BEKNOPTE PARENTEEL VAN FRANS DUSSARD UIT ANTWERPEN
Vierde Generatie
IVa. Engeltie DUISHART,
Dochter van Antoni Duishart en Trijntje Reeuwijk, [nr. III], gedoopt op 9 october 1742 in de Geref. kerk van Hillegersberg, vermeld als doopgetuige 1764-1774.
Getrouwd op 25 januari 1763 in de Geref. kerk van Delfshaven met Maximilianus Wouter VOLLEMANS, geboren in Delfshaven, gedoopt op 9 januari 1737 in de Geref. kerk van Delfshaven, overleden in Delfshaven, begraven aldaar op 7 maart 1794, oud 57 jaar, zoon van Wouter Gertsen Vollemans en Klaartje Ariens Visser.

Doopakte, Delfshaven GK, 9 jan. 1737:
Maximilianus Wouter Vollemans, zoon van Wouter Gertsen Vollemans en Klaartje Ariens Visser.
Getuigen Barent Vollemans en Neeltje Vollemans.

Doopakte, Hillegersberg GK, 9 october 1742:
Engeltie Duishart, dochter van Anthonij Duishart en Trijntie Reewijk.
Getuige Anneritie Duishart.

Impost op trouwen, Cool, 6 januari 1763:
Maximilianus Vollemans, geboren in Delfshaven, wonende in Catshoek onder Blommersdijk, met Engeltje Duijshart, geboren in Hillegersberg, wonende in Catshoek onder Blommersdijk. Pro deo.

Ondertrouwboek, Delfshaven GK, 9 januari 1763:
Maximilianus Vollemans en Engeltje Duijshart.

Trouw Akte, Rotterdam GK, 25 jan. 1763:
Maxmilianus Vollemans, geboren in Delfshaven, wonende in Catshoek onder Blommersdijk, met Engeltje Duijshart, geboren in Hillegondsberg, wonende in Catshoek onder Blommersdijk.
Ondertrouw op 9 januari 1763.

Doopgetuige (Engeltje Duijshart):
Op 29 april 1764 in Delfshaven GK van Johanna, dochter van Maarten Zeeman en Catharina Atteveld. (Wouter Vollemans medegetuige).
Op 3 oct. 1771 in Rotterdam GK van Engeltie, dochter van Aldert Duishard en Jannetje van der Meer.
Op 11 sept. 1774 in Rotterdam GK van Rookens, zoon van Aldert Duishardt en Jannetje van der Meer.

Impost op begraven, Delfshaven, 7 maart 1794:
Maximiliaan Vollemans.

KINDEREN:
 1. Klaartje Vollemans,
  Gedoopt op 13 november 1763 in de Geref. kerk van Delfshaven, overleden voor 1778.

  Doopakte, Delfshaven GK, 13 nov. 1763:
  Klaartje Vollemans, dochter van Max Vollemans en Engeltje Duisshart.
  Getuigen Sietje Bijl en Max Vollemans.
 2. Trijntje Vollemans, [nr. Va],
  Gedoopt op 13 october 1765 in de Geref. kerk van Delfshaven.
  Getrouwd op 20 november 1787 in de Geref. kerk van Rotterdam met Johannes van Vliet, geboren in Capelle aan den IJssel, wonende aan het Zijl.
 3. Wouter Vollemans, [nr. Vb],
  Gedoopt op 28 augustus 1768 in de Geref. kerk van Delfshaven.
  Getrouwd op 20 april 1798 in Delfshaven met Alida Kruijt, geboren in Capelle an den IJssel.
 4. Marietje Vollemans,
  Gedoopt op 28 augustus 1768 in de Geref. kerk van Delfshaven.

  Doopakte, Delfshaven GK, 28 aug. 1768:
  Wouter en Marietje Vollemans, tweelingen van Maximilianus Vollemans en Engeltje Duiswit.
  Getuigen Zijtje Bijl en Trijntje Rewiks.
 5. Sietje Vollemans, [nr. Vc],
  Gedoopt op 12 april 1772 in de Geref. kerk van Delfshaven, vermeld als doopgetuige in 1810.
  Getrouwd op 23 april 1797 in Delfshaven met Jan van Es, geboren in Hillegersberg, gedoopt op 28 februari 1768 in de Geref. kerk van Hillegersberg, zoon van Pieter van Es en Lena Geneugelijk.
 6. "Kind" van Maxmiliaan Vollemans,
  [waarschijnlijk Klaartje of Marietje]
  Begraven buiten de kerk op 19 februari 1773 in Delfshaven.

  Impost op begraven, Delfshaven, 19 feb. 1773:
  Kind van Maxmiliaan Vollemans.

  Begraaf Register, Delfshaven GK, 19 feb. 1773:
  Kind van Maxemilianus Vollemans, buiten de kerk, 0.9.0. gld, op de kleine baar.
 7. "Kind" van Maxmiliaan Vollemans,
  [waarschijnlijk Klaartje of Marietje]
  Begraven op 27 februari 1773 in Delfshaven.

  Impost op begraven, Delfshaven, 26 feb. 1773:
  Kind van Maxmiliaan Vollemans.

  Begraaf Register, Delfshaven GK, 27 feb. 1773:
  Kind van Maxmilianus Vollemans, buiten de kerk, 0.9.0. gld, op de kleine baar.
 8. Klaartje Vollemans,
  Gedoopt op 13 september 1778 in de Geref. kerk van Delfshaven, vermeld als doopgetuige in 1802.

  Doopakte, Delfshaven GK, 13 september 1778:
  Klaartje Vollemans, dochter van Maks Vollemans en Engeltje Duishart.
  Getuige Elizabeth van Huize.

  Doopgetuige:
  Op 25 december 1799 in Overschie GK van Engeltje, dochter van Jan van Es en Sietje Vollemans.
  Op 27 mei 1802 in Delfshaven GK van Maximilianus, zoon van Wouter Vollemans en Alida Kruit.
  Op 9 maart 1806 in Overschie GK van Maximiliaan, zoon van Jan van Es en Sietje Volleman.
IVb. Aldert DUITSHART,
Zoon van Antoni Duishart en Trijntje Reeuwijk, [nr. III], geboren te Hillegersberg, gedoopt op 20 oktober 1743 in de Geref. kerk aldaar, overleden te Rotterdam op 8 april 1821, oud 77 jaar.
Gehuwd te Rotterdam in de Geref. kerk op 21 juni 1763 met Jannetje VAN DER MEER, geboren te Schiedam ca. 1735, overleden op de Schiekade, vervoerd naar Hillegersberg, begraven aldaar op 4 maart 1811, oud ca. 75 jaar.

DOOPBOEK, Hillegersberg, Geref. kerk, 20 oktober 1743:
Aldert Duitshart, zoon van Antoni Duitshart en Trijntie Rijwijck.
Getuige Lijsie de Bois.

GAARDERSARCHIEF, Impost op trouwen, Cool, 2 juni 1763:
Aldert Duijshart, geboren in Hillegersberg, wonende onder Cool, met Jannetje van der Meer, geboren in Schiedam, wonende onder Cool. Pro deo.

TROUWBOEK, Rotterdam, Geref. kerk, 21 juni 1763:
Aldert Duyshart, geboren in Hilligersberg, wonende onder Cool, met Jannetje van der Meer, geboren in Schiedam, wonende onder Cool.
Ondertrouw op 5 juni 1763.

DOOPGETUIGE (Aldert Duijshardt):
Op 4 december 1794 in de Geref. Prinsenkerk in Rotterdam van Elisabet, dochter van Aart van der Hoeven en Elisabeth van der Heijde.

DOOPGETUIGE (Jannetje van der Meer):
Op 22 juni 1806 in Rotterdam, Geref. kerk, van Aldert Duijshart, zoon van Antonij Duijshart en Christina van der Hoeven.

GAARDERSARCHIEF, Impost op begraven, Cool, 1 maart 1811:
Jannetje Vermeer, overleden op de Schiekade, oud 75 jaar, echtgenote van Aldert Duishart, vervoerd naar Hillegondsberg, begraven op 1 maart 1811 in Cool, nalatende 5 meerderjarige kinderen. Zegel 6 stuivers.

BEGRAAF REGISTER, Hillegersberg, Geref. kerk, 4 maart 1811:
Jann. Vermeer, huisvrouw van Aldert Duijshart, begraven op 4 maart 1811 in Hillegersberg, kleed van 1 gld.

OVERL. AKTE, Rotterdam, april 1821, nr. 596:
Aldert Duijshart, geboren in Hillegersberg, overleden op 8 april 1821 in Rotterdam, oud 76 jaar, 5 maanden en 18 dagen, zoon van Antoni Duijshart en Trijntje de Boois, weduwnaar van Jannetje van der Meer.

OPMERKING:
Volgens leeftijdsberekening in de overlijdensakte zou Aldert op 20 november 1744 geboren zijn. Dat is onjuist. Hij werd volgens de doopakte op 20 oktober 1743 gedoopt. Op 27 juni 1745 werd bovendien zijn zus Lijsje gedoopt.
Ook wordt in de overlijdensakte de naam de Boois vemeld als achternaam van de moeder. In de doopakte wordt die naam ook vermeld, maar dan als doopgetuige.

KINDEREN:
 1. Trijntje Duijshart, [nr. Vd],
  Gedoopt op 12 augustus 1764 in de Geref. kerk van Rotterdam.
  Getrouwd (1) op 17 juni 1788 in de Geref. kerk van Rotterdam met Govert Koning, geboren en wonende in Schiedam, overleden voor 5 nov. 1797.
  Getrouwd (2) op 5 november 1797 in Rotterdam met Meeuwis van der Burgh., geboren in Pernis.
 2. Hillegondt Duishart, [nr. Ve],
  Gedoopt op 29 december 1765 in de Geref. kerk van Rotterdam, vermeld als doopgetuige in 1799.
  Getrouwd op 19 mei 1789 in de Geref. kerk van Rotterdam met Gerrit Johannes Jan Borghart, gedoopt op 26 januari 1766 in de Lutherse kerk van Rotterdam, overleden op 7 juni 1822 in Rotterdam, oud 56 jaar, zoon van Jan Gerrit Borghart en Maria Christina Spijkerman.
 3. Marietje Duishart,
  Gedoopt op 9 augustus 1767 in de Geref. kerk van Rotterdam, overleden in Katshoek onder Blommersdijk, begraven op 15 juni 1768 in Cool.

  Doopakte, Rotterdam GK, 9 aug. 1767:
  Marietje Duishart, dochter van Aldert Duishart en Jannetje van der Meer, wonende op de Rotte.
  Getuige Trijntje Reewik.

  Impost op begraven, Cool, 15 juni 1768:
  Maria Duijshart, dochter van Aldert Duijshart, oud een vierendeel jaars; in Katshoek onder Blommersdijk.
 4. Toni Duishart,
  Gedoopt op 25 september 1768 in de Geref. kerk van Rotterdam, overleden in Catshoek onder Blommersdijk, begraven op 22 mei 1769 in Cool, oud 1/2 jaar.

  Doopakte, Rotterdam GK, 25 september 1768:
  Tonia Duishart, kind van Aldert Duishart en Jannetje van der Meer, wonende op de Rotte.
  Getuige Trijntje Reuwik.

  Impost op begraven, Cool, 22 mei 1769:
  Antonij Aldertse Duijshart, kind van Aldert Duijshart, oud 1/2 jaar, overleden in Catshoek onder Blommersdijk.
 5. Antonij Duijshart, [nr. Vf],
  Gedoopt op 2 september 1770 in de Geref. kerk van Rotterdam.
  Getrouwd op 20 october 1796 in de Geref. kerk van Cool met Christina van der Hoeven.
 6. Hendrik Duijshardt, [nr. Vg],
  Gedoopt op 14 juni 1772 in de Geref. kerk in Rotterdam, Gereformeerd, woont bij geboorte aan de Rotte en bij overlijden in de Crispijnlaan S116, overleden op 23 mei 1811, begraven in Cool (Rotterdam) op 25 mei 1811, oud 38 jaar.
  Getrouwd op 18 november 1794 in de Geref. kerk van Rotterdam met Joanna (Anna) Genneke, Gereformeerd.
 7. Engeltie Duishard,
  Gedoopt op 3 october 1773 in de Geref. kerk van Rotterdam, overleden in Catshoek onder Blommersdijk, begraven op 26 maart 1774 in Cool, oud bijna 6 maanden.

  Doopakte, Rotterdam GK, 3 oct. 1773:
  Engeltie, dochter van Aldert Duishard en Jannetje van der Meer.
  Getuige Engeltie Duishard.
  Wonende op de Rotte.

  Impost op begraven, Cool (Rotterdam), 24 maart 1774:
  Engeltje Duishart, overleden in Catshoek onder Blommersdijk, oud 3 maanden. begraven op 24 maart 1774 in Cool, dochter van Aldert Duishart.

  Begraafregister, Hillegersberg GK, 26 maart 1774:
  N.N. Duijshart, kind van Aalbert Duijshart, begraven in de kerk; geen kleed.
 8. Rookens (Rokus) Duishardt,
  Gedoopt op 11 september 1774 in de Geref. kerk van Rotterdam, overleden in Katshoek onder Blommersdijk, begraven op 14 februari 1775 in Cool, oud 5 maanden.

  Doopakte, Rotterdam GK, 11 september 1774:
  Rookens, zoon van Aldert Duishardt en Jannetje van der Meer.
  Getuige Engeltie Duishardt.
  Wonende op de Rotte.

  Impost op begraven, Cool, 14 februari 1775:
  Rokus Duijshart, kind van Aldert Duijshart, overleden in Katshoek onder Blommersdijk, oud 3 maanden.
 9. Jannetje Duijshart,
  Geboren op de Rotte, gedoopt op 25 februari 1776 in de Geref. kerk van Rotterdam, overleden in Katshoek onder Blommersdijk (Rotterdam), begraven op 21 december 1776 in Hillegersberg, oud 10 maanden.

  Doopakte, Rotterdam GK, 25 februari 1776:
  Jannetje Duijshart, dochter van Aldert Duijshart en Jannetje van der Meer, wonende op de Rotte.
  Doopgetuige Engelje Duijshart.

  Impost op begraven, Cool (Rotterdam), 19 december 1776:
  Jannetje Duishart, overleden in Katshoek onder Blommersdijk, oud 1/2 jaar, begraven op 19 december 1776 in Cool, dochter van Aldert Duishart.

  Begraafregister, Hillegersberg GK, 21 december 1776:
  Kind van Aldert Duijshart, in de kerk, geen kleed.
 10. Jannetje Duyshart,
  Geboren 1777, overleden op 8 januari 1811, oud 34 jaar, wonende aan de Slijkvaart F 161, begraven op 10 januari 1811 in Rotterdam.
  Getrouwd met Johannes ten Broeder.

  Begraafregister, Rotterdam, 10 jan. 1811:
  Jannetje Duyshart, overleden op 8 januari 1811 aan de Slijkvaart F 161, begraven op 10 januari 1811 in Rotterdam, huisvrouw van Johannes ten Broeder.
 11. Willemijntie Duijshart, [nr. Vh],
  Gedoopt op 1 maart 1778 in de Geref. kerk van Rotterdam, vermeld al doopgetuige in 1796-1806, overleden op 23 maart 1821 in Rotterdam, oud 43 jaar.
  Ondertrouw op 30 october 1800 in Cool met Dirk Mulder, geboren in ambacht Cool, gedoopt op 14 maart 1774 in de Gereformeerde Zuiderkerk in Rotterdam, overleden op 12 februari 1815 in Rotterdam, oud 40 jaar.
 12. N.N. Duishart,
  Wonende in 't Catshoek onder Blommersdijk, begraven op 14 januari 1780 in Cool.

  Impost op begraven, Cool, 14 januari 1780:
  N.N. Duishart, kind van Aldert Duishart, wonende in't Catshoek onder Blommersdijk. Geen impost subject.


  Rotterdam en het Westland, 1773.

IVc. Lijsie DUITSHART,
Dochter van Antoni Duishart en Trijntje Reeuwijk, [nr. III], gedoopt op 27 juni 1745 de Geref. kerk van Hillegersberg, overleden aan de Rotte onder Blommersdijk, begraven op 21 januari 1775 in Cool, oud 29 jaar, nalatende twee minderjarige kinderen.
Getrouwd op 9 mei 1769 in de Geref. kerk van Rotterdam met Jan RIJKEVORST, geboren in Overschie.

Doopakte, Hillegersberg GK, 27 juni 1745:
Lijsie Duitshart, dochter van Anthoni Duitshart en Trijntie Rewijk. Getuige Lijsie de Boos.

Impost op trouwen, Cool, 20 april 1769:
Jan Rijkevorst, geboren in Overschie, wonende in Catshoek en Elizabeth Duijshart, geboren in Hillegersberg, wonende in Catshoek. Pro deo.

Trouw Akte, Rotterdam GK, 9 mei 1769:
Jan Rijkevorst, geboren in Overschie, wonende in Catshoek, met Elisabeth Duyshart, geboren in Hillegersberg, wonende in Catshoek.
Ondertrouw op 23 april 1769.

Doopgetuige:
Op 13 juli 1773 in Rotterdam GK van Ariaentie, dochter van Adrianus Starrevelt en Trijntie Rijkevorst.

Impost op begraven, Cool, 18 januari 1775:
Lijsje Duijshart, huisvrouw van Jan Rijkevorst, wonende aan de Rotte onder Blommersdijk, oud 29 jaar, nalatende twee minderjarige kinderen.

Begraafregister, Hillegersberg GK, 21 januari 1775:
Lijsje Duijshart, begraven op 21 januari 1775 buiten de kerk, kleed van 1 gld.

KINDEREN:
 1. Lijsje Duishart,
  Geboren in Katshoek, gedoopt op 27 september 1764 in de Geref. kerk van Rotterdam.

  Doopakte, Rotterdam GK, 27 sept. 1764:
  Lijsje, dochter van Lijsje Duishart, wonende in Katshoek.
 2. Piet Duishart,
  Geboren in Katshoek, gedoopt op 27 september 1764 in de Geref. kerk van Rotterdam.

  Doopakte, Rotterdam GK, 27 sept. 1764:
  Piet, zoon van Lijsje Duishart, wonende in Katshoek.
 3. Ariaantie Rijkevorst,
  Gedoopt op 12 november 1769 in de Geref. kerk van Rotterdam.

  Doopakte, Rotterdam GK, 12 nov. 1769:
  Ariaantie Rijkevorst, dochter van Jan Rijkevorst en Lijsie Duyshart, wonende aan de Schie.
  Getuige Trijntie Reewijk.
 4. Trijntje Rijkevorst,
  Gedoopt op 15 september 1771 in de Geref. kerk van Rotterdam, overleden op de Rotte onder Blommersdijk, begraven op 9 april 1773 in Cool, oud ruim 1 1/2 jaar.

  Doopakte, Rotterdam GK, 15 september 1771:
  Trijntje Rijkevorst, dochter van Jan Rijkevorst en Lijsje Duishart, wonende op de Schie.
  Getuige Trijntje Rewijk.

  Impost op begraven, Cool, 9 april 1773:
  Trijntje Rijkevorst, kind van Jan Rijkevorst, oud 1 1/2 jaar, wonende op de Rotte onder Blommersdijk.
 5. Kaatie Rijkevorst,
  Gedoopt op 10 april 1774 in de Geref. kerk van Rotterdam, wonende op de Rotte, overleden aldaar, begraven op 23 november 1774 in Hillegersberg, oud 7 maanden.

  Doopakte, Rotterdam GK, 10 april 1774:b Kaatie Rijkevorst, dochter van Jan Rijkevorst en Lijsje Duishardt, wonende op de Rotte.
  Getuige Trijntie Rijkevorst.

  Impost op begraven, Cool, 22 nov. 1774:
  Kaatje Rijkevorst, kind van Jan Rijkevorst, oud 8 maanden, wonende aan de Rotte onder Blommersdijk.

  Begraaf Register, Hillegersberg GK, 23 nov. 1774:
  Kind van Jan Rijkevorst, buiten, geen kleed.
IVd. Jannetie DUITSHART,
Dochter van Antoni Duishart en Trijntje Reeuwijk, [nr. III], gedoopt op 3 october 1747 in de Geref. kerk van Hillegersberg, overleden op 1 november 1825 te Maasland, oud 78 jaar.
Ondertrouw op 6 mei 1773 te Cool (Rotterdam), getrouwd op 30 mei 1773 in de Geref. kerk van Hillegersberg met Hendrik ENGELAAR, ook genoemd Hendrik HENGELAAR, geboren te Levert, Pruissen, overleden op 26 april 1821 te Maasland, oud ca. 75 jaar.

Doopakte, Hillegersberg GK, 3 october 1747:
Jannetie Duitshart, dochter van Antoni Duitshart en Trijntie Reewijk.

Gaarders Archief, Cool (Rotterdam), 6 mei 1773:
Hendrik Engelaar, geboren in Levert, Pruissen, wonende aan de Rotte onder Blommersdijk, ondertrouwt met Jannetje Duishart, geboren in Hillegersberg, wonende aan de Rotte onder Blommersdijk.

Pro deo. Huw. Akte, Hillegersberg GK, 30 mei 1773:
Hendrik Engelaar, geboren in Levert, Pruissen, wonende aan de Rotte onder Blomersdijk, met Jannetje Duishart, geboren in Hillegersberg, wonende aan de Rotte onder Blomersdijk. Ondertrouw op 6 mei 1773.

Overl. Akte, Maasland, 2 nov. 1825, nr. 35 (GenLias):
Jannetje Duishart, overleden op 1 november 1825, oud 78 jaar en 2 maanden, dochter van Antonie Duijshart en Trijntje Reewijk, weduwe van Hendrik Hengelaar.

KINDEREN:
 1. Gerrit Engelaar,
  Gedoopt op 6 maart 1774 te Ketel, overleden op 27 september 1831 te Maasland, oud 57 jaar.
  Gerrit was ongehuwd.
 2. Trijntje Engelaar,
  Gedoopt op 20 augustus 1775 te Kethel, overleden op 26 augustus 1840 te Overschie, oud 65 jaar.
  Gehuwd met N.N.
 3. Antonij Engelaar,
  Gedoopt op 3 augustus 1777 te Kethel, overleden voor 8 juni 1786.
 4. Annamietje Engelaar,
  Gedoopt op 17 februari 1782 te Kethel, oveleden op 28 october 1807 te Overschie, oud 25 jaar.
  Gehuwd met N.N.
 5. Willemijntje Engelaar,
  Gedoopt op 31 augustus 1783 te Kethel.
 6. Anthonie Engelaar,
  Geboren op 8 juni 1786 en gedoopt op 11 juni 1786 te Maasland, overleden aldaar op 20 september 1848, oud 62 jaar.
  Gehuwd op 16 october 1817 te Schipluiden met Jacoba Johanna Maria de Graaf, gedoopt op 11 februari 1798 te Schipluiden, overleden op 24 januari 1872 te Delfshaven, oud 73 jaar, dochter van Marinus de Graaff en Maria van der Mark.
 7. Neeltje Engelaar,
  Geboren op 23 februari 1788 en gedoopt op 2 maart 1788 te Maasland, van beroep naaister, overleden op 3 juli 1845 te Maasland, oud 57 jaar.
  Gehuwd op 8 november 1818 te Maasland met Hendrik Mostert, geboren op 3 november 1790 en gedoopt op 7 november 1790 te Maasland, van beroep bouwman, bouwknecht, arbeider, overleden op 8 juni 1846 te Maasland, oud 55 jaar, zoon van Gerrit Hendriksz Mostert en Marijtje Jacobs de Graaff.
 8. Jannetje Engelaar,
  Geboren op 15 juli 1790 en gedoopt op 18 juli 1790 te Maasland, begraven aldaar op 20 januari 1808, oud 17 jaar.
 9. Hendrik Engelaar,
  Geboren op 7 april 1792 en gedoopt op 15 april 1792 te Maasland, overleden op 1 augustus 1835 te Capelle op de IJssel, oud 43 jaar.
  Gehuwd op 17 februari 1816 te Maasland met Haasje Huisman, geboren ca. 1791 te Loosduinen, dochter van Pieter Huisman en Martina Verkaden.
[bron: email Monique Engelaan en website genealogie familie Mostert, afkomstig uit Delfland]
IVe. Pieter DUISHART,
Zoon van Antoni Duishart en Trijntje Reeuwijk, [nr. III], gedoopt op 6 juli 1749 in de Geref. kerk van Hillegersberg, Gereformeerd, overleden op de Hofdijk onder Blommersdijk, vervoerd naar Hillegersberg, begraven op 20 september 1809 in Cool, oud 60 jaar.
Getrouwd (1) op 10 december 1771 in de Geref. kerk van Rotterdam met Elisabeth (Lijsje) VAN HUISE, geboren in Rotterdam, gedoopt op 30 maart 1751 in de Geref. kerk van Rotterdam, overleden in Cool op de Rotte onder Blommersdijk, begraven op 1 november 1793 in Rotterdam, oud 42 jaar, dochter van Egbert van Huise en Aaltje Vermeule.
Getrouwd (2) op 20 april 1794 in Rotterdam met Johanna Margarita MEERENS, geboren in Rotterdam, waarschijnlijk een dochter van Anthonij Meerens en Sophia Lavermans.

Doopakte, Hillegersberg GK, 6 juli 1749:
Pieter Duishart, zoon van Antoni Duishart en Trijntie Reewijk.
Getuige Willemijntie Reewijk.

Doopakte, Rotterdam GK, 30 maart 1751:
Elisabeth van Huise, dochter van Ekbert van Huise en Aaltje Vermeule, wonende in de Goudsewagestraat.
Getuigen Zusanna van Harelom en Elisabeth van Huise.

Trouwakte, Rotterdam G.K. 10 december 1771:
Pieter Duitshart, geboren in Hillegondsberg, wonende in Catshoek, met Elizabeth van Huisen, geboren in Rotterdam, wonende in de Goudse Wagenstraat.
Ondertrouw op 24 november 1771.

Impost op trouwen, Cool, 21 juli 1771:
Pieter Duijshard, geboren in Hillegersberg, wonende in Catshoek onder Blommersdijk met Elizabeth van Huijzer, geboren in Rotterdam, wonende binnen Rotterdam.
Pro deo.

Impost op trouwen, Cool, 3 april 1794:
Pieter Duijshart, weduwnaar van Elisabeth van Huiser, geboren te Hillegersberg, wonende aan de Rotte onder Blommersdijk met Johanna Margarita Meerens, geboren in Rotterdam, wonende aan de Goudseweg.
f 3.-, beide gereformeerd; de bruid wonende onder de jurisdictie van Rotterdam.

Trouw Akte, Rotterdam GK, 20 april 1794:
Pieter Duyshart, geboren in Hilgondsberg, wonende onder Den Ambagte van Cool, met Johanna Meerens, geboren in Rotterdam, wonende aan de Goudscheweg.
Ondertrouw op 6 april 1794.

Doopgetuige (Pieter Duijshart):
Op 18 maart 1783 in Rotterdam GK van Andries, zoon van Andries Verhoeven en Katje van Huijse.
Op 12 juni 1787 in Rotterdam GK van Jacob Philip Leer, zoon van Philip Jacob Leer en Willemina Hillenaer.
Op 7 april 1793 in Rotterdam GK van Aart Verhoeven, zoon van Aart Verhoeven en Elisabeth van der Heijde.
Op 7 maart 1802 in Rotterdam GK van Sophia Cornelia, dochter van Jan Meerens en Johanna Maria van den Helm.

Doopgetuige (Elizabeth van Huijsen):
Op 13 sept. 1778 in Delfshaven GK van Klaartje, dochter van Maks Vollemans en Elizabeth van Huize.
Op 18 maart 1783 in Rotterdam GK van Andries, zoon van Andries Verhoeven en Katje van Huijse.
Op 12 juni 1787 in Rotterdam GK (Zuiderkerk) van Jacob Philip Leer, zoon van Philip Jacob Leer en Willemina Hillenaer.

Doopgetuige (Johanna Margarita Meerens):
Op 7 maart 1802 in Rotterdam GK van Sophia Cornelia, dochter van Jan Meerens en Johanna Maria van den Helm.

Impost op begraven, Cool, 1 nov. 1793:
Elisabeth van Huisen, oud 41 jaar, wonende op de Rotte onder Blommersdijk, overleden en te vervoeren naar Rotterdam, nalatende 2 onmondige kinderen, huisvrouw van Pieter Duijshart.

Impost op begraven, Cool, 19 sept. 1809:
Pieter Duishart, echtgenoot van Johanna Margaretha Meerens, overleden op de Hofdijk onder Blommersdijk, oud 60 jaar, vervoerd naar Hillegondsberg, begraven op 19 september 1809 in Cool, nalatende 5 kinderen, 1 meerderjarig en 4 minderjarig. Zegel 8 stuivers.

Begraaf Register, Hillegersberg GK, 20 september 1809:
Pieter Duitshart, begraven op 20 september 1809 in de kerk van Hillegersberg; kleed van 2 gld.

KINDEREN VAN PIETER DUIJSHART EN ELIZABETH VAN HUISEN:
 1. Onvoldragen kind Duijshart,
  Geboren in den Oppert bij de poort, begraven op 23 februari 1774 in Rotterdam.

  Begraaf register, Rotterdam GK, 23 feb. 1774:
  Een onvoldragen kind van Pieter Duijshart, wonende in Oppert bij de Poort, begraven in Rotterdam.
 2. Anthonij Duijshart, [nr. Vi],
  Gedoopt op 9 juli 1775 in de Geref. kerk van Rotterdam, wonende in den Oppert.
  Ondertrouw op 27 januari 1797 in Cool met Aagje van der Wilt, geboren en wonende in 't Zwaanhals.
 3. Alida Duijshart,
  Gedoopt op 24 juli 1777 in de Geref. kerk van Rotterdam, wonende aan de Oostpoort, overleden op de Vest over Delfsepoort, begraven op 30 november 1782 in Rotterdam, oud ruim 5 jaar.

  Doopakte, Rotterdam GK, 24 juli 1777:
  Alida Duijshart, dochter van Pieter Duijshart en Elisabet Huijsen, wonende aan de Oostpoort.
  Getuigen Alida Vermuulen en Egbert van Huijsen.

  Begraafregister, Rotterdam GK, 30 nov. 1782:
  Alida, dochter van Pieter Duijshart, wonende op de Vest over Delfsepoort, oud 5 jaar.
 4. Egbert Duijshart,
  Gedoopt op 13 juli 1783 in de Geref. kerk van Rotterdam, wonende aan de Vest bij de Delfsepoort, begraven op 3 september 1783 in Rotterdam, oud 7 weken.

  Doopakte, Rotterdam GK, 13 juli 1783:
  Egbert Duishart, zoon van Pieter Duishart en Elizabeth van Huijk, wonende aan de Delfse Poort, getuige Gerretje van Huijk.

  Begraaf Register, Rotterdam, 3 september 1783:
  Egbert, kraamkind van Pieter Duyshart, wonende aan de Vest bij de Delfsepoort.
 5. Pieter Duyshart,
  Gedoopt op 12 maart 1786 in de Geref. kerk van Rotterdam, wonende aan de Vest bij de Delfsepoort, overleden op 31 october 1793, wonende aan de Rotte bij het Schippersveer, oud 7 jaar, begraven op 1 november 1793 in Rotterdam.

  Doopakte, Rotterdam GK, 12 maart 1786:
  Pieter Duijshart, zoon van Pieter Duijshart en Elisabet van Huijse, wonende aan de Vest bij de Delfsepoort.
  Getuige Catrina van Huijse.

  Impost op begraven, Cool, 31 october 1793:
  Pieter Duijshart, oud 7 jaar en te vervoeren naar Rotterdam, kind van Pieter Duijshart, wonende op de Rotte onder Blommersdijk.

  Begraaf Register, Rotterdam, 1 november 1793:
  Pieter, zoon van Pieter Duyshart, overleden op 31 october 1793, oud 7 jaar, wonende aan de Rotte bij het Schippersveer, begraven op 1 november in Rotterdam.
 6. Alida Duijshart, [nr. Vj],
  Gedoopt op 23 januari 1789 in de Geref. Zuiderkerk in Rotterdam, wonende aan de Delfsepoort.
  Getrouwd met Paulus Boekhout.
 7. "Kind" Duijshart,
  Begraven op 23 februari 1791 in Rotterdam.

  Begraafregister, Rotterdam, 23 februari 1791:
  Kind van Pieter Duijshart, wonende bij de Delfsepoort naast Middelkoop.
KINDEREN VAN PIETER DUIJSHART EN JOHANNA MARGARITA MEERENS:
 1. Sophia Pieternella Duijshart,
  Geboren te Rotterdam op 10 februari 1795, gedoopt op 1 maart 1795 in de Geref. kerk aldaar, wonende op 't Schippersveer.
  Gehuwd (1) met Arnold Philip Fredrik Sluijter, overleden voor 1834.
  Gehuwd (2) te Semarang in 1834 met Hermanus Adolph Kloosterhuis, eerder weduwnaar van Catharina Maria Magdalena Castelijns.

  DOOPAKTE, Rotterdam, Geref. kerk, 1 maart 1795:
  Sophia Pieternella Duijshart, geboren op 10 februari 1795 in Rotterdam, dochter van Pieter Duijshart en Johanna Margarita Meerens, wonende op 't Schippersveer.

  VOLTROKKEN HUWELIJKEN IN 1834:
  Samarang
  Hermanus Adolph Kloosterhuis, weduwnaar van Catharina Maria Magdalena Castelijns met Sophia Petronella Duijshart, wed. van Arnold Philip Fredrik Sluijter.
  [bron: Almanak van Nederlandsch Indie, 1835, blz. 173]
 2. Pieter Duijshart,
  Geboren op 7 juli 1797 in Rotterdam, gedoopt op 23 juli 1797 in de Geref. kerk aldaar, wonende Hofdijk Cool.

  Doopakte, Rotterdam GK, 23 juli 1797:
  Pieter Duijshart, geboren op 7 juli 1797, zoon van Pieter Duijshart en Johanna Margaretha Meerens, wonende aan de Hofdijk te Cool.
 3. Jan Duijshart,
  Geboren op 22 juli 1800 in Rotterdam, gedoopt op 3 augustus 1800 in de Geref. kerk aldaar, wonende op de Hofdijk onder Cool, overleden op 4 maart 1821 op een schip, oud 20 jaar.

  Doopakte, Rotterdam GK, 3 aug. 1800:
  Jan Duijshart, geboren op 22 juli 1800 in Rotterdam, zoon van Pieter Duijshart en Johanna Margrita Meerens, wonende op den Hofdijk onder Cool.
  Getuigen J. Meerens en Johanna Maria Meerens.

  Overl. Akte, Rotterdam, maart 1821, nr. 1055:
  Jan Duijshart, geboren in Rotterdam, overleden op 4 maart 1821 op een schip, oud 20 jaar, 7 maanden en 10 dagen, zoon van Pieter Duijshart en Johanna Margaretha Meerens.

[Laatst gewijzigd op 21 december 2008]
VORIGE GENERATIE VOLGENDE GENERATIE HOME