PARENTEEL VON CZERNICKI EN MULLER VON CZERNICKI
Zesde Generatie
Wilhelmina Emilia MULLER VON CZERNICKI,
Dochter van Otto Ferdinand Muller von Czernicki en Anna Catharina Cramer [nr. Vb], geboren te Poerwodadi of te Magetan (M-Java) op 15 augustus 1904, woont in 1976 te Bloemendaal.
Gehuwd (1) in 1925 met J. STALEMAN, geboren ca. 1903, beroepsmilitair (luit.-kolonel KNIL).
Huwelijk ontbonden door echtscheiding in 1932.
Gehuwd (2) in 1932 met P.J. BOUDEWIJN, geboren ca. 1903, beroepsmilitair (luit.-kolonel Techn. Dienst).
Huwelijk ontbonden door echtscheiding in 1956.

LAND- EN ZEEMACHT:
Koninklijke Militaire Academie.
Uitslag herexamens.
Van het eerste naar het tweede studiejaar gaan alsnog over de volgende cadetten der:
Artillerie in Ned.-Indie: C. Jobsis, J. Staleman.
[Bron: Het Vaderland, 2 october 1922]

MARINE EN LEGER:
Bij de gehouden nadere examens aan de Koninklijke Militaire Academie te Breda zijn alsnog overgegaan naar het 2e studiejaar de cadetten-sergeant titulair:
artillerie Ned.-Indie: C. Jobsis, J. Staleman, e.a.
[Bron: NRC, 4 october 1922].

MARINE EN LEGER:
Koninklijke Militaire Academie.
Van het tweede naar het derde studiejaar gaan nog over de volgende cadetten der:
Artillerie in Ned.-Indie: J. Jobsis en J. Staleman.
[Bron: NRC, 2 october 1923]

PERSONALIA:
Departement van Oorlog:
Benoemd tot 2e luitenant bij de infanterie van het leger in Ned.-Indie de cadetten P.J. Boudewijn, e.a.
Benoemd tot 2e luitenant bij de artillerie van het leger in Ned.-Indie de cadetten C. Jobsis, J. Staleman e.a.
[Bron: NRC, 20 october 1924]

KINDEREN:
 1. Jan Willem Staleman,
  Geboren in 1925.
 2. Otto Ferdinand Staleman,
  Geboren mei 1927 te Kalidjati, N.O.I.

  FAMILIEBERICHTEN:
  Bevallen:
  Staleman-Muller von Czernicki, Z., Kalidjati.
  [Bron: NRC, 21 mei 1927]
 3. Helena Cornelia Boudewijn, zie nr. VII-a.
  Geboren op 6 october 1933 te Bloemendaal.
  Gehuwd in 1954 met J. Komin, kapitein der koopvaardij.
Charlotte Ottoline MULLER VON CZERNICKI,
Dochter van Otto Ferdinand Muller von Czernicki en Anna Catharina Cramer [nr. Vb], geboren op 28 september 1905 te Poerwodadi of te Magetan (M-Java), overleden op 5 augustus 1976 te Auckland, Nw.-Zeeland, oud 70 jaar.
Gehuwd op 12 april 1924 of op 23 september 1924 met Carel JÖBSIS, geboren te Semarang op 28 maart 1903, beroepsmilitair in Ned.- Indie (kolonel artillerie), woont in 1925 te Malang en in 1930 te Haarlem, zoon van G. Jöbsis, van beroep onderwijzer, leraar geschiedenis en aardrijkskunde te Semarang, naderhand te Soerabaja, inspecteur lager ondewijs en J.A. Staleman.

BURGERLIJKE STAND.
Geboortes.
Semarang, 28 maart 1903:
Carel Jöbsis.
[bron: Almanak van Nederlandsch-Indie, Nieuw Adresboek, 1904, blz. 50]

LAND- EN ZEEMACHT:
Koninklijke Militaire Academie.
Uitslag herexamens.
Van het eerste naar het tweede studiejaar gaan alsnog over de volgende cadetten der:
Artillerie in Ned.-Indie: C. Jöbsis, J. Staleman.
[Bron: Het Vaderland, 2 october 1922]

MARINE EN LEGER:
Bij de gehouden nadere examens aan de Koninklijke Militaire Academie te Breda zijn alsnog overgegaan naar het 2e studiejaar de cadetten-sergeant titulair:
artillerie Ned.-Indie: C. Jöbsis, J. Staleman, e.a.
[Bron: NRC, 4 october 1922].

MARINE EN LEGER:
Koninklijke Militaire Academie.
Van het tweede naar het derde studiejaar gaan nog over de volgende cadetten der:
Artillerie in Ned.-Indie: J. Jöbsis en J. Staleman.
[Bron: NRC, 2 october 1923]

FAMILIEBERICHTEN:
Gehuwd, 23 September [1924]:
C. Jobsis en Ch. O. Muller von Czernicki.
[Bron: NRC, 26 september 1924]

PERSONALIA:
Departement van Oorlog:
Benoemd tot 2e luitenant bij de artillerie van het leger in Ned.-Indie de cadetten C. Jöbsis J. Staleman e.a.
[Bron: NRC, 20 october 1924]

PERSONALIA:
Departement van Oorlog:
Overgeplaatst: van Malang naar Tjimahi en gedetacheerd bij den inlichtingsdienst te Bandoeng de 2e luit. der art. Jöbsis; van Bandoeng naar Soerakarta de kapitein der infanterie Dommers.
[Bron: NRC, 1 nov. 1926]

ADRESBOEK:
Jöbsis, G.J. – Agent N.I. Handelsbank – Singapore (S.P.J.C. v. Dam v. Hekendorp).
Jöbsis, Ir. G. – Ing. Veiligheidstoezicht – Wl.
Jöbsis, J.L. – Chemiker Sf. Tjepper – Klaten.
Jöbsis, C. – 1e Luit. Art. – Tjimahi.
[bron: Regerings-Almanak van Nederlandsch-Indie, 1927, blz. 531]

ADRESBOEK:
Jöbsis, G.J. – Agent N.I. Handelsbank – Singapore (S.P.J.C. v. Dam v. Hekendorp).
Jöbsis, Ir. G. – Ing. Biliton Mij – Manggai (A.M. Gieben).
Jöbsis, G.J. – Off. Adm. 1e kl. K. Marine – D. v. M., Wl. (A.J. Kramer).
Jöbsis, J.L. – Chemiker Sf. – Klaten.
Jöbsis, J.L. – Empl. Fabr. Dapoean – Soer (H. Keasberry).
Jöbsis, C. – 1e Luit. Art. – Tjimahi.
[bron: Regerings-Almanak van Nederlandsch-Indie, 1932, blz. 504]

ADRESBOEK:
Jöbsis, C. – 1e Luit. Art. – Bandoeng.
[bron: Regerings-Almanak van Nederlandsch-Indie, 1934, blz. 474]

PERSONALIA:
Departement van Oorlog:
Bevorderd tot kapitein de 1ste luitenant C. Jöbsis, met verlof terugverwacht.
[Bron: Het Vaderland, 28 juni 1938]

ADRESBOEK:
Jöbsis, C. – Kapt. Art. – (v).
[bron: Regerings-Almanak van Nederlandsch-Indie, 1938, blz. 13]


KINDEREN:
 1. Carel Otto Jöbsis, zie nr. VII-b.
  Geboren te Malang op 17 december 1925, woont in 2008 in Nw-Zeeland.
  Gehuwd met N.N., geboren in Nw-Zeeland.

 2. Frans Jöbsis.
 3. Anna Jöbsis.

  FAMILIEBERICHTEN:
  Bevallen, 4 December [1930]:
  Jobsis-Muller van Czernicki, d., Haarlem.
  [Bron: Het Vaderland, 9 dec. 1930]
ir. Otto Ferdinand MULLER VON CZERNICKI,
Zoon van Otto Ferdinand Muller von Czernicki en Anna Catharina Cramer [nr. Vb], geboren op 13 maart 1909 te Magetan (M-Java), in 1932 vermeld als vice-President van het Wageningsch Studentencorps, in 1937 geslaagd voor het ingenieurs examen koloniale landbouw, van beroep directeur RCMA, woont in 1976 te Vorden, overleden in 1998, oud ca. 89 jaar.
Otto speelde van 1926 tot 1930 als een voornamelijk verdedigend hockey speler bij Bloemendaal, H.H.C (1930) en het Nederlands Nationaal Hockeyteam.
Gehuwd met Lilie VAN THIEL, geboren in 1913, woont in 1976 te Vorden en in 2005 te Wapenveld.

NATIONALE NEDERLANDSE HOCKEY-PLOEG:
Voor de wedstrijd tegen Duitsland geselecteerd:
Middenspeler: Muller van Czernicky, Bloemendaal.
[Bron: Het Vaderland, 28 maart 1927]

NATIONAAL STUDENTEN HOCKEYTEAM:
Verliest tegen Cambridge (0-3).
Middenspeler: Muller von Czernicky.
[Bron: NRC, 11 april 1928]

HOCKEYTEAM BLOEMENDAAL:
Muller v. Czernicky, vermeld als back van het team.
[Bron: NRC, 2 nov. 1929].

UNIV. EXAMENS:
Wageningen, Landbouwhoogeschool.
Geslaagd voor het propaedeutisch examen:
de heer O.F. Muller von Czernicki.
[Bron: Het Vaderland, 26 januari 1932]

SPORT EN SPEL:
Lawntennis.
Interacademiale wedstrijden te Groningen.
In dubbelspel o.a. Muller van Czernicky, Wageningen.
[Bron: Het Vaderland, 16 juni 1932]


Artikel in Het Vaderland, 22 november 1932.

UNIV. EXAMENS:
Wageningen, Landbouwhoogeschool.
Geslaagd voor het ingenieursexamen koloniale landbouw:
de heer O.F. Muller von Czernicki, geb. te Madioen.
[Bron: Het Vaderland, 1 juli 1937]

KINDEREN:
 1. Helen Muller von Czernicki,
  Geboren in 1948, woont in 2005 in Delft.
 2. Maarten Matthias Otto Muller von Czernicki, zie nr. VII-c.
  Geboren op 21 november 1950 te Subang, Java, wetenschapper.
Otto Heinrich Julius MULLER VON CZERNICKI,
Zoon van Ferdinand Julius Muller von Czernicki en Johanna Tjitske Westra [nr. V-d], geboren op 18 mei 1909 te Pekalongan, in 1932 vermeld als President van het Wageningsch Studentencorps, in 1948 eerste luitenant in het Nederlands leger in Indie en belast met de veiligheid van het bij Bandung gelegen militaire vliegveld Andir.
Gehuwd met N.N.

ONDERWIJS:
Hilversum, 16 Juli [1927] (Middelbare School):
Geslaagd de heer O.H.J. von Czernicki e.a.

LANDBOUWHOOGESCHOOL WAGENINGEN:
3 Oct. [1928].
Geslaagd voor het eerste gedeelte van het propaedeutisch examen:
de heer O.H.J. Muller von Czernicki, e.a.
[Bron: Het Vaderland, 4 october 1928 en Het Centrum, 5 october 1928]

LANDBOUWHOOGESCHOOL WAGENINGEN:
[October 1929].
Propaedeutisch:
de heer O.H.J. Muller von Czernicki, e.a.
[Bron: NRC, 2 october 1929]


Artikel in Het Vaderland,
22 november 1932.

DE WAPENSMOKKEL IN HET VOORMALIGE NEDERLANDS-INDIE EN DE ZAAK AERNOUT:
Toen de 36-jarige inlichtingenofficier R.L.C. Aernout (agent nr. 15) in 1947 onderzoek deed naar corruptie binnen de Legertechnische Dienst, stuitte hij op een omvangrijke wapensmokkel. Hierbij waren verscheidene hoge Nederlandse officieren en burgerlijke autoriteiten betrokken, die met deze handel kapitalen verdienden. De wapens werden via Chinese (tussen-) handelaren verkocht aan diverse Indonesische guerillagroeperingen, die hiermee weer op Nederlandse militairen schoten.
Op 22 februari 1948 versprak Aernout zich in het bijzijn van derden over hetgeen hij op het spoor was.
Op 28 februari 1948 om ca. 22.30 uur werd hij tijdens een ontmoeting met eerste luitenant Muller von Czernicki in diens buitenhuis Evertshoeve op de Junghuhnweg in Lembang door een scherpschutter doodgeschoten.
De tas die Aernout altijd bij zich droeg (nadat zijn bureau tweemaal was opengebroken) werd na de moord leeg teruggevonden. Hierin hadden zeer bezwarende inlichtingenrapporten gezeten over de malversaties van diverse hoge burgerlijke en militaire autoriteiten.
Enkele uren voor zijn dood had Aernout nog tegen zijn vrouw gezegd :" Ik ben een vuile zaak op het spoor, waarin een hele hoge piet is betrokken".
[bron: website http://fortunecity.com/knil/document/diversen.htm, en artikel van de hand van Henk Hovinga in Checkpoint, maandblad voor veteranen, maart 2005, blz. 8-19]

KIND:
 1. John Muller von Czernicki,
  Geboren ca. 1940.
  Gehuwd met N.N.
  Hebben kinderen en wonen in Raamsdonkveer.

[Laatst gewijzigd op 19 december 2008]
VORIGE GENERATIE VOLGENDE GENERATIE HOME