>
TROUWBOEK  HILVERSUM R.K.K.
1676-1707


<
DATUM:  
BRUIDEGOM:
BRUID:
26-04-1676 Teunis Henrixse [Lauwen Brasser] Maritie Lamberts [Elte]
03-05-1676 Pieter Gielis Gerrittien Jans
03-05-1676 Gielis Peterse Geertien Claese
21-05-1676 Lambert Gerritse Reijn Catharijn Jacobs
28-06-1676 Lambert Jansen Jaeppie Jans
09-08-1676 Tijmen Jansen Annetie Pieters [Wygers]
04-10-1676 Gerbert Aertsen Grietien Cornelis
15-11-1676 Pieter Everts Neeltie Cornelis
Febr.1677 Teunis Claesen Trijntien Henrixs
Febr.1677 Henrick Cornelissen Jantie Dircks
Mei 1677 Pieter Wijgertse Geertie Jans
23-05-1677 Willem Cornelissen Gijsien Dirxs
Juli 1677 Henrick Martens [Backhuijs] Regina Fredericks [Schipper]
Juli 1677 Ebbe Teunisse Mettien Jans
Febr.1678 Willem Mertens Swaentien Jacobs
03-03-1678 Cornelis Claessen [Philipse] Maritie Jans
03-03-1678 Bart Jansen Maritie Henricks
03-03-1678 Jan Gerritse Perck Chrijstien Meijnse
08-05-1678 Lambert Claessen Groen Maritie Willemse
08-05-1678 Teunis Henrixs [Brasser] Lambertien Albers
05-06-1678 Crelis Gerritse Trijntie Paulus
30-10-1678 Hermen Gerrits Rijckie Lamberts
30-10-1678 Jan Claesse Reijertien Jan Sappe
22-01-1679 Steven Jans Bruijns Lambertie Claes
22-01-1679 Adriaen Peters Aeltie Werfe
23-04-1679 Gerrit Jansen Schaepherder Grietie Jacobs
30-04-1679 Claes Wouterse Grietie Hendrics
04-06-1679 Jan Hendrixe Aeltie Rijcke
11-06-1679 Aert Janse v.Velthuijse Lijsbeth Claesse Verhoef
16-07-1679 Jacob Jacobse [Heijnen/Hendricks] Geertie Cornelis
16-07-1679 Cornelis Gijsbertse Lijsbeth Gerrits
19-11-1679 Jan Peters Lijsbeth Teunis
19-11-1679 Bastiaen Teunis Teuntie Jacobs
30-11-1679 Bastiaen Claesen Groenerboeven:Kas Trijntie Peters van Schevene
21-01-1680 Pieter Aertse Tijmitie Cornelis
21-01-1680 Hendrick Bastianen Lijsbeth Bastianen
03-03-1680 Hendrick Barten Anna Rijcken
05-05-1680 Anx Hendricx Claessie Gerrits
27-10-1680 Frans Jans Geertie Peters
17-11-1680 Jan Elberse Claesie Aerts
30-11-1680 Willem Ariaensen Aeltie Sevrinesen [?]
05-01-1681 Hend: Aertsen Neeltie Teunis ins'Graevelant
09-01-1681 Willem Focker Crijntie Wouters
12-01-1681 Willem Peters Tijmitie Peters
20-04-1681 Cornelis Jansen Bollebacker Hendrickien Peters
04-05-1681 Willem Hendricx [Focker] Lambertie Cornelis
18-05-1681 Peter Wouterse Rissie Claes
18-05-1681 Lubbert Dircxe Grietie Jans [Elten]
01-06-1681 Jan Claese Hendrickie Andriesse
01-06-1681 Lambert Tijmesse [Perck] Aeltie Peters
03-08-1681 Peter Weijgerse Geertie Lamberts
12-09-1681 Philips Dircxe Grietie Gielen
02-11-1681 Claes Gerrit Wouters de Wit Claesie Cornelis Brouwer
06-01-1682 Peter Jacobs Annitie Beijnen [?]
18-01-1682 Rijck Lamberts Annitie Gerberts
01-02-1682 Cornelis Jansen Wemie Willems
01-02-1682 Piter Pitersen Annetien Jans
01-02-1682 Willem Elten Rijckie Cornelis
26-04-1682 Rijck Ebben Geertie Lamberts
03-05-1682 Jan Peters Geertie Gerbers
10-05-1682 Jan Gerritsen Teuntie Hendrix [Brasser
10-05-1682 Jan Gerritse junior Maritie Stevens
31-05-1682 Willem Jacobse Jannitie Berents ex Loosdrech.
07-06-1682 Willem Lamberts ..eltien Teunis
14-06-1682 Teunis Elbertse Fijtie Jan Schramme
19-06-1682 Willem Ariaensen Elsie Wesselfoet ex s'Graevelant
11-10-1682 Piter Teunis Wemie Wouters
25-10-1682 Cornelis Teunis Crijntie Jacobs
15-11-1682 Jaep Teunis Annetien Jans
01-11-1682 Jan Jansen Geertien Jans
17-01-1683 Lambertus Jansen [Hansen] Aeltie Teunis
17-01-1683 Aert Huijgen Anna Rijcken
02-05-1683 Jan Willem Brouwer Jannitien Hendricx
11-05-1683 Jaep Roelen Claesie Cornelis
11-05-1683 Jaep Willemsen Brouwer Neeltie Jans
23-05-1683 Jaep Claese Lijsbeth Elbertse Focker
30-05-1683 Weijgert Hend.Brasser Maritien Cornelis
30-05-1683 Lambert Jansen Peet Hillegond Teunis
06-06-1683 Tijmen Lamberts Maritien Mertens
25-07-1683 Gerrit Elbertse Aeltie Cornelis
05-09-1683 Gerbert Cornelisse Pitertie Cornelisse
31-10-1683 Teunis Claese Focker Teuntie Lamberts
31-10-1683 Teijmen Lubberse Jaepie Lamberts
06-11-1683 Jan Hendricxen Bitter Margriet Haeck ex Loosdrecht
14-11-1683 Claes Peterse [Jacobs]de Ruijter Lambertie Willems [Focker]
21-11-1683 Aert Peterse Grietien Claes Philips
21-11-1683 Weijgert Piterse .ee. Jaepie Peters
April 1684 Gielis Kips Catharina van Hoeck ex s'Gravelant
07-05-1684 Jan Keesen Tijmetie Hendricx
07-05-1684 Claes Jan Eelten Geertien Willems
14-05-1684 Lambert Tijmense [Vlaanderen] Maritien Stevens
28-05-1684 Aert Eelten Lijsbeth Claes
08-10-1684 Peter Petersen Geertie Lauwes
08-10-1684 Bastiaen Peterse [Kas] Hendrickie Jans [Schipper]
26-11-1684 Hendrick Roelen Neeltie Gerrits
26-11-1684 Cornelis Janse Schram Maritien Jans
14-01-1685 Peter Andriesen Teuntie Lamberts
04-02-1685 Hendrick Willems Anna Hansen
04-03-1685 Crijn Dircxen Lijsbeth Jacobs
04-03-1685 Arien Jansen Trijntie Rijcke
06-05-1685 Willem Hendricxe Grietie Jans
06-05-1685 Gerbert Lubbers Maritien Tijmens
06-05-1685 Weijgert Petersen Tijmitie Willems Boer
03-06-1685 Joost Teunisse [de Graaf] Annetie Teunisse
23-09-1685 Lambert Jansen Ketel-boeter Ebbetien Jans
27-01-1686 Jan Terlinde [?] Gerbertie Jans
27-01-1686 Hendrick Teunis Aegtie Stevense
17-02-1686 Gerrit Jansen Gerbertie Gerrits
24-02-1686 Jan Janse Fijtien Jans
05-05-1686 Peter Jansen Groen Aeggie Peters
05-05-1686 Weijgert Hendrixe Brasser Aeltie Claese Groen
05-05-1686 Peter Hermense Teuntie Hendricx [Brasser]
26-05-1686 Tijmen Bastiaens Hillegond Teunisse
16-06-1686 Willem Claese Jaentie Janse [O..rynen]
21-07-1686 Cornelis Willems Claesie Claes
09-09-1686 Cornelis Jansen [Flooren] Engeltien Jacobs
03-11-1686 Hendrick Jacobse Anna Hendricx
07-11-1686 Aert Anxen Aeltien Cornelis
26-01-1687 Dirck Lamberts Weijmie Lamberts
09-02-1687 Aert Jansen Anneke Hendricx
09-02-1687 Lambert Teunis Jannetien Cornelis
20-04-1687 Jan Teunisse Maritie Ae...
27-04-1687 Rein Jan Groen Gerritien And...
27-04-1687 Peter Peterse [de Wit] Gerritien Dirckse
02-05-1687 Cornelis Stevens Maria Cornelis
02-05-1687 Peter Jans Petie Willems
Sept.1687 Huijbert Claesse Weijmtie Teunis Keijser
Nov.1687 Gerit Willems Martha Peters
Nov.1687 Rijck Cornelisse Jannitie Cornelis
Feb.1688 Gerbert Bastiaense Gerritie Hendricxe
Feb.1688 Rijck Jacobs Dirckie Antonisse
Feb.1688 Hendrick Gerrits Aeltie Willems
Mei 1688 Art Dircks [de Goijer] Neeltie Claesse
Mei 1688 Roel Teunisse Ariaentie Claesse
Mei 1688 Jaep Jans de Graef Wilmtie Hendricxe
Mei 1688 Lambert Teunis Fijtie Lamberts
Mei 1688 Jan Peters Lijsbeth Cornelisse
Mei 1688 Thijme Cornelisse Perck Grietie Jans Groen
26-09-1688 Cornelis Anxste Reij Cornelisie Janse
17-10-1688 Thomas Huijgen Marritie Willems
21-11-1688 Gerrit Gerberts Geertie Cornelisse
23-01-1689 Art Elte Aeltie Giele
13-02-1689 Jan Goritse Brisch Ariaentie Classe
07-08-1689 Bernart Hendricks Buij-s..ck uijt Keulslant Geertruij Janse uijt Brandeburghs lant
13-11-1689 Hendrick Artse Maritie Jans
02-02-1690 Claes Jan Elte Geertie Willems
05-02-1690 Peter Janse Agatha Thame Bijl
27-02-1690 Wijgart Peterse (te vooren getrouwt Ao.1685 den 6 maij) Trijnitie Willems
12-03-1690 Henderick Jacobse (dese sijn tevoore getrouwt Ao.1686 3e 9 bris niet weetend dat Hendrick soo na bestont in bloet aen Annities eerste man) Annitie Hendricx Veen
12-03-1690 Lambert Claesse (niet geweeten hebbende dat 't makanders bestonde in 4te consanguitatie gradu; sijn soo over de 24 jaeren getrouwt geweest) Aeltie Jan Bruijns
14-03-1690 Hendrick Bastiaens [malcanders bestaende in 4to gradu consanguinitatis sijn getrouwt 1688 de 28ta Maij niet weetende van dat bl.....etc.] Lijsbeth Bastiaens
16-03-1690 Wilm Janse (dis sou 4 jaere getrou wt geweest xitu non catholico) Reijertie Jans
17-03-1690 Cornelis Teunisse Bijlna (va..... dispensatis in 4tu gradu 't consan- guinitatis en vl... he t twijffelachtigh was of de dispensatie vergunt trouwden int jaer 1682den 25 october) Krijntie Jacobs
21-03-1690 Bastiaen Lamberts (18 jaer getrouwt, nietge merckt hebbende dat Bastiaen so na bestaat aen de eerste man van Thijmitie) Thijmitie Thijmens
22-03-1690 Claes Wijgerts (3e gradu disp; dese sijn getrouwt 1674 a 75, niet gemerckt hebbende dat Claes met Marrities eerste man soo bestont) Maritie Hendrics
09-04-1690 Lambert Thijmens Perck (consang: in 4to gradu dispensatie; sijn eertijts 1681 den 1 juni getrouwt) Aeltie Peters
24-03-1690 Thijmen S..a..icks ( dese sijn voor dese over 29 jaer getrouwt niet wetende van dat Maegschap) Bartie Jacobs
31-03-1690 Lambert Rijcke (dese sijn over 15 jaer getrouwt, maer twijfelen of de dispensatie vercregen is soo 't behoort) Gijsie Jans [Elten]
12-04-1690 Cornelis Janse [Kaetien] (consanguinei in 4to gradu, dese sijn voor dese getrouwt 1681 den 20 April sonder dispensatie te versoecken, min dispensatum est) Hendrickie Peters
11-04-1690 Art Angxste (consanguinei in 4to, dese sijn voor dese 1686 die 19 9bris getrouwt sonder dispensatie versoght te hebben, min dispensatus est) Aeltie Cornelisse
09-04-1690 Peter Janse Aetie Jans
30-04-1690 Jan Jansen Scheer [?] Neesie Huijgense
25-06-1690 Cornelis Claesse (bloetverwant in 3e gradu) Fijtie Jans
27-08-1690 Willem Dircks Wilmtie Wouters
27-08-1690 Cornelis Jacobs Koen (na dat se van hr.Schee rder de attestatie hadde getoont dat se te Emen es te paeschtijt hadde gebieght en gecommuniceert) Grietie Elberts Groen
10-12-1690 Bastiaen Peterse Kas (Na gecregen dispensatie in 4to consang.gradu. Dese sijn int jaer 168 4 8e Xber getrout sonder dispensatie) Hendrickie Jans Schipper
25-02-1691 Willem Lambertse (tertio gradu dispensat ione) Rijckie Thijmense
06-05-1691 Jan Gerritse Teuntie Elberts
06-05-1691 Lubbert Hendrickse Annitie Gerrits
06-05-1691 Hermen Meertens/[Meeuse] Willemtie Teunisse
06-05-1691 Dirck Hendricks Merritie Stevens
05-08-1691 Jan Claesse Schaep Geertie Slijphe...
26-08-1691 Thijme Jan Petersse Annitie Bastiaens
14-09-1691 Huijbert Reijniers Bratner [?] Stijntie Alte [?]
28-10-1691 Jacob Claessen Geertie Lucasse
04-11-1691 Jan Hendrickse Lambertie Willems
11-11-1691 Hendrick Cornelisse (consanguinei in gradu mixto 3e et 4e dispensatione est) Neeltie Hendricks
16-11-1691 Dirck Gijsberts Artie Jans
27-04-1692 Thijmen Peter Mensse Willemtie Elberts Focker
04-05-1692 Elbert Cornelisse Claesie Jans
04-05-1692 Cornelis Huijgen Geurtie Jans Scheer
06-07-1692 Cornelis Claesse Haesie Peters
31-08-1692 Cornelis Jacobs Jannitie Gijsberts
02-11-1692 Tijme Dircks Aeltie Jans
25-01-1693 Jan Peters Gerritie Andriesse
12-04-1693 Wouter Teunisse (dispensatie in 4to con sanguiniteit) Jannitie Jacobs
03-05-1693 Gerit Gerberts Gijsie Lamberts
03-05-1693 Angst Tijmons Haesie Dircks
03-05-1693 Willem Cornelisse [Vet] Jannitie Jacobs
09-07-1693 Cornelis Janse Huijsman (affines in tertio gradu, na vercregen dispensatie, sijn te Naerden getrout bij pater Nicolaus Zegers) Aeltie Willems
24-05-1693 Peter Joppen Geritie Mathijse
24-01-1694 Jan Jansen van Tooren ex Amersfort Neeltie Willems
24-01-1694 Jurrie Jans, vant lant van Lingen Geertie Lamberts
07-02-1694 Gijsbert Dircks Grietie Gijsberts
14-02-1694 Hendrick Stephens Veen Stijntie Willemse
02-05-1694 Hendrick Janse Aertie Peter Dircks
02-05-1694 Artie Willems Grietie Gerets
09-05-1694 Jan Hendrickse (dispensatu in consang. gradu 4e) Aeltie Rijcke
23-05-1694 Joost Willems Hendrickie Jans
29-08-1694 Jan Peters (dispensatu in 4to cons ang.) Willemtie Peters
29-08-1694 Dirck Peters Geertie Tijmens
12-09-1694 Dirck Arts [?] Ge.....ntie Jacobs
12-09-1694 Peter Rijcken [Grutter] (dispensatus in 4to consanguitatis) Willemtie Peters
24-10-1694 Hendrick Janse Brasser (consanguinei in quarto gradu dispensatus) Gerritie Tijmense Ram
14-11-1694 Gijsbert Gerits Weijmtie Theunisse Olislager
23-01-1695 Gerrit Tijmens Hendrickie Stephens [Willemse ?]
17-04-1695 Lambert Hendrickse Barbara Ja....
17-04-1695 Jan Jans Scheer Aeltie Jans
24-04-1695 Rijck Janse Lijsbeth Willem Rijcke
24-04-1695 Teunis Jacobs Jaepie Jans Perck
01-05-1695 Jan Jan Hanse Hendrickie Claesse
08-05-1695 Willem Gerits (consanguinei in gradu 3 et 4 mixto disp. est) Geertie Gerberts
08-05-1695 Elbert Lamberts Aeltie Ebbe
08-05-1695 Claes Lamberts Weijmtie Willems
05-06-1695 Gerit Janse Neeltie Elberts
11-09-1695 Gerbert Lamberts Tijmitie Janse IJdo
11-09-1695 Jacob Jan Hanse Perck Lambertie Libarts
23-10-1695 Gerbert Hendrickse Lijsbeth Janse Schipper
27-10-1695 Cornelis Cornelisse [Huijsman] Kaetie Samuels
05-02-1696 Bastiaen Lamberts Jannitie Petersse
12-02-1696 Gerbert Willemse Boer Geritie Andriessen
19-02-1696 Jan Hendrickse Geertie Gijsberts Ruijter
26-02-1696 Gijsbert Stephens [Veen] Krijntie Lamberts
06-05-1696 Willem Janse (dispensatie in 4to con sanguinitatie) Jannitie Teunisse
06-05-1696 Cornelis Lamberts Dirckie Willems
20-05-1696 Jacob Janse Geertie Claesse
20-05-1696 Jan Janse Tijmitie Petersse
27-05-1696 Cornelis Claessen Kas (cons.in 4to disp.) Lijsbeth Tijmens Hendrickse
03-06-1696 Thijmen Hendricks Perck Marritie Claesse Focker
24-06-1696 Bastiaen Petersse Kas Maria Jans van Tooren
22-07-1696 Jan Teunisse Marritie Cornelisse
25-08-1696 Rijck Teunisse Neeltie Peters
16-09-1696 Peter Teunisse Stijntie Gijsbertse
28-10-1696 Lambert Tijmense [Swanck] Weijmtie Claesse Scaep
17-02-1697 Jan Janse Middigs Geritie Stoffels
28-04-1697 Peter Tijmense Ram Jannitie Cornelisse
05-05-1697 Claes Cornelisse Perck (consang.in 4to disp.) Marritie Jan Jooste de Graef
05-05-1697 Jacob Elbertse Focker Annitie Willems Arts
19-05-1697 Roel Jan Korsse Hendrickie Lamberts Sulkus
02-06-1697 Ass.berie, viduus Haesie of Hester Peterse Kas
02-06-1697 Jan Peterse Sconck (consang.in 4to gradu) Claesie Willemse
02-06-1697 Gerrit Peterse Sconck (consang.in tertio en q uarto gradu) Elbertie Tijmense
31-07-1697 Peter Hermense ..on (Bloetverwanten, hij in 't derde, zij in't vier de lidt, item is Peter met Teunties eerste man bloetverwant van zijn moeders zijde in 't der de en van zijn vaders wegen int vierde lidt, Anno 1686 de 5 meij ge trout met dispensatie over de twee eerste be letsels, sonder te weten vant derde beletsel; e st intei triplex impedum consang.in 3 et 4 mixto, etc.) Teuntie Hendrickse Brasser
22-09-1697 Jan Jan Arts Neeltie Franse
29-09-1697 Willem Claesse Aegie Jans
27-10-1697 Jan Gijsberts [Ruijter] (consanguinei in quarto) Annitie Jans IJdo
10-11-1697 Elt Elberts Geertie Lamberts
10-11-1697 Peter Teunisse Olislagers Petertie Jacobs
10-11-1697 Jan Jan Hanse Engeltie Hendricks
24-11-1697 Jan Teunisse Geertie Gerberts
17-12-1697 Jelis Huijberts de Koninck (de welcke over eenige jaaren moxd acatholico sijn getrouwt) Rijckie Ariens
02-02-1698 Elbert Hermens (consanguin.in 3to et 4to gradu) Anna Gerits Kas
13-04-1698 Jan Gerrit Roele Huijgie Cornelisse
27-04-1698 Krijn Willemse Brouwer Claesie Roel Wijgarts
04-05-1698 Bastiaen Willems Kas Stijntie Elberts Focker
04-05-1698 Jan Janse Kaetie Samuels
11-05-1698 Jan Lambertse Veen Neeltie Peterse Brasser
11-05-1698 Lambert Teunisse (consang.in quarto disp ensatei) Annitie Jans
06-05-1698 Jan Gerritse Geritie Laurusse
25-05-1698 Rijck Teunisse Brouwer Lijsbeth Peterse Schonck
08-06-1698 Gijsbert Jan Roelen Eefie Jacobse
08-06-1698 Cornelis Janse Middigh Jacobie Anxsten
06-07-1698 Hendrick Jacobs Petertie Jans
03-08-1698 Teunis Willems Boer Aeltie Peter Claesse
[N.G.] Cornelis Hendrickse van Laren Geertie Willems Stam
05-10-1698 Wijgart Roel Wijgarts Claesie Lamberts Claesse de Rijck
26-10-1698 Peter Lubberts Hendrickie Peters
25-01-1699 Hermen Bastiaens Kool Bijtie Janse Perck
13-03-1699 Philippus Dirckse Annitie Wijnants
03-05-1699 Wijgart Peter Mense Marritie Elbert Focker
03-05-1699 Claes Jan Rijcke Tijmitie Wil... ......
10-05-1699 Lambert Jans Groen (consang. in 3 et 4 mixto dispensatie est) Grietie Lamberts
10-05-1699 Sijmon Hendrickse Geritie Hermense
31-05-1699 Lambert Gerit Geritse Lambertie Cornelisse Brouwer
31-05-1699 Bastiaen Geritse Kool Thijmitie Jacobs Koen
02-08-1699 Gerit Elberts Lambertie Lamberts
15-08-1699 Jan Evertse Cornelisie Cornelisse
18-10-1699 Jan Gijsbertse Backer (in 4to consanguinitati s gradu dispensati est) Marritie Cornelisse Perck
15-11-1699 Cornelis Janse de Swart Annitie Hendrick Roelen
15-11-1699 Arien Gerits Tops Catharina Hendrickse van He..
17-01-1700 Wilm Peter Dirckse IJke Jan Krijnen
25-04-1700 Sijmen Hendrickse Ariaentie Janse
27-04-1700 Jan Hendrickse Magdaleen Lauris Goossen
02-05-1700 Stephen Jans Bruijns Lijsbeth Jacobse
02-05-1700 Lambert Jacob Gerberts Grietie Kees Splinter
23-05-1700 Wijgart Tijmis Swanicks Claasie Claasse
18-08-1700 Jan Lambert Claesse Neesie Jacobse
03-10-1700 Jan Hendrickse Hendrickie Claessen
18-11-1700 Dirck Hendrickse Lijsbeth Dircks
05-02-1701 Rijck Lambertse Mosterman Annitie Evertse
06-02-1701 Jan Peter Dirckse Marritie Jan Krijnen
19-04-1701 Ariaen Hendrickse Slachter Gerbertie Luberts Reijn
08-05-1701 Philippus Willems (dispensatiom est in qu arto consanguinitatie gradu) Grietie Jans
08-05-1701 Jacob Claesse Cornelissie Dircks
22-05-1701 Rijck Stevense Veen (bloetverwanten in 't vierde lit van twee zijden; dispensatie est) Marritie Cornelisse Perck
17-07-1701 Rijck Peterse Berck Weijmtie Willemse [Brouwer]
14-08-1701 Roel Janse Sebasitie Andriesse
14-08-1701 Peter Claesse Grietie Jacobse
09-09-1701 Jurrie Jurrijsse van Mellen in Lunenburger lant. Jannitie Lambertse
13-11-1701 Claes Lamberts (dispensatie est in 4to Consanguinit) Claesie Claesse
13-11-1701 Cornelis Elberts Huijbertie Claesse
13-11-1701 Joost ...bertse Maria Janse Laeck
29-01-1702 Ruth Janse Lijsbeth Jans Scheer
19-02-1702 Jan Jansen Weijmtie Bastiaens
05-03-1702 Jan Petersse Marritie Jans
30-04-1702 Gerbert Cornelisse Neeltie Bastiaens Kool
30-04-1702 Claes Teunisse Maria de Nijs
07-05-1702 Jan Lamberts Geertruij Willemse
07-05-1702 Cornelis Gerrits Lambertie Jans
07-05-1702 Bastiaen Peters Sconk (dispensatus est in 3 et 4 consang,gradu mixto) Tijmitie Tijmense
07-05-1702 Jacob Hendricks Hillitie Jacobs
07-05-1702 Jacob Janse Geertie Lamberts
07-05-1702 Hendrick Janse Grietie Rijcken
07-05-1702 Gerit Tijmens Lijsbeth Matijsse
07-05-1702 Roel Jan Korsse Trijntie Arts
22-07-1702 Jurrie Braun van Altkerck in Munsterlant Maria Servaesse vrouw-baes van Maestricht
05-11-1702 Jan Lambertse Maria Dirckse
05-11-1702 Lambert Willem Krijnen Rijckie Claessen Wit
28-01-1703 Jan Fransen Claesie Jans Peet
06-04-1703 Jan Elberts Aeltie Willems
06-04-1703 Hendrik Roelen Teuntie Willems
06-04-1703 Willem Claesse Bijtie Stephens
20-05-1703 Jan Jans Peet Neeltie Geritse Kool
30-05-1703 Jan Jansen Groot Trijntie Cornelisse van Raa
10-06-1703 Teunis Willemse Franckie Meeuse
10-06-1703 Gijsbert Cornelisse Geertie Jan Kamer
15-07-1703 Hendrick Jacobse Teuntie Thamisse
28-10-1703 Mens Willemse Annitje Elbertse
27-01-1704 Teunis Janse IJde Hendrickje Roelen
20-04-1704 Elbert Cornelisse (dispensatu in 3 et 4 consang.gradu mixto) Hendrickje Petersse
20-04-1704 Elbert Peterse Aegie Petersse Berck
18-05-1704 Hendrik Lambertse Jaepje Lambertse
01-06-1704 Claes Gijsbertse Haesje Cornelisse
06-07-1704 Laurus Lambertse Eefje Geritse
20-07-1704 Gerit Peterse Brasser Tijmitie Lambertse
24-08-1704 Cornelis Lambertse Tijmitie Claasse
28-09-1704 Gerit Janse Huijbertje Faes
22-02-1705 Peter Tijmense Geertruij Lambert Rijcken
03-05-1705 Jan Lambertse Geertje Cornelisse
24-05-1705 Jan Willems Mosterman Neeltje Lambertse
15-11-1705 Hermen Janse Lisna Grietje Janse Piers
13-02-1706 Jaap Heindrikse Jager Lijsbet Gijzen Bollebacker
14-02-1706 Splint Janse Middag Jannetje Teunis Bijl
18-04-1706 Harme Janse Cleijgos Stijntje Jacobs
09-05-1706 Jan Peterse Lam Heindrikje Peters
09-05-1706 Jan Teunisse Bijl Willempje Jans
09-05-1706 Andries [Martensz] Lens Eva Corsse
09-05-1706 Jan Gerritsse Roelen Neeltje Peter Aertsen
24-10-1706 Zacharias Teunisse Bijl Wijmpje Lammers Mosterman
07-11-1706 Peter Ariaanse [Toebak] Aertje Jacobs
30-01-1707 Teunis Jan Roelen Jantje Willems
30-01-1707 Evert Peterse Marijtje Peters
27-02-1707 Cornelis Gerberse Gijsbertje Heindriks
06-03-1707 Claes Peterse Elbertje Crelis
08-05-1707 Jan Theunisse Brasser Gerridje Lammers Vlanderen
08-05-1707 Jan Tijmense Jonker Jaentje Eelte
08-05-1707 Dirk Tijmense Marijtje Lamberts
08-05-1707 Theunis Lambertse Bartje Jans
08-05-1707 Cornelis Theunisse Aeltje Peters
08-05-1707 Cornelis Hendrikse Haesje Jacobs
TOP
HOME