BEKNOPTE PARENTEEL VAN JAN DE WILDE EN JEANETTE DE LIGNY
Derde Generatie
III-a. Johanna Christina DE WILDE DE LIGNY,
Dochter van Hermanus Pierre Antoine de Wilde de Ligny en Emma Margaretha Meijer [nr. II], geboren te Semarang op 20 november 1877, overleden na februari 1944, mogelijk te 's-Gravenhage.
Gehuwd te Semarang op 20 oktober 1900 met Johan Frederik VONCK, geboren te Streefkerk op 1 oktober 1872, van beroep machinist suikerfabriek Wonolangan te Probolinggo (1902), administrateur suikerfabriek Wonolangan te Probolinggo (1911), directeur van het Centr. Auto-Bedrijf N.V., overleden te ’s-Gravenhage op 5 januari 1944, oud 71 jaar, begraven op 8 januari op de begraafplaats Oud Eik en Duinen, zoon van Nicolaas Jan Vonck, overleden voor 1895 en Johanna Fredrika Coomans de Ruiter, overleden na 1895.
Johanna en Johan hebben nageslacht.

VOLTROKKEN HUWELIJKEN.
Semarang, 20 Oct. 1900.
Johan Frederik Vonck met Johanna Christina de Wilde.
[bron: Regerings Almanak van Nederlandsch-Indie, 1902, blz. 344]

NIEUW ADRESBOEK VAN GEHEEL NEDERLANDSCH-INDIE.
Vonck, J.F. – Mach. Sf. Wonolangan – Probolinggo (J.C. de Wilde).
[bron: Regerings Almanak van Nederlandsch-Indie, 1903-1905].

NIEUW ADRESBOEK VAN GEHEEL NEDERLANDSCH-INDIE.
Vonck, J.F. – Mach. Sf. Wonolangan – Probolinggo (J.C. de Wilde de Ligny).
[bron: Regerings Almanak van Nederlandsch-Indie, 1907-1910].

NIEUW ADRESBOEK VAN GEHEEL NEDERLANDSCH-INDIE.
Vonck, J.F. – Adm. Sf. Wonolangan – Probolinggo (J.C. de Wilde de Ligny).
[bron: Regerings Almanak van Nederlandsch-Indie, 1912-1915].

OVERL. AKTE, 's-Gravenhage, 6 januari 1944, nr. B34:
Verscheen voor mij Nicolaas Albert Strubbe, oud twee en zeventig jaren, bedienaar, wonende alhier die verklaarde daarvan uit eigen wetenschap kennis dragende, dat op vijf dezer, ten twee ure, vijf en veertig minuten, in deze gemeente is overleden:
Vonck, Johan Frederik, oud een en zeventig jaren, directeur eener naamlooze vennootschap, geboren te Streefkerk, wonende alhier, echtgenoot van: de Wilde de Lignij, Johanna Christina, zoon van: Vonck, Nicolaas Jan en van: Coomans de Ruiter, Johanna Fredrika, beiden overleden.Overlijdens Advertentie
in Het Vaderland,
6 jan. 1944.

III-b. Adele Josephine Marie DE WILDE DE LIGNY,
Dochter van Hermanus Pierre Antoine de Wilde de Ligny en Emma Margaretha Meijer [nr. II], geboren te Semarang op 23 augustus 1879, overleden te ’s-Gravenhage ca. 25 juli 1957, oud 77 jaar.
Gehuwd voor 1905 met Jan VAN DUYN, geboren 1877/78, van beroep employee Maintz en Co te Soerabaja (1904), ambtenaar 4e kl. I.U.r. te Semarang (1911), ambtenaar 3e kl. I.U.r. (1913), hoofdambtenaar in Oost-Indie, Officier in de Orde van Oranje Nassau, overleden te Utrecht op 24 april 1936, oud 58 jaar, begraven op 28 april op de Begraafplaats Oud Eik en Duinen, zoon van Johannes Cornelis van Duyn en Alida Maria Julius.

AANGIFTEN VAN GEBOORTEN.
Semarang, 23 Augustus 1879.
Adele Josephine Marie de Wilde.
[bron: Almanak van Nederlandsch-Indie, 1880, blz. 248].

NIEUW ADRESBOEK VAN GEHEEL NEDERLANDSCH-INDIE.
Duyn, J. van – Empl. Maintz en Co. – Soerabaja, Kawattan (A.J.M. de Wilde)
[bron: Regerings Almanak van Nederlandsch-Indie, 1905].

NIEUW ADRESBOEK VAN GEHEEL NEDERLANDSCH-INDIE.
Duyn, J. van – Empl. ...................... – Soerabaja, Kawattan (A.J.M. de Wilde)
[bron: Regerings Almanak van Nederlandsch-Indie, 1908].

NIEUW ADRESBOEK VAN GEHEEL NEDERLANDSCH-INDIE.
Duyn, J. van – Empl. ...................... – ..................... (A.J.M. de Wilde de Ligny)
[bron: Regerings Almanak van Nederlandsch-Indie, 1912-1913].

NIEUW ADRESBOEK VAN GEHEEL NEDERLANDSCH-INDIE.
Duyn, J. van – Ambt. 4e kl. I.U.r. – Sem., Peloran (A.J.M. de Wilde de Ligny)
[bron: Regerings Almanak van Nederlandsch-Indie, 1912-1913].

NIEUW ADRESBOEK VAN GEHEEL NEDERLANDSCH-INDIE.
Duyn, J. van – Ambt. 3e kl. I.U.r. – (v.) (A.J.M. de Wilde de Ligny)
[bron: Regerings Almanak van Nederlandsch-Indie, 1915].

OVERL.AKTE, Utrecht, 25 april 1936, nr. 698 [Genlias]:
Jan van Duijn, overleden te Utrecht op 24 april 1936, oud 58 jaar, zoon van Johannes Cornelis van Duijn en van Alida Maria Julius, echtgenoot van Adele Josephine Maria de Wilde de Ligny.

OPMERKING:
Adele, wonende in Den Haag, werd op 5 maart 1938 vermeld in een overlijdensadvertentie in Het Vaderland, betreffende het overlijden van haar man's vader.

OVERL. AKTE, 's-Gravenhage, 25 juli 1957, nr. A1429:
Adele Josephine Marie de Wilde de Ligny.


Overlijdens Advertentie
in Het Vaderland,
25 april 1936.

KINDEREN:
 1. J.C. van Duyn,
  Gehuwd met E.H. van Ham.
  Wonen in 1936 te Stadskanaal.
 2. H.P.A. van Duyn,
  Woont in 1936 te Utrecht.
III-c. Jan Mattheus Henri Louis DE WILDE DE LIGNY,
Zoon van Hermanus Pierre Antoine de Wilde de Ligny en Emma Margaretha Meijer [nr. II], geboren te Semarang op 18 juni 1883, van beroep ambtenaar te Telok Betong (1906), buitengewoon substituut griffier en adspirant-controleur te Tandjoengkarang (1907), ambtenaar te Atjeh (voor 1915) en van de afdeling Oost Koetei, Borneo (vanaf 1915), assistent-resident van Pare Pare (1929), Padang (1930), Biliton (1931), in 1932 eervol ontslag verleend, overleden te ’s-Gravenhage op 13 november 1950, oud 67 jaar.
Gehuwd te Batavia, N.O.I. op 21 mei 1909 met Emilia (Mila) Leoni Ernestina VAN BLOEMEN WAANDERS, geboren te Amoentai, N.O.I. op 25 januari 1889, overleden te ’s- Gravenhage op 14 april 1972, oud 83 jaar, dochter van Johannes Franciscus Fredericus van Bloemen Waanders en Francina (Franny) Wilhelmina Weijchardt.


Familiefoto uit 1930.
V.l.n.r. Herman, oma Mila, Zus (Emilia), opa Jan, Max en Broer (Jan).

AANGIFTEN VAN GEBOORTEN.
Semarang, 18 Juni 1883.
Jan Matthew Henri Louis de Wilde.
[bron: Almanak van Nederlandsch-Indie, 1884, blz. 242].

GEWESTELIJK BESTUUR (LAMPONGSCHE DISTRICTEN)
Hoofdplaats Telok Betong.
Ambtenaar ter beschikking. J.M.H.L. de Wilde de Ligny.
[bron: Regerings Almanak van Nederlandsch-Indie, Kalender en Personalia, 1907].

RANGLIJST DER CONTROLEURS EN ADSPIRANT-CONTROLEURS BIJ HET BINNENLANDSCH BESTUUR OP DE BEZITTINGEN BUITEN JAVA EN MADOERA.
Ambtenaren ter beschikking.
Wilde de Ligny, J.M.H.L. de Lampongsche distr. 26 Oct. 1906.
[bron: Regerings Almanak van Nederlandsch-Indie, Kalender en Personalia, 1907].

LIJST VAN PERSONEN DIE HET GROOT-AMBTENAARS-EXAMEN HEBBEN AFGELEGD.
Wilde de Ligny, J.M.H.L. de , afgelegd in 1906 in Indie.
[bron: Regerings Almanak van Nederlandsch-Indie, Kalender en Personalia, 1907].

RANGSCHIKKING naar den uitslag van het zoogenaamd groot-ambtenaars-examen (12).
In Indie.
Examen Juli-Augustus 1906.
12. J.M.H.L. de Wilde de Ligny.
[bron: Regerings Almanak van Nederlandsch-Indie, Kalender en Personalia, 1907].

NIEUW ADRESBOEK.
Wilde de Ligny, J.M.H.L. – Adsp. Contr. B.B. – Sepoetih, Lampongs.
[bron: Regerings Almanak van Nederlandsch-Indie, 1908].

NIEUW ADRESBOEK.
Wilde de Ligny, J.M.H.L. – Adsp. Contr. B.B. – Semangka (E.L.E. van Bloemen Waanders).
[bron: Regerings Almanak van Nederlandsch-Indie, 1909].

NIEUW ADRESBOEK
Wilde de Ligny, J.M.H.L. – Adsp. Contr. B.B. – Ketimbang (E.L.E. van Bloemen Waanders).
[bron: Regerings Almanak van Nederlandsch-Indie, 1910].

NIEUW ADRESBOEK
Wilde de Ligny, J.M.H.L. – Contr. B.B. – Palembang (E.L.E. van Bloemen Waanders).
[bron: Regerings Almanak van Nederlandsch-Indie, 1912].

NIEUW ADRESBOEK
Wilde de Ligny, J.M.H.L. – Contr. B.B. – Moeara Doewa (E.L.E. van Bloemen Waanders).
[bron: Regerings Almanak van Nederlandsch-Indie, 1913].

NIEUW ADRESBOEK
Wilde de Ligny, J.M.H.L. – Contr. B.B. – Koeta Radja (E.L.E. van Bloemen Waanders).
[bron: Regerings Almanak van Nederlandsch-Indie, 1914].

NIEUW ADRESBOEK
Wilde de Ligny, J.M.H.L. – Contr. B.B. – Z. en O. Afd. Born. (E.L.E. van Bloemen Waanders).
[bron: Regerings Almanak van Nederlandsch-Indie, 1915].

RANGLIJST DER CONTROLEURS EN ADSPIRANT-CONTROLEURS BIJ HET BINNENLANDSCH BESTUUR OP DE BEZITTINGEN BUITEN JAVA EN MADOERA.
Adspirant-controleurs.
o.a.
Wilde de Ligny, J.M.H.L., de Lamponsche distr., 20 Jan. 1907.
[bron: Regerings Almanak van Nederlandsch-Indie, Kalender en Personalia, 1908-1909].

RANGLIJST DER CONTROLEURS EN ADSPIRANT-CONTROLEURS BIJ HET BINNENLANDSCH BESTUUR OP DE BEZITTINGEN BUITEN JAVA EN MADOERA.
Controleurs.
o.a.
Wilde de Ligny, J.M.H.L., Tapanoeli, 4 Mei 1910.
[bron: Regerings Almanak van Nederlandsch-Indie, Kalender en Personalia, 1911-1912].

RANGLIJST DER CONTROLEURS EN ADSPIRANT-CONTROLEURS BIJ HET BINNENLANDSCH BESTUUR OP DE BEZITTINGEN BUITEN JAVA EN MADOERA.
Controleurs.
o.a.
Wilde de Ligny, J.M.H.L., Palembang, 4 Mei 1910.
[bron: Regerings Almanak van Nederlandsch-Indie, Kalender en Personalia, 1913-1914].

RANGLIJST DER CONTROLEURS EN ADSPIRANT-CONTROLEURS BIJ HET BINNENLANDSCH BESTUUR OP DE BEZITTINGEN BUITEN JAVA EN MADOERA.
Controleurs.
o.a.
Wilde de Ligny, J.M.H.L., Atjeh en Onderhoorigheden, 4 Mei 1910.
[bron: Regerings Almanak van Nederlandsch-Indie, Kalender en Personalia, 1915].

INLANDSE RECHTBANKEN EN GERECHTEN IN DE BEZITTINGEN BUITEN JAVA EN MADOERA.
Lamponsche Districten.
Proatin te Tandjoengkarang.
Voorzitter. De gezagvoerende ambtenaar der afdeeling Ommelanden van Telokbetong.
Fd. djaksa. Abdulrachman galar Batin Tjindar Boemie, 11 Juni 1907.
Fd. adjunct-djaksa’s. Mohamad Ali, 18 Mei 1906; - Abdulrazak, 18 Mei 1906; - Mohamad I, 18 Juli 1907.
Griffier. Th. J. Risakotta, 9 Maart 1905.
Buitengew. subst. griffier. J.M.H.L. de Wilde de Ligny.
[bron: Regerings Almanak van Nederlandsch-Indie, Kalender en Personalia, 1908, blz. 96].

INLANDSE RECHTBANKEN EN GERECHTEN IN DE BEZITTINGEN BUITEN JAVA EN MADOERA.
Lamponsche Districten.
Proatin te Tandjoengkarang.
Buitengew. subst. griffier. J.M.H.L. de Wilde de Ligny.
[bron: Regerings Almanak van Nederlandsch-Indie, Kalender en Personalia, 1910-1911].

GEWESTELIJK BESTUUR (LAMPONGSCHE DISTRICTEN)
Afdeeling Ommelanden van Telokbetong (Tandjoengkarang).
Adspirant-controleur. J.M.H.L. de Wilde de Ligny.
[bron: Regerings Almanak van Nederlandsch-Indie, Kalender en Personalia, 1908-1910].

GEWESTELIJK BESTUUR (TAPANOELI)
Afdeeling Padang Sidimpoean.
Onderafdeeling Angkola en Sipirok.
Controleur. J.M.H.L. de Wilde de Ligny.
[bron: Regerings Almanak van Nederlandsch-Indie, Kalender en Personalia, 1912].

GEWESTELIJK BESTUUR (PALEMBANG-DJAMBI)
Afdeeling Ogan en Komering Oeloe.
Onderafdeeling Moearodoeo.
Controleur. J.M.H.L. de Wilde de Ligny.
[bron: Regerings Almanak van Nederlandsch-Indie, Kalender en Personalia, 1913-1914].

GEWESTELIJK BESTUUR (ATJEH EN ONDERHORIGHEDEN)
Afdeeling Oostkust van Atjeh (Langsa).
Onderafdeeling Idi (Idi).
Controleur (of civiel gezaghebber). J.M.H.L. de Wilde de Ligny.
[bron: Regerings Almanak van Nederlandsch-Indie, Kalender en Personalia, 1915].

PERSONALIA:
Departement van Binnenlandsch Bestuur.
Geplaatst in Zuid-Oost Borneo de controleurs de Wilde de Ligny en Lublink Woddik, thans resp. in Atjeh en Bali.
[Bron: NRC, 5 feb. 1915]

PERSONALIA:
Departement van Binnenlandsch Bestuur.
Toegevoegd: de controleur J.M.H.L. de Wilde de Ligny aan den assistent-resident van Samarinda en belast met het bestuur over de afdeeling Oost Koetei.
[Bron: NRC, 3 april 1915]

PASSAGIERSLIJSTEN:
Kon. Ned. Stoomboot Mij.
S.S. Prinses Juliana, aangekomen te Amsterdam 25 Juni [1920]:
Onder de passagiers:
J.M.H.L. de Wilde de Ligny.
[Bron: Het Vaderland, 27 juni 1920]

PASSAGIERSLIJSTEN:
St. Grotius, 12 November [1921] van Amsterdam naar Batavia te vertrekken:
Onder de passagiers:
J.M.H.L. de Wilde de Ligny, mev. de Wilde de Ligny en 4 kind.
[Bron: NRC en Het Vaderland, 11 nov. 1921]


Familie van Bloemen Waanders, 1906.
Jan, Toetie, moeder Franny van Bloemen Waanders-Weijchardt, Christine (staande),
Franny (op de grond zittend), Mila, Karel van den Bos, N.N. en vader van Bloemen Waanders.

OOST-INDIE:
Verlof:
Batavia, 20 juni [1928]. (Aneta) Aan den assistent-resident van Pare Pare, den heer J.M.H.L. de Wilde de Ligny is negen maanden verlof verleend.
[Bron: NRC en Het Vaderland, 20 juni 1928]

PASSAGIERSLIJSTEN:
M.S. Sibajak, gezagvoerder W.J. Boon, van Batavia naar Rotterdam, 23 augustus [1929] van Marseille vertrokken.
Onder de passagiers:
Fam. J.M.L. de Wilde de Ligny, H.J. de Wilde de Ligny, J.E. de Wilde de Ligny en mej. E.E.M. de Wilde de Ligny.
[Bron: NRC, 24 aug. 1929 en Het Vaderland, 26 aug. 1926]

INDISCHE DIENST:
Verlofgangers:
O.a. J.M.H.L. de Wilde de Ligny, 's-Gravenhage, ass.-res. van Pare-Pare.
[Bron: NRC en Het Vaderland, 28 aug. 1929]

PASSAGIERSLIJSTEN:
S.S. Koningin der Nederlanden, dd 11 Maart [1930] van Amsterdam naar Batavia vertrokken (gezagvoerder G.J. Terwiel).
Onder de passagiers:
Fam. J.M.H.L. de Wilde de Ligny.
[Bron: Het Vaderland, 11 maart 1930]Familie reunie, Den Haag, 1948.
Achter v.l.n.r. Johanna Alvira (Zus) Kiliaan geb. van Aarem, Emilia (Mila) Leonie
Ernestine de Wilde Ligny geb. van Bloemen Waanders, Franny van Bloemen Waanders,
Jan Henry Matthew Louis de Wilde de Ligny, Johanna Francina (Toetie) Bloch.
geb. van Bloemen Waanders en haar dochter Jacqueline Ilse Marie Bloch.
Midden v.l.n.r. Carolina (Lien) van den Bos, Jeanne Ernie (Doddie) Fesevur,
Oma Franny, Eduard Boxman, Mila's kleinzoon Max Rientsma en Willi Helene Fesevur.
Voor v.l.n.r. Mary Jeanne Fesevur, N.N. en Rob Bloch, kleinzoon van Franny.

PERSONALIA:
Benoemd tot ass. res.in de afd. Padang J.M.H.L. de Wilde de Ligny.
[Bron: Het Vaderland, 7 aug. 1930]

PERSONALIA:
Buitenzorg.
Benoemd tot assistent-resident van Biliton, J.M.H.L. de Wilde de Ligny.
[Bron: Het Vaderland, 11 mei 1931]

PERSONALIA:
Officieele mutaties (Telegrammen van 28 Mei).
Batavia.
Verleend eervol ontslag onder dankbetuiging voor de den Lande bewezen langdurige diensten aan den assistent-resident van Biliton J.M.H.L. de Wilde de Ligny.
[Bron: Het Vaderland, 29 mei 1932]

OVERL. AKTE, 's-Gravenhage, 15 november 1950, nr. B2095:
Heden de vijftiende November negentienhonderdvijftig verscheen voor mij, Ambtenaar van de Burgerlijke Stand der gemeente 's-Gravenhage, Pluilaart, Frans, oud vijf en vijftig jaren, bedienaar, wonende te 's-Gravenhage, die verklaarde, daarvan uit eigen wetenschap kennis dragende, dat op dertien dezer te vijftien uur, dertig minuten, in deze gemeente is overleden: de Wilde de Ligny, Jan Matthew Henri Louis, oud zeven en zestig jaren, zonder beroep, geboren te Semarang in Nederlandsch-Indie, wonende te 's-Gravenhage, echtgenoot van van Bloemen Waanders, Emilia Leonie Ernestine, zoon van de Wilde de Ligny, Hermanus Pierre Antoine en van Meijer, Emma Margaretha, beiden overleden.


V.l.n.r. Robby Boxman, Oma Franny van Bloemen Waanders-Weijchardt,
haar dochter Mila de Wilde de Ligny-van Bloemen Waanders
met haar kleinzoon Max Rientsma en N.N., Den Haag, 1950.

KINDEREN:
 1. Ir. Herman J. de Wilde de Ligny zie nr. IV-a.
  Geboren te Weltevreden in mei 1910, van beroep landbouwconsulent te Pangkalpinang op Bangka, te Makassar en op Timor.
  Gehuwd in december 1936 te Batavia met J.Ch. Alexander.
 2. Jan Eduard de Wilde de Ligny ,
  Geboren te Batavia op 26 september 1911, haalde zijn diploma aan de Middelbare Koloniale Landbouwschool te Deventer in 1932 en reisde enkele dagen later met het m.s. Christiaan Huygens naar Indie terug.

  AANGIFTEN VAN GEBOORTEN.
  Batavia, 26 september 1911.
  Jan Eduard de Wilde de Ligny.
  [bron: Regerings Almanak van Nederlandsch-Indie, 1912, blz. 48].

  PASSAGIERSLIJSTEN:
  Kon. Ned. Stoomboot Mij.
  S.S. Prinses Juliana, aangekomen te Amsterdam 25 Juni [1920]:
  Onder de passagiers:
  J.M.H.L. de Wilde de Ligny.
  [Bron: Het Vaderland, 27 juni 1920]

  PASSAGIERSLIJSTEN:
  St. Grotius, 12 November [1921] van Amsterdam naar Batavia te vertrekken:
  Onder de passagiers:
  J.M.H.L. de Wilde de Ligny, mev. de Wilde de Ligny en 4 kind.
  [Bron: NRC en Het Vaderland, 11 nov. 1921]

  PASSAGIERSLIJSTEN:
  M.S. Sibajak, gezagvoerder W.J. Boon, van Batavia naar Rotterdam, 23 augustus [1929] van Marseille vertrokken.
  Onder de passagiers:
  Fam. J.M.L. de Wilde de Ligny, H.J. de Wilde de Ligny, J.E. de Wilde de Ligny en mej. E.E.M. de Wilde de Ligny.
  [Bron: NRC, 24 aug. 1929 en Het Vaderland, 26 aug. 1926]<

  ONDERWIJS:
  Middelbare Koloniale Landbouwschool.
  Deventer.
  Einddiploma: J.E. de Wilde Ligny.
  [Bron: Het Vaderland, 16 juli 1932]

  PASSAGIERSLIJSTEN:
  M.S. Christiaan Huygens, gezagvoerder M.F. Morzer Bruijns, 20 Juli [1932] van Amsterdam naar Batavia vertrokken.
  Onder de passagiers:
  J.E. de Wilde de Ligny.<
  [Bron: Het Vaderland, 21 juli 1932]
 3. Louis Henri de Wilde de Ligny,
  Geboren op 28 juni 1915, overleden op 27 december 1915, oud 6 maanden.

  Grafschrift:
  Begraafplaats te Malang (Klod Jenglor), Vak XV, graf nr. 837:
  Louis Henri De Wilde de Ligny, geb. 28-6-'15, overl. 27-12-'15.
 4. Emilia (Zus) E.M. de Wilde de Ligny, zie nr. IV-b.
  Geboren ca. 1918.
  Gehuwd met N.N. Rientsma.
 5. Max de Wilde de Ligny, zie nr. IV-c
  Geboren op 22 augustus 1920.
  Gehuwd met Charlotte Christana Carolina Alexandrina Pattipilohy, geboren op 11 mei 1919, van beroep secretaresse van de politie op Ambon, boekhoudster van haar moeder's nootmuskaatplantage Rozengain op Banda, overleden in Benidorm (Spanje) op 16 december 2006, oud 87 jaar, begraven aldaar, dochter van Indeh Pattipilohy-Nikijuluw.
III-d. Maximiliaan Pierre Antoine DE WILDE DE LIGNY,
Zoon van Hermanus Pierre Antoine de Wilde de Ligny en Emma Margaretha Meijer [nr. II], geboren te Pati (Japara) op 21 juni 1886, van beroep commies 2e kl. N.I.S. te Semarang (1907), adjunct administrateur pandhuis te Probolinggo (1911), beheerder der 1e kl. van het landspandhuis te Loemadjang (1925), Babad (Soerabaja), naderhand te Medan (1927), Gedangan (Soerabaja), Djember (1932), op 29 januari 1934 met pensioen, overleden te Malang in oktober 1938, oud 52 jaar.
Gehuwd (1) te Semarang op 30 december 1910 met Johanna Maria Carolina MORREN.
Huwelijk ontbonden door echtscheiding.
Gehuwd (2) bij volmacht op 2 november 1929 te 's-Gravenhage met Wilhelmina Paulina CANNEGIETER, geboren in 1900 te Perbaoengan bij Loeboek Pakam (30 km. t. O. van Medan), Sumatra, wonende in 1928 te 's-Gravenhage, dochter van Johannes Everhardus Peter Cannegieter, overleden voor 1928 en van Helena van Sliedrecht, zonder beroep, wonende in 1926 te Medan op Sumatra.

AANGIFTEN VAN GEBOORTEN.
Pati (Japara), 21 Juni 1886.
Maximiliaan Pierre Antonie de Wilde.
[bron: Regerings Almanak van Nederlandsch-Indie, 1887, blz. 269].

VOLTROKKEN HUWELIJKEN.
Semarang, 30 december 1910.
Maximiliaan Pierre Antoine de Wilde de Ligny met Johanna Maria Caolina Morren.
[bron: Regerings Almanak van Nederlandsch-Indie, 1912, blz. 25].

NIEUW ADRESBOEK.
Wilde de Ligny, M.P.A. - ............. N.I.S. – Semarang.
[bron: Regerings Almanak van Nederlandsch-Indie, 1908].

NIEUW ADRESBOEK.
Wilde de Ligny, M.P.A. – Com. 2e kl. N.I.S. – Sem., Peloran.
[bron: Regerings Almanak van Nederlandsch-Indie, 1909-1910].

NIEUW ADRESBOEK.
Wilde de Ligny, M.P.A. – Adjct. Adm. G. Pandh. – Probilinggo.
[bron: Regerings Almanak van Nederlandsch-Indie, 1912].

NIEUW ADRESBOEK.
Wilde de Ligny, M.P.A. – Adm. 3e kl. G. Pandh. – Dolopo, Madioen.
[bron: Regerings Almanak van Nederlandsch-Indie, 1913].

NIEUW ADRESBOEK.
Wilde de Ligny, M.P.A. – Adm. 3e kl. G. Pandh. – Batoetempel.
[bron: Regerings Almanak van Nederlandsch-Indie, 1914].

NIEUW ADRESBOEK.
Wilde de Ligny, M.P.A. – Adm. 3e kl. G. Pandh. – Toempang.
[bron: Regerings Almanak van Nederlandsch-Indie, 1915].

PANDHUISDIENST.
Administrateur der Gouvernements-pandhuizen derde klasse.
Wilde de Ligny, M.P.A. de – Dolopo (Madioen) – 14 juli 1912.
[bron: Regerings Almanak van Nederlandsch-Indie, Kalender en Personalia, 1913-1914].

PANDHUISDIENST.
Administrateur der Gouvernements-pandhuizen derde klasse.
Wilde de Ligny, M.P.A. de – Batoetempel (Demak) – 14 juli 1912.
[bron: Regerings Almanak van Nederlandsch-Indie, Kalender en Personalia, 1915].

PERSONALIA:
Departement van Financien.
Verleend wegens langd. dienst, een jaar verlof naar Europa aan M.P.A. de Wilde de Ligny, beheerder der 2e kl. van 's lands pandhuis te Loemadjang.
[Bron: NRC, 2 februari 1925]

PASSAGIERSLIJST:
Stoomschip Tabanan, 15 Juni [1926] van Rotterdam naar Batavia vertrokken.
Passagiers:
o.a. M.P.A. de Wilde de Ligny.
[Bron: NRC, 17 juni 1926]

PERSONALIA:
Departement van Financien. Overgeplaatst van het landspandhuis te Babad (Noord Soerabaja) naar dat te Medan, de beheerder der 1e kl. M.P.A. de Wilde de Ligny.
[Bron: NRC en Het Vaderland, 7 mei 1927]

HUW. AKTE, 's-Gravenhage, 13 december 1929, nr. B1801:
Verschenen Jan Mattheus Henri Louis de Wilde de Ligny, oud zes en veertig jaren, assistent resident, wonende alhier, bijzondere bij authentieke akte gevolmachtigde van en ten deze handelende voor en namens zijnen lastgever:
Maximiliaan Pierre Antoine de Wilde de Ligny, oud drie en veertig jaren, beheerder bij den Pandhuisdienst, geboren te Pati, residentie Japara op Java en wonende te Medan op Sumatra, gescheiden echtgenoot van Johanna Maria Carolina Morren, meerderjarige zoon van Hermanus Pierre Antoine de Wilde, en van Emma Margaretha Meijer, beiden overleden, En Wilhelmina Paulina Cannegieter, oud acht en twintig jaren, zonder beroep, geboren te Perbaoengan bij Loeboek Pakam in Oost-Indie en wonende alhier, meerderjarige dochter van Johannes Everhardus Peter Cannegieter, overleden en van Helena van Sliedrecht, zonder beroep, wonende te Medan op Sumatra, voor wier toestemming de tusschenkomst van den Kantonrechter is ingeroepen.
De afkondiging van dit huwelijk is zonder stuiting afgeloopen en had alhier plaats op den tweeden November dezes jaars. De gevolmachtigde van den bruidegom en de bruid hebben mij overgelegd de bij de Wet voorgeschreven akten en bescheiden.
Getuigen:
Wilhelmina Cannegieter, oud negen en vijftig jaren, zonder beroep, tante der bruid.
Johan Frederick Vonck, oud zeven en vijftig jaren, zonder beroep.
August ten Have, oud vijftig jaren, Immigratie ambtenaar in Nederlandsch Indie, allen wonende alhier.

PASSAGIERSLIJSTEN:
Stoomschip Prins der Nederlanden, 31 December [1929] van Amsterdam naar Batavia vertrokken. Gezagvoerder C.L. Julsing.
Onder de passagiers:
Mev. W.P de Wilde de Ligny.
[Bron: NRC en Het Vaderland, 31 dec. 1929]

INDISCHE DIENST:
Verlofgangers (Oost-Indie):
M.P.A. de Wilde de Ligny, beheerder 1e kl. van het Landspakhuis te Djember, Deventer.
[Bron: Het Vaderland, 14 december 1932]

PERSONALIA:
Departement van Financien.
Benoemd tot beheerder 1ste klasse bij de Landspandhuizen M.P.A. de Wilde de Ligny, ambtenaar van verlof naar Europa terugverwacht, laatstelijk idem.
[Bron: Het Vaderland, 13 juli 1933]

PERSONALIA:
Departement van Financien.
Ontslagen op verzoek, wegens volbrachte diensttijd, met ingang van 29 Jan. 1934 eervol en met recht op pensioen uit 's lands dienst M.P.A. de Wilde de Ligny, beheerder 1ste kl. van 's Landspandhuis Gedangan (Soerabaja).
[Bron: Het Vaderland, 17 dec. 1933]

FAMILIEBERICHTEN:
Uit de Indische bladen tot 31 October [1938].
Overleden:
M.P.A. de Wilde de Ligny, Malang.
[Bron: Het Vaderland, 9 november 1938]

KINDEREN UIT HET EERSTE HUWELIJK.
 1. Emma Elisabeth de Wilde de Ligny,
  Geboren te Semarang op 17 oktober 1911.

  AANGIFTEN VAN GEBOORTEN.
  Semarang, 17 october 1911.
  Emma Elisabeth de Wilde de Ligny.
  [bron: Regerings Almanak van Nederlandsch-Indie, 1913, blz. 70].
 2. Frederik Willem de Wilde de Ligny,
  Geboren te Semarang op 6 april 1914.

  AANGIFTEN VAN GEBOORTEN.
  Semarang, 6 april 1914.
  Frederik Willem de Wilde de Ligny.
  [bron: Regerings Almanak van Nederlandsch-Indie, 1915, blz. 210].
III-e. Ir. Eduard Walter DE WILDE DE LIGNY,
Zoon van Hermanus Pierre Antoine de Wilde de Ligny en Emma Margaretha Meijer [nr. II], geboren te Probolinggo op 26 juni 1891, werktuigbouwkundig ingenieur, werkzaak bij de artillerie inrichtingen.
Gehuwd met Elisabeth Antonia Maria OSTERMANN.

AANGIFTEN VAN GEBOORTEN.
Poerbolinggo, 26 Juni 1891.
Eduard Walter de Wilde.
[bron: Regerings Almanak van Nederlandsch-Indie, 1893, blz. 349].

ONDERWIJS EN WETENSCHAPPEN:
Technische Hoogeschool.
Geslaagd voor het Prop Examen in de werktuigbouwkunde:
W. de Wilde de Ligny.
[Bron: dagblad Het Centrum, 7 october 1913]

OFFICIEELE BERICHTEN:
Artillerie-inrichtingen.
Bij Kon. besluit van 18 dezer is, met ingang van 15 dezer [nov. 1919], benoemd tot tijdelijk ambtenaar (werktuigkundige) bij de artillerie- inrichtingen, de werktuigkundig ingenieur de heer E.W. de Wilde de Ligny.
[Bron: NRC, 21 nov. 1919]

OFFICIEELE BERICHTEN:
Artillerie-inrichtingen.
Bij Kon. besluit zijn benoemd bij het Staatsbedrijf der Artillerie-Inrichtingen:
a. tot ingenieur in vasten dienst, de tijdelijke ingenieur E.W. de Wilde de Ligny;
b. tot technoloog in vasten dienst, de tijdelijke technoloog A.J. der Weduwen;
c. tot werktuigkundige 2e klasse in vasten dienst de tijdelijke werktuigkundige 2e klasse L. Kloek.
[Bron: Het Vaderland, 21 maart 1932]

KINDEREN:
 1. Adelheid (Addy) Francisca de Wilde de Ligny, zie nr. IV-e
  Geboren te Amsterdam op 19 juni 1924.
  Gehuwd te Delft op 11 september 1945 met drs. Ferdinand Knuttel, geboren te Groningen op op 29 september 1914.
 2. Eddy de Wilde de Ligny, zie nr. IV-f
  Geboren ca. 1927, overleden ca. 1967.
  Gehuwd met Vera N.N.
 3. J.H. de Wilde de Ligny, zie nr. IV-g
  Woont te Groningen.


[Laatst gewijzigd op 1 mei 2018]
VORIGE GENERATIE VOLGENDE GENERATIE HOME