PARENTEEL VAN JACOB LANG EN MARIA TAMPEMAWA


Eerste Generatie
Jacob LANG,
Geboren te Menado ca. 1805, overleden aldaar op 1 december 1845, oud ca. 40 jaar.
Gehuwd te Menado op 12 mei 1842 met Maria TAMPEMAWA, geboren ca. 1810.

ARTIKEL KUITERT:
In een ongedateerd en niet-ondertekend artikel over de familie Kuitert, wordt melding gemaakt van het huwelijk van Jan Wolters Kuitert met Elizabeth Lang, geboren op 25 december 1838 te Manado, dochter van Jacob Lang, geboren te Menado en Maria Tampamawah.

BURGERLIJKE STAND.
Voltrokken huwelijken.
Menado, 12 Mei 1842.
Jacob Lang, met Maria Tampawawa.
[bron: Almanak van Nederlandsch Indie, 1843, blz. A 258]

BURGERLIJKEN STAND.
Aangiften van overlijden in 1846.
Menado, 1 Dec. 1845:
Jacob Lang.
[bron: Regerings-Almanak van Nederlandsch-Indie, 1847, blz. A 387]

KINDEREN:
 1. Hendrik Lang, [zie nr. II-a]
  Geboren te Menado, Celebes, N.O.I. op 16 september 1833, woont in 1894 te Kema.
  Gehuwd (1) ca. 1858 met Gritjie Engelen, geboren ca. 1835, overleden ca. 1875, oud ca. 40 jaar.
  Gehuwd (2) ca. 1875 met Maria Louise Uijtenbroeck.
 2. Joseph Lang, [zie nr. II-b]
  Geboren te Menado, Celebes, N.O.I. op 1 februari 1835, van beroep zeekapitein, koopman.
  Gehuwd te Menado op 6 maart 1865 met Amelia Juliane Weintre, geboren te Menado op 22 mei 1846, overleden te Blitar, Oost-Java op 25 april 1912, oud 65 jaar.
 3. Carolina Lang, [zie nr. II-c]
  Geboren op 31 januari 1836, overleden op 8 mei 1872, oud 36 jaar.
  Gehuwd te Menado, Celebes, N.O.I. op 29 maart 1865 met Johannis Marcus Parera, geboren op 15 oktober 1823, districtshoofd (majoor) van het IVe district Tombariri, overleden te Menado op 14 augustus 1898, oud 74 jaar, zoon van Johan Frederik Parera en Adriana Andries.
  Johannis Marcus Parera was eerder gehuwd (1) met Barina Kaligis, (2) met Maria Lasut en later (4) met Marthina Tambajong.
 4. Elisabeth Lang, [zie nr. II-d]
  Geboren te Menado, Celebes, N.O.I. op 24 december 1838, overleden aldaar op 12 december 1912, oud bijna 74 jaar.
  Gehuwd te Menado op 23 december 1863 met Jan Wolters Kuitert, geboren te Groningen op 19 juli 1821, van beroep timmerman, overleden te Menado op 21 maart 1896, oud 74 jaar, zoon van Cornelius Berents Kuitert en Jacoba Wolters.
 5. Louisa Lang,
  Geboren te Menado, Celebes, N.O.I. op 12 november 1840, overleden aldaar op 3 april 1842, oud ruim 1 jaar.
 6. Jacob Philip Lang,
  Geboren te Menado, Celebes, N.O.I. op 13 januari 1843, overleden aldaar op 23 februari 1846, oud 3 jaar.

  BURGERLIJKEN STAND.
  Aangiften van overlijden in 1846.
  Menado, 23 Feb. 1846:
  Jacob Filip Lang.
  [bron: Regerings-Almanak van Nederlandsch-Indie, 1847, blz. A 387]

 7. Johanna Catharina Lang,
  Geboren te Menado, Celebes, N.O.I. op 22 november 1844, overleden aldaar op 23 maart 1846, oud ruim 1 jaar.

  BURGERLIJKEN STAND.
  Aangiften van overlijden in 1846.
  Menado, 23 Maart 1846:
  Johanna Catharina Lang.
  [bron: Regerings-Almanak van Nederlandsch-Indie, 1847, blz. A 387]
ANDERE INDISCHE LANGS:

Doopakte, Amboina, 10 juli 1768:
Clazina, dochter van Sara Timmerman, weduwe van Alexander Lang.
Getuigen Philip Haneveld, Sara Bernard.

Advertentie in Bijvoegsel der Bataviasche Courant, Zaturdag, den 4den Januari, 1823:
Alle de genen, welke iets te pretenderen hebben aan den boedel van wijlen de heer Jan Adolph Lang, in leven gezagvoerder van de particuliere brik JACOBA AMBROSINA, gelieve daar van opgave of betaling te doen, binnen den tijd van een maand, aan de testamentaire executeuren C. Lorch en H.H. Deelken.
Samarang, den 25sten dec. 1822.

Grafschrift, Toeloeng Agoeng, Oude Begraafplaats, nr. 79:
Hier rust Mev. E.S. Lang - De Burbure, overl. 17 Dec. 1909.


Hier rust mijn geliefde echtgenoot en vader Frits August Lang,
geb. te Lemoh deo
16-1-1887, overl. te Manado deo 21-7-1948.

Grafschrift, Garoet, Nieuwe Begraafplaats in de Desa Tarogong, nr. 11:
Hier rust Paul Eduard Carl Lang, geboren te Buitenzorg, 27 Juli 1872, overleden te Garoet, 21 Mei 1929.
Rust in vrede.
[Hij was zoon van Carl Emanuel Friedrich Lang en Ida Bertha Emelie Winckelmann]

[bron: CD-rom Indische Genealogische Vereninging]


UITGEVAREN VOOR DE KAMERS VAN DE V.O.C. 1700-1794:

Jacob Lang, afkomstig van Kolbergen, matroos.
Datum einde verbintenis: 1725.
Gerepatrieerd met het schip Heinkenszand.
Gegevens van de vaart:
Schip: Heinkenszand.
Kamer: Zeeland.
Uitreis: 30 november 1723 met bestemming Batavia.
Aankomst: 29 september 1724 (reisduur 10 maanden).
Geen maandbrief of schuldbrief.

Jacob Lang, afkomstig van Roelingen, soldaat.
Datum einde verbintenis: 16 december 1779.
Einde verbintenis: overleden in Azie.
Gegevens van de vaart:
Schip: Europa.
Kamer: Zeeland.
Uitreis: 19 juli 1778 met bestemming Batavia.
Aankomst: 28 februari 1779 (reisduur ruim 7 maanden).
Geen maandbrief, wel een schuldbrief.

BURGERLIJKE STAND.
Aangiften van overlijden.
Kema, 18 oktober 1892:
Frits Lang.
[bron: Almanak van Nederlandsch Indie 1815-1942, anno 1894, blz. 448]

BURGERLIJKE STAND.
Aangiften van overlijden.
Menado, 7 Maart 1895:
Frans Filip Lang.
[bron: Almanak van Nederlandsch Indie 1815-1942, anno 1896, blz. 446]Tweede Generatie
Hendrik LANG,
Zoon van Jacob Lang en Maria Tampemawa [nr. I], geboren te Menado, N-Celebes, N.O.I. op 16 september 1833, woont in 1894 te Kema.
Gehuwd (1) met Gritjie ENGELEN, geboren ca. 1835, overleden ca. 1875, oud ca. 40 jaar.
Gehuwd (2) met Maria Louise UIJTENBROECK, geboren ca. 1845.

NAAMLIJST DER EUROPESCHE INWONERS, 1863-1880:
Menado.
Lang, Hendrik,
Lang, Joseph,
[bron: Almanak van Nederlandsch Indie 1815-1942]

NAAMLIJST DER EUROPESCHE INWONERS, 1895:
Kema.
Lang, Hendrik,
[bron: Almanak van Nederlandsch Indie 1815-1942]

EERSTE HUWELIJK MET GRITJIE ENGELEN:
[bron: email L.M. Engelen, oktober 2009]

KINDEREN VAN HENDRIK LANG EN OMA ENGELEN:
 1. Jan Alexander Lang,  [zie nr. III-a],
  Geboren te Kema op 28 december 1859, overleden te Menado op 15 december 1906, begraven op het Oude Kerkhof voor Europeanen aldaar, oud 46 jaar.
  Gehuwd (1) te Kema, N-Celebes in 1885 met Helena Laseduw.
  Gehuwd (2) met Maria van Slooten, geboren op 17 december 1871, overleden op 16 september 1943, oud 71 jaar.
 2. Willem Albertus Lang,  [zie nr. III-b],
  Geboren te Kema op 30 mei 1862, buitengewoon deurwaarder aldaar (1885), klerk in het Residentiekantoor te Menado, overleden te Kema op 26 maart 1909, oud 46 jaar.
  Gehuwd te Kema in 1886 met Josephina Elisabeth Davis, geboren te Kema op 10 april 1870, overleden te Menado op 23 december 1935, oud 65 jaar, dochter van William George Davis en Emilia Josephina Waersegers.
 3. Wilhelmina Lang,  [zie nr. III-c],
  Geboren ca. 1870.
  Gehuwd met Karel Winter, geboren ca. 1865.
 4. Josefien Lang,  [zie nr. III-d],
  Geboren ca. 1870, mogelijk te Menado.
  Gehuwd met Alexander, geboren ca. 1870, mogelijk te Menado.
KIND VAN HENDRIK LANG EN MARIA LOUISE UIJTENBROECK:
 1. Bernardus Jacob Lang,  [zie nr. III-e],
  Geboren op 26 augustus 1878, overleden op 3 februari 1960, oud 81 jaar.
  Gehuwd (1) met Barina Palendeng, geboren op 12 november 1879, overleden op 16 februari 1943, oud 63 jaar.
  Gehuwd (2) met Maria Luasunaung, geboren op 10 mei 1925.


  ANDERE INDISCHE ENGELENS:

  Henderik Gerard Engelen.
  Woont 1817, 1826, 1827 te Batavia, ambtenaar, overleden te Semarang op 21 maart 1832.
  Vermeld als Scriba van het Instituut tot Onderwijs van Dooven en Stommen, afd. Japan, 1820-1823.
  Vermeld als Buitengewoon Amstenaar ter Secretarie bij Financien en Domeinen, 1826.
  Vermeld als Provisionele 2de kommies bij de Directie van ’s-Lands Produkten en Civiele Magazijnen, 1827.
  Vermeld als Kassier bij Vendutien te Semarang, 1828-1829.

  J.B. Engelen.
  Vermeld als Algemeene Kassier bij het Plaatselijk Bestuur van Banka, 1821-1822.

  G. Engelen. [v.]
  Overleden te Batavia op 16 mei 1823.

  J. Engelen.
  Vermeld als 2de luitenant bij de Achttiende Afdeeling Nationale Infanterie, 1826-1830.
  Vermeld als 2de luitenant bij het Algemeen Depot, 1831.
  Vermeld als 1ste luitenant Infanterie, 1833-1836.
  Benoemd tot kapitein der Infanterie op 24 augustus 1836.
  Met verlof in Nederland, 1838.

  C.F. Engelen.
  Vermeld als 2de luitenant bij de Negentiende Afdeeling Nationale Infanterie, 1829-1830.
  Vermeld als 1ste luitenant bij het 1ste Bataillon Infanterie, 1831.

  H. Engelen.
  Woont in 1829-1832 te Semarang.

  H.D. Engelen.
  Vermeld als lid van de Wees- en Boedelkamer te Semarang, 1830-1832.

  Gerarda Johanna Engelen,
  Geboren te Semarang op 29 april 1829, overleden aldaar op 6 december 1830, oud ruim 1 ½ jaar.

  Adriaan Gerard Johan Engelen.
  Geboren te Semarang in 1831, overleden te Soerabaja op 22 mei 1834, oud ca. 3 jaar.

  J. Engelen.
  Woont in 1833 aan de Westkust van Borneo.

  Nicolaas Engelen.
  Overleden te Baglen op 13 maart 1835, militair.

  Petrus Engelen.
  Overleden te Semarang op 21 september 1837.

  Evert Cornelis Engelen.
  Onderwijzer derde rang, Gouvernements Lagere School te Cheribon, 1842-1845, overleden aldaar op 30 mei 1845.
  Gehuwd te Cheribon op 15 juni 1842 met Christina Elizabeth Speet, eerder weduwe van wijlen Johan Fredrik Muller, overleden in de Afdeeling Pattie aan de gevolgen van een miskraam op 7 mei 1850.
  Kinderen:
  1. Gerhardus Everhardus Engelen, geboren te Cheribon op 6 mei 1843, overleden aldaar op 19 december 1844, oud ruim 1 ½ jaar.
  2. Doodgeboren kind van E.C. Engelen te Cheribon op 30 januari 1845.

  Petrus Engelen.
  Militair, overleden te Batavia op 26 april 1855.

  J.C. Engelen.
  Vermeld als Adjunct-Kommies Bureau A, Oost-Indische Zaken, Ministerie van Kolonien (in Nederland), 1858-1860, benoemd tot hoofdkommies op 1 januari 1874, 1883-1891.

  Gerrit Engelen.
  Woont in de Afdeeling Ambarawa, Semarang in 1868-1877, van beroep militair, overleden aldaar op 18 december 1877.

  Franciscus Johannes Engelen.
  Overleden te Batavia op 5 september 1867.

  Anthonetta Anthonio Engelen.
  Gehuwd te Kema op 30 april 1868 met Monok Heuvelman.

  Sara Elisabeth Engelen.
  Gehuwd te Kema op 27 juli 1869 met Lodewijk Balius.

  Bernardus Engelen.
  Militair, overleden te Soerabaja op 18 augustus 1868.

  Geertruida Engelen,
  Gehuwd te Belang op 20 juli 1869 met Herman Roas.

  Adolf Josef Engelen.
  Erkenning te Fort De Kock op 12 maart 1875, woont in 1894-1898 te Padang, van beroep klerk justitie te Padang, Bassestraat, 1899-1900.

  Hendrik Josef Engelen.
  Overleden te Kendal (1ste bij-register) op 28 oktober 1875.

  Engelen.
  Overleden in de Padangsche Benedenlanden op 12 januari 1877.

  Petrus Josephus Engelen.
  Overleden te Padang in de Padangsche Benedenlanden op 21 mei 1889.
  Gehuwd te Padang-Pandjang op 19 juli 1878 met Johanna Francisca van der Lip (wed. Stellig).

  C.F.H. Engelen. (m)
  Gehuwd voor 1885 met J.W. Brandes, eigenaresse van sprecerijperk Raning te Banda, 1885-1896.

  C.T.H. Engelen.
  Commissaris Japara Petroleum Maatschappij te ’s-Gravenhage, 1898-1899.

  Hermanus Engelen.
  Militair, overleden te Moeara Tewe op 16 mei 1885.

  J.J. Engelen.
  Benoemd tot Tweede luitenant op 20 november 1887, tot Eerste luitenant op 16 juli 1892, in 1895-1896 met verlof, 1898-1899.

  Johannes Bernardus Engelen.
  Gehuwd te Amoerang op 31 december 1891 met Wilhelmina Geertruida Elizabeth Lefrandt.
  Frans Engelbert Engelen.
  Geboren te Kema op 19 oktober 1892, overleden aldaar op 3 juni 1894, oud ruim 1 ½ jaar.

  F.C.L. Engelen.
  Woont te Bandjermasin, 1899-1900.

  [bron: Regerings-Almanak van Nederlandsch-Indie, 1815-1942]


  ANDERE INDISCHE UITENBROEKS:

  Landmonsterrol van Ternate, juni 1796:
  Chirurgie.
  1. Arnoldus Uitenbroek.
  2. Plaats van herkomst Nimwegen.
  3. Huidige kwaliteit: oppermeester.
  4. Huidige gage: 60.
  5. Naam van het schip waarmee men naar Indie kwam: Zoutman.
  6. Jaar van aankomst in Indie: 1788.
  7. Kwaliteit bij indiensttreding: oppermeester.
  8. Kamer voor wiens rekening men in dienst was gekomen: Amsterdam.

  Doopregister, Semarang, Herv. kerk, 1850, nr. 166 [RA 1853, 447: Maximiliaan Adolph]:
  Adolph Maximiliaan, geboren in Gombong op 25 december 1849, gedoopt in Gombong op 26 oktober 1850.
  Ouders Adolph Maximiliaan Mawar en de Jav. vr. Sarina.
  Getuigen Franciscus Johannes Uitenbroek en Johannes van Pannen.

  Fragment Genealogie:
  Charles Frederik Coster, geboren op 12 juni 1878 in 's-Hertogenbosch, hoofdadministrateur Batjan-Archipel Mij sinds 1919, zoon van Frederik Willem Marie Coster, ritmeester, en van Arnaudina Cornelia Roosenburg.
  Gehuwd op 1 december 1906 in Probolingo met Henriette Theodora Uytenbroeck, geboren op 25 april 1886 in Kotaradja (Atjeh), dochter van Henri Theodoor Jan Uytenbroeck en Dymphna Wilhelmina Janssen.

Joseph LANG,
Zoon van Jacob Lang en Maria Tampemawa, [nr. I], geboren te Menado, N-Celebes, N.O.I. op 1 februari 1835, van beroep zeekapitein, koopman, overleden te Tondano op 17 april 1894, oud 59 jaar.
Gehuwd te Menado op 6 maart 1865 met Amelia Juliane WEINTRE, geboren te Menado op 22 mei 1846, overleden te Blitar, Oost-Java op 25 april 1912, oud 65 jaar.
Josef en Amelia hadden 8 zoons en 2 dochters.
Verscheidene nakomelingen vestigden zich in Nederland, Canada en de USA.

BURGERLIJKE STAND.
Voltrokken huwelijken.
Menado, 6 Maart 1865.
Joseph Lang met Amelie Julienne Weintré.
[bron: Almanak van Nederlandsch Indie 1815-1942, anno 1866, blz. 22]

NAAMLIJST DER EUROPESCHE INWONERS, 1863-1880:
Menado.
Lang, Hendrik,
Lang, Joseph,
[bron: Almanak van Nederlandsch Indie 1815-1942]

BURGERLIJKE STAND,
Aangiften van overlijden,
Tondano, 17 April 1894:
Joseph Lang.
[bron: Almanak van Nederlandsch Indie 1815-1942, anno 1895, blz. 446]

GRAFSCHRIFT, Begraafplaats te Blitar, Oost-Java, Nr. 287.
Hier rust onze geliefde moeder A.J. Lang-Weintre, geb. Menado, 22 mei 1846, overleden te Blitar, 25 april 1912.

OPMERKING:
Volgens achterkleinzoon Ben Lang bezat Amelia de Engelse nationaliteit.

KINDEREN:
 1. Louis Jacob Lang,  [zie nr. III-f],
  Geboren te Menado, Celebes, N.O.I. op 28 januari 1866, van beroep administrateur, wonende te Wanata-Menado (1901).
  Gehuwd (1) met N.N.
  Gehuwd (2) met Amercina Rambuhani, geboren in 1901, overleden in 1979, oud 78 jaar.
 2. Johan Marcus Lang,  [zie nr. III-g],
  Geboren te Tondano, Celebes, N.O.I. op 5 februari 1868, overleden te Menado, Celebes op 17 juni 1931, oud 63 jaar.
  Gehuwd te Amoerang op 12 juni 1907 met Constans (Tatie) Mogot, geboren te Remboken, Celebes op 14 maart 1875, overleden te Tomohon, Celebes op 29 februari 1936, oud 60 jaar.
 3. Josephina Julienne Lang,  [zie nr. III-h],
  Geboren te Tondano, Celebes, N.O.I. op 1 januari 1870, overleden te Menado op 8 februari 1909, begraven op het Oude Kerkhof voor Europeanen aldaar, oud 39 jaar.
  Gehuwd te Tondano op 18 januari 1894 met Petrus Cornelis Jacobus Weijdemuller, ook Piet Carel Joost Weijdemuller, geboren te Tondano op 27 april 1866, opzichter mijnbouw mij "Totok" te Tondano (1898), overleden te Menado op 10 mei 1939, oud 73 jaar, zoon van Joost Weijdemuller en Wilhelmina Waworuntu.
  Petrus Cornelis Jacobus Weijdemuller huwde (2) ca. 1910 met Griet Elisabeth Massing, geboren te Menado op 22 december 1880, overleden aldaar op 28 november 1972, oud 91 jaar.
 4. Hendrik Auguste Lang,
  Geboren te Tondano, Celebes op 22 januari 1872, vermeld als bouwkundige Staatspoorwegen te Soerabaja (1920-1921), als Adj. Commies der Staatsspoorwegen te Bandoeng (1938), overleden te Bandoeng op 17 januari 1946, oud 73 jaar.
  Gehuwd voor 1921 met N. Bigot.

  BURGERLIJKE STAND.
  Geboorten.
  Tondano, 22 Januarij 1872.
  Hendrik Auguste Lang.
  [bron: Almanak van Nederlandsch Indie, 1873, blz. 255]

  REGERINGSALMANAK, 1938, Adressenlijst:
  Lang, A.L. - Mach. Ond. Poenti Kajoe - Palembang.
  Lang, B. - Empl. B.P. Mij - Menado.
  Lang, C. - Wachtdoener Steenk. Mij. Parapattan - Teloekbajoer.
  Lang, E.F. - Empl. B.P. Mij - Tjepoe.
  Lang, F.A.D. - Oud Ass. Adm. Biliton Mij. - Wl. Oud Gondangdia 3.
  Lang, H. Adj. Com. S.S. - Bandoeng.
  Lang, Mr. H.J. - Advocaat - Btc.
  Lang, J. - Empl. N.K.P. Mij. - Soengeigerong (e.H.A. van Dissel).
  Lang, J.C.Ch. - Bouwkundige - Malang (L. Eykelenboom).
  Lang, J.P. - Control Regentschap - Ngandjoek (J.F. v.d. Bos).
  Lang, J.Th. - Empl. N.K.P. Mij - Soengeigerong.
  Lang, K.L. - Hfd. Opz. Gevang. - Banjoebiroe.
  Lang, L.A.A. - Middelb. Techn. Ambt. 1e kl. P - Bandoeng.
  Lang, M.H. - Klerk Belasting - Padang.
  Lang, M.J. - Gep. Bouwk. S.S. - Malang (C.J. Wilemsen).
  Lang, M.R. - Chef Lang, Silber - Kota Radja (S. Schratter).
  Lang, Ph. B. - Tuinempl. Sf. Bandjaratma - Tegal (E. Eekhout).
  Lang, R.C.O. - Eig. Melkerij Pasir Wangi - Garoet (S. Thijs).
  Lang, Th. - Adm. Ond. Pasir Pogor - Tjiandjoer (H. O'Farell).
  Lang, Th. F. - Empl. Chartered Bank - Soer.
  Lang, Th. O. - Empl. N.K.P. Mij. - Soengeigerong.


  OORLOGSGRAVENSTICHTING, Slachtofferregister:
  H.A. Lang, geboren op 22 januari 1872, overleden op 17 januari 1946 in Bandoeng, begraafplaats onbekend.
 5. Wolter Cornelis Lang.
  Van beroep administrateur 3e kl. G. Pandhuis (1920-1921)
 6. Maurits Joachim Lang,  [zie nr. III-i],
  Geboren te Tondano, Celebes op 22 maart 1874, Ned. Hervormd, van beroep bouwkundige bij de Staats Spoorwegen, project-ontwikkelaar, overleden te ’s-Gravenhage op 28 april 1955, oud 81 jaar.
  Gehuwd te Berbek (Ngandjoek), O-Java op 9 juli 1902 met Caroline Jeanette Willemsen, geboren te Probolinggo, Oost-Java, N.O.I. op 7 mei 1885, overleden te ’s-Gravenhage op 26 juni 1967, oud 82 jaar, dochter van Karel Willemsen en N.N. Lemonnier.
 7. Maria Elvira Lang.
 8. Bernard Thomas Lang,  [zie nr. III-j],
  Geboren te Menado, Celebes, N.O.I. op 5 juli 1881, van beroep bouwkundige bij de Staats Spoorwegen, overleden te Bandoeng, Java, N.O.I. op 27 januari 1927, begraven op de Oude Begraafplaats aldaar, oud 45 jaar.
  Gehuwd te Soerabaija, Java, N.O.I. op 11 oktober 1905 met Louise (Wies) Henriette Meijer, geboren te Probolinggo, Java, N.O.I. op 17 december 1881, overleden te ’s-Gravenhage op 8 september 1963, oud 81 jaar.
 9. Emma Elisabeth Lang,
  Geboren te Tondano, Celebes, N.O.I. op 25 september 1883, overleden aldaar op 24 maart 1884, oud 6 maanden.

  BURGERLIJKE STAND.
  Aangiften van geboorten.
  Tondano, 25 Sept. 1883.
  Emma Elizabeth Lang.
  [bron: Almanak van Nederlandsch Indie 1815-1942, anno 1885, blz. 266]

  BURGERLIJKE STAND,
  Aangiften van overlijden,
  Tondano, 24 Maart 1884:
  Emma Elisabeth Lang.
  [bron: Almanak van Nederlandsch Indie 1815-1942, anno 1885, blz. 305]
 10. Oscar Philip Lang,
  Geboren te Tondano, Celebes, N.O.I. op 15 september 1885, overleden aldaar op 13 maart 1890, oud 4 jaar.

  BURGERLIJKE STAND.
  Aangiften van geboorten.
  Tondano, 15 Sept. 1885.
  Oscar Philip Lang.
  [bron: Almanak van Nederlandsch Indie 1815-1942, anno 1887, blz. 307]

  BURGERLIJKE STAND.
  Aangiften van overlijden.
  Tondano, 13 Maart 1890.
  Oscar Philip Lang.
  [bron: Almanak van Nederlandsch Indie 1815-1942, anno 1891, blz. 417]
 11. Catharina Wilhelmina Lang.
  Geboren te Tondano, Celebes, N.O.I. op 6 maart 1888, overleden voor 4 maart 1889.

  BURGERLIJKE STAND.
  Aangiften van geboorten.
  Tondano, 6 Maart 1888.
  Catharina Wilhelmina Lang.
  [bron: Almanak van Nederlandsch Indie 1815-1942, anno 1889, blz. 346]
 12. Catharina Wilhelmina (Mien) Lang,  [zie nr. III-k],
  Geboren te Rembokken op 4 maart 1889.
  Gehuwd met Johannes Gerardus Pex, geboren te Soerabaja, Java, N.O.I. op 24 januari 1883, zoon van Johannes Theodorus Eduardus Pex, geboren op 26 maart 1845, mogelijk in de buurt van Nias, en van Geraldine Nicolette de Lugt, geboren te Soerabaja op 1 januari 1865.
 13. Philip Benjamin Lang, ook Flip Benjamin Lang,
  Geboren te Tondano op 2 augustus 1890, vermeld als chemiker Sf. Kanigoro te Madioen (1916), als tuinemploye S.F. Bandjaratma te Tegal (1938), overleden ca. 1940 aan een hersentumoroperatie in het Pasteur ziekenhuis te Bandoeng.
  Gehuwd met Emma Eekhout, ook Emmy Eekhout, geboren te Djokjakarta op 20 september 1904, van beroep verpleegster 1e klasse, overleden te ’s-Gravenhage op 13 mei 1950 tijdens een operatie in een ziekenhuis aldaar, dochter van Jan Bart Eekhout en van Raden Perkis.
  Philip en Emmy hadden geen kinderen, maar namen wel de opvoeding op zich van Peter Pex, de kleinzoon van Philip’s zuster Catharina Wilhelmina Lang.

  BURGERLIJKE STAND.
  Aangiften van geboorten.
  Tondano, 2 augustus 1890.
  Philip Benjamin Lang.
  [bron: Almanak van Nederlandsch Indie 1815-1942, anno 1891, blz. 356]

ANDERE INDISCHE WEINTRES:

FRAGMENT GENEALOGIE:
Suzanna Johanna Weintre, geboren ca. 1900, gehuwd met Willem Horst, geboren 1897, van beroep adjunct-directeur bij het gevangeniswezen.
Kind:
 1. Alida Lambertha Horst, geboren op 9 november 1922 in Sawah Loento.

FRAGMENT GENEALOGIE:
Frederika Agnes van der Wielen, geboren op Ternate, oud 31 jaar, wonende Molenvliet, weduwe van Adolph August Fasolt, dochter van Hendrik van der Wielen en wijlen Johanna Catharina Sophia Weintre, trouwt op 22 juli 1868 in Batavia met Wiebe Pieters de Jong, geboren in Nes op Ameland, oud 61 jaar, van beroep loods te Batavia, wonende Molenvliet aldaar, weduwnaar van Anna Margaretha Zweers, zoon van Pieter Wiebes de Jong en Hikke Liebes Lap.

FRAGMENT GENEALOGIE:
Maarten Dirk van Duivenbode, geboren op 2 november 1804 in Ternate, overleden op 24 juni 1838 in Amboina op Ambon, oud 33 jaar.
Gehuwd op 17 april 1825 in Ternate met Carolina Jacoba Weintre.
Uit dit huwelijk:
 1. Lodewijk D.W.A. van Renesse van Duivenbode, geboren op 5 maart 1828 in Ternate, overleden op 14 januari 1879 in Menado, oud 50 jaar.
  Gehuwd op 18 juli 1853 in Menado met Esther Helena Hartman, geboren op 19 mei 1834 in Menado, overleden aldaar op 22 november 1913, oud 79 jaar.
  Uit dit huwelijk:
  1. Maarten Dirk van Renesse van Duivenbode, geboren op 13 mei 1854 in Menado, overleden aldaar in december 1917, oud 63 jaar.
   Gehuwd met Sidonia Catherina Engelen, geboren in 1861 in Kema, Menado, overleden aldaar op 4 januari 1921, oud 59 jaar.

[bron: CBG coll. Obreen]

FRAGMENT GENEALOGIE:
Dirk Jacobus Aspeling, geb. in Soerabaja op 5 juni 1825, 1e luitenant plaatselijke schutterij van Soerabaja, overleden aldaar op 1 juli 1869.
Gehuwd (1) op 26 october 1861 te Soerabaja met Augustina Janssens.
Gehuwd (2) op 19 maart 1864 te Soerabaja met Johanna Jacoba Antonetta Neys, geboren op 9 mei 1828 te Ternate, weduwe van Johan Gijsbert Adriaan Ente en laatst van Gerrit Jacobus van Capelle, dochter van Johannes Wilhelmus Neys en Wilhelmina Anthonette Weintre.

FRAGMENT GENEALOGIE:
Leopold Bernard Ferdinand Deleau, geboren op 4 maart 1875 in Klaten, N.O.I., overleden op 8 juni 1945 in Bandoeng, N.O.I., oud 70 jaar, zoon van Emile Constant Deleau en Sophia Antoinetta van Stralendorff.
Gehuwd (1) op 6 maart 1906 in Menado met Sara Wilhelmina Weintre, geboren op 6 juni 1884 in Tondano, Celebes, N.O.I., overleden op 15 mei 1931 in Batavia, oud 46 jaar. [zie ook een der onderstaand grafschriften].
Uit dit huwelijk vier kinderen.
Gehuwd (2) op 1 december 1938 in Bandoeng met Jacoba Victorine Deleau, geboren op 8 augustus 1887 in Klaten, overleden op 11 augustus 1976 in Amersfoort, Nederland, oud 89 jaar, dochter van Felix Edouard Deleau en Adriana Carolina van Stralendorff. Uit dit huwelijk geen kinderen.
[bron: website Van Stralendorff parenteel door Irene H.A. Gerverdinck, MD MPH]

FRAGMENT GENEALOGIE:
Johann Christoph Jungmichel, predikant te Ternate, getr. met Elisabeth Reijnaert;
Kinderen:
 1. Johanna Aminetta, geb. te Ternate op 3 Maart 1821, get. Petrus Jacobus Weijdemuller en Johanna Almansa Weijdemuller geb. Laurens.
 2. Johann Alexander, geb. te Ternate op 9 juni 1823, ged. 26 Oct. d.a.v., get. P.J. Weijdemuller en Christina Catharina van Tongeren, geb. Weijdemuller.
 3. Johanna Eleonora Petronella, geb. te Ternate 30 April 1826, ged. 13 Aug. d.a.v., get. Johanna Catharina Weintre geb. Paulus.
  [bron: CD-rom De Nederlandsche Leeuw, 1907, blz. 272.]

FRAGMENT GENEALOGIE:
Johannes Josephus Lodewijk Weintre, geb. ca. 1785, overleden voor 12 aug. 1827.
Gehuwd met Johanna Catharina Paulus, geboren op 17 dec. 1789 in Soelabessi (Ternate), overleden op 27 dec. 1846 in Semarang, oud 57 jaar.
Johanna Catharina Paulus trouwt (2) op 12 aug. 1827 in Ternate met Johannes Alexander Neys, geboren op 21 februari 1775 in Soemenap, hooploper in dienst van de Oost-Indische Compagnie (1784), assistent (1791), onderkoopman (1802), hoofd-administrateur te Amboina ((1803), prov. resident van Amboina (1817), resident van Ternate (1818), gepensioneerd (1830), overleden op 27 juli 1835 in Ternate, oud 60 jaar, weduwnaar van Jacoba Frederika Fisser, gedoopt op 26 mei 1779 in Semarang, overleden op 17 november 1821 in Ternate, oud 42 jaar, zoon van Anthony Neys en Anna Sophia Reder.
Kind uit het eerste huwelijk:
 1. Wilhelmina Anthonette Weintre, geboren op 27 sept. 1813 in Ternate, overleden op 27 oct. 1855 in Weltevreden.
  Gehuwd op 12 aug. 1827 met Johannes Wilhelmus Neys, geboren op 18 feb. 1804 in Amboina, gedoopt op 17 april 1804, koopman te Ternate, overleden op 26 feb. 1868 in Menado, oud 64 jaar, zoon van Johannes Alexander Neys en Jacoba Frederika Fisser.

FRAGMENT GENEALOGIE:
Willem Horst, geboren op 21 nov. 1896 in Harderwijk, directeur 1e kl. gevangeniswezen laatst te Cheribon (West-Java), chef de bureau Ingenieursbureau Popovici N.V. te Rotterdam, overleden op 10 jan. 1958 te 's-Gravenhage, zoon van Pieter Horst, adj.directeur krankzinnigengesticht Duin en Bosch te Castricum en van Lamberta de Vries.
Gehuwd op 6 maart 1922 in Batavia met Suzanne Johanna Weintre, geboren op 21 mei 1903 in Batavia, dochter van Louis August Bernard Weintre en van Alida Jeannetta van Hasselt.
[bron: CD-rom Nederlandsch Patriciaat, 1973, blz. 105 en 106]

FRAGMENT GENEALOGIE:
I. N.N. Weintre,
Geboren ca. 1920 op Borneo, N.O.I.
II. Louis August Gabriel Maria Weintre,
Geboren te 's-Gravenhage.
Gehuwd in 1971 te Amsterdam met Willy Nollen.
IIIa. Sandor John Theo Louis Weintre,
Geboren op 19 januari 1972 te Amsterdam.
IIIb. Martijn Marcus Maris Weintre,
Geboren op 13 maart 1975 te Heemskerk, overleden op 19 november 2003, oud 28 jaar.
[bron: email Willy Nollen, 2006]

MILITAIRE WILLEMSORDE 4 KLASSE:
[Alph. opgave van de Leden der Militaire Willemsorde die op het einde der 19e eeuw nog in leven waren, met vermelding van den rang of graad waarin hen de hoogst eervollle onderscheiding werd toegekend, voor daden van Moed, Beleid en Trouw in Indische oorlogen en krijgstochten] Ridders der 4e klasse:
Weintre, L.A.B. Adj.-Onderofficier.

PASSAGIERSLIJST:
Van het motorschip Sibajak (1949) van Rotterdam naar Soerabaja via Port Said, Sabang, Belawan, Batavia en Semarang:
o.a. mevrouw J.M. Goedbloed-Weintre.
[bron: afschrift gemaakt door Lex Slager]

DIVERSEN:
Rond 1920 leefde in Cheribon een zekere Louis Weintre. Hij was daar Agent van de KPM en woonde in een groot KPM-huis met het kantoor aan de voorkant van het gebouw.
[Zie ook www.wahrweb.com.]Theo, No site found here!
Wetenschapper Johan J. Weintre is schrijver van Masyarakat Indonesia pada Lapisan Bawah (2001).
Jacques Weintre, geboren op 4 juli 1926 in N.O.I. vertrok op 2 december 1954 naar Nederland.

HUWELIJKEN:
Menado, 18 december 1861 – Johan Winter met Wilhelmina Weintre (Regerings-Almanak van Ned.-Indie, 1863, blz. 21).Motorschip Sibajak.


GRAFSCHRIFTEN BETREFFENDE WEINTRE FAMILIELEDEN:

Grafschrift op Begraafplaats Tanahahang Weltevreden in Batavia:
Nr. 161: Hier rust Wilhelmina Antonetta Weintre, echtgenoot van Johannes Wilhelmus Neys, geboren den 27 September 1813, overleden den 27 October 1855.
(Reg. a.v. 1856 fol. 2).

Grafschrift, Menado, Het Oude Kerkhof voor Europeanen, nr. 45:
Hier rust het stoffelijk overschot der twee gezusters Sara de Graaff, geb. Weintre, geboren te Ternate 12.2.1834, en Adriana Paulina Weintre, geb. te Amoerang 21.10.1841. Beiden alhier overleden 3.1.1910.

Grafschrift, Menado, Het Oude Kerkhof voor Europeanen, nr. 71:
Hier rust Auguste Louis Weintre, geb. 29 April 1842, overl. 2 December 1896.

Grafschrift, Begraafplaats te Madioen, nr. 52:
Hier rust onze geliefde zoon en broeder L.A. Weintre, geb. 12-11-1871 te Modjokerto, overl. 15-5-1891. R.I.P.

Grafschrift, Begraafplaats te Madioen, nr. 185:
Hier rust J.J.L. Weintre, geb. te Amoerang, 12-8-1839, overl. te Madioen, 23-12-1908.

Grafschrift, Begraafplaats Tanahabang Weltevreden, Afdeeling X te Batavia, D nr. 1:
Hier rust onze innig geliefde echtgenoote, moeder, behuwdmoeder en grootmoeder, Sara Wilhelmina de Leau geb. Weintre, geb. te Tondano 6 juni 1884, overleden te Batavia Centrum 15 mei 1931.
Gij zijt gestorven en uw leven is in Christus verborgen in God.

Grafschrift, Poerworedjo (Kedoe), nr. 219:
Hier rust onze zoon en broeder William Lodewijk Weintre, geboren te Modjokerto, 7-2-1875, overleden te Poerworedjo, 6-2-1909.

Grafschrift, Semarang, Algemene Begraafplaats, Afd. A nr. 185:
Hier rust Maria Louisa Antoinette Weintre, echtgenoot van Willem Carel Filet, geboren den 14 April 1822 en overleden den 21 September 1844 met hare twee kinderen.

[bron: CD-rom Indische Genealogische Vereniging]


Carolina LANG,
Dochter van Jacob Lang en Maria Tampemawa, [nr. I], geboren op 31 januari 1836, overleden op 8 mei 1872, oud 36 jaar.
Gehuwd te Menado op 29 maart 1865 met Johannis Marcus PARERA, geboren op 15 oktober 1823, Rooms-Katholiek, districtshoofd (majoor) van het IVe district Tombariri, overleden te Menado op 14 augustus 1898, oud 74 jaar, zoon van Johan Frederik Parera en Adriana Andries.
Johannis Marcus PARERA was eerder gehuwd (1) met Barina KALIGIS en (2) met Maria LASUT.
Hij huwde (4) na 1872 met Marthina TAMBAJONG.

BURGERLIJKE STAND.
Voltrokken huwelijken.
Menado, 29 Maart 1865.
Johannis Markus Parera met Carolina Lang.
[bron: Almanak van Nederlandsch Indie 1815-1942, anno 1866, blz. 22]

BURGERLIJKE STAND.
Aangiften van overlijden.
Menado, 14 Augustus 1898.
Johannis Marcus Parera.
[bron: Almanak van Nederlandsch Indie 1815-1942, anno 1899, blz. 472]


KINDEREN VAN JOHANNIS MARCUS PARERA EN BARINA KALIGIS:
 1. Marsel Parera,
  Geboren ca. 1850.
 2. Doreas Parera,
  Geboren ca. 1855.
  Gehuwd met Hendrikus Johannis Andries.
KINDEREN VAN JOHANNIS MARCUS PARERA EN MARIA LASUT:
 1. Albertina Parera,
  Geboren ca. 1860.
  Gehuwd met Nicilaas Wakary, van beroep districtshoofd (majoor) te Menado.
 2. Elionora Parera,
  Geboren ca. 1862.
  Gehuwd met dr. Jeheskiel Walalangi.
KINDEREN VAN JOHANNIS MARCUS PARERA EN CAROLINA LANG:
 1. Maria (Marietje) Adriana Parera,  [zie nr. III-l],
  Geboren op 24 februari 1867, overleden op 3 februari 1941, oud 73 jaar.
  Gehuwd met Helebrand Ferdinand Mamahit, geboren in 1862, overleden op 13 april 1914, oud ca. 51 jaar.
 2. Amelia Theodora (Doortje) Parera,  [zie nr. III-m],
  Geboren ca. 1868.
  Gehuwd te Menado op 26 september 1885 met Albert Lasoet Waworoentoe, geboren ca. 1865.
 3. Anna Louisa (Anna) Parera,
  Geboren ca. 1871.
  Gehuwd te Menado op 16 april 1894 met Lambertus Alanus Warokka.

  BURGERLIJKE STAND.
  Voltrokken huwelijken.
  Menado, 16 april 1894:
  Lambertus Alanus Warokka met Anna Louisa Parera.
  [bron: Almanak van Nederlandsch Indie 1815-1942, anno 1895, blz. 305]
 4. Mien Parera,
  Geboren ca. 1872.
  Ongehuwd.
KINDEREN VAN JOHANNIS MARCUS PARERA EN MARTHINA TAMBAJONG:
 1. Johan Parera,
  Geboren ca. 1874.
  Gehuwd (1) met J. Sumampouw, geboren te Amurang.
  Gehuwd (2) met Jansje Walangitan.
  Gehuwd (3) met L. Makatipu.
 2. Frans Benjamin Parera,
  Geboren ca. 1876.
  Gehuwd met Sarah Manoppo.
 3. Andries Markus Parera,
  Geboren te Menado op 21 oktober 1880, overleden aldaar op 31 oktober 1880, oud 10 dagen.

  BURGERLIJKE STAND.
  Aangiften van geboorten.
  Menado, 21 oktober 1880.
  Andries Markus Parera.
  [bron: Almanak van Nederlandsch Indie 1815-1942, anno 1882, blz. 287]

  BURGERLIJKE STAND.
  Aangiften van overlijden.
  Menado, 31 oktober 1880.
  Andries Markus Parera.
  [bron: Almanak van Nederlandsch Indie 1815-1942, anno 1882, blz. 339]
 4. Frederika Paulina Catharina Parera,
  Geboren te Menado op 12 oktober 1883.
  Gehuwd (1) met Karel Manoppo.
  Gehuwd (2) met T. Seng.

  BURGERLIJKE STAND.
  Aangiften van geboorten.
  Menado, 12 oktober 1883.
  Frederika Paulina Catharina Parera.
  [bron: Almanak van Nederlandsch Indie 1815-1942, anno 1885, blz. 266]
 5. Amelius (Emil) Leonard Parera,
  Geboren te Menado op 11 augustus 1887.
  Gehuwd (1) met Crestina Andries.
  Gehuwd (2) met Mberek Thomas.
  Gehuwd (3) met Agustina Adam.

  BURGERLIJKE STAND.
  Aangiften van geboorten.
  Menado, 11 augustus 1887.
  Amelius Leonard Parera.
  [bron: Almanak van Nederlandsch Indie 1815-1942, anno 1888, blz. 316]
 6. Johannis Parera,
  Geboren ca. 1882.
  Gehuwd (1) met Tjie Hovelman.
  Gehuwd (2) met Awondatu.
  Gehuwd (3) met N.N.
 7. Elisabeth Parera,
  Geboren ca. 1884.
  Gehuwd met Hendrik Tambajong.
ANDERE INDISCHE PARERAS:

Landmonsterrol van Ternate, juni 1796:
Diverse Dienstdoenders.
1. Joseph Parera.
2. Plaats van herkomst Ternate.
3. Huidige kwaliteit: scherprichter.
4. Huidige gage: 18.
5. In dienst.
6. Jaar van aankomst in Indie: 1790.
7. Kwaliteit bij indiensttreding: scherprechter.
8. Kamer voor wiens rekening men in dienst was gekomen: Zeeland.


Elisabeth LANG,
Dochter van Jacob Lang en Maria Tampemawa, [nr. I], geboren te Menado, N.O.I. op 24 december 1838, overleden aldaar op 12 december 1912, oud bijna 74 jaar.
Gehuwd te Menado op 23 december 1863 met Jan Wolters KUITERT, geboren te Groningen op 19 juli 1821, van beroep timmerman, vertrok in 1857 naar Menado, Noord-Celebes, vermeld als brandspuitmeester aldaar (1861), werkzaam bij Waterstaat als opzichter 1e klasse (1865-1886), woonde in 1874-1875 te Bondowoso op Oost-Java, van 1876 tot 1879 weer te Menado, vervolgens te Makassar, te Madioen (1883-1886), en ten slotte in 1887 weer te Menado, vermeld als eigenaar van een muskaatnotentuin (1895), overleden te Menado op 21 maart 1896, oud 74 jaar, begraven op het Oude Kerkhof voor Europeanen, zoon van Cornelius Berents Kuitert, van beroep zilversmid en Jacoba Wolters.
Jan was eerder weduwnaar van Hinderkien DE JONGE, geboren te Groningen op 2 november 1824, overleden aldaar op 7 maart 1857, oud 32 jaar, dochter van Jochum Jochums de Jonge, van beroep commissionair en van Hinderkien Blauw.

GEB. DATUM:
Jan Wolters Kuitert, geboren te Groningen op 19 juli 1821, zoon van Cornelius Kuitert, oud 35 jaar en Jacoba Wolters, oud 28 jaar.
[bron: website Familysearch]

HUW. AKTE, Groningen, 29 mei 1845, nr. 125 (GenLias):
Jan Wolters Kuitert, geboren op 19 juli 1821 te Groningen, van beroep timmerman, zoon van Cornelius Kuitert, van beroep zilversmid en van Jacoba Wolters, met Hinderkien de Jonge, geboren op 2 november 1824 te Groningen, dochter van Jochum Jochums de Jonge, van beroep commissionair, en van Hinderkien Blauw.

OVERL. AKTE, Groningen, 9 maart 1857, nr. 156 [Genlias]:
Hinderkien de Jonge, overleden te Groningen op 7 maart 1857, oud 32 jaar, geboren te Groningen, dochter van Jochum Jochums de Jonge, commissionair en Hinderkien Blauw, echtgenote van Jan Wolters Kuitert.

VERTREK NAAR N.O.I.
Op 11 augustus 1857 vertrok Jan Wolters Kuitert met zijn twee kinderen Frouke en Cornelius naar Menado op Noors-Celebes.

BURGERLIJKE STAND.
Voltrokken huwelijken.
Menado, 23 december 1863.
Jan Wolters Kuitert met Elizabeth Lang.
[bron: Almanak van Nederlandsch Indie 1815-1942, anno 1865, blz. 21]

NAAMLIJST DER EUROPESCHE INWONERS, 1859, 1860, 1863-1867:
Menado.
Jan Wolters Kuitert,
[bron: Almanak van Nederlandsch Indie 1815-1942]

NAAMLIJST DER EUROPESCHE INWONERS, 1868-1870:
Afdeeling Gorontalo.
Kuitert, Jan Wouter.
Kuitert, Cornelis.
[bron: Almanak van Nederlandsch Indie 1815-1942]

NAAMLIJST DER EUROPESCHE INWONERS, 1871:
Menado.
Kuitert, Jan Wolters.
Kuitert, Cornelis.
[bron: Almanak van Nederlandsch Indie 1815-1942]

NAAMLIJST DER EUROPESCHE INWONERS, 1872-1874:
Menado.
Kuitert, Jan Wolters.
[bron: Almanak van Nederlandsch Indie 1815-1942]

NAAMLIJST DER EUROPESCHE INWONERS, 1875:
Bondowoso (Bezoeki).
Kuitert, Jan Wolters.
Kuitert, C.
[bron: Almanak van Nederlandsch Indie 1815-1942]

NAAMLIJST DER EUROPESCHE INWONERS, 1878-1879:
Menado.
Kuitert, Jan Wolter.
[bron: Almanak van Nederlandsch Indie 1815-1942]

NAAMLIJST DER EUROPESCHE INWONERS, 1880-1881:
Makasser.
Kuitert, Jan Wolters.
[bron: Almanak van Nederlandsch Indie 1815-1942]

NAAMLIJST DER EUROPESCHE INWONERS, 1884-1886:
Madioen.
Kuitert, Jan Wolters.
[bron: Almanak van Nederlandsch Indie 1815-1942]

NAAMLIJST DER EUROPESCHE INWONERS, 1887:
Madioen.
Kuitert, Hendrik Jacobus.
Kuitert, Jan Wolters.
[bron: Almanak van Nederlandsch Indie 1815-1942]

NAAMLIJST DER EUROPESCHE INWONERS, 1888-1896:
Menado.
Kuitert, Jan Wolters.
[bron: Almanak van Nederlandsch Indie 1815-1942]

NAAMREGISTER, 1861, blz. 143:
Residentie Menado.
Brandspuitwezen:
J.W. Kuitert, brandspuitmeester van de spuit no. 2.
[bron: Almanak van Nederlandsch Indie 1815-1942]

RANGLIJST DER HOOFDINGENIEURS, INGENIEURS, ARCHITEKTEN EN OPZIGTERS:
Opzigters eerste klasse:
J.W. Kuitert, (2), (v), 28 okt. 1865, 21 Mei 1883.
[bron: Almanak van Nederlandsch Indie 1815-1942, anno 1884, blz. 374]

AMBTENAREN MET VERLOF:
J.W. Kuitert, 27 nov. 1880, opzigter eerste klasse.
[bron: Almanak van Nederlandsch Indie 1815-1942, anno 1883, blz. 518]

BEZOEK AAN NEDERLAND:
Op 13 juni 1881 kwam Jan Kuitert met zijn vrouw en hun 5 kinderen op bezoek in Nederland.
Op 23 oktober 1882 keerden zij weer terug naar Manado.

STANDPLAATSEN VAN DE INGENIEURS, ARCHITECTEN EN OPZICHTERS:
Madioen [1883-1886].
Opzichter der 1ste klasse J.W. Kuitert.
[bron: Almanak van Nederlandsch Indie 1815-1942]

PARTICULIERE LANDERIJEN.
Residentie Menado, Afdeeling Menado.
Naam der landerij: Mukupa.
Naam der eigenaar: J.W. Kuitert.
Uitgestrektheid in bouws van 500 vierkante R.R.: 27.
Bestaande uit: Muskaatnotentuinen.
Verpondingswaarde: 650.
[bron: Almanak van Nederlandsch Indie 1815-1942, anno 1896, blz. 377]

GRAFSCHRIFT, Menado, Het Oude Kerkhof voor Europeanen, nr. 124:
Grootvader en Kleinzoon, Jan Wolters Kuitert, Groningen, 19 Juli 1821, 21 Maart 1896, Menado, 9 Februari 1895, 23 Januari 1898.
[bron: CD-rom Indische Genealogische Vereniging]

BURGERLIJKE STAND.
Aangiften van overlijden.
Menado, 31 Maart 1896.
Jan Wolters Kuitert.
[bron: Almanak van Nederlandsch Indie 1815-1942, anno 1897, blz. 463]

ALPHABETISCHE LIJST DER INWONERS VAN NED. INDIE, 1899:
Kuitert, wed. opzichter 1e kl. B.O.W. – J.W. – geb. E. Lang - Menado.
[bron: Almanak van Nederlandsch Indie 1815-1942]

KINDEREN VAN JAN WOLTERS KUITERT EN HINDERKIEN DE JONGE:
 1. Cornelis Kuitert,
  Geboren te Groningen op 6 juni 1846, overleden aldaar op 30 juli 1846, oud bijna 2 maanden.

  GEB. AKTE, Groningen, 9 juni 1846, nr. 528 [Genlias]:
  Cornelis Kuitert, geboren te Groningen op 6 juni 1846, zoon van Jan Wolters Kuitert, timmerman en van Hinderkien de Jonge.

  OVERL. AKTE, Groningen, 1 augustus 1846, nr. 555 [GenLias]:
  Cornelis Kuitert, overleden op 30 juli 1846 te Groningen, oud 1 maand, geboren te Groningen, zoon van Jan Wolters Kuitert, van beroep timmerman en van Hinderkien de Jonge.
 2. Frouke Kuitert,
  Geboren te Groningen op 5 december 1847.
  Gehuwd te Menado, N-Celebes, N.O-Indie op 30 augustus 1865 met Diderikus Hartman, geboren ca. 1845, overleden te Menado op 6 januari 1907, oud ca. 60 jaar.

  GEB. AKTE, Groningen, 7 december 1847, nr. 872 [Genlias]:
  Frouke Kuitert, geboren te Groningen op 5 december 1847, dochter van Jan Wolters Kuitert, timmerman en Hinderkien de Jonge.

  BURGERLIJKE STAND.
  Voltrokken huwelijken.
  Menado, 30 Augustus 1865.
  Diderikus Hartman met Frouktje Kuitert .
  [bron: Almanak van Nederlandsch Indie 1815-1942, anno 1866, blz. 22]

  BURGERLIJKE STAND.
  Aangiften van overlijden.
  Menado, 6 januari 1907.
  Diderikus Hartman.
  [bron: Almanak van Nederlandsch Indie 1815-1942, anno 1908, blz. 125]
 3. Cornelius Kuitert,  [zie nr. III-n],
  Geboren te Groningen op 25 januari 1850, vertrok in 1857 met zijn vader naar Ned. Oost-Indie.
  Gehuwd voor 1875, mogelijk te Banjoewangi (O-Java) met N.N.
 4. Jacoba Hinderika Kuitert,
  Geboren te Groningen op 23 april 1854, overleden aldaar op 17 oktober 1855, oud 17 maanden.

  GEB. AKTE, Groningen, 26 april 1854, nr. 379 [Genlias]:
  Jacoba Hinderika Kuitert, geboren te Groningen op 23 april 1854, dochter van Jan Wolters Kuitert, timmerman en Hinderkien de Jonge.

  OVERL. AKTE, Groningen, 18 oktober 1855, nr. 945 [Genlias]:
  Jacoba Hinderika Kuitert, overleden te Groningen op 17 oktober 1855, oud 17 maanden, dochter van Jan Wolters Kuitert, timmerman en Hinderkien de Jonge.
 5. Jan Wolters Kuitert,
  Geboren te Groningen op 13 januari 1857, overleden op 24 maart 1857, oud ruim twee maanden.

  GEB. AKTE, Groningen, 15 januari 1857, nr. 47 [Genlias]:
  Jan Wolters Kuitert, geboren te Groningen op 13 januari 1857, zoon van Jan Wolters Kuitert, timmerman en Hinderkien de Jonge.

  OVERL. AKTE,Groningen, 26 maart 1857, nr. 208 [Genlias]:
  Jan Wolters Kuitert, overleden te Groningen op 24 maart 1857, oud 2 maanden, geboren te Groningen, zoon van Jan Wolters Kuitert, timmerman en Hinderkien de Jonge.
KINDEREN VAN JAN WOLTERS KUITERT EN ELISABETH LANG:
 1. Jan Jozef Kuitert,  [zie nr. III-o],
  Geboren te Menado op 6 maart 1865, ondercommies der 3e klasse bij de spoorwegen (7 mei 1884), tijdelijk opzichter Waterstaat te Menado (1898), overleden te Mokupa op 11 oktober 1950, oud 85 jaar.
  Gehuwd te Amoerang (Celebes) op 7 juni 1902 met Hermina (Mina) Ransun, geboren te Koha op 7 april 1868, overleden te Mokupa op 2 augustus 1950, oud 82 jaar.
 2. Hendrik Jacob Kuitert,  [zie nr. III-p],
  Geboren te Gorontalo op 10 april 1868, onder-opzichter der tweede klasse bij de Staatsspoorwegen in Ned. Oost-Indie (1894), overleden te ’s-Gravenhage op 28 juni 1932, oud 64 jaar, begraven op 1 juli 1932 op de begraafplaats Nieuw Eik en Duinen aldaar.
  Gehuwd te Berbek (O-Java) op 28 juni 1899 met Pietronella Christina Holtz, geboren te Berbek op 14 december 1882, overleden na 1932, dochter van Johan Adam Holtz en Maria Wilhelmina Kasima.
 3. Maria Elizabet Kuitert,
  Geboren te Gorontalo op 27 december 1869, hulponderwijzeres te Amboina vanaf 11 juli 1890, vanaf 1897 te Soerabaja.
  Gehuwd met Johannes Duivenbode, geboren ca. 1885.

  BURGERLIJKE STAND.
  Aangiften van geboorten.
  Gorontalo, 27 December 1869.
  Maria Elisabet Kuitert.
  [bron: Almanak van Nederlandsch Indie 1815-1942, dd 1871, blz. 246a]

  ONDERWIJS.
  Ranglijst der onderwijzers bij het openbaar lager onderwijs.
  Hulponderwijzeressen niet bezittende eene akte van bekwaamheid als hoofdonderwijzeres.
  Kuitert, M.E., Amboina (tijd.), benoemd op 11 Juli 1890.
  [bron: Almanak van Nederlandsch Indie 1815-1942, anno 1891-1896]

  ONDERWIJS.
  Ranglijst der onderwijzers bij het openbaar lager onderwijs.
  Hulponderwijzeressen niet bezittende eene akte van bekwaamheid als hoofdonderwijzeres.
  Kuitert, M.E., Soerabaja, benoemd op 11 Juli 1890.
  [bron: Almanak van Nederlandsch Indie 1815-1942, anno 1898-1900]

  ALPHABETISCHE LIJST DER INWONERS VAN NED. INDIE, 1899-1900:
  Kuitert, mejf. M.E. – hulponderwijzeres – Soerabaja.
  [bron: Almanak van Nederlandsch Indie 1815-1942]
 4. Berend Cornelis Kuitert,  [zie nr. III-q],
  Geboren te Menado op 26 juni 1872, opzichter 3e kl. B.O.W. te Menado (1898).
  Gehuwd te Menado op 6 augustus 1892 met Charlotta Antonetta Kalenkongan.
 5. Diederikus Kuitert,
  Geboren te Bondowoso (Oost-Java), erkenning op 24 januari 1874, werkzaam bij de Gouverments Marine als leerling-machinist (28 maart 1892), derde machinist (11 augustus 1894), tweede machinist (1898) op de S.S. Hazewind.

  BURGERLIJKE STAND.
  Aangiften van geboorten.
  Bondowoso, 24 Januarij 1874:
  Diederikus Kuitert [erkenning].
  [bron: Almanak van Nederlandsch Indie 1815-1942, dd 1871, blz. 246a]

  RANGLIJST DER GEZAGHEBBERS EN VERDERE EUROPEESCHE OPVARENDEN DER GOUVERNEMENTS MARINE.
  Leerlingen-Machinisten.
  Kuitert, D.............28 Maart 1892.
  [bron: Almanak van Nederlandsch Indie 1815-1942, anno 1893, blz. 567]

  RANGLIJST DER GEZAGHEBBERS EN VERDERE EUROPEESCHE OPVARENDEN DER GOUVERNEMENTS MARINE.
  Derde machinisten.
  Kuitert, D.............11 Aug. 1894
  [bron: Almanak van Nederlandsch Indie 1815-1942, anno 1895, blz. 580]

  RANGLIJST DER GEZAGHEBBERS EN VERDERE EUROPEESCHE OPVARENDEN DER GOUVERNEMENTS MARINE.
  Tweede machinisten.
  Kuitert, D.............18 April 1898.
  [bron: Almanak van Nederlandsch Indie 1815-1942, anno 1899-1900]

  ALPHABETISCHE LIJST DER INWONERS VAN NED. INDIE, 1899:
  Kuitert, D. 2e machinist gouv. marine – S.S, Hazewind.
  [bron: Almanak van Nederlandsch Indie 1815-1942]
 6. N.N. Kuitert (v),
  Levenloos geboren meisje te Bondowoso op 15 november 1875,

  BURGERLIJKE STAND.
  Aangiften van overlijden.
  Bondowoso, 15 november 1875.
  Een levenloos geboren kind van de vrouwelijke kunne met Elisabeth Lang echtgenoot van Jan Wolters Kuitert.
  [bron: Almanak van Nederlandsch Indie 1815-1942, anno 1877, blz. 318]


NIET GEPLAATSTE LEDEN VAN DE KUITERT FAMILIE:

 1. Mevr. P.E. Schilling-Kuitert.
  Geboren voor 1895, van beroep onderwijzeres te Temanggoen (1915), Poerworedjo (1921), en Kediri (1930).
  Gehuwd 1915-1921 met [N.N.] Schilling.

  PERSONALIA:
  Batavia, 30 juni [1915].
  Uit de Javasche Crt.
  Departement van Onderwijs en Eeredienst.
  Tijdelijk werkzaam gesteld als onderwijzeres der 3de klasse en geplaatst bij de schoolte Temanggoeng mejuffrouw P.E. Kuitert.
  [Bron: NRC, 31 juli 1915]

  PERSONALIA:
  Uit de Javasche Crt.
  Departement van Onderwijs en Eeredienst.
  Belast met het geven van onderwijs bij de openb. Europ. 2de lagere school te Poerworedjo gedurende de eerste twee schooltijden mevr. P.E. Schilling geb. Kuitert, particuliere, tevoren tijdel. onderw. der 3de kl.
  [Bron: NRC, 25 jan. 1921]

  PERSONALIA:
  Departement van Onderwijs en Eeredienst.
  Tijdelijk werkzaam gesteld bij de 1ste H.I.S. te Kediri mevr. P.E. Schilling geboren Kuitert.
  Ingetrokken de plaatsing van de tijdelijk onderwijzeres mevr. P.E. Schilling geboren Kuitert, bij de Europeesche school te Pare.
  [Bron: Het Vaderland, 23 aug. 1930]

 2. C.W.L. Kuitert, (m.)
  Geboren 1878/79, eervol ontslag als klerk op het residentiekantoor te Soerabaja (1894), geslaagd voor het examen boekhouden, handelswetenschappen en handelsrecht (1900), overleden te Semarang op 25 augustus 1921, oud 42 jaar.
  Gehuwd te Semarang in de Protestantsche Kerk op 22 december 1909 met Louise M.W. Florijn, overleden na 1922, dochter van I.G.L. Florijn, gezaghebber der Gouvernements Marine en van W.F.M. Cannegieter.

  CIVIEL DEPARTEMENT:
  Ontslagen:
  Eervol uit ’s lands dienst, de klerk op het residentiekantoor te Soerabaja C.W.L. Kuitert; met bepaling dat dit ontslag wordt gerekend te zijn ingegaan op 31 Maart 1894.
  [bron: Java-bode, 5 mei 1894]

  EXAMEN:
  Voor het examen boekhouden, handelswetenschappen en handelsrecht, georganiseerd door de Vereeniging tot bevordering van Handelswetenschappen “Pacilo”, slaagden slechts 8 kandidaten, waaronder C.W.L. Kuitert.
  [bron: Bataviaasch nieuwsblad, 21 december 1900]

  ADVERTENTIE:
  Ondertrouwd: Louise M.W. Florijn, C.W.L. Kuitert.
  Soerabaja, Semarang, 14 December 1902 [!].
  Huwelijksvoltrekking 22 Dec. 1909 te 10 ure v.m.
  Inzegening in de Protestantsche Kerk.
  Ontvangavond ten huize der bruid, Palmenlaan, den 20 december 1909 te 7 ure n.m.
  [bron: Bataviaasch nieuwsblad, 17 december 1909]

  ADVERTENTIE:
  Getrouwd: L.M.W. Florijn en C.W.L. Kuitert.
  Hartelijk dank voor de betoonde belangstelling bij ons huwelijk ondervonden, ook namens onze ouders.
  C.W.L. Kuitert en echtgenoote.
  22 December 1909.
  [bron: Bataviaasch nieuwsblad, 27 december 1909]

  FAMILIEBERICHTEN:
  Gehuwd:
  L.M.W. Florijn met C.W.L. Kuitert, Semarang.
  [Bron: NRC, 24 jan. 1910]

  PASSAGIERSLIJST:
  Van het st. Tambora, gezagvoerder W. Bagchus, 16 Nov. [1912] van Rotterdam naar Ned.-Indie vertrokken:
  C.W.L. Kuitert, mevr. Kuitert.
  [Bron: NRC, 17 nov. 1912]

  OVERLIJDENSADVERTENTIE:
  Den 25sten dezer tegen half acht overleed zacht en kalm in den ouderdom van ruim 42 jaar, mijn echtgenoot
  C.W.L. Kuitert.
  Verzoeke van rouwbeklag verschoond te blijven.
  Louise M.W. Kuitert-Florijn.
  [bron: Het nieuws van den dag voor Nederlandsch-Indie, 29 augustus 1921]

  FAMILIEBERICHTEN:
  Overleden:
  C.W.L. Kuitert, m., 42 j., Semarang.
  [Bron: NRC, 5 oct. 1921]

  PASSAGIERSLIJST:
  Van het stoomschip Insulinde, 21 April [1922] van Java te Marseille aangekomen.
  o.a. mevr. L.M.W. Kuitert-Florijn.
  [Bron: NRC, 24 april 1922]

 3. Jane Charlotte Cornelie Kuitert,
  Geboren te Soerabaja op 28 oktober 1880.
  Gehuwd te Soerabaja op 29 september 1898 met Frederik Hendrik Barneveld Binkhuijzen.

  BURGERLIJKE STAND,
  Aangiften van geboorten.
  Soerabaja, 28 Oktober 1880:
  Jane Charlotte Cornelie Kuitert.
  [bron: Almanak van Nederlandsch Indie 1815-1942, anno 1882, blz. 258]

  BURGERLIJKE STAND.
  Huwelijken.
  Soerabaja, 29 september 1898.
  Frederik Hendrik Barneveld Binkhuijzen met Jane Charlotte Cornelie Kuitert.
  [bron: Almanak van Nederlandsch Indie 1815-1942, anno 1900, blz. 334]

 4. Cornelis Kuitert,
  Geboren ca. 1825.
  Gehuwd met Anna Wilhelmina Meijer.

  KIND:
  1. Gerardine Antoinette Laurence Kuitert,
   Geboren te Pekalongan op 31 oktober 1852, erkend te Batavia op 19 oktober 1866, overleden te ’s-Gravenhage op 9 juni 1934, oud 81 jaar.
   Gehuwd te Karanganjer (Bagelen) in 1873 met Henri Martinus le Roux, geboren te ’s-Gravenhage op 18 mei 1839, planter op Java, overleden te Garoet (Preanger) op 25 augustus 1905, oud 66 jaar.

   [bron: website Stamboom le Roux]

 5. Johan Wolter Kuitert,
  Geboren te Bondowoso op 29 november 1903, overleden te Malang op 12 januari 1905, oud 1 jaar.

  GRAFSCHRIFT.
  Begraafplaats te Malang (Klod jenglor), Vak XV nr. 882:
  Hier rust Johan Wolter Kuitert, geb. Bondowoso 29 Nov. 1903, overl. Malang 12 Jan. 1905.
  [bron: CD-rom Indische Genealogische Vereniging]

 6. W.E. Kuitert,
  Geboren te Ngandjoek op 16 april 1900, overleden te Kediri op 18 maart 1901, oud 11 maanden.

  GRAFSCHRIFT.
  Europeesche Begraafplaats te Kediri, Ploeg VII nr. 322:
  [Deze begraafplaats is verdeeld in vakken, ploegen geheten].
  Hier rust ons geliefde kindje, W.E. Kuitert, geb. te Ngandjoek den 16e April 1900, overleden te Kediri den 18e Maart 1901.
  [bron: CD-rom Indische Genealogische Vereniging]

 7. Cornelis Wilhelmus Leonardus Kuitert,
  Geboren te Soemenep op Madoera op 4 maart 1879.

  BURGERLIJKE STAND,
  Aangiften van geboorten.
  Soemenep (Madoera), 4 Maart 1879:
  Cornelis Wilhelmus Leonardus Kuitert.
  [bron: Almanak van Nederlandsch Indie 1815-1942, anno 1880, blz. 263]


BURGERLIJK STAND:

BURGERLIJKE STAND,
Aangiften van overlijden,
Batavia, 25 Februarij 1879:
Cornelis Kuitert, m.
[bron: Almanak van Nederlandsch Indie 1815-1942, anno 1880, blz. 299]

BURGERLIJKE STAND,
Aangiften van geboorten.
Soerabaja, 18 Augustus 1883:
Willem Benjamin Kuitert.
[bron: Almanak van Nederlandsch Indie 1815-1942, anno 1884, blz. 254]

BURGERLIJKE STAND.
Huwelijken.
Soerabaja, 8 januari 1885.
Wilhelmus Ludovicus van Meurs met Jacoba Kuitert.
[bron: Almanak van Nederlandsch Indie 1815-1942, anno 1886, blz. 228]

BURGERLIJKE STAND,
Aangiften van geboorten.
Soerabaja, 15 Februarij 1887:
Eduard Ferdinand Kuitert.
[bron: Almanak van Nederlandsch Indie 1815-1942, anno 1888, blz. 279]

BURGERLIJKE STAND,
Aangiften van overlijden,
Soerabaja, 29 Maart 1887:
Cornelis Kuitert, m.
[bron: Almanak van Nederlandsch Indie 1815-1942, anno 1888, blz. 343]

Ondertrouwd:
J.A. Brodhaag en A.M. Kuitert, Lawang.
[Bron: NRC, 11 april 1922]

Ondertrouwden.
aang. op 3 September.
W. Horchner - J. Kuitert.
[Bron: Het Centrum, 6 september 1929]

Geborenen.
aang. op 6 Juli.
E. Bakker-Kuitert, z.
[Bron: Het Centrum, 9 juli 1929]

Verloofd.
O. Kuitert en G. van Beusekom, Makassar.
[Bron: NRC en Ons Vaderland, 31 maart 1929]


DIVERSEN

NAAMLIJST DER EUROPESCHE INWONERS, 1863:
Preanger Regentschappen.
Kuitert, Cornelis.
[bron: Almanak van Nederlandsch Indie 1815-1942]

NAAMLIJST DER EUROPESCHE INWONERS, 1864-1865:
Preanger Regentschappen, Afdeeling Tjandjoer.
Kuitert, Cornelis.
[bron: Almanak van Nederlandsch Indie 1815-1942]

NAAMLIJST DER EUROPESCHE INWONERS, 1871:
Batang (bij Pekalongan) op Midden-Java.
Kuitert, Cornelis.
[bron: Almanak van Nederlandsch Indie 1815-1942]

NAAMLIJST DER EUROPESCHE INWONERS, 1872:
Pekalongan (Midden-Java).
Kuitert, Cornelis.
[bron: Almanak van Nederlandsch Indie 1815-1942]

NAAMLIJST DER EUROPESCHE INWONERS, 1874:
Banjoemas (Midden-Java).
Kuitert, Cornelis.
[bron: Almanak van Nederlandsch Indie 1815-1942]

NAAMLIJST DER EUROPESCHE INWONERS, 1872-1887:
Soerabaija.
Kuitert, C.
[bron: Almanak van Nederlandsch Indie 1815-1942]

NAAMLIJST DER EUROPESCHE INWONERS, 1880:
Soemenep (Madoera).
Kuitert, C.
[bron: Almanak van Nederlandsch Indie 1815-1942]

NAAMLIJST DER EUROPESCHE INWONERS, 1895-1898:
Soerabaja.
Kuitert, P.W.
[bron: Almanak van Nederlandsch Indie 1815-1942]

ALPHABETISCHE LIJST DER INWONERS VAN NED. INDIE, 1899:
Kuitert, P.W. – klerk st. sp. - Soerabaja.
[bron: Almanak van Nederlandsch Indie 1815-1942]

NAAMLIJST DER EUROPESCHE INWONERS, 1897-1898:
Soerabaja.
Kuitert, W.L.C.
[bron: Almanak van Nederlandsch Indie 1815-1942]

NAAMLIJST DER EUROPESCHE INWONERS, 1899-1900:
Soerabaja.
Kuitert, P.W.C.W.
[bron: Almanak van Nederlandsch Indie 1815-1942]

NAAMLIJST DER EUROPESCHE INWONERS, 1900:
Soerabaja.
Kuitert, L.
[bron: Almanak van Nederlandsch Indie 1815-1942]

NAAMLIJST DER EUROPESCHE INWONERS, 1900:
Soerabaja.
Kuitert, L.
[bron: Almanak van Nederlandsch Indie 1815-1942]

PASSAGIERSLIJST:
Van het stoomschip Slamat , van Batavia naar Rotterdam, 13 Dec. van Marseille vetrokken.
o.a. P. Kuitert.
[Bron: NRC, 15 dec. 1928]

ONDERWIJS:
Machinisten-examen.
Uitslag van de op 9-20 Juli 1920 te Batavia gehouden examens ter verkrijging van een diploma van machinist der koopvaardij.
Voor het diploma A.
Geslaagd met voldoende: J.W. Kuitert.

ONDERWIJS:
HBS-B te Haarlem.
Geslaagd P.L. Kuitert.
[Bron: NRC, 14 juli 1928]

PERSONALIA:
Departement van Gouvernementsbedrijven.
Werkzaam gesteld: bij het departement, Kuitert.
[Bron: NRC, 21 dec. 1920][Laatst gewijzigd op 4 maart 2016]

DERDE GENERATIE HOME