KWARTIERSTAAT  VAN  SONJA  EN  JOHN  BROUWER
GENERATIE  14

8192. Jacob BROUWER,
Geboren ca. 1525, mogelijk te Breukelen.
Gehuwd met N.N.

KINDEREN:
 1. Jan Jacobsz Brouwer  zie nr. 4096.
  Geboren ca. 1550, brouwer te Breukelen (1603), bakker en brouwer te Noorden (1604-1614), verkoopt in 1614 enkele percelen land te Noorden voor de somma van 4800 gulden, overleden aldaar tussen 5 oktober 1618 en 1 maart 1619, oud ca. 68 jaar.
  Gehuwd met Annichgen Pietersdr., geboren ca. 1555, overleden te Noorden na 16 februari 1622.
 2. Elbert Jacobsz Brouwer,
  Geboren ca. 1560, brouwer, bezit land in het Noordeinde van Nieuwkoop (1606), vermeld als oom en voogd te Noorden op 22 december 1621, vermeld in het kohier 200e penning te Noorden (1623), overleden voor 12 november 1640.
  Gehuwd met Neeltgen Joostendr, overleden voor 27 maart 1629.

  PROTOCOLLEN, Nieuwkoop en Noorden (1603-1608), inv. nr. 54, blz. 80, 18 januari 1606.
  Gerrit Cornelisz Heijnst verkoopt aan Gerrit Jansz Coos een bruikweertje land in het Noordeinde van Nieuwkoop, bnnenweg, strekkend van de Voorendijk tot aan de Achterweg, belend ten oosten Elbert Jacobsz, brouwer, etc.
  [bron: website Groene Hart Archieven]

  PROTOCOLLEN, Nieuwkoop en Noorden (1608-1614), inv. nr. 55, blz. 158v, 13 november 1610.
  Luijt Gerritsz te Noorden verkoopt aan Mathijs Dammasz een huis en erf te Noorden, binnenweg, strekkend van de Vorendijk tot het land van de verkoper, belend ten oosten de verkoper en ten westen de Kerklaan;
  nog een perceel land te Noorden, buitenweg, inbegrepen een houtakkertje, strekkend van de Oude dijk tot het land van Gijsbert Dircxsz, belend ten oosten Elbert Jacobsz en ten westen Jan Jacobsz;
  nog een kamp land, strekkend van het land van Elbert Jacobsz tot dat van Luijt Gerritsz, belend ten oosten Elbert Jacobsz en ten westen Gijsbert Dircxsz.
  Koopsom: 1.250 gulden.
  [bron: website Groene Hart Archieven]

  PROTOCOLLEN, Nieuwkoop en Noorden (1608-1614), inv. nr. 55, blz. 301v, 31 december 1612.
  Elbert Jacobsz, brouwer te Noorden, verkoopt aan Ghijsbert Dircxsz, mede van Noorden, een erfje land reeds in gebruik van de koper, strekkend uit de Nieuwkoopse Wetering tot het land van Elbert Jacobsz, belend ten oosten Elbert Jacobsz met een kampje land en ten westen mede Elbert Jacobsz. Met een overpad tot het land van Luijt Gerritsz.
  [bron: website Groene Hart Archieven]

  KOHIER VAN DE 200E PENNING VAN RIJNLAND, 1623.
  [In het kohier zijn de gezinshoofden met een vermogen van tenminste Y 1000 opgenomen. De transcriptie vemeldt alleen de tenaamstellingen het in te vorderen bedrag, eventueel na wijziging als gevolg van een eventueel bezwaarschrift (doleantie)]
  Noorden [o.a.]:
  Elbert Jacobsz, Y 35.
  Arys Jansz Brouwer, Y 5.
  Cornelis Willemsz van Griecken, Y 10.
  de erven van Pieter Harmensz, chirurgijn, zijn erven, Y 10.
  Jacob Jansz Brouwer, Y 5.

  PROTOCOLLEN, Nieuwkoop en Noorden (1621-1627), inv. nr. 58, blz. 107, 10 juni 1623.
  Vreeck Meertensz te Nieuwkoop is 650 gulden schuldig aan Elbert Jacobsz, brouwer.
  Gesteld onderpand: een bruikweer te Noorden binnenweg.
  Geroyeerd 13-12-1671.
  [bron: website Groene Hart Archieven]

  PROTOCOLLEN, Nieuwkoop en Noorden (1621-1627), inv. nr. 58, blz. 138v, 24 april 1624.
  Dirck Huijbertsz te Aarlanderveen is 200 gulden schuldig aan Elbert Jacobsz, brouwer te Noorden.
  Gesteld onderpand: zijn bruikweerland in het Noordeinde binnenweg.
  [bron: website Groene Hart Archieven]

  PROTOCOLLEN, Nieuwkoop en Noorden (1621-1627), inv. nr. 58, blz. 223v, 4 april 1626.
  Vreeck Maertensz te Noorden verkoopt aan Jan Cornelisz Reijersz een perceel wei- en hennepland te Noorden binnenweg, verongeld voor 1 morgen.
  Te betalen 500 gulden voor deze koop aan Elbert Jacobsz, brouwer en 400 gulden aan Jan Jacob Nelen.
  [bron: website Groene Hart Archieven]

  PROTOCOLLEN, Nieuwkoop en Noorden (1627-1631), inv. nr. 59, blz. 143, 20 november 1629.
  Cornelis Willemsz van Griecken te Noorden is 150 gulden schuldig aan Trijntgen Jansdr, weeskind van Jan Cornelisz Block.
  Gesteld onderpand: zijn bruikweerland te Noorden, binnen- en buitenweg, strekkend binnenweg ten noorden van de werf van Aris Jansz tot over de Vorendijk tot aan de oude dijk, belend ten oosten Jacob Jansz, brouwer en Elbert Jacobsz en ten westen Aris Jansz en de kinderen van Maerten Vreecken.
  Geroijeerd 5 april 1636.
  [bron: website Groene Hart Archieven]

  PROTOCOLLEN, Nieuwkoop en Noorden (1631-1634), inv. nr. 60, blz. 17, 7 februari 1632.
  Cornelis Willemsz van Griecken te Noorden is 50 gulden schuldig aan de kerk van Noorden.
  Gesteld onderpand zijn bruikweerland te Noorden, binnen- en buitenweg, strekkend ten noorden, binnenweg van de werf van Arien Jansz, brouwer en ten zuiden over de Vorendijk en de wetering tot de oude dijk, belend ten oosten Jacob Jansz, brouwer en Elbert Jacobsz, brouwer en ten westen Aris Jansz, brouwer en de erfgenamen van Maerten Vreecken.
  [bron: website Groene Hart Archieven]

  PROTOCOLLEN, Nieuwkoop en Noorden (1631-1634), inv. nr. 60, blz. 105v, 6 juni 1633.
  Cornelis Willemsz van Griecken te Noorden is 156 gulden schuldig aan de kerk van Noorden, wegens voorgeschoten geld van Joachim Jacobsz Zael.
  Gesteld onderpand: zijn huis en erf te Noorden, binnenweg, strekkend van de Vorendijk tot Aris Jansz, brouwer, belend ten ten oosten Jacob Jansz, brouwer en ten westen Aris Jansz.
  Nog een perceel land aldaar, buitenweg, strekkend uit de Voorwetering tot de oude dijk, belend ten oosten Elbert Jacobsz en ten westen Jan Cornelisz, corffbreijer en Maerten Dircxsz;
  Nog een perceel land te Noorden, binnenweg, strekkend van de Vorendijk tot de Achterwetering, belend ten oosten de kerk en ten westen Bartholomees Swanenburch.
  [bron: website Groene Hart Archieven]

  PROTOCOLLEN, Nieuwkoop en Noorden (1638-1642), inv. nr. 62, blz. 188, 12 november 1640.
  Mr. Bartholomees van Swanenburch, schout te Langer- en Korteraar, getrouwd met Geertgen Elbertsdr en Jan Ariens Vermij, bakker, getrouwd met Elijsabeth Elbertsdr, samen kinderen van de overleden Elbert Jacobsz, in leven brouwer te Noorden.
  Deling van de nalatenschap:
  Jan Ariensz valt ten deel een bruikweerland met huis en erf te Noorden buitenweg, strekkend uit de Voorwetering tot het land van Matijs Dammasz en de oude dijk, belend ten oosten de weduwe van Cornelis Luijten en ten westen Willem Cornelisz van Griecken;
  nog twee kampen land aldaar, strekkend van het land van mr. Bartholomees van Swanenburch tot in de Kawetering, belend ten oosten Aris Cornelisz Quast en ten westen Matijs Dammasz en Evert Willemsz;
  Mr. Bartholomees van Swanenburch is toebedeeld met alle rentebrieven, obligaties en inkomende gelden.
  [bron: website Groene Hart Archieven]

  KINDEREN:
  1. Maerten Brouwer,
   Waarschijnlijk een zoon van Elbert Jacobsz Brouwer, geboren ca. 1585.
   Gehuwd met N.N.
  2. Elisabeth Elbertsdr Brouwer,
   Geboren te Noorden ca. 1600, overleden tussen 25 november 1651 en 12 februari 1653.
   Gehuwd te Noorden in de Geref. kerk op 3 augustus 1629 met Jan Adriaensz Vermij, geboren te Nieuwkoop ca. 1600, bakker te Noorden, overleden tussen 23 maart 1646 en 25 november 1651, zoon van Adriaen Heijnricxsz Vermij, bakker.
   Uit dit huwelijk 6 kinderen.
  3. Geertgen Elbertsdr Brouwer,
   Geboren te Noorden ca. 1605, overleden na 9 juni 1665, mogelijk te Langer- en Korteraar.
   Gehuwd te Noorden in de Geref. kerk op 9 juni 1629 met mr. Bartholomees van Swanenburch, geboren te Nieuwkoop, schout te Langer- en Korteraar (1640, 1646), overleden voor 9 juni 1665.
   Bartholomeus was eerder gehuwd met Annetien Clements, overleden voor 9 juni 1629.
8196. Leendert N.N.
Geboren ca. 1540, mogelijk te Noorden.
Gehuwd met N.N.

KINDEREN:
 1. Lauris Leendertsz,  zie nr. 4098.
  Geboren ca. 1565, vermeld als landeigenaar in het Noordeinde van Nieuwkoop (1609).
  Gehuwd met N.N.
 2. Cornelis Leendertsz,
  Geboren ca. 1575, bezit land te Noorden (1609), overleden na 23 maart 1628.
  Gehuwd ca. 1600 met Maritgen Philipsdr, overleden voor 23 maart 1628.

  PROTOCOLLEN, Nieuwkoop en Noorden (1627-1631), inv. nr. 59, blz. 54, 23 maart 1628:
  Cornelis Leendertsz, weduwnaar van Marritgen Philipsdr ter ene, en Jan, Philips, Gerrit en Michiel Comelisz samen, Dirck Jansz Stichter, man en voogd van Marrichgen Cornelisdr en Trijntgen Cornelisdr met als voogd Sijmon Jansz, allen kinderen van genoemde Marritgen Philipsdr, ter andere zijde.
  [volgt verdeling nalatenschap]
  [bron: website Groene Hart Archieven]

  KINDEREN:
  1. Marrichgen Cornelisdr,
   Geboren ca. 1605.
   Gehuwd voor 23 maart 1628 met Dirck Jansz Stichter.
  2. Trijntgen Cornelisdr.
   Geboren ca. 1608.
  3. Jan Cornelisz,
   Geboren ca. 1610.
  4. Philips Cornelisz,
   Geboren ca. 1612.
  5. Gerrit Cornelisz,
   Geboren ca. 1615.
  6. Michiel Cornelisz,
   Geboren ca. 1618.
 3. Cornelis Leendertsz de Jonge.
  Bezit land te Noorden (1628).

  PROTOCOLLEN, Nieuwkoop en Noorden (1627-1631), inv. nr. 59, blz. 110, 27 maart 1629.
  Cornelis Leendertsz den jongen te Nieuwkoop is 125 gulden schuldig aan Elisabeth Elbertsdr, weeskind van de overleden Neeltgen Joostendr en haar man Elbert Jacobs, brouwer te Noorden.
  Gesteld onderpand: zijn huis en erf in het Noordeinde, buitenweg, strekkend uit de Voorwetering tot het land van Abraham Willemsz;
  nog een perceel land aldaar, strekkend van het land van Jan Laurisz tot dat van de kinderen van Ghijsbert Heijndricksz, belend ten oosten deze kinderen en ten westen Michiel Cornelisz.
  [bron: website Groenehart Archieven]

8224. Gerrit GOEDHART,
Geboren ca. 1585, mogelijk in Kamerik.
Gehuwd met N.N.

KOHIER VAN DE 200e PENNING VAN RIJNLAND, 1623:
Niet vermeld te Nieuwkoop, Noorden en Zevenhoven.

KINDEREN VAN GERRIT GOEDHART:
 1. Jan Gerritsz Goethart,  zie nr. 4112.
  Geboren te Kamerik ca. 1615, woont te Westveen onder Noorden, koopt in 1646 hooiland in het Noordeinde van Nieuwkoop, overleden voor 15 juli 1668.
  Gehuwd te Noorden in de Geref. kerk op 10 februari 1641 met Meertentje Tijssen.
 2. Jacob Gerritsz Goethart,
  Woont in 1649/1653 in het blokhuis bij Woerden.

  PROTOCOLLEN, Nieuwkoop en Noorden (1646-1650), inv. nr. 64, blz. 128v, 2 januari 1649.
  Willem Jansz Poel te Nieuwkoop draagt over aan Jan Jansz van Leeuwen, lakenkoper te Nieuwkoop, een schuldbrief, groot nog 195 gulden 9 stuivers 15 penningen, ten laste van Jacob Gerritsz Goethart, wonende in het blokhuis bij Woerden.
  Geroyeerd dd 18 juni 1654.
  [bron: website Groenehart Archieven]

  PROTOCOLLEN, Nieuwkoop en Noorden, 1651-1653, inv. 65, blz. 129v, 18 juli 1652:
  [Betreft nalatenschap Ghijsbert Aertsz van Sas; Jacob Gerritsz Goethart is verschuldigd aan Jan Ghijsbertsz van Zas een somma van 349 guldens en 5 stuivers]
  [bron: Groene Hart Archieven]

  PROTOCOLLEN, Nieuwkoop en Noorden, 1651-1653, inv. 65, blz. 260v, 7 november 1653:
  Jacob Gertsz Goedhart wonend aan het blokhuis buiten Woerden verkoopt aan Jan Joosten Blochuijs een perceel hooiland in het Noordeinde van Nieuwkoop buitenweg, verongeld voor 1 ½ morgen, strekkend van het land van Willem Elbertsz tot in de Meije, belend ten oosten Cornelis Ariensz, buurman en ten westen Marritgen Dammisdr, weduwe van Louris Luijten Padenburch.
  Koopsom 700 gulden.
  [bron: Groene Hart Archieven]
 3. Weijntje Gerrits,
  Geboren te Kamerijk of Noorden ca. 1625, vermeld als doopgetuige in Noorden op 20 september 1654.
 4. Geertje Gerrits,
  Geboren te Kamerijk of Noorden ca. 1625, vermeld als doopgetuige in Noorden op 8 november 1651.
 5. Dirck Gerritsz,
  Geboren in Kamerijk of Noorden ca. 1630, vermeld als doopgetuige in Noorden op 22 feberuari 1665.
 6. Annetge Gerritsdr Goethart,
  Overleden voor 22 juni 1664.
  Gehuwd voor 1664 met Jan Hendricxsz Huijwelingh, overleden voor 22 juni 1664.

  PROTOCOLLEN, Nieuwkoop en Noorden, 1659-1664, inv. 66, blz. 462, 22 juni 1664:
  Jan Gerritsz Goethart en Cornelis Gerritsz Verhoeff als voogden over de minderjarige kinderen van Jan Hendricxsz Huijwelingh en Annetge Gerritsdr Goethart verkopen in het openbaar aan Adriaen van der Ham een huis en erf, welk erf de koper in erfpacht zal houden van Pieter Claesz, belend ten oosten Pieter Claesz en ten westen Cornelis van Dorp, baljuw.
  Koopsom 300 gulden.
  [bron: Groene Hart Archieven]
8236. Meerten N.N.,
Geboren ca. 1570.
Gehuwd met N.N.

KINDEREN:
 1. Heijndrick Meertensz [Kruijswijck],  zie nr. 4118.
  Geboren te Noorden ca. 1595, diaken Geref. kerk aldaar in 1638, overleden na 1668.
  Gehuwd (1) voor 1621 met Neeltje Cornelis, geboren ca. 1595, overleden ca. 1630.
  Gehuwd (2) ca. 1635 met Huijbertje Werrenaers.
 2. Marritje Meertens,
  Gehuwd voor 1638 met Aert Maertensz.
8238. Warnaer CORNELISSEN,
Geboren ca. 1585.
Gehuwd (1) met Luentien TIJSEN, overleden voor 28 februari 1637.
Gehuwd (2) te Noorden in de Geref. kerk op 28 februari 1637 met Aeltien JACOBS, geboren te Nieuwkoop, eerder weduwe van Frans MICHIELSEN.

TROUWREGISTER, Noorden, Geref. kerk, 28 februari 1637:
Den 28 februarij 1637 tot Nieucoop ondertrout.
Warnaer Cornelissen van Noorden, wedunaer van Luentien Tijsen met Aeltien Jacobs van Nieucoop, weduwe van Frans Michielsen.

8239. Luentien TIJSEN,
Geboren ca. 1585, overleden voor 28 februari 1637.

KIND [FILIATIE ONBEWEZEN]:
 1. Huijbertje Werrenaers,  zie nr. 4119.
  Geboren ca. 1610, mogelijk buiten Noorden, overleden na 1647.
  Gehuwd ca. 1635 met Heijndrick Meertensz Kruijswijck, geboren te Noorden ca. 1595, diaken Geref. kerk aldaar in 1638, overleden na 1668, eerder weduwnaar van Neeltje Cornelis.
8240. Leendert Gerritsz GOETKNECHT,
Zoon van Gerrit Goetknecht [nr. 16.480] en Duijffgen Michielsdr [nr. 16.481], geboren ca. 1575, koopt met zijn zwager Claes Ghijsbertsz een perceel veenland in het Zuideinde van Nieuwkoop (1613), koopt veenland in het Noordeinde (1615), ontvangt 288 gulden uit de nalatenschap van zijn schoonmoeder Nelletgen Jansdr (1622), overleden tussen 3 februari 1627 en 15 november 1631.
Gehuwd voor 25 april 1622 met Appelleunie (Leuntgen) GHIJSBERTSDR, overleden tussen 29 november 1632 en 13 juli 1648, dochter van Ghijsbert Jacobsz en Nelletgen Jansdr.

FAMILIERELATIE:
Leendert wordt in 1627 niet vermeld in als begunstigde van de nalatenschap van Duijffgen Michielsdr, zijn vermeende moeder.
In de Protocollen dd 16 december 1620 wordt hij evenwel genoemd als broer van Pieter Gerritsz Goetknecht. Bovendien bevindt al zijn land zich naast percelen land van de andere zonen van Gerrit Cornelisz Goetknecht.
Voor verwantschap pleit ook dat hij een dochter heeft met de naam Duijffgen.

PROTOCOLLEN, Nieuwkoop en Noorden, 1608-1614, inv. 55, blz. 343, 3 september 1613:
Jan Gerritsz, waard te Leimuiden, verkoopt aan Claes Ghijsbertsz en Leendert Gerritsz Goetknecht een perceel veenland in het Zuideinde van Nieuwkoop binnenweg, strekkend van het land van Jan Heijndricxsz tot aan Worbout Jacobsz, belend ten oosten Pieter Thomasz en ten westen Philips Dircxsz en Arien Cornelisz Quast.
Koopsom 200 gulden.
[bron: Groene Hart Archieven]

PROTOCOLLEN, Nieuwkoop en Noorden, 1613-1616, inv. 56, blz. 48, 26 november 1614:
Jan Philipsz, waard te Nieuwkoop, verkoopt aan Jan Pieter Vells een erf land in het Noordeinde binnenweg, strekkend van het land van de koper tot aan mede diens land, belend ten oosten de verkoper en ten westen Pieter Willemsz Peint.
Koopsom 138 gulden.
Geroijeerd dd 28 september 1620 door Lenert Gerritsz Goetknecht, toen eigemaar van dit perceel.
[bron: Groene Hart Archieven]

PROTOCOLLEN, Nieuwkoop en Noorden, 1613-1616, inv. 56, blz. 96, 10 oktober 1615:
Jan Pietersz Velsz verkoopt aan Leendert Gerritsz Goetknecht een perceel veenland in het Noordeinde binnenweg, strekkend van en tot het land van Claes Ckaesz, belend ten oosten Dirck Lauwen en ten westen Lauris Dircxsz.
Met de last van onderhoud van het banwerk aan de lage en hoge Vorendijk, naast het erf van Pieter Jacobsz.
Koopsom 155 gulden. Van te voren ook nog te betalen 20 stuivers aan Jan Cornelisz Verburch, brouwer in De Clock.
[bron: Groene Hart Archieven]

PROTOCOLLEN, Nieuwkoop en Noorden, 1613-1616, inv. 56, blz. 136, 29 december 1615:
Claes Ghijsbertsz en Leendert Gerritsz Goetknecht, beiden te Nieuwkoop, verkopen aan Cornelis Gerritsz een perceel veenland in het Zuideinde van Nieuwkoop binnenweg, strekkend van het land van Jan Heijndrick tot dat van Worbout Jacobsz, belend ten oosten Pieter Thomasz en ten westen Philips Dircksz en Aris Cornelisz Quast.
Koopsom 235 gulden.
[bron: Groene Hart Archieven]

PROTOCOLLEN, Nieuwkoop en Noorden, 1616-1621, inv. 57, blz. 251, 16 december 1620.
Pieter Gerritsz Goetknecht te Nieuwkoop verkoopt aan zijn broer Leendert Gerritsz een perceel veenland in het Noordeinde binnenweg, strekkend van het land van Pieter Willemsz Taet tot datvan Arien Gerritsz, belend ten oosten Marritgen Ghijsbertsdr en ten westen Aris Cornelisz Baillius.
Koopsom 260 gulden.
[bron: Groene Hart Archieven]

PROTOCOLLEN, Nieuwkoop en Noorden, 1621-1627, inv. 58, blz. 43, 25 april 1622:
Ghijsbert Jacobsz, weduwnaar van Nelletgen Jansdr ter ene, en
Aert Ghijsbertsz en Claes Ghijsbertsz voor zich zelf,
Cornelis Jaenen als man en voogd van Neeltgen Ghijsbertsdr,
Lenert Gerritsz Goetknecht, man en voogd van Appelleunie Ghijsbertsdr,
Adriaen gerritsz Goetknecht als man en voogd van Marritgen Ghijsbertsdr,
Jan Thomas als man en voogd van Jaepgen Ghijsbertsdr,
Gerrit Cornelisz, scheepmaker als vader en voogd van zijn vier kinderen, verwekt bij Ariaentgen Ghijsbertsdr,
samen handelend namens Paulus Cornelisz, voogd over de weeskinderen van Arien Cornelisz en Marritgen Ghijsbertsdr, die instemt met de erfenisdeling bij aktte dd 9 november 1620, allen als erfgenamen van hun moeder Neeltgen Jansdr, ter andere zijde.
Deling van de boedel:
Ghijsbert Jacobsz als weduwnaar, komt toe een bruikweerland in het Noordeinde van Nieuwkoop buitenweg, verongeld voor 1 ½ morgen ¼ hond, strekkend uit de Voorwetering tot de Masloot, belend ten oosten Willem Vranckensz en ten westen Jan Cornelisz Baillius.
Aan Jan Thomas, man van Jaepgen Ghijsbertsdr, moet hij uitkeren 262 gulden 10 stuivers.
Adriaen Gerritsz Goetknecht is toebedeeld een huis en erf in het Zuideinde binnenweg, verongeld voor 2 hond, strekkend van de Vorendijk tot het land van Pieter Ariensz, belend te oosten Arien Aelbertsz en ten westen Jacob Jochumsz.
Arien Gerritsz ontvangt een huis en erf met land in het Noordeinde binnenweg, strekkend van de Vorendijk tot het land van Willem Ghijsz, belend ten oosten de kinderen van Gerrit Cornelisz en Abram Willemsz en ten westen Cornelis Dammasz.
Aan Cornelis Jaenen, man van Neeltgen Ghijsbertsdr moet hij uiteren 223 gulden 6 stuivers, mede aan Lenert Gerritsz een bedrag van 288 gulden.
Claes Ghijsbertsz valt ten deel een perceel land in het Noordeinde binnenweg, strekkend van de Vorendijk tot het land van Cornelis Jaenen, belend ten oosten Huijch Cornelisz en ten westen Jaen Claesz. Hij moet 250 gulden uitkeren aan de kinderen van Arien Cornelisz.
Aan de kinderen van Ariaentgen Ghijsbertszdr, met name Cornelis, Jan, Pieter en Neeltgen Gerrits, is ten deel gevallen een huis en erf in het Noordeinde binnenweg, strekkend van de Vorendijk tot het land van Arien Gerritsz, belend ten oosten Abram Willemsz en ten westen Arien Gerritsz. Gerrit Cornelisz, als vader, mag in dit huis blijven wonen en neemt aan zijn kinderen te onderhouden en op te voeden tot de leeftijd van 18 jaar. Hij moet hen dan 250 gulden uitkeren.
[bron: Groene Hart Archieven]

PROTOCOLLEN, Nieuwkoop en Noorden, 1621-1627, inv. 58, blz. 79, 24 december 1622.
Arien Gerritsz Goetknecht te Nieuwkoop verkoopt aan Dirck Ariensz een huis en erf in het Noordeinde binnenweg, strekkend van de Vorendijk tot het land van Aert Jansz, belend ten oosten Aert Jansz en ten westen Lenert Gerritsz.
Betaald met een schuldbrief van 390 gulden, ten laste van Lauruis Dircxsz Wit.
[bron: Groene Hart Archieven]

PROTOCOLLEN, Nieuwkoop en Noorden, 1621-1627, inv. 58, blz. 153, 8 oktober 1624.
Lenert Gerritsz Goetknecht te Nieuwkoop is 300 gulden schuldig aan Meijnerts Florisz Cant, brouwer in "t dubbelde Cruijs" te Gouda.
Gesteld onderpand: zijn huis en erf in het Noordeinde binnenweg, strekkend van de Vorendijk tot aan het land van Pieter Willemsz Taet, belend ten oosten Dirk Arien Nelisz en ten westen Duijffgen Michielsdr;
nog een perceel achter zijn woning, strekkend van Arien Gerritsz tot aan Pieter Willemsz en de weduwe van Jan Gerritsz, Arien Gerritsz en het land van Cornelis Elberden, belend ten oosten Ghijsbert Claesz en Pieter Ghijsz en ten westen Aris Cornelis z Baillius.
[bron: Groene Hart Archieven]

PROTOCOLLEN, Nieuwkoop en Noorden, 1621-1627, inv. 58, blz. 273, 3 februari 1627.
[Lenert Gerritsz Goetknecht vermeld als belendend landeigenaar in het Noordeinde]
[bron: Groene Hart Archieven]

PROTOCOLLEN, Nieuwkoop en Noorden, 1627-1631, inv. 59, blz. 15v, 16 september 1627.
Cornelis Gerritsz Goetknecht, Pieter Gerritsz, Lauris Gerritsz en Adriaen Gerritsz Goetknecht, Jan Meesz, man en voogd van Erckgen Gerritsdr, mede samen handelend namens Jan Willemsz Stichter, hun zwager, man en voogd van Trijntgen Gerritsdr en voor de kinderen van de overleden Michiel Gerritsz, mede Neeltgen Saerssendr, weduwe van Jan Gerritsz Goetknecht, Jan Pietersz voor zich zelf, Barent Jacobs, man en voogd van Machtelt Pietersdr, kinderen van Marritgen Gerritsdr, mede handelend namens de verdere kinderen van de overleden Marritgen Gerritsdr, allen als kinderen van en erfgenamen van hun moeder en grootmoeder Duijffgen Michielsdr, verklaren dat Jan Pietersz Taet als mede-erfgenaam van zijn grootmoeder aanbedeeld is met een huis en erf in het Noordeinde, verongeld voor ½ morgen, strekkend van de Vorendijk tot het land van Pieter Willemsz, belend ten oosten Leuntgen Ghijsbertsdr en ten westen Huijbert Dircxsz,
Hij neemt op zich gedurende 10 jaar aan elk van deze echtparen uit te betalen 50 gulden, aan de weeskinderen van Michiel Gerritsz 25 gulden, aan Jan Willemsz Stichter 25 gulden en verdere financiele verplichtingen.
[bron: Groene Hart Archieven]

PROTOCOLLEN, Nieuwkoop en Noorden, 1631-1634, inv. 60, blz. 7, 15 november 1631.
Neeltgen Saertsendr, weduwe van Jan Gerritsz Goetknecht met als voogd Adriaen Matheusz, secretaris, is 170 gulden schuldig aan Jan Jansz, kleermaker.
Gesteld onderpand een perceel veenland in het Noordeinde, binnenweg, strekkend van het land van Pieter Taet tot de weduwe van Lenert Goetknecht, belend ten oosten Annetgen Claesdr, weduwe van Pieter Ghijsz en ten westen Griete Bouwensdr en Lenert Bouwensz; nog een perceel veenland, strekkend van Pieter Taet tot Arien Goetknecht, belend ten oosten Ghijs Claesz van leijden en ten westen Aris Cornelisz Baillius.
[bron: Groene Hart Archieven]

PROTOCOLLEN, Nieuwkoop en Noorden, 1631-1634, inv. 60, blz. 62v, 29 november 1632.
[weduwe van Lenert Goetknecht vermeld als belendend landeigenaar in het Noordeinde van Nieuwkoop]
[bron: Groene Hart Archieven]

PROTOCOLLEN, Nieuwkoop en Noorden, 1646-1650, inv. 64, blz. 96v, 13 juli 1648:
Jacob en Gerrit Leendertsz Goetknecht ieder voor zichzelf,
Roelof Pietersz, getrouwd met Maritgen Lenertsdr,
Arien Gerritsz als oom en voogd over Duijffgen Lenertsdr,
samen handelend namens Michiel Lenertsz en Claes Jansz van Leijen, getrouwd met Nellitgen Lenertsdr,
allen als kinderen van Lenert Gerritsz Goetknecht en Leuntgen Ghijsbertsdr, beiden overleden,
dragen over aan Willem Heijndricxsz, getrouwd met Maritgen Lenertsdr, als mede-dochter,
een perceel veenland in het Noordeinde van Nieuwkoop binnenweg, strekkend van het land van Arien Gerritsz tot dat van Wijt Pietersz, belend ten oosten Jan Huijbertsz Brack en ten westen Jan Luloffsz;
nog een perceel veenland aldaar, strekkend van het land van Gijs Pieter Gijsz tot dat van Arien Gerritsz, belend ten oosten Jan Gijsz en ten westen Cornelis Dircxsz Pontskoeck.
Koopsom 400 gulden.
[bron: Groene Hart Archieven]

8241. Appelleunie (Leuntgen) GHIJSBERTSDR,
Dochter van Ghijsbert Jacobsz [nr. 16.482] en Nelletgen Jansdr. [nr. 16.483], geboren ca. 1575, overleden tussen 29 november 1632 en 13 juli 1648.

KINDEREN:
 1. Jacob Leendertsz Goetknecht,
  Geboren ca. 1600, waarschijnlijk te Noorden, woont aldaar in 1648.

  PROTOCOLLEN, Nieuwkoop en Noorden, 1646-1650, inv. 64, blz. 96v, 13 juli 1648:
  Jacob en Gerrit Leendertsz Goetknecht ieder voor zichzelf,
  Roelof Pietersz, getrouwd met Maritgen Lenertsdr,
  Arien Gerritsz als oom en voogd over Duijffgen Lenertsdr,
  samen handelend namens Michiel Lenertsz en Claes Jansz van Leijen, getrouwd met Nellitgen Lenertsdr,
  allen als kinderen van Lenert Gerritsz Goetknecht en Leuntgen Ghijsbertsdr, beiden overleden,
  dragen over aan Willem Heijndricxsz, getrouwd met Maritgen Lenertsdr, als mede-dochter,
  een perceel veenland in het Noordeinde van Nieuwkoop binnenweg, strekkend van het land van Arien Gerritsz tot dat van Wijt Pietersz, belend ten oosten Jan Huijbertsz Brack en ten westen Jan Luloffsz;
  nog een perceel veenland aldaar, strekkend van het land van Gijs Pieter Gijsz tot dat van Arien Gerritsz, belend ten oosten Jan Gijsz en ten westen Cornelis Dircxsz Pontskoeck.
  Koopsom 400 gulden.
  [bron: Groene Hart Archieven]

  PROTOCOLLEN, Nieuwkoop en Noorden, 1646-1650, inv. 64, blz. 170, 9 mei 1649:
  Gerrit en Jacob Lenertsz Goetknecht,
  Roeloff Pietersz, man en voogd van Maritgen Lenertsdr,
  Willem Heijndricksz, man en voogd van jonge Maritgen Lenertsdr, ieder voor zichzelf,
  mede Duijffken Lenertsdr met als voogd haar oom Adriaen Gerritsz Goetknecht,B samen handelend voor Michiel Lenertsz Goetknecht en voor Claes Jansz van Leijden, man en voogd van Neeltgen Lenertsdr, allen als erfgenamen van hun moeder Leuntgen Ghijsbertsdr,
  verkopen aan Dirck Adriaensz Goetknecht, mede te Nieuwkoop een huis en erf in het Noordeinde binnenweg, verongeld voor ½ morgen, strekkend van de Vorendijk tot het land van Jacob Pietersz Taet, belend ten oosten Dirck Ariensz Baillius en ten westen Michiel Cornelisz Lenertsz.
  Koopsom 934 gulden.
  [bron: Groene Hart Archieven]
 2. Gerrit Leendertsz Goetknecht,
  Geboren ca. 1603, waarschijnlijk te Noorden, schoenmaker aan het Noordeinde van Nieuwkoop (1643, 1648), voogd in 1653.
  Gehuwd met N.N.

  PROTOCOLLEN, Nieuwkoop en Noorden (1627-1631), inv. nr. 59, blz. 169v, 22 januari 1630:
  Gerrit Claesz Heemskerck als broer en voogd van Marritgen Claesdr, weduwe van Cornelis Anthonisz, oud-secretaris, verkoopt aan Jan Jansz te Bodegraven een schuldbrief dd 9 februari 1613 ten laste van Lauris Gerritsz Goetknecht, groot per reste 400 gulden.
  Gesteld onderpand door Lauris Gerritsz: een perceel veenland in het Noordeinde, binnenweg, strekkend van het land van Gerrit Leendertsz tot aan de Achterweg, belend ten oosten Cornelis Gijsz en ten westen Lauris Lenertsz;
  nog een perceel binnenweg, strekkend van Arien Meesz tot aan de Achterweg, belend ten oosten Pieter Luloffsz en ten westen Dirck Meesz.
  [bron: website Groene Hart Archieven]

  PROTOCOLLEN, Nieuwkoop en Noorden, 1638-1642, inv. 62, blz. 160, 19 mei 1640:
  Gerrit Leendertsz te Nieuwkoop verkoopt aan Arien Lourisz Goetknecht een perceel veenland in het Noordeinde binnenweg, strekkend van het land van Cornelis Willemsz Boertgen tot het land van Louris Gerritsz Goetknecht, belend ten oosten Cornelis Ghijsz en ten westen Jan Anthonisz.
  Koopsom 382 gulden.
  [bron: Groene Hart Archieven]

  PROTOCOLLEN, Nieuwkoop en Noorden, 1642-1646, inv. 63, blz. 21v, 27 december 1642:
  [Gerrit Leendertsz Goetknecht vermeld als belendend landeigenaar in het Zuideinde van Nieuwkoop]
  [bron: Groene Hart Archieven]

  PROTOCOLLEN, Nieuwkoop en Noorden, 1642-1646, inv. 63, blz. 79v, 21 november 1643:
  Gerrit Gerritsz, snijer te Nieuwkoop, verkoopt aan Gerrit Leendertsz Goetknecht, schoenmaker, een huis en erf aan het Noordeinde binnenweg in de Vierschouwerij, strekkend van de Vorendijk tot het erf van Gerrit Gerritsz, belend ten oosten Pellegrom van Haft en ten westen Gooltgen Gerritsdr.
  Borg is Arie Gerritsz Goetknecht.
  Koopsom 1.700 gulden.
  [bron: Groene Hart Archieven]

  PROTOCOLLEN, Nieuwkoop en Noorden, 1642-1646, inv. 63, blz. 166v, 12 juli 1645.
  Gerrit Gerritsz, snijder te Nieuwkoop, verkoopt aan Ghijsbert Aertsz van Sas een schuldbrief ten laste van Gerrit Leendertsz Goetknecht en Arien Gerritsz Goetknecht, zijn borg, waarvan resteert 975 gulden.
  [bron: Groene Hart Archieven]

  PROTOCOLLEN, Nieuwkoop en Noorden, 1646-1650, inv. 64, blz. 96v, 13 juli 1648:
  Jacob en Gerrit Leendertsz Goetknecht ieder voor zichzelf,
  Roelof Pietersz, getrouwd met Maritgen Lenertsdr,
  Arien Gerritsz als oom en voogd over Duijffgen Lenertsdr,
  samen handelend namens Michiel Lenertsz en Claes Jansz van Leijen, getrouwd met Nellitgen Lenertsdr,
  allen als kinderen van Lenert Gerritsz Goetknecht en Leuntgen Ghijsbertsdr, beiden overleden,
  dragen over aan Willem Heijndricxsz, getrouwd met Maritgen Lenertsdr, als mede-dochter,
  een perceel veenland in het Noordeinde van Nieuwkoop binnenweg, strekkend van het land van Arien Gerritsz tot dat van Wijt Pietersz, belend ten oosten Jan Huijbertsz Brack en ten westen Jan Luloffsz;
  nog een perceel veenland aldaar, strekkend van het land van Gijs Pieter Gijsz tot dat van Arien Gerritsz, belend ten oosten Jan Gijsz en ten westen Cornelis Dircxsz Pontskoeck.
  Koopsom 400 gulden.
  [bron: Groene Hart Archieven]

  PROTOCOLLEN, Nieuwkoop en Noorden, 1646-1650, inv. 64, blz. 170, 9 mei 1649:
  Gerrit en Jacob Lenertsz Goetknecht,
  Roeloff Pietersz, man en voogd van Maritgen Lenertsdr,
  Willem Heijndricksz, man en voogd van jonge Maritgen Lenertsdr, ieder voor zichzelf,
  mede Duijffken Lenertsdr met als voogd haar oom Adriaen Gerritsz Goetknecht,
  samen handelend voor Michiel Lenertsz Goetknecht en voor Claes Jansz van Leijden, man en voogd van Neeltgen Lenertsdr, allen als erfgenamen van hun moeder Leuntgen Ghijsbertsdr, verkopen aan Dirck Adriaensz Goetknecht, mede te Nieuwkoop een huis en erf in het Noordeinde binnenweg, verongeld voor ½ morgen, strekkend van de Vorendijk tot het land van Jacob Pietersz Taet, belend ten oosten Dirck Ariensz Baillius en ten westen Michiel Cornelisz Lenertsz.
  Koopsom 934 gulden.
  [bron: Groene Hart Archieven]

  PROTOCOLLEN, Nieuwkoop en Noorden, 1646-1650, inv. 64, blz. 250v, 25 oktober 1650:
  Gerrit Lenertsz Goetknecht te Nieuwkoop is 500 gulden schuldig aan Henrick en Ghijsbert Pietersz, kinderen van Pieter Jan Henricxsz.
  Gesteld onderpand: zijn huis en erf in het Noordeinde binnenweg, strekkend van de Vorendijk tot het land van Gerrit Gerritsz, snijer, belend ten oosten mr. Pieter Mesch en ten westen de weduwe van Ghijsbert Hendricxsz.
  Broer van Pieter Jan Henricxsz is Cornelis Jan Henricxsz volgens losliggende akte bij folio 250v.
  [bron: Groene Hart Archieven]
 3. Maritgen Lenertsdr [Goetknecht],
  Geboren ca. 1605, waarschijnlijk te Noorden, woont aldaar in 1648.
  Gehuwd met Roelof Pietersz.

  PROTOCOLLEN, Nieuwkoop en Noorden, 1646-1650, inv. 64, blz. 96v, 13 juli 1648:
  Jacob en Gerrit Leendertsz Goetknecht ieder voor zichzelf,
  Roelof Pietersz, getrouwd met Maritgen Lenertsdr,
  Arien Gerritsz als oom en voogd over Duijffgen Lenertsdr,
  samen handelend namens Michiel Lenertsz en Claes Jansz van Leijen, getrouwd met Nellitgen Lenertsdr,
  allen als kinderen van Lenert Gerritsz Goetknecht en Leuntgen Ghijsbertsdr, beiden overleden,
  dragen over aan Willem Heijndricxsz, getrouwd met Maritgen Lenertsdr, als mede-dochter,
  een perceel veenland in het Noordeinde van Nieuwkoop binnenweg, strekkend van het land van Arien Gerritsz tot dat van Wijt Pietersz, belend ten oosten Jan Huijbertsz Brack en ten westen Jan Luloffsz;
  nog een perceel veenland aldaar, strekkend van het land van Gijs Pieter Gijsz tot dat van Arien Gerritsz, belend ten oosten Jan Gijsz en ten westen Cornelis Dircxsz Pontskoeck.
  Koopsom 400 gulden.
  [bron: Groene Hart Archieven]

  PROTOCOLLEN, Nieuwkoop en Noorden, 1646-1650, inv. 64, blz. 170, 9 mei 1649:
  Gerrit en Jacob Lenertsz Goetknecht,
  Roeloff Pietersz, man en voogd van Maritgen Lenertsdr,
  Willem Heijndricksz, man en voogd van jonge Maritgen Lenertsdr, ieder voor zichzelf,
  mede Duijffken Lenertsdr met als voogd haar oom Adriaen Gerritsz Goetknecht,
  samen handelend voor Michiel Lenertsz Goetknecht en voor Claes Jansz van Leijden, man en voogd van Neeltgen Lenertsdr,
  allen als erfgenamen van hun moeder Leuntgen Ghijsbertsdr,
  verkopen aan Dirck Adriaensz Goetknecht, mede te Nieuwkoop een huis en erf in het Noordeinde binnenweg, verongeld voor ½ morgen, strekkend van de Vorendijk tot het land van Jacob Pietersz Taet, belend ten oosten Dirck Ariensz Baillius en ten westen Michiel Cornelisz Lenertsz.
  Koopsom 934 gulden.
  [bron: Groene Hart Archieven]
 4. Duijffgen Lenertsdr [Goetknecht],
  Geboren ca. 1610, waarschijnlijk te Noorden, woont aldaar in 1648.

  PROTOCOLLEN, Nieuwkoop en Noorden, 1646-1650, inv. 64, blz. 96v, 13 juli 1648:
  Jacob en Gerrit Leendertsz Goetknecht ieder voor zichzelf,
  Roelof Pietersz, getrouwd met Maritgen Lenertsdr,
  Arien Gerritsz als oom en voogd over Duijffgen Lenertsdr,
  samen handelend namens Michiel Lenertsz en Claes Jansz van Leijen, getrouwd met Nellitgen Lenertsdr,
  allen als kinderen van Lenert Gerritsz Goetknecht en Leuntgen Ghijsbertsdr, beiden overleden,
  dragen over aan Willem Heijndricxsz, getrouwd met Maritgen Lenertsdr, als mede-dochter,
  een perceel veenland in het Noordeinde van Nieuwkoop binnenweg, strekkend van het land van Arien Gerritsz tot dat van Wijt Pietersz, belend ten oosten Jan Huijbertsz Brack en ten westen Jan Luloffsz;
  nog een perceel veenland aldaar, strekkend van het land van Gijs Pieter Gijsz tot dat van Arien Gerritsz, belend ten oosten Jan Gijsz en ten westen Cornelis Dircxsz Pontskoeck.
  Koopsom 400 gulden.
  [bron: Groene Hart Archieven]

  PROTOCOLLEN, Nieuwkoop en Noorden, 1646-1650, inv. 64, blz. 170, 9 mei 1649:
  Gerrit en Jacob Lenertsz Goetknecht,
  Roeloff Pietersz, man en voogd van Maritgen Lenertsdr,
  Willem Heijndricksz, man en voogd van jonge Maritgen Lenertsdr, ieder voor zichzelf,
  mede Duijffken Lenertsdr met als voogd haar oom Adriaen Gerritsz Goetknecht,
  samen handelend voor Michiel Lenertsz Goetknecht en voor Claes Jansz van Leijden, man en voogd van Neeltgen Lenertsdr,
  allen als erfgenamen van hun moeder Leuntgen Ghijsbertsdr,
  verkopen aan Dirck Adriaensz Goetknecht, mede te Nieuwkoop een huis en erf in het Noordeinde binnenweg, verongeld voor ½ morgen, strekkend van de Vorendijk tot het land van Jacob Pietersz Taet, belend ten oosten Dirck Ariensz Baillius en ten westen Michiel Cornelisz Lenertsz.
  Koopsom 934 gulden.
  [bron: Groene Hart Archieven]
 5. Michiel Lenertsz Goetknecht,  zie nr. 4120.
  Geboren ca. 1610, waarschijnlijk te Noorden, woont elders in 1648, mogelijk te Zevenhoven.
  Gehuwd met Anna Pietersdr.
 6. Nellitgen Lenertsdr [Goetknecht],
  Geboren ca. 1615, waarschijnlijk te Noorden, woont elders in 1648.
  Gehuwd voor 1648 met Claes Jansz van Leijen, zoon van Jan Claesz van Leijden en Trijntjen Huijbertsdr Turenhout.

  PROTOCOLLEN, Nieuwkoop en Noorden, 1646-1650, inv. 64, blz. 96v, 13 juli 1648:
  Jacob en Gerrit Leendertsz Goetknecht ieder voor zichzelf,
  Roelof Pietersz, getrouwd met Maritgen Lenertsdr,
  Arien Gerritsz als oom en voogd over Duijffgen Lenertsdr,
  samen handelend namens Michiel Lenertsz en Claes Jansz van Leijen, getrouwd met Nellitgen Lenertsdr,
  allen als kinderen van Lenert Gerritsz Goetknecht en Leuntgen Ghijsbertsdr, beiden overleden,
  dragen over aan Willem Heijndricxsz, getrouwd met Maritgen Lenertsdr, als mede-dochter,
  een perceel veenland in het Noordeinde van Nieuwkoop binnenweg, strekkend van het land van Arien Gerritsz tot dat van Wijt Pietersz, belend ten oosten Jan Huijbertsz Brack en ten westen Jan Luloffsz;
  nog een perceel veenland aldaar, strekkend van het land van Gijs Pieter Gijsz tot dat van Arien Gerritsz, belend ten oosten Jan Gijsz en ten westen Cornelis Dircxsz Pontskoeck.
  Koopsom 400 gulden.
  [bron: Groene Hart Archieven]

  PROTOCOLLEN, Nieuwkoop en Noorden, 1646-1650, inv. 64, blz. 170, 9 mei 1649:
  Gerrit en Jacob Lenertsz Goetknecht,
  Roeloff Pietersz, man en voogd van Maritgen Lenertsdr,
  Willem Heijndricksz, man en voogd van jonge Maritgen Lenertsdr, ieder voor zichzelf,
  mede Duijffken Lenertsdr met als voogd haar oom Adriaen Gerritsz Goetknecht,
  samen handelend voor Michiel Lenertsz Goetknecht en voor Claes Jansz van Leijden, man en voogd van Neeltgen Lenertsdr,
  allen als erfgenamen van hun moeder Leuntgen Ghijsbertsdr,
  verkopen aan Dirck Adriaensz Goetknecht, mede te Nieuwkoop een huis en erf in het Noordeinde binnenweg, verongeld voor ½ morgen, strekkend van de Vorendijk tot het land van Jacob Pietersz Taet, belend ten oosten Dirck Ariensz Baillius en ten westen Michiel Cornelisz Lenertsz.
  Koopsom 934 gulden.
  [bron: Groene Hart Archieven]

  PROTOCOLLEN, Nieuwkoop en Noorden, 1651-1653, inv. 65, blz. 245v, 8 september 1653:
  Claes Jochumsz van Wieringen, getrouwd met Marritgen Jansdr van Leijden,
  Aris Cornelisz Quast, getrouwd met Neeltgen Jansdr van Leijden,
  Cornelis Cornelisz van Swieten, getrouwd met Erckjen Jansdr van Leijden,
  Gerrit Leendertsz, oom en voogd van Leendert Claesz, Trijntjen en Gijsbert Claesz van Leijden, kinderen van Claes Jansz van Leijden en Nellitjen Leendertsdr Goetknecht,
  Jan Cornelisz Cats, grootvader en voogd van Aris Gijsbertsz Cats, kind van Gijsbert Jansz van Cats en Trijntjen Jansdr van Leijden,
  Wim Claesz van Leijden als voogd over Huijbert Jansz van Leijden en Marritjen Jansdr van Leijden,
  allen als erfgenamen van Jan Claesz van Leijden en Trijntjen Huijbertsdr Turenhout,
  verkopen aan Cornelis Gijsbertsz Quast een perceel weiland in het Noordeinde van Nieuwkoop buitenweg, groot 11 hond en verongeld voor 1 morgen, strekkend van het land van Aeltjen Aerjensdr, weduwe van genoemde Jan Claesz tot dat van de koper, belend ten oosten de kinderen van Jacob Aelbertsz en ten westen Maerten Stoffelsz.
  Koopsom 1.000 gulden.
  [bron: Groene Hart Archieven]
 7. Maritgen Lenertsdr [Goetknecht],
  Geboren ca. 1610, waarschijnlijk te Noorden, woont aldaar in 1648.
  Gehuwd met Willem Heijndricxsz.

  PROTOCOLLEN, Nieuwkoop en Noorden, 1646-1650, inv. 64, blz. 96v, 13 juli 1648:
  Jacob en Gerrit Leendertsz Goetknecht ieder voor zichzelf,
  Roelof Pietersz, getrouwd met Maritgen Lenertsdr,
  Arien Gerritsz als oom en voogd over Duijffgen Lenertsdr,
  samen handelend namens Michiel Lenertsz en Claes Jansz van Leijen, getrouwd met Nellitgen Lenertsdr,
  allen als kinderen van Lenert Gerritsz Goetknecht en Leuntgen Ghijsbertsdr, beiden overleden,
  dragen over aan Willem Heijndricxsz, getrouwd met Maritgen Lenertsdr, als mede-dochter,
  een perceel veenland in het Noordeinde van Nieuwkoop binnenweg, strekkend van het land van Arien Gerritsz tot dat van Wijt Pietersz, belend ten oosten Jan Huijbertsz Brack en ten westen Jan Luloffsz;
  nog een perceel veenland aldaar, strekkend van het land van Gijs Pieter Gijsz tot dat van Arien Gerritsz, belend ten oosten Jan Gijsz en ten westen Cornelis Dircxsz Pontskoeck.
  Koopsom 400 gulden.
  [bron: Groene Hart Archieven]

  PROTOCOLLEN, Nieuwkoop en Noorden, 1646-1650, inv. 64, blz. 170, 9 mei 1649:
  Gerrit en Jacob Lenertsz Goetknecht,
  Roeloff Pietersz, man en voogd van Maritgen Lenertsdr,
  Willem Heijndricksz, man en voogd van jonge Maritgen Lenertsdr, ieder voor zichzelf,
  mede Duijffken Lenertsdr met als voogd haar oom Adriaen Gerritsz Goetknecht,
  samen handelend voor Michiel Lenertsz Goetknecht en voor Claes Jansz van Leijden, man en voogd van Neeltgen Lenertsdr,
  allen als erfgenamen van hun moeder Leuntgen Ghijsbertsdr,
  verkopen aan Dirck Adriaensz Goetknecht, mede te Nieuwkoop een huis en erf in het Noordeinde binnenweg, verongeld voor ½ morgen, strekkend van de Vorendijk tot het land van Jacob Pietersz Taet, belend ten oosten Dirck Ariensz Baillius en ten westen Michiel Cornelisz Lenertsz.
  Koopsom 934 gulden.
  [bron: Groene Hart Archieven]
 8. Lauris Lenertsz,

  PROTOCOLLEN, Nieuwkoop en Noorden (1627-1631), inv. nr. 59, blz. 169v, 22 januari 1630:
  Gerrit Claesz Heemskerck als broer en voogd van Marritgen Claesdr, weduwe van Cornelis Anthonisz, oud-secretaris, verkoopt aan Jan Jansz te Bodegraven een schuldbrief dd 9 februari 1613 ten laste van Lauris Gerritsz Goetknecht, groot per reste 400 gulden.
  Gesteld onderpand door Lauris Gerritsz: een perceel veenland in het Noordeinde, binnenweg, strekkend van het land van Gerrit Leendertsz tot aan de Achterweg, belend ten oosten Cornelis Gijsz en ten westen Lauris Lenertsz;
  nog een perceel binnenweg, strekkend van Arien Meesz tot aan de Achterweg, belend ten oosten Pieter Luloffsz en ten westen Dirck Meesz.
  [bron: website Groene Hart Archieven]
8256. Claes WILLEMEN [HENNEMAN],
Geboren te Rijnsaterwoude ca. 1540, woont al voor 1582 te Oudshoorn, koopt in de periode 1585-1594 ruim 16 morgen land aan de Duijkerwetering te Oudshoorn, overleden tussen 23 januari 1614 en 1623.
Gehuwd ca 1565 met Anna N.N., overleden voor 22 juli 1605.

OPMERKING:
Claes’ vrouw moet wel haast Anna of Annitgen geheten hebben. Al hun kinderen vernoemen hun eerste of tweede dochter Anna of Annitgen.

OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, Alphen, Protocollen 1582-1583, inv. nr. 1, fol. 11, 5 juni 1582:
Dirck Cornelisz, schuitenmaker van Woerden, erfgenaam van Heijnrick Jansz, zijn zwager [= schoonzoon] en Lijsbeth Dircxdr, zijn dochter, draagt over op Claes Willemsz, wonende te Oudshoorn, een rentebrief van zes gulden per jaar op Claes Jansz, schoenmaker.

OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, Alphen, Protocollen 1584-1585, inv. nr. 2, fol. 33v, 16 januari 1585:
Aris Dircxsz Capiteijn, getrouwd met Geerte Jansdr verkoopt aan Claes Willemsz, wonende te Oudshoorn, 4 morgen 1 hond land uit de boedelscheiding van Jan Aertsz, zijn schoonvader, gelegen onder Oudshoorn, strekkend van de Oudshoornseweg tot het land van Cornelis Jacobsz Rijcken, belend ten oosten Cornelis Jansz bij de Oostheul, ten westen Willem Willemsz.
Koopsom: 540 gulden met schuldbrief.

OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, Alphen, Protocollen 1585-1588, inv. nr. 3, fol. 78, 28 juni 1587:
Cors Cornelisz Vrericxsz verkoopt aan Claes Willemsz in Oudshoorn 4 hond land in Oudshoorn, belend ten oosten, zuiden en westen Claes Willemsz voornoemd, ten noorden de comparant zelf.
Gesteld onderpand: de helft van 10 hond land, de andere helft toekomende Jacob Pieter Sijmonsz, strekkend in het geheel van de weg af tot het land van Marije Thomasz, belend ten oosten jonkheer Vincent van Lockhorst, ten westen Hillegont Bruijnen.
Betaald met een schuldbrief van Benne Jansz, groot 800 gulden.

OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, Alphen, Protocollen 1585-1588, inv. nr. 3, fol. 134, 19 oktober 1588:
Jonkheer Heijnric van der Laen verkoopt aan Willem Claesz, wonende te Oudshoorn, 10 morgen land in Oudshoorn, strekkend van de Oudshoornseweg tot de duikerwetering, belend ten oosten Willem Claesz voorn., ten westen Aert Pietersz.
Gestelde garantie: 6 morgen land in Oudshoorn, strekkende van de Oudshoornseweg tot het land van Dirck Jan Pietersz, belend ten oosten Claes Willemsz, ten westen Jonge Willem Pietersz. Koopsom 300 gulden met schuldbrief.

OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, Oudshoorn, 5 juli 1592, inv. nr. 1A, fol. 10:
Claes Willemsz, afkomstig van Rijnsaterwoude, nu wonende te Oudshoorn, is schuldig aan Kors Neel Vrericksz 250 gulden.
Gesteld onderpand: 7 ½ hond land in de ban van Oudshoorn, strekkende van Maerten Jacopsz land tot de Duikerwetering, belend ten oosten Claes Claesz Kool en ten westen Pieter Cornelisz Thijssen.
Borgen: Dirck Dircxsz, wonende te Oudshoorn en Jacop Geritsz, waard te Rijnsaterwoude.
Getuigen: Jasper Maertensz en Dirck Jan Pietersz.

OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, Oudshoorn, 9 december 1594, inv. nr. 1A, fol. 80:
Beatris Jacopsdr, weduwe van Leendert Thonisz met Matheus Evertsz, haar voogd, en Sijmon Thonisz als oom en voogd van Jacop Lenaertsz, Maritgen en Hillegont Leendertsdr, weeskinderen van Lenaert Thonisz, verkopen aan Claes Willemsz 1 ½ morgen 1 hond land onder Oudshoorn, strekkende van de Oudshoornseweg tot het land van Claes Willemsz, belend ten oosten Sijmon Michielsz en ten westen Claes Wilemsz voornoemd.
Gesteld onderpand voor schuldbrief: 1 ½ morgen eigen land onder Oudshoorn, strekkende van de Nieuwe Sloot westwaarts tot de Dwarssloot, belend ten zuiden schout Willem Aertsz en ten noorden Gerrit Willemsz Bouman.
Koopsom 330 gulden, schuldbrief.
Bedrag volledig voldaan op 24 augustus 1597.

OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, Oudshoorn, Protocollen 1592-1607, inv. nr. 1A, fol. 88, 28 mei 1595:
Adriaentgen Pietersz, weduwe en boedelhoudster van Jan Pietersz met Jacop Jansz, haar mans broer als voogd, is schuldig aan haar moeder Anna Willemsdr 200 gulden.
Gesteld onderpand: haar huis, inboedel en erf onder Oudshoorn aan de Rijn, strekkende ten noorden van Cornelis Jansz Verhoels erf af tot het Heiliggeest erf toe, gekomen van Hillegont Claesdr, waar bruiker van is Claes Willemsz.

OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, Oudshoorn, Protocollen 1592-1607, inv. nr. 1A, fol. 97v, 1 december 1595:
Claes Willemsz te Oudshoorn is schuldig aan de Heilige Geestmeesters van Alphen een jaarlijkse losrente van 4 gulden 10 stuiverss, hoofdsom 72 gulden.
Claes Willemsz stelt als onderpand 2 morgen 4 hond land met huis en timmerwerk onder Oudshoorn, strekkende van de Oudshoornseweg tot het land van de weduwe van Heijnrick Adriaen Banen, belend ten oosten en westen Claes Willemsz zelf.
Een oude koopbrief is van Elijsabeth, weduwe van Jan Pieters, dd 31 juli 1560.

OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, Oudshoorn, Protocollen 1592-1607, inv. nr. 1A, fol. 179, 17 december 1598:
Dirck Cornelisz, wonende over de Nieuwe Sloot, draagt over op Claes Willemsz een eigenbrief van 3 ½ hond land onder Oudshoorn.

KOHIER van de dorpen in het Ressort Leiden van 1600:
Oudshoorn-899: Claas Willemsz 25 ponden comt 50 gl.

OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, Oudshoorn, Protocollen 1592-1607, inv. nr. 1B, fol. 34v, 23 januari 1603:
Cors Gerritsz draagt over op Willem Claesz wonende achter in Oudshoorn, twee bezegelde koopbrieven met twee transfixen, inhoudende ieder der brieven 4 ½ hond land.
Vervolg:
Willem Claesz is schuldig aan Cors Gerritsz 336 gulden wegens koop van 1 ½ morgen land [ = 2 x 4 ½ hond] onder Oudshoorn, strekkende van Claes Willemsz tot de Duikerwetering, belend ten oosten Claes Willemsz en ten westen Cornelis Ariensz Voshol.
Borg Jacob Claesz.

OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, Oudshoorn, Protocollen 1592-1607, inv. nr. 1B, fol. 63v, 22 juli 1605:
Claes Willemsz Henneman, boedelhouder voor zichzelf en zijn overleden vrouw, verkoopt aan Claes Dircxsz, wonende in het Noordeinde van Alphen, omtrent 7 ½ hond land onder Oudshoorn, strekkende van Maerten Jacopsz tot aan de Duikerwetering, belend ten oosten Claes Claesz Cool en ten westen Pieter Cornelisz.
Als garantie stelt Claes Henneman: zijn huis en erf onder Oudshoorn, belend ten oosten de Lage Rijndijk, ten zuiden en westen de Rijn en ten noorden Anna Willemsdr, weduwe Pieter Sijmonsz.

OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, Oudshoorn, Protocollen 1592-1607, inv. nr. 1B, fol. 83, 17 januari 1607:
Claes Willemsz, wonende achter in Oudshoorn, geeft over aan Jacop Claesz een bezegelde brief, inhoudende 3 ½ hond land onder Oudshoorn met transfix.

OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, Alphen, Protocollen 1608-1614, inv. nr. 4, fol. 190v, 23 januari 1614:
Jan Willemsz Schout, ter eenre, en Claes Willemsz, wonende te Oudshoorn, als grootvader en voogd over de 3 kinderen van wijlen Grietgen Claesdr., zijn dochter, en Jan Willemsz voorn., de kinderen Lenaert Jansz, 17 jaar, Maritgen Jansdr., 14 jaar en Annitgen Jansdr, 8 jaar, ter andere zijde.
Regeling der nalatenschap van wijlen Grietgen Claesdr:
Aan Jan Willemsz Schout:
Hij behoudt een huis, berg en schuur op de Zaanse molenkade bij de Gouwe met de aan weerszijden van de molen gelegen henneptuintjes.
Ook ¼ deel van een huis op de Grote Molenkade, waarvan ¾ deel behoort aan Jan Dircxsz Drooch.
Voorts 3 morgen land in de Zaanse polder, belend ten oosten Jan Dircxsz Drooch, ten zuiden Cornelis Thomasz, ten westen Dirck Joosten van Sonnevelt, ten noorden de Grote Molenkade.
De helft van ½ morgen land, de andere helft behoort Drooch voorn., belend in het geheel ten zuiden de Nieuwedijk, ten oosten de weduwe en erfgenamen van Willem Ghijsen, ten westen de Molenkade van Zanen, ten noorden Ariaen Dircxsz c.s.
Alle huisraad, inboedel, vee, enz.
Aan de weeskinderen valt ten deel 2 morgen land in de polder van Zanen, belend ten oosten en noorden Jan Dircxsz Drooch, ten zuiden de Toegang, en westen Cornelis Thomasz.
De twee morgen zullen door Jan Willemsz Schout gebruikt worden tot ieder kind 20 jaar oud zal zijn. Jan Willemsz Schout zal hen tot die leeftijd onderhouden en opvoeden en hen op dat moment 150 gulden uitkeren.

KOHIER 200e penning, 1623:
[Niet vermeld]
HOOFDGELD, Oudshoorn, 1623:
[Niet vermeld]


AKTES, WAARIN CLAES WILLEMSZ VERMELD WORDT ALS BELENDEND GRONDBEZITTER:

OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, Alphen, Protocollen 1582-1583, inv. nr. 1, fol. 14 en 14v, 22 juli 1582:
Jan Jan Aertsz e.a. verkopen land voorbij de Oudshoornseweg, belend ten oosten Claes Willemsz.

OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, Alphen, Protocollen 1582-1583, inv. nr. 1, fol. 30, 7 februari 1583:
Claes Willemsz vermeld bij landtransactie van anderen in de omgeving van de Oudshoornseweg.

OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, Alphen, Protocollen 1584-1585, inv. nr. 2, fol. 7v, 13 mei 1584:
Claes Willemsz vermeld bij landtransacties van anderen in de omgeving van de Oudshoornseweg.

OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, Alphen, Protocollen 1584-1585, inv. nr. 2, fol. 20v, 22 juli 1584:
Claes Willemsz vermeld bij landtransacties van anderen in de omgeving van de Oudshoornseweg.

OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, Alphen, Protocollen 1585-1588, inv. nr. 3, fol. 1, 24 februari 1585:
Claes Willemsz vermeld bij landtransacties van anderen in de omgeving van de Oudshoornseweg.

OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, Alphen, Protocollen 1585-1588, inv. nr. 3, fol. 31, 9 maart 1586:
Claes Willemsz vermeld bij landtransacties van anderen in de omgeving van de Oudshoornseweg.

OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, Alphen, Protocollen 1585-1588, inv. nr. 3, fol. 34v en 36v, 20 april 1586:
Claes Willemsz vermeld bij landtransacties van anderen in de omgeving van de Oudshoornseweg.

OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, Alphen, Protocollen 1585-1588, inv. nr. 3, fol. 46, 20 juli 1586:
Claes Willemsz vermeld bij landtransacties van anderen in de omgeving van de Oudshoornseweg.

OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, Alphen, Protocollen 1585-1588, inv. nr. 3, fol. 49v, 28 augustus 1586:
Claes Willemsz vermeld bij landtransacties van anderen in de omgeving van de Oudshoornseweg.

OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, Alphen, Protocollen 1585-1588, inv. nr. 3, fol. 63, 11 januari 1587:
Claes Willemsz vermeld bij landtransacties van anderen in de omgeving van de Oudshoornseweg.

OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, Alphen, Protocollen 1585-1588, inv. nr. 3, fol. 82v, 28 juni 1587:
Claes Willemsz vermeld bij landtransacties van anderen in de omgeving van de Achterzwette.

OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, Alphen, Protocollen 1585-1588, inv. nr. 3, fol. 96v, 1 december 1587:
Claes Willemsz vermeld bij landtransacties van anderen in de omgeving van de Oudshoornseweg.

OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, Alphen, Protocollen 1585-1588, inv. nr. 3, fol. 97v, 17 december 1587:
Claes Willemsz vermeld bij landtransacties van anderen in de omgeving van de Achterwetering.

OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, Alphen, Protocollen 1585-1588, inv. nr. 3, fol. 140v, 7 november 1588:
Claes Willemsz vermeld bij landtransacties van anderen in de omgeving van de Oudshoornseweg.

OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, Oudshoorn, 30 maart 1592, inv. 1A, fol. 1:
Kors Cornelisz Vrericxsz verkoopt aan zijn neef Gerrit Arriensz van Hazerswoude 5 ½ hond land in Oudshoorn, strekkende van Wolliff Dircxsz landen tot de Duikerwetering, belend ten oosten en westen Claes Willemsz. Koopsom: 200 gulden.
Getuigen: Jasper Maertensz en Jacop Pietersz.

OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, Oudshoorn, 15 november 1592, inv. nr. 1A, fol. 16v:
Claes Willemsz vermeld als getuige bij landtransactie omgeving Duikerwetering.

OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, Oudshoorn, 18 februari 1593, inv. nr. 1A, fol. 25v:
Claes Willemsz vermeldt bij landtransactie ten westen van zijn land.

OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, Oudshoorn, 23 december 1593, inv. nr. 1A, fol. 54v:
Claes Willemsz vermeld als getuige bij landtransactie omgeving Gemeneweg.

OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, Oudshoorn, 15 maart 1594, inv. nr. 1A, fol. 67v:
Sijmon Michielsz is schuldig aan Baertgen Sijmonsdr, zuster van zijn huijsvrouw, een rente van 9 gulden 7 ½ stuivers, hoofdgeld 150 gulden.
Gesteld onderpand: 3 morgen land onder Oudshoorn, strekkende van de Oudshoornseweg tot Adriaen Cornelisz c.s., belend ten oosten Claes Willemsz en ten westen de weduwe en erfgenamen van Leendert Thonisz.

OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, Oudshoorn, 29 november 1594, inv. nr. 1A, fol. 78:
Claes Willemsz vermeldt bij landtransactie ten westen van zijn land.

OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, Oudshoorn, Protocollen 1592-1607, inv. nr. 1A, fol. 104, 14 maart 1596:
Claes Willemsz vermeldt bij landtransactie omgeving Duikerwetering, belend ten oosten en westen van zijn land.

OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, Oudshoorn, Protocollen 1592-1607, inv. nr. 1A, fol. 118, 7 oktober 1596:
Landtransactie omgeving Oudshoornsedijk, belend ten oosten Claes Willemsz.

OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, Oudshoorn, Protocollen 1592-1607, inv. nr. 1A, fol. 130v, 13 maart 1597: Landtransactie omgeving Oudshoornseweg en Duikerwetering, belend ten westen Claes Willemsz.

OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, Oudshoorn, Protocollen 1592-1607, inv. nr. 1A, fol. 148, 27 oktober 1597:
Landtransactie omgeving Oudshoornseweg en Duikerwetering, belend ten oosten en westen Claes Willemsz.

OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, Oudshoorn, Protocollen 1592-1607, inv. nr. 1A, fol. 164v, 29 september 1598:
Landtransactie omgeving Oudshoornseweg en Duikerwetering, belend ten oosten Claes Willemsz.

OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, Oudshoorn, Protocollen 1592-1607, inv. nr. 1A, fol. 170, 20 mei 1599:
Onderpandstelling door Dirck Dircxsz, alias Dirck Joor omgeving Oudshoornseweg en Duikerwetering, belend ten oosten en westen Claes Willemsz.

OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, Oudshoorn, Protocollen 1592-1607, inv. nr. 1B, fol. 13, 15 november 1601:
Onderpandstelling door Cornelis Jansz omgeving Oudshoornseweg gelegen ten westen van Claes Willemsz.

OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, Oudshoorn, Protocollen 1592-1607, inv. nr. 1B, fol. 51v, 19 april 1604:
Jan Dircxsz draagt land over aan zijn broer Willem Dircxsz, belend ten zuiden en westen van Claes Willemsz.

OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, Oudshoorn, Protocollen 1592-1607, inv. nr. 1B, fol. 54v, 25 april 1604:
Boedeldeling, waaronder land belend ten oosten Claes Willemsz.
8257. Anna N.N.,
Geboren ca. 1540, overleden ca. 1605.

UIT DIT HUWELIJK ACHT KINDEREN:
 1. Willem Claes Willemen [Lelijvelt],
  Geboren ca. 1565, van beroep bouwman, veehouder in de Groote Polder van Oudhoorn, overleden aldaar tussen 1623 en 13 november 1625, oud ca. 60 jaar.
  Gehuwd ca. 1595 met Aeltgen Dircxdr, geboren ca. 1575, overleden tussen 16 januari 1644 en 2 maart 1657.

  AFKOMST AELTGEN:
  Aeltgen Dircxdr heeft een broer Ghijsbert Dircxsz en een broer Cornelis Dircxsz.
  Aeltgen’s schoonzuster Lijsbeth Dircxdr, gehuwd met Jacob Claesz Capijteijn heeft ook een broer Ghijsbert Dircxsz.
  In de protocollen van het Rechterlijk Archief heb ik geen familieverbanden gevonden tussen Ghijsbert, Cornelis en Aeltgen Dircksz enerzijds, en Ghijsbert en Lijsbeth Dircksz (gehuwd met Jacob Claesz Capijtein) anderzijds.
  Wel vermeld:
  * Gijsbert Dircxsz Euverendam, vermeld als weesmeester van Oudshoorn in 1659.
  * Gijsbert Dircxsz Turckenburg, overleden te Alphen voor 6 mei 1650.
  * Gijsbert Dircxsz Cop, schoenmaker te Alphen, met landbezit in Aarlanderveen, overleden na 1667.

  OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, Alphen, Protocollen 1585-1588, inv. nr. 3, fol. 134, 19 oktober 1588:
  Jonkheer Heijnric van der Laen verkoopt aan Willem Claesz, wonende te Oudshoorn, 10 morgen land in Oudshoorn, strekkend van de Oudshoornseweg tot de duikerwetering, belend ten oosten Willem Claesz voorn., ten westen Aert Pietersz.
  Gestelde garantie: 6 morgen land in Oudshoorn, strekkende van de Oudshoornseweg tot het land van Dirck Jan Pietersz, belend ten oosten Claes Willemsz, ten westen Jonge Willem Pietersz. Koopsom 300 gulden met schuldbrief.

  RECHTERLIJK ARCHIEF, Protocollen Oudshoorn 1592-1607, inv. nr. 1A, blz. 31v, 10 maart 1593:
  Sijmon Leendertsz van Reijnsburch, met procuratie van jonkheer Heijnrick van der Laan, verschenen voor notaris Willem van Oudevliet, verkoopt aan Willem Claesz, wonende te Oudshoorn, 10 morgen land onder Oudshoorn, strekkende van de Oudshoornseweg tot de Duikerwetering, belend ten oosten Willem Claesz voornoemd, en ten westen Dirck Willemsz (van) Leeuwen.
  De koper neemt tot zijn last de betaling van 6 gulden per jaar met de hoofdsom toekomende de weduwe van gerrit Boeckelsz te Leiden.
  Getuigen: schout Willem Aertsz en Jacop Pietersz.

  RECHTERLIJK ARCHIEF, Oudshoorn, protocollen 1622-1629, inv. 2A, blz. 4v, 25 november 1622:
  Boedelscheiding tussen Willem Claesz van Heijningen, wonende te Oudshoorn, anders “ghenaempt de Ridderbuyert”, weduwnaar van Ariaentgen Ghijsbrechts, ter eenre, en zijn kinderen en kleinkinderen ter andere zijde.
  [Willem Claes Willemsz vermeldt als belendend landeigenaar]

  RECHTERLIJK ARCHIEF, Oudshoorn, protocollen 1622-1629, inv. 2A, blz. 6, 25 november 1622:
  Boedelscheiding tussen Willem Claesz van Heijningen, wonende te Oudshoorn, anders “ghenaempt de Ridderbuyert”, weduwnaar van Ariaentgen Ghijsbrechts, ter eenre, en zijn kinderen en kleinkinderen ter andere zijde.
  [Willem Claes Willemsz vermeldt als belendend landeigenaar]

  HOOFDGELD, Oudshoorn, 1623:
  Willem Claesz ende Aeltgen Dircxdr. sijn huijsvre met
  Dirck,
  Claes,
  Willem,
  Cornelis ende
  Anna, heure kinders - 7 hoofden.

  KOHIER van de 200e PENNING van RIJNLAND, Outshoorn ende Gnephouc, 1623:
  Ridderbuurt [kompleet]:
  nr. 344, Willem Claesz, aen de Quaeckel.
  nr. 344, Huych Claes Willemen, 10 ponden van 40 grooten.
  nr. 345, Pieter jonge Willemsz, 5 ponden van 40 grooten.
  nr. 345, Jacob Claesz Capiteyn, 10 ponden van 40 grooten.
  nr. 345, Geryt Jansz Cort, 20 ponden van 40 grooten.
  nr. 345, Sijmon Sijmonsz, zijn kinderen, 80 ponden van 40 grooten.
  nr. 345, Claesgen Claes, 10 ponden van 40 grooten.
  nr. 345, Willem Claes Willemen, 20 ponden van 40 grooten.
  nr. 345, Dirc Claes Willemen, 10 ponden van 40 grooten.
  nr. 345, Dirc Dircsz Joor, 5 ponden van 40 grooten.
  nr. 346, Huybert Ghijsz, 5 ponden van 40 grooten.
  nr. 346, Volckgen Willems, weduwe van:
  nr. 346, Jan Jansz Cort, 15 ponden van 40 grooen.
  nr. 346, Jan Claes Willemen, 15 ponden van 40 grooten.
  nr. 346, Cornelis Dircksz de Heer, 10 ponden van 40 grooten.
  nr. 346, Ghys Huybertsz, 45 ponden van 40 grooten.
  nr. 346, Willem Pietersz, 10 ponden van 40 grooten.
  nr. 346, Claes Claesz Cool, 35 ponden van 40 grooten.
  nr. 346, Jan Jansz Cort van der Mey, 80 ponden van 40 grooten.
  nr. 347, Ghys Pietersz, 10 ponden van 40 grooten.
  [In het kohier zijn de gezinshoofden opgenomen met een vermogen van tenminste 1000 ponden van 40 grooten; bovengenoemd bedragen geven het in te vorderen belasting bedrag aan]

  OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, Oudshoorn, Protocollen 1622-1629, inv. nr. 2A, fol. 62v, 13 november 1625:
  Aeltgen Dircks, weduwe van Willem Claes Willemsz met Lourens Monden, secretaris van Oudshoorn als voogd, en Jacob Claes Capiteijn als oom en bloedvoogd, verkopen aan haar zoon Cornelis Willemsz, wonende te Rijnsaterwoude, een eigenbrief, inhoudende omtrent 1 ½ morgen land onder Oudshoorn.

  OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, Oudshoorn, Protocollen 1622-1629, inv. nr. 2A, fol. 74v, 13 november 1625:
  Aeltgen Dircks, weduwe van Willem Claes Willemsz met haar voogd Lourens Monden, secretaris van Oudshoorn en Jacob Claes Cappiteijn als oom en bloedvoogd van de weeskinderen van Willem Claes Willemsz, verkoopt aan haar oom Cornelis Willemsz, wonende te Rijnsaterwoude, een eigenbrief dd 11 maart 1611, inhoudende het eigendomsrecht van 1 ½ morgen land onder Oudshoorn.
  Koopsom 200 gulden.

  OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, Oudshoorn, Protocollen 1622-1629, inv. nr. 2B, fol. 1v, 29 april 1627:
  Claes Dircksz Quant verkoopt aan de kuiper Gerrit Dircks 7 ½ hond land omgeving Duikerwetering belend ten westen de weduwe Willem Claes Willemsz.

  OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, Oudshoorn, Protocollen 1622-1629, inv. nr. 2B, fol. 15v, 12 januari 1628:B Aeltgen Dircksdr, weduwe van Willem Claes Willemsz met haar broer Cornelis Dircksz als voogd, ter eenre en Cornelis Willemsz, Cors Ariensz, weduwnaar van Marijtgen Willemsdr, Cornelis Aelbertsz, man van Annitgen Willemsdr, Leendert Cornelisz, man van Catharijna Willemsdr en Jacob Claesz Capijteijn als bloedvoogd van de vier onmondige weeskinderen van Willem Claesz, ter andere zijde,
  Regeling van de nalatenschap:
  * Aeltgen Dirckszdr behoudt het huis, berg, schuur en beplanting met omtrent 2 morgen 4 hond land strekkende van de Oudshoornse weg tot het land van Willem Dircksz van Buesecum, belend ten oosten de kinderen met hun delen land en ten westen Gerrit Jansz Cort;
  hierbij een perceel veenland van 1 ½ morgen, belend ten oosten en zuiden Dirck Claes Willemsz, ten westen Heijndrick Bonensz en ten noorden de Duikerwetering.
  * De voornoemde acht kinderen ontvangen met elkaar omtrent 4 morgen 5 hond en 50 roeden land, genaamd het Ruijge Land, strekkende van de Oudshoornse weg tot de Duikerwetering, belend ten westen de voornoemde huizinge van Aeltgen c.s. en ten oosten Jan Jansz Cort e.a.
  * De weduwe en de acht kinderen behouden nog samen en ongedeeld omtrent 4 morgen 1 hond land, strekkende van de Oudshoornse weg tot de Duikerwetering, belend ten oosten Willem Pietersz, als bruiker en ten westen Cornelis Dircksz Zoentgens.
  Volgens inventaris is er nog te verdelen 1.551 gulden, vee en roerende goederen.
  Folio 16v dd 12 januari 1628:
  De boedeldelers uit voorgaande akte bekennen schuldig te zijn aan Claesgen Claesdr een jaarlijkse losrente van 20 gulden, hoofdsom 400 gulden.
  Gesteld onderpand: bovengenoemde 4 morgen 1 hond land.

  OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, Oudshoorn, Protocollen 1622-1629, inv. nr. 2B, fol. 19v, 20 mei 1628:
  Aeltgen Dircksdr weduwe van Willem Claes Willems met haar broer Ghijsbert Dircksz als voogd en Jacob Claesz Capijteijn en Ghijsbert Dircksz voornoemd als voogden van de vier onmondige kinderen van Willem Claesz voornoemd en zich sterk makende voor de vier volwassen kinderen, zijn schuldig aan Sussanna Otten, vrouwe van Leeuwenhorst, wonende te Leiden, een jaarlijkse losrente van 37 gulden 10 stuivers, hoofdsom 600 gulden.
  Gesteld onderpand: 4 morgen 1 hond land onder Oudshoorn, strekkende van de Oudshoornseweg tot de Duikerwetering, belend ten oosten Willem Pietersz als bruiker en ten westen Cornelis Dircksz Zoentgen.

  OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, Oudshoorn, Protocollen 1622-1629, inv. nr. 2B, fol. 25, 31 augustus 1628:
  Cors Adriaensz Slooff, weduwenaar van Marijtgen Willemsdr, erfgenaam van 1/8 deel in de nagelaten boedel van zijn schoonvader Willem Claes Willemsz, verkoopt aan de 3 onmondige weeskinderen van Willem Claes Willemsz, genaamd Claes, Willem en Cornelis Willemsz, zijn genoemd erfdeel. (zie RA Oudshoorn inv 2B dd 12 januari 1628).

  OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, Oudshoorn, Protocollen 1629-1637, inv. nr. 3, fol. 6, 26 oktober 1629:
  Cornelis Willem, Dirck Willemsz, Cornelis Aelbertsz, man van Annitgen Willemsdr, Leendert Cornelisz, man van Catharijna Willemsdr, ter eenre, en Jacob Claesz Capijteijn als vogd van de drie onmondige weeskinderen van Willem Claesz en Aeltgen Dircksdr, ter andere zijde, regelen de boedelscheiding.
  * De drie jonge weeskinderen valt ten deel het “asterste” , groot ca. 2 ½ morgen, strekkende van de voorste partij, hiervan gedeeltelijk door een dwarssloot gescheiden, tot aan de Duikerwetering, belend ten westen Aeltgen Dircksdr c.s. en ten oosten Gerrit Jansz Cort, met “zijn medehelpers” en zullen van Dirck Cornelisz voornoemd [?] ontvangen 250 gulden.
  * Dirck Willemsz ontvangt een kampje, groot 2 morgen 2 ½ hond, strekkende van de Oudshoornse weg tot aan het gedeelte der jonge kinderen, belend ten westen Aeltgen Dircksdr de moeder, en ten oosten Jan Jansz Cort; zal zijn broers betalen 250 gulden.
  * Cornelis Willemsz, Crnelis Aelbertsz en Leendert Cornelisz delen onderling alle schulden en obligaties.

  OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, Oudshoorn, Protocollen 1629-1637, inv. nr. 3, fol. 66v, 16 december 1631:
  De broers Willem, Cornelis en Claes Willemsz met Jacob Claesz Capijteijn en Cornelis Willemsz als voogden.
  Regeling der erfenisdeling.
  * Willem Willemsz valt ten deel 7 ½ hond land of water, strekkende van Dirck Willemsz land tot het deel van Cornelis Willemsz, belend ten oosten Gerrit Jansz Cort c.s. en ten westen Cornelis Willemsz met zijn deel.
  * Cornelis Willemsz valt ten deel 7 ½ hond land of water, strekkende van Dirck Willemsz land tot het land van de weduwe of erfgenamen van Pieter Jonge Willemsz, belend ten oosten Willem Willemsz met zijn zijn deel en ten westen Aeltgen Dircksz c.s.; hierbij een “teellworff”, strekkende van het land van Willem Willemsz tot in de Duikerwetering, belend ten oosten en westen de weduwe van Pieter Jonge Willemen.
  * Claes Willemsz valt ten deel enkele obligatien en penningen.

  OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, Oudshoorn, Protocollen 1629-1637, inv. nr. 3, fol. 68, 8 januari 1632:
  Aeltgen Dircksdr , weduwe van Willem Claes Willemsz, geholpen door haar oudste zoon Cornelis Willemsz en haar broer Ghijsbert Dircksz, verkoopt aan Jan Jansz Vermij een huis, erf, berg, schuur en bepoting met 2 morgen en 4 hond land onder Oudshoorn, strekkende van de Oudshoornseweg tot Willem Dircks Joeren en Jan Cornelisz van Veenen, belend ten oosten haar zoon Dirck Willemsz c.s. en ten westen Gerrit Jansz Cort.
  Koopsom: 2.300 gulden.

  OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, Oudshoorn, Protocollen 1629-1637, inv. nr. 3, fol. 105, 10 maart 1633:
  Aeltgen Dircksdr , weduwe van Willem Claes Willemsz met Jacob Claesz Capijteijn als voogd, verkoopt aan haar zoon Dirck Willemsz 1 ½ morgen land onder Oudshoorn, strekkende van de Duikerwetering tot het land van Dirck Claes Willemsz, belend ten oosten Dirck Claes Willemsz en ten westen Heijndrick Bonensz.
  Koopsom: 132 gulden.

  OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, Oudshoorn, Protocollen 1638-1649, inv. nr. 4, fol. 12v, 13 april 1638:
  Gangeloff Jansz verkoopt aan zijn zwager Oude Dirck Cornelisz van Outshoorn land strekkende in het geheel van de Oudshoornse weg tot de Duikerwetering, belend ten oosten de weduwe van Willem Claes Willemsz.

  OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, Oudshoorn, Protocollen 1638-1649, inv. nr. 4, fol. 129v, 16 januari 1644:
  Dirck Cornelisz en Sijmon Cornelisz, beiden voor zich zelf, Gerrit Dircksz Vaendraeger en Gerrit Willemsz, timmerman, als voogden van de onmondige weeskinderen van Cornelis Pietersz en Barber Dircksdr, de voogden mede opkomende voor Pieter Cornelisz, uitlandig zijnde, verkopen aan Dirck Willemsz van Zuijlen twee eigenbrieven, inhoudende de koop van 1 morgen 1 ½ hond deels veen-, deels teelland met een schuur, belend ten westen de weduwe van Willem Claesz Willemsz, ten noorden de Duikerwetering, ten oosten Anthonis Cornelisz en ten zuiden Willem Pietersz.
  Koopsom 640 gulden.

  RECHTERLIJK ARCHIEF, Oudshoorn, protocollen 1657-1663, inv. nr. 6, blz. 6v, 2 maart 1657:
  Jacob Dircksz Outshoorn, wonende in de Oostbuurt van Hazerswoude, zoon en enig erfgenaam van Dirck Cornelisz Outshoorn en Grietgen Jacobsdr, beiden overleden, verkoopt aan [?] Jacobsz Capiteijn eerst de noordelijke helft van 497 roeden slagturfland in de Grote polder, strekkende uit de Duikerwetering tot Claes Jansz Outshoorn, belend ten oosten de weduwe van Willem Claesz en ten westen de verkoper;
  nog twee partijen land, het eerste, groot 456 roeden, het tweede, eveneens 456 roeden, strekkende uit de Duikerwetering tot aan het partijtje gekocht door Dirck Willemsz Lelievelt, belend ten oosten de weduwe van Willem Claesz c.s en ten westen de weduwe van Dirck van Beeck.
  Betaald met een schuldbrief van 1.900 gulden.
  Geroyeerd op 7 juni 1660.

  RECHTERLIJK ARCHIEF, Oudshoorn, protocollen 1657-1663, inv. nr. 6, blz. 56, 23 april 1658:
  Cornelis Willemsz Lelievelt, wonende te Langeraar, zoon en mede-erfgenaam van Aeltgen Dircxdr, weduwe van Willem Claesz Willemen, beiden overleden, verkoopt aan zijn broer Dirk Willemsz Lelievelt 1 hond slagturfland in de Grote polder, strekkende uit de Duikerwetering tot Dirck Dirxsz Joor, belend ten oosten Dirck Willemsz van Zuijlen en ten westen Jan Jacobsz Cappiteijn c.s.
  Koopsom: 770 gulden 8 stuivers.

  OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, Oudshoorn, Protocollen 1657-1663, inv. nr. 6, blz. 57, 23 april 1658:
  Cornelis Willemsz Lelievelt, wonende te Langeraar, zoon en mede-erfgenaam van Aeltgen Dircxdr, weduwe van Willem Claesz Willemsz, beiden overleden, verkoopt aan zijn zwager Dirck Dircxsz Joor 5 ½ hond slagturfland, strekkende van het land gekocht door Dirck Willemsz Lelievelt tot het land dat deze daar reeds bezat, belend ten oosten Willem Pietersz Maes met bruikweer en ten westen Michiel Sijmonsz.
  Koopsom: 668 guldens 14 stuivers 8 penningen.
 2. Grietgen Claesdr,
  Geboren ca. 1570, overleden te Alphen aan de Rijn in december 1613, oud ca. 43 jaar.
  Gehuwd voor 1596 met Jan Willemsz Schout, overleden voor 20 mei 1625.
  Jan Willemsz Schout huwt (2) ca. 1614 met Baertgen Jansdr, geboren ca. 1590, overleden voor 16 februari 1639, dochter van Jan Eeuwoutsz en Trijntgen Willemsdr.
  Baertgen Jansdr huwt (2) in 1625 met Sijmon Sijmonsz, overleden voor 8 juni 1632.
  Baertgen Jansdr huwt (3) voor 3 december 1638 met Jacob Lourisz van Steenevelt.

  OPMERKING:
  De mogelijkheid bestaat dat Sijmon Sijmonsz eerder gehuwd was met Grietgens zuster Maritgen. Deze laatste overleed ca. 1625 en dat was ook het jaar waarin Sijmon met Baertgen Jansdr trouwde.
  Daartegen pleit dat bij Sijmon’s dood in 1636 zijn broer en zuster Evert en Trijntgen erfden, terwijl de kinderen van Sijmon Sijmonsz en Maritgen Jans nog in leven waren.

  OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, Alphen, Protocollen 1608-1614, inv. nr. 4, fol. 190v, 23 januari 1614:
  Jan Willemsz Schout, ter eenre, en Claes Willemsz, wonende te Oudshoorn, als grootvader en voogd over de 3 kinderen van wijlen Grietgen Claesdr., zijn dochter, en Jan Willemsz voorn., de kinderen Lenaert Jansz, 17 jaar, Maritgen Jansdr., 14 jaar en Annitgen Jansdr, 8 jaar, ter andere zijde.
  Regeling der nalatenschap van wijlen Grietgen Claesdr:
  Aan Jan Willemsz Schout:
  Hij behoudt een huis, berg en schuur op de Zaanse molenkade bij de Gouwe met de aan weerszijden van de molen gelegen henneptuintjes.
  Ook ¼ deel van een huis op de Grote Molenkade, waarvan ¾ deel behoort aan Jan Dircxsz Drooch.
  Voorts 3 morgen land in de Zaanse polder, belend ten oosten Jan Dircxsz Drooch, ten zuiden Cornelis Thomasz, ten westen Dirck Joosten van Sonnevelt, ten noorden de Grote Molenkade.
  De helft van ½ morgen land, de andere helft behoort Drooch voorn., belend in het geheel ten zuiden de Nieuwedijk, ten oosten de weduwe en erfgenamen van Willem Ghijsen, ten westen de Molenkade van Zanen, ten noorden Ariaen Dircxsz c.s.
  Alle huisraad, inboedel, vee, enz.
  Aan de weeskinderen valt ten deel 2 morgen land in de polder van Zanen, belend ten oosten en noorden Jan Dircxsz Drooch, ten zuiden de Toegang, en westen Cornelis Thomasz.
  De twee morgen zullen door Jan Willemsz Schout gebruikt worden tot ieder kind 20 jaar oud zal zijn. Jan Willemsz Schout zal hen tot die leeftijd onderhouden en opvoeden en hen op dat moment 150 gulden uitkeren.

  OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, Alphen, Protocollen 1619-1622, inv. nr. 6, blz. 75, 19 februari 1621:
  Jan Willemsz Schout en Jan Dircxsz Drooch sluiten akkoord over over deling van 10 morgen land in de polder van Zanen.
  Jan Willemsz Schout behoudt de helft, belend ten oosten Jan Dircxsz Drooch, ten zuiden de Toegang, ten westen de erfgenamen van Joost van Zonnevelt en Gerrit Govertsz, ten noorden de Molenwetering van de polder van Zanen.
  Jan Dircxsz Drooch ontvangt de wederhelft, belend ten oosten IJsbrant Willemsz Maes, Jacob Jansz Cop e.a., ten zuiden de Toegang, ten westen Jan Willemsz Schout, ten noorden de Molenwetering voornoemd.

  OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, Alphen, Protocollen 1624-1625, inv. nr. 7, blz. 47v, 28 februari 1625:
  Landtransactie.
  [weduwe en kinderen van Jan Willemsz Schout vermeld als belendende grondeigenaren]

  OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, Alphen, Protocollen 1624-1625, inv. nr. 7, blz. 58, 20 mei 1625:
  Baertgen Jansdr, weduwe van Jan Willemsz Schout, in leven wonende aan de Gouwekade bij de Zaanse molen, aan de westzijde van de Gouwe, met Cornelis Ewoutsz, haar oom en voogd, ter eenre, en Jan Matheeusz van Heijningen als bloedvoogd over Willem Jansz en Grietgen Jansdr, onmondige kinderen van voornoemd echtpaar, Leendert Jansz voor zichzelf, Marritgen en Annitgen Jansdr, met Jacob Claesz Willemsz, hun oom en voogd, mede kinderen van Jan Willemsz Schout en geboren uit Grietgen Claes Willemsdr, zijn eerste vrouw, ter andere zijde.
  Regeling betreffende de boedelscheiding:
  * Baertgen Jansdr en haar beide kinderen valt ten deel een huis, erf, berg, schuur en beplanting bij de Gouwe op de kade van de polder van Zanen tot de kade van IJsbrant Willemsz Maes, als bruiker;
  3 morgen eigen land in de polder van Zanen, strekkend van de kade van de Grote Molenpolder tot het land van Gerrit Govertsz, belend ten oosten Jan Dircxsz Drooch, ten westen de erfgenamen van Agniesgen van Zonnevelt;
  2 verschillende hennepwerfjes in Alphen, het ene perceeltje van Gerrit Govertsz kade af tot de kade van Reijer Cornelisz, belend ten oosten Gerrit Govertsz, ten westen IJsbrant Willemsz Maes, als bruiker;
  het andere perceeltje, strekkend van de kade van Reijer Cornelisz tot de Zaanse molenwerf, belend ten oosten de Gouwe, ten westen IJsbrant Willemsz Maes;
  het gebruik van zekere stukken kade bij de molen van Zanen in de polder bewesten de Gouwe, toebehorend Mees Willemsz te Leiden, liggend naast diens landen.
  * Baertgen Jansz zal uitkeren aan Marritgen en Annitgen Jansdr samen een bedrag van 162 gulden, aan Leendert Jansz 6 gulden.
  * In de gemene boedel blijft staan ¼ deel van een huizing, die door Jan Dircxsz Drooch gebruikt wordt.
  * Marritgen en Annitgen Jansdr valt ten deel : 2 morgen land in de polder van Zanen, strekkend van het land van Jan Dircxsz Drooch tot in de Toegang, belend ten oosten Drooch voornoemd, ten westen Gerrit Govertsz.
  * Leendert Jansz komt toe ½ morgen land in de polder van Zanen, belend ten oosten Wouter Lenaertsz, ten zuiden de Nieuwedijk, ten westen de kade van de polder van Zanen, ten noorden Adriaen Dircxsz.
  * Meubels en vee zijn onder elkaar verdeeld.

  OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, Alphen, Protocollen 1625-1627, inv. nr. 8, blz. 75, 15 oktober 1626:
  De gezamenlijke erfgenamen van Agniete van Zonnevelt hebben op 10 december 1625 aan Sijmon Sijmonsz, getrouwd met Baertgen Jansdr, weduwe van Jan Willemsz Schout, te Alphen overgedragen 3536 roeden land in de Zaanse polder.
  Koopsom 1255 gulden.

  OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, Alphen, Protocollen 1629-1632, inv. nr. 10, blz. 153, 8 juni 1632:
  Evert Sijmonsz en zijn zuster Trijntgen Sijmonsdr met Steven Matheuijsz van Heijningen, voogd, als erfgenamen van hun broer Sijmen Sijmonsz, verkopen Jan Adriaensz aan de Gouwsluis 4 ½ morgen land in de polder van Zanen, strekkend van het land van Jan Dircxsz Drooch tot in de Toegang, belend ten oosten Gerrit Goevertsz, ten westen Baertgen Jansdr, weduwe van Sijmon Sijmonsz;
  nog 1 ½ morgen land aldaar, strekkend van het land van Baertgen Jansz tot dat van Gerrit Goevertsz, belend ten oosten Jan Dircksz Drooch, ten westen de voornoemde 4 ½ morgen.
  Koopsom 2.500 gulden.

  OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, Alphen, Protocollen 1634-1637, inv. nr. 12, blz. 53v, 14 mei 1636:
  Willem en Pieter Jansz Eeuwoutsz, Leenaerd Jansz, getrouwd met Grietgen Jansdr en Jan Ariensz Curcker, getrouwd met Marrichgen Jansdr, mede Baertgen Jansdr, weduwe van Sijmon Sijmonsz, met Dirck Eeuwoutsz, haar oom en voogd, allen kinderen van Jan Eeuwoutsz en Trijntgen Wllemsdr, beiden overleden.
  Deling der nalatenschap:
  * Pieter Jan Eeuwoutsz komt toe 3 morgen in ’t Rietveld in een weer van 6 ½ morgen,
  * waarvan Leenaert Jansz en Baertgen Jansdr de andere helft hierbij ten deel is gevallen.
  * Willem Jan Eeuwoutsz ontvangt geld en roerend goed,
  * evenals Jan Ariensz Kurcker.

  OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, Alphen, Protocollen 1637-1642, inv. nr. 13, blz. 74, 3 december 1638:
  Jacob Lourisz van Steenevelt, getrouwd met Baerten Jansdr Schouten, hebben bij hun huwelijksvoorwaarden voor notaris Theodorus Valck te Gouda dd 3 juni 1638 gesteld dat Grietgen Jansdr, de dochter van Baerten uit haar eerder huwelijk met de overleden Jan Willemsz Schout, in plaats van haar vaderlijk erfdeel zal ontvangen 700 gulden bij het bereiken van de leeftijd van 20 jaar.
  Indien Baerten Jansdr overlijdt voor Jacob, haar man, zal Grietje bovendien ontvangen 1 ½ morgen land in de Zaanse polder van Alphen.
  Gestelde garantie: 4 ½ morgen land in de Zaanse polder, nog 2 morgen land, strekkend uit de Toegang.

  OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, Alphen, Protocollen 1637-1642, inv. nr. 13, blz. 81, 16 februari 1639:
  Lenaert Jan Schouten en Pieter Jansz van Staveren, als voogden van Grietgen Jansdr Schouten, weeskind van Jan Schouten en Baertgen Jansdr Schouten, dragen over op Cornelis Pietersz van Leeuwen een eigendomsbrief van de koop van een huis en erf aan de Gouwekade.
  Koopsom 88 gulden.
  Met schuldbrief.

  OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, Alphen, Protocollen 1637-1642, inv. nr. 13, blz. 151v, 2 mei 1641:
  Lenaert Jan Schouten, als broer en voogd van vaders zijde en Pieter jan Eeuwoutsz als oom en voogd van moeders zijde, over Grietgen Jan Schouten, onmondig weeskind van Jan Willemsz Schouten en Baertgen Jansdr, verkopen aan Floris Cornelisz van Tholl, brugwachter van de Gouwsluis, 2 morgen land, strekkend uit de Toegang tot het land van Floris van Tholl, belend ten oosten Wouter Jan Foosz, ten westen Dirck Eeuwoutsz.
  Koopsom 1.000 gulden.
 3. Jacob Claesz Capijteijn,
  Geboren ca. 1575, vermeld als bloedvoogd van de kinderen van Grietgen Claesz Willemen in 1625, koopt land van zijn broer Huijch in 1627, vermeld als oom en voogd van Annitgen Sijmonsdr op 3 januari 1635, overleden voor 26 februari 1641.
  Gehuwd voor 1605 met Lijsbeth Dircxsdr, overleden na 1646.

  AFKOMST LIJSBETH:
  Lijsbeth Dircxdr heeft een broer Ghijsbert Dircxsz.
  Lijsbeth’s schoonzuster Aeltge Dircxdr, gehuwd met Willem Claesz Willemen, heeft ook een broer Ghijsbert Dircxsz, en ook een broer Cornelis.
  In de protocollen van het Rechterlijk Archief heb ik geen familieverbanden gevonden tussen Ghijsbert, Cornelis en Aeltgen Dircksz enerzijds, en Ghijsbert en Lijsbeth Dircksz (gehuwd met Jacob Claesz Capijtein) anderzijds.
  Wel vermeld:
  * Gijsbert Dircxsz Euverendam, weesmeester van Oudshoorn in 1659.
  * Gijsbert Dircxsz Turckenburg, overleden te Alphen voor 6 mei 1650.
  * Gijsbert Dircxsz Cop, schoenmaker te Alphen, met landbezit in Aarlanderveen, overleden na 1667.
  Een protocol dd 25 april 1604 beschrijft een boedeldeling in Oudshoorn.
  De ouders zijn Dirck Jansz Pietersz, weduwnaar van Jannetgen Ghijssendr.
  Onder de 9 kinderen Gijsbert, en Lijsbeth, gehuwd met Evert Sijmonsz. Deze laatste koopt veenland in 1626 en verkoopt veenland in 1636.

  OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, Oudshoorn, Protocollen 1592-1607, inv. nr. 1B, fol. 83, 17 januari 1607:
  Claes Willemsz, wonende achter in Oudshoorn, geeft over aan Jacop Claesz een bezegelde brief, inhoudende 3 ½ hond land onder Oudshoorn met transfix.

  HOOFDGELD, Oudshoorn, 1623:
  Jacob Claesz Cappiteijn ende Lijsbet Dircxdr sijn huijsvre met:
  Cornelis,
  Anna,
  Dirck ende
  Jan, heurluijder kinderen – 6 hoofden.

  KOHIER van de 200e PENNING van RIJNLAND, Outshoorn ende Gnephouc, 1623:
  Ridderbuurt [kompleet]:
  nr. 344, Willem Claesz, aen de Quaeckel.
  nr. 344, Huych Claes Willemen, 10 ponden van 40 grooten.
  nr. 345, Pieter jonge Willemsz, 5 ponden van 40 grooten.
  nr. 345, Jacob Claesz Capiteyn, 10 ponden van 40 grooten.
  nr. 345, Geryt Jansz Cort, 20 ponden van 40 grooten.
  nr. 345, Sijmon Sijmonsz, zijn kinderen, 80 ponden van 40 grooten.
  nr. 345, Claesgen Claes, 10 ponden van 40 grooten.
  nr. 345, Willem Claes Willemen, 20 ponden van 40 grooten.
  nr. 345, Dirc Claes Willemen, 10 ponden van 40 grooten.
  nr. 345, Dirc Dircsz Joor, 5 ponden van 40 grooten.
  nr. 346, Huybert Ghijsz, 5 ponden van 40 grooten.
  nr. 346, Volckgen Willems, weduwe van:
  nr. 346, Jan Jansz Cort, 15 ponden van 40 grooen.
  nr. 346, Jan Claes Willemen, 15 ponden van 40 grooten. nr. 346, Cornelis Dircksz de Heer, 10 ponden van 40 grooten.
  nr. 346, Ghys Huybertsz, 45 ponden van 40 grooten.
  nr. 346, Willem Pietersz, 10 ponden van 40 grooten.
  nr. 346, Claes Claesz Cool, 35 ponden van 40 grooten.
  nr. 346, Jan Jansz Cort van der Mey, 80 ponden van 40 grooten.
  nr. 347, Ghys Pietersz, 10 ponden van 40 grooten.
  [In het kohier zijn de gezinshoofden opgenomen met een vermogen van tenminste 1000 ponden van 40 grooten; bovengenoemd bedragen geven het in te vorderen belasting bedrag aan]

  OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, Alphen, Protocollen 1624-1625, inv. nr. 7, blz. 58, 20 mei 1625:
  Baertgen Jansdr, weduwe van Jan Willemsz Schout, in leven wonende aan de Gouwekade bij de Zaanse molen, aan de westzijde van de Gouwe, met Cornelis Ewoutsz, haar oom en voogd, ter eenre, en Jan Matheeusz van Heijningen als bloedvoogd over Willem Jansz en Grietgen Jansdr, onmondige kinderen van voornoemd echtpaar, Leendert Jansz voor zichzelf, Marritgen en Annitgen Jansdr, met Jacob Claesz Willemsz, hun oom en voogd, mede kinderen van Jan Willemsz Schout en geboren uit Grietgen Claes Willemsdr, zijn eerste vrouw, ter andere zijde.b Regeling betreffende de boedelscheiding:
  * Baertgen Jansdr en haar beide kinderen valt ten deel een huis, erf, berg, schuur en beplanting bij de Gouwe op de kade van de polder van Zanen tot de kade van IJsbrant Willemsz Maes, als bruiker;
  3 morgen eigen land in de polder van Zanen, strekkend van de kade van de Grote Molenpolder tot het land van Gerrit Govertsz, belend ten oosten Jan Dircxsz Drooch, ten westen de erfgenamen van Agniesgen van Zonnevelt;
  2 verschillende hennepwerfjes in Alphen, het ene perceeltje van Gerrit Govertsz kade af tot de kade van Reijer Cornelisz, belend ten oosten Gerrit Govertsz, ten westen IJsbrant Willemsz Maes, als bruiker;
  het andere perceeltje, strekkend van de kade van Reijer Cornelisz tot de Zaanse molenwerf, belend ten oosten de Gouwe, ten westen IJsbrant Willemsz Maes;
  het gebruik van zekere stukken kade bij de molen van Zanen in de polder bewesten de Gouwe, toebehorend Mees Willemsz te Leiden, liggend naast diens landen.
  * Baertgen Jansz zal uitkeren aan Marritgen en Annitgen Jansdr samen een bedrag van 162 gulden, aan Leendert Jansz 6 gulden.
  * In de gemene boedel blijft staan ¼ deel van een huizing, die door Jan Dircxsz Drooch gebruikt wordt.
  * Marritgen en Annitgen Jansdr valt ten deel : 2 morgen land in de polder van Zanen, strekkend van het land van Jan Dircxsz Drooch tot in de Toegang, belend ten oosten Drooch voornoemd, ten westen Gerrit Govertsz.
  * Leendert Jansz komt toe ½ morgen land in de polder van Zanen, belend ten oosten Wouter Lenaertsz, ten zuiden de Nieuwedijk, ten westen de kade van de polder van Zanen, ten noorden Adriaen Dircxsz.
  * Meubels en vee zijn onder elkaar verdeeld.

  OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, Oudshoorn, Protocollen 1622-1629, inv. nr. 2A, blz. 76v, 13 maart 1626:
  Jacob Claesz Capiteijn en Jan Cornelisz Michielsz, beiden wonende in Oudshoorn, vogden over de weeskinderen van Sijmon Sijmonsz, geprocreeerd bij Marritgen Claesdr, zijn schuldig aan de broers Gerrit en Dirck Willemsz 1.036 gulden 8 stuiver wegens koop van 2 morgen land, belend ten oosten Willem Pietersz, ten zuiden Willem Heijnricxsz Cop en ten westen Gerrit Pietersz en Claes Claesz Cool.

  OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, Oudshoorn, Protocollen 1622-1629, inv. nr. 2B, fol. 1, 4 maart 1627:
  Jacob Claes Willemsz Capiteijn verkoopt aan Jan Cornelisz, timmerman, een eigenbrief inhoudende de koop van omtrent 1 hond land, bezegeld op 19 januari 1621.

  OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, Oudshoorn, Protocollen 1622-1629, inv. nr. 2B, fol. 10v, 11 november 1627:
  Huijch Claes Willemen verkoopt aan zijn broer Jacb Claesz Capijteijn en diens zoon Willem Jacobsz Admirael een eigenbrief dd 9 september 1621 inhoudende de koop van een huis en erf met beplanting onder Oudshoorn, strekkende van de Oudshoornseweg tot aan het land van Huijch Claesz voornoemd, belend ten westen Pieter Bouwensz en ten oosten Huijch Claesz.
  Koopsom 600 gulden.
  Gecasseerd 20 februari 1637.

  OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, Oudshoorn, Protocollen 1622-1629, inv. nr. 2B, fol. 24, 22 juni 1628:
  Jacob Claesz Capijteijn, wonende te Oudshoorn, verkoopt aan Dammis Huijbertsz de helft van een huis, met erf en beplanting onder Oudshoorn, strekkende van de Oudshoornsedijk tot aan het land van Huijch Claes Willemsz ter halversloot toe, belend ten oosten de wederhelft, toekomende Willem Jacobsz en ten westen Pieter Bouwensz.
  Koopsom 450 gulden.

  RECHTERLIJK ARCHIEF, Oudshoorn, protocollen 1629-1637, inv. nr. 3, blz. 34v, 22 oktober 1630:
  Jacob Claesz Capijteijn als grootvader en voogd van de onmondige weeskinderen van Willem Jacobsz Admiraell, en Claes Claesz Cool als vader van Agatha Claesdr, mede grootvader van de vijf onmondige kinderen van Willem en Agatha, verkopen aan Huijch Claesz een eigenbrief, inhoudende de koop van ½ morgen land onder Oudshoorn.
  Koopsom 184 gulden 10 stuivers.

  RECHTERLIJK ARCHIEF, Oudshoorn, protocollen 1629-1637, inv. nr. 3, blz. 93v, 3 december 1632:
  Michiel Sijmonsz ter eenre en Jacob Claesz Capijteijn en Jan Cornelisz als voogden van Annitgen Sijmonsdr ter andere zijde, allen kinderen van Sijmon Sijmonsz.
  Overeenkomst betreffende de boedelscheiding.
  Aan Michiel Sijmonsz een huis, berg, schuur en beplanting met bijbehorend land, strekkende van de Oudshoornse weg tot aan het kadeland, belend ten oosten Jan Jansz Cort en Huijbert Ghijsbertsz en ten westen Dirck Dircksz Joor, hierbij tot het kadeland onder “der Aer”, strekkende van de Langeraarse weg tot de dwarskade toe, belend ten zuiden de scheisloot tussen Oudshoorn en Ter Aar en ten noorden Leendert Dircksz en de weduwe van Jacob Annetges c.s.; hierbij enige “teellworven” daar in liggende;
  Nog 1 morgen land onder Jacobswoude, strekkende van de Duikerwetering tot aan het kadeland, belend ten oosten Jan Jansz Cort en ten westen Huijch Claesz;
  Nog een perceeltje land genaamd “den ouden boemgaert”, strekkende van het land van Jacob Claesz Capijteijn tot de scheisloot van het kadeland, belend ten oosten Huijch Claesz en en westen Dirck Dircksz Joor, alles samen groot 16 morgen 2 ½ hond.
  Aan Annitgen Sijmonszdr 5 morgen 4 hond land onder Oudshoorn, strekkende van Cornelis Jansz verder tot Claes Claesz Cool, belend ten oosten Willem Pietersz en Willem Heijndricksz Cop en ten westen Reijer Jansz en Claes Claesz Cool;
  Hierbij 2 morgen 1 ½ hond land, strekkende van het Louwens Sijmonsz en Anthonis Gerritsz Boeman tot de Oudshoornse weg, belend ten oosten voornoemde Louwens en Anthonis Gerritsz Boemans en ten westen Reijer Jansz;
  Nog 4 morgen, strekkende van de Oudshoornse weg tot aan het kadeland, belend ten oosten Jan Claesz Willemsz en Dirck Dircksz Vaendraeger en ten westen Gerrit Jansz Cort en Jan Claesz Willemsz, samen 12 morgen 50 roeden.
  Michiel Sijonsz moet daarnaast nog 1.800 gulden uitkeren aan Annitgen Sijmonsdr.

  OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, Oudshoorn, Protocollen 1629-1637, inv. nr. 3, fol. 105, 10 maart 1633:
  Aeltgen Dircksdr , weduwe van Willem Claes Willemsz met Jacob Claesz Capijteijn als voogd, verkoopt aan haar zoon Dirck Willemsz 1 ½ morgen land onder Oudshoorn, strekkende van de Duikerwetering tot het land van Dirck Claes Willemsz, belend ten oosten Dirck Claes Willemsz en ten westen Heijndrick Bonensz.
  Koopsom: 132 gulden.

  RECHTERLIJK ARCHIEF, Oudshoorn, protocollen 1629-1637, inv. nr. 3, blz. 134, 3 januari 1635:
  Dirck Cornelis van Swieten, toekomende bruidegom, ter eenre, en Annitgen Sijmonsdr., wonende te Oudshoorn, toekomende bruid met haar broer Michiel Sijmonsz en haar oom Jacob Claesz Capijteijn als voogden, ter andere zijde, besluiten een huwelijk aan te gaan op de volgende condities:
  De bruidegom brengt in een deel van het land dat hij met zijn broers en zusters in het gemeen bezit, ook brieven en obligaties, geschat op 2.000 gulden.
  De bruid brengt in 5 morgen 4 hond land, nog 2 morgen 1½ hond land en nog 4 morgen land, alles in Oudshoorn gelegen.
  Nog aan brieven en obligaties e.a. in waarde 2.450 gulden.
  Bij overlijden van een van beiden worden de gebruikelijke successieregels gevolgd.

  OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, Oudshoorn, Protocollen 1638-1649, inv. nr. 4, fol. 17, 27 mei 1638:
  Jacob Claesz Capiteijn, wonende te Oudshoorn, is schuldig aan Justus Nobelaer een jaarlijkse losrente van 18 gulden 15 stuivers, hoofdsom 300 gulden.
  Gesteld onderpand: 2 morgen 4 ½ hond land onder Oudshoorn, met huis, berg en schuur, strekkende van de Oudshoornseweg tot Cornelis Cornelisz Cuijt, belend ten oosten Claes Willemsz en ten westen Jacob Claesz zelf; nog 6 morgen onder Oudshoorn, strekkende van de Oudshoornse weg tot de Duikerwetering, belend ten oosten Gerrit Jansz Cort c.s. en ten westen Harper Gerritsz en Jacob Claesz Capiteijn zelf.

  OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, Oudshoorn, Protocollen 1638-1649, inv. nr. 4, fol. 44v, 24 oktober 1639:
  Cornelis Dirck Jan Pietersz, wonende te Oudshoorn over de Nieuwe Sloot draagt over aan Huijch Claes Willemsz een brief, inhoudende de koop van 6 akkers land onder Oudshoorn, groot in totaal 1 ½ morgen, strekkende van Oude Jan Dircksz deels in de Duikerwetering, deels tot het land van Jonge Jan Dircksz, belend ten oosten Jacob Claesz Capiteijn en ten westen Willem Pietersz.
  Koopsom: 375 gulden.

  RECHTERLIJK ARCHIEF, Oudshoorn, protocollen 1638-1649, inv. nr. 4, blz. 79, 26 februari 1641:
  Ghijsbert Dircksz voor zijn zuster Elijsabeth Dircksdr, weduwe van Jacob Claesz Capijteijn voor de ene helft en Cornelis, Dirck, Jan Capijteijn, Jan Pietersz Scheijnkevelt, man en voogd van Anna Jacobsdr, Cornelis Jacobsz en Claes Claesz als man en voogden over de 4 weeskinderen van Willem Jacobsz Capijteijn, geboren uit Aechen Claesdr voor de andere helft, verkopen aan Sijmon Jacobsz van Leeuwen 1 morgen veenland met een schuurtje onder Oudshoorn, strekkende van Jan Jansz Vermij tot in de Duikerwetering, belend ten oosten jonge Jan Jansz en Sijmon Jansz Vermij en ten westen Willem Clementsz.
  Koopsom 500 gulden.
  Als borgen treden op Dirck Cornelisz Cop en Jan Cornelisz van Veen.

  RECHTERLIJK ARCHIEF, Oudshoorn, protocollen 1638-1649, inv. nr. 4, blz. 171, 6 september 1646:
  Ghijsbert Dircksz, als broer en voogd van Elijsabeth Dircksdr, weduwe van Jacob Claesz Capijteijn, verkoopt aan haar zoon Jan Jacobsz Capijteijn de helft van een huis, erf, berg, schuur en beplanting en de helft van 2 morgen en 4 ½ hond land of water, strekkende van de Oudshoornse weg tot Huijch Claesz Willemsz, belend ten oosten Jan Jacobsz Capijteijn en ten westen Willem Pietersz Scheijnkevelt en de oude Jan Dircksz.
  Koopsom 925 gulden.
 4. Huijgh Claesz Willemsz,
  Geboren ca. 1575, van beroep bouwman, veenman in de Grote polder van Oudshoorn, betaalt in 1623 hoofdgeld in Oudshoorn en is vermeld als onroerend goed bezitter in Ridderbuurt onder Oudshoorn in het Kohier van de 200e penning van Rijnland, overleden te Oudshoorn na 8 maart 1640.
  Gehuwd te Oudshoorn ca. 1605 met Annetgen Willemsdr van Heijningen, geboren ca. 1580, overleden in de Ridderbuurt van Oudshoorn in oktober 1652, oud ca. 72 jaar, dochter van Willem Claesz van Heijningen en Ariaentgen Ghijsbrechts.

  RECHTERLIJK ARCHIEF, Oudshoorn, protocollen 1622-1629, inv. 2A, blz. 4v, 25 november 1622:
  Willem Claesz van Heijningen, wonende te Oudshoorn, anders “ghenaempt de Ridderbuyert”, weduwnaar van Ariaentgen Ghijsbrechts, ter eenre en Pieter Willemsz van Heijningen voor zichzelf,
  Jan Sijmons als vader en voogd van zijn drie onmondige weeskinderen bij Hillegont Willems,
  Claes Willemsz van Heijningen voor zichzelf,
  Gerrit Roeloffsz als man en voogd van Fijtgen Willemsdr.,
  Pieter Bouwensz als man en voogd van Emmitgen Willemsdr.,
  Adriaen Bouwensz als man en voogd van Maritgen Willemsdr.,
  Huijch Claesz als man en voogd van Annitgen Willemsdr.,
  Dirck Adriaensz als man en voogd van Ariaentgen Willemsdr., en
  Grietgen Willemsdr met haar voogd Jan Jansz Cort,
  allen kinderen en erfgenamen van Ariaentgen Gijsbrechtsdr, ter andere zijde.
  Regeling van de boedelscheiding:
  De kinderen valt ten deel een huis, berg, schuur en beplanting, staande op ca. 19 morgen 1 hond land, met een vogelkooi onder Oudshoorn, strekkende van de Oudshoornse weg tot in de Duikerwetering, belend ten oosten Huijch Claesz en Dirck Dircksz Joor en ten westen Willem Claes Willemsz en Jonge Leendert Leendertsz.
  Bovendien keren zij aan Willem Claesz jaarlijks uit een bedrag van 200 gulden, zijn leven lang.
  Willem Claesz behoudt tevens het gebruik van het voorhuis en het voorste gedeelte van de schuur en het gebruik van de vruchten der boomgaard en de helft van de eenden die worden gehouden.
  Mede jaarlijks hem te leveren 15 roeden turf of 25 tonnen turf.

  RECHTERLIJK ARCHIEF, Oudshoorn, protocollen 1622-1629, inv. 2A, blz. 6, 25 november 1622:
  Pieter Willemsz van Heijningen voor zichzelf,
  Jan Sijmons als vader en voogd van zijn drie onmondige weeskinderen bij Hillegont Willems,
  Claes Willemsz van Heijningen voor zichzelf,
  Gerrit Roeloffsz als man en voogd van Fijtgen Willemsdr.,
  Pieter Bouwensz als man en voogd van Emmitgen Willemsdr.,
  Adriaen Bouwensz als man en voogd van Maritgen Willemsdr.,
  Huijch Claesz als man en voogd van Annitgen Willemsdr.,
  Dirck Adriaensz als man en voogd van Ariaentgen Willemsdr., en
  Grietgen Willemsdr met haar voogd Jan Jansz Cort,
  allen kinderen en erfgenamen van Ariaentgen Gijsbrechtsdr, ter andere zijde.
  Boedelscheiding bij loting:
  * Pieter Bouwensz valt ten deel een kampje land, getekend met de letter A, groot 1 ½ morgen, belend ten oosten en westen Huijch Claesz, ten noorden Pieter Bouwensz zelf en ten zuiden de Oudshoornse dijk;
  neemt daarbij tot zijn last een bedrag van 100 gulden toekomende Gootschalck de Wolff;
  moet nog uitkeren aan de onmondige weeskinderen van Jan Sijmonsz het bedrag van 450 gulden.
  Hem is mede ten deel gevallen een perceel land, groot 2 morgen 1 hond, strekkende van den Oude weg tot in de Duikerwetering, belend ten oosten Dirck Dircksz Joor en ten westen Huijch Claesz, neemt hiervoor tot zijn last een schuld van 200 gulden aan Thonis Sijmonsz te Alphen.
  * Huijch Claesz valt ten deel het huis, erf en beplanting met 2 kampen en een vogelkooi, strekkende van de Oudshoornse weg tot in de Duikerwetering, belend ten oosten Pieter Bouwensz en ten westen Pieter Willemsz en Dirck Adriaensz Stooff, de kampen e.a. groot 6 morgen.
  Mede is hem ten deel gevallen de helft van 5 hond land, liggende gemeen met Claes Willemsz.
  * Pieter Willemsz valt toe twee hooikampen met een stukje ruig land, totaal 2 ½ morgen, belend ten oosten Huijch Claesz, ten westen Claes Willemsz, ten noorden de Duikerwetering en ten zuiden Dirck Adriaensz en Huijch Claesz;
  neemt tot zijn last 200 gulden, waarvan de helft toekomt aan Ewout Claesz te Alphen en de andere helft aan Jan Thin te Gouda.
  * Dirck Adriaensz valt ten deel een kamp land gelegen aan de westzijde van de voornoemde woning, groot 1 ½ morgen, strekkende van de Oudshoornse weg tot de Oude weg, belend ten oosten Huijch Claesz en ten westen Dirck Adriaensz;
  met de lasten hierop rustende, o.a. 154 gulden te betalen aan Jan Matheusz van Heijningen, zeilmaker te Alphen.
  Hem is mede ten deel gevallen een kamp land van 1 ½ morgen, belend ten oosten Huijch Claesz, ten westen Jonge Leendert Leendertsz, ten zuiden de Oudshoornse weg en ten noorden Pieter en Claesz Willemsz van Heijningen.
  * Claes Willemsz van Heijningen valt ten deel de henniptuin met daaraan totaal 1 ½ morgen ½ hond, strekkende van de Oude weg tot aan het ruige land, belend ten oosten Pieter Willemsz en ten westen Dirck Adriaensz Stooff, en de helft van 5 hond land, strekkende in het geheel van het voornoemde land af tot in de Duikerwetering, belend ten oosten Pieter Willemsz en ten westen Willem Claesz Willemsz.
  Claes Willemsz zal moeten ontvangen van Dirck Adriaensz Stooff het bedrag van 100 gulden.
  * Dirck Adriaensz Stooff komt toe een kamp land, groot 1 ½ morgen ½ hond, belend ten oosten Claes Willemsz van Heijningen, ten westen en zuiden Jonge Leendert Leendertsz en ten noorden Willem Claes Willemsz, voor welke landen Dirck Adriaensz Stooff zal moeten ontvangen van Grietgen Willemsdr het bedrag van 100 gulden.

  HOOFDGELD, Oudshoorn en Gnephoek, 1623:
  Huijch Claes ende
  Annetgen Willemsdr sijn huijsvrouwe met
  Anna,
  Grietgen,
  Cornelis,
  Willem,
  Jan,
  Sijmon,
  Maritgen,
  Adriaentgen ende
  Claes heure kinderen - 11 hoofden.

  KOHIER van de 200e PENNING van RIJNLAND, Outshoorn ende Gnephouc, 1623:
  Ridderbuurt [kompleet]:
  nr. 344, Willem Claesz, aen de Quaeckel.
  nr. 344, Huych Claes Willemen, 10 ponden van 40 grooten.
  nr. 345, Pieter jonge Willemsz, 5 ponden van 40 grooten.
  nr. 345, Jacob Claesz Capiteyn, 10 ponden van 40 grooten.
  nr. 345, Geryt Jansz Cort, 20 ponden van 40 grooten.
  nr. 345, Sijmon Sijmonsz, zijn kinderen, 80 ponden van 40 grooten.
  nr. 345, Claesgen Claes, 10 ponden van 40 grooten.
  nr. 345, Willem Claes Willemen, 20 ponden van 40 grooten.
  nr. 345, Dirc Claes Willemen, 10 ponden van 40 grooten.
  nr. 345, Dirc Dircsz Joor, 5 ponden van 40 grooten.
  nr. 346, Huybert Ghijsz, 5 ponden van 40 grooten.
  nr. 346, Volckgen Willems, weduwe van:
  nr. 346, Jan Jansz Cort, 15 ponden van 40 grooen.
  nr. 346, Jan Claes Willemen, 15 ponden van 40 grooten.
  nr. 346, Cornelis Dircksz de Heer, 10 ponden van 40 grooten.
  nr. 346, Ghys Huybertsz, 45 ponden van 40 grooten.
  nr. 346, Willem Pietersz, 10 ponden van 40 grooten.
  nr. 346, Claes Claesz Cool, 35 ponden van 40 grooten.
  nr. 346, Jan Jansz Cort van der Mey, 80 ponden van 40 grooten.
  nr. 347, Ghys Pietersz, 10 ponden van 40 grooten.
  [In het kohier zijn de gezinshoofden opgenomen met een vermogen van tenminste 1000 ponden van 40 grooten; bovengenoemd bedragen geven het in te vorderen belasting bedrag aan]

  OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, Oudshoorn, Protocollen 1622-1629, inv. nr. 2B, fol. 9, 20 augustus 1627:
  Huijch Claes Willemsz, wonende te Oudshoorn, is schuldig aan Bouwen Ariensz van Leeuwen, wonende te Oegstgeest op de Hooge Mors, een jaarlijkse losrente van 60 gulden, hoofdsom 1.200 gulden.
  Gesteld onderpand een huis, erf, berg, schuur en beplanting met omtrent 4 morgen patrimoniaal [ = tot het vaderlijk erfgoed behorende] vrij land, strekkende van de Oudshoornseweg tot zijn eigen vogelkooi, belend ten oosten Pieter Bouwensz en ten westen
  Dirck Ariensz Sloeff en Pieter Willemsz.
  Nog 2 ½ morgen , mede patrimoniaal vrij land, strekkende van de Oudshoornseweg tot het land van Dirck Dircksz Joeren, belend ten oosten Claes Leendertsz Vlasman en ten westen Pieter Bouwensz c.s.
  Borg Pieter Willemsz van Heijningen.

  OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, Oudshoorn, Protocollen 1622-1629, inv. nr. 2B, fol. 10, 25 augsutus 1627:
  Pieter Willemsz verkoopt aan zijn zwager Huijch Claesz een perceel veenland onder Oudshoorn, groot 4 hond [ = 2/3 morgen], strekkende van het land van Pieter Willemsz tot de Duikerwetering, belend ten oosten Huijch Claesz en ten westen Claes Willemsz en Huijch Claesz.
  Koopsom 600 gulden.

  OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, Oudshoorn, Protocollen 1622-1629, inv. nr. 2B, fol. 10v, 11 november 1627:
  Huijch Claes Willemen verkoopt aan zijn broer Jacb Claesz Capijteijn en diens zoon Willem Jacobsz Admirael een eigenbrief dd 9 september 1621 inhoudende de koop van een huis en erf met beplanting onder Oudshoorn, strekkende van de Oudshoornseweg tot aan het land van Huijch Claesz voornoemd, belend ten westen Pieter Bouwensz en ten oosten Huijch Claesz.
  Koopsom 600 gulden.
  Gecasseerd 20 februari 1637.

  OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, Oudshoorn, Protocollen 1622-1629, inv. nr. 2B, fol. 12, 11 november 1627:
  Claes Willemsz van Heijningen verkoopt aan zijn zwager Huijch Claes Willemsz 2 ½ hond land onder Oudshoorn, liggende gemeen met de koper Huijch Claesz, strekkende in het geheel van de Duikerwetering tot het land van de verkoper, belend ten oosten Huijch Claesz zelf en ten westen Cornelis Willemsz.

  OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, Oudshoorn, Protocollen 1622-1629, inv. nr. 2B, fol. 26, 4 september 1628:
  Pieter Bouwensz verkoopt land strekkende van de Oudshoornseweg tot de Duikerwetering, belend ten oosten en westen Huijch Claes Willemsz.

  RECHTERLIJK ARCHIEF, Oudshoorn, Protocollen 1622-1629, inv. nr. 2B, fol. 31, 1 maart 1629:
  Pieter Willemsz van Heijningen, wonende in Valkenburg, verkoopt aan Huijch Claes Willemsz, wonende te Oudshoorn, omtrent 11 hond land onder Oudshoorn, strekkende van het land van Huijch Claesz tot Huijch Claes c.s., belend ten oosten Huijch Claesz en ten westen Claes Willemsz van Heijningen.
  Koopsom: 1.200 gulden.

  RECHTERLIJK ARCHIEF, Oudshoorn, Protocollen 1622-1629, inv. nr. 2B, fol. 44, 25 mei 1629:
  Huijch Claes Willemsz verkoopt aan Dirck Dircksz Joer een eigenbrief, inhoudende de koop van 2 ½ morgen land onder Oudshoorn, strekkende van de Oudshoornseweg tot aan het land van Dirck Dircksz Joer, belend ten westen Willem Jacobsz c.s. en ten oosten Claes Leendertsz Vlasman.
  Koopsom: 1.111 gulden.

  RECHTERLIJK ARCHIEF, Oudshoorn, Protocollen 1629-1637, inv. nr. 3, fol. 1, 26 september 1629:
  Dirck Ariensz, wonende te Roelofarendsveen, verkoopt aan zijn zwager Huijch Claesz Willemsz 3 morgen land onder Oudshoorn, strekkende van de Oudshoornseweg tot de Oude weg, belend ten oosten Hijch Claesz en ten westen Leendert Leendertsz.
  Koopsom: 1.425 gulden. Voldaan 4 januari 1635.

  RECHTERLIJK ARCHIEF, Oudshoorn, protocollen 1629-1637, inv. nr. 3, blz. 2, 26 september 1629:
  Claes Willemsz van Heijningen, wonende te Woubrugge, verkoopt aan zijn zwager Huijch Claes Willemsz 6 en ½ hond land onder Oudshoorn, strekkende van het land van Huijch Claesz tot dat van Willem Jacobsz, belend ten oosten Huijch Claesz en ten westen Dirck Ariensz Stoeff.
  Koopsom 700 gulden.
  Voldaan 08-33-1640.

  RECHTERLIJK ARCHIEF, Oudshoorn, protocollen 1629-1637, inv. nr. 3, blz. 34v, 22 oktober 1630:
  Jacob Claesz Capijteijn als grootvader en voogd van de onmondige weeskinderen van Willem Jacobsz Admiraell, en Claes Claesz Cool als vader van Agatha Claesdr, mede grootvader van de vijf onmondige kinderen van Willem en Agatha, verkopen aan Huijch Claesz een eigenbrief, inhoudende de koop van ½ morgen land onder Oudshoorn.
  Koopsom 184 gulden 10 stuivers.

  RECHTERLIJK ARCHIEF, Oudshoorn, protocollen 1637-1644, inv. nr. 13, blz. 26, 16 oktober 1637:
  Anthonis Sijmensz, weduwnaar van Marrichgen Jansdr. ter eenre, Bruijn Dircksz, Claes Ariesz, Pieter en Claes Willemsz van Heijningen, Gerrit Roelen, getrouwd met Fijtgen Willemsdr, Pieter Bouwensz, getrouwd met Emmetgen Willemsdr, Dirck Ariensz Stooff, getrouwd met Ariaentgen Willemsdr, Huijch Claes Willemsz, getrouwd met Annichgen Willemsdr en Ghijsbert Jacobsz, gebtrouwd met Grietgen Willemsdr, allen erfgenamen van Marrichgen Jansdr ter andere zijde.
  Huijch Claes Willemsz wordt toebedeeld een aandeel in enkele grondpercelen in Oudshoorn.

  OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, Oudshoorn, Protocollen 1638-1649, inv. nr. 4, fol. 44v, 24 oktober 1639:
  Cornelis Dirck Jan Pietersz, wonende te Oudshoorn over de Nieuwe Sloot draagt over aan Huijch Claes Willemsz een brief, inhoudende de koop van 6 akkers land onder Oudshoorn, groot in totaal 1 ½ morgen, strekkende van Oude Jan Dircksz deels in de Duikerwetering, deels tot het land van Jonge Jan Dircksz, belend ten oosten Jacob Claesz Capiteijn en ten westen Willem Pietersz.
  Koopsom: 375 gulden.

  RECHTERLIJK ARCHIEF, Aarlanderveen, protocollen, inv. nr. 3 folio 120 dd. 8 maart 1640:
  Huijch Claesz Willemen verkoopt aan Arien Aertsz Schep een huis en erf onder Aarlanderveen Lage Zijde, strekkende van de Lage Rijndijk tot in de Rijn, belend ten noorden de weduwe Willem Gerrit Bouman, en ten zuiden de verkoper voor de somme van 245 gulden.

  RECHTERLIJK ARCHIEF, Protocollen Oudshoorn 1638-1649, inv. nr. 4, blz. 54v, 10 februari 1640:
  Cornelis Leendertsz voor zichzelf en uit naam van Jan Pietersz Zijpesteijn als testamentaire voogd van de drie onmondige weeskinderen van Fijtgen Leendertsdr en Pieter Heijndricksz Zijpesteijn, Jacob Leendertsz, Pieter Leendertsz, Jan Leendertsz en Jan Ghijsbertsz Turckenburg, man en voogd van Grietgen Leendertsdr, allen erfgenamen van Leendert Leendertsz en Aeltgen Eijmbertsdr, verkopen aan Huijch Claesz, wonende te Oudshoorn 1 morgen 2 ½ hond land, strekkende van de Oudshoornse weg tot Cornelis Geritsz Neelen c.s. belend ten oosten Huijch Claesz en ten westen Jan Jansz Vermij.
  Koopsom 1.092 gulden 10 stuivers, de schuldbrief hierop drukkende voldaan op 9 februari 1644 door Huijch Claesz Willemsz.

  RECHTERLIJK ARCHIEF, Oudshoorn, protocollen 1638-1649, inv. 4, blz. 109v, 14 oktober 1642:
  Jan Huijgensz, wonende te Oudshoorn, verkoopt aan zijn vader Huijch Claes Willemsz 4 ½ hond veenland onder Oudshoorn, strekkende van Cees Gerrit Neelen tot in de Duikerwetering, belend ten oosten Jan Jansz Poelgeest en ten westen Evert Matheusz van Heijningen.
  Koopsom 500 gulden.

  RECHTERLIJK ARCHIEF, Oudshoorn, protocollen 1638-1649, inv. 4, blz. 206v, 24 juni 1648:
  Jan Huijch Claes Willemsz, wonende tussen de Lage Rijndijk en de Rijn bij de Oostheul onder Oudshoorn, met consent van de weesmannen van Leiderdorp, bekent ontvangen te hebben ten behoeve can Cornelis Hugensz van Dorp, weeskind van Neeltgen Jansdr Coel, uithanden der voogden, 300 gulden om door hem op renten te worden gebruikt.
  Jan stelt de garantie: zijn huis, erf met beplanting onder Oudshoorn, strekkende uit de Rijn tot aan de Lage Rijndijk, belend ten zuiden Elbert Jansz en ten noorden Barent Barentsz, pannenbakker; nog een eikerschip, getimmerd door Marten Martensz Bogaart, scheepstimmerman te Alphen; nog 1 morgen veenland onder Esselickerwoude, door Jan Huijch geerfd van vader Huijch Claes Willemsz, belend ten oosten Claas Claasz Kolen, ten zuiden de Duikerwetering, ten westen zijn broer Willem Huijgen en ten noorden de Honscooper dijk.

  RECHTERLIJK ARCHIEF, Oudshoorn, protocollen 1638-1649, inv. 4, blz. 225, 22 maart 1649:
  Cornelis Heijndricksz Madius, brouwer te Haarlem, getrouwd met Maertgen Claesdr. Bam, eerder weduwe van Sijmon Mathijsz, in leven brouwer in “De Vos” te Haarlem, verkoopt aan Dirck Huijgen, wonende in de Ridderburt onder Oudshoorn, 1 morgen land het noordelijk deel van een perceel van 3 morgen 4 hond (de rest hiervan behoort Cornelis Heijndricksz Madius) onder Oudshoorn in de Oudshoornse polder, belend ten oosten Dirck Dircksz Joor, ten westen de weduwe van Huijch Claes Willemen, ten noorden de Duikerwetering en ten zuiden Cornelis Heijndricksz Madius.
  Koopsom 850 gulden.

  RECHTERLIJK ARCHIEF, Oudshoorn, protocollen 1649-1657, inv. 5, blz. 155, 8 november 1652:
  Cornelis, Willem, Jan, Sijmon, Claes, Dirck Huijgensz, Pieter Ghijsbertsz van Dam, getrouwd met Annitgen Huijgen, Thonis Cornelisz Outshoorn, getrouwd met Grietien Huijgen, Dirck Cornelisz de Heer, getrouwd met Marijtgen Huijgen, Pieter Willemsz Ouwen, getrouwd met Adrijaentjen Huijgen en Claes Jacobsz Weselenburch, getrouwd met Hillegont Huijgen, allen kinderen van Annitjen Willemsdr en Huijch Claes Willemen, beiden overleden, zij (Annitjen Willemsdr) onlangs overleden in de Ridderbuurt van Oudshoorn.
  Regeling der boedelscheiding:
  * Cornelis Huijgensz krijgt toebedeeld 5 hond hooiland in de Grote polder van Oudshoorn, belend ten oosten Claes Jacobsz Weselenburgh, en zuiden Sijmon Huijgensz, ten westen Dirck Cornelisz de Heer en ten noorden Pieter Gijsbertsz van Dam.
  * Willem Huijgensz krijgt toebedeeld 2 morgen zo hooi-, veenland als water, gelegen als voren, belend ten oosten Dirck Huijgensz c.s., ten zuiden Pieter Willemsz Ouwen, ten westen Claes Jacobsz Weselenburgh en ten noorden de Duikerwetering.
  * Sijmon Huijgensz krijgt toebedeeld 10 hond weiland, gelegen als voren, belend ten oosten Pieter Willemsz Ouwen, ten zuiden de Oudshoornseweg, ten westen Dirck Huijgensz en ten noorden Cornelis Huijgensz c.s.
  * Dirck Huijgensz krijgt toebedeeld 8 hond weiland, gelegen als voren, belend ten oosten Sijmon Huijgensz, ten zuiden de Oudshoornseweg, ten westen Pieter Willemsz Ouwen en ten noorden Dirck Cornelisz de Heer
  . * Dirck Cornelisz de Heer ontvangt 9 ½ hond hooi- als teelland, gelegen als voren, belend ten oosten Cornelis Huijgensz, ten zuiden Dirck Huijgensz, ten westen Sijmon Huijgensz c.s. en ten noorden Sijmon Huijgensz opnieuw.
  * Pieter Willemsz Ouwen ontvangt een huis, berg, drie schuren en beplanting met 3 morgen land in de Grote polder van Oudshoorn, belend ten oosten Christina de Vos, ten zuiden de Oudshoornseweg, ten westen Sijmon Huijgensz en ten noorden Claes Jacobsz Weselenburch en Willem Huijgen.
  * Claes Jacobsz Weselenburch ontvangt 2 morgen zo hooi- als teelland, gelegen als voren, belend ten oosten Willem Huijgensz, ten zuiden Pieter Willemsz Ouwen, ten westen Cornelis Huijgensz en Pieter Ghijsbertsz van Dam, en ten noorden de Duikerwetering.
  * De overige erfgenamen zijn bedeeld met obligaties en liquidatien.
 5. Maritgen Claesdr.,
  Geboren ca. 1580, overleden voor 13 maart 1626.
  Gehuwd met Sijmon Sijmonsz, geboren ca. 1580, overleden voor 13 maart 1626, waarschijnlijk een zoon van Sijmon Michielsz en N.N. Sijmonsdr.
  Mogelijk gehuwd (2) met Gerrit Jansz Vermij, ook genaamd Gerrit Jansz Cort, geboren ca. 1580, zoon van Jan Vermij.

  KOHIER van de 200e PENNING van RIJNLAND, Outshoorn ende Gnephouc, 1623:
  Ridderbuurt [kompleet]:
  nr. 344, Willem Claesz, aen de Quaeckel.
  nr. 344, Huych Claes Willemen, 10 ponden van 40 grooten.
  nr. 345, Pieter jonge Willemsz, 5 ponden van 40 grooten.
  nr. 345, Jacob Claesz Capiteyn, 10 ponden van 40 grooten.
  nr. 345, Geryt Jansz Cort, 20 ponden van 40 grooten.
  nr. 345, Sijmon Sijmonsz, zijn kinderen, 80 ponden van 40 grooten.
  nr. 345, Claesgen Claes, 10 ponden van 40 grooten.
  nr. 345, Willem Claes Willemen, 20 ponden van 40 grooten.
  nr. 345, Dirc Claes Willemen, 10 ponden van 40 grooten.
  nr. 345, Dirc Dircsz Joor, 5 ponden van 40 grooten.
  nr. 346, Huybert Ghijsz, 5 ponden van 40 grooten.
  nr. 346, Volckgen Willems, weduwe van:
  nr. 346, Jan Jansz Cort, 15 ponden van 40 grooen.
  nr. 346, Jan Claes Willemen, 15 ponden van 40 grooten.
  nr. 346, Cornelis Dircksz de Heer, 10 ponden van 40 grooten.
  nr. 346, Ghys Huybertsz, 45 ponden van 40 grooten.
  nr. 346, Willem Pietersz, 10 ponden van 40 grooten.
  nr. 346, Claes Claesz Cool, 35 ponden van 40 grooten.
  nr. 346, Jan Jansz Cort van der Mey, 80 ponden van 40 grooten.
  nr. 347, Ghys Pietersz, 10 ponden van 40 grooten.
  [In het kohier zijn de gezinshoofden opgenomen met een vermogen van tenminste 1000 ponden van 40 grooten; bovengenoemd bedragen geven het in te vorderen belasting bedrag aan]

  OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, Oudshoorn, Protocollen 1622-1629, inv. nr. 2A, blz. 76v, 13 maart 1626:
  Jacob Claesz Capiteijn en Jan Cornelisz Michielsz, beiden wonende in Oudshoorn, vogden over de weeskinderen van Sijmon Sijmonsz, geprocreeerd bij Marritgen Claesdr, zijn schuldig aan de broers Gerrit en Dirck Willemsz 1.036 gulden 8 stuiver wegens koop van 2 morgen land, belend ten oosten Willem Pietersz, ten zuiden Willem Heijnricxsz Cop en ten westen Gerrit Pietersz en Claes Claesz Cool.

  RECHTERLIJK ARCHIEF, Oudshoorn, protocollen 1622-1629, inv. nr. 2A, blz. 79v, 13 maart 1626:
  Gerit Willemsz en Dirck Willemsz, wonende te Woubrugge, verkopen aan de voogden van de kinderen van Sijmon Sijmonsz en Maertgen Claesdr 2 morgen land onder Oudshoorn, belend ten oosten Willem Pietersz, ten zuiden Willem Heijnricxsz, ten westen Gerrit Pietersz en Claes Claesz Cool en ten noorden Claes Claesz Cool.
  [Koopsom niet vermeld]

  RECHTERLIJK ARCHIEF, Oudshoorn, protocollen 1629-1637, inv. nr. 3, blz. 93v, 3 december 1632:
  Michiel Sijmonsz ter eenre en Jacob Claesz Capijteijn en Jan Cornelisz als voogden van Annitgen Sijmonsdr ter andere zijde, allen kinderen van Sijmon Sijmonsz.
  Overeenkomst betreffende de boedelscheiding.
  Aan Michiel Sijmonsz een huis, berg, schuur en beplanting met bijbehorend land, strekkende van de Oudshoornse weg tot aan het kadeland, belend ten oosten Jan Jansz Cort en Huijbert Ghijsbertsz en ten westen Dirck Dircksz Joor, hierbij tot het kadeland onder “der Aer”, strekkende van de Langeraarse weg tot de dwarskade toe, belend ten zuiden de scheisloot tussen Oudshoorn en Ter Aar en ten noorden Leendert Dircksz en de weduwe van Jacob Annetges c.s.; hierbij enige “teellworven” daar in liggende;
  Nog 1 morgen land onder Jacobswoude, strekkende van de Duikerwetering tot aan het kadeland, belend ten oosten Jan Jansz Cort en ten westen Huijch Claesz;
  Nog een perceeltje land genaamd “den ouden boemgaert”, strekkende van het land van Jacob Claesz Capijteijn tot de scheisloot van het kadeland, belend ten oosten Huijch Claesz en en westen Dirck Dircksz Joor, alles samen groot 16 morgen 2 ½ hond.
  Aan Annitgen Sijmonszdr 5 morgen 4 hond land onder Oudshoorn, strekkende van Cornelis Jansz verder tot Claes Claesz Cool, belend ten oosten Willem Pietersz en Willem Heijndricksz Cop en ten westen Reijer Jansz en Claes Claesz Cool;
  Hierbij 2 morgen 1 ½ hond land, strekkende van het Louwens Sijmonsz en Anthonis Gerritsz Boeman tot de Oudshoornse weg, belend ten oosten voornoemde Louwens en Anthonis Gerritsz Boemans en ten westen Reijer Jansz;
  Nog 4 morgen, strekkende van de Oudshoornse weg tot aan het kadeland, belend ten oosten Jan Claesz Willemsz en Dirck Dircksz Vaendraeger en ten westen Gerrit Jansz Cort en Jan Claesz Willemsz, samen 12 morgen 50 roeden.
  Michiel Sijonsz moet daarnaast nog 1.800 gulden uitkeren aan Annitgen Sijmonsdr.

  RECHTERLIJK ARCHIEF, Oudshoorn, protocollen 1629-1637, inv. nr. 3, blz. 134, 3 januari 1635:
  Dirck Cornelis van Swieten, toekomende bruidegom, ter eenre, en Annitgen Sijmonsdr., wonende te Oudshoorn, toekomende bruid met haar broer Michiel Sijmonsz en haar oom Jacob Claesz Capijteijn als voogden, ter andere zijde, besluiten een huwelijk aan te gaan op de volgende condities:
  De bruidegom brengt in een deel van het land dat hij met zijn broers en zusters in het gemeen bezit, ook brieven en obligaties, geschat op 2.000 gulden.
  De bruid brengt in 5 morgen 4 hond land, nog 2 morgen 1½ hond land en nog 4 morgen land, alles in Oudshoorn gelegen.
  Nog aan brieven en obligaties e.a. in waarde 2.450 gulden.
  Bij overlijden van een van beiden worden de gebruikelijke successieregels gevolgd.
 6. Dirck Claesz Willemen [Reijnsburger],  zie nr. 4128.
  Geboren in de Ridderbuurt onder Oudshoorn of in Rijnsaterwoude ca. 1580, van beroep veeboer in de Groote Polder van Oudshoorn, overleden te Oudshoorn tussen 1635 en 1653.
  Gehuwd met Maritgen Gijsen [van Dam], geboren te Oudshoorn ca. 1585, overleden aldaar in februari 1664, oud ca. 78 jaar, dochter van Ghijsbert Huijbertsz en Neeltgen Pietersdr.
 7. Jan Claes Willemen [Outshoorn],
  Geboren ca. 1585, van beroep bouwman, kooiker, betaalde in 1623 hoofdgeld in Oudshoorn en de 200e penning voor onroerend goed in de Ridderbuurt onder Oudshoorn, overleden in de Ridderbuurt onder Oudshoorn, begraven aldaar op 5 augustus 1657, oud ca. 72 jaar.
  Gehuwd met Jaepgen Cornelisdr de Heer, geboren ca. 1585, overleden voor 10 februari 1651, dochter van Cornelis Dircksz de Heer en Neeltge Willemsdr.

  OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, Oudshoorn, Protocollen 1622-1629, inv. nr. 2A, fol. 25v, 3 juli 1623:
  Onderpandstelling van land belend ten oosten Jan Claes Willemsz.

  HOOFDGELD, Oudshoorn, 1623:
  Jan Claesz ende Jaepgen Cornelisdr sijn huisvre met
  Maritgen,
  Cornelis ende
  Claes heure kinders;
  item Maritgen, Sijmon Bastiaens dochter van Langeraar heur dienstmaecht - 6 hoofden.

  KOHIER van de 200e PENNING van RIJNLAND, Outshoorn ende Gnephouc, 1623:
  Ridderbuurt [kompleet]:
  nr. 344, Willem Claesz, aen de Quaeckel.
  nr. 344, Huych Claes Willemen, 10 ponden van 40 grooten.
  nr. 345, Pieter jonge Willemsz, 5 ponden van 40 grooten.
  nr. 345, Jacob Claesz Capiteyn, 10 ponden van 40 grooten.
  nr. 345, Geryt Jansz Cort, 20 ponden van 40 grooten.
  nr. 345, Sijmon Sijmonsz, zijn kinderen, 80 ponden van 40 grooten.
  nr. 345, Claesgen Claes, 10 ponden van 40 grooten.
  nr. 345, Willem Claes Willemen, 20 ponden van 40 grooten.
  nr. 345, Dirc Claes Willemen, 10 ponden van 40 grooten.
  nr. 345, Dirc Dircsz Joor, 5 ponden van 40 grooten.
  nr. 346, Huybert Ghijsz, 5 ponden van 40 grooten.
  nr. 346, Volckgen Willems, weduwe van:
  nr. 346, Jan Jansz Cort, 15 ponden van 40 grooen.
  nr. 346, Jan Claes Willemen, 15 ponden van 40 grooten.
  nr. 346, Cornelis Dircksz de Heer, 10 ponden van 40 grooten.
  nr. 346, Ghys Huybertsz, 45 ponden van 40 grooten.
  nr. 346, Willem Pietersz, 10 ponden van 40 grooten.
  nr. 346, Claes Claesz Cool, 35 ponden van 40 grooten.
  nr. 346, Jan Jansz Cort van der Mey, 80 ponden van 40 grooten.
  nr. 347, Ghys Pietersz, 10 ponden van 40 grooten.
  [In het kohier zijn de gezinshoofden opgenomen met een vermogen van tenminste 1000 ponden van 40 grooten; bovengenoemd bedragen geven het in te vorderen belasting bedrag aan]

  OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, Oudshoorn, Protocollen 1622-1629, inv. nr. 2A, fol. 33, 4 april 1624:
  Lucia Gerritsdr, weduwe van Aert Gijsbrechtsz Schaver met haar zwager Adriaen Wijnantsz van Nuijte als voogd, verkoopt aan Jan Claes Wilemsz een eigenbrief, inhoudende 2 morgen land onder Oudshorn, gedateerd 4 maart 1593, beginnende: “Wij Claes Philips van Leeuwen, schout in de ambachte van Alphen en Jan Claesz van Heijningen, schout in de ambachte van Outshoorn” op heden door Jan Claes Willemsz gepasseerd, inhoudende 950 gulden.
  Vervolg folio 33v:
  Schuldbrief, groot 950 gulden.
  Gesteld onderpand: 2 morgen land onder Oudshoorn, belend ten oosten Cornelis Dircxsz Seumer [?], ten westen Thomas Jacobsz Verloet, ten noorden de Oudshoornsedijk en ten zuiden Willem Dicxsz Joor.

  OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, Oudshoorn, Protocollen 1622-1629, inv. nr. 2B, fol. 14, 6 januari 1628:
  Jan Aertsz Cop e.a. verkopen land strekkende van de Oudshoornseweg tot het land van Jan Claesz Willemsz.

  OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, Oudshoorn, Protocollen 1629-1637, inv. nr. 3, fol. 54v, 4 april 1631:
  Willem Dircksz Buessecum e.a. verkopen land dat grenst aan land van Jan Claesz Willemsz.

  OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, Oudshoorn, Protocollen 1629-1637, inv. nr. 3, fol. 159, 6 maart 1636:
  Catharijna Herpersdr, weduwe van Arien Heijndricksz Baenen met haar zoon Heijndrick Ariensz Baenen als voogd, verkoopt aan Jan Claesz Willemsz 1 morgen land onder Oudshoorn, strekkende van de Oudshoornseweg tot het land van Dirck Gerritsz Bouman, belend ten oosten Jan Jansz Cort en ten westen Dirck Claesz, zijn broer.
  Koopsom: 502 gulden 10 stuivers.
  Gecasseerd op 15 april 1639.

  OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, Oudshoorn, Protocollen 1629-1637, inv. nr. 3, fol. 168v, 7 november 1636:
  Grietgen Cornelisdr, weduwe van Willem Willemsz, e.a. verkopen land, strekkende van de Oudshoornseweg, belend Jan Claesz Willemsz.

  OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, Oudshoorn, Protocollen 1629-1637, inv. nr. 3, fol. 182, 24 februari 1637:
  Dirck Cornelisz van Swieten verkoopt aan zijn oom Jan Claes Willemsz, wonende te Oudshoorn, 2 morgen land onder Oudshoorn, strekkende van het land van Dirck Cornelisz van Swieten tot aan Ter Aar, belend ten zuiden de verkoper en ten oosten Dirck Dircksz Vaendrager.

  OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, Oudshoorn, Protocollen 1638-1649, inv. nr. 4, fol. 56, 19 februari 1640:
  Cornelis Leendertsz voor zich zelf en uit naam van Jan Pietersz Zijpesteijn als testamentaire voogd van de drie onmondige weeskinderen van Fijtgen Leendertsdr en Pieter Heijndricks Zijpesteijn, Jacob Leendertsz, Pieter Leendertsz, Jan Leendertsz en Jan Ghijsbertsz Turckenburch, man en voogd van Grietgen Leendertsdr, allen erfgenamen van Leendert Leendertsz en Aeltgen Eijmbertsdr, verkopen aan de broers Cornelis en Jan Claesz, ieder voor de helft, 4 ½ hond land onder Oudshoorn, strekkende van Jan Jansz Vermij tot Jan Huijgen, belend ten oosten Cornelis Gerritsz en ten westen Willem Pietersz Schijnkevelt.
  Koopsom 520 gulden.
  Volgens volgende akte (fol. 56v) heeft Jan Claesz, alias Jan Claes Willemsz als vader van Cornelis en Jan Claesz deze schuld voor zijn rekening genomen.

  RECHTERLIJK ARCHIEF, Oudshoorn, protocollen 1638-1649, inv. nr. 4, blz. 57, 10 februari 1640:
  Dirck Cornelisz van Swieten verkoopt aan Jan Claesz alias Jan Claes Wilemsz, 2 morgen land onder Oudshoorn, strekkende van de Oudshoornse weg tot Jan Claesz, belend ten oosten Jan Claesz en ten westen Gerrit Jansz Vermij.
  Koopsom 1.300 gulden.

  RECHTERLIJK ARCHIEF, Oudshoorn, protocollen 1638-1649, inv. 4, blz. 124v, 23 september 1643:
  Claes Claesz Vranck, met procuratie van Catharina Anna van der Laen, wonende te Voorhout, verkocht op 21 juni 1642 aan Adriaen Willemsz Wittert te Leiden, een partij land onder Zoeterwoude, omtrent Boshuijsen, nog een jaarlijkse erfpacht van 31 guldens en 6 goede kapoenen, een erfpacht op 28 december 1531 afgesloten door Gerrit van der Laen, de overgrootvader van Catharina, ter zake van een woning en 24 morgen land onder Oudshoorn.
  De woning met 19 morgen land gelegen in de Oostheul, in bezit van Dirck Dircksz Vaendraeger e.a. belend in het geheel ten zuidoosten de gasthuismeesters van Leiden en de broers Cornelis en Jan Dircksz en ten noordwesten de Vaarsloot en over deze Vaarsloot eerst Catharina Anna van der Laen en de erfgenamen van Gerrit Buijtewech te Leiden.
  Nog de 5 morgen, in bezit van Jan Claes Willemsz en Dirck Dircksz Vaendraeger, belend aan de noordwestzijde Gerrit Jansz Cort.

  RECHTERLIJK ARCHIEF, Oudshoorn, protocollen 1638-1649, inv. 4, blz. 164v, 17 april 1646:
  Dirck Dircksz Vaendraeger, weduwnaar van Grietgen Willemsdr., ter eenre en Jan Aertsz voor zichzelf en opkomende voor Stijntgen Willemsdr en voor Cornelis Dircksz, man en voogd van Claesgen Willemsdr., Marijtgen Willemsdr met haar voogd Dirck Dircksz Joer, Gerrit Dircksz Vaendraeger, getrouwd met Neeltgen Willemsdr, Dirck Dircksz Joer, getrouwd met Anna Willemsdr, Pieter Jansz Poelgeest, getrouwd met Ermpgen Willemsdr.,Willem Willemsz voor zichzelf en als bloedvoogd van het onmondige weeskind van Elijsabeth Willemsdr en Dirck Cornelisz Honscoop, dezelve opkomende voor Leendert Jansz, getrouwd met Marijtgen Willemsdr, Pieter Willemsz, Gerrit Jansz, getrouwd met Marijtgen Leendertsdr, allen erfgenamen van Gerritgen Willemsdr.
  Overeenstemming betreffende boedelscheiding.
  Dirck Dircksz Vaendraeger, als weduwnaar, krijgt het huis, erf, berg, schuur en beplanting met een stukje teelland, groot 2 morgen 1 hond 75 roeden, strekkende van Arien Willemsz Wittert tot Jan Pietersz Scheijnkevelt, belend ten westen de Vaarsloot en ten oosten Arien Willemsz Wittert, hierbij nog alle roerende goederen.
  De erfgenamen valt ten deel een perceel “maetveld” [= weiland] onder Oudshoorn, groot 1 morgen 2 ½ hond, strekkende van Jan Claes Willemsz tot Ter Aar, belend ten oosten de kinderen van Willem Willemsz Ouwen en ten westen Jan Claes Willemsz.
  VERVOLG (folio 165v, 17 april 1646):
  De erfgenamen “ter andere zijde” verkopen hun aandeel, 1 morgen 2 ½ hond land aan Jan Claes Willemsz, wonende te Oudshoorn.
  Koopsom 1.410 gulden.

  RECHTERLIJK ARCHIEF, Oudshoorn, protocollen 1649-1657, inv. 5, blz. 54v, 10 februari 1651:
  Jan Claes Willemsz, weduwnaar van Jaepjen Cornelisdr, wonende te Oudshoorn in de Ridderbuurt, ter eenre en Cornelis Jansz Outshoorn, Claes Jansz in Oudshoorn, Marritgen Jans, bejaarde dochter, mede te Oudshoorn, geassisteerd met haar broer Claes Jansz, Pieter Claesz van Leeuwen, getrouwd met Annitgen Jansdr en Pieter Roelen, getrouwd met Neeltgen Jansdr, wonende te Aarlanderveen, allen kinderen van Jaepjen Cornelisdr. ter andere zijde.
  Regeling der boedelscheiding.
  * Jan Claes Willemsz behoudt in eigendom 5 morgen wei- of hooiland in de Grote polder van Oudshoorn, strekkende van Gerrit Jansz Vermij tot aan de grens van Ter Aar, belend ten oosten Pieter Claesz van Leeuwen met zijn aandeel en ten westen Gerrit Jansz Vermij en Pieter Claesz van Leeuwen.
  * Cornelis Jansz Outshoorn krijgt 4 morgen land, strekkende van de Oudshoornsedijk tot aan Ter Aar, belend ten oosten Pieter Claesz van Leeuwen met zijn aandeel en ten westen Gerrit Jansz Vermij en Pieter Claesz van Leeuwen.
  * Claes Jansz en Marritgen Jansdr ontvangen samen een huis, erf, berg, schuur en beplanting met 8 morgen 4 hond land, strekkende van de Oudshoornsedijk tot aan Ter Aar, belend ten oosten Michiel Sijmonsz c.s. en ten westen Ghijsbert Huijbertsz van Dam.
  * Pieter Claesz van Leeuwen valt ten deel twee percelen land, het ene, strekkende van de Oudshoornsedijk tot Ter Aar, belend ten oosten Willem Willemsz Ouwen en ten westen Cornelis Jansz Outshoorn, te verongelden voor 2 morgen 5 hond 50 roeden, en het ander perceel, groot 1 morgen 5 hond, strekkende van Gerrit Jansz Vermij tot aan Ter Aar, belend ten oosten Cornelis Jansz Outshoorn en en westen Jan Claesz Willemsz.
  * Pieter Roelen onvangt 2 percelen land, het een strekkende van de Oudshoornse dijk tot Jan Heijndricxsz Hoochlander, belend ten oosten Willem en Dirck Cornelisz Seuntges en ten westen Cornelis Dircxsz Schenckevelt, te verongelden voor 1 morgen 5 hond 75 roeden en het ander perceel, strekkende van de Oudshoornse dijk tot Cornelis Ariensz, belend ten oosten Ghijsbert Pietersz van der Sluijs en ten westen Dirck Claesz Reijnsburger, te verongelden voor 1 morgen en nog 1.000 gulden van zijn schoonvader.
  VERVOLG (folio 57, 10 februari 1651):
  Pieter Claesz van Leeuwen verkoop bovengenoemde 2 morgen 5 hond 50 roeden aan Claes Huijgensz.
  Koopsom 3.030 gulden, schuldbrief geroyeerd 14 november 1655.
  VERVOLG (folio 58, 10 februari 1651):
  Pieter Roelen verkoopt bovengenoemde 1 morgen land aan Thonis Cornelisz Outshoorn.
  Koopsom 1.050 gulden.
  VERVOLG (folio59v, 10 februari 1651):
  Pieter Roelen verkoopt aan Dirck Huijgensz, wonende in de Ridderbuurt onder Oudshoorn, bovengenoemde 1 morgen 5 hond 75 roeden land.
  Koopsom 1.650 gulden.

  RECHTERLIJK ARCHIEF, Oudshoorn, protocollen 1649-1657, inv. 5, blz. 71v, 26 april 1651:
  Cornelis Maartensz e.a. verkopen land in de Grote polder van Oudshoorn, belend in het geheel ten oosten Jan Claes Willemsz met zijn kinderen.

  RECHTERLIJK ARCHIEF, Oudshoorn, protocollen 1649-1657, inv. 5, blz. 78, 5 mei 1651:
  Jan Heijndricxsz Hoochlander, wonende over de Nieuwesloot onder Oudshoorn, is schuldig aan de diaconiearmen van Aphen 1.000 gulden.
  Gesteld onderpand: zijn huis, erf, berg, schuur, en beplanting met 7 morgen land onder Oudshoorn over de Nieuwe Sloot, belend ten oosten Willem Cornelisz Outshoorn alias Soontgen, ten zuiden de Nieuwe Sloot, ten westen Cornelis Dircksz Schenckevelt en ten noorden Jan Claes Willemsz.
  Voldaan 18 juni 1664.

  RECHTERLIJK ARCHIEF, Oudshoorn, protocollen 1649-1657, inv. 5, blz. 101v, 26 januari 1652:
  Neeltje Willemsdr, weduwe van Gerrit Dircxsz Vaendrager, wonende te Aarlanderveen en Willem Gerritsz Vaendrager, Dirck Gerritsz Vaendrager, beiden wonende te Oudshoorn, Pieter Gerritsz Vaendrager in Aarlanderveen, en Michiel Sijmensz te Oudshoorn, getrouwd met met Lijsbeth Gerrits Vaendrager, allen kinderen van Gerrit Dircxsz, verklaren dat Michiel Sijmensz voornoemd krijgt toegewezen 3 morgen slagturfland in de Grote polder van Oudshoorn, strekkende van de Oudshoornse weg tot aan de oude vogelkooi van Jan Claes Willemsz, belend ten oosten Gerrit Jansz Vermij en ten westen Claes Jansz en Maritgen Jansdr c.s.

  RECHTERLIJK ARCHIEF, Oudshoorn, protocollen 1649-1657, inv. 5, blz. 309v, 2 november 1656:
  Jan Claes Willemen, wonende in de Ridderbuurt van Oudshoorn, verkoopt aan Claes Dircxsz Reijnsburger 225 roeden slagturfland in de Grote polder, belend ten oosten de koper, ten westen Sijmon Dircxsz Reijnsburger, ten zuiden en noorden de verkoper.
  Koopsom 270 gulden.

  RECHTERLIJK ARCHIEF, Oudshoorn, protocollen 1649-1657, inv. 5, blz. 310, 2 november 1656:
  Jan Claes Willemen verkoopt aan Sijmon Dircxsz Reijnsburger 275 roeden slagturfland in de Grote polder, belend ten zuiden, westen en noorden Claes Dircxsz Reijnsburger.
  Koopsom 220 gulden.
 8. Claesgen Claesdr. [Filiatie niet bewezen]
  Geboren voor 1600, overleden na 1627.

  HOOFDGELD, Oudshoorn, 1623:
  Claesgen Claesdr – 1 hooft.

  KOHIER van de 200e PENNING van RIJNLAND, Outshoorn ende Gnephouc, 1623:
  Ridderbuurt [kompleet]:
  nr. 344, Willem Claesz, aen de Quaeckel.
  nr. 344, Huych Claes Willemen, 10 ponden van 40 grooten.
  nr. 345, Pieter jonge Willemsz, 5 ponden van 40 grooten.
  nr. 345, Jacob Claesz Capiteyn, 10 ponden van 40 grooten.
  nr. 345, Geryt Jansz Cort, 20 ponden van 40 grooten.
  nr. 345, Sijmon Sijmonsz, zijn kinderen, 80 ponden van 40 grooten.
  nr. 345, Claesgen Claes, 10 ponden van 40 grooten.
  nr. 345, Willem Claes Willemen, 20 ponden van 40 grooten.
  nr. 345, Dirc Claes Willemen, 10 ponden van 40 grooten.
  nr. 345, Dirc Dircsz Joor, 5 ponden van 40 grooten.
  nr. 346, Huybert Ghijsz, 5 ponden van 40 grooten.
  nr. 346, Volckgen Willems, weduwe van:
  nr. 346, Jan Jansz Cort, 15 ponden van 40 grooen.
  nr. 346, Jan Claes Willemen, 15 ponden van 40 grooten.
  nr. 346, Cornelis Dircksz de Heer, 10 ponden van 40 grooten.
  nr. 346, Ghys Huybertsz, 45 ponden van 40 grooten.
  nr. 346, Willem Pietersz, 10 ponden van 40 grooten.
  nr. 346, Claes Claesz Cool, 35 ponden van 40 grooten.
  nr. 346, Jan Jansz Cort van der Mey, 80 ponden van 40 grooten.
  nr. 347, Ghys Pietersz, 10 ponden van 40 grooten.
  [In het kohier zijn de gezinshoofden opgenomen met een vermogen van tenminste 1000 ponden van 40 grooten; bovengenoemd bedragen geven het in te vorderen belasting bedrag aan]

  OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, Oudshoorn, Protocollen 1622-1629, inv. nr. 2B, fol. 15v, 12 januari 1628:
  Aeltgen Dircksdr, weduwe van Willem Claes Willemsz met haar broer Cornelis Dircksz als voogd, ter eenre en Cornelis Willemsz, Cors Ariensz, weduwnaar van Marijtgen Willemsdr, Cornelis Aelbertsz, man van Annitgen Willemsdr, Leendert Cornelisz, man van Catharijna Willemsdr en Jacob Claesz Capijteijn als bloedvoogd van de vier onmondige weeskinderen van Willem Claesz, ter andere zijde, Regeling van de nalatenschap:
  * Aeltgen Dirckszdr behoudt het huis, berg, schuur en beplanting met omtrent 2 morgen 4 hond land strekkende van de Oudshoornse weg tot het land van Willem Dircksz van Buesecum, belend ten oosten de kinderen met hun delen land en ten westen Gerrit Jansz Cort; hierbij een perceel veenland van 1 ½ morgen, belend ten oosten en zuiden Dirck Claes Willemsz, ten westen Heijndrick Bonensz en ten noorden de Duikerwetering.
  * De voornoemde acht kinderen ontvangen met elkaar omtrent 4 morgen 5 hond en 50 roeden land, genaamd het Ruijge Land, strekkende van de Oudshoornse weg tot de Duikerwetering, belend ten westen de voornoemde huizinge van Aeltgen c.s. en ten oosten Jan Jansz Cort e.a.
  * De weduwe en de acht kinderen behouden nog samen en ongedeeld omtrent 4 morgen 1 hond land, strekkende van de Oudshoornse weg tot de Duikerwetering, belend ten oosten Willem Pietersz, als bruiker en ten westen Cornelis Dircksz Zoentgens.
  Volgens inventaris is er nog te verdelen 1.551 gulden, vee en roerende goederen.
  Folio 16v dd 12 januari 1628:
  De boedeldelers uit voorgaande akte bekennen schuldig te zijn aan Claesgen Claesdr een jaarlijkse losrente van 20 gulden, hoofdsom 400 gulden.
  Gesteld onderpand: bovengenoemde 4 morgen 1 hond land.
8258. Ghijsbert HUIJBERTSZ, vanaf 1634 ook genaamd Ghijsbert Huijbertsz VAN DAM,
Zoon van Huijbert N.N. [nr. 16.516] en N.N., geboren ca. 1560, redelijk welgesteld, werd in 1623 aangeslagen voor een vermogen van ruim 9.000 ponden, overleden te Oudshoorn tussen 25 juli 1636 en 24 september 1642, oud ca. 80 jaar.
Gehuwd met Neeltgen PIETERSDR.

RECHTERLIJK ARCHIEF, Protocollen, Oudshoorn, 1592-1607, inv. nr. 1A, blz. 25v, 18 februari 1593:
Landtransactie.
[Ghijsbert Huijbertsz vermeld als getuige]

RECHTERLIJK ARCHIEF, Protocollen, Oudshoorn, 1592-1607, inv. nr. 1A, blz. 109, 24 mei 1596:
Landtransactie.
[Ghijsbert Huijbertsz en Gijs Ghijsbertsz vermeld belendende landeigenaars]

RECHTERLIJK ARCHIEF, Protocollen, Oudshoorn, 1592-1607, inv. nr. 1A, blz. 153v, 27 december 1597:
Ghijsbert Ghijsbertsz te Korteraar verkoopt aan Lenaert Dircxsz 3 morgen 2 hond land onder Oudshoorn, strekkende van De Aar tot Ghijsbert Huijbertsz, belend ten zuiden Ghijsbert Huijbertsz met Jan Adriaensz en ten noorden Gerrit Gerritsz van Korteraar.
vervolg:
blz. 154, 27 december 1597:
Lenaert Dircxsz van Korteraar is schuldig aan Ghijsbert Ghijsbertsz 750 gulden.
Gesteld onderpand: bovengenoemd land.

RECHTERLIJK ARCHIEF, Protocollen Oudshoorn 1592-1607, inv. nr. 1A, blz. 157v, 23 januari 1598:
Geeltgen Dircxdr, weduwe van Pieter Sijmonsz met haar voogd Eeuwout Pietersz, Sijmon Pietersz, Dirck Pietersz, Ghijsbert Huijbertsz, man van Neeltgen Pietersdr, Dirck Jacobsz, man van Maritgen Pietersdr, allen kinderen en erfgenamen van Pieter Sijmonsz, verkopen aan Lenaert Dircxsz te Korteraar ¾ deel van 4 morgen land, het andere ¼ deel valt Ghijsbert Huijbertsz voornoemd toe, het hele weer liggende in de Aarbroek onder Oudshoorn, strekkende van de Aar tot het land van Jan Adriaensz e.a., belend ten oosten Lenaert Dircxsz met Ghijsbert Huijbertsz met zijn ¼ deel aan de oostzijde, strekkende van Jan Adriaensz dwarssloot op tot de voornoemde dwarssloot naar de Aar toe, ten westen de vrouwe van Bezoijen.
Vervolg a:
blz. 158, 23 januari 1598: Lenaert Dircxsz te Korteraar is schuldig aan Sijmon en Dirck Pietersz, Dirck Jacobsz, man van Maritgen Pietersdr, 562 gulden 10 stuivers.
Gesteld onderpand: bovengenoemde ¾ deel van 4 morgen min 1 hond land.
Vervolg b:
blz. 158v, 23 januari 1598: Lenaert Dircxsz is schuldig aan Geeltgen Dircxdr, weduwe van Pieter Sijmonsz, 18 gulden 15 stuivers.

RECHTERLIJK ARCHIEF, Protocollen Oudshoorn 1592-1607, inv. nr. 1A, blz. 157v, 23 januari 1598:
Geeltgen Dircxdr, weduwe van Pieter Sijmonsz met haar voogd Eeuwout Pietersz, Sijmon Pietersz, Dirck Pietersz en Dirck Jacobsz, man van Maritgen Pietersdr, allen kinderen en erfgenamen van Pieter Sijmonsz, verkopen aan Ghijsbert Huijbertsz, getrouwd met Neeltgen Pietersdr, ¼ deel van 4 morgen min 1 hond land, strekkende van Jan Adriaensz dwarssloot af tot de eerste dwarssloot aan de Aar toe, belend ten zuiden en noorden Lenaert Dircxsz, met recht van overpad.
Vervolg a:
folio 159v, 23 januari 1598: Gijsbert Huijbertsz is schuldig aan Geeltgen Dircxdr c.s. 100 gulden.
Gesteld onderpand: bovengenoemd onroerend goed.

RECHTERLIJK ARCHIEF, Protocollen Oudshoorn 1592-1607, inv. nr. 1A, blz. 162v, 10 februari 1598:
Ceeltgen Dircxdr, weduwe van Pieter Sijmonsz met haar voogd Eeuwout Pietersz, Sijmon Pietersz, Dirck Pietersz, Ghijsbert Huijbertsz, man van Neeltgen Pietersdr en Dirck Jacobsz, man van Maritgen Pietersz, kinderen en erfgenamen van Pieter Sijmonsz, verkopen aan Michiel Sijmonsz, zwager van de weduwe, en oom, ¾ deel van 4 morgen ½ hond land waarvan het vierde deel toekomt aan Ghijsbert Huijbertsz, het gehele weer liggende onder Oudshoorn in de Aarbroek, strekkende uit de Aar tot Jan Arijaensz c.a., naast beland de drie delen in het oosten Lenaert Dircxsz van Korteraar met Ghijsbert Huijbertsz met zijn ¼ deel “dewelcke daer mede blijven sull aen de oostzijde”, strekkende van Jan Adriaensz dwarssloot tot de eerste dwarssloot naar de Aar toe, ten westen de vrouwe van Bezoijen.
Vervolg a:
blz. 163, 10 maart 1598: Sijmon en Dirck Pietersz met Dirck Jacobsz dragen over op hun oom Michiel Sijmonsz een brief van bovengenoemde ¾ deel van 4 morgen land.
Vervolg b:
blz. 165, 10 maart 1598: Michiel Sijmonsz, wonende te Alphen, is schuldig aan Ceeltgen Dircxdr, weduwe van zijn broer Pieter Sijmonsz, een losrente van 18 gulden 15 stuivers.
Vervolg c:
blz. 165v, 10 maart 1598: Michiel Sijmonsz is schuldig aan Sijmon en Dirck Pietersz en hun zwager Dirck Jacobsz 562 gulden 10 stuivers wegens de verkoop van bovengenoemde ¾ deel van 4 morgen land.

RECHTERLIJK ARCHIEF, Protocollen Oudshoorn 1592-1607, inv. nr. 1A, blz. 17v, 29 januari 1602:
Landtransactie.
[Ghijsbert Huijbertsz vermeld als belendend landeigenaar]

RECHTERLIJK ARCHIEF, Protocollen Oudshoorn 1592-1607, inv. nr. 1B, blz. 66v, 13 oktober 1605:
Boedeldeling.
[Ghijsbert Huijbertsz vermeld als belendend landeigenaar]

RECHTERLIJK ARCHIEF, Protocollen Alphen 1614-1619, inv. nr. 5, blz. 24v, 1 februari 1616:
Dirck Pietersz, Jan Adriaensz en Ghijsbert Huijbertsz, zich sterk makende voor Michiel Sijmonsz, innocent, dragen over op Dirck Jacobsz een koopbrief van een huis en erf in het Zuideinde van Alphen, met conditie dat Michiel Sijmonsz er mag blijven wonen zolang hij leeft.
Koopsom 425 gulden

RECHTERLIJK ARCHIEF, Protocollen Alphen 1619-1622, inv. nr. 6, blz. 130, 6 april 1622:
Anna Jansdr, weduwe van Pieter Claesz, met Ghijsbert Huijbertsz, haar voogd,
Thomas Adriaensz, als bloedvoogd van Ariaen Jansz, wiens moeder is Meijntgen Adriaensdr,
Claes Huijgensz, vader en voogd van Pieter Claesz, wiens moeder was Neeltgen Jansdr, mede Ghijsbert Huijbertsz voorn. en Eijmbert Sijmonsz, als voogden van Cornelis Pietersz en Pietgen Pietersdr, weeskinderen van Pieter Jansz en Oude Anna Sijmonsdr, dragen over op Jan Thonisz, wonende in Alpherhoorn, belend ten oostenAriaen Dircxsz, ten westen Jop Mathijsz.
Koopsom 775 gulden. Met schuldbrief.

RECHTERLIJK ARCHIEF, Oudshoorn, protocollen 1622-1629, inv. nr. 2A, blz. 17, 26 februari 1623:
Maertenje Huijbertsdr, weduwe van Bouwen Govertsz met haar voogd Eijmert Sijmonsz, voor de ene helft, en Huijbert Bouwensz voor zich zelf, Cornelis Bouwensz voor zichzelf, mitsgaders Willem Govertsz en Ghijsbert Huijbertsz, ooms en voogden over Leendert, Dirck, Govert en Pieter Bouwenszonen, Lijsbet en Luentgen Bouwensdochters, allen kinderen en erfgenamen van Bouwen Govertsz, voor de andere helft, verkopen aan Catharina Huijgendr, weduwe van Heijndrick Joppensz van Sijl, in leven schout van Nieuwveen, een scheidbried dd 20 januari 1605 voor Jan Jansz van Heijningen, schout van Oudshoorn en twee getuigen gepasseerd, inhoudende de koop van 1 morgen 5 hond 50 roeden land.
Koopsom 800 gulden.

KOHIER VAN HET HOOFDGELD, Oudshoorn, 1623:
Gijsbert Huijbertsz ende
Neeltgen Pietersdr sijn huijsvrouwe met
Pieter ende
Jannetgen heure kinders; item
Meijnsgen, Sijmon Bastiaensz van Langeraers dochter heur dienstmaecht – 5 hoofden.

KOHIER van de 200e PENNING van RIJNLAND, Outshoorn ende Gnephouc, 1623:
Ridderbuurt [kompleet]:
nr. 344, Willem Claesz, aen de Quaeckel.
nr. 344, Huych Claes Willemen, 10 ponden van 40 grooten.
nr. 345, Pieter jonge Willemsz, 5 ponden van 40 grooten.
nr. 345, Jacob Claesz Capiteyn, 10 ponden van 40 grooten.
nr. 345, Geryt Jansz Cort, 20 ponden van 40 grooten.
nr. 345, Sijmon Sijmonsz, zijn kinderen, 80 ponden van 40 grooten.
nr. 345, Claesgen Claes, 10 ponden van 40 grooten.
nr. 345, Willem Claes Willemen, 20 ponden van 40 grooten.
nr. 345, Dirc Claes Willemen, 10 ponden van 40 grooten.
nr. 345, Dirc Dircsz Joor, 5 ponden van 40 grooten.
nr. 346, Huybert Ghijsz, 5 ponden van 40 grooten.
nr. 346, Volckgen Willems, weduwe van:
nr. 346, Jan Jansz Cort, 15 ponden van 40 grooen.
nr. 346, Jan Claes Willemen, 15 ponden van 40 grooten.
nr. 346, Cornelis Dircksz de Heer, 10 ponden van 40 grooten.
nr. 346, Ghys Huybertsz, 45 ponden van 40 grooten.
nr. 346, Willem Pietersz, 10 ponden van 40 grooten.
nr. 346, Claes Claesz Cool, 35 ponden van 40 grooten.
nr. 346, Jan Jansz Cort van der Mey, 80 ponden van 40 grooten.
nr. 347, Ghys Pietersz, 10 ponden van 40 grooten.
[In het kohier zijn de gezinshoofden opgenomen met een vermogen van tenminste 1000 ponden van 40 grooten; bovengenoemd bedragen geven het in te vorderen belasting bedrag aan]

RECHTERLIJK ARCHIEF, Protocollen Alphen 1624-1625, inv. nr. 7, blz. 23, 21 juni 1624:
Boedelscheiding familie Sijmonsz.
Ghijsbert Huijbertsz vermeld als voogd van Cornelis Pietersz en Pietgen Pietersdr, weeskinderen van Pieter Jansz en Oude Anna Sijmonsdr.

RECHTERLIJK ARCHIEF, Protocollen Alphen 1624-1625, inv. nr. 7, blz. 25v, 21 juni 1624:
Landtransactie familie Sijmonsz.
Ghijsbert Huijbertsz vermeld als voogd van Cornelis Pietersz en Pietgen Pietersdr, weeskinderen van Pieter Jansz en Oude Anna Sijmonsdr.

RECHTERLIJK ARCHIEF, Oudshoorn, protocollen 1622-1629, inv. nr. 2B, blz. 28, 20 november 1628:
Cornelis Cornelisz Mantgen, wonende te Korteraar, verkoopt aan Ghijsbert Huijbertsz, wonende te Oudshoorn, een kampje land onde Oudshoorn in de Aarbroek, groot 1 morgen, belend ten noorden Pieter Gerritsz, ten zuiden Jan Ariensz aan de Goudse Sluis, ten westen Gijsbert Huijbertsz en ten oosten Ghijsbert Huijbertsz en Cornelis Cornelisz Mantgen.
Koopsom 610 gulden.

RECHTERLIJK ARCHIEF, Oudshoorn, protocollen 1629-1637, inv. nr. 3, blz. 59v, 8 mei 1631:
Jan Dirck Jan Pietersz, wonende te Alphen, verkoopt aan Ghijsbert Huijbertsz, wonende te Oudshoorn, 1 ½ morgen onder Oudhoorn, strekkende van het land van Joost Dircksz Verlaen tot dat van Ghijsbert Huijbertsz, belend ten noordoosten Cornelis Pietersz en ten zuidwesten Huijbert Ghijsbertsz.
Koopsom 800 gulden.

RECHTERLIJK ARCHIEF, Oudshoorn, protocollen 1629-1637, inv. nr. 3, blz. 128v, 13 juni 1634:
Pieter Gerritsz, timmerman, wonende in Ter Aar, verkoopt aan Ghijsbert Huijbertsz van Dam, wonende te Oudshoorn, een eigenbrief, inhoudende de koop van 8 hond en 50 roeden land onder Oudshoorn in de Aarbroek.
Koopsom 1.400 gulden.

RECHTERLIJK ARCHIEF, Oudshoorn, protocollen 1629-1637, inv. nr. 3, blz. 129v, 13 juni 1634:
Pieter Gerritsz, timmerman, wonende in Ter Aar, verkoopt aan Ghijsbert Huijbertsz van Dam, wonende te Oudshoorn, een “scheijbrieffgen” dd 8 februari 1608, inhoudende eerst 25 roeden land in de Nesse onder Ter Aar en nog een ½ morgen land ten westen van het vorige.

RECHTERLIJK ARCHIEF, Oudshoorn, protocollen 1629-1637, inv. nr. 3, blz. 167, 25 juli 1636:
Boedelscheiding Claes Claesz e.a.
[Ghijsbert Huijbertsz vermeld als belendend landeigenaar].

RECHTERLIJK ARCHIEF, Oudshoorn, protocollen 1638-1649, inv. 4, blz. 107v, 24 september 1642:
Huijbert Ghijsbertsz,
Pieter Ghijsbertsz van Dam,
Dirck Claesz Rhijnsburger, man en voogd van Marijtgen Ghijsbertsdr,
Jan Cornelisz, en
Jan Claesz, scheepmaker, als oom en voogd van Pieter Cornelisz, nagelaten weeskind van Cornelis Jansz en Annitgen Ghijsbertsdr,
allen kinderen en kindskinderen van Ghijsbert Huijbertsz en Neeltgen Pietersdr.
Regeling der erfenis:
* Jan Cornelisz en Pieter Cornelisz van Rijssen valt samen ten deel een kamp land genaamd “de Zantcamp”, nog een kamp land, genaamd “Jan Dircken lant”, strekkende samen van de Oudshoornse weg tot Joost Dircksz Verlaen, belend ten zuiden Huijbert Ghijsbertsz en de weduwe en kinderen van Gerrit Ouweneelen en ten noorden Cornelis Pietersz Verdoes;
nog een perceeltje land genaamd “het morgentgen”, belend ten westen Roeloff Huijbertsz, ten oosten en zuiden Cornelis Dircksz Verhoeff en ten noorden Cornelis Cornelisz Mantgen, te samen te verongelden voor 5 morgen 2 ½ hond.
* Pieter Ghijsbertsz valt ten deel het huis, erf, berg, schuur met beplanting, nog de vogelkooi met het aanliggende land, belend ten westen Claes Claesz, ten osten Cornelis Pietersz Verdoes c.s., ten zuiden het voornoemde eerste gedeelte en ten noorden het derde gedeelte, te samen te verongelden voor 7 morgen ½ hond.
* Dirck Claesz Rhijnsburger en Marijtgen Ghijssen val ten deel een perceel land genaamd “den Boomgaert Camp”, belend ten westen Claes Claesz, ten oosten Cornelis Cornelisz Mantgen, ten zuiden het tweede gedeelte c.s. en ten noorden het vierde gedeelte, te verongelden voor 6 morgen en 2 ½ hond.
* Huijbert Ghijsbertsz valt ten deel een kamp genaamd “de Hooge Camp”, belend ten westen Claes Claesz, ten oosten De Aar, ten zuiden het derde gedeelte met Cornelis Cornelisz Mantgen en ten noorden Claes Claesz c.s, te verongelden voor 6 morgen ½ hond.

8259. Neeltgen PIETERSDR,
Dochter van Pieter Sijmonsz [nr. 16.518] en Ceeltgen Dircxdr [nr. 16.519], geboren ca. 1560, overleden voor 24 september 1642, waarschijnlijk te Oudshoorn.

KINDEREN:
 1. Maritgen Gijsendr, ook genaamd Maritgen Ghijsberts,  zie nr. 4129.
  Geboren ca. 1585, overleden na 22 oktober 1652.
  Gehuwd met Dirck Claesz Reijnsburger.
 2. Huijbert Ghijsbertsz van Dam,
  Geboren ca. 1590, overleden na 30 januari 1664.
  Gehuwd voor 1623 met Maritgen Jansdr.

  HOOFDGELD, Oudshoorn, 1623:
  Huijbert Gijsbertsz ende
  Maritgen Jansdr sijn huijsvrouwe met
  Gijsbert heur soon ende
  Jannetgen, Cornelis Joosten dochter van Langeraer, heurl. dienstmaecht – 4 hoofden.

  KOHIER van de 200e PENNING van RIJNLAND, Outshoorn ende Gnephouc, 1623:
  Ridderbuurt [kompleet]:
  nr. 344, Willem Claesz, aen de Quaeckel.
  nr. 344, Huych Claes Willemen, 10 ponden van 40 grooten.
  nr. 345, Pieter jonge Willemsz, 5 ponden van 40 grooten.
  nr. 345, Jacob Claesz Capiteyn, 10 ponden van 40 grooten.
  nr. 345, Geryt Jansz Cort, 20 ponden van 40 grooten.
  nr. 345, Sijmon Sijmonsz, zijn kinderen, 80 ponden van 40 grooten.
  nr. 345, Claesgen Claes, 10 ponden van 40 grooten.
  nr. 345, Willem Claes Willemen, 20 ponden van 40 grooten.
  nr. 345, Dirc Claes Willemen, 10 ponden van 40 grooten.
  nr. 345, Dirc Dircsz Joor, 5 ponden van 40 grooten.
  nr. 346, Huybert Ghijsz, 5 ponden van 40 grooten.
  nr. 346, Volckgen Willems, weduwe van:
  nr. 346, Jan Jansz Cort, 15 ponden van 40 grooen.
  nr. 346, Jan Claes Willemen, 15 ponden van 40 grooten.
  nr. 346, Cornelis Dircksz de Heer, 10 ponden van 40 grooten.
  nr. 346, Ghys Huybertsz, 45 ponden van 40 grooten.
  nr. 346, Willem Pietersz, 10 ponden van 40 grooten.
  nr. 346, Claes Claesz Cool, 35 ponden van 40 grooten.
  nr. 346, Jan jansz Cort van der Mey, 80 ponden van 40 grooten.
  nr. 347, Ghys Pietersz, 10 ponden van 40 grooten.
  [In het kohier zijn de gezinshoofden opgenomen met een vermogen van tenminste 1000 ponden van 40 grooten; bovengenoemd bedragen geven het in te vorderen belasting bedrag aan]

  RECHTERLIJK ARCHIEF, Oudshoorn, protocollen 1629-1637, inv. nr. 3, blz. 59v, 8 mei 1631:
  Jan Dirck Jan Pietersz, wonende te Alphen, verkoopt aan Ghijsbert Huijbertsz, wonende te Oudshoorn, 1 ½ morgen onder Oudhoorn, strekkende van het land van Joost Dircksz Verlaen tot dat van Ghijsbert Huijbertsz, belend ten noordoosten Cornelis Pietersz en ten zuidwesten Huijbert Ghijsbertsz.
  Koopsom 800 gulden.

  RECHTERLIJK ARCHIEF, Oudshoorn, protocollen 1649-1657, inv. 5, blz. 86, 19 december 1651:
  Ghijsbert Pietersz van der Sluijs, wonende aan de Aardijk in Aarlanderveen, voor de ene helft en Jan Jansz Vermij en Sijmons Jansz Vermij, wonend in Oudshoorn als ooms en voogden over de rie kinderen van Maritgen Jansdr Vermij en Ghijsbert Pietersz van der Sluijs, voor de andere helft, verkopen aan Huijbert Ghijsen in Oudshoorn, een teelakker in de Grote polder van Oudshoorn, groot 3 hond, strekkende van Michiel Sijmonsz en Huijbert Ghijsen noordwaarts tot Ghijsbert Huijbertsz van Dam, belend ten westen Michiel Sijmonsz en ten oosten Huijbert Ghijsen.
  Betaald met een schuldbrief van 500 gulden; voldaan op 30 mei 1655.

  RECHTERLIJK ARCHIEF, Oudshoorn, protocollen 1649-1657, inv. 5, blz. 146, 22 oktober 1652:
  Marijtjen Ghijsbertsz, weduwe van Dirck Claesz Reijnsburger e.a., boedelscheiding.
  Huijbert Gijsen vermeld als broer en voogd van Marijtjen]

  KIND:
  1. Ghijsbert Huijbertsz van Dam,
   Geboren ca. 1615, overleden voor 30 januari 1664.
   Gehuwd (1) met Jannitgen Cornelisdr.
   Gehuwd (2) met Ermtgen Jacobsdr Ram, overleden na 30 januari 1664.
   Ermtgen ondertrouwt (2) te Oudshoorn in de Geref. kerk op 3 februari 1664 met Jan Jansz Cop.

   RECHTERLIJK ARCHIEF, Oudshoorn, protocollen 1649-1657, inv. 5, blz. 54v, 10 februari 1651:
   Boedelscheiding Jan Claesz Willemsz e.a.
   [Ghijsbert Huijbertsz van Dam vermeld als belendend landeigenaar].

   RECHTERLIJK ARCHIEF, Oudshoorn, protocollen 1649-1657, inv. 5, blz. 86, 19 december 1651:
   Ghijsbert Pietersz van der Sluijs, wonende aan de Aardijk in Aarlanderveen, voor de ene helft en Jan Jansz Vermij en Sijmons Jansz Vermij, wonend in Oudshoorn als ooms en voogden over de rie kinderen van Maritgen Jansdr Vermij en Ghijsbert Pietersz van der Sluijs, voor de andere helft, verkopen aan Huijbert Ghijsen in Oudshoorn, een teelakker in de Grote polder van Oudshoorn, groot 3 hond, strekkende van Michiel Sijmonsz en Huijbert Ghijsen noordwaarts tot Ghijsbert Huijbertsz van Dam, belend ten westen Michiel Sijmonsz en ten oosten Huijbert Ghijsen.
   Betaald met een schuldbrief van 500 gulden; voldaan op 30 mei 1655.

   RECHTERLIJK ARCHIEF, Oudshoorn, protocollen 1649-1657, inv. 5, blz. 88, 19 december 1651:
   Ghijsbert Pietersz van der Sluijs, wonende aan de Aardijk in Aarlanderveen, voor de ene helft en Jan Jansz Vermij en Sijmons Jansz Vermij, wonend in Oudshoorn als ooms en voogden over de rie kinderen van Maritgen Jansdr Vermij en Ghijsbert Pietersz van der Sluijs, voor de andere helft, verkopen aan Ghijsbert Huijbertsz van Dam 5 hond hooiland in de Grote polder van Oudshoorn, strekkende uit de dwarssloot van de teelakker noodwaarts tot Jan Gerritsz Vermij, belend ten westen Michiel Sijmonsz en ten oosten Huijbert Gerritsz.
   Betaald met een schuldbrief van 900 gulden.

   RECHTERLIJK ARCHIEF, Oudshoorn, protocollen 1649-1657, inv. nr. 5, blz. 164v, 13 februari 1653:
   Jan Gerritsz Vermij, wonende te Oudshoorn, verkoopt aan Jan Jacobsz Capiteijn 5 hond hooiland in de Grote polder van Oudshoorn, strekkende van Ghijsbert Huijbertsz van Dam noordwaarts op tot Michiel Sijmonsz, belend ten westen Michiel Sijmonsz, en ten oosten Huijbert Gijsen.
   Betaald met een obligatie van 1.040 gulden.
 3. Pieter Ghijsbertsz van Dam,
  Woont in 1623 nog bij zijn ouders in Oudshoorn, overleden na 24 september 1642.
 4. Annitgen Ghijsbertsdr,
  Woont in 1623 nog bij haar ouders, overleden voor 24 september 1642.
  Gehuwd met Cornelis Jansz.

  KINDEREN:
  1. Jan Cornelisz van Rijssen,
   Geboren voor 1621, verkoopt op 28 februari 1656 meerdere percelen land te Oudshoorn aan zijn broer Pieter van Rijssen, chirurgijn te Alphen.
  2. Pieter Cornelisz van Rijssen,
   Geboren na 1621, vermeld als chirurgijn te Alphen in 1656.
8260. Pieter HEIJNRICXSZ,
Zoon van Heijnrick N.N. [nr. 16.520], geboren ca. 1550, van beroep hennepteler, bouwman in de Rijneveldsche polder, dicht bij de grens met Reeuwijk en Boskoop, vermeld als molenmeester van de Nieuwe Molenpolder in het Rijneveld in 1603, overleden te Alphen voor 22 oktober 1612, oud ca. 62 jaar.
Gehuwd ca. 1575 met Aeltgen Jan GOVERTSDR.

RECHTERLIJK ARCHIEF, Protocollen Alphen 1582-1583, inv. nr. 1, blz. 1, 24 april 1582:
Claes en Cornelis Jan Govertsz, gebroeders, sluiten een akkoord betreffende een verdeling van land.
* Claes Jansz valt ten deel een huis, berg, schuur met 15 morgen land 5 hond land onder Oudshoorn, strekkende uit de Nieuwe Sloot tot de Oudshoornseweg, belend ten oosten de erven van Willem Jorisz, ten westen Dirck Jan Pietersz “dewelcke Claes Jansz wederomme angeeijgent heeft Heijnrick Egbertsz tot Leijen”.
Nog 3 stukken hennepland aan de oostzijde van de Gouwe te Alphen in het brede weer, voorbij de Rijndijk aan de westzijde van Pieter Heijnricksz, hun zwager’s hennepland, verongeld voor een halve morgen.
[Volgen enkele afspraken tussen beide broers; hier niet nader uitgewerkt]
* Cornelis Jansz ontvangt van het brede weer 21 morgen land onder Alphen, ten oosten van de Gouwe, strekkend van de Rijn tot de Groteweg, belend ten oosten Pieter Heijnricx, ten westen Eijbert Sijmonsz.
[Volgen opnieuw enkele voorwaarden gesteld door de broers onderling, vermeld in inv. nr. 1, blz. 2, dd 24 april 1582].

RECHTERLIJK ARCHIEF, Protocollen Alphen 1582-1583, inv. nr. 1, blz. 22v, 25 november 1582:
Dirck Claesz draagt over op Pieter Heijnricxsz, zijn zwager, een koopbrief van 2 morgen land.

RECHTERLIJK ARCHIEF, Protocollen Alphen 1582-1583, inv. nr. 1, blz. 24v, 9 december 1582:
Claes Jan Govertsz verkoopt zijn broer Cornelis Jansz 3 akkers hennepland, groot ½ morgen, onder Alphen, aan de oostzijde van de Gouwe in het brede weer voorbij de Rijndijk tussen Cornelis Jansz en het hennepland van Pieter Heijnricxsz.
Koopsom 279 gulden.

RECHTERLIJK ARCHIEF, Protocollen Alphen 1584-1585, inv. nr. 2, blz. 20v, 22 juli 1584:
Pieter Heijnricxsz Keijser, wonende te Hazerswoude, als voogd over 3 weeskinderen van Jan Willem Jaepen in Oudshoorn met Claes Philipsz van Leeuwen te Alphen, als aan hem toegevoegd, heeft de nalatenschap in drieen verdeeld, met instemming van Pieter Dircxsz en Pieter Heijnricxsz, neven van de drie kinderen.
* Claes Jansz, de oudste zoon, valt bij loting toe: het huis, berg, schuur en beplanting met 13 ½ morgen land in Oudshoorn, strekkend uit de Rijn tot de Oudshoornseweg, belend ten oosten de gemene weg, ten westen de erfgenamen van Cornelis Willem Jaepen en Cornelis Jacobsz Bosman.
Nog 5 morgen 2 hond land onder Oudshoorn, strekkend van de Oudshoornseweg tot de Achterzwette, belend ten oosten Harman Roeten, ten westen Michiel Pieter Ewoutsz.
Nog de helft van 1 ½ morgen veenland, de wederhelft hiervan behoort de erfgenamen van Cornelis Willem Jaepen, belend ten oosten Claes Willemsz, ten westen Sijmon Michielsz.
Claes Jansz neemt op zich de diverse laste die hierop drukken.
* Aelbert Jansz, de jongste zoon, komt toe: 6 morgen land in Oudshoorn, strekkend van de Oudshoornseweg tot de Achterzwette, belend ten oosten Willem Aertsz Schout, ten westen Heijnrick Egbertsz te Leiden.
Nog de helft van een losrente op Pieter Gerritsz te Noordwijkerhout, groot 51 gulden per jaar, hoofdsom 850 gulden.
Nog een rente van 24 gulden per jaar, hoofdsom 400 gulden, die Claes Jansz (zijn broer) hem moet uitkeren op zijn achtiende jaar, met de lasten hieraan verbonden.
* Anna Jansdr ontvangt: 3 morgen land in Oudshoorn, strekkend van het land van Claes Claesz tot de Oudshoornseweg, belend ten oosten Hillegont Bruijnendr, ten westen de gemene weg.
Nog de andere helft van de losrente van 51 gulden per jaar (zie Aelbert) en van de losrente van 24 gulden per jaar die Anna uitgekeerd krijgt op haar 18de jaar van haar broer Claes Jansz. Met schuldbrieven.

RECHTERLIJK ARCHIEF, Protocollen Alphen 1584-1585, inv. nr. 2, blz. 32, 26 december 1584:
Pieter Heijndricxsz, zwager van Claes Jan Govertsz, wiens hypotheekstelling niet klopte (zie RA Alphen. inv. nr. 2, blz. 22a-v, 7 augustus 1584), stelt zich garant met 4 morgen land aan de oostzijde van Alphen buiten de Toegang, strekkende uit de Toegang tot de Groeneweg, belend ten oosten Cornelis en Dirck Jansz, ten westen Claes Jansz voornoemd en Sijmon Eijmbertsz.

RECHTERLIJK ARCHIEF, Protocollen Alphen 1584-1585, inv. nr. 2, blz. 37, 3 februari 1585:
Landtransactie.
[Pieter Heijndricxsz vermeld als belendend landeigenaar ten oosten van de Gouwe].

RECHTERLIJK ARCHIEF, Protocollen Alphen 1585-1588, inv. nr. 3, blz. 11v, 3 april 1585:
Geerte Heijnricxdr, weduwe van Dirck Claesz, wonende bij de Gouwsluis met Jan en Pieter Heijnricxsz, haar broers en voogden, ter eenre en Claes Dircxsz, Cornelis Willemsz Bouman, man en voogd van Griete Dircxdr, Cornelis Heijnricxsz en Jan Claesz, ooms en voogden van de 4 minderjarige kinderen van Dirck Claesz voornoemd, genaamd Jan, Willem, Heijnrick en Cornelis Dircxsz, allen erfgenamen van hun vader Dirck Claesz, ter andere zijde.

RECHTERLIJK ARCHIEF, Protocollen Alphen 1585-1588, inv. nr. 3, blz. 65, 19 februari 1587:
Landtransactie.
[Pieter Heijndricxsz vermeld als belendend landeigenaar ten oosten van de Gouwe].

RECHTERLIJK ARCHIEF, Protocollen Alphen 1585-1588, inv. nr. 3, blz. 68, 11 februari 1587:
Landtransactie.
[Pieter Heijndricxsz vermeld als belendend landeigenaar ten oosten van de Gouwe].

RECHTERLIJK ARCHIEF, Protocollen Alphen 1585-1588, inv. nr. 3, blz. 76v, 12 juni 1587:
Pieter Heijnricxsz, wonende te Alphen in de Steekt, verkoopt de heren burgemeesters en tresoriers van Gouda 2 morgen land in Alphen over de Toegang tot de Groeneweg toe, belend ten oosten de comparant, ten westen Cornelis Jan Govertsz.
Gestelde garantie: zijn huis, berg en schuur met 14 ½ morgen land in Alphen beoosten de Gouwe, strekkend uit de Rijn tot de Groeneweg, belend ten oosten Govert Jansz e.a., ten westen Cornelis Jan Govertsz.
Koopsom 166 gulden 7 stuivers 1 oort.

RECHTERLIJK ARCHIEF, Protocollen Alphen 1585-1588, inv. nr. 3, blz. 77, 12 juni 1587:
Gerrit Huijgensz, hopkoper en Cornelis Jansz Rosch, burgemeester van Gouda, zijn schuldig aan Pieter Heijnricxsz een losrente van 10 gulden per jaar, hoofdgeld 166 gulden 7 stuivers 1 oort.
Gesteld onderpand 2 morgen land in Alphen over de Toegang tot de Groeneweg, belend ten oosten de comparant, ten westen Cornelis Jan Govertsz.

RECHTERLIJK ARCHIEF, Protocollen Alphen 1585-1588, inv. nr. 3, blz. 103v, 27 januari 1588:
Cornelis Willemsz Bouman draagt over op Pieter Heijnricxsz in de Steekt een koopbrief op de helft van 8 morgen land te Alphen, ten oosten van de Gouwe.

RECHTERLIJK ARCHIEF, Protocollen Alphen 1585-1588, inv. nr. 3, blz. 117v, 1 mei 1588:
Michiel Sijmonsz, wonende op de Hooge Burch, is schuldig aan Pieter Heijnricxsz in de Steekt een losrente van 6 gulden per jaar, hoofdsom 96 gulden.
Gesteld onderpand: 15 morgen land op de Hooge Burch onder Alphen, strekkende uit de Rijn tot de Toegang, belend ten oosten Cornelis Jacobsz, brouwer, e.a., ten westen Gerit Roeloffsz te Leiden.

RECHTERLIJK ARCHIEF, Protocollen Alphen 1585-1588, inv. nr. 3, blz. 130, 23 september 1588:
Dirck Jan Govertsz, wonende te Alphen in de Steekt is schuldig aan Dirck Jacobsz, wonende te Oudewater, een losrente van 30 gulden.
Gesteld onderpand: 5 ½ morgen land, beoosten de Gouwe in het Rijneveld, strekkende van de Toegang tot de Groeneweg, belend ten oosten Govert Jansz met zijn zwagers, ten westen Cornelis Jansz en Pieter Heijndricxsz.

RECHTERLIJK ARCHIEF, Protocollen Alphen 1598-1603, inv. nr. 3a, blz. 4, 3 mei 1598:
Pieter Heijnricxsz, wonende in de Steekt, geeft uit in erfpacht aan Mees Dircxsz en diens zoon Dirck Mees een erfje in de Steekt tussen de Rijn en de Hoge Rijndijk, belend ten oosten Jan Corsz, ten westen Maerten Jacobsz.
Dit met betaling van 4 gulden a 40 groten Vlaams per jaar, bij aflossing der pacht te betalen 64 gulden hoofdgeld.

RECHTERLIJK ARCHIEF, Protocollen Alphen 1598-1603, inv. nr. 3a, blz. 30, 6 april 1599:
Gerrijt Willemsz Bouman, oom en bloedvoogd van de 4 weeskinderen van Cornelis Willemsz Bouman en Griete Dircxdr, gewoond hebbende in hun leven te Alphen bij de Gouwsluis, verkoopt aan Jan Dircxsz, oom en mede bloedvoogd, een huis, berg, schuur en beplanting onder Alphen bij de Gouwsluis tussen de Rijn en de Hoge Rijndijk op de landen van Foij van Brouchoven, met 14 morgen huurland en 6 ½ morgen land genaamd “de Geern”, gelegen in de Steekt, behorend aan Aelwijn Verhooch, in Den Haag.
Jan Dircxsz neemt over de lasten op de koop drukkende. o.a. betreffende een schuld aan Pieter Heijnricxsz in de Steekt.

RECHTERLIJK ARCHIEF, Protocollen Alphen 1598-1603, inv. nr. 3a, blz. 43v, 19 juni 1600:
Jan Corsz Plemper, wonende in de Steekt, getrouwd met Elijsabeth Jansdr, die eerder getrouwd was met Claes Jan Goversz, verkoopt aan de vier jonge kinderen van Govertsz voornoemd, genaamd Jan Claesz, Heijnrick Claesz, Annetgen Claesdr en Neeltgen Claesdr een koopbrief van 15 morgen land met huis, berg, schuur en beplanting in de Steekt, liggende samen met 1 morgen huurland van het Sint Catharinagasthuis te Leide, strekkend in het geheel uit de Rijn tot de Toegang, belend ten oosten Bannesloots weer e.a., ten westen Dirck Jan Govertsz, hun oom.
Nog 4 hond land, genaamd “de Delle” in Alphen, strekkend uit de Rijn tot het teelland van Dirck Jan Govertsz, belend ten oosten Cornelis Sijmonsz Hogeburch, en westen Pieter Heijnricxsz e.a.
Nog 4 morgen eigen land in het ijneveld, belend ten oosten Maerten Ariaensz, ten zuiden deze Ariaensz met Neel Ghijsen, ten westen Heijnrick Dircxsz, ten noorden Cornelis Worboutsz.
Nog koeien, kalveren, huisraad e.d.
Koopsom 600 gulden. Met schuldbrief, geroijeerd op 17 juni 1609.

RECHTERLIJK ARCHIEF, Protocollen Alphen 1598-1603, inv. nr. 3a, blz. 51v, 19 december 1600:
Landtransactie.
[Pieter Heijndricxsz vermeld als belendend landeigenaar in de Steekt].

RECHTERLIJK ARCHIEF, Protocollen Alphen 1598-1603, inv. nr. 3a, blz. 59, 7 maart 1601:
Landtransactie.
[Pieter Heijndricxsz vermeld als belendend landeigenaar in het Rijneveld].

RECHTERLIJK ARCHIEF, Protocollen Alphen 1598-1603, inv. nr. 3a, blz. 79v, 26 juni 1602:
Willem van Santen, getrouwd met de dochter van wijlen mr. Nicolaas Dijert, verkoopt aan Pieter Heijnricxsz met zijn zoons Heijnrick, Jan, Claes en Cornelis Pietersz, 12 morgen land in het Rijneveld, belend ten oosten de weduwe van Thijs Jacobsz en Thomas Thomasz, ten zuiden de Groeneweg, ten westen Van Santen voornoemd, ten noorden Cornelis van Limmen.
Met twee schuldbrieven met een jaarlijkse losrente van 18 gulden en een soom van 936 gulden.

RECHTERLIJK ARCHIEF, Protocollen Alphen 1598-1603, inv. nr. 3a, blz. 80, 26 juni 1602:
Willem van Santen, getrouwd met de dochter van wijlen mr. Nicolaas Dijert, verkoopt aan Pieter Heijnricxsz te Alphen in de Steekt, en Dirck Jansz, te Boskoop, 9 morgen land, de wederhelft van 18 morgen land in het Rijneveld, laatst gebruikt door Dirck Jansz, met een hennepwerfje daarin liggend, srekkend uit de Toegang tot de Groeneweg, belend ten oosten Cornelis Claesz en Wllem Pietersz met hun gekochte 9 morgen land, ten westen Pieter Heijnricxsz en Neeltgen Ewoutsdr.
Met een schuldbrief groot 192 gulden en een jaarlijkse losrente van 12 gulden, en een schuldbrief groot 675 gulden.
Beide brieven geroijeerd op 18 januari 1609.

RECHTERLIJK ARCHIEF, Protocollen Alphen 1598-1603, inv. nr. 3a, blz. 83v, 26 juni 1602:
Willem van Santen verkoopt aan Pieter Heijnricxsz, Cornelis Claesz en Willem Pietersz te Alphen een kade, horend bij de landen door de comparant aan enkele personen verkocht in het Rijneveld, welke kade begint achter Zwammerdam vanaf de Ruige kade tot in de IJssel toe.

RECHTERLIJK ARCHIEF, Protocollen Alphen 1598-1603, inv. nr. 3a, blz. 99v, 29 januari 1603:
Cornelis Sijmonsz Hogeburch, ter eenre en Pieter heijnricxsz, Jacob Pietersz en Ghijsbert Sijmonsz, molenmeesters van de Nieuwe Molenpolder in het Rijneveld, ter andere zijde, komen overeen dat Cornelis voornoemd aan de molenmeesters voornoemd verkoopt een erf en molenstaal van zijn land in het Rijneveld bij de Gouwekade, aar de molen van het Rijneveld op staat.
Nog land bij de wetering van de Toegang af tot de molenstaal.

RECHTERLIJK ARCHIEF, Protocollen Alphen 1598-1603, inv. nr. 3a, blz. 100, 5 februari 1603:
Claes Dircxsz, geassisteerd door zijn oom Pieter Heijnricxsz en zijn broer Jan Dircxsz als voogden, dragen over op zijn zwager Jan Arijaensz, timmerman, ¼ deel van een huis, erf, berg, schuur, waarvan het overige deel al toebehoort aan Jan Arijaensz, gelegen in het Zuideinde van Alphen, strekkend van de Heereweg tot de Rijn, belend ten zuiden Jan Arijaensz zelf, ten noorden Wolf Jansz.
Nog de helft van 3 morgen land, inbegrepen een vogelkooi, waarvan Jan Arijaensz de wederhelft bezit, in de polder van Zanen in het dwarsveld, belend in het geheel ten oosten Ghijs Jansz, ten zuiden Claes Willemsz Brugge, ten westen Willem Elberden en Ghijs Aertsz, ten noorden Arijaen Jansz Cramer e.a.

RECHTERLIJK ARCHIEF, Protocollen Alphen 1608- 1614, inv. nr. 4, blz. 136, 22 oktober 1612:
Landtransactie,
[erfgenamen van Pieter Heijndricxsz vermeld als belendend landeigenaren in het Rijneveld].

RECHTERLIJK ARCHIEF, Protocollen Alphen 1608-1614, inv. nr. 4, blz. 225, 28 november 1614:
Aeltgen Jan Govertsdr, weduwe van Pieter Heijnricxsz, met Dirck Jan Govertsz, haar broer en voogd, ter eenre en Heijnrick, Jan, Claes, Cornelis en Maerten Pietersz, kinderen van Pieter Heijnricxsz, ter andere zijde.
Deling der nalatenschap:
* Aeltgen Jan Govertsz komt toe: de helft van een huis, berg, schuur in de Steekt met 4 ½ morgen 1 ½ hond land, strekkende in het geheel uit de Rijn tot de Groeneweg, belend ten oosten Jan Govertsz, ten westen Cornelis Jan Govertsz, waarvan zijn 4 morgen leenland;
de helft van 4 morgen land over de Toegang tot de Groeneweg, belend ten oosten Cornelis Jan Govertsz, ten westen de erven van Sijmon Eijmbertsz;
de helft van 2 morgen land in het Rijneveld, belend in het geheel en oosten Roeloff Niclaesz, ten westen de erven van Thomas Thomasz, ten zuiden de Groeneweg, ten noorden Neeltgen Ewoutsdr;
de helft van 7 hond land in de Steekt, strekkende in het geheel uit de Rijn tot de Aeckerlaeck oe, belend ten oosten Dirck Jan Govertsz, ten westen Pieter Cornelisz;
de helft van een erfpachtsbrief daavan;
de helft van 1 morgen land in het Rijneveld, belend ten oosten de erven van Ghijsbert Sijmonsz, ten westen Dirck Jan Govertsz, ten zuiden de Groeneweg, ten noorden de erven van Sijmon Eijmbertsz.
* Heijnrick Pietersz ontvangt: 4 morgen land in het Rijneveld, belend ten oosten de erven van Thomas Thomasz, ten westen Maerten Pietersz, ten zuiden de Groeneweg, ten noorden Cornelis Willemsz van Limmen;
de helft van 4 ½ morgen land in het Rijneveld, strekkende in het geheel van de Toegang tot de Groeneweg, belend ten oosten de erven van Ghijsbert Sijmonsz en Jan Govertsz, ten westen het rijpad van de burgemeesters van Gouda.
* Jan Pietersz valt ten deel: 2 morgen land in het Rijneveld, belend ten oosten Maerten Pietersz, ten westen Willem Pietersz, ten zuiden Cornelis Pietersz, ten noorden Cornelis Willemsz van Limmen;
de helft van 7 hond land in de Steekt, strekkende in het geheel uit de Rijn tot de Aeckerlaeck oe, belend ten oosten Dirck Jan Govertsz, ten westen Pieter Cornelisz;
de helft van 1 morgen land in het Rijneveld, belend ten oosten de erven van Ghijsbert Sijmonsz, ten westen Dirck Jan Govertsz, ten zuiden de Groeneweg, ten noorden de erven van Sijmon Eijmbertsz.
* Claes Pietersz komt toe: de helft van 9 morgen land in het Rijneveld, de wederhelft is van Dirck Jansz te Boskoop, strekkende in het geheel van de Toegang tot de Groeneweg, belend te oosten Jan Dircxsz Drooch, Dirck Pietersz en Willem Pietersz, ten westen Cornelis Cornelisz Honscoop;
de helft van 4 morgen land over de Toegang tot de Groeneweg, belend ten oosten Cornelis Jan Govertsz, ten westen de erven van Sijmon Eijmbertsz.
* Cornelis Pietersz ontvangt: 2 morgen land in het Rijneveld, belend ten oosten Maerten Pietersz, ten westen Willem Pietersz, ten zuiden de Groeneweg, ten noorden Jan Pietersz;
de helft van 5 ½ morgen in de Steekt, belend in het geheel ten oosten Cornelis Pietersz zelf, ten westen Cornelis Jan Govertsz, ten zuiden de Toegang, ten norden de Molenwetering;
¼ van de 2 morgen in het Rijneveld, belend in het geheel en oosten Roeloff Niclaesz, ten westen de erven van Thomas Thomasz, ten zuiden de Groeneweg, ten noorden Neeltgen Ewoutsdr.
* Maerten Pietersz valt ten deel: 4 morgen land in het Rijneveld, belend ten oosten Heijnrick Pietersz, ten westen Cornelis en Jan Pietersz, ten zuiden de Groeneweg, ten noorden Cornelis Willemsz van Limmen;
de helft van een huis en 4 ½ morgen 1 ½ hond land, strekkende in het geheel uit de Rijn tot de Groeneweg, belend ten oosten Jan Govertsz, ten westen Cornelis Jan Govertsz, waarvan zijn 4 morgen leenland;
¼ van de 2 morgen in het Rijneveld, belend in het geheel en oosten Roeloff Niclaesz, ten westen de erven van Thomas Thomasz, ten zuiden de Groeneweg, ten noorden Neeltgen Ewoutsdr.
Aeltgen Jansdr bedingt dat haar kinderen zullen erven ieder de helften , waarvan zij nu de wederhelften bezitten.

8261. Aeltgen Jan GOVERTSDR,
Dochter van Jan Govertsz [nr. 16.522], geboren ca. 1550.

RECHTERLIJK ARCHIEF, Protocollen Alphen 1608-1614, inv. nr. 4, blz. 226v, 28 november 1614:
Aeltgen Jansdr, weduwe van Pieter Heijnricxsz, met Dirck Jan Govertsz, haar broer en voogd, ter eenre, voor de helft en Jan Pietersz voor diens helft verkopen aan Cornelis Thomasz, wonende op de Hooge Burch, 7 hond land in de Steekt, strekkende in het geheel uit de Rijn tot de Aeckerlaeck toe, belend ten oosten Dirck Jan Govertsz, ten westen Pieter Cornelisz.
Koopsom 550 gulden.

RECHTERLIJK ARCHIEF, Protocollen Alphen 1608-1614, inv. nr. 4, blz. 227, 28 november 1614:
Aeltgen Jansdr, weduwe van Pieter Heijnricxsz, met Dirck Jan Govertsz, haar broer en voogd, voor de ene helft en Jan Pietersz voor de andere helft, verkopen aan Maerten Pietersz, als zoon resp. broer, 1 morgen land in het Rijneveld belend ten oosten de erven van Ghijsbert Sijmonsz, ten westen Dirck Jan Govertsz, ten zuiden de Groeneweg, ten noorden de erven van Sijmon Eijmbertsz.
Koopsom 300 gulden.

KINDEREN:
 1. Heijnrick Pieter Henricsz,
  Geboren ca. 1575, overleden na 1623, mogelijk te Alphen.
  Gehuwd voor 1615 met Neeltgen Willemsdr.

  RECHTERLIJK ARCHIEF, Protocollen Alphen 1598-1603, inv. nr. 3a, blz. 79v, 26 juni 1602:
  Willem van Santen, getrouwd met de dochter van wijlen mr. Nicolaas Dijert, verkoopt aan Pieter Heijnricxsz met zijn zoons Heijnrick, Jan, Claes en Cornelis Pietersz, 12 morgen land in het Rijneveld, belend ten oosten de weduwe van Thijs Jacobsz en Thomas Thomasz, ten zuiden de Groeneweg, ten westen Van Santen voornoemd, ten noorden Cornelis van Limmen.
  Met twee schuldbrieven met een jaarlijkse losrente van 18 gulden en een soom van 936 gulden.

  KOHIER van de 200e PENNING van RIJNLAND, Alphen, 1623:
  nr. 322, Henric Pieter Henricsz, 15 ponden van 40 grooten.
  nr. 322, Cornelis Pieter Henricsz, 5 ponden van 40 grooten.
  nr. 328, Jan Pieter Henricsz, 15 ponden van 40 grooten.
  [In het kohier zijn de gezinshoofden opgenomen met een vermogen van tenminste 1000 ponden van 40 grooten; bovengenoemd bedragen geven het in te vorderen belasting bedrag aan]

  KOHIER van het HOOFDGELD, Alphen, 1623:
  Henrick Pieter Henricxs (woont in de Steect) ende
  Neeltgen Willemsdr sijn huijsvre met
  Jan,
  Annetgen,
  Dieuwer ende
  Maritgen heure kinderen – 6 hoofden.

  KINDEREN:
  1. Jan Hendricksz van Leeuwen,
   Geboren voor 1623, overleden na 1653, mogelijk te Alphen.
  2. Jannetgen Henricksdr,
   Overleden na 1623, mogelijk te Alphen.
  3. Dieuwer Henricksdr,
   Overleden na 1623, mogelijk te Alphen.
  4. Maritgen Henricksdr,
   Overleden na 1623, mogelijk te Alphen.
 2. Jan Pieter Heijnricxz,
  Geboren ca. 1577, woont in 1623 te Alphen.
  Gehuwd voor 1615 met Annetgen Meesendr.

  RECHTERLIJK ARCHIEF, Protocollen Alphen 1598-1603, inv. nr. 3a, blz. 79v, 26 juni 1602:
  Willem van Santen, getrouwd met de dochter van wijlen mr. Nicolaas Dijert, verkoopt aan Pieter Heijnricxsz met zijn zoons Heijnrick, Jan, Claes en Cornelis Pietersz, 12 morgen land in het Rijneveld, belend ten oosten de weduwe van Thijs Jacobsz en Thomas Thomasz, ten zuiden de Groeneweg, ten westen Van Santen voornoemd, ten noorden Cornelis van Limmen.
  Met twee schuldbrieven met een jaarlijkse losrente van 18 gulden en een soom van 936 gulden.

  KOHIER van het HOOFDGELD, Alphen, 1623:
  Jan Pieter Henricxz (woont in de Nesse bij de Goude ende voorts vande Goutsluijs tottet’dorp toe) ende
  Annetgen Meesendr sijn huijsvre met
  Henrick,
  oude Pieter,
  Mees,
  jonge Pieter,
  Maritgen ende
  Grietgen heure kinderen – 8 hoofden.

  KOHIER van de 200e PENNING van RIJNLAND, Alphen, 1623:
  nr. 322, Henric Pieter Henricsz, 15 ponden van 40 grooten.
  nr. 322, Cornelis Pieter Henricsz, 5 ponden van 40 grooten.
  nr. 328, Jan Pieter Henricsz, 15 ponden van 40 grooten.
  [In het kohier zijn de gezinshoofden opgenomen met een vermogen van tenminste 1000 ponden van 40 grooten; bovengenoemd bedragen geven het in te vorderen belasting bedrag aan]

  KINDEREN:
  1. Henrick Jansz,
   Overleden na 1623, mogelijk te Alphen.
  2. oude Pieter Jansz,
   Overleden na 1623, mogelijk te Alphen.
  3. Mees Jansz,
   Overleden na 1623, mogelijk te Alphen.
  4. jonge Pieter Jansz,
   Overleden na 1623, mogelijk te Alphen.
  5. Maritgen Janszdr,
   Overleden na 1623, mogelijk te Alphen.
  6. Grietgen Jansdr,
   Overleden na 1623, mogelijk te Alphen.
 3. Claes Pietersz,
  Geboren ca. 1580, overleden na 1614.

  RECHTERLIJK ARCHIEF, Protocollen Alphen 1598-1603, inv. nr. 3a, blz. 79v, 26 juni 1602:
  Willem van Santen, getrouwd met de dochter van wijlen mr. Nicolaas Dijert, verkoopt aan Pieter Heijnricxsz met zijn zoons Heijnrick, Jan, Claes en Cornelis Pietersz, 12 morgen land in het Rijneveld, belend ten oosten de weduwe van Thijs Jacobsz en Thomas Thomasz, ten zuiden de Groeneweg, ten westen Van Santen voornoemd, ten noorden Cornelis van Limmen.
  Met twee schuldbrieven met een jaarlijkse losrente van 18 gulden en een soom van 936 gulden.

  KOHIER van de 200e PENNING van RIJNLAND, 1623:
  Niet vermeld in Alphen, Oudshoorn, Aarlanderveen en Zwammerdam.

  KOHIER van het HOOFDGELD, 1623:
  Niet vermeld te Alphen.
 4. Cornelis Pieter Henricsz van Leeuwen,
  Geboren ca. 1585, overleden na 1623, aangeslagen in het Kohier van de 200e penning in zowel Aarlanderveen als in Aphen, overleden na 18 juni 1657.
  Gehuwd voor 1610 met Dirckgen Henricxdr, overleden voor 18 juni 1657.

  RECHTERLIJK ARCHIEF, Protocollen Alphen 1598-1603, inv. nr. 3a, blz. 79v, 26 juni 1602:
  Willem van Santen, getrouwd met de dochter van wijlen mr. Nicolaas Dijert, verkoopt aan Pieter Heijnricxsz met zijn zoons Heijnrick, Jan, Claes en Cornelis Pietersz, 12 morgen land in het Rijneveld, belend ten oosten de weduwe van Thijs Jacobsz en Thomas Thomasz, ten zuiden de Groeneweg, ten westen Van Santen voornoemd, ten noorden Cornelis van Limmen.
  Met twee schuldbrieven met een jaarlijkse losrente van 18 gulden en een soom van 936 gulden.

  RECHTERLIJK ARCHIEF, Protocollen Alphen 1608-1614, inv. nr. 4, blz. 21, 22 februari 1609:
  Reijer Mees, Jan Dircxsz Drooch en Cornelis Pieter Heijnricken delen 6 morgen 1 ½ hond, die ze samen ongedeeld bezitten in het Rietveld.
  * Reijer Mees valt ten deel een kamp, strekkend uit de Spijkerboorse wetering tot de halve dwarssloot van Jan Dircxsz en Cornelis Pietersz voornoemd, belend ten westen Dirck Bruijnen, ten oosten de Toegangswetering.
  * Jan Dircxsz komt toe het eerste kampje aan de oostzijde van voornoemde dwarssloot, belend ten noorden het nog niet gedeelde kampje, belend ten oosten voornoemde Toegang, ten westen Cornelis Pietersz voornoemd.
  * Cornelis Pietersz valt toe het kampje ten westen van de oornoemde dwarssloot van Reijer Meesz af tot het ongedeelde kampje, belend ten westen Dirck Bruijnen.
  Ieder deel 2 morgen ½ hond groot.

  KOHIER van de 200e PENNING van RIJNLAND, Aarlanderveen, 1623:
  nr. 498, Cornelis Pieter Henricsz, 25 ponden van 40 grooten.
  nr. 498, Maerten Pieter Henricsz, 10 ponden van 40 grooten.
  [In het kohier zijn de gezinshoofden opgenomen met een vermogen van tenminste 1000 ponden van 40 grooten; bovengenoemd bedragen geven het in te vorderen belasting bedrag aan]

  KOHIER van de 200e PENNING van RIJNLAND, Alphen, 1623:
  nr. 322, Henric Pieter Henricsz, 15 ponden van 40 grooten.
  nr. 322, Cornelis Pieter Henricsz, 5 ponden van 40 grooten.
  nr. 328, Jan Pieter Henricsz, 15 ponden van 40 grooten.
  [In het kohier zijn de gezinshoofden opgenomen met een vermogen van tenminste 1000 ponden van 40 grooten; bovengenoemd bedragen geven het in te vorderen belasting bedrag aan]

  KOHIER van het HOOFDGELD, Alphen, 1623:
  Cornelis Pieter Henricxz (woont in de Steect) ende
  Dirckgen Henricxdr sijn huijsvre met
  Henrick,
  Jan,
  Stijntgen,
  Machteltgen,
  Dieuwer,
  Annetgen,
  Aeltgen ende
  Jannetgen heure kinderen – 10 hoofden.

  KINDEREN:
  1. Henrick Cornelisz,
   Overleden na 1623, mogelijk te Alphen.
  2. Jan Cornelisz,
   Overleden na 1623, mogelijk te Alphen.
  3. Stijntgen Cornelisdr,
   Overleden na 1623, mogelijk te Alphen.
  4. Machteltgen Cornelisdr,
   Overleden na 1623, mogelijk te Alphen.
  5. Dieuwer Cornelisdr,
   Overleden na 1623, mogelijk te Alphen.
  6. Annetgen Cornelisdr,
   Overleden na 1623, mogelijk te Alphen.
  7. Aeltgen Cornelisdr,
   Overleden na 1623, mogelijk te Alphen.
  8. Jannetgen Cornelisdr,
   Overleden na 1623, mogelijk te Alphen.
 5. Maerten Pietersz van Leeuwen,  zie nr. 4130.
  Geboren ca. 1585, mogelijk te Alphen of Aarlanderveen, van beroep bouwman, woont in 1622, 1623 en 1657 te Aarlanderveen..
  Gehuwd ca. 1605 met Jannetje Jans.
8272. Jan Maertensz [VAN DER VOORN],
Geboren ca. 1570, mogelijk te Langeraar, overleden voor 1623.
Gehuwd met Anna WILLEMSDR.

8273. Anna WILLEMSDR,
Woont te Langeraar (1623).

HOOFDGELD, Ter Aar, 1623:
Anna Willemsdr (LA) weduwe van Jan Maertensz met
Meijnsgen Bastiaensdr van Boscoop haer dienstmeijsgen - 2 hoofden.


KINDEREN VAN JAN MAERTENSZ [VAN DER VOORN] EN ANNA WILLEMSDR:
 1. Maerten Jansen Maertensz van der Voorne,  zie nr. 4136.
  Geboren ca. 1595, mogelijk te Langeraar, overleden tussen 1635 en 1654.
  Gehuwd te Ter Aar in de Geref. kerk op 20 februari 1621 met Meinsje Crijnen, geboren ca. 1595, mogelijk te Langeraar, overleden tussen 1630 en 1654.
 2. Cornelis Jans Maertensz,
  Geboren voor 1600, woont te Langeraar (1623), vermeld als doopgetuige (1625).
  Gehuwd voor 1623 met Appelonia Geritsdr.

  HOOFDGELD, Ter Aar, 1623:
  Cornelis Jan Maertensz (LA) ende Appelonia Geritsdr sijn huijsvre met
  Jan ende Appelonia heure kinderen mitsgadersb Cornelis Sijmon jonge Pietersz dienstknechgen - 5 hoofden.

  DOOPGETUIGE (Cornelis):
  Te Ter Aar in de Geref. kerk op 14 december 1625 van Marritje, dochter van Maerten Jansen ende Mensje Kreinen (getuigen Cornelis Jansen, Theun Jansen en ....te Jansen).
 3. Theun Jansen,
  Vermeld als doopgetuige (1625).

  DOOPGETUIGE (Cornelis):
  Te Ter Aar in de Geref. kerk op 14 december 1625 van Marritje, dochter van Maerten Jansen ende Mensje Kreinen (getuigen Cornelis Jansen, Theun Jansen en ....te Jansen).
 4. ....te Jansen,
  Vermeld als doopgetuige (1625).

  DOOPGETUIGE (Cornelis):
  Te Ter Aar in de Geref. kerk op 14 december 1625 van Marritje, dochter van Maerten Jansen ende Mensje Kreinen (getuigen Cornelis Jansen, Theun Jansen en ....te Jansen).
8312. Daniel Jansz VAN RHIJN,
Zoon van Jan van Rhijn [nr. 16.624] en Grietje Cornelisdr [nr. 16.625], geboren te Voorschoten ca. 1590, vermeld als onvermogend (1622), woont in het dorp (1622).
Gehuwd te Voorschoten of misschien Leiden op 10 mei 1615 [?] met Maritgen Gerrits DE WAERT.

TROUWREGISTER, Voorschoten vangt aan met het jaar 1621.

HOOFDGELD, Voorschoten, 1622:
[in kantlijn:] onvermogent.
Daniel Jansz van Rijn (D) ende
Maritgen Gerritsdr sijn huijsvr met
Louris,
Maritgen,
Jannetgen ende
Jan hare kinderen - 6 hoofden.
[bron: Stadsarchief II, 501 A, 4023, ff. 348-394, Gemeente-archief Leiden]

8313. Maritgen Gerrits DE WAERT,
Dochter van Gerrit Cornelisz de Waert [nr. 16.626] en van N.N., geboren ca. 1590.

Geen kinderen gedoopt te Voorschoten GK 1622-1630.

KINDEREN:
 1. Louris Danielsz van Rhijn,
  Geboren te Voorschoten in 1616.
  Gehuwd (1) te Voorschoten voor schout en schepenen op 10 november 1643 met Ermmitgen Claesdr van Santvliet.
  Gehuwd (2) te Voorschoten op 23 juni 1647 met Marijtge Pietersdr van Couenhoven.

  TROUWREGISTER, Voorschoten, Schout en schepenen, 10 november 1643:
  Compareerde voor ons etc.
  Louris Danielsz van Rhijn, Jongman, woonende in de voors: heerlicheit als bruijdegom ter eenre, ende
  Ermmetge Claes Jongedr van Santvliet als bruijdt ter andere sijde;
  Ende alsoo dije hare drie houwelijksche gebooden en proclamatien hebben gehadt binne de Dorpe van Voorschooten [25 Octob;, en 1 en 8 Novemb: dezes jaars].
  10 Novemb: dezes jaars 16 en drije en veertig.
  [bron: website Familysearch]

 2. Maritgen Danielsdr van Rhijn,
  Geboren te Voorschoten in 1618.
  Gehuwd te Voorschoten op 24 april 1646 met Pieter Lourisz van Rijn.
 3. Jannetgen Danielsdr van Rhijn,
  Geboren te Voorschoten in 1619.
  Gehuwd te Voorschoten op 18 juli 1649 met Louris Gerritsz Ham, zoon van Gerrit Jacobsz Ham en Maritgen Sijmonsdr.
 4. Jan Danielsz van Rhijn,  zie nr. 4156.
  Geboren te Leiden ca. 1620, overleden te Voorschoten.
  Gehuwd te Voorschoten op 30 mei 1645 met Gerritgen Cornelis van Leeuwen, geboren ca. 1620.
8326. Everardus N.N.,
Geboren ca. 1610, mogelijk te Eemnes.
Gehuwd met N.N.

KINDEREN:
 1. Baetie Evers, ook Beatricis Evers en Betie Evers,  zie nr. 4163.
  Geboren ca. 1635, mogelijk te Eemnes, vermeld als doopgetuige (1696).
  Gehuwd ca. 1655 met Gijsbert Willems, geboren ca. 1630, mogelijk te Eemnes, overleden na 1675.
 2. Grietie Evers,
  Vermeld als doopgetuige te Eemnes (1676).

  DOOPGETUIGE:
  Te Eemnes in de Rooms-Kath. kerk op 20 augustus 1676 van Everardus Gijse, zoon van Gijsbertus Willems en Bartie Evers.

8328. Lambert LUBBERTS, ook Lambert LUBBEZ,
Geboren ca. 1600, vermeld in de Koptiendenlijst van Hilversum (1651).
Gehuwd met N.N.

KOPTIENDEN, Hilversum, 1651:
Folio nr. 119, volgnr. 34 - Lambert Lubbez.

KINDEREN (filiatie niet bewezen):
 1. Jan Lambertsz Lubbez.
  Vermeld op lijst der Koptienden te Hilversum (1651).
 2. Claes Lambertsz Lubbertsz de Jong,  zie nr. 4164.
  Geboren ca. 1630, mogelijk te Hilversum, aanvankelijk Rooms-Katholiek, naderhand Oud-Katholiek (1696), vermeld op lijst der Koptienden te Hilversum (1680), overleden na 1696.
  Gehuwd ca. 1660 met Tijmitie N.N., geboren ca. 1635, mogelijk te Hilversum.
8364. Ghijsbert Henricxz VEEN,
Zoon van Hendrick Veen [nr. 16.728] en van N.N., geboren ca. 1580, vermeld in de Koptienden van Hilversum (1622).
Gehuwd met N.N.

KOPTIENDEN, Hilversum, 1622:
Folionr. 113, volgnr. 94 - Ghijsbert Henricxz Veen.

KIND: [Filiatie niet bewezen]
 1. Hendrick Veen, ook Heijnric Veen,  zie nr. 4182.
  Geboren ca. 1610, vermeld op lijst der Koptienden te Hilversum (1651 en 1680).
  Gehuwd met N.N.
8422. Jan EVERTS [OUWENS], [Filiatie onbewezen],
Zoon van Evert Jansz [nr. 16.844] en Niesgen Rutger Evertsendr [nr. 16.845], gedoopt te Scherpenzeel in de Geref. kerk op 27 december 1612, ouderling in de Grote Kerk van Scherpenzeel (1649-1655 en 1660/1661), diaken (1665/1666), overleden te Scherpenzeel op 21 november 1673, oud 60 jaar.
Gehuwd voor 16 februari 1635 met Jannetje EVERTS.

DOOPREGISTER, Scherpenzeel, Geref. kerk, den 27 Decembris 1612:
Evert Jansens, en sijnen huijsvrouwen Niesgens kindt: genoemt Jan.

RECHTERLIJK ARCHIEF, Scherpenzeel 2, fol. 17, 17vo, 18 en 21 dd 19 januari en 16 februari 1635:
Jan Evertsz eist betaling van 12 guldens van Evert Jansz wegens kleding van Jannitgen Geurts, de vrouw van Evert, afkomstig van haar grootmoeder.

RECHTERLIJK ARCHIEF, Scherpenzeel 2, fol. 18vo en 21vo dd 16 februari 1635:
Evert Jansz eist betaling van 8 guldens van Jan Eversen, gehuwd met Jannitgen Evers voor een spint en 7 guldens voor een ton bier, gekocht van Willem Moeij.

ARCHIEF van de Geref. kerk te Scherpenzeel, nr. 1, 30 september 1639:
In 1639 kan Jan Ouwens de rente van een lening van 100 guldens die hij had geleend van de diaconie niet betalen.
Deze kwestie duur al vier jaar.
Jan's vrouw belooft als genoegdoening voor de diaconie naaiwerk te zullen doen.
[beschreven in "De geschiedenis van de Grote kerk", blz. 60]

LIDMATENREGISTER, Scherpenzeel, Geref. kerk, 1657:
Jan Everts en Jantien Everts.

LIDMATENREGISTER, Scherpenzeel, Geref. kerk, 1673:
Jan Evertsen en Jantje Everts.

DOOPREGISTER, Scherpenzeel, Geref. kerk:
Periode 1619-1637 verloren gegaan, alsook hiaten van 8 maart tot 10 oktober 1641, 10 april tot 22 augustus 1642, 24 maart t/m 31 december 1645, 20 november 1648 tot 26 augustus 1649, 1 januari tot 3 augustus 1651 en 3 oktober 1652 tot april 1653.
Vanaf 20 februari 1654 ontbreken hele jaren.

TROUWREGISTER, Scherpenzeel, Geref. kerk:
Periode 1619-1656 verloren gegaan.

[bron: doopregister en website oudscherpenzeel]

8423. Jannetje EVERTS,
Geboren ca. 1615, lidmaat Geref. kerk (1657, 1673), overleden te Scherpenzeel op 17 januari 1674, oud ca. 58 jaar.

KINDEREN:
[geen kinderen gedoopt te Renswoude]

 1. Evert Jansz [Ouwens],
  Gedoopt te Scherpenzeel in de Geref. kerk op 26 december 1639, van beroep schoenmaker, vermeld als lidmaat van de Geref. kerk (1683), overleden te Scherpenzeel in april 1719, oud 79 jaar.
  Gehuwd (1) te Scherpenzeel op 3 december 1682 met Mareijtgen Rijcksen, gedoopt te Scherpenzeel in de Geref. kerk op 29 januari 1643, vermeld als lidmaat Geref. kerk (1667, 1673), overleden te Scherpenzeel op 3 oktober 1684, oud 41 jaar, dochter van Rijck Aelbertsz en van Gerritje Jans.
  Gehuwd (2) te Scherpenzeel op 4 mei 1690 met Gijsbertje Hendriks, wonende te Amsterdam.

  DOOPREGISTER, Scherpenzeel. Geref. kerk, 26 december 1639:
  een kindt voor Jan Evertsen: genoemt Evert.

  DOOPREGISTER, Scherpenzeel. Geref. kerk, 29 januari 1643:
  een kindt voor Rijck Alberts: genoemt Mareijtgen.

  LIDMATEN, Scherpenzeel, Geref. kerk, Pasen 1667:
  Maria Rijcksen.

  LIDMATEN, Scherpenzeel, Geref. kerk, 1673:
  Marrijke Rijcksen jd op Schadick [doorgehaald, nieuwe tekst:] nu woonende tot Haerlem.

  RECHTERLIJK ARCHIEF, Scherpenzeel 3 dd 13 juni 1681, 14 november 1681 en 11 december 1682:
  Evert Jansen Ouwens eist betaling van 70 guldens van Ot Jansen, op Wolfswinckel volgens rekening en 27 guldens voor geleverde waren.

  LIDMATEN, Scherpenzeel, Geref. kerk, 8 april 1683:
  Evert Jansen Ouwens.
 2. Emmetje Jansen Ouwens,  zie nr. 4211.
  Geboren ca. 1641, vermeld als lidmaat Geref. kerk in Scherpenzeel (1657, 1658), overleden te Scherpenzeel op 3 maart 1680.
  Mogelijk gehuwd met Jan van Toorn, geboren ca. 1645, overleden voor 24 oktober 1696.
 3. Judith Jansen [Ouwens],
  Gedoopt te Scherpenzeel in de Geref. kerk op 15 september 1644, vermeld als moeie van Barbara Jans van Toorn in 1696, maakt testament in 1719.
  Gehuwd (1) te Hoevelaker op 15 mei 1676, attest van Scherpenzeel met Willem Gerritsz Diephout, ook Diepholt, geboren te Amersfoort ca. 1640, overleden voor 24 oktober 1696.
  Gehuwd (2) te Amersfoort op 21 april 1701 met Dirck Aelbertsz, afkomstig van Amersfoort.

  DOOPREGISTER, Scherpenzeel, Geref. kerk, 15 september 1644:
  een kindt voor Jan Everts: genoemt Judith.

  TROUWGETUIGE:
  Vermeld als moeie van Barbara Jans van Toorn in 1696.

  TESTAMENT:
  Op 11 november 1719 laat Judith Jans Ouwens, laatst weduwe van Dirk Aelbertsz haar testament maken.
  Erfgenaam: haar broer Johannes Jansz Ouwens.
  [bron: At031a001 dd 11 november 1719]
 4. Johannes Jansz Ouwens,
  Overleden na 1719.

  TESTAMENT:
  Op 11 november 1719 laat Judith Jans Ouwens, laatst weduwe van Dirk Aelbertsz haar testament maken.
  Erfgenaam: haar broer Johannes jansz Ouwens.
  [bron: At031a001 dd 11 november 1719]
 5. Nijsien Jansen Ouwens,
  Geboren te Scherpenzeel.
  Ondertrouw te Amersfoort op 28 december 1666 en te Scherpenzeel op 30 december 1666 met IJsbrand Gijsbertsz Knoppert, eerder weduwnaar van Gerritje Tijssen.
 6. Elisabeth Jansen [Ouwens],
  Gedoopt te Scherpenzeel op 21 maart 1650.
  Gehuwd te Amsterdam op 17 april 1681, attest van Scherpenzeel met Derck Otten, afkomstig van Amersfoort, lang gewoond hebbende te Amsterdam.

  DOOPREGISTER, Scherpenzeel, 21 maart 1650:
  een kindt voor Jan Everts: genoemt Elisabeth.
 7. Marrijtje Jansen Ouwens,
  Gehuwd te Scherpenzeel op 5 december 1681 met Gijsbertus Cock, eerder weduwnaar van Maesje Cornelissen.
 8. Cornelis Jansen Ouwens,
  Gehuwd te Scherpenzeel op 11 september 1681 met Jacobje Gosens Verhoef, overleden te Scherpenzeel op 26 juli 1736 eerder weduwe van Jacob Aelbertsen van Santen, dochter van Goosen Hendriksz Verhoef en Mettien Henricks.
8496. Geradus Pietersz VAN ELSWIJCK,
Zoon van Peter Willem Rutten van Elswijck [nr. 16.992] en Anna Huijberts Rovers [nr. 16.993], gedoopt te Heeswijk in de Rooms-Kath. kerk op 7 december 1589.
Gehuwd te Dinther in de Rooms-Kath. kerk in 1626 op de dag van Cathedraalswijding met Jacoba HEIJMERICI.

DOOPREGISTER, Heeswijk, Rooms-Kath. kerk, 7 december 1589:
Baptizatus Geradus Petri Wilhelmi uit Dinther.
Getuigen: Romerus Anthonii en Dympna, de vrouw van Willem Gijsberts.

TROUWREGISTER, Dinther, Rooms-Kath. kerk, dag van de cathedraalswijding:
Getuigen Petrus Johannis en Hubertus Petri.

[bron: genealogie Gerit van Elswijck, op internet]

8497. Jacoba HEIJMERICI,
Geboren ca. 1595.

KINDEREN:
 1. Martinus van Elswijck,  zie nr. 4248.
  Gedoopt te Dinther in de Rooms-Kath. kerk op 29 maart 1626.
  Gehuwd met Maria N.N.
 2. Daniel [van Elswijck], [filiatie niet zeker],
  Gedoopt te Dinther in de Rooms-Kath. kerk op 8 augustus 1627.

  DOOPREGISTER, Dinther, Rooms-Kath. kerk, 8 augustus 1627:
  Getuigen: Gertruda, vrouw van Theodorus Huberti en Lambertus Danielis Joannis.
8504. Henricus [VAN DEURSEN],
Geboren ca. 1600, mogelijk te Erp.
Gehuwd met N.N.

KINDEREN:
 1. Catharina Henrici [van Deursen],
  Geboren ca. 1630.
 2. Joannes Hendricx [van Deursen],  zie nr. 4252.
  Geboren ca. 1630, mogelijk te Erp, overleden aldaar op 10 juli 1683, oud ca. 53 jaren.
  Gehuwd ca. 1654 met Maria [N.N.].
8704. Vrerick Jacob GERRITSZ, [8.704 = 17.918]
Zoon van Jacob Gerritsz [nr. 17.408] en Guerte Reyersdr [nr. 17.409], geboren te Aalsmeer ca. 1553, Doopsgezind, woonde aan de Uiterweg (1600/1623), overleden te Aalsmeer op 1 januari 1631, oud ca. 77 jaren.
Gehuwd ca. 1580 met Griete CLAES.

OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, nr. 716, Aalsmeer, 23 december 1577:
Willem Jan Thaemsz verkoopt een stuk land aan de Maesloot (de zuidelijke begrenzing van het Ambacht Schrevelsgerecht) aan Jonge Willem Baertsz. Dit stuk land wordt ten westen belend door Guerte Reijersdr, de weduwe van Jacob Gerritsz. Bij de verkoop is aanwezig Vrerick Jacobsz als gerechte voogd van zijn moeder Guerte Reijersdr.
[In 1588 bezit Vrerick al het land van zijn moeder; vermoedelijk was hij op dat moment dus enigskind]

KOHIER van de dorpen in het Ressort Leiden van 1600:
Uyterwech.
Aalsmeer -1417: Vreric Jacob Gerrytsz twintich ponden compt 40 gl.

KOHIER VAN DE 200e PENNING VAN RIJNLAND, AALSMEER, 1623:
Uytterwech: Vrerick Jacob Gerytsz, met zijn kinderen, Y20.

8705. Griete CLAES, [8.705 = 17.919]
Geboren te Aalsmeer ca. 1560, overleden ca. 1621, oud ca. 61 jaar.

KINDEREN VAN VRERICK JACOB GERRITSZ EN GRIETE CLAES:
 1. Marijtgen Vrericks,
  Geboren te Aalsmeer ca. 1580, Doopsgezind.
  Gehuwd met Cornelis Jan Neelfloren [nr. 17.919], geboren ca. 1580, Doopsgezind, koopt in 1603 "huis, erf en betimmert" van Wolfert Pietersz voor f 2.100.-, overleden ca. 1661, oud ca. 81 jaar, zoon van Jan Neelfloren en Grietgen Jacobs.
 2. Annetgen Vrericks,  zie nr. 8959.
  Geboren te Aalsmeer ca. 1585, Doopsgezind, overleden te Aalsmeer voor 1621.
  Gehuwd met Jan Dircksz Pijeten, geboren te Aalsmeer ca. 1585, Doopsgezind, overleden te Aalsmeer ca. 1669, oud ca. 84 jaar.
  Jan huwde (2) ca. 1635 met Marijtgen Jans Eveleens, geboren ca. 1605, overleden ca. 1642, oud ca. 37 jaar.

 3. Geerte Vrericks,
  Geboren te Aalsmeer ca. 1590, Doopsgezind.
  Gehuwd met Claes Minnensz.
 4. Jonge Marijtgen Vrericks,
  Geboren ca. 1590, Doopsgezind, overleden te Aalsmeer ca. 1623, oud ca. 33 jaar.
  Gehuwd met Jacob Gerritsz Buijser, geboren ca. 1590, overleden ca. 1670, oud ca. 80 jaar, zoon van Gerijt Cornelisz Buijser en Immetgen Dircks.
 5. Jacob Vrericksz,
  Geboren ca. 1595, Doopsgezind, overleden ca. 1642, oud ca. 47 jaar.
 6. Claes Vrericksz,  zie nr. 4352.
  Geboren te Aalsmeer ca. 1600, overleden voor 6 januari 1679.
  Gehuwd (1) ca. 1625 met Annetgen Jans Buijser, geboren ca. 1600, Doopsgezind, overleden voor 1639.
  Gehuwd (2) met N.N., overleden voor 1672.
[bron: Aalsmeerse Stambomen]

8706. Jan Cornelis BUIJSER,
Zoon van Cornelis Gerritsz Buijs [nr. 17.412] en van Alijt Dircks [nr. 17.413], geboren te Aalsmeer ca. 1565, overleden aldaar voor 1616.
Gehuwd ca. 1590 met N.N.

KINDEREN VAN JAN CORNELISZ BUIJSER:
 1. Baert Jansz Buijser,
  Geboren ca. 1595, Doopsgezind, overleden ca. 1650, oud ca. 55 jaar.
  Gehuwd met Lijsbeth Cornelis, overleden ca. 1671, dochter van Cornelis Jaep Neelfloren en N.N. Cornelis.
 2. Jacob Jansz Buijser,
  Geboren ca. 1600, Doopsgezind, overleden voor 1680.
  Gehuwd (1) met Lijsbeth Jacobs, overleden voor 1642, dochter van Jacob Dirckz Oude Jaepen en Adriaentgen Cornelis.
  Gehuwd (2) met Aeltgen Cornelis, overleden voor 1675, dochter van Cornelis Jacob Zijvertsz.
 3. Annetgen Jans Buijser,  zie nr. 4353.
  Geboren ca. 1600, Doopsgezind, overleden voor 1639.
  Gehuwd ca. 1625 met Claes Vrericksz, geboren te Aalsmeer ca. 1600, overleden voor 6 januari 1679.
  Claes huwde (2) met N.N., overleden voor 1672.
 4. Willem Jansz Buijser,
  Geboren ca. 1605, Doopsgezind, overleden in 1679, oud ca. 74 jaar.
  Gehuwd met Marrijtgen Wollebrants, overleden voor 1687, dochter van Wollebrant Willemsz en Maritgen Dircks.
[bron: Aalsmeerse Stambomen]

8708. Dirc GEUSEN de jonge, [8708 = 8952],
Geboren ca. 1570, vermeld in Kohier van de 200e penning van Rijnland in Aalsmeer-Oosteinde (1623).
Gehuwd ca. 1600 met N.N.

KOHIER VAN DE 200e PENNING VAN RIJNLAND, AALSMEER, 1623:
Oosteynde:
Dirc Geusen de jonge, Y 50.
Willem Dircsz Geusen, Y 10.
Pieter Dircsz Geusen, Y 10.

KINDEREN VAN DIRC GEUSEN DE JONGE:
 1. Pieter Dirksz Ghijsz, ook bekend als "Pieter Dircxsz allemaal Been" en als Pieter Dircxsz Geus,  zie nr. 4354.
  Geboren te Aalsmeer ca. 1600, woonde in het Oosteinde (1623), overleden te Aalsmeer ca. 1664, oud ca. 64 jaar.
  Gehuwd ca. 1628 met Jannetje Jans, geboren ca. 1600.

  [bron: Aalsmeerse Stambomen]
 2. Willem Dircsz Geusen,
  Geboren voor 1605, vermeld in Kohier van de 200e penning van Rijnland in Aalsmeer-Oosteinde (1623).

  KOHIER VAN DE 200e PENNING VAN RIJNLAND, AALSMEER, 1623:
  Oosteynde:
  Dirc Geusen de jonge, Y 50.
  Willem Dircsz Geusen, Y 10.
  Pieter Dircsz Geusen, Y 10.
8732. Jan Jansz Jan BROER,
Geboren te Kalslagen ca. 1560, Gereformeerd, vermeld als waard aan de Herenweg te Kalslagen (1597), Schout van Kalslagen (1596-1599) en Baljuw en Schout van Schrevelsgerecht (1597-1598), overleden na 1599.
Gehuwd met N.N.

OPMERKING:
De familie Schoutjannen komt veel voor in de omgeving van Leimuiden, Kalslagen en Aalsmeer. Zij hielden zich vooral bezig met de veenderij en met het transport van turf, groente en fruit naar de zich snel uitbreidende steden in de omgeving.
Veel Schoutjannen konden als bemiddeld beschouwd worden.

CALSLAGEN IN FUNCTIES EN BEROEPEN (1400-1810):
Waard aan de Herenweg:
Jan Jansz Jan Broeren (Schouten 1), 1597. Ook schout in 1597.
Schout:
Jan Jansz Jan Broeren (Schouten 1 I), 1596-1599. Ook baljuw en schout van Schevelsgerecht 1597-1598.
[bron: hertaalde akten uit het Aalsmeers Archief en in het Noord-Hollands Archief door mev. Suze van Zijverden-van Reeuwijk]

KINDEREN VAN JAN JANSZ JAN BROER:
 1. Jan Jansz Janbroer, ook genoemd Schoutjannen,  zie nr. 4366.
  Geboren ca. 1585, mogelijk te Kalslagen, Gereformeerd, Schepen van Kalslagen in 1627.
  Gehuwd met Anna Lourisdr., geboren ca. 1585.
 2. Cornelis Jansz Schoutjannen,
  Geboren ca. 1588, schepen van Kalslagen (1624-1625, 1629-1630 en 1644-1646), armmeester Geref. kerk Kalslagen (1655-1656), begraven te Kalslagen na 1656.
  Gehuwd ca. 1616 met Ermpgen Aerts Bijeman, geboren ca. 1595, overleden te Kalslagen op 4 februari 1650, oud ca. 55 jaar, dochter van Aert Cornelisz Bijeman en Anna Pietersdr.

  CALSLAGEN IN FUNCTIES EN BEROEPEN (1400-1810):
  Schepen:
  Cornelis Jansz Schouten [Schouten 1 II b], 1624-1625, 1629-1630 en 1644-1646.
  Armmeester:
  Cornelis Jansz Schoutjannen (Schouten 1 II b), 1655-1656.
  [bron: hertaalde akten uit het Aalsmeers Archief en in het Noord-Hollands Archief door mev. Suze van Zijverden-van Reeuwijk]

  GRAVE-REGISTER, Kalslagen, 1604-1715, pagina 20:
  Register van de Graven in de kerck beginnende van de Toorn, en Zuijdtzijde af.
  7. Leijt Cornelis Jansz Schoutjannen.
  is aen de kerck.
  [identieke weergave van vermelde aantekening]

  KINDEREN:
  1. Claes Cornelisz Schoutjannen,
   Geboren ca. 1618, wonende in het Westeinde, weesmeester van Aalsmeer (1669), overleden voor 14 juni 1677
   Gehuwd ca. 1645 met Neeltgen Crijnen Casteleijn, overleden ca. 1680, dochter van Crijn Baertsz Casteleijn en Jannetgen Cornelisdr.
   Uit dit huwelijk 7 kinderen: Jan, Cornelis, Marrijtgen, Jonge Cornelis, Jannetgen, Jacob en Abram.

   WEESMEESTERSCHAP.
   Belast met het beheer van goederen die voor wezen of halfwezen aan de weeskamer in bewaring waren gegeven tot het moment van hun meerderjarigheid.
  2. Jan Cornelisz Schoutjannen,
   Geboren ca. 1620, begraven te Kalslagen in 1654, oud ca. 34 jaar.
   Gehuwd ca. 1650 met Dieuwertje Maertensdr, geboren te Vriesekoop ca. 1620, begraven te Kalslagen in 1655.

   GRAVE-REGISTER, Kalslagen, 1604-1715, pagina 18:
   Register van de Graven in de kerck beginnende van de Toorn, en Zuijdtzijde af.
   1. Leijt Jan Cornsz Schoutjannen 1654.
   leijt oock sijn huijsvrou 1655.
   [identieke weergave van vermelde aantekening]
  3. Maritgen Cornelisdr Schoutjannen.
   Geboren ca. 1622.
   Gehuwd (1) met Jan Fredericks Ruijter.
   Gehuwd (2) met Barent Roelofsz Smith, ook Weltwel, ijzersmid, overleden voor 30 maart 1683.
  4. Aert Cornelisz Schoutjannen.
   Geboren te Kalslagen na 1623.
   Gehuwd te Kalslagen op 5 december 1655 met Beertje Maertensdr, geboren te Vriezekoop ca. 1633.
   Uit dit huwelijk 3 kinderen: Cornelis, Marretje en Cornelia.
 3. Gerrit Jansz Schoutjannen,
  Geboren ca. 1591, overleden voor 1638.
  Gehuwd met N.N.

  KIND:
  1. Jan Gerritsz Schoutjannen,
   Geboren te Kalslagen ca. 1634, overleden na 1672.
 4. Heijndrick Jansz Schoutjannen,
  Geboren ca. 1595, Schepen van Kalslagen (1633-1634, 1639-1640 en 1657-1658), overleden te Kalslagen op 26 december 1659, oud ca. 64 jaar.
  Gehuwd met Grietgen Aertsdr. Bijeman, overleden voor 5 juni 1642, dochter van Aert Cornelisz Bijeman en van Anna Pietersdr.

  CALSLAGEN IN FUNCTIES EN BEROEPEN (1400-1810):
  Schepen:
  Heijndrick Jansz Schouten [Schouten 1 II d], 1633-1634, 1639-1640 en 1657-1658.
  [bron: hertaalde akten uit het Aalsmeers Archief en in het Noord-Hollands Archief door mev. Suze van Zijverden-van Reeuwijk].

  REGISTER 200ste PENNING, Kalslagen, 1666.
  Vermeld als erfgenamen van Hendrick Jansz Schoutjannen: Aert Hendricxsz en Annetge Henricxszm gehuwd met Jacob Jansz de Vries, wonende te Amsterdam.
  De andere twee kinderen zijn dan dus al overleden.

  KINDEREN:
  1. Aert Hendricxsz Schoutjannen, tweeling.
   Geboren te Kalslagen omstreeks Allerheiligen (= 1 november) 1630, van beroep schipper (1674), vermeld als schepen van Kalslagen (1656-1657, 1668-1672 en 1680-1682) en als armmeester (1670).
   Gehuwd met Arijaentje Maertensdr, overleden te Kalslagen op 16 april 1681.
   Uit dit huwelijk 6 kinderen: Geertje, Grietje, Jan, Anna, Cornelia en Hendrick.

   CALSLAGEN IN FUNCTIES EN BEROEPEN (1400-1810):
   Schepen:
   Aert Hendricxsz Schoutjannen [Schouten 1 III d], 1656-1657, 1668-1672 en 1680-1682.
   Armmeester:
   Aert Hendricxsz Schoutjannen (Schouten 1 III d), 1670.
   Schipper:
   Aert Hendricx Schoutjannen [Schouten 1 III d], 1674.
   [bron: hertaalde akten uit het Aalsmeers Archief en in het Noord-Hollands Archief door mev. Suze van Zijverden-van Reeuwijk]

   NALATENSCHAP:
   Tussen 1685 en 1691 wordt de nalatenschap van Aert Hendricxz Schoutjannen en Arijaentje Maertensdr verdeeld over de drie overgebleven kinderen Geertje, Grietje en Jan. De anderen zijn dan overleden.
  2. Aeltgen Hendricxsdr Schoutjannen, tweeling.
   Geboren te Kalslagen omstreeks Allerheiligen (= 1 november) 1630, overleden voor 1666.
  3. Cornelis Hendricxsz Schoutjannen,
   Geboren te Kalslagen omstreeks Vroulichtmisdag (= 2 februari) 1634, overleden voor 1666.
  4. Annitgen Hendricxsdr Schoutjannen,
   Geboren te Kalslagen omstreeks Allerheiligen (= 1 november) 1636, woont te Amsterdam 1666.
   Gehuwd met Jacob Jansz de Vries, huistimmerman, woont te Amsterdam (1666).
 5. Jonge Cornelis Jansz Schoutjannen,
  Geboren ca. 1598, Schepen van Kalslagen (1631-1632, 1637-1638 en 1653-1655), overleden te Kudelstaart ca. 1668.
  Gehuwd met N.N., overleden na 20 juli 1668.

  CALSLAGEN IN FUNCTIES EN BEROEPEN (1400-1810):
  Schepen:
  Jonge Cornelis Jansz Schouten [Schouten 1 I-5], 1631-1632, 1637-1638 en 1653-1655.
  Armmeester:
  Cornelis Jansz Jongejannen, 1659.
  [bron: hertaalde akten uit het Aalsmeers Archief en in het Noord-Hollands Archief door mev. Suze van Zijverden-van Reeuwijk]
 6. Geert Jansz Schoutjannen.
  Geboren ca. 1600.
8802. Dirck Jacob CLAESZ, [8802 = 9026]
Geboren ca. 1570, redelijk welgesteld, woonde in 1623 te Aalsmeer aan de Uijterweg, overleden aldaar voor 1626.
Gehuwd met Trijn Jans [BUIJS].

KOHIER VAN DE 200e PENNING VAN RIJNLAND, Aalsmeer, 1623:
Uytterwech: Dirc Jacob Claesz, Y 25.

RECHTERLIJK ARCHIEF, Protocollen Oudshoorn 1657-1663, inv. nr. 6, blz. 27v, 8 mei 1657:
Jan Cornelisz van de Voort,
Willem Cornelisz van de Voort, beiden scheepmakers in Aarlanderveen,
Willem Willemsz Ouwen, getrouwd met Elijsabeth Cornelisdr van de Voort,
Jan Cornelisz Vermij, getrouwd met Biatricx Cornelisdr van de Voort, beiden in Oudshoorn,
Maritgen Cornelisdr van de Voort, weduwe van Willem Ariensz van IJcken met haar broer Jan Cornelisz van de Voort als voogd,
allen kinderen van Cornelis Jansz van de Voort, in leven scheepmaker te Alphen, en Maritgen Dircksdr, voor de ene helft, en Claes Dircksz de Jonge te Aalsmeer voor zich zelf en met procuratie van Gerbrant Pietersz te Aalsmeer, getrouwd met Grietgen Jacobsdr, een dochter van Jacob Dircksz, overleden broer van Maritgen Dircksdr, voor zich zelf, mede vervangende de verdere erfgenamen van Jacob Dircksz.
Claes Maerten Schouten, mede te Aalsmeer, getrouwd met Maritgen Pietersdr, die dochter is van Pieter Dircksz voor zichzelf en vervangende Geertgen Pietersdr, zijn schoonzuster, beiden erfgenamen van Pieter Dircksz, de kindskinderen van Baertgen Pietersdr, mede erfgenamen van Pieter Dircksz,
Jan Heertgen, zoon van Jannitgen Dircksdr, zich mede sterk makende voor zijn moeder en Gerbrant Pietersz, gelast door Willem Veltensz, schoolmeester tot Willis, een zoon, mede optredende voor jonge Maritgen Dircksdr,
te samen erfgenamen van Maritgen Dircksdr, hun overleden zuster, tante en oudtante, voor de andere helft,
verkopen aan Gijsbert Jacobsz van Leeuwen 2 morgen 5 hond 19 roeden hooiland in de Grote polder van Oudshoorn, strekende uit de Nieuwe Sloot tot Dirck Cornelisz van Swieten, belend ten oosten Christiaen Cornelisz van der Aert en ten westen de weduwe van Sijmon Jansz Vermij en Sijmon Reijersz.
Betaald met een obligatie van 2.067 gulden 13 stuivers 6 penningen.

8803. Trijn Jans [BUIJS], [8803=9027]
Dochter van Jan Jansz Diggel [nr. 17.606] en Baertgen Lourisdr [nr. 17.607], geboren te Aalsmeer in het Oosteinde ca. 1575.

KINDEREN VAN DIRCK JACOB CLAESZ EN TRIJN JANS BUIJS:
 1. Maritgen Dircks,
  Overleden in 1657.
  Gehuwd met Cornelis Jansz van de Voort, van beroep scheepmaker in Alphen, overleden voor 1657.
  Cornelis was eerder gehuwd met N.N.; uit dat huwelijk 4 kinderen: Willem, Elijsabeth, Biatricx en Maritgen.
 2. Claes Dircksz de Jonge,
  Woont in 1657 te Aalsmeer.
 3. Jacob Dircksz,
  Overleden voor 1657.
  Gehuwd met N.N.

  KIND:
  1. Grietgen Jacobs,
   Woont in 1657 te Aalsmeer.
   Gehuwd voor 1657 met Gerbrant Pietersz, woont in 1657 te Aalsmeer.
 4. Pieter Dircksz,
  Overleden voor 1657.
  Gehuwd met N.N.

  KINDEREN:
  1. Maritge Pieters,
   Overleden na 1657.
   Gehuwd voor 1657 met Claes Maerten Schouten.
  2. Geertgen Pieters,
   Overleden na 1657.
  3. Baertgen Pieters,
   Overleden voor 1657.
 5. Jannitge Dircks,
  Overleden na 1657.
  Gehuwd met Heertgen N.N.

  KIND:
  1. Jan Heertgen,
   Overleden na 1657.
 6. Marijtgen Dircks de jonge,  zie nr. 4401.
  Geboren te Aalsmeer in het Oosteinde ca. 1599.
  Gehuwd te Aalsmeer in de Geref. kerk voor 1626 met Velten Veltensz Hofman, geboren te Rietberg (Dld) ca. 1579, Gereformeerd, van beroep schoenmaker te Amsterdam, in 1615 benoemd als schoolmeester te Aalsmeer, overleden aldaar voor 1663, begraven in de Geref. dorpskerk.
  Velten was eerder gehuwd te Amsterdam op 5 april 1603 met Barentge Barentsdr, geboren te Zwolle ca. 1572, overleden te Aalsmeer tussen 1623 en 1626.
8880. Thomas MOIJ, [8880 = 9016].
Vermoedelijk een zoon van Cornelis Claesz Moij [nr. 17.760], die in 1562 1 hont slachlant bezat te Vriezekoop en van N.N., geboren ca. 1570, mogelijk te Vriezekoop.
Gehuwd met N.N.

KINDEREN VAN THOMAS MOIJ EN N.N.:
 1. Gerrit Tomisse Moij,
  Geboren te Vriezekoop ca. 1595, overleden aldaar voor 6 augustus 1645.
  Gehuwd met Annetje Jans van Houff.
 2. Cornelis Thamasz Moij,  zie nr. 4440.
  Geboren te Vriesekoop ca. 1599, vermeld als lidmaat Geref.kerk in Leimuiden in 1653, overleden te Leimuiden na 1672.
  Gehuwd (1) ca. 1629 met Maertge Leenders, geboren ca. 1610, mogelijk te Vriesekoop, vermeld als lidmaat van de Geref. kerk te Leimuiden in 1653, overleden voor 1672, dochter van Leendert Cornelisz en Stijntgie Arijens.
  Gehuwd (2) na 1653 met Leentje Jans van Hoeff,geboren ca. 1635.
 3. Annetje Tomas Moij,
  Geboren te Vriezekoop ca. 1600.
  Gehuwd met Leendert Cornelisz Broer.
 4. Huijbertje Thomasz Moij,
  Geboren te Vriezekoop ca. 1600.
  Gehuwd met Gerbrant Pietersz Blom Groen.
 5. Appolonia Thamas Moij,
  Geboren te Vriezekoop ca. 1605, wordt vermeld in hypotheekakte 1658.
  Gehuwd met Willem Pietersz Aes.
8904. Cornelis Dirk ARIJSZ, [8.904 = 18.064].
Zoon van Dirk Arijsz [nr. 17.808], geboren in het Westeinde van Aalsmeer ca. 1555, bezat ruim 4 morgen land aan de Uiterweg in 1588 en 1592, overleden na 1623.
Gehuwd ca. 1590 met Jannetgen CLAES.

MORGENBOEK VAN AALSMEER, 1584, blz. 35, prc. 240:
't Westeijnde.
A, 3 morgen en 282 roeden, Jan Jacop Snijders, waarvan:
E, 1 morgen, Mary Fransz,
E, 19 roeden, Engeltjen,
E, 38 roeden, (jonge) Claes,
E, 1 morgen, Cornelis Jacop Snyers,
E, 225 roeden, Cornelis Dirck Arysz,
E, 225 roeden, Zeger en Tryn.

MORGENBOEK VAN AALSMEER, 1588, blz. 38, prc. 241:
't Westeijnde.
A, 3 morgen en 357 roeden, Jan Jacop Snijders, waarvan:
E, 1 morgen, Mary Fransz,
E, 19 roeden, Engeltjen,
E, 38 roeden, (jonge) Claes,
E, 1 morgen, Cornelis Jacop Snyers,
E, 225 roeden, Cornelis Dirck Arysz,
E, 225 roeden, Zeger en Tryn.
E, 75 roeden, Claes Dircken.

MORGENBOEK VAN AALSMEER, 1588, blz. 63, prc. 439:
Den Uyterwech.
A, 4 morgen en 39 roeden, Cornelis Dirck Arysz, waarvan:
E, 562 roeden, Aelwijn,
E, 225 roeden, Louris Gerytsz,
E, 1 morgen en 413 roeden, Claes Jacopsz,
E, 375 roeden, Cornelis Martsz.
E, 75 roeden, Borrit Govertsz,
E, 75 roeden, Cornelis Arysz.

MORGENBOEK VAN AALSMEER, 1592, blz. 42, prc. 223:
't Westeijnde.
A, 5 morgen en 357 roeden, Jan Jacop Snijders, waarvan:
E, 1 morgen, Mary Frans,
E, 19 roeden, Engeltjen,
E, 38 roeden, (jonge) Claes,
E, 1 morgen, Cornelis Jaep Snyers,
E, 225 roeden, Cornelis Dirck Arysz,
E, 225 roeden, Zeger en Tryn.
E, 75 roeden, Claes Dircken,
E, 1 morgen, Alyt Jans van Eemden,
E, 1 morgen, Reymburch Dircxsdr.

MORGENBOEK VAN AALSMEER, 1592, blz. 82, prc. 442:
Uyterwech.
A, 2 morgen en 414 roeden, Claes Jansz, waarvan:
E, 1 morgen en 38 roeden, Marritgen (wed. van ) Jaep Claes,
E, 300 roeden, Thonis Dircsz,
E, 375 roeden, Borrit,
E, 38 roeden, Sybrant Jacopsz en Mary Jaep Claesz,
E, 38 roeden, Pieter Huijgen,
E, 225 roeden, Cornelis Dirck Arysz.

MORGENBOEK VAN AALSMEER, 1592, blz. 83, prc. 447:
Den Uyterwech.
A, 4 morgen en 77 roeden, Cornelis Dirck Arysz, waarvan:
E, 114 roeden, Zeger en Tryn,
E, 562 roeden, Aelwijn (s goet),
E, 225 roeden, Louris Gerritsz, E, 1 morgen en 413 roeden, Claes Jacopsz,
E, 375 roeden, Cornelis Martsz.
E, 75 roeden, Borrit Govertsz,
E, 75 roeden, Cornelis Arysz,
E, 38 roeden, Jan Claesz.

KOHIER VAN DE 200e PENNING VAN RIJNLAND, AALSMEER, 1623:
Uytterwech: Cornelis Dirc Arysz, Y20.

8905. Jannetgen CLAES, [8.905 = 18.065]
Geboren te Aalsmeer ca. 1560.

KINDEREN VAN CORNELIS DIRK ARIJSZ EN JANNETGEN CLAES:
 1. Claes Cornelisz Leenen,  zie nr. 4452.
  Geboren te Aalsmeer ca. 1585.
  Gehuwd met Baefgen Joris, geboren te Aalsmeer ca. 1590.
 2. Trijntgen Cornelis,
  Geboren te Aalsmeer ca. 1590.
  Gehuwd met Jan Willemsz Mantgens.
 3. Maerten Cornelisz Leenen, [Hieruit de familie Maarse]
  Geboren te Aalsmeer ca. 1590.
  Gehuwd met N.N.
 4. Marritgen Cornelis,
  Geboren te Aalsmeer ca. 1590.
  Gehuwd met Jacob Jansz.
 5. Duijfgen Cornelis,
  Geboren te Aalsmeer ca. 1595.
  Gehuwd met Cornelis Jacobsz.
 6. Jannetgen Cornelis,
  Geboren ca. 1600.
  Gehuwd met Arien Sacharias.
8906. Joris ALLERTSZ, [8.906 = 18.066]
Geboren te Aalsmeer ca. 1550, van beroep scheepstimmerman, woont in het Westeijnde (1580-1592), overleden voor 17 december 1605.
Gehuwd (1) met Leentgen JANS, geboren te Aalsmeer ca. 1560, overleden voor 27 februari 1596.
Gehuwd (2) ca. 1596 met Maritgen JANSDR/JACOBSDR, geboren ca. 1560, eerder weduwe van Frans N.N.

MORGENBOEK VAN AALSMEER, 1580, blz. 22, prc. 225:
't Westeijnde.
E, B, 375 roeden, Joris Allartsz.

MORGENBOEK VAN AALSMEER, 1584, blz. 33, prc. 227:
't Westeijnde.
A, 1 morgen en 563 roeden, Joris Allartsz, waarvan:
E, 375 roeden, Willebaertsz,
E, 300 roeden, (jonge) Jan Rembrantsz.

MORGENBOEK VAN AALSMEER, 1588, blz. 36, prc. 228:
Whesteijnde.
A, 3 morgen en 1 roede, Joris Allartsz, waarvan:
E, 375 roeden, Willem Baertsz,
E, 300 roeden, (jonge) Jan Rembrantsz.

MORGENBOEK VAN AALSMEER, 1592, blz. 40, prc. 210:
Westeijnde.
A, 5 morgen en 276 roeden, Hans Cornelis Michielsz, waarvan:
E, 88 roeden, Joris Allartsz,
E, 338 roeden, (jonge) Jan Rembrantsz.

MORGENBOEK VAN AALSMEER, 1592, blz. 40, prc. 211:
Westeijnde.
A, 375 roeden [?], Joris Allartsz, waarvan:
E, 375 roeden, Willem Baerten,
E, 2 morgen en 263 roeden, (jonge) Jan Rembrantsz,
E, 300 roeden, Jan Pietersz van Zoeterwou.

8907. Leentgen JANS, [8.907 = 18.067]
Geboren te Aalsmeer ca. 1550, overleden voor 27 februari 1596.

KINDEREN VAN JORIS ALLERTSZ EN LEENTGEN JANS:
 1. Neeltgen Jorisdr.
  Gehuwd met Claes Dircksz Amerongen.
 2. IJeffgen Jorisdr.
  Gehuwd met Floris Jacobsz.
 3. Aeltgen Jorisdr.
  Gehuwd met Gerijt Cornelisz Neefgens.
 4. Baefgen Jorisdr,  zie nr. 4453.
  Geboren te Aalsmeer ca. 1590.
  Gehuwd met Claes Cornelisz Leenen, geboren te Aalsmeer ca. 1585.
 5. Aefgen Jorisdr.
  Gehuwd (1) met Claes Fransz.
  Gehuwd (2) ca. 1607 met Doef Albert Jan Claesz, zoon van Albert Jan Claesz.
8912. Gerrit Jacob ZIJVERTSZ, ook Geryt Jacob ZIJVERTSZ.
Zoon van Jacob Sijvertsz [nr. 17.824] en van Cijtgen Gerrits Buis [nr. 17.825], geboren in het Westeinde van Aalsmeer ca. 1560, vermeld in 1623, overleden in het Westeinde in 1633, oud ca. 73 jaar.
Gehuwd (1) met Marritgen DIRCXDR.
Gehuwd (2) met Grietgen CLAESDR.

KOHIER VAN DE 200e PENNING VAN RIJNLAND, AALSMEER, 1623:
Westeijnde: Geryt Jacob Zyvertsz, Y 30.

[bron: Aalsmeerse Stambomen, deel I, blz. 370 e.v.]

8913. Marritgen DIRCXDR
Dochter van Dirck Oudjapen [nr. 17.826] en van Lijsbet Lourisdr [nr. 17.827], geboren ca. 1565, mogelijk te Aalsmeer.

KINDEREN VAN GERRIT JACOB ZIJVERTSZ EN MARITGEN DIRCX:
 1. Jacob Gerritsz Zijvertsz,
  Geboren ca. 1590, overleden te Aalsmeer voor 1668.
  Gehuwd met Hillegont Jacobs [Snijders], dochter van Jacob Jan Jaep Snijders en Annetgen Jansdr.
 2. Pieter Gerritsz Zijvertsz,
  Woonde in Zaandam.
 3. Jan Gerrits Jaep Sijvertsz,  zie nr. 4456.
  Geboren te Aalsmeer ca. 1605, wonende in het Westeinde, overleden voor 6 juli 1681.
  Gehuwd (1) ca. 1630 met Grietgen Claes Jan Neelfloren, geboren te Aalsmeer ca. 1610, overleden voor 1641, dochter van Claes Jan Neelfloren en van Trijntgen Dircxdr.
  Gehuwd (2) ca. 1640 met Lijsbeth Cornelis Maertsz, geboren te Aalsmeer ca. 1615, Doopsgezind, overleden ca. 1669, oud ca. 54 jaar.
 4. Fijtgen Gerrit Zijverts,
  Geboren te Aalsmeer ca. 1605.
  Gehuwd met Jacob Jansz, mogelijk Jacob Jansz Buijs, wonende te Amsterdam.
[bron: Aalsmeerse Stambomen, deel I, blz. 370 e.v.]

8918. Maerten Jacob FLOREN, [8918 = 8940],
Geboren te Aalsmeer ca. 1580.
Gehuwd met Maritgen CORSSEN.

8919. Maritgen CORSSEN, [8919 = 8941]
Geboren ca. 1580.

KINDEREN VAN MAERTEN JACOB FLOREN EN MARITGEN CORSSEN:
 1. Louris Maerten Jaepfloren,  zie nr. 4470.
  Geboren ca. 1610, overleden te Aalsmeer ca. 1697, oud ca. 87 jaar.
  Gehuwd met Maritgen Gerrits Baert Allertsz, geboren ca. 1615, Doopsgezind.
 2. Jacob Maerten Jaepfloren,
  Geboren te Aalsmeer ca. 1610, overleden ca. 1667, oud ca. 57 jaar.
  Gehuwd (1) ca. 1640 met Annitgen Gerrits Baert Allertsz, geboren ca. 1610, dochter van Gerrit Baert Allertsz en Neeltgen Claes.
 3. Niesgen Maerten Jaepfloren,  zie nr. 4459.
  Geboren te Aalsmeer ca. 1620, overleden voor 1657.
  Gehuwd met Claes Poulusz, geboren ca. 1624, Doopsgezind, overleden na 15 januari 1696.
  Claes huwde (2) ca. 1656 met Immetje Claes Ceesjannen, geboren ca. 1632.
8940. Maerten Jacob FLOREN, [8940 = 8918],
Geboren te Aalsmeer ca. 1580.
Gehuwd met Maritgen CORSSEN.

8941. Maritgen CORSSEN, [8941 = 8919]
Geboren ca. 1580.

KINDEREN VAN MAERTEN JACOB FLOREN EN MARITGEN CORSSEN:
 1. Louris Maerten Jaepfloren,  zie nr. 4470.
  Geboren ca. 1610, overleden te Aalsmeer ca. 1697, oud ca. 87 jaar.
  Gehuwd met Maritgen Gerrits Baert Allertsz, geboren ca. 1615, Doopsgezind.
 2. Jacob Maerten Jaepfloren,
  Geboren te Aalsmeer ca. 1610, overleden ca. 1667, oud ca. 57 jaar.
  Gehuwd (1) ca. 1640 met Annitgen Gerrits Baert Allertsz, geboren ca. 1610, dochter van Gerrit Baert Allertsz en Neeltgen Claes.
 3. Niesgen Maerten Jaepfloren,  zie nr. 4459.
  Geboren te Aalsmeer ca. 1620, overleden voor 1657.
  Gehuwd met Claes Poulusz, geboren ca. 1624, Doopsgezind, overleden na 15 januari 1696.
  Claes huwde (2) ca. 1656 met Immetje Claes Ceesjannen, geboren ca. 1632.
8942. Gerrit Baert ALLERTSZ [BUIJSER],
Zoon van Baert Allertsz [nr. 17.884] en Maritgen Willemsdr. [nr. 17.885], geboren ca. 1585, woont in 1623 aan de Uiterweg, overleden te Aalsmeer ca. 1635, oud ca. 50 jaar.
Gehuwd (1) voor 1615 met Neeltgen CLAES.
Gehuwd (2) na 1617 met Marijtgen Jans EVELEENS, geboren ca. 1605, overleden ca. 1642, oud ca. 37 jaar.
[bron: Aalsmeerse Stambomen, deel 1]

KOHIER VAN DE 200e PENNING VAN RIJNLAND, Aalsmeer, 1623:
Uytterwech: Gery Baertsz, Y 10.

8943. Neeltgen CLAES,
Dochter van Claes Reijerts [nr. 17.886] en Marijtgen Cornelis [nr. 17.887], geboren ca. 1585.

KINDEREN VAN GERRIT BAERT ALLERTSZ EN NEELTGEN CLAES:
 1. Jan Gerrit Baert Allertsz,
  Geboren ca. 1610.
 2. Maritgen Gerrits Baert Allertsz,  zie nr. 4471.
  Geboren ca. 1615, Doopsgezind.
  Gehuwd met Louris Maerten Jaepfloren, geboren ca. 1610, overleden te Aalsmeer ca. 1697, oud ca. 87 jaar.
 3. Annitgen Gerrit Baert Allertsz,
  Geboren ca. 1615, Doopsgezind.
  Gehuwd (1) ca. 1645 met Jacob Maerten Jaepfloren, overleden ca. 1667, zoon van Maerten Jacob Floren en Maritgen Corssen.
  Gehuwd (2) met Jan Jansz Spaargaren, geboren ca. 1625, zoon van Jan Jansz Spaargaren en Jannetje Elemans, eerder weduwnaar van Annetgen Pieters Eveleens.
 4. Allert Gerrit Baert Allertsz,
  Geboren ca. 1620, Doopsgezind, overleden ca. 1661, oud ca. 41 jaar.
[bron: Aalsmeerse Stambomen, deel 1]

8952. Dirc GEUSEN de jonge, [8708 = 8952],
Geboren ca. 1570, vermeld in Kohier van de 200e penning van Rijnland in Aalsmeer-Oosteinde (1623).
Gehuwd ca. 1600 met N.N.

9016. Thomas MOIJ, zie nr. 8880.
Vermoedelijk een zoon van Cornelis Claesz Moij, die in 1562 1 hont slachlant bezat te Vriezekoop en van N.N., geboren ca. 1570, mogelijk te Vriezekoop.
Gehuwd met N.N.

9026. Dirck Jacob CLAESZ, zie nr. 8802.
Geboren ca. 1570, redelijk welgesteld, woonde in 1623 te Aalsmeer aan de Uijterweg, overleden aldaar voor 1626.
Gehuwd met Trijn Jans [BUIJS].

9027. Trijn Jans [BUIJS], zie nr. 8803.
Dochter van Jan Jansz Diggel en Baertgen Lourisdr, geboren te Aalsmeer in het Oosteinde ca. 1575.

9032. Claes Cornelisz LEENEN, [4452 = 9032],
Zoon van Cornelis Dirk Arijsz [nr. 18.064] en van Jannetgen Claesdr. [nr. 18.065], geboren te Aalsmeer ca. 1585.
Gehuwd met Baefgen JORIS.

9033. Baefgen JORIS, [4453 = 9033].
Dochter van Joris Allertsz [nr. 18.066] en van Leentgen Jansdr. [nr. 18.067], geboren te Aalsmeer ca. 1590.

KINDEREN VAN CLAES CORNELISZ LEENEN EN BAEFGEN JORIS:
 1. Joores Claesz, Scheepmaker,  zie nr. 4516.
  Geboren te Aalsmeer ca. 1615.
  Gehuwd met Guerte Ghijsdr., geboren ca. 1620, overleden voor 1679.
 2. Pieter Claesz,
  Geboren te Aalsmeer ca. 1620.
  Gehuwd met Grietgen Willems, dochter van Willem Jansz.
 3. Cornelis Claesz,
  Geboren te Aalsmeer ca. 1620.
 4. Dirk Claesz,
  Geboren te Aalsmeer ca. 1625, overleden voor 1 augustus 1658.
  Gehuwd met N.N.
 5. Leentgen Claes,
  Geboren te Aalsmeer ca. 1625.
 6. Eva Claes,
  Geboren te Aalsmeer ca. 1625, overleden voor 1 augustus 1658.
  Gehuwd met Sijmon Willemsz.
9104. Roelof Cornelisz VAN EIJCK,
Zoon van Cornelis Roelofsz van Eijck [nr. 18.208] en N.N., geboren ca. 1590, mogelijk in Zegveld, vermeld als doopgetuige in 1641.
Gehuwd ca. 1616 met Gerrichjen ELBERTS.

DOOPGETUIGE:
Te Zegveld in de Geref. kerk in april 1641 van Cornelis Thijsz van Eijk.

9105. Gerrichjen ELBERTS,
Geboren ca. 1590, mogelijk in Zegveld.

KINDEREN VAN ROELOF CORNELISZ VAN EIJCK EN GERRICHJEN ELBERTS:
 1. Mathijs Roelen van Eijck,  zie nr. 4552.
  Geboren te Zegveld ca. 1618.
  Gehuwd (1) te Zegveld in de Geref. kerk in juli 1640 met Geertje Pieters, overleden voor 9 oktober 1657.
  Gehuwd (2) te Zegveld in de Geref. kerk op 18 november 1657, ondertrouw te Zegveld op 9 october 1657 met Aaltje Krijnen, geboren ca. 1630, eerder weduwe van Cornelis Willems.
 2. Hendrick Roelen van Eijck,
  Geboren ca. 1620, mogelijk in Zegveld.
  Gehuwd met N.N.
 3. Willem Roelofsz van Eijck,
  Geboren te Zegveld ca. 1635.
  Ondertrouw te Bodegraven in de Geref. kerk op 14 juni 1665, gehuwd te Waarder in de Geref. kerk met Marrijtje Daniels Zamberg, geboren te Bodegraven ca. 1635.

  ONDERTROUWREGISTER, Bodegraven, Geref. Kerk, Anno 14 juni 1665:
  Willem Roelofsz van Eijck J: M: van Segvelt, woonende aldaar Met Marrijtje Zamberg JDr van Bodegraven, wonende aldaar.
  Op 28 juni 1665 gegeven attestatie om te trouwen tot Waarder.
9128. Gerrit FLOOREN,
Zoon van Floris Jansz [nr. 18.256] en van N.N., geboren voor 1592, mogelijk in het Hoogeijnde van Waarder,liep wacht in het Gerecht Lange Ruige Weide in opdracht van de Heeren van Utrecht (1609).
Gehuwd met N.N.

LEGGER van grondeigenaren en - gebruikers in Langeweide, Ruigeweide en Kortenhoeven, 1536, 1599 en 1652:
Lange-Weijde, art. 18:
[1536] Claes Daemsz 10 mergen lants, bruickt Cornelis Sijmonsz - 20 oud.sch.
[1599] Nu eijgenaer ende bruijcker Floris Jansz op de Lange Weijde.
Anno 1656, eijgenaers ende bruijckers Pieter Gerrid Florisz van 4 mergen, ende Cars Gerridsz sijn broeder van 6 mergen.

LEGGER van grondeigenaren en - gebruikers in Langeweide, Ruigeweide en Kortenhoeven, 1536, 1599 en 1652:
Lange-Weijde, art. 17:
[1536] Jan Florissz bruijckt 30 mergen lants hem selven toebehorende, bij eede s'jaers den mergen 6 schild fc.-60 oud.sch.
[1599] Nu eijgenaers ende bruijckers Floris Janssz van 15 mergen, Claes Gerridsz 6 mergen, Aelbert Gerridsz 4 mergen ende Ludolff Dirxsz 5 mergen.
Anno 1656, eijgenaers ende bruijckers d'kinderen van Claes Gerridsz van 3 mergen, Pieter Claes Gerridden van 2 mergen, Hiob Gansenberch eijgenaer ende Joost Gerridsz Verhaer bruijcker van 9 mergen, d'kindren van Claes Gerridsz noch eijgenaers ende bruijckers van 3 mergen, Hiob voorsz. noch eijgenaer ende Cars Gerridsz bruijcker van 3 mergen, Pieter Gerrid Floren eijgenaer ende bruijcker van 4 mergen ende Cars voorsz. eijgenaer ende bruijcker van 6 mergen.

LIJST VAN WACHTLOPERS IN HET GERECHT LANGE RUIGE WEIDE, 1609:
Op huijden den xxe meije ano xvi ende negen soo hebben Aert Huijgensz, schout ende de ondergenomieerde gerechten van den Langhe ende Ruijge Weijde deur last ende bevel van de eedele heren Staten ende slans van Utrecht haere placcaet ofte missive alhier inde voors. gerechte bij den maerschalcx bode van Abcoude vercregen, gestelt ende geordonneert een ijder manlijck persoon om goede wacht te houden op sijn waepenen ende geweer hier naer volgende.
Hoocheijnde:
[o.a.:]
Pieter Flooren, sal sijn wacht waernemen met een roer wel voorsien met cruijt, loot ende lont;
Claes Gerritsz en Gerrit Flooren elcx een verrejaeger ofte halve spies.

KINDEREN VAN GERRIT FLOOREN:
 1. Floor Gerritsz Oudenes,  zie nr. 4564.
  Geboren te Waarder ca. 1625, van beroep landbouwer, vermeld als Geref diaken te Waarder in 1676 en als ouderling in 1688, overleden te Waarder tussen 1698 en 1702, oud ca. 75 jaar.
  Gehuwd voor 1656, mogelijk met Merrichje Tonis Teckop.
 2. Pieter Geritsz Floren,
  Geboren voor 1625, mogelijk te Waarder, vermeld op lijst van lidmaten der Geref. kerk te Waarder van voor 1654, van beroep landbouwer in de Langeweijde, overleden voor 23 september 1692.
  Gehuwd ca. 1645 met Emmichie Leenderts, vermeld als Geref. lidmaat, overleden na 1654.

  LEDEMATEN, Waarder, Geref. kerk, voor 1654:
  Westeijnde van Waarder.
  Pieter Geerits Floren en Emmichie Leenderts.

  LEGGER van grondeigenaren en - gebruikers in Langeweide, Ruigeweide en Kortenhoeven, 1536, 1599 en 1652:
  Lange-Weijde, art. 18:
  [1536] Claes Daemsz 10 mergen lants, bruickt Cornelis Sijmonsz - 20 oud.sch.
  [1599] Nu eijgenaer ende bruijcker Floris Jansz op de Lange Weijde.
  Anno 1656, eijgenaers ende bruijckers Pieter Gerrid Florisz van 4 mergen, ende Cars Gerridsz sijn broeder van 6 mergen.

  LEGGER van grondeigenaren en - gebruikers in Langeweide, Ruigeweide en Kortenhoeven, 1536, 1599 en 1652:
  Lange-Weijde, art. 17:
  [1536] Jan Florissz bruijckt 30 mergen lants hem selven toebehorende, bij eede s'jaers den mergen 6 schild fc.-60 oud.sch.
  [1599] Nu eijgenaers ende bruijckers Floris Janssz van 15 mergen, Claes Gerridsz 6 mergen, Aelbert Gerridsz 4 mergen ende Ludolff Dirxsz 5 mergen.
  Anno 1656, eijgenaers ende bruijckers d'kinderen van Claes Gerridsz van 3 mergen, Pieter Claes Gerridden van 2 mergen, Hiob Gansenberch eijgenaer ende Joost Gerridsz Verhaer bruijcker van 9 mergen, d'kindren van Claes Gerridsz noch eijgenaers ende bruijckers van 3 mergen, Hiob voorsz. noch eijgenaer ende Cars Gerridsz bruijcker van 3 mergen, Pieter Gerrid Floren eijgenaer ende bruijcker van 4 mergen ende Cars voorsz. eijgenaer ende bruijcker van 6 mergen.

  RECHTERLIJK ARCHIEF, Waarder, fol. 17 dd 23 september 1692:
  Alsoo uijt kragte van sekere provisionele sententie gewesen bij den Geregte van Waarder ten voordele van de Heeren Regenten vant Arme Weeshuijs tot Amsterdam Eijsers en triumphanten, jegens de kinderen van Pieter Gerrit Floren, met namen Leendert, Kornelis en Merritje Pieters van Vliet, gedaagden in dato 22 July 1692 door Aalbert Rooseboom, Geregtbode, van Waarder (na 4 son- en merktdaagse geboden so in Woerden als in Waarder), is bij executie en met den palmslag t.o.v. Schout en Schepenen tot Waarder in 't openbaar geveijlt op 6 Sept. 1692 aan Gerrit Flooren Oudenes, de helft van derdhalf [=2 ½] morgen land, waarvan de wederhelft toebehoort aan de kinderen van Annetje Pieters van Vliet, gelegen in het Westeynde van Waarder, belend ten wedersijden Willem Baltens Boerefijn, str. voor van de Waardse Wetering tot agter aan de Wierken toe, sijnde dit land vrij eigen patromonieel goed. Volgens de koopvoorwaarden. Prijs 140 gld is voldaan.
  [bron: website Stichting Oudheidskamer Reeuwijk]

  RECHTERLIJK ARCHIEF, Waarder, fol. 28 dd 18 september 1694:
  Alsoo uijt kragte van de sententie gewesen bij den Geregte van Waarder ten voordele van de Hr Regenten van 't Arme Weeshuijs te Amsterdam, eijsers en triumfanten jegens de kinderen van Pieter Gerrit Floren met namen Leendert, Kornelis en Merrigje Pieters van Vliet, gedaagden in dato 22 July 1692 door Aalbert Rooseboom, Geregtsbode van Waarder openbaar zijn verkocht op 6 september 1692 aan de Heren Regenten van bovengenoemd Weeshuis 8 mergen erfpagtlands in erfpagt gehouden van het capittel der Kerke St. Pieter te Uijtregt op een jaarlijkse last van 9 keurvorsten goudguldens voor dato deses gemunt, ofte zo veel daar voor als de goudgulden voors. koopen mag in elken tijd der betalinge, te betalen op St. Pietersdag ad Cathedram in ieder jaar.
  De 8 mergen zijn gelegen int Westeijnde van Waarder strekkende van de Westeijnder Weteringe tot aan de landscheijding van de ruijgeweijde, belend ten oosten Jan Joosten of nu Willem Baltens Boerefijn en ten westen de weduwe van Heer Pieter de Lange.
  Compareerde mede de voorsegde Rooseboom (die voor soo veel des noot sij en eenigszins gelden kan) het land aan de Heeren Regenten transporteerde.
  De prijs ad 225 gulden is ontvangen door Secr. Mosch en weer gedistribueert, daar mee ontervende de kinderen vam Pieter Gerrit Floren.
  [bron: website Stichting Oudheidskamer Reeuwijk]

  KINDEREN:
  1. Leendert Pietersz van Vliet,
   Betrokken bij executaire verkoop land in het Westeijnde van Waarder (1692).
  2. Kornelis Pietersz van Vliet,
   Betrokken bij executaire verkoop land in het Westeijnde van Waarder (1692).
  3. Merritje Pieters van Vliet,
   Geboren voor 1650, betrokken bij executaire verkoop land in het Westeijnde van Waarder (1692).
   Gehuwd voor 1671 met Willem Cornelisz van der Kroeg, overleden voor 23 september 1692.

   RECHTERLIJK ARCHIEF, Waarder, fol. 19 dd 23 september 1692:
   Coram Nicolaas van der Hofstede, Schout, Tys Woerdens en Gerrit Lamberts Groenendijk, Scheepenen compareerde Kornelis Willems van der Kroeg, meerderjarig en Kors Kornss van der Kroeg als voogt over Emmetje Willemsz van der Kroeg en Jan Willemsz van der Kroeg, alle nagelaten kinderen van Willem Korn. van der Kroeg verwekt bij Annetje Pieters van Vliet, mede comparerende voor de eene helfte en Gerrit Floren Oudenes voor de wederhelfte, eijgenaars van het nagenoemde stukje land.
   Zij verkopen aan Gerrit Hagens Hoogendoorn derdhalf mergen lands gelegen in het Westeijnde van Waarder, belending zie fol 17.
   Prijs 284 gulden is voldaan.
   [bron: website Stichting Oudheidskamer Reeuwijk]
 3. Marichie Geerits Flooren,
  Geboren te Waarder ca. 1630.
  Ondertrouw te Waarder in de Geref. kerk op 6 februari 1656 met Cornelis Melzen, geboren te Zuidpolsbroek ca. 1630.

  TROUW-BOECK vande Kerck tot Waarder, 6 februari 1656:
  Cornelis Melzen, j.m. uijt zuijtpolsbroeck en Marichie Geerits Flore van Waarder, hebben haar drie H. voorstell. gehadt en attestatie gegeven op de 6 februarij.
 4. Kars Geeritze Floren,
  Geboren voor 1635, mogelijk te Waarder, vermeld op de lidmatenlijst van de Geref. kerk te Waarder in 1668 met zijn vrouw Beelichje Teunis, van beroep landbouwer in de Langeweijde.
  Gehuwd voor 1668 met Beelichje Teunis.

  LEGGER van grondeigenaren en - gebruikers in Langeweide, Ruigeweide en Kortenhoeven, 1536, 1599 en 1652:
  Lange-Weijde, art. 18:
  [1536] Claes Daemsz 10 mergen lants, bruickt Cornelis Sijmonsz - 20 oud.sch.
  [1599] Nu eijgenaer ende bruijcker Floris Jansz op de Lange Weijde.
  Anno 1656, eijgenaers ende bruijckers Pieter Gerrid Florisz van 4 mergen, ende Cars Gerridsz sijn broeder van 6 mergen.

  LEGGER van grondeigenaren en - gebruikers in Langeweide, Ruigeweide en Kortenhoeven, 1536, 1599 en 1652:
  Lange-Weijde, art. 17:
  [1536] Jan Florissz bruijckt 30 mergen lants hem selven toebehorende, bij eede s'jaers den mergen 6 schild fc.-60 oud.sch.
  [1599] Nu eijgenaers ende bruijckers Floris Janssz van 15 mergen, Claes Gerridsz 6 mergen, Aelbert Gerridsz 4 mergen ende Ludolff Dirxsz 5 mergen.
  Anno 1656, eijgenaers ende bruijckers d'kinderen van Claes Gerridsz van 3 mergen, Pieter Claes Gerridden van 2 mergen, Hiob Gansenberch eijgenaer ende Joost Gerridsz Verhaer bruijcker van 9 mergen, d'kindren van Claes Gerridsz noch eijgenaers ende bruijckers van 3 mergen, Hiob voorsz. noch eijgenaer ende Cars Gerridsz bruijcker van 3 mergen, Pieter Gerrid Floren eijgenaer ende bruijcker van 4 mergen ende Cars voorsz. eijgenaer ende bruijcker van 6 mergen.

  LIDMATEN, Waarder, Geref. kerk, Kerst 1668:
  Tegen Kersmis 1668.
  Kars Geeritze Floren Goewel,
  Beelichje Teunis zijn vrouw
  opt Hoocheijn van Langeweijd.
9132. Willem Dircksz STEHOUWER,
Geboren te Zegveld ca. 1590, vermeld als lidmaat van de Geref. kerk aldaar na 1639.
Gehuwd te Zegveld ca. 1615 met Marighje CLAES.

OPMERKING:
Ook als echtgenote genoemd Neeltje Jans van Rijn met wie hij ca. 1627 in het huwelijk trad.

LIDMATEN GEREFORMEERDE KERK VAN ZEGVELD OP LIJST VAN 1639-1650, o.a.:
Willem Henrickse Stehouwer,
Grietje IJsbrants sijn huijsvrouw,
Willem Dircks Stehouwer,
Marrighje Claas sijn huijsvrouw,
Gijsbert Willemse Steehouwer,
Aaltje Aarts sijn huijsvrouw.
VANAF 1651:
Marrighje Willems Stehouwer, 25 december 1651.
Neeltje Willems Stehouwer, haar suster, 25 december 1651.
Dirck Willems Stehouwer, 3 juli 1653, thans vertrocken oudt .......
Jan Willemsz Stehouwer, 7 oktober 1666.
Gerrit Willemse Stehouwer, 7 april 1667.

9136. Joost Pietersz SAMSOM,
Zoon van Pieter Joosten Samsom [nr. 18.272] en Grietje Willems [nr. 18.273], geboren te Nieuwkoop ca. 1600.
Gehuwd voor 4 oktober 1626 met Gerritje DIRKS.

MOGELIJKE VERWANTEN:
Eveneens in de eerste helft van de 17e eeuw leefde in Vianen ene Joost Gillisz Samsom, die gemeld wordt in het boek over de grafzerken aldaar. Joost Gillisz Samsom werd in de kerk van Vianen begraven op 18 november 1652.

9137. Gerritje DIRKS,
Geboren ca. 1600.

KINDEREN VAN JOOST PIETERSZ SAMSOM EN GERRITJE DIRKS:
 1. Pieter Joosten Sampson,
  Gedoopt te Nieuwkoop in de Geref. kerk op 4 oktober 1626.
 2. Arij Joosten Sampson,  zie nr. 4568.
  Gedoopt te Nieuwkoop in de Geref. kerk op 22 november 1627, overleden in het Noordeinde van Nieuwkoop voor 27 december 1678, oud ca. 50 jaar.
  Gehuwd met Marritje Fransdr. van Wieringen, gedoopt te Nieuwkoop in de Geref. kerk op 23 juni 1628, overleden te Nieuwkoop na 27 december 1678.
 3. Neeltje Joosten Sampson,
  Geboren ca. 1630, overleden na 1689.
 4. Aert Joosten Sampson,
  Gedoopt te Nieuwkoop in de Geref. kerk op 23 juli 1634.
 5. Cornelis Joosten Samsom,
  Gedoopt te Nieuwkoop in de Geref. kerk op 4 december 1636, overleden te Nieuwkoop 1678/79, oud 42 jaar.
  Ongehuwd.

  RECHTERLIJK ARCHIEF, Nieuwkoop en Noorden, blz.35, 27 december 1678:
  Op huijden den 27 december 1678 des s'nagts de clocke ontrent twaelf ures, zijn wij onderget: Schepenen ende Secretaris der Heerlijcheijt van Nieucoop ende Noorden versogt ten huijse vande weduwe van Arie Joosten Samsom, wonende int Noordeijnde van Nieucoop alwaer gecomen zijnde, hebben bevonden dat te deser huijse krank ter bedde was leggende Cornelis Joosten Samsom, meerderjarige Jongman, ons Schepenen ende Schouts wel bekent, [die vervolgens Cornelis Aris van Staveren benoemde tot voogd over zijn minderjarige erfgenamen; dit in presentie van Gijsbert van der Jagt en Willem Aris Blijleven, schepenen].
 6. Dirk Joosten Sampson,
  Gedoopt te Nieuwkoop in de Geref. kerk op 11 december 1641.
  Gehuwd te Oud-Loosdrecht in de Geref. kerk op 12 augustus 1668 met Velsien (Velsje) Gerrits.

  KIND:
  1. Gerritje Dirks Sampson,
   Geboren ca. 1670.
 7. Jannighje Joosten Sampson,
  Overleden te Nieuwkoop voor 1685.
9152. Pieter Pietersz STIERMAN,
Geboren ca. 1595, van beroep waard te Giessen-Oudekerk, overleden voor 1638.
Gehuwd voor 1626 met N.N.

KIND:
 1. Pieter Pietersz Stierman,  zie nr. 4576.
  Geboren te Giessen-Oudekerk ca. 1625.
  Gehuwd ca. 1655 met Jannigje Huijbertsdr, overleden voor 15 maart 1704.
9156. Huijbrecht ADRIAENSZ,
Zoon van Adriaen Willem Claesz [nr. 18.312] en Lijntje Cors [nr. 18.313], geboren te Molenaarsgraaf ca. 1594, overleden voor maart 1650, oud ca. 55 jaar.
Gehuwd met Neeltje HENDRIKSDR.

9157. Neeltje HENDRIKSDR,
Dochter van Hendrik Bastiaensz [nr. 18.314] en Ariaentken Chielen [nr. 18.315], geboren te Streefkerk ca. 1599.

KIND:
 1. Pieter Huijbertsz Swartbol,  zie nr. 4578.
  Geboren te Molenaarsgraaf ca. 1625.
  Gehuwd te Molenaarsgraaf in de Geref. kerk op 13 februari 1650 met Reijmpjen Louwrens Brandt.
9158. Louwrens Gerritsz BRAND,
Zoon van Gerrit Brantsz [nr. 18.316] en Theuntgen Bastiaans [nr. 18.317], geboren te Gijbeland (Brandwijk) ca. 1585.
Gehuwd met Grietge PIETERSDR.

9159. Grietge PIETERSDR,
Geboren ca. 1590.

KIND
 1. Reijmpjen Louwrens Brandt,  zie nr. 4579.
  Gehuwd te Molenaarsgraaf in de Geref. kerk op 13 februari 1650 met Pieter Huijbertsz Swartbol.
9176. Dirck Claesz Willemen REIJNSBURGER,
Zoon van Claes Willemen [nr. 18.352] en N.N, geboren ca. 1585, mogelijk in de Ridderbuurt onder Oudshoorn, van beroep veeboer in de Groote Polder van Oudshoorn, overleden tussen 1635 en 1653.
Gehuwd met Maritgen Gijsendr. [VAN DAM]
[4128=9176]

OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, Alphen, Protocollen 1619-1622, inv. nr 6, fol. 8v, 19 augustus 1619:
Dirck Claesz Willemsz vermeld bij landtransacties van anderen onder Jacobswoude, strekkende uit de Duikerwetering tot de Honskoperdijk.

HOOFDGELD, Oudshoorn en Gnephoek, 1623:
Dirck Claesz ende Maritgen Gijsendr. sijn huijsvre met
Anna,
Cornelis,
Pieter,
Sijmon, ende
Claes heurluijder kinderen - 7 hoofden.

KOHIER van de 200e PENNING van RIJNLAND, Outshoorn ende Gnephouc, 1623:
Ridderbuurt [kompleet]:
nr. 344, Willem Claesz, aen de Quaeckel.
nr. 344, Huych Claes Willemen, 10 ponden van 40 grooten.
nr. 345, Pieter jonge Willemsz, 5 ponden van 40 grooten.
nr. 345, Jacob Claesz Capiteyn, 10 ponden van 40 grooten.
nr. 345, Geryt Jansz Cort, 20 ponden van 40 grooten.
nr. 345, Sijmon Sijmonsz, zijn kinderen, 80 ponden van 40 grooten.
nr. 345, Claesgen Claes, 10 ponden van 40 grooten.
nr. 345, Willem Claes Willemen, 20 ponden van 40 grooten.
nr. 345, Dirc Claes Willemen, 10 ponden van 40 grooten.
nr. 345, Dirc Dircsz Joor, 5 ponden van 40 grooten.
nr. 346, Huybert Ghijsz, 5 ponden van 40 grooten.
nr. 346, Volckgen Willems, weduwe van:
nr. 346, Jan Jansz Cort, 15 ponden van 40 grooen.
nr. 346, Jan Claes Willemen, 15 ponden van 40 grooten.
nr. 346, Cornelis Dircksz de Heer, 10 ponden van 40 grooten.
nr. 346, Ghys Huybertsz, 45 ponden van 40 grooten.
nr. 346, Willem Pietersz, 10 ponden van 40 grooten.
nr. 346, Claes Claesz Cool, 35 ponden van 40 grooten.
nr. 346, Jan jansz Cort van der Mey, 80 ponden van 40 grooten.
nr. 347, Ghys Pietersz, 10 ponden van 40 grooten.
[In het kohier zijn de gezinshoofden opgenomen met een vermogen van tenminste 1000 ponden van 40 grooten; bovengenoemd bedragen geven het in te vorderen belasting bedrag aan]

OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, Oudshoorn, Protocollen 1622-1629, inv. nr. 2B, fol. 21v, 22 juni 1628:
Dirck Claes Willemsz vermeld bij landtransacties van Thomas Jacobsz Verloet e.a., betreffende een perceel strekkende van de Oudshoornseweg tot de Nieuwesloot.

OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, Oudshoorn, Protocollen 1629-1637, inv. nr. 3, fol. 105, 10 maart 1633:
Aeltgen Dircksdr , weduwe van Willem Claes Willemsz met Jacob Claesz Capijteijn als voogd, verkoopt aan haar zoon Dirck Willemsz 1 ½ morgen land onder Oudshoorn, strekkende van de Duikerwetering tot het land van Dirck Claes Willemsz, belend ten oosten Dirck Claes Willemsz en ten westen Heijndrick Bonensz.
Koopsom: 132 gulden.

OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, Oudshoorn, Protocollen 1629-1637, inv. nr. 3, fol. 159, 6 maart 1636:
Catharijna Herpersdr, weduwe van Arien Heijndricksz Baenen met haar zoon Heijndrick Ariensz Baenen als voogd, verkoopt aan Jan Claesz Willemsz 1 morgen land onder Oudshoorn, strekkende van de Oudshoornseweg tot het land van Dirck Gerritsz Bouman, belend ten oosten Jan Jansz Cort en ten westen Dirck Claesz, zijn broer.
Koopsom: 502 gulden 10 stuivers.
Gecasseerd op 15 april 1639.

RECHTERLIJK ARCHIEF, Oudshoorn, protocollen 1638-1649, inv. 4, blz. 90, 29 november 1641:
Willem Pietersz Scheijnckevelt verkoopt aan Willem Pietersz, wonende te Oudshorn, een perceel veenland of water, groot 5 hond, onder Oudshoorn, strekkende uit de Duikerwetering tot Dirck Willemsz Lelijenvelt, belend ten oosten Dirck Willemsz Lelijenvelt en ten westen Dirck Claesz Reijnsburger.
Koopsom 85 gulden.

RECHTERLIJK ARCHIEF, Oudshoorn, protocollen 1638-1649, inv. 4, blz. 107v, 24 september 1642:
Huijbert Ghijsbertsz,
Pieter Ghijsbertsz van Dam,
Dirck Claesz Rhijnsburger, man en voogd van Marijtgen Ghijsbertsdr,
Jan Cornelisz, en
Jan Claesz, scheepmaker, als oom en voogd van Pieter Cornelisz, nagelaten weeskind van Cornelis Jansz en Annitgen Ghijsbertsdr,
allen kinderen en kindskinderen van Ghijsbert Huijbertsz en Neeltgen Pietersdr.
Regeling der erfenis:
* Jan Cornelisz en Pieter Cornelisz van Rijssen valt samen ten deel een kamp land genaamd “de Zantcamp”, nog een kamp land, genaamd “Jan Dircken lant”, strekkende samen van de Oudshoornse weg tot Joost Dircksz Verlaen, belend ten zuiden Huijbert Ghijsbertsz en de weduwe en kinderen van Gerrit Ouweneelen en ten noorden Cornelis Pietersz Verdoes;
nog een perceeltje land genaamd “het morgentgen”, belend ten westen Roeloff Huijbertsz, ten oosten en zuiden Cornelis Dircksz Verhoeff en ten noorden Cornelis Cornelisz Mantgen, te samen te verongelden voor 5 morgen 2 ½ hond.
* Pieter Ghijsbertsz valt ten deel het huis, erf, berg, schuur met beplanting, nog de vogelkooi met het aanliggende land, belend ten westen Claes Claesz, ten osten Cornelis Pietersz Verdoes c.s., ten zuiden het voornoemde eerste gedeelte en ten noorden het derde gedeelte, te samen te verongelden voor 7 morgen ½ hond.
* Dirck Claesz Rhijnsburger en Marijtgen Ghijssen val ten deel een perceel land genaamd “den Boomgaert Camp”, belend ten westen Claes Claesz, ten oosten Cornelis Cornelisz Mantgen, ten zuiden het tweede gedeelte c.s. en ten noorden het vierde gedeelte, te verongelden voor 6 morgen en 2 ½ hond.
* Huijbert Ghijsbertsz valt ten deel een kamp genaamd “de Hooge Camp”, belend ten westen Claes Claesz, ten oosten De Aar, ten zuiden het derde gedeelte met Cornelis Cornelisz Mantgen en ten noorden Claes Claesz c.s, te verongelden voor 6 morgen ½ hond.

RECHTERLIJK ARCHIEF, Oudshoorn, protocollen 1638-1649, inv. 4, blz. 155, 15 augustus 1645:
Ouwe Jan Dircksz, wonende te Aphen in de Hoorn, verkoopt aan Dirck Claesz Vlasman, wonende te Oudshoorn, een eigenbrief, inhoudende de koop van een hennip- of teelakker, strekkende van de Duikerwetering tot Jan Heijndricksz Hoogelander, belend ten oosten Dirck Claes Willemsz en ten westen Gerrit Jansz Vermij.
Koopsom 256 gulden, voldaan 13 december 1653.

RECHTERLIJK ARCHIEF, Oudshoorn, Protocollen 1649-1657, inv. nr. 5, blz. 23v, 21 februari 1650:
Hilletgen Jansdr, weduwe van Arien Aeriensz wonende te Aarlanderveen aan de Lage Zijde van de Rijn met haar voogd Dirck Cornelisz Cop, Michiel Jansz, wonende in de Lagewaard te Koudekerk, als oom en voogd van Aeltgen Aeriensdr, minderjarige dochter van Aerien Aeriensz, en Aerien Aeriensz, scheepmaker, mondige zoon, verkopen aan Dirck Dircksz Joor 5 hond veenland in de Grote polder van Oudshoorn, strekkende van Dirck Willemsz Lelievelt tot in de Duikerwetering, belend ten westen Dirck Claesz Reijnsburger en ten oosten Dirck Willemsz Lelievelt.
Koopsom 125 gulden.

RECHTERLIJK ARCHIEF, Oudshoorn, Protocollen 1649-1657, inv. nr. 5, blz. 146, 22 oktober 1652:
Marijtjen Ghijsbertsdr, weduwe van Dirck Claesz Reijnsburger, in leven wonend in de Ridderbuurt onder Oudshoorn, met haar broer en voogd Huijbert Gijsen, ter eenre en Cornelis, Pieter, Sijmon, en Claes Dircxsz Reijnsburger en Jan Claesz als oom en voogd van Willem en Jan Dircxsz Reijnsburger, beiden minderjarig, allen kinderen van Dirck Claesz voornoemd ter andere zijde.
Regeling der boedelscheiding:
* Marijtjen Gijsbertsdr zal behouden 6 morgen 2 hond 50 roeden land in de Grote polder van Oudshoorn, strekkende van Claesz Claesz tot Pieter Gijsbertsz, belend ten zuiden Pieter Ghijsbertsz en ten noorden Ghijsbert Huijbertsz van Dam; nog ½ morgen hooiland onder Esselickerwoude, strekkende van de Duikerwetering tot de Honscooperdijk, belend ten westen de rijweg, ook genoemd de Kortenhontscoop en ten oosten Jan Jacobsz Capiteijn c.s.
Haar zes kinderen zullen haar 500 gulden moeten uitkeren voor delging van boedelschulden.
* Cornelisz Dircxsz ontvangt een huis, erf, berg, drie schuren en beplanting en ontvangt 1 morgen 1 hond 12 roeden en 6 voeten land in de Grote polder, strekkende van Jan Dircxsz tot Willem Dircxsz Reijnsburger, belend ten oosten Dirck Dircxsz Joor den ouden en ten westen de kinderen van Cornelis Jansz Vermij;
nog 3 hond slagturfland in Esselickerwoude, strekkende van Willem Dircxsz Joor tot de Honscooperdijk, belend ten oosten Willem Claesz Coolen en ten westen Willem Dircxsz Joor.
* Sijmon Dircxsz Reijnsburger valt ten deel 1 morgen weiland in de Grote polder, strekkende van de Oudshoornsedijk tot Cornelis Ariensz Weselenburch, belend ten oosten Tonis Cornelisz Outshoorn en ten westen Nathan Jansz van der Marel c.s.;
nog 1 morgen slagturfland in Esselickerwoude, strekkende van Dirck Dircxsz Joor den Ouden tot de Honscooperdijk, belend ten oosten Dirck Dircxsz Joor den Ouden;
nog 3 hond slagturfland in Esselickerwoude, strekkende van de Duikerwetering tot Willem Dircxsz Joor, belend ten oosten Willem Dircxsz Reijnsburger en en westen Dirck Dircksz Joor.
* Pieter Dircxsz Reijnsburger komt toe 1 morgen wei- als turfland in de Grote polder, strekkende van Willem Dircxsz Reijnsburger tot in de Duikerwetering, belend ten oosten Dirck Dircxsz Joor den Ouden en ten westen Dirck Willemsz Lelivelt;
nog 1 hond 50 roeden slagturfland in de Grote polder, strekkende van Sijmons Jansz Vermij tot Wllem Dircxsz Reijnsburger, belend ten oosten Banen [?] Cornelisz van Sijl en ten westen Anthonis Gerritsz Booman.
* Willem Dircxsz Reijnsburger krijgt 1 morgen, zo wei- als teelland in de Grote polder, strekkende van Pieter Dircxsz tot Claes Dircxsz, belend ten oosten Dirck Dircxsz Joor den Ouden en ten westen Dirck Willemsz van Suijlen c.s.;
nog 7 ½ hond slagturfland in Esselickerwoude, strekkende van de Duikerwetering tot Willem Claesz c.s., belend ten oosten Willem Claesz en ten westen Sijmon Dircxsz Reijnsburger c.s.
* Jan Dircxsz Reijnsburger valt toe 1 morgen 1 hond 12 roeden en 6 voeten weiland in de Grote polder, strekkende van Cornelis Dircxsz Reijnsburger en de Oudshoornse dijk tot Claes Dircxsz Reijnsburger, belend ten oosten Dirck Dircxsz Joor den Ouden en ten westen de kinderen van Cornelis Jansz Vermij c.s.;
nog 3 hond slagturfland in Esselickerwoude, strekkende van de Duikerwetering tot de Hontscooper toe, belend ten oosten Dirck Jacobsz Capiteijn en ten westen Pieter Dircxsz Reijnsburger.

RECHTERLIJK ARCHIEF, Oudshoorn, Protocollen 1649-1657, Inv. nr. 5, fol. 222, 9 juni 1654:
Cornelis Dircxsz Reijnsburger, wonende te Oudshoorn, is schuldig aan zijn moeder Maritgen Gijsendr., weduwe van Dirck Claes Reijnsburger, voor de helft, en aan zijn broers Pieter, Sijmon, Claes, Willem, en Jan Dircxsz Reijnsburger voor de andere helft, ieder van de broers voor 1/6 deel hiervan, 250 gulden, een schuld die hij ooit bij zijn vader had gemaakt.
Volgen verdere afspraken en regelingen betreffende de afbetaling.

RECHTERLIJK ARCHIEF, Oudshoorn, Protocollen 1664-1671, Inv. nr. 7, fol. 12, 14 maart 1664:
Cornelis Dircksz Reijnsburger, wonende te Esselickerwoude, Pieter Dircksz Reijnsburger, Simon Dircksz Reijnsburger, Claes Dircksz Reijnsburger, Willem Dircksz Reijnsburger en Jan Dircksz Reijnsburger, wonende in de Ridderbuurt van Oudshoorn, kinderen en erfgenamen van Merritgen Gijsberts, weduwe van Dirck Claesz Reijnsburger.
Regeling der nalatenschap:
Cornelis Dircksz Reijnsburger ontvangt geld, brieven en obligaties.
Pieter, Sijmon, Claes, Willem en Jan Dircksz Reijnsburger ontvangen samen 6 morgen 2 hond 50 roeden land in de Grote polder, strekkende van Claes Claesz tot Pieter Gijsbertse, belend ten zuiden Pieter Gijsbertsz voornoemd en ten noorden Jan Jansz Cop nomine uxoris c.s.; nog ½ morgen hooiland onder Esselickerwoude, strekkende van de Duikerwetering tot de Honscoperdijk, belend ten westen de rijweg, alias de Korten Honscoop en oosten Jan Jacobsz Capeteijn c.s.De Groote Polder van Outshoorn, 1615.

9177. Maritgen GIJSENDR, ook genaamd Maritgen Ghijsberts [VAN DAM]
Dochter van Ghijsbert Huijbertsz. [nr. 18.354] en Neeltgen Pietersdr [nr. 18.355], geboren ca. 1585, overleden aldaar ca. februari 1664, oud ca. 78 jaar.
[4129=9177]

KINDEREN VAN DIRCK CLAESZ REIJNSBURGER EN MARITGEN GIJSENDR:
 1. Anna Dircks Reijnsburger,
  Geboren te Oudshoorn ca. 1610, overleden voor 22 oktober 1652.

  HOOFDGELD, Oudshoorn, 1623:
  Dirck Claesz ende Maritgen Gijsendr sijn huijsvre met Anna, Cornelis, Pieter, Sijmon, ende Claes heurleuijder kinderen - 7 hoofden.
 2. Cornelis Dircksz Reijnsburger,
  Geboren te Oudshoorn ca. 1615, van beroep turfschipper, woont in 1664 te Woubrugge.
  Gehuwd met N.N.
 3. Pieter Dircksz Reijnsburger,
  Geboren te Oudshoorn ca. 1615, bezit turfakkers, begraven aldaar op 26 januari 1675, oud ca. 60 jaar.
  Gehuwd (1) te Alphen in de Geref. kerk op 10 october 1640 met Jaapje Cornelis de Heer, geboren te Oudshoorn ca. 1615, overleden voor 25 mei 1659, dochter van Cornelis Dircksz de Heer en Neeltge Willemsdr.
  Gehuwd (2) te Alphen in de Geref. kerk op 25 mei 1659 met Leuntje Willems, geboren te Oudshoorn ca. 1635, begraven aldaar op 14 mei 1671.
  Ondertrouw (3) te Oudshoorn in de Geref. kerk op 27 december 1671 met Neeltje Jans Schenaert, geboren te Rijnsaterwoude ca. 1625.

  RECHTERLIJK ARCHIEF, Protocollen Oudshoorn 1649-1657, inv. nr. 5, blz. 185v, 9 mei 1653:
  Pieter Dircxsz Reijnsburger, wonende te Oudshoorn, verkoopt aan Dirck Dircxsz Joor den ouden 1 morgen weiland in de Grote polder van Outshoorn, strekkende van Willem Dircxsz Reijnsburger tot aan de turfakkers van Pieter voornoemd, belend ten oosten Dirck Dircxsz Joor den ouden en ten westen Dirck Willemsz Lelivelt.
  Koopsom 1.081 gulden.

  RECHTERLIJK ARCHIEF, Protocollen Oudshoorn 1649-1657, inv. nr. 5, blz. 238, 9 maart 1655:
  Baes Cornelisz Venekae, wonende te Esselickerwoude, verkoopt aan Pieter Dircxsz Reijnsburger, wonende in de Ridderbuurt van Oudshoorn, ½ morgen slagturfland of water in de Grote polder, belend ten oosten Willem Dircxsz Joor, ten zuiden Sijmon Jansz Vermij, ten westen de koper en Willem Dircxsz Reijnsburger en ten noorden de Duikerwetering.
  Koopsom 250 gulden.
 4. Sijmen Dircksz Reijnsburger,  zie nr. 2064.
  Geboren te Oudshoorn ca. 1620, vermeld als doopgetuige in de Geref. kerk te Oudshoorn 15 november 1676.
  Gehuwd te Alphen op 25 november 1643 met Annetgen Maertensdr. van Leeuwen, geboren ca. 1620 te Alphen bij de Goutschen Sluijs ca. 1620, overleden tussen 1701 en 1708, dochter van Maerten Pietersz van Leeuwen en Jannetje Jans.

  RECHTERLIJK ARCHIEF, Protocollen Oudshoorn 1649-1657, inv. nr. 5, blz. 254, 13 juni 1655:
  Claes Dircxsz Reijnsburger verkoopt aan zijn broer Sijmon Dircxsz Reijnsburger 712 roeden 6 voet zo wei- als hooiland in de Grote polder, strekkende van Willem Dircxsz Reijnsburger tot de koper zelf, belend ten oosten Dirck Dircxs Joor den ouden en ten westen Dirck Willemsz Lelievelt.
  Koopsom 1.475 gulden.
  Een schuldbrief hierop geroijeerd 8 juni 1670.
 5. Claes Dircksz Reijnsburger,  zie nr. 4588.
  Geboren te Oudshoorn of Alphen ca. 1620, Gereformeerd diaken in Oudshoorn in 1671, 1673 en 1677, van beroep veeboer, begraven te Oudshoorn op 6 juli 1690, oud ca. 70 jaar.
  Gehuwd te Oudshoorn in de Geref. kerk op 22 januari 1653 met Maritje Dirks Lelijvelt, geboren ca. 1630, begraven te Oudshoorn op 3 december 1681, oud ca. 51 jaar.
 6. Willem Dircksz Reijnsburger,
  Geboren te Oudshoorn na 1627, overleden na 1675.
  Gehuwd ca. 1650 met Annetje Dircx Lelijvelt, geboren ca. 1625.
 7. Jan Dircksz Reijnsburger,
  Geboren te Oudshoorn na 1627.
  Ondertrouw te Oudshoorn in de Geref. kerk in februari 1666 met Maritje Jans, geboren te Oudshoorn ca. 1640, begraven aldaar op 20 februari 1667, oud ca. 27 jaar.
9178. Dirck Willemsz LELIJVELT,
Zoon van Willem Claes Willemen [nr. 18.356] en Aeltgen Dircxdr [nr. 18.357], geboren ca. 1605, koopt op 16 maart 1633 land van zijn moeder, vermeld als schepen van het Ambacht Oudshoorn en Genniperhoek (1656/57), overleden voor 20 februari 1670.
[4130=9178]
Gehuwd met Maritje Dirksdr. JOOR, overleden voor 20 februari 1670.

OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, Oudshoorn, Protocollen 1629-1637, inv. nr. 3, fol. 68, 8 januari 1632:
Aeltgen Dircksdr , weduwe van Willem Claes Willemsz, geholpen door haar oudste zoon Cornelis Willemsz en haar broer Ghijsbert Dircksz, verkoopt aan Jan Jansz Vermij een huis, erf, berg, schuur en bepoting met 2 morgen en 4 hond land onder Oudshoorn, strekkende van de Oudshoornseweg tot Willem Dircks Joeren en Jan Cornelisz van Veenen, belend ten oosten haar zoon Dirck Willemsz c.s. en ten westen Gerrit Jansz Cort.
Koopsom: 2.300 gulden.

OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, Oudshoorn, Protocollen 1629-1637, inv. nr. 3, fol. 105, 10 maart 1633:
Aeltgen Dircksdr , weduwe van Willem Claes Willemsz met Jacob Claesz Capijteijn als voogd, verkoopt aan haar zoon Dirck Willemsz 1 ½ morgen land onder Oudshoorn, strekkende van de Duikerwetering tot het land van Dirck Claes Willemsz, belend ten oosten Dirck Claes Willemsz en ten westen Heijndrick Bonensz.
Koopsom: 132 gulden.

RECHTERLIJK ARCHIEF, Oudshoorn, protocollen 1638-1649, inv. 4, blz. 90, 29 november 1641:
Willem Pietersz Scheijnckevelt verkoopt aan Willem Pietersz, wonende te Oudshorn, een perceel veenland of water, groot 5 hond, onder Oudshoorn, strekkende uit de Duikerwetering tot Dirck Willemsz Lelijenvelt, belend ten oosten Dirck Willemsz Lelijenvelt en ten westen Dirck Claesz Reijnsburger.
Koopsom 85 gulden.

RECHTERLIJK ARCHIEF, Oudshoorn, Protocollen 1649-1657, inv. nr. 5, blz. 23v, 21 februari 1650:
Hilletgen Jansdr, weduwe van Arien Aeriensz wonende te Aarlanderveen aan de Lage Zijde van de Rijn met haar voogd Dirck Cornelisz Cop, Michiel Jansz, wonende in de Lagewaard te Koudekerk, als oom en voogd van Aeltgen Aeriensdr, minderjarige dochter van Aerien Aeriensz, en Aerien Aeriensz, scheepmaker, mondige zoon, verkopen aan Dirck Dircksz Joor 5 hond veenland in de Grote polder van Oudshoorn, strekkende van Dirck Willemsz Lelievelt tot in de Duikerwetering, belend ten westen Dirck Claesz Reijnsburger en ten oosten Dirck Willemsz Lelievelt.
Koopsom 125 gulden.

RECHTERLIJK ARCHIEF, Oudshoorn, protocollen, inv. nr. 5, blz. 185v, 9 mei 1653:
Pieter Dircxsz Reijnsburger, wonende te Oudshoorn, verkoopt aan Dirck Dircxsz Joor den ouden 1 morgen weiland in de Grote polder van Outshoorn, strekkende van Willem Dircxsz Reijnsburger tot aan de turfakkers van Pieter voornoemd, belend ten oosten Dirck Dircxsz Joor den ouden en ten westen Dirck Willemsz Lelievelt.
Koopsom 1.081 gulden.

RECHTERLIJK ARCHIEF, Oudshoorn, protocollen, inv. nr. 5, blz. 226, 3 oktober 1654:
Erfgenamen van Cornelis Jansz Vermij, verdelen boedel in de grote polder van Oudshoorn, belend Claes en Simon Dircksz Reijnsburger en Dirck Willemsz Lelievelt.

OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, Oudshoorn, Protocollen 1657-1663, inv. nr. 6, blz. 56, 23 april 1658:
Cornelis Willemsz Lelievelt, wonende te Langeraar, zoon en mede-erfgenaam van Aeltgen Dircxdr, weduwe van Willem Claesz Willemsz, beiden overleden, verkoopt aan zijn broer Dirck Willemsz Lelievelt 1 hond slagturfland in de Grote polder, strekkende uit de Duikerwetering tot Dirck Dircxsz Joor, belend ten oosten Dirck Willemsz van Zijlen en ten westen Jan Jacobsz Cappiteijn c.s.
Koopsom 770 gulden 8 stuivers.

OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, Oudshoorn, Protocollen 1657-1663, inv. nr. 6, blz. 57, 23 april 1658:
Cornelis Willemsz Lelievelt, wonende te Langeraar, zoon en mede-erfgenaam van Aeltgen Dircxdr, weduwe van Willem Claesz Willemsz, beiden overleden, verkoopt aan zijn zwager Dirck Dircxsz Joor 5 ½ hond slagturfland, strekkende van het land gekocht door Dirck Willemsz Lelievelt tot het land dat deze daar reeds bezat, belend ten oosten Willem Pietersz Maes met bruikweer en ten westen Michiel Sijmonsz.
Koopsom 668 gulden 14 stuivers 8 penningen.

RECHTERLIJK ARCHIEF, Protocollen Oudshoorn 1657-1663, inv. nr. 6, blz. 173, 7 september 1660:
Dirc Dircxsz Joor den Ouden, weduwnaar van Annetje Willemsdr, schenkt de erfportie van Annetje Willemsdr aan zijn zoons en schoonzoons.
* Willem Dircxsz Uijttenbos ontvangt een huis, en erf met 3 morgen 3 hond weiland, strekkende van de Oudshoornse dijk tot Cornelis Dirck Jan Pietersz en Simon Cornelisz Schenckevelt, belend ten westen Hillegont Reijers, weduwe van Simon Jansz Vermij en ten oosten Cornelis Dirck Jan Pietersz als bruiker;
nog 4 hond 50 roeden veenakkers in de Honscoop onder Esselickerwoude, strekkende van de Hontscooperdijk tot Pieter Dircxsz Reijnsburger en vandaar tot in de Duikerwetering, belend ten westen Willem Claesz Coolen en Simon Dircxsz Reijnsburger, en ten oosten Willem Dircxsz zelf;
nog 3 hond veenland of water, strekkende van de gever tot in de Duikerwetering, belend ten westen Dirck Willemsz Lelijevelt en ten oosten Jan Dircxsz Reijnsburger.
* Dirck Dircxsz Uijttenbosch den Jongen ontvangt een huis met erf en 5 morgen zo hooi-, wei- als veenland in de Grote polder, strekkende van de Oudshoornseweg tot in de Duikerwetering, belend ten oosten Leendert Claesz Vlasman en ten westen Pieter Willemsz Ouwen als bruiker en Dirck Huijgen.
* Jan Dircxsz Uijttenbos ontvangt een huis en erf met 5 morgen 50 roeden land in de Grote polder, strekkende van de Oudshoornse weg tot in de Duikerwetering en het land van Michiel Sijmonsz, belend ten oosten Michiel Sijmonsz en ten westen Simon Dircxsz Reijnsburger c.s., onder voorwaarde dat Dirck Dircxsz Joor den Ouden zijn leven lang in het voorhuis zal wonen;
nog 1 morgen veenakkers of water in de Hontscoop onder Esselickerwoude, strekkende van Claes Dircxsz Reijnsburger tot in de Duikerwetering, belend ten oosten Dirc Dircxsz Joor den Ouden en ten westen de weduwe van Willem Pietersz Schenckevelt.
* Dirck Willemsz Lelijevelt, getrouwd met Merritgen Dircxdr, ontvangt 2 morgen hooiland, strekkende van het land van Claes Claesz Velsen tot het land van dezelfde Claes, belend ten noorden Claes voornoemd en ten zuiden de weeskinderen van Jan Jansz Vermij en Willem Gerritsz Neuteboom;
1 morgen hooiland strekkende van Wllem Dircxsz Reijnsburger tot Pieter Dircxsz Reijnsburger, belend ten westen Dirc Willemsz Lelijevelt en ten oosten Jan Dircxsz Uijttenbosch.
* Cornelis Willemsz Lelijevelt, getrouwd met Meijnsgen Dircxdr, ontvangt 1 morgen weiland in de in de Uijteijse polder in Ter Aar, belend ten oosten de kinderen van van Merritgen Claes Teunis, ten westen Ouwe Denijsen [?], ten noorden de weduwe van Pieter Gerritsz en ten zuiden de broers Hendric en Pieter Hermansz.
De kinderen zijn gehouden hun vader als alimentatie jaarlijks op meidag ieder 35 gulden te geven.

RECHTERLIJK ARCHIEF, Oudshoorn, protocollen 1664-1671, inv. nr. 7, blz 201, 20 februari 1670.
Willem Dircksz, Cornelis Dircksz, Dirck Dircksz en Claes Dircksz Lelijvelt, minderjarig met zijn ooms Willem Willemsz Lelijvelt en en Willem Dircksz van den Bos als voogden,
Claes Dircksz Reijnsburger, getrouwd met Merritge Dircksdr Lelijvelt,
Willem Dircksz Reijnsburger, getrouwd met Annetgen Dircksdr Lelijvelt,
Pieter Cornelisz Baes, getrouwd met Meijnsgen Dircksdr Lelijvelt,
Allen kinderen van Dirck Willemsz Lelijvelt en Merritgen Dircxdr, beiden overleden.
Regeling der boedelscheiding:
Willem Dircxsz Lelijvelt ontvangt 3 hond land in de Honscoop onder Esselickerwoude, belend ten oosten de weduwe van Pieter Leendertsz van der Aer, ten westen Jan Dircxsz Reijnsburger, ten zuiden de Duikerwetering en ten noorden Michiel Sijmonsz.
Dirck Dircksz Lelijvelt ontvangt 2 morgen 3 hond land in de Grote Polder van Oudshoorn, belend ten osten Jan Dircksz Joor c.s., ten westen Dirck Willemsz van Suijlen, ten zuiden Wllem Dircksz Reijnsburger en ten noorden de Duikerwetering; nog 1 morgen land, gelegen als voren, belend ten oosten Claes Dircksz Lelijvelt, ten westen Dirck van der Snoeck, ten zuiden de Oudshoornse dijk en ten noorden Jan Jacobsz Capiteijn.
Claes Dircksz Lelijvelt met voogd ontvangt 2 morgen 2 hond land in de Grote Polder van Oudshoorn, belend ten oosten Jan Willemsz Maas als bruiker, ten westen Dirck Dircksz Lelijvelt, ten zuiden de Oudshoornse weg en ten noorden Pieter Cornelisz Baes c.s.;
Nog 1 hond 50 roeden, gelegen als voren, belend ten oosten Claes Huijg, ten westen de weduwe van Cornelis Huijgen, ten zuiden Claes Jansz Outshoorn en ten noorden Pieter Willemsz Ouwen.
Claes Dircksz Reijnsburger en Merritgen Dircxdr Lelijvelt ontvangen 2 morgen hooi- of teelland in de Grote Polder van Oudshoorn, belend ten oosten Claes Claesz Velsen;
Nog 5 hond 50 roeden land, gelegen als voren, belend ten oosten Claes Dircksz Reijnsburger zelf c.s., ten westen Jan Jacobsz Cappiteijn c.s., ten zuiden de kinderen van Jonge Dirck Dircksz Joor en ten noorden de Duikerwetering.
Willem Dircksz Reijnsburger ontvangt een huis en erf met beplanting met 3 morgen land, belend ten oosten Pieter Cornelisz Baes, ten westen Wllem Dircksz van den Bos, ten zuiden de Oudshoornse dijk en ten noorden Willem Dircksz Lelijvelt.
Pieter Cornelisz Baes en Meijnsge Drcxdr Lelijvelt ontvangen 4 morgen land in de Grote Oudshoornse polder, belend ten oosten Sijmon Dircksz Reijnsburger c.s., ten westen Willem Dircksz Reijnsburger, ten zuiden de Oudshoornse dijk en en noorden Jan Gerritsz Vermij.

KOHIER VAN DE 1e 200e PENNING VAN RIJNLAND, 1675:
Nr. 1675A-154.
De erven van Dirck Willemsz Lelievelt zijn Dirck Dircksz Lelievelt, Willem Dircksz Lelievelt, Cornelis Dircksz Lelievelt, Claes Dircksz Lelievelt, Willem Dircksz Reijnsburger, Claes Dircksz Reijnsburger en Pieter Cornelisz Baes.

9179. Merritgen Dircxdr. JOOR,
Dochter van Dirck Dircxz Joor (de oude) [nr. 18.358] en Anna Willemsdr. [nr. 18.359], geboren ca. 1605, overleden voor 20 februari 1670.
[4131=9179]

KINDEREN:
 1. Maritje Dircksdr Lelijvelt,  zie nr. 4589.
  Geboren ca. 1630, overleden te Oudshoorn op 3 december 1681, oud ca. 51 jaar.
  Gehuwd te Oudshoorn in de Geref. kerk op 22 januari 1653 met Claes Dircksz Reijnsburger, geboren te Oudshoorn of Alphen ca. 1622 , Gereformeerd diaken in Oudshoorn van 1671 tot 1677, van beroep veeboer, overleden te Oudshoorn op 6 juli 1690, oud ca. 68 jaar.
 2. Annetgen Dircksdr Lelijvelt,
  Gehuwd voor 1670 met Willem Dircksz Reijnsburger.
 3. Meijnsgen Dircksdr. Lelijvelt,
  Gehuwd voor 1670 met Pieter Cornelisz Baes.
 4. Willem Dircksz Lelijvelt,
  Geboren ca. 1630, overleden na 1670.
  Gehuwd voor 1663 met Maritje Jans [van den Burgh].

  KINDEREN:
  1. Dirck Willemsz [Lelievelt],
   Gedoopt te Oudshoorn in de Geref. kerk op 24 juni 1663.

   DOOPREGISTER, Oudshoorn, Geref. kerk, 24 juni 1663:
   Is gedoopt Dirck daer vader van is Willem Dircksz en moeder Maritie Jans.
   Getuijge Maritie Dircksz.
  2. Jan Willemsz [Lelievelt],
   Gedoopt te Oudshoorn in de Geref. kerk op 14 februari 1666.

   DOOPREGISTER, Oudshoorn, Geref. kerk, 14 februari 1666:
   Is gedoopt Jan daer vader van is Willem Dircksz en moeder Maritje Jans.
   Getuijge Geertje Jans.
  3. Maritje Willems [Lelievelt],
   Gedoopt te Oudshoorn in de Geref. kerk op 1 december 1667, overleden voor 16 augustus 1671.

   DOOPREGISTER, Oudshoorn, Geref. kerk, 1 december 1667:
   Is gedoopt Maritje daer vader van is Willem Dircksz en moeder Maritje Jans.
   Getuijge Maritje Dircx.
  4. Willem Willemsz Lelievelt,
   Gedoopt te Oudshoorn in de Geref. kerk op 12 januari 1670, overleden voor 20 maart 1678.

   DOOPREGISTER, Oudshoorn, Geref. kerk, 12 januari 1670:
   Is gedoopt Willem daer vader van is Willem Dircksz Lelievelt en moeder Maritje Jans.
   Getuige Sijtje Cornelis.
  5. Maritje Willems Lelievelt,
   Gedoopt te Oudshoorn in de Geref. kerk op 16 augustus 1671.
   Gehuwd te Oudshoorn in de Geref. kerk op 4 september 1689 met Jan Gerritsz van Swieten, gedoopt te Alphen in de Geref. kerk op 25 mei 1664, zoon van Gerrit Crijnen van Swieten en Fijtje Jans van der Kievit.

   DOOPREGISTER, Oudshoorn, Geref. kerk, 16 augustus 1671:
   Is gedoopt Maritje daer vader van is Willem Dircksz Lelievelt en moeder Maritje Jans.
   Getuijgen Dirck Dircksz en Maritje Dircks Lelievelt.
  6. Geertje Willems [Lelievelt],
   Gedoopt te Oudshoorn in de Geref. kerk op 17 september 1673.

   DOOPREGISTER, Oudshoorn, Geref. kerk, 17 september 1673:
   Is gedoopt Geertje daer vader van is Willem Dircksz en moeder Maritje Jans.
   Getuijge Fijtje Cornelis.
  7. Willem Willemsz Lelievelt,
   Gedoopt te Oudshoorn in de Geref. kerk op 20 maart 1678.

   DOOPREGISTER, Oudshoorn, Geref. kerk, 20 maart 1678:
   Is gedoopt Willem daer vader van is Willem Dircksz Lelievelt en moeder Maritje Jans.
   Getuijge Maritje Dirckx.
 5. Cornelis Dircksz Lelijvelt,
  Overleden na 1670.
 6. Dirck Dircksz Lelijvelt,
  Overleden na 1670.
 7. Claes Dircksz Lelijvelt,
  Geboren ca. 1635, overleden na 1670.
  Gehuwd met Maritje Dirksdr.
9182. Gijsbert NOORDENBURCH,
Geboren ca. 1600, mogelijk te Oudshoorn.
Gehuwd met N.N.

KIND:
 1. Marritje Gijsberts Noordenburch,  zie nr. 4591.
  Geboren ca. 1625, mogelijk in Oudshoorn, overleden voor 19 mei 1679.
  Gehuwd met Dirck Jansz Victorij.
9192. Willem Claesz DE WITH,
Geboren ca. 1605, mogelijk in Harmelen of Linschoten.
Gehuwd met Merrichje CLAES.

9193. Merrichje CLAES,
Geboren ca. 1610.

KINDEREN:
 1. Cornelis Willemsz de With,
  Geboren ca. 1631, waarschijnlijk in Reijerscop onder Harmelen, Gereformeerd, veehouder te Reijerscop, vermeld als schepen van Harmelen in 1692.
  Gehuwd ca. 1660 met Marrighje.
 2. Claes Willemsz de With,  zie nr. 4596.
  Geboren te Harmelen of Linschoten ca. 1645, vermeld als Schepen van Harmelen in 1690, 1693 en 1694.
  Gehuwd met Marrighje Willems, geboren ca. 1645 in Harmelen of Linschoten.
 3. Gijsbert de With,
  Geboren ca. 1650, mogelijk te Harmelen.
  Gehuwd met N.N.
9196. Jan Gerritsz Haegens [HOOGENDOORN],
Zoon van Gerrit Haegensz [nr. 18.392], geboren ca. 1600, mogelijk in Waarder, huurt in 1629 11 morgen land in het Oosteinde van Waarder van de Graafelijkheid van Holland, vermeld als heemraad en schepen van Waarder in 1627 en als cameraer van Waarden in 1645 en 1651, vermeld als lidmaat van de Geref. kerk in Waarder op 4 mei 1670, woning in Waarder door Franse bezetter vernield (1672/73), overleden tussen 28 april 1677 en 8 februari 1681, oud ca. 78 jaar.
Gehuwd ca. 1630 met Grietje JANS.

QUOJER VAN DE HEERTSTEDEN, Waarder, 1627:
[vermelding dat Jan Gerritsz Haghens in het Oosteinde van Waarder een schoorsteen (haardstede) had ............f 1.-.-]
IDEM: 1632 en 1637.

OPENBARE FUNCTIES:
Heemraad en schepen van Waarder, vermeld in 1627.
Cameraer (rekenaar) van Waarder, vermeld in 1645 en 1651.

KOHIEREN VAN DE HENNEPTIENDEN, 1644, 1645, 1646 en 1648:
[Jan Gerritsz Hagens verbouwt 200 roeden land met hennep in het Oosteinde van Waarder]

1000e PENNING, Waarder, 1653 en 1658:
[Capittael van Jan Gerritsz Hagens bedraagt 2.000 guldens; Jan betaalt derhalve 2 gulden]

LIDMATEN, Waarder, Geref. kerk, na 1653:
Gevonden dese navolgende ledematen.
int Oosteijnde.
Jan Geeritsz Hagens en Griettie Jans.

NOTARISAKTE (Gerardt van Gorcum), Woerden, 8 maart 1655:
[Jan Gerritsz Hagens en zijn vrouw Grietje Jans laten hun eerste testament opmaken. Begunstigden zijn hun kinderen Pieter, Aeltgen, Hagen, Jan en Gerrit Jansz]

MORGENBOEKEN, Oosteinde van Waarder, 1660 en 1664:
[Gebruiker van 26 morgen land, waarvan 15 in zijn bezit en 11 gepacht van de Graafelijkheid van Holland]

LIDMATEN, Waarder, Geref. kerk, 4 mei 1670:
Gevonde dese Navolgende Ledematen. By Th. Dol Rolant.

1670 den 4 Maij: Aen 't Dorp.
6. Jan Hagens. doot.
7. Grietje Jans, sijn Huijsvrou, doot.
["doot" vermelding is van latere datum]

In 't Oosteijnde van Waerder.
76. Jan Gerritse den Ouden. doot.
77. Hagen Janse Hogendooren, doot.
78. Lijsbet Cornelis, sijn Huijsvrou.
79. Jan Janse Hogendoren.
80. Aeltje Gerrits Ruijsch, sijn vrou, gestorven.
81. Pieter Janse Hogendoren, doot.
82. Dirkje Simons, sijn Huijsvrou, doot.
83. Cornelis Janse Hooghout, doot.
84. Fijgje Cornelis Velthuijse, sijn vrouw, doot.
85. Balten Willemse Velthuijsen, doot.
86. Neeltje Willems Velthuijsen, j.D., vertrocken na Woerde.
87. Leendert Cornelisse Velthuijsen, doot.
[De vermeldingen "doot" zijn meerendeels van latere datum dan 4 mei 1670]

QUOJER VAN DE HEERTSTEDEN, Waarder, 1674:
[Tijdens het terugtrekken van de Franse troepen werden vanaf december 1672 grote verwoestingen aangericht in Bodegraven, Zwammerdam, Woerden en Waarder; daar bij is ook het huis van Jan Gerritsz Hagens in het Oosteinde niet gespaard.
Jan Hagensens "huijs wordt gedevaliseerd en ledigh" bevonden]

NOTARISAKTE (Hubert van Gorcum), Woerden, 28 april 1677:
[Jan Gerritsz Hagens en Grietje Jans laten een tweede testament opstellen]

OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, 8 februari 1681:
Boedelscheiding tussen Grietje Jans, weduwe van Jan Gerritsz Hagens, wonende tot Waerder aent dorp, en haar kinderen Pieter, Hagen, Jan en Gerrit Jansz Hoogendoorn, en Jan Leendertsz Dickenboom, als in huwelijk hebbende Aeltje Jans Hoogendoorn.


Wapen van de familie Hoogendoorn.

[bronnen: diverse oorspronkelijke aktes, alsmede een artikel betr. de familie Hoogendoorn door Nico P. den Hollander in G.N. 2004 nr.1]

9197. Grietje JANS,
Geboren ca. 1600, mogelijk te Waarder, vermeld als lidmaat van de Geref. kerk aldaar op 4 mei 1670, overleden na 8 februari 1681.

OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, 8 februari 1681:
Boedelscheiding tussen Grietje Jans, weduwe van Jan Gerritsz Hagens, wonende tot Waerder aent dorp, en haar kinderen Pieter, Hagen, Jan en Gerrit Jansz Hoogendoorn, en Jan Leendertsz Dickenboom, als in huwelijk hebbende Aeltje Jans Hoogendoorn.

KINDEREN VAN JAN GERRITSZ HAEGENS [HOOGENDOORN] EN GRIETJE JANS:
 1. Pieter Jansz Hoogendoorn,
  Geboren ca. 1625, mogelijk te Waarder, vermeld als heemraad voor het Oosteind van Waarder (1653, 1657), benoemd als schepen voor het Oosteinde van Waarder (1657), in 1674 vermeld in het Kohier van het Haardstedengeld waarin het verbranden van zijn woning door terugtrekkende Franse troepen in 1672/73 staat aangegeven, ouderling van de Geref. kerk in Waarder (1675, 1676), overleden na 8 februari 1681.
  Gehuwd voor 22 mei 1654 met Dirckje Sijmons.
  [In Waarder geen kinderen gedoopt].

  OPENBARE FUNCTIES:
  Heemraad, 1653, vergoeding f 4.0.0.
  Heemraad, 1657, vergoeding f 2.0.0.
  Schepen voor het oosteinde van Waarder, 1657.
  Ouderling Geref. kerk in Waarder, 1675-1676.

  1000e PENNING, Waarder, 1653:
  Pieter Jansz Hoogendoorn, niet taxabel.

  LIDMATEN, Waarder, Geref. kerk, 22 meij 1654:
  18 en 19: Pieter Jansz Hagens en Dirckje Zijmons int oosteijn.

  LIDMATEN, Waarder, Geref. kerk, 4 mei 1670:
  Gevonde dese Navolgende Ledematen. By Th. Dol Rolant.
  1670 den 4 Maij:
  In 't Oosteijnde van Waerder.
  76. Jan Gerritse den Ouden. doot.
  77. Hagen Janse Hogendooren, doot.
  78. Lijsbet Cornelis, sijn Huijsvrou.
  79. Jan Janse Hogendoren.
  80. Aeltje Gerrits Ruijsch, sijn vrou, gestorven.
  81. Pieter Janse Hogendoren, doot.
  82. Dirkje Simons, sijn Huijsvrou, doot.
  83. Cornelis Janse Hooghout, doot.
  84. Fijgje Cornelis Velthuijse, sijn vrouw, doot.
  85. Balten Willemse Velthuijsen, doot.
  86. Neeltje Willems Velthuijsen, j.D., vertrocken na Woerde.
  87. Leendert Cornelisse Velthuijsen, doot.
  [De vermeldingen "doot" zijn meerendeels van latere datum dan 4 mei 1670]

  QUOJER VAN DE HEERTSTEDEN, Waarder, 1674:.
  Huis afgebrand door de Franse troepen in 1672/73.

  KERKERAAD, Waarder, Geref. kerk, 1675:
  Continueert tot Ouderlingh.
  Pieter Gerritse van Vliet, en tot Diacon Willem Baltense Boeresijn, beijde in t westeijnde van Waerder.
  En sijn daer bij verkosen tot ouderlingen.
  Pieter Janse Hogendoorn, in t oosteijnde van Waerder. [continueert in 1676, nu aen 't dorp]
  Jan Janse Uijthol, den oude, in hoogheijnde van de Lange weijde.
  en tot Diaconen,
  Crijn Jacobse Romeijn, aen de Nieuwe brugge,
  Daem Janse Hogenes, aen de driebrugge.

  OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, 8 februari 1681:
  Boedelscheiding tussen Grietje Jans, weduwe van Jan Gerritsz Hagens, wonende tot Waerder aent dorp, en haar kinderen Pieter, Hagen, Jan en Gerrit Jansz Hoogendoorn, en Jan Leendertsz Dickenboom, als in huwelijk hebbende Aeltje Jans Hoogendoorn.
 2. Aaltgen Jans,
  Geboren ca. 1630, waarschijnlijk te Waarder, overleden na 8 februari 1681.
  Gehuwd (1) voor 1653 met Gerrit Gijsbertsz van Eijck, vermeld al schepen van lange Ruige Weide in 1653, lidmaat Geref. kerk op 24 december 1654, overleden tussen 1663 en 29 augustus 1666, zoon van Gijsbert Gijsbertsz van Eijck.
  Gehuwd (2) tussen 1663 en 1668 met Jan Leendertsz Dickenboom, overleden na 8 februari 1681.

  LIDMATEN, Waarder, Geref. kerk, 24 december 1654:
  Geerit gysbertse van Eyck.

  OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, Lange Ruige Weide, 29 augustus 1666, nr. 25, fol. 152v.:
  Benoemd tot voogden over de 6 nagelaten kinderen van wijlen Gerrit Gijsbertsz van Eijck en van Aaltgen Jans, met name Merrichgien, oud 13 jaar, Annichgien, oud 11 jaar, Neeltgen, oud 8 jaar, Jan, oud 7 jaar, Barber, oud 5 jaar en Geertruij, oud 2 jaar, allen wonende in het Laageinde van Langeweide.
  Van moeder's zijde: Haar vader Jan Gerritsz Hagens en haar broers Pieter Jansz en Hagen Jansz.
  Van vader's zijde: de ooms Willem Gijsbertsz en Aart Gijsbertsz van Eijck.

  LIDMATEN, Waarder, Geref. kerk, 4 mei 1670:
  "Gevonde dese Navolgende Ledematen By Th. Dol. Rolant 1670 den 4 maij".
  Jan Leenderse.
  [e.a.]

  OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, 8 februari 1681:
  Boedelscheiding tussen Grietje Jans, weduwe van Jan Gerritsz Hagens, wonende tot Waerder aent dorp, en haar kinderen Pieter, Hagen, Jan en Gerrit Jansz Hoogendoorn, en Jan Leendertsz Dickenboom, als in huwelijk hebbende Aeltje Jans Hoogendoorn.

  KINDEREN VAN GERRIT GIJSBERTSZ VAN EIJCK EN AALTGEN JANS:
  1. Merrichgien Gerrits van Eijck,
   Geboren ca. 1653, vermeld op 29 augustus 1666, oud 13 jaar.
  2. Annichie Geerits van Eijck,
   Gedoopt te Waarder in de Geref. kerk op 27 juni 1655.
   Gehuwd te Waarder in de Geref. kerk op 15 februari 1682 met Cornelis Janse van Dobbe, zoon van Jan Aertsz van Dobbe en Geertje Cornelis Lindenburgh.

   DOOPREGISTER, Waarder, Geref. kerk, 27 junij 1655 [boven aan de pagina staat foutief vermeld 1654]:
   Een [kint] van Geerit Gijsen van Eijck te Leegend van L.W. gen: Annichie.

   TROUWREGISTER, Waarder, Geref. kerk, den 1 febr. 1682:
   Cornelis Janse van Dobbe, j.m. met Annige Gerrits van Eijk, j.d., beijden wonende in 't leegh eijnde van de Lange weijde.
  3. Jan Geerits van Eijck,
   Gedoopt te Waarder in de Geref. kerk op 10 september 1656, overleden voor 1659.

   DOOPREGISTER, Waarder, Geref. kerk, 10 september 1656:
   Jan, soon van Geerit Gijsen van Eijck, Langeweijde.
  4. Neeltje Geerits [van Eijck],
   Gedoopt te Waarder in de Geref. kerk op 10 februari 1658, Gereformeerd lidmaat met pasen 1694.
   Gehuwd te Oudewater in de Geref. kerk op 28 februari 1694 met Hagen Pietersz Claren, Gereformeerd lidmaat met pasen 1694, weduwnaar van Annigje Cornelis.

   DOOPREGISTER, Waarder, Geref. kerk, 10 februari 1658:
   Neeltje d: van Geerit Gijsen tsamen woonen op de Langeweijde.

   LIDMATEN, Waarder, Geref. kerk, 1694:
   In de Ruijgewijde, en aen de hogebrugge.
   Tegen Paesschen 1694.
   Hagen Pieterse Claren,
   Neeltje Gerritse van Eijk, sijn vrou, met Attest van Oudewater.
  5. Jan Gerrits [van Eijck],
   Geboren ca. 1659, vermeld op 29 augustus 1666, Gereformeerd lidmaat met pinksteren 1693, met attest naar Bodegraven.
   Gehuwd voor 1693 met Meijnsje Willems van de Velde, Gereformeerd lidmaat met pinksteren 1693, met attest naar Bodegraven.

   LIDMATEN, Waarder, Geref. kerk, 1693:
   In de Ruijgewijde, en aen de hogebrugge.
   Tegen Pinxteren 1693.
   Jan Gerritse van Eijk, met Attest na bodegraef.
   Meijnsje Willems van de Velde, sijn vrou, met Attest na Bodegraef.
  6. Barber Gerrits [van Eijck],
   Gedoopt te Waarder in de Geref. kerk op 21 augustus 1661, overleden na 1666.

   DOOPREGISTER, Waarder, Geref. kerk, 21 Augusti 1661:
   Een kint gedoopt van Gerrit Gijssen op de Langge weijde, t is genaamt Barber.
  7. Geertruij Geerits van Eijck,
   Gedoopt te Waarder in de Geref. kerk op 18 maart 1664.
   Gehuwd te Oudewater in de Geref. kerk in 1686 met Gerridt Jansz Verhouff, afkomstig van Breevelt, wonende in Hekendorp.

   DOOPREGISTER, Waarder, Geref. kerk, 18 maart 1664:
   Gedoopt een [kint] van Geerit Gijse van Eijck op 't Leegeijnd van Lang: w., 't is geheeten Geertruij.
  KINDEREN VAN JAN LEENDERTSZ DICKENBOOM EN AALTGEN JANS:
  1. Trijntje Jans,
   Geboren te Waarder in het Leegh endt van de Langeweij, gedoopt in de Geref. kerk aldaar op hemelvaartsdag, 10 mei 1668.

   DOOPREGISTER, Waarder, Geref. kerk, hemelvaartsdag 10 mei 1668:
   Gedoopt een kint van Jan Leendertsz en Aeltje Jan Hagens, op't Leegh eyn van lange weijde en is genaamt Trijntje.
  2. Leendert Jansz,
   Geboren te Waarder in het Leegh endt van de Langeweij, gedoopt in de Geref. kerk aldaar op 20 augustus 1670.

   DOOPREGISTER, Waarder, Geref. kerk, 20 augustus 1670:
   Gedoopt een kint van Jan Leenderse en Aeltje Jans, in't Leegh endt van de lange weij en is genaemt Leendert.
 3. Hagen Jansz Hoogendoorn,
  Geboren te Waarder ca. 1634, vermeld als lidmaat van de Geref. kerk in Waarder (4 mei 1670 en Pasen 1675), woonde in 't Oosteijnde, tesamen met zijn vrouw Lijsbet Cornelis, vervulde diverse openbare functies (heemraad, weesmeester, ouderling), in 1674 vermeld in het Kohier van het Haardstedengeld waarin aangetekend het "ledigh en seer gedevaliseert" bevonden van zijn woning door plunderende Franse troepen in 1672/73, overleden na 1689, doch voor 10 april 1692.
  Gehuwd (1) te Waarder in de Geref. kerk op 10 december 1656 met Marichie Jans Berchoef, geboren te Nieuwerbrug ca. 1635, overleden voor 16 maart 1668, dochter van Jan Cornelis Geerlofs Berchshoef, schepen van Waarder (vermeld 9 februari 1656).
  Gehuwd (2) te Waarder in de Geref. kerk op 10 maart 1669, ondertrouw te Gouderak op 22 februari 1669 met Lijsbeth Cornelisse Metselaer, geboren te Gouderak ca. 1640, woont op 10 april 1692 te Gouderak in Kattendijkblok, dochter van Cornelis Pietersz Metselaer en Neeltje Dirks Boer.

  LIDMATEN, Waarder, Geref. kerk, 24 december 1654:
  hagen jansse j.m. int oosteyn.

  TROUWREGISTER, Waarder, Geref. kerk, 10 december 1656:
  Hagen Jansz Hogendoorn jm. uit Oosteijnd en Maerchie Jans Berchoef jd sijn alhier getrouwt de 10 December.

  OPENBARE FUNCTIES:
  Heemraad namens het Oosteijnde van Waarder.........................................1671 en 1672.
  Weesmeester van Waarder........................................................................1682.
  Ouderling van de Geref. kerk in Waarder namens het Oosteijnde...............1680, 1685, 1686 en 1689.

  WEESBOEK, Waarder, 16 maart 1668:
  Verschenen voor Cornelis Willemsz Ramp, schout, Gijsbert Pietersz Ramp en Balten Willemsz Velthuijzen,
  Haghen Jansz Hoogendoorn, weduwnaar van zaliger Merrichie Jans Berchshoef ter ene,
  en Jan Cornelisz bestervader ende Pieter Jansz Berchshoef als wettige en legitime bloedvoochden over Jan Haghensz, Machteltje Haghens, Gerrit Haghensz ende Cornelis Haghensz, nagelaten weeskinderen van Haghe Jansz Hoogendoorn en Merrichie Jans Berchshoef ter andere zijde.
  [Beschreven wordt dat de vader boedelhouder is, de erfportie van de kinderen en de onderhoudsplicht van de vader].

  BESTEVADER:
  [betekenis: grootvader]

  WEESBOEK, Bodegraven, 13 april 1669, inv. 2, nr. 166:
  Betreft Hagen Jansz Hoogendoorn.

  NOTARISAKTE, 29 oktober 1669:
  Testament van Hagen Jansz Hoogendoorn en Lijsbeth Cornelis echtelieden wonende te Waarder.
  [Zij bevestigen hun mondeling overeengekomen huwelijkse voorwaarden, waarin geen gemeenschap van goederen zou bestaan. Zij benoemen tot voogden over hun eventuele kinderen, behalve de langstlevende, ook over zijn voorkinderen, zijn broers Pieter en Jan Jansz, en van haar zijde haar broers Willem en Arien Cornelisz].

  LIDMATEN, Waarder, Geref. kerk, 4 mei 1670:
  Gevonde dese Navolgende Ledematen. By Th. Dol Rolant.
  1670 den 4 Maij:
  Aen 't Dorp.
  6. Jan Hagens. doot.
  7. Grietje Jans, sijn Huijsvrou, doot.
  In 't Oosteijnde van Waerder.
  76. Jan Gerritse den Ouden. doot.
  77. Hagen Janse Hogendooren, doot.
  78. Lijsbet Cornelis, sijn Huijsvrou.
  79. Jan Janse Hogendoren. 80. Aeltje Gerrits Ruijsch, sijn vrou, gestorven.
  81. Pieter Janse Hogendoren, doot. 82. Dirkje Simons, sijn Huijsvrou, doot.
  83. Cornelis Janse Hooghout, doot.
  84. Fijgje Cornelis Velthuijse, sijn vrouw, doot.
  85. Balten Willemse Velthuijsen, doot.
  86. Neeltje Willems Velthuijsen, j.D., vertrocken na Woerde. 87. Leendert Cornelisse Velthuijsen, doot. [De vermeldingen "doot" zijn meerendeels van latere datum dan 4 mei 1670]

  LIDMATEN, Waarder, Geref. kerk, 1675:
  Navolgenden nogh gevonden en overbehouden na den oorlogh van den jare 1672, 1673 en 1674, in mijne eerste besoekinge, tegen Paeschdagh in den jare 1675. Thomas Doligius Rolandus.
  Int Oosteijnde.
  1. Marige Aelberts, huijsvrou van Floor Janse Jongendoorn. doot.
  2. Marige Heijndriks, wed. van Arij Cornelisse Noorlander. doot.
  3. Hagen Janse Hoogendoorn,
  4. Lijsbeth Cornelisse, sijn vrou; beijde met Attestatie vertrocken na Gourak.
  5. Gerrit Janse Hogendoorn.
  6. Merrige Jans van der Laen; sijn vrou. doot.
  7. Cornelis Janse Hooghout. doot.
  8. Cornelia Jans, sijn vrou, met Attest van Koukenge. doot.
  9. Leendert Cornelisse Velthuijsen. doot.
  10. Neeltje Cornelis, sijn vrou. doot.
  11. Jan Janse Hogendoorn, met Attestatie na Woerden.
  12. Aeghje Jans, wed. van Pieter Volkerse. doot.

  QUOJER VAN DE HEERTSTEDEN, Waarder, 1674::
  int Oosteynde - het huys van Hagen Jansen Hoogendoorn ledigh en seer gedevaliseert bevonden.

  OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, 8 februari 1681:
  Boedelscheiding tussen Grietje Jans, weduwe van Jan Gerritsz Hagens, wonende tot Waerder aent dorp, en haar kinderen Pieter, Hagen, Jan en Gerrit Jansz Hoogendoorn, en Jan Leendertsz Dickenboom, als in huwelijk hebbende Aeltje Jans Hoogendoorn.

  WEESBOEK, Waarder, 24 januari 1682:
  [vervolg op een akte dd 24 januari 1682]
  Op 26 februari 1691 is hierbij aangetekend dat Gerrit Hagens Hoogendoorn, Cornelis Hagens Hoogendoorn en Magtelt Hagens Hoogendoorn, alle kinderen van Hagen Jans Hoogendoorn, verklaren het bewijs van duysend gulden, volgens bovenstaande akte, ontvangen te hebben.

  OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, Waarder, nr. 15, fol. 10 dd 10 april 1692:
  Boedeldeling.
  Compareerde voor Johan Crabeth, notaris te Gouda de volgende getuigen:
  Lijsbeth Corn. Metselaar wede van Hagen Jansz Hoogendoorn, wonend tegenwoordig in Kattendijkblok van Gouderak ter eenre, en Gerrit Hagen Hoogendoorn, wonend Langeweijde, met Kornelis Hagen Hoogendorn en Ruijsch Cornelisz Looij, gehuwd met Machteltgen Hagen Hoogendoorn, beide te Waarder, kinderen en erfgenamen van Hagen Jansz Hoogendoorn, ter andere zijde.
  Lijsbeth krijgt enige stukken land in Gouderak en in Waarder.
  De anderen ontvangen enkele grondstukjes in Waarder.

  OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, Waarder, 26 november 1694, fol. 32:
  Compareert Lijsbet Kornelis Metselaar, wede van Hagen Jansz Hoogendoorn wonende Kattendijkblok te Gouderak.
  Zij transporteert in gevolge van de verkoop op 27 mei 1692 aan Kornelis Hagens Hoogendoorn wonend Oosteijnde van Waarder 6 mergens land gekomen uit de boedel van Hagen Jansz Hoogendoorn en de comparante; dit perceel was haar toebedeeld bij de boedelscheiding voor notaris Crabeth te Gouda op 10 april 1692. Het perceel strekt uijt de halve wetering af tot de Papekooper landscheiding, belend ten oosten Kornelis Pietersz Bergshoef en ten westen de Graaflijkheidslanderijen.
  Prijs 1.000 gulden, voldaan.

  KINDEREN VAN HAGEN JANSZ HOOGENDOORN EN MARICHIE JANS BERCHOEF:
  1. Jan Hagens Hagendoorn,
   Geboren te Buitenkerk, gedoopt te Bodegraven in de Geref. kerk op 26 mei 1658, vermeld op 16 maart 1668 in het Weesboek van Waarder, waarschijnlijk overleden voor 26 februari 1691 te Waarder.

   DOOPREGISTER, Bodegraven, Geref. kerk, 26 meij 1658:
   Een kint gedoopt van Hagen Jansz Hagendoorn wonend buijtekerk genaemt Jan.

   WEESBOEK, Waarder, 16 maart 1668:
   Verschenen voor Cornelis Willemsz Ramp, schout, Gijsbert Pietersz Ramp en Balten Willemsz Velthuijzen,
   Haghen Jansz Hoogendoorn, weduwnaar van zaliger Merrichie Jans Berchshoef ter ene,
   en Jan Cornelisz bestervader ende Pieter Jansz Berchshoef als wettige en legitime bloedvoochden over Jan Haghensz, Machteltje Haghens, Gerrit Haghensz ende Cornelis Haghensz, nagelaten weeskinderen van Haghe Jansz Hoogendoorn en Merrichie Jans Berchshoef ter andere zijde.
   [Beschreven wordt dat de vader boedelhouder is, de erfportie van de kinderen en de onderhoudsplicht van de vader].
  2. Machteltjen Hagens Hagendoorn, ook Hoogendoorn,
   Gedoopt te Bodegraven in de Geref. kerk op 14 januari 1660, vermeld op 16 maart 1668 en op 26 februari 1691 in het Weesboek van Waarder, Gereformeerd lidmaat op kerstdag 1684, overleden voor 8 maart 1702.
   Gehuwd te Waarder in de Geref. kerk op 22 november 1682 met Gerardus Ruijsch Cornelissen Looij, gedoopt te Waarder in de Geref. kerk op 26 november 1662, Gereformeerd lidmaat op op kerstdag 1684, met attest naar Bodegraven, vermeld als diaken van Waarder voor het oosteijnde in 1691 en 1692, begraven te Waarder op 28 december 1711, oud 49 jaar, zoon van Cornelis Willemsz Loij, schout van Waarder, en Aaltje Geerts Ruijs.
   Gerardus huwt (2) te Waarder op 17 augustus 1704 met Claesje Cornelis Bergshoef.

   DOOPREGISTER, Bodegraven, Geref. kerk, 14 januarius 1660:
   Een Kint gedoopt van Hagen Jansz Hagendoorn genaemt (Machteltjen).

   DOOPREGISTER, Waarder, Geref. kerk, 26 november 1662:
   Den 26e Novemb is Gedoopt een kindt van Cornelis Willemsz Loy, Schoudt en is genaemt Gerardus.

   WEESBOEK, Waarder, 16 maart 1668:
   Verschenen voor Cornelis Willemsz Ramp, schout, Gijsbert Pietersz Ramp en Balten Willemsz Velthuijzen,
   Haghen Jansz Hoogendoorn, weduwnaar van zaliger Merrichie Jans Berchshoef ter ene,
   en Jan Cornelisz bestervader ende Pieter Jansz Berchshoef als wettige en legitime bloedvoochden over Jan Haghensz, Machteltje Haghens, Gerrit Haghensz ende Cornelis Haghensz, nagelaten weeskinderen van Haghe Jansz Hoogendoorn en Merrichie Jans Berchshoef ter andere zijde.
   [Beschreven wordt dat de vader boedelhouder is, de erfportie van de kinderen en de onderhoudsplicht van de vader].

   WEESBOEK, Waarder, 24 januari 1682:
   [vervolg op een akte dd 24 januari 1682]
   Op 26 februari 1691 is hierbij aangetekend dat Gerrit Hagens Hoogendoorn, Cornelis Hagens Hoogendoorn en Magtelt Hagens Hoogendoorn, alle kinderen van Hagen Jans Hoogendoorn, verklaren het bewijs van duysend gulden, volgens bovenstaande akte, ontvangen te hebben.

   ONDERTROUWREGISTER, Waarder, Geref. kerk, 8 november 1682:
   Gerardus Ruijs, j.M. van Waerder met Maggeltje Hagens Hogendoorn, j.D. van Barboswaerder, Beijden wonende in t oosteijnde van Waerder.

   NOTARISAKTE (Wilhelm Costerus), Woerden, 29 januari 1683, inv. 8559, nr. 19:
   Ruijsch Cornelissen Loij en Machteltjen Hagens Hogendoorn, echtelieden, wonende Oosteinde van Waarder, laten een testament opmaken.
   Hun erfgenamen zijn hun kinderen 'die sij in houwelijcke moghte komen te procureren'.

   LIDMATEN, Waarder, Geref. kerk, 1684:
   In 't oosteijnde van Waerder.
   Tegen Kersdagh.
   Gerard Ruijs Loije, met attest na Bodegraven.
   Maggeltje Hagens, sijn vrou, doot [voor 1702].

   OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, Waarder, 26 november 1694, fol. 33:
   Compareren Gerrit Hagens Hoogendoorn te Waarder en Ruijsch Looij gehuwd met Magteld Hagens Hoogendoorn en verkopen aan Kornelis Hagens Hogendoorn haren broeder en zwager resp. mede wonend op het Oosteijnde van Waarder twee derde parten in twee weren lands samen 6½ mergen, waarvan het ander derde part de acceptant behoort.
   Belend ten noorden Gerrit Jansen Hoogendoorn en ten zuiden de Graaflijkheid.
   Prijs 1083 gulden en 6 stuivers is voldaan.

   NOTARISAKTE (Wilhelm Costerus), Woerden, 8 maart 1702, inv. 8564, nr. 35:
   Boedelscheiding tussen Ruijsch Cornelissen Looij, weduwnaar van Machteltje Hagens Hoogendoorn, wonende Oosteinde van Waarder, ter ene, en
   Gerrit en Cornelis Hagense Hogendoorn, wonende in 't West- en Oosteinde van Waarder, als voogden van hun kinderen, te weten Cornelis, Jan, Marrichjen en Aeltjen Ruijschen Looij.
   De weduwnaar behoudt zijn boedel, mits hij zijn kinderen uitkoopt voor duizend gulden elk.
   Verder moet hij zijn kinderen "in kleedinge ende reedinge " onderhouden.

   ONDERTROUWREGISTER, Waarder, Geref. kerk, 3 augustus 1704:
   Rhuijs Cornelisse Loij, weduw van Maghteltje Hagens Hogendoorn, wonende tot waerder,
   met Claesje Cornelis Bergshoef, wed. van Cornelis Ariense Brabander, wonende onder Bodegraven.
   Hier getrout den 17 dito, met Attestatie van bodegraven.
  3. Gerrit Hagens Hogendoorn,
   Gedoopt te Woerden in de Geref. kerk op 4 maart 1663, vermeld in het Weesboek op 16 maart 1668 en 26 februari 1691, wonende te Diemerbroek in 1692, lidmaat Geref. kerk (pasen 1687), koopt in 1694 een hofstede met 25 mergen land in het Westeijnde van Waarder, vermeld als diaken in 1699, weesman, schepen van Waarder (1707), heemraad en schepen voor de Zwartendijk in 1721, begraven te Waarder op 14 oktober 1730, oud 67 jaar.
   Gehuwd te Waarder in de Geref. kerk op 15 juni 1692, ondertrouw te Woerden op 1 juni 1692 met Teetje Meertens van Salen, geboren ca. 1670, woonde te Diemerbroek, begraven te Waarder op 4 april 1752, oud ca. 82 jaar.

   WEESBOEK, Waarder, 24 januari 1682:
   [vervolg op een akte dd 24 januari 1682]
   Op 26 februari 1691 is hierbij aangetekend dat Gerrit Hagens Hoogendoorn, Cornelis Hagens Hoogendoorn en Magtelt Hagens Hoogendoorn, alle kinderen van Hagen Jans Hoogendoorn, verklaren het bewijs van duysend gulden, volgens bovenstaande akte, ontvangen te hebben.

   OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, Waarder, 24 april 1689:
   Trijntgen Gerrits van den Engh, weduwe en boedelhoudster van Wilm Cornelis Loij, verkoopt aan Gerrit Hagens Hoogendoorn 18 morgen en 528 roeden land in twee partijen op het Laageind van Langeweide.
   Het betreft 15 morgen met "huijs, bargh, schuyr en vorder getimmerte" en nog 3 morgen en 528 roeden land.

   RECHTERLIJK ARCHIEF, Waarder, fol. 19 dd 23 september 1692:
   Coram Nicolaas van der Hofstede, Schout, Tys Woerdens en Gerrit Lamberts Groenendijk, Scheepenen compareerde Kornelis Willems van der Kroeg, meerderjarig en Kors Kornss van der Kroeg als voogt over Emmetje Willemsz van der Kroeg en Jan Willemsz van der Kroeg, alle nagelaten kinderen van Willem Korn. van der Kroeg verwekt bij Annetje Pieters van Vliet, mede comparerende voor de eene helfte en Gerrit Floren Oudenes voor de wederhelfte, eijgenaars van het nagenoemde stukje land.
   Zij verkopen aan Gerrit Hagens Hoogendoorn derdhalf mergen lands gelegen in het Westeijnde van Waarder, belending zie fol 17.
   Prijs 284 gulden is voldaan.
   [bron: website Stichting Oudheidskamer Reeuwijk]

   OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, Waarder, 21 mei 1692:
   Gerrit Hagens Hogendoorn verkoopt 18 morgen en 528 roeden "soo hoij weij als henneplant" op het Laageind van de Langeweide aan Claes Aerts Boer.

   ONDERTROUWREGISTER, Waarder, Geref. kerk, 1 juni 1692:
   Gerrit Hagens Hogendoorn, j.m. van Waerder, met Teetje Meertens van Salen, j.D., Beijden wonende in Diemerbroek, onder Woerden.
   Met Attestatie van Woerden den 15 junij hier getrout.

   OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, Waarder, 23 september 1692, fol. 19:
   Gerrit Hagens Hogendoorn koopt derdhalf mergen lands gelegen in het Westeijnde van Waarder voor de somme van 284 gulden.

   OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, Waarder, 26 november 1694, fol. 33:
   Compareren Gerrit Hagens Hoogendoorn te Waarder en Ruijsch Looij gehuwd met Magteld Hagens Hoogendoorn en verkopen aan Kornelis Hagens Hogendoorn haren broeder en zwager resp. mede wonend op het Oosteijnde van Waarder twee derde parten in twee weren lands samen 6½ mergen, waarvan het ander derde part de acceptant behoort.
   Belend ten noorden Gerrit Jansen Hoogendoorn en ten zuiden de Graaflijkheid.
   Prijs 1083 gulden en 6 stuivers is voldaan.

   OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, Waarder, 26 november 1694, fol. 34:
   Compareert Dirk Zwartendijk, Oudt Kameraar vant Groot Waterschap Woerden en verkoopt aan Gerrit Hagensz Hogendoorn een hofstede met huijs en 2 bergen en 25 mergen land op het Westeijnde van Waarder, waar de koper al enige tijd op woont.
   De 22 mergen strekken voor uit de halve Waarderwetering tot agter aen de ruijgeweijdse landscheijdinge; de andere 3 mergen gelegen over de dijk.
   De prijs is 3.400 gulden, betaald met 1.300 gulden contant geld en een custingbrief van 2.100 gulden a 3½ % die op 23 mei 1710 is geroyeerd.

   NOTARISAKTE (Wilhelm Costerus), Woerden, 8 maart 1702, inv. 8564, nr. 35:
   Boedelscheiding tussen Ruijsch Cornelissen Looij, weduwnaar van Machteltje Hagens Hoogendoorn, wonende Oosteinde van Waarder, ter ene, en
   Gerrit en Cornelis Hagense Hogendoorn, wonende in 't West- en Oosteinde van Waarder, als voogden van hun kinderen, te weten Cornelis, Jan, Marrichjen en Aeltjen Ruijschen Looij.
   De weduwnaar behoudt zijn boedel, mits hij zijn kinderen uitkoopt voor duizend gulden elk.
   Verder moet hij zijn kinderen "in kleedinge ende reedinge " onderhouden.

   OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, Waarder, 23 mei 1710, fol. 154:
   Compareert Gerrit Hagensz Hoogendoorn, wonende Westeinde van Waarder.
   Hij is schuldig aan Kornelis Barentsz Berkouwer 2.100 gulden wegens geleend geld tegen een rente van 3½ % per jaar. Hij hoeft het kapitaal niet tijdens zijn leven of dat van zijn vrouw af te lossen; maar het mag wel.
   Onderpand: de hofstede, groot 25 mergen te Waarder, en voorts 2½ mergen in het westeinde van Waarder.
   [In de marge: schuld afgelost op 9 mei 1721]
  4. Cornelis Hagens Hogendoorn,
   Gedoopt te Woerden in de Geref. kerk op 5 oktober 1664, schepen van Waarder (1702), vermeld op 16 maart 1668 en op 26 februari 1691 in het Weesboek van Waarder, koopt in 1694 6 morgen land van zijn stiefmoeder Lijsbeth Cornelis Metselaar voor de somme van 1.000 gulden, 6½ mergen land van zijn broer Gerrit en zijn zuster Magteld en koopt vervolgens in 1697 nog 4 mergen land in het Oosteijnd van Waarder.
   Gehuwd te Waarder in de Geref. kerk op 8 oktober 1690, ondertrouw aldaar en te Lekkerkerk op 23 september 1690 met Deliaentje Cornelis, afkomstig van Zuidbroek onder Lekkerkerk, dochter van Cornelis Barentsz en Neeltje Jansdr.

   WEESBOEK, Waarder, 16 maart 1668:
   Verschenen voor Cornelis Willemsz Ramp, schout, Gijsbert Pietersz Ramp en Balten Willemsz Velthuijzen,
   Haghen Jansz Hoogendoorn, weduwnaar van zaliger Merrichie Jans Berchshoef ter ene,
   en Jan Cornelisz bestervader ende Pieter Jansz Berchshoef als wettige en legitime bloedvoochden over Jan Haghensz, Machteltje Haghens, Gerrit Haghensz ende Cornelis Haghensz, nagelaten weeskinderen van Haghe Jansz Hoogendoorn en Merrichie Jans Berchshoef ter andere zijde.
   [Beschreven wordt dat de vader boedelhouder is, de erfportie van de kinderen en de onderhoudsplicht van de vader].

   WEESBOEK, Waarder, 24 januari 1682:
   [vervolg op een akte dd 24 januari 1682]
   Op 26 februari 1691 is hierbij aangetekend dat Gerrit Hagens Hoogendoorn, Cornelis Hagens Hoogendoorn en Magtelt Hagens Hoogendoorn, alle kinderen van Hagen Jans Hoogendoorn, verklaren het bewijs van duysend gulden, volgens bovenstaande akte, ontvangen te hebben.

   ONDERTROUWREGISTER, Waarder, Geref. kerk, 23 september 1690:
   Cornelis Hagens Hogendoorn, j.m. van Waerder, met Deleantje Cornelis, j.D. uijt Zuijtbroek, onder Leckerkerk.
   Met Atestatie van Leckerkkerk hier getrout den 8 octob:.

   OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, Waarder, 26 november 1694, fol. 32:
   Compareert Lijsbet Kornelis Metselaar, wede van Hagen Jansz Hoogendoorn wonende Kattendijkblok te Gouderak.
   Zij transporteert in gevolge van de verkoop op 27 mei 1692 aan Kornelis Hagens Hoogendoorn wonend Oosteijnde van Waarder 6 mergens land gekomen uit de boedel van Hagen Jansz Hoogendoorn en de comparante; dit perceel was haar toebedeeld bij de boedelscheiding voor notaris Crabeth te Gouda op 10 april 1692.
   Het perceel strekt uijt de halve wetering af tot de Papekooper landscheiding, belend ten oosten Kornelis Pietersz Bergshoef en ten westen de Graaflijkheidslanderijen.
   Prijs 1.000 gulden, voldaan.

   OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, Waarder, 26 november 1694, fol. 33:
   Compareren Gerrit Hagens Hoogendoorn te Waarder en Ruijsch Looij gehuwd met Magteld Hagens Hoogendoorn en verkopen aan Kornelis Hagens Hogendoorn haren broeder en zwager resp. mede wonend op het Oosteijnde van Waarder twee derde parten in twee weren lands samen 6½ mergen, waarvan het ander derde part de acceptant behoort.
   Belend ten noorden Gerrit Jansen Hoogendoorn en ten zuiden de Graaflijkheid.
   Prijs 1083 gulden en 6 stuivers is voldaan.

   OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, Waarder, 27 maart 1697, fol. 47:
   Compareert Dr. Johannes Mosch, Secretaris van Waarder als curator over de geabandonneerde boedel van Kornelis Aartse van der Zwaan en Merrigje Dirks van Waarder, in leven egteluijden.
   Hij verkoopt aan Kornelis Hagensz Hoogendoor 4 mergen land int Oosteinde van Waarder.

   OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, Waarder, 11 mei 1697, fol. 52:
   Compareerde Gerrit Jansen Hoogendoorn en verkoopt aan Kornelis Hagens Hoogendoorn 3 mergen 5 hond en 25 roeden land, strekkende voor uit de kerflandse Wetering tot in de Oosteijnder wetering toe, belend ten oosten Kornelis van den Berg en westen de koper. Koopsom van 175 gulden is voldaan.

   NOTARIEEL ARCHIEF (Wilhelm Costerus), Woerden, 8 maart 1702, inv. 8564, nr. 35:
   Boedelscheiding tussen Ruijsch Cornelissen Looij, weduwnaar van Machteltje Hagens Hoogendoorn, wonende Oosteinde van Waarder, ter ene, en
   Gerrit en Cornelis Hagense Hogendoorn, wonende in 't West- en Oosteinde van Waarder, als voogden van hun kinderen, te weten Cornelis, Jan, Marrichjen en Aeltjen Ruijschen Looij.
   De weduwnaar behoudt zijn boedel, mits hij zijn kinderen uitkoopt voor duizend gulden elk.
   Verder moet hij zijn kinderen "in kleedinge ende reedinge " onderhouden.

   NOTARIEEL ARCHIEF, Woerden, 31 januari 1718, inv. 8591, nr. 7:
   Betreft Cornelis Hagensz Hoogendoorn, erflater, huwelijkspartner; als ook Marrigje Cornelis Hoogendoorn, huwelijkspartner, erfgenaam.

   NOTARIEEL ARCHIEF, Woerden, 30 maart 1718, inv. 8591, nr. 12:
   Betreft Cornelis Hagensz Hoogendoorn, huwelijkspartner, erflater.
  KINDEREN VAN HAGEN JANSZ HOOGENDOORN EN LIJSBETH CORNELISSE METSELAER:
  1. Neeltje Hagens Hogendoorn,
   Gedoopt te Waarder in de Geref. kerk op 23 februari 1670.

   DOOPREGISTER, Waarder, Geref. kerk, 23 februari 1670:
   Gedoopt een kint van Hagen Jansz Hoogendoorn int oosteijnde van Waarder en is genaamt Neeltje.
  2. Marige Hagens Hogendoorn,
   Gedoopt te Waarder in de Geref. kerk op 13 december 1671.

   DOOPREGISTER, Waarder, Geref. kerk, 13 december 1671:
   Gedoopt een kint van Hagen Janse Hogendooren en Lijsbeth Cornelis, in 't oosteijnde van Waerder en is genaemt Marige.
 4. Gerrit Jan Hagensz Hogendoorn,  zie nr. 4598.
  Geboren te Waarder ca. 1640, van beroep veehouder, boer, vermeld als lidmaat van de Geref. kerk in Waarder op 4 mei 1670 en met Pasen 1675, als diaken voor het Oosteinde van Waarder in 1683 en 1684, als weesman van Waarder in 1684 en 1692, schepen van Waarder (1700), belooft per 1 mei 1701 achterstallige huurbetalingen te betalen ter grootte van 250 gulden voor een hofstede met landerijen die hij sinds 26 januari 1697 pachtte van Willem Thoen, waarbij wordt overeengekomen dat bij in gebrekeblijving de gehele inboedel van de eerste comparant, plus 11 koeien en 3 pinken aan Thoen zal worden overgedragen, overleden na 2 mei 1710.
  Gehuwd (1) mogelijk te Ouderkerk aan den IJssel voor mei 1666 met Marigje Jans Panken Verlaan, ook genaamd van der Laen.
  Gehuwd (2) te Waarder in de Geref. kerk op 14 februari 1694, ondertrouw aldaar op 24 januari 1694 met Emmige Barents van Rossen.
 5. Jan Jan Hagensz Hoogendoorn,
  Geboren te Waarder ca. 1640, wonende in het oosteijnde van Waarder (1663), lidmaat Geref. kerk van Waarder met Pinksteren 1665, koopt 7 morgen erfpachtland (1672), woont te Papekop (1672), leenman van het Hof van Holland, koopt 5 morgen land met huis in Diemerbroek naast zijn erfpachtland (1676), schepen van Papekop-Diemerbroek (1686), woont in de Diemerbroek (1682), overleden na 11 april 1692.
  Gehuwd (1) te Waarder in de Geref. kerk op 16 december 1663, ondertrouw te Bodegraven op 2 december 1663 met Trijntje Dierten Ramp, geboren te Bodegraven ca. 1640, overleden in het Oosteijnde onder Waarder begin september 1667 na de bevalling van haar tweede kind, oud ca. 27 jaar, dochter van Diert Roelofsz Ramp en Neeltgen Claes Willemsdr.
  Gehuwd (2) te Waarder in de Geref. kerk op 17 maart 1669 met Aeltje Gerrits Ruijs, overleden voor 29 november 1682, eerder weduwe van Cornelis Willemsz Looij, schout te Waarder, dochter van Gerrit Pietersz Ruijsch en Aeltgien Jacobs.
  Gehuwd (3) te Woerden op 6 december 1682, ondertrouw aldaar op 29 november 1682 met Meijnsjen Leendertsz van der Neut.

  TROUWREGISTER, Waarder, Geref. kerk, 16 december 1663:
  Jan Jansz Hooghen:doorn j.m. van Waarder en Trijntje Dierten Ramp j.d. onder Bodegraven sijn bij ons getrouwt na ordre op den 16 decemb. 1663.

  WEESBOEK, Bodegraven, 6 februari 1666, inv. 6, nr. EE:
  Betreft Jan jansz Hoogendoorn.

  WEESBOEK, Waarder, 16 januari 1669:
  Verschenen voor Gerard Mulock, schout, Jan Cornelisz den Oudsten en Gerrit Sijmonsz Swartendijck, weesmannen ende schepenen van de ambacht van Waarder,
  Jan Jansz Hoogendoorn, weduwnaar van zaliger Trijntie Diertens Ramp ter ene zijde, en
  Cornelis Dircxsz Achterhof en Gerrit Roelofs Ramp als voogden van Neeltie Jans ende Trijntie Jans, kinderen van Jan Jansz Hoogendoorn en Trijntie Diertens Ramp ter andere zijde.
  Beschreven is dat de vader boedelhouder is, en waaruit de moederlijke erfportie bestaat.
  TOEVOEGING op 21 september 1695:
  Verklaring waarin o.a. staat dat Arien Pietersz Roosenboom, getrouwd met Trijntje Jans Hogendoorn, Neeltje Jans Hoogendoorn en Cornelis Jansz Hoogendoorn hun moederlijke erfportie van Jan Jansz Hoogendoorn ontvangen hebben.

  TROUWREGISTER, Waarder, Geref. kerk, 17 maart 1669:
  Jan Jansz Hoogedoorn, weduwr: van Trijntje Dierten Ramp, met Aeltje Gerrits Ruijs, weduwe van Corn: Will: Looij in sijn leven schout tot Waerder, hier getrout den 17e maert 1669.

  LIDMATEN, Waarder, Geref. kerk, 4 mei 1670:
  Gevonde dese Navolgende Ledematen. By Th. Dol Rolant.
  1670 den 4 Maij:
  Aen 't Dorp.
  6. Jan Hagens. doot.
  7. Grietje Jans, sijn Huijsvrou, doot.
  In 't Oosteijnde van Waerder.
  76. Jan Gerritse den Ouden. doot.
  77. Hagen Janse Hogendooren, doot.
  78. Lijsbet Cornelis, sijn Huijsvrou.
  79. Jan Janse Hogendoren.
  80. Aeltje Gerrits Ruijsch, sijn vrou, gestorven.
  81. Pieter Janse Hogendoren, doot.
  82. Dirkje Simons, sijn Huijsvrou, doot.
  83. Cornelis Janse Hooghout, doot.
  84. Fijgje Cornelis Velthuijse, sijn vrouw, doot.
  85. Balten Willemse Velthuijsen, doot.
  86. Neeltje Willems Velthuijsen, j.D., vertrocken na Woerde.
  87. Leendert Cornelisse Velthuijsen, doot.
  [De vermeldingen "doot" zijn meerendeels van latere datum dan 4 mei 1670]

  OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, Waarder, 27 april 1672:
  Juffrouwe Maria van Hollant, weduwe van Johan van Berendrecht, als moeder en voogdesse van haar zoon Jonker Nicolaes van Berendregt, verkoopt 7 morgen erfpachtland aan Jan Jansen Hoogendoorn, wonende te Waarder.

  OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, Papekop-Diemerbroek, 27 april 1672:
  Voor schout en schepenen van Papekop-Diemerbroek verschijnen Jan Janssen Hoogendoorn, als man en voogd van Aeltgien Gerrits Ruijsch, en Thomas Adriaenssen Stuijvenbergh, man en voogd van Pieterken Gerrits Ruijsch, beiden wonende in Papekop.
  Zij verklaren dat hun overleden schoonmoeder Aeltgien Jacobs, in haar leven weduwe van Gerrit Pieterssen Ruijsch, in haar testament haar beide dochters ieder de helft van 14 morgen in Diemerbroek schenkt, die te leen worden gehouden door de Staten van Holland.

  LEENKAMER VAN HET HOF VAN HOLLAND, Woerden, 4 november 1672:
  Jan Janssoon Hogendoorn wordt beleend met 4 mergen lants in Diemerbroek bij opdracht van Gerrit Janssoon Suijtlant.
  Hij verkoopt dit weer aan Cornelis Pieterssoon Berghshoeff op 7 april 1695.

  OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, Woerden, 1 mei 1674:
  Pietertgien Gerrits Ruijsch is in mei 1673 overleden.
  Zij laat haar helft van 14 morgen van de Staten van Holland na aan de kinderen uit het eerste huwelijk van haar zuster Aeltgien Gerrits Ruijsch met Cornelis Willemsen Loij.
  Die kinderen zijn Lijsbeth Cornelis Loij, Gerrit Cornelisz Loij, in de wandelingh ganaemt Ruijsch, Floris en Pieter Cornelissen Loij.

  LIDMATEN, Waarder, Geref. kerk, 1675:
  Navolgenden nogh gevonden en overbehouden na den oorlogh van den jare 1672, 1673 en 1674, in mijne eerste besoekinge, tegen Paeschdagh in den jare 1675. Thomas Doligius Rolandus.
  Int Oosteijnde.
  1. Marige Aelberts, huijsvrou van Floor Janse Jongendoorn. doot.
  2. Marige Heijndriks, wed. van Arij Cornelisse Noorlander. doot.
  3. Hagen Janse Hoogendoorn,
  4. Lijsbeth Cornelisse, sijn vrou; beijde met Attestatie vertrocken na Gourak.
  5. Gerrit Janse Hogendoorn.
  6. Merrige Jans van der Laen; sijn vrou. doot.
  7. Cornelis Janse Hooghout. doot.
  8. Cornelia Jans, sijn vrou, met Attest van Koukenge. doot.
  9. Leendert Cornelisse Velthuijsen. doot.
  10. Neeltje Cornelis, sijn vrou. doot.
  11. Jan Janse Hogendoorn, met Attestatie na Woerden.
  12. Aeghje Jans, wed. van Pieter Volkerse. doot.

  OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, Woerden, 3 mei 1676:
  Gerrit Jansz Suitlant, man en voogd van Aertgen Jans Claren, enige erfgenaam van Jan Adriaensz Claren, verkoopt aan Jan Jansz Hogendoorn 5 morgen land in Diemerbroek met "Huijs, berch, schuer. bepotinge ende beplantinge", belend ten oosten Hoogendoorn's 4 morgen leenland.

  OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, Woerden, 3 mei 1676:
  Jan Jansz Hogendoorn leent 600 gulden van Jan Sijmonsz de Bruijn, wonende tot Woerden.
  Interest is 30 gulden per jaar.
  Onderpand is de 5 morgen land met huis, berg, en schuur die Jan jansz Hogendoorn diezelfde dag had gekocht.
  [Op 31 januari 1689 100 gulden afgelost en het restant op 20 april 1695]

  OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, 8 februari 1681:
  Boedelscheiding tussen Grietje Jans, weduwe van Jan Gerritsz Hagens, wonende tot Waerder aent dorp, en haar kinderen Pieter, Hagen, Jan en Gerrit Jansz Hoogendoorn, en Jan Leendertsz Dickenboom, als in huwelijk hebbende Aeltje Jans Hoogendoorn.

  NOTARISAKTE (F. van Ewijck de Jonge), Utrecht, 28 oktober 1682, nr. 81:
  Huwelijkse voorwaarden van Jan Janssen Hoogendoorn en Meynsje Leenderts van der Neut, die te Diemerbroek woont.

  OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, Papekop-Diemerbroek, 11 april 1692:
  Voor schout en schepenen van Papekop-Diemerbroek verschijnen Jan Jans Hogendoorn, wonende in Diemerbroek en Neeltie en Trijntje Jans, meerderjarige dochters van den voornoemden Hoogendoorn daer moeder van is geweest Trijntie Dierten Ramp.
  Nog Cornelis Jans Hogendoorn, soon van den voornoemde eerste comparant geprocureert bij Aaltie Gerrits Ruijs, omtrent 23 jaren, en voor soo verre sijne minderjarigheijt aan gaet, geassisteert met ons de schout en weesmeesteren dewijle sijne voogden.
  Jan Jansz Hogendoorn geeft over aan zijne drie kinderen 'het gebruyck ende innecomen van sijne hofstede met huijs, berg en schuijr en 15½ mergen land gelegen in Diemerbroeck voornoemt om de selve tot haren contentemente te verhuyren ofte selfs bewonen'.
  Jan blijkt hertrouwd te zijn met Meynsie Leenderts. Mocht hij overlijden, dan komt de helft van zijn nalatenschap aan zijn kinderen en de andere helft aan Meynsie Leenderts. Echter, wanneer Meynsie Leenderts overlijdt, komt de andere helft niet aan haare magen en vrienden, maar aan de drie kinderen van Jan Jans Hogendoorn.

  KINDEREN UIT HET EERSTE HUWELIJK:
  1. Neeltje Jans Hoogendoorn,
   Geboren te Waarder ca. 1664, mogelijk gedoopt te Woerden, ontving haar moeders erfdeel in 1695.
   Gehuwd voor 13 mei 1695, mogelijk te Papekop of Woerden met N.N.

   OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, Papekop-Diemerbroek, 11 april 1692:
   Voor schout en schepenen van Papekop-Diemerbroek verschijnen Jan Jans Hogendoorn, wonende in Diemerbroek en Neeltie en Trijntje Jans, meerderjarige dochters van den voornoemden Hoogendoorn daer moeder van is geweest Trijntie Dierten Ramp.
   Nog Cornelis Jans Hogendoorn, soon van den voornoemde eerste comparant geprocureert bij Aaltie Gerrits Ruijs, omtrent 23 jaren, en voor soo verre sijne minderjarigheijt aan gaet, geassisteert met ons de schout en weesmeesteren dewijle sijne voogden.
   Jan Jansz Hogendoorn geeft over aan zijne drie kinderen 'het gebruyck ende innecomen van sijne hofstede met huijs, berg en schuijr en 15½ mergen land gelegen in Diemerbroeck voornoemt om de selve tot haren contentemente te verhuyren ofte selfs bewonen'.
   Jan blijkt hertrouwd te zijn met Meynsie Leenderts. Mocht hij overlijden, dan komt de helft van zijn nalatenschap aan zijn kinderen en de andere helft aan Meynsie Leenderts. Echter, wanneer Meynsie Leenderts overlijdt, komt de andere helft niet aan haare magen en vrienden, maar aan de drie kinderen van Jan Jans Hogendoorn.

   OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, 3 maart 1695:
   Cornelis Janssen Hogendoorn, Neeltgien Jans Hogendoorn ende Arien Pieterssen Roosenboom, getrouwt met Trijntgien Jans Hogendoorn tesamen kinderen van Jan Janssen Hogendoorn van wien sij t'recht tot de nabeschreven landen gecregen hebben, verkopen aan Cornelis Pietersen Berghhoeff, woonende tot Boswaerder, 5 morgen land met huijs, berg en schuijr in Diemerbroek, leenroerig aan de Graafelijkheid van Holland ende successeurs van Jacob Gerritsen Rietveld als bruijckers.

   OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, 3 maart 1695:
   Cornelis Janssen Hogendoorn, Neeltgien Jans Hogendoorn en Arien Pieterssen Roseboom, getrouwt met Trijntgien Jans Hogendoorn verkopen aan dezelfde Cornelis Pietersen Berghoeff 7 morgen in Diemerbroek 'die van oude tijden ten erfpacht is uytgegeven van den vicarus vande Cruys Capelle binnen Woerden waervan de jongste erfpacht brieff voor schout en gerechte deser heerlyckheyt op den 27 april 1672 door gevolmachtigde van Jonckheer Nicolaes Berendregt op Jan Janssen Hogendoorn der comparanten vader is gepasseert'.

   OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, 21 september 1695:
   Beide dochters blijken hun moeder's erfportie bij hun beider huwelijken te hebben ontvangen.
   Op 9 april 1694 heeft Arien Pieterss Rooseboom, gehuwd met Trijntje Jans Hoogendoorn die erfportie ontvangen, en op 13 mei 1695 ontvingen Cornelis Jans Hoogendoorn en Neeltje Jans Hoogendoorn hun portie.
  2. Trijntje Jans Hoogendoorn,
   Gedoopt te Waarder in de Geref. kerk op 7 september 1667, ontving haar moeders erfdeel in 1695.
   Gehuwd te Waarder op 21 maart 1694, ondertrouw te Woerden op 21 februari 1694 met Arien Pietersz Roosenboom, afkomstig van Waarder, zoon van Pieter Rooseboom en Merrigje Ariens.

   DOOPREGISTER, Waarder, Geref. kerk, 7 september 1667:
   Gedoopt een kint van Jan Jan Hagens Hoogendoorn int oosteynd en Tryntie Diert Ramp die gestorven is na de verlossing en is genaamt nade moeder Trijntje.

   OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, Papekop-Diemerbroek, 11 april 1692:
   Voor schout en schepenen van Papekop-Diemerbroek verschijnen Jan Jans Hogendoorn, wonende in Diemerbroek en Neeltie en Trijntje Jans, meerderjarige dochters van den voornoemden Hoogendoorn daer moeder van is geweest Trijntie Dierten Ramp.
   Nog Cornelis Jans Hogendoorn, soon van den voornoemde eerste comparant geprocureert bij Aaltie Gerrits Ruijs, omtrent 23 jaren, en voor soo verre sijne minderjarigheijt aan gaet, geassisteert met ons de schout en weesmeesteren dewijle sijne voogden.
   Jan Jansz Hogendoorn geeft over aan zijne drie kinderen 'het gebruyck ende innecomen van sijne hofstede met huijs, berg en schuijr en 15½ mergen land gelegen in Diemerbroeck voornoemt om de selve tot haren contentemente te verhuyren ofte selfs bewonen'.
   Jan blijkt hertrouwd te zijn met Meynsie Leenderts. Mocht hij overlijden, dan komt de helft van zijn nalatenschap aan zijn kinderen en de andere helft aan Meynsie Leenderts. Echter, wanneer Meynsie Leenderts overlijdt, komt de andere helft niet aan haare magen en vrienden, maar aan de drie kinderen van Jan Jans Hogendoorn.

   OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, 3 maart 1695:
   Cornelis Janssen Hogendoorn, Neeltgien Jans Hogendoorn ende Arien Pieterssen Roosenboom, getrouwt met Trijntgien Jans Hogendoorn tesamen kinderen van Jan Janssen Hogendoorn van wien sij t'recht tot de nabeschreven landen gecregen hebben, verkopen aan Cornelis Pietersen Berghhoeff, woonende tot Boswaerder, 5 morgen land met huijs, berg en schuijr in Diemerbroek, leenroerig aan de Graafelijkheid van Holland ende successeurs van Jacob Gerritsen Rietveld als bruijckers.

   OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, 3 maart 1695:
   Cornelis Janssen Hogendoorn, Neeltgien Jans Hogendoorn en Arien Pieterssen Roseboom, getrouwt met Trijntgien Jans Hogendoorn verkopen aan dezelfde Cornelis Pietersen Berghoeff 7 morgen in Diemerbroek 'die van oude tijden ten erfpacht is uytgegeven van den vicarus vande Cruys Capelle binnen Woerden waervan de jongste erfpacht brieff voor schout en gerechte deser heerlyckheyt op den 27 april 1672 door gevolmachtigde van Jonckheer Nicolaes Berendregt op Jan Janssen Hogendoorn der comparanten vader is gepasseert'.

   OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, 21 september 1695:
   Beide dochters blijken hun moeder's erfportie bij hun beider huwelijken te hebben ontvangen.
   Op 9 april 1694 heeft Arien Pieterss Rooseboom, gehuwd met Trijntje Jans Hoogendoorn die erfportie ontvangen, en op 13 mei 1695 ontvingen Cornelis Jans Hoogendoorn en Neeltje Jans Hoogendoorn hun portie.

   OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, Waarder, 7 december 1697, fol. 61:
   Compareren Aalbert en Gerrit Rooseboom voor haar selven, als ook voor Jan Rooseboom en de kinderen van Dirk en Kornelis Rooseboom, verder nog Arien Rooseboom en gerrit Spijker getrouwd met Ariaentje Rooseboom, kinderen van Pieter Rooseboom, in leven getrouwd met Merrigje Ariens, alle erfgenamen van IJsbrant Aelbertsz Rooseboom.
   Zij verkopen aan de Diakonij tot Waarder een huijs met erff op het dorp van Waarder.
   Koopsom van 90 gulden is voldaan.
   Betreffend huis werd direkt daarop doorverkocht aan Gerrit Rooseboom, eveneens voor 90 gulden.
  KIND UIT HET TWEEDE HUWELIJK:
  1. Cornelis Jansz Hogendoorn,
   Geboren in 1669, woont in de Oudewatersche broeck (= Diemerbroek), ontving moeders erfdeel in 1695.
   Gehuwd, ondertrouw te Oudewater op 2 januari 1695 met Jannetje van Roover, afkomstig van Tappersheul.

   OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, Papekop-Diemerbroek, 11 april 1692:
   Voor schout en schepenen van Papekop-Diemerbroek verschijnen Jan Jans Hogendoorn, wonende in Diemerbroek en Neeltie en Trijntje Jans, meerderjarige dochters van den voornoemden Hoogendoorn daer moeder van is geweest Trijntie Dierten Ramp.
   Nog Cornelis Jans Hogendoorn, soon van den voornoemde eerste comparant geprocureert bij Aaltie Gerrits Ruijs, omtrent 23 jaren, en voor soo verre sijne minderjarigheijt aan gaet, geassisteert met ons de schout en weesmeesteren dewijle sijne voogden.
   Jan Jansz Hogendoorn geeft over aan zijne drie kinderen 'het gebruyck ende innecomen van sijne hofstede met huijs, berg en schuijr en 15½ mergen land gelegen in Diemerbroeck voornoemt om de selve tot haren contentemente te verhuyren ofte selfs bewonen'.
   Jan blijkt hertrouwd te zijn met Meynsie Leenderts. Mocht hij overlijden, dan komt de helft van zijn nalatenschap aan zijn kinderen en de andere helft aan Meynsie Leenderts. Echter, wanneer Meynsie Leenderts overlijdt, komt de andere helft niet aan haare magen en vrienden, maar aan de drie kinderen van Jan Jans Hogendoorn.

   OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, 3 maart 1695:
   Cornelis Janssen Hogendoorn, Neeltgien Jans Hogendoorn ende Arien Pieterssen Roosenboom, getrouwt met Trijntgien Jans Hogendoorn tesamen kinderen van Jan Janssen Hogendoorn van wien sij t'recht tot de nabeschreven landen gecregen hebben, verkopen aan Cornelis Pietersen Berghhoeff, woonende tot Boswaerder, 5 morgen land met huijs, berg en schuijr in Diemerbroek, leenroerig aan de Graafelijkheid van Holland ende successeurs van Jacob Gerritsen Rietveld als bruijckers.

   OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, 3 maart 1695:
   Cornelis Janssen Hogendoorn, Neeltgien Jans Hogendoorn en Arien Pieterssen Roseboom, getrouwt met Trijntgien Jans Hogendoorn verkopen aan dezelfde Cornelis Pietersen Berghoeff 7 morgen in Diemerbroek 'die van oude tijden ten erfpacht is uytgegeven van den vicarus vande Cruys Capelle binnen Woerden waervan de jongste erfpacht brieff voor schout en gerechte deser heerlyckheyt op den 27 april 1672 door gevolmachtigde van Jonckheer Nicolaes Berendregt op Jan Janssen Hogendoorn der comparanten vader is gepasseert'.

   OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, 21 september 1695:
   Beide dochters blijken hun moeder's erfportie bij hun beider huwelijken te hebben ontvangen.
   Op 9 april 1694 heeft Arien Pieterss Rooseboom, gehuwd met Trijntje Jans Hoogendoorn die erfportie ontvangen, en op 13 mei 1695 ontvingen Cornelis Jans Hoogendoorn en Neeltje Jans Hoogendoorn hun portie.
  [bronnen: diverse oorspronkelijke aktes, Groene Hart Archieven alsmede een artikel betreffende de familie Hoogendoorn door Nico P. den Hollander in G.N. 2004 nr. 1]

9198. Jan PANCKEN [VAN DER LAEN],
Mogelijk een zoon van Pancras van der Laen [nr. 18.396] en van Dieuwertgen Claesdr Hensbrouck [nr. 18.397], geboren ca. 1605, woonde in het Oosteinde van Waarder, weesmeester, lidmaat Geref. kerk, schepen, overleden voor 1 juni 1668.
Gehuwd ca. 1645, mogelijk te Ouderkerk aan den IJssel met Annigje Jansdr OUWEJAN.

OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, Ouderkerk aan den IJssel, 26 mei 1655, inv. 23, ac998:
Jan Janse Jongejan en Cornelis Janse steenbakker, wonende alhier, Panck Janse, in opdracht van zijn vader Jan Pancken, gehuwd met Anneken Jans, allen samen kinderen van Jan Cornelisse Ouwejan, verkopen aan Adryaen Symonse, dienende heemraad, 12 morgen land in de Geer, gegrondkaveld in 18 morgen uit de IJssel.
Prijs 7300 gulden, waarvan 1/3 contant.
[bron Groene Hart Archieven]

OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF:
Jan Pancken, getrouwd met Annittien Jansdr.
won. te Weerder.
Kinderen: Pieter, Panck en Merrittien (getrouwd met Gerrit Jansz Hoogendoorn).
De kinderen verkopen 1/3 steenplaats met ovens etc.
ra Ouderkerk aan den IJssel 21/468 dd 23 augustus 1669 en 46/275 dd 23 augustus 1669.

9199. Annigje JANSDR [OUWEJAN],
Geboren ca. 1615.
Dochter van Jan Cornelisse Ouwejan [nr. 18.398], geboren ca. 1605, woont op 1 juni 1668 te Woerden.
[bron: De Familie Hoogendoorn door Nico P. den Hollander in Gens Nostra, 2004, blz. 1-9]

OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, Ouderkerk aan den IJssel, 1 juni 1668, inv. 23, ac998:
Transporten en Hypotheken.
Panck Janse, Pieter Janse van der Laan en Gerrit Janse Hoogendoorn, Annetgen Janse, wed. van Jan Pancken, wonende te Woerden, verkopen aan Cornelis Janse Ouwejan 1/3 van een woning met huis, berg, schuur en 9 morgen land in de cromme, genaamd het Huych Foppen viertel, plus 1/3 van 4 morgen 1½ hond in de Geer waar Aryen Huybertse woont, aangekomen door het overlijden van Jan Cornelisse Ouwejan zaliger.
Verkoopprijs 2.000 gulden.
[bron Groene Hart Archieven]

KINDEREN:
 1. Panck Jansz van der Laen,
  Geboren ca. 1630, verkocht namens zijn vader onroerend goed (1655), verkocht onroerend goed op 1 juni 1668 en op 3 februari 1676.

  OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, Ouderkerk aan den IJssel, 26 mei 1655, inv. 23, ac998:
  Jan Janse Jongejan en Cornelis Janse steenbakker, wonende alhier, Panck Janse, in opdracht van zijn vader Jan Pancken, gehuwd met Anneken Jans, allen samen kinderen van Jan Cornelisse Ouwejan, verkopen aan Adryaen Symonse, dienende heemraad, 12 morgen land in de Geer, gegrondkaveld in 18 morgen uit de IJssel.
  Prijs 7300 gulden, waarvan 1/3 contant.
  [bron Groene Hart Archieven]

  OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, Ouderkerk aan den IJssel, 1 juni 1668, inv. 23, ac998:
  Transporten en Hypotheken.
  Panck Janse, Pieter Janse van der Laan en Gerrit Janse Hoogendoorn, Annetgen Janse, wed. van Jan Pancken, wonende te Woerden, verkopen aan Cornelis Janse Ouwejan 1/3 van een woning met huis, berg, schuur en 9 morgen land in de cromme, genaamd het Huych Foppen viertel, plus 1/3 van 4 morgen 1½ hond in de Geer waar Aryen Huybertse woont, aangekomen door het overlijden van Jan Cornelisse Ouwejan zaliger.
  Verkoopprijs 2.000 gulden.
  [bron Groene Hart Archieven]

  OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, Ouderkerk aan den IJssel, 3 februari 1676, inv. 24, ac998:
  Transporten en hypotheken.
  Panck Jansz van der Laen, Pieter Jansz van der Laen en Gerrit Jansz Hoogendoorn als in huwelijk hebbende Marritie Jansdr van der Laen, wonende tot Woerden, verkopen aan de drie minderjarige weeskinderen van wijlen Marritie Leendertse, gehuwd geweest met Cornelis Dircxe Stolck, wonende te Capelle aan den IJssel, door Gerrit Cornelisse Stolck als gestelde voogd van de voornoemde kinderen aangekocht, haar gedeelte in een weer ;land, groot 16 morgen in de Hoge Nesse, gekomen van Jan Adriaense Bijl.
  Verkoopprijs 710 gulden.
  [bron Groene Hart Archieven]
 2. Pieter Janse van der Laen,
  Geboren te Waarder ca. 1645, verkoopt onroerend goed op 1 juni 1668 en op 3 februari 1676.
  Gehuwd te Polsbroek op 10 augustus 1670, ondertrouw te Waarder in de Geref. kerk op 27 juli 1670 met Aeltje Gijsberts Vijfjaer, geboren te Polsbroek.

  OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, Ouderkerk aan den IJssel, 1 juni 1668, inv. 23, ac998:
  Transporten en Hypotheken.
  Panck Janse, Pieter Janse van der Laan en Gerrit Janse Hoogendoorn, Annetgen Janse, wed. van Jan Pancken, wonende te Woerden, verkopen aan Cornelis Janse Ouwejan 1/3 van een woning met huis, berg, schuur en 9 morgen land in de cromme, genaamd het Huych Foppen viertel, plus 1/3 van 4 morgen 1½ hond in de Geer waar Aryen Huybertse woont, aangekomen door het overlijden van Jan Cornelisse Ouwejan zaliger.
  Verkoopprijs 2.000 gulden.
  [bron Groene Hart Archieven]

  TROUWREGISTER, Waarder, Geref. kerk, 27 juli 1670:
  Pieter Janse van der Laen j:m: wonende tot Waerder met Aeltje Gijsberts vijfjaer j:D: van Polsbroek, wonende mede tot Waerder.
  te voren geslapen, Attestatie gegeven den 10 Aug. en te Polsbroek getrout.

  OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, Ouderkerk aan den IJssel, 3 februari 1676, inv. 24, ac998:
  Transporten en hypotheken.
  Panck Jansz van der Laen, Pieter Jansz van der Laen en Gerrit Jansz Hoogendoorn als in huwelijk hebbende Marritie Jansdr van der Laen, wonende tot Woerden, verkopen aan de drie minderjarige weeskinderen van wijlen Marritie Leendertse, gehuwd geweest met Cornelis Dircxe Stolck, wonende te Capelle aan den IJssel, door Gerrit Cornelisse Stolck als gestelde voogd van de voornoemde kinderen aangekocht, haar gedeelte in een weer ;land, groot 16 morgen in de Hoge Nesse, gekomen van Jan Adriaense Bijl.
  Verkoopprijs 710 gulden.
  [bron Groene Hart Archieven]
 3. Marigje Jans Panken Verlaan,  zie nr. 4599.
  Geboren te Waarder ca. 1645, overleden tussen 18 november 1687 en 14 februari 1694.
  Gehuwd voor mei 1666 met Gerrit Jansz Hoogendoorn, geboren te Waarder ca. 1640, van beroep veehouder, overleden na 1704.
9232. Jhr. Cornelis (Laurens) VAN RANDENRAETH,
Zoon van Hendrik van Randenraeth [nr. 18.464] en Catharina Schaitz van Gruijssdonck [nr. 18.465], geboren ca. 1600, woont in 1633 in het Huis Warenbergh in Haelen, licentiaat in de rechten, vermeld als scholtis van het graafachap Horn (1633-1646), scholtis en stadhouder (rentmeester) van het land van Thorn (1642-1646) en scholtis van Heel (1646), overleden ca. 1675, oud ca. 75 jaar.
Gehuwd in 1628 met Jvr. Aleijdis VAN KERCKHOVE.

RECHTERLIJK ARCHIEF, Haelen, 11 januari 1633 (RAL 01.063, nr. 335):
Acte van Verpachting;
Margaretha van Doorn, weduwe Pollart verpacht het Huis Warenbergh in Haelen voor twee jaar aan de Licentiaet Cornelis van Randeraet, scholtis van het graafschap Horn.


Fragment van de kadasterkaart van Haelen uit 1818 met daarop het Huis Waerenberg
dat in 1633 gepacht werd door Cornelis van Randenraedt.
Dit kasteelachtige complex, bestaande uit een hoofdgebouw en een hoeve,
was gelegen aan de Haelense beek, op de grens van Haelen en Horn.
Het hoofdgebouw is in de tweede helft van de 19e eeuw afgebroken,
maar de hoeve bestaat nog altijd.

FUNCTIES:
1633 - schout van het graafschap Horn.
1642 - schout van het Maasland (Horn) en rentmeester van Thorn.
1646 - schout van Heel en van Horn, en rentmeester van Thorn.

OPMERKING:
Zie ook artikel "Het huis Warenberg te Haelen" in Sibbe, 1941, blz. 35 e.v.

9233. Jvr. Aleijdis VAN KERCKHOVE,
Dochter van Hieonymus van den Kerkckhoven [nr. 18.466] en Beatrix Helena Kuyckhoven [nr. 18.467], gedoopt te Roermond op 29 januari 1609, overleden na 15 juli 1678.

RENTEBRIEF, Swalmen, 15 juli 1678 [RAL Maastricht, SA Swalmen en Asselt, magazijnlijst nr. 19 fol. 92-92vs]:
Ten overstaan van Willem Rutsen en Jan Smiets, schepenen van de heerlijkheden Assel en Swalmen, draagt Albert Meuter, scholtis van voornoemde heerlijkheden, krachtens toestemming en met volmacht van het Hof van Gelderland aan hem gegeven door de advokaat Gerart van Palandt dd 7 februari 1678, de helft van een kapitaal groot 3.000 gulden tegen een jaarlijkse rente van 90 gelijke guldens eerder toebehoord hebbende aan juffrouw Alegonda van Kerckhoven, weduwe Randeraedt volgens obligatie gevestigd op genoemde heerlijkheden, over aan procureur Goswinus Gielen als gevolmachtigde van voornoemde Gerart van Palandt.
[bron: Kroniek voor Belfeld, Beesel en Swalmen 1670-1679, samengesteld door Loe Giesen te Reuver]

KINDEREN VAN JHR. CORNELIS (LAURENS) VAN RANDENRAETH EN JVR. ALEIJDIS VAN KERKCKHOVE:
 1. Anna Maria van Randenraedt,
  Geboren te Roermond, gedoopt aldaar op 9 augustus 1629.
 2. Jeronijmus Franciscus van Randenraedt,
  Geboren te Roermond, gedoopt aldaar op 15 april 1631.

  DOOPREGISTER, Roermond RKK, 15 april 1631:
  Getuigen Willem van Randenraedt en Anna Kerckhoven.
 3. Beatrix Helena van Randenraedt,
  Geboren ca. 1635, overleden na 1686.
 4. Catharina van Randenraedt,
  Gedoopt te Haelen op 20 juli 1635.
 5. Georgius Henricus de Randerah,  zie nr. 4616.
  Gedoopt te Thorn in de Rooms-Kath. kerk op 11 oktober 1642, vermeld als Ritmeester van het Regiment Chauvet in 1673 en 1679, overleden na 1717.
  Gehuwd ca. 1670 met Joachime de L'Epine de Mandere, geboren te Angerlo ca. 1645.
9234. ds. Dirck VAN ALTENA, ook Theodorus VAN ALTENA [filiatie onbewezen]
Geboren ca. 1600, predikant te Oegstgeest (1627).
Ondertrouw te Leiden in de Geref. kerk op 22 maart 1627 met Hester PLUMIOENS.

ONDERTROUWREGISTER, Leiden, Geref. kerk, 22 maart 1627:
ds Dirck van Altena, predikant te Oegstgeest, geasst. met dr Jacob Altena, sijn broeder, wonende in de Clocksteech,
Met
Hester Plumioens, Jongedochter, wonende aan de Bredestraet, geasst. met Judith Plumioens, hare moeder wonende Bredestraet.

9235. Hester PLUMIOENS, [filiatie onbewezen]
Dochter van Judith Plumioens [nr. 18.871], geboren ca. 1605.

KINDEREN:
 1. Elisabeth van Altena,
  Gedoopt te Oegstgeest op 16 juli 1628, overleden in 1672, oud ca. 44 jaar. Gehuwd te Oegstgeest in 1660 met Jan van Aelbertsberg, geboren te Valkenburg ca. 1625, overleden te Leiden, begraven te Oegstgeest op 6 december 1681, oud ca. 56 jaar, mogelijk een zoon van Lourens Johannes Leendert van Aelbertsberg en van Neeltje Willemsdr Eillems. Jan huwde (2) te Leiden op 13 november 1672 met Susanna Tonisdr van Sprinkvliet, eerder weduwe van Cornelis Willemsz van der Plas.
 2. Marijtje Altena,  zie nr. 4617.
  Mogelijk een dochter van ds Dirck van Altena en Hester Plumioens, geboren ca. 1635, vermeld als doopgetuige op 18 november 1698.
  Gehuwd met Jacob Jacobsz van Klaveren, geboren ca. 1635.
 3. Jannetie van Altena,
  Gedoopt te Leiden in de Geref. Pieterskerk op 8 november 1641.
 4. Jan van Altena,
  Gedoopt te Leiden in de Geref. Hooglandsche kerk op 24 april 1644.
 5. Jacobus Altena,
  Gedoopt te Leiden in de Geref. Hooglandsche kerk op 3 februari 1647.
9348. Dirck HAVICK,
Waarschijnlijk een zoon van Wouter Willemsz Havicken [nr. 18.696], geboren ca. 1600, mogelijk te Velsen.
Gehuwd met N.N.

KIND:
 1. Wouter Dircksen Havick,  zie nr. 4674.
  Geboren te Velsen ca. 1630, vermeld als Welboorene van Velsen (1691).
  Gehuwd ca. 1655 met N.N.
9362. Jan MAES,
Geboren ca. 1590, waarschijnlijk te Leende.
Gehuwd met N.N.

KIND:
 1. Henrica Jan Maes,  zie nr. 4681.
  Geboren voor 1620, overleden te Leende op 5 maart 1673, oud ca. 55 jaar.
  Gehuwd voor 1640 met Joannes Tielens, gedoopt te Leende in de Rooms-Kath. kerk op 13 januari 1613.
9364. Angelus Matthias BERCHMANS,
Zoon van Matthias Berchmans [nr. 18.728], geboren ca. 1585, overleden te Leende op 14 juli 1662, oud ca. 77 jaar.
Ondertrouw te Leende in de Rooms-Kath. kerk op 18 januari 1610 met Wilhelma Egidius DELEN.

TROUWREGISTER, Leende, Rooms-Kath. kerk, 18 januari 1610, pag. 32:
Contraxerunt sponsalia Angelus Matthia Berchmansse et Wilhelma Egidij Delen.
Testes D: Petrus Weninx [?] et Peter ..........

SCHEPENBANK, Heese, Leende en Zesgehuchten, Criminele processtukken, Nr. 467, anno 1637:
Adriaen Colen contra Engelbert Berchmans ter zake van genoegdoening voor een belediging.

SCHEPENBANK, Heese, Leende en Zesgehuchten, Criminele processtukken, Nr. 608, anno 1648:
Anna, weduwe van Willem van Hout, contra Engelbert Berchmans ter zake van het recht van overpad op een akker.

BEGRAAFREGISTER, Leende, Rooms-Kath. kerk, 14 juli 1662, pag. 55V:
Angelus Berchmans.

9365. Wilhelma Egidius DELEN,
Dochter van Egidius (Dielis) Delen [nr. 18.730], geboren ca. 1590.

KINDEREN:
 1. Adrianus Engelen Berchmans,
  Gedoopt te Leende in de Rooms-Kath. kerk op 11 november 1613.

  DOOPREGISTER, Leende, Rooms-Kath. kerk, 11 november 1613:
  Adrianus, zoon van Angelus Berchmans en Wilhelma.
  Getuigen Jacobus Hannen en Elisabeth Berchmans.
 2. Matthias Engelen Berchmans,
  Gedoopt te Leende in de Rooms-Kath. kerk op 12 mei 1617.

  DOOPREGISTER, Leende, Rooms-Kath. kerk, 12 mei 1617:
  Mathias, zoon van Angelus Berchmans en Wilhelma.
  Getuigen Henricus Adrianus Danckers en Heilwigis Berchmans.
 3. Aegidius Engelen Danckers, ook genaamd Berchmans,  zie nr. 4682.
  Geboren te Leende ca. 1620.
  Gehuwd voor 1 augustus 1644 met Christina Swuesten.
 4. Maria Engelen Berchmans,
  Gedoopt te Leende in de Rooms-Kath. kerk op 24 augustus 1625.

  DOOPREGISTER, Leende, Rooms-Kath. kerk, 24 augustus 1625:
  Maria, dochter van Angelus Berchmans en Wilhelma.
  Getuigen Petrus Wilhelmus Bitters en Gertrudis Berchmans.
9372. Joannes Antonius ENGELEN,
Zoon van Antonius Engelen [nr. 18.744] en Marie N.N. [nr. 18.745], geboren ca. 1595, mogelijk te Leende.
Gehuwd (1) te Leende in de Rooms-Kath. kerk op 20 augustus 1617 met Catharina Joannis VAN PELT.
Gehuwd (2) te Leende in de Rooms-Kath. kerk voor 1624 met Joanna N.N.

TROUWREGISTER, Leende, Rooms-Kath. kerk, 20 augustus 1617:
Johannes Anthonii Engelen et Catarina Joannis van Pelt consanguines in quarto gradii etc.
Testes Petrus ............... .... et Anthonii Engelen .... sponsi.

OPMERKING:
Trouwboek Leende Rooms-Kath. kerk van 1619 tot 1625 onvolledig.

9373. Catharina Joannis VAN PELT,
Dochter van Joannis van Pelt [nr. 18.746], geboren ca. 1595.

KIND UIT HET EERSTE HUWELIJK:
 1. Joannes Jan Engelen,  zie nr. 4686.
  Gedoopt te Leende in de Rooms-Kath. kerk op 5 september 1619.
  Gehuwd voor 1656 met Maria Peters Coppen, geboren ca. 1630, mogelijk te Leende.
KIND UIT HET TWEEDE HUWELIJK:
 1. Leonardus Jan Engelen,
  Gedoopt te Leende in de Rooms-Kath. kerk op 18 oktober 1623, overleden te Leende op 25 juni 1689, oud 65 jaar.
  Ondertrouw te Leende op 24 juli 1652 met Anna Jan Stevens.

  DOOPREGISTER, Leende Rooms-Kath. kerk, 18 octobris 1623:
  Baptizatus est Leonardus filius Joannis Antonij Engelen et Joanna uxoris.
  Susceptores Joanis Guilielmus Jois Bitters et Maria uxor Guilielmi Anthonij Engelen.

9374. Petrus COPPEN,
Geboren ca. 1605, mogelijk te Heeze.
Gehuwd (1) te Heeze met Anna SCHOENMAECKERS.
Gehuwd (2) te Heeze in de Rooms-Kath. kerk op 19 april 1649 met Helena JANSE.

9375. Anna SCHOENMAECKERS,
Geboren ca. 1610, mogelijk te Heeze of Leende.

KINDEREN UIT HET EERSTE HUWELIJK:
 1. Maria Peter Coppen,  zie nr. 4687. [Filiatie niet bewezen]
  Geboren ca. 1630, mogelijk te Heeze.
  Gehuwd ca. 1655 met Joannes Jan Engelen, gedoopt te Leende in de Rooms-Kath. kerk op 5 september 1619.
 2. Gertrudis Peter Coppen,
  Gedoopt te Heeze in de Rooms-Kath. kerk op 20 februari 1642.
 3. Joannes Peter Coppen,
  Gedoopt te Heeze in de Rooms-Kath. kerk op 20 maart 1643.
 4. Henricus Peter Coppen,
  Gedoopt te Heeze in de Rooms-Kath. kerk op 3 januari 1647.
KIND UIT HET TWEEDE HUWELIJK:
 1. Joannes Peter Coppen,
  Gedoopt te Heeze in de Rooms-Kath. kerk op 4 april 1654.
9394. Cornelis KOOL, [9394 = 4754], Filiatie niet bewezen.
Overleden voor 1695.
Gehuwd met N.N.

KINDEREN:
 1. Marijtje Cornelis Kool,
  Geboren voor 1655, overleden te Velsen in 1693.
  Gehuwd met Gijsbert Simonsz Lans, geboren voor 1655, van beroep landbouwer, lid Vierschaar van Velsen (1681), schepen van Velsen (1687/88), overleden te Driehuis (Velsen) ca. 1692.

  OPENBARE FUNCTIES GIJSBERT LANS:
  Lid Vierschaar van Velsen..................1681
  Scheepen van Velsen..........................1681/88

  OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, nr. 1038, Weesboek, Velsen, 9 december 1682:
  Gijsbert Sijmensz Lans en Jacob Claesz Colvenmaecker, worden benoemd tot voogden over de minderjarige kinderen van de op 27 november 1682 overleden Frans Sijmensz, in huwelijk gehad hebbende Antie Dammis.

  OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, nr. 965, Transporten, Velsen, dd 1691, folio 16:
  [Waterschade] Gijsbert Lans wordt vermeld als wonende in Velsen !

  OPMERKING:
  In 1691 grensde het land van Gijsbert Sijmons Lans, Pancreas Jansen Lans en wijlen Cornelis Willemsz Lans aan elkaar.

  NOTARISAKTE (Jan Cornelisse Poorter), Beverwijk, 22 oktober 1693:
  Testament, waarin Marijtje Cornelis Kool Jan Janse en Hillegond Jans als erfgenamen aanwijst.

  OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, nr. 919, Memoriaal S&S, Velsen, 13 januari 1694, nr. 76:
  Is bij Schout en Scheepenen goetgevonden en verstaan te gaan consuleren met het Testament over de Collaterale van Gijsbert Lans en Marritie Cooll en is daar toe gecommitteert den schout Born, Barent Bruijninck ende Willem de Wilt scheepenen van Velsen.

  OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, nr. 1039, Weeskamer, Velsen, 29 maart 1694, folio 51:
  Reeckeninge, bewijs en Reliqua die bij desen zijn doende Aris Claasen ende Pieter Jacobsz, mitsgaders Cornelis Huijbertsen Jongh als Executeurs vande Boedel ende goederen van Gijsbert Sijmonsen Lans die als voocht is geweest van kinderen van Cornelis de Decker van soodanige ontfangh ende uijtgeeff als den voornoemde Gijsbert Sijmonsen van voorz: kinderen heeft gehadt.

  OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, nr. 965, Transporten, Velsen, 19 mei 1694, folio 83:
  Aris Dreeger en Cornelis Huijbertsen Jongh als Executeurs vande naargelaten boedel ende goederen van Gijsbert Sijmonsen Lans ende Maritie Cooll, verkopen aan Pieter Jacobsz ende Jan Janssen in qualita als voochden over de kinderen van Corn: Adriaansen Decker ende Aegie Cornelis, seeckere tweemadt in viermadt landt, leggende gemeen met Claas Mors, gelegen inde Oostbroeck, belent ten oosten Thames Jacobsz, ten zuijden de Heer Burgemeester van Assendelft, ten westen de oostban ende ten noorden de kerck van Velsen met een somme van f 700.-

  OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, nr. 919, Memoriaal S&S, Velsen, 19 mei 1694, folio 92:
  Identieke tekst als bovenstaande ORA nr. 965 dd 19 mei 1694 !

  OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, nr. 919, Memoriaal S&S, Velsen, 12 februari 1695, fol. 116-120
  Aris Claassen Dreeger voor zijn zelven ende als lasthebbende van sijn susters ende voor haerliede de nata taverende, Cornelis Huijbertsen als Testamentaire voocht vande kinderen van Corn: Willemsz Lans, Juffrou Reijnoutie Elberts voor wijle Sr. Pieter Wildeman, Tames Jacobs ende Pancras Lans als geauthoriseerde voochden vande kinderen en erffgenamen Cornelis Jansen Lans, Pancras Jansen Lans voor zijn zelven, Jan Jansen voor zijn selven ende de rato caverende voor zijn suster Grietie Jans, ende Jan Jansen vander Mors ende Willem Dammessen van der Heij als geauthoriseerde voochden van Jan Claassen Berghman, alle erffgenaamen van Gijsbert Sijmons Lans ende Marritie Cooll, in haar leeven echteluijden, dewelcke verclaarden mette anderen geschift, gescheijden ende gedeelt te hebben ende dat in maniere hiernaarvolgende, als dat Eerst te beurte is gevallen dese volgende goederen die metter doodt ontruijmt ende gecomen vande voornoemde Gijsbert Sijmonsen Lans en Marritie Cool, te weeten aan:
  [Volgt gedetailleerde verdeling, waarbij sommige erfgenamen van Gijsbert erfden en anderen van Marijtje Cool; van Gijsbert erfden de kinderen van Cornelis Willems Lans, Pieter Wildeman, de erfgenamen van Cornelis Jansen Lans, Jacob Cornelissen Lans, Pancras Jansen Lans en Jan Cornelissen Lans, en van Marijtje Cooll erfden Aris Claassen Dreeger en zijn zusters, Jan Janse en zijn zuster en Jan Claassen Berghman, en nogmaals de kinderen van Cornelis Willems Lans]
  1) Aris Claassen Dreeger met zijn susters ontvangen een else bossie groot 100 roeden, gelegen aande Heerewegh, een huijs van Alijt Cool staande op de Hofgeest, 1 morgen 3 en een half hont genaampt de Saet gelegen opde Hofgeest,117 roeden landt gelegen aan de Heerewegh genaampt het Hoeckie, 2 morgen landt gelegen voor de Hoffgeest, 2 madt landt gelegen voorde Hoffgeest over de Waateringe, een madt gelegen inde Vroomaat, 4 madt inde Langeven, anderhalf morgen sluijscamp gelegen in de Westbrouck, 67 roeden inde ... ackers gemeen met Thijmon Cornelis en de kinderen van Corn. Willemz Lans; van dese bovenstaande goederen moet inden 200 pen. gecontribueert worden f 36:5:8.
  2) De kinderen van Cornelis Willemz Lans ontvangen van Marritie Cool 10 morgen landt gelegen inde wooninge van Gijsbert Pancrasse en 2 morgen weijlandt genaampt achteraff, beiden gelegen in Schootervliet, voorts 2 morgen 100 roeden landt in Sparrendam, 2/3 parten in een acker groot 220 roeden in Schooten, alle de goederen gelegen in Limmen, 1 en 1/2 hondt de loet gelegen aan de Coolencroft, 1 en 1/2 morgen genaampt Jan Coollecroft en 133 roeden inde selve acker, gemeen met Aris Claassen en Thijmon Cornelisz, gelegen in Velsen. Van Gijsbert Sijmonsen Lans ontvangen zij 2 en 1/2 morgen meerweijt gelegen aande Heerewegh in Velsen, 4 en 1/2 hont ...omlandt gelegen aande Heerewegh, de helfte van 7 hondt gemeen met Cornelis Machielse genaampt de Cortelaage, een morgen smalgeest gelegen aant Groenelaantie, anderhalf hont .... gelegen inde Velserdijck. Dese bovenstaande goederen gecomen van Gijsbert Sijmonsen Lans moeten contribueren inden persooneelen 200e pen. de somme van f 33:14:6 en voor de goederen gecomen van Marritie Cool f 11:6:8.
  3) Sr. Pieter Wildeman zaliger erft goederen gelegen inden Banne van Velsen; eerst een huijs ende erve, 8 en 1/2 hont desaat gelegen annex de hofsteede voorz., 5 hont het voorlandt gelegen aant huijs, 2 morgen tarwlandt gelegen alsvooren, 1 en 1/2 morgen Meerweijt gelegen aande Velser Heerewegh, 1 en 1/2 morgen Meerweijt gelegen aande Heerewegh. Persooneele 200e penninge f 35:0:8.
  4) De kinderen en erfgenamen van Cornelis Jansen Lans waarvan voochden zijn Thames Jacobsen en Pancras Lans, drie morgen landt gelegen inde gemeene vliet inde Westbrouck, toecomende Jacob Cornelisse Lans. Persooneele 200e penninge f 3:3:10. Jan Adriaansen mede f 3:3:10.
  5) Pancras Jansen Lans erft 3 en 1/2 madt gelegen inde Velserbrouck. Persooneele 200e penninge f 6:7:6.
  6) Jan Cornelissen Lans erft 2 madt in 4 madt gelegen inde Oostbrouck. Persooneele 200e penninge bedraagt f 3:3:10.
  7) Jan Jansen en zijn zuster erven een huijs met 4 morgen 3 hont landt gelegen in Schootervlielandt, item 1 morgen 3 hondt 86 roe gelegen alsvooren, item 1 morgen 75 roeden gelegen als vooren; in Schooten een acker groot 200 roeden.
  Persooneele 200e penninge f 27:2:12.
  8) Jan Claassen Berghman ontvangt een perseel hoijlandt gelegen inde Moos, groot 4 madt; item 1 morgen 56 roeden gelegen in Schooter Vlielandt inde Langewaaijt. Persooneele 200e penning f 12.17.-

  OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, nr. 920, Memoriaal S&S, Velsen, 3 mei 1702, folio 111:
  Alsoo Gijsbert Sijmonsen Lans deser werelt is comen te overlijden de welcke zij ons Quotien vande 200e pen: stont gequotiseert waar nu iegenwoordigh mede erffgenaam is, Cornelis Willemsz Rooswijck en op gene van de selve ..st is verdeelt off gequotiseert op f 1285:14 capitaal inden 200e penn: welcke goederen van dito Gijsbert Sijmonsen Lans, alhier publijcq sijn vercost, en hij Cornelis Willemsz Roos noch geen andere vaste goederen in onsen Banne is hebbende, twelck wij vertificeren voor rechte waarheijt, verspreckende dienthalve dat den voorn: Cornelis Willemsz Rooswijck bij Ed: groot Achtbaare tot de Doleantie mochte werden geadmitteert.

  OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, Schotervlieland, 29 januari 1725:
  Grietje Jans, zustersdochter van Jan Janse en Hillegond Janse, die in 1693 erfden van Marijtje Cornelis Kool, weduwe Gijsbert Sijmonse Lans, verkoopt aan Sijmon, Huijbert en Jan Cornelisse Lans, en aan Claes Arisse Dreger en Cornelis Janse Roos een huijsmanswoning met ca. 4 morgen land, ten westen de Vergierdeweg, ten zuiden het Binnewegje, ten oosten de weduwe Arij Thewisse en ten noorden de erven Cousebant.
  Verder een stuk land, groot 1 morgen en 3 hond, genaamd Het Veentje; nog een stuk land, groot 7 hond, genaamd de Bollemaet. Alles tesamen voor de somma van f 900.-
 2. N.N. Cool,  zie nr. 4697.
  Geboren ca. 1620, mogelijk te Velsen.
  Gehuwd met Claes Dreger, geboren ca. 1620, waarschijnlijk te Velsen.
9424. N. N. SEEVELD,
Geboren ca. 1625.
Gehuwd met N. N.

KINDEREN:
 1. N.N. Seeveld,  zie nr. 4712.
  Geboren ca. 1655, overleden voor 26 juli 1709.
  Gehuwd met N.N.
 2. Jacob Seeveld,
  Vermeld als trouwgetuige op 26 juli 1709.
  Gehuwd met N.N.

  KIND:
  1. Anna Jacobs Zeevelt,
   Vermeld als getuige bij doop van Theodorus Wetsteen te Leiden in de RK Appelmarktstatie op 31 maart 1706, zoon van N. N. Wetsteen d'mandemaker [getuigen Dirck Goetier en Anna Javcobs Zeevelt].
9428. Michel DELFOS,ook genaamd Michel DEL FOCE, Michel DELFOSSE en Michiel DELFOOS.
Zoon van Gerard Delfosse [nr. 18.856] en Marie Eclair [nr. 18.857], geboren te Doornik, Henegouwen ca. 1624, verhuist ca. 1663 van Amsterdam naar Leiden, vermeld als trouwgetuige op 29 oktober 1683.
Gehuwd te Leiden op 9 juni 1652, ondertrouw te Amsterdam op 17 mei 1652 met Maria PLOUVIER, ook PAMAERT.

HUWELIJKSINTEKENING van de kerk, Amsterdam, 17 mei 1652, DTB 470, p. 13:
Compareerden .............. Michiel del Foos van Doornick, jongman, ............, oud 28 Jaer, geasst. met Gerard del Foos, sijn vader, woont inde Elantstraet &
Maria Plouvier van Valencien, woont inde Roosstraat, geasst. met Pieter Plouvier, haer vader, woont mede Roosstraat.
[Michiel tekent "Miche defols", Maria tekent heel duidelijk en in een mooi handschrift "Maria Plouvier"]

GETUIGE:
Op 29 oktober 1683 in de Waalse kerk te Leiden bij de ondertrouw van zijn zoon Jan met Willempge Jans van Rietkercke.

9429. Maria PLOUVIER, ook genaamd PAMAERT,
Dochter van Pieter Plouvier [nr. 18.858] en van Francoise Maire [nr. 18.859], geboren te Valenciennes, Noord-Frankrijk ca. 1625, overleden na 1667.
Maria was eerder gehuwd te Leiden, ondertrouw aldaar op 9 juli 1647 met Guilliome LE KEUR, ook Guillaume LE COEUR, geboren te Rouaan, Frankrijk, wonende te 's-Gravenhage (1647), van beroep koopman

ARCHIVES MUNCIPALES, Valenciennes, 23 november 1619, nr. 26.98.:
Avis de pere et mere de Jean Plouvier et Hester de Mornay conjoints a leurs enfants.

ARCHIVES MUNCIPALES, Valenciennes, 16 september 1628, nr. 14.24.:
Don par Claire Plouvier celibataire au profit de Jean Delecourt et Jehanne Plouvier conjoints.

ARCHIVES MUNCIPALES, Valenciennes, 19 maart 1631, nr. 17.92.:
Testaement de Jenne Plouvier Veuve de Daniel Lefancq vivant marchand.

ARCHIVES MUNCIPALES, Valenciennes, 22 december 1636, nr. 26.94.:
Testament de Jean Plouvier borgeois.

ONDERTROUWAKTE, Leiden, Ned. Herv. kerk, 9 juli 1647:
[in kantlijn: moet attestatie van sgravenhaege brengen]
Guilliome le keur, koopman, Jongman van Rouaenes, woonende in de sgravenhaege, verges. met Piere ende Abraham le Keur, sijn broeders, woonende aldaer, met
Maria Plouvier, Jongedr. van Valencijn, woonende aende Vischmart, vergeselschapt met Franchoijse Meere, haer moeder, woonende mede Vischmart.

KIND VAN GUILLIOME LE KEUR EN MARIA PLOUVIER:
 1. Guillaume le Coeur,
  Gedoopt te Leiden in de Waalse kerk op 21 juni 1648.

  DOOPREGISTER, Leiden, Waalse kerk, 21 juni 1648:
  Guillaume, fils de Guillaume le Coeur et de Marie Plouvier.
  Tesm. Pierre le Coeur et Francoise Maire.
KINDEREN VAN MICHEL DELFOS EN MARIA PLOUVIER:
 1. Pierre Delfos,
  Gedoopt te Amsterdam in de Waalse kerk op 9 maart 1653.
 2. Abraham Delfos,
  Gedoopt te Amsterdam in de Waalse kerk op 15 november 1654.
  Ondertrouw (1) te Leiden op 30 april 1678 met Marij Flaman, geboren te Valenciennes, overleden 1689/90, dochter van Margrieth Flaman.
  Ondertrouw (2) op 24 november 1690, gehuwd te Leiden op 27 november 1690 met Annetje Schravendijk, dochter van Nicolaas Schravendijk.

  GETUIGE:
  Te Leiden in de Geref. Hooglandsche kerk op 7 maart 1706 van Maria, dochter van Maarten Schravendijk en Johanna Crans (getuigen Abraham Delphos en Annetje Schravendijk).
 3. Michiel Delfos, tweelingen,
  Gedoopt te Amsterdam in de Waalse kerk op 12 november 1656, overleden aldaar voor 12 november 1657.
 4. Marie Delfos, tweelingen,
  Gedoopt te Amsterdam in de Waalse kerk op 12 november 1656, overleden aldaar voor 28 augustus 1659.
 5. Michel Delfos,
  Gedoopt te Amsterdam in de Waalse kerk op 12 november 1657.
 6. Marie Delfos,
  Gedoopt te Amsterdam in de Waalse kerk op 28 augustus 1659.
  Ondertrouw te Leiden op 15 april 1684 met Johannes Meijer, geboren ca. 1663.
  Johannes huwt (2), ondertrouw te Leiden op 14 juni 1692 met Maria Predan, ook Maria Pardon, gedoopt te Leiden op 7 december 1662, dochter van Cornelis Charels Predan en Cornelia Jans Rietbroek.
 7. Jean Delfos, ook Jan Delfos of Delvois  zie nr. 4714.
  Geboren te Amsterdam, gedoopt in de Waalse kerk aldaar op 11 december 1661, Gereformeerd, van beroep droogscheerder.
  Ondertrouw te Leiden in de Geref. kerk op 29 oktober 1683 met Willempje Jans Rietkercken, gedoopt te Leiden in de Geref. kerk op 17 december 1662.
 8. Ester Delfos,
  Gedoopt te Leiden op 23 april 1664.
 9. Elisabeth Delfos,
  Gedoopt te Leiden op 18 april 1666.
 10. Isaac Delfos,
  Gedoopt te Leiden op 27 november 1667, van beroep greinwerker.
  Ondertrouw te Leiden in de Waalse kerk op 30 juni 1691 met Fijtje Andries Catjau, ook genaamd Coutiou, geboren te Leiden.

  ONDERTROUWREGISTER, Leiden, Waalse kerk, 30 juni 1691:
  Isack del Foce, geboren te Leyden, wonend Heeregraft, van beroep greinwerker, en Fytje Andries Catjau, geboren te Leyden, wonend Binnenvestgraft bij de Rijnstraet.
  Getuige bruidegom: Michiel dell Foce, vader, Catharine Gasthuys.
  Getuige bruid: Lowijsje Hosde, nicht, Langegraft.
  Waalse Kerk.
  [bron: DTB Leiden, Ned. Herv. ondertrouw, 1575-1712, folio AA – 086v]

  KIND:
  1. Baartje Delphos,
   Gedoopt te Leiden in de Geref. Hooglandsche kerk op 29 september 1693.

   DOOPREGISTER, Leiden, Geref. Hooglandsche kerk, 29 september 1693.
   [kind] Baartje.
   [ouders] Isaak Delphos, Fijtje Roetoe.
   [getuigen] Michiel Delphos, Louwijsje Hoesde.
9430. Jan Cornelisz RIETKERCKEN,
Zoon van Cornelis Rietkercken [nr. 18.860] en N.N., geboren te Leidschendam ca. 1630, van beroep mosselvaarder (1654), overleden voor 5 maart 1671.
Gehuwd voor 1655 met Aeltie Jans VAN SOMMENE, overleden na 1683.

LEIDSE POORTERBOEK, 27 april 1654.
Jan Cornelisz, mosselvaarder uit Leidschendam

GETUIGE:
Op 2 januari 1669 te Leiden in de Geref. kerk bij het ondertrouwen van zijn broer Arent Cornelisz van Rietkercken met Aryaentge van Vianen.

9431. Aeltie Jans VAN SOMMENE, ook genaamd VAN COMMENE,
Geboren ca. 1630, vermeld als trouwgetuige te Leiden op 29 oktober 1683.
Ondertrouw (2) te Leiden in de Geref. kerk op 5 maart 1671 met Jacob Jansz VAN DUYREN, eerder weduwnaar van Marytge TIJSSE.

ONDERTROUWREGISTER, Leiden, Geref. kerk, 5 maart 1671:
Jacob Jansz van Duyren, weduwnaar van Marijtge Tijsse, wonende Coenesteech, en Aeltgen Jans, weduwe van Jan Cornelisz van Rietkercke, wonend Boomgaertsteech.
Getuige bruidegom: Jan Jansz van Duyren, broer, Clickstraet.
Getuige bruid: Erck Jans, nicht, Blaeuwesteech en Aerjaentge Cornelis van Vyanen, schoonzuster, Sint Jorissteech.
[bron: DTB Leiden, Ned. Herv. ondertrouw, 1575-1712, folio V – 068]

GETUIGE:
Op 29 oktober 1683 in de Waalse kerk te Leiden bij de ondertrouw van haar dochter Willempge met Jan Delvois.

KINDEREN:
 1. Cornelis Jansz van Rietkerken,
  Gedoopt te Leiden op 23 september 1654.
  Ondertrouw te Leiden op 14 februari 1675 met Lijntje Lamberts Wassenburg, geboren ca. 1650, eerder weduwe van Gerrit Andriesz van Schipaanboord.
 2. Willempje Jans Rietkercken,  zie nr. 4715.
  Gedoopt te Leiden in de Geref. kerk op 17 december 1662.
  Ondertrouw te Leiden in de Geref. kerk op 29 oktober 1683 met Jan (Jean) Delfos, ook genaamd Delvois, geboren te Amsterdam, gedoopt op 11 december 1661 in de Waalse Kerk aldaar, Gereformeerd, van beroep droogscheerder, zoon van Michiel Delfos en Marie Pamaert.
9432. Jacobus Jansz VAN CLAVEREN,
Geboren te Koudekerk ca. 1595, van beroep warmoesman, woont te Leiden (1620).
Gehuwd, ondertrouw te Leiden op 4 september 1620 met Trijntge MAURIJNS, eerder weduwe van Gerrit Reijersz SCHENAERT.

ONDERTROUWREGISTER, Leiden, Geref. kerk, 4 september 1620, blz. 67:
Jacob Jansz van Claveren, warmoesman, Jongman van Coudekerck, wonende tot Leijden, met
Trijntge Maurijns van Leijden, wedue van Gerrit Reijersz Schenaert.

9433. Trijntge MAURIJNS,
Dochter van Maurijn N.N. [nr. 18.866] en van Grietgen Pietersdr [nr. 18.867], geboren te Leiden ca. 1590.
Gehuwd (1), ondertrouw te Leiden op 4 januari 1608 met Geryt Reijersz SCHENAERT, geboren te Leiden, van beroep kleermaker, overleden voor 4 september 1620.
Geryt was eerder weduwnaar van Catherijna HENRICXDR.
Gehuwd (2), ondertrouw te Leiden op 4 september 1620 met Jacobus Jansz VAN CLAVEREN.

ONDERTROUWREGISTER, Leiden, Ned. Herv. kerk, 4 januari 1608, blz. 171v:
Geryt Reyersz Schenaert, cleermaeker, weduenaer van Catherijna Henricxdr, van Leyden, met
Trijn Maurijns, Jonge Dochter mede van Leyden, vergeselschapt met Grietgen Pietersdr, haer moeder.
[identieke weergave van de oorspronkelijke aantekening]

KIND:
 1. Jacob Jacobsz van Claveren,  zie nr. 4716.
  Geboren ca. 1630.
  Gehuwd voor 1663 met Maria Altena.
9434. ds. Dirck VAN ALTENA, ook Theodorus VAN ALTENA [filiatie onbewezen]
Geboren ca. 1600, predikant te Oegstgeest (1627).
Ondertrouw te Leiden in de Geref. kerk op 22 maart 1627 met Hester PLUMIOENS.

ONDERTROUWREGISTER, Leiden, Geref. kerk, 22 maart 1627:
ds Dirck van Altena, predikant te Oegstgeest, geasst. met dr Jacob Altena, sijn broeder, wonende in de Clocksteech,
Met
Hester Plumioens, Jongedochter, wonende aan de Bredestraet, geasst. met Judith Plumioens, hare moeder wonende Bredestraet.
[bron: Nederlands Hervormd Ondertrouw (1575-1795), Folio K - 030v]

9435. Hester PLUMIOENS, [filiatie onbewezen]
Dochter van Judith Plumioens [nr. 18.871], geboren ca. 1605.

KINDEREN:
 1. Elisabeth van Altena,
  Gedoopt te Oegstgeest op 16 juli 1628, overleden in 1672, oud ca. 44 jaar.
  Gehuwd te Oegstgeest in 1660 met Jan van Aelbertsberg, geboren te Valkenburg ca. 1625, overleden te Leiden, begraven te Oegstgeest op 6 december 1681, oud ca. 56 jaar, mogelijk een zoon van Lourens Johannes Leendert van Aelbertsberg en van Neeltje Willemsdr Eillems.
  Jan huwde (2) te Leiden op 13 november 1672 met Susanna Tonisdr van Sprinkvliet, eerder weduwe van Cornelis Willemsz van der Plas.
 2. Marijtje Altena,  zie nr. 4717.
  Mogelijk een dochter van ds Dirck van Altena en Hester Plumioens, geboren ca. 1635, vermeld als doopgetuige op 18 november 1698.
  Gehuwd met Jacob Jacobsz van Klaveren, geboren ca. 1635.
 3. Jannetie van Altena,
  Gedoopt te Leiden in de Geref. Pieterskerk op 8 november 1641.
 4. Jan van Altena,
  Gedoopt te Leiden in de Geref. Hooglandsche kerk op 24 april 1644.
 5. Jacobus Altena,
  Gedoopt te Leiden in de Geref. Hooglandsche kerk op 3 februari 1647.
9436. Jan LALOU,
Zoon van Christianus La Lou [nr. 18.872], gedoopt te Armentieres (Frankrijk) op 26 januari 1609, van beroep lakenwerker (1636 en 1643), drapier, overleden voor 1674.
Ondertrouw te Leiden op 1 april 1636 met Marij HUIJSMAN, geboren in het Land van Limburg.

ONDERTROUWREGISTER, Leiden. Geref. kerk, 1 april 1636:
Jean le Loo, geboren te Armentiers, wonend Langegraft, van beroep lakenwerker en Mary Huysman, geboren int Lant van Limburch, wonend Langegraft.
Getuige bruidegom: Jan Huysman, bekende, Langegraft.
Getuige bruid: Jenne Meerl, bekende, Langegraft.
[Naam bruidegom in origineel: Loo].
[bron: DTB Leiden, Ned. Herv. ondertrouw, folio L – 171v]

DOCUMENT VAN 4 FOL. IN PORTEF. LAKENBEREIDERSGILDE, LEIDEN, 11 MAART 1643:
Jean Le Pla levert wol aan Jan Lelou voor 16 halve lakens.

TWEEHONDERDSTE PENNING, Leiden, 1674:
Naam: Jan le Leu, weduwe.
Bon: Oost-Marendorp, landzijde.
Straat: Voldersgracht.
Beroep:
Aanslag: 10-0-0.
Decimaal: 10,00.
[bron: www.janvanhout.nl.]

9437. Mary HUIJSMAN,
Dochter van N.N. Huijsman [nr. 18.874] en N.N., geboren ca. 1615 in Land van Limburg, overleden na 1674.

GETUIGE:
Op 27 april 1656 in de Waalse kerk te Leiden van de ondertrouw van Gillis de Vyvier en Marya la Lou [Marya Huysman vermeld als schoonzuster van Marya la Lou].

KINDEREN VAN JAN LALOU EN MARY HUIJSMAN:
 1. Jan La Lau (Louwe),
  Gedoopt te Leiden op 29 maart 1637.
  Ondertrouw (1) te Leiden op 25 april 1665 met Sara Pieters Makereel, gedoopt te Leiden op 7 maart 1638, overleden voor 7 juli 1674, dochter van Pieter Cornelisz Makreel en Sara Jansdr.
  Ondertrouw (2) te Leiden op 7 juli 1674, gehuwd te Voorschoten op 22 juli 1674 met Jannetge Robijn (Robain), gedoopt te Leiden op 28 maart 1632, dochter van Francois Robijn (Robain) en Maertgen van der Linde.

  DOOPREGISTER, Leiden, 29 maart 1637:
  Getuige: Susanne du Rieu.

  KINDEREN UIT HT EERSTE HUWELIJK:
  1. Johannes la Lau,
   Gedoopt te Leiden op 28 november 1666, overleden aldaar voor 16 mei 1672.
  2. Cornelis la Lau,
   Gedoopt te Leiden op 19 februari 1668.

   DOOPREGISTER, Leiden, 19 februari 1668:
   Getuige: Pieter Makreel.
  3. Pieter la Lau,
   Gedoopt te Leiden op 8 augustus 1669.
  4. Sara la Lau,
   Gedoopt te Leiden op 2 mei 1671.

   DOOPREGISTER, Leiden, 2 mei 1671:
   Getuige: Maria Pieters Makareel.
  5. Johannes la Lau,
   Gedoopt te Leiden op 16 mei 1672.

   DOOPREGISTER, Leiden, 16 mei 1672:
   Getuigen: Jacob Jans van de Berg, Susanna van de Berg en Hester Jans.
 2. Christiaan Lalou,  zie nr. 4718.
  Gedoopt te Leiden in de Geref. kerk op 16 januari 1641, Gereformeerd, van beroep lakendrapier, overleden te Leiden op 26 december 1699, oud 58 jaar, begraven op 2 januari 1700.
  Ondertrouw te Leiden in de Geref. kerk op 26 november 1666 met Marijtien Jans den Oosterling.
 3. Marquerite La Lou,
  Gedoopt te Leiden op 6 april 1642.

  DOOPREGISTER, Leiden, 6 april 1642:
  Getuigen: Jan le Conte, Pierre la Merram, Ester du Rieu en Jeanne Guerran.
 4. Marie la Lou,
  Gedoopt te Leiden op 17 maart 1644, overleden voor 29 december 1647.
 5. Chrestijne la Lou,
  Gedoopt te Leiden op 10 juni 1646.
 6. Marie la Lou,
  Gedoopt te Leiden op 29 december 1647.
9438. Jan Dirckxz DEN OOSTERLING, [naam ook gespeld: De of Den Oosterling, Oosterlingh en Oosterlinc].
Zoon van Dirck Cornelisz den Oosterling [nr. 18.876] en Geertje Jansdr. [nr. 18.877], geboren te Leiden ca. 1618, van beroep vachteploter, overleden voor 20 februari 1654.
Ondertrouw te Leiden op 15 juli 1638 met Jannetgen GERRITS.

ONDERTROUWREGISTER, Leiden, Geref. kerk, 15 juli 1638:
Jan Dircxz den Oosterling, geboren te Leyden, wonend Heeresteech, vachteploter, en Jannetgen Gerritsdr., geboren te Leyden, wonend Steenschuyr.
Getuige bruidegom: Dirck Cornelisz den Oosterling, vader, Heerensteech.
Getuige bruid: Franchyna van Roevroy, vrouw, Steenschuyr.
[bron: DTB Leiden, inv. 12 Ned. Herv. ondertrouw 1575-1712, folio 042]

VACHTEPLOTER:
Is iemand die schapehuiden van de wol ontdoet door de huid in te smeren met zuur, te laten rotten of met kalk te bewerken zodat de wol loslaat.
[bron: website www.hollebeek.nl/leiden/ldnberoep.html.]

9439. Jannetgen GERRITS,
Geboren te Leiden ca. 1618, begraven aldaar op 21 juni 1658, oud ca. 40 jaar.
Ondertrouw (2) te Leiden op 20 februari 1654 met Dirck WILLEMSZ, geboren te Leiden, van beroep tuinman, wonende aan de Coenesteech.

ONDERTROUWREGISTER, Leiden, Geref. kerk, 20 februari 1654:
Dirck Willems, geboren te Leyden, wonende aan de Coenesteech, van beroep tuinman, en Jannetgen Gerrits, weduwe van Jan Dircxsz den Oosterlingh, wonende te Levendael.
Getuige bruidegom: Jan Gerritsz, oom, Buyten de Coepoort.
Getuige bruid: Franchijntgen van Roeveroij, bekende, Sint Jacobsgraft.
[bron: DTB Leiden, Ned. Herv. kerk ondertrouw, folio P – 044v].

KIND:
 1. Marijtien Jans den Oosterling,  zie nr. 4719.
  Gedoopt te Leiden in de Geref. kerk op 16 juni 1647.
  Ondertrouw te Leiden in de Geref. kerk op 26 november 1666 met Christiaan Lalou, gedoopt te Leiden in de Geref. kerk op 16 januari 1641, Gereformeerd, van beroep lakendraaier, overleden te Leiden op 26 december 1699, oud 58 jaar, begraven op 2 januari 1700, zoon van Jan La Lou en Marij Huisman.
9452. Petrus SIMONIS,
Geboren ca. 1625, waarschijnlijk te Aalst, vermeld als doopgetuige aldaar op 20 januari 1690.
Gehuwd met N.N.

DOOPGETUIGE:
Te Aalst in de Rooms-Kath. kerk op 20 januari 1690 van Henricus en Petrus, zoons van Simonis Petrus en Joanna Petrus.

9453. N.N.
Begraven op 20 augustus 1701 in Aalst.

BEGRAAFREGISTER, Aalst, Rooms-Kath. kerk, 20 september 1702:
Sijmen Peeters moeder laat kinders na.

KINDEREN:
 1. Symon Peters,  zie nr. 4726.
  Geboren ca. 1655, mogelijk te Aalst, overleden na 1702.
  Gehuwd voor 1681 met Joanna Peters, geboren te Aalst ca. 1660, overleden na 1694.
9486. Engel BOS,
Geboren voor 1600, overleden voor 1681, waarschijnlijk te Velsen.
Gehuwd met Lijsbeth HENDRICKS.

9487. Lijsbeth HENDRICKS,
Geboren voor 1600 in Velsen, overleden voor 1681, waarschijnlijk in Velsen.

OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, nr. 938, Schepenrol, Velsen, 22 oktober en 12 november 1681 (Vierschaar):
De Heer Mr. Dammas Guldewagen, raede ende vroetschap der stadt Haerlem, contra Willem Engels Bos ende Engel Dammisz, als in huijwelijck gehadt hebbende Cornelisje Engels Bos, soo voor haerselven, mitsgaders Maritie Cornelis woonende inde Beverwijk, Claes Cornelisz en Claes Gabben, tesaemen als Erffgenaemen van Cornelis Laurensz, die een soon was van zaliger Annitie Engels Bos, in haer tijt weed: wijlen Laurens Cornelisz, alle representeren kinderen ende mede Erffgenaemen van zaliger Lijsbeth Hendricks, in haer tijt weed: van wijlen Engel Bos, haer overleden moeder en grootmoeder respective indien qualiteijt gedaen,
IDEM, 14 januari 1682:
De Heer Mr.Dammas Guldewagen, contra Jan Engelse, Dammas Engelse ende Cornelis Engelse [doorgehaald] Huijberden als getrouwt hebbende Grietje Engels, alle kinderen van Engel Dammese geprocreert bij Cornelisje Engels, haer vader ende moeder, ende uijt dien hoofde kintskinderen voor een derde part mede erffgenaemen van zaliger Lijsbeth Hendricx, haerluijden grootmoeder zaliger.

KINDEREN:
 1. Willem Engelsz Bos.
  Van beroep veeboer, vermeld als welborene van Velsen in 1653, overleden tussen 12 november 1681 en 1691.
  Gehuwd met Marritie Sijmons, overleden voor 29 januari 1691.
 2. Cornelisje Engels Bos,  zie nr. 4743.
  Overleden voor 22 oktober 1681.
  Gehuwd met Engel Dammisz, overleden na 12 november 1681.
 3. Annitie Engels Bos.
  Overleden voor 22 oktober 1681.
  Gehuwd met Laurens Cornelisz.
 4. Arie Engelsz Bos,
  Vermeld als Welborene van Velsen in 1653, wonende in Velserduijn
10.192. Daam BODDE,
Geboren ca. 1580, mogelijk te Neder-Elten.
Gehuwd ca. 1605, mogelijk te Neder-Elten met Geertgen CORNELISSEN.

10.193. Geertgen CORNELISSEN,
Geboren ca. 1585, mogelijk te Neder-Elten.

KIND:
 1. Nicolaus Bodde, ook Nicolaus Bodden,  zie nr. 5096.
  Geboren ca. 1610, mogelijk te Neder-Elten.
  Gehuwd te Neder-Elten op 15 november 1637 met Aerntien Franken, geboren ca. 1615, mogelijk te Neder-Elten.
10.196. [N.N.] GUDDEN,
Geboren ca. 1580.
Gehuwd met N.N.

KINDEREN [filiatie en volgorde onduidelijk]:

 1. Conradus Gudde,
  Gehuwd te Neder-Elten op 3 februari 1646 met Gerharda Sproncks.
 2. Alardus Gudden,
  Gehuwd met Helleken Everts.
 3. Lambertus Gudden, ook Laumert Maettes (1637) en Lambertus Metten (1639),  zie nr. 5098.
  Geboren ca. 1610, mogelijk te Neder-Elten.
  Gehuwd voor 1637 met Joanna Drivers, ook Joanna of Janneken Drievers, geboren ca. 1615, mogelijk te Neder-Elten.
 4. Trui Gudden, ook Trui Godden alias Metten.
  Gehuwd met Reinerus Reiners.
10.236. Gert WEEINK,
Geboren ca. 1615, mogelijk te Vorden.
Gehuwd met N.N.

KIND:
 1. Jan Weeink,  zie nr. 5118.
  Geboren ca. 1645, mogelijk te Vorden, overleden na 1684.
  Ondertrouw te Vorden met Gertjen Bijvanck, geboren ca. 1645, overleden na 1685.
15.872. Pieter Cornelisz VAN RODENBURCH,
Geboren ca. 1545, van beroep landbouwer, overleden na 1591.
Gehuwd (1) in 1570 met Apolonia (Pleuntje) ARENTSDOCHTER.
Gehuwd (2) te De Lier op 3 maart 1591 met Neelken PIETERS.
[Zie ook Gens Nostra,1979, blz. 267 en Ons Voorgeslacht, 1985, blz. 553.]

15.873. Apolonia (Pleuntje) ARENTSDOCHTER,
Geboren ca. 1545, overleden te 't Woudt in 1590, oud ca. 45 jaar.
Gehuwd (1) te Dijkshoorn met Pieter Cornelisz VAN VOORSCHOTEN, overleden voor 1570.
Gehuwd (2) in 1570 met Pieter Cornelisz VAN RODENBURCH.

KIND VAN PIETER CORNELISZ VAN RODENBURCH EN WAARSCHIJNLIJK APOLONIA ARENTSDOCHTER:
 1. Cornelis Pietersz Rodenburg,  zie nr. 7936.
  Geboren te 't Woudt ca. 1590, in 1645 vermeld als gezworene boer op 't Woudt op een eigen hofstede met 4 morgens land, overleden te Schipluiden na 22 juni 1651.
  Gehuwd te 't Woudt op 14 januari 1618 met Maertgen Leenders van der Chijs, ook genaamd van der Meer, geboren te Vlaardinger Ambacht ca. 1595, overleden tussen 15 juli 1633 en 1651.
15.874. Leendert VAN DER CHIJS, ook genaamd VAN DER MEER,
Geboren ca. 1565.
Gehuwd N.N.

15.875. N.N.
Geboren ca. 1565, overleden na november 1625.

KIND:
 1. Maertgen Leenders van der Chijs, ook genaamd van der Meer,  zie nr. 7937.
  Geboren te Vlaardinger Ambacht ca. 1595, overleden tussen 15 juli 1633 en 1651.
  Gehuwd te 't Woudt op 14 januari 1618 met Cornelis Pietersz Rodenburg, geboren te 't Woudt ca. 1590, in 1645 vermeld als gezworene boer op 't Woudt op een eigen hofstede met 4 morgens land, overleden te Schipluiden na 22 juni 1651.
15.880. Pleun Michielsz VAN DER KOOY,
Zoon van Michiel Harmensz [nr. 31.760] en Aefge Gabrielsdr [nr. 31.761], geboren te Overschie ca. 1557, overleden te Delft op 28 oktober 1644, oud ca. 87 jaar, begraven aldaar op 1 november 1644.
Gehuwd te Delft op 13 oktober 1584 met Neeltgen Claesdr. VAN THOL.
[bron: kwartierstaat M.C. de Keijzer zoals gepubliceerd in Ons Voorgeslacht, 1985, blz. 525 e.v.]

15.881. Neeltgen Claesdr. VAN THOL,
Dochter van Claes Henricksz van Thol [nr. 31.762] en van Aegje Claesen [nr. 31.763], geboren ca. 1560, overleden te Delfgauw, begraven te Delft op 30 september 1606, oud ca. 46 jaar.
[bron: kwartierstaat M.C. de Keijzer zoals gepubliceerd in Ons Voorgeslacht, 1985, blz. 525 e.v.]

KIND:
 1. Gabriel Pleunen van der Kooy,  zie nr. 7940.
  Geboren te Delfgauw ca. 1598, begraven te Delft op 6 januari 1668, oud ca. 69 jaar.
  Gehuwd te Delft op 21 januari 1624 met Machteld Claesdr. Langelaen, geboren te Pijnacker ca. 1600, begraven te Delft op 5 augustus 1643, oud ca. 43 jaar.
15.882. Claes Cornelisz LANGELAEN,
Zoon van Cornelis Jansz Langelaen [nr. 31.764] en Grietge Jans [nr. 31.765], geboren ca. 1568, van beroep bouwman, vermeld als Achteman van het Ambacht van Pijnacker, overleden aldaar in 1644, oud ca. 76 jaar.
Gehuwd (1) met Machteld Maertens VAN RUIJVEN.
Gehuwd (2) met Annetge Ariens VAN PIJNACKER.
[bron: kwartierstaat M.C. de Keijzer zoals gepubliceerd in Ons Voorgeslacht, 1985, blz. 525 e.v. en 1988, blz. 408.]

15.883. Annetge Ariens VAN PIJNACKER,
Dochter van Adriaen Michielsz van Pijnaecker [nr. 31.766] en Ariaantje Philips van Adrichem [nr. 31.767], geboren ca. 1575, mogelijk te Ruijven, overleden voor 15 februari 1639, oud ca. 63 jaar.
[bron: kwartierstaat M.C. de Keijzer zoals gepubliceerd in Ons Voorgeslacht, 1985, blz. 525 e.v. en 1986, blz. 584.]

KIND:
 1. Machteld Claesdr Langelaen,  zie nr. 7941.
  Geboren te Pijnacker ca. 1600, begraven te Delft op 5 augustus 1643, oud ca. 43 jaar.
  Gehuwd te Delft op 21 januari 1624 met Gabriel Pleunen van der Kooy, geboren te Delfgauw ca. 1598, begraven te Delft op 6 januari 1668, oud ca. 69 jaar.
15.884. Pieter ROMEIJN,
Geboren ca. 1580, mogelijk te Kethel.
Gehuwd met N.N.

KINDEREN:
 1. Pieter Pietersz Romeijn,  zie nr. 7942.
  Geboren ca. 1605, vermeld als voogd in 1650, overleden voor 28 april 1668, waarschijnlijk te Kethel.
  Gehuwd met Maritge Pieters, geboren ca. 1605, overleden tussen 28 april 1668 en 16 oktober 1682, mogelijk te Kethel.
 2. Sijmon Pietersz Romeijn,
  Vermeld als voogd te Kethel op 29 januari 1664.

  RECHTERLIJK ARCHIEF, Ambacht Kethel en Spaland, inv. nr. 132, boedelinventarissen, nr. 54, folio 231, 29 januari 1664:
  Sijmon Pietersz Romeijn, vermeld als voogd over Jorisgen en Trijntgen Jacobsdr, minderjarige dochters en erfgenamen van zaliger Jacob Arijensz Coppert, overleden in het dorp Kethel.
15.888. Allert Adriaensz PRINS,
Zoon van Adriaen Allerts [nr. 31.776] en N.N., geboren ca. 1550, mogelijk te Zoetermeer, van beroep bouwman, veenman, belastingplichtig te Zegwaard (1578), overleden na 1597.
Gehuwd met N.N.

KOHIER VAN DE PENNING XVIII EN DE 10E PENNING VANDIEN, over Buijtewech, Zegwaard, 1578:
die Molewech:
Adriaen Allertsz Molenaer, fol. 15.
het dorp:
Adriaen Allertsz Molenaer, fol. 16v en 20v.
Maerten Allertsz, fol. 16v.
die Walle:
Adriaen Allertsz, fol. 26v.
Allert Adriaensz, fol. 26.
die Thijenden:
Arien Allertsz Molenaer, die corenmolen, fol. 32.

VERPONDING 18e PENNING EN 100e PENNING, Zegwaart, 1579:
Allert Ariensz heeft een hondt lants getacxeert op j s vj d [fol. 11].
Allert Adriaensz heeft xj hondt vruchtber slachlandt getacxeert op xxvij s vj d [fol. 16].
jonge Adriaen Allertsz heeft vij ½ hondt quaet verdolven uuijt gemuert slachturfflandt getacxeert op vj s [fol. 11v].
Dirck Jansz, brouwer tot Delft, heeft j morgen iiij hondt vruchtbaer landt sulcxs daer jaeren in huijer gebruijct wort bij Allert Ariensz tsjaers voordie somme van viij pond [in de marge: verclaert bij zijn mannenwaerheijdt] (fol. 14).

KOHIER VAN DE VERPONDING, Zoetermeer, 1597:
Broukwech en Wallen.
Allert Adriaensz Prins............huis, barg, schiphuis, 3 schuren en 2 in het veld...............taxatie 150 gld.

KINDEREN:
 1. Sijmon Allertsz Prins,  zie nr. 7944.
  Geboren te Zoetermeer ca. 1580.
  Gehuwd ca. 1610 met Maritgen Claesdr.
 2. Ingetje Allerts,
  Vermeld als doopgetuige 1615-1622, woont in 1629 te Zegwaard.
  Gehuwd (1) voor 1623 met Pieter Pietersz (de Jonge), overleden voor 1629, zoon van Pieter Pier Govertsz.
  Gehuwd (2) te Zoetermeer in de Geref. kerk op 14 fenbruari 1629, ondertrouw aldaar op 28 januari 1629 met Wouter Lenertsz, geboren te Zoetermeer.

  HOOFDGELD, Zegwaard en Zoeterwoude, 1622:
  Pieter Pietersz de Jonge en Ingetgen Allertsdr, sijn huijsvrouwe.
  Pieter Pier Govertsz, sijn vader.
  Op d'Oostwalle in Segwaert.

  ONDERTROUWREGISTER, Zoetermeer, Geref. kerk, 28 januari 1629:
  Wouter Lenertss, jg van Soetermeer & Ingetie Allerts, weduwe van Pieter Pieterss (de Jonge), in Segwaert.
  Getrouwd op 14 februari 1629.

  DOOPGETUIGE:
  Op 3 mei 1615 te Zoetermeer in de Geref. kerk van Floris, zoon van Simon Allertss [mede getuigen: Willem Corneliss en Dirck Claess]
  Op 10 april 1622 te Zoetermeer in de Geref, kerk van Allert, zoon van Simon Allertss [mede getuigen: Jan Lenertss en Arijen Allertss]
 3. Arijen Allerts [Prins],
  Geboren te Zoetermeer ca. 1585, wonende aldaar in 1610, vermeld als doopgetuige in 1622.
  Gehuwd te Zoetermeer in de Geref. kerk op 3 maart 1610, ondertrouw aldaar op 7 februari 1610 met Marritgen Joppen, geboren aan de Hoefwech ca. 1585, wonende aldaar in 1610.

  ONDERTROUWREGISTER, Zoetermeer, Geref. kerk, 7 februari 1610:
  Adriaen Alertss (Prins), jg van Soetermeer, ooc aldaer wonachtigh & Marritgen Joppen, jd van de Hoefwech, ooc aldaer wonachtigh.
  Getrouwt op 3 maart 1610.

  DOOPGETUIGE:
  Op 21 augustus 1616 te Zoetermeer in de Geref. kerk van Ingetje, dochter van Simon Allertss [mede getuigen: Jaepje Claes en Neeltje Corneles]
  Op 10 april 1622 te Zoetermeer in de Geref, kerk van Allert, zoon van Simon Allertss [mede getuigen: Jan Lenertss en Ingetie Allerts]
15.936. Wouter Hendricksz VERDUIJN,
Zoon van Hendrick Woutersz Verduijn [nr. 31.872] en N.N., geboren ca. 1550, bezitter van een hofstede en landerijen in Charlois, vermeld als schepen van Charlois 1582-86, 1590-92 en 1602-04, Heemraad van Charlois, de Hillen en Robbenoord (1581), hoogheemraad (1588), pachter van korentienden te Charlois (1573-1590), maakte op 11 juli 1626 zijn testament en overleed diezelfde dag te Charlois, begraven in de kerk aldaar "int hoochkoer" in het graf bij zijn vrouw onder een zerk met zijn wapen erop, oud ca. 76 jaren.
Gehuwd (1) ca. 1573 met Maertge CORNELIS, geboren te Varkenoord ca. 1550, overleden ca. 1580, oud ca. 30 jaren.
Gehuwd (2) ca. 1580 met Lijntgen EEUWOUTS.

GRAFELIJKE REKENKAMER HOLLAND, coornthienden van Charlois:
Wouter Hendricksz pachter van:
't Vlaminghblock 1573, deel 2533.
't Struijpblock 1574, deel 2534.
't Catendrechtblock 1574, deel 2534.
't Vlaminghblock 1579, deel 2539.
't Struijpblock 1580, deel 2540.
't Catendrechtblock 1587, deel 2547.
't Struijpblock 1588, deel 2558.
't Vlaminghblock 1590, deel 2550.
[bron: "De oudste generaties van het geslacht Verduyn" door Mr. J.J.F. Lots en Ing. H. den Boer in Ons Voorgeslacht, 1981, blz. 368 e.v.]

DOOPGETUIGE:
Te Poortugaal in de Geref. kerk op 7 augustus 1591 van Arie, zoon van Claes Jansz Koyer (getuigen Hendrickje Hendricksdr en Cornelis Hendricksz, beiden wonende op IJsselmonde).
Te Poortugaal in de Geref. kerk op 21 mei 1595 van Cornelis, zoon van Vranc Ariensz op Hoogvliet (getuigen Wouter Hendricksz en Hendrickje Hendricksdr).

OUD NOTARIEEL ARCHIEF, Rotterdam, nr. 147, pag. 72, 11 juli 1626:
Wouter Hendricksz. Verduijn wonende te Charlois, ziek te bed liggende, testeert:
Cornelis Woutersz. Verduijn, zijn jongste zoon, zal in eigendom krijgen de hofstede of woning, berg of bergen, boomgaard schuur enz. met een aantal stukken grond.
Hiervoor moet hij aan zijn broers en zusters betalen 5 gouden Carolus gulden en 10.000 gulden.
[bron: "De oudste generaties van het geslacht Verduyn" door Mr. J.J.F. Lots en Ing. H. den Boer in Ons Voorgeslacht, 1981, blz. 368 e.v.]

GRAFZERK, Charlois, Ned. Herv. kerk:
Hier leyt begraven Wouter Hendricks Verduin sterf den XI Julyus anno 1626.
Hier leyt begraven Lin. e. Ewouts huisvrouw van Wouter Hendricks sterff den X December anno 1624.

BEGRAVENEN IN DE HERVORMDE KERK TE CHARLOIS,
Volgens de rekeningen der kerkmeester, 1583-1662.
1626.
Rekeninghe ende bewijs van Lenert Adriaensz Hoosge, Dirck Witte ende Pieter Andriesz Munter als kerckmeesters van Charlois, waervan Lenert Adriaensz voorsz. den ontfangh ende wtgeeff gehadt heeft, die sij doen schoudt ende schepenen van Charlois metten inwoonders vandien ende dat van alsulcken ontfangh, wtgeve, handelinge ende administratie als sij in de voorsz qualijte gehadt hebben tsedert de leste rekeninge in date den XIIIen Januarij XVI c sessentwintich ende dat van den jaer XVIc en XXV ende gelijck bij elcken artijckel gestelt is, hier gestelt in ponden, schelingen ende penningen van XL grooten tstuck off tpont.
In den eersten ontfangen van dat Wouter Heijndrickx Verduijn int hoochkoer begrauen is.............VII £.
Ontfangen van dat Aert Heijndrickx met sijn huijsvrouw binnen tcruijswerck begraven sijn............XI £.
Ontfangen van dat Jan Meeuws binnen tcruijswerck begraven is.....................................................v £ x s.
Ontfangen van dat de huijsvrouw van Jacob Jansz Lange binnen tcruijswerck begraven is...............v £ x s.
Ontfangen van dat Niesge Pieters int hoochcoer begraven is..........................................................VII £.
Noch ontfangen van dat Adriaen Adriaen Flooren int hoochcoer begraven is.................................VII £.
Ontfangen van dat Lenert Willemsz Verschoor int hoochcoer begraven is......................................VII £.
Ontfangen van dat Adriaen Jan Ingensz kint inde voorkerck begraven is.........................................iiij £.
geslooten ten ouerstaen van schout (Adriaen Eeuwoutsz) ende schepenen (Bastiaen Pietersz, Bastijaen Geenen, Lenaert Bastiaens Slourp, Adriaen Lenaertsz Pors, Louweris Crijnen ende Cornelis Woutersz Verduijn) int hooft van dese rekeninghe verhaelt, desen XIen Januarij XVIc seven ende twintich in kennisse der waerheijt dit onderteijckent date als boven, mij present als sunstituijt-secretaris van Charlois.
[bron: Ons Voorgeslacht, 1963, blz. 169]

RECHTERLIJK ARCHIEF, Charlois, nr. 28, 29 juli 1626:
Coopceel van de erfgenamen van Wouter Heijndricksz van coorn te velde.
Eeuwout Woutersz Verduijn, Dirck Woutersz Verduijn, Willem Woutersz Verduijn, Cornelis Woutersz Verduijn, Jaephet Cornelisz getr. met jonge Maertge Woutersd Verduijn, Pieter Jansz de Raet getr. met Elysabeth Woutersd, Huybert Jansz. Ruyter getr. met ouwe Maertge Woutersd, Joost Pietersz getr. met de dochter van Nelletje Woutersd, Crijn Hendricksz, Abraham Hendricksz, Ysaack Hendricksz, Damis Pietersz getr. met Martge Hendricksd, de vier laatste personen als kinderen van Heijndrick Woutersz. zaliger.
Alle erfgenamen van Wouter Hendricksz. Verduijn en Maertge Cornelisdr. en Lijntge Eeuwoutsdr. 2e huisvrouw.
[bron: "De oudste generaties van het geslacht Verduyn" door Mr. J.J.F. Lots en Ing. H. den Boer in Ons Voorgeslacht, 1981, blz. 368 e.v.]

RECHTERLIJK ARCHIEF, Charlois, nr. 13 fol. 223 e.v., 16 januari 1627:
Acte van Boedelscheiding.
Voor Schout en Schepenen compareerden Eeuwout, Dirck, Willem ende Cornelis Wouters soonen Verduyn,
Jaephet Cornelis als man ende voocht van Jonge Maertgen Wouters,
Pieter Jansz de Raet als man ende voocht van Lijsbet Wouters,
Adriaen Lenerts Smitshouck als man ende voocht van Lea Wouters allen kinderen en erfgenamen van Wouter Heyndrickx Verduyn ende Lijntge Eeuwouts sijn tweede huysvrouw beyde salige gedachte.
Huybert Jansz Ruyter als getrout hebbende oude Maertge Wouters,
Dammis Pieters als getrout hebbende Maertge Heyndrickx voor hem selve ende noch als procuratie hebbende van Crijn Heyndrickx, sijn huysvrouws broeder gepasseert voor Bastiaen Pieters ende Adriaen Lenertsz Pors schepenen van Charlois voors. in dato den vijftiende October XVIc ses en twintich ons Schout ende Schepenen voorn. vertoont ende gebleken, ende in desen vervangend Ysaack Heyndrickx sijn huysvrouws broeder ende noch als actie ende transport hebbende van Abraham Heyndrickx mede sijn huysvrouws broeder.
Alle kinderen van Heyndrick Woutersz Verduyn.
Ende Joost Pieters als man of voocht van Neeltyen Willems naegelaten dogter van Nelletge Wouters dye een voorkindt was van de voornoemde Wouter Heyndrickx Verduyn en geteelt bij Maertge Cornelis sijn eerste Huysvrouw, beneffens den voorn. Oude Maertge en Heyndrick Wouters kinderen ende oversulx mede erfgenamen van den voorn. Wouter Heyndrickx Verduyn.
Ende bekende den boedel bij den voorn. Wouter Heyndrickx ende Lijntge Eeuwouts geschift ende gescheyden te hebben op conditie ende voege ende manieren hier naervolgende, te weten (volgt een lange omschrijving).
[precieze weergave van de oorspronkelijke akte]

15.937. Lijntgen EEUWOUTS, ook Lijntgen Eeuwouts VERSCHOOR of Lijntgen Eeuwouts OOSTHOEK,
Dochter van Eeuwout Dircksz [nr. 31.874] en Hadewij Aertsdr. [nr. 31.875], geboren in Oosthoek ca. 1555, overleden te Charlois op 10 december 1624, oud ca. 69 jaren.

BEGRAVENEN IN DE HERVORMDE KERK TE CHARLOIS,
Volgens de rekeningen der kerkmeester, 1583-1662.
1624.
Reeckeninghe ende bewijs van Adriaen Jansz, Jan Jaspersz Schaebaet ende Pieter Andriesz Munter als kerckmeesters van Charlois, daervan Jan Jaspersz den ontfangh ende vuijtgeeff heeft gehadt, die sij doen schout ende schepenen van Charlois voorsz. metten inwoonders van dien ende dat van alsulcken ontfangh, vuijtgeve, handelinge ende administratie als sij in de voorsz qualite gehadt hebben tzedert de leste rekeninge van date den viij Januarij 1624 ende dat vanden jaere 1623 ende anders, gelijck bij elcken artijckel gestelt is, hijer gestelt in ponden, schelingen ende penningen van XL grooten tpont.
Ontfangen van Jacob Cornelisz Wagemaecker van dat sijn kint int cruijswerck begrauen is.................................................v £ x s.
Noch ontfangen van den schout van dat sijn kint int hoochkpour begrauen leijt.................................................................VII £.
Ontfangen van Jan Ingensz van dat sijn kint inde voorkerck begrauen leijt.........................................................................iiij £.
Ontfangen van Bastiaen Geenen van dat sijn huijsvrouw bnnen 't cruijswerck begrauen leijt................................................v £ x s.
Ontfangen van Wouter Heijndricxz van dat sijn huijsvrouw (Lijntgen Eeuwouts, grafzerk) int hoochkour begrauen leijt.....VII £.
gesloten inde kerck van Charlois ten ouerstaen van schoudt (Adriaen Eeuwoutsz) ende schepenen (Dirck Witte, Bastiaen Pietersz, Bastiaen Geenen, Lau Crijnsz ende Abraham Cornelisz int Velt) van Charlois voorsz. hier voor int hooft deser rekeninghe verhaelt, desen XIIIen Januarij 1625 toirconde dit bij den schoudt ende schepenen voorsz. onderteijckent, mij present als secretaris. Cornelis Lenartsz int Velt.
[bron: Ons Voorgeslacht, 1963, blz. 167]Grafzerk in de Ned. Herv. kerk van Charlois
van Wouter Hendricks Verduijn en Lijntgen Eeuwouts.
Opschrift luidt:
Hier leyt begraven Wouter Hendricks Verduin
sterf den XI Julyus anno 1626.
Hier leyt begraven Lin. e. Ewouts huisvrouw van
Wouter Hendricks sterff den X December anno 1624.

KINDEREN VAN WOUTER HENDRICX VERDUIJN EN MAERTGE CORNELIS [volgorde onbekend]:
 1. Nelletgen Wouters Verduijn,
  Geboren te Charlois ca. 1574, overleden voor 29 juli 1626.
  Gehuwd met Willem N.N.

  KIND:
  1. Neeltge Willemsdr.,
   Geboren ca. 1600, overleden na 16 januari 1627.
   Gehuwd voor 29 juli 1626 met Joost Pietersz, overleden na 16 januari 1627.

   OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, Charlois, nr. 5, 6 december 1626:
   Huybert Jansz Ruyter getr. met oude Maertje Woutersd en Dammes Pietersz getr. met Maertje Heyndricksd, dochter van Heyndrick Woutersz, naasten land verkocht door Joost Pietersz tot Rotterdam aan Adriaen Lenertsz op Smitshouck en Willem Woutersz.
   [bron: "De oudste generaties van het geslacht Verduyn" door Mr. J.J.F. Lots en Ing. H. den Boer in Ons Voorgeslacht, 1981, blz. 368 e.v.]
 2. Hendrick Woutersz Verduijn,
  Geboren te Charlois ca. 1576, overleden voor 29 juli 1626 (waarschijnlijk in 1619).
  Gehuwd met N.N.

  REECKENINGHE VAN DE BEGRAVENEN IN DE HERVORMDE KERK VAN CHARLOIS IN 1619:
  Ontvangen van Wouter Heijndricksz van dat sijn twee soonen int hoochkoer begrauen sijn - x iiij £.
  [bron: Ons Voorgeslacht, 1963, blz. 165]

  KINDEREN:
  1. Maertge Hendricks Verduijn,
   Geboren ca. 1600, overleden te Charlois voor 21 februari 1661.
   Gehuwd voor 29 juli 1626 met Dammis Pietersz Commys, overleden na 27 september 1662.

   OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, Charlois, nr. 5, 6 december 1626:
   Huybert Jansz Ruyter getr. met oude Maertje Woutersd en Dammes Pietersz getr. met Maertje Heyndricksd, dochter van Heyndrick Woutersz, naasten land verkocht door Joost Pietersz tot Rotterdam aan Adriaen Lenertsz op Smitshouck en Willem Woutersz.
   [bron: "De oudste generaties van het geslacht Verduyn" door Mr. J.J.F. Lots en Ing. H. den Boer in Ons Voorgeslacht, 1981, blz. 368 e.v.]

   OUD-NOTARIEEL ARCHIEF, Charlois, nr. 3934, blz. 71, 21 februari 1661:
   Dammis Pietersz Commys, inwoner van Charlois machtigt Heyndrick Dammusz en Pouwels Dammusz, beide zonen, om nevens Cryn Heyndricksz Verduyn als erfgenamen van za. Abraham Heyndricksz, mitsgaders nevens Johannes van Dalen getr. met Anna Joosten van de Horsyck als universele geinstitueerde erfgenamen van za. Anna Jansd van de Horsyck, overleden huisvrouw van vz Abraham Verduyn za., te trekken tot Middelburg aan de Camer van de West Indische Compagnie, en aldaar een som te ontvangen.
   [bron: "De oudste generaties van het geslacht Verduyn" door Mr. J.J.F. Lots en Ing. H. den Boer in Ons Voorgeslacht, 1981, blz. 368 e.v.]

   OUD-NOTARIEEL ARCHIEF, Charlois, nr. 3934, blz. 263, 27 september 1662:
   Dammus Pietersz Comys, wedr. en enig geinstitueerd erfgenaam van Maritge Heyndricksd Verduyn, zijn huisvrouw, welke is overleden in Charlois, testeert.
   Zijn erfgenamen zijn zijn kinderen en kindskinderen en verdere descendenten; Adriaentgen Ariensd is een nagelaten weeskind van Adriaentge Dammusd, zijn overleden dochter za, geprocreerd bij Ary Claesz Mynkint;
   Dammus benoemt tot voogd Heyndrick Dammusz Comys, zijn middelste, of bij vooroverlijden een van zijn andere twee zonen.
   [bron: "De oudste generaties van het geslacht Verduyn" door Mr. J.J.F. Lots en Ing. H. den Boer in Ons Voorgeslacht, 1981, blz. 368 e.v.]
  2. Crijn Hendricksz,
   Geboren voor 1606, erft in 1661, overleden na 21 februari 1661, mogelijk te Leiden.

   OUD-NOTARIEEL ARCHIEF, Charlois, nr. 3934, blz. 71, 21 februari 1661:
   Dammis Pietersz Commys, inwoner van Charlois machtigt Heyndrick Dammusz en Pouwels Dammusz, beide zonen, om nevens Cryn Heyndricksz Verduyn als erfgenamen van za. Abraham Heyndricksz, mitsgaders nevens Johannes van Dalen getr. met Anna Joosten van de Horsyck als universele geinstitueerde erfgenamen van za. Anna Jansd van de Horsyck, overleden huisvrouw van vz Abraham Verduyn za., te trekken tot Middelburg aan de Camer van de West Indische Compagnie, en aldaar een som te ontvangen.
   [bron: "De oudste generaties van het geslacht Verduyn" door Mr. J.J.F. Lots en Ing. H. den Boer in Ons Voorgeslacht, 1981, blz. 368 e.v.]
  3. Isaack Hendricksz,
   Geboren voor 1606, overleden na 16 januari 1627.
  4. Abraham Hendricksz,
   Geboren voor 1606, schepen van Charlois (1649-1660), overleden op 27 september 1660, oud ca. 55 jaar.
   Gehuwd (1) met Anna Jansd van de Horsyck, maakte testament op 16 mei 1650, begraven te Charlois in de Ned. Herv. kerk op 16 april 1653.
   Gehuwd (2) op 24 juli 1654 onder huwelijkse voorwaarden met Herckje Claesdr, eerder weduwe van Pieter Ariensz Slop.
   Uit geen der huwelijken nageslacht.

   OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, Charlois, nr. 5, 14 mei 1628:
   Abraham Hendricksz, zoon van Hendrick Woutersz Verduijn naast een huis dat Willem Michielsz kocht van de erfgenamen van Wouter Hendricksz en Lijntje Eeuwoutsd.
   [bron: "De oudste generaties van het geslacht Verduyn" door Mr. J.J.F. Lots en Ing. H. den Boer in Ons Voorgeslacht, 1981, blz. 368 e.v.]

   REECKENINGHE VAN DE BEGRAVENEN IN DE HERVORMDE KERK VAN CHARLOIS IN 1653:
   Den 16en April ontfangen van Abram Verduijn van dat sijn vrouw int hoochkoor begraven is - VII £.
   [bron: Ons Voorgeslacht, 1963, blz. 195]

   OUD-NOTARIEEL ARCHIEF, Charlois, nr. 3934, blz. 71, 21 februari 1661:
   Dammis Pietersz Commys, inwoner van Charlois machtigt Heyndrick Dammusz en Pouwels Dammusz, beide zonen, om nevens Cryn Heyndricksz Verduyn als erfgenamen van za. Abraham Heyndricksz, mitsgaders nevens Johannes van Dalen getr. met Anna Joosten van de Horsyck als universele geinstitueerde erfgenamen van za. Anna Jansd van de Horsyck, overleden huisvrouw van vz Abraham Verduyn za., te trekken tot Middelburg aan de Camer van de West Indische Compagnie, en aldaar een som te ontvangen.
   [bron: "De oudste generaties van het geslacht Verduyn" door Mr. J.J.F. Lots en Ing. H. den Boer in Ons Voorgeslacht, 1981, blz. 368 e.v.]
 3. Maertgen Wouters Verduijn, ook genaamd de Oude,
  Geboren te Charlois ca. 1578, overleden aldaar in 1645, oud ca. 67 jaar.
  Gehuwd (1) met Lenert Lenertsz Vermeer.
  Gehuwd (2) voor 29 juli 1626 met Huijbert Jansz Ruijter, overleden voor 24 september 1637.

  OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, Charlois, nr. 5, 6 december 1626:
  Huybert Jansz Ruyter getr. met oude Maertje Woutersd en Dammes Pietersz getr. met Maertje Heyndricksd, dochter van Heyndrick Woutersz, naasten land verkocht door Joost Pietersz tot Rotterdam aan Adriaen Lenertsz op Smitshouck en Willem Woutersz.
  [bron: "De oudste generaties van het geslacht Verduyn" door Mr. J.J.F. Lots en Ing. H. den Boer in Ons Voorgeslacht, 1981, blz. 368 e.v.]

  OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, Charlois, nr. 6, 24 september 1637:
  Maertge Woutersd, weduwe van Huybert Jansz Ruyter contra Jacob Cornelisz Wagemaeker.
  [bron: "De oudste generaties van het geslacht Verduyn" door Mr. J.J.F. Lots en Ing. H. den Boer in Ons Voorgeslacht, 1981, blz. 368 e.v.]
KINDEREN VAN WOUTER HENDRICX VERDUIJN EN LIJNTGEN EEUWOUTS VERSCHOOR:
 1. Eeuwout Woutersz Verduijn,
  Geboren te Charlois ca. 1580, vermeld als Schepen van 's Gravenambacht (1622), Schepen van Deijffelsbroeck en Madroel, en van Pernis (1631), Schepen van Roozant (1640) en schout van Pernis (1644), heemraad van Pernis, overleden in of voor 1649.
  Gehuwd (1) na 3 maart 1611 met Neeltje Adriaans, geboren ca. 1580, mogelijk te Pernis, overleden voor 21 april 1629, eerder weduwe van Witte Bastiaansz [Santwech], dochter van Adriaen Zegersz, dijkgraaf van IJffelsenbroeck en van Neeltje Cornelis.
  Gehuwd (2) ca. 1630 met Maertgen Ariens Pors, geboren ca. 1600, overleden tussen 18 mei 1669 en 9 juli 1678, dochter van Arij Lenertsz Pors en Jannetje Bastiaens.

  RECHTERLIJK ARCHIEF, Charlois, nr. 12, 3 maart 1611:
  Jacob Adriaensz te Rhoon, getrouwd met Ariaentje Ariensdr, en Witte Bastiaensz wonende op Hijde, getrouwd met Neeltje Ariaensdr transporteren aan het weeskind van Cornelis Jacobsz en Cijtgen Dircksdr.
  Jacob en Witte erfden van Neeltje Cornelis, de moeder van hun echtgenotes.

  RECHTERLIJK ARCHIEF, Poortugaal, nr. 1, 24 februari 1652:
  Maartje Ariensdr, weduwe van Eeuwout Woutersz Verduijn, in leven schout van Pernis, wonende op de Hijde in Pernis, geassisteerd met Leendert Ariensz Porre, wonende te Charlois, haar broer, transporteert aan Cornelis Jacobsz van Esch.

  OUD-NOTARIEEL ARCHIEF, Rotterdam, nr. 617, blz. 203, 18 december 1663:
  Leendert Witten Santwech, eiser, contra Maritge Aryensd Pors, weduwe van Eeuwout Woutersz Verduijn, gedaagde.

  OUD-NOTARIEEL ARCHIEF, Rotterdam, nr. 635, blz. 85, 22 december 1663:
  Compareerde Cornelis Woutersz Verduyn, oud 66 jaar, wonende te Charlois, welke verklaart op verzoek van Maertje Ariensd Pors dat hij op 21 april 1629, nevens Eeuwout Woutersz Verduijn en Jan Gabrielsz, als voogd van de nakinderen van Neeltje Ariensd is geweest ten huize van Eeuwout Woutersz Verduijn, staande en gelegen onder Pernis.
  Eveneens aanwezig was Cornelis Bastiaensz Santwech.
  Betreft verdeling nalatenschap Neeltje Ariensd, moeder van Leendert en Neeltje Witte, kinderen uit haar eerste huwelijk met Witte Bastiaensz, en Witte , Lijntge en Wouter Eeuwoutsz, kinderen uit haar tweede huwelijk met Eeuwout Woutersz Verduijn.
  Overeengekomen werd dat Eeuwout zou behouden alle goederen uit de boedel, waar onder speciaal genoemd en begrepen het stuk leenland, hetwelk gekomen is van de zijde van Neeltje Ariensd, die 't zelve al bezeten heeft, toen zij de voorzegde Eeuwout Woutersz Verduijn trouwde, leggende aan de Eijffel recht voor het huis, waar Eeuwout Woutersz toen woonde.
  [bron: "De oudste generaties van het geslacht Verduyn" door Mr. J.J.F. Lots en Ing. H. den Boer in Ons Voorgeslacht, 1981, blz. 368 e.v.]

  OUD-NOTARIEEL ARCHIEF, Schiedam, nr. 761, 21 maart 1664:
  Testament van Bastiaen Eeuwoutsz Verduijn, jongeman, zoon van Maartje Aryensd Pors, weduwe van Eeuwout Woutersz Verduijn, wonende op de Hijde, Overmaes, leggende gevaerlijck gewont en sieckelijck van lichaam ten huyse van Andries den Draeck op 't hooft van Schiedam.
  Enig en universeel erfgename is Maritge Arijensd Pors, zijn moeder.
  Gedaan in presentatie van mr. Samuel van Boschhuysen en Pieter Luyte, beide chirurgijns en Andries den Draeck.

  OPMERKING:
  Nakomelingen hebben meer dan 300 jaar in Pernis gewoond. Als laatste is op 26 mei 1941 de weduwe van den Hoek Verduijn-Schrijver overleden.

  KINDEREN VAN WITTE BASTIAENSZ EN NEELTJE ADRIAENS:
  1. Leendert Witte Santwech, ook Santwegh,
   Vermeld als eiser in geding met Maritge Aryens Pors (1663).

   OUD-NOTARIEEL ARCHIEF, Rotterdam, nr. 617, blz. 203, 18 december 1663:
   Leendert Witten Santwech, eiser, contra Maritge Aryensd Pors, weduwe van Eeuwout Woutersz Verduijn, gedaagde.
  2. Neeltje Witte.
  KINDEREN UIT HET EERSTE HUWELIJK:
  1. Witte Eeuwoutsz,
   Geboren na 1611, woonde op de Hije ('s-Gravenambacht), te Vlaardingen (1661) en te Rotterdam (1665), eigenaar van een houckerschip (1664), insolvent verklaard in 1665, overleden na 1 april 1673.
   Gehuwd (1) met Maertge Meyndertsdr Kalkman, overleden voor 4 mei 1662, dochter van Meijndert Ariensz.
   Gehuwd (2) te Vlaardingen, ondertrouw op 17 juni 1662 met Maria Jansdr van den Tempel, begraven te Rotterdam op 1 april 1673.
   Maria was eerder weduwe van Heijman van Melisdijck te Overschie en daarna van Glaude Bersier, lakenkoper in Rotterdam.
  2. Lijntge Eeuwoutsd,
   Lidmaat Geref. kerk Pernis (1669), overleden na 6 maart 1683.
   Gehuwd voor 31 januari 1662 met Huijbert Cornelisz Bongertman, ook Boogaertman, geboren in 1621, schepen van Pernis (1655), overleden voor of op 15 november 1671, oud ca. 50 jaar, zoon van Cornelis Huijbrechtsz Boogaertman en Mariken Jacobsd.
  3. Wouter Eeuwoutsz Verduijn,
   Gedoopt te Charlois in de Geref. kerk op 15 juli 1628, hoogheemraad van het gemene land van Poortugaal, gaarder van de verponding voor de landen van Rhoon (1669), schepen van Roosant (1674), lidmaat Geref. kerk te Pernis (1669), ouderling (1688), overleden te Pernis op 28 mei 1709, oud 80 jaar.
   Gehuwd voor 1669 met Pietertje Pietersdr Hollaer, lidmaat Geref. kerk te Pernis (1669), overleden te Pernis op 21 maart 1691, dochter van Pieter Ariensz Hollaer, dijkgraaf van Rhoon en van Cuniertje Bastiaensd.
  KINDEREN UIT HET TWEEDE HUWELIJK:
  1. Neeltgen Eeuwoutsd,
   Geboren ca. 1631, lidmaat Geref. kerk Pernis (1669), overleden te Pernis op 26 mei 1714, oud ca. 81 jaar.
   Gehuwd voor 26 juli 1662 met Ool Gerritsz Keyser, schepen van Pernis, lidmaat Geref. kerk Pernis (1969), overleden voor 1680, zoon van Gerrit Ole Keijser en Commertje Cornelisd Kouwenhoven.
  2. Clement Eeuwoutsz,
   Geboren ca. 1633, schepen van Deijffelsbroeck en Madroel (1665), schepen van 's-Gravenambacht (1676), schepen van Pernis (1690), schout van Deijffelsbroeck en Madroel (1700), overleden te Pernis, begraven te Poortugaal op 29 mei 1701, oud ca. 68 jaar.

   OUD-NOTARIEEL ARCHIEF, Schiedam, nr. 764, 24 oktober 1676:
   [vermeld Clement Eeuwoutsz Verduijn, oud ca. 43 jaar, schepen van 's-Gravenambacht]

   IMPOST OP BEGRAVEN, Poortugaal, 29 mei 1701:
   Clement Verduijn, broer van Arijen Eeuwouts Verduijn, 6 gulden.
   [bron: Digitale Stamboom Rotterdam]
  3. Margrieta Eeuwoutsd, ook Grietje Eeuwoutsd.
   Geboren ca. 1635, mondig in 1662.
   Gehuwd te Charlois op 2 december 1668 met Aernoudt Leenertsz van der Mast.
  4. Lijsbeth Eeuwoutsd.
   Lidmaat Geref. kerk Pernis (1668).
  5. Aryaentje Eeuwoutsd Verduijn,
   Lidmaat Geref. kerk Pernis (1669), overleden te Pernis, begraven te Poortugaal op 12 januari 1713.
   Ongehuwd.

   IMPOST OP BEGRAVEN, Poortugaal, 12 januari 1713:
   Arjaentjen Eeuwouts Verduijn.
   Aangifte door Cornelis Hubregtsz Kock, 6 gulden.
   [bron: Digitale Stamboom Rotterdam]
  6. Ary Eeuwoutsz,
   Schepen van Deijffelsbroeck en Madroel (1702), schepen van 's-Gravenambacht (1704), aangifte overlijden te Pernis op 10 oktober 1717.
   Ongehuwd.
  7. Hadewij Eeuwoutsd Verduijn,
   Lidmaat Geref. kerk Pernis (1669), aangifte overlijden te Hoogvliet op 5 november 1714, begraven te Pernis op 5 november 1714.
   Gehuwd te Pernis op 2 mei 1710 met Japhet Pietersz Kouwenhoven, weduwnaar van Lijsbet Cornelisd Westduel, zoon van Pieter Cornelisz Kouwenhoven de jongere en Leentje Japhetsd Westduel.

   IMPOST OP BEGRAVEN, Poortugaal, 5 november 1714:
   Hadewij Eeuwouts Verduijn, huisvrouw van Japhet Kouwenhove.
   Aangifte door Pieter Joosten van Dijck, neef.
   Te begraven op Pernis, 6 gulden.
   [bron: Digitale Stamboom Rotterdam]
  8. Bastiaen Eeuwoutsz,
   Geboren ca. 1642, overleden te Schiedam aan verwonding "op 't hooft" op 25 maart 1664, oud ca. 21 jaar.
   Ongehuwd.

   OUD-NOTARIEEL ARCHIEF, Schiedam, nr. 761, 21 maart 1664:
   Testament van Bastiaen Eeuwoutsz Verduijn, jongeman, zoon van Maartje Aryensd Pors, weduwe van Eeuwout Woutersz Verduijn, wonende op de Hijde, Overmaes, leggende gevaerlijck gewont en sieckelijck van lichaam ten huyse van Andries den Draeck op 't hooft van Schiedam.
   Enig en universeel erfgename is Maritge Arijensd Pors, zijn moeder.
   Gedaan in presentatie van mr. Samuel van Boschhuysen en Pieter Luyte, beide chirurgijns en Andries den Draeck.

   REGISTER DER OVERLEDENEN, Schiedam, 25 maart 1664:
   Bastiaen Eeuwoutsz Verduijn, verwont op 't hooft.
 2. Clement Woutersz Verduijn,
  Geboren te Charlois, vermeld in 1617, niet vermeld in het testament van zijn vader, waarschijnlijk begraven te Charlois in de Ned. Herv. kerk in 1619.

  OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, Charlois, nr. 5, 29 mei 1617.
  Vermeld Clement Woutersz.
  [bron: "De oudste generaties van het geslacht Verduyn" door Mr. J.J.F. Lots en Ing. H. den Boer in Ons Voorgeslacht, 1981, blz. 368 e.v.]

  REECKENINGHE VAN DE BEGRAVENEN IN DE HERVORMDE KERK VAN CHARLOIS IN 1619:
  Ontvangen van Wouter Heijndricksz van dat sijn twee soonen int hoochkoer begrauen sijn - x iiij £.
  [bron: Ons Voorgeslacht, 1963, blz. 165]

  OUD NOTARIEEL ARCHIEF, Rotterdam, nr. 147, blz. 71, 6 juli 1626:
  Willem van Nesch en Glouda Rota beide wonende te Rotterdam, verklaren ten verzoeke van Geret Jacobsz van der Segen, dat deze de administratie voert over alle goederen, nagelaten door Clement Woutersz Verduijn, sa. ge.
  [bron: "De oudste generaties van het geslacht Verduyn" door Mr. J.J.F. Lots en Ing. H. den Boer in Ons Voorgeslacht, 1981, blz. 368 e.v.]
 3. Dirck Woutersz Verduijn,
  Geboren te Charlois ca. 1582, van beroep landbouwer, armmeester te Ridderkerk, overleden aldaar in 1632, oud ca. 50 jaren.
  Ondertrouw te Ridderkerk in de Geref. kerk op 30 oktober 1616 met Neeltgen Ariensd Baes, gedoopt te Ridderkerk in de Geref. kerk op 5 oktober 1582, overleden ca. 1657, oud ca. 75 jaar, dochter van Arie Cornelisz Baes en Marijke Arijens.
  Neeltgen huwde (2) te Ridderkerk op 19 mei 1634 met Leendert Hendricksz in 't Velt, jongeman van IJsselmonde.

  KINDEREN:
  1. Martynken Dircksd Verduijn.
   Gedoopt te Ridderkerk in de Geref. kerk op 22 april 1618.
   Gehuwd te Rodderkerk op 8 juni 1653 met Jan Hendriksz in 't Veld.
  2. Wouter Dirksz Verduijn,
   Gedoopt te Ridderkerk in de Geref. kerk op 5 januari 1625.
   Gehuwd te Ridderkerk op 10 mei 1654 met Aeghjen Ariensd, weduwe van Aert Symonsz.
  3. Lijntje Dircksd Verduijn.
   Gedoopt te Ridderkerk in de Geref. kerk op 27 juni 1627.
   Gehuwd te Ridderkerk op 2 juni 1652 met Franc Willemsz van Nes.
  4. Cleysien Dircksd Verduijn.
   Gedoopt te Ridderkerk in de Geref. kerk op 10 juni 1629.
  5. Aryaentge Dircksd Verduijn.
   Gedoopt te Ridderkerk in de Geref. kerk op 4 juli 1630, overleden voor 21 december 1631.
  6. Aryaentge Dircksd Verduijn.
   Gedoopt te Ridderkerk in de Geref. kerk op 21 december 1631.
   Gehuwd te Ridderkerk op 14 januari 1657 met Emond Pauwelsz Cranendonck, gedoopt te Ridderkerk in de Geref. kerk op 16 oktober 1633, zoon van Pauwel Adriaensz Cranendonck, waard in het Wapen van Rome en van Teunken Emonds van Jonckholdt.
 4. Willem Woutersz Verduijn,
  Geboren te Charlois ca. 1584, vermeld als schepen en kerkmeester van Charlois, begraven aldaar in de Geref. kerk op 2 december 1646, oud ca. 62 jaar.
  Gehuwd (1) met Pietertgen Leendertsd Smitshouck.
  Gehuwd (2) met Martgen Cornelisd Huyser, overleden na 2 december 1646.

  RECHTERLIJK ARCHIEF, Poortugaal, nr. 23, 6 april 1613:
  De Hofdijk van Willem Verduijn.
  [bron: "De oudste generaties van het geslacht Verduyn" door Mr. J.J.F. Lots en Ing. H. den Boer in Ons Voorgeslacht, 1981, blz. 368 e.v.]

  OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, Charlois, nr. 5, 6 december 1626:
  Huybert Jansz Ruyter getr. met oude Maertje Woutersd en Dammes Pietersz getr. met Maertje Heyndricksd, dochter van Heyndrick Woutersz, naasten land verkocht door Joost Pietersz tot Rotterdam aan Adriaen Lenertsz op Smitshouck en Willem Woutersz.
  [bron: "De oudste generaties van het geslacht Verduyn" door Mr. J.J.F. Lots en Ing. H. den Boer in Ons Voorgeslacht, 1981, blz. 368 e.v.]

  REECKENINGHE VAN DE BEGRAVENEN IN DE HERVORMDE KERK VAN CHARLOIS IN 1646:
  Den 2 Kersdach 1646 ontfangen van de weduwe van Willem Woutersz Verduijn van dat den voornoemden Willem Woutersz Verduijn int hoochkoor begraven is - VII £.
  [bron: Ons Voorgeslacht, 1963, blz. 189]

  KINDEREN:
  1. Lijntgen Willemsd Verduijn.
  2. Aryen Willemsz Verduijn.
  3. Cornelis Willemsz Verduijn.
 5. Jonge Maertgen Wouters Verduijn,
  Geboren ca. 1585, woonde in 1645 Overmaas op Tolhuijs Westdael te Katendrecht, overleden te Pernis in juni 1651, begraven te Charlois in de Geref. kerk.
  Gehuwd te Charlois ca. 1605 met Jaephet Cornelisz Westduel, ook genaamd Westduul of Westduijl, geboren ca. 1575, van beroep bouwman, vermeld als schepen van Charlois (1611) en als kerkmeester (1620-1622), begraven te Charlois op 3 oktober 1644, oud ca. 69 jaren, zoon van Cornelis Jaephetsz, vermeld kerkmeester te Charlois en als schout van Katendrecht (1609).

  REECKENINGHE VAN DE BEGRAVENEN IN DE HERVORMDE KERK VAN CHARLOIS IN 1651:
  Ontfanghen van de erffgenamen van Maritgen Wouters van Tolhuijs (Catendrecht) van dat sij in de maent van Junij 1651 inde kerck int hoochkoer begraven is de somma van - VII £.
  [bron: Ons Voorgeslacht, 1963, blz. 194]

  KINDEREN:
  1. Floris Jaephetsz.
  2. Heyndrick Jaephetsz.
  3. Aert Jaephetsz.
  4. Hadewy Jaephetsd.
  5. Leentgen Jaephetsd.
  6. Nelletge Jaephetsd.
   Sluit huwelijkse voorwaarden te Rotterdam op 30 mei 1656 met Hendrick Pietersz Bijkerck, wonende te Ridderkerk.

   HUWELIJKSE VOORWAARDEN, Rotterdam, 30 mei 1656, acte nr. 233:
   Huwelijks voorwaarden tussen Hendrick Pietersz Bijkerck, meerderjarige jongeman wonende tot Ridderkerk, geassisteerd met Cornelis Burgers van Rhoon, zijn zwager en
   Nelletgen Japhets van Tolhuijs, wonende onder de heerlijkheid van Hoogvliet en voor desen gewoond hebbende in Catendrecht, geassisteerd met Cornelis Wouters Verduijn, haar oom en Cornelis Japhet, schout van Catendrecht, haer broeder.
   [bron: Huwelijkse voorwaarden te Rotterdam van de hand van B. de Keijzer in Ons Voorgeslacht, 1982, blz. 380]
  7. Ingetje Jaephetsd.
  8. Cornelis Jaephetsz.
   Schout van Katendrecht (1656), overleden in 1671.
   Gehuwd met Ariaentje Pieters.
  9. Lenert Jaepthetsz.
  10. N.N.
 6. Elijsabeth Wouters Verduijn,
  Geboren te Charlois ca. 1590.
  Gehuwd ca 1610, mogelijk te Rhoon met Pieter Jansz de Raet, geboren ca. 1590, overleden voor 18 december 1649, zoon van Jan Pietersz de Raet en Neeltje Willems.

  KINDEREN:
  1. Johan Pietersz de Raet.
   Geboren ca. 1610.
  2. Neeltje Pietersd de Raet, ook Cormelia Pietersd de Raet.
   Geboren te Charlois ca. 1612.
   Gehuwd met Arie Bouwensz Roobol.
  3. Hadewy Pietersd de Raet.
   Geboren ca. 1615.
  4. Ariaantje Pietersd de Raet, ook Adriaena Pietersd de Raet.
   Geboren te Rhoon ca. 1617, overleden te Charlois op 1 februari 1675, begraven aldaar op 4 februari 1675, oud ca. 57 jaar.
   Gehuwd (1) te Rhoon op 17 mei 1637 met Cornelis Adriaansz Baas, geboren te Ridderkerk in mei 1612, overleden aldaar voor 22 december 1647.
   Gehuwd (2) te Ridderkerk op 22 december 1647 met Jillis Hendriksz van Gameren, geboren te Ridderkerk ca. 1620, overleden na 4 februari 1675, mogelijk te Katendrecht.
 7. Cornelis Woutersz Verduijn,  zie nr. 7968.
  Geboren ca. 1597, erft in 1629 als jongste zoon van zijn vader de hofstede in Charlois, vermeld als Schepen van Charlois (1626-1638 en 1659-1660) en als kerkmeester (1629-1633), woont in de Oosthoek van Charlois, vermeld als lidmaat in Charlois met zijn vrouw in 1668, begraven te Charlois in de Hervormde kerk op 7 januari 1673, oud ca. 75 jaren.
  Gehuwd (1) in 1629 met Geertruit Gerrits, ook genaamd Geertruit Gerrits Cranendonck, geboren ca. 1605, overleden in 1630.
  Gehuwd (2) ca. november 1639 met Grietgen Arijens, ook genaamd Grietgen Arijens Sparreboom, geboren ca. 1605, vermeld als lidmaat van de Geref. kerk te Charlois in 1668, overleden na 1675.
 8. Leijntgen Wouters Verduijn,
  Gehuwd voor 1627 met Adriaen Leendertsz Smitshouck, van beroep smid op Smitshoek, vermeld in 1627, begraven te Charlois in de Geref. kerk op 7 oktober 1666.

  VERKOOP SMEDERIJ:
  In 1610 verkopen de erfgenamen van Adriaen Leendertsz Smitshouck de smederij.

  OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, Charlois, nr. 5, 6 december 1626:
  Huybert Jansz Ruyter getr. met oude Maertje Woutersd en Dammes Pietersz getr. met Maertje Heyndricksd, dochter van Heyndrick Woutersz, naasten land verkocht door Joost Pietersz tot Rotterdam aan Adriaen Lenertsz op Smitshouck en Willem Woutersz.
  [bron: "De oudste generaties van het geslacht Verduyn" door Mr. J.J.F. Lots en Ing. H. den Boer in Ons Voorgeslacht, 1981, blz. 368 e.v.]

  BEGRAAFREGISTER, Charlois, Hervormde kerk, 7 oktober 1666:
  Arij(en) Leenderts Smitshouck.
  [bron: Ons Voorgeslacht, 1985, blz. 26 e.v.]
16.000. Cornelis MELSZ,
Geboren ca. 1570, vermeld als doopgetuige op 31 januari 1636.
Gehuwd met N.N.

KINDEREN:
 1. Thonis Cornelisz Croon,  zie nr. 8000.
  Geboren ca. 1600, overleden voor 1666.
  Gehuwd (1) ca. 1624 met Mayke Jansdr., geboren ca. 1600, overleden voor 1664.
  Gehuwd (2) ca. 1663 met Grietie Ariens Visser, geboren te Sliedrecht ca. 1630.
 2. Mels Cornelisz Croon,
  Geboren ca. 1600, overleden voor 1649.
  Gehuwd met Adriaantje Dachgelt, overleden voor 1649.
 3. Cornelis Cornelisz Croon,
  Geboren ca. 1600, overleden na 26 februari 1667.
  Gehuwd (1) met Maycken (Ariaentie) Jorisdr.
  Gehuwd (2) op 19 november 1654 met Lijsbeth Bastiaansdr.
16.002. Jan GIJSBERTSZ,
Geboren ca. 1570.
Gehuwd voor 1600 met Hilleke CORSTENSDR.

16.003. Hilleke CORSTENSDR,
Geboren ca. 1570.

KIND:
 1. Mayke Jansdr.,  zie nr. 8001.
  Geboren ca. 1600, overleden voor 1664.
  Gehuwd (1) ca. 1624 met Thonis Cornelisz Croon, geboren ca. 1600, overleden voor 1666.
  Thonis huwde (2) ca. 1663 met Grietie Ariens Visser, geboren te Sliedrecht ca. 1630.
16.048. Sijmon Cornelisz BOSMAN,
Zoon van Cornelis Jacops Bosman [nr. 32.096] en Neeltgen Claesdr [nr. 32.097], geboren in 1589/90, woont in 1640 onder Oudshoorn.
Gehuwd met Annetgen JANSDR.

RECHTERLIJK ARCHIEF, Protocollen Oudshoorn 1592-1607, inv. nr. 1B, blz. 64, 8 september 1605:
Cornelis Jacopsz Bosman, weduwnaar van Neeltgen Claesdr, ter eenre, en Claes Claesz, wonende te Koudekerk in de Lagewaard als grootvader en bloedvoogd over Jacop Cornelisz, oud 19 jaar, Jan, oud 18 jaar, Sijmon, oud 15 jaar, Maritgen, oud 14 jaar en Willem, oud 10 jaar.
Boedeldeling:
* De kinderen valt ten deel 1.000 gulden, per kind 200 gulden, uit te keren op 20-jarige leeftijd of eerder bij huwelijk.
* Enkele verdere regelingen. Vader stelt als garantie zijn huis en 22 morgen land met vogelkooi, strekkende uit de Rijn tot aan de Oudshoornse weg, belend ten oosten, voor Clement Pietersz en achter Claes Jansz en ten westen Ghijsbert Dircksz Calckoven.

HOOFDGELD, Oudshoorn, 1623:
Sijmon Cornelisz Bosman ende
Annetgen Jansdr sijn huijsvre met
Neeltgen,
Jan ende
Cornelis, heure kinderen; item
Annetgen, Cornelis Jansz Capiteijns dochter van Arlanderveen ende
Dirck Clementsz heur dienstknecht ende dienstmeijt – 7 hoofden.

RECHTERLIJK ARCHIEF, Protocollen Oudshoorn 1638-1649, inv. nr. 4, blz. 69, 7 september 1640:
Sijmon Cornelisz Bosman, wonende te Oudshoorn, is schuldig aan de voogden van de weeskinderen van Pieter Fransz de Bije en Aeltgen Corssen, bij leven wonende te Leiden, ten behoeve van de kinderen een jaarlijkse losrente van 36 gulden, hoofdsom 600 gulden.
Gesteld onderpand: 850 roeden land onder Oudshoorn, strekkende van de Oudshoornseweg tot Mathijs Aertsz, belend ten oosten een persoon van Leiden, waarvan bruiker is Willem Dircksz Joor en ten westen Sijmon Gerritsz Leeuwen.
Gecasseerd op 26 november 1660.

16.049. Annetgen JANSDR,
Geboren ca. 1595.

KINDEREN:
 1. Neeltgen Sijmonsdr Bosman,
  Overleden na 1623, mogelijk te Oudshoorn.
 2. Jan Sijmonsz Bosman,
  Overleden na 1623, mogelijk te Oudshoorn.
 3. Cornelis Sijmonsz Bosman,  zie nr. 8024.
  Geboren voor 1623, overleden voor 16 oktober 1708.
  Gehuwd met Grietje Huijbertsdr.
16.052. Leendert Leendertsz VERMIJ,
Geboren ca. 1575.
Gehuwd met Aeltgen EIJMBERTS.

HOOFDGELD, Oudshoorn, 1623:
Jonge Lenaert Lenaertsz ende
Aeltgen Eijmbertsdr sijn huijsvre met
Pieter,
Jan,
Grietgen ende
Claes heure kinderen – 6 hoofden.

RECHTERLIJK ARCHIEF, Protocollen Oudshoorn 1638-1649, inv. nr. 4, blz. 53v, 10 februari 1640:
Cornelis Leendertsz voor zichzelf en uit naam van Jan Pietersz Zijpesteijn als testamentaire voogd van de drie onmondige weeskinderen van Fijtgen Leendertsdr en Pieter Heijndricksz Zijpesteijn, Jacob Leendertsz, Pieter Leendertsz, Jan Leendertsz en Jan Ghijsbertsz Turckenburg, man en voogd van Grietgen Leendertsdr, allen erfgenamen van Leendert Leendertsz en Aeltgen Eijmbertsdr, verkopen aan Dirck Cornelisz van Swieten een huis, erf, berg, schuur en beplanting met het daarbij gelegen land, groot 11 morgen aan de Lage Zijde van de Rijn bij de Oostheul onder Oudshoorn, strekkende uit de Rijn tot de Oudshoornse weg, belend ten oosten de kinderen van Jan Buijtewech.
Koopsom 10.750 gulden, de schuldbrief hierop drukkende gecasseerd op 19 maart 1677.

RECHTERLIJK ARCHIEF, Protocollen Oudshoorn 1638-1649, inv. nr. 4, blz. 54v, 10 februari 1640:
Cornelis Leendertsz voor zichzelf en uit naam van Jan Pietersz Zijpesteijn als testamentaire voogd van de drie onmondige weeskinderen van Fijtgen Leendertsdr en Pieter Heijndricksz Zijpesteijn, Jacob Leendertsz, Pieter Leendertsz, Jan Leendertsz en Jan Ghijsbertsz Turckenburg, man en voogd van Grietgen Leendertsdr, allen erfgenamen van Leendert Leendertsz en Aeltgen Eijmbertsdr, verkopen aan Huijch Claesz, wonende te Oudshoorn 1 morgen 2 ½ hond land, strekkende van de Oudshoornse weg tot Cornelis Geritsz Neelen c.s. belend ten oosten Huijch Claesz en ten westen Jan Jansz Vermij.
Koopsom 1.092 gulden 10 stuivers, de schuldbrief hierop drukkende voldaan op 9 februari 1644 door Huijch Claesz Willemsz.

RECHTERLIJK ARCHIEF, Protocollen Oudshoorn 1638-1649, inv. nr. 4, blz. 56, 19 februari 1640:
Cornelis Leendertsz voor zichzelf en uit naam van Jan Pietersz Zijpesteijn als testamentaire voogd van de drie onmondige weeskinderen van Fijtgen Leendertsdr en Pieter Heijndricksz Zijpesteijn, Jacob Leendertsz, Pieter Leendertsz, Jan Leendertsz en Jan Ghijsbertsz Turckenburg, man en voogd van Grietgen Leendertsdr, allen erfgenamen van Leendert Leendertsz en Aeltgen Eijmbertsdr, verkopen aan de broers Cornelis en Jan Claesz [bedoeld wordt Claes Jansz] ieder voor de helft, 4 ½ hond land onder Oudshoorn, strekkende van Jan Jansz Vermeij tot van Jan Huijghen, belend ten oosten Cornelis Gerritsz en ten westen Willem Pietersz Schijnkevelt.
Koopsom 520 gulden.
Volgens volgende akte (folio 56v) heeft Jan Claesz, alias Jan Claes Willemsz, als vader van Cornelis en Jan Claesz deze schuld voor zijn rekening genomen.

RECHTERLIJK ARCHIEF, Protocollen Oudshoorn 1638-1649, inv. nr. 4, blz. 57v, 10 februari 1640:
Cornelis Leendertsz voor zichzelf en uit naam van Jan Pietersz Zijpesteijn als testamentaire voogd van de drie onmondige weeskinderen van Fijtgen Leendertsdr en Pieter Heijndricksz Zijpesteijn, Jacob Leendertsz, Pieter Leendertsz, Jan Leendertsz en Jan Ghijsbertsz Turckenburg, man en voogd van Grietgen Leendertsdr, allen erfgenamen van Leendert Leendertsz en Aeltgen Eijmbertsdr, verkopen aan Jan Huijgensz 1 ½ hond land, strekkende van de broers Cornelis en Claes Jansz tot van Evert Matthijsz, belend ten oosten Cornelis Gerritsz en ten westen Jan Jacobsz Capijteijn;
nog 4 ½ hond land strekkende van Cornelis Gerritsz tot in de Duikerwetering, belend ten oosten Jan Jansz Poelgeest en ten westen Evert Matteusz.
Koopsom 730 gulden, de schuldbrief hierop drukkende geroijeerd op 21 december 1650.

RECHTERLIJK ARCHIEF, Protocollen Oudshoorn 1638-1649, inv. nr. 4, blz. 59, 10 februari 1640:
Cornelis Leendertsz voor zichzelf en uit naam van Jan Pietersz Zijpesteijn als testamentaire voogd van de drie onmondige weeskinderen van Fijtgen Leendertsdr en Pieter Heijndricksz Zijpesteijn, Jacob Leendertsz, Pieter Leendertsz, Jan Leendertsz en Jan Ghijsbertsz Turckenburg, man en voogd van Grietgen Leendertsdr, allen erfgenamen van Leendert Leendertsz en Aeltgen Eijmbertsdr, verkopen aan Cornelis Gerritsz, alias Kees Gerritsz Neelen, 1 morgen land, strekkende van Jan Jansz Vermij tot Jan Huijgen, belend ten oosten Huijch Claesz en ten westen Jan Huijgensz, Cornelis en Claes Jansz.
Koopsom 740 gulden, de schuldbrief hierop drukkende volsaan op 29 april 1650 door Cornelis Gerritsz Graft.

RECHTERLIJK ARCHIEF, Protocollen Oudshoorn 1679-1686, inv. nr. 9, blz. 31, 12 april 1680:
Cornelis Michielsz, wonende in de Veldhuizen, is schuldig aan de weeskinderen van Cornelis Leendertsz Vermij en Geertje Jans Vels 250 gulden, uitgereikt door Leendert Leendertsz Vermij als grootvader.
Gesteld onderpand: 7 hond land in de Grote polder, strekkende uit de Zegersloot tot Dirck Jan Vels, belend ten noorden Michielsz voornoemd en ten zuiden Johan Nobelaer.

16.053. Aeltgen EIJMBERTS,
Geboren ca. 1575.

KINDEREN:
 1. Cornelis Leendertsz Vermeij,  zie nr. 8026.
  Geboren ca. 1600, overleden voor 12 april 1680.
  Gehuwd met Geertje Jans Velse, geboren ca. 1630, overleden te Aarlanderveen tussen 6 november 1698 en 4 mei 1718.
  Geertje Jans Velse huwde (2) met Dirk Jansz van Dobben, overleden voor 6 november 1698.
 2. Fijtgen Leendertsdr,
  Overleden voor 10 februari 1640.
  Gehuwd met Pieter Heijndricksz Zijpesteijn, overleden voor 10 februari 1640.
 3. Jacob Leendertsz,
  Overleden na 10 februari 1640.
 4. Pieter Leendertsz Vermij,
  Woont in 1623 te Oudshoorn, overleden na 10 februari 1640.
 5. Jan Leendertsz Vermij,
  Woont in 1623 te Oudshoorn, overleden na 10 februari 1640.
 6. Grietgen Leenderts Vermij,
  Woont in 1623 te Oudshoorn, overleden na 10 februari 1640.
  Gehuwd met Jan Ghijsbertsz Turckenburg.
 7. Claes Leendertsz Vermij,
  Woont in 1623 te Oudshoorn.
16.054. Jan Claesz VELSEN,
Zoon van Claes Velsen [nr. 32.108] en N.N., geboren ca. 1600, woont in 1664 te Oudshoorn, verkoopt dat jaar weiland aan zijn zoon Claes.
Gehuwd met N.N.

RECHTERLIJK ARCHIEF, Protocollen 1664-1671, Oudshoorn, inv. nr. 7, blz. 20, 3 april 1664:
Jan Claesz Velsen, wonende te Oudshoorn, verkoopt aan zijn zoon Claes Jansz Velsen, wonende te Oudshoorn, 2 morgen 50 roeden weiland in de Grote polder, strekkende van Claes Claesz Velsen tot Pieter Dircksz, belend ten noorden de kinderen van Jan Jansz Vermij en ten zuiden Willem Dircksz Joor.
Koopsom 1.625 gulden.

RECHTERLIJK ARCHIEF, Protocollen 1664-1671, Oudshoorn, inv. nr. 7, blz. 50v, 17 november 1664:
Pieter Cornelisz van der Molen e.a. verkopen aan Jan Claesz Velsen 2½ morgen hooiland in de Grote polder, strekkende uit de Aar tot aan de Zegersloot, belend ten westen de koper en ten oosten Floris Bruijnen Stam Verhoeff.
Koopsom 1.600 gulden.

KINDEREN:
 1. Geertje Jans Velse,  zie nr. 8027.
  Geboren ca. 1630, overleden tussen 1695 en 4 mei 1718, mogelijk te Aarlanderveen.
  Gehuwd (2) met Dirk Jansz van Dobben, overleden voor 4 mei 1718.
 2. Claes Jansz Velsen,
  Woont in 1664-1669 te Oudshoorn.

  RECHTERLIJK ARCHIEF, Protocollen 1664-1671, Oudshoorn, inv. nr. 7, blz. 20, 3 april 1664:
  Jan Claesz Velsen, wonende te Oudshoorn, verkoopt aan zijn zoon Claes Jansz Velsen, wonende te Oudshoorn, 2 morgen 50 roeden weiland in de Grote polder, strekkende van Claes Claesz Velsen tot Pieter Dircksz, belend ten noorden de kinderen van Jan Jansz Vermij en ten zuiden Willem Dircksz Joor.
  Koopsom 1.625 gulden.

  RECHTERLIJK ARCHIEF, Protocollen 1664-1671, Oudshoorn, inv. nr. 7, blz. 178, 21 januari 1669:
  Klaas Jansz Velsen verkoopt aan Klaas Dirxsz Reijnsburger 2 morgen land in de Grote polder van Oudshoorn, strekkende van Klaas Klaasz Velsen tot Pieter Dirxsz, belend ten noorden de kinderen van Jan Jansz Vermij en ten zuiden Willem Dirxsz Jor.
  Koopsom 1.735 gulden.
  Schuldbrief geroijeerd 12 augustus 1679.
 3. Dirk Jansz van Velse,
  Overleden voor 4 mei 1718.

  RECHTERLIJK ARCHIEF, Protocollen 1713-1722, Oudshoorn, inv. nr. 13, blz. 167v, 4 mei 1718:
  Evert Gerritsz Noteboom, getrouwd met Marritje Cornelis Vermij, Gerrit Dammisz Dusseldorp, getrouwd met Lijsbet Cornelis Outshoorn, Cornelis Klaasz Bosman, zoon van Trijntje Cornelis Vermij, (kinds) kinderen van Geertje Jans Velse, laatst weduwe van Dirk Jansz van Dobben, verkopen aan Gijsbert Hendriksz Jongeneut 3 morgen 4 hond 40 roeden land in de Grote polder, strekkende uit de Aar tot in de Zegersloot, belend ten zuiden de erfgenamen van Dirk Jans van Velse en de heer van Broekhuijsen en ten noorden de kinderen van Cornelis Jansz Veraer.
  Jongste waarbrief van 28 november 1667.
  Koopsom 800 gulden.
16.080. Cornelis Adriaensz MOUS,
Zoon van Adriaen Mous [nr. 32.160] en Leentgen Willemsdr [nr. 32.161], geboren ca. 1565, vermeld als hoofdgeldplichtige te Benthorn in 1622.
Gehuwd ca. 1590 met Maritgen JANS.

HOOFDGELD, Benthoorn, 1622, f. 1479:
Cornelis Adriaenssoon Mous,
Maritgen Jansdochter, sijn huijsvrouw met
Maritgen, Pleuntgen, Arien en Trijntgen heure kinders.
Bij de selve: Leentgen Willemsdr, sijn moeder.

16.081. Maritgen JANS,
Geboren ca. 1565.

KINDEREN:
 1. Jan Cornelisz Mous,
  Geboren ca. 1590.
  Gehuwd met Cornelia Claesdr.

  HOOFDGELD, Benthuizen, Benthoorn en Hogeveen, 1622:
  Jan Cornelisz Mous,
  Cornelia Claesdr, sijne huijsvrouw, met
  Jan, hun kind.
  Hogeveen.

  KIND:
  1. Jan Jansz Mous,
   Geboren te Hogeveen (Benthuizen) ca. 1615.
 2. Maritgen Cornelis Mous,
  Geboren ca. 1600, overleden na 1622.
 3. Pleuntgen Cornelis Mous,
  Geboren ca. 1602, overleden na 1622.
 4. Ariaen Cornelis Mous,  zie nr. 8040.
  Geboren ca. 1605, mogeljk te Hazerswoude.
  Gehuwd met N.N.
 5. Trijntgen Cornelis Mous,
  Geboren ca. 1610, overleden na 1622.
16.082. Adriaen WEIJNANTS,
Geboren ca. 1575, van beroep scheepstimmerman, overleden te Benthuizen voor 13 mei 1653.
Gehuwd (1) met N.N.
Gehuwd (2) met Sijtgen AERTSDR, overleden na 13 mei 1653.
Sijtgen was eerder of later gehuwd met Dirck N.N.

TRANSPORTAKTEN EN OBLIGATIES (1652-1657), Benthuizen, inv. nr. 21, folio 25, 13 mei 1653:
Wij, Corn. van den Berch, bailliu ende schout, Alewijn Maertenss ende Jan Heijndricxss Reus, schepenen der heerlicheijt van Benthuijsen, oirconden, dat voor ons gecomen ende verscheenen sijn:
Sijtgen Aertsdr, weduwe van Adriaen Weijnantss, in sijn leven scheepstimmerman, geadsisteert met Dirck Dircksz , haer soon ende gecooren voocht in desen, voor de eene helfte, Arij Corneliss Mous, getrouwt hebbende AechgenAdriaensdr, eenige dochter ende erffgen. van de voors. Adriaen Weijnantss, voor de wederhelfte, verclaerende in de voors. qualite vercocht te hebben ende opdroughen dienvolgende bij desen aen ende ten behouve van Corn. Janss Boovenwater, wonend alhijer tot Benthuijsen, ofte sijns actie ten desen vercrijgende, een huijsinge ende erve met een timmerhuijs daerop, staende ende gelegen op ten Hill in den desen Ambachte voornt., welck erff den cooper sal moeten verongelden voor 2 hont, belent en oosten de Willick, ten suijden Sijmon Corneliss Bo, ten westen Corn. Ingnaertss, ende ten noorden Corn Willemss Keijser, vrij als buijrhuijs ende erve, wijders met zodanige conditien, servituijten, vrijdommen ende waaringe als begrepen staen in de oude opdrachtbrijeven, de jongste vandijen in date den XIIIJe Augustijs Ao. 1635, die den cooper mits desen overgelevert werden omme bij hem daermede gedaen, gewonnen ende verlooren te werden in allen schijn off zij vercoopers het selffs waeren, belovende voorts sij comparanten voornt. tvoors. huijs ende erve te vrijen ende waeren van alle commer ende beswaaringe die daerop zedert de laetste vercoopinge souden mogen sijn gebracht ende gestelt, onder generael verbant van haere comparanten persoon ende goedren, roerende, onroerende, jegenwoordich ende toecomende, egeen uijtgesondert, stellende dezelve ten bedwanck ende executie special. van den Ed. Hove van Hollant ende aller 's Heeren rechten ende rechteren.
Ten laetsten bekenden zij comparanten voornt. ter saecke deser vercooping ende opdrachte al wel ende ten vollen vergenoucht voldaen ende betaelt te wesen den laetsteen penn. metten eersten, ende dat met een somme van 814 guldens, te xL grooten vlaems t stuck, seventhien stuvers, thien penn., haer comparanten in goeden geevalueerden gelde aengetelt.
Toirconden hebbe ick, bailliu ende schout door begeeren van den comparanten desen brijeff met mijn uijthangende segel in rooden wasse besegelt ende dezelve beneffens de schepenen in onder de plijcque als ten prothecolle geth. op den 13e Meije 1653.
[Streek-archief Rijnlands-Midden]

UIT HET EERSTE HUWELIJK ÉÉN KIND:
 1. Aechgen Adriaensz,  zie nr. 8041.
  Geboren ca. 1605.
  Gehuwd met Ariaen Cornelis Mous, geboren ca. 1605, mogeljk te Hazerswoude.
16.120. Pieter HOECKSTEEN,
Geboren ca. 1600, mogelijk te Zoeterwoude.
Gehuwd met N.N.

KINDEREN:
 1. Heindrick Pietersz Hoecksteen,  zie nr. 8060.
  Geboren te Zoeterwoude ca. 1630.
  Gehuwd te Benthuizen in de Geref. kerk op 10 december 1654 met Adriaantje Huijberts Keijzer, gedoopt te Benthuizen in de Geref. kerk op 2 juli 1634.
 2. David Pieterse Hoecksteen,
  Vermeld als doopgetuige op 15 april 1663.

  DOOPGETUIGE:
  Op 2 juli 1634 in de Geref. kerk te Benthuizen van Abraham, zoon van Hendrick Pieters Hoecksteen en Ariaentje Huijberts (mede getuige Neeltje Claes).
 3. Leendert Pieterse,
  Vermeld als doopgetuige op 23 februari 1659.

  DOOPGETUIGE:
  Op 23 februari 1659 in de Geref. kerk te Benthuizen van Pieter, zoon van Heijndrick Pieterse en Arieantje Hubertse (mede getuige Geertje Cornelis).
 4. Neeltje Pieters,
  Vermeld als doopgetuige op 18 juli 1660.

  DOOPGETUIGE:
  Op 18 juli 1660 van Cornelia, dochter van Heijndrick Pieterse Hoecksteen en Ariaentje Huijberts (mede getuige Huijbert Cornelisse van Geneuchte).
16.122. Huijbert Willemsz KEIJSER,
Zoon van Willem Keijser [nr. 32.244] en N.N., geboren te Benthuizen ca. 1595, betrokken bij een landtransactie in Benthuizen op 18 augustus 1655.
Gehuwd ca. 1617 met Annetje JILLIS.

HOOFDGELD, Benthuizen, 1622:
Huijbert Willemsz Keijser.
Annetgen Gillisdr, zijn huisvrouw.
Kinderen: Maritgen, Neeltgen, Willem en Pieter.

DOOPGETUIGE:
Op 25 juni 1623 in de Geref. kerk te Benthuizen van Willem, zoon van Pieter Heijndricksz en Maritgen Jelisd. (mede getuigen: Cornelis Heijndricksz en Maritgen Heijndricksd.).
Op 10 november 1624 in de Geref. kerk te Benthuizen bij de doop van Pieter, zoon van Dirck Willemsz Keijser en Ermtgen Lenersdr (mede getuige Trijntgen Philipsdr).

TRANSPORTAKTEN EN OBLIGATIES (1652-1657), Benthuizen, inv. nr. 21, folio 109, 18 augustus 1655:
Wij, Geraerd Wijten, bailliu ende schout, Cornelis Janss Mous, nieuwt- ende Claes Huijgenss Verlaen, out-schepenen in den ambachte ende heerlicheijt van Benthuijsen, oirconden dat op huijden voor ons gecomen ende gecompareert is geweest d'eersame Pr. Berckel, bailliu ende schout van de Hoogeveen, als bij den Ed. Hove van Hollant gestelt zijnde curateur over den boedel ende goedren van Leendert Corneliss Los, gewoont hebbende in Haserswoude, d'welcke bekende, dat de vs. Leendt. Cornss Los al over een geruijmen tijt geleden vercoft ende hij comparant in qualite voors. dienvolgende alsnu in vrijen eijgendomme opdroech aen ende ten behoue van Cornelis Jansz van Sluijs, mede woon. tot Haserswoude, off zijns wederactie gecrijgende een perthijtgen flodderlants, gelegen in de Corte Weeren in desen ambachte, verongelt werdende volgende t'mergenbouck voor 8 hont, streckende van den Hemlaen tott Hoogeveentse vaert, belent ten zuijden Adrijaen ende Maerten Pieterszoonen Vercade, ende ten noorden Adrijaen Huijbrechtsz Keijser, ende dat mette belastinge van 195 gld, competeerende Huijbert Willemsz Keijser, ende Pr. Heijnricxss Loss, reste over de voorgaende vercoopinge vant voors. lant, die den cooper, mede compareerende, tot sijne laste bekent genoomen te hebben, voorts vry als buyrlant, tot welken eijnde hij comparant mede aen den cooper transporteert soodanige oude waerbrieven als vant voors. lant sijn, ende nopende eenige vordere evictyen.
Daer vooren verbint hij comparant de goederen van de vs Los subject allen rechten ende rechteren mette costen ooc special. den Hove van Hollant.
Ten laetsten bekende hij comparantin de voorgeroerde qualite van voors. vercoopinge ende opdrachte al wel ende voldaen ende betaelt te wesen den lesten penn. met den eersten, ende dat boven d voors. aengenoomen lasten met een somme van 250 gld gereede penn., die den cooper verclaert aen de voors. Huijbert Willemss Keyser ende Pr. Heijnricxss Los ten vollen voldaen en betaelt te hebben.
Compareerden noch voor ons, schout ende schepenen voornt. de voorn. Cornelis Jansz van Sluijs, d welcke verclaerde, dat hij t voors. lant ooc al een geruijmen tijt geleden aen Jacob Cornelisz, zijn soon, ten huijwelic hadde gegeven, soo hij hem t' selve te huijwelic geeft bij desen.
In oirconden vant welck ick bailliu ende schout voors., desen brieff door begeeren ende verlijden van de respective comparanten met mijn uijthangende segel in rooden wassen besegelt ende beneevens de scheepenen zoo ten prothocolle als onder de plycque geth. hebbe op te 18e Augustij 1655.

16.123. Annetgen JILLIS,
Dochter van Jillis Cornelisz den Haen [nr. 32.246] en Aeltgen Thonisdr. [nr. 32.247], geboren ca. 1595.

KINDEREN:
 1. Maertje Huijberts,
  Geboren ca. 1618, vermeld als doopgetuige op 20 november 1672.

  DOOPGETUIGE:
  Op 20 november 1672 in de Geref, kerk te Benthuizen van Johanna, dochter van Heijndrick Pieterse Hoecksteen en Ariaentje Huijberts.
 2. Neeltje Huijberts,
  Geboren ca. 1619, vermeld als doopgetuige op 22 maart 1665.

  DOOPGETUIGE:
  Op 22 maart 1665 in de Geref. kerk te Benthuizen van Rachel, dochter van Heijndrick Pieters en Ariaentje Huijberts (mede getuige Jochem ..........).
 3. Willem Huijbertsz Keijser,
  Geboren ca. 1621, overleden na 1659.
  Gehuwd voor 1644 met Neeltje Claes, vermeld als doopgetuige op 19 november 1661.

  DOOPGETUIGE:
  Op 19 november 1661 in de Geref. kerk te Benthuizen bij de doop van Abraham, zoon van Heijndrick Pieterse Hoecksteen en Ariaentje Huijberts (mede getuige Leendert Huijbertse Keijser).

  KINDEREN:
  1. Claes Willemsz [Keijser],
   Gedoopt te Benthuizen in de Geref. kerk op 29 november 1643, overleden aldaar voor 13 januari 1658.
  2. Jacob Willemsz Keijser,
   Gedoopt te Benthuizen in de Geref. kerk op 25 december 1645.
  3. Aechje Willems [Keijser],
   Gedoopt te Benthuizen in de Geref. kerk op 22 november 1648.
  4. Maertje Willems [Keijser],
   Gedoopt te Benthuizen in de Geref. kerk op 8 oktober 1651.
  5. Claes Willemsz [Keijser],
   Gedoopt te Benthuizen in de Geref. kerk op 13 januari 1658.
  6. Annetje Willems Keijser,
   Gedoopt te Benthuizen in de Geref. kerk op 16 maart 1659.
 4. Pieter Huijbertsz Keijser,
  Geboren ca. 1622.
 5. Jacob Hubertsz Keijser,
  Gedoopt te Benthuizen in de Geref. kerk op 3 september 1623, vermeld als doopgetuige op 25 december 1645.

  DOOPREGISTER, Benthuizen, Geref. kerk, 3 september 1623:
  Jacob, vader Hubert Willemsz Keijser, moeder Annetgen Jelisdr.
  Getuigen: Dirck Willemsz Keijser en Pieter Heijndricksz Los en Trijntgen Willemsdr.

  DOOPGETUIGE:
  Op 25 december 1645 in de Geref. kerk te Benthuizen bij de doop van Jacob, zoon van Willem Huijbertsz Keijser en Neeltgen Claesse (mede getuigen Annetgen Claes en Dirck Claesse).
 6. Ariaen Hubertsz Keijser,
  Gedoopt te Benthuizen in de Geref. kerk op 26 september 1627, vermeld als grondbezitter in Benthuizen in 1655.

  DOOPREGISTER, Benthuizen, Geref. kerk, 26 september 1627:
  Ariaen, vader Hubert Willemsz Keijser, moeder Annetgen Jelisdr.
  Getuige: Pieter Heijndricksz van Tol.

  TRANSPORTAKTEN EN OBLIGATIES (1652-1657), Benthuizen, inv. nr. 21, folio 109, 18 augustus 1655:
  Wij, Geraerd Wijten, bailliu ende schout, Cornelis Janss Mous, nieuwt- ende Claes Huijgenss Verlaen, out-schepenen in den ambachte ende heerlicheijt van Benthuijsen, oirconden dat op huijden voor ons gecomen ende gecompareert is geweest d'eersame Pr. Berckel, bailliu ende schout van de Hoogeveen, als bij den Ed. Hove van Hollant gestelt zijnde curateur over den boedel ende goedren van Leendert Corneliss Los, gewoont hebbende in Haserswoude, d'welcke bekende, dat de vs. Leendt. Cornss Los al over een geruijmen tijt geleden vercoft ende hij comparant in qualite voors. dienvolgende alsnu in vrijen eijgendomme opdroech aen ende ten behoue van Cornelis Jansz van Sluijs, mede woon. tot Haserswoude, off zijns wederactie gecrijgende een perthijtgen flodderlants, gelegen in de Corte Weeren in desen ambachte, verongelt werdende volgende t'mergenbouck voor 8 hont, streckende van den Hemlaen tott Hoogeveentse vaert, belent ten zuijden Adrijaen ende Maerten Pieterszoonen Vercade, ende ten noorden Adrijaen Huijbrechtsz Keijser, ende dat mette belastinge van 195 gld, competeerende Huijbert Willemsz Keijser, ende Pr. Heijnricxss Loss, reste over de voorgaende vercoopinge vant voors. lant, die den cooper, mede compareerende, tot sijne laste bekent genoomen te hebben, voorts vry als buyrlant, tot welken eijnde hij comparant mede aen den cooper transporteert soodanige oude waerbrieven als vant voors. lant sijn, ende nopende eenige vordere evictyen.
  Daer vooren verbint hij comparant de goederen van de vs Los subject allen rechten ende rechteren mette costen ooc special. den Hove van Hollant. Ten laetsten bekende hij comparantin de voorgeroerde qualite van voors. vercoopinge ende opdrachte al wel ende voldaen ende betaelt te wesen den lesten penn. met den eersten, ende dat boven d voors. aengenoomen lasten met een somme van 250 gld gereede penn., die den cooper verclaert aen de voors. Huijbert Willemss Keyser ende Pr. Heijnricxss Los ten vollen voldaen en betaelt te hebben.
  Compareerden noch voor ons, schout ende schepenen voornt. de voorn. Cornelis Jansz van Sluijs, d welcke verclaerde, dat hij t voors. lant ooc al een geruijmen tijt geleden aen Jacob Cornelisz, zijn soon, ten huijwelic hadde gegeven, soo hij hem t' selve te huijwelic geeft bij desen.
  In oirconden vant welck ick bailliu ende schout voors., desen brieff door begeeren ende verlijden van de respective comparanten met mijn uijthangende segel in rooden wassen besegelt ende beneevens de scheepenen zoo ten prothocolle als onder de plycque geth. hebbe op te 18e Augustij 1655.
 7. Aechgen Huberts Keijser,
  Gedoopt te Benthuizen in de Geref. kerk op 3 juni 1629, vermeld als doopgetuige op 15 november 1676.

  DOOPREGISTER, Benthuizen, Geref. kerk 3 juni 1629:
  Aechgen, vader Hubert Willemsz Keijser, moeder Annetgen Jillisdr.
  Getuigen: Isbrant Jansz, Barbara Lenertsdr en Maritgen Jillisdr.

  DOOPGETUIGE:
  Op 15 november 1676 in de Geref. kerk te Benthuizen van Huijbert, zoon van Heijndrick Pieterse en Arieantje Huijberts.
 8. Lenert Hubertse Keijser,
  Gedoopt te Benthuizen in de Geref. kerk op 7 december 1631, vermeld als doopgetuige op 19 november 1661.
  Gehuwd voor 1 september 1658 met Ingetje Ariaens.

  DOOPREGISTER, Benthuizen, Geref. kerk, 7 december 1631:
  Lenert, vader Hubert Willemsz Keijser, moeder Annetgen Jillisdr.
  Getuigen Willem Dircksz en Maritgen Pieters.

  LIDMATEN, Benthuizen, Geref. kerk, 30 december 1657:
  Leendert Hubertse Keijser met sijn vrouw Ingetje Ariaens.

  LIDMATEN, Benthuizen, Geref. kerk, 1 september 1658:
  Alsoo geen swarigheden en waren onder de broederen is goet gevonden dat men na oude gewoonte het H. Avontmael soude bedienen en sulckx tot dien eijnde te vooren aen de gemeijnte verkondigen drie mael en huijsbesoecken doen, en de ledemaeten aenspreken en andere daer toe vermanen 't welck geschiet zijnde is deze Heijlige Actie na ouder gewoonte onder ons bedient den 1 September 1658.
  En sijn doemaels na voorgaende belijdenisse des geloofs tot litmaten aengenomen:
  Gerretje Aelbrechts.
  Gooltje Sijmens.
  Leendert Hubertse Keijser met zijn vrouw Ingetje Ariaens.
  Maria Jilisse Tam.
  Pieter Berckel de Jonge.

  DOOPGETUIGE:
  Op 19 november 1661 in de Geref. kerk te Benthuizen van Abraham, zoon van Heijndrick Pieterse Hoecksteen en Ariaentje Huijberts (mede getuige Neeltje Claes).
 9. Ariaentgen Huijberts Keijser,  zie nr. 8061.
  Gedoopt te Benthuizen in de Geref. kerk op 2 juli 1634.
  Gehuwd te Benthuizen in de Geref. kerk op 10 december 1654 met Heindrick Pietersz Hoecksteen, geboren te Zoeterwoude ca. 1630.
16.124. Arent VEENMAN,
Geboren ca. 1600.
Gehuwd met N.N.

KINDEREN:
 1. Jacob Arents Veenman,  zie nr. 8062.
  Geboren te Zoeterwoude ca. 1630.
  Gehuwd voor 1659 met Jannetje Arents.
 2. Dirck Arentse Veenman,
  Vermeld als doopgetuige op 26 januari 1659.

  DOOPGETUIGE:
  Op 26 januari 1659 in de Geref. kerk te Benthuizen bij de doop van Ingetje, dochter van Jacob Arentse Veenman en Jannetje Arents (mede getuige Jannetje Arents Veenman).
 3. Jannetje Arentse Veenman,
  Vermeld als doopgetuige op 26 januari 1659.

  DOOPGETUIGE:
  Op 26 januari 1659 in de Geref. kerk te Benthuizen bij de doop van Ingetje, dochter van Jacob Arentse Veenman en Jannetje Arents (mede getuige Dirck Arentse Veenman).
16.126. Arent CORNELISZ,
Zoon van Cornelis Aertsz [nr. 32.252] en Aeltgen Lenaerts [nr. 32.253], geboren ca. 1600, mogelijk te Benthuizen.
Gehuwd 1623-1625 met Ingetgen LOUWERISDR.

16.127. Ingetgen LOUWERISDR,
Mogelijk een dochter van Louris Geritsz en Neeltgen Bastiaensdr, geboren ca. 1600, mogelijk te Benthuizen, vermeld als doopgetuige op 5 juli 1665.

DOOPGETUIGE:
Op 5 juli 1665 in de Geref. kerk te Benthuizen bij de doop van haar kleinzoon Arent, zoon van Arent Arentsz en Neeltje Leenderts.

KINDEREN:
 1. Jannetje Arents,  zie nr. 8063.
  Geboren ca. 1630.
  Gehuwd voor 1659 met Jacob Arents Veenman, geboren te Zoeterwoude ca. 1630.
 2. Lenert Arentsz,
  Gedoopt te Benthuizen in de Geref. kerk op 19 mei 1625.

  DOOPREGISTER, Benthuizen, Geref. kerk, 19 mei 1625:
  Lenert, vader Arent Cornelisz, moeder Ingetgen Lourisd.
  Getuige Maritgen Louwerisdr.
 3. Cornelis Arentsz,
  Gedoopt te Benthuizen in de Geref. kerk op 8 april 1629.

  DOOPREGISTER, Benthuizen, Geref. kerk, 8 april 1629:
  Cornelis, vader Arent Cornelisz, moeder Ingetgen Louwerisd.
  Getuige Job Alewijnsz en Willem Cornelisz.
 4. Pieter Arentsz,
  Gedoopt te Benthuizen in de Geref. kerk op 28 oktober 1635.

  DOOPREGISTER, Benthuizen, Geref. kerk, 28 oktober 1635:
  Pieter, vader Arent Cornelisz, moeder Ingetgen Louwerisd.
  Getuige [geen].
 5. Arent Arentsz,
  Gedoopt te Benthuizen in de Geref. kerk op 22 juli 1637.
  Gehuwd voor 1665 met Neeltje Leenderts.

  DOOPREGISTER, Benthuizen, Geref. kerk, 22 juli 1637:
  Arent, vader Arent Cornelisz, moeder Ingetgen Louwerisd.
  Getuigen Pieter Cornelisz en Maritgen Louwerisdr.

  KINDEREN:
  1. Arent Arentse,
   Gedoopt te Benthuizen in de Geref. kerk op 5 juli 1665.

   DOOPREGISTER, Benthuizen, Geref. kerk, 5 juli 1665:
   Arent, vader Arent Arentse, moeder Neeltje Leenderts.
   Getuige Ingetje Louweris.
  2. Leendert Arentse,
   Gedoopt te Benthuizen in de Geref. kerk op 2 oktober 1672.

   DOOPREGISTER, Benthuizen, Geref. kerk, 2 oktober 1672:
   Leendert, vader Arent Arentse en Neeltje Leenderts.
   Getuige Neeltje Arents.
16.128. Heindrijck ARIENS [VAN DOOREN], [filiatie niet zeker]
Geboren te Gouda ca. 1615, woont in het Cathalinen Clooster (1641).
Gehuwd te Gouda in de Geref. kerk op 1 april 1641, ondertrouw aldaar op 17 maart 1641 met Lijsbeth JOOSTEN.

ONDERTROUWREGISTER, Gouda, Geref. St. Janskerk, 17 maart 1641:
Heindrijck Ariaens j.m. van Gouw, wonende in 't Cathalinen clooster, met
Lijsebeth Joosten, j.d. van Gouw, wonende in de Vrouwen-steegh.
Getrout de 1 April 1641.
]letterlijke weergave van de oorspronkelijke aantekening]

16.129. Lijsbeth JOOSTEN, [filiatie niet zeker]
Geboren te Gouda ca. 1620, woont in de Vrouwensteegh (1641).

KINDEREN:
 1. Arien Heyndrickz Verhooch,  zie nr. 8064.
  Mogelijk een zoon van Heyndrick Arienz [nr. 16.128] en Lijsbeth Joosten [nr. 16129], gedoopt te Gouda in de Geref. St. Janskerk op 19 januari 1642.
  Gehuwd met N.N.

  DOOPREGISTER, Gouda, Geref. St. Janskerk, 19 januari 1642.
  [dopeling] Arien.
  [ouders] Heyndrick Arienz, Lijsbeth Joosten.
  [getuigen] Batten van Dooren, Jannetgen Jacobs Berry.
 2. Grietge Heyndricks van Dooren.
  Gedoopt te Gouda in de Geref. St. Janskerk op 19 juni 1643.

  DOOPREGISTER, Gouda, Geref. St. Janskerk, 19 juni 1643:
  [dopeling] Grietge.
  [ouders] Heyndrick van Dooren en Lijsbeth Joosten.
  [getuigen] Cornelis van Dooren, Emmichien Dircx.
 3. Lijsbeth Heijndricks,
  Gedoopt te Gouda in de Geref. St. Janskerk op 1 september 1647.

  DOOPREGISTER, Gouda, Geref. St. Janskerk, 1 september 1647:
  [dopeling] Lijsbeth,
  [ouders] Heyndrick Ariensen en Lijsbet Joosten.
  [getuige] Neeltgen Cornelis.
 4. Marchien Dircks. Gedoopt te Gouda in de Geref. St. Janskerk op 3 maart 1649.

  DOOPREGISTER, Gouda, Geref. St. Janskerk, 3 maart 1649:
  [dopeling] Marchien.
  [ouders] Dirck N.N. en Lijsbeth Joosten.
  [getuigen] Arien Eeuwitz, Claertgen Joosten en Hillichien Pieters.
 5. Marchien Heyndricks,
  Gedoopt te Gouda in de Geref. St. Janskerk op 13 september 1651.

  DOOPREGISTER, Gouda, Geref. St. Janskerk, 13 september 1651:
  [dopeling] Marchien.
  [ouders] Heyndrick Ariensz, Lijsbeth Joosten.
  [getuige] Emmichie Dircs.
16.132. Jan VAN OOSTEN,
Geboren ca. 1615, mogelijk te Zoeterwoude.
Gehuwd met N.N.

KINDEREN:
 1. Heijndrick Jansz van Oosten,  zie nr. 8066.
  Geboren te Zoeterwoude ca. 1640, van beroep warmoezier, woont te Leiden, Levendael (1667).
  Gehuwd te Leiden voor het gerecht op 27 november 1667, ondertrouw op 9 november 1667 met Maertge Jans. geboren te Leiden ca. 1645, vermeld als getuige (1696).
  Alsnog voor de kerk gehuwd te Leiden in de Rooms-Kath. kerk aan de St-Jorissteeg op 21 januari 1672.

  TROUWREGISTER, Leiden, Gerecht, 27 november 1667:
  Aengetr. den ix November 1667.
  Heijndrick Jans van Oosten, warmoezier, Jongeman van Soeterwoude, woont opt Levendael, vergeselschapt met Jan van den Brouck, sijn bekende mede aldaer, met
  Maertge Jans, Jongedr. van Leyden, woont opt Levendael, vergeselschapt met Maertge Heyndrics, haer moij, inde Wielmaeckersteech.
  Getrout voor den heere van der Mors, Scheepen, op 27 november 1667.

  TROUWREGISTER, Leiden, R. K. kerk aan de St-Jorissteeg, 21 januari 1672:
  Matrim. juncti Hendrick van Oosten et Maeritie Jansen,
  Testes Walterus Snee et Christijntie de Wat.

  GETUIGE:
  Te Leiden in de R. K. kerk aan de St-Jorissteeg op 14 juli 1681 bij de doop van Maria, dochter van Dirck Jansz en Leuntje van Oosten (getuigen Hendrick van Oosten en Jannetje Jacobs).

  GETUIGE:
  Op 15 juni 1696 in Leiden bij de ondertrouw van haar dochter Cornelia van Oosten met Claas Jansz Meerburg.
 2. Leuntje van Oosten,
  Gehuwd voor 1681 met Dirck Jansz.

  DOOPGETUIGE:
  Te Leiden in de R. K. kerk aan de St-Jorissteeg op 12 maart 1672 bij de doop van Maria, dochter van Pieter van Oosten (getuigen Hendrick van Oosten en Leuntie van Oosten).
  Te Leiden in de R. K. kerk aan de St-Jorissteeg op 18 november 1675 bij de doop van Joanna, dochter van Hendrick van Oosten en Marytie Jans (getuigen Mattijs Verhoeven en Pleuntie van Oosten).
 3. Pieter Jansz van Oosten,
  Geboren ca. 1640, geboren te Zoeterwoude, van beroep warmoezier.
  Gehuwd te Leiden op 23 januari 1667, ondertrouw aldaar op 7 januari 1667 met Jannetge Jacobs van den Bosch, geboren te Veur ca. 1645.

  TROUWREGISTER, Leiden, Gerecht, 23 januari 1667:
  Getrout voor Josias de Groot, Scheepen 27:1:1667.
  Met attestatie van Voorschote.
  Pieter Jansz van Oosten, warmoezier, Jongeman van Soeterwoude, woont opt Levendael, vergeselschapt met Heyndrick Jansz van Oosten, sijn broeder, mede aldaer, met
  Jannetge Jacobs van den Bosch, Jongesr: van Veur, woont opt Levendael, vergeselschapt met Leentge Jacobs, haer suster, mede aldaer.

  KIND:
  1. Maria van Oosten,
   Gedoopt te Leiden in de R. K. kerk aan de St-Jorissteeg op 12 maart 1672.

   DOOPREGISTER, Leiden, R. K. kerk aan de St-Jorissteeg, 12 maart 1672:
   Baptiz. Maria,
   Pater: Pieter van Oosten,
   Patrini: Hendrick van Oosten et Leuntie van Oosten.
16.152. Guillaume HOURET,
Geboren in het Land van Luik ca. 1610, van beroep drapier.
Ondertrouw te Leiden op 22 augustus 1636 met Magdeleine LIBOT, geboren in het Luikse ca. 1615.

ONDERTROUWREGISTER, Leiden, 22 augustus 1636:
Getuigen "Zijn bekende Pierre Semon" en haar moeije Marij Phillip.

FAMILIERELATIE:
Guillaume wordt vermeld als oom van Lagalie.

16.153. Magdeleine LIBOT, ook Magdalena Elisabeth LIBOTH,
Dochter van N.N. Libot [nr. 32.306] en van N.N. [nr. 32.307], geboren in het Luikse ca. 1615, vermeld in 1673.

KINDEREN:
 1. Guillaume Hooré, ook Willem Willemsz,
  Geboren te Leiden ca. 1638, woont in de Baatstraat (1666), in de Looijerstraat (1667).
  Ondertrouw (1) te Leiden op 6 mei 1662 met Margarieta Claas, geboren in het Land van Limborch ca. 1640, overleden voor 17 april 1666, oud ca. 26 jaar.
  Ondertrouw (2) te Leiden op 17 april 1666 met Agnieta Sassenberch, geboren te Duijren (Duren, Dld.).

  ONDERTROUWREGISTER, Leiden, 6 mei 1662:
  Getuigen: zijn vader Guilliaem Hooré de Oude en haar zuster Cathalijna Claas.

  ONDERTROUWREGISTER, Leiden, 17 april 1666:
  Getuigen: Zijn vader Willem Willems en haar bekende Francijntje Pieters.

  GETUIGE:
  Op 18 augustus 1667 bij de ondetrouw van zijn broer Leendert met Luijtje Lamberts van Schaik (getuigen zijn broer Willem Willems en haar bekende Barbertge Dirx).

  KIND UIT HET TWEEDE HUWELIJK:
  1. Guillaume Horree,
   Gedoopt te Leiden op 26 september 1666.
 2. Leendert Willemsz Horree,
  Geboren te Leiden ca. 1646.
  Ondertrouw te Leiden op 18 augustus 1667 met Luijtje Lamberts van Schaik, geboren te Utrecht ca. 1645.

  ONDERTROUWREGISTER, Leiden, 18 augustus 1667:
  Getuigen, zijn broer Willem Willemsz in de Loijerstraat en haar bekende Barbertge Dirx.

  GETUIGE:
  Op 26 april 1681 in Leiden bij de ondertrouw van zijn broer Jean met Maria de Vos (getuigen: zijn broer Leendert en haar meui Margriete de Vos).

  KIND:
  1. Marijtje Horree,
   Gedoopt te Leiden op 7 maart 1668.

   DOOPREGISTER, Leiden, 7 maart 1668:
   Getuige: Geraard Jansz van Eeuwijk.
 3. Marie Willems Horree, ook Marie Willems en Marie Guillaume,
  Gedoopt te Leiden op 13 oktober 1650.
  Ondertrouw te Leiden op 10 augustus 1673 met Jan Roduijn, geboren te Lier (Belgie).

  ONDERTROUWREGISTER, Leiden, 10 augustus 1673.
  Getuigen, Zijn bekende Moe Thomas, en haar moeder Magdalena Elisabeth Liboth.
 4. Toussain Horree, ook Hauret,
  Gedoopt te Leiden op 12 november 1653, overleden voor 28 november 1655.
 5. Jean Horree, ook Jan Willems.
  Gedoopt te Leiden op 28 november 1655.
  Ondertrouw te Leiden op 26 april 1681 met Maria de Vos, geboren ca. 1660.

  DOOPREGISTER, Leiden, 28 november 1655:
  Getuige: Jean Drolenva.

  ONDERTROUWREGISTER, Leiden, 26 april 1681
  Getuigen: Zijn broer Leendert Willems en haar meui Margriete de Vos.

  GETUIGE:
  Op 6 maart 1682 te Leiden bij huwelijksaangifte van Isaack Willemsz met Catharijna Duijsentstadt (getuigen sijn broeder Jan Willemsz en haar moeder Marija Robbrechts).
  Op 14 december 1684 te Leiden bij de doop van Willem Horree, zoon van Toussain Willems Horree en Lijsbeth Goverts (getuigen Jan Willems, Maria Bakaen en Pieter IJselstein).

  KINDEREN:
  1. Willem Horree,
   Gedoopt te Leiden op 18 september 1682.

   DOOPREGISTER, Leiden, 18 september 1682:
   Getuigen Pieter van Spaa en Katalijntgen Meloo.
  2. Magdalena Horree, ook Hore,
   Gedoopt te Leiden op 29 november 1684.
   Ondertrouw (1) te Leiden op 16 april 1707 met Matthijs Renot (de Vos), geboren te Olnum bij Maastricht ca. 1685.
   Ondertrouw (2) te Leiden op 8 april 1735 met Willem Polane, gedoopt te Leiden op 12 september 1684, eerder weduwnaar van Ida Gillis en van Fijtje Meijerik, zoon van Daniel Willems van Polanen, lakenbereider en van Sara Jacobs Molenaar.

   DOOPREGISTER, Leiden, 29 november 1684:
   Getuigen: Tousseijn Willems, Thomas en Grietgen de Vos en Magdalena Hubot.

   ONDERTROUWREGISTER, Leiden, 16 april 1707:
   getuigen zijn neef Martijn Fremaux en haar moeder Marijtje de Vos)

   ONDERTROUWREGISTER, Leiden, MM, 8 april 1735:
   Willem Polane, laest wedr. van Fijtje Meijerik, wonende in de Lange Scheijstraet, Vergesz. met Casper Polane zijn broeder wonende op de Langegragt in de Vogelsteeg, met
   Magdalena Horree wed. van Matthijs Renot, wonende op de Binnevestgragt omtrent de Marepoort, Vergesz. met Jannetje Horree, haer Suster wonende in 't Palide Bagijnhoff en Jannetje van der Velde haer Snaes woonende op de Oudevest bij de Scheijstraet.
   [in de kantlijnt tegenover Magdalena: 3 kindren]
  3. Hendrik Horree.
   Gedoopt te Leiden op 6 november 1686.

   DOOPREGISTER, Leiden, 6 november 1686:
   getuigen Cornelis de Vos en Gesintje Mageweel.
  4. Jannetje Horree,
   Gedoopt te Leiden op 8 april 1689, overleden voor 28 oktober 1741.
   Ondertrouw (1) te Leiden op 18 april 1716 met Jean Fournier, geboren te Leiden op 19 november 1682, gedoopt aldaar op 22 november 1682, eerder weduwnaar van Jannetje Hoppenbroek, zoon van Pierre Fournier en van Marie Quignon.
   Ondertrouw (2) te Leiden op 29 november 1727 met Claas Taaijspel, gedoopt te Leiden op 25 april 1690, klapperman, eerder weduwnaar van Anna de Kraan, zoon van Daniel Taaijspel en van Marijtje Goverts.
   Claas Taaijspel huwde (3), ondertrouw te Leiden op 28 oktober 1741 met Marijtje van den Bos.
   Hij huwde (4), ondertrouw te Leiden op 12 augustus 1746 met Neeltje Longepee.

   DOOPREGISTER, Leiden, 22 november 1682.
   getuigen Jean Cathoir en Lisbet Fournier.

   DOOPREGISTER, Leiden, 8 april 1689:
   getuigen Cornelis Dirks, Sara de Vos en Sara Jans.

   ONDERTROUWREGISTER, Leiden, 18 april 1716:
   Getuige zijn vader Pieter Fournier, haar moeder Marijtje de Vos.

   ONDERTROUWREGISTER, Leiden, 29 november 1727.
   Getuigen zijn moeder Maria Goverts en haar zuster Magdalena horre en haar behuwdzuster Catharina Palet.

   GETUIGE:
   Op 8 april 1735 te Leiden bij de ondertrouw van haar zuster Magdalena met Willem Polane (getuigen zijn broeder Casper Polane, haer Suster Jannetje Horree en haer Snaes Jannetje van der Velde).
  5. Marijtje Horree,
   Gedoopt te Leiden op 9 december 1691.

   DOOPREGISTER, Leiden, 9 december 1691:
   getuigen Cornelis de Vos en Rachel de Vos.
  6. Johannes Horree,
   Gedoopt te Leiden op 8 november 1695.

   DOOPREGISTER, Leiden, 8 november 1695:
   getuigen Jan Cornelis en Marij Michiels.
 6. Toussain Willems Horree, ook Hauret en Horreth,
  Gedoopt te Leiden op 25 maart 1657.
  Ondertrouw te Leiden op 7 september 1680 met Lijsbeth Goverts.

  DOOPREGISTER, Leiden, 25 maart 1657:
  Getuigen Jacques Jardon en Anne Jean Pourceaux.
  ONDERTROUWREGISTER, Leiden, 7 september 1680:
  Getuigen zijn zwager Jan Ruduijn en haar bekende Maartje Philps.

  KINDEREN:
  1. Magdalena Horree, ook Magdalena Cente of Sent,
   Gedoopt te Leiden op 3 juni 1681.
   Ondertrouw te Leiden op 27 april 1703 met Jacobus Miblee, geboren te Den Bosch ca. 1680.

   DOOPREGISTER, Leiden, 3 juni 1681:
   Getuigen Isaak Willems en Thomas de Vos.

   ONDERTROUWREGISTER, Leiden, 27 april 1703:
   Getuigen zijn broer Jesaias Mible en haar moeder Lijsbeth Goverts.
  2. Willem Horree,
   Gedoopt te Leiden op 14 december 1684.

   DOOPREGISTER, Leiden, 14 december 1684:
   Getuigen Jan Willems, Maria Bakaen en Pieter IJselstein.
  3. Govert Horree,
   Gedoopt te Leiden op 7 december 1687.
   Ondertrouwd (1) te Leiden op 27 april 1715 met Susanna Braggaar, ook Bragaar, gedoopt te Leiden op 5 april 1691, dochter van Mathijs Braggaar, ook Braga, lakenwerker en van Jakomijntje Cheval, ook Jacquelijna Cheval.
   Ondertrouwd (2) te Leiden op 3 juni 1730 met Maria de Vos, geboren ca. 1710.
   Ondertrouwd (3) te Leiden op 27 november 1734 met Anna de Bois, ook De Booij, overleden te Leiden.

   DOOPREGISTER, Leiden, 7 december 1687:
   Getuige Willem van Waarde.

   ONDERTROUWREGISTER, Leiden, 27 april 1715:
   Getuigen zijn vader Toussain Horré en haar moeder Jacomijntje Cheval.
  4. Jacobus Horree,
   Gedoopt te Leiden op 27 maart 1690, overleden voor 13 november 1697.

   DOOPREGISTER, Leiden, 27 maart 1690:
   Getuigen Jacob Goverts en Engeltje Frans.
  5. Grietje Horree,
   Gedoopt te Leiden op 3 oktober 1692.

   DOOPREGISTER, Leiden, 3 oktober 1692:
   Getuigen Hendrik Goverts en Grietje de Vos.
  6. Elisabeth Horree,
   Gedoopt te Leiden op 24 november 1694.
   Ondertrouw te Leiden op 5 mei 1725 met Frans Le Feber, gedoopt te Leiden op 6 oktober 1697, zoon van David Le Fevre, ook La Feber en van Maria Plu, ook Maria Meer.

   DOOPREGISTER, Leiden, 24 november 1694:
   Getuige Jannetje Sijon.

   DOOPREGISTER, Leiden, 6 oktober 1697:
   Getuige Francijntje Schaap.

   ONDERTROUWREGISTER, Leiden, 5 mei 1725:
   Getuigen zijn vader David Lefeber en haar zuster Magdalena Horree.
  7. Jacobus Horree,
   Gedoopt te Leiden op 13 november 1697.
   Ondertrouw te Leiden op 30 april 1728 met Rachel de Kler, gedoopt te Leiden op 19 november 1704, dochter van Abel De Clercq, ook De Klerck en van Elsje Bonduwel.

   DOOPREGISTER, Leiden, 13 november 1697:
   Getuigen Jacobus Ligtvoet en Hester Duijsendstad.

   DOOPREGISTER, Leiden, 19 november 1704:
   Getuige Claas Kleer.

   ONDERTROUWREGISTER, Leiden, 30 april 1728:
   Getuigen zijn broer Willem Horree en haar moeder Elsje Bondewel.
 7. Isaak Willemsz Horree,  zie nr. 8076.
  Gedoopt te Leiden op 14 april 1659.
  Ondertrouw te Leiden op 6 maart 1682 met Catharina Pietersdr Duijsendstad, ook Milleville en Dammilville, gedoopt te Leiden in de Waals Hervormde kerk op 8 februari 1660, dochter van Piere Dammilville en van Catharina Bollaerts, ook Boular.
16.154. Pierre TANNEVILLE, ook Pierre DAMMILVILLE,
Zoon van Bernard Dammilville [nr. 32.308] en Catheline Rena [nr. 32.309], gedoopt te Leiden in de Waals Hervormde kerk op 9 november 1634, greinwerker, overleden na 1675.
Gehuwd (1) te Leiden in de Waals Hervormde kerk op 7 maart 1657 met Catelijntie BOLLAERT, ook Catharine BOLLAERTS of BOULART, gedoopt te Leiden in de Geref. Hooglandsche kerk op 16 december 1636, overleden tussen 1670 en 1675.
Gehuwd (2) te Leiden in de Waals Hervormde kerk op 19 april 1675 met Marija ROBBRECHTSDR, eerder weduwe van Adriaen DE BIJE en van Jeremias DE BLAES.

DOOPREGISTER, Leiden, Waals Hervormde kerk, 9 november 1634:
Pierre, fils de Bernard Tanneville.
Temoins: Pierre Selos, Pierre le Crus, Magdelena de Schro et Jenne Lannot.

ONDERTROUWREGISTER, Leiden, Waals Hervormde kerk, 7 maart 1657, B139:
Pierre Dammilville, greijnwerker, jongman van Leijden, wonende inde Verruwerstraet, vergeselt met sijn swager Willem Crijnen Groenewout, woonende in de Loyerstraet, met
Cathalijna Bollaerts jongedr. van Leijden, wonende opde Langegraft, vergeselt met haer bekende Franchijntgen le Quiere, woonende aan de Langegraft.

ONDERTROUWREGISTER, Leiden, Geref. kerk, 13 augustus 1669:
Jeremias de Blaes, wedr van Nellitge Anese, woont inde Oostvoldersteech, vergeselschapt met Jan Jacobsz, sijn swager, in de Vogelsteech, met
Marya Robbrechtsdr, wede van Adriaen de Bije, woont inde Oostvoldersteech,vergeselschapt met Anna de Bije, haer schoonsuster, in de Haerlemstraet.

ONDERTROUWREGISTER, Leiden, Waals Hervormde kerk, 19 april 1675, C78:
Du 19 du avril 1675.
Pierre van Dam Myville. veuf de Caterine Boelaert, Et
Marie Roberechts veuf va de Jeremie Blaes.

GETUIGE:
Op 6 maart 1682 te Leiden bij huwelijksaangifte van Isaack Willemsz met Catharijna Duijsentstadt (getuigen sijn broeder Jan Willemsz en haar moeder Marija Robbrechts).

INDEX BEGRAVEN, Leiden, 1665-1720:
Dammilville, Duizendstadt, Milleville, Tanneville niet gevonden.

16.155. Catelijntie BOLLAERT, ook Catharine BOLLAERTS, of BOULART,
Dochter van Abraham Bollaert [nr. 32.310] en van Grietgen van den Berghe [nr. 32.311], gedoopt te Leiden in de Geref. Hooglandsche kerk op 16 december 1636, overleden 1670-1675.
Gehuwd te Leiden in de Waals Hervormde kerk op 7 maart 1657 met Pierre DAMMILVILLE, gedoopt te Leiden in de Waals Hervormde kerk op 5 september 1634, greinwerker, overleden na 1675.

DOOPREGISTER, Leiden, Geref. Hooglandsche kerk, 16 december 1636:
[kind] Catelijntie,
[ouders] Abraham Bollaert en Grietgen van den Berghe.
[getuige] Susanne Gelants.

INDEX BEGRAVEN, Leiden, 1665-1676:
Boulart, Bollaert, Bolles, Boelaert etc. niet gevonden.

KINDEREN:
 1. Esther Dameville, ook Hester Duijsendstad,
  Gedoopt te Leiden in de Waals Hervormde kerk op 13 januari 1658, overleden te Leiden, begraven op Twee Bolwercken tussen 30 augustus en 6 september 1698, oud 40 jaar.
  Gehuwd (1) te Leiden, ondertrouw aldaar in de Geref. kerk op 17 mei 1680 met Abraham Fonteijn, gedoopt te Leiden in de Geref. Pieterskerk op 18 september 1654, van beroep greinwerker, begraven te Oegstgeest op 6 oktober 1695, oud 41 jaar, zoon van Johannes Jacobs Fonteijn en van Jacomina Jacobs, ook Jacquemijntje Jacobs Fookaerts.
  Gehuwd (2) te Leiden, ondertrouw aldaar in de Geref. kerk op 13 september 1697 met Jacobus Lightvoet, gedoopt te Leiden in de Geref. Marekerk op 27 mei 1674, van beroep spinder, vermeld in 1729 en 1733, zoon van Pieter Pietersz Ligtvoet en Lijsbeth Joosten Schuijters.
  Jacobus huwde (2) te Leiden, ondertrouw aldaar in de Geref. kerk op 7 november 1698 met Rachel Bijleman, ook Rachel Willems, gedoopt te Leiden in de Geref. Pieterskerk op 26 juli 1675, overleden voor 7 december 1714, dochter van Willem Thijsz Bijleman en Elisabeth Mulders.
  Hij huwde (3) te Leiden, ondertrouw aldaar op 7 december 1714 met Catharina Pieters de Wolf, geboren ca. 1675, eerder weduwe van Hendrik Gerrits van Garnouw, dochter van Pieter de Wolf en Jannetje Pieters.

  DOOPREGISTER, Leiden, Geref. Pieterskerk, 18 september 1654:
  [kind] Abraham.
  [ouders] Johannes Fonteijn, Jacomina Jacobs.
  [getuigen] Abraham Fonteijn, Rachel Tolet, Maria Braems.

  DOOPREGISTER, Leiden, Waals Hervormde kerk, 13 januari 1658:
  Esther, fille de Pierre Dameville et de Catherine Bolar.
  T. Willemus du Verboy et Esther Selosse.

  DOOPREGISTER, Leiden, Geref. Marekerk, 27 mei 1674:
  [kind] Jacobus Lightvoet.
  [ouders] Pieter Lightvoet, Elisabeth Schuijters.
  [getuigen] Jacob Bril, Annetje Pieters, Gerritje Warrebouts van Daelen.

  DOOPREGISTER, Leiden, Geref. Pieterskerk, 26 juli 1675, vrijdags:
  [kind] Rachel.
  [ouders] Willem Tijsen Bijleman, Lijsbet Meulderen.
  [getuigen] Laurens Nau, Maria Pietersen, Rachel Laurens.

  ONDERTROUWREGISTER, Leiden, Geref. kerk, 17 mei 1680:
  Abraham Fonteijn, greinwerker, jongm. van Leijden, wonende inde St. Aechtenstraet, vergeselschapt met Johanes Pereboom, sijn neeff opde Maren, met
  Hester Duijsentstadt, jongedr. van Leijden, wonende opde Langegraft, vergeselschapt met Marija Robbrechts, haer Moeder, bijde Marepoort.

  BEGRAAFREGISTER, Leiden, 6 oktober 1695:
  Buijten Begraeffenissen.
  Abraham Fonteijn op de Langegraft tot Oestgeest..........4.-.-.

  ONDERTROUWREGISTER, Leiden, Geref. kerk, 13 september 1697:
  Jacobus Lightvoet, spinder, jongman van Leijden, wonende opde Langegraft, vergeselschapt met Johannes Piketh, sijn schoonvader mede aldaer, met
  Hester Duijsentstadt, wed. van Abraham Fonteijn, wonende opde Langegraft, vergeselschapt met Catharijna Duysentstadt, haer suster, mede aldaer, en met Maria Andries, haer bekende, mede daer.
  [in de kantlijn, tegenover Hester: kind].

  BEGRAAFREGISTER, Leiden, periode 30 augustus tot 6 september 1698:
  Op twee bolwercken:
  de vrou van Jacobus Ligtvoet.

  ONDERTROUWREGISTER, Leiden, Geref. kerk, 7 november 1698:
  Jacobus Ligtvoet, wedr. van Hester Duijsenstar, wonende opde Langegraft, vergeselschapt met Johannes Piquet, sijn schoonvader mede aldaer, met
  Rachel Willems, jongedr. van Leijden, wonende inde Baystraet, vergeselschapt met Willem Tijsz, haer vader inde Sionstraet.

  ONDERTROUWREGISTER, Leiden, Geref. kerk, 7 december 1714:
  4 kind: Jacobus Ligtvoet, laast wedr. van Rachel Willems, wonende in de St. Annastraat, vergeselschapt met Johannes Piket, sijn Schoonvader, wonende op de Langegraft, met
  1 kind: Catharina de Wolff, weduwe van Hendrik Gerritsz van der Garnouw, wonende in de St. Annastraat, vergeselschapt met Maria de Wolff, haer suster, wonende als vooren ende met Eva Jans, haar behuwdt suster, wonende in de Prinsesteegh op de Langegraft.

  GETUIGEN:
  Te Leiden in de Geref. kerk op 25 juni 1729 bij de ondertrouw van Pieter de Gunst met Jacoba Ligtvoet (getuigen: Maria de Wolff en Jacobus Ligtvoet).
  Te Leiden in de Geref. kerk op 23 juli 1733 bij de ondertrouw van Willem Ligtvoet, Mr. Chirurgijn met Elisabeth Carpentier (getuigen: Jacobus Ligtvoet en Johanna Landa).

  KIND:
  1. Sara Fonteijn,
   Gedoopt te Leiden in de Geref. Nieuwe- of Marekerk op 26 december 1694.
 2. Catharine Pietersdr Damilleville, ook Milleville en Duijsendstad,  zie nr. 8077.
  Gedoopt te Leiden in de Waals Hervormde kerk op 8 februari 1660.
  Ondertrouw te Leiden op 6 maart 1682 met Isaak Willemsz Horree, gedoopt te Leiden op 14 april 1659.

  DOOPREGISTER, Leiden, Waals Hervormde kerk, 8 februari 1660:
  Catharine, fille de Pierre Damilleville et de Catharine Boular.
  T. Laurens Pucoe, Barthelemy Tiel, Marguariete Damilleville, Jeanne Damilleville.
 3. Marguerite Damilleville,
  Gedoopt te Leiden in de Waals Hervormde kerk op 11 september 1661.

  DOOPREGISTER, Leiden, Waals Hervormde kerk, 11 september 1661:
  Marguerite, fille de Pierre Damilleville.
  T. Anthoine Saurent, Ester Segar.
 4. Sara Damilleville,
  Gedoopt te Leiden in de Waals Hervormde kerk op 22 november 1662.

  DOOPREGISTER, Leiden, Waals Hervormde kerk, 22 november 1662:
  Sara, F. de Pierre Damilleville et de Caterine Boulart.
  T. Anthoine Liagre, Anthoine Savreux, Sara Damilleville et Ester Segar.
 5. Bernard Damilville,
  Gedoopt te Leiden in de Waals Hervormde kerk op 21 december 1664, overleden voor 7 december 1664.

  DOOPREGISTER, Leiden, Waals Hervormde kerk, 21 december 1664:
  Bernard, F. de Pierre Damilleville.
  T. Pierre Selosse, Job Segar, Sara Selosse et Anne Savreus.
 6. Bernard d'Amilleville,
  Geboren te Leiden op 6 december 1670, gedoopt aldaar in de Waals Hervormde kerk op 7 december 1670.

  DOOPREGISTER, Leiden, Waals Hervormde kerk, 7 december 1670:
  Bernard d'Amilleville, F. de Pierre d'Amilleville & Caterine Boular; nee le 6 Decembre et baptis le 7 du dit mois; les temoins sont Andre Couteau, Pierre du Bois, Jeanne d'Amilleville & Marise Richot.
16.160. Cornelis DE RIEU,
Geboren ca. 1585.
Gehuwd te Brugge, Vlaanderen op 5 mei 1612 met Cornelia GALLE.
[bron: Wilbrink Web]

16.161. Cornelia GALLE,
Geboren ca. 1590, mogelijk te Brugge, overleden aldaar op 6 april 1669, oud ca. 78 jaar.

KINDEREN:
 1. Maria de Rieu,
  Gedoopt te Brugge op 25 maart 1613.
 2. Franciscus de Rieu,
  Gedoopt te Brugge op 6 december 1615.
 3. Cornelis de Rieu,  zie nr. 8080.
  Gedoopt te Brugge, Vlaanderen op 23 maart 1618.
  Gehuwd te Brugge op 19 januari 1641 met Maria Inbona, geboren ca. 1620.
 4. Michael de Rieu,
  Gedoopt te Brugge op 7 juni 1620.
[bron: Wilbrink Web]

16.168. Pieter WATERLOO de Jonge,
Zoon van Pieter Pietersz Waterloo [nr. 32.336] en Catelijne Louwijs de Sainte [nr. 32.337], geboren te Leiden op 3 maart 1613, gedoopt aldaar in de Geref. kerk op 7 maart 1613, van beroep boratwerker, woont in de Schoolsteech (1634-1662) en in Jan de Latershofje (1666), overleden voor 14 november 1670.
Gehuwd te Leiden in de Geref. kerk op 17 april 1634, ondertrouw aldaar op 1 maart 1634 met Cathelijne Roelants LEPELAER.

ONDERTROUWREGISTER, Leiden, Geref. kerk, 1 maart 1634:
Pieter Waterloo, geboren te Leyden, wonend Schoolsteech, van beroep boratwerker en Cathelijne Roelants, geboren te Leyden, wonend Schoolstech.
Getuige bruidegom: Pieter Waterloo, vader, Voldersgraft.
Getuige bruid: Aeltgen Dircxdr, moeder, Schoolsteech.
[bron: DTB Leiden, Ned. Herv. ondertrouw (1575-1712), folio L-029]

GETUIGE:
Op 13 april 1646 te Leiden in de Geref. kerk bij de ondertrouw van zijn zwager Lowys Lepelaer met Jannetgie Willems.
Op 19 mei 1656 te Leiden in de Geref. kerk bij de ondertrouw van zijn zoon Pieter Waterloo met Aeffgen Jonas.
Op 21 april 1662 te Leiden in de Geref. kerk bij de ondertrouw van zijn zoon Pieter Waterloo met Hillige Dries.

WEESKAMER, Leiden, 1670, nr. 4378a:
Betreft Pieter Waterloo, gehuwd met Cathalijntje Lepelaer.

WOONADRESSEN:
Leiden, Schoolsteech................1634-1662.

BORATWERKER:
Borat is een geweven stof, voorheen gewoonlijk bestaande uit zijde en wol en vooral voor kousen gebruikt.
In Leiden ook een soort sajetgaren, vervaardigd uit gekamde wol, gebruikt voor het omboorden van knoopsgaten en het stoppen van kousen.
[bron: website http://www.lowlands-l.net/]

[bronnen: DTB Leiden, Ned. Herv. ondertrouw (1575-1712) en kwartierstaat Arie Hollebeek op internet]

16.169. Cathelijne Roelants LEPELAER,
Dochter van Roeland de Lepelaer [nr. 32.338] en Aeltgen Dircxdr [nr. 32.339], geboren te Leiden ca. 1611, overleden aldaar in 1678, oud ca. 67 jaar.
Gehuwd (2) te Leiden in de Geref. kerk op 30 november 1670, ondertrouw aldaar op 14 november 1670 met Huijbert Jansz VAN TOLEDO, geboren te Voorschoten, zoon van Jan Jansz van Toledo.

ONDERTROUWREGISTER, Leiden, Geref. kerk, 14 november 1670:
Huijbert Jansz van Toledo, weduwnaar van Heijltgen Jacobs, wonend Weddesteeg en Cathalijn Lepelaer, weduwe van Pieter Waterloo, wonend Langebrugge.
Getuige bruidegom: Gerrit Jansz van Toledo, buijten de Koepoort.
Getuigen bruid: Aeltgen Christiaens, bekende, houck van de Pieterskorsteeg en Theuntgen Lepelaer, zuster, Langebrugge.
[bron: DTB Leiden, Ned. Herv. ondertrouw (1575-1712), folio V-030v]

KINDEREN:
 1. Pieter Waterloo,  zie nr. 8084.
  Gedoopt te Leiden op 30 juli 1636, van beroep lakenbereider, begraven te Leiden op 20 juni 1699, oud 62 jaar.
  Gehuwd (1) te Leiden in de Geref. kerk, ondertrouw aldaar op 19 mei 1656 met Aefje Jonas, overleden voor 21 april 1662, dochter van Jonas N.N. en Grietgen Nicasius.
  Gehuwd (2) te Leiden in de Geref. kerk, ondertrouw aldaar op 21 april 1662 met Hilletje Andries, geboren te Harderwijk ca. 1640.
  Gehuwd (3) te Leiden, ondertrouw aldaar op 26 november 1682 met Marija Cornelisdr.
  Marij was eerder gehuwd met Jan Cune, overleden voor 26 november 1682.
 2. Dirck Waterlo,
  Geboren te Leiden ca. 1645, van beroep letterzetter.
  Gehuwd te Leiden in de Geref. kerk, ondertrouw aldaar op 24 oktober 1670 met Anna Pieters de Vinck, geboren te Leiden.

  ONDERTROUWREGISTER, Leiden, Geref. kerk, 24 oktober 1670:
  Dirck Waterlo, geboren te Leyden, wonend Langebrugge, van beroep letterzetter en Anna Pieters de Vinck, geboren te Leyden, wonend Sint Jorissteech.
  Getuige bruidegom: Pieter Waterlo, broeder, Waertgraft.
  Getuige bruid: Lijsbet Jans, meuye, Kijfhoeck.
  [bronnen: DTB Leiden, Ned. Herv. ondertrouw (1575-1712), folio V-021].

  [bronnen: DTB Leiden, Ned. Herv. ondertrouw (1575-1712) en kwartierstaat Arie Hollebeek op internet]
16.256. Albert Heijndricxsz KICKERT,
Zoon van Hinrich Kickert [nr. 32.512] en Merien N.N. [nr. 32.513], geboren te Soest, Westfalen (Dld) ca. 1570, schoenmakersknecht, vertrok voor 18 februari 1600 van Soest naar Enkhuizen, overleden te Enkhuizen.
Gehuwd te Enkhuizen in de Geref. kerk op 23 december 1601 met Anna JANS, geboren te Enkhuizen, ca. 1580.

MISSIV BUCH, Soest, Westfalen, Hs. C 31, dd 18 februari 1600:
Geburtsbrief an Stadt Enckhausen in Holland pro Albertenn Kickert, Schuhmachergesell, Sohn des Weiland Mitburgers Hinrichen Kickert und seiner Ehefrau Merien erzeugt, geboren und durch folgende Ehe ehelich gemacht worden ist.

TROUWREGISTER, Enkhuizen, Geref. kerk, 23 december 1601:
Albert Heijndricxsz van Soest en Anna Jans van Enkhuizen.

16.257. Anna JANS,
Geboren te Enkhuizen ca. 1581, overleden te Enkhuizen na 1617.

KINDEREN VAN ALBERT HEIJDRICXSZ KICKERT EN ANNA JANS:
 1. Heijndrickije Alberts [Kikkert],
  Gedoopt te Enkhuizen in de Geref. kerk op 25 augustus 1602.

  DOOPREGISTER, Enkhuizen, Geref. kerk, 25 Augustus des Jaers 1601, blz. 90:
  Kind Heijndrickije.
  Ouders Albert Heijndricx, Anna Jans.
  Getuige pr.
 2. Jan Albertsz [Kikkert],
  Gedoopt te Enkhuizen in de Geref. kerk op 10 april 1605, overleden aldaar op 19 juli 1651, oud 46 jaar.
  Gehuwd (1) te Enkhuizen op 4 maart 1623 met Saertgen Jochems.
  Huwelijk ontbonden door echtscheiding te Enkhuizen op 7 maart 1641.
  Gehuwd (2) te Enkhuizen op 23 maart 1641 met Jantien Claes.

  DOOPREGISTER, Enkhuizen, Geref. kerk, 10 Aprilis des Jaers 1605, blz. 37:
  Kind Jan.
  Ouders Albert Jansz, Anna Jans.
  Getuige Femme Lamberts.

  OPMERKING:
  Niet zeker dat dit het juiste doopregister is; immers vader duidelijk vermeld als Albert Jansz.
  In periode september 1603 tot en met maart 1605 overigens geen doopvermelding met als vader Albert Heijndricks.
 3. Pieter Albertsz [Kikkert],
  Gedoopt te Enkhuizen in de Geref. kerk op 28 oktober 1607, van beroep chirurgijn, overleden te Enkhuizen ca. 1650, oud ca. 42 jaar.
  Gehuwd te Enkhuizen op 29 juni 1636 met Anna Jans.

  DOOPREGISTER, Enkhuizen, Geref. kerk, 28 Octobris des Jaers 1607, blz. 100:
  Kind Pieter.
  Ouders Albert Hendrixsz, Anna Jans.
  Getuige Janneke Jans.
 4. Lambert Albertsz [Kikkert],  zie nr. 8128.
  Geboren te Enkhuizen, gedoopt in de Geref. kerk aldaar op 24 mei 1609, begraven te Enkhuizen in de Zuiderkerk op 1 september 1639, oud 30 jaar.
  Gehuwd te Enkhuizen in de Geref. kerk op 8 februari 1632 met Geertje Jans, geboren te Enkhuizen ca. 1610, overleden te Enkhuizen op 28 maart 1678, oud ca. 67 jaar.
 5. Jacob Alberts [Kikkert],
  Gedoopt te Enkhuizen in de Geref. kerk op 7 november 1610, overleden aldaar op 1 december 1610, oud 3 weken.

  DOOPREGISTER, Enkhuizen, Geref. kerk, 7 November des Jaers 1610, blz. 48:
  Kind Jacob.
  Ouders Albert Hendrixsz, Anna Jans.
  Getuige Pr [= vader].
 6. Marijtgen Alberts [Kikkert],
  Gedoopt te Enkhuizen in de Geref. kerk op 24 februari 1613.
  Gehuwd met Pieter Aldendorch.

  DOOPREGISTER, Enkhuizen, Geref. kerk, 24 Februarius des Jaers 1613, blz. 104:
  Kind Marijtgen.
  Ouders Albert Hendrixs, Herman [?] Jans.
  Getuige Femmeke Lamberts.
 7. Jacob Albertsz [Kikkert],
  Gedoopt te Enkhuizen in de Geref. kerk op 11 januari 1615, overleden te Amsterdam op 22 juli 1682, oud 67 jaar.
  Gehuwd (1) te Enkhuizen op 17 december 1634 met Machteltje Jacobs, overleden te Amsterdam ca. 1646.
  Gehuwd (2) te Amsterdam ca. 1660 met Maria Oortmans.
  Gehuwd (3) te Amsterdam op 1 maart 1671 met Pieternella van Kruijssen, overleden te Amsterdam op 16 april 1686.

  DOOPREGISTER, Enkhuizen, Geref. kerk, 11 Jannuarius des Jaers 1615, blz. 145:
  Kind Jacob.
  Ouders Albert Hendrixs, Anna Jans.
  Getuige Femme Lamberts.
 8. Cornelius Albertsz [Kikkert],
  Gedoopt te Enkhuizen in de Geref. kerk op 6 mei 1618, vermeld als aalmoezeniersvoogd te Enkhuizen (1653-1662), overleden te Enkhuizen op 28 oktober 1669, begraven in de Zuiderkerk aldaar, oud 51 jaar.
  Gehuwd te Enkhuizen op 8 maart 1636 met Nanna Cornelis, begraven te Enkhuizen in de Zuiderkerk op 17 december 1692.

  DOOPREGISTER, Enkhuizen, Geref. kerk, 6 Maius des Jaers 1618, blz. 25:
  Kind Cornelis.
  Ouders Albert Hendrixs, Anna Jans.
  Getuige Lijsbet Jorijsdr.

  NAEMEN VAN DE AELMOESSENIERS VOOGHDEN, Enkhuizen, 1653:
  Jan Pouwelsz Olijpot.
  Lucas Volkertsz, obiit.
  Cornelis Kikkert, in loco.
  Floris Huijgh.
  Cornelis Mossel.

  NAEMEN VAN DE AELMOESSENIERS VOOGHDEN, Enkhuizen, 1656:
  Pieter Thades.
  Cornelis Mossel.
  Jan van Loosen.
  Cornelis Kickert.

  NAEMEN VAN DE AELMOESSENIERS VOOGHDEN, Enkhuizen, 1657:
  Jan van Loosen.
  Cornelis Kickert.
  Pouwel Freeksz Semeijns.
  Volkert Evertsz.

  NAEMEN VAN DE AELMOESSENIERS VOOGHDEN, Enkhuizen, 1659:
  Pieter Thades.
  Cornelis Mossel.
  Cornelis Kickert.
  Job Pietersz.

  NAEMEN VAN DE AELMOESSENIERS VOOGHDEN, Enkhuizen, 1661:
  Pouwel Freeksz Semeijns.
  Volkert Evertsz.
  Pieter Thadesz.
  Cornelis Kickert.

  NAEMEN VAN DE AELMOESSENIERS VOOGHDEN, Enkhuizen, 1662:
  Maerten Roos.
  Cornelis Kickert.
  Pieter Thades.
  Job Pietersz.
16.260. Pieter Simonsz SEMEIJN,
Zoon van Simon Semeijn [nr. 32.520], geboren ca. 1580.
Gehuwd met N.N. LANGIUS.

16.261. N.N. LANGIUS,
Geboren ca. 1580.

KIND:
 1. Pouwel Pietersz Semeijns,  zie nr. 8130.
  Geboren ca. 1610, mogelijk te Enkhuizen.
  Gehuwd met Hendrikje Wagenaar, geboren ca. 1610, mogelijk te Enkhuizen.
16.290. Cornelis BACKER,
Geboren ca. 1600.
Gehuwd met Marijtie JACOBS.

HOOFDGELD 1623:
Niet gevonden te Sassenheim, Noordwijk, Noordwijkerhout, Hoogmade, Lisse.

HOOFDGELD, Ter Aar, 1623:
Cornelis Cornelisz Bloem (KA) ende Maritgen Jacobsdr sijn huijsvrouwe; 2 hoofden.
[Beslist onzeker of dit Cornelis Backer en Marijtie Jacobsdr betreft]

16.291. Marijtie JACOBS,
Dochter van Jacob Cornelisz Coen [nr. 32.582] en Neeltje Cornelis Bruijne [nr. 32.583], geboren ca. 1605, ontvangt leen van haar vader op 26 januari 1666, waarschijnlijk overleden voor 12 mei 1666.

LENEN VAN DE HOFSTAD (OUD-) ALKEMADE TE WARMOND (1307-1796).
Alkemade (Kaag).

Nr. 11.
Een morgen land genaamd de Wester Nyeuwe Cage, belend:
ten oosten: [1558: Cornelis Dammasz, 1598: de leenman; 1611: Henrick Isebrantsz, 1666: de Ommelander sloot, 1741: de Ommelander sloot en de leenman, 1755: genoemde sloot en de weduqwe van Cornelis Verkaden].
ten westen: [1558: de leenman, 1611: Henrick Isebrantsz, 1666: Jacob Claesse van de Vennip, 1741: de leenman, 1755: Engel Jansz Baas].
ten zuiden: [1558: Pieter Gerijtsz, 1598: Anna Dircxsdochter, 1666: Burger Poulus van Rotterdam nomine uxoris, 1672: Pieter Commerse Waterman, 1741: Cornelis Dirkse Vercade, 1755: zijn weduwe].
ten noorden: [1558: Peter Maertense, 1598: Jacob Hubrechtsz, 1666: Duijfgen Albertse en Huijbert Corsse, 1741: de leenman, 1755: Claas Claverweijden].
26 oktober 1554.......Cornelis Cornelisz Stekelbosgen na opdracht uit eigen in ruil voor het leen 10 [rep. f 16v].
5 mei 1558...............Maerten Cornelisse Steeckelboschen bij dode van zijn vader Cornelis Cornelisse alias Steeckelboschen [rep. f 16v].
2 juni 1582...............Jacob Cornelisz Steeeckelbossgen, wonende in de Kaeghe, bij dode van zijn broer Merten Cornelisz [rep. f 16v].
31 januari 1598........Henrick Ysebrantsen, oud 52 jaar, na overdracht door Jacob Cornelisz [rep. f 17].
9 maart 1611...........Jacob Cornelisse in de Kaghe na overdracht door Henrick Isebrantse [rep. f 17].
26 januari 1666........Marijtie Jacobsdochter bij dode van haar vader Jacob Cornelisse Coen en draagt het leen over aan Pieter Cornelisse [rep. f 17v].
19 november 1672...Claes Pieterse, oud 50 jaar, bij dode van zijn vader Pieter Cornelisse [rep. f 17v].
18 november 1695...Leendert Jansz Erffoort, oud 37 jaar, bij dode van zijn oom Claes Pietersz [rep. f 17v].
2 juni 1733...............Jan Leendertse Erffoort, oud 30 jaar, bij dode van zijn vader Leendert Erffoort [rep. f 17v].
27 december 1741....Willem Steenvoorde, oud omtrent 54 jaar, na koop van Jan Leendertse Erffoort [rep. f 18].
11 oktober 1755.......Ary Willemsz Steenvoorde, oud 28 jaar, na koop van Bernardus Bronkhorst, secretaris van Alkemade, als curator over de deficite boedel van Willem Steenvoorde [rep. f 18].

Nr. 14A. [Gedeeltelijk uittreksel]
De helft van zeven hond land in Cagerlant (1497).
23 juni 1631.............Cornelis Gerritsz Coen na overdracht door Teunis Jansz Roeper [rep. f 29].
14 juni 1635.............Jacob Cornelisz Coen na overdracht door Cornelis Gerritsz Coen [rep. f 29].
12 mei 1666.............Neeltie Cornelisdochter, haar aangekomen van haar grootvader Jacob Cornelisz Coen [rep. f 29].
6 april 1672..............Cornelis Cornelisz Backer, bij dode van Neeltie Cornelisdochter, zijn zuster [rep. f 29v].
7 april 1680..............Gerrit Crijne Buijtelaer na overdracht door Marijtie Cornelisdochter, haar aangekomen bij dode van haar broer Cornelis Cornelisz Backer [rep. f 29v].

Nr. 18E.
De helft van twee morgen land, genaamd de Broekjes, groot 1 morgen land, belend:
ten zuidoosten: als het gehele leen (1686: Teuwes Wellemsz., 1734: Marijtie van der Schilde).
ten zuidwesten: als het gehele leen (1734: Amerspoel en Claes van Emden).
ten noordwesten: (1686: de Sijdesloot).
ten westen: (1686: Jacob Jansz Coen).
12 mei 1666..........Cornelis Cornelisz Backer bij dode van zijn grootvader Jacob Cornelis Coen (rep. f 42).
27 juli 1671...........Cornelissije Pieterse van Bourgonje, na overdracht door Cornelis Backer (rep. f 42).

Nr. 18F.
De wederhelft van twee morgen land, genaamd de Broekjens, belend:
ten zuidoosten: als het gehele leen (1686: als 18E),
ten zuidoosten/zuidwesten: Amerspoel,
ten noordwesten: als 18E,
ten westen: (1686: Jacob Jansz Croon).
12 mei 1666...........Marijtie Cornelisdochter bij dode van haar grootvader Jacob Cornelisz Coen (rep. f 44).
27 mei 1671...........Cornelissije Pietersdochter van Bourgonje, na overdracht door Pieter Arentsz Klinkenberg nomine uxoris (rep. f 44).
[bron: Ons Voorgeslacht, 1977, blz. 237 e.v.: Repertorium op de lenen van de hofstad (Oud-) Alkemade te Warmond (1307-1796) door C. Hoek en A.M. Verbeek]

KINDEREN:
 1. Maartje Cornelis [Backer],  zie nr. 8145.
  Geboren ca. 1640, ontvangt leen op 12 mei 1666 na het overlijden van haar grootvader Jacob Cornelisz Coen, overleden na 7 april 1680.
  Gehuwd te Sassenheim in de Geref. kerk op 31 januari 1666 met Pieter Arentsz Klinkenberg, geboren ca. 1640.
 2. Cornelis Cornelisz Backer,
  Ontvangt leen op 12 mei 1666 na het overlijden van zijn grootvader Jacob Cornelisz Coen, overleden op of kort voor 7 april 1680.
 3. Neeltie Cornelis [Backer],
  Ontvangt leen op 12 mei 1666 na het overlijden van haar grootvader Jacob Cornelisz Coen, overleden op of kort voor 6 april 1672.
16.310. Olivier FEREE, ook genaamd FERRET en FERRÉ,
Geboren te Tourcoign, Frankrijk ca. 1590, van beroep kammer.
Gehuwd te Leiden in de Geref. kerk, ondertrouw op 26 juli 1621 met Tannetge LE LIAGRE.

TROUWREGISTER, Leiden, Geref. kerk, 26 juli 1621:
Olifier Feree, geboren te Tourconge, kammer en Tannetge le Jagere, geboren te Mouveau.
[bron: DTB Leiden, Ned. Herv. ondertrouwen (1575-1712), folio 1 - 099v]

16.311. Tannetge LE LIAGRE, ook genaamd JAGERE.
Geboren te Mouveau ca. 1595.

KIND:
 1. Sara Ferré,  zie nr. 8155.
  Geboren te Leiden, gedoopt aldaar op 1 januari 1637, vermeld als trouwgetuige in 1687 en 1696.
  Gehuwd (1) te Leiden, ondertrouw in de Geref. kerk aldaar op 27 januari 1655 met Jan Jacobsz van Stienevelt, geboren te Leiden ca. 1630, overleden voor 18 juni 1670.
  Gehuwd (2) te Alphen aan de Rijn, ondertrouw te Leiden in de Waalse kerk op 18 juni 1670 met Passchier Crispijn, geboren te Leiden, gedoopt aldaar op 28 augustus 1639, van beroep greinwerker, zoon van Aernout Crespin uit Luik en Anna Thomasdr.
16.312. Claes VAN WASSENBERG,
Geboren ca. 1620, mogelijk te Boskoop.
Gehuwd ca. 1650 met N.N.

KINDEREN:
 1. Hendrik Claesz Wassenburg, ook van Wassenburg,  zie nr. 8156.
  Geboren ca. 1650, mogelijk te Boskoop, overleden te Leiden.
  Gehuwd ca. 1678 met Eva Claesdr van Giels, geboren ca. 1655, overleden te Leiden.
 2. Cors Claesz van Wassenberg,
  Geboren ca. 1655.
  Gehuwd (1) met Jannetje Cornelisdr, overleden voor 25 mei 1680.
  Gehuwd (2) te Leiden, ondertrouw aldaar op 25 mei 1680 met Sara Jansdr van der Steen [spelling onzeker].
 3. Pieter Claesz van Wassenberg,
  Geboren ca. 1655.
  Gehuwd (1) met Crijntje Dirksdr, overleden voor 1 juni 1679.
  Gehuwd (2) te Leiden, ondertrouw aldaar op 1 juni 1679 met Aagje Pieters, eerder weduwe van Jan Mensch.
 4. Leentje Claesdr van Wassenberg,
  Geboren te Boskoop ca. 1660.
  Gehuwd te Leiden op 6 juni 1682 met Willem Ritgert Ventland.
 5. Albert Claasz van Wassenberg,
  Geboren te Boskoop, veroordeeld te Leiden op 3 mei 1685 wegens straatschenderij.

16.320. Adriaen BEMME,
Zoon van Aerent Adriaensz Bemme [nr. 32.640] en van Janneke Matthijsdr [nr. 32.641], gedoopt te Goes in de Geref. kerk op 7 april 1624, van beroep bierdrager (1653), vestigt zich rond 1654 in Utrecht, poorter van Utrecht (1659), koopman van wijnen (1659), pander bij het Hof van Utrecht (1665), overleden te Utrecht op 7 juli 1676, oud 52 jaar.
Gehuwd te Utrecht in het Anthoniegasthuis op 27 mei 1645 met Aleijda VAN DRIELENBURG.

NOTARISAKTE (M. Synoutskercke), Goes, 26 september 1645:
Adriaen Bemme en Alida van Drielenburch, echtelieden, wonende te Goes, machtigen Vincent van Drielenburch, haar vader, en Anthonij van Drielenburch, haar broeder, wonende te Utrecht, zich te vervoegen ten sterfhuize van Johanna van Drielenburg, haar overleden moei, huijsvrouw van Heijndrick van Wijckersloot, om daar - met de mede-erfgenamen - de boedel te scheiden, alsmede het legaat te ontvangen dat aan genoemde Alida van Drielenburch is vermaakt bij het testament van Christiaan le Petit, eerste man van de overleden Johanna van Drielenburch.

NOTARISAKTE (S. Hoogcamer), Goes, 15 december 1648:
Compareert Cornelis Blaueduve, wonende te Goes, ............"En alsoo hij Blaueduve alsnoch bekent dat hij (aan) Aernout Bemme over borchtochte gepresteert voor de somme van ontrent 25 pond namels daer voren voor hem aengesproocken soude mogen werden van erfen van eenen Sr Latre gewesen coopman tot Middelburch, soo ist dat hij comparant om sijnen swager soo veel te ontlasten als mogelijk is, iegenwoordigh is opdragende ende in betaling gevende soo verre het strecken mach gelijckerwijs des voors Aernout Bemmes soon inder qualiteit als voren tselve accepteert ende aenneemt tot voldoeninge, alle soodanige wijnen asijnen ende t gunt daer aen vast is, als in des comparants huijs ende kelder soude mogen werden bevonden, mitsgaders alle vordere meubilen ende inboel althans in het voors sijn huijs sijnde",.....

NOTARISAKTE (S. Hoogcamer), Goes, 6 januari 1649:
Op versoek van "Adriaen Bemme nom sijn vader Arent Bemme" worden ten huize van Cornelis Blaueduve de daar bevonden meubelen getaxeerd, "welcke voorn goederen den voorn Adriaen Bemme nom sijn vader ten prijse als voren voor betael(ing) ofte immers minderinge van 't gene gem. Arent Bemme van de voorn Blaueduve was copeteren heeft aengenomen".

NOTARISAKTE (S. Hoogcamer), Goes, 30 januari 1649:
Taxatie van goederen van Cornelis Blaueduve z(aliger), ten verzoeke van Arnout Bemme.

MAANDAGSROL VAN CIVIELE ZAKEN, Goes, 3 februari 1653:
Pieter Synoutskercke, eiser, contra Aernout Bemme in Goes als borg voor Cornelis Blaueduijve, gedaagde, over een geldsom sedert 1 september 1648.

MAANDAGSROL VAN CIVIELE ZAKEN, Goes, 26 mei 1653:
Claes den Ael, eiser, contra Adrn Bemme, erfgenaam van zijn ouders, gedaagde, betreffende de koop en levering van hout.

MAANDAGSROL VAN CIVIELE ZAKEN, Goes, 15 oktober 1653:
Lauris Soetelinck, eiser, contra o.a. Adriaen Bemme, bierdrager, wegens schaderegeling ter zake van een okshoofd wijn.

MINUTEN VAN TRANSPORTEN, Goes, 1653-1654:
Adriaen Bemme verkoopt:
a. een huis, staande in de straat, gezegd achter dorp annex de Wijngaardstraat te Goes (26 september 1653).
b. nog een huis in diezelfde straat (5 oktober 1653).
c. een huis aan de Oostzijde van de Oude Beestenmarkt te Goes (19 januari 1654)

NOTARISAKTE (S. Hoogcamer), Goes, 10 februari 1654:
Adriaen Bemme en zijn vrouw Alida van Drielenburgh, wonende te Goes, machtigen Tieman Schoormondt te consenteren dat des comparants zwager Leonard Gouwerack zal mogen ontvangen de trebellannique portie, hem comparant nomine uxoris competerende van de fidei commissaire goederen van des comparants vrouwen oudoom Willem van Drielenburgh, op des comparants kinderen gemaakt.

REGISTER VAN PLECHTEN EN ANDERE SCHEPENACTEN, Goes, 13 februari 1654:
Adriaan van Bemme verklaart een som geld schuldig te zijn aan zijn oom Adriaen Bemme, ter zake van penningen die Aernout Bemme, vader van de eerste comparant heeft ontvangen.

NOTARISAKTE (S. Hoogcamer), Goes, 17 februari 1654:
Adriaan Bemme cedeert al zijn goederen in handen van zijn crediteuren, ter zake van hetgeen zij van hem zijn competerende "so wt den hoofde van sijn vader als andersints".

MINUTEN VAN TRANSPORT, Goes, 1654-1655:
In naam van de gestelde curateuren en de sequesters in de boedel van Adriaan Bemme, worden de hieronder genoemde vaste goederen, gelegen te Goes, verkocht, die in de acten met belending worden genoemd:
30-03-1654: de windoliemolen "Hoochcamer", staande op het ravelijn achter de brouwerij van Clauers.
30-03-1654: een hof achter de Stoofstraat.
07-04-1654: een huis "de Corps de Guarde:, nabij 's Heerhendrikskinderenpoort.
07-04-1654: een huis bij de Koepoort, naast het Weeshuis.
10-04-1654: het huis "Sevencoten" in de Stoofstraat.
04-06-1654: het huis "De Trapkens" bij de Koepoort.
22-07-1654: "een nieu onvolmaect huys" bij de Koepoort.
26-10-1654: een huis staande "achter dorp".
25-01-1655: nog een huis als boven.

BURGERBOEK, Utrecht, 5 maart 1659:
Adriaen Benne, coopman van wijnen.

CIVIELE RECHTSPRAAK, Utrecht, 1665, no. 2534:
Stukken, overgelegd door Adriaen Bemme, pander bij het Hof van Utrecht, tot staving van zijn oppositie tegen Thomas van Wijckerslooth, tegen een executie wegens borgstelling.

BEGRAAFREGISTER, Utrecht, 17 juli 1676:
Aangifte op 17 juli, wonende "naest de secretaris Harskam", groefbidder Segerman, geeft 5 gl, laat na mondige en onmondige kinderen.

REGISTER VAN BESOIGNES DER MOMBOIRCAMER, Utrecht, 13 oktober 1676:
De naeste vrinden van Adriaen Bemme ter momboir camer ontboden zijnde omme momboirs te presenteren over de naergelate onmondige kinderen van voorn: Bemme verweckt aen [niet ingevuld] zoo is alhier gecompareert Vincent Bemme, dewelcke de momboirschap heeft geaccepteert over zijn onmondige broers en susters.

DATA:
[bron: Bijdrage tot de genealogie Bemme (prot) van de hand van L.J. Malherbe in Gens Nostra, 1955, blz. 157-160 en 173-177]

16.321. Aleijda VAN DRIELENBURG,
Dochter van Vincent van Drielenburg [nr. 32.642] en van Catharina van der Meij [nr. 32.643], geboren te Utrecht ca. 1625, begraven aldaar op 20 december 1669, oud ca. 44 jaar.

KINDEREN:
 1. Elisabeth Bemme,
  Gedoopt te Goes in de Geref. kerk op 4 april 1646.
  Ondertrouw te Leiden op 20 januari 1677 met Simon Jacobsz Beijaert, afkomstig van Leiden, van beroep kleermaker, overleden in 1686/87.
  Simon was eerder weduwnaar van Maria Paters.
 2. Arnoldus Bemme, tweeling,
  Gedoopt te Goes in de Geref. kerk op 4 december 1648, waarschijnlijk jong overleden.
 3. Vincent Bemme, tweeling,
  Gedoopt te Goes in de Geref. kerk op 4 december 1648, overleden te Utrecht voor 1718.
  Gehuwd te Utrecht in de Geref. kerk op 25 december 1683 met Claasje Versteeg, geboren ca. 1660, overleden te Utrecht voor 1719.

  TROUWREGISTER, Utrecht, Geref. kerk, 25 december 1683:
  Getuigen Anthoni Bemme, broeder van de bruidegom en Engeltje van Vianen, goede kennis van de bruid.

  REGISTER VAN BESOIGNES DER MOMBOIRCAMER, Utrecht, 13 oktober 1676:
  De naeste vrinden van Adriaen Bemme ter momboir camer ontboden zijnde omme momboirs te presenteren over de naergelate onmondige kinderen van voorn: Bemme verweckt aen [niet ingevuld] zoo is alhier gecompareert Vincent Bemme, dewelcke de momboirschap heeft geaccepteert over zijn onmondige broers en susters.
 4. Adrianus Bemme,
  Gedoopt te Goes in de Geref. kerk op 16 april 1651, waarschijnlijk jong overleden.
 5. Anthonis Bemme,  zie nr. 8160.
  Gedoopt te Goes in de Geref. kerk op 1 april 1654, pander bij het Hof van Utrecht, leenman van Tull en 't Waal (1719).
  Gehuwd te Utrecht op 7 augustus 1677 met Johanna van den Bosch, geboren 1649/50, waarschijnlijk te Utrecht, overleden aldaar op 13 januari 1716, oud 66 jaar.
 6. Catharina Bemme,
  Gedoopt te Utrecht in de Geref. Domkerk op 23 februari 1659, overleden te Zoeterwoude op 12 juni 1732, oud 73 jaar.
  Gehuwd met Abraham Adriaensz Beijaert, gedoopt te Leiden in de Geref. kerk op 11 december 1661, zoon van Adriaen Beijaert, bode van Zoeterwoude en van Geertruijdt Gertsen van Kerchem.
DATA:
[bron: Bijdrage tot de genealogie Bemme (prot) van de hand van L.J. Malherbe in Gens Nostra, 1955, blz. 157-160 en 173-177, en www.wagenbuur.nl.]

16.322. Melchior Janssen VAN DEN BOSCH,
Geboren te Meerkerk ca. 1614, fabriekmeester van Utrecht, overleden aldaar ca. 1684, oud ca. 70 jaar.
Gehuwd te Utrecht in de Geref. Catharijnekerk op 23 juni 1639, ondertrouw aldaar op 9 juni 1639 met Engeltje VAN VIANEN.

16.323. Engeltje THONIS, naderhand Engeltje VAN VIANEN,
Geboren te Utrecht ca. 1619.

KINDEREN:
 1. Hendrikus van den Bosch,
  Gedoopt te Utrecht in de Geref. Geerte- of Catharijnekerk op 12 februari 1643, overleden te Utrecht voor 1701.
  Gehuwd met Elisabeth van Resant, overleden na 1701.
 2. Johannes van den Bosch,
  Geboren ca. 1644, overleden voor 1684.
  Gehuwd met Hendrina van Lockhorst.
 3. Antony van den Bosch,
  Gedoopt te Utrecht in de Geref. Geerte- of Catharijnekerk op 13 april 1645, overleden voor 1684.
 4. Catharina van den Bosch,
  Gedoopt te Utrecht in de Geref. Geerte- of Catharijnekerk op 5 april 1646.
  Gehuwd met Johan de Raad.
 5. Anna van den Bosch,
  Geboren ca. 1647.
  Gehuwd met Andries van Bronchorst, overleden te Utrecht voor 1729.
 6. Johanna van den Bosch,  zie nr. 8161.
  Geboren 1649/50, waarschijnlijk te Utrecht, overleden aldaar op 13 januari 1716, oud 66 jaar.
  Gehuwd te Utrecht op 7 augustus 1677 met Anthonis Bemme, gedoopt te Goes in de Geref. kerk op 1 april 1654, pander bij het Hof van Utrecht, leenman van Tull en 't Waal (1719).
 7. Margaretha van den Bosch, ook Margriet van den Bosch,
  Gedoopt te Utrecht in de Geref. Domkerk op 21 april 1657.
  Gehuwd (1) met Simon Cramer, overleden voor 1684.
  gehuwd (2) met Henricus Leonardus Charlois.
DATA:
[bron: Bijdrage tot de genealogie Bemme (prot) van de hand van L.J. Malherbe in Gens Nostra, 1955, blz. 157-160 en 173-177 en www.wagenbuur.nl.]

16.326. Jan VAN DEN BURGH,
Geboren ca. 1645, mogelijk te Utrecht.
Gehuwd voor 1673 met Grietje BRUIJNEN.

16.327. Grietje BRUIJNEN,
Geboren ca. 1645, mogelijk te Utrecht.

KIND:
 1. Deliana van den Burgh,  zie nr. 8163.
  Gedoopt te Utrecht op 16 februari 1673, overleden te Utrecht op 25 maart 1746, oud 73 jaar.
  Gehuwd te Utrecht in de Geref. Domkerk op 18 december 1691, ondertrouw aldaar op 29 november 1691 met Wijnand Egeling, geboren ca. 1665, burger van Utrecht, overleden aldaar op 13 maart 1742, oud ca. 76 jaar.
16.336. Jan VAN DER BREVEER,
Geboren ca. 1625.
Gehuwd met N.N.

KINDEREN:
 1. Sara Jans Brevee,
  Geboren te Leiderdorp ca. 1648.
  Ondertrouw te Leiden op 27 april 1669 met Lodewijk Jansz de Lans.

  ONDERTROUWREGISTER, Leiden, 27 april 1669:
  Getuigen: zijn broer Frans Jansz de Lans en haar nicht Barber Pieters]
 2. Isaak Jansz Brever,
  Geboren te Leiden ca. 1656, van beroep schoolmeester.
  Ondertrouw te Leiden op 16 juli 1677 met Sara Pieters Watteel.

  ONDERTROUWREGISTER, Leiden, 16 juli 1677:
  Getuigen: zijn zwager Lodewijk Jans en haar nicht Jannetje de Bruijn.
 3. Jan Jansz Brevee, ook van het Veer, en Breveer,  zie nr. 8168.
  Geboren te Leiden ca. 1660.
  Gehuwd (1) te Leiden op 15 september 1680, ondertrouw aldaar op 31 augustus 1680 met Angenis (Angeniet) Lisman, geboren te Wijk bij Duurstede ca. 1660, overleden voor 8 september 1685.
  Gehuwd (2) te Leiden op 23 september 1685, ondertrouw aldaar op 8 september 1685 met Maria Boudewijns, overleden voor 13 juni 1693.
  Gehuwd (3) te Leiden op 28 juni 1693, ondertrouw aldaar op 13 juni 1693 met Catharina Leenderts.

16.338. Harman LISMAN,
Geboren ca. 1630, overleden voor 25 oktober 1680.
Gehuwd ca. 1650 met Agnietje JANS.


16.339. Agnietje JANS,
Geboren ca. 1630.
Ondertrouw (2) te Leiden op 25 oktober 1680 met Jan LIGTVOET, geboren te Nieuwkerken ca. 1630.

ONDERTROUWREGISTER, Leiden, 25 oktober 1680:
Getuigen : zijn bekende Dirk Jans Goet, en haar dochter Maria Lisman en haar bekende Jacomijntje Lichtvoet.

KINDEREN:
 1. Angenis (Angeniet) Lisman, ook genaamd Leenman,  zie nr. 8169.
  Geboren te Wijk bij Duurstede ca. 1660, overleden voor 8 september 1685.
  Gehuwd te Leiden op 15 september 1680, ondertrouw aldaar op 31 augustus 1680 met Jan Jansz Brevee, ook van het Veer, en Breveer, geboren te Leiden ca. 1660.
 2. Maria Lisman,
  Vermeld als getuige (1680).

16.348. Gerrit Hendriksz VAN DER POST,
Zoon van Hendrik van der Post [nr. 32.664] en N.N., geboren te Leiden ca. 1600.
Ondertrouw (1) te Leiden op 11 december 1621 met Elsje VAN STEENEVELT, gedoopt te Leiden op 14 mei 1587, overleden voor 13 december 1645, dochter van Cornelis Adriaans van Steenevelt, ook Van Stienevelt en van Cornelia Quirijns van Bancken.
Ondertrouw (2) te Leiden op 13 december 1645 met Jacomijntje Tijssen ROUVEROIJ, geboren te Poperingen ca. 1612.

ONDERTROUWREGISTER, Leiden, 13 december 1645:
Getuigen zijn broer Jacob Heindrix van der Post en haar schoonzuster Lijsbeth Joosten.


16.349. Jacomijntje Tijssen ROUVEROIJ,
Geboren te Poperingen ca. 1612.

KINDEREN VAN GERRIT VAN DER POST EN ELSJE VAN STEENEVELT:
 1. Johannes van der Post,
  Gedoopt te Leiden op 4 oktober 1622.
 2. Hendrik van der Post,
  Gedoopt te Leiden op 12 mei 1627, overleden voor 11 april 1629.
 3. Hendrik van der Post,
  Gedoopt te Leiden op 11 april 1629.
KINDEREN VAN GERRIT VAN DER POST EN JACOMIJNTJE TIJSSEN ROUVEROIJ:
 1. Hendrik Gerritsz van der Post,  zie nr. 8174.
  Gedoopt te Leiden op 14 oktober 1646.
  Gehuwd (1) te Leiden op 24 juli 1667, ondertrouw aldaar op 5 juli 1667 met Abigail Cornelis van Schagen, overleden voor 29 maart 1697.
  Gehuwd (2) te Leiden, ondertrouw aldaar op 29 maart 1697 met Sara Bevel.
 2. Johannes van der Post,
  Gedoopt te Leiden op 6 september 1648.
 3. Matthijs van der Post,
  Gedoopt te Leiden op 16 oktober 1650.
  Gehuwd te Leiden op 3 november 1675, ondertrouw aldaar op 16 oktober 1675 met Maria Reinierse.

  DOOPREGISTER, Leiden, 16 oktober 1650:
  Getuige Pieter Thijsz.

  TROUWREGISTER, Leiden, 3 november 1675:
  Getuigen: zijn broer Hendrik van der Post en haar moij IJtge Lamberts.
 4. Trijntje van der Post,
  Gedoopt te Leiden op 15 december 1652.
  Ondertrouw (1) te Leiden op 20 april 1674 met Jacob de Soete, zoon van Adam de Soete.
  Ondertrouw (2) te Leiden op 27 juli 1691 met Gerbrand Bastiaans, geboren te Amersfoort ca. 1660.

  ONDERTROUWREGISTER, Leiden, 20 april 1674:
  Getuigen: zijn vader Adam de Soete en haar zuster Annetje Claas.

  DOOPGETUIGE:
  Te Leiden in de Geref. Loodskerk op 7 juni 1682 van Gerrit, zoon van Isaac van der Pos en Lijsbet Laurensz (getuigen: Hendrik van der Pos, Jacob de Soete en Trijntjen van der Pos).

  ONDERTROUWREGISTER, Leiden, 27 juli 1691:
  Getuigen: zijn neef Abraham Bonte en Abigail van Schagen.
 5. Isaak van der Post,
  Gedoopt te Leiden op 6 februari 1657.
  Ondertrouw te Leiden op 26 november 1679 met Lijsbeth Lourens.

  ONDERTROUWREGISTER, Leiden, 26 november 1679:
  Getuigen: zijn broer Hendrik van der Post en haar bekende Annetje Claas.

16.350. Cornelis Dirks VAN SCHAGEN,
Geboren ca. 1615.
Gehuwd voor 1644 met Jannetje Pieters DE STICKER.

16.351. Jannetje Pieters DE STICKER,
Geboren ca. 1615.

KIND:
 1. Abigail Cornelis van Schagen,  zie nr. 8175.
  Gedoopt te Leiden op 21 februari 1644, overleden tussen 1679 en 1697.
  Gehuwd te Leiden op 24 juli 1667, ondertrouw aldaar op 5 juli 1667 met Hendrik Gerritsz van der Post, gedoopt te Leiden op 14 oktober 1646.[Laatst gewijzigd op 28 maart 2019]

HOME GENERATIE  15 GENERATIE  13 KWARTIERSTAAT  BROUWER