PARENTEEL VAN HENDRIK VELSINK UIT HEEMSE
Deze parenteel werd samengesteld door Ted Brouwer te Brentwood Bay, BC, Canada aan de hand van gegevens uit eigen onderzoek en raadpleging van diverse nader genoemde publicaties, met bijdragen van Jan Harm Velsink, Jakob Keizer () en Paul Velsink, en voorts mededelingen van geinteresseerde familieleden en mede-onderzoekers.

Eerste Generatie
Hendrik VELSINK,
Geboren ca. 1610, overleden voor mei 1667 te Heemse.
Gehuwd met N.N.

LIDMATEN, Heemse, Geref. kerk, 1662-1710:
Hendrik nergens vermeld onder de naam Hendrik Velsink!

KINDEREN:
 1. Jenne Hendriksen Velsink,  zie nr. II-a.
  Geboren ca. 1640, woont in 1667 te Heemse.
  Gehuwd te Heemse in de Geref. kerk in mei 1667 met Eghbert Ruitenbergh, zoon van Jan Ruitenbergh.
 2. Jan Hendriks Velsink,  zie nr. II-b.
  Geboren ca. 1645, woont in 1671 te Heemse.
  Gehuwd te Heemse in de Geref. kerk in 1671 met Berendjen Jansen, geboren te Mander [bij Tubbergen] ca. 1645, dochter van Jan Ripperingk, overleden voor 1671.
 3. Rotger Hendriks Velsink,  zie nr. II-c.
  Geboren ca. 1650, woont in 1678 te Achteler, vermeld als kuiper te Zwolle in 1696, overleden te Zwolle, begraven op het Grote Kerkhof aldaar op 6 oktober 1702, oud ca. 52 jaar.
  Gehuwd te Heemse in de Geref. kerk in 1678 met Aele Jansen, geboren ca. 1650, woont te Mander [bij Tubbergen] in 1678, dochter van Jan Ribberingh, overleden voor 1671.
 4. Jennighjen Hendriks Velsink,
  In 1671 vermeld als ongehuwd lidmaat Geref. kerk Heemse, overleden te Amsterdam, begraven op het Heiligewegs- en Leidsche Kerkhof aldaar op 20 mei 1709.
  Gehuwd met Jan Andriese, overleden voor 20 mei 1709.

  LIDMATEN, Heemse, Geref. kerk, 1662-1710:
  1671: Op Paaschen is
  Swaantjen Asjes van
  mij tot een Ledemaat angenomen.
  item is angenomen
  Jennighjen Hendriks j.D.
  van Hendrik Veldsink tot H[eemse].

  BEGRAAFREGISTER, Amsterdam, Heiligewegs- en Leidsche Kerkhof, 20 mei 1709:
  Jannietie Hendriks Velsink Wed: van Jan Andriese op de Pijpemarkt inde Slooterdijcksteeg.

Tweede Generatie
Jenne Hendriksen VELSINK,
Dochter van Hendrik Velsink en N.N. [nr. I], geboren ca. 1640, woont in 1667 te Heemse, in 1668 vermeld als lidmaat van de Geref. kerk.
Gehuwd te Heemse in de Geref. kerk in mei 1667 met Eghbert RUITENBERGH, ook genaamd RUITMINCK, van beroep onderwijzer, zoon van Jan Ruitenbergh, eveneens onderwijzer.


Trouwakte van Eghbert Ruitenbergh en
Jenne Hendriks Velsink, Heemse, 1667.

TROUWAKTE, Heemse, Geref. kerk, mei 1667:
Eghbert Ruitenbergh en soone van Jan Ruitenbergh en Jenne Hendriksen nag. D. van Hendrik Velsink, beide tot Heemse.

LIDMATEN (1662-1710), Heemse, Geref. kerk, 1668 op Middewinter:
is Eghbert Ruitmink en Jennichjen Hendriks [angenomen].

LIDMATEN (aantekeningen van bijzondere aard), Heemse, Geref. kerk, den 18 martij 1663:
Hebben wij den armenpost weder geopent en daarin bevonden dertich gulden sesthien stuivers en m(eeste)r Jan Ruitenbergh hadd noch van t oude geld derthien gulden veerthien stuivers, alsoo dat nu tot prophijte van den armen noch blijft vier en veertich guldens vijftien stuivers.

KIND (slechts 1 doop gevonden in Heemse 1667-1691):
 1. Hendrik Eghberts [Ruitenbergh],
  Gedoopt te Heemse in de Geref. kerk op 19 november 1671.

  DOOPAKTE, Heemse, Geref. kerk, 19 november 1671:
  Den 19 Novemb: is Hendrik gedoopt van Eghbert jansen en Jenne Hendriks uit H.

  LIDMATEN (1662-1710), Heemse, Geref. kerk, Anno 1690 op St. Michiel:
  Uit Heemse: Hendrick Eghberts, j.m. m(eeste)r Eghbert Ruitminck alhier.
Jan Hendriks VELSINK,
Zoon van Hendrik Velsink en N.N. [nr. I], geboren ca. 1645, woont in 1671 te Heemse.
Gehuwd te Heemse in de Geref. kerk in 1671 met Berendjen Jansen RIPPERINGH, geboren ca. 1645 te Mander [bij Tubbergen], dochter van Jan Ripperingh, overleden voor 1671.


Trouwakte van Jan Hendriks Velsink
en Berendjen Jans Ripperingh, Heemse, 1671.

ONDERTROUWAKTE:
Niet gevonden te Ootmarsum 1670-1672.
Mander viel kerkelijk onder Ootmarsum.

TROUWAKTE, Heemse, Geref. kerk, 1671:
Jan Velsink, nagel. soone van wilen Hendrik Velsink, Berendjen Jansen nagel. Dochter van wilen Jan Ripperingh toe Manderen gelegen in 't Carspel van Ootmarsum, won: beide tot Heemse.

MANDER:
Een klein dorpje, halverwege Tubbergen en Uelsen.

KINDEREN (slechts 2 dopen gevonden in Heemse 1671-1692):
 1. Hendrik Jansen, (Filiatie niet bewezen) ,  zie nr. III-a.
  Geboren ca. 1671.
  Gehuwd met N.N.
 2. Fennichjen Jansen [Velsink],
  Gedoopt te Heemse in de Geref. kerk op 14 mei 1672 of 1673.

  DOOPAKTE, Heems, Geref. kerk, 14 mei 1674 [foutieve datum vermeld in doopboek]:
  Den 14 Maij is Fennichjen gedoopt van Jan Hendriks en Berendjen Jansen.
 3. Fenne Jansdr. Velsink,
  Gedoopt te Heemse in de Geref. kerk op 22 september 1674.

  DOOPAKTE, Heemse,Geref. kerk, 22 september 1674:
  Den 22 Septemb: is Fenne gedoopt van Jan Velsink en Berendjen Jansen.
Rotger (Rutger) Hendriks VELSINK,
Zoon van Hendrik Velsink en N.N. [nr. I], geboren ca. 1650, woont in 1678 te Achteler, vermeld als kuiper te Zwolle in 1696, overleden te Zwolle, begraven op het Grote Kerkhof aldaar op 6 oktober 1702, oud ca. 52 jaar.
Gehuwd te Heemse in de Geref. kerk in 1678 met Aele Jansen RIBBERINGH, geboren ca. 1650, woont in 1678 te Mander [bij Tubbergen], dochter van Jan Ribberingh, overleden voor 1671.
Geen nageslacht gevonden in Heemse en Gramsbergen.

DOOPAKTE:
Niet gevonden te kerspel Gramsbergen (1644-1661).


Trouwakte van Rotger Hendriks Velsink en
Aele Jans Ribberingh, Heemse, 1678.

ONDERTROUWAKTE:
Niet gevonden te Ootmarsum 1677-1679.
Mander viel kerkelijk onder Ootmarsum.

TROUWAKTE, Heemse, Geref. kerk, 1678:
Rotger Hendrik, ngl: soon van wijlen Hendrik Velsink, won: tot Achteler en Aele Jansen nagl. Dr. van Jan Ribberingh tot Mander.

ACHTELER:
Buurtschap Echteler bij Emlichheim.

MANDER:
Een klein dorpje, halverwege Tubbergen en Uelsen.

ARCHIEVEN & VERZAMELINGEN van het voormalig Archief te Zwolle, 1650-1699:
PA986:
Rutger Velsinck, kuiper, 1696.

BEGRAAFREGISTER, Zwolle, Geref. kerk, 6 oktober 1702:
Rotger Velsen een pose overluid te half drie op grote khof op d'omloop..........f 2.16.-.

KINDEREN (geen dopen gevonden in Heemse 1678-1700, Gramsbergen 1678-1690, Ootmarsum 1678-1682):
 1. Aeltje Rutgers Velsink,
  Geboren te Zwolle in 1671/72.
  Ondertrouw te Amsterdam in de Geref. kerk op 13 april 1696 met Dirck Hendricksz, geboren te Hardenberg/Heemse in 1668/69, van beroep kuiper.

  ONDERTROUWREGISTER, Amsterdam, Geref. kerk, 13 april 1696:
  Compareerden als voren Dirck Hendricksz van hardenberg, van heemse, kuijper, oud 27 jaar & Aeltje Rutgers Velsink van Swoll, oud 24 jaren, op de N: dijk, geasst ...... vaders consent.
  [bron: DTB 525, pag. 336]
 2. Jannes Felsink,  zie nr. III-b.
  Geboren ca. 1675, overleden te Zwolle, begraven aldaar op grote Kerkhofs omloop op 17 november 1722, oud ca. 47 jaar.
  Gehuwd te Zwolle in de Geref. kerk op 5 april 1701 met Gesine van Korbagh.
 3. Barent Rutgers Velsink,  zie nr. III-c.
  Geboren ca. 1680, mogelijk te Zwolle.
  Gehuwd voor 1700 met N.N., mogelijk Jannetje N.N.
 4. Hillegien Rutgers Velsinck,  zie nr. III-d.
  Geboren ca. 1680, mogelijk te Zwolle.
  Gehuwd te Zwolle in de Geref. kerk op 11 januari 1705, ondertrouw aldaar op 27 december 1704 met Hendrik Wijngaarden, geboren te Leeuwarden.
 5. Henrick [Rutgers ?] Velsinck,  zie nr. III-e.
  Geboren voor 1680, woont in 1705 te Zwolle, overleden te Zwolle, begraven aldaar in de Kruiskerk op 15 maart 1721, oud ca. 40 jaar.
  Gehuwd te Zwolle in de Geref. kerk op 12 januari 1706, ondertrouw te 's-Gravenhage in de Geref. Groote kerk op 20 december 1705 en te Zwolle op 21 november 1705 met Aleida Cornelia van Dijck, mogelijk geboren te 's- Gravenhage, woont in 1705 te Zwolle.

[Laatst gewijzigd op 11 juni 2013]
DERDE GENERATIE HOMESITE  DESIGN AND  MAINTENANCE  BY  okanaganimpact.com