BEKNOPTE PARENTEEL VAN FRANS DUSSARD,
OOK GENAAMD DUIJSHART UIT ANTWERPEN
Achtste Generatie
VIII-a. Johanna Antonia DUIJSHART,
Dochter van Albert Willem Duijshart en Adriana W. van den Hoonaard [nr. VII-a], geboren te Soerabaja op 19 mei 1863, overleden te ’s-Gravenhage op 26 december 1943, oud 80 jaar, begraven te Utrecht op de begraafplaats aan de Kovelswade.
Gehuwd te Laboean-Deli op 10 augustus 1889 met Albertus Arend STUIVENBERG, geboren in 1868, stationschef Deli spoor te Timbang Langkat (1903-1904), overleden te Utrecht op 18 oktober 1908, oud 40 jaar, zoon van Dirk Stuivenberg en Willemina Maria Turf.

AANGIFTEN VAN GEBOORTEN:
Soerabaija, 19 Mei 1863.
Johanna Antonia Duijshart.
[bron: Almanak van Nederlandsch Indie, 1864, blz. 48]

GEBOORTE- EN OVERLIJDENSDATA ALBERTUS:
Geb. uittreksel en huwelijksakte van dochter Wilhelmina.

NAAMLIJST DER EUROPESCHE INWONERS.
Soerabaja.
Duijshart, Hendrik Anthonij
Duijshart, J.A.
Duijshart, M.C.
[bron: Almanak van Nederlandsch Indie, 1885-1886]

BURGERLIJKEN STAND.
Voltrokken huwelijken.
Laboean-Deli, 10 Aug. 1889.
Albertus Arend Stuivenberg met Johanna Antonia Duijshart.
[bron: Almanak van Nederlandsch Indie, 1891, blz. 283]

NIEUW ADRESBOEK.
Stuivenberg, A.A. – Stationschef Deli Sp. – Timbang Langkat (J.A. Duijshart)
[bron: Almanak van Nederlandsch Indie, 1903-1904]

NIEUW ADRESBOEK.
Stuivenberg, A.A. – Stationschef Deli Sp. – Loeboeq Pakam (J.A. Duijshart)
[bron: Almanak van Nederlandsch Indie, 1905]

OVERL. AKTE, Utrecht, 19 oktober 1908, nr. 1570 [Genlias]:
Albertus Arend Stuivenberg, overleden te Utrecht op 18 oktober 1908, oud 40 jaar, zoon van Dirk Stuivenberg en Willemina Maria Turf, echtgenoot van Johanna Antonia Duijshart.

BURGERLIJKE STAND van 29 december 1943.
Overleden:
J.A. Duijshart, wed. van A.A. Stuivenberg, 80 j.
[Bron: Het Vaderland, 29 december 1943]

KIND:
 1. Wilhelmina Josephine Lucy Stuivenberg,
  Geboren te Laboean (Deli), Ned. Oost-Indie op 6 november 1891.
  Gehuwd te Utrecht op 11 april 1911 met Carel Pieter Martherus, geboren te Tegal, Java op 6 oktober 1876, ererder weduwnaar van Georgette F.W. van Haeften, zoon van Mattheus Martherus en Johanna Magdalena Claase.

  HUW. AKTE, Utrecht, 11 april 1911, nr. 172 [Genlias]:
  Carel Pieter Martherus, oud 34 jaar, geboren te Tegal op Java, zoon van Mattheus Martherus en Johanna Magdalena Claase, weduwnaar van Georgette F.W. van Haeften, met Wilhelmina Josephine Lucy Stuivenberg, oud 19 jaar, geboren te Laboean, Deli in Nederlandsch Oost Indie, dochter van Albertus Arend Stuivenberg en Johanna Antonia Duyshart.

VIII-b. Johanna Wilhelmina VAN KERVEL,
Dochter van Willem Eusebius van Kervel en Johanna Engelina Duyshart [nr. VII-b], geboren te Soerabaja op 14 mei 1855, overleden te ’s-Gravenhage op 9 februari 1913, oud 57 jaar.
Gehuwd met Philippus SILVERGIETER HOOGSTAD, geboren te Marsum (gem. Menaldumadeel) op 25 april 1847, kapitein der infanterie O.-I. leger (1886), gepensioneerd (1895), vervangend administrateur van het militair hospitaal te Paramaribo, overleden te Utrecht op 30 augustus 1923, oud 76 jaar, zoon van ds. Hendrik Jacobus Silvergieter Hoogstad, Ned. Hervormd predikant en Maria Elisabeth Soodt.

KIND:
 1. Leonie Elfride Silvergieter Hoogstad,
  Geboren te Paramaribo op 26 december 1901, overleden tijdens een luchtaanval in Broome, Australie op 3 maart 1942 oud 40 jaar.
  Gehuwd te De Bilt op 31 juli 1923 met Eugene Edouard Bernard Lacomble (RMWO 4e kl.), geboren te Arnhem op 26 oktober 1896, kapitein-luitenant ter zee, commandant kruiser De Ruyter, overleden op 27 februari 1942 aan boord van Hr. Ms. De Ruyter bij de slag in de Javazee, oud 45 jaar, zoon van Eugene Edouard Bernard Lacomble en Cornelia Maria Perk.

[Bron: Ned. Patr. 1971, blz. 220, parenteel Hoogstad]
VIII-c. Charles VAN KERVEL,
Zoon van Willem Eusebius van Kervel en Johanna Engelina Duyshart [nr. VII-b], geboren te Semarang op 12 januari 1866, overleden te Putten op 28 september 1915, oud 49 jaar.
Gehuwd te Gouda met Sibbeltje VAN DER HEIDE, geboren te Leeuwarden op 9 februari 1870, woont in 1928 te Heemstede.
Huwelijk ontbonden door echtscheiding voor 1915.

OVERL. AKTE:
Charles van Kervel, overleden te Putten op 28 september 1915, oud 49 jaar, zonder beroep, geboren te Semarang, zoon van Willem Eusebius van Kervel en Johanna Engelina Duijshart, gescheiden echtgenoot van Sibbeltje van der Heide.

KIND:
 1. Charlotte van Kervel,
  Geboren te Gouda op 19 oktober 1888.
VIII-d. Albert George Eduard DUIJSHART, [Filiatie niet bewezen]
Waarschijnlijk een zoon van Hendrik Anthony Duijshart [nr. VII-c], geboren te Singapore op 10 januari 1865, van beroep (leerling-) machinist (1886), opzichter-machinist (1903), werktuigkundige (1913) bij de Staatsspoorwegen op Java, gepensioneerd in 1922, overleden te Soerabaja op 21 october 1938, oud 73 jaar.
Gehuwd ca. 1884 met Miena DAMM, overleden voor 1916.

WOONPLAATSEN:
Soerabaja, 1882.
Madioen, 1885-1885.
Soerabaja, 1891.
Bangil, Pasoeroean, 1893-1897.
Klakah, Probolinggo, 1897.
Bangil, Pasoeroean, 1898.
Loemadjang, Probolinggo, 1899-1900.
Klakah, 1900.
Kalisat, 1902-1903.
Madioen, 1904.
Malang, 1906-1909.
Soerabaja, 1912-1919.
[bron: Almanak van Nederlandsch Indie (naamlijsten der Europesche inwoners, alphabetische lijsten der Europesche inwoners en Nieuw Adresboek)]

SPOOR- EN TRAMWEGEN.
Ranglijst van het personeel bij den dienst der Staatsspoorwegen op Java.
Leerling-machinist.
o.a.
A.G.E. Duijshart – tijd. - 30 April 1886.
[bron: Almanak van Nederlandsch Indie, Kalender en Personalia, 1887-1890]

SPOOR- EN TRAMWEGEN.
Ranglijst van het personeel bij den dienst der Staatsspoorwegen op Java.
Machinisten der derde klasse.
o.a.
A.G.E. Duijshart – tijd. – O.L. - 18 februari 1890.
[bron: Almanak van Nederlandsch Indie, Kalender en Personalia, 1891]

SPOOR- EN TRAMWEGEN.
Ranglijst van het personeel bij den dienst der Staatsspoorwegen op Java. Machinisten der tweede klasse.
o.a.
Duijshart, A.G.E. – O.L. – 23 juli 1891.
[bron: Almanak van Nederlandsch Indie, Kalender en Personalia, 1892-1896]

SPOOR- EN TRAMWEGEN.
Ranglijst van het personeel bij den dienst der Staatsspoorwegen op Java. Machinisten der eerste klasse.
o.a.
Duijshart, A.G.E. – O.L. – 4 Sept. 1896.
[bron: Almanak van Nederlandsch Indie, Kalender en Personalia, 1898-1903]

SPOOR- EN TRAMWEGEN.
Ranglijst van het personeel bij den dienst der Staatsspoorwegen op Java.
Opzichters-Machinist der tweede klasse.
o.a.
Duijshart, A.G.E. – O.L. – 31 juli 1903.
[bron: Almanak van Nederlandsch Indie, Kalender en Personalia, 1904-1909]

SPOOR- EN TRAMWEGEN.
Ranglijst van het personeel bij den dienst der Staatsspoorwegen op Java.
Opzichters-Machinist.
o.a.
Duijshart, A.G.E. – O.L. – 1 Jan. 1909.
[bron: Almanak van Nederlandsch Indie, Kalender en Personalia, 1910-1913]

SPOOR- EN TRAMWEGEN.
Ranglijst van het personeel bij den dienst der Staatsspoorwegen op Java.
Werktuigkundigen.
o.a.
Duyshart, A.G.E.. – O.l. - 18 Juli 1913.
[bron: Almanak van Nederlandsch Indie, Kalender en Personalia, 1914-1923].

ALPHABETISCHE LIJST der Inwoners van Ned. Indie.
Duijshart, C. – machinist 1e kl. st. sp. – Serpong. Batavia.
Duijshart, A.G.E. – machinist 1e kl. st. sp. – Klakah, Probolinggo.
Duijshart, J. – machinist 3e kl. st. sp. – Kalisat. Djember. Besoeki.
Duijshart, H.A. – pasticulier – Klakah. Probolinggo.
[bron: Almanak van Nederlandsch Indie, Adresboek, 1898, blz. 273]

NAAMLIJST DER EUROPESCHE INWONERS.
Bangil, Pasoeroean.
Duijshart, Albert George Eduard.
Duijshart, Hendrik Anthonij
[bron: Almanak van Nederlandsch Indie, 1899]

NAAMLIJST DER EUROPESCHE INWONERS.
Loemadjang, Probolinggo.
Duijshart, Albert George Eduard.
Duijshart, Hendrik Anthonij
[bron: Almanak van Nederlandsch Indie, 1900-1901]

NIEUW ADRESBOEK.
Duyshart, A.G.E. – Mach. 1ste kl. St.Sp. – Klakah.
[bron: Almanak van Nederlandsch Indie, 1901]

NIEUW ADRESBOEK.
Duyshart, A.G.E. – Mach. 1ste kl. St.Sp. – Kalisat (M. Damm).
[bron: Almanak van Nederlandsch Indie, 1903, blz. 157]

NIEUW ADRESBOEK.
Duyshart, A.G.E. – Opz. Mach. 2e kl. St.Sp. – Kalisat (M. Damm).
[bron: Almanak van Nederlandsch Indie, 1904, blz. 159]

NIEUW ADRESBOEK.
Duyshart, A.G.E. – Opz. Mach. 2e kl. St.Sp. – Madioen (M. Damm).
[bron: Almanak van Nederlandsch Indie, 1905, blz. 163]

NIEUW ADRESBOEK.
Duyshart, A.G.E. – Opz. Mach. 2e kl. St.Sp. – Malang (M. Damm).
[bron: Almanak van Nederlandsch Indie, 1907-1910]

NIEUW ADRESBOEK.
Duyshart, A.G.E. – Opz. Mach. 2e kl. St.Sp. – Soer. (M. Damm).
[bron: Almanak van Nederlandsch Indie, 1912]

NIEUW ADRESBOEK.
Duyshart, A.G.E. – Opz. Mach. St.Sp. – Soer. (M. Damm).
[bron: Almanak van Nederlandsch Indie, 1913]

VEREENIGING ‘VOORZORG’ VAN EUROPESCHE AMBTENAREN EN BEAMBTEN BIJ DEN DIENST DER STAATSSPOORWEGEN OP JAVA EN SUMATRA, GEVESTIGD TE SOERABAJA.
Bestuur.
President. W.R. Davis.
Leden. A.G.E. Duyshart; - H.A. Reindorp; - L.H.E. van Loon.
Secretarii-penningmeester. Ch.F. Emmels.
Commissarissen. A.W.E. Weijerman, (Bk); - E.P.C. Scheffer.
[bron: Almanak van Nederlandsch Indie, 1914-1916].

VEREENIGING ‘VOORZORG’ VAN EUROPESCHE AMBTENAREN EN BEAMBTEN BIJ DEN DIENST DER STAATSSPOORWEGEN OP JAVA EN SUMATRA, GEVESTIGD TE SOERABAJA.
Bestuur.
President. W.R. Davis.
Leden. A.G.E. Duyshart; - H.A. Reindorp; - W.G.Th. Claasz.
Secretarii-penningmeester. Ch.F. Emmels.
[bron: Almanak van Nederlandsch Indie, 1917-1920].

NIEUW ADRESBOEK.
Duyshart, A.G.E. – Werktuigkund. S.S. – Soer. (M. Damm).
[bron: Almanak van Nederlandsch Indie, 1914-1923]

NIEUW ADRESBOEK.
Duyshart, A.G.E. – Gep. Werktuigkund. S.S. – Soer. (M. Damm).
[bron: Almanak van Nederlandsch Indie, 1923-1926]

PERSONALIA:
Departement van Gouvernementsbedrijven:
Benoemd tot werktuigkundige bij den dienst der Staatsspoorwegen op Java, de opzichter-machinist A.G.E. Duyshart.
[Bron: NRC, 20 aug. 1913]

FAMILIEBERICHTEN:
Overleden:
A.G.E. Duyshart, Batavia-C.
[Bron:: Het Vaderland, 2 nov. 1938]

FAMILIEBERICHTEN:
Overleden:
A.G.E. Duyshart (m).
[Bron: Het Vaderland, 17 nov. 1938]

FAMILIEBERICHTEN:
Overleden:
A.G.E. Duyshart, Soerabaja.
[Bron:: Het Vaderland, 19 januari 1939]


Albert Duijshart en zijn vrouw Miena Damm, ca. 1915.

KINDEREN:
 1. Willem George Conrad Duijshart, zie nr. IX-a,
  Geboren op 7 januari 1885 (erkenning te Madioen), van beroep daggelder Staatsspoor te Soerabaja (1903), opzichter 3e klas Burgerlijke Openbare werken te Lahat, Palembang, Tebing Tinggi en Singaradja (1908), chef reinigingsdienst Soerabaja (1917), ambtenaar gemeentewerken te Soerabaja (1915-1927), directeur gemeentewerken te Bandjermasin (1928), vermeld als lid van de gemeenteraad van Buitenzorg (1935-1936), overleden te Amsterdam ca. 10 juni 1966, oud 81 jaar.
  Gehuwd te Djokjakarta op 30 december 1911 met Sophie Jacoba Prompt, geboren op 12 januari 1887, overleden te Arcadia, California op 16 januari 1976, oud 89 jaar.
 2. Leonard Johnny Antony Duijshart, zie nr. IX-b,
  Geboren op 16 juni 1886 te Madioen, N.O.I. (erkenning).
  Ondertrouw februari 1923 in Modjoe Agoeng met Sophia Suzanna van Dorp.
 3. Dirk Alexander Duijshart,
  Geboren te Madioen op 12 februari 1887, overleden aldaar op diezelfde dag.

  BURGERLIJKEN STAND.
  Aangiften van Geboorten.
  Madioen, 12 Feb. 1887.
  Dirk Alexander Duijshart.
  [bron: Almanak van Nederlandsch Indie, 1889, blz. 329]

  BURGERLIJKEN STAND.
  Aangiften van Overlijdens.
  Madioen, 12 Feb. 1887.
  Dirk Alexander Duijshart, k.
  [bron: Almanak van Nederlandsch Indie, 1889, blz. 392]
 4. Petronella Johanna Amelia Duijshart, zie nr. IX-c,
  Geboren te Bangil, Pasoeroean op 4 februari 1888, overleden te Amsterdam op 10 februari 1977, oud 89 jaar.
  Gehuwd te Soerabaja op 20 april 1918 met Jacob August (Guus) Altheer, geborente Soerabaja op 24 october 1887, hoofdopzichter telegrafie der staatsspoorwegen op Java, overleden te Amsterdam op 9 februari 1966, oud 78 jaar, zoon van Karel Altheer en Johanna Cornelia Elisabeth Pijma.
 5. Hendrik Albert Reinier Duijshart, zie nr. IX-d,
  Geboren te Bangil, Pasoeroean op 18 februari 1893.
  Gehuwd (1) op 24 februari 1928 te Soerabaja met Elisabeth Johanna Wilhelmina Louise van Lawick van Pabst, geboren op 29 juni 1898 te Djombang, overleden op 6 mei 1933 te Semarang, oud 34 jaar.
  Gehuwd (2) op 29 juli 1936 te Dordrecht met Maria Catharina Sophia Wortman, geboren op 18 januari 1912 in Sneek.
 6. Theodora Clara Eleonora Duijshart,
  Geboren te Bangil, Pasoeroean op 9 november 1894.

  BURGERLIJKEN STAND.
  Aangiften van Geboorten.
  Bangil, Pasoeroean, 9 Nov. 1894.
  Theodora Clara Eleonora Duijshart.
  [bron: Almanak van Nederlandsch Indie, 1896, blz. 359]
 7. Theodore Eduard Otto Duijshart,
  Geboren te Bangil, Pasoeroean op 1 oktober 1896, overleden te Malang op 9 augustus 1912, oud 15 jaar.

  BURGERLIJKEN STAND.
  Aangiften van Geboorten.
  Bangil, Pasoeroean, 1 Oct. 1896.
  Theodore Eduard Otto Duijshart.
  [bron: Almanak van Nederlandsch Indie, 1898, blz. 369]

  BURGERLIJKE STAND.
  Aangiften van Overlijden.
  Malang, 9 augustus 1912.
  Eduard Otto Duijshart, m.
  [bron: Almanak van Nederlandsch Indie, 1912, blz. 143]
 8. Theodora Clara Eleonora Duijshart,
  Geboren te Bangil, Pasoeroean op 14 juli 1897.

  BURGERLIJKEN STAND.
  Aangiften van Geboorten.
  Bangil, Pasoeroean, 14 Juli 1897.
  Theodora Clara Eleonora Duijshart.
  [bron: Almanak van Nederlandsch Indie, 1899, blz. 455]
 9. Cornelis Richard Warnaar Duijshart,
  Geboren te Loemadjang op 25 juli 1899, overleden te Soerabaja op 7 december 1912, oud 13 jaar.

  BURGERLIJKEN STAND.
  Aangiften van Geboorten.
  Loemadjang, 25 Juli 1899.
  Cornelis Richard Warnaar Duijshart.
  [bron: Almanak van Nederlandsch Indie, 1901, blz. 419]

  BURGERLIJKEN STAND.
  Aangiften van Overlijden.
  Soerabaja, 7 december 1912.
  Cornelis Richard Warnaar Duijshart.
  [bron: Almanak van Nederlandsch Indie, 1904, blz. 144]
 10. Wilhelmina Georgina Conradine Duijshart,
  Geboren op 3 juni 1902 te Soerabaja, N.O.I., overleden in december 1998 te Amsterdam, oud 96 jaar.


  Ron en Gail Duijshart met tante Mien Duijshart, vader Ger Duijshart,
  Ger's dochter Babs en haar man John Schoof, Amsterdam, 1990.

 11. Eleonora (Noor) Duijshart, zie nr. IX-e,
  Geboren te Soerabaja, Ned. Oost-Indie in 1903, overleden te Amsterdam in 2003.
  Gehuwd met Bartholdus Reinier (Bart) de Ceuninck van Capelle, geboren ca. 1900.
 12. Gerard Adolph Frans Duijshart, zie nr. IX-f,
  Geboren op 20 maart 1904 te Kalisat, N.O.I., van beroep Opzichter Provinciale Waterstaat (N.O.I.), werktuigkundige (Nederland), overleden op 25 maart 1999 te Amsterdam, oud 95 jaar.
  Gehuwd (1) ca. 1928 met Marie Jansje (Nietje, Nita) Lang, geboren op 10 augustus 1908 in Madiun, N.O.I., overleden op 8 september 2000 in Calgary, Alta, Canada, oud 92 jaar, dochter van Maurits Joachim Lang en Caroline Jeanette Willemsen.
  Gescheiden ca. 1938.
  Gehuwd (2) met Clasina Zeeman, overleden op 26 april 1953.
  Marie Jansje (Nita) Lang trouwde (2) op 12 april 1939 op Java met Louis Augenstein, geboren op 1 april 1910 in Soerakarta, N.O.I., van beroep bankier, overleden in april 2001, oud 91 jaar, zoon van Theodorus Augenstein en Mien van Hooft.
VIII-e. Conrad DUIJSHART,
Zoon van Hendrik Anthony Duijshart en Petronulia Vierra [nr. VII-c], geboren in West Bengalen, India op 18 februari 1869, woont 1888 te Madioen, van beroep opzichter-machinist in Klakah (voor 1913) en Blitar (na 1913), gepensioneerd in 1918.
Gehuwd te Soerakarta op 23 november 1891 met Louisa Olympia Carolina (Lien) REIJGERS.

GEBOORTE-INFORMATIE:
Conrad Duyshart, geboren te Singapore, West Bengalen, India op 18 februari 1869, zoon van Hendrick Anthony Duyshart en Petronulia Vierra.
[bron: website Familysearch]

WOONPLAATSEN:
Madioen, 1887.
Soerabaja, 1892-1895.
Madioen, 1895-1898.

BURGERLIJKEN STAND.
Voltrokken huwelijken.
Soerakarta, 23 Nov. 1891.
Conrad Duijshart met Louisa Olympia Carolina Reijgers.
[bron: Almanak van Nederlandsch Indie, 1893, blz. 296]

NAAMLIJST DER EUROPESCHE INWONERS.
Madioen.
Duijshart, Conrad.
[bron: Almanak van Nederlandsch Indie, 1888]

NAAMLIJST DER EUROPESCHE INWONERS.
Soerabaja.
Duijshart, C.
Duijshart, H.A.
Duijshart, J.
[bron: Almanak van Nederlandsch Indie, 1893-1894]

NAAMLIJST DER EUROPESCHE INWONERS.
Soerabaja.
Duijshart, C.
Duijshart, H.A.
Duijshart, H.A.
Duijshart, J.
[bron: Almanak van Nederlandsch Indie, 1895]

NAAMLIJST DER EUROPESCHE INWONERS.
Soerabaja.
Duijshart, C.
Duijshart, H.A.
Duijshart, J.
[bron: Almanak van Nederlandsch Indie, 1896]

NAAMLIJST DER EUROPESCHE INWONERS.
Madioen.
Duijshart, Conrad
Duijshart, Hendrik Anthony
[bron: Almanak van Nederlandsch Indie, 1896-1899]

ALPHABETISCHE LIJST der Inwoners van Ned. Indie.
Duijshart, C. – machinist 1e kl. st. sp. – Serpong. Batavia.
Duijshart, A.G.E. – machinist 1e kl. st. sp. – Klakah. Probolinggo.
Duijshart, J. – machinist 3e kl. st. sp. – Kalisat. Djember. Besoeki.
Duijshart, H.A. – pasticulier – Klakah. Probolinggo.
[bron: Almanak van Nederlandsch Indie, Adresboek, 1898, blz. 273]

NAAMLIJST DER EUROPESCHE INWONERS.
Tjiandjoer.
Duijshart, C.
[bron: Almanak van Nederlandsch Indie, 1901-1902]

NAAMLIJST DER EUROPESCHE INWONERS.
Batavia.
Duijshart, C.
[bron: Almanak van Nederlandsch Indie, 1902]

NIEUW ADRESBOEK.
Duyshart, C. – Mach. 1ste kl. St.Sp. – Tjiandjoer.
[bron: Almanak van Nederlandsch Indie, 1901]

NIEUW ADRESBOEK.
Duyshart, C. – Mach. 1ste kl. St.Sp. – Koetoardjo.
[bron: Almanak van Nederlandsch Indie, 1903, blz. 157]

NIEUW ADRESBOEK.
Duyshart, C. – Opz. Mach. 2e kl. St.Sp. – Koetoardjo.
[bron: Almanak van Nederlandsch Indie, 1904, blz. 159]

NIEUW ADRESBOEK.
Duyshart, C. – Mach. 1ste kl. St.Sp. – Rangkas Betong (L.O.C. Reijgers).
[bron: Almanak van Nederlandsch Indie, 1905, blz. 163]

NIEUW ADRESBOEK.
Duyshart, C. – Opz. Mach. 2e kl. St.Sp. – Buitenzorg (L.O.C. Reijgers).
[bron: Almanak van Nederlandsch Indie, 1907, blz. 177]

NIEUW ADRESBOEK.
Duyshart, C. – Opz. Mach. 2e kl. St.Sp. – Probolinggo (L.O.C. Reijgers).
[bron: Almanak van Nederlandsch Indie, 1908, blz. 179]

NIEUW ADRESBOEK.
Duyshart, C. – Opz. Mach. 2e kl. St.Sp. – Verlof Europa (L.O.C. Reijgers).
[bron: Almanak van Nederlandsch Indie, 1909-1910]

NIEUW ADRESBOEK.
Duyshart, C. – Opz. Mach. 2e kl. St.Sp. – .................(L.O.C. Reijgers).
[bron: Almanak van Nederlandsch Indie, 1912]

NIEUW ADRESBOEK.
Duyshart, C. – Opz. Mach. St.Sp. – Klakah (L.O.C. Reijgers).
[bron: Almanak van Nederlandsch Indie, 1913]

NIEUW ADRESBOEK.
Duyshart, C. – Opz. Mach. S.S. – Blitar (L.O.C. Reijgers).
[bron: Almanak van Nederlandsch Indie, 1914-1916]

NIEUW ADRESBOEK.
Duyshart, C. – Opz. Mach. S.S. – Soer. (L.O.C. Reijgers).
[bron: Almanak van Nederlandsch Indie, 1917]

NIEUW ADRESBOEK.
Duyshart, C. – Opz. Mach. S.S. – Blitar (L.O.C. Reijgers).
[bron: Almanak van Nederlandsch Indie, 1918]

SPOOR- EN TRAMWEGEN.
Ranglijst van het personeel bij den dienst der Staatsspoorwegen op Java.
Machinisten der derde klasse.
o.a.
Duijshart, C. – O.L. – 30 october 1890.
[bron: Almanak van Nederlandsch Indie, Kalender en Personalia, 1891-1892]

SPOOR- EN TRAMWEGEN.
Ranglijst van het personeel bij den dienst der Staatsspoorwegen op Java.
Machinisten der tweede klasse.
o.a.
Duijshart, C. – O.L. – 28 augustus 1893.
[bron: Almanak van Nederlandsch Indie, Kalender en Personalia, 1894-1898].

SPOOR- EN TRAMWEGEN.
Ranglijst van het personeel bij den dienst der Staatsspoorwegen op Java.
Machinisten der eerste klasse.
o.a.
Duijshart, C. – O.L. – 30 Juli 1898.
[bron: Almanak van Nederlandsch Indie, Kalender en Personalia, 1899].

SPOOR- EN TRAMWEGEN.
Ranglijst van het personeel bij den dienst der Staatsspoorwegen op Java.
Machinisten der eerste klasse.
o.a.
Duijshart, C. – W.L. – 30 Juli 1898.
[bron: Almanak van Nederlandsch Indie, Kalender en Personalia, 1900-1904].

SPOOR- EN TRAMWEGEN.
Ranglijst van het personeel bij den dienst der Staatsspoorwegen op Java.
Machinisten der eerste klasse.
o.a.
Duijshart, C. (a la suite), (gedet. b/d aanlegdienst) – 30 Juli 1898.
[bron: Almanak van Nederlandsch Indie, Kalender en Personalia, 1905-1906].

SPOOR- EN TRAMWEGEN.
Ranglijst van het personeel bij den dienst der Staatsspoorwegen op Java.
Opzichters-Machinist der tweede klasse.
o.a.
Duyshart, C. – W.L. – 26 Sept. 1906.
[bron: Almanak van Nederlandsch Indie, Kalender en Personalia, 1907-1909].

SPOOR- EN TRAMWEGEN.
Ranglijst van het personeel bij den dienst der Staatsspoorwegen op Java.
Opzichters-Machinist der tweede klasse.
o.a.
Duyshart, C. – O.L. – 26 Sept. 1906.
[bron: Almanak van Nederlandsch Indie, Kalender en Personalia, 1909].

SPOOR- EN TRAMWEGEN.
Ranglijst van het personeel bij den dienst der Staatsspoorwegen op Java.
Opzichters-Machinist.
o.a.
Duyshart, C. (v) – 1 Jan. 1909.
[bron: Almanak van Nederlandsch Indie, Kalender en Personalia, 1910].

AMBTENAREN MET VERLOF.
Spoor- en tramwegen.
C. Duyshart, 10 Mei 1909, opzichter machinist der tweede klasse bij de exploitatie op Java.
[bron: Almanak van Nederlandsch Indie, Kalender en Personalia, 1910, blz. 892].

SPOOR- EN TRAMWEGEN.
Ranglijst van het personeel bij den dienst der Staatsspoorwegen op Java.
Opzichters-Machinist.
o.a.
Duyshart, C. – O.l. - 1 Jan. 1909.
[bron: Almanak van Nederlandsch Indie, Kalender en Personalia, 1911-1918].

PERSONALIA:
Opgave van koloniale ambtenaren met verlof, aan wie vergund is naar de kolonien terug te keeren, loopende tot 15 dezer:
Oost-Indie:
C. Duijshart, opzichter machinist St. Sp.
[Bron: NRC, 18 jan. 1910]

PERSONALIA:
(Uit de dagbladen)
Departement van Gouvernementsbedrijven.
Overgeplaatst van Klakah naar Blitar de opzichter-machinist C. Duyshart.
[Bron: NRC, 28 october 1913]

NIEUW ADRESBOEK.
Duyshart, C. – Gep. Opz. Mach. S.S. – Blitar (L.O.C. Reijgers).
[bron: Almanak van Nederlandsch Indie, 1919-1930]

NIEUW ADRESBOEK.
Duyshart, C. – Gep. Opz. Mach. S.S. – Bandoeng (L.O.C. Reijgers).
[bron: Almanak van Nederlandsch Indie, 1932, 1934]

NIEUW ADRESBOEK.
Duyshart, C. – Gep. Opz. Mach. S.S. – Mr. Cor.
[bron: Almanak van Nederlandsch Indie, 1938-1941]

KINDEREN:
 1. Anthonij Christiaan Duyshart, zie nr. IX-g, [Filiatie niet bewezen]
  Mogelijk een zoon van Conrad Duijshart en Louisa Olympia Carolina (Lien) Reijgers, geboren ca. 1895, van beroep stationscommies 1e kl. bij de S.S. en Tramwegen (1933), stationschef in Batavia (1934), tijdens W.O.II sergeant Ned. Leger, vermeld als krijgsgevangene in kamp Fukuoka 1944-1945.
  Gehuwd te Bandoeng op 12 juni 1925 met Emma Constance Hauber, geboren te Tandjong Pinang, Riouw op 18 november 1895, dochter van Hendrik Adolf Hauber en Elize Carolina Dias.
 2. Gustaaf Adolf Duijshart, zie nr. IX-h, [Filiatie niet bewezen]
  Mogelijk een zoon van Conrad Duijshart en Louisa Olympia Carolina (Lien) Reijgers, geboren te Soerabaja op 15 september 1892, van beroep employee suikerfabriek Modjosari te Prambon (1916-1919), treincontroleur in Weltevreden (1929), Bandoeng (v. 1929), Batavia-Noord (1929-1931) en Tasikmalaja (1931).
  Gehuwd te Soerabaja op 7 november 1917 met Soenarian, bij de doop genaamd Lena (Leen) [Jansen].
VIII-f. Johan DUIJSHART,
Zoon van Hendrik Anthony Duijshart en Petronelia Vierra [nr. VII-c], geboren te Sidho-Ardjo op 22 juli 1872, machinist Staatsspoorwegen op Oost-Java (1897-1918), overleden te Soerabaja op 9 december 1918, oud 46 jaar.
Gehuwd voor 1919 met J. VAN DER BIJL, overleden na 1923.

BURGERLIJKEN STAND.
Aangiften van Geboorten.
Sidho-Ardjo, 22 Julij 1872.
John Duijshart.
[bron: Almanak van Nederlandsch Indie, 1873, blz. 231]

WOONPLAATSEN.
Soerabaja, 1889-1896.
Bangil, Pasoeroean, 1896-1897.
Kalisat, Djember, Besoeki, 1897.
Soerabaja, 1897-1899.
Djember, Besoeki, 1898-1899.
Kalisat, 1900.
Banjoewangi, 1902.
Djember, 1903.
Klakah, Loemadjang, 1904.
Bandoeng, 1906.
Kalisat, 1907.
Blitar, 1909.
Probolingo, 1913.
Solo, 1914.
Rambipoedji, 1915-1918.
Soerabaja, overleden 9 december 1918.
[bron: Almanak van Nederlandsch Indie, 1815-1942: Naamlijst der Europesche inwoners, Alphabetische lijst der Inwoners van Ned.-Indie en Het Nieuw Adresboek]

LOOPBAAN.
Machinist der derde klasse, Staatsspoorwegen op Java, Oosterlijn, 15 mei 1897.
Machinist der tweede klasse, Staatsspoorwegen op Java, Oosterlijn, 12 maart 1906.
Machinist der eerste klasse, Staatsspoorwegen op Java, Oosterlijn, 1 januari 1909.
Machinist der eerste klasse, Staatsspoorwegen op Java, Oosterlijn, ambtenaar op non-actief , 12 juli 1911 - 1912.
Machinist der eerste klasse, Staatsspoorwegen op Java, Oosterlijn, 1913-1918.
Overleden te Soerabaja op 9 december 1918.
[bron: Almanak van Nederlandsch Indie, 1815-1942: Ranglijst van het personeel bij den dienst der Staatsspoorwegen op Java, Alphabetische lijst der Inwoners van Ned.-Indie en Het Nieuw Adresboek]

BURGERLIJKEN STAND.
Aangiften van Overlijdens.
Soerabaja, 9 december 1918.
Johan Duijshart.
[bron: Almanak van Nederlandsch Indie, 1920, blz. 154]

NIEUW ADRESBOEK.
Duyshart, C. – Gep. Opz. Mach. S.S. – Blitar (L.O.C. Reijgers).
Duyshart, A.Ch. – Stat. Com. S.S. – Wl.
Duyshart, R. – Empl. Ned. Ind. Landb. Mij – Soer.
Duyshart, A.G.E. – Werktuigkund. S.S. – Soer. (M. Damm).
Duyshart, G.A. – Empl. Sf...............
Duyshart Wed. J. – geb. J. van der Bijl – Soer.
Duyshart, J. – Empl. Ond................
Duyshart, L.J.A. – Gep. Mach. S.S. – Empl. Sf Poerwodadi – Madioen (... Rosenquist).
Duyshart, Mej. Th. E.O. – Empl. Geo Wehry – Soer.
W.G.C. – Ambt. Gemeentewerken – Soer., Boengoeran 7 (S.J. Prompt).
[bron: Almanak van Nederlandsch Indie, 1920, blz. 272]

NIEUW ADRESBOEK.
Duyshart Wed. J. – geb. J. van der Bijl – Soer.
[bron: Almanak van Nederlandsch Indie, 1921-1930]

[Laatst gewijzigd op 2 augustus 2008]
VORIGE GENERATIE VOLGENDE GENERATIE HOME