BEKNOPTE PARENTEEL VAN HEINRICH SEBASTIAN WEYCHARDT EN
HELENA ELISABETHE JACOBINE SCHMIDT
Eerste Generatie
 1. Heinrich Sebastian WEYCHARDT,
  Geboren te Weilburg, Nassau (Dld) op 9 december 1773, vermeld als Rottmeister, overleden te Weilburg op 26 september 1831, oud 57 jaar.
  Gehuwd voor 1802 met Helena Elisabethe Jacobine SCHMIDT, geboren ca. 1775, overleden op 21 oktober 1819, oud ca. 44 jaar, dochter van Wilhelm Schmidt, hoftuinier.

  WEILBURG:
  De huidige stad Weilburg was in het jaar 906 bekend onder de namen Wilineburch en Wileneburch en werd als zodanig vermeld in een kroniek van de abt Regino von Prum.
  In 912 werden een kerk en een abdij in het plaatsje gebouwd door koning Konrad I.
  In 1225 werd Weilburg door het bisdom Worms verpacht aan het Huis Nassau. In 1294 werd de pacht afgekocht en was het Huis Nassau volledig eigenaar van Weilburg.
  Koning Adolf van Nassau verleende Weilburg in 1295 stadsrechten. Graaf Johann I van Nassau bouwde hier vervolgens in 1355 zijn woning en bracht enkele verdedigingswerken aan.
  Tot 1817 bleven de Nassaus in Weilburg wonen. In dat jaar verhuisden zij naar Biebrich. Hun bemoeienis met het bestuur van Weilburg en Wiesbaden eindigde in 1866.
  Weilburg telde in 2006 ongeveer 14.000 inwoners.

  ROTTMEISTER:
  Een Rotte was een oud-Duitse legereenheid van 8 tot 12 manschappen. Meerdere Rotten maakten deel uit van een zg Fahnlein die 300 tot 1000 manschappen kon omvatten.
  Aanvankelijk kozen de manschappen uit hun midden een aanvoerder, de Rottmeister. Maar in later tijden, toen de Rotte een rol ging spelen bij de verdediging van steden en stadjes, benoemden gemeentebesturen de Rotmeisters.
  De militaire Rotte verdween als organisatieeenheid toen legers ingedeeld werden in brigades, bataljons, compagnieen en peletons.
  Tijdens de Tweede Wereldoorlog beleefde de Rotte een opleving toen het deel ging uitmaken van de organisatiestruktuur van de SS.

  KINDEREN:
  1. Georg Philipp Andreas Weychardt,
   Geboren te Weilburg op 28 januari 1802, overleden aldaar op 1 mei (of maart) 1865, oud 63 jaar.
   Waarschijnlijk ongehuwd.
  2. Ferdinand Wilhelm Konrad Weychardt, zie nr. II.
   Geboren te Weilburg op 28 juli 1806, thuis gedoopt aldaar op 3 augustus 1806, evang. Luthers, hertogelijke schout, burgemeester van Villmar, Nassau (Dld).
   Gehuwd, vermoedelijk te Runkel an der Lahn op 27 mei 1834 met Wilhelmina Thomas, geboren te Runkel op 1 september 1803, evang. Luthers, dochter van de meesterslager Johannes Tomas en Anne Marie Heming.
  3. Theresie Christiane Friedericke Weychardt, tweeling,
   Geboren te Weilburg op 9 september 1808, overleden aldaar op 14 december 1818, oud 10 jaar.
  4. Marie Wilhelmine Weychardt, tweeling,
   Geboren te Weilburg op 9 september 1808.
  5. Philippine Auguste Christiane Weychardt,
   Geboren te Weilburg op 12 december 1813, overleden aldaar op 12 mei 1816, oud 2 jaar.
  6. Wilhelm Konrad Weychardt,
   Geboren te Weilburg op 29 januari 1816, overleden op 28 maart 1817, oud 1 jaar.
  7. Wilhelm Eberhard Hubertus Weychardt,
   Geboren te Weilburg op 2 juli 1818, van beroep klerk op een advokatenkantoor, schout, burgemeester van Weilburg ( drie maal gekozen), overleden aldaar op 24 mei 1885, oud 66 jaar.

   DOOPBOEK, Weiburg, Evang. Luth. Kirche, 1818:
   Taufzeugen: Johann Gerhard und Hubertus Ring, und Maria Magdalene und Friederike Ring aus Utrecht, Niederlande.
  [met dank aan de heer F. Kahle, stadshistorikus van Weilburg en mevrouw B. Erbe van het Kerkarchief van de Evangelische kerk te Weilburg (2009)]

Tweede Generatie
II. Ferdinand Wilhelm Konrad WEYCHARDT,
Zoon van Heinrich Sebastian Weychardt en Helena Elisabethe Jacobine Schmidt [nr. I], geboren te Weilburg op 28 juli 1806, thuis gedoopt aldaar op 3 augustus 1806, evang. Luthers, hertogelijke schout, burgemeester van Villmar, Nassau (Dld).
Gehuwd, vermoedelijk te Runkel an der Lahn op 27 mei 1834 met Wilhelmina THOMAS, geboren te Runkel op 1 september 1803, evang. Luthers, dochter van de meesterslager Johannes Tomas en Anne Marie Heming.

KINDEREN:
 1. Heinrich Ferdinand Weijchard, zie nr. III-a.
  Geboren te Villmar, Nassau (Dld) op 9 januari 1838, woonde naderhand te Wiesbaden, nam in 1854 - op 16 jarige leeftijd - dienst in het Oost-Indisch Leger en vertrok in 1858 met de rang van sergeant op het schip Regina Maris van Rotterdam naar Batavia, was in 1859 betrokken bij een militaire veldtocht tegen Boni op Celebes, volgde van 1859 tot 1861 de officiersopleiding aan de Militaire School te Batavia, in 1903 vermeld als gepensioneerd majoor der infanterie te Meester Cornelis, N.O.I., overleden te Weltevreden (Batavia) op 7 maart 1908, oud 70 jaar.
  Gehuwd te Soerabaja op 28 october 1863 met Christiana Jeannette Muller von Czernicky, geboren te Madioen, Java op 9 november 1843, overleden te Batavia op 11 februari 1933, oud 89 jaar, dochter van Carl Heinrich Julius von Czernicki, handelaar te Ngawi en van Catharina Francina Francis.


  Regina Maris,
  thans in gebruik als pleziervaartuig.

 2. Vrouwe Emilie Frederike Marianne Weychardt, zie nr. III-b.
  Geboren te Wiesbaden (Dld) op 21 februari 1845, overleden te Malang (N.O.I.) op 16 juli 1928, oud 83 jaar.
  Gehuwd te Soerabaja op 23 februari 1866 met Otto Heinrich Julius Muller von Czernicki, geboren te Ngawi, Oost-Java op 28 october 1834, luit.-kolonel in het Oost-Indisch Leger, op 23 september 1881 op eigen verzoek eervol ontslag uit de militaire dienst met behoud van pensioen, ridder M.W.O., overleden te Wageningen op 16 april 1907, oud 72 jaar, begraven op 19 april, zoon van Carl Heinrich Julius von Czernicki, handelaar te Ngawi en de Chinese vrouw Djantok.
 3. Ernestine Wilhelmine Christine Weychardt,
  Geboren te Wiesbaden (Dld) op 28 oktober 1848, overleden voor 1909.
  Gehuwd te Soerabaja op 21 maart 1870 met Ferdinand Julius Potter, geboren te Probolinggo, Ned. O-Indie op 4 juli 1846, overleden te Teteringen op 8 februari 1909, oud 62 jaar, zoon van Hermanus Douwe Potter en van Anna Adriana de Lanoij.

  BURGERLIJKE STAND.
  Geboorten:
  Afdeeling Probolingo.
  1846, Julij 4 - Ferdinand Julius Potter.

[Laatst gewijzigd op 21 januari 2018]
VOLGENDE GENERATIE HOME