BEKNOPTE PARENTEEL VAN
JOHANN PHILIPP BRÜCKEL EN MARIA CATHARINA BOHMER
Vierde Generatie
Johan Christiaan BRÜCKEL,
Zoon van Johan Philip Brückel en Hendrika Mutzenbach [nr. III], geboren op 19 augustus 1797 te Delft, aan huis gedoopt op 22 augustus 1797, van beroep winkelier, koopman te 's-Gravenhage, overleden aldaar op 7 october 1867, oud 70 jaar.
Getrouwd op 30 april 1834 te 's-Gravenhage met Jacoba KLERK, geboren op 4 januari 1806 te Rotterdam, gedoopt op 26 januari 1806 in de Remonstrantse kerk aldaar, overleden op 4 augustus 1877 te 's-Gravenhage, oud 71 jaar, dochter van Jan Klerk en van Clasina van den Haspel, beiden overleden voor 30 april 1834.

DOOPAKTE, Delft, 22 augustus 1797, inv. 106, folio 37:
Johan Christiaan Brückel, geboren op 19 augustus 1797 te Delft, aan huis gedoopt op 22 augustus 1797, zoon van Johan Philip Brückel en Hendrika Mutzenbach.
Getuigen Maria Catharina Mutzenbach en Johan Christiaan Mutzenbach.

DOOPAKTE, Rotterdam Rem. Kerk, 26 januari 1806, inv. 29:
Jacoba Klerk, geboren op 4 januari 1806, dochter van Jan Klerk, Gereformeerd, en van Clasina van den Haspel, Remonstrants.

HUW. AKTE, 's-Gravenhage, 30 april 1834, nr. 137:
Johan Christiaan Brückel, Jongeman, oud 36 jaren, winkelier, geboren te Delft, , wonende alhier, meerderjarige zoon van Johan Philip Brückel en van Hendrika Mutzenbach, beiden overleden blijkens de acten, En Jacoba Klerk, Jongedochter, oud 28 jaren, zonder beroep, geboren te Rotterdam, wonende alhier, meerderjarige dochter van Jan Klerk en van Clasina van den Haspel, beiden overleden blijkens de acten.
Getuigen:
Johannes Hermanus Mutzenbach, oud 58 jaren, kapper, oom van den bruidegom.
Antonius Huijts, oud 53 jaren, winkelier.
Carel Jacobus Behr, oud 21 jaren, schilder.
Hendricus Stephanus Johannes van Weerden, oud 36 jaren, schilder, allen wonende alhier.


OVERL. AKTE, 's-Gravenhage, 8 october 1867, nr. 1781:
Compareerden Frederik Willem Hamel, oud zeven en veertig jaren, torenwachter en Frederik Stevens, oud negen en veertig jaren, bidder, beiden wonende alhier.
Dewelke verklaard hebben, dat Johan Christiaan Brückel, zonder beroep, gewoond hebbende alhier, op den zevenden dezer, des middags ten twaalf ure is overleden, oud zeventig jaren, geboren te Delft, getrouwd met Jacoba Klerk, zoon van Johan Philip Brückel en Hendrika Mutzenbach, beiden overleden.

OVERL. AKTE, 's-Gravenhage, 6 augustus 1877, nr. 1546:
Compareerden Hendrik Bijneveldt, oud zes en zestig jaren, bidder, en Johannes Martinus Geneste, oud twee en zestig jaren, zonder beroep, beiden wonende alhier.
Dewelke verklaard hebben, dat Jacoba Klerk, zonder beroep, gewoond hebbende alhier, op den vierden dezer des namiddags ten half vier ure is overleden, oud een en zeventig jaren, geboren te Rotterdam, weduwe van Johan Christiaan Brückel, dochter van Jan Klerk en Clasina van den Haspel, beiden overleden.

KINDEREN:
 1. Johan Christiaan Brückel, zie nr. Va.
  Geboren op 6 februari 1835 te 's-Gravenhage, eigenaar en bedrijfsleider van "Manusje-van-alles" in de Lange Poten te 's-Gravenhage, overleden aldaar op 24 mei 1912, oud 77 jaar.
  Getrouwd op 8 september 1869 te 's-Gravenhage met Maria Elisabeth van Loenen, geboren op 30 september 1846 te 's-Gravenhage, overleden aldaar op 22 april 1926, oud 79 jaar, begraven op maandag 26 april op de Begraafplaats Oud Eik en Duinen, dochter van Gerrit van Loenen, geboren in 1808, hofkamerdienaar en Johanna Sophia Friederich, beiden overleden na 8 september 1869.
 2. Maria Brückel,
  Geboren op 11 juni 1836 te 's Gravenhage.
  Getrouwd op 11 mei 1859 te 's Gravenhage met Petrus Cornelus Jacobus Josephus Caron, geboren op 7 september 1834 te 's Gravenhage, van beroep kleermaker, zoon van Jozeph Celestin Caron, van beroep kleermaker en van Jurriana Frederika Vreedenberg.

  GEB. AKTE, 's-Gravenhage, 9 september 1834, nr. 1351:
  Compareerde Jozeph Celestin Caron, kleermaker.
  Dewelke ons heeft verklaard dat een kind van het mannelijke geslacht geboren is op den zevenden dezer des morgens ten half drie uur van hem comparant en uit Jurriana Frederika Vreedenberg, Zijne huisvrouw, beiden wonende alhier, aan hetwelk hij verklaarde de naamen te geven van Petrus Cornelus Jacobus Josephus; deze verklaring geschied in tegenwoordigheid van Bartholomeus Andreas Graue, oud zes en dertig jaren, muziekmeester en Wijnandus van den Broek, oud zeven en dertig jaren, winkelier, beiden wonende alhier.

  GEB. AKTE, 's-Gravenhage, 13 juni 1836, nr. 967:
  Compareerde Johan Christiaan Brückel, winkelier, dewelke ons heeft verklaard, dat een kind van het vrouwelijke geslacht geboren is op den Elfden dezer des morgens ten half twee uur van hem comparant en uit Jakoba Klerk, zijne huisvrouw, beiden wonende alhier, aan hetwelk hij verklaarde de naam te geven van Maria.
  Deze verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Carel Jacobus Behr, oud vierentwintig jaren, kunstschilder en Johannes Hermanus Mutzenbach, oud negen en vijftig jaren, kapper, beiden wonende alhier.

  HUW. AKTE, 's Gravenhage, 11 mei 1859, nr. 212:
  Petrus Cornelus Jacobus Josephus Caron, oud 24 jaren, geboren en wonende alhier, kleermaker, meerderjarige zoon van Jozeph Celestin Caron, Kleermaker en van Jurriana Frederika Vreedenberg, beiden wonende alhier, En Maria Brückel, oud 22 jaren, zonder beroep, geboren en wonende alhier, minderjarige dochter van Johan Christiaan Brückel, winkelier en Jacoba Klerk, beiden wonende alhier.
  Getuigen:
  Jozeph Philippe Caron, oud 30 jaren, ambtenaar, broeder van den bruidegom.
  Johannes Mutters, oud 27 jaren, slijter, behuwdbroeder van den bruidegom.
  Nicolaas Heldoorn, oud 54 jaren, schilder, allen wonende alhier,
  Henri van der Sprong, oud 26 jaren, ambtenaar, wonende te Rotterdam.
 3. Hortense Louise Brückel,
  Geboren op 23 augustus 1837 te 's Gravenhage, overleden aldaar op 18 mei 1880, oud 42 jaar.
  Getrouwd op 15 augustus 1866 te 's Gravenhage met Hendrik Jacobus Martinus Sark, geboren op 8 september 1839 te 's Gravenhage, van beroep boekhouder, winkelier, overleden aldaar op 18 juni 1908, oud 68 jaar.

  GEB. AKTE, 's-Gravenhage, 24 augustus 1837, nr. 1485:
  Compareerde Johan Christiaan Brückel, winkelier, dewelke ons heeft verklaard, dat een kind van het vrouwelijke geslacht geboren is op den drieentwintigsten dezer des morgens ten vier uur van hem comparant en uit Jakoba Klerk, zijne huisvrouw, beiden wonende alhier, aan hetwelk hij verklaarde de naamen te geven van Hortense Louise.
  Deze verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Johann Hermanus Mutzenbach, oud zestig jaren, kapper en Carel Jacobus Behr, oud vijf en twintig jaren, kunstschilder, beiden wonende alhier.

  HUW. AKTE, 15 augustus 1866, nr. 515:
  Hendrik Jacobus Martinus Sark, oud 26 jaren, boekhouder, geboren en wonende alhier, meerderjarige zoon van Martinus Sark, blikslager en Henriette Stephanie Bomhoff, beiden wonende alhier, de vader alhier tegenwoordig en Consenterende, verklarende dat aan de moeder toestemming is gevraagd geworden, En Hortense Louise Brückel, oud 28 jaren, zonder beroep, geboren en wonende alhier, meerderjarige dochter van Johan Christiaan Brückel, zonder beroep en Jakoba Klerk, beuden wonende alhier, de vader mede alhier tegenwoordig en Consenterende en verklarende dat de toestemming is gevraagd geworden aan de moeder.
  Getuigen:
  Johan Christiaan Brückel, oud 31 jaren, winkelier, broeder van de bruid.
  Carel Philip Brückel, oud 27 jaren, behanger, broeder van de bruid.
  Jan Cornelis van den Dungen, oud 30 jaren, winkelier.
  Salomon Louis Joseph Couturier, oud 25 jaren, kok.
  Allen wonende alhier.


  OVERL. AKTE, 's-Gravenhage, 20 mei 1880, nr. 1315:
  Compareerden Johan Meijer, oud drie en vijftig jaren, en Johannes Martinus Geneste, oud vijf en zestig jaren, beiden zonder beroep en wonende alhier.
  Dewelke verklaard hebben dat Hortense Louise Brückel, zonder beroep, gewoond hebbende alhier, op den achttienden dezer, des avonds ten zeven ure is overleden, oud twee en veertig jaren, geboren alhier, huisvrouw van Hendrik Jacobus Martinus Sark, winkelier, wonende alhier, dochter van Johan Christiaan Brückel en Jakoba Klerk, beiden overleden.
 4. Carel Philip Brückel, zie nr. Vb.
  Geboren op 20 februari 1839 te 's-Gravenhage, van beroep behanger, stoffeerder, winkelier, overleden op 17 juli 1892 te 's-Gravenhage, oud 53 jaar.
  Getrouwd op 21 october 1874 te 's-Gravenhage met Everdina Jeannette Charlotte Mansvelt, geboren op 6 december 1843 te 's-Gravenhage, overleden aldaar op 24 januari 1891, oud 47 jaar, dochter van Paulus Mansvelt (geboren in 1812, van beroep ambtenaar, overleden voor 21 october 1874) en Sophia van Kempen (overleden 1874-1891).
 5. Willem Brückel,
  Geboren op 6 november 1840 te 's-Gravenhage.

  GEB. AKTE, 's-Gravenhage, 9 november 1840, nr. 1927:
  Compareerde Johan Christiaan Brückel, oud twee en veertig Jaren, Koopman, wonende alhier.
  Dewelke ons heeft verklaard, dat van hem Comparant en zijne huisvrouw Jakoba Klerk op den zesden dezer des avonds ten half twaalf uur is geboren een kind van het mannelijke geslacht, aan hetwelk hij verklaarde de naam te geven van Willem.
  Deze verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Johannes Hermanus Mutzenbach, oud vier en zestig jaren, Kapper en Carel Jacobus Behr, oud acht en twintig jaren, Kunstschilder, beiden wonende alhier.
 6. Alexander Brückel, zie nr. Vc.
  Geboren op 18 april 1843 te 's-Gravenhage, van beroep kantoorbediende, winkelier, kruidenier, koopman, porseleinschilder, wonende te 's-Gravenhage, overleden op 25 augustus 1886 te Bergen (Mons), Belgie, oud 43 jaar.
  Getrouwd op 21 augustus 1867 te 's-Gravenhage met Hendrina Jacoba IJzerdraad, geboren 1843/44 te Katwijk aan Zee, overleden op 24 mei 1880 te 's-Gravenhage, oud 36 jaar, dochter van Willem IJzerdraad, van beroep ambtenaar te 's-Gravenhage (overleden na 1880) en van Adriana Henriette van Beens (overleden na 1880).
 7. Jacoba Hendrika Brückel,
  Geboren op 25 december 1844 te 's-Gravenhage.

  GEB. AKTE, 's-Gravenhage, 26 december 1844, nr. 2457:
  Compareerde Johan Christiaan Brückel, oud zeven en veertig Jaren, winkelier, wonende alhier. Dewelke ons heeft verklaard, dat van hem Comparant en zijne huisvrouw Jacoba Klerk op den vijf en twintigsten dezer des avonds ten halfnegen uur is geboren een kind van het vrouwelijke geslacht, aan hetwelk hij verklaarde de naamen te geven van Jacoba Hendrika.
  Deze verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Johannes Hermanus Mutzenbach, oud acht en zestig Jaren, particulier en Carel Jacobus Behr, oud twee en dertig Jaren, Kunstschilder, beiden wonende alhier.
 8. Willem Frederic Brückel,
  Geboren op 21 december 1846 te 's-Gravenhage, van beroep muzikant, artiest, overleden na 21 october 1874.

  GEB. AKTE, 's-Gravenhage, 22 december 1846, nr. 2361:
  Compareerde Johan Christiaan Brückel, oud negen en veertig Jaren, winkelier, wonende alhier. Dewelke ons heeft verklaard, dat van hem Comparant en zijne huisvrouw Jacoba Klerk op den een en twintigsten dezer des avonds ten halfelf uur is geboren een kind van het mannelijke geslacht, aan hetwelk hij verklaarde de naamen te geven van Willem Frederic.
  Deze verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Carel Jacobus Behr, oud drie en dertig Jaren, Kunstschilder, en Carel Maarthin, oud zes en veertig Jaren, ambtenaar, beiden wonende alhier.
 9. Hendrik Brückel,
  Geboren op 15 december 1848 te 's-Gravenhage, van beroep winkelier in ijzerwaren, overleden op 14 januari 1900 te 's-Gravenhage, oud 51 jaar.
  Ongehuwd.

  GEB. AKTE, 's-Gravenhage, 16 december 1848, nr. 2325:
  Compareerde Johan Christiaan Brückel, oud een en vijftig Jaren, koopman, wonende alhier. Dewelke ons heeft verklaard, dat van hem Comparant en zijne huisvrouw Jacoba Klerk op den vijftienden dezer des morgens ten halfdrie uur is geboren een kind van het mannelijke geslacht, aan hetwelk hij verklaarde de naam te geven van Hendrik.
  Deze verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Carel Jacobus Behr, oud zes en dertig Jaren, Kunstschilder, en Carel Maartheins, oud negen en veertig Jaren, Commies, beiden wonende alhier.

  OVERL. AKTE, 's-Gravenhage, 16 januari 1900, nr. 181:
  Compareerden Johannes Frederik Köhler, oud zes en veertig jaren, bode, en Engelbertus Heilbron, , oud zes en vijftig jaren, zonder beroep, beiden wonende alhier.
  Verklarende, dat Hendrik Brückel, winkelier in ijzerwaren, wonende alhier, op den veertienden dezer, des avonds te half negen uren is overleden, oud een en vijftig jaren, geboren alhier, ongehuwd, zoon van Johan Christiaan Brückel en van Jacoba Klerk, beiden overleden.
 10. Antoon Brückel,
  Geboren op 19 juli 1852 te 's-Gravenhage, overleden aldaar op 6 mei 1855, oud 2 jaar.

  GEB. AKTE, 's-Gravenhage, 20 juli 1852, nr. 1473:
  Compareerde Johan Christiaan Brückel, oud vier en vijftig Jaren, koopman, wonende alhier.
  Dewelke ons heeft verklaard, dat van hem Comparant en zijne huisvrouw Jacoba Klerk op den negentiende dezer des avonds ten halfacht uur is geboren alhier een kind van het mannelijke geslacht, aan hetwelk hij verklaarde de naam te geven van Antoon.
  Deze verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Carel Jacobus Behr, oud veertig Jaren, Kunstschilder, en Carel Maarthein, oud twee en vijftig Jaren, Kommies, beiden wonende alhier.

  OVERL. AKTE, 's-Gravenhage, 7 mei 1858, nr. 910:
  Compareerden Christoffel Hubertus Metz, oud negen en veertig jaren en Arie Domburg, oud veertig jaren, bidders, beiden wonende alhier.
  Dewelke verklaard hebben, dat Antoon Brückel, gewoond hebbende alhier, op den zesden dezer, des morgen ten tien ure is overleden, oud twee jaren, geboren alhier, zoon van Johan Christiaan Brückel, winkelier en Jacoba Klerk, zijne huisvrouw, beiden wonende alhier.


[Laatst gewijzigd op 20 januari 2006]

VIJFDE GENERATIE GENEALOGIEEN KWARTIERSTATEN HOME
DERDE GENERATIE GEZOCHT MET  DANK  AAN E  MAIL