GENEALOGIE VAN MARCELIS MARCELIS DE OUDE
Eerste Generatie
Ariaentje Hendricks DE JONGH,
Dochter van Hendrick Marselis de Jongh / Verduijn en Grietje Jacobs van der Heijde [nr. III], geboren ca. 1699, mogelijk in de Mennonietebuurt onder Mijdrecht, gedoopt op 10 april 1717 in de doopsgezinde kerk van Mijdrecht, overleden tussen 1734 en 1750.
Ondertrouw op 2 april 1723 te Amsterdam, getrouwd op 2 april 1723 te Mijdrecht met Hidde ROOS, geboren ca. 1676, doopsgezind gedoopt op 7 mei 1694 te Groningen, van beroep koopman in hout, overleden na 1750, zoon van Thijs Hiddes Roos en Josijntje Denijs.
Hidde ROOS was eerder getrouwd en in ondertrouw gegaan op 27 januari 1716 in de doopsgezinde kerk te Amsterdam met Aaltje DE LANOOIJ, overleden op 13 januari 1722 te Amsterdam in de kraam van haar zoon Louis Roos.

DOOP AKTE, Mijdrecht Mennoniete Gemeente, 10 april 1717:
Door Thijmen van Hilten gedoopt: Ariaantje Hendrikse de Jong.

NOT.AKTE (G.v.Ette), Mijdrecht, 9 dec.1723:
Ariaentje erft f 5.155.- van haar vader's broer Marcelis Marcelis de Jongh uit Aalsmeer (zie Marcelis).

KINDEREN:
 1. Josina Roos, zie nr. Va.
  Geboren ca. 1720 te Mijdrecht, doopsgezind, op 1 juni 1760 gedoopt in de Gereformeerde kerk te Thamen, begraven op 19 mei 1762 te Thamen, oud ca. 41 jaar.
  Getrouwd op 3 december 1747 in de Gereformeerde kerk te Thamen met Abraham Schouten, gedoopt in 1715 in de Hervormde kerk te Mijdrecht, van beroep gerechtsbode, lidmaat van de Gereformeerde kerk, overleden na september 1789, zoon van Lambertus Schouten en Jannetje de Jong.
  Abraham Schouten trouwt (2) op 23 april 1764 te Thamen met Marritje van der Waart, geboren te Haarlem, dochter van Jacob van der Waart en Kaatje Sisoo.
 2. Grietje Roos,
  Geboren ca. 1734 in de Mennonietenbuurt onder Mijdrecht, gedoopt op 6 mei 1752 in de doopsgezinde kerk van Mijdrecht.

  DOOP AKTE, Mijdrecht Menn.Kerk, 6 mei 1752:
  Grietje Roos, gedoopt door Pieter van Dam.
Marselis Hendricksz DE JONGH,
Zoon van Hendrick Marselis de Jongh / Verduijn en Grietje Jacobs van der Heijde [nr. III], geboren ca. 1701, mogelijk in de Mennonietebuurt onder Mijdrecht, gedoopt op 15 december 1725 in de doopsgezinde kerk van Mijdrecht, van beroep grutter, woont in 1766 te Uithoorn, begraven op 17 april 1773 te Thamen, oud ca. 72 jaar.
Getrouwd in 1731 te Mijdrecht met Erckje Jacobs JONGENEEL, gedoopt op 24 mei 1708 in de Remonstrantse kerk van Gouda, begraven op 6 augustus 1783 te Thamen, oud 75 jaar, dochter van Jacob Jansz Jongeneel, alias Jong en Eel en Adriana Snelleman.

NOT.AKTE (G.v.Ette), Mijdrecht, 9 dec.1723:
Marcelis erft f 5.155.- van zijn vader's broer Marcelis Marcelis de Jongh uit Aalsmeer.

DOOP AKTE, Mijdrecht Menn.Kerk, 15 dec.1725:
Door Thijmen van Hilten gedoopt, Marcelis Hendriksz de Jong.

NOT.AKTE (G.v.Ette), Mijdrecht, 13 nov.1731:
Marcelis Hendricks de Jongh, JM, als bruijdegom, geassisteert met Thijmon van Hilten en Grietje Jacobs, egtelieden, zijn schoonvader en moeder, wonende te Mijdrecht ter eenre, en Erckje Jacobs Jongeneel, JD, als bruijt geassisteert met haar moeder Adriana Snelleman, huijsvrouw van Jan Jansz van Aelsmeer den Oude, wonende onder Thamen aan den Amstel, ter andere zijde, besluiten te trouwen in gemeenschap van goederen, en elkaar aan te wijzen als enige en universele erfgenaam.

NOT.AKTE (G.v.Ette), Mijdrecht, 11 feb.1733 (#193):
Betreft de verdere verdeling van de nog onverdeelde nalatenschap van Hendrick de Jongh, tussen zijn zoons Marselis en Jacob.

NOT.AKTE (G.v.Ette), Mijdrecht, 24 juli 1733 (#222): Marselis de Jongh, wonende aan de Amstel onder Mijdrecht, verhuurt aan Claas Huijbertsz van der Schinkel "een huijs, hooijhuijs, erff en bergh met omtrent 31 mergen soo hooij als weijland, gelegen in de polder van Hoffland bezuijden de Luwe, voor de tijt van 3 jaren voor de somma van f 428.- per jaar.

NOT.AKTE (G.v.Ette), Mijdrecht, 29 juli 1733 (#221): Marcelis de Jongh, wonende aan de Amstel onder Mijdrecht, verhuurt aan Jacob Goijertz, wonende aan de Cromme Meijert onder Uijthoorn omtrent 7 en 1/2 mergen soo hooij als weijland gelegen in de polder van Blokland onder Uijthoorn, voor de tijt van 7 jaren tegen een jaarlijckse somma van f 110.-

NOT.AKTE (G.v.Ette), Mijdrecht, 29 juli 1733 (#220): Marselis de Jongh verhuurt aan Gijsbert Verlaan een huis, hooihuis, berg en schuur, benevens 22 mergen hooi en weiland voor 7 jaren tegen de somma van f 330.- per jaar.

NOT.AKTE (G.v.Ette), Mijdrecht, 2 juni 1742: Marcelis de Jongh, in huwelijck hebbende Erckje Jongeneel bij dewelcke hij levende ende blijkende geboorten heeft, wonende aan de Amstel leent f 1.000.- van Frans van Lanckeren, wonende tot Thamen, tegen een rente van 4%. [Op 17 jan.1754 was de hele schuld afbetaald]

OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, Protocollen, Zwammerdam, inv. 29, blz. 75, dd 23 mei 1766: Cornelis Jongeneel, wonende te Bodegraven, is schuldig aan Arij Jongeneel en Cornelis van Leeuwen, beiden wonende te Nieuwkoop en Marcelis de Jong, wonende te Uithoorn, allen als voogden over Jacob van Leeuwen volgens testament dd 29 maart 1752 voor Pieter Lietaert, notaris te Nieuwkoop, en akte van assumptie (bijvoeging) dd 8 februari 1765 voor notaris mr. Francois Lietaert, een bedrag van f 450.- Gesteld onderpand: een huis en erf aan de Overtocht, strekkend van de wagenweg tot aan de Rijn, belend ten oosten Cornelis Jongeneel en ten westen Maarten Blonk; nog een huis en erf aan de Overtocht, strekkend van de Hoge Rijndijk tot in de Rijn, belend ten oosten de heer Veeling en ten westen Willem Ruijt; nog twee morgen land in de Dronen, strekkend van de Rijndijk tot [niet vermeld], belend ten oosten de heer Bick en ten westen de polder van Reeuwijk. Geroijeerd op 5 october 1782.

BEGR.REG., Thamen, 17 april 1773:
Begraven in de kerk Marcelis de Jong.

BEGR.REG., Thamen, 6 aug.1783:
Begr. in de kerk Erkje Jongeneel, wed: van Marcelis de Jong.

KINDEREN:
 1. Jacob Marselisz de Jong, zie nr. Vb.
  Geboren ca. 1735, begraven op 11 juni 1794 in Thamen, oud ca. 59 jaar.
  Getrouwd met Aaltje van 't Kruijs, geboren ca. 1740, begraven op 8 september 1784 in Thamen, oud ca. 44 jaar.
 2. Marcelis Marcelisz de Jong, zie nr. Vc.
  Geboren ca. 1740, woont in 1772 en 1780 te Zevenhoven, koopt op 24 maart 1772 hooi- of weiland in de Noordeindse polder te Ter Aar en verkoopt dit land op 13 juni 1780.
  Getrouwd met N.N.
Jacob Hendricksz DE JONGH,
Zoon van Hendrick Marselis de Jongh / Verduijn en Grietje Jacobs van der Heijde [nr. III], geboren op 14 october 1703 in de Mennonietebuurt onder Mijdrecht, gedoopt op 30 november 1726 in de doopsgezinde kerk van Mijdrecht, van beroep koopman in hout (1738), houtzaagmolenaar, overleden tussen 1757 en 1764.
Getrouwd in augustus 1732 te Mijdrecht met Sasje Maartens BODISKO, geboren ca. 1710, mogelijk te Beverwijk, gedoopt op 2 december 1730 in de doopsgezinde kerk van Mijdrecht, overleden na 1768, mogelijk te Mijdrecht of Thamen, dochter van Maarten Bodisco en Vrouwtje Cornelisse Bierum.

NOT.AKTE (G.v.Ette), Mijdrecht, 9 dec.1723:
Jacob erft f 5.155.- van zijn vader's broer Marcelis Marcelis de Jongh uit Aalsmeer.

NOT.AKTE (G.v.Ette), Mijdrecht, 25 jan.1724:
De heer Cornelis Jacob Luijck, secretaris tot Mijdrecht en Claas van Veen, out omtrent 47 jaren, mede wonende onder Mijdrecht, verklaerden sij attestanten ter Requisitie van Jacob Hendricks waer te sijn dat sij des Reqts: vader Hendrick Marcelis in sijn leven gewoont hebbende in de Mennonite buurt wel hebben gekent als mede wel te weten dat deselve vande mennonite gesinte was, vorders in presentie van mijn Nots: hebben gesien dat in een boeck in folio in hoorne bandt gebonden op een van de agterste bladen met het eijgen schrifft van vernoemde Hendrick Marcelis niet allen geschreven stont den trouwdag van hem en sijn vrouw Grietje Jacobs, maar oock de geboortendag van alle sijne kinderen en onder anderen oock van den Req: met dese woorden als: 14 october 1703 is mijn vrouw inde kraam bevallen van een soon die genaamt is Jacob Hendricks ten Vier uren op ten agter middag de heer sij loff.
Gevende voor Redenen van Wetenschap van met den voornoemde Hendrick Marcelis in sijn leven speciale ommegang te hebben gehadt als mede sijne handt teeckening en schrift verschijdene malen te hebben gesien.
Getuigen: Gerrit Pieters Man en Teunis Boudewijns van Cats.

DOOP AKTE, Mijdrecht Menn.Kerk, 30 nov.1726:
Jacob Hendrikse de Jong, gedoopt door Thijmen van Hilten.

DOOP AKTE, Mijdrecht Menn.Kerk, 2 dec.1730:
Sasje Bodisco, gedoopt door Th.v. Hilten.

NOT.AKTE (G.v.Ette), Mijdrecht, 6 aug.1732 (#152):
Jacob de Jongh, JM, als bruijdegom geassisteert met zijn schoonvader Tijmon van Hilten en moeder Grietje Jacobs, egtelieden, ter eenre en Sasje Bodisko, minderjarige dogter als bruijt, geassisteert met haar oom en vooght Claas van Veen, alle wonende aan den Amstel onder Mijdrecht, ter andere zijde, stellen huwelijks voorwaarden op.

NOTARIS AKTE, Beverwijk (J.Barrevelt), 13 sept.1732, #270 - 39:
Jacob de Jongh, wonende aan den Uijthoorn, als in huwelijck hebbende Sasje Bodisco, doghter en mede voor 1/5 part erfgenaam van wijlen Maarten Bodisco en Vroutje Bierum, in haar leven Eghteluijden en gewoondt hebbende hier ten Steede, verklaarde uijt handen van den E. Claas van Veen, wonende aan den Uijthoorn, Bastiaan van Rossen, boomqueecker ende Egbert Elseneur, mr. backer, wonende alhier in qualite als aangestelde voogden over de minderjarige nagelatene kinderen van wijlen Maarten Bodisco en Vroutje Bierum, wel ende deughdelijcken ontfangen ende Na sigh genomen te hebben in voldoeninge van sijn eerste comparants huijsvrouws vijfde part off erffportie de nafolgende effecten:
1) 4 obligaties van f 1.000.- elk, totaal f 4.000.-
2) een vijfde part van alle meubele goederen, mitsgaders in contante penningen f 482.-
3) blijft allen nogh int gemeen ende onverdeelt een obligatie ten laste van Pieter Bostijn.

OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, Hyp.Aktes, Inv.Nr.881, Thamen, 16 jan.1733:
Evert van Alst uit Amstelveen bekent f 400.- schuldig te zijn aan Jacob de Jong en Sasje Bodisco, echtelieden te Mijdrecht, ter sake van coop van 4 campen soo hooij als weijland.

NOT.AKTE (G.v.Ette), Mijdrecht, 11 feb.1733 (#193):
Betreft verdere verdeling van de nog overdeelde nalatenschap van Hendrick de Jongh, tussen zijn zoons Marselis en Jacob.

NOT.AKTE (G.v.Ette), Mijdrecht, 17 jan.1734:
Jacob de Jongh, wonende aan de Amstel onder Mijdrecht, leent aan Cornelis Jans Krijger uit Boxhol, een somma van f 250.- voor de aankoop van een turfpont, lang 57 voet, van Claas Cornelis Edelman, scheepstimmerman aan de Amstel onder Mijdrecht.

OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, Reg. van Transporten, Inv.Nr. 292, Heemskerk, 17 mei 1757:
Compareerden:
1. De Heer Pieter Bodisco, wonende tot Haarlem, als lasthebber van Mej.Neeltje de Bruijn, weduwe en erfgename van de Heer Claas Bodisco, wonende tot Alkmaar.
2. De Heer Jan de Hoop, weduwenaar en erfgenaam van Ariaantje Bodisco, wonende tot N-Waddinksveen.
3. De voornoemde Heer Pieter Bodisco, in zijn privé.
4. En laatstelijk de Heer Jacob de Jongh, als in huwelijk hebbende Sassie Bodisco, wonende aan den Uijthoorn.
Allen erfgenamen van Maarten Bodisco en desselfs huijsvrouw Vrouwtje Bierom, in de stede Beverwijk gewoont hebbende en overleeden, mitsgaders nog als erfgenamen abintestato gebleeven zijnde van haar overleedene suster Martijntje Bodisco.
De welke bij deezen verkopen aan de Heeren Agge Roscam Kool en Cornelis Huijsman, voor en ten behoeve van de Doopsgesinde Gemeente in de Beverwijk, Twee derde parten in een stuk weij of hooijland, genaamt het gemeene stuk, leggende binnen deezen banne in buijtendijk, en waarinne Cornelis Klaver het overige derde part is hebbende, groot in 't geheel 7 Morgen 517 roeden, mette somme van f 1,630.-.

NOTARIS AKTE (G. v. Bork), Mijdrecht, 11 sept.1764, nr. 553:
Juffrouw Sasje Bodisko, weduwe van Jacob de Jongh, wonende te Thamen aen den Amstel, erfgename van wijlen Claas van Veen, dewelke verklaarde te constitueren ende magtig te maken Den Heer Rijk van Vliet, notaris, specialijk om te compareren voor den E: Achtb: Gerechtte der stad Utrecht, ende aldaer in de Ziele van haar constituante bij waar woonde in plaats van Lede, alzo zij comparante is van de mennoniete gehouden, te verklaren als dat de memorie wegens voornoemde Claas van Veen zijn nalatenschap, den impost op de Collecterale ...de... provintie subject, zijnde van dato heeden, door haar comparante geteekent, is oprecht en in waarheijd opgegeven, etc.

NOTARIS AKTE (G.v.Bork), Mijdrecht, 1 juni 1765, nr. 605:
Juffrouw Sasje Bodisco, weduwe wijlen Jacob de Jongh, wonende te Thamen aan den Amstel, bekende verkogt te hebben aan Niesje Dirks Frets, weduwe van Pieter Willemse van Geijlijk een losrente obligatie groot f 2.500.-

NOTARIS AKTE (G.v.Bork), Mijdrecht, 8 juli 1765, nr.611:
Codicil van Juffrouw Sasje Bodisco, weduwe van Jacob de Jongh.
[Betreft haar nalatenschap ten gunste van haar 4 kinderen, Hendrik, Maarten, Vrouwtje en Grietje de Jongh]

NOTARIS AKTE (G.v.Bork), Mijdrecht, 17 juli 1765, nr.612:
Cornelis van Veen en Aagtje van Tol, egtelieden, wonende onder Mijdrecht, verclarende de comparante ten genoegen gezien en geleezen te hebben de testamente van haar comparantes neeff wijlen de heer Claas van Veen, op den 29 meij 1761 voor notaris Gijsbert van Doorn gepasseert en op den 31 julij 1764 onder Mijdrecht metten dood geconfirmeert, waarbij aan haar comparante eene somma van f 1.300.- is gelegateert, bekennende ook van Juffrouw Sasje Bodisco, weduwe van Jacob de Jongh als erfgenaemen van gemelte Heer Claas van Veen ontfangen te hebben voornoemde somma.

NOTARIS AKTE (G.v.Bork), Mijdrecht, 20 nov.1768:
Procuratie van mej. Sasje Bodisco, weduwe Jacob de Jongh, de heer Jan de Hoop, Claas Aldertse Baas en Jasper Clase Baas, op de heer Hendrik de Jongh.

BEGR.REG, Thamen, 22 oct.1783:
Begraven in de kerk, Sasje Bodisco, wed. Jacob de Jong.

KINDEREN:
 1. Henrik Jacobsz de Jongh, zie nr. Vd.
  Geboren ca. 1733 in Uithoorn, gedoopt op 22 september 1754 in de Gereformeerde kerk vanWilnis, aanvankelijk doopsgezind, later gereformeerd, van beroep houtkoopman, overleden na 1769, mogelijk in Uithoorn.
  Getrouwd met N.N.
 2. Maarten Jacobsz de Jong,
  Woont in 1769 te Mijdrecht, van beroep koopman in houtwaren.

  NOTARIS AKTE (G.v.Bork), Mijdrecht, 24 feb.1769, nr.867. blz.43:
  Procuratie van de Heeren Hendrik en Marten de Jong, cooplieden in houtwaaren, woonende de eerste onder Thamen en de tweede onder Mijdrecht, op de Procureur Barnardus Sluijteman.
 3. Vrouwtje de Jong,
  Geboren ca.1735 te Mijdrecht, gedoopt in Mei 1753 in de doopsgezinde kerk van Mijdrecht, overleden na 1766, mogelijk in Thamen.
  Getrouwd in mei 1759 te Thamen met IJsbrand Pietersz van Heumen, geboren te Thamen, gedoopt op 4 october 1733 in de Gereformeerde kerk aldaar, begraven op 9 augustus 1793 te Thamen, oud 59 jaar, zoon van Pieter IJsbrandsz van Heumen en Engeltje Hagens van Eijck.

  DOOP AKTE, Thamen GK, 4 oct.1733:
  IJsbrand, zoon van Pieter van Heumen en Engeltje van Eijk.
  Getuijge Jannetje van Bezuijen.

  DOOP AKTE, Mijdrecht Menn.Kerk, mei 1753:
  Vrouwtje de Jong, gedoopt door Pieter van Dam.

  ONDERTROUW AKTE, Mijdrecht GK, 15 april 1759:
  De DRIE Achtereenvolgende Huwelijks-Voorstellingen sijn hier onverhindert geschiedt van IJsbrand van Heumen, JM, geboren en woonende te Thamen & Vrouwtje de Jongh, JD, geboren en wonende te Mijdrecht.
  De Eerste Voorstellinge is geweest den 15. De Twede den 22. De Derde den 29 April. En hiervan is betoog gegeven na Thamen.

  OUD-RECHT.ARCHIEF #881 (Hyp.Akte), Thamen, 25 nov.1766:
  IJsbrand van Heumen en Vroutje de Jongh, echtelieden bekennen schuldig te wesen aan Gerrit Tijmense Dorlandt een somme van f 1,800.- spruijtende uijt de aankoop van 1/3 part in eene boerebruijck in Thamen.

  BEGR.REG., Thamen, 9 aug.1793:
  Begraven in de kerk IJsbrant van Heumen.
 4. Grietje de Jongh, zie nr. Ve.
  Geboren ca. 1747 in Mijdrecht a/d Amstel, gedoopt in mei 1765 in de Doopsgezinde kerk van Mijdrecht, overleden op 10 mei 1796.
  Getrouwd in augustus 1768 te Thamen met Jasper Baas, geboren te Mijdrecht aan de Amstel, gedoopt op 1 maart 1744 in de Gereformeerde kerk van Thamen, volwassendoop op 18 juli 1794 in de doopsgezinde kerk van Mijdrecht, overleden op 28 mei 1803 in Mijdrecht, oud 59 jaar, zoon van Klaas Aldertsz Baas en Aariaantje van Eijck.
  Jasper Baas trouwde (2) op 13 september 1800 te Mijdrecht met Vrouwtje van der Heiden, geboren op 27 september 1774 te Aalsmeer, overleden op 14 maart 1829 te Uithoorn, oud 54 jaar.


[Laatst gewijzigd op 12 september 2005]


EERSTE GENERATIE GENEALOGIEEN KWARTIERSTATEN HOME
VIJFDE GENERATIE GEZOCHT MET  DANK  AAN E  MAIL