KWARTIERSTAAT VAN ALPHONSUS JOZEF (FONS) VAN GRIEKEN
GENERATIE  7

64.Nicolaus (Claes) Pietersz Cnelisse [VAN GRIECKEN],
Zoon van Petrus (Pieter) Cornelisz van Grieken [nr. 128] en van Neeltje Claes [nr. 129], geboren te Uithoorn, gedoopt aldaar op 2 september 1699, van beroep boer, Rooms-Katholiek, overleden te Uithoorn in 1753, oud 53 jaar.
Gehuwd (1) te Uithoorn in de R.K. kerk op 9 mei 1728 met Marretje IJsbrandts SNOECK, geboren voor 1703, overleden te Mijdrecht (De Hoef) tussen 10 december 1729 en 23 januari 1730.
Gehuwd (2) te Uithoorn op 30 april 1734 met Clara Jacobs MAYENBURG.

DOOPREGISTER, Uithoorn, R.K. kerk, 2 september 1699:
Nicolaus.
p. Pieter Cnelisse.
m. Neeltie Claes.
pt. Agje Jans.

NOTARISAKTE (G. van Ette), Mijdrecht, 13 januari 1727:
Claes Pietersz van Griecken, meerderjarig JM, Maria Pieters van Griecken, meerderjarige JD en voor soo veel nodig met de voorsz: haren broeder geassisteert, Cornelis Corsse in huijwelijck hebbende Lijsbet Pieters van Griecken, alle wonende aande Hoeff, soo onder Mijdrecht als Uijthoorn, te samen kinderen en Erffgenamen van haren vader Pieter Cornelis van Griecken, mitsiges nog Erffgenamen ab intestato van haren suster Aritje Pieters van Griecken, en verklaarde sij comparanten tot boedelscheijding over te gaan.
a) Claes is aanbedeelt een huijs, hooijhuijs, erff, berg en schuur, met 16 mergen en 11 roeden soo hooij als weijland, leggende in de Polder van Blockland .
Item nog 7 mergen 267 roeden lant gelegen in 't Kercke rack in de voornoemde polder.
b) Maria is aanbedeelt een huijs, hooijhuijs en erff met 18 mergen 250 roeden soo land als waters staande aan de Hoeff in de polder van Bosenhoven onder Mijdrecht.
Item nog 2 mergen en 100 roeden lants, mede gelegen in de polder van Bosenhove.
Item een Pleijt ten laste van Cornelis Gerrits Cruijsheer ter somma van f 600.-
c) Aan Cornelis Corsse en Lijsbet Pieters van Griecken is aanbedeelt een huijs, erff en berg met 10 mergen 448 roeden soo hooij als weijland in de polder van Bosenhove onder Mijdrecht.
Comparanten verklaarden den Huijsraet en inboedel, alsmede alle het vee, banne gereedschap ent' gene verder tot de bouwerije is behorende onder den anderen te hebben verdeelt.

NOTARISAKTE (G. van Ette), Mijdrecht, 13 juli 1727:
Cornelis Corsse, weduwnaar en boedelhouder van Lijsbeth Pieters van Griecken, wonende aan de Hoeff onder Mijdrecht ter eenre, en Claes Pietersz van Griecken, meerderjarig Jongman en Maria Pieters van Griecken, bejaarde dogter, erffgenamen ab intestato van haren suster genoemde Lijsbeth Pieters van Griecken, wonende aan de Hoeff onder den Uijthoorn, dog tegenwoordig alhier, verklaarden over te gaan tot boedelscheiding, waarbij Claes en Maria is aanbedeelt 1/3 part in een huijs, erff, berg en schuur met ruim 16 mergen soo hooij als weijland, gelegen onder Wilnis en waarvan de twee andere derde parten de voorn: tweede comparanten competeert, eveneens onder Wilnis.
Wijders aan Maria alleen int' bijsonder 3 mergen soo hooij als weijlant in Bosenhoven onder Mijdrecht.

NOTARISAKTE (G. van Ette), Mijdrecht, 4 mei 1728:
Claas Pietersz van Griecken, meerderjarig JM, als bruijdegom wonende aan de Hoeff onder Uijthoorn ter eenre, en Marritje IJsbrandts Snoeck, meerderjarige JD als bruijt, wonende aan de Cromme Mijert onder Mijdrecht, dog jegenwoordig alhier, stellen een huwelijkscontract op.

TROUWREGISTER, Uithoorn, R.K. kerk, 9 mei 1728:
Getuigen bij huwelijk in 1728 waren Cornelis en Maria van Grieken.

NOTARISAKTE (G. van Ette), Mijdrecht, 23 januari 1730:
Claas Pietersz van Grieken, wed. en boedelhouder van Maria IJsbrants, wonende aan de Hoeff onder den Uithoorn, ter eenre, en Antje Crelis, wed.van IJsbrant Claas, eenige en univerzele Erffgenaam ab intestato van hare dogter gemelde Maria IJsbrant, wonende aande Cromme Meijert, ter andere zijde, besluiten tot schiftingh, schijdingh en verdeling van de door Maria nagelaten boedel.
Derhalve zal Claas aan zijn schoonmoeder uitkeren alle goederen die door Maria in het huwelijk zijn ingebracht, voorts f 250.- en tenslotte zal Claas zich tevreden moeten stellen met hetgeen hij en zijn overleden vrouw uit de nalatenschap van haar overleden vader alreeds hebben ontvangen.

NOTARISAKTE (G. van Ette), Mijdrecht, 10 februari 1734:
Claas van Grieken, weduwnaar van Marritje IJsbrants, wonende aan de Hoeff onder den gereghte van den Uijthoorn als bruijdegom, ter Eenre, en Claertje Jacobs Maijburgh, JD, als bruijt geassisteert met haar vader Jacob Maijburgh, wonende aan de Cromme Mijdrecht, ter andere zijde, stellen een huwelijkscontract op.
Indien de bruidegom eerst overlijdt zal de bruidt tevreden moeten zijn met de helft van de gehele nalatenschap; indien de bruidt als eerste overlijdt, verkrijgt de bruijdegom de gehele nalatenschap, mits hij aan de bruijdts vader, Jacob Maijburgh een bedrag uitkeert van f 450.-

TROUWREGISTER, Uithoorn, Schout & Schepenen, 19 februari 1734:
Claes Pieters van Griecken, Weduwnaar van Maria IJsbrants, wonende aen de Hoeff onder den Uijthoorn, en Claertje Jacobs Maijburg, minderjarige JD, wonende onder Mijdregt.

65.Clara Jacobs MAYENBURG,
Dochter van Jacob Theunisz Maijburgh [nr. 130] en Marretje Mourits van der Zwan [nr. 131], geboren te Kalslagen of Mijdrecht ca. 1710, Rooms-Katholiek, overleden na 1769, mogelijk te Uithoorn.
Gehuwd (2) te Uithoorn voor Schout en Schepenen op 20 november 1763 met Abraham Abrahamsz DE WITT, overleden te Nieuwkoop of Mijdrecht in 1769.

DOOPREGISTER, Mijdrecht, R.K. kerk:
Geen doop gevonden van Clara Jacobs, noch Clara Mayenburg (1704-1718).

DOOPGETUIGE:
In Rijnsaterwoude in de R.K. kerk op 23 februari 1735 van Cornelia Hendriks van Zijl (samen met haar vader).

TROUWBOEK, Uithoorn, Schout & Schepenen, 20 november 1763:
Abraham Abrahamse de Witt, weduwe van Aaltje Gerrits Schepens, hij wonende onder Nieuwkoop, met Klaartje Jacobs Majenburgh, weduwnaar van Claas Pieterse van Grieken, sij wonende aan den Hoev, onder Uithoorn.

KINDEREN VAN NICOLAAS PIETERS VAN GRIECKEN EN MARRETJE IJSBRANDTS SNOECK:
 1. Petrus Claasz, (tweeling)
  Gedoopt te Uithoorn in de R.K. kerk op 10 december 1729.
 2. Cornelia Claas, (tweeling)
  Gedoopt te Uithoorn in de R.K. kerk op 10 december 1729.
KINDEREN VAN NICOLAAS PIETERS VAN GRIECKEN EN CLARA JACOBS MAYENBURG:
 1. Petrus van Grieken,  zie nr. 32.
  Gedoopt te Uithoorn in de R.K. kerk op 7 september 1735, overleden tussen 1777 en 1782.
  Gehuwd voor schout en schepenen te Uithoorn op 28 april 1765 met Marijtje Willems Vermeij, geboren ca. 1743.
  Marijtje trouwde (2) te Zevenhoven op 3 maart 1782 met Cornelis Griphioen.
 2. Cornelia van Griken,
  Gedoopt te Uithoorn in de R.K. kerk op 30 april 1737, overleden aldaar voor 30 april 1738.

  DOOPREGISTER, Uithoorn, R.K. kerk, 30 april 1737:
  Cornelia.
  p. Nicolaus van Griken.
  m. Clara Majenburg.
  s. Cornelius Christiani et Maria van Griken.
 3. Cornelia van Grieken,
  Gedoopt te Uithoorn in de R.K. kerk op 30 april 1738, overleden voor 20 april 1742.

  DOOPREGISTER, Uithoorn, R.K. kerk, 30 april 1738:
  Cornelia.
  p. Nicolaus van Grieken.
  m. Clara Majenburg.
  s. Cornelius van Grieken et Maria van Grieken.
 4. Joannes van Grieken,
  Gedoopt te Uithoorn in de R.K. kerk op 22 juni 1739.
  Gehuwd met Weijntje Willemze de Boer.

  DOOPREGISTER, Uithoorn, R.K. kerk, 22 juni 1739:
  Joannes.
  p. Nicolaus van Grieken.
  m. Clara Majenburg.
  s. Joannes Lelieveld et Lijsbet van Grieken.
 5. Cornelius van Grieken,
  Gedoopt te Uithoorn in de R.K. kerk op 11 juni 1740, overleden aldaar voor 4 februari 1748.

  DOOPREGISTER, Uithoorn, R.K. kerk, 11 juni 1740:
  Cornelius.
  p. Nicolaus van Grieken.
  m. Clara Majenburg.
  s. Cornelius van Grieken et Maria van Grieken.
 6. Cornelia van Grieken,
  Gedoopt te Uithoorn in de R.K. kerk op 20 april 1742.

  DOOPREGISTER, Uithoorn, R.K. kerk, 20 april 1742:
  Cornelia.
  p. Nicolaus van Grieken.
  m. Clara Majenburg.
  s. Henricus van Sijl et Alijdis Petri.
 7. Christianus van Grieken,
  Gedoopt te Uithoorn in de R.K. kerk op 14 mei 1744.

  DOOPREGISTER, Uithoorn, R.K. kerk, 14 mei 1744:
  Christianus.
  p. Nicolaus van Grieken.
  m. Clara Majenburg.
  s. Cornelius van Grieken et Maria van Grieken.
 8. Elisabeth van Grieken,
  Gedoopt te Uithoorn in de R.K. kerk op 5 september 1745, overleden aldaar voor 5 oktober 1746.

  DOOPREGISTER, Uithoorn, R.K. kerk, 5 september 1745:
  Elisabetha.
  p. Nicolaus van Grieken.
  m. Clara Majenburg.
  s. Rev. Dom. Everardus Cauwelaar.
 9. Elisabeth van Grieken,
  Gedoopt te Uithoorn in de R.K. kerk op 5 oktober 1746.
  Gehuwd te Uithoorn op 20 januari 1782 met Elbert Baak, geboren ca. 1750.

  DOOPREGISTER, Uithoorn, R.K. kerk, 5 oktober 1746:
  Elisabeth.
  p. Nicolaus van Grieken.
  m. Clara Majenburg.
  s. Rev. Dom. Everardus van Kauwelaar et Maria van Grieken.

  NOTARISAKTE (G. van Bork), Mijdrecht, 16 december 1769, nr. 920, blz. 207:
  Obligatie groot f 240.- ten laste van Pieter Klaassen van Grieken en ten gunste van Louwrens Bastiaanse Verhoef en Cornelis van Grieken, in qualite als voogden over Claas en Elisabet van Grieken te zamen, ter zaeke van vier runderbeesten voorn:
  minderjaerige wel eerder aangedeelt en toegeschijden uijt desselfs vaders nalatenschap.

  TROUWREGISTER, Uithoorn Schout & Scheepenen, 20 januari 1782:
  Elbert Baak, JM en Elisabeth van Grieken, meerderjarige dogter, woonende beijde aan den Hoeff onder Uijthoorn.
 10. Cornelis van Grieken,
  Gedoopt te Uithoorn in de R.K. kerk op 4 februari 1748.

  DOOPREGISTER, Uithoorn, R.K. kerk, 4 februari 1748:
  Cornelius.
  p. Nicolaus van Grieken.
  m. Clara Majenburg.
  s. Cornelius van Grieken et Cornelia Antonii.
 11. Nicolaas van Grieken,
  Gedoopt te Uithoorn in de R.K. kerk op 23 januari 1754, overleden na 1769.
  [Is dit de Klaas van Grieken die met Johanna ter Steege getrouwd was ??]

  DOOPREGISTER, Uithoorn, R.K. kerk, 23 januari 1754:
  Gedoopt: Nicolaas.
  Vader: Nicolaas Petri van Grieken.
  Moeder: Clara Jacobi Meijenburg.

  NOTARISAKTE (G. van Bork), Mijdrecht, 16 december 1769, nr. 920, blz. 207:
  Obligatie groot f 240.- ten laste van Pieter Klaassen van Grieken en ten gunste van Louwrens Bastiaanse Verhoef en Cornelis van Grieken, in qualite als voogden over Claas en Elisabet van Grieken te zamen, ter zaeke van vier runderbeesten voorn:
  minderjaerige wel eerder aangedeelt en toegeschijden uijt desselfs vaders nalatenschap.

66.Willem Pietersz [VERMEIJ],
Geboren ca. 1710.
Gehuwd te Uithoorn in de R.K. kerk op 5 januari 1739 met Antje Jans BAKKER.

TROUWREGISTER, Uithoorn, R.K. kerk, 5 januari 1739, blz. 94:
Guiljelmus Petri.
Anna Bakker.

67.Antje Jans BAKKER,
Geboren ca. 1715.
Antje Jans BAKKER huwde (2) voor 1765 met Thijs Freke KRUIJF.

KINDEREN:
 1. Joannes Willemsz,
  Gedoopt te Uithoorn in de R.K. kerk op 4 december 1739, overleden voor 19 oktober 1740.

  DOOPREGISTER, Uithoorn, R.K. kerk, 4 december 1739, blz. 61:
  Joannes.
  v. Guiljelmus Petri.
  m. Anna Bakker.
  s. Cornelius Bakker et Cornelia Bakker.
 2. Joannes Willemsz,
  Gedoopt te Uithoorn in de R.K. kerk op 19 oktober 1740.

  DOOPREGISTER, Uithoorn, R.K. kerk, 19 oktober 1740, blz. 62:
  Joannes.
  v. Wilhelmus Petri.
  m. Anna Bakker.
  s. Cornelius Bakker et Cornelia Bakker.
 3. Maria Willems,
  Gedoopt te Uithoorn in de R.K. kerk op 21 september 1741.

  DOOPREGISTER, Uithoorn, R.K. kerk, 21 september 1741, blz. 64:
  Maria.
  v. Wilhelmus Petri.
  m. Anna Bakker.
  s. Joannes Petri et Emerentiana Petri.
 4. Marijtje Willems Vermeij,  zie nr. 33.
  Gedoopt te Uithoorn in de R.K. kerk op 11 februari 1743, overleden na 1782.
  Gehuwd (1) te Uithoorn voor schout en schepenen op 28 april 1765 met Petrus van Grieken, gedoopt te Uithoorn in de R.K. kerk op 7 september 1735, overleden tussen 1777 en 1782.
  Gehuwd (2) te Uithoorn voor Schout en Schepenen op 3 maart 1782 met Cornelis Teunisz Griphioen, geboren ca. 1740, mogelijk te Zevenhoven.

 5. Petrus Willemsz,
  Gedoopt te Uithoorn in de R.K. kerk op 23 januari 1744, overleden voor 29 maart 1746.
  DOOPREGISTER, Uithoorn, R.K. kerk, 23 januari 1744:
  Petrus.
  v. Wilhelmus Petri.
  m. Anna Bakker.
  s. Jan Piterse et Emmetje Pieters.
 6. Petrus Willemsz,
  Gedoopt te Uithoorn in de R.K. kerk op 29 maart 1746.

  DOOPREGISTER, Uithoorn, R.K. kerk, 29 maart 1746:
  Petrus.
  v. Wilhelmus Petri.
  m. Anna Bakker.
  s. Joannes Petri et Emerentiana Petri.

72.Pieter Willemsz CROONE,
Zoon van Willem Croone [nr. 144] en N.N., geboren te Kudelstaart ca. 1710, Rooms-Katholiek, overleden na 1754.
Gehuwd (1) te Kudelstaart op 20 april 1735, kerkelijk huwelijk in de RK. Kerk aldaar op 5 mei 1735 met Marritje Klaasdr KANT, geboren te Kalslagen na 1712, overleden voor 27 maart 1744, dochter van Klaas Aldersz Kant.
Gehuwd (2) te Kudelstaart voor Schout en Schepenen, en in de R.K. kerk op 12 april 1744, ondertrouw aldaar op 27 maart 1744, met Geertje Bastiaansdr GOEDHART.
Gehuwd (3) te Kudelstaart voor Schout en Schepenen, en in de R.K. kerk op 30 juni 1748 met Marretje Jansdr TOORE, geboren te Legmeer, overleden voor 20 februari 1758.
Gehuwd (4) te Kudelstaart voor Schout en Schepenen, en in de R.K. kerk op 20 februari 1758 met Anna Jansdr SPRING IN 'T VELD.

TROUWREGISTER, Kudelstaart, Schout en Schepenen, 20 april 1735:
Getuige: Heijnderik Willemse Kroone, broer en voogd van de bruidegom.

TROUWREGISTER, Kudelstaart, Schout en Schepenen, 12 april 1744:

73.Geertje Bastiaans GOEDHART,
Dochter van Bastiaan Goedhart [nr. 146] en Niesje Leenderts van Sante [nr. 147], geboren te Kalslagen, begraven te Kudelstaart op 7 september 1747.

KINDEREN UIT HET HUWELIJK VAN PIETER WILLEMSZ CROONE EN GEERTJE BASTIAANSDR GOEDHART:
 1. Martje,
  Gedoopt te Kudelstaart in de R.K. kerk op 25 juni 1744.
 2. Wilhelmus Pietersz Croon,  zie nr. 36.
  Gedoopt te Kudelstaart in de R.K. kerk op 19 augustus 1745, overleden aldaar op 22 oktober 1784, oud 39 jaar.
  Gehuwd (1) te Kudelstaart op 4 april 1776 met Elisabeth Johanna Schreuder, geboren te Kopenhagen (Denemarken), overleden voor 1784, eerder weduwe van Jan Lint.
  Gehuwd (2) te Kudelstaart op 24 juli 1784 met Maria Agnes Schoenmaeckers.
 3. Lena Pieters,
  Geboren te Kalslagen,gedoopt te Kudelstaart in de R.K. kerk op 23 september 1746.

74.Johannes SCHOENMAEKERS,
Zoon van Matthias Schoenmaeckers [nr. 148] en Maria Boutz [nr. 149], gedoopt te Brunssum in de R.K. kerk op 27 oktober 1725, overleden in 1799, oud 73 jaar.
Gehuwd te Brunssum op 6 januari 1748 met Catharina LANGOORS.

75.Catharina LANGOORS,
Dochter van Petrus Langorts [nr. 150] en Catharina Gallas [nr. 151], gedoopt te Brunssum in de R.K. kerk op 28 september 1726, overleden te Brunssum op 6 maart 1772, oud 45 jaar.

KINDEREN:
 1. Anna Maria Schoenmakers,
  Gedoopt te Brunssum in de R.K. kerk op 9 april 1748.
 2. Maria Catharina Schoenmakers,
  Gedoopt te Brunssum in de R.K. kerk in 1751.
 3. Johannes Wolterus Schoenmaekers,
  Gedoopt te Brunssum in de R.K. kerk op 3 maart 1754.
 4. Jacobus Schoenmaekers,
  Gedoopt te Brunssum in de R.K. kerk op 30 januari 1756.
 5. Matthias Joseph Schoenmakers,
  Gedoopt te Brunssum in de R.K. kerk op 4 januari 1758.
 6. Maria Agnes Schoenmaekers,  zie nr. 37.
  Gedoopt te Brunssum in de R.K. kerk op 26 januari 1760, van beroep marskramer.
  Gehuwd (1) te Kudelstaart op 24 juli 1784 met Wilhelmus Pietersz Croon, gedoopt te Kudelstaart in de R.K. kerk op 19 augustus 1745, overleden aldaar op 22 oktober 1784, oud 39 jaar.
  Gehuwd (2) in 1786 met Johannes Leonardus Boumans, geboren in 1762.
 7. Maria Barbara Schoenmaekers,
  Gedoopt te Brunssum in de R.K. kerk op 2 januari 1763.
 8. Maria Joseph Schoenmaekers,
  Gedoopt te Brunssum in de R.K. kerk op 14 februari 1766.

78.Jan Crijnse KROOK,
Zoon van Crijn Krook [nr. 156] en N.N..

79.Marijtje Dammes ENDHOVEN.

80.Johannes (Jan) STOUTEN,
Zoon van Denijs Stoute [nr. 160] en van Jannetje Sieberse [nr. 161], gedoopt te Leiden in de Geref. Pieterskerk op 13 april 1746, van beroep metselaarsknecht, Gereformeerd, woonde in 1794 aan de Marendorpse Agtergragt, overleden te Leiden op 16 januari 1822, begraven aldaar op 20 januari 1822, oud 75 jaar.
Gehuwd (1) te Leiden op 22 juni 1766, ondertrouw aldaar op 6 juni, met Eva KOPPIJ.
Gehuwd (2) te Leiden op 21 mei 1782 met Jacomijntje VAN BRAKEL, geboren te Leiden ca. 1745, overleden aldaar op 16 januari 1810, oud ca. 65 jaar, dochter van N.N. van Brakel en Niesje Crispijn.
Gehuwd (3) te Leiden op 27 januari 1810 met Johanna BROUWER, geboren ca. 1755, overleden na juli 1832.

ONDERTROUWREGISTER, Leiden, 6 juni 1766:
Getuigen: zijn moeder Jannetje Sieberse en haar moeder Lena de Haan.

ONDERTROUWREGISTER, Leiden, 21 mei 1782:
Getuigen: zijn oom Jacobus Sievers en haar moeder Niesje Crispijn.

ONDERTROUWREGISTER, Leiden, 27 januari 1810:
Getuigen: Johannes Stouten junior en haar broer Pieter Brouwer.

81.Eva KOPPIJ,
Dochter van Bartholomeus Coppij [nr. 162] en van Magdalena (Lena) den Haan [nr. 163], gedoopt te Leiden in de Geref. Hooglandsche kerk op 28 maart 1745, woonde bij haar trouwen in de Kaarsenstraat, overleden te Leiden in maart 1782, begraven op het Papagaaijsbolwerk, oud bijna 37 jaar.

KINDEREN UIT HET EERSTE HUWELIJK:
 1. Nijs Stoute,
  Gedoopt te Leiden op 3 oktober 1766.
  Gehuwd te Leiden op 26 augustus 1797, ondertrouw aldaar op 11 augustus 1797 met Maria Schootman, gedoopt te Leiden op 29 januari 1778, dochter van Jacobus Schootman, vuilnishaalder en van Maria van Klaveren.

  ONDERTROUWREGISTER, Leiden, 11 augustus 1797:
  Getuigen: zijn vader Jan Stoute en haar vader Jacobus Schootman.
 2. Nicolaas Stouten,
  Gedoopt te Leiden in de R.K. kerk op 2 april 1769, overleden aldaar op 8 mei 1809, oud 40 jaar.
  Gehuwd te Leiden op 7 november 1788 met Jannetje Fles, gedoopt te Leiden op 6 juli 1766, overleden aldaar op 11 november 1847, oud 81 jaar, dochter van Jacob Fles, rokjeswerker en van Neeltje Riethoven.
 3. Jan Stouten,  zie nr. 40.
  Gedoopt te Leiden in de Geref. Hooglandsche kerk op 3 april 1774, van beroep lakenwerker, koopman, uitdrager, Gereformeerd, naderhand Rooms-Katholiek, overleden te Leiden op 4 mei 1860, oud 86 jaar.
  Gehuwd (1) te Leiden in de R.K. kerk op 5 juli 1794, ondertrouw voor Schout en Schepenen op 20 juni 1794, met Agneta (Agnes) Hakkaart.
  Gehuwd (2) te Leiden op 26 juli 1838 met Maria Catharina Lolgen, geboren in Mulheim aan de Rijn (Dld).
 4. Jacobus Stoute,
  Gedoopt te Leiden op 19 maart 1780.
  Gehuwd te Leiden op 12 mei 1804, ondertrouw aldaar op 26 april 1804 met Johanna Maria Bondorp, gedoopt te Leiden op 12 september 1779, dochter van Johan Wilhelm Bondorp en van Marijtje Smit.

  ONDERTROUWREGISTER, Leiden, 26 april 1804:
  Getuigen: zijn vader Jan Stouten en haar moeder Marijtje Smit.

KINDEREN UIT HET TWEEDE HUWELIJK:
 1. Willem Frederik Stouten,
  Gedoopt te Leiden op 18 oktober 1781.
  Gehuwd te Leiden op 24 april 1811 met Geertruij Gadron, ook Cedron, gedoopt te Leiden op 4 november 1783, dochter van Hendrik Gadron, ook Chaudron en van Geertruij Planjer, ook Blanjer.
 2. Jakomina Stoute,
  Gedoopt te Leiden op 20 juni 1790.
 3. Isaak Stoute,
  Gedoopt te Leiden op 12 maart 1797.
  Gehuwd te Leiden op 7 juni 1821 met Elisabeth Rebecca van der Kloo, gedoopt te Leiden op 25 maart 1798, dochter van Johannes van der Kloo, tinnegieter en van Jannetje Weijers.
[Laatst gewijzigd op 17 januari 2012]
HOME
GENERATIE  8 GENERATIE  6