GENEALOGIE VAN MARCELIS MARCELIS DE OUDE
Eerste Generatie
Marcelis MARCELIS DE OUDE,
Geboren ca. 1600, doopsgezind, van beroep lakenkoper, overleden na 5 maart 1671, mogelijk in de Mennonietenbuurt onder Mijdrecht.
Getrouwd met N.N.

NOT.AKTE (F.v.d.Meer), Mijdrecht, 30 nov.1669:
Testament, met legaat van f 500.- aan de Mennoniete Armen te Uithoorn, Thamen en Mijdrecht.

KINDEREN:
 1. Marcelis Marcelisz, zie nr. II.
  Geboren ca. 1625, overleden voor 30 november 1669.
  Getrouwd met Adriaentje Heijndrickx Verduijn, geboren ca. 1625.
 2. Jan Marcelis de Jonge,
  Geboren ca. 1630, woonde in 1665 en 1673 aan de Kromme Mijdrecht, doopsgezind.
  Getrouwd (1) met Maritge Gerrits, geboren ca. 1640, overleden voor 1665.
  Getrouwd (2) ca. 1665 met Guijrtgen Dircx, geboren ca. 1640 in Aalsmeer, kinderloos overleden voor 26 juni 1673.
  Getrouwd (3) ca. 1670 met Geurtje Gerrits Buijs, geboren ca. 1630, doopsgezind, overleden na 1697, mogelijk in Mijdrecht, dochter van Gerrit Allertsz Buijs en Aeltgen Willems Brechten

  NOT.AKTE (J.v.Loosdrecht), Amsterdam, 7 dec.1665:
  Jan Marcelis de Jonge, weduwnaar van Maritge Gerrits, maakt huw.voorwaarden met Guijertgen Dircx, JD in het oosteinde van Aalsmeer, dochter van Dirck Willemsz Broer.

  NOT.AKTES (A.v.d.Meer), Mijdrecht, 1696/97 (#849, 865, 870, 897 en 906):
  Water brieven van Geurtje Gerrits Buijs, weduwe van Pieter Dircks Man, op verscheidene personen.

Tweede Generatie

Marcelis MARCELISZ,
Zoon van Marcelis Marcelis de Oude [nr. I], geboren ca. 1625, overleden voor 30 november 1669.
Getrouwd met Adriaentje Heijndrickx VERDUIJN, geboren ca. 1625.

KINDEREN:
 1. Hendrick Marselis de Jongh (ook genaamd Verduijn), zie nr. III.
  Geboren ca. 1650, mogelijk in de Mennonietenbuurt onder Mijdrecht, gedoopt op 1 mei 1677 in de doopsgezinde kerk van Mijdrecht, van beroep grutter, overleden tussen 1710 en 1713, mogelijk in de Mennonietenbuurt.
  Getrouwd na 1687, mogelijk in Uithoorn met Grietje Jacobs van der Heijde, geboren ca.1677, mogelijk in de Mennonietenbuurt onder Mijdrecht, gedoopt op 30 april 1695 in de doopsgezinde kerk van Mijdrecht, overleden na 1750, dochter van Jacob van der Heijde.
 2. Marcelis Marcelisz de Jongh,
  Geboren ca. 1655 in Aalsmeer, gedoopt op 7 april 1675 in de doopsgezinde kerk van Mijdrecht, zeer welgesteld, overleden in Aalsmeer, begraven aldaar op 15 juni 1717.
  Ongehuwd; geen nageslacht.

  DOOP AKTE, Mijdrecht Menn.Kerk, 7 april 1675:
  Marcelis Marcelisz de Jong uit Aalsmeer, gedoopt door Jan Gerritz.

  IMPOST op begraven, Aalsmeer, 15 juni 1717:
  Cornelis Schaap heeft aangeving gedaan van't lijk van Marcelis Marcelis de Jong als gehorende onder het hoogste classis: f 30.-

  NOT.AKTE (G.v.Ette), Mijdrecht, 9 dec.1723:
  Willem Jans Brecht, Pieter Janse van Aelsmeer en Tijmon Teunis van Hilten, te samen voogden over Marcelis, Jacob en Aaltje Hendricks de Jongh, alle wonende aen den Amstel in de Mennonite buurt, ter eenre, en Hidde Roos en Ariaentje Hendricks de Jongh, Egtelieden wonende tot Amsterdam, te samen broeders kinderen en mede Erffgenamen van Marcelis Marcelis de Jongh, in sijn leven gewoont hebbende tot Aelsmeer ter andere zijde, besluiten in overleg met Gerrit Willems Broer, in huwelijk hebbende Jannetje Hendricks de Jongh, mede erfgename, over te gaan tot boedelscheiding van de nalatenschap van hun oom Marcelis Marcelis de Jongh, zoals eerder omschreven op 3 feb.1720 in Aalsmeer bij not. Carel Copius.
  De totaal waarde van de obligaties, rentebrieven, schuldbrieven en contant geld, na aftrek van onkosten, bedroeg f 20.620.- en werd tussen Marcelis, Jacob, Aaltje en Ariaentje in vier gelijke bedragen van f 5.155.- verdeeld.


Derde Generatie

Hendrick Marselis DE JONGH (ook genaamd VERDUIJN),
Zoon van Marcelis Marcelisz en Adriaentje Heijndrickx Verduijn [nr. II], geboren ca. 1650, mogelijk in de Mennonietenbuurt onder Mijdrecht, gedoopt op 1 mei 1677 in de doopsgezinde kerk van Mijdrecht, van beroep grutter, overleden tussen 1710 en 1713, mogelijk in de Mennonietenbuurt.
Getrouwd na 1687, mogelijk in Uithoorn met Grietje Jacobs VAN DER HEIJDE, geboren ca.1677, mogelijk in de Mennonietenbuurt onder Mijdrecht, gedoopt op 30 april 1695 in de doopsgezinde kerk van Mijdrecht, overleden na 1750, dochter van Jacob van der Heijde.

NOT.AKTE (F.v.d.Meer), Mijdrecht, 7 dec.1676:
Heijdrick Marcelisz Verduijn treedt op als getuige.

DOOP AKTE, Mijdrecht Menn.Kerk, 1 mei 1677:
Hendrik Marcelis Verduijn, gedoopt door Van Deijl.

NOT.AKTE (A.v.d.Meer), Mijdrecht, 30 maart 1687 (#350):
Heijndrick Marcelis Verduijn, bejaert Jonghman voor hem zelve en namens sijn broeder Marcelis Marcelisz de Jongh, bekent vercocht te hebben aen Teunis Claes Kuijper, wonende aende Crommeijert onder Mijdrecht, een huijs en erff gelegen aende Crommeijert.

DOOP AKTE, Mijdrecht Menn.Kerk, den laatsten april 1695:
Grietje Jacobs, gedoopt door Remmert Jacobse.

NOT.AKTE (A.v.d.Meer), Mijdrecht, 9 dec.1698 (#999):
Heijndrick Marcelisz Verduijn als last en procuratie hebbende van Jan Pietersz Sluijck als voocht over Pieter Jansz Sluijck sijn minderjarige kind, verkoopt aan Claes Jansz Man aende Boterdijck onder Uijthoorn een campje hoijland gelegen aende Boterdijck groot omtrent 545 roeden voor de somme van 50 caroli guldens.

NOT.AKTE (A.v.d.Meer), Mijdrecht, 9 feb.1700 (#1115):
Jacob Jansen Vergoes verkoopt aan Hendrick Marcelisz Verduijn een woonhuis, pakhuis, gruthuis, hooihuis en schuur met zijn erf, gelegen aan de Amstel bij de sluis, dit voor de somme van 4.000 caroli guldens.

NOT.AKTE (A.v.d.Meer), Mijdrecht, 6 april 1700 (#1133):
Gerrit Willemsz Outshoorn, wonende tot Lis, verkoopt aan Hendrick Marcelisz Verduijn, wonende aan de Amstel onder Mijdrecht, een snebbeschuit.

NOT.AKTE (A.v.d.Meer), Mijdrecht, 26 mei 1701 (#1237):
Hendrick Marcelisz Verduijn, wonende aende Amstel onder Mijdrecht machtigt Cors Albertsz scheepmaker aen de Oudewetering om zijn snebbeschuijt te vercopen.

NOT.AKTE (A.v.d.Meer), Mijdrecht, 1 sept.1701 (#1254):
Dirck Dircksz Verlaen, wonende tot Zevenhoven bekent schuldig te zijn aan Heijndrick Marcelisz Verduijn, wonende onder Mijdrecht, de somme van 75 caroli guldens ter zake van de koop van een snebbeschip.

NOT.AKTE (A.v.d.Meer), Mijdrecht, 14 nov.1710 (#1945):
Hendrick Marcelis Verduijn en Grietjen Jacobs, echteluijden, wonende aende Amstel onder Mijdrecht benoemen tot momboirs over hun nog onmondige kinderen Willem Jansz Brecht, Pieter Jansz van Aalsmeer en Claas Smith.

NOT.AKTE (G.v.Ette), Mijdrecht, 25 jan.1724:
Betreft geboortedatum van zoon Jacob. Zie Jacob !

NOT.AKTE (G.v.Ette), Mijdrecht, 11 feb.1733 (#193):
Betreft verdere verdeling van de nog ongedeelde nalatenschap van Hendrick de Jongh, tussen zijn zoons Marselis en Jacob.

NOT.AKTE (G.v.Ette), Mijdrecht, 21 april 1750:
Testament:

NOT.AKTE (G.v.Ette), Mijdrecht, 22 april 1750:
Boedelscheiding van de nalatenschap van Tijmen van Hilten, tussen zijn weduwe Grietje Jacobs van der Heijde, en hun kinderen Anthonie, gehuwd met Marritje Schoen, w.t.N.v.de Zuwe aan de Amstel en Guurtje van Hilten, gehuwd met Pieter Buijs, w.t.Aalsmeer.

KINDEREN:
 1. Ariaentje Hendricks de Jongh, zie nr. IVa.
  Geboren ca. 1699, mogelijk in de Mennonietebuurt onder Mijdrecht, gedoopt op 10 april 1717 in de doopsgezinde kerk van Mijdrecht, overleden tussen 1734 en 1750.
  Ondertrouw op 2 april 1723 te Amsterdam, getrouwd op 2 april 1723 te Mijdrecht met Hidde Roos, geboren ca. 1676, doopsgezind gedoopt op 7 mei 1694 te Groningen, van beroep koopman in hout, overleden na 1750, zoon van Thijs Hiddes Roos en Josijntje Denijs.
  Hidde Roos was eerder getrouwd en in ondertrouw gegaan op 27 januari 1716 in de doopsgezinde kerk te Amsterdam met Aaltje de Lanooij, overleden op 13 januari 1722 te Amsterdam in de kraam van haar zoon Louis Roos.
 2. Marselis Hendricksz de Jongh, zie nr. IVb.
  Geboren ca. 1701, mogelijk in de Mennonietebuurt onder Mijdrecht, gedoopt op 15 december 1725 in de doopsgezinde kerk van Mijdrecht, van beroep grutter, woont in 1766 te Uithoorn, begraven op 17 april 1773 te Thamen, oud ca. 72 jaar.
  Getrouwd in 1731 te Mijdrecht met Erckje Jacobs Jongeneel, gedoopt op 24 mei 1708 in de Remonstrantse kerk van Gouda, begraven op 6 augustus 1783 te Thamen, oud 75 jaar, dochter van Jacob Jansz Jongeneel, alias Jong en Eel en Adriana Snelleman.
 3. Jacob Hendricksz de Jongh, zie nr. IVc.
  Geboren op 14 october 1703, in de Mennonietebuurt onder Mijdrecht, gedoopt op 30 november 1726 in de doopsgezinde kerk van Mijdrecht, van beroep koopman in hout (1738), houtzaagmolenaar, overleden tussen 1757 en 1764.
  Getrouwd in augustus 1732 te Mijdrecht met Sasje Maartens Bodisko, geboren ca. 1710, mogelijk te Beverwijk, gedoopt op 2 december 1730 in de doopsgezinde kerk van Mijdrecht, overleden na 1768, mogelijk in Mijdrecht of Thamen, dochter van Maarten Bodisco en Vrouwtje Cornelisse Bierum.
 4. Aaltje Hendriks de Jong,
  Geboren ca. 1710, gedoopt op 15 april 1730 in de doopsgezinde kerk van Mijdrecht.

  DOOP AKTE, Mijdrecht Menn.Kerk, 15 april 1730:
  Aaltje Hendriksz de Jong, gedoopt door Thijmen van Hilten.

  NOT.AKTE (G.v.Ette), Mijdrecht, 9 dec.1723:
  Aaltje erft f 5.155.- van haar vader's broer Marcelis Marcelis de Jongh.
 5. Jannetje Hendricks de Jongh,
  Geboren ca. 1700, mogelijk in de Mennonietebuurt onder Mijdrecht, overleden na 1750.
  Getrouwd (1) met Gerrit Willemsz Broer, geboren ca. 1700, overleden na 1723.
  Getrouwd (2) ca. 1744 met Jan Klaasz de Hoop, geboren ca. 1712, mogelijk in de Mennonietenbuurt onder Mijdrecht, gedoopt op 27 november 1734 in de doopsgezinde kerk van Mijdrecht, van beroep houtzaagmolenaar, woont op 17 mei 1757 te Noord-Waddinxveen, weduwnaar van Ariaantje Bodisco, zoon van Claas Dircksz de Hoop en Gerbreght Dirckse Kruijer.

  [Zie ook Diverse NOTARIS AKTEN betreffende Jan's vader Claas de Hoop]

  DOOPAKTE, Mijdrecht, Menn.Kerk, 27 nov.1734:
  Jan de Hoop, zoon van Klaas de Hoop, gedoopt door T.van Hilten.

  NOT.AKTE (Not. G. van Ette), Schuldbekentenis, Mijdrecht, 10 april 1738:
  Jan Claasz de Hoop en zijn vrouw Ariaentje Bodisco lenen f 1.100.- tegen 3.5% van de voogden van Duifje de Hoop, te weten Dirck Claasz Man en Jacob de Jongh.

  NOT.AKTE (Not.G.v.Ette), Mijdrecht, 13 april 1738:
  Jan de Hoop en Ariaantje Bodisko, eghtelieden, wonende aan de Amstel, lenen van Elisabeth de Hoop de somma van f 1.100.- a 3% rente.

  NOT.AKTE (Not.G.v.Ette), Testament, Mijdrecht, 10 mei 1739:
  Jan de Hoop en Ariaentje Bodisko, eghtelieden, wonende aan den Amstel onder Thamen, stellen een "Langstlevende" testament op.

  NOT.AKTE (Not.G.v.Ette), Mijdrecht, 7 april 1741:
  Jacob de Jongh en Jan de Hoop, wonende aan de Amstel onder Mijdrecht en Thamen lenen van Claas van Veen, wonende aan de Amstel onder Mijdrecht, een somma van f 2.000.- tegen een rente van 3%.

  NOT.AKTE (Not.G. van Ette), Mijdrecht, 15 juli 1744:
  Jan de Hoop en Jannetje de Jongh stellen een "langstlevende" testament op, met dit beding, dat wanneer testatrice overlijdt en haar moeder Grietje Jacobs, weduwe van Hendrik de Jongh, nog in leven is, deze moeder recht heeft op de "simpele en blote legitieme" portie.

  NOT.AKTE (Not. G. van Ette), Mijdrecht, 10 juni 1750:
  Grietje de Hoop en Jan Jansz van Aelsmeer, wonende te Mijdrecht, vermaken hun bezit aan Jan en Lijsbet de Hoop, kinderen van haar broer, en aan Jacob de Hoop, zoon van haar zuster.

  OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF, Reg. van Transporten, Inv.Nr. 292, Heemskerk, 17 mei 1757:
  Compareerden:
  1. De Heer Pieter Bodisco, wonende tot Haarlem, als lasthebber van Mej.Neeltje de Bruijn, weduwe en erfgename van de Heer Claas Bodisco, wonende tot Alkmaar.
  2. De Heer Jan de Hoop, weduwenaar en erfgenaam van Ariaantje Bodisco, wonende tot N-Waddinksveen.
  3. De voornoemde Heer Pieter Bodisco, in zijn privé.
  4. En laatstelijk de Heer Jacob de Jongh, als in huwelijk hebbende Sassie Bodisco, wonende aan den Uijthoorn.
  Allen erfgenamen van Maarten Bodisco en desselfs huijsvrouw Vrouwtje Bierom, in de stede Beverwijk gewoont hebbende en overleeden, mitsgaders nog als erfgenamen abintestato gebleeven zijnde van haar overleedene suster Martijntje Bodisco.
  De welke bij deezen verkopen aan de Heeren Agge Roscam Kool en Cornelis Huijsman, voor en ten behoeve van de Doopsgesinde Gemeente in de Beverwijk, Twee derde parten in een stuk weij of hooijland, genaamt het gemeene stuk, leggende binnen deezen banne in buijtendijk, en waarinne Cornelis Klaver het overige derde part is hebbende, groot in 't geheel 7 Morgen 517 roeden, mette somme van f 1,630.-

[Laatst gewijzigd op 31 augustus 2005]

VIERDE GENERATIE GENEALOGIEEN KWARTIERSTATEN HOME
TRANSCRIPTIES GEZOCHT MET  DANK  AAN E  MAIL
SITE  DESIGN AND  MAINTENANCE  BY  okanaganimpact.com