KWARTIERSTAAT VAN ALPHONSUS JOZEF (FONS) VAN GRIEKEN
GENERATIE  5

16.Kors (Christiaan) VAN GRIEKEN,
Zoon van Petrus van Grieken [nr. 32] en Marijtje Willems Vermeij [nr. 33], gedoopt te Uithoorn in de R.K. kerk op 27 oktober 1777, van beroep bouwman, overleden te Blokland onder Mijdrecht op 5 november 1814, oud 37 jaar.
Gehuwd te Uihoorn in de R.K. kerk en voor schout en schepenen op 27 augustus 1804 met Adriana VAN SCHEPPINGEN.

DOOPREGISTER, Uithoorn, R.K. kerk, 27 oktober 1777:
Datum: 27 Octob: 1777.
Gedoopte: Kors.
Vader: Pieter van Grieken.
Moeder: Maritje Vermij.

TROUWREGISTER, Uithoorn, Schout en Schepenen, 27 augustus 1804:
Cors van Grieken en Adriaantje van Scheppingen door den R.C. pastor Jacobus van ...en.

DOOPGETUIGE:
Te Uithoorn in de R.K. kerk op 2 maart 1805 van Anthonius, zoon van Jan van Scheppingen en Matje Aarsman (mede getuige Jaantje van Schepping).
Te Uithoorn in de R.K. kerk op 27 augustus 1810 van Anthonius, zoon van Joannes van Schepping en Matje Aarsman (mede getuige Ariaantje van Schepping).

OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, Nieuwkoop en Noorden, 29 oktober 1814, inv. 6229, nr. 100:
Akte van verhuur door Adriaan Holtzman te Amsterdam, aan Cors van Grieken, onder borgstelling van Jacobus van Scheppingen te Nieuwkoop en Jan van Scheppingen onder Zevenhoven, van een kavel land, nr. 45, in de Zevenhovensche droogmakerij, groot 19 morgen 348 roeden, een jaar voor niets, drie jaar voor 313 gulden 6 stuivers en de laatste drie jaar voor 391 gulden 12 stuivers per jaar.
[bron: website Groene Hart Archieven]

OVERLIJDENSREGISTER, Mijdrecht, 5 november 1814, blz. 28:
Den 5den November 1814 verschenen voor ons Burgemeester van Mijdrecht in de provincie Utrecht, belast met den Burgerlijken Stand derzelve Gemeente, Jan Verkerk, oud 33 jaren, Boerenknegt en Christiaan Kosman, oud 26 jaren, Schoenmaker, wonende beiden binnen deze gemeente, dewelke ons verklaarden, dat Kors van Grieken, oud 38 jaren, heden morgem om zeven uren ten zijnen huize in Blokland onder deze Gemeente was komen te overlijden.
En hebben de comparanten nevens ons de tegenwoordige acte ondertekend, na gedane voorlezing van dezelve, behalven de twede declarant die verklaarde niet te kunnen schrijven.
[Letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]

OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, Nieuwkoop en Noorden, 14 februari 1818, inv. 6229, nr. 6:
Adrianus Verdam, openbaar notaris te Mijdrecht, stemt toe in doorhaling van een inschrijving, ten zijnen behoeve genomen aan het kantoor van hypotheken te Utrecht, op 19 oktober 1811, fol. A nr. 22, tegen Cors van Grieken, bouwman onder Mijdrecht, op 4 stukken land, gelegen in de polder van Blokland onder Mijdrecht, samen groot 2 morgen 152 roeden, idem 2 kampen land, gelegen als voren, groot 1 morgen 585 roeden.
[bron: website Groene Hart Archieven]

17.Adriana VAN SCHEPPINGEN,
Dochter van Antonius (Teunis) Jansz van Scheppingen [nr. 34] en Wilhelmina (Willemijntje) Janse Goedhardt [nr. 35], gedoopt in de R.K. kerk in het Noordeinde van Nieuwkoop (Noorden) op 9 september 1783, overleden te Mijdrecht op 3 februari 1852, oud 68 jaar.
Adriana huwde (2) te Mijdrecht op 30 augustus 1815 met Gijsbert JANMAAT, gedoopt te Uithoorn in de R.K. kerk op 12 oktober 1786, van beroep bouwman in Mijdrecht, Rooms-Katholiek, overleden te Mijdrecht op 24 februari 1849, oud 62 jaren, zoon van Cornelis Cornelisz Janmaat en Jannetje Maartens Stigter.

DOOPREGISTER, Noorden, R.K. kerk (Roomsch Catholijke gemeente in het Noordeinde van Nieuwkoop), 9 september 1783:
Adriana, fil. Legit.
P: Teunis van Scheppingen & Willemijntje Goethart.
p: Chiel Goesaar & Ariaantje Verhulst.
Nieukoop.

HUWELIJKSAKTE, Mijdrecht, 30 augustus 1815, nr. 19:
Gijsbert Janmaat, oud 29 jaren, geboren te Uithoorn, zoon van Cornelis Janmaat en Jannetje Stigter, en
Adriana van Scheppingen, oud 31 jaren, geboren te Nieuwkoop, dochter van Teunis van Scheppingen en Willemijntje Goedhart.
[bron: Genlias]

OVERLIJDENSAKTE, Mijdrecht, 4 februari 1852, nr. 8:
In den jare 1852, den vierden dag der maand Februarij zijn voor ons Jacob Verdam, Lid van den Raad, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Mijdrecht, Arrondissement en Provincie Utrecht, ten onzen Kantore alhier verschenen:
Pieter van Grieken, oud 46 jaren, van beroep Bouwman, wonende te Mijdrecht En Willem van Bemmelen, oud 50 jaren, van beroep Veenman, wonende te Mijdrecht, de eerstgemelde Zoon en de laatstgenoemde Goede Vriend van de nagenoemde Overledene.
Welke ons verklaard hebben, dat op den derden dag der Maand Februarij dezes jaars, des middags ten 12 ure in deze Gemeente, in het Huis Nummer 164 is overleden, Adriana van Schippingen, oud 69 jaren, zonder beroep, geboren te Nieuwkoop, gewoond hebbende te Mijdrecht, weduwe laatst van Gijsbert Jan Maat, vroeger van Kors van Grieken, dochter van Teunis van Schippingen en Wilhelmina Goedhart, beiden overleden.
[Letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]

KINDEREN:
 1. Petrus (Pieter) van Grieken, zie nr. 8.
  Geboren te Den Hoef-Blokland op 25 juni 1805, gedoopt te Uithoorn in de R.K. statie op 25 juni 1805, van beroep bouwmansknecht, veeboer, vermeld als kerkmeester van de R.K. gemeente van Uithoorn en als gemeenteraadslid van Mijdrecht, overleden te Mijdrecht op 11 oktober 1867, begraven te Uithoorn op het R.K. kerkhof op 16 oktober 1867, oud 62 jaar.
  Gehuwd (1) te Mijdrecht op 20 mei 1829 met Cornelia Zwartendijk, geboren te Aalsmeer op 13 februari 1809, Rooms-Katholiek, van beroep bouwvrouw, overleden te Mijdecht op 28 juli 1830, oud 21 jaar.
  Gehuwd (2) te Mijdrecht op 17 november 1831 met Jannetje Janmaat, geboren te Mijdrecht op 21 oktober 1812, van beroep boeremeid, overleden te Mijdrecht op 28 juni 1838, oud 25 jaar, dochter van Maarten Janmaat, van beroep bouwman en van Grietje Verlaan.
  Gehuwd (3) te Mijdrecht op 21 november 1839 met Cornelia Kroon, geboren te Uithoorn op 15 september 1815, Rooms-Katholiek, overleden in Kromme Mijdrecht (Mijdrecht) op 11 november 1888, begraven te Uithoorn op het R.K. kerkhof op 15 november 1888, oud 73 jaar.
 2. Antonius van Grieken,
  Geboren te Blokland onder Mijdrecht, gedoopt te Uithoorn in de R.K. kerk op 22 juni 1806, van beroep boerenknecht, overleden te Blokland onder Mijdrecht op 17 maart 1825, oud 18 jaar.
  Ongehuwd.

  DOOPREGISTER, Uithoorn, R.K. kerk, 22 juni 1806:
  Gedooptte: Antonius.
  Vader: Cors van Grieken.
  Moeder: Ariaantje van Scheppingen.

  OVERLIJDENSAKTE, Mijdrecht, 18 maart 1825, nr. 22:
  In het jaar 1825, den 18den dag der maand Maart des Voordemiddags ten 10 ure, zijn voor ons Jakob Verdam Schout en als zoodanig Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente van Mijdrecht verschenen:
  Gijsbert Janmaat, oud 39 jaren, van beroep Bouwman en Arie van der Heul, oud 60 jaren, van beroep Gemeentebode wonende beiden te Mijdrecht de eerstgemelde Behuwdvader en de laatstgenoemde Goede bekende van de zoo straks te noemen Overledene.
  Dewelken aan ons verklaard hebben, dat op den 17den dag dezer maand Maart dezes jaars, des morgens ten 10 ure, binnen deze Gemeente, in het huis staande in Blokland onder Mijdrecht is overleden Antonius van Grieken, oud 19 jaren, van beroep Boereknegt, geboren te Uithoorn, gewoond hebbende te Mijdrecht, Ongehuwd, zoon van wijlen Kors van Grieken, alhier overleden, en van Ariaantje van Scheppingen, zonder beroep, mede alhier woonachtig.
  En hebben wij deze Akte van Overlijden, na dezelve aan de Declaranten voorgelezen te hebben met hun onderteekend.
  [Letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]

18.Wilhelmus Petrus CROON, ook Willem KROON,
Zoon van Wilhelmus Pietersz Croon [nr. 36] en Maria Agnes Schoenmaeckers [nr. 37], geboren te Brunssum op 9 april 1785, gedoopt in de R.K. kerk alaar op 9 april 1785, van beroep arbeider, visser, overleden te Uithoorn op 5 november 1862, oud 77 jaar.
Gehuwd te De Kwakel in de R.K. kerk op 12 augustus 1810 met Maria (Marrijtje) LEENDERS.
[bron: email Frank Garnier, 2007]

DOOPREGISTER, Brunssum, R.K. kerk, 9 april 1785:
Wilhelmus Petrus Croon, filius Wilhelmus Croon et Maria Agnes Schoenmaeckers.
Testes Joannes Schoenmaeckers, Petrus Croon, Catharina Muijs, Gertrudis Hooghuijsen.

TROUWREGISTER, De Kwakel, R.K. statie, 12 augustus 1810:
Willem Kroon Geboortig van Bronsen bij Maastricht en Maria Leenders alhier.
In Facie Ecclesia.

OVERLIJDENSAKTE, Uithoorn, 6 november 1862, nr. 31:
Heden den 6den November 1862, zijn voor ons ondergeteekende, Ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Uithoorn verschenen, Willem Kroon, van beroep werkman, oud 49 jaren, wonende te Uithoorn, zoon van de na te noemen overledene, en Cornelis Leenders, van beroep veehouder, oud 36 jaren, wonende te Uithoorn, neef van de overledene, welke ons hebben verklaard, dat op den 5den dezer maand des namidags ten half 5 ure, in het huis staande te Uithoorn aan de Kwakel numero 280 in den ouderdom van 77 jaren is overleden Willem Kroon, van beroep visscher, geboren te Brunssum en wonende te Uithoorn, echtgenoot van Maria Leenders, zonder beroep, wonende te Uithoorn.
En hebben wij hiervan opgemaakt deze akte, welke na voorlezing door ons en de comparanten is onderteekend.
[Letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]

19.Maria (Marrijtje) LEENDERS, ook genaamd Maria LENARS,
Dochter van Jan Leenders [nr. 38] en Quirina (Krijntje) Krook [nr. 39], gedoopt te De Kwakel in de R.K. statie op 16 februari 1790, van beroep arbeidster, overleden te Uithoorn op 18 juni 1878, oud 88 jaar.

DOOPREGISTER, De Kwakel, R.K. statie, 16 februari 1790:
Marrijtje.
Par: Jan Leenders en Krijntje Krook.
Sus: Jan Kruijsheer en Neeltje Krook.

OVERLIJDENSAKTE, Uithoorn, 19 juni 1878, nr. 26:
Heden den 19de Juni 1878, zijn voor ons ondergeteekende, Ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Uithoorn verschenen, Willem Kroone, van beroep visscher, oud 65 jaren, wonende te Uithoorn, zoon van de na te noemen overledene, en Arie van der Horst, van beroep scheepsjager, oud 38 jaren, wonende te Uithoorn, geen bloed- of aanverwant van de overledene, welke ons hebben verklaard, dat op den 18den dezer maand des namidags ten 5 ure, in het huis staande te Uithoorn aan de Kwakel numero 258a in den ouderdom van 88 jaren is overleden Maria Leenders, van beroep zonder, geboren en wonende te Uithoorn, Weduwe van Willem Kroone, dochter van Jan Leenders en van Krijntje Krook, beiden overleden.
En hebben wij hiervan opgemaakt deze akte, welke na voorlezing door ons en den eersten comparant is onderteekend, verklarende de tweede geen schrijven geleerd te hebben.
[Letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]

KINDEREN:
 1. Johanna Kroone,
  Geboren te Uithoorn op 9 september 1811, overleden te Kromme Mijdrecht op 5 december 1889, oud 78 jaar.
 2. Willem Kroone,
  Geboren te Uithoorn op 30 september 1813, gedoopt aldaar in de RK kerk op 30 september 1813, van beroep visser, overleden te Uithoorn op 2 april 1890, oud 76 jaar.
 3. Cornelia Kroon, zie nr. 9.
  Geboren te Uithoorn op 15 september 1815, Rooms-Katholiek, overleden in Kromme Mijdrecht (Mijdrecht) op 11 november 1888, begraven te Uithoorn op het RK kerkhof op 15 november 1888, oud 73 jaar.
  Gehuwd te Mijdrecht op 21 november 1839 met Petrus (Pieter) van Grieken.
 4. Helena Kroone,
  Geboren te Uithoorn op 27 september 1817, overleden aldaar op 4 februari 1819, oud 1 jaar.
 5. Jan Kroone,
  Geboren te Uithoorn op 15 november 1819, overleden aldaar op 12 februari 1843, oud 23 jaar.
 6. Pieter Kroone,
  Geboren te Uithoorn op 24 september 1822, van beroep koopman, overleden na 1897.
 7. Adrianus Kroone,
  Geboren te Uithoorn op 25 april 1825, van beroep werkman, visser, overleden te Uithoorn op 21 mei 1897, oud 72 jaar.
  Gehuwd te Uithoorn op 16 juli 1859 met Anna van der Linden, geboren te Zevenhoven in 1833/34, van beroep dienstbode, dochter van Nicolaas van der Linden en van Magdalena Gerrits.
 8. Leonardus Kroone,
  Geboren te Uithoorn op 31 mei 1828, overleden aldaar op 20 september 1854, oud 26 jaar.
 9. Krijntje Kroone,
  Geboren te Uithoorn op 7 april 1834, overleden aldaar op 23 december 1911, oud 77 jaar.
[bron: email Frank Garnier, 2007]

20.Jacobus STOUTEN,
Zoon van Johannes Stouten [nr. 40] en Agneta (Agnes) Hakkaart [nr. 41], gedoopt te Leiden in de R.K. kerk in de Bakkersteeg op 27 maart 1803, van beroep inlands kramer, koopman, manufacturier, overleden te Haarlem op 20 mei 1863, oud 60 jaar.
Gehuwd te Alkemade op 22 november 1827 met Joanna SCHRIJVER.

DOOPREGISTER, Leiden, R.K. kerk in de Bakkersteeg, 27 maart 1803:
Extract uit het Doopregister van de Roomsch Katholijke Kerk in de Bakkersteeg is geŽxtraheerd, dat op den 27sten Maart des Jaars 1803 is gedoopt Jacobus, zoon van Joannis Stouten en Agnitis Hakkaart.
[bron: Huwelijksbijlagen dd 22 november 1827, website Family Search]

HUWELIJKSAKTE, Alkemade, 22 november 1827, fol. 15:
In het jaar 1827, den 22sten der maand November des middags zijn voor ons Burgemeester van Alkemade, Officier van den Burgerlijken Stand gecompareerd
Jacobus Stouten, oud 24 jaren, van beroep inlandsch Kramer, geboren te Leijden en wonende te Alkemade, Meerderjarige Zoon van Joannes Stouten, hier tegenwoordig en Zijne toestemming gevende, en van Agnetis Hakkaart, welkens toestemming volgens verklaring van den Vader mede gevraagd en verkregen is, hebbende den zelve aan Zijne verpligtingen omtrent de nationale Militie voldaan blijkens aan ons vertoond Certificaat van den Heere Staatsraad Gouverneur van Zuid Holland, in dato van dezer No. 3439.
En Joanna Schrijvers, oud 27 jaren, van beroep zonder, geboren en wonende te Alkemade, Meerderjarige Dochter van Jan Schrijvers, van beroep Schilder, wonende in deze Gemeente, hier tegenwoordig en Zijne toestemming gevende, en van Hendrina Koole, overleden, blijkens overgelegde Acte.
Getuigen:
Joannes Stouten, Vader des Bruidegoms, oud 53 jaren, van beroep Koopman,
Jan Schrijvers, Vader der Bruid, oud 65 jaren, van beroep Schilder,
Lourens Roos, oud 55 jaren, van beroep Herbergier, en
Gerardus Johannes ter Meulen, oud 53 jaren, van beroep Dienaar der Politie, wonende de eerste te Leijden en de overigen in deze Gemeente.
En hebben Bruidegom en de getuigen deze na gedane voorlezing, met ons onderteekend, verklarende de bruid niet te kunnen Schrijven.
[bron: website Family Search]

OVERLIJDENSAKTE, Haarlem, 21 mei 1863, fol. 52v:
Op heden den 21sten Mei 1863, zijn voor ons, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Haarlem, verschenen:
[aansprekers], welke ons hebben verklaard, dat op den 20sten dezer des namiddags ten 5 ure, in het huis staande aan de gedempte Oudegracht, Wijk 5, No. 44, is overleden:
Jacobus Stouten in den ouderdom van 60 jaren, geboren te Leijden, van beroep Zonder, gewoond hebbende als voren, Echtgenoot van Joanna Schrijvers, Zoon van Johannes Stouten en Angeneta Hakaardt, beide overleden, in der tijd Echtelieden.
En hebben wij hiervan deze akte opgemaakt, welke na voorlezing is onderteekend door ons en door de beide aangevers.
[bron: website Family Search]

21.Johanna SCHRIJVERS,
Dochter van Jan Schrijvers [nr. 42] en Hendrina Koole [nr. 43], gedoopt te Alkemade in de R.K. kerk op 17 januari 1800, overleden te Haarlem op 26 juli 1870, oud 65 jaar.

DOOPBOEK, Alkemade, R.K. kerk, 17 Januarij 1800:
Extract uit het Doopboek der Roomsch Katholijke Gemeente van Rijpwetering en Oud Ade.
den 17 Januarij 1800 - Joanna.
Ouders Jan Schrijver en Hendrina Koole.
Voor Extract Conform, etc.
[bron: Huwelijksbijlagen dd 22 november 1827, website Family Search]

OVERLIJDENSAKTE, Haarlem, 26 juli 1870, nr. 549:
Op heden den 26sten Julij 1870, zijn voor ons, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Haarlem, verschenen:
[lijkbezorgers], welke ons hebben verklaard, dat op den 26sten dezer des voormiddags ten 3 ure, in het huis staande aan het Spaarne, Wijk 2, No. 47, is overleden:
Joanna Schrijvers in den ouderdom van 70 jaren, geboren te Alkemade, van beroep Zonder, gewoond hebbende alhier, Weduwe van Jacobus Stouten; verdere opgaven kunnen door de aangevers niet verstrekt worden.
En hebben wij hiervan deze akte opgemaakt, welke na voorlezing is onderteekend door ons en door de beide aangevers.
[bron: website Family Search]

KINDEREN:
 1. Johannes Jacobus Stouten,
  Geboren te Alkemade op 3 december 1828, overleden aldaar op 17 mei 1891, oud 62 jaar.
  Gehuwd (1) te Alkemade op 3 maart 1859 met Alida van der Meer, geboren te Alkemade op 27 oktober 1836, overleden aldaar op 1 maart 1861, oud 24 jaar, dochter van Gerrit Pietersz van der Meer en Catharina Warmerdam.
  Gehuwd (2) te Alkemade op 18 juni 1862 met Kornelia Verkleij, geboren te Alkemade op 12 november 1827, overleden aldaar op 13 september 1891, oud 63 jaar, dochter van Nicolaas Verkleij en Johanna Straathof.
 2. Hendrika Margaretha Stouten,
  Geboren te Alkemade op 24 maart 1830.
 3. Jacobus Hendrikus Stouten, zie nr. 10.
  Geboren te Oude Wetering (gem. Alkemade) op 28 oktober 1831, van beroep winkelier, koopman, wijnhandelaar, levensverzekeringsagent, Rooms-Katholiek, overleden te Nieuwveen op 10 december 1914, oud 83 jaren.
  Gehuwd te Nieuwveen met de Uiterbuurt op 23 november 1857 met Gerarda (Gerritje) van der Linden, geboren te Zevenhoven op 9 december 1837, Rooms-Katholiek, overleden te Nieuwveen op 2 maart 1915, oud 77 jaar.
 4. Maria Joanna Stouten,
  Geboren te Alkemade op 22 juni 1834.
 5. Hendricus Jacobus Stouten,
  Geboren te Alkemade op 14 september 1835, van beroep koopman, winkelier, overleden te Alkemade op 13 augustus 1875, oud 39 jaar.
  Gehuwd te Alkemade op 21 juli 1864 met Maria Johanna Reijnders, geboren te Alkemade in 1838/39, van beroep winkelierster, dochter van Petrus Jacobus Reijnders en Wijntje Kleijn.
 6. Johanna Agnieta Stouten,
  Geboren te Alkemade op 17 juli 1837.
 7. Theodorus Johannes Jacobus Stouten,
  Geboren te Alkemade op 4 januari 1843.
 8. Petrus Johannes Jacobus Stouten,
  Geboren te Alkemade op 26 november 1844, student in de godgeleerdheid, overleden te Nieuwveen op 20 juli 1863, oud 18 jaar.

  OVERLIJDENSAKTE, Nieuwveen, 20 juli 1863, nr. 23:
  Petrus Johannes Jacobus Stouten, overleden te Nieuwveen op 20 juli 1863, oud 18 jaar en 7 maanden, student in de godgeleerdheid, geboren te Alkemade en wonende te Haarlem, zoon van Jacobus Stouten, overleden en van Johanna Schrijvers, wonende te Haarlem.
  Aangifte door Johannes van Luijk, oud 26 jaren, van beroep korenmolenaar, wonende te Nieuwveen, behuwdbroer en Gijsbert Tukker, oud 33 jaren, van beroep korenmolenaarsknecht, wonende te Nieuwveen.
  [bron: website Groene Hart Archieven]
22.Nicolaas VAN DER LINDEN,
Zoon van Daniel van der Linden [nr. 44] en Elizabeth Houtkamp [nr. 45]],geboren onder Mijdrecht, gedoopt te Uithoorn in de R.K. Statie op 15 juli 1800, van beroep arbeider, kon niet schrijven, overleden te Zevenhoven op 26 juli 1849, oud 49 jaren.
Gehuwd te Zevenhoven op 4 juni 1827 met Magdalena GERRITS.

DOOPREGISTER, Uithoorn, R.K. Statie, 15 juli 1800:
Datum: 15 Julij.
Gedoopte: Nicolaus.
Vader: Daniel van der Linden.
Moeder: Elisabeth Houtkamp.

HUWELIJKSAKTE, Zevenhoven, 4 juni 1827, nr. 3:
In het jaar 1827 den 4den Junij des voormiddags ten 11 uren zijn voor ons, etc., verschenen:
Nicolaas van der Linden, arbeider, oud ca. 27 jaren, blijken doopcedul gedoopt te Uithoorn en wonende binnen deze gemeente, meerderjarige zoon van Daniel van der Linden, blijken doodcedul te Zevenhoven overleden en van Elisabeth Houtkamp, wonende alhier, En Magdalena Gerrits, dienstbode, oud 22 jaren, blijkens doopcedul gedoopt te Zevenhoven en wonende binnen deze gemeente, meerderjarige dochter van Obbe Gerrits blijkens doodcedul en van Trijntje Veltrok, blijkens akte van bekendheid, overleden.
Getuigen:
Jan Slingerland, grofsmit, oud 74 jaren,
Pieter Rijlaarsdam, Bouwman, oud 49 jaren,
Cornelis Geerekink, winkelier, oud 50 jaren en
Dirk Zethof, grofsmit, oud 54 jaren, allen wonende binnen deze gemeente.
En hebben de bruid en de getuigen, nadat deze akte door ons was voorgelezen, dezelve met ons onderteekened, derwijl de bruidegom en zijne moeder verklaarden hunne namen niet te kunnen schrijven.
[bron: website Family Search]

OVERLIJDENSAKTE, Zevenhoven, 26 juli 1849, nr. 36:
In het jaar 1849 den 26sten Julij is voor Ons ondergeteekende, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand van de Gemeente Zevenhoven en Noorden, verschenen,
Hendrik Bos, van beroep arbeider, oud 41 Jaren, en Arie Verwoert, van beroep koopman, oud 46 Jaren, beiden wonende binnen deze Gemeente, welke ons hebben verklaard dat Nicolaas van der Linden, van beroep arbeider, oud 49 jaren, echtgenoot van Magdalena Gerritse, zonder beroep, zoon van Daniel van der Linden en Elisabeth Houtkamp, geboren onder Mijdrecht en wonende binnen deze Gemeente, op den 26sten der tegenwoordige maand Julij des voormiddags ten 7 uren ten zijne huize onder Numero 25 binnen deze
Gemeente is overleden.
Wij hebben deze akte voorgelezen en met Arie Verwoert onderteekend, hebbende Hendrik Bos verklaard zijne naam niet te kunnen schrijven.
[Letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]

23.Magdalena GERRITS,
Dochter van Obbe Gerrits [nr. 46] en Trijntje Veltrok [nr. 47], geboren te Waverveen, gedoopt in de R.K. kerk van de Nes en Zwaluwebuurt op 11 september 1804, van beroep dienstbode, overleden voor 1857.

DOOPREGISTER, R.C. gemeente in de Nes en Zwaluwebuurt, 11 September 1804:
Magdalena, geboren te Waverveen,
V. Obbe Gerrits, acatholicus, M. Trijntje Veltrok,
Susceptores Gerrit de Boer & Dirkje Veltrok.

KINDEREN:
 1. Anna Elisabeth van der Linden,
  Geboren te Zevenhoven in 1827/28, overleden te Mijdrecht op 7 maart 1910, oud 82 jaar.
  Gehuwd te Zevenhoven op 19 juli 1850 met Willem van Doorn, geboren te Nieuwveen in 1822/27, overleden voor 1910, zoon van Thomas van Doorn en Aletta Meijer.
 2. Anna van der Linden,
  Geboren te Zevenhoven in 1833/34, van beroep dienstbode.
  Gehuwd te Uithoorn op 16 juli 1859 met Adrianus Kroon, geboren te Uithoorn op 25 april 1825, van beroep werkman, visser, overleden te Uithoorn op 21 mei 1897, oud 72 jaar, zoon van Willem Kroon, van beroep visser en van Maria Leenders.
 3. Gerarda (Gerritje) van der Linden, zie nr. 11.
  Geboren te Zevenhoven op 9 december 1837, Rooms-Katholiek, overleden te Nieuwveen op 2 maart 1915, oud 77 jaar.
  Gehuwd te Nieuwveen met de Uiterbuurt op 23 november 1857 met Jacobus Hendrikus Stouten, geboren te Oude Wetering (gem. Alkemade) op 28 oktober 1831, van beroep winkelier, koopman, wijnhandelaar, levensverzekeringsagent, Rooms-Katholiek, overleden te Nieuwveen op 10 december 1914, oud 83 jaren.

24.Francis BEKKERS, [24 = 30]
Zoon van Jan Bekkers [nr. 48], geboren te Druten in 1785/86, van beroep arbeider, werkman, overleden te Deest (gem. Druten) op 7 maart 1868, oud 82 jaar.
Gehuwd voor 1810 met Catharina VAN WELIE.

HUWELIJK:
Niet gehuwd te Druten (1811-1813)

OVERLIJDENSAKTE, Druten, 7 maart 1868, nr. 25:
Het jaar 1868, den 7den Maart, zijn voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Druten, Provincie Gelderland, verschenen
Jillis Bekkers, bewaardsman, oud 46 jaren, wonende te Deest die zich heeft opgegeven te zijn Zoon van de overledene; en Hermanus Gradussen, zalmvisscher, oud 42 jaren, wonende te Deest, die zich heeft opgegeven te zijn bekende van de overledene;
die ons hebben verklaard, dat Francis Bekkers, arbeider, weduwnaar van Catharina van Welie, zoon van wijlen Jan Bekkers en van wijlen [niet vermeld], oud 82 jaren, geboren te Druten, laatstelijk gewoond hebbende te Deest, is overleden den 7den Maart 1868 te Deest in Wijk A, No. 43 des namiddags ten 2 ure.
Na gedane voorlezing van de tegenwoordige Dood-Akte aan de deklaranten, hebben zij geteekend.
[Letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]


DIVERSE DRUTENSE BEKKERS

A.
Jan BEKKERS,
Geboren ca. 1710.
Gehuwd met Willemina WILLEMS.

KIND:

 1. Willemina Bekkers,
  Geboren te Druten 1738/39, overleden aldaar op 12 juni 1814, oud 75 jaar.
  Gehuwd met Willem van Deijzen.
B.
Willem BEKKER,
Geboren ca. 1710.
Gehuwd met N.N.

KIND:

 1. Hendrikus Willemsz Bekkers,
  Geboren ca. 1740.
  Gehuwd voor 1777 met Maria Gielen, geboren te Druten in 1740/41, overleden aldaar op 13 september 1823, oud 82 jaar, dochter van Giel Janssen Bekkers en Margretha Willemsen.
  Maria huwde (2) met Jacobus van Driel.

  KINDEREN:
  1. Marguerita Hendriks Bekkers,
   Gedoopt te Druten op 7 juli 1777.
   Gehuwd (1) met Francis Geurts Kuipers.
   Gehuwd (2) te Druten in 1816 met Gerardus Roest.
  2. Migghiel Hendriksz Bekkers,
   Gedoopt te Druten op 29 november 1781.
   Gehuwd te Druten op 4 mei 1818 met Elizabeth Hoogstraten, gedoopt te Druten op 27 februari 1790.
C.
Gijsbert BEKKERS,
Geboren ca. 1760, overleden voor 1827.
Gehuwd voor 1795 met Tijske BOUWENS, geboren te Winssen in 1761/62, overleden te Druten op 12 oktober 1826, oud 64 jaar.

KINDEREN:
 1. Antonetta Bekkers,
  Gedoopt te Druten op 25 februari 1788.
  Gehuwd te Druten op 30 april 1822 met Jacobus Piron, gedoopt te Ewijk op 19 juni 1782.
 2. Maria Bekkers,
  Gedoopt te Druten op 23 februari 1795.
  Gehuwd te Druten op 11 februari 1819 met Johannes Cortie, gedoopt te Empel op 25 februari 1783, van beroep kuiper.
D.
Jan BEKKERS,
Geboren ca. 1745.
Gehuwd voor 1775 met Maria DRIESSEN.

KIND:
 1. Neeltje Bekkers,
  Geboren te Druten 1774/75, overleden aldaar op 13 juni 1820, oud 45 jaar.
E.
Migchiel BEKKERS,
Gehuwd met Wilhelmina KOENEN.

KIND:
 1. Jan Bekkers,
  Geboren te Druten in 1754, overleden aldaar op 17 februari 1831, oud 76 jaar.
  Gehuwd met N.N., overleden voor 1831.

25.Catharina VAN WELIE, [25 = 31]
Dochter van Willem Hermse van Welie [nr. 50] en Magthilda KaŽder, ook Keders [nr. 51], geboren te Deest (gem. Druten) in 1781, overleden aldaar op 25 januari 1858, oud 76 jaar.

OVERLIJDENSAKTE, Druten, 26 januari 1858, nr. 9:
Het jaar 1858, den 26sten Januarij, zijn voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Druten, Provincie Gelderland, verschenen
Gerardus Bekkers, schipper, oud 32 jaren, wonende te Deest die zich heeft opgegeven te zijn Zoon van de overledene; en Jan Willem van Mullekom, zonder beroep, oud 65 jaren, wonende te Deest, die zich heeft opgegeven te zijn bekende van de overledene;
die ons hebben verklaard, dat Catharina van Welie, zonder beroep, echtgenoote van Francis Bekkers, dochter van wijlen Willem van Welie en van wijlen Magthilda Keders, oud 76 jaren, geboren te Deest, laatstelijk gewoond hebbende te Deest, is overleden den 25sten Januarij 1858 te Deest in Wijk A, No. 2 des avonds ten 7 ure.
Na gedane voorlezing van de tegenwoordige Dood-Akte aan de deklaranten, hebben zij geteekend.
[Letterlijke weergave der oorspronkelijke akte]

KINDEREN:
 1. Johannes Bekkers,
  Geboren te Druten in 1809/10, van beroep arbeider, schipper, overleden te Deest op 15 juni 1873, oud 63 jaar.
  Gehuwd (1) voor 1846, mogelijk te Mook met Berdina van Kortenhof, geboren te Buren in 1819/20, overleden te Druten op 24 maart 1852, oud 32 jaar, dochter van Johannes van Kortenhof.
  Gehuwd (2) voor 1856 met Johanna Spaans, geboren te Xanten (Dld) in 1826/27, overleden te Deest op 14 mei 1876, oud 49 jaar, dochter van Jan Spaans en van Francina.
 2. Willem Bekkers, zie nr. 12.
  Geboren te Deest (gem. Druten) op 26 mei 1813, van beroep schipper, overleden te Rotterdam op 28 september 1853, oud 40 jaar.
  Gehuwd te Rotterdam op 21 juni 1843 met Cornelia Suiderend, ook Neeltje Zuiderend.
 3. Geuske (Gesina) Bekkers, zie nr. 15.
  Geboren te Deest op 30 september 1815, woont in 1880 te Druten.
  Gehuwd te Druten op 22 juli 1839 met Gerardus Joosten, geboren te Bemmel op 19 juli 1817, van beroep schipper, woont in 1880 te Druten, overleden te Leiden op 9 maart 1883, oud 65 jaar, zoon van Joannes Joosten en Geertruijda Derksen.
 4. Gerardus Bekkers,
  Geboren te Deest op 14 november 1817.
  Gehuwd te Dordrecht op 27 maart 1850 met Laurina de Bruijn, geboren te Dordrecht in 1813/14, dochter van Wouter de Bruijn en Clasina Bartijn.
 5. Johannes Bekkers,
  Geboren te Deest op 17 juli 1820, van beroep schippersknecht, arbeider, overleden te Deest op 11 september 1888, oud 68 jaar.
  Gehuwd te Druten op 2 februari 1849 met Willemina Joosten, geboren te Bemmel op 16 februari 1824, overleden te Deest (gem. Druten) op 4 januari 1903, oud 78 jaar, dochter van Joannes Joosten en Geertruijda Derksen.
 6. Jillis Bekkers,
  Geboren te Deest op 14 november 1822, van beroep arbeider, zalmvisser, woont te Deest (1868), overleden te Deest op 20 februari 1892, oud 69 jaar.
  Gehuwd (1) te Druten op 2 mei 1851 met Gijsberdina van Dinteren, geboren te Winssen op 12 augustus 1825, overleden voor 1857, dochter van Gerardus van Dinteren, van beroep arbeider en van Christina van Zuijlen.
  Gehuwd (2) te Appeltern op 21 april 1857 met Johanna Merkhoff, geboren te Appeltern op 4 augustus 1833, van beroep arbeidster, dochter van Gijsbertus Merkhoff, van beroep arbeider en van Maria Mulders.
 7. Geurt Bekkers,
  Geboren te Deest in 1824/25, van beroep schipper, overleden te Rotterdam op 12 maart 1900, oud 74 jaar.
  Gehuwd (1) met Caecilia Helena Pennings.
  Gehuwd (2) te Druten op 19 april 1880 met Anna Johanna Massart, geboren te Hastinghausen (Dld) in 1856/57, overleden voor 1900, dochter van Martin Joseph Massart, smeltmeester en van Anna Catharina Klein.
  Gehuwd (3) met Helena Maria Schiltmans, overleden na 1900.
[bron: Genlias]

26.Leendert ZUIDEREND,
Zoon van Arie Leendertsz Zuiderend [nr. 52] en Neeltje Simons van der Lelij [nr. 53], gedoopt te Maasland op 29 juli 1781, overleden te Maassluis op 17 mei 1819, oud 37 jaar.
Gehuwd voor 1810 met Jaapje ZEVENHUIZEN.

27.Jaapje ZEVENHUIZEN,
Dochter van Willem Arie Zevenhuizen [nr. 54] en Pietje van der Gaauw [nr. 55], geboren ca. 1781, overleden te Maasluis op 31 december 1847, oud ca. 66 jaar.

KINDEREN:
 1. Cornelia Suijderend, ook Neeltje Zuiderend, zie nr. 13.
  Geboren te Maassluis in 1809/10, overleden te Deest (gem. Druten) op 22 september 1873, oud 63 jaar.
  Gehuwd te Rotterdam op 21 juni 1843 met Willem Bekkers, geboren te Deest (gem. Druten) in 1812/13, van beroep schipper, overleden te Rotterdam op 28 september 1853, oud 40 jaar.
 2. Pietertje Zuiderend,
  Geboren te Maasluis op 3 november 1811, overleden aldaar op 19 januari 1814, oud 2 jaar.
 3. Petronella Zuiderend,
  Geboren te Maasluis op 29 mei 1816, overleden aldaar op 18 oktober 1840, oud 24 jaar.
 4. Helena Zuiderent,
  Geboren te Maassluis op 27 augustus 1819, overleden te Rotterdam op 10 september 1840, oud 21 jaar.
  Gehuwd met Leendert Smit.
28.Johannes (Jan) JOOSTEN,
Geboren ca. 1780, mogelijk te Doornenburg, van beroep schipper, woonde in 1849 te Dordrecht.
Gehuwd te Bemmel op 16 augustus 1809 (of 1807), kerkelijk huwelijk in de R.K. kerk aldaar op 2 september 1809 met Geertruida DERKSEN.

29.Geertruida DERKSEN,
Dochter van Johannes Dercksen [nr. 58] en Geertruida Jansen [nr. 59], gedoopt te Huissen in de R.K. kerk op 16 april 1780, woonde in 1849 te Dordrecht.

KINDEREN:
 1. Hendricus Joosten,
  Geboren te Bemmel op 27 augustus 1809, van beroep schipper, overleden te Rotterdam op 20 december 1903, oud 94 jaar.
  Gehuwd te Schiedam op 10 juli 1837 met Johanna Klasina Tromp, geboren te Venlo op 21 november 1815, overleden te Rotterdam op 25 mei 1897, oud 81 jaar, dochter van Theodorus (Derk) Tromp, van beroep schipper en van Wilhelmina Verhoeven.
 2. Johannes (Jan) Joosten,
  Geboren te Doornenburg (Bemmel) op 18 januari 1813, van beroep schipper, wonende te Schiedam, overleden te Dordrecht aan boord van de Vrouwe Johanna op 10 april 1849, oud 36 jaren.
  Gehuwd met Johanna Zagwijn, woont in 1849 te Schiedam.
 3. Adrianus Joosten,
  Geboren te Doornenburg op 20 mei 1815.
 4. Gerardus Joosten, zie nr. 14.
  Geboren te Bemmel op 19 juli 1817, van beroep schipper, woont in 1880 te Druten, overleden te Leiden op 9 maart 1883, oud 65 jaar.
  Gehuwd te Druten op 22 juli 1839 met Geuske (Gesina) Bekkers.
 5. Adrieanus (Adrianus) Joosten,
  Geboren te Ubbergen ca. 1821, van beroep Rijnschipper, overleden te Rotterdam op 26 juni 1893, oud ca. 72 jaar.
  Relatie met Theodora Ketelaar, geboren te Kranenburg (Dld) ca. 1822.
 6. Willemina Joosten,
  Geboren te Bemmel op 6 februari 1824, overleden te Deest (gem. Druten) op 4 januari 1903, oud 78 jaar.
  Gehuwd te Druten op 2 februari 1849 met Johannes Bekkers, geboren te Deest op 17 juli 1820, overleden te Deest op 11 september 1888, oud 68 jaar.
30.Francis BEKKERS, zie nr. 24.

31.Catharina VAN WELIE, zie nr. 25.

[Laatst gewijzigd op 6 augustus 2014]
HOME
GENERATIE  6 GENERATIE  4