PARENTEEL VAN CORNELIS JACOBSZ VAN GRIECKEN


Derde Generatie
Nicolaas Pietersz VAN GRIECKEN,
Zoon van Petrus (Pieter) Cornelisz van Griecken en Neeltje Claes [nr. II], geboren te Uithoorn, gedoopt op 2 september 1699 in de R.K. kerk aldaar, Rooms-Katholiek, van beroep boer, overleden te Uithoorn in 1753, oud 53 jaar.
Gehuwd (1) te Uithoorn op 9 mei 1728 met Marretje IJsbrandts SNOECK, geboren voor 1703, overleden te Mijdrecht (De Hoef) in 1728/29, dochter van IJsbrandt Claasz Snoeck en Antje Crelis.
Gehuwd (2) te Uithoorn op 30 april 1734 met Clara Jacobs MAIJBURGH, geboren ca. 1710, mogelijk te Kalslagen of Mijdrecht, Rooms-Katholiek, overleden na 1769, dochter van Jacob Theunisz Maijburgh en Marretje Mourits van der Zwaan.
Klaartje trouwde (2) op 20 november 1763 met Abraham DE WITT.

NOT. AKTE (G. van Ette), Mijdrecht, 13 januari 1727:
Claes Pietersz van Griecken, meerderjarig JM, Maria Pieters van Griecken, meerderjarige JD en voor soo veel nodig met de voorsz: haren broeder geassisteert, Cornelis Corsse in huijwelijck hebbende Lijsbet Pieters van Griecken, alle wonende aande Hoeff, soo onder Mijdrecht als Uijthoorn, te samen kinderen en Erffgenamen van haren vader Pieter Cornelis van Griecken, mitsiges nog Erffgenamen ab intestato van haren suster Aritje Pieters van Griecken, en verklaarde sij comparanten tot boedelscheijding over te gaan.
a) Claes is aanbedeelt een huijs, hooijhuijs, erff, berg en schuur, met 16 mergen en 11 roeden soo hooij als weijland, leggende in de Polder van Blockland.
Item nog 7 mergen 267 roeden lant gelegen in 't Kercke rack in de voornoemde polder.
b) Maria is aanbedeelt een huijs, hooijhuijs en erff met 18 mergen 250 roeden soo land als waters staande aan de Hoeff in de polder van Bosenhoven onder Mijdrecht.
Item nog 2 mergen en 100 roeden lants, mede gelegen in de polder van Bosenhove.
Item een Pleijt ten laste van Cornelis Gerrits Cruijsheer ter somma van f 600.-
c) Aan Cornelis Corsse en Lijsbet Pieters van Griecken is aanbedeelt een huijs, erff en berg met 10 mergen 448 roeden soo hooij als weijland in de polder van Bosenhove onder Mijdrecht.
Comparanten verklaarden den Huijsraet en inboedel, alsmede alle het vee, banne gereedschap ent' gene verder tot de bouwerije is behorende onder den anderen te hebben verdeelt.

NOT. AKTE (G. van Ette), Mijdrecht, 13 juli 1727:
Cornelis Corsse, weduwnaar en boedelhouder van Lijsbeth Pieters van Griecken, wonende aan de Hoeff onder Mijdrecht ter eenre, en Claes Pietersz van Griecken, meerderjarig Jongman en Maria Pieters van Griecken, bejaarde dogter, erffgenamen ab intestato van haren suster genoemde Lijsbeth Pieters van Griecken, wonende aan de Hoeff onder den Uijthoorn, dog tegenwoordig alhier, verklaarden over te gaan tot boedelscheiding, waarbij Claes en Maria is aanbedeelt 1/3 part in een huijs, erff, berg en schuur met ruim 16 mergen soo hooij als weijland, gelegen onder Wilnis en waarvan de twee andere derde parten de voorn: tweede comparanten competeert, eveneens onder Wilnis.
Wijders aan Maria alleen int' bijsonder 3 mergen soo hooij als weijlant in Bosenhoven onder Mijdrecht.

NOT. AKTE (G. van Ette), Mijdrecht, 4 mei 1728:
Claas Pietersz van Griecken, meerderjarig JM, als bruijdegom wonende aan de Hoeff onder Uijthoorn ter eenre, en Marritje IJsbrandts Snoeck, meerderjarige JD als bruijt, wonende aan de Cromme Mijert onder Mijdrecht, dog jegenwoordig alhier, stellen een huwelijkscontract op.

HUW. AKTE, Uithoorn, 9 mei 1728:
[Getuigen bij huwelijk waren Cornelis en Maria van Grieken].

NOT. AKTE (G. van Ette), Mijdrecht, 23 januari 1730:
Claas Pietersz van Grieken, wed. en boedelhouder van Maria IJsbrants, wonende aan de Hoeff onder den Uithoorn, ter eenre, en Antje Crelis, wed.van IJsbrant Claas, eenige en univerzele Erffgenaam ab intestato van hare dogter gemelde Maria IJsbrant, wonende aande Cromme Meijert, ter andere zijde, besluiten tot schiftingh, schijdingh en verdeling van de door Maria nagelaten boedel.
Derhalve zal Claas aan zijn schoenmoeder uitkeren alle goederen die door Maria in het huwelijk zijn ingebracht, voorts f 250.- en tenslotte zal Claas zich tevreden moeten stellen met hetgeen hij en zijn overleden vrouw uit de nalatenschap van haar overleden vader alreeds hebben ontvangen.

NOT. AKTE (G. van Ette), Mijdrecht, 10 februari 1734:
Claas van Grieken, weduwnaar van Marritje IJsbrants, wonende aan de Hoeff onder den gereghte van den Uijthoorn als bruijdegom, ter Eenre, en Claertje Jacobs Maijburgh, JD, als bruijt geassisteert met haar vader Jacob Maijburgh, wonende aan de Cromme Mijdrecht, ter andere zijde, stellen een huwelijkscontract op.
Indien de bruidegom eerst overlijdt zal de bruidt tevreden moeten zijn met de helft van de gehele nalatenschap; indien de bruidt als eerste overlijdt, verkrijgt de bruijdegom de gehele nalatenschap, mits hij aan de bruijdts vader, Jacob Maijburgh een bedrag uitkeert van f 450.-

HUW. AKTE, Uithoorn Schout & Scheepenen, 19 februari 1734:
Claes Pieters van Griecken, Weduwnaar van Maria IJsbrants, wonende aen de Hoeff onder den Uijthoorn, en Claertje Jacobs Maijburg, minderjarige JD, wonende onder Mijdregt.

DOOPGETUIGE (Clara Jacobs Maijburgh):
In Rijnsaterwoude RKK op 23 februari 1735 van Cornelia Hendriks van Zijl (samen met haar vader).

HUW. AKTE, Uithoorn Schout & Scheepenen, 20 november 1763:
Abraham Abrahamse de Witt, Weduwnaar van Aaltje Gerrits Schepens, hij wonende onder Nieuwkoop, met Klaartje Jacobs Majenburgh, Weduwe van Claas Pieterse van Grieken, sij wonende aan den Hoev, onder Uithoorn.

KINDEREN UIT HET TWEEDE HUWELIJK:
 1. Petrus van Grieken, zie nr. IV.
  Geboren te Uithoorn op 7 september 1735, overleden tussen 1777 en 1782.
  Gehuwd voor schout en schepenen te Uithoorn op 28 april 1765 met Marijtje Willems Vermeij, geboren ca. 1743.
  Marijtje trouwde (2) te Zevenhoven op 3 maart 1782 met Cornelis Griphioen.
 2. Cornelia van Grieken,
  Geboren te Uithoorn op 30 april 1737, overleden aldaar voor 1742.
 3. Maria Cornelia van Grieken,
  Geboren te Uithoorn op 30 april 1738.
 4. Joannes van Grieken,
  Geboren te Uithoorn op 22 juni 1739.
 5. Cornelis van Grieken,
  Geboren te Uithoorn op 11 juni 1740, overleden aldaar voor 1748.
 6. Cornelia van Grieken,
  Geboren te Uithoorn op 20 april 1742.
 7. Christianus van Grieken,
  Geboren te Uithoorn op 14 mei 1744.
 8. Elisabeth van Grieken,
  Geboren te Uithoorn op 5 september 1745, overleden aldaar in 1745.
 9. Elisabeth van Grieken,
  Geboren te Uithoorn op 5 october 1746.
  Gehuwd te Uithoorn op 20 januari 1782 met Elbert Baak, geboren ca. 1750.

  HUW. AKTE, Uithoorn Schout & Scheepenen, 20 januari 1782:
  Elbert Baak, JM en Elisabeth van Grieken, meerderjarige dogter, woonende beijde aan den Hoeff onder Uijthoorn.
 10. Cornelis van Grieken,
  Geboren te Uithoorn op 4 februari 1748.
 11. Nicolaas van Grieken,
  Geboren te Uithoorn op 23 januari 1754, overleden na 1769.
  [Is dit de Klaas van Grieken die met Johanna ter Steege getrouwd was ??]
Maria Pieters VAN GRIEKEN,
Dochter van Petrus (Pieter) Cornelisz van Griecken en Neeltje Claes [nr. II], geboren te Uithoorn voor 1702, overleden na 1735, mogelijk te Mijdrecht.
Gehuwd te Uithoorn op 22 mei 1729 met Jan Pietersz LELIEVELT, geboren ca. 1705, overleden na 1735.

NOT. AKTE (G. van Ette), Mijdrecht, 13 januari 1727:
Claes Pietersz van Griecken, meerderjarig JM, Maria Pieters van Griecken, meerderjarige JD en voor soo veel nodig met de voorsz: haren broeder geassisteert, Cornelis Corsse in huijwelijck hebbende Lijsbet Pieters van Griecken, alle wonende aande Hoeff, soo onder Mijdrecht als Uijthoorn, te samen kinderen en Erffgenamen van haren vader Pieter Cornelis van Griecken, mitsiges nog Erffgenamen ab intestato van haren suster Aritje Pieters van Griecken, en verklaarde sij comparanten tot boedelscheijding over te gaan.
a) Claes is aanbedeelt een huijs, hooijhuijs, erff, berg en schuur, met 16 mergen en 11 roeden soo hooij als weijland, leggende in de Polder van Blockland. Item nog 7 mergen 267 roeden lant gelegen in 't Kercke rack in de voornoemde polder.
b) Maria is aanbedeelt een huijs, hooijhuijs en erff met 18 mergen 250 roeden soo land als waters staande aan de Hoeff in de polder van Bosenhoven onder Mijdrecht.
Item nog 2 mergen en 100 roeden lants, mede gelegen in de polder van Bosenhove.
Item een Pleijt ten laste van Cornelis Gerrits Cruijsheer ter somma van f 600.-
c) Aan Cornelis Corsse en Lijsbet Pieters van Griecken is aanbedeelt een huijs, erff en berg met 10 mergen 448 roeden soo hooij als weijland in de polder van Bosenhove onder Mijdrecht.
Comparanten verklaarden den Huijsraet en inboedel, alsmede alle het vee, banne gereedschap ent' gene verder tot de bouwerije is behorende onder den anderen te hebben verdeelt.

NOT. AKTE (G. van Ette), Mijdrecht, 13 juli 1727:
Cornelis Corsse, weduwnaar en boedelhouder van Lijsbeth Pieters van Griecken, wonende aan de Hoeff onder Mijdrecht ter eenre, en Claes Pietersz van Griecken, meerderjarig Jongman en Maria Pieters van Griecken, bejaarde dogter, erffgenamen ab intestato van haren suster genoemde Lijsbeth Pieters van Griecken, wonende aan de Hoeff onder den Uijthoorn, dog tegenwoordig alhier, verklaarden over te gaan tot boedelscheiding, waarbij Claes en Maria is aanbedeelt 1/3 part in een huijs, erff, berg en schuur met ruim 16 mergen soo hooij als weijland, gelegen onder Wilnis en waarvan de twee andere derde parten de voorn: tweede comparanten competeert, eveneens onder Wilnis.
Wijders aan Maria alleen int' bijsonder 3 mergen soo hooij als weijlant in Bosenhoven onder Mijdrecht.

NOT. AKTE (G. van Ette), Mijdrecht, 22 mei 1729:
Jan Pieters Lelievelt, meerderjarig Jongman als bruijdegom ter Eenre, en Maria Pieters van Griecken, meerderjarige Jongedogter als bruijt, bijde wonende onder Mijdrecht, ter andere sijde, stellen een huwelijkscontract op.

KINDEREN:
 1. Petrus Jansz Lelienveld,
  Gedoopt op 18 april 1733.
 2. Cornelia Jans Lelienveld,
  Gedoopt op 28 augustus 1734.
 3. Petrus Jansz Lelienveld,
  Gedoopt op 11 november 1736.

[Laatst gewijzigd op 31 juli 2006]

VIERDE GENERATIE EERSTE GENERATIE HOME