PARENTEEL VAN HENDRIK VELSINK UIT HEEMSE
Tiende Generatie
Charles Louis VELSINK, ook Oom Loes,
Zoon van Hendrik Barend Velsink en Guillemette Adrienne Claasz [nr. IX-a], geboren te Pasoeroean op 29 april 1897, assistent PTT (1915-1916), woont en werkt 1917-1932 te Madioen, hoofdcommies Staats Spoorwegen te Bandoeng (1932), overgeplaatst van Madioen naar Soerabaja (1938), kantoorhoofd departement van verkeer en waterstaat (18 maart 1941), overleden na 1959.
Gehuwd (1) te Madioen op 23 mei 1917 met Emelie CROES, geboren te Sragen op 10 juli 1897, van beroep interlokaal telefoniste PTT te Madioen, eervol ontslag op 30 november 1922.
Gehuwd (2) te Bandoeng in december 1933 met C.W. VAN CASAND.

FAMILIEBERICHTEN:
Gehuwd.
C.L. Velsink en C.W. van Casand, te Bandoeng.
[Bron: Het Vaderland, 17 dec. 1933]

ARCHIEFKAART VAN PERSOONSKAARTEN, Amsterdam, 1939-1994.
Velsink, Charles Louis, geb. 29 April 1897 te Malang N.I.
Croes, Emelie, geb. 10 Juli 1897 te Sragen N.I.

------------------------------------------------------------

NAAMLIJST DER EUROPESCHE INWONERS VAN NEDERLANDSCH-INDIE EN OPGAVEN OMTRENT HUN BURGERLIJKEN STAND:
Aangiften van geboorten.
Pasoeroean, 29 April 1897:
Charles Louis Velsink.

ALPHABETISCHE LIJST DER INWONERS VAN NED. INDIE:
Velsink, Ch.L. - Ass. P (Post-, Telegraaf- en telefoondienst) - Wlingi, 1915.
Velsink, Ch.L. - Assist. P - Madioen, 1916.
Velsink, Ch.L. - Ex Assist. P - Madioen, 1917-1932.
Velsink, Ch.L. - Hfd. Com. S.S. - Bandoeng, 1934-1941.
[bron: Nieuw Adresboek van geheel Nederlandsch-Indie, Batavia, Landsdrukkerij]

NAAMLIJST DER EUROPESCHE INWONERS VAN NEDERLANDSCH-INDIE EN OPGAVEN OMTRENT HUN BURGERLIJKEN STAND:
Voltrokken huwelijken.
Madioen, 23 mei 1917:
Charles Louis Velsink met Emelie Croes.

SPOOR- EN TRAMWEGEN.
Commiezen.
Velsink, Ch.L..
Ingang der aanstelling: 26 Feb. 1920.
[bron: Regerings-Almanak van Ned. Indie, Kalender en Personalia, 1920, blz. 686]

GOUVERNEMENTSBEDRIJVEN:
Ontslag:
mevr. S. Velsink geb. Croes en mevr. A. H. Venema geb. Cornelius, allen interlocaal telefonisten bij den PTT resp. te Madioen en Soerabaia, op verzoek, eervol uit 's lands dienst ontslagen, met bepaling, dat dit wordt gerekend te zijn ingegaan op 30 Nov. 1922.
[bron: Bataviaasch nieuwsblad, 15 februari 1923]

SPOOR- EN TRAMWEGEN.
Commiezen.
Velsink, Ch.L. (1e Commies).
Ingang der aanstelling: 26 Feb. 1921.
[bron: Regerings-Almanak van Ned. Indie, Kalender en Personalia, 1926, blz. 658]

SPOOR- EN TRAMWEGEN.
1ste Commiezen.
Velsink, Ch.L.
Ingang der aanstelling: 26 Feb. 1920 - 1 Febr. 1925.
[bron: Regerings-Almanak van Ned. Indie, Kalender en Personalia, 1930, blz. 678]

MUTATIES.
Staatsspoorwegen.
Overgeplaatst van het dienstonderdeel Tractie, Materieel en Werkplaatsen (Explotatie der Werkplaatsen - Werkplaats te Lahat) naar het Hoofdkantoor (Afdeeling Personeele Zaken) resp. werkplaats te Manggarai, de Hoofdcommies Ch. L. Velsink en de commies J. H. Pickhaar.
[bron: De Indische courant, Soerabaia, 29 april 1936]

VERKEER EN WATERSTAAT:
Overgeplaatst van de werkplaats te Lahat naar die te Madioen de hoofdcommies Ch. L. Velsink.
[bron: De Sumatra post, Medan, 23 juli 1936]

SPOOR- EN TRAMWEGEN.
Hoofdcommiezen.
Velsink, Ch.L.
Ingang der aanstelling: 30 november 1932.
[bron: Regerings-Almanak van Ned. Indie, Kalender en Personalia, 1937, blz. 702]

PERSONALIA:
Departement van Verkeer en Waterstaat.
Van het dienstonderdeel Tractie, Materieel en Werkplaatsen (werkplaats Madioen) naar de Exploitatie der Oosterlijnen (Exploitatiekantoor Soerabaja), de hoofdcommies Ch. L. Velsink.
[bron: Het Vaderland, woensdag 2 november 1938].

NIEUWE VESTIGINGEN.
Ch. L. Velsink, Kemoeningweg 33.
[bron: De Indische courant, Soerabaia, 14 december 1938]

STAATSSPOORWEGEN.
Overgeplaatst van de Exploitatie der Oosterlijnen (Exploitatiekantoor Soerabaiakotta) naar die der Staatsspoorwegen ter Sumatra's Westkust (Exploitatiekantoor Padang) de hoofdcommies Ch. L. Velsink.
[bron: Bataviaasch nieuwsblad, 10 maart 1941]

VERKEER EN WATERSTAAT:
Kantoorhoofden.
Velsink, Ch.L., 18 maart 1941.
[bron: Regerings-Almanak van Ned. Indie, Kalender en Personalia, 1942, blz. 696]

KINDEREN:
 1. D. Velsink (v.). [filiatie niet bewezen]
  Woont te Madioen (1931), verkreeg acte van bekwaamheid voor onderwijzeres in de nuttige handwerken (11 en 12 maart 1931).

  NUTTIGE HANDWERKEN:
  Voor het examen tot het verkrijgen van de acte van bekwaamheid voor onderwijzeres in de nuttige handwerken, voor meisjes, alhier afgelegd op 11 en 12 Maart werden geexamineerd 17 candidaten.
  Geslaagd zijn de dames A.L. Degener, D. Velsink e.a., allen te Madioen.
  [bron: Soerabaijasch handelsblad, 13 maart 1931] /div>
Eddy VELSINK,
Zoon van Hendrik Barend Velsink en N.N. [nr. IX-a], geboren (erkenning) te Madioen, Java, N.O.I. op 2 september 1920, overleden te Heerde (Gld) op 24 november 1996, oud 76 jaar, begraven te Vasen (Gld) op 30 november 1996.
Gehuwd te Buitenzorg (Bogor), Java, Indonesie op 10 november 1948 met Adé PORTIER, geboren te Serang, Java, N.O.I. op 28 augustus 1926, overleden te Rijswijk (ZH) op 24 februari 1969, oud 42 jaar, dochter van Maximiliaan Portier en Fanny Toemirah.
[bron Family Search]

NAAMLIJST DER EUROPESCHE INWONERS VAN NEDERLANDSCH-INDIE EN OPGAVEN OMTRENT HUN BURGERLIJKEN STAND:
Erkenningen.
Madioen, 2 september 1920:
Eddy Velsink.
[bron: Nieuw Adresboek van geheel Nederlandsch-Indie, Batavia, Landsdrukkerij, 1923]

KINDEREN:
 1. Maximiliaan Fusau Velsink, ook Max Velsink,
  Gehuwd met N.N.
 2. Ruth Velsink,
  Overleden voor 2013.
 3. Hedy Velsink,
  Geboren te Bogor, Indonesie op 28 augustus 1950.
  Gehuwd met Michael Martin Salters, geboren te 's-Gravenhage op 18 maart 1956.

  KIND:
  • Yves Maurice Salters.
   Geboren te 's-Gravenhage op 1 januari 1985.

  [bron: email Yves Salters, 2014]
 4. Frank Velsink,
  Ongehuwd.
 5. Ludwig Velsink,
  Geboren te Rijswijk in 1954, leerling Sir Winston Churchill MAVO, archivaris van de Permanente Vertegenwoordiging van het Koninkrijk der Nederlanden bij OSCE te Wenen, archivaris en documentalist, werkzaam voor de Nederlandse delegatie bij de Verenigde Naties.
  Gehuwd met N.N.
  Huwelijk ontbonden door echtscheiding.
  Uit dit huwelijk twee dochters.
 6. Irene Velsink,
  Samenlevingsverband met N.N.
 7. Joyce Babs Velsink,  zie nr. XI-a.
  Geboren te Bogor, Indonesie op 31 juli 1959, woont te Zoetermeer (2013).
  Gehuwd (1) op 29 november 1985 met Johannes Bey.
  Huwelijk ontbonden door echtscheiding in december 2007.
  Samenlevingsverband (2) sinds 2007 met Willem Jacobus Dijkhuizen.

[bron: email Joyce Babs Velsink, 2013]

Hendrik Jan VELSINK,
Zoon van Bernardus Jacobus Johannes Velsink en Sophie Henriette Rudolph [nr. IX-b], geboren te Blitar (Kediri) op 11 januari 1900, vermeld als commies en 1e commies op 2 juni 1923 bij de Staats Spoorwegen, Soerabaja (1927-1934), Batavia (1941).
Gehuwd te Madioen op 15 juni 1922 met Sophie CROES, interlokaal telefoniste bij de PTT te Madioen, op verzoek eervol ontslag per 30 november 1922.

NAAMLIJST DER EUROPESCHE INWONERS VAN NEDERLANDSCH-INDIE EN OPGAVEN OMTRENT HUN BURGERLIJKEN STAND:
Aangiften van geboorten.
Blitar (Kediri), 11 Jan. 1900:
Hendrik Jan Velsink.

NAAMLIJST DER EUROPESCHE INWONERS VAN NEDERLANDSCH-INDIE EN OPGAVEN OMTRENT HUN BURGERLIJKEN STAND:
Voltrokken huwelijken.
Madioen, 15 juni 1922:
Hendrik Jan Velsink met Sophie Croes.

DEPARTEMENT VAN GOUVERNEMENTSBEDRIJVEN.
Ontslagen:
Mevr. S. Velsink-Croes, interlocaal telefoniste bij den P.T. en T. dienst te Madioen, op verzoek, eervol uit 's Lands dienst, met bepaling, dat dit ontslag wordt gerekend te zijn ingegaan op 30 Nov. 1922.
[bron: Het nieuws van den dag voor Nederlandsch-Indie, 17 februari 1923]

SPOOR- EN TRAMWEGEN, STAATSSPOORWEGEN
Commiezen.
Velsink, H.J., - 2 juni 1923.
[bron: Regerings-Almanak van Ned. Indie, Kalender en Personalia, 1924]

SPOOR- EN TRAMWEGEN, STAATSSPOORWEGEN
1ste Commiezen.
Velsink, H.J., (tijd. wd) - 26 maart 1929.
[bron: Regerings-Almanak van Ned. Indie, Kalender en Personalia, 1930]

ALPHABETISCHE LIJST DER INWONERS VAN NED. INDIE:
Velsink, H.J. - Com. S.S. - Soer, 1927-1930.
Velsink, H.J. - 1e Com. S.S. - Soer, 1932-1934.
Velsink, H.J. - 1e Com. S.S. - Bte, (S. Croes), 1941.
[bron: Nieuw Adresboek van geheel Nederlandsch-Indie, Batavia, Landsdrukkerij]

PERSONALIA:
Departement van Waterstaat en Verkeer.
1 jaar verlof naar Europa aan H.J. Velsink, commies bij de S.S., ing. 17 Juni 1935.
[Bron: Het Vaderland, 22 feb. 1935]

PASSAGIERSLIJST:
Van het motorschip Marnis van Sint Aldegonda van Batavia naar Amsterdam, 29 Juni [1935] te Belawan aangekomen.
Aan boord onder meer fam. H.J. Velsink, R. Velsink.
[Bron: Het Vaderland, 3 juli 1935]

INDISCHE DIENST:
In Europa aangekomen Oost-Indische ambtenaren met verlof.
H.J. Velsink, commies bij de S.S., Den Haag, Sneeuwklokjesstraat 16.
[Bron: Het Vaderland, 30 juli 1935]

KIND:
 1. Willy Velsink,
  Geboren te Madioen op 26 februari 1923, soldaat infanterie KNIL, overleden te Kuie, Thailand op 28 juli 1943, oud 20 jaar, begraven op Ereveld Kanchanaburi in Thailand.
  [bron: Naamlijst Nederlandse krijgsgevangenen, overleden in de Tweede Wereldoorlog in Zuidoost-Azie.]


  Japanse Interneringskaart voor KNIL-militairen.

Johan Emile VELSINK,
Zoon van Bernardus Jacobus Johannes Velsink en Sophie Henriette Rudolph [nr. IX-b], geboren te Blitar op 22 november 1901, employee suikerfabriek Kawarasan te Kediri (1925-1927), suikerfabriek Bedadoeng te Baloeng (1930-1932), suikerfabriek Tegowangi te Paree (1934), snijveldopzichter te Djatiroto, O-Java (1941), spoorwegtechnicus, tijdens Japanse bezetting van Ned. Oost Indie geinterneerd, woonde in 1946-1947 en 1958-1960 te Amsterdam, verhuisde op 17 mei 1960 naar Fort Worth, USA, overleden in Florida, USA in december 1964, oud 63 jaar.
Gehuwd te Djombang, Ned. Indie op 6 december 1927 met Elza Evelien TEUNISSEN, geboren te Magelang op 8 oktober 1907, slaagde voor het diploma van lerares aan de modeakademie (1935).

NAAMLIJST DER EUROPESCHE INWONERS VAN NEDERLANDSCH-INDIE EN OPGAVEN OMTRENT HUN BURGERLIJKEN STAND (1903):
Aangiften van geboorten.
Blitar, 22 november 1901:
Johan Emile Velsink.

ALPHABETISCHE LIJST DER INWONERS VAN NED. INDIE:
Velsink, J.E. - Empl. Sf. Kawarasan - Kediri, 1925-1927.
Velsink, J.E. - Empl. Sf. Bedadoeng - Baloeng (E.E. Teunissen), 1930-1932.
Velsink, J.E. - Empl. Sf. Tegowangi - Paree (E.E. Teunissen), 1934.
Velsink, J.E. - Snijveldopz. Sf. Djatiroto - Djatiroto (E.E. Teunissen), 1941.
[bron: Nieuw Adresboek van geheel Nederlandsch-Indie, Batavia, Landsdrukkerij]

EXAMENUITSLAGEN MODE-ACADEMIE DARMO:
Voor leerares:
mevr. E. E. Velsink-Tuenissen (Paree).
[bron: De Indische courant, 3 december 1935]


Japanse Interneringskaart voor KNIL-militairen.

PERSOONSKAART, Amsterdam:
Velsink, Johan Emile.
Geboren op 22 november 1901 te Blitar, Nederlandsch Indie.
Nationaliteit Ned. zie nr. 35.
Beroep planter [doorgehaald], spoorweg technicus (o).
Zoon van Bernardus Jacobus Johannes, geboren op 25 maart 1878 te Blitar Indon., en van Rudolph, Sophie Henriette.
Gehuwd met Teunissen, Elza Evelien, geboren op 8 oktober 1907 te Magelang N.I.
Huwelijk gesloten op 6 december 1927 te Djombang N.I.
Afgevoerd: RK.
Gemeente en adres:
Djatiroto, N.I.
26 aug. 1946, Amsterdam.
15 sept. 1947, Soerabaja, N.I.
29 jan. 1958, Amsterdam.
17 mei 1960, Lake Worth, VSA.
[volgen 3 kinderen]

U.S. SOCIAL SECURITY INDEX:
Johan Velsink, born November 22 1901, died in Florida, December 1964.


KINDEREN:
 1. Ernest Willy Velsink,
  Geboren te Djombang, Ned. Indie op 13 januari 1929, ouderlijk huis te Amsterdam verlaten op 16 maart 1960.
 2. Reginald Harry Velsink,
  Geboren te Djombang, Ned, Indie op 23 maart 1930.
 3. Marcel Ronald Velsink,
  Geboren te Djatiroto, Ned. Indie op 15 juni 1931.
Johan VAN DISSEL,
Zoon van Johan Sybrand Abraham van Dissel en Charlotte Geertruida Baudine Enklaar van Guericke [nr. IX-c], geboren te Delft op 28 september 1896, rijksambtenaar, overleden te Voorburg op 16 november 1966, oud 70 jaar.
Gehuwd te Amersfoort op 27 juni 1951 met Harmanna Margaretha OKKEN, geboren te Groningen op 29 september 1926.

KIND:
 1. Johan Harmen Ubbo van Dissel,  zie nr. XI-b.
  Geboren te Amersfoort op 24 september 1952, van beroep vertaler, journalist.
  Gehuwd te 's-Gravenhage met Elisabeth Johanna Kil, geboren te 's-Gravenhage op 7 november 1952, projectmedewerkster, gemeenteambtenaar.
Jhr. mr. Louis Hubert Lambert DE STUERS,
Zoon van Jhr. Louis de Stuers en Helena Maria van Daalen Wetters [nr. IX-j], geboren te Kasri (Bangkil) op 8 mei 1899, van beroep agent NV Stoomvaart Maatschappij Nederland te Batavia, overleden te 's-Gravenhage op 6 januari 1970, oud 70 jaar.
Gehuwd te 's-Gravenhage op 24 juli 1939 met Jkvr. Wilhelmina Antonia VON MÜHLEN, geboren te 's-Gravenhage op 8 augustus 1905, overleden te Bloemendaal op 26 januari 1985, oud 79 jaar, dochter van Jhr. Johan Carl Ferdinand von Mühlen en Jkvr. Emilia Christina Gevers Deynoot.

KIND:
 1. Jkvr. Cornélie Lucipara de Stuers,
  Geboren te Batavia op 4 april 1947 te Batavia.
  Gehuwd te 's-Gravenhage op 15 maart 1971 met dr. Salvatore Corso, geboren te Syracuse (Sicilie) op 2 januari 1943, van beroep gynaecoloog, zoon van Gaetano Salvatore Corso en Concetta Lo Manto.
Hendrik HOOGEVEEN,
Zoon van Jan Hoogeveen en Johanna Elisabeth Velsink [nr. IX-m], geboren te Avereest op 19 augustus 1912, eigenaar van een kledingzaak te Oosterbeek, overleden te Arnhem op 27 juli 1959, oud 46 jaar.
Gehuwd (1) te Voorburg op 6 mei 1941 met Lijckeltje Sietske SNIJDER, geboren te Schoterland op 22 september 1908, overleden te Avereest op 15 april 1946, oud 37 jaar.
Gehuwd (2) te Avereest op 20 juli 1948 met Lena REDER, geboren te 's-Gravenhage op 22 april 1909.

KINDEREN UIT HET EERSTE HUWELIJK:
 1. Jan Hoogeveen,  zie nr. XI-c.
  Geboren te Zwolle op 6 juni 1942.
  Gehuwd (1) op 16 september 1967 met Willy Roelofsen.
  Huwelijk ontbonden door echtscheiding op 14 januari 1991.
  Gehuwd (2) op 29 november 1993 met Hanny Timmers.
  Huwelijk ontbonden door echtscheiding op 31 januari 2002.
  Jan woont in Zutphen.
 2. Hannie Marjoleintje Hoogeveen,
  Geboren te Zwolle op 25 september 1943.
  Gehuwd te Vancouver, BC, Canada op 24 augustus 1979 met Rodney Weaver, geboren te Bristol, Engeland, op 2 februari 1944.
KIND UIT HET TWEEDE HUWELIJK:
 1. Florence Helena Hoogeveen,
  Geboren te Renkum.
  Gehuwd te Vancouver, BC, Canada op 23 september 1978 met Brian Rietkerk.

Klaas HOOGEVEEN,
Zoon van Jan Hoogeveen en Johanna Elisabeth Velsink [nr. IX-m], geboren te Ermelo op 28 september 1921, nam na het overlijden van zijn broer Hendrik diens kledingzaak in Oosterbeek over, overleden te Renkum op 2 maart 1971, oud 49 jaar.
Gehuwd te Haarlemmermeer op 4 juli 1956 met Geertje DE VOS, geboren te Haarlemmermeer op 31 januari 1932.

KINDEREN:
 1. Johanna Elisabeth Hoogeveen,
  Geboren te Zwolle op 20 augustus 1957.
 2. Catharina Hoogeveen,
  Geboren te Avereest op 20 maart 1959.
 3. Alida Wilhelmina Hoogeveen,
  Geboren te Renkum op 27 november 1961.
 4. Jan Jacob Hoogeveen,
  Geboren te Renkum op 4 augustus 1967.
 5. Rudolf Klaas Hoogeveen,
  Geboren te Renkum op 1 oktober 1970.


drs. Gerrit VELSINK,
Zoon van Derk Jan Velsink en Wilhelmina Kwant [nr. IX-n], geboren ca. 1927, mogelijk te Gramsbergen, geslaagd voor het doctoraal examen Ned. taal- en letterkunde aan de Vrije Universiteit van Amsterdam in februari 1954, woont in 1977-1978 te Ede.
Gehuwd, mogelijk te Nunspeet, voor 1954 met Carla JACOBS.

ACADEMISCHE EXAMENS.
Amsterdam (V.U.), 26 Febr. – Geslaagd cand. Ned. letteren: G. Velsink te Nunspeet.
[bron: Nieuwe Leidsche Courant, 7 juli 1950]

ACADEMISCHE EXAMENS.
Amsterdam (V.U.), 26 Febr. – Geslaagd voor het doct. Ned. taal- en letterkunde: G. Velsink te Harderwijk.
[bron: Nieuwe Leidsche Courant, 1 maart 1954]

KINDEREN:
 1. mr. Maurits Velsink,
  Geboren te Nunspeet op 8 mei 1954, van beroep advocaat bij Laus Advocaten te Haarlem (1984), medewerker VARA programma Kassa (2003), vrijmetselaar, bestuurslid van ASRC, de oudste squashclub van Amsterdam (2005).
  Gehuwd met Theodora Johanna Alphonsia Maria Menger, geboren te 's-Gravenhage op 15 februari 1951, dochter van Paulus Johannes Philippus Theodorus Menger en Theodora Johanna Alphonsia Maria de Neijn van Hoogerwerff.
  Theodora was eerder gehuwd met Everhard Vegting, geboren op 2 augustus 1949.
 2. Wilhelmina (Willemien) Carla Velsink,  zie nr. XI-d.
  Geboren ca. 1965.
Hendrik Jan VELSINK,
Zoon van Derk Jan Velsink en Wilhelmina Kwant [nr. IX-n], geboren te Gramsbergen op 28 april 1928, overleden te Barneveld op 25 juni 1993, oud 65 jaar.
Gehuwd te Sliedrecht op 28 oktober 1955 met Adriana Johanna JUCH, geboren te Sliedrecht op 28 februari 1932, overleden voor 2005, dochter van Johan Jacob Juch en Huibertje Noordam.

KINDEREN:
 1. Bertrude Wilhelmina Velsink,
  Geboren op 17 januari 1957, vanaf 1980 werkzaam als lerares, docente Duits en Engels aan de prot. chr. scholengemeenschap voor VMBO, het Groen van Prinsterer college te Barneveld sinds 1 augustus 1994, bestuurslid van de Barneveldse Zwem- en Poloclub en lid watersportvereniging te Ede.
  Gehuwd met N.N. Blok. 2. Dirk Jan Velsink,
  Geboren op 15 mei 1960, woont in 2006 te Voorthuizen.
[bron: parenteel van Johann Georg Juch, internet]

Wendelke (Wenny) VELSINK,
Dochter van Albertus Velsink en Henderkien Salomons [nr. IX-o], geboren te De Krim (gem. Gramsbergen) op 20 november 1932, overleden te Eibergen op 5 november 2006, oud 73 jaar.
Gehuwd op 22 maart 1967 met Jan Chris BERENDSEN, geboren te Getselaar op 10 februari 1927, zoon van Garrit Jan Berendsen en Willemina Esselink.


KINDEREN:
 1. Steven Berendsen,
  Gehuwd met Ina.
  Uit dit huwelijk drie kinderen: Jan Willem, Jolinde en Donate.
 2. Ina Berendsen,
  Gehuwd met Wilbert.
  Uit dit huwelijk drie kinderen: Eline, Lieke en Janiek.
 3. Chris Berendsen,
  Gehuwd met Maja.
  Uit dit huwelijk drie kinderen: Daniël, Esther en Tim.

Jan LINKER,
Zoon van Hendrik Linker en Aaltjen Velsink [nr. IX-q], geboren ca. 1933.
Gehuwd te Hellendoorn op 2 juli 1963 met Henderika NIJHUIS.
Wonen in 1990 te Almelo.

KIND:
 1. Hendrik Linker,
  Geboren ca. 1965, afgestudeerd als organist aan het conservatorium te Enschede.
  Gehuwd met N.N., geboren in Rusland, van beroep pianiste.
Albertus VELSINK,
Zoon van Johannes Jacobus Velsink en Pieterina Bosman [nr. IX-r], geboren te Uelsen (Dld) op 20 februari 1919, van beroep koperslager, naderhand werkzaam voor de Vredestein bandenfabriek bij Enschede, overleden te Nordhorn (Dld) op 14 juni 1991, oud 72 jaar, begraven op 18 juni 1991 op de begraafplaats bij de ev.-ref. Friedhofskapelle aan de Heseperweg.
Gehuwd met Klara BOLKS, geboren op 5 februari 1921, overleden te Nordhorn (Dld) op 13 october 1989, oud 68 jaar, begraven op 18 october 1989 op de begraafplaats bij de ev.-ref. Friedhofskapelle aan de Heseperweg.


KINDEREN:
 1. Petra Velsink,
  Geboren op 21 augustus 1943.
  Gehuwd met Reinhard Bremer.
 2. Brigitte Velsink,
  Geboren op 6 november 1945.
  Gehuwd met Dieter Heinen.
 3. Hans-Gerold Velsink,
  Geboren te Uelsen (Dld) op 12 februari 1947.
  Antiquair te Middenmeer.
  Woont in Medemblik.
 4. Heinrich Velsink,
  Geboren op 4 oktober 1948.
  Gehuwd met Monika Niemann.
 5. Albertus Velsink,
  Geboren op 23 november 1953.
  Gehuwd met Erika Kaiser.
 6. Erna Velsink,
  Geboren op 27 november 1954.
  Gehuwd met Manfred Munker.
[email Heinrich Velsink, 2008]

Hilmar VELSINK,
Zoon van Johannes Jacobus Velsink en Pieterina Bosman [nr. IX-r], geboren te Uelsen (Dld) op 2 oktober 1921, van beroep hoofdconcierge van het Rijksmuseum in Enschede, overleden aldaar op 7 september 1995, oud 73 jaar, crematie in besloten kring.
Gehuwd met Janna GIELIANS, geboren op 3 februari 1924, overleden te Enschede op 6 februari 1996, oud 72 jaar, crematieplechtigheid op 12 februari in het crematorium "Enschede" te Usselo.
KINDEREN:
 1. Ine Velsink,
  Woont in 1995 te Enschede.
 2. Annelies Velsink,  zie nr. XI-e.
  Woont in 1995 te Nieuwerkerk aan de IJssel.
  Gehuwd met Frans Duijvestein.
Hannie VELSINK,
Dochter van Johannes Jacobus Velsink en Pieterina Bosman [nr. IX-r], geboren ca. 1923.
Gehuwd met Ernst SCHNIEP, afkomstig uit Zwitserland, overleden op 12 december 1991.
Hannie woont in Zwitserland.

KIND:
 1. N.N. Schniep [m],
  Geboren ca. 1950.
Berend KEIZER,
Zoon van Gesina (Sien) Velsink en Jan Keizer [nr. IX-s], geboren te Stad Hardenberg op 16 december 1921, overleden te Nieuw-Amsterdam op 22 februari 1992, oud 70 jaar.
Gehuwd op 8 september 1953 met Elisabeth (Lies) SNIJDERS, geboren te Emmen (Westenes) op 16 april 1920, overleden op 24 mei 2005 in een verpleeghuis te Coevorden, oud 85 jaar.

KINDEREN:
 1. Wilhelmina (Willy) Keizer,
  Van beroep gediplomeerd verpleegster, werkzaam in een verpleeghuis te Emmen.
 2. Albertus Jan (Bert) Keizer.
Gesina Johanna (Ina) KEIZER,
Dochter van Gesina (Sien) Velsink en Jan Keizer [nr. IX-s], geboren te Hoogeveen op 13 oktober 1926, overleden op 24 augustus 1997 in het ziekenhuis te Harderwijk, oud 70 jaar.
Gehuwd op 3 januari 1952 met Reinier HOVING, geboren te Nieuw-Weerdinge op 22 april 1922, overleden te Zeewolde in de Flevopolder op 30 juli 2000, oud 78 jaar.

KINDEREN:
 1. Gesina Hoving.
 2. Grietina Jacoba Hoving.
 3. Jan Hoving.
Jakob (Jaap) KEIZER,
Zoon van Gesina (Sien) Velsink en Jan Keizer [nr. IX-s], geboren te Hoogeveen op 24 mei 1929, van beroep magazijnmeester bij R.S. Stokvis, overleden te Enschede op 24 januari 2012, oud 82 jaren.
Gehuwd te Bergum op 18 mei 1956 te Bergum met Klaske GROOTHOF, geboren te Garijp op 29 november 1927.KINDEREN:
 1. Jan Keizer,  zie nr. XI-f.
  Van beroep computerdeskundige/programmeur.
  In partnerschap verbonden met Janine Bosch.
 2. Klaas Jakob Keizer,
  Van beroep docent informatica aan een middelbare school.


V.l.n.r. Gesina Keizer-Velsink, Jan Linker, Ina Keizer, Ineke Velsink,
Jacob Keizer en Hugo Velsink, Madioenstraat, Enschede, ca. 1937.

Dr. Ina Erna VELSINK, ook Ineke VELSINK,
Dochter van Johan Albertus Velsink en Agatha Nijhoff [nr. IX-v], geboren te Emmen op 10 december 1926, buitenkerkelijk, kandidaats Frans (1947), doctoraal antropologie (1956), op 59-jarige leeftijd te Leiden gepromoveerd (1985), hoogleraar in Indonesie, vertaalster, heeft zich op oudere leeftijd weer in Nederland gevestigd, maar woont momenteel (2006) bij haar twee dochters te Bogor, Indonesie.
Gehuwd voor 1956 met [N.N.] SLAMET, medewerker persbureau Antara, tijdens de Suharto omwenteling naar Buru uitgewezen en daar overleden.

EXAMENS.
Amsterdam, 18 Juni (Gem. Univ.).
Geslaagd cand. Frans de dames I.E. Velsink, e.a.
[bron: Nieuwe Leidsche Courant, 20 juni 1947]

EXAMENS.
Leidse Universiteit.
Geslaagd voor het doctoraal examen Culturele Anthropologie mevr. I.E. Slamet-Velsink te Amsterdam.
[bron: De Leidse Courant, 8 mei 1956]

PUBLICATIES:
Emerging Hierarchies: Process of Stratification and Early State Formation in the Indonesian Society (1995).
Verscheen als thesis in 1985 te Leiden.


Ineke Velsink en haar promotor na de promotieplechtigheid in Leiden, 1985.

KIND:
 1. "Zoon" Slamet,
  Geboren ca. 1950.
  Woonde enige tijd bij zijn oom Hugo.
 2. "Dochter 1" Slamet,
  Woont in 2006 te Bogor, Indonesie.
 3. "Dochter 2" Slamet,
  Woont in 2006 te Bogor, Indonesie.
Prof. ir. Hugo M. VELSINK,
Zoon van Johan Albertus Velsink en Agatha Nijhoff [nr. IX-v], geboren ca. 1930, buitenkerkelijk, waterbouwkundig ingenieur, bouwde complete havens, hoogleraar te Delft, eigenaar/directeur Velsink Port Consult, een ingenieursbureau te Gouda, voorzitter CoCom, lid beoordelingscommissie ontwerpwedstrijd Zeetoegang IJmuiden in 2004.
Gehuwd met Alie (Alice) PRINS.
Woont te Gouda, voorheen te Maassluis.

ACADEMISCHE EXAMENS.
Delft, 24 Maart.
Geslaagd voor cand. ex. civiel-ing.:
H.M. Velsink, Enschede.
[bron: Nieuwe Leidsche Courant, 25 maart 1953]

KINDEREN:
 1. ir. Edwin Pieter Velsink
  In vrije tijd gitarist van de Westlandse (vijfmans-) band Sarless, opgericht in 1998.
  Gehuwd met Bernadetta Maria Dunselman, geboren te Bussum, dochter van Henry Dunselman en Maria Jongen.
  [bron: www.dunselman.net]

 2. Marjon Velsink,
  Geboren op 8 mei, personeelslid Mondriaan College.
 3. c. Renee Velsink,
  Lijsten restaurator Rijksmuseum Twenthe, docente.
  Eigenares Velsink Lijstenrestauratie te Gouda; Lijstenatelier Hoge Gouwe 157, Gouda.
  Lid vereniging waardvogels.
Jan Harm VELSINK,
Zoon van Gerrit Velsink en Zwantien Klinge [nr. IX-w],, geboren te Emlichheim (Dld) op 15 oktober 1927, gedoopt in de Alt-Reformierte Kirche aldaar, buitenkerkelijk, verhuisde in 1939 met zijn ouders naar Emmen, Nederland, ging medio 1945 in militaire dienst als oorlogsvrijwilliger (OVW) tegen Japan, wegens capitulatie Japan in 1946 naar Indonesie gezonden, bleef na vervroegde demobilisatie begin 1948 in Indonesie woonachtig, werkzaam voor de Deli Spoorwegmaatschappij en naderhand voor de Societe Financiere des Caoutchouc in Medan, keerde in verband met de Nieuw-Guinea kwestie in december 1961 wegens het niet-verlengen van zijn werkvergunning terug naar Nederland en vond werk als hoofdplanner bij de transportafdeling van Hoogovens Staalfabrieken te IJmuiden, gepensioneerd sinds 1992, emigreerde in oktober van dat jaar met zijn vrouw naar de South Okanagan Valley in B.C., Canada, waar drie van hun vier kinderen al woonden, overleden te Penticton, B.C. op 23 maart 2016, oud 88 jaar, crematie, asverstrooiing aan het Noordzeestrand bij Callantsoog.
Gehuwd te Medan, Sumatra, Indonesie op 26 januari 1955 met Tengkoe Sariah MANSOER, ook Ietje MANSOER, geboren te Leiden op 14 januari 1925, buitenkerkelijk, in haar slaap overleden in Penticton, B.C., Canada op 24 juli 2018, crematie aldaar, oud 93 jaar, dochter van Tengkoe Dr. Mansoer, geneesheer-directeur, chirurg en politicus, en van Amalia Gezina Wempe.
Tengkoe Sariah (Ietje) MANSOER was eerder gehuwd met Tengkoe Aswani HAFAS.
Dit laatste huwelijk ontbonden door echtscheiding op 8 augustus 1950.

OBITUARY OF TENGKOE SARIAH VELSINK-MANSOER:
It is with great sadness that we announce the sudden passing of Sariah Velsink (née Mansoer), at the age of 93, on July 24, 2018, in Penticton, British Columbia, Canada. Our beloved mother, grandmother, great-grandmother, and mother-in-law was cremated on July 26, 2018. Her ashes will be returned to the oceans she crossed when she was alive, and so, she will come full circle.
Sariah was born in Leiden, Netherlands, and lived in Medan, Sumatra, Indonesia (1928-1961), Sint Pancras, Netherlands (1962-1992), and Gallagher Lake (north of Oliver) and Penticton, British Columbia, Canada. As her life unfolded, landscapes changed, and challenges sometimes emerged, but her vibrant spirit and gratitude always remained. She lived with such positivity that she could always find the sunshine through the rain, and this cheerful outlook was reflected in her beautiful sing-song voice. She carried herself with grace, compassion, and joie de vivre, and her loving presence was a gift to us all.
Sariah was predeceased by her first spouse, Tengkoe Aswani Hafas; her second husband of 61 years, Jan Harm Velsink; her parents, Tengkoe Dr. Mansoer and Amalia Gezina Wempe; and her brother, Tengkoe Dr. Ad (Rita) Mansoer, and her sister, Gerda (Jim) van der Jagt-de Vos.
Her legacy continues through the people she inspired, including her children, Maya (Theo) Brouwer, Lex (Ineke) Mansoer, Ad (Jolanda) Mansoer, and Inge (Frans Jan) Velsink; her grandchildren Sonja and John Brouwer, Frank and Bob Mansoer, Justin, Sariah, Na?ma, Roswitha, and Jasmin Mansoer, and Chrissie Serry and Robin Brady, and their respective partners; and many great-grandchildren.
We would like to thank the staff of Westview Place in Penticton for their kind and supportive care of our Mam and Oma, and we remember and honour the richness that Sariah brought to our lives, by opening our hearts and celebrating life, just as she did every day.

Jan en Ietje Velsink-Mansoer, Medan, voorjaar 1960.

KINDEREN UIT HET HUWELIJK VAN TENGKOE SARIAH MANSOER EN TENGKOE ASWANI HAFAS:
 1. Tengkoe Boehaya (Maya) Inge Noermaya Mansoer,
  Geboren te Medan, Sumatra, N.O.I. op 23 mei 1945, buitenkerkelijk, met haar ouders verhuisd naar Nederland in 1962 en in 1980 met haar man Theo naar Canada geemigreerd, tot 2003 eigenaar en manager van een bejaardenwoonpark en kampeerterrein in Oliver, BC.
  Gehuwd te Bergen NH op 6 mei 1971 met Theodorus (Theo, Ted) Brouwer, geboren te Alkmaar op 4 februari 1946, buitenkerkelijk, tot 2003 mede-eigenaar en -manager van bovengenoemd bejaardenwoonpark en kampeerterrein, zoon van Johannes (Jan) Wilhelmus Brouwer en Maroescha (Rita) Krischko.
  Maya en Theo zijn sedert 2003 gepensioneerd en wonen in Brentwood Bay op enkele kilometers van Victoria, de hoofdstad van British Columbia, Canada.
  Uit dit huwelijk twee kinderen.
  THEO IS DE SAMENSTELLER VAN DEZE PARENTEEL
 2. Tengkoe Iskandar (Lex) Mansoer,
  Geboren te Medan, Sumatra, Indonesie op 16 januari 1947, buitenkerkelijk, in 1962 met zijn ouders verhuisd naar Nederland en in 1982 met zijn eigen gezin naar Canada geemigreerd, van beroep keukenontwerper en installateur in Penticton, BC, Canada.
  Gehuwd te Koedijk op 20 augustus 1965 met Klasiena Johanna (Ineke) Nieuwland, geboren te Sint Pancras op 24 september 1946, lidmaat van de Full Gospel Church te Penticton en in die kerk gedoopt in augustus 1984, dochter van Gerbrand Nieuwland en Egberdina Buscher.
  Uit dit huwelijk twee kinderen.
 3. Tengkoe Mansoer Adil (Ad) Mansoer,
  Geboren te Medan, Sumatra, Indonesie op 28 mei 1948, met zijn ouders verhuisd naar Nederland in 1962, van beroep magazijnbeheerder in Alkmaar.
  Gehuwd te Noord-Scharwoude op 10 september 1976 met Jolanda Molenaar, geboren op 10 januari ca. 1955, Rooms-Katholiek, dochter van Piet Molenaar en Riet Borst.
  Uit dit huwelijk vijf kinderen.
DOCHTER UIT HET HUWELIJK VAN JAN HARM VELSINK EN TENGKOE SARIAH MANSOER:
 1. Barbara Inge Marjan Velsink,  zie nr. XI-g.
  Geboren te Medan, Sumatra, Indonesie op 20 april 1961, met haar ouders verhuisd naar Nederland in 1962, buitenkerkelijk, van beroep administratief medewerkster, ca. 1989 naar Canada geemigreerd.
  Hobby: binnenhuisarchitectuur.
  Gehuwd (1) te Alkmaar op 21 januari 1982 met Johannes (Jan) Serry, geboren te Alkmaar op 28 januari 1959, buitenkerkelijk, van beroep onderhoudsmonteur van de firma ABEKO, overleden te Sint Pancras op 31 januari 1996 aan de gevolgen van een verkeersongeval op de Vronermeerweg, begraven op 5 februari 1996 op de Algemene Begraafplaats te Koedijk, oud 37 jaar, zoon van Johannes (Jan) Serry en Johanna Alida Vendel.
  Huwelijk in 1988 ontbonden door echtscheiding.
  Gehuwd (2) bij Gallagher Lake, Oliver, BC, Canada op 16 juni 1990 met Darcy James Houston, geboren te Surrey, BC, Canada op 15 augustus 1959, buitenkerkelijk, van beroep stuurman, eigenaar van een pub.
  Huwelijk voor 1999 ontbonden door echtscheiding.
  Gehuwd (3) te Saint Andrew's bij Kaleden, BC, Canada op 14 augustus 1999 met Christopher (Chris) Paul Brady, geboren te Burnaby, BC, Canada op 26 februari 1967, buitenkerkelijk, onderhoudsstaf Penticton Hospital, zoon van Allan Murray Brady en Patricia June Rowley.
  Inge en Chris wonen in Penticton, BC, Canada.
  Uit het 1e en het 3e huwelijk elk 1 dochter.


v.l.n.r. Chrissie, Inge, Chris en Robin Brady,
Vancouver, juni 2002.

Albertus Gesienus VELSINK,
Zoon van Gerrit Velsink en Zwantien Klinge [nr. IX-w], geboren te Emlichheim (Dld) op 17 juni 1929, gedoopt in de Alt-Reformierte Kirche aldaar, Gereformeerd, verhuisde in 1939 met zijn ouders naar Emmen, Nederland, van beroep rayonchef van de technische dienst van de PTT te Gouda, overleden te Ermelo op 15 april 2001, oud 71 jaar, begraven op de Algemene Begraafplaats aldaar op 19 april 2001.
Gehuwd te Avereest op 21 april 1953 met Jebbegina (Ina) LOPERS, geboren te Zuidwolde op 2 november 1928, Gereformeerd, dochter van Lukas Lopers en Jantien Dunning.
Ina woont in Ermelo.

KINDEREN:
 1. Janny Velsink,
  Geboren te Emmen op 16 februari 1954.
  Gehuwd met Jan Stork.
 2. Gerrit Velsink,
  Geboren te Emmen op 28 april 1955.
 3. Lucas Albertus Velsink,  zie nr. XI-h.
  Geboren te Vlaardingen op 12 december 1957.
  Gehuwd met Joke van der Elst.
 4. John Velsink.
  Geboren te Vlaardingen op 25 september 1965, van beroep sportfysiotherapeut en podoloog.
  Gehuwd met Willy Anna Streefland, fysio-therapeute. Willy werkt in een praktijk te Lekkerkerk en John in de Fysiotherapie Praktijk "Bergselaan" te Rotterdam.


  Willy Velsink-Streefland,
  fysio-therapeute.

Gerhard (Jerry) Johann VELSINK,
Zoon van Gerrit Velsink en Zwantien Klinge [nr. IX-w], geboren te Emlichheim (Dld) op 7 december 1930, gedoopt in de Alt-Reformierte Kirche aldaar, verhuisde in 1939 met zijn ouders naar Emmen, Nederland, emigreerde in 1953 naar Canada, lidmaat Christian Reformed Church, van beroep mededirecteur van een vleeswarenfabriek, bestuurslid Christian Credit Union Ltd (2002), overleden te Edmonton op Paaszondag, 12 april 2009, oud 78 jaar, begraven op 17 april 2009.
Gehuwd te Edmonton, Alberta op 28 februari 1954 met Engelina KUGEL, geboren te Musselkanaal op 1 augustus 1933, gedoopt in de Gereformeerde kerk aldaar, lidmaat Christian Reformed Church, dochter van Harm Kugel en Aaltje van der Venne.
Engelien woont in Edmonton, Alberta.


KINDEREN VAN GERHARD (JERRY) JOHANN VELSINK EN ENGELINA KUGEL:
 1. Alice Velsink,  zie nr. XI-i.
  Geboren te Edmonton, Alberta op 6 april 1955, gedoopt in de Christian Reformed Church te Edmonton, lidmaat van de Moraviese Kerk.
  Gehuwd te Edmonton op 28 juni 1975 met Gregory Stephen Pendura, geboren te Edmonton op 17 februari 1948, van beroep zakenman.
 2. Netta (Netty) Gerry Velsink,  zie nr. XI-j.
  Geboren te Edmonton, Alberta op 26 mei 1956, gedoopt in Second Christian Reformed Church aldaar, Christian Reformed, eigenaar van Rietveld Poultry Farms.
  Gehuwd te Edmonton op 16 augustus 1975 met Pieter Rietveld, geboren te Edmonton op 21 mei 1950, gedoopt in de Christian Reformed Church aldaar, van beroep automonteur, melkveehouder, ambtenaar, mede-eigenaar van Rietveld Poultry Farms.
 3. George Harry Velsink,  zie nr. XI-k.
  Geboren te Edmonton, Alberta op 26 november 1958, gedoopt in Second Christian Reformed Church aldaar, van beroep verkoopsleider.
  Gehuwd (1) in 1986 met Carole Fitka, geboren te Montreal, Quebec op 27 januari 1962.
  Huwelijk ontbonden door echtscheiding in 1989.
  Gehuwd (2) te Nassau, Bahamas op 2 december 1999 met Sherri Hodge, geboren te Cold Lake, Alberta op 25 november 1967.
 4. Harry John (John) Velsink,  zie nr. XI-l.
  Geboren te Edmonton, Alberta op 29 oktober 1960, gedoopt in Second Christian Reformed Church aldaar, van beroep timmerman.
  Gehuwd te Gibbond, Alberta op 19 augustus 1989 met Christina Hood, geboren te Edmonton op 22 juli 1959.
 5. Kenneth (Ken) Velsink,  zie nr. XI-m.
  Geboren te Edmonton, Alberta op 27 oktober 1962, gedoopt in Second Christian Reformed Church aldaar, van beroep voorman, timmerman.
  Gehuwd te Honolulu, Hawaii op 26 october 1992 met Donna Lura, geboren te Fort Saskatchewan, Alberta op 5 november 1962, dochter van William Lura.
  Huwelijk ontbonden door echtscheiding.
 6. Gerhard John Velsink,  zie nr. XI-n.
  Geboren te Edmonton, Alberta op 10 juli 1967, gedoopt in Second Christian Reformed Church aldaar.
  Gehuwd in de Highland United Church te Edmonton, Alberta op 27 augustus 1994 met Deborah Ann Lura, geboren ca. 1970, dochter van William Lura.
 7. Sherry Lynn Velsink,  zie nr. XI-o.
  Geboren te Edmonton, Alberta op 1 september 1969, gedoopt in Second Christian Reformed Church aldaar.
  Gehuwd te Edmonton op 21 september 2002 met Dr. Glenn Bilodeau, geboren te Edmonton op 6 juni 1967, van beroep tandarts, zoon van Roland and Lorraine Bilodeau.
Johannes (Hans) Jacobus VELSINK,
Zoon van Gerrit Velsink en Zwantien Klinge [nr. IX-w], geboren te Emlichheim (Dld) op 20 juni 1932, gedoopt in de Alt-Reformierte Kirche aldaar, verhuisde in 1939 met zijn ouders naar Emmen, Nederland, emigreerde in 1954 naar Canada, lidmaat Christian Reformed Church, van beroep zelfstandig ondernemer (verkoop en installatie van vloerbedekking), overleden te Edmonton op 20 november 2011, oud 79 jaar.
Gehuwd in de Christian Reformed Church te Brandon, Manitoba op 12 november 1955 met Geziena Elizabeth TUIN, geboren te Wagenborgen (gem. Termunten) op 18 november 1933, gedoopt in de Gereformeerde kerk te Wagenborgen, lidmaat Christian Reformed Church, van beroep typiste, dochter van Harm Tuin en Tjarkeline Smit.
Ge woont in Edmonton, Alberta.KINDEREN:
 1. Jacqueline Janet Velsink,
  Geboren te Edmonton, Alberta op 4 februari 1957, van beroep administratief medewerkster.
  Gehuwd met Adriaan Straathof, ook Art Straathof, geboren te 's-Gravenhage, overleden voor 2013.
 2. Janet Elizabeth Velsink,
  Geboren te Edmonton, Alberta op 10 juli 1958, van beroep bankmedewerkster.
  Gehuwd met Roy Edward de Graaff, van beroep bankmanager.
 3. Gerald John Velsink,  zie nr. XI-p.
  Geboren te Edmonton, Alberta op 16 augustus 1961, van beroep automonteur.
  Gehuwd te Edmonton op 11 juni 1988 met Shirley Ann Fennema, geboren te Thunder Bay, Ontario op 26 januari 1966, van beroep secretaresse.
 4. Grace Elizabeth Velsink,
  Geboren te Edmonton, Alberta op 28 januari 1966.
  Gehuwd in Bethel Christian Reformed Church te Edmonton op 7 september 1985 met Norman Edward Haayema, geboren te Houston BC, van beroep aannemer, zoon van Dick en N.N Haayema.
Lambertus Dietrich VELSINK,
Zoon van Gerrit Velsink en Zwantien Klinge [nr. IX-w], geboren te Emlichheim (Dld) op 18 juli 1934, gedoopt in de Alt-Reformierte Kirche aldaar, verhuisde in 1939 met zijn ouders naar Emmen, Nederland, emigreerde in 1954 naar Canada, buitenkerkelijk, van beroep cameraman bij een TV maatschappij.Gehuwd te Lemmer, Friesland op 24 december 1956 met Trijntje DE BOER, geboren te Groningen op 13 mei 1934, gedoopt in 1955 in de Gereformeerde kerk te Emmen, buitenkerkelijk, van beroep verpleegster, dochter van Koop de Boer en Hylkjen Kuipers.
Diet en Trijnie wonen op Vancouver Island.

KINDEREN:
 1. Helen Annett Velsink,
  Geboren te Edmonton, Alberta op 8 februari 1960, van beroep apotheker te Slave Lake, Northern Alberta.
  Gehuwd te Kauai, Hawaii op 31 oktober 1987 met Jeffrey Donald Taylor, geboren op 1 november 1958, van beroep groenteverkoper.
 2. Craig Dietrich Velsink,
  Geboren te Edmonton, Alberta op 15 april 1962, van beroep vrachtautomonteur.
  Gehuwd te Edmonton op 16 september 1987 met Shelley Coppick, geboren op 15 december 1964, van beroep verkoopster.
 3. Joanne Tracy Velsink,
  Geboren te Edmonton, Albera op 21 augustus 1966, van beroep bejaardenverzorgster, serveerster.
  Woont te Metchosin bij Victoria, BC.


  Geboortehuis van Jan, Bertus, Gerard, Hans, Diet en Sini Velsink.

Gesiena (Sini) Johanna VELSINK,
Dochter van Gerrit Velsink en Zwantien Klinge [nr. IX-w], geboren te Emlichheim (Dld) op 27 augustus 1937, gedoopt in de Alt-Reformierte Kirche aldaar, verhuisde in 1939 met haar ouders naar Emmen, Nederland, emigreerde in 1954 naar Canada, lidmaat Christian Reformed Church, van beroep verkoopster.
Gehuwd met Lucas VAN DIJK, geboren te Borger, lidmaat Christian Reformed Church, van beroep bouwkundig tekenaar.
Sini en Lucas wonen in Calgary, Alberta.KINDEREN:
 1. Lucas van Dijk,
  Geboren op 4 oktober 1960.
 2. Wannetta G. van Dijk,
  Geboren op 15 oktober 1961.
 3. George D. van Dijk,
  Geboren op 29 juni 1965.
  Gehuwd te Calgary, Alberta op 4 september 1993 met Helen Mayes.
Hendrik Johan VELSINK,
Zoon van Gerrit Velsink en Zwantien Klinge [nr. IX-w], geboren te Emmen op 27 juli 1941, gedoopt in de Gereformeerde kerk aldaar, in 1954 naar Canada geemigreerd, lidmaat Christian Reformed church, van beroep bakker.
Gehuwd te Edmonton, Alberta in october 1967 met Jackie BRON, geboren te Edmonton, lidmaat Christian Reformed church.
Henk en Jackie wonen in Edmonton, Alberta.

KINDEREN:
 1. Christine L.A. Velsink,
  Geboren op 13 october 1970.
 2. Mark H.J. Velsink,
  Geboren op 8 november 1971.


  Trouwfoto van Henk Velsink en Jackie Bron, Edmonton.

Gerda Alberta VELSINK,
Dochter van Gerrit Velsink en Zwantien Klinge [nr. IX-w], geboren te Emmen op 16 juli 1943, gedoopt in de Gereformeerde kerk aldaar, in 1954 naar Canada geemigreerd, lidmaat Christian Reformed church.
Gehuwd in Third Christian Reformed Church te Edmonton op 27 augustus 1964 met Berend (Ben) VAN ESSEN, van beroep aannemer, geboren ca. 1940.
Gerda en Ben wonen in Edmonton, Alberta.

KINDEREN:
 1. Gary Brent Van Essen,
  Geboren op 29 juni 1965.
 2. Lambertus Robert Van Essen,
  Geboren op 19 september 1967.
 3. Cathy Van Essen,
  Geboren op 12 april 1970.
 4. Gerda Suzanna Van Essen,
  Geboren op 12 januari 1978.


  Gerda en Ben van Essen met hun oudste zoon Gary,
  Edmonton, 1966.

Ramsay VELSINK,
Zoon van Herman Velsink en Anthonia (Tonnie) Wilhelmina Bernardina Hooijkaas, ook gespeld Hooykaas [nr. IX-y], geboren te Amsterdam op 28 september 1924, overleden te Almere op 27 juni 1991, oud 66 jaar, crematie te Lelystad in crematorium Ölandhorst op 1 juli 1991.
Gehuwd te Soest op 27 juni 1952 met Theodora (Dory) Louisa Maria PRINS, geboren te Soest op 17 september 1922.KINDEREN:
 1. Paul Velsink,  zie nr. XI-q.
  Geboren te Amsterdam op 13 december 1953.
  Gehuwd te Vorden op 26 augustus 1991 met Joke Mooij, geboren te Enschede op 15 november 1957.
 2. Edith Velsink,  zie nr. XI-r.
  Geboren te Amsterdam op 4 augustus 1956.
  Gehuwd te Wittem (Mechelen) op 18 december 1986 met Wybo Bouwe Dalmijn, geboren op 26 september 1958, zoon van Leon Frans Wijnand Dalmijn en Tettje Tjeerdje Kalma.
 3. ir. Hiddo Velsink,  zie nr. XI-s.
  Geboren te Groningen op 26 september 1958.
  Gehuwd te Delft op 28 mei 1984 met Marieke de Haas, geboren op 5 maart 1958.
Hans Herman Rients VELSINK,
Zoon van Herman Velsink en Anthonia (Tonnie) Wilhelmina Bernardina Hooijkaas, ook gespeld Hooykaas [nr. IX-y], geboren te Amsterdam op 9 april 1930, overleden te Tilburg op 18 januari 2001, oud 70 jaar, crematie in het crematorium te Tilburg op 23 januari 2001.
Gehuwd te 's-Gravenhage op 8 augustus 1960 met J.E.M.W. (Martha) POLDERMAN, geboren te 's-Gravenhage op 25 mei 1940.

KINDEREN:
 1. Bert Velsink,  zie nr. XI-t.
  Geboren te 's-Gravenhage op 30 september 1962.
  Scheidsrechter Nederlands Handbalverbond.
  Gehuwd te Bleiswijk op 25 mei 1985 met Carolina Schrama, geboren op 2 mei 1966, dochter van Cornelius Petrus Schrama en Riet C. Vonk. Bert en Carolien wonen in Tilburg.
 2. Beatrix Velsink,  zie nr. XI-u.
  Geboren te 's-Gravenhage op 23 maart 1964, onderwijzeres aan De Boemerang, speciale school voor Christelijk basisonderwijs te Naaldwijk [2005], in 2006 betrokken bij de aanleg van een mobile ijsbaan in Naaldwijk.
  Marathonrenner.
  Gehuwd (1) te Leidschendam op 12 juni 1987 met Axel Hermans.
  Gehuwd (2) met Leo Hilligehekken.
 3. Lucien Velsink,
  Geboren te 's-Gravenhage op 8 augustus 1965.
  Gehuwd te Zoetermeer op 10 augustus 1989 met Dré Schoneveld.
 4. Edwin Velsink,
  Geboren te 's-Gravenhage op 6 november 1966.
  Gehuwd met Heleen.
 5. Jessica Antonia Susanne Velsink,  zie nr. XI-v.
  Geboren te 's-Gravenhage op 16 oktober 1968.
  Gehuwd te 's-Gravenhage op 14 oktober 1988 met Ruud van de Graaf.
Annie VELSINK,
Dochter van Rients Velsink en Johanna A.P. Wit [nr. IX-z], geboren op 24 september 1930.
Gehuwd te Doetinchem op 4 juli 1955 met A.J. STEINKAMP.

KINDEREN:
 1. Bas Steinkamp,
  Geboren te Eibergen op 30 juli 1958, van beroep fysiotherapeut bij Fysiotherapie Eibergen, gespecialiseerd in sportblessures.


 2. Niek Steinkamp,
  Geboren te Eibergen op 30 juli 1960.
Gerritje Johanna Theodora VELSINK,
Dochter van Theodorus (Theo) Velsink en Gerritje Holders [nr. IX-aa], geboren ca. 1930.
Gehuwd met Theodoor Carl Eduard Maria VAN DITZHUYZEN, geboren ca. 1923, zoon van Theodoor Maria August van Ditzhuyzen (1876-1937) en Susanna Francisca Bernardina Maria Dobbelaere (1885-1927).

KINDEREN:
 1. Gerritje Henriette van Ditzhuyzen,
  Gehuwd met Evert Jansen.
 2. Petrus van Ditzhuyzen.
[bron: website Eduard Driesen]
Johanna Theodora Minke (Jo) RASPE,
Dochter van Minke Johanna Theodora Velsink en Augustinus Johannes Raspe [nr. IX-ab], geboren te Hengelo (Ov) op 27 januari 1933.
Gehuwd met Gerrit Jan HINNEN, geboren op 24 januari 1933, overleden te Meppel aan de gevolgen van een verkeersongeval op 9 oktober 1973, oud 40 jaar, crematie te Groningen op 12 oktober 1973.

KINDEREN:
 1. Liselotte Hinnen,
  Geboren te Zwolle op 23 mei 1959.
  Gehuwd met [N.N.] van Es.

  KIND:
  • Kim van Es,
   Geboren op 5 juli 1991.
 2. Isolde Hinnen,
  Geboren te Zwolle op 13 augustus 1960, woont in Groningen en heeft een eigen meubelstofferingsbedrijf.
  Gehuwd met Hans Zant.

  KINDEREN:
  • Floor Zant,
   Geboren op 2 september 1990.
  • Marlon Zant,
   Geboren op 14 juni 1992.
[bron: email J.T.M. Hinnen-Raspe, 2010]

Henrita Yvonne Augusta RASPE,
Dochter van Minke Johanna Theodora Velsink en Augustinus Johannes Raspe [nr. IX-ab], geboren te Zutphen op 22 oktober 1942, overleden aldaar op 9 oktober 1993, oud 50 jaar, crematie te Dieren op 14 oktober 1993.
Gehuwd te Brummen op 6 maart 1963 met Marinus VERBEEK, geboren te Brummen op 18 september 1935.

FAMILIEBERICHTEN:
Bevallen, 22 oct. [1942].
M.J.T. Raspe-Velsink, d., Zutfen.
[Bron: Het Vaderland, 28 oct. 1942]

KINDEREN:
 1. Tristan Verbeek,
  Geboren te Groningen op 31 maart 1963.
  [Bron: Genealogie van Joan Bruns Settork Raspe, website]

 2. Remko Verbeek,
  Geboren te Zutphen op 24 juli 1964, projectleider Vixion (Software development).
 3. Wouter Verbeek,
  Geboren te Zutphen op 11 november 1965.
 4. Minke Verbeek,
  Geboren te Zutphen op 20 december 1970.
ing. Albert Theodorus VELSINK,
Zoon van Arend Jacob Albert Velsink en Willemina Johanna Prins [nr. IX-ah], geboren te Leeuwarden op 4 juni 1939, was werkzaam als algemeen directeur van een aannemersbedrijf, actief zeiler, bekleedde diverse functies in het Nederlands Watersportverbond.
Gehuwd te Leeuwarden op 21 juli 1967 met Henriette Mathilde Eberta VERMEULEN, geboren te Coevorden op 29 januari 1947, dochter van Jan Harm Vermeulen en Elly Gezina Evenhuis.
Albert en Henriette wonen in Reeuwijk.

FAMILIEBERICHTEN.
Bevallen:
4 Juni [1939] – Velsink-Prins, z., Leeuwarden.
[bron: Het Vaderland, 6 juni 1939]

WATERSPORT:
Hoofdbestuurslid/sekretaris van het Nederlands Watersportverbond (2004).
Genodige districtsvergadering District Noord van het Watersportverbond te Grouw, 29 september 2005.

KINDEREN:
 1. drs. Elisabeth (Elsbeth) Willemien Velsink,  zie nr. XI-w.
  Geboren te Waddinxveen op 22 april 1969, psycholoog, woont in Amstelveen.
  Gehuwd te Amsterdam op 27 april 2002 met drs. Joost Rolof Christiaan Octave Baron van Hövell tot Westervlier en Wezeveld, geboren te Haps op 9 januari 1956, historicus, zoon van Baron Rolof D.O., geboren te Elst op 9 oktober 1917, overleden te Boxmeer op 22 april 2007, oud 89 jaar en Jonkvrouwe Gabrielle E.M. van Nispen tot Pannerden, geboren op 6 juli 1924, overleden te Boxmeer in november 2008, oud 84 jaar.
 2. drs. Arend Jan Theodoor Velsink,  zie nr. XI-x.
  Geboren te Waddinxveen op 26 februari 1971, econoom, woont in Amsterdam.
  Samenlevingsverband met Astrid Willemein Minderhoud, geboren op 1 maart 1971.
drs. Theodorus (Theo) Albert VELSINK,
Zoon van Arend Jacob Albert Velsink en Willemina Johanna Prins [nr. IX-ah], geboren te Leeuwarden op 25 januari 1941, van beroep huisarts aan de Harlingerstraat 7 te Leeuwarden, clubarts NAC te Breda (1992), clubarts Cambuur te Leeuwarden (1987, 1996), gepensioneerd.
Gehuwd te Leeuwarden in oktober 1966 met Hylkje ALGRA, geboren te Leeuwarden op 3 januari 1947.

FAMILIEBERICHTEN:
Uit verschillende dagbladen.
Bevallen:
25 Januari [1941]: Velsink-Prins, z., Leeuwarden.
[Bron: Het Vaderland, 29 jan. 1941]

WATERSPORT:
Th.A. Velsink, voorzitter Kon. Zeilvereniging Oostergoo (2005).

KINDEREN:
 1. mr. Sietske Johanna Velsink,  zie nr. XI-y.
  Geboren te Leeuwarden op 24 maart 1967, jurist in Leeuwarden.
  Samenlevingsverband met Rienk Vrij, geboren te Amsterdam ca. 1963.
 2. Willemien Cornelia Velsink,  zie nr. XI-z.
  Geboren te Groningen op 11 april 1971, van beroep onderwijzeres te Amersfoort.
  Gehuwd te Leeuwarden op 14 oktober 2000 met Sicco G.S. Lenderink, geboren ca. 1969.
 3. Heleen Theodora Velsink,  zie nr. XI-aa.
  Geboren te Leeuwarden op 28 oktober 1973, van beroep ergotherapeute te Haarlem.
  Gehuwd met Günter Hoekstra, geboren te Leeuwarden ca. 1965.
 4. Marianne Marije Velsink,
  Geboren te Leeuwarden op 21 februari 1981, volgt opleiding aan de School voor Journalistiek in Zwolle, woont in Amsterdam.
 5. Arend Bokke Cornelis Velsink,
  Geboren te Leeuwarden op 24 juli 1983.
Stephanie Willemina VELSINK,
Dochter van Arend Jacob Albert Velsink en Willemina Johanna Prins [nr. IX-ah], geboren te Leeuwarden op 23 november 1942.
Gehuwd (1) te Leeuwarden in 1962 met Duco EIJSSENS.
Huwelijk ontbonden door echtscheiding.
Gehuwd (2) in 1982 met Mehmet YILDIZ.
Stephanie woont in Leeuwarden.

KINDEREN UIT HET EERSTE HUWELIJK:
 1. Egbert Eijssens,
  Geboren ca. 1963.
 2. Albert Eijssens,
  Geboren op 11 april 1965, woont in Leeuwarden.
ir. Willem Albert VELSINK,
Zoon van Arend Jacob Albert Velsink en Willemina Johanna Prins [nr. IX-ah], geboren op 3 april 1944, van beroep vastgoedontwikkelaar, woont in Amsterdam.
Gehuwd (1) te Amsterdam in 1964 met Mieke DE VRIJ, geboren ca. 1945, gemeenteraadslid VVD, Almere, 1994-1998, wethouder Onderwijs te Almere (1998-1999), afgetreden in 1999.
Huwelijk ontbonden door echtscheiding.
Gehuwd (2) te Amsterdam op 29 januari 1988 met Ineke BEIER, geboren in januari 1946.

VERTROKKEN:
M. Velsink-de Vrij en fam., Stationsweg 31, Delft.
[bron: Nieuwe Leidsche Courant, 22 maart 1965]

KINDEREN UIT HET EERSTE HUWELIJK:
 1. drs. Arend A. Velsink,
  Geboren te Leeuwarden op 26 december 1964, afgestudeerd psycholoog, werkzaam als fotograaf in Haarlem.

  AREND VELSINK PRODUKTIES.
  Technische en industriele fotografie.
  Herengracht 424 te Amsterdam.
 2. Arjen Willem Velsink,
  Geboren op 30 augustus 1966, van beroep schipper, brugwachter in Amsterdam
 3. Albert Hendrik Velsink,
  Geboren op 26 augustus 1969, werkzaam bij ING Amsterdam, woont in Almere.
Hendrika Johanna VELSINK,
Dochter van Arend Jacob Albert Velsink en Willemina Johanna Prins [nr. IX-ah], geboren te Leeuwarden op 19 juni 1949, woont in Warmond.
Gehuwd te Leeuwarden op 15 mei 1974 met Wim DIJKEMA.

KIND:
 1. ir. Willemien Jacobien (Mieneke) Dijkema,
  Geboren te Leiden op 1 november 1976, werkzaam bij architectenbureau in Amsterdam, woont te 's-Gravenhage.

[Laatst gewijzigd op 14 auguatus 2018]
ELFDE GENERATIENEGENDE GENERATIE HOMESITE  DESIGN AND  MAINTENANCE  BY  okanaganimpact.com