BEKNOPTE PARENTEEL VAN
JOHANN PHILIPP BRÜCKEL EN MARIA CATHARINA BOHMER
Zesde Generatie
Jacoba Wilhelmina BRÜCKEL,
Dochter van Alexander Brückel en Hendrina Jacoba IJzerdraad, [nr. Vc], geboren op 10 mei 1870 te 's-Gravenhage, Evang. Luthers.
Getrouwd op 21 september 1898 te Utrecht met Harm VAN DER WERF, geboren op 30 maart 1873 te Veendam, van beroep kelner in Hotel-Restaurant Carlton te Amsterdam, Ned. Hervormd, zoon van Kasper van der Werf en Jantje Zuur.

GEB. AKTE, 's-Gravenhage, 10 mei 1870, nr. 1235:
Compareerde Alexander Brückel, oud zeven en twintig jaren, winkelier, wonende alhier.
Dewelke ons heeft verklaard, dat van hem Comparant en zijne huisvrouw Jacoba Hendrina IJzerdraad op Heden des morgens ten een uur is geboren een kind van het vrouwelijke geslacht, aan hetwelk hij verklaarde de naamen te geven van Jacoba Wilhelmina.
Deze verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Henri Sark, oud dertig jaren, zonder beroep en Karel Philip Brückel, oud een en dertig jaren, van beroep behanger, beiden wonende alhier.Harm van der Werf (links) en zijn vrouw Jacoba Wilhelmina Brückel
voor Hotel-Restaurant Carlton in Amsterdam.

HUW. AKTE, Utrecht, 21 september 1898, nr. 497:
Harm van der Werf, kellner, geboren te Veendam, wonende alhier, oud 25 jaren, meerderjarige zoon van Kasper van der Werf, landbouwer en van Jantje Zuur, zonder beroep, wonende beide te Veendam, En Jacoba Wilhelmina Brückel, zonder beroep, geboren te 's Gravenhage, wonende te 's Gravenhage, onlangs alhier, oud 28 jaren, meerderjarige dochter van Alexander Brückel en van Jacoba Hendrina IJzerdraad, beide overleden.
Getuigen:
Johan Christiaan Brückel, winkelier, oud 64 jaar, wonende te 's Gravenhage, oom der bruid.
Wilem Alexander Brückel, winkelbediende, oud 27 jaren, wonende te Amsterdam, broeder der bruid.
Johannes Jacobus Weijerman, expediteur, oud 30 jaren, wonende te Rotterdam.
Arnold van Rooijen, concierge, oud 36 jaren, wonende alhier,Jacoba Wilhelmina Brückel en Harm van der Werf.

KINDEREN:
 1. Kasper Alexander van der Werf,
  Geboren op 2 juli 1899 te Utrecht.
  Getrouwd met Hetty Hirsch.
  Kasper en Hetty woonden in 1950 in Dortmund, Dld.
 2. Alexander (Lex) van der Werf, zie nr. VIIa.
  Geboren op 19 februari 1903 te Zutphen.
  Getrouwd voor 1936 te Amsterdam met Johanna Hendrika (Henny) Pieterse, geboren op 24 januari 1909 te Amsterdam, overleden aldaar op 19 november 1968, oud 59 jaar, dochter van Johan Hendrik Pieterse en Aleida Heijtlager.

  [bron: internet kw.st. Martine, Jeroen en Michiel van der Werf]
Willem Alexander BRÜCKEL,
Zoon van Alexander Brückel en Hendrina Jacoba IJzerdraad, [nr. Vc], geboren op 4 october 1871 te 's-Gravenhage, winkelchef, eigenaar van een manufacturenwinkel en een leerwarenwinkel te 's-Gravenhage (Korte Poten, Keizerstraat) en mogelijk ook te Amsterdam, overleden op 23 november 1936 te 's-Gravenhage, oud 65 jaar, begraven op 26 november op de Begraafplaats Oud Eik en Duinen.
Getrouwd ca. 1900 met Cornelia Wilhelmina Jeannetta HACKEN, geboren in 1870 te Amsterdam, overleden op 27 december 1938 te 's-Gravenhage, oud 68 jaar, dochter van Henricus Antonius Johannes Hacken en Jacoba van Vuuren.

GEB. AKTE, 's-Gravenhage, 6 october 1871, nr. 2485:
Compareerde Alexander Brückel, oud acht en twintig jaren, winkelier, wonende alhier.
Dewelke ons heeft verklaard, dat van hem Comparant en zijne huisvrouw Hendrina Jacoba IJzerdraad op den vierden dezer des morgens ten zes uur is geboren een kind van het mannelijke geslacht, aan hetwelk hij verklaarde de naamen te geven van Willem Alexander.
Deze verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Henri Sark, oud twee en dertig jaren, zonder beroep en Willem Frederick Brückel, oud vijf en twintig jaren, muziekmeester, beiden wonende alhier.Willem Alexander en Cornelia Brückel-Hacken met hun twee zoons
op het strand van Scheveningen, 1918.

OVERL. AKTE, 's-Gravenhage, 24 november 1936, nr. 4162:
Heden den vier en twintigsten November 1936 verscheen voor mij, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente 's-Gravenhage, Frommé, Johannes Hermanus, oud zestig jaren, boekhouder, wonende alhier, die verklaarde, daarvan uit eigen wetenschap kennis dragende, dat op den drie en twintigsten dezer, des voormiddags ten tien ure, vijf en veertig minuten in deze gemeente is overleden: Brückel, Willem Alexander, oud vijf en zestig jaren, winkelchef, geboren en wonende alhier, echtgenoot van: Hacken, Cornelia Wilhelmina Jeannetta, zoon van Brückel, Alexander en van IJzerdraad, Hendrina Jacoba, beiden overleden.
Hiervan is deze akte opgemaakt, welke overeenkomstig de Wet is voorgelezen.


Overlijdens advertentie
in Het Vaderland,
24 nov. 1936.

OVERL. AKTE, 's-Gravenhage, 28 december 1938, nr. A2337:
Verscheen voor mij, Ambtenaar etc., Willem Franciscus Prins, oud vier en dertig jaren, chef van een rouwdienst, wonende alhier, die verklaarde, daarvan uit eigen wetenschap kennis dragende, dat op zeven en twintig dezer ten twee ure nul minuten, in deze gemeente is overleden: Hacken, Cornelia Wilhelmina Jeannetta, oud acht en zestig jaren, zonder beroep, geboren te Amsterdam, wonende alhier, weduwe van: Brückel, Willem Alexander, dochter van: Hacken, Henricus Antonius Johannes en van: van Vuuren, Jacoba, beiden overleden.


KINDEREN:
 1. Dr. Alexander Johannes Willem Brückel, zie nr. VIIb.
  Geboren op 4 september 1902 te Amsterdam, koloniaal ambtenaar, referendaris op het ministerie van binnenlandse zaken, overleden op 4 februari 1976 te 's-Gravenhage, oud 73 jaar.
  Getrouwd op 23 mei 1935 te Salatiga (Java) met Anna Maria Beiten, geboren op 6 october 1904 te Bondowoso, Oost-Java, overleden op 16 juli 1992 te Rijswijk, oud 87 jaar, dochter van Anton Beiten en Emmy Aban.
 2. Henri Jacobus Brückel, zie nr. VIIc.
  Geboren op 7 december 1906, overleden op 8 november 1992 te Den Haag, oud 85 jaar.
  Getrouwd na 1936 met Johanna Maria Theresia Hermans, geboren op 15 december 1908 te Breda, dochter van Petrus Cornelis Hermans en Wilhelmina Jeanette Suter.


[Laatst gewijzigd op 15 maart 2006]

ZEVENDE GENERATIE GENEALOGIEEN KWARTIERSTATEN HOME
VIJFDE GENERATIE GEZOCHT MET  DANK  AAN E  MAIL