PARENTEEL VON CZERNICKI EN MULLER VON CZERNICKI
Vijfde Generatie
Otto Lodewijk Albert MULLER VON CZERNICKI,
Zoon van Otto Heinrich Julius Muller von Czernicki en Vrouwe Emilie Frederike Marianne Weychardt, zie nr. IVa, geboren op 15 october 1868 te Ambarawa (Java), employee suikerfabriek Besito (Koedoes) en Menang (Kediri), overleden na 1910.
Gehuwd voor 1904 met J.C. PRIESTER.

INDISCHE ADRESBOEKEN:
1903    Muller von Czernicki, O.L.A    Empl. Sf. Besito - Koedoes.
1910    Muller von Czernicki, O.L.A    Empl. Sf. Menang - Kediri (J.C. Priester).

KINDEREN:
 1. Otto Muller von Czernicki,
  Geboren te Koedoes op 29 maart 1900, erkend, van beroep machinist suikerfabriek Soemberredjo, Bangil (1930), employe suikerfabriek Asembagoes (wg), Singosari (1938).

  BURGERLIJKE STAND.
  Aangiften van geboorten.
  Koedoes, 29 Maart 1900.
  Otto Muller von Czernicki (erkenning).
  Karel Muller von Czernicki (id.).
  [bron: Regerings-Almanak van Nederlandsche-Indie, 1901, blz. 401]

  INDISCHE ADRESBOEKEN:
  1930    Muller von Czernicki, O. - Mach. Sf. Soemberredjo - Bangil.
  1938    Muller von Czernicki. O. - Empl. Sf. Asembagoes (wg) - Singosari.
 2. Karel (Carl, Karl) Muller von Czernicki,
  Geboren te Koedoes op 29 maart 1900, erkend, van beroep chef/directeur Particuliere Nachtveiligheidsdienst te Soerabaja (1920/1930).
  Gehuwd te Soerabaja op 8 april 1920 met Augustine Zwier.
  [Bron: Persoonsfiches Ind. Burg. Stand 1822-1923]

  BURGERLIJKE STAND.
  Aangiften van geboorten.
  Koedoes, 29 Maart 1900.
  Otto Muller von Czernicki (erkenning).
  Karel Muller von Czernicki (id.).
  [bron: Regerings-Almanak van Nederlandsche-Indie, 1901, blz. 401]

  INDISCHE ADRESBOEKEN:
  1920    Muller von Czernicki, K. - Chef Part. Nachtveiligheidsdienst - Soer.
  1930    Muller von Czernicki, K. - Direct. Part. Nachtveiligheidsd. - Soer. (A. Zwier).
  1938    Muller von Czernicki, K. - Direct. Part. Nachtveiligheidsd. - Soer. (A. Zwier).
 3. Albert Emile Muller von Czernicki,
  Geboren te Besito (Koedoes) op 25 juni of juli 1904, in 1938 vermeld als inspecteur van een particuliere nachtveiligheidsdienst te Soerabaja, kunstschilder, overleden aan tuberculosis tijdens Japanse bezetting van Ned. Oost-Indie, oud ca. 38 jaar.
  Gehuwd met Jeannette (Jean) Loth, geboren te Soerabaya in 1908/09, overleden te Brentwood, Californie, USA op 9 oktober 2002, oud 93 jaar, mogelijk een dochter van Johan Dirk August Loth en Maria Louisa Jeannette Nelissen.
  Uit dit huwelijk geen nageslacht.
  [bron: o.a. email Mylene Dressler, Utah, USA]

  PASSAGIERSLIJST:
  Van het s.s. Jan Pietersz. Coen, dd 31 Januari [1928] van Amsterdam vertrokken naar Ned.- Indie. Gezagvoerder D.J. Botje.
  O.a. A.E. Muller von Czernicki.
  [Bron: Het Vaderland, 31 jan. 1928]

  INDISCHE ADRESBOEKEN:
  1938    Muller von Czernicki, A.E. - Inspect. Part. Nachtveiligheidsd. - Soer.

  OVERLIJDENSBERICHT:
  Jean Muller von Czernicki, geboren te Soerabaya, N.O.I., overleden op 9 october 2002 te Brentwood, Cal., oud 93 jaar.
  [Bron: Windmill Herald, 9 dec. 2002]
Otto Ferdinand MULLER VON CZERNICKI,
Zoon van Otto Heinrich Julius Muller von Czernicki en Vrouwe Emilie Frederike Marianne Weychardt, zie nr. IVa, geboren op 26 juni 1871 te Soerabaja, van beroep administrateur van de suikerfabriek Poerwodadi (Madioen), vermeld als superintendent van de suikerfabrieken der Nederlandsche Handel Maatschappij in N.O.I. in 1920, 1930 en 1938, overleden op 11 maart 1942 te Haarlem, oud 70 jaar.
Gehuwd op 28 september 1903 te Sidoardjo met Anna Catharina CRAMER, geboren op 10 januari 1878 te Sidoardjo, overleden in juli 1966 te Bloemendaal, oud 88 jaar, dochter van Charles Cramer.

PASSAGIERSLIJST:
Van de Tabanan, van Marseille naar Rotterdam, 27 September [1925] van Marseille vertrokken.
O.a. mevr. A.C. Muller von Czernicki.
[Bron: het Vaderland, 28 sept. 1925]

PASSAGIERSLIJST:
Van het mailschip Insulinde, gezagvoerder N. Huisman, 13 Juli [1927] van Rotterdam naar Ned.-Indie vertrokken.
O.a. fam. O.F. Muller von Czernicki Sr., O.F. Muller von Czernicki Jr.
[Bron: Het Vaderland, 14 juli 1927]

PASSAGIERSLIJST:
Van het s.s. Slamat, gezagvoerder W. Adam, 12 Oct. [1927] van Batavia naar Rotterdam vertrokken, 3 dezer te Marseille aangekomen.
O.a. fam. O.F. Muller von Czernicki, Heer Muller von Czernicki.
[Bron: NRC, zaterdag 5 november 1927]

PUBLICATIE:
De molencontrole M.v.C. Tegal, ca. 1928, 82 paginas, met talrijke kaartjes en fig.
Door O.F. Muller von Czernicki en G.L. van Welie.

INDISCHE ADRESBOEKEN:
1903    Muller von Czernicki, O.F.    Adm. Sf. Poerwodadi - Madioen.
1910    Muller von Czernicki, O.F.    Adm. Sf. Poerwodadi - Madioen (A.C. Cramer).
1920    Muller von Czernicki, O.F.    Superintendent Suikerfabrieken N.H.M. - Wl. (A.C. Cramer).
1930    Muller von Czernicki, O.F.    Superintendent Suikerfabrieken N.H.M. - Wl. (A.C. Cramer).
1938    Muller von Czernicki, O.F.    Superintendent Suikerfabr. N.H.Mij. - Wl. (A.C. Cramer).


Overlijdensadvertentie, Het Vaderland, 13 maart 1942.Krantenartikel, Het Vaderland, 13 maart 1942.

KINDEREN:
 1. Wilhelmina Emilia Muller von Czernicki, zie nr. VIa.
  Geboren te Poerwodadi of te Magetan (M-Java) op 15 augustus 1904, woont in 1976 te Bloemendaal.
  Gehuwd (1) in 1925 met J. Staleman, geboren ca. 1903, beroepsmilitair (luit.-kolonel KNIL).
  Huwelijk ontbonden door echtscheiding in 1932.
  Gehuwd (2) in 1932 met P.J. Boudewijn, geboren ca. 1903, beroepsmilitair (luit.-kolonel Techn. Dienst).
  Huwelijk ontbonden door echtscheiding in 1956.
 2. Charlotte Ottoline Muller von Czernicki, zie nr. VIb.
  Geboren te Poerwodadi of te Magetan (M-Java) op 28 september 1905, overleden te Auckland, Nw.-Zeeland op 5 augustus 1976, oud 70 jaar.
  Gehuwd op 12 april 1924 met Carel J÷bsis, geboren te Semarang op 28 maart 1903, kolonel KNIL.
 3. ir. Otto Ferdinand Muller von Czernicki, zie nr. VIc.
  Geboren te Magetan (M-Java) op 13 maart 1909, landbouwkundig ingenieur, directeur RCMA, overleden in 1998, oud 89 jaar.
  Gehuwd met Lilie van Thiel, geboren in 1913, woont in 2005 te Wapenveld.
Anna MULLER VON CZERNICKI,
Dochter van Otto Heinrich Julius Muller von Czernicki en Vrouwe Emilie Frederike Marianne Weychardt, zie nr. IVa, geboren op 29 april 1881 te Kota Radja, woont 1928-1942 te Rotterdam.
Gehuwd op 6 augustus 1903 te Solok met Johannes Marinus Cornelis KOERT, geboren op 3 juni 1878 te Utrecht, planter te Taloek Goenoeng, overleden na 1942.
Uit dit huwelijk drie dochters.

KINDEREN:
 1. Emilia Koert,
  Geboren op 5 october 1906 te Sawah Loento.
  [Bron: Het gereconstrueerde geboorteregister van Sawah Loento 1893-1923 op CD rom I.G.V.]
 2. "Dochter" Koert.
 3. "Dochter" Koert.
Ferdinand Julius MULLER VON CZERNICKI,
Zoon van Otto Heinrich Julius Muller von Czernicki en Vrouwe Emilie Frederike Marianne Weychardt, zie nr. IVa, geboren op 14 september 1885 te Wageningen, in 1910 vermeld als Chemiker bij de suikerfabriek Sragi te Pekalongan en in 1920 als administrateur van de suikerfabriek Somobito te Djombang, woont in 1928 te Wageningen en in 1942 te 's-Gravenhage, overleden aldaar op 16 januari 1948, oud 62 jaar.
Gehuwd op 16 april 1908 te Amsterdam, 18 september 1908 te Pekalongan met Johanna Tjitske WESTRA, overleden tussen 1928 en 1942.

INDISCH ADRESBOEK:
1910    Muller von Czernicki, A.J.    Chemiker Sf. Sragi - Pekalongan (J.A. Westra)
1920    Muller von Czernicki, F.J.    Adm. Sf. Somobito - Djombang (J.F. Westra).

PASSAGIERSLIJST:
Van het st. Grotius, gezagvoerder G.P. Baum, dat 2 April [1921] van Amsterdam naar Batavia vertrekt.
O.a. mev. J.T. Muller von Czernicki met een kind.

KIND:
 1. Otto Heinrich Julius Muller von Czernicki, zie nr. VId.
  Geboren op 18 mei 1909 te Pakalongan.
  In 1932 vermeld als President van het Wageningsch Studentencorps.
Francina (Franny) Wilhelmina WEIJCHARDT,
Dochter van Heinrich Ferdinand Weijchardt en Christiana Jeannette Muller von Czernicki, zie nr. IVc, geboren op 27 augustus 1864 in Soerabaja, N.O.I., Ned. Hervormd, woonde vanaf 18 october 1946 in Den Haag, overleden aldaar op 21 mei 1953, oud 88 jaar, begraven op Eijk en Duin.
Gehuwd op 15 mei 1885 in Weltevreden (Batavia) met Johannes (Jan) Franciscus Fredericus VAN BLOEMEN WAANDERS, ge-echte zoon van Pieter Lodewijk van Bloemen Waanders en de Javaanse vrouw Mariam Mas Soerowinangoen, geboren op 28 december 1847 in Ayer Bangis, Sumatra (ca. 125 km. t. N.W. Bukittinggi), van beroep majoor der Infanterie, ridder M.W.O. 4e kl., gepensioneerd in 1902, Directeur 's-Lands gevangenis (dwangarbeiderskwartier) van 1902 tot 1905, overleden op 11 september 1911 in Batavia, begraven op de Begraafplaats Tanahabang Weltevreden, Afdeeling IX, nr. 378, oud 63 jaar.


GEBOORTEDATUM:
Er bestaat onzekerheid over het preciese geboortejaar van Jan van Bloemen Waanders.
De tekst op zijn grafsteen geeft als geboortejaar 1847 aan.
Op de persoonskaart van zijn vrouw staat daarentegen het jaar 1846 vermeld.
Omdat de tekst op de grafsteen ruim 35 jaar eerder werd aangebracht dan de aanmaak van de Persoonskaart (gebaseerd op mondelinge overlevering), zal meer gewicht moeten worden geschonken aan de tekst op de grafsteen.


MILITAIRE CARRIERE: 
10 maart 1866Volontair; vrijwillig dingende naar de rang van officier te Palembang.
10 maart 1866Ingedeeld bij het Garnizoensbataljon aldaar.
20 april 1866Korporaal.
1 juli 1866Sergeant.
1866Expeditie naar Pasoemah-landen (Palembang).
12 februari 1867overgegaan bij het 12e bataljon Infanterie.
17 mei 1867overgegaan bij het 5e bataljon Infanterie.
28 december 1868overgaan als eleve bij de Militaire School.
25 februari 1872overgegaan bij het 4e bataljon Infanterie.
28 februari 1872bij besluit der Gouv.Gen. nr. 7 benoemd tot 2e luitenant.
1 mei 1873overgeplaatst bij het 14e bataljon Infanterie.
2 maart 1874overgeplaatst bij het Garnizoensbataljon Z.O. Borneo.
1902Gepensioneerd Majoor Infanterie.

Bij Z.M. besluit van 7 april 1869, nr. 23 eervol vermeld, hebbende zich onderscheiden bij de krijgsverrichtingen in de Pasoemah-landen.
Decoratie: ridder 4e klasse Mil. Willemsorde als hebbende zich onderscheiden bij de 2e Expeditie tegen het Rijk Atjeh, bij Z.M. Besluit te 6 october 1874.
[Bron: Stichting Indisch Familie Archief, Den Haag]

BURGER CARRIERE:
1902    Directeur 's-Lands Gevangenis, Dwangarbeiderskwartier (Fl. 250.-)
[bron: Stamboek Burger Ambtenaren Ned. Indisch Archief - invoernr. K1 458]
1905    Eervol ontheven.


Familie van Bloemen Waanders, 1906.
V.l.n.r. Jan, Toetie, moeder Franny van Bloemen Waanders-Weijchardt,
Christine (staande), Franny (op de grond zittend), Mila,
Karel van den Bos, N.N. en vader van Bloemen Waanders.

GRAFSCHRIFT, Batavia, Begraafplaats Tanahabang Weltevreden, Afdeeling IX, nr. 378:
Hier rust J.F.F. van Bloemen Waanders, in leven gep. majoor der Infanterie, ridder M.W.O. 4e kl., geb. te Ayer Bangis 28 December 1847, overleden te Batavia 11 September 1911.


Militaire Willemsorde 4 klasse.
[Alph. opgave van de Leden der Militaire Willemsorde die op het einde der 19e eeuw nog in leven waren, met vermelding van den rang of graad waarin hen de hoogst eervollle onderscheiding werd toegekend, voor daden van Moed, Beleid en Trouw in Indische oorlogen en krijgstochten]
Ridders der 4e klasse:
Kapt. M.W.E. van Bloemen Waanders.
2e Luit. J.T.F. van Bloemen Waanders.

Militaire Willemsorde 4e klasse.

KINDEREN:
 1. Johanna Christina (Toetie) van Bloemen Waanders, zie Parenteel Van Bloemen Waanders.
  Geboren op 23 april 1886 in Batavia, N.O.I., woonde meestentijds in Malang, na 1946 in Amsterdam, Den Haag, Oranjestad (Ned. Ant.), Cincinnati (Ohio, USA) en Wassenaar, overleden op 20 april 1976 in Leidschendam, oud 89 jaar.
  Gehuwd (1) op 22 februari 1905 in Batavia met Willem Hendrik Edgard van Aarem, geboren op 17 december 1876 in Semarang, zoon van Theodoor Anton Willem van Aarem en Maria Wilhelmina van der Ven.
  Gehuwd (2) op 10 maart 1918 in Batavia, N.O.I. met Heinrich Wilhelm (Wim) Bloch, geboren op 11 januari 1883 in Rembang, van beroep resident op Noord-Celebes, overleden op 26 augustus 1947 in Amsterdam, oud 64 jaar, eerder gehuwd met Toetie's jongere zuster Franny, zoon van Eugene Charles Ferdinand Bloch en Gerardina Eugenie Theodorine Deys.
 2. Francina (Franny) van Bloemen Waanders, zie Parenteel Van Bloemen Waanders.
  Geboren op 23 juni 1887 te Bandjermasin, Borneo, overleden op 12 maart 1976 te Den Haag, oud 88 jaar.
  Gehuwd (1) op 29 april 1907 in Semarang met Heinrich Wilhelm (Wim) Bloch, geboren op 11 januari 1883 in Rembang, van beroep resident op Noord-Celebes, overleden op 26 augustus 1947 in Amsterdam, oud 64 jaar, zoon van Eugene Charles Ferdinand Bloch en Gerardina Eugenie Theodorine Deys.
  Scheiding in 1919 te Semarang.
  Gehuwd (2) op 10 mei 1926 te Probolinggo met Jacobus (Co) Steinmetz, geboren op 15 januari 1889 te Den Haag, overleden op 28 november 1951 te Soerabaja, oud 62 jaar.
 3. Emilia (Mila) Leoni Ernestina van Bloemen Waanders, zie Parenteel Van Bloemen Waanders.
  Geboren op 25 januari 1889 in Amoentai (Z.O.-Borneo), overleden op 14 april 1972 in Den Haag, oud 83 jaar.
  Hobbies: zingen en schilderen.
  Gehuwd op 21 mei 1909 in Batavia, N.O.I. met Jan Mattheus Henri Louis de Wilde de Ligny, geboren op 18 juni 1883 in Semarang, van beroep controleur in Atjeh (voor 1915) en van de afdeling Oost Koetei, Borneo (vanaf 1915), assistent-resident van Pare Pare (1929), Padang (1930), Biliton (1931), eervol ontslag verleend in 1932, overleden op 13 november 1950 in Den Haag, oud 67 jaar, zoon van Hermanus Pierre Antoine de Wilde de Ligny.
 4. Johannes (Jan) Fredericus Franciscus van Bloemen Waanders,, zie Parenteel Van Bloemen Waanders.
  Geboren op 27 november 1889, van beroep ambtenaar bij het Departement van Financien in N.O.I.
  Gehuwd voor 11 augustus 1926.
 5. Christina (Tientje) Jeannette van Bloemen Waanders, zie Parenteel Van Bloemen Waanders.
  Geboren op 4 augustus 1892 in Batavia, N.O.I., Ned. Hervormd, overleden ca. 1929 in Lamang bij Malang, oud ca. 37 jaar.
  Gehuwd op 14 november 1912 te Kraksaan, N.O.I., (scheiding ca. 1920) met Karel August van den Bos, geboren op 2 januari 1886 te Ambarawa (ca. 40 km. ten zuiden van Semarang), Rooms-Katholiek, werkte in 1910 voor de Suikerfabriek Padjarakan, Kraksaan, Probilinggo, in 1912 als onderadministrateur van de Suikerfabriek Oemboel (nr.16), Probolinggo, naderhand voor diverse suikerplantages, o.a. in Sitobondo, overleden op 17 november 1925 te Sitoebondo, Oost-Java, oud 39 jaar, zoon van Johannes van den Bos, hoofdonderwijzer en Eleonora Henriette Charlotta van Ghert.

[Laatst gewijzigd op 19 december 2008]
VORIGE GENERATIE VOLGENDE GENERATIE HOME