KWARTIERSTAAT  VAN  SONJA  EN  JOHN  BROUWER
GENERATIE  21

1.208.088. Jan Hendrik Paedsensz VAN SONNEVELT,
Zoon van Hendrik Paedsenz [nr. 2.416.176] en Lijsbeth Dammas Zegersz [nr. 2.416.177], geboren ca. 1410, waarschijnlijk te Leiden, vermeld als schepen (1445-1449), raad (1449-1472) en burgemeester van Leiden (1450-1453 en 1464-1473), overleden aldaar na 1475.
Gehuwd te Leiden op 27 maart 1442 met Geertruijt Sijbrants RUIJGROK VAN DER WERVE.

OPENBARE FUNCTIES:
1445-1449: Schepen van Leiden.
1450-1453: Burgemeester van Leiden.
1464-1473: Burgemeester van Leiden.
1449-1472: Raad van Leiden.

[bron: A. Sonneveld en J.S. Bontekoe, Het voor- en nageslacht van de Leidenaar Jan Jansz. van Sonnevelt, G.N. 1994 blz. 53 e.v.]

REPERTORIUM op de Grafelijke Lenen in Kennemerland, Heemstede:
111B: Twee derde van de tiende van Heemstederveld en twee derde van de Kleine geesttiende in Heemstede met vlas- en henneptiende en "rapinge":
2 mei 1470.......: Dirk Poes, griffier en secretaris van de Raadkamer van Holland, bij overdracht door Jan van Heemskerk Gerardsz. (LRK 118c, Kenn. fol. 4v-5).
7 juni 1473.......: De graaf van Winchester, heer van Gruuthuse, bij overdracht door Jan Paats Hendriksz, burgemeester van Leiden, voor Lodewijk Poes Dirksz (LRK 118c, N-Holland, fol. 33v).

1.208.089. Geertruijt Sijbrants RUIJGROK VAN DER WERVE,
Dochter van Sijbrant Denijsz Ruijgrok [nr. 2416178] en Elisabeth Boudijns van Zwieten [nr. 2.416.179], geboren ca. 1415, mogelijk te Leiden.

ZES KINDEREN VAN JAN HENDRIK PAEDSENSZ VAN SONNEVELT EN GEERTRUIJT SIJBRANTS RUIJGROK VAN DER WERVE, ALLEN DE NAAM PAEDZE, PAEDS OF PAETS VOERENDE, WAARONDER:
 1. Claes Jansz Paedze, zie nr. 604.044
  Geboren ca. 1435, vermeld als schepen en burgemeester (1483 en 1489) van Leiden, importeerde in 1459 zo'n 2.000 vachten, samen met Claes Mast, drapenier in Leiden, overleden voor 1489.
  Gehuwd met Machteld van Leijden, geboren ca. 1435, overleden na 1489.
1.208.090. Hendrik Claesz VAN LEIJDEN,
Zoon van Claes N.N. [nr. 2.416.180] en Alijt van Leijden [nr. 2.416.181], geboren ca. 1400, vermeld in het testament van zijn broer, de kanunnik van de St. Salvator in Utrecht en van de St. Pancraskerk in Leiden, Jan van Leijden (1460).
Gehuwd met Barbara Pieters VAN BUIJTEWECH.

KLOOSTERARCHIEVEN (NR 416), 26 januari 1424:
Henrick Claesz van Leijden erkent voor schepenen van Leiden aan Pouwel Reijersz verkocht te hebben een rente van 4 Engelse nobel, verzekerd op 2 en 1/2 morgen land aan de Banwetering in Oegstgeest.
[bron: Prosopografische gegevens bij dr. F.J.W. van Kan, Sleutels tot de Macht. De ontwikkeling van het Leidse stadspatriciaat tot 1420; zie ook website http://www.janvanhout.nl/pat/pat_frame.htm.]

KLOOSTERARCHIEVEN (NR 428), 7 januari 1425:
Henrick Claesz van Leijden verkoopt de 2 en 1/2 morgen land aan de Banwetering in Oegstgeest aan Pouwels Reijerszn.
[bron: Prosopografische gegevens bij dr. F.J.W. van Kan, Sleutels tot de Macht. De ontwikkeling van het Leidse stadspatriciaat tot 1420; zie ook website http://www.janvanhout.nl/pat/pat_frame.htm.]

LEIDSE TESTAMENTEN, 1425-1499, dd 31 mei 1460 (Ke 322, fol. 67v):
Voornaam: Jan
Familienaam: Leyden, van
Familiegegevens:
ouders: Claes en Alijd;
broers: Pieter en Heynric van Leyden;
tante van moederskant: Machteld
Functie: kanunnik van de St. Salvator in Utrecht en van de Pancraskerk in Leiden, promtorus artibus et medicus.
Geldelijke bestemming: kapelrie en mis.
Frequentie: driemaal per week en 12 maal per jaar.
Beschrijving van religieuze uitgaven: Jan van Leyden sticht bij testament, onder herroeping van vroegere beschikkingen, een kapelrie ter ere van Johannes de Doper en Maria Magdalena op het pas gestichte altaar in het noorden van de Pancraskerk, waar zijn grafmonument en sarcofaag, waarin hij begraven wil worden, zich bevindt.
De priester die deze kapelrie bedient moet drie missen per week lezen, op zon-, woens- en vrijdag op dit altaar, met grafgang.
De mis wordt opgedragen aan Jan van Leyden, zijn ouders, broers, tante Machteld en zijn verder familie en weldoeners; na de mis moet de priester 1 'Miserere mei Deus' en 1 'De Profundis' lezen, met een dubbele collect, 1 voor de stichter, 1 voor de overledenen.
In de mis en de andere gebeden moet hij de memoriedienst van de stichter doen; bij verzuim moet het kapittel de mis op kosten van de vicaris lezen, en verbeurt hij een mengel wijn aan elke kanunnik en en een dubbele portie aan de deken.
Verder moet hij een mis per maand in de Pieterskerk opdragen, waarna hij het graf van de ouders van Jan van Leyden, van Pieter van Leyden, zijn tante Machteld en Willem Foytken bezoekt en daar een 'Miserere mei Deus' en een 'De Profundis' leest met collect.
Hiervoor heeft Jan van Leyden gegeven:
Land:
19 morgen in Voerenbroek in Leiderdorp;
2 hond, 'wel gebongherd' over de singel in Leiden;
6 morgen, de Vijfgeers geheten, bij Leiden, bij het huis van Floris van Alkmade.
Huis:
Het huis dat Jan van Leyden gekocht heeft van de erfgenamen van Mr. Heynric Hughenzn op de Vollersgracht waar nu Claes van Leyden, de zoon van zijn broer, in woont.
Rente:
20 sch. jaarlijks aan heergeld op een huis in Marendorp;
20 sch. jaarlijks m.d.h. op zijn huis in Leiden.
De eerste vicaris wordt Claes van Leyden, de zoon van zijn broer Heynric.
Elke vicaris moet een rente van een 1/2 fl. jaarlijks, vermaken aan de kapelrie voor zijn memoriedienst.
Hij houdt het begevingsrecht zolang hij leeft, daarna is het aan de familie, de vicaris moet altijd een familielid zijn.
Bijzonderheid:
Dit stuk is ook opgenomen in het Fundatieboek, Ke 420, fol. 41v.
[bron: drs. P.L. Lekkerkerk, Leidse testamenten, 1425-1499]

1.208.091. Barbara Pieters VAN BUIJTEWECH,
Dochter van Pieter Buijtewech [nr. 2.416.182], geboren ca. 1400.
[Filiatie met Pieter Buijtewech Dirksz of Pieter Buijtewech Gerritsz als vader niet bewezen]

KIND:
 1. Machteld van Leijden, zie nr. 604.045
  Geboren ca. 1435, overleden na 1489.
  Gehuwd met Claes Jansz Paedze, geboren ca. 1435, vermeld als schepen (1469) en burgemeester (1483 en 1489) van Leiden, importeerde in 1459 zo'n 2.000 vachten, samen met Claes Mast, drapenier in Leiden, overleden voor 1489.
1.208.092. Jan MARTIJNSZ,
Geboren ca. 1400, overleden na 1465, mogelijk te Leiden.
Gehuwd met N.N.

VESTMEESTERREKENINGEN, Leiden, 1465 (SA I, inv.nr.532):
Uutgeven van den voirscr. backstien te voeren an die toernen ende an der plaetsen dair men behoift heeft:
item aan Jan Martijnsz gegeven van 11.000 stiens te voeren als voirscr is, facit 14 sc. 4 d.

KIND:
 1. Pieter Jan Martijnsz, zie nr. 604.046
  Geboren ca. 1430, mogelijk te Katwijk, stichter van een vicarie in de Pieterskerk te Leiden (1499).
  Gehuwd met Grietje Pieter Jorisdr.
1.208.094. Pieter JORIJSZ,
Overleden na 31 augustus 1443.
Gehuwd met Margriet N.N.

LEIDSE TESTAMENTEN, 1425-1499 dd 31 aug. 1443, Ke 416, fol. 104v:
Voornaam: Pieter.
Familienaam: Jorijszn.
Familiegegevens: vrouw: Margriet
Soort religieuze besteding: memoriedienst.
Frequentie: jaarlijks.
Beschrijving religieuze besteding: voor zijn memoriedienst en die van zijn vrouw met 1 fl. en plechtige kaarsen,
zoals gebruikelijk is, gaf hij:
Geld: 5 gouden Eng. nobel.
Graf: in de kerk in de boog van het koor.
[bron: drs. P.L. Lekkerkerk, Leidse testamenten, 1425-1499]

1.208.095. Margriet N.N.,
Overleden na 31 augustus 1443.

KIND:
 1. Grietje Pieter Jorisdr., zie nr. 604.047
  Geboren ca. 1430, overleden na 1499.
  Gehuwd met Pieter Jan Martijnsz.
2.089.120. Johan VAN DOMSELER,
Zoon van Evert Lubberts van Domseler [nr. 4.178.240] en van N.N. [nr. 4.178.241], geboren ca. 1395, gerichtsman te Barneveld (1433-1452), peinder aldaar (o.a. 1434), bezweert de verbondsbrief van 1436, beleend (1425) met het Stichtse leen, de tienden van het goed Bryler en Schoonhorst als leenvolger van zijn vader; de eed 11 maart 1434, krijgt met zijn vrouw van hertog Arnold van Gelre het goed Buitenhuis, dat vroeger horig was, als vrij en riddermatig voor hem en zijn kinderen uit zijn tweede huwelijk.
Gehuwd (1) met Margriet VAN DELEN.
Gehuwd (2) met Mechteld VAN EMELER.

[bron: www.wagenbuur.nl/stamboom/index.htm. en Nederlandsche Leeuw, 1962, blz. 266-293]
2.089.121. Mechteld VAN EMELER,
Geboren ca. 1410.

KIND:
 1. Gerrit Mor Jansz van Domseler, zie nr. 1.044.560
  Geboren ca. 1445, overleden te Barneveld tussen 1506 en 1518.
  Gehuwd (1) met Geertruid van Nieuwkerck, geboren ca. 1445.
  Gehuwd (2) met Sophia van Broeckhuijsen.
[bron: www.wagenbuur.nl/stamboom/index.htm.][Laatst gewijzigd op 4 juli 2018]

HOME GENERATIE  22 GENERATIE  20 KWARTIERSTAAT  BROUWER