Beknopte Parenteel van Jan van Aarem en Catharina van Geldermalsen
Vijfde Generatie

Alfred VAN AAREM,
Zoon van Henri Eduard van Aarem en Henriette Gerardina Rudolph [nr. IV-b], geboren te Pangkalanbrandan (Sumatra) op 28 november 1909, buitenkerkelijk, volgt aan de KMA te Breda de officiersopleiding (1930-1934), benoemd tot Tweede Luitenant bij het wapen der infanterie in het Koninklijk Nederlandsch-Indische leger op 29 juli 1934, Eerste Luitenant op Ambon (1937), te Djokja (1940), overleden te Heerenveen op 15 juli 2002, oud 92 jaren, crematie in familiekring.
Gehuwd op 23 november 1934 met Engelina (Lily) C.M.M. DRIJVER, geboren in 1912, verbleef in Jappenkamp in 1942 met 3 kleine kinderen.

HAAGS BEVOKINGSREGISTER 1913-1939.
Gezinskaart.
1. van Aarem, Henri Eduard, geb. 29-1-'79.
2. Rudolph, Henriette Gerardina, v., hfd., geb. 2-9-'87 te Batavia, Weduwe. kerkgen, geen, inschrijving komende van Hilversum op 6-11-31, vertrokken naar Ned. O-Indie op 5-11-25 [?], nat. Ned.
3. van Aarem, Elvire, v., dr., geb. 22-6-'11 te Pankelan Brandan, kerkgen. geen, inschrijving komende van Hilversum op 6-11-31, vertrokken naar Ned. O-Indie op 5-11-25 [?], nat. Ned.
4. van Aarem, Alfred, m., zn., geb. 28-11-'09 te Pankelan Brandan, gehuwd 23-11-'34, kerkgen. geen, inschrijving komende van Breda op 28-8-34, vertrokken naar Bandoeng op 23-11-34, nat. Ned.
[Alfred gehuwd met] Engelina C.M.M. Drijaren, geb. 27-11-'14, nat. Ned.
[bron: digitale stambom Den Haag]

NAAMLIJST DER EUROPESCHE INWONERS (1937-1940).
Aarem, A. van - 1e Luit. Inft. - Ambon (E.C.M.M. Drijver).
[bron: Almanak van Ned. Indie, 1938-1941]

NAAMLIJST DER EUROPESCHE INWONERS (1941).
Aarem, A. van - 1e Luit. Inft. - Djokja (E.C.M.M. Drijver).
[bron: Almanak van Ned. Indie, 1941]

KINDEREN:
Tenminste 3 kinderen, alle drie geboren voor de tweede wereldoorlog.

Margarethe Bertha Emma LIEBENSCHUTZ,
Dochter van Vincent Joseph Theodoor Liebenschutz en Maria Mathilda Susanna van Aarem [nr. IV-c], geboren te Semarang op 13 februari 1908.
Gehuwd (1) met mr. Marie Johannes Jacobus CAMPIONI, geboren te Roermond op 4 augustus 1901, overleden in 1962, oud ca. 60 jaren, zoon van Marie Josephus Jean Baptiste Hubertus Campioni en W. C. Kerlen.
Gehuwd (2) op 21 mei 1971 met Adriaan Hendrik BROERS, geboren te Vlaardingen op 4 oktober 1909, oud-employe Jacobson van den Berg & Co. in Ned. Indie, procuratiehouder, eerder gehuwd met Julia Anna Dorothea MEYBOOM, Dorothea Anna Julia MEYBOOM en Hanna Christine VAN DER BURGH.

TROUW-, GEBOORTE- EN DOODBERICHTEN UIT INDISCHE BLADEN.
Bevallen:
Liebenschutz-Van Aarem, D., Semarang.
[bron: Het nieuws van den dag: kleine courant, 19 maart 1908]

KINDEREN:
 1. Maria (Mia) Carey Campioni,  zie nr. VI-a.
  Geboren te Soerabaija op 31 oktober 1932, woont in 2005 te Sydney, Australie.
  Gehuwd met Martinus Gaastra Gerber.
 2. Jos Campioni,  zie nr. VI-b.
  Geboren te Batavia op 10 juni 1935, overleden in 1988, oud ca. 52 jaren.
  Gehuwd te Domburg op 28 april 1962 met Marianne van Schaardenburg, geboren te 's-Gravenhage op 30 oktober 1937.
Suze Etty VAN AAREM, ook Hetty VAN AAREM,
Dochter van Jan Theodoor van Aarem en Ilah Moehamad Oedin [nr. IV-g], erkend te Bandoeng op 4 april 1909, reist in 1913 met haar ouders vanwege Europees verlof naar Nederland, van beroep huisarts te Breda, overleden voor 2012.
Gehuwd met Joost HERMANS, van beroep huisarts, overleden voor 2012.

SCHOOLOPLEIDING:
Chr. HBS met 5-jarige cursus, Leiden, 1929:
Geslaagd o.a. mej. S.E. van Aarem, Oegstgeest.
[Bron: NRC, 25 juni 1929]

UIT DIT HUWELIJK 5 KINDEREN:
 1. Mariska Hermans,
  Woont te Amsterdam.
  Ongehuwd.
 2. Sonja Hermans,
  Woont te Amsterdam.
  Ongehuwd.
 3. Ramon Hermans,
  Woont te Utrecht.
  Gehuwd.
  Heeft 1 zoon.
 4. Hymphrey Hermans,
  Woont te Utrecht.
  Gehuwd.
  Heeft 2 kinderen.


[Laatst gewijzigd op 2 februari 2012]
ZESDE GENERATIE VIERDE GENERATIE