GENEALOGIE VAN MARCELIS MARCELIS DE OUDE
Zesde Generatie
Marcelis Marcelisz DE JONG,
Zoon van Marcelis Marcelisz de Jong en N.N., [nr. Vc], geboren ca. 1770, doopsgezind, overleden na 1803, mogelijk te Thamen.
Getrouwd in mei 1798 te Mijdrecht met zijn achternicht Sasje BAAS, geboren ca. 1775, doopsgezind, overleden na 1803, mogelijk te Thamen, dochter van Jasper Baas en Grietje de Jongh [nr. Ve],.

ONDERTROUW AKTE, Mijdrecht S&S, 26 april 1798:
In ondertrouw aangetekend Marcelis de Jong Junior minderjaarig Jonkman, doch hebbende vertoond Consent van desselvs vader Marcelis de Jong Senior, en Sasje Baas minderjaarige dochter, geadsisteert wordende door haar vader Jasper Baas;
Beiden onder Mijdrecht woonende en van de Mennonite Godsdienst.
Omme naar afloop van drie Zondags proclamatien, op betoog daar van hunnen Echt te doen Solemniseeren.

OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, Thamen, 30 dec.1803:
Hendrik Kamperdijk in qualiteit als speciaal gemachtigde van Vrouwtje van der Heijden, weduwe en boedelhoudster van Jasper Baas; mitsgaders moeder en voogdesse over haare aan genoemde Jasper Baas verwekte, en door hem onmondig naagelaatene dochter Aaltje Baas; Marcelis de Jong Marceliszoon als in huwelijk hebbende Sasje Baas, waar bij hij geboorte in leeven heeft, de welke een mede dochter is, en met de gemelde Aaltje Baas te zamen de eenige en algeheele erfgenaamen zijn van voornoemde Jasper Baas, verkopen aan den heere Willem Kruiswijk, thans nog te Waveren Botshol woonachtig, enige burgerhuijzinge, een zeer grote timmerschuur en een zeer ruime tuijn, gelegen aan de Amstel, voor de somme van f 2,064.-.

NIET GEPLAATST:

Jan Marcelisz MARCELISZ,
Geboren ca. 1601, van beroep korenkoper, overleden ca. 1666, oud 65 jaar.
Getrouwd (1) met N.N.
Getrouwd (2) met Maergen CORNELIS, geboren ca. 1617, overleden tussen 1673 en 1678.

KINDEREN UIT HET EERSTE HUWELIJK:
 1. Marcelis Jansz van Grevenbroeck (Marcelis).
  Geboren ca. 1638.
 2. Jannetje Jans Marcelis,
  Geboren ca. 1640, overleden na 1688.
 3. Jacob Jansz Marcelis, zie nr. II.
  Geboren ca. 1642, overleden op 9 september 1719, oud ca. 77 jaar.
 4. Neeltje Jans Marcelis,
  Geboren ca. 1656, begraven op 26 maart 1695, oud ca. 38 jaar.
 5. Jan Jansz Marcelis van Grewenbroeck,
  Geboren ca. 1658, overleden 1702/03, oud ca. 44 jaar.
Jacob Jansz MARCELIS.
Zoon van Jan Marcelisz Marcelisz en Maergen Cornelis [nr. I], geboren ca. 1642, gedoopt op 18 december 1662 te Uithoorn, verhuist rond 1665 van Uithoorn naar Amsterdam, eigenaar van een zeepziederij te Amsterdam, koopman, overleden op 9 september 1719 te Amsterdam, oud ca. 77 jaar, begraven aldaar op 14 september 1719.
Ondertrouw op 16 mei 1665 te Monnikendam, getrouwd te Uithoorn met Grietje Claesdr BRUIJN, ook genoemd BRUIJNINGHS, geboren ca. 1646 te Monnikendam, gedoopt op 16 december 1668 bij de Toren te Amsterdam, begraven aldaar op 15 juni 1703, oud ca. 56 jaar, dochter van Claes Bruijn (Bruijninghs) en Aeltgen Huijberts.

KINDEREN:
 1. Aeltje Marcelis,
  Geboren ca. 1673, begraven te Amsterdam.
 2. Jan Marcelis, zie nr. IIIa.
  Geboren ca. 1675, begraven op 31 augustus 1707, oud ca. 32 jaar.
 3. Johanna Marcelis, zie nr. IIIb.
  Geboren 1679/80, overleden op 4 october 1748, oud ca. 68 jaar.
Jan Jacobsz MARCELIS,
Zoon van Jacobs Jansz Marcelis en Maergen Cornelis [nr. II], geboren ca. 1675 te Amsterdam, vermeld als poorter van die stad, van beroep zeepzieder, koopman, begraven op 31 augustus 1707, oud ca. 32 jaar.
Getrouwd met Elisabeth VAN LENNEP, geboren op 22 april 1679 te Amsterdam, overleden aldaar op 15 februari 1718, oud 38 jaar, begraven op 21 februari.
Elisabeth trouwt (2) met Govert LOOTEN.

KINDEREN:
 1. Grietje Marcelis,
  Begraven op 2 april 1704 te Amsterdam.
 2. Margaretha Marcelis,
  Geboren op 16 februari 1705, begraven op 17 juli 1758, oud 53 jaar.
 3. Jan Marcelis,
  Geboren op 17 maart 1707, overleden op 23 december 1745, oud 38 jaar.
Johanna MARCELIS,
Geboren 1679/80 te Amsterdam, overleden aldaar op 4 october 1748, oud ca. 68 jaar, begraven op 8 october.
Getrouwd (1) in 1701 te Abcoude met Dirck VIJFHUIJSEN, van beroep advocaat.
Getrouwd (2) met Cornelis PRINS, geboren ca. 1679, van beroep wijnkoper.
Getrouwd (3) met Isaac Willem SAPPIUS.

KIND:
 1. Lambert Marcelis Vijfhuijsen,
  Gedoopt op 16 augustus 1702, begraven op 4 januari 1734, oud 31 jaar.
[Bron: gebaseerd op Jaarboek CBG 1963, blz. 45 e.v.]
[Laatst gewijzigd op 13 september 2005]

VIJFDE GENERATIE GENEALOGIEEN KWARTIERSTATEN HOME
TRANSCRIPTIES GEZOCHT MET  DANK  AAN E  MAIL