KWARTIERSTAAT VAN ALPHONSUS JOZEF (FONS) VAN GRIEKEN
GENERATIE  8

128.Petrus (Pieter) Cornelisz VAN GRIEKEN,
Geboren ca. 1677, mogelijk te Uithoorn, overleden onder Mijdrecht voor 13 januari 1727.
Gehuwd met Neeltje CLAES.

NOTARISAKTE (G. van Ette), Mijdrecht, 13 januari 1727:
Claes Pietersz van Griecken, meerderjarig JM, Maria Pieters van Griecken, meerderjarige JD en voor soo veel nodig met de voorsz: haren broeder geassisteert, Cornelis Corsse in huijwelijck hebbende Lijsbet Pieters van Griecken, alle wonende aande Hoeff, soo onder Mijdrecht als Uijthoorn, te samen kinderen en Erffgenamen van haren vader Pieter Cornelis van Griecken, mitsiges nog Erffgenamen ab intestato van haren suster Aritje Pieters van Griecken, en verklaarde sij comparanten tot boedelscheijding over te gaan.
a) Claes is aanbedeelt een huijs, hooijhuijs, erff, berg en schuur, met 16 mergen en 11 roeden soo hooij als weijland, leggende in de Polder van Blockland . Item nog 7 mergen 267 roeden lant gelegen in 't Kercke rack in de voornoemde polder.
b) Maria is aanbedeelt een huijs, hooijhuijs en erff met 18 mergen 250 roeden soo land als waters staande aan de Hoeff in de polder van Bosenhoven onder Mijdrecht.
Item nog 2 mergen en 100 roeden lants, mede gelegen in de polder van Bosenhove.
Item een Pleijt ten laste van Cornelis Gerrits Cruijsheer ter somma van f 600.-
c) Aan Cornelis Corsse en Lijsbet Pieters van Griecken is aanbedeelt een huijs, erff en berg met 10 mergen 448 roeden soo hooij als weijland in de polder van Bosenhove onder Mijdrecht.
Comparanten verklaarden den Huijsraet en inboedel, alsmede alle het vee, banne gereedschap ent' gene verder tot de bouwerije is behorende onder den anderen te hebben verdeelt.

129. Neeltje CLAES,
Geboren ca. 1680, mogelijk te Uithoorn.

KINDEREN:
 1. Nicolaas Pietersz van Griecken,  zie nr. 64.
  Geboren te Uithoorn, gedoopt aldaar op 2 september 1699, van beroep boer, Rooms-Katholiek, overleden te Uithoorn in 1753, oud 53 jaar.
  Gehuwd (1) te Uithoorn in de R.K. kerk op 9 mei 1728 met Marretje IJsbrandts Snoeck, geboren voor 1703, overleden te Mijdrecht (De Hoef) in 1728/29.
  Gehuwd (2) te Uithoorn op 30 april 1734 met Clara Jacobs Mayenburg.
 2. Maria Pieters van Griecken,
  Overleden na 1726.
 3. Lijsbet Pieters van Griecken,
  Overleden na 1726.
  Gehuwd voor 1727 met Cornelis Corsse.
130. Jacob Theunisz MAIJBURGH,
Geboren ca. 1685, mogelijk te Mijdrecht of Kalslagen, van beroep boer, Rooms-Katholiek, overleden na 1745, mogelijk te Uithoorn of bij de Cromme Mijdrecht.
Gehuwd (1) ca. 1710 met Marretje Mourits VAN DER ZWAAN.
Gehuwd (2) te Uithoorn voor schout en schepenen op 29 januari 1736 met Aaltje Pieters SPRINGINTVELD, geboren ca. 1700.

HUWELIJK MET MARRETJE MOURITS VAN DER ZWAAN:
Niet te Uithoorn, R.K. statie 1700-1716.

NOTARISAKTE (G. van Ette), Mijdrecht, 27 november 1734:
Dhr. Cornelis Jacob Luijck verhuurt aan Jacob Teunis Maijburgh, wonende aan de Cromme Mijdrecht "seeckere huijsinge met sijn Erve Twee Vijff Roede, bergen schuur en somerhuijs, mitsgaders 34 mergen soo weij als hooijland, uijtgesondert de houtthuijn daar in leggende die den verhuurder aan zigh behoudt, staande ende leggende aande Cromme Mijdrecht onder dezen edelen Gereghte in Drie Weeren" voor de tijd van 2 jaren, tegen een somma van f 476.- per jaar.

DOOPGETUIGE:
Te Rijnsaterwoude in de R.K. kerk op 23 februari 1735 van Cornelia Hendriks van Zijl (samen met zijn dochter)

ONDERTROUWBOEK, Uithoorn, S&S, 29 januari 1736:
Betoog gegeven aan Jacob Teunisz Maijburgh, wed: van Marretje Mourits van der Zwaan, wonende aande Crommijert onder Mijdregt als bruijdegom, en Aaltje Pieters Springintveld, JD, als bruijt, laest gewoont hebbende onder den Uijthoorn.

131.Marretje Mourits VAN DER ZWAAN,
Geboren ca. 1685, overleden te Mijdrecht (Cromme Meijert) voor 1736.

Geen kinderen gedoopt in de R.K. statie te Uithoorn 1705-1719.

KIND UIT HET EERSTE HUWELIJK:
 1. Clara Jacobs Mayenburg,  zie nr. 65.
  Geboren ca. 1710 te Kalslagen of Mijdrecht, Rooms-Katholiek, overleden na 1769, mogelijk te Uithoorn.
  Gehuwd (1) te Uithoorn op 30 april 1734 met Nicolaas Pietersz van Griecken, geboren te Uithoorn, gedoopt aldaar op 2 september 1699, van beroep boer, Rooms-Katholiek, overleden te Uithoorn in 1753, oud 53 jaar, eerder weduwnaar van Marretje IJsbrandts Snoeck.
  Gehuwd (2) te Uithoorn voor Schout en Schepenen op 20 november 1763 met Abraham Abrahamsz de Witt, overleden te Nieuwkoop of Mijdrecht in 1769.
KINDEREN UIT HET TWEEDE HUWELIJK:
 1. Mattheus (Teeuwis) Majenburg,
  Gedoopt te Uithoorn in de R.K. statie op 18 februari 1737.

  DOOPBOEK, Uithoorn, R.K statie, 18 februari 1737, blz. 56: Matthaeus,
  p. Jacobus Majenburg, m. Alijdis Petri.
  s. Erasmus Erasmi et Clementia Joannis.
 2. Petrus Majenburg,
  Gedoopt te Uithoorn in de R.K. statie op 20 juni 1738, overleden voor 8 november 1739.

  DOOPBOEK, Uithoorn, R.K. statie, 20 juni 1738, blz. 58: Petrus.
  p. Jacobus Majenburg, m. Alijdis Petri.
  s. Henricus Petri et Catharina Petri.
 3. Petrus Majenburg,
  Gedoopt te Uithoorn in de R.K. statie op 8 november 1739, overleden voor 29 december 1740.

  DOOPBOEK, Uithoorn, R.K. statie, 8 november 1739, blz. 61: Petrus.
  p. Jacobus Majenburg, m. Alijdis Petri.
  s. Henricus Petri et Catharina Petri.
 4. Petrus Majenburg,
  Gedoopt te Uithoorn in de R.K. statie op 29 december 1740.

  DOOPBOEK, Uithoorn, R.K. statie, 29 december 1740, blz. 63.
  Petrus.
  p. Jacobus Majenburg, m. Alijdis Petri.
  s. Henricus Henrici et Wilhelma Petri.
 5. Joannes Majenburg,
  Gedoopt te Uithoorn in de R.K. statie op 13 mei 1742.

  DOOPBOEK, Uithoorn, R.K. statie, 13 mei 1742, blz. 66:
  Joannes.
  p. Jacobus Majenburg, m. Alijdis Petri [in potlood toegevoegd: sprint in't veld]
  s. Gerardus Joannis et Clementia Joannis.
 6. Cornelius Majenburg,
  Gedoopt te Uithoorn in de R.K. statie op 25 februari 1744.

  DOOPBOEK, Uithoorn, R.K. statie, 25 februari 1744, blz. 70:
  Cornelius.
  p. Jacobus Majenburg, m. Alijdis Petri.
  s. Cornelius Cornelii et Agatha Cornelii.
 7. Jacobus Majenburg,
  Postuum gedoopt te Uithoorn in de R.K. statie op 28 april 1745.

  DOOPBOEK, Uithoorn, R.K statie, 28 april 1745, blz. 73:
  Jacobus, filius posthumus et septimus.
  v. Jacobus Majenburg, m. Maria Petri.
  s. Nicolaus van Grieken et Clara Majenburg.
138. Steeven VAN SWIETEN,
Geboren ca. 1695, Gereformeerd.

140. Sijmen GOEDHART,
Geboren ca. 1695, mogelijk in Mijdrecht, Uithoorn of Thamen, Rooms-Katholiek.

144. Willem CROONE,

146. Bastiaan GOEDHART,

147. Niesje Leenderts VAN SANTE,

148. Matthias SCHOENMAECKERS,
Zoon van Jan Schoenmakers [nr. 296] en Catharina Wijnands [nr. 297], gedoopt te Brunssum in de R.K. kerk op 14 april 1696, overleden in 1758, oud 62 jaar.
Gehuwd in 1720 met Maria BOUTZ.

149. Maria BOUTZ,
Dochter van Jacob Bouts [nr. 298] en Joanna Reulen [nr. 299], geboren in 1682, overleden in 1761, oud 79 jaar.

KINDEREN:
 1. Maria Catharina Schoenmaekers,
  Gedoopt op 16 augustus 1723.
 2. Joannes Schoenmaekers,  zie nr. 74,
  Gedoopt te Brunssum in de R.K. kerk op 27 oktober 1725, overleden in 1799, oud 73 jaar.
  Gehuwd te Brunssum op 6 januari 1748 met Catharina Langoors.

150. Petrus LANGORTS,

151. Catharina GALLAS,

156. Crijn KROOK,

160. Denijs STOUTE,
Zoon van Claas Stoute [nr. 320] en van Maria (Marijtje) de Wilde [nr. 321], gedoopt te Leiden in de Geref. Pieterskerk kerk op 9 februari 1710, Gereformeerd, van beroep opperman, lakenwever, overleden te Leiden op 8 november 1760, begraven op het Papagaaijsbolwerk, oud 50 jaar.
Gehuwd te Leiden in de Geref. Pieterskerk op 3 september 1730, ondertrouw op 19 augustus met Jannetje SIEBERSE.

DOOPREGISTER, Leiden, Geref. Pieterskerk, 9 februari 1710:
Sondag avond den 9 Febr.
[kind] Denijs,
[ouders] Claas Stoute, Marijtie de Wilde.
[getuigen] Denijs van der Vron, Neeltje Jans.

BELASTINGKOHIER, Leiden, 1748:
Denijs Stoute, Oost-Marendorp Landzijde 497 (hedendaagse straatnaam: Marendorpse Agtergragt).
Bewoont huurhuis, huurwaarde f 0.75.
Belastinaanslag f 1.35.
Gezin bestaat uit man, vrouw en 2 kinderen onder 10 jaar.
Aanduiding armoede: arm, bedeeld of behoeftig.
Beroep man: opperman in loondienst.

161. Jannetje SIEBERSE,
Dochter van Jan Stevens, ook genaamd Jan Sieuwers [nr. 322] en van Seijtje Elias [Littier], ook genaamd Seijtje Lettier [nr. 323], gedoopt te Leiden op 7 oktober 1711, Gereformeerd, overleden na 8 november 1760.

DOOPREGISTER, Leiden, Geref. kerk, 7 oktober 1711:
Getuige: Hendrik Rouhof.

KINDEREN:
 1. Johannes Stoute,
  Gedoopt te Leiden in de Geref. kerk op 16 september 1731.
 2. Nicolaas Stoute,
  Gedoopt te Leiden in de Geref. kerk op 8 maart 1733.
 3. Denijs Nicolaas Stoute,
  Gedoopt te Leiden in de Geref. kerk op 7 oktober 1736.
  Ondertrouw te Leiden op 14 december 1764 met Jannetje Kamphoven, gedoopt te Leiden op 31 augustus 1745, dochter van Pieter Kamphoven en Janetje de Noot.
 4. Sijtje Stoute, tweeling,
  Gedoopt te Leiden in de Geref. kerk op 20 augustus 1739.
 5. Catharina Stoute, ook Caatje Stoute, tweeling,
  Gedoopt te Leiden in de Geref. kerk op 20 augustus 1739.
 6. Sijtje Stoute,
  Gedoopt te Leiden in de Geref. kerk op 13 april 1741.
 7. Jan Stoute,
  Gedoopt te Leiden in de Geref. kerk op 17 april 1744.
 8. Johannes (Jan) Stouten,  zie nr. 80,
  Gedoopt te Leiden in de Geref. Pieterskerk op 13 april 1746, van beroep metselaarsknecht, woonde in 1794 aan de Marendorpse Agtergragt, overleden te Leiden op 16 januari 1822, begraven aldaar op 20 januari 1822, oud 75 jaar.
  Gehuwd (1) te Leiden op 22 juni 1766, ondertrouw op 6 juni met Eva Koppij.
  Gehuwd (2) te Leiden op 21 mei 1782 met Jacomijntje van Brakel, geboren te Leiden ca. 1745, overleden aldaar op 16 januari 1810, oud ca. 65 jaar, dochter van N.N. van Brakel en van Niesje Crispijn.
  Gehuwd (3) te Leiden op 27 januari 1810 met Johanna Brouwer, geboren ca. 1755, overleden na juli 1832.
162. Bartholomeus COPPIJ,
Gedoopt op 27 januari 1712 in de Gereformeerde Pieterskerk in Leiden, van beroep lakenwever, overleden aldaar op 21 juli 1781, oud 69 jaar.
Ondertrouw op 20 october 1742 in Leiden met Magdalena (Lena) DE HAAN.

163. Magdalena (Lena) DE HAAN,
Gedoopt op 18 april 1725 in Leiden, Gereformeerd, overleden aldaar op 2 januari 1768, oud 42 jaar.

164. Jacobus HAKKAART, ook genoemd ACKART,
Geboren ca. 1720, oveleden op 10 april 1756 in Leiden, oud ca. 36 jaar.
Getrouwd op 23 november 1749 in Heusden met Agneta (Agnes) VAN DURE.

165. Agneta (Agnes) VAN DURE,
Geboren ca. 1720.


[Laatst gewijzigd op 6 augustus 2014]

HOME
GENERATIE  9 GENERATIE  7