PARENTEEL VAN HENDRIK VELSINK UIT HEEMSE
Vijfde Generatie
Hendrica Jansdr [VELSINK],
Dochter van Jan Hendrik Velsink en Fennegien Teunis [nr. IV-a], gedoopt te Zwolle in de Geref. kerk op 8 augustus 1723, overleden voor 4 februari 1761.
Gehuwd voor 1752 met Mannes VAN DER VEGTE, geboren ca. 1720.
Uit dit huwelijk o.m. 3 dochters.

DOOPBOEK, Zwolle, Geref. kerk, 8 augustus 1723, blz. 12:
Hendrica, dr v. Jan Hendriksz en Fennigje Teunis.

TESTAMENT, Zwolle, 4 februari 1761:
Jan Hendrix Velsink, van beroep meester meubelmaker, en zijn vrouw Fennigje Teunis.
Vermeld worden hun kinderen Teunis Velsink, Asselina Velsink, Jan Velsink en Aeltje Velsink, en de drie kinderen van hun dochter Hendrike Velsink en haar man Mannes van der Vegte.

KINDEREN:
 1. Harmannus van der Vegte,
  Gedoopt te Zwolle in de Geref. kerk op 26 januari 1752.

  DOOPBOEK, Zwolle, Geref. kerk, 26 januari 1752, blz. 214:
  Harmannus, S. van Harmannus van der Vegte en Hendrica Velsink.
 2. Jan Hendrik van der Vegt,
  Gedoopt te Zwolle in de Geref. kerk op 6 mei 1753.

  DOOPBOEK, Zwolle, Geref. kerk, 6 mei 1753, blz. 244:
  Jan Hendrik, Z. van Harremannus van der Vegt en Hendrika Velzink.
 3. Berent van der Vegte,
  Gedoopt te Zwolle in de Geref. kerk op 5 maart 1755.

  DOOPBOEK, Zwolle, Geref. kerk, 5 maart 1755, blz. 295:
  Berent, Z: van Hermannus van der Vegte en Hendrika Velsinks.
 4. Joanna Berendina van der Vegte,
  Gedoopt te Zwolle in de Geref. kerk op 7 november 1756.

  DOOPBOEK, Zwolle, Geref. kerk, 7 november 1756, blz. 351:
  Joanna Berendina, D: van Hermannus van der Vegte en Hendrika Velsink.
Teunis VELSINK,
Zoon van Jan Hendrik Velsink en Fennegien Teunis [nr. IV-a], gedoopt te Zwolle op 1 april 1725, overleden na 11 oktober 1767.
Gehuwd te Dalfsen in de Geref. kerk, ondertrouw aldaar op 17 januari 1750 met Egberdina Jansen VAN DE STRUIK, ook genoemd Dina STOKTMAN, STOKMANS, STUIKTMAN of VAN DE STOEKKE.

ONDERTROUWREGISTER, Dalfsen, Geref. kerk, 17 januari 1750:
Teunis Velsink, jm, wonende te Zwolle en Egberdina Stokmans, jd, wonende te Lenthe.

TRANSPORT:
Op 8 november 1757 transporteert Hendrik van der Sel zijn huis, staande buiten de Dieserpoort (Zwolle) aan Teunis Velsink en Egberdina van de Stokte.
Dit huis wordt door hun al reeds bewoond.

TESTAMENT, Zwolle, 4 februari 1761:
Jan Hendrix Velsink, van beroep meester meubelmaker, en zijn vrouw Fennigje Teunis.
Vermeld worden hun kinderen Teunis Velsink, Asselina Velsink, Jan Velsink en Aeltje Velsink, en de drie kinderen van hun dochter Hendrike Velsink en haar man Mannes van der Vegte.

KINDEREN:
 1. Jan Hendrik Velsink,
  Gedoopt te Zwolle in de Geref. kerk op 2 februari 1753, overleden voor 23 januari 1757.

  DOOPBOEK, Zwolle, Geref. kerk, 2 februari 1753, blz. 238:
  Jan Hendrik, Z. van teunis Velsink en Dina Stoktman.

 2. Hendrica Velsink,   zie nr. VI-a.
  Gedoopt te Zwolle in de Geref. kerk op 7 juli 1754, in 1815 vermeld als winkelierse.
  Gehuwd voor 1778 met Cornelis de Wilde.
 3. Jan Hendrik Velsink,
  Gedoopt te Zwolle in de Geref. kerk op 23 januari 1757.

  DOOPBOEK, Zwolle, Geref. kerk, 23 januari 1757, blz. 359:
  Jan Hendk: Z: van Teunis Velsink & Dina van de Stoekke.

 4. Jannes Teunisz Velsink,
  Gedoopt te Zwolle in de Geref. Grote kerk op 11 februari 1760.

  DOOPBOEK, Zwolle, Geref. kerk, 11 februari 1760:
  Grote kerk.
  Jannes: Z: van Teunis Velsink en Egberdina Jans.

 5. Joanna Berendine Velsink,
  Gedoopt te Zwolle in de Geref. Groote kerk op 3 juli 1763, vermeld als dienstmeid in Dalfsen in 1782, overleden te Zwolle op 10 juli 1826, oud 63 jaar.
  Gehuwd te Zwolle in de Geref. kerk op maandag 7 januari 1782 met Albertus Stil, geboren in 1744/45, van beroep bakker in de Broerenstraat te Zwolle, overleden aldaar aan een slijmziekte op 10 juli 1806, oud 61 jaar, zoon van Willem Stil.

  DOOPBOEK, Zwolle, Geref. kerk, 3 juli 1763:
  Den 3 Julij In de Groote kerk.
  Joanna Berendine, D: van Teunis Velsink en Egberdine van de Struik.

  TROUWBOEK, Zwolle, Geref. kerk, 8 september 1782, blz. 412 en 413:
  Inschrijving: 1781, op 8 December Zaturdag.
  Manspersoon: Albertus Stil, J:M:. Bakker in de Broerenstraat.
  Vrouwspersoon: Johanna Berendina Velsink J:D: Voor de Dieserpoort, laatst te Dalfsen dienstmeid geweest.
  Trouwdag: Zijn getouwt [!] Maandag 7 Jann: 1782.
  Getuigen: Z.G. [= zijn getuige] Willem Stil vader der Bruidegom in de Broerenstraat. H.G. Margrita Meulenbroek, vrouw van Coenraad Stil in de korte Camperstraat.

  OVERLIJDENSADVERTENTIE.
  Het heeft den Almachtigen God behaagd, mijn waarden Man, Albertus Stil, heden morgen half 5 uren, aan een Slijmziekte van eenige Weken, het Tijdelijke met het Eeuwige te doen verwisselen, in den ouderdom van 61 Jaren, na eene Echtverbintenis van ruim 24 Jaren; waarvan ik kennis geve aan Familie en Vrienden, met verzoek van Brieven van Rouwbeklag verschoond te blijven.
  Johanna Berendina Velsink, Wed. A. Stil.
  Zwol, den 10 Julij 1806.
  [bron: Oprechte Haarlemse courant, 15 juli 1806]

  OVERL. AKTE, Zwolle, 13 juli 1826:
  Johanna Berendina Velsink, wonende te Zwolle, overleden op 10 juli 1826 om 12 uur 's nachts in het huis staande op den Dijk, nr. 64, oud 63 jaar, weduwe van Albert Stil, dochter van Teunis Velsink en Egberdina Jansen.
  Aangifte door Adrianus Hulsbergen, begrafenisondernemer, oud 71 jaar, en Jan van 't Holt, doodgraver, oud 59 jaar, beiden wonende te Zwolle.

  OVERLIJDENSADVERTENTIE.
  Heden overleed na eene langdurige ziekte, en daar bijkomende verval van krachten, in den ouderdom van 63 jaren, mijne waarde Zuster Johanna Berendina Velsink, Wed. Allebertus Stil; geve door dezen gebruikelijken weg hier van kennis aan Vrienden en Bekenden.
  J. Velsink.
  Zwolle, den 11 Julij 1826.
  [bron: Overijsselsche courant, 18 juli 1826]
 6. Joannes Velsink,
  Gedoopt te Zwolle in de Geref. Broerenkerk op 11 oktober 1767, van beroep molenmaker, overleden te Amsterdam in het Werkhuis op 20 januari 1837, oud 67 jaren.
  Ongehuwd.

  DOOPREGISTER, Zwolle, Geref. kerk, 11 oktober 1767:
  Den 11de [oktober 1767] In de Broeren kerk.
  Joannes, S: van Teunis Velsink en Egberdina van der Stenkke.

  OVERLIJDENSAKTE, Amsterdam, 24 januari 1837, blz. 59:
  Den 24sten Januarij 1837 is ingeschreven het afsterven van Johannes Velsink, overleden den 20sten dezer ten 3 ure des morgens, oud 67 jaren, wonende Werkhuis aldaar.
  Geboren te Zwolle, beroep Molenmaker, ongehuwd, zoon van Teunis Velsink en Elberdina Jansen.
  Op de verklaring van Hendrik Julius Meertz, oud 43 jaren, wonende als boven, Beroep Suppoost en van Klaas Besselsen, oud 49 jaren, wonende ............., Beroep als vooren.
  Deze Acte is, na voorlezing, geteekend door beide Getuigen, en bevestigd etc.
Asseltie (Asselina, Hesselina) VELSINK,
Dochter van Jan Hendrik Velsink en Fennegien Teunis [nr. IV-a], gedoopt te Zwolle op 23 maart 1727.
Ondertrouw te Zwolle op 4 mei 1765, gehuwd aldaar op 19 mei 1765 met Jannes (Jan) VAN SOMEREN.

DOOPBOEK, Zwolle, Geref. kerk, 23 maart 1727, blz. 79:
Asseltie, D: van Jan Hendriks en Fennegje Teunis.

TESTAMENT, Zwolle, 4 februari 1761:
Jan Hendrix Velsink, van beroep meester meubelmaker, en zijn vrouw Fennigje Teunis.
Vermeld worden hun kinderen Teunis Velsink, Asselina Velsink, Jan Velsink en Aeltje Velsink, en de drie kinderen van hun dochter Hendrike Velsink en haar man Mannes van der Vegte.

TROUWBOEK, Zwolle, 19 mei 1765:
Ondertrouw op 4 mei 1765, getrouwd op 19 mei 1765: Jannes van Somere, JM, wonende aan het Grote Kerkhof, met Asselina Velsing, JD, wonende in de Dieserstraat.
Getuige voor de bruidegom: Gerrit van Luik, wonende te Zwolle; getuige voor de bruid: haar moeder, wonende te Zwolle.

KIND:
 1. Hendrika van Someren,
  Gedoopt te Zwolle in de Geref. Groote kerk op 2 maart 1766.

  DOOPBOEK, Zwolle, Geref. kerk, 2 maart 1766:
  Den 2 Maart [1766] In de Groote kerk.
  Hendrika, D: van Jan van Someren en Asselina Velsing.

 2. Christina van Soomeren,
  Gedoopt te Zwolle in de Geref. Grote kerk op 9 augustus 1767.

  DOOPBOEK, Zwolle, Geref. kerk, 9 augustus 1766:
  Den 9de [augustus 1767] In de Grote.
  Christina, D: van Jan van Soomeren en Asselina Velsink.

 3. Daniel van Zomeren,
  Gedoopt te Zwolle in de Geref. Groote kerk op 25 mei 1769, van beroep bode, veldwachter, overleden te Nieuweschans op 17 maart 1845, oud 75 jaar.
  Gehuwd (1) met Grietje Remmer Gerlofs.
  Gehuwd (2) te Nieuweschans op 22 november 1813 met Gesina Geurden, geboren te Nieuwe Pekela op 19 october 1786, van beroep dienstmaagd, overleden te Nieuweschans op 17 februari 1864, oud 77 jaar, dochter van Jannes Geurden en Hillechien Derks.

  DOOPBOEK, Zwolle, Geref. kerk, 25 mei 1769:
  Den 25de In de Groote kerk.
  Daniel, S: van Jan van Soomeren en Hesselina Velsink.

  HUW. AKTE, Nieuweschans, 22 november 1813, nr. 6 [GenLias]:
  Daniel van Zomeren, geboren op 25 mei 1769 te Zwolle, van beroep veldwachter, zoon van Jan van Zomeren en Asselina Velsink, met Gesina Geurden, geboren op 19 october 1786, van beroep dienstmaagd, dochter van Jannes Geurden en Hillechien Derks.
  [bron: emails Peter Newcombe, april 2006 en Evert G.J. Somer, september 2006]
Jan Jansz [VELSINK],
Zoon van Jan Hendrik Velsink en Fennegien Teunis [nr. IV-a], gedoopt te Zwolle in de Geref. kerk op 24 april 1730, vermeld in testament van zijn vader op 4 februari 1761, lidmaat Geref. kerk na voorgaande belijdenis voor Pasen 1755.
Gehuwd ca. 1756, mogelijk te Zwolle of Kampen, met Marrigje SILLEMANS, ook genaamd SIELMANS of ZIELMANS.

DOOPBOEK, Zwolle, Geref. kerk, 24 april 1730, blz. 140:
Jan, S. van Jan Hendriks en Fennigien Teunis.

TESTAMENT, Zwolle, 4 februari 1761:
Jan Hendrix Velsink, van beroep meester meubelmaker, en zijn vrouw Fennigje Teunis.
Vermeld worden hun kinderen Teunis Velsink, Asselina Velsink, Jan Velsink en Aeltje Velsink, en de drie kinderen van hun dochter Hendrike Velsink en haar man Mannes van der Vegte.

LIDMATEN, Zwolle, Geref. kerk, 1755:
Ledematen op voorgaande belijdenis aangenomen geworden voor Paasen 1755 door ds Van der Os.
Jan Velssink, buijten de Diezerpoort.

KINDEREN:
 1. Hendricus Velsink,
  Gedoopt te Zwolle in de Geref. Grote kerk op 16 oktober 1757.

  DOOPBOEK, Zwolle, Geref. Grote kerk, 16 oktober 1757, blz. 383:
  Hendricus, Z: van Jan Velsink en Marrigjen Zielmans.

 2. Jan Hendrik Velsink,   zie nr. VI-b.
  Gedoopt te Kampen in de Geref. Broerkerk op 21 april 1764.
  Gehuwd te Zwolle in de Geref. kerk op zondag 18 mei 1788 met Jannigjen (Janna) Geesink, ook genaamd Jannegien Geijsink, gedoopt te Zwolle in de Geref. Grote kerk op 18 februari 1761, dochter van Gerrit Jan Geesink en Jannigjen van der Veen.
 3. Femmegien Velsink,   zie nr. VI-c.
  Gedoopt te Kampen in de Geref. Broerkerk op 28 augustus 1765.
  Gehuwd voor 1793 met Tiemen Jansen Brommert, geboren ca. 1770, mogelijk te Kampen, van beroep arbeider.
 4. Dirkien Velsenk,
  Gedoopt te Kampen in de Geref. Broerkerk op 3 december 1766, overleden voor 4 november 1772.

  DOOPBOEK, Kampen, Geref. Broerkerk, 3 december 1766, blz 50:
  Dirkien.
  Dogter van Jan Velsenk.
  De moeder Merrigien Sielmans.
  Broerkerk.

 5. Dirk Velsink,
  Gedoopt te Kampen in de Geref. kerk op 20 januari 1768.

  DOOPBOEK, Kampen, Geref. Broerkerk, 20 januari 1768:
  Dirk.
  Zoon van Jan Velsenk.
  De moeder Merrigien Sielmans.
  Broerkerk.

 6. Berendina Velsenk,
  Gedoopt te Kampen in de Geref. Broerkerk op 10 mei 1769.

  DOOPBOEK, Kampen, Geref. Broerkerk, 10 mei 1769, blz. 89:
  Berendina.
  Dogter van Jan Velsenk.
  De moeder Merrigen Sielman.
  Broerkerk.

 7. Dirkien Velsenk,
  Gedoopt te Kampen in de Geref. Buitenkerk op 4 november 1772.

  DOOPBOEK, Kampen, Geref. Broerkerk, 4 november 1772:
  Dirkien.
  Dogter van Jan Velsenk.
  De moeder Merrigien Silmans.
  Buitenkerk.

  DOOPBOEK (kopieboek), Kampen, Geref. Buitenkerk, 4 november 1772, blz. 141:
  Kinders: Dirkjen.
  Vaders: Jan Velsink.
  Moeders: Mergien Sielmans.
  bu: k.

 8. Aaltien Velsink,
  Gedoopt te Kampen in de Geref. Broerkerk op 9 augustus 1775.

  DOOPBOEK, Kampen, Geref. Broerkerk, 9 augustus 1775, blz. 39:
  Aaltien.
  Dogter van Jan Velsink.
  De moeder Merrigien Sielmans.
  Broerkerk.
Albertus (Albert) Rutgersz VELSINGH, ook VELSINK,
Zoon van Rutger Velsink en Janna Jans [nr. IV-c], gedoopt te Zwolle in de Geref. kerk op 30 november 1736, lidmaat van de Geref. kerk op 4 april 1757, met attest naar Amsterdam op 10 december 1757, zoon van Rutger Velsingh en Janna Jans.
Gehuwd voor 1770 met Lucretia BONGARDS.

DOOPBOEK, Zwolle, Geref. kerk, 30 november 1736:
Albertus, S: van Rutger Velsingh en Janna Jans.

LIDMATEN, Zwolle, Geref. kerk, 4 april 1757, blz. 33:
Zijn na voorgaande Belijdenis de volgende personen door Domine Doitsma tot Litmaaten aangenomen geworden.
Door Ds de Gimmer.
Albert Velsink, op ’t Eilandt.
[voor de kantlijn: att. na Amsterdam den 10 Xbr 1757]

KINDEREN:
 1. Arendina Velsing,
  Gedoopt te Amsterdam in de Hervormde Oude kerk op 11 februari 1770.

  DOOPAKTE, Amsterdam, Hervormde Oude kerk, 11 februari 1770:
  Arendina, dochter van Albert Velsing en Lucretia Bongards.
  Getuigen: Carel Edzard Specht en Arendina Maecter (Maecterr).
  [bron: 28 p. 443 (folio 222v) nr. 4]

 2. Albert Velzing,
  Gedoopt te Amsterdam in de Hervormde Oude kerk op 10 juli 1772.

  DOOPAKTE, Amsterdam, Hervormde Oude kerk, 10 juli 1772:
  Albert, zoon van Albert Velzing en Lucretia Bongers.
  Getuigen: dezelfden.
  [bron: 29 p. 190 (folio 94v) nr. 5]
Jasper Jansz VELSINK,
Zoon van Jan Hendrik Goossen Velsink en Aleida van Haarst [nr. IV-d], gedoopt te Zwolle in de Geref. kerk op 2 maart 1735, vermeld als trouwgetuige in 1790.
Gehuwd ca. 1756 met Hannegjen (Anna) SCHUTTE.

DOOPBOEK, Zwolle, Geref. kerk, 2 maart 1735:
Jasper, S. van Jan Hendrik Goossen Velsink en Aleida van Haarst.

TROUWGETUIGE:
Op 17 mei 1790 te Zwolle in de Geref. Betlehemse kerk van zijn zoon Jan Hendrik Velsink met Johanna Gerrits (getuijge: Jasper Velsink op de Nieuwstad).

KINDEREN:
 1. Aleida Velsink,
  Gedoopt te Zwolle in de Geref. kerk op 3 december 1756.

  DOOPBOEK, Zwolle, Geref. kerk, 3 december 1756, blz. 354:
  Aleida, D: van Jasper Velsink en Anna Schutte.

 2. Jan Hendrik Velsink,   zie nr. VI-d.
  Gedoopt te Zwolle in de Geref. Broerenkerk op 18 november 1759, van beroep soldaat (voor 1787), timmermansknecht, timmerman (1790), overleden na 1822.
  Gehuwd (1) te Zutphen in de Geref. kerk op 7 december 1786 met Johanna Jansen, overleden te Zutphen op 10 maart 1789, eerder weduwe van Hendricus Simons.
  Gehuwd (2) te Zwolle in de Geref. Betlehemse kerk op 17 mei 1790 met Johanna Gerrits, geboren ca. 1765, in 1820 vermeld als arbeidster.
 3. Barta Velsink,
  Gedoopt te Zwolle in de Geref. Broerenkerk op 3 oktober 1762, overleden voor 2 december 1764.

  DOOPBOEK, Zwolle, Geref. kerk, 3 oktober 1762:
  Den 3 8ber In de Broerenkerk,
  Barta, D. van Jasper Velsink en Hannegjen Schutte.

 4. Barta Velsink,   zie nr. VI-e.
  Gedoopt te Zwolle in de Geref. Groote kerk op 2 december 1764, overleden te Amsterdam, Plantagie Franschelaan 14 op 12 september 1822, oud 57 jaren.
  Gehuwd te Zwolle in de Geref. Betlehemsekerk op maandag 21 juli 1800 met Jan van Heusen, ook genaamd Jan van Heusden, gedoopt te Zwolle in de Geref. Broerenkerk op 22 september, van beroep meester schoenmaker, overleden te Zwolle op 10 september 1846, oud 74 jaar, zoon van Marten van Heusen en Elisabet Eskes.
  Jan van Heusden huwde (2) te Zwolle op 27 juli 1826 met Aleida Geertruit van der Vegt, geboren te Zwolle op 18 januari 1782, overleden aldaar op 19 november 1874, oud 92 jaar, dochter van Jasper van der Vegt en Aaltje van den Berg.
 5. Catrina Velsink,   zie nr. VI-f.
  Gedoopt te Zwolle in de Geref. Broerenkerk op 25 december 1768, overleden te Amersfoort op 18 juli 1836, oud 67 jaar.
  Gehuwd (1) voor 1795, mogelijk te Amsterdam met Aart van Lutterveld, overleden voor 1826.
  Gehuwd (2) te Amersfoort op 5 april 1826 met Joannes Hoefsloot, geboren te Amersfoort in 1791/92, overleden na 18 juli 1836, zoon van Bart Jansen Hoefsloot en Maria Dirksen.
Berend VELSINK,
Zoon van Jan Velsink en Cornelia van Bruggen, [nr. IV-f], gedoopt te Zwolle in de Geref. kerk op 1 november 1731, overleden te Berkum (gem. Zwollerkerspel) ten huize van de landbouwer Egbert Berends Meijer op 31 oktober 1819, oud 87 jaar.
Gehuwd te Zwolle in de Geref. kerk op 10 december 1764 met Hendrikje KUIPERS, ook Hendrickien CUIPER, gedoopt te Zwolle in de Geref. kerk op 13 augustus 1744, vermeld als lidmaat Geref. kerk op 20 september 1762, overleden te Zwolle op 10 november 1809, begraven in de Broenenkerk aldaar, oud 65 jaar, buitenechtelijke dochter van Berent Hendriks Cuiper en Geessien Wolters.

DOOPBOEK, Zwolle, Geref. kerk, 1 november 1731, blz. 169:
Berent, S. van Jan Velink en Cornelia van Brugge.

DOOPREGISTER, Zwolle, Geref. kerk, 13 augustus 1744, blz. 54:
onegt [in kantlijn].
Hendrickien, d. van Geessien Wolters, opgegeven vader Berent Hendriks Cuiper.
[letterlijke tekst van de doopaantekening]

LIDMATEN, Zwolle, Geref. kerk, 20 september 1762, blz. 93:
Ledematen na voorgaande Belijdenis aangenomen op Maandag den 20sten September 1762 door Ds J.J. Serrurier.
Hendrikje Cuipers, Dieserstraat.

TROUWBOEK, Zwolle, Geref. kerk, 24 november 1764:
Berend Velsink, J:M: op de Nijstad met Hendrica Kuijpers, J:D: mede aldaar.
Z.G. Gerrit Hagenkamp, H.G. Vrou Raijers.
Zijn Alhier Getrouwt Den 10 December 1764.

DOOPGETUIGE (Hendrikje Kuipers):
Op 27 juni 1776 in de Geref. kerk te Zwolle van Willem, zoon van Hendrik Nijman en Anna van Rookhuijsen op de Nieuwstad; Hendrikje Kuijpers op de Nieuwstad.
Op 23 november 1778 in de Geref. kerk te Zwolle van Janna, dochter van Hendrik Moel en Magrieta Velsink voor de Dieserpoort; Hendrikjen Kuijpers vrouw van Berent Velsink voor de Dieserpoort.
Op 22 april 1784 in de Geref. kerk te Zwolle van Hendrika, dochter van Hendrik Schreuder en Aaltje Velsink.

HUW. GETUIGE (Hendrikje Kuijpers):
Op 6 december 1790 in de Geref. kerk te Zwolle van Willem van den Berg en Johanna Velsink.
Op 5 mei 1794 in de Geref. Betlehemse kerk te Zwolle van Roelof Middendorp en Margrita Velzink.

BEGRAAF REGISTER, Zwolle (alle gezindten), 10 november 1809:
Hendrika Kuipers, vrouw van Berend Velsink, 's avonds om 10 uur, in de broenen kerk begraven, komt voor klokken geregtigheid: f 2.16.-

OVERLIJDENSAKTE, Zwollerkerspel, 1 november 1819, nr. 57:
Op heden den Eersten November des jaars 1819, des morgens ten tien uren, compareerden voor mij Mr. Lucas Hendrik Coenraad Nilant, Scholtus van Zwollerkerspel Provincie Overijssel, waarnemende de functien van Officier van den Civielen Staat,
Egbert Berends Meijer, Landbouwer, oud 40 Jaren en Willem Willems van den Enk, Daghuurder, oud 50 Jaren beide te Berkum woonagtig dewelke mij hebben aangegeven,
dat Berend Velsink, zonder beroep, oud 93 Jaren, wonende te Berkum op den 31sten October overleden is, des morgens ten Vier uren, ten huize van de eerste Comparent staande te Berkum.
Ten gevolge van welke aangave ik deze Akte geformeerd heb, en, na gedane voorlezing, geteekend de eerste Comparant, verklaarde de tweede niet te kunnen schrijven.
[identieke weergave van de oorspronkelijke akte]

KINDEREN VAN BEREND VELSINK EN HENDRIKA KUIPERS:
 1. Jan Velsink,
  Gedoopt te Zwolle in de Geref. Groote kerk op 20 januari 1765.

  DOOPBOEK, Zwolle, Geref. kerk, 20 januari 1765:
  Den 20de [januari 1765] In de Groote kerk.
  Jan, S: van Berent Velsink en Hendrika Kupers.

 2. Cornelia Velsink,
  Gedoopt te Zwolle in de Geref. Groote kerk op 24 augustus 1766.

  DOOPBOEK, Zwolle, Geref. kerk, 24 augustus 1766:
  Den 24de [augustus 1766] In de Groote kerk.
  Cornelia, D: van Berent Velsink en Hendrike Kuppers.

 3. Johanna Velsink,   zie nr. VI-g.
  Gedoopt te Zwolle in de Geref. Grote kerk op 15 september 1768, van beroep "huiswerk doende", overleden na 1790.
  Gehuwd te Zwolle in de Geref. Betlehemse kerk op 6 december 1790 met Willem van den Berg, geboren ca. 1765, van beroep schippersknecht.
 4. Margrita Velsink,   zie nr. VI-h.
  Gedoopt te Zwolle in de Geref. Grote kerk op 6 januari 1771, overleden te Zwolle ca. 8 februari 1848, oud 77 jaar.
  Gehuwd te Zwolle in de Geref. Betlemkerk op 5 mei 1794 met Roelof Middendorp, geboren ca. 1765, van beroep Comptoir bediende, overleden te Zwolle ca. 4 september 1820, oud ca. 55 jaar.
 5. Barent Velsink, tweeling,
  Gedoopt te Zwolle in de Geref. Grote kerk op 12 september 1773.

  DOOPBOEK, Zwolle, Geref. kerk, 12 september 1773:
  Den 12de september 1773 In de Grote Kerk.
  Barent en Hendrina, Soon en Dogter van Berent Velsink en Hendrika Kuijpers.

 6. Hendrina Velsink, tweeling,
  Gedoopt te Zwolle in de Geref. Grote kerk op 12 september 1773, overleden voor 9 oktober 1774.

  DOOPBOEK, Zwolle, Geref. kerk, 12 september 1773:
  Den 12de september 1773 In de Grote Kerk.
  Barent en Hendrina, Soon en Dogter van Berent Velsink en Hendrika Kuijpers.

 7. Hendrina Velsink,
  Geboren te Zwolle op zondag 9 oktober 1774, gedoopt aldaar in de Geref. kerk op 10 oktober 1774.

  DOOPBOEK, Zwolle, Geref. kerk, 10 oktober 1774, blz. 50 en 51:
  Geboren op zondag 9 8br 1774.
  Gedoopt op maandag 10 8br 1774.
  Kind: Hendrina.
  Ouders: Berent Velsink en Hendrikje Kuijpers op de Nieuwstad.
  Getuigen: Aaltje Velsink, vrouw van Arent Ruijsink op de Nieuwstad.

 8. Hendrik Velsink,   zie nr. VI-i.
  Geboren te Zwolle op vrijdag 5 september 1777, gedoopt aldaar in de Geref. kerk op zondag 7 september, woonde te Dalfsen (1807-1809), van beroep commies bij de in- en uitgaande rechten te Almelo (1814-1817), te Vriezenveen (1817-1822), woont in 1840 te Deventer, overleden aldaar op 30 mei 1852, oud 74 jaar.
  Gehuwd te Wanneperveen op 16 september 1801 met Jentjen Harms Doosjen, gedoopt te Wanneperveen in de Geref. kerk op 12 november 1780, overleden te Deventer op 22 juni 1835, oud 54 jaar, dochter van Hermen Jacobs Doosjen, van beroep herbergier en Geertruid ten Zweege.
 9. Everdina Velsink,   zie nr. VI-j.
  Geboren te Zwolle op maandag 3 juli 1780, gedoopt in de Geref. kerk aldaar op donderdag 6 juli 1780.
  Gehuwd voor 1802 met Jan Jansen, van beroep koopman, overleden na 1827.
 10. Arend Velzink,   zie nr. VI-k.
  Geboren te Zwolle op 18 september 1782, gedoopt in de Geref. kerk aldaar op 26 september, overleden te Deventer in 1831, oud 48 jaar.
  Gehuwd te Deventer op 20 november 1824 met Geertruij Hofman, gedoopt te Deventer op 4 maart 1792, van beroep dienstbode, dochter van Hendrik Hofman en Aaltjen Riepkens.
 11. Berentje Velsink,
  Geboren te Zwolle op dinsdag 18 oktober 1785, gedoopt in de Geref. Broerenkerk aldaar op zondag 23 oktober 1785.

  DOOPBOEK, Zwolle, Geref. Broerenkerk, 23 oktober 1785, blz. 112 en 113:
  Geboren Dinsdag den 18 october 1785.
  Gedoopt Zondag den 23 october 1785.
  Meisies: Berentje.
  Ouders en woonplaats: Barend Velsink en Hendrika Kuipers, woone voor de dieserpoorte.
  Getuige en woonplaats: Bij afwesigheid van de vaader is de getuijge Dina Schutte, huijs vrouwe van Jan Velsink, woond voor de Diezerpoorte.

 12. Gerrit Velsink,   zie nr. VI-l.
  Geboren op 20 juni 1787 te Zwolle, gedoopt aldaar op 25 juni, Gereformeerd, van beroep schipper, overleden op 26 maart 1878 te 's-Gravenhage, oud 90 jaren.
  Gehuwd (1) op 16 april 1814 te Zwolle met Grietjen Derks Kreemer, geboren op 4 mei 1791 te Hardenberg en gedoopt aldaar op 8 mei, Gereformeerd, van beroep dienstmaagd, overleden in 1828 te Weerselo, oud 36 jaar, dochter van Dirk Jan Kreemer en Berendina Meijrink.
  Gehuwd (2) op 24 september 1829 te Weerselo met Aaltjen Jans [Kempers], geboren te Epe (Gld), gedoopt op 18 juni 1797 in de Hervormde kerk aldaar, overleden voor 1878, dochter van Arend Jans en Maria Everts.
 13. Geesjen Velsink,
  Geboren te Zwolle op dinsdag 23 augustus 1791, gedoopt aldaar in de Geref. kerk op donderdag 25 augustus.

  DOOPBOEK, Zwolle, Geref. kerk, 25 augustus 1791, blz. 83 en 84:
  Geboren op Dingsdag 23 Augustus 1791.
  Gedoopt op Donderdag 25 Agustus 1791.
  Meisjes: Geesjen. Ouderen en woonplaatsen: Berent Velzink, absent en Hendrikjen Kuipers Ehel: wonende op de Nieuwstad.
  Getuigen en woonplaatsen: Maria Rookhuizen, vrouw van Hendrik Nijman zijnde Litmaat ook aldaar.
Hendrik VELSING,
Zoon van Jan Velsink en Cornelia van Bruggen, [nr. IV-f], gedoopt te Zwolle in de Geref. kerk op 26 februari 1733, overleden voor 21 juli 1777, mogelijk te Zwolle (Nieustad).
Gehuwd te Zwolle in de Geref. kerk op 12 december 1763 met Gerrigje SCHOLTE, geboren ca. 1735, vermeld als huwelijksgetuige in de Gereformeerde kerk te Zwolle op 1 februari 1783.
Gerrigje huwt (2) te Zwolle op 21 juli 1777 met Hendricus FRIESENDORP, gedoopt te Ommen op 3 september 1747, van beroep veekoper en importeur van Westfaalse vleeswaren aldaar, overleden te Varsen (gem. Ommen) op 12 januari 1820, zoon van Lubbertus Friesendorp, koster en gemeensman, en van Judith Hendriks Verwer.
[bron: Genealogie Friesendorp in Ned. Patriciaat, 1953, bl. 71]

DOOPBOEK, Zwolle, Geref. kerk, 26 februari 1733, blz. 192:
Hendrik, S. van Jan Velsing en Cornelia van Brugge.

TROUWBOEK, Zwolle, Geref. kerk, 26 november 1763:
Hendrik Velsink, J.M. op de Nieuwstadt met Gerrigje Scholte, J.D. mede aldaar.
Z:G: Gerrit Hogenkamp, H:G: de moeder.
Zijn alhier getrouwt den 12 Xbr 1763.

HUW. GETUIGE (Gerrigje):
Op 17 februari 1783 in de Geref. kerk te Zwolle van Jan Hendrik Schreuder en Aaltien Velsink (get: de vrouw van Hendrik Velsink)


Aaltien VELSINK,
Dochter van Jan Velsink en Cornelia van Bruggen, [nr. IV-f], Zwolle in de Geref. kerk op 26 februari 1739, lidmaat Geref. kerk (12 en 13 april 1756), van beroep tapperse, overleden te Groeneveld (Meppel) op 4 april 1827, oud 88 jaar.
Gehuwd (1) te Zwolle in de Geref. kerk op op 29 november 1762 met Arend RUIJSINK, geboren ca. 1735, overleden ca. 1776, oud ca. 41 jaar.
Gehuwd (2) te Zwolle in de Geref. kerk op op 23 februari 1778 met Jannes MERRIJENBERG, ook bekend als MARIENBERG, van beroep molenaar buiten de Dieserpoort, overleden voor 29 mei 1782, mogelijk te Zwolle.
Gehuwd (3) te Zwolle in de Geref. kerk op maandag 17 februari 1783 met Jan Hendrik SCHREUDER, geboren ca. 1740, van beroep smit op de Nieuwstad, overleden voor 4 april 1827.

DOOPBOEK, Zwolle, Geref. kerk, 26 februari 1739:
Aaltien, d. van Jan Velsink en Cornelia van Bruggen.

LIDMATEN, Zwolle, Geref. kerk, 12 en 13 april 1756, blz. 18:
Ledematen na voorgaande belijdenis aangenomen den 12 en 13 April 1700 ses en vijftig door Ds Willem van Zutphen.
Aaltjen Velsinks, buiten de Diezer Poort.

TROUWBOEK, Zwolle, Geref. kerk, 13 november 1762:
Arend Reussing, J.M. met Aaltjen Velsing, J.D., beide buiten de Dieserpoort.
S:G: Hend: van der Sel.
H:G: Janna Velsing.
Zijn alhier Getrouwt den 29 November 1762.

TROUWBOEK, Zwolle, Geref. kerk, 31 januari 1778, blz. 192 en 193:
Inschrijving: Zaturdag d 31 Jan. 1778.
Manspersoon: Jannes Marienberg, J.M., molenaar buiten de Dieserpoort.
Vrouwspersoon: Aaltjen Velsink, wed: van Arent Rueijsink op de Nieustaat, tapperse in de wilden.
Trouwdag: Zijn op Maandag den 23 Febr. 1778 Getrouwt.
Getuigen: Z.G. Hendrik Marienberg voor den Dieserpoort, H.G. de wed. Hk. Reuijsink Lubbigjen Loos op de Nieuwstad.

TROUWBOEK, Zwolle, Geref. kerk, 1 februari 1783, blz. 12 en 13:
Inschrijving: 1783 den 1 Feb: Zaterdag.
Manspersoon: Jan Hendrik Schreuder J:M: op de Nieustad, een Smit.
Vrouwspersoon: Aaltien Velsink, weduwe van Jann: Merrienberg, Huijshouden.......... mede op de Nieuwstad.
Trouwdag: Zijn Getrouwt Maandag den 17 Febr: 1783.
Getuigen: S:G: [= sijn getuige] Hend: Merrienberg op de Nieustad. H:G: de vrouw van Hend: Velsink, mede op de Nieustad.

HUW. GETUIGE (Aaltien):
Op 2 maart 1771 in de Geref. kerk te Zwolle van Wiecher Werf met Zwaantje Velsinks.

DOOPGETUIGE (Aaltien):
Op 10 oktober 1774 in de Geref. kerk te Zwolle van Hendrina, dochter van Berent Velsink en Hendrikje Kuijpers op de Nieuwstad (get. Aaltje Velsink, vrouw van Arent Ruijsink op de Nieuwstad).
Op 29 oktober 1775 in de Geref. kerk te Zwolle van Hendrik, zoon van Wichert Werff en Zwaantje Velsink (get. Aaltje Velsink, vrouw van Arend Ruijsink op de Nieuwstad).
Op 8 mei 1777 in de Geref. Broerenkerk te Zwolle van Hendrik, zoon van Berend Luttenberg en Everdiena Velsink (get. Aaltien Velsink, woond op:d Nieustad voor den Dieserpoort).
Op 26 augustus 1779 in de Geref. kerk te Zwolle van Peter Hillebrand, zoon van Wiggert Werff en Zwaantje Velsink (get. Aaltjen Velsink voorde Dieserpoort).
Op 30 mei 1782 in de Geref. kerk te Zwolle van Cornelia, dochter van Wiggert Werff en Zwaantjen Velsink (get. Aaltjen Velsink, wed. Jannes Merijenberg op de Nieuwstad).
Op 26 september 1782 in de Geref. kerk te Zwolle van Arend, zoon van Berend Velzink en Hendrikje Kuijpers op de Nieuwstad (get. Aaltje Velzink, weduwe Jannes Merijenberg op de Nieuwstad).

OVERL. AKTE, Meppel, 5 april 1827, nr. 31 [GenLias]:
Aaltien Velsink, overleden op 4 april 1827 te Groeneveld (Meppel), oud 88 jaar, gedoopt te Zwolle, weduwe van Hendrik Schreuter, dochter van Jan Velsing en Cornelia van Bruggen.

KINDEREN VAN AREND RUIJSINK EN AALTIEN VELSINK:
 1. Jan Vuijsenken,
  Gedoopt te Zwolle in de Geref. Broerenkerk op 2 oktober 1763.

  DOOPBOEK, Zwolle, Geref. kerk, 2 oktober 1763:
  Den 2 October In de Broerenkerk.
  Jan, S: van Arent Vuijsenken en Aaltjen Velsink.

 2. Hendrik Ruijsink,   zie nr. VI-m.
  Gedoopt te Zwolle in de Geref. Broerenkerk op 16 maart 1766, van beroep cipier.
  Gehuwd met Jacoba Berendina Dubois.
 3. Cornelia Ruijsink
  Gedoopt te Zwolle in de Geref. Betlehemse kerk op 25 april 1768.
  Gehuwd te Zwolle in de Geref. Betlehemse kerk op maandag 19 november 1798 met Arend Haselhorst, weduwnaar.

  DOOPBOEK, Zwolle, Geref. kerk, 25 april 1768:
  Den 25 In de Betlehemse.
  Cornelia, D: van Arent Ruijsink en Aaltjen Velsink.

  TROUWBOEK, Zwolle, Geref. Betlehemse kerk, vrijdag 2 november 1798, blz. 29:
  Arend Haselhorst, weduwenaar en Cornelia Ruisink J:D:.
  Trouwdag: 1798 Maand: 19 Nov. in de betlehemse kerk getrouwd.
  Trouwattestatie: 1798 woensdag 19 decbr de trouwattestatie afgegeven.

 4. Janna Ruisink,
  Gedoopt te Zwolle in de Geref. Betlemkerk op 22 oktober 1770, overleden voor 5 oktober 1772.

  DOOPBOEK, Zwolle, Geref. kerk, 22 oktober 1770:
  Den 22de In de Betlem.
  Janna, D: van Arent Ruisink en Aaltjen Velsink.

 5. Janna Ruijsink,
  Gedoopt te Zwolle in de Geref. Betlemkerk op 5 oktober 1772.

  DOOPBOEK, Zwolle, Geref. kerk, 5 oktober 1772:
  Den 5de october 1772 In de Betlehemse.
  Janna, D: van Arent Ruijsink en Aaltjen Velsink.
KIND VAN JANNES MERRIJENBERG EN AALTIEN VELSINK:
 1. Janna Merjenberg,
  Geboren te Zwolle op woensdag 9 september 1778, gedoopt aldaar in de Geref. kerk op donderdag 10 september.

  DOOPBOEK, Zwolle, Geref. kerk, 10 september 1778, blz. 302 en 303:
  Geboren op Woensdag 9 7br.
  Gedoopt op Donderd: 10 7br.
  Kind: Janna.
  Ouders: Jannes Merjenberg en Aaltjen Velsink, voor de Dieserpoort.
  Getuige: Zwaantje Velsink, Vrouw van Wiggert Werff.
KIND VAN JAN HENDRIK SCHREUDER EN AALTIEN VELSINK:
 1. Hendrika Schreuder
  Geboren te Zwolle op zondag 18 april 1784, gedoopt in de Geref. kerk aldaar op donderdag 22 april 1784.

  DOOPBOEK, Zwolle, Geref. kerk, 22 april 1784, blz. 684 en 685:
  Geboren op Zondag 18 April 1784.
  Gedoopt op Dond: 22 April 1784.
  Kind: Hendrika.
  Ouders: Hendrik Schreuder en Aaltjen Velsink.
  Getuige: Hendrike Kuipers, Vrouw van Berent Velsink.
Everdina VELSINK,
Dochter van Jan Velsink en Cornelia van Bruggen, [nr. IV-b], gedoopt te Zwolle in de Geref. kerk op 2 juli 1741, lidmaat Geref. kerk op 20 september 1762, begraven te Zwolle bij het Agnietenklooster op 29 september 1780, oud 39 jaar.
Gehuwd te Zwolle in de Geref. kerk op 28 mei 1764 met Berent LOTTENBERG, ook bekend als LUTTENBERG, geboren ca. 1740, lidmaat Geref. kerk met Pasen 1760, in 1780 vermeld als hospes in de Wipstrik, begraven te Zwolle op het Bergklooster op 18 juni 1789.
Berent huwt (2) te Zwolle in de Geref. kerk op maandag 16 oktober 1780 met Aaltjen PASTINK, geboren te Hellendoorn.

DOOPBOEK, Zwolle, Geref. kerk, 2 juli 1741:
Everdina, d. van Jan Velsink en Cornelia van Bruggen.

LIDMATEN, Zwolle, Geref. kerk, voor Pasen 1760. blz. 64:
Ledematen na Voorgaande belijdenis aangenomen voor Pasen 1760 door Ds Serrurier Loco Ds Van Rossum.
Berent Lottenberg, In de Wipstraat.

LIDMATEN, Zwolle, Geref. kerk, 20 september 1762, blz. 93:
Ledematen na voorgaande Belijdenis aangenomen op Maandag den 20sten September 1762 door Ds J.J. Serrurier.
Everdina Velink, .............brug.

TROUWBOEK, Zwolle, Geref. kerk, 5 mei 1764:
Berend Luttenberg, J.M., buiten de Dieserpoort met Everdina Velsing, J.D., mede aldaar.
S.g. de Bruidegoms vader, H.g. Janna Velsing.
Zijn Hier Getrouwt Den 28 Meij 1764.

TROUWBOEK, Zwolle, Geref. kerk, 23 september 1780, blz. 346 en 347:
Inschrijving: Zaturdag 27 7br te Hellendoorn Ingeschreven.
Manspersoon: Berent Lottenburg Wedr van Everdina Velsing woonende in Salne onder Zwol, Hospes in de Wipstrik.
Vrouwspersoon: Aaltjen Pastink j.d. van Hellendoorn. Dienende tans bij de Bruidegom.
Trouwdag: Zijn Getrouwt Maandag den 16 8br 1780.

KINDEREN:
 1. Gerrit Luttenberg,
  Gedoopt te Zwolle in de Groote kerk op 3 maart 1765.

  DOOPBOEK, Zwolle, Geref. kerk, 3 maart 1765:
  Den 3 Maart In de Groote kerk.
  Gerrit, S: van Berent Luttenberg en Evertje Velsink.

 2. Jan Luttenberg,
  Gedoopt te Zwolle in de Geref. Groote kerk op 28 maart 1766.

  DOOPBOEK, Zwolle, Geref. kerk, 28 maart 1766:
  Den 28 Maart [1766] In de Groote kerk.
  Jan, S: van Berent Luttenberg en Everdina Velsink.

 3. Coenraaddiena Lottenberg,
  Gedoopt te Zwolle in de Geref. Groote kerk op 21 mei 1767.
  Gehuwd met Arnoldus Hendrik Baerselman, ook genaamd Baarselman.

  DOOPBOEK, Zwolle, Geref. kerk, 21 mei 1767:
  Den 21de [Mei 1767] In den Grooten kerk.
  Coenraaddiena, D: van Berent Lottenberg en Everdina Velsink.

 4. Gerrit Lottenberg,
  Gedoopt te Zwolle in de Geref. Broerenkerk op 3 december 1769.

  DOOPBOEK, Zwolle, Geref. kerk, 3 december 1769:
  Den 3de In de Broeren kerk.
  Gerrit, S: van Berent Lottenberg en Everdina Velsink.

 5. Cornelia Luttenberg,
  Gedoopt te Zwolle in de Geref. Groote kerk op 4 juni 1772, overleden aldaar op 20 october 1832, oud 60 jaar.
  Gehuwd (1) te Zwolle op 22 november 1795, ondertrouw op 6 november 1795, met Evert Albers, geboren te Haaksbergen, overleden voor 1812.
  Gehuwd (2) te Zwolle op 17 januari 1812 met Willem Damman, geboren op 3 october 1775, zoon van Jean Damman, van beroep landbouwer en van Johanna Gerrits.

  DOOPBOEK, Zwolle, Geref. kerk, 4 juni 1772:
  Den 4de juni 1772 In de Groote kerk.
  Cornelia, D: van Berent Luttenberg en Everdina Velsink.

  HUW. AKTE, Zwolle, 17 januari 1812, nr. 5:
  Willem Damman, geboren op 3 october 1775, zoon van Jean Damman, van beroep landbouwer, overleden te Zwollerkarspel, en van Johanna Gerrits, met Cornelia Luttenberg, weduwe van Evert Albers, dochter van Berend Luttenberg en Everdina Velsink, beiden overleden te Zwollerkarspel.

 6. Aeltien Lottenberg,
  Geboren te Zwolle op woensdag 20 april 1774, gedoopt aldaar in de Geref. Broerenkerk op 24 april 1774.

  DOOPBOEK, Zwolle, Geref. Broerenkerk, 24 april 1774, blz. 4 en 5:
  Geboren op Woensdag 20 April 1774.
  Gedoopt op Zondag den 24 April 1774.
  Meisies: Aeltien.
  Ouders en woonplaats: Buiten de Dieserpoort in de Wipstrik Berend Lottenberg en Everdina Velsink.
  Getuigen en woonplaats: Buiten de Dieserpoort Margareta Velsink.

 7. Hendrik Luttenberg,
  Geboren te Zwolle op maandag 5 mei 1777, gedoopt aldaar in de Geref. Broerenkerk op 8 mei 1777.

  DOOPBOEK, Zwolle, Geref. Broerenkerk, 8 mei 1777, blz. 36 en 37:
  Geboren Maandag den 5 meij 1777.
  Gedoopt donderdag den 8 meij 1777.
  Jongen: Hendrik.
  Ouders en woonplaatsen: Berent Luttenberg en Everdiena Velsink. Woond in Zalne.
  Getuige en woonplaats: Aaltien Velsink. Woond op:d Nieustad voor den Dieserpoort.
KIND UIT HET TWEEDE HUWELIJK:
 1. Everdina Luttenberg,
  Geboren te Zwolle op donderdag 6 september 1781, gedoopt in de Geref. Broerenkerk aldaar op 9 september 1781.

  DOOPBOEK, Zwolle, Geref. Broerenkerk, 9 september 1781, blz. 82 en 83:
  Geboren Donderdag den 6 September 1781.
  Gedoopt Zondag den 9 September 1781.
  Meissies: Everdina.
  Ouders en woonplaatsen: Berent Luttenberg en Aaltjen P......link. Woond in Zalne.
  Getuige en woonplaats: Zwaantjen Hendriks woond te Kelderen.

[bron: aktes en emails Bob Luttenberg, februari 2007 en P.H.T. Luttenberg]

Margrieta VELSINK,
Dochter van Jan Velsink en Cornelia van Bruggen, [nr. IV-f], gedoopt te Zwolle in de Geref. kerk op 22 januari 1744, overleden na 1778.
Gehuwd te Zwolle in de Geref. kerk op 24 juni 1765 met Johan Hendrik MOULART, ook bekend als Hendrik MOELERT en Hendrik MOEL, geboren ca. 1740, overleden na 1778.

DOOPBOEK, Zwolle, Geref. kerk, 22 januari 1744, blz. 44:
Margrieta, d. van Jan Velsink en Cornelia van Bruggen.

TROUWBOEK, Zwolle, Geref. kerk, 18 mei 1765:
Johan Hendrik Moulart, J:M: buite de Dieserpoort, met Grietje Velsink, J:D: mede aldaar.
S:G: Johannes Reigart.
H:G: Janna Velsing.
Dese sijn Eenmaal Geproclameert.
Uit ordre van Haer WelEdl: Hoog agtbare hebbe de proclamatie deser liede geen voortgang.
Volgens ingekomene Resolutie van Haar Weledele Hoogagtbare van de 14 Junij 1765 hebben dese den 16 Maij haar 2de Geboden, 23 dito haar derde gebod erlangt.
Zijn hier getrouwt den 24 Junij 1765.

DOOPGETUIGE:
Op 24 april 1774 in de Geref. Broerenkerk van Aeltien, dochter van Berend Lottenberg en Everdina Velsink (Getuige Buiten de Dieserpoort Margareta Velsink).

KINDEREN:
 1. Margrita Moelart,
  Gedoopt te Zwolle in de Geref. Broerenkerk op 30 maart 1766.

  DOOPBOEK, Zwolle, Geref. kerk, 30 maart 1766:
  Den 30de [maart 1766] In de Broeren.
  Margrita, D: van Hendrik Moelart en Margrita Velsink.

 2. Cornelia Moelert,
  Gedoopt te Zwolle in de Geref. Grote kerk op 5 maart 1769.

  DOOPBOEK, Zwolle, Geref. kerk, 5 maart 1769:
  Den 5 Maart In de Groote kerk.
  Cornelia, D: van Hendk: Moelert en Margrita Velsink.

 3. Janna Moel,
  Geboren te Zwolle op maandag 23 november 1778, gedoopt in de Geref. Broerenkerk aldaar eveneens op 23 november 1778.

  DOOPBOEK, Zwolle, Geref. kerk, 23 november 1778, blz. 314 en 315:
  Geboren op Maand: 23 9br. 1778.
  Gedoopt op Maand: 23 9br. 1778.
  Kind: Janna.
  Ouders: Hendrik Moel en Magrieta Velsink. Voor de Dieserpoort.
  Getuige: Hendrikjen Kuijpers Vrouw van Berent Velsink. Voor de Dieserpoort.
Jannes VELSINK, bijgenaamd De Beijer,
Zoon van Jan Velsink en Cornelia van Bruggen [nr. IV-f], gedoopt te Zwolle in de Geref. kerk op 20 maart 1746, Geref. lidmaat na belijdenis op 1 april 1765, van beroep veeboer op de Nijstadt, overleden te Zwolle op 28 december 1825, oud 79 jaar.
Gehuwd te Zwolle in de Geref. kerk op 28 juni 1773 met Johanna Arendiena (Diena) SCHUTTE, geboren te Berkum (Zwolle), gedoopt in de Geref. kerk aldaar op 3 december 1747, lidmaat na belijdenis Geref. kerk op 24 maart 1766, vermeld als doopgetuige te Zwolle tussen 1777 en 1787, overleden te Zwolle op 13 april 1831, oud ruim 83 jaar. dochter van Gerrit Schutte en Hendrikjen Gerrits.
Dit huwelijk bleef waarschijnlijk kinderloos.

DOOPBOEK, Zwolle, Geref. kerk, 20 maart 1746, blz. 87:
Jannes, S. van Jan Velsink en Cornelia van Bruggen.

DOOPBOEK, Zwolle, Geref. kerk, 3 december 1747, blz. 120:
Johanna Arendina, d. van Gerrit Schutte en Hendrikjen Gerrits.

LIDMATEN, Zwolle, Geref. kerk, 1 april 1765, blz. 122:
Ledematen na Voorgaande Belijdenis aangenomen door Ds H: Adama, Loco Ds Van Rossum op Maandag den 1 April 1765.
Jan Velsink, Buiten de Diezerpoort.

LIDMATEN, Zwolle, Geref. kerk, 24 maart 1766, blz. 131:
Ledemaaten na Voorgaande Belijdenis aangenoomen door ds Wilhelmus Van Zutphen op Maandag den 24 Maart 1766.
Arendina Schutte, Berkum.

TROUWBOEK, Zwolle, Geref. kerk, 12 juni 1773:
Jan Velsink, J.M., buiten de Dieserpoort, en Diena Schutte, J.D. te Berkum.
S:G: Wicher Werf, H:G: Hendrikjen Gerrijts.
Zijn hier getrouwt den 28 junij 1773.

DOOPGETUIGE (Diena):
Op 7 september 1777 in de Geref. kerk te Zwolle van Hendrik, zoon van Berent Velsink en Hendrikje Kuijpers voor de Dieserpoort (Diena Schutte, vrouw van Jan Velsink ook aldaar).
Op 22 mei 1785 in de Geref. Broerenkerk te Zwolle van Geert, dochter van Garhardes Schutte en Elisabeth Snel (Diena Schutte woond voor de Diezerpoort).
Op 23 oktober 1785 in de Geref. Broerenkerk te Zwolle van Berentje, dochter van Barend Velsink en Hendrika Kuipers (Dina Schutte, huijs vrouwe van Jan Velsink, woond voor de Diezerpoorte).
Op 2 september 1787 in de Geref. Broerenkerk te Zwolle van Hendrikie, dochter van Grades Schutte en Elisabeth Snel (Dijna Schutte, vrou van J. Velsink, woond voor de Diezer poorte).

OVERLIJDENSADVERTENTIE.
Het heeft den vrijmagtigen God behaagd mijn geliefde man Jan Velsink, bijgenaamd de Beijer, op heden achtermiddag om 4 uren, in den gezegenden ouderdom van bijna 80 Jaren, na eene genoegelijke echtverbintenis van omtrent 53 Jaren, mij door den dood te ontrukken, en zoo ik hoop en vertrouw in zijne eeuwige heerlijkheid overgebragt, alle die den overledenen gekend hebben zullen met mij het gemis betreuren; in de blijde hoop levende van hem eenmaal in een beter leven te zullen wederzien, verzoeke ik van Brieven van Rouwbeklag verschoond te blijven.
Zwolle, den 28 December 1825,
Johanna Arendiena Schutte,
Wed. Jan Velsink.
[bron: Overijsselsche courant, 30 december 1825]

OVERLIJDENSADVERTENTIE.
Heden den 13den April 1831, overleed binnen Zwolle, in den ouderdom van ruim 83 jaren, Mejuffrouw Diena Schutte, Wede. wijlen den heer Jan Velsink.
Hs. Damman, A. Zoon.
J. Hooft.
Executeuren Testamentair.
[bron: Overijsselsche courant, 19 april 1831]


Aangekondigde publieke verkoop van de onroerende
bezittingen van Dina Schutte, weduwe van Jannes Velsink, Zwolle, 1831.

PUBLIEKE VERKOOP.
Op Maandag den 1sten Augustus 1831, ten Huize van Wijlen Dina Schutte, Wed. Jannes Velsink, buiten de Diezerpoort, des morgens om 9 uren, eenige Chaisen en een Paard, zullen precies om elf uren worden geveijld.
Te bezien Zaturdag des morgens van 9 tot 12 en des namiddags van 2 tot 4 uren.
[bron: Overijsselsche courant, 29 juli 1831]
Zwaantien VELSINK,
Dochter van Jan Velsink en Cornelia van Bruggen, [nr. IV-f], gedoopt te Zwolle in de Geref. kerk op 30 september 1748, Gereformeerd lidmaat op 16 juni 1766, verhuist op 30 december 1811 met attest naar Kampen, overleden aldaar in 1814, oud 66 jaar.
Gehuwd te Zwolle in de Geref. kerk op 18 maart 1771 met Wijcher WERF, gedoopt te Zwolle in in de Geref. kerk op 3 december 1749, van beroep schipper, bolkhouwer, visafslager, herbergier in Het Huurpaart, overleden te Kampen in 1809, oud 59 jaar, begraven te Zwolle in de Betlehemkerk, zoon van Peter Werf en Janna Mersmans.

DOOPBOEK, Zwolle, Geref. kerk, 30 september 1748, blz. 135:
Zwaantien, d. van Jan Velsink en Cornelia van Bruggen.

DOOPBOEK, Zwolle, Geref. kerk, 3 december 1749, blz. 162:
Wijcher, S. van Peter Werf en Janna Mersmans.

LIDMATEN, Zwolle, Geref. kerk, 16 juni 1766, blz. 134:
Ledemaaten na Voorgaande Belijdenis aangenoomen door ds J.J. Serrurier op Maandag den 16 Junij 1766.
Zwaantje Velzink, In de Dieserstraat.
[Kantlijn: Den 30 Decemb: 1811 att: na Kampen.

TROUWAKTE, Zwolle, Geref. kerk, 2 maart 1771:
Wiecher Werf, J:M:, in de Luttikkestraat, met Zwaantje Velsinks, J:D: op den Nieustraat.
S.G. Jacob Haagswoudt, H.G. Aaltje Velsinks.
Zijn hier getrouwt den 18 Maart 1771.Omgeving Zwolle, 1773.

HUW. GETUIGE (Wichert):
Op 12 juni 1773 in de Geref. kerk te Zwolle van Jan Velsink en Diena Schutte.

DOOPGETUIGE (Zwaantje):
Op 10 september 1778 in de Geref. kerk te Zwolle van Janna, dochter van Jannes Merjenberg en Aaltjen Velsink voor de Dieserpoort (get. Zwaantje Velsink, vrouw van Wiggert Werff).
Op 6 juli 1780 in de Geref. kerk te Zwolle van Everdina, dochter van Berend Velsink en Hendrika Kuijpers op de Nieuwstad (get. Zwaantje Velsink, vrouw van Wijger Werf op ’t water bij de Steenpoort)
Op 25 juni 1787 in de Geref. kerk te Zwolle van Gerrit, zoon van Berend Velsink en Hendrikje Kuipers op de Nieuwstad (get. Zwaantje Velsink, vrouw van Wicher Werff litmaat)
Op 20 augustus 1787 in de Geref. kerk te Zwolle van Jannes, zoon van Derk van Gulik en Zwaantje Hunink op de Nieuwstad (get. Zwaantje Velzink vrouw van Wigger Werf).

OVERL. AKTE, Kampen, 1814, nr. 111:
Zwaantje Velsink.

KINDEREN:
 1. Joanna Werff,   zie nr. VI-n.
  Gedoopt te Zwolle in de Geref. Groote kerk op 22 september 1771, overleden aldaar op 8 november 1842, oud 71 jaar.
  Ondertrouw te Zwolle in de Geref. kerk op 11 januari 1794, gehuwd te Dalfsen met Harmen (Herman) Jan Reijnders, geboren te Hees onder Wijhe, gedoopt te Wijhe op 26 juli 1767, van beroep hovenier van den Huijze Berg (1795), en cipier te Deventer, overleden aldaar op 7 augustus 1822, oud 55 jaar, zoon van Roelof Rhijnders en Sophia Magdalene Elisabee Beudekers.
 2. Jan Werff,   zie nr. VI-o.
  Gedoopt te Zwolle in de Geref. Groote kerk op 24 januari 1773, van beroep bakker, deurwaarder te Almelo, overleden te Zwolle in 1826, oud 53 jaar.
  Gehuwd met Mardalena Boeschen, geboren te Vriezenveen in 1771, overleden aldaar in 1826, oud 55 jaar, dochter van Henricus Boesschen en Janna Berkhof.
 3. Hendrik Werff,
  Geboren te Zwolle op vrijdag 27 oktober 1775, gedoopt aldaar in de Geref. kerk op zondag 29 oktober 1775.

  DOOPBOEK, Zwolle, Geref. kerk, 29 oktober 1775, blz. 122 en 123:
  Geboren op vrijdag 27 8br 1775.
  Gedoopt op zondag 29 8br 1775.
  Kind: Hendrik.
  Ouders: Wichert Werff en Zwaantje Velsink.
  Getuigen: Aaltje Velsink, vrouw van Arend Ruijsink op de Nieuwstad.

 4. Beerend Werff,
  Geboren te Zwolle op woensdag 30 juli 1777, gedoopt aldaar in de Geref. kerk op 31 juli.

  DOOPBOEK, Zwolle, Geref. kerk, 31 juli 1777, blz. 228 en 229:
  Geboren op Woensdag 30 Julij.
  Gedoopt op Donderdag 31 Julij.
  Kind: Beerend.
  Ouders: Wiggert Werff en Zwaantje Velsink.

 5. Peter Hillebrand Werff,
  Geboren te Zwolle op maandag 23 augustus 1779, gedoopt in de Geref. kerk aldaar op donderdag 26 augustus 1779.

  DOOPBOEK, Zwolle, Geref. kerk, 26 augustus 1779, blz. 380 en 381]:
  Geboren op Maandag 23 Aug. 1779.
  Gedoopt op Donderd: 26 Aug. 1779.
  Kind: Peter Hillebrand.
  Ouders: Wiggert Werff en Zwaantje Velsink.
  Getuige: Aaltjen Velsink. Voor de Dieserpoort.

 6. Cornelia Werff,
  Geboren te Zwolle op woensdag 29 mei 1782, gedoopt in de Geref. kerk aldaar op donderdag 30 mei 1782.

  DOOPBOEK, Zwolle, Geref. kerk, 30 mei 1782, blz. 566 en 567:
  Geboren op Woensdag 29 Meij 1782.
  Gedoopt op Dond: 30 Meij 1782.
  Kind: Cornelia.
  Ouders: Wiggert Werff en Zwaantjen Velsink.
  Getuige: Aaltjen Velsink, wed. Jannes Merjenberg op de Nieuwstad.
Maria VELSING,
Dochter van Rutgert Velsink en Hendrina Elinck [nr. IV-g], gedoopt te Amsterdam in de Hervormde Zuiderkerk op 20 maart 1726.
Ondertrouw te Amsterdam in de Geref. kerk op 18 april 1760 met Willem STORM, gedoopt te Amsterdam in de Hervormde Nieuwe kerk op 26 juni 1729, zoon van Pieter Storm en Elisabet Josua.

DOOPAKTE, Amsterdam, Herv. Zuiderkerk, 20 maart 1726:
Maria, dochter van Rutgert Velsing en Hendrina Velsing.
Getuigen: Willem Warnaar en Geertruij Eelings.
[Aanvulling:] Aanvraag doopbewijs dd 26 november 1764.
[bron: 101 p. 117 (folio 59) nr. 2]

DOOPREGISTER, Amsterdam, Herv. Nieuwe kerk, 26 juni 1729:
Willem, zoon van Pieter Storm en Elisabet Josua.
Getuigen: Antoni Nieuwenhuijsen en Willemijntje Barents.
[bron: DTB 50, p. 331 (folio 166) nr. 10].

ONDERTROUWREGISTER, Amsterdam, Geref. kerk, 18 april 1760:
Compareerden als vooren Willem Storm, van Am., gereformrt., oud 30 Jaar, op de baangragt, geadsst. met Sijn Vader Pieter Storm.
Maria Velsing, van Am: gereformrt, oud 34 Jaer, In de Utrechtse Dwrs. Strt, geadsst. met Haer Vader Rutgert Velsing.
[bron: DTB 603, pag. 456]

DOOPGETUIGE:
Op 24 januari 1782 in de Hervormde Amstelkerk te Amsterdam van Willem, zoon van Wessel van der Horst en Jannetje Velsing (mede getuige Willem Storm).

KIND:
 1. Hendrina Storm,
  Gedoopt te Amsterdam in de Hervormde Amstelkerk op 8 augustus 1762.

  DOOPAKTE, Amsterdam, Hervormde Amstelkerk, 8 augustus 1762:
  Hendrina, dochter van Willem Storm en Maria Velsing.
  Getuigen: Rutgert Velsing en Hendrina Eling.
  [bron: 126 p. 224 (folio 112v) nr. 6]
Jannetje VELSING,
Dochter van Rutgert Velsink en Hendrina Elinck [nr. IV-g], gedoopt te Amsterdam in de Hervormde Amstelkerk op 1 maart 1744.
Gehuwd voor 1780 met Wessel VAN DER HORST.

DOOPAKTE, Amsterdam, Herv. Amstelkerk, 1 maart 1744:
Jannetje, dochter van Rutgert Velsing en Hendrina Elings.
Getuigen: Jan Velsing en Jannetje Everts.
[bron: 124 p. 414 (folio 207v) nr. 5]

KINDEREN:
 1. Hendrik van der Horst,
  Gedoopt te Amsterdam in de Hervormde Nieuwe kerk op 12 april 1780.

  DOOPAKTE, Amsterdam, Hervormde Nieuwe kerk, 12 april 1780:
  Hendrik, zoon van Wessel van der Horst en Jannetje Velsing.
  Getuigen: Wessel Daminck en Christina Daminck.
  [bron: 58 p. 216 (oud pag. 216) nr. 7.
 2. Willem van der Horst,
  Gedoopt te Amsterdam in de Hervormde Amstelkerk op 24 januari 1782.

  DOOPAKTE, Amsterdam, Hervormde Amstelkerk, 24 januari 1782:
  Willem, zoon van Wessel van der Horst en Jannetje Velsing.
  Getuigen: Willem Storm en Maria Velsing.
  [bron: 127 p. 245 (folio 123) nr. 6]
Swaantje REUVERS,
Dochter van Hendrik Reuvers en Gesina Velsink [nr. IV-h], gedoopt te Amsterdam in de Evang. Lutherse kerk op 10 april 1718.
Gehuwd te Amsterdam voor 1741 met Johannes OTTO.

DOOPGETUIGE:
Op 19 februari 1741 in de Evang. Lutherse kerk te Amsterdam van Johannes, zoon van Dirk Weelingk en Maria Sophia Otto (getuigen: Johannes Otto en Swaartje Röver)

DOOPAKTE, Amsterdam, Evang. Lutherse kerk, 10 april 1718:
Swaantje, dochter van Hendrik Reuvers en Gesina Velsinghs.
Getuigen: Jan Mulder en Sanneke Everwijns.
[bron: 202 p. 99 (folio 50) nr. 8]

KIND (slechts 1 doop gevonden in Amsterdam):
 1. Angenita Otto,
  Gedoopt te Amsterdam in de Evang. Lutherse kerk op 15 september 1741.

  DOOPAKTE, Amsterdam, Evang. Lutherse kerk, 15 september 1741:
  Angenita, dochter van Johannes Otto en Swaantje Reuver.
  Getuigen: Hendrik Reuver en Geesje Velssing.
  [bron: 224 p. 13 (folio 7) nr. 6]
[Laatst gewijzigd op 14 februari 2014]
ZESDE GENERATIEVIERDE GENERATIE HOMESITE  DESIGN AND  MAINTENANCE  BY  okanaganimpact.com