BEKNOPTE PARENTEEL VAN HEINRICH SEBASTIAN WEYCHARDT EN
HELENA ELISABETHE JACOBINE SCHMIDT
Derde Generatie
Heinrich Ferdinand WEIJCHARD,
Zoon van Ferdinand Weijchard en Wilhelmina Thomas [nr. II], geboren te Villmar, Nassau, Duitsland op 9 januari 1838, gedoopt in de R.K. kerk aldaar op 14 januari 1838, Evangelisch-Luthers, verhuisde enige tijd later naar Wiesbaden, nam in 1854 - op 16 jarige leeftijd - dienst in het Oost-Indisch Leger en vertrok in 1858 met de rang van sergeant op het schip Regina Maris van Rotterdam naar Batavia, was in 1859 betrokken bij een militaire veldtocht tegen Boni op Celebes, volgde van 1859 tot 1861 de officiersopleiding aan de Militaire School te Batavia, in 1903 vermeld als gepensioneerd majoor der infanterie te Meester Cornelis, N.O.I., overleden te Weltevreden (Batavia) op 7 maart 1908, oud 70 jaar.
Gehuwd te Soerabaja op 28 october 1863 met Christiana Jeannette MULLER VON CZERNICKY, geboren te Madioen, Java op 9 november 1843, overleden te Batavia op 11 februari 1933, oud 89 jaar, dochter van Carl Heinrich Julius von Czernicki, handelaar te Ngawi en van Catharina Francina Francis.

DOOPAKTE, Villmar Kath. Kirche, 14 januari 1838 [vertaald uit het duits]:
Heinrich Ferdinand Weijchard, geboren op 9 januari om 9 uur 's-morgens, gedoopt op 14 januari, zoon van Ferdinand Weijchard, hertogelijke schout en burgemeester van Villmar, geboren te Weilburg, Evangelisch en Wilhelmina Thomas, geboren te Runkel, dochter van ......... Joannes Thomas, ............, Evangelisch.
Peters en getuigen: Heinrich Peifer, molenaar te Villmar en Frederica, echtgenote van de ge...... Ferdinand Kretschmer.
Philipp Hilb pastoor te Villmar.
[bron: Katholisches Kirchenburch von Villmar, Vil K6, Nr. 3/1838, Geburt, Diozesenarchiv Limburg (DAL) ]BEVORDERING:
Door den Gouverneur-Generaal van Nederl. Indie zijn de volgerde beschikkingen genomen:
Militair Departement.
Bevorderd tot 1sten luit.-adjoint bij den gener. staf ......... H. F. Weijchardt.
[bron: Nieuwe Amsterdamse Courant, 16 augustus 1861]

NEDERLANDSE NATIONALITEIT:
Heinrich's dochter Louise Henriette vertelde haar kleindochter Constance van Houten-Bekker dat Heinrich de Nederlandse nationaliteit aanvroeg en verkreeg om zodoende in Nederlandse krijgsdienst te geraken.
Zijn Nederlands paspoort werd hem overhandigd door de Commanderend Officier van het Koloniaal Werfdepot te Harderwijk.
Daarbij werd in de naamgeving het tussenvoegsel "Von" weggelaten.
Uit nader onderzoek is gebleken dat de naam Weychardt in feite nooit dat tussenvoegsel "Von" gekend heeft.

NATURALISATIE:
Datum: 31 december 1880.
Voornaam: Heinrich Ferdinand.
Familienaam: Weychardt.
Beroep: kapitein der infanterie van het Ned.-Indisch leger.
Geboorteplaats: Villmar.
Land: thans Pruisen.
Geb. dat: niet vermeld.
Woonplaats: Benkoelen (Ned.-Indie)
[bron: website historisch genootschap Valkenswaard]


Militair Stamboek der Officiers 339, betreffende H.F. Weijchardt.

TRANSCRIPTIE van het Militair Stamboek der Officiers 339, betreffende H.F. Weijchard:
Soldaat vrijw bij het Inf. Bat. , den - 15 Junij 1854
Overgegaan bij Koloniaal werfdepot , den - 11 Januarij 1855
Korporaal titulair, den - 1 Februarij 1855
Korporaal, den - 11 Februarij 1856
Sergeant, den - 26 Junij 1858
GeŽmbarkeerd te Rotterdam aan boordVan het schip Regina Maris, den - 31 Maart 1858
Gedebarkeerd te Batavia en ingedeeld bij het 10e Batallion Infanterie, den- 9 Julij 1858
Sergeantmajoor, den - 22 October 1858
Overgegaan bij de Militaire School, den 2 November 1859
Benoemd tot 2 Luitenenant bij het Garn.
Bat. der 1 Mil. afd. op Java, bij besluit
G.G. no. 72 dd - 15 Junij 1861
Overgeplaatst bij het 14 Bat. Inf. den - 2 Julij 1862
Benoemd tot 1 Luitenant bij besl. G.G. No 5, 1 December 1866
Overgeplaatst bij het 12 Bat. Inf. den - 1 April 1868
Idem bij het Subsistenten kader te Batavia
bij besluit G.G. No. 16, dd
22 december 1868
Idem bij het 11 Bat. Infanterie,
bij dis-positie K. v. L., No. N 3, dd -
31 Augustus 1870
Benoemd tot Adjudant bij het Batallion
bij dispositie K. v. L., N 12, dd
13 Januari 1873
Twee jaren verlof tot herstel van gezond-
heid naar Nederland verleend bij besluit
G.G. 44, dd -
31 d[ecember] 1873
Van verlof terug met het stoomschip Koning der
Nederlanden, den -
27 September 1874
Geplaatst bij 13 Bat. Inf.ie, bij dispositie N 31 dd 3 October 1874
Benoemd tot kapitein bij besluit G.G. N 32 26 November 1874
[transcriptie van de hand van Eduard Boxman, achterkleinzoon van H.F. Weijchard.]

EREKRUIZEN:
Voor krijgsverrichtingen in:
Boni, 1859.
Deli, 1872.
Atjeh, 1873-1880.

VERGUNNINGEN TOT MIJNBOUWKUNDIGE OPSPORINGEN:
Terrein: Sintang.
Houder der vergunning: H.F. Weijchardt.
Periode: 3 jaar.
Datum goedkeuring en nr.: 28 Oct. 1899 no. 4729.
[bron: Almanak van Nederlandsch Indie, 1901, blz. 557]

NAAMLIJST DER EUROPEESCHE INWONERS van het mannelijk geslacht in Nederlandsch Indie:
Afgesloten op 1 Augustus 1900.
Batavia.
Weijchardt, H.F.
[bron: Almanak van Nederlandsch Indie, 1901, blz. 39 en 1902, blz. 38]

ADRESBOEK:
Weijchardt, H.F. - Gep. Majoor Inft. - Mr. Cornelis, Tjikini 2-48.
[bron: Almanak van Nederlandsch Indie, 1901, blz. 681]

ADRESBOEK:
Weijchardt, H.F. - Gep. Majoor Inft. - Mr. Cornelis, Tjikini 2-48 (Ch. J. Muller).
[bron: Almanak van Nederlandsch Indie, 1903 - 1905]

ADRESBOEK:
Weijchardt, Wed. Majoor H.F. - geb. Ch. J. Muller - Batavia, Tjikini.
[bron: Almanak van Nederlandsch Indie, 1907-1908]

ADRESBOEK:
Weijchardt, Wed. Majoor H.F. - geb. Ch. J. Muller - Wl., Tjikini.
[bron: Almanak van Nederlandsch Indie, 1909-1918]

ADRESBOEK:
Weijchardt, Wed. H.F. - geb. Ch. J. Muller - Wl.
[bron: Almanak van Nederlandsch Indie, 1919-1930]

MIJNWEZEN:
Mijnbouwmaatschappij "Ophir Pasaman" gevestigd te Batavia.
Directeur (wd.) J.O. van Voorthuijsen te Batavia.
Commissarissen, H. van Taalingen; W.F. Weijchardt; Th. H. Tan.
[bron: Almanak van Nederlandsch Indie, 1903, blz. 480]

BURGERLIJKE STAND:
Aangiften van overlijden.
Batavia, 7 maart 1908:b Heinrich Ferdinand Weychardt.
[bron: Almanak van Nederlandsch Indie, 1909, blz. 104]

OVERLIJDENS ADVERTENTIE:
H.F. Weychardt.
Overleden op 7 maart 1908 te Weltevreden.
In leven gepens. Majoor der Infanterie.
Namens familie,
Jhr. L.D.O. de Lannoy.

KINDEREN:
 1. Francina Wilhelmina Weijchard, zie nr. IV-a.
  Geboren te Soerabaja, Java op 27 augustus 1864, Ned. Hervormd, woonde vanaf 18 october 1946 te 's-Gravenhage, overleden aldaar op 21 mei 1953, oud 88 jaar, begraven op Eijk en Duin.
  Gehuwd te Weltevreden (Batavia) op 15 mei 1885 met Johannes (Jan) Franciscus Fredericus van Bloemen Waanders, geboren te Ayer Bangis, Sumatra (ca. 125 km. t. N.W. Bukittinggi) op 28 december 1847, van beroep majoor der Infanterie, ridder M.W.O. 4e kl., gepensioneerd in 1902, Directeur 's-Lands gevangenis (dwangarbeiderskwartier) van 1902 tot 1905, overleden te Batavia op 11 september 1911, begraven op de Begraafplaats Tanahabang Weltevreden, Afdeeling IX, nr. 378, oud 63 jaar, ge-echte zoon van Pieter Lodewijk van Bloemen Waanders en de Javaanse vrouw Mariam Mas Soerowinangoen.
 2. Carolina (Lien) Adolphine Weijchardt, zie nr. IV-b.
  Geboren te Soerabaja op 27 november 1865, overleden te 's-Gravenhage op 26 september 1947, oud 81 jaar.
  Gehuwd te Batavia op 9 januari 1883 met Jhr. Lodewijk David Cornelis de Lannoy, geboren te 's-Hertogenbosch op 8 october 1858, overleden te Eindhoven op 8 juli 1922, oud 63 jaar, zoon van Charles Frederik de Lannoij en Caroline Henriette Meijnet.
 3. Christiana Jenny (Jenny) Weijchardt,
  Geboren te Soerabaja op 30 april 1867.
 4. Emilie (Mila) Leonie Ernestine Weijchardt, zie nr. IV-c.
  Geboren te Biliton op 19 februari 1869, verhuisde op oudere leeftijd met haar broer Otto naar Berlijn, overleden na 3 april 1940, mogelijk te Berlijn.
  Gehuwd te Soerabaja op 20 juli 1889 met Johan Herman Dommers, geboren te Breda in 1860, officier infanterie in het Oost-Indisch Leger, overleden te Ginneken op 16 augustus 1914, oud 54 jaar.
 5. Julia (Jula) Louise Charlotte Weijchardt, zie nr. IV-d.
  Geboren te Batavia op 29 oktober 1870, overleden te Boekanegara, West-Java aan de gevolgen van een blindedarmontsteking op 5 maart 1915, oud 44 jaar.
  Gehuwd te Batavia op 16 februari 1910 met Petrus (Pť) Jacobus Bonk, geboren te Blokzijl op 26 februari 1870, van beroep administrateur in de "Pamanoekan- en Tjiasemlanden", op de Theeonderneming "Boekanegara" (gemeente Poerwakarta), overleden te Hilversum op 2 december 1929 en begraven aldaar, oud 59 jaar, zoon van Pieter Bonk, doopsgezind predikant te Blokzijl en diens tweede vrouw Maria Jannetje Nijhoff.
  Petrus Jacobus Bonk huwde [2] te Batavia op 27 september 1916 met Jula's jongere zuster Johanna Adolfina Weijchardt.
 6. Anna Cornelia Weijchardt,
  Geboren te Mr. Cornelis, Java op 22 november 1872, artieste (zangeres), overleden te Batavia ca. 1953, oud ca. 80 jaar.
  Ongehuwd.

  PASSAGIERSLIJST:
  Van het motorschip Baloeran, van Batavia naar Rotterdam, 31 Maart van Singapore.
  o.a. mevr. wed. J.A. Blonk-Weychardt en mej. A.C. Weyhardt.
  [Bron: Het Vaderland, 4 april 1939]

  PASSAGIERSLIJST:
  Van het dubbelschroef mailmotorschip Dempo dat op 7 Februari van Genua naar Batavia vertrekt. o.a. mej. A.C. Weychardt.
  [Bron: Het Vaderland, 9 feb. 1940]

  ANEKDOTE:
  Tante Anna weigerde met haar voeten naar de deur te slapen, omdat zij dat associeerde met "dood naar buiten gedragen worden".
  Bij logeerpartijen gaf dit blijkbaar wel eens problemen.
  [Bron: email Marike Waldorp-Bonk]

  OVERLEVERING:
  Bleef ongehuwd, welgesteld, was artieste (zangeres), trad op in het buitenland, o.a. Zwitserland.
  Anna was klein van stuk.
  [Bron: Rob en Constance van Houten]
 7. Heinrich Ferdinand Wilhelm Weijchardt,
  Geboren te Soerabaja op 11 april 1875 overleden te Benkoelen op 31 juli 1880, oud 5 jaar.

  OVERLIJDENSADVERTENTIE:
  Den 31en Juli j. l. overleed na een langdurig en hevig lijden, ons eenigst zoontje Heinrich Ferdinand Wilhelm, ruim 5 jaren oud.
  C. J. Weijchardt, geb. Muller,
  F. Weijchardt.
  Eenige kennisgave,
  Benkoelen, 5 Augustus 1880.
  [bron: Java-bode, 11 augustus 1880]
 8. Catharina (Kitty) Eugenie Weijchardt,
  Geboren te Buitenzorg (Bogor) op 24 maart 1877, woonde in 1901 te Palembang, van beroep telefoniste te Semarang (1902) en Soerabaja (1903), postspaarbank beambte te Soerabaja (1907) en Weltevreden (1908), employee Ned. Ind. Handelsbank te Bandoeng (1915), derde commies PTT te Weltevreden (1917), tweede commies (1920), waarnemend eerste commies te Bandoeng (1924), eerste commies te Bandoeng (1926), overleden te 's- Gravenhage op 2 juni 1971, oud 94 jaar, crematie aldaar op begraafplaats en crematorium Nieuw Eykenduinen.
  Ongehuwd.

  LEVENSLOOP:
  Kitty was zelf zeer trots op het feit dat zij vernoemd was naar twee keizerinnen, een Russische en een Franse.
  Zij werkte tot haar pensioen in verschillende functies bij "de Posterijen" in Ned. Oost-IndiŽ.
  In 1933 bracht zij haar neefje Johan Bonk vanuit Ned. Oost-IndiŽ naar Nederland en reisde daarna zelf door naar Parijs, waar zij geruime tijd verbleef.
  Daarna vestigde zij zich definitief in Nederland en woonde zij tot haar overlijden in 's-Gravenhage, samen met haar jongere zus Johanna Adolfina Bonk-Weijchardt.
  Zij reisde veel en heeft zeer genoten van haar pensioen.

  ADRESBOEK:
  Weijchardt, Mej. C.E. - zonder beroep, Palembang.
  [bron: Almanak van Nederlandsch Indie, 1901, blz. 681]

  ADRESBOEK:
  Weijchardt, Mej. C.E. - Telefoniste, Semarang.
  [bron: Almanak van Nederlandsch Indie, 1903, blz. 649]

  ADRESBOEK:
  Weijchardt, Mej. C.E. - Telefoniste, Soerabaja, Goebeng.
  [bron: Almanak van Nederlandsch Indie, 1904 - 1905]

  ADRESBOEK:
  Weichardt, Mej. C.E. - Empl. N.I. Hand. Bank - Soerabaja, Bagong.
  [bron: Almanak van Nederlandsch Indie, 1907-1908]

  ADRESBOEK:
  Weijchardt, Mej. C.E. - Empl. Postspaarbank - Wl., Tjikini.
  [bron: Almanak van Nederlandsch Indie, 1909]

  ADRESBOEK:
  Weijchardt, Mej. C.E. - Empl. Postspaarbank - Wl., Tjikini 52.
  [bron: Almanak van Nederlandsch Indie, 1910-1912]

  ADRESBOEK:
  Weijchardt, Mej. C.E. - Empl. Postspaarbank - Wl., Kondangdia 52.
  [bron: Almanak van Nederlandsch Indie, 1913]

  ADRESBOEK:
  Weijchardt, Mej. C.E. - Empl. Postspaarbank - Wl., Kondangdia 54.
  [bron: Almanak van Nederlandsch Indie, 1914]

  ADRESBOEK:
  Weijchardt, Mej. C.E. - Empl. Postspaarbank - v.
  [bron: Almanak van Nederlandsch Indie, 1915]

  PASSAGIERSLIJST:
  Van het st. Insulinde, kapt. Bagchus, v. Java n. Rotterdam, 13 Juni [1914] te Marseille aangekomen.
  O.a. mej. J.A. Weychardt en mej. C.E. Weychardt.
  [Bron: NRC, 15 juni 1914]

  PERSONALIA:
  Departement van Gouvernementsbedrijven:
  Opgave van in Europa met verlof aangekomen koloniale ambtenaren, loopende tot 11 dezer [juli 1914]:
  o.a. mej. C.E. Weychardt, beambte postspaarbank.
  [Bron: NRC, 14 juli 1914]

  PASSAGIERSLIJST:
  Van het schip Koningin Emma, gezagvoerder M.G. Braat, vertrekt op 19 juni 1915 van Amsterdam naar Batavia.
  o.a. mej. J.A. Weychardt en mej. C.E. Weychardt.
  [Bron: NRC, 18 juni 1915, editie 2, blad 11]

  ADRESBOEK:
  Weijchardt, Mej. C.E. - Empl. N. I. Hand. Bank - Bandoeng.
  [bron: Almanak van Nederlandsch Indie, 1916-1917]

  ADRESBOEK:
  Weijchardt, Mej. C.E. - 3e Comm. Dept. G.B. - Wl.
  [bron: Almanak van Nederlandsch Indie, 1918-1920]

  ADRESBOEK:
  Weijchardt, Mej. C.E. - 2e Comm. Dept. G.B. - Wl.
  [bron: Almanak van Nederlandsch Indie, 1921-1923]

  ADRESBOEK:
  Weijchardt, Mej. C.E. - 2e Com. P. - Bandoeng.
  [bron: Almanak van Nederlandsch Indie, 1924-1926]

  ADRESBOEK:
  Weijchardt, Mej. C.E. - 1e Com. P. - Bandoeng.
  [bron: Almanak van Nederlandsch Indie, 1927]

  PERSONALIA:
  Hoofdbestuur van den Post-, Telegraaf- en Telefoondienst.
  II. Afdeeling Posterijen.
  Derde Commiezen: o.a. Mej. C.E. Weijchardt.
  [bron: Almanak van Nederlandsch Indie, 1918, blz. 568]

  PERSONALIA:
  Hoofdbestuur van den Post-, Telegraaf- en Telefoondienst.
  Onderbureau 3, Statistiek.
  Derde Commies G.B. Mej. C.E. Weijchardt.
  [bron: Almanak van Nederlandsch Indie, 1918-1920]

  PERSONALIA:
  Departement van Gouvernementsbedrijven.
  Algemeene lijst der Ambtenaren.
  Tweede Commiezen:
  Weychardt, Mej. C.E., 20 juli 1920.
  [bron: Almanak van Nederlandsch Indie, 1921-1923]

  PERSONALIA:
  Departement van Gouvernementsbedrijven:
  Benoemd tot 2en comm., J.C. Lubach, E. Wacquier en mej. C.E. Weychardt, thans 3e comm.
  [Bron: Het Vaderland, 9 september 1920]

  INDISCHE DIENST:
  Verlofgangers.
  Verleend wegens zesj. dienst acht maanden verlof naar Europa aan den 2en commies bij het departement van Gouvernementszaken, werkzaam bij den P.T.T.- dienst mej. C.E. Weijchardt.
  [bron: Het Vaderland, 8 october 1921]

  PASSAGIERSLIJST:
  Van het st. Rembrandt, 30 September van Amsterdam naar Batavia vertrokken.
  o.a. mej. C.E. Weychardt.
  [Bron: NRC, 29 september 1922 en Het Vaderland, 22 september 1922]

  PERSONALIA:
  Departement van Gouvernementsbedrijven:
  Benoemd bij het departement van gouvernementsbedrijven tot 2de commies mej. C.E. Weychardt, ambt. van buitenlandsch verlof teruggekeerd,
  laatstelijk die betrekking bekleed hebbende.
  [Bron: NRC, 9 januari 1923]

  PERSONALIA:
  Hoofdbestuur van den Post-, Telegraaf- en Telefoondienst.
  Onderbureau 3, "Statistiek".
  Tweede commies - Mej. C.E. Weijchardt.
  [bron: Almanak van Nederlandsch Indie, 1924]

  PERSONALIA:
  Hoofdbestuur van den Post-, Telegraaf- en Telefoondienst.
  Onderbureau 6, "Magazijndienst (Post)".
  Eerste commies - Mej. C.E. Weijchardt (tijd. wd.).
  [bron: Almanak van Nederlandsch Indie, 1925]

  PERSONALIA:
  Post-, Telegraaf- en Telefoondienst.
  Eerste commiezen.
  Weijchardt, Mej. C.E. (tijd. wd.) - 30 juni 1924.
  [bron: Almanak van Nederlandsch Indie, 1925-1926]

  PERSONALIA:
  Post-, Telegraaf- en Telefoondienst.
  Eerste commiezen.
  Weijchardt, Mej. C.E.
  [bron: Almanak van Nederlandsch Indie, 1928]

  PERSONALIA:
  Hoofdbestuur van den Post-, Telegraaf- en Telefoondienst.
  Onderbureau Magazijnsdienst (Post).
  Eerste commies - Mej. C.E. Weijchardt.
  [bron: Almanak van Nederlandsch Indie, 1926-1928]

  PASSAGIERSLIJST:
  Van de Indrapoera, op 19 december 1928 van Batavia naar Rotterdam vertrokken.
  o.a. mej. C.E. Weychardt, Marseille/Rotterdam.
  [Bron: NRC, 11 januari 1929, editie 2, blad 11/20]

  INDISCHE DIENST:
  Verlofgangers.
  mej. C.E. Weijchardt, 1ste comm. b/h Hoofdbestuur v/d P.T.T. 's-Gravenhage.
  [bron: NRC en Het Vaderland, 17 april 1929]

  PASSAGIERSLIJST:
  Van de Marnix van St. Aldegonde, op 14 oktober 1931 van Amsterdam naar Batavia vertrokken.
  o.a. mej. C.E. Weychardt - Indie.
  [Bron: Het Vaderland, 15 oktober 1931, editie 1, blad 6]
 9. Johanna Adolfina (Dolfine, Dolfien) Weijchardt, zie nr. IV-e.
  Geboren te Benkoelen (Sumatra) op 17 juli 1879, beambte Postspaarbank te Weltevreden (1907-1916), overleden te Zeist op 9 mei 1974, oud 94 jaar, crematie te Utrecht (Floridadreef) op 13 mei 1974.
  Gehuwd te Batavia op 27 september 1916 met Petrus (Pť) Jacobus Bonk, geboren te Blokzijl op 26 februari 1870, vertrok in 1893, op 23 jarige leeftijd, per stoomschip "Soerabaja" van Rotterdam naar Ned.-IndiŽ, van beroep administrateur in de "Pamanoekan- en Tjiasemlanden", op de Thee-onderneming "Boekanegara" (gemeente Poerwakarta), en vervolgens in de jaren '20 als adjunct-administrateur werkzaam bij de bank "Limbangan" te Garoet, overleden te Hilversum op 2 december 1929, begraven aldaar, oud 59 jaar, zoon van Pieter Bonk, doopsgezind predikant te Blokzijl en diens tweede vrouw Maria Jannetje Nijhoff.
  Petrus (Pť) Jacobus Bonk was eerder gehuwd met Dolfien's oudere zuster Julia Louise Charlotte Weijchardt, geboren te Batavia op 29 oktober 1870, overleden te Soekanegara, West-Java op 5 maart 1915, oud 44 jaar.

 10. Louise Henriette (Jet) Weijchardt, zie nr. IV-f.
  Geboren te Benkoelen op 2 februari 1881, overleden te Rijswijk op 23 augustus 1973, oud 92 jaar.
  Gehuwd te Batavia op 23 juli 1904 met Marinus Pieter Mathijs van der Schoor, geboren te Ambarawa op 14 mei 1873, overleden te Batavia op 3 mei 1940, oud 66 jaar.
 11. Emma Weijchardt, zie nr. IV-g.
  Geboren te Batavia op 13 juli 1882, derde commies Instituut voor Plantenziekten (1919), overleden te 's-Gravenhage op 11 februari 1953, oud 70 jaar.
  Gehuwd te Batavia op 5 oktober 1908 met Josef Willem Huijsmans, geboren te Manondjaja, West-Java, Ned. Oost-IndiŽ op 7 juli 1880, Rooms-Katholiek, van beroep kunstschilder, overleden te Amsterdam op 13 oktober 1916, oud 36 jaar.
 12. Heinrich Ferdinand Otto Weijchard, zie nr. IV-h.
  Geboren te Weltevreden (Batavia) op 18 januari 1884, Evang. Luthers, van beroep topograaf 1e kl. bij de Mijnbouw, in april 1933 wegens overcompleet eervol ontslagen, verhuisde op oudere leeftijd naar Berlijn, overleden te Veenendaal op 9 juli 1956, oud 72 jaar.
  Gehuwd (1) met Aisabi Deen, afkomstig uit India, overleden in 1917.
  Gehuwd (2) te WesermŁnde (Dld) op 2 april 1930 met Gertrud André, geboren te Wissenbach, Dillkreis (Dld) op 4 juli 1891.
Vrouwe Emilie Friderike Marianne WEYCHARDT,
Dochter van Ferdinand Weijchardt en Wilhelmina Thomas [nr. II], geboren te Wiesbaden (Dld) op 21 februari 1845, overleden te Malang (N.O.I.) op 16 juli 1928, oud 83 jaar.
Gehuwd te Soerabaja op 23 februari 1866 met Otto Heinrich Julius MULLER VON CZERNICKI, geboren te Ngawi, Oost-Java op 28 oktober 1834, luit.-kolonel in het Oost-Indisch Leger, op 23 september 1881 op eigen verzoek eervol ontslag uit de militaire dienst met behoud van pensioen, ridder M.W.O., overleden te Wageningen op 16 april 1907, oud 72 jaar, begraven op 19 april 1907, zoon van Carl Heinrich Julius von Czernicki, handelaar te Ngawi en de Chinese vrouw Djantok.

PERSOONSFICHES:
In de persoonsfiches die aangemaakt zijn door de Stichting Indisch Familie Archief (SIFA) wordt gesproken van Cornelia Fredrika Marianne als zijnde de huwelijkspartner van Otto Heinrich Julius Muller von Czernicki.

ADRESBOEK:
Muller von Czernicki, Wed. Luit.-Kol C.H.J. - geb. E. Th. Weijchardt - Japara.
[bron: Almanak van Nederlandsch Indie, 1909]

ADRESBOEK:
Muller von Czernicki, Wed. Luit.-Kol C.H.J. - geb. E. Th. Weijchardt - Koedoes.
[bron: Almanak van Nederlandsch Indie, 1910-1913]

ADRESBOEK:
Muller von Czernicki, Wed. Luit.-Kol C.H.J. - geb. E. Th. Weijchardt - Modjo Sragen.
[bron: Almanak van Nederlandsch Indie, 1914-1917]

ADRESBOEK:
Muller von Czernicki, Wed. C.H.J. - geb. E. F.M. Weychardt - Makasser.
[bron: Almanak van Nederlandsch Indie, 1919-1927]


Overlijdens Advertentie,
NRC, 18 juli 1928.

FAMILIEBERICHTEN:
Overleden:
E. Muller van Czernicki-Weijchardt, (v), Bandoeng.
[Bron: NRC, 18 augustus 1928]

KINDEREN:
 1. Julius Ferdinand Karel Muller von Czernicki,
  Geboren op 27 mei 1867 te Soerabaja, woont in 1910 te Koedoes, in 1920 te Makassar, in 1928 te Malang en in 1930 weer te Makassar.
  Ongehuwd.

  INDISCHE ADRESBOEKEN:
  1910     Muller von Czernicki, J.F.K.     z.b.     Koedoes.
  1920     Muller von Czernicki, J.F.K.     z.b.     Makasser.
  1930     Muller von Czernicki, J.F.K.     z.b.     Makasser.
 2. Otto Lodewijk Albert Muller von Czernicki,   zie Parenteel Von Czernicki en Muller von Czernicki.
  Geboren op 15 october 1868 te Ambarawa (Java), employee suikerfabriek Besito (Koedoes) en Menang (Kediri), overleden na 1910.
  Gehuwd voor 1904 met J.C. Priester.
 3. Otto Ferdinand Muller von Czernicki,  zie Parenteel Von Czernicki en Muller von Czernicki.
  Geboren op 26 juni 1871 te Soerabaja, van beroep administrateur van de suikerfabriek Poerwodadi (Madioen), vermeld als superintendent van de suikerfabrieken der Nederlandsche Handel Maatschappij in N.O.I, woonde vanaf 1919 te Bloemendaal, overleden op 11 maart 1942 te Haarlem, oud 70 jaar.
  Gehuwd op 28 september 1903 te Sidoardjo met Anna Catharina Cramer, geboren op 10 januari 1878 te Sidoardjo, overleden in juli 1966 te Bloemendaal, oud 88 jaar, dochter van Charles Cramer.
 4. Ernestine Muller von Czernicki,
  Geboren op 16 februari 1873 te Bankalan (Madoera), in 1903 vermeld als directrice van een frobelschool te Menado, woont in 1928 te Malang, overleden na 1942, mogelijk in N.O.I.
  Ongehuwd.

  INDISCHE ADRESBOEKEN:
  1910    Muller von Czernicki, Mej. E. - Directrice Frobelschool - Menado.
 5. Emilie Muller von Czernicki,
  Geboren op 10 december 1877 te Semarang, woont in 1928 te Bandoeng en in 1942 te 's-Gravenhage.
  Gehuwd met Abraham Cornelis Forbes Wels, geboren op 7 october 1871 te Vlissingen, overleden op 1 juli 1936 te Den Haag, oud 64 jaar, begraven op 4 juli op de begraafplaats Oud Eik en Duinen.
  Uit dit huwelijk geen nageslacht.


  Overlijdens Advertentie,
  Het Vaderland, 2 juli 1936.

 6. Vrouwe Jenny (Juliana) Muller von Czernicki,
  Geboren te Bandjermasin op 24 april 1879, woont 1928-1942 te 's-Gravenhage.
  Gehuwd (1) te Wageningen op 18 september 1900 met Willem Frederik George Derx, geboren te Den Helder in 1876/77, van beroep fabricatiechef, zoon van Willem Jan Derx, van beroep kapitein ter zee en van Margaretha Jannetta van Doorn.
  Gehuwd (2) bij volmacht te Soerabaja/Haarlem op 30 augustus 1923 met mr. Josephus Antonius Johannes Jansen, geboren te 's-Hertogenbosch op 10 mei 1871, Rechterlijk Hoofdambtenaar in Ned.- Indie, vice president van de raad van justitie (1923), Officier in de Orde van Oranje-Nassau, Rooms-Katholiek, overleden te 's-Gravenhage op 20 november 1934, oud 63 jaar, begraven op 23 november in het familiegraf op het R.K. Kerkhof aan de Kerkhoflaan te 's-Gravenhage.
  Uit dit huwelijk geen nageslacht.

  HUW. AKTE, Wageningen, 18 september 1900, nr. 57 [GenLias]:
  Willem Frederik George Derx, oud 23 jaar, geboren te Helder, van beroep fabricatiechef, zoon van Willem Jan Derx, van beroep kapitein der zee en van Margaretha Jannetta van Doorn, zonder beroep, met Jennij Muller van Xzernicki, oud 21 jaar, geboren te Bandjermasin, Oost-Indie, zonder beroep, dochter van Otto Heinrich Julius Muller van Czernicki, ook genoemd Muller, zonder beroep, en van Emilie Frederike Marianne Weijchardt, zonder beroep.

  FAMILIEBERICHTEN:
  Gehuwd, 30 Aug. [1923]:
  Mr. J.A.J. Janssen en Vrouwe J. Muller von Czernicki (bij volmacht) Soerabaja/Haarlem.

  PASSAGIERSLIJST:
  Passagiers van het stoomschip Insulinde, van Batavia naar Rotterdam, 21 Juni [1925] van Marseille vertrokken.
  O.a. mevr. J. Muller van Czernicky, C. Muller van Czernicki.
  [Bron: NRC en Het Vaderland, 24 juni 1925]  Overlijdens Advertentie,
  Het Vaderland, 21 november 1934.

 7. Anna Muller von Czernicki,   zie Parenteel Von Czernicki en Muller von Czernicki.
  Geboren op 29 april 1881 te Kota Radja, woont 1928-1942 te Rotterdam.
  Gehuwd op 6 augustus 1903 te Solok met Johannes Marinus Cornelis Koert, geboren op 3 juni 1878 te Utrecht, planter te Taloek Goenoeng, overleden na 1942.
 8. Levenloos geboren dochter,
  Te Wageningen op 7 juni 1883.

  OVERLIJDENSAKTE, Wageningen, 8 juni 1883, nr. 56.
 9. Ferdinand Julius Muller von Czernicki,   zie Parenteel Von Czernicki en Muller von Czernicki.
  Geboren te Wageningen op 14 september 1885, vermeld als Chemiker bij de suikerfabriek Sragi te Pekalongan (1910) en als administrateur van de suikerfabriek Somobito te Djombang (1920), woont te Wageningen (1928), te 's-Gravenhage (1942), overleden aldaar op 16 januari 1948, oud 62 jaar.
  Gehuwd te Amsterdam op 16 april 1908 en te Pekalongan op 18 september 1908 met Johanna Tjitske Westra, geboren te Tholen op 22 oktober 1876, Ned. Hervormd, overleden te Amsterdam op 9 juli 1936, oud 59 jaar, teraardebestelling te Utrecht op de Algemeene Begraafplaats op maandag 13 juli, dochter van Anne Wabes Westra, van beroep hoofdonderwijzer en van Wilhelmina Johanna Laurentia Noordhoek Hegt.
  Johanna Tjitske Westra was eerder gehuwd te Sidoardjo op 10 februari 1898 met Arjen Arnoldus Albertus Bommel, geboren te Menado op 4 maart 1874, overleden te Cheribon op 26 februari 1906, oud 31 jaar, zoon van Arnoldus Bommel en van Alberdina Borst.
 10. Francina Muller von Czernicki,
  Geboren op 28 januari 1887 te Wageningen, overleden aldaar op 2 januari 1888, oud bijna een jaar.

  GEBOORTEAKTE, Wageningen, 29 januari 1887, nr. 22.

  OVERLIJDENSAKTE, Wageningen, 3 januari 1888, nr. 1.


[Laatst gewijzigd op 21 januari 2018]
VORIGE GENERATIE VOLGENDE GENERATIE HOME