>
>
THAMEN,
GEREFORMEERDE KERK
dopen 1727 - 1757


DATUM
VOORNAAM
VADER
MOEDER
GETUIGEN
WOONPLAATS
12-01-1727 Matthijs Philippus Bredius, bedienaar des goddelijkes woord alhier Zara Renetta van Lobbregt Matthijs van Lobbregt en zijne huijsvrouw Debora van Hoogenhoek  
19-01-1727 Piter Klaas Teuniszen van der Meule Lobbetje Piters Mandeeren Geesje Belleman van Thamen aan den Amstel
23-01-1727 Neeltje Jan K: [Klaassen] Smit Neeltje J: [Jans] de Goede Marritje Jaspers van Gelder Thamen aan den Amstel
23-01-1727 Neeltje Piter Suijderhuijs Neeltje K: [Klaassen] Smit Aagje IJsbrands van den Heuvel  
16-02-1727 Harmannus Johannes de Wit Geertje van Tol Neeltje weduwe de Wit Thamen aan den Amstel
02-03-1727 Brand, in onegt geteeld [N.G.] Magteld Krauwel door de moeder selve ten doop gepresenteerd  
23-03-1727 Trijntje Gijsbert Verpompen Geertje J: van Kralingen Annetje van Gelder Thamen aan den Amstel
06-04-1727 Aaltje Anthonij P: Swanck Aaltje Sijpveld Grietje van der Tak Thamen aan den Amstel
11-05-1727 Klaasje Klaas van Brugge, dog overleden Diwertje Gortsak Marij van der Jagt Thamen aan den Amstel
11-05-1727 Pietje Reijer Klaassen ...ijltje Klaasse Veer Geertje van Eijk In Ouwd-Thamen
13-07-1727 Jilles Jan Jillisse Mulder Aaltje Jans Focker Marritje Jans Focker In de Mennistebuurt onder Mijdregt
20-07-1727 Dirkje Kornelis IJtjens Cecilia van den Tak Jan Waligze Backer en Grietje van den Tak Thamen aan den Amstel
03-08-1727 Egbert Barend Storm Trijntje Vos Aafje Jans Vredenburg In de Vinkebuurt
29-08-1727 Willem Andries van Rossum Neeltje Besuijen Marijtje Besuijen Thamen aan den Amstel
29-08-1727 Aagje Roelof Storm Geertje Vermij Aagje Jans Vredenburg Thamen aan den Amstel
29-08-1727 Johannes Jan van Mandeere Anna Martens, overleden na 't kraamen Trijntje van Mandeere Thamen aan den Amstel
09-11-1727 Marritje Jan Meesen van Teijling Marritje Willems Karreman Neeltje Meesen van Teijlingen Thamen aan den Amstel
01-02-1728 Elbert Kornelis Elbertze Swanenburg Neeltje Splinter Marritje Verdam bij de kerk
01-02-1728 Willem Dirk Willemse van Vliet Marijtje Besuijen Annigje Jans Thamen aan den Amstel
15-02-1728 Klaas Jan Klasen Smit Neeltje Jans de Goede Neeltje Jans Smit of Suijderhuijs Thamen aan den Amstel
29-02-1728 Marritje Piter Jansen Hoogeveen Aaltje Danen Rommius Marritje van Oudshoorn Thamen aan den Amstel
26-03-1728 Fija Gerrit Gortsak Grietje van den Berg Diwertje Gortsak Thamen aan den Amstel
29-03-1728 Neeltje Pieter Meurs Arijaantje Sijmens Meijnsje Sijmens In de Schans
06-05-1728 Teunis Klaas Teunissen van der Meulen Lobbetje van Mandeere Aagje Teunis van der Meulen Thamen aan den Amstel
18-07-1728 Jan Kornelis van der Jagt Pitertje Jans Aaltje Jakobs Aan den Amstel onder Mijdr:
15-08-1728 Hendrik Jurriaan van Beek Anna Lepeltak Lena Lepeltak In de Vinkebuurt
10-10-1728 Hendrik Roelof van der Heijde Marijtje Verwoerd Grietje Troost Thamen aan den Amstel
29-10-1728 Jilis Jan Jilissen Mulder Aaltje Jans Focker Marritje Jans Focker In de Mennistebuurt onder Mijdregt
29-10-1728 Marritje Jan Meessen van Teijlingen Marritje Willems Karreman Magteld Jans Sijp In de Vinkebuurt
31-10-1728 Niklaas Jan Kornelissen van Seijl Aaltje Stellingwerf Kristina van Seijl; gepresenteerd door Dirkje van der Swaan Thamen bij de Schans
07-11-1728 Antje Andries van Rossum, was overleden Neeltje Besuijen Marrijtje Besuijen Thamen aan den Amstel
21-11-1728 Annetje Dirk van Seijl Lukretia Kamphuijsen Dirkje van der Swaan In de Mennistebuurt onder Mijdregt
21-11-1728 Geertje Piter Jansen Snel Neeltje Tijsen Marritje Focker Op de Suwe onder Mijdregt
25-11-1728 Egbert Roelof Egbertsen Storm Geertje Sijmens Vermij Aafje Jans Vredenburg Utregtse Dankdag, Thamen aan den Amstel
12-12-1728 Pouwlus Gijsbert Verpompen Geertje van Kralingen Annetje van Gelder Thamen aan den Amstel
13-12-1728 Hendrik Barend Lentfrink Lijsje Hendriks Bauke Hendriks In de Vinkebuurt
09-01-1729 Kors Dirk van Kooten, dog rooms zijnde niet tegenwoordig Annetje Klaas Mol Juffr. Anna Nollemans In de Vinkebuurt
30-01-1729 Marritje Tijmen de Vries, dog mennist zijnde niet present Sijbregt Breetveld Kornelia Breetveld Thamen aan den Amstel
13-02-1729 Sara Wilhelmina ds Philippus Bredius, predikant alhier Sara Renetta van Lobbregt de ouwders selve  
13-02-1729 Klaas Jan Klaassen Smit Neeltje de Goede Neeltje Smit, huijsvrouwe Suijderhuijs Thamen aan den Amstel
20-02-1729 Gijsje Jan Snel Jannetje Arijens de ouwders selve Thamen aan den Amstel
13-03-1729 Jakobus Frederik van Zoonen Hendrikje Teunis Neeltje Teunis In de Vinkenbuurt
13-03-1729 Willem Dirk Willemse van Vliet Marijtje Besuijen Aaltje Jans Thamen aan den Amstel
13-03-1729 Neeltje Barend Storm Trijntje Vos Katarina Lof In de Vinkebuurt
27-03-1729 Gijsbert Klaas Gijsen van Dimen Ariaantje Jans Versnel Trijntje Klaas Noorland Aan den Amstel onder Mijdregt
29-04-1729 Johannes Jan van den Berg Maria Brinkhen Dirkje van der Swaan bij de kerk in drihuijs
01-05-1729 Jan Jan Boot Marrijtje Jans Verheij Marrijtje Jans Boot; gepresenteerd door Aaltje Sijpveld Thamen aan den Amstel
08-05-1729 Arij Lambert van Amerongen Aartje Klaas Neeltje Thamen aan den Amstel
15-05-1729 Jakob Anthonij Pitersen Swanck Neeltje Jakobs Sijpveld Klaasje Jakobs Sijpveld Thamen aan den Amstel
05-06-1729 Krelis Gerrit Pitersen Visser Marritje Jeroensse Snip Jannetje Karreman In de Vinkebuurt
03-07-1729 Jakob Willem Pitersen Swanik Grietje Jans van der Tak Jan Jansen van der Tak en Marritje Piters Swanik Thamen aan den Amstel
10-07-1729 Geertje Jakobus Benoa Barbertje Jaspers Spijker Marritje Jaspers Spijker Thamen aan den Amstel
29-07-1729 Boudewijn Teunis Katz Lijsbeth de Jong Annetje Teunis de Rijke Thamen aan de Schans
19-08-1729 Fija Johannes de Wit Jannetje Gortsak Haasje Watelaar Thamen aan den Amstel
21-08-1729 Jan Adrianus Botterhoven Adriaantje Schellinger Adriaantje Botterhoven Thamen aan den Amstel
21-08-1729 Jakob Piter Suijderhuijs Neeltje Smit Aagje IJsbrands van der Heuvel Thamen aan den Amstel
03-09-1729 Hendrik Herman Fennemajer, dog rooms zijnde was niet tegenwoordig Marritje Tijsen van Heusden Betje Tijsen van Heusden Thamen aan den Amstel
03-09-1729 Lijsbeth Kornelis Beurtman Elsje Gerrits De moeder presenteerde het kind In de Vinkebuurt
23-10-1729 Adrianus Jan Kornelissen van Seijl Aaltje Stellingwerf Aaltje Ariens; gepresenteerd door Dirkje van der Swaan Thamen aan den Amstel
19-11-1729 Jakob Huijbert Bes Helena Kop Lijsbeth van Swieten In de Vinkebuurt
05-02-1730 Aagje Roelof Storm Geertje Vermij Katrina Lof Thamen aan den Amstel
03-03-1730 Neeltje Barend Storm Trijntje Vos Aafje Vredeburg In de Vinkebuurt
12-03-1730 Jannetje Gijsbert Verpompen Geertje van Kralingen Annetje van Gelder Thamen aan den Amstel
26-03-1730 Marritje Kornelis van 't Kruijs Elijsabeth van Eijk Trijntje van 't Kruijs In de Vinkebuurt
02-04-1730 Meijnsje Piter Meurs Arijaantje Sijmens Meijnsje Sijmens aan den Amstel onder Mijdregt
14-05-1730 Frederik Klaas Vinkhuijsen Marritje van Oudshoorn Geertje Klaas Thamen aan den Amstel
18-05-1730 Neeltje Jan Smit Neeltje de Goede Marritje de Goede Thamen aan den Amstel
02-07-1730 Marrigje Cornelis Albertse Swanenburg Neeltje Simons Splinter Ariaentje Swanenburg Thamen aan den Amstel
17-09-1730 Hermannus Johannis de Wit Jannitje Gortsak Diewertje Gortsak wed: van Klaas van Brugge Thamen aan den Amstel
24-09-1730 Jakobus Pieter Suijderhuijs Neeltje Klaas Smit Neeltie Jans de Goede Thamen aan den Amstel
24-09-1730 Kors Dirk de Linnewever, rooms sijnde was niet tegenwoordig Annetje Claes Mol Lijsbeth van Eijk, huijsvrouw van Cornelis Cornelisse van 't Kruijs Thamen aan den Amstel
29-10-1730 Matthijs Albertus Ds Phillippus Bredius Sara Renetta van Lobbregt Albertina Catarina van Lobbregt Thamen aan den Amstel
12-11-1730 Klaas Dirk Cornelisse v. Zijl Baartje van Vliet Aaltje Willems inde Menniste Buurt
03-12-1730 Dirk H: v: Voorst Weijntje Rigtering Dirkje van Voorst Thamen aan den Amstel
17-01-1731 Koenraad Kasper Koenraadze Valk Gooltje Klaas Baasde [N.G.] In de Vinkebuurt
28-01-1731 Heertje Teunis Kats Lijsbet de Jong Cornelia Kads Thamen aan den Amstel
28-01-1731 Ariaantje Jan Jillesse Aaltje Jans Marritje Jans inde Menniste Buurt
11-02-1731 Neeltje Jan Jans Pels Trijntje van Wieringen [N.G.]  
11-03-1731 Jaapje Jan Meese Teelingen Marritje Willems Karreman Jannitje Heijlo onder Mijdregt
18-03-1731 Joannis Barend Lenfrink Lijsbet Hendrikz Antje van Koten in de Vinkebuurt
01-04-1731 Dirkje Kornelus IJtjens Cecilia Jans van der Tak Casper en Jannitje Pees Thamen aan den Amstel
01-04-1731 Pietertje Tijmen de Vries, dog mennist zijnde niet prezent Sijbregt Breetveld Heijltje de Vries Thamen aan den Amstel
22-04-1731 Jakob Cornelus van der Jagt Pietertje Visser Zara Dekker onder Mijdregt
06-05-1731 Geertje Joost Willemze Put Aafje Cornelus Draij [N.G.]  
18-06-1731 Christoffel Jan Christoffelze Marritje Jans Fokker Aaltje Jans  
01-07-1731 IJsbrand Pieter van Heumen Engeltje van Eijk Jannetje van Heumen Thamen aan den Amstel
01-07-1731 Egbert Barend Storm Trijntje Vos Katrina Lof Thamen aan den Amstel
08-07-1731 Paulus Gijsbert Verpompen Geertje van Kralingen Annetje van Gelder Thamen aan den Amstel
22-07-1731 Guurtje Roelof Storm Geertje Vermeij Katrina Lof Thamen aan den Amstel
19-08-1731 Wilhelmus Huijbert Bet Helena Kop Femmetje van Mandere Thamen aan den Amstel
02-09-1731 Neeltje Jan Klasen Smit Neeltje de Goede Aagje van der Heuvel Thamen aan den Amstel
30-09-1731 Fija J: de Wit Jannitje Gortzak Grietje Gortzak Thamen aan den Amstel
30-09-1731 Dirk Willem Ramp Marritje van Eijk Jefje Willems Ramp Aan den Amstel onder Mijdregt
07-10-1731 Pieter Klaas Teunisse Lobbetje Pieters Mandere Niesje Jans Trompetter Thamen aan den Amstel
21-10-1731 Meijnsje Pieter Gerritze Meurs Ariaantje Zijmons Lopikker Meijnsje Zijmons Lopikker Aan den Amstel onder Mijdregt
04-11-1731 Arie Lambert v: Amerongen Aartje Klaas Maria Oudshoorn Thamen aan den Amstel
22-12-1731 Jakob Willem Pieterzen Swanik Grietje van der Tak Aaltje Zijpveld Thamen aan den Amstel
01-01-1732 Alletta Gerrit van den Berg Aagje Teunis van der Meulen Lijntje van den Berg Thamen aan den Amstel
02-03-1732 Judith Wouter Rommius Willemijntje Willems Zijp Aaltje Rommius  
09-03-1732 Grietje Jan Christoffelsen Marritje Jans Fokker Aaltje Jans Fokker Thamen aan den Amstel
30-03-1732 Jannitje Lubbert van Aalsmeer Neeltje Verdam Marritje Willems Thamen aan den Amstel
15-06-1732 Dirkje Corn: Eijtges Geertje Jans Groen Metje Thamen aan den Amstel
20-07-1732 Neeltje Jan Dirkze Swarz Trijntje Jans Neeltje de Goede Thamen aan den Amstel
20-07-1732 Dieuwertje Kornelus van der Jagt Pietertje Visser Maria Brinkhen aan den Amstel onder Mijdregt
10-08-1732 Grietje Antoni Lamring Jannitje Willems Karreman Magtelt Jans Zijp Thamen aan den Amstel
01-09-1732 Neeltje Pieter van Heumen Engeltje van Eijk Marritje van Eijk Thamen aan den Amstel
05-10-1732 Leendert Jasper Aaltje de Jong Annetje Thamen aan den Amstel
12-10-1732 Maria Gijsbert Verpompen Geertje van Kralingen Aaltje Harmanse Verpompen Thamen aan den Amstel
19-10-1732 Abraham Pieter Zuijderhuijs Neeltje Smit Aagje IJsbrands van der Heuvel Thamen aan den Amstel
19-10-1732 Guurtje Roelof Storm Geertje Simons Vermeij Aafhe Jans Vredenburg Thamen aan den Amstel
16-11-1732 Johannis Hendk: van Leeuwen Ariaantje Corn: Cok Goolje Klaas Baas Thamen aan den Amstel
30-11-1732 Pietertje Tijmen de Vries dog mennist zijnde niet prezent Sijbregt Breetveld Antje Thamen aan den Amstel
07-12-1732 Marritje Dirk van Koten dog Rooms zijnde niet tegenwoordig Annitje Klaas Mol Lijsbet van Eijk huijsvrouw van Korn: van 't Kruijs Thamen aan den Amstel
25-12-1732 Renetta Ds. Philippus Bredius bedienaar des Godelijken Woords alhier Sara Renetta van Lobbregt Juffr: Renetta van Lobbregt Wilmsdogter Thamen aan den Amstel
01-02-1733 Marritje Klaas Kristiaanse Marritje Oudshoorn Geertje Klaasen Thamen aan den Amstel
15-02-1733 Teunis Jan de Jong Hilletje Jakobs Mary van Ruijten in de Menniste buurt onder Mijdregt
01-03-1733 Egbert Barend Storm Trijntje Vos Catrina Lof Thamen aan den Amstel
01-03-1733 Johannes Huijg Janse Klaversteijn Caatje Corn: IJs [N.G.] in de Menniste buurt onder Mijdregt
15-03-1733 Jan Jan Pieterse Manderen Femmetje van de Wezel [N.N.] van de Wezel Thamen aan den Amstel
29-03-1733 Hillebrand Willem Koster Ariaantje van Zijl Dirkje Koster Thamen aan den Amstel
03-04-1733 Jan Jan Goedhard dog overleden Stijntje Willems Grietje Will: Kloppenberg Thamen aan den Amstel
19-04-1733 Dirk H: v: Voorst schoolmr. alhier Weijntje Rigtering Dirkje van Voorst Thamen aan den Amstel
03-05-1733 Antje Jan Dirkze Brak Antje Sijm: Rijnsburger Marritje Willems Splinter Thamen aan den Amstel
10-05-1733 Ari Jan Snel Jannitje Ariens Dirkje Jans Thamen aan den Amstel
19-07-1733 Pieter Zijmen Piets: Mandere Grietje Albers Westerhof Niesje Jans Trompetter Thamen aan den Amstel
23-08-1733 Jakob Klaas Ald: Baas Ariaantje van Eijk Sara Aan den Amstel onder Mijdregt
30-08-1733 Gerred Jan van Zijl Aaltje W. Hellingwerf Aaltje Aries Verbeek Onder den Uijthoorn in de Schans
06-09-1733 Wilmijntje Jan Meesse van Teijlingen Marritje W: Karreman Magtelt Jans Zijp Aan de Amstel onder Mijdregt
06-09-1733 Johannes Corn: van 't Kruijs Elisabet van Eijk Trijntje van 't Kruijs, dog de peet is Marritje van Eijk Thamen aan den Amstel
13-09-1733 Anna Klaas de Jong dog mennist zijnde niet prezent Antje W: Zijp Aaltje W: Zijp Thamen aan den Amstel
04-10-1733 IJsbrand Pieter van Heumen Engeltje van Eijk Jannitje Bezuijen Thamen aan den Amstel
15-11-1733 Jan Korn: van Mansveld Geertje Jans Groen Marritje van Mansveld Thamen aan den Amstel
22-11-1733 Paulus Gijsbert Verpompen Geertje Jans van Kralingen Aaltje Harmans Verpompen Thamen aan den Amstel
08-12-1733 Annetje Lubbert van Aalsmeer Neeltje Verdam Marritje W: van Aalsmeer Thamen in de Schans
27-12-1733 Adriaantje Jan Christoffelze Marritje Fokker [N.G.] Thamen aan den Amstel
01-01-1734 Pieter Hendk: van Leeuwen Ariaantje C: Kok [N.G.] Thamen aan den Amstel
21-02-1734 Kornelus Huijg Janze Klaversteijn Caatje Corn: IJsen de moeder In de Menniste buurt onder Mijdrecht
28-02-1734 Hillebrand Willem Koster Ariaantje van Zijl Dirkje Koster Thamen aan den Amstel
14-03-1734 Egbert Barend Storm Trijntje Vos Lijsbet Korssen Thamen aan den Amstel
04-04-1734 Leuntje Jan Jillesse Mulder Aaltje Jans Fokker Marritje Jans Fokker Inde Menniste buurt onder Mijdr:
30-05-1734 Grietje Pieter Suijderhuijs Neeltje Klaas Smit Aagje IJsbrands van der Heuvel Thamen aan den Amstel
30-05-1734 Trijntje Lammert van Amerongen Aartje Klaas Anna van Kothen Thamen aan den Amstel
20-06-1734 Kornelis Dirk Janse Fokker Maria Barends Smit Marritje Fokker Thamen aan den Amstel
27-06-1734 Dirk Jan Dirkse Grauwe Cornelia van Heumen Jannetje Besuijen huijsv: van IJsbrand v: Heumen Thamen aan den Amstel
01-08-1734 Cornelis Corn: IJtgens Geertje Jans Groen Antje Prs Benschop Thamen aan den Amstel
29-08-1734 Simon Pieter Gerr: Meurs Ariaantje Sijmons Lopikker Meijnsje Sijmons Lopikker Thamen aan den Amstel
26-09-1734 Jannitje Klaas Teunisz van der Meule Lobbetje Pieters Mandere [N.G.] Thamen aan den Amstel
10-10-1734 Pietertje Tijmon de Vries dog mennist zijnde niet present Sijbregt Breetveld de moeder als peet Thamen aan den Amstel
19-12-1734 [N.G.] Dirk van Koten Annetje Klaas Mol Lijsbet van Eijk Thamen aan den Amstel
13-02-1735 Pieter Dirk Korn: van Zijl Baartje Poulus van Vliet Aaltje Willems Hellingwerff aan den Amstel onder Mijdregt
13-03-1735 Marritje Arend Kristiaanz Vinkhuijzen Neeltje Bezuijen [N.G.] Thamen aan den Amstel
03-04-1735 Kornelis Lubbert van Aalsmeer Neeltje Verdam Marritje W: van Aalsmeer Thamen aan den Amstel
03-04-1735 Pieter Cornelis van der Jagt Pietertje Visser Maria Brinkhen Aan de Amstel onder Mijdregt
03-04-1735 Antie Willem P: Swanik Grietje Jans van der Tak Neeltje Thamen aan den Amstel
17-04-1735 Magdalena Dirk Jansz [N.G.] [N.G.] aan den Amstel onder Mijdregt
17-04-1735 Marritje Pieter Prs Cats Antje Kristiaansz Vinkhuijs Grietje Kristiaansz Vinkhuijs Thamen aan den Amstel
24-04-1735 Grietje Jan Christoffels van Broek Marritje Fokker Aaltje Fokker Thamen aan den Amstel
01-05-1735 Willem Balthasar Arondel Aaltie W: Zijp Trijntie W: Zijp Thamen aan den Amstel
22-05-1735 Pieter Jan Broekman Marritje van der Velde Marritje van der Velde en Hendrik Broekman Aan de Amstel onder Amstelveen
19-06-1735 Weijntie Gijsbert Hofmeester Mr. Chirurgijn te Thamen Cornelia van Schaik Weijntie de Jong Thamen aan den Amstel
03-07-1735 Pieter Jan Zwart Trijntje Jans Marritje Dirkz Zwart Thamen aan den Amstel
17-07-1735 Jannetje Jacob Jansz Neve Barbertje Fokker Jannetje Fokker Thamen aan den Amstel
24-07-1735 Neeltje Pieter van Heumen Diakon te Thamen Engeltje van Eijk Neeltje van Vliet huijsvrouw van Hage van Eijk Aan de Amstel onder Mijdregt
07-08-1735 Antie Huijg Jansz Klaversteijn Caatje Corn: IJs Maria van Ruijten aan den Amstel onder Mijdregt
14-08-1735 Trijntje Willem Corn: Scherpenhoff Marretje Jans Visser Jan en Claasje Corn: Scherpenhoff Thamen aan den Amstel
21-09-1735 Stijntje Dirk Prs van Heijkop Jannetje Claas Kleijn Geertje Jans Kat Thamen aan den Amstel
11-09-1735 Hermannus Gijsbert Verpompen Diakon alhier Geertje Jans van Cralingen Annitje van Gelder (Dog voor peet aangetekent Aaltje Harmens Verpompen) Thamen aan den Amstel
11-09-1735 Jan Pieter Janze de Goede Lijsbet Jakobs de Pijper Lijsbet Janze de Goede Thamen aan den Amstel
18-09-1735 Cornelis Claas Aldertze Baas Ariaantje van Eijk Geertje Leenderts van Eijk aan de Amstel onder Mijdregt
16-10-1735 Cornelis Sijmen Corn: Splinter Pleuntje Abrams van der Schilde Niesje Corn: Splinter Thamen aan den Amstel
06-11-1735 Magteld Antonij Lamring Jannitje Ws: Karreman Trijntje Ws: Karreman Thamen aan den Amstel
13-11-1735 Aafje Barend Storm Trijntje Jans Vos Catrina Barends Loff Thamen aan den Amstel
27-11-1735 Willem Jan van Teijlingen Marritje Ws: Karreman Maria Barends Smit aan de Amstel onder Mijdregt
27-11-1735 Neeltje Barend de Wit Aagje [N.G.] In de Schans onder Cudelsteert
04-12-1735 Dirk Jan Brak Antje Sijmons Rijnsburger Meijnsje Dirkze van der Wel Thamen aan den Amstel
01-01-1736 Teuntje Frans Koelman Antje Korn: Draij [N.G.] Thamen aan den Amstel
04-01-1736 Aaltje Jan Cornelis van Zijl Aaltje Willems Stellingwerff Aaltje Aris Verbeek in de Schans onder de Uijthoorn
15-01-1736 Floris Govert Onkoop Dieuwertje van Brugge [N.G.] Thamen aan den Amstel
15-01-1736 Willem Pieter Gerrits Meurs Ariaantje Sijmens Lopikker Ariaantje van Eijk aan den Amstel onder Mijdregt
12-02-1736 Aagje Jan Pietersz Mandere Femmetje van de Wesel Lobbetje Pieters Mandere, dog voor peet aangeschreven Aagje Prs Mandere huijsvrouw van Willem Jans Bregt Thamen aan den Amstel
12-02-1736 Willem Klaas Jakobs Slint Lijsbet Mensburgh Aaltje Jakobs Slint Thamen aan den Amstel
26-02-1736 Philippus Philippus Bredius bedienaar des H: Evangeliums alhier Sara Renetta van Lobbregt Albertina Catharina van Lobbregt Thamen aan den Amstel
14-03-1736 Hermanus Johannis de Wit Kerkmr. Jannitje Gortsak Grietje Hendrikz Gortsak Thamen aan den Amstel
15-04-1736 Jakob Jakob Willems van Straten Cornelia Walravens Waardenburg Trijntje Jansz van Straten Thamen aan den Amstel
15-04-1736 Claartje Cornelis van 't Cruijs Lijsbeth van Eijk Trijntje van 't Cruijs Thamen aan den Amstel
22-04-1736 Jan Dirk Janze Louwe Anna Keijser Magdalena Visser aan den Amstel onder Mijdregt
03-06-1736 Cornelis Corn: IJtgens Geertie Jans Groen Magteld Janz Zijp Thamen aan den Amstel
10-06-1736 Neeltje Joost Jooste Vreland Trijntie Gijsberts van der Voort Jannetie Thamen aan den Amstel
15-07-1736 Johannes Hendrik van Leeuwen Ariaantje Cs Cock Antje Corn: Cock Aan den Amstel onder Mijdregt
22-07-1736 Gerred Willem Koster Ariaantie van Zijl [N.G.] Thamen aan den Amstel
29-07-1736 Neeltie Pieter Zuijderhuijs Neeltie Klaas Smit Maria Zuijderhuijs Thamen aan den Amstel
29-07-1736 Aaltie Wouter Rommius Willeijntie Willems Zijp Antie Willems Zijp Thamen aan den Amstel
05-08-1736 Willem Claas de Jong dog niet present Antje Willems Zijp Aaltje Willems Zijp Thamen aan den Amstel
05-08-1736 Ariaantie Dirk Janze Fokker Maria Barendze Smit Marritie Fokker Thamen aan den Amstel
28-10-1736 Jakob Pieter Janz de Goede Lijsb: Jakobsz Pijper Nellitje Jansz de Goede een kind gedoopt tot Wilnis in de kerk, W. Vergunst Coster
12-12-1736 Gijsbert Jan Smit houtkoper Anna Bout Neeltie Smit Huijsvrouw van P: Zuijderhuijs Thamen aan den Amstel
25-12-1736 Marritie Willem Corn: Scherpenhof Marritie Willems Visser Hendrik Rose en zijn huijsvrouw Claasie Corn: Scherpenhof Thamen aan den Amstel
30-12-1736 Trijntie Lambert van Amerongen Guurtie de Jong Willempie Kanse Zijp Thamen aan den Amstel
06-01-1737 Jakobus Balthazar Arondel Aaltie Willems Zijp Gerred Verbrugge en Trijntie Willems Zijp Thamen aan den Amstel
13-01-1737 Trijntie Huijg Janz: Klaversteijn Caatie Corn: IJs Marija van Ruijten aan den Amstel onder Mijdregt
27-01-1737 Dirk Sijmon Corn: Splinter Pleuntie Abrahams van der Schilde Cornelia van der Schilde Thamen aan den Amstel
10-02-1737 Jan Antoni Lamring (dog niet present) Jannetie Wilbers Karreman Marritie Wilbers Karreman Thamen aan den Amstel
03-03-1737 Joan Dirk Janz Vredenburg Nelletie d'Goede Catrina Barends Loft Thamen aan den Amstel
03-03-1737 Aaltie Hendrik d' Liefde Grietie Christiaanze Vinkhuijzen Trijntie Jans van Gent, huijsvrouw van Gerred Uijen Thamen aan den Amstel
10-03-1737 Dieuwertie Aldert Claasz Baas Lijsbet de Goede Ariaantie van Eijk huijsvrouw van Klaas Aldertz Baas Aan den Amstel onder Mijdregt
20-03-1737 Jakob Lubbert Corn: van Aalsmeer Neeltie Verdam Dieuwertie Gortsak huijsvrouw van Govert Oukoop Thamen aan den Amstel
07-04-1737 Marritie Jan Dirkz Brak Antie Simons Rijnsburger Marritie Simons Rijnsburger Thamen aan den Amstel
19-05-1737 Dirk Abraham Groen Marritie Jans Mansvelder Dirk de Jong en Geertie Mansvelder Aan de Amstel onder Mijdregt
09-06-1737 Marritie Tijmon Vermij [N.G.] [N.G.] in de Schans onder den Uijthoorn
23-06-1737 Bruijntie en Christiaan Gerred Bruijne Kraijkamp Antie Christiaansz Schrijver Neeltie Christiaanze Schrijver Thamen aan den Amstel
23-06-1737 Neeltie Pieter Pietersz Catz Anrie Christiaanz Vinkhuijzen Geertie Christiaanz Thamen aan den Amstel
23-06-1737 Magteltie Jan van Teijlingen Marretie Wilb: Karreman Aariaantie van Eijk aan den Amstel onder Mijdregt
30-06-1737 Cornelis Jan Jielisse Mulder Aaltie Jans Fokker Marritie Jans Fokker aan den Amstel onder Mijdregt
07-07-1737 Jakob Klaas Jacobz Slint Elisabet Mensburg de vaders moeder in de Swaluwsbuurt onder Amstelveen
14-07-1737 Jannigie Pieter van Heumen Engeltie van Eijk Cornelia van Heumen aan den Amstel onder Mijdregt
21-07-1737 Egbert: Rutger M: v: Voorst Schoolmr: te Thamen Weijntie Rigteringh Alberta Rigteringh Thamen aan den Amstel
21-07-1737 Zijbert Joost Joosten Vreland Trijntie Gijsbers van der Voort [N.G.] Thamen aan den Amstel
01-09-1737 Jan Dirk Janz Louwe Anna Keijzer Magdalena Visser in de Menoniten Buurt onder Mijdregt
22-09-1737 Willem Klaas Vinkhuijzen Marritie Oudshoorn Grietie Christiaans Thamen aan den Amstel
13-10-1737 Klaas Jakob Janze Neve Barabara Fokker Jannetie Fokker Thamen aan den Amstel
13-10-1737 Gerretie Gijsbert Hofmeester Mr. Chirurgijn Cornelia van Schaik Johanna van Schaik Thamen aan den Amstel
20-10-1737 Maria Hendrik Schouten Maria d' Jongh Wilhelmina vander Haar Thamen aan den Amstel
22-12-1737 Aafie Jan Zwart Trijntie Jakobs [N.G.] Thamen aan den Amstel
22-12-1737 Anna Pieter Meurs Ariaantie Simons Lopiker [N.G.] Thamen aan den Amstel
09-02-1738 Pieter Willem Scherpenhoff Marritie Visser Rijmpie Gerr: Visser Thamen aan den Amstel
16-02-1738 Marritie Pieter Janze de Goede Gijsie Jansze Pijper Nelletie de Goede Thamen aan den Amstel
16-03-1738 Cornelis Frans Koelman Antie Corn: Draij Claasie van Eijk Thamen aan den Amstel
16-03-1738 Annetie Willem Zwanik Grietie van der Tak Stijntie Willems Kloppenburg Thamen aan den Amstel
16-03-1738 Ariaantie Jan Christoffz van Broek Marritie Fokker Aaltie Fokker Thamen aan den Amstel
13-04-1738 Diewertie Corn: van der Jagt Pietertie Corn: Visser Wilmijntie Corn: Visser aan de Amstel onder Mijdregt
11-05-1738 Kornelis Claas Aldertze Baas Ariaantie van Eijk Geertie Leenders van Eijk aan den Amstel onder Mijdregt
11-05-1738 Jannetie Jan Grauw Cornelia van Heumen Jannetie Besuijen huijsvrouw van IJsbrand van Heumen Thamen aan den Amstel
08-06-1738 Marritie Jan Dirkze Brak Antie Simons Rijnsburger Marritie Simons Rijnsburger Thamen aan den Amstel
06-07-1738 Cornelis Pieter Zuijderhuijs Neeltie Smit Maria Zuijderhuijs Huijsvrouw van Jakob Sloothaak Thamen aan den Amstel
13-07-1738 Barend Dirk Janze Fokker Maria Barendz Smit Aaltie Janz Fokker Thamen aan den Amstel
27-07-1738 Trijntie Sijmon Corn: Splinter Pleuntie Abrahams van der Schilde Cornelia Abrahams van der Schilde Thamen aan den Amstel
03-08-1738 Willem Wouter Rommius Wilmijntie Wilmz Zijp Antie Fokker Thamen in de Vinkebuurt
03-08-1738 Gerharda Catrina d'Hr Jan Smits Neeltje Zwanenburgh Abram de Marre en Maria Smits Thamen in de Vinkebuurt
07-09-1738 Johannes Jakob Sloothaak Maria Zuijderhuijs Neeltie Klaas Smit huijsvrouw van Pieter Zuijderhuijs Thamen aan den Amstel
19-10-1738 Marritie Lubbert van Aalsmeer Diacon te Thamen Neeltie Verdam Dievertie Gortsak Thamen in de Schans
26-10-1738 Cornelia Corn: van 't Cruijs Lijsie van Eijck Trijntie van 't Cruijs Thamen in de Vinkebuurt
02-11-1738 Marritie Dirk Janz Vredenburg Nelletie d'Goede Lijsie Jansz Pijper huijsvrouw van Pieter Janze de Goede Thamen aan den Amstel
16-11-1738 Jan Huijg Janz Klaversteijn Caatie Corn: IJs Aaltie Fokker Aan den Amstel in de Mennonite buurt onder Meijdregt
30-11-1738 Joost Joost ter Pelkwijk Jakoba Hulshoff Catharina Crane wed: Gerred ter Pelkwijk Thamen aan den Amstel
07-12-1738 Albertina Catharina D. Hr. Philippus Bredius, Predikant te Thamen Sara Renetta van Lobbregt Albertina Catharina van Lobbregt Thamen aan den Amstel
10-12-1738 Cornelis Lambert van Amerongen Guurtie d'Jong [N.G.] Thamen aan den Amstel
28-12-1738 Pieter Cornelis Pietersz van der Tuijt Trijntie Cornelis van 't Cruijs Elsie Pieters van der Tuijt Aan de Amstel onder Mijdregt
01-01-1739 Antie Corn: IJtgens Geertie Groen Cornelia Abrahams Thamen aan den Amstel
18-01-1739 Teunis Hendrik van Leeuwen Ariaantie Corn: Kok Gooltie Klaas Baas Thamen aan den Amstel
18-01-1739 Geertie Abraham Groen Marritje Jans Mansvelder Aaffie Jans Ram aan den Amstel onder Mijdregt
01-02-1739 Geertie Pieter Pietersz Catz Antje Christiaanz Vinkhuijzen Rijmpie Visser Thamen aan den Amstel
08-02-1739 Anna Balthazar Arondel Aaltje Wilmz Zijp Antje Wilmz Zijp Thamen aan den Amstel
01-03-1739 Dirkje Joost Joosten Vreland Trijntje Gijsberts van der Voort Bauke Hendrikz Campinga Thamen aan den Amstel
15-03-1739 Zampson Hendrik Rose Klaasje Scherpenhoff Elbert Scherpenhof & Johanna van Ber.. in de Schans onder den Uijthoorn
15-03-1739 Marritie Jan Bouwensz Hoogeveen Antje Cornelis de Jong Maria van Ruijten aan de Dregt onder den Uijthoorn
22-03-1739 Pieter Dirk van Heijkop Jannetje Klaas Kleijn Anna Pieters van Heijkop Thamen aan den Amstel
12-04-1739 Kornelis Willem Corn: Scherpenhoff Marritje Visser Reijmpie Visser Thamen aan den Amstel
-7-06-1739 Geertje Gijsbert Verpompen Marritje van Tol Marritje Wilmz Bloemendaal Thamen aan den Amstel
14-06-1739 Neeltje Gerred Dirksz Fokker Claasje Jochems van Eijk Neeltje van der Greft Huijsvr: van Dirk Fokker Thamen aan den Amstel
19-07-1739 Aldert Willem Coster Ariaantje van Zijl Luijtje Aldertz Thamen aan den Amstel
30-08-1739 Maijke Albert Wiarda Helena Wiarda Hendrik Wiarda, de Peetmeuij Trijntje Wiarda Thamen in de Vinkebuurt
13-09-1739 Kornelis Pieter Zuijderhuijs, Ouderling te Thamen Neeltje Claas Smit Aagie van der Heuvel Wed: Agidius Luijck Thamen aan den Amstel
13-09-1739 Elisabet Pieter van Heumen, Diacon te Thamen Engeltje van Eijk Jannitje Bezuijen huijsvrouw van IJsbrand van Heumen Thamen aan den Amstel
20-09-1739 Johannes Jan van Loosdorp (dog paaps zijnde was dezelve niet present) Heijltje d' Vries Antje Wilms Zijp Thamen aan den Amstel
03-10-1739 Wilhem Corn: vander Jagt Pietertje Visser Wilmijntje Visser aan de Amstel onder Mijdregt
25-10-1739 Jasper Dirk Janz Vredenburg Nelletje de Goede Lijsje Jans Pijper, huijsvr: van Pieter de Goede Thamen aan den Amstel
01-11-1739 Jacob Klaas Jacobz Slint Elisabet Mensburg Aaltje Jacobs Slint Thamen aan den Amstel
22-11-1739 Antje Barend Storm Trijntje Janz Vos Trijntje van Straten Thamen aan den Amstel
22-11-1739 Neeltje Hendrik d' Liefde Grietje Christiaanz Vinkhuijzen Trijntje Jans van Gent Thamen aan den Amstel
26-11-1739 Cornelis Wilm Corn: van Klaveren Trijntje Pieters Snel Marritje Corn: van Klaveren aan den Amstel in de Menniste buurt
13-12-1739 Marritje Willem Nap Cornelia Aris Vlot Marritje Aris Vlot in de kromme Meijert onder Mijdregt
17-01-1740 Albert Zijmen Manderen Grietje Albertz Westerhof Femmetje van de Wesel in de mennoniten buurt onder Mijdregt
31-01-1740 Sijmen Cornelis IJtgens Geertje Groen de vrouw van Jan Boot aan den Amstel onder Thamen
07-02-1740 Martinus Leonardus Jan Martinus Schroder Adriana van Driel Jan Schroder & Helena Molenaar In de Schans onder de Uijthoorn
07-02-1740 Jaapie Aart van Vliet Rijmpie Visser Marretje van Vliet, wiert ten doop gepresenteert door Gooltje Baas Thamen inde Vinkebuurt
06-03-1740 Martinus Hendrik Schouten Maria d' Jong Antje van Ruijten Thamen aan den Amstel
13-03-1740 Marritje Dirk Gerredz Goor Fijtje Corn: Goethart Antje Corn: Goethart Thamen in de Vinkebuurt
01-05-1740 Maria Gijsbert Verpompen Marritje van Tol Marritje Wilmz Bloemendaal Thamen aan den Amstel
08-05-1740 Johannes Jan Zwart Trijntje Jacobz Femmetje van de Wesel Thamen aan den Amstel
03-07-1740 Kornelis Willem Scherpenhoff Marritje Visser Elbert Scherpenhof en Johanna van Berm Thamen aan den Amstel
10-07-1740 Barend Hendrik Barendz Neeltie Wilmz Antie van Zuijlen in oud Thamen
31-07-1740 Jannetie Dirk Fokker Maria Barends Smit Aaltie Jans Fokker Thamen aan den Amstel
21-08-1740 Aldert Wilm Coster Ariaantie van Zijl Gooltje Baas Thamen aan den Amstel
02-10-1740 Dirk Jan Dirx Brak Antie Sijmons Rijnsburger de huijsvrouw v: Corn: Brak Thamen aan den Amstel
09-10-1740 Elisabet Pieter van Heumen, Diacon Engeltie van Eijck Jannetie Bezuijen Thamen aan den Amstel
09-10-1740 Jan Tijmen Vermij Aaltie Marritie Vermij in de Schans onder den Uijthoorn
16-10-1740 Kornelis Gerred Dirkz Fokker Claasie Jochems van Eijk Ariaantie Jochems van Eijk Thamen aan den Amstel
23-10-1740 Magteld Dirk Heijkop Jannetie Klaas Kleijn [N.G.] Thamen aan den Amstel
30-10-1740 Neeltie Gerred Kraijkamp Antie Christiaanze Schrijver Trijntie Uijen Thamen aan den Amstel
06-11-1740 Deliaantie Frans alias Bak & Bol Antie Corn: Draij Neeltie Donker Thamen aan den Amstel
20-11-1740 Jasper Dirk Janze Vredenburg Nelletie de Goede Lijsie de Pijper huijsvr: van Pieter de Goede Thamen aan den Amstel
20-11-1740 Gerred Abraham Beurtman Jakomijntie van Stulting de huijsvr: van Klaas Alders Baas aan de Amstel onder Mijdregt
09-12-1740 Marijtie Jan van Loosdorp dog Rooms zijnde niet present Heijltie de Vries Antie d' Jong Thamen aan den Amstel
09-12-1740 Antie Huijg Janze Klaversteijn Caatie Corn: IJs Grietie Albertz Westerhoff aan den Amstel in de Mennonitenbuurt onder Mijdregt
09-12-1740 Anna Debora den Eerw: Hr: Philip Bredius, bedienaar des H: Evangelie te Thamen Sara Renetta van Lobbregt Anna Bohagel [?], Huijsvr: van Jan Postdijk onder Linghe te Thamen; is voor peet aangetekend de Juffrouwen Anna Catharina eb Debora Rademaker Thamen aan den Amstel
11-12-1740 Gerred Hendrik Hoogman Geertruij Schreij Rijkje Fokker Thamen aan den Amstel
08-01-1741 Sara Jacob Sloothaak, Diacon Grietje Gortsak Diewertje Gortsak Thamen aan den Amstel
08-01-1741 Jacobus Balthasar Arondel Aaltje Zijp Antje Fokker Thamen aan den Amstel
15-01-1741 Aagie Pieter Pieterze Catz Antje Christiaanz Vinkhuijsen Grietje Christiaans Vinkhuijzen Thamen aan den Amstel
18-01-1741 Jakoba Joost ter Pelkwijk Jacoba Hulshof, dog overleden Catharina Crans, wed: wijlen Gerred ter Pelkwijk Thamen aan den Amstel
19-02-1741 Paulus en Jan Gijsbert Verpompen Marritie van Tol Hilletje van Tol (Paulus) en Gerretje van Tol (Jan) Thamen aan den Amstel
19-02-1741 Marritje Joost Joosten Vreland Trantje Gijsberts van der Voort Jannetje in de Menniste buurt onder Mijdregt
26-02-1741 Lijsbet, in onegt geteeld [N.G.] Cornelia Walravens Waardenburgh door de moeder ten doop gepresenteert Thamen bij de Schans
09-04-1741 Sijmen Jacob Sijmenze Groot Neeltje Centen van Vliet Antje Janz drallis, dog wierd ten doop gepresenteert door Maria van Zuijlen in de Mennoniten buurt onder Mijdregt
16-04-1741 Pieter Aart van Vliet, dog niet present Rijmpie Visser Marritje Oudshoorn Thamen aan den Amstel
16-04-1741 Immetie Lambert van Amerongen, ook niet present Guurtje Klaas de Jong wierd ten doop gepresenteert de vrouw van Frans alias bak en bol Thamen aan den Amstel
30-04-1741 Pieter Corn: van der Tuijt Antje Corn: Kok en wierd ten doop gepresenteert door Antje W: Zijp, de peet Elsje van der Tuijt Thamen aan den Amstel
30-04-1741 Lijsbet Pieter de Goede Lijsie Jacobz Pijper [N.G.] Thamen aan den Amstel
11-05-1741 Hendrik Koert Hendriksz Olingh Anna Janz Blonk Anna Maria Janze Karreman in oud Thamen
11-05-1741 Lijsbet Corn: van 't Cruijs Cornelia Abramz Zijleveld Niesie van Eijck aan den Amstel onder Mijdregt
19-05-1741 Marritie Dirk Davids Boskoper Neeltje Aris d' Liefde Cornelia Cls: Slingerland Thamen in Vinkebuurt
21-05-1741 Antje Cornelis IJtgens Geertje Groen [N.G.] Thamen aan de Amstel
09-06-1741 Jantie & Antie Jasper van der Winde, dog niet present alzo den zelve op zze was Neeltje d' Jongh Claasie van Eijk en Jannetje Claas Kleijn Thamen aan de Amstel
11-06-1741 Jannetje/td> Jan van Teijlingen Marretje Wilmz Karreman Ariaantje van Eijk aan de Amstel onder Mijdregt
30-07-1741 Willem en Cornelis IJsbrand Klaasz Maan Cornelia Swanenburg Trijntje en Marritje Swanenburg, dog de peet van 't kind Willem was Marretje Claas Maan Thamen aan de Amstel
30-07-1741 Marijtie Wilm van Klaveren Trijntje Pieters Snel Claasje van Eijck Thamen aan de Amstel
03-09-1741 Willem Frans van 't Kruijs Marretje Maria van Ruijten, huijsvr: van Corn: d' Jong viskoper op de Agterwetering onder Mijdregt
29-09-1741 Trijntje Wilm Corn: Scherpenhoff Marritje Visser Klaasie Scherpenhoff Thamen aan de Amstel
08-10-1741 Mattheus Hendrik d' Liefde Grietje Christiaans Vinkhuijzen Trijntje Arijens Thamen aan de Amstel
22-10-1741 Jacob Fredrik Stratenbroek Aaltje Wilms van Dam Neeltje Japen In Oud Thamen
05-11-1741 Aldert Willem Coster Ariaantje van Zijl Gooltje Baas Thamen aan de Amstel
19-11-1741 Pieter Hendrik van Vliet Antje Zijp Debora Koij Thamen aan de Amstel
10-12-1741 Engeltje Jacob Sloothaak, Diacon te Thamen Grietje Gortsak Lijsje Janz Pijper, huijsvrouw van Pieter d' Goede Thamen aan de Amstel
17-12-1741 Bruijnis Gerred Kraijkamp Antje Christiaans Schrijver Claasje van Eijk Thamen aan de Amstel
20-12-1741 IJsbrand Jan Grauw Cornelia van Heumen Jannetje Besuijen, huijsvrouw van IJsbrand van Heumen Thamen aan de Amstel
31-12-1741 Guurtie Abraham Groen Marretje Jans Mansvelder Dirk de Jongh en wierd ten doop gepresenteerd door Maria van Zuijlen In de Menniste buurt onder Mijdregt
21-01-1742 Neeltje Pieter van der Zwaan Antje Corn: Fontijn Trijntje Jans Bakker Thamen aan de Amstel
04-02-1742 Kornelis Barend Storm Trijntje Jans Vos Nelletje d' Goede, huijsvrouw van Dirk Vredenburgh Thamen aan de Amstel
11-03-1742 Jakobus Dirk Gerredz Goor Fijtje Goedhart Gooltje Klaas Baas Thamen in de Vinkebuurt
11-03-1742 Jan Tijmen Vermij Aaltje Jans Teijkenaar Marritje Jans Vermij in de Schans onder Cudelsteert
18-03-1742 Hillegonda Lucas de Wit, koornmolenaar Neeltje Veenturf Marretje Veenturf Thamen aan de Amstel
15-04-1742 Catharina Dirk Vredenburg Nelletje d' Goede Trijntje van Straten Thamen aan de Amstel
06-05-1742 Jan Jan Bouwenz Hogeveen Antje Corn: d' Jong, dog in de kraam overleden Marritje Hogeveen aan den Uijthoorn onder Cudelsteert
13-05-1742 Pieter Jan van Loosdorp, dog Rooms zijnde niet present Heijltje de Vries Marretje Oudshoorn Thamen aan de Amstel
26-05-1742 Martinus Hendrik Schouten Maria d' Jongh Cornelia van Schaik, huijsvrouw van Mr. Gijsbert Hofmeester Thamen aan de Amstel
03-06-1742 Hendrik Gijsbert Sassenbroek Annetje Advocaat [N.G.] Thamen aan de Amstel
03-06-1742 Marretje Cornelis Pieterz van der Tuijt Antje Cornelis Cok Elsie Pieters van der Tuijt Thamen aan de Amstel
10-06-1742 Dirk Jan Dirx Brak Aartje Simons Rijnsburger de vrouw van Cornelis Brak Thamen aan de Amstel
10-06-1742 Antje Jan Gijsen Roggeveen Neeltje Wilms Benschop Gerretje Cornelis van Leeuwen Thamen aan de Amstel
17-06-1742 Adrianus Blasius D.H. Mr. Jan Martinus Schroder, Secretaris van den Uijthoorn Juffw. Adriana van Driel peetooms De Hr. Jan Schroder en de Heer Blasius van Nieveld Abrahams, peete Moeijs Juffw. Helena Schroder geboren Molenaar en mejuffw. Helena van Nieveld geboren van de Wal aan de Uijthoorn in de Schans
05-08-1742 Grietie Hoogkamp Geertruij Schreij Eva Thamen aan de Amstel
05-08-1742 Geertje Pieter Pieterz Catz Antje Christiaanz Vinkhuijzen Trijn Bol Thamen aan de Amstel
16-09-1742 Dirk Gerred Fokker Claasje Jochems van Eijck [N.G.] Thamen aan de Amstel
30-09-1742 Meijndert Jan Jacobz van Eijck Marretje Meijndertz Neeltje Wilmz aan de Amstel onder Mijdregt
02-12-1742 Lijsbet Pieter Janz d' Goede Lijsje Jans Pijper Nelletje de Goede Thamen aan de Amstel
23-12-1742 Grietje Klaas Slint Lijsbet Mensburg [N.G.] Thamen in de Vinkebuurt
06-01-1743 Annigie Jan Pieterz Kleijne Trijntje Hendriks d' Jongh Aaltje wed: Jan van Zijl Thamen aan de Amstel
13-01-1743 Jannetje Hendrik Rose Claasje Scherpenhof Marritje Visser, huijsvr: van Wilm Scherpenhof onder de Uijthoorn in de Schans
10-02-1743 Jasper Kornelis van der Jagt Pietertje Corn: Visser Maria Dekker aan den Amstel onder Mijdregt
10-02-1743 Gerred Dirk Gerredz Goor Fijtje Goedhart Ariaantje Corn: Cok, huijsvr: van Hendrik van Leeuwen Thamen in de Vinkebuurt
20-02-1743 Martijntie Frans van 't Cruijs Marretje van Eijck Marij van Zuijlen op de Agter wetering onder Mijdregt
10-03-1743 Huijbert Abraham Beurtman Jakomijntje Stultingh Beatrix Stultingh aan de Amstel onder Mijdregt
17-03-1743 Hillegonda Lucas de Wit, koornmolenaar Neeltje Veenturf Marretje Veenturf Thamen aan de Amstel
31-03-1743 Pieter Koert Hendrikz Olingh Annigie Jansz Blonk Meijnsje Dirx van Heijningen aan de Amstel onder Mijdregt
31-03-1743 Marretje Abraham Groen Marretje Jans Mansvelder Dirk d' Jongh en wierd ten doop gepresenteert door Cornelia Zwanenburg, huijsvr: van IJsbrand Klaasz aan de Amstel onder Mijdregt
12-04-1743 Beatrix Klaas Korsz Houweling Jannetje Dirx de Bruijn Klaasje Jansz Langeveld Thamen in de Vinkebuurt
05-05-1743 Maria en Aagie Gijsbert Verpompen, ouderling & schepen te Thamen Marritje van Thol Cornelia van Schaik, Huijsvr: van Mr. Gijsbert Hoffmeester, en Marretje Wilms Bloemendaal Thamen aan de Amstel
12-05-1743 Kornelis Pieter van der Zwaan Antje Cornelis Fontijn Aaltje Fontijn Thamen aan de Amstel
23-05-1743 Klaas Dirk Fokker, Diacon te Thamen Maria Barends Smit Aaltje Fokker Thamen aan de Amstel
26-05-1743 Marretje Cornelis van der Tuijt Anna Cornelis Kok Ariaantje Cok Thamen aan de Amstel
23-06-1743 Marretje Jan Grauw Kniertje Oukoop Diewertje Gortsak, huijsvr: van Govert Oukoop, Diacon te Thamen Thamen aan de Amstel
23-06-1743 Krijntje Jacob Simons de Groot Neeltje Sente van Vliet Antje Sente van Vliet in de Mennonite buurt onder Mijdregt
07-07-1743 Aldert Huijg Jansz Klaversteijn [N.G.] [N.G.] in de Menniste buurt onder Mijdregt
14-07-1743 Pieter Wilm van Klaveren Trijntje Pieters Snel [N.G.] Pieters Snel op watermolen in de Ruwe onder Mijdregt
28-07-1743 Pieter Jan Leendersz d' Graaf Neeltje Dirx Harder Aaltje Corn: Visch Thamen in de Vinkebuurt
18-08-1743 Hermanus Johannes de Wit, Schepen en Kerkmr. te Thamen Jannetje Gortsak Grietje de Wit Thamen aan de Amstel
27-10-1743 Jan Pieter van Heumen Engeltje van Eijck Marretje van Eijck Thamen aan de Amstel
27-10-1743 Pieter Dirk Heijkop Jannetje Kleijn Anna Heijkop Thamen aan de Amstel
17-11-1743 Gerrigie Jan van Loosdorp, dog Rooms zijnde niet present Heijltje de Vries [N.G.] Thamen aan de Amstel
17-11-1743 Klaasje in onegt geteeld Beatrix Cornelis Posje door de moeder selve ten doop gepresenteert aan de Amstel onder Mijdregt
08-12-1743 Marretje Willem Nap Cornelia Aris Vlot Aaltje de Vlot aan de Krom mijert onder de Uijthoorn
11-12-1743 Antje Hendrik Hoogkamp Geertruij Schreij Femmetje van der Wesel wed: Mandere Thamen aan de Amstel
22-12-1743 Jan Jacob Sloothaak Grietje Gortsak Dieuwertje Gortsak Thamen aan de Amstel
22-12-1743 Jakob Jacob Christoffelsz Croegers Fija de Vries Heijltje de Vries Thamen aan de Amstel
01-01-1744 Pieter Pieter Pieters Catz Antje Christiaans Vinkhuijzen Trijn Bol aan de Amstel onder Mijdregt
09-02-1744 Jakob Jan Jacobs Slint Antje Jans de huijsvrouw van Koert Oling aan de Amstel onder Mijdregt
01-03-1744 Jasper Klaas Alderts Baas Aariaantje van Eijk Klaasje van Eijk aan de Amstel onder Mijdregt
08-03-1744 Gerred Joost Vreland Trijntje Gijsberts van der Voort [N.G.] in de Mennonitebuurt onder Mijdregt
15-03-1744 Jan Tijmen Vermij Aaltje Jans Teijkenaar Marretje Vermij in d' Schans onder den Uijthoorn
19-04-1744 Jan Jan Pietersz Kleijne Trijntje Hendriks d' Jong Aaltje, wed: Jan van Zijl Thamen aan de Amstel
03-05-1744 Christiaan Gerred Kraijkamp Antje Christiaans Schrijver [N.G.] Thamen aan de Amstel
10-05-1744 Jochem Gerred Fokker Claasje van Eijck Ariaantje van Eijck Thamen aan de Amstel
14-05-1744 Jurrien in On Egt geteeld Rijmpie Visser de moeder zelve Thamen aan de Amstel
17-05-1744 Aaltje Hendrik van Leeuwen Ariaantje Cok Wilmijntje Verhaar wed: Verwoerd Thamen aan de Amstel
25-05-1744 Abraham Kornelis van 't Kruijs Cornelia Abrahams Zijleveld de huijsvr: van Dirk van Goor, rietdekker Thamen in de Vinkebuurt
28-06-1744 Neeltje Klaas van der Ens [N.G.] [N.G.] Thamen aan de Amstel
05-07-1744 Jan Hendrik d' Liefde Grietje Christiaans Vinkhuijzen Trijntje van Gent Thamen aan de Amstel
05-07-1744 Jasper Dirk Jans Vredenburgh Nelletje d' Goede Lijsie Jans Pijper Thamen aan de Amstel
12-07-1744 Aaltje Pieter van der Zwaan Antje Korn: Fontijn Aaltje Stevens Thamen aan de Amstel
19-07-1744 Paulus Gijsbert Verpompen Marretje van Tol Hilletje van Tol Thamen aan de Amstel
19-07-1744 Dirk Kornelis van der Tuijt Antje Cornelis Cok Neeltje Donker Thamen aan de Amstel
30-08-1744 Duijfie Elisabet Blasius van Nieveld Abz. Helena van de Wall Duijfie Jansz: wed: Abraham van Nieveld en Jan Nieveld, werdende het kind ten doop Gepresenteerd door Juffw: Steen, dogter van d' Heer Dirk Steen die daar mede present was Thamen aan de Amstel
06-09-1744 Grietje Jan Bouwensz Hogeveen Aaltje Dirx van Leeuwen Marretje Hogeveen aan de Uijthoorn onder Cudelsteert
13-09-1744 Marritje Jan Brak Antje Simons Rijnsburger De peet Marretje en wierd ten doop Gepresenteerd door Jannetje Corn: Kleijn, vrouw van Dirk Heijkop Thamen aan de Amstel
11-10-1744 Jan Zijmen Dirx van de Bogaard Lijsie ...aniels Vinkhuijzen Claasje Scherpenhof  
25-10-1744 Neeltje Klaas Korsz: Houwelingh Jannetje Dirx d' Bruijn Neeltje Donker Oud Thamen
01-11-1744 Alexander Sijmon Pieters Mandere Saartje Maria Groeneveld Saartje van der Gevel en Alexander van der Gevel, peetoom in de mennoniste buurt onder Mijdregt
01-11-1744 Neeltje Pieter Janz d' Goede Lijsje Jans Pijper Nelletje de Goede Thamen aan de Amstel
15-11-1744 Dirk Jan Grauwe, Diacon te Thamen Kniertje van Oukoop Neeltje Verdam Thamen aan de Amstel
22-11-1744 Jan Hendrik van Vliet Antje Wilmz Zijp Hester Herdenberg Thamen aan de Amstel
06-12-1744 Jan Aartsen Pieter van Heumen Engeltje van Eijck [N.G.] Thamen aan de Amstel
09-12-1744 Adriana Jan van Eijck Marretje Meijnderts Jan Martinus Schroder, Secretaris van den Uijthoorn, en Adriana van Driel Egtelieden, en wierd ten doop Gepresenteerd door Meijnsje van Eijck Aan de Amstel onder Mijdregt
01-01-1745 Martinus Luxon Hendrik Luxon, dog rooms zijnde niet present Geertje van Leeuwaarden Marretje, weduwe van Frans van 't Cruijs in de Schans onder den Uijthoorn
01-02-1745 Gerred Hendrik Hoogkamp Geertruij Schreij Femmetje van der Wesel Thamen aan de Amstel
07-02-1745 Gerred Coert Hendrix Olingh Annigie Jans Blonk Fijtje Goethart, huijsvrouw van Dirk van Goor, Rietdekker aan de Amstel onder Mijdregt
14-02-1745 Gerretje Jan van Teijlingen Marretje Wilms Karreman [N.G.] Aan de Amstel onder Mijdregt
07-03-1745 Jan Hermanus Boterhoven Lijsje van Vliet Ariaantje Boterhoven Aan de Amstel onder Mijdregt
14-03-1745 Engeltje Jacob Sloothaak Grietje Gortzak Dieuwertje Gortzak Thamen aan de Amstel
18-04-1745 Pieter Jacob Christoffels Croeger Fija de Vries Jannetje Kleijn Thamen aan de Amstel
18-04-1745 Klaas Jan Jacobs Slint Antje Jans Lijsbet Mensburg aan den Amstel onder Mijdregt
25-04-1745 Marretje Jan van Loosdorp, dog rooms zijnde niet present Heijltje de Vries Neeltje Donker Thamen aan de Amstel
16-05-1745 Reijnier Gijsbert Sassenbroek Annetje Advocaat Joh: Norge en Sofia Sassenbroek Aan de Amstel onder Mijdregt
23-05-1745 Jan Wilm Scherpenhoff Marritje Visser Klaasje Scherpenhoff Thamen aan de Amstel
30-05-1745 Leuntje Jan Cranenburgh Antje van Bilkshof Wilmijntje Cater Thamen aan de Amstel
04-07-1745 Pieter Cornelis Pieters d' Groot Geertje van den Bergh [N.G.] Thamen aan de Amstel; in Mijdregt gedoopt
11-07-1745 Simon Gerred Meurs Antje Dirx d' Jongh Ariaantje Simons Lopikker In Oud Thamen
11-07-1745 Adriaanus Abraham Zwanenburgh Guurtje Barneveld Lijsie, Huijsvrouw van Aldert Claas Baas Thamen aan de Amstel
25-07-1745 Hendrik Jan Pieters Kleijne Trijntje Hendriks d' Jongh Aaltje, wed: Jan van Zijl Thamen aan den Amstel
22-08-1745 Gijsie Gijsbert Verpompen, dog overleden Marretje van Tol Marretje Wilms Bloemendaal Thamen aan den Amstel
05-09-1745 Maarten Dirk Fokker Maria Barends Smit Aaltje Fokker Thamen aan den Amstel
12-09-1745 Helena Adriana Jan Martinus Schroder Adriana van Driel Jan Schroder en Helena Schroder in de Schans onder den Uijthoorn
17-10-1745 Neeltje Gerred Kraijkamp Antje Christiaans Schrijver [N.G.] Thamen aan den Amstel
31-10-1745 Jan Willem van Klaveren Trijntje Pieters Snel Marretje Pieters Snel Thamen aan den Amstel
19-12-1745 Kornelis Pieter van der Zwaan Antje Cornelis Fontijn Jannetje  
19-12-1745 Stijntje Klaas van der Ham Neeltje van Zuijlen de peetoom Pieter Kroon & de peet meuij Ariaantje van der Ham  
02-01-1746 Pieter Jan Leenderz d' Graaf Neeltje Dirx Harder Anna Janz Blonk Thamen in de Vinkebuurt
06-02-1746 Marretje Adrianus Deventerwaag Maria van Eijck Marretje van Eijck  
27-02-1746 Jacob Joost Vreland Trijntje Gijsberts van der Voort [N.G.]  
06-03-1746 Kornelis Engel Klaasz van Hoorn Maartje Cornelis Schouten Grietje Gerredze Knap aan de Amstel onder Mijdregt
06-03-1746 Willem Wilm Drost dog overleden Hester Hardenbergh Antje Wilms Zijp Thamen aan den Amstel
17-04-1746 Catharina Hendrik Luxon, Mr. Chirurgijn Geertje van Leeuwaarden Trijntje van Leeuwaarden in de Schans onder den Uijthoorn
05-05-1746 Kornelis Gerred Fokker Claasie van Eijck Ariaantje van Eijck Thamen aan den Amstel
22-05-1746 Arijan Jacob Tuijnman Lijsbet Dirx d' Wit Marretje Sijmons in de menniste buurt onder Mijdregt
29-05-1746 Joannes Jacobus van den Bergh Aaltje Reedgeld Maria Brinkhen Thamen aan den Amstel
25-09-1746 Gerred Hendrik Hoogkamp Geertruij Schreij Femmetje van der Wesel Thamen aan den Amstel
25-09-1746 Jacob Jan van der Horst Stijntje Neeltje van der Horst Thamen aan den Amstel
30-10-1746 Matje Pieter Gijzen van Vuuren Magdalena Pieters Rijnsburg Geertje Pieters Rijnsburgh Thamen aan den Amstel
30-10-1746 Kornelis Jan Christoffelz Croeger Fija de Vries Heijltje de Vries Thamen aan den Amstel
13-11-1746 Kornelis Dirk Heijkoop Jannetje Klaasz Kleijn Neeltje Blok Thamen aan den Amstel
13-11-1746 Maria Frans van den Berg Trijntje Kornelis Leeuwesteijn Maria Brinkhen, huijsvr: van Jan van den Berg Thamen aan den Amstel
13-11-1746 Kornelia Kornelis van Heumen Neeltje Aris Liefhebber Jannetje Besuijen, weduwe IJsbrand van Heumen Thamen aan den Amstel
30-11-1746 Grietje Jan Grauwe Kniertje van Oukoop Neeltje Verdam, huijsvr: van Lubbert van Aalsmeer Thamen aan den Amstel
21-12-1746 Aaltje Hendrik de Liefde Grietje Christiaans Vinkhuijzen Trijntje Jans van Gent Thamen aan den Amstel
01-01-1747 Jan Pieter Jansz de Goede Lijsie Jans Pijper Nelletje d' Goede Thamen aan de Amstel
04-01-1747 Gerretje Jan van Loosdorp, dog paaps zijnde niet present Heijltje de Vries Fija de Vries, en wierd ten doop gepresenteerd door Aaltje Mostert Thamen aan de Amstel
18-01-1747 Marijtje Coert Hendrikz Olingh Annigie Jansz Blonk de vrouw van Jan Leendertz de Graaf aan de Amstel onder Mijdregt
29-01-1747 Kornelis Jan van Eijck Marretje Meijnders Neeltje Wilmsz aan de Amstel onder Mijdregt
29-01-1747 Kornelis Dirk Janz Louwe Anna Keijzer Magdalena Visser aan den Amstel onder Mijdregt
19-02-1747 Elbert Wilm Scherpenhof Marretje Visser Claasje Scherpenhof Thamen aan de Amstel
19-02-1747 Marretje Jan Gijsberts Roggeveen Neeltje Willems Benschop Jannetje van Leeuwen Thamen aan de Amstel
09-04-1747 Kornelis Jan Kranenburgh Antje van Bilkzhof Cornelia wed: Jan Boot Thamen aan de Amstel
23-04-1747 Catharina Barend Storm Trijntje Vos Nelletje de Goede Thamen aan de Amstel
30-04-1747 Trijntje Gerred Meurs Antje Corn: d' Jongh Ariaantje Simons Lopiker Aan de Amstel onder Mijdregt
08-05-1747 Pieter Gerred Kraijkamp Antje Christiaans Schrijver [N.G.] Thamen aan de Amstel
18-06-1747 Jannetje Willem van Klaveren Trijntje Pieters Snel Kornelia Pieters Snel Thamen aan de Amstel
25-06-1747 Antoni Pieter van der Zwaan Antje Cornelis Fontijn Helena van der Zwaan Thamen aan de Amstel
17-0X-1747 Aafie Cornelis Dik Marretje van Eijk [N.G.] Thamen aan de Amstel
17-0X-1747 Elisabet Abraham Zwanenburg Guurtje Barneveld Elisabet van Bremen, huijsvrouw van Aldert Claasz Baas Thamen aan de Amstel
24-09-1747 Neeltje Gerred Fokker Claasje van Eijck [N.G.] Thamen aan de Amstel
15-10-1747 Jacob Joost Vreland Trijntje van der Voort [N.G.] Thamen
29-10-1747 Kornelis Kornelis van 't Cruijs Cornelia Abrahams Zijleveld Neeltje Dirx de Harder Thamen in de Vinkebuurt
05-11-1747 Heertje Hendrik van Vliet Antje Wilms Zijp de vrouw van Pieter van der Zwaan Thamen aan de Amstel
05-11-1747 Jan Jan Claasz Slint Antje Jans de vrouw van Gerred Meurs aan de Amstel onder Mijdregt
12-11-1747 Matje Pieter Gijsen van Vuuren Magdalena Pieters Rijnsburg Geertje Pieters Rijnsburgh Thamen
26-11-1747 Jan Hendrik Jansz Kemper Marretje van der Ens [N.G.] Thamen
03-12-1747 Elsje Hermanus Boterhoven Lijsie van Vliet Ariaantje Boterhoven in de mennonite buurt onder Mijdregt
10-12-1747 Aaltje Dirk Jansz Fokker Marritje Barensz [N.G]
31-12-1747 Henricus Emilius Jan Martinus Schroder Adriana van Driel peetoom d'Hr: Jan Hendrik Schemmel, peetmoeij Pollerina Florentina Sophia Amelia Kellners in de Schans onder den Uijthoorn
31-12-1747 Aaltje Wilm Nap Kornelia Aris Vlot [N.G.] aan de Crom Mijdregt onder 7hoven
10-01-1748 Jan Jan Pieterze de Goede Lijsje Jans Pijper Nelletje de Goede Thamen aan de Amstel
18-02-1748 Arijan Jacob Arijans Tuijnman Lijsbet Dirx de Wit Marritje Simons Voogd Aan den Amstel onder Mijdregt
25-02-1748 Catharina Jacob Christoffels Croeger Fija de Vries Trijntje Thamen aan de Amstel
17-04-1748 Jantje Gerred van 't Cruijs Neeltje Vermij Jannetje Thamen aan de Amstel
12-05-1748 Albert [N.G.] [N.G.] [N.G.] Mijdr: alzo daar doe niet gepredikt wierd
26-05-1748 Jan Thijmen Vermij Aaltje Jans Teijkenaar Marretje Vermij Uijthoorn in de Schans
26-05-1748 Lijsie Jan van Leeuwaarden Aagie Jans de Jongh Lijsie van Leeuwaarden en wierd ten doop gepresenteerd door Hilletje Jacobs de Munnik In de Crom Mijert onder Mijdregt
02-06-1748 Joannes Jacobus van de Bergh Aaltje Reetgeld Johanna van den Bergh Thamen aan de Amstel
11-08-1748 Aaltje Pieter van der Zwaan Antje Cornelis Fontijn [N.G.] Thamen aan de Amstel
20-10-1748 Geertje Jan Nap [N.G.] [N.G.] Aan de Crommeijert onder Mijdregt
27-10-1748 Jakob Jan van der Horst Stijntje [N.G.] Thamen aan de Amstel
24-11-1748 Martijntje Florus d' Ruijter, soldaat onder de Comp: van den Capitain de Groot, dog niet present Anna van de Bos de moeder  
16-12-1748 Martinus Luxon Hendrik Luxon, Mr. Chirurgijn Geertje van Leeuwaarden Trijntje van Leeuwaarden Thamen aan de Amstel
01-01-1749 Grietje Jan Claasz Slint Antje Jans de vrouw van Gerred Meurs Aan de Amstel onder Mijdregt
16-02-1749 Marijtje Koert Olingh Annetje Jans Blonk [N.G.] Aan de Amstel onder Mijdregt
16-03-1749 Andries Pieter de Haan Antje Andries Buijs Aaltje Andries Buijs Thamen aan de Amstel
30-03-1749 Johan Gerred Dirk van Durssen Elsje Keijzers Engeltje van Eijck huijsvr: van Pieter van Heumen die ook peet is Thamen in de Vinkebuurt
20-04-1749 Jan Hermanus Boterhoven Lijsbet van Vliet Marretje Vreijmoet Aan de Amstel onder Mijdregt
18-05-1749 Jan Jan van Leeuwaarden Aagie d' Jong Trijntje van Leeuwaarden aan de krom meijert onder Mijdregt
10-08-1749 Gijsbert Cornelis van Langeveld Neeltje Verpompen Antje W: Zijp Thamen aan de Amstel
14-09-1749 Jan Abraham Zwanenburg Guurtje Barneveld Elsje Zwanenburg Thamen aan de Amstel
21-09-1749 Dirk Gerred Meurs Antje Dirx d' Jong, dog overleden Weijntje Dirx de Jongh Aan den Amstel onder Mijdregt
21-09-1749 Cornelis Klaas Smit Lijsbet van Thol Aagie van der Heuvel wed: Cornelis Claasz Smit Thamen aan de Amstel
28-09-1749 Dirk Dirk Jans Louw Anna Keijzer Magdalena Visser aan de Amstel onder Mijdregt
28-09-1749 Kornelia Adrianus de Groot Geertruij van Bennekom [N.G.] aan de Amstel onder Mijdregt
12-10-1749 Jacobus Jasper Dekker Neeltje Moeij Jacobsu Dekker, de peetmeuij Maria Dekker Thamen aan de Amstel
19-10-1749 Elisabet Frans van den Bergh Trijntje Cornelis Leeuwenstijn Lijsbet Cornelis Leeuwenstijn Thamen aan de Amstel
02-11-1749 Pieter Arie de Groot Gerretje van der Zwaan [N.G.] onder Thamen
02-11-1749 Marretje Jan Dirx Kleijn Huijbertje Claas van Tol Aaltje Tijze Hesker onder Thamen
14-12-1749 Jannetje Thijmon Vermij, Diacon te Thamen Aaltje Jansz Teijkenaar Marretje Vermij Aan de Uijthoorn in de Schans
01-01-1750 Mattheus Hendrik de Liefde Grietje Christiaanz Vinkhuijzen Antje Christiaans Vinkhuijzen Thamen aan de Amstel
18-01-1750 Krijntje Gijsbert Tijzen Fokker Annetje Dirx Verburg Jannetje Wilms van Wijk Aan de Krom Mijert onder Mijdregt
01-02-1750 Mareijtje Albert Koek Marretje Janz Snel Gijsie Jans Snel Thamen aan de Amstel
08-02-1750 Geertje Gerred Fokker Claasie van Eijk Ariaantje van Eijk, huijsvrouw van Klaas Baas Thamen aan de Amstel
29-03-1750 Hendrik Abraham Schouten Josina Roos [N.G.] in de menniste buurt onder Mijdregt
29-03-1750 Maria Magdalena Jan de Kleijne Johanna van den Bergh Aafje Janz Draij Thamen
26-04-1750 Geertje Wilm Pieters Nap Cornelia Arisz Vlot Wilmijntje Pieters Nap Aan de Crom Mijert onder Blokland
03-05-1750 Trijntje Jacob Christoffels Croeger Fija de Vries Jannetje Kleijne Thamen aan de Amstel
07-06-1750 Johanna Martina DHr Mr Jan Martinus Schroder, secr. van den Uijthoorn Adriana van Driel [N.G.] In de Schans onder den Uijthoorn
07-06-1750 Geertje Jan Pieterze Nap Annetje Wilms Oudhoorn Aaltje Wilms Oudshoorn In de Crom Mijert onder Mijdregt
28-06-1750 Marretje Pieter Gijzen van Vuuren Magdalena Pieters Rijnsburg Geertje Pieters Rijnsburg Thamen in de Vinkebuurt
23-08-1750 Elisabet Mr. Hendrik Luxon chirurgijn dog Rooms zijnde niet present Geertje van Leeuwaarden Lijsbet van Leeuwaarden Thamen aan de Amstel
27-09-1750 Gerred Thijs Fokker Maria Claasje van Eijk In Oud Thamen
04-10-1750 Christiaan Gerred Kraijkamp Antje Christiaans Schrijver Trijntje Vos Thamen aan de Amstel
04-10-1750 Johanna Jan Gosens Sterrenburg Marretje van Tol Jannetje Verpompen Thamen aan de Amstel
18-10-1750 Aaltje In onegt geteeld Aagie Dirx de Haas de moeder  
25-10-1750 Kornelis Claas Corn: Smit Lijsbet van Tol Aagie van der Heuvel, wed: Korn: Klaasz Smit Thamen aan de Amstel
01-11-1750 Abraham Christiaan van Alphen Geertje Koekebakker de vrouw van Andries Lemair aan de Amstel onder Mijdregt
29-11-1750 Jan Gerred van 't Cruijs [N.G.] de vrouw van Jan Grauwel Thamen aan de Amstel
06-12-1750 Jan Jan van Loosdorp, dog overleden Heijltje de Vries de moeder Thamen aan de Amstel
06-12-1750 Lijsie Jan van Leeuwaarden Aagie de Jong Geertje van Leeuwaarden aan de kromme Mijert
06-12-1750 Dirk Hendrik Dirx Vos Marretje Pieters Snel Crijntje Dirx Vos en wierd ten doop gepresenteert door Trijntje Pieters Snel Thamen
20-12-1750 Jan Hermanus Boterhoven Lijsbet van Vliet Marretje Vrimoet in de Menniste buurt onder Mijdregt
20-12-1750 Willempie Joost Vreland Trijntje van der Voort Aaltje Fokker in de Menniste buurt onder Mijdregt
10-01-1751 Elisabeth Jan Grauwe Kniertje Oukoop Neeltje Verdam Thamen aan de Amstel
21-02-1751 Geertruij Arie Dirx Schipper Lena Antonisz van der Zwaan Antje Corn: Fontijn, huijsvrouw van Pieter Antonis van der Zwaan aan de Crom Mijert onder Mijdregt
14-03-1751 Antje Pieter de Goede Lijsie Jans Pijper Trijntje Jans Vos Thamen aan de Amstel
21-03-1751 Marretie Coenraad Janz van den Berg Jannetje Klaasz Evenblij Annetje Claasz Evenblij aan de Boterdijk onder den Uijthoorn op de plaatz van de mennisten armen wonende
04-04-1751 Arie Lammert van IJsselstijn Ariaantje van Veen [N.G.] Thamen aan de Amstel
11-04-1751 Antje Kornelis d' Groot Geertje van den Bergh Gerretje van der Zwaan Thamen aan de Amstel
31-05-1751 Jan Coert Oling Annetje Jans Blonk Geertje Pieters Rijnsburger Thamen aan de Amstel
15-08-1751 Gerred Jacob Tuijnman Lijsbet de Wit zullende de ouders zelve voor Getuijgen verstrekken in de Mennonite buurt onder Mijdregt
19-09-1751 Matthijs Jan van der Horst Sophia Rogier [N.G.] Thamen aan de Amstel
24-10-1751 Ariaantje Jacob Christoffelze Croeger Fija de Vries Heijltje de Vries Thamen
08-11-1751 Johannes Jacobus Hendrik de Liefde Grietje Vinkhuijzen Antje Vinkhuijzen Thamen aan de Amstel
08-11-1751 Dirk Jan Fokker Magteld van der Waard Aaltje Fokker Thamen aan de Amstel
19-12-1751 Jacoba Frans van den Berg Trijntje Korn: Leeuwenstijn Aaltje Rijkland Thamen aan de Amstel
19-12-1751 Maria Gijsbert Fokker Annetje Verburg Jannetje van Wijk in de krom mijert onder Mijdregt
26-12-1751 Jan Thijmon Vermij Pietertje van Vliet Beertje van Vliet in de Schans onder den Uijthoorn
26-12-1751 Trijntje Abraham Zwanenburg Guurtje Barneveld de wed: Aldert Claas Baas Thamen aan de Amstel
12-03-1752 Cornelis Gerred Kraijkamp Antje Christiaanz Schrijver [N.G.] Thamen
22-03-1752 Kornelis Jan Cranenburg Antje Bilkshof [N.G.] Thamen
30-04-1752 Elisabet Jan Grauw Kniertje Oukoop Neeltje Verdam Thamen, door ds Sappius van Cockengen
11-06-1752 Johanna Jan Sterrenbergh Aagie de Haas wierd ten doop gepresenteerd door Aaltje Rijkland Thamen aan de Amstel door ds Sappius van Cockengen
18-06-1752 Joannes Jan de Kleijne Anna van den Bergh Ariaantje Corn: Hogeveen, huijsvr: van Jan van Dobbe en wierd ten doop gepresenteerd door Aaltje Rijkland Thamen aan de Amstel, door ds Gockinga predicant te Wilnis
09-07-1752 Antoni Pieter van Veen Cornelia Pietersz Snel Geertje Pieters Snel onder Mijdregt door ds Gockinga predicant tot Wilnis
13-08-1752 [N.G.] Thijs Fokker Maria [N.G.] onder Mijdregt door ds Sappius tot Cockengen
08-10-1752 Ariaantie Pieter Gijzen van Vuuren Magdalena Pieters Rijnsburg Geertje Pieters Rijnsburg Thamen in de Vinkebuurt, door dom. Rijneveld van Kudelstaart
15-10-1752 Jannetije Lambert van IJsselsteijn Ariaantje van Veen Grietje van IJsselstijn Thamen; is tot Mijdregt, vermits hier een proponent predikte, een kind dat onder Thamen behoorde gedoopt
29-10-1752 Jan Jacob Sloothaak Neeltje Leman Neeltje Verdam Thamen aan de Amstel
29-10-1752 Trijntje Eldert Koek Marretje Jans Snel Gijsie Snel Thamen aan de Amstel
19-11-1752 Pieter Hendrik Dirx Vos Marretje Pieters Snel Kornelis Pieters Snel Thamen aan de Amstel, door ds Rijneveld
14-01-1753 Albert Arnoldus Weerland Neeltje Storm Aagie Storm Thamen aan de Amstel, door ds Rijneveld
25-02-1653 Hendrik Jacob Teunisz Beertjen Everts Henriette Jacobs Thamen, door ds Rijneveld
25-03-1753 Eva Hendrik Hoogman Geertruij Schreij Aaltje Rijkland Thamen, door ds Sappius
15-04-1753 Jan Jakob Mansvelder Antje Corn: Fontijn Geertje Jans Mansvelder tot Cudelstaart door ds Rijneveld vier kinderen gedoopt welke alle onder Thamen behoren bij occasie der vacature van de plaatz en dien gehelen dag een propt: predikte
15-04-1753 Thijmen Jan Christoffelsz Croeger Fija de Vries Heijltje de Vries idem
15-04-1753 Jan Hendrik Jansz Kemper Marretje Claas van der Ens [N.G.] idem
15-04-1753 Ariaantje Abraham Schouten, geregts Bode Josina Roos Jannetje de Jong, huijsvr: van Jan de Hoop idem
13-05-1753 Johanna Martina de Heer Mr J: M: Schroder, Secretaris van den Uijthoorn Adriana van Driel de vader onder den Uijthoorn door ds Rijneveld
27-05-1753 Jan mr Hendrik Luxon, Chirurgijn te Thamen, dog Rooms zijnde niet present Geertje van Leeuwaarden Magteld van der Waard Thamen door ds Goccinga
08-07-1753 Stijntje Thijmen Brouwer Cornelia Wolschut Aagie Brouwer dit op geloofwaardige getuigen geboekt met voorweten [?] der Kerkenraad den 15 November 1778 door J Verloren W.M.
05-08-1753 Pieter en Marretje Gerred Meurs Geertje Pieters Rijnsburger Ariaantje Simons Lopiker en Neeltje Meurs Thamen, door ds Rijneveld
05-08-1753 Elsje Hermanus Boterhoven Lijsbet van Vliet Ariaantje Boterhoven in de mennonite buurt onder Mijdregt door ds Rijneveld
05-08-1753 Maarten Gerred van 't Cruijs Leuntje Splinter Marretje Verlaan Thamen, door ds Rijneveld
19-08-1753 Hermanus Coert Oling Annetje Jans Blonk Ariaantje Simons Lopiker wed: Pieter Meurs door ds Goccinga; Thamen in de Vinkebuurt
26-08-1753 Anthonij Jan van Leeuwaarden Aagie Jans de Jongh Geertje van Leeuwaarden door ds Rijneveld; aan de Crom Mijert
26-08-1753 Trijntje George Meijnart Hartsink, dog na Batavia zijnde niet present Cuniera Barneveld Rutgerus en Alida Barneveld door ds Rijneveld; in de Schans onder den Uijthoorn
09-09-1753 Neeltje Joost Vreland Trijntje van der Voort Heijltje de Vries door ds Rijneveld; Thamen aan den Amstel
09-09-1753 Kornelia Jan Grauwe Kniertje Oukoop Jannetje Besuijen door ds Rijneveld; Thamen aan den Amstel
21-10-1753 Antie Gerred Fokker Claasje van Eijk Ariaantje van Eijk door ds Rijneveld (te Cudelstaart vermids de vacature, alhier een propt: predikte)
25-12-1753 Pietertje Pieter de Goede Lijsie Jans Pijper Nelletje de Goede door ds Goccinga; Thamen aan den Amstel
25-12-1753 Ariaantje Klaas Smit Janszn Grietje Roos Aagie Smit door ds Goccinga; Thamen aan den Amstel
27-01-1754 Adrianus Abram Swanenburg Guurtje Barneveld Elisabeth van Breem te Ouderkerk gedoopt bij de vacature
20-03-1754 Jan Thijmen Vermij Pietertje van Vliet Beertje van Vliet door ds Goccinga bij Expresse predikbeurt; in de Schans onder Cudelstaart
14-04-1754 Evert Jacob Teunisz Beertje Everts Aagie Storm zijnde paasdag; door ds Goccinga; Thamen
12-05-1754 Jan Jan Kleijne Anna van den Berg peet oom Jan Gerredsz van Dobbe, peet meuij Ariaantje Crelis van Veen tot Mijdregt door ds Goccinga gedoopt, behorende onder Thamen
30-06-1754 Pietertie Jan van der Jagt Magteld van der Waart Jannetje Jans van der Bergh door ds Smallenburg van Camerik; Thamen
07-06-1754 Anthonij Arie Schipper Helena van der Zwaan Antje Corn: Fontijn door ds ter Brugge, predict: te Hermelen; de krom Mijert onder Mijdregt
14-06-1754 Hendrik Thijmen Brouwer Cornelia Wolschot Aagie Brouwer door Ds Bussing predt: aan de Meern; Thamen
14-06-1754 Neeltje Thijs Dirx Fokker Maria Claasie van Eijck door Ds Bussing predt: aan de Meern; Thamen
25-08-1754 Dirk Jan Sterrenbergh Aagie de Haas [N.G.] door ds Goccinga; te Thamen aan den Amstel
25-08-1754 Willem Jasper Dekker Neeltje Mooij Pietertje Mooij door ds Goccinga; te Thamen aan den Amstel
25-08-1754 Pieter Jacobs Jan van der Horst Sophia Rogier Aaltje, de vrouw van Jan Dirx Brak door ds Goccinga; te Thamen aan den Amstel
01-09-1754 Jakoba Frans van den Berg Trijntje Cornelis Leeuwenstijn [N.G.] Thamen; door ds Vos van Baambrugge
20-10-1754 Jakob Sr. Hendrik de Jong Jacobszoon Margie Verburg Lijsje van Bremen huijsvrouw van Jan Verburgh door ds de Roo van de Blauw Capel; Thamen
22-12-1754 Maarten Gerred van 't Cruijs Leuntje Splinter Marretje Verlaan door ds Vos van Baambrugge; behorende onder Thamen
22-12-1754 Geertje en Grietje Maas Wulfse van Beek Cornelia de Gojer [N.G.] door ds Vos van Baambrugge; behorende onder Thamen
22-12-1754 Johanna Jan Grauw Kniertje van Oukoop de vrouw van Jan van der Horst door ds Vos van Baambrugge; behorende onder Thamen
25-12-1754 Neeltje Coert Oling Annetje Jans Blonk Geertje Rijnsburger door ds Goccinga van Wilnis; Thamen
25-12-1754 Marretje Geerlof van den Haak Antje van Eijk Grietje van Eijk gepresenteert door Stijntje van Rooijen dit ingevult op geloofwaardige getuijgen door J. Verloren; onder Mijdregt
02-02-1755 Ariaantje Klaas Janz Smit Grietje Roos Aagie Jans Smit Thamen; door ds Scholts van Asperen van Abcoude
18-02-1755 Geertje Jacob Sloothaak Neeltje Leman Neeltje Verdam Thamen; door ds Goccinga
30-03-1755 Antje Hendrik Kemper Marretje Claas van der Ens [N.G.] Thamen; door ds Goccinga
25-05-1755 Pieter en Ariaantje Gerred Pieters Meurs Geertje Pieters Rijnsburger Ariaantje Lopiker wed: Pieter Meurs en Neeltje Meurs Thamen; door ds van Wanen
20-07-1755 Carel Dirk Pierard Mareijtje Pieters Vos de peetoom Bart Solomeus Pierard, de peet meuij Marretje van der Maan in de Mennoniten buurt onder Mijdregt door ds Overveld
21-09-1755 Antje Pieter Bos Beatrix Potje Claartje Potje onder Mijdregt door ds van Wanen
28-09-1755 Jan Eldert Koek Marretje Snel Gijsie Snel door ds Goccinga onder Mijdregt
02-11-1755 Gijsberth Thijmen Brouwer Cornelia Wolschot Aagje Brouwer N.B. dit, dat verzuimt is aan te tekenen is op geloofwaardige getuigen geboekt met voor..ten der B..raad den 28 Junij 1778
14-12-1755 Sara Jan Postdijk, Ouderling alhier Josina Best [N.G.] door onze predikant van Herwerden; aan de Uijthoorn in de Schans
21-12-1755 Ingie Hendrik de Jong, L. Maagie Verburg, L. Lijsie van Breemen, L. onder Mijdrecht  
04-01-1756 Marritje Jacob Christoffel Croeger Fija de Vries Dieuwertje Gortsak, L.  
18-01-1756 Cornelia Cornelis Cornelisze van Kruif (reeds overleeden) Cornelia Abramse Salieveld Magtelt van der Waart, L.  
29-02-1756 Trijntje Tijs Fokker Marritje Janz Hibbers Klaasie van Eijk, L. onder Mijdrecht  
11-04-1756 Jannetje Gerrit Pieterse Fokker Grietje Jacobze Wadelaar Geertje Pieterse Fokker, L. te Rijns[at]erwoude  
16-05-1756 Arriaantje Abram Schouten, L. Josina Roos Aagie Smit, L.  
06-06-1756 Marritje Jan Huigen Borst Neeltje Pieters Meurs Arriaantje Sijmenze Lopiker, L.  
27-06-1756 Jacob Jan Jacobze van t Wout Jannetje Lambertze van Amerongen Anna van der Berg, L.  
05-09-1756 Neeltje Jasper Dekker, L. Neeltje Mooij, L. [N.G.]  
17-10-1756 Aaltje Jan Starrenberg Aagie de Haas, L. Aaltje van Seivorden, L. t' Amsterdam  
17-10-1756 Grietje Maas van Beek Cornelia de Gojer Sophia Rosier, L.  
24-10-1756 Gijsbert Joost Joostze Vreeland Trijntje Gijsbertz van der Voort, L. Matje Gijsbertz van der Voort  
31-10-1756 Neeltjen Cornelis Kerklaan     gedoopt met consent van D.J.E. Kampmeijer, behorende onder Sevenhoven
14-11-1756 Elisabeth Hendrik Hoogman Geertruij Laurentze Schreij Neeltje Mooij, L.  
21-11-1756 Ruth Jan van der Jagt Magteltje van der Waart, L. Aaltje Janz Fokker, L. te Mijdrecht  
15-12-1756 Antje Hendrik de Liefde Grietje Vinkhuisen, L. Jaapie Coster, L.  
02-01-1757 Aaltje Court Hendrikze Oling Annitje Janze Blonk door de moeder zelf ten doop gehouden woonende onder Mijdrecht
23-01-1757 Hendrik Jan Postdijk, L. Josina Bes Zebora Krijgsman, huisvrouw van Jan van den Berg, L. t' Amsterdam  
23-01-1757 Christoffel Jacob Christoffel Croeger Fija de Vries Dieuwertje Gortsak, L.  
23-01-1757 Marritje Crijn van Wieringen Aagie Schoen Aart de Jong & Lijsie van Vliet, Lm. onder Meijdrecht onder Meijdrecht
27-02-1757 Pieter Cornelis Dirk Slob, L. Margareta van der Beek, L. Pieter van der Beek, L. t' Amsterdam & Amelia Christina van der Beek, geb. Haage, L. t' Amsterdam  
13-03-1757 Jan Claas Smit Grietje Roos Aagie Smit, L.  
20-03-1757 Cornelis Tijmen Brouwer Cornelia Wolschot Lijsie van Tol, L.  
17-04-1757 Marritje & Aeltje Jan Klijne Anna van den Berg, L. Johannes van den Berg & Aaltje van Muijden Lidm. te Amsterdam  
26-06-1757 Anna Jacob Pietersz Prook Marrijtje Barendze ....ndaal Arriaantje Meurs, L.; door de moeder self ter doop aangeboden  
31-07-1757 Jan Leendert Janze van Putten Pieternelletje W...daal Neeltje Leendertze Stri..ken, L. te Leijmuijden  
14-08-1757 Gijsbert Claas Gijsbertze van der Voort Gerritje Gijsbertze Lodder Trijntje Gijsbertze van der Voort, L.  
28-08-1757 Grietje Teunis Janze Kooij Antje Claasz de Jong Trijntje Gijsbertze van der Voort, L.  
02-10-1757 Willemtje Jan van der Horst, L. Sophia Rosier, L. Eva Rosier, L. in den Haag  
09-10-1757 Maria Willem Noorlant Adriana Nunning Maria van der Haar, L. t' Aalsmeer  
06-11-1757 Johannes Frans van den Berg, L. Trijntje Lewenstein Aaltuje van Muijden, L. t' Amsterdam  
TOP
HOME