PARENTEEL VAN CORNELIS JACOBSZ VAN GRIECKEN


Eerste Generatie
Cornelis Jacobsz VAN GRIECKEN,
Geboren ca. 1650, mogelijk rond Mijdrecht, Rooms-Katholiek, van beroep scheepmaker, overleden na 1697.
Gehuwd (1) ca. 1675 met N.N.
Gehuwd (2) met Claesje PIETERS, overleden voor 1697.

NOT. AKTE (A.v.d. Meer), Mijdrecht, 15 juli 1686, nr. 315:
Acte van Cessie van Cornelis Jacobsz van Griecken, scheepmaker, op Arie Claes Buijs.

NOT. AKTE (A.v.d. Meer), Mijdrecht, 30 juli 1688:
Acte van Cessie van Cornelis Jacobsz van Griecken ende Jacob Dircksz Sloothaeck, scheepmakers aan de Crommeijert onder Uithoorn, op de erfgenamen van Johan Broers.

NOT. AKTE (A.v.d. Meer), Mijdrecht, 17 september 1691, nr. 542:
Waterbrief, Cornelis Jacobsz van Griecken c.s. op Jan Meertensz van Swieten.

NOT. AKTE (F.v.d. Meer), Mijdrecht, 5 of 9 april 1697:
Uijtcoop tusschen Cornelis Jacobs van Griecken op sijn kint Jannetje Cornelis van Griecken.
Compareerde Cornelis Jacobs van Griecken, woonende aen de Amster onder den gerechte van Mijdrecht, weduwenaar en boedelhouder van Claesje Pieters [Croock ?], ter eenre ende Cornelis Gerrits Croock, inder wandeling genaamp Neleman Gerrits, woonende tot Mijdrecht, als naeste legitieme voocht over Jannetje Cornelis van Griecken, eenick kint en erfgenaem van haer voorn: sal: moeder Claesje Pieters, ter andere sijde.

KINDEREN UIT HET EERSTE HUWELIJK:
 1. Petrus (Pieter) Cornelisz van Griecken, zie nr. II.
  Geboren ca. 1677, mogelijk te Uithoorn, overleden voor 13 januari 1727.
  Gehuwd met Neeltje Claes, geboren ca. 1680, mogelijk te Uithoorn.
 2. Cornelis Cornelisz van Griecken,
  Overleden na 1745, vermeld als R.K. Armmeester in Mijdrecht (1745).

  NOT. AKTE (G. van Ette), Mijdrecht, 15 februari 1732, nr. 127:
  Jan Reijertsz Kraan uit 's-Graveland leent f 850.- van de Armmeesteren van de R.C.Armen van Cudelstaart vanwege de aankoop van een nieuw schip.
  [Cornelis Cornelisz van Grieken trad daarbij op als getuige].

KIND UIT HET TWEEDE HUWELIJK:
 1. Jannitje Cornelis van Griecken,
  Overleden na 1697, mogelijk te Mijdrecht.

  NOT. AKTE (F.v.d. Meer), Mijdrecht, 5 of 9 april 1697:
  Uijtcoop tusschen Cornelis Jacobs van Griecken op sijn kint Jannetje Cornelis van Griecken. Compareerde Cornelis Jacobs van Griecken, woonende aen de Amster onder den gerechte van Mijdrecht, weduwenaar en boedelhouder van Claesje Pieters [Croock ?], ter eenre ende Cornelis Gerrits Croock, inder wandeling genaamp Neleman Gerrits, woonende tot Mijdrecht, als naeste legitieme voocht over Jannetje Cornelis van Griecken, eenick kint en erfgenaem van haer voorn: sal: moeder Claesje Pieters, ter andere sijde.
Tweede Generatie
Petrus (Pieter) Cornelisz VAN GRIECKEN,
Zoon van Cornelis Jacobsz van Griecken en N.N. [nr. I], geboren ca. 1677, mogelijk te Uithoorn, overleden voor 13 januari 1727.
Gehuwd met Neeltje CLAES, geboren ca. 1680, mogelijk te Uithoorn.

NOT. AKTE (G. van Ette), Mijdrecht, 13 januari 1727:
Claes Pietersz van Griecken, meerderjarig JM, Maria Pieters van Griecken, meerderjarige JD en voor soo veel nodig met de voorsz: haren broeder geassisteert, Cornelis Corsse in huijwelijck hebbende Lijsbet Pieters van Griecken, alle wonende aande Hoeff, soo onder Mijdrecht als Uijthoorn, te samen kinderen en Erffgenamen van haren vader Pieter Cornelis van Griecken, mitsiges nog Erffgenamen ab intestato van haren suster Aritje Pieters van Griecken, en verklaarde sij comparanten tot boedelscheijding over te gaan.
a) Claes is aanbedeelt een huijs, hooijhuijs, erff, berg en schuur, met 16 mergen en 11 roeden soo hooij als weijland, leggende in de Polder van Blockland. Item nog 7 mergen 267 roeden lant gelegen in 't Kercke rack in de voornoemde polder.
b) Maria is aanbedeelt een huijs, hooijhuijs en erff met 18 mergen 250 roeden soo land als waters staande aan de Hoeff in de polder van Bosenhoven onder Mijdrecht. Item nog 2 mergen en 100 roeden lants, mede gelegen in de polder van Bosenhove. Item een Pleijt ten laste van Cornelis Gerrits Cruijsheer ter somma van f 600.-
c) Aan Cornelis Corsse en Lijsbet Pieters van Griecken is aanbedeelt een huijs, erff en berg met 10 mergen 448 roeden soo hooij als weijland in de polder van Bosenhove onder Mijdrecht.
Comparanten verklaarden den Huijsraet en inboedel, alsmede alle het vee, banne gereedschap ent' gene verder tot de bouwerije is behorende onder den anderen te hebben verdeelt.

KINDEREN:
 1. Nicolaas Pietersz van Griecken, zie nr. IIIa.
  Geboren te Uithoorn, gedoopt op 2 september 1699 in de R.K. kerk aldaar, Rooms-Katholiek, van beroep boer, overleden te Uithoorn in 1753, oud 53 jaar.
  Gehuwd (1) te Uithoorn op 9 mei 1728 met Marretje IJsbrandts Snoeck, geboren voor 1703, overleden te Mijdrecht (De Hoef) in 1728/29, dochter van IJsbrandt Claasz Snoeck en Antje Crelis.
  Gehuwd (2) te Uithoorn op 30 april 1734 met Clara Jacobs Maijburgh, geboren ca. 1710, mogelijk te Kalslagen of Mijdrecht, Rooms-Katholiek, overleden na 1769, dochter van Jacob Theunisz Maijburgh en Marretje Mourits van der Zwaan.
  Klaartje trouwde (2) op 20 november 1763 met Abraham de Witt.
 2. Maria Pieters van Griecken, zie nr. IIIb.
  Geboren voor 1702, overleden na 1735, mogelijk te Mijdrecht.
  Gehuwd te Uithoorn op 22 mei 1729 met Jan Pietersz Lelievelt, geboren ca. 1705, overleden na 1735.
 3. Lijsbet Pieters van Griecken,
  Geboren ca. 1705, overleden in 1727, mogelijk te Mijdrecht.
  Gehuwd met Cornelis Corsse, geboren ca. 1700, overleden na 1727.

  NOT. AKTE (G. van Ette), Mijdrecht, 13 juli 1727:
  Cornelis Corsse, weduwnaar en boedelhouder van Lijsbeth Pieters van Griecken, wonende aan de Hoeff onder Mijdrecht ter eenre, en Claes Pietersz van Griecken, meerderjarig Jongman en Maria Pieters van Griecken, bejaarde dogter, erffgenamen ab intestato van haren suster genoemde Lijsbeth Pieters van Griecken, wonende aan de Hoeff onder den Uijthoorn, dog tegenwoordig alhier, verklaarden over te gaan tot boedelscheiding, waarbij Claes en Maria is aanbedeelt 1/3 part in een huijs, erff, berg en schuur met ruim 16 mergen soo hooij als weijland, gelegen onder Wilnis en waarvan de twee andere derde parten de voorn: tweede comparanten competeert, eveneens onder Wilnis.
  Wijders aan Maria alleen int' bijsonder 3 mergen soo hooij als weijlant in Bosenhoven onder Mijdrecht.
 4. Aritje Pieters van Griecken,
  Overleden voor 1727.

[Laatst gewijzigd op 31 juli 2006]

DERDE GENERATIE HOMESITE  DESIGN AND  MAINTENANCE  BY  okanaganimpact.com