BEKNOPTE PARENTEEL VAN FRANS DUSSARD,
OOK GENAAMD DUIJSHART UIT ANTWERPEN
Zevende Generatie
VII-a. Albert Willem DUIJSHART,
Zoon van Antonij Duijshart en Johanna Hendrica van Sprew [nr. VIb], geboren te Soerabaja, Ned. O-Indie in 1832, keerde op 19 februari 1853 na de huwelijksvoltrekking in Nederland met Adriana terug naar Soerabaja, van beroep telegrafist (1864), ambtenaar, overleden te Soerabaja op 19 maart 1871, oud ca. 38 jaar.
Gehuwd te Hillegersberg op 9 februari 1853 met Adriana W. VAN DEN HOONAARD.

NAAMLIJST DER EUROPESCHE INWONERS.
Soerabaija.
Duijshart, Antonij.
Duijshart, Albert.
[bron: Almanak van Nederlandsch Indie, 1856-1860, 1864-1871]

NAAMLIJST DER EUROPESCHE INWONERS.
Soerabaija.
Duijshart, Albert.
[bron: Almanak van Nederlandsch Indie, 1861]

GOUVERNEMENTS TELEGRAFEN IN NEDERLANDSCH-INDIE.
Telegrafisten 3de klasse.
A. Duijshart.

BURGERLIJKEN STAND,
Aangiften van overlijdens.
Soerabaija, 9 maart 1871.
Albert Duijshart, a. [ambtenaar].

KINDEREN:
 1. Antje Duijshart,
  Geboren te Soerabaja op 9 december 1853, overleden aldaar op 13 oktober 1871, oud 17 jaar.
  Gehuwd te Soerabaja op 9 december 1870 met Johan George Mond.

  BURGERLIJKEN STAND:
  Aangiften van geboorten.
  Soerabaija, 9 Dec. 1853.
  Antje Duijshart.
  [bron: Almanak van Nederlandsch Indie, 1855, blz. 465]

  BURGERLIJKEN STAND,
  Voltrokken huwelijken.
  Soerabaija, 9 December 1870.
  Johan George Mond met Antje Duijshart.
  [bron: Almanak van Nederlandsch Indie, 1872, blz. 188]

  BURGERLIJKEN STAND,
  Aangiften van overlijdens.
  Soerebaija, 13 Oktober 1871.
  Antje Duijshart.
  [bron: Almanak van Nederlandsch Indie, 1873, blz. 275]
 2. Willem Anthonie Duijshart,
  Geboren te Soerabaja op 16 maart 1856, woont in 1876 te Pasoeroean.

  AANGIFTEN VAN GEBOORTEN:
  Soerabaija, 16 Maart 1856.
  Willem Anthonie Duijshart.
  [bron: Almanak van Nederlandsch Indie, 1857, blz. 513]

  NAAMLIJST DER EUROPESCHE INWONERS.
  Pasoeroean.
  Duishart, Willem.
  [bron: Almanak van Nederlandsch Indie, Naamlijst, 1876]
 3. Albert Antonij Duijshart,
  Geboren te Soerabaja op 28 mei 1858, woont in 1894 te Bangil, Pasoerean.

  AANGIFTEN VAN GEBOORTEN:
  Soerabaija, 28 Mei 1858.
  Albert Antonij Duijshart.
  [bron: Almanak van Nederlandsch Indie, 1859, blz. 590]

  NAAMLIJST DER EUROPESCHE INWONERS.
  Bangil, Pasoeroean.
  Duijshart, A.A.
  Duijshart, A.G.E.
  [bron: Almanak van Nederlandsch Indie, 1894]
 4. Johanna Antonia Duijshart, zie nr. VIII-a,
  Geboren te Soerabaja op 19 mei 1863, overleden te s-Gravenhage op 26 december 1943, oud 80 jaar, begraven te Utrecht aan de Kovelswade.
  Gehuwd te Laboean-Deli op 10 augustus 1889 met Albertus Arend Stuivenberg, geboren in 1868, stationschef Deli spoor te Timbang Langkat (1903-1904), overleden te Utrecht op 18 oktober 1908, oud 40 jaar.
 5. Maria Carolina Duijshart,
  Geboren te Soerabaja op 8 september 1865.
  Gehuwd (1) te Soerabaja op 6 maart 1886 met Jan Sevenhuijsen.
  Gehuwd (2) te Medan op 18 september 1890 met Hendrik Anthonius Reijdon, van beroep boormeester 2e kl Grondpeilwezen te Padang (1903-1904), boormeester Mijnwezen te Weltevreden (1919-1920).

  AANGIFTEN VAN GEBOORTEN:
  Soerabaija, 8 Sept. 1865.
  Maria Carolina Duijshart.
  [bron: Almanak van Nederlandsch Indie, 1866, blz. 46]

  NAAMLIJST DER EUROPESCHE INWONERS.
  Soerabaja.
  Duijshart, Hendrik Anthonij
  Duijshart, J.A.
  Duijshart, M.C.
  [bron: Almanak van Nederlandsch Indie, 1885-1886]

  BURGERLIJKEN STAND.
  Voltrokken huwelijken.
  Soerabaja, 6 Maart 1886.
  Jan Sevenhuijsen met Maria Carolina Duijshart.
  [bron: Almanak van Nederlandsch Indie, 1887, blz. 230]

  BURGERLIJKEN STAND.
  Voltrokken huwelijken.
  Medan, 18 Sept. 1890.
  Hendrik Anthonius Reijdon met Maria Carolina Duijshart.
  [bron: Almanak van Nederlandsch Indie, 1891, blz. 283]

  NIEUW ADRESBOEK.
  Reydon, H.A. Boormeester 2e kl. Grondpeilwezen Padang (M.C. Duijshart)
  [bron: Almanak van Nederlandsch Indie, 1903-1904]

  NIEUW ADRESBOEK.
  Reydon, H.A. Boormeester 1e kl. Grondpeilw. Verlof Europa (M.C. Duijshart)
  [bron: Almanak van Nederlandsch Indie, 1905]

  NIEUW ADRESBOEK.
  Reydon, H.A. Boormeester 1e kl. Sitoebondo (M.C. Duijshart)
  [bron: Almanak van Nederlandsch Indie, 1905]

  NIEUW ADRESBOEK.
  Reydon, H.A. Boormeester 1e kl. Ngandjoek (M.C. Duijshart)
  [bron: Almanak van Nederlandsch Indie, 1908]

  NIEUW ADRESBOEK.
  Reydon, H.A. Boormeester 1e kl. Kediri (M.C. Duijshart)
  [bron: Almanak van Nederlandsch Indie, 1910]

  NIEUW ADRESBOEK.
  Reydon, H.A. Boormeester 1e kl. Sawah Loento (M.C. Duijshart)
  [bron: Almanak van Nederlandsch Indie, 1913]

  NIEUW ADRESBOEK.
  Reydon, H.A. Boormeester 1e kl. (v) (M.C. Duijshart)
  [bron: Almanak van Nederlandsch Indie, 1914]

  NIEUW ADRESBOEK.
  Reydon, H.A. Boormeester 1e kl. Sawah Loento (M.C. Duijshart)
  [bron: Almanak van Nederlandsch Indie, 1915-1916]

  NIEUW ADRESBOEK.
  Reydon, H.A. Boormeester 1e kl. Madioen (M.C. Duijshart)
  [bron: Almanak van Nederlandsch Indie, 1917]

  NIEUW ADRESBOEK.
  Reydon, H.A. Boormeester 1e kl. W.L. (M.C. Duijshart)
  [bron: Almanak van Nederlandsch Indie, 1918]

  NIEUW ADRESBOEK.
  Reydon, H.A. Boormeester Mijnw. Wl. (M.C. Duijshart)
  [bron: Almanak van Nederlandsch Indie, 1919-1920]

  NIEUW ADRESBOEK.
  Reydon, H.A. Magz. mr. Mijnw. Wl. (M.C. Duijshart)
  [bron: Almanak van Nederlandsch Indie, 1921-1922]

  NIEUW ADRESBOEK.
  Reydon, H.A. Magz. mr. Mijnw. (v) (M.C. Duijshart)
  [bron: Almanak van Nederlandsch Indie, 1923]

  NIEUW ADRESBOEK.
  Reydon, H.A. Magzmr. Mijnw. Wl. (M.C. Duijshart)
  [bron: Almanak van Nederlandsch Indie, 1924-1926]

  NIEUW ADRESBOEK.
  Reydon, H.A. Techn. Ambt. Mijnbd. Bandoeng (M.C. Duijshart)
  [bron: Almanak van Nederlandsch Indie, 1927]

  NIEUW ADRESBOEK.
  Reydon, H.A. Gep. Techn. Ambt. Mijnbd. W.l. (M.C. Duijshart)
  [bron: Almanak van Nederlandsch Indie, 1930, 1932, 1934]
VII-b. Johanna Engelina DUIJSHART,
Dochter van Antonij Duijshart en Johanna Hendrica van Sprew [nr. VIb], geboren te Soerabaja op 14 mei 1834, overleden te Amsterdam op 23 november 1919, oud 85 jaar.
Gehuwd te Soerabaja op 22 juli 1854 met Willem Eusebius VAN KERVEL, geboren te Soerabaja op 19 februari 1827, van beroep controleur 1e kl. B.B. in Ned.-Indie, overleden te Batavia op 18 augustus 1882, oud 55 jaar, zoon van Thomas Alexander Christiaan van Kervel, ass. resident in N.O.I., havenmeester te Batavia, en van Hermina.

AANGIFTEN VAN GEBOORTEN:
Soerabaja, 14 Meij 1834.
Johanna Engelina Duijshart.
[bron: Almanak van Nederlandsch Indie, 1835, blz. 192]

BURGERLIJKEN STAND.
Voltrokken huwelijken.
Soerabaja, 22 Julij 1854.
Willem Eusebius van Kervel, met Johanna Engellina Duijshart.
[bron: Almanak van Nederlandsch Indie, 1855, blz. 445]

ALPHABETISCHE LIJST der Inwoners van Ned. Indie.
Duijshart, C. machinist 1e kl. st. sp. Serpong. Batavia.
Duijshart, A.G.E. machinist 1e kl. st. sp. Klakah. Probolinggo.
Duijshart, J. machinist 3e kl. st. sp. Kalisat. Djember. Besoeki.
Duijshart, H.A. pasticulier Klakah. Probolinggo.
Kervel wed. controleur 1e kl. W.E. van geb. I.E. Duijshart s Hage.
[bron: Almanak van Nederlandsch Indie, Adresboek, 1898, blz. 273 en 434].

KINDEREN:
 1. Johanna Wilhelmina Emilie Christina van Kervel, zie nr. VIII-b,
  Geboren te Soerabaja op 14 mei 1855, overleden te s-Gravenhage op 9 februari 1913, oud 57 jaar.
  Gehuwd met Philippus Silvergieter Hoogstad, geboren te Marsum (gem. Menaldumadeel) op 25 april 1847, kapitein der infanterie O.-I. leger (1886), gepensioneerd (1895), vervangend administrateur van het militair hospitaal te Paramaribo, overleden te Utrecht op 30 augustus 1923, oud 76 jaar, zoon van ds. Hendrik Jacobus Silvergieter Hoogstad, Ned. Hervormd predikant en Maria Elisabeth Soodt.
 2. Melanie van Kervel,
  Geboren te Soerabaja in oktober 1860.
 3. Willem Eusebius van Kervel,
  Geboren te Gouda op 2 december 1862, van beroep commandant der bereden politie te Amsterdam, woont in 1928 te Soest.
  Gehuwd te Rotterdam op 17 augustus 1892 met Maria de Heer, geboren te Zwijndrecht op 9 december 1857, woont in 1928 te Soest, dochter van Jasper Leendert de Heer en Anna Huijzer.
 4. Charles van Kervel, zie nr. VIII-c,
  Geboren te Semarang op 12 januari 1866, overleden te Putten op 28 september 1915, oud 49 jaar.
  Gehuwd te Gouda met Sibbeltje van der Heide, geboren te Leeuwarden op 9 februari 1870, woont in 1928 te Heemstede.
  Huwelijk ontbonden door echtscheiding voor 1915.
 5. Sophia Christina van Kervel,
  Geboren te Soekadana, W. Afd. van Borneo op 9 december 1869, woont in 1928 in Bilthoven, overleden te Voorburg op 6 augustus 1933, oud 63 jaar.
  Gehuwd te s-Gravenhage op 26 augustus 1897 met Johan George van der Held, geboren te Rotterdam op 18 april 1867, overleden 1928-1933, zoon van Simon van der Held en Jeanne Arnoldina Georgette Klinkenberg.

  OVERL. AKTE, De Bilt, 12 augustus 1933, nr. 71 [Genlias]:
  Sophia Christina van Kervel, overleden te Voorburg op 6 augustus 1833, oud 63 jaar, weduwe van Johan George van der Held, dochter van Willem Eusebius van Kervel en Johanna Engellina Duyshart.
  Uittreksel uit het overlijdens register der gem. Voorburg no. 1575 dd 10 augustus 1933.
 6. Emilia Christina Melanie van Kervel,
  Overleden ca. 1908.
  Gehuwd met H.J. Gligor.
[bron: Ned.Patr., 1928/29, blz. 337, parenteel Van Kervel]

VII-c. Hendrik Anthonij DUIJSHART,
Zoon van Antonij Duijshart en Johanna Hendrica van Sprew [nr. VIb], geboren te Soerabaja op 27 augustus 1837, woont in 1871 te Modjokerto, overleden te Koetoardjo, Kedoe, N.O.I. op 27 september 1903, oud 66 jaar, begraven op de Europeesche Begraafplaats aldaar.
Gehuwd voor 1865 met Petronelia VIERRA, geboren ca. 1840, overleden 1871-1877.
Gehuwd te Soerabaja op 20 november 1877 met Aurora DAMWIJK.
Huwelijk ontbonden door echtscheiding te Madioen op 28 september 1898.

AANGIFTEN VAN GEBOORTEN:
Soerabaja, 27 Aug. 1837.
Hendrik Anthonij Duijshart.
[bron: Almanak van Nederlandsch Indie, 1838, blz. 246]

NAAMLIJST DER EUROPESCHE INWONERS.
Modjokerto.
Duijshart, Hendrik Anthonij.
[bron: Almanak van Nederlandsch Indie, 1871]

NAAMLIJST DER EUROPESCHE INWONERS.
Sidho-Ardjo.
Duijshart, Hendrik Antonij.
[bron: Almanak van Nederlandsch Indie, 1873]

BURGERLIJKEN STAND.
Voltrokken huwelijken.
Soerabaja, 20 November 1877.
Hendrik Anthonij Duijshart met Aurora Damwijk.
[bron: Almanak van Nederlandsch Indie, 1879, blz. 210]

BURGERLIJKEN STAND.
Echtscheidingen.
Madioen, 28 Sept. 1898.
Ontbonden het huwelijk bestaan hebbende tusschen Hendrik Anthony Duijshart met Aurora Damwijk.
[bron: Almanak van Nederlandsch Indie, Naamlijst, 1899, blz. 332]

NAAMLIJST DER EUROPESCHE INWONERS.
Soerabaja.
Duijshart, A.G.
Duijshart, H.A.
[bron: Almanak van Nederlandsch Indie, 1883]

NAAMLIJST DER EUROPESCHE INWONERS.
Soerabaja.
Duijshart, Hendrik Anthonij
Duijshart, J.A.
Duijshart, M.C.
[bron: Almanak van Nederlandsch Indie, 1885-1886]

NAAMLIJST DER EUROPESCHE INWONERS.
Soerabaja.
Duijshart, H.A.
[bron: Almanak van Nederlandsch Indie, 1889]

NAAMLIJST DER EUROPESCHE INWONERS.
Soerabaja.
Duijshart, A.B.G.
Duijshart, H.
Duijshart, H.A.
Duijshart, J.
[bron: Almanak van Nederlandsch Indie, 1890]

NAAMLIJST DER EUROPESCHE INWONERS.
Soerabaja.
Duijshart, A.G.E.
Duijshart, H.A.
Duijshart, J.
[bron: Almanak van Nederlandsch Indie, 1891]

NAAMLIJST DER EUROPESCHE INWONERS.
Soerabaja.
Duijshart, A.G.E.
Duijshart, H.A.
[bron: Almanak van Nederlandsch Indie, 1892]

NAAMLIJST DER EUROPESCHE INWONERS.
Soerabaja.
Duijshart, C.
Duijshart, H.A.
Duijshart, J.
[bron: Almanak van Nederlandsch Indie, 1893-1894]

NAAMLIJST DER EUROPESCHE INWONERS.
Soerabaja.
Duijshart, C.
Duijshart, H.A.
Duijshart, H.A.
Duijshart, J.
[bron: Almanak van Nederlandsch Indie, 1895]

NAAMLIJST DER EUROPESCHE INWONERS.
Soerabaja.
Duijshart, C.
Duijshart, H.A.
Duijshart, J.
[bron: Almanak van Nederlandsch Indie, 1896]

NAAMLIJST DER EUROPESCHE INWONERS.
Madioen.
Duijshart, Conrad
Duijshart, Hendrik Anthony
[bron: Almanak van Nederlandsch Indie, 1896-1899]

NAAMLIJST DER EUROPESCHE INWONERS.
Soerabaja.
Duijshart, H.A.
Duijshart, J.
[bron: Almanak van Nederlandsch Indie, 1897]

NAAMLIJST DER EUROPESCHE INWONERS.
Bangil, Pasoeroean.
Duijshart, H.A.
Duijshart, A.G.E.
Duijshart, J.
[bron: Almanak van Nederlandsch Indie, 1897-1898]

ALPHABETISCHE LIJST der Inwoners van Ned. Indie.
Duijshart, C. machinist 1e kl. st. sp. Serpong. Batavia.
Duijshart, A.G.E. machinist 1e kl. st. sp. Klakah. Probolinggo.
Duijshart, J. machinist 3e kl. st. sp. Kalisat. Djember. Besoeki.
Duijshart, H.A. pasticulier Klakah. Probolinggo.
[bron: Almanak van Nederlandsch Indie, Adresboek, 1898, blz. 273].

NAAMLIJST DER EUROPESCHE INWONERS.
Bangil, Pasoeroean.
Duijshart, Albert George Eduard.
Duijshart, Hendrik Anthonij
[bron: Almanak van Nederlandsch Indie, 1899]

NAAMLIJST DER EUROPESCHE INWONERS.
Loemadjang, Probolinggo.
Duijshart, Albert George Eduard.
Duijshart, Hendrik Anthonij
[bron: Almanak van Nederlandsch Indie, 1900-1901]

NIEUW ADRESBOEK.
Duyshart, H.A. Particulier Klakah.
[bron: Almanak van Nederlandsch Indie, 1901-1903]

BURGERLIJKE STAND.
Aangiften van Overlijden.
Poerworedjo, 27 september 1903.
Hendrik Anthonij Duishart.
[bron: Almanak van Nederlandsch Indie, 1905, blz. 113]

GRAFSCHRIFT, Koetoardjo, De Europeesche Begraafplaats, nr. 6: [in Z.W. Kedoe].
Hier rust Hendrik Anthony Duyshart, geb. Soerabaja 27 Aug. 1837, overl. Koetoardjo 27 Sept. 1903.

KINDEREN UIT HET EERSTE HUWELIJK:
 1. Albert George Eduard Duijshart, zie nr. VIII-d, [FILIATIE NIET BEWEZEN]
  Geboren te Singapore op 10 januari 1865, van beroep opzichter-machinist, werktuigkundige bij de Staatsspoorwegen op Java, overleden te Soerabaja op 21 oktober 1938, oud 73 jaar.
  Gehuwd ca. 1884 met Miena Damm.
 2. Willem Henrij Anthonij Duijshart,
  Geboren in West Bengalen, India op 23 september 1866, overleden te Modjokerto op 24 augustus 1870, oud 3 jaar.

  GEBOORTE-INFORMATIE:
  William Henry Anthony Duyshart, geboren in West Bengalen, India op 23 september 1866, zoon van Hendrick Anthony Duyshart en Peternellia.
  [bron: website Familysearch]

  BURGERLIJKEN STAND.
  Aangiften van Overlijden.
  Modjokerto, 24 Augustus 1870.
  Willem Henrij Anthonij Duijshart.
  [bron: Almanak van Nederlandsch Indie, 1872, blz. 285]
 3. Conrad Duijshart, zie nr. VIII-e,
  Geboren in West-Bengalen, India op 18 februari 1869, woont in 1888 te Madioen, van beroep opzichter-machinist in Klakah (v. 1913) en Blitar (na 1913).
  Gehuwd te Soerakarta op 23 november 1891 met Louisa Olympia Carolina (Lien) Reijgers.
 4. Johan Duijshart, zie nr. VIII-f,
  Geboren te Sidho-Ardjo op 22 juli 1872, machinist Staatsspoorwegen op Oost-Java (1897-1918), overleden te Soerabaja op 9 december 1918, oud 46 jaar.
  Gehuwd voor 1919 met J. van der Bijl, overleden na 1923.
KINDEREN UIT HET TWEEDE HUWELIJK:
 1. Hendrik Anthonij Duijshart,
  Geboren te Soerabaja op 10 januari 1882, overleden aldaar op 28 maart 1882, oud 11 weken.

  BURGERLIJKEN STAND.
  Aangiften van Geboorten.
  Soerabaja, 10 januari 1882.
  Hendrik Anthonij Duijshart.
  [bron: Almanak van Nederlandsch Indie, 1883, blz. 271]

  BURGERLIJKEN STAND.
  Aangiften van Overlijdens.
  Soerabaja, 28 Maart 1882.
  Hendrik Anthonij Duijshart, k.
  [bron: Almanak van Nederlandsch Indie, 1883, blz. 340]
 2. Johanna Petronellia Duijshart,
  Geboren te Madioen op 17 maart 1898, overleden aldaar op 17 maart 1898.

  BURGERLIJKEN STAND.
  Aangiften van Geboorten.
  Madioen, 17 Maart 1898.
  Johanna Petronellia Duijshart.
  [bron: Almanak van Nederlandsch Indie, 1899, blz. 403]

  BURGERLIJKEN STAND.
  Aangiften van Overlijdens.
  Madioen, 17 Maart 1898.
  Johanna Petronella Duijshart, k.
  [bron: Almanak van Nederlandsch Indie, 1899, blz. 463]

[Laatst gewijzigd op 24 augustus 2008]
VORIGE GENERATIE VOLGENDE GENERATIE HOME