PARENTEEL VAN JACOB BROUWER
Samengesteld door Ted Brouwer, Brentwood Bay, BC, Canada [nr. XIII-bi]


Derde Generatie
III-a.
Jacob Jansz BROUWER,
Zoon van Jan Jacobsz Brouwer en Annechgen Pietersdr. [nr. II-a], geboren ca. 1575, brouwer te Nieuwkoop (1622), vermeld in het kohier 200e penning te Noorden (1623), overleden aldaar tussen 25 februari 1643 en 15 maart 1644.
Gehuwd met Lijsbet CRIJNEN, geboren ca. 1580, stelt onderpand te Noorden in 1650, overleden na 28 november 1653.
Lijsbet CRIJNEN huwde (2) voor 15 maart 1644 met Willem LAMBERTSZ, overleden voor 28 november 1653.
Lijsbet CRIJNEN huwde (3) te Noorden in de Geref. kerk op 28 november 1653 met Meerten WILLEMSZ, weduwnaar van Geertje Gangloffs.

PROTOCOLLEN, Nieuwkoop en Noorden (1613-1616), inv. nr. 56, blz. 22v, 27 juni 1614.
Jan Jacobsz , brouwer te Noorden, verkoopt aan Pieter Cornelisz Ghijp een bruikweerland met huis en hof te Noorden buitenweg, verongeld voor 6 morgen onder Nieuwkoop en 3 morgen onder Achttienhoven, strekkend uit de Voorwetering tot de Kawetering.
Nog een perceel maeland onder Achttienhoven, strekkend uit de Boswetering tot de Oude Meije, belend ten oosten Maerten Willemsz en ten westen de kinderen van Dirck Elbertsz.
Jan Jacobs, brouwer, verkoopt mede nog aan zijn zoon Jacob Jansz, een erf land te Noorden buitenweg, strekkend uit de Voorwetering tot het land van Pieter Cornelisz.
Koopsom 4.800 gulden.
[bron: website Groene Hart Archieven]

PROTOCOLLEN, Nieuwkoop en Noorden (1621-1627), inv. nr. 58, blz. 46, 28 april 1622.
Jacob Jansz, brouwer te Nieuwkoop, verkoopt aan Luijt Jansz, schoenmaker, een huis en erf in het Noordeinde binnenweg, verongeld voor morgen, strekkend van de Vorendijk tot het land van de verkoper, belend ten oosten Jan Gengloffsz en ten westen de verkoper.
Koopsom 300 gulden.
[bron: website Groene Hart Archieven]

PROTOCOLLEN, Nieuwkoop en Noorden (1621-1627), inv. nr. 58, blz. 61v, 12 juli 1622.
Gerrit Cornelisz, wonend te Weesp, als voogd van vaderszijde en Jacob Jansz, brouwer als oom en voogd van moederszijde over de vier kinderen van Pieter Harmen en Marietgen Jansdr., beiden overleden en gewoond hebbende te Noorden, dragen over aan IJsbrant Maertensz een rietsudde te Noorden binnenweg, verongeld voor morgen, strekkend van het land van Gerrit Jansz Kees tot de Achterweg, belend ten oosten de genoemde kinderen zelf en ten westen IJsbrant Maertensz.
Koopsom 220 gulden.
[bron: website Groene Hart Archieven]

PROTOCOLLEN, Nieuwkoop en Noorden (1621-1627), inv. nr. 58, blz. 80, 28 december 1622.
Jan Meesz te Nieuwkoop verkoopt aan Jacob Jansz, brouwer, een perceel maeland in het Noordeinde buitenweg, strekkend van het land van Jan Claesz tot dat van Teus Cornelisz, belend ten oosten Gerrit Gerritsz Dobben en ten westen Lauris Gerritsz.
Belast met 100 gulden toekomend Aet Dircxsz.
Koopsom niet vermeld.
[bron: website Groene Hart Archieven]

KOHIER VAN DE 200E PENNING VAN RIJNLAND, 1623.
[In het kohier zijn de gezinshoofden met een vermogen van tenminste Y 1000 opgenomen. De transcriptie vemeldt alleen de tenaamstellingen het in te vorderen bedrag, eventueel na wijziging als gevolg van een eventueel bezwaarschrift (doleantie)]
Noorden [o.a.]:
Elbert Jacobsz, Y 35.
Arys Jansz Brouwer, Y 5.
Cornelis Willemsz van Griecken, Y 10.
de erven van Pieter Harmensz, chirurgijn, zijn erven, Y 10.
Jacob Jansz Brouwer, Y 5.

PROTOCOLLEN, Nieuwkoop en Noorden (1627-1631), inv. nr. 59, blz. 59v, 8 mei 1628.
Jan Marcus van Waelwijck, heemraadsbode van Rijnland, verkoopt aan Pieter Cornelisz Gijp, timmerman en Jacob Jansz, brouwer te Noorden, een bruikweerland te Noorden, verongeld voor 6 morgen.
Koopsom 2.300 gulden.
[Dit bruikweerland wordt nog dezelfde dag doorverkocht aan Aert Maertensz voor de somma van 2.700 gulden]
[bron: website Groene Hart Archieven]

PROTOCOLLEN, Nieuwkoop en Noorden (1627-1631), inv. nr. 59, blz. 143, 20 november 1629.
Cornelis Willemsz van Griecken te Noorden is 150 gulden schuldig aan Trijntgen Jansdr, weeskind van Jan Cornelisz Block.
Gesteld onderpand: zijn bruikweerland te Noorden, binnen- en buitenweg, strekkend binnenweg ten noorden van de werf van Aris Jansz tot over de Vorendijk tot aan de oude dijk, belend ten oosten Jacob Jansz, brouwer en Elbert Jacobsz en ten westen Aris Jansz en de kinderen van Maerten Vreecken.
Geroijeerd 5 april 1636.
[bron: website Groene Hart Archieven]

PROTOCOLLEN, Nieuwkoop en Noorden (1631-1634), inv. nr. 60, blz. 17, 7 februari 1632.
Cornelis Willemsz van Griecken te Noorden is 50 gulden schuldig aan de kerk van Noorden.
Gesteld onderpand zijn bruikweerland te Noorden, binnen- en buitenweg, strekkend ten noorden, binnenweg van de werf van Arien Jansz, brouwer en ten zuiden over de Vorendijk en de wetering tot de oude dijk, belend ten oosten Jacob Jansz, brouwer en Elbert Jacobsz, brouwer en ten westen Aris Jansz, brouwer en de erfgenamen van Maerten Vreecken.
[bron: website Groene Hart Archieven]

PROTOCOLLEN, Nieuwkoop en Noorden (1631-1634), inv. nr. 60, blz. 56, 29 september 1632.
Cornelis Willemsz Spijcker te Nieuwkoop verkoopt aan Jacob Jansz, brouwer en Gerrit Heijndricxsz Quant te Noorden een perceel hooiland in het Noordeinde, buitenweg, verongeld voor 1 morgen, strekkend van het land van Willem Cornelis WillemPhilipsz tot in de oude Meije, belend ten oosten de weduswe van Jaen Claesz Floren en ten westen de kinderen van of erfgenamen van [?].
Koopsom: 600 gulden.
[bron: website Groene Hart Archieven]

PROTOCOLLEN, Nieuwkoop en Noorden (1631-1634), inv. nr. 60, blz. 105v, 6 juni 1633.
Cornelis Willemsz van Griecken te Noorden is 156 gulden schuldig aan de kerk van Noorden, wegens voorgeschoten geld van Joachim Jacobsz Zael.
Gesteld onderpand: zijn huis en erf te Noorden, binnenweg, strekkend van de Vorendijk tot Aris Jansz, brouwer, belend ten ten oosten Jacob Jansz, brouwer en ten westen Aris Jansz.
Nog een perceel land aldaar, buitenweg, strekkend uit de Voorwetering tot de oude dijk, belend ten oosten Elbert Jacobsz en ten westen Jan Cornelisz, corffbreijer en Maerten Dircxsz;
Nog een perceel land te Noorden, binnenweg, strekkend van de Vorendijk tot de Achterwetering, belend ten oosten de kerk en ten westen Bartholomees Swanenburch.
[bron: website Groene Hart Archieven]

PROTOCOLLEN, Nieuwkoop en Noorden (1635-1638), inv. nr. 61, blz. 115v, 9 oktober 1636.
Jan Gangloffsz Buijs te Noorden, verkoopt aan Luijt Jansz een huis en erf te Noorden binnenweg, strekkend van de Vorendijk tot het land van Jacob Jansz, brouwer, belend ten oosten Jan Koenensz en de Kerklaan en ten westen Daniel Jansz, schoenmaker en Jacob Jansz, brouwer.
Belast met een schuld van 500 gulden, toekomend de heer van Nieuwkoop, die de koper overneemt.
Koopsom 400 gulden.
[bron: website Groene Hart Archieven]

PROTOCOLLEN, Nieuwkoop en Noorden (1635-1638), inv. nr. 61, blz. 178v, 20 juni 1637.
Jacob Jansz, brouwer te Noorden, is 100 gulden schuldig aan de kinderen van de overleden Aert Dircxsz, die woonde in de Noordse Buurt.
Gesteld onderpand: o.a. een huis en erf in Noorden buitenweg.
[bron: website Groene Hart Archieven]

PROTOCOLLEN, Nieuwkoop en Noorden (1642-1646), inv. nr. 63, blz. 32v, 25 februari 1643:
Losliggend.
Jacob Jansz, brouwer, voor zich zelf, Tomas Crispe, luitenant, getrouwd met Maritgen Pietersdr en Lenert Laurisz als voogd van de onmondige kinderen van de overleden Aris Jansz, brouwer, allen als erfgenamen van Ghijsbert Jansz, brouwer, verkopen aan Heertgen Weernaren een stuk riet- en veenland te Noorden binnenweg, strekkend van het land van Jan Laurisz Lenertsz tot de Zevenhovense dijk, belend ten oosten Philips Cornelisz en ten westen Jan Gerritsz Coos.
Koopsom 340 gulden.
[bron: website Groene Hart Archieven]

PROTOCOLLEN, Nieuwkoop en Noorden (1642-1646), inv. nr. 63, blz. 98v, 15 maart 1644:
Willem Lambertsz, getrouwd met Lijsbet Crijnen, die weduwe was van Jacob Jansz, brouwer te Noorden, voor een helft en Cornelis Anthonisz Vermij met procuratie van Jacob Maertensz, brouwer en voogd van Maerten Jacobsz brouwer, en Wilburch Jacobsdr, kinderen van genoemde Jacob Jansz, voor de andere helft,
verkopen aan Cors Claesz een kamp land in het Noordeinde van Nieuwkoop buitenweg, verongeld voor morgen, strekkend van het land van Cornelis Roel jansz tot dat van Cornelis Cornelisz Baillius, belend ten oosten Ghijsbert Jacobs Tol en ten westen de landen van Nicolaes Pathuijsen.
Koopsom 339 gulden.
[bron: website Groene Hart Archieven]

PROTOCOLLEN, Nieuwkoop en Noorden (1642-1646), inv. nr. 63, blz. 98v (2), 15 maart 1644:
Willem Lambertsz, getrouwd met Lijsbet Crijnen, die weduwe was van Jacob Jansz, brouwer te Noorden, voor een helft en Cornelis Anthonisz Vermij met procuratie van Jacob Maertensz, brouwer en voogd van Maerten Jacobsz brouwer, en Wilburch Jacobsdr, kinderen van genoemde Jacob Jansz, voor de andere helft,
verkopen aan Jan Maerten Neel Tijsz een huis en erf te Noorden buitenweg, verongeld voor 125 roeden, strekkend uit de Voorwetering tot het land van Aert Maertensz, belend ten oosten Aert Maertensz en ten westen de weduwe van lenert Maertensz Col. Koopsom 795 gulden.
[bron: website Groene Hart Archieven]

PROTOCOLLEN, Nieuwkoop en Noorden (1642-1646), inv. nr. 63, blz. 98v (3), 15 maart 1644:
Willem Lambertsz, getrouwd met Lijsbet Crijnen, die weduwe was van Jacob Jansz, brouwer te Noorden, voor een helft en Cornelis Anthonisz Vermij met procuratie van Jacob Maertensz, brouwer en voogd van Maerten Jacobsz brouwer, en Wilburch Jacobsdr, kinderen van genoemde Jacob Jansz, voor de andere helft,
verkopen aan Gerrit Aertsz een kamp hooiland in het Noordeinde van Nieuwkoop buitenweg, verongeld voor morgen, strekkend van het land van mr. Cornelis van Sevenhoven, baljuw en schout, tot in de oude Meije, belend ten oosten Cornelis Janen en ten westen Gerrit Heijndricxsz Stichter.
Koopsom 428 gulden.
[bron: website Groene Hart Archieven]

PROTOCOLLEN, Nieuwkoop en Noorden (1642-1646), inv. nr. 63, blz. 201, 23 maart 1646.
Cornelis Cornelisz Swart, schoenmaker te Noorden, verkoopt aan zijn schoonvader Willem Cornelisz van Griecken een huis en erf te Noorden binnenweg, verongeld voor 2 morgen, strekkend van de Vorendijk tot het erf van Jan Arisz, brouwer, belend ten oosten de nazaten van Jacob Jansz, brouwer en ten westen Jan Arisz, brouwer;
nog een kamp weiland buitenweg voor het genoemde huis en erf, strekkend uit de Voorwetering tot de oude dijk, belend ten oosten Jan Ariensz Vermij en ten westen Maerten Maertensz;
nog een kamp land te Noorden binnenweg, strekkend van de Vorendijk tot de Zevenhovense dijk, belend ten oosten de kerklanden van Noorden en anderen en ten westen mr. Bartholomees van Swanenburch, schout van Ter Aar.
Koopsom 1.500 gulden.
[bron: website Groene Hart Archieven]

PROTOCOLLEN, Nieuwkoop en Noorden (1646-1650), inv. nr. 64, blz. 244, 6 september 1650.
Lijsbeth Crijnen, weduwe van Jacob Jansz, brouwer te Noorden, met als voogd Matheus van Heijningen, secretaris van Nieuwkoop, is 600 gulden schuldig aan Hendrick van Meijert te Amsterdam.
Gesteld onderpand: een huis, erf en 1 morgen land te Noorden binnenweg, strekkend van de Vorendijk en het huis en erf aan het kerkland te Noorden van Daniel Jansz van Meijert, belend ten oosten deze Daniel Jansz en de kerklanden van Noorden en ten westen Cornelis Cornelisz Swart en Jan Arisz, brouwer.
Geroijeerd dd 6 augustus 1658.
[bron: website Groene Hart Archieven]

PROTOCOLLEN, Nieuwkoop en Noorden (1651-1653), inv. nr. 65, blz. 214.
Losliggend.
Pieter Cornelisz Verhoef, als oom en voogd over de 5 minderjarige kinderen van Jan Adriaensz Vermij en Lijsbeth Elbertsdr., beiden overleden, mede als voogd over 5/6 deel van hun goederen, Jan Hendrix van Swieten met procuratie van Jacob Brouwer te Haarlem en Cornelis Arijensz Vermij als oom en voogd van moeders en vaders zijde, ter ene, en
Jan Jansz Cool, getrouwd met Neeltjen Jansdr Vermij, dochter van voornoemd echtpaar, erfgenaam voor 1/6 deel, ter andere zijde.
Deling van nalatenschap:
Jan Jansz Cool is toebedeeld een huis en erf met boomgaarden en schuren en 70 roeden veenland in het Noordeinde van Nieuwkoop binnenweg, verongeld voor 1 morgen, strekkend van de Vorendijk tot het land van Jan Theunen.
Hiervoor moet hij 1279 gulden 13 stuivers uitkeren aan de andere 5 broers en zusters. Ook betreffende de roerende goederen moet hij hen ruim 500 gulden uitkeren.
[bron: website Groene Hart Archieven]

TROUWBOEK, Noorden, Geref. kerk, 28 november 1653.
Meerten Willemsz, wed. van Geertje Gangloffs van den Bilderdam, met Lijsbet Crijnen, wed. van Willem Lambertsz van de Hoef tot Noorden, sijn des... getrouwt tot Noorden den 28 november 1653.

KINDEREN:
 1. Pieter Jacobsz Brouwer.
  Geboren voor 1612, woont in 1633 te Nieuwkoop.

  PROTOCOLLEN, Nieuwkoop en Noorden (1631-1634), inv. nr. 60, blz. 85, 16 februari 1633.
  Jan Huijbertsz Brack te Nieuwkoop verkoopt aan Jan Bastiaensz een perceel veenland in het Zuideinde, binnenweg, strekkend van het land van Pieter Jacobsz Brouwer tot dat van Jan Jacob Brouwer, belend ten oosten Jan Willemsz Cats en ten westen Jacob Evertsz.
  Koopsom 450 gulden.
  [bron: website Groene Hart Archieven]
 2. Jan Jacobsz Brouwer.
  Geboren voor 1612, woont in 1633 te Nieuwkoop.

  PROTOCOLLEN, Nieuwkoop en Noorden (1631-1634), inv. nr. 60, blz. 85, 16 februari 1633.
  Jan Huijbertsz Brack te Nieuwkoop verkoopt aan Jan Bastiaensz een perceel veenland in het Zuideinde, binnenweg, strekkend van het land van Pieter Jacobsz Brouwer tot dat van Jan Jacob Brouwer, belend ten oosten Jan Willemsz Cats en ten westen Jacob Evertsz.
  Koopsom 450 gulden.
  [bron: website Groene Hart Archieven]
 3. Maerten Jacobsz Brouwer,
  Geboren te Noorden voor 1633.
  Gehuwd te Boxhol in de Geref. kerk op 23 maart 1653, ondertrouw te Noorden met Aeltje Jacobs, geboren te Portengen, woont in 1653 te Boxhol.

  PROTOCOLLEN, Nieuwkoop en Noorden (1642-1646), inv. nr. 63, blz. 98v, 15 maart 1644:
  Willem Lambertsz, getrouwd met Lijsbet Crijnen, die weduwe was van Jacob Jansz, brouwer te Noorden, voor een helft en Cornelis Anthonisz Vermij met procuratie van Jacob Maertensz, brouwer en voogd van Maerten Jacobsz brouwer, en Wilburch Jacobsdr, kinderen van genoemde Jacob Jansz, voor de andere helft,
  verkopen aan Cors Claesz een kamp land in het Noordeinde van Nieuwkoop buitenweg, verongeld voor morgen, strekkend van het land van Cornelis Roel jansz tot dat van Cornelis Cornelisz Baillius, belend ten oosten Ghijsbert Jacobs Tol en ten westen de landen van Nicolaes Pathuijsen.
  Koopsom 339 gulden.
  [bron: website Groene Hart Archieven]

  PROTOCOLLEN, Nieuwkoop en Noorden (1642-1646), inv. nr. 63, blz. 98v (2), 15 maart 1644:
  Willem Lambertsz, getrouwd met Lijsbet Crijnen, die weduwe was van Jacob Jansz, brouwer te Noorden, voor een helft en Cornelis Anthonisz Vermij met procuratie van Jacob Maertensz, brouwer en voogd van Maerten Jacobsz brouwer, en Wilburch Jacobsdr, kinderen van genoemde Jacob Jansz, voor de andere helft,
  verkopen aan Jan Maerten Neel Tijsz een huis en erf te Noorden buitenweg, verongeld voor 125 roeden, strekkend uit de Voorwetering tot het land van Aert Maertensz, belend ten oosten Aert Maertensz en ten westen de weduwe van lenert Maertensz Col.
  Koopsom 795 gulden.
  [bron: website Groene Hart Archieven]

  PROTOCOLLEN, Nieuwkoop en Noorden (1642-1646), inv. nr. 63, blz. 98v (3), 15 maart 1644:
  Willem Lambertsz, getrouwd met Lijsbet Crijnen, die weduwe was van Jacob Jansz, brouwer te Noorden, voor een helft en Cornelis Anthonisz Vermij met procuratie van Jacob Maertensz, brouwer en voogd van Maerten Jacobsz brouwer, en Wilburch Jacobsdr, kinderen van genoemde Jacob Jansz, voor de andere helft,
  verkopen aan Gerrit Aertsz een kamp hooiland in het Noordeinde van Nieuwkoop buitenweg, verongeld voor morgen, strekkend van het land van mr. Cornelis van Sevenhoven, baljuw en schout, tot in de oude Meije, belend ten oosten Cornelis Janen en ten westen Gerrit Heijndricxsz Stichter.
  Koopsom 428 gulden.
  [bron: website Groene Hart Archieven]

  ONDERTROUWBOEK, Noorden, Geref. kerk, 1653.
  Marten Jacobsz Brouwer, J.M. van Noorden met Aeltje Jacobs van Portengen, woonende tot Boxenhol.
  Te Boxenhol getrouwt den 23 Martij 1653.
 4. Wilburch Jacobsdr.

  PROTOCOLLEN, Nieuwkoop en Noorden (1642-1646), inv. nr. 63, blz. 98v, 15 maart 1644:
  Willem Lambertsz, getrouwd met Lijsbet Crijnen, die weduwe was van Jacob Jansz, brouwer te Noorden, voor een helft en Cornelis Anthonisz Vermij met procuratie van Jacob Maertensz, brouwer en voogd van Maerten Jacobsz brouwer, en Wilburch Jacobsdr, kinderen van genoemde Jacob Jansz, voor de andere helft,
  verkopen aan Cors Claesz een kamp land in het Noordeinde van Nieuwkoop buitenweg, verongeld voor morgen, strekkend van het land van Cornelis Roel jansz tot dat van Cornelis Cornelisz Baillius, belend ten oosten Ghijsbert Jacobs Tol en ten westen de landen van Nicolaes Pathuijsen.
  Koopsom 339 gulden.
  [bron: website Groene Hart Archieven]

  PROTOCOLLEN, Nieuwkoop en Noorden (1642-1646), inv. nr. 63, blz. 98v (2), 15 maart 1644:
  Willem Lambertsz, getrouwd met Lijsbet Crijnen, die weduwe was van Jacob Jansz, brouwer te Noorden, voor een helft en Cornelis Anthonisz Vermij met procuratie van Jacob Maertensz, brouwer en voogd van Maerten Jacobsz brouwer, en Wilburch Jacobsdr, kinderen van genoemde Jacob Jansz, voor de andere helft,
  verkopen aan Jan Maerten Neel Tijsz een huis en erf te Noorden buitenweg, verongeld voor 125 roeden, strekkend uit de Voorwetering tot het land van Aert Maertensz, belend ten oosten Aert Maertensz en ten westen de weduwe van lenert Maertensz Col.
  Koopsom 795 gulden.
  [bron: website Groene Hart Archieven]

  PROTOCOLLEN, Nieuwkoop en Noorden (1642-1646), inv. nr. 63, blz. 98v (3), 15 maart 1644:
  Willem Lambertsz, getrouwd met Lijsbet Crijnen, die weduwe was van Jacob Jansz, brouwer te Noorden, voor een helft en Cornelis Anthonisz Vermij met procuratie van Jacob Maertensz, brouwer en voogd van Maerten Jacobsz brouwer, en Wilburch Jacobsdr, kinderen van genoemde Jacob Jansz, voor de andere helft,
  verkopen aan Gerrit Aertsz een kamp hooiland in het Noordeinde van Nieuwkoop buitenweg, verongeld voor morgen, strekkend van het land van mr. Cornelis van Sevenhoven, baljuw en schout, tot in de oude Meije, belend ten oosten Cornelis Janen en ten westen Gerrit Heijndricxsz Stichter.
  Koopsom 428 gulden.
  [bron: website Groene Hart Archieven]

III-b.
Ghijsbert Jansz BROUWER,
Zoon van Jan Jacobsz Brouwer en Annechgen Pietersdr. [nr. II-a], geboren ca. 1578, niet vermeld in het kohier 200e penning te Noorden (1623), overleden te Noorden ca. februari 1643.
Gehuwd voor 4 juni 1633 met Teuntgen LOURISDR, overleden na 4 juni 1633, dochter van Louris Leenderts.
Geen nageslacht.

PROTOCOLLEN, Nieuwkoop en Noorden (1621-1627), inv. 58, blz. 28v, 17 december 1621.
Jacob Jansz Brouwer en Ghijsbert Jansz Brouwer voor zichzelf,
Cornelis Willemsz van Griecken, man en voogd van Neeltgen Jansdr.,
Pieter Harmensz als vader en voogd van zijn twee weeskinderen, geboren uit Marritgen Jansdr.,
Willem Cornelisz van Griecken als grootvader en voogd en Elbert Jacobsz als oom en voogd van Cornelis Pietersz, weeskind van Pieter Jansz Brouwer,
allen als kinderen van Jan Jacobsz Brouwer en Annichgen Pietersdr., in leven wonende te Noorden, delen de erfenis met
Aris Jansz Brouwer, mede een zoon van genoemd echtpaar.
Ghijsbert Jansz Brouwer en Cornelis Pietersz als weeskind van Pieter Jansz Brouwer ontvangen een perceel land te Noorden, groot 1 morgen, verongeld voor 3 hond, strekkend van het land van de weeskinderen van Pieter Harmensz tot in de Kawetering, belend ten oosten Ghijsbert Dircxsz en ten westen Elbert Jacobsz; nog 4 morgen hooiland onder Achttienhoven, strekkend van het land van Maerten Vreecxsz tot in de oude Meije, belend ten oosten Elbert Jacobsz en ten westen Lauris Jansz Spiegels.
Uit te reiken aan Cornelis Willemsz 50 gulden en aan Jacob Jansz 30 gulden.
[bron: website Groene Hart Archieven]

KOHIER VAN DE 200E PENNING VAN RIJNLAND, 1623.
[In het kohier zijn de gezinshoofden met een vermogen van tenminste Y 1000 opgenomen. De transcriptie vemeldt alleen de tenaamstellingen het in te vorderen bedrag, eventueel na wijziging als gevolg van een eventueel bezwaarschrift (doleantie)]
Noorden [o.a.]:
Elbert Jacobsz, Y 35.
Arys Jansz Brouwer, Y 5.
Cornelis Willemsz van Griecken, Y 10.
de erven van Pieter Harmensz, chirurgijn, zijn erven, Y 10.
Jacob Jansz Brouwer, Y 5.

PROTOCOLLEN, Nieuwkoop en Noorden (1621-1627), inv. nr. 58, blz. 140v, 18 mei 1624.
Elias Jansz te Nieuwkoop is 120 gulden schuldig aan Gijsbert Jansz, brouwer.
Gesteld onderpand: zijn bruikweerland met huis en hof in het Noordeinde buitenweg.
[bron: website Groene Hart Archieven]

PROTOCOLLEN, Nieuwkoop en Noorden (1621-1627), inv. nr. 58, blz. 181, 18 maart 1625.
Cornelis Willemsz van Griecken te Noorden is 450 gulden schuldig aan Ghijsbert Jansz, brouwer.
Gesteld onderpand: zijn huis, erf, berg en schuur te Noorden binnenweg, strekkend van de Vorendijk tot het erf van Arisz Jansz, belend ten oosten Jacob Jansz, brouwer en ten westen Aris Jansz, brouwer;
nog een perceel met een boomgaardje aldaar, buitenweg, strekkend uit de voorwetering tot de oude wetering en het land van Jacob Jansz, belend ten oosten Elbert Jacobsz, brouwer en ten westen de weduwe van Maerten Vreecken.
Geroijeerd 14 november 1637 door Willem Cornelisz van Griecken.
[bron: website Groene Hart Archieven]

PROTOCOLLEN, Nieuwkoop en Noorden (1627-1631), inv. nr. 59, blz. 228, 27 augustus 1630.
[Ghijsbert Jansz, brouwer, vermeld als belendend landeigenaar in het Noordeinde].
[bron: website Groene Hart Archieven]

PROTOCOLLEN, Nieuwkoop en Noorden (1631-1634), inv. nr. 60, blz. 103v, 4 juni 1633.
Lenert en Jan Lourisz voor zich zelf,
Aert Jansz Heer, man en voogd van Neeltgen Lourisdr,
Aris Jansz, brouwer, man en voogd van Hillegont Lourisdr,
Ghijsbert Jansz, brouwer, man en voogd van Teuntgen Lourisdr,
Dirck Gijsbertsz, man en voogd van Leuntgen Lourisdr, en
Lenert Lourisz, handelend namens Gerrit Lourisz en Aechgen Lourisdr,
allen als kinderen van de overleden Louris Lenertsz, die woonde in het Noordeinde van Nieuwkoop, verkopen aan Crijn Jaspersz, getrouwd met Marritgen Lourisdr, als mede-erfgenamen, een bruikweerland in het Noordeinde, buitenweg, verongeld voor 3 morgen, strekkend uit de Voorwetering tot aan Lenert Lourisz en het land van Arien Jansz, belend ten oosten Volcken Cornelisz en ten westen Gerrit Jansz Coos, de kinderen van Ghijsbert Heijndricxsz en Vranck Cornelisz. Koopsom 2.160 gulden.
[bron: website Groene Hart Archieven]

PROTOCOLLEN, Nieuwkoop en Noorden (1642-1646), inv. nr. 63, blz. 32v, 25 februari 1643:
Losliggend.
Jacob Jansz, brouwer, voor zich zelf, Tomas Crispe, luitenant, getrouwd met Maritgen Pietersdr. en Lenert Laurisz als voogd van de onmondige kinderen van de overleden Aris Jansz, brouwer, allen als erfgenamen van Ghijsbert Jansz, brouwer, verkopen aan Heertgen Weernaren een stuk riet- en veenland te Noorden binnenweg, strekkend van het land van Jan Laurisz Lenertsz tot de Zevenhovense dijk, belend ten oosten Philips Cornelisz en ten westen Jan Gerritsz Coos.
Koopsom 340 gulden.
[bron: website Groene Hart Archieven]

III-c.
Neeltgen JANSDR,
Dochter van Jan Jacobsz Brouwer en Annechgen Pietersdr. [nr. II-a], geboren ca. 1580, overleden tussen 22 december 1621 en 5 mei 1634, mogelijk te Noorden.
Gehuwd voor 22 december 1621 met Cornelis Willems VAN GRIECKEN, geboren ca. 1560, vermeld in het kohier 200e penning te Noorden (1623), tekent schuldbekentenis met onderpandstelling te Noorden op 18 maart 1625, overleden voor 18 april 1637.
Cornelis Willemsz VAN GRIECKEN was eerder gehuwd met Meijnsgen CLAESDR, dochter van Claes N.N. en Neeltgen Egbertsdr.
Cornelis Willemsz VAN GRIECKEN huwt (3) ca. 1626 met Maritgen CORNELISDR, overleden voor 5 mei 1634, dochter van Cornelis Willemsz Jongelijn.

PROTOCOLLEN, Nieuwkoop en Noorden (1621-1627), inv. 58, blz. 28, 17 december 1621.
Jacob Jansz Brouwer en Ghijsbert Jansz Brouwer voor zichzelf,
Cornelis Willemsz van Griecken, man en voogd van Neeltgen Jansdr.,
Pieter Harmensz als vader en voogd van zijn twee weeskinderen, geboren uit Marritgen Jansdr.,
Willem Cornelisz van Griecken als grootvader en voogd en Elbert Jacobsz als oom en voogd van Cornelis Pietersz, weeskind van Pieter Jansz Brouwer,
allen als kinderen van Jan Jacobsz Brouwer en Annichgen Pietersdr., in leven wonende te Noorden, delen de erfenis met
Aris Jansz Brouwer, mede een zoon van genoemd echtpaar.
Cornelis Willemsz van Griecken ontvangt een huis en erf te Noorden binnenweg, verongeld voor 2 hond, strekkend van de Vorendijk tot het erf van Aris Jansz; nog een perceel land aan de binnenweg, verongeld voor 1 morgen, strekkend van de vorendijk tot in de Achterweg, belend ten oosten de kerklanden en ten noorden en westen Elbert Jacobsz; nog een perceel land buitenweg, verongeld voor 1 morgen, strekkend uit de Voorwetering aan de oude dijk tot het land van Jacob Jansz, belend ten oosten Elbert Jacobsz en ten westen Maerten Vreecksz.
Pieter Harmensz verkrijgt een rietsudde in het Noordeinde binnenweg, veronegld voor 1 morgen, strekkend van het land van Gerrit Jansz Corsz tot aan de Achterweg, belend ten oosten Gerrit Jansz Corsz en ten westen IJsbrant Maertensz; nog een kamp land aan de Achttienhoven, groot 2 morgen, verongeld voor 2 morgen, strekkend van de Kawetering tot de Boswetering, belend ten oosten Ghijsbert Wllemsz en ten westen Pieter Harmensz.
De weeskinderen van Pieter Harmensz, genaamd Marritgen en Geertgen Pietersdr ontvangen een perceel land te Noorden buitenweg, verongeld voor 5 hond, strekkend van het land van Jacob Jansz tot het einde van de kleiput en de dwarssloot van Ghijsbert Jansz en de landen van Cornelis Pietersz, belend ten oosten Gijsbert Dircxsz en ten westen Maerten Vreecxsz.
[bron: website Groene Hart Archieven]

KOHIER VAN DE 200E PENNING VAN RIJNLAND, 1623.
[In het kohier zijn de gezinshoofden met een vermogen van tenminste Y 1000 opgenomen. De transcriptie vemeldt alleen de tenaamstellingen het in te vorderen bedrag, eventueel na wijziging als gevolg van een eventueel bezwaarschrift (doleantie)]
Noorden [o.a.]:
Elbert Jacobsz, Y 35.
Arys Jansz Brouwer, Y 5.
Cornelis Willemsz van Griecken, Y 10.
de erven van Pieter Harmensz, chirurgijn, zijn erven, Y 10.
Jacob Jansz Brouwer, Y 5.

PROTOCOLLEN, Nieuwkoop en Noorden (1621-1627), inv. nr. 58, blz. 181, 18 maart 1625.
Cornelis Willemsz van Griecken te Noorden is 450 gulden schuldig aan Ghijsbert Jansz, brouwer.
Gesteld onderpand: zijn huis, erf, berg en schuur te Noorden binnenweg, strekkend van de Vorendijk tot het erf van Arisz Jansz, belend ten oosten Jacob Jansz, brouwer en ten westen Aris Jansz, brouwer;
nog een perceel met een boomgaardje aldaar, buitenweg, strekkend uit de voorwetering tot de oude wetering en het land van Jacob Jansz, belend ten oosten Elbert Jacobsz, brouwer en ten westen de weduwe van Maerten Vreecken.
Geroijeerd 14 november 1637 door Willem Cornelisz van Griecken.
[bron: website Groene Hart Archieven]

PROTOCOLLEN, Nieuwkoop en Noorden (1627-1631), inv. nr. 59, blz. 143, 20 november 1629.
Cornelis Willemsz van Griecken te Noorden is 150 gulden schuldig aan Trijntgen Jansdr, weeskind van Jan Cornelisz Block.
Gesteld onderpand: zijn bruikweerland te Noorden, binnen- en buitenweg, strekkend binnenweg ten noorden van de werf van Aris Jansz tot over de Vorendijk tot aan de oude dijk, belend ten oosten Jacob Jansz, brouwer en Elbert Jacobsz en ten westen Aris Jansz en de kinderen van Maerten Vreecken.
Geroijeerd 5 april 1636.
[bron: website Groene Hart Archieven]

PROTOCOLLEN, Nieuwkoop en Noorden (1631-1634), inv. nr. 60, blz. 17, 7 februari 1632.
Cornelis Willemsz van Griecken te Noorden is 50 gulden schuldig aan de kerk van Noorden.
Gesteld onderpand zijn bruikweerland te Noorden, binnen- en buitenweg, strekkend ten noorden, binnenweg van de werf van Arien Jansz, brouwer en ten zuiden over de Vorendijk en de wetering tot de oude dijk, belend ten oosten Jacob Jansz, brouwer en Elbert Jacobsz, brouwer en ten westen Aris Jansz, brouwer en de erfgenamen van Maerten Vreecken.
[bron: website Groene Hart Archieven]

PROTOCOLLEN, Nieuwkoop en Noorden (1631-1634), inv. nr. 60, blz. 105v, 6 juni 1633.
Cornelis Willemsz van Griecken te Noorden is 156 gulden schuldig aan de kerk van Noorden, wegens voorgeschoten geld van Joachim Jacobsz Zael.
Gesteld onderpand: zijn huis en erf te Noorden, binnenweg, strekkend van de Vorendijk tot Aris Jansz, brouwer, belend ten ten oosten Jacob Jansz, brouwer en ten westen Aris Jansz.
Nog een perceel land aldaar, buitenweg, strekkend uit de Voorwetering tot de oude dijk, belend ten oosten Elbert Jacobsz en ten westen Jan Cornelisz, corffbreijer en Maerten Dircxsz;
Nog een perceel land te Noorden, binnenweg, strekkend van de Vorendijk tot de Achterwetering, belend ten oosten de kerk en ten westen Bartholomees Swanenburch.
[bron: website Groene Hart Archieven]

PROTOCOLLEN, Nieuwkoop en Noorden (1631-1634), inv. nr. 60, blz. 177, zonder datum.
Cornelis Willemsz van Griecken te Noorden is 150 gulden schuldig aan Adriaen Claesz van Leeuwen en Jacob van der Graft.
Gesteld onderpand: een bruikweerland te Noorden buitenweg, strekkend uit de Voorwetering tot het land van Ghijsbert Jansz, belend ten oosten Elbert Jacobsz, brouwer en ten westen de kinderen van Maerten Vreecken.
[bron: website Groene Hart Archieven]

PROTOCOLLEN, Nieuwkoop en Noorden (1631-1634), inv. nr. 60, blz. 226, zonder datum.
Cornelis Willemsz van Griecken als weduwnaar van Marritgen Cornelisdr ter ene en Cornelis Willemsz Jongelijn als grootvader en voogd over Jan Cornelisz van Griecken, Grietgen, Neeltgen en Marritgen Cornelisdr, onmondige kinderen van genoemd echtpaar.
De vader neemt op zich zijn kinderen te onderhouden en op te voeden tot de leeftijd van 18 jaar, hen dan elk 142 gulden uitkeren.
Als garantie stelt hij een kamp weiland te Noorden binnenweg, strekkend van de Vorendijk tot de Zevenhovense dijk, lend ten oosten de erk van Noorden en ten westen mr. Bartholomees van Swanenburch;
nog een kamp land en boomgaard te Noorden buitenweg, strekkend uit de Voorwetering tot aan het land van Ghijsbert Jansz, brouwer, belend ten oosten Elbert Jacobsz, brouwer en de kinderen van Maerten Vreecken.
Grietgen was 7 jaar op 5 mei 1634, Jan was 6 jaar in april 1634, Neeltgen was 4 jaar en Marritgen wa 2 jaar.
[bron: website Groene Hart Archieven]

PROTOCOLLEN, Nieuwkoop en Noorden (1635-1638), inv. nr. 61, blz. 153, 18 april 1637.
Cornelis Cornelisz Waling, timmerman, die getrouwd was met Leuntgen Willemsdr, dochter van Meijnsgen Claesdr, in leven getrouwd met Cornelis Willemsz van Griecken te Noorden, en Govert Claesz, oudste zoon en voogd over Neeltgen Egbertsdr, moeder van de overleden Meijnsgen Claesdr.
Verdeling van de nalatenschap van Cornelis Willemsz van Griecken.
Willem Cornelisz van Griecken ontvangt een huis en erf te Noorden binnenweg, verongeld voor 42 roeden, strekkend van de Vorendijk tot het erf van Aris Jansz, brouwer, belend ten oosten Jacob Jansz, brouwer en ten westen Aris Jansz, brouwer.
nog een perceel weiland, boomgaard en schuur te Noorden buitenweg, verongeld voor 1 morgen 367 roeden, strekkend uit de Voorwetering tot het land van Ghijsbert Jansz, brouwer, belend ten oosten Elbert Jacobsz, brouwer en ten westen Maerten Maertensz;
nog een kamp land in Noorden binnenweg, verongeld voor 1 morgen 225 roeden, strekkend van de Vorendijk tot de Zevenhovense dijk, belend ten oosten de kerklanden van de kerk van Noorden en ten westen mr. Bartholomees van Stravenburch.
Belast met een schuld van 450 gulden aan Aris Jansz, brouwer en 1.628 gulden aan Willem Cornelisz.
[bron: website Groene Hart Archieven]

KIND VAN MEIJNSGEN CLAESDR.
 1. Leuntgen Willemsdr,
  Overleden voor 18 april 1637.
  Gehuwd met Cornelis Cornelisz Waling, timmerman.
KIND UIT HET HUWELIJK VAN CORNELIS WILLEMSZ VAN GRIECKEN EN MEIJNSGEN CLAESDR.
 1. b. Willem Cornelisz van Griecken, zie nr. IV-a.
  Geboren ca. 1585, ontvangt vader's erfenis op 18 april 1637, koopt in 1646 huis en erf met enkele stukken land in Noorden van zijn schoonzoon Cornelis Cornelisz Swart voor 1.500 gulden.
  Gehuwd ca. 1610 met Trijntgen Pietersdr, overleden voor 6 januari 1642.
KINDEREN UIT HET HUWELIJK VAN CORNELIS WILLEMSZ VAN GRIECKEN EN MARRITGEN CORNELISDR.
 1. Grietgen Cornelisdr van Griecken,
  Geboren te Noorden in 1627, woont in 1634 aldaar.

  DOOP:
  Niet gedoopt in de Geref. kerk te Noorden.

 2. Jan Cornelisz van Griecken,
  Geboren te Noorden in 1628, woont in 1634 aldaar.

  DOOP:
  Niet gedoopt in de Geref. kerk te Noorden.

 3. Neeltgen Cornelisdr van Griecken,
  Geboren te Noorden in 1630, woont in 1634 aldaar.

  DOOP:
  Niet gedoopt in de Geref. kerk te Noorden.

 4. Marritgen Cornelisdr van Griecken,
  Geboren te Noorden in 1632, woont in 1634 aldaar.

  DOOP:
  Niet gedoopt in de Geref. kerk te Noorden.
III-d.
Marritgen JANSDR.,
Dochter van Jan Jacobsz Brouwer en Annechgen Pietersdr. [nr. II-a], geboren ca. 1584, overleden te Noorden voor 22 december 1621.
Gehuwd voor 22 december 1621 met Pieter HARMENSZ, geboren ca. 1580, van beroep chirurgijn, vermeld in het kohier 200e penning te Noorden (1623), overleden te Noorden tussen 22 december 1621 en 12 juli 1622, zoon van Harmen N.N. en Crijntgen IJsbrandtsdr.

PROTOCOLLEN, Nieuwkoop en Noorden (1608-1614), inv. nr. 55, blz. 14v, 3 juni 1608.
Gerrit Cornelisz Heijnst te Amsterdam verkoopt aan Maerten Vredericxsz drie hennepwerven, verongeld voor morgen, 1 strekkend van de Vorendijk tot het land van Pieter Harmansz, belend ten oosten Jan Jacobsz Brouwer en ten westen Pieter Harmansz, de andere hennepwerven strekkend van het land van Pieter Harmansz tot in de Achterweg.
[bron: website Groene Hart Archieven]

PROTOCOLLEN, Nieuwkoop en Noorden (1621-1627), inv. 58, blz. 27v, 22 december 1621.
Jacob Jansz Brouwer en Ghijsbert Jansz Brouwer voor zichzelf,
Cornelis Willemsz van Griecken, man en voogd van Neeltgen Jansdr.,
Pieter Harmensz als vader en voogd van zijn twee weeskinderen, geboren uit Marritgen Jansdr.,
Willem Cornelisz van Griecken als grootvader en voogd en Elbert Jacobsz als oom en voogd van Cornelis Pietersz, weeskind van Pieter Jansz Brouwer,
allen als kinderen van Jan Jacobsz Brouwer en Annichgen Pietersdr., in leven wonende te Noorden, delen de erfenis met
Aris Jansz Brouwer, mede een zoon van genoemd echtpaar.
Aris Jansz is toebedeeld een huis, erf en aanliggend land, verongeld voor morgen, strekkend van de Vorendijk en van het erf van Cornelis Willemsz tot het land van Cornelis Reijersz, belend ten oosten Cornelis Willemsz en Jacob Jansz, en ten westen Pieter Harmensz.
Aris Jansz moet de andere 4 partijen elk uitkeren 450 gulden.
Jacob Jansz valt ten deel een perceel land te Noorden binnenweg, verongeld voor 2 morgen, strekkend van de Vorendijk tot het houtland aan de Kerklaan, belend ten oosten Jan Gangloff en de Kerklaan en ten westen Cornelis Willemsz en Aris Jansz; nog een perceel land te Noorden, buitenweg, verongeld voor 1 morgen, strekkend van de oude dijk en het land van Cornelis Willemsz tot aan het land van de kinderen van Piet Harmensz met een henneptuin daar in gelegen, belend ten oosten Tijs Dammasz en ten westen Maerten Vreecksz. Daarbij moeten Gijsbert Jansz en Cornelis Pietersz hem 50 gulden, de kinderen van Pieter Harmensz 12 gulden en Aris Jansz 300 gulden uitkeren.
[bron: website Groene Hart Archieven]

PROTOCOLLEN, Nieuwkoop en Noorden (1621-1627), inv. 58, blz. 28, 17 december 1621.
Jacob Jansz Brouwer en Ghijsbert Jansz Brouwer voor zichzelf,
Cornelis Willemsz van Griecken, man en voogd van Neeltgen Jansdr.,
Pieter Harmensz als vader en voogd van zijn twee weeskinderen, geboren uit Marritgen Jansdr.,
Willem Cornelisz van Griecken als grootvader en voogd en Elbert Jacobsz als oom en voogd van Cornelis Pietersz, weeskind van Pieter Jansz Brouwer,
allen als kinderen van Jan Jacobsz Brouwer en Annichgen Pietersdr., in leven wonende te Noorden, delen de erfenis met
Aris Jansz Brouwer, mede een zoon van genoemd echtpaar.
Cornelis Willemsz van Griecken ontvangt een huis en erf te Noorden binnenweg, verongeld voor 2 hond, strekkend van de Vorendijk tot het erf van Aris Jansz; nog een perceel land aan de binnenweg, verongeld voor 1 morgen, strekkend van de vorendijk tot in de Achterweg, belend ten oosten de kerklanden en ten noorden en westen Elbert Jacobsz; nog een perceel land buitenweg, verongeld voor 1 morgen, strekkend uit de Voorwetering aan de oude dijk tot het land van Jacob Jansz, belend ten oosten Elbert Jacobsz en ten westen Maerten Vreecksz.
Pieter Harmensz verkrijgt een rietsudde in het Noordeinde binnenweg, veronegld voor 1 morgen, strekkend van het land van Gerrit Jansz Corsz tot aan de Achterweg, belend ten oosten Gerrit Jansz Corsz en ten westen IJsbrant Maertensz; nog een kamp land aan de Achttienhoven, groot 2 morgen, verongeld voor 2 morgen, strekkend van de Kawetering tot de Boswetering, belend ten oosten Ghijsbert Wllemsz en ten westen Pieter Harmensz.
De weeskinderen van Pieter Harmensz, genaamd Marritgen en Geertgen Pietersdr ontvangen een perceel land te Noorden buitenweg, verongeld voor 5 hond, strekkend van het land van Jacob Jansz tot het einde van de kleiput en de dwarssloot van Ghijsbert Jansz en de landen van Cornelis Pietersz, belend ten oosten Gijsbert Dircxsz en ten westen Maerten Vreecxsz.
[bron: website Groene Hart Archieven]

PROTOCOLLEN, Nieuwkoop en Noorden (1621-1627), inv. nr. 58, blz. 61v, 12 juli 1622.
Gerrit Cornelisz, wonend te Weesp, als voogd van vaderszijde en Jacob Jansz, brouwer als oom en voogd van moederszijde over de vier kinderen van Pieter Harmen en Marietgen Jansdr., beiden overleden en gewoond hebbende te Noorden, dragen over aan IJsbrant Maertensz een rietsudde te Noorden binnenweg, verongeld voor morgen, strekkend van het land van Gerrit Jansz Kees tot de Achterweg, belend ten oosten de genoemde kinderen zelf en ten westen IJsbrant Maertensz.
Koopsom 220 gulden.
[bron: website Groene Hart Archieven]

KOHIER VAN DE 200E PENNING VAN RIJNLAND, 1623.
[In het kohier zijn de gezinshoofden met een vermogen van tenminste Y 1000 opgenomen. De transcriptie vemeldt alleen de tenaamstellingen het in te vorderen bedrag, eventueel na wijziging als gevolg van een eventueel bezwaarschrift (doleantie)]
Noorden [o.a.]:
Elbert Jacobsz, Y 35.
Arys Jansz Brouwer, Y 5.
Cornelis Willemsz van Griecken, Y 10.
de erven van Pieter Harmensz, chirurgijn, zijn erven, Y 10.
Jacob Jansz Brouwer, Y 5.

PROTOCOLLEN, Nieuwkoop en Noorden (1621-1627), inv. nr. 58, blz. 188, 28 mei 1625.
Jan Jansz Huijgen, man en voogd van Grietgen Harmensdr,
Jan Cornelisz, schoenmaker, man en voogd van Marritgen Harmensdr,
mede handelend namens zijn zwager Lauris Willemsz, schipper, man en voogd van Machteltgen Harmensdr,
Jacob Jansz, brouwer, oom en voogd van Marritgen en Geertgen Pietersdr, kinderen van Pieter Harmensz, mede voor Gerrit Cornelisz te Weesp als medevoogd,
allen als kinderen en erfgenamen van Crijntgen IJsbrantsdr, verkopen aan Heijndrick Jansz een huis en erf met hennepland te Noorden binnenweg, strekend van de Zevenhovensedijk tot het land van Aper Fransz, brouwer, belend ten oosten Arien Luijtensz en ten westen Maerten Hillebrantsz.
Koopsom: 500 gulden.
[bron: website Groene Hart Archieven]

UIT DIT HUWELIJK VIER KINDEREN.
 1. Marritgen Pietersdr.
  Geboren voor 22 december 1621.
  Gehuwd voor 1643 met luitenant Tomas Crispe.

  PROTOCOLLEN, Nieuwkoop en Noorden (1642-1646), inv. nr. 63, blz. 32v, 25 februari 1643:
  Losliggend.
  Jacob Jansz, brouwer, voor zich zelf, Tomas Crispe, luitenant, getrouwd met Maritgen Pietersdr. en Lenert Laurisz als voogd van de onmondige kinderen van de overleden Aris Jansz, brouwer, allen als erfgenamen van Ghijsbert Jansz, brouwer, verkopen aan Heertgen Weernaren een stuk riet- en veenland te Noorden binnenweg, strekkend van het land van Jan Laurisz Lenertsz tot de Zevenhovense dijk, belend ten oosten Philips Cornelisz en ten westen Jan Gerritsz Coos.
  Koopsom 340 gulden.
  [bron: website Groene Hart Archieven]
 2. Geertgen Pietersdr.
  Geboren voor 22 december 1621, overleden na 28 mei 1625, mogelijk te Noorden.
 3. Kind 3.
  Vermeld in landverkoopakte op 12 juli 1622.
 4. Kind 4.
  Vermeld in landverkoopakte op 12 juli 1622.
III-e.
Pieter Jansz BROUWER.
Zoon van Jan Jacobsz Brouwer en Annechgen Pietersdr. [nr. II-a], geboren ca. 1587, overleden voor 22 december 1621.
Gehuwd met [N.N.] Willemsdr VAN GRIECKEN, dochter van Willem Cornelisz van Griecken, woont in 1634 te Zegveld.
[N.N.] Willemsdr VAN GRIECKEN huwt (2) voor 3 juni 1634 met Cornelis CORNELISZ, schoenmaker te Zegveld.

PROTOCOLLEN, Nieuwkoop en Noorden (1631-1634), inv. nr. 60, blz. 180v, 3 juni 1634.
Cornelis Cornelisz, schoenmaker te Zegveld, getrouwd met de weduwe van Pieter Jansz, brouwer, als erfgenamen, nomine uxoris, van Cornelis Pietersz, brouwer, verkoopt aan de kinderen van de overleden Maertentgen Anthonisdr en Cornelis Dammasz een schuldbrief dd 16 februari 1622 op Dick Jansz Stichter, waarvan resteert 125 gulden.
[bron: website Groene Hart Archieven]

KIND:
 1. Cornelis Pietersz Brouwer,
  Geboren voor 22 december 1621, mogelijk te Noorden, woont in 1634 mogelijk te Zegveld, overleden na 3 juni 1634.

  PROTOCOLLEN, Nieuwkoop en Noorden (1621-1627), inv. 58, blz. 28v, 17 december 1621.
  Jacob Jansz Brouwer en Ghijsbert Jansz Brouwer voor zichzelf,
  Cornelis Willemsz van Griecken, man en voogd van Neeltgen Jansdr.,
  Pieter Harmensz als vader en voogd van zijn twee weeskinderen, geboren uit Marritgen Jansdr.,
  Willem Cornelisz van Griecken als grootvader en voogd en Elbert Jacobsz als oom en voogd van Cornelis Pietersz, weeskind van Pieter Jansz Brouwer,
  allen als kinderen van Jan Jacobsz Brouwer en Annichgen Pietersdr., in leven wonende te Noorden, delen de erfenis met
  Aris Jansz Brouwer, mede een zoon van genoemd echtpaar.
  Ghijsbert Jansz Brouwer en Cornelis Pietersz als weeskind van Pieter Jansz Brouwer ontvangen een perceel land te Noorden, groot 1 morgen, verongeld voor 3 hond, strekkend van het land van de weeskinderen van Pieter Harmensz tot in de Kawetering, belend ten oosten Ghijsbert Dircxsz en ten westen Elbert Jacobsz; nog 4 morgen hooiland onder Achttienhoven, strekkend van het land van Maerten Vreecxsz tot in de oude Meije, belend ten oosten Elbert Jacobsz en ten westen Lauris Jansz Spiegels.
  Uit te reiken aan Cornelis Willemsz 50 gulden en aan Jacob Jansz 30 gulden.
  [bron: website Groene Hart Archieven]

  PROTOCOLLEN, Nieuwkoop en Noorden (1621-1627), inv. 58, blz. 37v, 16 februari 1622.
  Willem Cornelisz van Griecken als grootvader en Jacob Jansz Brouwer als oom en voogd van Cornelis Pietersz Brouwer, weeskind van Pieter Jansz Brouwer, verkoopt aan Dirck Jansz Stichter een huis en erf in het Noordeinde binnenweg, strekkend van de Vorendijk tot het land van Lauris Leendertsz, belend ten oosten Cornelis Leendertsz en ten westen Aert Jansz.
  Borg is Cornelis Leendertsz, schoonvader van Dirck Jansz Stichter.
  Koopsom 324 gulden.
  [bron: website Groene Hart Archieven]

  PROTOCOLLEN, Nieuwkoop en Noorden (1631-1634), inv. nr. 60, blz. 180v, 3 juni 1634.
  Cornelis Cornelisz, schoenmaker te Zegveld, getrouwd met de weduwe van Pieter Jansz, brouwer, als erfgenamen, nomine uxoris, van Cornelis Pietersz, brouwer, verkoopt aan de kinderen van de overleden Maertentgen Anthonisdr en Cornelis Dammasz een schuldbrief dd 16 februari 1622 op Dick Jansz Stichter, waarvan resteert 125 gulden.
  [bron: website Groene Hart Archieven]
III-f.
Aris Jansz BROUWER,
Zoon van Jan Jacobsz Brouwer en Annechgen Pietersdr. [nr. II-a], geboren te Noorden ca. 1595, van beroep brouwer, erft huis, erf en aanliggend land van zijn ouders (1621), vermeld in het kohier 200e penning te Noorden (1623), koopt een kamp weiland in 1633, overleden te Noorden tussen 18 april 1637 en 20 maart 1640, oud ca. 43 jaar.
Gehuwd te Noorden in de Geref. kerk op 2 augustus 1620, ondertrouw te Nieuwkoop met Hillegont (Hilletjen) LOUWEN, geboren te Nieuwkoop ca. 1595, overleden na 12 juli 1646.

TROUWBOEK, Noorden, Geref. kerk, 2 augustus 1620.
An: 1620, Ondertrout tot Nieucoop.
Geboden: 19 Jul., 26 Dito, 2 August.
Aris Jansz j.m. van Noorden, met Hilletjen Louwen, j.d. van Nieucoop.
Getrout den 2 August:

PROTOCOLLEN, Nieuwkoop en Noorden (1621-1627), inv. 58, blz. 27v, 22 december 1621.
Jacob Jansz Brouwer en Ghijsbert Jansz Brouwer voor zichzelf,
Cornelis Willemsz van Griecken, man en voogd van Neeltgen Jansdr.,
Pieter Harmensz als vader en voogd van zijn twee weeskinderen, geboren uit Marritgen Jansdr.,
Willem Cornelisz van Griecken als grootvader en voogd en Elbert Jacobsz als oom en voogd van Cornelis Pietersz, weeskind van Pieter Jansz Brouwer,
allen als kinderen van Jan Jacobsz Brouwer en Annichgen Pietersdr., in leven wonende te Noorden, delen de erfenis met
Aris Jansz Brouwer, mede een zoon van genoemd echtpaar.
Aris Jansz is toebedeeld een huis, erf en aanliggend land, verongeld voor morgen, strekkend van de Vorendijk en van het erf van Cornelis Willemsz tot het land van Cornelis Reijersz, belend ten oosten Cornelis Willemsz en Jacob Jansz, en ten westen Pieter Harmensz.
Aris Jansz moet de andere 4 partijen elk uitkeren 450 gulden.
Jacob Jansz valt ten deel een perceel land te Noorden binnenweg, verongeld voor 2 morgen, strekkend van de Vorendijk tot het houtland aan de Kerklaan, belend ten oosten Jan Gangloff en de Kerklaan en ten westen Cornelis Willemsz en Aris Jansz; nog een perceel land te Noorden, buitenweg, verongeld voor 1 morgen, strekkend van de oude dijk en het land van Cornelis Willemsz tot aan het land van de kinderen van Piet Harmensz met een henneptuin daar in gelegen, belend ten oosten Tijs Dammasz en ten westen Maerten Vreecksz. Daarbij moeten Gijsbert Jansz en Cornelis Pietersz hem 50 gulden, de kinderen van Pieter Harmensz 12 gulden en Aris Jansz 300 gulden uitkeren.
[bron: website Groene Hart Archieven]

PROTOCOLLEN, Nieuwkoop en Noorden (1621-1627), inv. nr. 58, blz. 64, 24 augustus 1622.
Maerten Hillebrantsz, bakker te Noorden, is 400 gulden schuldig aan de Armen van Noorden.
Gesteld onderpand: een kamp weiland in Noorden binnenweg, strekkend vasn het land van Maritgen Jacobsdr tot aan de Zevenhovense dijk, belend ten oosten Crijntgen IJsbrantsdr. en ten westen de kerkenlanden van Noorden en het pastorie erf.
Geroijeerd dd 12 juli 1646, eigenares van de rentebrief was toen Hillegont Laurisdr, weduwe van Aris Jansz Brouwer.
[bron: website Groene Hart Archieven]

KOHIER VAN DE 200E PENNING VAN RIJNLAND, 1623.
[In het kohier zijn de gezinshoofden met een vermogen van tenminste Y 1000 opgenomen. De transcriptie vemeldt alleen de tenaamstellingen het in te vorderen bedrag, eventueel na wijziging als gevolg van een eventueel bezwaarschrift (doleantie)]
Noorden [o.a.]:
Elbert Jacobsz, Y 35.
Arys Jansz Brouwer, Y 5.
Cornelis Willemsz van Griecken, Y 10.
de erven van Pieter Harmensz, chirurgijn, zijn erven, Y 10.
Jacob Jansz Brouwer, Y 5.

PROTOCOLLEN, Nieuwkoop en Noorden (1621-1627), inv. nr. 58, blz. 181, 18 maart 1625.
Cornelis Willemsz van Griecken te Noorden is 450 gulden schuldig aan Ghijsbert Jansz, brouwer.
Gesteld onderpand: zijn huis, erf, berg en schuur te Noorden binnenweg, strekkend van de Vorendijk tot het erf van Arisz Jansz, belend ten oosten Jacob Jansz, brouwer en ten westen Aris Jansz, brouwer;
nog een perceel met een boomgaardje aldaar, buitenweg, strekkend uit de voorwetering tot de oude wetering en het land van Jacob Jansz, belend ten oosten Elbert Jacobsz, brouwer en ten westen de weduwe van Maerten Vreecken.
Geroijeerd 14 november 1637 door Willem Cornelisz van Griecken.
[bron: website Groene Hart Archieven]

PROTOCOLLEN, Nieuwkoop en Noorden (1627-1631), inv. nr. 59, blz. 143, 20 november 1629.
Cornelis Willemsz van Griecken te Noorden is 150 gulden schuldig aan Trijntgen Jansdr, weeskind van Jan Cornelisz Block.
Gesteld onderpand: zijn bruikweerland te Noorden, binnen- en buitenweg, strekkend binnenweg ten noorden van de werf van Aris Jansz tot over de Vorendijk tot aan de oude dijk, belend ten oosten Jacob Jansz, brouwer en Elbert Jacobsz en ten westen Aris Jansz en de kinderen van Maerten Vreecken.
Geroijeerd 5 april 1636.
[bron: website Groene Hart Archieven]

PROTOCOLLEN, Nieuwkoop en Noorden (1631-1634), inv. nr. 60, blz. 17, 7 februari 1632.
Cornelis Willemsz van Griecken te Noorden is 50 gulden schuldig aan de kerk van Noorden.
Gesteld onderpand zijn bruikweerland te Noorden, binnen- en buitenweg, strekkend ten noorden, binnenweg van de werf van Arien Jansz, brouwer en ten zuiden over de Vorendijk en de wetering tot de oude dijk, belend ten oosten Jacob Jansz, brouwer en Elbert Jacobsz, brouwer en ten westen Aris Jansz, brouwer en de erfgenamen van Maerten Vreecken.
[bron: website Groene Hart Archieven]

PROTOCOLLEN, Nieuwkoop en Noorden (1631-1634), inv. nr. 60, blz. 103v, 4 juni 1633.
Lenert en Jan Lourisz voor zich zelf,
Aert Jansz Heer, man en voogd van Neeltgen Lourisdr,
Aris Jansz, brouwer, man en voogd van Hillegont Lourisdr,
Ghijsbert Jansz, brouwer, man en voogd van Teuntgen Lourisdr,
Dirck Gijsbertsz, man en voogd van Leuntgen Lourisdr, en
Lenert Lourisz, handelend namens Gerrit Lourisz en Aechgen Lourisdr,
allen als kinderen van de overleden Louris Lenertsz, die woonde in het Noordeinde van Nieuwkoop, verkopen aan Crijn Jaspersz, getrouwd met Marritgen Lourisdr, als mede-erfgenamen, een bruikweerland in het Noordeinde, buitenweg, verongeld voor 3 morgen, strekkend uit de Voorwetering tot aan Lenert Lourisz en het land van Arien Jansz, belend ten oosten Volcken Cornelisz en ten westen Gerrit Jansz Coos, de kinderen van Ghijsbert Heijndricxsz en Vranck Cornelisz.
Koopsom 2.160 gulden.
[bron: website Groene Hart Archieven]

PROTOCOLLEN, Nieuwkoop en Noorden (1631-1634), inv. nr. 60, blz. 105v, 6 juni 1633.
Cornelis Willemsz van Griecken te Noorden is 156 gulden schuldig aan de kerk van Noorden, wegens voorgeschoten geld van Joachim Jacobsz Zael.
Gesteld onderpand: zijn huis en erf te Noorden, binnenweg, strekkend van de Vorendijk tot Aris Jansz, brouwer, belend ten ten oosten Jacob Jansz, brouwer en ten westen Aris Jansz.
Nog een perceel land aldaar, buitenweg, strekkend uit de Voorwetering tot de oude dijk, belend ten oosten Elbert Jacobsz en ten westen Jan Cornelisz, corffbreijer en Maerten Dircxsz;
Nog een perceel land te Noorden, binnenweg, strekkend van de Vorendijk tot de Achterwetering, belend ten oosten de kerk en ten westen Bartholomees Swanenburch.
[bron: website Groene Hart Archieven]

PROTOCOLLEN, Nieuwkoop en Noorden (1631-1634), inv. nr. 60, blz. 118v, 21 september 1633.
Jochum Jacobsz Zael verkoopt aan Aris Jansz brouwer, een kamp weiland te Noorden, binnenweg, verongeld voor 1 morgen, strekkend vasn de Zevenhovense dijk tot het land van Elbert Maertensz, belend ten oosten Heijndrick Jansz en Claes Bastiaensz en ten westen de pastoriegoederen te Noorden.
Belast met 400 gulden, toekomende de armen van Noorden.
Koopsom 400 gulden.
[bron: website Groene Hart Archieven]

PROTOCOLLEN, Nieuwkoop en Noorden (1631-1634), inv. nr. 60, blz. 180, 26 mei 1634.
Elbert Maertensz Vreecken te Noorden is 500 gulden schuldig aan Claertgen Jansdr, onmondig kind van de overleden Luijten en Jan Jacob Heijndricxsz.
Gesteld onderpand: een kamp land te Noorden, binnenweg, strekkend van de Vorendijk tot Aris Jansz, brouwer, belend ten oosten Claes Bastiaensz en ten westen de verkoper.
[bron: website Groene Hart Archieven]

PROTOCOLLEN, Nieuwkoop en Noorden (1631-1634), inv. nr. 60, blz. 204v, 11 september 1634.
[Aris Jansz, brouwer, vermeld als belendend landeigenaar te Noorden]
[bron: website Groene Hart Archieven]

PROTOCOLLEN, Nieuwkoop en Noorden (1635-1638), inv. nr. 61, blz. 33v, 13 juli 1635.
Dirck Jansz, scheepmaker te Zevenhoven, draagt over aan Adriaen Claesz van Leeuwen, brouwer in "'t Lam" te Leiden, een schuldbrief, groot 275 gulden, ten laste van Meijndert Aernsz, scheepmaker te Nieuwkoop, wegens koop van een huis en erf.
Borgen zijn Jochum IJsacxsz van Wieringen, waard, en Aris Jansz, brouwer.
[bron: website Groene Hart Archieven]

PROTOCOLLEN, Nieuwkoop en Noorden (1635-1638), inv. nr. 61, blz. 78v, 19 mei 1636.
Aris Jansz, brouwer te Noorden, is 400 gulden schuldig aan Cornelis Corsz Hasius en Pieter Dircxsz van Hoogeveen, brouwers in "de gecroonde Spar" te Leiden, wegens leverantie van bieren.
Hij bewerkt een uitstel van de kwijting van de schuld, maar stelt tot onderpand een kamp land in het Noordeinde van Nieuwkoop buitenweg, groot 7 hond, strekkend van het erf van Crijn Jaspersz tot het land van Cornelis Luijtensz, belend ten oosten Cors Claessen en ten westen Lenert Laurisz.
Voldaan dd 12 juli 1646 door Hillegont Laurisdr., weduwe van Arie Jansz, brouwer.
[bron: website Groene Hart Archieven]

PROTOCOLLEN, Nieuwkoop en Noorden (1635-1638), inv. nr. 61, blz. 153, 18 april 1637.
Cornelis Cornelisz Waling, timmerman, die getrouwd was met Leuntgen Willemsdr, dochter van Meijnsgen Claesdr, in leven getrouwd met Cornelis Willemsz van Griecken te Noorden, en Govert Claesz, oudste zoon en voogd over Neeltgen Egbertsdr, moeder van de overleden Meijnsgen Claesdr.
Verdeling van de nalatenschap van Cornelis Willemsz van Griecken.
Willem Cornelisz van Griecken ontvangt een huis en erf te Noorden binnenweg, verongeld voor 42 roeden, strekkend van de Vorendijk tot het erf van Aris Jansz, brouwer, belend ten oosten Jacob Jansz, brouwer en ten westen Aris Jansz, brouwer.
nog een perceel weiland, boomgaard en schuur te Noorden buitenweg, verongeld voor 1 morgen 367 roeden, strekkend uit de Voorwetering tot het land van Ghijsbert Jansz, brouwer, belend ten oosten Elbert Jacobsz, brouwer en ten westen Maerten Maertensz;
nog een kamp land in Noorden binnenweg, verongeld voor 1 morgen 225 roeden, strekkend van de Vorendijk tot de Zevenhovense dijk, belend ten oosten de kerklanden van de kerk van Noorden en ten westen mr. Bartholomees van Stravenburch.
Belast met een schuld van 450 gulden aan Aris Jansz, brouwer en 1.628 gulden aan Willem Cornelisz.
[bron: website Groene Hart Archieven]

PROTOCOLLEN, Nieuwkoop en Noorden (1638-1642), inv. nr. 62, blz. 149v, 20 maart 1640:
Claes Bastiaensz, kuiper te Nieuwkoop, verkoopt aan Jan Dircxsz, schoenmaker, een perceel weiland te Noorden binnenweg, verongeld voor 434 roeden, strekkend van de Vorendijk tot het land van Barent Jansz, belend ten oosten Gerrit Heijndricxsz Stichter en ten westen Elbert Meerten Vreecken en de weduwe van Aris Jansz, brouwer.
Koopsom 400 gulden.
[bron: website Groene Hart Archieven]

PROTOCOLLEN, Nieuwkoop en Noorden (1642-1646), inv. nr. 63, blz. 32v, 25 februari 1643:
Losliggend.
Jacob Jansz, brouwer, voor zich zelf, Tomas Crispe, luitenant, getrouwd met Maritgen Pietersdr. en Lenert Laurisz als voogd van de onmondige kinderen van de overleden Aris Jansz, brouwer, allen als erfgenamen van Ghijsbert Jansz, brouwer, verkopen aan Heertgen Weernaren een stuk riet- en veenland te Noorden binnenweg, strekkend van het land van Jan Laurisz Lenertsz tot de Zevenhovense dijk, belend ten oosten Philips Cornelisz en ten westen Jan Gerritsz Coos.
Koopsom 340 gulden.
[bron: website Groene Hart Archieven]

PROTOCOLLEN, Nieuwkoop en Noorden (1642-1646), inv. 63, blz. 92, 14 februari 1644.
Marritgen Claesdr, weduwe van Lenert Laurisz met als voogd Cornelis Anthonis de Jong, ter ene en
Jan Laurisz en Gerrit Laurisz voor zichzelf,
Ghijsbert Dircxsz, man en voogd van Aefgen Laurisdr,
Neeltgen Laurisdr, weduwe van Cornelis Luijtensz met als voogd haar broer Jan Laurisz,
Hillegont Laurisdr, weduwe van Aris Jansz, brouwer met als voogd haar broer Jan Laurisz,
Dirck Ghijsbertsz, vader en voogd van de kinderen van de overleden Leuntgen Laurisdr,
Crijn Jaspersz, vader en voogd van Lauris Crijnen, kind van de overleden Marritgen Laurisdr, allen
als erfgenamen van Lenert Laurisz, die woonde in het Noordeinde van Nieuwkoop, ter andere zijde.
Deling van de nalatenschap:
Marritgen Claesdr behoudt een huis en erf in het Noordeinde binnenweg, strekkend van de Vorendijk tot het land van Pieter Claesz Coning, belend ten oosten Cornelis Roelen en ten westen Sijmon Ariensz Kijnt; nog een bruikweerland te Noorden buitenweg, strekkend uit de Voorwetering tot Jsn Jacob IJsbranden, Maerten Ariensz, buurman en Marritgen Jacobsdr, belend ten oosten Michiel Craal te Amsterdam en Jan jacob IJsbranden en ten westen Cornelis Ariensz, buurman en Pieter Cornelisz Ghijp;
zij ontvangt nog 1.700 gulden.
Jan Laurisz ontvangt een kamp weiland in het Noordeinde buitenweg, strekkend van de Masloot tot het land van Jan Jansz Braets, timmerman, belend ten oosten de Vliet en ten westen Cornelis Ariensz, buurman. Hij moet 200 gulden uitkeren aan Lauris Crijnen.
Lauris Crijnen is toebedeeld een kamp weiland met een houttuin in het Noordeinde buitenweg, strekkend van het land van Crijn Jaspersz tot het land van Neeltgen Laurisdr, belend ten oosten Hillegont Laurisdr en ten westen Crijn Jaspersz. Hij ontvangt tevens van Jan Laurisz 200 gulden.
Neeltgen Laurisdr, weduwe van Cornelis Luijtensz ontvangt een kamp land en henneptuinen in het Noordeinde te Noorden binnenweg, strekkend van de Vorendijk tot de Zevenhovense dijk, belend ten oosten Ghijsbert Jansz van Cats en ten westen Jan Maertensz Vreecken en Ghijsbert Jansz van Cats. Zij moet 700 gulden uitkeren aa de kinderen van de overleden Appelleunia Laurisdr. Hillegont Laurisdr moet mede 36 gulden aan deze kinderen betalen.
Gerrit Laurisz en Ghijsbert Dircxsz zijn toebedeeld enkele percelen veenland met schuren te Mijdrecht, verongeld voor 3 morgen 237 roeden, strekkend van de landen van Claes Jacobsz, dokter en Cors Roelen tot de landen van Claes Jacobsz. Zij moeten 70 gulden uitkeren aan Hillegont Laurisdr, aan Jan Laurisz en Lauris Crijnen 5 gulden 13 stuivers en aan Marritgen Claesdr de weduwe van genoemde Lenert Laurisz een bedrag van 1.700 gulden.
Hillegont Laurisdr ontvang een schuldbrief ten laste van Cornelis Willemsz Boertgen, groot 400 gulden, mede nog een obligatie van 400 gulden op Adam Thomas en Gerrit Laurisz. Zij moet uitkeren aan haar broer Gerrit Laurisz en aan haar zwager Ghijsbert Dircxsz 75 gulden 13 stuivers en aan de kinderen van Leuntgen Laurisdr 35 gulden.
Naschrift in marge aangebracht:
Compareerde Dirck Ghijsz van Leijen, als vader ende voocht van sijn kinderen, geteelt bij Appelleunia Laurisdr, bekende van de 700 gulden, in desen vertichbrieff begrepen, voldaen te wesen ende dat door het passeren van een obligatie op Gerrit Laurisz ten behoeve van dese weeskinderen gepasseert sulcx dat dit lant nu vrij ende liber ontslagen is - desen 7den februarij 1647.
[bron: website Groene Hart Archieven]

PROTOCOLLEN, Nieuwkoop en Noorden (1642-1646), inv. nr. 63, blz. 154v, 16 mei 1645:
Willem Jan Lauwen te Nieuwkoop verkoopt aan jonge Jan Jansz te Noorden een kamp land met boomgaard en henneptuinen te Noorden binnenweg, verongeld voor 5 hond, strekkend van de Vorendijk tot in de Achterwetering en de Zevenhovense dijk, belend ten oosten de weduwe en kinderen van Aris Jansz, brouwer en ten westen Gerrit Heijndricxsz Stichter.
Koopsom 1.400 gulden.
[bron: website Groene Hart Archieven]

PROTOCOLLEN, Nieuwkoop en Noorden (1642-1646), inv. nr. 63, blz. 218v, 12 juli 1646:
Hillegont Laurisdr, weduwe van Aris Jansz Brouwer te Noorden met als voogd haar broer Jan Laurisz, ter ene, en
Jan Arisz Brouwer voor zich zelf, en
Jacob Maertensz Brouwer als voogd over Pieter Arisz Brouwer, ter andere zijde.
Deling van de nalatenschap:
Hillegont Laurisdr behoudt een kamp land in het Noordeinde van Nieuwkoop buitenweg, verongeld voor 1 morgen, strekkend van het land van Crijn Jaspersz tot dat van Neeltgen Laurisdr, belend ten oosten Ghijsbert Cornelisz en ten westen Crijn Jaspersz;
nog een kamp land te Noorden binnenweg, strekkend van het land van Elbert Maertensz tot de Zevenhovense dijk, belend ten oosten Barent Jansz en Jan Dircxsz, schoenmaker en ten westen de landen van de kerk te Noorden.
Hillegont Laurisdr. mag haar leven lang in de kamer van Jan Arisz en het schuurtje gebruiken voor "haer haertbrant", mede "genieten de vruchten van drije boomen".
Jan Arisz Brouwer valt ten deel een huis en erf met de bakkerij "ende aencleven vandien", nog een kamp land daarbij gelegen te Noorden binnenweg, verongeld voor morgen, strekkend van de Vorendijk tot het land van Cornelis Jan Mercusz of Andriesz, belend ten oosten Cornelis Cornelisz Swart, schoenmaker en de weduwe en erfgenamen van Jacob Jansz Brouwer en ten westen jonge Jan Jansz, kramer.
Jan Arisz Brouwer moet 1.000 gulden uitkeren aan zijn broer Pieter Arisz Brouwer.
[bron: website Groene Hart Archieven]

PROTOCOLLEN, Nieuwkoop en Noorden (1646-1650), inv. nr. 64, blz. 87, 28 juni 1648:
Barent Jansz te Noorden is 250 gulden schuldig aan de Armen van Noorden.
Gesteld onderpand: een huis, erf en land te Noorden binnenweg, strekkend van de Zevenhovense dijk tot het land van Jan Dircxsz, schoenmaker, belend ten oosten Pieter Pietersz Watelaer en ten westen Hilletgen Lourisdr, weduwe van Ars Jansz, brouwer.
[bron: website Groene Hart Archieven]

OPMERKING:
Geen kinderen gedoopt in de Geref. kerk van Noorden (1620-1640), evenmin in die van Nieuwkoop (1620-1625).
Doopsgezind ???

UIT HET HUWELIJK VAN ARIS JANSZ BROUWER EN HILLEGONT LAURISDR. TWEE KINDEREN:
 1. Jan Arisz Brouwer, zie nr. IV-b.
  Geboren ca. 1620, bakker en bierschooier te Noorden (1648).
  Gehuwd te Noorden in de Geref. kerk op 3 februari 1644 met Gerritje Willems, geboren te Noorden ca. 1620, overleden na 1656.
 2. Pieter Arisz Brouwer, zie nr. IV-c.
  Geboren te Noorden ca. 1625, ontving 1000 gulden van zijn broer Jan Arisz Brouwer voor zijn erfdeel in de nalatenschap van zijn vader (1646), Doopsgezind, van beroep bierbrouwer, wonende in de Mennonietenbuurt aan de Amstel tussen Uithoorn en Mijdrecht, overleden tussen 1671 en 1678, oud ca. 52 jaar.
  Gehuwd (1) te Noorden in de Geref. kerk op 25 januari 1651 met Niesje Arians, geboren te Bodegraven ca. 1630.
  Gehuwd (2) ca. 1655 met Marritje Leenderts van Wijngaarden.


Rechtsgebied Sint Jan, 14e - 16e eeuw.

III-g.
Maerten BROUWER,
Mogelijk een zoon van Elbert Jacobsz Brouwer en Neeltgen Joostendr [nr. II-b], geboren ca. 1585.
Gehuwd met N.N.

KINDEREN VAN MAERTEN BROUWER.
 1. Leuntgen Maertensdr. [Filiatie onzeker]
  Overleden voor 1 september 1653.
  Gehuwd met Jan .........

  PROTOCOLLEN, Nieuwkoop en Noorden, 1651-1653, inv. 65, blz. 240, 1 september 1653.
  Claes Cornelisz Janen voor zich zelf,
  Hendrick Janen als oom en bloedvoogd over Gerrit Cornelisz Janen, doofstomme zoon en handelend namens Pieter Roelen van Hoorn, getrouwd met Maritgen Cornelisdr,
  en Cornelis Cornelisz Boertgen over zijn minderjarige kinderen geboren bij de nu overleden Nellichgen Cornelisdr, kinderen en kleinkinderen van de overleden Cornelis Janen,
  Dirck Ariensz Goetknecht, getrouwd met Meertgen Jansdr en Elbert Maertensz als oom en voogd van moederszijde over Maerten en Cornelis Jansz, kinderen van hun overleden moeder Leuntgen Maertensdr, verkopen aan Jan Ariensz Goetknecht een huis en erf met aanliggend land in het Noordeinde van Nieuwkoop buitenweg, verongeld voor 3 morgen, strekkend uit de Voorwetering tot in de Masloot, belend ten oosten Gooltgen Cornelisdr en ten westen Cornelis Claesz van Leijden.
  Koopsom 2.900 gulden.
  [bron: Groene Hart Archieven]

  KINDEREN:
  1. Meertgen Jansdr,
   Gehuwd voor 1 september 1653 met Dirck Ariensz Goetknecht.
  2. Maerten Jansz,
  3. Cornelis Jansz.
 2. Elbert Maertensz Brouwer, zie nr. IV-d.
  Geboren ca. 1610, overleden voor 11 april 1678.
  Gehuwd met N.N.
 3. Jacob Maertensz Brouwer, zie nr. IV-e.
  Geboren ca. 1610, voogd van Maarten Jacobsz Brouwer en Wilburch Jacobsdr, kinderen van Jacob Jansz Brouwer en Lijsbet Crijnen (1644), voogd van Pieter Arisz Brouwer, zoon van Aris Jansz Brouwer en Hillegont Laurisdr (1646), woont in 1662 te Haarlem.
III-h.
Elisabeth Elbertsdr BROUWER,
Dochter van Elbert Jacobsz Brouwer en Neeltgen Joostendr [nr. II-b], geboren te Noorden ca. 1600, overleden tussen 25 november 1651 en 12 februari 1653.
Gehuwd te Noorden in de Geref. kerk op 3 augustus 1629 met Jan Adriaensz VERMIJ, geboren te Nieuwkoop ca. 1600, bakker te Noorden, overleden tussen 23 maart 1646 en 25 november 1651.

PROTOCOLLEN, Nieuwkoop en Noorden (1627-1631), inv. nr. 59, blz. 110, 27 maart 1629.
Cornelis Leendertsz den jongen te Nieuwkoop is 125 gulden schuldig aan Elisabeth Elbertsdr, weeskind van de overleden Neeltgen Joostendr en haar man Elbert Jacobs, brouwer te Noorden.
Gesteld onderpand: zijn huis en erf in het Noordeinde, buitenweg, strekkend uit de Voorwetering tot het land van Abraham Willemsz;
nog een perceel land aldaar, strekkend van het land van Jan Laurisz tot dat van de kinderen van Ghijsbert Heijndricksz, belend ten oosten deze kinderen en ten westen Michiel Cornelisz.
[bron: website Groene Hart Archieven]

TROUWBOEK, Noorden, Geref. kerk, 3 augustus 1629.
Den 3 Augustus begeven haer in den H. Houwelicken staetJan Aerijnsen, J man van Nieucoop met Elijsabet Elleberts, J dochter van Noorden.
1 gebot, 2 gebot, 3 gebot.

PROTOCOLLEN, Nieuwkoop en Noorden (1638-1642), inv. nr. 62, blz. 188, 12 november 1640.
Mr. Bartholomees van Swanenburch, schout te Langer- en Korteraar, getrouwd met Geertgen Elbertsdr en jan Ariens Vermij, bakker, getrouwd met Elijsabeth Elbertsdr, samen kinderen van de overledenElbert Jacobsz, in leven brouwer te Noorden.
Deling van de nalatenschap:
Jan Ariensz valt ten deel een bruikweerland met huis en erf te Noorden buitenweg, strekkend uit de Voorwetering tot het land van Matijs Dammasz en de oude dijk, belend ten oosten de weduwe van Cornelis Luijten en ten westen Willem Cornelisz van Griecken;
nog twee kampen land aldaar, strekkend van het land van mr. Bartholomees van Swanenburch tot in de Kawetering, belend ten oosten Aris Cornelisz Quast en ten westen Matijs Dammasz en Evert Willemsz/
Mr. Bartholomees van Swanenburch is toebedeeld met alle rentebrieven, obligaties en inkomende gelden.
[bron: website Groene Hart Archieven]

PROTOCOLLEN, Nieuwkoop en Noorden (1642-1646), inv. nr. 63, blz. 201, 23 maart 1646.
Cornelis Cornelisz Swart, schoenmaker te Noorden, verkoopt aan zijn schoonvader Willem Cornelisz van Griecken een huis en erf te Noorden binnenweg, verongeld voor 2 morgen, strekkend van de Vorendijk tot het erf van Jan Arisz, brouwer, belend ten oosten de nazaten van Jacob Jansz, brouwer en ten westen Jan Arisz, brouwer;
nog een kamp weiland buitenweg voor het genoemde huis en erf, strekkend uit de Voorwetering tot de oude dijk, belend ten oosten Jan Ariensz Vermij en ten westen Maerten Maertensz;
nog een kamp land te Noorden binnenweg, strekkend van de Vorendijk tot de Zevenhovense dijk, belend ten oosten de kerklanden van Noorden en anderen en ten westen mr. Bartholomees van Swanenburch, schout van Ter Aar.
Koopsom 1.500 gulden.
[bron: website Groene Hart Archieven]

PROTOCOLLEN, Nieuwkoop en Noorden (1651-1653), inv. nr. 65, blz. 66, 25 november 1651.
Ghijsbert Jacobsz Tol te Nieuwkoop verkoopt aan Cornelis Cornelisz Volckens een perceel veenland in het Noordeinde binnenweg, strekkend van het land van Cornelis Willemsz Boertgen tot dat van Ghijsbert Jacobsz Tol.
Betaald met een schuldbrief toekomend Lijsbeth Elbertsdr Brouwer, weduwe van Jan Ariensz Vermij, ten laste van Volckensz.
Koopsom 600 gulden.
[bron: website Groene Hart Archieven]

PROTOCOLLEN, Nieuwkoop en Noorden (1651-1653), inv. nr. 65, blz. 201v, 12 februari 1653.
Arijen Hermensz te Nieuwkoop is schuldig aan Aris Pietersz van Wieringen en de minderjarige kinderen van de overleden Jan Arisz Vermij en Lijsbeth Elbertsdr Brouwer 459 gulden en 2 stuivers, waarvan aan Aris Pietersz 212 gulden en 4 stuivers en aan de kinderen van Jan Aris Vermij 246 gulden en 18 stuivers wegens geleverde waren.
[volgt onderpandbeschrijving]
[bron: website Groene Hart Archieven]

PROTOCOLLEN, Nieuwkoop en Noorden (1651-1653), inv. nr. 65, blz. 214.
Losliggend.
Pieter Cornelisz Verhoef, als oom en voogd over de 5 minderjarige kinderen van Jan Adriaensz Vermij en Lijsbeth Elbertsdr., beiden overleden, mede als voogd over 5/6 deel van hun goederen, Jan Hendrix van Swieten met procuratie van Jacob Brouwer te Haarlem en Cornelis Arijensz Vermij als oom en voogd van moeders en vaders zijde, ter ene, en
Jan Jansz Cool, getrouwd met Neeltjen Jansdr Vermij, dochter van voornoemd echtpaar, erfgenaam voor 1/6 deel, ter andere zijde.
Deling van nalatenschap:
Jan Jansz Cool is toebedeeld een huis en erf met boomgaarden en schuren en 70 roeden veenland in het Noordeinde van Nieuwkoop binnenweg, verongeld voor 1 morgen, strekkend van de Vorendijk tot het land van Jan Theunen.
Hiervoor moet hij 1279 gulden 13 stuivers uitkeren aan de andere 5 broers en zusters. Ook betreffende de roerende goederen moet hij hen ruim 500 gulden uitkeren.
Vervolg a.
Losliggend.
Pieter Cornelisz Verhoef als oom en voogd over de 5 minderjarige kinderen van Jan Adriaensz Vermij en Lijsbeth Elbertsdr., beiden overleden, als erfgenamen voor 5/6 deel, Jan Jansz Cool, getrouwd met Neeltjen Jansdr Vermij als erfgenaam voor 1/6 deel.
Deling van de nalatenschap zie voorgaande akte.
[bron: website Groene Hart Archieven]

PROTOCOLLEN, Nieuwkoop en Noorden (1659-1664), inv. nr. 66, blz. 256v, 10 mei 1662.
Abram Verhoeff, getrouwd met Gooltgen Jansdr Vermij en
Pieter Cornelisz Verhoeff, nomine uxoris, oom en voogd van vaderszijde,
mede Jacob Brouwer te Haarlem, Gerrit Cornelisz Vermij te Bleiswijk, naaste bloedverwanten over Elbert en Sara Jans Vermij, minderjarige kinderen van Jan Arijensz Vermij en Lijsbeth Elbertsdr Brouwer verkopen
aan Seger Jan Cornelis Reijersz twee huizen, drie schuren, een berg en 9 morgen 1 hond wei-, hooi- als hennepland te Noorden, deels onder Achttienhoven, strekkend uit de Voorwetering tot in de Kawetering, belend ten oosten de weduwe van Cornelis Luijten en de weduwe van Harmen Jansz Besuijden en ten westen Willem Pancken, de erfgenamen van Tijs Dammisz en Willem Evertsz van Swieten.
Koopsom 5.600 gulden.
[bron: website Groene Hart Archieven]

PROTOCOLLEN, Nieuwkoop en Noorden (1659-1664), inv. nr. 66, blz. 257v, 10 mei 1662.
Abram Verhoeff, Pieter Cornelisz Verhoeff en Jacob Brouwer dragen over aan Willem Pancken een huis en erf te Noorden buitenweg strekkend uit de Voorwetering tot de henneptuin van Seger Jansz, belend ten oosten deze Seger Jansz en ten westen de erfgenamen van Cornelis Cornelisz Swart.
Koopsom: 417 gulden.
[bron: website Groene Hart Archieven]

UIT DIT HUWELIJK ZES KINDEREN :
 1. Adriaen Jansz,
  Gedoopt te Nieuwkoop in de Geref. kerk op 18 mei 1631.

  DOOPBOEK, Nieuwkoop, Geref. kerk, 18 Meij 1631.
  Den 18 Meij Jan Adriaensen & Elijsabet Elberts kint Adriaen.
  Getuijgen Cornelis Adriaensz, Pieter Cornelisz, Gooltje Cornelisdr.
 2. Neeltijen Jansdr. [Vermij],
  Gedoopt te Nieuwkoop in de Geref. kerk op 21 augustus 1633.
  Gehuwd voor 1653 met Jan Jansz Cool.

  DOOPBOEK, Nieuwkoop, Geref. kerk, 21 Augusti 1633.
  Den 21 Augusti Jan Adriaensz & Lijsbet Elberts kint Neeltijen.
  Getuijgen Elbert Jacobs, Lijsbet Joosten, Geertgen Elberts.
 3. Gooltgen Jansdr Vermij,
  Geboren ca. 1635. [Niet gedoopt in de Geref. kerk van Noorden]
  Gehuwd voor 10 mei 1662 met Abram Verhoeff.
 4. Elbert Jansz Vermij,
  Geboren na 1642. [Niet gedoopt in de Geref. kerk van Noorden]
 5. Sara Jansdr Vermij.
  Geboren na 1642. [Niet gedoopt in de Geref. kerk van Noorden]

  PROTOCOLLEN, Nieuwkoop en Noorden (1664-1672), inv. nr. 67, blz. 90v, 4 mei 1667.
  Arijen Pietersz Verdam te Nieuwkoop is 600 gulden schuldig aan Sara Jansdr Vermij, minderjarige dochter van de overleden Jan Arijensz Vermij en Lijsbeth Elbertsz Brouwer, ontvangen uit handen van Pieter Cornelisz Verhoeff, als voogd van Sara Jansdr.
  Gesteld onderpand: 2 morgen hooiland, strekkend van de Masloot tot het land van Andries Pietersz Ferwerd, belend ten oosten Jan Jansz van Leeuwen en ten westen Arijen Willemsz van Griecken.
  [bron: website Groene Hart Archieven]
 6. Kind 6.
  [Niet gedoopt in de Geref. kerk van Noorden].
III-i.
Geertgen ELBERTSDR,
Dochter van Elbert Jacobsz Brouwer en Neeltgen Joostendr [nr. II-b], geboren te Noorden ca. 1605, overleden na 9 juni 1665, mogelijk te Langer- en Korteraar.
Gehuwd te Noorden in de Geref. kerk op 9 juni 1629 met mr. Bartholomees VAN SWANENBURCH, geboren te Nieuwkoop, schout te Langer- en Korteraar (1640, 1646), overleden voor 9 juni 1665.
Bartholomeus was eerder gehuwd met Annetien CLEMENTS, overleden voor 9 juni 1629.

TROUWBOEK, Noorden, Geref. kerk, 9 juni 1629.
Den 9 Junij begeven haer in den H. Houwelicken staet Bartholomeus Cornelissen van Swaenenburch van Nieucoop, woonende tot Langer Aer, wedunaer van Annetien Clements met Geertien Elleberts, Jonge Dochter van Noorden woonende tot Noorden.
1 gebot, 2 gebot, 3 gebot.

DOOPGETUIGE Geertgen).
Te Nieuwkoop in de Geref. kerk op 21 augustus 1633 van Neeltijen, dochter van Jan Adrianesz en Lijsbet Elberts (mede getuigen Elbert Jacobs en Lijsbet Joosten).

PROTOCOLLEN, Nieuwkoop en Noorden (1638-1642), inv. nr. 62, blz. 188, 12 november 1640.
Mr. Bartholomees van Swanenburch, schout te Langer- en Korteraar, getrouwd met Geertgen Elbertsdr en jan Ariens Vermij, bakker, getrouwd met Elijsabeth Elbertsdr, samen kinderen van de overledenElbert Jacobsz, in leven brouwer te Noorden.
Deling van de nalatenschap:
Jan Ariensz valt ten deel een bruikweerland met huis en erf te Noorden buitenweg, strekkend uit de Voorwetering tot het land van Matijs Dammasz en de oude dijk, belend ten oosten de weduwe van Cornelis Luijten en ten westen Willem Cornelisz van Griecken;
nog twee kampen land aldaar, strekkend van het land van mr. Bartholomees van Swanenburch tot in de Kawetering, belend ten oosten Aris Cornelisz Quast en ten westen Matijs Dammasz en Evert Willemsz/
Mr. Bartholomees van Swanenburch is toebedeeld met alle rentebrieven, obligaties en inkomende gelden.
[bron: website Groene Hart Archieven]

PROTOCOLLEN, Nieuwkoop en Noorden (1642-1646), inv. nr. 63, blz. 201, 23 maart 1646.
Cornelis Cornelisz Swart, schoenmaker te Noorden, verkoopt aan zijn schoonvader Willem Cornelisz van Griecken een huis en erf te Noorden binnenweg, verongeld voor 2 morgen, strekkend van de Vorendijk tot het erf van Jan Arisz, brouwer, belend ten oosten de nazaten van Jacob Jansz, brouwer en ten westen Jan Arisz, brouwer;
nog een kamp weiland buitenweg voor het genoemde huis en erf, strekkend uit de Voorwetering tot de oude dijk, belend ten oosten Jan Ariensz Vermij en ten westen Maerten Maertensz;
nog een kamp land te Noorden binnenweg, strekkend van de Vorendijk tot de Zevenhovense dijk, belend ten oosten de kerklanden van Noorden en anderen en ten westen mr. Bartholomees van Swanenburch, schout van Ter Aar.
Koopsom 1.500 gulden.
[bron: website Groene Hart Archieven]

PROTOCOLLEN, Nieuwkoop en Noorden (1664-1672), inv. nr. 67, blz. 22v, 9 juni 1665.
Geertgen Elbertsdr Brouwer, weduwe van Bartholomees van Swanenburgh, in leven schout van Ter Aar, met als voogden haar zoon Cornelis van Swanenburch, schout te Langeraar en schoonzoon Johannes Capoen, schout van Esselickerwoude, verkoopt aan Marretgen Dircxsdr, weduwe van Jan Gerritsz Roos, een stuk hout- en hooiland te Noorden, strekkend van de Vorendijk tot de Achterweg, belend ten oosten de nazaten van Cornelis Cornelisz Swart.
Koopsom 700 gulden.
[bron: website Groene Hart Archieven]

KINDEREN.
 1. Cornelis van Swanenburch,
  Schout te Langeraar (1665).
 2. "Dochter" van Swanenburch,
  Geboren ca. 1630.
  Gehuwd voor 1665 met Johannes Capoen, geboren ca. 1625, kantoorknecht van Manuel Spranger te Amsterdam (1650), schout te Esselickerwoude (1661, 1665, 1670), baljuw (1670, 1674), notaris te Woubrugge (1665).

  NOTARISAKTE, Amsterdam, nr. 1094 f. 179:
  Manuel Spranger, oud 44 jaren, en zijn kantoorknecht Johannes Capoen, oud 25 jaren, verklaren, ten verzoeke van Hendrick van der Heeden dat op 30 december 1649 Marcus van Uchelen ten huize van Spranger kwam en hem de huurcedulle gaf van het huis en de boomgaard die Van der Heeden van hem had gehuurd in de Beverwijk.
  [bron: Jaarboek CBG nr. 39 (1985), blz. 91]

  RECHTERLIJK ARCHIEF, Sassenheim, 15 november 1657:
  Maerten Pieterszn Pietman wonende op de Tuyn geeft procuratie aan Johannes Capoen secretaris van Esselickerwoude om te verkopen aan IJsbrant Wouterszn 1 morgen hooiland gelegen aldaar, voor 900 gulden.
  [bron: www.Hogenda.nl.]

  PROTOCOLLEN, Oudshoorn (1657-1663), inv. nr. 6, blz. 191, 24 maart 1661:
  Johannes Capoen, schout van Esselickerwoude, voor zichzelf en met procuratie van Willem van Craenenburch, gerechtsbode aldaar, verkoopt aan Pieter Cornelisz Douw, lakenkoper bij Alphen, 760 roeden turfland in de Heuvelpolder van Oudshoorn, belend ten oosten Cornelis Gerritsz Bouman, ten zuiden jonker van der Straeten, ten westen de erfgenamen van jonker Jan en ten noorden Capoen zelf.
  Koopsom 894 gulden.
  [bron: website Groene Hart Archieven]

  PROTOCOLLEN, Oudshoorn (1664-1671), inv. nr. 7, blz. 258, 23 oktober 1670:
  Johannes Capoen, baljuw en schout van Esselickerwoude, verkoopt aan Jan Willemsz Hoogervelt een perceel veenland in de Grote polder van Oudshoorn, belend ten oosten Jan Gerritsz Vermeij, ten westen Heijndrick Willemsz Muijen en Jan Jacobsz Cappiteijn, ten zuiden Anne Jacobsz, weduwe van Jan Pietersz Schenckevelt en ten noorden de Duikerwetering.
  Koopsom 15 (of 50) gulden.
  [bron: website Groene Hart Archieven]

  PROTOCOLLEN, Oudshoorn 1671-1679, inv. nr. 8, blz. 107, 14 december 1674:
  Baljuw Johan Capoen met procuratie van Pieter Pietersz Hals, verkoopt aan Pieter Harmensz Joncker 4 hond veenland of water in de Heuvelpolder van Oudshoorn, belend ten oosten Neeltje Cornelisz, ten zuiden de Heuvelwetering, ten westen Willem Cornelisz Schipper en ten noorden Arent Pietersz Sonnega.
  Koopsom 500 gulden.
  [bron: website Groene Hart Archieven]

  KOHIER VAN DE 1ste 200e PENNING VAN RIJNLAND, 1675, blz. 250:
  1675A 250 Esselickerwoude: Schout Johannes Capoen, Ambachtsbewaarders Jan Leendertsz van den Bosch en Maerten Matthijs van der Does.

  PROTOCOLLEN, Alphen, 24 augustus 1708, inv. nr. 28, blz. 51:
  Elisabeth Willemsdr van Leeuwen, weduwe van Jan Gerritsz Hoogeveen, volgens testament voor Joannes Capoen, notaris te Woubrugge dd 26 oktober 1665, etc.
  [bron: website Groene Hart Archieven]


[Laatst gewijzigd op 25 september 2014]
TWEEDE GENERATIE VIERDE GENERATIE