PARENTEEL VAN HENDRICUS LUDOVICUS VAN BLOEMEN WAANDERS
EN ELISABETH ANTOINETTE REYNTJES
Deze parenteel is vanaf 2005 samengesteld door Ted Brouwer te Brentwood Bay, BC, Canada aan de hand van gegevens uit eigen onderzoek en raadpleging van diverse nader genoemde publicaties, met bijdragen van Geraldine Bruckel-Lang te Sidney, BC en Eduard Boxman te Nieuwegein, en voorts mededelingen van geinteresseerde familieleden en mede-onderzoekers.


Eerste Generatie
 1. Henricus Ludovicus (Henry Louis) VAN BLOEMEN WAANDERS,
  Onwettige zoon van Hendricus van Bloemen en Maria Catharina Theresia Cramer, gedoopt te Amsterdam in de R.K. kerk De Papegaai op 16 oktober 1796, Rooms-Katholiek, magazijnmeester bij de genie te Semarang (1836), opziener 1e kl. der genie (1841-1849), architect 1e kl. der genie (1850-1851), bestuurslid en president R.K. weeshuis te Semarang (1840-1845), woonde te Antwerpen (1820-1827), te Willemstad (N-B) (1831-1835) en te Semarang (1836-1851), overleden te Semarang op 24 september 1851, begraven in een familiegraf op de Algemene Begraafplaats aldaar, oud 54 jaar.
  Gehuwd ca. 1819 met Elisabeth Antoinette REYNTJES of REYNTJENS, geboren te Nijmegen ca. 1800, buiten-regentes van het R.K. weeshuis te Semarang (1840-1851), overleden te Batavia op 29 mei 1863, oud 63 jaar.

  NAAMGEVING:
  Hendricus' moeder Maria Catharina Theresia Cramer trouwt ca. 1801 met Nicolaas Waanders.
  Uit dit huwelijk tenminste nog drie kinderen:
  * Johannes Willem Franciscus, gedoopt te Amsterdam in de R.K. kerk De Papegaai op 18 oktober 1802,
  * Petrus Stephanus Theodorus gedoopt te Amsterdam in de R.K. kerk De Papegaai op 5 september 1804,
  * Franciscus Bernardus, geboren te Amsterdam op 26 mei 1809, etser, graveur en lithograaf, overleden te 's-Gravenhage op 29 december 1880, oud 71 jaar.

  DOOPREGISTER, Amsterdam, R.K. kerk de Papegaai, 16 october 1796:
  Hendricus Ludovicus, onwettige zoon van Hendricus van Bloemen en Catharina Cramer.
  Getuigen Gerardus Cramer en Maria Margaretha Bourgeois.
  Pastoor Leonardus Kuijtenbrouwer.
  [Bron: 355, p. 99 (folio 50) nr. 11]

  AANGIFTEN VAN OVERLEDENEN IN 1851.
  Semarang, 24 Sept. 1851 - Henri Louis van Bloemen Waanders, a. ['a' betekent ambtenaar]
  [bron: Almanak van Nederlandsch Indie, 1852, blz. 449]

  GRAFSCHRIFT, Semarang, Algemeene Begraafplaats, nr. 98 (familiegraf):
  Hier rusten,
  A.M. Odenthal, geb. 17 Augts. 1829, overl. 17 Augts. 1906, en
  Th.E.L. Odenthal - Van Bloemen Waanders, geb. 23 Dec. 1833, overl. 27 Jan. 1909.
  P.A.M. Odenthal, geboren 18 Mei 1865, gestorven 8 mei 1867.
  Hier rust Johannes Odenthal, geb. te Prambonan 21-4-'96, overl. te Samarang 19-1-'97.
  Hier rust Henri Louis Van Bloemen Waanders, in leven architect 1e klasse der genie, geboren te Amsterdam den 16 October 1796 en overleden te Samarang den 24 September 1851 benevens deszelfs dochtertje Anna Henriette, geboren te Samarang den 11 October 1841 en alhier overleden den 21 Maart 1843.

  NEDERLANDSCH OOST INDISCH LEGER.
  Genie en Sappeurs.
  Opzieners der Genie Eerste Klasse.
  Bloemen Waanders, H.L. van.
  [bron: Almanak van Nederlandsch Indie, 1842-1850]

  NEDERLANDSCH OOST INDISCH LEGER.
  Genie en Sappeurs.
  Architecten der Eerste Klasse.
  Bloemen Waanders, H.L. van.
  [bron: Almanak van Nederlandsch Indie, 1851]

  EXTRACT UIT HET REGISTER DER BESLUITEN ETC.
  De personen, vermeld op de lijst, aan het tegenwoordig besluit gehecht, kunnen bij voorkomende gelegenheden tot plaatsing, en wanneer Onze Gouverneur Generaal van Nederlandsch Indie dit oorbaar acht, door hem worden beschouwd als bezittende het radikaal van Indisch ambtenaar der 1ste of 2de klasse, naarmate zij den graad van Doctor in de regten al of niet bezitten.
  [volgt lijst met personen, waaronder:]
  Waanders, Henri Louis van Bloemen.
  Waanders, Pieter Lodewijk van Bloemen.
  Waanders, Francois Gerard van Bloemen.
  Waanders, Henri Louis van Bloemen.
  [bron: Almanak van Nederlandsch Indie, 1850]

  NAAMLIJST DER EUROPESCHE INWONERS.
  Samarang.
  Waanders, Henrij Louis van Bloemen.
  [bron: Almanak van Nederlandsch Indie, 1839-1845]

  EEREDIENST.
  Roomsch-Katholieke Gemeente, Samarang.
  Roomsch Katholiek Weeshuis Bestuur [o.a..]:
  H.L. van Bloemen Waanders sr., secretaris.
  Mevrouw van Bloemen Waanders, geb. Reijntjes, buiten regentesse.
  [bron: Almanak van Nederlandsch Indie, 1841-1843]

  EEREDIENST.
  Roomsch-Katholieke Gemeente, Samarang.
  Roomsch Katholiek Weeshuis Bestuur [o.a..]:
  H.L. van Bloemen Waanders, lid en thesaurier.
  Mevrouw van Bloemen Waanders, geb. Reijntjes, buiten regentesse.
  [bron: Almanak van Nederlandsch Indie, 1844]

  EEREDIENST.
  Roomsch-Katholieke Gemeente, Samarang.
  Roomsch Katholiek Weeshuis Bestuur [o.a..]:
  H.L. van Bloemen Waanders, waarnd. president.
  Mevrouw van Bloemen Waanders, geb. Reijntjes, buiten regentesse.
  [bron: Almanak van Nederlandsch Indie, 1845]

  EEREDIENST.
  Roomsch-Katholieke Gemeente, Samarang.
  Roomsch Katholiek Weeshuis Bestuur [o.a..]:
  H.L. van Bloemen Waanders, president.
  Mevrouw van Bloemen Waanders, geb. Reijntjes, buiten regentesse.
  [bron: Almanak van Nederlandsch Indie, 1846-1851]

  EEREDIENST.
  Roomsch-Katholieke Gemeente, Samarang.
  Roomsch Katholiek Weeshuis Bestuur [o.a..]:
  E.A. van Bloemen Waanders, geb. Reijntjes, buiten regentesse.
  [bron: Almanak van Nederlandsch Indie, 1852]

  EEREDIENST.
  Roomsch-Katholieke Gemeente, Samarang.
  Roomsch Katholijk Kerk- en Armen-Bestuur:
  H.L. van Bloemen Waanders, lid.
  [bron: Almanak van Nederlandsch Indie, 1849-1851]


  Antwerpen in 1773.

  KINDEREN:
  1. Jean Theodore van Bloemen Waanders, zie nr. II-a.
   Geboren te Antwerpen op 10 augustus 1820, luitenant-kolonel-tit. art. O.I.L., ridder der Militaire Willemsorde, overleden te Bonn (Dld) op 19 september 1889, oud 69 jaar.
   Gehuwd te Soerabaja op 7 april 1847 met Diederika Wilhelmina van Hoek, geboren te Batavia op 27 september 1825, overleden te Bergen op Zoom op 19 mei 1884, oud 58 jaar, dochter van Pieter van Hoek, geboren te Amsterdam, klerk Raad van Justitie in Batavia, en van Geertruida Ernestina Meyer, geboren in Cochin.
  2. Henri Louis van Bloemen Waanders, zie nr. II-b.
   Geboren te Antwerpen (Belgie) op 23 december 1821, eind december 1855 vermeld als administrateur der tinmijnen te Marawang op Banka, overleden te Zaltbommel op 28 augustus 1883, oud 61 jaar.
   Gehuwd (1) te Muntok (Banka) op 13 mei 1846 met Johanna Francina Josephina Blensler, geboren te Delft op 9 september 1821, overleden te Batavia op 15 september 1852, begraven op de Begraafplaats Tanahabang te Weltevreden, oud 31 jaar, dochter van Johannes Valentinus Blensler en Catharina Johanna Dielwart.
   Gehuwd (2) te Werkendam op 23 december 1863 met Anna Henriette Wilhelmina Ort, geboren te Werkendam op 19 augustus 1831, overleden te Zaltbommel op 3 december 1888, oud 57 jaar, dochter van Johannes Ort (van beroep verloskundige te Werkendam) en Anna Geertruida Gobel.
  3. Pieter Lodewijk van Bloemen Waanders, zie nr. II-c.
   Geboren op 19 september 1823 in Antwerpen, van beroep resident van Kadoe, N.O.I., ridder der orde van de Ned. Leeuw, woonde in 1870 met zijn vrouw Mariam in Magelang, overleden op 25 februari 1884 in Warnsveld, Nederland, oud 60 jaar.
   Gehuwd ca. 1849 met de Javaanse vrouw Mariam Mas Soerowinangoen, mogelijk een Bantamse prinses.
  4. Franciscus Gerard van Bloemen Waanders, zie nr. II-d.
   Geboren te Antwerpen op 4 juli 1825, Rooms-Katholiek, conservatief kabinets-minister, overleden te Breda op 22 juli 1892, oud 67 jaar.
   Gehuwd te Batavia op 15 augustus 1860 met Johanna Geertruida Cornelia de Munnick, geboren te Solo, residetie Soerakarta op 10 januari 1837, overleden te 's-Gravenhage op 8 juni 1885, oud 48 jaar, dochter van Leonardus Wilhelmus Hendrikus de Munnick, directeur over de cultures in Ned. Indie en van Cornelia Mechtelina van Hoek.
  5. Catharina Gertrudis Elisabeth van Bloemen Waanders,
   Geboren te Antwerpen op 13 mei 1827, overleden te Bergen op Zoom op 19 mei 1894, oud 67 jaar.
   Gehuwd te Semarang op 6 maart 1851 met Gerardus Leonardus Cornelis van Oldenborgh, geboren te Willemstad op 16 mei 1810, kapitein infanterie N.O.I. leger, ridder 4e kl. M.W.O., overleden te Bergen op Zoom op 7 januari 1889, oud 78 jaar, zoon van Johannes van Oldenborgh, burgemeester en wijnkoper in Willemstad, en van Johanna Maria Vijgh.

   VOLTROKKEN HUWELIJKEN IN 1851.
   Semarang, 6 Maart 1851:
   Gerardus Leonardus Cornelis van Oldenborg, en Catharina Gertrudis Elisabeth van Bloemen Waanders.
   [bron: Almanak van Nederlandsch Indie, 1852, blz. 389]

   OVERLIJDENSAKTE, Bergen op Zoom, 1889, nr. 7 [Genlias]:
   Gerardus Leonardus Cornelis van Oldenborgh, overleden op 7 januari 1889, zoon van Johannes van Oldenborgh en Johanna Maria Vijgh, echtgenoot van Catharina Geertruida Elisabeth van Bloemen Waanders.

   OVERLIJDENSAKTE, Bergen op Zoom, 1894, nr. 102 [Genlias]:
   Catharina Geertruida E. van Bloemen Waanders, overleden op 19 mei 1894 in Bergen op Zoom, dochter van Henricus Ludovicus van Bloemen Waanders en van Elisabeth Antonette Reijntjes, weduwe van Gerardus Leonardus Cornelis van Oldenborgh.

   MEMORIE van Successie, Bergen op Zoom, 19 mei 1894, nr. 116 (GenLias):
   Catharina Geertruida E. van Bloemen Waanders, overleden op 19 mei 1894 in Bergen op Zoom.
   [bron: GenLias en CD-rom Ned. Patriciaat, 1940, blz. 260]

  6. Martienus Willem van Bloemen Waanders, zie nr. II-e.
   Geboren te Willemstad (N-B) op 9 februari 1831, administrateur, overleden te Kediri op 5 januari 1862, oud 30 jaar.
   Gehuwd te Soerabaja op 13 januari 1855, kerkelijk huwelijk in de R.K. kerk aldaar met Penelope Cornelia Elisabeth Mehlbaum, geboren te Soerabaja op 3 november 1835, overleden te Magelang op 6 augustus 1918, oud 82 jaar, begraven op de Nieuwe Begraafplaats te Magelang aan den grooten weg naar Djokjakarta, dochter van Frederik Willem Mehlbaum en Maria Elisabeth Meijer.


  7. Theresia Elisabet Louize Waanders,
   Geboren te Willemstad op 23 december 1833, overleden te Semarang, Java, Ned. Oost-Indie op 27 januari 1909, begraven in een familiegraf op de Algemeene Begraafplaats aldaar, oud 75 jaar.
   Gehuwd te Semarang op 6 september 1855 met Aloys Max Odenthal, geboren op 17 augustus 1829, overleden te Semarang op 17 augustus 1906, begraven in een familiegraf op de Algemeene Begraafplaats aldaar, oud 77 jaar.

   GEBOORTEAKTE, Willemstad, 1833, nr. 98 [GenLias]:
   Theresia Elisabet Louize Waanders, geboren te Willemstad op 23 december 1833, dochter van Henri Louis Waanders en van Elisabet Antoinette Reijntjens.

   VOLTROKKEN HUWELIJKEN IN 1855.
   Samarang, 6 Sept. 1855:
   Aloijs Max Odenthal, en Theresia Elisabeth Louise van Bloemen Waanders.
   [bron: Almanak van Nederlandsch-Indie, 1856, blz. 469]

   GRAFSCHRIFT, Semarang, Algemeene Begraafplaats, nr. 98 (familiegraf):
   Hier rusten,
   A.M. Odenthal, geb. 17 Augts. 1829, overl. 17 Augts. 1906, en
   Th.E.L. Odenthal - Van Bloemen Waanders, geb. 23 Dec. 1833, overl. 27 Jan. 1909.
   P.A.M. Odenthal, geboren 18 Mei 1865, gestorven 8 mei 1867.
   Hier rust Johannes Odenthal, geb. te Prambonan 21-4-'96, overl. te Samarang 19-1-'97.
   Hier rust Henri Louis Van Bloemen Waanders, in leven architect 1e klasse der genie, geboren te Amsterdam den 16 October 1796 en overleden te Samarang den 24 September 1851 benevens deszelfs dochtertje Anna Henriette, geboren te Samarang den 11 October 1841 en alhier overleden den 21 Maart 1843.
  8. Willem Karel Jan van Bloemen Waanders, zie nr. II-f.
   Geboren op 14 december 1835 te Willemstad (N.B.), overleden op 4 september 1874 te Selokaton (Kendal), oud 38 jaar.
   Gehuwd voor 1869 met Diejem.
  9. 'Dochter' van Bloemen Waanders,
   Overleden te Semarang op 10 juli 1838.

   AANGIFTE VAN OVERLEDENEN IN 1838.
   Samarang, 10 Julij 1838:
   Een kind van het vrouwelijk geslacht van Henrij Louis van Boemen Waanders.
   [bron: Almanak van Nederlandsch-Indie, 1839, blz. 271]
  10. Elisabeth Henriette Theodora van Bloemen Waanders, zie nr. II-g.
   Geboren te Semarang op 27 oktober 1839, overleden te Tjilatjap, res. Banjoemas op 22 december 1872, oud 33 jaar.
   Gehuwd te Semarang op 23 juli 1861 met Jan Pieter van der Eb, geboren te 's-Hertogenbosch op 2 januari 1837, generaal-majoor der genie O.I.L. 1889, gepensioneerd in 1894 met rang van luit.-generaal, ridder M.W.O., commandeur Nederl. Leeuw, overleden te Breda op 8 september 1904, oud 67 jaar, zoon van Christiaan Henricus van der Eb, geneesheer, en van Marigjen Appel.
   Jan Pieter van der Eb trouwt (2) met Jeanne Louise Constance de Gelder, geboren te Leiden op 9 januari 1852, overleden te 's- Gravenhage op 11 maart 1916, dochter van Willem de Gelder en van Marie van den Ouwelen.
  11. Anne Henriette van Bloemen Waanders,
   Geboren te Semarang op 11 oktober 1841, overleden aldaar op 21 maart 1843, begraven in een familiegraf op de Algemeene Begraafplaats in Semarang, oud ruim 1 jaar.

   AANGIFTEN VAN GEBOORTEN IN 1841.
   Samarang, 11 Oct. 1841:
   Anne Henriette van Bloemen Waanders.
   [bron: Almanak van Nederlandsch Indie, 1842, blz. 260]

   AANGIFTEN VAN OVERLEDENEN IN 1843.
   Samarang, 21 Maart 1843:
   Anne Henriette van Bloemen Waanders, k.
   [bron: Almanak van Nederlandsch Indie, 1844, blz. 292]

   GRAFSCHRIFT, Semarang, Algemeene Begraafplaats, nr. 98 (familiegraf):
   Hier rusten,
   A.M. Odenthal, geb. 17 Augts. 1829, overl. 17 Augts. 1906, en
   Th.E.L. Odenthal - Van Bloemen Waanders, geb. 23 Dec. 1833, overl. 27 Jan. 1909.
   P.A.M. Odenthal, geboren 18 Mei 1865, gestorven 8 mei 1867.
   Hier rust Johannes Odenthal, geb. te Prambonan 21-4-'96, overl. te Samarang 19-1-'97.
   Hier rust Henri Louis Van Bloemen Waanders, in leven architect 1e klasse der genie, geboren te Amsterdam den 16 October 1796 en overleden te Samarang den 24 September 1851 benevens deszelfs dochtertje Anna Henriette, geboren te Samarang den 11 October 1841 en alhier overleden den 21 Maart 1843.


[Laatst gewijzigd op 25 juni 2012]
VOLGENDE GENERATIE HOMESITE  DESIGN AND  MAINTENANCE  BY  okanaganimpact.com