PARENTEEL VAN HENDRIK VELSINK UIT HEEMSE
Negende Generatie
Hendrik Barend VELSINK,
Zoon van Hendrik Jan Velsink en Carolina Louisa Krijgsman [Nr. VIII-a], geboren te Blitar op 20 november 1873, woont in 1896 te Sidoardjo, en in 1897 te Malang, stationsklerk 3e klasse (1895), eervol ontheven van het beheer van de halte Soekowoni (1898), veroordeeld tot 1 maand gevangenisstraf wegens poging tot doodslag (1901), eerste klerk te Magelang (tot 1911), in dat jaar benoemd tot eerste klerk op het residentiekantoor te Rembang op een traktement van f 120.- per maand, benoemd tot tijdelijk commies Pestbestrijding te Malang in 1915, boekhouder- administrateur Burgerlijke Geneeskundige Dienst te Madioen (1916), 1ste commies (1 feb. 1919), in 1928 op verzoek eervol ontslag wegens volbrachte diensttijd, overleden te Bandoeng op 26 juni 1939, oud 65 jaar.
Gehuwd (1) te Pasoeroean (Pasoeroean) op 8 januari 1896 met Guillemette Adrienne CLAASZ.
Gehuwd (2) met N.N.

NAAMLIJST DER EUROPESCHE INWONERS VAN NEDERLANDSCH-INDIE EN OPGAVEN OMTRENT HUN BURGERLIJKEN STAND:
Aangiften van geboorten.
Blitar, 20 November 1873:
Hendrik Barend Velsink.

BENOEMINGEN:
Bij de Oosterlijnen der Staatsspoorwegen zijn benoemd tot stationsklerk der derde klasse: H. B. Velsink e.a.
[bron: De Locomotief, Samarangsch handels- en advertentie-blad, 21 juni 1895]

NAAMLIJST DER EUROPESCHE INWONERS VAN NEDERLANDSCH-INDIE EN OPGAVEN OMTRENT HUN BURGERLIJKEN STAND:
Voltrokken huwelijken.
Pasoeroean (Pasoeroean), 8 Jan. 1896:
Hendrik Barend Velsink met Guillemette Adrienne Claasz.

SPOORNIEUWS.
Eervol ontheven van het beheer van de halte Soekowono de tijdelijk klerk bij den stationsdienst H. B Velsink.
[bron: Soerabaijasch handelsblad, 17 november 1898]

RECHTZAKEN:
Bij vonnis van den raad van Justitie te Semarang is H. B. Velsink wegens poging tot doodslag veroordeeld tot 1 maand gevangenisstraf.
[bron: Bataviaasch nieuwsblad, 12 januari 1901]

REGERINGS-ALMANAK VAN NEDERLANDSCH-INDIE:
Naamlijst der Europeesche Inwoners van het mannelijk geslacht ouder dan 16 jaar,
Sidoardjo (Soerabaja), 1896, Velsink, H.B.
Malang (Pasoeroean), 1897, Velsink, H.B.
Berbek (Kediri), 1897, Velsink, H.B.
Blitar (Kediri), 1900-1901, Velsink, H.B.

ALPHABETISCHE LIJST DER INWONERS VAN NED. INDIE:
Velsink, H.B., klerk st. sp - Soewamana, Djember, Besoeki (ontslagen), 1899.
Velsink, H.B., Particulier - Blitar, 1901.
Velsink, H.B., Particulier - Blitar (G.A. Claasz), 1903-1911.
Velsink, H.B., z.b. - Blitar (G.A. Claasz), 1912-1914.
Velsink, H.B. - tijd. Com. Pestbestrijding - Malang (G.A. Claasz), 1915-1916.
Velsink, H.B. - Adm. Ond. Pestbestrijding - Madioen (G.A. Claasz), 1917-1918.
Velsink, H.B. - Empl. Pestbestrijding - Madioen (G.A. Claasz), 1919-1924.
Velsink, H.B. - Empl. - Madioen (G.A. Claasz), 1925.
Velsink, H.B. - 1e Com. S.S. - Bandoeng (C.A. Claasz), 1927.
Velsink, H.B. - Ex (vroeger geweest) 1e Com. S.S. - Bandoeng (C.A. Claasz), 1930-1934.
[bron: Nieuw Adresboek van geheel Nederlandsch-Indie, Batavia, Landsdrukkerij]

PERSONALIA.
Benoemd tot eersten klerk op het residentie-kantoor te Rembang op een traktement van f 120 ’s maands H.B. Velsink, thans eerste klerk te Magelang.
[bron: Het nieuws van den dag voor Nederlandsch-Indie, 23 september 1911]

PERSONALIA.
Benoemd tot tijdelijk commies op het bureau van den chef van de Pestbestrijding te Malang, H.B. Velsink.
[bron: Het nieuws van den dag: kleine courant, 28 december 1914]

BURGERLIJKE GENEESKUNDIGE DIENST,
Dienst der Pestbestrijding.
Residentie Madioen.
Gewestelijk Leider: Dr. H.F. Lumentut (arts).
Boekhouder-Administrateur: H.B. Velsink.
Hoofdopzichter v/d Woninginspectie: J.C.F. van Weezenbeek.
(44 opzichters een 330 mantri's voor de woninginspectie).
[bron: Regerings-Almanak van Ned. Indie, Kalender en Personalia, 1916]

BURGERLIJKE GENEESKUNDIGE DIENST,
Dienst der Pestbestrijding.
Residentie Madioen.
Gewestelijk Leider: Dr. H.F. Lumentut (arts).
Personeel ter beschikking van de Gewest. Leider:
Plaatselijke Leiders. I.A. Gerritzen, (arts) (Bk.), (Ngawi).
Geneeskundigen. P.A.J. Hoek, (arts).
Boekhouder-Administrateur: H.B. Velsink.
Hoofdopzichter voor de woninginspectie: A. Dessauvagie.
[bron: Regerings-Almanak van Ned. Indie, Kalender en Personalia, 1917]

SPOOR- EN TRAMWEGEN, STAATSSPOORWEGEN
Commiezen.
Velsink, H.B., (1e Commies), benoeming 1 Febr. 1919.
[bron: Regerings-Almanak van Ned. Indie, Kalender en Personalia, 1926]

PERSONALIA:
(Uit de Javasche Crt.)
Departement van Gouvernementsbedrijven.
Ontslagen: met ingang van 3 Sept. '28 op verzoek wegens volbrachten diensttijd eervol uit 's lands dienst H.B. Velsink, thans 1ste commies.
[Bron: NRC, 30 sept. 1928]KINDEREN UIT HET EERSTE HUWELIJK:
 1. Charles Louis Velsink, ook Oom Loes,  zie nr. X-a.
  Geboren te Pasoeroean op 29 april 1897, hoofdcommies dept. verkeer en waterstaat (30 nov. 1932), overleden na 1959.
  Gehuwd (1) te Madioen op 23 mei 1917 met Emelie Croes.
  Gehuwd (2) te Bandoeng in december 1933 met C.W. van Casand.
 2. Hendrik Willem Ferdinand Velsink, [filiatie onzeker]
  Geboren te Blitar (Kediri) op 2 mei 1900.

  REGERINGS-ALMANAK VAN NEDERLANDSCH-INDIE, 1901:
  Aangiften van geboorten in 1900, blz. 438:
  Blitar (Kediri), 2 Mei 1900: Hendrik Willem Ferdinand Velsink.
 3. Carel Heinrich Velsink, [filiatie onzeker]
  Geboren te Blitar op 28 maart 1904.

  NAAMLIJST DER EUROPESCHE INWONERS VAN NEDERLANDSCH-INDIE EN OPGAVEN OMTRENT HUN BURGERLIJKEN STAND:
  Aangiften van geboorten.
  Blitar, 28 maart 1904:
  Carel Heinrich Velsink.
  [bron: Nieuw Adresboek van geheel Nederlandsch-Indie, Batavia, Landsdrukkerij, 1905]
 4. L. Velsink, (v),
  Geboren te Rembang op 14 oktober 1913.

  NAAMLIJST DER EUROPESCHE INWONERS VAN NEDERLANDSCH-INDIE EN OPGAVEN OMTRENT HUN BURGERLIJKEN STAND:
  Aangiften geboorten.
  Rembang, 14 oktober 1913:
  L. Velsink (v).
  [bron: Nieuw Adresboek van geheel Nederlandsch-Indie, Batavia, Landsdrukkerij, 1915]
KINDEREN UIT HET TWEEDE HUWELIJK:
 1. Ivonne Adrienne Velsink,
  Geboren te Madioen op 6 augustus 1918, adj. Boekh. Hfd. Best. PTT, Bandoeng (1941), hield vendutie in haar woning aan de Helmersweg te Bandoeng (1954).

  NAAMLIJST DER EUROPESCHE INWONERS VAN NEDERLANDSCH-INDIE EN OPGAVEN OMTRENT HUN BURGERLIJKEN STAND:
  Aangiften van geboorten.
  Madioen, 6 augustus 1918:
  Ivonne Adrienne Velsink.

  EXAMENS HANDELSONDERWIJS.
  De uitslag van de examens van den Bond van Vereenigingen voor Handels-onderwijs in Nederlandsch-Indie, gehouden op 15 en 16 November en 22 en 23 November 1934, is als volgt:
  Voorbereidend Boekhouden. Aangemeld 151, opgekomen 147, geslaagd 54.
  Bandoeng.
  Aangemeld 22, opgekomen 21, geslaagd 10: Mej. I.A. Velsink [e.a.].
  [bron: Het nieuws van den dag voor Nederlandsch-Indie, 24 januari 1935]

  EXAMENS.
  Practijk Boekhouden:
  Bandoeng:
  Aangemeld 11. Opgekomen 11. Geslaagd 2. Afgewezen 9.
  Geslaagd: W. Burghard en mej. I.A. Velsink.
  [bron: Het nieuws van den dag voor Nederlandsch-Indie, 15 juli 1936]

  ALPHABETISCHE LIJST DER INWONERS VAN NED. INDIE:
  Velsink, Mej. I.A. - Adj. Boekh. Hfd. Best. PTT - Bandoeng, 1941.
  [bron: Nieuw Adresboek van geheel Nederlandsch-Indie, Batavia, Landsdrukkerij] 2. Eddy Velsink,  zie nr. X-b.
  Geboren (erkenning) te Madioen, Java, N.O.I. op 2 september 1920, overleden te Heerde (Gld) op 24 november 1996, oud 76 jaar, begraven te Vasen (Gld) op 30 november 1996.
  Gehuwd te Buitenzorg (Bogor), Java, Indonesie op 10 november 1948 met Adé Portier, geboren te Serang, Java, N.O.I. op 28 augustus 1926, overleden te Rijswijk (ZH) op 24 februari 1969, oud 42 jaar, dochter van Maximiliaan Portier en Fanny Toemirah.
  [bron Family Search]
Bernardus Jacobus Johannes VELSINK,
Zoon van Hendrik Jan Velsink en Maria Elizabet Sörensen [Nr. VIII-a], geboren te Blitar op 25 maart 1878, woont in 1896 te Semarang, van beroep stationsklerk (tot 1910), stationscommies (vanaf 1910) bij de Staatsspoorwegen op Java, N.O.I., begin 1911 van Wlingi overgeplaatst naar Garoem, in 1912 verlof verleend wegens ziekte, door te brengen in Garoem of Soerabaja, reisde op 30 april 1914 met de Oranje naar Nederland, overleden te ’s-Gravenhage op 6 juli 1914, oud 36 jaar.
Gehuwd te Blitar (Kediri) op 14 oktober 1899 met Sophia Henriette RUDOLPH, geboren ca. 1879, reisde in 1914 met haar zieke man naar Nederland en keerde 2 weken na diens overlijden terug naar Indie, woonde in 1935 te Soerabaja, overleden aldaar in de periode 18 t/m 23 december 1937, oud 58 jaar.

BURGERLIJKE STAND.
Aangiften van geboorten.
Kediri, 26 Maart 1878:
Bernardus Jacobus Johannes Velsink.
[bron: Regerings Almanak van Ned. O-Indie, 1879]

TROUW-, GEBOORTE- EN STERFTEBERICHTEN.
Bevallen:
Velsink, H. J., geb. Sörensen, Z., Blitar.
[bron: De Locomotief, Samarangsch handels- en advertentie-blad, 8 april 1878]

BURGERLIJKEN STAND:
Voltrokken huwelijken.
Blitar (Kediri), 14 Oct. 1899:
Bernardus Jacobus Johannes Velsink met Sophia Henriette Rudolph.
[bron: Regerings Almanak van Ned. O-Indie, 1900]

OVERL. AKTE, 's-Gravenhage, 7 juli 1914, nr. 2038:
Compareerden Pieter Jacobus Herst, oud acht en veertig jaren, bidder, en Jan Timp, oud zeven en veertig jaren, bode, beiden wonende alhier, verklarende, dat Bernardus Jacobus Johannes Velsink, spoorwegambtenaar, wonende alhier, op den zesden dezer, des avonds te negen uren is overleden, oud zes en dertig jaren, geboren te Blitar in Oost Indie, echtgenoot van Sophie Henriette Rudolf, zoon van Jan Hendrik Velsink, overleden en van Marie Sorensen, zonder beroep, wonende te Semarang.


GRAFSCHRIFT:
Begraafplaats te Blitar, nr. 93:
Hier rusten C.L. Velsink-Krijgsman, geb. 11-7-1834, overl. 22-11-1873 en H.J. Velsink, geb. 3-9-1827, overl. 5-6-1899, B.J.J. Velsink, Blitar 25 Maart 1878, 's Hage 6 Juli 1914. R.I.P.

BURGERLIJKE STAND SOERABAJA.
18 t/m 23 December 1937.
Overleden:
Mevr. S.H. Velsink-Rudolph, 58 jr.
[bron: Soerabaijasch handelsblad, 27 december 1937]

---------------------------------------------------------------

ALPHABETISCHE LIJST DER INWONERS VAN NED. INDIE:
Velsink, B.J.J., klerk st. sp – Blitar, Kediri, 1899.
Velsink, B.J.J., Klerk st. sp – Blitar, 1901.
Velsink, B.J.J., Klerk St. Sp – Soerakarta (S.H. Rudolph), 1903.
Velsink, B.J.J., Klerk St. Sp. – Blitar (S.J. Rudolph), 1904-1907.
Velsink, B.J.J., 1e Klerk St. Sp. – Wlingi (S.J. Rudolph), 1908-1910.
Velsink, B.J.J. – Station Com. S.S. – Garoem, o.l. (S.H. Rudolph), 1911.
Velsink, B.J.J. – Station Com. S.S. – Garoem, Blitar (S.H. Rudolph), 1912-1913.
Velsink, B.J.J. – Station Com. S.S. – (verlof Europa) (S.H. Rudolph), 1914-1931.
[bron: Nieuw Adresboek van geheel Nederlandsch-Indie, Batavia, Landsdrukkerij]

NAAMLIJST DER EUROPEESCHE INWONERS van het mannelijk geslacht ouder dan 16 jaar,
Semarang, 1896-1897, Velsink, Bernard[us] Jacobus Johan[nes].
Blitar (Kediri), 1900-1902, Velsink, B.J.J.
[bron: Regerings Almanak van Ned. O-Indie, 1897-1903]

UITSLAG SPOOREXAMENS S.S.
Voor 1sten klerk bij den stationdienst slaagden:
B.J.J. Velsink te Bangil, [e.a.].
[bron: Het Nieuws van den dag voor Nederlandsch-Indie, 10 mei 1907]

MUTATIEN STAATSSPOOR:
Bij de Oosterlijnen:
B.J.J. Velsink, klerk bij den stationsdienst, overgeplaatst van Bangil naar Wlingi.
[bron: Het Nieuws van den dag voor Nederlandsch-Indie, 19 oktober 1907]

VERLOVEN:
Verleend wegens familie-aangelegenheden 14 dagen verlof naar Wlingi, Soerabaja en Madioen aan den 1en klerk B. J. J. Velsink.
[bron: Soerabaijasch nieuwsblad, 29 oktober 1908]

SPOOR- EN TRAMWEGEN, STAATSSPOORWEGEN
Stationscommiezen.
Velsink, B.J.J., O. l. 28 Nov. 1910. [O.l. staat voor Exploitatie der Oosterlijnen]
[bron: Regerings-Almanak van Ned. Indie, Kalender en Personalia, 1911-1914]

PERSONALIA:
(Uit de Javasche Courant)
Departement van Burgerlijke Openbare Werken.
Benoemd: bij den dienst der Staatsspoorwegen op Java: tot stationcommies, de stationsklerk B.J.J. Velsink.
[Bron: NRC, 27 dec. 1910]

PERSONALIA.
De commies voor den stationdienst bij de staatsspoorwegen op Java B.J.J. Velsink is van Wlingi naar Garoem overgeplaatst.
[bron: [bron: Het nieuws van den dag voor Nederlandsch-Indie, 16 januari 1911]

PERSONALIA.
Aan den commies voor den stationdienst bij de staatsspoorwegen op Java B. J. J. Velsink is wegens ziekte een maand verlof verleend naar Soerabaja.
[bron: Het nieuws van den dag voor Nederlandsch-Indie, 29 oktober 1912]

PERSONALIA.
Het aan den stationscommies B.J.J. Velsink wegens ziekte verleend verlof is verlengd met een maand, door te brengen in Garoem of Soerabaia.
[bron: Het nieuws van den dag voor Nederlandsch-Indie, 23 december 1912]

CIVIEL DEPARTEMENT.
Verleend:
wegens langdurigen dienst, een jaar verlof naar Europa, aan den stationscommies bij den dienst der Staatsspoorwegen op Java B.J.J. Velsink, met bepaling, dat hij zijne betrekking op den 3den April 1914 zal nederleggen.
[bron: Het nieuws van den dag voor Nederlandsch-Indie, 20 maart 1914]

PASSAGIERS.
Per ss Oranje, gezagv. W.A. Beyer dd 30 April 1914 vertrekkende van Batavia naar Nederland ten 5 ure nm.:
naar Nederland: B.J.J. Velsink en echtg.
[bron: Het nieuws van den dag voor Nederlandsch-Indie, 29 april 1914]

INDISCHE OFFICIEREN EN AMBTENAREN.
Opgave van koloniale officieren met verlof, aan wie vergund is naar de kolonien terug te keren, loopende tot 27 Juni.
Oost-Indie:
B.J.J. Velsink, stationscommies S.S., 18 Juli “Koningin Emma”.
[bron: Het nieuws van den dag: kleine courant, 3 juli 1914]

PASSAGIERS.
Passagiers aan boord van het s.s. Koningin Emma, gezagvoerder P. Ouwehand, 18 Juli van Amsterdam naar Batavia:
mevr. S.H. Velsink-Rudolph.
[bron: Het nieuws van den dag: kleine courant, 17 juli 1914]

FAMILIEBERICHTEN.
Nieuwe ingezetenen van Soerabaia.
Wed. S. H. Velsink-Rudolph, Kalisossok.
[bron: De Indische courant, 28 september 1935]

KINDEREN:
 1. Hendrik Jan Velsink,  zie nr. X-c.
  Geboren te Blitar (Kediri) op 11 januari 1900, vermeld als commies en 1e commies op 2 juni 1923 bij de Staats Spoorwegen, Soerabaja (1927-1934), Batavia (1941).
  Gehuwd te Madioen op 15 juni 1922 met Sophie Croes, interlokaal telefoniste bij de PTT te Madioen, op verzoek eervol ontslag per 30 november 1922.

 2. Johan Emile Velsink,  zie nr. X-d.
  Geboren te Blitar op 22 november 1901, employee suikerfabriek Kawarasan te Kediri (1925-1927), suikerfabriek Bedadoeng te Baloeng (1930-1932), suikerfabriek Tegowangi te Paree (1934), snijveldopzichter te Djatiroto, O- Java (1941), spoorwegtechnicus, woonde in 1946-1947 en 1958-1960 te Amsterdam, overleden in Florida, USA in december 1964, oud 63 jaar.
  Gehuwd te Djombang, Ned, Indie op 6 december 1927 met Elza Evelien Teunissen, geboren te Magalang, Ned. Indie op 8 oktober 1907.
Charlotte Geertruida Baudine ENKLAAR VAN GUERICKE,
Dochter van Frederik Adriaan Enklaar van Guericke en Magdalena Johanna Everdina Velsink [Nr. VIII-b], geboren te Soerakarta op 22 mei 1864, woont in 1914 te Telok Betong, res. Lampongsche districten en in 1927 te Barchem, overleden te De Bilt op 25 mei 1933, oud 69 jaar.
Gehuwd te Arnhem op 28 juli 1887 met Johan Sybrand Abraham VAN DISSEL, geboren te Hattem op 3 december 1860, ambtenaar voor de Inlandsche talen 1900-1906, ambtenaar B.B. 1906-1914, directeur Bestuurschool 1914-1921, gepensioneerd in 1922, overleden te Utrecht op 13 october 1936, zoon van dr. Johannes (Johan) Albertus van Dissel, arts en Maria Margaretha Jacoba Lena Scheurkogel.

HUWELIJKSAKTE, Arnhem, 28 juli 1887, nr. 212 (GenLias):
Johannes Sijbrand Abraham van Dissel, oud 26 jaar, geboren in Hattem, van beroep lector, zoon van Johannes Albertus van Dissel, van beroep geneesheer, en van Maria Margaretha Jacoba Lena Scheurkogel, met Charlotte Geertruida Baudina Enklaar, oud 23 jaar, geboren te Tandem (Soerakarta), zonder beroep, dochter van Frederik Adriaan Enklaar, van beroep administrateur en van Magdalena Johanna Everdina Velsink.

OVERL. AKTE, De Bilt, 26 mei 1933, nr. 46 [GenLias]:
Charlotte Geertruida Baudina Enklaar, overleden op 25 mei 1933 te De Bilt, oud 69 jaar, gehuwd met Johannes Sijbrand Abraham van Dissel, dochter van Frederik Adriaan Enklaar van Guericke en Magdalena Johanna Everdina Velsink.

KINDEREN:
 1. Gertrude van Dissel,
  Geboren te Delft op 7 maart 1892, overleden te Amersfoort op 11 november 1987, oud 95 jaar.
  Gehuwd te Ambon op 27 maart 1923 met Rijkent Willem Kofman, geboren te Zandvoort op 1 november 1900, van beroep assistent-resident in Ned. O.-Indie, overleden te Naarden op 1 september 1959, oud 58 jaar.
  Huwelijk ontbonden door echtscheiding te Batavia op 27 september 1935.
 2. Johan van Dissel,  zie nr. X-e.
  Geboren te Delft op 28 september 1896, rijksambtenaar, overleden te Voorburg op 16 november 1966, oud 70 jaar.
  Gehuwd te Amersfoort op 27 juni 1951 met Harmanna Margaretha Okken, geboren te Groningen op 29 september 1926.
dr. Frederik Adriaan ENKLAAR VAN GUERICKE,
Zoon van Frederik Adriaan Enklaar van Guericke en Magdalena Johanna Everdina Velsink [Nr. VIII-b], geboren te Tandem (Soerakarta) op 3 mei 1867, arts, specialist voor orthopaedie, massage en heilgymnastiek.
Gehuwd (1) te London, St. Margarets-Westminster op 30 juli 1904 met Lavina Henriette d'AUBIGNY d'ENGELBRONNER, geboren te Minneapolis, Minnesota (USA) op 15 juli 1874, overleden te 's-Gravenhage, op 7 mei 1914, dochter van Marius Elisa d'Engelbronger en Louisa Morris Jones.
Gehuwd (2) te 's-Gravenhage op 22 maart 1924 met Ernestine Louise Augusta VAN HEEMSKERCK, geboren te Soerabaja in 1890, overleden te 's-Gravenhage op 26 maart 1971, oud ca. 80 jaar, eerder weduwe van Prof. dr. Pierre Joseph Henry Baudet, dochter van Willem Frederik van Heemskerck en van Josephine David von Franquemont.

GEBOORTEAANKONDIGING:
Bevallen van een Zoon, M.J.E. Enklaar van Guericke-Velsink.
Tandem (Soerakarta), 3 Mei 1867.
[bron: De Locomotief, Samarangsch handels- en advertentie-blad, 6 mei 1867]

FAMILIEBERICHTEN.
Bevallen:
M.J.E. Enklaar van Guericke, geb. Velsink, z., Soerakarta.
[bron: Nieuwe Rotterdamse Courant, 28 juni 1867]

KIND UIT HET EERSTE HUWELIJK:
 1. Jan Leonard Enklaar van Guericke,
  Geboren te 's-Gravenhage op 3 mei 1906, woont in 1927 te Vilvoorde, Belgie.
Carel Willem NEYS,
Zoon van Carel Willem Frederik Neys en Adelaide Maria Elisabeth Velsink [Nr. VIII-d], geboren te Tjilatjap op 7 oktober 1866, kap. infanterie N.I.L. (1908), gepensioneerd in 1914, overleden te Soerabaja op 17 juli 1917, oud 50 jaar.
Gehuwd te Padang op 8 mei 1895 met Klara Wilhelmina RÖDLICH, geboren te Solok (Sumatra's Westkust) op 24 november 1873, dochter van Albert Hypolit Ferdinand Constantin Franz Rodlich en Caroline Coldenhoff.

PASSAGIERS.
Op morgen naar Marseille en Nederland vertrekkende per Nederlandsch s.s. Merapi. kapt. U. Udema:
te Padang embarkeeren: Mevrouw de weduwe A.M.E. Neijs, geb. Velsink, 1e luitenant der infanterie C.W. Neijs met echtgenoote en 2 kinderen.
[bron: Het nieuws van den dag voor Nederlandsch-Indie, 17 mei 1904]

KINDEREN:
 1. Carel Albert Neys,
  Geboren voor 1904.
 2. Wilhelm Dirk Neys,
  Geboren voor 1904.
Melis Cato VAN DAALEN WETTERS,
Zoon van Melis Cato van Daalen Wetters en Charlotte Berendina Ottoline Velsink [Nr. VIII-e], geboren te Tjilatjap op 21 juli 1867, ambtenaar bij het douanenwezen te Chefoo in China, boekhouder suikerfabriek Kaliewoengoe, secretaris bij Japans consulaat, overleden te Weltevreden (Batavia) op 14 april 1925, oud 57 jaar.
Bij volmacht gehuwd (1) te Chefoo, China op 20 augustus 1891 met Helena Evangeline FERGUSON, geboren te Curacao op 6 december 1864, overleden te Utrecht op 12 februari 1925, oud 60 jaar, dochter van Jan Helenus Ferguson en Maria Eleanor Waymouth.
Huwelijk ontbonden door echtscheiding op 13 oktober 1897.
Gehuwd (2) te Batavia op 6 januari 1921 met Anna Maria ASNA, een vrije inlandse vrouw.

FAMILIEBERICHTEN.
Bevallen:
C.B.O. van Daalen Wetters, geb. Velsink, z., Tjilatjap.
[bron: Dagblad van Zuidholland en ’s Gravenhage, 13 september 1867]

FAMILIEBERICHTEN, NEDERL. LEEUW, Huwelijken 1891, blz. 86 en 87:
Te................ bij volmacht (1e afk. volgens bewijs van Chefoo in China) op 20 Augustus 1891:
Melis Cato van Daalen Wetters, oud 24 jaar, ambtenaar bij het douanenwezen te Chefoo in China, zoon van Melis Cato en van Charlotte Berendine Otteline Velsink met Helena Evangeline Ferguson, oud 26 jaar, dochter van Jan Helenus en Maria Eleanor Waymouth.

GRAFSCHRIFT, Batavia, Begraafplaats Laanhof:
Afdeeling G, Nr. 286.
Hier rust onze vader M.C. van Daalen Wetters Sr.
Rust zacht paps.
Zus en Boet.

KINDEREN:
 1. Helena Engeline van Daalen Wetters,
  Geboren te Chefoo (China) op 3 mei 1892, overleden te Lisburg (N-Ierland) op 25 februari 1959, oud 66 jaar.
  Gehuwd te Londen (Eng.) op 27 april 1916 met Harold Isaac Clipstone.
  [bron: website van Hendrikjan Hoffman]
 2. Melis Cato van Daalen Wetters,
  Geboren te Kiaukiang (China) op 21 december 1893, overleden te San Diego (USA) op 1 augustus 1978, oud 84 jaar.
  Gehuwd (1) te 's-Gravenhage in 1922 met Cecilia Magdalena Maarschalk.
  Gehuwd (2) te Magelang op 1 juni 1928 met Theodora Maria Charlotte Beem, geboren te Lawang, Java (Ned. O-Indie) op 3 oktober 1907.
  [bron: website van Hendrikjan Hoffman]

Elisabeth Johanna VAN DAALEN WETTERS,
Dochter van Melis Cato van Daalen Wetters en Charlotte Berendina Ottoline Velsink [Nr. VIII-e], geboren te 's-Gravenhage op 22 april 1869, overleden te Paramaribo, Suriname op 21 april 1889, oud 19 jaar.
Gehuwd te 's-Gravenhage op 2 augustus 1888 met dr. Hendrik FERGUSON, geboren te Curacao op 10 augustus 1862, in 1888 geslaagd voor zijn artsexamen, tijdelijk officier van gezondheid 2e kl. bij het W. Indisch leger, oogarts, overleden te Zeist op 1 januari 1945, oud 82 jaar, zoon van George August Laan Ferguson en van Anna Constantia Kikkert.
Dr. Hendrik FERGUSON huwt (2) te Willemstad, Curacao op 29 oktober 1890 met Mathilda Constance VAN DEN BOSSCHE, geboren te Curacao op 18 september 1861, overleden aldaar op 14 april 1905, oud 43 jaar.
Dr. Hendrik FERGUSON huwt (3) te Willemstad, Curacao op 5 september 1907 met Emilia Evelina SCHOTBORGH, geboren te Curacao op 21 februari 1867, overleden te Leiden op 2 mei 1950, oud 83 jaar.


GEBOORTEADVERTENTIE.
Bevallen van eene Dochter, C.B.O. van Daalen Wetters, geboren Velsink.
’s Gravenhage, 22 April 1869.
[bron: Dagblad van Zuidholland en ’s Gravenhage, 24 april 1869]

HUWELIJKSAKTE, 's-Gravenhage, 2 augustus 1888, nr. 687:
Heden den Tweeden Augustus 1888 compareerden etc. Hendrik Ferguson, oud vijf en twintig jaren, arts, tijdelijk Officier van gezondheid tweede Klaase bij het West Indisch leger, geboren te Curacao, wonende te Amsterdam, meederjarige zoon van George August Laan Ferguson, Officien van Gezondheid eerste Klasse bij het West Indische leger en van Anna Constancia Kikkert, zonder beroep, beiden wonende te Curacao,
En Elisabeth Johanna van Daalen Wetters, oud negentien jaren, zonder beroep, geboren en wonende alhier, minderjarige dochter van Melis Cato van Daalen Wetters, overleden, en Charlotta Berendina Ottelina Velsink, zonder beroep, wonende alhier, alhier tegenwoordig en consenteerende.
Getuigen:
Diedericus Adtianus Coomans de Ruiter, 59 jr, zonder beroep, wonende alhier.
Theodorus Zuijderhoff, 53 jr, assuradeur, wonende te Amsterdam.
Louis Francois Hojel, 54 jr, directeur der strafgevangenis te Breda, wonende aldaar.
Gerradus de Bont, 56 jr, zonder beroep, wonende alhier.

FAMILIEBERICHTEN, NEDERL. LEEUW, Huwelijken 1888, blz. 96:
Te 's-Gravenhage op 2 Augustus 1888:
Hendrik Ferguson, geboren te Curacao, tijdelijk officier van gezondheid 2e kl. bij het W. Indisch leger, zoon van George August Laan en van Anna Constantia Kikkert, met Elisabeth Johanna van Daalen Wetters, geboren te 's-Gravenhage 22 April 1869, dochter van Melis Cato en van Charlotta Berendina Ottelina Velsink.


Charlotta Magdalena VAN DAALEN WETTERS,
Dochter van Melis Cato van Daalen Wetters en Charlotte Berendina Ottoline Velsink [Nr. VIII-e], geboren te Soerabaja op 7 februari 1871.

Bastiaan Leopold VAN DAALEN WETTERS,
Zoon van Melis Cato van Daalen Wetters en Charlotte Berendina Ottoline Velsink [Nr. VIII-e], geboren te Soerabaja op 10 maart 1875, van beroep administrateur Suikerfabriek Pagottan (Madioen), woonde te Soest, overleden te 's-Gravenhage op 30 april 1931, oud 56 jaar.
Gehuwd te 's-Gravenhage op 9 maart 1906 met Jonkvrouwe Gustavina Wilhelmina Jenny Carolina VAN DEN BOSCH, geboren te Poerworedjo op 14 november 1873. Huwelijk ontbonden door echtscheiding.

OVERLIJDENSAKTE, Soest, 13 mei 1931, nr. 70 [GenLias]:
Bastiaan Leopold van Daalen Wetters, overleden op 30 april 1931 te 's-Gravenhage, oud 56 jaar, wonende te Soest, gescheiden van Jonkvrouwe Gustavina Wilhelmina Jenny Carolina van den Bosch, zoon van Melis Cato van Daalen Wetters en Charlotta Berendina Ottelina Velsink.

Helena Maria VAN DAALEN WETTERS,
Dochter van Melis Cato van Daalen Wetters en Charlotte Berendina Ottoline Velsink [Nr. VIII-e], geboren te Willem I (Ambarawa) op 20 februari 1876, overleden te 's-Gravenhage op 29 maart 1966, oud 90 jaar.
Gehuwd te 's-Gravenhage op 21 december 1897 met Jhr. Louis DE STUERS, geboren te Ngempit (Pasoeroean) op 22 februari 1870, controleur Binnenlands Bestuur, resident van Preanger Regenschappen, overleden te 's-Gravenhage op 3 december 1937, oud 67 jaar, zoon van Jhr. Hubertus Lambertus Josephus Paulus Clement de Stuers, administrateur van de suikerfabriek Ngempit, en van Julia Geertruida Dorothea Antoinetta Bisschop Grevelink.

TROUW-, GEBOORTE- EN STERFBERICHTEN.
Uit de Indische bladen van 17 tot 26 Februari.
Bevallen:
C.B.O. van Daalen Wetters, geb. Velsink, d., Willem I.
[bron: Het Nieuws van den dag; kleine courant, 10 april 1876]

ADVERTENTIEN.
Bevallen van eene Dochter C. B. O. van Daalen Wetters, Velsink.
Willem I, 20 Februari 1876.
[bron: Java-bode, Batavia, 24 februari 1876]

KIND:
 1. Jhr. mr. Louis Hubert Lambert de Stuers,  zie nr. X-f.
  Geboren te Kasri (Bangkil) op 8 mei 1899, van beroep agent NV Stoomvaart Maatschappij Nederland te Batavia, overleden te 's-Gravenhage op 6 januari 1970, oud 70 jaar.
  Gehuwd te 's-Gravenhage op 24 juli 1939 met Jkvr. Wilhelmina Antonia von Mühlen, geboren te 's-Gravenhage op 8 augustus 1905, overleden te Bloemendaal op 26 januari 1985, oud 79 jaar, dochter van Jhr. Johan Carl Ferdinand von Mühlen en Jkvr. Emilia Christina Gevers Deynoot.
 2. Jhr. Hubert Paul Clement de Stuers,
  Geboren te Karang Anjer, Bagalen op 16 september 1901.
Frederick Ernst VAN DAALEN WETTERS,
Zoon van Melis Cato van Daalen Wetters en Charlotte Berendina Ottoline Velsink [Nr. VIII-e], geboren te 's-Gravenhage op 12 april 1878, chemicus, tuinopzichter, administrateur op Java, vertrok in 1932 zonder zijn echtgenote, maar met zijn vier kinderen naar 's-Gravenhage, naderhand naar Driebergen, overleden te 's-Gravenhage op 19 september 1955, begraven op Nieuw Eykenduinen op 22 september, oud 77 jaar.
Gehuwd te Djokjakarta op 22 december 1911 met Eleonora Clementine VAN ABKOUDE, geboren te Djokjakarta op 10 oktober 1892, overleden te Voorburg in Huize Sonnenburgh op 5 februari 1976, oud 83 jaar, dochter van Cornelis Marinus van Abkoude en van Eveline Henriëtte Kloër.
Huwelijk ontbonden door echtscheiding te Djokjakarta op 21 december 1930.

KINDEREN:
 1. Robbert Maximiliaan van Daalen Wetters, ook Bob van Daalen Wetters,
  Geboren te Geneng (Ngawi) op Java op 10 september 1913, belandde als KNIL-militair (korporaal)in een kamp en werd aan de Birma-spoorweg tewerkgesteld, magazijnadministrateur AGAM, overleden te 's-Gravenhage op 24 augusus 1968, oud 54 jaar.
  Ongehuwd.
 2. Rudolf Frederik van Daalen Wetters,
  Geboren te Geneng (Ngawi) op Java op 25 januari 1915, Engelandvaarder, oorlogsvlieger, testvlieger Lockheed, overleden te Burbank, California op 3 oktober 1999, oud 84 jaar.
  Gehuwd op 23 juni 1953 met Maria Delsing, geboren te Rosmalen op 7 april 1931, van beroep juriste.
 3. Maximiliaan Clement van Daalen Wetters,
  Geboren te Geneng (Ngawi) op Java op 30 augustus 1919, tijdens oorlogsjaren student, gearresteerd, ontsnapt en ondergedoken, eind 1957 geemigreerd naar de USA, hoofdemploye verzekeringsmaatschappij, postal clerk US post service, overleden te Whittier, California op 6 juni 1993, oud 73 jaar.
  Gehuwd te 's-Gravenhage op 4 mei 1949 met Jenny Josephine van West, geboren te Makassar op 31 december 1923, overleden te Los Nietos (Whittier) op 29 augustus 2010, oud 86 jaar, dochter van Arnoud Dieudonne van West en van Adriana Francina (Mies) Schonherr.
 4. Sonja Charlotta Eleonora van Daalen Wetters,
  Geboren te Temanggoeng op Java op 22 januari 1921, ernstig gewond tijdens het bombardement op Rotterdam en daardoor blijvend invalide, overleden te Leidschendam op 21 november 1997, oud 76 jaar.
  Gehuwd te Voorburg op 27 september 1947 met Jan van Kesteren, geboren te 's-Gravenhage op 3 juni 1916, overleden te Voorbutg op 14 september 1996, oud 80 jaar, zoon van Gerardus Hendrikus van Kesteren en van Arendje Speelpenning.
[bron: Wikipedia en website kpn.nl/vos00546/kloer/abkoude.htm]

Victorina Wilhelmina VELSINK,
Dochter van Willem Frederik Velsink en Dorothea Margaretha Brinkman [Nr. VIII-f], geboren te Koedoes (Kediri) op 5 februari 1893, overleden te Zoetermeer op 6 december 1981, oud 88 jaar.
Gehuwd te Soerabaja op 21 februari 1914 met Marie WILDERINK, ook Mies WILDERINK, geboren te Magelang, Kedoe op 11 november 1887, van beroep chemiker suikerfabriek Karangsoewoeng te Cheribon (1912-1913), tuinemployee te Tegal (1916-1923), hoofd tuinemployee te Tegal (1924-1930), tuinemployee te Sindanglaoet (1932), te Bandoeng (1934), te Batavia (1938), voor 1941 als "oud planter" gepensioneerd, overleden te Batavia op 20 maart 1945 aan de gevolgen van een beroerte, oud 57 jaar, zoon van Johannes Christiaan Pieter Karel Wilderink, Eerste Luitenant-kwartiermeester Militaire Administratie, Ned. Oost-Indie (1882), Kapitein-kwartiermeester (1889), administrateur Soerabajasch Handelsblad (1899) en van Christina Elisabeth von Liebenstein.

BURGERLIJKE STAND.
Aangiften van Geboorten.
Magelang, Kedoe, 11 november 1887:
Marie Wilderink,
[bron: Regerings Almanak van Nederlandsch-Indie, Naamlijst, 1889].

BURGERLIJK STAND.
Aangiften van Geboorten:
Kediri (Kediri), 5 Febr. 1893:
Victorina Wilhelmina Velsink.
[bron: Regerings Almanak van Nederlandsch-Indie, Naamlijst, 1894].

GEBOORTEDATUM:
Volgens de burgerlijke stand werd Victorina op 5 februari 1893 geboren, volgens haar Amsterdamse persoonskaart zou dit 5 februari 1894 zijn geweest.

BURGERLIJKE STAND:
Voltrokken huwelijken.
Soerabaja, 21 februari 1914:
Marie Wilderink met Victorina Wilhelmina Velsink.
[bron: Nieuw Adresboek van geheel Nederlandsch-Indie, deel 1, 1915, Batavia, Landsdrukkerij]

ALPHABETISCHE LIJST DER INWONERS VAN NED. INDIE:
Wilderink, M. - Chemiker Sf. Karangsoewoeng - Cher, 1912-1914.
Wilderink, M. - Chemiker Sf. Ardjowinangoen - Cher, 1915.
Wilderink, M. - Tuin Empl. Sf. Pangkah - Tegal (V.W. Velsink), 1916-1923.
Wilderink, M. - Hfd. Tuinempl. Sf. Adiwerna - Tegal (V.W. Velsink), 1924-1929.
Wilderink, M. - Hfd. Tuinempl. Sf. Djatibarang - Tegal (V.W. Velsink), 1930.
Wilderink, M. - Tuinempl. Sf. Sindanglaoet - Sindanglaoet (V.W. Velsink), 1932.
Wilderink, M. - Tuinempl. Sf. ............. - Bandoeng (V.W. Velsink), 1934.
Wilderink, M. - Tuinempl. Sf. ............. - Bte (V.W. Velsink), 1938.
Wilderink, M. - Oud Planter - Bte, Petodjo Oedik 11 (V.W. Velsink), 1941.
[bron: Nieuw Adresboek van geheel Nederlandsch-Indie, Batavia, Landsdrukkerij]


KINDEREN:
 1. Johannes Ulrich Theodoor Wilderink,
  Geboren te Cheribon, mogelijk te Arnhem, op 30 november 1914, overleden te Cheribon op 17 maart 1932, oud 17 jaar, begraven te Bandoeng.
  [bron: website Stamboom Boerstra]

  BURGERLIJKE STAND.
  Aangiften van Geboorten.
  Cheribon, 30 november 1914:
  Johannes Ulrich Theodoor Wilderink.
  [bron: Regerings Almanak van Nederlandsch-Indie, Nieuw Adresboek, deel 1, 1915].

 2. Jean Udo Donovan Wilderink,
  Geboren te Tegal op 5 februari 1918, overleden te Ede op 1 januari 2002, oud 83 jaar.
  Gehuwd met Lily Elviere Pieters, geboren op 3 juni 1919, overleden te Ede op 28 januari 2012, oud 92 jaar.
  [bron: website Stamboom Boerstra]

  BURGERLIJKE STAND.
  Aangiften van Geboorten.
  Tegal, 13 februari 1918:
  Jean Udo Donovan Wilderink.
  [bron: Regerings Almanak van Nederlandsch-Indie, Nieuw Adresboek, 1919].

 3. Jeanette Mathilde Wilderink,
  Geboren te Tegal op 16 september 1921, overleden te Schagen op 24 mei 2004, oud 82 jaar.
  Gehuwd te Batavia op 20 januari 1948 met Johannes Jacobus Ravestijn, geboren te Soemba op 21 mei 1921, van beroep opper radio radar monteur bij de Koninklijke Marine, overleden te Losser op 27 november 1983, oud 62 jaar, zoon van Johannes Jacobus Ravestijn, kantoorbediende, en Wilhelmine Gerardine Dessauvagie.
  [bron: website familie Ravestein]

 4. Hans Eduard Wilderink, ook Edu Wilderink,
  Geboren te Tegal op 27 oktober 1925, overleden te South Lake Tahoe (USA) op 30 september 2011, oud 85 jaar.
  Gehuwd te Batavia op 29 juli 1947 met N.N.
  [bron: website Stamboom Boerstra]
Johanna Elisabeth VELSINK,
Dochter van Hindrik Velsink en Alida Wilhelmina Nijkels, [Nr. VIII-g], geboren te Avereest op 22 november 1885, overleden aldaar op 25 augustus 1933, oud 47 jaar, begraven op de Begraafplaats te Dedemsvaart.
Gehuwd te Avereest op 2 november 1909 met Jan HOOGEVEEN, geboren te Zuidwolde op 10 april 1885, van beroep manufacturier, eigenaar van een kledingzaak in Nunspeet, naderhand in Dedemsvaart, overleden te Avereest op 26 februari 1978, oud 92 jaar, begraven te Dedemsvaart bij zijn eerste echtgenote, zoon van Arend Hoogeveen, van beroep manufacturier, stoffenverkoper, winkelier en van Jantje Bakker.
Jan HOOGEVEEN huwde (2) te Zelhem op 28 april 1938 met Grada Aleida SOMSEN, geboren te Zelhem op 3 september 1898, overleden te Avereest op 22 december 1957, oud 59 jaar.

HUWELIJKSAKTE, Avereest, 2 november 1909, nr. 54:
Jan Hoogeveen, geboren te Zuidwolde, oud 24 jaar, van beroep manufacturier, zoon van Arend Hoogeveen, van beroep manufacturier en Jantje Bakker, met Johanna Elisabeth Velsink, geboren te Avereest, oud 23 jaar, dochter van Hindrik Velsink, van beroep koperslager en Alida Wilhelmina Nijkels.

OVERLIJDENSAKTE, Avereest, 26 augustus 1933, nr. 58 [Genlias]:
Johanna Elisabeth Velsink, overleden te Avereest op 25 augustus 1933, oud 47 jaar, geboren te Avereest, dochter van Hindrik Velsink en Aleida Wlhelmina Nijkels, echtgenote van Jan Hoogeveen.

FAMILIEBERICHTEN.
In Jezus is ontslapen onze innig geliefde vader, behuwd-, groot- en overgrootvader
Jan Hoogeveen
weduwnaar van G.A. Somsen
eerder weduwnaar van J.E. Velsink
op de leeftijd van ruim 92 jaar.
Nunspeet,
J. de Kleer-Hoogeveen,
P.H. de Kleer.
Harderwijk,
A.J. Hoogeveen-Koekoek.
Wolfheze,
A.W. Hoogeveen.
Rexdale (Canada),
C. Kajdasz-Hoogeveen,
E.G. Kajdasz.
Oosterbeek,
G. Hoogeveen-de Vos,
Klein- en achterkleinkinderen.
Dedemsvaart, 26 februari 1978,
Huize “Avondlicht”, Molstraat 20.
Begrafenis op de Begraafplaats “Achterveld” te Dedemsvaart op 3 maart om 13.30 uur.


Grafsteen op de Begraafplaats te Dedemsvaart

KINDEREN VAN JAN HOOGEVEEN EN JOHANNA ELISABETH VELSINK:
 1. Jantje Hoogeveen,
  Geboren te Avereest op 5 maart 1911, woont in 1978 te Nunspeet, overleden te Zwolle op 28 mei 1980, oud 69 jaar.
  Gehuwd te Avereest op 1 juli 1937 met Pieter Hendrik de Kleer, geboren te 's-Gravenhage op 3 december 1909, woont in 1978 te Nunspeet.
 2. Hendrik Hoogeveen,  zie nr. X-g.
  Geboren te Avereest op 19 augustus 1912, eigenaar kledingzaak te Oosterbeek, overleden te Arnhem op 27 juli 1959, oud 46 jaar.
  Gehuwd (1) te Voorburg op 6 mei 1941 met Lijckeltje Sietske Snijder, geboren te Schoterland op 22 september 1908, overleden te Avereest op 15 april 1946, oud 37 jaar.
  Gehuwd (2) te Avereest op 20 juli 1948 met Lena Reder, geboren te 's-Gravenhage op 22 april 1909.
 3. Alida Wilhelmina Hoogeveen,
  Geboren te Avereest in 1914, overleden aldaar op 11 augustus 1915, oud 1 jaar.

  OVERLIJDENSAKTE, Avereest, 11 augustus 1915, nr. 85 [Genlias]:
  Alida Wilhelmina Hoogeveen, overleden te Avereest op 11 augustus 1915, oud 1 jaar, geboren te Avereest, zoon [?] van Jan Hoogeveen en Johanna Elisabeth Velsink.

 4. Arend Hoogeveen,
  Geboren te Ermelo op 8 september 1916, eigenaar van een kledingzaak, geemigreerd naar Australie.
  Gehuwd met A.J. Koekoek, woont in 1978 te Harderwijk.
 5. Alida Wilhelmina Hoogeveen,
  Geboren te Ermelo op 10 november 1917, woont in 1978 te Wolfsheze.
 6. Catharina Hoogeveen,
  Geboren te Ermelo op 25 september 1919, woont in 1978 te Rexdale, Canada, in 2008 te Surrey, BC, Canada.
  Gehuwd te Soerabaja, N.O.I. op 8 april 1947 met Edmund Stanislaus Kajdasz, geboren te Solingen (Dld) op 7 oktober 1921, woont in 1978 te Rexdale, Canada.
 7. Klaas Hoogeveen,  zie nr. X-h.
  Geboren te Ermelo op 28 september 1921, nam na het overlijden van zijn broer Hendrik diens kledingzaak in Oosterbeek over, overleden te Renkum op 2 maart 1971, oud 49 jaar.
  Gehuwd te Haarlemmermeer op 4 juli 1956 met Geertje de Vos, geboren te Haarlemmermeer op 31 januari 1932, woont in 1978 te Oosterbeek.
 8. Levenloos geboren kind.
  Levenloos geboren te Nunspeet op 1 september 1923.

  OVERLIJDENSAKTE, Nunspeet, 1 september 1923, nr. 63 [Genlias]:
  Levenloos geboren kind van Jan Hoogeveen, van beroep manufacturier en van Johanna Elisabeth Velsink op 1 september 1923 te Nunspeet.

Derk Jan VELSINK,
Zoon van Gerrit Velsink en Geertje Molenbroek, [Nr. VIII-h], geboren te Slagharen (gem. Ambt Hardenberg) op 29 juni 1896, in 1921 geslaagd voor het examen Frans L.O., in 1923 voor de hoofdacte en in 1929 voor het diploma van de Schoolraad voor de scholen met de bijbel, met aantekening van de Vereniging van Christ. Nat. Schoolonderwijs en van het Gereformeerd Schoolverband, hoofd van de bijzondere school te Nunspeet, woonde in 1961 aan de Enkweg te Ermelo, raadslid voor de Anti-Revolutionaire Partij te Ermelo van 1962 tot 1970, Ridder in de Orde van Oranje Nassau (1968), overleden te Nunspeet op 13 juni 1977, oud 80 jaar, begraven op de algemene begraafplaats aan de Eperweg te Nunspeet op 17 juni.
Gehuwd te Avereest op 4 september 1924 met Wilhelmina (Mien) KWANT, geboren te Avereest op 17 januari 1899, overleden te Nunspeet op 4 augustus 1978, oud 79 jaar, begraven op de algemene begraafplaats aan de Eperweg te Nunspeet op 9 augustus, dochter van Hendrik Jan Kwant en Sjoukje Haveman.

GEBOORTEAKTE, Ambt Hardenberg, 30 juni 1896, nr. 133:
Op heden den 30sten Juni 1896, verscheen voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Ambt Hardenberg
Gerriet Velsink, oud 56 jaren, huisschilder, wonende te Ambt Hardenberg, geadsisteerd met twee getuigen, de eerste genaamd Hendrik Boer, oud 34 jaren, tram conducteur, wonende te Avereest en de tweede Hendrik Zweers, oud 31 jaren, tram conducteur, wonende te Stad Hardenbergh, dewelke ons heeft verklaard dat zijne huisvrouw Geertje Molenbroek, zonder beroep, wonende te Ambt Hardenbergh, op den 29sten dezer maand des voormiddags te zes ure te Slagharen in deze gemeente is bevallen van een kind van het mannelijk geslacht, aan hetwelk de voornamen zijn gegeven van Derk Jan.
Van welke verklaring wij deze akte hebben opgemaakt, die, na voorlezing, is geteekend door ons en hen.
[identieke weergave der oorspronkelijke akte]

ONDERWIJS:
Examens Fransch L.O.
's-Gravenhage; Geexamineerd 13 candidaten.
Geslaagd de heer D.J. Velsink te De Krim, e.a.
[Bron: Het Vaderland, 29 juli 1921 en Het Centrum, 1 aug. 1921]

ONDERWIJS:
Examens Hoofdacte.
Zwolle; Geexamineerd 15, Afgewezen 11.
Geslaagd de heeren D.J. Velsink, de Krim, e.a.
[Bron: NRC, 27 juli 1923]

HUWELIJKSAKTE, Avereest, 4 september 1924, nr. 58 [Genlias]:
Derk Jan Velsink, oud 28 jaar, geboren te Hardenberg, Ambt, van beroep onderwijzer, zoon van Gerrit Velsink en Geertje Molenbroek, met Wilhelmina Kwant, oud 25 jaar, geboren te Avereest, dochter van Hendrik Jan Kwant en Sjoukje Haveman.

FOTOCOLLECTIE GEMEENTE NUNSPEET:
Foto Nr. 820.
Derk Jan Velsink, hoofd van de bijzondere school te Nunspeet en raadslid voor de Anti Revolutionaire Partij in de Gemeente Ermelo tijdens zijn toespraak i.v.m. afscheid van J. Boerhout als Gemeentesecretaris van de Gemeente Ermelo.
[Bron bovengenoemde tekt: Fotocollectie Gemeente Nunspeet]

RIDDER IN DE ORDE VAN ORANJE NASSAU:
Ermelo, 1968, D.J. Velsink.
[bron website Streekarchivaat noordwest-veluwe]

FAMILIEBERICHTEN.
Voor ons onverwacht nam God tot Zich mijn lieve man, onze geliefde vader en grootvader
Derk Jan Velsink,
op de leeftijd van 80 jaar.
Nunspeet:
W. Velsink-Kwant.
Ede:
G. Velsink.
C. Velsink-Jacobs.
Barneveld:
H.J. Velsink.
A.J. Velsink-Juch.
Oranjestad:
G.H. in ’t Veld-Velsink.
A.C. in ’t Veld,
en kleinkinderen.
Nunspeet, 13 juni 1977.
Enkweg 9.
Op vrijdag 17 juni zal in de Geref. Kerk aan de Driestweg een rouwdienst gehouden worden, aanvang 14 uur.
Vanaf 13.30 uur is in de zaal naast de kerk gelegenheid tot condoleren.
De teraardebestelling vindt plaats op de algemene begraafplaats aan de Eperweg te Nunspeet om ca. 15 uur.
Geen bloemen – Geen toespraken – Aan huis geen bezoek.
[Nieuwe Leidsche Courant, 15 juni 1977]

FAMILIEBERICHTEN.
Heden nam God tot Zich onze lieve moeder en grootmoeder
Wilhelmina Kwant,
weduwe van Derk Jan Velsink,
op de leeftijd van 79 jaar.
Ede:
G. Velsink.
Barneveld:
H.J. Velsink.
A.J. Velsink-Juch.
Oranjestad:
G.H. in ’t Veld-Velsink.
A.C. in ’t Veld,
en kleinkinderen.
Nunspeet, 4 augustus 1978.
Enkweg 9.
Op woensdag 9 augustus zal in de Gereformeerde kerk aan de Driestweg een rouwdienst worden gehouden. Aanvang 14.00 uur.
Vanaf 13.30 uur is in de zaal naast de kerk gelegenheid tot condoleren.
De teraardebestelling vindt plaats op de algemene begraafplaats aan de Eperweg te Nunspeet om ca. 15 uur.
Geen bloemen – Geen toespraken – Aan huis geen bezoek.
[Nieuwe Leidsche Courant, 8 augustus 1978]Artikel in Het Vaderland, 15 mei 1929.

KINDEREN:
 1. Gerrit Velsink,  zie nr. X-i.
  Geboren ca. 1925, woont in 1977 te Ede.
  Gehuwd met Carla Jacobs.
 2. Hendrik Jan Velsink,  zie nr. X-j.
  Geboren te Gramsbergen op 28 april 1928, overleden te Barneveld op 25 juni 1993, oud 65 jaar.
  Gehuwd te Sliedrecht op 28 oktober 1955 met Adriana Johanna Juch, geboren te Sliedrecht op 28 februari 1932, overleden voor 2005, dochter van Johan Jacob Juch en Huibertje Noordam.
 3. Geertruida H. Velsink,
  Geboren ca. 1930, woont in 1977-1978 te Oranjestad.
  Gehuwd met A.C. in ’t Veld.
  Uit dit huwelijk nageslacht.
 4. Levenloos geboren kind.
  Levenloos geboren te Nunspeet op 24 maart 1945.

  OVERLIJDENSAKTE, Nunspeet, 26 maart 1945, nr. 57 [Genlias]:
  Levenloos geboren kind van Derk Jan Velsink, van beroep hoofdonderwijzer en van Wilhelmina Kwant, te Nunspeet op 24 maart 1945.
Albertus VELSINK,
Zoon van Gerrit Velsink en Geertje Molenbroek, [Nr. VIII-h], geboren te De Krim (gem. Gramsbergen) op 29 november 1899, van beroep fabriekschef, huisschilder, reclametekenaar, overleden te De Krim, op 16 februari 1934, oud 34 jaar, begraven aldaar op 21 februari.
Gehuwd te Hardenberg, Ambt op 30 april 1929 met Henderkien SALOMONS, geboren te Ambt Hardenberg op 5 maart 1907, overleden te Eibergen op 23 juli 1993, begraven aldaar, oud 86 jaar, dochter van Klaas Salomons, landbouwer en Wendelke Leffers.
Henderkien huwde (2) te Gramsbergen op 16 maart 1943 met Steven Popke DATEMA, geboren te Uithuizermeeden op 6 october 1898, van beroep aannemer, woonachtig in De Krim, overleden te Eibergen op 3 april 1987, oud 88 jaar, eerder weduwnaar van Grietje Flokstra, zoon van Geert Datema en Kunje van der Ploeg.
[bron: o.a. Datema Jongsma Homepage]

GEBOORTEAKTE, Gramsbergen, 30 november 1899, nr. 104:
Op heden den 30sten November 1899, verscheen voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gramsbergen
Gerriet Velsink, oud 43 jaren, schilder, wonende te Gramsbergen, geadsisteerd met twee getuigen, de eerste genaamd Jan Valkman, oud 34 jaren, klompenmaker, wonende te Gramsbergen en de tweede Gerrit van der Veen, oud 24 jaren, klompenmaker, wonende te Gramsbergen, dewelke ons heeft verklaard dat Geertje Molenbroek, zonder beroep, wonende in deze gemeente, zijne echtgenoote, op den 29sten dezer maand des voormiddags te een ure te Gramsbergen, wijk de Krim, ten zijnen huize is bevallen van een kind van het manlijk geslacht, aan hetwelk de voornaam is gegeven van Albertus.
Van welke verklaring wij deze akte hebben opgemaakt, die, na voorlezing, is geteekend door ons, den comparant en de getuigen.
[identieke weergave der oorspronkelijke akte]

EXAMENS:
's-Gravenhage.
Huisschilderen. Geslaagd als meester: A. Velsink te Gramsbergen, e.a.
[Bron: Het Vaderland, 15 aug. 1922]

HUWELIJKSAKTE, Hardenberg, Ambt, 30 april 1929, nr. 21 [Genlias]:
Albertus Velsink, oud 29 jaar, geboren te Gramsbergen, van beroep fabriekschef, zoon van Gerrit Velsink en Geertje Molenbroek, met Henderkien Salomons, oud 22 jaar, geboren te Hardenberg, Ambt, dochter van Klaas Solomons, van beroep landbouwer en van Wendelke Leffers.

OVERLIJDENSAKTE, Gramsbergen, 19 februari 1934, nr. 6 [Genlias]:
Albertus Velsink, overleden te Gramsbergen op 16 februari 1934, oud 34 jaar, van beroep schilder, geboren te Gramsbergen, zoon van Gerriet Velsink en Geertje Molenbroek, echtgenoot van Henderkien Salomons.

KINDEREN:
 1. Geertina Hendrika (Geke) Velsink,
  Geboren te Wijhe op 26 mei 1931, werkte te Utrecht in een overheidsbetrekking (Kultuur, Landbouw), overleden te Eibergen op 7 november 2009, oud 78 jaar, op uitdrukkelijke wens haar lichaam ter beschikking gesteld van de wetenschap, herinneringsdienst te Geesteren in de Geref. kerk op vrijdag 13 november 2009.
  Gehuwd op 19 augustus 1993 met Hendrik Smit, overleden in 2004.

  OVERLIJDENSADVERTENTIE:
  Overleden Geertina Hendrika Velsink, 78 jaar, weduwe van Henk Smit.
  Wijhe 26 mei 1931,
  Eibergen, 7 november 2009.
  Berendsen, Jongsma, Datema, Toebes.
  Lichaam ten behoeve van wetenschap gesteld.
  [bron: Twentse Courant Tubantia, november 2009]
 2. Wendelke Velsink,  zie nr. X-k.
  Geboren te De Krim (gem. Gramsbergen) op 20 november 1932, overleden te Eibergen op 5 november 2006, oud 73 jaar.
  Gehuwd op 22 maart 1967 met Jan Chris Berendsen, geboren te Getselaar op 10 februari 1927, zoon van Garrit Jan Berendsen en Willemina Esselink.
Hendrik VELSINK,
Zoon van Gerriet Velsink en Geertje Molenbroek [Nr. VIII-h], geboren te De Krim (gem. Gramsbergen) op 25 juli 1903, van beroep schilder, woonde te De Krim, overleden te Hoogeveen in het ziekenhuis op 24 december 1979, oud 76 jaar, begraven op de begraafplaats te De Krim.
Gehuwd te Coevorden op 19 mei 1931 met Annegien ZWARTSCHOLTEN, geboren te Emlichheim (Dld) op 20 mei 1901, overleden te Dieren in in het verzorgingstehuis "Beverode" op 9 mei 1993, oud 91 jaar, dochter van Gerrit Zwartscholten en Geesje Albers.

GEBOORTEAKTE, Gramsbergen, 27 juli 1903, nr. 69:
Op heden den 27sten Juli 1903, verscheen voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gramsbergen
Gerriet Velsink, oud 46 jaren, huisschilder, wonende te Gramsbergen, geadsisteerd met twee getuigen, de eerste genaamd Gerhard Bernard Brink, oud 41 jaren, grofsmid, wonende te Gramsbergen en de tweede Gerrit Jan van der Haar, oud 30 jaren, kleermaker, wonende te Gramsbergen, dewelke ons heeft verklaard dat Geertje Molenbroek, zonder beroep, wonende in deze gemeente, zijne echtgenoote, op den 25sten dezer maand des voormiddags te vijf ure te Gramsbergen, Wijk de Krim, ten zijnen huize is bevallen van een kind van het manlijk geslacht, aan hetwelk de voornaam is gegeven van Hendrik.
Van welke verklaring wij deze akte hebben opgemaakt, die, na voorlezing, is geteekend door ons, den Comparant en de getuigen.
[identieke weergave der oorspronkelijke akte]

KINDEREN:
 1. Geertina Hendrika Velsink, ook Geke Velsink,
  Geboren te De Krim op 14 september 1933, woont te Scherpenzeel (2012).
  Gehuwd met Willem Langenbach, overleden op 5 mei 2005, oud 80 jaar.
 2. Gesiena Gerri Velsink, ook Gesien Velsink,
  Geboren te De Krim op 17 maart 1938, overleden te Zwolle op 22 februari 2010, oud 71 jaar.
  Gehuwd met Jan Omvlee.
 3. Gerrit Albertus Velsink, ook Gert Velsink,
  Geboren te de Krim op 30 mei 1939, woont te Dieren (2012).
  Gehuwd met Hendrika Hermina Nijmeijer, overleden te Wolfheze op 15 maart 2011.
[bronnen: Ortsfamilien-Datenbank Uelsen en email Gert Velsink, 2012]


Aaltjen VELSINK,
Dochter van Albertus Velsink en Gesina Johanna van Tol, [Nr. VIII-i], geboren te Dedemsvaart (gem. Avereest) op 16 mei 1889, Gereformeerd, werkte als hulp in de huishouding in Amsterdam (1927-1929), en in Boskoop (vanaf 1929), overleden aan een hersentumor te Almelo op 15 maart 1941, oud 51 jaar.
Gehuwd te Almelo op 6 oktober 1932 met Hendrik LINKER, geboren te Almelo op 10 december 1901, van beroep groothandelaar in brandstoffen te Almelo, overleden aldaar op 13 december 1984, oud 83 jaar, eerder weduwnaar van Johanna REINDERS, zoon van Jan Linker, van beroep brandstofhandelaar en van Janna Steenhagen.
Na het overlijden van zijn tweede vrouw, Aaltje VELSINK, trouwt hij (3) met Aaltje's nicht Hendrika VELSINK, geboren 1897/98, overleden op 29 juni 1990 in een verzorgingstehuis te Rijssen, oud 92 jaar, begraven op 3 juli 1990 op de Algemene Begraafplaats te Almelo, dochter van Gerrit Velsink en Geertje Molenbroek.

GEZINSKAART, Amsterdam:
Amsterdam, W.G., Pretoriusstraat 60, ind. Desprez (3h).
3 maart 1927, Velsink, Aaltjen, vrouw, geb. 16 mei 1889 te Avereest, ongehuwd, Chr. Geref., nationaliteit Ned., hulp in de huishouding, gekomen van Avereest op 26 februari 1927, vertrokken naar Boskoop, Reijerskop op 18 mei 1929.

HUWELIJKSAKTE, Almelo, 6 oktober 1932, nr. 158 [Archief Almelo]:
Hendrik Linker, oud 30 jaar, geboren te Almelo, Stad, van beroep brandstofhandelaar, eerderr weduwnaar van Johanna Reijnders, zoon van Jan Linker, van beroep brandstofhandelaar en Janna Steenhagen, met Aaltjen Velsink, oud 43 jaar, geboren te Avereest, dochter van Albertus Velsink en Gesina Johanna van Tol.

OVERLIJDENSAKTE, Almelo, 17 maart 1941, nr. 128 [Archief Almelo]:
Heden, den zeventienden Maart 1941, verscheen voor mij, Ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente ALMELO:
Dijkstra, Jacob, oud 54 jaren, aanspreker, wonende te Almelo, die verklaarde, daarvan uit eigen wetenschap kennis dragende, dat op den vijftienden Maart dezes jaars, des voormiddags ten veertig minuten na tien ure, in deze gemeente is overleden:
Velsink, Aaltjen, echtgenoote van Linker, Hendrik, oud een en vijftig jaren, zonder beroep, geboren te Avereest en wonende te Almelo, dochter van Velsink, Albertus en van van Tol, Gesina Johanna, beiden overleden.
Waarvan akte, welke overeenkomstig de wet is voorgelezen.


Aaltje Linker-Velsink,
1937

Jannie en Gerrie Linker met hun neef
Jan Velsink, ca. 1935.

DOCHTERS UIT HET HUWELIJK VAN HENDRIK LINKER EN JOHANNA REINDERS:
 1. Jannie Linker,
  Geboren ca. 1925, woont in 1990 te Hendrik-Ido-Ambacht.
  Gehuwd met Jan Adriaan Cornelis van der Gouwe, geboren te Middelburg op 25 maart 1923, Officier in de Orde van Oranje-Nassau, Gereformeerd, overleden te Hendrik Ido Ambacht op 28 januari 1991, oud 67 jaar, begraven aldaar op 1 februari 1991 op de algemene begraafplaats Achterambacht, zoon van Johannes van der Gouwe, melkverkoper, ambtenaar en van Janna Cornelia Pieternella Bedet.  KIND:
  1. J.D. van der Gouwe,
   Gehuwd met G.M. Blom.
 2. Gerrie Dina Linker,
  Geboren te Almelo op 4 juli 1928, woont in 1990 te Zoetermeer.
  Gehuwd met Jacobus van der Gouwe, geboren te Terneuzen op 22 december 1917, van beroep rijksambtenaar, overleden te Zoetermeer op 6 december 1979, oud 61 jaar, zoon van Johannes van der Gouwe, melkverkoper, ambtenaar en van Janna Cornelia Pieternella Bedet.

  KINDEREN:
  1. Johannes van der Gouwe,
   Geboren te 's-Gravenhage op 19 november 1950, van beroep gemeenteambenaar.
   Gehuwd te Zoetermeer op 3 april 1975 met Clazina Johanna Karens, geboren te Zoetermeer op 28 september 1953, dochter van Leendert Karens en Trijntje Zijderhand.

  2. Johanna van der Gouwe,
   Geboren te 's-Gravenhage op 25 juli 1954.

  3. Janna Cornelia Pieternella van der Gouwe,
   Geboren te 's-Gravenhage op 2 februari 1965.
  [bron: website C.K. van der Gouwe te Hulst]

ZOON UIT HET HUWELIJK VAN HENDRIK LINKER EN AALTJE VELSINK:
 1. Jan Linker,  [Nr. VIII-l],
  Geboren ca. 1933.
  Gehuwd te Hellendoorn op 2 juli 1963 met Henderika Nijhuis.
  Wonen in 1990 te Almelo.
Johannes Jacobus VELSINK,
Zoon van Albertus Velsink en Gesina Johanna van Tol, [Nr. VIII-i], geboren te Dedemsvaart (gem. Avereest) op 23 mei 1890, lidmaat Gereformeerde kerk, verhuisde kort na de bruiloft in 1918 naar Uelsen, Duitsland, van beroep koperslager, geoloog, winkelier in centrale verwarmingen, overleden te Uelsen in 1958, oud 68 jaar.
Gehuwd te Avereest op 17 mei 1918 met Pieterina BOSMAN, geboren te Uithuizermeeden op 9 april 1889, lidmaat Gereformeerde kerk, overleden te Uelsen, Duitsland, dochter van Hilbrand Bosman, van beroep tuinman en Hilje Scholtens.


Pieterina Bosman en Johannes Jacobus Velsink,
Uelsen, ca. 1920

HUWELIJKSAKTE, Avereest, 17 mei 1918, nr. 26 (GenLias):
Johannes Jacobus Velsink, geboren te Avereest, oud 27 jaar, van beroep koperslager, zoon van Albertus Velsink, van beroep koperslager en Gesina Johanna van Tol, met Pieterina Bosman, geboren te Uithuizermeeden, oud 29 jaar, dochter van Hilbrand Bosman, van beroep tuinman en Hilje Scholtens.


Johannes J. Velsink (links) bij een kolenmijn in Duitsland.

VOOR MEER FOTOS, CLICK HIER.

KINDEREN:
 1. Albertus Velsink,  zie nr. X-m.
  Geboren te Uelsen (Dld) op 20 februari 1919, van beroep koperslager, naderhand werkzaam bij Vredestein in Enschede, overleden te Nordhorn (Dld) op 14 juni 1991, oud 72 jaar.
  Gehuwd met Klara Bolks, geboren op 5 februari 1921, overleden te Nordhorn (Dld) op 13 october 1989, oud 68 jaar.
 2. Hilmar Velsink,  zie nr. X-n.
  Geboren te Uelsen (Dld) op 2 oktober 1921, van beroep hoofdconcierge van het Rijksmuseum te Enschede, overleden aldaar op 7 september 1995, oud 73 jaar.
  Crematie vond plaats in besloten kring.
  Gehuwd met Janna Gielians, geboren op 3 februari 1924, overleden te Enschede op 6 februari 1996, oud 72 jaar, crematieplechtigheid op 12 februari in het crematorium "Enschede" te Usselo.
 3. Hannie Velsink,  zie nr. X-o.
  Geboren ca. 1924.
  Gehuwd met Ernst Schniep, geboren in Zwitserland, overleden op 12 december 1991.
  Hannie woont in Zwitserland.
 4. Heinrich Velsink, ook Heinie Velsink,
  Geboren op 11 augustus 1927, van beroep beheerder Waterleidingbedrijf bij de Bodensee in Beieren, lidmaat Altreformierte Kirche.
  Gehuwd met Helga N.N., geboren op 31 januari 1927, lidmaat Altreformierte Kirche.
  Heinie en Helga wonen in een bejaardenhuis te Uelsen (Dld).
  Uit dit huwelijk geen kinderen.
Gesina (Sien) VELSINK,
Dochter van Albertus Velsink en Gesina Johanna van Tol, [Nr. VIII-i], geboren te Dedemsvaart (gem. Avereest) op 4 december 1892, Gereformeerd, van beroep dienstbode, overleden op 15 augustus 1986 in een verzorgingstehuis te Emmen, oud 93 jaar.
Gehuwd te Avereest op 19 november 1920 met Jan KEIZER, geboren te Midwolda op 29 mei 1894, Gereformeerd, van beroep landbouwer te Hollandsche Veld, overleden te Nieuw-Amsterdam op 16 april 1983, oud 88 jaar, zoon van Berend Keizer, landbouwer, tolpachter, en van Annechien Doornbos.

GEBOORTEAKTE, Midwolda, 1894:
Jan Keizer, geboren op 29 mei 1894 te Midwolda, zoon van Berend Keizer, van beroep tolpachter, landbouwer en van Annechien Doornbos.

HUWELIJKSAKTE, Avereest, 19 november 1920, nr. 75:
Jan Keizer, geboren te Midwolda, oud 26 jaar, van beroep landbouwer, zoon van Berend Keizer en Annechien Doornbos, met Gesina Velsink, geboren te Avereest, oud 27 jaar, dochter van Albertus Velsink en Gesina Johanna van Tol.

PICTURE: gesina velsink (keizer).jpg. Text: Gesina Velsink, Dedemsvaart, ca. 1915.


Jan en Sien Keizer-Velsink, Nieuw-Amsterdam, 1977.

VOOR MEER FOTOS, CLICK HIER.

KINDEREN:
 1. Berend Keizer,  zie nr. X-p.
  Geboren te Hardenberg op 16 december 1921, overleden te Nieuw-Amsterdam op 22 februari 1992, oud 70 jaar.
  Gehuwd op 8 september 1953 met Elisabeth (Lies) Snijders, geboren te Emmen/Westenes op 16 april 1920, overleden op 24 mei 2005 in een verpleegtehuis te Coevorden, oud 85 jaar.
 2. Albertus Keizer,
  Geboren te Hollandsche Veld (Hoogeveen) op 26 mei 1924, overleden aldaar op 17 februari 1925, oud 8 maanden, begraven op 21 februari 1925.

  OVERLIJDENSAKTE, Hoogeveen, 17 februari 1925, nr. 25 [GenLias]:
  Albertus Keizer, overleden op 17 februari 1925 te Hollandscheveld (Hoogeveen), geboren op 26 mei 1924 te Hoogeveen, zoon van Jan Keizer, van beroep landbouwer en van Gesina Velsink.
 3. Gesina Johanna (Ina) Keizer,  zie nr. X-q.
  Geboren te Hoogeveen op 13 oktober 1926, overleden in het ziekenhuis te Harderwijk op 24 augustus 1997, oud 70 jaar.
  Gehuwd op 3 januari 1952 met Reinier Hoving, geboren te Nieuw-Weerdinge op 22 april 1922, overleden te Zeewolde op 30 juli 2000, oud 78 jaar.
 4. Jakob (Jaap) Keizer,  zie nr. X-r.
  Geboren te Hoogeveen op 24 mei 1929, van beroep magazijnmeester bij R.S. Stokvis, overleden te Enschede op 24 januari 2012, oud 82 jaren.
  Gehuwd te Bergum op 18 mei 1956 met Klaske Groothof, geboren te Garijp op 29 november 1927.
Hendrik (Henk) VELSINK,
Zoon van Albertus Velsink en Gesina Johanna van Tol, [Nr. VIII-i], geboren te Dedemsvaart (gem. Avereest) op 11 januari 1894, Gereformeerd, slaagde in 1913 voor zijn onderwijsakte in Zwolle, woonde vanaf dat jaar te Klazienaveen en was daar onderwijzer aan de gereformeerde school, vervolgens werd hij onderwijzer aan een School met den Bijbel te Enschede (1929) en hij eindigde zijn onderwijs loopbaan als hoofd van een gereformeerde school, eveneens te Enschede, overleden aldaar voor 1993.
Gehuwd te Zwolle op 29 juli 1930 met Everdina Jacoba (Dien) HOLLANDER, geboren te Zwolle op 15 november 1901, overleden te Enschede op 23 juni 2000, oud 98 jaar, dochter van Gerrit Jan Hollander en Hendrika Buisman.

ONDERWIJS:
Akte-examens lager onderwijs.
Zwolle. Geexamineerd 8 candidaten.
Geslaagd de heeren H. Velsink te Dedemsvaart, e.a.
(Prov. O. en Zw. Crt)
[Bron: Het Centrum, 19 april 1913]

ONDERWIJS.
Onderwijzersbenoemingen:
Enschede (te openen 4de school, hoofd J. van Boslhuis).
H. Velsink te Klazienaveen.
[bron: Nieuwe Leidsche Courant, 24 juni 1929]

HUWELIJKSAKTE, Zwolle, 29 juli 1930, nr. 155 [Genlias]:
Hendrik Velsink, oud 36 jaar, geboren te Avereest, van beroep onderwijzer, zoon van Albertus Velsink en Gesina Johanna van Tol, met Everdina Jacoba Hollander, oud 28 jaar, geboren te Zwolle, dochter van Gerrit Jan Hollander en Hendrika Buisman.


Henk en Dien Velsink-Hollander, Zwolle, ca. 1935.Henk en Dien Velsink-Hollander, Enschede,
40-jarig huwelijksfeest op 29 juli 1970.

VOOR MEER FOTOS, CLICK HIER.

DOCHTER:
 1. Hendrika Gesina Johanna (Rietje) Velsink,
  Geboren te Enschede op 14 october 1939, leed aan Downes Syndrom, overleden te Enschede op 8 november 1945, oud 6 jaar.

  OVERLIJDENSAKTE, Enschede, 9 november 1945, nr. 1300 [Genlias]:
  Hendrika Gesina Johanna Velsink, overleden te Enschede op 8 november 1945, oud 6 jaar, geboren te Enschede, dochter van Hendrik Velsink en Evedina Jacoba Hollander.
Hendrika (Riek) VELSINK,
Dochter van Albertus Velsink en Gesina Johanna van Tol, [Nr. VIII-i], geboren te Dedemsvaart (gem. Avereest) op 25 mei 1895, Christelijk Gereformeerd, van beroep winkelbediende en huishoudelijk werk doende in Deurne en Liessel (1912), Steenwijk (1914), Oudshoorn (1915-18) en Ambt Hardenberg (1921), overleden te Harderwijk op 28 november 1897, oud 92 jaar.
Gehuwd te Harderwijk op 13 augustus 1930 met Bessel JONKER, geboren te Harderwijk op 20 december 1891, Christelijk Gereformeerd, van beroep IJsselmeervisser op de HK54, kooiker, overleden aldaar op 10 oktober 1973, oud 81 jaar, zoon van Andries Jonker, visser, zeilmaker en van Johanna Dirkje Klaver.


Riek en Bessel Jonker,
Harderwijk, 1985.

KINDEREN:
 1. Andries Jonker,
  Geboren te Harderwijk 17 juni 1931, van beroep PTT beambte.
  Gehuwd met N.N.
 2. Gezina Johanna Jonker,
  Geboren te Harderwijk op 12 januari 1933.
  Ongehuwd.
 3. Johan Dirk Jonker,
  Geboren te Harderwijk op 18 november 1936, van beroep kooiker aldaar.
  Gehuwd met N.N.
Johan Albertus VELSINK,
Zoon van Albertus Velsink en Gesina Johanna van Tol, [Nr. VIII-i], geboren te Dedemsvaart (gem. Avereest) op 21 mei 1897, woonde in 1919 te Hoogeveen, Ned. Hervormd, van beroep onderwijzer, hoofd van een christelijke lagere school te Nieuw-Amsterdam/Veenoord, de Hervormde school te Glanerbrug (1930) en tenslotte de 2de Hervormde school te Enschede (1932), overleden aldaar op 8 juni 1982, oud 85 jaar.
Gehuwd op 27 november 1925 met Agatha (Agaath) NIJHOFF, geboren te Meppel op 25 juni 1898, Ned. Hervormd, van beroep onderwijzeres, overleden op 14 september 1996 in een verpleegtehuis te Lochem, oud 98 jaar, dochter van Derk Nijhoff, van beroep schoolhoofd en van Aagie van der Veer.


Trouwdag Johan Velsink en Agatha Nijhoff,
27 november 1925.

GEBOORTEAKTE, Meppel, 27 juni 1898, nr. 160 [GenLias]:
Agatha Nijhoff, geboren op 25 juni 1998 te Meppel, dochter van Derk Nijhoff, oud 36 jaar, hoofd eener school en van Aagie van der Veer.

FUSIE VAN STEUNCOMITE'S VOOR HULP SPECIAAL AAN HET ZWAKKE DRENTSCHE VEENKIND:
Comite lid: J.A. Velsink, Nieuw-Amsterdam, (Vereeniging van Christelijke Onderwijzers en Onderwijzeressen in Nederland en Overzeesche Bezittingen).

LAGER ONDERWIJS.
Hoofdbenoemingen.
Lonneker (Glanerbrug), J.A. Velsink, hoofd te Nieuw-Amsterdam.
[bron: Nieuwe Leidsche Courant, 3 juni 1930]


V.l.n.r. Wim Velsink, Agatha Velsink-Nijhoff, Johan Velsink, Ineke Slamet-Velsink
en Hugo Velsink, Madioenstraat, Enschede, ca. 1980.

KINDEREN:
 1. Dr. Ina Erna (Ineke) Velsink,  zie nr. X-s.
  Geboren te Emmen op 10 december 1926, buitenkerkelijk, antropologe, op 60-jarige leeftijd te Leiden gepromoveerd (1985), hoogleraar in Indonesie, heeft zich op oudere leeftijd weer in Nederland gevestigd, maar woont momenteel (2006) bij haar twee dochter in Bogor, Indonesie.
  Gehuwd met [N.N.] Slamet, medewerker persbureau Antara, tijdens de Suharto omwenteling naar Buru uitgewezen en daar overleden.
 2. Prof. ir. Hugo M. Velsink,  zie nr. Xt.
  Geboren ca. 1930, buitenkerkelijk, waterbouwkundig ingenieur, bouwde complete havens, hoogleraar te Delft.
  Gehuwd met Alie (Alice) Prins.
  Woonde te Maassluis en Gouda.
 3. Willem (Wim) Bernhard Velsink,
  Geboren 1937/38, buitenkerkelijk, mede-uitvinder van een Oscilloscope system for acquiring, processing, and displaying information (1978/80), woont te Beaverton bij Portland, Oregon.
  Gehuwd (1) te Enschede op 7 juli 1961 met Rita Poortman.
  Huwelijk ontbonden door echtscheiding.
  Gehuwd (2) met Evelyn Mary Cox, geboren 1950/51.
  Uit bovengenoemde huwelijken geen nageslacht.
Gerrit VELSINK,
Zoon van Albertus Velsink en Gesina Johanna van Tol, [Nr. VIII-i], geboren in Dedemsvaart (gem. Avereest) op 1 juli 1902, Gereformeerd, van beroep bakker, electrisch installateur, naaimachineverkoper en reparatieman, in 1954 geemigreerd naar Canada, overleden te Edmonton, Canada op 20 oktober 1982, oud 80 jaar, begraven aldaar.
Gehuwd (1) te Emlichheim (Dld) op 1 juli 1926 met Zwantien KLINGE, geboren te Volzel (Dld) op 8 augustus 1899, Evangelisch Reformiert, werkt voor haar trouwen in 1926 als gouvernante bij oom Berend Kwant in Gorcum, emigreert in 1954 met haar man en gezin naar Canada, lidmaat van de Christian Reformed Church, overleden te Edmonton, Canada aan kanker van de Alvleesklier op 7 augustus 1980, oud 81 jaar, begraven aldaar.
Gehuwd (2) te Edmonton in 1981 met Tine PIETENS, geboren op 15 augustus 19??.KORTE LEVENSBESCHRIJVING:
Gerrit werd in 1902 in Dedemsvaart als jongste van 8 kinderen geboren in het gezin van de koperslager Albertus Velsink en diens vrouw Gesina van Tol.
Op 14-jarige leeftijd verhuisde Gerrit naar Zuidwolde waar hij werd opgeleid in het bakkersvak bij Beschuitbakkerij Boscher. Ook werkte hij enige tijd in een bakkerij in Kampen.
Na de huwelijkssluiting met Zwantien Klinge in 1926 vestigde het jonge paar zich in Emlichheim aan de Wilsumer Strasse in het rechter gedeelte van het dubbele woonhuis van Zwantien's ouders Jan Harm Klinge en Lamberdine Klook. Gerrit en Zwantien openden hier een broodbakkerij en een winkel in koloniale waren.
De toenemende macht van de Nazi's en vrees voor een mogelijk oorlog, deden Gerrit en Zwantien besluiten Duitsland te verlaten.
Zij vestigden zich in mei 1939 in Emmen, waar zij een Electrotechnisch Installatiebureau met winkel openden aan de Noorderstraat nr.15. Ook verwierf Gerrit het agentschap van het Laagspanningnet Groningen.
In 1954 besloten Gerrit en Zwantien ook Nederland te verlaten en emigreerden zij naar Canada.
Aanvankelijk vond Gerrit werk in de 'landscaping business' in Brandon, Manitoba. Later vestigde het gezin zich in Edmonton. Gerrit werkte daar voor Eaton's en was gespecialiseerd in verkoop en reparaties van electrische naaimachines.
In zijn vrije tijd was hij een enthousiast lid van het 'Dubbele Mannen Quartet'.
In 1982 overleed Gerrit aan longkanker, nadat een eerder auto-ongeval hem al verder verzwakt had.GEB.AKTE, Avereest, 3 juli 1902, #107:
Gerrit, geb. 1 juli om 22.30 uur, zoon van Albertus Velsink, 43 jr, koperslager en van Gesina Johanna van Tol, beiden wonende te Avereest.
Getuigen:
Jannes Pieffers, 54 jr, grofsmid en Albert van Welij, 29 jr, hotelhouder, b.w.t. Avereest.


V.l.n.r.: Bertus, Diet, Gerrit Velsink, Gerda, Gerhard, Zwantien Velsink-Klinge, Henk,
Sini en Hans (Emmen, ca. 1952)

BEVOLKINGS REGISTER, Avereest, periode 1910-1919, wijk B, blad 135:
1. Albertus Velsink, hfd.v.h.gezin, geb.te Uelsen (D) op 30 april 1859, gehuwd, Geref., koperslager; overlijdt op 29 maart 1920 in Zwolle.
2. Gesina Johanna van Tol, vrouw, geb.te Deurne en Liesel op 6 maart 1864, gehuwd, Geref.
3. Gesina Velsink, dochter, geb. te Avereest op 4 dec.1892, ongehuwd, Geref.; vertrekt op 27 feb.1920 [zie Dienstbodenregister 109]; gehuwd op 19 nov. 1920 met Jan Keizer.
4. Hendrik Velsink, zoon, geb.te Avereest op 11 jan.1894, ongehuwd, Geref.; vertrekt op 14 mei 1913 naar Emmen.
5. Hendrika Velsink, dochter, geb. te Avereest op 25 mei 1895, ongehuwd, Geref.; vertrekt op 14 dec.1911 naar Deurne en Liesel.
6. Johan Albertus Velsink, zoon, geb.te Avereest op 21 mei 1897, ongehuwd, Geref.; vertrekt op 7 april 1919 naar Hoogeveen.
7. Gerrit Velsink, zoon, geb.te Avereest op 1 juli 1902, ongehuwd, Geref.; vertrekt op 13 juni 1916 naar Zuidwolde, Dr.
8. Johannes Jacobus Velsink, zoon, geb. te Avereest op 23 mei 1890, ongehuwd, Geref.; vertrekt op 17 april 1913 naar Uelsen (D), trouwt op 17 mei 1918 met Pieterina Bosman.
9. Aaltjen Velsink, dochter, geb. te Avereest op 16 mei 1889, ongehuwd, Geref.; vertrekt op 3 aug.1910 naar Steenwijk.
10. Hendrik Velsink, zoon, geb.te Avereest op 11 jan.1894, ongehuwd, Geref., onderwijzer.; keert op 13 jan.1914 van Emmen terug naar Avereest; vertrekt op 6 feb.1919 naar Zwolle.
11. Hendrika Velsink, dochter, geb. te Avereest op 25 mei 1895, ongehuwd, Geref., winkelbediende; keert op 5 feb.1914 terug van Steenwijk naar Avereest; vertrekt op 10 juli 1915 naar Oudshoorn ZH.
12. Hendrika Velsink, dochter, geb. te Avereest op 25 mei 1895, ongehuwd, Geref., zonder; keert op 2 mei 1918 terug van Alphen aan de Rijn, vertrekt op 17 mei 1921 naar Ambt Hardenberg.
13. Aaltjen Velsink, dochter, geb. te Avereest op 16 mei 1889, ongehuwd, Geref.; keert op 21 juli 1920 terug van Alphen aan de Rijn.

EMIGRATIE VERKLARING:
Gerrit Velsink, geb. 1 juli 1902 te Avereest, wonende te Emmen, Noorderstraat 15, vertrekt, met zijn gezin, naar Canada op 22 sep. 1954.


Vijftigjarig huwelijksfeest van Gerrit Velsink en Zwantien Klinge,
Edmonton, 1 juli 1976:
achter v.l.n.r. Jan, Bertus, Jerry, Hans, Diet en Henk;
voor v.l.n.r. Sinie, Zwantien Klinge, Gerrit Velsink en Gerda.

VOOR MEER FOTOS, CLICK HIER.

KINDEREN:
 1. Jan Harm Velsink,  zie nr. X-u.
  Geboren te Emlichheim (Dld) op 15 oktober 1927, gedoopt in de Alt-Reformierte Kirche aldaar, buitenkerkelijk, verhuisde in 1939 met zijn ouders naar Emmen, Nederland, ging medio 1945 in militaire dienst als oorlogsvrijwilliger (OVW) tegen Japan, wegens capitulatie Japan in 1946 naar Indonesie gezonden, bleef na vervroegde demobilisatie begin 1948 in Indonesie woonachtig, werkzaam voor de Deli Spoorwegmaatschappij en naderhand voor de Societe Financiere des Caoutchouc in Medan, keerde in verband met de Nieuw-Guinea kwestie in december 1961 wegens het niet-verlengen van zijn werkvergunning terug naar Nederland en vond werk als hoofdplanner bij de transportafdeling van Hoogovens Staalfabrieken te IJmuiden, gepensioneerd sinds 1992, emigreerde in oktober van dat jaar met zijn vrouw naar de South Okanagan Valley in B.C., Canada, waar drie van hun vier kinderen al woonden, overleden te Penticton, B.C. op 23 maart 2016, oud 88 jaar, crematie, asverstrooiing aan het Noordzeestrand bij Callantsoog.
  Gehuwd te Medan, Sumatra, Indonesie op 26 januari 1955 met Tengkoe Sariah Mansoer, ook Ietje Mansoer, geboren te Leiden op 14 januari 1925, buitenkerkelijk, dochter van Tengkoe Dr. Mansoer, geneesheer-directeur, chirurg en politicus, en van Amalia Gezina Wempe.
  Tengkoe Sariah Mansoer was eerder gehuwd met Tengkoe Aswani Hafas.
  Dit laatste huwelijk ontbonden door echtscheiding op 8 augustus 1950.
 2. Albertus Gesienus Velsink,  zie nr. X-v.
  Geboren te Emlichheim (Dld) op 17 juni 1929, gedoopt in de Alt-Reformierte Kirche aldaar, Gereformeerd, verhuisde in 1939 met zijn ouders naar Emmen, Nederland, van beroep rayonchef van de technische dienst van de PTT in Gouda, overleden te Ermelo op 15 april 2001, oud 71 jaar, begraven op 19 april 2001 op de Algemene Begraafplaats aldaar.
  Gehuwd te Avereest op 21 april 1953 met Jebbegina (Ina) Lopers, geboren te Zuidwolde op 2 november 1928, Gereformeerd, dochter van Lukas Lopers en Jantien Dunning.
  Ina woont in Ermelo.
 3. Gerhard (Jerry) Johan Velsink,  zie nr. X-w.
  Geboren te Emlichheim (Dld) op 7 december 1930, gedoopt in de Alt-Reformierte Kirche aldaar, verhuisde in 1939 met zijn ouders naar Emmen, Nederland, emigreerde in 1953 naar Canada, lidmaat Christian Reformed Church, van beroep mededirecteur van een vleeswarenfabriek, overleden te Edmonton op 12 april 2009, oud 78 jaar, begraven aldaar op 17 april 2009.
  Gehuwd te Edmonton, Alberta op 28 februari 1954 met Engelina Kugel, geboren te Musselkanaal op 1 augustus 1933, gedoopt in de Gereformeerde kerk aldaar, lidmaat Christian Reformed Church, dochter van Harm Kugel en Aaltje van der Venne.
 4. Johannes (Hans) Jacobus Velsink,  zie nr. X-x.
  Geboren te Emlichheim (Dld) op 20 juni 1932, gedoopt in de Alt-Reformierte Kirche aldaar, verhuisde in 1939 met zijn ouders naar Emmen, Nederland, emigreerde in 1954 naar Canada, lidmaat Christian Reformed Church, van beroep zelfstandig ondernemer (verkoop en installatie van vloerbedekking), overleden te Edmonton op 20 november 2011, oud 79 jaar.
  Gehuwd in de Christian Reformed Church te Brandon, Manitoba op 12 november 1955 met Geziena Elizabeth Tuin, geboren te Wagenborgen (gem. Termunten) op 18 november 1933, gedoopt in de Gereformeerde kerk te Wagenborgen, lidmaat Christian Reformed Church, van beroep typiste, dochter van Harm Tuin en Tjarkeline Smit.
  Ge woont in Edmonton, Alberta.
 5. Lambertus Dietrich Velsink,  zie nr. X-y.
  Geboren te Emlichheim (Dld) op 18 juli 1934, gedoopt in de Alt-Reformierte Kirche aldaar, verhuisde in 1939 met zijn ouders naar Emmen, Nederland, emigreerde in 1954 naar Canada, buitenkerkelijk, van beroep cameraman bij een TV maatschappij.
  Gehuwd te Lemmer, Friesland op 24 december 1956 met Trijntje de Boer, geboren te Groningen op 13 mei 1934, gedoopt in 1955 in de Gereformeerde kerk te Emmen, buitenkerkelijk, van beroep verpleegster, dochter van Koop de Boer en Hylkjen Kuipers.
  Diet en Trijnie wonen op Vancouver Island.
 6. Gesiena Johanna Velsink,  zie nr. X-z.
  Geboren te Emlichheim (Dld) op 27 augustus 1937, gedoopt in de Alt-Reformierte Kirche aldaar, verhuisde in 1939 met haar ouders naar Emmen, Nederland, emigreerde in 1954 naar Canada, lidmaat Christian Reformed Church, van beroep verkoopster.
  Gehuwd met Lucas van Dijk, geboren te Borger, lidmaat Christian Reformed Church, van beroep bouwkundig tekenaar.
  Sini en Lucas wonen in Calgary, Alberta.
 7. Hendrik Johan Velsink,  zie nr. X-aa.
  Geboren te Emmen op 27 juli 1941, gedoopt in de Gereformeerde kerk aldaar, in 1954 naar Canada ge-emigreerd, Christian Reformed, van beroep bakker.
  Gehuwd in Edmonton, Alberta in october 1967 met Jackie Bron, geboren te Edmonton, Alberta, Christian Reformed.
  Henk woont in Edmonton, Alberta.
 8. Gerda Alberta Velsink,  zie nr. X-ab.
  Geboren te Emmen op 16 juli 1943, gedoopt in de Gereformeerde kerk aldaar, in 1954 naar Canada ge-emigreerd, Christian Reformed.
  Gehuwd in Third Christian Reformed Church te Edmonton op 27 augustus 1964 met Berend (Ben) van Essen, van beroep aannemer, geboren ca. 1940.
  Gerda en Ben wonen in Edmonton, Alberta.
Arend VELSINK,
Zoon van Rients Velsink en Johanna Theodora Jolink, [Nr. VIII-k], geboren te Stad-Doetinchem op 26 september 1895, vestigt zich in 1920 te Leiden, broodbakker (1920), kok aan het Rijksopvoedingsgesticht te Leiden (tot 1928), kok aan het Psychopaten-asyl te Leiden (1928), voorzitter vakgroep C.N.A.B. afdeling Leiden (1930), in 1933 verhuisd/overgeplaatst naar Avereest.
Gehuwd te 's-Gravenhage op 9 november 1921 met Helena Johanna (Lena) VOGELENZANG, geboren te Scheveningen op 26 december 1900, van beroep dienstbode, dochter van Dimme Vogelenzang, geboren te Sint Annaland op 4 augustus 1859, van beroep metselaar, en van Johanna Verhulst, geboren 1868/69, beiden overleden na 1921.

GEBOORTEAKTE, 's-Gravenhage, 27 december 1900, nr. 5835:
Compareerde voor ons etc. Dimme Vogelenzang, oud een en veertig jaren, metselaar, verklarende dat van hem comparant en zijne echtgenoote Johanna Verhulst, zonder beroep, beiden wonende te Scheveningen, ten zijnen huize op den zes en twintigsten dezer des middags ten twaalf ure is geboren aldaar een kind van het vrouwelijke geslacht, waaraan hij verklaarde de voornamen tegeven van Helena Johanna.
Deze verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Jan Frederik Willem Kortman, oud vijftig jaren, en Theodorus Franciscus Donkers, oud een en vijftig jaren, metselaars, beiden wonende alhier.

OPGAVE VAN PESONEN DIE ZICH TE LEIDEN HEBBEN GEVESTIGD.
A. Velsink, broodbakker, De Wetstraat 27.
[bron: Leidsch Dagblad, 22 september 1920]

HUWELIJKSAFKONDIGING:
22 October [1921].
A. Velsink en H.J. Vogelenzang.
[Bron: Het Vaderland, 22 oct. 1921]

HUWELIJKSAKTE, 's Gravenhage, 9 november 1921, nr. 1701:
Arend Velsink, oud 21 jaren, kok, geboren te Stad-Doetinchem, thans gemeente Doetinchem, wonende te Leiden, meerderjarige zoon van Rients Velsink, oud 51 jaren, opvoedend ambtenaar en van Johanna Theodora Jolink, oud 46 jaren, zonder beroep, beiden wonende te Doetinchem, alhier tegenwoordig en toestemmende, En Helena Johanna Vogelenzang, oud 20 jaren, dienstbode, geboren en wonende te Scheveningen, gemeente 's-Gravenhage, minderjarige dochter van Dimme Vogelenzang, oud 62 jaren, metselaar, en van Johanna Verhulst, oud 52 jaren, zonder beroep, beiden wonende aldaar, alhier tegenwoordig en toestemmende.
Getuigen: Cornelis van Alphen, oud 24 jaren, loodgieter, wonende alhier.
Rients Velsink, oud 22 jaren, rijksbeambte, broeder van den bruidegom, wonende te Doetinchem.

BENOEMING.
Onze vroegere stadgenoot, de heer Velsink, voorheen kok aan het tijdelijk Rijksopvoedingsgesticht alhier, is met ingang van 26 October benoemd als kok aan de binnenkort te openen Psychopateninrichting.
[bron: Leidsch Dagblad, 28 oktober 1928]

GEVESTIGD:
A. Velsink en fam., kok, de Genestetstraat 16.
[bron: Leidsch Dagblad, 31 oktober 1928]

CENTR. NED. AMBT. BOND.
Door het zich gestadig uitbreiden van het ledental der categorie Justitie-personeel, georganiseerd in de afd. Leiden van den C.N.A.B., kwam bij het personeel van het Psychopaten-asyl, alhier, de wensch naar voren, om een vakgroep op te richten.
Aangezien het daarvoor bij de statuten vereischte aantal leden bereikt was, had het afdeelingsbestuur gisteravond genoemd personeel tot bijwoning der oprichtingsvergadering bijeengeroepen in het Volksgebouw.
Nadat de afd. voorzitter, de heer H. van Woudenberg, doel en wezen der vakorganisatie, alsmede de werkwijze en inwendige organisatie had verduidelijkt, werd overgegaan tot het kiezen van een vakgroepsbestuur.
Tot voorzitter werd gekozen de heer A. Velsink, tot secretaris de heer M. Boven en tot commissaris de heer C. Lieftink.
Na afdoening van eenige huishoudelijke zaken werd de vergadering gesloten.
[bron: Leidsch Dagblad, 30 april 1930]

VERTROKKEN:
A. Velsink en fam., Avereest, No. 39-41.
[bron: Leidsche Courant, 7 juli 1933]

KINDEREN:
 1. Rients Velsink,
  Geboren te Leiden in april 1922, overleden te Doetinchem 5 juli 1984, oud 62 jaar, crematie te Dieren op 9 juli 1984.
  Ongehuwd.

  BURGERLIJKE STAND.
  Leiden, 26 April.
  Geboren:
  Rients, z. van A. Velsink en H.J. Vogelenzang.
  [bron: Leidsche Courant, 27 april 1922]
 2. Johanna Theodora Velsink,
  Geboren te Leiden in juli 1923.
  Gehuwd met J. Freke, zoon van Pieter Freke en Wijntje Koelewijn.
  Wonen in 1984 te Doetinchem.

  BURGERLIJKE STAND.
  Leiden, 19 Juli.
  Geboren:
  Johanna Theodora, d. van A. Velsink en H.J. Vogelenzang.
  [bron: Leidsche Courant, 20 juli 1923]
 3. Arend Velsink,
  Geboren te Leiden in september 1924.
  Gehuwd met D. Post.
  Wonen in 1984 te Krimpen aan de Lek.

  BURGERLIJKE STAND VAN LEIDEN.
  Geboren:
  Arend, Z. v. A. Velsink en H.J. Vogelenzang.
  [bron: Leidsch Dagblad, 25 september 1924]
 4. Dimme Johannes Velsink, tweeling,
  Geboren te Leiden in december 1925, overleden aldaar in juli 1926, oud 7 maanden.

  BURGERLIJKE STAND.
  Leiden.
  Geboren:
  Dimme Johannes en Pieter Jelles, zs. van A. Velsink en H.J. Vogelenzang.
  [bron: Leidsche Courant, 2 december 1925]

  BURGERLIJKE STAND.
  Leiden.
  Overleden: D.J. Velsink, z., 7 mnd.
  [bron: Leidsch Dagblad, 21 juli 1926]
 5. Pieter Jelles Velsink, tweeling,
  Geboren te Leiden in december 1925.
  Gehuwd met G. Jansen.
  Wonen in 1984 te Doetinchem.

  BURGERLIJKE STAND.
  Leiden.
  Geboren:
  Dimme Johannes en Pieter Jelles, zs. van A. Velsink en H.J. Vogelenzang.
  [bron: Leidsche Courant, 2 december 1925]
 6. Helena Johanna (Leni) Velsink,
  Geboren te Leiden in december 1929.
  Gehuwd met H.L. Bakhuis.
  Wonen in 1984 te Doetinchem.

  BURGERLIJKE STAND VAN LEIDEN.
  Geboren:
  Helena Johanna, D. v. A. Velsink en H.J. Vogelenzang.
  [bron: Leidsch Dagblad, 11 december 1929]
 7. Jannie Velsink,
  Geboren te Leiden 1930/31, overleden te Ommen op 21 juli 1933, oud 2 jaar.

  OVERLIJDENSAKTE, Ommen, 22 juli 1933, nr. 58 [Genlias]:
  Jannie Velsink, overleden te Ommen op 21 juli 1933, oud 2 jaar, geboren te Leiden, dochter van Arend Velsink en Helena Johanna Vogelenzang.
 8. N.N. Velsink,
  Levenloos geboren te Ommen op 23 juni 1934.

  OVERLIJDENSAKTE, Ommen, 25 juni 1934, nr. 54 [Genlias]:
  Levenloos geboren te Ommen op 23 juni 1934, kind van Arend Velsink en Helena Johanna Vogelenzang.

[bron: email Paul Velsink, 2009]
Herman VELSINK,
Zoon van Rients Velsink en Johanna Theodora Jolink, [Nr. VIII-k], geboren te Doetinchem op 21 december 1897, van beroep kantoorbediende, boekhouder, klerk, overleden te Amsterdam op 29 december 1957, begraven op Zorgvliet op 2 januari 1958, oud 60 jaar.
Gehuwd te Amsterdam op 28 februari 1924 met Anthonia (Tonnie) Wilhelmina Bernardina HOOIJKAAS, ook gespeld HOOYKAAS, geboren te Rotterdam op 21 oktober 1898, van beroep apothekers assistente, overleden te 's-Gravenhage op 27 april 1996, oud 97 jaar, crematie in crematorium Ockenburgh aldaar op 2 mei 1996, dochter van Adrianus Hooijkaas, van beroep grossier en van Antonia Wilhelmina Bernardina Dulfer.

HUWELIJKSAKTE, Amsterdam, 28 februari 1924, nr. reg. nr. 2A fol. nr. 17:
Herman Velsink, geboren te Doetinchem, oud 26 jaar, van beroep kantoorbediende, zoon van Rients Velsink, van beroep fotograaf en Johanna Thedora Jolink, met Antonia Wilhelmina Bernardina Hooijkaas, geboren te Rotterdam, oud 25 jaar, van beroep apothekers assistente, dochter van Adrianus Hooijkaas, van beroep grossier en Antonia Wilhelmina Bernardina Dulfer.

WOONADRESSEN:
Gennep, voor 6 maart 1920.
Amsterdam, 6 maart 1920 tot 4 januari 1930.
Hilversum, 4 januari 1930 tot 28 september 1934.
Velsen (Kluijskenslaan 33), tot 28 februari 1944.
Amsterdam (Ne Prinsengracht 18 I), tot 4 mei 1954.
Amsterdam (Eemsstraat 25 I), vanaf 4 mei 1954.KINDEREN:
 1. Ramsay Velsink,  zie nr. X-ac.
  Geboren te Amsterdam op 28 september 1924, overleden te Almere op 27 juni 1991, oud 66 jaar, crematie te Lelystad in crematorium Ölandhorst op 1 juli 1991.
  Gehuwd te Soest op 27 juni 1952 met Theodora (Dory) Louisa Maria Prins, geboren te Soest op 17 september 1922.
 2. Hans Herman Rients Velsink,  zie nr. X-ad.
  Geboren te Amsterdam op 9 april 1930, overleden te Tilburg op 18 januari 2001, oud 70 jaar.
  Gehuwd te 's-Gravenhage op 8 augustus 1960 met J.E.M.W. (Martha) Polderman, geboren te 's-Gravenhage op 25 mei 1940.

[bronnen: Persoonskaart Herman Velsink en oorspronkelijke aktes]

Rients VELSINK,
Zoon van Rients Velsink en Johanna Theodora Jolink, [Nr. VIII-k], geboren te Doetinchem op 19 april 1899, van beroep rijksbeambte te Doetinchem, overleden op 20 januari 1994, oud 94 jaar, crematie in crematorium Slangenkuil te Doetinchem op 25 januari 1994.
Gehuwd te Doesburg op 26 oktober 1929 met Johanna A.P. (Jo) WIT, geboren te Doesburg op 21 juni 1907, overleden te Doetinchem op 7 januari 1997, oud 89 jaar.

GETUIGE:
Op 9 november 1921 te 's-Gravenhage van het huwelijk van zijn broer Arend Velsink met Helena Vogelenzang.

KIND:
 1. Annie Velsink,  zie nr. X-ae.
  Geboren op 24 september 1930.
  Gehuwd te Doetinchem op 4 juli 1955 met A.J. Steinkamp.
 2. Edo Velsink.

Theodorus (Theo) VELSINK,
Zoon van Rients Velsink en Johanna Theodora Jolink, [Nr. VIII-k], geboren te Doetinchem op 6 januari 1902, buitenkerkelijk, van beroep bakker in Amsterdam (1919-1921) en in Doetinchem, overleden te Doetinchem op 4 juli 1972, oud 70 jaar, begraven op 7 juli op de begraafplaats aan de Loolaan aldaar.
Gehuwd voor 1927 met Gerritje HOLDERS, geboren te Doetinchem op 29 augustus 1907.

GEZINSKAART, Amsterdam:
Ferdinand Bolstraat 76 huis t.h. van Kalden.
16 Feb. 1919, Velsink, Theodorus, m, geb. te Stad Doetinchem op 6.1.1902, kerkgenootschap geen, van beroep bakker, gekomen uit de Steeg, gem. Rheden op 1.2.19, vertrokken naar Doetinchem, Ulfstraat bij ouders op 5.5.21.
Adressen binnen de gemeente: 6/10/20 OZVoorburgwal No. 18 t.h. van I van Keulder.

KINDEREN:
 1. Gerrit Willem Velsink,
  Geboren te Doetinchem in december 1926, overleden aldaar op 11 februari 1927, oud 2 maanden.

  OVERLIJDENSAKTE, Doetinchem, 11 februari 1927, nr. 40 (GenLias):
  Gerrit Willem Velsin, overleden op 11 feb. 1927 te Doetinchem, oud 2 maanden, geboren in Doetinchem, zoon van Theodorus Velsink, bakker en van Gerritje Holders.
 2. Henriette Velsink,
  Geboren te Doetinchem in november 1930, overleden te IJkenberg (gem. Doetinchem) op 13 januari 1931, oud 7 weken.

  OVERLIJDENSAKTE, Doetinchem, 14 januari 1931, nr. 11 (GenLias):
  Henriette Velsink, overleden op 13 januari 1931 te IJkenberg (Doetinchem), oud 7 weken, geboren in Doetinchem, dochter van Theodorus Velsink,
  bakker en van Gerritje Holders.
 3. Gerritje Johanna Theodora Velsink,  zie nr. X-af.
  Geboren ca. 1930.
  Gehuwd met Theodoor Carl Eduard Maria van Ditzhuyzen, geboren ca. 1923, zoon van Theodoor Maria August van Ditzhuyzen (1876-1937) en Susanna Francisca Bernardina Maria Dobbelaere (1885-1927).
Minke Johanna Theodora VELSINK,
Dochter van Rients Velsink en Johanna Theodora Jolink, [Nr. VIII-k], geboren te Stad Doetinchem op 16 januari 1903, overleden te Zutphen op 29 november 1986, oud 83 jaar, crematie te Dieren op 4 december 1986.
Gehuwd te Doetinchem op 9 october 1931 met Augustinus Johannes RASPE, geboren te Avereest op 31 augustus 1902, van beroep journalist, inspecteur Arbeiderspers, overleden te Amsterdam op 11 mei 1979, oud 76 jaar, crematie in crematorium Westgaarde te Amsterdam op 16 mei 1979, zoon van Hendrikus Lumbertus Raspe, van beroep bankwerker en machinist D.S.M. en van Hendrika Esschendal.

KINDEREN:
 1. Johanna Theodora Minke (Jo) Raspe,  zie nr. X-ag.
  Geboren te Hengelo (Ov) op 27 januari 1933.
  Gehuwd met Gerrit Jan Hinnen, geboren op 24 januari 1933, overleden te Meppel aan de gevolgen van een verkeersongeval op 9 oktober 1973, oud 40 jaar, crematie te Groningen op 12 oktober 1973.
 2. Henrita Yvonne Augusta Raspe,  zie nr. X-ah.
  Geboren te Zutphen op 22 october 1942, overleden aldaar op 9 october 1993, oud 50 jaar.
  Gehuwd te Brummen op 6 maart 1963 met Marinus Verbeek, geboren te Brummen op 18 september 1935.

Hermina Cornelia (Hermien) VELSINK,
Dochter van Rients Velsink en Johanna Theodora Jolink, [Nr. VIII-k], geboren te Stad Doetinchem op 17 juni 1906, overleden na 4 maart 1939.
Gehuwd (1) met N.N. DE WIT.
Gehuwd (2) voor 1929 met Willem VAN AMERONGEN, geboren te Angerlo op 3 februari 1890, van beroep tuinman, overleden te Doetinchem op 4 maart 1939, oud 49 jaar, zoon van Frederik van Amerongen en Antjen Boesveld.
Willem was eerder gehuwd te Zelhem op 10 juni 1915 met Anna ABRAHAMS, geboren te Zelhem op 4 mei 1895, overleden voor 1929.

OVERLIJDENSAKTE, Doetinchem, 6 maart 1939, nr. 32 (GenLias):
Willem van Amerongen, overleden op 4 maart 1939 te Doetinchem, oud 49 jaar, geboren te Angerlo, van beroep tuinman, echtgenoot van Hermina Cornelia Velsink, eerder weduwnaar van Anna Abrahams, zoon van Frederik van Amerongen en Antjen Boesveld.

KINDEREN:
 1. "Levenloos" van Amerongen,
  Doodgeboren te Doetinchem op 13 juli 1929.

  OVERLIJDENSAKTE, Doetinchem. 15 juli 1929, nr. 91 (GenLias):
  Doodgeboren op 13 juli 1929 te Doetinchem, dochter van Willem van Amerongen, tuinman en van Hermina Cornelia Velsink.
 2. Willem van Amerongen.
Gerrit VELSINK,
Zoon van Rients Velsink en Johanna Theodora Jolink, [Nr. VIII-k], geboren te Stad Doetinchem op 12 juni 1909, bakker, arbeider werkspoor, sjouwer, woonde van 1943 tot 1974 in Amsterdam, overleden te Doetinchem op 13 december 1983, oud 74 jaar, crematie in crematorium Dieren op 16 december 1983.
Gehuwd te Hummelo op 29 augustus 1938 met Fennigje Frederika Christina EENKHOORN, geboren te Hummelo en Keppel (Bergh) op 23 april 1920.

ARCHIEFKAART VAN PERSOONSKAARTEN, Amsterdam (1939-1994), 28 januari 1943:
Velsink, Gerrit, geboren op 12 Juni 1909, Stad-Doetinchem thans gem. Doetinchem Gld, nat. Ned., beroep bakker, arbeider werkspoor, sjouwer.
Zoon van Rients, geboren op 1 Nov. 70 te Sneek en Jolink, Johanna Theodora, geboren op 14 Juni 76 te Hummelo en Keppel.
Gehuwd met Eenkhoorn, Fennigje Frederika Christina, geboren 23 April 20 te Bergh Gld.
Huwelijk gesloten op 29 Aug. 38 te Hummelo.
Afgevoerd 22 maart 73 n. Doetinchem.
Kinderen:
1. Velsink, Gerrit, geboren te Doetinchem op 31 Mrt 39, gehuwd 9 Aug. 63 met E.C. Loenen.
2. Velsink, Fennigje Frederika Christina, geboren te Doetinchem op 11 Feb. 41, gehuwd 1 Okt. 57 met F.M. Biekmann.

KINDEREN:
 1. Gerrit Velsink,
  Geboren te Doetinchem op 31 maart 1939.
  Gehuwd op 9 augustus 1963 met E.C. Loenen.
 2. Fennigje Frederika Christina Velsink,
  Geboren te Doetinchem op 11 februari 1941.
  Gehuwd op 1 oktober 1957 met F.M. Biekmann.
 3. Manon Velsink.
Bernard Johan (Benny) VELSINK,
Zoon van Rients Velsink en Johanna Theodora Jolink, [Nr. VIII-k], geboren te Doetinchem-Stad op 11 mei 1918, overleden op 28 februari 1965, oud 46 jaar, crematie in het crematorium te Apeldoorn op 3 maart 1965.
Gehuwd voor 1951 met Jo LULOFS.

KINDEREN:
 1. Geert Velsink,
  Geboren te Arnhem op 25 februari 1951.
 2. Elisabeth (Liesbeth) Velsink,
  Geboren te Arnhem op 31 maart 1954, overleden te Nijmegen op 14 december 2007, oud 53 jaar.
 3. Jan Gijsbert Velsink,
  Geboren te Apeldoorn op 20 juli 1957.
Grietje VELSINK,
Dochter van Barend Velsink en Jaike Jelgersma [Nr. VIII-l], geboren te Sneek op 23 juli 1905, overleden te Koudum op 22 april 2001, oud 95 jaar.
Gehuwd te Huizum op 9 december 1929 met Jan VAN DIJK, geboren te Hallum op 30 augustus 1905, overleden te Koudum op 11 december 1992, oud 87 jaar, crematie te Goutum op 16 december 1992, zoon van Dirk van Dijk en Antje Wiersma.
[bron: Familieberichten Leeuwarder Courant, 24 april 2001]

KERK EN SCHOOL, BENOEMINGEN, ENZ.
Aan de Handelscursus te Sneek zijn bevorderd de leerlingen:
Van A naar B, voorwaardelijk: [o.a.] Gr. Velsink.
[bron: Leeuwarder Courant,24 juni 1919]


KINDEREN:
 1. Jaike van Dijk,
  Geboren te Huizum in 1931 (29 aug. – 4 sept.).

  BURGERLIJKE STAND, Leeuwarderadeel, van 29 Augustus tot en met 4 September 1931:
  Geboren te Huizum: Jaike, dochter van Jan van Dijk en Grietje Velsink.
  [bron: Leeuwarder Courant, 5 september 1931]
 2. Anke van Dijk,
  Gehuwd met Ed Dew.
  Uit dit huwelijk 3 kinderen: Mac, Adam en Nate.
 3. Durk Jelmer van Dijk,
  Gehuwd met Lida Ros.
  Uit dit huwelijk 4 kinderen: Kim, Jelmer, Nienke en Lisanne.
Lolkje VELSINK,
Dochter van Barend Velsink en Jaike Jelgersma [Nr. VIII-l], geboren te Sneek op 31 augustus 1911.
Gehuwd voor 1938 met Jan ZWAGERMAN, van beroep musicus.

GEBOORTEAKTE, Sneek, 1 september 1911, nr. 208:
In het jaar 1911, den eersten dag der maand September, is voor ons ondergeteekende, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Sneek, Provincie Friesland, gecompareerd:
Barend Velsink, oud 36 jaren, timmerman, wonende te Sneek, die ons heeft verklaard, dat op den 31sten der vorige maand, des morgens ten vijf ure, te Sneek een kind van het vrouwelijk geslacht is geboren uit hem declarant en zijne echtgenoote Jaike Jelgersma, zonder beroep, mede te Sneek wonende aan welk kind hij verklaarde den voornaam te geven van:
Lolkje.
De gemelde verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Johannes Bernardus de Jongh, oud 47 jaren, commies en Pieter Reitsma, oud 40 jaren, adjunct-commies beide wonende te Sneek.
Waarvan wij deze akte hebben opgemaakt, welke, na voorlezing, door ons, den comparant en de getuigen is geteekend.
[identieke weergave van de oorspronkelijke akte]

ONDERWIJS:
Toelatingsexamen R.H.B.S. te Sneek:
Op verklaring van het hoofd der school zijn toegelaten tot de 1e klasse: Lolkje Velsink e.a.
[bron: Leeuwarder Courant, 16 juli 1925]

KIND:
 1. N.N. Zwagerman,
  Levenloos geboren te Groningen op 8 februari 1938.
  [bron: OVERLIJDENSAKTE, Groningen, 10 feb. 1938, nr. 210 - Genlias]
Arend Jacob Albert VELSINK,
Zoon van Albert Velsink en Stephanie Jacobina Beekhuizen, [Nr. VIII-m], geboren te Zierikzee op 19 mei 1906, van beroep tandarts te Leeuwarden, overleden te Leeuwarden op 5 mei 2000, oud 93 jaar, begraven in graf nr. 482 op de begraafplaats Huizum te Leeuwarden.
Gehuwd te Leeuwarden op 21 juli 1938 met Willemina Johanna PRINS, geboren te Rotterdam op 5 april 1916, overleden op 15 april 1998, oud 82 jaar, begraven in graf nr. 482 op de begraafplaats Huizum te Leeuwarden, dochter van Theodorus A. Prins en Willemina de Lijster.

FAMILIEBERICHTEN.
Gehuwd:
21 Juli [1938] – A.J.A. Velsink en W.J. Prins, Leeuwarden.
[bron: Het Vaderland, 22 juli 1938]

ONDERWIJS:
Toelatingsexamen R.H.B.S. te Leeuwarden:
Toegelaten tot klase I:
[o.a.] A.J. A. Velsink, wonende alhier.
[bron: Leeuwarder Courant, 17 juli 1920]

EINDEXAMEN H.B.S. 5-j. c.
Leeuwarden.
Geslaagd voor het eindexamen aan de R.H.B.S. te Leeuwarden de heer A.J.A. Velsink te Leeuwarden, e.a.
[Bron: Het Vaderland, 7 juli 1925]

LOTING NATIONALE MILITIE:
[o.a.]:
A.J.A. Velsink, nr. 342.
[Bron: Leeuwarder Courant, 20 augustus 1925]

UNIVERSITAIRE EXAMENS:
Utrecht, [mei 1926],
Geslaagd voor het theor. tandh. ex.1e ged. A.J.A. Velsink e.a.
[Bron: Het Vaderland, 8 mei 1926.]

UNIVERSITAIRE EXAMENS:
Utrecht, 23 Maart [1928],
Geslaagd voor het theor. tandheelkundig examen tweede gedeelte A.P. Bollaert, J.O. Tromp en A.J.A. Velsink.
[Bron: Het Centrum, 24 maart 1928]

UNIVERSITAIRE EXAMENS:
Utrecht, [oct. 1930],
Bevorderd tot tandarts de heeren A.J.A. Velsink en L. Warns.

UNIVERSITAIRE EXAMENS.
Rijksuniversiteit te Utrecht:
Tandheelkunde; arts-examen, de heren A.J.A. Velsienk en L. Warns.
[bron: Nieuwe Leidsche Courant, 1 november 1930]

TANDARTSEXAMEN:
Gisteren slaagde te Utrecht voor het examen tandarts de heer A.J.A. Velsink, van hier.
[bron: Leeuwarder Courant, 1 november 1930]


advertentie in Leeuwarder Courant, 9 april 1931.

ZEILEN:
Zeilwedstrijden van de K.Z.V. Sneek.
16 vk.m. klasse A.b 1. A.J.A. Velsink, Leeuwarden met Mascotte.
[Bron: Het Vaderland, 23 aug. 1934]

LEEUWARDER HOCKEYCLUB:
A.J.A. Velsink, bestuurslid.
[bron: Leeuwarder Courant, 2 oktober 1934]

ZEILEN:
De Zeilweek te Sneek.
16 vk.m., 3e plaats Mascotte, eig. A.J.A. Velsink, Leeuwarden.
[Bron: Het Vaderland, 22 aug. 1935]

BURGERLIJKE STAND, Leeuwarden, van 27 Juni tot en met 1 Juli 1938:
Ondertrouwd:
A. J. A. Velsink, 32 j. en W. J. Prins, 22 j., van Sliedrecht.
[bron: Leeuwarder Courant, 2 juli 1938]


Artikel, verschenen in Leeuwarder Courant, 1 juni 2000.

COMPUTER PERSOONSLIJST:
Arend Jacob Albert Velsink, geboren op 19 mei 1906 te Zierikzee, overleden op 5 mei 2000 te Leeuwarden, weduwnaar van Willemina Johanna Prins, overleden op 15 april 1898.
[Bron: www.members.lycos.nl/Looptruck/2000/2000v.htm.]

KINDEREN:
 1. ing. Albert Theodorus Velsink,  zie nr. X-ai.
  Geboren te Leeuwarden op 4 juni 1939, werkzaam als algemeen directeur van een aannemersbedrijf.
  Gehuwd te Leeuwarden op 21 juli 1967 met Henriette Mathilde Eberta Vermeulen, geboren te Coevorden op 29 januari 1947, dochter van Jan Harm Vermeulen en Elly Gezina Evenhuis.
 2. drs. Theodorus (Theo) Albert Velsink,  zie nr. X-aj.
  Geboren te Leeuwarden op 25 januari 1941, van beroep huisarts aan de Harlingerstraat 7 te Leeuwarden, clubarts NAC te Breda (1992), clubarts Cambuur te Leeuwarden (1996), gepensioneerd.
  Gehuwd te Leeuwarden in oktober 1966 met Hylkje Algra, geboren te Leeuwarden op 3 januari 1947.
 3. Stephanie Willemina Velsink,  zie nr. X-ak.
  Geboren te Leeuwarden op 23 november 1942.
  Gehuwd (1) te Leeuwarden in 1962 met Duco Eijssens.
  Huwelijk ontbonden door echtscheiding.
  Gehuwd (2) in 1982 met Mehmet Yildiz.
  Stephanie woont in Leeuwarden.
 4. ir. Willem Albert Velsink,  zie nr. X-al.
  Geboren op 3 april 1944, van beroep vastgoedontwikkelaar, woont in Amsterdam.
  Gehuwd (1) te Amsterdam in 1964 met Mieke de Vrij.
  Huwelijk ontbonden door echtscheiding.
  Gehuwd (2) te Amsterdam op 29 januari 1988 met Ineke Beier, geboren in januari 1946.
 5. Hendrika Johanna Velsink,  zie nr. X-am.
  Geboren te Leeuwarden op 19 juni 1949, woont in Warmond.
  Gehuwd te Leeuwarden op 15 mei 1974 met Wim Dijkema.

[Laatst gewijzigd op 19 mei 2016]
TIENDE GENERATIEACHTSTE GENERATIE HOMESITE  DESIGN AND  MAINTENANCE  BY  okanaganimpact.com