PARENTEEL VAN JACOB BROUWER


Dertiende Generatie
XIII-a.
Eduard Adriaan GLÖCKLER, ook Ed GLÖCKLER,
Zoon van Gottfried Johannes Glöckler en van Cornelia Roodvoets [nr. XII-a], geboren op 20 juni 1919, van beroep kantoorbediende bij J. A. Carp's Garenfabrieken N.V. in Helmond (1942), inkoper en binnenhuisspecialist bij Kersten's warenhuis in Paramaribo, Suriname (1949-1958), emigreerde in 1959 met zijn gezin naar Santa Barbara, Cal., USA, makelaar in California (1971), overleden te Santa Barbara, Cal., USA op 1 januari 1992, oud 72 jaar.
Gehuwd voor 13 juni 1949 met Lily C. FRAANJE, geboren op 9 april 1924, mogelijk te Dantumadeel, verhuisde na 1940 naar Indonesie.
Huwelijk onbonden door echtscheiding.
Lily C. FRAANJE huwde (2) met N.N. MACLIN.

TOELATINGSEXAMEN:
Voor het toelatingsexamen tot de eerste klasse van het Zeister Chr. Lyceum slaagden: E. Glöckler, [e.a].
[bron: De Banier, 6 juli 1932]

INGEKOMEN EN VERTROKKEN:
Helmond.
Ingekomen:
E. A. Glöckler, kant. bed. van Zeist.
[bron: De Zuid-Willemsvaart, nieuws- en advertentieblad, 27 juli 1942].

ZWEMWEDSTRIJDEN VOOR HET PERSONEEL VAN CARP'S GARENFABRIEKEN.
Zondag j.l. hebben J. A. Carp's Garenfabrieken N.N., alhier, voor haar personeel zwemwedstrijden georganiseerd in de gemeentelijke badinrichting.
Uitslagen:
50 M. vrije slag heeren boven 19 jaar:
1. J. 't Sas, 2. K. Michielsen en 3. E. A. Glöckler.
[bron: De Zuid-Willemsvaart, nieuws- en advertentieblad, 1 september 1942]

PASSAGIERS UIT NEDERLAND:
Per s.s. Cottica arriveerden hier: E. A. Glöckler, inkoper, [e.a.]
[bron: De West, nieuwsblad uit en voor Suriname, 13 juni 1949]

TE VERWACHTEN PASSAGIERS:
Aan boord van het s.s. Cottica, welk schip op of omstreeks 3 Dec. hier verwacht wordt, bevinden zich de volgende passagiers voor Paramaribo:
Mevr. L. C. Glockler.
[bron: De Surinamer, nieuws- en advertentieblad, 19 november 1949]

PASSAGIERSLIJST.
K.N.S.M.
Passagiers aangekomen per s.s. Cottica van Amsterdam:
mevr. L. C. Glockler-Fraanje, [e.a.].
[bron: De West, nieuwsblad uit en voor Suriname, 2 december 1949]

DE MODE SHOW IN HET PARK.
Na een kort openingswoord van de leproloog, dokter Bueno de Mesquita, begon Zaterdagavond de mode-show van de firma "Wally".
De dames L. Glöckler, [e.a.] verleende haar medewerking als mannequins.
[bron: De West, nieuwsblad uit en voor Suriname, 19 juni 1950]

PASSAGIERSLIJST:
Per ss. Cottica vertrokken de volgende passagiers van Amsterdam met bestemming Paramaribo.
Dit schip wordt o.o.v. 16 September a.s. te Paramaribo verwacht.
Hr. E. A. Glöckler en gezin, [e.a.].
[bron: Het Nieuws, algemeen dagblad, 7 september 1954]

ONVERGETELIJK.
Onvergetelijkste herinnering voor uw verslaggever was het telefoontje in hotel Lashley van onze abonnee (luchtposttarief 30 Nedeerlandse guldens per maand) E. A. Glöckler.
Hij bood de verslaggever van onze bladen hulp, informaties en vervoer aan en bleek een voortreffelijk gastheer. Een groot vriend van Suriname, waar zijn voorouders generaties lang een verdienstelijke naam bij de bevolking verwierven door hun zendingsarbeid als Hernhutters bij de Evangelische Broedergemeente.
Deze E. B. G. heeft tot de laatste oorlog de economie van Suriname beheerst, want een der Hernhutters stichtte in 1768 een kleermakersbedrijfje, dat uitgroeide tot een kolossaal warenhuis, annex im- en exportbedrijf, annex fabriekscomplex.
Het griote warenhuis Kersten heeft momenteel in 32 etalagekasten de historie van Nederland en Suriname uitgebeeld.
Ook abonnee Glöckler is werkzaam bij Kersten's warenhuis en als binnenhuispecialist heeft hij veel bijgedragen tot het comfort dat koninklijk paar, gevolg en pers tijdens dit verblijf in Suriname ontmoeten.
[bron: De Telegraaf, 3 november 1955]

BROKER LICENSE.
California, #00264270, registered by Eduard Adriaan Glockler of California, 8 juni 1971, expired May 7, 2013.
[bron: www.prolicenses.com.]

UIT DIT HUWELIJK TWEE KINDEREN:
 1. Patricia Maria Glöckler, zie nr. XIV-a.
  Geboren te Paramaribo in 's Lands Hospitaal , Suriname op 20 september 1952, emigreerde in 1959 met haar ouders en zusje naar Santa Barbara, Cal. USA, slaagde voor het eindexamen aan Santa Barbara High School, studeerde aan de universiteiten van Wisconsin, St. Thomas (degree in English), Houston (Education) en Louisville (Master's in Education), van beroep onderwijzeres in Texas en in Louisville, schoolhoofd, dierenbeschermer, Boeddhist, beoefende yoga en meditatie, overleden te Louisville, Kentucky ca. 15 september 2012, oud 59 jaar, Memorial Service op 19 september in Highland Baptist Church, Grinstead, USA.
  Gehuwd met Dr. John Ingram Gilderbloom, ook Hans Gilderbloom, van beroep hoogleraar, zoon van Murray Edward Gilderbloom.


 2. Barbara Glöckler, zie nr. XIV-b.
  Geboren te Paramaribo, Suriname op 8 januari 1955, emigreerde in 1959 met haar ouders en zusje naar Santa Barbara, Cal. USA.
  Gehuwd met Roger Durant Turk, geboren in 1950, van beroep makelaar.
XIII-b.
Martha Olivia ROODVOETS, ook Mart ROODVOETS,
Dochter van mr. dr. Adrianus Roodvoets en Geertruida van Doorn [nr. XII-b], geboren te Emmen op 11 juni 1924, woont te Hillegersberg (1943), geslaagd voor het examen Nuttige handwerken (1943), geslaagd voor het examen Handenarbeid aan de Gemeentelijke Kweekschool (1944), gezin woont in Rotterdam, Hillegersberg.
Gehuwd, ondertrouw op 20 juli 1945 met Jacob VOS, ook Jaap VOS, geboren te 's-Gravenhage op 2 februari 1924, overleden voor 2014, zoon van Bartholomeus Jan Vos, kantoorbediende en van Anna Akkerman, verpleegster.

KINDEREN:
 1. Dochter Vos,
  Geboren ca. 23 april 1948.

  BURGERLIJKE STAND, Rotterdam.
  Aangiften op 23 April 1948:
  M. O. Vos - Roodvoets d.
  [bron: Het Vrije Volk, 24 april 1948]
 2. Dochter Vos,
  Geboren te Rotterdam ca. 14 maart 1951.

  BURGERLIJKE STAND, Rotterdam.
  Aangiften op 14 Maart 1951:
  M. O. Vos - Roodvoets d.
  [bron: Het Vrije Volk, 15 maart 1951]
 3. Jan Jaap Vos,
  Geboren te Rotterdam op 7 september 1960, studeerde aan de Vrije Universiteit van Amsterdam.
  Gehuwd op 16 augustus 1997 met Martine Irene Frijlink, geboren te Delft op 4 december 1968, werkt bij Ernst & Young, eerder bij KPMG, dochter van Jacob Jan Frijlink en Pieternella Wilhelmina Wielaard.

  BURGERLIJKE STAND, Rotterdam:
  Aangiften van 8 sept.
  Bevallen: M. O. Vos-Roodvoets, zn.
  [bron: Het Vrije Volk, 9 september 1960]

  DATA:
  [bron: www.frijlink.nl/]
XIII-c.
Adrianus ROODVOETS.
Zoon van mr. dr. Adrianus Roodvoets en Geertruida van Doorn [nr. XII-b], geboren te Emmen op 31 augustus 1925, slaagde in Hillegersberg voor het Mulo diploma B (1941), overleden te Nijmegen op 22 november 1974, oud 49 jaar.
Gehuwd te Amsterdam op 31 december 1952 met T. M. H. HIOOLEN, geboren ca. 1925.
Uit dit huwelijk geen nageslacht.

XIII-d.
Daniella Reiertina ROODVOETS, ook Elly ROODVOETS,
Dochter van mr. dr. Adrianus Roodvoets en Geertruida van Doorn [nr. XII-b], geboren te Emmen op 8 november 1926, geslaagd voor het eind-examen van het Rotterdams Toonkunst Conservatorium Solozang C II (1956), lerares Toonkunst-Muziekschool te Rotterdam (1956), overleden op 12 mei 2002, mogelijk te Wageningen, oud 75 jaar.
Gehuwd te Hillegersberg op 17 augustus 1956 met dr. mr. ir. Adrianus Pieter PIEROEN, ook Adriaan PIEROEN, geboren te 's-Gravenhage op 10 april 1924, studeerde met lof af als scheikundig ingenieur (Delft, 1953), Raadsheer van het Gerechtshof in 's- Gravenhage, promoveerde na zijn pensionering op het proefschrift "Beschermingsomvang van octrooien in Nederland, Duitsland en Engeland" (Leiden, 1988), overleden te Utrecht op 23 april 1991, oud 67 jaar, crematie te Arnhem in het crematorium Moscowa op 27 april, zoon van [N.N.] Pieroen en Anna Ch. Hakkert.

BURGERLIJKE STAND.
11 April.
Bevallen:
A. Ch. Pieroen, geb. Hakkert, z.
[bron: Het Vaderland, 11 april 1924]

TECHNISCHE HOOGESCHOOL.
Geslaagd voor het prop. examen voor scheikundig ingenieur:
A. P. Pieroen.
[bron: Delftsche courant, 6 juli 1944]

EXAMENS.
Delft.
Propaedeutisch ex. voor scheikundig ing.:
A. P. Pieroen.
[bron: De Tijd, 9 juli 1947]

EXAMENS.
Delft.
Candidaatsex. v. scheikundig ing.:
A. Pieroen (met lof).
[bron: De Tijd, 4 februari 1952]

EXAMENS:
Delft.
Geslaagd voor examen scheikundig ing.:
A. P. Pieroen (met lof), 's-Gravenhage.
[bron: De Telegraaf, 1 mei 1953]

BURGERLIJKE STAND, Hillegersberg.
Gehuwd:
A. P. Pieroen, 32 en D. R. Roodvoets, 29.
[bron: Het Vrije Volk, 28 augustus 1956]


[bron: De Telegraaf, 26 april 1991]UIT DIT HUWELIJK DRIE KINDEREN:
 1. Anneke Pieroen,
  Geboren ca. 1958, studeerde aan de Rijksuniversiteit Leiden, woont te 's-Gravenhage.
  Gehuwd met Fred N.N.
 2. Daniela Adriana Pieroen, ook Elleke Pieroen,
  Geboren te 's Gravenhage op 12 november 1960, overleden op 25 februari 2013, oud 52 jaar.
  Gehuwd met Rudolp N.N.
 3. Aad Pieroen.
  Vermeld als vrijwilliger 30th Imagine Film Festival (2014).
XIII-e.
Johannes Mattheus ROODVOETS.
Zoon van mr. dr. Adrianus Roodvoets en Geertruida van Doorn [nr. XII-b], geboren te Hillegersberg op 25 augustus 1931, geslaagd aan het Conservatorium te Rotterdam afdeling Solozang CI (1954), aangesteld als logopedist aan de Lom-school en de openbare B.L.O.-school te Drachten (1965), benoemd als logopedist aan de Christelijke Kweekschool en aan de Rijkskweekschool te Drachten (1967), zingt bas-partijen in de Mattheus-Passion en andere muzikale produkties, direkteur van het Instituut voor Stottertherapie te Drachten (1970), verhuisd naar Oud Leusen, gem. Dalfsen (1974).
Gehuwd voor 1965 met Lucie HOLLING, geslaagd voor het diploma logopedist (1974).


Johannes Mattheus Roodvoets, 1971

[bron: Het Vrije Volk, 17 juni 1954]

ONDERWIJS:
Tot onderwijzer aan de openbare ulo-school werd benoemd de heer F. ter Beek uit Markelo en tot logopedist aan de Lom-school en de openbare blo-school de heer J. M. Roodvoets te Rotterdam.
[bron: Friese Koerier, 5 oktober 1965]

ONDERWIJS:
Drachten.
Benoemd aan de Chr. Kweekschool te Drachten: J. M. Roodvoets (spreekonderwijs), e.a.
[bron: Nieuwsblad van het Noorden, 28 augustus 1967]

ONDERWIJS:
Drachten.
Aan de Rijkskweekschool alhier zijn tot leraar benoemd: de heer J. M. Roodvoets, Drachten (spreekonderwijs), e.a.
[bron: Nieuwsblad van het Noorden, 28 augustus 1967]


[bron: Nieuwsblad van het Noorden,
2 december 1970]

[bron: Nieuwsblad van het Noorden,
12 oktober 1974]

EXAMEN:
Utrecht.
Geslaagden voor het diploma logopedist (Stichting Logopedische Opleidingen) de dames L. Roodvoets-Holling te Drachten, e.a.
[bron: Nieuwsblad van het Noorden, 26 juni 1974]

KINDEREN:
 1. Dochter Roodvoets,
  Geboren te Rotterdam ca. 16 januari 1965.
 2. Adrianus Johannes Roodvoets,
  Geboren te Drachten 7-15 augustus 1968.

  BURGERLIJKE STAND.
  Smallingerland, 17-15 aug.
  Geboren: te Drachten: Adrianus Johannes, z.v. J. M. Roodvoets en L. Holling.
  [bron: Friese Koerier, 16 augustus 1968]
XIII-f.
dr. Anthony Percival ROODVOETS, ook Tony ROODVOETS.
Zoon van Teunis Cornelis Roodvoets en Gladys Cecilia Bracey Cooke [nr. XII-c], geboren te De Bilt op 6 april 1927, leerling Stedelijk Gymnasium Utrecht, ontving in de 1e klas en in de 3e klas een prijs bij de jaarlijkse prijsuitreiking (1940, 1942), geslaagd voor het semi-arts examen te Utrecht (1952), voor het arts-examen te Utrecht (1954), van beroep arts, internist, specialist nierziektes, werkte in de Renal Unit and Laboratory of Clinical Chemistry, Universiteit van Leiden, vertrok van de Bilt naar Nigeria (1959), assistent-geneesheer in het Anthonius-ziekenhuis te Utrecht (1965),woonde naderhand in Haarlem, lid Regentschap Stichting Gereformeerd of Burgerweeshuis (1988), benoemd tot plaatsvervangend lid Tuchtcollege te Den Haag (1997), aktief in de Ned. Hervormde Adventskerk in Aerdenhout (2004) en bestuurslid van Morele Herbewapening.
Gehuwd met Dieuwke Joh. VAN DER VEEN, woont te Haarlem (1992), dochter van Johannes Fokkes van der Veen en Hiltje de Jong.


[bron: CBG]

EXAMENS:
Utrecht.
Semi-arts examen: A. Roodvoets, Utrecht.
[bron: De Tijd, 2 december 1952]

EXAMENS:
Utrecht.
Arts examen: . Roodvoets, Utrecht.
[bron: De Tijd, 13 april 1954]

VERTROKKEN.
van De Bilt A. P. Roodvoets (naar Nigeria), [e.a.], allen arts.
[bron: Ned. Tijdschrift Geneeskunde, 3 oktober 1959]


[bron: Het Vrije Volk, 12 februari 1965]

NEDERLANDSE STICHTING VOOR MORELE HERBEWAPENING OXFORD GROEP.
Bestuur: dr. A. P. Roodvoets, v.; B. Wolbers, s.
Doelstelling: Bevorderen van de christelijke godsdienst en het verstrekken van materiele hulp tot het bevorderen van de morele herbewapening, in het bijzonder van die van Nederland.

KINDEREN:
 1. drs. Antoinette Gladys Hiltje Roodvoets, ook Annet Roodvoets, zie nr. XIV-c.
  Geboren op 4 januari 1967, verbonden aan het Leids Universitair Medisch Centrum.
  Gehuwd met Onno Evert Martijn Brautigam, ook Onno Brautigam, geboren te Amsterdam op 4 juli 1965, fractiemedewerker CDA Tweede Kamer fractie (2001-2003), directeur en eigenaar van Hotel San Luchesio in Amsterdam (2004-2008), leraar Engels aan de Leonardo Davinci Scholengroep (2011-2014), penningmeester van de Boeddhistische Mandalaschool in Amsterdam (2014), geeft bijles in Engels in Uithoorn e.o.
 2. Teunis Cornelis Roodvoets, ook Teun Roodvoets, zie nr. XIV-d.
  Geboren in 1968, Kennemer Lyceum in Overveen (1981-1988), Technische Universiteit Delft (1988-1994), van beroep webontwerper en ondernemer (www.redfeet.nl/).
  Gehuwd met ir. Eveline Dymphna Maria Strijbos, ook Eefje Roodvoets-Strijbos, geboren op 22 juni 1972, doorliep Carolus Borromeus College in Helmond (1965-1991), studeerde Industrieel Ontwerpen aan de Technische Universiteit Delft (1991-1997), werkzaam bij TNT Post in diverse staffuncties (1999-2008), en sinds 2009 als Commercial Development Manager van de Schiphol Group.
 3. Jetske Marijke Roodvoets, zie nr. XIV-e.
  Geboren in 1971, Kennemer Lyceum in Overveen (1983-1990).
  Gehuwd met ir. Karl George Sebastiaan van Os, geboren op 8 augustus 1972, docent wiskunde aan het Stedelijk Gymnasium in Haarlem.
XIII-g.
John ROODVOETS,
Zoon van Teunis Cornelis Roodvoets en Gladys Cecilia Bracey Cooke [nr. XII-c], geboren te De Bilt op 31 juli ca. 1930, woont in 1964 te Utrecht, van beroep makelaar.
Gehuwd met P. KERKHOVEN.

GEBOORTEAANKONDIGING:
De Heer en Mevrouw Roodvoets-Cooke
geven met blijdschap kennis van de geboorte van hun Zoon
          John,
De Bilt, 31 Juli,
"Sand Souci"
[bron: C.B.G.]

KINDEREN:
 1. John Roodvoets, zie nr. XIV-f.
  Geboren op 26 november ca. 1957, woonde in 1964 in Utrecht, doorliep het Gemeentelijk Atheneum in Utrecht, studeerde aan de Universiteit van Utrecht (1979-1985), Contracts Officer Fokker Space & Systems (1986-1989), Sales Manager Fokker Aircraft BV (1989-1998), Sales Director Stork Aerospace (1998-2002), JSF Industrial Support Ministry of Economic Affairs (2002-2006), Marketing & Sales Director Thales Nederland BV (2006-2009), eigenaar Roodvoets BV te Zeist (2009-present), woont te Zeist (2012, 2014), bestuurslid BZ'72 (Basketbalvereniging Zeist).
  Gehuwd met Renee Westerhout, geboren te Utrecht op 26 augustus 1957, leerling Gemeentelijk Atheneum en School voor HAVO, van beroep natuur- en milieu-onderwijzeres, werkte bij team NMC van Milieudienst Zuidoost-Utrecht, overleden te Utrecht op 29 november 2010, oud 53 jaar.
 2. Heidi Roodvoets, zie nr. XIV-g.
  Geboren in 1959, woont in 1964 te Utrecht, regioconsulent Mens & Relatie, partner en mede-eigenaar van Consecutive Search te Naarden.
  Gehuwd te Haarlem/Wibrin (Belgie) op 8 en 9 augustus 1986 met dr. Philip E. Sutorius, ook Flip Sutorius, geboren in 1952, doorliep de openbare lagere school in Uithoorn, Amsterdams Lyceum in Amsterdam (1964-1970, studeerde Medicijnen, sinds 1986 als arts gevestigd in Overveen, was 10 jaar politiearts en aansluitend SCEN-arts, huisarts in groepspraktijk in Overveen, door de Hoge Raad veroordeeld zonder strafoplegging vanwege de in april 1998 verleende hulp bij de zelfdoding van zijn patient, ex-senator Brongersma (2002).
XIII-h.
J. ROODVOETS,
Zoon van Gerrit Jan Roodvoets en van Lijntje van Leeuwen [nr. XII-e], geboren ca. 1925, slaagde voor MULO-diploma te Wijk bij Duurstede (1942), verhuisde in 1971 naar Mierlo.
Gehuwd voor 1958 met W. C. DE BRUIN, ook Thea DE BRUIN, overleden voor 2014.

UIT DIT HUWELIJK VIER KINDEREN:
 1. Gerrit-Jan Roodvoets, zie nr. XIV-h.
  Geboren in 1958, Doornburgerschool in Maarssen (1964-1970), woont in Mierlo (2014), van beroep sales manager / instructeur bij de Sassen Groep. geboren ca. 1960, bandleider bij Big Band JaZZcape in Mierlo.
  Gehuwd met N.N.
 2. Peter M. Roodvoets, zie nr. XIV-i.
  Geboren in 1959, Doornburgerschool in Maarssen (1965-1972), LTS in Helmond (1972-1976), MTS in Helmond (1976-1981), werkt op de Luchthaven Twente.
  Gehuwd met Sandra Smulders, studeerde bij Schoevers in Tilburg, van beroep sekretaresse, woont omgeving Enschede.
 3. Jan Roodvoets, zie nr. XIV-j.
  Geboren in 1961, Doornburgerschool in Maarssen (1967-1972).
  Gehuwd (1) met N.N. van de Pol.
  Gehuwd (2) met N. N. Tomasek.
  Uit beide huwelijken drie kinderen.
 4. Lydia Roodvoets, zie nr. XIV-k.
  Geboren in 1964, Doornburgerschool in Maarssen (1970-1971), Sint Johannesschool in Mierlo (1971-1976), Sancta Mariaschool in Geldrop (1976-1980), Inservice opleiding tot A-verpleegkundige (1987-1992), van beroep verpleegkundige bij Elkerliek Ziekenuis, woont in Mierlo (2014).
  Gehuwd met R. Hooi.
  Uit dit huwelijk twee kinderen.
XIII-i.
Jan ROODVOETS, [filiatie waarschijnlijk],
Zoon van Adrianus Cornelis Roodvoets en van Cornelia Bakker [nr. XII-f], geboren te Rotterdam op 17 maart 1939, Ned. Herv., werktuigkundige bij de KLM, werkt in Lagos, Nigeria (1986).
Gehuwd met N.N., woont te Hoofddorp (1986).


[bron: Leeuwarder courant,
27 februari 1986]

KINDEREN:
 1. Nicole Roodvoets, [filiatie waarschijnlijk], zie nr. XIV-l.
  Geboren in 1972, leerling Haarlemmermeerlyceum in Hoofddorp (1984-1991), studeerde aan de Universiteit van Amsterdam, woont in Amsterdam, werkte bij Meerschwam, producent en distributeur van herenkleding (2002).
  Gehuwd met N.N.
  Uit dit huwelijk tenminste een kind.
XIII-j.
Klazina DIJKSTRA.
Dochter van Andries Dijkstra en Janna Gerdina Roodvoets [nr. XII-g], geboren ca. 1940.
Gehuwd ca. 1970 met Maarten VAN WIJNGAARDEN, geboren te Amsterdam op 1 juli 1943, overleden te Nieuwkoop op 18 januari 2012, oud 68 jaar, zoon van Nicolaas Arie van Wijngaarden en van Nellie Blootshoofd.
Maarten was eerder gehuwd ca. 1965 met Margot HILLEN.

KIND VAN MAARTEN VAN WIJNGAARDEN EN MARGOT HILLEN:
 1. Marcella Gerda Louise van Wijngaarden,
  Geboren ca. 1968.
KINDEREN VAN MAARTEN VAN WIJNGAARDEN EN KLAZINA DIJKSTRA:
 1. Harry van Wijngaarden, zie nr. XIV-m.
  Geboren ca. 1972.
  Gehuwd met Erica Petronella Maria van Engelen.
 2. Maarten Wouter van Wijngaarden,
  Geboren ca. 1974.
  Gehuwd met Jolanda Roeli Marie Griemink.
 3. Adriana Gerdina van Wijngaarden, zie nr. XIV-n.
  Geboren ca. 1976.
  Gehuwd met Rene Alexander Fransen.
[bron: website Familie Mur en verwanten, 2014]

XIII-k.
Prof. dr. Jacobus Hendrik VAN HEERDEN, ook Jaap VAN HEERDEN.
Zoon van ds Hendrik Jacobus van Heerden en van Jannigje Wilhelmina Roodvoets [nr. XII-j], geboren te Avereest ca. 23 februari 1940, studeerde wijsbegeert, promoveerde in 1982 aan de Universiteit van Amsterdam, commissielid van de Duijker-lezing en verbonden aan de vakgroep psychologische methodenleer van de Universiteit van Amsterdam (1991), specialist Theorie en Geschiedenis van de Psychologie, wetenschapsfilosoof, columnist en vertaler, en hoogleraar psychologie aan de Universiteit van Maastricht, emeritaat per 1 maart 2011.
Woonde vanaf 1964 samen met en huwde (1) in 1971 Renate Ida RUBINSTEIN, ook bekend als Tamar, geboren te Berlijn op 16 november 1929, columniste, overleden te Amsterdam op 23 november 1990, oud 61 jaar, dochter van Alfred Friedrich Wilhelm Rubinstein en Marie Johanne Hamm.
Huwelijk ontbonden door echtscheiding in juli 1974.
Uit dit huwelijk geen nageslacht.
Renate was eerder gehuwd op 4 september 1956 met Aad NUIS.
Ook dit huwelijk ontbonden door echtscheiding.
Jaap huwde (2) met Josje DUISTER-VAN STELTEN, ook Joey DYSER, geboren op 27 januari 1944, zangeres, werkzaam in een Amsterdamse kunstgalerij.

UNIVERSITAIRE EXAMENS.
Aan de Universiteit van Amsterdam slaagde voor het kand. wijsbeg.: J. H. van Heerden.
[bron: Het Vrije Volk, 11 juli 1963]

JAAP VAN HEERDEN.
Van Heerden schreef onder andere voor Propria Cures en Hollands Maandblad en ontving in 1991 de Dr. Wijnaendts Francken-prijs voor zijn essays. In 1997 was hij te gast in het VPRO programma Zomergasten. In de jaren 90 vormde hij samen met Theo van Gogh, Boudewijn Buch en Nelleke Noordervliet het vaste discussiepanel van het radio- en televisieprogramma De Tafel van Pam, gepresenteerd door Max Pam.
In 2005 trad hij op in het programma God bestaat niet, een zesdelige Nederlandse televisieserie van Paul Jan van de Wint en Rob Muntz uitgezonden door de RVU waarbij in elke aflevering een vooraanstaand wetenschapper zijn of haar visie uitlegde op de stelling waarom God niet kon bestaan.
[bron: Wikipedia]XIII-l.
Edward Adrian ROODVOETS, ook Ed ROODVOETS Jr.,
Zoon van Engelbertus Wilhelmus Roodvoets en Elisabeth VanderMale [nr. XII-k], geboren op 19 november 1920, vernoemd naar de in Frankrijk tijdens de 1e wereldoorlog omgekomen jongere broer van zijn vader, van beroep verkoper van geluidsapparatuur, overleden op 26 december 1966, oud 46 jaar.
Gehuwd ca. 1939 met Lorraine Marie GLAZA, geboren te Hastings, Barry, Michigan, USA op 22 september 1918, Rooms-Katholiek, woonde vanaf 1920 tot haar dood in Grand Rapids, overleden aldaar op 27 december 2009, oud 91 jaar, begraven op 31 december 2009, dochter van Walter A. Glaza en Ethel Churchill.
Uit dit huwelijk 4 kinderen, met op haar overlijdensdatum 7 kleinkinderen en 2 achterkleinkinderen (2009).


Lorraine Glaza als een nog jonge vrouw.
[bron: www.Ancestry.com.]

UNITED STATES FEDERAL CENSUS, 1930:
Roodvoets, Edward W., Head of family, owns home, value $4.000.-, owns Radio, male, white, age 36, married at age 25, did not attend school, can read and write, born in Netherlands, father born in Netherlands, mother born in Netherlands, language Dutch, arrival year 1904, naturalized, can speak English, occupation Machinist in Factory, veteran WW.
Roodvoets, Elisabeth, Wife, female, white, age 38, married at age 27, did not attend school, can read and write, born in Michigan, father born in Holland, mother born in Holland, can speak English, no occupation.
Roodvoets, Edward jr., Son, male, white, age 10, single, attends school, can read and write, born in Michigan, father born in Netherlands, mother born in Michigan, can speak English, no occupation.
Roodvoets, Betty, daughter, female, white, age 7, single, does not attend school, born in Michigan, father born in Netherlands, mother born in Michigan, can speak English, no occupation.

PHONOGRAPH.
Grand Rapids, Michigan.
A record turnout of Michigan operators attended the unveiling of AMI's new "K" series phonograph by Miller-Newmark Distributing Company here.
The event was staged December 13 at the Manger Rowe Hotel, with Bill Miller hosting the festivities.
Guests included Edward W. Roodvoets, Ed Roodvoets Jr, [e.a.]
[bron: The Billboard, 28 december 1959]

DEATH INDEX, Michigan:
Name: Edward Roodvoets.
Birth Date: 19 Nov 1920.
Death Date: Dec 1966.
SSN: 364-24-2197.

OBITUARY:
Glaza, Ethel,
August 11, 1975.
Mrs. Ethel Glaza, aged 83, of Madison Ave., widow of the late Walter A. Glaza, passed away Saturday in Kent Community Hospital.
Surviving are her daughter, Mrs. Edward A. (Lorraine) Roodvoets of Grand Rapids; her son Frank X. Glaza of Petoskey, Mich.;
her grandschildren, Daniel Glaza of Minneapolis, Minn., Douglas Glaza of Royal Oak, Mich., Janice Roodvoets, Mrs. Beth Hoekstra, James E. and Frederick J. Roodvoets all of Grand Rapids; nine great-grandchildren.
Funeral Mass will be celebrated Tuesday morning at 11 o'clock in St. Francis Xavier Church.
Interment Woodlawn Cemetery.
Mrs. Glaza reposes at the Ronan Mortuary, 1701 Madison Ave., where members of the Altar Society, relatives and friends will pray the Rosary Monday evening at 7:30.
The family will meet friends at the mortuary Monday from 2 to 4 and 7 to 9.
A Ronan-Stegenga service.
[letterlijk weergave van bovenstaande obituary; bron: website Familysearch.org.]

DEATH INDEX, Michigan:
Name: Lorraine M. Roodvoets.
Birth Date: 22 Sep 1918.
Death Date: 27 Dec 2009.
SSN: 380-01-6281.

OBITUARY.
Lorraine M. Roodvoets, aged 91, of Grand Rapids, went to be her Lord on Sunday, December 27, 2009.
Lorraine was preceded in death by her husband, Edward A. Roodvoets and her brother, Francis (Frank) X. Glaza.
Lorraine is survived by her children, Janice Roodvoets, Beth (Roodvoets) Hoekstra, James (Barbara) Roodvoets, Frederick (Carol) Roodvoets;
sister-in-law, Jean Glaza;
nephews, David and Douglas Glaza;
seven grandchildren, and two great grandchildren.
Lorraine was a loving wife, a devoted mother, grandmother and great grandmother, who took great pride in her family.
Visitation and funeral services will be held at St. Mary Magdalen Church in Kentwood, MI on Thursday, Dec. 31, 2009.
Visitation is scheduled for 10:00 a.m. with a Mass of Christian Burial at 11:00 a.m.
Private interment services to follow.
In lieu of flowers, memorial contributions may be made to St. Jude Children's Research Hospital at www.stjude.org or call Zaagman Memorial Chapel.

UIT HUWELIJK VIER KINDEREN:
 1. Janice Marie Roodvoets, ook Jan Roodvoets,
  Geboren in oktober 1939, woont in Grand Rapids (2010, 2014), woonde ook in Pharr, Texas en in Mcallen, Texas.
 2. Elisabeth L. Roodvoets, ook Beth Roodvoets, zie nr. XIV-o.
  Geboren te Ann Arbor, Michigan op 26 februari 1943, Rooms-Katholiek, overleden te Greenville op 7 juni 2010, oud 67 jaar.
  Gehuwd ca. 1965 met [N.N.] Hoekstra, geboren ca. 1940.
 3. James E. Roodvoets, ook Jim E. Roodvoets, zie nr. XIV-p.
  Geboren in 1946/47, werkte voor Aqua Marine, Response Associates en voor The American Legion, woont te Indianapolis (2010).
  Gehuwd met Barbara A. Vincent, geboren in mei 1949, van beroep Fiscal Accounts Technician at Department of Veterans Affairs in Indianapolis, overleden na 2 augustus 2010, dochter van John Vincent en van Arlene Patricia Butler Sullivan.
 4. Frederick J. Roodvoets, ook Fred Roodvoets, zie nr. XIV-q.
  Geboren in 1956/57, studeerde aan het Aquinas College, woont te Belmont (2010), werkt als Senior Buyer voor Dematic.
  Gehuwd met Carol Carmody.

XIII-m.
Richard Donald SCAMEHORN.
Zoon van Walter Harley Scamehorn en Marritje Maagje Cornelia Roodvoets [nr. XII-l], geboren te Grand Rapids, Kent County, Michigan, USA op 6 maart 1926, ging in 1944 tijdens de Tweede Wereldoorlog in militaire dienst, studeerde in 1950 aan Indiana University in Bloomington, nam deel aan de strijd in Korea en in Vietnam, bereikte de rang van Luitenant-kolonel US Army, werkte na zijn pensionering voor de Staat Washington, overleden in University Place, Washington, Day Island Blvd op 22 mei 2012, oud 85 jaar, uitvaart vanuit de Presbyterian Church, University Place, begraven te Kent, King County op Tahoma National Cemetery, Washington, USA.
Gehuwd (1) voor 1950 met Mary K. SCHARMACK, geboren in 1927/28.
Huwelijk ontbonden door echtscheiding.
Mogelijk gehuwd (2) te Olympia, County of Thurston, Washington op 22 oktober 1980 met Gretchen Freila FROST, geboren in 1941/42, woont in Bonney Lake, WA (2014).
Gehuwd (3) voor 2012 met Edwina C. [N.N.], ook Winnie [N.N]., geboren ca. 1927, werkt voor Dove Realty in Tacoma.
Edwina was eerder gehuwd te Clark, Nevada op 7 juli 1996 met Theodore Anthony DIVITO.

ADDRESS:
Edwina C. Scamehorn,
1816 Day Island, University Place, WA 98466.

U.S. WORLD WAR II ARMY ENLISTMENT RECORDS, 1938-1946.
Name: Richard D. Scamehorn.
Birth Year: 1926.
Race: White, citizen (White).
Nativity State or Country: Michigan.
State of Residence: Michigan.
Enlistment Date: 13 Mar 1944.
Enlistment State: Illinois.
Enlistment City: Fort Sheridan.
Grade: Private.
Grade Code: Private.
Term of Enlistment: Enlistment for the duration of the War or other emergency, plus six months, subject to the discretion of the President or otherwise according to law.
Component: Reserves - exclusive of Regular Army Reserve and Officers of the Officers Reserve Corps on active duty under the Thomason Act (Officers and Enlisted Men - - O.R.C.. and E.R.C., and Nurses-Reserve Status).
Source: Enlisted reserve or Medical Administrative Corps (MAC) Officer.
Education: 4 years of high school.
Marital Status: Single, without dependents.
[bron: www.Ancestry.com.]

U.S. CITY DIRECTORY.
Bloomington, Indiana, page 232:
Scamehorn, Richd D (Mary), studt Ind Univ h 7 Hoosier cts apt 4.

U.S. PUBLIC RECORDS INDEX, VOLUME 2:
Name: Richard D. Scamehorn.
Birth Date: 6 Mar 1926.
Addresses:
1145 Rockcress Dr SE, Olympia, WA, 98513-2142.
1120 Fircrest Dr, Fircrest, WA, 98466-6568.
1816 Day Island Blvd W, University Place, WA, 98466-1806.
PO Box 64535, Tacoma, WA, 98464-0535.
6611 Lakewood Dr W, University Place, WA, 98467-3333.

U.S. MILITARY REGISTERS, 1862-1985:
Scamehorn, Richard Donald, 061520, B-Mich 6 Mar 26, A-Mich BA Ind Univ 49, Enl 10 Aug 43 to 30 Aug 46, 2lt QMC USAR 5 June 50 RA, 2lt QMC 19 June 50 with rank from 15 June 50 PL 18890.

OBITUARY:
Richard D. Scamehorn, LTC, Ret USA.
Born March 6, 1926 in Grand Rapids, Mi to Margaret (Roodvoets) and Walter Scamehorn.
Brother to Dale.
He as a veteran of WWII, Korea and Vietnam wars.
After retiring he worked for the State of Washington.
He loved his family, flying and his home on Day Island.
He is survived by his wife Winnie; Mary Sharmack-Scamehorn (mother to his children), Walter, Marylou, Suzanne, Rick, Meagan, Craig, many grandchildren, great grandchildren, nieces and nephews.
Service will be held at University Place Presbyterian Church.
[bron: Grand Rapids Press, 27 mei 2012]

MARRIAGE CERTIFICATE, County of Thurston, State of Washington.
This is to certify, that the undersigned, a District Court Judge by authority of a Lisence bearing date the 20th day of October A.D. 1980, and issused by the County Auditor of the Grays Harbor County did, on the 22 day of Oct. A.D. 1980, at the hour of 5:00 PM in the County ot Thurston and State aforesaid, join in Lawful Wedlock
Richard D. Scamehorn of Olympia, State of WA, and
Gretchen F. Frost, of Olympia, State of WA,
with the mutual assent, in the presence of Beth Kempf and Gretchen F. Frost, Witnesses.
In Testimony whereof, Witness the signatures of the parties to said ceremony, the witnesses and myself, this 22 day of Oct, A.D. 1980.
[letterlijke weergave van de oorspronkelijk akte]


Richard Donald Scamehorn.
[bron: Grand Rapids Press,
27 mei 2012]

Richard Donald Scamehorn.
[bron: www.findagrave.com.]
 

KINDEREN UIT HET EERSTE HUWELIJK:
 1. Marylou Scamehorn, ook Marylou Weaver, zie nr. XIV-r.
  Geboren ca. 1946, woont in Noord-California.
  Gehuwd met N.N. Weaver.
  Heeft nageslacht.
 2. Suzanne Scamehorn,
  Geboren ca. 1947.
  Mogelijk gehuwd ca. 28 mei 1977 met N.N.

  ADRESSEN:
  NE 118 St, Kansas City, Missouri.
  Vanderveen Ct SE, Grand Rapids, Michigan.
 3. Richard Donald Scamehorn, ook Rick Scamehorn,
  Geboren in the State of Washington op 23 november 1948, leerling aan Wilson High School in Tacoma, WA (1961-1965), van beroep leraar scheikunde, voorzitter MACTLAC (2003).
  Gehuwd in de County of Kitsap, WA op 25 november 1989 met Karen Kay Conant, geboren in New Mexico in 1949.
  Gehuwd met Linda Masters, geboren ca. 1952, West High School in Bremerton, WA (1964-1968), dochter van Roy Masters en van Betty June Cronin.

  U.S. PUBLIC RECORDS INDEX, VOLUME 2:
  Name: Richard Scamehorn.
  Birth Date: 23 Nov 1948.
  Addresses:
  5061 SW Lake Helena Rd, Port Orchard, WA, 98367-9282 (1993 en 1996).
  231 Ransom Rd, Walla Walla, WA, 99362.
  1208 N K St, Tacoma, WA, 98403-1834.
  5021 N 35th St, Tacoma, WA, 98407-4015.

  MARRIAGE CERTIFICATE, County of Pierce, State of Washington.
  This is to certify, that the undersigned, a Unity Minister by authority of a Lisence bearing date the 6th day of November A.D. 1989, and issused by the County Auditor of the County of Kitsap did, on the 25th day of November A.D. 1989, at the hour of 2 pm in the County and State aforesaid, join in Lawful Wedlock
  Karen Conant of Olympia, State of Washington, Place of Birth New Mexico, Age last birthday 40, and
  Richard Donald Scamehorn Jr of Tacoma, State of Washington, Place of Birth Washington, Age last birthday 41,
  with their mutual assent, in the presence of Shawn Barker and Mike KcKee, Witnesses.
  In Testimony whereof, Witness the signatures of the parties to said ceremony, the witnesses and myself, this day of 25th A.D. 1989.
  [PS: Karen tekende met Karen Kay Conant]
  [letterlijke weergave van de oorspronkelijk akte]

  MACTLAC:
  Midwestern Association of Chemistry Teachers in Liberal Arts Colleges.

  LINDA MASTERS.
  Bij het overlijden van haar moeder Betty June Cronin op 10 september 2010 wordt Linda vermeld als haar dochter, gehuwd met Rick Scamehorn.
  Betty zou bij haar overlijden via haar zoon Tom en dochters Linda en Sharon in 2010 tesamen 7 kleinkinderen hebben.
 4. Meagan Scamehorn,
  Vermeld in Pendleton, Oregon, in Auburn, New York, in Ashley, Ohio en in El Paso, Texas.

  ADRESSEN:
  Northbrook, Cook, Illinois.
  SE 17th St, Pendleton, Oregon.
  Dexter Ave, Auburn, New York.
  Maplewood St, Ashley, Ohio.
 5. Walter David Scamehorn, zie nr. XIV-s.
  Geboren op 17 oktober 1956, studeerde aan University of Puget Sound (1990) en Pacific Lutheran University, onderwijzer in Tacoma, CEO Dove Realty, Inc. (2007, 2014), beklaagde in een rechtszaak met de Staat Washington waarbij $ 370.000 aan de laatste betaald moest worden (2007).
  Gehuwd met Sandra J. [N.N.], geboren ca. 1957, woont in Tacoma.
 6. Craig Paul Scamehorn, zie nr. XIV-t.
  Geboren op 10 maart 1968, Stadium High School in Tacoma (1985), studeerde daarna aan Tacoma Community College, mede-eigenaar en belast met de onderhoudsafdeling van Command Aviation Inc. in Bellingham sinds 2009, woont in Bellingham (2014).
  Gehuwd (1) te Pierce, WA, op 19 oktober 1990 met Cindy Kay Chappius, ook bekend als Cindy K. Van Winkle, geboren op 13 februari 1967, president of Peninsula Council of the Blind, dochter van Kenneth Chappius en Sharon Demick Warr.
  Huwelijk ontbonden door echtscheiding voor 2005.
  Gehuwd (2) te Clatsop, OR op 17 december 2005 met Brenda Renee Kunkel, geboren in 1976, Kodiak High School in Kodiak, Alaska (1994), woonde in Burlington (2004-2007), sindsdien in Mt. Vernon.
  Cindy huwde (2) Keith VanWinkle.
XIII-n.
Dale Harley SCAMEHORN,
Zoon van Walter Harley Scamehorn en Marritje Maagje Cornelia Roodvoets [nr. XII-l], geboren te Grand Rapids op 3 mei 1934, woont in Grand Rapids (1953), in Holland (1993), in Foley, AL (2014).
Gehuwd ca. 1955 met Dorothy Joan DEVRIES, geboren in 1936/37, woont in Holland, MI (2014), dochter van Edward A. DeVries en Charlotte Schripsema.

U.S. PUBLIC RECORDS INDEX, volume 1:
Name: Dale H. Scamehorn.
Birth Date: 3 May 1934.
Phone Number: 392-3652.
Address: 19 E 8th St, Holland, 49423-35-1, MI.

LITTLE MISS SOMEBODY.
Cast of characters has been announced for the three-act play, "Little Miss Somebody," by Jane Kendall which will be presented Friday at 8 p.m. in Holland high school auditorium.
Taking part are A. J. Haveman, Mrs. John Orange, Miss Marvella Kadykes, Jack Visbeek, Miss Harriet Orange, John Katerberg, Dale Scamehorn, Miss Dorothy Eising, Jack Vander Baan and Miss Lavina Nagelkirk. All are from Grand Rapids.
The play is directed by Mrs Julia M. Tryon and is given by Christian Psychopathic hospital group No. 4 of Grand Rapids.
The play is sponsored by CPH Circle No. 10 of Holland and has been arranged by the program committee including Mrs Harvey Kronemeyer, Mrs Ray Nykamp, Mrs Ed Kiemel, Mrs Bert Boes and Mrs Jacob Hoogstra.
Proceeds of the play, which has been approved by the CPH board, will be used for the Nurses' home at Pine Rest sanitarium.
The local circle is composed of women of the Christian Reformed, Reformed and Protestant Reformed churches of Holland and vicinity.
[bron: The Holland, Michigan, Evening Sentinel, 3 januari 1953]

U.S. SCHOOL YEARBOOKS, 1880-2012.
Name: Dale H. Scamehorn.
Estimated Birth Year: 1934.
School: Calvin College.
School Location: Grand Rapids, Michigan, USA.
Year: 1954.
Yearbook Title: Prism.

U.S. PHONE AND ADDRESS DIRECTORIES, 1993-2002:
Name: Dale Scamehorn.
Address: 150 W 16th St, Holland, Michigan.
Zip Code: 49423.
Phone Number: 616-392-3652.
Residence Years: 1993.

ADDRESS (2014):
Dorothy Joan Scamehorn, age 77.
Current phone number 616-738-8747.
Current address: 679 Butternut, Holland, MI, 49424.

KIND: (mogelijk 3 kinderen)
 1. Robert Dale Scamehorn, zie nr. XIV-u.
  Geboren op 15 juni 1958, militaire dienst op Hickam Air Force Base, Hawaii (1989, 1995), private pilot, woont in Grand Haven, MI (2014).
  Gehuwd (1) voor 26 november 1984 met Doraine N.N., woonde in Wahiawa, HI.
  Huwelijk ontbonden door echtscheiding te Okaloosa, FL op 26 november 1984.
  Mogelijk gehuwd (2) met Robin Kuhlman, geboren in in 1961/62, woonde in Wahiawa en Honolulu, HI, ook in Florida en in Washington.
  Mogelijk gehuwd (3) met Kimberley Diane Brown, geboren in 1966/67.
  Gehuwd (4) te Tom Green, Texas op 21 november 2003 met Julie R. Hayes, geboren in 1983.
  Mogelijk gehuwd (5) met Sonya Scamehorn, geboren op 12 januari 1972, slaagde voor eindexamen Zeeland High School (1990), woont in Grand Haven, MI (2014).
XIII-o.
Alvin Gordon JOLDERSMA,
Zoon van Alfred Henry Joldersma en Agatha Maria Roodvoets [nr. XII-m], geboren te Grand Rapids, Kent County, Michigan, USA in 1926, lidmaat Seymour Christian Reformed Church, overleden te Grand Rapids op 28 februari 2012, oud 85 jaar, begraven in Woodlawn Cemetery op 2 maart 2012.
Partnerschap met Kathy CROWELL-DEAN.

OBITUARY:
Alvin G. Joldersma, aged 85, of Grand Rapids, Passed away Tuesday, February 28, 2012.
Alvin was preceded in death by his parents Alfred and Agatha (Roodvoets) Joldersma.
He is survived by his caretaker, Kathy (Dean) Crowell and their son, Daniel Crowell, several cousins and also his friends from Seymour Christian Reformed Church.
A special thanks to his caregivers at Waldon Woods Assisted Living for their wonderful care and friendship to Alvin.
Funeral service will be held 11.00 A.M. Friday, March 2, 2012 at the funeral home with Rev. Alan Arkema of Seymour Christian Reformed Church officiating.
Interment in Woodlawn Cemetery.
[bron: Grand Rapids Press, 1 maart 2012]

KIND:

 1. Daniel Crowell.
XIII-p.
Ruth Mildred ROODVOETS,
Dochter van Jan Cornelis Roodvoets, ook John C. Roodvoets en Sarah Sue van Dyke [nr. XII-n], geboren in 1925, woont in Grand Rapids (2014). Gehuwd met Kenneth W. STEWART, geboren in 1924/25, overleden voor 2000.

KIND:
 1. Jon A. Stewart, [filiatie waarschijnlijk], zie nr. XIV-v.
  Geboren in 1945/46, woont in Stanton, MI (2014).
  Waarschijnlijk gehuwd met Caroll Lynn Phillips, geboren in 1944/45.
XIII-q.
Roger J. ROODVOETS.
Zoon van Jan Cornelis Roodvoets, ook John C. Roodvoets en Sarah Sue van Dyke [nr. XII-n], geboren te Grand Rapids, MI, op 17 oktober 1928, werkte voor zijn vader in diens "landscaping business", was vanaf 1951 oprichter en partner in Kamminga & Roodvoets excavators, was president en directeur van Laser Alignment, Inc., uitvinder van "target system for laying sewer pipes", bezat patent samen met James Stapert jr (1969/1972), deken en ouderling van de Millbrook Christian Reformed Church, bestuurslid van de Christian Laymen's League (1971-1973), overleden aan de gevolgen van een hartaanval in Butterworth Hospital in Grand Rapids, Kent County, MI op 11 januari 1975, oud 46 jaar, begraven op Woodlawn Cemetery.
Gehuwd met Alyce Mae DEVRIES, geboren te Grand Rapids, MI in juli 1929, overleden te Kentwood op 4 juni 2011, oud 81 jaar, dochter van Henry J. DeVries en Cora DeVries.

UNITED STATES FEDERAL CENSUS, 1930:
State Michigan, County Kent, Grand Rapids Twonship, Ward 1, Block No. 83, Enumerated by Fredrick Bauer on April 17, 1930.
DeVries, Henry, Head, rents a house $32.-, owns radio, male, white, 26 years, married at 23, can read/write, born in Michigan, parents in US, speaks English, Machine Carver in Furniture factory.
DeVries, Cora, Wife, female, white, 26 years, married at 23, can read/write, born in Michigan, father born in Michigan, mother born in Netherlands, speaks English, occupation none.
DeVries, Robert H, Son, male white, 2 ¾ years, single, born in Michigan, parents born in Michigan, speaks English.
DeVries, Alice M, Daughter, female, white, 9/12 years, single, born in Michigan, parents born in Michigan, speaks English.

KAMMINGA & ROODVOETS,
Highway and Underground contractor, founded in 1951 and operating from Grand Rapids.
3435 Broadmoor Ave SE Grand Rapids, MI.

KAMMINGA & ROODVOETS,
General Contactors - Residential.
Tampa, Hillsborough, Florida.

LASER ALIGNMENT, INC.
Filed as a foreign for profit corporation in the state of Florida on Monday, April 23, 1973.
This corporation is no longer active according to documents filed with Florida Department of State.
Roger J. Roodvoets was president and director of this corporation; other directors were Wilbur A. Lettinga, Norman P. Unema, Elwin Kamminga, Louis D. Simoncini and James H. Trice.

CHRISTIAN LAYMEN'S LEAGUE (1973).
[Associated with the Christina Reformed Church]
Board members:
Lee Plas, National President - owner and President of Lee's Food Center.
Herman Petersen, Vice-President - President of Dickinson Printing.
Henry Driesenga, Secretary - Executive Secretary of the Calvinist Cadet Corps.
Roger Prose, Treasurer - owner and President of Prose Five-and-Dime Stores.
Roger Roodvoets - President and Chairman of Laser Alignment Systems.
William Van Tongeren - Founder of Mercury Building Service.
Roger Vos - Manager of Woodland Sports Center.
Arie Ver Kaik - Child-Care Supervisor, Christian Youth Homes, Wedgewood Acres.
Bruce Cheadle - owner and President of Jobber's Warehouse Service, Inc.
Kenneth Jordan - owner of Beacon Light Christian Nursing Home.
Ralph Veenstra - employed at Lear Siegler, Inc.

DEATH INDEX, Michigan, 1971-1996:
Roger J. Roodvoets.
birth 17 October 1928.
death 11 January 1975.
Grand Rapids, Kent, Michigan.
Residence Place: Kentwood, Kent, Michigan.
Male.
Certificate Number 3255.

OBITUARY.
Roger J. Roodvoets, 46, of 2105 52nd St. SE, a partner in Kamminga & Roodvoets, excavators, and a leader in church work, died Saturday in Butterworth Hospital after a heart attack.
Mr. Roodvoets also was president of Laser Alignment, Inc., an alignment service for pipe installations.
He was a life resident of Grand Rapids and worked for his father in landscaping before entering the excavating business in 1950.
He was both a deacon and elder in the Millbrook Christian Reformed Church and was chairman of the Evangelism Committee of the church. He was an active board member of many religious organizations.
Surviving are his wife, Alyce; four daughters, Mrs. Roger (Sally) VanValkenburg of Grand Rapids, and Karen, Jane and Mary at home; two sons, Mark and Bryan at home; one grandchild; his mother, Mrs. John Roodvoets of Kentwood; two brothers, William of Grand Rapids and David of Midland; two sisters, Mrs. Kenneth (Ruth) Stewart and Mrs. Kenneth (Sarah) Meyer of Grand Rapids.
[bron: website Family Search]

OBITUARY.
Alyce Mae Roodvoets, age 81, of Kentwood, went to be with her Lord on Saturday, June 4, 2011. She was preceded in death by her husband, Roger and daughter, Cynthia. She will be lovingly remembered by her children, Sally and Roger Van Valkenburg, Mark and Karen Roodvoets, Karen and Brian Baars, Bryan and Cindy Roodvoets, Jane Beckon, Mary and Breck Fabish;
grandchildren, Kim and Tim O'Brien, Kelly Boeve, Levi and Jill Roodvoets, Molly Roodvoets, Brice Baars, Kallie and Matt Kraker, Brendan Baars, Taylor Roodvoets, Katie Roodvoets, Landan Roodvoets, Steven Beckon, Alan Beckon, Haily, Skyler, Kaylyn Fabish;
great-grandchildren, Sam, Kole, Chloe, Reese, Emersen and Gage;
brothers, Robert and Lucy Ann DeVries, Russell and Joanne DeVries;
sisters-in-law and brothers-in-law, Ruth Stewart, William Roodvoets, David Roodvoets, Sara and Ken Meyer.
Funeral Services for Alyce will be held Wednesday at 11:00 a.m. at Princeton Christian Reformed Church, 5330 Kalamazoo SE with Rev. David Poolman officiating.
Internment in Woodlawn Cemetery.
Members of the family will receive relatives and friends at the Matthysse-Kuiper-DeGraaf Chapel (Kentwood), 4646 Kalamazoo SE on Tuesday from 2 to 4 and 7 to 9 p.m..
The family requests that memorial contributions be made to Faith Hospice or the Mission India.

UIT DIT HUWELIJK ZEVEN KINDEREN:
 1. Cynthia Mae Roodvoets, ook Cindy Roodvoets,
  Geboren in 1953, overleden te Grand Rapids aan leukemie op 30 april 1957, oud 3 ½ jaar, begraven te Grand Rapids op Woodlawn Cemetery.

  BURIAL:
  Cynthia Mae "Cindy" Roodvoets.
  Birth: unknown.
  Death: Apr. 30, 1957.
  Child age 3.
  Father name: Roger J. Roodvoets.
  Family links:
  Parents: Roger J. Roodvoets (........... - 1975) and Alyce Mae DeVries Roodvoets (1929-2011).
  Burial: Woodlawn Cemetery, Grand Rapids, Kent County, MI.
  Plot: Block 06, Lot 338, Space 1.

  OBITUARY.
  Cynthia (Cindy) Mae Roodvoets, aged 3 ½ years, darling daughter of Mr. and Mrs. Roger J. Roodvoets, 1456 Yorkshire, SE., passed away Tuesday afternoon at the residence.
  Surviving besides her parents are one sister, Sally Jo; one brother, Mark Allen; her paternal grandparents, Mr. and Mrs J. C. Roodvoets; her maternal grandparents, Mr. and Mrs. Henry J. DeVries, all of Grand Rapids.
  Cindy Mae reposes at the Joldersma and Son Funeral Home, 832 Grandville Ave., SW., where relatives and friends may meet the family Wednesday evening from 7 to 9 and Thursday, 3 to 5 and 7 to 9.
  The family suggests that memorial tributes be sent to the American Cancer Fund or the Children's Retreat at Pine Rest.
  Funeral announcement later.
  [bron: website Family Search; published in Grand Rapids press 1 mei 1957]

  FUNERAL SERVICES:
  Funeral services for Cynthia (Cindy) Mae Roodvoets, aged 3 ½ years, darling daughter of Mr. and Mrs. Roger J. Roodvoets, 1456 Yorkshire, SE., will be held Friday afternoon at 2 o'clock at the Joldersma and Son Funeral Home, 832 Grandville Ave., SW., Rev. Gerrien Gunnink officiating.
  Interment Woodlawn Cemetery.
  The family suggests that memorial tributes be sent to the American Cancer Fund for leukemia research or the Children's Retreat at Pine Rest.
  Cindy Mae reposes at the chapel where relatives and friends can meet the family Thursday, 3 to 5 and 7 to 9.
  [bron: website Family Search]
 2. Sally Jo Roodvoets, zie nr. XIV-w.
  Geboren ca. 1953, mogelijk te Grand Rapids, MI.
  Gehuwd voor 1975 met Roger Van Valkenburg.
 3. Mark Allen Roodvoets, zie nr. XIV-x.
  Geboren ca. 1955, mogelijk te Grand Rapids, MI.
  Gehuwd na 1975 met Karen [N.N.].
 4. Karen Roodvoets, zie nr. XIV-y.
  Geboren ca. 1957, mogelijk te Grand Rapids, MI.
  Gehuwd na 1975 met Brian Baars.
 5. Bryan John Roodvoets, zie nr. XIV-z.
  Geboren in 1960/61, mogelijk te Grand Rapids, MI.
  Gehuwd na 1975 met Cindy Rae Kramer, geboren in 1959/60, dochter van Bernard Kramer en van Clarabell Westra.
 6. Jane Marie Roodvoets, zie nr. XIV-aa.
  Geboren in 1962/63, mogelijk te Grand Rapids, MI.
  Gehuwd na 1975 met [N.N.] Beckon, overleden vooor 4 juni 2011.
 7. Mary L. Roodvoets, zie nr. XIV-ab.
  Geboren ca. 1965, mogelijk te Grand Rapids, MI.
  Gehuwd na 1975 met Breck Fabish.
XIII-r.
William Guy ROODVOETS, ook Bill ROODVOETS,
Zoon van Jan Cornelis Roodvoets, ook John C. Roodvoets en Sarah Sue van Dyke [nr. XII-n], geboren in juli 1931, Vice-President of Kentwood Excavating Inc in Grand Rapids.
Gehuwd in 1952/53 met Frances H. Fern HOTCHKISS, geboren op 10 augustus 1931, lidmaat Millbrook Christian Reformed Church, overleden te Caledonia, Michigan op 9 februari 2008, oud 76 jaar, dochter van Harvey Hotchkiss en Maxine M. Rood.
Address: 4700 Maplehollow Ct SE Grand Rapids, Michigan; also 7305 Bridge Town Ln SE, Caledonia, Michigan.

OBITUARY,
[The Banner, april 2008, blz. 42]

DEATH INDEX, Michigan:
Name: Frances H. Roodvoets.
Birth Date: 10 Aug 1931.
Death Date: 9 Feb 2008.
SSN: 363-30-4659.

OBITUARY:
Frances Roodvoets, age 76, of Caledonia, passed away Saturday, February 9, 2008 and is now rejoicing with her Lord.
She was preceded in death by two sisters, Eleanor and Lois.
She is survived by her loving husband of 55 years, Bill;
children, Dan (Kathy) Roodvoets, Julie (Glenn) Van Ryn, Joel (Ellen) Roodvoets;
grandchildren, Jonathan (Katie) Roodvoets, Dennis, Bill and Jessica Roodvoets, Geoffrey, Christopher, Jennifer and Valerie Van Ryn, Lauren, Brittany, Kaylee and Jordyn Roodvoets;
sister, Betty Hubbard;
Brothers-in-law and sisters-in-law, David Roodvoets, Ruth Stewart, Sarah (Ken) Meyer;
many nieces and nephews.
Fran was a longtime member of Millbrook Christian Reformed Church where she was actively involved with the kid's choirs.
She was a talented pianist who loved to organize parties and have sing-alongs.
Funeral services will be held Wednesday 11:00 a.m. at Millbrook Christian Reformed Church with Rev. Will Hensen officiating.
Interment Pine Hill Cemetery.
The family will be at the Zaagman Memorial Chapel to greet friends and relatives Tuesdat 2 to 4 and 7 to 9 p.m.
In lieu of flowers memorial contributions in Fran's memory may be given to CRWRC.
Zaagman Memorial Chapel.
[bron: www.lifestorynet.com.]

UIT DIT HUWELIJK DRIE KINDEREN:
 1. Daniel Guy Roodvoets, ook Dan Roodvoets, zie nr. XIV-ac.
  Geboren op 8 maart 1955, president at Kentwood Excavating, Racecar Driver, woont in Wayland, 284 141st Ave (2014).
  Gehuwd met Kathy Sue Stellema, geboren ca. 1958, vermeld in Wayland en in Springfield, eigenaar Curves for Women, Roodvoets Health and Fitness, Inc..
  Adressen: 284 141st Ave, Wayland (2014) en 105 Pearl St, Wayland, Michigan (2014).
  Hobbies: Kalamazoo Speedway, Kalamazoo Track Services.
 2. Julie Roodvoets, zie nr. XIV-ad.
  Geboren ca. 1958.
  Gehuwd voor 2008 met Glenn Van Ryn.
 3. Joel Thomas Roodvoets, zie nr. XIV-ae.
  Geboren ca. 1960.
  Gehuwd voor 2008 met Ellen Kay N.N.
XIII-s.
David L. ROODVOETS.
Zoon van Jan Cornelis Roodvoets, ook John C. Roodvoets en Sarah Sue van Dyke [nr. XII-n], geboren in 1939, President of Kentwood Excavating Inc in Grand Rapids, DLR Consultant in Montague (2008), vermeld in Westerville (Ohio), Montague (Michigan) en Columbus (Ohio), ontving The Marty Hastings Award in Oakland, CA (2013).
Gehuwd met Lois Ruth DOORNBOS, geboren te Montague, Michigan op 23 december 1938, overleden te Montague, Muskegon County, Michigan op 25 februari 2006, oud 67 jaar, dochter van [N.N.] Doornbos en Gertrude [N.N.].

KENTWOOD EXCAVATING INC.
Opgericht in 1963, jaarlijks inkomen $ 1.3 Million, twaalf werknemers, 3401 Broadmoor Ave SE, Grand Rapids, Michigan.
[bron: http//companies.findthebest.com.]

MARTY HASTINGS AWARD.
The Cool Roof Rating Council (CRRC) is pleased to announce Mr David Roodvoets of DLR Consultants as the second recipient of the Marty Hastings Award. Mr. Roodvoets accepted the award at the CRRC's annual Membership Meeting on Thursday, June 13, 2013.
Over the past ten years, Mr. Roodvoets has been a dedicated advocate of the CRRC. From 2003 to 2008 he served on the Board of Directors, in addition to serving on the Technical Committee and various working groups.
CRRC members cite his wealth of knowledge, his strong voice, and his fair and balanced opinions as invaluable contributions to the organization. As part of the award, the CRRC makes a donation in the recipient's name to a charitable organization of his choice.
Mr. Roodvoets selected the Consevation Fund, an organization that has protected over seven million acres of historic, environmental, and culturally significant spaces across the country.

SOCIAL SECURITY DEATH INDEX.
Lois R. Roodvoets.
Birth Date: 1938-12-23.
Death Date: 2006-02-25.
Last Residence: 49437 (Montague, Muskegon County, Michigan).
SSN: 385-36-6380.
State of SSN Issue: Michigan.

OBITUARY:

KINDEREN:
 1. Scott D. Roodvoets, BSc, Naval Architecture and Marine Engineering, zie nr. XIV-af.
  Geboren ca. 1963, studeerde aan Webb Institute of Naval Architecture in New York (1982-1986) en aan Massachusetts Institute of Technology (1986-1991), werkzaam in leidingevende functies bij ALCOA (1991-1995), Hidden Hitch (1995-1997), VP Operations bij Hidden Hitch International (1997-2000), Plant manager bij Algonquin Automotive (2003-2005), General Manager bij Morph Technologies (2007-2008), General Manager bij Niigon Technologies Ltd. (2008-2010), Vice-President Operations bij Domtech Inc. in Ontario, Canada (2010-2014).
  Woont in Belleville, Ontario (2014), voorheen in Michigan, Westerville (Ohio) en Huntsville (Ontario), groeide op in de Dutch Reformed Church en belandde via de Unitarian Church bij de Huntsville branch van de Boeddhistische organisatie Soka Gakkai, in zijn vrije tijd acteur en zanger.
  Gehuwd in 1989 met Kerry L. Obernberger.
 2. Diane C. Roodvoets, zie nr. XIV-ag.
  Geboren ca. 1964, mogelijk in Montague, Muskegon, Michigan, woont in Niles, Ohio (2014), daarvoor ook in Columbus, Ohio, in Westerville, Ohio en in Irving, NY.
  Gehuwd te Franklin, Ohio op 2 januari 1993 met John H. Hughes, geboren ca. 1957, mogelijk te Hillsboro, Oregon.
  Mogelijk verwant aan Shawn J. Hughes, Donna Marie Oldroyd, Antoinette Hughes, Elzie Hughes, Chester Hughes.
 3. Brenda Lee Roodvoets, zie nr. XIV-ah.
  Geboren ca. 1966, studeerde aan de Universiteit van Alaska Franklin, van beroep Environmenta Director Kenaitze Indian Tribe at Kenaitze Indian Tribe, woont in Sterling, Alaska, daarvoor in Nondalton, Kenai en Fairbanks, Alaska.
  Gehuwd met Pete L. Trefon, geboren ca. 1965, studeerde aan de Universiteit van Alaska Fairbanks, eigenaar coffeeshop Hill Street Coffee Express in Nondalton, Alaska.
 4. Lisa Lynn Roodvoets, zie nr. XIV-ai.
  Geboren ca. 1969, vermeld in Columbus, Worthington en Westerville (Ohio) en in Bethany (W-Virginia).
  Gehuwd met Glenn A. Huckins, geboren ca. 1967, vermeld in Columbus, Worthington en Westerville (Ohio), zoon van Thomas R. Huckins en Alita I. [N.N.].
XIII-t.
Robert Kenneth ROODVOETS.
Zoon van Johan Cornelis Anton Roodvoets, ook Joseph C. Roodvoets en van Bonnie Stamp [nr. XII-o], geboren te Holland, Ottawa, MI, USA op 16 februari 1924, vermeld in Traverse City, MI, Birmingham (Alabama), San Francisco (California), Olympia (Washington) en Grayling, MI, overleden te Grayling, Crawford, MI, USA op 19 juli 2004, oud 80 jaar.
Gehuwd op 19 september 1947 met Brenda Jean BERGERS, geboren te Lakeview, MI op 29 augustus 1926, studeerde aan Michigan State University waar zij lid was van de Alpha Chi Omega sorority, was vrijwilligster bij het Leger des Heils en bij het Pregnancy Center, woonde in Grayling, MI (2004), Grand Rapids, MI en bij haar zoon Robert in Woodruff, SC, waar zij op 20 november 2013 overleed, oud 87 jaar, dochter van Cornelius James Bergers en Marguerite White.

U.S. Department of Veterans Affairs:
Name: Robert Roodvoets.
Gender: Male.
Birth Date: 16 Feb 1924.
Death Date: 19 Jul 2004.
Branch 1: ARMY.
Enlistment Date 1: 24 Oct 1942.
Release Date 1: 28 Jan 1946.

ENLISTMENT:
Enlisted: October 24, 1942 in Kalamazoo, Michigan.
Military branch: Cavalry.
Rank: Private.

DEATH INDEX, Michigan:
Name: Robert K. Roodvoets.
Birth Date: 16 Feb 1924.
Death Date: 19 Jul 2004.
SSN: 375-18-8910.

OBITUARY.
Robert K. Roodvoets, aged 80, of Grayling, passed away at Mercy Hospital Grayling on Monday , July 19, 2004.
Mr. Roodvoets was born on February 16, 1924, in Holland, to Joseph and Bonnie (Stamp) Roodvoets.
He married the former Brenda Jean Bergers on September 19, 1947.
He had also served his country during World War II.
Robert was preceded in death by his parents, Joseph Roodvoets and Bonnie Phillips.
He is survived by his wife, Brenda Jean Roodvoets, one daughter, Lisa (Peter) Cracknell of Mill Valley, CA; two sons, Robert K. Roodvoets of Traverse City and Mark (Libby) Roodvoets of Duncan, SC, and one grandson, Connor Roodvoets of Duncan, SC.
[bron: Grand Rapids Press, 21 juli 2004].

OBITUARY.
Woodruff.
Brenda Jean Roodvoets, 87, dies Wednesday, November 20, 2013.
Born August 29, 1926 in Lakeview, MI, Brenda was a daughter of the late Cornelius James and Marguerite White Bergers.
She was a graduate of Michigan State University where she was a member of the Alpha Chi Omega sorority.
Brenda enjoyed volunteering for the Salvation Army and with the Pregnancy Center every chance she had.
Brenda is survived by het two sons, Robert Roodvoets of Woodruff, and Mark Roodvoets of Spartanburg; a daughter, Lisa Cracknell (Peter) of Mill Valley, CA; a sister, Nancy Hook (David) of Ocean, NJ; and her grandson, Connor Roodvoets of Spartanburg.
A private family service will be held at a later date.
In lieu of flowers, memorials may be made to the Salvation Army, P.O.Box 2909, Spartanburg, SC 29304.
Condolences may be expressed to the family at www.JMDunbar.com., Dunbar Funeral Home & Crematory.
[bron: Spartanburg Herald-Journal, 22 en 23 november 2013]

UIT DIT HUWELIJK DRIE KINDEREN:
 1. Robert K. Roodvoets,
  Geboren ca. 1948, woont in Traverse City, MI (2004), in Woodruff, SC (2013).
  Geen nageslacht in 2013.
 2. Mark Ryan Roodvoets, BS Chemistry, MS Polymer Science, MBA, zie nr. XIV-aj.
  Geboren op 14 december 1949, studeerde aan Kent State Universiteit, de Universiteit van Akron en aan de Universiteit van Michigan, van beroep R&D manager bij Auriga Polymers, Inc (Indorama Ventures) vanaf oktober 2002, wetenschappelijk onderzoeker bij Auriga Polymers (2014) in Greenville, SC, patenthouder, woont te Lake Orion, MI (1993-1995), te Duncan, SC (2004), te Spartanburg, SC, (2013), te Inman, SC (2014).
  Mogelijk driemaal gehuwd geweest.
  Gehuwd (1) te Summit, Ohio op 28 mei 1975 met Leslie J. Pleasant, geboren in 1952.
  Huwelijk ontbonden door echtscheiding te Summit, Ohio op 17 juni 1980.
  Uit dit huwelijk geen nageslacht.
  Gehuwd (2) voor 1993 met Elizabeth A. [N.N.], ook Libby A. [N.N.]., geboren ca. 1959, woont ook te Lighthouse Point, FL.
 3. Lisa Diann Roodvoets,
  Geboren in 1965, vermeld in San Francisco, Mill Valley (2004, 2013) en Malibu (California) en in Grayling en in Grand Rapids (Michigan).
  Gehuwd voor 2004 met Peter John Cracknell, geboren in 1978, vermeld in Mill Valley (2004, 2013) en San Francisco (California) en in New York.
  Geen nageslacht in 2013.
XIII-u.
Howard Russell ROODVOETS,
Zoon van Johan Cornelis Anton Roodvoets, ook Joseph C. Roodvoets en van Bonnie Stamp [nr. XII-o], geboren in Michigan op 5 november 1927, woonde in Grand Rapids (1930), in Ann Arbor, Michigan 1950), in Lapeer, MI (1955-1993), overleden te Vero Beach, Indian River, Florida op 7 januari 1993, oud 65 jaar.
Gehuwd te Grand Rapids, MI op 4 december 1953 met Kathryn Ann SAULCY, B. A., ook Kay SAULCY, geboren te Jackson, MI op 22 november 1928, van beroep docente aan de Universiteit van Michigan, werkte voor Continental Airlines in Grand Rapids in de verkoop- en reserveringsafdeling, lidmaat van First Presbyterian Church in Lapeer, woonde in Lapeer, MI (1955-2007), overleden aldaar op 21 oktober 2007, oud 78 jaar, dochter van Eugene C. Saulcy en Marion Olive Miller.

Kristen Ann Roodvoets (geb. in 1932), woont in Lapeer, Michigan, ook Kathryn Ann Roodvoets.

U.S. DEPARTMENT OF VETERANS AFFAIRS:
Name: Howard Roodvoets.
Gender: Male.
Birth Date: 5 Nov 1927.
Death Date: 7 Jan 1993.
SSN: 378227390.
Branch 1: M.
Enlistment Date: 30 Jun 1945.
Release Date: 23 Oct 1946.

DEATH INDEX, Michigan:
Name: Howard R. Roodvoets.
Birth Date: 5 Nov 1927.
Death Date: Jan 1993.
SSN: 378-22-7390.

DEATH INDEX, Michigan:
Name: Kathryn A. Roodvoets.
Birth Date: 22 Nov 1928.
Death Date: 21 Oct 2007.
SSN: 377-26-7516.

OBITUARY.
Kathryn Roodvoets, 78, of Lapeer passed away, Sunday , October 21 at her home.
Kathryn Ann Saulcy was born on November 22, 1928 in Jackson, Michigan. She was the daughter of Eugene C. and Marion O. (Miller) Saucy.
She graduated from McArthur High School, class of 1945 in Saginaw.
Kathryn had been a resident in Lapeer for 52 plus years.
Kathryn married Howard R. Roodvoets on December 4, 1953 in Grand Rapids, Michigan.
Kathryn earned het Bachelors of Arts Degree from the University of Michigan, and was a teacher at U. of M.. She had also been employed at Continental Airlines in Grand Rapids in the sales and reservations department and was a home maker.
Kathryn was a member at First Presbyterian Church of Lapeer, a supporter of Pix Fine Arts Council, Friends of the Library.
She was also on the County Board of Canvassers and belonged to the Tuesday Club.
Kathryn is survived by three sons, Timothy (Jan) Roodvoets of Lapeer, Mark Roodvoets of Winter Springs, Florida and Brian (Karen) Roodvoets of Lapeer, daughter Laura Roodvoets of Clarkston;
5 grandchildren, Matthew Budacki, Joel Budacki, Kristen Roodvoets, Andrea Roodvoets and Cassidy Roodvoets; brother Eugene (Mary Anne) Saulcy of Bloomington, Illinois.
A Memorial Service will be held 3:00 P.M. Friday, November 2007 at First Presbyterian Church of Lapeer. Reverend Todd Smith will be visiting with the family at 2:00 P.M. Friday, November 2 at the church until the time of the service.
A reception will follow at the lapeer Country Club.
[bron: The Lapeer County Press, Lapeer, Michigan, 29 oktober 2007].

UIT DIT HUWELIJK VIER KINDEREN:
 1. Laura Elizabeth Roodvoets, zie nr. XIV-ak.
  Geboren ca. 1955, woont in Clarkston (2007).
  Gehuwd met [N.N.] Budacki.
 2. Timothy Scott Roodvoets,
  Geboren ca. 1957, studeerde aan Hillsdale College, woont in Lapeer (2007), in Pleasant Ridge, Michigan (2014), werkte bij The Lapeer Agency, Michigan Assiciation of Insurance Agents, Michigan Association of Chiropractors, Nsace, Premco Premium Finance, Township, NEWCO Financial Holdings, eigenaar PLPD Inc en van Signal Agency, beiden in Flint, MI (2014).
  Gehuwd met Jan [N.N.], ook Janice [N.N.], geboren in 1959.

  PLPD INC.
  Insurance Agencies and Brokerages.
 3. Mark Bradley Roodvoets, zie nr. XIV-al.
  Geboren op 16 april 1959, Lapeer East High School, Lapeer, MI (1973-1977), studeerde vervolgens aan Rollins College, Winter Park, FL (1977-1981), woonde in Altamonte Springs, FL, Orlando, FL en in Winter Springs, FL (1996, 2014).
  Gehuwd te Orange, FL op 3 oktober 1987 met Valerie Anne Clark, ook Valerie Anne Tierno, geboren op 16 juni 1958, studeerde aan Valencia College, West Campus, van beroep administratief assistent bij Averett Warmus Durkee in Orlando, FL, woonde in Altamonte Springs, FL, Orlando, FL en in Winter Springs, FL (1996, 2014), dochter van Charles en Joyce Clark.
 4. Brian Alan Roodvoets, zie nr. XIV-am.
  Geboren in 1962, woont in Lapeer (2007), bedrijfsleider van verzekeringskantoor Lapeer Agency Inc (2014).
  Gehuwd met Karen Joyce O'Shea, geboren in 1960, dochter van Michael O'Shea en Audrey L. [N.N.].
XIII-v.
Barbara A. ROODVOETS,
Dochter van Johan Cornelis Anton Roodvoets en Betty De Vries [nr. XII-o], geboren ca. 1945.
Gehuwd te Grand Rapids, MI ca. 1968 met Gerald Jay ALGER, ook Geerlof ALGER, geboren te Bellflower, Los Angeles County, CA op 27 september 1944, woont in Pagosa Springs, CO (2014), zoon van Thomas Alger en Hillegonda van Leeuwen.

DATA:
[stamboom Karsemeijer op internet]

KIND:
 1. Alexander Scott Alger, zie nr. XIV-an.
  Geboren in California ca. 1 september 1972, van beroep Sales Director bij LSS Data Systems.
  Gehuwd met Kara Salmela.
XIII-w.
Philip E. ROODVOETS.
Zoon van Johan Cornelis Anton Roodvoets en Betty De Vries [nr. XII-o], geboren op 20 januari 1950, waarschijnlijk in Grand Rapids, MI., patenthouder met 4 andere personen van een "adjustable keyboard support" (30 december 2004), oprichter Roodvoets & Associates LLC (2005), woont in Grand Rapids (2014).
Gehuwd te Orange, CA op 27 oktober 1973 met Maria MEI, ook I. H. FAN en I.H. MEI, geboren in 1950/51.

AIRFORCE.
Airman Philip E. Roodvoets, son of Mr. and Mrs. Joe C. Roodvoets of 2059 Breton Rd. SE, has completed basic training at Lackland AFB, Tex.
He has been assigned to Keesler AFB, Miss., for training in the communications electronics systems.
[bron: Lowell Ledger-Suburban Life, 15 mei 1969]

U.S. PUBLIC RECORDS INDEX:
Name: Philip E. Roodvoets.
Birth Date: 20 Jan 1950.
Adress: 201 36th St SE, Grand Rapids, MI, 49548-2213 (1983).
2351 Woodcliff Ave SE, Grand Rapids, MI, 49546-5714.
9860 108th St SE, Middleville, MI, 49333-9300 (1993).

CALIFORNIA, MARRIAGE INDEX, 1960-1985.
Name of Groom: Roodvoets, Philip E,
Name of Bride: Mei, I. H.,
Age of Groom: 23,
Age of Bride: 22,
Marriage Co: 30,
Marriage Date: 10-27-73,
Registrat Co Number: 30 10890,
State File: 134074.

U.S. PHONE AND ADDRESS DIRECTORIES, 1993-2002.
Name: Philip E. Roodvoets,
Address: 2351 Woodcliff Ave SE, Grand Rapids, MI,
Zip Code: 49546.
Phone Number: 616 942 6535.
Residence Years: 1993, 1994.

U.S. PHONE AND ADDRESS DIRECTORIES, 1993-2002.
Name: Philip E. Roodvoets,
Address: 9860 108th St, Caledonia, MI,
Zip Code: 49316.
Phone Number: 616 891 0386.
Residence Years: 1996, 1997.

U.S. PHONE AND ADDRESS DIRECTORIES, 1993-2002.
Name: Philip E. Roodvoets,
Address: 9860 108th St SE, Nashville, MI.
Zip Code: 49073.
Phone Number: 616 891 0386.
Residence Years: 1998, 1999.

U.S. PHONE AND ADDRESS DIRECTORIES, 1993-2002.
Name: Philip E. Roodvoets,
Address: 9860 108th St SE, Middleville, MI.
Zip Code: 49333-9300
Phone Number: 616 891 0386.
Residence Years: 2000, 2001, 2002.

ADJUSTABLE KEYBOARD SUPPORT.
An adjustable keyboard support mechanism includes a mounting bracket for attachment to a support surface, a platform for supporting a keyboard thereon, a support arm operably connected to the mounting bracket and the platform, and a locking mechanism for restricting height adjustment.

ROODVOETS & ASSOCIATES LLC.
Was formed on 2005-02-25 in Michigan by Philip E. Roodvoets.
Registration Number: B2743V.
Type: Limited Liability Company.
Status: Active.
Date of Formation: 2005-02-25.
Officers: Philip E. Roodvoets, Registered Agent.
Address: 9860 108th St, Middleville, MI, 49333.

KINDEREN:
 1. Jeffrey E. Roodvoets, ook Jeff Roodvoets,
  Geboren in juni 1975, werkt voor CNC Precision Machine, woont in Middleville, MI (2015).
 2. Timothy Roodvoets, zie nr. XIV-ao.
  Geboren ca. 1976.
  Gehuwd met Jill VanDyke, geboren in 1978/79.
XIII-x.
Adriaan Marinus ROODVOETS,
Zoon van Adriaan Antoon Cornelis Roodvoets en Willemina Verf, ook Willy Verf [nr. XII-p], geboren te Leeuwarden op 29 juni 1937, woont te Leeuwarden (1965, 1987), overleden te Emmeloord in verpleeghuis Talmahof op 30 januari 2012, oud 74 jaar.
Gehuwd, ondertrouw waarschijnlijk te Leeuwarden ca. 23 juli 1962 met Akke DE JONG, geboren te Leeuwarden ca. 1 december 1936, woont te Emmeloord (2014), dochter van Hendrik de Jong en Janke van der Woude.

BURGERLIJKE STAND.
Leeuwarden,
Van 28 November tot en met 4 December [1936].
Akke, d. v. H. de Jong en J. van der Woude.
[bron: Leeuwarder Courant, 5 december 1936]

BURGERLIJKE STAND,
van 23 juli 1962.
Ondertrouwd: A. M. Roodvoets, 25 jr. en A. de Jong, 24 jr.
[bron: Leeuwarder Courant, 24 juli 1962]

BEKENDMAKING.
Burgemeester en Wethouders van Noordoostpolder maken bekend, dat zij met toepassing van de Wegenverkeerswet 1994 de volgende verkeersbesluiten hebben genomen:
Besluitno. 2008020478-CIV-u: dat door de gemeente is besloten om de heer A.M. Roodvoets, wonende Toutenburgh 17 in Emmeloord. een individuele parkeerplaats toe te wijzen in de Toutenburgh.
[bron: www.noordoostpolder.nl/, 10 december 2008]

UIT DIT HUWELIJK TENMINSTE DRIE KINDEREN:
 1. Anton Cornelis Roodvoets,
  Geboren te Leeuwarden ca. 21 januari 1965, overleden aldaar op 5 december 1968, oud 3 jaar, begraven op de Noorderbegraafplaats op 9 december 1968.

  BURGERLIJKE STAND:
  Van 21 januari 1965.
  Geboren: Anton Cornelis, z.v. A. M. Roodvoets en A. de Jong.
  [bron: Leeuwarder Courant, 22 januari 1965]


  [bron: Leeuwarder courant, 7 december 1968]

 2. Hendrina Willemina Jantina Roodvoets,
  Geboren te Leeuwarden ca. 19 juni 1968, ging op school op de Esken en op de Wiken, beiden in Leeuwarden (1980-1985).
  Ondertrouw te Leeuwarden ca. 20 februari 1992 met Harm Vrieling, geboren op 16 januari 1959, van beroep brugwachter van Wartena, overleden te Leeuwarden op 5 september 2012, oud 53 jaar, crematie te Goutum.
  Uit dit huwelijk geen nageslacht.


  [bron: Schoolbank]

  BURGERLIJKE STAND:
  Leeuwarden, van 19 juni 1968:
  Geboren: Hendrina Willemina Jantina, d. v. A. M. Roodvoets en A. de Jong.
  [bron: Leeuwarder courant, 20 juni 1968]

  BURGERLIJKE STAND:
  Leeuwarden, 19 t/m 21 febr. [1992].
  Ondertrouwd: H. Vrieling en H. W. J. Roodvoets.
  [bron: Leeuwarder courant, 25 februari 1992]


  [bron: Leeuwarder Courant,
  7 september 2012, pag. 14]

 3. Anita Akke Roodvoets,
  Geboren te Leeuwarden ca. 22 mei 1970, geslaagd voor het leao-diploma aan de Christelijke Marnixschool te Leeuwarden (1987), studeerde aan het Friesland College, werkt voor de Zorggroep Oude en Nieuwe Land, woont in Emmeloord.
  Gehuwd met Arie Bosgraaf, studeerde aan ROC Friese Poort in Leeuwarden, van beroep servicetechnicus Wtb Ind/Ulti bij Klein Poelhuis, jeugdvoetbaltrainer Flevo Boys, Heerenveense Boys, lidmaat Geref. kerk Zwartsluis, woont in Emmeloord.

  BURGERLIJKE STAND:
  Leeuwarden, van 22 mei 1970:
  Geboren: Anita Akke, d. v. A. M. Roodvoets en A. de Jong.
  [bron: Leeuwarder courant, 23 mei 1970]


XIII-y.
Jan Anton RIEPMA,
Zoon van Remmert Riepma en van Maria Antoinette Catharina Roodvoets [nr. XII-q], geboren te Usquert op 23 december 1940, emigreerde in 1948 met zijn ouders naar de Verenigde Staten, slaagde voor het middelbareschooldiploma in Washingtonville High School (1959), van beroep N.Y. State Trooper met rang van sergeant, Station Commander van SP Monroe, gepensioneerd in 1989, lid en penningmeester van Goshen Volunteer Ambulance Corps, overleden te Goshen, NY, USA op 29 december 2010, oud 70 jaar.
Gehuwd voor 1969 met Linda S. [N.N.], geboren op 9 januari 1944, woont in Goshen (2014).
Huwelijk ontbonden door echtscheiding.
Linda huwde (2) met Conrad A. KROLL, geboren ca. 1935, woonde in Goshen, NY, Campbell Hall, NY, Middletown, NY en in Leesburg, FL, zoon van Conrad A. en Gladys Kroll.
Uit dit tweede huwelijk mogelijk een dochter, Gladys G. Kroll, wonende in Goshen, NY.

U.S. PUBLIC RECORDS INDEX, VOLUME 1.
Name: Linda A. Riepma.
Birth Date: 9 Jan 1944.
Address: 76 Prospect Ave, Goshen, NY, 10924-1933 (1993).

U.S. PUBLIC RECORDS INDEX, VOLUME 2.
Name: Linda A. Riepma.
Birth Date: 9 Jan 1944.
Address: 76 162 Dorvwin Ave, Goshen, NY, 10924.

NEW YORK PASSENGER LIST, 1820-1957:
Port of Departure: Rotterdam, Netherlands.
Port of Arrival: New York, New York.
Ship Name: Veendam.
1. Riepma, Remmert, 45 years, male, married, Farmer, able to read Dutch (yes), write (yes), Nationality Netherl., Race or people Dutch, Place of Birth Netherl., Usquert, Immigration Visa issued 1-12-48, Last permanent residence Netherl., Usquert.
2. Riepma, Maria A.C., 37 years, female, married, Housew., able to read Dutch (yes), write (yes), Nationality Netherl., Race or people Dutch, Place of Birth Netherl., Zuidlaren, Immigration Visa issued 1-12-48, Last permanent residence Netherl., Usquert.
3. Riepma, Jan A., 7 years, male, single, occupation None, not able to read or write (underage), Nationality Netherl., Race or people Dutch, Place of Birth Netherl., Usquert, Immigration Visa issued 1-12-48, Last permanent residence Netherl., Usquert.

OBITUARY.
Jan Anton Riepma, 70, of Goshen, died Tuesday, December 29, 2010, at O. R. M. C. Arden Hill Campus in Goshen.
Jan was born December 23, 1940 in Usquert, Netherlands, the son of Remmert and Maria (Roodvoets) Riepma. He was a graduate of Washingtonville High School, Class of '59.
Jan was a New York State Trooper for Troop F, achieving the rank of Sergeant and Station Commander of SP Monroe before retiring in 1989. Jan was a founding member and treasurer of GOVAC.
Survivors include his son, Michael Riepma of Goshen, his daughter, Karen Juers of Otisville, grandson, Michel Riepma of Syracuse, two granddaughters, Anastasia Juers of Canterbury, UK and Jeanette-Lynn Juers of Salem, VA, USA.
Burial will be private in the family plot.
Arrangements are entrusted to Donovan Funeral Home, Inc., 82 S. Church St., Goshen.
[bron: www.recordonline.com.]

OBITUARY.
Conrad A. "Pop" Kroll, a retired employee of the Orange County Department of Social Services in Goshen, and a lifelong resident of the area, died Saturday, August 30, 2003 at Orange Regional Medical Centre at Arden Hill in Goshen. He was 94.
Conrad was the son of Julius and Ottlie Herzke Kroll, he was born July 8, 1909 in the Town of Blooming Grove. He was the widower of Gladys Kroll.
He was a 4-H leader for many years. He was active in local politics and was "the Mayor of Everett Road."
He is survived by his children,
Paul A. Kroll and his wife, Barbara, of St. Petersburg, Fla.,
Conrad A. Kroll Jr. and his wife, Linda, of Goshen,
Sue Brinckerhoff and her husband, Martin, of Montgomery,
Martin G. Kroll and his wife, Grace, of Garden Grove, Calif.,
John K. Kroll and his wife, Barbara, of Unionville and
Karen Kroll Triolo and her husband, Michael, of San Jose, Calif.;
his sister, Dorothy Fischer of Pennsylvania; 17 grandchildren, 24 great grandchildren; and many extended family and friends.
Visitation hours will be held on Thursday, September 4 from 2 to 4 and 7 to 9 p.m. at the Lippincott Funeral Chapel, Inc., 107 Murray Ave, Goshen.
Funeral Services will be held on Friday, September 5 at 11 a.m. at the funeral home.
Burial will be at Wallkill Cemetery in Phillipsburg. In lieu of flowers, memorial contributions can be made in his name to the Goshen Fire Department; or the Goshen Volunteer Ambulance Corp.
Arrangements by Lippincott Funeral Chapel, Inc., Goshen.

KINDEREN:
 1. Karen Maureen Riepma, zie nr. XIV-ap.
  Geboren op 30 november 1963, woont in Otisville (2010).
  Gehuwd voor 1986 met Douglas William Juers, geboren op 9 september 1957, zoon van Louis Henry Juers en Judy Schmidt.
  Douglas was eerder gehuwd voor 1976 met Tammy Marie KYLES, overleden voor 1986.
  Uit dat eerste huwelijk vier kinderen.
 2. Michael Riepma, zie nr. XIV-aq.
  Geboren in 1969, woont in Goshen, NY, USA.(2010).
  Gehuwd met N.N.
XIII-z.
Christina ROODVOETS, ook Tiny ROODVOETS,
Dochter van Marienus Adriaan Roodvoets en van Everdina Langenkamp [nr. XII-r], geboren te Warnsveld op 19 december 1939, woont te Pingjum (1959), te Empel (1987, 2002).
Gehuwd voor 1960 met Jan HUISMAN, geboren te Pingjum op 17 mei 1937, overleden te 's-Hertogenbosch op 5 oktober 1997, oud 60 jaar, zoon van Gjalt Huisman en van Pietrik van der Schel.

EXAMEN.
Chr. Huishoud- en Opleidingsschool "Nijenhove" te Bolsward.
Getuigschrift 2-jarige primaire opleiding.
T. Roodvoets, Tjerkwerd, [e.a.]
[bron: Leeuwarder Courant, 29 juni 1968]

OVERLIJDEN:
Overleden
Jan Huisman,
oud 60 jaar.
echtg. van Tiny Roodvoets.
17-05-1937, Pingjum.
05-10-1997, 's-Hertogenbosch.
[bron: Online Familieberichten 1.0.]

EMPEL:
Dorpje, even ten noordoosten van 's-Hertogenbosch.

UIT DIT HUWELIJK DRIE KINDEREN, WAARONDER:
 1. Gjalt Huisman,
  Geboren te Harlingen in het R.K. Ziekenhuis op 12 december 1959, studeerde verpleegkunde aan de HBO, woont te Pingjum (2014).

  GEBOORTEADVERTENTIE:
  Met blijdschap geven wij kennis van de geboorte van onze zoon Gjalt.
  J. Huisman, C. Huisman-Roodvoets.
  Pingjum, 12 Dec. 1959.
  Tijdelijk: R.K. Ziekenhuis, Harlingen.
  [bron: Leeuwarder Courant, 16 december 1959]
XIII-aa.
Everdina Catharina Maria ROODVOETS, ook Diny ROODVOETS.
Dochter van Marienus Adriaan Roodvoets en van Everdina Langenkamp [nr. XII-r], geboren te Warnsveld op 3 mei 1947, leerling lagere school te Tjerkwerd (1959), geslaagd voor het tweede (laatste) deel van het examen voor de akte N XX (Lerares Kinderverzorging, Opvoeding en Handenarbeid) in 1968.
Gehuwd voor 1972 met J. BOOTSMA, waarschijnlijk een zoon van Hans Elisabertus Bootsma en Gesina Terpstra.

EXAMEN:
Voor het tweede (laatste deel) deel van het examen voor de akte N XX (Lerares Kinderverzorging, Opvoeding en Handenarbeid) dat gehouden is te Doetinchem, slaagden de dames:
E. Roodvoets, Tjerkwerd, e.a.
[bron: Leeuwarder courant, 20 juni 1968]

KINDEREN:
 1. Everdina Bootsma,
  Geboren te Sint Annaparochie op 4 november 1971.

  BURGERLIJKE STAND.
  Leeuwarden van 4 nov. 1971.
  Geboren:
  Everdina, d.v. J. Bootsma en E. C. M. Roodvoets, te St. Annaparochie.
  [bron: Leeuwarder Courant, 5 november 1971]
 2. drs. Hans Elisabertus Bootsma,
  Geboren te Sint Annaparochie ca. 27 oktober 1974, Register EDP-Auditor, woont in Sint Anna Parochie (2009).

  BURGERLIJKE STAND.
  Leeuwarden van 26 t.m. 28 okt. 1974.
  Geboren:
  Hans Elisabartus , z. v. J. Bootsma en E. C. M. Roodvoets, te St. Annaparochie.
  [bron: Leeuwarder Courant, 29 oktober 1974]
XIII-ab.
Marinus A. Th. ROODVOETS, ook Rinus ROODVOETS.
Zoon van Marienus Adriaan Roodvoets en van Everdina Langenkamp [nr. XII-r], geboren te Texel op 15 oktober 1948, geslaagd aan de Hogere Zeevaartschool te Terschelling voor het diploma BS (1969), voor het getuigschrift radarwaarnemer (1971), voor het diploma derde stuurman GHV (1971), voor het staatsexamen als 2e stuurman GHV (1974), werkte mogelijk als politieman in Lauwersoog (1988), woont te Tjerkwerd (1969), te Wetsens (1989).
Gehuwd te Witmarsum op 30 juni 1972, kerkelijke bevestiging te Exmorra in de Ned. Herv. kerk met Hinke DE BOER, geboren op 20 december 1948, dochter van Jan de Boer en Sjoukje de Groot.

HOGERE ZEEVAARSCHOOL, TERSCHELLING:
Aan de Hogere Zeevaartschool "Willem Barentsz" te Terschelling slaagden voor het diploma BS:
M. A. T. Roodvoets, Tjerkwerd, e.a.
[bron: Leeuwarder courant, 26 juni 1969]

HOGERE ZEEVAARSCHOOL, TERSCHELLING:
Aan de Hogere Zeevaartschool "Willem Barentsz" te West-Terschelling slaagden voor het getuigschrift radarwaarnemer:
M. A. T. Roodvoets, [e.a.], allen derde stuurman.
[bron: Nieuwsblad van het Noorden, 2 februari 1971]


[bron: Leeuwarder courant,
3 april 1971]

[bron: Leeuwarder courant,
22 juni 1972]

HOGERE ZEEVAARSCHOOL, TERSCHELLING:
Aan de Hogere Zeevaartschool "Willem Barentsz" te West-Terschelling.
Voor het staatsexamen te Den Haag slaagden als 2e stuurlieden GHV: W. Mol (1e ged.), M. Roodvoets.
[bron: Leeuwarder courant, 18 juni 1974]

WONINGAANKOOP.
Pingjum.
Notaris A. L. Hansma, Makkum verkocht finaal krachtens art. 1223 BW het woonhuis enz. aan de Burenlaan 36, groot 2.05 aren.
Koper de heer M. A. T. Roodvoets, Volendam voor f 68.900,-.
[bron: Nieuwsblad van het Noorden, 15 mei 1981]

KINDEREN:

 1. Eeke Sjoukje Roodvoets,
  Geboren te Exmorra (Wonseradeel) op 23 september 1974, geslaagd voor het mavo-diploma aan de Christelijke Mavo te Dokkum (1989), woont te Wetsens (1989), geslaagd voor het diploma MDGO-agogisch werk, inrichtingswerk aan het TRIAS college te Leeuwarden (1992), opgeleid als maatschappelijk werker, shiatsu-therapeut, theta-Nu facilitator en sensitherapeut, werkte als schoolmaatschappelijk werker bij Sinne Welzijn op 19 openbare basisscholen van Onderwijsgroep Fier (2008-2011), sindsdien ontwikkelt zij cursussen voor kinderen en werkt individueel met kinderen en ouders in haar praktijk Ulysses in Leeuwarden.
  [bron: www.cjgmiddelsee.nl/]
 2. Johanna Roodvoets,
  Geboren te Exmorra (Wonseradeel) op 19 augustus 1976, geslaagd voor het Mavo-diploma aan de Christelijke Mavo te Dokkum (1993), Friesland College afd. Zorg en welzijn te Leeuwarden (1992-1995), Christelijke Hogeschool HBO-verpleegkunde te Leeuwarden (1995-1997), woont te Wetsens (1993), Teamleider poliklinieken Ziekenhuis de Sionsberg in Dokkum (1997-2013), instructeur ROC Friese Poort te Dokkum (2005-2008), docent ROC Friese Poort te Leeuwarden (2013-heden).

  GEBOORTEADVERTENTIE:
  Met grote blijdschap geven wij u kennis van de geboorte van ons dochtertje en zusje
             Johanna.
            Hinke en Rinus Roodvoets,
            Eke Sjoukje,
  Exmorra, 19 aug. 1976.
  v. d. Weystraat 18.
  [bron: CBG] 3. Martine Roodvoets,
  Geboren te Exmorra (Wonseradeel) op 5 augustus 1977, geslaagd voor het mavo-diploma aan de Christelijke Mavo te Dokkum (1994), woont te Wetsens (1994), werkt bij ROC Friese Poort, Dokkum.

  BURGERLIJKE STAND.
  Wonseradeel, 29 juli - 29 aug. [1977].
  Geboren: Martine, d.v. M. A. T. Roodvoets en H. de Boer, Exmorra.
  [bron: Leeuwarder Courant, 31 augustus 1977]

  GEBOORTEADVERTENTIE:
  Met grote blijdschap geven wij u kennis van de geboorte van onze dochter en mijn zusje
            Martine.
  Hinke en Rinus Roodvoets,
  Eeke Sjoukje,
  Johanna.
  Exmorra,
  5 aug. 1977.
  v. d. Weystraat 18.
  [bron: CBG]

XIII-ac.
Margaretha Hendrika ROODVOETS, ook Gretha of Gre ROODVOETS,
Dochter van Marienus Adriaan Roodvoets en van Everdina Langenkamp [nr. XII-r], geboren te Wolvega (Weststellingwerf) op 19 november 1950, geslaagd voor het diploma kraamverzorgster (1969), geslaagd voor het Fryslandiploma A (1984).
Gehuwd op 16 oktober 1970 met Douwe DE BOER, geboren te Wonseradeel op 1 augustus 1950, woont te Ternaard (1989), overleden voor 2001, zoon van Jan de Boer en Sjoukje de Groot.
Relatie met Frits AKKERMAN, vermeld in 2001.

BURGERLIJKE STAND:
Weststellingwerf, van 16 t.m. 22 Nov.
Margaretha Hendrika d.v. M. A. Roodvoets en E. Langenkamp te Wolvega.
[bron: Nieuwsblad van Friesland, 25 november 1949]

EXAMEN KRAAMVERPLEGING.
Leeuwarden.
Geslaagd voor het examen van kraamverzorgster de dames:
M. H. J. Roodvoets, Tjerkwerd, e.a.
[bron: Friese Koerier, 29 april 1969]

FRYSLANDIPLOMA A.
Ljouwert - Oan it eksamen foar it Fryslandiploma A fan de AFUK hawwe 283 kandidaten meidien.
Fan harren hawwe 257 it diploma helle;
Margaretha de Boer-Roodvoets, Ternaard.
[bron: Leeuwarder Courant, 23 mei 1984]

KINDEREN:
 1. Jan Douwe de Boer,
  Geboren op 24 april 1971.
 2. Everdina Rixt de Boer,
  Geboren te Ternaard op 19 augustus 1974.
XIII-ad.
Juliana Agatha Maria ROODVOETS, ook Julia ROODVOETS.
Dochter van Marienus Adriaan Roodvoets en van Everdina Langenkamp [nr. XII-r], geboren te Steggerda (Weststellingwerf) op 16 december 1951, slaagde te Sneek voor het Mulo-diploma A (1968), geslaagd te Leeuwarden voor het eerste deel lerares kinderverzorging en opvoeding (1972), voor het tweede jaar (1973), vermeld als opleidingscoordinator Regionaal Opleidingen Centrum Friese Poort (chr.) in 2001/2003.
Ondertrouw te Leeuwarden ca. 20 mei 1973 met Leo J. VAN DIJK, vermeld in 2001.

BURGERLIJKE STAND: Weststellingwerf, van 12-18 Dec.
Bureau Noordwolde.
[Geboren] Juliana Agatha Maria d.v. M. A. Roodvoets en E. Langenkamp te Steggerda.
[bron: De Heerenveensche koerier, 22 december 1951]

EXAMEN.
Sneek.
Geslaagd voor met mulo-diploma A de dames J. A. M. Roodvoets, Tjerkwerd, e.a.
[bron: Friese koerier, 20 juni 1968]

EXAMEN:
Leeuwarden, Chr. Scholengemeenschap voor huishoud- en nijverheidsonderwijs en opleidingsschool voor leraressen Prinses Marijke, slaagden voor het eerste deel lerares kinderverzorging en opvoeding de dames J. A. M. Roodvoets, Tjerkwerd, e.a.
[bron: Leeuwarder courant, 13 juni 1972]

BURGERLIJKE STAND:
Leeuwarden van 19 t-m 21 mei 1973.
Ondertrouwd: L. J. van Dijk, te Bolsward en J. A. M. Roodvoets.
[bron: Leeuwarder courant, 22 mei 1973]

EXAMEN:
Leeuwarden, Chr. Scholengemeenschap voor huishoud- en nijverheidsonderwijs en opleidingsschool voor leraressen Prinses Marijke, slaagden voor het tweede leerjaar van de akte NXX (lerares kinderverzorging en opvoeding en handenarbeid) de dames J. A. M. Roodvoets, Tjerkwerd, e.a.
[bron: Leeuwarder courant, 20 juni 1973]

KINDEREN:
 1. Elmar van Dijk,
  Geboren te Leeuwarden ca. 21 december 1973, Hanze Hogeschool, faculteit techniek in Groningen (1993-1997), principal business management consultant in Zurich, Zwitserland.

  DAMCLUB DOKKUM. Jaarlijks damtoernooi, 1986.
  Jeugdklasse B:
  1. Elmar van Dijk, Dokkum.
  [bron: Leeuwarder Courant, 20 februari 1986]

  CHR. MAVO, DOKKUM.
  Geslaagd:
  Elmar van Dijk, [e.a.]
  [bron: Leeuwarder Courant, 13 juni 1990]

  CSG OOSTERGO, DOKKUM.
  Geslaagd voor havo:
  Elmar van Dijk, Dokkum [e.a.]
  [bron: Leeuwarder Courant 18 juni 1993]


 2. Muriël van Dijk,
  Geboren te Dokkum (Dongeradeel) periode 10 december 1985-8 januari 1986, geslaagd voor het Havo diploma aan de Openbare Scholen Gemeenschap Singelland (2004).

  BURGERLIJKE STAND.
  Dongeradeel, 10 dec. - 8 jan. [1985-1986]:
  Geboren:
  Muriël, d. v. L. J. van Dijk en J. A. M. Roodvoets, Dokkum.
  [bron: Leeuwarder Courant, 11 januari 1986]

  OSG SINGELLAND.
  Drachten, Burgum, Surhuisterveen.
  Locatie Het Drachtster Lyceum.
  Havo:
  Geslaagd: Muriël van Dijk [e.a.].
  [bron: Leeuwarder Courant, 22 juni 2004]
XIII-ae.
Nelly DIERCKX,
Dochter van Magchiel Dierckx en Jeichina Roodvoets [nr. XII-s], geboren ca. 1942.
Woont in Heeswijk-Dinther (1978).
Gehuwd met Toine NOORDWIJK.

XIII-af.
Martinus Maghiel DIERCKX, ook Martien DIERCKX.
Zoon van Magchiel Dierckx en Jeichina Roodvoets [nr. XII-s], geboren te Deventer op 7 augustus 1943, woonde in Heeswijk-Dinther (1978), overleden te 's-Hertogenbosch op 4 februari 2000, oud 56 jaar, begraven te Vlijmen (Heusden).
Gehuwd met Mieke SNOEIJ.


[bron: www.geni.com.]

UIT DIT HUWELIJK VIER KINDEREN:
 1. Kind 1. (m.)
  Gehuwd met N.N. de Mutsert.
  Uit dit huwelijk drie kinderen.
 2. Kind 2. (m.).
  Gehuwd met N.N. Nijs.
  Uit dit huwelijk twee kinderen.
 3. Kind 3. (m.).
  Gehuwd met N.N. Verhagen.
  Uit dit huwelijk twee kinderen.
 4. Kind 4. (m.).
  Gehuwd met N.N. Baine.
XIII-ag.
drs. Magchiel Adrianus Peter DIERCKX.
Zoon van Magchiel Dierckx en Jeichina Roodvoets [nr. XII-s], geboren te Raalte op 9 maart 1945, woonde te Grathem (1978), van beroep politie-officier, lector sociale veiligheid aan Hogeschool Zeeland (2003), overleden te Antwerpen op 10 november 2009, oud 64 jaar.
Gehuwd met Thea VAN LANEN.

LOOPBAAN:
Drs. Magchiel Adrianus Peter Dierckx heeft zijn gehele loopbaan bij de Nederlandse politie doorgebracht.
In 1970 begonnen in Breda als officier-toegevoegd bij de rijkspolitie, werd hij achtereenvolgens
verkeersofficier en commandant van de ME bij de Rijkspolitie Nijmegen,
docent straf- en procesrecht en bijzondere wetten aan de Nederlandse Politie Academie te Apeldoorn,
plaatsvervangend commandant Noord- en Midden-Limburg,
beleidsmedewerker departement van Justitie,
directeur van de Centrale Opleiding Mobiele Eenheden van het Korps Rijkspolitie,
integratiedirecteur Politie Instituut Openbare Orde en Veiligheid te Horn en Hoogerheide,
commandant Rijkspolitie Brabant Zuid-Oost,
plaatsvervangend korpschef Brabant Zuid-Oost,
hoofdcommissaris-korpschef, eerst van de regio Zaanstreek-Waterland en later van de regio Zeeland.
Na zijn pensionering in 2003 heeft hij op verzoek van het College van Bestuur de benoeming tot lector Sociale Veiligheid aan Hogeschool Zeeland aanvaard.
[bron: www.geni.com/]

UIT DIT HUWELIJK VIER KINDEREN:
 1. Janneke Dierckx, LLB,
  Geboren in 1971, zat op school in Grathem (1977-1985), studeerde Belastingrecht en Ondernemingsrecht in Maastricht (1991-1995), management trainee Nationale Nederlanden (1995-1997), advocaat bij Voormolen Advocaten (1997-1999), legal advisory bij Witlox VCS, (1999-2001), bij Accon avm (2001-2003) en bij Deloitte (2003-2011), voorzitter Regionale Ondernemingsraad Openbaar Ministerie (2009-2011), waarnemend teamleider Functioneel Parket Rotterdam (2013-2014), Officier van Justitie (2008-heden), Afdelingshoofd/Vestigingsleider Functioneel Parket Rotterdam (2014-heden).
  Gehuwd met N.N. de Smet.
  Uit dit huwelijk een kind.

  [bron: https://nl. linkedin.com/in/janneke-de-smet-dierckx.]
 2. Matthijs Dierckx,
  Geboren ca. 1970, hoofdredacteur en uitgever van verschillende film- en gamebladen (tot 2005), samen met Froukje Dierckx en Arno Landsbergen mede-eigenaar van pr- en marketingbureau DDNL Communicatie (2005), uitgever van Control Magazine, Vakblad van de Nederlandse gamesindustrie, woont te Amsterdam.
  Uit relatie een kind.


 3. Froukje A. Dierckx,
  Samen met Matthijs Dierckx en Arno Landsbergen mede-eigenaar van pr- en marketingbureau DDNL Communicatie (2005), woont te Amsterdam (2016).
  Gehuwd met Arno Landsbergen, geboren ca. 1970, musicus, mede-eigenaar van pr- en marketingbureau DDNL Communicatie (2005), medewerker van Control Magazine, Vakblad van de Nederlandse gamesindustrie.
  Uit dit huwelijk een kind.


 4. Kind 4. (m.)
  Gehuwd met N.N. de Haan.
  Uit dit huwelijk drie kinderen.
XIII-ah.
Marian J. ROODVOETS.
Dochter van Adrianus Roodvoets en van Jacomina Glerum [nr. XII-t], geboren in 1929/30, woont te Dutton (1985).
Gehuwd met Wilbert POST, ook Bill POST, woont te Dutton (1985), overleden voor 25 juni 2002.

KINDEREN:
 1. Charles Adrian Post,
  Geboren ca. 1955, woont in Dorr, MI.
  Gehuwd met Louann Vandermolen.
 2. Brent William Post,
  Geboren ca. 1957, werkt bij MBP Metal Works Consulting, LLC.
  Gehuwd met Kim Ellen N.N.
 3. Lynne Merrill Post, zie nr. XIV-ar.
  Geboren ca. 1963, van beroep Human Resources Assistant bij Wolverine World Wide in Greater Grand Rapids (vanaf juli 2009), manager Rockford Area Art Commission (2014), woont in Belmont, MI.
  Gehuwd met James Worst, ook Jim Worst, geboren in 1960, zoon van Jim Worst en Betty Lou Slager.
XIII-ai.
June J. ROODVOETS.
Dochter van Adrianus Roodvoets en van Jacomina Glerum [nr. XII-t], geboren ca. 1932.
Gehuwd met Robert LEWIS, wonen te Grandville (1985), te Jenison (2002).

KINDEREN:
 1. Laurie Lee Lewis, zie nr. XIV-as.
  Geboren in juli 1955, woont in Zeeland, MI.
  Gehuwd met Steven Russell Bassett, geboren 1954/55, werkt bij Artex Label & Graphics Inc.
 2. Clifton Lewis,
  Geboren ca. 1960.
  Gehuwd met Lisa N.N.
 3. R. Scott Lewis,
  Geboren ca. 1965.
  Gehuwd met Roberta N.N.
XIII-aj.
Nicholas William WIERENGA.
Zoon van William Nicholas Wierenga en van Marretje Cornelia Agatha Roodvoets [nr. XII-u], geboren op 17 augustus 1938, woonde te Lowell, MI (1993), te Grand Rapids (1996), overleden aldaar op 27 mei 1999, oud 60 jaar, begraven op Merriman Cemetery, Alto, Kent County, MI, USA.
Gehuwd met Judith Mary SCHRODER, geboren te Grand Rapids op 2 november 1941, overleden te Lowell, MI op 9 juni 1974, oud 32 jaar, begraven op Merriman Cemetery, Alto, Kent County, MI, dochter van [N.N.] Schroder en van Mathilda Junglas.
Mogelijk gehuwd (2) met Theresa Rose [N.N.], ook Terry Rose [N.N.], geboren in 1956.

Relatives: George Peter Wierenga en Teresa Rose Wierenga (geb. 1956). Mogelijk Joseph Wierenga (geb. 1988). Mogelijk Shirley Lou Wierenga.

U.S. SOCIAL SECURITY DEATH INDEX, 1935-2014:
Name: Nicholas W. Wierenga.
SSN: 385-36-5572.
Last Residence: 49505 Grand Rapids, Kent, Michigan, USA.
Born: 17 Aug 1938.
Died: 27 May 1999.
State (Year) SSN issued: Michigan (1954-1955).
[bron: website Family Search]KINDEREN VAN NICHOLAS WILLIAM WIERENGA EN JUDITH MARY SCHRODER: [Filiatie waarschijnlijk]
 1. Margaret Kay Wierenga, zie nr. XIV-at.
  Geboren in 1962, studeerde aan Michigan Technological University en aan Purdue University, werkte voor Covidien Ltd, Embry-Riddle Aeronautical University, Lockheed Martin Corporation, Northrop Grumman Laser, Systems, Seminole State College, Poly-hi Solidur North America, Tri-State University en Honeywell Aircraft Landing Systems.
  Mogelijk gehuwd met James Diehl Windsor, geboren in 1964, woont in Florida (2014).
 2. Janea Lynn Wierenga, zie nr. XIV-au.
  Geboren in 1966.
  Gehuwd met Ted Dean Kuik, geboren in 1962.
  Gehuwd met N.N. Munch.
 3. Stephen Todd Wierenga, zie nr. XIV-av.
  Geboren in 1969, werkzaam bij Amway Corporaton, Access Business Group LLC.
  Mogelijk gehuwd met Natalie Marie N.N, geboren in 1970.
XIII-ak.
Donald Jack ROODVOETS.
Zoon van Jacob Jansen Roodvoets, ook Jack Roodvoets en van Jane Rosendall [nr. XII-v], geboren te Grand Rapids, MI op 23 juli 1931, overleden te Benton, Marshall County, Kentucky op 4 augustus 1993, oud 62 jaar.
Gehuwd (1) met Lois E. MINER, geboren in 1929/30, overleden in Grand Rapids, MI op 26 juli 2002, oud 72 jaar, begraven in Rosedale Memorial Park Cemetery op 31 juli, dochter van Claude en Emma Miner.
Huwelijk ontbonden door echtscheiding voor 21 augustus 1976.
Gehuwd (2) te Reno, Nevada op 21 augustus 1976 met Shirley E. SWART, geboren op 20 april 1926, overleden te Benton, Marshall County, Kentucky in Calvert City Convalescent Center op 17 augustus 2008, oud 82 jaar, dochter van Oswalt Swart en Hallie White.
Shirley E. SWART was eerder gehuwd met [N.N.] HIEMSTRA.

SOCIAL SECURITY DEATH INDEX.
Donald J. Roodvoets,
Birth Date: 1931-07-23.
Death Date: August 1993.
Last Residence: 42025 (Benton, Marshall County, Kentucky).
SSN: 364-36-2682.
State of SSN Issue: Michigan.

SOCIAL SECURITY DEATH INDEX:
Shirley E. Roodvoets.
Birth Date: 20 Apr 1926.
Death Date: 17 Aug 2008.
SSN: 378-22-9665.
State of SSN Issue: Michigan.

OBITUARY.
Zie Tribune-Courier, Benton Kentucky op 27 augustus 2008.

OBITUARY.
Donald J. Roodvoets, aged 62, of Benton, Kentucky, formerly of Grand Rapids, passed away suddenly on Wednesday, August 4, 1993.
He was preceded in death by his father, Jacob and brother Arthur, both of Grand Rapids.
He is survived by his beloved wife, Shirley Hiemstra Roodvoets; daughters, Debbie (Hector) Crespo, Lisa (Rick) Schmeling, all of Grand Rapids, Sandra (William) Abrahamson of Rockford; sons, Douglas Hiemstra of Lansing, Lance Hiemstra of Kentucky;
his mother, Jane Roodvoets and brother, Fred (Ardith) Roodvoets, all of Grand Rapids; sister-in-law, Donna (Donald) Hoye of Kentucky; several grandchildren and many caring friends.
Memorial Services will be Saturday, August 14 at 4:00 p.m. at Victory Church, 6175 Northland Dr., Rockford, MI 49341.
[bron: website Family Search]

OBITUARY.
Lois E. Roodvoets, aged 72, of Grand Rapids passed away on Friday, July 26, 2002 at Spectrum Health-Butterworth Campus.
Daughter of the late Claude and Emma Miner, she is survived by her two daughters and sons-in-law, Debbie (Hector) Crespo, Sandie (Bill) Abrahamson, all of Grand Rapids; her four grandchildren, Mandy Crespo, Justin, Laurynn and Andrea Abrahamson and many friends.
Lois was a loving mother, grandmother and a friend to all who knew her. She loved to read and spend time with her family. She will be greatly missed.
The funeral service will be held at Alt & Shawmut Hills Chapel on Wednesday morning at 10 a.m. with burial in Rosedale Memorial Park Cemetery.
Visitation will be held at the funeral home where relatives and friends may meet her family on Tuesday from 2 to 4 and 7 to 9 p.m.
Contributions in her memory may be made to the Van Andel Institute Hope on the Hill Foundation for medical research or Revolution Ministries Youth Outreach Program.
Expressions of sympathy to her family may be mailed to the funeral home or may be sent via the website: Alt & Shawmut Hills Chapel.
[bron: website Family Search]

KINDEREN VAN DONALD JACK ROODVOETS EN LOIS E. MINER:
 1. Debbie Roodvoets, zie nr. XIV-aw.
  Geboren ca. 1955, woont in Grand Rapids (1993), in Grand Rapids (2002).
  Gehuwd voor 1993 met Hector Crespo.
 2. Sandra Roodvoets, ook Sandie Roodvoets, zie nr. XIV-ax.
  Woont in Rockford. MI (1993), in Grand Rapids (2002).
  Gehuwd voor 1993 met William Abrahamson.
KINDEREN VAN [N.N.] HIEMSTRA EN SHIRLEY E. SWART:
 1. Douglas Hiemstra,
  Geboren ca. 1950, woont in Kuttawa, Kentucky, in Lansing, MI (1993).
 2. Lance Hiemstra,
  Geboren ca. 1952, woont in Kentucky (1993).
 3. Lisa Hiemstra,
  Geboren ca. 1955, woont in Grand Rapids (1993).
  Gehuwd met [N.N.] Caroll.
  Gehuwd voor 1993 met Rick Schmeling.
XIII-al.
Arthur H. ROODVOETS.
Zoon van Jacob Jansen Roodvoets, ook Jack Roodvoets en van Jane Rosendall [nr. XII-v], geboren in Michigan op 22 juni 1933, "heel plotseling" overleden te Georgetown, Ottawa County, Michigan op 3 november 1982, oud 49 jaar, begraven op Rosedale Memorial Park.
Gehuwd (1) te Alameda, CA op 10 september 1954 met Dorothy J. VISS, geboren in 1932.
Gehuwd (2) in december 1966 met Barbara A. PATTERSON.
Huwelijk ontbonden door echtscheiding te Alameda City, CA in december 1970.
Gehuwd (3) te Reno, Washoe, Nevada op 7 januari 1971 met Patricia C. LOVELL.
Huwelijk ontbonden door echtscheiding.
Gehuwd (4) voor 3 november 1982 met Dolores Maria [N.N.], ook Dee ROODVOETS, geboren op 3 juli 1931, overleden te Grand Rapids, Michigan, USA op 12 oktober 2006, oud 75 jaar, crematie.
Dolores was eerder gehuwd met John WESTFIELD SR., overleden voor 12 oktober 2006.
Arthur had twee kinderen.

CALIFORNIA, MARRIAGE INDEX, 1949-1959:
Name: Arthur H. Roodvoets.
Gender: Male.
Estimated Birth: abt. 1933.
Age: 21.
Marriage Date: 10 Sep 1954.
Marriage Place: Alameda, California, USA.
Spouse: Dorothy J. Viss.
Spouse Age: 22.

CALIFORNIA, DIVORCE INDEX, 1966-1984:
Name of Husband: Arthur H. Roodvoets.
Year of Birth: 33.
Name of Wife: Barbara A. Patterson.
Year of Birth: ---
Year of Marriage: 66.
Alameda City.
Preliminary Dissolution: 12 70 [Dec. 1970].
Household Members: Arthur A. Roodvoets and Barbara A. Patterson.

NEVADA, MARRIAGE INDEX, 1956-2005:
Arthur H. Roodvoets.
Male.
Spouse Patricia C. Lovell.
Marriage Date and Place: 7 Jan 1971 in Reno.
Officiant Type: Religious Celebrant.
Recorded Date: 15 Jan 1971.
Recorded County: Washoe.
Household Members: Arthur H. Roodvoets and Patricia C. Lovell.

U.S. DEPARTMENT OF VETERANS AFFAIRS.
Name: Arthur Roodvoets.
Gender: Male.
Birth Date: 22 Jun 1933.
Death Date: 3 Nov 1982.
SSN: 547522459.
Branch 1: CG.
Enlistment Date 1: 28 May 1952.
Release Date 1: 31 Jul 1956.

SOCIAL SECURITY DEATH INDEX, Michigan, 1971-1996:
Arthur H. Roodvoets.
birth 21-06-33.
death 03 November 1982.
Georgetown, Ottawa, Michigan.
Residence Place: Plainfield, Kent, Michigan.
Male.
Certificate Number 65542.

OBITUARY.
Arthur H. Roodvoets, aged 49, of 1785 Westwood Dr., NE, passed away very suddenly Wednesday, November 4, 1982.
He is survived by his wife, Dolores M. Roodvoets; a granddaughter, Tami Jo Westfield who made her home with them; a son, Michael Roodvoets of CA;
five stepchildren, John Westfield, Terri and Juan Cantu of TX, Debra Arthur, Kristi and Howard Tryon and Lori Westfield, all of Grand Rapids;
eight other grandchildren; his mother, Mrs. Jack (Jane) Roodvoets of Grand Rapids;
two brohers, Donald Roodvoets and wife Shirley, of Grand Rapids, Fred Roodvoets and wife, Ardith, of Lowell.
Services will be held at 3 o'clock Saturday afternoon at the funeral chapel with Rev. Robert J. Lignell of Faith Lutheran Church officiating.
Interment in Rosedale Memorial Park.
Relatives and friends may meet his family at the chapel fron 7-9 on Thursday and from 2-4 and 7-9 on Friday.
Mr. Roodvoets reposes at the Reyers North Valley Funeral Chapel, 2815 Fuller, NE, at 3-Mile Rd.
[bron: website Family Search]

SOCIAL SECURITY DEATH INDEX:
Dolores M. Roodvoets.
Birth: July 3 1931.
Death: Oct. 12 2006.
Last residence: Grand Rapids, Michigan 49525, USA.

OBITUARY:
Dolores "Dee" M. Roodvoets, aged 75, passed away on Thursday, October 12, 2006.
She was preceded in death by her husband, Arthur and her son, John Westfield Jr.
Surviving are her children, Terry (Robert) Stroud, Debra (Jonathan) Jarecki, Kristi Hull, Tami Westfield-Roodvoets; 15 grandchildren, 12 great-grandchildren; special friend, Valerie Jensen.
According to her wishes, cremation has taken place and a Memorial Service will be held on Friday, October 20, 2006 at 3.00 p.m. at Memorial Alternatives Chapel.
Visitation will be one hour before the service.
Memorial contributions may be made in het memory to the American Cancer Society.
[bron: Grand Rapids Press van 15 tot 18 oktober 2006]

KINDEREN:
 1. "Zoon" Roodvoets, zie nr. XIV-ay.
  Geboren ca. 1954, overleden 1974-1982.
 2. Michael Arthur Roodvoets, zie nr. XIV-az.
  Geboren op 10 februari 1957, woont in California (1982).
  Gehuwd te Reno, Washoe, Nevada op 26 november 1988 met Emmelene V. Yee, geboren ca. 1951.
XIII-am.
Frederick James ROODVOETS, ook Fred ROODVOETS Sr.
Zoon van Jacob Jansen Roodvoets, ook Jack Roodvoets en van Jane Rosendall [nr. XII-v], geboren te Grand Rapids, Kent, MI op 20 november 1934, PFC US Army, vocht in Korea, woonde te Saranac, MI (1987), overleden te Grand Rapids, Kent, MI op 28 november 2010, oud 76 jaar, begraven op Fort Custer National Cemetery te Augusta, Kalamazoo County, MI.
Gehuwd ca. 1957 met Ardith Janna TERHORST, geboren op 11 februari 1932, woont in Kentwood, MI (2014).

U.S. PUBLIC RECORDS INDEX, vol. 1:
Name: Ardith J. Roodvoets.
Birth Date: 11 Feb 1932.
Phone Number: 897-5151.
Address: 2320 Riverside Dr. NE, Grand Rapids, 49505-4060, MI.

U.S. PUBLIC RECORDS INDEX, vol. 1:
Name: Frederick J. Roodvoets.
Birth Date: 20 Nov. 1934.
Phone Number: 897-5151.
Address: 6804 Potters Rd., Saranac, MI, 48881 (1987).
[3275 Causeway Dr NE. Lowell, MI]
[6634 Jack Ave SE, Alto, MI]
[bron: www.Ancestry.com]

PFC US ARMY.
Private First Class is de op één na laagste rang in het Amerikaanse leger, tussen de rangen van private en lance-corporal.
In Nederland is dat de soldaat 1e klasse, tussen de rangen van soldaat en korporaal.

FIND A GRAVE INDEX, Michigan, 1805-2012:
Frederick James Roodvoets.
Birth Date: 20 Nov. 1934.
Age at Death: 76.
Death Date: 28 Nov. 2010.
Burial Place: Augusta, Kalamazoo County, Michigan, USA.
[bron: www.findagrave.com.]


[bron: www.findagrave.com.]

OBITUARY.
A Memorial Service for Frederick J. "Fred: Roodvoets, Sr., aged 76, of Kentwood, will be held 2 p.m. Wednesday, December 1, 2010, at Dutton United Reformed Church, 6950 Hanna Lake SE.
A private family committal will be held in Ft. Custer National Cemetery.
In lieu of flowers, contributions may be given to Wedgwood Christian Services.
Visitation will be held Tuesday from 2 to 4 and 6 to 8 p.m. at Stroo Funeral Home.
[bron: Grand Rapids Press on Mlive.com.]

OBITUARY:
Roodvoets - Frederick J.
"Fred" Roodvoets, Sr, aged 76, of Kentwood, passed away peacefully on Sunday, November 28, 2010.
He is survived by his devoted wife , Ardith;
his children, Rick, Steve (Kate), Chuck (Ellen), Sue (Curt) DeVries, Rachel, Bob (Danielle);
his grandchildren, Amy (Joell), Dan (Gretchen), Chip (Jessica), Jolene, Stephany, Pearl, Clayton, Jackie, James, Kelvin, John Mark, Lydia, Isaac, Elijah, Janna, Amelia, Silas.
four great grandchildren;
a sister, Ingrid Sage;
Brothers-in-law and sisters-in-law, Henry (Marge) TerHorst, Jane (Gord) Zylstra, James (Jane) TerHorst. A private family committal will be held 2 p.m. Wednesday, December 1, at Dutton United Reformed Church, 6950 Hanna Lake SE; with Rev. Richard J. Miller officiating.
In lieu of flowers, memorial contributions may be given to Wedgwood Christian Services.
The family will greet visitors on Tuesday from 2 to 4 and 6 to 8 p.m. at: Stroo Funeral Home, 1095 68st St. SE.
[bron: www.lifestorynet.com.]

U.S. CEMETERY AN FUNERAL HOME COLLECTION:
Name: Frederick Fred Roodvoets.
Gender: Male.
Residence: Kentwood, Michigan, USA.
Date of Death: 2010-11-28.
Source Location: Paw Paw, Michigan, USA.
Spouse: Ardith.
Children: Rick, Steve.
Full Obituary: Roodvoets - Frederick J.
"Fred" Roodvoets, Sr, aged 76, of Kentwood, passed away peacefully on Sunday, November 28, 2010.
He is survived by his devoted wife , Ardith;
his children, Rick, Steve (Kate), Chuck (Ellen), Sue (Curt) DeVries, Rachel, Bob (Danielle);
his grandchildren, Amy (Joell), Dan (Gretchen), Chip (Jessica), Jolene, Stephany, Pearl, Clayton, Jackie, James, Kelvin, John Mark, Lydia, Isaac, Elijah, Janna, Amelia, Silas.

KINDEREN:
 1. Rick J. Roodvoets, zie nr. XIV-ba.
  Geboren ca. 1957, woonde in Alto, MI (2014), Wyoming, MI (2011), Greenville (2014).
  Gehuwd ca. 1 juli 1978 met Pamela Renee Patrick, geboren in 1956/57, woont/woonde in Grand Rapids, MI, in Ada, MI en in Alto, MI, dochter van Ray Oliver Patrick en van N.N.
  Huwelijk ontbonden door echtscheiding voor 2006.
  Mogelijk gehuwd (2) voor 2007 met Mary Jo Swainston, geboren in 1962/63, Master's in Social Work.
  Pamela huwde (2) voor 2006 met Doug Wood.
  Mogelijk verwant aan Diane Renee Roodvoets.
  Rick Roodvoets huwde (3) voor 28 december 2011 met Judy Becker, dochter van Hoyt Becker (1930-2011) en Eleanor Prince (1931-2014).
 2. Steven Craig Roodvoets, ook Steve Roodvoets, zie nr. XIV-bb.
  Geboren in augustus 1959, woont in Alto, MI.
  Gehuwd met Katherine Ruth Lobbezoo, geboren 1978/79, woont in Alto, MI (2014).
 3. Charles Scott Roodvoets, ook Chuck Roodvoets, zie nr. XIV-bc.
  Geboren in 1960/61, woont in Freeport, MI (2014), en daarvoor in Ada, Alto, Freeport en Grand Rapids.
  Gehuwd ca. oktober 1982 met Ellen Jo Woudenberg, geboren in 1961/62, woont in Freeport, MI (2014) en daarvoor in Ada en Alto, MI, dochter van Marinus John Woudenberg, ook Mike Woudenberg en van Marlene N.N.
 4. Susan J. Roodvoets, ook Sue Roodvoets, zie nr. XIV-bd.
  Geboren ca. 1968.
  Gehuwd ca. januari 1985 met Curt DeVries.
 5. Rachel Ann Roodvoets,
  Geboren in 1968/69, woont in Middleville, MI (2014).
 6. Robert Jack Roodvoets, ook Bob Roodvoets, zie nr. XIV-be.
  Geboren in 1969/70.
  Gehuwd met Danielle [N.N.].
XIII-an.
Mary ROODVOETS.
Dochter van Arie Jansen Roodvoets, ook Arthur Roodvoets en van Marian B. Walden [nr. XII-w], geboren in 1932/33, leeft in 2013.
Gehuwd met [N.N.] SABO.

XIII-ao.
Jeanne ROODVOETS.
Dochter van Arie Jansen Roodvoets, ook Arthur Roodvoets en van Marian B. Walden [nr. XII-w], geboren in 1939, leeft in 2013.
Gehuwd met Dave SKINNER, leeft in 2013.

XIII-ap.
Susanne ROODVOETS, ook Sue ROODVOETS.
Dochter van Arie Jansen Roodvoets, ook Arthur Roodvoets en van Marian B. Walden [nr. XII-w], geboren ca. 1939, leeft in 2013.
Gehuwd met [N.N.] MIDDLEBUSH.

XIII-aq.
Guy Arthur ROODVOETS.
Zoon van Arie Jansen Roodvoets, ook Arthur Roodvoets en van Marian B. Walden [nr. XII-w], geboren ca. 1940, woonde in Crofton en in Lowell (Maryland), leeft in 2013.
Gehuwd met Barbara [N.N.], ook Barb N.N., geboren ca. 1945, leeft in 2013.

KINDEREN:
 1. Samuel F. Roodvoets,
  Geboren in 1975/76, woonde in Crofton, Maryland.]
 2. Joseph A. Roodvoets,
  Geboren ca. 1980, woonde in Crofton, Maryland en in Wilmington, NC.
XIII-ar.
James Adrian ROODVOETS, ook Jim ROODVOETS.
Zoon van Arie Jansen Roodvoets, ook Arthur Roodvoets en van Marian B. Walden [nr. XII-w], geboren ca. 1946/47, woont te Grand Rapids (2014).
Gehuwd met Sharon Lee [N.N.], geboren ca. 1946/47, leeft in 2013.

KINDEREN:
 1. Thomas James Roodvoets,
  Geboren in 1968/69, woont te Holland, MI (2014).
 2. Steven Patrick Roodvoets, ook Steve Roodvoets, zie nr. XIV-bf.
  Geboren in juli 1972, woonde in Eaton Rapids, MI, Aurelius Twp, MI en in Charlotte, MI.
  Gehuwd met Tiffany Alexa Tomlinson, geboren ca. 1970/71, werkt voor Charlotte School District, Charlotte, MI (2014), First United Methodist Church, dochter van Franklin Tomlinson en Carol Bea Tomlinson.
  Uit dit huwelijk tenminste 3 kinderen.
XIII-as.
Catherine Ann ROODVOETS, B. Ed, M. Ed, ook Katy ROODVOETS.
Dochter van Arie Jansen Roodvoets, ook Arthur Roodvoets en van Marian B. Walden [nr. XII-w], geboren te Niles op 7 september 1948, slaagde voor haar doctoraal examen aan de Universiteit van Indiana in South Bend, van beroep onderwijzeres in Emmons Elementary School in Mishawaka tot haar pensionering in 2010, overleden te Holland, MI in Hospice House op 13 september 2013, oud 65 jaar, begraven op Zeeland Cemetery.
Gehuwd (1) met [N.N.] GALLOWAY.
Gehuwd (2) te South Bend, Indiana in de Hilltop Lutheran church op 23 juli 1983 met Fred VAN DYKE, geboren op 9 oktober 1950.
Uit het tweede huwelijk geen nageslacht.

OBITUARY.
Catherine Ann Roodvoets.
September 13, 2013.
Niles - Catherine Ann Van Dyke, age 65, of Niles, passed away Friday, September 13, 2013, at Hospice House of Holland.
Katy touched many lives as a teacher and friend. Everyone who knew her was blessed with her generous and loving heart and big smile. She really enjoyed being active with her grandkids.
Katy and her husband Fred were married on July 23, 1983, at Hilltop Lutheran Church in South Bend, In.
Katy attended Caledonia High School and received her Master's degree at Indiana University at South Bend. She taught at Emmons Elementary in Mishawaka from which she retired in 2010
She attended Berrien Center Bible Church.
She was preceded in death by her granddaughter, Adeline Raczynski, and her father and mother, Arthur and Marian Roodvoets.
She is survived by her husband Fred and children: Ty and (Gretchen Ludeman) Galloway, Amy and Michel Raczynski and Gretchen Galloway;
stepchildren: Robb and Kim Van Dyke, Bill and Teresa Van Dyke, and Amy Van Dyke;
grandchildren: Magda Catherine, Oliver and Jack Raczynski, Finn and Graham Galloway, Will and Ella Van Dyke, Corrin Weaver and Thomas Wojciechowski;
brothers and sisters: Mary Sabo, Jeanne and Dave Skinner, Sue Middlebush, Guy and Barb Roodvoets, Jim and Sharon Roodvoets;
bother and sister-in-law: Lynn and Guy Chiattelo and Dan Van Dyke;
many nieces, nephews and cousins.
A funeral service will be 11:00 AM, Thursday, September 19, 2013 at Zion Lutheran Church, 77 West 32nd Street in Holland. Reverend Ryan Winningham will be officiating. Burial wil be at Zeeland Cemetery.
Visitation will be from 10-11 AM, one hour prior to the service at the church.
Memorial contributions may be given to Ovarian Cancer Research Fund, 14 Pennsylvania Plaza, Suite 1710, New York, NY, 10122; or Hospice of Holland.
Arrangements are by Mulder Chapel-Dykstra Funeral Homes.
[bron: South Bend Tribune, 15 september 2013]


[picture by Scabbardfish]

[picture by David Prins]

UIT HET EERSTE HUWELIJK DRIE KINDEREN:
 1. Ty Galloway, zie nr. XIV-bg.
  Geboren ca. 1970.
  Gehuwd met Gretchen Ludeman.
 2. Amy Galloway, zie nr. XIV-bh.
  Geboren ca. 1973.
  Gehuwd met Michael Raczynski, geboren ca. 1971. ,
 3. Gretchen Jonna Galloway.
  Geboren ca. 1973, woont in Zeeland. MI (2014), politieagent in Grand Rapids (2014).
  Gehuwd met Peter Gavalis, geboren ca. 1963.
XIII-at.
Cornelis Rijk Adrianus STEENBEEK, ook Kees STEENBEEK,
Zoon van Rijk Adrianus Steenbeek en van Cornelia van Dijk [nr. XII-x], geboren te Oudenrijn op 15 februari 1924, van beroep landbouwer in Driebergen, overleden te Doorn op 24 september 2009, oud 85 jaar, begraven te Langbroek.
Gehuwd te Schalkwijk op 14 april 1955 met Pieternella Gijbertha Adriana GRIFFIOEN, geboren te Schalkwijk, Houten op 5 januari 1928, overleden te Driebergen op 3 september 2010, oud 82 jaar.


[bron: MyHeritage,
Rijk Steenbeek]

[bron: MyHeritage,
Rijk Steenbeek]

IN DRIEBERGEN ZEUG MET 20 BIGGEN:
Op het landbouwbedrijf van de heer C. R. A. Steenbeek in Driebergen heeft een zeug 20 biggen geworpen. Meestal is het gemiddelde aantal biggen circa 10 a 12. Een van de 20 biggen is kort na de geboorte bezweken. Van de overige 19 heeft de heer Steenbeek er vijf moeten uitbesteden aan een buurman, waar ook juist 6 biggen waren geboren, daar een zeug niet meer dan 14 biggetjes kan grootbrengen.
[bron: Nieuwsblad van het Noorden, 5 augustus 1967]

OVERLIJDENSADVERTENTIE:
Overleden
Cornelis Rijk Adrianus (Kees) Steenbeek,
85 jaar,
echtg. van P.G.A. Griffioen,
15-02-1924, Oudenrijn,
24-09-2009, Doorn,
Begraven te Langbroek,
Begrafenis heeft plaatsgevonden.
[bron: Nieuwsbode, Zeist, 30 september, 2009]

KINDEREN:
 1. Rijk C. Steenbeek, zie nr. XIV-bi.
  Geboren ca. 1956, eigenaar agrarisch adviesbureau in Driebergen.
  Gehuwd (1) met [N.N.] Krijgsman, dochter van Arie Krijgsman en van [N.N.] Korengevel.
  Gehuwd (2) met A.M.C. Ophuijsen, (Marian ??), dochter van Albertus Marianus Christiaan Ophuijsen en van Antoinetta Johanna Paardekam.
  Gehuwd (3) met [N.N.] Molenaar.
  Uit het eerste huwelijk 2 kinderen.
 2. Anneke Pieternella Steenbeek, zie nr. XIV-bj.
  Geboren op 12 november 1957, woont in Noord-Brabant (2011), te Almere (2014), opleiding Schoevers College, office manager bij Pijpers Bronbemalingen BV (1980-2014).
  Gehuwd in 1980 met Aalt P. Pijpers, geboren in november 1955.
 3. Franciscus Nicolaas Steenbeek, ook Frans Steenbeek, zie nr. XIV-bk.
  Geboren in augustus 1961.
  Gehuwd met Ina Meijers.
 4. Corinne Steenbeek, zie nr. XIV-bl.
  Geboren ca. 1965.
  Gehuwd met Pieter Lekkerkerker.
XIII-au.
Evert STEENBEEK.
Zoon van Rijk Adrianus Steenbeek en van Cornelia van Dijk [nr. XII-x], geboren te Oudenrijn op 9 juni 1927, overleden te De Meern op 15 juni 2006, oud 79 jaar, teraardebestelling op de begraafplaats van de Hervormde Gemeente aan de Zandweg op 21 juni.
Gehuwd te Hagestein op 16 mei 1957 met Maria Francyna VEEN, geboren te Hagestein op 19 april 1928, dochter van Govert Cornelis Veen en van Adrianna de Ridder.

DATA:
[bron: www.veen-genootschap.nl.]


[bron: Amersfoortse Courant, 19 juni 2006
met dank aan online-familieberichten.nl]

KINDEREN:
 1. Corrie Steenbeek, zie nr. XIV-bm.
  Geboren ca. 1959.
  Gehuwd met Adriaan de Lange.
 2. Adrie Steenbeek, zie nr. XIV-bn.
  Geboren ca. 1961, woont te Delft (2014), van beroep medewerker Ruimtelijke Ordening gemeente Delft (2010-heden), projectmedewerker EuniverCities (2014-heden).
  Gehuwd met N.N.
 3. Reina Steenbeek,
  Geboren ca. 1963.
 4. Goverdina Cornelia Steenbeek, ook Gonnie Steenbeek,
  Geboren te Vleuten-de Meern op 6 april 1965, ging op school in Nieuwegein en in Utrecht.
  Gehuwd, door bruidegom zelf voltrokken te Houten op 2 februari 2007 met Johannes Jacobus Nicolaas van Zijl, ook Hans van Zijl, geboren te Houten (Schalkwijk) op 11 september 1964, van beroep automonteur, zoon van Nicolaas Petrus van Zijl en van Agnes Adriana Holman.

  ONDERWIJS:
  Koningin Julianaschool, Nieuwegein, 1972-1978.
  Bernhard MAVO, Nieuwegein, 1979-1981.
  C.S.G. de Sprong, Utrecht, 1981-1983.
  VHBO, Utrecht, 1982-1986.
  [bron: www.schoolbank.nl.]

  DATA:
  [bron: www.moustache.nu.]
XIII-av.
Cornelia Adriana STEENBEEK.
Dochter van Adriaan Cornelis Steenbeek en van Marretje van Dijk [nr. XII-y], geboren op 19 mei 1924, overleden te De Meern op 5 maart 2004, oud 79 jaar.
Gehuwd met David VAN VEEN, geboren op 24 september 1920, overleden op 9 april 2004, oud 83 jaar, zoon van David van Veen en van Marritje Oudshoorn.
Uit dit huwelijk drie kinderen.

OVERLIJDENSADVERTENTIE:
Overleden
Cornelia Adriana Steenbeek
79 jaar
echtg. van D. van Veen
19-05-1924
05-03-2004, De Meern.
[bron: Utrechts Nieuwsblad, 10 maart 2004]

DE MEERN:
Het voormalige dorp Vleuten-De Meern ligt enkele kilometers ten westen van Utrecht.
Tesamen met Vleuten en Haarzuilen maakt De Meern sinds 2001 deel uit van de stad Utrecht.

OPMERKING:
Cornelia Adriana groeide na het overlijden van haar moeder op bij haar oom en tante Rijk Adrianus Steenbeek en Cornelia van Dijk.
[bron: www.myheritage.nl.]


[bron: www.Graftombe.nl.]

XIII-aw.
Jacobus Wijnand MERKENS,
Waarschijnlijk een zoon van Rijk Merkens en van Teuntje Adriana van Dijk [nr. XII-z], geboren op 11 april 1924, overleden op 21 juni 1993, oud 69 jaar, begraven te Wijk bij Duurstede.
Gehuwd met Aartje Jannigje VOSSESTEIN, geboren op 28 augustus 1924, overleden op 29 november 1998, oud 74 jaar, begraven te Wijk bij Duurstede.


[bron: www.Graftombe.nl.]

KIND:
 1. Teuntje Adriana Merkens,
  Geboren op 23 juli 1950, overleden op 7 oktober 1973, oud 23 jaar, begraven te Wijk bij Duurstede.
XIII-ax.
Teus MERKENS.
Zoon van Rijk Merkens en van Teuntje Adriana van Dijk [nr. XII-z], geboren ca. 1926.
Gehuwd voor 1955 met N.N.

UIT DIT HUWELIJK VIER KINDEREN, WAARONDER:
 1. Teus Merkens, ook Teunis Merkens,
  Geboren te Wijk bij Duurstede op 25 februari 1955, overleden te Sousel, Portugal op 19 mei 2007, oud 52 jaar, crematie te Ede, Crematorium Slingerbos op 26 mei 2007.  [bron: advertentie AD Utrechts Nieuwsblad,
  24 mei 2007]

XIII-ay.
Willem VAN DE WATER, ook Wim VAN DE WATER.
Zoon van Cornelis van de Water en van Everdina Geertruida van Dijk [nr. XII-ab], geboren te IJsselstein op 13 augustus 1934, overleden te Maartensdijk op 19 mei 2013, oud 78 jaar, begraven te Groenekan op de Hervormde Begraafplaats op 24 mei 2013.
Gehuwd met Bep DE GIER.


[bron: Reformatorisch Dagblad,
21 mei 2013 met dank aan
www.online-familieberichten.nl.]

KINDEREN:
 1. Kees van de Water, zie nr. XIV-bo.
  Geboren ca. 1960, woont te Groenekan (2013).
  Gehuwd met Cobij van Es.
 2. Cobij van de Water, zie nr. XIV-bp.
  Geboren ca. 1965, woont te Maartensdijk (2013).
  Gehuwd met Piet Meijers.
 3. Wim van de Water, zie nr. XIV-bq.
  Geboren ca. 1970, woont te Zeist (2013), ouderling Ned. Hervormde Gemeente aldaar (2014-2015).
  Gehuwd met Annemarie Meerveld.
XIII-az.
Agatha Sebastiana Elisabeth VAN HEUSDEN,
Dochter van Albertus Ascanius Hendrik van Heusden en van Elizabeth Antje Neellina Vlug [nr. XII-ad], geboren te 's-Gravenhage op 5 mei 1924, overleden voor 2 mei 1906.
Gehuwd te Amsterdam op 7 februari 1948 met Willem Frederik Conrad VAN BOSSE, geboren te 's-Gravenhage op 20 februari 1920, overleden te Eefde op 2 mei 2006, oud 86 jaar, crematie, zoon van Willem Frederik Conrad van Bosse, van beroep houtvester in Ned. O-Indie (tot 1913) en van Christophina Georgina Sigismunda Remmert.[Overlijdensadvertentie in De Telegraaf,
dd 6 mei 2006,
met dank aan online-familieberichten]

KINDEREN:
 1. drs. Annie Elisabeth Christophina Agatha van Bosse, ook Annelies van Bosse, zie nr. XIV-br.
  Geboren te Cheribon, Java op 21 oktober 1949, woont te Naarden (2006).
  Gehuwd (1) te Zaltbommel op 4 februari 1983 met Pieter Floris Lambrechtsen, geboren te Haarlem op 22 april 1948.
  Gehuwd (2) voor 2006 met Gerard Havermans.
 2. Elisabeth Georgine Fridoline Josine van Bosse, ook Lotje van Bosse, zie nr. XIV-bs.
  Geboren te Amsterdam op 6 januari 1951, woont te Eefde (2006).
  Gehuwd met N.N. Santman.
 3. Patricia Willemea Albertine Margaretha van Bosse,, zie nr. XIV-bt.
  Geboren te Amsterdam op 17 mei 1952.
  Gehuwd met Foeke Zeilstra.
[bron: website Joop van Heusden]

XIII-ba.
Liesbeth ROODVOETS,
Dochter van Gerardus Roodvoets en van Janny van Herwijnen [nr. XII-ae], geboren ca. 1955.
Gehuwd met Jan VAN OMMEN, geboren te Heerde op de Veluwe in 1953, vertrok na kweekschoolopleiding naar Nieuwegein, woont vanaf 1978 in Nieuwegein (de Doorslag, Vreeswijk en tegenwoordig in Galecop), vanaf 1977 als onderwijskracht actief, tegenwoordig directeur van de Koningin Julianaschool in Nieuwegein.


[Jan van Ommen,
schooldirecteur in Nieuwegein, 2015]

UIT DIT HUWELIJK ÉÉN KIND:
 1. Wouter van Ommen.
XIII-bb.
Rita ROODVOETS,
Dochter van Gerardus Roodvoets en van Janny van Herwijnen [nr. XII-ae], geboren ca. 1958, woont te Geldrop (2006).

KIND:
 1. Thom Roodvoets.
  Woont in Eindhoven (2015).XIII-bc.
Heidi ROODVOETS,
Dochter van Gerardus Roodvoets en van Janny van Herwijnen [nr. XII-ae], geboren ca. 1960, senior administratief medewerker UMC Utrecht Cancer Center.
Gehuwd met Cok STUIVER, eigenaar Cok Stuiver Communicatie.
Wonen te IJsselstein (2006).


KINDEREN:
 1. Morris Stuiver.
  Opleiding bouwkunde met specialisatie constructie en techniek aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen.


 2. Mimi Stuiver.
  Verkoopmedewerker Douglas.


XIII-bd.
Arnoldina Helena DE VOS, ook Didi DE VOS,
Dochter van Willem Frederik de Vos en van Marretje Jannetje Helena Roodvoets [nr. XII-af], geboren te Vleuten op 28 september 1930, overleden te Hilversum op 12 februari 1968, oud 37 jaar, begraven op de Noorderbegraafplaats.
Gehuwd met N.N.
Uit dit huwelijk vier kinderen.


[bron: www.graftombe.nl.]

XIII-be.
Aart ROODVOETS.
Zoon van mr. Arie Adrianus Cornelis Roodvoets en van Gerre Christina Doodeheefver [nr. XII-af], geboren ca. 1941, woont te Aerdenhout (1964), te Heemstede (1969, 1976, 1984).
Gehuwd voor 1969 met C. M. VAN DER ERF.
Huwelijk mogelijk ontbonden voor 1976.


[Laatst gewijzigd op 29 maart 2016]
TWAALFDE GENERATIE VEERTIENDE GENERATIE