PARENTEEL VAN JACOB BROUWER
Samengesteld door Ted Brouwer, Brentwood Bay, BC, Canada [nr. XIII-bi]


Vierde Generatie
IV-a.
Willem Cornelisz VAN GRIECKEN,
Zoon van Cornelis Willemsz van Griecken en Meijnsgen Claesdr [nr. III-c], geboren ca. 1585, bouwman, welgesteld, ontvangt vader's erfenis op 18 april 1637, koopt in 1646 huis en erf met enkele stukken land in Noorden van zijn schoonzoon Cornelis Cornelisz Swart voor 1.500 gulden.
Gehuwd ca. 1610 met Trijntgen PIETERSDR, overleden voor 6 januari 1642.

PROTOCOLLEN, Nieuwkoop en Noorden (1621-1627), inv. nr. 58, blz. 14v, 16 juni 1621.
Mr. Roelof van Kessel, licentiaat in de rechten te Alkmaar met procurarie dd 22 mei 1621 van jonker Hugo van Nierop, heer van Kalslagen, draagt over aan Willem Cornelisz van Griecken te Nieuwkoop 12 morgen hooiland in het Noordeinde, buitenweg, strekkend van mr. Cornelis van Vliet en het land van Jan Jacobsz Pijper tot in de Oude Meije, belend ten oosten Cornelis Andriesz ...... en Huijch Dircxsz en ten westen Cornelis Pietersz.
Koopsom 3.600 gulden.
Geroijeerd dd 20 juni 1632.
[bron: website Groene Hart Archieven]

KOHIER VAN DE 200E PENNING VAN RIJNLAND, 1623.
[In het kohier zijn de gezinshoofden met een vermogen van tenminste Y 1000 opgenomen. De transcriptie vemeldt alleen de tenaamstellingen het in te vorderen bedrag, eventueel na wijziging als gevolg van een eventueel bezwaarschrift (doleantie)]
Nieuwkoop [o.a.]:
Willem Cornelisz van Griecken, Y 50.

PROTOCOLLEN, Nieuwkoop en Noorden (1635-1638), inv. nr. 61, blz. 153, 18 april 1637.
Cornelis Cornelisz Waling, timmerman, die getrouwd was met Leuntgen Willemsdr, dochter van Meijnsgen Claesdr, in leven getrouwd met Cornelis Willemsz van Griecken te Noorden, en Govert Claesz, oudste zoon en voogd over Neeltgen Egbertsdr, moeder van de overleden Meijnsgen Claesdr.
Verdeling van de nalatenschap van Cornelis Willemsz van Griecken.
Willem Cornelisz van Griecken ontvangt een huis en erf te Noorden binnenweg, verongeld voor 42 roeden, strekkend van de Vorendijk tot het erf van Aris Jansz, brouwer, belend ten oosten Jacob Jansz, brouwer en ten westen Aris Jansz, brouwer.
nog een perceel weiland, boomgaard en schuur te Noorden buitenweg, verongeld voor 1 morgen 367 roeden, strekkend uit de Voorwetering tot het land van Ghijsbert Jansz, brouwer, belend ten oosten Elbert Jacobsz, brouwer en ten westen Maerten Maertensz;
nog een kamp land in Noorden binnenweg, verongeld voor 1 morgen 225 roeden, strekkend van de Vorendijk tot de Zevenhovense dijk, belend ten oosten de kerklanden van de kerk van Noorden en ten westen mr. Bartholomees van Stravenburch.
Belast met een schuld van 450 gulden aan Aris Jansz, brouwer en 1.628 gulden aan Willem Cornelisz.
[bron: website Groene Hart Archieven]

PROTOCOLLEN, Nieuwkoop en Noorden (1638-1642), inv. nr. 62, blz. 268, 6 januari 1642.
Willem Cornelisz van Griecken, weduwnaar van Trijntgen Pieterszdr ter ene en
Adriaen Willemsz en Lenert Willemsz van Griecken voor henzelf,
Ermbout Thomasz, getrouwd met Pietertgen Willemsdr,
Cornelis Cormelisz, schoenmaker, getrouwd met Aeltgen Willemsdr, en
Jacob Sijmon Bouwensz, getrouwd met Duijffgen Willemsdr, allen als erfgenamen van Trijntgen Pietersdr, ter andere zijde.
[volgt deling der nalatenschap]
[bron: website Groene Hart Archieven]

PROTOCOLLEN, Nieuwkoop en Noorden (1642-1646), inv. nr. 63, blz. 201, 23 maart 1646.
Cornelis Cornelisz Swart, schoenmaker te Noorden, verkoopt aan zijn schoonvader Willem Cornelisz van Griecken een huis en erf te Noorden binnenweg, verongeld voor 2 morgen, strekkend van de Vorendijk tot het erf van Jan Arisz, brouwer, belend ten oosten de nazaten van Jacob Jansz, brouwer en ten westen Jan Arisz, brouwer;
nog een kamp weiland buitenweg voor het genoemde huis en erf, strekkend uit de Voorwetering tot de oude dijk, belend ten oosten Jan Ariensz Vermij en ten westen Maerten Maertensz;
nog een kamp land te Noorden binnenweg, strekkend van de Vorendijk tot de Zevenhovense dijk, belend ten oosten de kerklanden van Noorden en anderen en ten westen mr. Bartholomees van Swanenburch, schout van Ter Aar.
Koopsom 1.500 gulden.
[bron: website Groene Hart Archieven]

KINDEREN [geen kinderen gedoopt in de Geref. kerk van Noorden]:
 1. Adriaen Willemsz van Griecken,
  Erft in 1642.
 2. Lenert Willemsz van Griecken,
  Erft in 1642.
 3. Pietertgen Willemsdr.
  Erft in 1642.
  Gehuwd voor 1642 met Ermbout Thomasz
 4. Aaltgen Willemsdr.
  Geboren ca. 1623, erft in 1642.
  Gehuwd voor 1642 met Cornelis Cornelisz Swart, schoenmaker te Noorden, overleden voor 10 mei 1662.

  PROTOCOLLEN, Nieuwkoop en Noorden (1642-1646), inv. nr. 63, blz. 201, 23 maart 1646.
  Cornelis Cornelisz Swart, schoenmaker te Noorden, verkoopt aan zijn schoonvader Willem Cornelisz van Griecken een huis en erf te Noorden binnenweg, verongeld voor 2 morgen, strekkend van de Vorendijk tot het erf van Jan Arisz, brouwer, belend ten oosten de nazaten van Jacob Jansz, brouwer en ten westen Jan Arisz, brouwer;
  nog een kamp weiland buitenweg voor het genoemde huis en erf, strekkend uit de Voorwetering tot de oude dijk, belend ten oosten Jan Ariensz Vermij en ten westen Maerten Maertensz;
  nog een kamp land te Noorden binnenweg, strekkend van de Vorendijk tot de Zevenhovense dijk, belend ten oosten de kerklanden van Noorden en anderen en ten westen mr. Bartholomees van Swanenburch, schout van Ter Aar.
  Koopsom 1.500 gulden.
  [bron: website Groene Hart Archieven]

  PROTOCOLLEN, Nieuwkoop en Noorden (1646-1650), inv. nr. 64, blz. 244, 6 september 1650.
  Lijsbeth Crijnen, weduwe van Jacob Jansz, brouwer te Noorden, met als voogd Matheus van Heijningen, secretaris van Nieuwkoop, is 600 gulden schuldig aan Hendrick van Meijert te Amsterdam.
  Gesteld onderpand: een huis, erf en 1 morgen land te Noorden binnenweg, strekkend van de Vorendijk en het huis en erf aan het kerkland te Noorden van Daniel Jansz van Meijert, belend ten oosten deze Daniel Jansz en de kerklanden van Noorden en ten westen Cornelis Cornelisz Swart en Jan Arisz, brouwer.
  Geroijeerd dd 6 augustus 1658.
  [bron: website Groene Hart Archieven]

  PROTOCOLLEN, Nieuwkoop en Noorden (1659-1664), inv. nr. 66, blz. 257v, 10 mei 1662.
  Abram Verhoeff, Pieter Cornelisz Verhoeff en Jacob Brouwer dragen over aan Willem Pancken een huis en erf te Noorden buitenweg strekkend uit de Voorwetering tot de henneptuin van Seger Jansz, belend ten oosten deze Seger Jansz en ten westen de erfgenamen van Cornelis Cornelisz Swart.
  Koopsom: 417 gulden.
  [bron: website Groene Hart Archieven]
 5. Duijffgen Willemsdr,
  Erft in 1642.
  Gehuwd voor 1642 met Jacob Sijmon Bouwensz.
IV-b.
Jan Arisz BROUWER,
Zoon van Aris Jansz Brouwer en Hillegont Laurisdr [nr. III-f], geboren ca. 1620, bakker en bierschooier te Noorden (1647), schepen van Nieuwkoop (1652).
Gehuwd te Noorden in de Geref. kerk op 3 februari 1644 met Gerritje WILLEMS, geboren te Noorden ca. 1620, vermeld als doopgetuige in 1656.

TROUWBOEK, Noorden, Geref. kerk, 3 februari 1644:
Jan Andriesz Brouwer, JM met Gerritje Willems, JD, beijde tot Noorden.

PROTOCOLLEN, Nieuwkoop en Noorden (1642-1646), inv. nr. 63, blz. 201, 23 maart 1646.
Cornelis Cornelisz Swart, schoenmaker te Noorden, verkoopt aan zijn schoonvader Willem Cornelisz van Griecken een huis en erf te Noorden binnenweg, verongeld voor 2 morgen, strekkend van de Vorendijk tot het erf van Jan Arisz, brouwer, belend ten oosten de nazaten van Jacob Jansz, brouwer en ten westen Jan Arisz, brouwer;
nog een kamp weiland buitenweg voor het genoemde huis en erf, strekkend uit de Voorwetering tot de oude dijk, belend ten oosten Jan Ariensz Vermij en ten westen Maerten Maertensz;
nog een kamp land te Noorden binnenweg, strekkend van de Vorendijk tot de Zevenhovense dijk, belend ten oosten de kerklanden van Noorden en anderen en ten westen mr. Bartholomees van Swanenburch, schout van Ter Aar.
Koopsom 1.500 gulden.
[bron: website Groene Hart Archieven]

PROTOCOLLEN, Nieuwkoop en Noorden (1642-1646), inv. nr. 63, blz. 218v, 12 juli 1646:
Hillegont Laurisdr, weduwe van Aris Jansz Brouwer te Noorden met als voogd haar broer Jan Laurisz, ter ene, en
Jan Arisz Brouwer voor zich zelf, en
Jacob Maertensz Brouwer als voogd over Pieter Arisz Brouwer, ter andere zijde.
Deling van de nalatenschap:
Hillegont Laurisdr behoudt een kamp land in het Noordeinde van Nieuwkoop buitenweg, verongeld voor 1 morgen, strekkend van het land van Crijn Jaspersz tot dat van Neeltgen Laurisdr, belend ten oosten Ghijsbert Cornelisz en ten westen Crijn Jaspersz;
nog een kamp land te Noorden binnenweg, strekkend van het land van Elbert Maertensz tot de Zevenhovense dijk, belend ten oosten Barent Jansz en Jan Dircxsz, schoenmaker en ten westen de landen van de kerk te Noorden.
Hillegont Laurisdr. mag haar leven lang in de kamer van Jan Arisz en het schuurtje gebruiken voor "haer haertbrant", mede "genieten de vruchten van drije boomen".
Jan Arisz Brouwer valt ten deel een huis en erf met de bakkerij "ende aencleven vandien", nog een kamp land daarbij gelegen te Noorden binnenweg, verongeld voor morgen, strekkend van de Vorendijk tot het land van Cornelis Jan Mercusz of Andriesz, belend ten oosten Cornelis Cornelisz Swart, schoenmaker en de weduwe en erfgenamen van Jacob Jansz Brouwer en ten westen jonge Jan Jansz, kramer.
Jan Arisz Brouwer moet 1.000 gulden uitkeren aan zijn broer Pieter Arisz Brouwer.
[bron: website Groene Hart Archieven]

BIERSCHOOIER:
Een soort tussenhandelaar, want het bier mocht niet rechtstreeks vanuit de brouwerij aan de consument worden verkocht.

PROTOCOLLEN, Nieuwkoop en Noorden (1646-1650), inv. nr. 64, blz. 39, 16 augustus 1647:
Jan Arisz, brouwer te Noorden, is 548 gulden 16 stuivers schuldig aan Claes Jacobsz van Assendelft, brouwer in "de Leeuw" te Leiden, wegens geleverde bieren.
Gesteld onderpand zijn huis en erf met een kamp land te Noorden binnenweg, strekkend van de Vorendijk tot het land van de erfgenamen van Cornelis Reijersz, belend ten oosten Cornelis Cornelisz Swart en ten westen Jan Jansz Cramer de jonge.
[bron: website Groene Hart Archieven]

PROTOCOLLEN, Nieuwkoop en Noorden (1646-1650), inv. nr. 64, blz. 84v, 15 juni 1648:
Jan Arisz Brouwer, bakker en bierschooier te Noorden, is 600 gulden schuldig aan Jan Pietersz van der Marsche, burgemeester en brouwer in "het Scheepgen" te leiden, wegens geleverde bieren.
Gesteld onderpand: zijn huis en erf met een perceel weiland te Noorden, strekkend van de Vorendijk en het erf van Cornelis Cornelisz, schoenmaker tot de werf van het weeskind van Jan Marcusz, belend ten oosten Cornelis Cornelisz, schoenmaker en de nazaten van Jacob Jansz Brouwer en ten westen Jan Jansz Cramer de jonge.
[bron: website Groene Hart Archieven]

PROTOCOLLEN, Nieuwkoop en Noorden (1646-1650), inv. nr. 64, blz. 244, 6 september 1650.
Lijsbeth Crijnen, weduwe van Jacob Jansz, brouwer te Noorden, met als voogd Matheus van Heijningen, secretaris van Nieuwkoop, is 600 gulden schuldig aan Hendrick van Meijert te Amsterdam.
Gesteld onderpand: een huis, erf en 1 morgen land te Noorden binnenweg, strekkend van de Vorendijk en het huis en erf aan het kerkland te Noorden van Daniel Jansz van Meijert, belend ten oosten deze Daniel Jansz en de kerklanden van Noorden en ten westen Cornelis Cornelisz Swart en Jan Arisz, brouwer.
Geroijeerd dd 6 augustus 1658.
[bron: website Groene Hart Archieven]

PROTOCOLLEN, Nieuwkoop en Noorden (1651-1653), inv. nr. 65, blz. 119, 9 juni 1652:
Gijsbert Cornelisz Neleman voor ee helft en Cornelis Aertsz Heer voor zichzelf en handelend namens Jan Zegroomsz voor de wederhelft verkopen aan Jan Arisz Brouwer, schepen van Nieuwkoop, een schuldbrief ten laste van Warnaer Heren, groot per reste 150 gulden.
[bron: website Groene Hart Archieven]

PROTOCOLLEN, Nieuwkoop en Noorden (1651-1653), inv. nr. 65, blz. 241, 8 oktober 1653:
Claes Cornelisz Janen voor zichzelf, Hendrick Janen als oom en bloedvoogd over Gerrit Cornelisz Janen, doofstomme zoon en handelend namens Pieter Roelen van Hoorn, getrouwd met Marritgen Cornelisdr en Cornelis Cornelisz Boertgen over zijn minderjarige kinderen geboren bij de nu overleden Nellichgen Cornelisdr, kinderen en kleinkinderen van de overleden Cornelis Janen, Dirck Arijensz Goetknecht, getrouwd met Meertgen Jansdr en Elbert Maertensz als oom en voogd van moederszijde over Maerten en Cornelis Jansz, kinderen van hun overleden moeder Leuntgen Maertensdr, verkopen
aan Jan Arisz Brouwer een perceel hooiland in het Noordeinde van Nieuwkoop buitenweg, groot 3 morgen, strekkend van de Masloot tot in de oude Meije, belend ten oosten Jan Willemsz Fent en ten westen de weduwe van mr. Cornelis van Sevenhoven;
nog een houttuin te Noorden, groot 100 roeden, strekkend van en tot het land van Jan Jansz Braats, belend ten oosten Jan Jansz Braats en ten westen de kinderen van de overleden Laurens Padenburch.
Koopsom 1.715 gulden.
[bron: website Groene Hart Archieven]

DOOPGETUIGE (Gerritje Willems):
Op 20 februari 1656 van Hilletje Leenderts.

KINDEREN:
 1. Marritje Jans Brouwer,
  Gedoopt te Noorden in de Geref. kerk op 18 juli 1649.

  DOOPBOEK, Noorden, Geref. kerk, 18 juli 1649:
  Marritje, dochter van Jan Andriesz en Gerritje Willems.
  Getuigen: Crijn Jaspers, Neeltje Lon.... en Lijsbet Crijns.
 2. Leuntje Jans Brouwer,
  Gedoopt te Noorden in de Geref. kerk op 22 juli 1651.

  DOOPBOEK, Noorden, Geref. kerk, 22 juli 1651:
  Leuntje, dochter van Jan Arisz Brouwer en Gerritje Willems.
  Getuigen: Jan Louwerensz, Niesje Ariaens en Neeltje Jans.
IV-c.
Pieter Arisz BROUWER,
Waarschijnlijk een zoon van Aris Jansz Brouwer en Hillegont Laurisdr [nr. III-f], geboren te Noorden ca. 1625, Doopsgezind, ontving 1000 gulden van zijn broer Jan Arisz Brouwer voor zijn erfdeel in de nalatenschap van zijn vader (1646), van beroep bierbrouwer, wonende in de Mennonietenbuurt aan de Amstel tussen Uithoorn en Mijdrecht, overleden tussen 1671 en 1678.
Gehuwd (1) te Noorden in de Geref. kerk op 25 januari 1651 met Niesje ARIANS, geboren te Bodegraven ca. 1630.
Gehuwd (2) ca. 1655 met Marritje Leenderts VAN WIJNGAARDEN, geboren ca. 1630, mogelijk te Uithoorn, Doopsgezind, overleden in de Mennonietenbuurt onder Mijdrecht in juli 1681, oud ca. 51 jaar.
Marritje huwde (2) tussen 1671-1678 met Jan Ghijsbertsz SCHRIECK, geboren ca. 1630, overleden na 1681.

PROTOCOLLEN, Nieuwkoop en Noorden (1642-1646), inv. nr. 63, blz. 218v, 12 juli 1646:
Hillegont Laurisdr, weduwe van Aris Jansz Brouwer te Noorden met als voogd haar broer Jan Laurisz, ter ene, en
Jan Arisz Brouwer voor zich zelf, en
Jacob Maertensz Brouwer als voogd over Pieter Arisz Brouwer, ter andere zijde.
Deling van de nalatenschap:
Hillegont Laurisdr behoudt een kamp land in het Noordeinde van Nieuwkoop buitenweg, verongeld voor 1 morgen, strekkend van het land van Crijn Jaspersz tot dat van Neeltgen Laurisdr, belend ten oosten Ghijsbert Cornelisz en ten westen Crijn Jaspersz;
nog een kamp land te Noorden binnenweg, strekkend van het land van Elbert Maertensz tot de Zevenhovense dijk, belend ten oosten Barent Jansz en Jan Dircxsz, schoenmaker en ten westen de landen van de kerk te Noorden.
Hillegont Laurisdr. mag haar leven lang in de kamer van Jan Arisz en het schuurtje gebruiken voor "haer haertbrant", mede "genieten de vruchten van drije boomen".
Jan Arisz Brouwer valt ten deel een huis en erf met de bakkerij "ende aencleven vandien", nog een kamp land daarbij gelegen te Noorden binnenweg, verongeld voor morgen, strekkend van de Vorendijk tot het land van Cornelis Jan Mercusz of Andriesz, belend ten oosten Cornelis Cornelisz Swart, schoenmaker en de weduwe en erfgenamen van Jacob Jansz Brouwer en ten westen jonge Jan Jansz, kramer.
Jan Arisz Brouwer moet 1.000 gulden uitkeren aan zijn broer Pieter Arisz Brouwer.
[bron: website Groene Hart Archieven]

TROUWBOEK, Noorden, Geref. kerk, 25 januari 1651:
Pieter Andriesz Brouwer, JM van Noorden, met Niesje Arians, JD van Bodegraven, woonende aldaer inde Weij-poort.
Zijn tot Noorden in de kercke getrouwt de 25 Januarij 1651.

DOOPGETUIGE (Niesje Ariaens):
Te Noorden in de Geref. kerk op 22 juli 1651 van Leuntje, dochter van Jan Arisz Brouwer en Gerritje Willems (mede getuigen: Jan Louwerensz en Neeltje Jans).

NOTARISAKTE (F .v. d. Meer), Mijdrecht, maart 1670:
Pieter Ariensz Brouwer, wonende aan de Amstel onder Mijdrecht, treedt op als getuige [Dirck Heijdricksz sluit een lening].


Schuldbekentenis van Pieter Ariensen Brouwer, Gerbrant Ariense en Cornelis Leendertsen
van Wijngaerden aan Jan Adamsen vanwege een lening ten behoeve van de brouwerij
gelegen aan de Amstel onder Mijdrecht (Notaris Marten de Witt, Uithoorn, 1 mei 1671).

NOTARISAKTE (Marten de With), Uithoorn, 1 mei 1671:
Schuldbekentenis: Compareerde voor mij Marte de Witt, Notaris public bij de E: hove van Utrecht geadmitteert, residerende aan de Uijthoorn ende de getuijgen nagenoemt de Eersame Pieter Ariensen brouwer ende Gerbrant Ariense ende Cornelis Leendertsen van Wijngaerden dewelke mitsdesen bekende wel ende deuchdelik schuldich te wesen aen en ten behoeve van Jan Adamsen alle wonende aen Amstel onder Mijdrecht een somma van twee duijsent Car: Guldens spruijtende ten saecke van goed en deuchdelijk geleende en aengetelde penningen haer Comparanten op dato deses aengetelt ende uijthande van hem Jan Adamsen ontvangen, Renuncierende ........ die sijnde ............ numerata pecunia als bekend ende t..el wel ontfangen te hebben, van welke voors: Somma Pieter Ariaense Brouwer tot sijn laste is nemende eenduijsent gulden ende Gerbrant Ariaense Vijfhondert Gulden ende Cornelis Leendertse van Wijngaerden vijf hondert gulden [INVOEGSEL VAN LINKER KANTLIJN: welcke voors. somma sij comparanten ende de brouwerij staende aen Amstel onder Mijdrecht .......... geemplojeert] van welcke voors. somma elck voortsijne belooft de rente te betale van ider hondert drie gulden in't jaer waervan 't eerste jaer rente verschenen sal wesen Majo 1672 ende dat soo voort van jare tot jare tot de effectuele voldoening deses, welcke voldoeninge sij Comparanten sullen mogen, elck sijne voornoemde somma bedragende, door opleggen, met gelijcke somma als elck is bedragende, ende oock moete door opleggen mits malkanderen een ...................... jaere te vooren te waarschouwen, stellen en verbindende sij Comparanten elck voor sijne somma, hunne respective persone en goederen roerende en onroerende hebbende en verkrijgende gene exemt die alle ende de rente van den fu....nerende desperutio van alle rechten ende rechte Cum expensis dit alles sonder fraude soo hebben sij Comparante dit beneffens ende in presentie van Jacob Cornelis Grutter ende Hendrick Pijlen ........ toe nevens mij Not.& getuijgen van goede geloove gezegt met hare gewone hand geonderteijckent op de 1 Majo 1671 oude tijd.
[Handtekening: o.a. pieter ariaensz brouwer]
Dese obligatie is geroijeert op den 27 februarij 1681.


Schuldbekentenis van Pieter Ariensen Brouwer aan Elbert Jans vanwege een lening
ten behoeve van de brouwerij gelegen aan de Amstel onder Mijdrecht
(Notaris Marten de With, Uithoorn, 10 mei 1671).

NOTARISAKTE (Marten de With), Uijthoorn, 10 mei 1671:
Compareerde voor mij Marten de With Notaris public bij den E: hove van utrecht geadmitteert resideerende aen Uijthoorn ende de getuijgen nagenoemt de Eersame Pieter Ariaensz Brouwer wonend aen Amstel onder Mijdrecht dewelcke bekend mitsdesen schuldich te wesen aen en ten behoeve van Elbert Janse, wonende tot Aelsmeer ende de weselicke houder deses, de somma van twaelf hondert Car. Guld. tot rol groots & stuck spruijtende ten saeck van goede deuchdel. aen getelde penningen ......................... tot sijne gen......... uijt hande van ......... Elbert Jans op dato deses, .................... tot dus ............ ............................., als bovennoemde stelt wel ontfan te hebben, welcks ......... ten behoeve van de brouwerij staende aen Amstel onder Mijdrecht sijn geemijlsjeert van ........... voorsz. somma hij Compt. belooft te rente te betalen van ider hondert drie guld tien ct int Jaer waarvan 't eerste jaer rente .......orens sal wesen op den eersten Majo oude stijl ende dat soo voort van Jaer tot jaer tot de effectuele voldoening hij Comp. sal mogen doen en moeten met gelijcke somma mits .......... dit alles sonder fraude soo heeft hij Compt dit beneffens en in presentie van Gerbrant Arieaense en Jan Janse ...oon, als getuijgen van goede geloove, .....ider ..... woo.... mij Notaris gezegt, indt ....... gewone .............. op den 10 Majo 1671 oude stijl.
[Getekend o.a. Pieter Ariaensz brouwer, Gerbrandt Arijse]
Dese obligatie is geroijeert op den 18 april 1672.

NOTARISAKTE, Uithoorn, 11 april 1678: Ten huize van Jan Ghijsbertsz Schrieck, wordt ten overstaan van de notaris een nieuwe afbetaalregeling opgesteld, door Pieter's weduwe Marritje van Wijngaarden (die dan waarschijnlijk al met Jan Schrieck gehuwd is) en haar broer Cornelis.
NOTARISAKTE (Marten de With), Uithoorn, dd 27 juli 1681:
Boedelscheiding: Na het overlijden van Marritje Leenderts [Van Wijngaarden] vindt de boedelscheiding plaats tussen enerzijds Jan Ghijsbertsz Schrieck, weduwnaar en boedelhouder en anderzijds Arij Pietersz Brouwer, meerderjarige zoon van Marritje en Aeltje Pieters Brouwer, haar minderjarige dochter, vertegenwoordigd door haar oom Cornelis Leendertsz van Wijngaarden. Arij en Aeltje besluiten van de erfenis af te zien, wanneer blijkt dat de lasten en baten ongeveer gelijk zijn.

OPMERKING 1:
Uit Notaris akten dd 1 mei en 10 mei (2x) 1671 voor notaris Marte de With te Uithoorn blijkt dat Pieter Ariaensz Brouwer leningen afsloot ten behoeve van de Brouwerij, staande aan de Amstel. Op 1 mei leende hij met zijn zwager Cornelis Leendertsz van Wijngaarden en met Gerbrant Ariense f 2.000.- van Jan Adamsen. Hiervan nam Pieter f 1.000.- voor zijn rekening. En op 10 mei leende hij f 1.200.- van Elbert Janse uit Aalsmeer en f 800.- van de weeskinderen van Vreeck Reijerse, eveneens uit Aalsmeer.
Voor 1681 moet Pieter al overleden zijn. Op 27 juli 1681 vindt er namelijk boedelscheiding plaats van de nalatenschap van zijn vrouw Marritje Leenderts, die dan gehuwd blijkt te zijn met Jan Ghijsbertsz Schrieck. Ook op 11 april 1678 blijkt Pieter al dood te zijn. Ten huize van Jan Ghijsbertsz Schrieck, wordt dan nl. ten overstaan van de notaris een nieuwe afbetaalregeling opgesteld, door Pieter's weduwe Marritje van Wijngaarden (die dan waarschijnlijk al met Jan Schrieck gehuwd is) en haar broer Cornelis.

OPMERKING 2:
Verder uitzoeken of er een familierelatie bestaat met Gerbrant Ariensz [van Veen].
Geboren ca. 1618 in de Mennonietenbuurt onder Mijdrecht, van beroep veender, brouwer, overleden te Mijdrecht in augustus 1677, oud ca. 59 jaar.
Gehuwd voor Schout en Schepenen te Beverwijk op 28 september 1640 met Maritgien Dirckse, geboren ca. 1620, mogelijk te Beverwijk, overleden na 1677, mogelijk te Uithoorn, dochter van Dirck Gerritsz en Neeltje Jans.
Op 1 mei 1671 verklaart Gerbrant Ariaense bij notarieele acte hfl. 500.- schuldig te zijn aan Jan Adamsen, te samen met Pieter Ariaense brouwer (hfl. 1.000.-) en Cornelis Leendertse van Wijngaarden (hfl. 500.-), vanwege een lening ten behoeve van "de brouwerij staende aen de Amstel onder Mijdrecht".

KINDEREN VAN PIETER ARIENSZ BROUWER EN MARRITJE VAN WIJNGAARDEN:
 1. Arie Pietersz Brouwer, zie nr. V-a.
  Geboren ca. 1655, mogelijk aan de Boterdijk onder Uithoorn, gedoopt te Mijdrecht in de Doopsgezinde kerk op 19 april 1676, van beroep veeboer, overleden te Uithoorn in zijn boerderij aan de Boterdijk in juni 1721, oud ca. 66 jaar.
  Gehuwd (1) te Mijdrecht voor 1684 met Neeltje Dircks Man, geboren te Thamen ca. 1660, overleden te Uithoorn tussen 1684 en 1697, dochter van Dirck Ariensz Man en Geertje Jacobs.
  Gehuwd (2) mogelijk te Mijdrecht/Mennonietenbuurt ca. 1695 met Grietje Jans Cock, geboren ca. 1675, overleden te Uithoorn tussen 1716 en 1721.
 2. Aaltje Pieters Brouwer, zie nr. V-b.
  Geboren te Mijdrecht in de Mennonietenbuurt ca. 1660, Doopsgezind, later Gereformeerd, vermeld als lidmaat in Nieuwkoop op 10 april 1689, overleden na 19 januari 1710.
  Gehuwd voor 1685 met Pieter Jacobsz Kats, geboren ca. 1655, vermeld als Gereformeerd lidmaat in Nieuwkoop op 7 juli 1697, overleden voor 26 augustus 1707.
IV-d.
Elbert Maertensz BROUWER,
Zoon van Maerten Brouwer en N.N. [nr. III-g], geboren ca. 1610, overleden voor 11 april 1678.
Gehuwd met N.N.

PROTOCOLLEN, Nieuwkoop en Noorden (1672-1680), inv. nr. 68, blz. 187v, 11 april 1678.
Maerten Elbertsz Brouwer,
Willem Pietersz Watelaer, getrouwd met Grietjen Elbertsdr Brouwer, voor hem zelf en met procuratie dd 21 februari 1678 gepasseerd voor Cornelis Akerboom, notaris te Amsterdam,
mede IJsbrand Tomas Bosdam, man en voogd van Neeltjen Elbertsdr Brouwer voor 4/5 deel erfgenamen van Elbert Maertensz Brouwer,
verkopen aan Cornelis Elbertsz Brouwer, oud-burgemeester van Noorden, erfgenaam voor 1/5 deel, een huis, hooihuis en een klein huisje met de erven, mede twee kampen land te Noorden, groot 1 morgen, strekkend van de Vorendijk en de erven van Maerten Elbertsz Brouwer, Dirk Gerritsz Padenburg en Cornelis Jansz Swart.
[volgt verdere beschrijving]
Koopsom 700 gulden.
[bron: website Groene Hart Archieven]

KINDEREN.
 1. Maerten Elbertsz Brouwer,
  Koopt huis en erf te Noorden in 1671, erft in 1678.

  PROTOCOLLEN, Nieuwkoop en Noorden (1664-1672), inv. nr. 67, blz. 306v, 9 november 1671.
  Maerten Sijmonsz Brouwer te Westveen met opdracht van zijn vader Sijmen Maertensz, brouwer, draagt over aan Maerten Elbertsz, brouwer, een huis en erf te Noorden binnenweg, verongeld voor 30 roeden, strekkend van de Vorendijk tot het land van Elbert Maertensz, brouwer, belend ten oosten voornoemde Maertensz en ten westen Dirck Gerritsz.
  Koopsom 227 gulden.
  [bron: website Groene Hart Archieven]

  KIND:
  1. Claes Maertensz Brouwer,
   Woont in 1670 te Noorden.
 2. Grietjen Elberts Brouwer,
  Erft in 1678.
  Gehuwd voor 11 april 1678 met Willem Pietersz Watelaer.
 3. Neeltjen Elberts Brouwer,
  Erft in 1678.
  Gehuwd voor 11 april 1678 met IJsbrand Tomas Bosdam.
 4. Cornelis Elbertsz Brouwer,
  Curator (1677), erft in 1678, burgemeester van Noorden (voor 1678).

  PROTOCOLLEN, Nieuwkoop en Noorden (1672-1680), inv. nr. 68, blz. 189v, 11 april 1678.
  Cornelis Elbertsz Brouwer, oud-burgemeester van Noorden, verkoopt aan Jacob Cornelisz Verburg een huis en erf te Noorden, verongeld voor 30 roeden, strekkend van de Vorendijk tot het land van de verkoper, belend ten oosten Cornelis Jansz Swart en ten westen de verkoper.
  Koopsom 65 gulden.
  [bron: website Groene Hart Archieven]
 5. Gerrit Elbertsz Brouwer, [filiatie onduidelijk; misschien een zoon van Elbert Maertensz, brouwer]
  Koopt een huis en erf met smidshuis te Noorden (1669), en verkoopt dit weer in 1670, woont te Amsterdam (1670).

  PROTOCOLLEN, Nieuwkoop en Noorden (1664-1672), inv. nr. 67, blz. 187v, 23 april 1669.
  Cornelis Jansz Smit en de mede-erfgenamen van Jan Jansz Smit dragen over aan Gerrit Elbertsz, brouwer, een huis, erf met smidshuis te Noorden, verongeld voor 36 roeden, strekkend van de Vorendijk tot het land van Louris Coerten, belend ten oosten deze Coerten en ten westen de Kerklaan.
  Koopsom 687 gulden 10 stuivers.
  [bron: website Groene Hart Archieven]

  PROTOCOLLEN, Nieuwkoop en Noorden (1664-1672), inv. nr. 67, blz. 253v, 5 juni 1670.
  Gerrit Elbertsz Brouwer te Amsterdam verkoopt aan IJsbrant Tomasz Bosdam een huis en erf met een smidshuis te Noorden, verongeld voor 36 roeden, strekkend van de Vorendijk tot het land van Louris Coerten, belend ten oosten deze Coerten en ten westen de Kerklaan.
  Koopsom 650 gulden.
  Geroijeerd dd 23 juni 1677.
  [bron: website Groene Hart Archieven]
IV-e.
Jacob Maertensz BROUWER,
Zoon van Maerten Brouwer en N.N. [nr. III-g],, geboren ca. 1610, voogd van Maarten Jacobsz Brouwer en Wilburch Jacobsdr, kinderen van Jacob Jansz Brouwer en Lijsbet Crijnen (1644), voogd van Pieter Arisz Brouwer, zoon van Aris Jansz Brouwer en Hillegont Laurisdr (1646), woont in 1662 te Haarlem.

PROTOCOLLEN, Nieuwkoop en Noorden (1642-1646), inv. nr. 63, blz. 98v, 15 maart 1644:
Willem Lambertsz, getrouwd met Lijsbet Crijnen, die weduwe was van Jacob Jansz, brouwer te Noorden, voor een helft en Cornelis Anthonisz Vermij met procuratie van Jacob Maertensz, brouwer en voogd van Maerten Jacobsz brouwer, en Wilburch Jacobsdr, kinderen van genoemde Jacob Jansz, voor de andere helft,
verkopen aan Cors Claesz een kamp land in het Noordeinde van Nieuwkoop buitenweg, verongeld voor morgen, strekkend van het land van Cornelis Roel jansz tot dat van Cornelis Cornelisz Baillius, belend ten oosten Ghijsbert Jacobs Tol en ten westen de landen van Nicolaes Pathuijsen.
Koopsom 339 gulden.
[bron: website Groene Hart Archieven]

PROTOCOLLEN, Nieuwkoop en Noorden (1642-1646), inv. nr. 63, blz. 98v (2), 15 maart 1644:
Willem Lambertsz, getrouwd met Lijsbet Crijnen, die weduwe was van Jacob Jansz, brouwer te Noorden, voor een helft en Cornelis Anthonisz Vermij met procuratie van Jacob Maertensz, brouwer en voogd van Maerten Jacobsz brouwer, en Wilburch Jacobsdr, kinderen van genoemde Jacob Jansz, voor de andere helft,
verkopen aan Jan Maerten Neel Tijsz een huis en erf te Noorden buitenweg, verongeld voor 125 roeden, strekkend uit de Voorwetering tot het land van Aert Maertensz, belend ten oosten Aert Maertensz en ten westen de weduwe van lenert Maertensz Col.
Koopsom 795 gulden.
[bron: website Groene Hart Archieven]

PROTOCOLLEN, Nieuwkoop en Noorden (1642-1646), inv. nr. 63, blz. 98v (3), 15 maart 1644:
Willem Lambertsz, getrouwd met Lijsbet Crijnen, die weduwe was van Jacob Jansz, brouwer te Noorden, voor een helft en Cornelis Anthonisz Vermij met procuratie van Jacob Maertensz, brouwer en voogd van Maerten Jacobsz brouwer, en Wilburch Jacobsdr, kinderen van genoemde Jacob Jansz, voor de andere helft,
verkopen aan Gerrit Aertsz een kamp hooiland in het Noordeinde van Nieuwkoop buitenweg, verongeld voor morgen, strekkend van het land van mr. Cornelis van Sevenhoven, baljuw en schout, tot in de oude Meije, belend ten oosten Cornelis Janen en ten westen Gerrit Heijndricxsz Stichter.
Koopsom 428 gulden.

PROTOCOLLEN, Nieuwkoop en Noorden (1642-1646), inv. nr. 63, blz. 218v, 12 juli 1646:
Hillegont Laurisdr, weduwe van Aris Jansz Brouwer te Noorden met als voogd haar broer Jan Laurisz, ter ene, en
Jan Arisz Brouwer voor zich zelf, en
Jacob Maertensz Brouwer als voogd over Pieter Arisz Brouwer, ter andere zijde.
Deling van de nalatenschap:
Hillegont Laurisdr behoudt een kamp land in het Noordeinde van Nieuwkoop buitenweg, verongeld voor 1 morgen, strekkend van het land van Crijn Jaspersz tot dat van Neeltgen Laurisdr, belend ten oosten Ghijsbert Cornelisz en ten westen Crijn Jaspersz;
nog een kamp land te Noorden binnenweg, strekkend van het land van Elbert Maertensz tot de Zevenhovense dijk, belend ten oosten Barent Jansz en Jan Dircxsz, schoenmaker en ten westen de landen van de kerk te Noorden.
Hillegont Laurisdr. mag haar leven lang in de kamer van Jan Arisz en het schuurtje gebruiken voor "haer haertbrant", mede "genieten de vruchten van drije boomen".
Jan Arisz Brouwer valt ten deel een huis en erf met de bakkerij "ende aencleven vandien", nog een kamp land daarbij gelegen te Noorden binnenweg, verongeld voor morgen, strekkend van de Vorendijk tot het land van Cornelis Jan Mercusz of Andriesz, belend ten oosten Cornelis Cornelisz Swart, schoenmaker en de weduwe en erfgenamen van Jacob Jansz Brouwer en ten westen jonge Jan Jansz, kramer.
Jan Arisz Brouwer moet 1.000 gulden uitkeren aan zijn broer Pieter Arisz Brouwer.
[bron: website Groene Hart Archieven][Laatst gewijzigd op 1 juli 2014]
DERDE GENERATIE VIJFDE GENERATIE