BEKNOPTE PARENTEEL VAN HEINRICH SEBASTIAN WEYCHARDT EN
HELENA ELISABETHE JACOBINE SCHMIDT
Vierde Generatie
Francina (Franny) Wilhelmina WEIJCHARDT,
Dochter van Heinrich Ferdinand Weijchardt en Christiana Jeannette Muller, [zie nr. III-a], geboren te Soerabaja, N.O.I. op 27 augustus 1864, Ned. Hervormd, woont vanaf 1902 te Weltevreden (Batavia) en vanaf 18 oktober 1946 te 's-Gravenhage, overleden aldaar op 21 mei 1953, oud 88 jaar, begraven op Eijk en Duin.
Gehuwd te Weltevreden (Batavia) op 15 mei 1885 met Johannes (Jan) Franciscus Fredericus VAN BLOEMEN WAANDERS, geboren te Ayer Bangis, Sumatra (ca. 125 km. ten N.W. van Bukittinggi) op 28 december 1847, van beroep majoor der Infanterie in het Oost-Indisch Leger, ridder M.W.O. 4e kl., gepensioneerd in 1902, Directeur 's-Lands gevangenis (dwangarbeiderskwartier) van 1902 tot 1905, overleden te Batavia op 11 september 1911, begraven op de Begraafplaats Tanahabang Weltevreden, Afdeeling IX, nr. 378, oud 63 jaar, ge-echte zoon van Pieter Lodewijk van Bloemen Waanders en de Javaanse vrouw Mariam Mas Soerowinangoen.

CLICK HIER VOOR KRUIDENLEER OMA FRANNY


GEBOORTEDATUM:
Er bestaat onzekerheid over het preciese geboortejaar van Jan van Bloemen Waanders.
De tekst op zijn grafsteen geeft als geboortejaar 1847 aan.
Op de persoonskaart van zijn vrouw staat daarentegen het jaar 1846 vermeld.
Omdat de tekst op de grafsteen ruim 35 jaar eerder werd aangebracht dan de aanmaak van de Persoonskaart (gebaseerd op mondelinge overlevering), zal meer gewicht moeten worden geschonken aan de tekst op de grafsteen. MILITAIRE CARRIERE:
10 maart 1866Volontair; vrijwillig dingende naar de rang van officier te Palembang.
10 maart 1866Ingedeeld bij het Garnizoensbataljon aldaar.
20 april 1866Korporaal.
1 juli 1866Sergeant.
1866Expeditie naar Pasoemah-landen (Palembang).
12 februari 1867overgegaan bij het 12e bataljon Infanterie.
17 mei 1867overgegaan bij het 5e bataljon Infanterie.
28 december 1868   overgaan als eleve bij de Militaire School.
25 februari 1872overgegaan bij het 4e bataljon Infanterie.
28 februari 1872bij besluit der Gouv.Gen. nr. 7 benoemd tot 2e luitenant.
1 mei 1873overgeplaatst bij het 14e bataljon Infanterie.
2 maart 1874overgeplaatst bij het Garnizoensbataljon Z.O. Borneo.
1902Gepensioneerd Majoor Infanterie.

MILITAIRE WILLEMSORDE.
Bij Z.M. besluit van 7 april 1869, nr. 23 eervol vermeld, hebbende zich onderscheiden bij de krijgsverrichtingen in de Pasoemah-landen.
Decoratie: ridder 4e klasse Mil. Willemsorde als hebbende zich onderscheiden bij de 2e Expeditie tegen het Rijk Atjeh, bij Z.M. Besluit te 6 october 1874.
[Bron: Stichting Indisch Familie Archief, Den Haag]

BURGER CARRIERE:
1902   Directeur 's-Lands Gevangenis, Dwangarbeiderskwartier (Fl. 250.-)
[bron: Stamboek Burger Ambtenaren Ned. Indisch Archief - invoernr. K1 458]
1905   Eervol ontheven.

ADRESBOEK:
Bloemen Waanders, J.F.F. van - Gep. Maj. Inft. - Batavia, Glodok (F.J. Weijchardt).
[bron: Almanak van Nederlandsch Indie, 1903 - 1905]

ADRESBOEK:
Bloemen Waanders, J.F.F. van - Gep. Maj. Inft. - Batavia, Laan Raden Saleh (F.J. Weijchardt).
[bron: Almanak van Nederlandsch Indie, 1908]

ADRESBOEK:
Bloemen Waanders, J.F.F. van - Gep. Maj. Inft. - Wl. , Laan Raden Saleh (F.J. Weijchardt).
[bron: Almanak van Nederlandsch Indie, 1909-1910]

ADRESBOEK:
Bloemen Waanders, Wed. J.F.F. van - geb. F.J. Weijchardt - Wl.
[bron: Almanak van Nederlandsch Indie, 1913-1932]


Familie van Bloemen Waanders, Welirianstraat te Malang, 1906.
V.l.n.r. Jan, Christina, moeder Franny van Bloemen Waanders-Weijchardt,
Toetie (staande), Franny (op de grond zittend), Mila, Karel van den Bos, N.N.
en vader van Bloemen Waanders.

GRAFSCHRIFT, Batavia, Begraafplaats Tanahabang Weltevreden, Afdeeling IX, nr. 378:
Hier rust J.F.F. van Bloemen Waanders, in leven gep. majoor der Infanterie, ridder M.W.O. 4e kl., geb. te Ayer Bangis 28 December 1847, overleden te Batavia 11 September 1911.

Militaire Willemsorde 4 klasse.
[Alph. opgave van de Leden der Militaire Willemsorde die op het einde der 19e eeuw nog in leven waren, met vermelding van den rang of graad waarin hen de hoogst eervollle onderscheiding werd toegekend, voor daden van Moed, Beleid en Trouw in Indische oorlogen en krijgstochten]
Ridders der 4e klasse:
Kapt. M.W.E. van Bloemen Waanders.
2e Luit. J.T.F. van Bloemen Waanders.

Militaire Willemsorde 4e klasse.

KINDEREN:
 1. Johanna Christina (Toetie) van Bloemen Waanders,  zie Parenteel Van Bloemen Waanders.
  Geboren op 23 april 1886 in Batavia, N.O.I., woonde meestentijds in Malang, na 1946 in Amsterdam, Den Haag, Oranjestad (Ned. Ant.), Cincinnati (Ohio, USA) en Wassenaar, overleden op 20 april 1976 in Leidschendam, oud 89 jaar.
  Gehuwd (1) op 22 februari 1905 in Batavia met Willem Hendrik Edgard van Aarem, geboren op 17 december 1876 in Semarang, zoon van Theodoor Anton Willem van Aarem en Maria Wilhelmina van der Ven.
  Gehuwd (2) op 10 maart 1918 in Batavia, N.O.I. met Heinrich Wilhelm (Wim) Bloch, geboren op 11 januari 1883 in Rembang, van beroep resident op Noord-Celebes, overleden op 26 augustus 1947 in Amsterdam, oud 64 jaar, eerder gehuwd met Toetie's jongere zuster Franny, zoon van Eugene Charles Ferdinand Bloch en Gerardina Eugenie Theodorine Deys.
 2. Francina (Franny) van Bloemen Waanders,  zie Parenteel Van Bloemen Waanders.
  Geboren op 23 juni 1887 te Bandjermasin, Borneo, overleden op 12 maart 1976 te Den Haag, oud 88 jaar.
  Gehuwd (1) op 29 april 1907 in Semarang met Heinrich Wilhelm (Wim) Bloch, geboren op 11 januari 1883 in Rembang, van beroep resident op Noord-Celebes, overleden op 26 augustus 1947 in Amsterdam, oud 64 jaar, zoon van Eugene Charles Ferdinand Bloch en Gerardina Eugenie Theodorine Deys.
  Huwelijk ontbonden door echtscheiding te Semarang in 1919.
  Gehuwd (2) op 10 mei 1926 te Probolinggo met Jacobus (Co) Steinmetz, geboren op 15 januari 1889 te Den Haag, overleden op 28 november 1951 te Soerabaja, oud 62 jaar.
 3. Emilia (Mila) Leoni Ernestina van Bloemen Waanders,  zie Parenteel Van Bloemen Waanders.
  Geboren op 25 januari 1889 in Amoentai (Z.O.-Borneo), overleden op 14 april 1972 in Den Haag, oud 83 jaar.
  Hobbies: zingen en schilderen.
  Gehuwd op 21 mei 1909 in Batavia, N.O.I. met Jan Mattheus Henri Louis de Wilde de Ligny, geboren op 18 juni 1883 in Semarang, van beroep controleur in Atjeh (voor 1915) en van de afdeling Oost Koetei, Borneo (vanaf 1915), assistent-resident van Pare Pare (1929), Padang (1930), Biliton (1931), eervol ontslag verleend in 1932, overleden op 13 november 1950 in Den Haag, oud 67 jaar, zoon van Hermanus Pierre Antoine de Wilde de Ligny.
 4. Johannes (Jan) Fredericus Franciscus van Bloemen Waanders,  zie Parenteel Van Bloemen Waanders.
  Geboren op 27 november 1889, van beroep ambtenaar bij het Departement van Financien in N.O.I.
  Gehuwd voor 11 augustus 1926.
 5. Christina (Tientje) Jeannette van Bloemen Waanders,  zie Parenteel Van Bloemen Waanders.
  Geboren op 4 augustus 1892 in Batavia, N.O.I., Ned. Hervormd, overleden ca. 1929 in Lamang bij Malang, oud ca. 37 jaar.
  Gehuwd op 14 november 1912 te Kraksaan, N.O.I., (scheiding ca. 1920) met Karel August van den Bos, geboren op 2 januari 1886 te Ambarawa (ca. 40 km. ten zuiden van Semarang), Rooms-Katholiek, werkte in 1910 voor de Suikerfabriek Padjarakan, Kraksaan, Probilinggo, in 1912 als onderadministrateur van de Suikerfabriek Oemboel (nr.16), Probolinggo, naderhand voor diverse suikerplantages, o.a. in Sitobondo, overleden op 17 november 1925 te Sitoebondo, Oost-Java, oud 39 jaar, zoon van Johannes van den Bos, hoofdonderwijzer en Eleonora Henriette Charlotta van Ghert.
Carolina (Lien) Adolphine WEIJCHARDT,
Dochter van Heinrich Ferdinand Weijchardt en Christiana Jeannette Muller, [zie nr. III-a], geboren te Soerabaja, Java op 27 november 1865, overleden te 's-Gravenhage op 26 september 1947, oud 81 jaar.
Gehuwd te Batavia op 9 januari 1883 met Jhr. Lodewijk David Cornelis DE LANNOY, geboren te 's-Hertogenbosch op 8 oktober 1858, Kolonel Cavallerie in het Oost-Indisch Leger (1907), overleden te Eindhoven op 8 juli 1922, oud 63 jaar, zoon van Carel (Charles) Frederik de Lannoij en Caroline Henriette Meijnet.

ADRESBOEK:
Lannoij, Jhr. L.D.C. de - Gep. Luit.-Kol. - Buitenzorg (E. Weijchardt).
[bron: Amanak van Nederlandsch Indie, 1904, blz. 352]

ADRESBOEK:
Lannoij, Jhr. L.D.C. de - Luit.-Kol. Cav. - Buitenzorg (E. Weijchardt).
[bron: Amanak van Nederlandsch Indie, 1905, blz. 361]

ADRESBOEK:
Lannoij, Jhr. L.D.C. de - Kolonel Cav. - Batavia, Koningspl. Z (C.A. Weijchardt).
[bron: Amanak van Nederlandsch Indie, 1908, blz. 397]


OVERL. AKTE, 's-Gravenhage, 27 september 1947, nr. A1975.
Schwericke, Johannes, oud 48 jaren, bedienaar, wonende alhier, die verklaarde, daarvan uit eigen wetenschap kennis dragende, dat op zes en twintig dezer, ten nul ure, veertig minuten, in deze gemeente is overleden: Weijchardt, Carolina Adolphina, oud tachtig jaren, zonder beroep, geboren te Soerabaja in Oost-Indie, wonende alhier, weduwe van: de Lannoij, Jonkheer Lodewijk David Cornelis , dochter van: Weijchardt, Heinrich Ferdinand en van: Muller von Czernicky, Christina, beiden overleden.

OVERLIJDENS ADVERTENTIE:
Heden overleed tot onze diepe droefheid onze lieve Moeder, Behuwd-, Groot- en Overgrootmoeder, Zuster en Behuwd-zuster, Mevr. Douairiere
            Jhr. L.D.C. DE LANNOY-Weychardt
in de ouderdom van ruim 80 jaar.
            Namens de familie:
            M. LANKHOUT - Jkvr. De Lannoy
            S.M. LANKHOUT.
's-Gravenhage, 26 Sep. '47
Koninginnegracht 96A.
    De verassing is bepaald Maandag a.s. in het Crematorium te Velsen na aankomst van trein 11.09 halte Driehuis-Westerveld.
    Vertrek van het sterfhuis te half tien.
[bron: Familieadvertenties CBG]
FAMILIE DE LANNOIJ
HUW. AKTE, 's-Hertogenbosch, 18 october 1854, nr. 125 [GenLias]:
Carel Frederik de Lannoij, geboren te Breda op 7 december 1814, zoon van Jacques Francois de Lannoij, en Maria Margaretha Christiana Werchau, met Carolina Henriette Meijnet, geboren te Harderwijk op 10 september 1834, dochter van David Cornelis Meijnet en Adriana Theresia van Grasveld.

MEMORIE VAN SUCCESSIE, Oirschot, 11 januari 1873, memorie nr. 15:
Carel Frederik de Lannoij, overleden te Oirschot op 11 januari 1873.

OVERL. AKTE, Harmelen, 20 april 1899, nr. 18 [GenLias]:
Caroline Henriette Meijnet, overleden te Harmelen op 19 april 1899, oud 66 jaar, weduwe van Carel Frederik de Lannoij, dochter van David Cornelis Meijnet en Adriana Theresia van Grasveld.
KINDEREN:
 1. Jhr. Carel Ferdinand de Lannoy,  zie nr. V-a.
  Geboren te Benkoelen, Sumatra op 28 oktober 1883, overleden te Bandoeng op 8 december 1920, oud 37 jaar, begraven aldaar op de Oude Begraafplaats.
  Gehuwd te Djokjakarta op 23 december 1907 met Mathilde Fransina de Riel, geboren te Djokjakarta op 31 oktober 1885, overleden te Almelo op 27 februari 1966, oud 80 jaar, dochter van Willem Hendrik Marguraid de Riel en Cornelia Louisa Dom.
  Huwelijk ontbonden door echtscheiding in 1919.
 2. Jhr. Louis Adolph de Lannoy,  zie nr. V-b.
  Geboren te Salatiga, Java op 3 oktober 1885, overleden te Bandoeng op 27 maart 1930, oud 44 jaar.
  Gehuwd te Batavia op 12 januari 1912 met Ida Eveline Anthonijsz, geboren te Garoet, West-Java op 30 november 1884, overleden te Rijswijk (ZH) op 10 november 1974, oud 89 jaar, dochter van Willem Alphons Theodor Anthonijsz en Victorine Emilie Louise Hornung.
 3. Jkvr. Helene Abigael de Lannoij,
  Geboren te Nijmegen op 10 oktober 1890, overleden te Koeta-Radja (Atjeh) op 16 april 1897, oud 6 jaar.

  GEB. AKTE, Nijmegen, 10 october 1890, nr. 812 [GenLias]:
  Helene de Lannoij, geboren te Nijmegen op 10 october 1890, dochter van Lodewijk David Cornelis Lannoij en Carolina Adolphina Weijchardt.
 4. Jkvr. Mathilde (Toetie) de Lannoy,
  Geboren te Batavia, N.O.I. op 29 maart 1898, overleden te 's-Gravenhage op 11 april 1980, oud 82 jaar.
  Gehuwd (1) te Harderwijk op 17 october 1918 met Albert Mathieu Hubert Fauconnier, geboren te Luik, Belgie op 4 januari 1894, van beroep leraar, zoon van Jacques Joseph Fauconnier, van beroep afdelingschef, en van Elisabeth Hubertina Hautvast.
  Huwelijk ontbonden door echtscheiding te 's-Gravenhage op 9 december 1926.
  Gehuwd (2) te Londen (Engeland) op 3 juni 1927 met Siegfried (Frits) Maurits Lankhout, geboren te Amsterdam op 25 januari 1895, overleden te Maurik op 27 april 1968, oud 73 jaar, zoon van Eduard Lankhout en Jeannette Sophia van den Bergh.

  HUW. AKTE, Harderwijk, 17 october 1918, nr. 77 [GenLias]:
  Albert Mathieu Hubert Fauconnier, geboren te Luik, oud 24 jaar, van beroep leraar, zoon van Jacques Joseph Fauconnier, van beroep afdelingschef, en van Elisabeth Hubertina Hautvast, zonder beroep, met Mathilde de Lannoij, geboren te Batavia, oud 20 jaar, zonder beroep, dochter van Lodewijk David Cornelis de Lannoij, van beroep militair en van Carolina Adolphina Weijchardt, zonder beroep.
  Echtscheiding vonnis 's-Gravenhage 9 december 1926.

Emilie (Mila) Leonie Ernestine WEIJCHARDT,
Dochter van Heinrich Ferdinand Weijchardt en Christiana Jeannette Muller, [zie nr. III-a], geboren te Biliton op 19 februari 1869, woonde in 1916 te Moeara Laboeh en in 1919 te Buitenzorg, verhuisde op oudere leeftijd met haar broer Otto naar Berlijn, overleden na 3 april 1940, mogelijk te Berlijn.
Gehuwd te Soerabaja op 20 juli 1889 met Johan Herman Hendrik DOMMERS, geboren te Breda op 8 maart 1860, luit.-kolonel tit. infanterie in het Oost-Indisch Leger, overleden te Ginneken op 16 augustus 1914, oud 54 jaar, begraven op de begraafplaats Zuilen op 19 augustus 1914, zoon van Johan Herman Hendrik Dommers (R.N.L.), luit.-generaal infanterie, en van Maria Sophia Elisabeth Halverhout.

OVERLIJDENS ADVERTENTIE:
J.H.H. Dommers, luitenant-kolonel, 54 jr.
Overleden op 16 augustus 1914 te Ginneken, Julianastraat 59.
Begraven 19 augustus 1914 op de begraafplaats Zuilen.
[Bron: Familieadvertenties CBG]

ADRESBOEK:
Dommers, Wed. A.S. - geb. E.L.E. Weijchardt - Ond. Timboeloen, Moeara Laboeh.
[bron: Almanak van Nederlandsch Indie, 1917-1919]

ADRESBOEK:
Dommers, Wed. A.S. - geb. E.L.E. Weijchardt - Buit.
[bron: Almanak van Nederlandsch Indie, 1920-1930]


KINDEREN:
 1. Maria Sophia Elisabeth Dommers,
  Geboren te Soerabaja op 1 oktober 1890, woont in 1940 te Berlijn.
  Gehuwd (1) te 's-Gravenhage op 10 augustus 1909 met Frederik Hendrik Johan Engelman, geboren te Soerabaja op 14 mei 1887, van beroep administrateur van de Cult. Mij Koerintji, zoon van Aiso Johan Engelman en Jeanne Gozewina Henrietta Rovekamp.
  Echtscheiding uitgesproken door Raad van Justitie te Medan.
  Gehuwd (2) met C.J. Kollmus.
  Gehuwd (3) te Berlijn met C. Muller.
 2. Johan Herman Hendrik Dommers,  zie nr. V-c.
  Geboren te Soerabaja op 28 november 1891, van beroep Majoor der Infanterie benevens Chef Staf IVe Divisie, overleden te 's-Gravenhage op 3 april 1940, oud 48 jaar, begrafenis op 5 april op de Algemeene Begraafplaats aan de Kerkhoflaan.
  Gehuwd te ’s-Gravenhage op 5 februari 1929 met Nelly Wilhelmina Honig, geboren te Adden op 27 januari 1907, dochter van Hendrik Cornelis Honig en Miena Ples.
  Nelly Wilhelmina Honig hertrouwt te Leiden op 10 juli 1944 met mr. Willem Karel Gerbert Rebel.
 3. Jenny Christiena Dommers,
  Geboren te Breda op 31 augustus 1893, woont in 1955 te Bilthoven.
  Gehuwd te 's-Gravenhage op 6 november 1915 met Adrianus Marius Cornelis Mazel, geboren te Gorinchem op 19 april 1891, ritmeester, overleden te Velp op 12 april 1952, oud 60 jaar, zoon van Lodewijk Daniel Mazel en Johanna Maria van Andel.
[Bron: Ned. Patr., 1955, blz. 102-103]

Julia Louise Charlotte WEIJCHARDT, ook Jula WEIJCHARDT,
Dochter van Heinrich Ferdinand Weijchardt en Christiana Jeannette Muller, [zie nr. II-a], geboren te Batavia op 29 october 1870, overleden te Boekanegara, West-Java aan de gevolgen van een blindedarmontsteking op 5 maart 1915, oud 44 jaar, begraven op de begraafplaats Tanahabang te Weltevreden.
Gehuwd te Batavia op 16 februari 1910 met Petrus (Pé) Jacobus BONK, geboren te Blokzijl op 26 februari 1870, vertrok in 1893, op 23 jarige leeftijd, per stoomschip "Soerabaja" van Rotterdam naar Ned.-Indië, vermeld als lid van het Preanger-commando (1900), van beroep administrateur in de "Pamanoekan- en Tjiasemlanden", op de Theeonderneming "Boekanegara", gem. Poerwakarta (1911), en vervolgens in de jaren '20 als adjunct-administrateur werkzaam bij de bank "Limbangan" te Garoet, overleden te Hilversum op 2 december 1929, begraven aldaar, oud 59 jaar, zoon van Pieter Bonk, doopsgezind predikant te Blokzijl en diens tweede vrouw Maria Jannetje Nijhoff.
Petrus Jacobus BONK huwde [2] te Batavia op 27 september 1916 Jula's jongere zuster Johanna Adolfina WEIJCHARDT.

GEBOORTEAKTE, Blokzijl, 28 februari 1870, nr. 9:
Op heden den 28sten Februarij 1870, verscheen voor ons Alexander Leonard Nilant, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Blokzijl Pieter Bonk, oud 55 jaren, Predikant wonende te Blokzijl, geadsisteerd met twee getuigen, de eerste genaamd Frans Vos, oud 67 jaren, zonder beroep, wonende te Blokzijl en de tweede Pieter Poorter Lourenszoon, oud 48 jaren, Winkelier, wonende te Blokzijl, dewelke ons heeft verklaard, dat zijne echtgenoot Maria Jannetje Nijhoff, zonder beroep, wonende te Blokzijl, op den 26sten dezer maand des voormidags te half een ure ten zijnen woonhuize op de Bierkaai is bevallen van een kind van het mannelijk geslacht, aan hetwelk de voornamen zijn gegeven van Petrus Jacobus.
Van welke verklaring wij deze akte hebben opgemaakt, die, na gedane voorlezing is geteekend door ons, den Comparant, en de getuigen.
[identieke weergave van de oorspronkelijk akte]

FAMILIEADVERTENTIE:
C.J. Weijchardt-Muller voorspoedig bevallen van een dochtertje genaamd Julia Louise Charlotte Weijchardt te Weltevreden op 29 oktober 1870.
[bron: CBG, familieadvertenties]

PASSAGIERSLIJST:
Van het ss. Soerabaja,
vertrokken van Rotterdam naar Ned.-Indië (Nederlandsche Mail), 1893.
o.a. de heer P.J. Bonk.
[bron: De Indische Mercuur nr. 02 1893]

PAMANOEKAN EN TJIASEMLANDEN.
Zeven distrikten die onder beheer stonden van de Nederlandsch-Indische Landbouw Maatschappij.
Distrikt 'Soebang' werd beheerd door een administrateur te Soebang en omvatte het middendeel van de Pamanoekan en Tjiasemlanden, 158 meter boven zee gelegen met teelt van vnl. rijst koffie, cacao, ficus elasiica en hevea brasiliensis.
[bron: Jaarboek van het Departement van Landbouw in Nederlandsch-Indie, 1906]

LIMBANGAN BANK.
Sinds 1898 een particuliere inlandse cooperatieve kredietbank, ook omschreven als 'Spaar-, Hulp- en Landbouwcredietbank'.
[bron: email Marike Waldorp-Bonk, 2014]


Bataviaasch nieuwsblad, 7 februari 1910.

ADRESBOEK:
Bonk, P.J. - Hoofd Empl. Ond. Batoesirap - Soebang (J.C.L. Weijchardt).
[bron: Almanak van Nederlandsch Indie, 1910]

ADRESBOEK:
Bonk, P.J. - Adm. Boeka Negara - Soebang (J.C.L. Weijchardt).
[bron: Almanak van Nederlandsch Indie, 1912-1914]

GRAFSCHRIFT:
Batavia, Begraafplaats Tanahabang Weltevreden, Graf nr. 267:
Hier rusten mijne geliefde echtgenoote Julia Louise Charlotte Bonk geb. Weychardt, geb. te Batavia 29 Oct. 1870, overl. Boekanegara, 5 Maart 1915 en ons zoontje Careltje Bonk, geb. te Batavia 30 Nov. 1910 en overl. te Batavia 1 Dec. 1910.


Het nieuws van den dag, 8 maart 1915.


OVERLIJDENSAKTE, Hilversum, 3 december 1929, nr. 503:
In het jaar 1929 den 3den der maand December verschenen voor mij, Ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Hilversum:
Paulus Quirin Schoonhoven, oud 38 jaren, van beroep begrafenisdirecteur, wonende alhier, en Frederik Doornaar, oud 41 jaren, van beroep gemeenteambtenaar, wonende alhier, die verklaarden dat op den tweeden der maand December dezes jaars, des namiddags ten half een ure, binnen deze gemeente in het huis staande aan den Neuweg nummer 46 is overleden
Petrus Jacobus Bonk, oud 59 jaren, van beroep administrateur, geboren te Blokzijl en wonende alhier, echtgenoot van Johanna Adolfina Weijchardt, zoon van Pieter Bonk en Maria Jannetje Nijhoff, beiden overleden. Waarvan akte, welke overeenkomstig de wet is voorgelezen, De Ambtenaar voornoemd,
[identieke weergave van de oorspronkelijk akte]

KINDEREN:
 1. Careltje Bonk,
  Geboren te Batavia op 30 november 1910, overleden aldaar op 1 december 1910, oud 1 dag.
 2. Marie Christiana Bonk, ook Tine Bonk  zie nr. V-d.
  Geboren te Poerwakarta, West-Java op 21 februari 1914, overleden te Gouda op 13 maart 2006, begraven te Zeist op de Algemene Begraafplaats in het familiegraf van den Kieboom op 17 maart 2006, oud 92 jaar.
  Gehuwd op 22 november 1932 met Arie Cornelis (Arie) van den Kieboom, geboren op 23 augustus 1904, overleden te Zeist in 1982, begraven aldaar op de Algemene Begraafplaats in het familiegraf Van den Kieboom.

Johanna Adolfina (Dolfine, Dolfien) WEIJCHARDT,
Dochter van Heinrich Ferdinand Weijchardt en Christiana Jeannette Muller [zie nr. III-a], geboren te Benkoelen (Sumatra) op 17 juli 1879, beambte Postspaarbank te Weltevreden (1907-1916), verhuisde in 1930 naar Apeldoorn en reisde in 1931 weer terug naar Ned. Indie, overleden te Zeist op 9 mei 1974, oud 94 jaar, gecremeerd te Utrecht (Floridadreef) op 13 mei 1974.
Gehuwd te Batavia op 27 september 1916 met Petrus (Pé) Jacobus BONK, geboren te Blokzijl op 26 februari 1870, vertrok in 1893, op 23 jarige leeftijd, per stoomschip "Soerabaja" van Rotterdam naar Ned.-Indië, vermeld als lid van het Preanger-commando (1900), van beroep administrateur in de "Pamanoekan- en Tjiasemlanden", op de Theeonderneming "Boekanegara" (gemeente Poerwakarta), en vervolgens in de jaren '20 als adjunct-administrateur werkzaam bij de bank "Limbangan" te Garoet, overleden te Hilversum op 2 december 1929, begraven aldaar, oud 59 jaar, zoon van Pieter Bonk, doopsgezind predikant te Blokzijl en diens tweede vrouw Maria Jannetje Nijhoff.
Petrus (Pé) Jacobus BONK was eerder gehuwd met Dolfien's oudere zuster Julia Louise Charlotte WEIJCHARDT, geboren te Batavia op 29 oktober 1870, overleden te Soekanegara, West-Java op 5 maart 1915, oud 44 jaar.

GEBOORTEAKTE, Blokzijl, 28 februari 1870, nr. 9:
Op heden den 28sten Februarij 1870, verscheen voor ons Alexander Leonard Nilant, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Blokzijl
Pieter Bonk, oud 55 jaren, Predikant wonende te Blokzijl, geadsisteerd met twee getuigen, de eerste genaamd Frans Vos, oud 67 jaren, zonder beroep, wonende te Blokzijl en de tweede Pieter Poorter Lourenszoon, oud 48 jaren, Winkelier, wonende te Blokzijl,
dewelke ons heeft verklaard, dat zijne echtgenoot Maria Jannetje Nijhoff, zonder beroep, wonende te Blokzijl,
op den 26sten dezer maand des voormidags te half een ure ten zijnen woonhuize op de Bierkaai is bevallen van een kind van het mannelijk geslacht, aan hetwelk de voornamen zijn gegeven van Petrus Jacobus.
Van welke verklaring wij deze akte hebben opgemaakt, die, na gedane voorlezing is geteekend door ons, den Comparant, en de getuigen.
[identieke weergave van de oorspronkelijk akte]

GEBOORTEDATUM:
Johanna Adolfina Weijchardt,
Geboren te Benkoelen op 17 juli 1879.
[bron: R.A., 1880, blz. 281]

LEVENSLOOP:
Dolfien werkte tot haar huwelijk als beambte bij de Postspaarbank in Ned.-Indië.
Haar man, Pé Bonk, overleed in 1929 tijdens een bezoek met het hele gezin aan Nederland. In 1931 keerde Dolfine met haar twee kinderen weer naar Indie terug, waar zij tot 1939 bleef wonen.
In dat jaar vestigde zij zich definitief in Nederland, en wel te 's-Gravenhage.
Tot 1971 woonde zij daar samen met haar oudere zuster Catharina (Kitty) Eugenie Weijchardt.

GYMNASIUM AMERSFOORT:
Voor de eerste klasse voorwaardelijk toegelaten: P. J. Bonk.
[bron: Nieuwe Amersfoortsche Courant, 11 juli 1883]

GYMNASIUM AMERSFOORT:
Maandag j.l. werden de her- en toelatingsexamens aan het Gymnasium afgenomen en is daarvan het resultaat, dat toegelaten werden voor de eerste klasse: P. J. Bonk, e.a.
Toegelaten voor de tweede klasse: J. Bonk, e.a.
[bron: Nieuwe Amersfoortsche Courant, 5 september 1883]

GYMNASIUM AMERSFOORT:
Bij het overgangs-examen zijn bevorderd;
van de derde naar de vierde klasse: J. Bonk, e.a.
Van de tweede naar de derde klasse: P. J. Bonk, e.a.
[bron: Nieuwe Amersfoortsche Courant, 11 juli 1885]

GYMNASIUM AMERSFOORT:
De uitslag van het overgangs-examen aan het gymnasium is als volgt:
van de IV naar de V kl.: J. Bonk e.a.

HOOGERE BURGERSCHOOL AMERSFOORT:
Overgangs-examen op 7 en 8 Juli:
van de I. naar de II. klasse: T. T. Bonk, e.a.
van de II. naar de III. klasse: P. J. Bonk.
[Nieuwe Amersfoortsche Courant, 10 juli 1886].

HET PREANGER-COMMANDO.
Wij hebben reeds een paar malen melding gemaakt van het vrijwilliger corps, waartoe de Europeesche ingezetenen in de Preanger-regentschappen zich vereenigen met het doel om, zoo noodig bij verdediging van Java tegen een buitenlandschen vijand of bij rustverstoringen, op te treden.
In het Bat. Nwbl. vinden wij de volgende lijst van leden van het "Preanger-commando":
P. J. Bonk, en ongeveer 150 anderen.
[bron: De Telegraaf, 10 april 1900]

VERGUNNING MIJNBOUWKUNDIGE OPSPORINGEN.
De verzoeken om vergunning tot het doen van mijnbouwkundige opsporingen, ingediend door mejuffrouwen J. A. en A. C. Weijchardt voor twee terreinen gelegen in het district Adiarsa, afdeeling Krawang (Batavia), zijn toegewezen.
[bron: Bataviaasch Nieuwsblad, 27 januari 1903]

PAMANOEKAN EN TJIASEMLANDEN.
Zeven distrikten die onder beheer stonden van de Nederlandsch-Indische Landbouw Maatschappij.
Distrikt 'Soebang' werd beheerd door een administrateur te Soebang en omvatte het middendeel van de Pamanoekan en Tjiasemlanden, 158 meter boven zee gelegen met teelt van vnl. rijst koffie, cacao, ficus elasiica en hevea brasiliensis.
[bron: Jaarboek van het Departement van Landbouw in Nederlandsch-Indie, 1906]

LIMBANGAN BANK.
Sinds 1898 een particuliere inlandse cooperatieve kredietbank, ook omschreven als 'Spaar-, Hulp- en Landbouwcredietbank'.
[bron: email Marike Waldorp-Bonk, 2014]

PASSAGIERSLIJST:
Van het ss. Soerabaja,
vertrokken van Rotterdam naar Ned.-Indië (Nederlandsche Mail), 1893.
o.a. de heer P.J. Bonk.
[bron: De Indische Mercuur nr. 02 1893]

ADRESBOEK:
Weichardt, Mej. A.J. - Tijd. Beambte Postspaarbank - Batavia, Tjikini.
[bron: Almanak van Nederlandsch Indie, 1907]

ADRESBOEK:
Weichardt, Mej. A.J. - Beambte Postspaarbank - Batavia, Tjikini.
[bron: Almanak van Nederlandsch Indie, 1908]

ADRESBOEK:
Weijchardt, Mej. J.A. - Beambte Postspaarbank - Wl., Tjikini.
[bron: Almanak van Nederlandsch Indie, 1909]

ADRESBOEK:
Weijchardt, Mej. J.A. - Beambte Postspaarbank - Wl., Tjikini 52.
[bron: Almanak van Nederlandsch Indie, 1910-1912]

LIDMAATSCHAP VAN DE NEDERLANDSCHEN SCHAAKBOND.
Bondszaken.
Nieuwe leden:
In N.-O.-I.: P. J. Bonk te Bandoeng.
[bron: Tijdschrift van den Nederlandschen Schaakbond, 1 november 1911]

ADRESBOEK:
Weijchardt, Mej. J.A. - Beambte Postspaarbank - Wl., Kondangdia 52.
[bron: Almanak van Nederlandsch Indie, 1913]

ADRESBOEK:
Weijchardt, Mej. J.A. - Beambte Postspaarbank - Wl., Kondangdia 54.
[bron: Almanak van Nederlandsch Indie, 1914]

ADRESBOEK:
Weijchardt, Mej. J.A. - Beambte Postspaarbank - v.
[bron: Almanak van Nederlandsch Indie, 1915-1916]


Bataviaasch nieuwsblad, 11 september 1916.


Bataviaasch nieuwsblad, 28 september 1916.

GRONDZAKEN:
De heer A. V. Bish diende een eigendomsaanvraag in voor een perceel aan den Lembangweg en de heer P. J. Bonk voor een perceel , gelegen hoek Boengsoeweg - Oosteinde.
De burgemeester adviseert om geen enkel bezwaar te maken.
[bron: De Preanger-bode, 10 december 1917-

GEMEENTERAAD VAN BANDOENG.
De agenda voor de vergadering van den gemeenteraad van Bandoeng op Donderdag 27 December a.s. in 's raads vergaderzaal aan den Grooten Postweg luidt als volgt:
Punt 3: Voorstellen met betrekking tot eigendoms-aanvragen van F. H. A. Hilverdink, A. V. Bish en P. J. Bonk.
[etc.]
[bron: De Preanger-bode, 23 december 1917]

RAADSVERGADERING.
Gister, (Donderdag) avond vergaderde de raad dezer gemeentel
Punt 3: De voorstellen met betrekking tot eigendoms-aanvragen van F. H. A. Hilverdink, A. V. Bish en P. J. Bonk worden aangenomen.
[etc.]
[bron: De Preanger-bode, 28 december 1917]

ADRESBOEK:
Bonk, P.J. - Adm. Boeka Negara - Soebang (A. Weychardt).
[bron: Almanak van Nederlandsch Indie, 1918]

ADRESBOEK:
Bonk, P.J. - Adm............... - ...................(A. Weychardt).
[bron: Almanak van Nederlandsch Indie, 1919]

ADRESBOEK:
Bonk, P.J. - Adj. Adm. Afd. Bank - Garoet (J.A. Weychardt).
[bron: Almanak van Nederlandsch Indie, 1921-1927]

PASSAGIERSLIJST:
Van het st. Insulinde, kapt. Bagchus, v. Java n. Rotterdam, 13 Juni [1914] te Marseille aangekomen.
O.a. mej. J.A. Weychardt en mej. C.E. Weychardt.
[Bron: NRC, 15 juni 1914]

PASSAGIERSLIJST:
Van de Koningin Emma, gezagvoerder M.G. Braat, op 19 juni 1915 van Amsterdam naar Batavia vertrokken.
o.a. mej. J.A. Weychardt en mej. C.E. Weychardt.
[Bron: NRC, 18 juni 1915, editie 2, blad 11]

PASSAGIERSLIJST:
Van het ms. Pieter Cornelisz Hooft, van Batavia naar Amsterdam, op Woensdag 26 Juni 1929, gezagvoerder G. Kruyt.
Naar Genua/Amsterdam: P.J. Bonk, mevr. Bonk en kd., mej. M. C. Bonk, e.a.
[Bron: Bataviaasch nieuwsblad, 25 juni 1929]

OVERLIJDENSAKTE, Hilversum, 3 december 1929, nr. 503:
In het jaar 1929 den 3den der maand December verschenen voor mij, Ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Hilversum:
Paulus Quirin Schoonhoven, oud 38 jaren, van beroep begrafenisdirecteur, wonende alhier, en Frederik Doornaar, oud 41 jaren, van beroep gemeenteambtenaar, wonende alhier, die verklaarden dat op den tweeden der maand December dezes jaars, des namiddags ten half een ure, binnen deze gemeente in het huis staande aan den Neuweg nummer 46 is overleden
Petrus Jacobus Bonk, oud 59 jaren, van beroep administrateur, geboren te Blokzijl en wonende alhier, echtgenoot van Johanna Adolfina Weijchardt, zoon van Pieter Bonk en Maria Jannetje Nijhoff, beiden overleden.
Waarvan akte, welke overeenkomstig de wet is voorgelezen, De Ambtenaar voornoemd,
[identieke weergave van de oorspronkelijk akte]

OVERLIJDENSADVERTENTIE:
Wij vervullen hiermede de droeve plicht kennis te geven van het overlijden van onzen Adjunct-administrateur , den Heer P. J. Bonk.
Het Bestuur v/d Spaar-, Hulp- & Credietbank "Limbangan".
Garoet, 3 December, 1929.
[bron: Bataviaasch nieuwsblad, 4 december 1929]

BEVOLKING, APELDOORN:
Opgave van 17 maart 1930:
Wed. P. J. Blonk, geb. J. A. Weijchardt en gezin, van Ned.-Indie naar P. Krugerstraat 5.
[bron: Nieuwe Apeldoornsche courant, 18 maart 1930]

BEVOLKING, APELDOORN:
Opgave van 25 juni 1931:
Wed. P. J. Blonk, geb. J. A. Weijchardt en gezin, Emmalaan 30 naarNed.-Indie.
[bron: Nieuwe Apeldoornsche courant, 26 juni 1931]

PASSAGIERSLIJST:
Van de Marnix van St. Aldegonde, op 14 oktober 1931 van Amsterdam naar Batavia vertrokken.
o.a. mevr. de weduwe J.A. Bonk en 2 kinderen, mej. C.E. Weychardt en A.C. v.d. Kieboom.
[Bron: Het Vaderland, 15 oktober 1931, editie 1, blad 6]

PASSAGIERSLIJST:
Van het motorschip Dempo, 12 october [1938] van Rotterdam naar Batavia.
o.a. mevr. wed. J.A. Bonk-Weychardt en mevr. M.C. van den Kieboom-Bonk en kind.
[Bron: Het Vaderland, 14 oktober 1938]

PASSAGIERSLIJST:
Van het motorschip Baloeran, van Batavia naar Rotterdam, 31 Maart 1939 van Singapore.
o.a. mevr. wed. J.A. Blonk-Weychardt en mej. A.C. Weychardt.
[Bron: Het Vaderland, 4 april 1939]


UIT DIT HUWELIJK EEN ZOON:
 1. Johan Adolf (Johan) Bonk,  zie nr. V-e.
  Geboren te Garoet (Java) op 26 juli 1922, overleden te Capelle aan den IJssel op 16 januari 2011, oud 88 jaar.
  Gehuwd te Groningen op 4 februari 1950 met Alida (Kit, Kitty) Witkop.

Louise Henriette (Jet) WEIJCHARDT,
Dochter van Heinrich Ferdinand Weijchardt en Christiana Jeannette Muller [zie nr. III-a], geboren te Benkoelen, Sumatra, Ned. Oost-Indië op 2 februari 1881, overleden te Rijswijk (ZH) op 23 augustus 1973, oud 92 jaar, begraven te 's-Gravenhage op de Begraafplaats Nieuw Eykenduynen op 25 augustus 1973.
Gehuwd te Batavia op 23 juli 1904 met Marinus Pieter Mathijs (Rien) VAN DER SCHOOR, geboren te Ambarawa (Fort Willem I), Ned. Oost-Indië op 14 mei 1878, van beroep boekhouder Generale Mij voor den Handel met Ned. Indie (1905), procuratiehouder Handelsvereniging Java (1909), procuratiehouder op het Handelskantoor Herm. Salomonson, overleden te Batavia op 8 mei 1940, oud 61 jaar, zoon van Jan Lodewijk van der Schoor, van beroep kapitein K.N.I.L. en Louisa Wilhelmina Kornelia (Wilhelmina) Schuak.

ADRESBOEK.
Schoor, M.P.M. van der - Boekh. Generale Mij voor den Handel met N.I. - Batavia, Goeng. Sahari 3-44 (L.H. Weijchardt).
[bron: Almanak van Nederlandsch Indie, 1905, blz. 553]

VOLTROKKEN HUWELIJKEN.
Batavia, 23 juli 1904:
Marinus Pieter Mathijs van der Schoor met Louise Henriette Weijchardt.
[bron: Almanak van Nederlandsch Indie, 1905, blz. 5]

ADRESBOEK.
Schoor, M.P.M. van der - Proc. Hand. Vereen. Java. - Wl., Kondangdia 52 (L.H. Weijchardt).
[bron: Almanak van Nederlandsch Indie, 1909]

ADRESBOEK.
Schoor, M.P.M. van der - Proc. Hand. Vereen. Java. - Wl., Kondangdia 54 (L.H. Weijchardt).
[bron: Almanak van Nederlandsch Indie, 1910-1917]

ADRESBOEK.
Schoor, M.P.M. van der - ...................... - Wl., Kondangdia 54 (L.H. Weijchardt).
[bron: Almanak van Nederlandsch Indie, 1918-1923].

ADRESBOEK.
Schoor, M.P.M. van der - ...................... - Wl., (L.H. Weijchardt).
[bron: Almanak van Nederlandsch Indie, 1932].

PASSAGIERSLIJST:
Van het ss Tjerimai, 16 Juni [1923] van Rotterdam naar Batavia vertrokken.
o.a. mev. L.H. v.d. Schoor-Weijchardt, m. z. en 2 k.
[Bron: Het Vaderland, 18 juni 1923]

ADRES:
Kondangdia 54, Weltevreden, Java, Ned. O-Indie (1924).

PASSAGIERSLIJST:
Van het s.s. Prins der Nederlanden, van Batavia naar Amsterdam, 24 mei 1929 van Genua vertrokken.
o.a. fam. M.P.M. van der Schoor, mej. J. H. van der Schoor.

PERSOONSKAART:
Louise Henriette Weijchardt.
Huwelijk met Marinus Pieter Mathijs van der Schoor ontbonden te Batavia op 8 mei 1940 door overlijden.
Verblijfplaatsen:
10 juli 1919: Ned. Oost-Indie.
18 november 1950: in Nederland en logeerde bij haar zoon Jan Ferdinand August van der Schoor aan de Overburgkade 49 te Voorburg.
17 september 1951: Indonesie.
1 augustus 1955: 's-Gravenhage, Sonoystraat 70.
5 april 1956: Ieplaan 21.
23 juli 1957:: Rijswijk ZH, Josef Israelslaan 145.


KINDEREN:
 1. Jenny Lucie Wilhelmine (Willy) van der Schoor,  zie nr. V-f.
  Geboren te Batavia op 18 november 1905, overleden te 's-Gravenhage in 1997, oud 91 jaar.
  Gehuwd te Batavia op 14 februari 1929 met Eduard Maurits Johannes (Dèdè) Hilverdink, geboren te Buitenzorg, Java, Ned. Oost- Indië op 23 september 1901, overleden te Batavia, zoon van Frederik Henri Eduard (Frits) Hilverdink en Albertine Christina Susanne Stauffenbeil Zijmers.
  Huwelijk ontbonden door echtscheiding te Batavia.
 2. Jan Ferdinand August (Guus) van der Schoor,  zie nr. V-g.
  Geboren te Batavia op 31 augustus 1907, van beroep assistent-resident te Batavia (1948), overleden te Rijswijk (ZH) op 22 september 1998, oud 91 jaar.
  Gehuwd te 's-Gravenhage op 6 mei 1932 met Hendrika Johanna Theodora (Riek) van Ginkel, geboren te Amsterdam op 28 juni 1912, overleden te 's-Gravenhage op 10 maart 1999, oud 86 jaar, dochter van Frans Hendrik Christiaan van Ginkel en Hendrika Gezina Holleman.
 3. Jeanette Henriette (Jetty) van der Schoor,  zie nr. V-h.
  Geboren te Batavia op 15 maart 1912, overleden te Voorburg op 19 maart 1994, oud 82 jaar.
  Gehuwd te Batavia op 24 mei 1934 met Johan Hendrik (Jan) Bekker, geboren te Batavia op 14 oktober 1902, van beroep hoofdwerktuigkundige, overleden te 's-Gravenhage op 15 augustus 1993, oud 90 jaar, zoon van Willem (Paatje) Bekker en Louise (Moes) du Pui.

Emma WEIJCHARDT,
Dochter van Heinrich Ferdinand Weijchardt en Christiana Jeannette Muller [zie nr. III-a], geboren te Batavia op 13 juli 1882, derde commies Instituut voor Plantenziekten te Buitenzorg (1918), overleden te 's-Gravenhage op 11 februari 1953, oud 70 jaar.
Gehuwd te Batavia op 5 oktober 1908 met Josef Willem HUIJSMANS, geboren te Manondjaja, West-Java, Ned. Oost-Indië op 7 juli 1880, overleden te Amsterdam op 13 oktober 1916, oud 36 jaar.

BURGERLIJKE STAND:
Voltrokken huwelijken.
Batavia, 5 october 1908.
Joseph Willem Huijsman met Emma Weijchardt.
[bron: Almanak van Nederlandsch Indie, 1910, blz. 3]

PASSAGIERSLIJST:
Van het ss Prinses Juliana, 23 augustus [1916] van Batavia naar Amsterdam vertrokken, 4 october te Falmouth aangekomen.
o.a. J.W. Huysmans, echtgenote en 2 kinderen.
[Bron: NRC, 11 oktober 1916, editie 2, blad 6]

PASSAGIERSLIJST:
Van het schip Willis, gezagvoerder N.A. Hooykaas, bestemd om op 28 januari 1917 van Rotterdam naar Ned.-Indie te vertrekken.
o.a. mevr. weduwe J.W. Huysmans-Weychardt en 3 kinderen.
[Bron: NRC, 28 januari 1917, editie 0, blad 10]

ADRESBOEK:
Huysmans, Wed. C. - geb........Weychardt - 3e Com. Dept. Landb. - Buit.
[bron: Almanak Nederlandsch Indie, 1919-1930]

PERSONALIA:
Inrichtingen voor land- en boschbouwonderwijs.
Toegepaste Natuurwetenschappen.
Derde commies: Mevr. E. Huijsmans-Weijchardt, 31 Juli 1918 (w.d.).
[bron: Almanak van Nederlandsch Indie, 1920 -1922]

PASSAGIERSLIJST:
Van het schip Rembrandt, 9 augustus 1922 van Batavia naar Amsterdam vertrokken.
o.a. mevr. E. Huijsmans en 3 kinderen, alsmede mej. A. Huysmans en mej. M. Huysmans.
[Bron: NRC, 6 september 1922, editie 1, blad 4/6.]

PERSOONSKAART:
Weijchardt, Emma, geboren op 13 juli 1882 te Batavia, nationaliteit Ned., zonder beroep, dochter van Heinrich Ferdinand , geboren op 9 januari 1838 te Vilmar, Dld en Christina Jeanette Muller von Czernicky, geboren op 9 november 1843 te Ngawi, Ned. Indië.
Gehuwd met Huijsmans, Josef Willem, geboren op 7 juni 1880 te Manondjaja, Ned. Indië.
Huwelijk ontbonden door overlijden op 13 oktober 1916.
Overleden te Den Haag op 11 februari 1953.

UIT DIT HUWELIJK DRIE KINDEREN:
 1. Emma Jeanette (Emmy) Huysmans,
  Geboren te Buitenzorg (Bogor) op 15 juli 1909, van beroep onderwijzeres, arriveerde op 10 juni 1954 vanuit Indonesie in Nederland, woonde vanaf 1957 samen met haar broer Max te Rijswijk, overleden te Voorburg in het Diaconesse ziekenhuis op 3 januari 1999, oud 89 jaar, bijgezet in het familiegraf op de Algemene begraafplaats Westduin (Ockenburg) te 's-Gravenhage op 7 januari 1999.
  Ongehuwd.
 2. Max Huysmans,
  Geboren te Buitenzorg (Bogor) op 6 september 1910, tijdens W.O.II tewerkgesteld in een Japanse kopermijn, heeft van nabij de atoombomaanval op Hirosjima en Nagasaki meegemaakt, van beroep employé boswezen, Ned. Heidemaatschappij, arriveerde op 11 februari 1947 vanuit Indonesie in Nederland, woonde vanaf 1957 samen met zijn zuster Emmy te Rijswijk, overleden te 's- Gravenhage in het Leyenburg ziekenhuis op 4 december 1999, oud 89 jaar, bijgezet in het familiegraf op de Algemene begraafplaats Westduin (Ockenburg) te 's-Gravenhage op 9 december 1999.
  Ongehuwd.
 3. Ferdinand (Ferdi) Huysmans,
  Geboren te Buitenzorg (Bogor) op 29 november 1912 (volgens Bev. Reg. ‘s-Gravenhage in 1913), verhuisde na 1952 met zijn vrouw naar de USA, overleden te Arlington Heights, Cook, Illinois op 30 december 1976, oud 64 jaar, begraven te Whittier, Los Angeles, California.
  Gehuwd met Dee [?] Agerbeek.
  [bron: LDS Church website]

Heinrich Ferdinand Otto WEIJCHARD, ook Otto WEIJCHARD,
Zoon van Heinrich Ferdinand Weijchardt en Christiana Jeannette Muller [zie nr. III-a], geboren te Weltevreden (Batavia) op 18 januari 1884, Evang. Luthers, van beroep opzichter 3e kl. Mijnwezen te Blinjoe (1905), emploijee Mijnbouw Mij Redjang Lebong te Benkoelen (1908), topograaf Mijnwezen (1915), werkt als topograaf op Noord Nieuw-Guinea (1917), Celebes (1919), bij de Onderafdeeling Uitgifte Mijnrechten in Batavia (1922), te Bandoeng (1924), topograaf 1e kl. bij de Mijnbouw (1927), als topograaf 1e kl. te Buitenzorg (1933), in april van dat jaar wegens overcompleet eervol ontslagen (op wachtgeld), verhuisde op oudere leeftijd naar Berlijn, overleden te Veenendaal op 9 juli 1956, oud 72 jaar.
Gehuwd (1) met Aisabi DEEN, afkomstig uit India, overleden in 1917.
Gehuwd (2) te Wesermünde (Dld) op 2 april 1930 met Gertrud ANDRÉ, geboren te Wissenbach, Dillkreis (Dld) op 4 juli 1891.

AANGIFTEN VAN GEBOORTEN.
Batavia, 18 Jan. 1884.
Heinrich Ferdinand Otto Weijchard.
[bron: Almanak van Nederlandsch Indie, 1886, blz. 244]

NAAMLIJST DER EUROPEESCHE INWONERS van het mannelijk geslacht in Nederlandsch Indie:
Afgesloten op het jaar 1902.
Batavia.
Weijchardt, H.F.O.
[bron: Almanak van Nederlandsch Indie, 1902, blz. 38]

LIJST VAN DE VOORNAAMSTE VERBETERINGEN EN AANVULLINGEN:
Afgesloten op 26 december 1904.
Departement van onderwijs, eeredienst en nijverheid:
blz. 470 - Als tijdelijk opziener opnemen H.F.O. Weychardt.
[bron: Almanak van Nederlandsch Indie, 1905]

ADRESBOEK:
Weijchardt, H.F.O. - Opz. 3e kl. Mijnwezen - Blinjoe.
[bron: Almanak van Nederlandsch Indie, 1905]

ADRESBOEK:
Weijchardt, H.F.O. - Opz. 3e kl. Mijnwezen (Wachtgeld) - Batavia.
[bron: Almanak van Nederlandsch Indie, 1907]

ADRESBOEK:
Weijchardt, H.F.O. - Empl. Mijnb. Mij Redjang Lebong - Benkoelen.
[bron: Almanak van Nederlandsch Indie, 1908-1910]

ADRESBOEK:
Weijchardt, H.F.O. - Empl. Mijnb. Mij Redjang Lebong - Lebong Donok.
[bron: Almanak van Nederlandsch Indie, 1912-1915]

ADRESBOEK:
Weijchardt, H.F.O. - Topograaf Mijnw. - ..............
[bron: Almanak van Nederlandsch Indie, 1916-1920]

ADRESBOEK:
Weijchardt, H.F.O. - Topograaf Mijnw. - Makasser.
[bron: Almanak van Nederlandsch Indie, 1921]

ADRESBOEK:
Weijchardt, H.F.O. - Topograaf Mijnw. - Wl.
[bron: Almanak van Nederlandsch Indie, 1923-1924]

ADRESBOEK:
Weijchardt, H.F.O. - Topograaf Mijnb. - Bandoeng.
[bron: Almanak van Nederlandsch Indie, 1925-1926]

ADRESBOEK:
Weijchardt, H.F.O. - Topograaf 1e kl Mijnb. - Bandoeng.
[bron: Almanak van Nederlandsch Indie, 1927]

ADRESBOEK:
Weijchardt, H.F.O. - Topograaf 1e kl Mijnbd. - v [= verlof].
[bron: Almanak van Nederlandsch Indie, 1930]

HUWELIJKSAKTE, Vaals, 29 april 1930, nr. 21:
Heden 29 April 1930, is mij Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Vaals door Heinrich Ferdinand Otto Weijchardt en Gertrud André, beiden wonende alhier, ter inschrijving in de loopende huwelijksregisters overgelegd afschrift van de akte van voltrekking van hun huwelijk ten overstaan van den Ambtenaar van den Burgerlijken Stand te Wesermünde in Duitschland, welk afschrift luidt:
Wesermünde, den tweeden April 1930.
Heden zijn voor Mij ondergeteekende, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand voor het sluiten van het huwelijk verschenen: Heinrich Ferdinand Otto Weijchardt, topograaf eerste klas, toegelaten op grond van de inlichtingen bij de afkonstiging, geboren den 18 Januari 1884 te Batavia-Weltevreden, registernummer -- van den burgerlijken stand te Batavia, wonende te Wesermünde, Krüselstraat 39 en Gertrud André, zonder beroep, toegelaten zooals ad een, geboren den vierden Juli 1891 te Wissenbach in Dillkreis, registernummer 45 van den Burgerlijken Stand te Frohnlanden, wonende te Wesermünde, Nordstraat 8.

WESERMÜNDE:
Gelegen aan de monding van de Weser is als plaatsnaam ontstaan in 1924 uit de samenvoeging van de plaatsen Geestemünde en Lehe.
In 1939 is de plaats Bremerhaven hier nog aan toegevoegd en kreeg het geheel de naam Bremerhaven.

WISSENBACH.
Dorp, enkele kilometers ten N.O. van Dillenburg.

ADRESBOEK:
Weychardt, H.F.O. - Topograaf 1e kl Mijnbd. - Bandoeng (G. Andre).
[bron: Almanak van Nederlandsch Indie, 1932]

ADRESBOEK:
Weychardt, H.F.O. - Topograaf 1e kl Mijnbd. (wg) - Buit. (G. Andre).
[bron: Almanak van Nederlandsch Indie, 1934-1938]

ZEGELRING:
Otto erfde de zegelring van zijn vader Heinrich Ferdinand, waarop het wapen staat afgebeeld: een ooievaar op 1 poot met kroontje.

PERSONALIA:
Afdeeling Mijnwezen.
Topografen.
Weijchardt, H.F.O. (wd.), 25 Sept. 1915.
[bron: Almanak van Nederlandsch Indie, 1916, blz. 582]

PERSONALIA:
Geologische en mijnbouwkundige verkenning in de residentie Westerafdeeling van Borneo.
Tijd. topografen: J.W. Philipse, 13 Aug. 1914; - H.F.O. Weijchardt, 25 Sept. 1915.
[bron: Almanak van Nederlandsch Indie, 1916, blz. 586]

PERSONALIA:
Geologische en mijnbouwkundige verkenningen in het Gouvernement Atjeh en Onderhoorigheden.
Tijd. topografen: J.W. Philipse, 4 Nov. 1916; - H.F.O. Weijchardt, 25 Sept. 1915.
[bron: Almanak van Nederlandsch Indie, 1917, blz. 603]

PERSONALIA:
Mijnbouwkundige opnemingen.
Geologisch-mijnbouwkundig onderzoek in de residentie Noord-Nieuw-Guinea.
Tijd-topograaf. H.F.O. Weychardt, 14 Sept. 1917.
[bron: Almanak van Nederlandsch Indie, 1918, blz. 605]

PERSONALIA:
Afdeeling Mijnwezen.
Bureaus III.
Topografen.
o.a. Weijchardt, H.F.O.
[bron: Almanak van Nederlandsch Indie, 1920, blz. 619]

PERSONALIA:
Mijnbouwkundige Opnemingen.
Geologisch-mijnbouwkundig onderzoek in het Verbeekgebergte te Malili (Celebes en Onderhoorigheden).
Topograaf.
H.F.O. Weijchardt, 29 April 1918.
[bron: Almanak van Nederlandsch Indie, 1920-1922]

PERSONALIA:
's Lands Mijndiensten.
Topografen.
Weijchardt, H.F.O. (werkzaam gesteld bij den dienst van het Mijnwezen) - 25 Sept. 1915.
[bron: Almanak van Nederlandsch Indie, 1921-1923]

PERSONALIA:
Dienst van den Mijnbouw.
Afdeeling Dienst der Mijnverordeningen.
Onderafdeeling Uitgifte Mijnrechten.
Topograaf H.F.O. Weijchardt.
[bron: Almanak van Nederlandsch Indie, 1923]

PERSONALIA:
Dienst van den Mijnbouw.
Afdeeling Dienst der Mijnverordeningen.
Onderafdeeling Uitgifte Mijnrechten.
Topograaf 2e klasse. H.F.O. Weijchardt - 18 april 1925.
[bron: Almanak van Nederlandsch Indie, 1926-1927]

PERSONALIA:
Departement van Gouvernementsbedrijven.
Benoemd: tot topograaf 1ste kl. bij den dienst van den mijnbouw, mej. H.F.O. Weychardt, thans topograaf 2e kl. bij bovengenoemden dienst.
[Bron: Het Vaderland, 30 juni 1927]

PERSONALIA:
Dienst van den Mijnbouw.
Topograaf 1e klasse.
Weychardt, H.F.O. - 28 Mei 1927.
[bron: Almanak van Nederlandsch Indie, 1928]

PERSONALIA:
Dienst van den Mijnbouw.
Afdeeling Dienst der Mijnverordeningen.
Onderafdeeling Uitgifte Mijnrechten.
Topograaf 1e klasse. H.F.O. Weijchardt.
[bron: Almanak van Nederlandsch Indie, 1928]

PERSONALIA:
Departement van Gouvernementsbedrijven.
Verleend aan H.F.O. Weychardt, topograaf 1ste kl. bij den dienst van den mijnbouw, werkzaam bij den dienst der mijnverordeningen, wegens langdurigen dienst, een jaar verlof naar Europa, met bepaling dat hij zijne betrekking zal nederleggen op 2 Aug. 1929.
[Bron: Het Vaderland, 11 juni 1928]

PASSAGIERSLIJST:
Van het s.s. Kon. der Nederlanden, van Batavia naar Amsterdam, 8 [nov. 1929] dezer van Genua vertrokken.
o.a. H.F.O. Weychardt, H. Weychardt.
[Bron: NRC, 9 nov. 1929]

PERSONALIA:
Indische Dienst.
Verlofgangers.
H.F.O. Weychardt, topogr. 1ste kl. b.d. Dienst v. d. Mijnb., Bussum.
[Bron: NRC, 16 nov. 1929]

PASSAGIERSLIJST:
Van de Pieter Cornelisz Hooft, op 9 september 1930 van Amsterdam naar Batavia vertrokken. o.a. fam. H.F.O. Weychardt - Indie.
[Bron: Het Vaderland, 9 september 1930, editie 2, blad 7]

PERSONALIA:
Batavia.
Benoemd tot topograaf 1e kl. b.d. Mijnbouw, H.F.O. Weijchardt.
[Bron: Het Vaderland, 15 oct. 1930]

PERSONALIA:
Departement van Gouvernementsbedrijven.
Benoemd tot topograaf 1ste klasse bij den dienst van den mijnbouw, H.F.O. Weychardt, ambtenaar van buitenlandsch verlof terugverwacht, laatstelijk die betrekking bekleed hebbende.
[Bron: Het Vaderland, 10 nov. 1930]

PERSONALIA:
Departement van Gouvernementsbedrijven.
Ontslagen wegens overcompleet, met ingang van ultimo April '33, eervol uit zijne betrekking, H.F.O. Weychardt, topograaf 1e klasse bij den dienst van den mijnbouw, werkzaam bij den dienst der mijnverordeningen.
[Bron: Het Vaderland, 27 februari 1933]

PASSAGIERSLIJST:
Van het m.s. Dempo, 9 Mei [1934] van Batavia naar Rotterdam en 16 Mei van Colombo vertrokken.
Naar Marseille, Lissabon, Southampton en Rotterdam.
O.a. fam. H.F.O. Weychardt.
[Bron: Het Vaderland, 18 mei 1934]

OVERLIJDENSAKTE, Veenendaal, 10 juli 1956, nr. 52:
Heden, 10 juli 1956, verscheen voor mij, ambtenaar van de burgerlijke stand van Veenendaal:
Gerritsen, Gerrit, oud 68 jaar, begrafenisondernemer, woonende te Veenendaal, die verklaarde dat op 9 juli 1956, te zeventien uur, in de gemeente Veenendaal is overleden:
Weijchardt, Heinrich Ferdinand Otto, oud 72 jaar, zonder beroep, geboren te Batavia, wonende te Veenendaal, echtgenoot van: André, Gertrud, zoon van: Weijchardt, Heinrich Ferdinand en van: Muller Christiaane Jeanette, beiden overleden.
De aangever verklaarde uit eigen wetenschap van het overlijden kennis te dragen.
Waarvan akte, welke overeenkomstig de wet is voorgelezen.
[identieke weergave van de oorspronkelijk akte]


KINDEREN VAN HEINRICH FERDINAND OTTO WEIJCHARDT EN AISABI DEEN:
 1. Wilhelm Weijchardt,
  Geboortedatum onbekend, overleden op de leeftijd van ca. 6 maanden.
 2. Heinrich (Hein) Weijchardt, ook Hank Weychardt,  zie nr. V-i.
  Geboren te Kota Raja op Sumatra, Ned. Oost-Indië op 19 september 1915, volgde in Nederland opleiding tot zeeman, voer zowel op koopvaardijschepen, vnl in Ned. Oost-Indië, Singapore en Australie, als voor de Koninklijke Marine tijdens de Tweede Wereldoorlog, emigreerde in augustus 1950 naar Australie, van beroep stadsplanoloog, overleden op 10 augustus 1996, oud 80 jaar.
  Gehuwd op 19 januari 1946 met Estelle Lillian Brown, geboren op 28 augustus 1926.

[Laatst gewijzigd op 22 januari 2018]
VORIGE GENERATIE VOLGENDE GENERATIE HOME