KWARTIERSTAAT VAN PIETER RIETVELD
GENERATIE  10

512. Gerrit Pietersz RIETVELT,
Getrouwd (1) met Jannetje Jans van der CROES.
Getrouwd (2) met Gerrigje Claes VAN VEEN.

544. Arij Cornelisz VAN DER LEE,
Gedoopt op 29 october 1673 in Zoetermeer, overleden aldaar op 11 juli 1729, oud 55 jaar.
Getrouwd op 20 october 1697 in Zoetermeer met Neeltje Franken GROENEWEGEN.
[bron: kw.st. Frans de Moet]

545. Neeltje Franken GROENEWEGEN,
Gedoopt op 9 december 1674 in Zoetermeer, overleden aldaar op 17 juli 1745, oud 70 jaar.
[bron: kw.st. Frans de Moet]

546. Arij Jansz LANGELAAN,
Gedoopt op 15 october 1651 in Pijnacker, overleden op 6 december 1722 in Zoetermeer, oud 71 jaar.
Getrouwd op 3 januari 1687 in Zoetermeer met Catharina Heijndricxs VAN DER DOES.
[bron: kw.st. Frans de Moet]

547. Catharina Heijndricxs VAN DER DOES,
Geboren ca. 1657 in Zegwaard, overleden op 13 juni 1724 in Zoetermeer, oud ca. 67 jaar.
Catharina was eerder getrouwd met Cornelis Meesz VALCKENBURG.
[bron: kw.st. Frans de Moet]

560. Johannes MEIJER,
Geboren ca. 1660, mogelijk in Utrecht.
Getrouwd op 28 mei 1683 in Utrecht met Adriana VAN DER STOOCK.

561. Adriana VAN DER STOOCK.
Geboren ca. 1660, mogelijk in Utrecht.

KINDEREN:
 1. Cornelis Meijer, zie nr. 280.
  Gedoopt op 8 juli 1688 in Utrecht.
  Getrouwd op 5 december 1708 in Utrecht met Helena Tollenaar.
 2. Theodorus Meijer,
  Gedoopt op 3 maart 1693 in Utrecht.
568. Peter DE GRAEF,
Geboren ca. 1650.
Getrouwd met Henrica WEIJERS.

569. Henrica WEIJERS,
Geboren ca. 1650.

KIND:
 1. Dirk de Graaff, zie nr. 284.
  Gedoopt op 20 maart 1681 in Utrecht.
  Getrouwd op 25 october 1710 in Utrecht met Johanna van der Ham.
570. Eduard VAN DER HAM,
Geboren ca. 1650.
Getrouwd met Willemijn HASJES.

571. Willemijn HASJES,
Geboren ca. 1650.

KIND:
 1. Johanna van der Ham, zie nr. 285.
  Gedoopt op 17 februari 1678 in Utrecht.
576. Bartholomeus LE CLERCK,
Geboren in Leiden en gedoopt op 25 juli 1673 in de Gereformeerde Hooglandse kerk aldaar, van beroep greinwerker, lakenbereider en droogscheerder, overleden op 6 november 1751 in Leiden en begraven op 11 november op het Bolwerk aldaar, oud 78 jaar.

BEROEPEN:  
Greinwerker 1696.
Lakenbereider 1737.
Droogscheerder     1750.
[Bron: Eduard Gortzak, http://w1.490.telia.com/~u49009763/index.htm]

Getrouwd op 7 october 1696 in Leiden met Annetje Aelberts HAGEN.

577. Annetje Aelberts HAGEN,
Geboren in Leiden en gedoopt op 21 januari 1674 in de Gereformeerde Marekerk aldaar, overleden op 29 juni 1737 in Leiden, oud 63 jaar.

KINDEREN VAN BARTHOLOMEUS LE CLERCK EN ANNETJE AELBERTS HAGEN:
 1. Johannes de Klerck,
  Gedoopt op 8 mei 1697 in de Gereformeerde Pieterskerk in Leiden.

 2. Maria de Klerck,
  Gedoopt op 25 november 1699 in de Gereformeerde Marekerk in Leiden.

 3. Bartholomeus de Klerck, zie nr. 288.
  Gedoopt op 21 december 1701 in de Gereformeerde Marekerk in Leiden.

 4. Aalbert de Klerck,
  Gedoopt op 31 augustus 1704 in de Gereformeerde Marekerk in Leiden.

 5. Abram de Klerck,
  Gedoopt op 6 februari 1708 in de Gereformeerde Marekerk in Leiden, overleden voor 31 december 1715.

 6. Geertruijt de Klerck,
  Gedoopt op 2 november 1712 in de Gereformeerde Hooglandse kerk in Leiden.

 7. Abraham de Klerck,
  Gedoopt op 21 december 1715 in de Gereformeerde Hooglandse kerk in Leiden.

578. Pieter DE KONING,
Geboren ca. 1675.
Getrouwd met Catharina HOUTHEEZE.

579. Catharina HOUTHEEZE,
Geboren ca. 1675.

580. Arend WIJNOBEL,
Gedoopt op 11 september 1672 in Leiden.
Ondertrouw op 12 april 1692 in Leiden met Sara VAN DER MARE.

DOOPAKTE, Leiden, 11 september 1672:
Getuige: Johannes Wijnobel.

[bron: www.geocities.com/destambomen/wijnobel.html.]

581. Sara VAN DER MARE,
Geboren ca. 1670.

KINDEREN VAN AREND WIJNOBEL EN SARA VAN DER MARE:
 1. Katharina Wijnobel,
  Gedoopt op 28 december 1692 in Leiden.

 2. Maria Wijnobel,
  Gedoopt op 12 april 1694 in Leiden.

 3. Sara Wijnobel,
  Gedoopt op 2 augustus 1695 in Leiden.

 4. Isaak Wijnobel,
  Gedoopt op 7 september 1698 in Leiden.

 5. Pieter Wijnobel, zie nr. 290.
  Gedoopt op 19 december 1700 in Leiden, overleden na 1739.
  Ondertrouw (1) op 5 maart 1718 in Leiden met Maria Ligtvoet.
  Ondertrouw (2) op 25 mei 1725 in Leiden met Helena Blomjou, overleden voor 1 october 1734 in Leiden, dochter van Maria Stukelmans.
  Ondertrouw (3) op 1 october 1734 in Leiden met Crijna Maassluijs.

 6. Abraham Wijnobel,
  Gedoopt op 1 april 1703 in Leiden.

[bron: www.geocities.com/destambomen/wijnobel.html.]

584. Baan Jansz [HOOGKAMER],
Geboren ca. 1660.

585. Hendrikje Dirks OUDSHOORN,
Geboren ca. 1665.
Getrouwd met Hendrikje Dirks OUDSHOORN.

608. Sijmen Dircksz REIJNSBURGER,
Geboren ca. 1620 in Oudshoorn, overleden voor 8 april 1676.
Zoon van Dirck Claesz Willemen Reijnsburger en Maritgen Gijsen, zie nr. 1216.

OPMERKING:
Sijmen had waarschijnlijk voor zijn huwelijk met Annetgen al een zoon Dirck, die op 27 juli 1639 in Oudshoorn werd gedoopt.

HOOFDGELD, Oudshoorn, 1623:
Dirck Claesz ende Maritgen Gijsendr sijn huijsvre met Anna, Cornelis, Pieter, Sijmon, ende Claes heurleuijder kinderen - 7 hoofden.

RECHTERLIJK ARCHIEF, Alphen, protocollen, inv. nr. 22, folio 139v, dd 17 jan.1675:
Annitge Maertensdr, wonende in Oudshoorn, koopt van haar broer Pieter Maertensz van Leeuwen, hooiland in de Rietveldse polder.

RECHTERLIJK ARCHIEF, Alphen, protocollen, inv. nr. 22, folio 182, dd. 8 april 1676:
Regest:
Annitgen Maartensdr. van Leeuwen, weduwe van Simon Dircksz Reijnsburger, met Jan Simonsz Reijnsburger, haar zoon en voogd, verkoopt aan Gijsbert Willemsz van Leeuwen, wonende aan de Lage Zijde in Aarlanderveen, drie morgen hooiland in 't Rietveld van Alphen, belend ten oosten Dammes Gerritsz Dusseldorp, ten zuiden de kinderen van Mouring Jansz, ten westen de kinderen van Cornelis Jansz Turkenburg en ten noorden de Nieuwedijk voor een somme van 500 gulden.

DOOPGETUIGE:
Op 15 november 1676 in Oudshoorn GK van Sijmen, zoon van Claes Sijmensz en Leuntje Dircx.
[Uit bovengemelde protocollen van het Rechterlijk Archief kunnen we opmaken dat deze Sijmen Reijnsburger niet de doopgetuige op 15 november 1676 heeft kunnen zijn].

Hij trouwde op 25 november 1643 in Alphen met Annetgen Maertensdr VAN LEEUWEN,

609. Annetgen Maertensdr VAN LEEUWEN,
Geboren ca. 1620 in Alphen (Goutschen Sluijs), overleden tussen 1701 en 1708.
Dochter van Maerten Pietersz van Leeuwen en Jannetje Jans,zie nr. 1218.

KINDEREN:
 1. Jan Sijmensz Reijnsburger,
  Geboren in Alphen, gedoopt op 31 augustus 1644 in de Gereformeerde kerk van Alphen, begraven op 28 december 1690 in Oudshoorn, oud 46 jaar.
  Hij trouwde (1) met Maritje Leenders, geboren ca. 1645, begraven op 8 januari 1670 in Oudshoorn.

  BEGR. REGISTER, Kerckeboeck, Oudshoorn GK, dd 8 jan.1670:
  Vrouw van Jan Sijmensz Rijnsburger, buiten de kerk.............. f 1-14-0.

  Hij trouwde (2) met Maritje Corse, geboren ca. 1645.
  Hij trouwde (3) met Grietje Wouters van Geldere, geboren ca. 1645 in Korteraar, overleden na 1691, mogelijk in Oudshoorn.

  DOOP AKTE, Alphen GK, 31 aug.1644:
  Getuigen Pieter Maertensz, Claes Dircksz en Jannitgien Jansdr.

  ONDERTROUW AKTE, Oudshoorn GK, 17 maart 1669:
  Jan Sijmensz, j.m. en Maritje Leenderts, j.d. wonende beiden in de Ridderbuurt.

  ONDERTROUW AKTE, Oudshoorn GK, 1670 dd 23 November:
  Jan Sijmensz Reijnsburger, weduwnaar van Maritje Leenders, 1e voorstelling 23 november, met Maritje Corse, JD van Woubrugge, wonende beiden in de Ridderbuurt onder Oudshoorn.
  Dese geboden sijn geschut door Sijmen Willemsz Koolen en is alle questie desen aangaende bij Schout en Schepenen affgemaeckt volgens acte die mij daer van is vertoont en bij partijen wedersijts getekent is.

  ONDERTROUW AKTE, Oudshoorn GK, 1670 dd 14 December:
  Jan Sijmensz Reijnsburger, weduwnaar van Maritje Leenders, 1e voorstelling 14 december, met Grietje Wouters van Geldere, JD van Corteraer, wonende beiden in de Ridderbuurt van Oudshoorn.

  RECHTERLIJK ARCHIEF, Alphen, protocollen, inv. nr. 22, folio 182, dd. 8 april 1676:
  Regest:
  Annitgen Maartensdr. van Leeuwen, weduwe van Simon Dircksz Reijnsburger, met Jan Simonsz Reijnsburger, haar zoon en voogd, verkoopt aan Gijsbert Willemsz van Leeuwen, wonende aan de Lage Zijde in Aarlanderveen, drie morgen hooiland in 't Rietveld van Alphen, belend ten oosten Dammes Gerritsz Dusseldorp, ten zuiden de kinderen van Mouring Jansz, ten westen de kinderen van Cornelis Jansz Turkenburg en ten noorden de Nieuwedijk voor een somme van 500 gulden.

  BEGR.REGISTER, Kerckeboeck, Oudshoorn GK, 28 dec.1690:
  Jan Sijmensz Rijnsburger, kerkhof............ f 3-0-0.

 2. Annetgien Sijmens Reijnsburger,
  Geboren in Alphen of Oudshoorn, gedoopt op 2 september 1646 in de Gereformeerde kerk van Alphen, overleden tussen 1685 en 1692, mogelijk in Leiden.
  Zij trouwde op 4 november 1685 in de Gereformeerde kerk van Ter Aar met Esaias Jansz Macre, geboren in Langeraar, zoon van Jan Esaias Macre en Willemtje Gerrits Vertuijn, gedoopt op 7 maart 1660 in de Gereformeerde kerk van Ter Aar, overleden na 1706, mogelijk in Leiden of Ter Aar.

  DOOP AKTE, Alphen GK, 2 sept.1646:
  Getuige Marritgien Gijsen.

  DOOP AKTE, Ter Aar GK, 7 maart 1660:
  Gedoopt een kindt van Jan Esaias Macre & Willemptje Gerrits Vertuijn, genoemt Esaias.
  Getuijgen benevens de vader waaren Maritje Esaias Macre.

  ONDERTROUW AKTE, Oudshoorn GK, 1685:
  Jesaias Jansz Macare, JM van Langeraar, 1e Voorst. 21 october met Annetje Sijmons Reijnsburger, JD wonende Ridderbuurt van Oudshoorn.

  DOOPGETUIGE:
  Op 13 oct.1706 in Ter Aar GK van Cornelis, z.v. Vegter Abrahams en Marij Macre.

 3. Gijsbert Sijmonsz Reijnsburger,
  Gedoopt op 21 mei 1648 in de Gereformeerde kerk van Alphen, woont op 16 mei 1708 in Langeraar.
  Hij trouwde op 15 november 1671 in de Gereformeerde kerk van Oudshoorn met Geertje Claes van Leeuwen, geboren ca. 1650 in Alphen.

  DOOP AKTE, Alphen GK, 21 mei 1648:
  Getuigen Jan Cornelisz en Jaepien Cornelisdr.

  HUW. AKTE, Oudshoorn GK, 1 november 1671 (1e voorstelling):
  Gijsbert Sijmonsz Reijnsburger, jm, wonende in de Ridderbuurt van Oudshoorn, met Geertje Claes van Leeuwen, wonende in Corsteeck.

  OPMERKING:
  In 1708 woonde Gijsbert in Langeraar. Hij had 4 kinderen, gedoopt in Alphen.

  RECHTERLIJK ARCHIEF, Alphen, protocollen, inv. nr. 28, folio 26v, dd. 16 mei 1708:
  De gesamenlijke erfgenamen van Cornelia Maartens van Leeuwen, overleden te Alphen, in leven weduwe van Pieter van Rijssum en Joannes de Jong, waarvan het testament gepasseerd is voor notaris Antoni Gaal op 24 februari 1703, verkopen een huis en erf in 't Zuideinde van Alphen, aan Eewoud Pietersz van Staveren voor de somme van 1000 gulden.
  Cornelia vermaakte 1/4 van haar bezit aan de kinderen en kleinkinderen van haar zuster Anna Maartens van Leeuwen, met name:
  1. Gijsbert Sijmonsz Rijnsburger, wonende te Langeraar.
  2. Cornelis Mauringhsz van Swieten, Jan Michielse Outshoorn en Jan Hendrikse van Swieten, allen wonende te Alphen, als voogden over de kinderen van Dirk Sijmonsz Rijnsburger.
  3. Adriaan Bastiaan in 't Hol, wonende te Alphen, man en voogd van Cornelia Claasdr. Rijnsburger, dochter van Claas Sijmonsz Rijnsburger.

 4. Claes Sijmonsz Reijnsburger,
  Gedoopt op 4 september 1650 in de Gereformeerde kerk van Alphen, overleden voor 16 mei 1708.
  Hij trouwde op 27 januari 1675 in de Gereformeerde kerk van Oudshoorn met Leuntje Dirks, geboren ca 1650 in Oudshoorn (Ridderbuurt), overleden na 1681.

  DOOPAKTE, Alphen GK, 4 sept.1650:
  Getuigen: Maerten Jansz en Marritgien Ariensdogter.

  ONDERTROUW AKTE, Oudshoorn GK, 1675:
  Claes Sijmensz Reijnsburger JM met Leuntje Dircx, JD, wonen beiden in de Ridderbuurt van Oudshoorn; 1e Voorstelling 13 jan.

  RECHTERLIJK ARCHIEF, Alphen, protocollen, inv. nr. 28, folio 26v, dd. 16 mei 1708:
  De gesamenlijke erfgenamen van Cornelia Maartens van Leeuwen, overleden te Alphen, in leven weduwe van Pieter van Rijssum en Joannes de Jong, waarvan het testament gepasseerd is voor notaris Antoni Gaal op 24 februari 1703, verkopen een huis en erf in 't Zuideinde van Alphen, aan Eewoud Pietersz van Staveren voor de somme van 1000 gulden.
  Cornelia vermaakte 1/4 van haar bezit aan de kinderen en kleinkinderen van haar zuster Anna Maartens van Leeuwen, met name:
  1. Gijsbert Sijmonsz Rijnsburger, wonende te Langeraar.
  2. Cornelis Mauringhsz van Swieten, Jan Michielse Outshoorn en Jan Hendrikse van Swieten, allen wonende te Alphen, als voogden over de kinderen van Dirk Sijmonsz Rijnsburger.
  3. Adriaan Bastiaan in 't Hol, wonende te Alphen, man en voogd van Cornelia Claasdr. Rijnsburger, dochter van Claas Sijmonsz Rijnsburger.

 5. Neeltien Sijmens Reijnsburger,
  Geboren in Alphen/Oudshoorn, gedoopt op 9 augustus 1654 in de Gereformeerde kerk van Alphen, overleden voor 16 mei 1708.

  DOOP AKTE, Alphen GK, 9 aug.1654:
  Getuige Neeltjen Maertensdr.

 6. Dirck Sijmonsz Reijnsburger, zie nr. 304.
  Gedoopt op 6 mei 1660 in de Gereformeerde kerk van Alphen , overleden voor 16 mei 1708.
  Hij trouwde (1) op 14 januari 1685 in de Gereformeerde kerk van Oudshoorn met Pietje Cornelis, geboren ca. 1660 in Wensveen, overleden 1686-1689 in Oudshoorn (Ridderbuurt).
  Hij trouwde (2) op 10 april 1689 in de Gereformeerde kerk van Oudshoorn met Maertje Pieters van der Hals.

612. Dirck OUTSHOORN,
Mogelijk Dirck Huijgen Outshoorn, getrouwd met Grietie Roelen.

613. N.N.,

KINDEREN:
 1. Dirk Dirksz Outshoorn, zie nr. 306.
  Geboren ca. 1670.
  Getrouwd op 25 november 1696 in de Geref. kerk van Oudshoorn met Jannetje Dircks Capteijn, dochter van Dirck Jansz Capteijn en Maritje Leenders.

 2. Jan Dircksz Outshoorn,
  Geboren ca. 1675.
  Overleden voor 28 october 1703 door verdrinking.
  [zie doopakte van zijn zoon Jan op 28 oct. 1703 in Oudshoorn GK]
  Getrouwd op 13 maart 1701 in de Geref. kerk van Oudshoorn met Annetje Dircks Capteijn, dochter van Dirck Jansz Capteijn en Maritje Leenders.

  HUW. AKTE, Oudshoorn GK, 13 maart 1701:
  Jan Dircksz Outshoorn. j.m., met Annetje Dircks Capteijn, j.d. wonende beiden in de Ridderbuurt.
  Eerste voorstelling op 27 februari, getrouwd in Oudshoorn op 13 maart.

 3. Annetje Dircks Outshoorn,
  Vermeld als doopgetuige op 28 october 1703 in Oudshoorn GK.

614. Dirck Jansz CAPTEIJN,
Geboren ca. 1650, mogelijk in Oudshoorn.
Ondertrouw op 7 januari 1674 in de Geref. kerk van Oudshoorn met Maritje LEENDERS.

ONDERTROUW AKTE, Oudshoorn GK, 7 januari 1674:
Dirck Jans, j.m. met Maritje Leenders, j.d. van de Meije, wonende beiden in de Ridderbuurt.
Eerste voorstelling 7 januari.

615. Maritje LEENDERS,
Geboren ca. 1650 in de Meije.

KINDEREN:
 1. Jannetje Dircks Capteijn, zie nr. 307.
  Gedoopt op 6 october 1674 in de Geref. kerk van Oudshoorn.
  Getrouwd op 25 november 1696 in de Geref. kerk van Oudshoorn met Dirk Dirksz Outshoorn, geboren ca. 1670.

 2. Annetje Dircks Capteijn,
  Gedoopt op 1 maart 1676 in de Geref. kerk van Oudshoorn.
  Getrouwd op 13 maart 1701 in de Geref. kerk van Oudshoorn met Jan Dircksz Outshoorn.

  DOOPAKTE, Oudshoorn GK, 1 maart 1676:
  Is gedoopt Annetje daer vader van is Dirck Jansz & moeder Maritje Leenders, getuijge Geertje Sijmens.

  HUW. AKTE, Oudshoorn GK, 13 maart 1701:
  Jan Dircksz Outshoorn. j.m., met Annetje Dircks Capteijn, j.d. wonende beiden in de Ridderbuurt.
  Eerste voorstelling op 27 februari, getrouwd in Oudshoorn op 13 maart.

 3. Sijmen Dircksz Capteijn,
  Gedoopt op 19 april 1677 in de Geref. kerk van Oudshoorn.

  DOOPAKTE, Oudshoorn GK, 19 april 1677:
  Is gedoopt Sijmen daer vader van is Dirck Jansz & moeder Maritje Leenders. Getuijge Meijnsje Dircks.

 4. Jacob Dircksz Capteijn,
  Gedoopt op 27 maart 1678 in de Geref. kerk van Oudshoorn.

  DOOPAKTE, Oudshoorn GK, 27 maart 1678:
  Is gedoopt Jacob daer vader van is Dirck Jansz & moeder Maritje Leenders. Getuijge Grietje Willems.

 5. Maertje Dircks Capteijn,
  Gedoopt op 8 october 1679 in de Geref. kerk van Oudshoorn.

  DOOPAKTE, Oudshoorn GK, 8 october 1679:
  Is gedoopt Maertje daer vader van is Dirck Jansz & moeder Maertje Leenders. Getuijge Soetje Willems.

 6. Maertje Dircks Capteijn,
  Gedoopt op 2 februari 1681 in de Geref. kerk van Oudshoorn.

  DOOPAKTE, Oudshoorn GK, 2 februari 1681:
  Is gedoopt Maertje daer vader van is Dirck Jansz & moeder Maritje Leenders. Getuijge Aeltje Leenders.

 7. Lijsbet Dircks Capteijn,
  Gedoopt op 14 maart 1683 in de Geref. kerk van Oudshoorn, overleden voor 2 juli 1684.

  DOOPAKTE, Oudshoorn GK, 14 maart 1683:
  Is gedoopt Lijsbet daer vader van is Dirck Jansz Capteijn & moeder Maritje Leenders. Getuijgen Annetje Jans, dit heb ick gedoopt tot Langeraer.

 8. Lijsbet Dircks Capteijn,
  Gedoopt op 2 juli 1684 in de Geref. kerk van Oudshoorn.
  Vermeld als doopgetuige op 8 april 1714 in Oudshoorn GK.

  DOOPAKTE, Oudshoorn GK, 2 juli 1684:
  Is gedoopt Lijsbet daer vader van is Dirck Jansz Capteijn & moeder Maritje Leenders. getuijge Annetje Jans.

 9. Jan Dircksz Capteijn,
  Gedoopt op 10 juni 1685 in de Geref. kerk van Oudshoorn.

  DOOPAKTE, Oudshoorn GK, 10 juni 1685:
  Is gedoopt Jan daer vader van is Dirck Jans & moeder Maritje Leenders, getuijge Ingetje Leenders.

616. Dirck Pietersz VAN DAM,
Geboren ca. 1645, woonachtig in de Ridderbuurt onder Oudshoorn, overleden voor 23 juni 1720.
Ondertrouw op 27 maart 1671 in de Geref. kerk van Ter Aar en op 29 maart 1671 in de Geref. kerk van Oudshoorn met Geertje Dirck SCHENKEVELT.
Getrouwd in Oudshoorn.

ONDERTROUW AKTE, Ter Aar GK, 27 maart 1671:
Den 27 Maart sijn bij ons in behoorlijcke ondertrouw opgenomen:
Dirck Pieterz van Dam, J.M. woonende inde Ridder-buiert onder Oudts-Hoorn, met Geertje Dirck Schenkevelt J.D. van Langer-Aer.
Gegeven attestatie om te trouwen tot Oudtshoorn.

HUW. AKTE, Oudshoorn GK, 29 maart 1671:
Dirck Pietersz van Dam, j.m. wonende in de Ridderbuurt van Oudshoorn met Geertje Dircx Schenckevelt, j.d. wonende te Langeraar.
Eerste voorstelling 29 maart.

617. Geertje Dircks SCHENKEVELT,
Geboren ca 1650 in Langeraar, overleden na 23 juni 1720.

KINDEREN VAN DIRCK PIETERSZ VAN DAM EN GEERTJE DIRCKS SCHENKEVELT:
 1. Marritje Dircks van Dam,
  Geboren in Oudshoorn, gedoopt op 1 november 1671 in de Geref. kerk van Ter Aar.

  DOOPAKTE, Ter Aar GK, 1 november 1671:
  Gedoopt een kindt van Oudts=hoorn, waarvan de Ouders waren Dirck Pieterz van Dam en Geertje Dircks Schenkevelt genoemt Marritje.
  Getuijgen benevens de vader waren Dirck Jansen Schenkevelt en Aeltje Dirckx Schenkevelt.

 2. Pieter Dircksz [van Dam],
  Gedoopt op 25 juni 1673 in de Geref. kerk van Oudshoorn.

  DOOPAKTE, Oudshoorn GK, 25 juni 1673:
  Is gedoopt Pieter daer vader van is Dirck Pietersz & moeder Geertje Dircx. Getuijge Teuntje Pieters.

 3. Annetje Dircks van Dam,
  Gedoopt op 9 september 1674 in de Geref. kerk van Oudshoorn.

  DOOPAKTE, Oudshoorn GK, 9 september 1674:
  Is gedoopt Annetje daer vader van is Dirck Pietersz van Dam & moeder Geertje Dircx. Getuijge Hillegont Pieters en Gijsbert Pietersz.

 4. Neeltje Dircks van Dam,
  Gedoopt op 14 maart 1677 in de Geref. kerk van Oudshoorn.

  DOOPAKTE, Oudshoorn GK, 14 maart 1677: Is gedoopt Neeltje daer vader van is Dirck Pietersz van Dam & moeder Geertje Dircx. Getuijge Johan de Bruijn Schencke.

 5. Marghje Dircks van Dam,
  Gedoopt op 1 mei 1678 in de Geref. kerk van Ter Aar.

  DOOPAKTE, Ter Aar GK, 1 mei 1678:
  Een kind gedoopt van Dirck Pietersz van Dam en Geertjen Dircks Schenckevelt, den naem was Marghje, getuijgen neffens de vaeder Jochem Dircksz van Wieringen en Aaltje Dircks Schenckevelt.

 6. Pieter Dircksz van Dam,
  Gedoopt op 21 juli 1680 in de Geref. kerk van Ter Aar.

  DOOPAKTE, Ter Aar GK, 21 julii 1680:
  Een kind gedoopt van Dirck Pietersen van Dam en Geerte Dirks Schenckevelt.
  Den naem was Pieter.
  Getuijgen neffens de vaeder Sijmen Pietersen en Teuntje Pietersen.

 7. Wilhelm Dircksz van Dam, zie nr. 308.
  Geboren in Langeraar, gedoopt op 9 mei 1683 in de Geref. kerk van Ter Aar, overleden ca. 25 september 1723, oud ca. 39 jaar.
  Getrouwd op 18 october 1711 in de Gereformeerde kerk van Ter Aar met Neeltje Franse de Jongh.

 8. Niesje Dircks van Dam,
  Gedoopt op 18 februari 1685 in de Geref. kerk van Ter Aar.

  DOOPAKTE, Ter Aar GK, 18 februari 1685:
  Is gedoopt het kindt van Dirck Pieterse van Dam en Geertie Dirckx Schenkeveldt. De naem van het kindt is Niesje.
  De getuijge nevens de vader Maria Cornelis.

 9. Dirck Dircksz van Dam,
  Gedoopt op 2 maart 1687 in de Geref. kerk van Ter Aar.

  DOOPAKTE, Ter Aar GK, 2 maart 1687:
  Is gedoopt het kindt van Dirck Pieters van Dam en Geertie Dircks Schenkevelt, het kindts naem is Dirck, de getuijge nevens de vader was Tuuntie Pieters van Dam.

 10. Aeltie Dircks van Dam,
  Gedoopt op 24 april 1689 in de Geref. kerk van Ter Aar.

  DOOPAKTE, Ter Aar GK, 24 april 1689:
  Is gedoopt het kindt van Dirck Pietersz van Dam en Geertie Dircks Schenkevelt, het kindts naem is Aeltje, de getuijge Dirck Janssen Watelaer en Geertie Sijmens.

 11. Sijmen Dircksz van Dam,
  Gedoopt op 4 maart 1691 in de Geref. kerk van Ter Aar.

  DOOPAKTE, Ter Aar GK, den 4 Maert 1691:
  Is gedoopt het kindt van Dirck Pietersz van Dam & Geertje Dircks Schenkevelt.
  Het kindts naem is Sijmen.
  Bij Absentie van de vader heeft Willem Pieterse van Dam in sijn plaets van de .......... .......... en Maria Cornelis mee getuijge ge....

618. Frans Maertensz [DE JONGH],
Geboren ca. 1640.
Getrouwd (1) met Fransijntje WILLEMS, overleden voor 1668.
Getrouwd (2) op 21 januari 1668 in de Geref. kerk van Ter Aar met Neeltje Jans VAN DOUDEREN, geboren ca. 1645 in Korteraar, overleden 1683/84 in Ter Aar.
Getrouwd (3) op 11 juni 1684 in de Geref. kerk van Ter Aar met Geertie Pieters VAN DER JACHT.

DOOPAKTE:
Niet gevonden in Ter Aar GK 1621-1648.
In bovengenoemde periode werd slecht 1 Frans gedoopt in Ter Aar en wel op 24 juni 1635, zoon van Jacob Maertensen en Krijnke Jans.
Getuigen waren Claes Cornelisz, Jan Willemsz en Anneke Maertens.

HUW. AKTE, Ter Aar GK, 21 jan. 1668:
Alhier ondertrouwt Frans Maertenz wed: van Fransijntje Willems, met Neeltje Jans van Douderen, J:D: van Corter-Aer.
Getrouwt alhier den 5. Februarij.

HUW. AKTE, Ter Aar GK, 27 mei 1684:
Sijn bij ons in wettelijcken ondertrouw opgenomen Frans Maertens weduwnaar van Neeltie Jans Doudens & Geertie Pieters van der Jacht weduwe van Wilhem Jansz Verweij, getrouwdt op 11 Junij, hiervan attestatie op segel gegeven.

619. Geertie Pieters VAN DER JACHT,
Geboren ca. 1650 in Nieuwkoop.
Getrouwd (1) op 31 december 1673 in de Geref. kerk van Ter Aar met Willem Jansz VERMIJ, overleden voor 27 mei 1684.

HUW. AKTE, Ter Aar GK, 31 dec.1673:
Den 16. Decemb. tot Nieukoop in ondertrouw opgenomen Willem Jansen Vermij wed: van Annetje Maartens Verdam, met Geertje Pieters van der Jaght, J.D. van Nieuwkoop.
Getrouwt alhier den 31. Decemb.

KINDEREN VAN FRANS MAERTENSZ [DE JONGH] EN FRANSIJNTJE WILLEMS:

[Geen dopen gevonden in de Geref. kerk van Ter Aar en van Oudshoorn 1660-1667.]

KINDEREN VAN FRANS MAERTENSZ [DE JONGH] EN NEELTJE JANS VAN DOUDEREN:
 1. Cornelis Fransz [de Jongh],
  Gedoopt op 13 januari 1669 in de Geref. kerk van Ter Aar.

  DOOPAKTE, Ter Aar GK, 13 Januarij 1669:
  Gedoopt het kindt van Frans Maertenz en Neeltje Jans van Douderen en is genoemt Cornelis.
  Getuijgen benevens de vader waren Cornelis Jansen Vermij en Lijsbeth Jans Vermij.

 2. Pieter Fransz [de Jongh],
  Gedoopt op 5 januari 1670 in de Geref. kerk van Ter Aar, overleden voor 20 october 1680.

  DOOPAKTE, Ter Aar GK, 5 Januarij 1670:
  Gedoopt het kindt van Frans Maertenz en Neeltje Jans van Douderen genaemt Pieter.
  Getuijgen benevens de vader was Trijntje Dirckx.

 3. Marijtje Frans [de Jongh],
  Gedoopt op 22 juli 1674 in de Geref. kerk van Ter Aar.

  DOOPAKTE, Ter Aar GK, 22 Julij 1674:
  Gedoopt het kindt van Frans Maertensz en Neeltje Jans van Douderen genoemt Marijtje.
  Getuijgen benevens de vader waren Cornelis Janz Vermij, Trijntje Willems Vermij.

 4. Abraham Fransz [de Jongh],
  Gedoopt op 29 mei 1678 in de Geref. kerk van Ter Aar.

  DOOPAKTE, Ter Aar GK, 29 mei 1678:
  Een kind gedoopt van Frans Maertensz en Neeltge Jans, den naem was Abraham, getuijgen neffens de vaeder Wilhem Jansz Vermeij met Geertje Pieters.

 5. Pieter Fransz [de Jongh],
  Gedoopt op 20 october 1680 in de Geref. kerk van Ter Aar.

  DOOPAKTE, Ter Aar GK, 20 October 1680:
  Gedoopt een kind van Frans Maertensen en Neeltje Jans.
  Den naem was Pieter.
  Getuijge, neffens de vaeder, Trijntje Jacobse.

 6. Maerten Fransz [de Jongh],
  Gedoopt op 13 juni 1683 in de Geref. kerk van Ter Aar.

  DOOPAKTE, Ter Aar GK, 13 juni 1683:
  Is het kindt gedoopt van Frans Maertensz en Neeltje Jans Doudens, het kindts naem was Maerten.
  De getuijgen Wilhelm Jansz Vermeij en Geertie Pieters van der Jaght nevens de vader.

KINDEREN VAN WILLEM JANSZ VERMIJ EN GEERTIE PIETERS VAN DER JACHT:
 1. Pieter Willemsz Vermij,
  Gedoopt op 16 augustus 1676 in de Geref. kerk van Ter Aar.

  DOOPAKTE, Ter Aar GK, 16 aug. 1676:
  Is gedoopt het kindt van Willem Janz Vermij en Geertje Pieters van der Jaght en genoemt Pieter.
  Getuijgen benevens de vader waren Cornelis Gerritz Verburgh en Wilmpje Pieters van der Jaght.

 2. David Willemsz Vermeij,
  Gedoopt op 15 november 1679 in de Geref. kerk van Ter Aar.

  DOOPAKTE, Ter Aar GK, 15 nov. 1679:
  Een kind gedoopt van Wilhem Jansen Vermeij en Geertje Pieters van der Jaght.
  Den naem was David.
  Getuijgen neffens de vaeder Cornelis Jansen Vermeij en Annighje Jans.

KINDEREN VAN FRANS MAERTENSZ [DE JONGH] EN GEERTIE PIETERS VAN DER JACHT:
 1. Christina Franse [de Jongh],
  Gedoopt op 4 maart 1685 in de Geref. kerk van Ter Aar.

  DOOPAKTE, Ter Aar GK, 4 maart 1685:
  Gedoopt het kindt van Frans Maertens En Geertje Pieters van der Jaght, de naem is Christina, de getuijge nevens de vader Abraham Dircks Vermeij, Geertie Willems Vermeij.

 2. Neeltje Franse [de Jongh], zie nr. 309.
  Geboren in Aarlanderveen, gedoopt op 1 januari 1687 in de Geref. kerk van Ter Aar.

 3. Maerten Fransz [de Jongh],
  Gedoopt op 26 december 1688 in de Geref. kerk van Ter Aar.

  DOOPAKTE, Ter Aar GK, 26 dec. 1688:
  Is gedoopt het kindt van Frans Mertense En Geertjen Pieters van der Jacht, het kindts naem Maerten.
  De getuijge Cornelis Abrahamse voor huij....ijck Grietje Jans van Rou

620. Louris Maartensz BOS,
Gedoopt op 13 october 1675 in de Geref. kerk van Bodegraven, begraven op 26 october 1733, oud 58 jaar.
Getrouwd op 20 april 1697 in de Geref. kerk van Bodegraven met Metje Bouwens RUIJTER.

DOOPAKTE, Bodegraven GK, 13 october 1675:
Gedoopt een kind van Maarten Thijssen Bos en Annigje Louwe, genaamt Louris, getuijge Trijntje Heijndriks.

HUW. AKTE, Bodegraven GK, 20 april 1697:
Ondertrouwt op den 20 April op attestatie van Mijdrecht Laurents Maertensz Bosch, J.M. van Bodegraven, ende Metje Bouwens Ruijter, wede. van Pieter Cornelisze van der Veer, woonende op de Hoef onder Mijdrecht.
Attestatie gegeven op Mijdrecht.

621. Metje Bouwens RUIJTER,
Geboren ca. 1670, mogelijk in de Hoef onder Mijdrecht.
Eerder getrouwd geweest met Pieter Cornelisz VAN DER VEER.

KINDEREN VAN LAURENS MAARTENSZ BOSCH EN METJE BOUWENS RUIJTER:
 1. Thijs Laurentsz Boschman, ook genaamd Bosch, zie nr. 310.
  Geboren onder Bodegraven, gedoopt op 1 januari 1702 in de Geref. kerk van Bodegraven, overleden na 19 januari 1751, mogelijk in Reeuwijk.
  Getrouwd op 15 augustus 1723 in de Geref. kerk van Bodegraven met Claasje Meertens Hoflant.

 2. Teuntje Laurents Bos,
  Gedoopt op 23 januari 1704 in de Geref. kerk van Bodegraven.

  DOOPAKTE, Bodegraven GK, 23 jan. 1704:
  Op woensdag avont is gedoopt een kindt van Laurents Maartens Bos en Matje Bouwensz Ruijter en is gent. Teuntje.

622. Meerten Jacobsz HOFLANT,
Geboren ca. 1665 in Bodegraven.
Ondertrouw (1) op 25 mei 1691 in de Geref. kerk van Bodegraven met Geertje Aelbers STOLWIJCK, afkomstig van Waarder.
Getrouwd (2) ca. 1694, waarschijnlijk in Woerden, met Elizabeth Dircks ROOSEBOOM.

ONDERTROUW AKTE, Bodegraven GK, 25 mei 1691:
Ondertrout op den 25 Meij.
Meerten Japiksen Hofland, J:M: van Bodegraven met Geertje Aelbers Stolwijck, J:D: van Waarder.

623. Elizabeth Dircks ROOSEBOOM,
Geboren ca. 1665, mogelijk in Bodegraven.

KINDEREN:
 1. Dirck Meertensz Hoflant,
  Gedoopt op 23 maart 1695 in de Geref. kerk van Woerden.

 2. Klaasje Meertens Hoflant,
  Gedoopt op 3 februari 1697 in de Geref. kerk van Woerden, overleden voor 4 december 1701.

 3. Annighje Meertens Hoflant,
  Gedoopt op 14 december 1698 in de Geref. kerk van Woerden.

 4. Claesje Meertens [Hoflant], zie nr. 311.
  Geboren onder Bodegraven, gedoopt op 4 december 1701 in de Geref. kerk aldaar.

 5. Marrichje Maartens Hoflant,
  Gedoopt op 6 juli 1704 in de Geref. kerk van Bodegraven.

  DOOPAKTE, Bodegraven GK, 6 juli 1704:
  Is gedoopt een kindt van Maarten Jacobse Hoflant en Lijsbeth Dirckze Rooseboom en is gent: Marrichje.

 6. Trijntje Maartens Hoflant,
  Gedoopt op 10 juli 1707 in de Geref. kerk van Bodegraven.

  DOOPAKTE, Bodegraven GK, 10 juli 1707:
  Is gedoopt een kindt van Maarten Jacobz Hoflant en Lijsbeth Dirckz Rooseboom en is gent: Trijntje.

636. Bastiaan Pietersz VAN DER STAR,
Geboren ca. 1670, mogelijk in Leimuiden.
Getrouwd voor 1699 met Fijtje Willems AACHERBOOM.

637. Fijtje Willems AACHERBOOM,
Geboren ca. 1670, mogelijk in Leimuiden.

KIND:
 1. Pieter Bastiaansz van der Starre, zie nr. 318.
  Gedoopt op 5 april 1699 in de Geref. kerk van Leimuiden.
  Getrouwd op 20 mei 1725 in de Geref. kerk van Leimuiden met Susanna Jansse Hasevoet.

832. Jan VAN IPEREN,
Geboren ca. 1655.
834. Jan WITTEVAAR,
Geboren ca. 1661 in Woubrugge

840. Cornelis Abrahamsz HOFSTEDE,
Gedoopt op 13 november 1644 in Zoetermeer, overleden voor 1695.
Hij trouwde op 6 februari 1666 in Zoetermeer met Maartje Cornelis VAN DER SCHILDE.

841. Maartje Cornelis VAN DER SCHILDE,
Gedoopt op 28 januari 1646 in Zoetermeer, begraven op 21 december 1721 in Bleiswijk, oud ruim 75 jaar.

842. Cornelis Cornelisz BON,
Geboren ca. 1640 in Zegwaard, overleden ca. 1710 in Woubrugge, oud ca. 70 jaar.
Hij trouwde op 11 februari 1663 in Zoetermeer of Hazerswoude met Neeltje Pieters CRAAN.

843. Neeltje Pieters CRAAN
Gedoopt op 17 maart 1641 in Hazerswoude, overleden ca. 1710 in Woubrugge.

KINDEREN VAN CORNELIS CORNELISZ BON EN NEELTJE PIETERS CRAAN:
 1. Pieter Cornelisz Bon,
  Geboren in 1677 in Zegwaard.
  Getrouwd op 26 october 1710 in de Geref. kerk van Hazerswoude met zijn nicht Cornelia Cornelisse Craan, gedoopt op 28 augustus 1689 in Hazerswoude, dochter van Cornelis Pietersz Craan en Neeltje Pieters Koij.
  [bron: Richard A. Keijzer, www.home.tiscali.nl/r_keijzer/]

 2. Ariaantje Cornelis Bon, zie nr. 421.
  Geboren ca. 1685 in Zegwaard, overleden op12 juni 1722 in Woubrugge, oud ca. 36 jaar.
844. Cornelis Adriaensz MOUS,
Geboren ca. 1645 in Hazerswoude, begraven op 20 september 1719 in Oudewetering.
Hij trouwde ca. 1670, mogelijk in Hazerswoude met Teuntje CORNELIS.

845. Teuntje CORNELIS,
Geboren ca. 1645 in Hazerswoude, overleden in Benthorn, begraven op 21 februari 1703 in Zuid-Waddinxveen.
Waarschijnlijk een dochter van Cornelis Jaspers en Machteld Jacobs uit Benthorn
(bron: Anthony Hofstee).

846. Jacob Corsse HOUWELING,
Geboren ca. 1652 in Zoeterwoude.
Hij trouwde op 15 april 1674 in Benthuizen met Neeltje Claas VAN ALPHEN.

847. Neeltje Claas VAN ALPHEN
Gedoopt op 19 december 1649 in de Gereformeerde kerk van Bleiswijk.

848. Jan Cornelisz WITTEBOL,
Geboren ca. 1645, overleden na 1700.
Hij trouwde met Jannetje Cors HOUWELING op 17 januari 1666 in Hazerswoude.

849. Jannetje Cors HOUWELING,
Geboren ca. 1647 in Hazerswoude.

850. Frans VAN ZUIJLEN,
Geboren ca. 1645.

852. Claas Jacobsz WESELENBURGH,
Geboren ca. 1620 in Langeraar, van beroep bouwman en veenman in Langeraar, in 1652-1679 vermeld als diaken of ouderling van de Geref.kerk in Ter Aar.

OPENBARE FUNCTIES: 
Diaken Geref.kerk in Ter Aar1652-1654.
Diaken Geref.kerk in Ter Aar1657-1659.
Ambachtsbewaarder Langer- en Korteraar1654-1656.
Ambachtsbewaarder Langer- en Korteraar1675-1677.
Ouderling Geref. Kerk Ter Aar1665-1667.
Ouderling Geref. Kerk Ter Aar1674-1676.
Ouderling Geref. Kerk Ter Aar1678-1679.

Hij trouwde met Hillegont Huijgen DE HEER, 6 november 1647 in Alphen aan de Rijn.

853. Hillegont Huijgen DE HEER,
Geboren ca. 1623 in Oudshoorn.

854. Claes Dircksz REIJNSBURGER,
Geboren ca. 1620 in Oudshoorn of Alphen, overleden op 6 juli 1690 in Oudshoorn, oud ca. 70 jaar; in 1671, 1673, en 1677 vermeld als diaken van de Geref.Kerk te Oudshoorn, van beroep veeboer.

HOOFDGELD, Oudshoorn, 1623:
Dirck Claesz ende Maritgen Gijsendr sijn huijsvre met Anna, Cornelis, Pieter, Sijmon, ende Claes heurleuijder kinderen - 7 hoofden.

GRONDBEZIT:
Eigenaar van wei- en hooiland in de Groote Oudshoornse polder.

BEGR.REG., Oudshoorn, 6 juli 1690:
Claas Dirksz Rijnsburger; f 18-8-0.

Hij trouwde met Maritje DIRKS.
855. Maritje DIRKS,
Geboren ca. 1630, overleden 3 december 1681 in Oudshoorn, oud ca. 51 jaar.

BEGR.REG.,Oudshoorn GK, 3 dec.1681:
Vrouw van Klaas Dirksz Rijnsburger f 8-18-0.


[Laatst gewijzigd op 7 juni 2005]

HOME GENERATIE  9 GENERATIE  11 KWARTIERSTAAT  RIETVELD