BEKNOPTE PARENTEEL VAN FRANS DUSSARD,
OOK GENAAMD DUIJSHART UIT ANTWERPEN
Twaalfde Generatie
XII-a. Arendina Antonnette (Anita) DUYSHART,
Dochter van Donald Gustaaf Duyshart en Hermanna Speek [nr. XI-e], geboren te Zwolle.
Gehuwd te Zwolle met Auke KLOEKKE, geboren te Zwolle.
[bron: website van Gerrit Speek]

XII-b. Donald Theodoor (Donald) DUYSHART,
Zoon van Donald Gustaaf Duyshart en Hermanna Speek [nr. XI-e], geboren te Zwolle.
Gehuwd met Hendrikje Hetty DE WITH, geboren te Olst.
[bron: website van Gerrit Speek]

KIND:

 1. Donald Duyshart,
  Geboren te Zwolle.

Bronnen:
Website Gemeentearchief Rotterdam.
Art. O.V. nr. 481 dd april 1997 betreffende Het geslacht Van der Hoeven alias Bol door A. van der Hoeven en drs. P. van der Hoeven.
CD-rom Indische Genealogische Vereniging.
DVD Regerings-Almanak van Nederlandsch-Indie 1815-1942.
Website Koninklijke Bibliotheek.
Correspondentie met de heer Ronald F. Duijshart, Santa Clarita, Ca, USA, maart 2005.

NOG NIET GEPLAATSTE LEDEN VAN DE INDISCHE DUIJSHART FAMILIE.

 1. A.H. DUIJSHART,
  Woont 1888 te Soerabaja.

  NAAMLIJST DER EUROPESCHE INWONERS.
  Soerabaija.
  Duijshart, A.H.
  [bron: Almanak van Nederlandsch Indie, 1888]

 2. Hendrik Alexander DUIJSHART,
  Overleden te Soerabaja op 24 augustus 1883.

  BURGERLIJKEN STAND.
  Aangiften van Overlijdens.
  Soerabaja, 24 augustus 1883.
  Hendrik Alexander Duijshart, k.
  [bron: Almanak van Nederlandsch Indie, 1884, blz. 321]

 3. A.B.G. DUIJSHART,
  Geboren voor 1874, woont in 1890 te Soerabaja.

  NAAMLIJST DER EUROPESCHE INWONERS.
  Soerabaja.
  Duijshart, A.B.G.
  Duijshart, H.
  Duijshart, H.A.
  Duijshart, J.
  [bron: Almanak van Nederlandsch Indie, 1890]

 4. H. DUIJSHART.
  Geboren voor 1874, woont in 1890 te Soerabaja.

  NAAMLIJST DER EUROPESCHE INWONERS.
  Soerabaja.
  Duijshart, A.B.G.
  Duijshart, H.
  Duijshart, H.A.
  Duijshart, J.
  [bron: Almanak van Nederlandsch Indie, 1890]

 5. Geertruida Mathilde DUYSHART,
  Geboren op 24 october 1889 te Soerabaja, overleden op 12 januari 1921 te Plaosan, oud 31 jaar, begraven op de begraafplaats te Blitar.
  Gehuwd met N.N.

  GRAFSCHRIFT, Begraafplaats te Blitar, nr. 221:
  Zacht rust ons innig lief moesje Geertruida Mathilde Duyshart, geb. te Soerabaia 24 Oct. 1889, overl. te Plaosan 12 Jan. 1921. (476)

 6. Helena Adriana DUISHART,
  Geboren te Semarang op 9 december 1889.

  AANGIFTEN VAN GEBOORTEN:
  Semarang, 9 Dec. 1889.
  Helena Adriana Duishart.
  [bron: Almanak van Nederlandsch Indie, Naamlijst, 1891, blz. 309]

 7. Eduard Nico George DUIJSHART.
  Geboren te Banjoewangi op 20 juli 1920.

  BURGERLIJKE STAND.
  Aangiften van Geboorten.
  Banjoewangi, 20 juli 1920.
  Eduard Nico George Duijshart.
  [bron: Almanak van Nederlandsch-Indie, 1921, blz. 63]

  BANJOEWANGI.
  Gelegen in het uiterste oosten van Java aan het eindpunt van de spoorlijn Soerabaja Banjoewangi.
  Van hieruit vertrekt een veerboot naar Bali.

 8. J. DUIJSHART,
  Geboren voor 1898.

  NIEUW ADRESBOEK.
  Duyshart, J. Empl. Ond..................
  [bron: Almanak van Nederlandsch Indie, 1914-1924]

 9. C. DUYSHART,
  Geboren ca. 1900, van beroep machinist bij de suikerfabriek Poerwoasri te Kertosono.
  Gehuwd voor 1923 met L.O.L. REY.

  NIEUW ADRESBOEK.
  Duyshart, C. Mach. Sf. Poerwoasri Kertosono (L.O.L. Rey). [bron: Almanak van Nederlandsch Indie, 1923]

  NIEUW ADRESBOEK.
  Duyshart, C. Mach. Sf............... - .................... (L.O.L. Rey).
  [bron: Almanak van Nederlandsch Indie, 1925, 1927, 1930]

 10. W.C. DUYSHART.
  Geboren voor 1900, van beroep opzichter 2e klasse Gewestelijke Werken te Pasoeroean (1925).

  NIEUW ADRESBOEK.
  Duyshart, W.C. Opz. 2e kl. Gewest. Werken - Pasoeroean.
  [bron: Almanak van Nederlandsch Indie, 1926-1927]

 11. G.H. DUYSHART.
  Geboren ca. 1907, leerling-conducteur 1e kl. (1925)

  SPOOR- EN TRAMWEGEN.
  Leerlingen Conducteur 1e klasse.
  o.a.
  Duijshart, G.H. 1 Febr. 1925.
  [bron: Almanak van Nederlandsch Indie, Kalender en Personalia, 1926]

GRAFSCHRIFTEN EN FAMILIEBERICHTEN

PASSAGIERSLIJST:
M.S. Poelau Laut (S.M.N.).
Vertrekt 16 maart 1950 uit Soerabaja, 17 maart uit Semarang en 19 maart uit Djakarta.
Aankomst 26 maart 1950 in Sorong, 28 maart in Hollandia.
Aan boord: groep DETA- en Genie-contractanten, militaire- en burgergezinnen, waaronde Tugunezen.
Huisvesting: DETA-contractanten, Kloofkamp barak 4, 6 en 8.
DETA-contractanten:
o.a. Duyshart.

VEROORDELING:
8 maart 1813 wegens diefstallen 's nachts in vereniging met braak, overklimming en verbreking uit tuinen: Duishart, Anthony, afkomstig van Rotterdam.
[Bron: www.niwi.knaw.nl/en/geschiedenis/collecties/catalogue/download/d0015f03data.txt/]

ENGELSE EN AUSTRALISCHE DUYSHARTS:

FRAGMENT GENEALOGIE:
Pieter Johannes (Peter John) Duyshart, overleden voor 1891, mogelijk in Chelmsford, England, eigenaar fotozaak, 75 Duke St, Chelmsford, gehuwd met Alida H. Duyshart, geboren in Delft.
Uit dit huwelijk:
1. Mary Duyshart, geboren ca. 1864 op het eiland Man.

ADRESLIJST:
Douglas Directory (1863):
Pieter Johannes Duyshart, secretary Isle of Man Telegraph Company, 64 Atholl Street.

AUSTRALIE:
 1. Bruce Howard Duyshart, BArch MArch.
  University of Melbourne Associate (1997).
  Melbourne architectural computing consultant and specialist in digital documents.
  Project manager of information technology with Lend Lease Design Group (2003).

  Publicaties:
  A reference for Architects, Engineers and Design Professionals (Oxford Architectural Press, 1997) 2. Sarah C. Duyshart, BPod.
  Voet Orthopedist. Windy Hill Podiatry Clinic, Esendon, Victoria, Australie.
 3. Rebekah Duyshart,
  Orthoptist, Southern Eye Centre in Melbourne.

  Publicaties:
  Melbourne Initial Screening Test, 1995 (co-authors S. Brown en I. Story)
 4. Nicola Louise Blundell-Duyshart,
  Overleden 22 november 2003 in Sydney.
  [Bron: Sydney Morning Herarld][Laatst gewijzigd op 22 augustus 2008]
VORIGE GENERATIE HOME