PARENTEEL VON CZERNICKI EN MULLER VON CZERNICKI
Vierde Generatie
Otto Heinrich Julius MULLER VON CZERNICKI,
Zoon van Carl Heinrich Julius von Czernicki en de Chinese vrouw Djantok, zie nr. IIIa., geboren op 28 october 1834 te Ngawi, Oost-Java [ca. 30 km. ten noorden van Madioen], luit.-kolonel van het Indisch Leger, op 23 september 1881 op eigen verzoek eervol ontslag uit de militaire dienst met behoud van pensioen, ridder M.W.O., Atjeh-kruis, overleden op 16 april 1907 te Wageningen, oud 72 jaar, begraven op 19 april.
Gehuwd op 23 februari 1866 te Soerabaja met Vrouwe Emilie Frederike Marianne WEYCHARDT, geboren op 21 februari 1845 te Wiesbaden, Duitsland, woont in 1910 te Koedoes, in 1920 te Makassar, overleden op 16 juli 1928 te Malang, oud 83 jaar.

INDISCHE ADRESBOEKEN:
1910Muller von Czernicki, Wed. Luit.-Kol. C.H.J. - geb. E.Th. Weijchardt - Koedoes.
1920Muller von Czernicki, Wed. Luit.-Kol. C.H.J. - geb. E.F.M. Weijchardt - Makasser.


Overlijdens Advertentie,
NRC, 18 juli 1928.

FAMILIEBERICHTEN:
Overleden:
E. Muller van Czernicki-Weijchardt, (v), Bandoeng.
[Bron: NRC, 18 augustus 1928]Artikel in het Wagenings Nieuwsblad, april 1907.

KINDEREN:
 1. Julius Ferdinand Karel Muller von Czernicki,
  Geboren op 27 mei 1867 te Soerabaja, woont in 1910 te Koedoes, in 1920 te Makassar, in 1928 te Malang en in 1930 weer te Makassar.
  Ongehuwd.

  INDISCHE ADRESBOEKEN:
  1910Muller von Czernicki, J.F.Kz.bKoedoes.
  1920Muller von Czernicki, J.F.Kz.bMakasser.
  1930Muller von Czernicki, J.F.Kz.bMakasser.
 2. Otto Lodewijk Albert Muller von Czernicki, zie nr. Va.
  Geboren op 15 october 1868 te Ambarawa (Java), employee suikerfabriek Besito (Koedoes) en Menang (Kediri), overleden na 1910.
  Gehuwd voor 1904 met J.C. Priester.
 3. Otto Ferdinand Muller von Czernicki, zie nr. Vb.
  Geboren op 26 juni 1871 te Soerabaja, van beroep superintendent van de suikerfabrieken der Nederlandsche Handel Maatschappij in N.O.I, overleden op 11 maart 1942 te Haarlem, oud 70 jaar.
  Gehuwd op 28 september 1903 te Sidoardjo met Anna Catharina Cramer, geboren op 10 januari 1878 te Sidoardjo, overleden in juli 1966 te Bloemendaal, oud 88 jaar, dochter van Charles Cramer.
 4. Ernestine Muller von Czernicki,
  Geboren op 16 februari 1873 te Bankalan (Madoera), in 1903 vermeld als directrice van een frobelschool te Menado, woont in 1928 te Malang, overleden na 1942, mogelijk in N.O.I.
  Ongehuwd.

  INDISCHE ADRESBOEKEN:
  1910     Muller von Czernicki, Mej. E. - Directrice Frobelschool - Menado.
 5. Emilie Muller von Czernicki,
  Geboren op 10 december 1877 te Semarang, woont in 1928 te Bandoeng en in 1942 te den Haag.
  Gehuwd met Abraham Cornelis Forbes Wels, geboren op 7 october 1871 te Vlissingen, overleden op 1 juli 1936 te Den Haag, oud 64 jaar, begraven op 4 juli op de begraafplaats Oud Eik en Duinen.
  Uit dit huwelijk geen nageslacht.


  Overlijdens Advertentie,
  Het Vaderland,
  2 juli 1936.

 6. Vrouwe Jenny (Juliana) Muller von Czernicki,
  Geboren te Bandjermasin op 24 april 1879, woont 1928-1942 te 's-Gravenhage.
  Gehuwd (1) bij volmacht te Wageningen op 18 september 1900 met Willem Frederik George Derx, geboren te Den Helder op 21 mei 1877, van beroep [vermoedelijk] administrateur van de suikerfabriek Kawarasan Kedirie (1900), fabricatiechef, woont in 1913 te Amsterdam, van 1918 tot 1924 vermeld als landbouwleraar te Makassar, overleden te Malang in 1935, oud ca. 58 jaar, zoon van Willem Jan Derx, van beroep vice-admiraal, en van Margaretha Jannetta van Doorn.
  Huwelijk ontbonden door echtscheiding.
  Gehuwd (2) bij volmacht op 30 augustus 1923 te Soerabaja/Haarlem met mr. Josephus Antonius Johannes Jansen, geboren te 's-Hertogenbosch op 10 mei 1871, Rechterlijk Hoofdambtenaar in Ned.- Indie, Officier in de Orde van Oranje-Nassau, Rooms- Katholiek, overleden te 's-Gravenhage op 20 november 1934, oud 63 jaar, begraven aldaar in het familiegraf op het R.K. Kerkhof aan de Kerkhoflaan op 23 november.
  Uit dit huwelijk geen nageslacht.
  [bron: o.m. mededeling van dr. Michel R. Doortmont, 2007]

  HUW. AKTE, Wageningen, 18 september 1900, nr. 57 [GenLias]:
  Willem Frederik George Derx, oud 23 jaar, geboren te Helder, van beroep fabricatiechef, zoon van Willem Jan Derx, van beroep kapitein der zee en van Margaretha Jannetta van Doorn, zonder beroep, met Jennij Muller van Czernicki, oud 21 jaar, geboren te Bandjermasin, Oost-Indie, zonder beroep, dochter van Otto Heinrich Julius Muller van Czernicki, ook genoemd Muller, zonder beroep, en van Emilie Frederike Marianne Weijchardt, zonder beroep.

  FAMILIEBERICHTEN:
  Gehuwd, 30 Aug. [1923]:
  Mr. J.A.J. Janssen en Vrouwe J. Muller von Czernicki (bij volmacht) Soerabaja/Haarlem.

  PASSAGIERSLIJST:
  Passagiers van het stoomschip Insulinde, van Batavia naar Rotterdam, 21 Juni [1925] van Marseille vertrokken.
  O.a. mevr. J. Muller van Czernicky, C. Muller van Czernicki.
  [Bron: NRC en Het Vaderland, 24 juni 1925]


  Overlijdens Advertentie,
  Het Vaderland,
  21 november 1934.

 7. Anna Muller von Czernicki, zie nr. Vc.
  Geboren op 29 april 1881 te Kota Radja, woont 1928-1942 te Rotterdam.
  Gehuwd op 6 augustus 1903 te Solok met Johannes Marinus Cornelis Koert, geboren op 3 juni 1878 te Utrecht, planter te Taloek Goenoeng, overleden na 1942.
 8. Ferdinand Julius Muller von Czernicki, zie nr. Vd.
  Geboren op 14 september 1885 te Wageningen, administrateur suikerfabriek, woont in 1928 te Wageningen en in 1942 te Den Haag, overleden aldaar op 16 januari 1948, oud 62 jaar.
  Gehuwd op 16 april 1908 te Amsterdam, op 18 september 1908 te Pekalongan met Johanna Tjitske Westra, overleden tussen 1928 en 1942.
 9. Francina Muller von Czernicki,
  Geboren op 28 januari 1887 te Wageningen, overleden aldaar op 2 januari 1888, oud bijna een jaar.
Catharina Adolphina MULLER VON CZERNICKI,
Dochter van Carl Heinrich Julius von Czernicki en Catharina Francina Francis, zie nr. IIIa., geboren te Ngawi op 13 juni 1842, overleden te Soerabaja op 16 augustus 1907, oud 65 jaar.
Gehuwd op 28 october 1859 te Soerabaja met mr. Carel Gijsbert DE BEUS, geboren op 1 september 1834, overleden op 10 februari 1885, oud 50 jaar.

KINDEREN:
 1. Francina Catharina de Beus,
  Geboren in 1862 te Soedamara, overleden in 1948 te Blaricum, oud 86 jaar.
 2. Julius Adolph de Beus,
  Geboren te Amsterdam op 1 maart 1869, overleden te Soerabaja op 3 october 1883, oud 14 jaar.
 3. Catharina Adolphina de Beus,
  Geboren 1872 te Soerabaja, overleden in 1925 te Montreux, oud 53 jaar.
Christiana Jeannette MULLER VON CZERNICKI,
Dochter van Carl Heinrich Julius von Czernicki en Catharina Francina Francis, zie nr. IIIa., geboren te Madioen op 9 november 1843, overleden te Batavia op 11 februari 1933, oud 89 jaar.
Gehuwd op 28 october 1863 te Soerabaja met Heinrich Ferdinand WEYCHARDT, geboren op 5 januari 1838 te Villmar, Nassau, Duitsland, van beroep majoor infanterie, overleden op 7 maart 1908 te Batavia, oud 70 jaar.

KINDEREN:
 1. Francina Wilhelmina Weijchardt, zie nr. Ve.
  Geboren op 27 augustus 1864 te Soerabaja, N.O.I., Ned. Hervormd, woonde vanaf 18 october 1946 in Den Haag, overleden aldaar op 21 mei 1953, oud 88 jaar, begraven op Eijk en Duin.
  Gehuwd op 15 mei 1885 in Weltevreden (Batavia) met Johannes (Jan) Franciscus Fredericus van Bloemen Waanders.
 2. Carolina Adolphine Weijchardt,
  Geboren op 27 november 1865 te Soerabaja.
  Gehuwd op 9 januari 1883 te Batavia met Jhr. Lodewijk David Cornelis de Lannoy, geboren in 1858 te Den Bosch.
 3. Christiana Jenny Weijchardt,
  Geboren op 30 april 1867 te Soerabaja.
 4. Emilie Leonie Ernestine Weijchardt,
  Geboren op 19 februari 1869 te Biliton, overleden na 3 april 1940, mogelijk in Berlijn.
  Gehuwd op 20 juli 1889 te Soerabaja met Johan Herman Dommers, geboren op 8 maart 1860 te Breda, luit.-kolonel tit. infanterie O.-I.L., overleden op 16 augustus 1914 te Ginneken, oud 54 jaar, zoon van Johan Herman Hendrik Dommers, luitenant-generaal en Maria Sophia Elisabeth Halverhout.
  [Bron: Ned.Patr., 1955, blz. 102]
 5. Julia Louise Charlotte Weijchardt,
  Geboren op 29 october 1870 te Batavia, overleden op 5 maart 1915 te Soekanegara, West-Java, oud 44 jaar.
  Gehuwd op 16 februari 1910 te Batavia met Petrus Johannes Bonk.
 6. Heinrich Ferdinand Wilhelm Weijchardt,
  Geboren op 11 april 1875 te Soerabaja.
 7. Louise Henriette Weijchardt,
  Geboren op 2 februari 1881 te Benkoelen, overleden op 23 augustus 1973 te Rijswijk, oud 92 jaar.
  Gehuwd op 23 juli 1904 te Batavia met Marinus Pieter Mathijs van der Schoor, geboren op 14 mei 1873 te Ambarawa, overleden op 3 mei 1940 te Batavia, oud 66 jaar.
  Uit dit huwelijk drie kinderen.

  PASSAGIERSLIJST:
  Van het ss Tjerimai, 16 Juni [1923] van Rotterdam naar Batavia vertrokken.
  o.a. mev. L.H. v.d. Schoor-Weijchardt, m. z. en 2 k.
  [Bron: Het Vaderland, 18 juni 1923]
 8. Heinrich Ferdinand Otto Weijchardt, [Filiatie niet bewezen]
  Geboren op 18 januari 1884 te Soerabaja, van beroep topograaf 1e kl. bij de Mijnbouw, in april 1933 wegens overcompleet eervol ontslagen.
  Gehuwd voor 18 mei 1934 met N.N.

  PERSONALIA:
  Departement van Gouvernementsbedrijven.
  Benoemd: tot topograaf 1ste kl. bij den dienst van den mijnbouw, mej. H.F.O. Weychardt, thans topograaf 2e kl. bij bovengenoemden dienst.
  [Bron: Het Vaderland, 30 juni 1927]

  PERSONALIA:
  Departement van Gouvernementsbedrijven.
  Verleend aan H.F.O. Weychardt, topograaf 1ste kl. bij den dienst van den mijnbouw, werkzaam bij den dienst der mijnverordeningen, wegens langdurigen dienst, een jaar verlof naar Europa, met bepaling dat hij zijne betrekking zal nederleggen op 2 Aug. 1929.
  [Bron: Het Vaderland, 11 juni 1928]

  PASSAGIERSLIJST:
  Van het s.s. Kon. der Nederlanden, van Batavia naar Amsterdam, 8 [nov. 1929] dezer van Genua vertrokken.
  o.a. H.F.O. Weychardt, H. Weychardt.
  [Bron: NRC, 9 nov. 1929]

  PERSONALIA:
  Indische Dienst.
  Verlofgangers.
  H.F.O. Weychardt, topogr. 1ste kl. b.d. Dienst v. d. Mijnb., Bussum.
  [Bron: NRC, 16 nov. 1929]

  PERSONALIA:
  Batavia.
  Benoemd tot topograaf 1e kl. b.d. Mijnbouw, H.F.O. Weijchardt.
  [Bron: Het Vaderland, 15 oct. 1930]

  PERSONALIA:
  Departement van Gouvernementsbedrijven.
  Benoemd tot topograaf 1ste klasse bij den dienst van den mijnbouw, H.F.O. Weychardt, ambtenaar van buitenlandsch verlof terugverwacht, laatstelijk die betrekking bekleed hebbende.
  [Bron: Het Vaderland, 10 nov. 1930]

  PERSONALIA:
  Departement van Gouvernementsbedrijven.
  Ontslagen wegens overcompleet, met ingang van ultimo April '33, eervol uit zijne betrekking, H.F.O. Weychardt, topograaf 1e klasse bij den dienst van den mijnbouw, werkzaam bij den dienst der mijnverordeningen.
  [Bron: Het Vaderland, 27 februari 1933]

  PASSAGIERSLIJST:
  Van het m.s. Dempo, 9 Mei [1934] van Batavia naar Rotterdam en 16 Mei van Colombo vertrokken.
  Naar Marseille, Lissabon, Southampton en Rotterdam.
  O.a. fam. H.F.O. Weychardt.
  [Bron: Het Vaderland, 18 mei 1934]
Emanuel Lodewijk VON CZERNICKI,
Zoon van Carl Heinrich Julius von Czernicki en Catharina Francina Francis zie nr. IIIa., geboren te Ngawi op 24 januari 1845, Assistent-Resident van Meester Cornelis en van Wonigiri (Soerakarta), boekhouder Handels Mij Stokvis en Zonen te Soerabaja, kreeg bij G.B.van 28 oct. 1881 no. 25 vergunning om zijn naam te veranderen van Muller in Von Czernicki, overleden te Blitar op 28 oktober 1923, oud 78 jaar.
Gehuwd met A.S. LION, geboren te Semarang op 21 juli 1850, overleden te Blitar op 21 april 1930, oud 79 jaar, dochter van Jacobus Lion en Adriana Catharina van den Wiltenburgh.

NAAMSWIJZIGING:
Bij G.B. van 28 October 1881 no. 25 verkreeg Emanuel Lodewijk Muller, ass. resident van Wonogiri (Soerakarta) vergunning zijn naam te veranderen in dien van von Czernicki (Ned. Staatsc. 1879 no. ZO).
Adressant is 24 Januari 1845 te Ngawi geboren als zoon van Adolph Muller, overleden te Ngawi 8 Mei 1845 en Catharina Francina Francis.
Volgens verklaring van den oud-eerste luitenant en ambtman te Rahden Otto August Louis von Czernicki was voornoemde Adolph Muller zijn broeder, geboren te Berlijn 15 Maart 1809 en eigenlijk geheten Carl Heinrich Julius von Czernicki. Deze laatste verliet in 1827 zijn vaderland en kwam onder den schuilnaam Muller in O.I. waar hij te Ngawi handel dreef en huwde met de dochter van den resident van Madioen Francis, bij wie hij verscheidene kinderen had, o.a. ook de majoor der infanterie Otto Muller, ridder M.W.O., die de oudste zoon schijnt geweest te zijn. De kinderen van Adolph Muller zijn dus gerechtigd zich von Czernicki te noemen.
[Bron: N.L., 1912, blz. 85 en 86]

NIEUW ADRESBOEK.
Czernicki, E.L. von Gep. Ass.-Res. Boekh. Hand. Mij Stokvis en Zonen Soerabaja, Palmenlaan (A. Lion)
[bron: Almanak van Nederlandsch Indie, 1908, blz. 145]

FAMILIEBERICHTEN:
Overleden:
E.L. von Czernicki, m., 78 j., te Soerabaja.
[Bron: Het Vaderland, 4 jan. 1924]

GRAFSCHRIFT:
Begraafplaats te Blitar, graf nr. 211:
E.L. von Czernicki, Ngawi 24 Januari 1845, Blitar 28 October 1923, en A.S. von Czernicki, geb. Lion, Semarang 21 Juli 1850, Blitar 21 April 1930.

KINDEREN:
 1. J.F. von Czernicki, [dochter],
  Geboren op 16 december 1870, overleden op 27 mei 1934, oud 63 jaar, begraven op de begraafplaats te Blitar.
  Gehuwd met J.A.E. van Deventer, geboren op 12 april 1862, overleden op 13 juni 1932, oud 70 jaar, begraven op de begraafplaats te Blitar.

  GRAFSCHRIFT:
  Begraafplaats te Blitar, graf Nr. 78.
  Hier rust J.A.E. van Deventer, geboren 12 April 1862, overleden 13 Juni 1932.
  J.F. van Deventer, Von Czernicki, geboren 16 December 1870, overl. 27 Mei 1934.

[Laatst gewijzigd op 19 december 2008]
VORIGE GENERATIE VOLGENDE GENERATIE HOME