PARENTEEL VAN HENDRICUS LUDOVICUS VAN BLOEMEN WAANDERS EN
ELISABETH ANTOINETTE REYNTJES
Zevende Generatie
VIIa.
dr. Paul Edwin KETELAAR,
Zoon van ir. Hans Ketelaar en Willy Helene Fesevur, [nr. VIa], geboren te 's-Gravenhage op 11 april 1960, gepromoveerd tot doctor in de faculteit der Sociale Wetenschappen op 19 december 2006 aan de Radboud Universiteit te Nijmegen.
Gehuwd met Karoline SNIP.

PROEFSCHRIFT:
Paul Edwin Ketelaar en Marnix Sebastiaan Van Gisbergen promoveerden gesamenlijk op 19 december 2006 aan de Radboud Universiteit te Nijmegen tot doctor in de Sociale Wetenschappen middels hun proefschrift getiteld: "Openness in Advertising", occurence and effects of open advertisements in magazines.

KINDEREN:
 1. Joline Ketelaar,
  Geboren in 1996.
 2. Marlotte Ketelaar,
  Geboren in 1996.
[bron: email Paul Ketelaar, maart 2007]

VIIb. Esther Barbara BLOCH,
Dochter van Robert Theodoor Anton Bloch en Sylvia Maritza Ellen van Heukelom, [nr. VId], geboren in 1966.
Gehuwd met R. OSBORNE, geboren in 1961.

KINDEREN:
 1. Pepijn Jamahl Osborne,
  Geboren in 2000.
 2. Bram Osborne,
  Geboren in 2001.
 3. Isa Osborne,
  Geboren in 2003.
[bron: email R.T.A. Bloch, april 2005]
VIIc. John Ferdinand LANG,
Zoon van Ferdinand (Fred) Joachim Lang en Vyda Gayl, [nr. VIl], geboren op 21 januari 1964 in Fort McClellen, Alabama, werkt voor Coca Cola in Lansing, Michigan, USA.
Gehuwd op 26 augustus 2000 in Okemos, Michigan met Lynette R. ROBY, geboren ca. 1963, mogelijk in Lansing, Michigan, dochter van Peggy Roby.


John en Lynette met hun dochter Jezabelle.

KIND:
 1. Jezabella Lang.
VIId. Pauline (Paula) Ann BRUCKEL,
Dochter van Willem Alexander Henry Bruckel en Geraldine Lang, [nr. VIm], geboren op 3 october 1963 in Vancouver, BC, Canada, van beroep verpleeg assistente, verzorgt met haar echtgenoot Better Meals for the Elderly.
Gehuwd op 1 october 1988 in Vancouver, BC, met David (Dave) MILLS, geboren op 29 januari 1955 in Ontario, van beroep autoverkoper, verzorgt tegenwoordig Better Meals for the Elderly.


Dave en Paula.Pauline Mills-Bruckel en haar dochter Natasha.

KIND:
 1. Natasha Chantelle Mills.
  Geboren op 15 april 1989 in Vancouver, BC.
VIIe. Michael GERMAN,
Zoon van Dennis German en Jolette Lang, [nr. VIn], geboren op 13 augustus 1967 in Royal Oak, Michigan, USA.
Gehuwd met Kirstin JOHNSTON.

KINDEREN:
 1. Josh German.
 2. Tyler German.


  Josh en Tyler German in een Disney Contest.

VIIf. Angelique BOXMAN,
Dochter van Robert (Rob) Gerrit Willem Boxman en Brita Caspari, [nr. VIp].
In partnerschap verbonden met Patrick KLEIN.

KINDEREN:
 1. Charlotte Klein.
 2. Olivier Klein,
  Tweeling.
 3. Valentijn Klein,
  Tweeling.
Bronnen:
a. CD-rom Indische Genealogische Vereniging,
b. Website van het Parlementair Documentatie Centrum,
c. Interviews met Geraldine Bruckel-Lang in Sidney, BC, Canada.
d. GenLias.
e. CD-rom De Nederlandsche Leeuw.
f. CD-rom Nederland's Patriciaat.
g. Haags speurwerk van Eduard Boxman.
h. Fragment Genealogie Van Bloemen Waanders door Louis Barkey, neef van Wim Boxman.
i. Erica's Passagierslijsten.
j. Koninklijke Bibliotheek, Historische kranten in beeld.
k. Mededeling van Wim N. Koningstein betreffende Elisabeth H.T. van Bloemen Waanders.
NOG NIET GEPLAATSTE INDISCHE VAN BLOEMEN WAANDERS:

 1. Mej. H.C. van Bloemen Waanders,
  Geboren ca. 1885, overleden na 1930, mogelijk in Den Haag.

  Passagierslijsten:
  Mej. H.C. van Bloemen Waanders vertrekt op 15 april 1911 met de Grotius van Amsterdam naar Java.

  Personalia (uit de Java'sche Crt.):
  Departement van Onderwijs.
  Benoemd: tot hulponderwijzeres, mej. H.C. van Bloemen Waanders, van verlof uit Europa terug verwacht, laatstelijk die betrekking bekleed hebbende en geplaatst bij de openbare lagere school der 1ste klasse te Kediri.
  [Bron: NRC, 4 juni 1911]

  Personalia:
  Departement van Onderwijs en eeredienst.
  Benoemd tot onderwijzeres te Bandoeng mej. van Bloemen Waanders.b [Bron: NRC, 22 sept. 1921]

  Passagierslijsten:
  Mej. H.C. van Bloemen Waanders vertrekt op 20 october 1923 met de Tabanan van Batavia, via Marseille naar Rotterdam.

  Dagvaarding:


  Advertentie in Het Vaderland,
  12 nov. 1930.

 2. J.Th. van Bloemen Waanders,
  Geboren ca. 1885, van beroep kantoorbediende te Amsterdam, overleden na 1924.

  Royement:


  Royement D.S.C., NRC, 19 jan. 1911.

  De Nederlandsche Overzee Trustmaatschappij:


  Advertentie in Het Volk, 5 maart 1917.

  Hondensport:
  Tentoonstelling te Delft:
  o.a. In Pekingeezen wordt Queens Little Titch van mevrouw van Bloemen Waanders, Den Haag, eerste.
  [Bron: Het Vaderland, 26 juni 1922]

  Hondensport:
  Terriertentoonstelling te Amsterdam:
  o.a. De heer van Bloemen Waanders wint met den ruigen reu Queens Wire Chap den eere-prijs voor den besten zelfgefokten hond.
  [Bron: Het Vaderland, 17 juli 1922]

  Hondensport:
  Clubmatch Nederlandsche Pekingees Club:
  In de Kroon, Spui, heeft de N.P.C. gistermiddag een clubmatch gehouden. Er was zeer veel belangstelling. Etc.
  Keurmeester was de heer J.Th. van Bloemen Waanders.
  [Bron: Het Vaderland, 27 december 1923]

  Faillissement:
  Uitgesproken:
  J.Th. van Bloemen Waanders, kantoorbediende te Amsterdam.
  Curator Mr. J.F. de Vilder.
  [Bron: Het Vaderland, 30 september 1924]
 3. J. van Bloemen Waanders,
  Van beroep tolk aan de Egyptische Legatie te 's-Gravenhage.

  Faillissement:
  Uitgesproken op 27 juni 1929.
  J. van Bloemen Waanders, tolk aan de Egyptische Legatie, te 's-Gravenhage, N. Schoolstraat 24a.
  Rechter-comm. Mr. dr. W. Fick.
  Curator Mr. W.P.M. van der Loo, den Haag.
  [Bron: Het Vaderland, 28 juni 1929 en NRC, 29 juni 1929]

  Faillisement:
  Vernietigd:
  J. van Bloemen Waanders, Den Haag.
  [Bron: NRC, 13 juli 1929]

 4. mej. Theodora (Doortje) E.A. van Bloemen Waanders,
  Geboren voor 1890, overleden na 1929.
  Vermeld als onderwijzeres (1910 en 1929).

  Personalia:
  Opgave van aan koloniale ambtenaren met verlof verleende verlofsverlenging, loopende tot 15 dezer:
  Oost-Indie:
  mej. D.E.A. van Bloemen Waanders, onderwijzeres, 6 maanden.
  [Bron: NRC, 18 januari 1910]

  PASSAGIERSLIJSTEN
  Mej. Th.E.A. van Bloemen Waanders vertrekt op 6 october 1926 met de Patria via Rotterdam naar Ned. Indie (Batavia).
  [Bron: Erica's passagierslijsten]

 5. Maximiliaan Marinus Pieter van Bloemen Waanders,
  Overleden op 13 october 1901 te Boeleleng (N.-Bali).

  NAAMLIJST DER EUROPEESE INWONERS VAN HET MANNELIJKE GESLACHT:
  1900: Residentie Bali en Lombok.
  Djembrana (Negara).
  Bloemen Waanders, M.M.P. van.

  BURGERLIJKE STAND,
  Residentie Bali en Lombok 1900-1905.
  Overlijden:
  Van Bloemen Waanders, Maximiliaan Marinus Pieter.
  Boeleleng (Bali & Lombok), 1901-10-13 RA 1903-00.

  [Bron: Marco's Indische Genealogie www.maravi.demon.nl]

 6. dr. Bart G. van Bloemen Waanders,
  Wetenschapper, werkt in 2005 voor Sandia National Laboratories te Albuquerque in Nex Mexico, USA.
  [Principal area of research: development, analysis and application of methods for PDE (Partial Differential Equations in advanced calculus and applied physics)constrained optimization, especially large state and design space, such as shape optimization].
  [bron: Google]

 7. Ralph van Bloemen Waanders,
  Vermeld op American School London Allumni list in 1979.
  [bron: Google]

 8. mev. P. van Bloemen Waanders,
  Vermeld in 1994 als fokker van de hengst Lecraft Sunshine.
  [bron: Google]
NOG NIET GEPLAATSTE INFORMATIE BETREFFENDE DE INDISCHE FAMILIE VAN BLOEMEN WAANDERS.

GRAFSCHRIFT, Ambarawa, Nieuwe Begraafplaats, 1e Afdeeling A, nr. 121:
Frederik Maximiliaan van Bloemen Waanders, geb. 21 Januari 1907, overl. 5 Juli 1907.

GRAFSCHRIFT, Batavia, Begraafplaats Tanahabang Weltevreden, Afdeeling IX, nr. 89:
Hier rust F.W.M. van Bloemen Waanders, geboren den 11 den Februari 1862, overleden den 28sten Mei 1919.

[bron: CD-rom Indische Genealogische Vereniging]

Passagierslijsten:
a. Fam. H. van Bloemen Waanders vertrekken in 1929 met de Patria vanuit Batavia naar Marseille, vanwaar de boot op 15 juni doorvaart naar Rotterdam.
b. Mej. A.A.M. van Bloemen Waanders vertrekt op 3 april 1929 met de Koningin der Nederlanden vanuit Batavia via Genua, vanwaar de boot op 26 april doorvaart naar Amsterdam (verwachte aankomst 4 mei).
c. Mev. J.A. Steensma-van Bloemen Waanders, op 23 juni 1928 met de Pieter Corneliszoon Hooft van Genua naar Amsterdam vertrokken.
d. Fam. J.E.B. Bloemen Waanders, aan boord van s.s. Johan de Witt, dd 1 juni 1927 van Batavia vertrokken en op 3 juli te Amsterdam verwacht. In Genua gedebarkeerd.
[bron: Erica's Passagierslijsten]

FAMILIEBERICHTEN:
Bevallen:
20 april 1929: v. Bloemen Waanders-Ietzwaart, d., Amsterdam.
[Bron: NRC, 21 april 1929]

FAMILIEBERICHTEN in Het Vaderland, 13 oct. 1933:
Ondertrouwd:
J.P.D. Insulani en L. van Bloemen Waanders, allen te Semarang.

POLITIE WAARSCHUWING in Het Vaderland, 24 juli 1930:VAN BLOEMEN IN AMSTERDAM
Joannes Baptista van Bloemen,
Geboren voor 1710.
Gehuwd met Juffrouw Maria Anna van Brinkman, overleden na 30 juni 1758.

DOOPGETUIGE (Jean Baptiste van Bloemen):
Op 8 maart 1752 (met Maria Anna Brinkman) in de RK Franse kapel te Amsterdam van Jean Baptist, zoon van Joseph Brinkman en Maria de Deij.
Op 18 april 1756 (met Maria Anna Brinkman) in de RK kerk De Pool te Amsterdam van Anna, dochter van Jan Brinkman en Maria Wolbers.

DOOPGETUIGE (Maria Anna Brinkman):
Op 8 maart 1752 (met Jean Baptiste van Bloemen) in de RK Franse kapel te Amsterdam van Jean Baptist, zoon van Joseph Brinkman en Maria de Deij.
Op 18 april 1756 (met Jan van Bloeme) in de RK kerk De Pool te Amsterdam van Anna, dochter van Jan Brinkman en Maria Wolbers.
Op 30 juni 1758 )met Jan Paulus de Grimo) in de RK kerk De Lely te Amsterdam van Maria Anna, onwettig kind van Pieter Arnoldus van Bloemen en Anna de Grimo.

KINDEREN:
 1. Guilielmus van Bloemen,
  Gedoopt op 24 september 1728 in de RK kerk De Krijtberg te Amsterdam.
  Doopgetuigen Guilielmus van Bloemen en Catharina Emark.
 2. Joannes Baptista Xaverius van Bloemen, zie nr. IIa.
  Gedoopt op 19 december 1730 in de RK kerk De Krijtberg te Amsterdam.
  Doopgetuigen [N.N.] van Bloemen en Elisabetha Maria de Waal, vrouwe van Ankeveen.
 3. Petrus Arnoldus van Bloemen, zie nr. IIb.
  Gedoopt op 13 december 1732 in de RK kerk De Krijtberg te Amsterdam.
  Doopgetuige Arnoldus van Bloemen.
 4. Catharina van Bloemen,
  Gedoopt op 15 december 1735 in de RK kerk De Krijtberg te Amsterdam.
  Doopgetuigen Adrianus van Brinkman en Catharina Emark.
Joannes Baptista van Bloemen,
Gedoopt op 19 december 1730 in de RK kerk De Krijtberg te Amsterdam, overleden voor 5 mei 1798.
Gehuwd voor 1760 met Henderina Sara Vissing, geboren ca. 1735, overleden na 5 mei 1798.

DOOPGETUIGE (Joannes Baptista van Bloemen):
Op 17 maart 1760 (met Henriette van Leewen) in de RK kerk De Lely te Amsterdam van Henrica, dochter van Pieter van Bloemen en Anna de Gremo.
Op 1 november 1766 (met Hendrina Sara Vissink) in de RK kerk De Lely te Amsterdam van Plechelmus Petrus, zoon van Pieter Arnoldus van Bloemen en Anna Gremo.
Op 9 april 1787 (met Maria de Wit) in de RK kerk De Lely te Amsterdam van Joannes Baptista, zoon van Pieter Barbiers en Euphemia Brandhoff.
Joannes Baptista Barbiers was een achterkleinzoon van Antoon Barbiers (zie ook de parenteel van Petrus Barbier op internet), een vriend en collega van de Antwerpse kunstschilder Pieter van Bloemen.

DOOPGETUIGE (Henderina):
Op 1 november 1766 (met Jan Baptist van Bloemen) in de RK kerk De Lely te Amsterdam van Plechelmus Petrus, zoon van Pieter Arnoldus van Bloemen en Anna Gremo.
Op 5 mei 1798 als weduwe van J. van Bloemen (met Hendrik Anthonius Evrard) in de RK kerk de Papegaai te Amsterdam van Hendrina Helena, dochter van Bernardus Evrard en Johanna Schrauwe.

KIND:
 1. Arnoldus Joannes van Bloemen,
  Gedoopt op 9 october 1759 in de RK kerk De Duif te Amsterdam.
  Getuigen Arnoldus van Bloemen en Anna Catharina Vissing.
Petrus (Pieter) Arnoldus van Bloemen,
Gedoopt op 13 december 1732 in de RK kerk De Krijtberg te Amsterdam, overleden tussen 26 december 1791 en 11 februari 1795, oud ca. 61 jaar.
Gehuwd voor 17 maart 1760 met Anna de Grimo, geboren ca. 1735, overleden na 11 februari 1795.

DOOPGETUIGE (Anna):
Op 26 december 1791 (met Petrus Arnoldus van Bloemen) in de RK Mozes- en Aaronkerk te Amsterdam van Petrus Arnoldus, zoon van Joannes Consen en Antonia Maria Mouriks.
Op 11 februari 1795 als weduwe van Petrus van Bloemen (met Willem Meijeraan) in de RK kerk 't Boompje te Amsterdam van Henrica Joanna, dochter van Hendrik van Bloemen en Machtilda Maria Meijeraan.

KIND:
 1. Maria Anna van Bloemen,
  Onwettig gedoopt op 30 juni 1758 in de RK kerk De Lely te Amsterdam, overleden na 14 december 1785. Bij huwelijk ouders gewettigd. Doopgetuigen Jan Paulus de Grimo en Maria Anna Brinkman.

  DOOPGETUIGE:
  Op 14 december 1785 (Maria Anna van Bloemen en Gerardus Joannes Ewald) in 't RK Maagdenhuis te Amsterdam van Gerardus Joannes, zoon van Petrus van der Vloet en Elizabeth Dijkers.
 2. Henrica van Bloemen,
  Gedoopt op 17 maart 1760 in de RK kerk De Lely te Amsterdam.
  Doopgetuigen Jan Baptist van Bloemen en Henriette van Leewen.
 3. Arnoldus Joannes Baptista van Bloemen,
  Gedoopt op 16 mei 1762 in de RK kerk De Lely te Amsterdam.
  Getuigen Arnoldus van Bloemen en Hendrina Sara Vissing.
 4. Joannes Baptista Jozephus van Bloemen,
  Gedoopt op 29 augustus 1763 in de RK kerk De Lely te Amsterdam.
  Doopgetuigen Jozephus Brinkman en Alida Brinkman.
 5. Plechelmus Petrus van Bloemen,
  Gedoopt op 1 november 1766 in de RK kerk De Lely te Amsterdam.
  Doopgetuigen Jan Baptist van Bloemen en Hendrina Sara Vissink.
Gerardus van Bloemen,
Geboren voor 1705.

DOOPGETUIGE:
Op 11 februari 1721 (met Maria Catharina Deene) in de RK kerk (Stadhuis van Hoorn ?) te Amsterdam van Gerardus Joannes, zoon van Aegidius Verhaagen en Alijda Stuijvers.
Op 8 augustus 1735 (met Maria Anna Aldenove) in de RK Begijnhofkerk te Amsterdam van Anna Maria, dochter van Godefridus Venendael en Barbara van Spijckhorst.
Guilielmus (Wilm) van Bloemen,
Geboren voor 1710.

DOOPGETUIGE:
Op 6 februari 1728 (met Barentje Kniesten) in de RK kerk De Posthoorn te Amsterdam van Antonius, zoon van Lornelius Elderman en Alida Dibbes.
Op 24 september 1728 (met Catharina Emark) in de RK kerk De Krijtberg van Guilielmus, zoon van Joannes Baptista van Bloemen en juffrouw Maria Anna Brinkman.
Op 7 april 1729 (met Maria Anvers) in de RK kerk De Posthoorn te Amsterdam van Paulus, zoon van Cornelis Elderman en Alida Dibbes.
Arnoldus [Joannes ?] van Bloemen,
Geboren voor 1715, overleden na 16 mei 1762.

DOOPGETUIGE: Op 13 december 1732 in de RK kerk De Krijtberg te Amsterdam van Petrus Arnoldus, zoon van Joannes Baptista van Bloemen en Juffrouw Maria Anna van Brinkman.
Op 27 september 1736 (met Maria Anvers) in de RK kerk De Posthoorn te Amsterdam van Paulus, zoon van Cornelis Elderman en Alida Dibbis.
Op 11 augustus 1739 (Arnoldus van Blomme en Maria Anvers) in de RK kerk De Posthoorn te Amsterdam van Antonius, zoon van Cornelis Elderman en Alida Dibbes.
Op 17 december 1753 (met Alida Brinkman) in de RK Franse Kapel te Amsterdam van Adrianus, zoon van Joseph Brinkman en Catharina de Deij.
Op 9 october 1759 (met Anna Catharina Vissing) in de RK kerk De Duif te Amsterdam van Arnoldus Joannes, zoon van Joannes Baptista van Bloemen en Henderina Vissing.
Op 16 mei 1762 (met Hendrina Sara Vissing) in de RK kerk De Lely te Amsterdam van Arnoldus Joannes Baptista, zoon van Pieter Arnoldus van Bloemen en Anna de Grimo.
Op 12 februari 1773 (Arnoldus Joannes van Bloemen met Henriette Therese de Grimo) in de RK Franse kapel te Amsterdam van Therese Marguerite, dochter van Paul Leonar de Grimo en Marguerite Hegman.
Anna van Bloeme,
Geboren ca. 1725.
Gehuwd voor 1748 met Philippus van Beele.

KIND:
 1. Lambertus van Beele,
  Gedoopt op 11 juli 1748 in de RK Mozes- en Aaronkerk te Amsterdam.
  Doopgetuigen Lambert Beele en Jannitje Langevelt.
Maria van Bloemen,
Geboren voor 1732.

DOOPGETUIGE:
Op 3 januari 1748 (met Jan Wormstal) in de RK kerk De Duif te Amsterdam van Maria, dochter van Pieter Spruijt en Jannetje Dirkse Dorland.
Op 24 juni 1756 (met Jan Florak) in de RK Mozes- en Aaronkerk te Amsterdam van Maria, dochter van Jan Tijman en Elisabeth Florak.
Petrus van Bloemen,
Geboren voor 1738.
Gehuwd voor 1758 met Petronella Daal.

KIND:
 1. Wilhelmus van Bloemen,
  Gedoopt op 14 juni 1758 in de RK kerk 't Boompje te Amsterdam.
  Doopgetuigen Niclaas van Campen en Catharina Houtman.
Anna Maria van Bloemen,
Geboren voor 1770.

DOOPGETUIGE:
Op 25 december 1784 (samen met Petrus Dedelman) in de RK kerk 't Boompje te Amsterdam van Petrus Jacobus, zoon van Jacobus Dedelman en Catharina Berkhoff.
Op 14 december 1795 (samen met Bernardus Degens) in de RK kerk 't Boompje te Amsterdam van Anna Maria, dochter van Joannes Jacobus Smit en Antonia Schroot.
Op 20 juli 1796 (met Petrus Dedelman) in de RK kerk Het Haantje te Amsterdam van Antonia, dochter van Joannes Casparus Fransen en Alida Binhout.
Geertruij van Bloemen,
Geboren voor 1765.

DOOPGETUIGE:
Op 6 februari 1778 (met Joannes Schoute) in de RK kerk De Pool te Amsterdam van Daniel, zoon van Josef van Dam en Anna Knoop.
Hendrik van Bloemen,
Geboren ca. 1770.
Gehuwd voor 1795 met Machtilda Maria Meijeraan.

KIND:
 1. Henrica Joanna van Bloemen,
  Gedoopt op 11 februari 1795 in de RK kerk 't Boompje te Amsterdam.
  Doopgetuigen Willem Meijeraan en Joanna Grimmo, weduwe van Petrus van Bloemen.
Hendricus van Bloemen,
Geboren ca. 1770.
Relatie met Catharina Cramer.

KIND:
 1. Hendricus Ludovicus van Bloemen,
  Gedoopt (onwettig) op 16 october 1796 in de RK kerk De Papegaai te Amsterdam

  DOOPAKTE, Amsterdam, R.K. kerk de Papegaai, 16 october 1796:
  Hendricus Ludovicus, onwettige zoon van Hendricus van Bloemen en Catharina Cramer.
  Getuigen Gerardus Cramer en Maria Margaretha Bourgeois.
  Pastoor Leonardus Kuijtenbrouwer.
  [Bron: 355, p. 99 (folio 50) #11]
Jan van Bloemen,
Geboren voor 1765.
Gehuwd met Elisabetha Willekens.

KIND:
 1. Daniel van Bloemen,
  Gedoopt op 2 augustus 1784 in de RK kerk 't Boompje te Amsterdam.
  Doopgetuige [Niet vermeld].
Willem van Bloemen,
Gehuwd voor 1784 met Anna Helena van Dijk.

KIND:
 1. Johanna Willemina van Bloemen,
  Gedoopt op 20 juni 1764 in de Evang. Lutherse kerk te Amsterdam.
  Doopgetuigen Barend Boman en Johanna Willemina Egbers.
[Laatst gewijzigd op 7 maart 2007]
VORIGE GENERATIE HOME