PARENTEEL VAN JACOB BROUWER
Samengesteld door Ted Brouwer, Brentwood Bay, BC, Canada [nr. XIII-bi]


Eerste Generatie
I.
Jacob BROUWER,
Geboren ca. 1520.
Gehuwd met N.N.

KINDEREN.
 1. Jan Jacobsz Brouwer, zie nr. II-a.
  Geboren ca. 1550, overleden te Noorden tussen 5 oktober 1618 en 1 maart 1619.
  Gehuwd met Annichgen Pietersdr., overleden te Noorden na 16 februari 1622.
 2. Elbert Jacobsz Brouwer, zie nr. II-b.
  Geboren ca. 1560, vermeld als oom en voogd te Noorden op 22 december 1621.
  Gehuwd met Neeltgen Joostendr., overleden voor 27 maart 1629.
Tweede Generatie
II-a.
Jan Jacobsz BROUWER.
Zoon van Jacob Brouwer en N.N. [nr. I], geboren ca. 1550, brouwer te Breukelen (1603), bakker en brouwer te Noorden (1604-1614), verkoopt in 1614 enkele percelen land te Noorden voor de somma van 4800 gulden, overleden aldaar tussen 5 oktober 1618 en 1 maart 1619.
Gehuwd met Annichgen PIETERSDR, geboren ca. 1555, overleden te Noorden na 16 februari 1622.

OPMERKING.
Uit onderstaand Repertorium op de lenen van de hofstede Nijenrode en de Protocollen van 1603 zou kunnen worden opgemaakt dat Jan Jacobsz Brouwer uit Breukelen afkomstig is.
In het betreffende Repertorium komen meerdere Brouwers voor, waaronder Jan Jacobsz, maar dan verbonden aan een andere echtgenote.
Verder onderzoek is noodzakelijk !!

REPERTORIUM OP DE LENEN VAN DE HOFSTEDE NIJENRODE, 1352-1677 (DOOR J.C. KORT).
74. De kamer met hofstede, waar Arnout van Opburen op woonde en nu Aleid, gehuwd met Gijsbert van Suijdlaer, moeder van de leenman, (144.: Jan Gerardsz), in Breukelen voor de kerk (144.: in het gerecht van de heer van Utrecht, breed aan de zuidzijde 2; 1525:
1 roeden 10 voet en noord 2 roeden 13 voet, zuid: de straat, noord: de hofstede van de vikarie van Ruwiel, west: IJsbrand Willemsz met nr. 76; 154: een hofstede van de vikarie van Nijenrode te Breukelen in de kapel aan de zuidzijde van het koor; oost: de leenman; 1525: Albert Frederiksz; met leen van Nijenerode).
..... - 14....: Arnout van Opburen, als getuige vermeld, 1 fol. 108v.
..... - 14....: Gijsbert, dochter van Gijsbert van Suijdlaer, (Jan), 1 fol. 97.
..... - 14....: Frederik Willemsz, bij overdracht door Gijsbert, dochter van Gijsbert van Suijdlaer, (Jan), 1 fol. 4v.
.... - 14(4): Adriaan Jan Gerardszz. bij overdracht door Frederik Willemsz met lijftocht van zijn vader en Johanna, dochter van Egbert Jacobsz, zijn moeder, (Jan), 1 fol. 5.
14-6-1456: Adriaan Jan Gerardszz met lijftocht van zijn ouders, 2 fol. 6v.
24-2-1525: Joost Adriaansz bij dode van Adriaan Jansz, zijn vader, met lijftocht van Machteld Jansdr, zijn vrouw, 6 fol. 2.
.... - 15(4): Jan Willemsz bij overdracht door Joost Adriaansz, 4 fol. 8.
5-5-1578: Nikolaas Hendriksz bij dode van Jan Willemsz, 8 fol. 17v.
30-6-1588: Jacob Jansz bij overdracht door Nikolaas Hendriksz, 8 fol. 17v.
11-3-1594: Herman Jansz van Nuijs, leidekker bij overdracht door Jan Jacobsz, 8 fol. 17v.
19-1-1596: Jan Jacobsz, brouwer, bij overdracht door Herman van Nuijs, 8 fol. 17v.
5-5-1615: Cornelis Gerardsz bij overdracht door Jan Jacobsz, brouwer, 8 fol. 17v.

PROTOCOLLEN, Nieuwkoop en Noorden (1603-1608), inv. nr. 54B, blz. iv, 10 april 1603.
Pieter Cornelisz Spijcker verlijdt een schuldbrief groot 145 gulden, ten behoeve van Jan Jacobsz, brouwer te Breukelen, wegens gehaalde bieren.
Gesteld onderpand zijn huis en erf in de Kerkbuurt, strekkend van de Vorendijk of het land van Aper Fransz. brouwer, belend ten oosten de weduwe van Joris de Vriese, in leven predikant te Nieuwkoop en ten westen Stijn Jacobsdr.
[bron: website Groene Hart Archieven]

PROTOCOLLEN, Nieuwkoop en Noorden.
[In periode 1604-1617 meerdere malen vermeld als belendend landeigenaar in het Noordeinde van Nieuwkoop]
[bron: website Groene Hart Archieven]

PROTOCOLLEN, Nieuwkoop en Noorden, 28 december 1605, inv. nr. 54, blz. 74.
Jan Jacobsz Brouwer verkoopt aan Wernaer Heeren een perceel veenland in het Noordeinde van Nieuwkoop over de Achterwetering, strekkend van het land van Maerten Vreecxsz tot Willem Cornelisz Goethart, belend ten oosten Jacob Gerritsz en ten westen Maerten Cornelis Coll.
Koopsom 175 gld.
[bron: website Groene Hart Archieven]

PROTOCOLLEN, Nieuwkoop en Noorden (1603-1608), inv. nr. 54, blz. 113, 11 december 1606.
Aechgen Cornelisdr, weduwe van Ghijsbert Jansz met als voogd haar zoon Cornelis Ghijsbertsz, verkoopt aan Heijndrick Dircxsz Spijcker een perceel veenland achter het dorp over de Achterweg, strekkend uit de Achterwetering tot het land van de koper, belend ten oosten Jan Jacobsz, brouwer en ten westen Aper Fransz, brouwer. Koopsom 60 gulden.
[bron: website Groene Hart Archieven]

PROTOCOLLEN, Nieuwkoop en Noorden (1608-1614), inv. nr. 55, blz. 46v, 9 februari 1609.
Jan Heijndrick Corsz is 29 gulden schuldig aan Jan Jacobsz, brouwer.
Gesteld onderpand: een perceel veenland in het Noordeinde binnenweg, strekkend van het land van Jan Huijbertsz tot dat van Annichgen Jansdr., belend ten oosten Cornelis en Lauris Leendertsz en ten westen Willem Andriesz.
[bron: website Groene Hart Archieven]

PROTOCOLLEN, Nieuwkoop en Noorden (1608-1614), inv. nr. 55, blz. 134v, 31 mei 1610.
Gerrit Gerritsz, snijder te Noorden, is 87 gulden schuldig aan ....... Jacobsz, brouwer.
Gesteld onderpand: zijn huis en erf in het Noordeinde van Nieuwkoop, buitenweg, strekkend uit de Voorwetering tot het land van Maerten Vreecxsz, belend ten oosten deze Vreecxsz en ten westen Jan Heijndricxsz Braets; nog een huis en hof met land te Noorden,
buitenweg, strekkend uit de Voorwetering tot de Onderdijk, belend ten oosten Jan Jacobsz en ten westen Gerrit Gerritsz.
[bron: website Groene Hart Archieven]

PROTOCOLLEN, Nieuwkoop en Noorden (1608-1614), inv. nr. 55, blz. 137v, 3 juni 1610.
Jan Jansz van Colm te Nieuwkoop is 27 gulden schuldig aan Jan Jacobsz, brouwer.
Gesteld onderpand: zijn huis en erf in het Noordeinde van Nieuwkoop, binnenweg, strekkend van de Vorendijk tot het land van Willem Gijsen, belend ten oosten Pieter Chielen en ten westen Thonis Jansz.
[bron: website Groene Hart Archieven]

PROTOCOLLEN, Nieuwkoop en Noorden (1608-1614), inv. nr. 55, blz. 140, 10 juni 1610.
Claes Gijsbertsz, waard te Noorden, verkoopt aan Luijt Gerritsz een huis en erf te Noorden, bnnenweg, verongeld voor morgen, strekkend uit de Voorwetering tot het land van Pieter Gijsbertsz.
Belast met 200 gulden, hiervan toekomend aan Jacob Jansz Verhoeff 150 gulden en aan Jan Jacobsz, brouwer, 50 gulden.
Koopsom 768 gulden.
[bron: website Groene Hart Archieven]

PROTOCOLLEN, Nieuwkoop en Noorden (1608-1614), inv. nr. 55, blz. 158v, 13 november 1610.
Luijt Gerritsz te Noorden verkoopt aan Mathijs Dammasz een huis en erf te Noorden, binnenweg, strekkend van de Vorendijk tot het land van de verkoper, belend ten oosten de verkoper en ten westen de Kerklaan;
nog een perceel land te Noorden, buitenweg, inbegrepen een houtakkertje, strekkend van de Oude dijk tot het land van Gijsbert Dircxsz, belend ten oosten Elbert Jacobsz en ten westen Jan Jacobsz;
nog een kamp land, strekkend van het land van Elbert Jacobsz tot dat van Luijt Gerritsz, belend ten oosten Elbert Jacobsz en ten westen Gijsbert Dircxsz.
Koopsom: 1.250 gulden.
[bron: website Groene Hart Archieven]

PROTOCOLLEN, Nieuwkoop en Noorden (1608-1614), inv. nr. 55, blz. 235v, 7 maart 1612.
Jan Jacobsz Brouwer draagt over aan de Armen te Noorden een rentebrief van 200 gulden dd 2 februari 1612.
[bron: website Groene Hart Archieven]

PROTOCOLLEN, Nieuwkoop en Noorden (1608-1614), inv. nr. 55, blz. 328v, 8 mei 1613.
Cornelis Pietersz Boetekees te Nieuwkoop is 90 gulden schuldig aan Jan Jacobsz Brouwer.
Gesteld onderpand: een bruikweerland met huis en hof in het Noordeinde.
[bron: website Groene Hart Archieven]

PROTOCOLLEN, Nieuwkoop en Noorden (1613-1616), inv. nr. 56, blz. 11, 23 april 1614.
Jan Barentsz te Nieuwkoop is 82 gulde 15 stuivers schuldig aan Jan Jacobsz, brouwer te Noorden.
Gesteld onderpand: zijn bruikweerland met huis en hof, strekkend van de Vorendijk tot het land van Pieter Cornelisz Mutsgen, belend ten oosten Laurus Matheusz en ten westen Gerrit Huijbertsz.
[bron: website Groene Hart Archieven]

PROTOCOLLEN, Nieuwkoop en Noorden (1613-1616), inv. nr. 56, blz. 22v, 27 juni 1614.
Jan Jacobsz , brouwer te Noorden, verkoopt aan Pieter Cornelisz Ghijp een bruikweerland met huis en hof te Noorden buitenweg, verongeld voor 6 morgen onder Nieuwkoop en 3 morgen onder Achttienhoven, strekkend uit de Voorwetering tot de Kawetering.
Nog een perceel maeland onder Achttienhoven, strekkend uit de Boswetering tot de Oude Meije, belend ten oosten Maerten Willemsz en ten westen de kinderen van Dirck Elbertsz.
Jan Jacobs, brouwer, verkoopt mede nog aan zijn zoon Jacob Jansz, een erf land te Noorden buitenweg, strekkend uit de Voorwetering tot het land van Pieter Cornelisz.
Koopsom 4.800 gulden.
[bron: website Groene Hart Archieven]

PROTOCOLLEN, Nieuwkoop en Noorden (1616-1621), inv. nr. 57, blz. 46v, 11 januari 1617.
Pieter Aris Pieter Louwen te Nieuwkoop is 50 gulden schuldig aan Jan Jacobsz, brouwer te Noorden, wegens geleverd brood en andere waren.
Gesteld onderpand: zijn huis en erf met een kampje land in het Noordeinde, binnenweg.
[bron: website Groene Hart Archieven]

PROTOCOLLEN, Nieuwkoop en Noorden (1616-1621), inv. nr. 57, blz. 129, 22 mei 1618.
Pieter Aris Pieter Lauwen te Nieuwkoop is 114 gulden 15 stuivers schuldig aan Jan Jacobsz, brouwer te Noorden, wegens een schuldbrief ten behoeve van Jan Maertensz.
Gesteld onderpand: een erf land in het Noordeinde binnenweg, strekkend van de Vorendijk tot aan Lauris Lenertsz toe, belend ten oosten Cornelis Lenertsz en ten westen Aert Jansz Heer.
[bron: website Groene Hart Archieven]

PROTOCOLLEN, Nieuwkoop en Noorden (1616-1621), inv. nr. 57, blz. 143v, 5 oktober 1618.
Pieter Aris Pietersz te Nieuwkoop is 85 gulden schuldig aan Jan Jacobsz, brouwer te Noorden.
Gesteld onderpand: een huis en erf met een kampje land daarachter.
[bron: website Groene Hart Archieven]

PROTOCOLLEN, Nieuwkoop en Noorden (1616-1621), inv. nr. 57, blz. 184v, 1 maart 1619.
Jan Bartholomeesz te Nieuwkoop is 168 gulden schuldig aan Willempgen Jansdr, weeskind van Jan Jacobsz, brouwer.
Gesteld onderpand: een perceel hooiland in het Noordeinde buitenweg.
[bron: website Groene Hart Archieven]

PROTOCOLLEN, Nieuwkoop en Noorden (1621-1627), inv. 58, blz. 27v, 22 december 1621.
Jacob Jansz Brouwer en Ghijsbert Jansz Brouwer voor zichzelf,
Cornelis Willemsz van Griecken, man en voogd van Neeltgen Jansdr.,
Pieter Harmensz als vader en voogd van zijn twee weeskinderen, geboren uit Marritgen Jansdr.,
Willem Cornelisz van Griecken als grootvader en voogd en Elbert Jacobsz als oom en voogd van Cornelis Pietersz, weeskind van Pieter Jansz Brouwer,
allen als kinderen van Jan Jacobsz Brouwer en Annichgen Pietersdr., in leven wonende te Noorden, delen de erfenis met
Aris Jansz Brouwer, mede een zoon van genoemd echtpaar.
Aris Jansz is toebedeeld een huis, erf en aanliggend land, verongeld voor morgen, strekkend van de Vorendijk en van het erf van Cornelis Willemsz tot het land van Cornelis Reijersz, belend ten oosten Cornelis Willemsz en Jacob Jansz, en ten westen Pieter Harmensz.
Aris Jansz moet de andere 4 partijen elk uitkeren 450 gulden.
Jacob Jansz valt ten deel een perceel land te Noorden binnenweg, verongeld voor 2 morgen, strekkend van de Vorendijk tot het houtland aan de Kerklaan, belend ten oosten Jan Gangloff en de Kerklaan en ten westen Cornelis Willemsz en Aris Jansz; nog een perceel land te Noorden, buitenweg, verongeld voor 1 morgen, strekkend van de oude dijk en het land van Cornelis Willemsz tot aan het land van de kinderen van Piet Harmensz met een henneptuin daar in gelegen, belend ten oosten Tijs Dammasz en ten westen Maerten Vreecksz. Daarbij moeten Gijsbert Jansz en Cornelis Pietersz hem 50 gulden, de kinderen van Pieter Harmensz 12 gulden en Aris Jansz 300 gulden uitkeren.
[bron: website Groene Hart Archieven]

PROTOCOLLEN, Nieuwkoop en Noorden (1621-1627), inv. 58, blz. 28, 17 december 1621.
Jacob Jansz Brouwer en Ghijsbert Jansz Brouwer voor zichzelf,
Cornelis Willemsz van Griecken, man en voogd van Neeltgen Jansdr.,
Pieter Harmensz als vader en voogd van zijn twee weeskinderen, geboren uit Marritgen Jansdr.,
Willem Cornelisz van Griecken als grootvader en voogd en Elbert Jacobsz als oom en voogd van Cornelis Pietersz, weeskind van Pieter Jansz Brouwer,
allen als kinderen van Jan Jacobsz Brouwer en Annichgen Pietersdr., in leven wonende te Noorden, delen de erfenis met
Aris Jansz Brouwer, mede een zoon van genoemd echtpaar.
Cornelis Willemsz van Griecken ontvangt een huis en erf te Noorden binnenweg, verongeld voor 2 hond, strekkend van de Vorendijk tot het erf van Aris Jansz; nog een perceel land aan de binnenweg, verongeld voor 1 morgen, strekkend van de vorendijk tot in de Achterweg, belend ten oosten de kerklanden en ten noorden en westen Elbert Jacobsz; nog een perceel land buitenweg, verongeld voor 1 morgen, strekkend uit de Voorwetering aan de oude dijk tot het land van Jacob Jansz, belend ten oosten Elbert Jacobsz en ten westen Maerten Vreecksz.
Pieter Harmensz verkrijgt een rietsudde in het Noordeinde binnenweg, veronegld voor 1 morgen, strekkend van het land van Gerrit Jansz Corsz tot aan de Achterweg, belend ten oosten Gerrit Jansz Corsz en ten westen IJsbrant Maertensz; nog een kamp land aan de Achttienhoven, groot 2 morgen, verongeld voor 2 morgen, strekkend van de Kawetering tot de Boswetering, belend ten oosten Ghijsbert Wllemsz en ten westen Pieter Harmensz.
De weeskinderen van Pieter Harmensz, genaamd Marritgen en Geertgen Pietersdr ontvangen een perceel land te Noorden buitenweg, verongeld voor 5 hond, strekkend van het land van Jacob Jansz tot het einde van de kleiput en de dwarssloot van Ghijsbert Jansz en de landen van Cornelis Pietersz, belend ten oosten Gijsbert Dircxsz en ten westen Maerten Vreecxsz.
[bron: website Groene Hart Archieven]

PROTOCOLLEN, Nieuwkoop en Noorden (1621-1627), inv. 58, blz. 28v, 17 december 1621.
Jacob Jansz Brouwer en Ghijsbert Jansz Brouwer voor zichzelf,
Cornelis Willemsz van Griecken, man en voogd van Neeltgen Jansdr.,
Pieter Harmensz als vader en voogd van zijn twee weeskinderen, geboren uit Marritgen Jansdr.,
Willem Cornelisz van Griecken als grootvader en voogd en Elbert Jacobsz als oom en voogd van Cornelis Pietersz, weeskind van Pieter Jansz Brouwer,
allen als kinderen van Jan Jacobsz Brouwer en Annichgen Pietersdr., in leven wonende te Noorden, delen de erfenis met
Aris Jansz Brouwer, mede een zoon van genoemd echtpaar.
Ghijsbert Jansz Brouwer en Cornelis Pietersz als weeskind van Pieter Jansz Brouwer ontvangen een perceel land te Noorden, groot 1 morgen, verongeld voor 3 hond, strekkend van het land van de weeskinderen van Pieter Harmensz tot in de Kawetering, belend ten oosten Ghijsbert Dircxsz en ten westen Elbert Jacobsz; nog 4 morgen hooiland onder Achttienhoven, strekkend van het land van Maerten Vreecxsz tot in de oude Meije, belend ten oosten Elbert Jacobsz en ten westen Lauris Jansz Spiegels.
Uit te reiken aan Cornelis Willemsz 50 gulden en aan Jacob Jansz 30 gulden.
[bron: website Groene Hart Archieven]

PROTOCOLLEN, Nieuwkoop en Noorden (1621-1627), inv. 58, blz. 34, 16 februari 1622.
Annichgen Pietersdr, weduwe van Jan Jacobsz Brouwer met brieven van condemnatie dd 11 juni 1619 van Pieter Arisz Pieter Lauwen, legt beslag op op een huis en erf in het Noordeinde van Nieuwkoop binnenweg, verongeld voor morgen, strekkend van de Vorendijk tot het land van Leendert Leendertsz, belend ten oosten Cornelis Leendertsz en ten westen Aert Jansz Haer, met de mogelijkheid om bezwaar tegen het beslag in te brengen tot 20 augustus.
Annichgen Pietersdr zelf is koopster voor een bedrag van 230 gulden.
[bron: website Groene Hart Archieven]

KINDEREN.
 1. Jacob Jansz Brouwer, zie nr. III-a.
  Geboren ca. 1575, brouwer te Nieuwkoop (1622), vermeld in het kohier 200e penning te Noorden (1623), overleden aldaar tussen 25 februari 1643 en 15 maart 1644.
  Gehuwd met Lijsbet Crijnen, stelt onderpand te Noorden in 1650.
  Lijsbet Crijnen huwde (2) voor 15 maart 1644 met Willem Lambertsz, overleden voor 28 november 1653.
  Lijsbet Crijnen huwde (3) te Noorden in de Geref. kerk op 28 november 1653 met Meerten Willemsz, weduwnaar van Geertje Gangloffs.
 2. Ghijsbert Jansz Brouwer, zie nr. III-b.
  Geboren ca. 1578, niet vermeld in het kohier 200e penning te Noorden (1623), overleden te Noorden ca. februari 1643.
  Gehuwd voor 4 juni 1633 met Teuntgen Lourisdr, overleden na 4 juni 1633, dochter van Louris Leenderts.
  Geen nageslacht.
 3. Neeltgen Jansdr., zie nr. III-c.
  Geboren ca. 1580, overleden tussen 22 december 1621 en 5 mei 1634, mogelijk te Noorden.
  Gehuwd voor 22 december 1621 met Cornelis Willems van Griecken, geboren ca. 1560, vermeld in het kohier 200e penning te Noorden (1623), tekent schuldbekentenis met onderpandstelling te Noorden op 18 maart 1625, overleden voor 18 april 1637.
  Cornelis Willemsz van Griecken was eerder gehuwd met Meijnsgen Claesdr, dochter van Claes N.N. en Neeltgen Egbertsdr.
  Cornelis Willemsz van Griecken huwt (3) ca. 1626 met Maritgen Cornelisdr, overleden voor 5 mei 1634, dochter van Cornelis Willemsz Jongelijn.
 4. Marritgen Jansdr., zie nr. III-d.
  Geboren ca. 1584, overleden te Noorden voor 22 december 1621.
  Gehuwd voor 22 december 1621 met Pieter Harmensz, geboren ca. 1580, van beroep chirurgijn, vermeld in het kohier 200e penning te Noorden (1623), overleden te Noorden tussen 22 december 1621 en 12 juli 1622, zoon van Harmen N.N. en Crijntgen IJsbrandtsdr.
  Uit dit huwelijk 2 kinderen, beiden overleden na 22 december 1621, mogelijk te Noorden.
 5. Pieter Jansz Brouwer, zie nr. III-e.
  Geboren ca. 1587, overleden voor 22 december 1621.
  Gehuwd met [N.N.] Willemsdr van Griecken, woont in 1634 te Zegveld, dochter van Willem Cornelisz van Griecken.
  [N.N.] Willemsdr van Griecken huwt (2) voor 3 juni 1634 met Cornelis Cornelisz, schoenmaker te Zegveld.
 6. Aris Jansz Brouwer, zie nr. III-f.
  Geboren ca. 1590, van beroep brouwer, koopt een kamp weiland in 1633, overleden te Noorden voor 20 maart 1640.
  Gehuwd voor 24 augustus 1622 met Hillegont Laurisdr., overleden na 12 juli 1646.
 7. Willempgen Jansdr.
  Onderpandstelling door Jan Bartholomeesz ten behoeve van Willempgen Jansdr op 1 maart 1619.

  PROTOCOLLEN, Nieuwkoop en Noorden (1616-1621), inv. nr. 57, blz. 184v, 1 maart 1619.
  Jan Bartholomeesz te Nieuwkoop is 168 gulden schuldig aan Willempgen Jansdr, weeskind van Jan Jacobsz, brouwer.
  Gesteld onderpand: een perceel hooiland in het Noordeinde buitenweg.
  [bron: website Groene Hart Archieven]
II-b.
Elbert Jacobsz BROUWER.
Zoon van Jacob Brouwer en N.N. [nr. I], geboren ca. 1560, brouwer, bezit land in het Noordeinde van Nieuwkoop (1606), vermeld als oom en voogd te Noorden op 22 december 1621, vermeld in het kohier 200e penning te Noorden (1623), overleden voor 12 november 1640.
Gehuwd met Neeltgen JOOSTENDR, overleden voor 27 maart 1629.

PROTOCOLLEN, Nieuwkoop en Noorden (1603-1608), inv. nr. 54, blz. 80, 18 januari 1606.
Gerrit Cornelisz Heijnst verkoopt aan Gerrit Jansz Coos een bruikweertje land in het Noordeinde van Nieuwkoop, bnnenweg, strekkend van de Voorendijk tot aan de Achterweg, belend ten oosten Elbert Jacobsz, brouwer, etc.
[bron: website Groene Hart Archieven]

PROTOCOLLEN, Nieuwkoop en Noorden (1608-1614), inv. nr. 55, blz. 158v, 13 november 1610.
Luijt Gerritsz te Noorden verkoopt aan Mathijs Dammasz een huis en erf te Noorden, binnenweg, strekkend van de Vorendijk tot het land van de verkoper, belend ten oosten de verkoper en ten westen de Kerklaan;
nog een perceel land te Noorden, buitenweg, inbegrepen een houtakkertje, strekkend van de Oude dijk tot het land van Gijsbert Dircxsz, belend ten oosten Elbert Jacobsz en ten westen Jan Jacobsz;
nog een kamp land, strekkend van het land van Elbert Jacobsz tot dat van Luijt Gerritsz, belend ten oosten Elbert Jacobsz en ten westen Gijsbert Dircxsz.
Koopsom: 1.250 gulden.
[bron: website Groene Hart Archieven]

PROTOCOLLEN, Nieuwkoop en Noorden (1608-1614), inv. nr. 55, blz. 301v, 31 december 1612.
Elbert Jacobsz, brouwer te Noorden, verkoopt aan Ghijsbert Dircxsz, mede van Noorden, een erfje land reeds in gebruik van de koper, strekkend uit de Nieuwkoopse Wetering tot het land van Elbert Jacobsz, belend ten oosten Elbert Jacobsz met een kampje land en ten westen mede Elbert Jacobsz. Met een overpad tot het land van Luijt Gerritsz.
[bron: website Groene Hart Archieven]

KOHIER VAN DE 200E PENNING VAN RIJNLAND, 1623.
[In het kohier zijn de gezinshoofden met een vermogen van tenminste Y 1000 opgenomen. De transcriptie vemeldt alleen de tenaamstellingen het in te vorderen bedrag, eventueel na wijziging als gevolg van een eventueel bezwaarschrift (doleantie)]
Noorden [o.a.]:
Elbert Jacobsz, Y 35.
Arys Jansz Brouwer, Y 5.
Cornelis Willemsz van Griecken, Y 10.
de erven van Pieter Harmensz, chirurgijn, zijn erven, Y 10.
Jacob Jansz Brouwer, Y 5.

PROTOCOLLEN, Nieuwkoop en Noorden (1621-1627), inv. nr. 58, blz. 107, 10 juni 1623.
Vreeck Meertensz te Nieuwkoop is 650 gulden schuldig aan Elbert Jacobsz, brouwer.
Gesteld onderpand: een bruikweer te Noorden binnenweg.
Geroyeerd 13-12-1671.
[bron: website Groene Hart Archieven]

PROTOCOLLEN, Nieuwkoop en Noorden (1621-1627), inv. nr. 58, blz. 138v, 24 april 1624.
Dirck Huijbertsz te Aarlanderveen is 200 gulden schuldig aan Elbert Jacobsz, brouwer te Noorden.
Gesteld onderpand: zijn bruikweerland in het Noordeinde binnenweg.
[bron: website Groene Hart Archieven]

PROTOCOLLEN, Nieuwkoop en Noorden (1621-1627), inv. nr. 58, blz. 223v, 4 april 1626.
Vreeck Maertensz te Noorden verkoopt aan Jan Cornelisz Reijersz een perceel wei- en hennepland te Noorden binnenweg, verongeld voor 1 morgen.
Te betalen 500 gulden voor deze koop aan Elbert Jacobsz, brouwer en 400 gulden aan Jan Jacob Nelen.
[bron: website Groene Hart Archieven]

PROTOCOLLEN, Nieuwkoop en Noorden (1627-1631), inv. nr. 59, blz. 143, 20 november 1629.
Cornelis Willemsz van Griecken te Noorden is 150 gulden schuldig aan Trijntgen Jansdr, weeskind van Jan Cornelisz Block.
Gesteld onderpand: zijn bruikweerland te Noorden, binnen- en buitenweg, strekkend binnenweg ten noorden van de werf van Aris Jansz tot over de Vorendijk tot aan de oude dijk, belend ten oosten Jacob Jansz, brouwer en Elbert Jacobsz en ten westen Aris Jansz en de kinderen van Maerten Vreecken.
Geroijeerd 5 april 1636.
[bron: website Groene Hart Archieven]

PROTOCOLLEN, Nieuwkoop en Noorden (1631-1634), inv. nr. 60, blz. 17, 7 februari 1632.
Cornelis Willemsz van Griecken te Noorden is 50 gulden schuldig aan de kerk van Noorden.
Gesteld onderpand zijn bruikweerland te Noorden, binnen- en buitenweg, strekkend ten noorden, binnenweg van de werf van Arien Jansz, brouwer en ten zuiden over de Vorendijk en de wetering tot de oude dijk, belend ten oosten Jacob Jansz, brouwer en Elbert Jacobsz, brouwer en ten westen Aris Jansz, brouwer en de erfgenamen van Maerten Vreecken.
[bron: website Groene Hart Archieven]

PROTOCOLLEN, Nieuwkoop en Noorden (1631-1634), inv. nr. 60, blz. 105v, 6 juni 1633.
Cornelis Willemsz van Griecken te Noorden is 156 gulden schuldig aan de kerk van Noorden, wegens voorgeschoten geld van Joachim Jacobsz Zael.
Gesteld onderpand: zijn huis en erf te Noorden, binnenweg, strekkend van de Vorendijk tot Aris Jansz, brouwer, belend ten ten oosten Jacob Jansz, brouwer en ten westen Aris Jansz.
Nog een perceel land aldaar, buitenweg, strekkend uit de Voorwetering tot de oude dijk, belend ten oosten Elbert Jacobsz en ten westen Jan Cornelisz, corffbreijer en Maerten Dircxsz;
Nog een perceel land te Noorden, binnenweg, strekkend van de Vorendijk tot de Achterwetering, belend ten oosten de kerk en ten westen Bartholomees Swanenburch.
[bron: website Groene Hart Archieven]

PROTOCOLLEN, Nieuwkoop en Noorden (1638-1642), inv. nr. 62, blz. 188, 12 november 1640.
Mr. Bartholomees van Swanenburch, schout te Langer- en Korteraar, getrouwd met Geertgen Elbertsdr en Jan Ariens Vermij, bakker, getrouwd met Elijsabeth Elbertsdr, samen kinderen van de overleden Elbert Jacobsz, in leven brouwer te Noorden.
Deling van de nalatenschap:
Jan Ariensz valt ten deel een bruikweerland met huis en erf te Noorden buitenweg, strekkend uit de Voorwetering tot het land van Matijs Dammasz en de oude dijk, belend ten oosten de weduwe van Cornelis Luijten en ten westen Willem Cornelisz van Griecken;
nog twee kampen land aldaar, strekkend van het land van mr. Bartholomees van Swanenburch tot in de Kawetering, belend ten oosten Aris Cornelisz Quast en ten westen Matijs Dammasz en Evert Willemsz/
Mr. Bartholomees van Swanenburch is toebedeeld met alle rentebrieven, obligaties en inkomende gelden.
[bron: website Groene Hart Archieven]

KINDEREN:
 1. Maerten Brouwer, zie nr. III-g.
  Mogelijk een zoon van Elbert Jacobsz Brouwer, geboren ca. 1585.
  Gehuwd met N.N.
 2. Elisabeth Elbertsdr Brouwer, zie nr. III-h.
  Geboren te Noorden ca. 1600, overleden tussen 25 november 1651 en 12 februari 1653.
  Gehuwd te Noorden in de Geref. kerk op 3 augustus 1629 met Jan Adriaensz Vermij, geboren te Nieuwkoop ca. 1600, bakker te Noorden, overleden tussen 23 maart 1646 en 25 november 1651.
 3. Geertgen Elbertsdr Brouwer, zie nr. III-i.
  Geboren te Noorden ca. 1605, overleden na 9 juni 1665, mogelijk te Langer- en Korteraar.
  Gehuwd te Noorden in de Geref. kerk op 9 juni 1629 met mr. Bartholomees van Swanenburch, geboren te Nieuwkoop, schout te Langer- en Korteraar (1640, 1646), overleden voor 9 juni 1665.
  Bartholomeus was eerder gehuwd met Annetien Clements, overleden voor 9 juni 1629.


[Laatst gewijzigd op 21 april 2014]
DERDE GENERATIE HOME