KWARTIERSTAAT VAN ALPHONSUS JOZEF (FONS) VAN GRIEKEN
GENERATIE  9

256.Cornelis Jacobsz VAN GRIECKEN,
Geboren ca. 1650, mogelijk te Uithoorn, Leimuiden of Rijpwetering, Rooms-Katholiek, van beroep scheepmaker, overleden na 1697, mogelijk te Mijdrecht.
Gehuwd (1) met N.N.
Gehuwd (2) met Claesje PIETERS, overleden voor 1697.

NOT. AKTE (A.v.d.Meer), Mijdrecht, 15 juli 1686, nr. 315:
Acte van Cessie van Cornelis Jacobsz van Griecken, scheepmaker, op Arie Claes Buijs.

NOT. AKTE (A.v.d.Meer), Mijdrecht, 30 juli 1688:
Acte van Cessie van Cornelis Jacobsz van Griecken ende Jacob Dircksz Sloothaeck, scheepmakers aan de Crommeijert onder Uithoorn, op de erfgenamen van Johan Broers.

NOT. AKTE (A.v.d.Meer), Mijdrecht, 17 september 1691, nr. 542:
Waterbrief, Cornelis Jacobsz van Griecken c.s. op Jan Meertensz van Swieten.

NOT. AKTE (F.v.d.Meer). Mijdrecht, 5 of 9 april 1697:
Uijtcoop tusschen Cornelis Jacobs van Griecken op sijn kint Jannetje Cornelis van Griecken.
Compareerde Cornelis Jacobs van Griecken, woonende aen de Amster onder den gerechte van Mijdrecht, weduwenaar en boedelhouder van Claesje Pieters [Croock ?], ter eenre ende Cornelis Gerrits Croock, inder wandeling genaamp Neleman Gerrits, woonende tot Mijdrecht, als naeste legitieme voocht over Jannetje Cornelis van Griecken, eenick kint en erfgenaem van haer voorn: sal: moeder Claesje Pieters, ter andere sijde.

320. Claas STOUTE, ook genaamd Nicolas HARDY,
Zoon van Jacques Hardie [nr. 640] en Annetje Janse [nr. 641], geboren te Leiden op 14 december 1674, gedoopt in de Waalse kerk aldaar op 16 december 1674, van beroep lakenwever, Gereformeerd, overleden te Leiden op 3 maart 1753, begraven op 10 maart 1753 op het Papagaaijsbolwerk aldaar, oud 78 jaar.
Gehuwd (1) te Leiden op 6 mei 1696, ondertrouw aldaar op 14 april 1696, met Maria (Marijtje) DE WILDE.
Gehuwd (2) na april 1727 met Sara HOOFF.

DOOPREGISTER, Leiden, Waalse kerk, 16 december 1674:
Claas Stoute, zoon van Jacques Hardie en Annetje Janse.

ONDERTROUWREGISTER, Leiden, Geref. kerk, 14 april 1696, blz. 155:
Claas Stout Lakenw., Jongm. van Leyden, wonende inde Westhavestraet & gec. met Jacobus Stout sijn broeder mede ald., met
Maria de Wilde, jongedr van Doetelberg, wonende inde westhavestraet met Marijtje de Groot hare moeder op de Koolgraft.
[letterlijke tekst]

ONDERTROUWREGISTER, Leiden, 7 augustus 1728:
Klaas Stout, Wedn. van Maria de Wilde, wonende in de Boerepoort op de Langegraft, vergez. met Pieter Stout, zijn Broeder, wonende op de Zuijdzijde, met
Sara Hoff, Wede van Jan Abrahamsz, wonende in de Cingelstraat, vergez. met Adriana van Ewick, haar Snaar, wonende opt Nieuwe Levendaal, ende Catharina Tuijn, haar aanbehuwde Moeij, wonende op de Langegt. bij de Speksteeg.
[letterlijke tekst]

BOEKBESPREKING:
Uit: Genealogie Kwartaalblad CBG 1999-04 K.J.F. van Veen. De families Boekooy & Stouten. Genealogisch onderzoek naar de voorouders van Pietje Poptie. Leiden, 1998. 441 blz., ill., index. (GBoek). Adres van de samensteller: Virulypad 29, 2316 ZS Leiden. In het voorgeslacht van de samensteller komt in de vijfde generatie voor hem een echtpaar voor met de namen Anthony Boekooy (1795-1872) en Petronella Stouten (1797-1869), beiden afkomstig uit Leiden. Dit echtpaar was het uitgangspunt voor de verdere uitwerking van fragment-genealogieen van de families Boekooy en Stouten. Daarbij werkt de auteur in omgekeerde volgorde, van jongere naar oudere generaties, zoals bij kwartierstaten. In twee afzonderlijke delen komen beide families aan de orde, waarbij tevens veel aandacht wordt geschonken aan aangehuwde families. De familie Boekooy stamt oorspronkelijk als Du Bucquoy uit Noord- Frankrijk (Bondues, Mouvaix) en is vanaf circa 1650 in Leiden woonachtig. Aanverwante geslachten die worden behandeld zijn onder meer Klippe, Nicasius, Teijn, Vermeij, Moene en Le Pair. Het geslacht Stouten stamt af van Jacques Hardy, die in 1659 in Leiden in het huwelijk trad. Hij was afkomstig uit Valenciennes. Zijn naam betekent stoutmoedig en ondernemend en werd al gauw vertaald in Stoute, later Stouten. In dit gedeelte vindt men bovendien informatie over de families Fles, Copijn, Siewers, Den Haan, Kranenburg, Van der Togt en andere. Aardig zijn ook de statistisch-vergelijkende gegevens over huwelijksleeftijd, aantal huwelijken, voorechtelijke kinderen, beroepen, frequentie voornamen, huizenbezit, adressen enz.

321. Maria (Marijtje) DE WILDE,
Dochter van N.N. de Wilde [nr. 642] en van Marijtje de Groot [nr. 643], geboren te Doetelberg ca. 1675, Gereformeerd, overleden in april 1727, oud ca. 52 jaar.

DOETELBERG:
Is dit Distelberg bij Vught ?

KINDEREN:
 1. Jacobus Stouts,
  Gedoopt te Leiden in de Geref. Marekerk op 20 februari 1697.

  DOOPREGISTER, Leiden, Geref. Marekerk, 20 februari 1697:
  [kind] Jacobus.
  [ouders] Claas Stouts, Maria de Wilde.
  [getuigen] Maria de Breuk, Kalist Marskouw.
 2. Johannes Stout, ook Jan Stoute,
  Gedoopt te Leiden in de Geref. Marekerk op 12 februari 1698.
  Gehuwd voor 1 maart 1719 met Willemijntie Morlegijn.

  DOOPREGISTER, Leiden, Geref. Marekerk, 12 februari 1698:
  [kind] Johannes.
  [ouders] Claas Stout, Maria de Wilde.
  [getuigen] Maria de Groot, Jan de Wilde.
 3. Klaes Stout,
  Gedoopt te Leiden in de Geref. Hooglandsche kerk op 11 februari 1703.
  Gehuwd (1) te Leiden, ondertrouw aldaar op 20 maart 1723 met Maria Anselijn, ook genaamd Hanselaar of Rapes, gedoopt te Leiden op 6 oktober 1680, dochter van Philip Anselijn en van Lijsbeth Mathijs.
  Gehuwd (2) met Eva van den Berg.

  DOOPREGISTER, Leiden, Geref. Hooglandsche kerk, 11 februari 1703:
  [kind] Klaes.
  [ouders] Klaes Stout, Maritje de Wilde.
  [getuigen] Jannetje Samuels, Jacobus Stout.
 4. Hendrik Stout,
  Gedoopt te Leiden in de Geref. Hooglandsche kerk op 2 maart 1706.

  DOOPREGISTER, Leiden, Geref. Hooglandsche kerk, 2 maart 1706:
  [kind] Hendrik.
  [ouders] Claas Stout, Marijtje de Wilde.
  [getuigen] Weintje van der Dus, Henrik Buisse.
 5. Henric Stoute,
  Gedoopt te Leiden in de Geref. Hooglandsche kerk op 14 augustus 1708.

  DOOPREGISTER, Leiden, Geref. Hooglandsche kerk, 14 augustus 1708:
  [kind] Henric.
  [ouders] Klaas Stoute, Maria de Wilde.
  [getuigen] Henric Buijse, Willemtje van der Duijs,
 6. Denijs Stoute,  zie nr. 160.
  Gedoopt te Leiden in de Geref. Hooglandsche kerk op 9 februari 1710, Gereformeerd, van beroep opperman, lakenwever, overleden te Leiden op 8 november 1760, begraven op het Papagaaijsbolwerk, oud 50 jaar.
  Gehuwd te Leiden in de Geref. Pieterskerk op 3 september 1730, ondertrouw op 19 augustus met Jannetje Sieberse.

322. Jan STEVENS, ook genaamd SIEUWERS,
Geboren ca. 1680, overleden na 1752.
Getrouwd op 19 december 1704 in Leiden met Seijtje Elias LETTIER.

323. Seijtje ELIAS [LITTIER], ook genaamd LETTIER,
Gedoopt op 3 januari 1685 in de Gereformeerde Marekerk in Leiden, Gereformeerd, overleden aldaar op 20 november 1751, oud 66 jaar.

324. Laurens COPIJN,
Gedoopt op 3 augustus 1677 in de Gereformeerde Marekerk in Leiden, van beroep lakenwever, spinder, overleden op 8 maart 1749 in Leiden, oud 71 jaar.
Getrouwd op 29 november 1709 in Leiden met Geertruijd (Geertje) CRANENBURGH.

325. Geertruijd (Geertje) CRANENBURGH,
Gedoopt op 23 october 1689 in de Gereformeerde Hooglandsche kerk in Leiden, overleden aldaar op 10 september 1763, oud 73 jaar.

KINDEREN:
 1. Jannetje Copijn,
  Gedoopt op 30 juli 1710 in de Gereformeerde kerk in Leiden.

 2. Bartholomeus Coppij,  zie nr. 162.
  Gedoopt op 27 januari 1712 in de Gereformeerde Pieterskerk in Leiden.

 3. Glaude Copijn,
  Gedoopt op 20 februari 1714 in de Gereformeerde kerk in Leiden.

 4. Jan Copijn,
  Gedoopt op 25 augustus 1715 in de Gereformeerde kerk in Leiden, overleden voor 1727.

 5. Johanna Copijn,
  Gedoopt op 24 januari 1717 in de Gereformeerde kerk in Leiden.

 6. Laurens Copijn,
  Gedoopt op 5 mei 1718 in de Gereformeerde kerk van Leiden, overleden voor 6 januari 1724.

 7. Maria Copijn,
  Gedoopt op 19 november 1719 in de Gereformeerde kerk in Leiden.

 8. Jannetje Copijn,
  Gedoopt op 2 februari 1721 in de Gereformeerde kerk in Leiden.

 9. Lauwrens Copijn,
  Gedoopt op 6 janauri 1724 in de Gereformeerde kerk in Leiden, overleden voor 18 mei 1731.

 10. Jan Koppy,
  Gedoopt op 29 augustus 1726 in de Gereformeerde kerk in Leiden, overleden voor 1787.
  Getrouwd op 19 september 1750 in Leiden met Marijtje van der Velde, gedoopt op 15 februari 1733 in Leiden, overleden aldaar op 13 november 1823, oud 90 jaar.

 11. Laurens Copijn,
  Gedoopt op 18 mei 1731 in de Gereformeerde kerk in Leiden.

 12. Hendrik Copijn,
  Gedoopt op 8 mei 1732 in de Gereformeerde kerk in Leiden.
[bron: J.M. van der Zwan, website www.home.planet.nl/~vers1297/achternamen.htm]

326. Jan Jansz DEN HAAN,
Gedoopt op 7 mei 1697 in Leiden, Gereformeerd, overleden aldaar voor 19 juli 1732.
Ondertrouw op 6 februari, getrouwd op 21 februari 1717 in de Gereformeerde Pieterskerk in Leiden met Susanna VAN DER TOCHT.

327. Susanna VAN DER TOCHT,
Gedoopt op 29 november 1699 in Leiden, Gereformeerd, overleden op 7 october, begraven op 10 october 1780 in Leiden, oud ca. 80 jaar.
Ondertrouw (2) op 19 juli 1732 in Leiden met Johannes POPPESIJN, gedoopt op 4 october 1711 in de Lutherse kerk in Leiden, van beroep lakenwever, begraven op 28 april 1764 in Leiden, oud 52 jaar, zoon van Aartman Poppezijn en Johanna Kriek.

Kinderen van Jan Jansz den Haan en Susanna van der Togt:
 1. Jan den Haan,
  Gedoopt op 18 juni 1717 in Leiden, overleden voor 4 december 1720.

 2. Jan den Haan,
  Gedoopt op 4 december 1720 in Leiden.

 3. Marijtje den Haan,
  Gedoopt op 23 september 1722 in Leiden.

 4. Magdalena (Lena) den Haan,  zie nr. 163.
  Gedoopt op 18 april 1725 in Leiden, overleden aldaar in januari 1768, oud 42 jaar.

 5. Johannes den Haan,
  Gedoopt op 3 december 1727 in Leiden.

Kinderen van Johannes Poppesijn en Susanna van der Togt:
 1. Johanna Jans Poppesijn,
  Gedoopt op 16 augustus 1733 in Leiden, overleden voor 23 october 1735.

 2. Johanna Jans Poppesijn,
  Gedoopt op 23 october 1735 in Leiden.

 3. Suzanna Jans Poppesijn,
  Gedoopt op 9 juni 1737 in Leiden.
  Ondertrouw op 30 december 1774 in Leiden met Pieter Moote, geboren ca. 1735.[Laatst gewijzigd op 6 augustus 2014]


HOME
GENERATIE  10 GENERATIE  8