PARENTEEL VAN JACOB LANG EN MARIA TAMPEMAWA


Derde Generatie
Jan Alexander LANG,
Zoon van Hendrik Lang en Gritjie Engelen, [II-a], geboren te Kema (Celebes) op 28 december 1859, buitengewone deurwaarder bij de Landraad te Gorontalo (1883-1885), eigenaar muskaatnotentuin Tateli bij Menado (1895), klerk bij de Controleur (1900), overleden te Menado op 15 december 1906, oud 46 jaar, begraven op het Oude Kerkhof voor Europeanen aldaar.
Gehuwd (1) te Kema, N-Celebes in 1885 met Helena LASEDUW.
Gehuwd (2) te Menado op 8 juni 1898 met Maria Carolina VAN SLOOTEN, geboren te Menado op 17 december 1871, overleden op 16 september 1943, oud 71 jaar.

BURGERLIJKE STAND.
Aangiften van geboorten.
Menado, 17 December 1871.
Maria Carolina van Slooten (erkenning).
[bron: Almanak van Nederlandsch Indie, 1879, blz. 274]

LANDRAAD te Gorontalo.
Voorzitter. De assistent-resident.
Leden. Pomo Olu, 1 Juli 1882; - A.P. Walangadji, id.; - Salim Manoarfa, id.; - Moesa Kaloekoe, id.; - Abdoel Raoef, id.
Djaksa......................
Fg. griffier. G.A. Sedee.
Buitengew. deurwaarder. J.A. Lang.
[bron: Almanak van Nederlandsch Indie, 1884, blz. 99 en 1885, blz. 99]

BURGERLIJKE STAND.
Voltrokken huwelijken.
Kema, 1885.
Jan Alexander Lang met Helena Laseduw.
[bron: Almanak van Nederlandsch Indie, 1887, blz. 241]

NAAMLIJST DER EUROPESCHE INWONERS, 1888:
Menado.
Lang, Jan Alexanders.
Lang, Johan Ferdinand.
[bron: Almanak van Nederlandsch Indie 1815-1942]

NAAMLIJST DER EUROPESCHE INWONERS, 1889-1894:
Menado.
Lang, Jan Alexanders.
Lang, Willem Albertus [ook Willem Alexander].
[bron: Almanak van Nederlandsch Indie 1815-1942]

NAAMLIJST DER EUROPESCHE INWONERS, 1895:
Noordkust van Celebes (Bwool).
Lang, Jan Alexander.
[bron: Almanak van Nederlandsch Indie 1815-1942]

PARTICULIERE LANDERIJEN.
Residentie Menado, Afdeeling Menado.
Naam der landerij: Tateli.
Naam der eigenaar: J.A. Lang.
Uitgestrektheid in bouws van 500 vierkante R.R.: 26.
Bestaande uit: Muskaatnotentuinen.
Verpondingswaarde: 2400.
[bron: Almanak van Nederlandsch Indie 1815-1942, anno 1896, blz. 377]

BURGERLIJKE STAND.
Voltrokken huwelijken.
Menado, 8 juni 1898.
Jan Alexander Lang met Maria Carolina van Slooten.
[bron: Almanak van Nederlandsch Indie, 1900, blz. 339]

ADRESBOEK:
Lang, J.A. – klerk bij de Controleur – Menado, Palehleh.
[bron: Almanak van Nederlandsch Indie, 1901, blz. 357]

BURGERLIJKE STAND.
Aangiften van overlijden.
Menado, 15 december 1906.
Jan Alexander Lang.
[bron: Almanak van Nederlandsch Indie, 1908, blz. 125]

GRAFSCHRIFT, Menado, Het Oude Kerkhof voor Europeanen, nr. 43:
Hier rust onze echtgenoot en vader J.A. Lang, geb. te Kema, 28 December 1859, overl. te Menado 15 December 1906.

KINDEREN:
 1. Wilhelmina Margaretha Lang,
  Geboren te Menado op 16 januari 1888, overleden aldaar op 27 augustus 1888, oud 7 maanden.

  BURGERLIJKE STAND.
  Aangiften van geboorten.
  Menado, 16 januari 1888:
  Wilhelmina Margaretha Lang.
  [bron: Almanak van Nederlandsch Indie 1815-1942, anno 1889, blz. 346]

  BURGERLIJKE STAND.
  Aangiften van overlijden.
  Menado, 27 augustus 1888:
  Wilhelmina Margaretha Lang.
  [bron: Almanak van Nederlandsch Indie 1815-1942, anno 1889, blz. 402]

 2. Henriette Charlotte Lang,
  Geboren te Menado op 9 juni 1889.

  BURGERLIJKE STAND.
  Aangiften van geboorten.
  Menado, 9 juni 1889:
  Henriette Charlotte Lang.
  [bron: Almanak van Nederlandsch Indie 1815-1942, anno 1890, blz. 344]

 3. Heinrich Petrus Lang,
  Geboren te Menado op 25 juni 1891.

  BURGERLIJKE STAND.
  Aangiften van geboorten.
  Menado, 25 juni 1891:
  Heinrich Petrus Lang.
  [bron: Almanak van Nederlandsch Indie 1815-1942, anno 1892, blz. 367]

 4. Wilhelmina Louise Anthonnetta Lang,
  Geboren te Menado op 5 september 1893, overleden aldaar op 19 september 1893, oud twee weken.

  BURGERLIJKE STAND.
  Aangiften van geboorten.
  Menado, 5 september 1893:
  Wilhelmina Louise Anthonnetta Lang.
  [bron: Almanak van Nederlandsch Indie 1815-1942, anno 1894, blz. 392]

  BURGERLIJKE STAND.
  Aangiften van overlijden.
  Menado, 19 september 1893:
  Wilhelmina Louise Anthonetta Lang.
  [bron: Almanak van Nederlandsch Indie 1815-1942, anno 1894, blz. 448]

 5. Elisabeth Margaretta (Lies) Lang,
  Geboren op 26 december 1899, overleden op 7 december 1952, oud 52 jaar.
 6. Johanna Emilie (Dee) Lang,  [zie nr. IV-a],
  Geboren op 7 februari 1905.
  Gehuwd met Miel Lefrant, geboren ca. 1900.
 7. Wilhelmina Albertina (Wiet) Lang,  [zie nr. IV-b],
  Geboren op 22 juli 1907, overleden op 8 januari 1950, oud 42 jaar.
  Gehuwd met Basalama, geboren ca. 1905.


  Kantoor te Menado, ca. 1912.
  (Collectie Prentenkabinet Universiteit Leiden)

Willem Albertus LANG, ook Willem Alexander LANG,
Zoon van Hendrik Lang en Gritjie Engelen, [II-a], geboren te Kema op 30 mei 1862, buitengewone deurwaarder aldaar (1885), klerk in het Residentiekantoor te Menado, overleden te Kema op 26 maart 1909, oud 46 jaar.
Gehuwd te Kema in 1886 met Josephina Elisabeth DAVIS, geboren te Kema op 10 april 1870, overleden te Menado op 23 december 1935, oud 65 jaar, dochter van William George Davis en Emilia Josephina Waersegers.
[bron: email Maureen Davis, november 2006, e.a.]

BURGERLIJKE STAND.
Voltrokken huwelijken.
Kema, 1886.
Willem Albertus Lang met Josephina Elisabeth Davis.
[bron: Almanak van Nederlandsch Indie, 1888, blz. 247]

NAAMLIJST DER EUROPESCHE INWONERS, 1889-1894:
Menado.
Lang, Jan Alexanders.
Lang, Willem Albertus [ook Willem Alexander].
[bron: Almanak van Nederlandsch Indie 1815-1942]

NAAMLIJST DER EUROPESCHE INWONERS, 1895-1898:
Menado.
Lang, Willem Alexander.
[bron: Almanak van Nederlandsch Indie 1815-1942]

ADRESBOEK:
Lang, W.A. – Klerk, Res. Kantoor – Menado.
[bron: Almanak van Nederlandsch Indie, 1901, blz. 357]


V.l.n.r. Victor, Gerrit, Josephina Elisabeth Lang-Davis en Mien, Menado, ca. 1912.

Graftombe Willem Albertus Lang en
Josephina Elisabeth Lang-Davis te Menado.

KINDEREN:
 1. Frans Albert Dirk Lang,
  Geboren te Kema (Menado) op 25 juni 1887, van beroep assistent-administrateur Biliton Mij., overleden in het mannenburgerkamp te Mentok op de Westkust van Bangka op 9 juli 1944, begraven op het Nederlands Ereveld Leuwigajah te Tjimahi, oud 57 jaar.

  BURGERLIJKE STAND.
  Aangiften van geboorten.
  Kema, 25 Juni 1887:
  Frans Albert Dirk Lang.
  [bron: Almanak van Nederlandsch Indie 1815-1942, anno 1889, blz. 347]

  OORLOGSGRAVENSTICHTING, Slachtofferregister:
  Frans Albert Dirk Lang, geboren op 25 juni 1887 in Kema, overleden op 9 juli 1944 in het mannenkamp te Mentok, begraven op het Nederlands Ereveld Leuwigajah in Camahi, vak VI, nummer 817, oud 57 jaar, van beroep Assistent Administrateur Biliton Mij.


  Frans Lang in Batavia.

 2. Louis (Louke) Alexander Albertus Lang,  [zie nr. IV-c]
  Geboren te Menado op 21 september 1891, van beroep Middelbaar Technisch Ambtenaar 1e kl. PTT te Bandoeng, benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau op 23 augustus 1948, overleden te ’s-Gravenhage op 4 mei 1967, oud 75 jaar.
  Gehuwd (1) te Bandoeng op 21 november 1917 met Angeline (Nieke) Croes, geboren te Bandoeng op 25 juni 1899, overleden aldaar op 23 mei 1934, oud 34 jaar, dochter van Rubens Macarius Gerrit Croes en Emma Ida Mathilda Sevette.
  Gehuwd (2) te Bandoeng op 4 augustus 1936 met Josephine Juliana (Fietje) van Menxel, geboren te Bandoeng op 19 oktober 1910, overleden te ’s-Gravenhage op 15 april 2000, oud 89 jaar, dochter van Louis van Menxel en Annette de la Combé.
  [bron: R.A. 1919, nr. 3].

 3. William Wolter Philip Lang,
  Geboren te Menado op 7 november 1894, overleden aldaar op 3 februari 1900, oud 5 jaar.

  BURGERLIJKE STAND.
  Aangiften van geboorten.
  Menado, 7 November 1894:
  William Wolter Philep Lang.
  [bron: Almanak van Nederlandsch Indie 1815-1942, anno 1896, blz. 389]

  BURGERLIJKEN STAND.
  Aangiften van overlijden.
  Menado, 3 Feb. 1900:
  William Wolter Philep Lang.
  [bron: Regerings-Almanak van Nederlandsch-Indie 1815-1942, anno 1901]

 4. Emile Gerrit Hendrik Lang.
  Geboren te Menado op 19 oktober 1898, van beroep Verificateur bij de douane, overleden te Batavia in het St. Carolus Ziekenhuis aan Malaria Tropica in 1929, oud ca. 30 jaar.

  BURGERLIJKE STAND.
  Aangiften van geboorten.
  Menado, 19 October 1898:
  Emile Gerrit Hendrik Lang.
  [bron: Almanak van Nederlandsch Indie 1815-1942, anno 1900, blz. 433]

 5. Anton Theodoor Victor (Victor) Lang,
  Geboren te Menado op 31 januari 1902, overleden tussen 1942-1945.

  BURGERLIJKE STAND:
  Aangiften van geboorten.
  Menado, 31 januari 1902.
  Anton Theodoor Victor Lang.
  [bron: Almanak van Nederlandsch Indie 1815-1942, 1903 Nieuw Adresboek, blz. B83]
 6. Frederika Josephina Wilhelmina (Mien) Lang,  [zie nr. IV-d]
  Geboren te Menado op 4 september 1904, overleden te ’s-Gravenhage op 3 juli 2004, oud 99 jaar.
  Gehuwd (met de handschoen) op 15 januari 1930 met Jan Pereira, geboren te Probolinggo op 30 november 1903, van beroep architect, overleden te ’s-Gravenhage op 6 augustus 1980, oud 76 jaar.
  Mien en Jan zijn na de oorlog naar Nederland verhuisd.
Wilhelmina A. Lang,
Dochter van Hendrik Lang en Gritjie Engelen, [II-a], geboren ca. 1865.
Gehuwd (1) ca. 1882 met Johan Carel (Karel) WINTER, geboren te Kema op 24 november 1855, overleden te Menado op 5 februari 1934, oud 78 jaar.
Johan Carel WINTER huwde (2) met Gezina Petronella ALTING, overleden voor 1934.
[bron: Parenteel van [N.N.] Winter via email van Anitha, kleindochter van Ellen Winter, augustus 2008]

BURGERLIJKE STAND.
Menado, 1934, nr. 1:
Johan Carel Winter, overleden te Menado op 5 februari 1934, oud 78 jaar, geboren te Kema, weduwnaar van Gezina Petronella Alting.
[bron: Roosje Roos, Genealogisch Onderzoeksbureau]

KINDEREN:
 1. Anna Elisabeth Winter,
  Geboren te Kema in 1882, overleden ca. 1902, oud ca. 20 jaar.
  Gehuwd te Menado op 22 februari 1899 met Carel Hendrik van Slooten, geboren te Menado in 1879, overleden aldaar voor 1940.
  Uit dit huwelijk geen nageslacht.

  BURGERLIJKE STAND.
  Voltrokken huwelijken.
  Menado, 22 februari 1899.
  Carel Hendrik van Slooten met Anna Elisabeth Winter.
  [bron: Almanak van Nederlandsch Indie 1815-1942, 1900, blz. 353]

 2. Richard Winter,
  Geboren te Kema in 1884, overleden te Menado voor 1940, oud ten hoogste 56 jaar.
  Ongehuwd.
 3. Maria Magdalena (Bokkie) Winter,  [zie nr. IV-e]
  Geboren te Kema op 7 juli 1886, overleden te Batavia (Jakarta) ca. 1945, oud ca. 58 jaar.
  Gehuwd te Menado op 24 april 1906 met Willem Hendrik Frederik (Wim) Lefrandt, geboren te Menado in 1881, overleden te ’s-Gravenhage in april 1964, oud 83 jaar, zoon van Frans Eduard Lefrandt en Adriaantje Loho.
 4. Johan Winter,
  Geboren te Kema in 1887, overleden in 1907, oud ca. 20 jaar.
  Ongehuwd.
 5. Gerrit Winter, (Filiatie niet bewezen),
  Geboren te Kema in 1894.
  Gehuwd met N.N.
  Uit dit huwelijk geen nageslacht.
 6. Arnold Winter, (Filiatie niet bewezen),
  Geboren te Kema, overleden te Menado in 1920.
  Ongehuwd.
 7. Frits Louis Winter,  [zie nr. IV-f]
  Geboren te Gorontalo op 7 februari 1900, overleden in 1983, oud 83 jaar.
  Gehuwd (1) voor 1934 met Maria Louisa (Marie) Bendsneijder, geboren te Gorontalo op 11 juli 1903, overleden te ’s-Gravenhage op 16 april 1996, oud 92 jaar, dochter van Frederik Alexander Gerrit (Gerrit) Bendsneijder en Maria Alida (Ida) Beingsick.
  Huwelijk ontbonden door echtscheiding.
  Gehuwd (2) met Nita van Deursen, geboren ca. 1910.
 8. Theo Winter,
  Geboren te Menado op 10 december 1910, overleden aldaar op 19 februari 1911, begraven op Het Oude Kerkhof voor Europeanen te Menado, oud 3 maanden.

  GRAFSCHRIFT, Menado, Het Oude Kerkhof voor Europeanen, nr. 44:
  Hier rusten onze lievelingen Theo en Nolly Winter, geb. 10-12-1910, overl. 19-2-1911 en geb. 18-1-1914, overl. 6-3-1914.

 9. Nolly Winter,
  Geboren te Menado op 18 januari 1914, overleden aldaar op 6 maart 1914, begraven op Het Oude Kerkhof voor Europeanen te Menado, oud 7 weken.

  GRAFSCHRIFT, Menado, Het Oude Kerkhof voor Europeanen, nr. 44:
  Hier rusten onze lievelingen Theo en Nolly Winter, geb. 10-12-1910, overl. 19-2-1911 en geb. 18-1-1914, overl. 6-3-1914.

 10. Lien WINTER,  [zie nr. IV-g]
  Geboren ca. 1920.
  Gehuwd met Willem Heuvelman, geboren ca. 1915.
Josefien LANG,
Dochter van Hendrik Lang en Gritjie Engelen, [II-a], geboren ca. 1870, mogelijk te Menado.
Gehuwd met ALEXANDER, geboren ca. 1870, mogelijk te Menado.

KINDEREN:
 1. Mien Alexander Lang,  [zie nr. IV-g]
  Geboren ca. 1900, mogelijk te Manado.
  Gehuwd met Kallo Paulus, geboren ca. 1900.
 2. Grietje Alexander Lang,  [zie nr. IV-i]
  Geboren ca. 1905, mogelijk te Menado.
  Gehuwd met N.N.
 3. Elisabeth Alexander Lang,  [zie nr. IV-j]
  Geboren ca. 1905, mogelijk te Menado.
  Gehuwd (1) met N.N.
  Gehuwd (2) met Baker.
 4. Lodewijk Alexander Lang (Kallo),  [zie nr. IV-k]
  Geboren ca. 1905, mogelijk te Menado, overleden op 21 juni 1969, oud ca. 64 jaar, begraven in Kema.
  Gehuwd met Adriana Uring, geboren ca. 1905, overleden op 1 oktober 1942, oud ca. 37 jaar, begraven in Kema.
Bernardus Jacob LANG,
Zoon van Hendrik Lang en Maria Louise Uijtenbroeck, [II-a], geboren op 26 augustus 1878, overleden op 3 februari 1960, oud 81 jaar.
Gehuwd (1) met Barina PALENDENG, geboren op 12 november 1879, overleden op 16 februari 1943, oud 63 jaar.
Gehuwd (2) met Maria LUASUNAUNG, geboren 10 mei 1925.


Bernardus Jacob Lang met kleindochter
Conny Ellen Lang, ca. 1950.
[foto beschikbaar gesteld door Sergey Lang, 2013]

NAAMLIJST DER EUROPESCHE INWONERS, 1896-1898:
Menado.
Lang, Jacob Bernardus.
[bron: Almanak van Nederlandsch Indie 1815-1942]


KINDEREN UIT HET EERSTE HUWELIJK:
 1. Carel Lang,  [zie nr. IV-l]
  Geboren op 7 oktober 1905, overleden op 5 juni 1971, oud 65 jaar.
  Gehuwd met Tinepikan Evehardina (Dien) Gimon, geboren ca. 1910.


  Carel en Hendrik Lang, ca. 1922.
  [foto beschikbaar gesteld door Sergey Lang, 2013]

  Text:
 2. Hendrik Lang,  [zie nr. IV-m]
  Geboren op 26 oktober 1906, overleden op 2 december 1934, oud 28 jaar.
  Gehuwd met Fitye Ticoalu, geboren op 4 mei 1915.
 3. Marie Louise Lang,
  Geboren op 26 juli 1919, overleden op 12 juli 1955, oud 35 jaar.
 4. Francine Pauline Lang,
  Geboren op 1 juni 1920, overleden op 14 september 1997, oud 77 jaar.
 5. Charlotta Reinsine Lang,  [zie nr. IV-n]
  Geboren op 3 februari 1925, overleden op 15 mei 1996, oud 71 jaar.
  Gehuwd ca. 1945 met Jacob Parengkuan, geboren ca. 1915.

KINDEREN UIT HET TWEEDE HUWELIJK:
 1. Bernart (Bert) Albert Lang,  [zie nr. IV-o]
  Geboren op 16 februari 1948.
  Gehuwd met Telly Koraag, geboren op 29 januari 1955, overleden op 21 juni 1997, oud 42 jaar.
 2. Jan Willem Lang,  [zie nr. IV-p]
  Geboren op 21 mei 1949, overleden op 26 december 2003, oud 54 jaar.
  Gehuwd met Els Paila, geboren op 29 december 1960.
 3. Jacoba (Coby) Henrika Lang,  [zie nr. IV-q]
  Geboren op 10 april 1952.
  Gehuwd met Herman Sumampow, geboren op 1 augustus 1951.
Louis Jacob LANG,
Zoon van Joseph Lang en Amelia Juliane Weintre, [II-b], geboren te Menado, Celebes op 28 januari 1866, van beroep administrateur, wonende te Wanata-Menado (1901).
Gehuwd (1) met N.N.
Gehuwd (2) met Amercina RAMBUHANI, geboren in 1901, overleden in 1979, oud 78 jaar.

ADRESBOEK:
Lang, L.J. – Administrateur, Wanata - Menado.
[bron: Almanak van Nederlandsch Indie, 1901, blz. 357]

KINDEREN:
 1. Nona Lang,
  Geboren ca. 1908.
 2. Frits Lang,  [zie nr. IV-r]
  Geboren ca. 1910.
  Gehuwd (1) met Bokkie.
  Gehuwd (2) met Rosalie Sampel.
 3. August Lang,
  Geboren ca. 1912.
 4. Piet Jan Lang,  [zie nr. IV-s]
  Geboren te Menado op 14 mei 1905, soldaat bij het K.N.I.L., overleden te Sario-Menado op 2 juli 1942, oud 37 jaar, begraven op het Nederlands ereveld Menteng Pulo bij Jakarta.
  Gehuwd met Margaretha Midas, ook Ita Midas, geboren op 14 februari 1908, overleden te Manado op 25 oktober 1988, oud 80 jaar, begraven op Borgo Begraafplaats te Manado.
 5. Ben Lang,
  Geboren ca. 1916.
  Gehuwd met Miel Hengst.
 6. Frederik Lang,  [zie nr. IV-t]
  Geboren op 21 november 1918, overleden op 14 februari 1990, oud 71 jaar.
  Gehuwd ca. 1946 met Katherina Midas, ook Katrin Midas, geboren te Manado op 24 februari 1924, overleden aldaar op 15 april 1995, oud 71 jaar, begraven op Borgo Begraafplaats te Manado.
 7. Ernest Lang,  [zie nr. IV-u]
  Geboren ca. 1920.
  Gehuwd met Juul Dotulong, geboren ca. 1925.
 8. Milda Lang,  [zie nr. IV-v]
  Geboren ca. 1922.
  Gehuwd met Ambun, geboren ca. 1920.
 9. Altin Lang,
  Geboren ca. 1924, overleden in 1981, oud ca. 57 jaar.
 10. Robert Emel (Miel) Lang,  [zie nr. IV-w]
  Geboren in 1934.
  Gehuwd ca. 1970 met Jenny Agusten Lang, geboren in 1947.
 11. Doortje Lang,
  Geboren ca. 1936, overleden in 1980, oud ca. 44 jaar.
  Gehuwd met Piet Purukan, geboren op 2 maart 1919.

Johan Markus LANG,
Zoon van Joseph Lang en Amelia Juliane Weintre, [II-b], geboren te Tondano, Celebes op 5 februari 1868, woont in 1894 te Tondano, vermeld als particulier te Amoerang (1901), overleden te Menado op 17 juni 1931, oud 63 jaar.
Gehuwd te Amoerang op 12 juni 1907 met Constans MOGOT, ook Tatie Mogot, geboren te Remboken, Celebes op 14 maart 1875, Rooms-Katholiek, overleden te Tomohon, Celebes op 29 februari 1936, oud 60 jaar.

BURGERLIJKE STAND.
Aangiften van geboorte.
Afdeeling Tondano, 5 Feb. 1868.
Johan Markus Lang.
[bron: Almanak van Nederlandsch Indie, 1815-1942, dd 1869, blz. 73]

NAAMLIJST DER EUROPESCHE INWONERS, 1895:
Tondano.
Lang, Johan Markus.
[bron: Almanak van Nederlandsch Indie 1815-1942]

ADRESBOEK:
Lang, J.M. – Particulier – Amoerang.
[bron: Almanak van Nederlandsch Indie, 1901, blz. 357]

BURGERLIJKE STAND.
Voltrokken huwelijken.
Amoerang, 12 juni 1907.
Johan Markus Lang met Constantia Magot.
[bron: Almanak van Nederlandsch Indie 1815-1942, anno 1908, blz. 28]

PERSOONSKAART:
Volgens de Persoonskaart van hun zoon Benjamin, is Johan op 5 feb. 1876 te Menado geboren en is Constantie in Menado geboren.

KINDEREN:
 1. Louisa Lang [filiatie niet bewezen],
  Geboren te Kema op 5 januari 1894.

  BURGERLIJKE STAND.
  Aangiften van geboorte.
  Kema, 5 Januarij 1894.
  Louise Lang.
  [bron: Almanak van Nederlandsch Indie, 1815-1942, dd 1896, blz. 390]
 2. Jozeph August Lang,  [zie nr. IV-x]
  Geboren te Karoa, Distr. Amurang, Minahasa, Celebes op 24 juni 1895, van beroep militair (sergeant), overleden na 1951.
  Gehuwd (1) met Na Velthuizen.
  Gehuwd (2) met Louisa Tilaar, geboren te Manado op 13 mei 1903, overleden aldaar op 22 juli 1976, oud 73 jaar, begraven op Bantik Begraafplaats Malalayang, Manado.
 3. Elviera Lang,  [zie nr. IV-y]
  Geboren ca. 1900.
  Gehuwd met Evert Rynhardt Samuel Warouw, zoon van de voormalig schoolopziener Boudewijn Warouw.
 4. Benjamin Lang,  [zie nr. IV-z]
  Geboren te Menado, Celebes, N.O.I. op 3 april 1908, van beroep ambtenaar in Menado, PTT beambte in Nederland, overleden te Arnhem op 15 oktober 1972, oud 64 jaar.
  Gehuwd (1) met Dion Ticoalu, geboren ca. 1908, overleden voor 1935.
  Gehuwd (2) te Menado, Celebes, N.O.I. op 17 april 1935 met Constantina Pangalila, ook Constans Pangalila, geboren te Tondano, Celebes, N.O.I. op 12 augustus 1919, overleden op 8 juni 1978, oud 58 jaar.

Josephina Julienne LANG,
Dochter van Joseph Lang en Amelia Juliane Weintre, [II-b], geboren te Tondano, Celebes, N.O.I. op 1 januari 1870, overleden te Menado in het kraambed tijdens de geboorte van haar dochter Charlotte Josephine op 8 februari 1909, begraven op het Oude Kerkhof voor Europeanen aldaar, oud 39 jaar.
Gehuwd te Tondano op 18 januari 1894 met Petrus Cornelus Jacobus WEIJDEMULLER, ook Piet Carel Joost WEIJDEMULLER, geboren te Tondano op 27 april 1866, opzichter mijnbouw mij “Totok” te Tondano (1898-1905), eigenaar klapperplantage (1905-1907), bendy verhuurder (1907), overleden te Menado op 10 mei 1939, oud 73 jaar, zoon van Joost Weijdemuller en van Wilhelmina Waworuntu.
Piet Weijdemuller huwde (2) na 1908 met Griet Elisabeth MASSING, geboren te Menado op 22 december 1880, overleden aldaar op 28 november 1972, oud 91 jaar.

BURGERLIJKE STAND.
Voltrokken huwelijken.
Tondano, 18 januari 1894.
Piet Carel Joost Weijdemuller met Josephina Julienne Lang.
[bron: Almanak van Nederlandsch Indie 1815-1942, anno 1895, blz. 306]

ALPHABETISCHE LIJST DER INWONERS VAN NED. INDIE, 1899:
Weijdemuller, P.C.J.- opz. mijnbouw mij “totok” – Menado, Tondano.
[bron: Almanak van Nederlandsch Indie 1815-1942]

ALPHABETISCHE LIJST DER INWONERS VAN NED. INDIE, 1901:
Weijdemuller, P.C.J.- Opziener, Mijnb. Mij Totok – Menado, Totok.
[bron: Almanak van Nederlandsch Indie 1815-1942, blz. 679]

NAAMLIJST DER EUROPESCHE INWONERS, 1901-1902:
Tondano.
Weijdemuller, P.C.J.
[bron: Almanak van Nederlandsch Indie 1815-1942]

ALPHABETISCHE LIJST DER INWONERS VAN NED. INDIE, 1904-1905:
Weijdemuller, P.C.J.- Opziener, Mijnb. Mij Totok – Menado, Totok (J.J. Lang).
[bron: Almanak van Nederlandsch Indie 1815-1942]

PARTICULIERE LANDERIJEN:
Residentie Menado, Afdeeling Menado.
Namen der landerijen: Titiwoengen.
Namen der eigenaren: P.K.J. Weijdemuller
Namen der huurders of administrateurs: eigenaar.
Uitgestrektheid in bouws van 500 v.k. Roeden: r. 2.3.
Bevolking op 1 Januari 1904: ----
Aard der producten: klappers.
Verpondingswaarde: f 620.-
[bron: Almanak van Nederlandsch Indie 1815-1942, anno 1905-1907]

ALPHABETISCHE LIJST DER INWONERS VAN NED. INDIE, 1907-1909:
Weijdemuller, P.C.J.- Bendy Verhuurder – Menado (J.J. Lang).
[bron: Almanak van Nederlandsch Indie 1815-1942]

ALPHABETISCHE LIJST DER INWONERS VAN NED. INDIE, 1910:
Weijdemuller, P.C.J.- Bendy Verhuurder – Menado.
[bron: Almanak van Nederlandsch Indie 1815-1942]

GRONDEN AFGESTAAN IN ERFPACHT:
Menado.
District: Kakaskasen.
Perceelen: ----
Ondernemers en erkende administrateurs: P.C.J. Weijdemuller.
Uitgestrektheid: 10 bouws van elk 500 v.k. roeden.
Datum van inschrijving: 7 Februari 1907.
Pachtschat per bouw ’s jaars: f 1.-
Aard der geteelde producten: ----
Verpondingswaarde: ------
[bron: Almanak van Nederlandsch Indie 1815-1942, anno 1908-1910]

BURGERLIJKE STAND,
Aangiften van overledenen.
Menado, 8 februari 1909,
Josephine Jullianne Lang.
[bron: Almanak van Nederlandsch Indie 1815-1942, anno 1910, blz. 156]

GRAFSCHRIFT, Menado, Het Oude Kerkhof voor Europeanen, nr. 96:
Hier rust J.J. Weijdemuller geb. Lang, geboren 1-1-1870, overleden 8-2-1909.
Rust in vrede.

DATA PIET WEIJDEMULLER EN KINDEREN:
[bron: email L.M. Engelen, oktober 2009]

KINDEREN UIT HET EERSTE HUWELIJK:
 1. Amalia Wilhelmina Weijdemuller, ook Elly Weijdemuller,  [zie nr. IV-aa]
  Geboren te Menado in 1896, overleden in 1966, oud 70 jaar.
  Gehuwd met Andries Lumanauw.
 2. Marie Adolsina Weijdemuller,, ook Dé Weijdemuller,
  Geboren te Menado op 7 december 1897, overleden te Semarang op 6 mei 1993, oud 95 jaar.
  Gehuwd met Leendert Gerardus Engelen, geboren te Kema op 7 februari 1895, overleden te Semarang op 18 april 1963, oud 68 jaar, zoon van Johan Bernardus Engelen en Wilhelmina Geertruida Elizabeth Lefrandt.

  UIT DIT HUWELIJK ZES KINDEREN:
  1. Willem Hendrik Arnold Engelen, ook Willy Engelen,
   Geboren op 4 augustus 1932, overleden te Semarang in 1995, oud 63 jaar.
   [bron: www.myheritage.nl.]
 3. Elvire Elisabeth Weijdemuller. ook Lies Weijdemuller,
  Geboren te Menado op 6 mei 1900, overleden te Zeist op 27 maart 1999, oud 98 jaar.
  Gehuwd met Mathijs de Koning, geboren op 12 oktober 1884, overleden op 24 januari 1953, oud 70 jaar, zoon van Mathijs de Koning en van Cornelia Maria de Schnieders.

  BURGERLIJKE STAND,
  Aangiften van geboorten.
  Menado, 6 Mei 1900,
  Elvire Elisabeth Weijdemuller.
  [bron: Almanak van Nederlandsch Indie 1815-1942, anno 1901, blz. 453]

  KINDEREN:
  1. Theo Karel de Koning.
   Gehuwd met Elsa Mercedes Echobardo.
  2. Cornelia de Koning, ook Corry de Koning.
 4. Carolina Louisa Weijdemuller, ook Lien Weijdemuller,
  Geboren te Menado op 15 februari 1903, overleden te 's-Gravenhage op 25 januari 1984, oud 80 jaar.
  Gehuwd met E. Nelwan.

  BURGERLIJKE STAND,
  Aangiften van geboorten.
  Menado, 15 februari 1903,
  Carolina Louisa Weijdemuller.
  [bron: Almanak van Nederlandsch Indie 1815-1942, anno 1904, blz. 94]

 5. Julienne Mathilda Weijdemuller,
  Geboren te Menado op 19 juni 1904.
  Gehuwd met S. Caffin.

  BURGERLIJKE STAND,
  Aangiften van geboorten.
  Menado, 19 juni 1904,
  Julienne Mathilda Weijdemuller.
  [bron: Almanak van Nederlandsch Indie 1815-1942, anno 1905, blz. 85]

 6. Rudolf Josef Weijdemuller,
  Geboren in 1908.
 7. Josephine Charlotta Weijdemuller, ook Lot Weijdemuler,
  Geboren te Menado op 8 februari 1909, overleden te Arnhem op 28 oktober 1989, oud 80 jaar.
  Gehuwd met A.J.N. Nauta.

  BURGERLIJKE STAND,
  Aangiften van geboorten.
  Menado, 8 februari 1909,
  Josephine Charlotta Weijdemuller.
  [bron: Almanak van Nederlandsch Indie 1815-1942, anno 1909, blz. 112]

  KIND:
  1. Han J.P. Nauta,
   Geboren in Soerabaja, N.O.I.
   Gehuwd in Ootmarsum met Johanna Wilhelmina (Joke) Boevink, geboren in Kampen, dochter van Barend Jan Boevink en Feikje Ubink.
   Uit dit huwelijk twee zoons: Bert Jan en Steven Martin, beiden geboren in Utrecht.
   [bron: Genealogie Ubink, samenstellers Dick, Piet en Ineke Ubink, website]
OVERIGE DATA:
[bron: Familiegeschiedenis van Mike Winkel, internet]

KINDEREN UIT HET TWEEDE HUWELIJK:
 1. Frederika Carolina Weijdemuller, ook Rika Weijdemuller,
  Geboren te Menado op 25 februari 1911, overleden aldaar op 11 oktober 1952.
  Gehuwd met Jonathan David Richard.
 2. Lodewijk J. F. Weijdemuller,
  Geboren te Menado op 29 juni 1912, overleden aldaar op 18 september 1858, oud 46 jaar.
  Gehuwd met Jet J. Tulenan.
 3. Anna B. Weijdemuller,
  Geboren ca. 1914.
  Gehuwd (1) met Frans Thuyns.
  Huwelijk ontbonden door echtscheiding.
  Gehuwd (2) met Wim Spekman.
  Huwelijk ontbonden door echtscheiding.
 4. Olga Laura Weijdemuller,
  Geboren in 1918, overleden in 1999, oud 81 jaar.
  Gehuwd met Hans Leijdelmeijer.
 5. Ully (Oelie) Weijdemuller,
  Geboren in 1921, woont in 2009 te Menado.
  Gehuwd met Ferdinand Winter, geboren te Menado op 11 december 1911, overleden aldaar op 19 februari 1995, oud 93 jaar.


ANDERE INDISCHE WEIJDEMULLERS:

Landmonsterrol van Ternate, juni 1796:
Dienstdoender te Menado.
1. Johan Burghardt Weijdemuller.
2. Plaats van herkomst Ternate.
3. Huidige kwaliteit: boekhouder.
4. Huidige gage: 30.
5. In dienst.
6. Jaar van aankomst in Indie: 1778.
7. Kwaliteit bij indiensttreding: soldaat.
8. Kamer voor wiens rekening men in dienst was gekomen: Amsterdam.

Landmonsterrol van Ternate, juni 1796:
Diverse Dienstdoenders.
1. Petrus Jacobus Wijdemuller.
2. Plaats van herkomst Ternate.
3. Huidige kwaliteit: gerechtsbode.
4. Huidige gage: 30.
5. In dienst.
6. Jaar van aankomst in Indie: 1778.
7. Kwaliteit bij indiensttreding: soldaat.
8. Kamer voor wiens rekening men in dienst was gekomen: Amsterdam.

RECONSTRUCTIE van het Archief van de VOC-vestiging Ternate (Uittreksel):
1788. (NA - 1.04.02 - 8148 - tre - 397-445)
Journaal off dagregister gehouden door de ondergetekende commissianten den vaandrig militair Johannes Hertsman en den adsistent Joan Burghard Weijdemuller geduurende de specerij extirpatie te Tobillo en de helfte van de Bogt van Cauw gehorende de landen onder het gebied van Ternaats koning (ontvangen anno 1788).
[Het lijkt alsof van dit document een of meerdere bladzijden ontbreken]

RECONSTRUCTIE van het Archief van de VOC-vestiging Ternate (Uittreksel):
1788. (NA - 1.04.02 - 8148 - tre - 445-485)
Berigt bij forma van dagverhaal gehouden door de ondergeteekende commissianten den vaandrig militair Jan Termeer en den adsistent Joan Burghard Weijdenmuller geduurende de extirpatie togt te Cauw en de overige districten van Akilamo tot Dodingo toe aan deese kant van Halmaheira, de landen gehorende onder het gebied des konings van Ternaten (ontvangen anno 1788).

GRAFSCHRIFT, Menado, Het Oude Kerkhof voor Europeanen, nr. 95:
Rustplaats van onze geliefde moeder Petronella Mangindaan geb. Weijdemuller, geboren te Menado 24 Sept. 1830, overleden 26 Sept. 1911.
Rust zacht lieve moeder.
[bron: CD-rom Indische Genealogische Vereniging]

FRAGMENT GENEALOGIE:
Johann Christoph Jungmichel, predikant te Ternate, getr. met Elisabeth Reijnaert; ouders van:
 1. Johanna Aminetta, geb. te Ternate op 3 Maart 1821, get. Petrus Jacobus Weijdemuller en Johanna Almansa Weijdemuller geb. Laurens.
 2. Johann Alexander, geb. te Ternate op 9 juni 1823, ged. 26 Oct. d.a.v., get. P.J. Weijdemuller en Christina Catharina van Tongeren, geb. Weijdemuller.
 3. Johanna Eleonora Petronella, geb. te Ternate 30 April 1826, ged. 13 Aug. d.a.v., get. Johanna Catharina Weintre geb. Paulus.
  [bron: CD-rom De Nederlandsche Leeuw, 1907, blz. 272.]

FRAGMENT GENEALOGIE:
Hendrik Coldenhoff, geboren op 2 mei 1792 in Vlaardingen, overleden op 27 september 1867 in Ternate, N.O.I., oud 75 jaar.
Gehuwd (1) op 2 maart 1828 in Ternate met Geertruida Carolina Velt, geboren op 13 september 1810 en overleden op 2 october 1834 in Ternate, oud 24 jaar, dochter van Willem Velt en Aletta Weijdemuller.
Gehuwd (2) op 22 maart 1837 in Ternate met Louisa Wilhelmina Velt, geboren op 31 maart 1812 en overleden op 17 december 1881 in Ternate, oud 69 jaar, dochter van Willem Velt en Aletta Weijdemuller.
Hieruit nageslacht.
[bron: website Coldenhoff familie http://familiecoldenhoff.tripod.com/index.html]

FRAGMENT GENEALOGIE:
Willem Velt, getrouwd met Alette Cornelia Weijdemuller.
Uit dit huwelijk:
 1. Jacoba Frederika Velt, geboren op 9 januari 1818 te Ternate, N.O.I., overleden op 18 februari 1858 te Kema, Celebes, N.O.I., oud 40 jaar.
  Gehuwd in 1835 te Menado met Rijk Adriaan Rijkschroeff, geboren op 21 februari 1809 te Amboina, overleden op 16 juli 1863 te Menado, oud 54 jaar, zoon van Rijk Adriaan Rijkschroeff en Maria Magdalena van Capelle.
  Uit dit huwelijk nageslacht.
[bron: Family Genealogy by Max and Mary Croes]

BURGERLIJKE STAND:
Huwelijken.
Menado, 21 October 1861.
Johan Carel Weijdemuller met Sophia Deighton.
[bron: Almanak van Nederlandsch Indie, 1863]

FRAGMENT GENEALOGIE:
Alfred Karel (Vent) Weijdemuller, getrouwd met N.N.
Kinderen:
 1. Peter J.Weijdemuller, getrouwd met Hedy H. Lubeck, geboren op 13 nov. 1948.
  Uit dit huwelijk:
  1. Irmgard Weijdemuller.
  2. Francis J. Weijdemuller.
  3. Gunther A. Weijdemuller.
 2. Ellen Weijdemuller, geboren op 6 maart 1936, getrouwd met Ben T.B. Liem, geboren op 22 juli 1934.
  Uit dit huwelijk:
  1. Babs S.N.E. Liem.
  2. Margie Liem.
  3. Carol Liem.
 3. Maud Weijdemuller, getrouwd met F.L. Cayaux, geboren op 30 october 1935.
[bron: internet]


Maurits Joachim LANG,  [DOCUMENTEN]
Zoon van Joseph Lang en Amelia Juliane Weintre,  [II-b], geboren te Tondano, Celebes op 22 maart 1874, Ned. Hervormd, van beroep Onderopzichter 3e kl. Staats Spoorwegen te Probolingo (1901), bouwkundige bij de Staats Spoorwegen, project-ontwikkelaar, in 1938 vermeld als gepensioneerd Bouwkundige der Staats Spoorwegen, overleden te ’s-Gravenhage op 28 april 1955, oud 81 jaar.
Gehuwd te Berbek (Ngandjoek), Oost-Java op 9 juli 1902 met Caroline Jeanette WILLEMSEN, geboren te Probolingo, Oost-Java op 7 mei 1885, overleden te ’s-Gravenhage op 26 juni 1967, oud 82 jaar, dochter van Carl Gerrit Nicolaas (Karel) Willemsen en Hermina Adellaida Willemsen, mogelijk Moyet Roche de Brune.


25 jarig huwelijksfeest op 9 juli 1927.
Achter v.l.n.r.: Louise (Wies) Eykelenboom, Joseph Lang, Wim Lang, oom Marcus,
tante Jet (zus van Caroline), Jan Lang en Nieta Lang.
Voor v.l.n.r.: Maurits Joachim Lang, Eddie Lang en Caroline Jeanette Willemsen.


Maurits Joachim en Caroline met hun kleinkinderen, Malang, N.O.I., 1942.
O.a. Ronald Duijshart (tussen oma en opa) en Benjamin Lang (middenvoor).

ADRESBOEK:
Lang, M.J. – Onderopz. 3e kl. St. Sp. – Probolingo.
[bron: Almanak van Nederlandsch Indie, 1901, blz. 357]REGERINGSALMANAK, 1938, Adressenlijst:
Lang, A.L. - Mach. Ond. Poenti Kajoe - Palembang.
Lang, B. - Empl. B.P. Mij - Menado.
Lang, C. - Wachtdoener Steenk. Mij. Parapattan - Teloekbajoer.
Lang, E.F. - Empl. B.P. Mij - Tjepoe.
Lang, F.A.D. - Oud Ass. Adm. Biliton Mij. - Wl. Oud Gondangdia 3.
Lang, H. Adj. Com. S.S. - Bandoeng.
Lang, Mr. H.J. - Advocaat - Btc.
Lang, J. - Empl. N.K.P. Mij. - Soengeigerong (e.H.A. van Dissel).
Lang, J.C.Ch. - Bouwkundige - Malang (L. Eykelenboom).
Lang, J.P. - Control Regentschap - Ngandjoek (J.F. v.d. Bos).
Lang, J.Th. - Empl. N.K.P. Mij - Soengeigerong.
Lang, K.L. - Hfd. Opz. Gevang. - Banjoebiroe.
Lang, L.A.A. - Middelb. Techn. Ambt. 1e kl. P - Bandoeng.
Lang, M.H. - Klerk Belasting - Padang.
Lang, M.J. - Gep. Bouwk. S.S. - Malang (C.J. Wilemsen).
Lang, M.R. - Chef Lang, Silber - Kota Radja (S. Schratter).
Lang, Ph. B. - Tuinempl. Sf. Bandjaratma - Tegal (E. Eekhout).
Lang, R.C.O. - Eig. Melkerij Pasir Wangi - Garoet (S. Thijs).
Lang, Th. - Adm. Ond. Pasir Pogor - Tjiandjoer (H. O'Farell).
Lang, Th. F. - Empl. Chartered Bank - Soer.
Lang, Th. O. - Empl. N.K.P. Mij. - Soengeigerong.


BESCHRIJVING:
Groot, ruim 1.85 m., slank, scherpe gelaatstrekken. Zoals zo vele Nederlanders was hij vaak in de Soos te vinden Bracht zijn jeugd door op Celebes en kwam rond 1900 naar Oost-Java. Tot zijn internering in 1941 woonde hij voornamelijk in Malang.
In 1952 vertrok hij met zijn vrouw naar Holland en vestigde zich op 6 augustus in Den Haag aan de Jac. van Doesstraat.
Zijn laatste levensjaar bracht hij door aan de Van Boetzelaerlaan 138.


Maurits Joachim Lang en Caroline Jeanette Willemsen ter gelegenheid
van hun 50 jarig huwelijksfeest in 1952.


BESCHRIJVING:
Gemiddelde lengte, ca. 1.62 m, gezet, rond gezicht. Zorgzaam en altijd druk bezig met haar 5 kinderen. Caroline en haar man bewoonden een groot huis in Malang met een door kleinzoon Ronald Duijshart in 1943 graven vijver in de voortuin. Gelegen vlak bij de spoorlijn van Malang naar Surabaya
KINDEREN:
 1. Joseph Carel Christiaan Lang,  [zie nr. IV-ab],
  Geboren te Klakah, O-Java, N.O.I. op 11 juli 1903, Ned. Hervormd, van beroep architect, aannemer, in 1938 vermeld als bouwkundige te Malang, overleden te Tasnan bij Bondowoso op 10 juni 1943, oud 39 jaar, begraven in 1943 in een massagraf bij Bondowoso, later herbegraven op het Nederlands Ereveld Ancol bij Djakarta.
  Gehuwd te Malang op 16 februari 1929 met Louise Eykelenboom, geboren te Malang, N.O.I. op 18 oktober 1909, overleden te Heerenveen op 31 december 1982, oud 73 jaar, crematie te Leeuwarden, Goutum Crematorium, dochter van Anthonie Eijkelenboom en Kanira.
 2. Marie Jansje (Nietje, Nita) Lang,  [zie nr. IV-ac],
  Geboren te Madiun, Java, N.O.I. op 10 augustus 1908, overleden te Calgary, Alta, Canada op 8 september 2000, oud 92 jaar.
  Gehuwd (1) met Gerard (Ger) Adolph Frans Duyshart, geboren te Kalisat, N.O.I. op 20 maart 1904, van beroep opzichter Provinciale Waterstaat (N.O.I.), werktuigkundige (Nederland), overleden te Amsterdam op 25 maart 1999, oud 95 jaar.
  Huwelijk ontbonden door echtscheiding.
  Gehuwd (2) te Kediri op 12 april 1939 te Kediri met Louis Augenstein, geboren te Soerakarta, Java, N.O.I. op 1 april 1910, van beroep bankier, overleden in april 2001, oud 91 jaar.


 3. Jan (Vent) Pierre Lang,  [zie nr. IV-ad],
  Geboren te Ponorogo, Oost-Java, N.O.I. op 5 oktober 1910, in 1928 opgeroepen voor militaire dienst, in 1938 vermeld als Controleur Regentschap te Ngandjoek, na W.O.II. weer opgeroepen voor militaire dienst in het KNIL en meegevochten met Westerling tijdens Politionele Acties (1947-1949) bij Makassar, na aankomst in Nederland in 1949 boekhouder bij Binnenlandse Zaken te 's-Gravenhage, in 1959 geemigreerd naar de U.S.A., boekhouder bij De Vlieg Ltd in de USA, vanaf 1972 eigenaar van Holland Bazaar, een Ned.-Indische delicatessen- en souvenierwinkel te Clawson, Michigan, overleden te Royal Oak, Michigan op 11 april 1999, oud 88 jaar.
  Gehuwd in augustus 1934 met Johanna (Jopie, Joan) Ferdinanda van den Bos, geboren te Sitobondo, Oost-Java, N.O.I. op 23 januari 1917, overleden te Royal Oak, Michigan, USA op 22 maart 1986, oud 69 jaar, dochter van Karel Albert van den Bos en Christine (Tientje) van Bloemen Waanders.


  Sergeant titulair Jan Pierre Lang, oud 18 jaar, opgeroepen voor militaire dienst.

 4. Willem (Wim) Lang,  [zie nr. IV-ae],
  Geboren te Blitar, Oost-Java, N.O.I. op 2 maart 1912, woonde in Florida, overleden op 16 juni 1991 na een hartaanval aan boord van een cruise ship dat in Sitka, Alaska voor anker lag, oud 79 jaar.
  Gehuwd (1) te Malang op 3 september 1941 met Jeanne (Dé) Jacqueline Gehrke, geboren te Soerabaja op 10 januari 1921, overleden te Davidson, Michigan, USA op 21 mei 2003, oud 82 jaar, dochter van Franz Gehrke en Carolina Hielckert.
  Huwelijk ontbonden door echtscheiding.
  Gehuwd (2) met N.N.
  Huwelijk ontbonden door echtscheiding.
  Gehuwd (3) met N.N.


  Wim Lang met zijn derde vrouw.

 5. Eduard (Eddy) Lang,  [zie nr. IV-af],
  Geboren op Java, N.O.I. ca. 1915, vertrok in 1975 naar Holland, en zou te ’s-Gravenhage overleden zijn.
  Gehuwd met Fauwzia (Paula) Assagaff, geboren te Ambon, Ned. O-Indie op 2 mei 1924, dochter van een Arabische vader.
Bernard Thomas LANG,
Zoon van Joseph Lang en Amelia Juliane Weintre,  [II-b], ggeboren te Menado, Celebes, N.O.I. op 5 juli 1881, van beroep bouwkundige bij de Staats Spoorwegen te Batavia, overleden te Bandoeng, Java, N.O.I. op 27 januari 1927, begraven op de Oude Begraafplaats aldaar, oud 45 jaar.
Gehuwd te Soerabaja op 11 oktober 1905 met Louise (Wies) Henriette MEIJER, geboren te Probolinggo, Java, N.O.I. op 17 december 1881, overleden te 's-Gravenhage op 8 september 1963, oud 81 jaar.
[bron: dochter Gerda Lang]

PASSAGIERSLIJST:
B.Th. Lang en mevr. Lang en 4 kinderen vertrekken op 28 april 1923 met de Koningin der Nederlanden vanuit Batavia naar Amsterdam (verwachte aankomst 20 mei).
Fam. B. Th.Lang vertrekken op 25 juli 1925 met de Insulinde onder gezagvoerder J.M. Meerburg vanuit Rotterdam naar Ned.-Indie.
[bron: Erica's passagierslijsten]

GRAFSCHRIFT, Bandoeng, Oude Begraafplaats, Klasse 1, nr. 930.
Hier rust onze geliefde echtgenoot en vader B. Th. Lang, geb. 5 Juli 1881, overl. 27 Jan. 1927.

KINDEREN:
 1. James Lang,  [zie nr. IV-ag],
  Geboren te Toeloeng Agoeng, O-Java, N.O.I. op 14 augustus 1906, in 1938 vermeld als employee bij de Ned. Kon.Petroleum Mij te Soengeigerong bij Palembang op Z-Sumatra, overleden te Malaga, Spanje op 12 juli 1978, oud 71 jaar.
  Gehuwd in Malang, O-Java, N.O.I. op 16 juni 1933 met Eduarde Hortance Alberta van Dissel, geboren te Malang, N.O.I. op 17 juni 1910, overleden te Gouda op 17 februari 1993, oud 82 jaar, dochter van Albert van Dissel en Louise Henriette van Krieken.
 2. Gerda Lang,  [zie nr. IV-ah],
  Geboren op 29 september 1907 te Malang, O-Java, N.O.I., overleden in november 1998 te 's-Hertogenbosch, oud 91 jaar.
  Gehuwd ca. 1933 met ir. Henry Charles Jacques (Hans) Meelhuijsen, geboren ca. 1905, van beroep ingenieur bij de Ned. Indische Spoorwegen, overleden ca. 1989 te 's-Hertogenbosch, oud ca. 84 jaar.
 3. Joseph Theophilus Lang,  [zie nr. IV-ai],
  Geboren te Berbek (Ngandjoek), Java, N.O.I. op 20 november 1908, in 1938 vermeld als employee bij de Ned. Kon. Petroleum Mij te Soengeigerong bij Palembang op Sumatra, overleden 1970-80 in een verzorgingstehuis te Alphen aan de Rijn.
  Gehuwd in Nederland in 1939 met Mary N.N., geboren ca. 1910.
  Huwelijk ontbonden door echtscheiding te Soengeigerong in 1941.
 4. Elly Lang,  [zie nr. IV-aj],
  Geboren te Djember, Java, N.O.I. op 11 april 1910, overleden te Soerabaija, Java, N.O.I. 1948/49, oud 38 jaar.
  Gehuwd met Max Boresius, geboren ca. 1910.
Catharina Wilhelmina LANG, ook Mien LANG,
Dochter van Joseph Lang en Amelia Juliane Weintre,  [II-b], geboren te Remboken, Noord Celebes op 4 maart 1889.
Gehuwd met Johannes Gerardus PEX, geboren te Soerabaja, Java, N.O.I. op 24 januari 1883, zoon van Johannes Theodorus Eduardus Pex, geboren op 26 maart 1845, mogelijk in de buurt van Nias, en van Geraldine Nicolette de Lugt, geboren op 1 januari 1865 te Soerabaja.

KIND:
 1. Theodoor Josef Pex,  [zie nr. IV-ak],
  Geboren te Sitobondo, Java op 10 januari 1911, slaagde voor het examen Koloniale Suikercursus te Deventer (1933).
  Gehuwd in 1933 met Anna Geertruida Reijs, geboren te Deventer op 26 januari 1916, Evang. Luthers, overleden te Apeldoorn op 30 januari 1994, oud 78 jaar, crematie in Crematorium Dieren op 3 februari 1994, dochter van Karel Hendrik Reijs en van Grietje Riezebos.
  Huwelijk ontbonden door echtscheiding op 2 oktober 1936.
  Anna Geertruida Reijs huwde (2) te Pekalongang, Java op 21 januari 1938 met Willem Christiaan Pieter van der Veer, geboren te Langsa (Ned. O-Indie) in 1911, van beroep planter, overleden te Deventer op 16 november 1946, oud 35 jaar, zoon van Willem Marinus van der Veer, vertegenwoordiger en van Henriette Louise Jansz.

[bron: email Peter Pex, Reading, Pensylvania, USA, 14 december 2005]
Maria (Marietje) Adriana PARERA,
Dochter van Johannes Marcus Parera en Caroline Lang,  [II-c], geboren op 24 februari 1867, overleden op 3 februari 1941, oud 73 jaar.
Gehuwd met Helebrand Ferdinand MAMAHIT, geboren in 1862, overleden op 13 april 1914, oud ca. 51 jaar.

KINDEREN:
 1. Johannis Manuel Mamahit,  [zie nr. IV-al],
  Geboren ca. 1889.
  Gehuwd met Emma Poluan, geboren ca. 1895.
 2. Carolina Josephine Dorothea Mamahit,  [zie nr. IV-am],
  Geboren te Menado op 30 oktober 1890.
  Gehuwd met Barnabas Paulus, geboren ca. 1890.
 3. Emma Frederika Mamahit,  [zie nr. IV-an],
  Geboren ca. 1894.
  Gehuwd met H. Supit.
 4. Gustaf Oscar Mamahit,  [zie nr. IV-ao],
  Geboren ca. 1896.
  Gehuwd met Suzanne Adam, geboren ca. 1900.
 5. Albertine Martine Mamahit,  [zie nr. IV-ap],
  Geboren ca. 1898.
  Gehuwd met Eduard Rolland Tumbuan, geboren ca. 1895.
 6. Anna Louise (Lusje) Mamahit,
  Geboren ca. 1900.
  Gehuwd met Ende Talumikir, geboren ca. 1895.
 7. Elisabeth (Betsy) Geaneth Mamahit,  [zie nr. IV-aq],
  Geboren ca. 1902.
  Gehuwd met Rompas Suwawa, geboren ca. 1900.
 8. Berend (Bern) Emaril Mamahit,  [zie nr. IV-ar],
  Geboren ca. 1904.
  Gehuwd te Makassar met Matahari Petta Lolo, geboren ca. 1910, afkomstig van West-Celebes, dochter van Raja Mandar / Majene.
 9. Wihelmina (Mien) Jacoba Mamahit,  [zie nr. IV-as],
  Geboren ca. 1906.
  Gehuwd met Imbo Putong, geboren ca. 1905.
 10. Elvira Maria Mamahit,  [zie nr. IV-at],
  Geboren ca. 1908.
  Gehuwd met Sibold Assa, geboren ca. 1900.
Amelia Theodora (Doortje) PARERA,
Dochter van Johannes Marcus Parera en Caroline Lang,  [II-c], geboren ca. 1868.
Gehuwd te Menado op 26 september 1885 met Albert Lasoet WAWOROENTOE, geboren ca. 1865.

BURGERLIJKE STAND.
Voltrokken huwelijken.
Menado, 26 Sept. 1885.
Albert Lasoet Wawo Roentoe met Amelia Theodora Parera.
[bron: Almanak van Nederlandsch Indie, 1887, blz. 241]

KINDEREN:
 1. Carolina (Lien) Catharina Waworoentoe,
  Geboren te Amoerang, N-Celebes op 7 juni 1886.

  BURGERLIJKE STAND.
  Aangiften van geboorten.
  Amoerang, 7 Juni 1886:
  Carolina Catharina Waworoentoe.
  [bron: Almanak van Nederlandsch Indie 1815-1942, anno 1887, blz. 307]

 2. Frits Waworuntu,
  Geboren ca. 1892.
 3. Lien Waworuntu,
  Geboren ca. 1894.
 4. Betsy Waworuntu,
  Geboren ca. 1896.
 5. Albert Waworuntu,
  Geboren ca. 1898.
 6. Silfert (Cijfert) Waworuntu,
  Geboren ca. 1900.
  Gehuwd met Fr......
 7. Tata Waworuntu,
  Geboren ca. 1902.
 8. Bertha Waworuntu,
  Geboren ca. 1904.
 9. Herman Waworuntu,  [zie nr. IV-au],
  Geboren ca. 1906.
  Gehuwd met Lies Wenas, geboren ca. 1910.
 10. Albertine Waworuntu,
  Geboren ca. 1908.
  Gehuwd met Tom Kandouw, Geboren ca. 1905.
 11. Jane Waworuntu,
  Geboren ca. 1910.
 12. Evie (Effie) Waworuntu,
  Geboren ca. 1912.
ANDERE INDISCHE WAWOROENTOES:

Grafschrift, Cheribon, Algemene Begraafplaats, nr. 33:
Hier rust zacht en kalm mijn geliefde vrouw Dolcien F. Rambi - Waworoentoe, geb. Menado 13/8-1892, overl. te Cheribon 17/6-1919.

Cornelius KUITERT,
Zoon van Jan Wolters Kuitert en Hinderkien de Jonge  [II-d], geboren te Groningen op 25 januari 1850, vertrok in 1857 met zijn vader naar Ned. Oost-Indie, woont in 1873 te Banjoewangi (O-Java).
Gehuwd voor 1875 met N.N.

GEB. AKTE, Groningen, 28 januari 1850, nr. 85 [Genlias]:
Cornelius Kuitert, geboren te Groningen op 25 januari 1850, zoon van Jan Wolters Kuitert, timmerman en Hinderkien de Jonge.

NAAMLIJST DER EUROPESCHE INWONERS, 1866-1867:
Menado.
Kuitert, Cornelis.
[bron: Almanak van Nederlandsch Indie 1815-1942]

NAAMLIJST DER EUROPESCHE INWONERS, 1868-1870:
Afdeeling Gorontalo.
Kuitert, Jan Wouter.
Kuitert, Cornelis.
[bron: Almanak van Nederlandsch Indie 1815-1942]

NAAMLIJST DER EUROPESCHE INWONERS, 1871:
Menado.
Kuitert, Jan Wolters.
Kuitert, Cornelis.
[bron: Almanak van Nederlandsch Indie 1815-1942]

NAAMLIJST DER EUROPESCHE INWONERS, 1874-1877:
Banjoewangi (Oost-Java).
Kuitert, Cornelis.
[bron: Almanak van Nederlandsch Indie 1815-1942]

NAAMLIJST DER EUROPESCHE INWONERS, 1875:
Bondowoso (Bezoeki).
Kuitert, Jan Wolters.
Kuitert, C.
[bron: Almanak van Nederlandsch Indie 1815-1942]

KIND:
 1. Henderkien Wilhelmina Maria Cornelia Kuitert.
  Geboren te Banjoewangi (O-Java) op 16 januari 1875, overleden aldaar op 20 april 1875, oud 3 maanden.

  BURGERLIJKE STAND.
  Aangiften van geboorten.
  Banjoewangi, 16 januari 1875:
  Henderkien Wilhelmina Maria Cornelia Kuitert.
  [bron: Almanak van Nederlandsch Indie 1815-1942, anno 1876, blz. 252]

  BURGERLIJKE STAND.
  Aangiften van overlijden.
  Banjoewangi, 20 april 1875:
  Henderkien Wilhelmina Maria Cornelia Kuitert, k.
  [bron: Almanak van Nederlandsch Indie 1815-1942, anno 1876, blz. 331]

Jan Jozef KUITERT,
Zoon van Jan Wolters Kuitert en Elisabeth Lang,  [II-d], geboren te Menado, Celebes, N.O.I. op 6 maart 1865, ondercommies der 3e klasse bij de spoorwegen (7 mei 1884), tijdelijk opzichter waterstaat te Menado (1898), overleden te Mokupa op 11 oktober 1950, oud 85 jaar.
Gehuwd te Amoerang (Celebes) op 7 juni 1902 met Hermina (Mina) RANSUN, geboren te Koha, Celebes, N.O.I. op 7 april 1868, overleden te Mokupa op 2 augustus 1950, oud 82 jaar.

SPOORWEGEN.
Administratief personeel.
Ondercommiezen der derde klasse.
J.J. Kuitert, 7 mei 1884.
[bron: Almanak van Nederlandsch Indie 1815-1942, anno 1885, blz. 403]

SPOORWEGEN.
Personeel voor de exploitatie der Westerlijnen.
Vierde afdeeling (Vervoer).
J.J. Kuitert, ondercommies 3de klasse.
[bron: Almanak van Nederlandsch Indie 1815-1942, anno 1885, blz. 414]

NAAMLIJST DER EUROPESCHE INWONERS, 1889-1897:
Menado.
Kuitert, Jan.
[bron: Almanak van Nederlandsch Indie 1815-1942]

NAAMLIJST DER EUROPESCHE INWONERS, 1899-1900:
Amoerang.
Kuitert, Jan Joseph.
[bron: Almanak van Nederlandsch Indie 1815-1942]

ALPHABETISCHE LIJST DER INWONERS VAN NED. INDIE, 1899:
Kuitert, J.J. – tijd. opzichter waterstaat – Menado. Amoerang.
[bron: Almanak van Nederlandsch Indie 1815-1942]

BURGERLIJKE STAND.
Voltrokken huwelijken.
Amoerang, 7 juni 1902.
Jan Joseph Kuitert met Hermina Ransung.
[bron: Almanak van Nederlandsch Indie 1815-1942, anno 1903, blz. 25]KINDEREN:
 1. Marie Elizabeth Kuitert,  [zie nr. IV-av],
  Geboren te Menado op 5 oktober 1891, overleden 1970, oud ca. 78 jaar.
  Gehuwd met Rudolph (Dolf) van Renesse van Duivenbode, geboren ca. 1890.
 2. Jacob Cornelis Kuitert,  [zie nr. IV-aw],
  Geboren te Menado op 4 april 1893, overleden te Amsterdam op 1 juni 1967, oud 74 jaar.
  Gehuwd met Sophia Maria Mononutu, geboren te Air Medidi op 19 juli 1896, overleden te Amsterdam op 19 augustus 1956, oud 60 jaar, dochter van Arnold Mononutu en Charlotte Wilson.
 3. Jan Wolters Kuitert,
  Geboren te Menado op 9 februari 1895, overleden aldaar op 23 januari 1898, oud bijna 3 jaar.

  BURGERLIJKE STAND.
  Aangiften van geboorten.
  Menado, 9 Februarij 1895:
  Jan Wolters Kuitert.
  [bron: Almanak van Nederlandsch-Indie 1815-1942, anno 1896, blz. 389]

  BURGERLIJKE STAND.
  Aangiften van overlijden.
  Menado, 23 Januarij 1898:
  Jan Wolters Kuitert.
  [bron: Almanak van Nederlandsch Indie 1815-1942, anno 1899, blz. 472]

 4. Jansje Esther Cornelia Kuitert [filiatie niet bewezen],
  Geboren te Menado op 5 mei 1896.

  BURGERLIJKE STAND.
  Aangiften van geboorten.
  Menado, 5 Mei 1896:
  Jansje Esther Cornelia Kuitert.
  [bron: Almanak van Nederlandsch Indie 1815-1942, anno 1897, blz. 405]

 5. Jan Wolters Kuitert,  [zie nr. IV-ax],
  Geboren ca. 1900, overleden 1951, oud ca. 51 jaar.
  Gehuwd met Anna W. Mangindaan, geboren ca. 1895.
 6. Corrie Kuitert,  [zie nr. IV-ay],
  Geboren op 19 mei 1904.
  Gehuwd met Max Nemmers, geboren ca. 1900.
 7. Frits Kuitert,
  Geboren te Menado op 28 oktober 1905.

  BURGERLIJKE STAND.
  Aangiften van geboorten.
  Menado, 28 oktober 1905:
  Frits Kuitert.
  [bron: Almanak van Nederlandsch Indie 1815-1942, anno 1907, blz. 93]

 8. Frits Kuitert,
  Geboren op 31 oktober 1906, geslaagd voor diploma 3-jarige HBS (1924), diploma 3e stuurman grote Stoomvaart (1925), diploma 2e stuurman grote Stoomvaart (1931), diploma 1e stuurman grote stoomvaart (1933), opteerde voor de Indonesische nationaliteit in 1951, en voor de Nederlandse nationaliteit in 1961, overleden op 9 juni 1994, oud 87 jaar.
  Gehuwd (1) met Fietje Ompie, geboren ca. 1910.
  Gehuwd (2) met A.M.B. Deckers, ook Babs Deckers, geboren ca. 1910.

  ONDERWIJS (Ned. O-Indie):
  In het eindexamen der driejarige H.B.S zijn geslaagd de volgende candidaten:
  o.a. F. Kuitert. [Bron: NRC, 11 juni 1924]

  STUURLIEDEN-EXAMENS.
  Uitslag van de op 22 Augustus t/m 4 September gehouden examens ter verkrijging van een diploma van Stuurman voor de groote Stoomvaart.
  Voor 3den Stuurman voor de groote Stoomvaart:
  Geslaagd met:
  Zeer goed: F. J. Matthieu.
  Goed: F. Kuitert, e.a.
  [bron: Het nieuws van den dag voor Nederlandsch-Indie, 4 september 1925]

  STUURLIEDEN-EXAMENS.
  De uitslag van de op 23 Mei tot en met 20 Juni 1931 te Batavia gehouden examens ter verkrijging van een diploma van stuurman voor de groote stoomvaart is als volgt:
  Voor 2en stuurman voor de groote stoomvaart geslaagd met:
  Goed: F. Kuitert, e.a.
  [bron: Bataviaasch Nieuwsblad, 23 juni 1931]

  STUURLIEDEN-EXAMENS.
  Uitslag van de op 18 Februari tot en met 18 Maart te Batavia gehouden examens ter verkrijging van een diploma van stuurman ter koopvaardij.
  Voor 1sten Stuurman voor de Groote Stoomvaart.
  Geslaagd met:
  Goed: F. Kuitert, e.a.
  [bron: Het nieuws van den dag voor Nederlandsch-Indie, 21 maart 1933]  [bron: Bataviaasch nieuwsblad,
  7 augustus 1941]

  GEARRIVEERD UIT AMSTERDAM.
  De volgende passagiers arriveerden Dinsdag 3 Augustus op het vliegveld Kemajoran uit Amsterdam:
  [diversen]
  Op dezelfde dag vertrokken naar Amsterdam:
  mevr. A. M. B. Deckers; F. Kuitert, [e.a.]
  [bron: De vrije pers, 4 augustus 1954]

  NATURALISATIE:
  Zitting 1961-1962 - 6633.
  Naturalisatie van Breakwell, Charles William en 21 anderen.
  Memorie van toelichting.
  Nr. 3.
  In artikel 1, onder 7, wordt voorgedragen de oud-Nederlander Frits Kuitert, die in 1905 te Menado (Indonesie) werd geboren.
  Toen hij in 1949 met Europees verlof in Nederland verbleef, werd hij afgekeurd en gepensioneerd.
  Aangezien adressant voornemens was te zijner tijd naar zijn geboorteland terug te keren, opteerde hij in 1951 voor de Indonesische nationaliteit.
  De loop der gebeurtenissen hebben verzoekers plannen doorkruist; thans zou hij gaarne in het Nederlanderschap worden hersteld.
  [Goedgekeurd]
  De Minister van Justitie, A. C. W. Beerman.

Hendrik Jacob KUITERT,
Zoon van Jan Wolters Kuitert en Elisabeth Lang,  [II-d], geboren te Gorontalo, Noord-Celebes, N.O.I. op 10 april 1868, Ned. Hervormd, onder-opzichter der tweede klasse bij de Staatsspoorwegen in Ned. Oost-Indie (1894), onder-opzichter der eerste klasse (1897), benoemd tot bouwkundige bij de Staats Spoorwegen op Java (1911), overleden te 's-Gravenhage op 28 juni 1932, oud 64 jaar, begraven op 1 juli 1932 op de begraafplaats Nieuw Eik en Duinen aldaar.
Gehuwd te Berbek op 28 juni 1899 met Pietronella Christina HOLTZ, geboren te Berbek, Java, N.O.I. op 14 december 1882, overleden na 1932, dochter van Johan Adam Holtz en Maria Wilhelmina Kasima.

BURGERLIJKE STAND:
Aangiften van geboorten.
Afdeeling Gorontalo, 10 April 1868.
Hendrik Jacob Kuitert.
[bron: Almanak van Nederlandsch Indie 1815-1942, dd 1869, blz. 73]

NAAMLIJST DER EUROPESCHE INWONERS, 1887-1889:
Madioen.
Kuitert, Hendrik Jacobus.
Kuitert, Jan Wolters.
[bron: Almanak van Nederlandsch Indie 1815-1942]

NAAMLIJST DER EUROPESCHE INWONERS, 1896-1898:
Berbek (Kediri).
Kuitert, H.J.
[bron: Almanak van Nederlandsch Indie 1815-1942]

SPOOR- EN TRAMWEGEN.
Ranglijst van het personeel.
Staatsspoorwegen.
Onder-opzichters der tweede klasse:
Kuitert, H.J...................O.L...........................17 Oct. 1894.
[bron: Almanak van Nederlandsch Indie 1815-1942, anno 1895, blz. 458]

SPOOR- EN TRAMWEGEN.
Ranglijst van het personeel.
Staatsspoorwegen.
Onder-opzichters der eerste klasse:
Kuitert, H.J...................O.L...........................30 Dec. 1897.
[bron: Almanak van Nederlandsch Indie 1815-1942, anno 1899-1900]

ALPHABETISCHE LIJST DER INWONERS VAN NED. INDIE, 1899:
Kuitert, H.J. onderopzichter st. sp. – Soerabaja.
[bron: Almanak van Nederlandsch Indie 1815-1942]

BURGERLIJKE STAND:
Voltrokken huwelijken.
Berbek, 28 Juni 1899.
Hendrik Jacob Kuitert met Pietronella Christina Holtz.
[bron: Almanak van Ned.-Indie, 1900, blz. 348]

NAAMLIJST DER EUROPESCHE INWONERS, 1900:
Soerabaja.
Kuitert, H.J.
[bron: Almanak van Nederlandsch Indie 1815-1942]

PERSONALIA:
Departement van gouvernementsbedrijven.
Benoemd tot bouwkundige bij den dienst der Staatsspoorwegen op Java, H.J. Kuitert en C. van der Valk, beiden thans tijdelijk belast met de waarneming van die betrekking.
[Bron: NRC, 13 nov. 1911]

PERSONALIA:
Departement van gouvernementsbedrijven.
Geplaatst de bouwkundige bij de Staatsspoorwegen op Java H.J. Kuitert te Poewakarta.
[Bron: NRC, 23 juli 1912]

PERSONALIA:
Opgave van aan koloniale ambtenaren, met verlof, verleende verlofsverlenging, loopende tot 28 November [1914].
Oost-Indie.
H.J. Kuitert, bouwkundige b./d. S. Sp., 27 Febr. '15 Koningin Emma.
[Bron: NRC, 30 nov. 1914]

PASSAGIERSLIJST:
H.J. Kuitert en mevr. Kuitert en 5 kinderen vertrekken op 27 februari 1915 met de Koningin Emma onder gezagvoerder M.C. Braat van Amsterdam naar Batavia.
H.J. Kuitert, mev. Kuitert, 2 kinderen, P.J. Kuitert, mej. M.E. Kuitert, mej. L.H. Kuitert en mej. A.T. Kuitert vertrekken op 11 juni 1924 met de Slamat onder gezagvoerder C.W. v.d. Eem van Batavia, via Marseille (aankomst 5 juli), naar Rotterdam.
[bron: Erica's Passagierslijsten]


Overlijdens advertentie
in Het Vaderland,
30 juni 1932.KINDEREN:
 1. J. (Koos) Ch. Kuitert,
  Geboren ca. 1900, opzichter 1ste klasse in N.O.I., woont in 1932 te 's-Gravenhage.
  Gehuwd voor 1928 met N.N.

  PASSAGIERSLIJST:
  Van het mailschip Indrapoera, gezagvoerder E.P. Ross, 15 Febr. [1928] van Batavia naar Rotterdam vertrokken.
  o.a. fam. J.C. Kuitert.
  [Bron: NRC, 13 maart 1928]

  PERSONALIA:
  Departement van Burgerlijke Openbare Werken.
  Benoemd tot opzichter 1ste kl. J.C. Kuitert, ambt., van buitenl. verl. terugverwacht, laatstelijk die betr. bekleed hebbende.
  [Bron: NRC, 17 februari 1929]
 2. Mies E. Kuitert,
  Geboren ca. 1902, woont in 1932 in Ngawi, ond. Silosanen.

  ONDERWIJS:
  Geslaagd voor het examen nuttige handwerken mej. M.E. Kuitert, te Schoten.
  [Bron: NRC, 24 juli 1925]

  PASSAGIERSLIJST:
  Van het motorschip Christiaan Huijgens, dd 11 september 1928 van Amsterdam naar Batavia vertrokken.
  o.a. Mej. M.E. Kuitert.
  [Bron: NRC, 11 september 1928]
 3. Pieter Jacob Kuitert,
  Geboren te Madioen, Java op 12 april 1909, Ned. Herv., woont in 1932 te 's-Gravenhage.


  Gezinskaart Pieter Jacob Kuitert te ’s-Gravenhage.

 4. Loes H. Kuitert,
  Geboren ca. 1906, slaagt op 6 juli 1927 aan de Nuts-kweekschool te Haarlem voor de onderwijs acte, vertrekt op 24 augustus 1927 met de Slamat van Rotterdam naar Batavia, woont in 1932, wanneer haar vader overlijdt, in Ngawi, ond. Silisanen.

  ONDERWIJS:
  Haarlem, 6 Juli. (Nuts-Kweekschool).
  Geslaagd de dames L.H. Kuitert, M.B.H. van Rijnbeek, C. van Roep en J.P. Leeners.
  [Bron: Het Centrum, 7 juli 1927 en NRC, 6 juli 1927]

  PASSAGIERSLIJST:
  Van het stoomschip Slamat 24 augustus 1927 van Rotterdam naar Batavia vertrokken.
  o.a. mej. L.H. Kuitert.
  [Bron: NRC, 25 aug. 1927]
  Van het motorschip Indrapoera, 15 Mei 1929 van Rotterdam naar Batavia vertrokken:
  o.a. mej. L.H. Kuitert.
  [Bron: NRC, 16 mei 1929]
 5. A. (Dee) T. Kuitert, dochter,
  Geboren ca. 1908, woont in 1932 in Den Haag.
 6. Angelique Felicitas Kuitert,  [zie nr. IV-az],
  Geboren te Ngandjoek, Java op 28 februari 1911, Ned. Herv.
  Gehuwd te Soerabaja op 15 juli 1947 met Johannes Henricus Broese, geboren te Malang op 26 augustus 1907, van beroep planter en bodemkundige, overleden te Zeist in 1973, oud 65 jaar, zoon van Jan Nicolaas Broese, majoor infanterie KNIL en Wilhelmina Sophia Magdalena Broese.
 7. N.N. Kuitert,
  Geboren na 1915.
Berend Cornelis KUITERT,
Zoon van Jan Wolters Kuitert en Elisabeth Lang,  [II-d], geboren te Menado, N-Celebes, N.O.I. op 26 juni 1872, opzichter 3e kl. B.O.W. te Manado (1898).
Gehuwd te Menado op 6 augustus 1892 met Charlotta Antonetta KALENKONGAN.

BURGERLIJKE STAND.
Aangiften van geboorten.
Menado, 26 Junij 1872.
Berend Cornelis Kuitert.
[bron: Almanak van Ned.-Indie, 1873, blz. 254]

NAAMLIJST DER EUROPESCHE INWONERS, 1890-1893, 1896-1899:
Menado.
Kuitert, Berend Cornelis.
[bron: Almanak van Nederlandsch Indie 1815-1942]

BURGERLIJKE STAND:
Voltrokken huwelijken.
Menado, 6 augustus 1892.
Berend Cornelis Kuitert met Charlotta Antonetta Kalenkongan.
[bron: Almanak van Ned.-Indie, 1893, blz. 302]

ALPHABETISCHE LIJST DER INWONERS VAN NED. INDIE, 1899:
Kuitert, B.C. – opzichter 3e kl. B.O.W. - Menado.
[bron: Almanak van Nederlandsch Indie 1815-1942]

RANGLIJST DER INGENIEURS, ARCHITECTEN EN OPZICHTERS.
Opzichters derde klasse.
Kuitert, B.C.........Menado.......31 Mei 1899.
[bron: Almanak van Ned.-Indie 1815-1942, anno 1900, blz. 414]

NAAMLIJST DER EUROPESCHE INWONERS, 1900:
Gorontalo.
Kuitert, B.C.
[bron: Almanak van Nederlandsch Indie 1815-1942]

KINDEREN:
 1. Pauline Elizabeth Kuitert [filiatie niet bewezen],
  Geboren te Gorontalo op 7 juli 1893.

  BURGERLIJKE STAND.
  Aangiften van geboorten.
  Gorontalo, 7 juli 1893.
  Pauline Elizabeth Kuitert.
  [bron: Almanak van Ned.-Indie, 1895, blz. 386]

 2. Bertha Kuitert,
  Geboren te Menado, N-Celebes, N.O.I. op 13 maart 1898, overleden te Sidhoardjo (Soerabaja) op 17 november 1918, oud 20 jaar.
  Gehuwd te Bandjanegar (Banjoemas) op 9 maart 1918 met Henning Joachim van Prehn, geboren te 's-Gravenhage op 22 december 1881, machinist Sf. Bantool (Jogjakarta), overleden op 6 april 1943, oud 61 jaar, zoon van Henning Joachim van Prehn, landeigenaar te Ambarawa (Semarang) en van de inlandse christenvrouw Carolina Magdalena Wijnschenk.
  Henning Joachim van Prehn huwt (2) in N.O.I. met L. Heyligers.
  [bron: CD-rom Ned. Patriciaat, 1945, blz. 227, Genealogie Van Prehn]

  BURGERLIJKE STAND.
  Aangiften van geboorten.
  Manado, 13 Maart 1898.
  Bertha Kuitert.
  [bron: Almanak van Ned.-Indie, 1899, blz. 417]

  GRAFSCHRIFT.
  Sidhoardjo, Algemeene Begraafplaats, nr. 118:
  Bertha van Prehn-Kuitert, 13 Maart 1898, 17 November 1918.

 3. Marinus Frederik Kuitert,
  Geboren te Gorontalo op 25 oktober 1899, overleden aldaar op 28 december 1899, oud 2 maanden, begraven op “De Europeesche Begraafplaats” aldaar.

  BURGERLIJKE STAND,
  Aangiften van geboorten.
  Gorontalo, 25 Oct. 1899:
  Marinus Frederik Kuitert.
  [bron: Almanak van Nederlandsch Indie 1815-1942, anno 1901, blz. 454]

  BURGERLIJKE STAND.
  Aangiften van overlijden.
  Gorontalo, 28 Dec. 1899:
  Marinus Frederik Kuitert.
  [bron: Almanak van Nederlandsch Indie 1815-1942, anno 1901, blz. 513]

  GRAFSCHRIFT.
  Gorontalo, De Europeesche Begraafplaats, op monument, nr. 33:
  Marinus Frederikus Kuitert, geb. te Gorontalo, 25 Oct. 1899, overl. 28 Dec. 1899.


[Laatst gewijzigd op 26 maart 2016]

VIERDE GENERATIE EERSTE GENERATIE HOME