KWARTIERSTAAT VAN ALPHONSUS JOZEF (FONS) VAN GRIEKEN
GENERATIE  3

4. Teunis VAN GRIEKEN,
Zoon van Petrus (Pieter) van Grieken [nr. 8] en Cornelia Kroon [nr. 9], geboren te Mijdrecht op 27 november 1860, Rooms-Katholiek, van beroep wijnkopersknecht, slager, vleeshouwer, verhuisde in 1893 van Zevenhoven naar Nieuwveen, overleden te Rotterdam op 5 oktober 1943, begraven aldaar op het R.K. kerkhof Crooswijk op 8 oktober 1943, oud 82 jaar.
Gehuwd te Nieuwveen op 9 oktober 1885 met Magdalena Johanna STOUTEN.

GEBOORTEAKTE, Mijdrecht, 28 november 1860, nr. 91:
In het jaar 1860, den 28sten dag der maand November verscheen voor ons Willem van Beijeren, Wethouder, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Mijdrecht Provincie Utrecht,
Pieter van Grieken, oud 55 jaren, van beroep bouwman, wonende te Mijdrecht.
Dewelke ons verklaarde, dat op den 27sten dag der maand November dezes jaars, des namiddags ten twee ure, binnen deze Gemeente in het huis Wijk 2, No. 160 is geboren een kind van het mannelijk geslacht uit Cornelia Kroone, van beroep bouwvrouw, wonende te Mijdrecht, huisvrouw van den declarant, aan welk kind de Comparant verklaart dat gegeven wordt de voornaam van Teunis.
Zijnde deze verklaring geschied in tegenwoordigheid van Jacob Oosterom, oud 38 jaren, van beroep bouwman, wonende te Mijdrecht en Dirk Maagdelijn, oud 32 jaren, van beroep kleedermaker, wonende te Mijdrecht, als getuigen.
Hebbende wij de tegenwoordige Acte, na voorlezing, onderteekend met de comparanten.
[letterlijke weergave der akte]

HUWELIJKSAKTE, Nieuwveen, 9 oktober 1885, nr. 11:
Teunis van Grieken, oud 24 jaar, van beroep vleeshouwer, geboren te Mijdrecht, wonende te Haarlem, onlangs te Hilversum, zoon van Pieter van Grieken, overleden en van Cornelia Kroon, zonder beroep, wonende te Zevenhoven, en
Magdalena Johanna Stouten, oud 25 jaar, zonder beroep, geboren en wonende te Nieuwveen, dochter van Jacobus Hendrikus Stouten, van beroep koopman en van Gerritje van der Linden, zonder beroep, beiden wonende te Nieuwveen.
Getuigen:
Cornelis Schaap, oud 70 jaren, van beroep verver, wonende te Nieuwveen.
Johannes Angenent, oud 54 jaren, van beroep nachtwaker, wonende te Nieuwveen.
Dirk van Vliet, oud 25 jaren, van beroep kastelein, wonende te Nieuwveen.
Egbertus Boeree, oud 24 jaren, van beroep veldwachter, wonende te Nieuwveen.
Afkondigingen op 27 september 1885 en 4 oktober 1885 te Nieuwveen, Haarlem en Hilversum.
[bron: Groene Hart Archieven]

BEVOLKINGSREGISTER, Nieuwveen, 1885-1900:
Teunis van Grieken, geboren te Mijdrecht op 27-11-1860.
Gehuwd met Magdalena Johanna Stouten.
Adres: 18.
Rooms-Katholiek.
Wijnkopersknecht, vleeshouwer.
Ingekomen van Zevenhoven op 19 december 1893.
[bron: Groene Hart Archieven]

OPMERKING:
Vijf dochters van Teunis en Magdalena woonden in Rotterdam samen.
Johanna, Maria, Wilhelmina en Jeanette werkten in een modeatelier, terwijl Gerardina voor de huishouding zorgde.
Johanna en Maria trouwden uiteindelijk toch nog op latere leeftijd.

5. Magdalena Johanna STOUTEN,
Dochter van Jacobus Hendrikus Stouten [nr. 10] en Gerarda (Gerritje) van der Linden [nr. 11], geboren te Nieuwveen op 3 februari 1860, Rooms-Katholiek, overleden te Hillegersberg op 14 april 1938, begraven te Rotterdam op het R.K. kerkhof Crooswijk op 19 april 1938, oud 78 jaar.

GEBOORTEAKTE, Nieuwveen, 4 februari 1860, nr. 2:
In het jaar 1860, den 4den Februarij is voor Ons ondergeteekende, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand van de Gemeente Nieuwveen, verschenen Jacobus Hendrikus Stouten, oud 28 jaren, Winkelier, wonende binnen deze Gemeente, welke ons heeft verklaard dat Zijne huisvrouw Gerritje van der Linden op den 3den dezer maand des voormiddags ten half 5 ure, ten huize van hem Comparant binnen deze Gemeente, is bevallen van een kind van het vrouwelijk geslacht, aan hetwelk hij de voornamen van Magdalena Johanna gaf.
Deze verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Jurrien Verdonk, oud 65 jaren, Veldwachter en Hendrik Cornelis Hoogland, oud 30 jaren, Veearts, beiden wonende alhier.
En hebben wij deze akte voorgelezen en met den aangever en de getuigen onderteekend.
[letterlijke weergave der akte]

BEVOLKINGSREGISTER, Nieuwveen, 1885-1900:
Magdalena Johanna Stouten, geboren te Nieuwveen op 03-02-1860.
Adres: 12.
Rooms-Katholiek.
Vertrokken naar Haarlem op 09-10-1885.
[bron: Groene Hart Archieven]

BEVOLKINGSREGISTER, Nieuwveen, 1885-1900:
Magdalena Johanna Stouten, geboren te Nieuwveen op 03-02-1860.
Gehuwd met Teunis van Grieken.
Adres: 18.
Rooms-Katholiek.
Ingekomen van Zevenhoven op 19-12-1893.
[bron: Groene Hart Archieven]

OVERLIJDENSAKTE, Rotterdam, 1938:
Magdalena Johanna Stouten, overleden te Hillegersberg op 14 april 1938, oud 78 jaren, geboren te Nieuwveen, dochter van Jacobus Hendrikus Stouten en Gerritje van der Linden, echtgenote van Teunis van Grieken.
[bron: website Digitale stamboom Rotterdam]

KINDEREN:
 1. Cornelia Gerarda Maria van Grieken,
  Geboren te Zevenhoven op 24 september 1887, overleden te Waddinxveen op 18 juli 1937, oud 49 jaar, begraven op de R.K. begraafplaats St. Victor aldaar op 22 juli 1937.
  Gehuwd ca. 1911 met Alfonsus Jozef Marcelis, geboren te Tilburg op 13 november 1886, overleden te Amsterdam ten huize van J.A.P. van Grieken aan de Oldenbarneveldstraat 8 op 19 mei 1938, begraven te Waddinxveen op de R.K. begraafplaats St. Victor op 23 mei 1938, oud 51 jaar, zoon van Petrus Marcelis en Johanna Maria Reijnen.
 2. Jacobus Petrus Antonius van Grieken,  zie nr. 2.
  Geboren te Zevenhoven op 28 december 1888, Rooms-Katholiek, van beroep slager, magazijnbediende, overleden te Bovenkarspel op 26 februari 1974 en begraven aldaar, oud 85 jaar.
  Gehuwd te Rotterdam in de Sint Laurenskerk op 26 juli 1916 met Anna Maria Bekkers, geboren te Roterdam op 26 mei 1890, Rooms-Katholiek, overleden te Amsterdam op 5 november 1958, begraven aldaar op de R.K. begraafplaats St. Barbara op 8 november 1958, oud 68 jaar.
 3. Gerarda Magdalena Maria van Grieken,
  Geboren te Zevenhoven op 21 maart 1890, van beroep huishoudster, overleden te Rotterdam op 20 augustus 1976, oud 86 jaar.
  Ongehuwd.
 4. Johanna Maria Benedicta van Grieken,
  Geboren te Zevenhoven op 3 oktober 1891, van beroep modiste, overleden te Rotterdam op 30 juni 1979, oud 87 jaar.
  Gehuwd te Rotterdam op 6 oktober 1926 met Albertus Augustinus Ferdinandus Naber, geboren te Amsterdam op 20 augustus 1886, van beroep chef van de wacht H.A.L., overleden te Rotterdam op 21 september 1964, begraven aldaar op 24 september op het R.K. gedeelte van de Zuiderbegraafplaats, oud 78 jaar, zoon van Hendrik Johann Godfried Naber en Marianna Maria Sluijter.
 5. Maria Anna Angelica van Grieken,
  Geboren te Zevenhoven op 24 december 1892, van beroep modiste, overleden te Amsterdam op 4 maart 1963 begraven op het R.K. Kerkhof Buitenveldert aldaar op 4 maart 1963, oud 70 jaar.
  Gehuwd met Johannes Wilhelmus Beerman, geboren te Nieuwer-Amstel op 19 juli 1888, drager van het Erekruis Pro Ecclesia et Pontifice als lid van het zangkoor Jubilate Deo van de parochie van St.Vincentius te Amsterdam, overleden te Amsterdam op 2 oktober 1977, oud 89 jaar.
  Uit dit huwelijk geen nageslacht.
 6. Petrus Reinier Joseph van Grieken,
  Geboren te Nieuwveen op 13 februari 1894, van beroep cafehouder in Haarlem aan de Barteljorisstraat 10, overleden aldaar op 5 maart 1973, oud 79 jaar.
  Gehuwd met Gerardina Johanna Maria Toornend, geboren ca. 1896.
  Uit dit huwelijk geen nageslacht.
 7. Wilhelmina Maria Carolina van Grieken,
  Geboren te Nieuwveen op 22 april 1896, van beroep modiste, overleden te Rotterdam op 17 augustus 1972, oud 76 jaar.
  Ongehuwd.
 8. Joanna (Jeanette) Maria Theodora van Grieken,
  Geboren te Nieuwveen op 13 april 1899, van beroep modiste, overleden te Bussum ca. 1982.
  Ongehuwd.


6. Jacob BEKKERS,
Zoon van Willem Bekkers [nr. 12] en Neeltje Zuiderent [nr. 13], geboren op een schip, aangelegd te Beek (Xanten, gem. Wardt, Dld) op 6 november 1848, Rooms-Katholiek, vrijgesteld van militaire dienst wegens broederdienst, van beroep schippersknecht, schipper, parlevinker, woonde in 1877 te Deest (gem. Druten), overleden te Amsterdam in het Sint Jacobie bejaardenhuis, mogelijk op 30 oktober 1923, oud 74 jaar.
Gehuwd te Rotterdam op 11 februari 1880 met zijn nicht Joanna JOOSTEN.

GEBOORTEAKTE, Wardt (Geldern, Duitsland), 9 november 1848, nr. 33 (Translaat):
Uittreksel uit het Register van den Burgerlijken Stand te Wardt.
Xanten Kreits Geldern den zevenden der maand November 1848, des voormiddags ten 10 ure, verscheen voor mij Johann Wilhelm an Haack, adjunct Ambtenaar der gemeente Wardt, Wilhelm Bekkers, oud 35 jaren,, van beroep schipper, wonende te Druijden in Nederland, dewelke mij verklaarde dat uit zijne huisvrouw Cornelia, geboren Suijderend, wonende te Druijden zich op het oogenblik te Beek ophoudende op den zesden November dezes jaars, des avonds ten 10 ure in zijn schip ligende te Beek in den Rijn een kind van het mannelijk geslacht geboren is, aan welk kind den voornaam Jacob is gegeven.
Deze door mij opgenomen verklaring is geschied in tegenwoordigheid der beide getuigen, als:
1. Peter Dams, oud 45 jaren, van beroep tapper, wonende te Xanten.
2. Jacob Angenendt, oud 42 jaren, van beroep daglooner, wonende te Xanten.
Deze akte is daarna den declarant en de getuigen voorgelezen en door hen, uitgezonderd de tweede getuigen die verklaarde de schrijfkunst niet te hebben geleerd, onderteekend.
[bron: huwelijksbijlagen, website Familysearch]

NATIONALE MILITIE, Arnhem, 20 december 1877:
De Staatsraad, Commissaris des Konings in de Provincie Gelderland verklaart, dat
Jacob Bekkers, geboren te Xanten (Pruijssen) den 6 November 1848, wonende te Deest, van beroep schippersknecht, zoon van Wilhelm en van Cornelia Suijderen, beiden wonende te Deest, in het inschrijvings-register van de gemeente Druten van het jaar 1867, voor de ligting van het jaar 1868, is ingeschreven;
dat hem bij de loting is ten deel gevallen No. 22, en dat hij vervolgens door den Militieraad uithoofde van broeder in dienst is vrijgesteld.
[bron: huwelijksbijlagen, website Familysearch]

HUWELIJKSAKTE, Rotterdam, 11 februari 1880, nr. 94:
Op heden den 11den februari 1880, zijn voor ons, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Rotterdam, verschenen, tot het aangaan van een huwelijk, waarvan de bij de wet gevorderde afkondigingen alhier hebben plaats gehad op den Eersten en achtsten dezer maand,
Jacob Bekkers, oud 31 jaren, schipper, geboren te Xanten, woonende alhier, meerderjarige zoon van Wilhelm Beckers en Cornelia Suijderend, beide overleden, en
Johanna Joosten, oud 24 jaren, zonder beroep, geboren te Ruhrort, wonende alhier, meerderjarige dochter van Gerhard Joosten, Schipper en Gesina Beckers, zonder beroep, wonende beide te Druten.
En is door hen hierbij overgelegd ten Eerste: Hunne geboorteakten,
Ten Tweede: Eene akte van tusschenkomst van den Kantonregter betreffende de vader van de Bruid,
voorts verklaarde partijen te erkennen een kind genaamd Wilhelmina Cornelia, geboren alhier den 11den December 1878.
Getuigen:
Dirk Philippus Bunk, oud 46 jaren,
Hendrik Cornelis van der Graaf, oud 62 jaren, Stadsbode,
Theodorus Hendrikus Berghout, oud 54 jaren, Stads Sergeant en
Pieter Bras, winkelier, oud 40 jaren, wonende allen alhier.
E is hiervan door ons opgemaakt deze akte, welke na voorlezing, is onderteekend door ons, de partijen en de getuigen.
[bron: website Familysearch]

PARLEVINKER:
Iemand die met een bootje langs de schepen vent.


Geboorteakte van Jacob Bekkers, 1848.

7. Joanna JOOSTEN,
Dochter van Gerhard Joosten [nr. 14] en Gesina Beckers [nr. 15], geboren te Ruhrort (Dld) op 21 december 1855, Rooms-Katholiek, overleden te Rotterdam op 26 april 1915, begraven aldaar op het R.K. kerkhof, oud 59 jaar.

GEBOORTE- EN DOOPREGISTER, Ruhrort (Dld), R.K. kerk,14 november 1877 (Translaat):
Uittreksel uit het Geboorte- en Doopregister der Katholijke Gemeente te Ruhrort.
In het jaar 1855 den 21sten December is geboren en gedoopt Johanna, Dochter van de echtelieden Gerhard Joosten, schipper te Bemmel in Holland gedomiliceerd, en van Gesina geb. Beckers.
[bron: huwelijksbijlagen, website Familysearch]

EXPEDITIE.
Vrij van kosten van zegel en registratie ingevolge bewijs van onvermogen, afgegeven door het hoofd van het gemeentebestuur van Rotterdam d.d. 8 Januari 1879.
Heden den 19den December 1879 verscheen voor ons Mr. Theodorus Johannes Hoppe, Kantonrechter te Druten, Provincie Gelderland, Arrondissement Tiel, bijgestaan door den Griffier Mr. Emile Villette Kleijn van de Poll, ingevolge eene gerechtelijke oproeping van den deurwaarder Pieter Verwey te Rotterdam d.d. 10 December l.l.
Johanna Joosten, te Rotterdam woonachtig, meerderjarige dochter van de echtelieden Gerhard Joosten en Gesina Beckers te Deest, gemeente Druten, woonachtig;
Comparante verklaarde, zooals reeds in haar verzoekschrift is medegedeeld, - hetwelk ons den tweeden December l.l. is in handen gesteld - dat zij, blijkens een door haar overgelegd uittreksel uit het Geboorte- en Doopregister der Katholieke Gemeente te Ruhrort, aldaar den 21sten december 1855 is geboren, tot vader hebbende Gerhard Joosten en tot moeder Gesina Beckers, echtelieden, reeds bovengenoemd;
dat zij een huwelijk wenscht aantegaan met Jacob Bekker, varensgezel te Rotterdam woonachtig, doch dat zij daartoe geene toestemming van hare ouders kan bekomen, weshalve zij, als hebbende den ouderdom van 30 jaren niet bereikt, de tusschenkomst van den Kantonrechter inroept, binnen wiens gebied hare ouders metterwoon zijn gevestigd;
Meergemelde Gerhard Joosten is, ingevolge bevelschrift d.d. 4 December l.l. bij behoorlijk exploit door den deurwaarder Willem Frederik Kelly te Druten d.d. 13 December l.l. - waarvan het origineel ons in handen is gesteld - opgeroepen om op heden des voormiddags ten 10 ure ter plaatse der gewone terechtzitting voor ons te verschijnen, doch is niet gecompareerd, van welke niet-verschijning acte is genomen.
En is hiervan dit procesverbaal opgemaakt, hetwelk door ons met den Griffier is geteekend.
Gratis geregistreerd te Druten den 23sten December 1879 deel 19 folio 76 verso vak 5 een blad een renvooi.
[bron: huwelijksbijlage, website Familysearch]

OVERLIJDENSAKTE, Rotterdam, 1915, nr. 2044:
Johanna Joosten, overleden te Rotterdam op 26 april 1915, oud 59 jaren, geboren te Ruhrort in Pruisen, dochter van Gerhard Joosten en Gesina Beckers, echtgenote van Jacob Bekkers.
[bron: website Gemeentearchief Rotterdam]

KINDEREN:
 1. Wilhelmina Cornelia Bekkers,
  Geboren te Rotterdam op 11 december 1878.
  Gehuwd te Rotterdam op 26 augustus 1903 met Pieter Campen, geboren te Delfshaven in 1879/80, zoon van Hendrikus Campen en Johanna Maria van Esch.

  GEBOORTEAKTE, Rotterdam, 11 februari 1880, nr. 5445:
  Erkenning door Jacob Bekkers en Johanna Joosten van Wilhelmina Cornelia Joosten, geboren te Rotterdam op 11 december 1878 als hun dochter.

  HUWELIJKSAKTE, Rotterdam, 26 augustus 1903:
  Pieter Campen, geboren te Delfshaven, oud 23 jaar, zoon van Hendrikus Campen en Johanna Maria van Esch, met Wilhelmina Cornelia Bekkers, geboren te Rotterdam, oud 24 jaar, dochter van Jacob Bekkers en Johanna Joosten.
 2. Jacobus Cornelis Bekkers,
  Geboren te Maastricht in april 1880, overleden te Rotterdam op 7 juni 1880, oud 2 maanden.
 3. Jacobus Petrus Rozalinus Bekkers,
  Geboren te Rotterdam op 27 april 1881, overleden te Maastricht op 8 maart 1882, oud bijna 1 jaar.
 4. Gerardus Gosewinus Bekkers,
  Geboren te Rotterdam op 14 november 1882.
  Gehuwd te Rotterdam op 8 april 1903 met Elisabeth Koet, geboren te Leiden 1884/85, dochter van Reinier Koet en Wilhelmina Blansjaar.

  HUWELIJKSAKTE, Rotterdam, 8 april 1903:
  Gerardus Gosewinus Bekkers, geboren te Rotterdam, oud 20 jaar, zoon van Jacob Bekkers en Johanna Joosten met Elisabeth Koet, geboren te Leiden, oud 18 jaar, dochter van Reinier Koet en Wilhelmina Blansjaar.
 5. Catharina Hendrika Bekkers,
  Geboren te Rotterdam op 9 november 1884.
  Gehuwd te Rotterdam op 20 mei 1908 met Frans Huizer, geboren te Charlois 1880/81, zoon van Adrianus Huizer en Anna Leentvaar.

  HUWELIJKSAKTE, Rotterdam, 20 mei 1908:
  Frans Huizer, geboren te Charlois, oud 27 jaar, zoon van Adrianus Huizer en Anna Leentvaar met Catharina Hendrika Bekkers, geboren te Rotterdam, oud 23 jaar, dochter van Jacob Bekkers en Johanna Joosten.
 6. Mathilda Theodora Bekkers,
  Geboren te Rotterdam op 6 april 1887, overleden aldaar op 25 april 1888, oud 1 jaar.
 7. Johannes Henricus Bekkers,
  Geboren te Rotterdam op 6 oktober 1888.
 8. Anna Maria Bekkers,  zie nr. 3.
  Geboren te Roterdam op 26 mei 1890, Rooms-Katholiek, overleden te Amsterdam op 5 november 1958, begraven aldaar op de R.K. begraafplaats St. Barbara op 8 november 1958, oud 68 jaar.
  Gehuwd te Rotterdam in de Sint Laurenskerk op 26 juli 1916 met Jacobus Petrus Antonius van Grieken, geboren te Zevenhoven op 28 december 1888, Rooms-Katholiek, van beroep slager, magazijnbediende, overleden te Bovenkarspel op 26 februari 1974 en begraven aldaar, oud 85 jaar.
 9. Cecilia Maria Bekkers,
  Geboren te Rotterdam op 7 december 1891, overleden aldaar op 11 februari 1892, oud 2 maanden.
 10. Cornelia Maria Bekkers,
  Geboren te Rotterdam op 20 mei 1893.
 11. Josina Petronella Bekkers,
  Geboren te Rotterdam op 5 januari 1895.
 12. Suzanna Maria Bekkers,
  Geboren te Rotterdam op 18 februari 1898.
 13. Antonius Wilhelmus Bekkers,
  Geboren te Rotterdam op 12 mei 1900.
  Gehuwd te Rotterdam op 24 mei 1922 met Maartje Rademaker, geboren te Rotterdam 1900/01, dochter van Jan Rademaker en Johanna Jacoba van Zijl.

  HUWELIJKSAKTE, Rotterdam, 24 mei 1922:
  Antonius Wilhelmus Bekkers, geboren te Rotterdam, oud 22 jaar, zoon van Jacob Bekkers en Johanna Joosten met Maartje Rademaker, geboren te Rotterdam, oud 21 jaar, dochter van Jan Rademaker en Johanna Jacoba van Zijl.

  [bron: website Gemeentearchief Rotterdam]


  [Laatst gewijzigd op 15 september 2011]
HOME
GENERATIE  4 GENERATIE  1