KWARTIERSTAAT VAN DE KINDEREN VAN ARIE BROUWER EN WILLEMINA BUIS UIT NIEUWER-AMSTEL
GENERATIE  7
96. Cornelis Jacobsz BUIJS,
Geboren ca. 1687 in Aalsmeer, overleden aldaar op 29 october 1737, oud 50 jaar, Doopsgezinde Liefdeprediker van de Vlaams-Waterlandse Vermaning.

OPMERKING:
Cornelis Buijs was de laatste liefdeprediker van de Vlaams-Waterlandse Vermaning van 1712-1737. Hij volgde Tijmen van Hilten op, de vader van zijn schoondochter Guurtje van Hilten.
In het Register der Ledematen worden Cornelis' vrouw Lijsbet en haar familie als "onrustig en twistziek" omschreven, maar bovendien dat zij een der aanzienlijksten was.

ONDERTROUW AKTE, Aalsmeer, 19 feb.1712:
Cornelis Jacobsz Buijs, Uijterweg en Lijsbet Jacobsz van der Meer, weduwe van Pieter Jansz Kok, Uijterweg.

Getrouwd met Lijsbet Jacobs VAN DER MEER, 06-03-1712 in Aalsmeer.

97. Lijsbet Jacobs VAN DER MEER,
Geboren ca. 1688, overleden op 11 december 1765 in Aalsmeer, oud ca. 77 jaar. Doopsgezind.

NOT.AKTE, Procuratie en Negotia (N.Regeer), Aalsmeer, 9 aug.1754, nr. 151:
Lijsbet Jacobsz van der Meer, weduwe en boedelhoudster van Cornelis Jacobsz Buijs, wonende aan den Uijterweg, magtigt haren soon Aris Cornelisz Buijs om namens haar op te treden met betrekking tot het doen van de rekeningen van de Ingelanden van de Stommeer.

NOT.AKTE, Boedelscheiding beneden 5.000 guldens (N.Regeer), Aalsmeer, 6 sept. 1766, nr. 361:
Staat en begrooting mitgaders schifting, scheijding en verdeelinge van den boedel en nalatenschap van wijlen Lijsbet Jacobs van der Meer, laast wed: van Cornelis Jacobse Buijs die zonder eenige testamentaire dispositie te hebben opgerigt op den 11e december 1765 is overleden en welke nalatenschap bij deesen werd verdeeld onder haar nagelaaten vier kinderen als met naame Jannetje Pieterse Kok in eerder huwelijk verwekt bij Pieter Kok, Pieter Cornelis Buijs, Aris Cornelis Buijs en Leendert den Haas als in huwelijk hebbende Antje Cornelis Buijs.

Getrouwd (1) met Pieter Jansz KOCK, geboren ca. 1675 in Aalsmeer (Uiterweg), overleden 1709/10 in Aalsmeer (Uiterweg), oud ca. 34 jaar.
Getrouwd (2) op 6 maart 1712 in Aalsmeer met Cornelis Jacobsz BUIJS, 06-03-1712.

100. Cornelis Willemsz EVELEENS,
Geboren ca. 1730, overleden op 8 september 1783 in Aalsmeer, oud ca. 53 jaar.
Getrouwd (1) op 14 maart 1755 in Aalsmeer met Antje Maartens BEEN.
Getrouwd (2) op 31 maart 1783 in Aalsmeer met Trijntje Cornelis HEEREN, geboren ca. 1728 in Aalsmeer, overleden op 4 augustus 1786 in Aalsmeer, begraven aldaar op 5 augustus 1786 op het Menno kerkhof.

101. Antje Maartens BEEN,
Geboren ca. 1730, overleden op 27 december 1781 in Aalsmeer, oud ca. 51 jaar.

102. Meerten Hendriksz TROMP,
Geboren ca. 1727 in Aalsmeer, overleden aldaar op 1 december 1772, oud ca. 45 jaar, Gereformeerd.

OUD-RECHT.ARCHIEF #800, Aalsmeer, 8 sept.1743:
Compareerde ter Weeskamer van Aalsmeer Cornelis Jacobsz Hofman

HUW.AKTE, Aalsmeer GK, 21 dec.1748:
Den 21 Decembr: 1748 om den 22 kondigt te worden, op hun tijt getrout: Maarten Hendrikz Trom, JM & Neeltie Jacobs Hofman, JD, beijde geboren en wonende alhier.

IMPOST op begraven, Aalsmeer, 1 dec.1772:
Heeft Jan Jacobs Hofman aangeving gedaan vant lijk van Maarte Tromp onder Prodeo.

OPMERKING:
Meerten Hendriksz Tromp werd zowel met zijn voornaam als met zijn achternaam vernoemd naar zijn moeder's vader Maerten Pietersz Tromp.
Blijkbaar was het in die tijd niet ongewoon dat het kind dan ook de achternaam erfde. Het zelfde deed zich voor bij Gerrit Claesz CeesJannen, die Buijs of Buijser genoemd werd en bij Cornelis Willemsz Oor, die in sommige aktes Broer geoemd werd naar zijn grootvader Cornelis Broer.

Getrouwd op 21 december 1748 in Aalsmeer met Neeltjen Jacobs HOFMAN.

103. Neeltjen Jacobs HOFMAN,
Geboren in Aalsmeer, gedoopt op 13 augustus 1730 in de Gereformeerde kerk van Aalsmeer, overleden op 19 augustus 1807 in Aalsmeer, oud 77 jaar, Gereformeerd, van beroep naaister.

DOOP AKTE, Aalsmeer GK, 13 aug.1730:
Neeltjen, de vader Jacob Veltensz Hofman, de moeder Martjen Jans Pauw, de peet Antje Janze Pauw.

NOTARIS AKTE (N.Regeer), Acte van Beraad, Aalsmeer, 10 oct.1761 (#237):
Cornelis Jacobsz Hofman, Jan Jacobsz Hofman, Jacob Aldertse Henst als in huwelijk hebbende Eva Jacobs Hofman, Paulus Jansz Noonen als in huwelijk hebbende Marritje Jacobs Hofman, Pieter Harmensz Segstro als in huwelijk hebbende Aagtje Jacobs Hofman en Maarten Tromp als in huwelijk hebbende Neeltje Jacobs Hofman, zijnde de eenigste kinderen van wijlen Jacob Veltensz Hofman, en dus beneevens haare oom Willem Veltensz Hofman, woonende te Amsterdam de naast bestaande vant lijk van haare meuije Antje Veltense Hofman op den 5e october 1761 alhier overleden.
Dog zoo verklaaren de gesamentlijken comparanten dat alhet geene zij comparanten met en beneevens haare oom verrigten en int werk stellen off nog sullen verrigten en int werk stellen verklaaren zij maar te doen om het lijk onder de aarde te bestellen sonder ijtwes meerder te doen off voor eerst aan te voeren en dierhalve voor de schulden die er sijn off nog op mogte koomen verklaaren zij comparanten niet in te staan nog aanspreekelijk voor te willen worden, tot voldoening der selven onder expresse protestatie gelijk zij doen bij deezen.

IMPOST op begraven, Aalsmeer, 19 aug.1807:
Neeltje Jac: Hofman (bejaard), No. 40. Kerkregt f 3.-

Kinderen uit dit huwelijk:
 1. Trijntje Tromp,
  Geboren in het Oosteinde van Aalsmeer en gedoopt op 1 juni 1749 in Amstelveen, Ned.Hervormd, overleden op 29 maart 1811 in Amsterdam, oud ruim 61 jaar.
  Getrouwd op 25 april 1773 in Aalsmeer GK met Krelis EIJGENHUIJS, gedoopt op 14 april 1748 in Aalsmeer, Ned.Hervormd, van beroep sjouwerman, overleden op 8 mei 1814 in Amsterdam, oud 66 jaar, zoon van Poulus Jansz Eijgenhuijs en Guurtje Cornelis de Vries.
 2. Antje Tromp, zie nr. 51.

 3. Matje Tromp,
  Gedoopt 1 april 1753 in Aalsmeer GK, overleden 28 juni, oud bijna 3 maanden.

 4. Maria Anna Tromp,
  Gedoopt 19 mei 1754 in Aalsmeer GK, overleden op 20 juli, oud 2 maanden.
 5. Marritje Tromp,
  Gedoopt 29 juni 1755 in Aalsmeer GK, overleden op 30 october 1761 in Aalsmeer, oud 6 jaar.
 6. Alida Tromp,
  Gedoopt 25 juli 1756 in Aalsmeer GK, overleden op 9 augustus, oud 2 weken.
 7. Jacob Tromp,
  Gedoopt 31 juli 1757 in Aalsmeer , Ned.Hervormd, van beroep teelman, overleden op 21 januari 1829 in Aalsmeer, oud 71 jaar.
  Getrouwd op 25 september 1796 in Aalsmeer GK met Gouwetje Lauwrisse VAN DER STAM, overleden op 24 juli 1802 in Aalsmeer, dochter van Lauwris Pietersz van der Stam en Trijntje Pieters Korf.
 8. Hendrik Tromp,
  Gedoopt 8 october 1758 in Aalsmeer GK, overleden op 2 november, oud ruim 3 weken.
 9. Hendrik Tromp,
  Gedoopt 16 october 1759 in Aalsmeer GK, overleden op 22 maart 1760, oud 5 maanden.
 10. Hendrik Tromp,
  Gedoopt 17 juni 1761 in Aalsmeer, Ned,Hervormd, overleden op 1 september 1780 in Aalsmeer, oud 19 jaar.
 11. Matje Tromp,
  Gedoopt 15 december 1762 in Aalsmeer GK, overleden op 8 maart 1764, oud bijna 15 maanden.
 12. Marritje Tromp,
  Gedoopt 8 juli 1764 in Aalsmeer GK, overleden 11 september, oud 2 maanden.
 13. Martje Tromp, [zie ook #25 in Kwartierstaat van de kinderen van Jan Brouwer en Grietje Vreeken uit Aalsmeer].
  Geboren 15 december 1765 in Aalsmeer, Lidmaat Ned.Hervormde Kerk, overleden op 31 december 1840 in Aalsmeer. Martje kon niet schrijven.
  Getrouwd op 18 augustus 1786 in Aalsmeer met Pieter Klaas Vreeke, geboren 7 januari 1766 in Aalsmeer, Ned.Hervormd, van beroep visser, viskoper, overleden 12 februari 1851 in Aalsmeer, oud 85 jaar.
 14. Cornelis Tromp,
  Gedoopt 26 april 1767 in Aalsmeer GK, overleden op 12 december 1768, oud bijna 20 maanden.
 15. Cornelis Tromp,
  Gedoopt 25 juni 1769 in Aalsmeer GK, overleden op 7 september 1770, oud ruim 1 jaar.
 16. Neeltje Tromp,
  Gedoopt 19 mei 1771 in Aalsmeer, Ned.Hervormd, overleden op 25 januari 1845 in Aalsmeer, oud 73 jaar.
  Getrouwd op 27 augustus 1809 in Aalsmeer met Jan DOEVE, gedoopt 1 augustus 1744 in Amstelveen, Ned.Hervormd, van beroep visser, overleden op 14 januari 1823 in Aalsmeer, oud 78 jaar, zoon van Klaas Doeven en Martje Baardse Brande.

126. Wouter Evertsz VIRHOUD, ook genoemd VUURHOUT,
Geboren ca. 1715, mogelijk in Utrecht, overleden voor 1773.

ONDERTROUW AKTE, Wilnis GK, 2 juli 1741:
Wouter Evertse Vierhoudt, JM van Oudhuijsen & Jannigje Maertens van den Broeke, JD van Wilnis. Getrouwd Wilnis 16 juli 1741.

OPMERKING:
Mogelijke afstamming van de R.K. Scherpenzeelse/Utrechtse familie Vierhout. De voornamen Wouter en Evert komen ook in die familie geregeld voor.

Getrouwd op 16 juli 1741 in de Gereformeerde kerk van Wilnis met Jannitje Martens VAN DE BROEK.

127. Jannitje Martens VAN DE BROEK,
Geboren in Wilnis, gedoopt aldaar in de Gereformeerde kerk op 18 juli 1717, overleden na 1773, mogelijk in Oudhuizen.

DOOP AKTE, Wilnis GK, 18 juli 1717:
Jannitje, dochter van Marten Poulusz van de Broek en Grietje Alwijns Suijkerman, wonende te Wilnis. Getuige Neeltje Alwijns Suijkerman, huijsvrouw van Jacob van Dam, schoolmeester tot Meijdregt.

[Laatst gewijzigd op 30 juli 2003]

HOME GENERATIE  6 GENERATIE  8 KWARTIERSTAAT  ARIE BROUWER