BEKNOPTE PARENTEEL VAN FRANS DUSSARD,
OOK GENAAMD DUIJSHART UIT ANTWERPEN
Zesde Generatie
VIa. Aldert DUIJSHART,
Zoon van Hendrik Duijshardt en Joanna (Anna) Genneke [nr. Ve], geboren te Rotterdam op 10 juni 1799, gedoopt op 23 juni 1799 in de Geref. Zuiderkerk aldaar, woont aan de Binnenweg onder Cool, woont te Soerabaja (1846-1851, en 1855).
Gehuwd (1) te Rotterdam op 28 september 1831 met Johannette Henriette SCHOOR, geboren te Nassau in 1790/91, dochter van Johannette Luise Schoor.
Gehuwd (2) te Rotterdam op 24 augustus 1853 met Heyndricka PRINS, geboren te Rotterdam op 13 oktober 1798, gedoopt op 21 oktober 1798 in de Geref. kerk aldaar, dochter van Jan Prins en Jannetie van Dul.

DOOPAKTE, Rotterdam, Geref. kerk, 21 oktober 1798:
Heijndricka Prins, geboren op 13 october 1798 in Rotterdam, dochter van Jan Prins en Jannetie van Dul, wonende aan de Botersloot.
Getuigen Heijndrik van Dul en Elisabeth van Otterim.

DOOPAKTE, Rotterdam, Geref. Zuiderkerk, 23 juni 1799:
Aldert Duijshart, geboren op 10 juni 1799 in Rotterdam, zoon van Hendrik Duijshart en Joanna Genneke, wonen aan de Binnenweg onder Cool.

HUW. AKTE, Rotterdam, 28 september 1831:
Aldert Duijshart, geboren in Rotterdam, oud 32 jaar, zoon van Hendrik Duijshart en Joanna Genneke, met Johannette Henriette Schoor, geboren in Nassau, oud 40 jaar, dochter van Johannette Luise Schoor.

NAAMLIJST DER EUROPESCHE INWONERS.
Soerabaija.
Duijshart, Antonie.
Duijshart, Aldert.
[bron: Almanak van Nederlandsch Indie, 1846-1851 en 1855]

HUW. AKTE, Rotterdam, 24 augustus 1853:
Aldert Duyshart, geboren in Rotterdam, oud 54 jaar, zoon van Hendrik Duyshart en Joanna Genneke, met Heyndricka Prins, oud 54 jaar, geboren in Rotterdam, dochter van Jan Prins en Jannetje van Dul.

KIND:
 1. Aldert Duijshart,
  Geboren te Rotterdam op 5 april 1829, erkend bij het huwelijk der ouders op 28 september 1831, Ned. Herv., vertrokken naar Maastricht als militair, aldaar in garnizoen van 30 mei 1851 tot 11 september 1857, dagloner, commissionair, overleden te Maastricht op 4 juli 1885, oud 56 jaar.
  Gehuwd te Maastricht op 11 januari 1865 met Barbara Fitschi, geboren te Maastricht op 14 september 1825, overleden aldaar op 24 februari 1894, oud 68 jaar.
  [Bron: email Anita Duijshart, Maastricht, april 2005]

  [GRONDLEGGER VAN DE MAASTRICHTSE DUIJSHARDT FAMILIE]

VIb. Antonij DUIJSHART,
Zoon van Hendrik Duijshardt en Joanna (Anna) Genneke [nr. Ve], geboren aan de Binneweg te Rotterdam op 13 april 1804, gedoopt op 29 april 1804 in de Herv. Zuiderkerk aldaar, van beroep koopman in Soerabaja, overleden aldaar op 17 maart 1877, oud 72 jaar.
Gehuwd te Soerabaja op 8 september 1830 met Johanna Hendrica VAN SPREW, geboren te Soerabaja op 27 december 1808, overleden aldaar op 8 mei 1846, oud 37 jaar.

DOOPAKTE, Rotterdam, Herv. Zuiderkerk, 29 april 1804:
Antonij Duijshart, geboren op 13 april 1804 aan de Binneweg in Rotterdam, zoon van Hendrik Duijshart en Joanna Genneke.

BURGERLIJKEN STAND.
Huwelijken in 1830.
Soerabaija, 8 Sept.
Anthonie Duishart met Johanna Hendrika van Sprew.
[bron: Almanak van Nederlandsch Indie, 1831, blz. 173]

GRAFSCHRIFT, Soerabaja, Begraafplaats Peneleh, nr. 67:
Johanna Hendrica van Sprew, echtgenoote van Antony Duijshart, geboren te Soerabaia den 27 December 1808, overleden den 8 Meij 1846.
[Bron: CD-rom Indische Genealogische Vereniging].

BURGERLIJKEN STAND:
Aangiften van overlijdens.
Soerabaija, 8 Mei 1846.
Johanna Hendrika van Sprew, v.
[bron: Almanak van Nederlandsch Indie, 184, blz. 377]

BURGERLIJKEN STAND,
Aangiften van overlijdens.
Soerabaija, 17 Maart 1877.
Anthonij Duijshart.
[bron: Almanak van Nederlandsch Indie, 1878, blz. 301]

NAAMLIJST DER EUROPESCHE INWONERS OP JAVA EN MADURA.
Soerabaija.
Duijshart, A.
[bron: Almanak van Nederlandsch Indie, 1831-1834]

NAAMLIJST DER EUROPESCHE INWONERS OP JAVA EN MADURA.
Soerabaija.
Duishart, Anthonij (Anthonie).
[bron: Almanak van Nederlandsch Indie, 1835-1840]

NAAMLIJST DER EUROPESCHE INWONERS.
Soerabaija.
Duijshart, Antonie.
[bron: Almanak van Nederlandsch Indie, 1841-1860, 1863-1877]

HUIZEN VAN NEGOTIE EN KOMMISSIE.
Soerabaija.
Duishart en Co.
[bron: Almanak van Nederlandsch Indie, 1843]

HUIZEN VAN NEGOTIE EN KOMMISSIE.
Soerabaija.
Duishart.
[bron: Almanak van Nederlandsch Indie, 1844-1946]

HUIZEN VAN NEGOTIE, KOMMISSIONAIRS.
Scheepsleveranciers Tokohouders, enz.
Soerabaija.
Duijshart.
[bron: Almanak van Nederlandsch Indie, 1847-1852]

LIJST DER IN NEDERLANDSCH-INDIE TE HUIS BEHOORENDE SCHEPEN EN VAARTUIGEN.
Soerabaija.
Namen der vaartuigen: Bark Blora.
Namen der gezaghebbers: P. Lunel.
Namen der eigenaren: A. Duishart.
Grootte in lasten: 85.
[bron: Almanak van Nederlandsch Indie, 1848]

LIJST DER IN NEDERLANDSCH-INDIE TE HUIS BEHOORENDE SCHEPEN EN VAARTUIGEN.
Soerabaija.
Namen der vaartuigen: Bark Blora.
Namen der gezaghebbers: Persille.
Namen der eigenaren: A. Duishart.
Grootte in lasten: 85.
[bron: Almanak van Nederlandsch Indie, 1849]

LIJST DER IN NEDERLANDSCH-INDIE TE HUIS BEHOORENDE SCHEPEN EN VAARTUIGEN.
Soerabaija.
Namen der vaartuigen: Bark Blora.
Namen der gezaghebbers: C.F.A. Persille.
Namen der eigenaren: A. Duishart.
Grootte in lasten: 100.
[bron: Almanak van Nederlandsch Indie, 1850]

LIJST DER IN NEDERLANDSCH-INDIE TE HUIS BEHOORENDE SCHEPEN EN VAARTUIGEN.
Soerabaija.
Namen der vaartuigen: Bark Blora.
Namen der gezaghebbers: C.N. van der Beek.
Namen der eigenaren: A. Duijshart.
Grootte in lasten: 88.
[bron: Almanak van Nederlandsch Indie, 1852, 1855]

HUIZEN VAN NEGOTIE, KOMMISSIONAIRS.
Soerabaija.
Tokohouders.
A. Duijshart.
[bron: Almanak van Nederlandsch Indie, 1855, 1857, 1859]

HANDELSHUIZEN.
Tokohouders, fabriekanten, commissionairs, scheepsleveranciers, enz.
Soerabaija.
A. Duijshart.
[bron: Almanak van Nederlandsch Indie, 1856, 1860, 1864]

KINDEREN:
 1. Albert Willem Duijshart,  zie nr. VII-a.
  Geboren te Soerabaja, Ned. O-Indie in 1832, vertrok naar Nederland voor de huwelijkssluiting, keerde op 19 februari 1853 met Adriana terug naar Soerabaja.
  Gehuwd te Hillegersberg op 9 februari 1853 met Adriana W. v.d. Hoonaard.
 2. Johanna Wilhelmina Duishart,
  Geboren te Soerabaja, Ned. O-Indie op 28 januari 1833, overleden aldaar op 26 juni 1833, oud 5 maanden.

  AANGIFTEN VAN GEBOORTEN:
  Soerabaija, 28 Jan. 1833.
  Johanna Wilhelmina Duishart.
  [bron: Almanak van Nederlandsch Indie, 1834, blz. 213]

  AANGIFTEN VAN OVERLIJDENS:
  Soerabaija, 26 Junij 1833.
  Johanna Wilhelmina Duishart, k.
  [bron: Almanak van Nederlandsch Indie, 1834, blz. 244]
 3. Johanna Engelina Duyshart,  zie nr. VII-b.
  Geboren te Soerabaja, Ned. O-Indie op 14 mei 1834, overleden te Amsterdam op 23 november 1919, oud 85 jaar.
  Gehuwd te Soerabaja op 22 juli 1854 met Willem Eusebius van Kervel, geboren te Soerabaja, Ned. O-Indie op 19 februari 1827, van beroep controleur 1e kl. B.B. in Ned.-Indie, overleden te Batavia op 18 augustus 1882, oud 55 jaar, zoon van Thomas Alexander Christiaan van Kervel, ass. resident in N.O.I., havenmeester te Batavia, en van Hermina.
 4. Sophia Petronella Duijshart,
  Geboren te Semarang op 7 mei 1835.

  AANGIFTEN VAN GEBOORTEN:
  Samarang, 7 Mei 1835.
  Sophia Petronella Duijshart.
  [bron: Almanak van Nederlandsch Indie, 1836, blz. 221]
 5. Hendrik Albertus Duijshart,
  Geboren te Soerabaja op 10 augustus 1836, overleden aldaar op 29 oktober 1836, oud 11 weken.

  AANGIFTEN VAN GEBOORTEN:
  Soerabaija, 10 Augustus 1835.
  Hendrik Albertus Duijshart.
  [bron: Almanak van Nederlandsch Indie, 1837, blz. 224]

  AANGIFTEN VAN OVERLIJDENS:
  Soerabaija, 29 October 1836.
  Hendrik Albertus Duijshart, k.
  [bron: Almanak van Nederlandsch Indie, 1837, blz. 260]
 6. Hendrik Anthonij Duijshart,  zie nr. VII-c.
  Geboren te Soerabaja, Ned. O-Indie op 27 augustus 1837, woont in 1871 te Modjokerto, overleden te Koetoardjo, Kedoe, N.O.I. op 27 september 1903, oud 66 jaar, begraven op de Europeesche Begraafplaats aldaar.
  Gehuwd voor 1865 met Petronelia Vierra, geboren ca. 1840, overleden 1871-1877.
  Gehuwd te Soerabaja op 20 november 1877 met Aurora Damwijk.
  Huwelijk ontbonden door echtscheiding te Madioen op 28 september 1898.
 7. Adriana Amelia Duijshart,
  Geboren te Soerabaja op 31 juli 1839.
  Gehuwd te Soerabaja op 13 april 1859 met Willem Alexander Hendrik Grauss.

  AANGIFTEN VAN GEBOORTEN:
  Soerabaija, 31 Julij 1839.
  Adriana Amelia Duijshart.
  [bron: Almanak van Nederlandsch Indie, 1840, blz. 259]

  VOLTROKKEN HUWELIJKEN.
  Soerabaja, 13 April 1859.
  Willem Alexander Hendrik Grauss met Adriana Amelia Duijshart.
  [bron: Almanak van Nederlandsch Indie, 1860, blz. 10]
 8. Roseliena Elisabeth Duijshart,
  Geboren te Soerabaja op 14 augustus 1840, overleden aldaar op 10 maart 1843, oud 2 en jaar.

  AANGIFTEN VAN GEBOORTEN:
  Soerabaija, 14 Aug. 1840.
  Roseliena Elisabeth Duijshart.
  [bron: Almanak van Nederlandsch Indie, 1841, blz. 266]

  AANGIFTEN VAN OVERLIJDENS:
  Soerabaija, 13 maart 1843.
  Roseliena Elisabeth Duijshart, k, overleden aldaar op 10 maart 1843.
  [bron: Almanak van Nederlandsch Indie, 1844, blz. 299]
 9. Doodgeboren kind,
  Te Soerabaja op 12 december 1843.

  AANGIFTEN VAN OVERLIJDENS:
  Soerabaija, 12 Dec. 1843.
  Een doodgeboren kind, van Antonij Duijshart.
  [bron: Almanak van Nederlandsch Indie, 1845, blz. 317]


[Laatst gewijzigd op 24 augustus 2008]
VORIGE GENERATIE VOLGENDE GENERATIE HOME