kinderen geprocreeerd bij Alijt Pieters zaliger zijn eerdere huisvrouw, en Cornelis Ouwelen, man en voogd van Marijtgen Pietersdr, allen erfgenamen van Pieter Arentsz in zijn leven wonende te Velsen, eisers, contra Griet Jansdr, weduwe van Pieter Arentsz, om te hebben deling van de goederen van hun vader en bestevader.

  OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, Velsen, 931, 7 mei 1625:
  Schepenrol.
  Griet Jansdr verzoekt wettige voogden voor haarzelf, waartoe Garrebrant Jansz en Frans Bruijn aangesteld worden.

  OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, Velsen, 950, fol. 134v, 26 februari 1626:
  Deling nalatenschap Pieter Aerntsz tussen:
  Griet Jansdr, weduwe van Pieter Aerntsz, met Garrebrant Jansz en Frans Bruijns als haar gecoren voogden, item, Arent Pietersz, Cornelis Ouwelsz als man en voogd van Marijtgen Pietersdr, Floris Pietersz als vader en voogd van zijn kinderen geprocreeerd bij Alit Pieters zaliger, item, Jan Arentsz oom en bloedvoogd van de twee jongste kinderen van Griet Jans voornoemd en zaliger Pieter Arentsz, bij namen Jan Pietersz en Alit Pietersdr.

  KINDEREN UIT HET HUWELIJK VAN PIETER AERNTSZ EN PIETERTGEN WILLEMSDR HAVICKEN:
  1. Arent Pietersz,
   Geboren na 1583, overleden na 1625.

   OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, Velsen, 950, fol. 134v, 26 februari 1626:
   Deling nalatenschap Pieter Aerntsz tussen:
   Griet Jansdr, weduwe van Pieter Aerntsz, met Garrebrant Jansz en Frans Bruijns als haar gecoren voogden, item, Arent Pietersz, Cornelis Ouwelsz als man en voogd van Marijtgen Pietersdr, Floris Pietersz als vader en voogd van zijn kinderen geprocreeerd bij Alit Pieters zaliger, item, Jan Arentsz oom en bloedvoogd van de twee jongste kinderen van Griet Jans voornoemd en zaliger Pieter Arentsz, bij namen Jan Pietersz en Alit Pietersdr.
  2. Marijtgen Pietersdr,
   Geboren na 1583, overleden na 1625.
   Gehuwd met Cornelis Ouwelen, overleden na 1625.

   OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, Velsen, 931, 23 april 1625:
   Schepenrol.
   Floris Pietersz als vader en voogd over de drie kinderen geprocreeerd bij Alijt Pieters zaliger zijn eerdere huisvrouw, en Cornelis Ouwelen, man en voogd van Marijtgen Pietersdr, allen erfgenamen van Pieter Arentsz in zijn leven wonende te Velsen, eisers, contra Griet Jansdr, weduwe van Pieter Arentsz, om te hebben deling van de goederen van hun vader en bestevader.

   OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, Velsen, 931, 7 mei 1625:
   Schepenrol.
   Griet Jansdr verzoekt wettige voogden voor haarzelf, waartoe Garrebrant Jansz en Frans Bruijn aangesteld worden.

   OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, Velsen, 950, fol. 134v, 26 februari 1626:
   Deling nalatenschap Pieter Aerntsz tussen:
   Griet Jansdr, weduwe van Pieter Aerntsz, met Garrebrant Jansz en Frans Bruijns als haar gecoren voogden, item, Arent Pietersz, Cornelis Ouwelsz als man en voogd van Marijtgen Pietersdr, Floris Pietersz als vader en voogd van zijn kinderen geprocreeerd bij Alit Pieters zaliger, item, Jan Arentsz oom en bloedvoogd van de twee jongste kinderen van Griet Jans voornoemd en zaliger Pieter Arentsz, bij namen Jan Pietersz en Alit Pietersdr.
  3. Alijt Pietersdr.
   Geboren na 1583, overleden voor 1625.
   Gehuwd met Floris Pietersz, overleden na 1625.
   Uit dit huwelijk 3 kinderen.
   Floris Pietersz huwde (2) voor 1625 met N.N.

   OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, Velsen, 931, 23 april 1625:
   Schepenrol.
   Floris Pietersz als vader en voogd over de drie kinderen geprocreeerd bij Alijt Pieters zaliger zijn eerdere huisvrouw, en Cornelis Ouwelen, man en voogd van Marijtgen Pietersdr, allen erfgenamen van Pieter Arentsz in zijn leven wonende te Velsen, eisers, contra Griet Jansdr, weduwe van Pieter Arentsz, om te hebben deling van de goederen van hun vader en bestevader.

   OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, Velsen, 931, 7 mei 1625:
   Schepenrol.
   Griet Jansdr verzoekt wettige voogden voor haarzelf, waartoe Garrebrant Jansz en Frans Bruijn aangesteld worden.

   OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, Velsen, 950, fol. 134v, 26 februari 1626:
   Deling nalatenschap Pieter Aerntsz tussen:
   Griet Jansdr, weduwe van Pieter Aerntsz, met Garrebrant Jansz en Frans Bruijns als haar gecoren voogden, item, Arent Pietersz, Cornelis Ouwelsz als man en voogd van Marijtgen Pietersdr, Floris Pietersz als vader en voogd van zijn kinderen geprocreeerd bij Alit Pieters zaliger, item, Jan Arentsz oom en bloedvoogd van de twee jongste kinderen van Griet Jans voornoemd en zaliger Pieter Arentsz, bij namen Jan Pietersz en Alit Pietersdr.
  KINDEREN UIT HET TWEEDE HUWELIJK VAN PIETER AERNTSZ EN GRIET JANSDR VAN LEUVEN:
  1. Jan Pietersz,
   Geboren te Velsen na 1609, overleden na 1625.

   OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, Velsen, 950, fol. 134v, 26 februari 1626:
   Deling nalatenschap Pieter Aerntsz tussen:
   Griet Jansdr, weduwe van Pieter Aerntsz, met Garrebrant Jansz en Frans Bruijns als haar gecoren voogden, item, Arent Pietersz, Cornelis Ouwelsz als man en voogd van Marijtgen Pietersdr, Floris Pietersz als vader en voogd van zijn kinderen geprocreeerd bij Alit Pieters zaliger, item, Jan Arentsz oom en bloedvoogd van de twee jongste kinderen van Griet Jans voornoemd en zaliger Pieter Arentsz, bij namen Jan Pietersz en Alit Pietersdr.
  2. Alit Pietersdr.
   Geboren te Velsen na 1609, overleden na 1625.

   OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, Velsen, 950, fol. 134v, 26 februari 1626:
   Deling nalatenschap Pieter Aerntsz tussen:
   Griet Jansdr, weduwe van Pieter Aerntsz, met Garrebrant Jansz en Frans Bruijns als haar gecoren voogden, item, Arent Pietersz, Cornelis Ouwelsz als man en voogd van Marijtgen Pietersdr, Floris Pietersz als vader en voogd van zijn kinderen geprocreeerd bij Alit Pieters zaliger, item, Jan Arentsz oom en bloedvoogd van de twee jongste kinderen van Griet Jans voornoemd en zaliger Pieter Arentsz, bij namen Jan Pietersz en Alit Pietersdr.
 2. Wouter Willemsz Havicken,  zie nr. 18.696.
  Geboren ca. 1560, overleden na 1600, mogelijk te Velsen.
  Gehuwd met N.N.
 3. Cornelis Willemsz Havijcken,
  Geboren ca. 1560, overleden na 1600, mogelijk te Velsen, vermeld als voogd van de kinderen van zijn zuster Pietertgen in 1608.

  OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, Velsen, 957, fol. 17v en 18, 9 juni 1609:
  Arent Pietersz van Velsen, nu wonende te Alkmaar, en Floris Pietersz, mede van Velsen, gebroerders [in feite gezwagers], vervangende hun zuster Marijtgen Pietersdr, verkopen aan Jan Arentsz, buurman te Velsen, de helft van omtrent 1 morgen 2 hond land achter de Zantpoorte genaamd de Sibbroeckerweijde, belend ten zuiden de erfgenamen van Jacob Gijsbertsz Stierman en Dammis Pietersz, ten westen Pieter van Daell, ten noorden Gerbrant Jansz en Jacob Cornelisz, ten oosten Cornelis Willem Haveken en Jacob Claesz, met zijn dijk, dam, weg en watering,
  aan Pieter Arentsz de andere helft.

  OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, Velsen, 957, fol. 19, 20 december 1608:
  Pieter Arentsz, buurman te Velsen, ter eenre, met Arent Pietersz, Marijtgen Pietersdr en Alit Pietersdr, alle drie kinderen van voornoemde Pieter Arentsz ter andere zijde, veraccordeerd van alzulke erfenis en bestervenis als de voorschreven kinderen van hun overleden moeder was competerende, waarvoor Pieter Arentsz bewijst een stuk land genaamd de Sipbroeckerweijt, groot omtrent 1 morgen 2 hond, ter presentie van Jan Arentsz en Cornelis Willemsz als ooms en voogden van de voorschreven kinderen.
[bron: Genealogische webstek van H. de Vries en A.B. de Vries-Doyle]

37.752. Cornelis Dircxsz DEN OOSTERLING,
Zoon van Dirk Cornelisz den Oosterling [nr. 75.504] en Jannetie Fransdr [nr. 75.505], geboren te Leiden ca. 1553, van beroep verver, schoenmaker, verdronken in de Steenschuur, begraven te Leiden in de Pieterskerk op 15 februari 1606, oud ca. 53 jaar.
Ondertrouw te Leiden in de Geref. kerk op 27 oktober 1576 met Aechte PIETERSDR.

WEESKAMER ARCHIEF, Leiden, Grote bewijzen B, inv. nr. 113, fol. 423 vo, (na fol. 421 dd. 10 nov. 1575):
Cornelis 22 jaar, en Elisabeth 24 jaar, kinderen van Dirck den Oosterling en Jannetgen Fransdr.
Geryt Dirckszn. zijn broeder en Claes Dirck van Montfoort voogden.
Inventaris van de goederen bij de voorn. Dirck ende Jannetge achtergelaten groot 39 bladen welcke goederen aen tweeen geleyt onder de letters A en B, daer van Geryt ende Cornelis voors tezamen de cavelyn A ende de voorn. Elisabeth met Ghoolte haer bejaerde suster de cavelyn B tezamen te lote gevallen zijn.
Item ende is daerna de voors. cavlijn A gesmaldeelt in tween onder de letter C ende D weder gecavelt daer van Cornelis voors de cavel C ende vermits dien de volgende goederen te lote zijn gevallen.
De helft van zes morgen 14 roe land in Coudekerck daervan Geryt de wederhelft competeert.
Een huys ende erve gecomen van Meeus apteecker in St. Barbaren stege.
3 gulden tsiaers op Ghommer Ghommerszn. spoelmaecker te lossen de penning 16 met een jaar verlopen rente.
9 gulden tsiaers op Maritgen Martijnsdr. tot Wassenaer te lossen de penning 20.
Item ten lijve van Cornelis voors opter stede van Leyden 43 st. 1 p. tsiaers met verlopen rente.
Innecomende schulden:
Jan Woutersz. Steen 2 gulden.
Moeye Aechte Fransdr. van verwen 22 gulden 4 en 1/2 st.
Geryt Louwenszn. kinderen van landthuur 14 gulden.
Eeuwout Hoflandt mr. volre van geleent gelt 4 gulden.
Joost Dirckszn. Snyder van gel. zacken 4 gulden.
1/4 van 17 gld. 7 st. die Aernt den Raidt tot Elseneur schuldich is daervan dandere 3 kinderen een gelijcke part competeert 44 gulden 7 st.
1/4 part van de oostersche kist met kerssen bij Barent Barentse van Coppenhaven van dese boedel gehouden 9 gld. 5 st.
Een recepisse van Leeninge aen de stede gedaen aen Jan Paedt van Zandthorst ende Cornelis Gerytszn. de Haes 8 gulden.
[bron: O.V., jan. 1975, blz. 127 en 128]

WEESKAMER ARCHIEF, Leiden, Grote bewijzen B, inv. nr. 113, fol. 424 vo, (na fol. 421 dd. 10 nov. 1575 en fol 423):
Goederen int gemeen gebleven.
Zekere portie van een huys en de erve thantwerpen in de Reynerstrate genaempt twapen van Leyden gecomen van Jan Andrieszn. de Jonge.
Een obligatie op Jacob van Ezik tot Bremen rustende onder de kinderen van Adriaen Andrieszn. 166 gulden 19 st.
Zekere portie in de goederen naergelaten bij Ermgaert Paedts Pietersdr. dese cavalijnen grote moeder.
Lasten:
De helft van een rente van 42 gulden 15 st. tsiaers toecomende Geryt tweeskindt van Jan Gerytszn. van Weesp daervan Geryt Dirckszn. de wederhelft moet dragen.
Harmen van Rodenburch over 1/4 part de reste van zeeker vellen 52 gulden 1/2 st. 6 p.
Jaepgen Reyersdr 1/4 part van 6 gld. 1 1/2 stuk.
[bron: O.V., jan. 1975, blz. 128]

ONDERTROUWREGISTER, Leiden, Geref. kerk, 27 oktober 1576:
Corn. dircxzn den oosterling met Aechte pietersdr van Leijderdorp.
[bron: DTB Leiden, Ned. Herv. kerk ondertrouw, folio A - 042]

VOLKSTELLING, Leiden, 1581:
Cornelis dircksz den oosterling scoemaeker, aechie van Leijderdorp sijn wijf.
dirck, jan, pieter, hare kinderen.


GRACHTENBOEK, Leiden, 1581:
Cornelis dircxsoon den oisterlinck bezit een perceel tussen de Stinksteeg en de Barbarasteeg, met het huis staande aan de Barbarasteeg.
OPMERKING:
In 1578/79 vermeld als schutter in de Rot van Zonnevelt en in 1580 in de Rot van Verschout.
In 1581 staat hij nog vermeld als wonende in het ouderlijk huis aan de Steenschuur; in 1586 woont hij aan de Barbarasteeg, terwijl zijn broer aan de Steenschuur woont.


ext: Detailkaart van Leiden, ca. 1600
(geschetst door Pieter Bast).
A. Huis op de hoek van het gangetje en de Breestraat.
B. Loop van de Stinksteeg.
C. De Barbarasteeg.

[bronnen: Ons Voorgeslacht, oorspronkelijke documenten en emails Peter van Son]

37.753. Aechte PIETERSDR,
Geboren te Leiderdorp ca. 1555, overleden te Leiden, begraven aldaar op 23 maart 1614, oud ca. 60 jaar.
[bron: Peter van Son]

GETUIGE:
Op 19 juni 1603 te Leiden in de Geref. kerk bij de ondertrouw van haar zoon Frans Cornelisz den Oosterling met Annetgen Franssen.
Op 3 januari 1605 te Leiden bij de ondertrouw van haar zoon Pieter Cornelisz den Oosterling met Crystintgen Pauwenaers.


KINDEREN:
 1. Dirck Cornelisz den Oosterling,  zie nr. 18.876.
  Geboren te Leiden ca. 1577, van beroep saaidrapier, overleden ca. 1646, oud ca. 71 jaar.
  Gehuwd (1) te Leiden in de Geref. Kerk op 21 januari 1600 met Trijntje Willemsdr, geboren te Leiden ca. 1580, overleden aldaar voor 1603.
  Gehuwd (2) te Leiden in de Geref. Kerk op 27 augustus 1603 met Geertje Jansdr.
  Gehuwd (3) te Leiden in de Geref. Kerk op 26 mei 1636 met Cathalina Heijndricxdr., weduwe van Mahieu Davidts.
 2. Jan Cornelisz den Oosterling,
  Geboren te Leiden ca. 1578, van beroep saaiwerker.
  Ondertrouw te Leiden op 26 april 1608 met Susanna Willems, geboren te Leiden, dochter van Willem N.N. en Tryntgen Pauwels.

  VOLKSTELLING, Leiden, 1581:
  Cornelis dircksz den oosterling scoemaeker, aechie van Leijderdorp sijn wijf.
  dirck, jan, pieter, hare kinderen.

  ONDERTROUWREGISTER, Leiden, Geref. kerk, 26 april 1608:
  Jan Cornelisz den Oosterling, geboren te Leyden, van beroep saaiwerker en Susanna Willems, geboren te Leyden.
  Getuige bruidegom: Dirck Cornelisz den Oosterling, broer.
  Getuige bruid: Tryntgen Pauwels, moeder.
  [bron: DTB Leiden, Geref. kerk ondertrouw, folio G - 001]

  KIND:
  1. Jannetgen Jansdr den Oosterling,
   Geboren ca. 1610, woont in 1631 aan de Middelstegraft.
   Ondertrouw te Leiden in de Geref. kerk op 27 mei 1631 met Pieter Jansz Boom, geboren te Leiden, van beroep schippersgezel, woont aan de Coepoortsgraft, zoon van Jan Arentsz Boom.

   ONDERTROUWAKTE,
   Pieter Jansz Boom, geboren te Leiden, wonende aan de Coepoortsgraft, van beroep schippersgezel, en Jannetgen Jansdr den Oosterling, wonende aan de Middelstegraft.
   Getuige bruidegom: Jan Arentsz Boom, vader, wonende aan de Coepoortsgraft.
   Getuige bruid: Susanna Willemsdr, moeder, wonende aan de Middelstegraft.
   [bron: DTB Leiden, Geref. kerk ondertrouw, folioK - 235v]
 3. Pieter Cornelisz den Oosterling,
  Geboren te Leiden ca. 1580, van beroep saaiwerker, vermeld als doopgetuige in 1625.
  Ondertrouw te Leiden op 3 januari 1605 met Crystintgen Pauwenaers, geboren te Ieper (Vlaanderen), woont in 1605 te Gouda.

  VOLKSTELLING, Leiden, 1581:
  Cornelis dircksz den oosterling scoemaeker, aechie van Leijderdorp sijn wijf.
  dirck, jan, pieter, hare kinderen.

  ONDERTROUWREGISTER, Leiden, Geref. kerk, 3 januari 1605:
  Pieter Cornelisz den Oosterling, geboren te Leyden, van beroep saaiwerker en Crystintgen Pauwenaers, geboren te Yper in Vlaanderen, wonende te Gouda.
  Getuige bruidegom: Aechte Pieters, moeder.
  Getuigen bruid: Jan Varroy, zwager en Jacquemyntgen Varroy, zuster.
  [bron: DTB Leiden, Geref. kerk ondertrouw, folio F - 012]

  DOOPGETUIGE:
  Op 16 mei 1625 in de Herv. Pieterskerk te Leiden van Abraham, zoon van zijn nicht Janneken Gerridts den Oosterlinc en mr. Isaack Houcke.
 4. Frans Cornelisz den Oosterling,
  Geboren te Leiden ca. 1582, woont in 1603 te Gouda, van beroep fusteinwerker.
  Ondertrouw te Leiden in de Geref. kerk op 19 juni 1603 met Annetgen Franssen, geboren te Gouda.

  ONDERTROUWREGISTER, Leiden, Geref. kerk, 19 juni 1603:
  Frans Cornelisz den Oosterling, geboren te Leyden, wonende te Gouda, van beroep fusteinwerker, en Annetgen Franssen, geboren te Gouda.
  Getuigen bruidegom: Aechte Pietersdr, moeder en Dirck Cornelisz den Oosterling.
  Getuige bruid niet verschenen.
  Attestatie overgebracht.
  [bron: DTB Leiden, Geref. kerk ondertrouw, folio E - 067]
37.754. Jan N.N.
Geboren ca. 1550.
Gehuwd met Marritgen GERRITSDR.

37.755. Marritgen GERRITSDR.,
Geboren ca. 1555.

KIND:
 1. Geertje Jansdr.,  zie nr. 18.877.
  Geboren ca. 1580, overleden te Leiden aan de Steenschuur, begraven in de Pieterskerk te Leiden op 20 februari 1629, oud ca. 48 jaar.
  Gehuwd te Leiden in de Geref. Kerk op 27 augustus 1603 met Dirck Cornelisz den Oosterling, geboren te Leiden ca. 1577, van beroep saaidrapier, overleden ca. 1646, oud ca. 71 jaar, eerder weduwnaar van Trijntje Willemsdr.
63.562. Allert Pieter JANSZ,
Geboren ca. 1500, bezit veen- en weiland te Zoetermeer (1543-1562), idem plus huis te Zegwaard (1578-1579).
Gehuwd met N.N.

KOHIER 10e PENNING, Zoetermeer, 1543, fol. 5:
Allert Pieterszn heeft 2 morgen verdolven veenen, geestimeert voor 14 stuvers 's jaers: 1 st. 6d.

MORGENBOEK, Zoetermeer, 1544:
Allaert Pieterszoon zijn landt ende is groot 145 roeden (1 hont). [fol. 13v].
Allaert Pieterszoon zijn landt ende is groot 282 roeden (2 hont). [fol. 14v].
Allaert Pieterszoon zijn landt ende is groot 1 mergen 97 roeden (1 mergen 1 hont), [fol. 17].

KOHIER 10e PENNING, Zoetermeer, 1557, fol. 5.
Allert Pieter Jansz zijn huijs erf ende neringe getaxeert 2 pond facit 5 s.
Heeft noch 3 morgen weylants getaxeert 9 pond facit 18 s.
Noch 4 morgen gedeeckt weylant ende dorre hoeylant de morgen 25 s. facit 11 s. 3 d.
Compt den 10en penninck 34 s.
Heeft noch 2 morgen 1 hont verdulven enen, ergo: nihil.

KOHIER 10e PENNING, Zoetermeer, 1562, fol. 4:
't Westeijnde.
Allert Pieter Jansz zijn woninck huys erf ende 7 morgen wey ende hoeylant.
Heeft noch 2 morgen 1 hont verdulven venen tsamen getaxeert 20 pond; compt den 10en penninck 2 pond.

MORGENBOEK, Zoetermeer, 1568:
Hoege Brugge.
Allert Pieter Jansz. woninck, 10 morgen 3.5 hont [fol. 25].

MORGENBOEK, Zoetermeer, 1576:
Hogebrugge.
Allert Pieter Jansz, vruchtbaer lant, 5 morgen 4 hont; onvruchtber lant, 4.5 morgen.

KOHIER VAN DE PENNING XVIII EN DE 10E PENNING VANDIEN, over Buijtewech, Zegwaard, 1578:
die Molewech:
Allert Pieter Jansz, fol. 13.

VERPONDING 18e PENNING EN 100e PENNING, Zegwaart, 1579:
Adriaen Allertsz Molenaer ende Allert Pietersz hebben tsamen een woninck, huijs, erff, schuijer ende barch mit ij morgen vruchtbaer weij ende hoeijlant getacxeert op xxxvj s [fol. 24].

KINDEREN:
 1. Adriaen Allertsz,  zie nr. 31.776.
  Geboren ca. 1525, mogelijk te Zoetermeer.
  Gehuwd met N.N.
 2. Andries Allertsz, [Filiatie niet bewezen].
  Nakomeling van Andries Allertsz vermeld als belastingpplchtig te Zegwaard in 1579.

  VERPONDING 18e PENNING EN 100e PENNING, Zegwaart, 1579:
  Andries Allertsz nasaet nu Adriaen Aelbrechtsz Schaep heeft een woninck, huijs ende barch mit x hont vruchtbaer weijlandt off hoeijlant tsamen getacxeert op ij pond ij s. [fol. 49v].
 3. Maerten Allertsz,
  Belastingplichtig te Zegwaard in 1578 en 1579.

  KOHIER VAN DE PENNING XVIII EN DE 10E PENNING VANDIEN, over Buijtewech, Zegwaard, 1578:
  die Molewech:
  Adriaen Allertsz Molenaer, fol. 15.
  het dorp:
  Adriaen Allertsz Molenaer, fol. 16v en 20v.
  Maerten Allertsz, fol. 16v.
  die Walle:
  Adriaen Allertsz, fol. 26v.
  Allert Adriaensz, fol. 26.
  die Thijenden:
  Arien Allertsz Molenaer, die corenmolen, fol. 32.

  VERPONDING 18e PENNING EN 100e PENNING, Zegwaart, 1579:
  Maerten Allertsz heeft een huijsken ende erfgen getacxeert op vij s (fol.4v).

  KIND:
  1. Jan Maertsz,
   Vermeld als belastingplichtig te Zegwaart in 1579.

   VERPONDING 18e PENNING EN 100e PENNING, Zegwaart, 1579:
   Jan Maertsz ende Arien Allertszoen com cosijs hebben ij hont quaet desolaet bedorven lant getacxeert op nichil. [fol. 55].
63.744. Wouter VERDUIJN,
Geboren ca. 1490, vermeld in 1525, gebruikt in 1542 een deel 'gorsinge' te 's-Gravenambacht.
Gehuwd ca. 1520 met N.N.

REKENKAMER DER DOMEINEN VAN HOLLAND, deel 2487, fol. 27v, half maart 1525:
Rekening:
Van den exchys in den ouden lande van Chairloys te weten eenen stuver van den vate heeft van nieux in pachte ghenomen Wouter Verduyn oft de kerck drie jairen lanck geduerende ingaende half maerte XVcXXV stilo curie Hollandie ende verschinende jairlix martiny in den winter om XV munte voorsz. tsjairs, etc.
[bron: Ons Voorgeslacht, 1981, blz. 369]

KIND:
 1. Heijndrick Wouters Verduijn,  zie nr. 31.872.
  Geboren ca. 1520, vermoedelijk te Charlois, bewoner van de hofstede te Charlois.
  Gehuwd met N.N.
64.194. Claes CLAESZ,
Geboren ca. 1535, woont in 1605 in de Lagewaard te Koudekerk.
Gehuwd met N.N.

RECHTERLIJK ARCHIEF, Protocollen Oudshoorn 1592-1607, inv. nr. 1B, blz. 64, 8 september 1605:
Cornelis Jacopsz Bosman, weduwnaar van Neeltgen Claesdr, ter eenre, en Claes Claesz, wonende te Koudekerk in de Lagewaard als grootvader en bloedvoogd over Jacop Cornelisz, oud 19 jaar, Jan, oud 18 jaar, Sijmon, oud 15 jaar, Maritgen, oud 14 jaar en Willem, oud 10 jaar.
Boedeldeling:
* De kinderen valt ten deel 1.000 gulden, per kind 200 gulden, uit te keren op 20-jarige leeftijd of eerder bij huwelijk.
* Enkele verdere regelingen. Vader stelt als garantie zijn huis een 22 morgen land met vogelkooi, strekkende uit de Rijn tot aan de Oudshoornse weg, belend ten oosten, voor Clement Pietersz en achter Claes Jansz en ten westen Ghijsbert Dircksz Calckoven.

KIND:
 1. Neeltgen Claesdr,  zie nr. 32.097.
  Geboren ca. 1560, mogelijk te Koudekerk, overleden te Oudshoorn voor 8 september 1605.
  Gehuwd ca. 1585 met Cornelis Jacops Bosman, geboren ca. 1560, overleden na 8 september 1605.
64.676. Lowys DE LEPELAER,
Zoon van Anthonij Jansz de Lepelaer [nr. 129.352] en Jehanne Adriaansdr de Prez [nr. 129.353], geboren te Ronse, Vlaanderen in 1564, van beroep greinwerker, begraven te Leiden op 11 juni 1617, oud 52 jaar.
Gehuwd (1) te Ronse in de RK Sint Maartenskerk op 1 juli 1588 met Jacomijntje WOLFFS, overleden voor 27 april 1602.
Gehuwd (2) te Leiden op 18 mei 1602, ondertrouw aldaar op 27 april 1602 met Perine VAN DER VONDERE, geboren te Hassele, mogelijk Hasselt.

ONDERTROUWREGISTER, Leiden, Geref. kerk, 27 april 1602:
Lowijs de Lepelaer, weduwnaar van Jacobmijtgen Wolffs, geboren te Ronssen, van beroep greinwerker en Perine van der Vondere, geboren te Hassele.
Leiden, ondertrouw op 27 april 1602.
Getuigen bruidegom: Gillis Buffkens en Jan Druve, bekende.
Getuigen bruid: Syntgen Schampoorts, schoonzuster en Mayken Lievens, bekende.
[bron: DTB Leiden, Ned. Herv. ondertrouwen (1575-1712), folio D-179v]

GETUIGE (Lowijs):
Op 5 november 1599 in de Geref. kerk te Leiden bij de ondertrouw van zijn broer Sijmon de Lepelaer met Debra Gekeer.
Op 10 september 1610 in de Geref. kerk te Leiden bij de ondertrouw van zijn zoon Roelandt de Lepelaere met Aeltgen Dircx.
Op 29 april 1616 in de Geref. kerk te Leiden bij de ondertrouw van Anthonis Lepelaer met Maycken Meys (Loys vermeld als oom van de bruidegom).

GETUIGE (Perine):
Op 30 augustus 1606 in de Geref. kerk te Leiden bij de ondertrouw van haar stiefdochter Lijsbeth Lepelaer met Araham de Beer (Perine vermeld als stiefmoeder van Lijsbeth).

[bronnen: DTB Leiden, Ned. Herv. ondertrouw (1575-1712) en kwartierstaat Arie Hollebeek op internet]

64.677. Jacomijntje WOLFFS,
Geboren ca. 1565, mogelijk te Ronse, overleden voor 27 april 1602.

KINDEREN:
 1. Lijsbeth de Lepelaer,
  Geboren te Ronse ca. 1588.
  Gehuwd (1) te Leiden in de Geref. kerk, ondertrouw aldaar op 30 augustus 1606 met Abraham de Beer, geboren te Ieper ca. 1580, van beroep saaiwerker, overleden voor 16 mei 1614, zoon van Carel de Beer en Tryntgen Jaspers.
  Gehuwd (2) te Leiden in de Geref. kerk, ondertrouw aldaar op 16 mei 1614 met Herman Moens, geboren te Leiden, van beroep fusteinwerker, overleden voor 4 mei 1627.
  Gehuwd (3) te Leiden in de Geref. kerk, ondertrouw aldaar op 4 mei 1627 met Pieter Stalen, geboren te Ieper, van beroep saaiwerker, overleden voor 20 januari 1632, eerder weduwnaar van Cathelijne Roijs.
  Gehuwd (4) te Leiden in de Geref. kerk, ondertrouw aldaar op 20 januari 1632 met Passchijer Fijrensz, van beroep saaiwerker, overleden voor 2 oktober 1637, eerder weduwnaar van Maeijcken Cappoens.
  Gehuwd (5) te Leiden in de Geref. kerk, ondertrouw aldaar op 2 oktober 1637 met Jaecques Lieel, eerder weduwnaar van Heydrintge Flaming.

  ONDERTROUWREGISTER, Leiden, Geref. kerk, 30 augustus 1606:
  Abraham de Beer, geboren te Yperen, van beroep saaiwerker en Lysbeth Lepelaer, geboren te Leyden.
  Leyden, ondertrouw op 30 augustus 1606.
  Getuigen bruidegom: Carel de Beer, vader en Guillaume Longespey, cosijn.
  Getuigen bruid: Styntgen Scampots, moye en Pyerene van de Vondeling, stiefmoeder.
  [bron: DTB Leiden, Ned. Herv. ondertrouw (1575-1712), folio F-106v]

  ONDERTROUWREGISTER, Leiden, Geref. kerk, 16 mei 1614:
  Harman Moens, geboren te Leyden, van beroep fusteinwerker en Lijsbeth Lepelaers, weduwe van Abraham de Beer, geboren te Leyden.
  Getuige bruidegom: Henric Thonis, bekende.
  Getuige bruid: Tryntgen Jaspers, schoonmoeder.
  [bron: DTB Leiden, Ned. Herv. ondertrouw (1575-1712), folio H-0016]

  ONDERTROUWREGISTER, Leiden, Geref. kerk, 4 mei 1627:
  Pieter Stalen, weduwnaar van Cathelijne Roijs, wonend buijten de Sijlpoort, van beroep saaiwerker en Lijsbeth Lepelaers, weduwe van Harmen Moens, wonend buijten de Sijlpoort.
  Getuigen bruidegom: Gillis Verschuyre, bekende, bij de Hogewoertschepoort en Robbert Robbertsz, bekende, buijten de Zijlpoort.
  Getuigen bruid: Aeltgen Dircx, schoonzuster, Schoolstech en Maria Loys, bekende, buijten de Sijlpoort.
  [bron: DTB Leiden, Ned. Herv. ondertrouw (1575-1712), folio K-043]

  ONDERTROUWREGISTER, Leiden, Geref. kerk, 20 januari 1632:
  Passchijer Fijrensz, weduwnaar van Maeijcken Cappoens, wonend in de Vrijdomme, van beroep saaiwerker en Lijsbeth Lepelaers, weduwe van Pieter Stale, woont in de Vrijdomme.
  Getuige bruidegom: Jan Fijrens, zoon, IJckerstechgen.
  Getuige bruid: Sara Lepelaers, in de Vrijdomme.
  [bron: DTB Leiden, Ned. Herv. ondertrouw (1575-1712), folio K-263v]

  ONDERTROUWREGISTER, Leiden, Geref. kerk, 2 oktober 1637:
  Jaecques Lieel, weduwnaar van Heijndrintge Flaming, wonend Zijlpoort, buijten de Vrijdomme en Lijsbeth Lepelaers, weduwe van Passchier Fierens, wonende Zijlpoort buijten de Vrijdomme.
  Getuige bruidegom: Aryen Jansz, schoonzoon.
  Getuige bruid: Maeytgen Caluwier, dochter.
  [bron: DTB Leiden, Ned. Herv. ondertrouw (1575-1712), folio L-336v]
 2. Roeland de Lepelaer,  zie nr. 32.338.
  Gedoopt te Ronse, Vlaanderen op 13 september 1590, van beroep saaiwerker, overleden te Leiden in 1645, oud 54 jaar.
  Gehuwd te Leiden op 3 oktober 1610, ondertrouw aldaar op 10 september 1610 met Aeltgen Dircxdr., geboren ca. 1590, vermeld als getuige 1627-1641.
 3. Jan de Lepelare,
  Geboren te Leiden ca. 1595, van beroep saaiwerker.
  Ondertrouw te Leiden in de Geref. kerk op 17 december 1621 met Neeltgen Dircxdr. uit Leiden.
MOGELIJK VERWANTE LEPELAERS:
 1. Pieter de Lepelaer,
  Geboren te Mark, Vlaanderen, van beroep tappiswerker.
  Ondertrouw te Leiden in de Geref. kerk op 7 maart 1611 met Maeycken Swilden uit Hondschoten, eerder weduwe van Mahieu Dannes.
  Getuigen bruidegom: Jeremias van der Poest, cosijn en Franchoys de Zeeger, bekende.
  Getuigen bruid: Lowysken Henricxdr, bekende en Meynsgen Claesdr, bekende.

 2. Huijbrecht de Lepelaer,
  Geboren te Berchem, Vlaanderen, van beroep linnenwerker.
  Gehuwd te Leiden in de Geref. kerk, ondertrouw aldaar op 11 april 1647 met Margrieta Paulsdr, eerder weduwe van Arnoult Boot.

  ONDERTROUWREGISTER, Leiden, Geref. kerk, 11 april 1647:
  Huijbrecht de Lepelaer, geboren te Berckhem, Vlaenderen, wonend Westhavenstraet, linnenwerker en Margrieta Paulsdr, weduwe van Arnoult Boot, wonend Oosthavenstraet.
  Getuige bruidegom: Dirck Jansz, bekende, Oosthavenstraet.
  Getuige bruid: Jannetgen Jansdr, bekende, Oosthavenstraet.
  [bron: DTB Leiden, Ned. Herv. ondertrouw (1575-1712), folio N-260]
[bronnen: DTB Leiden, Ned. Herv. ondertrouw (1575-1712) en kwartierstaat Arie Hollebeek op internet]

64.678. Dirck JANSZ,
Zoon van Jan N.N. en Marritgen Jansdr, geboren te Leiden ca. 1555, van beroep pannenbakker.
Gehuwd te Leiden in de Geref. kerk, ondertrouw aldaar op 12 augustus 1581 met Teuntgen (Toontgen) PIETERS.

ONDERTROUWREGISTER, Leiden, Geref. kerk, 12 augustus 1581:
Dirck Jansz, geboren te Leyden, pannenbakker en Toontgen Pietersdr, geboren te De Kaag.
Getuige bruidegom: Marritgen Jansdr, moeder.
Getuige bruid: Marritgen Pietersr, moeder.
[bron: DTB Leiden, Ned. Herv. ondertrouw (1575-1712), folio A-099].

64.679. Teuntgen (Toontgen) PIETERS,
Dochter van Pieter N.N. en Marritgen Pietersdr, geboren te De Kaag ca. 1560, vermeld als ondertrouwgetuige te Leiden op 10 september 1610.

GETUIGE:
Op 10 september 1610 in de Geref. kerk te Leiden van de ondertrouw van haar dochter Aeltgen met Roeland de Lepelaer.

KIND:
 1. Aeltgen Dircxdr,  zie nr. 32.339.
  Geboren ca. 1590, vermeld als getuige 1634-1641.
  Gehuwd te Leiden op 3 oktober 1610, ondertrouw aldaar op 10 september 1610 met Roeland de Lepelaer, gedoopt te Ronse, Vlaanderen op 13 september 1590, van beroep saaiwerker, overleden te Leiden in 1645, oud 54 jaar.
[bronnen: DTB Leiden, Ned. Herv. ondertrouw (1575-1712) en kwartierstaat Arie Hollebeek op internet]

65.024. Hinrich KICKERT,
Mogelijk een zoon van Gerdt Kickert [nr. 130.048] en N.N., geboren te Soest, Westfalen (Dld) 1504/05, vermeld als Ratsherr (raadsheer) te Soest (1533-1573), overleden aldaar 1575/76, oud 71 jaar.
Gehuwd met N.N.

RATSWAHLBUCH:
Ratsherren.
Gerdt Kickert (periode 1509 - 1529).
Hinrich Kickert (periode (1533 - 1573).
[bron: Gens Nostra, 1953, blz. 30, artikel van de hand van J.F. Daarnhouwer]

KINDEREN:
 1. Johann Kickert,
  Geboren te Soest, Westfalen (Dld) ca. 1535, overleden aldaar ca. 1583, oud ca. 48 jaar.
 2. Hinrich Kickert,  zie nr. 32.512.
  Geboren te Soest, Westfalen (Dld) ca. 1540, overleden voor 18 februari 1599.
  Gehuwd te Soest ca. 1570 met Merien N.N., geboren te Soest, Westfalen (Dld) ca. 1545, mogelijk ca. 1545, overleden aldaar voor 18 februari 1599.
65.152. Pieter Jacobsz KLINKENBERG,
Zoon van Jacob Claesz Kinkenberg [nr. 130.304] en Appolonia Dirksdr [nr. 130.305], geboren ca. 1540, mogelijk te Sassenheim.
Gehuwd ca. 1570 met Trijntje Wouters Stevens [VAN DER WERFF].

65.153. Trijntje Wouters Stevens [VAN DER WERFF],
Dochter van Wouter Stevensz van der Werf [nr. 130.306] en Reijmpje Jacobs [nr. 130.307], geboren ca. 1545.

KIND:
 1. Dirk Pietersz Klinkenberg,  zie nr. 32.576.
  Geboren te Sassenheim ca. 1570, overleden voor juli 1646, mogelijk te Leiderdorp.
  Gehuwd (1) met Maritje Dignoms de Roo.
  Gehuwd (2) met Weijntje Adriaens.
  [bron: website van Rene Stembert, www.stembert.com/klinkenberg/frame2.htm]
65.154. Dignom J. DE ROO,
Gehuwd met Maritje ARENTS.

65.155. Maritje ARENTS,

KIND:
 1. Maritje Dignoms de Roo,  zie nr. 32.577.
  Geboren ca. 1575, overleden te Leiderdorp.
  Gehuwd met Dirk Pietersz Klinkenberg, geboren te Sassenheim ca. 1570, overleden voor juli 1646, mogelijk te Leiderdorp.
65.280. Adriaen [BEMME],
Geboren ca. 1555.
Gehuwd met Dingena CORNELISDR, geboren ca. 1560, leeft nog in 1617.

DATA:
[bron: Bijdrage tot de genealogie Bemme (prot) van de hand van L.J. Malherbe in Gens Nostra, 1955, blz. 157-160 en 173-177]

65.281. Dingena CORNELISDR, ook Digne CORNELISDR.
Geboren ca. 1560, leeft nog in 1617.

KINDEREN (volgorde onbekend):
 1. Cornelis Adriaensz Bemme,
  Geboren ca. 1580, waarschijnlijk te Goes, begraven aldaar op 23 maart 1631, oud ca. 50 jaar.
  Gehuwd te Goes op 10 december 1606 met Maijken Jansdr, waarschijnlijk geboren te Goes, dochter van Jan N.N. en van Tanneken Cornelisdr.
  Uit dit huwelijk waarschijnlijk geen kinderen in leven nagelaten.

  REGISTER VAN PLECHTEN EN ANDERE SCHEPENACTEN, Goes, 3 januari 1633.
  Aernout Bemme timmerman soo voor hem selven, als vervangen d'andere sijne mede erffgenamen van Corn. Bemme d'welcke midts XXXVI ?en bij hem inde voors qualiteijt ontfangen, cedeert aende wed. ende erffgenamen van Franchoijs van Straten, eenen schepenen paybrief inhoudende noch LI ?en te betalen volgens den brief verleden bij Aernout Willemsz Stoop voor Schepenen deser Stede van dato den IX Febtuari 1632.
 2. Adriaen Adriaensz Bemme,
  Geboren 1587/88, waarschijnlijk te Goes, leeft nog in 1655.
  Gehuwd te Goes op 13 oktober 1613 met Willemijntje Gilles van Berrits, waarschijnlijk geboren te Tholen ca. 1590, begraven te Goes op 10 maart 1650, oud ca. 60 jaar, dochter van Gilles van Berrits, schout van Bergambacht.
  Uit dit huwelijk waarschijnlijk geen kinderen in leven nagelaten.

  NOTARISAKTE (G. Borsselaer), Goes, 20 maart 1631:
  Testament van Adriaen Bemme en Willemijntje Gilles, zijn vrouw.

  REGISTER VAN PLECHTEN EN ANDERE SCHEPENACTEN, Goes, 7 februari 1633:
  Adrn Bemme oudt omtrent XLV jaren, ende Corn van Loo oudt omtrent XLII jaeren, beijde inwonende borgers, d'welcke hebben ten versoucke van Corn Leendertsz verclaert dat Leendert Corn jonckman, die vuijtgevaren is op de jacht Domburg den 12e Meije 1626 ten dijenste van Oost Ind: Comp, es geweest een echte soone van voors. Corn Leendertsz.

  NOTARISAKTE (M. Sijnoutskercke), Goes, 14 november 1642:
  Testament van Adriaen Bemme en Willemijntje Gilles, zijn vrouw, waarin hij ondermeer zijn zuster Adriaenken Bemme noemt.
  Na het overlijden van de langstlevende der beide echtelieden zullen de naaste vrienden van de testateur de helft der nagelaten goederen verkrijgen.
  De testatrice vermaakt de andere helft aan:
  * Catharina Gilles, haar zuster.
  * Maeyken Bouwens, weduwe van Heijndrick Schoudee, haar nicht.
  * Janneke Verheulen, haar meter.
  * de dochters van haar cosijn Jan Verheulen.

  NOTARISAKTE, (M. Sijnoutskercke), Goes, 30 november 1643:
  Compareerde Adriaen Adriaensen Bemme, wonende alhier, in huwelijk hebbende Willemina Gilles, dochter en mede-erfgename van Gilles van Berrits, in leven schout van Bergambacht, constitueert zijn zwager Adriaen de Jager, wonende te Lekkerkerk, zodanig gedeelte van kooppenningen te ontvangen als hem, constituant, nog toekomst van Thijs Aertsz, gehuwd met Neeltgen Gilles, mede zijn zwager, over de koop van zeker huis te Bergambacht, hem comparant nomine uxoris, nevens zijn verdere zwagers aangekomen door de dood van de genoemde Gilles van Berrits, en nu aan genoemde Neeltgen Gilles verkocht.

  REGISTER VAN PLECHTEN EN ANDERE SCHEPENACTEN, Goes, 13 februari 1654:
  Adriaan van Bemme verklaart een som geld schuldig te zijn aan zijn oom Adriaen Bemme, ter zake van penningen die Aernout Bemme, vader van de eerste comparant heeft ontvangen.

  MINUTEN VAN TRANSPORT, Goes, 8 februari 1655:
  Adriaen Bemme de oude verkoopt een huis, staande op de Meulendijk te Goes.
 3. Aerent Adriaensz Bemme, ook Aernout Adriaensz Bemme,  zie nr. 32.640.
  Geboren ca. 1590, mogelijk te Goes, van beroep timmerman, begraven te Goes op 15 april 1653, oud ca. 62 jaar.
  Gehuwd te Goes op 22 augustus 1617 met Janneke Mathijsdr, geboren ca. 1595, mogelijk te Goes, begraven aldaar op 24 februari 1653, oud ca. 57 jaar.
 4. Adriaenken Bemme,
  Geboren ca. 1580, vermeld in testament van haar broer Adriaen (1642).
  Mogelijk is zij degene die huwde te Goes op 18 mei 1603 met Cornelis Lenaertsen.

  TROUWREGISTER, Goes, 18 mei 1603:
  Cornelis Lenaertsen, jg van Goes en Adriaentien Adriaensdr, jd van Goes.
  Job Arentsen, oom van de bruid consenteert.

  NOTARISAKTE (M. Sijnoutskercke), Goes, 14 november 1642:
  Testament van Adriaen Bemme en Willemijntje Gilles, zijn vrouw, waarin hij ondermeer zijn zuster Adriaenken Bemme noemt.
  Na het overlijden van de langstlevende der beide echtelieden zullen de naaste vrienden van de testateur de helft der nagelaten goederen verkrijgen.
  De testatrice vermaakt de andere helft aan:
  * Catharina Gilles, haar zuster.
  * Maeyken Bouwens, weduwe van Heijndrick Schoudee, haar nicht.
  * Janneke Verheulen, haar meter.
  * de dochters van haar cosijn Jan Verheulen.
 5. Maijke Adriaensdr Bemme, [filiatie waarschijnlijk]
  Geboren ca. 1595, waarschijnlijk te Goes, begraven aldaar op 4 juli 1625, oud ca. 30 jaar.
  Gehuwd te Goes in de Geref. kerk op 26 oktober 1616 met Adam Pietersz Gort, waarschijnlijk geboren te Goes, zoon van Pieter Adamsz.

  TROUWREGISTER, Goes, 26 oktober 1616:
  Pieter Adamsz Gort en Maijke Adriaens.
  Job Arentsz en Corn Adriaensz, naaste vrienden van de bruid consenteren.

  OVERLIJDENSREGISTER, Goes, 4 juli 1625:
  Mayken Bemme, huisvrouw van Adam Prs.
DATA:
[bron: Bijdrage tot de genealogie Bemme (prot) van de hand van L.J. Malherbe in Gens Nostra, 1955, blz. 157-160 en 173-177]

65.282. Mathijs N.N.
Geboren ca. 1565, mogelijk te Goes.
Gehuwd met N.N.

KINDEREN:
 1. Cornelis Mathijsz,
  Consenteert in de huwelijken van zijn zusters Janneke en Jaquemijnken in 1617 en 1619.
 2. Janneke Mathijsdr,  zie nr. 32.641.
  Geboren ca. 1595, mogelijk te Goes, begraven aldaar op 24 februari 1653, oud ca. 57 jaar.
  Gehuwd te Goes op 22 augustus 1617 met Aerent Adriaensz Bemme, geboren ca. 1590, mogelijk te Goes, van beroep timmerman, begraven te Goes op 15 april 1633 [?], oud ca. 42 jaar.
 3. Jaquemijnken Mathijsdr,
  Geboren te Goes ca. 1597.
  Gehuwd te Goes op 16 november 1619 met Cornelis Blaeuduve, ook Cornelis Blauduijf, geboren te Goes ca. 1595, van beroep wijnsteker, begraven te Goes op 20 december 1648, oud ca. 53 jaar, zoon van Jacob Bleauduve en van Magdalenea Cornelisdr.

  NOTARISAKTE (S. Hoogcamer), Goes, 15 december 1648:
  Compareert Cornelis Blaueduve, wonende te Goes, ............"En alsoo hij Blaueduve alsnoch bekent dat hij (aan) Aernout Bemme over borchtochte gepresteert voor de somme van ontrent 25 pond namels daer voren voor hem aengesproocken soude mogen werden van erfen van eenen Sr Latre gewesen coopman tot Middelburch, soo ist dat hij comparant om sijnen swager soo veel te ontlasten als mogelijk is, iegenwoordigh is opdragende ende in betaling gevende soo verre het strecken mach gelijckerwijs des voors Aernout Bemmes soon inder qualiteit als voren tselve accepteert ende aenneemt tot voldoeninge, alle soodanige wijnen asijnen ende t gunt daer aen vast is, als in des comparants huijs ende kelder soude mogen werden bevonden, mitsgaders alle vordere meubilen ende inboel althans in het voors sijn huijs sijnde",.....

  NOTARISAKTE (S. Hoogcamer), Goes, 6 januari 1649:
  Op versoek van "Adriaen Bemme nom sijn vader Arent Bemme" worden ten huize van Cornelis Blaueduve de daar bevonden meubelen getaxeerd, "welcke voorn goederen den voorn Adriaen Bemme nom sijn vader ten prijse als voren voor betael(ing) ofte immers minderinge van 't gene gem. Arent Bemme van de voorn Blaueduve was copeteren heeft aengenomen".

  NOTARISAKTE (S. Hoogcamer), Goes, 30 januari 1649:
  Taxatie van goederen van Cornelis Blaueduve z(aliger), ten verzoeke van Arnout Bemme.

  MAANDAGSROL VAN CIVIELE ZAKEN, Goes, 3 februari 1653:
  Pieter Synoutskercke, eiser, contra Aernout Bemme in Goes als borg voor Cornelis Blaueduijve, gedaagde, over een geldsom sedert 1 september 1648.
[bron: Bijdrage tot de genealogie Bemme (prot) van de hand van L.J. Malherbe in Gens Nostra, 1955, blz. 157-160 en 173-177]

65.284. Anthonis VAN DRIELENBURG,
Zoon van Vincent Willemsz van Drielenburg [nr. 130.568] en van Johanna Anthonisdr Beijer [nr. 130.569], geboren ca. 1549, rentmeester en schepen van Utrecht, lidmaat ca. 15 april 1587, begraven te Utrecht op 4 april 1610, oud ca. 61 jaar.
Ondertrouw te Utrecht op 25 augustus 1580 met Josina VAN DOMPSELAER, ook Joostgen VAN DOMPSELAER.

65.285. Josina VAN DOMPSELAER,
Dochter van Hendrick Joostensz van Dompselaer [nr. 130.570] en van Aeltgen Meijs Hollen [nr. 130.571], geboren ca. 1561, lidmaat op 26 maart 1581, begraven te Utrecht op 21 november 1610, oud ca. 59 jaar.

KINDEREN:
 1. Vincent van Drielenburg, ook Vincent Antonisz van Drielenborch,  zie nr. 32.642.
  Geboren te Utrecht ca. 1585, studeerde in Leiden, rentmeester Paulusabdij, werd tweemaal verbannen uit Utrecht, gemachtigde voor zijn dochter Aleijda (1645), overleden te IJsselstein begin januari 1665, begraven te Utrecht in de Geref. Buurkerk op 9 januari 1665, oud ca. 80 jaar.
  Ondertrouw te Utrecht op 30 januari 1609 met Catharina van der Meij, ook Catharina Jeroen Gerritsdr van der Meij, geboren te Leiden ca. 1590, overleden te Jutphaas half september 1652, begraven te Utrecht op 20 september 1652, oud ca. 62 jaar.
 2. Catharina van Drielenborch,
  Geboren ca. 1596, overleden te Vianen, begraven te Utrecht op 9 september 1661, oud ca. 65 jaar.
  Gehuwd (1), ondertrouw te Utrecht op 29 januari 1619 met Johan Uittenbogaert, geboren op 1 november 1591, van beroep brouwer, begraven te Utrecht 16 juni 1628, oud 36 jaar, zoon van Frans Gerritsz Uittenbogaert en van Maria van Sompeken.
  Gehuwd (2), ondertrouw te Utrecht voor schepenen op 20 november 1630 met Johan Claasz van Osch, geboren ca. 1689, overleden tussen 1645 en 1661.
 3. Johanna van Drielenborch,
  Geboren ca. 1598, begraven te Utrecht op 10 maart 1645, oud ca. 47 jaar.
  Gehuwd (1) te Utrecht in de Geref. kerk op 4 januari 1618 met Christiaan Le Petit, geboren in oktober 1597, begraven te Utrecht op 10 maart 1640, oud 42 jaar, zoon van Nicasius le Petit, zijdelakenkoper en van Elisabeth Christiaansdr Bor.
  Gehuwd (2) te Utrecht in de Geref. kerk op 22 augustus 1641 met Hendrik van Wijckersloot, geboren op 29 januari 1598, begraven te Utrecht op 23 februari 1680, oud 82 jaar, zoon van Johan van Wijckersloot en van Sophia Cornelia van Voorst.
 4. Alidt van Drielenborch,
  Geboren ca. 1601, begraven te Utrecht op 2 augustus 1652, oud ca. 51 jaar.
  Ondertrouw te Utrecht in de Geref. Jacobikerk op 19 september 1624 met Jasper Cambier, geboren te Londen (Engeland), begraven te Amsterdam op 2 april 1640, zoon van Jasper Cambier en van Maria Bisschop.

  NOTARISAKTE (Claes Verduijn), Utrecht, 18 augustus 1624:
  Huwelijkse voorwaarden.[Laatst gewijzigd op 18 februari 2016]

HOME GENERATIE  17 GENERATIE  15 KWARTIERSTAAT  BROUWER