PARENTEEL VAN HENDRICUS LUDOVICUS VAN BLOEMEN WAANDERS
EN ELISABETH ANTOINETTE REYNTJES
Derde Generatie
IIIa. Elizabeth Catharina Johanna VAN BLOEMEN WAANDERS,
Dochter van Henri Louis van Bloemen Waanders en Johanna Francina Josephina Blensler, [nr. IIb], geboren op 10 februari 1848 te Muntok, N.O.I., overleden ca. 20 october 1942 te 's-Gravenhage, oud 94 jaar.
Gehuwd op 13 juli 1871 te Zaltbommel, Nederland met Ferdinand Abraham LINDEMAN, geboren op 5 mei 1848 te Soerabaija, N.O.I., van beroep brouwer, woont in 1893 te Breda, overleden voor 1942 (niet te 's-Gravenhage), zoon van Abraham Lindeman en Maria Elisabeth Dumoulin.

HUW. AKTE, Zaltbommel, 13 juli 1871, nr. 14 (GenLias):
Ferdinand Abraham Lindeman, geboren op 5 mei 1948 in Soerabaja, N.O.I., van beroep brouwer, zoon van Abraham Lindeman en Maria Elisabeth Dumoulin, met Elizabeth Catharina Johanna van Bloemen Waanders, geboren op 10 februari 1848 in Muntok, N.O.I., dochter van Henrij Louis van Bloemen Waanders en Johanna Fransina Josephina Blensler.

GETUIGE:
Op 9 november 1893 te 's Gravenhage bij het huwelijk van Cornelia Elisabeth van Bloemen Waanders, volle nicht van zijn vrouw Elizabeth Catharina Johanna van Bloemen Waanders, met Gerard Schaap.

BURGERLIJKE STAND, zoals vermeld in Het Vaderland dd 27 october 1942:
Overleden:
E.C.J. van Bloemen Waanders, wed. van F.A. Lindeman van Bloemen Waanders, 94 jr.

KIND:
 1. Abraham Lindeman van Bloemen Waanders,
  Geboren op 14 april 1877 in Vianen, burgemeester van Kattendijke (tot 1917), Hellevoetsluis van 1917 tot 1924, Spijkenisse van 1924 tot 1942, vermeld 1910 en 1940-1948 in Persoonsdossiers van ambtenaren in Kattendijke, Zeeland.
  Gehuwd op 30 juli 1903 in Breda met zijn tante Christina Henriette van der Eb, geboren op 16 juli 1871 in Tjilatjap, N.O.I., dochter van Jan Pieter van der Eb en Elisabeth Henriette Theodora van Bloemen Waanders.

  HUW. AKTE, Breda, 30 juli 1903, nr. 106 (GenLias):
  Abraham Lindeman van Bloemen Waanders, geboren op 14 april 1877 in Vianen, zoon van Ferdinand Abraham Lindeman van Bloemen Waanders en Elisabeth Catharina Johanna van Bloemen Waanders, met Christina Henriette van der Eb, geboren op 16 juli 1871 in Tjilatjap, N.O.I., dochter van Jan Pieter van der Eb en Elisabeth Henriette Theodora van Bloemen Waanders.

  ARCHIEF GEMEENTE KATTENDIJKE 1798 - 1769.
  Persoonsdossiers.
  Nr. 354. A. Lindeman van Bloemen Waanders.
  1910, 1940, 1945, 1947, 1948, 9 stukken.

  ONTSLAGAANVRAGE:
  Hellevoetsluis.
  De burgemeester, de heer A. Lindeman van Bloemen Waanders, heeft aan den gemeenteraad meegedeeld, dat hij tegen 1 October ontslag heeft aangevraagd.
  Hij staat ruim drie jaar aan het hoofd van deze gemeente.
  [Bron: Art. NRC, 3 sept. 1920]

  OFFICIEELE BERICHTEN in NRC, 1 october 1920:
  Burgemeesters.
  Bij Kon. besluit van 28 September is aan A. Lindeman van Bloemen Waanders op zijn verzoek, met ingang van 1 October , eervol ontslag verleend als burgemeester der gemeente Hellevoetsluis.

  OFFICIEELE BERICHTEN in NRC, 11 sept. 1924:
  Burgemeesters.
  Bij Kon. besluit van 6 dezer is benoemd tot burgemeester der gemeente Hekelingen en Spijkenisse A. Lindeman van Bloemen Waanders.

  ORANJE COMITEE:
  Door het Oranje-Comitee, gevestigd te Utrecht, zal bij gelegenheid van het zilveren huwelijksfeest van H.M. de Koningin en Z.K.H. den Prins aan het Koninklijk Echtpaar een huldeblijk aangeboden worden.
  Onder de leden van het comitee onder meer A. Lindeman van Bloemen Waanders, Spijkenisse.
  [Bron: Het Vaderland, 4 augustus 1925]


  Artikel, NRC, 12 februari 1929.

  OFFICIEELE BERICHTEN in Het Vaderland, 25 augustus 1936:
  Benoemingen tot Burgemeesters:
  Met ingang van 6 September tot burgemeester der gemeente Hekelingen en Spijkenisse A. Lindeman van Bloemen Waanders.

  RESIDENTIENIEUWS in Het Vaderland, 16 maart 1938:
  Betreft: Teraardebestelling luitenant-generaal C.J.H. van der Harst, oud-gouverneur der Kon. Militaire Academie, op Oud Eik en Duinen.
  Onder de aanwezigen A. Lindeman van Bloemen Waanders, burgemeester van Hekelingen en Spijkenisse.


  Kerk- en gemeentebestuur bij de ingebruikname
  van de N.H. kerk van Spijkenisse in 1934.
  Voor, 5e van rechts: Burgemeester Abraham Lindeman van Bloemen Waanders.

IIIb. Johannes (Jan) Hendrik VAN VAN BLOEMEN WAANDERS,
Zoon van Henri Louis van Bloemen Waanders en Johanna Francina Josephina Blensler, [nr. IIb], geboren 1849/1850, overleden op 22 mei 1930 in Naarden, oud 80 jaar, begraven op 26 mei 1930 op de Familiebegraafplaats te Muiderberg.
Gehuwd ca. 1879 met Vrouwe Johanna (Gonne) Gerardina Gijsberta Allegonda Maria VAN ANDEL, overleden voor 22 mei 1930.


  
Overlijdens advertenties van Johannes Hendrik van Bloemen Waanders
in Het Vaderland, dd. 24 mei en 1 juli 1930.

KINDEREN:
 1. Johanna Adelgonda van Bloemen Waanders,
  Geboren op 14 december 1879 in Zaltbommel, overleden aldaar op 6 februari 1880, oud 2 maanden.
 2. Johanna Adelgonda van Bloemen Waanders,
  Geboren op 7 december 1880 in Zaltbommel.
 3. Anna Henriette Wilhelmina van Bloemen Waanders, zie nr. IVa.
  Geboren op 17 juli 1882 in Zaltbommel, overleden op 19 mei 1960 in Soestdijk, oud 77 jaar, begraven op 23 mei 1960 in Soest.
  Gehuwd op 26 februari 1903 in Amsterdam met Leonard Abraham Snoep, geboren op 22 aug. 1878 in Middelburg, overleden op 19 juli 1957 in Soest, oud 78 jaar, zoon van Jozias Snoep, handelaar, commissionair, koopman, fabrikant, grossier in koloniale waren, en van Catharina Maria Hildernisse.
  [bron: website www.rolvink.info/persantsnoep.htm.]
 4. Henri Louis van Bloemen Waanders,
  Geboren op 15 juni 1884 in Zaltbommel, overleden op 25 october 1922 op sf. Olean, oud 38 jaar, begraven op de Nieuwe Begraafplaats te Sitoebondo.

  GEBOORTE-INDEX, Streekarchief Bommelerwaard:
  Henri Louis van Bloemen Waanders, geboren in Zaltbommel op 15 juni 1884.

  FAMILIEBERICHTEN, geboorten, De Nederlandsche Leeuw, 18 juni 1884, blz. 66:
  Te Zalt-Bommel, N. zoon van N. van Bloemen Waanders en J.G.G.A.M. van Andel.

  GRAFSCHRIFT,
  Sitoebondo, Nieuwe Begraafplaats, nr. 132:
  Hier rust Henri Louis Van Bloemen Waanders, geboren te Zaltbommel, 15 Juni 1884, overleden op sf. Olean, 25 October 1922.
 5. Johannis Everardus van Bloemen Waanders,
  Geboren op 21 september 1886 in Zaltbommel, overleden na 23 november 1933, mogelijk in Bussum.

  OPMERKING:
  In overlijdensadvertentie in Het Vaderland dd 23 november 1933 ter gelegenheid van het overlijden van Vrouwe Johanna Jacoba Wilhelmina van den Andel, wordt J.E. van Bloemen Waanders, wonende in Bussum, vermeld als tantezegger.
 6. Jean Theodore van Bloemen Waanders,
  Geboren op 22 april 1888 in Zaltbommel.
 7. Johan Hendrik Adolf Karel Emile van Bloemen Waanders,
  Geboren op 24 maart 1891 in Zaltbommel, van beroep electricien, overleden op op 24 october 1948 te 's-Gravenhage, oud 57 jaar.
  Ongehuwd.

  OVERL. AKTE, 's-Gravenhage, 26 october 1948, nr. A2000:
  Verscheen voor mij, Ambtenaar etc., Brochard, Joseph, oud zeven en veertig jaren, bedienaar, wonende alhier, die verklaarde dat op vier en twintig dezer ten negentien ure, nul minuten, in deze gemeente is overleden: van Bloemen Waanders, Johan Hendrik Adolf Karel Emile, oud zeven en vijftig jaren, electricien, geboren te Zaltbommel, wonende alhier, ongehuwd, zoon van: van Bloemen Waanders, Johannes Hendrik en van: van den Andel, Johanna Gerardina Gijsberta Allegonda Maria, beiden overleden.
 8. Johannes Hendrik van Bloemen Waanders,
  Geboren op 19 september 1895 in Zaltbommel.
[bron: website Streekarchief Bommelerwaard]
IIIc. Johannes Franciscus Fredericus VAN BLOEMEN WAANDERS,
Ge-echte zoon van Pieter Lodewijk van Bloemen Waanders en de Javaanse vrouw Mariam Mas Soerowinangoen, [nr. IIc], geboren te Ayer Bangis, Sumatra (ca. 125 km. t. N.W. Bukittinggi) op 28 december 1847, van beroep majoor der Infanterie, ridder M.W.O. 4e kl., gepensioneerd in 1902, Directeur 's-Lands gevangenis (dwangarbeiderskwartier) van 1902 tot 1905, overleden te Batavia op 11 september 1911, begraven op de Begraafplaats Tanahabang Weltevreden, Afdeeling IX, nr. 378, oud 63 jaar.
Gehuwd te Weltevreden (Batavia) op 15 mei 1885 met Francina (Franny) Wilhelmina WEIJCHARDT, geboren te Soerabaja, N.O.I. op 27 augustus 1864, Ned. Hervormd, woonde vanaf 18 october 1946 in Den Haag, overleden aldaar op 21 mei 1953, oud 88 jaar, begraven op Eijk en Duin, dochter van Heinrich Ferdinand Weijchardt en Christiana Jeannette Muller von Czernicki.

CLICK HIER VOOR KRUIDENLEER OMA FRANNY


GEBOORTEDATA:
Er bestaat onzekerheid over het preciese geboortejaar van zowel Jan van Bloemen Waanders als over dat van zijn vrouw Francina Weijchardt.
De tekst op Jan's grafsteen geeft als geboortejaar 1847 aan.
Op de persoonskaart van zijn vrouw staat daarentegen het jaar 1846 vermeld.
Omdat de tekst op de grafsteen ruim 35 jaar eerder werd aangebracht dan de aanmaak van de Persoonskaart (gebaseerd op mondelinge overlevering), zal meer gewicht moeten worden geschonken aan de tekst op de grafsteen.
Voor wat betreft Francina geeft de Persoonskaart 1866 aan, de Indische CD-rom geeft daarentegen 1864 aan. Naaste familieleden menen dat Oma Franny 88 jaar oud werd. Dat komt overeen met de informatie op de Indische CD-rom.


MILITAIRE CARRIERE:
maart 1866Volontair; vrijwillig dingende naar de rang van officier te Palembang.
10 maart 1866Ingedeeld bij het Garnizoensbataljon aldaar.
20 april 1866Korporaal.
1 juli 1866Sergeant.
1866Expeditie naar Pasoemah-landen (Palembang).
[Ook Jan's vader Pieter Lodewijk van Bloemen Waanders was bij deze expeditie betrokken.]
12 februari 1867overgegaan bij het 12e bataljon Infanterie.
17 mei 1867overgegaan bij het 5e bataljon Infanterie.
28 december 1868overgaan als eleve bij de Militaire School.
25 februari 1872overgegaan bij het 4e bataljon Infanterie.
28 februari 1872bij besluit der Gouv.Gen. nr. 7 benoemd tot 2e luitenant.
1 mei 1873overgeplaatst bij het 14e bataljon Infanterie.
2 maart 1874overgeplaatst bij het Garnizoensbataljon Z.O. Borneo.
1902Gepensioneerd Majoor Infanterie.

Bij Z.M. besluit van 7 april 1869, nr. 23 eervol vermeld, hebbende zich onderscheiden bij de krijgsverrichtingen in de Pasoemah-landen.
Decoratie: ridder 4e klasse Mil. Willemsorde als hebbende zich onderscheiden bij de 2e Expeditie tegen het Rijk Atjeh, bij Z.M. Besluit te 6 october 1874.
[Bron: Stichting Indisch Familie Archief, Den Haag]

BURGER CARRIERE:
1902Directeur 's-Lands Gevangenis, Dwangarbeiderskwartier (Fl. 250.-)
[bron: Stamboek Burger Ambtenaren Ned. Indisch Archief - invoernr. K1 458]
1905Eervol ontheven.


Familie van Bloemen Waanders, Welirianstraat te Malang, 1906.
V.l.n.r. Jan, Christina, moeder Franny van Bloemen Waanders-Weijchardt,
Toetie (staande), Franny (op de grond zittend), Mila, Karel van den Bos, N.N.
en vader van Bloemen Waanders.

GRAFSCHRIFT, Batavia, Begraafplaats Tanahabang Weltevreden, Afdeeling IX, nr. 378:
Hier rust J.F.F. van Bloemen Waanders, in leven gep. majoor der Infanterie, ridder M.W.O. 4e kl., geb. te Ayer Bangis 28 December 1847, overleden te Batavia 11 September 1911.

Militaire Willemsorde 4 klasse.
[Alph. opgave van de Leden der Militaire Willemsorde die op het einde der 19e eeuw nog in leven waren, met vermelding van den rang of graad waarin hen de hoogst eervollle onderscheiding werd toegekend, voor daden van Moed, Beleid en Trouw in Indische oorlogen en krijgstochten]
Ridders der 4e klasse:
Kapt. M.W.E. van Bloemen Waanders.
2e Luit. J.T.F. van Bloemen Waanders.

Militaire Willemsorde 4e klasse.

KINDEREN:
 1. Johanna Christina (Toetie) van Bloemen Waanders, zie nr. IVb.
  Geboren op 23 april 1886 in Batavia, N.O.I., woonde meestentijds in Malang, na 1946 in Amsterdam, Den Haag, Oranjestad (Ned. Ant.), Cincinnati (Ohio, USA) en Wassenaar, overleden op 20 april 1976 in Leidschendam, oud 89 jaar.
  Gehuwd (1) op 22 februari 1905 in Batavia met Willem Hendrik Edgard van Aarem, geboren op 17 december 1876 in Semarang, zoon van Theodoor Anton Willem van Aarem en Maria Wilhelmina van der Ven.
  Gehuwd (2) op 10 maart 1918 in Batavia, N.O.I. met Heinrich Wilhelm (Wim) Bloch, geboren op 11 januari 1883 in Rembang, van beroep resident op Noord-Celebes, overleden op 26 augustus 1947 in Amsterdam, oud 64 jaar, eerder gehuwd met Toetie's jongere zuster Franny, zoon van Eugene Charles Ferdinand Bloch en Gerardina Eugenie Theodorine Deys.
 2. Francina (Franny) van Bloemen Waanders, zie nr. IVc.
  Geboren op 23 juni 1887 te Bandjermasin, Borneo, overleden op 12 maart 1976 te Den Haag, oud 88 jaar.
  Gehuwd (1) op 29 april 1907 in Semarang met Heinrich Wilhelm (Wim) Bloch, geboren op 11 januari 1883 in Rembang, van beroep resident op Noord-Celebes, overleden op 26 augustus 1947 in Amsterdam, oud 64 jaar, zoon van Eugene Charles Ferdinand Bloch en Gerardina Eugenie Theodorine Deys.
  Scheiding in 1919 te Semarang.
  Gehuwd (2) op 10 mei 1926 te Probolinggo met Jacobus (Co) Steinmetz, geboren op 15 januari 1889 te Den Haag, overleden op 28 november 1951 te Soerabaja, oud 62 jaar.
 3. Emilia (Mila) Leoni Ernestina van Bloemen Waanders, zie nr. IVd.
  Geboren op 25 januari 1889 in Amoentai (Z.O.-Borneo), overleden op 14 april 1972 in Den Haag, oud 83 jaar. Hobbies: zingen en schilderen.
  Gehuwd op 21 mei 1909 in Batavia, N.O.I. met Jan Mattheus Henri Louis de Wilde de Ligny, geboren op 18 juni 1883 in Semarang, van beroep controleur in Atjeh (voor 1915) en van de afdeling Oost Koetei, Borneo (vanaf 1915), assistent-resident van Pare Pare (1929), Padang (1930), Biliton (1931), eervol ontslag verleend in 1932, overleden op 13 november 1950 in Den Haag, oud 67 jaar, zoon van Hermanus Pierre Antoine de Wilde de Ligny.
 4. Johannes (Jan) Fredericus Franciscus van Bloemen Waanders, zie nr. IVe.
  Geboren op 27 november 1889, van beroep ambtenaar bij het Departement van Financien in N.O.I.
  Gehuwd voor 11 augustus 1926.
 5. Christina (Tientje) Jeannette van Bloemen Waanders, zie nr. IVf.
  Geboren op 4 augustus 1892 in Batavia, N.O.I., Ned. Hervormd, overleden ca. 1929 in Lamang bij Malang, oud ca. 37 jaar.
  Gehuwd op 14 november 1912 te Kraksaan, N.O.I., (scheiding ca. 1920) met Karel August van den Bos, geboren op 2 januari 1886 te Ambarawa (ca. 40 km. ten zuiden van Semarang), Rooms-Katholiek, werkte in 1910 voor de Suikerfabriek Padjarakan, Kraksaan, Probilinggo, in 1912 als onderadministrateur van de Suikerfabriek Oemboel (nr.16), Probolinggo, naderhand voor diverse suikerplantages, o.a. in Sitobondo, overleden op 17 november 1925 te Sitoebondo, Oost-Java, oud 39 jaar, zoon van Johannes van den Bos, hoofdonderwijzer en Eleonora Henriette Charlotta van Ghert.


  Brief van Tientje aan haar ouders, 1908.

IIId. Catharina Diederika VAN BLOEMEN WAANDERS,
Dochter van Pieter Lodewijk van Bloemen Waanders en de Javaanse vrouw Mariam Mas Soerowinangoen, [nr. IIc], geboren op 14 juni 1853 in Moeara Enim, overleden op 29 october 1921 in Soekaboemi, oud 68 jaar, begraven op de Oude Begraafplaats aldaar.
Gehuwd op 20 februari 1870 in Kedoe met Carel Eugen Gerard OTTENHOFF, assistent-resident.

Grafschrift, Soekaboemi, Oude Begraafplaats, nr. 956:
Hier rust onze lieve moeder Catarina Diderica Ottenhoff, van Bloemen Waanders, overl. 29 Oct. 1921.

FAMILIEBERICHTEN in Het Vaderland, 17 dec. 1921:
Overleden:
C. Ottenhoff-v. Bloemen Waanders, 68 jr., Batavia.

KINDEREN:
 1. Louise Jaqueline Marie Ottenhoff, zie nr. IVg.
  Geboren op 24 november 1870 te Kedoe, overleden op 16 maart 1944 te Rotterdam, oud 73 jaar.
  Gehuwd op 10 juni 1890 te Banjoemas met ir. Bernard Marinus Blijdenstein, geboren op 29 augustus 1859 te Wierden, civiel- ingenieur, hoofd-ingieur 1e kl. Waterstaat in N.O.I., overleden op 27 februari 1912 te Batavia, oud 52 jaar, zoon van Izaak Blijdenstein, notaris te Enschede en van Mietje Veening.
 2. Thomas August Cornelis Ottenhoff,
  Geboren 1873/74 in Kedoe, overleden op 2 maart 1890 in Arnhem, oud 16 jaar.

  OVERL. AKTE, Arnhem, 4 maart 1890, nr. 291 (GenLias):
  Thomas August Cornelis Ottenhoff, geboren in Kadoe, N.O.I., overleden op 2 maart 1890 in Arnhem, oud 16 jaar, zoon van Carl Eugeen Cornelis Ottenhof, van beroep assistent resident, en van Annetta van Bloemen Waanders.
ANDERE INDISCHE OTTENHOFFS:

Fragment Genealogie:
I.Johannes Josephus Gijsbertus Ottenhoff,
Gehuwd met Jacoba Helena van Franquemont.
II. Jacoba Helena Ottenhoff,
Geboren op 3 februari 1846 in Soerabaja, overleden op 11 februari 1922 in Zeist, oud 76 jaar.
Gehuwd (1) op 9 maart 1863 te Semarang met mr. Coenraad Margarethus van der Leeuw, geboren op 12 maart 1833 te Hoevelaken, advocaat en procureur, overleden op 18 januari 1866 aan boord van het schip Doelwijk in de Indische Oceaan, oud 32 jaar, zoon van Hoyte van der Leeuw, predikant, en Margaretha A. Vlierboom.
Gehuwd (2) met Arnold Rouffaer.
Gehuwd (3) op 6 mei 1886 te Utrecht met Gerhard Roeland Paul Umbgrove (R.M.W.O.4), geboren op 20 april 1818 te Arnhem, 1e luitenant artillerie O.I.L. 1844-1848, directeur 's-lands buskruitmolen te Semarang 1845- , overleden op 29 maart 1892 te Utrecht, oud 73 jaar, zoon van Gerhard Jan Umbgrove en Susanna Maria Christina Bouricius.
Gerhard was eerder gehuwd op 17 april 1850 te Batavia met Emelia Mathilda Smulders, geboren op 12 november 1827 te Soerabaja, overleden op 8 februari 1884 te Brussel, oud 56 jaar, dochter van Carolus Jacobus Smulders, koopman, president Javasche Bank, directeur Javasche Assurantie Mij, en Wilhelmina David von Franquemont.
IIIa. Johanna Josephina Margaretha van der Leeuw,
Geboren op 23 november 1864 te Semarang, N.O.I., overleden op 7 november 1933 te Zeist, oud 68 jaar.
Gehuwd op 11 september 1884 te Haarlem met Willem Lodewijk Borel, geboren op 8 juli 1862 te Semarang, rechterlijk ambtenaar in Ned.-Indie, president van de Raad van Justitie te Soerabaja, overleden op 29 juni 1919 te 's-Gravenhage, oud 56 jaar, zoon van Harrij Hubert Borel en Henriette Elisabeth Potter.
Huwelijk ontbonden door echtscheiding op 11 november 1904 te Batavia.
[bron: genealogie Pleun van der Leeuw]

HUW. AKTE, Haarlem, 11 september 1884, nr. 260:
Willem Lodewijk Borel, geboren te Samarung, N.O.I., oud 21 jaar, van beroep regterlijk ambtenaar, zoon van Harrij Hubert Borel en Henriette Elisabeth Potter, met Johanna Josephina Margaretha van der Leeuw, geboren te Samarung, N.O.I., oud 19 jaar, dochter van Coenraad Margaathus van der Leeuw en Jacoba Helena Ottenhoff.
IIIb. Margaretha Anna van der Leeuw,
Geboren op 4 februari 1866 te Ongaran Salatiga, overleden op 28 februari 1897 te 's-Gravenhage, oud 31 jaar.

Het Gereconstrueerde Huwelijksregister van Djokjakarta 1818-1905:
22 september 1866:
Robert Bock, geboren op 27 jan. 1845 in Soerabaja, van beroep telegrafist, zoon van John George Bock, overleden op 20 okt. 1859 in Batavia, en van Fenna Ottenhoff, overleden op 19 juli 1865 in Semarang; met Catharina Gertruida Lammers, geb. op 22 april 1849 in Djokjakarta, dochter van Christoffel Willem Lammers, landhuurder, en Elisabeth Stephana Antoinetta Rombeek.
Getuige: Hendrik Louis Dom, oud 30 jaar, landhuurder.

Het Gereconstrueerde Huwelijksregister van Djokjakarta 1818-1905: 12 augustus 1878:
Johan Gustaaf Adolf Bischoff, oud 31 jaar, geb. te Batavia [25 maart 1847], 1e luitenant der infanterie, weduwnaar van Johanna Antonia Elisabeth Ottenhoff, zoon van Johann Gustaaf Andreas Bischoff en Jeanne Helena Elisabeth Jeekel, beiden overleden; met Emilia Louise Semster, oud 21 jaar [geb. Djokjakarta 12 jan. 1857], dochter van Frederik Willem Theodoor Semster en Jeanette Hillegonda Louise Vroom, beiden overleden.
[bron: RA 1879, 215; en R.G.J. Bakker, De Geschiedenis van het Deldense geslacht Ottenhoff (Wassenaar, 1993) II, 55].

Grafschrift:
Batavia, Begraafplaats Tanahabang Weltevreden afdeeling VI, Nr. 65:
Hier rust John George Bock, in leven kontroleur der Ink. en Uitg. Regten te Samarang, geboren te Calcutta den 7 September 1808, overleden te Batavia den 20 October 1859, F. Ottenhoff wed. Bock.

Grafschrift:
Klaling (Voormalige Suikerfabriek op 6 paal buiten de Kotta Koedoes), nr. 1:
Hier rust Henriette Caroline Ottenhoff, geb. 10 Januari 1887, overled. 16 Septb. 1889.

Grafschrift:
Klaling (Voormalige Suikerfabriek op 6 paal buiten de Kotta Koedoes), nr. 4:
Hier rust onze innig geliefde echtgenoot en vader Mathijs August Charles Marie Ottenhoff, geb. 6 Juni 1842, overl. 3 Maart 1900.

Grafschrift:
Magelang, Oude begraafplaats, Nr. 65:
Hier rust Johanna Elisabeth Antonia Bischoff, geb. Ottenhoff, overleden den 20 Juny 1876.

Grafschrift:
Menado, Het Oude Kerkhof voor Europeanen, Nr. 100:
Hier rust het stoffelijk overschot van Willem Thomas Ottenhoff, in leven Procureur bij de Regtbank te Samarang, geboren te Groningen den 15e February 1813, overleden te Menado op zijne gezondheidsreis den 9e July 1845.

Grafschrift:
Soerabajah, Begraafplaats Peneleh, Nr. 24:
Hier rust C.P.C. Ottenhoff, echtgenoot van W.H. Dormaar, geboren 25 dec: 1823, overleden 14 jan: 1870.
Hier rust M.M. Renne, weduwe van wylen P. Ottenhoff, overleden den 15 february 1866 in den ouderdom van 82 jaren.

Doop Akte, Semarang, 20 nov. 1849:
Marie Catherine, geboren op 12 oktober 1847 in Kaliwoengo (Semarang).
Ouders Johannes Josephus Gijsbertus Ottenhoff en Jacoba Helena von Franquemont, geh. lieden; getuige Thomas Carl von Franquemont; extr. verl. 20 november 1849.

Doop Akte, Semarang, 6 januari 1850:
Willem Thomas, geboren op 27 augustus 1849 in Semarang.
Ouders Johan George Bock en Anna Ottenhof, geh. lieden.

Doop Akte, Semarang, 7 september 1851:
Willem Thomas, geboren op 22 april 1851 in Semarang.
Ouders John George Bock en Fenna Ottenhoff, geh.lieden.

Doop Akte, Semarang, 13 maart 1854: Louise Adele, geboren op 26 maart 1853 in Semarang. Ouders John George Bock en Fenna Ottenhoff, geh. lieden; getuigen de ouders. Gedoopt door ds C.P. Lammers van Toorenburg.

Doop Akte, Semarang, 6 september 1857:
Willem Albert John, geboren op 11 juni 1854 in Semarang.
Ouders John George Bock en Fenna Ottenhoff, geh. lieden.

Doop Getuige:
Op 4 nov. 1860 in Semarang van Julie, dochter van Johannes A.B. Heijnneman en Zelie Racine, getuigen Carel F.L. Dessener en Fenna Ottenhoff, wed. Bock.

Doop Akte, Tjilatjap, 9 juni 1850:
Suzanna Christina Wemerdina, geboren op 28 februari 1850 in Tjilatjap.
Ouders Willem Hendrik Dormaar en Carolina Philippina Christina Ottenhoff, geh. lieden.

Doop Akte, Tjilatjap, 16 juni 1852:
Hendrik Theodoor, geboren op 2 april 1851 in Tjilatjap.
Ouders Willem Hendrik Dormaar en Carolina Philippina Christina Ottenhoff, ongeh. lieden.
Getuigen: de ouders.

HUW. AKTE, Heemstede, 21 november 1895, nr. 32:
Nicolaas Gerrad van Traack Trackanen, geboren in 1868 te 's-Gravenhage, zoon van Nicolaas van Traack Trackanen en Ida Helena Hartingh, met Marie Johanna van Schreven, geboren in 1866 te Soerabaja, dochter van Joannes Jacobus van Schreven en Maria Catharina Ottenhoff.

Fragment Genealogie:
I.Karel Francois Ottenhoff,
Geboren ca. 1910, spoorwegbeambte in N.O.I., hoofdopzichter Ned. Ind. spoorwegen.
Gehuwd op 8 februari 1950 te Pematang Siantar met Elisabeth Intveld, geboren op 10 februari 1911 te Soerabaja, van beroep kleuteronderwijzeres, dochter van Theunis Barthelemy Intveld, handelsagent tegelfabriek Unicum te Soerabaja en Siti Katira.
II. Karin Ottenhoff (enig kind),
Geboren op 11 februari 1941 te Djokjakarta, Java, N.O.I., van beroep collectie-conservator in het letterkundig Museum te 's-Gravenhage.
IIIe. Franciscus Martinus Wilhelmus VAN BLOEMEN WAANDERS,
Zoon van Pieter Lodewijk van Bloemen Waanders en de Javaanse vrouw Mariam Mas Soerowinangoen, [nr. IIc], geboren op 11 februari 1860 in Soekaradjo (Banjoewangie), directeur van de ijsfabriek Patook, overleden op 28 mei 1919, oud 59 jaar.
Gehuwd op 26 januari 1891 in Djokjakarta met Josephine Eugenie DE LA BRETONIERE, geboren op 29 november 1872 in Ambarawa (Semarang), overleden op 1 september 1929 in Bandoeng, begraven op de Oude Begraafplaats aldaar, dochter van Henry de la Bretoniere, overleden voor 1891 en Benoite Adolphine Augustine Regensburg.

HUW. AKTE, Djokjakarta, 26 januari 1891:
Franciscus Martinus Wilhelmus van Bloemen Waanders, oud 30 jaar, [geboren Soekaradjo (Banjoewangie) 11 februari 1860], directeur ijsfabriek "Patook", zoon van Pieter Lodewijk van Bloemen Waanders, overleden, en de inlandse vrouw Mariam; met Josephine Eugenie de la Bretoniere, oud 17 jaar [geboren Ambarawa (Semarang) 29 november 1872], dochter van Henry de la Bretoniere, overleden en Benoite Adolphine Augustine Regensburg.
[bron: Het Gereconstrueerde Huwelijksregister van Djokjakarta 1817-1905]

GRAFSCHRIFT, Bandoeng, Oude Begraafplaats, Klasse 1, nr. 1031:
Hier rust onze lieve moeder, behuwd- en grootmoeder J.E. van Bloemen Waanders-de la Bretoniere, geboren op 29 November 1872, overleden op 1 September 1929.

KIND:
 1. "Dochter" van Bloemen Waanders,
  Geboren tussen 16 en 22 januari 1892 in Djokja.

  FAMILIEBERICHTEN, Geboorten, De Nederlandsche Leeuw, Januari 1892, blz. 39:
  Indische Bladen, 16-22 jan. 1892:
  te Djokja, N., dochter van J.E. van Bloemen Waanders geb. de Bretonniere.
IIIf. Joanna (Jeanne) Geertruida VAN BLOEMEN WAANDERS,
Dochter van Franciscus (Francois) Gerard van Bloemen Waanders en Johanna Geertruida Cornelia de Munnick, [nr. IId], geboren in 1862 te Madioen, N.O.I., buitenkerkelijk, overleden op 10 december 1910 te Amsterdam, oud 48 jaar, begraven op 13 december op de Oosterbegraafplaats aan de Kruislaan aldaar.
Gehuwd op 1 juni 1887 in Breda met Anthonie Lodewijk KOOPS, geboren op 17 juni 1863 te Vlissingen, kapt. administrateur bij het Korps Mariniers te Amsterdam in 1897, gepensioneerd in 1911, daarna directeur van een verzekeringsmaatschappij, buitenkerkelijk, zoon van Anthonie Nicolaas Lodewijk Koops en Leijntje Torré.
Anthonie Lodewijk KOOPS trouwt (2) op 21 januari 1915 te Haarlem met Hendrika VAN HOUTEN, geboren op 26 mei 1875 te Sambas (W. Afd. Borneo), dochter van Hendrik Cornelis van Houten, asst. resident van Biliton en van Julia Andrea Fokker.
[Bron: CD-rom Nederland's Patriciaat, 1925, blz. 188]

HUW. AKTE, Breda, 1 juni 1887, nr. 67 (GenLias):
Anthonie Lodewijk Koops, geboren te Vlissingen, zoon van Anthonie Lodewijk Koops en Leijntje Torre, met Johanna Geertruida van Bloemen Waanders, geboren te Madioen, N.O.I., dochter van Franciscus Gerardus van Bloemen Waanders en Joanna Geertruida Cornelia de Munnick.

HUW. AKTE, Haarlem, 21 januari 1915, nr. 18 [Digitale Stamboom Kennemerland]:
Anthonie Lodewijk Koops, geboren te Vlissingen, oud 51 jaar, directeur ener verzekeringsmij, weduwnaar van Joanna Geertruida van Bloemen, zoon van Anthonie Nicolaas Lodewijk Koops en Leijntje Torré, met Hendrika van Houten, geboren te Sambas (Borneo), oud 41 jaar, dochter van Hendrik Cornelis van Houten en Julia Andrea Fokker.KIND UIT HET EERSTE HUWELIJK:
 1. Joanna Geertruida Cornelia Koops, zie nr. IVh.
  Geboren op 27 april 1888 te Den Helder, van beroep toneelspeelster in Duitsland, antroposofe, overleden op 5 october 1976 te Stuttgart, Duitsland, oud 88 jaar.
  Gehuwd op 23 juli 1914 te Haarlem met Maximiliaan Ernst Carl Thylmann, geboren op 11 april 1888 te Darmstadt, Hessen, "Jugendstil" schilder, houtsnijder en dichter, antroposoof, moest in februari 1915 in militaire dienst en werd begin augustus bij Verdun getroffen door een granaat waaraan hij op 29 augustus 1916 te Grosz-Auheim bij Hanau, Duitsland bezweek, oud 28 jaar, zoon van Carl Thylmann, rector van het Gymnasium te Darmstadt en van Emilie Köhler.
IIIg. Petronella Ludovica VAN BLOEMEN WAANDERS,
Dochter van Franciscus (Francois) Gerard van Bloemen Waanders en Johanna Geertruida Cornelia de Munnick, [nr. IId], geboren op 28 december 1866 in Cheribon, West-Java, N.O.I., woont in 1910 in Kota Radja, overleden op 1 augustus 1935 in Soerabaja, oud 68 jaar.
Gehuwd op 26 februari 1890 in Breda met dr. Henri Franciscus Bastiaan Johannes Adriaan NOORDHOEK HEGT, geboren op 17 november 1863 in Batavia, N.O.I., van beroep arts, officier van gezondheid in het Oost-Indisch Leger, overleden op 25 maart 1927 in Bandoeng, oud 63 jaar, zoon van Frederik Johan Diederik Noordhoek Hegt en Sara Anna Andeweg.

HUW. AKTE, Breda, 26 februari 1890, nr. 39 (GenLias):
Henri Franciscus Bastiaan Johannes Adriaan Noordhoek Hegt, geboren in Batavia, N.O.I., zoon van Frederik Johan Diederik Noordhoek Hegt en Sara Anna Andeweg, met Petronella Ludovica van Bloemen Waanders, geboren in Cheribon, N.O.I., dochter van Franciscus Gerardus van Bloemen Waanders en Joanna Geertruida Cornelia de Munnick.

FAMILIEBERICHTEN, Huwelijken, De Nederlandsche Leeuw, februari 1890, blz. 39:
Op 26 februari 1890 te Breda: Henri Francois Bastiaan Johannes Adriaan Noordhoek Hegt, geb. te Batavia 17 Nov. 1863, officier van gezondh. 2e kl. O.I.L., zoon van Frederik Johan Diederik, met Petronella Ludovica van Bloemen Waanders, geb. te Cheribon 28 Dec. 1866, dochter van Francois Gerardus en van Johanna Geertruida Cornelia de Munnick.

KINDEREN:
 1. Frederik Johan Diederik Noordhoek Hegt, zie nr. IVi.
  Geboren op 7 april 1892 in Kotaradja (N-Sumatra), boekhouder en secretaris suikerfabriek Ketanggoengan-West (Brebes, M-Java), makelaar in effecten te Bandoeng, res.-luitenant artillerie K.N.I.L., overleden op 2 februari 1943 in het krijgsgevangenenkamp Kinsayok in Thailand, oud 50 jaar.
  Gehuwd op 20 juni 1917 in Soerabaja met Eleoni Regina Jacqueline Braun, geboren op 6 maart 1892 in Soerabaja, dochter van Casper Johannes Lodewijk Braun en Arnoldina Johanna Maria du Pre.
  [bron: CD-rom Ned. Patriciaat, 1973, blz. 75 en 76, Genealogie Noordhoek Hegt]
 2. Henriette Francine Joanne Noordhoek Hegt,
  Geboren op 18 maart 1897 in Poerworedjo, Midden-Java, N.O.I.
  Gehuwd op 2 maart 1917 in 's-Gravenhage met ir. Theodor Daniel van Maanen, geboren op 17 jan. 1891 in Semarang, civiel ingenieur, hoofdingenieur Prov. Waterstaatsdienst in Ned.-Indie, oud-hoofd irrigatieafdeling Pekalen-Sampean te Bondowoso (O-Java), zoon van Gerardus Frederik van Maanen en Diederika Catharina Petronella Odenthal.

  HUW. AKTE, 's Gravenhage, 2 maart 1917, nr. 180:
  Theodor Daniel van Maanen, oud 26 jaren, civiel ingenieur, geboren te Semarang, wonende alhier, meerderjarige zoon van Gerardus Frederik van Maanen, makelaar en van Diederika Catharina Petronella Odenthal, zonder beroep, beiden wonende te Semarang, toestemmende bij authentieke akte, En Henriette Francine Joana Noordhoek Hegt, oud 19 jaren, zonder beroep, geboren te Poerworedjo residentie Bagelen, wonende alhier, minderjarige dochter van Henri Franciscus Bastiaan Johan Adriaan Noordhoek Hegt, oud 53 jaren, en van Petronella Ludovica van Bloemen Waanders, oud 50 jaren, beiden zonder beroep en wonende alhier; alhier tegenwoordig en consenteerende.
  Getuigen:
  Frederik van Bloemen Waanders, oud 58 jaren, neef des bruids.
  Meester Henri Louis van Bloemen Waanders, oud 54 jaren, oom der bruid, beiden zonder beroep, wonende alhier.
IIIh. Leonora Wilhelmina VAN BLOEMEN WAANDERS,
Dochter van Franciscus (Francois) Gerard van Bloemen Waanders en Johanna Geertruida Cornelia de Munnick, [nr. IId], geboren ca. 1870 in Batavia, N.O.I., overleden voor 1911.
Gehuwd op 28 januari 1892 in Breda met Leonard Frans Hermanus PEEREBOOM, geboren in Bergen op Zoom, van beroep Kapitein der Infanterie O.I.L., overleden op 10 september 1911 in Den Haag, oud 42 jaar, begraven op 13 september 1911 op de Begraafplaats Oud-Eik en Duinen in Den Haag, zoon van Pieter Peereboom en Tanna Johanna de Lange.

HUW. AKTE, Breda, 28 januari 1892, nr. 10 (GenLias):
Leonard Frans Hermanus Peereboom, geboren in Bergen op Zoom, zoon van Pieter Peereboom en Tanna Johanna de Lange, met Leonora Wilhelmina van Bloemen Waanders, geboren in Batavia, N.O.I., dochter van Franciscus Gerardus van Bloemen Waanders en Joanna Geertruida Cornelia de Munnick.


   

KINDEREN:
 1. Tanne Peereboom.
 2. Deetje Peereboom.
 3. Henri Peereboom.
IIIi. Elisabeth VAN BLOEMEN WAANDERS,
Dochter van Martinus Willem van Bloemen Waanders en Penelope Cornelia Elisabeth Mehlbaum, [nr. IIe], geboren ca. 1860.
Gehuwd ca. 1880 met Hermanus Johannes BIJLEVELD.

KINDEREN:
 1. Henri Martinus Arthur Bijleveld,
  Geboren op 9 januari 1882 in Delft (Akte nr. 28).
 2. Penelope Woutrina Louise Bijleveld, zie nr. IVj.
  Geboren op 4 juli 1883 in Ambarawa (Semarang), overleden op 19 december 1961 in Den Haag, oud 78 jaar.
  Gehuwd op 15 augustus 1918 in Meester Cornelis, Java met Hendrik Willem du Cloux, geboren op 30 maart 1875 in Soerabaja, controleur van het departement van Binnenlandsch bestuur , tijdelijk gouvernements secretaris in Medan, adviseur Inlands Volksonderwijs, overleden op 15 februari 1934 in Den Haag, oud 58 jaar, eerder weduwnaar van Lucie Castens.
IIIj. Elisabeth Margot VAN DER EB,
Dochter van Jan Pieter van der Eb en Elisabeth Henriette Theodora van Bloemen Waanders, [nr. IIg], geboren te Batavia op 31 januari 1864, woont in 1916 te Soerabaja, overleden te 's-Gravenhage op 5 november 1955, oud 91 jaar.
Gehuwd met Th. ADER.

KINDEREN:
 1. J.P. Ader, [zoon]
  Woont in 1916 te Djember.
  Gehuwd met C.N. Milder.
 2. J.L.C. Ader, [dochter]
  Woont in 1916 te Soerabaja.
  Gehuwd met A. de Vos.

[Laatst gewijzigd op 13 december 2006]
VOLGENDE GENERATIE VORIGE GENERATIE HOME