PARENTEEL  VAN  PETRUS  PETERS  GEERLINCX
 EN  IDA  (ODILIA)  CLAESSE
Vierde Generatie
Wilhelmus GEERLINGS,
Zoon van Joannes Dirksz Gierlincks en Maria Teelen [nr. IIIa], geboren te Ool (gem. Herten), gedoopt op 21 october 1735 in de R.K. kerk van Herten, begraven op 4 juli 1792 te Herten, oud 56 jaar.
Getrouwd te Herten op 9 januari 1770 met Catharina SCHREURS, geboren ca. 1740, begraven te Herten op 2 juli 1815.

DOOP AKTE, Herten RKK, 21 8bris 1735:
Bapt.Wilhelmus, filius legit. Joannis Gerlins et Maria Teelen.
Susc: Lambertus Canters loco Theodori Geerlins et Sophia Schreurs. [Ool].

KINDEREN:
 1. Maria Christina Geerlings,  zie nr. Va.
  Geboren te Herten 1771/72, overleden te Ool (gem. Herten) op 27 februari 1863, oud 91 jaar.
  Gehuwd te Herten op 14 augustus 1798 met Reijnier van Heel, geboren te Herten op 3 april 1773, zoon van Rutger van Heel en Anna Catharina Leijendorp [?].
 2. Andreas (Andries) Geerlings,  zie nr. Vb.
  Geboren ca. 1780 te Herten, overleden na 1846.
  Gehuwd op 15 october 1807 te Herten met Anna Catharina Sanders, geboren te Herten in 1783, overleden te Ool (gem. Herten) op 15 januari 1847, oud 63 jaar, dochter van Joannes Sanders en Margaretha Geerlings.
Hendricus GEERLINGS,
Zoon van Joannes Dirksz Gierlincks en Maria Teelen [nr. IIIa], geboren te Ool (gem. Herten), gedoopt op 2 augustus 1739 in de R.K. kerk van Herten, overleden te Herten op 26 januari 1810, oud 70 jaar.
Gehuwd ca. 1770 met Anna HOMME.

DOOP AKTE, Herten RKK, 2 aug. 1739:
Hendricus, filius legit.Jois Geerlins et Maria Teelen, conj.
Testes Jacobus Jacobs loco Peter Geerlins et Catharina Teelen. [Ool].

OVERL. AKTE, Herten, 26 januari 1810, nr. 10 [GenLias]:
Henrij Geerlings, overleden te Herten op 26 januari 1810, oud 72 jaar, weduwnaar van Anne Hommen.

KINDEREN:
 1. Matthias Geerlings,
  Geboren ca. 1762, begraven op 9 juni 1788 te Herten.
 2. Johanna Maria Geerlings,
  Geboren ca. 1762, begraven op 20 januari 1792 te Herten.
 3. Maria Geerlings,  zie nr. Vc.
  Geboren te Herten 1783/84, overleden aldaar op 11 februari 1814.
  Gehuwd te Herten op 6 februari 1803 met Petrus (Peter) Wilhelmus van Ool, geboren te Herten op 21 juni 1776, eigenaar Offerkamp te Herten, overleden aldaar op 14 juni 1840, oud 63 jaar, zoon van Petrus van Ool en Catharina Vermeulen.
  Petrus trouwt (2) te Maasbracht op 16 februari 1816 met Mechtilde Moors, geboren te Maasbracht, overleden voor 14 juni 1840, dochter van Renier Moors en Marie Leurs.
 4. Joannes Geerlings,  zie nr. Vd.
  Geboren 1783/84 te Herten, overleden te Ool (gem. Herten) op 4 december 1827, oud 43 jaar.
  Gehuwd (1) te Herten op 4 mei 1810 met Maria Elisabeth Janssen, geboren te Herten 1787/88, overleden aldaar op 19 october 1815, oud 27 jaar, dochter van Wilhelmus Janssen en Henrica Geerlings.
  Gehuwd (2) te Herten op 28 juni 1816 met Maria Elisabeth Vermeulen, geboren te Herten 1791/92, overleden te Ool, gem. Herten op 25 maart 1865, oud 73 jaar, dochter van Cornelis Vermeulen en Anna Douzen.
 5. Christina Geerlings,  zie nr. Ve.
  Geboren te Herten 1789/90, overleden te Ool (gem. Herten) op 30 juni 1836, oud 46 jaar.
  Getrouwd te Herten op 17 november 1815 met Joannes Poulissen, geboren te Herten, zoon van Rogier Poulissen en Cornelia Kessels.
 6. Maria Elisabeth Geerlings,  zie nr. Vf.
  Geboren te Herten 1796/97, overleden te Maasbracht op 15 october 1849, oud 52 jaar.
  Gehuwd te Herten op 10 april 1822 met Jacobus Reinier Lintges, geboren te Maasbracht 1801/02, overleden aldaar op 1 augustus 1876, oud 74 jaar, zoon van Joannes Lintges en Gertrudus Elisabeth Ruijten.
 7. Johanna Geerlings,  zie nr. Vg.
  Geboren te Herten 1797/98, overleden te Ool, gem. Herten op 5 december 1844, oud 46 jaar.
  Gehuwd te Herten op 28 augustus 1823 met Pieter Hemels, geboren te Herten 1801/02, overleden te Ool, gem. Herten op 15 october 1886, oud 84 jaar, zoon van Ruth Hemels en Agatha Peeters.
  Pieter Hemels trouwt (2) te Herten op 28 september 1846 met Maria Catharina Gunnen, geboren te Herten op 28 juli 1818, overleden te Ool, gem. Herten op 14 september 1873, oud 55 jaar, dochter van Godfried Gunnen en Anna Maria Bekkers.
 8. Theodorus Geerlings,  zie nr. Vh.
  Geboren te Herten op 26 januari 1795.
  Getrouwd (1) te Herten op 29 augustus 1829 met Christina Sanders, geboren te Herten in 1796, overleden aldaar op 23 januari 1840, oud 43 jaar, dochter van Joannes Sanders en Margaretha Geerlings.
  Getrouwd (2) te Herten op 19 april 1841 met Joanna Pijls, geboren te Herten, eerder gehuwd met Mathis Adriaans, dochter van Ruth Pijls en Elisabeth Bongaers.

Petrus GEERLINGS,
Zoon van Joannes Dirksz Gierlincks en Maria Teelen [nr. IIIa], geboren te Ool (gem. Herten), gedoopt op 29 juni 1744 in de R.K. kerk van Herten, overleden voor 1829.
[Petrus zou ook geboren kunnen zijn op 12 februari 1747 te Ool]
Getrouwd (1) op 1 mei 1775 in de R.K. kerk van Heel met Gertrudis BROUWERS, geboren ca. 1750 te Heel, overleden aldaar op 20 februari 1781, oud ca. 31 jaar.
Getrouwd (2) op 8 juni 1798 te Wessem met Maria Agnes EX, geboren te Wessem, gedoopt aldaar op 12 februari 1765, Rooms-Katholiek, van beroep landbouwerse, overleden op 26 november 1843 te Heel, oud 78 jaar, dochter van Petrus Ex en Maria Coolen.

DOOP AKTE, Herten RKK, 29 junij 1744:
Bapt. Petrus, filius legit. Joannis Geerlins et Maria Teelen.
Susc: Petrus Geerlins et .......... Teelen. [Ool].

DOOPAKTE van Gertrudis Brouwers:
[Niet in Heel gevonden]

DOOPAKTE, Wessem RKK, 12 Feb. 1765:
Maria Agnes, filia leg: Petri Ex et Marie Coolen.
Susc: Antonius Valckenborgh noe Jois Coolen et Aldegundis Ex.

HUW.AKTE, Heel RKK, 1 mei 1775:
Petrus Geerlings, bapt. Herten RKK, Brabant et Gertrudis Brouwers, ged. alhier.
Get: Henrico Geerlings et Catharina Campen.

BEGR.REG.Heel RKK, 20 feb.1781:
Obijt Gertrudis Brouwers, omnibus ecclesia sacramentis munite.

HUW. AKTE, Wessem, 8 juni 1798 [GenLias]:
Pierre Geerlings, geboren op 12 februari 1747 te Ool, zoon van Jean Geerlings en Marie Teelen, met Agnes Ex, geboren te Wessem, dochter van Pierre Ex en Marie Coolen.

MEMORIE VAN SUCCESSIE, Heel, 3 juli 1829:
Aangifte van nalatenschap van Barbara Geerlings, overleden te Heel den 25e december 1828.
Wij ondergeteekende 1. Agnes Ex, zonder beroep, wonende te Heel, moeder van de overledene, 2. Peter, 3. Maria en 4. Margrieta Geerlings, alle meerderjarig wonende te Heel, zijnde de eenigste broeder en zusters van bovengenoemde overledene, huisvesting kiezende in de woning van onze moeder Agnes Ex, gelegen zonder nummero binnen deze gemeente Heel, verklaren gezamentlijk en ieder in het bezonder dat onze aflevige dochter en zuster Barbara Geerlings overleden is te Heel provincie Limburg den vijf en twintigsten december achtienhondert acht en twintig alwaar zij haar laaste woning gehad heeft, en dat door haar afsterven geen Roerende nog onroerende goederen zijn nagelaten dan alleen hunne kleederen welke men schat aan twintig guldens van welke ons moeder eerst komt een vierde en aan Peter een vierde, aan Maria een vierde en aan Margarieta ook een vierde.
[was getekend door alle vier comparanten]

VOLKSTELLING, Heel, 1830:
Huis 87, 1 gezin, 5 inwoners.
Jan Delhoven, 39 jaar, geboren te Dormagen, bakker, R.K., getrouwd met,
Mar... Geerlings, 31 jaar, geboren te Heel, huisvrouw, R.K.
Maria Antonetta Delhoven, 1/12 jaar, geboren te Heel, jonge dochter, zonder beroep, R.K.
Agnes Ex, weduwe Peter Geerlings, 65 jaar, geboren te Wessem, weduwe, landbouwer, R.K.
Anna Maria Geerlings, 27 jaar, geboren te Heel, jongedochter, landbouwer, R.K.

MEMORIE VAN SUCCESSIE, Heel, 22 februari 1844:
Aangifte van Memorie der Nalatenschap van Agnes Ex, overleden te Heel den 26 november 1843.
De ondergetekende,
1. Peter Geerlings akkerman van beroep wonende te Heel.
2. Gertrudis Geerlings ten einde dezes bijgestaan door haren Echtman Jan Delhoven, akkerlieden wonende te gemeld Heel,
beide meerderjarige kinderen van de overledene, kiezende domicilium ten woonhuize van Ons te gezeid Heel in het dorp gelegen, verklaren dat hunne moeder Agnes Ex, overleden is ab-intestato te Heel den 26 november 1843, alwaar zij laastelijk woonachtig is geweest, en dat hare nalatenschap, de welke aan eenieder der kinderen vervallen is voor de helft of palscheid, bestaat in de volgende onroerende goederen te weten, Goederen gelegen binnen de gemeente Heel kadastraal bekend:
[een huis en diverse stukken akkerland en weiland met een oppervlak van ca. 145 roeden]

KINDEREN UIT HET EEERSTE HUWELIJK:
 1. Joannes Matthias Geerlings,
  Gedoopt op 1 maart 1776 in de R.K. kerk van Heel, overleden aldaar op 8 augustus 1777, oud 17 maanden.

  DOOP AKTE, Heel RKK, 1 martij 1776:
  Joannes Matthias filius legitimus Petri Geerlings et Gertrudis Brouwers.
  Susceptores Matthias Baeten et Maria Gabriels nomine Maria Thelen.

  OVERL.AKTE, Heel RKK, 1777:
  Die 8 augusti obijt Joannis Matthias filius Petri Geerlings infans unius anni cum dimidio.
 2. Cristianus Geerlings,
  Gedoopt op 23 mei 1778 in de R.K. kerk van Heel, overleden aldaar op 16 februari 1779, oud 9 maanden.

  DOOP AKTE, Heel RKK, 23 maij 1778:
  Christianus, filius legit. Petri Geerlings et Gertrudis Brouwers.
  Susceptores Cristiano Brouwers et Catherina Scheurs.

  OVERL.AKTE, Heel RKK. 1779:
  Die 16 februarij obijt Cristianus filius Petri Geerlings infans novim mentium.
 3. Margarita Geerlings,
  Gedoopt op 9 juni 1780 in de R.K. kerk van Heel, overleden aldaar op 19 september 1780, oud 3 maanden.

  DOOP AKTE, Heel RKK, 9 junij 1780:
  Margarita, filia legitima Petri Geerlings et Gertrudis Brouwers.
  Susceptores Matthia Baeten nomine Wilhelmi Geerlings et Gertrudis Francken.

  OVERL. AKTE, Heel RKK, 1780:
  Die 19 septembris obijt Margarita filia Petri Geerlings infans triam mensium.

KINDEREN UIT HET TWEEDE HUWELIJK:
 1. Peter Geerlings,  zie nr. Vi.
  Geboren te Heel op 13 november 1800, Rooms-Katholiek, van beroep dagloner, dienstknecht, landbouwer te Heel, overleden na 1880.
  Gehuwd te Heel en Panheel op 15 october 1832 met Joanna Getruidis Vissers, geboren te Wessem op 7 september 1802, overleden te Heel op 12 november 1873, oud 71 jaar, dochter van Joannes Vissers en Mechtildis Ex.
 2. Maria Gertrudis Geerlings,  zie nr. Vj.
  Geboren te Heel op 25 maart 1799, Rooms-Katholiek, van beroep akkerbouwster, overleden te Heel op 7 juni 1874, oud 75 jaar.
  Gehuwd op 30 november 1827 te Heel en Panheel met Joannes (Jan) Delhoven, geboren 1790/91 te Dormagen bij Dusseldorf, Dld., Rooms-Katholiek, van beroep bakker, overleden te Heel op 15 januari 1849, oud ca. 58 jaar, zoon van [N.N.] Delhoven en van Anna Maria [N.N.].
 3. Anna Maria Geerlings,
  Geboren in 1802 te Heel, van beroep landbouwerse, overleden aldaar op 13 maart 1831, oud 29 jaar.

  VOLKSTELLING, Heel, 1830:
  Huis 87, 1 gezin, 5 inwoners.
  Jan Delhoven, 39 jaar, geboren te Dormagen, bakker, R.K., getrouwd met,
  Mar... Geerlings, 31 jaar, geboren te Heel, huisvrouw, R.K.
  Maria Antonetta Delhoven, 1/12 jaar, geboren te Heel, jonge dochter, zonder beroep, R.K.
  Agnes Ex, weduwe Peter Geerlings, 65 jaar, geboren te Wessem, weduwe, landbouwer, R.K.
  Anna Maria Geerlings, 27 jaar, geboren te Heel, jongedochter, landbouwer, R.K.

  MEMORIE VAN SUCCESSIE, Heel, 20 october 1831, No. 133:
  Aangifte van nalatenschap van Geerlings, Maria, overleden te Heel den 13e maert 1831.
  Wij ondergeteekende:
  1. Agnes Ex, weduwe Peter Geerlings, moeder van de overledene,
  2. Peter Geerlings, meerderjarigen broeder van de overledene,
  3. Gertruidis Geerlings, meerderjarige suster van de overledene,
  alle wonende te Heel, verklaren gezamenlijk dat onze hier boven genoemde dochter & suster Geerlings, Maria, oud negen en twintig jaren, overleden is te Heel den dertiende der maand maart des jaars achtien hondert een en dertig en dat door haar overlijden geen hoegenaamde roerende nog onroerende goederen zijn nagelaten.
 4. Barbara Geerlings,
  Overleden op 25 december 1828 te Heel.

  MEMORIE VAN SUCCESSIE, Heel, 3 juli 1829:
  Aangifte van nalatenschap van Barbara Geerlings, overleden te Heel den 25e december 1828.
  Wij ondergeteekende 1. Agnes Ex, zonder beroep, wonende te Heel, moeder van de overledene, 2. Peter, 3. Maria en 4. Margrieta Geerlings, alle meerderjarig wonende te Heel, zijnde de eenigste broeder en zusters van bovengenoemde overledene, huisvesting kiezende in de woning van onze moeder Agnes Ex, gelegen zonder nummero binnen deze gemeente Heel, verklaren gezamentlijk en ieder in het bezonder dat onze aflevige dochter en zuster Barbara Geerlings overleden is te Heel provincie Limburg den vijf en twintigsten december achtienhondert acht en twintig alwaar zij haar laaste woning gehad heeft, en dat door haar afsterven geen Roerende nog onroerende goederen zijn nagelaten dan alleen hunne kleederen welke men schat aan twintig guldens van welke ons moeder eerst komt een vierde en aan Peter een vierde, aan Maria een vierde en aan Margarieta ook een vierde.
  [was getekend door alle vier comparanten]
Henricus Pietersz GEERLINGHS,
Zoon van Petrus Dirksz Gierlincks en Catharina Maessen [nr. IIId], geboren te Heel, en gedoopt op 5 maart 1735 in de R.K. kerk aldaar, Rooms-Katholiek, overleden op 2 mei 1774 te Heel, oud 39 jaar.
Getrouwd op 17 october 1759 in de R.K. kerk van Heel met Magdalena (Helena) RANDERAETS, gedoopt op 14 januari 1736 in de R.K. kerk van Horn, Rooms-Katholiek, overleden op 11 october 1784 te Heel, oud 48 jaar, dochter van Petrus Randeraet en Agnes Reulkens.

DOOP AKTE, Heel RKK, 5 martij 1735:
Henricus, filius Petri Geerlinghs et Catharina Maesen.
Susceptores Mathias Raimaeckers et Joanna Jansens.

DOOP AKTE, Horn RKK, 14 jan.1736:
Baptizata est Magdalena filia legitima Petri Randeraets et Agnetis Rulkens, susceperunt Martinis Linsen loco Pauli Rulkens et Anna Vogels.

HUW.AKTE, Heel RKK, 17 oct.1759:
Henricus Geerlinghs et Helena van den Raet.
Testes Matthias Geerlinghs et Maria van den Raet.

BEGRAAF REGISTER, Heel RKK, 1774:
Die 2 Maij obiit Henricus Geerlings omnibus ecclesias sacramentis munisus.

BEGRAAF REGISTER, Heel RKK, 11 oct.1784:
Obiit Helena van den Raet omnibus Ecclesia Sacramentis munita.

KINDEREN:
 1. Catharina Geerlings,
  Geboren te Heel, gedoopt op 26 maart 1760 in de R.K. kerk aldaar, overleden te Heel voor 16 augustus 1762.

  DOOP AKTE, Heel RKK, 26 martij 1760:
  Catharina, filia legitima Henrici Geerlings et Helena Vandenraet.
  Susceptores Petrus Vandenraet et Catharina Geerlings.
 2. Catharina Hendriks Geerlings,  zie nr. Vk.
  Geboren te Heel, gedoopt op 16 augustus 1762 in de R.K. kerk aldaar, overleden te Heel op 11 juni 1834, oud 71 jaar.
  Getrouwd op 24 october 1792 in de R.K. kerk van Heel met Joannes Schreurs, gedoopt op 14 juni 1767 in de R.K. kerk van Beegden, overleden te Heel op 25 maart 1813, oud 45 jaar, zoon van Petrus Schreurs en Maria Aarts.
 3. Anna Elisabeth Geerlings,  zie nr. Vl.
  Gedoopt op 22 october 1764 in de Rooms-Katholieke kerk van Heel, overleden op 25 januari 1846 te Heel en Panheel, oud 81 jaar.
  Getrouwd voor 1805, mogelijk te Wessem met Petrus Mathias Coenen, geboren en gedoopt op 24 februari 1774 te Wessem, Rooms-Katholiek, van beroep klompenmaker, overleden op 15 maart 1842 te Heel, oud 68 jaar, zoon van Theodorus Coenen en Joanna Crebber.
 4. Maria Elisabeth Geerlings,
  Geboren te Heel, gedoopt op 17 november 1765 in de R.K. kerk aldaar.

  DOOP AKTE, Heel RKK, 17 nov. 1765:
  Maria Elisabetha, filia legitima Henrici Geerlings et Helena van den Raet.
  Susceptores Hubertus Opbrouck et Maria van den Raet.
 5. Joanna Geerlings,  zie nr. Vm.
  Geboren te Heel, gedoopt in de R.K. kerk aldaar op 24 juli 1768, overleden te Beegden op 16 februari 1818, oud 49 jaar.
  Gehuwd te Beegden op 7 april 1796 met Josephus Snijders, gedoopt in de R.K. kerk van Beegden op 19 maart 1767, overleden aldaar op 9 juli 1844, oud 77 jaar, zoon van Petrus Snijders en Wilhelmina Sanders.
 6. Petrus (Pieter) Hendriksz Geerlings,  zie nr. Vn.
  Geboren te Heel, gedoopt op 12 juli 1771 in de R.K. kerk aldaar, Rooms-Katholiek, van beroep werkman, tuinknecht, aardwerker, overleden na 1821, mogelijk te Overveen.
  Gehuwd te Bloemendaal op 10 november 1813 met Grietje Janzen, gedoopt in de RK kerk te Heemstede op 3 maart 1772, van beroep winkelierster, eerder weduwe van Pieter Schabbing, dochter van Joseph Janzen en Hendrijntje Blom.
 7. Odilia (Delia) Hendriks Geerlings,  zie nr. Vo.
  Geboren te Heel [Heijl in 't Luijkse], gedoopt op 26 april 1774 in de R.K. kerk van Heel, Rooms-Katholiek, overleden na 1801, mogelijk te Heemstede.
  Getrouwd op 9 februari 1800 in de R.K. kerk van Overveen met Joannis Mathias Geutskens, geboren te Heel, gedoopt op 7 augustus 1773 in de R.K. kerk aldaar, van beroep tuinder te Heemstede, overleden aldaar op 14 februari 1835, oud 61 jaar, zoon van Hendrik Geutskens en Getrudis Smeets.
Anna Catharina GEERLINGS,
Dochter van Petrus Dirksz Gierlincks en Catharina Maessen [nr. IIId], gedoopt op 18 october 1737 in de R.K. kerk van Heel, overleden aldaar op 17 januari 1812, oud 74 jaar.
Getrouwd op 22 februari 1759 in de R.K. kerk van Beegden met Hubert OP 'T BROECK, geboren 1728/29, Rooms-Katholiek, van beroep daggelder, overleden op 30 juli 1811 te Heel, oud 82 jaar.

DOOP AKTE, Heel RKK, 18 oct. 1737:
Anna Catharina, filia Petri Geerlings et Catharina Maessen.
Susc: Theodorus Geerlinghs nomine Jois Geerlings, et Elisabheta [!] Naus nomine Maria Valckenborch.

HUW.AKTE, Beegden RKK, 22 feb. 1759:
Hubertus op 't Broeck met Catharina Gerlinckx.
Get: Maria op 't Broeck en Andreas Gerlinckx.

OVERL.AKTE, Heel, 30 juli 1811, nr. 14:
Hubert op 't Broeck, heden overleden, echtgenoot van Catharina Geerlings, daggelder, 82 jr.
Aang: Mathieu Coenen, klompenmaker, 39 jr, buurman en Francois Gubbels, kuiper, 37 jr, buurman, beiden te Heel.

OVERL.AKTE, Heel, 17 jan. 1812, nr. 1:
Catharine Geerlings, weduwe van Hubert op't Broeck, 74 jr, overleden te Heel.
Get: Mathieu Coenen, klompenmaker te Heel, 39 jr en Francois Gubbels, kuiper te Heel, 39 jaar, beide buren van de overledene.

KINDEREN:
 1. Petrus Opbroeck,  zie nr. Vp.
  Gedoopt op 13 augustus 1759 in de R.K. kerk van Heel.
  Getrouwd op 24 juli 1791 te Velsen voor Schout en Schepenen met Petronella Klaassen, geboren ca. 1765.
 2. Margarita Opbroeck,
  Gedoopt op 7 januari 1762 in de R.K. kerk te Heel, overleden aldaar voor 22 mei 1769.

  DOOP AKTE, Heel RKK, 7 jan. 1762:
  Margaritam filia legitima Huberti Opbroeck et Catharina Geerlings.
  Susc: Theodorus Opbroeck et Hendrina Geerlings.
 3. Catharina Opbroeck,
  Gedoopt op 25 juli 1764 in de R.K. kerk te Heel.

  DOOP AKTE, Heel RKK, 25 julij 1764:
  Catharina, filia legitima Huberti Opbroeck et Catharina Geerlings.
  Susc: Joannes Caelen et Joanna Opbroeck.
 4. Joannes Opbroeck,
  Gedoopt op 6 januari 1767 in de R.K. kerk te Heel.

  DOOP AKTE, Heel RKK, 6 jan. 1767:
  Joannes, flius legitimus Huberti Opbroeck et Catharina Geerlings.
  Susc: Joannes Opbroeck et Helena van den Raet.
 5. Margarita Opbroeck,
  Gedoopt op 22 mei 1769 in de R.K. kerk te Heel, overleden aldaar op 29 januari 1771, oud 20 maanden.

  DOOP AKTE, Heel RKK, 22 maij 1769:
  Margarita, filia Huiberti Opbroeck et Catharina Geerlings.
  Susc: Aegidius Gelissen et Helena Geraerts nomine Margarita Opbroeck.

  BEGR. REG., Heel RKK, 29 jan. 1771:
  Obijt Margarita filia Huberti Opbroeck infans duoren crutes annorum.
 6. Joanna Opbroeck,
  Gedoopt op 10 october 1771 in de R.K. kerk te Heel, Rooms-Katholiek, van beroep daggeldster, overleden op 9 juli 1813 te Heel, oud 41 jaar.
  Joanna was ongehuwd.

  DOOP AKTE, Heel RKK, 10 oct. 1771:
  Joanna, filia legitima Huberti Opbroeck et Catharina Geerlings, qui matrimonium contraxerunt in hac parochia.
  Susc: Jacobo Clout nomine Joannis Jansen et Catharina Opbroeck.

  OVERL. AKTE, Heel, 9 juli 1813, nr. 18:
  Jeanne op 't Broeck, overleden op 9 juli in het huis van Mathieu Coenen, oud 42 jr, ongehuwd, daggeldster, dochter van wijlen Hubert op 't Broeck en Catharine Geerlings.
  Aangifte: Mathieu Coenen, 40 jr, klompenmaker en Francois Gubbels, kuiper, 40 jr, beiden wonende te Heel.
 7. Henricus Opbroeck,
  Gedoopt op 4 juli 1774 in de R.K. kerk te Heel, overleden aldaar op 5 december 1776, oud ruim 2 jaar.

  DOOP AKTE, Heel RKK, 4 julij 1774:
  Henricus, filius legitimus Huberti Opbroeck et Catharina Geerlings, qui matrim. in Beeghde.
  Susc: Gerardo Geerlings et Gertrude Hendrix nomine Maria Emonts.

  BEGR. REG., Heel RKK, 5 dec. 1776:
  Obijt Henricus filius Huberti Opbroeck. Filius duoren annorum cum dimidio.
 8. Margarita Opbroeck,
  Gedoopt op 7 februari 1777 in de R.K. kerk te Heel, overleden aldaar op 31 juli 1778, oud ruim 1 jaar.

  DOOP AKTE, Heel RKK, 7 feb. 1777:
  Margarita, filia legitima Huberti Opbroeck et Catharina Geerlings.
  Susc: Jacobo Mocke et Gertrude Brouwers.

  BEGR. REG., Heel RKK, 31 juli 1778:
  Obijt Margarita, filia Huberti Opbroeck, infans unius anni cum dimidio.
 9. Theodorus Opbroeck,  zie nr. Vq.
  Geboren te Beegden, gedoopt op 20 februari 1780 in de R.K. kerk te Heel, Rooms-Katholiek, van beroep aardwerker, overleden na 1830.
  Gehuwd (1) in de RK kerk te Overveen op 27 juli 1806 met Maria Berben, geboren te Bloemendaal, gedoopt in de RK kerk te Overveen op 3 augustus 1784, overleden voor 1 februari 1815, dochter van Jan Berben en Antje van Velsen.
  Gehuwd (2) te Haarlem op 1 februari 1815 met Jannetje Faazen, geboren te Overveen, gedoopt in de RK kerk aldaar op 13 april 1780, van beroep dienstbaar, dochter van Jan Faazen en Jannetje Berben.
 10. Petronella Opbroeck,
  Gedoopt 7 november 1782 in de R.K. kerk te Heel.

  DOOP AKTE, Heel RKK, 7 nov. 1782:
  Petronella, filia legitima Huberti Opbroeck et Catharina Geerlings.
  Susc: Agilio Gelissen et Joanna Nelissen.
Hermannus Dirksz GOEDEN,
Zoon van Theodorus Goijde en Anna van Duerse [nr. IIIf], geboren te Heel, gedoopt op 2 februari 1736 in de Rooms- Katholieke kerk aldaar, overleden op 1 maart 1781 te Beverwijk, oud 45 jaar.
[Achterneef van Petrus Geerlings].
Getrouwd op 6 februari 1763 voor schout en schepenen te Velsen met Geertruijd VAN MUNNIK, geboren te Bennebroek, overleden op 30 mei 1795 te Beverwijk.

DOOP AKTE, Heel RKK, 2 feb. 1736:
Hermannus, filius Theodori Goeden et Anna van Deur.
Susceptores Joannes van Deur et Petronella Geerlinghs.

HUW.AKTE, Velsen S&S, 6 feb. 1763:
Harmanus Dirksz Goeden, JM, geboore te Heel bij Roermonde, met Geertruijd van Munnik, JD, geboore te Bennebroek, en beiden woonende in de Breesaap onder Velsen.

KINDEREN:
 1. Anna Hermans Goede,  zie nr. Vr.
  Gedoopt op 10 april 1763 in de R.K. kerk van Velsen, van beroep dagloonster, werkster.
  Getrouwd (1) voor 1786 met Dirk Jansen, geboren ca. 1760, overleden op 4 december 1804 te Beverwijk.
  Getrouwd (2) op 25 februari 1816 te Beverwijk met Martinus van Woerden, gedoopt op 11 november 1775 te Beverwijk, van beroep dagloner, zoon van Philip van Woerden en Elsje ten Bosch.
 2. Theodorus (Dirk) de Goede, [Filiatie niet bewezen],  zie nr. Vs.
  Geboren ca. 1765, overleden op 12 november 1813 te Velsen, oud ca. 48 jaar.
  Getrouwd op 28 october 1792 te Beverwijk met Anna Maria Steijger, geboren ca. 1765, overleden op 10 januari 1820, oud ca. 55 jaar.
 3. Johannes (Jan) de Goede, [Filiatie niet bewezen],  zie nr. Vt.
  Geboren ca. 1765, overleden na 1800.
  Getrouwd voor 1793 met Elisabeth de Vinck, overleden na 1800.
 4. Cornelis de Goede,  zie nr. Vu.
  Gedoopt op 2 mei 1777 in de RK kerk te Beverwijk.
  Getrouwd voor 1798 met Maria Schaap, dochter van Jan Schaap en Annaatje Soutman.
Joannes GOEDEN,
Zoon van Theodorus Goijde en Anna van Duerse [nr. IIIf], gedoopt op 5 januari 1739 in de R.K. kerk van Heel, overleden na 1788, mogelijk te Grathem.
Getrouwd voor 1773 in de R.K. kerk van Grathem met Joanna VERLINDEN, geboren ca. 1745, mogelijk te Grathem, overleden na 1788.

DOOP AKTE, Heel RKK, 5 jan.1739:
Joannes, filius Theodori Goeden et Anna van Deur.
Susceptores Joannes Goeden et Hendrina Geerlinghs.

KINDEREN:
 1. Theodorus Goeden,
  Gedoopt op 24 maart 1773 in de R.K. kerk van Heel.

  DOOP AKTE, Heel RKK, 24 martij 1773:
  Theodorus, filius legitimus Joannis Goeden et Joanna Verlinden, qui matrim.in Gratem;
  Susceptores Petro Bongaerts et Catharina Verlinden, nomina Margarita Smuts.
 2. Ruthgerus Goeden,  zie nr. Vv.
  Geboren te Grathem, overleden voor 10 october 1861. Getrouwd op 7 april 1807 te Grathem met Helena Huijskens, geboren 1782/83 te Grathem, overleden op 10 october 1861 te Nederweert, oud 78 jaar, dochter van Petrus Huijskens en Maria Hendriekx.
 3. Joanna Goeden,  zie nr. Vw.
  Geboren te Grathem.
  Getrouwd op 23 januari 1805 te Grathem met Petrus Roost, geboren te Grathem, zoon van Theodorus Roost en Barbara Pouwels.
 4. Hermanus Goeden,
  Gedoopt op 2 october 1783 in de R.K. kerk van Heel.

  DOOP AKTE, Heel RKK, 2 oct.1783:
  Hermanus, filius legitimus Joannis Goeden et Joanna Verlinden, qui matrim.in Gratem.
  Susceptores Henricus Evers et Hendrina Geerlings.
 5. Petronella Goeden,
  Gedoopt op 15 februari 1785 in de R.K. kerk van Heel.

  DOOP AKTE, Heel RKK, 15 feb.1785:
  Petronella, filia Joannis Goeden et Joanna Verlinden.
  Susceptores Petro Bongaerts et Elisabeth Kappers.
 6. Jacobus Goeden,
  Gedoopt op 29 maart 1788 in de R.K. kerk van Heel.

  DOOP AKTE, Heel RKK, 29 martij 1788:
  Jacobus, filius legitimus Joannis Goeden et Joanna Verlinden qui matrim.in Gratem.
  Susceptores Francisco Lochelceren et Cornelia Schepers nomine Elisabetha Verlinden.
Hendrina GEERLINGS,
Dochter van Gerardus Jansz Gierlincks en Catharina Peters [nr. IIIf], gedoopt op 22 augustus 1753 in de R.K. kerk van Heel, Rooms-Katholiek, overleden te Heel op 16 september 1831, oud 78 jaar.
Getrouwd op 6 februari 1776 in de R.K. kerk van Heel met Matthias Gerardi COEMANS, gedoopt op 16 december 1749 in de R.K. kerk van Heel, Rooms-Katholiek, van beroep landbouwer, overleden op 19 juli 1828 te Heel, oud 78 jaar, zoon van Gerardus Jois Coemans en Maria Houx.

DOOP AKTE, Heel RKK, 16 dec. 1749:
Matthias, filius Gerardi Coemans et Maria Hoex.
Susceptores Judocus Hoex et Maria Coemans.

DOOP AKTE, Heel RKK, 22 augusti 1753:
Hendrina, filia Gerardi Geerlings et Catharina Peters.
Susceptores Petrus Geerlings et Johanna Smeets.

HUW. AKTE, Heel RKK, 6 feb. 1776:
Matthias Coemans et Hendrina Geerlings, beide alhier gedoopt.
Getuigen Joanna Geerlings en Joanna Nelissen.

OVERL.AKTE, Heel, 19 juli 1828, nr. 20:
Matthias Coemans, 79 jr, man van Hendrina Geerlings.
Getuigen Ignasius Schram, 62 jr, schoolonderwijzer en Christiaan Houtackers, 45 jr, timmerman, beiden te Heel, geburen.

MEMORIE VAN SUCCESSIE, Heel, 10 januari 1829:
Aangifte over nalatenschap van Mathijs Coemans overleden te Heel den negentienden Julij achtien honderd acht en twintig.
Wij ondergeteekende Hendrina Geerlings, gewesene echtgenoot van wijlen Mathijs Voemans, 2e Gerardus, 3e Catharina, 4e Jacobus, 5e Wilhelmus, 6e Joannes, 7e Josephus Coemans; alle meerderjarige en eenigste nagelatene kinderen en erfgenamen van wijlen Mathijs Coemans, welke vijf eerstgenoemde wonende te Heel huisvesting kiesende in de woning alwaar onzen overleden vader kwam te sterven, gelegen zonder nummer binnen deze gemeente Heel, verklaren gesamentlijk en ieder in het bijzonder zoo voor ons, als voor onze twee laastgenoemde afwezende en meerderjarige broeders Joannes, en Joseph, welkens huisvesting en woning aan ons, door eene meerdere dan tienjarige absentie onbekent, dat Mathijs Coemans in den ouderdom van achtenzeventig jaren overleden is te Heel den negentienden julij achtienhonderd acht-en-twintig, alwaar hij zijne laaste woning gehad heeft, en dat zijne geheele nalatenschap bestaat, in de hier naar benoemde roerende en onroerende goederen te weeten:
1. in roerende goederen niets.
2. in onroerende goederen een stuk akkerland gelegen te Poll onder de gemeente Wessem, groot tien nederlandsche roeden ...ntende: noord Theodorus Geenen, zuid Joannis Coemans, oost de gemeente, west Penweg.
Waar van een zesde komt aan Gerardus, een zesde aan Catharina, een zesde aan Jacobus, een zesde aan Wilhelmus, een zesde aan Joannes, een zesde aan Joseph.
Derden verklaren dat dit afsterven geene ophouding van vrugtgebruik noch vervalling aan fidei commis veroorzaakt heeft. Eindelijk verklaren nog, dat het afsterven aan niemand voordeel doet.
[Ondertekend door Wilhelmus, Jacobus en Gerardus; kruisjes geplaatst door Hendrina Geerlings en Catharina Coemans]

VOLKSTELLING, Heel, dd 1 jan. 1830:
Huis 18: Hendrina Geerlings, 81 jr, geboren te Heel, weduwe, zonder beroep, RK.
[Hendrina woont in bij haar dochter Maria Coemans, schoonzoon Hermanus Sitsen en hun 3 kinderen].

OVERL.AKTE, Heel, 16 sept. 1831, nr. 40:
Hendrina Geerlings, overleden 16 september, oud tachentig jaren, geboren te Heel, dochter van Gerardus en van Catharina Peters, weduwe van wijlen Matthijs Coemans.
Aangifte door Ignatius Schram, 56 jr, schoolonderwijzer en Martinus Lemmen, 23 jaren, zonder beroep, beiden wonende te Heel.

MEMORIE VAN SUCCESSIE, Heel, 13 maart 1832, nr. 317:
Aangifte van Nalatenschap door Hendrina Geerlings overleden te Heel de 16 september 1831.
Wij ondergeteekende 1e Gerard Coeman, koetzier, 2e Catharina Coeman, landbouwerse en 3e Jakob Coeman, landbouwersknegt, alle drie wonende te Heel, meerderjarige kinderen van boven genoemde overledene huisvesting kiezende in de woning van de overledene gelegen zonder nummer binnen deze gemeente Heel verklaren gezamentlijk, zoo wel in onzen eigen naam als in de namen van onze hier na benoemde abzente Broeders, te weten Jan, Joseph en Willem Coemans; hun woninge of verblijf ons onbekend, als dat onze aflevige moeder Hendrina Geerlings, oud tachentig jaren overleden is te Heel den zestiende september des jaars achtien hondert en dertig, alwaar zij haar laaste woning gehad heeft en dat hare geheele nalatenschap bestaat, in de hier na benoemde roerende en onroerende goederen te weten:
1. in roerende goederen Niets.
Onroerende goederen de navolgende:
1. Een huis, hof, schuur en stalling gelegen in de gemeente Heel, groot en waarde 10 roede, 57 ellen, 500 gld.
2. Een stuk akkerland gelegen in zelve gemeente genaamd de Schaapstal, groot en waarde 10 roede, 45 ellen, 70 gld.
3. Een stuk akkerland gelegen in zelve gemeente genaamd het telken, groot en waarde 19 roede, 160 gld.
4. Een stuk akkerland gelegen in zelve gemeente, op het leemveld, 16 roede, 35 ellen, 69 gld.
Van welke goederen ijder van ons boven genoemde kinderen erven een zesden deel, verders verklaren wij nog dat dit afsterven geene ophouding van vrugtgebruik noch vervalling aan fidei commis veroorzaakt heeft, eindelijk verklaren wij nog, dat dit afsterven aan niemand anders voordeel doet.
[Ondertekend door Jacobus en Gerardus; kruisje geplaatst door Catharina Coemans]

KINDEREN:
 1. Catharina Coemans,
  Gedoopt op 8 februari 1777 in de R.K. kerk van Heel, overleden voor 1828.

  DOOP AKTE, Heel RKK, 8 feb. 1777:
  Catharina, filia legit. Matthia Coemans et Hendrina Geerlings.
  Susceptores Jacobo Clout nomine Gerardi Coemans et Catharina Peters.
 2. Gerardus (Gerard) Coomans,
  Gedoopt op 27 januari 1779 in de R.K. kerk van Heel, Rooms-Katholiek, van beroep knecht, akkerman, koetsier, woont 1828-1832 te Heel, overleden op 29 maart 1848 te Heel, oud 69 jaar.

  DOOP AKTE, Heel RKK, 27 jan. 1779:
  Gerardus, filius legitimus Matthie Coomans et Hendrina Geerlings.
  Susceptores Joanne Geerlings et Petronella Peters nomine Petronella Thijssen.
  MEMORIE VAN SUCCESSIE, Heel, 4 april 1848:
  De ondergeteekende Wilhelmus Coemans Roomsch Geestelijk Pastoor te Mopertingen Canton Bilsen /:Belgien:/ en aldaar woonachtig, kiezende Domicilium ten woonhuize van Renier Severijns Secretaris van en te Heel woonachtig; verklaart dat zijn Broeder Gerard Coemans van beroep akkerman, te meer gemeld Heel zijn laaste woonplaats den negenentwintigsten Maart 1848 overleden is, en dat het actief derzelder Nalatenschap bestaat in te weten:
  1. in zijnen ouden kleederen geschat ad acht Gulden.
  2. Een stuk bouwland te Heel gelegen, groot 8 roeden 25 ellen geschat ad vijfendertig Gulden.
  3. Een stuk bouwland te Heel gelegen, groot 13 roeden 20 ellen geschat ad vijfenzestig Gulden.
  En dat het passief ........... Nalatenschap bestaat in te weten de begrafenis kosten, negen Guldens, vijftig Cents.
  4. En de prorata der vermelde Goederen ............ in no. 2 en 3 geschat zijn ad vier Gulden.
  Totaal f 121.50.
  Verklaart wijders, dat de Overledene ingevolge testament verleden voor den Notaris van Bokreijck residerende te Hoesselt Canton Bilsen Arrondisement Tongeren /:Belgien:/ den twee en twintigste Januarij 1834 en behoorlijk geregistreerd, vermaakt aan hem Deklarant alle voorschrevene roerende en onroerende goederen
 3. Joannes (Jan) Coomans,
  Gedoopt op 3 april 1781 in Heel RKK, vertrok voor 1818 met onbekende bestemming vanuit Heel, overleden na 1832.

  DOOP AKTE, Heel RKK, 3 aprilis 1781:
  Joannes, filius legitimus Matthie Coomans et Hendrina Geerlings, qui matr.in hac parochia.
  Susceptores Gerardus Ex et Maria van Montfoort.
 4. Maria Catharina Coemans,
  Geboren te Heel, gedoopt op 19 maart 1783 in de R.K. kerk aldaar, Rooms-Katholiek, overleden voor 29 december 1786.

  DOOP AKTE, Heel RKK, 19 maart 1783:
  Die 19 Martii baptisata Maria Catharina filia legitima Matthia Coomans et Hendrina Geerlings;
  Susceptores Joanne Geerlings nomine Joannis Coomans et Joanna Smeets.
 5. Josephus (Joseph) Coomans,
  Gedoopt op 19 maart 1784 in de R.K. kerk van Heel, vertrok voor 1818 met onbekende bestemming vanuit Heel, overleden na 1832.

  DOOP AKTE, Heel RKK, 19 martij 1784:
  Josephus, filius legitimus Matthia Coomans et Hendrina Geerlings.
  Susceptores Leonardo R...cke et Cornelia Suijlen.
 6. Maria Catharina Coomans,  zie nr. Vx.
  Gedoopt op 29 december 1786 in de R.K. kerk van Heel, Rooms-Katholiek, van beroep landbouwerse, woont 1828-1832 te Heel.
  Getrouwd op 14 october 1817 te Heel met Hermanus (Herman) Godfridus Andreas Zitsen, geboren te Herten, gedoopt op 30 november 1783 in de R.K. kerk aldaar, Rooms-Katholiek, van beroep dagloner, landbouwer, overleden op 13 maart 1840 te Heel, oud 56 jaar, zoon van Joannes Petrus Zijtsen en Anna Helena Janssen.
 7. Casparus Coemans,
  Gedoopt op 17 maart 1789 in de R.K. kerk van Heel, overleden aldaar op 29 september 1795, begraven op de R.K. begraafplaats, oud 6 jaar.

  DOOP AKTE, Heel RKK, 17 Martii 1789:
  Baptizatus est Casparus filius legitimus Mathia Coemans et Hendrina Geerlings /: qui in hac Parochia matrimonium Contraxerunt :/
  Suscipientibus Joanne Geerlings nomine Wilhelmi Geerlings et Petronilla Hoecke.

  OVERL.AKTE, Heel RKK, vigesima nona Septembris 1795:
  Casparus filius Mathia Coemans et Hendrina Geerlings, infans sex annovum et sex mensium. Alhier begraven.
 8. Jacobus Coemans,  zie nr. Vy.
  Gedoopt op 4 mei 1792 in de R.K. kerk van Heel, Rooms-Katholiek, diende van 1815 tot 1818 als fuselier bij de Tweede Compagnie van het Bataljon Nationale Militie H42, van beroep tuinman, landbouwersknecht, woont 1828-1832 te Heel.
  Getrouwd op 12 januari 1837 te Heel met Helena Elisabeth Seerden, gedoopt op 13 april 1794 te Weert, Rooms-Katholiek, overleden te Heel en Panheel op 16 mei 1857, oud 63 jaar, dochter van Peter Seerden en Elisabeth Mathissen.
  Helena was eerder gehuwd met Nicolas Fransen, overleden voor 1837.
 9. pastoor Wilhelmus (Willem) Coemans,
  Gedoopt op 20 december 1795 te Heel, Rooms-Katholiek, van beroep "Bureau de l'eglise", woont in 1828 te Heel, woont in 1832 op een zijn familie onbekende locatie, erft in 1848 van zijn oudste broer Gerard, wordt dat jaar vermeld als Rooms-Katholiek pastoor te Mopertingen, kanton Bilsen, Belgie.

  DOOP AKTE, Heel RKK, vigesima Decembris 1795:
  Wilhelmus filius legitimus Mathia Coemans et Hendrina Geerlings.
  Susceptores Joanne Ex et Sibilla Coemans nomine Maria Elisabetha Coemans.

  MEMORIE VAN SUCCESSIE, Heel, 4 april 1848:
  De ondergeteekende Wilhelmus Coemans Roomsch Geestelijk Pastoor te Mopertingen Canton Bilsen /:Belgien:/ en aldaar woonachtig, kiezende Domicilium ten woonhuize van Renier Severijns Secretaris van en te Heel woonachtig; verklaart dat zijn Broeder Gerard Coemans van beroep akkerman, te meer gemeld Heel zijn laaste woonplaats den negenentwintigsten Maart 1848 overleden is, en dat het actief derzelder Nalatenschap bestaat in te weten:
  1. in zijnen ouden kleederen geschat ad acht Gulden.
  2. Een stuk bouwland te Heel gelegen, groot 8 roeden 25 ellen geschat ad vijfendertig Gulden.
  3. Een stuk bouwland te Heel gelegen, groot 13 roeden 20 ellen geschat ad vijfenzestig Gulden. En dat het passief ........... Nalatenschap bestaat in te weten de begrafenis kosten, negen Guldens, vijftig Cents.
  4. En de prorata der vermelde Goederen ............ in no. 2 en 3 geschat zijn ad vier Gulden.
  Totaal f 121.50.
  Verklaart wijders, dat de Overledene ingevolge testament verleden voor den Notaris van Bokreijck residerende te Hoesselt Canton Bilsen Arrondisement Tongeren /:Belgien:/ den twee en twintigste Januarij 1834 en behoorlijk geregistreerd, vermaakt aan hem Deklarant alle voorschrevene roerende en onroerende goederen
Joannes GEERLINGHS,
Zoon van Gerardus Jansz Gierlincks en Catharina Peters [nr. IIIg], geboren te Heel, gedoopt op 29 april 1759 in de R.K. kerk aldaar, Rooms-Katholiek, van beroep landbouwer, overleden op 16 november 1828 te Heel, oud 69 jaar.
Getrouwd op 7 januari 1784 in de R.K. kerk van Heel met Maria Cornelia Henrici SUIJLEN, geboren te Heel, gedoopt op 6 october 1761 in de R.K. kerk aldaar, van beroep landbouwersche, overleden op 14 october 1834 te Heel, oud 73 jaar, dochter van Henricus Suijlen en Catharina Schreurs.

DOOP AKTE, Heel RKK, 29 april 1759:
Joannes, filius Gerardi Geerlinghs et Catharina Peters.
Susceptores Gerardus Ex et Hendrina Geerlinghs.

DOOP AKTE, Heel RKK, 6 oct. 1761:
Maria Cornelia, filia legitima Henrici Suijlen et Catharina Schreurs.
Susceptores Joannes Schreurs et Ida Quadtvlieg.

HUW.AKTE, Heel RKK, 7 jan. 1784:
Joannes Geerlings et Cornelia Suijlen, beide gedoopt alhier.
Suscesptores Leonardus Loutaakers (?) et Helena Suijlen.

GETUIGE:
Op 28 nov. 1806 wordt Jan Geerlings vermeld als getuige in de geboorteakte van de dochter van Joanna Geerlings.

MEMORIE VAN SUCCESSIE, Heel, 3 november 1828:
Wij ondergeteekende 1. Jan Geerlings en Cornelia Suijlen, Landbouwers en Echtgenoten wonende te Heel, vader en moeder van Gerard Geerlings, overleden, 2. Hendrik, 3. Jan, 4. Mathijs en 5. Catharina Geerlings, Zijnde de broeders en suster van genoemde Gerard Geerlings en deszelfs Representanten en Eenigste Erfgenamen; alle meerderjarig, wonende te Heel, huisvesting kiezende in de woning van Jan Geerlings gelegen zonder nummer binnen deze gemeente Heel, verklarende zoo wel in onzen eigen namen als in den naam van onsen overleden broeder Gerard Geerlings welke universelen erfgenaam is volgens testament gemaakt voor den Heer Notaris van Eijll te Horn de dato Zeven en twintigsten februarij achtien hondert acht en twintig geregistreerd den tiende mei daarop volgende van zijne overledene huisvrouw Elizabeth Sevrijns, dat Elizabeth Sevrijns overleden is te Heel den derden maart achtien hondert acht en twintig, alwaar zij haar laaste woning gehad heeft en dat hun geheele nalatenschap bestaat in deze hier na te benoemen Roerende en onroerende goederen welke zijn als volgd.
1. Een helft van inboudel van huismeubels, waarde dier helfte 22 guld.
2. Een stuk akkerland gelegen aan het Vinckenstraetjen onder de gemeente Beek bij Maastricht, groot Elf roeden, waarde 25 guld.
3. Een helfte van een stuk akkerland gelegen aan de heerebaan onder de gemeente Heel, waarde dier helfte zeven en dertig gulden groot in het geheel 21 roeden, 37 guld.
4. Een helfte van een stuk akkerland gelegen aan de heerebaan onde de gemeente Heel, groot in het geheel een en twintig Roeden, waarde der helfte 36 guld.
item vervallen pacht na rato, tot aan haar overlijden 6 guld.
Dus is het bedrag van hunnen nalatenschap zonder aftrek der schuld daar in niet begrepen hondert en zes en twintig gulden, hier van gaat af voor:
gedane visiten aan den Heer docktoor Buijs in 1827 en 1828 en voldaan in 182823.60.
aan de heer Pittaf voor geleverde medicinen in zelve jaren16.40.
voor drie maanden oppassinge in hune Ziekte aan Catharina Geerlings te Heel wonende39.00.
item voor waslicht, kist, waken en begraven40.00.
Dus is het bedrag der goederen hondert zes entwintig gulden en het bedrag der schulden van hondert en negentien daar van afgetrokken, blijft de geheele suivere nalatenschap zeven gulden, welke door hunne testament hier achter omschreven aan haren genoemde man als universelen Erfgenaam zijn overgegaan waar voor wij ons gesamentlijk representeeren als zijnen Eenigste Erfgenamen, voor eerst de vader en de moeder eerst vermeld voor de helfte en voor het andere helft ijder der genoemde broeders te weten Hendrik, Jan en Mathijs Geerlings, ijder voor een vierde der helft en zijne genoemde suster Catharina Geerlings voor het Laaste vierde der helfte.
Verklaren nog dat dit afsterven geen ophouding van vruchtgebruik nog vervallen van Fidei Commis veroorzaakt heeft, Eindelijk verklaart nog dat dit afsterven anders aan niemand voordeel doet; goedgekeurd de uitkrabbing van een woord in de een endertigste linie en van twee worrden in de zeven en veertigste Linnie van deze Declaranten.
Heel den 3 November 1828.
[handtekeningen geplaatst door J. Geereligs en H. Gerelings, handmerken (kruisjes) geplaatst door Cornelia Suilen, Jan Geerlings, Mathijs Geerlings en Catharina Geerlings]

OVERL.AKTE, Heel, 16 nov. 1828:
Joannes Geerlings, overl. 16 november ten 8 uren voor middag, oud 70 jaren, man van Cornelia Suijlen, in zijn eigen woonhuis gelegen binnen deze gemeente Heel.
Aangifte door Wilhelmus Geutskens, 58 jaren en Bernardus Damitiaan, 49 jr, dagloners, wonende te Heel, naburen van de overledene.

MEMORIE VAN SUCCESSIE, Heel, 24 september 1829:
Aangifte van Nalatenschap van Geerlings Joannes overleden te Heel den 16e November 1828.
Wij ondergeteekende 1. Cornelia Suijlen, zonder beroep weduwe van wijlen genoemde Joannes Geerlings, 2. Henricus, 3. Jan, 4. Mathijs en 5. Catharina Geerlings, alle vier meerderjarige kinderen en de eenigste erfgenamen van wijlen Joannes Geerlings, wonende te Heel, huisvesting kiezende in de woning van genoemden overledenen, gelegen zonder nummer binnen deze gemeente Heel, verklaren dat onze aflevigen vader Joannes Geerlings , overleden is te Heel den zestienden november achtien hondert acht en twintig alwaar hij zijne laaste woning gehad heeft en dat zijne gehele nalatenschap bestaat in de hier na te benoemde Roerende en onroerende goederen.
1. de Roerende goederen bestaan in eenen inboedel van eenige huismeubels geschat aan vijftig gulden.
De onroerende goederen bestaan
1. in een helfte van een huis gelegen te Heel langs de straat in de gemeente Panheel groot dier helfte en waarde dier: 1 roede, 46 el, 8 gulden en 80 cent.
2. eene moeshof aldaar in zelve gemeente: 13 roeden, 37 el, 80 gulden en 10 cent.
3. een stuk akkerland genaamd den Ligtenberg onder de gemeente Heel: 11 roeden, 17 el, 10 gulden en 20 cent.
4. een hegge houtwas aldaar zelve gemeente: 3 roeden, 38 el, 1 gulden, 40 cent.
5. een stuk akkerland gelegen in het daal in de gemeente Heel: 25 roeden, 70 el, 103 gulden en 80 cent.
6. een stuk akkerland genaamd den Schaapstal onder den gemeente Heel: 6 roeden, 25 el, 4 gulden en 80 cent.
Van welke goederen 1. zijn nagelatene echtgenoot Cornelia Zuijlen erft volgens oude Const...ne der geldersche Regten den vollen eigendom der roerende goederen en het vruchtgebruik van alle onroerende goederen.
Verder werd den naakten Eigendom der onroerende goedere geerft voor een vierendeel door Henricus, een vierde door Joannes, een vierde door Mathijs en een vierde door Catharina Geerlings, allen hier boven vermeld. Verders verklare nog dat dit afsterven geen ophouding van vruchtgebruik nog vervalling van fidei commis veroorzaakt heeft, eindelijk verklaaren nog, dat dit afsterven aan niemand voordeel doet. Heel den 24 e September 1829.
[was getekend door C. Suijlen en H. Geerlings; kruisjes geplaatst door Jan Geerlings, Mathijs Geerlings en Catharina Geerlings.

VOLKSTELLING, Heel, 1830:
Huis nr. 77, 1 gezin, 2 personen.
Cornelia Suijlen, de weduwe Jan Geerlings, oud 69 jaar, geboren te Heel, weduwe, akkerbouwer, R.K.
Catharina Geerlings, 29 jaar, geboren te Heel, jongedochter, landbouwer, R.K.

OVERL.AKTE, Heel, 15 oct. 1834, nr. 46:
Cornelia Suijlen, overleden op 14 oct, oud 75 jr, zonder beroep, geboren te Heel, dochter van Hendrik en van Catharina (onbekend), weduwe van Joannes Geerlings.
Aangifte door Bernard Domitiaan, 54 jr, dagloner en Peter Jan Daniels, 30 jr, wever, beiden wonende te Heel, naburen.

MEMORIE VAN SUCCESSIE, Heel, 30 april 1835:
Aangifte van nalatenschap door Cornelia Suijlen overleden te Heel de 14e october 1834.
Wij ondergeteekende Hendrik Geerlings, landbouwer, Jan Geerlings, dagloner, Mathijs Geerlings, dagloner, alle drie wonende te Heel, en Catharina Geerlings, landbouwersche wonende te Kessenich, Provincie Limburg, alle meerderjarig, zijnde de eenigste nagelatene kinderen en erfgenamen van de overledene, huisvesting kiezende in de woning van de overledene gelegen zonder nummer binnen de gemeente Heel, verklaren dat onze aflevige moeder Cornelia Suijlen overleden is te Heel den veertienden october des jaars achtien hondert vier en dertig, alwaar zij jaar laaste woning gehad heeft, en dat door haar overlijden deze hier na genoemde onroerende goederen zijn nagelaten, te weten:
1. eenige oude kleederen gewaardeerd te samen vijftig faanes.
2. Een stuk akkerland gelegen binnen de gemeente Heel genaamd de Ligtenberg groot 13 roeden 20 ellen.
3. Een stuk akkerland gelegen binnen de zelve gemeente genaamd het Daal groot vijf en twintig roeden zeventig ellen.
4. Een stuk akkerland en bongaert gelegen in het dorp Heel groot te samen drie en dertig roeden twintig ellen.
5. Een huis, schuur, stalling en tuin gelegen in het dorp Heel zonder nummer, te samen groot zestien roeden en negenentwintig ellen.
6. Een stuk akkerland gelegen aan de heirbaan binnen dezelve gemeente Heel groot negen en dertig ellen, van welke goederen wij bovengenoemde ider erven een Vierdendeel.
[was getekend door Henricus Geerlings, kruisjes geplaatst door de anderen]

KINDEREN:
 1. Henricus (Henri) Jansz Geerlings,  zie nr. Vz.
  Geboren te Heel, gedoopt op 13 december 1784 in de R.K. kerk aldaar, van beroep landbouwer, jager, vermeld als lid van de gemeenteraad van Heel in 1828, overleden aldaar op 16 februari 1870, oud 85 jaar.
  Getrouwd op 28 februari 1813 te Heel met Maria Catharina Rubbergh, geboren en gedoopt op 9 september 1774 te Heel, Rooms- Katholiek, overleden op 19 october 1842 te Heel, oud 68 jaar, dochter van Franciscus (Frans) Rubberg en Catharina Weerens.
 2. Gerardis (Gerard) Jansz Geerlings,  zie nr. Vaa.
  Geboren te Heel, gedoopt op 26 februari 1787 in de R.K. kerk aldaar, Rooms-Katholiek, van beroep dagloner, overleden in 1828, oud 41 jaar.
  Getrouwd op 16 mei 1815 te Heel met Maria Elisabeth Severijns, gedoopt op 19 mei 1781 te Beek, van beroep dienstbode te Maastricht, overleden op 3 maart 1828 te Heel, oud 46 jaar, dochter van Martin Severijns en Margarete Martins.
  Uit dit huwelijk geen nageslacht.
 3. Joannes (Jan) Jansz Geerlings,  zie nr. Vab.
  Gedoopt op 24 maart 1790 in de R.K. kerk van Heel, van beroep dagloner, akkerman, overleden na 1834.
  Getrouwd met Gertrudis Oelers (ook wel Olfs, Oorlofs), geboren ca. 1795.
 4. Antonius Jansz Geerlings,
  Gedoopt op 12 october 1792 in de R.K. kerk van Heel, overleden en begraven op 24 mei 1793 te Heel, oud 7 maanden.

  DOOP AKTE, Heel RKK, duodecima octobris 1792:
  Baptizatus est Antonius filius legitimus Joannis Geerlings et Cornelia Suilen /: qui in hac Parochia matrimonium contraxerunt :/ Suscipientibus Mathias Coemans nomine Wilhelmi Geerlings et Anna Catharina van Ass.

  OVERL.AKTE, Heel RKK, vigesima quarta Maji:
  Obiit Antonius filius Joannis Geerlings et Cornelia Suilen, infans septem mensium, om 7 uur 's avonds begraven.
 5. Catharina Janse Geerlings,
  Gedoopt op 9 mei 1795 in de R.K. kerk van Heel, overleden voor 15 october 1800.

  DOOP AKTE, Heel RKK, nona maji 1795:
  Baptizata est Catharia filia legitima Joannis Geerlings et Cornelia Suilen /: qui in hac Parochia matrimonium contraxerunt :/ Sucipientibus Joanne Ex nomine Gerardi Ex et Hendrina Geerlings nomine Gertrudis Knippenbergh.
 6. Joanna Jans Geerlings,
  Gedoopt op 8 april 1798 in de R.K. kerk van Heel, overleden aldaar op 17 februari 1815, oud bijna 17 jaar.

  DOOP AKTE, Heel RKK, 8 april 1798:
  Baptizata Joanna.
  Testes: Joannes Adam nomina Lambertus Schreurs et Aemilia Waeijen nomina Joanna Smeets.

  OVERL.AKTE, Heel, 17 februari 1815, nr. 10:
  Jeanne Geerelings, minderjarige dochter van Jean Geerelings en Corneille Suijlen, 16 jaar, overleden in het huis van haar ouders.
  Getuige Judocque Timmermans, daggelder te Heel, 63 jaar en Leonardus Salman, 39 jr, landbouwer te Heel.
 7. Catharina Janse Geerlings,  zie nr. Vac.
  Geboren te Heel, gedoopt op 15 october 1800 in de R.K. kerk aldaar, in 1834 vermeld als landbouweres te Kessenich.
  Getrouwd op 24 april 1830 te Heel met Joannes Reinerus Koolen, geboren en gedoopt op 10 maart 1794 in de R.K. kerk van Kessenich, van beroep landbouwersknecht, zoon van Christiaan Koolen en Catharina van de Winkel.
 8. Mathieu (Mathijs) Jansz Geerlings,  zie nr. Vad.
  Geboren en gedoopt op 25 october 1803 in de R.K. kerk van Heel, van beroep dagloner, dienstknecht, landbouwer, overleden na 1845.
  Getrouwd op 15 juli 1833 te Heel met Petronella Hendrikse Vossen, geboren op 6 januari 1806 te Roggel, van beroep dienstbode, overleden na 1845, dochter van Hendrik Vossen en Anna Maria Geraets.
Josephus GEERLINGS,
Zoon van Gerardus Jansz Gierlincks en Catharina Peters [nr. IIIg], geboren te Heel, gedoopt op 9 december 1761 in de R.K. kerk aldaar, van beroep bediende, overleden op 6 december 1814 te Heel, oud 53 jaar.
Getrouwd op 25 april 1805 te Heel en Panheel met Agnes JOOSTEN, geboren te Swalmen in 1763, Rooms- Katholiek, van beroep dienstbode, dagloonster, overleden te Heel op 23 februari 1837, oud 73 jaar, dochter van Theodorus Joosten en Maria Fiers, ook genaamd Essers.

DOOP AKTE, Heel RKK, 9 dec.1761:
Josephus, filius legitimus Gerardi Geerlings et Catharina Peters.
Susc: Matthias Geerlings et Catharina Peters.

HUW. AKTE, Heel en Panheel, 5 Florial XIII (=25 april 1805):
Joseph Geerlins, 44 jaar, domestique (=bediende), wonende te Heel, meerderjarige zoon van Girarde Geerlins, in leven landbouwer wonende in het canton van Heel en Catrina Peters, in leven landbouwster te Heel, en beide overleden te Heel & Agnes Joosten, 42 jaar, dienstbode te Heel, meerderjarige dochter van Theodor Joosten, in leven landbouwer te Swalmen en van Maria Fiers, 79 jr, landbouwster te Swalmen.
Getuigen:
Theodor Cloud36 jaarte Heel.
Geradus Vissers42 jaarte Pol.
Ignace Schram40 jaarte Heel.
Cretien Cuijpers36 jaarte Heel.

OVERL. AKTE, Heel, 6 december 1814, nr. 33:
Joseph Geerelings, echtgenoot van Agnes Joosten, 52 jaar, overleden te Heel.
Get: Jean Geerelings, landbouwer te Heel, 58 jaar en Leonard Salman, landbouwer te Heel, 30 jaar, buren.

VOLKSTELLING, Heel, 1830:
Huis 85, 1 bewoner:
Joosten, Agnes, 66 jaar, geboren te Swalmen, weduwe, dagloonster, Rooms-Katholiek.

OVERL. AKTE, Heel, 23 februari 1837, nr. 6:
Agnes Joosten, overleden op 23 februari, oud 73 jr, dagloonerse, geboren te Swalmen, weduwe van Joseph Geerlings.
Aangifte door Goedefridus Rubbergh, 55 jr, ackerman en Cornelus Nelissen, 41 jr, ackerman, beiden wonende te Heel, buren.

Joanna GEERLINGS,
Dochter van Mathias Jansz Geerlings en Maria Randeraets [nr. IIIi], geboren en gedoopt op 5 april 1760 te Heel, Rooms-Katholiek, van beroep dagloonster, overleden op 4 augustus 1840 te Heel, oud 80 jaar.
Getrouwd op 2 augustus 1785 in de R.K. kerk van Heel met Joannis (Jan) Jacobsz VISSERS, geboren te Heel, gedoopt op 19 december 1764 in de R.K. kerk aldaar, van beroep daggelder, overleden op 21 juni 1836 te Heel, oud 71 jaar, zoon van Jacobus Vissers en Helena Geraets.

DOOP AKTE, Heel RKK, 5 aprilis 1760:
Joanna, filia legitima Matthia Geerlings et Maria van der Raet.
Susceptores Joannes Geerlings et Hendrina Geerlings nomine Agnetis Rulkens.

DOOP AKTE, Heel RKK, 19 dec. 1764:
Joannes, filius legitimus Jacobi Vissers et Helena Geraets.
Susceptores Anthonius Vechteling nomine Joannis Geraets et Maria Waeijen.

HUW.AKTE, Heel RKK, 2 aug. 1785:
Joannes Vissers et Joanna Geerlings, beide alhier gedoopt.
Susceptores Joanna Vissers et Catharina Geerlings.

VOLKSTELLING, Heel en Panheel, dd 1 jan. 1830:
Huis 36, 1 gezin, 3 gezinsleden.
Jan Vissers, 66 jaar, geboren te Heel, getrouwd, dagloner, RK.
Joanna Geerlings, 71 jaar, geboren te Heel, getrouwd, dagloner, RK.
Helena Vissers, 23 jaar, geboren te Heel, getrouwd, dagloner, RK.
Peter Schreurs, 33 jaar, geboren te Beegden, getrouwd, R.K.
Maria Petronella Schreurs, J.D., R.K.
[Helena is in verwachting en trouwt op 3 februari 1830 met Peter Schreurs, 33 jr, geboren te Beegden; hun dochter Maria Petronella wordt op 6 mei 1830 geboren]
[Peter Schreurs ook vermeld als weduwnaar wonende in huis 45]

OVERL.AKTE, Heel, 22 juni 1836, nr. 21:
Jan Vissers, overleden 21 juni, oud 72 jr, dagloner, zoon van Jacobus en van Maria Helena Geraets; Echtgenoot van Joanna Geerlings.
Aangifte door Christiaan Cuijpers, landbouwer, 68 jr en peter Joannes Daniels, 30 jr.

MEMORIE VAN SUCCESSIE, Heel, 19 december 1836:
Aangifte der Nalatenschap van wijlen Jan Vissers overleden te Heel den 21 junij 1836.
Wij ondergeteekenden 1. Helena Vissers bevoegd door mijnen Echtgenoot Peter Schreurs, Dagloner woonende te Heel & 2. Jacobus Vissers ook daglooner woonende te Beegden huisvesting kiezende in de woning van den Eerstgenoemden verklaren dat onzen vader Jan Vissers / in huwelijk bij Johanna Geerlings ak............. te Heel / te gezegd Heel alwaar dezelve zijne laaste woning gehad heeft den een en twintigsten junij 1800zes en dertig overleden is en dat de door hem nagelaten Goederen in het hiernavolgende bestaat, te weten:
Goederen staande Huwelijk gekogt waarin diensvolgens de overledene tot de helfe beregtigd.
Een huisje met stal ..................... & moeshof groot tesamen ongeveer 28 roeden 37 ellen gelegen te Heel in het dorp.
Dat de overledene geen testament gemaakt heeft.
Dat door dit overlijden geene devolutie van fidei Commis noch ophouding van Vrugtgebruik heeft plaats gehad.
Ten slotte verklaren wij dat de Nalatenschap aan ons twee declaranten eenigste kinderen van den overledene / bij uitsluiting van anderen / in regte lijn en in vollen eigendom ieder voor eene gelijke helft.

OVERL.AKTE, Heel, 5 aug. 1840, nr. 32:
Joanna Geerlings, overleden 4 augustus, oud 80 jr, wonende en geboren te Heel den 5 april 1760; Dochter van Mathijs en van Maria Handenraet, weduwe van Joannes Vissers.
Aangifte door Wijnand Wijnen en Peter Joannes Daniels.

MEMORIE VAN SUCCESSIE, Heel, 1 febr. 1841:
Memorie van aangifte der nalatenschap van Joanna Geerlings overleden te Heel den 4 augustus 1840.
De ondergeteekende Jacobus Vissers dagloner wonende te Beegden en Helena Vissers, teneinde deses bijgestaan en bemagtigd door haren Echtman Peter Schreurs dagloner wonende te Heel, beide meerderjarige kinderen van de overledene, woonstede verkiesende te Huise van R. Severijns Secretaris van en te Heel, ventileren dat Joanna geerlings hunne moeder overleden is abintestato te Heel den 4 augustus 1800veertig alwaar zij laastelijk woonagtig is geweest, en dat hare nalatenschap bestaat in de volgende goederen te weten:
1. Een stuk akkerland gelegen te Heel ter plaatse genaamd den Schaapstal kadastraal bekend Sectie B No.77 groot aan maat 29 aren en 4 centiaren.
2. Een helft van huisje met stal en aanhorigen grond, kadastraal bekend Sect: C. No. 262.263 en 264, rijnende Christiaan Cuijpers en Renier Scheijven groot aan maat 24 aren 31 centiaren.
Ventileren wijders dat dit overlijden geene aanleiding heeft gegeven noch tot vervalling van fidei Commis noch tot ophouding van Vrugtgebruik en dat dezen Nalatenschap aan niemans anders dan aan de bovenstaande declaranten elk voor de helft of gelijke gedeelte ten deele komt; wijders verklaren de bovengenoemde Declaranten Jacobus Vissers en Helena Vissers Schrijven onervaren te sijn.

KINDEREN:
 1. Petrus Matthias Vissers,
  Gedoopt op 3 november 1785 in de R.K. kerk van Heel, overleden voor 1798.

  DOOP AKTE, Heel RKK, 3 nov. 1785:
  Petrus Matthias, filius legitimus Joannis Vissers et Joanna Geerlings.
  Susceptores Jacobo Clout nomine Petri Geerlings et Helena Geraarts.
 2. Maria Vissers,
  Gedoopt op 23 september 1787 in de R.K. kerk van Heel, overleden aldaar op 12 mei 1807, oud 19 jaar.
  Ongehuwd.

  DOOP AKTE, Heel RKK, 23 sept. 1787:
  Maria, filia legitima Joannis Vissers et Joanna Geerlings in matrim. in Heel RKK.
  Susceptores Jacobo Vissers et Hendrina Geerlings.

  OVERL.AKTE, Heel, 13 mei 1807:
  Anna Maria Vissers, overleden 12 mei, ongehuwde dochter van Jan Vissers, 42 jr, daggelder.
  Aangifte door Jan Geerlings, 48 jr, landbouwer te Heel en door Mathieu Coemans, 58 jr, landbouwer te Heel, vrienden van de overledene.
 3. Willemina Janse Vissers,
  Gedoopt op 2 october 1789 in de R.K. kerk van Heel, overleden aldaar op 21 december 1790, oud ruim 1 jaar.

  DOOP AKTE, Heel RKK, 2 8bris 1789:
  Baptizata est Willemina filia legitima Joannis Vissers et Joanna Geerlings /: qui in hac Parochia matrimonium Contraxerunt :/ Suscipientibus Jacobo Cloudt nomine (in naam van) Joannis Geerlings et Helena Geraedts nomine Maria Vissers.

  OVERL.AKTE, Heel RKK, 21 Xbris 1790:
  Obiit Willemina filia Joannis Vissers infans unius anni.
 4. Joannes Jansz Vissers,
  Gedoopt op 10 october 1791 in de R.K. kerk van Heel, overleden voor 1834.

  DOOP AKTE, Heel RKK, decima 8bris 1791:
  Baptizatus est Joannes filius legitimus Joannis Vissers et Joanna Geerlings /: qui in hac Parochia maytrimonium Contraxerunt :/ Suscipientibus Joanne Geerlings et Gertrude van de Winckel.
 5. Leonardus Jansz Vissers,
  Gedoopt op 5 januari 1794 in de R.K. kerk van Heel, overleden en begraven aldaar op 27 februari 1794, oud 7 weken.

  DOOP AKTE, Heel RKK, quinta januarii 1794:
  Baptizatus est Leonardus filius legitimus Joannis Vissers et Joanna Geerlings /: qui in hac Parochia matrimonium contraxerunt :/ Suscipientibus Joanne Vissers et Maria Ramaeckers nomime Josina Geerlings.

  OVERL.AKTE, Heel RKK, vigesima septiman februarii 1794:
  Obiit Leonardus filius Joannis Vissers et Joanna Geerlings, oud 7 weken, 's-avonds in onze begraafplaats begraven.
 6. Helena Jans Vissers,
  Gedoopt op 6 april 1795 in de R.K. kerk van Heel, overleden en begraven aldaar op 16 december 1795, oud ruim 8 maanden.

  DOOP AKTE, Heel RKK, sexta aprilis 1795:
  Baptizata est Helena filia legitima Joannis Vissers et Joanna Geerlings /: qui in hac Parochia matrimonium contraxerunt :/ Succipientibus Jacobo Cloudt nomine Mathia Smeets et Emilia Vissers.

  OVERL. AKTE, Heel RKK, decima sexta decembris 1795:
  Obiit Helena filia Joannis Vissers et Joanna Geerlings, 8 maanden oud en 's-avonds begraven.
 7. Jacobus Jansz Vissers,
  Gedoopt op 20 januari 1797 in de R.K. kerk van Heel, in 1836 en 1840 vermeld als dagloner te Beegden.
  Getrouwd te Beegden op 1 mei 1832 met Hendrina Schreurs, geboren te Beegden, dochter van Jan Schreurs en Sibilla Houkx.

  DOOP AKTE, Heel RKK, vigesima Januarii 1797:
  Baptizatus est Jacobus filius legitimus Joannis Vissers et Joanna Geerlings /: qui in hac Parochia matrimonium Contraxerunt /: Suscipientibus Petro Vissers et Elisabetha Geerlings.

  HUW. AKTE, Beegden, 1 mei 1832 [GenLias]:
  Jacobus Jansz Vissers, geboren te Heel 20 januari 1797, zoon van Joannes Vissers en Joanna Geerlings, met Hendrina Schreurs, geboren te Beegden, dochter van Jan Schreurs en Sibilla Houkx.
 8. Petrus Vissers,
  Geboren in 1798, overleden op 10 januari 1804 te Heel, oud 5 jaar.

  OVERL.AKTE, Heel, 15 Nivose XII:
  Pierre Vissers, overleden 19 nivose, oud 5 jaar, geboren te Heel, zoon van Jan Vissers, daggelder te Heel en van Jeanne Geerlings.
  Getuigen: Jean Volpers, 37 jr, daggelder en Guillaume Veugeleers, 40 jr, daggelder, beide wonende te Heel.
 9. Heleene Vissers,  zie nr. Vae.
  Geboren op 27 november 1806 te Heel, Rooms-Katholiek, overleden na 1840.
  Getrouwd op 3 februari 1830 te Heel met Peter Schreurs, geboren op 14 september 1796 te Beegden, Rooms-Katholiek, van beroep dagloner, dienstknecht, overleden na 1842, zoon van Arnoldus Schreurs en Petronilla Clerkx.


Petrus (Pieter) Matthijsz GEERLINGS,
Zoon van Mathias Jansz Geerlings en Maria Randeraets [nr. IIIi], geboren te Heel, gedoopt op 8 augustus 1762 in de Rooms-Katholieke kerk aldaar, "migreerde" voor 1789 naar het westen van het land, vestigde zich te Overveen, van beroep tuinder, warmoezier, groenteboer, overleden op 25 februari 1830 te Overveen (gem. Bloemendaal), oud 67 jaar.
Getrouwd op 3 mei 1789 in de R.K. kerk van Overveen met Femmetje Manus JURRIAANS WIEGMANS, geboren te Overveen, gedoopt op 2 april 1766 in de R.K.kerk aldaar, van beroep warmoessierster, overleden op 8 november 1841 te Overveen (gem.Bloemendaal), oud 75 jaar, dochter van Harmen (Manis) Juriaens en Niesje Janse Wolfs.

DOOP AKTE, Heel RKK, 8 aug. 1762:
Petrus, filius legitimus Matthia Geerlings et Maria Randenraet.
Susceptores Petrus Randenraet et Hendrina Geerlings.


DOOP AKTE, Overveen RKK, 2 Aprilis 1766:
Femmetje, dochter van Manus Jurriaans en Niesje de Wolf.
Getuigen Willem Reinders Klerks en Caatje Jans de Wolf.

HUW.AKTE, Overveen RKK, 3 Maji 1789:
Pieter Geerlings, cum Femmetje Wiegmans, in Facie Ecclesia.

OPMERKING:
Op 13 sept. 1808 overlijdt Hendrik Jongbloed. Hij wordt daarbij vermeld als knecht van Pieter Geerlings in Tetterode.
Pieter Geerlings kon aanvankelijk niet schrijven, maar op 7 mei 1828 plaatste hij een handtekening onder het huwelijkscontract van zijn zoon Hermen.
Hij spelde zijn achternaam daarbij als Geereligs.

BURGER REGISTER, Bloemendaal, 11 juni 1811 (Mannen, ouder dan 20 jr):
Geerlings, Pieter
Verdurier [= groenteboer]
geb. 16-08-1764
won. in Overveen (nu Aerdenhout)

LEVENSLOOP VAN PIET GEERLINGS [LAATSTE HELFT 18E EEUW]:
1760: Vader en moeder trouwen te Heel onder Roermond.
1760: Zusje Johanna geboren.
1762: Piet geboren.
1764 (Piet 2 jaar): Broertje Hannes geboren.
1765 (Piet 3 jaar): Vader verdronken in de Maas bij Horne.
1766 (Piet 4 jaar): Moeder hertrouwt met Michiel Smeets.
1767 (Piet 5 jaar): Halfbroer Jacobus geboren.
1770 (Piet 8 jaar): Halfbroer Matthias geboren.
1773 (Piet 11 jaar): Halfbroer Leonardus geboren.
1778 (Piet 16 jaar): Halfbroer Godefridus geboren.
1781 (Piet 19 jaar): Moeder overlijdt.
1783 (Piet 21 jaar): Stiefvader hertrouwt.
Piet en Hannes trekken naar het westen van het land en vestigen zich te Overveen.
1789 (Piet 27 jaar): Piet trouwt te Overveen met Femmetje Wiegmans.
1803 (Piet 41 jaar): Broer Hannes trouwt te Overveen met Grietje Teuneman.
Piet had mogelijk een slechte relatie met zijn stiefvader. Niet een van zijn zoons werd naar deze vernoemd.

ADRESSEN:
Overveenhuis B21/B251806
Overveenhuis B375 (warmoessiershuis)1832.

OVERLIJDENS AKTE, Bloemendaal, 26 feb. 1830:
Pieter Geerlings, overleden den 25 februarij ten 8 ure des avonds, oud 69 jr, wonende en overleden in deze gemeente, van beroep warmoessier, geboren te Heil provincie Noord Brabant in den jare 1760, echtgenoot van Femmetje Wiegmans.
Aangifte door Gerrit van Rutten, goede bekende, 52 jr, warmoessier en Anthonij Nelissen, warmoessier, 30 jr, goede bekende.

OVERLIJDENS AKTE, Bloemendaal, 8 nov. 1841:
Femmetje Wiegmans, 75 jaar, a/d Houtvaart B25, weduwe van Pieter Geerlings, geb. 2 april 1766, dochter van Hermanus Wiegmans en Niesje de Wolf, beide overleden.
Getuigen Antonie Neelissen, warmoessier, 42 jr, bekende en Petrus van Velsen Fz, bloemkweeker, 40 jaar, bekende.


KINDEREN:
 1. Mattheus (Matthijs) Geerlings,  zie nr. Vaf.
  Geboren in Overveen, gedoopt op 20 december 1789 in de R.K. kerk van Overveen, van beroep aardwerker, bloemistknecht, tuinder, overleden te Haarlem op 1 januari 1844, oud 54 jaar.
  Getrouwd (1) op 31 october 1821 te Bloemendaal met Margaretha Maartens Nelisse, geboren te Bloemendaal, gedoopt op 13 februari 1785 in de Rooms-Katholieke kerk aldaar, overleden te Haarlem op 1 februari 1826, oud bijna 41 jaar, dochter van Martinus (Maarten) Nelissen en Elisabeth (Lijsje) Janse Tieleman.
  Getrouwd (2) op 2 augustus 1826 te Haarlem met Maria Wilhelmina Neuhausen, geboren te Bonn, Duitsland, gedoopt op 24 october 1788 in de St. Remigius Kirche aldaar, Rooms-Katholiek, van beroep dienstbode te Haarlem, aldaar overleden op 3 februari 1869, oud 80 jaar, dochter van Joannis (Johan) Neuhausen en Anna Maria Damian.
 2. Hermannus Pietersz Geerlinks,
  Gedoopt op 25 juli 1794 in de R.K. kerk van Overveen, overleden aldaar op 18 october 1795, oud bijna 15 maanden.

  DOOP AKTE, Overveen RKK, 25 juli 1794:
  Hermannus, zoon van Pieter Geerlinks en Femmetje Wiegman.
  Getuigen Harmen Eldering en Joanna Geerling.

  BEGR.REG., Overveen, 1795: 18 Octob:
  't kind van P: Geerling, Tetterode. Voor 't graf f1.-

  OVERL.AKTE, Overveen, 18 oct. 1795:
  Pieter Geerlings heeft aan mijn aangeeving gedaan van 't lijk van Herm:s Geerlings tot Tetterode overleden in de Classis van zes Guldens.
  Ontf: f 6.-.
 3. Agnes (Angeniesje) Pieters Geerlings,
  Gedoopt op 10 augustus 1796 in de R.K. kerk van Overveen, overleden en begraven op 28 maart 1801 te Overveen (Tetterode), oud ruim 4 jaar.

  DOOP AKTE, Overveen RKK, 10 aug. 1796:
  Agnes, dochter van Pieter Geerlings en Femmetje Wiegman.
  Getuigen Harmen Eldering en Caatje de Wolf.

  BEGR.REG., Overveen, 1801:
  28 maart - Angeniesje, kind van P: Geerling, Tetterode f2.4.-

  OVERL.AKTE, Overveen, 28 maart 1801:
  Gerrit van Leeuwen heeft aangeevingen gedaan van 't lijk van 't kind van Pieter Geerling, genaamd Angniesje te Tetterode overleden in de 4e Classis.
  f3.-.
 4. Hermen Pietersz Geerlings,  zie nr. Vag.
  Gedoopt op 2 september 1799 in de R.K. kerk van Overveen, Rooms-Katholiek, van beroep tuindersknecht, warmoezier, overleden op 15 mei 1859 te Overveen (gem. Bloemendaal), oud bijna 60 jaar.
  Getrouwd (1) op 19 september 1827 te Bloemendaal met Cornelia Maartens Nelissen, geboren op 25 mei 1796 te Bloemendaal, gedoopt op 25 mei 1796 in de R.K. kerk van Overveen, Rooms-Katholiek, overleden op 4 december 1827 te Bloemendaal, oud 31 jaar, dochter van Martinus (Maarten) Nelissen en Cornelia Beeren.
  Getrouwd (2) op 7 mei 1828 te Bloemendaal met Joanna Geertruijda van der Veld, geboren te Houtvaart (Overveen), gedoopt op 18 november 1806 in de R.K. kerk van Overveen, Rooms-Katholiek, van beroep dienstbaar, overleden 1865-1871 te Bloemendaal, dochter van Michiel Jeroense van der Veldt en Wilhelmina (Mijntje) Jans Fasen.
 5. Joannes (Jan) Pietersz Geerlings,  zie nr. Vah.
  Geboren te Overveen, gedoopt op 21 augustus 1801 in de R. K. kerk aldaar, Rooms-Katholiek, van beroep aardwerker, werkman, warmoezier, tapper, overleden tussen 1839 en 1863 in Haarlem.
  Getrouwd op 28 mei 1828 te Bloemendaal met IJda (Alida) Willems Toolen, geboren te Rolland, gem. Overveen, gedoopt op 11 october 1808 in de R.K. kerk van Overveen, Rooms-Katholiek, van beroep warmoesierster, overleden tussen 1839 en 1863, mogelijk te Haarlem, dochter van Willem Toolen en Geertruij Peeters.
 6. Jacobus Pietersz Geerlink,
  Gedoopt op 12 mei 1803 in de R.K. kerk van Overveen, overleden aldaar op 10 juni 1803, begraven op 13 juni, oud 1 maand.

  DOOP AKTE, Overveen RKK, 12 mei 1803:
  Jacobus, zoon van Pieter Geerlink en Femmetje Wiegmans.
  Getuigen Gerret Smits en Hendrica van der Gonie.

  BEGR. REG., Overveen, 1803:
  13 Junij - Een kind van P:Geerling. Tetterode.
  Voor de legerstede f1.-.-

  OVERL.AKTE, Overveen, 10 juni 1803:
  Gerrit van Leeuwen heeft aangeeving gedaan van 't kind van Pieter Geerling, overleeden en begraaven te Tetterode.
  4 Cl. f 3.-.
 7. Jacobus Pietersz Geerlink,
  Gedoopt op 19 april 1804 in de R.K. kerk aan de Houtvaart (Overveen), Rooms-Katholiek, van beroep warmoezier, overleden op 16 juli 1873 in Overveen/Houtvaart (gem. Bloemendaal), oud 69 jaar.
  Jacob was ongehuwd.

  DOOP AKTE, Houtvaart RKK, 19 april 1804:
  Jacobus, zoon van Pieter Geerlink en Phem Wiegmans.
  Getuigen Gerardus Smits en Hendrica van der Goni.

  OVERL.AKTE, Bloemendaal, dd 16 juli 1873:
  Jacobus Geerlings, overleden op 16 juli, oud 69 jr, Huis 121 aan de Houtvaart in Overveen, geboren alhier, ongehuwde zoon van Pieter Geerlings en Euphemia Wiegmans.
  Aangifte door Jacobus Faase, 81 jr, bekende en Antonius Johannes van Velsen, bloemist, 45 jr, bekende.
 8. Pieter Pietersz Geerlings,  zie nr. Vai.
  Geboren te Houtvaart (Overveen), gedoopt op 13 september 1806 in de R.K. kerk van Overveen, Rooms-Katholiek, van beroep aardwerker, tuindersleerling, warmoessier, overleden op 26 februari 1862 te Bloemendaal, oud 55 jaar.
  Getrouwd op 5 mei 1830 te Bloemendaal met Jannetje van der Veld, geboren te Overveen (Houtvaart), gedoopt op 21 mei 1809 in de R.K. kerk van Overveen, Rooms-Katholiek, overleden tussen 1844-1864, dochter van Michiel Jeroense van der Veldt en Wilhelmina (Mijntje) Jans Fasen.
 9. Agnis Piters Geerlings,
  Gedoopt op 26 december 1809 in de R.K. kerk aan de Houtvaart (Overveen), Rooms-Katholiek, overleden op 11 augustus 1828 te Bloemendaal, oud 18 jaar.

  DOOP AKTE, Houtvaart RKK, 26 dec. 1809:
  Agnis, dochter van Piter Geerlings en Fem metje Wiegmans.
  Getuigen Jacobus den Boom en Adelia Geerlings.

  OVERL.AKTE, Bloemendaal, dd 11 aug. 1828:
  Agnes Geerlings, overl. 11 aug, oud 18 jaren, zonder beroep, geboren te Bloemendaal op 26 december 1828, ongehuwde dochter van Pieter Geerlings, warmoessier en Femmetje Wiegmans.
  Aang: Anthonie Neelissen, 29 jr, warmoessier en Jan Geerlings, wonende te Haarlem, tapper, 26 jr, broeder.
Joannes (Hannes) Tijsz GEERLINGS,
Zoon van Mathias Jansz Geerlings en Maria Randeraets [nr. IIIi], geboren te Heel, Land van Luijk, gedoopt op 1 september 1764 in de R.K. kerk aldaar, migreerde evenals zijn broer Piet naar het westen van het land, van beroep warmoesier te Overveen, overleden en begraven aldaar op 7 juni 1803, oud 38 jaar.
Getrouwd op 1 october 1797 in de R.K. kerk van Overveen met Margaretha (Grietje) TEUNEMAN, geboren ca. 1775, van beroep tapster, overleden op 14 november 1856, oud ca. 80 jaar.

DOOP AKTE, Heel RKK, 1 sept. 1764:
Joannes, filius legitimus Matthie Geerlings et Maria Randenraets.
Susceptores: Gerardus Geerlings et Helena van den Raets.

HUW.AKTE, Overveen (Schout en Schepenen), 14 sept. 1797:
Hannis Geerlings woonende te Tetterode zich in den Huwelijken Staat zullen begeeven met Margaretha Tuneman meede te Tetterode woonachtig heeft zich aangegeven in de Vierde Classis ...... f 3.-.-, voor de Bruid ...... f 3.-.-

TROUW REGISTER van Tetterode, Aalbertsberg en de Vogelezang:
Op den 15e Septb 1797 is aangeteekend Johannes Geerlings, JM, gebooren uit het land van Luijk en woond te Tetterode en Margaretha Teuneman, JDr, gebooren en woond te Tetterode.
Het 1e gebod den 17e Septb 1797 het 2e dito den 24e en het 3e den 1e Octb. Nadat ons gebleeken is dat hunne drie Huwelijks geboden onverhinderd zijn gedaan zijn deselve door ons Ondergesz: Schout en Scheepenen van Tetterode, Aalbertsberg en de Vogelzang inden Huwelijken Staat bevestigd den 1e Octb. 1797.
Getekend: J: Oewaal Malefijt (Schout), Joost Hulsebosch en Pieter van Geenen.

HUW.AKTE, Overveen RKK, 1 oct. 1797:
Joannes Geerlings cum Margareta Teunemans in Facie Ecclesia.

BEGR.REG, Overveen, 1803:
7 junij - Hannes Geerlings. Tettero. Grafbaar en Roef f 3:14:-, 45 minuten luiden f 1:16:-.

KINDEREN:
 1. Matthijs Jansz Geerling, [tweeling],
  Gedoopt op 8 juni 1798 te Overveen, Rooms-Katholiek, van beroep werkman, overleden op 17 januari 1847 te Haarlem, oud 48 jaar.
  Matthijs was ongehuwd.

  DOOP AKTE, Overveen RKK, 8 juni 1798:
  Matthijs et Francisca, kinderen van Joannes Geerling en Margaretha Teuneman.
  Suscepit Matthias: Pieter Geerling en Femmegemeni Wiegman;
  Suscepit Francisca: Jan Lijsman en Gesina Sloot.
 2. Francisca Jans Geerlings, [tweeling],  zie nr. Vaj.
  Gedoopt op 8 juni 1798 in de R.K. kerk van Overveen, overleden aldaar op 9 februari 1873, oud 74 jaar.
  Getrouwd met Theodorus Eijsen, geboren 1789/90, van beroep timmerman, overleden voor 1873.
 3. Heijntje (Hendrik) Jansz Geerlings,
  Gedoopt op 22 juni 1800 in de R.K. kerk van Overveen, overleden te Tetterode, begraven op 19 januari 1801 te Overveen, oud 7 maanden.

  DOOP AKTE, Overveen RKK, 22 juni 1800:
  Heijntje, dochter van Joannes Geerlings en Grietje Teuneman.
  Getuigen Lucas Lijsman en Henrica Lijsman.

  BEGRAAFREGISTER, Overveen, 19 jan. 1801:
  Hendrik, kind van Hannus Geerling - Tetterode. Voor de legersteed f 1.-.
 4. Gesina Hendrica Jans Geerlink,
  Gedoopt op 1 april 1802 in de R.K. kerk van Overveen.

  DOOP AKTE, Overveen RKK, 1 april 1802:
  Gesina Hendrica, dochter van Joes Geerlink en Margerita Tuneman.
  Getuigen Lucas Lijsman en Hendrica Lijsman.
Matthias SMEETS,
Zoon van Michiel Smeets en Maria Randeraets [nr. IIIi], geboren te Heel, gedoopt op 26 augustus 1770 in de R.K. kerk aldaar, van beroep dagloner, akkerman, landbouwer te Pol onder Wessem, overleden na 1839, mogelijk te Pol (gem. Wessem).
Getrouwd (1) op 14 april 1795 in de R.K. kerk van Heel met Maria Josepha WEILMOTTE, geboren te Rammee in 1758/59, van beroep akkervrouw, overleden in 1831 te Pol (gem. Wessem), oud 72 jaar.
Getrouwd (2) op 12 october 1835 te Heel en Panheel met Joanna ADAMS, geboren op 14 november 1807 te Heel, Rooms-Katholiek, van beroep dienstmeid, dochter van Joannes Adams en Christina Veugelers.

DOOPAKTE, Heel RKK, 26 augusti 1770:
Baptisatus est Matthias filius legitimus Michaelis Smeets et Maria Randenraet: qui matrimonium contraxerunt in hac parochia de Heil.
Suscepteruntibus Henrico Geerlings et Catharina Peters nomine Helena Meuwissen.

HUW. AKTE, Heel RKK, die 14ta aprilis 1795:
Matrimonium contraxerunt in facie Ecclesia /: pravus tribus proclamationibus :/ Mathias Smeets hic Baptizatus et Maria Josepha Weilmotte in Rammee Batizata Diocesis Leodiensis: praesentibus testibus Petro Linssen et Cecilia Hendrikx etc.

HUW. AKTE, Heel en Panheel, 12 october 1835 [GenLias]:
Mathijs Smeets, geboren op 26 augustus 1770 te Heel en Panheel, weduwnaar van Maria Josephin Wulmoet, met Joanna Adams, geboren te Heel en Panheel, dochter van Joannes Adams en Cristina Veugelaers.

KINDEREN UIT HET EERSTE HUWELIJK:
 1. Maria Smeets,
  Gedoopt op 4 augustus 1795 in de R.K. kerk te Heel.

  DOOPAKTE, Heel RKK, Die quarta mensis augustusti 1795:
  Baptizata est Maria filia legitima Mathia Smeets et Maria Josepha Weilmotte /: qui in hac Parochia matrimonium contraxerunt /: Suscipientibus Michaele Smeets et Joanna Nelissen.
 2. Joannes Matthias Smeets,
  Geboren 1798/99, van beroep bouwknecht, daghuurder, herbergier, overleden op 26 maart 1840 aan de Nuwe wegh te Heel, oud 41 jaar.
  Getrouwd (1) op 5 juni 1821 te Heel met Joanna Gertruidis Sniers, ook genaamd Snijers, geboren in 1788 te Boshoven (gem. Weert), van beroep dienstmeid, overleden op 11 december 1825 te Panheel, oud 37 jaar.
  Getrouwd (2) op 15 mei 1827 te Heel met Anna Catharina Hendriks, geboren 1797/98 te Ba..e. [?], van beroep dagloonster, dienstmeid, overleden na 1843, mogelijk te Heel.
Leonardus SMEETS,
Zoon van Michiel Smeets en Maria Randeraets [nr. IIIi], gedoopt op 30 december 1773 in de R.K. kerk van Heel, van beroep daggelder, in 1839 vermeld als werkman te Heel.
Getrouwd op 23 januari 1803 te Hunsel met Maria Catharina PHILIPSEN, gedoopt op 21 december 1775 te Grathem, Rooms-Katholiek, van beroep dagloonster, overleden op 5 september 1844 te Heel, oud 68 jaar, dochter van Winand Flipsen en Marie Theunis.

DOOPAKTE, Heel RKK, 30 decembris 1773:
Baptisatus fuit Leonardus filius legitimus Michailis Smeets et Maria Randenraet qui matrimonium contraxerunt in hac parochia.
Suscipientibus Egidio Gelissen nomine Henrici Smeets et Hendrina Geerlings.

MEMORIE VAN SUCCESSIE, Heel, 26 november 1844, nr. 3985:
Negatieve aangifte der Nalatenschap van Maria Philipssen overleden te Heel den 5 September 1844.
De ondergeteekende:
1. Michiel Smeets, akkerman wonende te Hymstie bij Haarlem.
2. Petronella Smeets, dagloonerse woonende te gezegd Hymstie.
3. Joannes Smeets, daglooner, woonende te Wessem.
4. Maria Smeets, dienstmeid, wonende te Heel.
5. Hendrik Smeets, akkerjonge,
Alle meerderjarige kinderen der overledene.
Kiezende domicilium ten woonhuize van Renier Severijns, landbouwer wonende te Heel.
Verklaren dat Maria Philipsen hunne moeder te gezegd Heel in hare laaste woning abintestato is overleden den 5 September 1800vierenveertig.
Dat die nalatenschap geene onroerende goederen bevat, en dat ingeval de nalatenschap zoude bestaan hebben, dat als dan gemelde kinderen in deze nalatenschap elk voor een Vijft gedeelte zouden beregtigd geweest hebben.
[w.g. met kruisjes]

KINDEREN:
 1. Michiel Smeets,  zie nr. Vak.
  Geboren op 17 juni 1803 te Hunsel, van beroep dagloner, meldde zich vrijwillig voor de Nationale Militie, in 1844 vermeld als akkerman te Heemstede.
  Getrouwd op 1 februari 1826 te Heemstede met Geertruida Bakhuis, ook genaamd Bachous, geboren te Grathem in 1804, dochter van Mathijs Bakkes, ook genaamd Bachous, en Elisabeth Hendrickx.
 2. Winandus Smeets,
  Geboren 1806/07, overleden op 14 maart 1820 te Heel, oud 13 jaar.
 3. Eleonore Marie Petronella Smeets,
  Geboren op 8 december 1808 te Heel, in 1844 vermeld als dagloonster te Heemstede.
 4. Joannes Smeets,  zie nr. Val.
  Geboren op 22 april 1811 te Heel, van beroep dienstknecht, dagloner te Wessem, meldde zich vrijwillig voor de Nationale Militie, overleden na 1844.
  Getrouwd op 5 april 1837 te Wessem met Anna Maria Spee, geboren te Beegden op 6 september 1797, van beroep akkermeid, dienstmeid, overleden op 23 april 1864 te Wessem, oud 66 jaar, dochter van Pieter Spee en Margaretha Hawinkels.
  Anna Maria Spee was eerder gehuwd op 17 november 1823 te Wessem met Hermanus Valkenborg, geboren op 10 april 1796 te Wessem, van beroep dagloner, overleden op 30 september 1827 te Wessem, oud 31 jaar.
 5. Henricus Smeets,
  Geboren op 10 december 1813 te Heel, overleden aldaar op 13 december 1813, oud 3 dagen.
 6. Maria Smeets,
  Geboren op 25 december 1814 te Heel, in 1844 vermeld als dienstmeid te Heel.
 7. Henricus Smeets,  zie nr. Vam.
  Geboren op 27 september 1817 te Heel, van beroep akkerjongen, knecht, molenaar, vrijgesteld voor de Nationale Militie vanwege broederdienst, overleden op 4 juni 1865 te Roermond, oud 47 jaar.
  Getrouwd op 18 september 1851 te Roermond met Sophia Hubertina Beckers, geboren op 27 september 1817 te Maasniel, overleden op 27 mei 1874 te Roermond, oud 56 jaar, dochter van Theodorus Beckers en Gertrudis Coenen.
[Laatst gewijzigd op 26 april 2006]

VIJFDE GENERATIE DERDE GENERATIE HOME