PARENTEEL VON CZERNICKI EN MULLER VON CZERNICKI
Derde Generatie
Carl Heinrich Julius VON CZERNICKI, schuilnaam Adolph MULLER,
Zoon van Franz Carl von Czernicki en Minna Juliana de Fleur [nr. II], geboren te Berlijn, Pruissen op 15 maart 1809, arriveerde in 1827 onder de schuilnaam Adolph Muller op Java, van beroep handelaar, naderhand koopman te Ngawi, overleden te Ngawi op 8 mei 1845, oud 36 jaar.
Samenlevingsverband (1) met de Chinese vrouw DJANTOK.
Gehuwd (2) te Madioen op 11 april 1841 met Catharina Francina FRANCIS, geboren te Pandegalang in 1823, overleden te Soerabaja in 1895, oud 72 jaar, dochter van Emanuel Francis en Dandan (dochter van de Sultan van Bantam).

BEKNOPTE LEVENSLOOP:
Carl gaat in 1827 naar Ned. Indie. Omdat hij zijn dienstplicht in Pruisen niet heeft vervuld, gebruikt hij de schuilnaam Adolph Muller.
Hij vraagt zijn oom Zollfeldt om de hand van een van zijn dochters, hetgeen geweigerd wordt.
Carl verdient vrij goed en is in staat zijn vader en zijn broer Otto in Pruisen financieel bij te staan.
Uit een verhouding met de Chinese vrouw Djantok krijgt hij kinderen, die hij de naam Muller geeft.
In 1841 trouwt hij met Catharina Francina Francis, dochter van de voormalige Engelse resident van Madioen.

NAAMSWIJZIGING:
Bij G.B. van 28 October 1881 no. 25 verkreeg Emanuel Lodewijk Muller, ass. resident van Wonogiri (Soerakarta) vergunning zijn naam te veranderen in dien van von Czernicki (Ned. Staatsc. 1879 no. ZO).
Adressant is 24 Januari 1845 te Ngawi geboren als zoon van Adolph Muller, overleden te Ngawi 8 Mei 1845 en Catharina Francina Francis.
Volgens verklaring van den oud-eerste luitenant en ambtman te Rahden Otto August Louis von Czernicki was voornoemde Adolph Muller zijn broeder, geboren te Berlijn 15 Maart 1809 en eigenlijk geheten Carl Heinrich Julius von Czernicki. Deze laatste verliet in 1827 zijn vaderland en kwam onder den schuilnaam Muller in O.I. waar hij te Ngawi handel dreef en huwde met de dochter van den resident van Madioen Francis, bij wie hij verscheidene kinderen had, o.a. ook de majoor der infanterie Otto Muller, ridder M.W.O., die de oudse zoon schijnt geweest te zijn. De kinderen van Adolph Muller zijn dus gerechtigd zich von Czernicki te noemen.
[Bron: N.L., 1912, blz. 85 en 86]

FAMILIEDOSSIER:
Op schrift gesteld verhaal over Dandan, een dochter van de Sultan van Bantam, opgetekend door Louise Henriette Weijchardt.
Grootma Francina Müller (v. Czernicki) geboren Francis in 1820 of 1822 in Pandegelang of Bantam, kleindochter van de Sultan van Bantam, haar moeder was Sultan's dochter.
Francina Müller is hier gehuwd op Tana Abang in 't huis van haar vader Francis, met Müller (von Czernicki), welk jaar weet ik niet.
Hij kwam uit Warchau Polen.
Haar vader Francis was in 't jaar 1820? Controleur in Pandegelang en ook in Bantam, daar is hij gehuwd met de dochter van de Sultan. Bij de geboorte van haar kind is haar moeder overleden en is het kind bij de Sultan opgevoed door zijn zuster Mak Angieboy
Bangong tot haar 6e jaar.
Toen nam haar vader Francis zijn kind tot zich.
Toen Francis President van de Java Bank werd en in Tana Abang woonde kwam zijn dochter bij haar vader thuis.
Uit dat huis trouwde zij met de heer Adolf Müller (graaf v. Czernicki) en kreeg 3 kinderen, 2 dochters en een zoon.
Haar man stierf in Ngawi en zijn vrouw is in Soerabaia overleden in 1895.
Grootma is overleden in Soerabaia.
Geboren 1823 in Pandegelang.
[bron: email Rob van Houten, februari 2007]


KIND VAN CARL HEINRICH JULIUS VON CZERNICKI EN DE CHINESE VROUW DJANTOK:
 1. Otto Heinrich Julius Muller von Czernicki, zie nr. IVa.
  Geboren op 28 october 1834 te Ngawi, Oost-Java [ca. 30 km. t.N. v. Madioen], luit.-kolonel van het Indisch Leger, op 23 september 1881 op eigen verzoek eervol ontslag uit de militaire dienst met behoud van pensioen, ridder M.W.O., overleden op 16 april 1907 te Wageningen, oud 72 jaar, begraven op 19 april.
  Gehuwd op 23 februari 1866 te Soerabaja met Vrouwe Emilie Frederike Marianne Weychardt, geboren op 21 februari 1845 te Wiesbaden, Duitsland, overleden op 16 juli 1928 te Malang, oud 83 jaar.
KINDEREN VAN CARL HEINRICH JULIUS VON CZERNICKI EN CATHARINA FRANCINA FRANCIS, OF DJANTOK OF EEN ANDERE VROUW:
 1. Ludwig Muller von Czernicki,
  Overleden op 14 mei 1842 te Ngawi.
 2. Karel Albert Muller von Czernicki,
  Geboren op 21 december 1836 te Ngawi.
 3. Theresia Muller von Czernicki,
  Geboren op 31 october 1840 te Ngawi.
KINDEREN VAN CARL HEINRICH JULIUS VON CZERNICKI EN CATHARINA FRANCINA FRANCIS:
 1. Catharina Adolphina Muller von Czernicki, zie nr. IVb.
  Geboren op 13 juni 1842 te Ngawi, overleden op 16 augustus 1907 te Soerabaja, oud 65 jaar.
  Gehuwd op 28 october 1859 te Soerabaja met mr. Carel Gijsbert de Beus, geboren in 1833, overleden in 1885, oud 52 jaar.
 2. Christiana Jeannette Muller van Czernicky, zie nr. IVc.
  Geboren ca. 1843, in 1920 vermeld als weduwe van H.F. Weijchardt.
  Gehuwd op 28 october 1863 te Soerabaja met Heinrich Ferdinand Weychardt, geboren op 5 januari 1838 te Villmar, Nassau, Duitsland, van beroep majoor infanterie, overleden op 7 maart 1908 te Batavia, oud 70 jaar.
 3. Emanuel Lodewijk von Czernicki, zie nr. IVd.
  Geboren op 24 januari 1845 te Ngawi, Assistent-Resident van Meester Cornelis, en van Wonigiri (Soerakarta), kreeg bij G.B.van 28 oct. 1881 no. 25 vergunning om zijn naam te veranderen van Muller in Von Czernicki, overleden op 28 october 1923 te Blitar, oud 78 jaar.
  Gehuwd met A.S. Lion, geboren op 21 juli 1850 te Serang, overleden op 21 april 1930 te Blitar, oud 79 jaar, dochter van Jacobus Lion en Adriana Catharina van den Wiltenburgh.
Carl Marix Julius VON CZERNICKI,
Zoon van Franz Carl von Czernicki en Maria Anna Franziska Antoinetta Fiettler [nr. II], geboren op 13 december 1818, gedoopt op 27 december 1818 in de Evangelische kerk te Munster, Westfalen, woont in 1884 te Berlijn.
Gehuwd met N.N.

KIND:
 1. Max von Czernicki,
  Geboren ca. 1860, volgt in 1884 de kadetten opleiding in Duitsland.  Brief van Carl von Czernicki in Berlijn aan zijn broer Otto, 31 dec. 1884.

  VERTALING:

  Berlin N. Krauswiekstr.20.
  II Trpp.
  31 december 1884.

  Beste broer Otto,

  Ter gelegenheid van de jaarwisseling wens ik jou en je gezin het allerbeste toe voor het nieuwe jaar.
  Van broer Fritz vernam ik dat hij tweemaal met jou gesproken heeft en dat het goed met je gaat.
  Ook van ons kan ik je alleen maar goed nieuws melden, want wij zijn, God zij dank, allen gezond.
  Mijn zoon Max is nu 14 dagen op bezoek, en het bevalt hem nog steeds uitstekend op Kadettenopleiding. Hopelijk wordt hij met Pasen naar Ober-Tertia overgeplaatst en kan hij de hoofdopleiding in Liesterfelde volgen, wat ook dichter bij huis is.
  Heinrich's dochter Eugenia is nu op bezoek bij mijn schoonzus, die na de dood van mijn schoonmoeder haar eigen huishouden voortzet en met ons in het zelfde huis woont.
  Van onze neef (Neffe, d.w.z. de zoon van broer of zuster) Emanuel die nu in Batavia woont heb ik al enige brieven ontvangen.
  Hij is daar Assistent-Resident, wat het zelfde is als wat bij ons een Polizei-President is.
  Ik heb hem desgevraagd kort daarna onze stamboom, alsmede een officiele schriftelijke verklaring gestuurd, waarin wij hem als onze eigen neef erkennnen.
  Bovendien heb ik voor hem ons wapen laten schilderen door onze wapenschilder alhier en bijgesloten. Hij heeft al een jaar lang de naam Muller niet meer gebruikt en voert nu onze naam von Czernicki.
  Enige tijd geleden ben ik tweemaal bezocht door een van zijn ondergeschikten, een politie commissaris die mij veel goeds over hem vertelde. Een zoon zal in het komende jaar naar Holland gezonden worden om daar naar school te gaan.
  Deze bovengenoemde man, de heer Witte, is op een tweejarig Europees verlof en woont bij zijn broer in Sugau i/Schl.
  Tot slot onze groeten aan iedereen,
  Je trouwe broer,
  Carl.
Otto Heinrich Ludwig Hans VON CZERNICKI,
Zoon van Franz Carl von Czernicki en Maria Anna Franziska Antoinetta Fiettler [nr. II], geboren op 3 september 1821, gedoopt op 16 september 1821 in de Evangelische kerk te Munster, Westfalen.
Gehuwd met N.N.

KIND:
 1. Hedwig von Czernicki.


[Laatst gewijzigd op 25 october 2007]
VORIGE GENERATIE VOLGENDE GENERATIE HOME