BEKNOPTE PARENTEEL VAN FRANS DUSSARD,
OOK GENAAMD DUIJSHART UIT ANTWERPEN
Negende Generatie
IX-a. Willem George Conrad DUIJSHART,
Zoon van Albert George Eduard Duijshart en Miena Damm, [nr. VIII-d], geboren op 7 januari 1885 (erkenning te Madioen), van beroep daggelder Staatsspoor te Soerabaja (1903), opzichter 3e klas Burgerlijke Openbare werken te Lahat, Palembang, Tebing Tinggi en Singaradja (1908), chef reinigingsdienst Soerabaja (1917), ambtenaar gemeentewerken te Soerabaja (1915-1927), directeur gemeentewerken te Bandjermasin (1928), gemeenteraadslid Buitenzorg (1935-1936), overleden te Amsterdam ca. 10 juni 1966, oud 81 jaar.
Gehuwd te Djokjakarta op 30 december 1911 met Sophie Jacoba PROMPT, geboren op 12 januari 1887, overleden te Arcadia, California op 16 januari 1976, oud 89 jaar.Willem George Conrad Duijshart en Sophia Prompt, ca. 1960.

BURGERLIJKEN STAND.
Aangiften van Geboorten.
Madioen, 7 Jan. 1885.
Willem George Conrad Duijshart (erkenning).
[bron: Almanak van Nederlandsch Indie, 1889, blz. 330]

NIEUW ADRESBOEK.
Duyshart, W.G.C. Daggelder St.Sp. Soerabaja.
[bron: Almanak van Nederlandsch Indie, 1901-1905]

NIEUW ADRESBOEK.
Duyshart, W.G.C. Daggelder St.Sp.
[bron: Almanak van Nederlandsch Indie, 1907]

NIEUW ADRESBOEK.
Duyshart, W.G.C. Opz. 3e kl. Ws. Lahat.
[bron: Almanak van Nederlandsch Indie, 1908, blz. 179]

NIEUW ADRESBOEK.
Duyshart, W.G.C. Opz. 3e kl. Ws. Tebing Tinggi.
[bron: Almanak van Nederlandsch Indie, 1910]

NIEUW ADRESBOEK.
Duyshart, W.G.C. Opz. 3e kl. Ws. Singaradja.
[bron: Almanak van Nederlandsch Indie, 1912-1913]

NIEUW ADRESBOEK.
Duyshart, W.G.C. Opz. 3e kl. Ws. (w.g)......................
[bron: Almanak van Nederlandsch Indie, 1914]

NIEUW ADRESBOEK (mutatie).
Duyshart, W.G.C. Opz. 3e kl. Ws. eervol ontslagen.
[bron: Almanak van Nederlandsch Indie, 1914]

NIEUW ADRESBOEK.
Duyshart, W.G.C. Ambt. Gemeentewerken Soer. Boengoeran 7 (S.J. Promt)
[bron: Almanak van Nederlandsch Indie, 1915-1924]

NIEUW ADRESBOEK.
Duyshart, W.G.C. Ambt. Gemeentewerken Soer. (S.J. Promt)
[bron: Almanak van Nederlandsch Indie, 1925-1927]

NIEUW ADRESBOEK.
Duyshart, W.G.C. Ambt. Gemeentewerken Soer. (S.J. Promt)
[bron: Almanak van Nederlandsch Indie, 1930, 1932, 1934]

NIEUW ADRESBOEK.
Duyshart, W.G.C. Gep. Locaal Ambt. Bte. (S.J. Promt)
[bron: Almanak van Nederlandsch Indie, 1938]

NIEUW ADRESBOEK.
Duyshart, W.G.C. Gep. Locaal Ambt. Soe. (S.J. Promt)
[bron: Almanak van Nederlandsch Indie, 1941]

DEPARTEMENT DER BURGERLIJKE OPENBARE WERKEN.
Ranglijst der opzichters.
Opzichter derde klasse.
Duijshart, W.G.C. (tijd. wd.) Palembang, 29 Maart 1907.
[bron: Almanak van Nederlandsch Indie, Kalender en Personalia, 1908-1909]

DEPARTEMENT DER BURGERLIJKE OPENBARE WERKEN.
Ranglijst der opzichters.
Opzichter derde klasse.
Duijshart, W.G.C. Palembang, 19 Dec. 1908.
[bron: Almanak van Nederlandsch Indie, Kalender en Personalia, 1910-1912]

BURGERLIJKE STAND:
Voltrokken huwelijken.
Djokjakarta, 30 december 1911.
Willem George Conrad Duyshart met Sophie Jacoba Prompt.
[bron: Almanak van Nederlandsch Indie, 1913, blz. 13]

DEPARTEMENT DER BURGERLIJKE OPENBARE WERKEN.
Ranglijst der opzichters.
Opzichter derde klasse.
Duijshart, W.G.C. (a.d.), 19 Dec. 1908.
[bron: Almanak van Nederlandsch Indie, Kalender en Personalia, 1913, blz. 510]

SPECIALE DIENSTEN.
Aanleggen en verbeteren van verkeerswegen op de Buitenbezittingen.
Toegevoegd personeel.
Opzichter der 3e klasse: W.G.C. Duijshart.
[bron: Almanak van Nederlandsch Indie, Kalender en Personalia, 1913, blz. 524]

DEPARTEMENT DER BURGERLIJKE OPENBARE WERKEN.
Ranglijst der opzichters.
Opzichter derde klasse.
Duijshart, W.G.C. (w.g.).
[bron: Almanak van Nederlandsch Indie, Kalender en Personalia, 1914, blz. 497]

DEPARTEMENT DER BURGERLIJKE OPENBARE WERKEN.
Waterstaat.
W.G.C. Duijshart, 23 juli 1913, commies op Java.
[bron: Almanak van Nederlandsch Indie, Kalender en Personalia, 1914, blz. 828]

GEMEENTERAAD VAN SOERABAJA.
o.a.
Burgemeester. Mr. A. Meijroos, 5 Aug. 1916.
Reinigingsdienst. Chef: W.G.C. Duijshart.
[bron: Almanak van Nederlandsch Indie, Kalender en Personalia, 1917, blz. 724]

GEMEENTERAAD VAN BANDJERMASIN.
Ingesteld bij Stbl. 1919 No. 252.
Aantal leden 13. 7 O.N. 4 I.O.n.O. 2 U.O.n.O.
Voorzitter. Het Hoofd van plaatselijk bestuur der afdeeling Bandjermasin.
Leden. Pangeran Ali; - Amir Hasan; - Dr. P.L. van Andel; - A.G. van den Berg; - Mr. S.T. Duurvoort; - C.L. Gosen; - Hairoel Ali; - Lauw Kim Tek; - D.C. Loman; - J.H. Naafs; - Lie Jauw Phek; - F. Runtuwene; - L. Tobi.
Secretaris. H.G. Smies.
Directeur gemeentewerken. W.G.C. Duyshart.
Belast met het ontvangen, bewaren en betalen van gelden (art. 62 van St. 1905 No. 181). De algemeene ontvanger van s Landskas te Bandjermasin.
[bron: Almanak van Nederlandsch Indie, Kalender en Personalia, 1928, blz. 766]

PLAATSELIJKE RAAD VAN DE ONDERAFDEELING BARABAI.
Ingesteld bij Stbl. 1921 No. 368.
Voorzitter. Het Hoofd van plaatselijk bestuur te Barabai.
Leden. 26 inlanders.
Secretaris. Ph. A.R. van der Linden.
Directeur Locale Werken. W.G.C. Duyshart.
Kashouder. Anang Abdulhamid.
Marktmeester. H.J.M.N. Urbach (1930-1931).
Bedrijfsleider Electriciteitsbedrijf. P. Neuffer (1932)
[bron: Almanak van Nederlandsch Indie, Kalender en Personalia, 1930, blz. 761, 1931, blz. 790 en 1932, blz. 783]

STADSGEMEENTERAAD VAN BUITENZORG.
Ingesteld bij Stbl. 1905 No. 208; Stbl. 1926 No. 368.
Aantal leden 15. 9 O.N. 4 I.O.n.O. 2 U.O.n.O.
Burgemeester. Mr. G.F. Rambonnet.
Wethouders. J. de Gelder; - M.K. Soemadilage; - The Kian Boen.
Leden. C.E. Croes; - M. Darsa; - R. Djaenoedin; - W.G.C. Duijshart; - J. de Gelder; - Dr. P. van der Goot; - Mr. A.J.J. Hamelburg; - W. Hogendorp; - Dr. J.P.A. van Leent; - K. Prawirosoemarto; - Baron H.G.K. van Reede van Oudsthoorn; - M.K. Soemadilaga; - The Kian Boen; - Tjie Kwat Tjeng; - Dr. H.E. Wolff van Wulfing.
Secretaris. J.F. van der Lee (d.d.).
Kantoorhoofd. Mr. D.H.L. Apontoweil (wd).
Gemeente-ontvanger. J.B. Gagliardi.
Directeur gemeentewerken. C.R. Bos.
Hoofd Centrale Controle. G.J. Derks.
Hoofd Afd. Financien. J.E. van der Lee.
Hoofd Veterinair-Hygienische Dienst. Dr. M. Moetalib.
Leider Gemeentelijke Ambachtsschool. C. van den Engh.
[bron: Almanak van Nederlandsch Indie, Kalender en Personalia, 1935, blz. 637]

STADSGEMEENTERAAD VAN BUITENZORG.
Ingesteld bij Stbl. 1905 No. 208; Stbl. 1926 No. 368.
Aantal leden 15. 9 O.N. 4 I.O.n.O. 2 U.O.n.O.
Burgemeester. N. Beets [doorgehaald], Mr. P.H.M. Hildebrand, (wd)..
Wethouders. C.E. Croes; - M.K. Soemadilaga; - The Kian Boen.
Leden. C.E. Croes; - M. Darsa; - W.G.C. Duijshart; - J. de Gelder; - Dr. P. van der Goot; - Mr. A.J.J. Hammelburg; - W. Hogendorp; - Marzoeki Mahdi; - K. Prawirosoemarto; - M.K. Soemadilaga; - Dr. P.J. Stigter; - The Kian Boen; - Tjie Kwat Tjeng; - J.A.Ch. van Welsem; - Dr. H.E. Wolff van Wulfing.
Secretaris. C.L.G. Musch.
Kantoorhoofd. Mr. D.H.L. Apontoweil (wd).
Gemeente-ontvanger. J.B. Gagliardi.
Directeur gemeentewerken. C.R. Bos.
Hoofd Afdeeling Controle. M.W. van Ingen Schenau (d.d.).
Hoofd Afd. Financien. M.N. Neunaber (d.d.).
Hoofd Veterinair-Hygienische Dienst. Dr. M. Moetalib.
Leider Gemeentelijke Ambachtsschool. C. van den Engh.
[bron: Almanak van Nederlandsch Indie, Kalender en Personalia, 1936, blz. 696]

SOCIAL SECURITY DEATH INDEX.
Sophia Duyshart, date of birth 12 Jan. 1887, date of death Jan. 1976, Last Residence 91006 (Arcadia, Los Angeles, Cal.)

KINDEREN:
 1. Abraham George Evert Duijshart,
  Geboren te Soerabaja op 1 december 1913, overleden aldaar in 1939, oud 25 jaar.

  BURGERLIJKE STAND.
  Aangiften van Geboorten:
  Soerabaja, 1 december 1913.
  Abraham George Evert Duijshart.
  [bron: Almanak van Nederlandsch Indie, Naamlijst, 1915, blz. 216]
 2. Johan Huibert (Joop) Duyshart, zie nr. X-a,
  Geboren te Soerabaja op 1 september 1916, van beroep stationschef 2e klasse in Soerabaja-kotta (1938).
  Gehuwd op 26 februari 1944 met Theline Orseline van Beek, geboren te Kediri op 1 januari 1918.
  Wonen in Port Angeles, Washington State.
 3. Elly Duyshart,
  Geboren te Soerabaja op 26 januari 1919.
  Ongehuwd.
  Woont te Amsterdam.

  BURGERLIJKEN STAND.
  Aangiften van Geboorten.
  Soerabaja, 26 januari 1919.
  Elly Duyshart.
  [bron: Almanak van Nederlandsch Indie, 1920, blz. 106]
 4. Eduard (Ed) E. Duyshart, zie nr. X-b,
  Geboren op 31 oktober 1922, overleden te Arcadia, California op 2 januari 1998, oud 75 jaar.
  Gehuwd met Agnes Maria Kleine Staarman.
IX-b. Leonard Johny Antony DUIJSHART,
Zoon van Albert George Eduard Duijshart en Miena Damm [nr. VIII-d], geboren te Madioen, Ned. O-Indie op 16 juni 1886 (erkenning), van beroep machinist Staatsspoorwegen (1909-1914), employee suikerfabriek Poerwodadi te Madioen (1920).
Gehuwd (1) voor 1916 met [N.N.] ROSENQUIST.
Ondertrouw (2) te Modjoe Agoeng in februari 1923 met Sophia Suzanna VAN DORP.

BURGERLIJKEN STAND.
Aangiften van Geboorten.
Madioen, 16 Juni 1886.
Leonard Johny Antony Duijshart (erkenning).
[bron: Almanak van Nederlandsch Indie, 1889, blz. 330]

SPOOR- EN TRAMWEGEN.
Ranglijst van het personeel bij den dienst der Staatsspoorwegen op Java.
Machinisten.
o.a.
Duyshart, L.J.A.. O.L. 1 Jan. 1909.
[bron: Almanak van Nederlandsch Indie, Kalender en Personalia, 1910-1913].

NIEUW ADRESBOEK.
Duyshart, L.J.A. Leerling Mach. St.Sp. - Blitar.
[bron: Almanak van Nederlandsch Indie, 1910]

NIEUW ADRESBOEK.
Duyshart, L.J.A. Mach. S.S. - Kertosono.
[bron: Almanak van Nederlandsch Indie, 1912-1913]

NIEUW ADRESBOEK.
Duyshart, L.J.A. Mach. S.S. - Soer.
[bron: Almanak van Nederlandsch Indie, 1914]

NIEUW ADRESBOEK.
Duyshart, L.J.A. Gep. Mach. S.S. - Soer.
[bron: Almanak van Nederlandsch Indie, 1915]

NIEUW ADRESBOEK.
Duyshart, L.J.A. Gep. Mach. S.S. - Empl. Sf. Poerwodadi Madioen (... Rosenquist).
[bron: Almanak van Nederlandsch Indie, 1916-1920]

NIEUW ADRESBOEK.
Duyshart, L.J.A. Gep. Mach. S.S. - Empl. Sf. Poerwodadi Madioen.
[bron: Almanak van Nederlandsch Indie, 1921-1922]

NIEUW ADRESBOEK.
Duyshart, L.J.A. Gep. Mach. S.S. - Empl. Sf. Modjoagoeng Modjokerto.
[bron: Almanak van Nederlandsch Indie, 1923]

NIEUW ADRESBOEK.
Duyshart, L.J.A. Gep. Mach. S.S. - Empl. Sf. Modjoagoeng Modjokerto (S. van Dorp).
[bron: Almanak van Nederlandsch Indie, 1924]

NIEUW ADRESBOEK.
Duyshart, L.J.A. Gep. Mach. S.S. - Modjokerto (S. van Dorp).
[bron: Almanak van Nederlandsch Indie, 1925]

NIEUW ADRESBOEK.
Duyshart, L.J.A. Gep. Mach. S.S. Empl. Sf. Ponen - Djombang (S. van Dorp).
[bron: Almanak van Nederlandsch Indie, 1926-1927]

NIEUW ADRESBOEK.
Duyshart, L.J.A. Gep. Mach. S.S. Empl. Sf. Remboen - Premboen (S. van Dorp).
[bron: Almanak van Nederlandsch Indie, 1930, 1932]

NIEUW ADRESBOEK.
Duyshart, L.J.A. Gep. Mach. S.S. Malang (S. van Dorp).
[bron: Almanak van Nederlandsch Indie, 1934]

NIEUW ADRESBOEK.
Duyshart, L.J.A. Gep. Mach. S.S. Soerabaja (S. van Dorp).
[bron: Almanak van Nederlandsch Indie, 1938, 1941]

FAMILIEBERICHTEN:
Ondertrouwd:
L.J.A. Duyshart en S.S.v. Dorp, sf. Modjoe Agoeng.
[Bron: Het Vaderland, 3 maart 1923]

KINDEREN UIT HET TWEEDE HUWELIJK:
 1. Mathilde Henriette Elizabeth Duyshart,
  Geboren te Madioen op 7 december 1920.

  BURGERLIJKEN STAND.
  Aangiften van Geboorten.
  Madioen, 7 december 1920.
  Mathilde Henriette Elizabeth Duyshart.
  [bron: Almanak van Nederlandsch Indie, 1923, blz. 95]
 2. Mathilde Eugenie Duijshart,
  Geboren op 7 december 19?? te Madioen, N.O.I.
 3. Rosemary Vivienne Duijshart,
  Geboren te Djombang, N.O.I. op 17 december 1923.

  FAMILIEBERICHTEN:
  Bevallen:
  Duyshart-v. Dorp, d., Djombang.
  [Bron: Het Vaderland, 3 feb. 1924]
IX-c. Petronella Johanna Amelia DUIJSHART,
Dochter van Albert George Eduard Duijshart en Miena Damm [nr. VIII-d], geboren te Bangil, Pasoeroean op 4 februari 1888, overleden te Amsterdam op 10 februari 1977, oud 89 jaar.
Gehuwd te Soerabaja op 20 april 1918 met Jacob August (Guus) ALTHEER, geboren te Soerabaja op 24 oktober 1887, van beroep hoofdopzichter telegrafie der staatsspoorwegen op Java, overleden te Amsterdam op 9 februari 1966, oud 78 jaar, zoon van Karel Altheer en Johanna Cornelia Elisabeth Pijma.

BURGERLIJKEN STAND.
Aangiften van geboorten.
Bangil, Pasoeroean, 4 Feb. 1888.
Petronella Johanna Amelia Duijshart.
[bron: Almanak van Nederlandsch Indie, 1896, blz. 359]

BURGERLIJKEN STAND.
Voltrokken huwelijken.
Soerabaja, 20 april 1918.
Jacob August Altheer met Petronella Johanna Amelia Duyshart.
[bron: Almanak van Nederlandsch Indie, 1919, blz. 38]

OPMERKNG:
De kinderen Eduard en Karel overleden op de zelfde dag, 11 juni 1933.
Was er sprake van een ongeval ?

NIEUW ADRESBOEK.
Altheer, J.A. Gep. Telegraaf Hfd. Opz. S.S. Bandoeng (P.J.A. Duyshart)
[bron: Almanak van Nederlandsch Indie, 1934]

KINDEREN:
 1. Eduard Altheer,
  Geboren te Poerwokerto (Banjoemas) op 14 januari 1919, overleden te Bandoeng op 11 juni 1933, oud 14 jaar.
 2. Elisabeth Altheer, tweeling.
  Geboren te Soerabaja op 6 november 1920.
  Gehuwd te Amsterdam op 23 juli 1951 met E.C.N. Balsem.
 3. Karel Altheer, tweeling.
  Geboren te Soerabaja op 6 november 1920, overleden te Bandoeng op 11 juni 1933, oud 12 jaar.
 4. William Altheer,
  Geboren te Soerabaja op 21 februari 1926, woont in 1953 te Posadas, Argentinie.
 5. Herbert Altheer,
  Geboren te Madioen op 12 augustus 1928, scheepswerktuigkundige, overleden te Bennebroek op 26 november 1987, oud 59 jaar.
  Gehuwd (1) te Amsterdam op 3 augustus 1957 met Helena Leentvaar, geboren te Haarlem op 9 mei 1932.
  Huwelijk ontbonden door echtscheiding te Amsterdam op 8 december 1970.
  Gehuwd (2) te Amsterdam op 3 juli 1984 met Annie Oldenburg, geboren te Amsterdam op 16 december 1938, eerder gehuwd met [-] Epker.
[bron: CD-rom I.G.V.]
IX-d. Hendrik Albert Reinier DUIJSHART,
Zoon van Albert George Eduard Duijshart en Miena Damm [nr. VIII-d], geboren te Bangil, Pasoeroean, N.O.I. op 18 februari 1893, employee Ned. Ind. Landbouw Mij te Soerabaja (1914-1921), overleden te Utrecht op 5 juli 1949, oud 56 jaar.
Gehuwd (1) te Soerabaja op 24 februari 1928 met Elisabeth Johanna Wilhelmina Louise VAN LAWICK VAN PABST, geboren te Djombang op 29 juni 1898, overleden te Semarang op 6 mei 1933, oud 34 jaar.
Gehuwd (2) te Dordrecht op 29 juli 1936 met Maria Catharina Sophia WORTMAN, geboren te Sneek op 18 januari 1912, secretaris-penningmeesteres Nederlandsch-Indische Vereeniging tot bescherming van dieren, afdeling Koedoes (1937), overleden na 1949.

BURGERLIJKEN STAND.
Aangiften van geboorten.
Bangil, Pasoeroean, 18 Feb. 1893.
Hendrik Albert Reinier Duijshart.
[bron: Almanak van Nederlandsch Indie, 1896, blz. 359]

NIEUW ADRESBOEK.
Duyshart, R. Empl. Ned. Ind. Landb. Mij Soer.
[bron: Almanak van Nederlandsch Indie, 1915-1922]

NIEUW ADRESBOEK.
Duyshart, R. Empl. Soer.
[bron: Almanak van Nederlandsch Indie, 1923-1927]

NIEUW ADRESBOEK.
Duyshart, R. Empl. Sem. (L. Lawick van Pabst)
[bron: Almanak van Nederlandsch Indie, 1930, 1932]

NIEUW ADRESBOEK.
Duyshart, H.A.R. Control. Regentschapsraad Koedoes.
[bron: Almanak van Nederlandsch Indie, 1934-1941]

FAMILIEBERICHTEN:
Ondertrouwd:
H.A.R. Duyshart en L. van Lawick van Papst, Soerabaja.
[Bron: NRC, 11 maart 1928 en Het Vaderland, 13 maart 1928]

FAMILIEBERICHTEN:
Gehuwd:
H.A.R. Duyshart en L. van Lawick van Pabst, Soerabaja.
[Bron: NRC en Het Vaderland, 25 maart 1928]

REGENTSCHAPSRAAD VAN KOEDOES.
Ingesteld bij Stbl. 1929 No. 235.
Aantal leden 17. 3 O.N., 11 I.O.n.N., 3 U.O.n.N.
Voorzitter. De Regent.
College Gecommitteerden. R. Gondho Mertosoeprodjo; - R. Sasra Hoedaja; - A.A.F. Vogelpoel. Leden. Ir. S.A. Blok; - Raden Gondho Mertosoeprodjo; - Raden S. Koesoemoprodjo; - Lie Sioe Gwan; - Mas Prawirosoedirdjo; - Hadji Sanoesi; - M. Sastrosoedomo; - Ir. A. Schimmel; - R. Sasra Hoedaja; - Raden Soebianto; - R. Soemodirdjo; - M. Soetisno;- Tan Kong Ping; - Tan Swie Tjing; - A.A.F. Vogelpoel, (twee vacatures).
Secretaris. R. Soemomidjojo.
Directeur Regentschapswerken. W. Weber.
Kashouder. H.S. Philippus.
Administrateur van het Pasarwezen. H.A.R. Duyshart.
[bron: Almanak van Nederlandsch Indie, Kalender en Personalia, 1933, blz. 707]

REGENTSCHAPSRAAD VAN KOEDOES.
Ingesteld bij Stbl. 1929 No. 235.
Aantal leden 17. 3 O.N., 11 I.O.n.N., 3 U.O.n.N.
Voorzitter. De Regent.
College Gecommitteerden. M. Ali; - Ir. A. Schimmel; - A.A.F. Vogelpoel; - R.M. Aboesono, (plv.); - R.M. Abdoelzis Djoijo Adhinigrat.
Leden. R.M. Abdoelzis Djoijo Adhinigrat; - R.M. Aboesono; - M. Ali; - Boediwarsito; - Gapar; - Lie Sioe Gwan; - J.F. Meelhuijsen; - R. Mertokoesoemo; - H. Moehammad Djoevry; - M. Prodjosewojo; - H. Sanoesi; - M. Sastrosoedomo; - Ir. A. Schimmel; - R.M. Soemarjo; - Tan Kong Ping; - Tan Swie Tjhing; - A.A.F. Vogelpoel.
Secretaris. R. Soewignjo.
Directeur Regentschapswerken. W. Weber, (w.d.).
Kashouder. Algemeen Ontvanger s Lands kas.
Controleur van Financien. H.A.R. Duyshart, (w.d.).
Hoofd Afdeeling Comptabiliteit. R. Soekmadi.
Kantoorhoofd. R. Permoedjosoebroto.
[bron: Almanak van Nederlandsch Indie, Kalender en Personalia, 1934, blz. 703]

REGENTSCHAPSRAAD VAN KOEDOES.
Ingesteld bij Stbl. 1929 No. 235.
Aantal leden 17. 3 O.N., 11 I.O.n.N., 3 U.O.n.N.
Voorzitter. De Regent.
Gecommitteerden. M. Ali; - Ir. A. Schimmel; - H.J. Kuneman; - R.M. Aboesono, (plv.). Leden. R.M. Aboesono; - M. Ali; - Boediwarsito; - Joedoprajitno; - H.J. Kuneman; - Lie Sioe Gwan; - J.F. Meelhuijsen; - R. Mertokoesoemo; - H. Moehammad Djoevry; - M. Prodjosewojo; - H. Sanoesi; - M. Sastrosoedomo; - Ir. A. Schimmel; - Tan Kong Ping; - Wirjodarmodjo (twee vacatures).
Secretaris. M. Soewignjo.
Directeur Regentschapswerken. W. Weber.
Kashouder. B.Visser.
Controleur van Financien. H.A.R. Duyschart.
Adj. Commies-Redacteur. R. Permoedjosoebroto.
[bron: Almanak van Nederlandsch Indie, Kalender en Personalia, 1935, blz. 651]

REGENTSCHAPSRAAD VAN KOEDOES.
Ingesteld bij Stbl. 1929 No. 235.
Aantal leden 17. 3 O.N., 11 I.O.n.N., 3 U.O.n.N.
Voorzitter. De Regent.
Gecommitteerden. M. Ali; - H.J. Kuneman; - R.M. Aboesono, (plv.).
Leden. R.M. Aboesono; - M. Ali; - Boediwarsito; - Joedoprajitno; - H. Koljoebi; - H.J. Kuneman; - Lie Sioe Gwan; - Liem Tjing Poo; - J.F. Meelhuijsen; - Mertowisastro; - H. Moehammad Djoevry; - H. Sanoesi; - M. Sastrosoedomo; - Soewando; - Tan Kong Ping; - Ir. W.A. Wiemans; - Wirjodarmodjo.
Secretaris. M. Soewignjo.
Directeur Regentschapswerken. W. Weber.
Kashouder. J.M. Daniel.
Controleur van Financien. H.A.R. Duyschart.
Adj. Commies-Redacteur. R. Permoedjosoebroto.
[bron: Almanak van Nederlandsch Indie, Kalender en Personalia, 1936, blz. 710]

REGENTSCHAPSRAAD VAN KOEDOES.
Ingesteld bij Stbl. 1929 No. 235.
Aantal leden 17. 3 O.N., 11 I.O.n.N., 3 U.O.n.N.
Controleur van Financien. H.A.R. Duyschart.
[bron: Almanak van Nederlandsch Indie, Kalender en Personalia, 1937-1940]

NEDERLANDSCH-INDISCHE VEREENIGING TOT BESCHERMING VAN DIEREN.
Afd. Koedoes.
Mevrouw Pas, Voorzitster.
Mevrouw Duyshart, Secretaris-Penningmeesteres.
[bron: Almanak van Nederlandsch Indie, Kalender en Personalia, 1938]

NEDERLANDSCH-INDISCHE VEREENIGING TOT BESCHERMING VAN DIEREN.
Afd. Koedoes.
M.v.d. Brink, voorzitter.
Mevrouw M. Duyshart, Secretaresse-Penningmeesteresse.
[bron: Almanak van Nederlandsch Indie, Kalender en Personalia, 1939-1940]

NEDERLANDSCH-INDISCHE VEREENIGING TOT BESCHERMING VAN DIEREN.
Afd. Koedoes.
M.v.d. Brink, voorzitter.
Mevrouw M. Duyshart geb. Wortman, Secretaresse-Penningmeesteresse.
[bron: Almanak van Nederlandsch Indie, Kalender en Personalia, 1942]

OVERL. AKTE, Apeldoorn, 11 juli 1949, nr. 525 [Genlias]:
Hendrik Albert Reinier Duijshart, overleden te Utrecht op 5 juli 1949, oud 56 jaar, zonder beroep, geboren te Soerabaja, zoon van Albert George Eduard Duijshart en Miena Damm, echtgenoot van Maria Catharina Sophia Wortman.

KIND UIT HET EERSTE HUWELIJK:
 1. Herbertine Albertine Louise Duijshart,
  Geboren te Semarang, N.O.I. op 8 januari 1929.

  FAMILIEBERICHTEN:
  Bevallen:
  H.A.R. Duyshart-van Lawick van Pabst, d., Semarang.
  [Bron: NRC en Het Vaderland, 17 feb. 1929]


  Louise Duijshart, haar neef Ron Duijshart
  en Gail Duijshart-Mynning, Apeldoorn.

  KINDEREN UIT HET TWEEDE HUWELIJK:
  1. Bob Duijshart,
   Geboren te Semarang, N.O.I. op 15 mei 1938.
  2. Eleonore Duijshart,
   Geboren te Semarang, N.O.I. op 20 januari 1947.
IX-e. Theodora Eleonora Olymphia (Noor) DUIJSHART,
Dochter van Albert George Eduard Duijshart en Miena Damm, [nr. VIII-d], geboren te Soerabaja, Ned. Oost-Indie in 1903, employe Geo Wehry te Soerabaja (1919-1921), overleden te Amsterdam in 2003.
Gehuwd te Soerabaja op 21 januari 1920 met Bartholdus Reinier (Bart) DE CEUNINCK VAN CAPELLE, geboren ca. 1900, van beroep chemiker suikerfabriek Kandangdjati te Kraksaan (1921), suikerfabriek Kremboong te Sidoardjo/Toelangan (1922-1926), tuinemployee suikerfabriek Kreboong te Toelangan (1929).

NIEUW ADRESBOEK.
Duyshart, Mej. Th.E.O. Empl. Geo Wehry Soer.
[bron: Almanak van Nederlandsch Indie, 1918-1922]

BURGERLIJKE STAND.
Soerabaja, 21 januari 1920.
Bartholdus Reinier de Ceuninck van Capelle met Theodora Eleonora Olymphia Duijshart.
[bron: Almanak van Nederlandsch-Indie, 1921, blz. 42]

NIEUW ADRESBOEK.
Ceuninck van Capelle, B.R. de Chemiker Sf. Kandangdjati Kraksaan (..........Duyshart).
[bron: Almanak van Nederlandsch Indie, 1921-1922]

NIEUW ADRESBOEK.
Ceuninck van Capelle, B.R. de Chemiker Sf. Kremboong Sidoardjo (N. Duyshart).
[bron: Almanak van Nederlandsch Indie, 1923-1924]

NIEUW ADRESBOEK.
Ceuninck van Capelle, B.R. de Chemiker Sf. Kremboeng Toelangan (N. Duyshart).
[bron: Almanak van Nederlandsch Indie, 1925-1927]

NIEUW ADRESBOEK.
Ceuninck van Capelle, B.R. de Tuinempl. Sf. Kremboong Toelangan (N. Duyshart).
[bron: Almanak van Nederlandsch Indie, 1930, 1932, 1934, 1938]

KINDEREN:
 1. Ludolphine (Dolly) de Ceuninck van Capelle zie nr. X-c,
  Geboren te Soerabaja, Ned. Oost-Indie op 3 november 1920, overleden te Amsterdam op 16 december 2003, oud 83 jaar.
  Gehuwd met Leo Smid, afkomstig uit Amsterdam.
 2. Hugo Louis (Louke) de Ceuninck van Capelle,
  Geboren te Batavia, Ned. Oost-Indie op 21 oktober 1925, agent van politie 2e klasse, overleden aan verwondingen ten gevolge van een landmijnexplosie in Tandjong Poera (bij Bandoeng) op 28 augustus 1947, oud 21 jaar, begraven te Cimahi, Java op het Nederlandse Ereveld Leuwigajah, vak I, nummer 836.

[bron: email H.W.M. van der Lelie, 2007]

IX-f. Gerard (Ger) Adolf Frans DUIJSHART,
Zoon van Albert George Eduard Duijshart en Miena Damm [nr. VIII-d], geboren te Djember op 20 maart 1904, employee B.P.Mij te Pladjoe (1926), opzichter Lands Waterstaat te Kediri (1933-1940), lid van de Regentschapsraad van Toeban in 1939-1940 (60 km t.w. van Soerabaja), werktuigkundige (Nederland), overleden te Amsterdam op 25 maart 1999, oud 95 jaar.
Gehuwd (1) ca. 1928 met Marie Jansje (Nietje, Nita) LANG, geboren te Madioen op 10 augustus 1908, overleden te Calgary, Alta, Canada op 8 september 2000, oud 92 jaar, dochter van Maurits Joachim Lang en Caroline Jeanette Willemsen.
Huwelijk ontbonden door echtscheiding ca. 1938.


Nita Lang.

Gehuwd (2) voor 1953 met Clasina ZEEMAN, overleden op 26 april 1953.
Marie Jansje (Nita) LANG huwde (2) te Kediri op 12 april 1939 met Louis AUGENSTEIN, geboren te Soerakarta op 1 april 1910, van beroep bankier, overleden in april 2001, oud 91 jaar, zoon van Theodorus Augenstein en Mien van Hooft.


Ger Duijshart met schoondochter Gail in Rijswijk, 1990Ger Duijshart in Amsterdam, ca. 1995.

BURGERLIJKE STAND.
Aangiften van Geboorten.
Djember, 20 maart 1904.
Gerard Adolf Frans Duyshart.
[bron: Almanak van Nederlandsch Indie, 1905, blz. 65]

FAMILIERELATIE:
Uit overlijdensakte van Gerard Adolf Frans Duijshart blijkt dat deze een zoon is van Albert George Eduard Duijshart en Miena Damm.
[bron: email Ronald F. Duijshart dd 8 mei 2008]

REGENTSCHAPSRAAD VAN TOEBAN.
Ingesteld bij Stbl. 1928 No. 303.
Aantal leden 23.
Voorzitter. De Regent.
Gecommitteerden. J.F. van Duuren; - Daroes Moeljosoegondo.
Leden. o.a. G.A.F. Duijshart.
[bron: Almanak van Nederlandsch Indie, Kalender en Personalia, 1939-1940].

NIEUW ADRESBOEK.
Duyshart, G.A.F. Empl. B.P. Mij Pladjoe.
[bron: Almanak van Nederlandsch Indie, 1927]

NIEUW ADRESBOEK.
Duyshart, G.A.F. Empl. Malang (M.J. Lang).
[bron: Almanak van Nederlandsch Indie, 1930, 1932, 1934, 1938, 1941]

NIEUW ADRESBOEK.
Duyshart, G. Opz. Lands Ws. - Kediri.
[bron: Almanak van Nederlandsch Indie, 1934, 1938]

NIEUW ADRESBOEK.
Duyshart, G. Opz. LW. - Kediri.
[bron: Almanak van Nederlandsch Indie, 1941]

KINDEREN VAN GERARD DUIJSHART EN MARIE (NITA) LANG:
 1. Ronald (Ronnie) F. Duijshart, zie nr. X-d,
  Geboren te Malang op 2 januari 1931, van beroep computer systems analyst, gepensioneerd, woont te Santa Clarita, California.
  Gehuwd (1) met Trees Verhoogh.
  Gehuwd (2) te Pasadena, California op 9 september 1967 met Gail Diane Mynning, geboren te Iron Mountain, Michigan op 23 augustus 1942, dochter van Jay Mynning en Harriet Bouche.


  Vier generaties: Nita Augenstein-Lang, Ron Duijshart,
  Margaret Hoofman-Duijshart en Shannon Hoofman, 1993.

 2. H. Joyce Duyshart, zie nr. X-e,
  Geboren te Kediri op 11 april 1936, woont te Bullhead City, Arizona.
  Gehuwd met Gerrit Klopman Baerselman, geboren op 6 november 1935, van beroep automonteur, overleden te Bullhead City, Fort Mohave, Arizona op 10 juni 2003, oud 67 jaar, zoon van N.N. Klopman Baerselman en Lot Augenstein.


  Duijshart familie reunie, Valencia, Californie, 1993.
  O.a. Ron en Gail Duijshart, Dolly Smid (rechtsvoor),
  Margaret en Dennie Hoofman (rechtsachter).

KIND VAN GERARD DUYSHART EN CLASINA ZEEMAN:
 1. Barbara (Babs) Clasina Duyshart,
  Geboren op 26 april 1953, overleden in 2001, oud ca. 48 jaar.
  Gehuwd met John Schoof.
  John en Babs woonden in Spanje.
KINDEREN VAN LOUIS AUGENSTEIN EN MARIE (NITA) LANG:
 1. Ellen Joan (Joanie) Augenstein,
  Geboren te Kediri op 9 april 1941.
  Gehuwd met prof dr. Alfons Kewitsch, geboren in O-Duitsland op 11 november 1935, in de jaren '50 met enkele neven vanuit de D.D.R. naar het Westen gevlucht en in 1958 naar de V.S. geemigreerd, van beroep hoogleraar, overleden te Hacienda Heights, Los Angeles, California op 20 maart 1994, oud 58 jaar.

  U.S. SOCIAL SECURITY DEATH INDEX:
  Alfons Kewitsch, birth 11 Nov 1935, death 20 Mar 1994, last residence 91745 (Hacienda Heights, Los Angeles, CA)
 2. Frances Ellen Augenstein,
  Geboren te Djokjakarta op 15 mei 1947, woont in Calgary, Alberta, Canada, van beroep laborante bij het Rode Kruis.
  Gehuwd (1) ca. 1975 met Chris van Blommestein, geboren in Nederland ca. 1945, van beroep verzekerings taxateur.
  Huwelijk ontbonden door echtscheiding.
  Gehuwd (2) met Brock Martin.


  Caroline Lang-Willemsen met haar kleindochters
  Ellen en Joanie Augusteijn,
  Calgary, Alberta, ca. 1965.


IX-g Anthonij Christiaan DUYSHART, [Filiatie niet bewezen]
Mogelijk een zoon van Conrad Duijshart en Louisa Olympia Carolina (Lien) Reijgers [nr. VIII-e], geboren ca. 1895, van beroep stationsklerk (1917-1929), stationscommies 1e kl. bij de S.S. en Tramwegen (1929), stationschef in Batavia (1934), tijdens W.O.II sergeant Ned. Leger, vermeld als krijgsgevangene in kamp Fukuoka 1944-1945.
Gehuwd (1) te Bangil op 11 augustus 1915 met Nelly Metha HARTMAN KOK, geboren op 14 mei 1898, overleden te Malang op 28 maart 1919, oud 20 jaar, begraven op de Begraafplaats te Malang (Klod jenglor).
Gehuwd (2) te Bandoeng op 12 juni 1925 met Emma Constance HAUBER, geboren te Tandjong Pinang, Riouw op 18 november 1895, dochter van Hendrik Adolf Hauber en Eliza Carolina Dias.

BURGERLIJKE STAND.
Voltrokken huwelijken.
Bangil, 11 augustus 1915.
Anthony Christiaan Duyshart met Nelly Meta Hartman Kok.

GRAFSCHRIFT:
Begraafplaats te Malang (Klod jenglor), Vak XI, nr. 687:
Hier rust mijn geliefde echtgenoot Nelly Metha Duyshart - Hartman Kok, geb. 14-5-1898, overl. 28-3-1919.
R.I.P. (2118)

HUWELIJKS-INFORMATIE:
Bandoeng, 12 juni 1925.
Anthony Christiaan Duyshart, geb. ca. 1891, met Emma Constance Hauber, geboren te Tandjong Pinang, Riouw op 18 november 1895, dochter van Hendrik Adolf Hauber en Eliza Carolina Dias.
[bron: website Familysearch]

FAMILIEBERICHTEN:
Gehuwd:
A.Ch. Duyshart en E.C. Hauser, Bandoeng.
[Bron: NRC, 13 juli 1925]

WOONPLAATSEN:
Blitar1916.
Weltevreden1918-
Bandoeng1925-1931.
Weltevreden1931-1933.
Den Haag (verlof)1933-1934.
Batavia1934-
Fukuoka (krijgsgevangenkamp)1944-1945.

NIEUW ADRESBOEK.
Duyshart, A.Ch. Stat. Com. S.S. Blitar.
[bron: Almanak van Nederlandsch Indie, 1917]

NIEUW ADRESBOEK.
Duyshart, A.Ch. Stat. Klerk S.S. Blitar.
[bron: Almanak van Nederlandsch Indie, 1918]

NIEUW ADRESBOEK.
Duyshart, A.Ch. Stat. Com. S.S. Wl.
[bron: Almanak van Nederlandsch Indie, 1919-1927]

NIEUW ADRESBOEK.
Duyshart, A.Ch. Stat. Com. 1e kl. S.S. Bandoeng.
[bron: Almanak van Nederlandsch Indie, 1930]

NIEUW ADRESBOEK.
Duyshart, A.Ch. Stat. Com. 1e kl. S.S. Wl. (........Hauber)
[bron: Almanak van Nederlandsch Indie, 1932]

NIEUW ADRESBOEK.
Duyshart, A.Ch. Stat. Chef S.S. Wl. (........Hauber)
[bron: Almanak van Nederlandsch Indie, 1934]

NIEUW ADRESBOEK.
Duyshart, A.Ch. Stat. Chef S.S. Bte (E.C. Hauber)
[bron: Almanak van Nederlandsch Indie, 1938]

NIEUW ADRESBOEK.
Duyshart, A.Ch. Adj. Hfd. Stat. Chef S.S. Bte (E.C. Hauber)
[bron: Almanak van Nederlandsch Indie, 1941]

SPOOR- EN TRAMWEGEN.
Ranglijst van het personeel bij den dienst der Staatsspoorwegen op Java.
Stationscommiezen.
o.a.
Duyshart, A.Ch.. 13 Juni 1918.
[bron: Almanak van Nederlandsch Indie, Kalender en Personalia, 1920-1928].

STAATSSPOORWEGEN.
Adjunct-hoofdstationschefs.
Hoofdlijn.
Duyshart, A.Ch.. herbenoeming 7 april 1934.
[bron: Almanak van Nederlandsch Indie, Kalender en Personalia, 1937-1942].

PERSONALIA:
Departement van Gouvernementsbedrijven:
Overgeplaatst van het bureau van den chef der exploitatie van de Westerlijnen te Bandoeng naar Weltevreden en belast met het beheer van dit station de tijdelijk waarnemend stations-commies 1ste klasse A.Ch. Duijshart.
[Bron: Het Vaderland, 8 december 1931]

PERSONALIA:
Departement van Gouvernementsbedrijven:
Verleend wegens langdurigen dienst een jaar verlof naar Europa aan A. Ch. Duijshart, stationscommies 1ste klasse b.d. S.S. en Tr. ing. 16 April '33.
[Bron: Het Vaderland, 24 october 1932]

PASSAGIERS:
M.S. Marnix van Sint Aldegonde, van Batavia naar Amsterdam, 26 April van Colombo vertrokken.
Naar Genua, Southampton/Amsterdam:
fam. A. Chr. Duyshart.
[Bron: Het Vaderland, 29 april 1933]

INDISCHE DIENST:
In Europa aangekomen Oost-Indische ambtenaren met verlof:
A.Ch. Duyshart, stationscommies 1e kl. bij de S.S. en Tramwegen, Den Haag, Weimarstraat 24.
[Bron: Het Vaderland, 19 mei 1933]

PERSONALIA:
Departement van Verkeer en Waterstaat.
Geplaatst bij de 1e insp.-afd. te Batavia de ben. stationschef A.Chr. Duyshart.
[Bron: Het Vaderland, 5 mei 1934]

KRIJGSGEVANGENEN TIJDENS W.O.II:
In kamp Fukuoka nr. 17, gelegen aan de baai van Omuta, ca. 27 km. ten noordwesten van Kumamoto en ca. 65 km ten zuiden van de stad Fukuoka.
Het kamp werd bevrijd op 2 september 1945.
Onder de gevangenen:
sgt. Duijshart, A. Ch., Nederlands leger.

KRIJGSGEVANGENEN:
Artikel in Het Vaderland dd 1 mei 1944:
Nederlandsche krijgsgevangenen in Japansche kampen.
Het informatiebureau van het Ned. Roode Kruis, Korte Voorhout 14 te 's-Gravenhage, ontving bericht omtrent de volgende krijgsgevangenen in Japansche kampen.
Fukuoka: landmacht: o.a. ac. duijshart.

KIND:
 1. Wanda Duyshart, zie nr. X-f,
  Geboren te Soerabaja op 5 februari 1918.
  Gehuwd met Sitarda Snell.
IX-h. Gustaaf Adolf DUIJSHART, [Filiatie niet bewezen]
Mogelijk een zoon van Conrad Duijshart en Louisa Olympia Carolina (Lien) Reijgers [nr. VIII-e], geboren te Soerabaja op 15 september 1892, van beroep employee suikerfabriek Modjosari te Prambon (1916-1919), treincontroleur in Weltevreden (1929), Bandoeng (v. 1929), Batavia-Noord (1929-1931) en Tasikmalaja (1931).
Gehuwd te Soerabaja op 7 november 1917 met Soenarian, bij de doop genaamd Lena (Leen) [JANSEN].

BURGERLIJKEN STAND.
Aangiften van Geboorten.
Soerabaja, 15 Sept. 1892.
Gustaaf Adolf Duijshart.
[bron: Almanak van Nederlandsch Indie, 1893, blz. 338]

WOONPLAATSEN.
Prambon1916.
Bandoeng1928
Weltevreden1929.
Tasikmalaja1931.
Tjibatoe1933.
Mr. Cornelis1937.
Padang.1940.
[bron: Almanak van Ned. Indie Nieuw Adresboek]

NIEUW ADRESBOEK.
Duyshart, G.A. Empl. Sf. Modjosari - Prambon.
[bron: Almanak van Nederlandsch Indie, 1917]

BURGERLIJKE STAND.
Voltrokken huwelijken.
Soerabaja, 7 november 1917.
Gustaaf Adolf Duyshart met de Inlandsche Christenvrouw Soenarian, bij den doop genaamd Lena.
[bron: Almanak van Nederlandsch Indie, 1919, blz. 36]

NIEUW ADRESBOEK.
Duyshart, G.A. Empl. Sf...............
[bron: Almanak van Nederlandsch Indie, 1919-1924]

NIEUW ADRESBOEK.
Duyshart, G.A. Treincontrol. S.S. Wl.
[bron: Almanak van Nederlandsch Indie, 1930]

NIEUW ADRESBOEK.
Duyshart, G.A. Treincontrol. S.S. Tasikmalaja.
[bron: Almanak van Nederlandsch Indie, 1932]

NIEUW ADRESBOEK.
Duyshart, G.A. Treincontrol. S.S. Tjibatoe.
[bron: Almanak van Nederlandsch Indie, 1934]

NIEUW ADRESBOEK.
Duyshart, G.A. Treincontrol. S.S. Mr. Cor.
[bron: Almanak van Nederlandsch Indie, 1938]

NIEUW ADRESBOEK.
Duyshart, G.A. Treincontrol. S.S. Padang (Lena).
[bron: Almanak van Nederlandsch Indie, 1941]

PERSONALIA:
(Uit de Java'sche Courant)
Departement van Gouvernementsbedrijven.
Overgeplaatst:
Van Bandoeng naar Batavia-Noord de treincontroleur G.A. Duyshart.
[Bron: NRC en Het Vaderland, 22 september 1929]

PERSONALIA:
Departement van Gouvernementsbedrijven.
Overgeplaatst van Mr. Cornelis n. Tasikmalaja de treincontroleur G.A. Duyshart.

KINDEREN:
 1. Dorus Duijshart, tweeling.
  Geboren te Blitar op 29 augustus 1914.

  BURGERLIJKEN STAND.
  Aangiften van Geboorten.
  Blitar, 29 augustus 1914.
  Dorus Duijshart.
  Theodoor Duijshart.
  [bron: Almanak van Nederlandsch Indie, 1916, blz. 173]

  GRAFSCHRIFT:
  Grafschrift, Sitoebondo, Nieuwe begraafplaats, nr. 32:
  Hier rust Dorus Duyshart.
  R.I.P. (nr. 33)
  [De nabijgelegen graven vermelden overlijdens data 1880 - 1920].
 2. Theodoor Duijshart, tweeling, zie nr. X-g,
  Geboren te Blitar op 29 augustus 1914.
  Gehuwd te Garoet in april 1936 met Antoinette Jansen.

  BURGERLIJKEN STAND.
  Aangiften van Geboorten.
  Blitar, 29 augustus 1914.
  Dorus Duijshart.
  Theodoor Duijshart.
  [bron: Almanak van Nederlandsch Indie, 1916, blz. 173]
 3. Frits Lodewijk Conrad Duyshart,
  Geboren te Blitar op 29 juni 1918.

  BURGERLIJKEN STAND.
  Aangiften van Geboorten.
  Blitar, 29 juni 1918.
  Frits Lodewijk Conrad Duyshart.
  [bron: Almanak van Nederlandsch Indie, 1919, blz. 68]

[Laatst gewijzigd op 8 augustus 2008]
VORIGE GENERATIE VOLGENDE GENERATIE HOME